Válogatott okosságok

Szurkolói gondolatok, elemzések, mélázások a válogatottainkról, válogatás nélkül.

Ajánlataink

Sztancsik Richárd: Városok, stadionok, kocsmák

Rendelje meg közvetlenül a szerzőtől!

varosok.stadionok@gmail.com

Ár 2999 Ft.Részletek itt


kupanap.jpghungarianultras.jpg

Friss topikok

Facebook oldalunk

Időkapszula: NB I. 1983/84 Őszi zárás – Statisztikák

2020.07.22. 16:15 maribor_

1984. február 1-12., a hónap első másfél hete

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_jurij_andropov.jpgHosszú betegség után elhunyt Jurij Vlagyimirovics Andropov, az SZKP Központi Bizottságának főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke

Lássuk először a másfél hét legfontosabb közéleti és külpolitikai eseményeit.

február 1.

Lázár György, a Minisztertanács elnöke hivatalában fogadta Janusz Obodowski lengyel miniszterelnök-helyettest, a magyar-lengyel gazdasági és műszaki tudományos együttműködési bizottság társelnökét, aki a bizottság elnökeinek találkozója alkalmából tartózkodik hazánkban. A megbeszélésen részt vett Marjai József miniszterelnök-helyettes, a bizottság magyar tagozatának elnöke. Jelen volt Jerzy Zielinski, a Lengyel Népköztársaság budapesti nagykövete.

Margaret Thatcher brit miniszterelnök hivatalos magyarországi látogatása előtt a Magyar Televízió számára nyilatkozatot adott. Kijelentette: roppantul örül annak, hogy éppen ő hozhatja helyre azt a mulasztást, hogy őelőtte brit kormányfő még nem járt Magyarországon. Thatcher asszony szerint Magyarország sokat jelent a brit közvéleménynek: ismerik a történelmét, népéinek tehetségét. Ezenfelül - mutatott rá - mind Nagy-Britannia, mind Magyarország európai ország, mindkettőnek érdeke, hogy látogatásokkal és eszmecserékkel erősítsék a kölcsönös megértést. „Minél jobban értjük egymást, annál több üdv származik ebből valamennyi népre nézve” - fűzte hozzá.

Befejeződött Pierre Trudeau kanadai miniszterelnök háromnapos berlini látogatása. Előzőleg este Erich Honecker vacsorát adott vendége tiszteletére. Pohárköszöntőjében az NSZEP KB főtitkára, államfő rámutatott, hogy Pierre Trudeau NDK-beli látogatására olyan időben került sor, amikor a legfontosabb annak keresése, miképpen lehetne a nemzetközi kapcsolatokat ismét normális, gyümölcsöző fejlődési pályára terelni. Nem hagyható ugyanis figyelmen kívül a világpolitikai helyzet kiéleződése, a nukleáris háború veszélyének fokozódása, amely ellentétes a népek érdekeivel.

A stockholmi konferencián részt vevő európai semleges és el nem kötelezett országok csoportja megállapodásra jutott abban, hogy megkezdi egy, az európai háború kockázatának csökkentését Szolgáló javaslattervezet kidolgozását. A tervezet alapjául egy svéd és egy jugoszláv munkaokmány szolgál. A 19 pontos svéd előterjesztésben szó van a hadgyakorlatok, valamint a csapatmozgások bejelentéséről, katonai információk cseréjéről, megfigyelők kölcsönös küldéséről. Egyben javasolják, hogy - pontosan meg nem határozott módon - korlátozzák az országhatárok közelében tartott hadgyakorlatokat. A svéd előterjesztés nem tartalmaz számszerű adatokat, mert - mint az egyik svéd küldött elmondta - nem akarják már a jelenlegi szakaszban megnehezíteni a tárgyalásokat. Svédországnak az az álláspontja, hogy a konferencián lépésről lépésre kell haladni, és a legkönnyebben megoldható kérdésekkel kell kezdeni.

Az ázsiai és csendes-óceáni térség eddigi legnagyobb hadgyakorlata kezdődött a dél-koreai partok mentén. A Team Spirit fedőnevű gyakorlaton 200 ezer amerikai és dél-koreai katona vesz részt.

Az Egyesült Államok minden támogatást megad a salvadori kormánynak a baloldali erők elleni harchoz - jelentette ki George Shultz amerikai külügyminiszter a jobboldali rendszer vezetőivel folytatott tárgyalásain. Shultz megérkezett San Salvadorba, latin-amerikai kőrútjának első állomására. Az amerikai diplomácia vezetője állást foglalt a konfliktus „végleges rendezése” mellett Salvadorban, s mint szavaiból kiderült, ezt a baloldal felszámolása révén véli megoldhatónak.

Caspar Weinberger amerikai hadügyminiszter éles kritikai pergőtűzbe került, amikor az amerikai szenátus illetékes bizottsága előtt hivatalosan beterjesztette az Egyesült Államok katonai költségvetését a következő pénzügyi évre. Az új hadiköltségvetés ugyanis békeidőben példátlan emelést irányoz elő. A Pentagon azt irányozza elő, hogy egy év leforgása alatt 305 milliárd dollárt adhasson ki. Ez 18 százalékkal több a múlt évinél; és akkor is, ha az inflációt leszámítjuk, több mint 13 százalékos növelést jelent. A Pentagon költségvetése félreérthetetlenül magán viseli az erőpolitika bélyegét, és Weinberger hadügyminiszter az erőviszonyok képét eltorzítva, ezúttal is a „szovjet fenyegetéssel” próbálta indokolni a hadikiadások erőltetett ütemű fokozását. Weinberger sem a kongresszusban tartott meghallgatásán, sem pentagonbeli sajtókonferenciáján nem tudott érdemben válaszolni arra a kérdésre: miért hivatkoznak változatlanul a szovjet fenyegetésre, amikor a NATO, sőt a CIA legutóbbi elemzései is azt a kényszerű beismerést tartalmazzák, hogy a legutóbbi időkig nagymértékben eltúlozták a szovjet erőre vonatkozó „adataikat”.

február 2.

A Minisztertanács ülésén az Országos Tervhivatal elnöke tájékoztatást adott az idei népgazdasági terv indításáról, valamint a gazdaságirányítás időszerű feladatairól. A kormány a tájékoztatót tudomásul vette. A Minisztertanács megvitatta és jóváhagyta a piacfelügyeleti tennivalók idei programját, amely - egyebek között - előirányozza a fogyasztói árak rendszeres ellenőrzését, az indokolatlan áremelési törekvésekkel szemben való határozottabb fellépést, a szerződéses fegyelem erősítését, a termelési és értékesítési folyamatok közötti összhang és a gazdálkodási biztonság javítását. A kormány felkérte az OKISZ, a SZÖVOSZ és a TOT vezetőit, segítsék, hogy a szövetkezeti gazdálkodó szervek is minél nagyobb mértékben járuljanak hozzá a program megvalósításához.

Lázár Györgynek, a Minisztertanács elnökének meghívására hivatalos látogatásra Budapestre érkezett Margaret Thatcher, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság miniszterelnöke. A Ferihegyi repülőtéren - ahol a késő esti órákban landolt a brit kormányfőt és hivatalos kíséretét hozó különrepülőgép - ünnepélyesen fogadták a vendégeket. A magyar és a brit zászlókkal díszített légikikötőben csapatzászlóval felsorakozott a néphadsereg díszszázada. A fogadtatásra megjelent Lázár György, Marjai József miniszterelnök-helyettes, Várkonyi Péter külügyminiszter, valamint politikai és gazdasági életünk több más vezető személyisége. Jelen volt Bányász Rezső, hazánk londoni nagykövete és Peter William Unwin, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság budapesti nagykövete.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_lazar_gyorgy_margaret_thatcher.jpgLázár György fogadja Margaret Thatchert a repülőtéren

Elsőként Lázár György üdvözölte Margaret Thatchert, köszöntve a kíséret tagjait is. Úttörők virágcsokrokkal kedveskedtek a magas rangú vendégnek, akinek személyében első ízben tesz hivatalos látogatást Magyarországon brit kormányfő. A díszszázad parancsnoka jelentést tett a miniszterelnök asszonynak, majd felcsendült a két ország himnusza. Ezután a magyar és a brit személyiségek, a házigazdák és a vendégek kölcsönösen üdvözölték egymást. Az ünnepélyes fogadtatás után a vendégek - a magyar vezetők társaságában - gépkocsiba szálltak, s szállásukra hajtattak.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_margaret_thatcher_koszontese.jpgMagyar csokor a brit miniszterelnök asszonynak

Jegyzőkönyv aláírásával befejeződött a magyar-lengyel gazdasági és műszaki-tudományos együttműködési bizottság elnökeinek találkozója. Marjai József és Janusz Obodowski miniszterelnök-helyettesek, a bizottság társelnökei a megbeszéléseken meghatározták azokat a teendőket, amelyek a hosszú távú gazdasági együttműködés fő irányainak kidolgozásához kapcsolódnak. Megfogalmazták a konkrét feladatokat az 1984-1985. évi együttműködés elmélyítésére. Pozitívan értékelték az együttműködési bizottság legutóbbi ülésszaka óta végzett munkát. Kiemelt figyelmet fordítottak a közúti járműipari együttműködés 1984. évi bővítésére és továbbfejlesztésére. Megállapították, hogy tavaly a tényleges árucsere-forgalmunk ismét csaknem 20 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi teljesítést. Az idei jegyzőkönyv is hasonló nagyságú növekedést és az áruforgalom strukturális arányainak javítását irányozza elő. Áttekintették az 1984. évre vonatkozó árucsereforgalmi jegyzőkönyv aláírása óta létrejött, illetőleg előkészület alatt álló külön árucsere-megállapodásokat, amelyek a forgalom évközi bővítésén túlmenően a két ország szükségleteinek jobb, rugalmasabb kielégítését szolgálják. Kedvezőnek ítélték a két ország közötti 1986-1990. évi tervkoordinációs munkák ütemét, amelyek keretében bővítik a szakosítási és kooperációs együttműködést, mindenekelőtt a közúti járműiparban, az elektronikában, a vegyiparban, a bányászatban, az energetikában. Kijelölték a további tennivalókat az idegenforgalmi kapcsolatok és az egymásnak nyújtott szolgáltatások fejlesztésében. Janusz Obodowski elutazott Budapestről.

Az Országos Béketanács levelet intézett az európai bizalom- és biztonságerősítő intézkedésekkel, valamint a leszereléssel foglalkozó stockholmi értekezlet részvevőihez. A dokumentum bevezetőben megállapítja: a magyar társadalom - a nemzetközi közvéleménnyel együtt - nagy figyelemmel kísérte a stockholmi konferencia kezdeti szakaszát. Reményt keltő jelnek tekintjük, hogy a NATO szélsőséges köreinek politikája következtében megnövekedett feszültség ellenére összeült az értekezlet, amelynek nyitányán a külügyminiszterek is jelen voltak.

Délelőtt sújtólégrobbanás következtében súlyos bányaszerencsétlenség történt a Mecseki Szénbányák Kossuth bányaüzemében. A szerencsétlenség következtében életét vesztette Jurinics János 53 éves komlói, Cseri Lajos 49 éves komlói, Mózes István 51 éves aparhanti és Szikra Imre 45 éves mucsfai bányász. További öt bányász megsérült; közülük az egyik állapota életveszélyes, a többié súlyos. A balesetet követően a helyszínre érkezett Kapolyi László ipari miniszter, Kovács László, a Bányaipari Dolgozók Szakszervezetének főtitkára és Menyhárth László, az Országos Bányaműszaki Főfelügyelőség elnöke. Az Országos Bányaműszaki Főfelügyelőség, az Ipari Minisztérium, a Bányaipari Dolgozók Szakszervezete és a Baranya megyei Rendőr-főkapitányság megkezdte a baleset okának és körülményeinek vizsgálatát.

Walesa ismét megpróbálkozik azzal, hogy a lengyel közvélemény figyelmét magára irányítsa - így értékelik varsói megfigyelők a feloszlatott Szolidaritás volt elnökének legújabb akcióját: Jaruzelski tábornokhoz intézett panaszlevelének közzétételét a nyugati sajtóban. Lech Walesa panaszait az illetékes hatóság - a minisztertanács panaszirodája - megvizsgálta, és részletes választ adott rá. Mivel az egykori Szolidaritás-elnök a hivatalos harmincnapos határidő előtt nyilvánosságra hozta levelét, úgy határoztak, hogy az írást és a rá adott - húsz gépelt oldal terjedelmű - részletes választ nyilvánosságra hozzák a Dziennik Baltycki, gdanski napilap hasábjain. Jaruzelski tábornokhoz küldött „bizalmas” levelében Walesa arra panaszkodik, hogy a különböző hatóságok üldözik, zaklatják, anyagi és családi ügyeit firtatják. A panasziroda válasza pontról pontra cáfolja Walesa állításait. Megállapítja: közlekedési bírságokat azért róttak ki rá, mert rendszeresen megszegi a szabályokat. Arra a panaszára vonatkozóan, hogy el nem végzett tatarozásért nagyobb összeget követelnek tőle, megállapítják, hogy 136 négyzetméteres lakását kifejezetten az ő számára alakították át, igen méltányos összegért. Walesa ismét arra hivatkozott, hogy nincs többletjövedelme, nincsenek külföldi bankszámlái. A panasziroda levele ezeket adatokkal cáfolva, felteszi a kérdést: miként telik akkor Walesának titkárnőre, testőrre, gépkocsivezetőre, miként tud fenntartani két gépkocsit? Életszínvonala korántsem az átlag lengyel munkásé. Tavaly március óta egyébként, amikor hivatalosan felvette a munkát a gdanski Lenin Hajógyárban - Walesa összesen négy hónapot dolgozott. Nagyrészt beteg- állományban volt, bár „betegsége” nem akadályozta politikai tevékenységében. A hivatalos válaszból kiderül, Walesát nem üldözi senki, nem folytatnak ellene - ahogyan ő fogalmaz - „kampányt a megsemmisítésére”. Sokkal inkább arról van szó, hogy a volt elnök és környezete, politikai barátai nem nyugszanak bele, hogy személye a közvélemény számára mind kevesebbet jelent.

Bejrúti hivatalos körökben érezhető zavart és nyugtalanságot keltett, hogy Abdallah szaúd-arábiai trónörökös ugyanazon a napon sürgette a Libanonban levő amerikai csapatok kivonását, amikor Amin Dzsemajel libanoni elnök a leghatározottabban ellenezte az amerikai kontingens szerinte súlyos következményekkel járó távozását. Az uralkodó távollétében alkirályi hatáskörrel felruházott trónörökös nyilatkozata egyúttal arra utal, hogy Szaúd-Arábia irányvonala közeledett Szíria ismert álláspontjához, amelyet Dzsemajel a libanoni rendezés fő akadályaként jelölt meg. Abdallah rámutatott: az amerikai csapatoknak csak akkor volna helyük Libanonban, ha kiűznék onnan az izraeli agresszorokat, de megengedhetetlen és szégyenletes szerepet játszanak, ha jelenlétük néhány személy védelmét és egy helytelen politika kivitelezését szolgálja. Az amerikai és az izraeli csapatok kivonása után a szíriai erők is eltávoznának Libanonból - tette hozzá a trónörökös.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_kelet_bejrut.jpgA Kelet-Bejrútban kiújult csatározások miatt - a képen látható férfihoz hasonlóan - sokan hagyták el otthonukat

Az amerikai képviselőház demokrata párti csoportja hátározattervezetben szólította fel a kormányzatot a Libanonban állomásozó amerikai tengerészgyalogosok visszavonására. A demokrata többségű képviselőház a jövő héten szavaz a tervezetről. Megfigyelők szerint a dokumentumnak nem sok esélye van a kongresszusi jóváhagyásra, mivel a republikánus többségű szenátus várhatóan leszavazza azt. A demokrata csoport képviselőházi döntése előtt Reagan elnök közölte, hogy semmi jelentőséget sem tulajdonít a demokraták felszólításának.

A kelet-nyugati párbeszéd felújítására szólította fel az amerikai elnököt a Fehér Házban Mika Spiljak jugoszláv államfő, aki kedden érkezett hivatalos látogatásra Washingtonba. A jugoszláv államfő kivált gazdasági témájú tárgyalásokat folytatott Washingtonban, Weinberger hadügyminiszterrel pedig kisebb jelentőségű fegyvervásárlásokról tárgyalt.

február 3.

Zsúfolt programja volt a hazánkban hivatalos látogatáson tartózkodó Margaret Thatchernek, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság miniszterelnökének. Megkezdődtek a magas szintű magyar-brit hivatalos tárgyalások. A brit kormányfő a nap folyamán párt- és állami vezetőkkel találkozott. Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára az Országházban találkozott Margaret Thatcher asszonnyal. A nyílt és szívélyes légkörű találkozón véleménycserét folytattak a nemzetközi helyzet, a kelet-nyugati viszony időszerű kérdéseiről, valamint a magyar-brit kapcsolatok alakulásáról.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_kadar_janos_margaret_thatcher.jpgMargaret Thatcher és Kádár János megbeszélése a Parlamentben 

Margaret Thatcher megkoszorúzta a Magyar Hősök Emlékművét a Hősök terén. Ezután Lázár György és Margaret Thatcher - akinek személyében első ízben tesz hivatalos látogatást Magyarországon brit kormányfő - a Parlamentben szűk körű megbeszélést folytatott. A program a Parlament Delegációs termében folytatódott: Lázár György és Margaret Thatcher vezetésével megkezdődtek a magyar-brit hivatalos tárgyalások.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_margaret_thatcher_hosok_tere.jpgMargaret Thatcher megkoszorúzta a Magyar Hősök emlékművét

A tárgyalások befejezését követően a brit kormányfő rövid sétát tett az Országházban. Ezután Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke a Parlament Munkácsy-termében fogadta Margaret Thatchert. A szívélyes hangulatú eszmecserén jelen volt Esztergályos Ferenc és Bányász Rezső, valamint John Coles és Peter William Unwin.

A délutánt városnézéssel töltötte a brit kormányfő. Elsőként a Budapesti Történeti Múzeumba látogatott, ahol Székely György főigazgató kalauzolásával ismerkedett a középkori Buda királyi Várpalotáját és gótikus szobrait bemutató állandó kiállítással. Margaret Thatcher érdeklődéssel tekintette meg a 17. században elpusztult királyi Várpalota helyreállított termeit és a bástyafalakkal övezett belső kerteket, az 1974-ben feltárt, európai hírű gótikus szobrokat, a budai udvari művészet remekeit. Időzött a múzeum aulájában felállított Szent István-szobor, Pátzay Pál alkotása előtt, majd beírta nevét az intézmény vendégkönyvébe. A vendég ezután felkereste a Mátyás-templomot, amelynek bejáratánál Fábián János kanonok köszöntötte, s a nemrég újjáépített orgonán felcsendülő zene kíséretében tájékoztatta a vendéget a templom történetéről, restaurálásának körülményeiről.

Este Lázár György díszvacsorát adott a Parlamentben a brit miniszterelnök asszony tiszteletére. A vacsorán a magyar kormány elnöke és Margaret Thatcher pohárköszöntőt mondott.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_margaret_thatcher_lazar_gyorgy.jpgLázár György beszél a brit miniszterelnök-asszony tiszteletére a Parlamentben adott díszvacsorán

Budapesten Russay István, a Mineralimpex és Vlagyimir Morozov, a Szojuznyeftyekszport külkereskedelmi vállalat vezérigazgatója aláírta a szovjet kőolaj és kőolajtermékek ez évi magyarországi szállításáról kötött szerződést. Ennek megfelelően 1,3 milliárd rubel értékű szovjet kőolaj és kőolajtermék érkezik az idén hazánkba. A nagy mennyiségű energiahordozó folyamatos szállítása alapvető Magyarország energiaellátásában, s értéke a Szovjetunióból származó teljes magyar import 30 százaléka. Az elmúlt több mint három évtizedben a szovjet kőolajszállítások mennyisége meghaladta a 110 millió tonnát. A szerződés aláírásánál jelen volt Ambrus János külkereskedelmi miniszterhelyettes és Viktor Ocseretin, a Szovjetunió magyarországi kereskedelmi képviselője is.

Párizsban Ivan Arhipov, a Szovjetunió Minisztertanácsának első elnökhelyettese és Pierre Mauroy francia miniszterelnök aláírta a két ország között érvényben levő gazdasági, ipari és technikai együttműködési szerződés 1990-ig szóló meghosszabbítását. A dokumentumban a két fél a kölcsönös áruforgalom növelését és kiegyensúlyozását határozta el. A már megkötött s előkészületben levő szerződések a franciáknak lehetővé teszik, hogy kohászati termékeket, ipari járműveket, vasúti gördülőanyagot, nehézvegyipari termékeket adjanak el, és részt vegyenek a szovjet olaj és földgáz kiaknázására folyó beruházások megvalósításában. Az elkövetkező években megvalósuló gazdasági szerződések értékét Párizsban tízmilliárd frankra, becsülik.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_claude_cheysson_ivan_arhipov.jpgClaude Cheysson francia külügyminiszter fogadja Arhipov szovjet miniszterelnök-helyettest Párizsban

A libanoni ellenzék vezető képviselői a kormányhadseregre és a falangista milíciákra hárították a felelősséget a Bejrút déli külvárosában és a Suf-hegységben fellángolt rendkívül heves harcokért. Marvan Hamadeh volt miniszter, Valid Dzsumblatt közeli munkatársa rámutatott: az államhatalom katonai nyomással próbálja engedményekre kényszeríteni a Haladó Szocialista Pártot, a drúz és a síita közösséget, ezért kezdeményezte az összecsapások legújabb fordulóját. A Libanoni KP lapja, az An-Nida az agresszorok által tervezett véres megoldás főpróbájaként értékelte az ideiglenes adatok szerint 15 halálos áldozatot követelő konfliktust. A veszteségek megállapítása lehetetlen, mert a harcok hevessége miatt nem tudják elszállítani a halottakat és a sebesülteket.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_bejruti_harcok.jpgTüzérségi lövedékek robbannak Bejrút külvárosában

A péntekre virradó éjszaka folyamatos ágyúdörgéstől volt hangos Bejrút. A meghirdetett tűzszünetet még három órával később sem tartották tiszteletben. A főváros déli kerületeiben a síita Amal mozgalom harcosai elfoglalták a hadsereg több fontos állását. A szervezet szóvivője cáfolta, hogy a kormányerők visszafoglalták volna az elveszített körzeteket. A harcokban találat érte a köztársasági elnöki palotát is. Dzsemajel elnök, bár az épületben tartózkodott, nem sérült meg. Néhány lövedék becsapódott az amerikai nagykövetség épületébe is, de személyi sérülés itt sem történt. A baloldali rádióadók beszámoltak róla, hogy a tűzharcba bekapcsolódtak a libanoni partok előtt horgonyzó amerikai hadihajók ágyúi is, de az amerikai szóvivő ezt tagadta.

Reggel a floridai Cape Canaveral űrrepülőtérről felbocsátották a Challenger űrrepülőgépet, fedélzetén öt amerikai asztronautával. A nyolc napra tervezett űrutazáson távközlési mesterséges holdakat helyeznek pályájukra; továbbá a korábbiaknál hosszabban tartó, úgynevezett „szabad űrsétákat” tesznek az űrhajósok, „hátizsák-hajtóműveik” segítségével. A fedélzeten patkányok is vannak, ama állatkísérleti program keretében, mellyel a súlytalanságnak a reumatikus megbetegedésekre gyakorolt hatását kívánják tanulmányozni. Az űrrepülés irányítói arra törekszenek, hogy - ha az időjárás megfelelő -, akkor a felbocsátás helyéhez közel, a floridai leszállópályára érkezzen vissza az űrrepülőgép, ez a pálya a Kaliforniában megszokottnál lényegesen rövidebb, alig öt kilométeres. Az űrutazás parancsnoka Vance Brand, az 52 esztendős asztronauta; első űrrepülése még 1975-ben történt, a szovjet Szojuzzal randevúzó Apollo fedélzetén.

február 4.

Sétával kezdődött Margaret Thatcher programja: a hivatalos látogatáson hazánkban tartózkodó brit kormányfő a reggeli órákban a Tolbuhin körúti nagyvásárcsarnokba látogatott. A magas rangú vendéget - akit elkísért Esztergályos Ferenc külügyminiszter-helyettes és Bányász Rezső - Czobor Péter, a csarnok igazgatója köszöntötte és kalauzolta a múlt század végén eklektikus stílusban épült bevásárlóközpontban. Tájékoztatójában elmondta: a csaknem 10 ezer négyzetméteres csarnokban az állami, a szövetkezeti és a magánkereskedelem egyaránt jelen van; Üzleteiket, standjaikat naponta 30 ezer budapesti vásárló keresi fel. A miniszterelnök érdeklődését elsősorban a magyar specialitások keltették fel. A Zöldért 934-es boltjában - a hétvégi bevásárlók gyűrűjében - cseresznyepaprika-füzért és befőttet, egy másik pavilonban konyakos meggyet, csokoládét és sajtot vásárolt. 

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_margaret_thatcher_tolbuhin_korut.jpgA miniszterelnök asszony a Tolbuhin körúti nagycsarnokban

Ezután Margaret Thatcher Solymárra hajtatott. Az ottani angol katonai temetőben koszorút helyezett el a második világháborúban hősi halált halt brit katonák síremlékén.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_margaret_thatcher.jpgMargaret Thatcher koszorút helyez el a solymári angol katonai temetőben

A program a festői környezetben fekvő Szentendrén folytatódott, ahol Marjai József köszöntötte a brit kormányfőt, s csatlakozott kíséretéhez. A vendégek először a város László-telepére látogattak, amelynek lakásai a brit Wimey-cég No-Fines technológiájával épülnek. Mint Marosvölgyi Lajos, Szentendre tanácselnöke és Barna Márton, a helyi építőipari szövetkezet elnöke tájékoztatójában elmondta: a gyors és anyagtakarékos építési eljárás alkalmazására az OKISZ társaságot szervezett, amely 19 építőipari kivitelező, illetve tervező szervezetet foglal magában. E szövetkezetek az ország különböző területein az elmúlt években ötezer lakást építettek már fel. Szentendrén, a Felszabadulás lakótelep szomszédságában 240, No-Fines technológiás lakás épül, s 24-be már be is költözhettek a boldog családok. Közülük a pomázi ICO-gyár esztergályosának, Szommer Endrének az otthonát személyesen is megtekintette Margaret Thatcher. A szentendrei kirándulás a Kovács Margit Múzeumban fejeződött be.

A múzeumlátogatás visegrádi kirándulással folytatódott, majd kora délután a brit miniszterelnök és kísérete a budakalászi Gyógynövénykutató Intézetet kereste fel. Az intézet vezetői beszámoltak a vendégnek kutatási tevékenységük múltjáról és jelenlegi eredményeiről; egyebek között elmondták azt is, hogy a gyógynövénykutatásban negyedszázada rendszeresen együttműködnek különféle brit intézetekkel, illetve cégekkel. Az intézeti séta után Margaret Thatcher és kísérete visszatért Budapestre, ahol a miniszterelnök az Átrium Szállodában nemzetközi sajtóértekezletet tartott; majd találkozott a brit kolónia képviselőivel a nagykövetségen.

Ezzel befejeződött Margaret Thatcher, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság miniszterelnöke kétnapos hivatalos magyarországi látogatása. A brit kormányfő a késő délutáni órákban elutazott Budapestről. A Ferihegyi repülőtéren ünnepélyesen búcsúztatták Margaret Thatchert és kíséretét: Lázár György, a Minisztertanács elnöke, Marjai József miniszterelnök-helyettes, Várkonyi Péter külügyminiszter, továbbá politikai és gazdasági életünk több más vezető személyisége, valamint Bányász Rezső, hazánk londoni nagykövete.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_lazar_gyorgy_margaret_thatcher_bucsu.jpgA brit miniszterelnököt Lázár György búcsúztatta

A magyar és brit zászlókkal díszített légikikötő betonján csapatzászlóval felsorakozott a néphadsereg díszszázada. Parancsnoka jelentést tett a brit kormányfőnek, majd felcsendültek a két ország himnuszának hangjai. Ezután a magyar és a brit vezetők, a vendégek és a házigazdák elköszöntek egymástól. A különrepülőgépnél kis úttörő virágcsokrot nyújtott át a miniszterelnök asszonynak. Lázár György és Margaret Thatcher még néhány szíves szót váltva, kézfogással búcsúzott el egymástól. A repülőgép a kora esti órákban elindult Budapestről.

A drámai tűzszüneti felhívások és a kölcsönösen kinyilvánított tárgyalási készség ellenére szombaton is a fegyvereké volt a szó a libanoni polgárháborús frontvonalakon, mindenekelőtt Bejrút déli külvárosában, ahol a Damaszkuszba vezető, stratégiai fontosságú út ellenőrzéséért harcol a falangista milíciák támogatását élvező kormányhadsereg a síita Amal mozgalom fegyveres erőivel. A független nasszeristák mozgalma azzal vádolta a kormányzatot, hogy a déli külvárost el akarja vágni mind a mohamedán többségű Nyugat-Bejrúttól, mind a szocialista párti ellenőrzés alatt álló drúz hegyvidéktől. Az agresszió ürügyeként tudatosan terjesztik azt a rémhírt, hogy több száz palesztin harcos tért vissza a főváros külső kerületeibe.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_bejruti_aldozatok.jpgElszállítják a harcok áldozatait Bejrútban

A polgárháborús konfliktus kiéleződésének oka az ellenzék megítélése szerint az, hogy Amin Dzsemajel elnök nem teljesítette a genfi megbékélési konferenciától kapott megbízatást, nem érvénytelenítette az izraeli-libanoni megállapodást. Súlyosbította a helyzetet, hogy a nyugati haderő a belpolitikai konfliktus részesévé vált. szembekerült az egész libanoni néppel.

Tisrin című damaszkuszi lap azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy a Reagan elnökre nehezedő, az amerikai tengerészgyalogosok kivonását sürgető hazai nyomás enyhítése végett ösztönözte a katonai feszültség fokozására a libanoni falangistákat. Reagan elnök azért kezdeményezett újabb Szíria-ellenes kampányt - folytatódik a cikk -, hogy Szíriára hárítsa az amerikai politika kudarcának és hibáinak felelősségét. Az Al-Baath és az Asz-Szaura szerint szintén Washington a felelős a bejrúti, libanoni harcok fellángolásáért. Nem végleges adatok szerint csütörtök óta 50 a halottak és 150 a sebesültek száma.

A hétvégén kiéleződött a politikai küzdelem a Reagan-kormányzatnak a salvadori rezsim számára igényelt gyorssegélye körül. Ehhez hozzájárult, hogy új adatok kerültek nyilvánosságra az amerikai alakulatok hondurasi szerepéről a Nicaragua elleni katonai nyomás fokozásában. Reagan elnök azt kérte, hogy a következő két esztendőben növeljék 312 millió dollárra a katonai gyorssegélyt a salvadori rezsimnek. (Ez része annak a nagyobb segélycsomagnak, amelyet a washingtoni kormányzat a Kissinger-bizottság ajánlásai értelmében a térség „baráti államainak” kíván juttatni.) Reagan kérésének teljesítése megötszörözné a salvadori rezsimnek eddig folyósított összeget, s a kormányzat nem köti össze ezt a segélynövelést azzal a követeléssel, hogy vessenek véget a halálbrigádok tevékenységének.

Elveszettnek tekintik a Challenger űrrepülőgépről este a világűrbe kibocsátott Westar-6 távközlési mesterséges holdat, mivel nem tudnak vele rádiókapcsolatot létesíteni. A Challenger személyzetének első fontosabb feladata volt, hogy - a Western Union cég megrendelésére - úgynevezett geostacionárius pályára állítsa a magával vitt távközlési műholdat. A Westar-6 mintegy 35 ezer kilométer magasságban, a föld forgási sebességével megegyező gyorsasággal keringett volna, s így - látszólag egy pont fölött lebegve - több ezer egyidejű rádiókapcsolat-tartást tett volna lehetővé. Az űrrepülőgépről való leválása után azonban nem érkeztek rádiójelek a Westarról. Nem tudni, mi történt, de azt gyanítják, hogy a Challengertől történt eltaszítás után a Westar önálló hajtóműve vagy rádióadója mondta fel a szolgálatot. A Western Union - a balsiker ellenére - 10 millió dollárt fizet a NASA-nak a pályára bocsátásért. Azért is különösen kellemetlen a kudarc, mert a Western Union eredetileg a francia Ariane rakétaprogramot szemelte ki, s csak később pártolt át az amerikai vállalkozáshoz.

február 5.

Reggel autóbusszal utazott el a magyar küldöttség a szarajevói olimpiára. Greminger János, az OTSH főosztályvezető-helyettesének vezetésével az alábbi sportolók keltek útra. Az Engi, Tóth jégtánckettős, a Kovács, Spisák, Mayer, Palácsik összeállítású biatlon váltó, Hunyady Emese gyorskorcsolyázó és Kozma Péter alpesi síző.

Juan Antonio Samaranch, a NOB elnöke és Branko Mikulics, a szarajevói szervező bizottság elnöke vezetésével nemzetközi sportvezetők delegációja koszorút helyezett el a belgrádi Joszip Broz Tito emlékközpontban a néhai jugoszláv elnök sírján.

Szarajevóban, a boszniai Nemzeti Színházban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 87. teljes ülésén tett esküt a testület újonnan megválasztott, s most hivatalba lépő öt új tagja. Köztük Schmitt Pál, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára, az OTSH elnökhelyettese, kétszeres olimpiai bajnok.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_schmitt_pal_juan_antonio_samaranch.jpgElsőnek Juan Antonio Samaranch, a NOB elnöke gratulált. Jókívánságaihoz ezúton csatlakozunk. Sok sikert a NOB új magyar tagjának!

Bejrútban és a drúzok lakta hegyvidéken heves ágyúdörgés, a harcok kiéleződése fogadta Amin Dzsemajel libanoni elnök este előterjesztett nyolcpontos „béketervét”. Az államfő rádió- és tv-üzenetében általános tűzszünetre, a kormányerők és az ellenzék képviselőiből alakult katonai vegyes bizottság azonnali összehívására, nyugállományú tisztekből álló tűzszüneti felügyelő bizottság létrehozására szólított fel, majd felkérte a múlt év novemberében elnapolt nemzeti megbékélési konferencia részvevőit, hogy február 27-én - előzetes feltételek nélkül - újítsák fel genfi találkozójukat.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_bejruti_harcok_2.jpgA súlyos harcok miatt a lakosság tömegesen hagyja el Bejrút déli városrészeit A képen egy férfi és egy nő költözik át ingóságaival egy biztonságosabb kerületbe

50 ezren tüntettek Jeruzsálemben Izrael libanoni jelenléte ellen. A jeruzsálemi polgármester közölte, hogy a megmozdulás az eddigi legnagyobb békemenet volt a városban. A csendes tiltakozó akciót a Békét, most! elnevezésű békemozgalom szervezte - egyik aktivistája emlékére, aki egy tavalyi béketüntetés közben szélsőséges ellentüntetők kézigránátjától lelte halálát. A Békét, most! mozgalom szóvivője követelte a kormány lemondását, amiért a gyilkos és értelmetlen libanoni háborúba vezette az országot. Hozzátette, hogy a kormányt felelősség terheli a palesztinellenes terrorizmusért.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_jeruzsalemi_beketuntetes.jpgA béketüntetők esti felvonulása Jeruzsálem központjában

február 6.

Az elmúlt napokban a világsajtó jelentős terjedelemben foglalkozott Margaret Thatcher magyarországi tárgyalásaival. Az ezzel kapcsolatos külföldi értékelések és visszhangok szerint a brit kormányfő látogatása pozitívan járult hozzá a kelet-nyugati párbeszéd megélénküléséhez, a kapcsolatok javulásához. Londoni kormánykörök a brit miniszterelnök magyarországi látogatását a kelet-nyugati kapcsolatok javítása irányában tett első lépésnek értékelik. Kiemelik, hogy Thatcher asszony konstruktívnak és értékesnek nevezte a tárgyalásokat, bár mindkét fél megerősítette eltérő ideológiai és politikai álláspontjait. Brit megfigyelők a látogatás jelentőségét elsősorban abban látják, hogy Thatcher asszony keleti politikája új irányba mutat. E szerint a budapesti látogatás Margaret Thatcher részéről kísérlet volt a Reagan-kormány kemény irányvonalától való elhatárolódásra is.

Sikeresen indult a ruházati kereskedelem idei szezon végi vására a fővárosban: már az első napon megnőtt az olcsóbban kapható téli holmikat kínáló áruházak, üzletek forgalma. A Centrum áruházak közül az 50 millió forint értékű vásári árukészlettel induló budapesti Corvin Nagyáruház fogadta a legtöbb vevőt, s több mint 5,5 millió forintos forgalmat bonyolított le. A legkelendőbbnek a női és gyermekkabátok, anorákok bizonyultak, nagyon sok kedvezményes árú női csizma talált vevőre, és sikerük volt az olcsó női és férfi műszőrme sapkáknak is. Sokan keresték fel az áruház háztartási cikk-osztályát is, ahol a ruházati vásár ideje alatt kedvezményesen vásárolható többfajta tisztítószer és kozmetikai cikk. A budapesti Skálában csaknem egymillió forinttal volt nagyobb a forgalom, mint a tavalyi vásár kezdetén. Az első nap slágere a téliesített férfiballonkabát volt, de nagyon sok meleg női és gyermekholmit is eladtak. Nagy forgalom volt továbbá a cipőosztályon, különösen a női csizmák iránt élénk az érdeklődés. A Szivárvány Kereskedelmi Vállalat üzleteiben és áruházaiban a 36 millió forintos vásári árualap mintegy egyharmad részét már eladták az első napon. A legkelendőbbek a meleg cipők és csizmák voltak, de sok fogyott a sportruházati cikkekből és más konfekcióárukból is.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_corvin_aruhaz.jpgCorvin áruház fogadta a legtöbb vevőt

Az európai szárazföld atomfegyvermentes övezetté való nyilvánításáról kezdődött Athénban nemzetközi értekezlet. A tanácskozást a Mozgalom a nemzeti függetlenségért, a nemzetközi békéért és leszerelésért elnevezésű görög szervezet, a Keadea kezdeményezésére hívták össze. Több mint hatvan békemozgalom küldöttsége képviselteti magát azokból az országokból, amelyek 1975-ben aláírták a Helsinkiben tartott európai biztonsági és együttműködési konferencia záróokmányát. A magyar békemozgalom küldöttségét Péter János, az országgyűlés alelnöke vezeti.

A Libanon partjainál cirkáló amerikai hadihajók délután fedélzeti tüzérségi ütegekből ismét tüzet nyitottak Bejrút délkeleti körzeteire és a hegyvidéki területekre. A libanoni főváros nemzetközi repülőterén és kikötőjében megbénult a forgalom. A bejrúti rádió jelentése szerint a libanoni főváros térségében öldöklő hevességgel folyó harcokban kilencvenen vesztették életüket, és háromszázan sebesültek meg.

Kétnapi kutatás után a tervezettől eltérő pályán találták meg a felrobbantnak hitt Westar-6 jelzésű távközlési műholdat, amelyet szombaton indították a Challenger amerikai űrrepülőgépről. A műhold jelzéseit délután fogta egy californiai radarállomás, és sikerült elérnie, hogy a műhold feltöltse napelemeit. Pillanatnyilag még eltérőek a vélemények arra vonatkozólag, hogy megsérült-e a műhold vagy sem. Szakemberek szerint egyébként a Westar-6 eredeti programját tekintve használhatatlan lesz, mert nem az előírt pályán kering, és nincs lehetőség arra, hogy visszairányítsák az eredeti útvonalra. Elképzelhető viszont, hogy valamivel közelebb hozzák a Földhöz, és így legalább részben használhatóvá teszik. Az Amerikai Űrhajózási Hivatal (NASA) közlése szerint a Challenger fedélzetéről felbocsátották a Palapa B2 jelzésű távközlési műholdat. A Palapa B2 Indonézia távközlési hálózatába kapcsolódik majd be.

február 7.

A Mátrában délelőtt órákon át havazott. Kékestetőn már félméteresre növekedett a hóréteg vastagsága, és a hőmérséklet délelőtt mínusz három fok körül volt. A hegyek között a havazással együtt délelőtt viharos erejű szél támadt, felkavarta, messzire hordta a havat, és helyenként hatalmas hótorlaszok keletkeztek. Az utak tisztításán nyolc hóeke dolgozott egész nap. A havazás egyébként később egész Heves megyére kiterjedt. A földeket három-négy centis friss hótakaró borítja, az utakon, a közlekedést latyakos hó nehezíti, de a megye valamennyi főútja járható.

Csehszlovákiában, Podebrady, Liberec, Karlovy Vary és Plzen térségében megkezdődött a csehszlovák néphadsereg, a szovjet hadsereg és a magyar néphadsereg kijelölt egységeinek és törzseinek közös téli hadgyakorlata. A szövetséges csapatok védelmi állásokat foglaltak el a kijelölt körzetekben, majd a nap folyamán megkezdődött a feltételezett ellenség támadása. A szovjet és csehszlovák egységek aktív védekező harcot folytattak, és ellentámadásba mentek át. Készen állnak a harci cselekményekben való részvételre a magyar néphadsereg katonái is. A feltételezett ellenség a szövetséges csapatok mögöttes területén harcászati légi deszantegységet is megkísérelt bevetni, ezt azonban meghiúsították.

Megkezdődött a genfi leszerelési értekezlet - korábbi nevén: leszerelési bizottság - idei ülésszaka. Napirendjén olyan fontos kérdések megvitatása szerepel, mint az atomfegyverkezési hajsza megfékezése, a vegyi fegyverek betiltása, az új típusú tömegpusztító fegyverek kifejlesztésének és gyártásának törvényen kívül helyezése. Az értekezlet munkájában negyven szocialista, tőkés és fejlődő ország, köztük a Szovjetunió, az Egyesült Államok, Franciaország. Kína, Nagy-Britannia és Svédország küldöttei vesznek részt. Jelen vannak hazánk képviselői is.

Párizsiban a nyílt utcán agyonlőttek két iráni emigráns politikust, Gholam Ali Oveisszi volt tábornokot és fivérét. Oveisszi tábornok a sah uralma idején Teherán katonai kormányzója volt, és a teheráni hóhérnak nevezték, mert sok legyilkolt tüntető vére tapadt kezéhez. A tábornok és fivére éppen gépkocsijukból szálltak ki lakásuk előtt, amikor négy fiatalember tüzelni kezdett rájuk. Mindketten azonnal meghaltak, a kíséretükben levő sofőrt azonban nem érték golyók. A járókelők megpróbálták feltartóztatni a merénylőket, de azoknak sikerült elmenekülniük. Ketten gépkocsival elhajtottak, a harmadik egy autóbuszra szállt fel, a negyedik pedig a közelben levő metróállomásig futott, s ott felszállt az éppen akkor érkező szerelvényre.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_parizsi_merenylet.jpgRendőrnyomozók veszik körül a meggyilkolt irániak holttestét

Éjszaka példátlan hevességű tüzérségi összecsapások, utcai harcok zajlottak le Bejrút mohamedán többségű nyugati felében. A hivatalos hírzárlat ellenére nyilvánvalóvá vált, hogy az ellenzéki fegyveres erők csaknem egész Nyugat-Bejrútot ellenőrzésük alá vonták. Sikerüket megkönnyítette, hogy a hadsereg több egysége átállt az ellenzéki milíciák, főként a síita Amal mozgalom oldalára. A négyhatalmi nyugati haderőhöz tartozó amerikai flotta hajói és repülőgépei drúz-szocialista állásokat támadva, közvetlenül is beavatkoztak a polgárháborús konfliktusba. Bejrút lakossága a keddre virradó éjszakát óvóhelyeken töltötte. Sok lakóépületet ért ágyúlövés.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_bejruti_fegyveresek.jpgAz ellenzéki erők harcosai Bejrút nyugati negyedében

Az Egyesült Államok bejrúti nagykövetségén dolgozó diplomaták egy része elhagyta a libanoni fővárost - közölte az amerikai külügyminisztérium hivatalos szóvivője. A nagykövetség állományából 24 diplomata és 17 családtag távozott a harci cselekmények által feldúlt városból.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_amerikai_diplomatak.jpgAz amerikai nagykövetség távozó munkatársait katonai helikopterek szállították el Nyugat-Bejrútból

Reagan elnök sürgős tanácskozást kezdett tanácsadóival a libanoni helyzetről. Ezt megelőzően 73. születésnapja alkalmából mondott beszédében további támogatásáról biztosította a libanoni elnököt, és felszólította a vele szemben álló erőket, hogy csatlakozzanak Dzsemajelhez egy nemzeti egységkormány létrehozásában. A kormányválságért és a súlyos harcok fellángolásáért Szíriát vádolta Reagan.

A Challenger amerikai űrrepülőgépből kilépett a világűrbe és együttesen csaknem ötórás sétát tett két űrhajós: előbb Bruce McCandless, majd Robert Stewart. Az űrséta újdonsága az volt, hogy az űrhajósokat semmilyen kábel nem kötötte össze az űrhajóval, mozgásukat egy különleges szerkezet tette lehetővé. A hátukra erősített, fotel és hátizsák „keverékének” látszó, hajtóművel ellátott, kormányozható szerkezet segítségével McCandless és Stewart mintegy százméternyire távolodott el a Challengertől. A két űrhajós tulajdonképpen miniatűr járművével ugyanolyan, több mint 28 ezer kilométeres sebességgel keringett a Föld körül, mint a Challenger. A jelentős siker mellett azonban kudarc is kíséri a jelenlegi vállalkozást, ugyanis a Challenger amerikai űrrepülőgép fedélzetéről felbocsátott Palapa B2 jelzésű távközlési műhold ugyanarra a sorsra jutott, mint elődje, a Westar-6: nem a kijelölt Föld körüli pályán kering, s így nem működhet rendeltetésszerűen. A műhold azonban a tervezett 35 800 km-es magasságnál jóval alacsonyabban, nyújtott ellipszis alakú pályán kering a Föld körül.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_bruce_mccandless.jpgBruce McCandless az első köldökzsinór nélküli űrséta alkalmával

Egy nappal a szarajevói téli olimpia hivatalos megnyitója előtt megkezdődtek a játékok jégkorong küzdelmei. Kikapott az olimpiai bajnok: Kanada-Egyesült Államok 4:2 (2:1, 1:1, 1:0).

február 8.

Veress Péter külkereskedelmi miniszter a Parlamentben sajtótájékoztató keretében értékelte a külgazdaság tavalyi eredményeit és ismertette az idei feladatokat. Hangsúlyozta: 1983-ban teljesült a népgazdasági terv fő gazdaságpolitikai célja: az ország nemzetközi fizetőképességének fönntartása érdekében javult a külkereskedelmi mérleg. Az előző évihez képest, ha nem is a kívánt arányban, de nőtt a kiviteli többlet, miközben az ágazatok többségében csökkent az egységnyi termelésre jutó anyag- és energiafelhasználás, s a lakosság reáljövedelme és fogyasztása az 1982. évi színvonalon maradt.

A KISZ KB székházában ülést tartott a Magyar Úttörők Szövetségének országos tanácsa. A testület megvitatta az úttörőcsapatok középtávú tervezőmunkájához, tevékenységrendszerük fejlesztéséhez készült ajánlást, és elfogadta az 1984-85. úttörőév irányelveit. Az országos tanács ülésén elfogadott ajánlás felhívja a figyelmet a tervezés legfontosabb szempontjaira. Így például javasolja, hogy a csapatvezetőségek építsenek az adott úttörőcsapat jó hagyományaira, szokásaira, a gyerekek életkori sajátosságaira. A testület azt is javasolja, hogy a következő időszakban mindenütt fordítsanak fokozott figyelmet a hátrányos helyzetű, a veszélyeztetett gyermekekre, valamint a kiemelkedő képességűekre, s igyekezzenek játékos, hasznos feladatokat adni az úttörőcsapatok tagjainak.

Kapolyi László ipari miniszter a Szovjetunióba utazott, ahol a magyar-szovjet ipari együttműködés kérdéseiről és a kapcsolatok továbbfejlesztésének lehetőségéről tárgyal majd.

A mecseki bányászváros temetőjében kísérték utolsó útjára a múlt heti sújtólégrobbanás két komlói áldozatát. Cseri Lajos negyvennyolc éves vájár és Jurinics János ötvenkét éves aknász koporsója előtt munkatársaik és a Kossuth bányaüzem vezetői álltak díszőrséget. A Mecseki Szénbányák dolgozói és vezetői nevében a ravatalnál Budaházi György körletvezető, a síroknál Fincza József, a Kossuth bánya I. szenes körletének párttitkára vett végső búcsút a hősi halált halt bányászoktól.

Új lakókat vár a Szaljut-7 űrállomás. A Szovjetunióban moszkvai idő szerint 15 óra 07 perckor, három űrhajóssal a fedélzetén felbocsátották a Szojuz-T-10 jelzésű űrhajót. A parancsnok, Leonyid Kizim űrhajós ezredes, a legénység: Vlagyimir Szolovjov fedélzeti mérnök és Oleg Atykov kutatóorvos. Az első jelentések szerint mindhárom asztronauta közérzete jó, a fedélzeti rendszerek normálisan működnek.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_szolovjov_kizim_atykov.jpgSzolovjov, Kizim és Atykov az indulás előtt

A világűr békés kutatóprogramjának keretében, az elképzelések szerint, a Szojuz-T-10 űrhajó összekapcsolódik majd a Föld körül jelenleg automatikus vezérléssel keringő Szaljut-7 űrállomással, s az űrhajósok tudományos-technikai, biológiai kutatásokat és kísérleteket hajtanak végre. Az űrhajó parancsnoka, Leonyid Kizim 43 éves, a légierők akadémiáját végezte, az SZKP tagja. 1965 óta tartozik az űrhajósok kötelékébe. 1980-ban, mint a Szojuz-T-3 parancsnoka már járt a világűrben, és dolgozott a Szaljut-6 űrállomás fedélzetén. Mindkét társa újonc. A 38 éves Vlagyimir Szolovjov, fedélzeti mérnök egy moszkvai műszaki főiskola elvégzése után az új kozmikus technika kialakításával foglalkozó tervezőintézetben dolgozott. Az SZKP tagja. 1978 óta tartozik az űrhajósok közé, s a szovjet-francia közös űrrepülés előkészítése során kapott kiképzést. A legfiatalabb a 35 éves Oleg Atykov kardiológus. Az orvostudományok kandidátusa, 1977 óta párttag. Ettől az évtől kezdve készült űrrepülésre.

Andreasz Papandreu görög kormányfő Athénban fogadta Péter Jánost, az országgyűlés alelnökét, aki a magyar békemozgalom küldöttségét vezeti a görög fővárosban megrendezett nemzetközi békeértekezleten. Az értekezlet Európa atomfegyvermentes övezetté nyilvánításával foglalkozik. A megbeszélés végén Papandreu miniszterelnök rövid nyilatkozatot adott a Magyar Televízió és a Magyar Rádió tudósítóinak.

A békekonferencia több munkacsoportban folytatta tanácskozását. Az egyik munkacsoport, ismert tudósok részvételével, egy esetleges nukleáris háború következményeivel foglalkozott. A vitában leszögezték: egy nukleáris háború következményei nem korlátozhatók és nem kiszámíthatók.

Margaret Thatcher brit miniszterelnök az alsóházban kijelentette: magyarországi látogatása nagyon értékes volt, de nem hiszi, hogy pusztám egy ilyen látogatás megoldhatná a Kelet és Nyugat közötti tárgyalások problémáit. Ezek a tárgyalások arra irányulnak, hogy elősegítsék az általános és kölcsönös megértést, és több eredményt biztosítsanak a leszerelés kérdésében, ezért elkerülhetetlenül hosszú időt vesznek igénybe - mondotta Thatcher asszony.

Rend és nyugalom uralkodott Nyugat-Bejrútban azt követően, hogy az ellenzéki erők átvették a városrész ellenőrzését. Megélénkült a forgalom, kinyitottak az üzletek, a harcok elől elmenekült családok tömegesen költöztek vissza elhagyott lakóhelyükre. Általános megnyugvást keltett, hogy Nabih Berri, a síita Amal mozgalom főtitkára és a mohamedán vallási vezetők a kormányhadsereggel kötött tűzszüneti megállapodás szigorú tiszteletben tartására, a külföldi képviseletek védelmére, a nyugati négyhatalmi erőkkel való összecsapások elkerülésére szólítottak fel.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_druz_harcosok.jpgDrúz harcosok tűzik ki zászlójukat a kormánycsapatok egyik volt állására Bejrút nyugati részén

Kétszáz halálos áldozata és 600 sebesültje volt a hétfőn és kedden lezajlott összecsapásoknak. Az 1975-76-os helyzethez hasonlóan ismét lezárt demarkációs vonallá vált a Bejrút keleti és nyugati felét elválasztó polgárháborús zöld vonal. A kelet-bejrúti falangista milíciák parancsnoka általános mozgósítást rendelt el, de később közölte, hogy ez csupán önvédelmi célokat szolgál, nem Nyugat-Bejrút ellen irányul. A bejrúti kikötő és a repülőtér forgalma változatlanul szünetel.

A négyhatalmi nyugati erők százfőnyi angol egységét helikopterekkel elszállították Bejrútból, és az amerikai csapatok hadihajókra történő szakaszos átcsoportosítása is megkezdődött. Az olasz kontingens is megkezdte a kiürítési előkészületeket, de a francia döntés még várat magára.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_libanoni_olasz_kontingens.jpgOlasz lövészek a bejrúti romok között

Ronald Reagan, az Egyesült Államok elnöke este bejelentette: elrendelte, hogy az Egyesült Államok Bejrútban állomásozó tengerészgyalogosainak kivonását „rövidesen” kezdjék meg. Ennek során „szakaszos módon” áthelyezik a tengerészgyalogosokat a 6. flotta partközeiben tartózkodó hadihajóira. Az elnök egyidejűleg az amerikai haditengerészeti és légi beavatkozás fokozását helyezte kilátásba.

Az ország délkeleti részén lezajlott összecsapásokban a nicaraguai hadsereg hatvanhárom ellenforradalmárt tett harcképtelenné - jelentette be a nicaraguai nemzetvédelmi minisztérium. A sandinista hadsereg vesztesége a harcokban két halott és hat sebesült volt. A meggyengült ellenforradalmi csoportok Costa Rica irányába menekültek - közölte a térségben harcoló sandinista erők parancsnoka. Az összecsapások Managuától 350 kilométerre, délkeletre a Mais folyó térségében zajlottak le. Az ellenforradalmárok az Eden Pastora vezette csoport tagjai voltak.

A Challenger amerikai űrrepülőgép személyzetének programjában viszonylag egyszerűbb tudományos kísérletek és a második űrsétára való felkészülés szerepelt. A houstoni irányítóközpont közölte az űrrepülőgép utasaival, hogy velük egy időben három szovjet űrhajós is a világűrben tartózkodik. Ez a korábbi - 1969-es és 1975-ös - rekordok megdöntését jelenti, minthogy most egyidejűleg nyolc: három szovjet és öt amerikai űrhajós van a világűrben. Az űrrepülőgép személyzete idejének jelentős részét pihenéssel töltötte, erőt gyűjtve a csütörtöki űrsétához és a szombatra tervezett leszálláshoz.

Megnyitották a téli olimpiai játékokat. Több minit ötezer kilométeres utat tett meg az olimpiai láng, mire szerdán délután megérkezett Szarajevóba, Bosznia-Hercegovina fővárosába: 14 óra 29 perckor az olimpiai staféta utolsó tagja átvette a fáklyát, s elindult vele a cél, vagyis a Kosevo-stadion felé...

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_szarajevoi_olimpiai_lang.jpgFellobbant az olimpiai láng

február 9.

A Szovjetunió Kommunista Pártjának Központi Bizottsága, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége és a Szovjetunió Minisztertanácsa mélységes fájdalommal értesíti a pártot és az egész szovjet népet arról, hogy 1984. február 9-én 16 óra 50 perckor hosszú betegség után elhunyt Jurij Vlagyimirovics Andropov, az SZKP Központi Bizottságának főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke. Jurij Vlagyimirovics Andropovnak, a kommunista párt és a szovjet államkimagasló személyiségének, a kommunizmus eszméjéért, a békéért vívott küzdelem állhatatos harcosának emléke mindörökre megmarad a szovjet emberek, az egész haladó emberiség szívében.

Az SZKP Központi Bizottsága, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége és a Szovjetunió minisztertanácsa pénteken felhívást intézett a kommunista párthoz, a szovjet néphez. A felhívás hangsúlyozza:
...Súlyos veszteség érte a Szovjetunió Kommunista Pártját, az egész szovjet népet. Eltávozott az élők sorából Jurij Andropov, a lenini párt és a szovjet állam kiemelkedő személyisége, a lánglelkű szocialista hazafi, a béke és a kommunizmus fáradhatatlan harcosa...
...Élete példakép arra, hogyan kell önzetlenül szolgálni a párt és a nép érdekeit, Lenin nagy ügyét. Jurij Andropov valamennyi beosztásában, ahol a párt akaratát teljesítette, erejét, tudását és hatalmas élettapasztalatát a párt politikája hiánytalan végrehajtásának, a kommunista eszmék diadalra juttatásáért folyó harcnak szentelte...
...Andropov elvtársnak, a lenini típusú vezetőnek kiemelkedő képességei és szervezői tehetsége teljes egészében az SZKP KB főtitkári és a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöki tisztségében végzett munkájában bontakozott ki...
...A kommunisták, minden szovjet ember emlékezetében Jurij Andropov örökre úgy marad meg, mint Marx, Engels és Lenin tanításához határtalanul hű, elvhű és szerény, a munkásokhoz közel álló ember, aki érzékenyen figyel szükségleteikre és gondjaikra, képes mindent a szocialista haza érdekeinek alárendelni...
...A Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége, a Szovjetunió Minisztertanácsa mély meggyőződésüket fejezik ki, hogy a kommunisták, minden szovjet ember új erővel nyilvánítja ki osztályöntudatát és szervezettségét magas fokú kollektivitását, céltudatos, önfeláldozó munkával biztosítja a népgazdasági tervek és szocialista kötelezettségek teljesítését, nagy hazánk további felvirágzását.

Az SZKP Központi Bizottsága, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége és a Szovjetunió Minisztertanácsa határozatot hozott arról, hogy bizottságot alakít Jurij Vlagyimirovics Andropovnak. az SZKP KB főtitkárának, a Legfelsőbb Tanács Elnöksége elnökének temetésére. A bizottság elnöke: K. U. Csernyenko. Tagjai: G. A. Alijev, M. Sz. Gorbacsov, V. V. Grisin, A. A. Gromiko, G. V. Romanov, M. Sz. Szolomencev, Ny. A. Tyihonov, D. F. Vsztyinov, V. I. Vorotnyikov, V. M. Csebrikov, V. V. Kuznyecov, B. Ny. Ponomarjov, J. K. Ligacsov, M. V. Zimjanyin, A. P. Alekszandrov, Sz. A. Salajev, V. M. Misin, G. M. Markon, Ty. Ny. Hrennyikov, Ny. A. Ponomarjov,
V. V. Tyereskova, I. I. Szenykin, M. A. Uljanov, P. I. Klimuk, V. Sz. Csicserov és L. I. Abramova. A határozat értelmében J. V. Andropovot a Vörös téren helyezik örök nyugalomra. A bizottság közölte, hogy J. V. Andropov ravatalát a Szakszervezetek Házának oszlopcsarnokában február 11-én állítják fel. A ravatalt február 11-én délután 3-kor nyitják meg a látogatók előtt. Szombat este 10 óráig, vasárnap, 12-én és hétfőn, 13-án reggel 9-től este 10 óráig róhatják le kegyeletüket a dolgozók.

Az SZKP Központi Bizottsága, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége és a Szovjetunió Minisztertanácsa együttes határozatában Jurij Vlagyimirovics Andropovnak, az SZKP KB főtitkárának, a Legfelsőbb Tanács Elnöksége elnökének halála alkalmából gyásznappá nyilvánította az országban február 11-ét, 12-ét, 13-át és 14-ét. A temetés napjára iskolai szünetet rendeltek el. A határozat szerint tüzérségi díszsortűz jelzi azt a pillanatot, amikor J. V. Andropovot eltemetik. A díszsortüzet Moszkvában, a szovjet köztársaságok fővárosaiban, az ország hős városaiban, a breszti erődben, valamint több más városban, így Petrozavodszkban is egyszerre rendezik meg. Ebben az időpontban az ország egész területén minden üzemben, minden intézményben - a folyamatosan dolgozó üzemek kivételével - öt percre beszüntetik a munkát. Három percen át szólnak majd a gyári szirénák, a mozdonykürtök, a folyami és tengeri hajók kürtjei.

Moszkvában orvosi jelentést adtak ki Jurij Andropov betegségéről és halálának okáról. Jurij Andropov (született 1914-ben) krónikus vesegyulladásiban, vesezsugorban, magas vérnyomásban és cukorbajban szenvedett. 1983 februárjától - a veseműködés megszűntével - művesén gyógykezelték. A kezelés kielégítő közérzetet és munkaképességet eredményezett. 1984. január végén a belső szervek működésének leépülése következtében állapota rosszabbodott. 1984. február 9-én 16.50-kor szívroham és légzőszervi bénulás következtében beállt a halál. A boncolás teljes egészében igazolta a fenti diagnózist. Az orvosi jelentést Jevgenyij Csazov akadémikus, továbbá Nyikolaj Lopatkin, Nyikolaj Malinovszkij és a Szovjet Orvostudományi Akadémia több más tagja írta alá.

A Szovjetunió gyászol. Miként az országban mindenütt, a főváros közös lakóépületein, a főútvonalak mentén fekete szalagos vörös zászlók lengenek. A, szakszervezetek központi székházának homlokzatát gyászkeretes vörös drapéria borítja. Szombattól itt, az épület oszlopcsarnokában vesznek végső búcsút a szovjet emberek Jurij Andropovtól. A moszkvai diplomáciai képviseleteken félárbocra eresztették a nemzeti lobogókat.

A már reggel óta komoly zenét sugárzó szovjet rádió és a műsorát megváltoztató televízió délután helyi idő szerint 14 óra 30 perckor jelentette be a tragikus hírt: hosszú betegség után elhunyt az SZKP KB főtitkára, államfő, a párt és a szovjet állam kiemelkedő személyisége, a kommunizmus és a béke ügyének állhatatos harcosa. Moszkva és az ország normális hétköznapi életét élte, amikor az egymás után többször is megismételt gyászhír elhangzott. Hallatán, a munkahelyeken, az iskolákban rövid időre megállt a munka, a tanítás, több helyütt spontán megemlékezések voltak.

A már korábban meghirdetett leninakani választási nagygyűlésen Konsztantyin Ruszakov, a központi bizottság titkára méltatta Jurij Andropov tevékenységét, úgy jellemezve őt, mint a párt nagy formátumú, tehetséges vezetőjét, aki a marxista-leninista elmélet alkotó továbbfejlesztésében és gyakorlati megvalósításában nagyon nagy szerepet játszott.

Külön közlemény adta hírül, hogy szombattól keddig gyásznapok lesznek a Szovjetunióban. A temetés megszervezésére alakult bizottságot Konsztantyin Csernyenko, az SZKP PB tagja, a KB titkára vezeti. A végső búcsú idején ötperces munkaszünetet tartanak valamennyi munkahelyen, s közben három percig szólnak majd a gyárak szirénái, a hajók kürtjei, a mozdonyok sípjai. Ugyanekkor Moszkvában és az országban máshol sortüzekkel tisztelegnek az elhunyt főtitkár emléke előtt.

A magyar közvélemény mély megrendüléssel értesült Jurij Andropov elvtársnak, az SZKP KB főtitkárának, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége elnökének elhunytáról. A halálhírre országszerte kitűzték a gyászlobogókat a középületekre, s vállalati, üzemi, szövetkezeti, intézményi kollektívák tartottak megemlékezéseket, fejezték ki táviratban részvétüket, együttérzésüket a szovjet néppel.

A megrázó, szomorú hír után szinte azonnal odakerült a fekete zászló Kőbánya üzemeinek, középületeinek bejárata fölé is. A munkahelyi közösségek, szocialista brigádok részvéttáviratok sokaságát címezték meg a szovjet nagykövetségre. A kerületi pártbizottságon is szünet nélkül csengett a telefon. Hogyan szervezzük meg méltó módon a megemlékezést? - kérdezték több pártszervezetből is. „Amint azt érzéseitek diktálják” - hangzott a válasz. 

Nagyon sok helyen néhány percre leállt a munka, hogy röpgyűlést tartsanak a dolgozók. A XIII. kerületben is így történt. Ilyen rendezvény színhelye volt például a Magyar Hajó- és Darugyár, az Elektromos Művek, a Habselyem és Kötöttárugyár, a Rico Kötszerművek, a Kereskedelmi Szervező Intézet és a Róbert Károly körúti Kórház. A Lángban, az Elzettben és a Lemezárugyárban mindjárt elhatározták: a röpgyűléseket hétfőig folytatják, hogy folyamatosan minden műszak, csoport megemlékezhessen az elhunytról.

Zuglóban, a Danúviában a hír hallatán minden külön felhívás nélkül gyűlt össze a gyár vezérkara, hogy az első megrendülés nehéz percei után a különböző üzemrészekbe vigyék a lesújtó hírt. A kerület üzemeiben mindenütt, ahol ennek technikai lehetősége adott volt, a hangosbemondóra kapcsolták a rádió híradását, hogy a munkások ily módon is közösen adózhassanak az elhunyt emlékének.

A XXI. kerületben a Csepel Művek rádióstúdiója délután fél kettőkor adta hírül az üzemek dolgozóinak a szovjet párt főtitkárának halálát, és attól fogva a műszak végeztéig gyászzenét sugárzott. A pártbizottság által fogalmazott részvéttávirat szövegét röpgyűléseken fogadták el a munkások, amelyet azt követően a Szovjetunió nagykövetségére küldtek.

A Papíripari Vállalat 16 üzem- és gyárrészlegében mintegy 700 ember részvételével emlékeztek meg az SZKP főtitkáráról, és külön táviratot küldtek a velük állandóan kapcsolatot tartó uszty-ilimszki cellulózkombinát dolgozóinak.

A Magyar Posztó pártbizottsága délután két órakor összehívta a társadalmi és politikai testületek képviselőit, ahol elhatározták, hogy személyesen nyilvánítják részvétüket a velük baráti kapcsolatot tartó Szovjet Kultúra és Tudomány Háza dolgozóinak, az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet déli hadseregcsoport mátyásföldi parancsnoksága katonáinak és a tököli szovjet alakulat komszomolistáinak.

A XI. kerület délután is működő üzemeiben, a 43. Állami Építőipari, a Lágymányosi Faipari, a Fővárosi Kézműipari, a Csőszerelőipari Vállalatnál, a Híradástechnikai Gépgyárban, a Magyar Kábelművekben és a posta hivatalaiban is megemlékeztek Jurij Andropovról.

Röpgyűléseken emlékeztek meg Fejér megye, Székesfehérvár üzemeiben és városkörnyéki településein Jurij Andropov életútjáról, munkásságának eredményeiről. Méltatták érdemeit, s törekvéseit a szovjet gazdaságpolitika és ideológiai élet korszerűsítéséért. A délutáni műszakokat megszakító röpgyűlések részvevői hangsúlyozták: a világ érdeke az, hogy a Szovjetunió higgadt, következetes békepolitikája a jövőben is változatlan maradjon.

A Magyar Gördülőcsapágy Művek ötezres kollektívája a budapesti szovjet nagykövetséghez és szovjet testvérüzeméhez, a moszkvai 1-es számú Állami Csapágygyár dolgozóihoz eljuttatott táviratában fejezte ki részvétét a szovjet vezető elhunyta alkalmából. A Debreceni Ruhagyár dolgozói a debreceni szovjet főkonzulátusra és a litvániai Lelija Ruhagyár munkásaihoz küldtek részvéttáviratot.

A diósgyőri Lenin Kohászati Művek 17 ezres munkáskollektívája részvéttáviratában hangsúlyozta: „Tudatában vagyunk annak, hogy a világ békéjéért töretlenül harcoló szovjet népet, annak vezetését és a békeszerető emberiséget nagy veszteség érte. Biztosak vagyunk abban, hogy a szovjet pártvezetés tovább folytatja azt a következetes és haladó békepolitikát, amelyet Andropov elvtárs ránk hagyott.”

Leninváros 22 ezer lakosa ugyancsak részvéttáviratot intézett a Szovjetunió magyarországi nagykövetségére. A táviratban mély együttérzéséről biztosította a testvéri szovjet népet.

A MÁV záhonyi üzemigazgatóságán szintén megemlékeztek a kiemelkedő politikusról, méltatták a két nép közötti gazdasági kapcsolatok erősítésében szerzett elévülhetetlen érdemeit.

A százhalombattai Dunai Kőolajipari Vállalat vezetői a 3000 dolgozó nevében a szovjet nagykövetségre küldött gyásztáviratban fejezték ki együttérzésüket.

A Paksi Atomerőmű építkezésén is gyászlobogókat tűztek ki, és félárbocra engedték a munkásmozgalom vörös zászlaját. A Szovjetunió segítségével épülő nagyberuházás több ezer dolgozója, munkások és műszakiak fejezték ki gyászukat, mély részvétüket.

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa és a Minisztertanács nevében Kádár János, Losonczi Pál és Lázár György tegnap Jurij Andropov elhunyta alkalmából a következő táviratot küldte Moszkvába a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének, a Szovjetunió Minisztertanácsának:
Kedves Elvtársak!
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa és Minisztertanácsa, egész népünk mély megrendüléssel értesült Jurij Vlagyimirovics Andropov elvtársnak, a Szovjetunió Kommunista Pártja főtitkárának, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége elnökének elhunytáról. Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a Szovjetunió Kommunista Pártjának, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének, a Szovjetunió Minisztertanácsának, a testvéri szovjet népnek, az elhunyt családjának. Mély gyászukban osztozunk...
...A magyar kommunisták, népünk is régóta személyesen ismerte, őszinte barátként tisztelte Jurij Andropov elvtársat. A legnehezebb időben segítette népünk harcát a munkásosztály hatalmának megvédéséért, szocialista vívmányaink megszilárdításáért...
...Jurij Andropov elvtárs elhunytával nagy veszteség érte a szovjet népet, a nemzetközi kommunista és munkásmozgalmat. Andropov elvtárs elévülhetetlen érdemeket szerzett a szovjet társadalom minden oldalú fejlődésében, a kommunista építőmunka sikereiben...
...A magyar kommunisták, egész népünk e nehéz órákban is együtt van önökkel, kész mindent megtenni a szocializmus, a haladás ügyének előbbre viteléért, megbonthatatlan testvéri barátságunk és együttműködésünk további elmélyítéséért. Meggyőződésünk, hogy a Szovjetunió Kommunista Pártja, a szovjet nép eredményesen oldja meg a szocializmus építésének soron következő feladatait, megsokszorozza erőfeszítéseit közös, nemes ügyünk folytatásáért, amelynek egész életét szentelte igaz elvtársunk és barátunk, Jurij Vlagyimirovics Andropov elvtárs.

A Szovjetunió budapesti nagykövetsége közli, hogy mindazok, akik Jurij Andropovnak, az SZKP KB főtitkárának, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége elnökének elhunyta alkalmából - a szovjet nép fájdalmában osztozva - részvétlátogatást kívánnak tenni, február 11-én, szombaton 10 és 17 óra között, február 12-én, vasárnap 10 és 16 óra között, február 13-án, hétfőn 9 és 17 óra között, valamint február 14-én, kedden 8 és 9.30 óra között róhatják le kegyeletüket a nagykövetség VI. kerület, Bajza utca 35. szám alatti épületében.

Jurij Andropov emlékére rendkívüli ülést tartott a Német Szocialista Egységpárt Politikai Bizottsága. Az ülésen Erich Honecker, az NSZEP KB főtitkára, államfő méltatta Jurij Andropovnak a szocialista közösség szilárdítása, a világbéke erősítése javára végzett munkáját.

A prágai rádió adását megszakítva jelentette be a halálhírt. Délután a csehszlovák főváros középületein gyászlobogók jelentek meg, s a rádió gyászzenét sugárzott. Jurij Andropov temetésének napját a csehszlovák kormány gyászünneppé nyilvánította.

A bolgár rádió adását megszakítva közölte a halálhírt. Ezután gyászzenét és klasszikus zenét sugárzott, amelyet csak a gyászjelentés ismétlésével szakított meg rendszeres időközökben. A bolgár fővárosban a középületeken félárbocra eresztették az állami lobogót.

A Lengyel Népköztársaság Államtanácsának rendeletére, a gyász jeléül, az összes középületen félárbocra eresztették a nemzeti lobogót Jurij Andropov temetésének napjáig. Félárbocon van a nemzetközi munkásmozgalom vörös zászlaja és a fehér-piros lengyel nemzeti lobogó a LEMP Központi Bizottságának székházán is. A lengyel rádió adását megszakítva közölte a TASZSZ hírét az SZKP KB főtitkárának, a Legfelsőbb Tanács Elnöksége elnökének haláláról.

Az Új-Kína hírügynökség röviddel a moszkvai bejelentés után ismertette a TASZSZ közleményét, majd az elhunyt életrajzát.

Valamennyi amerikai rádió- és tv adó reggel, programját megszakítva, jelentette be Jurij Andropov halálát. George Shultz, az Egyesült Államok külügyminisztere kijelentette: - Reagan elnök személyes részvétnyilvánítását küldte a Szovjetunió vezetőinek, és én Andrej Gromiko, szovjet külügyminiszterhez küldtem hasonló tartalmú üzenetet.

Helmut Kohl, a Német Szövetségi Köztársaság kancellárja táviratában őszinte részvétét fejezte ki Nyikolaj Tyihonovnak, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökének Jurij Andropov elhunyta alkalmából. Hivatalos bonni jelentés szerint Kohl kancellár részt vesz Moszkvában Jurij Andropov temetésén.

Margaret Thatcher brit miniszterelnök sajnálkozással értesült Jurij Andropov haláláról - közölte a kormány szóvivője. „Halála érzékeny veszteség” - hangsúlyozza a kormánynyilatkozat.

Wilfried Martens belga miniszterelnök a pénteki brüsszeli kabinetülés után kijelentette: kormánya sajnálattal fogadta Jurij Andropov halálát, és részvétét nyilvánítja a szovjet állami szerveknek.

Pierre Mauroy francia miniszterelnök Nyikolaj Tyihonovhoz, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökéhez küldött táviratában fejezte ki együttérzését. „Jurij Andropov - hangsúlyozza egyebek között a távirat - egész életét hazája haladása szolgálatának szentelte.”

Lázár György, a Minisztertanács elnöke hivatalában fogadta Vjacseszlav Szicsovot, a KGST titkárát. Havasi Ferenc, a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára ugyancsak fogadta V. V. Szicsovot. A megbeszéléseken részt vett Marjai József miniszterelnök-helyettes is.

A magyarországi mozik bemutatják a Dühöngő bika című, 1980-ban készült amerikai életrajzi filmdrámát.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_duhongo_bika_robert_de_niro_joe_pesci.jpgA két főszereplő: Joe Pesci és Robert De Niro

A Martin Scorsese által rendezett filmben az akkor harminchetedik évében járó De Niro a Keresztapa II. után már a második Oscar-díját zsebelhette be - és nem érdemtelenül. A film alapötletét a 2017-ben, kilencvenöt évesen elhunyt Jake LaMotta, korábbi profi bokszvilágbajnok pályafutása ihlette. 1949 és 1954 között volt a középsúly címvédője. 106-szor bokszolt gazdag karrierje alatt, 83-szor győzött - 30-szor kiütéssel -, 19-szer kikapott, négy döntetlenje volt. A forgatás előtt De Niro LaMotta irányítása alatt edzett, és a bokszoló csak akkor engedte elkezdi a felvételeket, amikor úgy ítélte meg, a főszereplő meccsfitt lett, vagyis tényleg vállalhatna igazi bokszmeccset. A Dühöngő Bika LaMotta - átalakított - beceneve volt, ezzel a címmel adta ki önéletrajzát is a hetvenes években, amiből a forgatókönyvet írták. LaMottának egészen különleges stílusa volt, nem egyszer hagyta magát megütni, hogy a lehető legközelebb kerülhessen az ellenfeléhez, és akkor vitte be a döntő csapást. Fizikuma és állóképessége legendás volt, azt írták a korabeli tudósítások, hogy az ütések egyszerűen lepattantak róla. Elpusztíthatatlansága - és szülőhelye - miatt kapta a Bronxi Bika becenevet. 54-es visszavonulása után maga is színész volt, több filmben és kisebb társulatokban is játszott.

A feltételezett ellenség állásai ellen végrehajtott összpontosított harctevékenységgel folytatódott a csehszlovák néphadsereg, a szovjet hadsereg és a magyar néphadsereg csehszlovákiai közös téli hadgyakorlata. Mindezt légi és tüzérségi előkészítés előzte meg. Ezután megindult a harckocsizók és a gépesített lövészek rohama, amelyet harci helikopterek támogattak. A gyakorlaton résztvevő fő erőknek műszaki zárrendszeren kellett áttörniük. A gyakorlaton a csehszlovák, szovjet és magyar egységek és törzsek kitűnően együttműködtek.

Közélebb kerültünk egymáshoz, sok mindenben egyetértettünk - mondta sajtóértekezletén a négynapos athéni béketalálkozóról Hrisztosz Markopulosz, a vendéglátó görög nemzeti függetlenségi, világbéke- és leszerelési mozgalom elnöke. A találkozó létrejötte önmagában is siker - mondta, hiszen olyan emberek és csoportok folytattak itt párbeszédet, akik és amelyek hosszú évek óta nem álltak szóba egymással. Tényleges áttörést azonban az jelentett volna - tette hozzá -, ha a 29 ország 64 szervezetének képviselői egyhangúlag jóváhagyják azt a záróközlemény-tervezetet, amelyet egy héttagú szerkesztő bizottság dolgozott ki, igyekezvén megtalálni az egyetértés legszélesebb alapját. A mintegy háromszáz részvevő így is egyetértett abban, hogy be kell fagyasztani a nukleáris fegyverkezést. Egyhangú támogatást kapott az atomfegyvermentes övezetek létrehozásának gondolata is. A vita részvevői rámutattak, hogy meg kell szüntetni az új eurorakéták telepítését, a már rendszerbe állított rakétákat ki kell vonni, mert ez fontos feltétele annak, hogy felújítsák az európai nukleáris fegyverzet csökkentéséről folyó tárgyalásokat.

Reggelig ágyúzta az amerikai flotta a libanoni hazafias erők állásait. A csapatkivonással párhuzamosan fokozódó haditengerészeti beavatkozás ellen washingtoni politikusok sora is szót emelt. Franciaország hivatalosan javasolta a Biztonsági Tanácsnak, hogy a nyugati négyhatalmi erőket váltsák fel ENSZ-katonasággal. Közben a libanoni belső válságból kivezető út módozatairól a különböző politikai erők képviselői a szíriai fővárosban tárgyaltak. 

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_bejruti_harcosok.jpgA hazafias erők harcosai Nyugat-Bejrútban

A Nyugat-Bejrútban hatalomra került hazafias erők katonai vezérkara összehangolt erőfeszítéseket tesz a város védelmének megszervezésére, a megítélése szerint küszöbönálló amerikai-falangista támadás elhárítására. A közös akciókban a Haladó Szocialista Párt, a síita Amal mozgalom, a „Független Nasszeristák” mozgalma és más mohamedán, baloldali szervezetek vesznek részt. Valid Dzsumblatt, a Haladó Szocialista Párt elnöke a támadási szándékokat leplező manővernek minősítette azt a washingtoni bejelentést, hogy bejrúti támaszpontjukról a hatodik flotta hajóira vonják vissza az amerikai tengerészgyalogosokat. Ez az intézkedés - állapította meg Dzsumblatt - valójában azt a célt szolgálja, hogy az Egyesült Államok hatékonyabban avatkozhasson be az ellenzéki erőkkel szemben, Amin Dzsemajel rendszerének védelmében.

Az amerikai flotta reggelig tartó beavatkozása bejrúti elemzők szerint világossá tette, hogy az Egyesült Államok bármi áron módosítani akarja a libanoni ellenzék javára billent belső erőegyensúlyt. Mint emlékezetes, az ellenzék előbb a drúz hegyvidéken, majd Bejrút déli külvárosában, és végül Nyugat-Bejrútban mért súlyos vereséget az 1982-es izraeli invázió eredményeként hatalomra jutott, az ország sorsát az amerikai érdekekhez kötő falangista rezsimre. A „New Jersey" csatahajó hatalmas ágyúi 550 lövést adtak le a hazafias erők hegyvidéki állásaira, a békés drúz településekre, ahol leírhatatlan a pusztítás, igen magas a polgári áldozatok száma. A harcok során 95 személy vesztette életét, és 200 felett volt a sebesültek száma. Később is folytatódtak az összecsapások a Bejrútot kettészakító zöld vonal mentén elhelyezkedő kormányhadsereg és az ellenzéki milíciák között.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_amerikai_tengereszgyalogos_bejrutban.jpgAmerikai tengerészgyalogos a bejrúti parancsnokság előtti bunkerban

Az amerikai és a hondurasi kormány megállapodást írt alá, amelynek értelmében „átmeneti jelleggel” Hondurasban marad a nemrég befejeződött „Nagy Fenyő-II” fedőnevű hadgyakorlaton részt vett amerikai egységek egy része, és az Egyesült Államok felderítőgépeket is küld az országba - jelentették be Tegucigalpában. A hondurasi hadsereg hivatalos közleménye szerint az országban maradó amerikai egységek további kisebb gyakorlatokon vesznek részt, számuk hetente változik, de mindvégig 1700 fő alatt marad. Az elsősorban az ország középső részén levő Palmerola támaszponton állomásozó egységek számát fokozatosan csökkentik, a nyáron sorra kerülő újabb nagyszabású hondurasi-amerikai hadgyakorlatig.

Újra tudományos-kutató űrkomplexum kering a Föld körül. Magyar idő szerint 15 óra 43 perckor, a Szojuz T-10 űrhajó összekapcsolódott a Szaljut-7 űrállomással, ahová átköltözött a három szovjet űrhajós, Leonyid Kizim parancsnok, Vlagyimir Szolovjov fedélzeti mérnök és Oleg Atykov kutatóorvos. Közérzetük jó, hozzákezdtek a kutatóprogramok előkészítéséhez. Elsőként a moszkvai televízió számolt be az eseményről, kis időre mutatva a földi irányító központot és a világűrből adott rövid felvételt az összekapcsolási manőverről. A szerdán felbocsátott Szojuz T-10 Föld körüli pályára állása, majd a pihenő után az űrhajósok két ízben is pályamódosítást hajtottak végre. A Szaljut-7-et az űrhajó automatikus repüléssel közelítette meg, majd az összekapcsolást a legénység kézi manőverekkel végezte el. Átszállásukkal immár az ötödik űrhajós csapatot fogadta a Szaljut-7, amely 1982. április 19-e óta kering a Föld körüli pályán. A mostani legénységre széles körű munkaprogram teljesítése vár. Kutatják majd a Föld felszínét és légkörét a tudomány és gazdaság különböző ágazatainak igényét kielégítve, végrehajtanak asztrofizikai, technológiai, műszaki kísérleteket. Orvosbiológiai kutatásokat folytatnak, s kipróbálnak továbbfejlesztett műszereket, berendezéseket. A jelentések szerint a Szaljut-7-Szojuz T-10 tudományos kutató űrkomplexum fedélzeti rendszerei normálisan működnek.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_szaljut_7.jpgA Szaljut-7 a dokkolás előtt

A Challenger amerikai űrrepülőgép asztronautái későbbre halasztották eredeti programjuk egyik legfontosabb feladatának végrehajtását, mert meghibásodott egy olyan szerkezet, amelynek döntő szerep jutott volna a kísérletben. Bruce McCandles és Robert Stewart délben ismét kilépett az űrbe, hogy hátukon egyszemélyes, irányítható rakétahajtóművükkel egy képzeletbeli, meghibásodott mesterséges hold befogását és az űrrepülőgép rakterében való megjavítását gyakorolják. A földi irányítás az űrbe való kilépésük előtt néhány perccel közölte velük, hogy meghibásodott az űrrepülőgép tizenöt méter hosszú robotkarja.

Kora reggel megkezdődtek az olimpiai versenyek, s néhány óra múlva már olimpiai bajnokot avattak. Az Igman-hegyen a női sífutók küzdöttek, míg a Zetra-csarnokban a női gyorskorcsolyázók. Szinte egy időben lett vége a két versenynek, de az olimpia első aranyát a finn Hamalainen nyerte a 10 kilométeres sífutásban, míg az 1500 méteres gyorskorcsolyázásban az NDK-beli Enke az olimpia első világcsúcsával nyert aranyat. Folytatták mérkőzéssorozatukat a jégkorongozók, elkezdték futamaikat a szánkósok. A férfi lesiklást a kedvezőtlen időjárás miatt későbbre halasztották.

február 10.

A Parlamentben ülést tartott az országgyűlés szociális és egészségügyi bizottsága. A képviselők és a meghívott vendégek azzal foglalkoztak: milyen társadalmi feladatok megoldása szükséges a háztartásokban bekövetkező balesetek számának csökkentéséhez.

A főváros felszabadulásának 39. évfordulója alkalmából a Városházán ünnepélyes külsőségek között adták át az idei Pro Urbe Budapest kitüntetéseket. Az ünnepségen részt vett Maróthy László, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a budapesti pártbizottság első titkára, valamint a párt-, az állami és a társadalmi szervek több más vezetője és képviselője. Szépvölgyi Zoltán, Budapest Főváros Tanácsának elnöke az elmúlt 39 esztendő eredményeiről, s az utóbbi időszakban átadott legfontosabb beruházások megvalósításáról szólt, majd átadta az aranyérmeket.

Országszerte viharos erejű szél tombolt. Több megyében az orkán hófúvással párosult, és nagymértékben megnehezítette a közlekedést, s zavarokat okozott az áramszolgáltatásban is. A széllökések óránkénti sebessége Sopron térségében elérte a 110-120 kilométert; 90-100 kilométer körüli sebességű lökéseket mértek Győr és Pápa körzetében is. A vihar következtében a 20 kilovoltos villamos távvezetékek több helyütt megrongálódtak. Jelentős áramkiesések voltak Kapuvár, Répcelak, Körmend és Pápa térségében. A helyreállítást megkezdték, de ezeket az orkánerejű szél erősen nehezíti.

A szélvihar Zala megyében fákat csavart ki és tört derékba. A DÉDÁSZ nagykanizsai üzemigazgatóságának területén, ahová Dél-Zala és Somogy megye egy része is tartozik, egyetlen olyan község sem volt, ahol ne lett volna vezetékszakadás.

A Bakonyban és a Balaton környékén a szél sebessége elérte az óránkénti 110 kilométert. A tél újabb, heves rohama itt hóesés nélkül kezdődött, mégis hófúvásokat okozott. Az orkánerejű szél összehordta a korábban hullott, megülepedett havat, megbontotta az út menti hófalakat, s beterítette a 82-es út egy-egy szakaszát. A 8-as számú fő közlekedési útvonal Herend és Városlőd közötti szakaszán, Zirc-Gézaháza, Bakonybél és Veszprém-Tapolca térségében órákon át vívták harcukat az emberek és a gépek.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_veszpremi_homaro.jpgHómaró tisztítja a 8-as utat Veszprém és Városlőd között

A Dél-Alföldön a hajnali óráktól kezdve hóvihar tombolt, a helyenként százöt kilométeres széllökések itt is sok helyen elszakították a villamos távvezetékeket, s méteres hótorlaszokat emeltek. Szegeden a trafóállomásokba behordott hó szinte egész városra kiterjedő áramkimaradást okozott. A kora reggeli óráktól kezdve munkában volt a Csongrád megyei Közúti Igazgatóság 30 hóekéje, három hómarója is. Makó határában a méteres hófúvásban beteget szállító mentőautó akadt el; hómaróval siettek a kiszabadítására.

Szolnok megyében, Mezőtúron a hajnali óráktól áramkimaradások keletkeztek, több közintézményben, a városi kórházban akadozott a fűtés. A felsővezeték-szakadás miatt a reggeli Csaba expressz nem közlekedett és a hajnali munkásszállító vonat is csak 300 perces késéssel folytathatta útját, úgy, hogy a villamos mozdonyokat dízelvontatókkal váltották fel. Szolnokon több középület és lakóépület tetejét szaggatta fel a nagy erejű szél.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_szolnok_volan.jpgVontatóval mentik a hó fogságából a Szolnoki Volán autóbuszát a 442-es úton. Ítéletidő - hóvihar, hófúvás, hózápor tombolt Szolnok megyében

Az időnként száz kilométeres sebességű szél áramszolgáltatási és közlekedési zavarokat okozott Sorsod megyében is. Hosszabb-rövidebb ideig áram nélkül maradt Hernádnémeti, Alsó- és Felsőzsolca, Bőcs, Nyékládháza, Sajóvámos és Arnót. Miskolc külterületein is zavarok keletkeztek a kisfeszültségű hálózatban. Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Vállalat hibaelhárító brigádjainak számát megkétszerezték. Csaknem háromórás késéseket okozott az orkán a vasúti személyszállításban is, mert Hernádnémeti és Taktaharkány, valamint Leninváros és Hejőkeresztúr között elszakadt a villamos felsővezeték. A villamos szerelvényeket itt is dízelmozdonyokkal vontatják át a kritikus szakaszokon.

Ötre emelkedett a múlt csütörtöki komlói bányaszerencsétlenség halálos áldozatainak száma. A pécsi honvédkórház intenzív osztályán Kittl György harminckét éves komlói villanyszerelő belehalt a Kossuth bányaüzemben történt sújtólégrobbanáskor szenvedett égési sérüléseibe. A baleset további négy sérültje közül ketten már elhagyhatták a kórházat. Hiz József huszonhárom éves komlói segédvájárt csütörtökön engedték haza a pécsi honvédkórházból, s pénteken a kettős lábtörést szenvedett Bodor Mihály negyvennyolc éves mánfai fúrómester is visszatérhetett otthonába a komlói kórházból. Az égési sebeikkel Pécsett ápolt Kása Emil és Radványi Sándor komlói vájárok a hét elején már elhagyták az intenzív osztályt, de egyelőre még kórházi gondozásra szorulnak.

A Vörös Csillag filmszínházban megkezdődött a magyar filmek évi seregszemléje. A XVI. játékfilmszemlén február 10. és 15. között 22 alkotást mutatnak be. Az első bemutatón a Szegény Dzsoni és Arnika című, a mozikban már játszott gyermekfilm szerepelt. Az esti díszelőadáson a Boszorkányszombat című produkciót láthatta a közönség. A következő napokban bemutatkoznak a hazai filmstúdiók. A magyar filmek fesztiváljára százötven külföldi vendég érkezett. A filmszemle díjairól társadalmi zsűri dönt, és az idén is kiosztják a szakmai elismeréseket. A seregszemle utolsó napján, február 15-én, a társadalmi zsűri nyilvános vitán tekinti át a XVI. magyar játékfilmszemle tapasztalatait.

A játékfilmszemlén bemutatják Mészáros Márta Napló című trilógiájának második részét. A filmben egy híradó filmbetétben megjelenik Nagy Imre, mire a közönség tüntető tapsban tört ki.

Az OTSH vezetői mély részvétüket fejezték ki Marat Gramovnak, a Szovjetunió Minisztertanácsa mellett működő Testnevelési és Sportbizottság elnökének Jurij Andropov, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának főtitkára, a Legfelsőbb Tanács Elnökségének elnöke halála alkalmából.

Folytatódott a csehszlovák néphadsereg, a szovjet hadsereg és a magyar néphadsereg csehszlovákiai közös, téli hadgyakorlata. A feladat ezúttal a feltételezett ellenség támadásának visszaverése volt. A főerők ellentámadásának dinamikusabbá tétele érdekében ejtőernyős deszantokat is bevetettek. Az erdős, hegyes terepen sikeresen kibontakozott a gépesített lövészek és harckocsizók hadművelete, amelyet hófúvás is megnehezített. A magyar egységek sikerrel teljesítették feladatukat, harckocsizó alegységeink a nehéz terepen kitűnően vizsgáztak.

A hazafias erők győzelme után négy nappal a bizakodás és az aggodalom vegyes légkörében él Nyugat-Bejrút lakossága. Egyfelől jogosnak véli a reményt, hogy a győztes fegyveres felkelés megnyitja az utat a kilencéves polgárháborús konfliktus átfogó rendezéséhez, másfelől viszont attól tart, hogy a Libanoni hadsereg kormányhű alakulatai és a falangista milíciák az amerikai flotta támogatásával megkísérlik visszafordítani az események menetét.

Az amerikai fővárosban nyilvánosságra került: kormányzati döntés alapján helikopterekkel folytatják az Egyesült Államok polgárainak kiürítését Bejrútból. Közben a kormányzat képviselői éles kritikai pergőtűzbe kerültek a törvényhozásban. Szenátorok és képviselők sora nyilatkozott úgy, hogy a kormányzat haditengerészeti és légi akcióinak jelentős fokozásával, polgárháborús részvételének aktivizálásával megsérti azt a törvényhozási döntést, amelyet a libanoni USA-jelenlét ügyében korábban hoztak. - Libanon esztelen bombázása - jelentette ki Gary Hart szenátor - demonstrálja a kormányzat erkölcsi és politikai csődjét. A polgári lakosságnak okozott súlyos veszteségek hosszú időre megmérgezik az USA és Libanon viszonyát.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_libanoni_bombazas.jpgÍgy záporoztak a bombák Izrael legutóbbi libanoni inváziója idején a célba vett állásokra... Az izraeli katonai vezetők Libanonban próbálták ki azt az „anyabombát”, amely a kioldás után kotlósként tárja szét szárnyait, hogy alóla felhőnyi apró repeszbomba szóródjon szét több focipálya nagyságú területen. Minden egyes kisbomba hatása felér egy kézigránátéval. A gyilkos fegyver neve A/PERS (angolul: anti personnel), ami nagyjából annyit jelent, mint emberirtó. Hm...

Olof Palme svéd kormányfő latin-amerikai körútja keretében a nicaraguai fővárosba érkezett. A managuai repülőtéren Daniel Ortega, a nicaraguai nemzeti újjáépítés kormánya kormányzó tanácsának koordinátora fogadta. Palme az első nyugati kormányfő, aki a sandinista forradalom óta Nicaraguába látogat.

Első munkanapját kezdte meg a Szaljut-7 űrállomáson, pénteken a három szovjet űrhajós. A Leonyid Kizimet, Vlagyimir Szolovjovot és Oleg Atykovot szállító Szojuz T-10 űrhajó csütörtökön délután kapcsolódott össze az űrállomással. A bonyolult, űrhajósok és földi irányítók nagyon pontos, összehangolt munkáját követelő műveletet ezúttal a megszokottól kissé eltérő módon hajtották végre. A Szaljut-7 közelébe érve az űrhajósok felfigyelték rá, hogy az űrállomás hajójukhoz viszonyított helyzete valamelyest eltér a várttól. A földi irányító központban ügyeletet tartó tapasztalt repülésirányító. Valerij Rjumin ezért úgy döntött, hogy az összekapcsolást kézi vezérléssel Kizim parancsnok hajtsa végre. Az űrhajósokra már a Szaljut-7-en töltött első napokban is igen zsúfolt program vár. Az űrállomást, amely hosszabb időn át automatikus üzemmódban keringett, fel kell éleszteniük, munkaképes állapotba kell hozniuk fedélzeti rendszereit, műszereit. Ezt követően látnak hozzá kutatási programjuk végrehajtásához. amely a jelek szerint elég hosszúnak ígérkezik. Mint Vlagyimir Satalov altábornagy, az űrhajósok kiképzésének irányítója újságíróknak elmondta, Kizimre, Szolovjovra és Atykovra vár az idei első fél évre tervezett szovjet-indiai közös űrrepülés részvevőinek fogadása a Szaljut-7 fedélzetén.

A bőség zavarával küszködtek, akik pénteken akartak kilátogatni az olimpia eseményeire. A legtöbben a férfi lesiklásra lettek volna kíváncsiak, de az időjárás gyorsan lehűtötte a kedélyeket. Sűrű pelyhekben hullott a hó, s a szélvihar szinte csak a hómarókat nem döntötte le talpukról. Így a verseny természetesen elmaradt...

február 11.

A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa február 14-ét, Jurij Vlagyimirovics Andropov, a Szovjetunió és a nemzetközi munkásmozgalom kiemelkedő személyisége temetésének napját országos gyásznappá nyilvánította. E napon a Kossuth Lajos téren katonai tiszteletadással felvonják, majd félárbocra eresztik az állami zászlót. Gyászlobogót helyeznek el a középületeken és az intézményeken, a vendéglátó- és szórakozóhelyeken pedig szünetel a zene- és műsorszolgáltatás.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_jurij_andropov_parlamenti_gyasz.jpgA gyász fekete zászlója lobog a Parlament homlokzatán

A Szovjetunió budapesti nagykövetségének Bajza utcai épületében - amelyben Jurij Andropov az ötvenes években nagykövetként dolgozott - az SZKP KB főtitkárának, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége elnökének virágokkal borított gyászkeretes fényképe előtt már szombaton több százan rótták le kegyeletüket. A részvétlátogatók sorában beírta nevét a nagykövetség emlékkönyvébe Apró Antal, az országgyűlés, valamint a Magyar-Szovjet Baráti Társaság elnöke és Borbély Sándor, a munkásőrség országos parancsnoka, az MSZMP KB tagjai.

A budapesti dolgozók, diákok is lerótták kegyeletüket Jurij Andropov emléke előtt. Mély együttérzését fejezte ki többek között a Zrínyi Nyomda kollektívája; a sportolók részvétét tolmácsolta az Országos Testnevelési és Sporthivatal küldöttsége. Főhajtással adóztak a nemzetközi munkásmozgalom kiemelkedő személyiségének emléke előtt az egykori szovjet ösztöndíjasok, valamint a Budapesten tartózkodó szovjet újságírók és a játékfilmszemlén részt vevő szovjet filmművészküldöttség tagjai. A magyarországi diplomáciai képviseletek számos vezetője kereste fel szombaton a szovjet nagykövetséget, és kifejezte őszinte részvétét.

A Szovjetunióban szombaton megkezdődtek a hivatalos gyász napjai, az ország Jurij Vlagyimirovics Andropovra emlékezik Karéliától Vlagyivosztokig, Leningrádtól Taskentig, szerte a hatalmas országban. Városokban, falvakban, munkahelyeken, iskolákban folytatódtak a már előző nap elkezdődött gyászülések. A részvevők kegyelettel emlékeznek az elhunyt főtitkárra, államfőre, a szovjet párt- és államélet, a nemzetközi kommunista mozgalom kiemelkedő személyiségére. Moszkvában a temetés szervezésére alakult bizottság bejelentette: Jurij Vlagyimirovics Andropovot február 14-én, kedden, moszkvai idő szerint 12 órakor helyezik örök nyugalomra a Vörös téren. A gyászgyűlés a Lenin-mauzóleumnál lesz.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_jurij_andropov_ravatal.jpgSzovjet párt- és állami vezetők a ravatal előtt

A moszkvaiak, a különböző vidékekről a fővárosba érkező küldöttségek szombat kora délután óta a Szakszervezetek Székházénak oszlopcsarnokában róhatják le kegyeletüket a ravatalnál. A belvárosban, a Marx sugárúton levő épület homlokzatára az elhunyt vezető vörös és fekete szegélyű arcképét helyezték el. Bent az oszlopcsarnokban a nyitott koporsót virágok, zászlók borítják, a szovjet fegyveres erők harcosai adnak állandó díszőrséget. A koporsó lábánál helyezték el vörös párnákon Jurij Andropov kitüntetéseit, a központi bizottság, a Legfelsőbb Tanács Elnöksége, a kormány és a hozzátartozók koszorúit. A falakat vörös-fekete drapériák borítják. A termet gyászzene hangja tölti be.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_jurij_andropov_moszkvai_gyasz.jpgAz SZKP Politikai Bizottságának tagjai tisztelegnek Jurij Andropov emléke előtt a Szakszervezetek Házában. A képen balról: Konsztantyin Csernyenko, Nyikolaj Tyihonov, Dimitrij Usztyinov, Viktor Grisin, Andrej Gromiko, Grigorij Romanov, Mihail Gorbacsov, Mihail Szolomencev és Gejdar Alijev

A nap folyamán a rádió és a televízió részletes tudósításokban számolt be az országban zajló gyászgyűlésekről. A moszkvai Ordzsonikidze gépgyárban a munkások felelevenítették 1983. januári találkozójukat Jurij Andropovval, hangoztatva, hogy az akkori közvetlen hangú beszélgetés szellemében kívánnak még hatékonyabban, szervezettebben és fegyelmezettebben dolgozni.

A megemlékezéseken külön is nagyra értékelik az elhunyt vezetőnek a nemzetközi béke érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységét, egyöntetű helyesléssel fogadva a vezető szervek állásfoglalását, hogy a Szovjetunió a jelenlegi bonyolult, veszélyes nemzetközi helyzetben is folytatja lenini külpolitikáját, az imperialista kalandorterveket elhárítva békés egymás mellett élésre, párbeszédre törekszik.

Jórészt ennek szentelte a Jurij Andropov elhunyténak nemzetközi visszhangjából közölt összeállítását a szombati Pravda, amely - miként valamennyi szovjet újság - első oldalán az elhunyt főtitkár, államfő gyászkeretes fényképével jelent meg. Az SZKP KB lapja először a szocialista országok megemlékezését idézte, majd arról is hírt adott, hogy a legnagyobb amerikai tv-állomások, adásukat megszakítva, közölték a hírt, és a moszkvai állásfoglalásból kiemelték: a Szovjetunió változatlanul kész becsületesen és konstruktívan tevékenykedni a békéért.

Bár a polgárháborús frontvonalakon még korántsem hallgattak el a fegyverek, szombaton tovább normalizálódott a helyzet a hazafias erők ellenőrzése alá került Nyugat-Bejrútban. Nabih Berrinek, a síita Amal mozgalom vezetőjének felhívására kinyitottak a közhivatalok, a bankok, az élelmiszerboltok, megkezdődött a megrongálódott villany- és vízvezetékek helyreállítása. Libanoni vezető körökben megnyugvással fogadták, biztató fejleményként értékelték az ellenzéki nemzeti megmentési front damaszkuszi közleményét, amely - az egyéni állásfoglalásokkal ellentétben - nem követelte Amin Dzsemajel elnök lemondását, de ragaszkodott az Izraellel és az Egyesült Államokkal összefonódott falangista egyeduralom felszámolásához, a libanoni hadsereg belpolitikai semlegesítéséhez, radikális átszervezéséhez, az ellenséges ügynököktől való megtisztításához. Szliman Franzsijé volt köztársasági elnök, a front egyik vezetője figyelmeztette Dzsemajel rendszerét, hogy vegye komolyan a damaszkuszi állásfoglalást, mert ez számára az utolsó esély.

Az ENSZ New York-i székhelyén élénk diplomáciai tárgyalások folynak a libanoni válság ügyében. A világszervezet egyik szóvivőjének közlése szerint a BT kész arra, hogy megszavazza az ENSZ-erők Libanonba küldését, feltéve, ha Libanon ezt kéri.

Az iraki légierő kora hajnalban légitámadást intézett a határtól 80 kilométerre fekvő Dezful iráni város ellen. Az iraki katonai szóvivő nem közölt részleteket a légitámadásról, viszont emlékeztetett a kormány február 2-i nyilatkozatára, amelyben légicsapásokat helyezett kilátásba 11 megnevezett iráni város ellen, amennyiben az iráni hadsereg nem szünteti be a határ menti iraki városok ágyúzását. Az iraki katonai szóvivő felhívta a szóban forgó iráni városok lakosságát, hogy haladéktalanul hagyja el otthonait.

Olof Palme svéd miniszterelnök közép-amerikai kőrútjának utolsó állomására, Costa Ricába érkezett, ahonnan este hazaindult Stockholmba. San Joséban tartott sajtóértekezletén a svéd kormányfő megismételte, hogy Svédország támogatta a nicaraguai Sandinista Nemzeti Felszabaditási Frontot a Somoza-diktatúra megdöntéséért folyó harcában, és azóta is segíti az ország újjáépítését. - Támogatjuk Nicaragua jogát a függetlenségre, az agresszió és a betörések ellen - mondotta. Korábban a nicaraguai Rivasban egy svéd segítséggel épült kórház felavatásakor mondott beszédében még szókimondóbb volt. A Nicaragua elleni agresszió sérti a nemzetközi jogot és az ENSZ alapokmányát - hangoztatta az amerikai támogatású ellenforradalmi betörésekre célozva. - Minden nemzetnek, még a legkisebbnek is. szabadon kell megválasztania kormányformáját, idegen beavatkozás nélkül - tette hozzá.

Jurij Vlagyimirovics Andropov, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke halálhíre mély megdöbbenést váltott ki a téli olimpia valamennyi sportolója, sportvezetője és az akkreditált újságírók körében: A mojmilói olimpiai faluban - itt szállásolták el a sportolókat - este félárbocra eresztették a szovjet és a jugoszláv lobogót. A szovjet csapatvezetés rendkívüli gyűlésre hívta össze a Szarajevóban eddig két aranyérmet szerzett szovjet küldöttség tagjait. A csapatgyűlésen megemlékeztek az elhunyt szovjet politikusról. Később a jugoszláv olimpikonok küldöttsége részvétlátogatást tett a szovjet versenyzőknél. A Szkenderija sportcsarnokban lévő fő sajtóközpontban tartott szokásos esti sajtóértekezleten, ahol a nap aranyérmet kiharcolt sportolói jelentek meg, Nyikolaj Zimjatov, a férfi 30 km-es sífutás olimpiai bajnoka így nyilatkozott: - Nehéz szívvel hallgattam a gyászjelentést. Társaim nevében ígérem, hogy a további versenyeken mindent megteszünk a kiváló szereplésért, így adózunk Jurij Vlagyimirovics Andropov emlékének.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság spanyol elnöke, Juan Antonio Samaranch este a következő szövegű részvéttáviratban fejezte ki mély együttérzését Jurij Vlagyimirovics Andropov, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke halálával kapcsolatban: „Jurij Vlagyimirovics Andropov halálhírét hallva hadd fejezzem ki legmélyebb együttérzésemet az olimpiai mozgalom nevében. Meggyőződésünk, hogy az Önök nemzeti olimpiai bizottságának valamennyi tagja Jurij Vlagyimirovics Andropov halála után mélyen megdöbbent. Egyben üzenem Önöknek, hogy a szovjet sportolók még fokozottabb erővel küzdenek Szarajevóban azért, hogy további sikereket érjenek el." Samaranch ezt a táviratot a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége címére juttatta el.

február 12.

Vasárnap kollektívák, diákok és munkások, idősek és fiatalok keresték fel a Szovjetunió magyarországi nagykövetségének Bajza utcai épületét, hogy részvétüket fejezzék ki. Jurij Vlagyimirovics Andropov elhunyta alkalmából. A részvétnyilvánítók között volt Marjai József, az MSZMP KB tagja, a Minisztertanács elnökhelyettese, s ott voltak több minisztérium, fővárosi kerületi pártbizottság és tanács vezetői. Elvitték a részvét virágait a csepeli, az angyalföldi és a kőbányai munkások képviselői, többek között a Gamma Művek MSZBT-tagcsoportjának küldöttei és a MÁV Március 8. szocialista brigádjának tagjai is. Kifejezték részvétüket a hazánkban élő és tanuló külföldiek közül számosán, s felkereste hazájának budapesti nagykövetségét több szovjet turistacsoport. Osztozva a szovjet nép fájdalmában, a Hazafias Népfront Országos Tanácsa nevében Kállai Gyula elnök és Pozsgay Imre főtitkár, a Magyar Szolidaritási Bizottság képviseletében Harmati Sándor elnök és Sütő Gyula, a bizottság titkára, a Szakszervezetek Országos Tanácsa nevében Gáspár Sándor elnök és Méhes Lajos főtitkár, a KISZ Központi Bizottsága képviseletében Fejti György első titkár és Nyitrai István titkár, az Úttörő Szövetség képviseletében Varga László főtitkár, az Országos Béketanács nevében Sebestyén Nándorné elnök, Boldizsár Iván elnökhelyettes és Fodor István titkár rótta le kegyeletét a Szovjetunió budapesti nagykövetségén.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_jurij_andropov_budapesti_gyasz.jpgBudapesti dolgozók, kollektívák, társadalmi szervek képviselői tettek részvétlátogatást Budapesten a Szovjetunió nagykövetségén

A rendkívüli időjárás - a hóesés és a ciklonszerű, nagy erejű szél - igen nehéz helyzetet teremtett az ország délkeleti és déli megyéiben, elsősorban Békés, Csongrád megyében, Hajdú és Bács-Kiskun megye déli területein. 

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_hohelyzet_bekescsabai_vasutallomas.jpgAz ítéletidő a vasutat is próbára teszi: a békéscsabai vasútállomáson

A sok hóakadály miatt gépkocsik ezrei kerültek a hó fogságába, falvakat zárt el a külvilágtól a hóvihar. Az MTI vasárnap esti jelentése ugyan már arról szólt, hogy kissé enyhült az ítéletidő, mérséklődött a havazás a Dél-Dunántúlon, Baranyában, valamint Bács-Kiskun és Csongrád megye egyes részein, ám az erős, viharos lökésekkel kísért szél - amely egyes helyeken óránként a száz kilométeres sebességet is elérte - újabb és újabb hóakadályokat emelt. Vasárnap már az egyébként is itt tartózkodó, és újabban ide vezényelt honvédségi alakulatok segítségével meggyorsult a bajba jutottak mentése, és megoldották a lakosság ellátását tejjel, kenyérrel.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_hohelyzet.jpgKatonai alakulatok segítik a mentést

Békés megyében sok helyütt vált kritikussá a helyzet, mert az időközben felszabadított utakat újra és újra ellepte a hó.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_hohelyzet_bekescsaba_gyula.jpgGyula és Békéscsaba között hófalba ütközött ez a teherautó 

A nyugat-bejrúti ellenzéki győzelem után egy héttel enyhült a katonai feszültség, stabilizálódott a tűzszünet a polgárháborús frontvonalakon, de a teljes politikai bénultság újabb robbanás veszélyét hordozza magában. Amin Dzsemajel elnök mindeddig nem adott pozitív választ az ellenzéki nemzeti megmentési front és a síita Amal mozgalom követeléseire. Nyilatkozatában közölte, hogy nem hajlandó lemondani államfői tisztségéről és továbbra is számít az Egyesült Államok támogatására. Jichak Samir izraeli miniszterelnök nyomatékosan figyelmeztette Dzsemajelt, hogy óvakodjék az Izraellel kötött megállapodás érvénytelenítésétől, mert kormánya egyoldalú ellenintézkedésekhez folyamodik.

Margaret Thatcher brit miniszterelnök és George Bush amerikai a chequers-i brit kormányrezidencián több órás eszmecserét tartott a világpolitika időszerű kérdéseiről, különös tekintettel Libanonra, valamint a kelet-nyugati viszony távlataira. A megbeszélésekbe brit részről bekapcsolódott Sir Geoffrey Howe külügyminiszter és Michael Heseltine hadügyminiszter is, amerikai részről pedig Bush kíséretének több tagja.

Nagyüzem volt vasárnap Szarajevóban, pedig a nyolc szám közül egyet ismét el kellett halasztani. A férfi lesiklók most is hoppon maradtak az időjárás miatt. A legfrissebbek ezúttal is a sífutónők voltak, s közülük is a tízkilométeres bajnoknő, a finn Hamalainen, aki a rövidebbik távon sem tudtak legyőzni. Az Igman-hegyen rendezték az északi összetett futószámát, s Sandberg révén megszerezte első aranyát Norvégia is. A Zetra csarnok melletti gyorskorcsolyapályan ugyanezt tette Gustafson, aki a svédek első bajnokságát nyerte. Néhány óra múlva az olaszok is boldogan emelték magasba karjaikat, a szánkós Hildgartner aratta első győzelmüket. Az NDK-beliek sem panaszkodhattak, a női szánkósok versenyét Steffi Martin nyerte, majd rövidesen megszületett az NDK ötödik szarajevói bajnoksága, amely a síugró Jens Weissflog nevéhez fűződik. Műkorcsolyázásban is bajnokot avattak, a párosok között a szovjet Valova, Vasziljev kettős győzött.

Humor:
idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_humor_2.jpg
idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_humor.jpg

Reklám:
idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_reklam.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_reklam_2.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_reklam_3.jpg

Kékfény:
Félsorompós vasúti átjáróban Törökszentmiklóson elütötte egy gyorsvonat Gulyás Béláné 76 éves nyugdíjas, helyi lakost. Gulyás Béláné sérüléseibe a helyszínen belehalt. A vizsgálat eddigi adatai szerint a gyalogos a leeresztett sorompót megkerülve lépett a sínekre.

A rendőrség elfogta és előzetes letartóztatásba helyezte Varga István 33 éves tiszaalpári lakost, aki alaposan gyanúsítható azzal, hogy február 4-én hajnalban Csongrád város és Bokros község között, a 4502-es számú úton halálra gázolt egy 46 éves kerékpározó férfit, és áldozatát cserbenhagyva továbbhajtott. Az eset körülményeinek tisztázása folytatódik.

Közlemények:
A KISZ Hajdú-Bihar megyei bizottságának kezdeményezésére a KISZ Központi Bizottsága és az Országos Béketanács ifjúsági és diákbizottsága békedalpályázatot hirdetett. Elsősorban olyan - eddig meg nem jelent - pályaműveket várnak, amelyek könnyen előadhatók, szövegük igényes tartalmú. A pályázat jeligés. A kottát vagy a kazettát három példányban kell beküldeni a KISZ Hajdú-Bihar megyei bizottságának elmére: 4028 Debrecen, Simonyi út 14., Békedalpályázat felirattal. A jeligés borítékban közölni kell a pályázó nevét, munkahelyének vagy lakásának pontos címét. A pályaművek beküldési határideje; 1984. március 15.

Az Ifjúsági Rendező Iroda Brekiék Budapesten című előadása a Kossuth moziban február 4-én és 18-án elmarad. A februári előadások időpontja: 11-én, 12-én, 25-én és 26-án 9.30 óra. Jegyek a Radnóti Színpad szervezési osztályán és a helyszínen kaphatók. Császár Angéla önálló estje az Ifjúsági Rendező Iroda szervezésében február 3-án, 10-én, 17-én és 26-án 20 órától látható a szentendrei Nosztalgia kávéházban.

Kérem a kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban 40 évvel ezelőtt érettségizetteket, juttassák el hozzám címüket (és telefonszámukat). Deák Gyula, Kazinczy u. 11. 1191.

Módosult a sorköteles fiatalok külföldre utazásának engedélyezése: eddig a katonai szolgálatot még nem teljesített sorkötelesek külföldre utazásához minden alkalommal honvédelmi miniszteri engedélyre volt szükség. Az új rendelkezés értelmében - amely január elsejével lépett életbe, és összhangban áll a közelmúltban módosított útlevélrendelettel - ezeknek a fiataloknak csak akkor kell a külföldi utazáshoz engedélyt kérniük, ha a kinntartózkodás ideje a 30 napot meghaladja. Ugyancsak engedélyt kell kérniük, ha a külföldi tartózkodás időtartama nem haladja meg ugyan a 30 napot, de a sorköteles már megkapta a behívóparancsot, illetve értesítették a katonai szolgálat megkezdésének várható időpontjáról. Az engedélyt - a sorköteles vagy az őt kiküldeni szándékozó vállalat, intézmény vezetőjének kérelmére - a megyei hadkiegészítési és területvédelmi parancsnokság, Budapesten pedig a Fővárosi Hadkiegészítő Parancsnokság adja ki.

Állásajánlat:idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_allasajanlat_1.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_allasajanlat_2.jpg

Divat: Tavaszra
Tavaszi szél vizet áraszt - mondja a népdal. A tavaszi szél nemcsak a vizeket árasztja meg, a tavaszi szelekkel eljönnek a langyos idők, a melegek, kiszínesedik a táj, és színessé lesznek az utcák is: lekerülnek a böjti szelekkel a nehéz kabátok, az izzasztó kucsmák, a szorongató sálak, a kezet rejtő kesztyűk.idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_divat_1.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_divat_2.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_divat_3.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_divat_4.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_divat_5.jpg

Fotódokumentációs kiállítás Dimitrovról:
Dimitrov - a lipcsei per hőse címmel, az 50 évvel ezelőtti eseményre emlékeztető fotódokumentációs kiállítás nyílt meg Budapesten, a Bolgár Kulturális és Tájékoztató Központban. A Magyar Munkásmozgalmi Múzeum és a szófiai Georgi Dimitrov Múzeum közös tárlatán több mint félszáz kép látható a történelmi jelentőségű per eseményeiről: eredeti fotók a tárgyalásról, Dimitrov börtönéről és zárkájáról, s korabeli újságok másolatai a per nemzetközi visszhangjáról. A tablókon bemutatják Georgi Dimitrov későbbi munkásságát is. A kiállítás - amelynek megnyitóján jelen volt Boncso Mitev, a Bolgár Népköztársaság budapesti nagykövete is - február 24-ig látható.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_kallai_ferenc_boncso_mitev.jpgA megnyitón közreműködött Kállai Ferenc Kossuth-dijas, kiváló művész. Mellette Boncso Mitev bolgár nagykövet

Függönyök francia exportra:
A Lőrinci Szalagszövő- ás Csipkegyárban a sikeres próbagyártás után már folyamatosan termelnek az új függönykészítő gépsorok. A korszerű berendezéseken a korábbinál tetszetősebb termékeket készítenek. Az üzemben ebben az évben kétmillió-hatszázezer négyzetméter függöny gyártását tervezik, csaknem 40 különböző mintával. Az első termékek francia exportra készülnek.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_lorinci_szalagszovogyar.jpgKorszerű termékek készülnek az új Jacquard-gépeken

Próbaüzem a Szolnoki Papírgyárban:
A Szolnoki Papírgyár több éve tartó rekonstrukciója után, megkezdődött a próbaüzem az új gyártósoron. Az új gép percenként 540 méter papírt készít.
idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_szolnoki_papirgyar.jpg

Cipő felsőrész-készítő üzem:
A Lenin Termelőszövetkezet nagykökényesi irodáját cipőfelsőrész-készítő műhellyé alakították át. A közös gazdaság a Duna Cipőgyárral kooperálva 27 asszonynak tud munkalehetőséget nyújtani a téli hónapokban, A gyár is jól jár, hiszen az igényeknek megfelelő, különböző méretű cipőfelsőrészt tud így kapni a folyamatos munkához.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_nagykokenyesi_cipokeszito_muhely.jpgMunkában az asszonyok

Szerszámgépek exportja Székesfehérvárról:
A Szerszámgépipari Művek székesfehérvári gyárában százegy palástköszörű gépet gyártottak az elmúlt esztendőben. A gépeket belföldön, valamint a szocialista, illetve tőkés piacokon értékesítették.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_szekesfehervari_szerszamgepipari_muvek.jpgKészül a köszörűgép

Mezőgazdasági gépek javítása:
Javában tart Heves megyében a mezőgazdasági nagyüzemekben a téli gépjavítás. A detki Magyar-Bolgár Barátság közös gazdaságban száz erőgépet, szállító járművet, célgépet vesznek szemügyre, javítanak meg a szerelők ezekben a hetekben. A szövetkezet a munkákra 5,5 millió forintot költ. A tavasz beköszöntése előtt a legfontosabb gépek hibátlan műszaki állapotban állnak szolgálatba.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_detki_gepjavitas.jpgFolyik a gépek javítása

Ismerkedés a képmagnóval:
Az edelényi városi könyvtár a közelmúltban audiovizuális műszaki berendezéseket vásárolt; többek között egy képmagnó-berendezést, amelyet Ismeretterjesztés, illetve oktatás céljára kívánnak felhasználni. A könyvtár vezetőjének felkérésére most a leninvárosi felnőttnevelési videó-stúdió stábja megtanítja a könyvtárosokat a képmagnó kezelésére, a műsorszerkesztés műszaki ismereteire.
idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_edelenyi_varosi_konyvtar.jpg

Merre, hány sugár:
A Magyar Tudományos Akadémia Mérésügyi és Méréstechnikai Szolgálatának akusztikai kutatójában a legújabb Videoton gyártmányú hangsugárzókat vizsgálják. E bonyolult nevű intézmény a legegyszerűbb választ mondja ki a bonyolult műszerek segítségével. Nevezetesen: jó vagy rossz a hangszóró.
idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_videoton_hangszoro.jpg

Műveserészleg alakult a szegedi gyermekklinikán:
A szükség néha csodát tesz. Ahol hiány van anyagiakban, oda több jut ötletességből, szorgalomból. A Szegedi Orvostudományi Egyetem gyermekklinikájának dolgozói vitathatatlanul igazat mondanak, amikor szűkös fejlesztési lehetőségeikről beszélnek. Csakhogy ők is tudják: kifogásokkal nem lehet gyógyítani. Ezért az orvosok, asszisztensek kis csoportja szabadideje egy részét az I-es számú sebészeti klinika felnőttvese-központjában töltötte. Amit láttak, tapasztaltak, az nem maradt az ő titkuk. Kezdetben a gyermekek művese kezelését, a vérsalak kimosását vállalták. Később, a saját maguk készítette hemodializisre alapozva önálló részleget hoztak létre. A klinika alagsorának egyik helyisége a Szegedi Építőipari Szövetkezet gyors munkája után ma értékes műszereknek ad otthont. Az egyelőre napi nyolc órát dolgozó team hamarosan két műszakosra bővül. Az elkülönített alap műveserészleg Dél-Magyarország valamennyi megyéjéből várja majd a kis betegeket.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_szegedi_gyermekklinika.jpgKis betegek az elkülönített részlegben

Röntgenbusz:
A győri Volán 19-es számú vállalata társadalmi munkában, mintegy 230 ezer forintos értékben felújított egy Ikarus-típusú autóbuszt, amelyet a Győr-Sopron megyei kórháznak ajándékozott. A kórház szakemberei röntgenberendezéssel látták el a járművet, amelyet későbbiekben - a tüdőszűrő vizsgálatok mellett - cukorbetegségek és vese megbetegedések felkutatására is alkalmaznak majd.
idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_gyori_rontgenbusz.jpg

Gyógyfürdő:
Debrecenben átadták a Nagyerdőn épült új gyógytermálfürdőt, ahol főként a reumatikus és mozgásszervi megbetegedésekben szenvedők találnak enyhülést fájdalmaikra. A szabadtéri és fedett medencékben - amelyek területe mintegy ötezer négyzetméter - naponta háromezer vendéget fogadhatnak.
idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_debreceni_gyogyfurdo.jpg

Tavaszi előkészületek a fővárosi parkokban:
Metszik a Budapestet díszítő parkok és utcák fáit a Fővárosi Kertészeti Vállalat dolgozói. A munkák már tavaly decemberben elkezdődtek, amikor a fák nyugalmi állapotba kerültek. A metszéssel a száraz ágakon kívül a közlekedést akadályozó nyúlványokat is eltávolítják; a keresztbe növő és a fák lombkoronájának kialakulását gátló ágakat is levágják. A metszés egyben a fák élettartamát is megnöveli. A Tabánban, a Vérmezőn és a budai Vár területén, azaz összesen 5500 négyzetméteren szintén javában folynak a munkák. A januárban leesett hó azonban még külön feladatot is adott. A kerületben különösen sok út vezet át a parkokon, nem kevés a lépcső sem. Most viszont az olvadással egy időben ismét hozzáláthattak a metszéshez. Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően idén sem szállítják el a vékonyabb ágakat; üzemanyag-takarékossági okokból a helyszínen gyűjtik össze és égetik el őket. Ezt követően a díszfákat és a cserjéket veszik gondozásba, megkülönböztetett figyelmet fordítva az értékesebb növényzetre. A főváros többi kerületében a Városliget, a Városmajor, a Népliget és mindenekelőtt a Margitsziget kíván erőfeszítéseket a kertészektől. A hó olvadását, majd a február végéig tartó metszést követően a pázsit gereblyézésével, a cserjék, a fák ültetésével s a gyöngykavics terítésével hozzák rendbe tavaszra a parkokat és a közterületeket.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_tavaszi_gallyazas.jpgÉgetik a levágott ágakat a Vérmezőn

Házhoz viszik:
A fegyverneki 3169. sz. ABC boltban a Kállai Éva Úttörőcsapat tagjai segélykérő levélszekrényt helyeztek el. Az idős embereknek csak a címüket és a vásárlandó áruk listáját kell eljuttatni ide, s a segélyszolgálat ügyeletes tagjai délutánonként máris házhoz viszik a ropogós kiflit, a friss tejet, a kívánt árut. Nemes kezdeményezésükért elismerés illeti őket!
idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_fegyverneki_uttorok.jpg

Szabadidő: Jégszörf - képeink a Velencei-tavon készültek
Kezdetben volt a hullámlovaglás. Később valaki előállt egy elmés ötlettel: árbocot és vitorlát is kéne szerelni a deszkára. Ha a hajó is halad ezzel, talán a deszka is megindul majd vele. Megindult. A deszkavitorlázás, a szörf szinte hónapok alatt kedvelt időtöltéssé nőtte ki magát. A nyughatatlan elme azonban tovább gondolkodott. Ha egyszer létezik jégvitorlázás, hát léteznie kell jégszörfnek is. A befagyott tavakon megjelentek az első jégszörfök, amelyek végtelenül egyszerű szerkezetek. Csak abban különböznek a hagyományos szörftől, hogy a talprésznek más a formája, s az alján három korcsolyaél található.idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_jegszorf_2.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_jegszorf_3.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_jegszorf_4.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_jegszorf_1.jpg

A Magyar Televízió műsorán: Kémeri. Magyar krimisorozat.
Embercsempészet, rablás, gyilkosság, képhamisítás tetteseit kutatja, üldözi a húszas-harmincas évek magánnyomozó hőse, dr. Kémeri Ferenc. Ungvári Tamás és Polgár András magánnyomozó figurájának történeteiből Mihályfy Sándor, Horváth Tibor és Félix László rendezett új televíziós krimisorozatot. Dr. Kémeri Ferencet Székhelyi József személyesíti meg. Nyomozótársa házvezetőnője, akit Tábori Nóra alakít és Bánát örökös főkapitány-helyettes, Szilágyi Tibor megformálásában.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_kemeri_rak_kati.jpgStella, a Szavanna-bár primadonnája: Rák Kati

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_kemeri_szekhelyi_jozsef_szilagyi_tibor_hunyadkurty_istvan.jpgSzékhelyi József, Szilágyi Tibor és Hunyadkürthy István

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_kemeri_mecs_karoly_karcag_ferenc_szilagyi_tibor.jpgMécs Károly, Karcag Ferenc és Szilágyi Tibor

Hová menjünk? Moziba!
idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_mozi.jpg

Színházi bemutató: Egyedül (Madách Kamara)

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_almasi_eva.jpgAz egyszemélyes darabban Almási Éva egy színésznőt alakít, Zsuzsát, aki egy Domján Editről szóló dráma főszerepére készül

A 6. héten a magyar slágerlista a szólisták között: 1. Lerch-Demjén: Érj utol! (Kovács Kati), 2. Fenyő: Viva rock and roll (Fenyő Miklós), 3. Faragó-Juhász: Zene kell a szerelemhez (Zalatnay Sarolta).

Az előadók között: 1. Szikora-R-Go együttes: Kriszti (R-Go), 2. Pataki-Slamovits: Érzés (Edda), 3. P. Mobil együttes-Schuster: Lámpagyár (P. Mobil).

A héten az amerikai slágerlistákat a Queen együttes Radio Ga Ga-ja, a nyugat-európai slágerlisták többségét pedig Nena 99 Red Balloons című számai vezetik.

Válogatott magánügyek:
"Kinn voltunk a Fradi-MTK meccsen a haverjaimmal, s ott ismertem meg egy nagyon helyes szőke srácot, Lacinak hívják. Rögtön megtetszett. Beszélgettünk és együtt kiabáltunk be a pályára minden hülyeséget. De aztán nagyon le voltunk törve a csapatunk miatt. 3:0-nál eljöttünk. Amikor elváltunk. adott egy puszit is. Megbeszéltünk ugyan egy randit, de nem tudtam elmenni a műjégre. Hogyan találkozhatnék vele?" Erika
"Ha másképpen nem, légy egy kis türelemmel, s nemsokára kezdődik a tavaszi fociidény, s a nyitó mérkőzésen biztosan ott lesz, ha igazi focidrukker!"

A hónap első napján az Aberdeen elleni KEK-negyeddöntő első mérkőzésére készülő Újpesti Dózsa labdarúgó csapata a román olimpiai válogatottat fogadta 1500 néző előtt a Megyeri úton és Kisznyér (11-esből), illetve lrimescu góljaival 1:1-es döntetlent ért el.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_u_dozsa_roman_olimpiai_valogatott_fekete_laszlo.jpgEbből lett a 11-es! Fekete - útban a vendégmarasztaló sár felé. A megítélt büntetőt Kisznyér értékesítette

A héten továbbfolytak az első osztályú csapatok felkészülő mérkőzései.

Február 3. Brandenburg (NDK-beli)-DVTK 2:1 (0:1). Diósgyőr, 800 néző. A másodosztályú kelet-német csapat ellen Lippai volt a diósgyőriek gólszerzője.

Február 4. Bp. Honvéd-Gyöngyös 8:0 (1:0). Kispest, 200 néző. G: Détári (2), Gere (2), Pál, Nagy, Esterházy és Dajka.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_bp_honved_gyongyos_tomegjelenet.jpgTömegjelenet Kispesten a vendégek kapuja előtt. A főként az első félidőben rendkívül szívósan védekező világos mezes gyöngyösieknek végül meg kellett hajolniuk a nagyobb tudás és az erőfölény előtt

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_bp_honved_gyongyos_dajka_laszlo.jpgDajka László, a kispestiek válogatott csatára szombaton délelőtt elsőként talált a hálóba a gyöngyösiek ellen. Itt éppen ment előle a vendégek kapuvédője

Ferencváros-Siófoki Bányász 6:2 (2:1). Siófok, 1200 néző. A vendégek gólszerzői: Szabadi (2), Koch, Ebedli, Mörtel, Málics (öngól).

MTK-VM-Gödi Dunamenti TSZ SK 3:1 (2:1). Göd, 300 néző. Az MTK-VM gólszerzői: Handel, Borsó, Bognár.

FC Lokomotív Leipzig-RÁBA ETO 2:1 (0:0). A bajnoki rajtra készülődő magyar együttes Lipcsében vendégszerepelt. A vezetést a hazaiak szerezték meg Sauer révén az 57. percben, majd Schöne talált a hálóba a 65. percben. A győriek szépítő gólját Hannich érte el a 85. percben.

Fölényesen nyert a ZTE Jugoszláviában túrázó labdarúgócsapata. A zalaegerszegiek Rijekában a III. osztályú Ina gárdája ellen léptek pályára és 5:1-re győztek. Az első félidő 1:1- es döntetlennel zárult. Szünet után azonban már kihasználta helyzeteit a végig fölényben játszó magyar együttes, amelynek góljait Czigány 2 (egyet 11-esből), Kovács S., Farkas és Kovács J. szerezték.

Február 7-én Bécsben az 5. VB-selejtezőcsoport résztvevőinek megbízottai ültek össze a mérkőzések időpontjának megvitatása céljából. A magyar küldöttséget Csáki Sándor, dr. Páncsics Miklós és Mezey György képviselte a Hotel President tárgyalótermében, az osztrákok, a hollandok és a ciprusiak képviselőivel szemben. Több találkozó ügyében nem volt vita, olykor viszont éles küzdelem alakult ki. A Magyarország-Hollandia mérkőzés időpontjában végképp nem tudtak a felek megegyezni, így ebben a kérdésben a FlFÁ-ra hárul a döntés meghozatala. Válogatottunk az idén ősszel három mérkőzést vív. Ezek közül az első találkozó időpontja körül van még némi huzavona: Ausztria ellen vagy szeptember 12-én vagy 26-án lépünk pályára Magyar- országon. A vita abból adódik, hogy az osztrákok már két esztendeje lekötöttek egy mérkőzést a dánok ellen Koppenhágában. így csak akkor mérkőzhetnek ezen a napon Budapesten, ha a dánok lemondanak az előre megtervezett találkozóról. Ezután két idegenbeli selejtező következik: október 17-én Hollandia, november 17-én Ciprus lesz az ellenfél.

Mezey György szövetségi kapitány véleménye:
- Sajátos módon szinte diplomáciai hadműveletté alakult ez a tárgyalás, ami érthető, hiszen mindenki saját csapatának kívánta a legjobb helyzetet, de érdekes módon a négy óra során senki „nem pörgött be”, lényegében mindvégig higgadt légkörben folyt a megbeszélés. Úgy tűnt egyébként, hogy a hollandok és az osztrákok már előre „belőtt” időpontokkal ültek le a tárgyalóasztalhoz. Példa erre, hogy amikor kiderült, hogy gondok vannak a magyar-holland mérkőzés időpontjával, és felajánlottuk: majd mi játszunk velük május elsején, a már egymás között megbeszélt osztrák-holland időpontjában, erről hallani sem akartak. 

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_mezey_gyorgy.jpgMezey György szövetségi kapitány

Végül is azonban nem csökkentek az esélyeink a programtárgyalások befejezésével sem! Alapelképzelésünket így is megóvtuk, tehát nem játszunk egyszer sem számunkra kifejezetten kedvezőtlen időpontban. Egyetlen nyitott kérdés maradt csak, és bizony nem lenne üdvös, ha az ő elképzelésük szerinti időben, márciusban lenne a találkozó, hiszen a hollandok végigjátsszák a telet, a a várhatóan mély talaj nekik kedvezne. Ha azonban a FIFA ezt a nagyon rossz időpontot szavazná meg, akkor sem esnénk kétségbe: igyekeznénk maximálisan alkalmazkodni a körülményekhez. Végül is minden a felkészülésen múlik!

Rot-Weiss Erfurt-Rába ETO 1:1 (0:0). A bajnokcsapat gólját az erfurti találkozón a 79. percben Turbék szerezte.

Torpedo Kutaiszi-Csepel 3:1. A Szovjetunióban túrázó Csepel Kutaisziben lépett először pályára.

Videoton-Érd 9:0 (5:0). Székesfehérvár, 300 néző. G: Szabó (3), Májer (2), Csuhay, Disztl L., Gyenti, Novath.

DVTK-Borsodi Volán 8:0 (3:0). Miskolc, Népkert. 500 néző. G: Lippai (3), Bősz (2), Dzurják, Szabó, Takács (11-esből).

Ganz-Mávag-Vasas 2:1 (0:0). Kismartoni út, 200 néző. A Vasas gólját Kuti szerezte.

Bp. Honvéd-Szolnoki MÁV MTE 8:0 (3:0). Kispest, 300 néző. G: Détári (2), Esterházy (2), Gyimesi, Kozma, Bodonyi, Pál.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_bp_honved_varga_jozsef.jpgCsak pillanatnyi helyzet, hogy a kispestiek válogatott védője, Varga József a földre került...

Február 9-én a Legfelsőbb Bíróság nagytermében folytatódott a fővárosi totóper tárgyalása. A vádlottak nem tagadták bűnösségüket, de mentségként arra hivatkoztak, hogy a labdarúgósportban kialakult helyzet adott indítékot cselekedetükhöz. Valamennyien büntetésük enyhítését kérték. A Legfelsőbb Bíróság február 15-én hirdet ítéletet.

SZEOL AK-Sisak Melalae 1:0 (0:0). Medulin. G: Gruborovics.

Kazincbarcika-Nyíregyházi VSSC 1:1 (1:1). Kazincbarcika. 500 néző. A nyíregyháziak gólját Simon szerezte.

Február 10-én Szpartak Moszkva-Csepel 0:0. Tbiliszi, 6000 néző. Szpartak: Daszajev - Glejev, Pazuljev, Morozov, Scsulgin - Glagyilin, Bubnov, Szidorov - Baranov, Gavrilov, Svecov. Csepel: Kovács - Kincses B., Kőhalmi, Elekes, Gálhidi - Csucsánszky, Varga, Mészöly, Kincses S. - Tulipán, Krisztin. A meglehetősen mély talajon is élvezetes, rendkívül nagyiramú mérkőzést vívott a két csapat. A csepeliek mindvégig méltó ellenfelei voltak a jó néhány szovjet válogatottal felálló moszkvai együttesnek, sőt Csucsánszky 80. percben lőtt bombájánál Daszajev már verve volt, a kapufa azonban mentett. A magyar csapatban a második félidőben pályára lépett Paksi, Fischli és Wéber is.

Február 11-én Rába ETO-Admira Wacker 3:2 (1:2) Győr. 2000 néző. Erélytelen játékvezetés mellett, sportszerűtlen jelenetekkel tarkított, helyenként túl kemény mérkőzés volt. A viharos erejű széllel szemben játszó Rába már az első félidőben nagy mezőnyfölényben volt, de két védelmi hibából két gólt kapott. Szünet után szinte egy kapura játszott a győri csapat, de változatlanul ötletszegény, tervszerűtlen volt a játéka, és csak a 84. percben tudott egyenlíteni. A győztes gól a 93. percben (a játékvezető sérülések és időhúzások miatt hosszabbított) esett. G: Burcsa, Hannich, Giron.

Bulgária ifjúsági válogatottja-Pécsi MSC 0:0. Szliven (Bulgária), 3000 néző.

Ifjúsági válogatott-Ganz-Mávag 5:0 (1:0). Kismartoni út, 200 néző. Szünet után a válogatott ötletes, gyors játékkal, mintaszerű támadások után tíz perc alatt három gólt lőtt az NB Il-es gárdának. G: Kovács E. (2), Zsivótzky (2), Lakatos.

Bp. Honvéd-Kecskeméti SC 3:2 (0:1). Kecskemét, 600 néző. G: Esterházy, Détári, Nagy.

Vasas-H. Osztapenko SE 4:2 (4:0). Fáy utca. G: Izsó (2), Katona, Csík.

DVTK-Eger 3:2 (3:1). Eger, 400 néző. G: Szemere, Tőzsér, Dzurják.

Nyíregyháza-Tiszavasvári Lombik 3:0 (2:0). Nyíregyháza, 300 néző. G: Csehi, Czeczeli, Bücs.

Február 12-én, ciklusunk utolsó napján, Videoton-Dynamo Dresden 2:2 (2:2). Székesfehérvár, 2000 néző. G: Szabó, Horváth G. Hideg időben, de jó talajú füves pályán végig nagy küzdelmet vívott a két együttes. Az NDK-beli gárda rendkívül keményen, gyorsan, ötletesen játszott, a tartalékos hazai csatársor viszont több lehetőséget is elszalasztott.

És akkor lássuk a lényeget, a Statisztikaparádét. Hagyományainkhoz híven most is jelentkezünk szokásos adatdömpingünkkel, amely remélhetőleg élvezetes szórakozást nyújt majd a számok, az adatok kedvelőinek. A labdarúgó-bajnokságok holt idényei mindig jó lehetőséget biztosítanak a felhalmozódott számok, adatok összegezésére. Régi tapasztalatunk: olvasóink szívesen fogadják az ilyen - és az ehhez hasonló - összeállításokat, hiszen ki szabadsága, ki aktív pihenője közben a szó szoros értelmében „kivesézheti" a pontvadászat történéseit, elhelyezheti saját kedvenc csapatát a képzeletbeli és a valóságos ranglistákon.

Az NB I-es labdarúgók abszolút rangsora:
idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_abszolut_rangsor.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_peter_zoltan.jpgPéter Zoltán - az ősz játékosa

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_az_osz_jatekosa_peter_zoltan_zte.jpg

Posztonkénti rangsor:
idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_posztonkenti_rangsor.jpg

Egy kis játék. Az osztályzatok alapján a szezon csapata így néz ki: Andrusch (Bp. Honvéd) - Farkas (Vasas), Lakatos (Tatabánya), Róth (Pécsi MSC), Péter (ZTE) - Hannich (Rába ETO), Csongrádi (Videoton), Vadász (Videoton) - Májer (Videoton), Plotár (Tatabánya), Novath (Videoton).

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_andrusch_jozsef.jpgAndrusch József szenzációs őszt zárt

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_roth_antal.jpgRóth Antal, a pécsiek tehetséges beállósa, aki Máza-Szászvárról már az A-válogatottba jutott

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_plotar_gyula.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_plotar_gyula_1.jpgPlotár Gyula - nincs rá jobb szó - berobbant az élvonalba

Emlékeztetőül, ez volt tavasz végén az 1982/83-as bajnokság csapata: Kovács (Rába ETO) - Farkas (Vasas), Lakatos (Tatabánya), Mile (Rába ETO), Magyar (Rába ETO) - Hannich (Rába ETO), Póczik (Rába ETO), Burcsa (Rába ETO) - Tulipán (Csepel), Szokolai (Ferencváros), Hajszán (Rába ETO). Átalakult az élmezőny, méghozzá nem is kicsit. A győri hegemóniát Videoton játékosai váltották fel. Csak Farkas, Lakatos és Hannich tudták megőrizni posztjukon a vezető helyet.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_farkas_tibor.jpgAz angyalföldi Farkas Tibor volt az egyik, aki megőrizte posztján a vezető helyet

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_lakatos_karoly.jpgLakatos Károly évek óta posztjának legjobbja

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_hannich_peter.jpgHannich Péternek továbbra sincs ellenfele a posztján

Lássuk a B-csapatot, szintén nem egy rossz névsor: Kiss I. (Tatabánya) - Végh (Videoton), Kozma (SZEOL AK), Komjáti (Vasas), Horváth G. (Videoton) - Palkovics (Videoton), Rubold (Ferencváros), Détári (Bp. Honvéd) - Katona (Vasas), Koch (Ferencváros), Fekete (Ú. Dózsa).

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_komjati_andras.jpgKomjáti András beverekedte magát a B-csapatba, második lett posztján

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_kiss_imre.jpgKiss Imre, súlyos sérüléséig, a Tatabánya egyik legjobbja volt

És lássuk a "legrosszabb" tizenegyet. Nem pellengér. Ma, 2020-ban, ide nekünk ezt a csapatot! Gulyás (DVTK) - Szabó (Volán), Hegedűs (Volán), Forintos (Volán), Hámori (Volán) - Varga (MTK-VM), Gallai (Pécsi MSC), Halász (Nyíregyháza) - Domján (Haladás), László (DVTK), Csepregi I. (ZTE). Nem meglepő, hogy a Volán-DVTK-Nyíregyháza trió viszi a prímet.

Az NB I góllövő listája önmagáért beszél, nem igényel különösebb magyarázatot.
idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_gollovolista.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_szabo_jozsef.jpgSzabó József a Videoton mesterlövésze

Az eddigi 120 bajnoki összecsapáson 331 gólt értek el a résztvevők. Ez mérkőzésenkénti 2.75-ös átlagnak felel meg. összehasonlításképpen a magyar bajnokság gólátlagai hat évre visszamenően: 1977/78: 3.00, 1978/79: 2.88, 1979/80: 3.15, 1980/81: 2.71, 1981/82: 2.95, 1982/83: 3.12. A tavalyi fellendülés után tehát újra veszedelmesen csökken az eredményesség, ritkább a játék értelmét jelentő, a közönséget vonzó gól. A legtöbb gólt (31) a bajnok Rába érte el, a legtöbb gólt (31) a Volán kapta.

A magyar bajnokság „típuseredménye” - immáron hosszú évek óta - sajnos, az 1:0. Csapataink 19 alkalommal a lehető legkevesebb gólt produkálták. A további slágereredmények és előfordulásuk gyakorisága: 2:1 18-szor, 1:1 16-szor, 2:0 12-szer, 0:0 9-szer. Összesen 82 mérkőzésen (ez az őszi idény 68,3 százaléka) legfeljebb három gól esett. Egyetlen csapatnak sem sikerült 90 perc alatt féltucat gólt elérnie. A gólcsúcs már az 1. fordulóban megszületett, a Csepel-Volán 5:2-es találkozón.

Házi gólkirályok:
A gólkirály varázsszó. Elismerést, tekintélyt biztosít gazdájának, még akkor is, ha csupán a klubján belüli eredményességi versenyt nyerte meg. Ez elvileg megkérdőjelezhetetlen. Persze, kevés oka van a büszkélkedésre annak a házi gólkirálynak, aki például 15 fordulóban elért 3 góljával is „trónra ülhetett”. Nálánál kevesebb csak klubtársainak. Hiszen erejükből még annyira sem futotta...
Videoton: Szabó - 8
Bp. Honvéd: Esterházy - 6
Ú. Dózsa: Fekete - 6
Rába ETO: Hannich - 6
Tatabánya: Plotár - 7
Csepel: Tulipán - 5
Vasas: Kiss - 5
ZTE: Gass és Török - 4
SZEOL AK: Deák - 4
MTK-VM: Borsó - 7
Pécsi MSC: Dárdai - 4
Ferencváros: Pogány - 5
Haladás: Dobány - 7
Nyíregyháza: Vágó - 3
DVTK: Borostyán - 5
Volán: Nyúl - 7

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_esterhazy_marton.jpgEsterházy Márton a kispestiek házi gólkirálya

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_nyul_istvan.jpgA volános Nyúl Istvánnak (jobbra) nincs oka a szégyenkezésre, ő megrúgta a maga góljait. Más kérdés, hogy ez is kevés volt a közlekedésieknek...

Öngólok:
Az 1982/83-as bajnokságban 14 öngól született. Most az első felvonás után máris 10-nél tartunk. Ez az adat csak a tavalyihoz képest magas, máskülönben megfelel a korábbi esztendők részarányos teljesítésének. Figyelemre méltó, hogy az utolsó öt fordulóban 6 ízben találtak saját kapujukba a balszerencsés vagy végzetesen kapkodó játékosok. Az öngólok idény végi megszaporodása szokványjelenség. A küzdelem kiéleződéséről, a fizikai és idegfáradtság fokozódásáról árulkodik.

Az Ferencváros, a Nyíregyháza, a Rába ETO és a Videoton nem vétett, de nem is kapott "ajándékba” öngólt. Kettőt kapott az ellenfeleitől az MTK-VM, a Tatabánya és a ZTE, kettőt vétett a SZEOL AK és a Volán. Az utóbbi ráadásul egyugyanazon a mérkőzésen, nevezetesen a ZTE ellen. Wéber (Csepel), Oláh (DVTK), Turner (MTK-VM), Polyvás és Orosházi (mindkettő SZEOL AK), Csík (Vasas) és Martos (Volán) nem hibáztatható a balszerencsés találatért. Testükön (lábukon) irányt változtatva került a labda a hálóba. Balogh (Volán) viszont zavarában rossz irányba szabadított fel, Király (Haladás) még a sarkot is megnézte magának, Fischer (Tatabánya) pedig fejjel vette be saját kapuját. Figyelemre méltó, hogy az öngólt vétő játékos csapata egyszer sem nyerte meg az adott mérkőzést. A 10 öngól az összes gól mennyiségének 3.02 százalékára rúg.

Büntetők:
Az őszön a játékvezetők 40 esetben állíttatták le a labdát a 11-es pontra. Az ítélet végrehajtás eredménye: 27 gól, 2 kapufa, 1 mellélövés, 10 esetben pedig a kapusok hárítottak. Az élvonalban tehát 67.5 százalékos a büntetőrúgások kihasználtsága, tegyük hozzá, ez igen rossz arány! Minden csapatunk ellen ítéltek 11-est az őszön. A Vasas és a Nyíregyháza kivételével minden gárda kapott büntetőrúgási lehetőséget. Íme, a teljes lista, az egyes klubok javára, illetve ellen adott büntetők számával: Bp. Honvéd: 2-3, Csepel: 1-2, DVTK: 1-1, Ferencváros: 6-2, Haladás 6-4, MTK-VM: 2-2, Nyíregyháza: 0-3, Pécsi MSC: 1-2, Rába ETO: 10-1, SZEOL AK: 1-4, Tatabánya: 4-3, Ú. Dózsa: 2-1, Vasas: 0-2, Videoton: 1-3, Volán: 1-3, ZTE: 2-4.

A 11-esek tehát elsősorban a Ferencváros, a Haladás és a Rába ETO életében játszottak jelentős szerepet. A szélsőséges megoszlás szembeötlő: egyes csapatok feltűnően sok lehetőségből gazdálkodhattak, míg mások alig vagy egyáltalán nem végezhettek el büntetőt. A 11-es gólok csapatversenyében a „kategória” előző kétévi nyertese vezet. 6 gólos: Rába ETO, 4: Haladás, Ferencváros és Tatabánya.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_disztl_peter.jpgAz egyik kihagyott 11-es: Disztl Péter az utolsó őszi fordulóban az Üllői úton kivédi Rubold lövését

Az egyéni versenyben a kétszeres „büntetőkirály” Hannich egyelőre csak a 2. helyen áll. 4 gólos: Dobány (Haladás), 3: Hannich (Rába) és Pogány (Ferencváros). Dobány elsőségét annak fényében ítéljük meg, hogy 2 lehetőséget elhibázott! A Rába ETO - Hannich, Mile, Burcsa és Kovács kapus jóvoltából - négy 11-est hagyott ki. A Tatabánya 100 százalékos: 4 rúgás - 4 gól. Az MTK-VM mérlege: 2 rúgás - 0 gól.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_dobany_lajos.jpgDobány - egyelőre - átvette Hannichtól a "büntetőkirály" címet. Itt az Aranycipő díjkiosztón a párizsi Lido színpadán Jean-Paul Brigger, a Servette gólzsákja társaságában

A büntetőgólok az összes gól mennyiségének 8,15 százalékát teszik ki. A hasonló tavalyi adat: 9,72. A küzdelmek féltávjánál általában már 50 fölött járt a megítélt 11-esek száma. Az őszi adat tehát abszolút értékben is csökkenő tendenciát mutat.

Pályán töltött percek:
Az ősszel felvonult 308 élvonalbeli labdarúgó közül 57-en minden mérkőzésen pályára léptek, ők a teljes mezőny 18 százalékát képviselik. Közülük 29-en (9.4%) az első perctől az utolsóig a pályán is maradtak. Csapatonkénti lebontásban tüntettük fel a legállóképesebb, nélkülözhetetlen futballistákat. Nagy betűkkel írtuk az egyetlen percet sem mulasztók nevét.
Bp. Honvéd: ANDRUSCH, NAGY, Gyimesi, Esterházy 
Csepel: KOVÁCS, KŐHALMI, GÁLHIDI, Budavári
DVTK: SZLOVÁK, OLÁH, Görgei, Lippai, Borostyán 
Ferencváros: ZSIBORÁS, Jancsika, Pogány
Haladás: HEGEDŰS, NAGY, Papp 
MTK-VM: TURNER, Borsó, Nagy, Fodor
Nyíregyháza: SZIKSZAI, Kiss, Vágó
Pécsi MSC: BODNÁR, TOMA, RÓTH, Brezniczky, Lutz, Mészáros,
Rába ETO: SZEPESI
SZEOL AK: GRUBOROVICS, Somogyi 
Tatabánya: LAKATOS, Emmer, Barabás, Hermann 
Ú. Dózsa: SZENDREI, KISZNYÉR, Kovács J., Fekete 
Vasas: KAKAS 
Videoton: DISZTL P., VÉGH, DISZTL L., CSONGRÁDI, SZABÓ, Vadász, Palkovics, Novath 
Volán: FORINTOS. KÉKESI
ZTE: BALÁZS, Török, Soós.
A Videoton tehát nyolc játékosát minden mérkőzésen szerepeltette. A fehérváriak helyezése tanúskodik a személyi állomány állandósága és a jó teljesítmény közti szoros kölcsönhatásról.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_kovacs_attila.jpgA csepeliek egyik biztos pontja: Kovács Attila

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_csongradi_ferenc.jpgCsongrádi Ferenc az egyik kihagyhatatlan Videoton játékos

A jók kevéssel is beérik:
Ha a 16 együttes által szerepeltetett futballisták számát összeadjuk, 309-et kapunk. Valójában 308-an alkották az NB I seregét, mert Seres az őszön a Vasas és a Volán színeiben is játszott. Átlagosan egy csapat 19 labdarúgót foglalkoztatott. A tavaszon ez az adat feltehetően eléri a sokéves átlagban regisztrált 21-et. A legtöbb játékos (23) a Volánban jutott szóhoz. A további sorrend. 21: Tatabánya, 20: DVTK, MTK-VM, SZEOL AK és Vasas, 19: Csepel, Nyíregyháza, Pécsi MSC, Rába ETO, Ú. Dózsa és ZTE, 18: Bp. Honvéd. Ferencváros és Haladás, 17: Videoton. A személyi állomány kiegyensúlyozottságának a teljesítményre gyakorolt hatásáról ezúttal is meggyőződhetünk. A tabellára pillantva egycsapásra érthetőnek tűnik, hogy a Videoton szerepeltette a legkevesebb, a Volán a legtöbb labdarúgót.

Újoncok:
Az őszön 38 labdarúgónak adatott meg az élvonalbeli bemutatkozás lehetősége. Harmincnyolcuk dédelgetett álma teljesedett be, de azt nem mernénk állítani, hogy a folytatás is maradéktalan boldogsággal töltötte el az újoncokat. Létszámuk - abszolút értékben - megfelel a sokéves átlagban tapasztaltaknak. Ugyanakkor szembeötlő, hogy évről évre kevesebben vernek gyökeret az NB I-ben. A többség bemutatkozik, azután rövid időn belül el is tűnik a süllyesztőben, hogy azután rövid idő múlva valamelyik alacsonyabb osztályú együttes összeállításában olvassuk a nevét. Összeállításunkban csapatonként rangsoroltuk 1983 őszének újoncait. Nevük után - a bemutatkozás sikerének, sikertelenségének jellemzésére - feltüntettük, hány találkozón kaptak játéklehetőséget.
Bp. Honvéd: Kovács K. (3)
Csepel: Kincses S. (10)
DVTK: Szabó I. (14), Fodor (1), Balogh (6), Búza (2)
Ferencváros: Kiss Z. (4)
Haladás: Domján (12), Schröter (11)
MTK-VM: Balogh (12), Nagy (15), Papp (2)
Nyíregyháza: Bücs (8)
Pécsi MSC: Czérna (14), Varga (3), Pillinger (2)
Rába ETO: Leskó (2), Lakatos (3)
SZEOL AK: Szélpál (12), Balázs (2), Móricz (4), Balogh (13)
Tatabánya: Mészáros (1), Plotár (12), Gróf (1), Szabó L. (1), Batári (1)
Ú. Dózsa: Kozma (6), Bogdán (2)
Vasas: Csík (10), Katona (14), Zvara (2)
Volán: Szabó S. (8), Kutasi (1), Kajdi (12), Balogh (3)
ZTE: Farkas (9), Páli (1)
Videoton együttese nem avatott újoncot a bajnokság első felvonásában. Nem véletlen, hogy éppen a listavezető csapatban a legkisebbek a tizenévesek esélyei...

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_katona_gyorgy.jpgKatona György, a Vasas új szerzeménye

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_kozma_istvan.jpgA fiatal Kozma István több poszton is bevethetővé vált Újpesten

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_schroter_bela.jpgSchröter Béla fél szezon alatt alapember lett Szombathelyen

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_czerna_sandor.jpgCzérna Sándor, a pécsiek újonca

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_bucs_zsolt.jpgBücs Zsolt a nyíregyháziak ősszel debütáló fiatal tehetsége

Nézőszám: A labdarúgó NB I. 1983/84. évi bajnokságának őszi idényében 120 mérkőzést játszottak. Az egyes fordulók az alábbi nézőszámokat hozták:
idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_nezoszamok.jpgAz őszi idény mérkőzéseit összesen 840 100-an látták. (Egy esztendővel korábban 964 000 volt ez a szám.) Az egy fordulóra jutó átlagnézőszám: 56 673, a mérkőzések átlagnézőszáma: 7084.

Az NB I. ponterőlistája: Összeállításunkban az eredményességet választottuk kiindulópontul és annak árnyaltabb kifejezését tűztük célul. A góllövőlista - önmagában - nem tükrözheti a gól „előállításának" kollektív természetét és nem tehet különbséget gól és gól között. Pedig korántsem mérhetünk minden gólt egy és ugyanazon mércével. Más 5:1-ről 6:1-re alakítani az eredményt, megint más véget vetni a gólínségnek és 1:0-ra változtatni a felírást az eredményjelző táblán. Úgy dukál, hogy fokozott elismerést kapjon a góljával pontokat (pontot) szerző labdarúgó. Csapatonkénti bontásban rangsoroltuk mindazokat, akik góljaikon kívül átadásaikkal is hozzájárultak az eredményességhez. Kigyűjtöttük az összes győzelmet, illetve döntetlent jelentő gól gazdáját.

Természetesen azokat az eseteket is figyelembe vettük, amikor egy csapat összes (legalább két) gólját ugyanaz a játékos szerezte, vagyis eredményességévéi egymaga hozott pontokat (pontot) együttese konyhájára. Az őszi idény 331 góljának tekintélyes hányadát valójában nem készítették elő. öngólok, pontrúgásból, egyéni akcióból esett gólok, az ellenféltől ajándékba kapott gólpasszok csökkentik a végösszeget. Csakis a „tiszta", tehát az ellenfél által nem érintett labda, a társat tényleges gólhelyzetbe hozó átadás számítódik ide.
idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_ponterolista.jpg

Lapok:
Az eddig felmutatott piros lapok száma 17. Részarányosán tehát valamelyest csökkent a kiállítások száma, hiszen az 1982/83-as bajnokságban 39 játékost parancsoltak le a pályáról a játékvezetők. A vétségek „műfaj” szerinti megoszlása: lerántás, leterítés - 5, a játékvezető megsértése - 6, buktatás, felvágás - 3, kakaskodás - 1, törlesztés - 2.
A Csepel, az MTK-VM, a Nyíregyháza és a Pécsi MSC futballistái közül senki sem bűnhődött piros lappal, ugyanakkor három győri játékos került a kiállítás sorsára. Ráadásul négy egymást követő fordulóban, az őszi hajrában az utolsó percek veszélyeiről sokat mesélhetne Ebedli, Hajszán. Kardos, Szeibert és Péter. Ők ugyanis a lefújás előtt pár perccel (vagy másodperccel) fejezték be a küzdelmet - büntetésből. Az ellenpólus a szegedi Móricz, aki már a 17. percben kiérdemelte az első fokú büntetést.
A kiállítottak: Garaba (Bp. Honvéd), Ebedli (Ferencváros), Teodoru I. (DVTK), Fitos és Király (mindkettő Haladás), Hlagyvik, Hajszán és Magyar (mindhárom Rába ETO), Móricz (SZEOL AK), Schmidt (Tatabánya), Kardos és Tóth (mindkettő Ú. Dózsa), Horváth G. (Videoton), Komjáti és Balogh (mindkettő Vasas), Szeibert (Volán) és Péter (ZTE).
Nem túl örvendetes érdekesség, hogy Garaba, Tóth, József és Kardos - 1978 óta - egyaránt négy-négy piros kártyát kapott.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_kardos_jozsef.jpgKardos József, az egyik renitens

Játékvezetés:
idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_jatekvezetes.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_palotai_karoly.jpgA rangelső Palotai Károly FIFA játékvezető búcsúmérkőzése után az öltözőben

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_statisztikak_nemeth_lajos.jpgA Békéscsaba egykori játékosa, Németh Lajos, második lett a bírók őszi rangsorában

Az NB II. és a harmadik vonal őszi mérlegével folytatjuk.

Kiemelt támogatónk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepsport.jpg

Aranyfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_kepes_sport.jpg

Ezüstfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_labdarugas.jpg

Bronzfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepszabadsag.jpg

Emlékeztetőül:

Időkapszula: NB I. - 1983/84

Szintén figyelmükbe ajánljuk: 

Időkapszula: NB I. - 1980/81
Időkapszula: NB I. - 1981/82
Időkapszula: NB I. - 1982/83

Végül egy kis kötelező irodalom: 

Osztálynapló
Két évtized felejthetetlen és elfelejtett magyar hálóőrei

Köszönetnyilvánítás:

Sorozatunk nem jelenhetne meg Kárpáti Tamás segítsége nélkül akinek ezek a kincsek digitalizálva is megvannak. Köszönet illeti a Népsport tudósítói gárdáját is a kiváló összefoglalókért. Belenézünk az Arcanum Adatbázisba is, mert nekik is szokott lenni releváns érdekességük.

Megjegyzés:

A sorozatot maribor és a szerethető dózsás együtt készíti, a szerző neve csak blogmotor etetésére van feltüntetve.

Olvasóink segítségét szeretnénk kérni: Szívesen fogadunk kiegészítéseket, javításokat, javaslatokat, korabeli anyagokat, egyszóval bármit amivel pontosítani és jobbá lehet tenni a sorozatot. Különösen örülnénk ha volt játékosok, edzők, vezetők, játékvezetők, gyúrok, jegyszedők, szurkolók és bárki más akinek valamilyen története, emléke van jelentkezne nálunk és egy-egy interjúval és beszélgetéssel színesíteni tudnánk az anyagot. Elérhetőségeink: emailen a valogatott.blog@gmail.com, Twitteren @ValogatottBlog, Facebookon pedig megtalálhatóak vagyunk a https://www.facebook.com/Valogatottblog címen. Előre is köszönjük.

7 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://valogatott.blog.hu/api/trackback/id/tr8015735380

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Rich.mond 2020.07.22. 16:32:51

A Hősök terén álló Magyar Hősök Emlékműve...nekem egy56-os emlékmű ugrik be, de ez Maggie látogatásakor biztosan nem volt. Azóta lebontották, átalakították?

maribor_ 2020.07.22. 16:38:02

@Rich.mond: Az ismeretlen katona sírját hívták még így.

Head Honcho 2020.07.23. 08:03:12

Andropov elhunyt, Csernyenko elvtárs szintén nem sokáig húzta utána, és aztán jött a változás, amit akkor még senki nem láthatott előre... A velünk és bennünk élő történelem.

maribor_ 2020.07.23. 08:26:00

@Head Honcho: Nna, dehat pont ezert csinaljuk ezt :) Meg persze azert, Hogy Nyul Pista fel ev alatt hetet vagott a Volanban!!!

colonel Tigh 2020.07.23. 16:30:58

'84, jött a break,
Lenn a téren nyomták a srácok,
Melegítőben, makkos cipőben, a dühöngőben ment a foci,
Vállon a magnó, üvölt a Whodini.

Head Honcho 2020.07.23. 16:54:37

@maribor_: Becsülöm is ezért a munkátokat!

Hungarian Geographic · https://www.facebook.com/hungarian.geographic 2020.07.25. 11:49:54

Kovács Kálmán előző év nyarán, mielőtt még bemutatkozott volna az Nb1-ben - játszott egy felkészülési meccsen a Honvéd felnőttjei között ifistaként, amire kisgyerekként (alsósként) apuval mentem ki. A meccs végén hazavittük Kovács Kálmánt a kék Trabantunkkal. Egész úton azt magyarázta az apu neki, hogy Kálmán, nem csak Nb1-es játékos lesz, hanem válogatott is. Én meg focizzak rendesen, mert akkor majd, még játszhatok vele az Nb1-ben...
süti beállítások módosítása