Válogatott okosságok

Szurkolói gondolatok, elemzések, mélázások a válogatottainkról, válogatás nélkül.

Ajánlataink

Sztancsik Richárd: Városok, stadionok, kocsmák

Rendelje meg közvetlenül a szerzőtől!

varosok.stadionok@gmail.com

Ár 2999 Ft.Részletek itt


kupanap.jpghungarianultras.jpg

Friss topikok

Facebook oldalunk

Időkapszula: 1984 Franciaországi labdarúgó Európa-bajnokság - csoportkörök

2021.06.23. 17:51 maribor_

1984. június 11-20., a hónap harmadik hete

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_headlines_kgst_csucstalakozo_enrico_berlinguer_ferencsik_janos.jpgMoszkvában megnyílt a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsában részt vevő országok legmagasabb szintű gazdasági tanácskozása, elhunyt Enrico Berlinguer, az Olasz Kommunista Párt 62 éves főtitkára és Ferencsik János, kétszeres Kossuth-díjas kiváló művész, karmester

Lássuk először a másfél hét legfontosabb közéleti és külpolitikai eseményeit.

június 11.

Budapesten megkezdődött a szocialista országok Unesco-bizottságainak XXII. koordinációs ülése. A június 15-ig tartó tanácskozásnak az MSZMP Központi Bizottságának Társadalomtudományi Intézete ad otthont. A konferencián a Belorusz Szovjet Szocialista Köztársaság, a Bolgár Népköztársaság, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság. a Kubai Köztársaság, a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság, a Lengyel Népköztársaság, a Magyar Népköztársaság, a Mongol Népköztársaság, a Német Demokratikus Köztársaság, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége, az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság és a Vietnami Szocialista Köztársaság Unesco-bizottságainak elnökei, illetve főtitkárai vesznek részt, s megfigyelőként jelen van az Afganisztáni Demokratikus Köztársaság, az Angolai Népi Köztársaság, a Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság, a Kambodzsai Népköztársaság, a Mozambiki Népi Köztársaság és a Szocialista Etiópia képviselője. A tanácskozást Köpeczi Béla művelődési miniszter nyitotta meg.

Kádár Jánosnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága első titkárának vezetésével magyar küldöttség utazott Moszkvába, a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa felső szintű gazdasági értekezletére. A küldöttség tagjai: Lázár György, a Minisztertanács elnöke, Havasi Ferenc, a Központi Bizottság titkára, a Politikai Bizottság tagjai; Szűrös Mátyás, a Központi Bizottság titkára, Faluvégi Lajos és Marjai József, a Minisztertanács elnökhelyettesei, a Központi Bizottság tagjai. 

A küldöttség búcsúztatására a Ferihegyi repülőtéren megjelent: Németh Károly, Aczél György, Korom Mihály, Óvári Miklós, a Központi Bizottság titkárai, Sarlós István, a Minisztertanács elnökhelyettese, a Politikai Bizottság tagjai; Horváth István belügy-, Pullai Árpád közlekedési, Várkonyi Péter külügyminiszter, a Központi Bizottság tagjai és Horn Gyula, a KB külügyi osztályának vezetője.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_nemeth_karoly_kadar_janos.jpgAz MSZMP KB első titkára a Ferihegyi indulás előtt Németh Károlytól, az MSZMP PB tagjától búcsúzik

A delegációt a Vnukovói repülőtéren Dmitrij Usztyinov marsall, az SZKP KB PB tagja, honvédelmi miniszter, Vlagyimir Dolgih, az SZKP KB PB póttagja, az SZKP KB titkára és Gurij Marcsuk, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnökhelyettese fogadta. Rajnai Sándornak, hazánk moszkvai nagykövetének a vezetésével jelen voltak a küldöttség fogadásánál a nagykövetség vezető diplomatái, valamint a magyar kolónia képviselői.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_lazar_gyorgy_kadar_janos_dmitrij_usztyinov.jpgA fogadás pillanataiban a Vnukovói repülőtéren

A Szovjetunió azt javasolja az Egyesült Államoknak, hogy haladéktalanul kezdjenek hivatalos tárgyalásokat olyan megegyezés érdekében, amely betiltja a műholdromboló fegyvereket, beleértve a már létezők fölszámolását is. Ezt hangoztatta egyebek között Konsztantyin Csernyenko, az SZKP KB főtitkára, államfő Joseph Kingsbury-Smith, amerikai újságíró kérdéseire válaszolva. A szovjet vezető nyilatkozatát hétfőn hozták nyilvánosságra Moszkvában. Az amerikai újságíró emlékeztetett rá, hogy a washingtoni képviselőház az 1985-ös katonai költségvetés vitája kapcsán megtiltotta a kiadásokat a műholdromboló fegyverekkel folytatott kísérletekre, ha a Szovjetunió és más országok tartózkodnak ilyen kísérletektől, s azt a kérdést tette fel: beleegyezne-e a Szovjetunió, az Egyesült Államokkal kölcsönös alapon e kísérletek egy vagy több évre történő befagyasztásába?

Csernyenko válaszában arra hívta fel a figyelmet, hogy az amerikai képviselőházi szavazás tükrözi a törvényhozók aggodalmát, amely szerint lehetséges a fegyverkezés kiterjedése a világűrre. A Szovjetunió - mondotta - következetesen a békés világűr megőrzéséért lép fel. Ennek érdekében még tavaly egyoldalú kötelezettséget vállalt magára: nem telepít a kozmoszba műholdromboló fegyvert. Vagyis egyoldalú moratóriumot léptetett életbe, mindaddig, amíg más államok, beleértve az Egyesült Államokat, tartózkodnak bármilyen típusú műholdromboló fegyver világűrbeli telepítésétől.

Andrej Gromiko, az SZKP KB PB tagja, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökének első helyettese, külügyminiszter, Moszkvában fogadta Franciaország moszkvai nagykövetét. A találkozót a diplomata kérte. A megbeszélésen a Mitterrand francia köztársasági elnök közeljövőben esedékes moszkvai látogatásával összefüggő kérdésekről volt szó.

Enrico Berlinguer 12 óra 45 perckor elhunyt a padovai kórház reanimációs termében azt követően, hogy péntek hajnalban megoperálták. Az Olasz Kommunista Párt 62 éves főtitkára csütörtök este nagygyűlésen vett részt, amelynek befejezése előtt agyvérzés érte. Az utolsó szavait már súlyos betegen mondta el.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_enrico_berlinguer.jpg

Az olasz rádió és televízió műsorát megszakítva közölte Enrico Berlinguer halálhírét, amelyet a négytagú orvoscsoport egyik tagja jelentett be Padovában. Nem sokkal később Achille Occhetto, az OKP titkárságának tagja a párt római székházában összegyűlt újságírók és az utcán várakozó tömeg előtt megerősítette a főtitkár elhunyténak hírét. A L’Unitá, a párt hivatalos lapja, kora délután különkiadásban jelent meg. Berlinguer fényképe mellett egyetlen szó állt az első oldalon: „Meghalt”.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_enrico_berlinguer_l_unita.jpgA L'Unitá címlapja

Sandro Pertini köztársasági elnök, aki még délelőtt is ellátogatott a padovai kórházba, az olasz nép nevében kifejezett részvétnyilvánításában Berlinguer erkölcsi-politikai példáját emelte ki. Emlékeztetett rá, hogy az elhunyt élharcosa volt annak a nemzedéknek, amely már fiatalon bekapcsolódott a fasizmus elleni küzdelembe, majd erejét nem kímélve egész életét a dolgozók érdekeinek szolgálatába állította. Enrico Berlinguert a párt székházában ravatalozták fel, a kiadott közlemény szerint a temetésre szerdán délután kerül sor.

Az MSZMP Központi Bizottságának részvéttávirata
Az Olasz Kommunista Párt Központi Bizottságának Róma
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a magyar kommunisták, egész népünk mély megrendüléssel értesült Enrico Berlinguer elvtársnak, az Olasz Kommunista Párt főtitkárának, a nemzetközi kommunista mozgalom kiemelkedő személyiségének haláláról. Osztozunk az olasz kommunisták, a demokrácia és a haladás híveinek gyászában.
A magyar kommunisták nagyra értékelik azt a fáradhatatlan és áldozatos tevékenységet, amelyet Enrico Berlinguer elvtárs az olasz kommunista mozgalom különböző posztjain, majd a párt főtitkárának tisztségében az olasz társadalom demokratikus vonásainak erősítése, a dolgozók jogainak védelme és kiterjesztése érdekében fejtett ki. Tisztelettel tekintünk vissza arra a sok évtizedes munkásságra, amely nagymértékben hozzájárult az Olasz Kommunista Párt tekintélyének és befolyásának növekedéséhez. Berlinguer elvtárs személyében olyan kiváló forradalmárt, nagy tehetségű politikust gyászolunk, aki alkotószellemű politikai és elméleti tevékenységével jelentősen előmozdította az olasz társadalom előtt álló feladatok megoldását.
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága elvtársi együttérzéséről biztosítja az Olasz Kommunista Párt vezetését és tagságát. Meggyőződésünk, hogy az olasz kommunisták Berlinguer elvtárs értékes életművét is felhasználva eredményesen folytatják következetes küzdelmüket a demokrácia, a szocializmus és a béke egyetemes ügyéért.
Budapest, 1984. június 12.
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága nevében KÁDÁR JÁNOS
a Központi Bizottság első titkára

A szovjet külügyminisztérium nyilatkozatban tiltakozott az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaország kormányainál amiatt, hogy az Európa-parlamenti választásokba Nyugat-Berlint is be kívánják vonni, s a város küldöttei, mint a Német Szövetségi Köztársaság képviselői szerepelnének, ami összeegyeztethetetlen a város jogi és tényleges helyzetével. Nyugat-Berlin nem része az NSZK-nak, s a Német Szövetségi Köztársaság nem is igazgatja a várost. Nyugat-Berlinre nem terjed ki, és nem is terjedhet ki az európai közösség hatásköre.

Nyugat-Berlin részvétele a június 14. és 17. között megrendezésre kerülő Európa-parlamenti választásokon durva megsértését jelentené az 1971. szeptember 3-i megállapodásnak, ellentétben állna az abban rögzített kötelezettséggel, amelynek értelmében a felek nem változtatják meg egyoldalúan a helyzetet a megállapodás hatáskörébe tartozó kérdésekben.

A Szovjetunió elvárja, hogy az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaország kormányai a szükséges figyelemmel fogadják ezt a szovjet nyilatkozatot, és megteszik a kellő intézkedést a négyoldalú megállapodás megsértésének elkerülése végett. Amennyiben ez mégis bekövetkezik, az esetleges következményekért minden felelősség a nyugati országokat terheli - hangsúlyozza a szovjet külügyminisztérium nyilatkozata.

II. János Pál pápa Vatikánvárosban fogadta Pieter Botha dél-afrikai miniszterelnököt és külügyminiszterét. A Vatikán szerint a találkozó nem jelenti azt, hogy a katolikus egyház támogatja a dél-afrikai kormány politikáját.

A Bejrút keleti és nyugati kerületeire egyaránt kiterjedő tüzérségi tűz közepette folytatódott a libanoni parlament bizalmi vitája a hat hete megalakult Nemzeti Egységkormány politikai nyilatkozatáról. Az egymást követő tűzszüneti megállapodások összeomlása miatt az utolsó pillanatig kétséges volt, hogy összeülhet-e egyáltalán az 1972-ben négy évre megválasztott parlament, amely azóta többször meghosszabbította a saját mandátumát. Minthogy a parlamenti épület közvetlen környékét, is több találat érte, és a veszélyes helyzet miatt csak a képviselők egyharmada jelent meg az ülésen, teljességgel bizonytalan, hogy megtartják-e a holnapra tervezett bizalmi szavazást. A főváros mindkét felében nagyszámú sebesültet szállítottak kórházba.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának tagjai Javier Pérez de Cuellar főtitkár javaslatára konzultációkat folytattak az iraki-iráni helyzetről. A két hadban álló fél a világszervezet főtitkárához intézett levélben is megerősítette: elfogadja Pérez de Cuellar indítványát az egymás polgári célpontjai elleni tüzérségi és légitámadások felfüggesztésére - közölte az ENSZ-főtitkár szóvivője.

Az Öböl menti országok együttműködési tanácsához tartozó hat ország (Szaúd-Arábia, Kuvait, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Bahrain, Omán) olajminiszterei késő este befejezték a szaúd-arábiai Taifban zárt ajtók mögött megtartott rendkívüli tanácskozásukat. Az ülésen elnöklő katari olaj miniszter bejelentette: úgy döntöttek, hogy kárpótolni fogják vásárlóikat, mégpedig annyi olajjal, amennyit azok az általuk vásárolt kőolajat szállító tartályhajókat az Öbölben ért esetleges támadás során veszítenek. A rendkívüli értekezleten áttekintették az olajpiacon a szállítóhajókat ért támadások következtében kialakult helyzetet, a várható fejleményeket és azokat az intézkedéseket is, amelyek az öbölbeli helyzet súlyosbodása esetén válnának szükségessé.

június 12.

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Ferencsik János főzeneigazgató, kétszeres Kossuth-díjas kiváló művész életének 78. évében hosszas szenvedés után elhunyt.
Temetése június 25-én délután egy órakor lesz a Farkasréti temetőben.

MŰVELŐDÉSI MINISZTÉRIUM
MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ
ORSZÁGOS FILHARMÓNIA
MAGYAR ZENEMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE
LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI FŐISKOLA

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_ferencsik_janos.jpg

Gyenes András, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Ellenőrző Bizottságának elnöke, a főváros III. kerületébe látogatott. A vendéget a kerületi pártbizottság székházában Égető Lajos, a pártbizottság első titkára és Kiss Imre, a városrész tanácselnöke fogadta, és tájékoztatta a kerület fejlődéséről, társadalmi, politikai, gazdasági helyzetéről, a pártszervezetek munkájáról. A program a Radelkis Elektrokémiai Műszergyártó Ipari Szövetkezetben folytatódott, ahol dr. Havas Jenő elnök és Peredi Tamás párttitkár adott tájékoztatást a laboratóriumi, orvosi, környezetvédelmi és mezőgazdasági rendeltetésű elektoranalitikai készülékek és érzékelők fejlesztésében, gyártásában nemzetközi sikereket elért szövetkezet életéről.

Délután Gyenes András Békásmegyert kereste fel: megtekintette a Sétáló utcát, valamint az új gyalogos-aluljárót, amely biztonságosabbá teszi a közlekedést a lakótelep és a helyi HÉV-megálló között. Ezután ellátogatott a hatvanezer lakosú új lakótelep vásárcsarnokába. A napi program a kerületi pártbizottságon a munkásőr-emlékszoba megtekintésével folytatódott, majd a városrész párt-végrehajtóbizottsága tagjainak, a helyi nagyüzemek párttitkárainak és a tömegszervezetek vezetőinek részvételével megtartott, aktuális politikai kérdésekről szóló konzultációval fejeződött be.

Ülést tartott az Országos Béketanács Ifjúsági és Diák Bizottsága. A testület elfogadta a nyári rendezvények programtervét, amelynek kiemelkedő eseménye lesz a békeklub vezetők budapesti módszertani tábora. A bizottsági ülésen Barabás Miklós, az OBT főtitkára, a hazai és a nemzetközi békemozgalom időszerű kérdéseiről tartott tájékoztatót.

Krassó György és Háy Ágnes lakásán házkutatást tartott az Állambiztonság. Mindkettejüket előállítják az 1956-os forradalomról szóló, a Szabad Európa Rádiónak eljuttatott nyilatkozat miatt. Krassó egyhetes fogva tartás után rendőrségi megrovásban részesül.

Moszkvában délelőtt megnyílt a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsában részt vevő országok legmagasabb szintű gazdasági tanácskozása. A tanácskozás színhelye a moszkvai Kreml György-terme. Itt állították fel a hatalmas, téglalap alakú asztalt, amely mellett a tíz tagállam küldöttsége foglal helyet. A tanácskozást Konsztantyin Csernyenko, az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke nyitotta meg.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_kgst_csucstalakozo.jpgAz ülésterem

A magyar küldöttséget a tanácskozáson Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára vezeti. A tanácskozás munkájában részt vesz Lázár György, a Politikai Bizottság tagja, a Minisztertanács elnöke, Havasi Ferenc, a Politikai Bizottság tagja, a Központi Bizottság titkára, Szűrös Mátyás, a Központi Bizottság titkára, Marjai József, a Minisztertanács elnökhelyettese, hazánk állandó KGST-képviselője, Faluvégi Lajos, a Minisztertanács elnökhelyettese, az Országos Tervhivatal elnöke, a Központi Bizottság tagjai.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_kgst_csucstalakozo_lazar_gyorgy_kadar_janos_havasi_ferenc_marjai_jozsef.jpgLázár György, Kádár János, Havasi Ferenc és Marjai József a megnyitóülésen

A tanácskozáson a bolgár küldöttséget Todor Zsivkov, a BKP KB főtitkára, az államtanács elnöke, a csehszlovák küldöttséget Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára, a köztársaság elnöke, a kubai küldöttséget Carlos Rafael Rodriguez, a Kubai KP KB PB tagja, az államtanács és a minisztertanács elnökhelyettese, a lengyel küldöttséget Wojciech Jaruzelski, a LEMP KB első titkára, a minisztertanács elnöke, a mongol küldöttséget Jumdzságín Cedenbal, az MNFP KB főtitkára, a Nagy Népi Hurál Elnökségének elnöke, az NDK küldöttségét Erich Honecker, az NSZEP KB főtitkára, az államtanács elnöke, a román küldöttséget Nicolae Ceausescu, az RKP főtitkára, köztársasági elnök, a szovjet küldöttséget Konsztantyin Csernyenko, az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke, a vietnami küldöttséget Le Duan, a VKP KB főtitkára vezeti.

A tanácskozáson, amelyen részt vesz Vjacseszlav Szicsov, a KGST titkára, a testvérországok gazdasági fejlődésének és együttműködésének legfontosabb kérdéseit vitatják meg. A délelőtti ülésen Todor Zsivkov, a délutánin Kádár János elnökölt. A keddi ülésen felszólalt Konsztantyin Csernyenko, Todor Zsivkov, Kádár János, Le Duan, Erich Honecker és Carlos Rafael Rodriguez. A részvevők az érdemi tárgyalások megkezdése előtt megemlékeztek az olasz és a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom most elhunyt kiváló személyiségéről, az OKP főtitkáráról, Enrico Berlinguerről.

Hétfő este óta tízezrek rótták le kegyeletüket Enrico Berlinguer ravatala előtt. Az Olasz Kommunista Párt elhunyt főtitkárának vörös és nemzetiszínű zászlóval letakart koporsóját a párt római székházában ravatalozták fel. A koporsónál a párt vezetői, a szakszervezetek és az üzemek képviselői állnak díszőrséget. Rómának azt az utcáját, ahol az OKP székháza található, már hétfő délután lezárták, az emberek hosszú sorokban várakoznak, hogy elvonulhassanak Berlinguer ravatala előtt.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_sandro_pertini.jpgSandro Pertini olasz államfő rója le végtiszteletét az OKP elhunyt főtitkára, Enrico Berlinguer koporsója előtt

Kedden az olasz politikai élet, a diplomáciai képviseletek több vezetője tisztelgett a koporsónál. A koalíciós pártok bejelentették, hogy a temetés napján, szerdán, minden politikai tevékenységet felfüggesztenek. Enrico Berlinguert, a család kívánságának megfelelően Róma Prima Porta-i temetőjében helyezik nyugalomra. Az OKP székházába közben újabb részvéttáviratok érkeztek a testvérpártok vezetőitől.

Fidel Castro, a Kubai Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára hangsúlyozta: a kubai kommunisták nagyra értékelik azt a szerepet, amelyet Enrico Berlinguer a béke megőrzéséért vívott harcban, a harmadik világ országaival való szolidaritás erősítésében betöltött. Todor Zsivkov, a BKP KB főtitkára az OKP KB-nak küldött részvéttáviratában kiemelte: az antifasiszta harc aktív részvevőjét, Olaszország egyik legtekintélyesebb politikusát tisztelet övezte Bulgáriában. Zsivkov hangot adott annak a meggyőződésének, hogy a BKP és az OKP közötti kapcsolatok a jövőben is erősödni fognak a békéért, a demokráciáért és a szocializmusért folyó küzdelemben. A Kínai Kommunista Párt Központi Bizottsága szintén táviratban fejezte ki részvétét Enrico Berlinguer halála miatt az OKP Központi Bizottságának. A távirat emlékeztet rá, hogy Berlinguer 1980-as kínai látogatása új szakaszt nyitott a két párt együttműködésében. A Japán Kommunista Párt üzenetében, amelyet a párt elnöke, Mijamoto Kendzsi és a JKP KB elnöke, Fuva Tecuzo írt alá, megállapítja: nagy tisztelettel emlékezünk meg Berlinguer elvtárs tevékenységéről, amelyet a demokráciáért és a szocializmusért fejtett ki.

Megnyílt a leszerelési értekezlet új ülésszaka Genfben. A felszólalók egybehangzóan aggodalmuknak adtak hangot a szovjet-amerikai viszony kiéleződése és a nemzetközi helyzet megromlása miatt. Mielőbbi leszerelési megállapodásokat sürgettek. May-Britt Theorin svéd nagykövet, az ülésszak elnöke, megnyitójában kiemelte, hogy a legfontosabb feladat valamennyi atomkísérlet eltiltása, tehát a föld alattiaké is. Az ülésszakon érdemben kell foglalkozni az űrfegyverkezés megakadályozásával, az atomháború megelőzésével, a vegyi fegyverek eltiltásával. Szükség van a leszerelési értekezlet kibővítésére is - mondotta a svéd nagykövetnő. Abe Sintaro japán külügyminiszter sürgette a két nagyhatalom tárgyalásainak újrafelvételét, a Szovjetuniótól igényelve a „visszatérést” a tárgyalóasztalhoz - megkerülve azonban Washington felelősségét a helyzet alakulásáért.

A libanoni parlament délután 53:15 arányban, három tartózkodással, bizalmat szavazott a Karami miniszterelnök vezetésével másfél hónapja megalakult nemzeti egységkormánynak. Az 1972-ben választott nemzetgyűlés további két évre meghosszabbította a saját mandátumát, és kilenc hónapra rendkívüli hatalommal ruházta fel a kormányt. Karami a parlamenti vitát összefoglaló beszédében nemzeti egységre szólított fel a tíz éve polgárháborúban élő ország megmentése végett. Bejelentette, hogy kormánya az érvénytelenített izraeli-libanoni egyezményt helyettesítő biztonsági megállapodással kívánja elérni az izraeli megszállás felszámolását. Ehhez azonban erős hadseregre van szükség, amelynek a megteremtése feltételezi a kormány által tervezett reformok megvalósítását - tette hozzá.

A parlament záróülését a nemzeti gyász komor légkörében tartották meg, és a polgárháborús zöld vonallal kettészakított Bejrút lakossága kedden általános sztrájkkal tiltakozott a „fekete hétfői” tömegmészárlás ellen. A libanoni rádió jelentésé szerint hétfőn kilencven halottja és 290 sebesültje volt a késő estig tartó tüzérségi tűznek, amellyel a jobboldal - képletesen - a bizalmi szavazást vette célba. A legsúlyosabb áldozatokat az ellenzéki ellenőrzés alatt álló Nyugat-Bejrútból jelentették. Az amerikai egyetem itteni kórházába negyven holttestet szállítottak, s további húsz polgári lakos vesztette életét a síita többségű déli külvárosban. Egy nyugat-bejrúti kórház három belövést kapott. Bár kedden viszonylagos nyugalom uralkodott a libanoni fővárosban, a jobboldaliak tüzérsége ismét több ízben lőtte Nyugat-Bejrút tengerparti körzeteit.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_bejruti_merenylet.jpgA „fekete hétfő” néhány áldozata, és akik siratják őket. Tizenkét embert öltek meg a parkolóhelyre becsapódó aknák

Kora hajnalban korlátozott tűzszünet lépett életbe Irak és Irán között, amelynek értelmében a háborúban álló felek nem lőnek polgári célpontokat. Az este érkezett jelentések szerint mindkét részről betartják a megállapodásokat. Előzőleg a két fél egymás határ menti városait ágyúzta, és mindkettő kilátásba helyezte, hogy megtorolnak minden olyan akciót, amely bármi módon megsérti a tűzszünetet. Irak és Irán még vasárnap egyezett bele a korlátozott tűzszünetbe, miután Javier Pérez de Cuellar ENSZ-főtitkár sürgette az immár negyvenötödik hónapja tartó háború beszüntetését. Több hírügynökség felhívja a figyelmet, hogy ez az első, bár korlátozott tűzszünet, amelyet sikerült elérni a két szomszédos középkeleti ország háborús viszályában.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa üdvözölte Pérez de Cuellar legutóbbi békekezdeményezését. Kevesebb, mint egy hét leforgása alatt mindkét oldalon több száz polgári személy halt meg. Mielőtt a tűzszünet életbe lépett volna, az IRNA iráni hírügynökség jelentése szerint a Dezful iráni város elleni iraki rakétatámadásban tizennégy ember meghalt, százötvenen pedig megsebesültek. Iraki jelentés szerint számosán megsebesültek öt iraki határ menti város ágyúzásakor.

Az életbe lépett tűzszünet nem terjed ki a Perzsa- (Arab-) öbölben haladó olajszállító hajókra. Az öböl menti államok együttműködési tanácsa a szaúd-arábiai Taifban összeült, hogy megtárgyalja az iraki-iráni háború fejleményeit. Az arab államokat a külügyminiszterek képviselik ebben a tanácsban.

Az indiai hatóságok Csandigarban, a zavargások sújtotta Pandzsáb állam székhelyén letartóztatták az Akali Dal nevű szikh párt két ismert vezetőjét: Badal volt pandzsábi főminisztert és Barnalát, aki 1977 és 1979 között a központi kormány mezőgazdasági minisztere volt. Katonai források szerint dezertálás és engedély nélküli eltávozás vádjával hadbírósági eljárást indítanak azok ellen a szikh csapategységek ellen, amelyeknél zendülés tört ki. Az indiai hadügyminisztérium bejelentette, hogy a hadsereg szétzúzta annak a legalább kétezer szikh katonának a lázadását, akik Pandzsáb államba indultak, hogy tiltakozzanak az Aranytemplom elfoglalása miatt. A minisztérium szóvivője szerint a hadsereg úrrá lett a zendülésen.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_szikh_tuntetok.jpgSzikh tüntetők elégették az indiai zászlót Új-Delhiben

Nicaraguának jelenleg nincsenek sugárhajtású vadászgépei, de a jelenlegi helyzet szükségessé teszi ilyen gépek beszerzését a Szovjetuniótól, Franciaországtól, vagy máshonnan. Már folyik a korszerű katonai repülőgépek nicaraguai pilótáinak kiképzése - jelentette ki Managuában Daniel Ortega, a nicaraguai kormányzó tanács koordinátora. - A korszerű katonai repülőgépek használatát az teszi szükségessé, hogy az Egyesült Államok az elmúlt hónapokban jelentős mértékű támogatást nyújtott az ellenforradalmárok légierejének fejlesztéséhez. Ennek következtében az ellenforradalmároknak több helikopterük van, mint a sandinista hadseregnek. Hondurasban nyíltan működik egy légi támaszpontjuk, s Costa Rica-i területeken is zavartalanul szállhatnak le gépeik. A nicaraguai hadsereg sugárhajtású vadászgépek bevetését tervezi az országot támadó ellenforradalmárokkal szemben - jelentette ki Ortega. Egy hivatalos kormányszóvivő különben egyidejűleg cáfolta, hogy későbbre, esetleg 1985 januárjára kívánnák halasztani a novemberre kitűzött általános választásokat.

Josef Mengele náci hóhér, aki százezrek haláláért felelős, változatlanul Paraguayban rejtőzködik; nem felel meg a valóságnak a paraguayi hatóságok állítása, hogy a náci háborús bűnös nem tartózkodik az országban - jelentette ki New York-i sajtóértekezletén Simon Wiesenthal, a bécsi Zsidó Dokumentációs Központ vezetője. Wiesenthal elmondta, hogy a háborús bűnöst nemrég egy, az uruguayi határ közelében fekvő paraguayi településen látták, ahol egyik ismerősének szállodájában szállt meg.

Mengele - mint ismeretes - az auschwitzi tábor SS-főorvosaként százezreket küldött gázkamrába, és ezen felül halálos kimenetelű kísérletek sorát végezte a hitlerista koncentrációs táborok foglyain. Lengyelország és Jugoszlávia indítványára Mengelét 1945-ben háborús bűnössé nyilvánították, de mindmáig büntetlenül, szabadon és különböző álneveken él. Régóta keresik, de nem tudják megtalálni, mert befolyásos pártfogói vannak.

Mengele sokak szerint a legtehetségesebb, legértelmesebb náci volt. Himmler, Goebbels, vagy Speer a nyomába sem érhetett. A hivatali előmenetele szempontjából előnyösnek ígérkezett, 1937-ben belépett a nemzetiszocialista pártba, majd egy évvel később a Waffen-SS-be. Itt egy három hónapra lerövidített hegyivadász alapképzésben részesült, Hauptscharführerként (törzsőrmester) végzett, majd 1940 júniusában Untersturmführer (hadnagy) rangban szolgálatba helyezték. Hamarosan orvosi szakszolgálatra jelentkezett a Waffen-SS-be, ahol egy orvosi tartalékos zászlóaljban munkálkodott 1940. november végéig. Mengelét 1941 júniusában Ukrajnába küldték, ahol elnyerte a másodosztályú Vaskeresztet és SS-Obersturmführerré (főhadnagy) léptették elő. Csatlakozott a Norvég 5. SS „Wiking” hadosztályhoz, itt lett az 5. Pionier Zászlóalj tisztiorvosa. Kimentett két német katonát egy égő tankból és elnyerte az első osztályú Vaskeresztet, valamint Német sebesült érmet és a Népjóléti kitüntetést. Súlyosan megsebesült egy akcióban Rosztov-na-Donu közelében. 1942 nyarán hazatért az orosz frontról, mivel alkalmatlannak nyilvánították további aktív szolgálatra, majd Berlinbe került egy időre. 1943 áprilisában Mengelét előléptették SS-Hauptsturmführerré (századossá).

Röviddel a Vörös Hadsereg megérkezése előtt, 1945. január 17-én elmenekült Auschwitzból, és magával vitte a kísérleti dokumentációk egy részét, a maradékot az SS megsemmisítette. Először egy orvoskollégája rejtette el egy kórházban, majd június közepén, álnéven amerikai hadifogságba került. Nyáron visszatért szülővárosába, Günzburgba, majd ősszel Fritz Hollmann néven felső-bajorországi Mangoldingbe ment.

1949 áprilisában Helmut Gregor néven Genovába utazott, majd június 20-án a North King nevű gőzössel Buenos Airesbe hajózott. Itt az 1950-es évek végéig élt. A Buenos Aires-i konzulátuson német útlevelet kapott a valódi nevével, és feleségül vette Martha nevű sógornőjét. A náci háborús bűnösök utáni nemzetközi hajsza miatt 1959. májusban Paraguayba repült, ahol csak kevésen múlott, hogy elkerülte Adolf Eichmann sorsát. 1960 októberében Sao Paulo mellett elrejtőzött; felesége és mostohafia visszaköltözött Günzburgba. A városban hosszú éveket élt a valódi nevén. 1979. február 7-én a tengerben fürdött, szélütést kapott, majd meghalt. Sao Paulótól délre temették el Embu temetőjében, Wolfgang Gerhard néven. Családja olyan sikeresen eltitkolta halálát, hogy az 1980-as években megújították az ellene szóló elfogatási parancsot, és az elfogására kitűzött díjat 10 millió német márkára emelték. 

1985-ben jelentették be halálhírét, amit tetemének exhumálása tett lehetővé. 1992-ben DNS-vizsgálattal is azonosították holttestét. Lényegét tekintve, a hír megjelentekor már több éve halott volt...

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_josef_mengele.jpgA fiatal orvos 1935-ben

június 13.

Korom Mihály, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára látogatást tett Somogy megyében. A vendéget Kaposvárott Klenovics Imre, a megyei pártbizottság első titkára és Sugár Imre, a megyei tanács elnöke fogadta, majd a megyei pártbizottságon Klenovics Imre tájékoztatta Somogy politikai, gazdasági és társadalmi életéről. A Központi Bizottság titkára a megyei, városi vezetők társaságában a Kaposvári Húskombinátot kereste fel, ahol Tóth Lajos igazgató ismertette az évente három és fél milliárd forint termelési értéket produkáló üzem tevékenységét. A kombinát az idén 39 és fél millió dollár értékű terméket, dobozolt sonkát, darabolt húsárut exportál. Fejlesztési terveik között szerepel a marhavágóhíd rekonstrukciója, a hűtőház korszerűsítése és az exportüzemhez kapcsolódó szárazárugyártó sor létrehozása. A tájékoztatót követően Korom Mihály megtekintette az exportüzemet.

A vendég ezután a megyei tanács tisztségviselőivel és a városi, illetve a városi jogú nagyközségi tanácsok elnökeivel találkozott, s tájékozódott a járási átszervezések tapasztalatairól. Sugár Imre, a megyei tanács elnöke a többi között elmondta, hogy Somogyban az átszervezést körültekintően hajtották végre. Azóta kirajzolódtak a legfontosabb tennivalók körvonalai: a községi tanácsoknál a személyi, szakmai feltételek megteremtése, az apparátus munkája színvonalának javítása, a tervszerűség, szervezettség növelése. A megye és a városok között ki kell alakítani a kölcsönös információ rendszerét. A találkozó után a Központi Bizottság titkára megtekintette a megyei tanács új székházát. A kétnapos látogatás a megyei pártbizottság oktatási igazgatóságán rendezett aktívaüléssel ért véget, amelyen Korom Mihály időszerű politikai kérdésekről adott tájékoztatást.

Moszkvában folytatódott a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsában részt vevő országok legmagasabb szintű gazdasági tanácskozása. A kedden megnyílt tanácskozás a testvérországok gazdasági fejlődésének és együttműködésének legfontosabb kérdéseit vitatja meg. A magyar küldöttséget Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára vezeti. A tagországok - Kuba kivételével - kommunista és munkáspártjaik főtitkáraival, illetve első titkáraival, állam-, illetve kormányfőikkel képviseltetik magukat. A küldöttségekben helyet kaptak a pártok központi bizottságainak gazdasági, illetve nemzetközi kérdésekkel foglalkozó titkárai, a kormányok vezető gazdasági szakértői, miniszterelnök-helyettesei, állandó KGST-képviselői, tervhivatali vezetői. Az egyes küldöttségek munkáját több szakértő segíti.

A Kreml György-termében folytatódó tanácskozáson szerda délelőtt és délután tartottak ülést. A délelőttin Le Duan, a Vietnami Kommunista Párt KB főtitkára, a délutánin Erich Honecker, az NSZEP KB főtitkára, az államtanács elnöke elnökölt. Felszólalt Jumdzságín Cedenbal, a Mongol Népi Forradalmi Párt KB főtitkára, a Nagy Népi Hurál Elnökségének elnöke, Wojciech Jaruzelski, a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, a Lengyel Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke, Nicolae Ceausescu, a Román Kommunista Párt főtitkára, a Román Szocialista Köztársaság elnöke, Nyikolaj Tyihonov, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke, Gustáv Husák, Csehszlovákia Kommunista Pártja KB főtitkára, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság elnöke. A tanácskozás csütörtökön fejezi be munkáját.

Kádár János szerdán találkozott Konsztantyin Csernyenkóval, az SZKP Központi Bizottságának főtitkárával, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnökével. Kádár János és Konsztantyin Csernyenko nagyra értékelte a magyar-szovjet együttműködés fejlődését, az MSZMP és az SZKP kapcsolatait jellemző bizalom és kölcsönös megértés légkörét. Megerősítették készségüket, hogy a magyar párt- és kormányküldöttség 1983. évi szovjetunióbeli látogatása idején született megállapodásokkal összhangban töretlenül fejlesztik tovább az MSZMP és az SZKP, a két ország, a két nép barátságát és együttműködését. Kádár János és Konsztantyin Csernyenko megállapította, hogy azonosan ítélik meg a jelenlegi nemzetközi helyzetet. Az imperializmus - elsősorban az USA - legagresszívebb köreinek a katonai erőfölény megszerzésére irányuló politikája a feszültség növekedéséhez vezet Európában és világszerte, ezért szükséges a szocialista közösség egységének, összeforrottságának erősítése. Magyarország és a Szovjetunió további erőfeszítéseket tesz a béke és a nemzetközi biztonság védelme, az államok közötti normális együttműködés helyreállítása érdekében. A találkozó szívélyes légkörben, a megvitatott kérdésekben megnyilvánult nézetazonosság jegyében ment végbe. A megbeszélésen részt vett Kótai Géza, az MSZMP KB osztályvezető-helyettese és Viktor Sarapov, az SZKP KB főtitkárának tanácsadója.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_kgst_csucstalakozo_kadar_janos_konsztantyin_csernyenko.jpgKádár János és Konsztantyin Csernyenko a találkozón

Havasi Ferenc, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára Moszkvában találkozott Grigorij Romanovval, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagjával, a központi bizottság titkárával. A szívélyes, elvtársi légkörű találkozón véleményt cseréltek a magyar-szovjet gazdasági együttműködés néhány időszerű kérdéséről.

Faluvégi Lajos, a Minisztertanács elnökhelyettese, az Országos Tervhivatal elnöke Moszkvában találkozott Nyikolaj Bajbakov miniszterelnök-helyettessel, az állami tervbizottság elnökével. Áttekintették az 1986-1990-es időszak tervkoordinációs munkájának menetét, s az ezzel összefüggő soron levő feladatokat.

Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára és Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke, valamint a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsában részt vevő államok legmagasabb szintű gazdasági értekezleten jelenlévő magyar küldöttség tagjai délután látogatást tettek hazánk moszkvai nagykövetségén, és találkoztak a nagykövetség munkatársaival s a moszkvai magyar kolónia képviselőivel. A vendégeket Rajnai Sándor, hazánk moszkvai nagykövete köszöntötte. Kádár János tájékoztatta a magyar képviseletek vezető munkatársait hazánk belpolitikai életének időszerű kérdéseiről, a magyar küldöttség szovjetunióbeli programjának eddigi eseményeiről.

Enrico Berlinguert, az Olasz Kommunista Párt elhunyt főtitkárát egymillió ember kísérte utolsó útjára Rómában. Gyászszertartását, amelyen Pertini államfővel az élen ott voltak az olasz politikai élet vezetői és a félszáz országból érkezett külföldi küldöttségek, a televízió egyenes adásban közvetítette a Piazza San Giovanniról, Róma legnagyobb teréről. (Antonioni, Ettore Scola, a Taviani fivérek és Carlo Vizzani jelezték, hogy filmet készítenek a temetésről.) 

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_enrico_berlinguer_temetes_fellini_antonioni.jpgEnrico Berlinguer ravatalánál a politikai élet személyiségei mellett híres olasz művészek, így Franco Rosi, Frederico Fellini és Michelangelo Antonioni is lerótták kegyeletüket

A végső búcsú napján, Itáliában példátlan gesztusként minden politikai párt felfüggesztette a vasárnapi nyugat-európai parlamenti választások előtti kampányát, jeléül annak az általános tiszteletnek, amely az elhunytat övezte, akinek vezetése alatt a kommunista párt olyan erővé fejlődött, amelyet nem lehet számításon kívül hagyni Olaszországban.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_enrico_berlinguer_temetes.jpgEgymillióan kísérték utolsó útjára Rómában az OKP elhunyt főtitkárát

Újabb tengeri incidens robbant ki francia és spanyol hajók között. Egy spanyol őrhajó föltartóztatott és spanyol kikötőbe vontatott egy francia halászhajót, mert állítólag az megsértette a francia területi vizeket.

A kedd óta törvényesen is beiktatott libanoni nemzeti egységkormány elhalasztotta szerdára tervezett ülését. A halasztás alapvető oka az, hogy a legégetőbb kérdésekben megnyilvánuló belső ellentétek tehetetlenségre, bénultságra ítélik a polgárháborús felek vezetőiből alakult minisztertanácsot, sőt azt sem lehet kizárni, hogy a kiélezett viták továbbra is fegyveres összecsapásokkal párosulnak. A legnehezebb vállalkozásnak a hadsereg átszervezése, az egységes közbiztonság megteremtése, a tűzszünet állandósítása ígérkezik. Rasid Karami, Valid Dzsumblatt és Nabih Berri eleve azzal a feltétellel lépett be a kormányba, hogy érvénytelenítik azt a törvényerejű rendeletet, amely minden biztonsági és katonai hatalmat a maronita keresztény hadseregparancsnok kezében összpontosított. A parlament most megadta ugyan a felhatalmazást erre a lépésre, de a hatalom mindaddig írott malaszt marad, amíg az Amin Dzsemajel elnökkel szövetséges két jobboldali miniszter, Pierre Dzsemajel falangista és Camille Samun liberális pártvezér szembehelyezkedik a hadsereg átszervezésével.

A hadsereg jobboldali vezetői viszont nyíltan azzal fenyegetőznek, hogy nem teljesítik az államfő és a kormány utasításait, ha elmozdítják tisztségéből Ibrahim Tannusz hadseregparancsnokot. Az ellenzék ragaszkodik a hegyvidéki és nyugat-bejrúti tömegmészárlásokért felelős Tannusz leváltásához. A jobboldali katonai vezetés erőteljes támogatást kapott a libanoni erők elnevezésű egyesített jobboldali milíciák parancsnokságától, amely egyaránt ellenzi a polgárháborús konfliktusban felbomlott hadsereg és a kettészakított Bejrút újraegyesítését. A milícia parancsnoksága követeli az ország és a hadsereg felekezeti alapon történő decentralizálását, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy szervezzenek különálló keresztény, síita és drúz ezredeket. Az ellenzéki ellenőrzés alatt álló Nyugat-Bejrútban attól tartanak, hogy a libanoni erők a jobboldali vezetésű hadsereggel karöltve új háborút kezdeményeznek a föderatív tervek megvalósítására. A nagyarányú fegyverkezés igazolja ezt az aggodalmat. Egyidejűleg mindent elkövetnek annak érdekében, hogy éket verjenek a két ellenzéki szövetséges, a haladó szocialista párt és az Amal mozgalom közé.

Irak és Irán szerdán is megtartotta az ENSZ által kezdeményezett korlátozott tűzszünetet - jelentik a hírügynökségek -, noha iraki közlés szerint Irán a tűzszünet keddi életbe lépése után húsz percig még ágyúzta Zurbatije városát. A két ország néhány nappal ezelőtt egyezett bele abba, hogy nem intéz támadásokat a másik fél polgári célpontjai ellen. Ugyanakkor változatlanul folytatódnak a határ menti csatározások, és mind Bagdad, mind Teherán szükségesnek tartotta leszögezni, hogy a polgári célpontokra vonatkozó tűzszünet ellenére magának a háborúnak nincs vége. Bagdadban Szaddam Husszein iraki elnök katonatisztek előtt kijelentette, hogy Iraknak a frontvonalon újabb iráni támadásra kell felkészülnie. Rafszandzsani, az iráni parlament elnöke pedig azt mondta, hogy a tűzszünetnek nincs köze a háborúhoz, és hogy a jövőben sem lesznek tárgyalások magáról a háborúról.

A Pravda reménykeltőnek nevezi a tűzszünetet, de aláhúzza: Washington fokozott aktivitása sok országban, így több közel-keleti államban is, tiltakozást váltott ki. A Szovjetunió és más szocialista országok következetesen a konfliktus politikai rendezése mellett törnek lándzsát. A Varsói Szerződés szervezetének országai prágai ülésükön sürgették, hogy tárgyalások útján oldják meg az Irak és Irán közötti vitás kérdéseket, s ez ma is időszerű - írja a Pravda.

Taifban, az öböl menti országok együttműködési tanácsának külügyminiszteri értekezletén a részt vevők a Perzsa- (Arab-) öbölben kialakult helyzet. katonai vonatkozásait tekintették át - közölte az AFP tudósítójával a szaúdi külügyminiszter.

Dezertálás vádjával hadbíróság elé állítanak minden szikh nemzetiségű katonát, aki elhagyta kötelékét - közölte a dél-indiai katonai körzet parancsnoka, Oberoi tábornok. A bíróság a katonai büntető törvénykönyv alapján halálos ítéleteket is hozhat. Hadügyminisztériumi források szerint az állomáshelyüket elhagyó szikh egységek többsége kedd estig vagy megadta magát és visszatért alakulatához, vagy lefegyverezték őket. Az indiai hadsereg azonban továbbra is riadókészültségben van. Különleges biztonsági intézkedések vannak érvényben a repülőtereken és a kormányhivatalok körül. Uttar Prades államban a hadsereg külön ellenőrzőpontot állított fel az utolsó lázadó csoportok felgöngyölítésére. A fellázadt szikh katonák számát az AFP hírügynökség - az eddig kiadott hivatalos becslések alapján - hatezerre teszi.

Magában Pandzsáb államban hírügynökségi jelentések szerint két napja nem voltak nagyobb incidensek. A hatóságok némileg enyhítették a kijárási tilalmat. Tíz nap óta először indulhattak el az autóbuszjáratok és a legtöbb körzetben a postai szolgáltatásokat is felújították. A DPA nyugatnémet hírügynökség londoni jelentése szerint szikh emigráns kormány alakult a brit fővárosban. Dzsagdzsit Szingh, a szeparatista „Halisztán-mozgalom” vezetője szerdán mutatta be héttagú kabinetjét újságírók előtt.

Ismét kísérleti atomrobbantást hajtott végre Franciaország a csendes-óceáni Mururoa korallszigeten. Az öt kilotonna erejű robbantás az idén a harmadik volt.

június 14.

Moszkvában folytatta munkáját a KGST-tagországok felső szintű gazdasági értekezlete. Ugyancsak csütörtökön tartották meg a szovjet fővárosban a KGST XXXVIII., rendkívüli ülésszakát. Ezután került sor a felső szintű gazdasági értekezlet záróülésére, amelyen a küldöttségek vezetői dokumentumokat fogadtak el aláírásukkal. A záróülés után a Kremlben az SZKP Központi Bizottsága és a Szovjetunió kormánya fogadást adott a küldöttségek tiszteletére. A fogadáson Konsztantyin Csernyenko és Wojciech Jaruzelski mondott pohárköszöntőt. 

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_kgst_csucstalakozo_kadar_janos.jpgKádár János aláírja az értekezlet dokumentumait

Délután elutazott Moszkvából a magyar küldöttség, amely Kádár Jánosnak, az MSZMP KB első titkárának vezetésével részt vett a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa tagországai legfelsőbb szintű gazdasági értekezletén. A küldöttséget a repülőtéren Dmitrij Usztyinov marsall, az SZKP KB PB tagja, honvédelmi miniszter, Vlagyimir Dolgih, az SZKP KB PB póttagja, a KB titkára és Gurij Marcsuk, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnökhelyettese búcsúztatta. Rajnai Sándor, hazánk moszkvai nagykövete vezetésével jelen voltak a küldöttség búcsúztatásánál a moszkvai magyar nagykövetség vezető diplomatái, valamint a moszkvai magyar kolónia képviselői.

A küldöttség az esti órákban hazaérkezett. A küldöttség tagjai voltak: Lázár György, a Minisztertanács elnöke, Havasi Ferenc, a Központi Bizottság titkára, a Politikai Bizottság tagjai; Szűrös Mátyás, a Központi Bizottság titkára, Faluvégi Lajos és Marjai József, a Minisztertanács elnökhelyettesei, a Központi Bizottság tagjai. Az értekezlet munkájában szakértőként részt vett: Rajnai Sándor, a Központi Bizottság tagja, hazánk szovjetunióbeli nagykövete, Ballai László, a KB gazdaságpolitikai osztályának vezetője, Kótai Géza, a KB külügyi osztályának helyettes vezetője, Kovács Gyula, az Országos Tervhivatal elnökhelyettese és Melega Tibor külkereskedelmi miniszterhelyettes.

A küldöttség fogadására a Ferihegyi repülőtéren megjelentek: Németh Károly, Aczél György, Korom Mihály, Óvári Miklós, a Központi Bizottság titkárai, Sarlós István, a Minisztertanács elnökhelyettese, a Politikai Bizottság tagjai; Horváth István belügy-, Pullai Árpád közlekedési, Várkonyi Péter külügyminiszter, a Központi Bizottság tagjai és Horn Gyula, a KB külügyi osztályának vezetője. Jelen volt Vlagyimir Bazovszkij, a Szovjetunió magyarországi nagykövete.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_kadar_janos_hazaerkezes.jpgHazaérkezés után a Ferihegyi repülőtéren

Aczél György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára a Magyar Írók Szövetsége elnökségének meghívására részt vett és felszólalt az elnökség kibővített ülésén. A tanácskozáson élénk, sokrétű vita folyt társadalmi, gazdasági és kulturális életünk, a nemzetközi helyzet időszerű kérdéseiről.

Moszkvában ünnepi gyűlésen emlékeztek meg arról, hogy június 15-én lenne 70 éves Jurij Andropov, az SZKP és a szovjet állam, a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom kimagasló személyisége. Az ünnepi gyűlés felszólalói hangsúlyozták: Jurij Andropov meggyőződéses kommunista, hazafi és internacionalista volt, akinek tevékenysége elválaszthatatlanul összefonódott az SZKP és a szovjet nép történelmi tetteivel. A haza nagyra értékelte Andropov érdemeit, és több magas kitüntetéssel fejezte ki elismerését. A legnagyobb, semmivel sem helyettesíthető kitüntetés számára azonban az, hogy a nép mindörökre megtartja őt jó emlékezetében - írja a TASZSZ Jurij Andropov születésének hetvenedik évfordulója alkalmából kiadott megemlékezésében.

A súlytalanság nincs különösebb hatással a növények kezdeti fejlődésére - ezt állapították meg szovjet tudósok a Kozmosz-1514 biológiai műholdon végzett kísérletükkel. A megfigyelt kukoricaszemek növekedésükhöz ugyanannyi energiát használtak föl, mint amennyire a Földön szükségük lett volna. A kutatók ebből arra következtetnek, hogy a szükséges energia magában a magban van meg. A mostani kísérlet célja annak kiderítése volt, hogyan fejlődhetnek élőlények a világűrben. A jelenlegi felfedezés az űrállomásokon létesítendő melegházakban folyó növénytermesztés lehetőségével kecsegtet.

Amin Dzsemajel libanoni elnök ismét Szíria támogatását kérte a holtpontra jutott belpolitikai rendezés előmozdításához. Kezdeményezésére rövidesen, esetleg már pénteken Bejrútba látogat Abdel Halim Haddam szíriai alelnök, aki több ízben játszott nélkülözhetetlen közvetítő szerepet a libanoni polgárháborús ellenfelek között. Küszöbönálló vállalkozásában az az új, hogy a jobboldali és az ellenzéki vezetők most egyaránt részt vesznek a kedden beiktatott nemzeti egységkormányban, de valamennyi lényeges kérdésben homlokegyenest eltérő álláspontot képviselnek, és ennek fegyveres erőik ismételt bevetésével adnak nagyobb nyomatékot.

A minden kibontakozás alapjának tekintett tűzszünet és nyugalom legfőbb akadálya hosszú ideje az, hogy a jobboldali miniszterek mereven elzárkóznak a falangista vezetésű hadsereg átszervezése, az ilyen irányú ellenzéki követelések teljesítése elől. Az álláspontok közelítése rendkívül nehéz, bonyolult feladat.

Szíria melegen üdvözölte a libanoni nemzeti egységkormány beiktatását, és teljes támogatásáról biztosította Rasid Karami kabinetjét. Az Al-Baath című damaszkuszi lap ugyanakkor azzal vádolta Izraelt és az Egyesült Államokat, hogy mindenáron meg akarják hiúsítani a libanoni nemzeti megbékélést. Az Asz-Szaura éles támadást intézett Fadi Frem, a libanoni erők elnevezésű jobboldali milíciák parancsnoka ellen, aki amerikai kőrútján Washington és Tel-Aviv támogatását próbálja megszerezni a nemzeti egységkormány megbuktatásához. A Fadi Fremhez hasonló ügynökök nem képesek felborítani az új libanoni erőegyensúlyt, az elenyésző kisebbség nem fogja rákényszeríteni az akaratát a libanoniak többségére - figyelmeztetett a lap.

Az indiai hadsereg szikh egységeinél kitört lázadáson sikerült teljes mértékben úrrá lenni - erősítette meg lndira Gandhi miniszterelnök asszony Új-Delhiben a hét ellenzéki párt vezetőivel tartott találkozón. A kormány közleményében azzal vádolja az amritszári Aranytemplomban összegyűlt szikheket, hogy külföldi hatalmakkal együttműködve szakadár államot akartak létrehozni, s az állam kormányzatát gyakorlatilag megbénították. Bizonyíték van arra nézve, hogy a szikh szélsőségesek Pakisztánban kaptak kiképzést - hangzik a közleményben, amelyet az indiai belügyminiszter ismertetett a sajtóval.

Este az amerikai szenátus csekély szavazattöbbséggel - 47:45 arányban - elutasította azt a javaslatot, hogy további 100 millió dollárral csökkentsék az 1,8 milliárd dolláros kutatási összeget, amelyet Reagan elnök kért rakétaelhárító rendszer kifejlesztését célzó katonai űrprogramjához. A szenátus hadügyi bizottsága korábban már 150 millió dollárral csökkentette ezt a pénzalapot, a képviselőház pedig 400 millió dolláros megnyirbálás mellett foglalt állást, ezek után a kongresszus két házának együttes ülése elé kell majd terjeszteni az ügyet. A 100 millió dolláros csökkentési javaslatot Charles Percy republikánus párti szenátor, egyben a külügyi bizottság elnöke terjesztette elő, azzal érvelve, hogy a katonai űrprogramot még csak nagyon halványan körvonalazta az amerikai kormányzat. 

A nicaraguai kormány tudatta Venezuelával, hogy Eden Pastora nicaraguai ellenforradalmár vezér caracasi tartózkodása befolyásolhatja azokat az erőfeszítéseket, amelyeket Venezuela a Contadora-csoport tagjaként fejt ki Közép-Amerika békéjéért. A nicaraguai külügyminisztérium jegyzékben fejtette ki mélységes aggodalmát „az Eden Pastora. és Roberto Chamorro zsoldosoknak nyújtott segítség és támogatás” miatt. „Eden Pastora Venezuelában kifejtett tevékenysége összeegyeztethetetlen azokkal az erőfeszítésekkel, amelyeket Venezuela a Contadora-csoport tagjaként fejt ki” - hangsúlyozza a jegyzék.

június 15.

A Parlament Vadásztermében ülést tartott a Hazafias Népfront Országos Tanácsa. A megjelenteket Kállai Gyula, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának elnöke üdvözölte, majd Faluvégi Lajos, a Minisztertanács elnökhelyettese, az Országos Tervhivatal elnöke, ismertette a VII. ötéves terv előzetes elgondolásait. Bevezetőjében a miniszterelnök-helyettes rámutatott: a gazdasági fejlődés új szakasza megköveteli, hogy az állampolgárok már a célok megfogalmazásakor kivegyék részüket a tervezésből. Ez merőben új vonása a népgazdasági tervezés gyakorlatának, s egyúttal kiváló alkalom arra, hogy a közösen kialakított feladatok társadalmi méretekben, a legszélesebb rétegekben tudatosodjanak. Ennek kapcsán emlékeztetett arra, hogy a Hazafias Népfront a VII. ötéves terv előzetes elgondolásait a közelmúltban regionális tanácskozásai napirendjére tűzte, s ennek köszönhetően már sok, a munka későbbi szakaszában hasznosítható javaslat, észrevétel került az illetékesek elé.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_faluvegi_lajos.jpgFaluvégi Lajos, a Minisztertanács elnökhelyettese, az Országos Tervhivatal elnöke ismerteti a VII. ötéves terv előzetes elgondolásait

Bejrútból hajnalban szórványos lövöldözésekről érkeztek hírek, az izraeli televízió beszámolója szerint pedig szíriai és izraeli alakulatok csaptak össze Kelet-Libanonban. Sebesülésekről nem érkezett jelentés. A TASZSZ bejrúti jelentése szerint a megszálló izraeli alakulatok a Bekaa-völgyben két órán át tüzérségi tüzet zúdítottak az arabközi békefenntartó erők keretében ott állomásozó szíriai katonákra, Kfar Kuk település térségében. A szíriaiak viszonozták a tüzet. Az AFP francia hírügynökség jelentése szerint a libanoni kormányt diplomáciai úton tájékoztatták arról, hogy Izrael nem hajlandó közvetett tárgyalásra a dél-libanoni biztonsági intézkedésekről

Irán elfogadta Pérez de Cuellar ENSZ-főtitkárnak azt a javaslatát, hogy vessék ellenőrzés alá az iraki-iráni háború vonatkozásában nemrég elfogadott részleges tűzszüneti megállapodás végrehajtását. Irak már korábban elfogadta a megállapodás ellenőrzésére előirányzott intézkedéseket. Az intézkedések értelmében egy ENSZ-szakértői csoport a helyszínen ellenőrizné a főtitkár kezdeményezésére létrejött részleges tűzszünetet. A megállapodásban a két fél kötelezte magát, hogy ezentúl nem intéz támadásokat egymás polgári célpontjai ellen.

„Irán nem támad meg több hajót a Perzsa- (Arab-) öbölben, ha Irak is lemond az ilyen akciókról” - jelentette ki Teheránban Rafszandzsáni hodzsatoleszlám, az iráni parlament elnöke. Irán kész kiterjeszteni a háborús felek között a harccselekmények korlátozásáról létrejött megállapodást a Perzsa- (Arab-) öböl vizein közlekedő kereskedelmi hajókra - mondotta az iráni politikus.

A Pérez de Cuellar ENSZ-főtitkár kezdeményezésére létrejött megállapodásban Irak és Irán kötelezte magát, hogy nem támadja a másik fél polgári célpontjait. Az iráni parlament elnöke a teheráni rádió által közvetített beszédében - anélkül, hogy megerősítette volna - kitért ara a múlt heti szabadi bejelentésre is, amely szerint a Sivatagi Királyság amerikai gyártmányú vadászgépei lelőttek egy iráni Phantom gépet. „Szaúd-Arábia nem képes egyetlen repülőgép lelövésére sem. Ha mégis lelőttek egyet, az valószínűleg az amerikaiak műve” - mondotta Rafszandzsáni. „Washington nem engedi ki ellenőrzése alól a térségbe szállított fegyvereit, mert attól tart, hogy politikai változás esetén azok a nép kezébe kerülnek” - hangsúlyozta az iráni politikus.

Chilei ellenállók nagyfeszültségű távvezetékek tartóoszlopait robbantották fel este az ország tengerparti vidékén. Az akciók következtében a 4,5 milliós lakosú főváros nagy része sötétbe borult, megszakadt az áramszolgáltatás Valparaisóban, Vina del Marban és más városokban. A UPI hírügynökség úgy tudja, hogy ebben az évben 250 robbantásos támadást hajtottak végre. Santiago de Chilében „éhségmenet” vonult az elnöki palota felé, és Pinochet tábornok-elnök azonnali lemondását, a polgári demokratikus jogok helyreállítását követelte. A karhatalmi egységek vízágyúkkal és könnyfakasztó gránátokkal támadtak a felvonulókra. Tíz tüntetőt letartóztattak, több tucatot megsebesítettek, kettőt véresre vertek.

június 16.

Damaszkusz azzal vádolta Izraelt, hogy láthatóan támadásra készül Szíria ellen. Az Asz-Szaura című lap egyfelől a kelet-libanoni Bekaa-völgyben folyó izraeli csapaterősítésekkel, erődítési munkálatokkal támasztotta alá következtetését.

A legfrissebb értesülések szerint hétfőre várják Bejrútba Abdel Haliul Haddam szíriai alelnököt, aki állítólag részletes menetrendet terjeszt elő a libanoni polgárháborús válság rendezésére. Eközben a libanoni főváros még a kora hajnali órákban is lövöldözésektől volt hangos. A keresztény és a mohamedán fél egymást vádolja a harcok kiújulásáért. Sebesülésekről nem érkezett jelentés.

A közel-keleti eseményekkel kapcsolatos az a hír is, hogy Jasszer Arafat lemondását indítványozta George Habbas, a palesztinai ellenállási mozgalom haladó szárnyához tartozó Népi Front Palesztina Felszabadításáért elnevezésű szervezet vezetője. A Szabah el-Kheir című libanoni hetilapnak adott interjújában Habbas kifejtette, hogy a Palesztinai Felszabadítási Szervezet végrehajtó bizottságának elnöke, az El-Fatah vezetője nem tölti már be „a közös nevező szerepét”.

Irán az érvényben levő tűzszünet megsértésével vádolta Irakot. A teheráni rádióban ismertetett iráni katonai közlemény szerint iraki támadás érte a dél-iráni Abadan városát. A jelentés szerint az iraki bombatámadás egy abadani kórház épületének egy részét teljesen romba döntötte. Hét személy megsérült - közölte a teheráni rádió. Az iráni közlemény egyidejűleg iraki katonai célpontok elleni iráni támadásról is beszámolt. Az iraki-iráni front legészakibb részén - hangzik az iráni jelentés - Piransahr és Shardast térségében az iráni tüzérségi támadás következtében 25 iraki katona vesztette életét.

Pérez de Cuellar az ENSZ New York-i székhelyén bejelentette, hogy két, egyenként négy főből álló ellenőrző bizottságot hozott létre az iraki-iráni tűzszünet ellenőrzésére. A két testület - amely három katonai megfigyelőből és egy polgári személyből áll - kizárólag Teherán, illetve Bagdad kérésére fog a háborús térségbe utazni. A bizottságokat a már a közel-keleti térségben állomásozó ENSZ tűzszüneti felügyelő erőkből (UNTSO) állítják össze. A Reuter jelentése szerint eddig Ausztria - amelynek Libanonban, Cipruson és a Golanon 500 fős egysége van - ajánlotta fel részvételét az iraki-iráni tűzszünet ellenőrzésére.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa további hat hónappal, 1984. december 15-ig meghosszabbította a Cipruson állomásozó „kéksisakosok” mandátumát. A BT egyben felkérte Pérez de Cuellar főtitkárt, hogy folytassa misszióját a ciprusi rendezésért. A leginkább érintett fél, a nicosiai kormány úgy véli: az ENSZ-erőkre azért van szükség, hogy előmozdítsák a sziget nyugalmát, és lehetőség szerint kedvező feltételeket teremtsenek a konfliktus békés rendezéséhez. Mint ismeretes, az utóbbi hónapokban komoly veszély fenyegeti a Ciprusi Köztársaság egységét és szuverenitását. A szigetországban élő török közösség vezetése - szakadár törekvéseinek keretében - egyhangúlag kikiáltotta az „Észak-ciprusi Török Köztársaság” nevű államalakulatot. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa elítélte ezt, és felhívott minden államot arra, hogy tartsa tiszteletben a Ciprusi Köztársaság szuverenitását, függetlenségét és területi egységét. Tudvalevő, hogy eddig csupán Törökország és Banglades ismerte el a szakadár „köztársaságot”. Az „Észak-ciprusi Török Köztársaság” vezetői - írja a TASZSZ New York-i jelentése - az Egyesült Államok és NATO-szövetségesei támogatásában részesülnek. Épp ezeknek az országoknak a mesterkedései miatt nem sikerült mindeddig igazságosan rendezni a ciprusi problémát. A NATO-országok fontos felvonulási terepnek tekintik Ciprust a Földközi-tenger keleti medencéje és a Közel-Kelet fejé - fűzte hozzá a szovjet hírügynökség.

Nyolc iráni eltérített egy Fokker-27-es típusú repülőgépet, amely az iráni haditengerészet tulajdona. A gépeltérítőket nem bocsátották be sem Bahreinbe - ahol üzemanyagot kaptak -, sem pedig a szaúd-arábiai Dzsiddába, ahol viszont még leszállni sem engedték őket. Végül is a gép az egyiptomi Luxorban landolt, ahol is a gépeltérítők menedékjogot kértek. Egyiptomból származó jelentések szerint az egyiptomi hatóságok elutasították a nyolc iráni gépeltérítő menedék iránti kérelmét. A hadügyminisztérium köreiből származó nyilatkozatok arra utalnak, hogy az irániakat - öt katonai és három polgári személyt - még a nap folyamán kiutasítják az országból. Nem világos azonban, hogy az iráni gép ezután merre veszi útját Luxorból. A Perzsa- (Arab-) öböl menti arab országok, nemkülönben Egyiptom nem akarják tovább élezni az Irakkal háborúskodó Iránnal fennálló viszonyukat. Az arab országok a múltban tucatjával utasították ki a dezertőr irániakat, vagy gépüket leszállni sem engedték területükön. Egyiptom emberiességi megfontolásokra hivatkozva adott az eltérített gépnek leszállási engedélyt Luxorban, mert az üzemanyag fogytán volt.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_irani_gepelterites.jpgAz eltérített gép, amely szombaton még a luxori repülőtéren vesztegelt

június 17.

A baszkföldi Herninában este kormányellenes tüntetéssé fajult egy gyászmenet, amelyben több mint ezer ember kísérte utolsó útjára az ETA baszk terrorszervezet egyik kommandójának két tagját A két terrorista a rendőrséggel vívott tűzharcban pénteken vesztette életét. Este Baszkföld több városában, községében is voltak kisebb-nagyobb tüntetések. Renteriában a tüntetők gépkocsikkal eltorlaszolták a Franciaországba vezető főútvonalat, Bilbaóban pedig elégették a spanyol nemzeti lobogót, és egy González miniszterelnököt ábrázoló bábut.

A pénteken eltérített iráni katonai repülőgép délután elhagyta Egyiptomot. Egyes hírek szerint a görög fővárosba indult, más jelentések alapján viszont Róma felé vett irányt.

Irak bejelentette, hogy a Bagdadtól keletre fekvő mocsárvidéken elsüllyesztett egy iráni vízi járművet, és annak négyfőnyi legénysége életét vesztette. Az iráni hírügynökség arról adott hírt, hogy a határon végrehajtott támadásoknak kilenc iraki katona esett áldozatul. Az öböl menti konzervatív arab olaj országok annak a reményüknek adtak hangot, hogy az Irán és Irak között létrejött korlátozott tűzszünet érvényét kiterjesztik a térségben közlekedő kereskedelmi hajókra is. Teherán hajlandó erre, Bagdad viszont csak akkor, ha Irán véget vet mindenfajta ellenségeskedésnek.

Hírügynökségi jelentések szerint incidensek nélkül zajlott le az indiai Pandzsáb államban a meghirdetett szikh tiltakozási nap. Több ezres tömegek gyűltek össze Csandigarhban és más városokban, hogy meggyászolják az amritszári Aranytemplom ostroma során elesett társaikat. A PTI indiai hírügynökség jelentése szerint a biztonsági erők húsz szikh szélsőségest tartóztattak le, fegyvereket és lőszert koboztak el tőlük. Zail Szingh köztársasági elnök - aki maga is szikh - a televízió és rádió által közvetített beszédében egységre, az ország integritásának megőrzésére szólított föl minden indiait. Az Aranytemplom közelmúltbeli ostromáról szólva leszögezte: a felesleges vérontás elkerülhető lett volna, ha a szent helyen magukat elbarikádozó szélsőségesek megadják magukat a hadseregnek.

A nicaraguai nemzetvédelmi minisztérium. közleményben hozta nyilvánosságra, hogy Hondurasból kiinduló ellenforradalmai csoportok aknavetőkkel és golyószórókkal támadták a Madriz tartománybeli El Tapascal környékét. A fegyveres provokációnak egy sebesültje volt, s a somozisták - anélkül, hogy megütköztek volna a helyszínre siető sandinista egységekkel - visszamenekültek hondurasi bázisaikra.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_nicaraguai_kormanycsapatok.jpgA nicaraguai kormánycsapatok támadásra készülődnek

Nicaragua felfüggeszti a Washingtonnal való párbeszédet, ha az amerikai kongresszus elfogadja az ellenforradalmárok támogatására előirányzott újabb dollármilliókról szóló törvénytervezetet - hangsúlyozta Daniel Ortega, a nicaraguai kormányzó tanács koordinátora. Ortega a managuai repülőtéren adott rövid nyilatkozatot, mielőtt küldöttség élén a Szovjetunióba utazott volna. A sandinista vezető aláhúzta: az ellenforradalmi provokációk szaporodása, valamint az amerikai kongresszus előtt fekvő törvénytervezet ellentmond a washingtoni vezetők csupán szavakban megnyilvánuló tárgyalási készségének.

Salvadorban a hazafias erők ismét lezárták a pánamerikai autópályának az országon áthaladó szakaszát és a tengerparti utakat, vagyis az ország legfontosabb közlekedési vonalait. Ellenőrzési pontokat, útakadályokat állítottak fel, rádióadójuk, a Radio Venceremos pedig felszólította a lakosságot és a közlekedési vállalatokat, hogy ne használják az utakat. A közép-amerikai ország északkeleti részén heves összecsapások zajlottak le a hazafias erők és a hadsereg alakulatai között. A Rádió Venceremos szerint a harcokban a hadsereg 18 katonája meghalt, 27 megsebesült. A hadsereg 7000 katona részvételével újabb támadással próbálkozik a hazafias erők bázisának számító területen.

június 18.

Délután ünnepélyesen avatták fel Budapest, sőt az ország legnagyobb, mintegy 540 millió forintos költséggel épült kenyérgyárát, a XVIII. kerületben, a Méta úton. Nagy Richárd, a fővárosi tanács elnökhelyettese megnyitójában hangsúlyozta, hogy évek óta tervszerűen fejleszti a tanács Budapest sütőiparát. Ennek eredményeként épültek meg a csepeli, a lágymányosi, a békásmegyeri és az észak-pesti kenyérgyárak, most pedig elkészült a dél-pesti kenyérgyár. A kenyérgyárat a győri Észak-dunántúli Tervező Vállalat kollektívája tervezte, a generálkivitelező a 26. számú Állalmi Építőipari Vállalat volt. Az építkezésben együttműködők jó munkájának eredményeként a tervezett befejezési határidőn és a beruházási alapokmányban jóváhagyott 540 millió forintos költségkereten belül valósították meg.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_del_pesti_kenyergyar.jpgHárom vonalon óránként ezer kilogramm kenyeret állítanak elő

A XVIII. kerületi dél-pesti kenyérgyár naponta mintegy 450 ezer fővárosit, a XVI., XVII. és XIX-XX. kerület lakóit is ellátja friss és jó minőségű pékáruval. A Méta utcai kenyér és péksütemény már ismerős a fogyasztók körében, hiszen április, a próbaüzem kezdete óta a környező boltokban árusítják. A budapesti sütőipar rekonstrukciós programja a Hungária körúti kenyérgyár belépésével várhatóan jövőre válik teljessé, és fejeződik be.

Új mederbe terelték Győrnél a Mosoni-Dunát. Az esemény az egy éve tartó, 125 millió forintos vízügyi beruházás befejező állomása. A folyó Győr fölötti szakaszán hajtották végre a nagyarányú beavatkozást, amelynek során több tízezer köbméter földet mozgattak meg. Az új folyóág hossza két kilométer. A meder szélessége 90 méter, a vízmélység 3 méter. Az új folyóághoz megfelelő ártér és erős gátak tartoznak. Kiépítésével kiiktattak egy kanyargós, 5 kilométer hosszú régi folyószakaszt, amelyet a későbbiek során üdülőterületnek, horgászvíznek, szabadstrandnak alakítanak ki. A nagyszabású vízügyi munkával megteremtették Győr északi területeinek ár- és belvízvédelmi biztonságát. Az új Duna-ágba már hetekkel ezelőtt megkezdték a víz beeresztését. A későbbiekben Győrnél további folyószakaszokat rendeznek. Egyebek között áthelyezik a Rábca folyó torkolati szakaszát, amivel tovább növelik az ár- és belvízbiztonságot, s újabb vízparti pihenő- és üdülőterületek kialakítására teremtenek lehetőséget.

Ismét elkezdték a székesfehérvári királysír feltárását, kiemelt figyelmet szentelve az ott nyugvók földi maradványainak, illetve azok azonosításának. A székesfehérvári királyi bazilikát még Szent István alapította, holttestét ide temették, és rajta kívül még 14 királyt helyeztek végső nyugalomra a háromhajós templom falain belül, köztük Károly Róbertet, Nagy Lajost és Hunyadi Mátyást is. 1543-ban a törökök elfoglalták Székesfehérvárt, a templomot kifosztották, és a sírokat, síremlékeket tönkretették. A templom kőanyagát az idő múlásával kitermelték, és a templom szó szoros értelemben eltűnt a föld színéről. 1848-ban egy feltárás alkalmával véletlenül bukkantak rá III. Béla és felesége feltételezett holttestére egy érintetlen sírkamrában, ezen fellelkesülve folytatták a kutatásokat, de csak feldúlt, kifosztott sírokat találtak. Több mint 900 csontvázat találtak a XI.-XVI. századból, a mellékhajókból és a falakon kívülről egyaránt. Ebben a korban, úgymond, népszerű temetkezőhely volt a székesfehérvári királyi bazilika: néhol a sírok, holttestek öt egymáson fekvő rétegben helyezkedtek el. Tárgyakat alig találtak a feltárás alkalmával.

A Szovjetunió és Nicaragua, elítélve az Egyesült Államok hegemonista politikáját Közép-Amerikában és a Karib-medencében, e térség problémáinak békés politikai rendezése mellett foglal állást. Ez a közös vélemény fogalmazódott meg Konsztantyin Csernyenko és Daniel Ortega moszkvai találkozóján. A nicaraguai kormányzó tanács koordinátora előző nap érkezett rövid munkalátogatásra a szovjet fővárosba, ahol baráti, szívélyes légkörben a kétoldalú kapcsolatokról s nemzetközi kérdésekről folytatott megbeszélést az SZKP KB főtitkárával, államfővel, illetve elsősorban a gazdasági együttműködésről Gejdar Alijev első miniszterelnök-helyettessel. Csernyenko és Ortega elégedetten nyugtázta a szovjet-nicaraguai kapcsolatok sikeres fejlődését, megállapítva, hogy azoknak alapelve az egyenlőség, az egymás belügyeibe való be nem avatkozás. A szovjet államfő országa támogatásáról biztosította a managuai vezetés építő terveit, s a Szovjetunió szolidaritását fejezte ki az imperialista erők agresszív akcióival szemben a szabadságért, függetlenségért hősiesen küzdő Nicaraguával.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_konsztantyin_csernyenko_daniel_ortega.jpgKonsztantyin Csernyenko fogadja a nicaraguai delegációt, melyet Daniel Ortega vezet

A KGST-tagországok vezetőinek múlt heti moszkvai legfelsőbb szintű gazdasági értekezletével és a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának rendkívüli ülésszakával kapcsolatban foglalt állást az SZKP KB Politikai Bizottsága legutóbbi ülésén. Megállapították, hogy az alapos kollektív előkészítés biztosította az értekezlet sikerét. A tanácskozás eredményei új szakaszt nyitnak a testvérpártok és a KGST-tagországok közötti kapcsolatok fejlődésében. Az értekezleten meghatározták a szocialista országok együttműködésének fő irányait, és hosszú időre kijelölték a szocialista gazdasági integráció fejlődési útjait. Jelentős lépés történt a szocialista országok gazdaságpolitikájának egyeztetése irányában. Gazdaságuk fejlesztésében a KGST-országok fő vezérlő elvnek tartották és tartják a szocializmus felépítését és tökéletesítését, a nép jólétének növelését, a további társadalmi-gazdasági s műszaki-tudományos előrehaladás biztosítását.

A dél-franciaországi Nizza repülőterére szállt le hajnalban az a Fokker-27 típusú repülőgép, amelyet az iráni légierő négy tisztje pénteken kerített hatalmába. Mint már jelentettük, az iráni gép a múlt héten először Egyiptomba repült, ahol a gépeltérítők politikai menedékjogot kértek. Miután ezt nem kapták meg, továbbrepültek. Este a dél-olaszországi Lamezia Terme repülőterén szálltak le, és az olasz hatóságoktól is politikai menedékjogot kértek. Kérésüket - amelyet az egyik légikalóz a helyi hatóságokkal folytatott tárgyaláson terjesztett elő - itt sem teljesítették. A Fokker az éjszaka folyamán Dél-Franciaország felé vette útját.

Nizzában a megyei rendőrprefektus kezdett tárgyalásokat a repülőtér egyik kifutópályájának végén veszteglő gépen tartózkodó négy katonatiszttel. Hamarosan azonban ő is közölte velük: a francia kormány sem hajlandó teljesíteni politikai menedékjogra vonatkozó kérésüket. A megyei rendőrprefektus a tárgyalások után elmondta, hogy a francia hatóságok élelmiszerrel látták el a gép kimerült utasait. Felajánlották, hogy feltöltik a Fokker üzemanyagtartályait is. Ennek fejében azonban azt követelik tőlük, hogy hagyják el Franciaország területét. A gépeltérítők a jelentések szerint közölték, hogy nem hajlandók távozni. Az AFP francia hírügynökség értesülése szerint a gépet eltérítő négy iráni katonatiszten kívül még négy személy van a Fokkeren: két polgári személy - túszként - és két katona, akiknek majd vissza kell vezetniük a gépet Iránba, miután a tiszteket valamelyik ország befogadta.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_irani_gepelterites_nizza.jpgA nizzai repülőtér várócsarnokába kísérik a géprablókat

A libanoni polgárháborús tűzszünet megszilárdítására, a politikai kibontakozáshoz nélkülözhetetlen biztonság és nyugalom megteremtésére összpontosítja erőfeszítéseit Abdel Halim Haddam szíriai alelnök, aki a bikfajai elnöki palotába érkezve megkezdte tárgyalásait Amin Dzsemajel államfővel és Rasid Karami miniszterelnökkel. A harcok szüntelen kiújulása oda vezethető vissza, hogy az Amin Dzsemajel elnökkel egy táborba tartozó jobboldali miniszterek (Pierre Dzsemajel, Camille Samun) mereven elzárkóznak a falangista vezetésű hadsereg radikális átszervezése elől, míg a kormányon belül is ellenzékieknek nevezett politikusok, Valid Dzsumblatt és Nabih Berri nem éri be holmi, a falangista egyeduralmat átmentő kozmetikai változtatásokkal.

Az ellenzék azzal vádolja Dzsemajel elnököt, hogy időnyerő taktikája révén a nemzeti megbékélési értekezleten elért és a Hafez Asszad szíriai elnökkel kötött megállapodások szabotálására törekszik. Rasid Karami interjújában kizárta azt a lehetőséget, hogy a szíriai csapatok visszatérnek, és békefenntartó szerepet vállalnak Szuk el-Garbnál és Bejrútban. A libanoni miniszterelnök megerősítette, hogy a teljes izraeli csapatkivonás érdekében kormánya amerikai, francia vagy ENSZ-közvetítéssel hajlandó tárgyalásokat folytatni és biztonsági megállapodást kötni Tel-Avivval.

Irán nem bombázott és más módon sem támadott iraki lakott területeket június 12. után, vagyis azóta, hogy a két fél vállalta: nem támad polgári célpontokat egymás területén - jelentette ki Ghasszem Ali Zahir Nedzsad tábornok, az iráni fegyveres erők vezérkari főnöke az ÍRNA iráni hírügynökségnek adott nyilatkozatában. Ezzel azt a bagdadi vádat utasította vissza, hogy Irán, bombatámadást intézve egy, a határ mentén fekvő iraki falu ellen, megsértette a korlátozott tűzszünetet. Az iráni katonai vezető szerint Irak azért vádaskodik, hogy jogosnak tüntesse fel az iraki tüzérség által pénteken Abadan ellen végrehajtott támadást. Mint jelentettük, a tüzérségi lövedékek romba döntötték az abadani kórház épületének egyik szárnyát is, és ennek következtében hét ember megsérült. A két háborús fél az ENSZ főtitkárának kezdeményezésére vállalta a korlátozott tűzszünetet.

lndira Gandhi indiai kormányfő levelet intézett Margaret Thatcher brit miniszterelnökhöz, aggodalmát fejezve ki szikh politikusok Nagy-Britanniában kifejtett tevékenysége miatt - közölte a BBC brit rádióadó. A The Hindustan Times című indiai lap szerint Gandhi asszony levelében rámutatott arra, hogy az India-ellenes politikai csoportok felvonulási területként kívánják fölhasználni Angliát.

június 19.

A Kőolaj- és Földgázbányászati Vállalat sávolyi kutatási területének zalai részén, Zalakomár és Balatonmagyaród között kútkitörés történt. Az itt kiképzés alatt levő 18. számú kúton csőbeépítés közben elemi erővel tört ki a gáz és az olaj, magasba emelve a fúrócsövet. A helyszínre érkezett fúrási és kitörésvédelmi szakemberek azonnal munkához láttak: eltávolították a fúróasztalról és környékéről a szerszámokat és fúrási eszközöket, hogy új kitörésgátlót helyezhessenek el a csővégen. Az előkészületekkel reggel végeztek, közben a helyszínre érkeztek a súlyos eszköz beemeléséhez szükséges daruk és csörlős traktorok. A kút elzárási munkáit délelőtt kezdték meg. Az elfojtást szolgáló kitörésgátlót, estig nem lehetett felszerelni. A kitörés következtében körülbelül egy kilométeres körzetben finom harmatként hull alá a magasból az olajeső. Szerencsére a kitörő gáz eddig nem gyúlt lángra.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_savolyi_kutkitores.jpgKüzdelem gázzal, olajjal

Bizonyos körök hibájából felgyorsult a fegyverkezési hajsza, sőt újabb közegekre terjed át, és ez lényegesen növeli a nukleáris háború kirobbanásának kockázatát - jelentette ki Viktor Iszraeljan a genfi leszerelési értekezlet plenáris ülésén. A szovjet küldöttségvezető szerint ilyen körülmények között különösen fontos a nukleáris fegyverkezési hajsza beszüntetése és az áttérés e fegyverzet csökkentésére. Ehhez - mint a KGST-országok nyilatkozata rámutat - csupán politikai akarat, becsületes, egyenrangú és építő jellegű párbeszéd szükséges. A Szovjetunió és a többi szocialista ország számos konkrét javaslatot tett annak érdekében, hogy kiküszöböljék a nukleáris háború veszélyét. Ezek a javaslatok jó alapul szolgálhatnának megállapodások eléréséhez. A szovjet küldött aláhúzta: rendkívül fontos kérdés a kozmikus fegyverkezési hajsza elhárítása.

Rasid Karami miniszterelnök sikeresnek minősítette Abdel Halim Haddam szíriai alelnök éjjel véget ért libanoni látogatását, és kijelentette, hogy a legközelebb szerdán ülésező nemzeti egységkormány rövid időn belül átülteti a gyakorlatba a Bikfajában létrejött megállapodásokat. A Haddam közvetítésével elfogadott csomagterv előirányozza a polgárháborús tűzszünet megszilárdítását, a kettészakított Bejrút újraegyesítését, a repülőtér és a kikötő megnyitását. Az átfogó biztonsági intézkedések feltételeként végrehajtják a hadsereg, illetve a hadvezetés régóta esedékes átszervezését. A kormány hozzáfog továbbá a korábban elhatározott politikai reformok megvalósításához, és Szíria egyetértésével kidolgozza az izraeli megszálló csapatok kivonása fejében, közvetett tárgyalások útján felajánlható biztonsági garanciákat. A szíriai alelnök látogatását követően kiújultak a korlátozott összecsapások a bejrúti zöld vonal mentén. 

Az izraeli megszálló csapatok reggel ostromgyűrűbe zárták a dél-libanoni Nabatije várost, ahol egy ellenállási akció következtében két izraeli katona megsebesült. Több páncélosból álló izraeli járőr hatolt be az Avali-folyótól északra fekvő területre, miközben az izraeli légierő folyamatos felderítő tevékenységet végzett. Az izraeli megszálló hadsereg felderítést végző katonái este Szidon kikötővárostól délre három libanoni fiút agyonlőttek. A Libanoni Vöröskereszt szidoni képviselője határozottan cáfolta azt az izraeli állítást, hogy a gyilkosság áldozatai bombamerényletet készítettek elő a megszállók ellen. Az utóbbi időben rendszeressé váltak az olyan izraeli közlemények, amelyek „tetten ért terroristákként” próbálják feltüntetni az izraeli terror áldozatait vagy a kivégzett ellenállókat.

Javier Pérez de Cuellar ENSZ-főtitkár megbeszélés sorozatot kezdett az általa robbanékonynak minősített közel-keleti helyzetről a Biztonsági Tanács öt állandó tagjának képviselőivel. Elsőként George Shultz amerikai külügyminiszterrel találkozott. A hétfőn Washingtonban lefolyt megbeszélésen a világszervezet főtitkára felvetette a Közel-Kelettel foglalkozó nemzetközi konferencia kérdését is, de az amerikai diplomácia irányítója Pérez de Cuellar szerint csak arra szorítkozott, hogy megismételte Washington elutasító álláspontját.

Egy amerikai vezető kormánytisztviselő - egybehangzó sajtójelentések szerint - közölte, hogy a jövő esztendőben a kormányzat több mint kétszer akkora összeget igényel űrhadviselési programokra, mint amennyit ebben az esztendőben kért a kongresszustól (Az idén a soron következő költségvetési évre 1,8 milliárd dollárt kértek a törvényhozástól). A The Washington Post jelentése szerint annak ellenére, hogy a kormányzat elvben hajlandó tárgyalni a Szovjetunióval az űrfegyverekről, eleve elhatározás született az ilyen irányú katonai erőfeszítések jelentős fokozásáról. Ezeknek célja hadászati védelmi rendszer kiépítése.

június 20.

Délelőtt 10 órakor a Parlament üléstermében megszólalt az elnöki csengő, zsúfolásig megteltek a széksorok, páholyok, jelezve: megkezdődött az országgyűlés nyári ülésszaka.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_orszaggyules_nyari_ulesszak.jpgÖsszeült az Országgyűlés

Legfelsőbb törvényhozó testületünk fórumán megjelent Losonczi Pál, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, Lázár György, a Minisztertanács elnöke. Ott voltak a Politikai Bizottság más tagjai, a Központi Bizottság, valamint az Elnöki Tanács és a kormány tagjai. A diplomáciai páholyokban helyet foglalt a budapesti külképviseletek számos vezetője és tagja.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_orszaggyules_kadar_janos.jpgKádár János az ülésteremben

Apró Antal nyitotta meg a tanácskozást, és megemlékezett a legutóbbi ülésszak óta elhunyt dr. Boza József képviselőről, a Bács-Kiskun megyei képviselőcsoport vezetőjéről. Az elhunyt képviselő emlékét az országgyűlés jegyzőkönyvben örökítette meg, s az ülésszak részvevői egyperces néma felállással rótták le kegyeletüket. Ezt követően az országgyűlés tudomásul vette a Népköztársaság Elnöki Tanácsának jelentését a tavaszi ülésszak óta végzett munkáról, és döntött a mostani tanácskozás napirendjéről.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_orszaggyules_szunet.jpgSzünet után, csengetés előtt a padsorokban

Az elfogadott napirendnek megfelelően ezután Hetényi István pénzügyminiszter tartotta meg expozéját hazánk tavalyi költségvetéséről. A pénzügyminiszter expozéja feletti vitában felszólalt Klabuzai Miklós (Somogy, 6. vk.), a siófoki November 7. Tsz elnökhelyettese, a törvényjavaslat bizottsági előadója, Kangyalka Antal (Csongrád, 15. vk.), a Hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági és Szolgáltató Vállalat igazgatója, Szabó Kálmán (Budapest, 36. vk.), a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem tanára, Jávorkai István (Komárom, 2. vk.), a Tatabányai Szénbányák Vállalat főaknásza, Kadlecsik Miklós (Fejér, 11. vk.), a kálozi Vörös Lobogó Tsz növényvédelmi szakirányítója. Az országgyűlés a vita és a miniszteri válasz után egyhangúlag elfogadta az 1983. évi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényt.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_orszaggyules_hetenyi_istvan.jpgHetényi István pénzügyminiszter expozéját mondja

A napirendnek megfelelően ezután Veress Péter külkereskedelmi miniszter számolt be a külkereskedelemről szóló 1974. évi III. törvény végrehajtásáról.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_orszaggyules_veress_peter.jpgVeress Péter külkereskedelmi miniszter beszámolóját tartja

A külkereskedelmi miniszter beszámolója feletti vitában felszólalt dr. Szabó Imre (Hajdú-Bihar, 15. vk.), a Hajdú-Bihar megyei tanács elnöke, az országgyűlés kereskedelmi bizottságának előadója, dr. Marton János (Győr, 3. vk.), a Rábatex nyugalmazott vezérigazgatója, Juhász Mihály (Budapest, 65. vk.), a Papíripari Vállalat vezérigazgatója, Radnóti László (Somogy, 10. vk.), a csurgói Napsugár Ipari Szövetkezet nyugalmazott elnöke, dr. Varga János (Pest, 11. vk.), a Monori Állami Gazdaság állatorvosa és Tóth István (Bács, 9. vk.), a Kiskunmajsa és környéke Vízgazdálkodási Társulat főmérnöke. Az országgyűlés a vita és a miniszter válasza után elfogadta a külkereskedelmi miniszter beszámolóját.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_orszaggyules_kepviselok.jpgA képviselők elfogadják a beszámolót

A nyári ülésszakon az elnöki tisztet felváltva Apró Antal, Cservenka Ferencné és Péter János töltötték be. Az ülésszak Cservenka Ferencnének, az országgyűlés alelnökének zárszavával ért véget.

Mint arról már beszámoltunk, a Zalakomár és Balatonmagyaród között, a sávolyi mezőkön csőbeépítés közben a 18. számú kútból gáz és kőolaj tört a felszínre. Az elszabadult kút megfékezésére azonnal helyszínre vezényelték a mentőalakulatok tagjait, akik azonban a legnagyobb erőfeszítések ellenére sem tudtak megbirkózni az elemekkel. Az elképzelések szerint a Kőolaj- és Földgázbányászati Vállalat munkatársai az első fiaskó után másnap szándékozták elzárni a nagy erővel felszínre törő gáz és olaj útját. Amint azt Magyar József fúrástechnológiai főosztályvezető elmondta, nehezíti az ott szolgálatot teljesítők munkáját, hogy immár csak különleges készülékkel felszerelt emberek közelíthetik meg a kutat. Ezeknek az eszközöknek a használata rendkívül körülményessé teszi a környéken dolgozók munkáját, de így is jóformán napkeltétől napnyugtáig talpon vannak. 

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_savolyi_kutkitores_3.jpgAz elszakadt helyett új drótkötél befűzésével kísérletezik a kitörésvédelmi brigád

Az elképzelések szerint reggelre már a helyszínre érkezik a szolnoki erősítés is, de így sem lesz könnyű dolga a kitörésvédelmieknek, hiszen a legközelebbi lakott területtől jó három kilométernyire dübörgő kút egy lápos mező közepén található. Szerencsére a szélirány az olajos permetet nem a falu felé fújja, így biztosítottnak látszik a környezetet károsító anyag megfogása. A tervek szerint a szakemberek újra megközelítik a sérült kutat, és kevéssel tíz előtt már remélhetően hozzá is tudnak látni a kitörésgátló felhelyezéséhez. Berobbanástól ez idő szerint nem kell tartani, mert a felszínre törő permet nem robbanásveszélyes.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_savolyi_kutkitores_2.jpgNehéz körülmények között folytatja munkáját a kitörésvédelmi csoport

Új impulzus a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésének, erőfeszítések a nemzetközi légkör javítására - ezt várják Moszkvában a szovjet és francia vezetők most ismét sorra kerülő legmagasabb szintű megbeszéléseitől. Francois Mitterrand államfő szerdán érkezett a szovjet fővárosba, hivatalos látogatásra; kíséretében van Claude Cheysson külügy-, Edith Cresson külkereskedelmi, Charles Fiterman közlekedési miniszter és Jean Laurain, a hadviseltek ügyeinek államtitkára. A repülőtéren Andrej Gromiko külügyminiszter, Vaszilij Kuznyecov, a Legfelsőbb Tanács Elnöksége elnökének első helyettese üdvözölte a francia vendégeket. A hivatalos fogadtatás színhelye a Kreml volt, ahol Konsztantyin Csernyenko, az SZKP KB főtitkára, államfő köszöntötte Francois Mitterrand-t.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_konsztantyin_csernyenko_francois_mitterrand.jpgCsernyenko és Mitterrand a hivatalos Kreml-beli fogadtatáson

Konsztantyin Csernyenko szovjet államfő és francia vendége holnap ül tárgyalóasztalhoz, hogy a hagyományos politikai párbeszéd folyamatossága, egyben megújítása jegyében a kétoldalú kapcsolatok, a világpolitika kérdéseinek széles körét tekintse át. 1960 óta ez a tizenhatodik szovjet-francia csúcstalálkozó, amelynek gyakorlata a korábbi évtizedekben rendszeres volt.

A stockholmi európai bizalom- és biztonságerősítő, valamint leszerelési konferencia ülésén felszólalt Oleg Grinyevszkij szovjet nagykövet. A szovjet diplomata hangsúlyozta: az Egyesült Államok és NATO-beli partnerei ki akarnak térni az olyan intézkedések megvitatása elől, amelyek hozzájárulnának a katonai szembenállás tényleges csökkentéséhez, elősegítenék az európai és a világhelyzet kedvező irányú alakulását. Grinyevszkij rámutatott, hogy az Egyesült Államok szavakban ugyan készségét nyilvánítja az erőszakról való lemondásról folytatandó tárgyalásokra, a gyakorlatban azonban olyan technikai kérdések felé igyekszik terelni a konferencia munkáját, amelyek a Szovjetunió és a Varsói Szerződés szervezete más tagállamai mindennapos katonai tevékenységének felfedésére irányulnak, s aminek - magától értetődően - semmi köze a bizalom és a biztonság erősítéséhez.

Szíriának eltökélt szándéka a libanoni válság békés rendezése, az Abdel Halim Haddam alelnök nevével fémjelzett kezdeményezés megvédelmezése. A szerdai damaszkuszi kommentárok nyomatékosan figyelmeztetik Izrael libanoni ügynökeit, hogy tartózkodjanak a nemzeti megbékélés aláásásától, mert Szíria senkinek sem engedi meg a rendezési erőfeszítések meghiúsítását. A Tisrin című lap megjegyezte, hogy szükség esetén az erő alkalmazásától sem riad vissza a szírdai kormányzat.

Haddam libanoni látogatását követően beható tárgyalások kezdődtek a hadsereg és a katonai vezetés átszervezéséről, az átfogó biztonsági intézkedések előkészítéséről. A szíriai kezdeményezés esélyeit illetően nyugtalanságot kelt azonban a keresztény jobboldal szembetűnő „megosztottsága”. Míg a nemzeti egységkormányban résztvevő jobboldali miniszterek, Pierre Dzsemajel falangista és Camille Samun liberális pártvezér elfogadták, sőt üdvözölték Haddam rendezési javaslatait, a felügyeletük alatt álló egyesített milíciák, a „libanoni erők” parancsnoksága, határozottan ellenzi a felbomlott hadsereg és a kettészakított Bejrút újraegyesítését, a polgárháborús demarkációs vonalak megszüntetését, megtagadta az elfoglalt állások kiürítését. Nabih Berri síita miniszter, az Amal mozgalom vezetője, ezzel szemben kijelentette, hogy a Nyugat-Bejrútban hatalmon levő ellenzéki erők érvényes megállapodás esetén tíz órán belül a törvényes hatóságok, az átszervezett hadsereg és más biztonsági szervek ellenőrzése alá helyezik Bejrút nyugati felét és a déli külvárost.

Az indiai hadsereg továbbra is megszállva tartja a szikhek amritszári szent helyét, az Aranytemplomot - közölte a kormány szóvivője. A katonák csak akkor távoznak, ha sikerült megtisztítani a templomot a fegyverektől és robbanóanyagoktól. A kormány szóvivője hangoztatta, hogy mindaddig nem lehet megnyitni a templomot látogató csoportok előtt, míg veszélytelenítése meg nem történt. A katonák június 5-én hatoltak be a XVII. században épült épületegyüttesbe, a szikh szélsőségesek sorozatos terrorakciói után. Azóta csaknem mindennap érkeznek hírek nagyobb mennyiségű fegyver és lőszer felfedezéséről. Öt szikh főpap sajtónyilatkozatában azzal vádolta a kormányerőket, hogy zaklatják szikh híveiket. A Pandzsáb államban működő, terrorcselekményeket végrehajtó szélsőséges csoportok azoknak az eszközeivé váltak, akik Indiát gyengének és megosztottnak kívánják látni - jelentette ki Prakas Csandra Szett indiai belügyminiszter egy Új-Delhiben tartott nagygyűlésen. Leszögezte: a kormány határozottan véget fog vetni az ország egységére törő, a vallási-közösségi csoportok közötti ellenségeskedések szításán munkálkodó szélsőségesek és támogatóik tevékenységének.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_amritszari_katonai_jaror.jpgKatonák járőröznek Amritszárban

A salvadori hazafiak támadást intéztek Cuscatlan tartomány székhelye, Cojutepeque ellen, miközben más alakulataik teljesen ellenőrzésük alá vették a keleti országrész fő közlekedési útjait. A Salpress, a salvadori hírügynökség információja szerint Cojutepque, amely mindössze 33 kilométerre fekszik a fővárostól, San Salvadortól, háromnegyed órán keresztül állt a felkelők géppisztolytüzében. A támadás középpontjában a külvárosban fekvő két, stratégiai fontosságú pont állt, ahol a kormánykatonák beásták magukat. A hírügynökség értesülése szerint az FMLN egységei az ország keleti tartományaiban is offenzívába lendültek, s a főútvonalak ellenőrzésével sikerült megbénítaniuk a közlekedést. Számos katonai jármű vesztegel ebben a zónában. Egyes hírek szerint a felkelők ellenőrzésük alatt tartják a pán-amerikai országúttól a Barrios városáig terjedő, másfél száz kilométer átmérőjű területet, s lehetetlenné teszik a gépjárművek eljutását Hondurasba.

Az amerikai szenátus egyhangú szavazással elfogadott határozatában szorgalmazta: Reagan elnök tegyen erőfeszítéseket arra, hogy Washington és Moszkva mielőbb tárgyalásokat kezdjen a hajókra telepített, atom robbanótöltettel felszerelt manőverező robotrepülőgépek számának korlátozására, majd teljes felszámolásukra. A határozat nem kötelező érvényű.

Humor:
idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_humor_1.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_humor_2.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_humor_3.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_humor_4.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_humor_5.jpg

Reklám:idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_reklam_1.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_reklam_2.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_reklam_3.jpg

Kékfény:
Tűz pusztított a celldömölki Sághegyalja Tsz nemeskocsi borjúnevelőjének épületében. A 250 négyzetméteres istálló égő tetőzete alól a tsz dolgozói, valamint a helyszínre érkezett állami és önkéntes tűzoltók kimenekítették a bent levő 74 növendékborjút. Az eddig ismeretlen okból keletkezett tüzet a tűzoltóegységek rövid idő alatt eloltották. Bár személyi sérülés nem történt, jelentős anyagi kár keletkezett. A tűz keletkezési körülményeit a tűzoltóság és rendőrség vizsgálja.

Halálra gázolta egy dízelmozdony Budapesten, a XVIII. kerületi Vörösfény utcánál, Elek István 53 éves fővárosi lakatost. Az eddigi vizsgálat szerint a szerencsétlenül járt férfi a leengedett sorompót és a gyalogoskorlátot megkerülve haladt át a vasúti síneken.

Vízbe fulladt Gyulán Németh Gizella 17 éves bátaszéki tanuló. A fiatal lány a Fekete-Körös tiltott területén fürdött.

Halálra gázolta a 24-es villamos Böröcz István 72 éves budapesti nyugdíjast a VIII. kerületi Mező Imre út és a Salgótarjáni út kereszteződésében. Az idős férfi tiltott helyen ment át a villamossíneken.

Győr belvárosában egy Wartburg személygépkocsi teherautóval ütközött össze. A tehergépkocsi felborult. A Wartburg két utasát súlyos sérülésekkel szállították kórházba. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_gyori_baleset.jpgA baleset helyszíne

Közlemények:
A Madách Színház igazgatósága közli, hogy a Madách Kamarában június 8-án Tolnay Klári rosszulléte miatt félbeszakadt Alkonyi dal című előadás jegyei október 13-ára, szombatra érvényesek.

Nyári nyelvi tábor, a Duna-kanyarban, általános iskolásoknak, VIII. osztályosoknak matematika-fizika előkészítő is. Telefon: 328-655, 8-12-ig. Panoráma Gmk

Használt műszaki cikket ad-vesz készpénzért. Bp. XI.. Igmándi u. 2.

Propolisz feldolgozva, és egyéb méhészeti termékek kaphatók, Kovács János méhésznél. Bp. I., Hegyalja út 5. I. 7. Utánvétellel is szállítok.

A Magyar Diáksport Tanács pályázatot hirdet a tanulóifjúság tanórán kívüli tömeges sportfoglalkoztatását, versenyeztetését célzó kísérletek, törekvések, szervezési megoldások, tevékenységi formák és módszerek tapasztalatainak összegyűjtésére, hasznosítására. A pályázaton a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pedagógusok, a tanulóifjúság testnevelésében, sportjának irányításában, szervezésében közreműködő mozgalmi és sportszakemberek, társadalmi munkások vehetnek részt. Pályázni csalt eredeti pályaművel, lehet. A pályázatok beküldési határideje: 1984. október 10. Cím: Magyar Diáksport Tanács, Budapest, Szalay u. 10-14., 1055.

Állásajánlat:
idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_allasajanlat_1.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_allasajanlat_2.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_allasajanlat_3.jpg

Divat: Kinőtt nadrág
A divat diktátorai ritkán ragaszkodnak az állandósághoz. Berobban valami merész újdonság, többnyire idegenkedve fogadjuk, azután lassan kezdünk megbarátkozni vele, s mire rászánjuk magunkat a viselésére, már ki is megy a divatból. Milyen idén a legdivatosabb nadrág? Olyan, mintha kinőttük volna. Sőt, mintha kifogytunk volna belőle. Vagyis rövid és lebegő szárú. Igaz lehet csak bő, vagy csak rövid, de az igazán divatos nadrág boka fölött vagy még feljebb végződik és bő szárú. Ezzel az új divattal a tervezők bebizonyították, hogy nincs az a csinos női láb, amit ne lehetne elrontani. Még a bemutatók, divatlapok csinos manökenjein is elgondolkodva szemléli az ember lánya ezt az új módit. De ha egyszer ez a divat, akkor ezt kell viselni. Majd csak megszokjuk... Aki pedig botor módon inkább a csinos megjelenéshez ragaszkodik, az viselje továbbra is a klasszikus fazont, örökké divatban marad.idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_divat_1.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_divat_2.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_divat_3.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_divat_4.jpg

Teljes hétvégi műszak a földeken:
A hét végén sem csökkent a munka tempója a földeken. Sok helyütt teljes műszakot tartottak szombaton. A Kukorica- és Iparinövény-termelési Együttműködés taggazdaságai az idén 5200 hektáron termelnek zöldborsót a debreceni konzervgyárnak, amely megközelítően 30 ezer tonna termés átvételére, feldolgozására készült fel. Tolnában traktorok százaival dolgoztak a kukorica és a napraforgó gépi kapálásán. Sok munkát ad a takarmánynak való széna betakarítása Vas megyében, Zalában. Ugyanígy Csongrád megyében is, ahol többször is megázott a levágott szálas takarmány, ezért éjjel-nappal dolgoznak a szárítóüzemek, ám így sem tudnak teljesen megbirkózni a feladattal. Több helyen úgy segítettek magukon a gazdaságok, hogy amit nem tudtak megszárítani, besilózták, így mentik meg a takarmányt. A Duna-Tisza közi nagy gyümölcsösökben, szőlőültetvényeken a növényvédő brigádok munkálkodtak. Bács-Kiskun megyében harmadszor, több helyen negyedszer szórják a kertgazdák a permetlevet, hogy védjék a növényeket és a termést a gombafertőzésektől, levéltetvektől, sőt az almát és körtét már tizedszer permetezték.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_helveciai_tarcsazas.jpgTárcsázás a szőlőben Helvécián

Vendégünk volt: Kabir Bedi
Szinte inkognitóban szállt meg a Hiltonban. A rajongók rohamát derekasan állta. Zsúfolt programja alig hagyta lélegzethez jutni. Két nap villámlátogatás - a Lapkiadó Vállalat vendégeként - abban az országban, ahol tán a legodaadóbb tisztelői élnek, igazából kevés.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_kabir_bedi_margitkert.jpgSandokan feleségével a Margitkert Étteremben vacsorázott

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_kabir_bedi_vaci_bucsu.jpgVágó Istvánnal, a Váci Búcsúban, ahol több mint 40 ezer ember várta

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_kabir_bedi_1.jpgBiztonsági őrizettel...

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_kabir_bedi_2.jpg...és anélkül

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_kabir_bedi_3.jpgHajókirándulás a Dunán

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_kabir_bedi_4.jpgCsaládi séta a Váci utcában

Budapesti villamosok:

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_budapesti_villamosok_elessarok_delta_helye.jpgMegszűnik a deltavágány az Éles saroknál. A deltavágány helye még évtizedekig látható maradt az útmentén (forrás: budapestivillamosok.hu)

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_budapesti_villamosok_13_as_villamos_epreserdo_utca_1.jpgMegszűnik az egyszerű vágánykapcsolat az Epreserdő utcai iparvágány kiágazásnál. A 13-as viszonylat részlegesen újra indul a Kápolna tér és a Gubacsi út közt, egyúttal a korábbi 1500+pót szerelvényeket 2UV járművek váltják (forrás: budapestivillamosok.hu)

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_budapesti_villamosok_52_a.jpgA kispesti Nagysándor József utca átépítése miatt végleg megszűnik az 52A viszonylat (forrás: budapestivillamosok.hu)

Fertődi házgyár:
A Soproni lakásépítésekhez készítik az előregyártott betonelemeket a Fertődi Építőipari Szövetkezet központi telepen. A szövetkezet „háttéripara”, az előregyártó üzem munkája évről évre több lesz.
idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_fertodi_hazgyar.jpg

Magnófejek szovjet exportra:
A BRG-Celltex gazdasági társulás évenként négymillió magnetofonfejet készít Celldömölkön. A magnófejek többségét a Szovjetunióba exportálják. Háromszáz ember dolgozik a szerelőcsarnokban.
idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_brg.jpg

Új SZOT-üdülő:
Balatonszéplakon megnyílt a SZOT legújabb, 354 szobás 1/A kategóriájú üdülője. Az 550 millió forintos költséggel épült üdülőben helyet kapott egy kétezer adagos konyha étteremmel, 400 személyes színházterem, egy hasonló nagyságú előadóterem és egyéb, a beutaltak kényelmét szolgáló létesítmény.
idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_balatonszeplaki_szot_udulo.jpg

Sabaria cipők:
A Sabaria Cipőgyár beledi gyáregységében az első fel évben kétszázezer pár, mintegy 25-féle különböző fazonú gyermekszandál, vászoncipő készül. A közeljövőben megkezdik az őszi és teli félcipők gyártását.
idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_sabaria_cipo.jpg

Korszerűsödik a MÁV járműparkja:
A tervek szerint jövőre újabb mozdonyokkal, kocsikkal gyarapszik a járműpark. A BNV-n, aláírt szerződés értelmében Csehszlovákiából 25, egyenként háromrészes motorvonatot vásárol a MÁV, csaknem hétmillió rubel értékben. Az utazóközönség körében népszerű „piroska” szerelvényekkel pótolják majd az idén kiselejtezendő kocsikat. A Piroskák a viszonylag kisebb teherbírású vasúti pályákon járnak majd, közlekednek az idegenforgalmi helyekre is. Korszerű V63-as villanymozdonyokból jövőre újabb 14-ét helyeznek üzembe. Rajtuk kívül 15 villamos tolatómozdonyt is beszerez a MÁV. Vásárolnak egyéb járműveket is, így például az NDK-ból tíz hálókocsit rendeltek. Ugyancsak jövőre állhat forgalomba az a 220 tehervagon, ami a MÁV székesfehérvári járműjavító üzemében készül, és a kiselejtezendő teherkocsik pótlására szolgál.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_ganz_mavag.jpgA Ganz-Mávag vasúti járműgyárában magas igényeket kielégítő villamos meghajtású szerelvényeket is készítenek

Kinyitottak az építőtáborok:
Június 17-én immár 27. alkalommal nyitották meg kapuikat az építőtáborok. A KISZ Központi Bizottsága székházában megtartott sajtótájékoztatón Varga Sabján László, a KISZ KB titkára elmondta: - Talán azért, mert érezhető a racionálisabb munkaerő-gazdálkodás, vagy mert április végén több nagyüzemi gyümölcsösben okozott jelentős kárt a fagy, idén kevesebb építőtáborozót tudnak fogadni e vállalatok, gazdaságok. Ebben az esztendőben 43 ezer középiskolás és 5 ezer egyetemista, illetve főiskolai hallgató segít elsősorban a mezőgazdasági nagyüzemekben, a konzervgyárakban s a különböző vállalatoknál. Kísérleti jelleggel az elmúlt esztendőben már működtek a környezetvédő táborok. A tapasztalatok kedvezőek voltak, s ez indokolja, hogy idén a Balatonon és a Velencei-tó környékén, a Hortobágyon és a Bükkben is ott legyenek - közel ötezren - a környezetvédelemben segítő táborozok.

Az elmúlt évi tapasztalatokat hasznosítva idén a két legnagyobb tavunk pihenni vágyó vendégeinek örömére június 29-én nyitják kapuikat az úgynevezett gyümölcsértékesítési táborok. A frissen leszedett gyümölcsöt - jóval olcsóbban az eddig elérhetőnél - maguk a fiatalok árusítják. Sajnálatos, hogy az értékesítési akciót nem lehetett szélesebb körben elterjeszteni - például a budapesti nagyüzemek környékén. A szervezők 200 nagyvállalatot kerestek meg ötletükkel. Közülük csak 15 nagyvállalat vált partnerré. Újdonságok: Siófokon a Delta éttermet június 27-től építőtáborozó szakmunkások üzemeltetik. Pécsett egy kollégium, mint Építőtábori Hotel nyitja meg kapuit, amit ugyancsak építőtáborozó diákok működtetnek, s a Pécsre látogató diákok napi 35 forintért nemcsak szállást, hanem reggelit is kapnak. Évtizedes hagyománya van annak, hogy külföldi diákok is részt vesznek nyári táborozásainkon. Idén a Szovjetunióból, a Német Demokratikus Köztársaságból, Bulgáriából, Lengyelországból, Jugoszláviából, Franciaországból és a Német Szövetségi Köztársaságból, valamint Dániából érkeznek táborozók. Tápiószelére különböző országokból csaknem 200 fiatalt várnak.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_epitotabor.jpgMár építőtáborosok építik a Középület-építő Vállalat oktatási központját

Alapanyag gumiabroncshoz Lőrinciből:
A személy- és teherautógumiabroncs-ellátást segíti a Dunaplast Műanyag- és Gumiipari Szövetkezet lőrinci üzeme. A TSZKER-rel kooperálva, kilenc gumiabroncs-futózó üzemnek szállítanak - jó minőségű kaucsukból és koromból készült - alapanyagot. Ebből tavaly 1800 tonnát készítettek, az idén 2500 tonnát fognak szállítani megrendelőiknek.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_lorinci_gumiabroncs_alapanyag.jpgKészül a futózócsík

Benépesülnek a SZOT gyermeküdülői:
A SZOT gyermeküdülőiben június 20-án kezdődik meg az általános iskolások üdültetése, öt turnusban csaknem harmincezer kisdiák érkezik majd a hat romantikus kastélyépületbe és az ország tizenkét üdülőtelepének pavilonjaiba. A beutalójegyeket a tizenkilenc ágazati szakszervezet létszámarányosan kapta meg. A legtöbbet a vasas- és az építőszakmában dolgozók gyermekeinek juttatták. A beutalójegyek ára, az energia- és az élelmiszerköltségek időközbeni növekedése miatt, napi 10 forinttal emelkedett, de még így is kedvezményes. A gyerekek naponta 32 forintért kapnak teljes ellátást, ötszöri étkezést. Egy tizennégy napos gyermekbeutalóért 2240 forint helyett mindössze 448 forintot kell a szülőknek kifizetni. A különbözetet az állam, illetve a szakszervezet fedezi. Az elosztásnál előnyt élveztek a nagycsaládosok és a gyermeküket egyedül nevelő szülők. A SZOT-nak két különleges gyermeküdülője van. Az egyik a Fejér megyei Vajtán, ahol augusztusban két csoportban nyaralhatnak a lisztérzékeny gyermekek. Boglárlellén cukorbeteg lányokat és fiúkat fogadnak. Mindkét üdülőben megkétszerezték a beutalható beteg kisiskolások számát, így az idén már 150 lisztérzékeny és 300 cukorbeteg nyaralhat gondos orvosi felügyelet mellett. Az üdülőkben hivatásos pedagógusok gondoskodnak a beutaltakról. Gazdag programot kínálnak a gyerekeknek a nagy parkokban, a játszótereken, a sport- és az erdei tornapályákon. Egy-egy pedagógus átlagosan 25-30 gyermekkel foglalkozik. A SZOT-gyermeküdülőnek rendszeres vendégei lesznek a művészek, bohócok, a bábszínházasok.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_vajtai_gyerekudulo.jpgA vajtai gyermeküdülő parkja

Próbaüzem előtt a gabonatároló:
Az idei gabonát már tudja fogadni a dunaújvárosi gabonatároló. Jelenleg a gépi berendezéseken dolgoznak, majd június 25-én megkezdik a próbaforgatást. Amennyiben a berendezések kifogástalanul, meghibásodás nélkül működnek, úgy július első hetében néhány száz tonna gabonával is kipróbálják a géprendszert.
idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_dunaujvarosi_gabonatarolo.jpg

Új palackozó a Kőbányai Sörgyárban:
Hazánkban, a nyári szezonban egymillió-százharmincezer hektoliter sör fogy el. A Kőbányai Sörgyárban a közelmúltban felállított új palackozó gépsoron évente hétszázezer hektoliter sört töltenek az üvegekbe.
idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_kobanyai_sorgyar.jpg

Vízvédelmi őrjárat a Balatonon:
A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság siófoki kirendeltségének új hajója, a Vízvédelem, speciális célokat szolgál. A hajóról mintákat vesznek a tó vizéből, s gyorselemzését a helyi laboratóriumban végzik el.
idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_vizvedelem.jpg

Hídépítés Győrött:
Győrött újjáépítik a Rába folyó felett átívelő egykori GYSEV-hidat. A MÁV hídépítési főnöksége várhatóan az év végére fejezi be a munkát.
idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_gyori_hidepites.jpg

Mikro a divat:
Elektronikában egészen biztosan az. A VB KM Elektronikai Gyárában elkészült a Comput-80 elnevezésű, hazai tervezésű mikroszámítógép húszdarabos nullszériája. A gépcsalád a professzionális mikroszámítógéptől a nagy teljesítményű számítógépig több gyártmányból áll. A BNV-n látott Comput-80-ból, az év végéig ötszáz darabot készítenek el.
idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_comput_80.jpg

Korszerű könyvtár Kőszegen:
A régi polgári iskolában, egy háromszintes, múlt századi klasszicista épületben kapott helyet Kőszegen a városi könyvtár. Az eredetileg lebontásra ítélt épületet 24 milliós költséggel újították fel. A kölcsönzőhelyiségek és olvasótermek mellett zenei könyvtár és stúdió, tanácsadó és tájékoztató szolgálat teszi teljessé az új közművelődési létesítményt. Az intézmény Chernel Kálmánnak, a város első, múlt századi monográfusának nevét vette fel.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_koszegi_konyvtar.jpgItt zenét is hallgathatnak a látogatók

Gyermek szabadidő:
A csoki, a lufi, a labda, a kötél volt a sláger szombaton a Kamaraerdei Ifjúsági Parkban. A fiatalok közkedvelt helye egy napra Csokoládéországgá változott. Több száz gyerek szórakozott a csokievőversenyen, futott az erdőben, majd zsákban, húzta a kötelet, rúgta a labdát és terelgette a léggömböt, ami mint képünk is bizonyítja, nem éppen egyszerű dolog; a résztvevők úgy koncentráltak, mintha a Maracanában világbajnoki döntőn vettek volna részt.
idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_szabadido.jpg

Megjelent!
idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_megjelent_a_radiotechnika.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_megjelent_a_dormogo_domotor.jpg

A Magyar Televízió műsorán: A King’s Singers együttes énekel.


Nekem ez volt a kedvencem tőlük. Zseniálisak voltak

Hová menjünk? Moziba!
idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_mozi.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_mozi_2.jpg

Színház:

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_basti_juli.jpgBásti Juli a kővetkező évadtól a kaposvári Csiky Gergely Színháztól a Katona József Színházhoz szerződött. Nem csupán egyik helyről, színházi üzemből a másik helyre kerül, hanem kevés számú műhelyeink egyikéből a másikba

Magyar könnyűzene:
A 25. héten a magyar slágerlista a szólisták között: 1. Koncz-Szenes: Jaj, de jó, hogy voltál (Kovács Kati), 2. Szörényi-Bródy: Szállj fel, szabad madár (Vikidál Gyula), 3. Fenyő: Jön a Break (Fenyő Miklós)

Az előadók között: 1. Sós-Szolnoki-Verestói: Esti mese (Giterátor), 2. Hit együttes: Bőrjakós srác (Hit), 3. Pethő-Seres-Molnár: Róma (Satöbbi).

Turné '84 nyár
idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_turne.jpg

Szikoráék Amulettje:
Jött és hódított a csikidam stílus. Bizonyság rá, hogy föl találója, a kiugró tehetségű Szikora Róbert és légiója, az R-GO bemutatkozó albumából negyedmilliónál is több fogyott röpke néhány hónap alatt. A váci búcsú forgatagának tetőpontján volt a platinalemezzel „díszített” koncert, amelyen már fölvillantották az újabb R-GO-periódus előjeleit is néhány új, s máris sikeres dallal, és persze a látványos, plasztikus díszletoázis pálmaóriásaival. Az új dalok a napokban elkészült Amulett albumról valók, melynek borítója is nyomdában már. Megjelenés várhatóan még júliusban! Képünkön látható az Amulett tasakterve, Halmai László munkája, persze még feliratok nélkül. A platinává „érett” díszkeretes R-GO-album, ha nyakba nehezen akasztható is, mindenesetre a legjobb talizmánnak tűnik az Amulett várható fogadtatásához. Szikoráék július végén, az IRI égisze alatt kezdik meg az Amulett országjáró turnét, melynek záróakkordja kettős Budapest Sportcsarnokbeli hangverseny lesz szeptember 22, 23-án.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_r_go_amulett.jpgAz Amulett album tasakterve

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_r_go_platina.jpgR-GO légió a kincset érő platina lemezzel

Külföldi könnyűzene:
A héten az amerikai slágerlistákat a Duran Duran The Reflex-e, a nyugat-európai slágerlisták többségét Deniece Williams Let's Hear It For The Boy című számai vezetik.

A héten olyan elődadók jelentkeztek új albummal, mint Elton John (Breaking Hearts), Rod Stewart (Camouflage), vagy az Art of Noise (Who's Afraid of the Art of Noise?).

És akkor lássuk a lényeget, az 1984-es franciaországi labdarúgó Európa-bajnokság csoportköreit!
A nemzeti válogatottak Európa-bajnokságának története szorosan összefügg az 1950-es évek közepén alakult UEFÁ-éval. Eddig az időpontig a kontinens válogatottjai csak barátságos mérkőzéseket játszottak, különösebb tétért csak a négyévenkénti világbajnokságon bizonyították erejüket. Az UEFA - a világbajnokság végső szakaszának kiszélesítése nyomán - elhatározta, hogy 1980-tól nyolcas döntő lesz az utolsó szakasz. A magyar csapat a selejtező csoportjából a szovjet válogatott mellett kiesett, továbbjutott nagy meglepetésre Görögország. A versenyben maradt együttesek két csoportban küzdöttek Olaszországban, s a döntőben az NSZK immár másodszor nyert (2:1), ezúttal Belgium ellen. A sorozat keddtől folytatódott a franciaországi városok stadionjaiban. A részvevők: a rendező Franciaország, Belgium, Dánia, Jugoszlávia (I. csoport), NSZK, Portugália, Románia, Spanyolország (II. csoport). Megnézhettük a tv-közvetítések jóvoltából, hol tart ez európai labdarúgás - még akkor is, ha a selejtező mérkőzéseken olyan válogatottak buktak el, mint Anglia, Olaszország, Szovjetunió...

Röviden bemutatjuk a nyolc résztvevő csapatot:

Franciaország:
idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_franciaorszag_keret.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_franciaorszag.jpgFelső sor (balról-jobbra): Le Roux, Bossis, Bats, Battiston, Amoros, Genghini. Guggolnak: Rocheteau, Giresse, Bravo, Platini, Fernandez

Szövetségi kapitány: Michel Hidalgo
idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_franciaorszag_michel_hidalgo.jpgA gall kakassal díszített, hagyományos mezben ugyan mindössze egyetlen alkalommal (1962. V. 5-én, Firenzében) futott ki a zöld gyepre Michel Hidalgo, de a kapitányi marsallbotot immár nyolcadik éve tartja a kezében. Az 51 esztendős szakvezető 1974-től két évem át Kovács István segítőtársaként dolgozott a válogatottnál, s amikor 1976. január 1-én átvette az irányítást, új korszakot is nyitott. A francia válogatott Hidalgo vezetésével jutott el 12 éves szünet után a világbajnokság döntőjébe és Spanyolországban sem hiányzott, ötletes, szellemes játékukkal Európa braziljai elnevezést érdemelték ki a szakíróiktól, bár az NSZK együttesével szembeni tizenegyes drámában megadásra kényszerültek. Nemrégen 1:0-ás győzelemmel vágtak vissza, amivel az EB-én is az esélyesek közé léptek előre. Hidalgo számára ez az EB búcsút jelent, hiszen a szövetség technikai igazgatója lesz, s Henri Michel foglalja el a helyét a kispadon. Vágya, a hazai sportkedvelők óhajával találkozik: Franciaország Európa-bajnok akar lenni...

Belgium:
idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_belgium_keret.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_belgium.jpgBalról-jobbra: Claesen, Lambrichts, Voordeckers, Plessers, Theunis, Ceulemans, Verheyen, Vercauteren, Renquin, Pfaff, Meeuws. Plessers és Meeuws eltiltva

Szövetségi kapitány: Guy Thys
idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_belgium_guy_thys.jpgA belga labdarúgás történetében 1976. május 22. mérföldkőnek számít. Ekkor lépett hivatalba Guy Thys szövetségi kapitány, akinek vezetésével a belga válogatott Európa legjobbjainak sorába tört előre. A most 62 éves szakember a jó szivarokat és a régebbi évjáratú whiskyket kedveli, s hangos szó helyett tekintélyével, s angol lordokra emlékeztető udvariasságával hat játékosaira. Igazi futballcsaládban nőtt fel, hiszen apja a Beerschot gólgyáros középcsatáraként öt bajnokság részese volt, húsz alkalommal játszott a válogatottban. Fia, a kapitány csak kétszer szerepelt a legjobbak között, de játszott a Standard Liege kupagyőztes csapatában. Pont harminc éve, a Bruges játékos-edzőjeként kezdte a szakvezetői pályát, majd a Lokeren együttesét a harmadik ligából vezette az élvonalba. Az Antwerpen kispadjáról hívták meg szövetségi kapitánynak a menesztett Raymond Goethals helyére, bár a mai napig nem rendelkezik edzői diplomával. Az EB után búcsúzni készül.

Dánia:
idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_dania_keret.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_dania.jpgFelső sor, balról jobbra: Morten Olsen, Kajer, Laudrup, Busk, Lerby. Guggolnak: Bertelsen, Lauridsen, Jepser Olsen, Berggreen, Ivan Nielsen, Simonsen

Szövetségi kapitány: Sepp Piontek
idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_dania_sepp_piontek.jpgA sport története nem sok idegen ajkú nemzeti hőst ismer. Sepp Piontek, Simonsenék nyugatnémet kapitánya azonban mindenképpen a dán sport hősei közé tartozik, mióta a kis Dánia 1:0-ra győzött a nagy Wembley-stadionban Anglia ellen és biztosította részvételét az EB nyolcas döntőjében. A kapitány Josef Emanuel Hubertus néven, 1940-ben Wroclawban született, de a háború befejezése után az NSZK-ban nőtt fel. Gépésztechnikusként szerződött a Werder Bremen együtteséhez, s 203 Bundesliga mérkőzés teljesítése közben mérnöki diplomát is szerzett a város egyetemén. A kemény, az ellenfél szélsőinek életét megkeserítő, de közben még gólokat is szerző hátvéd tagja volt a Bremen 1965-ben bajnokságot nyert csapatának, s hatszor a válogatottban is szóhoz jutott. Edzői pályafutásának egyes állomásai: Düsseldorf, Haiti, St. Pauli, s 1979 januárja óta Dánia. A World Soccer 1983-ban az év menedzserének választotta. Most újra bizonyíthatja, hogy rászolgált a kitüntető címre. Mindenképpen figyelemreméltó, hogyan tudott idegen létére külföldről hazahívott játékosokból ilyen remek csapatot formálni.

Jugoszlávia:
idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_jugoszlavia_keret.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_jugoszlavia.jpgFelső sor, balról jobbra: Zajec, Szimovics, Cvetkovics, Katanec, Radanovics, Zoran Vujovics, Szusics. Guggolnak: Szesztics, Kranjcar, Pesics, Zlatko Vujovics

Szövetségi kapitány: Todor Veszelinovics
idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_jugoszlavia_todor_veszelinovics.jpgTodor Veszelinovics (1930) a jugoszlávok egyik igazi világjáró futballistája. Az egykori 42-szeres válogatott csatár szülővárosában, Novi Sadon, a Vojvodina csapatánál kezdte, Belgrádban, a Partizánnál folytatta, s négyszer (1956, 1957, 1958, 1961) volt gólkirály, de játszott az olasz Sampdoria, az osztrák Vienna és a belga Gilloise együttesében. Edzői pályafutásának egyes állomásai: Klagenfurt, Zrenjanin, Kolumbia (válogatott), Vojvodina, Olympiakosz, Apolon, Milionarios Bogota, s így nem csoda, hogy állítólag tucatnyi nyelven ért és meg is tudja értetni magát. Idestova két éve, 1982 szeptemberében lett szövetségi kapitány Milan Miljanics utódaként. Az EB-selejtezőkön sem tagadta meg nyugtalan természetét, csaknem félszáz játékost próbált ki, de igazi együttesét a hírek szerint még most sem találta meg. A szerencsével viszont nem áll hadilábon, élvezi a Fortuna kegyeit, hiszen a bolgárok elleni döntő gólt 2:2-es állásnál Radanovics a 89. percben fejelte...

NSZK:
idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_nszk_keret.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_nszk.jpgFelső sor, balról jobbra: Stielike, Schumacher, Schuster, Bommer, Völler, Herget. Guggolnak: Karl-Heinz Rummenigge, Dremmler, Brehme, Matthäus, Karl-Heinz Förster

Szövetségi kapitány: Jupp Derwall
idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_nszk_jupp_derwall.jpgKevés kapitány áll csaknem állandóan olyan heves támadások kereszttüzében, s kénytelen ízetlen tréfákhoz jó arcot vágni, mint Jupp Derwall (1927), aki az 1978-as Mundial után Schön addigi segítőjéből lett a válogatott felelős vezetője. Csapata 25 egymásutáni mérkőzésen maradt veretlen, 1980-ban Európa-bajnokságot nyert, Spanyolországban VB-ezüstérmes lett, de az Alemannia Aachen és a Fortuna Düsseldorf egykori válogatott játékosa továbbra is a bírálók céltáblája maradt. Derwall több mint egy évtizeden át Svájcban játékosedzőként működött, s 1970 óta áll a szövetség alkalmazásában, tervszerűen készült a kapitányi tisztség átvételére. Próbálkozásai különösen az utóbbi időben rendre kudarcot vallanak. Legutóbb például a FIFA jubileumán Briegel fejesgóljával ugyan visszavágtak az olaszoknak a madridi döntőben elszenvedett vereségért, s a lapok az NSZK csapatának újjászületéséről írtak. De közben újra Derwallt szidták, mivel a lábtörést szenvedett, s az EB-re is harcképtelen Schuster helyett Rummeniggére bízta a játékmester szerepkörét, amelyet a Milánóba készülő játékos nem tudott ellátni.

Portugália:
idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_portugalia_keret.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_portugalia.jpgFelső sor, balról jobbra: Eurico, Jordao, Lima Pereira, Inacio, Joao Pinto. Guggolnak: Bento, Gomes, Jósé Luis, Chalana, Jaime Pacheco, Carlos Manuel

Szövetségi kapitány: Fernando Cabrita
idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_portugalia_fernando_cabrita.jpgPortugáliában nem három, hanem négy ember ül abban a bizonyos csónakban, azaz furcsa kvartett áll a válogatott élén. Az EB-selejtezők kezdetekor még a brazil Otto Gloria volt a kapitány, aki 1966-ban, a VB harmadik helyének megszerzése idején irányította Eusebióékat. Az élcsapatokkal vívott kötélhúzást azonban váratlanul feladta, s tavaly tavasszal egyszerűen hazarepült. Segítőtársa Fernando Cabrita (1923) lett a válogató bizottság vezetője. Az Olhanense egykori hatszoros válogatottja, a Stade Francais és az FC Angers középcsatára teljes egyetértésben (?) dolgozik Jósé Augustóval, a Benfica volt sztárjával, az ifjúsági válogatott edzőjével, Joao Morais-szal és Antonio Oliveirával, a Porto és a Benfica másodtrénereivel. Hogy a hétköznapi feladatokat hogyan osztják meg, arról keveset tudunk, ám a kispadról Cabrita dirigál és a sajtótájékoztatókon, bár általában valamennyien jelen vannak, csak ő beszél, a kor jogán is övé a szó..

Románia:
idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_romania_keret.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_romania.jpgBalról: Ungureanu, Negrila, Rednic, Geolgau, Gábor, Bölöni, Klein, Camataru, Jorgolescu, Lung, Stefanescu

Szövetségi kapitány: Mircea Lucescu
idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_romania_mircea_lucescu.jpgMircea Lucescu (1945) az EB-döntős kapitányok Benjáminja, aki a román sport egyik szép sikereként a világbajnok olasz, az Európa-bajnok csehszlovák és a VB-döntős svéd válogatott megelőzésével vezette csapatát az EB döntőjébe. A Dinamo Bucuresti balszélsőjeként 72 alkalommal játszott a válogatottban, majd 1978-ban Vajdahunyadra költözött, a Corvinul csapatának játékosedzője lett. A kis csapattal az élvonalba került, majd 1981-ben lett a szövetség technikai igazgatója, valamennyi román válogatott felelős vezetője. A végzett közgazdász négy nyelven beszél, s bár a pályán egykor a technikát, a jó cseleket kedvelte, addig tanítványaitól biztonságos védekezést, egyszerű játékot követel. Különös szeretettel és türelemmel foglalkozik a fiatalokkal, Romulus Gábor és Michael Klein, a Corvinul két mai válogatottja felfedezettjének és tanítványának tekinthető. Tizenöt éves Razvan fia a Dinamo Bucuresti egyik utánpótlás csapatának kapuját védi, felesége rádióriporter.

Spanyolország:
idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_spanyolorszag_keret.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_spanyolorszag.jpgFelső sor, balról jobbra: Arconada, Goikoextea, Maceda, Nimo, Gordillo, Camacho. Guggolnak: Carrasco, Santillana, Senor, Guerri, Marcos

Szövetségi kapitány: Miguel Munoz
idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_spanyolorszag_miguel_munoz.jpgMiguel Munoz (1922) játékospályafutása és edzői működése egyaránt szorosan kapcsolódik a Real Madrid csapatához, hiszen több mint két évtizedet töltött el a királyi klub szolgálatában. Középpályásként játszott a Real 1956-ban és 1957-ben BEK-győztes első, nagy csapatában, s közben 22 alkalommal a válogatottban is szerepelt. Viszonylag fiatalon, 38 éves korában vette át a világhírű csapat edzéseinek vezetését, s másfél évtizedes működésének sikereit 9 bajnokság, 2 BEK-győzelem és 1 Világ Kupa-diadal fémjelzi. Kétéves pihenés után kisebb, első ligás csapatoknál (Granada, Las Palmas, Sevilla) tevékenykedett, majd a VB-kudarc, s Santamaria távozása után az első hívó szóra átvette a válogatott vezetését. Másfél évtizede, négy mérkőzésen már tagja volt a válogató bizottságnak. Munoz atyai szeretettel derűlátásra, a látványos játékra biztatja fiait, amiből azonban a legénység legutóbb az Üllői úton nem sokat tudott megvalósítani.

A Parc des Princes stadionban június 12-én, kedden este megkezdődött a labdarúgó Európa-bajnokság nyolcas döntője. Az első mérkőzésen több mint negyvenezer néző kísérte nagy figyelemmel a házigazda Franciaország és Dánia válogatottjainak küzdelmét.
idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_franciaorszag_dania.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_franciaorszag_dania_alan_simonsen.jpgFernandez próbál Simonsen nyomába eredni

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_franciaorszag_dania_platini.jpgPlatini szenzációsan játszott

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_franciaorszag_dania_bruno_bellone_preben_elkjaer_larsen.jpgBellone szereli Preben Elkjaer-Larsent

A francia-dán mérkőzés után június 13-án, szerdán folytatták a labdarúgó Európa-bajnokság döntőjét az ugyancsak első csoportba tartozó Belgium-Jugoszlávia találkozóval. A téma a nyitó mérkőzés, valamint a dán Simonsen sajnálatos lábtörése volt. A dánok kérték az UEFA-t, hogy Simonsen helyett más játékost nevezhessenek, de az Európai Labdarúgó Szövetség elutasította ezt. Frits Ahlström, a Dán Labdarúgó Szövetség sajtószóvivője bejelentette, hogy felmerülhet: emiatt nem játszanak szombaton Lyonban Jugoszlávia ellen.
idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_belgium_jugoszlavia.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_belgium_jugoszlavia_enzo_scifo.jpgScifot nem tudja szerelni a jugoszlávok védelme

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_belgium_jugoszlavia_katanec_ceulemans.jpgEzt a fejpárbajt Ceulemans nyeri Kataneccel szemben

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_belgium_jugoszlavia_dragan_sztojkovics.jpgEz nem Dragan Sztojkovics meccse volt...

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_i_csoprt_tabella_1_fordulo.jpg

Szintén szerdán rendezték meg a labdarúgó NB II. utolsó előtti fordulójának kilenc mérkőzését. (A Siófok-Szekszárd találkozón a Siófok 1:0-ra győzött, ezt már korábban megtartották.) Az eredmények alapján az Eger már az NB II. bajnoka, annak ellenére, hogy hazai pályán pontot adott le a sereghajtó Ganz-Mávagnak. Csak az utolsó forduló dönti el, hogy a Szabó L. SE és a Ganz-Mávag mellett melyik csapat „zuhan” a területi bajnokságba. A 33 pontos Bajától a 31 pontos Szekszárdig még öt csapat van veszélyben.idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_nb_ii_1.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_nb_ii_2.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_nb_ii_gollovolista.jpg

Lezárult az első szakasz a labdarúgó Európa-bajnokság nyolcas döntőjében. Június 14-én, csütörtökön a II. csoport négy csapata is pályára lépett, s ezzel valamennyi ország letette a névjegyét.
idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_nszk_portugalia.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_nszk_portugalia_lima_pereira_rudi_voller.jpgLima Pereira nem tudja megakadályozni, hogy Völler kapura bombázzon

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_nszk_portugalia_chalana_bommer.jpgChalana, aki a mezőny egyik legjobbja volt, ezúttal Bommeren játssza át magát

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_nszk_portugalia_bento_klaus_allofs.jpgBento Klaus Allofs elől húzza le a labdát

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_spanyolorszag_romania_merkozes.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_spanyolorszag_romania.jpgIgyekezet volt, játék kevésbé

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_spanyolorszag_romania_lung_santillana.jpgSantillana és Lung csatája a román kapu előtt

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_spanyolorszag_romania_golorom.jpgA román gólöröm

Pénteken szünet volt az Európa-bajnokságon, alkalom az első négy mérkőzés tapasztalatainak összegezésére. Teljességgel korai lenne messzemenő következtetéseket levonni, de aligha cáfolható, hogy érződik a hiányuk az olyan csapatoknak, mint Anglia, Hollandia, Olaszország, a Szovjetunió, amelyek játékukkal korábban lendületet, hangulatot teremtettek a pályán és lelátón egyaránt. Persze a lehetőségük megvolt ezeknek a csapatoknak is, de elbuktak a selejtezőkön.

Június 16-án, szombaton ismét az I.csoport együttesei léptek a pályára.
idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_franciaorszag_belgium.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_franciaorszag_belgium_michael_platini.jpgPlatini, Platini, Platini... A karmester három góljából az első látható a képen

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_franciaorszag_belgium_rene_vandereycken.jpgRené Vandereyckenen látszik a tanácstalanság

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_franciaorszag_belgium_scifo_tigana.jpgTigana viharzik el Scifo mellett

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_dania_jugoszlavia.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_dania_jugoszlavia_sztojkovics_bergreen.jpgNenad Sztojkovics Klaus Bergreent üldözi

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_dania_jugoszlavia_gudelj_laudrup.jpgLaudrup nem tudja megállítani Gudeljt

Június 17-én, vasárnap a II. csoport találkozói következtek.
idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_nszk_romania.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_nszk_romania_rudi_voller.jpgVöller két góljával nyertek a nyugatnémetek. A kettő közül az első fejesgól volt

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_nszk_romania_hagi_matthaus.jpgHagi és Matthaus különcsatája

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_nszk_romania_stefanescu_voller.jpgStefanescu próbálja Völler útját állni

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_spanyolorszag_portugalia.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_spanyolorszag_portugalia_jordao_urquiaga_goicoechea.jpgJordao viszi el a labdát Urquiaga és Goicoechea (5) között

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_spanyolorszag_portugalia_sousa.jpgA portugál Sousa két tűz között

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_spanyolorszag_portugalia_fernando_chalana.jpgChalana keresi, kinek adhatja a labdát

Még ezen a napon két, nagy érdeklődéssel várt labdarúgó-mérkőzést rendeztek Dél-Amerikában. Sao Pauloban Brazília és Argentína találkozott, Santiagóban Chile vendége Anglia volt.

Brazília-Argentína 0:0 (0:0). Sao Paulo, Estadio Morumbi, 34 ezer néző.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_brazilia_argentina.jpgCsatajelenet Paulo Vitor kapuja előtt

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_brazilia_argentina_sabella_marcico_burruchaga.jpgSabella, Marcico és Burruchaga a brazil védők gyűrűjében

Chile-Anglia 0:0 (0:0), Santiago de Chile, Estadio Nacional, 10 ezer néző.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_chile_anglia_jorge_aravena.jpgJorge Aravena kapura lő

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_chile_anglia_mark_hateley.jpgMark Hateley két chilei védő, Gomez (3) és Puebla között

A labdarúgó NB II. záró fordulójában a Kecskemét hazai pályán szenvedett vereséget a Kazincbarcikától, s a Szabó L. SE-vel, valamint a Ganz-Mávaggal együtt kiesett. Mint ismeretes, az első osztályba az Eger, a DMVSC és a Békéscsaba jutott.idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_nb_ii_3.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_nb_ii_4.jpg

A másodosztályban a békéscsabai Melis Béla toronymagasan lett gólkirály.
idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_nb_ii_gollovolista_vegeredmeny.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_nb_ii_5.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_nb_ii_keszthely_h_szabo_l_se.jpgKiss fejéről a kapuba tart a labda, a játékvezető azonban les miatt nem adta meg a gólt. Keszthely-H. Szabó L. SE 0:1

Vasárnap végét értek a küzdelmek a területi bajnokság két 18-aa csoportjában és a megyei bajnokságban is! A harmadik vonalban megvan a hatodik csoportgyőztes, a Tapolcai Bauxitbányász.
idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_teruleti_bajnoksagok.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_teruleti_bajnoksagok_tabella.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_teruleti_bajnoksagok_mav_dac_peti_mte.jpgA MÁV-DAC második gólja utáni pillanat a vasutasok Péti MTE elleni mérkőzésén. A csíkos mezes pétiek érthetetlenül állnak a kapott gól után, kapusuk pedig a földön térdelve néz a hálóba pihenő labda után. A Bakony csoportban MÁV-DAC-Péti MTE 3:0

Június 19-én, kedden, befejeződtek az I. csoportban a labdarúgó Európa-bajnokság előcsatározásai. Dánia és Franciaország továbbjutott a legjobb négy közé, a jugoszlávok és a belgák számára a torna befejeződött.
idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_franciaorszag_jugoszlavia.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_franciaorszag_jugoszlavia_luis_fernandez_radanovics_dragan_sztojkovics.jpgLuis Fernandez Radanovics mellett teszi tovább a labdát, Dragan Sztojkovics nem tud közbeavatkozni

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_franciaorszag_jugoszlavia_platini_bazsdarevics.jpgBazsdarevics belépője után Platini repül nagyot

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_franciaorszag_jugoszlavia_platini_szimovics.jpgSzimovics és Platini mozdulataiban benne van minden

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_dania_belgium.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_dania_belgium_kenneth_brylle.jpgKenneth Brylle az egyenlítő gólját készül ünnepelni, Arnesen már örül

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_dania_belgium_preben_elkjaer_larsen.jpgElkjaer-Larsen megszerezte a mindent eldöntő, győztes gólt

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_dania_belgium_orom.jpgA csodát együtt ünnepli a dán csapat a szurkolókkal

Június 20-án, szerdán, befejeződtek az előcsatározások a labdarúgó Európa-bajnokságon. A második csoportban is kialakult a végső sorrend, s következhetnek az elődöntők.
idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_spanyolorszag_nszk.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_spanyolorszag_nszk_briegel.jpgBriegel fejese nyomán a kapufa mentette meg a spanyolokat

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_spanyolorszag_nszk_maceda.jpgMaceda fejesgólja a 90. percben Schumacher hálójában

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_spanyolorszag_nszk_oromunnep.jpg„Még álomnak is szép.” így örültek a spanyol játékosok az NSZK elleni győzelemnek, s az elődöntőbe jutásnak

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_portugalia_romania.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_portugalia_romania_carlos_manuel_boloni_laszlo.jpgCarlos Manuel Bölönire vezeti rá a labdát

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_portugalia_romania_nene.jpgNene a gólját és csapata továbbjutását ünnepli

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_csoportkorok_portugalia_romania_lima_pereira_manuel_bento.jpgLima Pereira és Manuel Bento, a portugálok csapatkapitányának öröme a lefújás utáni pillanatokban

Az elődöntőkkel és a döntővel folytatjuk. Szombaton Franciaország Portugáliával, vasárnap Spanyolország Dánia csapatával mérkőzik. A két győztes vívja jövő szerdán a döntőt.

Kiemelt támogatónk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepsport.jpg

Aranyfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_kepes_sport.jpg

Ezüstfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_labdarugas.jpg

Bronzfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepszabadsag.jpg

Emlékeztetőül:

Időkapszula: NB I. - 1983/84

Szintén figyelmükbe ajánljuk: 

Időkapszula: NB I. - 1980/81
Időkapszula: NB I. - 1981/82
Időkapszula: NB I. - 1982/83

Végül egy kis kötelező irodalom: 

Osztálynapló
Két évtized felejthetetlen és elfelejtett magyar hálóőrei

Köszönetnyilvánítás:

Sorozatunk nem jelenhetne meg Kárpáti Tamás segítsége nélkül akinek ezek a kincsek digitalizálva is megvannak. Köszönet illeti a Népsport tudósítói gárdáját is a kiváló összefoglalókért. Belenézünk az Arcanum Adatbázisba is, mert nekik is szokott lenni releváns érdekességük.

Megjegyzés:

A sorozatot maribor és a szerethető dózsás együtt készíti, a szerző neve csak blogmotor etetésére van feltüntetve.

Olvasóink segítségét szeretnénk kérni: Szívesen fogadunk kiegészítéseket, javításokat, javaslatokat, korabeli anyagokat, egyszóval bármit amivel pontosítani és jobbá lehet tenni a sorozatot. Különösen örülnénk ha volt játékosok, edzők, vezetők, játékvezetők, gyúrok, jegyszedők, szurkolók és bárki más akinek valamilyen története, emléke van jelentkezne nálunk és egy-egy interjúval és beszélgetéssel színesíteni tudnánk az anyagot. Elérhetőségeink: emailen a valogatott.blog@gmail.com, Twitteren @ValogatottBlog, Facebookon pedig megtalálhatóak vagyunk a https://www.facebook.com/Valogatottblog címen. Előre is köszönjük.

13 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://valogatott.blog.hu/api/trackback/id/tr2816495800

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

RTB 2021.06.23. 23:24:23

A Román válogatottban ott van egy bizonyos Ioan Zare. Lehetséges, hogy ő a siófoki Zare? A wiki szerint igen, de azért hihetetlen.

A 84-es foci Eb alatt a falusi nagyszülőknél nyaraltam és faluban Tiganát cigánykának hívták, majd később egy ideig a cigányokra használták azt, hogy Tigana

buszrajongó 2021.06.26. 14:15:47

" Wiesenthal elmondta, hogy a háborús bűnöst nemrég egy, az uruguayi határ közelében fekvő paraguayi településen látták, ahol egyik ismerősének szállodájában szállt meg."

Ezt kicsit nehéz értelmezni, mert Paraguay és Uruguay nem szomszédosak egymással.
Újabb tengeri incidens robbant ki francia és spanyol hajók között. Egy spanyol őrhajó föltartóztatott és spanyol kikötőbe vontatott egy francia halászhajót, mert állítólag az megsértette a francia területi vizeket.

A francia halászhajó valószínűleg nem a francia, hanem a spanyol területi vizeket sértette meg. A francia területi vizek megsértése aligha érte volna el a spanyolok ingerküszöbét.

"A kispesti Nagysándor József utca átépítése miatt végleg megszűnik az 52A viszonylat."

Egyrészt: a Nagysándor József utca nem Kispesten, hanem Pesterzsébeten van. Másrészt: Az 52A járat megszűnésének semmi köze nem volt a Nagysándor József utca átépítéséhez. Nem is lehetett, hiszen a járat teljes hosszában a Határ úton járt, a Nagysándor József utcát nem is érintette sohasem. Megszűnésének oka az volt, hogy az M5-ös bevezető szakaszának építése miatt a Nagykőrösi úton megszűnt a villamosközlekedés, így az addig arra járó 13-ast a Határ útra terelték, ahol is tökéletesen ellátta az 52A funkcióját, a 3-as metróra ráhordást. Az 52A ezért szükségtelenné vált.

Hogy a labdarúgásról is essék szó. Az akkori EB spanyol-román mérkőzése volt számomra a legemlékezetesebb, annak ellenére, vagy inkább éppen azért, mert a torna vitán felül legrosszabb mérkőzése volt. 15 éves voltam akkor, és sokszor hallottam barátoktól, ismerősöktől, hogy ez vagy az a mérkőzés olyan unalmas volt, hogy a barát elaludt rajta. Én addig mindig azt hittem, hogy ez csak afféle költői túlzás, el sem tudtam képzelni, hogy egy mérkőzés lehet annyira rossz, hogy egy, a focit valóban szerető ember el tudjon rajta aludni. Azóta tudom, hogy igenis el lehet. Ez volt életemben az első mérkőzés, amibe belealudtam, és a Népsportból tudtam meg másnap a végeredményt.

maribor_ 2021.06.26. 16:25:35

@buszrajongó: A korabeli hirekben, sajnos, sok a logikai bukfenc. Van, amit eszreveszunk, es van, amit nem. Koszonjuk az eszrevetelt.
Ja, es az valoban egy bungyenge meccs volt az en emlekeim szerint is :)

Zed is not dead yet 2021.06.26. 17:41:32

Kicsit sok a foci (jó lett volna még más témákról olvasni inkább). Persze nem nagy baj át lehetett tekerni. Biztos van, aki szerint meg kevés.

maribor_ 2021.06.26. 17:54:46

@Zed is not dead yet: De hat ez alapvetoen foci temaju sorozat :)

2021.06.26. 19:15:03

@maribor_: minthogy 1984, egész egyszerűen csak slendriánul "javították" a tévedéseket :)

Androsz · http://wikipedia.blog.hu/ 2021.06.27. 14:46:25

Csak 8 csapat volt az EB-n? Ez ma már elég furcsa.

maribor_ 2021.06.27. 15:39:56

@Androsz: Igen. Egeszen 1992-ig 8 csapatos volt az EB.

Rich.mond 2021.06.28. 20:47:00

@buszrajongó: Kispesten is van Nagysándor József utca :)

Rich.mond 2021.06.28. 20:48:12

Sandokán és ifjú Vágó István közös képe miatt ma már megérte felkelni :)

buszrajongó 2021.06.29. 08:19:41

@Rich.mond: Lehet, de az 52A megszűnéséhez pont annyi köze volt, mint az erzsébetinek. A felújítás pedig az erzsébetire vonatkozott, amelyet az utca M5 fölötti tervezett felüljárójának építése miatt időzítettek ekkorra.

Rich.mond 2021.06.29. 09:50:31

@buszrajongó: Tudom, csak kicsit kötözködtem, errefelé lakom :)
Btw, az 51-es villamos (ami az Ecseri piacig ment gyakorlatilag a mostani M5 vonalán) egy évvel korábban szűnt meg. Az Ecseri utáni szakasz szerintem az egyik legromantikusabb villamosvonal volt Budapest történelmében.
süti beállítások módosítása