Válogatott okosságok

Szurkolói gondolatok, elemzések, mélázások a válogatottainkról, válogatás nélkül.

Ajánlataink

Sztancsik Richárd: Városok, stadionok, kocsmák

Rendelje meg közvetlenül a szerzőtől!

varosok.stadionok@gmail.com

Ár 2999 Ft.Részletek itt


kupanap.jpghungarianultras.jpg

Friss topikok

Facebook oldalunk

Időkapszula: 1984 Franciaországi labdarúgó Európa-bajnokság - elődöntők és a döntő

2021.06.28. 14:54 maribor_

1984. június 21-július 1., a hónap utolsó másfél hete

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_headlines_daniel_ortega_helmut_kohl.jpgHazánk vendége volt Helmut Kohl, a Német Szövetségi Köztársaság szövetségi kancellárja, és Daniel Ortega, a Sandinista Nemzeti Felszabadítási Front (FSLN) országos vezetőségének tagja, a Nemzeti Újjáépítés Kormánya Kormányzó Tanácsának koordinátora

Lássuk először a másfél hét legfontosabb közéleti és külpolitikai eseményeit.

június 21.

A Minisztertanács ülésén tájékoztatót hallgatott meg a KGST-tagországok vezetőinek legfelsőbb szintű gazdasági értekezletéről, egyidejűleg jóváhagyólag tudomásul vette a KGST XXXVIII., rendkívüli ülésszakáról szóló jelentést. A kormány, méltatva a szocialista országok együttműködésének fő irányait hosszú időre meghatározó és a szocialista gazdasági integráció fejlődési útjait kijelölő okmányok nagy jelentőségét, állást foglalt a hazai tennivalók kidolgozásáról. A SZOT elnökségének tájékoztatója alapján a kormány megvitatta a munkavédelem 1983. évi alakulását. A tapasztalatok alapján az irányító szerveket arra kötelezte, hogy az üzemi balesetek csökkentése és a foglalkozási megbetegedések megelőzése érdekében folyamatosan ellenőrizzék a munkavédelmi szabályok betartását, és szigorúbban lépjenek fel azok megsértőivel szemben.

A kormány megtárgyalta a kisüzemi termelést és a kisegítő tevékenységeket végző vállalkozások működéséről szóló jelentést. Megállapította, hogy a kisvállalkozások - beilleszkedve a szocialista gazdálkodás rendszerébe - általában eredményesen működnek, hozzájárulnak a lakosság jobb ellátásához s a vállalati gazdálkodás eredményeihez. Az alapvetően pozitív tapasztalatok mellett kedvezőtlen jelenségek is mutatkoznak. Ezért - a rendeltetésszerűen működő szervezetek hasznosságát elismerve - a Minisztertanács úgy foglalt állást, hogy intézkedéseket kell tenni a nemkívánatos jelenségek visszaszorítására. Ezek kialakulásának megelőzéséhez, illetve felszámolásához a kormány igényli a társadalmi ellenőrzés fokozását, az üzemi demokrácia fórumainak támogató közreműködését. A Minisztertanács módosította a növény- és állatfajták állami minősítéséről szóló rendeletet. E szerint növelni kell a nemesítéssel és fajtafenntartással foglalkozó intézetek anyagi érdekeltségét, és kedvezőbb lehetőséget kell teremteni tevékenységük szakmai színvonalának emeléséhez. A Minisztertanács jóváhagyta a saját, a kormánybizottságok, valamint a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság 1984. II. félévi munkatervét.

Lázár Györgynek, a Minisztertanács elnökének meghívására hivatalos látogatásra, Magyarországra érkezett Helmut Kohl, a Német Szövetségi Köztársaság szövetségi kancellárja. Útjára elkísérte felesége, Hannelore Kohl is. Az NSZK kormányfőjének különgépe 13 órakor landolt Budapesten, a magyar és nyugatnémet zászlókkal feldíszített Ferihegyi repülőtéren. A vendég tiszteletére a légi kikötő betonján csapatzászlóval felsorakozott a magyar néphadsereg díszszázada.

A fogadtatásra megjelent Lázár György és felesége; Marjai József, a Minisztertanács elnökhelyettese, Várkonyi Péter külügyminiszter, továbbá a politikai és a gazdasági élet több más vezető személyisége. Ott volt Kővári Péter, a Magyar Népköztársaság bonni és Norman Dencker, a Német Szövetségi Köztársaság budapesti nagykövete. A repülőgépnél elsőként Lázár György üdvözölte Helmut Kohlt, s köszöntötte ezután a szövetségi kancellár kíséretének tagjait is. Úttörők virágcsokrokkal kedveskedtek a szövetségi kancellárnak és feleségének, majd a díszszázad parancsnoka jelentést tett a magas rangú vendégnek. Elhangzott a két ország himnusza, ezt követően a két kormányfő ellépett a díszszázad előtt. A magyar és az NSZK-beli személyiségek kölcsönösen üdvözölték egymást. Az ünnepélyes fogadtatás után a vendégek - magyar vezetők társaságában - gépkocsival szálláshelyükre hajtattak.

Délután az Országházban Lázár György és Helmut Kohl szűkkörű megbeszélésével - amelyet a Minisztertanács elnökének dolgozószobájában tartottak - megkezdődtek a magyar-NSZK hivatalos tárgyalások. Ezek Lázár György és Helmut Kohl vezetésével a Parlament Delegációs termében plenáris üléssel folytatódtak.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_helmut_kohl_lazar_gyorgy.jpgLázár György és Helmut Kohl a Minisztertanács elnökének dolgozószobája előtt

A kormányfők társaságában a plenáris ülésen magyar részről Nagy János külügyi államtitkár, Bajnok Zsolt államtitkár, a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának elnöke, Esztergályos Ferenc külügyminiszter-helyettes, Melega Tibor külkereskedelmi miniszterhelyettes és Kővári Péter; az NSZK delegációjának képviseletében Peter Boenisch államtitkár, a szövetségi kormány sajtó- és tájékoztatási hivatalának vezetője, Andreas Meyer-Landrut külügyi államtitkár és Norman Dencker ült tárgyalóasztalhoz.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_helmut_kohl.jpgHelmut Kohl az Országházban

Őszinte és nyílt légkörű volt az eszmecsere. Az időszerű nemzetközi kérdéseket áttekintve egybehangzóan állapították meg, hogy bár eltérően ítélik meg a feszültség kialakulásának okait, mindkét ország érdekelt a kelet-nyugati kapcsolatok fenntartásában, javításában. Egyetértettek abban, hogy párbeszédre van szükség, amely elvezethet az érdemi tárgyalásokhoz és ezzel a feszültség csökkentéséhez. Közös álláspontként kifejeződött, hogy a problémák megoldásában reális megközelítéssel, kölcsönös jóakarattal lehetséges az előrejutás. A kétoldalú kapcsolatok széles skáláját, az együttműködés fejlesztésének lehetőségeit elemezve egyetértettek abban, hogy a Magyar Népköztársaság és a Német Szövetségi Köztársaság közötti viszony rendezett, a kontaktusokat nem terhelik megoldatlan kérdések. Mindkét fél úgy ítélte meg, hogy e kapcsolatokban a fejlesztési irányok konkrét meghatározása a soron következő szakminiszteri találkozók feladata lesz. Egybehangzó véleményként fejtették ki, hogy a gazdaság területén az eddig is eredményes együttműködés fejlesztésére vannak újabb lehetőségek a vállalatok közötti kapcsolatokban, a termelési kooperációban a harmadik piacokon való erőteljesebb együttműködésben, közös fellépésben. Ugyancsak azonosan foglaltak állást a kulturális, a tudományos és egyéb kapcsolatok bővítéséről, fontosnak tartva e területeken is a két ország közötti együttműködést.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_magyar_nszk_targyalasok.jpgTárgyalás a Parlament Delegációs termében

Miután az Országházban véget ért a plenáris tanácskozás, a Német Szövetségi Köztársaság kancellárja Norman Dencker nagyköveti rezidenciáján találkozott a budapesti NSZK-kolónia képviselőivel. Este Lázár György és felesége díszvacsorát adott a Parlament Vadász-termében Helmut Kohl és felesége tiszteletére. A vacsorán a két kormányfő pohárköszöntőt mondott.

A sávolyi gázmezőn kitört kúthoz hajnali négy óra harminckor a helyszínre érkező szolnoki kőolajkutatókkal szemrevételezték a terepet a mentőalakulatok tagjai. Kiderült, hogy az éjszaka folyamán a roppant erejű gáznyomás hatására a torony több száz tonnás acélszerkezete megcsavarodott. A fúrótoronyban az egyenként 1600-1600 méter hosszú és 18 méteres darabokból összeállított csőszerelvényt a kiáramló gáz deformálta. Hajnalra a fúrótorony keleti oldalán az úgynevezett feszítő anker kötélzet is meglazult.

A tájékozódó bejárás után azonnal hozzáláttak a környéken tárolt eszközök és berendezések mentéséhez, attól tartva, hogy az acélmonstrum nem áll meg a lábán, s dőltében kárt okoz. A várt és feltételezett esemény reggel 7 óra előtt 10 perccel következett be: a 25 méteres toronyszerkezet oldalára borult. Hála a gondos előkészítő munkának, sem a lyukfejszelvény, sem más eszköz nem sérült meg, viszont használhatatlanná vált a beemelésre előkészített kitörésgátló berendezés.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_savolyi_kutkitores.jpgMegfeszített munka a meghibásodott kútnál

A délelőtt a ledőlt torony eltávolításával telt, majd hozzáláttak a délutáni, újabb elzárási kísérlet előkészítéséhez. Ennek érdekében a Kőolaj- és Földgázbányászati Vállalat nagykanizsai központi telepéről egy új elzárószerkezetet szállítottak Sávolyra, majd megkezdték a helyszínre érkezett berendezés és a szükséges acélsodronyok összeerősítését. A munkát rendkívül megnehezítette, hogy a több mint 30 fokos kánikulában a kitörés közelében dolgozók csak sűrített levegős oxigénpalackokkal közelíthették meg a kutat, mivel az olaj tömény széndioxid-gázzal együtt tör a felszínre. A szakemberek hétfő óta tartó erőfeszítései este meghozták a sikert: a jelentések szerint néhány perccel 21 óra előtt elfojtották a sávolyi gázkitörést, a kutat lezárták.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_savolyi_kutkitores_2.jpgAz új kitörésgátló megfékezte a Sávoly-18-at

Hazánkba érkezett Paul Volcker, az Amerikai Egyesült Államok Jegybankja kormányzó tanácsának elnöke, Tímár Mátyásnak, a Magyar Nemzeti Bank elnökének meghívására. Paul Volcker és a Magyar Nemzeti Bank vezetői megbeszélést folytatnak a két központi bankot érintő nemzetközi pénzügyi kérdésekről.

A Szovjetunió és Franciaország több kérdésben meglevő nézetkülönbsége ellenére egyetért abban, hogy jelenleg nincs fontosabb feladat, mint a nukleáris háború veszélyének elhárítása. Közös az a törekvésük, hogy kihasználják a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésének lehetőségeit együttműködésük kiszélesítésére fontos nemzetközi ügyekben, erősítsék a két ország közötti bizalmat. A két államfő, Konsztantyin Csernyenko és Francois Mitterrand délelőtt mintegy kétórás eszmecserét folytatott, főleg nemzetközi kérdésekről. A tanácskozáson szovjet részről Andrej Gromiko külügyminiszter, Gejdar Alijev miniszterelnök-helyettes, Vaszilij Kuznyecov, az államfő első helyettese, Ivan Arhipov miniszterelnök-helyettes és Nyikolaj Patolicsev külkereskedelmi miniszter volt jelen, francia részről pedig a többi között Claude Cheysson külügy-, Charles Fiterman közlekedési és Edith Cresson külkereskedelmi miniszter. A hivatalos szóvivők szerint kölcsönös volt az egymás pozícióinak jobb megértésére s közelítésére törekvés. Bár eltérően ítélték meg a nemzetközi helyzet romlásának okait, kitűnt, hogy Moszkva és Párizs aggodalma közös, s arra törekednek, hogy ne engedjék a feszültséget tovább növekedni. A Szovjetunió - hangzott el - határozottan az enyhüléshez való visszatérésért küzd, s ehhez azt tartja szükségesnek, hogy az Egyesült Államok mondjon le konfrontációs politikájáról.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_franciois_mitterrand_konsztantyin_csernyenko.jpgFrancois Mitterrand és Konsztantyin Csernyenko

Délután Csernyenko és Mitterrand négyszemközt tanácskozott. Ugyancsak különmegbeszélést folytatott Gromiko és Cheysson, Alijev és Fiterman. Este a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége díszvacsorát adott Francois Mitterrand tiszteletére.

Indira Gandhi indiai kormányfő kizárta annak lehetőségét, hogy a közeljövőben kivonják a hadsereg egységeit az amritszári Aranytemplomból. Nyilatkozatában közölte, hogy a katonák mindaddig ott maradnak, amíg nem sikerül az összes fegyvert és robbanóanyagot elszállítaná a szikhek kegyhelyének területéről. A nagy kiterjedésű templomegyüttesben naponta találnak újabb és újabb rejtett fegyverraktárakat. Gandhi asszony az után nyilatkozott, hogy a szikh felekezet öt magas rangú papja a katonák visszavonását követelte.

A kormány engedélyével egyébként több minit száz pandzsábi szikh közéleti személyiséget vittek el a szikhek szent épületébe, hogy megmutassák nekik: a katonák nem szentségtelenítették meg a templomot. Az indiai kormány az amritszári körzet kivételével feloldotta a közlekedést korlátozó intézkedéseket Pandzsáb államban. Számos körzetben az éjszakai kijárási tilalmat is feloldották. A gyülekezési és fegyverviselési tilalom viszont változatlanul érvényben van. A hadsereg további 156 szikh szélsőségest vett őrizetbe. Ezzel 4220-ra emelkedett az Aranytemplom megszállása óta letartóztatott szikhek száma. Az indiai hadsereg két hete rohamozta meg a templomot, amely a szikh fegyveresek menedéke volt. A Pandzsábban tevékenykedő szikh szélsőségesek este pokolgépet robbantottak egy ambalai moziban, és felgyújtottak egy hindu templomot.

A nicaraguai biztonsági erők meghiúsítottak egy, a CIA által támogatott akciót, amelynek célja belső ellenforradalmi front létrehozása lett volna a közép-amerikai országban. Nyilvánvaló, hogy Washington a belső ellenforradalmi erők mozgósítását a forradalmi folyamat lefékezésére, illetve megállítására akarta felhasználni. Nicaraguában letartóztattak tíz ellenforradalmárt, akik azzal gyanúsíthatok, hogy a sandinista rendszer megdöntését készítették elő. Pedro Hernan Espinoza, a leleplezett szervezet katonai vezetője, újságírók előtt elmondta, hogy az első illegális sejtet két évvel ezelőtt Matagalpa megyében hozták létre, és továbbiak szervezését tervezték az ország más vidékein.

Az amerikai szenátus 82:6 arányban nagyrészt jóváhagyta a kormányzat előterjesztését a következő pénzügyi év hadiköltségvetésére. A 291 milliárd dolláros Pentagon-költségvetés mind a hagyományos, mind a nukleáris fegyverek vonatkozásában minden korábbinál nagyobb összegeket irányoz elő. A szenátus két kérdésben akadályozta meg a kormányzat maximális programjának valóra váltását. Nemet mondott a különösen veszélyes ideggázok gyártására, és a kormányzat által igényelt 40 új MX rakéta közül 21-hez járult hozzá. Az MX szárazföldi hadászati rakéta - mint a Time című hetilap megállapítja - tipikusan első csapás mérésére kialakított eszköz.

A szenátus egyszersmind ugyanezen ülésen elfogadta ama törvényhozók javaslatát, akiket aggaszt a kormányzat merev, érdemi tárgyalásokat lehetetlenné tevő magatartása a fegyverzetkorlátozás dolgában: többségi döntéssel felhívta a kormányt, terjessze be ratifikálásra a föld alatti atomkísérletek korlátozásáról, illetve a békés célú robbantásokról szóló, még a hetvenes években kötött szerződéseket, továbbá, haladéktalanul tegyen javaslatot az atomfegyver-kísérletek általános tilalmával kapcsolatos tárgyalások mielőbbi felújítására. (Mint jelentettük, a Reagan-kormányzat az erre irányuló szovjet javaslatok elől mindeddig elzárkózott.)

június 22.

Helmut Kohl, a Német Szövetségi Köztársaság szövetségi kancellárja magyarországi hivatalos látogatásának második napján előbb Budapesten, majd Debrecenben folytatta programját.

Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára délelőtt a Parlament Nándorfehérvár-termében megbeszélést folytatott Helmut Kohllal. A szívélyes, nyílt légkörű találkozón behatóan foglalkoztak a nemzetközi élet időszerű kérdéseivel, különös tekintettel a fegyverkezési verseny megfékezésének, a kelet-nyugati kapcsolatokban megnövekedett feszültség csökkentésének és a kölcsönös bizalom építésének lehetőségeire. Egybehangzóan állást foglaltak a helsinki folyamat, a békés egymás mellett élés jegyében kialakult kapcsolatrendszer folytatása mellett. A magyar-NSZK kapcsolatok áttekintése során megerősítették szándékukat a két nép javát szolgáló rendezett, sokoldalú és gyümölcsöző viszony megőrzésére és továbbfejlesztésére.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_helmut_kohl_kadar_janos.jpgKádár János és Helmut Kohl találkozója a Parlamentben

Losonczi Pál, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke a Parlament Munkácsy-termében fogadta Helmut Kohlt. A két ország közötti együttműködéssel és a nemzetközi helyzet időszerű kérdéseivel foglalkoztak a találkozón, amelyen részt vett Esztergályos Ferenc külügyminiszter-helyettes, Kővári Péter, a Magyar Népköztársaság bonni nagykövete, valamint Peter Boenisch államtitkár, a szövetségi kormány sajtó- és tájékoztatási hivatalának vezetője, Andreas Meyer-Landrut külügyi államtitkár, Norman Dencker, a Német Szövetségi Köztársaság budapesti nagykövete.

A Német Szövetségi Köztársaság szövetségi kancellárja a déli órákban Budapesten találkozott a magyar és a nemzetközi sajtó képviselőivel a Duna Intercontinental Szállóban.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_helmut_kohl_duna_intercontinental.jpgHelmut Kohl nemzetközi sajtótájékoztatója a Duna Intercontinental Szállóban

A nap folyamán Helmut Kohl koszorút helyezett el a Magyar Hősök Emlékművénél Budapesten, a Hősök terén. A szövetségi kancellár találkozott a Magyarországi Németek Demokratikus Szövetségének vezető tisztségviselőivel. Később Helmut Kohl találkozott Lékai László bíboros, prímás, esztergomi érsekkel a Budai Várban levő rezidenciáján.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_helmut_kohl_lekai_laszlo.jpgHelmut Kohl, a Német Szövetségi Köztársaság kancellárja, aki hivatalos látogatáson tartózkodik hazánkban, találkozott Lékai László bíborossal, esztergomi érsekkel

A program ezt követően Debrecenben folytatódott, ahova Helmut Kohl különvonattal érkezett. A szövetségi kancellárt - és társaságában több NSZK-beli vendéget - elkísérte Marjai József, a Minisztertanács elnökhelyettese, Nagy János külügyi államtitkár, Esztergályos Ferenc és Kővári Péter. 

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_helmut_kohl_debrecen.jpgHelmuth Kohl, a Német Szövetségi Köztársaság kancellárja hivatalos magyarországi útja során Debrecenbe látogatott, ahol városnézése során egy kisgyerekkel beszélget egy lakótelepen. Középen, hátul Marjai József miniszterelnök-helyettes

A vendégeket a debreceni pályaudvaron Sikula György, az MSZMP Hajdú-Bihar megyei Bizottságának első titkára és Szabó Imre, a megyei tanács elnöke fogadta. Este a megye vezetői vacsorát adtak a vendégek tiszteletére.

Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára fogadta Paul Volckert, az Egyesült Államok Jegybankja kormányzó tanácsának elnökét. A szívélyes légkörű találkozó során véleménycserét folytattak a nemzetközi helyzet és a magyar-amerikai kapcsolatok néhány időszerű kérdéséről. A megbeszélésen jelen volt Tímár Mátyás, a Magyar Nemzeti Bank elnöke.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_kadar_janos_paul_volcker.jpgPaul Volcker és Kádár János a Parlamentben

A tárgyalások hasznosak voltak, megmutatták a nézetek közelítésének, párhuzamos vagy egyeztetett nemzetközi lépések kidolgozásának lehetőségeit, s ösztönzően hatnak az együttműködés fejlesztésére. Így értékelték mindkét részről a Moszkvában pénteken befejeződött szovjet-francia csúcstalálkozót. Egyetértés alakult ki a rendszeres politikai konzultációk hasznosságában, és lépéseket kívánnak tenni a gazdasági kapcsolatok további erősítésére. Konsztantyin Csernyenko párizsi meghívást fogadott el, ennek időpontját később egyeztetik.

A csúcstalálkozó délután a két államfő, Konsztantyin Csernyenko és Francois Mitterrand széles körben folytatott tanácskozásával zárult. Témájául a kétoldalú kapcsolatok szolgáltak, s megerősítették, hogy mindkét fél elmélyítésüket kívánja. Csernyenko azt emelte ki, hogy Moszkvát nem konjunkturális, hanem állandó, széles körű érdekek vezérlik Párizshoz való viszonyában, azok, amelyek a kölcsönös megértést, barátságot erősítik. Kiemelte annak jelentőségét, hogy az utóbbi évek megtorpanásait követően, most ismét előreléptek, elsősorban politikai téren, s hozzátette, hogy a nagyobb stabilitás biztosítása különösen fontos. Hasznosnak ítélték a politikai konzultációk mechanizmusát, és készséget nyilvánítottak azok rendszeres folytatására, elsősorban a nemzetközi feszültség enyhítését' szolgáló megoldások felkutatására.

A „Libanoni Erők” elnevezésű egyesített jobboldali milíciák tüzérsége lőtte délután a Bejrúttól 25 kilométerre fekvő Bikfaja térségét - jelentette biztonsági forrásokra hivatkozva az Asz-Szafir című lap. A figyelmeztetésül szánt lövéséket akkor adták le, amikor Amin Dzsemajel elnök a nemzeti egységkormány bikfajai ülését követően megbeszélést folytatott Valid Dzsumblatt és Nabih Berri ellenzéki miniszterekkel. A „Libanoni Erők” parancsnoksága előzőleg kategorikusan elvetette az Abdel Halim Haddam szírlai alelnok által előterjesztett kompromisszumos javaslatot, amely a jobboldali és az ellenzéki álláspontok közelítése révén megnyitotta az utat a hadsereg átszervezéséhez és a kettészakított Bejrút újraegyesítéséhez. Rasid Karami miniszterelnök nyilvánosan is közölte, hogy a szombati kormányülést követően várhatóan közzéteszik a régóta vajúdó katonai és biztonsági intézkedéseket. A korábban borúlátó Nabih Berri kijelentette: először érzi úgy, hogy megkezdődött a visszaszámlálás a polgárháborús válság rendezéséhez.

Eközben, egy nappal az első közös amerikai-izraeli haditengerészeti gyakorlatok után, az izraeli megszálló csapatok nagyszabású szárazföldi hadgyakorlatot tartottak a kelet-libanoni Bekaa-völgyben harckocsizó és gyalogsági egységek, valamint tüzérségi ütegek részvételével. Helyszíni tudósítások szerint a tel-avivi hadvezetés nagyszámú légvédelmi rakétát telepített a „robbanékonynak” minősített szíriai-izraeli frontvonal mögött elterülő övezetben.

Hazaindult Párizsból az a négy iráni állampolgár, akik az iráni légierő egy hete eltérített Fokker-27 típusú repülőgépén túszként kerültek kedden a dél-franciaországi Nizza repülőterére. A négy iráni nem kívánt politikai menedékjogot kérni, és kijelentette, hogy vissza akar térni hazájába. Reggel Párizsba repültek, és onnan az esti órákban az iráni légitársaság menetrendszerű gépén hazaindultak. A Fokker-27 visszaszolgáltatásáról nincs hír. Bizonytalan még a négy gépeltérítő katonatiszt sorsa is. Mint jelentettük, politikai menedékjogot kértek a francia kormánytól, az azonban vonakodik megadni azt. Teherán erélyesen kéri kiadatásukat.

Az indiai hatóságok az amritszári Aranytemplom, illetve a pakisztáni-indiai határhoz közeli Muksztar városában lévő szent sír kivételével megnyitották a hívők előtt a szikhek valamennyi kegyhelyét. Indiai illetékesek szerint csütörtöktől Pandzsáb állam tizenkét körzetéből tízben megindultak a menetrendszerű autóbuszjáratok, amelyek azonban csak napközben közlekednek. Pénteken helyreállt a belföldi repülőgép-közlekedés is Amritszár felé. A hatóságok közben tovább folytatják a szikh szélsőséges csoportok felszámolását célzó tisztogató akcióikat, és az amritszári Aranytemplom átkutatását. Indira Gandhi miniszterelnök egy brit televíziós társaságnak adott nyilatkozatában ismételten hangsúlyozta: az indiai hadsereg akciója nem a szikhek, illetve vallásuk, hanem az ott rejtőzködő szélsőséges terrorcsoport ellen irányult. Ismét zavargások voltak Bombayben - jelentette az UNI indiai hírügynökség. A rendőrség könnyfakasztó gránáttal fékezte meg az összecsapásokat, ennek során egy eimer életét vesztette, tizennyolcán pedig megsebesültek, öt tüntetőt őrizetbe vettek.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_indiai_szikhek.jpgA kijárási tilalom feloldása után fűtőolajért gyülekeznek a pandzsábi Ludhiana szikh lakosai

június 23.

Záróeseményéhez érkezett szombaton az a háromnapos program, amelynek során Helmut Kohl, a Német Szövetségi Köztársaság szövetségi kancellárja hivatalos látogatást tett Magyarországon. Délelőtt Hajdú-Bihar megyében vendégeskedett a kormányfő, feleségével és NSZK-beli több más személyiséggel együtt. A vidéki látogatásra a vendégeket elkísérte Marjai József, a Minisztertanács elnökhelyettese, Nagy János külügyi államtitkár, Esztergályos Ferenc külügyminiszter-helyettes és Kővári Péter, hazánk bonni nagykövete is.

A program a reggeli órákban a megyeszékhely, Debrecen régi és újabb nevezetességeinek megtekintésével kezdődött. A szövetségi kancellár a városnézés során - Sikula György, az MSZMP Hajdú-Bihar megyei Bizottságának első titkára és Szabó Imre megyei tanácselnök kalauzolásával - felkereste a történelmi múltú Nagytemplomot, az oratóriumot, majd betért az egyik üzletközpontba. Benyomásairól elismerőleg nyilatkozott. mert - mint mondta -, alkalma nyílott megcsodálni a régmúlt és a legújabb kori történelem emlékhelyeit, valamint közeli személyes tapasztalatokat szerezni a debreceni emberek életéről.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_helmut_kohl_debrecen_abc.jpgHelmuth Kohl Debrecenben egy ABC-áruházba is ellátogatott

Miután elköszönt az NSZK kancellárja a debreceni program házigazdáitól a Református Kollégium oratóriumában - köztük dr. Bariba Tibor püspöktől, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának elnökétől, a Magyarországi Egyházak ökumenikus Tanácsa elnökétől -, a Hortobágy volt a látogatás következő állomása. Itt Polgár Sándor, a Hortobágyi Állami Gazdaság igazgatója fogadta Helmut Kohlt, akinek a mátai lovaspályán látványos lovasprogram során bemutatták a messzi földön híres magyar lovak legjobbjait, majd a ménest és a szürkegulyát.

Ezután a vendégek Nádudvarra látogattak. A Vörös Csillag Termelőszövetkezetben Szabó István elnök volt a házigazda. A közös gazdaság nemrégiben épült új művelődési központjában tartott tájékoztatója után a vendégek megtekintették a gazdaság egyik üzemegységét és egy tsz-tag háztáji gazdaságát. A tsz-látogatást követően a kabai vasútállomásról indult vissza Budapestre a különvonat a vendégekkel, miután szívélyesen elköszöntek tőlük a megyei vezetők. Délután érkezett Helmut Kohl a Keleti pályaudvarra, majd - kíséretével együtt - a Ferihegyi repülőtérre.

Az ünnepélyes búcsúztatásra megjelent Lázár György, a Minisztertanács elnöke, felesége és Marjai József, Várkonyi Péter külügyminiszter, továbbá a politikai és a gazdasági élet több más vezető személyisége. A magyar és az NSZK-beli vezetők ezután elköszöntek egymástól. A különgépnél úttörők virágcsokrokat nyújtottak át a szövetségi kancellárnak és feleségének. Lázár György és Helmut Kohl még néhány szíves szót váltva, kézfogással búcsúzott egymástól.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_helmut_kohl_lazar_gyorgy_ferihegy.jpgHelmut Kohl és Lázár György búcsúkézfogása

A nyugatnémet tömegtájékoztatási eszközök szombaton részletesen beszámoltak Kohl kancellár magyarországi látogatásáról. A két országos tv-állomás, az ARD és a ZDF péntek délutántól kezdve valamennyi híradóműsorában filmjelentést adott Kohl programjáról. A ZDF esti híradója a Kádár-Kohl találkozóról beszámolva kiemelte, hogy azon a felek a kelet-nyugati viszony megvitatása mellett eszmecserét folytattak az NSZK és Magyarország gazdasági kapcsolatairól is. Szombaton az országos napilapok közül három újság első oldalas tudósítást közölt Kohl pénteki programjáról. (A Frankfurter Allgemeine Zeitung és a Frankfurter Rundschau a nyomdaipari sztrájk miatt szombaton nem jelent meg.) A bonni General-Anzeiger jelentése kiemelte, hogy Kohl „konstruktívnak és nyíltnak” nevezte Kádár Jánossal folytatott eszmecseréjét, s Kádár János elfogadta a kancellár bonni látogatásra szóló meghívását.

A Süddeutsche Zeitung Kohl és Kádár szívélyes légkörű megbeszélése cím alatt számolt be a két vezető politikus találkozójáról. A tudósító idézte a bonni kancellárnak azt a kijelentését, miszerint jó kiindulási alap az a stockholmi értekezleten tett magyar nyilatkozat, hogy Magyarország minden lehetőséget ki akar használni a különböző társadalmi rendszerű országok közötti együttműködésre. A Die Welt a pénteki tárgyalásokról beszámolva azt hangsúlyozta, hogy Bonn és Budapest egyaránt kész bővíteni a kétoldalú gazdasági kapcsolatokat.

Idei második kommunista műszakjukat tartották meg szombaton a Hajdú megyei Állami Építőipari Vállalat dolgozói. Kétezer ember dolgozott ezen a napon a különböző munkahelyeken. A műszak béréből gyermekintézményeket, sokgyermekes családokat támogatnak. Kommunista műszakban dolgozott szombaton az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Vállalat salgótarjáni üzemigazgatóságának háromszáz dolgozója. A hálózatszerelők Kisterenye, Jobbágyi, Nógrádkövesd, Balassagyarmat, Szécsény, Karancskeszi és Salgótarján területén kábeleket fektettek le, új fogyasztókat kapcsoltak be, tereprendezésben vettek részt. A kommunista műszak bérét a vállalat nyugdíjasainak segélyezésére, és más szociális, kulturális célokra költik.

Francois Mitterrand francia köztársasági elnök szombaton Moszkvából Volgográdba utazott. Elutazása előtt a Nagy Kreml-palota előtti téren ünnepélyes keretek között búcsúztatta a magas rangú vendéget Konsztantyin Csernyenko, az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke. 

Ünnepélyes keretek között a legmagasabb francia érdemrenddel, a Becsületrenddel tüntette ki Volgográdot Francois Mitterrand, aki rövid beszédében hangsúlyozta, hogy a több mint negyven évvel ezelőtt lezajlott sztálingrádi ütközet eldöntötte a világ sorsát, s meghatározó volt a második világháború kimenetele szempontjából. A sztálingrádi ütközettel végleg szertefoszlott a hitleri Németország legyőzhetetlenségét hirdető mítosz. Napjaink problémáira áttérve az elnök aláhúzta, hogy a béke megszilárdítása érdekében az erőfeszítések egyesítésére van szükség. Ebben nagy szerepet kell játszaniuk az államok közötti baráti kapcsolatoknak, egyebek között a szovjet és francia népet összekötő, sok évszázados múltra visszatekintő baráti szálaknak. Országa politikáját Mitterrand úgy jellemezte, hogy annak legfőbb eleme a szabadság állandó védelme.

A volgográdiak nevében Vlagyimir Atopov, a városi tanács vb elnöke mondott köszönő szavakat a magas kitüntetésért, megállapítva, hogy abban az egész szovjet nép hősiességének elismerése jut kifejezésre. Az ünnepség után a francia elnök megtekintette a monumentális hősi emlékművet, és lerótta kegyeletét a sztálingrádi ütközetben elesettek emléke előtt. Este Francois Mitterrand és kísérete Volgográdból repülőgépen hazautazott Párizsba.

A lengyel fővárosba érkezett az a nicaraguai párt- és kormányküldöttség, amely körutat tesz az európai szocialista országokban. A delegációt Daniel Ortega, a Sandinista Nemzeti Felszabadítási Front vezetőségének tagja, a kormányzó tanács koordinátora vezeti. Ortega megbeszéléseket folytatott vendéglátójával, Wojciech Jaruzelski hadseregtábornokkal, s szombaton megkezdődtek a lengyel-nicaraguai tárgyalások három bizottságban.

Átfogó biztonsági intézkedésekről, új védelmi törvény életbe léptetéséről, a hadsereg irányítására hivatott katonai tanács felállításáról és egy állambiztonsági testület létrehozásáról határozott rendkívüli ülésén a libanoni nemzeti egységkormány - jelentette be Rasid Karami miniszterelnök. A kormány a maronita keresztény Michel Aun tábornokot, a Szuk el-Garbot védő nyolcadik dandár eddigi parancsnokát állította a lemondott Ibrahim Tannusz hadseregparancsnok helyére. Az új vezérkari főnök a drúz Nadim el-Hakim tábornok lett. Az újonnan szervezett állambiztonsági igazgatóság vezetésével egy síita politikust bíztak meg.

Szombaton nyilvánosságra került jelentések szerint az elnök tanácsadói között a napokban kiéleződtek a viták a legutóbbi szovjet kezdeményezésre való válaszadás ügyében: a viták előterében az SZKP KB főtitkárának ama indítványa áll, amely az űrfegyvereknek az arzenálokból való kiiktatására irányul. A Pentagon magas rangú képviselői - egybehangzó jelentések szerint - arra az álláspontra helyezkedtek, hogy minden körülmények közt és bármiféle diplomáciai korlátozás nélkül kívánják folytatni űrfegyver kísérleteiket. Ugyanakkor az elnök bizonyos politikai tanácsadói felhívták Ronald Reagan figyelmét: a választási évben a közvéleményt fokozott mértékben nyugtalanítja az, hogy a szovjet-amerikai kapcsolatok semmilyen területén nem mutatkozik előrehaladás. E tanácsadók szerint Washington nem engedheti meg magának a merev elutasító válaszadást.

A Reagan-kormányzat még nem alakított ki egységes álláspontot e kérdésben. Hétvégi sajtónyilatkozatában azonban az elnök kijelentette: egyáltalán nem ért egyet azzal a véleménnyel, amely szerint a katonai konfrontáció elkerülhetetlen lenne. (Az elnökhöz azzal kapcsolatban intéztek kérdést, hogy egy katonai tanácskozáson Bemard Trainor tábornok megállapította: még a jelen nemzedék időszakában amerikai-szovjet katonai konfliktusra kell felkészülni.) „Abból indulok ki, hogy a háború nem szükségszerű” - jelentette ki az elnök, majd hozzátette: jelenleg az amerikai és a szovjet katonai erő „csaknem kielégítő mértékben egyenlő”.

június 24.

Bonnban a nyugatnémet békemozgalom képviselői nyilvánosságra hozták a június 17-én rendezett Európa-parlamenti választásokkal egy időben tartott népszavazás eredményét. Az arról tanúskodik, hogy a megkérdezettek túlnyomó többsége, 87 százaléka az amerikai rakéták telepítése ellen foglal állást. Jo Leinen, a mozgalom képviselője, sajtókonferenciáján elmondotta, hogy a hatóságok ellenállása, sőt a különböző tartományokban - köztük a szociáldemokraták által kormányzott tartományokban - életbe léptetett tiltó rendelkezések ellenére is ezer szavazóhelyiség előtt végeztek népszavazás jellegű felmérést. Ez mintegy egyharmada az összes szavazóhelyiségnek. A diszkriminációk ellenére is 5,2 millió állampolgár vállalta, hogy véleményt nyilvánít, s annak aláírásával és címének közlésével adott nyomatékot.

Az 5,2 millió 87 százaléka tiltakozott a rakéták telepítése ellen, s csupán 10 százalék foglalt mellette állást, ami a békemozgalom értékelése és az egész lakosságra való kivetítése alapján azt jelenti, hogy „az NSZK lakosságának nagyobbik része elutasítja a rakéták telepítését”. Alighanem tisztában van ezzel a kormány is, azért nem tette lehetővé, hogy a népszavazást hatósági támogatással, a szavazóhelyiségek előtt végezhessék el. A békemozgalom aktivistái a kancellári hivatal képviselőit tájékoztatták a felmérés eredményéről, s egyúttal levélben kérték fel a kancellárt, tegye meg a szükséges lépéseket a rakéták további telepítésének a megakadályozására, s lépjen fel kezdeményezőleg nemzetközi szinten a rakétastop és a már telepített rakéták leszerelése érdekében.

Párizsban nagyszabású tüntetés zajlott le, amelyet az iskolatörvény elleni tiltakozás jelszavával rendeztek, de amely tulajdonképpen politikai jellegű volt, és arra irányult, hogy a jobboldali ellenzék megmutassa: milyen tömegeket tud mozgósítani a kormány ellen. A tüntetést alaposan előkészítették. Már a reggeli óráktól kezdve egymás után érkeztek a különvonatok és az autóbuszok az ország minden részéből a fővárosba. A felvonulók a pályaudvarokról a kijelölt útvonalakon át vonultak a Bastille tér felé. Bár a tüntetés szervezői annak „politikamentességét” hangsúlyozták, a felvonulók soraiban ott voltak az ellenzéki pártok vezetői és alvezérei, megjelent a jobboldal teljes vezérkara, s külön menetet alkotott a felvonulásban a szélsőjobboldali Nemzeti Front. A katolikus püspöki kar háromtagú delegációja reggel „szolidaritási üzenetet” tolmácsolt a tüntetés részvevőinek, de a püspökök nem vettek részt a felvonulásban.

A tüntetés után, a késő esti órákban incidenseket provokáltak ki különböző szélsőjobboldali csoportok előbb a Champs-Élysées-n, majd a Latin-negyedben. A Champs-Élysées-n a rendőrség gyorsan helyreállította a rendet, a Latin-negyedben azonban a hajnali órákig folytatódtak az összecsapások a rendőrök és a szélsőjobboldali suhancok között, akik barikádokat emeltek, majd meggyújtották őket, és kőzáport zúdítottak a rendőrökre. A vasárnapi felvonuláson a rendőrség szerint 850 000 ember vett részt, a rendezők szerint csaknem kétmillió.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_francia_szelsojobb.jpgSzélsőjobboldali fiatalok gépkocsit rongálnak meg a Latin-negyedben

A „Libanoni Erők” néven ismert egyesített jobboldali milíciák szóvivője kategorikusan elvetette a nemzeti egységkormány biztonsági tervét, amely előirányozza a polgárháborús demarkációs vonalak felszámolását. Nem ürítjük ki elfoglalt állásainkat - fenyegetőzött Naum Farah, majd síkraszállt a közbiztonság „decentralizálásáért”, a különböző körzeteket ellenőrző pártmilíciák legalizálásáért. A „Libanoni Erők” bevallott célja a nemzeti egységkormány megbuktatása. Szóvivőjük szerint Pierre Dzsemajel falangista és Camille Samun liberális pártvezér abban a meggyőződésben lépett be a kormányba, hogy ily módon elfogadható megoldást érhetnek el.

Súlyos fegyveres konfliktus színhelye volt az észak-libanoni Badavi palesztin menekülttábor, ahol az EI-Fatah palesztin szervezet lázadó szárnyának két csoportja, Abu Szaleh és Abu Musza hívei csaptak össze egymással. Rendőrségi források szerint hét volt a halottak és 11 a sebesültek száma. A Népi Front-Főparancsnokság nevű szervezet beavatkozott a harcok megfékezése végett.

George Shultz, az Egyesült Államok külügyminisztere vasárnap este a terrorizmus kérdésével foglalkozó nemzetközi konferencián - a terrorista szervezeteket és a nemzeti felszabadító mozgalmakat együtt emlegetve - élesen támadta a Szovjetuniót. Shultz az antikommunista propaganda ismert állításait megismételve kijelentette, hogy a Szovjetunió célja „gyengíteni a liberális demokráciát és aláásni a nemzetközi stabilitást”. „A Szovjetunió és a tőle függő államok - állította továbbá - pénzügyi, ellátási és kiképzési segítséget adnak a terroristáknak világszerte.” A beszéd befejező részében Shultz kijelentette, hogy az Egyesült Államok fenntartja magának a jogot a nicaraguai „kontrák” és az afganisztáni lázadók támogatására, mivel az Egyesült Államok védencei - úgymond - szabadságharcosok.

június 25.

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának meghívására munkalátogatásra nicaraguai küldöttség érkezett hazánkba, Daniel Ortega, a Sandinista Nemzeti Felszabadítási Front (FSLN) országos vezetőségének tagja, a Nemzeti Újjáépítés Kormánya Kormányzó Tanácsának koordinátora vezetésével. A küldöttség tagjai Henry Ruiz, az FSLN országos vezetőségének tagja, tervezési miniszter, Miguel D’Escoto külügyminiszter és Julio Lopez, az FSLN nemzetközi osztályának vezetője. A delegációt a Ferihegyi repülőtéren Szűrös Mátyás, az MSZMP Központi Bizottságának titkára fogadta. Jelen volt Éva Conrado Flores, Nicaragua budapesti nagykövete.

Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára délben a Központi Bizottság székházában fogadta a Daniel Ortega vezette küldöttséget. A megbeszélésen jelen volt Faluvégi Lajos miniszterelnök-helyettes, az Országos Tervhivatal elnöke, Várkonyi Péter külügyminiszter - az MSZMP Központi Bizottságának tagjai - és Horn Gyula, az MSZMP KB külügyi osztályának vezetője. A szívélyes, baráti légkörű találkozón Kádár János és Daniel Ortega véleménycserét folytatott a kétoldalú kapcsolatokról és a nemzetközi élet időszerű kérdéseiről. Megállapították, hogy a Magyar Népköztársaság és a Nicaraguai Köztársaság kapcsolatai az élet minden területén sikeresen fejlődnek, és ebben meghatározó szerepe van az MSZMP és az FSLN együttműködésének. Kifejezték készségüket a két ország közötti politikai, gazdasági együttműködés továbbfejlesztésére.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_daniel_ortega_kadar_janos.jpgDaniel Ortega és Kádár János az MSZMP KB székházában

A megbeszélés során megerősítették, hogy a Magyar Népköztársaság támogatja a nicaraguai hazafiak harcát, és szolidáris azzal a küzdelemmel, amelyet Nicaragua folytat nemzeti függetlenségének megvédéséért, területi integritásáért, a nép társadalmi felemelkedéséért. Elítélték a szélsőséges imperialista köröknek a Nicaragua belügyeibe való beavatkozásra tett kísérleteit és az ország ellen irányuló agressziós cselekményeket. Az MSZMP Központi Bizottságának első titkára nagyra értékelte a nicaraguai vezetésnek a térség konfliktusai békés rendezése érdekében tett erőfeszítéseit.

Délelőtt Faluvégi Lajos, Várkonyi Péter és Horn Gyula megbeszélést folytatott a nicaraguai delegáció tagjaival a pártközi és államközi, valamint a gazdasági kapcsolatok továbbfejlesztéséről.

Magyarországi látogatása előtt Daniel Ortega a hét végén Varsóban tárgyalt. Wojciech Jaruzelskivel, a LEMP KB első titkárával, a lengyel kormány elnökével folytatott tanácskozásán a két vezető pozitívan értékelte a kétoldalú kapcsolatok helyzetét, és további bővítésük mellett foglalt állást. Jaruzelski tolmácsolta a lengyel nép szolidaritását a nicaraguai néppel, amely hazája és a forradalmi vívmányok védelméért harcol. A LEMP KB első titkára Lengyelország támogatásáról biztosította azokat az erőfeszítéseket, amelyeket Nicaragua a nemzetközi fórumokon a közép-amerikai béke megőrzése érdekében fejt ki.

Sok ezer ember, a művészetet és a zenét szeretők hatalmas tábora kísérte mély részvéttel utolsó útjára a Farkasréti temetőben Ferencsik Jánost. A temetésen megjelent politikai, társadalmi és kulturális életünk több neves személyisége. Tóth Dezső művelődési miniszterhelyettes a kulturális kormányzat nevében vett végső búcsút a XX. századi magyar zene kiemelkedő személyiségétől, a nagy karmestertől. Az Operaház, a magyar zenei társadalom és a zenei intézmények nevében Mihály András, a Magyar Állami Operaház igazgatója búcsúzott Ferencsik Jánostól.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_ferencsik_janos_temetes.jpgA Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra Ferencsik János kétszeres Kossuth-díjas kiváló művészt, a Magyar Állami Operaház és a Magyar Állami Hangversenyzenekar főzeneigazgatóját

A búcsúbeszédek után a gyászolók a díszsírhelyre kísérték a koporsót. A gyászszertartás során az Operaház férfikara és zenekara, a Magyar Állami Hangversenyzenekar, az Operaház női kara és a Magyar Rádió Énekkara egy-egy Mozart-, Beethoven-, Bach- és Kodály-művel búcsúzott a nagy karmestertől. A sírt elborították a kegyelet és a tisztelet virágai, köztük a párt Központi Bizottságának és a kormánynak a koszorúi.

Megkezdődött Veszprémben a XIV. tv-találkozó, amelyet a Dimitrov Művelődési Központban nyitottak meg. A találkozón öt napon át 22 televíziós produkciót mutatnak be; közülük 11 a drámai és ugyancsak 11 a zenés, kategóriába tartozik. Hét produkciónak a veszprémi tv-találkozón lesz a bemutatója. A díjak odaítéléséről hivatásos és társadalmi zsűri dönt.

A tűzszünet szakadatlan megsértése és a jobboldali milíciák elutasító magatartása kérdésessé teszi az eddigi legkomolyabb libanoni rendezési kísérlet sikerét, noha a tíz éve polgárháborús válságban élő ország közvéleménye megelégedéssel fogadta a hadsereg átszervezéséről, a kettészakított Bejrút újraegyesítéséről, az illegális fegyveres erők felszámolásáról és a nehézfegyverek összegyűjtéséről hozott kormányhatározatot.

Beiktatták tisztségébe Michel Aoun tábornokot, a libanoni hadsereg új főparancsnokát, aki a hattagú, három keresztény és három mohamedán tisztből álló katonai tanács elnökeként haladéktalanul hozzáfogott a kormány által jóváhagyott átfogó biztonsági intézkedések előkészítéséhez.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_libanon_dzsemajel_karami_aoun.jpgDzsemajel elnök és Karami kormányfő (középen) az ünnepségen, amelyen átadták a libanoni fegyveres erők főparancsnokságát Micbel Aoun tábornoknak (jobb szélen)

A libanoni Amal mozgalom milicistái fegyveres rajtaütéssel kiszabadították a Nyugat-Bejrútban szombaton elrabolt líbiai diplomatát és testőreit. Mohamed Maghrebit egy bejrúti lakásban tartotta fogva a „Musza Szadr-brigádok” elnevezésű síita csoport. A diplomatát a szíriai ellenőrzés alatt álló Bekaa-völgybe kísérték, ahonnan továbbutazott Damaszkuszba.

Este ismét megnyílt a zarándokok előtt a szikhek szent helye, az amritszári Aranytemplom - közölte a PTI indiai hírügynökség. Mint arról beszámoltunk, az indiai katonaság június 6-án behatolt az épülettömbbe, és felszámolta a szikh terroristák ott berendezett „főhadiszállását”. Nyugati hírügynökségek jelentették, hogy újra fellángolt a hindu-muzulmán ellentét a nyolcmilliós Bombayben. A nyugatnémet hírügynökség jelentése szerint Bombayben a hadsereg megszállva tartja a város stratégiailag fontos pontjait, és bevonult a város nyomornegyedébe - a régebbi összecsapások színhelyére. A hatóságok több személyt letartóztattak.

A floridai Cape Canaveral űrrepülőtérről délután kellett volna útnak indítani a harmadik amerikai űrrepülőgépet. A startot azonban az egyik fedélzeti számítógép hibája miatt elhalasztották.

június 26.

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága Kádár Jánosnak, a Központi Bizottság első titkárának elnökletével ülést tartott. A Központi Bizottság - a Politikai Bizottság javaslatára - megvitatta és elfogadta az időszerű nemzetközi és gazdasági kérdésekről szóló előterjesztéseket. Az ülésen a Központi Bizottság tagjain kívül részt vettek a Központi Ellenőrző Bizottság tagjai, a Központi Bizottság osztályvezetői, a megyei és a megyei jogú pártbizottságok első titkárai, a budapesti pártbizottság titkárai, a Szakszervezetek Országos Tanácsának titkárai, a Minisztertanács tagjai, az országos főhatóságok vezetői, a központi sajtó képviselői. A Központi Bizottság tisztelettel adózott a közelmúltban elhunyt Enrico Berlinguer elvtárs, az Olasz Kommunista Párt főtitkára, az olasz és a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom kiemelkedő személyisége emlékének. A Központi Bizottság meghallgatta és elfogadta Szűrös Mátyás elvtársnak, a Központi Bizottság titkárának tájékoztatóját az időszerű nemzetközi kérdésekről, illetve Havasi Ferenc elvtársnak, a Politikai Bizottság tagjának, a Központi Bizottság titkárának jelentését a KGST felső szintű értekezletéről, valamint a népgazdaság ez évi fejlődésének tapasztalatairól. A Központi Bizottság Kádár János elvtárs előterjesztésében elfogadta a Politikai Bizottság javaslatát, és elhatározta a Magyar Szocialista Munkáspárt XIII. kongresszusának összehívását.

Daniel Ortega, a Nicaraguai Sandinista Nemzeti Felszabadítási Front (FSLN) országos vezetőségének tagja, a Nemzeti Újjáépítés Kormánya Kormányzó Tanácsának koordinátora, aki küldöttség élén az MSZMP Központi Bizottságának meghívására munkalátogatást tett Magyarországon, elutazott hazánkból. A delegációt, amelynek tagja volt Henry Ruiz, az FSLN országos vezetőségének tagja, tervezési miniszter, Miguel D’Escoto külügyminiszter és Julio Loyez, az FSLN nemzetközi osztályának vezetője, a Ferihegyi repülőtéren Szűrös Mátyás, az MSZMP KB titkára búcsúztatta.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_daniel_ortega_szuros_matyas.jpgDaniel Ortegát Szűrös Mátyás búcsúztatja a Ferihegyi repülőtéren

Daniel Ortega küldöttség élén munkalátogatásra Bukarestbe érkezett. A nicaraguai küldöttséget a Román Kommunista Párt KB hívta meg.

Konsztantyin Csernyenko, az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke Moszkvában találkozott Kaysone Phomvihane-nal, a Laoszi Népi Forradalmi Párt Központi Bizottságának főtitkárával, a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság miniszterelnökével. A találkozón a felek elégedetten állapították meg, hogy szélesebbé és elmélyültebbé váltak az SZKP és az LNFP, a Szovjetunió és Laosz közötti kapcsolatok, és kijelentették, hogy mindkét részről tovább akarják fejleszteni, hatékonyabbá akarják tenni ezt az együttműködést.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_csernyenko_phomvihane.jpgCsernyenko és Phomvihane a tárgyalóasztalnál

Nemzetközi kérdésekről szólva Konsztantyin Csernyenko és Kaysone Phomvihane különösen nagy figyelmet szentelt az ázsiai s azon belül a délkelet-ázsiai helyzetnek. Nyugtalanítónak nevezték az Egyesült Államoknak és szövetségeseinek azt a törekvését, hogy erősítsék Ázsia militarizálódását, és felszítsák a térségben a politikai és katonai konfrontáció tűzfészkeit. Határozottan elítélték a kínai hatóságok Vietnam, Laosz és Kambodzsa elleni ellenséges tevékenységét s a reakciós thaiföldi körök nemrég Laosz ellen végrehajtott fegyveres provokációit. Hangsúlyozták, hogy Ázsiában még nagyobb erőfeszítéseket kell tenni a béke és a biztonság megszilárdítása érdekében. Ezt segítené elő - mutattak rá -, ha a gyakorlatban alkalmaznák azokat az építő jellegű javaslatokat, amelyeket a Szovjetunió, a Mongol Népköztársaság és a három indokínai állam tett a térség helyzetének normalizálása érdekében.

Az Olasz Kommunista Párt Központi Bizottsága és központi ellenőrző bizottsága délután megtartott ülésén Alessandro Nattát, a központi ellenőrző bizottság eddigi elnökét választotta meg a párt főtitkárává a múlt héten elhunyt Enrico Berlinguer helyett. Az ülésen Ugo Pecchioli, a titkárság tagja terjesztette élő Natta jelölését az új tisztségre. Hangsúlyozta, hogy a javaslatot a párt vezető testületéinek tagjaival folytatott véleménycsere alapján alakították ki. s a vezetőség hétfő esti ülésén fogadták el. Ugo Pecchioli a javaslat indoklásában kiemelte Alessandro Natta politikai, kulturális és emberi értékeit. Rámutatott, hogy nemcsak a párttagok, hanem a pártonkívüliek körében is nagy megbecsülésnek örvend. Utalt arra, hogy az elmúlt évtizedekben pártmunkásként szoros kapcsolatban állt Palmiro Togliattival, Luigi Longóval és Enrico Berlinguerrel.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_alessandro_natta.jpgAlessandro Natta, az Olasz Kommunista Párt új főtitkára

Az amerikai atomtöltetű szárnyas rákéták kezelő személyzete Angliában megkezdte harmadik hadgyakorlatát. A Greenham Common-i támaszpontról hajnalban gördültek ki a szállító járművek, hogy elkerüljék a környéken létesített tábor lakóinak tiltakozását.

Az indiai kormány Új-Delhiben ismét megvitatta a Pandzsáb szövetségi államban kialakult helyzetet. Az ülést Indira Gandhi vezette. A miniszterelnök asszony ezt megelőzően egy tömeggyűlésen Uttar Prades államban felszólította honfitársait: segítsenek a pandzsábi sebek begyógyításában, és tegyenek meg mindent a belső békéért és az ország biztonságáért. Mint mondotta, Pandzsábban normalizálódik a helyzet, de a kormánynak gondoskodnia kell róla, hogy hasonló események ne ismétlődhessenek meg.

Az ismét megnyílt amritszári Aranytemplomot a hívők reggel hat és kilenc óra között kereshetik fel - jelentették be az indiai hatóságok. Már több mint tízezren látogatták a szertartásokat. Eközben elszigetelt terrorcselekményekről még érkeztek jelentések; négyen meghaltak, hárman megsebesültek. Az UNI indiai hírügynökség adatai szerint a kormányerők foglyul ejtettek harmincöt szikh szélsőségest. Ezzel 4275-re emelkedett a június 4-e óta letartóztatottak száma. A hadsereg parancsnoksága bejelentette, hogy a kihallgatások után hatszázkét személyt szabadon engedtek; közülük 178-an az amritszári Aranytemplom ostrománál adták meg magukat.

Irán megerősítette a vasárnap a Perzsa- (Arab-) öbölben végrehajtott iraki légitámadás hírét. Az iraki légierő a hétvégén haditengerészeti célpontok ellen intézett támadást. A támadásban az iráni Harg-szigeti kikötő közelében találat ért egy görög olajszállító hajót is. Az IRNA iráni hírügynökség jelentése szerint Irak - megsértve a két ország között két hete életbe lépett részleges tűzszüneti megállapodást - bombázta Abadan városát. Teherán azonban tagadta, hogy az iráni hadsereg a frontvonal déli szakaszán Bászra iraki várost nehéztüzérséggel lőtte. Olajipari források értesülése szerint Irán fejleszteni kívánja az öbölben dúló harcoktól viszonylag távol eső egyik olajkikötőjét. Teherán két japán céget kért fel két olajtartály építésére a Hormuzi-szorosnál fekvő Lavan szigeten. Irak teljes blokád alá helyezte a Harg-szigeten fekvő legfontosabb iráni olajkikötőt, és már többször figyelmeztetett, hogy nagyobb iráni offenzíva esetén lerombolja a kikötőt.

Caspar Weinberger amerikai hadügyminiszter nyugati hírügynökségi újságíróknak adott nyilatkozatában ismét megerősítette: az Egyesült Államok kész segítséget nyújtani a Perzsa- (Arab-) öböl menti államoknak az olajlétesítményeik elleni iráni támadásokkal szemben. Weinberger szerint ez a segítség lehet hírszerzési jellegű is. Május végén Washington négyszáz Stinger típusú légvédelmi rakétát adott el Szaúd-Arábiának, és korábban AWACS típusú felderítő repülőgépeket is rendelkezésére bocsátott a vele baráti viszonyban álló arab olajtermelő országnak. Weinberger kijelentette, hogy nem számít a háború gyors befejeződésére.

Taktikai vereséget jelent a Reagan-kormány számára a nicaraguai ellenforradalmárok támogatására szánt 21 millió dolláros segély megtagadása a szenátusban. A testület 88:1 arányú szavazással kivette ezt az összeget az 1,1 milliárdos vegyes pénzügyi törvénytervezetből, és ezzel egy időre pontot tett az ügyre. A szavazási arány világosan megmutatta: a kormányzat nem remélheti, hogy a pénzösszeget a törvényhozás nyári szünete előtt megkapja.

A mexikói Manzanillos üdülőhelyen amerikai-nicaraguai tárgyalások kezdődtek a két ország közötti problémák megvitatása céljából. A találkozón nicaraguai részről Victor Hugo, Tinoco külügyminiszter-helyettes, amerikai részről pedig Harry Shlaudeman, a kormány közép-amerikai különmegbízottja vett részt.

Kizárták az ARDE elnevezésű nicaraguai ellenforradalmi tömörülésből Eden Pastorát, a szervezet egyik alapító tagját. A korábban Zéró parancsnokként ismert partizánvezér, aki később az ellenforradalom oldalára állt, Alfonso Robelóval, a nicaraguai kormányzó tanács - külföldre távozott - volt tagjával együtt hozta létre az ARDE-t. A kizárást a Robelóhoz hű négy csoportosulás határozta el. Robelo a döntés pillanatában Washingtonban tartózkodott.

Huszonnégy órával azután, hogy a tervezett indítási időpont előtt néhány perccel egy számítógép hibája miatt egy nappal elhalasztották az új Discovery típusú űrrepülőgép első útját, újabb halasztásra került sor, ezúttal drámai körülmények között. Reggel, helyi idő szerint 8 óra 43 perckor, négy másodperccel az űrrepülőgép indításának pillanata előtt, amikor már automata vezérlésre tértek át, és már megkezdődött a főhajtóművek megindítása, egy fedélzeti számítógép stopparancsot adott. A stopparancs oka az volt, hogy a három folyékony hajtóanyagos fő rakétahajtómű egyikében a komputer egy alkatrész hibás voltát észlelte. A stopparancs kiadásának pillanatában a pillanatnyi időközökben egymás után induló három főhajtómű közül kettő már működött, a harmadik indítására még nem került sor. (Ha - egy-két másodperccel később - a magasba emelkedést segítő szilárd hajtóanyagos segédrakétákat is működésbe helyezték volna, akkor a leállítás már nem lett volna lehetséges.) A működő két főhajtómű leállításával egyidejűleg kisebb tűznyelvet és füstöt észleltek. Bár a túlmelegedés következtében keletkezett tüzet rövid idő alatt eloltották, a jelenlevők feszült pillanatokat éltek át, mivel a több millió liter folyékony hajtóanyag robbanásveszélyes. Mintegy 45 percig tartott, amíg a hat űrhajós - köztük a második amerikai női asztronauta, Judy Resnik - elhagyhatta a Discoveryt, és földre léphetett.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_discovery.jpgTűzoltófecskendővel oltják az egyik hajtóműben támadt tüzet

Az amerikai űrhatóság, a NASA képviselői a floridai űrrepülőtéren úgy nyilatkoztak, hogy az űrhajósokat nem fenyegette veszély, a biztonsági berendezések mintaszerűen működtek, megakadályozván egy fenyegető katasztrófát. A részletek vizsgálata folyik, az egyhetesre tervezett űrutazást egyelőre bizonytalan időre elhalasztották.

június 27.

A Hazafias Népfront Országos Tanácsának elnöksége Kállai Gyulának, a HNF elnökének elnökletével ülést tartott. Meghallgatta Lázár Györgynek, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának, a Minisztertanács elnökének tájékoztatóját az MSZMP Központi Bizottságának június 26-i üléséről. Az elnökség megvitatta, elfogadta és támogatta az MSZMP Központi Bizottságának ajánlásait személyi kérdésekben.

Az Elnöki Tanács ülést tartott, s a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának és a Hazafias Népfront Országos Tanácsa elnökségének javaslatára személyi kérdésekben határozott. Pullai Árpád közlekedési minisztert, nyugállományba vonulása miatt, érdemeinek elismerése mellett, tisztségéből felmentette; egyidejűleg Urbán Lajost, a Közlekedési Minisztérium eddigi államtitkárát közlekedési miniszterré megválasztotta. Dr. Ábrahám Kálmán építésügyi és városfejlesztési minisztert más megbízatása miatt e tisztségéből felmentette. Egyidejűleg Somogyi Lászlót építésügyi és városfejlesztési miniszterré megválasztotta. Az Elnöki Tanács nyugállományba vonulása miatt államtitkári tisztségéből felmentette dr. Csikós-Nagy Bélát és dr. Gonda Györgyöt, egyidejűleg dr. Ábrahám Kálmánt és dr. Szikszói Bélát államtitkárrá kinevezte. Az Elnöki Tanács nyugállományba vonulásuk alkalmából, több évtizedes eredményes munkásságuk elismeréséül dr. Csikós-Nagy Bélát a Magyar Népköztársaság zászlórendjével, dr. Gonda Györgyöt a Munka Vörös Zászló Érdemrendjével, Olajos Józsefet a Szocialista Magyarországért Érdemrenddel tüntette ki.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_urban_lajos_somogyi_laszlo.jpgA két új miniszter: Urbán Lajos és Somogyi László

Az Elnöki Tanács ülése után az Országház Nándorfehérvári termében Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke előtt Somogyi László és Urbán Lajos letette a hivatali esküt. Az eskütételen jelen volt Lázár György, a Minisztertanács elnöke, Havasi Ferenc, a Központi Bizottság titkára, a Politikai Bizottság tagjai és Kállai Gyula, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának elnöke.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_urban_lajos_somogyi_laszlo_losonczi_pal.jpgSomogyi László és Urbán Lajos leteszi az esküt Losonczi Pál előtt

Marjai József miniszterelnök-helyettes meghívására hivatalos baráti látogatásra Budapestre érkezett Peter Colotka, a CSKP KB Elnökségének tagja, a csehszlovák kormány elnökhelyettese, a Szlovák Szocialista Köztársaság kormányának elnöke. A Ferihegyi repülőtéren a vendéget Marjai József fogadta, majd a nap folyamán a Parlamentben megkezdődtek a tárgyalások. A megbeszéléseken egybehangzóan állapították meg, hogy a magyar-csehszlovák kapcsolatok az élet minden területén kiegyensúlyozottan fejlődnek. Erősödik a két ország népeinek barátsága. A gazdasági együttműködés bővül, eredményesen halad a márciusi kormányfői találkozón meghatározott feladatok végrehajtása. A tárgyalásokon áttekintették a közvetlen magyar-szlovák kapcsolatok alakulását, méltatták az elért eredményeket. Megállapították, hogy mely területeken vannak még kihasználatlan lehetőségek. Marjai József és Peter Colotka szívélyes légkörű, baráti megbeszélésén kifejezésre jutott a kölcsönös akarat a közös érdekű feladatok megoldásának előmozdítására.

Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke kétnapos látogatásra Zala megyébe érkezett. A megyehatáron Varga Gyula, a megyei pártbizottság első titkára és Újvári Sándor, a megyei tanács elnöke fogadta. Ezután a Minisztertanács elnöke Zalaegerszegen meghallgatta Varga Gyula tájékoztatóját Zala megye politikai, gazdasági és kulturális életéről, a lakosság élet- és munkakörülményeinek alakulásáról, majd a megyei vezetők társaságában városnézésre indult.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_lazar_gyorgy_zala_megye.jpgLázár György, a Minisztertanács elnöke Varga Gyula, megyei elsőtitkár tájékoztatóját hallgatja a megyei pártbizottság vb-termében

A gyors ütemben fejlődő települést dr. Kustos Lajos, a városi tanács elnöke mutatta be a megye és a város vendégének. Egyebek között elmondta: Zalaegerszeg lakóinak száma a felszabaduláskori 12 ezerről 60 ezer fölé emelkedett, s az egykori kisvárosnak már jelentős ipara van. 

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_lazar_gyorgy_zala_megye_2.jpgVárosnéző sétán a zalaegerszegi Dísz téren, dr. Kustos Lajos tanácselnök mutatja be a városközpont új épületeit, és ismerteti a további terveket

Lázár György megtekintette a Dísz tér környékén kialakulóban levő új városközpontot, az első évadját zárt Hevesi Sándor Színházat, majd a kertvárosi lakásépítkezéseket és a landorhegyi új városrészt. A Minisztertanács elnökének Zala megyei programja holnap folytatódik.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_lazar_gyorgy_zala_megye_3.jpgKedves jelenet a landorhegyi lakótelepen

Daniel Ortega Prágába érkezett. A nicaraguai vezetőt a repülőtéren Strougal kormányfő üdvözölte. Ortegát a prágai várban fogadta Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára, államfő, akinek a nicaraguai kormányzó tanács koordinátora hazájába szóló meghívást adott át.

A napról napra kiújuló fegyveres összecsapások ellenére bizakodó a hangulat a libanoni fővárosban. Az új keletű derűlátás alapja az, hogy a nemzeti egységkormányban képviselt jobboldali és ellenzéki erők egyaránt elfogadták a hadsereg átszervezéséről, a kettészakított Bejrút újraegyesítéséről hozott határozatokat. A három keresztény és három mohamedán főtisztből álló katonai tanács felállítása, a hadsereg új főparancsnokának kinevezése, egy síita vezetésű állambiztonsági testület létrehozása - általános megítélés szerint - megteremtette a gyakorlati feltételeket az átfogó biztonsági intézkedések végrehajtásához.

A Haladó Szocialista Párt és az Amal mozgalom után a jobboldali pártkoalíció, a Libanoni Front is jóváhagyta a nemzeti egységkormány határozatait. Feltűnést keltett, hogy Fadi Frem, az egyesített jobboldali milíciák parancsnoka, a Libanoni Front vezetőségének tagja távol maradt a keddi tanácskozásról. Frem viszont úgy nyilatkozott, hogy a parancsnoksága alatt álló „Libanoni Erők” még tanulmányozzák a kormány határozatait, nem jutottak végleges döntésre a rendezési tervet illetően. Az As Sark című bejrúti lap szerint Fadi Frem két lehetőség között választhat: vagy elfogadja a kormány határozatait; vagy kiválik a Falangista Pártból, amely a jobboldali milicisták 90 százalékát adja. Frem tagja a párt politikai bizottságának, és Pierre Dzsemajel pártelnök unokáját vette feleségül. Libanoni ellenzéki körökben egyrészt a jobboldali milíciákat, másrészt a lemondásra kényszerült hadseregparancsnok, Ibrahim Tannusz híveit vádolják a tűzszünet rendszeres megsértésével. A mérsékelt An Nahar úgy véli, hogy Izrael áll a katonai provokációk mögött.

Szíria és Izrael között fogolycserére került sor - jelentette a SANA szíriai hírügynökség. A közlemény szerint az erről szóló megállapodást a Nemzetközi Vöröskereszt közvetítésével, hónapok óta tartó tárgyalások eredményeként kötötték meg. Nyugati hírügynökségi jelentések szerint Szíria kilenc izraeli hadifoglyot, köztük három polgári személyt bocsátott szabadon 312 szíriai katona és polgári személy izraeli részről való szabadon engedése fejében. Szíria és Izrael között legutóbb - a negyedik arab-izraeli háborút követően - 1974-ben volt hadifogolycsere.

Reagan elnök a washingtoni Kennan Intézet szovjet-amerikai kapcsolatokkal foglalkozó tudományos konferenciájának részvevői előtt beszédet mondott e kapcsolatokról. Az elnök ismételten ráirányította a figyelmet azokra a területekre, ahol a két ország között párbeszéd folyik - elismerve egyszersmind, hogy a fegyverzetkorlátozás nem tartozik e területek közé. Reményét fejezte ki, hogy a tudományos, kulturális együttműködési kérdésékben, valamint a konzulátusok hálózatának bővítése terén előrehaladás lesz lehetséges a bilaterális kapcsolatokban. Közölte azt is, hogy Washington hajlandó lenne meghosszabbítani a most lejáró gazdasági, ipari és műszaki együttműködési megállapodást. Ugyanakkor Reagan elnök ezúttal is megismételte a kormányzat ismert vádjait, egyebek közt a Szovjetuniót kívánva felelőssé tenni azért, hogy a kapcsolatok döntő területein nincs előrehaladás.

A The New York Times az elnök beszédével kapcsolatban megállapítja: a kapcsolatok pozitív színben való feltüntetése és azok előmozdításának hangoztatott óhaja „választási meggondolásokkal” függ össze. Politikai megfigyelők rámutatnak, hogy a fegyverkezési hajsza megfékezését követő demokratapárt-kampány a választási harc előterébe helyezte a külpolitikai kérdéseket. Emellett, mint nyilvánosságra került, az utóbbi időben több nyugat-európai államférfi - köztük olyanok, akik a közelmúltban európai szocialista országokban jártak - mértéktartásra és új kezdeményezések mérlegelésére szólította fel Reagan elnököt.

Nem sikerült keresztülvinnie a washingtoni kormányzatnak a törvényhozáson azt a tervet, hogy 21 millió dolláros rendkívüli segélyt nyújtsanak a nicaraguai ellenforradalmároknak. A Fehér Ház terve az volt, hogy ezt az összeget „függelékként” csatolja olyan költségvetési póthitelhez, amelyet a két ház politikai okokból mindenképpen elfogad. A nicaraguai ellenforradalmárok támogatására szánt összeget előbb a szenátus törölte a tervezetből, utána pedig a demokrata többségű képviselőház is hasonló döntést hozott. A kormányzat kényszerűségből elfogadta ugyan a törvényhozási döntést, de Larry Speakes, a Fehér Ház szóvivője máris közölte, hogy „továbbra is keresik a lehetőséget a közép-amerikai segélyeknek a kongresszusban való keresztülvitelére.”

június 28.

Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára fogadta Jesus Montanét, a Kubai Kommunista Párt Politikai Bizottságának póttagját, a központi bizottság titkárát, aki küldöttség élén tartózkodik hazánkban. A szívélyes, elvtársi légkörű találkozón áttekintették a két párt közötti együttműködés néhány időszerű kérdését, véleményt cseréltek a nemzetközi helyzetről, különös tekintettel a karib-tengeri térségben, illetve az európai kontinensen tapasztalható fejleményekre. A találkozón jelen volt Szűrös Mátyás, az MSZMP Központi Bizottságának titkára, valamint Jorge Rodriguez Grillo, a kubai nagykövetség ideiglenes ügyvivője.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_jesus_montane_kadar_janos.jpgJesus Montané és Kádár János az MSZMP KB székházában

Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke folytatta kétnapos Zala megyei látogatását. Második napi programja a göcseji falumúzeum és az Országos Olajipari Múzeum megtekintésével kezdődött. Ezután felkereste a Zalaegerszegi Ruhagyárat.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_lazar_gyorgy_zala_megye_4.jpgA Zalaegerszegi Ruhagyárban a számítógéppel vezérelt szabászgépnél

Itt Basa Ferenc vezérigazgató számolt be a kormány elnökének a város iparosodásában úttörő szerepet betöltő 33 éves gyár munkájáról, dolgozóinak élet- és munkakörülményeiről. A férfi- és fiúfelsőruházati cikkeket előállító Zalaegerszegi Ruhagyár termékeinek 72 százalékát exportra készíti, 60 százalékát nyugat-európai és tengerentúli megrendelésekre. Tavaly a nehezebb körülmények ellenére harminc százalékkal növelték a tőkés exportjukat. Nincsenek értékesítési gondjaik, a piaci igények meghaladják a gyártási lehetőségeket. Lázár György megtekintette a gyár korszerű berendezéseit, többek között az elektronikus gyártás-előkészítő rendszer lézeres szériázógépét, valamint az automatikus készáru raktározást.

A Politikai Bizottság tagjának programja délután a Magyar Hűtőipar zalaegerszegi gyárában folytatódott. Farkas Sándor igazgató tájékoztatójában elmondta, hogy az üzemben az idén 12 ezer tonna mirelit árut készítenek. Termékeik - szemes csemegekukorica, málna, fekete szeder, piros- és feketeribiszke - felét külföldre, nyugat- és észak-európai országokba szállítják; az idén számottevően növelik exportjukat. A gyár munkájáról elhangzott beszámoló után következő üzemlátogatáson a kormány elnöke megtekintette a gyártási folyamatot, a beérkező nyersanyag útját a készáruig. Lázár György zalaegerszegi látogatása befejezéseként aktívaülésen találkozott a megye párt-, állami és társadalmi szerveinek és intézményeinek vezetőivel. A Minisztertanács elnöke időszerű politikai kérdésekről tájékoztatta a részvevőket.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_lazar_gyorgy_zala_megye_5.jpgA Magyar Hűtőipar zalaegerszegi gyárában lázár György emléksorokat ír a brigádnaplóba

Peter Colotka, a CSKP KB Elnökségének tagja, a csehszlovák kormány elnökhelyettese, a Szlovák Szocialista Köztársaság kormányának elnöke folytatta megbeszéléseit vendéglátójával, Marjai József miniszterelnök-helyettessel. Peter Colotkát fogadta Aczél György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára. A baráti eszmecserén részt vett Marjai József. Jelen volt Ondrej Durej, Csehszlovákia budapesti és Kovács Béla, hazánk prágai nagykövete. Peter Colotka a nap folyamán találkozott Hetényi István pénzügy-, Kapolyi László ipari és Váncsa Jenő mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszterrel, majd Salgótarjánba látogatott, ahol megtekintette a kohászati üzemek létesítményeit.

Szűrös Mátyás, az MSZMP Központi Bizottságának titkára az SZKP Központi Bizottságának meghívására a Szovjetunióba utazott. Kíséretében vannak Györke József és Kovács László, a Központi Bizottság külügyi osztályának helyettes vezetői. Búcsúztatásuknál a Ferihegyi repülőtéren jelen volt Ivan Aboimov, a Szovjetunió magyarországi nagykövetségének követ-tanácsosa.

Az SZKP Központi Bizottságának Politikai Bizottsága e heti ülésén megvitatta a Komszomol pártirányításának javításával összefüggő kérdéseket, és hangsúlyozta: nem szabad megbékélni a Komszomol tevékenységében mutatkozó hiányosságokkal. 

Meghallgatta a PB Pjotr Nyeporozsnyij energetikai és villamosítási miniszter, valamint Jefim Szlavszkij középgépipari miniszter beszámolóját az atomenergetika fejlődéséről, valamint az atomenergetikai gépipar tudományos és termelési potenciáljának helyzetéről. Felhívta az illetékes szervek figyelmét, hogy az e területen meglevő fogyatékosságokat mielőbb fel kell számolni. A testület jóváhagyta azokat a tárgyalásokat, amelyeket Konsztantyin Csernyenko folytatott Kaysone Phomvihanéval, Daniel Ortegával. A PB meghallgatta a Mitterrand francia államfő szovjetunióbeli tárgyalásairól szóló beszámolót; a látogatást nagy jelentőségű külpolitikai eseményként értékelje, eredményei hozzájárulnak a szovjet-francia külpolitikai együttműködés, továbbá a gazdasági kapcsolatok, a tudományos-műszaki és kulturális cserék fejlesztéséhez, ha mindkét fél erre fog törekedni.

A legfrissebb értesülések szerint 32 halottja és 40 sebesültje volt az éjszakai izraeli légi- és haditengerészeti támadásnak az észak-libanoni Tripoli közelében lévő szigeten és környékén. Az áldozatok zömmel libanoni halászok. A tel-avivi hivatalos bejelentéssel ellentétben nem a Palesztinai Felszabadítási Szervezet támaszpontját, hanem a libanoni Iszlám Egyesülési Mozgalom bázisát bombázták. Ez volt az első izraeli támadás Tripoli körzetében azóta, hogy Jasszer Arafat, a PFSZ vb elnöke, az El-Fatah vezetője a múlt év decemberében követőivel együtt eltávozott az ostromgyűrűbe zárt városból. Az Iszlám Egyesülési Mozgalom az El-Fatah ellenállási szervezet Arafat vezette szárnyát támogatta a lázadókkal szemben.

Libanon panaszt tett a Biztonsági Tanácsnál az izraeli támadás miatt. Az ország ENSZ-nagykövete felkérte a világszervezet főtitkárát, hogy tájékoztassa a BT tagjait a Tripoli közelében fekvő sziget ellen végrehajtott légi- és haditengerészeti támadásról. A BT tagjai egyidejűleg tájékoztatást kapnak Izraelnek a megszállt Dél-Libanonban foganatosított újabb elnyomó intézkedéseiről is.

Pandzsáb indiai államban letartóztatták a szikhek két vezetőjét. Udzsagar Szingh Sekhvant, az Akaii Dal párt jelenlegi elnökét, és Atma Szighet, az amritszári Aranytemplom igazgató testületének elnökét reggel amritszári otthonukból vitték el a hatóságok. A szikh vezetők letartóztatása összefüggésben áll egy péntekre Amritszárba tervezett titkos szikh összejövetellel. A találkozón a szikh vezetők az egész államra kiterjedő „ellenállási tervet” akartak előterjeszteni.

Irán beleegyezett, hogy állandóan Teheránban tartózkodjon az a négy ENSZ-szakértő, aki az Irak és Irán közötti részleges tűzszüneti megállapodás megtartását ellenőrzi. Irak már régebben engedélyezte a világszervezet szakértőinek bagdadi jelenlétét. A négy éve háborúban álló két ország és az ENSZ között létrejött megállapodás értelmében Teherán és Bagdad azonnal a szakértőkhöz fordulhat, ha a másik fél polgári célpontokat támad meg.

június 29.

Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Szakszervezetek Országos Tanácsának elnöke Fejér megyébe látogatott. Székesfehérvárott, a megyei pártbizottság épületében Takács Imre, a Fejér megyei pártbizottság első titkára és Závodi Imre, a megyei tanács elnöke fogadta, s Takács Imre tájékoztatta a megye társadalmi, gazdasági és kulturális helyzetéről. Gáspár Sándor ezután részt vett és felszólalt a megyei pártbizottság ülésén.

A megyei pártbizottsági ülés után a Politikai Bizottság tagja Szabadegyházára utazott; itt felkereste az 1981-ben átadott és 1983 óta már teljes kapacitással dolgozó izocukorgyárat. Ebben az üzemben kukoricából kitűnő minőségű folyékony cukrot és finomszeszt, valamint étkezési célra alkalmas nagy olajtartalmú kukoricacsírát és magas fehérjetartalmú takarmánycsírát állítanak elő. A SZOT elnökének Bende Pál, a vállalat igazgatója mutatta be az üzem termelő részlegeit.

Az alapkőletételt követő huszonkét hónap után Hévízen megnyílt az ország legújabb szállodája, a Hotel Aqua. A Dunántúl legkorszerűbb, mindenekelőtt a gyógyüdülést szolgáló létesítménye az osztrák hitelkonstrukció keretében 750 millió forint költséggel épült, s 231 szobájával 462 vendéget tud fogadni. Az ünnepélyes megnyitón részt vett dr. Juhár Zoltán belkereskedelmi miniszter, Kari Sekanina osztrák szövetségi építési miniszter, dr. Arthur Agstner, az Osztrák Köztársaság budapesti nagykövete, dr. Josef Staribacher nyugalmazott miniszter, aki annak idején részt vett az alapkőletételi ünnepségen.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_hevizi_hotel_aqua.jpgAz új szálló

Szűrös Mátyás, az MSZMP Központi Bizottságának titkára megbeszélést folytatott Borisz Ponomarjovval, az SZKP PB póttagjával, a KB titkárával és Konsztantyin Ruszakovval, a KB titkárával. A szívélyes, elvtársi légkörben lezajlott tárgyalásokon kicserélték véleményüket a nemzetközi élet, a kommunista és a munkásmozgalom időszerű kérdéseiről, az MSZMP és az SZKP együttműködésének elmélyítéséről. A megbeszéléseken részt vett Rajnai Sándor, hazánk moszkvai nagykövete is. Szűrös Mátyás este hazaérkezett Budapestre. Fogadtatásánál a Ferihegyi repülőtéren jelen volt Ivan Aboimov, a Szovjetunió magyarországi nagykövetségének követ-tanácsosa.

Erich Honecker, az NSZEP KB főtitkára, az NDK Államtanácsának elnöke Berlinben fogadta Dmitrij Usztyinov marsallt, az SZKP KB PB tagját, honvédelmi minisztert, aki a szovjet szárazföldi és haditengerészeti erők részvételével folyó törzsvezetési hadgyakorlat alkalmából tartózkodik az NDK-ban. A baráti légkörű találkozón véleményt cseréltek az európai biztonság és béke időszerű problémáiról, a szocialista közösség népei és hadseregei közötti testvéri barátság erősítéséről és védelmi képességük fokozásáról.

Olof Palme svéd miniszterelnök kétnapos látogatásra Stralsundba érkezett Erich Honeckernek, az NSZEP KB főtitkárának, az NDK államfőjének a meghívására. Palme délután vendéglátója kíséretében a kikötőváros nevezetességeivel ismerkedett. Este Erich Honecker vacsorát adott Olof Palme tiszteletére. A két politikus pohár-köszöntőjében síkraszállt a nemzetközi párbeszéd fenntartása és bővítése mellett. Az NDK-svéd felső szintű tárgyalások középpontjában, megfigyelők szerint, a béke és az enyhülés megőrzésének kérdései állnak majd.

A román nagy nemzetgyűlés elfogadta a lakosság tudományos táplálkozásáról szóló programot, amely - a hivatalos közlemény szerint - megfelelő tápértékű és kalóriatartalmú fogyasztási szerkezetet irányoz elő, összhangban a romániai fogyasztási szokásokkal, élet- és munkakörülményekkel. Eszerint ezentúl az ország minden lakosára napi átlagban 2800-3000 kalória élelmiszer jut. Az előterjesztés hangoztatta: teljesen alaptalan minden olyan külföldi állítás, hogy e program alapján Romániában a közélelmezés egységesítésére és a fejadagok megszabására törekszenek.

Kalózakciót hajtott végre az izraeli hadiflotta Libanon területi vizein - jelentette az Arab Libanon Hangja nevű, bejrúti nasszerista rádió. Az izraeli naszádok feltartóztatták, majd több mint hatvan utasával a fedélzetén a haifai kikötőbe kényszerítették az Alisur Blanco nevű panamai utasszállító hajót, amely a ciprusi Larnacából a nyugat-bejrúti ideiglenes kikötőbe tartott. A kalózakció feltételezett célja az utasok ellenőrzése, utasok elrablása volt. A szóban forgó hajó menetrendszerűen közlekedik Larnaca és Nyugat-Bejrút között.

A libanoni polgárháborús tűzszünetet megsértő jobboldali fegyveres erők tüzérségi tűz alá vették a nyugat-bejrúti tengerpartot és más lakónegyedeket.

június 30.

Befejeződött a XIV. veszprémi tv-találkozó. Az országszerte érdeklődéssel kísért esemény záróünnepségén megjelent Aczél György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára. Aczél György a nap folyamán találkozott és eszmecserét folytatott a tv vezetőivel is. A programban 22 televíziós filmet mutattak be. A záróünnepségen Berend T. Iván akadémikus, a zsűri elnöke ismertette a bíráló bizottság véleményét, s adta át a díjakat

Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára, Csehszlovákia köztársasági elnöke Prágában fogadta Dmitrij Usztyinov marsallt, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagját, a Szovjetunió honvédelmi miniszterét, aki a szovjet fegyveres erők szárazföldi és tengerészeti törzsvezetési gyakorlatának végrehajtása kapcsán érkezett Csehszlovákiába. A szívélyes és baráti találkozón a felek véleményt cserélték az európai béke és biztonság időszerű kérdéseiről, a szocialista országok hadseregei együttműködésének és védelmi képességének megszilárdításáról.

Véget ért az előző nap izraeli kalózakció áldozatául esett Alisur Blanco komphajó harmincórás kálváriája. Reggel az ideiglenes nyugat-bejrúti kikötőbe érkezett a ciprusi Larnaca és a libanoni főváros között közlekedő hajó, amelyet libanoni vizeken feltartóztattak és az izraeli Haifa kikötőjébe kényszerítettek az izraeli ágyúnaszádok. A hajó 65 utasából azonban csak 56 jutott el Nyugat-Bejrútba. Nyolc libanoni és egy szíriai állampolgárt önkényesen letartóztattak, és - vizsgálat céljából - visszatartottak az izraeli hatóságok. Az izraeli kalózakció indítéka valószínűleg az a falangista eredetű információ volt, hogy az 1982-es izraeli ostromot követően eltávozott palesztin harcosok tömegesen térnek vissza a február óta ellenzéki ellenőrzés alatt levő Nyugat-Bejrútba. Tel-Avivban mindeddig nem tettek közzé hivatalos jelentést az Alisur Blanco eltérítéséről.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_alisur_blanco.jpgEz a felvétel a haifai kikötőben készült az eltérített komphajóról

Hamenei iráni államfő kilátásba helyezte, hogy Irán támadásokat hajt végre iraki lakott területek ellen, „megtorlásképpen”.

Új-Delhiben tüntetés volt az amerikai és a pakisztáni nagykövetség előtt, tiltakozásul az illető országok által a pandzsábi szikh szeparatistáknak nyújtott támogatás miatt.

Hajnalban civil ruhába öltözött katonák La Paz-i lakásáról elrabolták és ismeretlen helyre hurcolták Hernan Siles Zuazo bolíviai elnököt - jelentette be az elnöki titkárság vezetője. A Bolyviai Kommunista Párt, a Baloldali Forradalmi Mozgalom (MIR), a szocialista párt, valamint a Bolíviai Munkásközpont általános mozgósításra szólította fel a lakosságot, figyelmeztetve a jobboldali katonai csoportok által előkészített katonai hatalomátvétel veszélyére. A Bolíviai Munkásközpont ezzel egy időben általános sztrájkra szólította fel tagságát. Az elnök elrablása után kialakult súlyos belpolitikai helyzet ellenére, hírügynökségi jelentések szerint, a hadsereg továbbra is a baloldali kormányzat ellenőrzése alatt áll, nem tapasztalható semmilyen rendkívüli fejlemény a főváros katonai alakulatainál. Csupán az elnöki palotát vették körül a katonai rendőrség kormányhű alakulatai.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_hernan_siles_zuazo.jpgHernan Siles

Megfigyelők az eseményeket összefüggésbe hozzák a Bolíviai Munkásközpontnak az elmúlt napokban közzétett nyilatkozataival, amelyekben követelte a hadsereg több magas rangú vezetőjének eltávolítását a fegyveres erők kötelékéből. A szakszervezeti szövetség szerint ugyanis e főtisztek a baloldali kormányzat megdöntésére irányuló katonai puccsot készítettek elő. Ezzel egy időben a hadsereg főparancsnoksága közleményben határolta el magát a történtektől, s biztosította a kormányzatot a hadsereg támogatásáról.

július 1.

Új rend szerint közlekedünk az utakon: életbe lépett a módosított KRESZ. Az új szabályok nem érintik az 1975-ben megalkotott KRESZ lényegét; a változtatásokat alapvetően a közlekedés fejlődése indokolja, valamint az, hogy időről időre igazodnunk kell a nemzetközi egyezményes közlekedési szabályok változásaihoz. Több új kiegészítő elemet építettek be a KRESZ-be. Jelentősen bővül a tájékoztató táblák köre: ezek jobb eligazodást nyújtanak, és többfajta információt adnak a közlekedőknek. Új tábla jelzi például a műemléket, a vízvételi helyet, a síelési, lovaglási lehetőséget, az erdei sétautakat. Több új útburkolati jel is segíti az autósokat. Ilyen például a gyalogos átkelőhely közeledését jelző cikcakkvonal, vagy a vasúti átjáró táblaképének felfestése az úttestre.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_kresz.jpgKözlekedési táblák a Belvárosban

Csaknem egymillióan vettek részt a Spanyol Kommunista Párt, valamint lapja, a Mundo Obrero vasárnap este befejeződött, háromnapos ünnepségsorozatán. A hagyományos madridi kommunista fesztiválra az ország minden részéből érkeztek látogatók. Európa, Latin-Amerika testvérpártjaitól 40 küldöttség volt jelen az ünnepségen. Az idei fesztivál fő jelszava „a békéért, a pártegységért” volt

Fadi Frem, a Libanoni Erők néven ismert egyesített jobboldali milíciák parancsnoka - általános meglepetést keltve - bejelentette, hogy a haladó szocialista párthoz és a síita Amal mozgalomhoz hasonlóan ő is hozzájárul a mindeddig elutasított biztonsági terv végrehajtásához, nevezetesen ahhoz, hogy Nyugat-Bejrúttal egyidejűleg a hadsereg vegye át a jelenleg falangista fennhatóság alatt álló Kelet-Bejrút ellenőrzését. Feltételül szabta azonban, hogy az intézkedés nem veszélyeztetheti a jobboldali milíciák morálját és a „Libanoni Erők” katonai felépítését. Frem azt indítványozta, hogy a nehézfegyverek kivonásával kezdjék meg a terv végrehajtását.

Az iraki tengerészet hajnalban öt „tengeri célpontot” megsemmisített a Perzsa- (Arab-) öböl északkeleti, részén, további két hajó pedig aknára futott ugyanott - jelentette az INA iraki hírügynökség. A közlemény nem szólt arról, hogy mik, illetve milyen nemzetiségűek voltak a megsemmisített célpontok. A jelentés szerint „konvojban” haladtak Bandar-Khomeini iráni kikötő felé, amely nem olajkikötő. Az iraki légierő közben lelőtt egy F-14-es iráni vadászgépet is, amely a „célpontoknak” akart segíteni. Irak az év elején hadiövezetnek minősítette a térséget, amelyben található a legfontosabb iráni olajkikötő, a Harg-sziget is, és figyelmeztetett, hogy az ott megjelenő hajókra légiereje, illetve tengerészete tüzet nyit.

Siles Zuazo bolíviai elnök éjjel visszatért a La Paz-i elnöki palotába. Nagyszabású kutatómunka után a főváros Miraflores negyedében találták meg az elrabolt államfőt. Az elnök egészséges. Részletek egyelőre nem ismeretesek. Kormánytisztségviselők szerint az akció mögött Rolando Saravia, egy jobboldali beállítottságú ezredes áll, akit tavaly távolítottak el egy magasabb katonai alakulat éléről, mert puccskísérletben való részvétellel vádolták.

Humor:
idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_humor_1.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_humor_2.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_humor_4.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_humor_5.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_humor_3.jpg

Reklám:
idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_reklam_1.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_reklam_2.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_reklam_3.jpg

Kékfény:
Bűnszövetségben elkövetett lopás ügyében hirdetett jogerős ítéletet a Csongrád megyei Bíróság. Az első fokon ítélkező Szentesi Városi Bíróság ítéletét jóváhagyva az ügy hét vádlottja közül Nagy Istvánt 5 évi, Szlávik Károly Istvánt pedig 4 évi szabadságvesztésre ítélte. A két férfi sorozatos betöréses lopásokat követett el. A kiemelkedően jó anyagi körülmények között élő Szlávik, aki magántaxis volt, 1983 nyarán a fővárosban lakást bérelt társának. Nem sokkal később a Budapesti Izraelita Hitközség vallási és történeti gyűjteményéből felbecsülhetetlen értékű ezüsttárgyakat tulajdonítottak el. Bár Nagy István egyedül is elkövetett betöréses lopást, többnyire ketten járták a bűncselekmények helyszíneit. Szlávik taxis CB-rádióval tartotta a kapcsolatot társával, biztosította a helyszínt, és a páncélszekrények elszállításában is segített társának. Közös akciósorozatuk a szentesi Aranykalász étteremben zárult. Ott a takarítónő a szokásosnál két órával korábban ment be dolgozni. Felfedezte a hívatlan látogatókat, rendőrt hívott, aki tetten érte a két férfit. Az értékes egyházi kegytárgyakat, ezüstérméket hiánytalanul megtalálták Szlávik lakásán, és visszajuttatták a vallási és történeti gyűjteménynek.

Tehergépkocsival két telefonfülkének ütközött Budapesten, a XI. kerületi Hengermalom úti orvosi rendelő előtt egy eddig ismeretlen tettes. A baleset következtében az egyik fülke erősen megrongálódott, de a másikban is nagy kár keletkezett. A telefont egyikben sem lehet használni. A Posta szakemberei még aznap megkezdték az új állomás telepítését.

Tragikus közlekedési baleset történt Püspökladányban. Michael Max Emilion Winkler 36 éves gépkocsivezető, NSZK-állampolgár, türkenfeldi lakos, kamionnal áttért az úttest bal oldalára, és ott összeütközött a vele szemben közlekedő személygépkocsival. A baleset következtében a személyautó vezetője, Varga Lajos 42 éves budapesti gépkocsivezető, Varga Lajosné 33 évek raktáros, Varga Anikó 13 éves és Varga Ildikó 12 éves tanuló életét vesztette. A vizsgálat eddigi adatai szerint a kamion vezetője szabálytalanul előzött. A rendőrség eljárást indított ellene.

Közlemények:
A BME Vegyészmérnöki Kar 1985. februári indításra pótlólag meghirdeti az Alkalmazott radiokémiái szakmérnöki szak és a Vegyipari műveleti szak, műveleti ágazatát. A szakmérnök képzésire felvételüket kérhetik mindazok, akik műszaki egyetemi karon szerzett, és a továbbképzés szakjellegének megfelelő oklevéllel rendelkeznek, mérnöki munkakört látnak el, és az oklevél megszerzésétől számított 2 éves mérnöki gyakorlattal rendelkeznek. A tanulmányi idő 2 év. A jelentkezéshez szükséges nyomtatvány a dékáni hivatalban szerezhető be. A jelentkezési határidő: folyó év szeptember 15.

A fasizmus somogyi áldozatainak emlékére, az elhurcolásuk 40. évfordulója alkalmából emlékművet avat az egykori templom udvarán július 1-én, vasárnap délelőtt fél 11 órakor a Kaposvári Izraelita Hitközség.

Polski Fiat 126-os autóstalálkozóit rendez 1984. július 14-én reggel nyolc órától az ifjúsági táborban a Harkányi Művelődési Ház és a Közúti Biztonsági Tanács. A programról részletes felvilágosítás a Harkányi Művelődési Háztól, Harkány, Kossuth Lajos utca 8. Postafiók 29. Telefon: 176 kérhető.

A budapesti DOMUS Áruház (XIII., Róbert Károly krt. 67.) értesíti a kedves vásárlókat, hogy június 30-án, szombaton és július 2-án, hétfőn leltár miatt zárva tart. Nyitás július 3-án, kedden.

Állásajánlat:idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_allasajanlat_1.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_allasajanlat_2.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_allasajanlat_3.jpg

Divat: A pesti divat
Vajon nekünk van-e sajátos divatunk, beszélhetünk-e pesti divatról, olyan vonásokról, ami csak ránk jellemző? Az idelátogató külföldiek szerint igen. Ez természetesen elsősorban nem a konfekcióra érvényes (a világon ezt sehol nem lehet megvalósítani) hanem a divatházak, divatszalonok modelljein fedezhető fel. Egy-egy bemutató hírére nemcsak a közeli Bécsből, de a tengerentúlról is ellátogatnak, akik kedvelik a pesti divatot. Ezt bizonyította a nemrégiben tartott bemutató is, amelyen a Budapest és a Kék Duna Szalon modelljeit láthattuk.idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_divat_6.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_divat_1.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_divat_2.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_divat_3.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_divat_4.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_divat_5.jpg

Aratják az őszi árpát:
A hétvégén országszerte az aratás előtti munkák befejezésével foglalkoztak a gazdaságokban. A nagy nyári munka előtt mind több helyen fejezték be a géppark felkészítését. Szeged környékén és a Hajdúságban pedig folytatták a néhány napja megkezdett aratást; a kombájnok az őszi árpát vágták. Pest megyében, a szövetkezetekben és az állami gazdaságokban befejezték az aratás előtti felkészülést. A jövő hét elején a gabonatáblákon már próbavágásokat végeznek, a hét második felében pedig hozzáfognak a tízezer hektár őszi árpa betakarításához. Csongrádban a kiadós eső sokat használt a fejlődésben levő gabonának. Szabolcs-Szatmár megyében a hétvégén folytatták a széna kaszálását és a vöröshere betakarítását, a földeken az eső miatt összetömörült talaj lazítását. Az utóbbi hetek esőzései az ország zöldség-gyümölcs ellátása szempontjából különösen fontos Heves megyében is helyreállították a talajvíz gazdálkodását. Más ültetvényeken is színesedett a paradicsom, az idén viszont még éppen csak virágzik, legfeljebb mogyoró nagyságúak a gyümölcsei. A piacon kapható paradicsom még mind fólia alatt terem, s az árát is az ezzel járó meglehetősen magas költségek határozzák meg. A kevésbé melegigényes káposztának azonban kedvezett a hűvös, csapadékos idő.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_szegedi_felszabadulas_tsz.jpgA szegedi Felszabadulás Tsz földjein az őszi árpát vágják a kombájnok

Meggyszezon Nagykőrösön:
A Nagykőrösi Konzervgyár meggybefőttjei keresettek külföldön is. Az első idei meggyszállítmányok nemrég érkeztek az üzembe. Az idény végéig 3500 tonna meggyre számítanak. Nagy részéből befőtt lesz, a túlérett szemekből pedig lekvárt és rostos gyümölcslevet készítenek.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_nagykorosi_konzervgyar.jpgA gyümölcs válogatása

Borsófeldolgozás Székesfehérvárott:
Javában tart a Székesfehérvári Hűtőházban a zöldborsó feldolgozása, amelyből a tervek szerint háromezer tonnát tartósítanak. Az első szállítmányokat az abai Vörös Hajnal Tsz szolgáltatja a hűtőháznak.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_szekesfehervari_hutohaz.jpgFrissen érkezett szállítmány

Márka hűsítő Hatvanból:
Az Eger-Mátravidéki Borkombinát hatvani üdítőital-üzemében hazai alapanyagokból - szőlő-, meggy-, narancs-, málnaízekben - készül a közkedvelt frissítő, a Márka. Nógrád, Heves és Pest megye 900 kereskedelmi egységében árusítják. Az idén a két deciliteresből egymillió 500 ezer, az egyliteresből egymillió 400 ezer, gyöngyvízből pedig 500 ezer palackot töltenek meg.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_marka_uditoital.jpgPalackozásra váró üvegek a korszerű gyártósoron

Szigetelőanyag Selypről:
Új építőipari termék gyártását hagyta jóvá nemrégiben az Építésügyi Minőségellenőrző Intézet. A szipernit nevű építőelemnek jó a hang- és hőszigetelő képessége, és fokozottan tűzálló. Nem támadja meg a gomba, és a rágcsálóknak is ellenáll. Gyártását az Eternit Azbeszt Cementipari Művek selypi gyárában kezdték meg.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_selypi_szigeteloanyag_gyar.jpgGyártósoron a szipernit

Toronybontó alpinisták Tatabányán:
A Tatabányai Hőerőmű Vállalat erőművében néhány évvel ezelőtt kezdték meg, de rövidesen abba is hagyták az I. számú hűtőtorony lebontását. Most egy budapesti alpinistákból álló csoport folytatja a megkezdett bontást, akik különlegesen nehéz körülmények között végzik munkájukat.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_alpinistak.jpgAlpinisták a torony falán

Jól kezdődő turistaszezon:
Élénk vendégjárásra számítanak az idei turistaszezonban az idegenforgalmi szakemberek. Már az előszezon is ígéretes volt: az első félévben a tavalyi év hasonló időszakához viszonyítva 30 százalékkal több külföldi lépte át a határt turisztikai céllal, örvendetes változás, hogy a bevételek a forgalomnál is nagyobb mértékben nőttek. Ebben közrejátszott az úgynevezett minőségi turizmus arányának növekedése. A fővárosban jelenleg 3000 szállodai ágy áll a szállást keresők rendelkezésére, annak ellenére, hogy a Szabadság és a Béke Hotel tatarozás miatt nem működik. Az új szállodák belépésével olyan vendégkört is fogadni tudunk, amely kulturált elhelyezésre, színvonalas programra vágyik, s ennek szívesen megadja az árát. Elsősorban rájuk számít például a Vörös Csillag Szálló a garden partyjain, amelyeken svédasztallal, zenés-táncos folklórműsorral várják a vendégeket. Mivel az idegenforgalom 35 százalékát a Balatonnak köszönhetjük, évről évre meg kell újítani a programajánlatokat. Ez az esztendő a balatonfüredi drótkötél-vontatású vízisível - a világ negyedik ilyen pályájával - gazdagította a tópartot. Az 1200 méter hosszú pályán egyszerre tíz síelő mehet körbe-körbe; a tarifákkal a hazai nyaralók zsebére is gondoltak - három kör 60 forintba kerül.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_hotel_taverna.jpgÉpül a Taverna Szálló a budapesti Váci utcában

Szabadidő-központ - mindenkinek:
Évtizedekkel ezelőtt ezen a környéken csak egy kiskocsma volt. Úgy hívták, hogy Muskátli. Évente egyszer - legfeljebb kétszer - a madarak és fák napján vagy május 1-én a majálison népesült be a Kamaraerdő. A XI. és a XXII. kerület üzemeiből jöttek az emberek, hogy örüljenek, vidámak legyenek, szórakozzanak ezeken a napokon. Talán épp egy majálison jutott eszébe valakinek, hogy állandó parkot kellene építeni. Végül 147 millió forintba került a park. Az a nagy sátor, ott a park közepén, több mint ezer ember számára készült.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_kamaraerdei_ifjusagi_park_1.jpgŐk már a mélyvízben is úszhatnak

Környezetvédelmi szaktábor:
A Hazafias Népfront szervezésében környezetvédelmi szaktábor működik Vépen. A táborban három megye - Fejér, Vas és Veszprém megye - szakkörösei szereznek ismereteket a környezetvédelemről. Képünk Szombathelyen készült a Csónakázótónál. Itt a halak életmódjáról, a horgászás feltételeiről hallhattak a diákok.
idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_kornyezetvedelmi_szaktabor.jpg

Fiatalok nyeregben:
Fiatal kerekeseknek rendezte meg - immár negyedik alkalommal - a Hobby Grand Prix-t a KISZ Budapesti Bizottsága, az FTC, a Csemege Édesipari Vállalat, a Magyar Kerékpáros Szövetség és az Ifjúsági Rendező Iroda. Az ifjú versenyzők a Millenárison mutatták be tudásukat, majd a Felvonulás téri kritériumversenyen; ezt követően túrán, melynek végcélja a Hűvösvölgyi Nagyrét volt. Itt már amatőrök is nyeregbe pattantak.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_kerekparverseny.jpgFelvételünk a kritériumviadalon készült

Diáksportfesztivál:
Igazán eredeti és követésre méltó ötlet. A Vasas Fáy utcai sporttelepén a klubbal együttműködő testnevelési tagozatos általános iskolák diákjainak jól sikerült sportfesztivált szervezett. Különböző bemutatókon, atlétikai versenyeken, légpuskalövészeten próbálhatták ki képességeiket a nebulók, akiket Ihász Gábor táncdalénekes műsora szórakoztatott.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_diaksportfesztival.jpgRajtol a 10x400 méteres leányváltó

Óriás Lego:
Mint egy óriási Lego, úgy készül Veszprém déli városrészében az ötszáz köbméteres víztorony. A Vízgépészeti Vállalat gyártmányát az Építőipari Gépesítő Vállalat állította talpra. A tervek szerint, az új víztorony a Cholnoky lakótelep vízellátását javítja majd.
idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_veszpremi_viztorony.jpg

Megújul a Kelenföldi pályaudvar:
A nyári megnövekedett utasforgalom kezdetére befejeződött a vágányhálózat felújítása s bővítése a budapesti Kelenföldi pályaudvaron. Elkészültek az utasok biztonságát szolgáló peronok és a kétszázhúsz méteres aluljáró, a tájékoztatórendszer, az állomás hangosítása stb. Ezután a pályaudvaron - ahol naponta 35-40 ezer utas fordul meg - több szerelvény haladhat át mint korábban, ami az utasok nem kis örömére kedvezően befolyásolja a vonatok menetidejét.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_kelenfoldi_palyaudvar.jpgSzemélyvonat indul Nagykanizsára

Függönygyártás számítógéppel:
A számítógép az ipar minden területén, így a textilipar ágazataiban is tért hódít. A győri Gardénia és Csipkefüggönygyárban a tervezőik által megálmodott, bonyolult függönymintákat is számítógép dolgozza fel és programozott kazetták segítségével vezérlik az egyik Jacquard szövőgépet. Az új technológiával szebb és igényesebb termékeket tudnak kínálni megrendelőiknek és lehetővé válik a hagyományos vezérlésnél használt importanyag-igényes és sérülékeny lyukkártyák mennyiségének csökkentése is.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_gardenia_fuggony.jpgEgy mozdulat és indul az új mintájú függöny gyártása

A Magyar Televízió műsorán: Postarablók - gyerek krimi

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_bereczky_zoltan_donnert_karoly.jpgA két főszereplő: Bereczky Zoltán és Donnert Károly

Hová menjünk? Moziba!
idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_mozi_2.jpg
idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_mozi.jpg

Színházi bemutató: Az első 36 óra. A Zalaegerszegi Színház nyári bemutatója az egervári vár udvarán

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_palfi_zoltan_kerekes_laszlo_aron_laszlo.jpgPálfi Zoltán, Kerekes László és Áron László

Magyar könnyűzene:
A 26. héten a magyar slágerlista a szólisták között: 1. Lerch-Demjén: Szél, sziget, szerelem (Kovács Kati), 2. Máté-S. Nagy: Most élsz (Máté Péter), 3. Faragó-Juhász: Zene kell a szerelemhez (Zalatnay Sarolta), 

Az előadók között: 1. Szikora-R-Go együttes: Kriszti (R-Go), 2. Lukács-Bradányi: Őszinte dal (Universal), 3. Hackl-Rátai: Számtan (Apostol).

Indul a Neoton:
A Neoton Família egész biztos, hogy mindent elkövet, hogy nyári turnéja jól sikerüljön. A koncertsorozat elkezdéséig több televíziós és rádiós szereplést terveztek. Műsoruk első számú slágere a tavalyi Yamaha fesztivál győztes dala, a Holnap hajnalig lesz. Ezenkívül a legújabb nagylemezükről, a Karneválról is mutatnak néhány dalt a szokásos Neoton-show kíséretében. A Neoton turné július 20-án indul. A sorozat néhány fontos dátuma: július 21 -e Siófok, 25-e Balatonfüred és 30-a Kaposvár.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_neoton.jpgIndul a Neoton

Külföldi könnyűzene:
A héten az amerikai slágerlistákat Bruce Springsteen Dancing In The Dark-ja, a nyugat-európai slágerlisták többségét a Frankie Goes To Hollywood Relax című számai vezetik.

A héten olyan elődadók jelentkeztek új albummal, mint Mike Oldfield (Discovery), a Spandau Ballet (Parade), vagy Prince (Purple Rain).

És akkor lássuk a lényeget, az 1984-es franciaországi labdarúgó Európa-bajnokság elődöntőit és a döntőt!
Európa-szerte nagy érdeklődés kíséri a kontinens legjobb labdarúgóinak franciaországi tornáját. A négyévenkénti Európa-bajnokság selejtezőiből továbbjutott nyolc együttes közül a hétvégére már csak négy maradt versenyben.

Június 23-án, szombat este, a döntőbe jutásért játszott francia-portugál találkozón 90 perc kevés volt a továbbjutás eldöntéséhez.
idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_franciaorszag_portugalia.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_franciaorszag_portugalia_bevonulas.jpgBevonulnak a csapatok

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_franciaorszag_portugalia_domergue_bento.jpgDomergue szabadrúgásából a franciák gólja Bento hálójában

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_franciaorszag_portugalia_maxim_bossis_fernando_chalana.jpgBossis (4) próbálja feltartóztatni az elrobogó Chalanát

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_franciaorszag_portugalia_michel_platini_jaime_pacheco_joao_pinto.jpgPlatini húz el Jaime Pacheco mellett, miközben Joao Pinto (9) beavatkozásra kész

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_franciaorszag_portugalia_rui_jordao.jpgRui Jordao második, egyenlítő gólja Bats hálójában

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_franciaorszag_portugalia_platini.jpgEgy lövés, amely után leírhatatlan boldogság volt a marseille-i Velodrome stadionban, Platinivel szemben tehetetlen a portugál védelem

Június 24-én, vasárnap, a Spanyolország-Dánia találkozón eldőlt, ki lesz a jövő héten, szerdán játszandó EB-döntőn a házigazda franciák ellenfele.
idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_spanyolorszag_dania.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_spanyolorszag_dania_2.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_spanyolorszag_dania_himnuszok.jpgA csapatok a Himnuszokat hallgatják

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_spanyolorszag_dania_lerby_maceda_arconada.jpgLerby szerezte meg a vezetést a dán válogatott számára, a spanyolok ellen, Arconada és Maceda kétségbeesetten nézi a hálóba tartó labdát

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_spanyolorszag_dania_frank_arnesen_victor_munoz.jpgVictor Munoz üldözi Frank Arnesent

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_spanyolorszag_dania_preben_elkjaer_larsen.jpgA nadrág elszakadt, a remények is szertefoszlottak: a dán Elkjaer Larsen a kihagyott tizenegyes után

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_spanyolorszag_dania_sarabia.jpgA spanyol győzelmet bebiztosító Sarabia az egekig ugrál örömében...

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_spanyolorszag_dania_sarabia_arconada.jpg...először Arconada köszönti, szép lassan érkeznek a többiek is

Még aznap lejátszották a Területi bajnokságok csoportgyőzteseinek osztályozó mérkőzéseinek az első körét az NB ll-ért.
idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_teruleti_osztalyozo_vaci_izzo_kaposvari_rakoczi.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_teruleti_osztalyozo_tapolcai_bauxitbanyasz_jaszberenyi_lehel.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_teruleti_osztalyozo_delep_sc_dunaujvarosi_kohasz.jpg

Június 26-án, szerdán következhetett a döntő. A francia főváros a szokottnál is nagyobb figyelemmel várta az Európa-bajnokságok eddigi történetének legváratlanabb döntőjét. Kiderült ez a televízió adásaiból, az újságok nagy terjedelmű riportjaiból, a cafékban, a metrón, az üzletekben ellesett beszélgetésekből. És abból is, hogy csillagászati összegeket ígértek egy-egy jegyért, hiszen a nem egészen ötvenezer nézőt befogadó Parc des Princes-be jó régen, már akkor elkeltek a belépők, amikor még senki sem tudta, melyik két csapat jut a fináléba. Így Párizsban este a televízió futballközvetítésének a nézettségi foka, nem volt kérdés, megdöntött minden eddigi rekordot. Mindez annak ellenére, hogy nem a megszokott „nagyok” játszották a döntőt, sem nyugatnémetek, sem olaszok, sem angolok, s még sorolhatnánk néhány nációt. Ez egy új finálé, de az Európa-szerte megnyilvánuló érdeklődésből is kitetszik, egyáltalán nem lebecsülhető; amíg a csapatok idáig eljutottak, semmivel sem voltak gyengébbek elődeiknél, sőt talán meggyőzőbben, színesebben is játszottak. Tehát az utolsó 90 perc Franciaország és Spanyolország válogatottját hozta össze.
idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_franciaorszag_spanyolorszag.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_franciaorszag_spanyolorszag_2.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_franciaorszag_spanyolorszag_arconada.jpgArconada, a spanyol csapat kapitánya hiába védett jól, egy nagy hibáját társai nem tudták helyrehozni

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_franciaorszag_spanyolorszag_jean_tigana.jpgJean Tigana akcióban

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_franciaorszag_spanyolorszag_arconada_platini.jpgPlatini ellövi a szabadrúgást...

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_franciaorszag_spanyolorszag_arconada_3.jpg...a labda átcsúszik Arconada hóna alatt...

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_franciaorszag_spanyolorszag_arconada_2.jpg...aztán már hiába nyúl a labda után a spanyol kapus, az túlgurult a gólvonalon

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_franciaorszag_spanyolorszag_bellone.jpgBellone góljával alakult ki a 2:0-ás végeredmény

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_franciaorszag_spanyolorszag_michel_platini.jpgAz EB gólkirálya és legjobb játékosa Michel Platini a Delaunay kupával

A találkozót s ezzel az Európa-bajnokságot a nyolcas döntő legjobb csapata megérdemelten nyerte, még akkor is, ha a franciák elmaradtak az előző összecsapások sziporkázó játékától, és nagyon meg kellett küzdeniük az elsőségért a szívós spanyolokkal. Munoz spanyol kapitány fiatal gárdája mérkőzésről mérkőzésre jobban játszott - közben elbúcsúztatta a címvédő nyugatnémeteket -, s a fináléban sem állt messze a nagy bravúrtól.

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_franciaorszag_europa_bajnok.jpgEurópa bajnoka 1984: Franciaország. Felső sor balról: Amoros, Domergue, Tigana, Battiston, Bellone, Tusseau, Ferreri, Bravo, középső sor: Rust, Genghini, Le Roux, Bergeroo, Bossis, Fernandez, Bats, alsó sor: Giresse, Lacombe, Rocheteau, Hidalgo szövetségi kapitány, Six, Platini

Két héttel rövidül a Ferencváros és a Videoton labdarúgóinak nyári szabadsága: június 30-án, szombattól mindkét csapat megkezdte küzdelmeit az Intertotó Kupáért. Emlékezetes, hogy a bajnokságban idén bronzérmes székesfehérvári gárda tavaly nyáron bravúrosan szerepelt ezen a tornán, megnyerte csoportküzdelmeit. A Videoton csoportjában a csehszlovák Vitkovice, az osztrák Linz és az egykori KEK-győztes svéd IFK Göteborg szerepel.
idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_videotontj_vitkovice_intertoto_merkozes.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_videotontj_vitkovice_intertoto_netolicka_szabo_jozsef.jpgNetolicka a mezőny legjobbja volt, Szabó elől szerzi meg a labdát, mellette Lisanik, a Vitkovice csapatkapitánya

A másik találkozón: IFK Göteborg-Linzer ASK 4:1 (1:1).

A Ferencváros labdarúgócsapata az elmúlt évben a várakozástól elmaradva szerepelt a, bajnokságban: a külföldön játszó Nyilasit és Szokolait nem tudták pótolni. A bizalom visszaszerzésére jó alkalom az Intertotó Kupa, amelyben az FTC az Austria Klagenfurt, az FC Zürich és a Spartak Trnava ellen mérkőzik.
idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_ferencvaros_klagenfurt_intertoto_merkozes.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_ferencvaros_klagenfurt_intertoto.jpgTízezer néző előtt játszott a Ferencváros totómérkőzést az Üllői úton. Az osztrák Klagenfurt együttese - fehér mezben - kemény dió volt a zöld-fehérek számára

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_ferencvaros_klagenfurt_intertoto_rubold_peter.jpgRubold, a Ferencváros középpályása elviszi a labdát P. Hrstic mellett. A zöld-fehérek játékosa kétszer is betalálhatott volna a Klagenfurt kapujába

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_ferencvaros_klagenfurt_intertoto_keller_jozsef.jpgAz ifjúsági Európa-bajnok Keller József a kispadon kezdte ferencvárosi pályafutását. Aztán - beszállt...

A másik találkozón: Spartak Trnava-FC Zürich 2:0 (1:0).

Július 31-én, vasárnap, a hat területi bajnok osztályozó mérkőzései a visszavágókkal befejeződtek. A két forduló összesített eredményei alapján az ősztői az NB II-ben szerepel a Váci Izzó, a Tapolca és a Dunaújváros.
idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_teruleti_osztalyozo_dunaujvarosi_kohasz_delep_sc.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_teruleti_osztalyozo_dunaujvarosi_kohasz_delep_sc_grof.jpgA földön fekvő Grófot a 11-es értékesítése után társai megrohamozzák, ölelik, csókolják

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_teruleti_osztalyozo_kaposvari_rakoczi_vaci_izzo.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_teruleti_osztalyozo_jaszberenyi_lehel_tapolcai_bauxitbanyasz.jpg

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_teruleti_osztalyozo_jaszberenyi_lehel_tapolcai_bauxitbanyasz_gombos.jpgEgy gól története 3 fejezetben... A jászberényi Szívós legurított szabadrúgását Gombos lövi kapura. A labda Németh fején megpattan... (első kép) ...azután a hálóban köt ki... (második kép) ...onnan kipattan és a gól miatt elkeseredett kapus mégegyszer a hálóba zúdítja... A Jászberény-Tapolca osztályozó mérkőzésen ez volt a berényiek második gólja

idokapszula_1984_franciaorszagi_labdarugo_europa-bajnoksag_elodontok_es_a_donto_teruleti_osztalyozok.jpg

A felsőház tavaszi edzői mérlegével folytatjuk.

Kiemelt támogatónk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepsport.jpg

Aranyfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_kepes_sport.jpg

Ezüstfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_labdarugas.jpg

Bronzfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepszabadsag.jpg

Emlékeztetőül:

Időkapszula: NB I. - 1983/84

Szintén figyelmükbe ajánljuk: 

Időkapszula: NB I. - 1980/81
Időkapszula: NB I. - 1981/82
Időkapszula: NB I. - 1982/83

Végül egy kis kötelező irodalom: 

Osztálynapló
Két évtized felejthetetlen és elfelejtett magyar hálóőrei

Köszönetnyilvánítás:

Sorozatunk nem jelenhetne meg Kárpáti Tamás segítsége nélkül akinek ezek a kincsek digitalizálva is megvannak. Köszönet illeti a Népsport tudósítói gárdáját is a kiváló összefoglalókért. Belenézünk az Arcanum Adatbázisba is, mert nekik is szokott lenni releváns érdekességük.

Megjegyzés:

A sorozatot maribor és a szerethető dózsás együtt készíti, a szerző neve csak blogmotor etetésére van feltüntetve.

Olvasóink segítségét szeretnénk kérni: Szívesen fogadunk kiegészítéseket, javításokat, javaslatokat, korabeli anyagokat, egyszóval bármit amivel pontosítani és jobbá lehet tenni a sorozatot. Különösen örülnénk ha volt játékosok, edzők, vezetők, játékvezetők, gyúrok, jegyszedők, szurkolók és bárki más akinek valamilyen története, emléke van jelentkezne nálunk és egy-egy interjúval és beszélgetéssel színesíteni tudnánk az anyagot. Elérhetőségeink: emailen a valogatott.blog@gmail.com, Twitteren @ValogatottBlog, Facebookon pedig megtalálhatóak vagyunk a https://www.facebook.com/Valogatottblog címen. Előre is köszönjük.

6 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://valogatott.blog.hu/api/trackback/id/tr5116530194

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Fradista Utazó · https://rajnaikozepkor.blog.hu/ 2021.06.28. 15:05:02

Kohl már nem él, Ortega viszont ma, igencsak kanyargós pályafutást követően, Nicaragua elnöke.

maribor_ 2021.06.28. 15:39:18

@Fradista Utazó: Hihetetlen, de igaz! Köszönöm a kiegészítést, T. Szerkesztőtársam! :)

Feyyaz 2021.06.29. 22:19:37

Az általános iskola felső tagozatába jártam még, amikor láttam egy nagyon jó kis gyerekfilmet, melynek kb. akkor el is felejtettem a címét.
Az azóta eltelt bő 3 évtizedben minden évben eszembe jutott: de jó is lenne azt még egyszer megnézni...
Csak hát ugye, fogalmam sem volt a címéről...
Ezek szerint akkor "Postarablók".
Milyen hasznos dolog is a régi foci rajongójának lenni! :)

JuAn 2021.06.30. 00:14:14

Még csak az elejénél/közepénél tartok, de az EB-n Chalana holt zicher, hogy nem négyes mezben nyomta.
süti beállítások módosítása