Válogatott okosságok

Szurkolói gondolatok, elemzések, mélázások a válogatottainkról, válogatás nélkül.

Ajánlataink

Sztancsik Richárd: Városok, stadionok, kocsmák

Rendelje meg közvetlenül a szerzőtől!

varosok.stadionok@gmail.com

Ár 2999 Ft.Részletek itt


kupanap.jpghungarianultras.jpg

Friss topikok

Facebook oldalunk

Időkapszula: NB I. 1983/84 11. forduló

2020.02.28. 11:29 maribor_

1983. október 29-30., a hónap utolsó hétvégéje

idokapszula_nb_i_1983_84_11_fordulo_headlines.jpgKádár János magyar párt- és kormányküldöttség élén hivatalos, baráti látogatáson járt Varsóban 

Lássuk először a hét második felének legfontosabb közéleti és külpolitikai eseményeit.

október 27.

A Minisztertanács ülésén Lázár György tájékoztatta a kormányt a KGST XXXVII. ülésszakáról. A Minisztertanács a tájékoztatót tudomásul vette, és megbízta az illetékes szerveket, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket az elfogadott ajánlások végrehajtására. A Minisztertanács módosította a lakcímbejelentésről és -nyilvántartásról szóló rendeletet. 1984. január 1-től egyszerűsítik és számítógépes feldolgozásra alkalmassá teszik a ki- és bejelentő lapokat. Az új előírások azt célozzák, hogy csökkenjenek az adminisztrációs feladatok, s az állampolgárok könnyebben, gyorsabban intézhessék el a bejelentéssel kapcsolatos ügyeiket. A kormány jelentést kapott a Ferihegyi repülőtér és repülésirányítás fejlesztését szolgáló beruházásokról, és megerősítette az Állami Tervbizottságnak a további munkákra vonatkozó határozatát. A kormány kiemelt feladatnak minősítette az üzemeltetéssel összefüggő környezet-védelmi tennivalókat.

A Kádár János vezette Varsóban tartózkodó magyar párt- és kormányküldöttség a 4600 dolgozót foglalkoztató Nowotko gépgyárba látogatott. Ez az 1951-ben alapított modern ipari komplexum a lengyel munkáspártnak a hitleri megszállás éveiben meggyilkolt első vezetőjének, Marcell Nowotkónak nevét viseli. A „vörös Wolának” nevezett, hagyományos munkáskerületben levő nagyüzem az ország munkásmozgalmi hagyományainak méltó hordozója. 

Kádár Jánost és a kíséretében érkezett Wojciech Jaruzelskit és a magyar küldöttség, valamint a lengyel tárgyaló delegáció tagjait Andrzej Kajka, a gyár vezérigazgatója kísérte végig a legfontosabb üzemcsarnokokon. Az MSZMP KB első titkára járt a geológiai fúróberendezésekhez készülő 500 lóerős motorok szereldéjében, ahol elmondották: ezeket a gépeket a magyar kőolajkutatás is felhasználja. Megtekintette a tengerjáró és folyami hajók számára készülő motorok gyártását és más üzemrészeket is. A gyárban mindenütt barátságosan mosolygó arcok, üdvözlésre emelt kezek köszöntötték a magyar vendéget és Jaruzelski tábornokot.

idokapszula_nb_i_1983_84_11_fordulo_kadar_janos_varsoban.jpg„Kevés szóból is megértjük egymást.”

Az üzemjárás során mindenütt munkások csoportjai vették körül a vendéget. Szeretettel köszöntötte Kádár Jánost a Nowotko gépgyár munkása, Tadeusz Wysocki, aki tagja a LEMP Központi Bizottságának, kommunisták, szakszervezeti aktivisták - idősebbek-fiatalok egyaránt. Ebben a gyárban jelenleg 760 tagja van a pártnak, jól működik a szocialista ifjúsági szövetség is.

A nagy műhelycsarnokból a pártbizottság épületébe vezetett a magyar vendégek és a magas rangú lengyel személyiségek útja. Itt Stanislaw Pacholczyk, a gyári LEMP-bizottság első titkára köszöntötte őket. Nem sokkal később ő nyitotta meg a munkásaktíva nagygyűlését. A gyár több száz dolgozója nagy tapssal köszöntötte a vendégeket a hatalmas teremben, melynek az emelvény feletti falát kétnyelvű jelmondat díszítette: „Testvéri üdvözlet a Magyar Népköztársaság dolgozó népének!".

Az első szónok, Józef Majsterowicz a munkások nevében köszöntötte a magyar küldöttséget és átadta a dolgozók ajándékát, a békét szimbolizáló szobrocskát. Marian Wozniak, a LEMP varsói bizottságának első titkára, a PB tagja, aki nemrég Budapesten járt, mondott meleg szavakat pártjaink, népeink kapcsolatáról, ö a Varsó városát jelképező, művészi plakettel ajándékozta meg a vendéget. Ezután Kádár János lépett a szónoki emelvényre. Viharos ovációval, amely szűnni nem akaró vastapsba ment át, fejezte ki a varsói Nowotko gépgyár munkáskollektívája tetszését és egyetértését Kádár János szavaival. Az MSZMP KB első titkára jelképes ajándékot nyújtott át a gyár közösségének: kristályvázát, amelyet a Magyar Népköztársaság címere díszít. Végül az Internacionálé eléneklésével ért véget a jó hangulatú találkozó.

idokapszula_nb_i_1983_84_11_fordulo_kadar_janos_varsoban_jo_hangulat.jpgJó hangulat, gyakori tetszésnyilvánítás

Délután a LEMP KB épületében ismét négyszemközti találkozóra ült össze Kádár János és Wojciech Jaruzelski. Ezután került sor a két küldöttség plenáris ülésére, amelyen közös közleményt hagytak jóvá. Majd pedig az MSZMP KB első titkára találkozott a sajtó képviselőivel.

idokapszula_nb_i_1983_84_11_fordulo_zarotargyalas.jpgA zárótárgyalás

Este nyolc órakor Varsó központi pályaudvarán búcsúztatták a magyar párt- és kormányküldöttséget. Kádár János Wojciech Jaruzelski társaságában érkezett a pályaudvar előtti térre, ahol a lengyel néphadsereg díszalakulata fogadta. Elhangzott a magyar és a lengyel himnusz, majd az MSZMP első titkára a lengyel vezető társaságában ellépett a díszszázad sorfala előtt. Kádár János búcsúztatására a pályaudvaron megjelentek a LEMP és a szövetségi pártok, a társadalmi szervezetek, a kormány vezetői, a lengyel tábornoki kar tagjai. Ott voltak a városban akkreditált külképviseletek vezetői, a magyar nagykövetség munkatársai. A késői óra ellenére sok ezer varsói búcsúzott el a kedves vendégtől magyar és lengyel zászlókat lobogtatva. A különvonatnál Wojcieh Jaruzelski elbúcsúzott a magyar küldöttség tagjaitól, meleg szavakat váltottak Kádár Jánossal. A vonat 20 óra 20 perckor gördült ki a pályaudvarról, s ezzel befejeződött a Kádár János vezette magyar párt- és kormányküldöttség kétnapos lengyelországi hivatalos, baráti látogatása.

Amin Dzsemajel libanoni elnök este telefonon felkérte Hafez Asszad szíriai államfőt és Fahd szaúd-arábiai uralkodót, hogy küldjék el megfigyelőiket Genfbe a hétfőn kezdődő libanoni nemzeti megbékélési konferenciára, amely több mint nyolc év után első ízben tesz kísérletet a polgárháború tárgyalásos rendezésére.

Chilében a hetedik országos tiltakozó nap előestéjén Pinochet tábornok száműzetéssel és börtönbüntetéssel fenyegette meg az akciók szervezőit. Chile katonai diktátora ugyanakkor közölte, hogy javaslatot tesz a belbiztonsági törvény megszigorítására is. A chilei ellenzéki pártok és szakszervezetek csütörtökre hirdették meg a katonai diktatúra felszámolását és a demokrácia azonnali helyreállítását követelő nagyszabású országos tiltakozó akciót. Az öt legjelentősebb chilei szakszervezetet tömörítő Dolgozók Országos Központja a múlt hétfőn kérte a felvonulás hivatalos engedélyezését. Santiago kormányzója azonban elutasította a kérelmet, és kilátásba helyezte, hogy egyáltalán nem fog kesztyűs kézzel bánni a tüntetőkkel.

Este diákok tüntettek az Egyesült Államok santiagói nagykövetsége előtt, elítélve a Grenada elleni amerikai agressziót. A rendőrség szétoszlatta a tüntetőket. A baloldali erőket tömörítő Demokratikus Népi Mozgalom közleményben ítélte el az Egyesült Államok agresszióját a kis karib-tengeri szigetország ellen.

Mivel a grenadai ellenállás utolsó csomópontjait a túlnyomó túlerőnek még nem sikerült lerohanni, a Pentagon további amerikai kötelékeket szállított a szigetre. Mint közölték, nyolc amerikai katona elesett, nyolc eltűnt, harminckilenc megsebesült a harcok során, amelyekről Weinberger hadügyminiszter és Vessey tábornok, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke beismerte: súlyosabbak voltak, hosszabban tartónak bizonyultak, mint amire számítottak. Weinberger azt is közölte, hogy az amerikai alakulatok hetekig vagy még tovább az elfoglalt szigeten maradhatnak: az invázió bejelentésekor még csak „néhány napos ott-tartózkodásról” volt szó.

idokapszula_nb_i_1983_84_11_fordulo_grenada.jpgGrenadai ellenállókat vezetnek el az amerikai megszállók

október 28.

Kádár Jánosnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága első titkárának vezetésével délelőtt hazaérkezett az a magyar párt- és kormányküldöttség, amely a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottságának, a Lengyel Népköztársaság Államtanácsának és Minisztertanácsának meghívására október 26-27-én hivatalos, baráti látogatáson tartózkodott Lengyelországban. A küldöttség tagja volt Havasi Ferenc, a Központi Bizottság titkára, Sarlós István, a Minisztertanács elnökhelyettese, a Politikai Bizottság tagjak Szűrös Mátyás, a Központi Bizottság titkára és Garamvölgyi József, hazánk varsói nagykövete, aki állomáshelyén maradt.

idokapszula_nb_i_1983_84_11_fordulo_kadar_janos_hazaerkezes.jpgHazaérkezés után a Keleti pályaudvaron

A párt- és kormányküldöttség fogadására a Keleti pályaudvaron megjelent Lázár György, a Minisztertanács elnöke, Aczél György, Korom Mihály, Németh Károly, Óvári Miklós, a Központi Bizottság titkárai, a Politikai Bizottság tagjai, Horváth István belügy-, Pullai Árpád közlekedési, dr. Várkonyi Péter külügyminiszter, és Horn Gyula, a Központi Bizottság külügyi osztályának vezetője. Jelen volt Andrzrej Zabinaki, a Lengyel Népköztársaság budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivője.

Ülést tartott az Elnöki Tanács. Kádár János tájékoztatta a testületet a magyar párt- és kormány- küldöttség lengyelországi tárgyalásairól. Az Elnöki Tanács a tájékoztatót egyetértéssel tudomásul vette. Megállapította, hogy a látogatás jól szolgálta a Magyar Népköztársaság és a Lengyel Népköztársaság, a magyar és a lengyel nép közötti hagyományosan jó, testvéri kapcsolatok fejlődését, a szocializmus és a béke ügyét. A közös állásfoglalás újabb ösztönzést ad a politikai, a kulturális és a gazdasági kapcsolatok továbbfejlesztésének. Losonczi Pál a szeptember 26. és 30. között New Yorkban Indira Gandhi által kezdeményezett állam- és kormányfői találkozón, valamint az ENSZ-közgyűlés 38. ülésszakán való részvételéről adott tájékoztatást. A testület a tájékoztatót tudomásul vette. Az Elnöki Tanács elnöke beszámolt Szpirosz Kiprianunak, a Ciprusi Köztársaság elnökének meghívására október 18. és 21. között Cipruson tett látogatásáról. Az Elnöki Tanács a beszámolót egyetértéssel tudomásul vette. Megállapította, hogy a látogatás és a szívélyes légkörben folytatott tárgyalások segítették a két ország gazdasági, kulturális kapcsolatainak további fejlődését, és hozzájárultak a kétoldalú kapcsolatok további erősítéséhez. Az Elnöki Tanács a Minisztertanács előterjesztése alapján módosította a felsőoktatási intézményekről szóló 1962. évi 22-es számú törvényerejű rendelet egyes rendelkezéseit. A jogszabály új tudományos fokozatként egységesen lehetővé teszi egyetemi doktorátus megszerzését. A testület határozott arról, hogy a Szombathelyi Tanárképző Főiskola a jövőben Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola néven folytatja oktató tevékenységét. Törvényerejű rendeletet fogadott el az Elnöki Tanács a tudományos fokozatokról és a tudományos minősítésről. A jogszabály végrehajtásáról a Minisztertanács gondoskodik. Határozatban módosította az Elnöki Tanács a Magyar Népköztársaság kvótáját a Nemzetközi Valuta Alapban. Az Elnöki Tanács a továbbiakban a Nagy Októberi Szocialista Forradalom évfordulója alkalmából adományozandó kitüntetésekről döntött, valamint bírákat mentett fel és választott.

Negyedik napja tart a betolakodókkal szemben a fegyveres ellenállás Grenadában. Az amerikai invázió kezdete óta először bocsátottak tudósítókat - elsősorban amerikaiakat - Grenadába, s ők megerősítették a harcok tényét. A Port Salines-i repülőtér közelében fegyveresek egy csoportja továbbra is harcol az amerikai erők ellen. Harcok folynak a szigetország déli részén is. A grenadai katonáknak itt mindeddig sikerült feltartóztatniuk az amerikai tengerészgyalogos okát. Az amerikai invázióé egységek éjjel tüzérséggel és vadászbombázókkal több mint egy órán át támadták az utolsó kubai állásokat. Mint a helyszínre érkezett tudósítók írják, ezeknek a fegyvereknek a bevetésére azért volt szükség, mert Grenadában az amerikaiak a vártnál hevesebb ellenállásba ütköztek. A guyanai hírügynökségnek a TASZSZ által idézett jelentése szerint az amerikai csapatok elfoglalták a főváros melletti Fort Fredericket, a grenadai hadsereg fő erődítményét.

A nicaraguai fegyveres erők újabb ellenforradalmi akciókat hiúsítottak meg - jelentette be Managuában sajtótájékoztatón Hugó Torres Jiménez, a sandinista népi hadsereg politikai főnökségének parancsnoka. Nueva Segovia és Jinotega megyék határán összecsapások voltak a sandinista népi hadsereg „Simon Bolivar” zászlóalja és Hondurasból beszivárgott ellenforradalmárok egyik rohamosztaga között. A harcban 60 ellenforradalmárt megöltek, 4 sandinista katona elesett. Ellenforradalmárok egy másik rohamosztaga megkísérelt partra szállni, és felrobbantani több olajfúró berendezést Potosi kikötővárosban a Fonseca-öbölben, de a támadást meghiúsították. Torres a sajtótájékoztatón rámutatott, hogy az ellenforradalmárokat az amerikai hírszerző szolgálat, a CIA támogatja, és az utóbbi napokban már készültek hasonló akciók végrehajtására.

Chilében a hetedik országos tiltakozónapon, országszerte tüntetések voltak és heves összecsapások zajlottak le a tüntetők és a kivezényelt csendőrök között. A hatóságok közlése szerint hetven embert letartóztattak, két tüntető életét vesztette, harmincán megsebesültek, hátuk állapota súlyos. Santiago három egyetemén több mint ezer diák csapott össze a csendőrökkel. A négy órán át tartó összetűzésben a hatóságok gumibotokkal ütlegelték a tiltakozókat és könnygázbombákkal próbálták szétoszlatni a tömeget, a diákok kövekkel válaszoltak. Több mint 60 diákot letartóztattak, hatan pedig súlyosan megsebesültek. Concepcion déli kikötővárosban tízezer ember tüntetett Pinochet rendszere ellen. A tiltakozó nagygyűlésen Gábriel Valdes, a kereszténydemokrata párt elnöke követelte Pinochet lemondását. A fővárostól 140 kilométerre levő Valparaisoban is diákok tüntettek, kilencet letartóztattak.

idokapszula_nb_i_1983_84_11_fordulo_santiago.jpgRohamrendőrök csapnak össze a tüntető fiatalokkal

október 29.

Dr. Kaposvári Júlia, az S. O. S. Gyermekfalu Magyarországi Egyesületének elnöke és Hermann Gmeiner professzor, az S. O. S. Kinderdorf International elnöke egyezményt írt alá a battonyai S. O. S.-gyermekfalu létesítéséről.

Végül 1986. szeptember 27-én avatták fel az első létesítményeket. 1990-től Kecskeméten működik a második, 1993-tól Kőszegen a harmadik magyar gyermekfalu. A szervezet által alkalmazott SOS-anya hat-nyolc gyermekkel éli a magyar családok mindennapi életét az SOS-gyermekfalvak családi házaiban. Az itt nevelkedő gyermekek a települések iskoláiba járnak, és bekapcsolódnak a falu vagy a város életébe. Az önálló életkezdéshez anyagi támogatást is nyújt a szervezet minden fiatalnak. A 2000-es években a három faluban 200 gyermek élt, s az elmúlt években összesen több mint háromszáz gyermekről gondoskodtak a speciális falvakban. (Az SOS-gyermekfalu mozgalom Ausztriából indult útnak Hermann Gmeiner kezdeményezésére. Jelenleg több mint 130 országban több mint 400 SOS-gyermekfalu és 1500-nál több kapcsolódó SOS-létesítmény működik, amelyekben csaknem ötvenezer gyermeket és fiatalt nevelnek.)

A holland főváros, Hága lélekszáma megkétszereződött azokkal az ország minden részéből odaözönlő béketüntetőkkel, akik az atomrakéták hollandiai és nyugat-európai telepítése ellen tiltakoztak az eddigi talán legnagyobb atomfegyver ellenes megmozdulásukon. 450-500 ezer tüntető gyűlt össze a kormány és a parlament székhelyén a rakétatelepítést ellenző országos bizottság felhívására. A tüntetés fő jelszava: „Ne telepítsenek új atomfegyvereket Európába!” A különvonatok, bérautóbuszok százaival érkezők menete gyűrűbe fogta a belvárost. A lassan hömpölygő emberfolyam élő falat vont hosszú órákon keresztül a kormány és a parlament székháza, a Binnenhof köré. „Nem akarunk rakétákat sem Hollandiában, sem más országokban, atomfegyvermentes Európát, teljes atomleszerelést” - hirdették és követelték zászlók, táblák, jelszavak és jelvények tíz- és százezrei. A félmilliós megmozdulás lenyűgözően fegyelmezetten, derűs és vidám hangulatban zajlott, egyetlen erőszakos mozzanat nélkül. A holland békemozgalom talán a legegyetemesebb, a társadalom legszélesebb rétegeire kiterjedő ma Nyugat-Európában, és így talán legnagyobb a befolyása is a kormány politikájára. Fő szervezője az Egyházközi Béketanács, amely a katolikus és protestáns egyházak közös társadalmi szervezete. A vezető kormánypárt, a Kereszténydemokrata Tömörülés (CDA) számos képviselője és minisztere részt vett a tüntetésen.

Huszonnégy óra alatt megkétszerezték a Grenada elleni inváziós erő létszámát, és szombaton több mint hatezer főnyi amerikai katonaság volt a karib-tengeri szigeten - tűnik ki a Pentagon közléséből. Amerikai katonai vezető személyiségek azt is elismerték, hogy az ellenállás összehasonlíthatatlanul hevesebb annál, mint amire számítottak, eddig tizenegy amerikai katona esett el, hatvanhétén sebesültek meg. Noha a Pentagon villámháborús sikert ígért, az ellenállást mindeddig nem sikerült megtörni. Következésképpen - mint az amerikai biztonsági erők parancsnoka a Grenadába érkezett újságírókkal közölte - az Egyesült Államok csapatainak több hónapos jelenlétére lehet felkészülni. Wesley McDonald admirális, a csendes-óceáni flotta parancsnoka hétvégi washingtoni sajtókonferenciáján közölte: az amerikai erők „hajtóvadászatot” folytatnak a grenadai kormány hívei ellen, mivel nem engedik meg, hogy újjáalakuljon az az államhatalom, amelyet katonai beavatkozással megdöntöttek.

idokapszula_nb_i_1983_84_11_fordulo_grenada_2.jpgAmerikai tüzérségi üteg lövi a hegyekbe visszavonult grenadai egységeket

október 30.

Esztergom városának a török uralom alóli felszabadulása 300. évfordulója alkalmából ünnepséget tartottak az esztergomi bazilikában, ahol dr. Lékai László bíboros, esztergomi érsek közös főpapi misét mutatott be az ünnepségen részt vevő lengyel főpapokkal, Józef Glemp gnieznói és varsói, Franciszek Macharski krakkói bíboros érsekkel, és Henryk Roman Gulbinowicz wroclawi érsekkel. Az ünnepségen megemlékeztek Sobieski Jánosról, a lengyel csapatok egykori vezetőjéről, akinek nagy érdemei voltak Esztergom felszabadításában. A jubileumi ünnepségen részt vett Miklós Imre államtitkár, az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke, és jelen voltak Esztergom városának állami képviselői.

A Grenadából érkező hírek tanúsága szerint a szigetország védői a partizánharc módszerével folytatják a harcot az amerikai és a karib-térségbeli inváziós erők ellen. A támadók veszteségei növekednek. A „Barbados hangja” rádióadó híre szerint különösen heves tűzharcok folynak a sziget délkeleti részén. A rádió beszámolt arról, hogy az inváziós csapatokat erőteljes légi támogatásban részesítik: az amerikaiak többek között rakétákkal ellátott harci helikoptereket is bevetettek a hadműveletekben. Vasárnaptól a megszállók este nyolc órától reggel öt óráig terjedő kijárási tilalmat rendeltek el Grenadán, Az amerikai katonák előkészületeket tesznek a szigetország teljes átfésülésére.

idokapszula_nb_i_1983_84_11_fordulo_grenadai_intervencio.jpgÚjabb intervenciós csapatok érkeznek Grenadára

Humor:
idokapszula_nb_i_1983_84_11_fordulo_humor.jpg

Reklám:idokapszula_nb_i_1983_84_11_fordulo_reklam.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_11_fordulo_reklam_2.jpg

Kékfény:
Tragikus baleset történt a Győr-Sopron megyei Gönyűn. Conrad Carl Werner Moltke 48 éves tanár, NSZK-beli állampolgár személygépkocsival szabálytalan előzés közben áttért az úttest bal oldalára és ott összeütközött egy vele szemben szabályosan közlekedő személygépkocsival. A vétlen személygépkocsi utasai közül ldrányi Iván 49 éves zeneszerző, budapesti lakos életét vesztette, Harsányi Frigyes színművész és a személygépkocsi vezetője, Bácskay Csilla táncdalénekes súlyos, Boros Dezső táncdalénekes pedig könnyebb sérülést szenvedett. Az NSZK-beli állampolgár és három utasa könnyebben megsérült. A rendőrség folytatja a baleset vizsgálatát.

Közlemények:
A budapesti ORBIS karácsonyi ajánlatai: 1. Zakopane: dec. 21-28., teljes ellátással, 2900 Ft/fő; dec. 20-26., szállás plusz reggeli a Kasprowy-szállóban 3000 Ft/fő. 2. Magánszállás; 100 Ft/fő/nap. Cracovia-szálló: 330 Ft/fő/nap. 3. Varsó: Hotel Warszawa. 360 Ft/fő/nap. Jelentkezés, felvilágosítás: ORBIS Lengyel Utazási Iroda, Bp. V., Vörösmarty tér 6., tel.: 170-532.

A Tudományos Minősítő Bizottság közli, hogy Jánossy András; „Vezetési elektron spin transzmisszió normál fémekben” c. doktori értekezésének nyilvános vitája november 1-én de. 10 órakor lesz az Akadémia kistermében (Bp. V.. Roosevelt tér 9.).

A Skoda gépkocsik új modelljeit szállítják Csehszlovákiából hazánkba. A Skoda 105 S, a 120 L és a 120 GLS gépkocsik kiadását várhatóan november közepén kezdi meg a Merkúr.

Állásajánlat:
idokapszula_nb_i_1983_84_11_fordulo_allasajanlat.jpg

Divat: Barátnők
Az általános iskola második osztályától tartó szoros barátság együtt formálta, alakította véleményüket, ízlésüket. S mint ahogy sok mindenről egyformán gondolkodnak, a hasonlóság öltözködésükben is megmutatkozik. Sárdi Mónika és Nagy Gabriella kérésünkre szívesen vállalták, hogy nektek is bemutassák, mit viselnek a legszívesebben, hogyan variálják, milyen egyéni ötlettel gazdagítják meglévő ruhatárukat. Mint mondják, nem hívei az egymás közti csereberélésnek (bár teljesen azonos, karcsú alkatúak) s ezért sok hasonló karakterű, sőt egyforma szerelésük van, csakhogy más és más kiegészítőkkel veszik fel. Mindketten szeretik a nadrágot, főként a derékon hajtásokkal bővülő, bővebb formákat!idokapszula_nb_i_1983_84_11_fordulo_divat_1.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_11_fordulo_divat_2.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_11_fordulo_divat_3.jpg

Átépítik a Vörösmarty teret: Forgalmi változások léptek életbe
A belvárosi gyalogosközlekedés most formálódó új rendszerének következő állomásaként átépítik a Vörösmarty teret és a Vigadó utcát; a Duna-korzóhoz hasonlóan díszburkolatot kapnak. A Vörösmarty tér átépítését megelőző - elsősorban a közművekkel kapcsolatos - előkészítő munkák ma kezdődtek a Váci utca felé eső területen. Az építési területen új forgalmi rend lépett életbe. Ennek megfelelően a Deák Ferenc utcának az Apáczai Csere János utca felőli ága zsákutca lesz, oda behajtani a Vigadó tér, illetve az Apáczai Csere János utca felől nagy ívben, kihajtani pedig az Apáczai Csere János utca Március 15-e tér felé - szintén nagy ívben - lehet. Zsákutca lesz a Vörösmarty téri Zenepalota előtti terület Is. így részben megszűnik az ottani parkolási lehetőség és az átmenő forgalom is. A Vigadó utcán haladva lehet majd elérni az Apáczai Csere János utcát a Március 15-e tér irányába. 

Vége a dunai személyhajózási idénynek:
Budapest és Esztergom között vasárnap közlekedett az idén utoljára a MAHART menetrend szerinti hajójárata, s ezzel befejeződött a személyhajózási idény a Dunán. Az előzetes számítások szerint több mint egymillió személy a MAHART-hajókra, az utasok egyharmada a kiránduló- és különjáratokra váltott jegyet.

Az egymilliomodik tonna szén Lyukó-bányáról:
A Borsodi Szénbányák lyukói bányaüzeméből pénteken szállították a berentei központi szénosztályozóra az idei egymilliomodik tonna szenet. Ez már a hatodik év, amikor folyamatosan egymillió tonna felett termel a bánya. Elsősorban a műszaki fejlesztés során kialakított, komplexen gépesített frontfejtések tették lehetővé, hogy a szocialista brigádok évről évre megismételjék a mélyművelésű bányákban ritka teljesítményt.

Úttörővezetők konferenciája:
Budapesten, az Almássy téri szabadidő-központban rendezték meg a budapesti úttörő-vezetők konferenciáját. A tanácskozáson határozatot fogadtak el, amelynek értelmében a jövőben tovább szélesítik azokat a munkaformákat, amelyek lehetőséget adnak a gyermekek politikai-közéleti tevékenységének kibontakoztatásához.

Új üzem:
Elkészült Békéscsabán a Szőnyegszövő Háziipari Szövetkezet új üzeme. A 63 millió forintos beruházás a tervezettnél korábban és olcsóbban készült el. A teljes egészében kézi munkával végzett szövés és csomózás hagyományos motívumokon alapszik, de igény szerint modern mintázatú és különleges színösszeállítású darabokat is készítenek. Az üzem bevételének zömét - mintegy 85 százalékát - tőkés exportból teremti meg. Az új üzem elkészültével közkedvelt csabai termékekből több kerülhet a hazai vásárlókhoz is.
idokapszula_nb_i_1983_84_11_fordulo_bekescsabai_uj_uzem.jpg

Folyamszabályozás a Tiszán:
Kihasználva a Tisza alacsony vízállását, jelentős szabályozási munkálatokba kezdtek a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság dolgozói Nagyrév térségében, a folyó bal partján. Biztosítják a partot: lenyesik, és műanyag szűrőréteggel látják el a mederoldalt. Erre úgynevezett KMZ elemeket raknak, s mindezt terméskővel terhelik le. így kellő mértékben tudják megóvni a már veszélyessé vált partszakaszt.

idokapszula_nb_i_1983_84_11_fordulo_folyamszabalyozas.jpgA partbiztosítási munkálatok

Színházi bemutató: Valaki (Játékszín)

idokapszula_nb_i_1983_84_11_fordulo_agardi_gabor_kubik_anna.jpgAgárdi Gábor és Kubik Anna

Hová menjünk? Moziba!
idokapszula_nb_i_1983_84_11_fordulo_mozi.jpg

A Magyar Televízió műsorán: Kuckó

idokapszula_nb_i_1983_84_11_fordulo_kucko_kalocsay_miklos_dorisz.jpgA műsorvezető, Kalocsay Miklós és társa, Dorisz

Az 1950-ben született Kalocsay Miklós a Színművészeti Főiskola elvégzése után 1973-tól a Madách Színház tagja, majd 1980-tól a Várszínház, 1982-től a Nemzeti Színház színésze. 1973-ban játszotta először hivatalosan Rómeó szerepét, a Szegedi Szabadtéri Játékokon (évekkel később a Nemzeti Színházban), ez az alakítása és megjelenése egy időre meghatározta szerepkörét: általában amorózókat alakított. Később az ironikus, humoros szerepekhez vonzódott. 1989-től a Szegedi Nemzeti Színházban lépett fel, majd a Ruszt József vezette Független Színpadon játszott. Mellette a Kuckó című gyerekműsor első házigazdája volt, állandó partnere, Dorisz, nem kellék volt, hanem a saját szeretett kutyája. 1991-ben, negyvenegy évesen, szívelégtelenségben hunyt el. Rengeteg színházi- és filmszerepe mellett az ország egyik legismertebb és legfoglalkoztatottabb szinkronszínésze is volt.

Magyar könnyűzene:
idokapszula_nb_i_1983_84_11_fordulo_bojtorjan_egyuttes.jpg

A héten az amerikai slágerlistákat Kenny Rogers és Dolly Parton Islands In The Stream-je, a nyugat-európai slágerlisták többségét pedig Lionel Richie All Night Long (All Night) című számai vezetik.

Válogatott magánügyek:
14 éves srác vagyok, nagy R-GO rajongó. Volt egy csajom, de otthagytam, most már lassan két hónapja, mert ő nem szereti az R-GO-t. De sajnos mindennap látom, s újra beleszerettem. Mit tegyek? Reménykedhetek, hogy sikerül majd valaha is átnevelnem?
„Bombázó”
Én Shakespeare-rel úgy vélem, hogy ez két különböző dolog. Mármint a szerelem és az ideológiai egyetértés. A „pártviszály” ellenére is lehet nagyon szeretni, akárcsak Rómeó tette az ő Júliájával Persze az is ismert dolog, hogy az ember szeretné a saját pártjára csalogatni a hőn szeretett lényt. Próbáld hát elhitetni vele, hogy a Szikora Robi a világ legnagyobb kis énekese. De ha ő egy Beethoven nevű újhullámos billentyűs táborába akar minden áron csalogatni, te is nyugodtan hagyhatod magad. Nem jársz rosszul, ö is egy bombázó.

Olimpiai reménységeink:

idokapszula_nb_i_1983_84_11_fordulo_olimpiai_remenysegeink_bujko_tamas_ozsvar_andras.jpgBujkó Tamás, Az Újpesti Dózsa 20 esztendős cselgáncsozója 60 kilósok között lett világbajnoki ezüstérmes és Ozsvár András, A Bp. Honvéd 26 éves kitűnősége Moszkvában az abszolút kategóriában végzett a harmadik helyen

Látványsport:

idokapszula_nb_i_1983_84_11_fordulo_latvany_sportok_pospisil_fiverek.jpgMár kerékpáros labdában is feje tetejére állt a világ? Amióta csak hallunk a sportágról, számunkra ez mindig egyet jelentett az évtizedeken keresztül abszolút egyeduralkodó csehszlovák Pospisil fivérekkel. Tavaly viszont jött egy másik testvérpár, Thomas és Andreas Steinmeier az NSZK-ból, és megfosztotta a világbajnoki címtől Pospisilékat. Megingás volt-e csupán vagy újabb nagy családi monarchia kezdődik a sportágban? - ez volt a kérdése a héten lezajlott bécsi világbajnokságnak. Nos, már megkaptuk a választ, hatalmas csatában, 3:2 arányban a Steinmeier-fivérek (fehér-mezben) nyertek. Akárhogy is, a jelek szerint aligha kell a jövőben is bíbelődni a sok név megjegyzésével

És akkor lássuk a lényeget, az NB I. 11. fordulóját! Csak a kifogástalan memóriájú szurkolók emlékeznek pontosan, hogyan is áll a bajnokság, mert a honi futball első osztályában utoljára két hete volt forduló. Az optimisták reménykednek is: „Most aztán lesz hajtás”, hiszen a játékosok igazán alaposan készülhettek a mai találkozókra. Ezúttal valamennyi mérkőzést egy napon játsszák, s új „NB I-es várost” avatnak: a Ferencváros - a Haladás elleni „fogantyús” összecsapás következményeként - Kecskeméten fogadja a Zalaegerszeg csapatát.

Vasas - Volán
Néhány éve még legfeljebb az angyalföldi győzelem aránya lehetett kétséges ezen a találkozón, most azonban a halványszürke Vasas „mindenre képes”. Azaz - bár a házigazdák a favoritok - a Volán pontszerzése sem keltene különösebb szenzációt. A Vasasban Birkás és Kuti bajlódik sérüléssel, nem is lehetnek ott a Volán elleni összecsapáson. Farkas már edz, de még ő sem játszhat. A közlekedésieknél Zsinka bokafájdalmai miatt kérdéses a jobbszélső kiléte. A Fáy utcai stadionban egyébként az általános iskolás diákok ingyen tekinthetik meg e mérkőzést, melynek szünetében aerobic-bemutató lesz.
idokapszula_nb_i_1983_84_11_fordulo_vasas_volan.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_11_fordulo_vasas_volan_2.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_11_fordulo_vasas_volan_forintos_komjati.jpgForintos fejjel tisztáz Komjáti és Kiss elöl. Vincze és Varga közbeavatkozására már nincs szükség

Ferencváros - ZTE
A táblázaton 14. a zalaegerszegi, 15. a ferencvárosi csapat, semleges pályán tehát minden megtörténhet. Mégis valószínűbb a zöld-fehér siker, annál is inkább, mert az FTC-nek illene már szépítenie eddigi kínos-keserves bizonyítványán. Óriási érdeklődés előzi meg a Ferencváros fellépését ideiglenes „otthonukban”, Kecskeméten. A zöld-fehérek gondmentesen készültek, ugyanez a zalaegerszegiekről közel sem mondható el: Takácsnak a szerdai edzőmérkőzésen eltört az orrcsontja, Major pedig makacs térdsérüléssel bajlódik. Ráadásul Péter Zoltán korábbi kiállítása, míg Fehér sárga lapjai miatt nem játszhat.
idokapszula_nb_i_1983_84_11_fordulo_ferencvaros_zte.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_11_fordulo_ferencvaros_zte_2.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_11_fordulo_ferencvaros_zte_pogany_laszlo.jpgSzentendrei Antal, Kecskeméten élő mozgássérült ferencvárosi szurkoló hatalmas virágcsokorral kedveskedett Pogány Lászlónak és kedvenc csapatának

idokapszula_nb_i_1983_84_11_fordulo_ferencvaros_zte_zsiboras_jancsika.jpgNyitva-tárva a kapu, de a zalaegerszegiek támadása után a labda elkerülte a hálót

idokapszula_nb_i_1983_84_11_fordulo_ferencvaros_zte_e5_s_ut.jpgE 5-ös út, a 82-es kilométernél, Kecskemét határa, a város a Ferencváros-várás lázában ég

idokapszula_nb_i_1983_84_11_fordulo_ferencvaros_zte_autobusz.jpgKecskemét városának még nincsen metrója. Jobb híján az autóbusz is megteszi

idokapszula_nb_i_1983_84_11_fordulo_ferencvaros_zte_szinhaz.jpgHernádi Gyula darabja, a Királyi vadászat, Jancsó Miklós rendezésében, a sztárok Bessenyei Ferenc, Drahota Andrea, Kozák András. Egy napra, szombatra azonban a Ferencváros a nagy „szám"

idokapszula_nb_i_1983_84_11_fordulo_ferencvaros_zte_nezoter.jpgEgy pillantás a zsúfolt nézőtérre. A szurkolók már alig várják a Fradit, és még bizakodnak

idokapszula_nb_i_1983_84_11_fordulo_ferencvaros_zte_balazs_zsolt.jpgGass pompás kapásgólt lőtt, vezetett a ZTE, amikor Lauber Koch felvágásáért büntetőt ítélt. Balázs nem bízta a véletlenre, még ki sem ejtette a labdát Pogány 11-ese után

idokapszula_nb_i_1983_84_11_fordulo_ferencvaros_zte_eletkep.jpgÉletkép a lelátóról, a vesztes csata után

idokapszula_nb_i_1983_84_11_fordulo_ferencvaros_zte_hazafele.jpgHazafelé - autóstopra várva

Rába ETO - MTK-VM
Könnyű kis kirándulásra aligha számíthat az MTK-VM, s csupán abban bízhat, hogy a Rábánál még tart a „minszki forma”. Ebben az esetben a vendégek helyzete sem kilátástalan. 
Érdekesség, hogy mind a két csapat csak három meccset nyert eddig, de a Rába hat döntetlenjével szemben az MTK eddig csak kettőt tudott felmutatni.
idokapszula_nb_i_1983_84_11_fordulo_raba_eto_mtk_vm.jpg

Csepel - Ú. Dózsa
Az újpesti csatárkettős, Törőcsik és Kiss formában van, s ha újra úgy szerepel, mint a dánok s főként a kölniek ellen, a csepeliek válogatott kapusa, Kovács sem segíthet csapatán. Csepelen tartja főpróbáját a kölni KEK-visszavágóra készülő Ú. Dózsa. Temesvári Miklós vezető edzőnek csupán a jó formába lendült Tóth József eltiltása okoz gondot, helyette Herédi kerül a csapatba. A piros-kékeknél Dékány jár hasonló cipőben... Mindenesetre kérdés, mennyire harap a Csepel, és kérdés, mennyire tartalékolnak a lila-fehérek a Köln elleni visszavágóra.
idokapszula_nb_i_1983_84_11_fordulo_csepel_u_dozsa.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_11_fordulo_csepel_u_dozsa_2.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_11_fordulo_csepel_u_dozsa_steidl_kincses_budavari_heredi.jpgTömegjelenet Szendrei kapuja előtt. Steidl (8) vágja ki a labdát Kincses S. és Budavári elöl. A háttérben Herédi figyeli a fejleményeket

Pécsi MSC - Bp. Honvéd
Az FTC-vel szemben az utolsó pillanatokban vesztett pontot a PMSC (1:1), most feltehetően az előző 89 perc is nehéz lesz. A Honvéd esélyesebb, bár a döntetlen sem irreális tipp. A vendégeknél bemutatkozik Kovács Kálmán, az ifjúsági válogatott csatára és csapatkapitánya. N
oha előző nyáron játszott, sőt gólt szerzett az Intertotó Kupában is, Komora Imre bajnokin csak most szavaz neki bizalmat. A PMSC utoljára 1973 tavaszán nyert a Bp. Honvéd ellen, így érthető volt Komora Imre mérkőzés előtti bizakodása, miszerint döntetlennél rosszabb eredményre nem számít.
idokapszula_nb_i_1983_84_11_fordulo_pecsi_msc_bp_honved.jpg

Haladás - Tatabánya
A Haladás szeszélyes, a Tatabánya annál kiegyensúlyozottabb, így reménykedve utazhat Szombathelyre. Főként, mert számára az x sem lenne rossz eredmény.
idokapszula_nb_i_1983_84_11_fordulo_haladas_tatabanya.jpg

SZEOL AK - Nyíregyháza
Miután egyik csapat sem büszkélkedhet szellemes és gólérzékeny csatársorral, találatdömping nem várható a Tisza-parti mérkőzésen. A szegediek esélyei annyival jobbak, hogy ők játszanak otthon.
idokapszula_nb_i_1983_84_11_fordulo_szeol_ak_nyiregyhaza.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_11_fordulo_szeol_ak_nyiregyhaza_tako_deak.jpgFotóriporterünk a szegediek első gólját megelőző mozzanatokat kapta lencsevégre. A Takótól visszakapott labda Deák lábéról - a kép előterében, csíkos mezben - a következő pillanatban a nyíregyházi kapu jobb felső sarkába vágódik

Szegedi kötődésű barátunk ismét megosztotta velünk, hogyan emlékszik vissza a délutánra:
A Nyíregyháza ellen végre egyik kedvencem, Deka is extrát nyújtott. Deák Ferenc a teljes neve, a második vonalban számolatlanul szerezte a gólokat. Alacsony termete miatt mindenki Kisdekázta a városban. (egy kis szubjektív: bőven az évezredforduló után egy FK 1899 Szeged-Tápé II. edzőmérkőzésen, ha csak percekre is, de futballozhattam ellene). Az őszi idény közepére már kezdtek rájönni a hozzánk érkező aktuális ellenfelek, hogy hiába újonc a SZEOL, itt bizony nagyon meg kell küzdeni a pontokért. Öt meccsből csak egyszer szenvedtünk vereséget az Izabella híd lábánál, alakult az oroszlánbarlang státusz.

Videoton - DVTK
A fehérvári csapat első a listán, ráadásul hazai környezetben játszik, azaz minden bizonnyal prolongálja előkelő helyezését. A DVTK reménye csak az a közhelyszerű tény lehet, hogy „a labda kerek”. 
Két harcos, küzdőszellemű csapat találkozója. A Diósgyőr még csak két meccset nyert, a Videoton eddig kétszer vesztett.
idokapszula_nb_i_1983_84_11_fordulo_videoton_dvtk.jpg

A mérkőzések után lássuk az 11. forduló válogatottjait! Ismét vegyes a kép, hárman is a legjobbak közé tudtak kerülni 6-os osztályzattal. A 7-es érdemjegyűek közül nehéz a választás, mi a győri Hannich Pétert jelöljük a forduló játékosának, aki két találatával is segítette csapatát.
idokapszula_nb_i_1983_84_11_fordulo_a_fordulo_valogatottjai.jpg

A góllövőlista élén az eddigi éllovas "hetes"-ből hárman is eredményesek voltak, így most hat gólosként ők vezetik a mezőnyt.
idokapszula_nb_i_1983_84_11_fordulo_gollovolista.jpg

Végre szombaton zöld utat kapott a labdarúgó-bajnokság, s most már szünet nélkül folytatódik a november végi szezonzárásig a pontvadászat. A 11. fordulóban a táblázat élén álló Videoton és Tatabánya (idegenben) is győzött, míg az utánuk következő Ú. Dózsa és a Bp. Honvéd egyaránt csak döntetlent ért el. A semleges kecskeméti pályán a Ferencváros ötödik vereségét szenvedte el, s változatlanul utolsó előtti.
idokapszula_nb_i_1983_84_11_fordulo_tabella.jpg

Tekintsük át az NB II. legfontosabb hétvégi momentumait. A másodosztály 15. fordulójában elvesztette veretlenségét a DMVSC csapata. A rivális Eger viszont idegenben nyert, s ezzel két pont előnnyel áll a táblázat élén.idokapszula_nb_i_1983_84_11_fordulo_nb_ii_1.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_11_fordulo_nb_ii_2.jpg

Hétvégén teljes fordulót rendeztek a harmadik vonalban, a Területi bajnokságokban is.
idokapszula_nb_i_1983_84_11_fordulo_teruleti_bajnoksagok.jpg

Kis Színes:
Nézzük, mi a helyzet a mégalacsonyabb osztályban. Botrány, botrány hátán, megvan, falun miért nem járnak a családok a meccsekre.idokapszula_nb_i_1983_84_11_fordulo_megyei_bajnoksag_1.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_11_fordulo_megyei_bajnoksag_2.jpg

A következő szerdán jönnek a nemzetközi kupaforduló második körének visszavágói, az alábbi párosításokkal:

BEK: Dinamo Minszk - Rába ETO
KEK: 1. FC Köln - Újpesti Dózsa
UEFA Kupa: Hajduk Split - Bp. Honvéd

Kiemelt támogatónk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepsport.jpg

Aranyfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_kepes_sport.jpg

Ezüstfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_labdarugas.jpg

Bronzfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepszabadsag.jpg

Emlékeztetőül:

Időkapszula: NB I. - 1983/84

Szintén figyelmükbe ajánljuk: 

Időkapszula: NB I. - 1980/81
Időkapszula: NB I. - 1981/82
Időkapszula: NB I. - 1982/83

Végül egy kis kötelező irodalom: 

Osztálynapló
Két évtized felejthetetlen és elfelejtett magyar hálóőrei

Köszönetnyilvánítás:

Sorozatunk nem jelenhetne meg Kárpáti Tamás segítsége nélkül akinek ezek a kincsek digitalizálva is megvannak. Köszönet illeti a Népsport tudósítói gárdáját is a kiváló összefoglalókért. Belenézünk az Arcanum Adatbázisba is, mert nekik is szokott lenni releváns érdekességük.

Megjegyzés:

A sorozatot maribor és a szerethető dózsás együtt készíti, a szerző neve csak blogmotor etetésére van feltüntetve.

Olvasóink segítségét szeretnénk kérni: Szívesen fogadunk kiegészítéseket, javításokat, javaslatokat, korabeli anyagokat, egyszóval bármit amivel pontosítani és jobbá lehet tenni a sorozatot. Különösen örülnénk ha volt játékosok, edzők, vezetők, játékvezetők, gyúrok, jegyszedők, szurkolók és bárki más akinek valamilyen története, emléke van jelentkezne nálunk és egy-egy interjúval és beszélgetéssel színesíteni tudnánk az anyagot. Elérhetőségeink: emailen a valogatott.blog@gmail.com, Twitteren @ValogatottBlog, Facebookon pedig megtalálhatóak vagyunk a https://www.facebook.com/Valogatottblog címen. Előre is köszönjük.

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://valogatott.blog.hu/api/trackback/id/tr2515330176

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása