Válogatott okosságok

Szurkolói gondolatok, elemzések, mélázások a válogatottainkról, válogatás nélkül.

Ajánlataink

Sztancsik Richárd: Városok, stadionok, kocsmák

Rendelje meg közvetlenül a szerzőtől!

varosok.stadionok@gmail.com

Ár 2999 Ft.Részletek itt


kupanap.jpghungarianultras.jpg

Friss topikok

Facebook oldalunk

Időkapszula: NB I. 1983/84 Siófok - Rába ETO MNK-döntő

2021.05.11. 06:49 maribor_

1984. június 9., a hónap második hétvégéje

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_headlines_kim_ir_szen_kadar_janos.jpgBaráti látogatásra hazánkba érkezett Kim Ir Szen, a Koreai Munkapárt Központi Bizottságának főtitkára, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság elnöke

Lássuk először a hét második felének legfontosabb közéleti és külpolitikai eseményeit.

június 7.

Kim Ir Szen, a Koreai Munkapárt Központi Bizottságának főtitkára, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság elnöke 1912. április 15-én született a Phenjan közelében lévő Mangjonde faluban.
Fiatal korától aktívan részt vett a forradalmi ifjúsági mozgalomban 1927-től szervezte és vezette a kommunista ifjúsági szövetséget. Tevékenységéért letartóztatták és bebörtönözték. Kiszabadulása után bekapcsolódott a japánellenes partizánharc szervezésébe. 1936-ban az ő vezetésével jött létre a „Haza Újjászületésének Társasága”, azzal a céllal, hogy a koreai hazafiakat egységfrontba tömörítse, szervezetté tegye harcukat a japán megszállók ellen.
Kim Ir Szen Korea 1945-ben történt felszabadulása után a Kommunista Párt Észak-Koreai Szervező Irodája felelős titkáraként és az Ideiglenes Népi Bizottság élén vezető szerepet játszott az ország gazdasági-társadalmi átalakításáért folytatott munkában. 1949-ben a párt északon és délen működő részének egyesülése nyomán alakult Koreai Munkapárt Központi Bizottságának elnökévé választották; 1966 óta a Koreai Munkapárt KB főtitkára.
Kim Ir Szent 1948-ban választották meg a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság miniszterelnökévé. A koreai honvédő háború idején kinevezték a Katonai Bizottság elnökévé, a néphadsereg - amelyet ő szervezett meg - főparancsnokává. 1953 óta a KNDK marsallja. Kim Ir Szen a KNDK elnökének tisztét 1972 óta tölti be.
Közéleti tevékenységét számos könyve is fémjelzi. Magyarul több, a koreai függetlenségért vívott harcát bemutató kötete tölti be.
A szocialista építőmunka irányításában, az elért vívmányok megvédésében szerzett érdekeit, hazája egységének megteremtéséért kifejtett tevékenységét a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság legmagasabb kitüntetéseivel ismerték el.
Kim Ir Szen nem először látogat hazánkba: huszonnyolc éve, kormányküldöttség élén, az európai szocialista országokban tett körútja alkalmával már járt Magyarországon.

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_kim_ir_szen_rakosi_matyas.jpgKim Ir Szen már járt hazánkban. 1956-ban Rákosi Mátyás fogadta őt

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának és Minisztertanácsának meghívására párt- és állami küldöttség élén hivatalos, baráti látogatásra hazánkba érkezett Kim Ir Szen, a Koreai Munkapárt Központi Bizottságának főtitkára, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság elnöke.

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_kim_ir_szen_kadar_janos_losonczi_pal_keleti_palyaudvar_erkezes.jpgKádár János és Kim Ir Szen a Keleti pályaudvaron a vendég érkezésekor

A több szocialista országot érintő körútja során most hazánkat felkereső delegáció különvonata a délelőtti órákban gördült be a Keleti pályaudvarra. Kim Ir Szent, valamint a küldöttség tagjait Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára és Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke üdvözölte. Ezután a vendégek és a vendéglátók gépkocsikba szálltak, s a Kossuth Lajos térre hajtattak. Az Országház előtt, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság és a Magyar Népköztársaság zászlóival fellobogózott téren a díszmotorosok kíséretében érkező koreai párt- és állami küldöttséget katonai tiszteletadással fogadták; felsorakozott a magyar néphadsereg díszzászlóalja.

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_kim_ir_szen_lazar_gyorgy.jpgA hivatalos fogadtatási ünnepségre az Országház előtt, a KNDK és hazánk zászlóival fellobogózott Kossuth téren került sor. Kim Ir Szen Lázár Györggyel, a Minisztertanács elnökével, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjával fog kezet

Több ezer budapesti dolgozó és fiatal gyűlt össze a téren, s üdvözölte a Kádár János és Losonczi Pál társaságában érkező Kim Ir Szent, valamint a delegáció tagjait közöttük Kang Szong Szant, a KNDK Minisztertanácsának elnökét, Li Dzong Okot, a KNDK alelnökét, Kim Jong Nam miniszterelnök-helyettest és külügyminisztert és Jon Hjong Mukot, a Koreai Munkapárt titkárát, a KB politikai bizottságának tagjait.

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_kim_ir_szen_budapesten.jpgA vendégek érkezése az ünnepélyes fogadtatás színhelyére

Fogadtatásukra megjelent Lázár György, a Minisztertanács elnöke, Havasi Ferenc, a KB titkára, Maróthy László, a budapesti pártbizottság első titkára, Sarlós István, a Minisztertanács elnökhelyettese, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai; Apró Antal, az országgyűlés elnöke, Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács helyettes elnöke, Borbándi János, a Minisztertanács elnökhelyettese, valamint a kormány több tagja - köztük Várkonyi Péter külügyminiszter -, továbbá párt-, állami és társadalmi életünk számos más vezető személyisége. Jelen volt Etre Sándor, hazánk phenjani és Ju Jong Goi, a KNDK budapesti nagykövete. Ott volt az ünnepélyes fogadtatáson több Budapesten akkreditált diplomáciai képviselet vezetője és tagja is.

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_kim_ir_szen_kadar_janos_losonczi_pal.jpgKim Ir Szen Kádár János és Losonczi Pál társaságában a Kossuth Lajos téren

Kürtszó harsant, s a díszzászlóalj parancsnoka jelentést tett a KNDK legmagasabb rangú párt- és állami vezetőjének. Felcsendült a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság és a Magyar Népköztársaság himnusza, majd Kim Ir Szen Kádár Jánossal együtt ellépett a díszzászlóalj előtt. Úttörők szaladtak az Országház elé, s virágcsokorral köszöntötték a népi Korea vezetőjét. Ezután a vendéglátók és a vendégek kölcsönösen bemutatták egymásnak Magyarország és a KNDK jelenlevő közéleti személyiségeit, s Kim Ir Szen megismerkedett a budapesti diplomáciai testület megjelent képviselőivel is. Az ünnepélyes fogadtatás a katonai díszzászlóalj díszmenetével zárult.

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_kim_ir_szen_kadar_janos_kossuth_ter.jpgKim Ir Szen és Kádár János köszönti a kedves vendégek üdvözlésére egybegyűlt dolgozókat és fiatalokat

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_kim_ir_szen_kadar_janos_kossuth_ter_2.jpgEgy ellesett pillanat. Egy ritka kép, ami akkor nem láthatott napvilágot. Kim Ir Szen nyakán jól látható a nagyméretű daganat, amely miatt a hivatalos propagandafotókon csak bal oldalról, vagy szemből fényképezhették a diktátort

A koreai párt- és állami küldöttség magyarországi programja délután tiszteletadással folytatódott: Kim Ir Szen és a delegáció tagjai a Hősök terén koszorút helyeztek el a Magyar Hősök Emlékművére.

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_kim_ir_szen_hosok_tere.jpgA koreai párt- és állami küldöttség tagjai a látogatás első napjának délutánján koszorút helyeztek el a Hősök terén a magyar hősök emlékművére

Este a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa és Minisztertanácsa díszvacsorát adott a Kim Ir Szen vezette koreai párt- és állami küldöttség tiszteletére a Parlament Vadász-termében. A díszvacsorán Kádár János és Kim Ir Szen pohárköszöntőt mondott.

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_kim_ir_szen_kadar_janos_poharkoszonto.jpgKádár János pohárköszöntőjét mondja

A Minisztertanács ülésén megtárgyalta és elfogadta a Baranya megyei tanács végrehajtó bizottságának saját munkájáról és a megye településfejlesztéséről szóló beszámolóját. Elismeréssel állapította meg, hogy a tanács és végrehajtó szervei tevékenységükkel eredményesen hozzájárultak a megye társadalmi-gazdasági fejlődésének előmozdításához, a központi és a területi érdekek összehangolásához, a lakosság életkörülményeinek javításához. A Minisztertanács helyeslően tudomásul vette az irányító munka színvonalának növelését szolgáló elgondolásokat, egyidejűleg felszólította a minisztériumok és a főhatóságok vezetőit, hogy a népgazdasági tervek kidolgozásakor hasznosítsák a végrehajtó bizottság javaslatait. 

A kormány a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság elnökének előterjesztése alapján megvitatta az energiagazdálkodási program végrehajtásának eddigi tapasztalatait. Megállapította, hogy a termelő és a kommunális ágazatokban egyaránt jobban, a korábbinál takarékosabban gazdálkodtak az energiával. Az irányítószerveket kötelezte a vizsgálat tanulságainak hasznosítására és arra, hogy tegyenek további intézkedéseket az energiafogyasztást mérséklő megoldások kidolgozásának és széleskörű elterjesztésének gyorsítására. A Minisztertanács jóváhagyta a közlekedési miniszter előterjesztését a vasúti hatósági és gazdálkodási tevékenységek szervezeti különválasztásáról. E szerint a vasút fenntartását, korszerűsítését és üzembiztonságának növelését szolgáló feladatok egy részét közvetlenül a vasutat üzemeltető gazdálkodó szervezetek irányításával oldják meg.

Nicolae Ceausescu, az RKP főtitkára, a Román Szocialista Köztársaság elnöke, aki szerdán érkezett hivatalos baráti látogatásra Varsóba, megbeszéléseket folytatott Wojciech Jaruzelskival, a LEMP KB első titkárával, a lengyel kormány elnökével. A román és a lengyel tárgyaló küldöttség tagjai egyidejűleg véleménycserét folytattak a két ország politikai és gazdasági együttműködéséről. Nicolae Ceausescu előzőleg Wojciech Jaruzelski és Henryk Jablonski, az államtanács elnöke kíséretében ellátogatott a varsói Kasparzak rádiógyárba, majd megtekintett egy Varsó környéki állami gazdaságot.

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_wojciech_jaruzelski_nicolae_ceausescu.jpgJaruzelski és Ceausescu a varsói repülőtéren

Megérkeztek a brit fővárosba a hét vezető tőkés ország állam- és kormányfői - a hétvégi gazdasági csúcsértekezlet részvevői. A vendégeket, Reagan amerikai elnököt, Trudeau kanadai miniszterelnököt, Nakaszone japán, Craxi olasz kormányfőt, valamint Kohl nyugatnémet kancellárt és Mitterrand francia elnököt a házigazda, Margaret Thatcher miniszterelnök fogadta. Reagant leszámítva - aki már hétfő óta a brit fővárosban tartózkodik - valamennyiüket a Kensington palotában üdvözölte, illetve hívta meg rövid udvariassági beszélgetésre. Az állam- és kormányfőkkel együtt Londonba érkeztek a külügy- és pénzügyminiszterek (esetenként a gazdasági tárcák birtokosai) is.

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_reagan_thatcher_mitterrand_trudeau.jpgA vezető tőkés országok londoni csúcstalálkozóján (balról jobbra): Reagan amerikai elnök, Thatcher brit miniszterelnök asszony. Mitterrand francia elnök és Thorn, a Közös Piac főbizottsági elnöke, jobbról Trudeau kanadai miniszterelnök. Valószínűnek tartják, hogy a zsákutcába jutott gazdasági problémák megoldása helyett csak újabb politikai deklarációt tudnak összehozni

Nyolcezer sztrájkoló bányász gyűlt össze Londonban a parlament előtt, ahol az ellenzék kezdeményezésére vita kezdődött a sztrájkról, illetve tágabb értelemben a szén- és energiapolitikáról. A parlament előtt súlyos összecsapások zajlottak a felvonuló bányászok és a kivezényelt rendőrök között - állítólag az utóbbiak erőszakos fellépése nyomán. Sok sebesülés történt, gyerekek is megsérültek, mivel a bányászok családtagjaikat is elhozták Londonba. A rendőrség harminc embert letartóztatott, közöttük egy munkáspárti parlamenti képviselőt is.

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_londoni_banyaszsztrajk.jpgA tüntető bányászok menete London belvárosában

Tíz órán át tartó, szakadatlan tüzérségi tűz előzte meg a libanoni egységkormány beiktatásáról folytatott parlamenti vita csütörtöki fordulóját. Öt egymást követő tűzszüneti megállapodást hagytak figyelmen kívül a bejrúti zöld vonal két oldalán szemben álló jobboldali és ellenzéki erők. A frontvonaltól távolabb eső lakónegyedeket is rendszeresen lőtték. A haladó irányzatú sajtó szoros és közvetlen összefüggést lát a tűzszünet szándékos megsértése és a kormány programját ért heves jobboldali támadások között. Ugyanazok élezik a katonai feszültséget, akik a parlamenten belül és kívül egyaránt támadják a kormány politikai nyilatkozatát - mutatott rá az Asz-Szafir című lap, hozzáfűzve, hogy az egységkormány meggyengítésére, aláásására, a parlamenti viták elhúzására irányuló összjátékról van szó. Az An-Nahar című tekintélyes bejrúti lap értesülése szerint Valid Dzsumblatt és Nabih Berri ellenzéki miniszterek Szíria egyetértésével és támogatásával utasították el Amin Dzsemajel államfőnek azt a javaslatát, hogy átfogó újjászervezés helyett új maronita keresztény hadseregparancsnok és egy síita parancsnokhelyettes kinevezésével oldják meg a kormányhadsereg válságát.

Irán elismerte egy harci repülőgépének elvesztését, és azzal fenyegette meg Szaúd-Arábiát, hogy „kemény választ ad” további incidenseik esetén. A teheráni rádió közölte, hogy a külügyminisztériumba kérették a szaúdi ügyvivőt, és tiltakoztak nála a kedd esti légi csata miatt. A rádió szerint egyébként az F-4-es Phantom repülőgépet a szaúdiak nemzetközi vizek fölött lőtték le (a szaúdiak szerint saját légterükben), a pilótát pedig egy szaúdi helikopter a fedélzetére vette. Az incidenst Teheránban a feszültség növelését célzó lépésnek minősítik, amellyel a „nagyhatalmak” beavatkozásának alapját kívánják megteremteni. Az iráni és a szaúdi közlemények egyébként ellentmondanak a korábbi washingtoni tájékoztatásnak, amennyiben mindkét fél csak egy repülőgép lelövését jelentette. Amerikai források szerint két iráni F-4-es semmisült meg. Egy teheráni lap közölte, hogy Irán át fogja vizsgálni a Hormuzi-szoroson áthaladó teherhajókat, nem Irakba tartanak-e. Az Iraknak szóló bármilyen rakományt elkobozzák, és megvizsgálják a kémkedéssel gyanúsítható halászhajókat is. A lap szerint azt is megakadályozzák, hogy hadihajók a Hormuzi-szoroson keresztül az öbölbe hatoljanak.

Az északnyugat-indiai Amritszár szikh szent helyének, az Aranytemplomnak ostroma során életét vesztette Dzsarnail Szingh Bhindranval, a szikh mozgalom szélsőséges, szakadár szárnyának vezetője. Mint az UNI indiai hírügynökség jelentette, Bhindranval holttestét csütörtökön találták meg. A fanatikus nézeteiről ismert politikust korábban felszólították, hogy Longovalhoz, a viszonylag mérsékelt szikh Akali Dal párt vezetőjéhez hasonlóan adja meg magát, de ő kijelentette, hogy inkább öngyilkos lesz, mintsem hogy eleget tegyen a felhívásnak. Az Aranytemplomban és annak környékén csütörtökre megszűnt minden harc. A katonai akció nyomán háromszáz ember - közte 250 szikh szakadár - vesztette életét. 450 fegyveres terroristát a kormányerők foglyul ejtettek.

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_indiai_kormanykatonak.jpgKormánykatonák vonulnak el az egyik szikh templom elől Új-Delhiben a tüntetőkkel való összecsapás után

A katonai rendfenntartó akció hírére szikh szakadárok terrorista akciókba kezdtek Pandzsáb szövetségi államban és Új-Delhiben. Az akcióknak 12 halálos áldozata volt. Indira Gandhi kormányának ellenzéke már régebben sürgette a miniszterelnök asszonyt, hogy adjon utasítást a szikh terroristák fő támaszpontjának számító Aranytemplom elleni katonai akcióra. Mivel a szikh felekezet szent helyéről van szó, Indira Gandhi sokáig békés tárgyalásokkal próbálkozott. A Bhindranval vezette szélsőségesek terrorja azonban végül is katonai megoldásra kényszerítette a kormányzatot.

Pérez de Cuellar, az ENSZ közel-keleti körúton tartózkodó főtitkára, aki Egyiptomban tárgyalt, újságíróiknak azt mondta, hogy Irán és Irak háborús konfliktusának megoldására személy szerint ő nem szorgalmaz „új megbízatást”, de Olof Palme, svéd miniszterelnök, aki három éven át az Arab- (Perzsa-) öböl háborújának rendezésével kapcsolatban a világszervezet megbízottja volt, „a megfelelő időben” kész visszatérni a körzetbe, azaz amikor erre Irak, illetve Irán felhatalmazza. Közölte: állandó összeköttetése van az ENSZ New York-i központjával, és külön aggodalommal tölti el, hogy Szaúd-Arábia is az összecsapások részesévé vált. Javier Pérez de Cuellar öt országot felölelő közel-keleti kőrútjának második állomására, Szíriába érkezett, hogy a térség helyzetével kapcsolatos kérdéseket megvitassa a damaszkuszi vezetőkkel.

Nicaragua felhívással fordult a Costa Rica-i-nicaraguai ellenőrző bizottsághoz, hogy vizsgálják ki a szerdai újabb határprovokáció körülményeit. A nicaraguai külügyminisztérium jegyzéke szerint ellenforradalmi csoportok a helyi Costa Rica-i biztonsági erők közreműködésével támadást intéztek a két ország határátkelő-állomása, Penas Blancas és más környékbeli nicaraguai települések ellen, az ellenőrző bizottság által kijelölt demarkációs vonal mentén. Bizonyítékok vannak arra, hogy a támadók a Costa Rica-i határállomás helyiségeit használták provokatív tervük lebonyolítására. A lövöldözés során egy sandinista katona megsebesült. A nicaraguai kormány kérésére az ellenőrző bizottság munkájába bekapcsolódnak a Contadora-országok San Joséban, illetve Managuában akkreditált nagykövetei is.

június 8.

Az Országház Delegációs termében megkezdődtek a magas szintű tárgyalások a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság csütörtökön hivatalos, baráti látogatásra hazánkba érkezett párt- és állami küldöttsége, valamint magyar vendéglátóik között. A magyar tárgyaló csoportot Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára vezeti. A csoport tagjai: Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke, Lázár György, a Minisztertanács elnöke, Havasi Ferenc, az MSZMP Központi Bizottságának titkára, a Politikai Bizottság tagjai; Borbándi János, a Minisztertanács elnökhelyettese, Várkonyi Péter külügy- és Kapolyi László ipari miniszter, valamint Etre Sándor, hazánk pihenjani nagykövete.

A koreai küldöttséget Kim Ir Szen, a Koreai Munkapárt Központi Bizottságának főtitkára, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság elnöke vezeti. A delegáció tagjai; Kang Szong Szan, a KNDK Minisztertanácsának elnöke, Li Dzong Ok, a KNDK alelnöke, Kim Jong Nam miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter, Jon Hjong Mk, a Koreai Munkapárt KB titkára, a KB politikai bizottságának tagjai; Hjon Mu Gvang, a KB titkára, Kong Dzin The miniszterelnök-helyettes, Dzon Bjong Bo, a 2. számú gazdasági bizottság elnöke, a PB póttagjai, valamint Ju Jong Goi, a KNDK budapesti nagykövete.

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_magyar_eszak_koreai_targyalasok.jpgTárgyal a magyar és a koreai delegáció a Parlamentben

A tárgyalásokon kölcsönösen tájékoztatták egymást a két ország helyzetéről, szocialista építőmunkájáról, valamint a két ország előtt álló további feladatokról. Áttekintették a kétoldalú párt- és államközi kapcsolatok főbb kérdéseit, és kifejezték szándékukat, hogy a kölcsönös előnyök alapján továbbfejlesztik a sokoldalú, mindkét nép javát szolgáló együttműködést. Véleménycserét folytattak a nemzetközi helyzet időszerű problémáiról, az emberiség békéjét és biztonságát érintő kérdésekről.

Kim Ir Szen meghívta Kádár Jánost, hogy küldöttség élén tegyen baráti látogatást a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban. Kádár János a meghívást köszönettel elfogadta.

Kádár János délután a KB székházában megbeszélést folytatott Kim Ir Szennel. A szívélyes, elvtársi légkörű találkozón tájékoztatták egymást az MSZMP XII., illetve a KMP VI. kongresszusa határozatainak végrehajtásáról, a két párt előtt álló feladatokról. Áttekintették az MSZMP és a KMP kapcsolatainak alakulását, és kifejezték készségüket a pártközi együttműködés továbbfejlesztésére. Kicserélték véleményüket a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom, valamint a nemzetközi helyzet időszerű kérdéseiről. Megvitatták az Európa, valamint az Ázsia békéjét és biztonságát érintő kérdéseket, különös tekintettel Korea békés, demokratikus úton való egyesítésének problémájára.

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_kim_ir_szen_kadar_janos.jpgKádár János és Kim Ir Szen az MSZMP KB székházában

A koreai delegáció több tagja, Kang Szong Szan miniszterelnök vezetésével, Lázár György miniszterelnök kíséretében Székesfehérvárra látogatott, ahol megtekintette az Ikarus gyárat. Az üzemben délután barátsági nagygyűlést rendeztek, amelyen Lázár György és Kang Szong Szan mondott beszédet.

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_bekenaggyules.jpgA nagygyűlés részvevői a székesfehérvári Ikarus gyárban

Este a koreai párt- és állami küldöttség tagjai megtekintették az Állami Népi Együttes műsorát az együttes székházában.

A munkásőrparancsnokok politikai nevelésében, szakmai felkészítésében elért kiemelkedő eredményei elismeréséül Borbély Sándor, a munkásőrség országos parancsnoka csapatzászlót adományozott a Munkásőr Parancsnoki Iskolának. A csapatzászló-avató ünnepségen Gáti József, az országos parancsnok helyettese adta át a csapatzászlót Nagy Sándor iskolaparancsnoknak. A lobogóra szalagot kötöttek a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, a Kossuth Lajos Katonai Főiskola, a BM Rendőrtiszti Főiskola és a BM Forradalmi Rendőri Ezred képviselői.

Thatcher brit miniszterelnök nyitotta meg a hét iparilag fejlett tőkés ország sorrendben tízedik csúcsértekezletét. Kanada, Japán, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Olaszország, Franciaország és az NSZK vezető politikusai elsősorban világgazdasági kérdéseket tekintettek át. A kelet-nyugati viszony, a biztonságpolitika és a fegyverzetkorlátozás kérdése volt napirenden azon a csütörtök esti vacsorán, amelyet a vendéglátó brit kormány adott a konferencia részvevőinek tiszteletére. A csúcsértekezlet részvevői annak a véleménynek adtak hangot, hogy a Nyugatnak „erős védelemre” van szüksége, s nem szabad úgymond engedményt tenni a Szovjetuniónak.

A csúcsértekezlet egyik fő témája az Öböl térségében kialakult feszült helyzet. Washington minden jel szerint szövetségeseinek biztatására, a katonai és gazdasági beavatkozás módozatainak előterjesztésére és egyeztetésére használja fel az idei csúcsértekezletet. Az amerikai álláspont szerint a Nyugatnak egyesítenie kell stratégiai olajtartalékait, s ezzel megakadályozni a pánikot az arab-öböli olajszállítások fennakadása esetén.

Súlyos agyvérzést kapott Enrico Berlinguer, az Olasz Kommunista Párt főtitkára. A hatvankét esztendős politikus csütörtökön Padovában a közöspiaci parlamenti választások kampányában megrendezett nagygyűlésen mintegy ötezer ember előtt mondott beszédet. Felszólalása közben többször rosszul lett, és nem tudta végigmondani beszédét sem. A nagygyűlés után nyomban visszatért szállodájába, ahol állapota hirtelen válságosra fordult. Azonnal orvost hívtak, aki kirendelte a mentőket. Berlinguert az éjszaka megoperálták az egyik padovai kórházban. Az orvosi jelentések szerint a műtét jól sikerült, és meg tudták állítani az agyvérzést. Az OKP főtitkárának állapota azonban továbbra is súlyos.

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_enrico_berlinguer.jpgA súlyos állapotban lévő Berlinguert letámogatják a szónoki emelvényről

A padovai idegsebészeti klinika négy professzora által aláírt jelentés szerint az OKP főtitkárán végrehajtott műtéttel eltávolították az agyban keletkezett vérömlenyt. A padovai klinika idegsebésze, aki Berlinguert műtötte, közölte délután, hogy az OKP főtitkárának állapota változatlanul súlyos, továbbra sem nyerte vissza eszméletét. A párt titkársága közleményben köszönte meg az egész országból, a világ minden részéből érkező aggódó jókívánságokat. A közlemény utált rá, hogy a főtitkár erejét nem kímélve dolgozott. Sandro Pertini köztársasági elnök felkereste a kórház intenzív osztályán fekvő Berlinguert. A főtitkár családtagjain kívül Padovában tartózkodik az OKP több vezetője is. Az OKP szenátusi csoportjának vezetője, Gerardo Chiaromonte, a titkárság tagja közölte, hogy a párt képviselői nem vesznek részt a tervezett bizalmi szavazáson a felsőházban.

Összehangolt politikai és katonai összeesküvés fenyegeti a libanoni nemzeti egységkormányt - mutatott rá Nabih Berri síita miniszter, az Amal mozgalom vezetője a fegyveres összecsapásokkal kísért parlamenti vitát kommentálva. A kabinet beiktatásához szükséges bizalom elválaszthatatlan a kilenc hónapira szóló rendkívüli hatalom megszavazásától - tette hozzá. A kormány tekintélyét aláásó fegyveres provokációkért Berri Izrael libanoni ügynökeit, a jobboldali milíciákat tette felelőssé. Ami a politikai összeesküvést illeti, ez oly módon nyilvánul meg, hogy a hagyományosan keresztény többségű, jobboldali színezetű parlament képviselői határozottan ellenzik a teljhatalom megszavazását, sőt sokan a puszta bizalmat is megtagadják Rasid Karami kormányától.

Ellenzéki körökben azzal vádolják Amin Dzsemajel elnököt és a vele szövetséges jobboldali pártokat, hogy parlamenti úton próbálják megőrizni, illetve restaurálni a falangista rezsim kormány fölötti hatalmát, ezért egyfelől megakadályozzák az ellenzék képviselőit is magában foglaló új kormány jogkörének kibővítését, másfelől a saját eszközükké változtatott hadsereg radikális átszervezését.

Hafez Asszad szíriai államfő fogadta Pérez de Cuellar ENSZ-főtitkárt. A megbeszélésen a közel-keleti helyzetről, Libanonról és az öböl menti háborúról volt szó. Szíria érdekelt a közel-keleti konfliktus mielőbbi békés megoldásában, és támogatja az ENSZ égisze alatt összehívandó nemzetközi értekezlet tervét - mondta a találkozó után a főtitkár szóvivője. Pérez de Cuellar később a Golan-fennsíkon állomásoztatott ENSZ-erőknél tett látogatást, majd Damaszkuszba visszatérve folytatja találkozóit.

Huszonhét személy vesztette életét Indiában azokban a zavargásokban, amelyek Új-Delhiben, Pandzsáb és Kasmír államban törtek ki, miután a szikhek szent helyének, az amritszári Aranytemplomnak ostromában meghalt Dzsarnail Szingh Bhindranval, a mozgalom szélsőséges, szakadár szárnyának a vezetője. A fővárosban a szikhek által kiprovokált zavargásokban egy fiatalember vesztette életét. Az UNI indiai hírügynökség jelentése szerint Szrinagarban, Kasmír állam fővárosában a feldühödött szikhek fosztogatni kezdtek, s a rendfenntartó erők kénytelenek voltak fegyverüket használni; négy szikh halt meg. Ugyanebben a városban a szikhek egy másik vallási szekta tagjaival is összetűztek, itt további öt ember vesztette életét.

A Nicaragua északi határkörzetében garázdálkodó ellenforradalmi bandák tagjainak holttestét találták meg sandinista járőrök. Az egykori somozisták a múlt szombati támadás áldozatai, amikor is megkísérelték elfoglalni Ocotalt, Nueva Segovia tartomány székhelyét. Az utóbbi hónapnak legnagyobb szabású ellenforradalmi hadművelete során ötvenketten vesztették életüket, köztük huszonkettőn a kisváros utcai harcaiban. A sandinista hadsereg alakulatai, együtt a fölfegyverzett polgári lakosokkal, eddig valamennyi ellenséges cselekményt meghiúsítottak, amely nicaraguai lakott települések elfoglalására irányult.

Helyszíni beszámolók szerint az Egyesült Államok pénzén fölszerelt és jó részben amerikai tanácsadók által kiképzett ellenforradalmi bandák a novemberi nicaraguai választások előtt tovább növelik ellenséges provokációik számát.

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_nicaraguai_hatarellenorzes.jpgRoberto Calderon nicaraguai határőrparancsnok Costa Rica-i képviselők (háttérben) társaságában a legutóbbi incidenst vizsgálja

Bár Washington kifelé békülékeny arcát mutatja, mind nyilvánvalóbb kísérletek történnek az amerikai szenátus háborús szárnyának erősítésére. Az olyan látogatások, mint George Shultz néhány órás managuai megbeszélése, nem annyira a Fehér Ház politikai irányvonalának változásáról, mint inkább annak választási meggondolások által befolyásolt manővereiről beszélnek.

Shultz kétségkívül a legmagasabb rangú vendég volt Somoza bukása óta, s a megfigyelők sokat vártak a managuai repülőtér protokollszalonjában tartott tárgyalásoktól. Ám még mielőtt a világ beleélhette volna magát a reményekbe, Larry Speakes kormányszóvivő lehűtötte a kedélyeket: „Nincs módosulás a Nicaraguával szembeni politikában.” S hogy a kijelentés kézzelfogható bizonyítékot nyerjen, a szenátus a héten megkezdte a CIA-nak szánt 21 millió dolláros gyorssegély fölötti vitát. Az összeg nem titkolt rendeltetése a Nicaragua elleni hadüzenet nélküli háború folytatása.

Az amerikai mozik bemutatják a Szörnyecskék (eredeti címén Gremlins, de a magyar köztudatban csak Gizmók-ként ismert) című horrorparódiát.

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_gizmo.jpgAz egyik kis Gizmó

Az élőszereplős trükkfilm, melynek az egyik producere Steven Spielberg volt, 11 millió dolláros költségvetéssel készült, és közel 150 milliót kaszálhatott vele a Warner Bros. Nálunk 1989 februárjában mutatták be a mozik, de a film addigra gyakorlatilag lefutott már az évek alatt, mivel a házibulik egyik kedvenc kalózvideója volt ez a Rockyk, a Rambók, és a Végső visszaszámlálás mellett.

Tornádó pusztított az Egyesült Államok középnyugati részén. Egy kis település Wisconsin államban áldozatául esett a forgószélnek: percek alatt romhalmazzá változtatta a hatszáz lakosú Berneveldet. Tizenegy ember meghalt, többszáz pedig megsebesült a mintegy tizenkét órán át tartó, F5 (a Fujita-skálán a legerősebb) erősségű természeti csapásban. A károkat mintegy 40 millió dollárra (1984-es adat, ez a cikkünk írásakor közel 300 millió dollár) becsülik.

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_barneveld_wisconsin_tornado.jpgA földdel egyenlővé vált település

június 9.

Hivatalos, baráti látogatását befejezve délelőtt elutazott Budapestről a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság párt- és állami küldöttsége, amely Kim Ir Szennek, a Koreai Munkapárt Központi Bizottsága főtitkárának, a KNDK elnökének vezetésével tartózkodott hazánkban. A koreai küldöttséget ünnepélyesen búcsúztatták a két ország nemzeti lobogóival díszített Országház előtt, a Kossuth Lajos téren, ahol felsorakozott a magyar néphadsereg díszzászlóalja. A vendégek búcsúztatására megjelent Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke, Lázár György, a Minisztertanács elnöke, Havasi Ferenc, az MSZMP Központi Bizottságának titkára, Maróthy László, a budapesti pártbizottság első titkára, Sarlós István, a Minisztertanács elnökhelyettese, a Politikai Bizottság tagjai, Apró Antal, az országgyűlés elnöke, Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács helyettes elnöke, Borbándi János, a Minisztertanács elnökhelyettese, továbbá a kormány több tagja - közöttük Várkonyi Péter külügyminiszter -, s a párt-, az állami és a társadalmi élet több más vezető képviselője. Ott volt Etre Sándor, hazánk phenjani és Ju Jong Gol, a KNDK budapesti nagykövete. Jelen volt az ünnepélyes búcsúztatáson sok Budapesten akkreditált diplomáciai képviselet vezetője, illetve tagja.

Kürtszó harsant, a díszzászlóalj parancsnoka jelentést tett Kim Ir Szennek, majd felcsendült a két ország himnusza. A magas rangú koreai vendég Kádár János társaságában elhaladt a díszzászlóalj előtt, s üdvözölte a delegáció búcsúztatására összegyűlt budapestieket. A Koreai Munkapárt Központi Bizottságának főtitkára, a KNDK elnöke és a küldöttség tagjai ezután elköszöntek a magyar politikusoktól, közéleti vezetőktől, s a diplomáciai testület megjelent képviselőitől. Az ünnepélyes búcsúztatás a katonai díszzászlóalj díszmenetével zárult, majd a vendégek Kádár János és Losonczi Pál társaságában gépkocsikba szálltak, és díszmotorosok kíséretében a Keleti pályaudvarra hajtattak.

A Magyar Népköztársaság és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság zászlóival díszített pályaudvaron Kádár János és Losonczi Pál baráti búcsút vett Kim Ir Szentől és a delegáció tagjaitól. A koreai párt- és állami küldöttség különvonata ezután kigördült a Keleti pályaudvarról.

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_kim_ir_szen_kadar_janos_losonczi_pal_keleti_palyaudvar.jpgLosonczi Pál és Kádár János búcsúztatja Kim Ir Szent a Keleti pályaudvaron

Délután hivatalos, baráti látogatásra Belgrádba érkezett Kim Ir Szen. A Koreai NDK elnökét, a Koreai Munkapárt KB főtitkárát a pályaudvaron Veszelin Gyuranovics, a JSZSZK Elnökség elnöke, Dragoszlav Markovics, a JKSZ KB Elnökségének elnöke, valamint más jugoszláv vezetők üdvözölték.

Enrico Berlinguer állapota továbbra is súlyos. Az OKP főtitkára a péntek hajnali agyműtét után nem nyerte vissza eszméletét. Az orvosok szerint az eltelt 30 óra után legalább 48 órára, vagy még ennél is több időre lesz szükség a részletesebb diagnózishoz. Az olasz rádió reggeli padovai jelentésében beszámolt róla, hogy Berlinguer elektroencefalogramja változatlan agytevékenységet mutat, és a beteg mellett levő orvosok ehhez a mozzanathoz fűznek reményt. Olaszország visszafogott lélegzettel figyeli a főtitkár állapotának alakulását - írta a L’Unitá első oldalas szalagcímben. Az őszinte aggódás sok megnyilvánulása közül kiemelkedik, hogy Sandro Pertini köztársasági elnök az éjszakát is Berlinguer közelében töltötte. Mind Padovában, mind a párt római székháza előtt embersokaság várja a főtitkárról érkező híreket.

A „demokratikus elvekről” szóló előző napi nyilatkozat után a hét vezető tőkés ország állam- és kormányfői újabb három nyilatkozatot adtak ki, kevés tartalmi újdonsággal. A „kelet-nyugati viszonyról és a fegyverzetkorlátozásról” szóló dokumentum a nyugati magatartás megmerevedését illusztrálta. Egy újabb felhívást intézett a Szovjetunióhoz - Reagan minapi beszédeit visszhangozva -, hogy „térjen vissza a tárgyalóasztalhoz” - de semmilyen kezdeményezést nem tett ennek érdekében. A Nyugat-Európába telepített rakétákra utalás sem történt. Általános politikai értelemben a dokumentum, mint egyfelől kompromisszumos, másfelől a jó szándék kidomborítására hivatott anyag, állást foglalt „a Szovjetunióval és szövetségeseivel folytatandó tartós politikai párbeszéd és együttműködés” mellett. 

A következő nyilatkozat - a brit elnökség nevében - az iraki-iráni háborúval foglalkozott. A csúcsértekezlet részvevőinek aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a konfliktus esetleg továbbterjed. A nap folyamán kiadták a csúcsértekezlet gazdasági nyilatkozatát, amely szerint a részvevő országok törekednek az infláció, és a kamatok leszorítására, ahol szükséges, a költségvetési hiány csökkentésére, a munkaalkalmak szaporítására. Az adós országok problémáiról szólva hangoztatták, azok számíthatnak átütemezésre, amelyek megfelelő reformokat hajtanak végre gazdasági és pénzügyi életükben.

Közel-keleti körútja keretében Bejrútba érkezett Javier Pérez de Cuellar ENSZ-főtitkár, aki előzőleg Damaszkuszban megszerezte Szíria támogatását egy új, a Dél-Libanont megszállva tartó izraeli csapatok kivonását szolgáló diplomáciai kezdeményezéshez. A libanoni kormány már régebben értésre adta, hogy közvetlenül nem, de ENSZ-közvetítéssel hajlandó tárgyalásokat folytatni Tel-Avivval egy olyan biztonsági megállapodásról, amely lehetővé tenné az izraeli megszállás felszámolását. Izrael mindeddig elutasította a külső közvetítés gondolatát.

Az ENSZ-főtitkár a déli órákban megkezdte tárgyalásait Amin Dzsemajel elnökkel és más libanoni vezetőkkel. A bejrúti kormányzat egyebek között szorgalmazta a Dél-Libanonban állomásozó ENSZ-csapatok létszámának növelését, működési körzetük kiterjesztését, s a világszervezet hatékony támogatását kérte az izraeli megszállás felszámolásához, a megszállt területeket sújtó izraeli elnyomás enyhítéséhez. A libanoni vezetők megerősítették: Szíriához hasonlóan támogatják az ENSZ-főtitkár arra irányuló kezdeményezését, hogy hívjanak össze nemzetközi békeértekezletet a közel-keleti válság átfogó rendezése végett. A nemzetközi értekezlet terve élvezi több arab ország és a szocialista államok támogatását, de merev ellenállásba ütközik Washington és Tel-Aviv részéről.

Ami a libanoni belpolitikát illeti, a haladó irányzatú bejrúti lapok szombaton azzal vádolták Dzsemajel elnököt és a hozzá hű jobboldali erőket, hogy visszatáncoltak a Hafez Asszad szíriai államfővel kötött rendezési egyezménytől és a lausanne-i megbékélési értekezleten elért megállapodásoktól. A kommunista An-Nida szerint Dzsemajel és szövetségesei időhúzó taktikát folytatnak avégett, hogy kibújhassanak a vállalt kötelezettségek alól.

Reggel két, parkoló gépkocsiban elhelyezett pokolgép robbant a falangista ellenőrzés alatt állió Dzsunieh város központjában. Egy személy meghalt, tíz megsebesült; az anyagi károk is súlyosak.

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_libanoni_merenylet.jpgA rendőrség vizsgálja a Dzsuniehben elkövetett merényletet

Az iraki tüzérség „előre kijelölt” célpontokat lőtt az iráni Dezful városban, repülőgépei pedig támadtak két tengeri célpontot az iráni Harg-sziget olajkikötőjének közelében - ez áll a Bagdadban kiadott hivatalos katonai közleményben. A közlemény szerint a tüzérségi akció válasz volt az iraki Bászra, Kanakin, Mandali és Zurbatija város elleni hasonló iráni belövésekre; a közelebbről meg nem nevezett tengeri célpontok elleni tevékenység pedig hangsúlyozza Irak eltökéltségét, hogy mind szigorúbbá teszi az iráni kikötőkre, közöttük a fő olajkikötő Harg-szigetre márciusban elrendelt zárlatot, amiért Irán nem hajlandó véget vetni a háborúnak.

Az iráni hírügynökség közleménye szerint egyetlen iraki rakéta csapódott be Dezfulban, 12 embert megölt, 152-t megsebesített. A teheráni közlemény szerint iraki repülőgépek egy másik, határhoz közeli iráni város bombázásával is próbálkoztak, de a támadókat elűzték. Az iraki városok elleni régebbi iráni támadásoknak 66 személy esett áldozatául, bagdadi jelentés szerint.

Ami az Öböl menti háború regionális és nemzetközi visszhangját illeti, a legújabb fejlemény: Szíria meg akarja akadályozni az iraki-iráni háború továbbterjedését és védelmezni fogja az arab országokat a külső agresszióval szemben. Így nyilatkozott Jaszin Radzso szíriai tájékoztatási miniszter egy libanoni újságnak. Szombaton megjelent interjújában kifejtette: ha arab területet ér bárhol támadás, az olyan, mintha Szíriát támadnák. Következésképp Szíria nem fog sajnálni semmilyen erőfeszítést bármely arab ország megvédésére, ha úgy érzi, hogy az ellen agressziót követtek el.

Zail Szingh indiai köztársasági elnök Amritszárban megtekintette a súlyos károkat szenvedett Aranytemplomot. Hírek szerint a templomcsoport valamennyi épülete megsérült, s Zail Szingh megígérte, hogy a károkat mihamarabb helyreállítják. Mint ismeretes, a szikhek szentnek tartott kegyhelyén több száz terrorista keresett menedéket, majd felvette a harcot az ellenük kivezényelt katonai alakulatokkal. Este közzétett adatok szerint a templom ostromában legalább ötszáz szikh terrorista és katona halt meg. Indira Gandhi miniszterelnök rendőrtisztek előtt mondott beszédében felszólította az ország lakosságát, hogy gyógyítsa be a pandzsábi események ütötte sebeket. Hangoztatta, hogy mélységesen sajnálja a történteket, de egyetlen kormány sem engedheti meg, hogy elvakult nacionalisták ártatlan embereket öldössenek.

Akkor még senki sem tudta, alig fél év múlva, végül ebbe a „rendcsinálásba” kerül Indira Gandhi élete...
India legjelentősebb modern kori politikusdinasztiája, a Nehru-Gandhi család tagja, miniszterelnök, az Indiai Nemzeti Kongresszus (Kongresszus Párt) elnöke. Apja, Dzsaváharlál Nehru szintén a Kongresszus Párt elnöke, majd India első miniszterelnöke 1947-től 1964-es haláláig. Nem volt rokona Mahatma Gandhinak, India és az indiai függetlenségi mozgalom legjelentősebb politikai és spirituális vezetőjének, a Gandhi nevet ugyanis Feroze Gandhi, azaz férje után viselte, aki szintén nem állt rokonságban Mahatma Gandhival. Tizenöt évet töltött a miniszterelnöki székben. Először 1966. január 19-étől 1977. március 24-éig, másodszor 1980. január 15-től 1984. október 31-én történt meggyilkolásáig viselte a posztot. Már Nehru miniszterelnöksége idején ismert politikussá vált, így kerülhetett a kormányfői posztra két évvel apja halála után. Hivatali ideje alatt India függetlensége tovább erősödött, apja útját járva az el nem kötelezett országok mozgalmát és a demokráciát támogatta, országában pedig a szegénység felszámolására törekedett egy mérsékelten szocialista rendszer fenntartásával. 1971-ben háborút nyert Pakisztán ellen, aminek eredményeképp függetlenné válhatott Kelet-Pakisztán Banglades néven. Meggyilkolására 1984-ben, a hindu–szikh konfliktus hevében került sor, saját szikh testőrei ölték meg. Halála az egész világ közvéleményét megrázta. Utóda fia, Radzsiv Gandhi volt, aki 1991-ig vezette az országot, amikor anyjához hasonlóan merénylet áldozatává vált. Radzsiv fia, Rahul szintén politikus, 2017-től 2019-ig a Kongresszus Párt elnöke. Személyisége, kisugárzása, tehetsége, éleslátása, kiváló stratégiai gondolkodása és állandó lélekjelenléte személyét népszerűvé, politikáját pedig elismertté tette világszerte. Két szikh testőre gyilkolta meg. Meggyilkolásának közvetlen oka az Aranytemplom elfoglalására kiadott parancsa volt, ami szikh testőreiben szörnyű felháborodást keltett. Halálát követően etnikai zavargások törtek ki, melynek során India sok tízezer szikh lakója halt meg.

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_indira_gandhi_aranytemplom.jpgIndira Gandhi az Aranytemplomnál az ostrom után

Aknákkal felszerelt „delfin-kamikázékat” akar bevetni a Pentagon Nicaragua partjainál. A TASZSZ szemleírója a The New York Times értesülésének ismertetése után emlékeztetett rá, hogy a Pentagon már régóta folytat kísérleteket a rendkívül „értelmesnek” tartott állatokkal. 1976-ban nagy feltűnést keltő per zajlott a Hawaii-szigeteken, Honoluluban. Két végzős egyetemistát, akik elszegődtek a helybéli delfináriumba állatgondozónak, katonai titok kiszolgáltatásával vádoltak. A katonai titok és a delfingondozás azért került egymás mellé a bírósági aktákban, mert a fiatalemberek szabadon eresztettek két állatot, tudomást szerezvén arról, hogy élő torpedókként akarják felhasználni az állatokat. A delfineknek hajókat kellett volna úgy megrongálniuk Havanna kikötőjében, hogy - amint arra idomították őket - aknaövvel a testükön neki csapódtak volna a hajótestnek. A per után úgy tűnt, hogy a Pentagonnak félre kellett tennie a delfinek katonai „kiképzésének” programját. A The New York Times értesülése azonban éppen az ellenkezőjéről tanúskodik - írja a szovjet hírügynökség.

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_katonai_delfin.jpgEgy hadászati célokra használt delfin kiképzőivel az Egyesült Államok haditengerészeténél

Chilei ellenállók foglalták el este Valparaiso kikötőváros rádióadóját. Az általuk felolvasott közlemény az ország lakosságát harcra szólítja fel a népellenes diktatúrával szemben; egyúttal szervezetük nevében elhatárolták magukat a chilei főváros egyik földalatti szerelvénye ellen áprilisban elkövetett merénylettől. A valparaisói rádiót a „Manuel Rodriguez Hazafias Front” tagjai foglalták el.

A nicaraguai ellenforradalmárok újabb erőket összpontosítanak a Costa Rica-i Libertad környékén, hogy támadást indítsanak egy nagy nicaraguai helység, Cárdenas ellen - közölte Managuában a nicaraguai honvédelmi minisztérium egyik képviselője. Megállapította: az ország déli körzeteiben végrehajtott támadásokat a CIA szervezi azzal a céllal, hogy egymás ellen fordítsa Nicaraguát és Costa Ricát.

A nicaraguai kormány közleménye szerint az ellenforradalmárok az ország északi részén is folytatják akcióikat. A közelmúltban az észak-nicaraguai város, Ocotal ellen végrehajtott ellenforradalmi támadás során - amelyben több mint hatszáz lázadó vett részt - a támadók lerombolták a város néhány ipari létesítményét, megsemmisítettek több mezőgazdasági raktárát. Az északi tartományokban nyolcvan általános iskolában szünetel a tanítás a sorozatos fegyveres provokációk miatt. A fegyveres támadások ellenére a nicaraguai kormány folytatja a lakosság helyzetének javítására irányuló erőfeszítéseit. Managuában hamarosan hozzákezdenek egy nagy kórház építéséhez, új egészségügyi központokat létesítenek Esteli és Matagalpa tartományban.

június 10.

A Magyar Nők Országos Tanácsának székházában - Duschek Lajosné elnökletével - ülést tartott a nők évtizedét 1985-ben záró világkonferencia magyar nemzeti előkészítő bizottsága. Ez alkalommal Leticia Shahani, az ENSZ főtitkárhelyettese, az ENSZ bécsi hivatala szociális, fejlesztési és humanitárius ügyek központjának vezetője tájékoztatta a bizottságot a következő év július 15. és 26. között Kenya fővárosában, Nairobiban tartandó világkonferencia előkészületeiről. Elmondta: a világ sok országában a kormányok megkezdték az ENSZ által 1975-ben meghirdetett akció, a nők évtizede eredményeinek összegzését. Az ENSZ felhívásához csatlakozott több mint 150 ország közül eddig nyolcvanan juttatták el tájékoztatójukat a világszervezethez, ahol a beszámoló készül. A nők harmadik világkonferenciájának részvevői elemzik majd a nőknek a gazdasági, a politikai, a társadalmi életben betöltött szerepét. A világkonferenciát megelőzően regionális találkozókat tartanak. Az európai találkozón - az idén októberben Bécsben - a nők gazdasági szerepéről, tevékenységéről tanácskoznak. Ezeken a találkozókon csakúgy, mint a világ-konferencián, központi kérdésként vitatják meg azt is, a nők miként segíthetik elő még hatékonyabban a leszerelésért, a békéért folytatott harcot.

Duschek Lajosné elmondta: a magyar nemzeti bizottság tájékoztatja az Egyesült Nemzetek Szervezetét, majd kormányküldöttségünk révén a világkonferenciát arról, mit tettünk országunkban ebben az évtizedben a nők élet- és munkakörülményeinek további jobbításáért, egyenjogúságának kiteljesítéséért.

Az építő-, a fa- és az építőanyagipar csaknem félmillió dolgozójának többsége az építők napján országszerte vidám juniálisokon ünnepelt hozzátartozóival együtt. A vállalatok és társadalmi szervezetek vezetői köszöntötték őket, és ezeken az ünnepi találkozókon az építők napja alkalmából és eredményes munkája elismeréseként mintegy 1200 dolgozó kapott kitüntetést, sokan részesültek pénzjutalomban. Több városban a munkásmozgalom felszabadulás előtti illegális találkozóhelyein vagy az egykori juniálisok színhelyén tartották meg az idei ünnepséget, s koszorúzásokkal, kegyelettel emlékeztek meg az építőmunkások mártírjairól. Az építőmunkások ilyen hagyományos találkozóhelyén, a hűvösvölgyi Nagyréten 12 ezer részvevője volt a juniálisnak. Az itt megrendezett ünnepségen részt vett Méhes Lajos, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a SZOT főtitkára is.

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_epitok_junialis.jpgÉletkép a hűvösvölgyi nagyrétről, jobbra a Csőszer „sátorvárosa”, a háttérben a gyerekek egyik legkedvesebb játéka, a körhinta

Javier Pérez de Cuellar ENSZ-főtitkár - aki a helyszínen tanulmányozta a libanoni helyzetet - és Szíria egyaránt elutasította azt a Jichak Samir izraeli miniszterelnöktől származó javaslatot, hogy ENSZ-csapatok közbeiktatásával létesítsenek ütközőövezetet a kelet-libanoni Bekaa-völgyben szembenálló izraeli és szíriai erők között. - Az ENSZ ellenez minden olyan megoldást, amely közvetve vagy közvetlenül Libanon felosztásához vezetne. Azt akarjuk, hogy Libanon a libanoniak kezében legyen - hangsúlyozta Pérez de Cuellar. - A kéksisakosok készek támogatni a libanoni hadsereg rendfenntartó tevékenységét az Izrael által kiürítendő körzetekben.

Rasid Karami libanoni miniszterelnök megerősítette, hogy az izraeli csapatkivonás fejében kormánya hajlandó egyezményben garantálni Izrael északi határának biztonságát, de közvetlen tárgyalásokról nem lehet szó. A bejrúti An-Nahar értesülése szerint az ENSZ-főtitkár vállalta a közvetítő szerepét. Samir izraeli miniszterelnök viszont úgy nyilatkozott, hogy a közvetett tárgyalások ideje lejárt, kormánya csak közvetlenül hajlandó tárgyalni Libanonnal, de ehhez feltétlenül szükség van a Bejrút közelében levő izraeli összekötő irodára. Arensz izraeli hadügyminiszter Washingtonból hazatérve úgy nyilatkozott, hogy az Egyesült Államok mindaddig támogatja az izraeli hadsereg libanoni jelenlétét, amíg a bejrúti kormány elutasítja a közvetlen tárgyalásokat.

Újabb harci cselekményekről érkeztek hírek az iraki-iráni frontvonalakról. Az iraki főparancsnokság legutóbbi közleménye szerint az elmúlt 24 órában az iráni tüzérség Bászra, Mandali, Kanakin és Zurbatija iraki városokat lőtte, míg az iraki ütegek Bászrától keletre vették tűz alá az ellenséget. Iraki helikopterek a Tigristől keletre levő hadműveleti övezetben iráni csapatösszevonásokat támadtak. Az IRNA iráni hírügynökség arról számolt be, hogy az iraki nehéztüzérség Abadant támadta. A frontvonal nyugati és északnyugati részén az iráni erők iraki állásokat támadtak, és jelentős veszteségeket okoztak az ellenségnek. Szórványos tüzérségi összecsapások voltak a front déli szakaszán is. Repülőtámadás ént az Öbölben egy kuvaiti tankhajót. A támadó gép nemzetisége ismeretlen.

Reagan elnökhöz, az amerikai szenátushoz és az Egyesült Államok Olimpiai Bizottságához fordult a Los Angeles-i játékokon szereplő indiai sportolók biztonsága és védelme céljából egy indiai társadalmi szervezet. Nyilatkozatukban nyugtalanságukat fejezték ki amiatt, hogy szikh szélsőségesek és muzulmán vallási fanatikusok esetleges támadásokat terveznek az indiai sportolók ellen.

Egyesült Államokat valóban érdekelné a közép-amerikai válság politikai rendezése. A most kezdődő nicaraguai-amerikai párbeszéd fogja bebizonyítani, hogy mennyire komoly a Reagan-kormány tárgyalási szándéka - jelentette ki Daniel Ortega, a nicaraguai kormányzó tanács koordinátora a nicaraguai televízió hetente jelentkező „Párbeszéd a néppel” című programjában. A sandinista kormány már többször is leszögezte, hogy a nicaraguai-amerikai tárgyalásoknak a két ország kölcsönös biztonságát kell szolgálniuk. Ezért Nicaragua továbbra is azt javasolja, hogy vonjanak ki minden külföldi katonai tanácsadót Közép-Amerikából, számolják fel a külföldi katonai támaszpontokat, és szüntessék be a hadgyakorlatokat a térségben.

Közel húszezren tüntettek New Yorkban a Közép-Amerika elleni katonai beavatkozás politikája ellen. A tüntetők fegyelmezett menetoszlopai az ENSZ felhőkarcolója előtt gyülekeztek, és onnan vonultak a Reagan-Bush választási kampány székháza és a New York-i központi katonai toborzóállomás felé. A demonstráció részvevői plakátokat emeltek magasba: „Elég az elaknásításból!”, „Nem akarunk új Vietnamot!” - felirattal. A tüntetés részvevőinek nagygyűlésén a szónokok elítélték a CIA titkos háborúját Nicaragua ellen, a fokozódó amerikai katonai jelenlétet Hondurasban és a közép-amerikai térség más államaiban. A tüntetésre több napos demonstrációsorozat után került sor. A megelőző napok tüntetései során, a hétvégi rendőri összesítések szerint, százötven személyt tartóztattak le.

Farabundo Marti Front harcosai elfoglalták Salvadorban az Usulutan tartománybeli Santa Elena települést. Az akció részletei egyelőre ismeretlenek, az viszont tény, hogy a májusi salvadori választások és José Napoleón Duarte új kormányának beiktatása óta ez az első nagyobb szabású harci cselekmény a hazafiak részéről. Hírek érkeztek arról is, hogy a San Vicente tartomány központjában fekvő Jiboa környékén ugyancsak harcok dúlnak.

Humor:idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_humor_1.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_humor_3.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_humor_4_1.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_humor_5.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_humor_2.jpg

Reklám:idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_reklam_1.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_reklam_2.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_reklam_3.jpg

Kékfény:
Pest megyében Valkó és Gödöllő között pótkocsis tehergépkocsi és dolgozókat szállító autóbusz karambolozott. A vácszentlászlói Zöld Mező Termelőszövetkezet pótkocsis tehergépkocsija, amelyet Török János 41 éves gépkocsivezető, valkói lakos vezetett, előzés közben nekiütközött a Budavidéki Erdő- és Vadgazdaság dolgozóit szállító autóbusznak, amelyet Mülleri János 32 éves gépkocsivezető, vácszentlászlói lakos vezetett. Az ütközés következtében az autóbusz az úttesten felborult, utasai közül kilencen súlyos, Mülleri és további négy utasa pedig könnyebb sérüléseket szenvedett. A baleset oka: Török János szabálytalanul előzött a tehergépkocsival. A baleset körülményeinek vizsgálatát a rendőrség szakértők bevonásával megkezdte.

A második világháborúból visszamaradt lövedék felrobbantásával halált és súlyos testi sértést okozó fiatalemberek ügyében hozott ítéletet a Szekszárdi Városi Bíróság dr. Pataki Árpád tanácsa. A tragédia tavaly november 20-án a Madocsa melletti Duna-parton történt, amikor B. József két robbanószerkezetet fedezett fel a hajóállomás közelében, a parti kövek között egy ágyúlövedéket és egy ötvenkilós repeszbombát. Még aznap délután elhívta az italboltban vele együtt szórakozó fiatalembereket, hogy nézzék meg a lőszert. Nyolcán mentek ki a Dunához, s valamivel utánuk ugyancsak arra igyekezett Szűcs József és Bán Ferenc, akik horgászbotokról leszakadt ólmokat akartak keresni a parton. A nyolctagú csoport megszemlélte a robbanószerkezeteket, majd B. József javaslatára elhatározták, hogy az egyiket felrobbantják. Gallyakat gyűjtöttek, és a hajóállomástól 200 méterre jókora tüzet raktak, miközben látták, hogy Szűcs József és Bán Ferenc is a közelben tartózkodik. B. József a tűzbe tette a robbanószerkezetet, s maga is elfutott a halásztanya mögé. Szóba került, hogy Szűcsöt és Bánt figyelmeztetni kellene, de ezt nem tették meg. A szerencsétlen emberek visszaindultak a hajóállomásnál hagyott kerékpárjukhoz, felfigyeltek a tűzre, közelebb mentek, s ekkor robbant a lövedék. Szűcs József a helyszínen meghalt, Bán Ferenc pedig súlyos, 30 nap alatt gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A bíróság mind a nyolc vádlottat bűnösnek találta gondatlanságból elkövetett emberölés, illetve súlyos testi sértés vétségében, amihez az elsőrendű vádlott, a fiatalkorú B. József esetében még a robbanóanyaggal való visszaélés bűntette is járult. B. Józsefet a fiatalkorúak fogházában végrehajtandó egy év és kéthónapi szabadságvesztésre ítélték. A másodrendű vádlott, Bozsoki Sándor büntetése egy év fogházban végrehajtandó szabadságvesztés, és a bíróság elrendelte a tavaly kiszabott, de egy évre felfüggesztett héthónapi szabadságvesztésének letöltését is. A többiek nyolc-nyolc hónapi fogházbüntetést kaptak, amelynek végrehajtását kétévi próbaidőre felfüggesztették. A vádlottak közül B. József, Bozsoki Sándor és Cs. András fellebbezett az ítélet ellen.

Dunaszeg belterületén figyelmetlenül kerékpározott Dubi Szabolcs 14 éves diák (Dunaszeg, Rákóczi Ferenc utca 29.), nem adott elsőbbséget a vele szemben motorkerékpáron közlekedő Mayer Leventének (Ásványráró, Deák Ferenc u. 61.). Összeütköztek, amelynek következtében Mayer Levente és Dubi Szabolcs súlyos, a motorkerékpár utasa pedig könnyebb sérülést szenvedett. A vizsgálat tart.

Közlemények:
A Budapesti Vegyipari Gépgyár, Bp. X., Gyömrői út 76-78. 9. sz. szállítási bélyegzője elveszett (MNB sz. 207-00829), ezért használata a mai naptól érvénytelen.

1934-ben a budapesti II. Rákóczi Ferenc Felsőkereskedelmi Iskola IV/b. osztályban végzettjeik vagy hozzátartozóik az 50 éves találkozó megrendezésére közöljék címüket. Sólyom Ferenc. Budapest, Zsókavár u. 37. 1157. Telefon: 849-618.

A váci búcsún elvesztette tárcáját, és benne feljegyzéseit is Kardos Antalné textil népi iparművész. Tisztelettel kéri megrendelőit, hogy előjegyzésüket levélben megismételni szíveskedjenek.

A Tudományos Minősítő Bizottság közli, hogy Nita Mathur: „Terv és piac egy szocialista gazdaságban: magyar kísérlet” című kandidátusi értekezésének nyilvános vitája június 14-én de. 10 órakor lesz az Akadémia kistermében (Bp. V., Roosevelt tér 9.) -, Németi László: ,,Hatékonyság és fejlesztési lehetőségek a mai magyar mezőgazdaságban” című doktori értekezésének nyilvános vitája június 14-én de. 10 órakor lesz az Akadémia felolvasótermében (Bp. V., Roosevelt tér 9.) -, Koncz István: „A magyarországi neogén üledékes kőzetek szénhidrogénpotenciáljának tanulmányozása szerves geokémiai módszerekkel” című kandidátusi értekezésének nyilvános vitája június 14-én du. 14 órakor lesz az Akadémia képestermében (Bp. V., Roosevelt tér 9.) -, Holló András: „A közigazgatás ügyészi felügyeletének államjogi alapkérdései” című kandidátusi értekezésének nyilvános vitája június 14-én du. 14 órakor lesz az Akadémia kistermében (Bp. V., Roosevelt tér 9.).

A Dunakeszi repülőtérről a kedvezőtlen időjárás következtében eltűnt Meczner András világbajnok motoros repülőmodellje. A két méter hosszú modell feltehetően Kistarcsa, Nagytarcsa vagy Ferihegy irányába repült. A sok szép eredményt elért sportember kéri a megtalálót, hogy a gépen található címre juttassa vissza a modellt, vagy a 852-985-ös telefonon jelentkezzen. Meczner András elmondta, hogy a közelgő jugoszláviai Európa-bajnokságon a most elveszett modellel szeretne újabb sikereket elérni.

Állásajánlat:idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_allasajanlat_1.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_allasajanlat_2.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_allasajanlat_3.jpg

Divat: Nyárhívogató
Az S-modell modelljeit igyekszik mindig valami különleges reklámmal, különleges jelszóval kínálni. Lilaruhás hölggyel, lila portállal, lila ernyők alatt. A különlegességet, az eltérőt hangsúlyozva. A nyári ruhák között is van egészen különleges, van folklórhatású, és bárkinek ajánlható, szolidan elegáns. A kínálat, strandra és utcára, délelőttre-délutánra teljes, csupán egyetlen dolog kell még hozzá a pénzen kívül: a napsugárba mártott utcák, a kellemes meleg, a nyár.idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_divat_1.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_divat_2.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_divat_3.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_divat_4.jpg

Felkészülés a gabonafelvásárlásra:
Még egy hónapnak kell eltelnie ahhoz, hogy megkezdődhessen a búza aratása, de a gabonaipar szocialista brigádvezetői máris országos tanácskozáson tárgyalták meg a felvásárlással, tárolással kapcsolatos feladatokat. Minden felvásárlóhelyen tisztítják, fertőtlenítik a magtárakat, javítják az anyagmozgató gépeket, a tisztító-, szárítóberendezéseket. Ugyancsak nagy feladatot ró a vállalatokra a felvásárlási szerződések megkötése és a gabonaátadási, -átvételi megállapodások előkészítése. Az utóbbi három esztendőben a gabonaipar raktárkapacitása 300 ezer tonnával növekedett, és ma megközelíti a 3,4 millió tonnát. Ez azonban még mindig kevesebb a szükségesnél. Az idén is számítanak tehát a mezőgazdasági nagyüzemek segítségére. Máris megkezdték a tárgyalásokat a gazdaságokkal, hogy minél többen vállalkozzanak bértárolásra.

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_szentesi_gabonasilo.jpgCsongrád megye legnagyobb tárolója a 23 ezer tonna gabona befogadására alkalmas szentesi silórendszer

A növényvédelemé a főszerep:
A júniusi csapadékos időjárás azon felül, hogy segítette a növények fejlődését, erőteljes fertőzési folyamatokat is megindított. A nagyüzemi almakertekben szünet nélkül dolgoznak a növényvédő gépek, és a mezőgazdasági repülőgépes szolgálatot is mozgósították. Az almafákat az úgynevezett varasodás támadja; ez a gombafertőzés az esőzések következtében csaknem mindenütt felbukkan. A védekezést nehezítette, hogy a múlt héten a növényvédő gépek a felázott, sáros talajon nehezen boldogultak. Az utóbbi néhány napban valamelyest javult a helyzet, és így most valamennyi nagyüzemben korszerű vegyszerekkel óvják a gyümölcsösöket. Erre annál is inkább szükség van, mert a fertőzéstől megtámadott alma felületén maradandó nyomok keletkeznek, és ezek az áru exportját nehezítik, s nyilván a belföldi forgalomban is kevésbé kelendő a foltoktól tarkított, hibás gyümölcs. Az időjárás eddig kedvezett a búza, az árpa és a rozs fejlődésének. Az ország több tájegységéhez hasonlóan már a Kisalföld mezőgazdasági üzemeiben is készülnek az aratásra: ezekben a napokban kezdődtek meg a gépszemlék. A töltéstavai Aranykalász Tsz-ben például harminc betakarítógép vesz részt a nagy nyári munkában. Ezek felkészítését vizsgálták meg a tsz szakemberei.

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_toltestavai_aranykalasz_termeloszovetkezet.jpgMezőgazdasági gépek ellenőrzése a töltéstavai tsz-ben

Pillantás a Marx térre:
A felszínen és a mélyben is felemás képet mutat a Marx tér. Az egyik oldalon már teljesen kész a Skála Metró a hozzá csatlakozó nyitott aluljáró-rendszerrel, a sok-sok látogatóval, nézelődővel. A másik oldalon palánkok, az építkezés félre nem érthető jelei a Nyugati pályaudvar körül. Mi is történik most a téren? Mikor lesz véglegesen kész? A Marx téri aluljáró-rendszer a MÁV-keresztcsarnok és egy hosszfolyosó megépítésével válik teljessé. A keresztcsarnokot a már átadott Katona József utcai aluljáró meghosszabbításával a MÁV-aluljáróhoz csatlakozva vezetik a Nyugati pályaudvar vágányai alá, a hosszfolyosó pedig a pályaudvar épületével párhuzamosan teremt összeköttetést a Marx téri aluljáróhoz. Így a föld alatt megközelíthető lesz a metróból érkező utazóközönségnek mind a pályaudvar vágánycsarnoka, mind a Skála áruház. Az egykori West End-ház környékén kialakuló autóbusz-pályaudvaron a 6-os, a piros hatos, a 26-os, a 91-es, a 191-es és a 182-es autóbuszjárat végállomása lesz. A Nyugati pályaudvaron a MÁV beruházásában a kormányzati várócsarnok teljes külső-belső felújítása zajlik most. A BKV autóbusz-pályaudvara várhatóan novemberre készül el az indítóépülettel együtt. A két újabb aluljáró átadása valószínűleg december közepén lesz. A MÁV-beruházások több ütemben készülnek; a teljes befejezés határideje 1985 vége, de az utasforgalom zavartalanságát biztosító munkák már az idén decemberben befejeződnek. Tehát a befejezés előtt álló Marx téren még mindig nagyarányú munkák folynak. S talán arra is van lehetőség, hogy a közlekedésszervezők ismét átgondolják: vajon jó-e a mostani forgalmi rend.

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_marx_ter_1.jpgA Marx tér hétköznap napközben

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_marx_ter_2.jpgKülönös parkoló a felüljáró alatt

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_marx_ter_3.jpgVan ilyen is: gyalogosrámpa elkerítve

Malomipari szaküzlet Monoron:
A Monori Állami Gazdaság, valamint a Budapesti és Pest megyei Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat új szaküzletet nyitott Monor központjában. Az üzletben nyolcféle kenyeret - szójával, illetve sajttal ízesített terméket is - árusítanak. A választék bővítésére a kalocsai, a dunakeszi, a szentmártonkátai és a pándi pékeket is bevonták. A sütőipari termékeken kívül gazdag malomipari választékot és kínálnak a vevőknek; egyebek között sárgaborsólisztet, kukoricalisztet, rozslisztet s szójalisztet.

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_monori_malomipari_szakuzlet.jpgItt nemcsak a kenyérből nagy a választék

Ifjúgárdisták tűzoltóbemutatója a tatai versenyen:
Versenysorozat színhelye Tata, ahol országos találkozón mérik össze erejüket az ifjúgárdista tűzoltó alegységek. Az atlétikai klub pályáján tűzoltási bemutatót rendeztek. A látványos akcióban egy szanálásra ítélt családi háznál bizonyították be sikerrel felkészültségüket.

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_tatai_ifjugardistak.jpgVerseny közben a fiatal tűzoltók

Gázpalackcsere:
Negyven községi cseretelepre szállítanak palackos gázt a Volán 19. számú Vállalata kapuvári üzemegységének gépkocsijai. Az ÉGÁZ és a Volán dolgozóinak jó együttműködése révén folyamatos az ellátás.
idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_gazpalackcsere.jpg

Folytatódik a Szegedi Nemzeti Színház rekonstrukciója:
Meggyorsul a Szegedi Nemzeti Színház rekonstrukciója. A munkát generálkivitelezőként a DÉLÉP végzi, még 21 vállalat részvételével. A műszaki átadás várható ideje 1985 vége. 450 millió forintot fordítanak a felújításra.

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_szegedi_nemzeti_szinhaz.jpgÁllványerdő a színház körül

A Mátraalján fognak dolgozni:
Gyöngyösön másfél évtizede jött létre a Vak Bottyán Ipari Szakközépiskola azzal a céllal, hogy Mátraalja nagy ipari üzemeinek jól felkészült, érettségizett szakmunkásokat neveljen. A műszerészszakma és a gépi megmunkálás számos szakterületét sajátítják el a fiatalok a jól felszerelt tanműhelyben és a környékbeli üzemekben. A tanulók a megfelelő tudás megszerzése mellett hozzászoknak a minőségi munkához, a közösségi élethez. A szakmai gyakorlatokon a tanműhelyekben termelnek is: bérmunkában a környékbeli üzemek számára fontos alkatrészeket készítenek. Ezzel a tevékenységükkel az elmúlt évben 1,4 millió forint bevételre tettek szert, melyet a géppark, a műhely korszerűsítésére fordítanak.

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_gyongyosi_szakkozepiskola.jpgBalogh László tanulónak Laczik István műszaki tanár egy rögzítőcsavar gyártásáról beszél

Sportudvar összefogással:
Szülők, patronálók és gyerekek összefogásával készült a gyáli általános iskola sportudvara - hirdeti a tábla. Másfél száz felnőtt és háromszáz fiatal több mint négyszázezer forintnyi társadalmi munkájának az eredménye, hogy ezután lehet már hol tartani a testnevelési órákat és élvezni a sport örömeit.
idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_gyali_sportudvar.jpg

Vasemberek:
Magyarországon elsőként Szombathelyen rendeztek triatlon versenyt. Az országosan is nagy érdeklődéssel várt - úszásból, kerékpározásból, futásból álló - versenyen 228-an indultak.
idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_triatlon.jpg

Rádióriport: Első személyben
A Kossuth-rádióban hangzott el az Első személyben című műsor, amelyben Benke Valéria, az MSZMP PB tagja, a Társadalmi Szemle szerkesztő bizottságának elnöke nyilatkozott életéről és munkájáról Rapcsányi László műsorvezető-riporternek.

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_rapcsanyi_laszlo_benke_valeria.jpgA riporter és riportalanya

A Magyar Televízió műsorán: Fórum. A Belpolitikai Főszerkesztőség műsora

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_magyar_televizio_forum_vitray_tamas.jpgVitray Tamás még az üres stúdióban várja a vendégeket

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_magyar_televizio_forum_vancsa_jeno_kapolyi_laszlo.jpgVáncsa Jenő és Kapolyi László miniszterek várják a kérdéseket

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_magyar_televizio_forum_havasi_ferenc.jpgHavasi Ferenc válaszadásra készen

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_magyar_televizio_forum_telexgep.jpgA telexgépből folynak a kérdések

Hová menjünk? Moziba!
idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_mozi.jpg

Színházi bemutató: A Kőműves Kelemen Nancyban
A franciaországi Nancyban rendezték az idei világszínházi találkozót; hazánkat Szörényi Levente-Bródy János Kőműves Kelemen című rock-balladája képviselte, amelyet Sarkadi Imre befejezetlen drámája nyomán Ivánka Csaba dolgozott át. Koreográfus: Novák Ferenc, rendező: Marton László. A mű esztendők óta nagy sikerrel szerepelt a Pesti Színházban, s a Vígszínház bécsi vendégjátékán is komoly elismerést aratott.

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_kovacs_nora_hegedus_d_geza.jpgJelenet a franciaországi előadásból: Kovács Nóra és Hegedűs D. Géza

A 24. héten a magyar slágerlista a szólisták között: 1. Szörényi-Bródy: Szállj fel, szabad madár! (Vikidál Gyula), 2. Lerch-Demjén: Szél, sziget, szerelem (Kovács Kati), 3. Wolf-S. Nagy: Nem kell már senki más (Korda György).

Az előadók között: 1. Szikora-R-Go együttes: Kriszti (R-Go), 2. Sós-Szolnoki-Verestói: Ne hagyjatok ki semmiből! (Giterator), 3. Vikidál-Cserháti: Maradj vonalban! (P. Box).

A hét második felében az amerikai slágerlistákat Cyndi Lauper Time After Time-ja, a nyugat-európai slágerlisták többségét a Frankie Goes To Hollywood Two Tribes című számai vezetik.

Válogatott magánügyek:
Állítólag szép lány vagyok, de „deszka”. Mindig lezser inget veszek fel, hogy ne lássák. A barátnőm azt mondta, akinek a fiúja megtetszett nekem, hogy ne járkáljak a sráca után, mert úgyse vehetem el tőle, hiszen Ilyen fejletlen kis csaj, mint én, nem számíthat arra, hogy szóba álljanak vele. Igaz, szeretem tenni a fejem, és a lányoktól elcsábítani a fiúkat, de amikor megtudják, hogy lapos vagyok, csak röhögnek rajtam. Nem lehetne valami mellnövesztőt szerezni?
„Csábító”
Telik-múlik az idő, minden bizonnyal varázskenőcs nélkül is ki fogsz kerekedni. Mellesleg nem árt, ha tudod, hogy sok fiú a kis-mellű lányokat szereti. A nagyobb baj inkább az, hogy leveled alapján erőszakosnak tűnsz, aki nem társat próbál keresni, hanem csupán sikereket, akár mások rovására is.

A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége csütörtökön rendkívüli ülésen foglalkozott a bajnokság utolsó fordulójával. Két találkozó felháborodást váltott ki a közvéleményben, s az ellenőri jelentések megerősítik, hogy a Volán-Bp. Honvéd és a DVTK-Nyíregyháza mérkőzéseken történtek ártottak nemcsak a magyar labdarúgásnak, hanem sértették az egyesületek jó hírét is. Semmibe vették az OTSH és az MLSZ sporterkölcsről nyilvánosságra hozott állásfoglalásait, a sportszerűséget erősen sértő, komolytalan játékot nyújtottak a csapatok. Ezért a Bp. Honvéd 1983-1984. évi eredményéből öt bajnoki pontot levon, valamint a bajnoki címért járó MLSZ helyezési jutalmat - 500 000 forint - visszatartja, és az öt bajnoki pontért járó prémium kifizetéséhez sem járul hozzá. A Volán labdarúgó-csapatát kiesettnek nyilvánítja, és az 1984-1985. évi bajnokságban az NB II. osztályban szerepel. A DVTK és a Nyíregyháza csapata négy-négy büntetőpont levonásával indul az NB II-ben. A két találkozó eredményét az elnökség megsemmisítette, s 0:0-ás gólkülönbséggel egyik csapat sem kap pontot. További mérkőzések ügyében más szervek bevonásával vizsgálat folyik. Az elnökségi határozatnak megfelelően az 1983-1984. évi bajnokság végén az NB II-ből három csapat jut fel az első osztályba. Miután 0:0-lal igazolták a Volán-Honvéd és a Diósgyőr-Nyíregyháza mérkőzéseket egyúttal törölték az ott született gólokat is. Ennek alapján nem Esterházy Márton, hanem Szabó József, a Videoton játékosa lett a gólkirály. Az 1983-1984. évi bajnokság végleges góllövőlistája:
idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_gollovolista.jpg

A kupadöntő napján, ha csak barátságos mérkőzésen is, de vigasztalódott az angol labdarúgó-válogatott azért, hogy távol kell maradnia a jövő héten kezdődő EB-döntőtől. Shilton és társai a híres riói Maracana stadionban, 60 ezer néző előtt, 2:0 (1:0) arányban legyőzték a brazil csapatot, s ez még akkor is nagyszerű eredmény, ha a házigazda együttes - a csalódott vélemények szerint - „hervadt és enervált volt”. A gólokat Barnes (44.p.) és Hateley (64.p.) szerezték.

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_brazilia_anglia_duxbury_junior.jpgDuxbury és Junior küzd a labdáért

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_brazilia_anglia_bobby_robson.jpgRio de Janeiro látképében gyönyörködnek az angol válogatott labdarúgók, akik hosszabb dél-amerikai vendégszereplésen vettek részt. Bobby Robson kapitánynak jó vezetőhöz méltóan a látnivalókról is van mondanivalója

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_brazilia_anglia_tato_bryan_robson.jpgTato és Bryan Robson csatája

Luxembourgban, a portugál válogatott EB-főpróbáján: Luxemburg-Portugália 1:2 (1:0). Gólszerző: Gomes, Miranda, illetve Wagner.

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_luxemburg_portugalia.jpgA hazaiak csatára, Reiter viszi el a labdát Frasco elől

Az MNK-döntő előmérkőzése, a hagyományoknak megfelelően a Szabad Föld Kupa döntője volt. Immár huszadik alkalommal csaptak össze az együttesek a díszes trófeáért. A Szabad Föld 1964-ben indította útjára a kupasorozatot, amelyre már a második évben kétezer együttes nevezett. A fináléba került csapatok az MNK-mérkőzéseken legtovább jutott megyei, illetve járási együttesek. A 20. döntő két résztvevője a Gödi Dunamenti TSZ SK és a Győr-Ménfőcsanak. A gödiek most szerdán szerezték meg a bajnoki címet Pest megyében és ősztől a területi bajnokságban szerepelnek. Ütőképes gárdájuk van, nagy reményekkel utaztak Székesfehérvárra. És a Győr megyeiek? Az 1923-ban alakult együttes fennállásának legnagyobb eseményéhez érkezett. A megyei selejtezők után a Zirc-Dudart és a Tapolcai Bauxitbányászt verték meg. A 16 közé jutásért a Rábával szemben maradtak alul. A lelkes szurkolókat négy autóbusszal szállították a találkozóra.
idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_szabad_fold_kupa_god_gyor_menfocsanak.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_szabad_fold_kupa_god_gyor_menfocsanak_csapatok.jpgA döntő mérkőzés két csapatának tagjai

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_szabad_fold_kupa_god_gyor_menfocsanak_soos_karoly_mlsz.jpgSoós Károly az MLSZ elnöksége nevében nyújtotta át a jubileumi Szabad Föld Kupát

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_szabad_fold_kupa_god_gyor_menfocsanak_felker_tamas_tot.jpgFelker Tamás a TOT Elnökség díjait adta át a Győr-Ménfőcsanak labdarúgócsapatának

És akkor lássuk a lényeget, a Magyar Népköztársasági Kupa döntőjét!
„Angol stílusú” kupadöntőt játszottak szombat este Székesfehérvárott, hiszen a jubileumi MNK-finálén (az elsőt hetvenöt éve rendezték), az első osztályú bajnokság ezüstérmese, a Rába, az NB II-ben szereplő Siófok együttesével találkozott. S bár arról a legelfogultabb balatoni szurkolók sem vitatkoztak, hogy a két részvevő közül melyik a jobb csapat, a mérkőzést mégsem lehetett „lefutottnak” tekinteni, mert a Siófok NB I-es vetélytársak sorát búcsúztatta el, amíg - a klub történetében először - eljutott a döntőig. A másodosztályú együttesnek különben sokkal nehezebb volt az útja, mint esélyesebb riválisának. A Rába ugyanis az Ajkával, a Győrszentivánnal, a Ménfőcsanakkal (ez a csapat vívta az előmérkőzést a Szabad Föld Kupáért a Göd gárdájával), a Bóllyal, a leninvárosi Olefinnel került szembe, s legnevesebb ellenfele az elődöntőben az NB II-es Békéscsaba volt. A Siófok viszont a Szabadegyháza és a Kiss J. SE után az akkor még a bajnoki címért versengő Videotonnal, majd a Keszthely elleni győzelmet követően az FTC-vel és a Tatabányával találkozott. Az utóbbi két mérkőzés már valóságos városi ünnepet jelentett a magyar tenger partján, így érthető, ha a mai összecsapásra is több ezer siófoki szurkoló kísérte el Székesfehérvárra az „óriásölőket”. (A kifejezés Angliából származik, de ezúttal a brit mintájú magyar kupadöntőre is érvényes lehet.)

A találkozó külön érdekessége volt, hogy a siófoki csapat játékosai közül korábban Horváth II., Onhausz és Virágh is szerepelt a győri együttesben, s nyilván mindhárman bizonyítani akarták, hogy kár volt lemondani róluk. Ettől függetlenül a Rába volt a favorit, annál is inkább, mert Szentes és társai a bajnokságban nem tudták prolongálni két évig tartó sorozatukat, s most a kupagyőzelemmel szerették volna kárpótolni magukat az elmaradt, harmadik aranyéremért. A győriek eddig négyszer nyerték meg az MNK-t, s a Rába-szurkolók kész refrénnel érkeztek a sóstói stadionba: „Most jön az ötödik."

Különleges érdeklődés előzte meg a döntőt: Győrben és Siófokon elővételben 15 ezer jegyet adtak el, s Fehérvárott is sokan vásároltak belépőt.
idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_merkozes.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_merkozes_2.jpg

Ők, tizennégyen:
Horváth II. László (29 éves). Korábban a Rába játékosa is volt; vakmerő, de megbízható kapus.
Brettner Csaba (25). A Videotontól igazolt jobbhátvéd a csapat leggyorsabb embere, ezt újabban Hajszán is tanúsíthatja.
Takács László (25). Az egyetlen saját nevelésű játékos a csapatban.
Olajos Sándor (26). A volt Videoton-futballistáról azt mondják: olyan szívvel játszik, mintha tősgyökeres siófoki lenne.
Virágh Ernő (31). Szerepelt a Szegedben, a Honvédban, a Rábában, a Dunaújvárosban, s a másodosztályban is NB I-es színvonalon játszik.
Szajcz Miklós (24). A legfiatalabb, a legmagasabb, s a legcsendesebb labdarúgó a csapatban.
Bódi Zoltán (34). A csapatkapitány hosszú körút (Honvéd, Egyetértés, Vasas, Dunaújváros) után érkezett Siófokra, de most már valóban otthon van. A pályán dirigens, a pályán kívül az első számú kedvenc.
Belényesi László (25). Annak idején a Debrecen csapatából az ifjúsági válogatottba is bekerült. Siófokon övé a „legszorgalmasabb játékos” cím.
Szabó József (26). Játszott a PMSC-ben, Zalaegerszegen, képességei azóta sem változtak. Az MNK-ban gólt lőtt az FTC-nek, a Tatabányának, a Rábának.
Horváth I. László (32). Nyerő embernek tartják, ezt a Rába ellen döntő góllal igazolta.
Tieber László (35). Kétszer a válogatottban is játszott, éveken át a Videoton legjobbjai közé tartozott. Siófokon hasonló a helyzet.
Pardavi Károly (27). A korábbi Rába-labdarúgót az NB II. legjobb középhátvédjének nevezik. Balszerencséjére épp a döntőn nem játszhatott.
Onhausz Tibor (29). Most már háromszoros MNK-győztes, miután az FTC és a Rába csapatával is eljutott a kupagyőzelemig.
És az edző: Szőke Miklós (50). Három éve, a Bóly elleni területi bajnoki mérkőzésen ült először a Siófok kispadján, s az NB Il-n át az MNK-sikerig vezette az együttest. És a történetnek még nincs vége...

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_bevonulas.jpgNémeth Lajos kivezeti a mérkőző feleket a Sóstói Stadion gyepére. A győriek élén Magyar Lajosa siófokiakén Bódi Zoltán. Bódi óriási lépése akár jelképesnek is vélhető (forrás: Dénes-Hegyi-Lakat T. Az otthon zöld füvén)

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_verebes_jozsef_szoke_miklos.jpgA két edző, Verebes József és Szőke Miklós a mérkőzés előtt (forrás: Dénes-Hegyi-Lakat T. Az otthon zöld füvén) 

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_merkozes_vedekezes.jpgA fehérmezes siófokiak jól őrizték kapujukat a kupadöntőn

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_merkozes_horvath_ii_szentes.jpgA győri gól előtti pillanat: a siófokiak kapusa kétszer sikerrel védte hálóját, majd végül Szentes eredményes volt

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_merkozes_bodi_zoltan.jpgA 34 éves Bódi ellen gyakran még a túlerő is kevés volt

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_merkozes_szabo_otto_horvath_ii_laszlo.jpgSzabó Ottó, a győriek jobbszélsője az első játékrészben egymaga kiharcolhatta volna a Rába ETO számára a győzelmet, annyiszor került százszázalékos helyzetbe. Ám egyszer sem tudott a hálóba találni... Itt éppen egyedül vezeti a siófoki kapu felé a labdát, amelyet végül a remekül védő Horváth II. nagy bravúrral elütött előle

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_szentes_lazar.jpgA kiugró Szentes Lázár nyomába erednek a Balaton-parti védők (forrás: Dénes-Hegyi-Lakat T. Az otthon zöld füvén)

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_hajszan_gyula.jpgA siófokiak hihetetlenül lelkesen futballoztak. Szinte mindig két védőjük jutott egy győri támadóra, itt éppen Hajszán tapasztalja ezt (forrás: Dénes-Hegyi-Lakat T. Az otthon zöld füvén)

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_horvath_ii_laszlo.jpgHorváth II. László, a siófokiak kapusa már azt figyeli, kinek adva a labdát indítson támadást (forrás: Dénes-Hegyi-Lakat T. Az otthon zöld füvén)

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_kispad.jpgSiófoki boldogság a kispadon, egyenlített a csapat (forrás: Dénes-Hegyi-Lakat T. Az otthon zöld füvén)

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_szabo_otto_viragh_erno.jpgHajdanán klubtársak voltak, a kupadöntőben ellenfelek. Szabó Ottó és Virágh Ernő párharca (forrás: Dénes-Hegyi-Lakat T. Az otthon zöld füvén)

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_merkozes_szijarto_tieber.jpgKülön harcot vívtak: Szíjártó (a levegőben) és Tieber

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_merkozes_horvath_ii.jpgHorváth II. öleli magához a labdát

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_merkozes_bodi_horvath.jpgBódi és Horváth Z. csatája

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_kovacs_laszlo_horvath_i_laszlo.jpgKovács húzza le a labdát Horváth I. elől, Judik csak szemlélője az eseményeknek

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_bodi_zoltan_a_motor.jpgBódi, a csapat motorja (forrás: Rózsa Tibor Facebook gyűjteménye)

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_mile_szabo.jpgMile próbálja megállítani Szabót (forrás: Rózsa Tibor Facebook gyűjteménye)

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_kovacs_laszlo_horvath_i_laszlo_2.jpgEgy másik Kovács-Horváth I. csata

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_szajcz_miklos.jpgNemrégen még a győri labdarúgókat ünnepelték így... Szajcz a siófoki szurkolók vállán

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_unneples_2.jpgHajrá, Bányász!

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_unneples.jpgÜnnepelni is tudni kell...

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_unneples_bodi_zoltan.jpgBódi a trófeát Buda Istvántól az OTSH elnökétől vette át

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_bodi_zoltan.jpgA szurkolók vallóin hagyja el Bódi, a mezőny legjobbja a pályát a kupadöntő után

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_bodi_zoltan_meze.jpgBódi Zoltán mezét tépik darabokra az emlékgyűjtő siófokiak

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_oromunnep.jpgÖrömünnep a köbön a siófoki öltözőben

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_horvath_karoly_szoke_miklos.jpgHorváth Károly, a csapat mindenese és Szőke Miklós a Magyar Kupával (forrás: Rózsa Tibor Facebook gyűjteménye)

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_szabo_jozsef_es_horvath_i_laszlo.jpgSzabó József és Horváth I. László a Magyar Kupával (forrás: Rózsa Tibor Facebook gyűjteménye)

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_kupagyoztes.jpgA sporttörténelmet írt Siófok kupagyőztes csapata: 4. sor (balról jobbra): Petykó Márton, Horváth I. László, Takács László, Pardavi Károly, Szajcz Miklós. 3. sor: Horváth II. László, Virágh Ernő, Onhausz Tibor, Havasi József, Málics Gyula. 2. sor: Balázs Zoltán gyúró, Bódi Zoltán, Szőke Miklós vezetőedző, Tieber László, Horváth Kálmán pályaedző. 1. sor: Brettner Csaba, Olajos Sándor, Belényesi László, Szabó József, Csáti Attila


A mérkőzés

A Siófok csapata minden elismerést megérdemel, hiszen a bravúrok sorozatát hajtotta végre első osztályú csapatok búcsúztatásával, s a koronát erre a Rába legyőzésével tette fel. Az NB Il-es együttes előtt az ősszel nagy feladat áll, hiszen a másod-osztályból kilép a nemzetközi küzdőtérre, és ott kell helytállnia. A most tapasztalt lelkesedésnek nem szabad csökkennie. Siófok különben újabb fehérvári fellépésre készül, mert a Kupagyőztesek Európa Kupájáért - ha csak egészen könnyű ellenfelet nem kap - a sóstói stadionban tartja a hazai premiert. Sőt, még az is elképzelhető, hogy - miután a Videoton az UEFA Kupában szerepel - kettős találkozót rendeznek a székesfehérvári pályán, ez azonban a sorsolástól is függ. A Balaton-partiak reménykednek, hogy legalább az első fordulón túljutnak, ennél többre egyelőre gondolni sem mernek. Mert már az is különleges eredmény, hogy egyáltalán nevezhetnek a KEK-tornára, hiszen ahogy Horváth Károly, a klub mindenese (technikai vezető és pályaedző egy személyben) említette: „Nemzetközi kupamérkőzéseket inkább csak a televíziós összefoglalókban láthattunk. Valószínűleg kétszer is megdörzsöljük a szemünket, amikor az őszi felvételeken feltűnnek a mi játékosaink is.”

Tekintsük át az NB II. legfontosabb hétvégi momentumait. A másodosztály 36. fordulójában eldőlt, hogy az Eger, a Békéscsaba és a Debreceni MVSC ősztől az első osztályban szerepel. A Ganz-Mávag mellett a H. Szabó Lajos SE is elbúcsúzott a második osztálytól. Mörtel (DMVSC) és Melis (Békéscsaba) három-három gólt szerzett, az Egernek már csak egy győzelem hiányzik a bajnoki címhez.
idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_nb_ii_1.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_nb_ii_2.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_nb_ii_gollovolista.jpg

Hétvégén teljes fordulót rendeztek a harmadik vonalban, a Területi bajnokságokban is. A Délép SC és a Kaposvár is bajnok. A Bakony-csoportban az utolsó forduló dönt.
idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_teruleti_bajnoksagok.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_siofok_raba_eto_mnk_donto_teruleti_bajnoksagok_tabella.jpg
A franciaországi labdarúgó Európa-bajnokság csoportköreivel folytatjuk.

Kiemelt támogatónk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepsport.jpg

Aranyfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_kepes_sport.jpg

Ezüstfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_labdarugas.jpg

Bronzfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepszabadsag.jpg

Emlékeztetőül:

Időkapszula: NB I. - 1983/84

Szintén figyelmükbe ajánljuk: 

Időkapszula: NB I. - 1980/81
Időkapszula: NB I. - 1981/82
Időkapszula: NB I. - 1982/83

Végül egy kis kötelező irodalom: 

Osztálynapló
Két évtized felejthetetlen és elfelejtett magyar hálóőrei

Köszönetnyilvánítás:

Sorozatunk nem jelenhetne meg Kárpáti Tamás segítsége nélkül akinek ezek a kincsek digitalizálva is megvannak. Köszönet illeti a Népsport tudósítói gárdáját is a kiváló összefoglalókért. Belenézünk az Arcanum Adatbázisba is, mert nekik is szokott lenni releváns érdekességük.

Megjegyzés:

A sorozatot maribor és a szerethető dózsás együtt készíti, a szerző neve csak blogmotor etetésére van feltüntetve.

Olvasóink segítségét szeretnénk kérni: Szívesen fogadunk kiegészítéseket, javításokat, javaslatokat, korabeli anyagokat, egyszóval bármit amivel pontosítani és jobbá lehet tenni a sorozatot. Különösen örülnénk ha volt játékosok, edzők, vezetők, játékvezetők, gyúrok, jegyszedők, szurkolók és bárki más akinek valamilyen története, emléke van jelentkezne nálunk és egy-egy interjúval és beszélgetéssel színesíteni tudnánk az anyagot. Elérhetőségeink: emailen a valogatott.blog@gmail.com, Twitteren @ValogatottBlog, Facebookon pedig megtalálhatóak vagyunk a https://www.facebook.com/Valogatottblog címen. Előre is köszönjük.

11 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://valogatott.blog.hu/api/trackback/id/tr9316485358

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

pragmatika 2021.05.12. 09:05:52

"Kádár János délután a KB székházában megbeszélést folytatott Kim Ir Szennel. A szívélyes, elvtársi légkörű találkozón tájékoztatták egymást az MSZMP XII., illetve a KMP VI. kongresszusa határozatainak végrehajtásáról, a két párt előtt álló feladatokról. Áttekintették az MSZMP és a KMP kapcsolatainak alakulását, és kifejezték készségüket a pártközi együttműködés továbbfejlesztésére."

Ja. És ezt mindenki érdeklődéssel olvasta. :)))

maribor_ 2021.05.12. 09:29:30

@pragmatika: Szerintem sokkal izgalmasabb felvetés lett volna az, hogy a portugálok csak 2:1-re tudtak nyerni Luxemburgban.

Endre Frady 2021.05.12. 09:58:21

Kimaradt, hogy a III.ker.TTVE ificsapatával megnyertük az alsóbb osztályú bajnokságunkat. Hogy történhet ilyen hanyagság? :)))

Bunkóné Barom Ildikó 2021.05.12. 10:02:13

@Endre Frady: Mindannyian követünk el hibákat. De azért ez mégiscsak sok.:)

zotyabacsi 2021.05.13. 09:02:14

Mindig is az volt véleményem, hogy amikor más módszerekkel kordában lehetett tartani a népet nem volt szükség a szellemi színvonal alacsonyan tartására a könnyebb irányíthatóság végett, viszont azért arra kíváncsi lennék, hogy hány embert érdekelt a nicaraguai ellenforradalmi erők részletes tevékenysége.

maribor_ 2021.05.14. 16:50:09

@zotyabacsi: Nicaragua mindig vezeto hir volt. Rogyasig mentek a szolidaritasi nagygyulesek. Arrol nem beszelve, hogy meg volt is egy emlekezetes Lujza es Jeno kabaretrefa, hogy azt irja az ujsag, Nicaraguaban kitort a Szamoca.

JuAn 2021.05.25. 22:37:38

A második S-modell Clavier Charlotte?

maribor_ 2021.05.26. 05:26:54

@JuAn: Szerkesztői különdíj a T. Olvasónak! :)
süti beállítások módosítása