Válogatott okosságok

Szurkolói gondolatok, elemzések, mélázások a válogatottainkról, válogatás nélkül.

Ajánlataink

Sztancsik Richárd: Városok, stadionok, kocsmák

Rendelje meg közvetlenül a szerzőtől!

varosok.stadionok@gmail.com

Ár 2999 Ft.Részletek itt


kupanap.jpghungarianultras.jpg

Friss topikok

Facebook oldalunk

Időkapszula: NB I. 1984/85 4. forduló

2021.11.02. 07:59 maribor_

1984. szeptember 15-16., a hónap közepe

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_hedlines_budapesti_nemzetkozi_vasar.jpgHazánkkal együtt 40 ország kiállítóinak részvételével megnyílt a 80. BNV, a fogyasztási cikkek őszi szakvására

Lássuk először a hét második felének legfontosabb közéleti és külpolitikai eseményeit.

szeptember 13.

A Minisztertanács ülésén megtárgyalta az Országos Tervhivatal előterjesztését a népgazdaság első félévi fejlődéséről, az éves terv várható teljesítéséről, valamint az 1985. évi népgazdasági terv kidolgozásának irányelveiről. Megállapította, hogy a népgazdaság az év eddig eltelt részében alapvetően az éves terv gazdaságpolitikai céljainak megfelelően fejlődött, de fontos területeken elmaradások is vannak. A kormány utasította a gazdaságirányító szerveket, hogy az év hátralevő időszakában további határozott intézkedésekkel segítsék a kiviteli terv maradéktalan teljesítését, a vásárlóerőnek az egyensúlyi célokkal összehangolt alakulását, a munkaidő jobb kihasználása, valamint az anyag- és energiatakarékosság erősítése révén.

A Minisztertanács az 1985. évi népgazdasági terv kidolgozását illetően úgy foglalt állást, hogy a tervezőmunka a gazdasági tevékenység hatékonyságának növelését, a terhelési szerkezet korszerűsítését, a versenyképesség fokozását alapozza meg.

A kormány egyidejűleg áttekintette az 1985. évi állami költségvetés előkészítésének helyzetét, és meghatározta a további feladatokat.

A Minisztertanács beszámolót hallgatott meg a hazai alkatrészgyártás és -ellátás helyzetének javítására hozott intézkedések végrehajtásáról.

A kormány a bútoripar és a bútorkereskedelem helyzetéről készült jelentést megvitatva megállapította, hogy bővült az elemes bútorokból a kínálat és a választék. Az ipar és a kereskedelem azonban - elsősorban gyermek- és konyhabútorokból - még mindig nem tudja kielégíteni a vásárlók igényeit.

Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára a Parlamentben fogadta Berthold Beitzet, az NSZK-beli Krupp Művek felügyelő bizottságának elnökét. A szívélyes légkörű találkozón véleményt cseréltek a világgazdasági helyzet, a különböző társadalmi rendszerű országok közötti viszony, valamint a Magyar Népköztársaság és a Német Szövetségi Köztársaság kapcsolatainak néhány időszerű kérdéséről. A megbeszélésen jelen volt Marjai József, a Minisztertanács elnökhelyettese. Berthold Beitz, valamint Wilhelm Scheider, a konszern igazgató tanácsának elnöke s a konszern több vezetője Marjai József meghívására érkezett Budapestre. Marjai József és Berthold Beitz megkezdte megbeszéléseit.

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_kadar_janos_berthold_beitz.jpgKádár János üdvözli Berthold Beitzet a Parlamentben

Hazánk felszabadulásának 40. évfordulójára, az MSZMP XIII. kongresszusa tiszteletére tettek munkaverseny felajánlást a tapolcai Bakonyi Bauxitbánya Vállalat dolgozói. Felajánlásuk szerint éves exportszállításukat november 7-ig teljesítik, s tervezett eredményeiket 5 millió forinttal növelik. Vállalták, hogy a termelési költségek csökkentésével, anyag- és energia megtakarítással javítják munkájuk hatékonyságát. Hazai helyettesítéssel 20 millió forint értékben importot takarítanak meg. Az elfekvő és hulladékanyagok értékesítéséből 2 millió forintot nyernek.

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_bakonyi_bauxitbanya.jpgA tapolcai Bakonyi Bauxitbánya Vállalat dolgozói vállalták, hogy javítják munkájuk hatékonyságát

A kongresszusi és felszabadulási munkaversenyhez csatlakoztak a Székesfehérvári Könnyűfémmű dolgozói is. A nagyüzem 1100 brigádtagja vállalta, hogy a gazdaságosság érdekében csökkenti az önköltséget. A préskovácsmű termelési tervét 100 tonnával kívánja túlteljesíteni. Ugyancsak szerepel a vállalások között, hogy termékükből 500 tonnával többet szállítanak a tőkés piacra.

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_szekesfehervari_konnyufemmu.jpgA Székesfehérvári Könnyűfémmű dolgozói a préskovácsmű. termelési tervét 100 tonnával kívánják túlteljesíteni

A munkaversenyhez csatlakoztak az Ajkai Timföldgyár és Alumíniumkohó dolgozói is. Vállalták, hogy az energia racionálisabb felhasználásával másfél millió forint megtakarítást érnek el. A termelés bizonyos folyamatainak korszerűsítésével több mint 10 millió forintos többlethez jutnak. Importmegtakarításuk várhatóan hatvan millió forint lesz. A munkaversenyben a vállalat kilencvenegy szocialista brigádja vesz részt.

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_ajkai_timfoldgyar.jpgAz Ajkai Timföldgyár és Alumíniumkohó dolgozóinak felajánlásában és a munkaversenyben a vállalat kilencvenegy szocialista brigádja vesz részt

Plenáris üléssel folytatta munkáját a bizalom- és biztonságerősítő intézkedésekről, valamint a leszerelésről tárgyaló stockholmi értekezlet. Günter Bühring, a Német Demokratikus Köztársaság képviselője felszólalásában megállapította, hogy az amerikai Pershing-2 és a cirkáló rakéták telepítésének megkezdése nehezen helyrehozható károkat okoz az európai együttműködés ügyének, különösen a két német állam kapcsolatait rögzítő, 1972-ben aláírt alapszerződésnek. Richard Luce brit külügyi államminiszter beszédében kifejtette: a genfi szovjet-amerikai tárgyalások megszakadása ellenére sokat lehetne tenni azért, hogy Európában csökkenjen a véletlenszerű vagy a hibás felmérésekből adódó konfliktus kirobbanásának veszélye. A brit küldött ezúttal is a régebbi NATO-javaslatokat ajánlotta „megfontolásra”.

A libanoni politikai skála legkülönbözőbb árnyalatait képviselő újságok és számos bejrúti vezető is üdvözölte a kormánynak azt a döntését, hogy hétfőtől három napon át zártkörű tárgyaláson igyekeznek egyezségre jutni a miniszterek az ország sorsát meghatározó alapkérdésekben. Tény, hogy Libanonban a politikai, katonai, szociális, közigazgatási és gazdasági kérdések egész sora - köztük az eddig halogatott politikai-társadalmi reformok ügye - vár megoldásra. Mind feszítőbb a pénzügyi helyzet is: a korábban viszonylag stabil libanoni font napok alatt csaknem 15 százalékot vesztett a dollárhoz viszonyított árfolyamából, s ez felgyorsította az inflációt.

Katonai téren viszonylagos nyugalom volt az országban, bár éjjel Szuk el-Garb térségében három órára kiújultak a tüzérségi összecsapások a drúz milíciák és a hadsereg jobboldali egységei között, mivel ez utóbbiak - a drúz rádió jelentése szerint - a korábbi egyezség ellenére sem voltak hajlandók a kölcsönös visszavonulásra egy stratégiai pontnál, hogy azt átengedjék semleges megfigyelőknek.

A Kataeb (falangista) párt vezetősége formálisan is megválasztotta a legnagyobb jobboldali politikai erő elnökét, aki az elhunyt Pierre Dzsemajel akaratának megfelelően Elie Karami lett. Amin Dzsemajel - aki a természetes utód lett volna e tisztségben, és a valóságban egyértelmű a befolyása - apja kívánsága szerint „az összes libanoni államfője”, s így hivatalosan felette áll a pártoknak.

Megalakult az új izraeli kormány, élén Simon Peresszel, a munkapárti tömörülés elnökével, aki belügyminiszter és vallásügyi miniszter is. Helyettese Jichak Samir, a Likud-blokk vezére, egyben külügyminiszter.

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_samir_peresz.jpgSamir és Peresz aláírja a koalíciós paktumot

Hosszas harcok után Peresz és Samir csütörtök délután írta végleg alá a koalíciós paktumot. A megállapodás, amely a július végi, gyakorlatilag eldöntetlenül végződött választások kimenetelét tükrözi, az utolsó pillanatig kétséges maradt, mivel a Munkapárt-Likud vita a délutáni órákig fennállt különböző szövetségesekről. Példa nélkül áll az izraeli belpolitikában az a megoldás, hogy huszonöt hónap elteltével Peresz, illetve jelenlegi helyettese és külügyminisztere, Samir, helyet fog cserélni.

A kormányalakítást követő parlamenti vitán Peresz azt állította, hogy Izrael hajlandó tárgyalni arab szomszédjaival, elsősorban Jordániával arról, amit „valós békének” nevezett. Katonai téren az ország legfontosabb feladatának Észak-Izrael védelmét nevezte. - Ennek biztosítása után - jelentette ki Peresz - hazahívjuk erőinket Dél-Libanonból. Hangsúlyozta, hogy Izrael megpróbálja „továbbfejleszteni” az Egyiptommal kötött különbékét, enyhíteni igyekszik ennek jelenlegi, fagyos állapotain. A százhúsz főnyi knesszetben - parlamentben - a munkapárti-Likud-kormánynak kilencvenhét szavazata van.

A megszállt déli országrészben a legutóbbi 48 óra alatt hat támadást intéztek az ellenállók izraeli katonák és zsoldosaik ellen. A libanoni rádióadók szerint az ország területén 1982 óta 595 megszálló izraeli katona vagy tiszt vesztette életét.

Késő éjjelig tartottak a zavargások Sowetóban, Johannesburg legnagyobb, feketék lakta elővárosában. A kormányzat által elrendelt gyülekezési tilalom ellenére Dél-Afrika több más városában, egyetemi negyedében is voltak tiltakozó megmozdulások Steve Biko néger vezető halálának hetedik évfordulóján. A dél-afrikai rezsim karhatalmi erői Sowetóban gumilövedékekkel és könnygázzal oszlatták szét a tömeget, és White Cityben, Mofolóban, valamint Grahamstown egyetemi városban is rátámadtak a tüntetőkre. Sowetót hétfőig lezárták a fehérek elől, és szüneteltetik az ide közlekedő autóbuszjáratokat is.

Augusztus vége óta országszerte számos rendszerellenes tüntetés zajlott le. A megmozdulások részvevői közül negyvenen vesztették életüket, több százan megsebesültek. Nagy-Britannia konzulátusához fordult segítségért az a hét dél-afrikai ellenzéki személyiség, akiket jelenleg a pretoriai hatóságok köröznek. A fajgyűlölő rendszerrel szemben álló Egyesített Demokratikus Front (UDF), illetve az indiai származású lakosokat tömörítő ellenzéki szervezet, a Natal Indiai Kongresszus vezető személyiségeiről van szó. A múlt pénteken szabadlábra helyezték őket, de a rendőrség- és börtönügyi miniszter újabb letartóztatási parancsot adott ki ellenük. A hét ellenzéki személyt azért vették korábban őrizetbe, mert a nemrég lezajlott parlamenti választási színjáték bojkottjára szólították fel a félvér és az ázsiai lakosságot.

A dél-afrikai fegyveres erők az ország történetének legnagyobb hadgyakorlatát tartották Pieter Botha megválasztott államfő és a kormány tagjai, valamint külföldi katonai attasék jelenlétében. A Fok tartomány északi részén rendezett manőveren 70 brit, illetve francia gyártmányú harci repülőgép, páncélos egységek, tüzérség, 11 ezer katona és félkatonai alakulatok vettek részt.

A tiltakozó megmozdulások leverésére ostromállapot bevezetésével fenyegetőzött a chilei katonai rezsim. A már érvényben levő rendkívüli állapotnál is szigorúbb intézkedéseket a légierő főparancsnoka helyezte kilátásba arra az esetre, ha folytatódnának a katonai diktatúra elleni tüntetések. 

A további véres események megelőzése érdekében az ország mielőbbi demokratikus átalakítására szólította fel a Pinochet-kormányt Sergio Contreras, Temuco város püspöke, a chilei püspöki tanács főtitkára a testület állandó bizottságának ülésén. A chilei egyház képviselői a bizottság ülése miatt „nem tudtak részt venni” a rezsim által rendezett hivatalos ünnepségeken. Megfigyelők rámutatnak, hogy a chilei egyház és a kormányzat viszonya egy francia papnak a tüntetések során történt meggyilkolása nyomán tovább romlott.

A Fernando Chamorro vezette, Costa Ricában tevékenykedő nicaraguai ellenforradalmi csoportok ellenséges akcióik kiterjesztését helyezték kilátásba, hogy előkészítsék a terepet az Egyesült Államok nyílt katonai beavatkozására Nicaraguában. Mint Fernando Chamorro Costa Rica-i újságírókkal közölte, ő személyesen kérte Washington katonai jelenlétének fokozását, hogy „megoldódjék az ellenforradalmárok és a sandinista rendszer közötti katonai konfliktus”. Chamorro elismerte, hogy az ellenforradalmi csoportok egymaguk nem képesek megdönteni a sandinista rendszert, s ezért az intervenciót „sürgősnek és közelinek” tartotta.

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_sandinista_milicistak.jpgSandinista milicisták bevetésre indulnak

A Costa Rica-i televízió az előbbi nyilatkozattal egy időben sugározta Gonzalo Facio volt Costa Rica-i külügyminiszter, ismert Amerika-barát politikus interjúját, aki tanácsosnak nevezte az Egyesült Államok mielőbbi katonai intervencióját Nicaragua ellen. Politikai megfigyelők veszélyesnek tartják a Costa Rica-i közhangulat ilyen irányba terelését, miközben San Joséban előkészületek folynak a közép-amerikai külügyminiszteri tanácskozás megtartására, amelynek feladata a térség konfliktusának politikai rendezése lenne. A Costa Rica-i kormány nyilatkozatban határolta el magát a volt külügyminiszter kijelentéseitől.

Javier Pérez de Cuellar ENSZ-főtitkár New Yorkban újra tárgyalt a ciprusi görögök és törökök vezetőivel a szigetország jövőjéről. A közvetítő megbeszélések során előbb Szpirosz Kiprianu ciprusi elnökkel, majd Rauf Denktassal, a ciprusi török közösség vezetőjével találkozott. A közvetett tárgyalások középpontjában Pérez de Cuellar múlt hónapban Bécsben előterjesztett javaslatai állnak. A főtitkár föderatív kormány felállítását és az idegen csapatok kivonását indítványozta a két félnek, akik egymással közvetlenül nem találkoznak.

A hétfőn megkezdődött újabb forduló menetéről eddig nem adtak hivatalos, érdemi tájékoztatást. Az AFP értesülése szerint a megbeszéléseken alkotmányjogi és területi kérdéseket vitattak meg. Ezt erősíti meg Kiprianu szóvivőjének az a kijelentése is, hogy az újabb forduló napirendjén „már lényegi kérdések szerepelnek”. Denktas az ENSZ-főtitkárral folytatott mintegy 45 perces eszmecseréje után azt közölte, hogy „a tárgyalások jól haladnak”. Kiprianu szóvivője viszont cáfolta Rauf Denktasnak azt a szerdai kijelentését, hogy a tanácskozások eredményesen folynak.

Közel-keleti körútra indult Brian Urquhart, az ENSZ főtitkárhelyettese - jelentették be a világszervezet New York-i székhelyén. A tíznapos út során a diplomata Szíriába, Libanonba és Izraelbe látogat el.

szeptember 14.

Hazánkkal együtt 40 ország kiállítóinak részvételével megnyílt a 80. BNV, a fogyasztási cikkek őszi szakvására. Az ünnepélyes eseményen jelen volt Havasi Ferenc, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára; Szűrös Mátyás, a Központi Bizottság titkára; Marjai József miniszterelnök-helyettes; ott volt az Elnöki Tanács és a kormány több tagja. Részt vett a megnyitóünnepségen Flavio Bravo, a kubai nemzetgyűlés elnöke, Janusz Obodowski lengyel miniszterelnök-helyettes. Eljöttek a Budapesten akkreditált diplomáciai testületek vezetői, valamint a hazai és külföldi kiállítók képviselői is.

A Himnusz elhangzása után Szépvölgyi Zoltán, a fővárosi tanács elnöke mondott beszédet. A fővárosi tanács elnöke köszöntötte a BNV-n először jelen levő Nicaragua és Zimbabwe kiállítóit, valamint a több éves szünet után ismét bemutató iraki, törökországi, kolumbiai és uruguayi cégeket. Hangsúlyozta, hogy Algéria önálló nemzeti kiállítása hű tükre hazánk e fontos gazdasági partnere fejlődésének. 

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_bnv_szepvolgyi_zoltan.jpgSzépvölgyi Zoltán, a Fővárosi Tanács elnöke a nemzeti színű szalag átvágásával ünnepélyesen megnyitja a vásárt

Szépvölgyi Zoltán elismerését és köszönetét fejezte ki a vásár rendezőinek eredményes munkájukért. Ezt követően a vendégek sétát tettek a vásárban.

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_marjai_jozsef_szuros_matyas_havasi_ferenc_korosvolgyi_laszlo.jpgMarjai József, Szűrös Mátyás, Havasi Ferenc és Körösvölgyi László, a Hungexpo vezérigazgatója a vásári sétán

A vásár vendégei elsőként a B pavilonban a vegyipar eredményeivel ismerkedtek. Az ágazat vállalatai az idén a tizennégy BNV-nagydíjból négyet nyertek el, és számos vásárdíjat is kaptak. Az egyik ilyen díjazott termékre, a Tiszai Vegyi Kombinát műanyag csomagolási rendszerére külön is felhívták a látogatók figyelmét. Annyi más között nagy tetszést aratott a Caola Kozmetikai és Háztartás-vegyipari Vállalat Hemovit nevű készítménye. Tetszetős tubuscsomagolásban készült el a bőrtápláló krém.

A Palesztin Felszabadítási Szervezet és a Bangladesi Népi Köztársaság standja után a vendégek a svájci óragyártókat keresték fel, majd a bolgár vállalatok részlegét. Bulgária a vásáron nagy figyelmet szentel azoknak a termékeknek, amelyeket a magyar vállalatokkal együttműködve állítanak elő. A kooperációs kapcsolatok bővítésére törekednek a jugoszláv vállalatok is. A vendégek fölkeresték a Biogal Gyógyszergyár standját is, ahol megtekintették a BNV-nagydíjas Helia-D gyártmány, családot. E terméket az idén már két USA-beli áruházkonszern is árusítja.

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_bnv_helia_d.jpgEzernyi díjnyertes Helia-krém

A vendégek a D pavilonban ismét nemzeti bemutatókat kerestek fel. Az NDK-beli kiállítók elmondották: kedvezően alakul a két ország kereskedelmi együttműködése, az előzetes tárgyalások alapján több szerződés megkötésére számítanak, többek között hárommillió rubel értékű bútor magyarországi értékesítéséről tárgyalnak. Görögország és Ciprus kiállítása után a kolumbiai standnál időztek a vendégek. A dél-amerikai ország üzletemberei igen fontosnak tartják vásári részvételüket, azt, hogy jelen legyenek a magyar piacon. Ezután Szíria, Argentína, majd a vásáron első ízben részt vevő Nicaragua és Libanon kiállítását nézték meg a vendégek.

A látogatók ezt követően az Afganisztáni Népi Demokratikus Köztársaságból érkezett népművészeti árukban gyönyörködtek, majd a Kubai Köztársaság bemutatórészébe látogattak. A következő standon Portugália cégei a legújabb textil- és konfekciótermékekre hívták fel a figyelmet - nem titkolva üzleti szándékaikat. Zimbabwe vitrinjeiben dohányárukat és a fejlődő ország textilipari termékeit tekintették meg. Az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság gazdasági fejlődését reprezentáló nemzeti kiállításon a látogatók megismerkedtek az észak-afrikai ország 40 cégének termékeivel, köztük elektromos háztartási gépekkel, híradástechnikai cikkekkel, textil- és élelmiszeripari árukkal.

A Szovjetunió kiállítása osztatlan érdeklődést keltett. A rendezők rövid divatbemutatóval s az itt vendégeskedő szovjet népi együttes műsorával kedveskedtek a séta részvevőinek. A kormány tagjait érdekelték a legújabb híradástechnikai termékek. Most először jelentkezik a kiállítók között az Észt Szovjet Szocialista Köztársaság.

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_bnv_eszt_versenyauto.jpgA Szovjetuniót az idei vásáron Észtország képviseli, nagy sikerrel. Még egy versenyautót is hoztak

A vásári séta a Protenvita 4. nemzetközi vízgazdálkodási és környezetvédelmi kiállítás megtekintésével folytatódott, majd a látogatók a Hoventa nemzetközi kereskedelemtechnikai és vendéglátóipari kiállítást keresték felvégül a C pavilonban a lakásberendezések, lakásfelszerelések, sport- és kempingfelszerelések kiállítását tekintették meg a séta részvevői, akik köszönetét mondtak a házigazdának, Körösvölgyi Lászlónak, a Hungexpo vezérigazgatójának.

Lázár Györgyöt, a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának tagját, a Minisztertanács elnökét, több évtizedes munkásmozgalmi tevékenységének és a szocialista társadalom építésében szerzett kiemelkedő érdemeinek elismeréseként - 60. születésnapja alkalmából - az Elnöki Tanács a Magyar Népköztársaság Érdemrendjével tüntette ki. A kitüntetést a Parlamentben Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke adta át. Az eseményen jelen voltak: Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, Németh Károly, a Központi Bizottság titkára és Sarlós István, a Minisztertanács elnökhelyettese, a Politikai Bizottság tagjai. A kitüntetés átadása után az MSZMP Politikai Bizottsága Lázár György tiszteletére ebédet adott, amelyen részt vettek a Politikai Bizottság és a Titkárság tagjai. A Központi Bizottság nevében Kádár János köszöntötte Lázár Györgyöt.

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_losonczi_pal_lazar_gyorgy.jpgLosonczi Pál átnyújtja a kitüntetést Lázár Györgynek

A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége Lázár Györgyöt a Szovjetunió és a Magyar Népköztársaság közötti testvéri barátság és sokoldalú együttműködés fejlesztésében és megszilárdításában szerzett kiemelkedő érdemeiért, 60. születésnapja alkalmából az Októberi Forradalom Érdemrenddel tüntette ki. Az SZKP Központi Bizottsága és a Szovjetunió Minisztertanácsa ebből az alkalomból táviratban köszöntötte Lázár Györgyöt. A szovjet vezető testületek méltatták a magyar államférfi kiemelkedő politikai tevékenységét s érdemeit a szocialista Magyarország építésében, a magyar-szovjet barátság és együttműködés erősítésében, sok sikert, jó egészséget kívántak további felelős munkájához.

Moszkvában hivatalosan megerősítették, hogy az ENSZ ülésszakán részt vevő Gromiko szovjet külügyminiszter szeptember 28-án Washingtonban találkozik Reagan amerikai elnökkel. A bejelentés azon a nemzetközi sajtótájékoztatón hangzott el, amelyet Vlagyimir Lomejko, a külügyminisztérium sajtóosztálya vezetőjének első helyettese tartott leszerelési témákról. Ami a szovjet-amerikai kapcsolatokat illeti, a szóvivő egy kérdésre felelve tényként kezelte a szeptember 28-i Gromiko-Reagan találkozót, amely - jegyezte meg - az elnöki meghívás következménye; e meghívást a szovjet diplomácia vezetője elfogadta. A beszélgetés témáit, jellegét a két részvevő határozza majd meg - tette hozzá, jelezve, hogy a kérdések széles körét vitathatják meg.

Csehszlovákia egyik gyakorlóterén díszszemlével befejeződött a Pajzs ’84 hadgyakorlat. A Varsód Szerződés tagállamainak zászlaival feldíszített tribün előtt felsorakoztak a gyakorlótéren részt vett hadseregek alakulatai. Az emelvényen helyet foglalt Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság elnöke, Lubomír Strougal, a CSKP KB Elnökségének tagja., a Csehszlovák Szocialista Köztársaság miniszterelnöke, valamint a CSKP KB Elnöksége és a csehszlovák kormány több tagja. Ugyancsak a dísztribünön foglalt helyet Viktor Kulikov, a Szovjetunió marsallja, a Varsói Szerződés tagállamai egyesített fegyveres erői főparancsnoka, Anatolij Gribkov hadseregtábornok, az egyesített fegyveres erők törzsének főnöke. Ott voltak a gyakorlatra Csehszlovákiába érkezett magas szintű katonai delegációk, élükön a honvédelmi miniszterekkel. Hazánkat a Csémi Károly vezérezredes, honvédelmi államtitkár vezette küldöttség képviselte.

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_pajzs_84_csehszlovak_neptanc.jpgCsehszlovák népi együttesek szórakoztatták esténként más országok katonáit

Martin Dzúr hadseregtábornok, csehszlovák nemzetvédelmi miniszter, majd pedig Viktor Kulikov köszöntötte a felsorakozott csapatokat és mondott beszédet. A díszszemlével befejeződött a Pajzs ’84 hadgyakorlat. A gyakorlaton részt vett csapatok és törzsek visszatérnek az állandó elhelyezési körleteikbe. Csémi Károly - aki katonai küldöttség élén megtekintette a közös hadgyakorlatot - este hazaérkezett.

Magasrangú libanoni-szíriai katonai tárgyalások kezdődtek Bikfajában. Az Ali Aszlan tábornok, helyettes szíriai vezérkari főnök, illetve Michel Aun libanoni főparancsnok vezette küldöttségek a hegyvidéki biztonsági terv akadályainak elhárításáról, a libanoni nemzetközi főutak megnyitásáról, valamint a bejrúti repülőtértől alig néhány kilométerre levő sufbeli frontvonalak felszámolásáról tárgyalnak. A nagy fontosságú katonai megbeszélésekkel párhuzamosan politikai téren is megpezsdült az élet a hétfőn kezdődő miniszteri tanácskozás előtt. A libanoni vezetők két- és többoldalú megbeszélések sorát folytatták e döntő tárgyalások előkészítéseként. A jelek szerint Szíria is aktívabban lép fel a kívánt siker érdekében: Valid Dzsumblatt drúz vezető két legközelebbi munkatársa a vitatott kérdésekről részletes megbeszéléseket folytatott Abdel Halim Haddam szíriai alelnökkel.

Az észak-chilei Antofagasta város egyetemén összecsapások robbantak ki a diákok és a rendőrök között. A tüntető fiatalok közül sokan megsebesültek, és több mint húsz diákot letartóztattak. A tüntetést az váltotta ki, hogy a rendőrök a közelmúltban erőszakkal igyekeztek eltávolítani az egyetemről a tüntetőket, és ennek során megöltek egy diákot. A diákok azt követelték, hogy a hatóságok ne avatkozzanak be az egyetem életébe. Mint ismeretes, a 11 esztendeje végrehajtott puccs után a chilei egyetemeket is katonai ellenőrzés alá vonta a Pinochet-rendszer.

Tiltakozó megmozdulások voltak a főváros, Santiago de Chile katolikus egyetemén is, ahol ugyancsak a katonai ellenőrzés megszüntetését követelték. Itt nem avatkozott be a rendőrség, de a hatóságok felfüggesztették az oktatást. Egy másik santiagói egyetemről tizennyolc diákot kizárták, mert részt vettek a katonai diktatúra ellen tiltakozó megmozdulásokban. Az emberi jogok chilei bizottságának vezetője sajtóértekezleten ítélte el a Pinochet-rezsim rendőrségének brutalitását, amely a múlt heti diktatúraellenes tüntetéseken kilenc polgári személy - közöttük egy francia pap - halálát okozta. Andres Dominguez, az emberi jogok bizottságának vezetője szerint 246 ember sebesült meg, 1547-et pedig letartóztattak.

A szovjet-amerikai űrkutatási együttműködés felújítását sürgették vezető amerikai tudósok a szenátus külügyi bizottsága előtt. Az amerikai tudósok például lehetségesnek tartanák, hogy 1992-ben közös szovjet-amerikai űrexpedíció induljon a Marsira. A külügyminisztérium illetékese azonban a kormány fenntartásait hangoztatta a bizottság előtt tett nyilatkozatában. Carl Sagan, a Cornell Egyetem űrkutatási intézetének vezetője - aki a közös Mars-expedíció gondolatát ismertette - azt is hangoztatta, hogy az Egyesült Államoknak nem szabad folytatnia űrfegyverkezési tervednek megvalósítását, mert az a fegyverkezési verseny veszélyes új szakaszához vezetne. Ehelyett az űregyüttműködést kell megvalósítani, mert az egyúttal azt is bizonyítaná, hogy megvan a lehetőség arra, hogy a két nemzet együttesen gazdagítsa az emberi tudományt.

Az alig hároméves Music Television a New York-i Radio City Music Hall-ban tartotta az első Video Music Awards (VMA) díjátadóját.

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_music_television.jpgA műsor plakátja

A Bette Midler és Dan Akroyd műsorvezetők segédletével levezényelt show az MTV válasza volt a Grammyre, melynél sokkal lazább (dress code nélküli) és fiatalosabb volt. A legjobb, 1983. május 2. és 1984. május 2. között készült klipeket díjazták. Az est legnagyobb győztese Herbie Hancock volt, aki öt díjjal távozott. Őt Michael Jackson követi három győzelemmel.

Az est legfontosabb díját azonban a The Cars You Might Think klipje kapta meg. Ez volt az első azon kevés eset közül, amelyben Az év videója kategória győztese nem kapott több díjat. A jelölések számát figyelembe véve Hancock Rockit és a The Police Every Breath You Take videója vezet, nyolc-nyolc jelöléssel. Az 1984-es év legtöbbször jelölt előadója Cyndi Lauper lett, aki a Legjobb női videó díj megszerzése mellett kilenc további jelöléssel büszkélkedhet (ezeket két videójáért kapta: hatot a Girls Just Want to Have Fun-ért és hármat a Time After Time-ért).

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_music_television_cindy_lauper.jpgCindy Lauper tarolt

Élőben felléptek: Rod Stewart (Infatuation), Madonna (Like a Virgin), Huey Lewis & The News (I Want a New Drug), David Bowie (Blue Jean), Tina Turner (What's Love Got to Do with It), ZZ Top (Sharp Dressed Man) és Ray Parker, Jr. (Ghostbusters).

Az első VMA legjelentősebb pillanata az volt, amikor Madonna hófehér esküvői ruhában, egy tortából kilépve előadta Like A Virgin című számát. Ez volt az a momentum, amely igazi média- és szupersztárrá avatta.

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_music_television_madonna.jpgMadonna ellopta a showt

Joseph W. Kittinger amerikai repülőezredes 20 óra 32 perckor emelkedett a magasba az Egyesült Államok északkeleti partjainál, a Maine állambeli Caribou-ban egyszemélyes léggömbjével.

A tízemeletnyi magas, 3 ezer köbméter héliummal megtöltött Rosie O'Grady kosara üvegszálból készült, hogy vízre ereszkedés esetén csónakként szolgálhasson. Kittinger 5702 kilométert repült a ballon fedélzetén, Európa partjait 72 óra után, a franciaországi Biarritz közelében érte el, de továbbrepült, és 83 óra 40 percnyi utazás után (szeptember 18-án) délután 2 óra 8 perckor az olaszországi Cairo Montenottéban ért földet.

Ezzel egyszerre két világcsúcsot is felállított: magányos hőlégballonosként a leghosszabb időt töltötte a levegőben, és egyszemélyes hőlégballonnal a legnagyobb távolságot (5703,03 km) tette meg. Az azóta eltelt több mint három évtizedben Kittinger mindkét rekordját megdöntötték, a hozzá hasonlóan megszállott amerikai Steve Fossett milliárdos 2001. augusztus 17-én a Föld körberepülésére tett ötödik – sikertelen – kísérlete során 12 napot, 12 órát, 57 percet és 9 másodpercet töltött a levegőben, és ez alatt az idő alatt 20 430 kilométert teljesített.

Joseph W. Kittinger 1928-ban született a floridai Tampában. 1953-ig a NATO tesztpilótájaként Németországban szolgált, ahonnan a légierő új-mexikói rakétafejlesztő központjába került, kísérleti harci repülőgépek tesztelésében, űregészségügyi kutatásokban vett részt, és bekapcsolódott az 1955-ben elindított "Ember a magasban" kutatási program munkálataiba. 

1957. június 2-án végrehajtott első repülése során 29 261 méter magasra emelkedett, és csaknem hét órát töltött a levegőben. Egy évvel később a légi egészségügyi központnál tesztelte az űrkabinból, illetve a nagy magasságban szálló repülőgépből való ejtőernyős menekülés lehetőségét. Csak egy hajszálon múlott, hogy első kísérleti ugrása egyben az utolsó is legyen: 1959. november 16-án 23 165 méter magasból ugrott ki, amikor ejtőernyője (a tervezett 16 másodperc helyett) két másodperc szabadesés után kinyílt, elszorította Kittinger nyakát, aki eszméletét vesztve zuhant a Föld felé. Életét a 3048 méter magasban automatikusan kinyíló tartalék ernyő mentette meg. 

1959. december 11-én szabadesési rekordot állított fel, miután 22 769 méter magasból a mélybe vetette magát és csak 16 764 méter zuhanás után nyitotta ki ejtőernyőjét. A következő évben egy újabb rekordot állított fel: 1960. augusztus 16-án 31 333 méterre emelkedett fel nyitott kosarú hőlégballonjával. A mínusz 70 Celsius fokos hideg ellen csupán réteges ruházat és a szkafander védte. 13 106 métertől már fájdalmakkal küszködve, másfél óra alatt érte el a csúcsmagasságot, és még 12 percig ott maradt, hogy utána újabb sikeres ugrással érjen Földet. Ekkor állította fel 4 perc 36 másodperces szabadesési világrekordját, amelyet azóta sem döntöttek meg. 

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_joseph_kittinger_2.jpgKittinger ezredes úr 31 kilométer magasan. Nem tudom, én ki nem ugranék onnan

1978-as leszerelése után minden idejét és energiáját a légballonos sportrepülésnek szentelte. Mesterségbeli tudását számos trófea tanúsítja. Idős kora ellenére is tevékeny még, 2012-ben tanácsadóként működött közre Felix Baumgartner sikeres sztratoszféra-ugrásánál.

Kittinger ezredes cikkünk írásakor kilencvenhárom éves, és biztos töri valami repüléssel kapcsolatod dolgon a fejét.

Egy alig huszonegy éves ifjú tehetség, bizonyos Michael Jordan, aki addig az Észak-karolinai Egyetem kosárlabda-csapatában játszott, hét éves szerződést írt alá a Chicago Bulls csapatához.

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_michael_jordan.jpgMichael Jordan a Chicago Bulls mezében 1984-ben

A 24 pontos kontraktus egy 2020-as árverésen több, mint 57 ezer (Mai árfolyamon cirka 18 millió forint - a szerkesztő megjegyzése) dollárért cserélt gazdát. Érdekessége az volt, hogy a fizetését ugyanakkor nem említi, az egy külön dokumentumba került.

szeptember 15.

Szombaton több fővárosi és vidéki gyárban kommunista műszakot tartottak.

A MOM budapesti gyárában a gyárt kollektíva csaknem fele, ezerötszáz dolgozó töltötte munkával szabad szombatját. A számítástechnikai gyáregységben dolgozók a szocialista és fejlődő országokba exportálandó lemeztárcsás tárolókat készítettek, más üzemekben laboratóriumi műszereket, valamint kép- és fénytovábbító száloptikai egységeket gyártottak, KGST-beli partnerek megrendelésére. Több száz alkalmazott a Novotel Szálló mögött épülő konferenciaközpont tereprendezésénél segített. A műszak bérét, 200 ezer forintot, a szociális létesítmények korszerűsítésére ajánlották föl.

A Láng Gépgyár budapesti és dombóvári gyáregységében a munkások hatvan százaléka állt munkába szombat reggel. A termelőüzemekben főleg exportra készülő nagyberendezéseket, így több KGST-ország részére atomerőművi egységeket szereltek össze.

A Budapesti Nemzetközi Vásár első közönségnapján már a reggeli órákban akkora tömeg várakozott bebocsátásra, hogy tíz óra helyett már háromnegyed tízkor ki kellett nyitni a kapukat. A fővárosi érdeklődőkön kívül tucatjával jöttek vidékről is a különautóbuszok, személygépkocsik, hamarosan megteltek a vásár környéki parkolók. Bizonyára a szép időnek is része volt benne, hogy az érdeklődés egész nap tartott, s több tízezerre tehető a szombati látogatók száma.

A vásárt felkereste Marjai József, a Minisztertanács elnökhelyettese, valamint Kapolyi László ipari miniszter és a minisztérium több más vezetője. A Budapesti Nemzetközi Vásár bizonyára nem okozott csalódást azoknak, akik szabad szombatjukat a legújabb hazai és külföldi fogyasztási cikkek megtekintésére szánták. Az idén is kiosztják a közönségdíjat, amelyre a mostani vásáron több mint harminc termékkel, illetve termékcsaláddal pályáznak a kiállító vállalatok. A vásárlátogatók a B pavilon vitrinjeiben összegyűjtve is találkoznak a benevezett termékekkel, amelyekre szavazhatnak.

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_bnv_elso_latogatok.jpgAz első látogatók

Az igazi vásári hangulatról egész napra gondoskodtak a kiállítók. A Magyar Divat Intézet például az első közönségnapon több divatbemutatót rendezett, a Politoys szövetkezet standján pedig látványos műsor szórakoztatta a vásárlátogatókat. A vendéglátó vállalatok tíz éttermet és sok büfét működtetnek a vásár területén. Sikert aratott az F pavilon előtt levő Tányér bisztró, ahol mindennap más és más egytálétel kapható, rendkívül olcsón. Az árusítóládákat, amelyek beépített fűtőbetét segítségével melegen tartják az ételt, a Keripar gyártja NSZK-kooperációban. Ugyancsak újdonság az F pavilon mellett a sörautomata, amely folyamatosan hűti az italt. A készüléket itthon még nem gyártják, külföldi kiállítók hozták a vásárra.

Bár a vásár egész nap a közönség számára volt nyitva, a kiállítók tárgyalóiban is élénk volt a forgalom. Sajtótájékoztatót tartott az Elzett Művek: bemutatták NSZK-licenc alapján készített újfajta ajtó- és ablakzáró vasalataikat, amelyek több ponton rögzítik a nyílászárókat, ennek eredményeként azok tökéletesen szigetelnek. A tájékoztatón azt is elmondták, hogy tovább bővült a biztonsági zárak kínálata, a vásáron mutatják be legújabb mágneses terméküket. Az Elzett Művek újfajta vasalatainak egyik legnagyobb felhasználója a Soproni Faipari Vállalat lesz, amelynek vezetői szombati sajtótájékoztatójukon elmondták, hogy újonnan kifejlesztett ajtók és ablakok gyártását kezdték meg. Az új termékek hőáteresztő képessége három Kelvin-fok, ami azt jelenti, hogy hőszigetelésük két és fél-háromszorosa a hagyományos nyílászárókénak. A vásáron is kiállított SOFA-Them márkanevű ajtókból és ablakokból a vállalat az idén negyvenezret, jövőre pedig már 220 ezret állít elő.

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_bnv_szovjet_autok.jpgA BNV egyik slágere: a szovjet személygépkocsik bemutatója

A kazah tagköztársaság-beli Szemipalatyinszkban minden eddiginél nagyobb kísérleti atomrobbantást hajt végre a Szovjetunió.

A londoni St Mary's Hospital-ban, 3,12 kilogrammal megszületett Károly walesi herceg és Diana walesi hercegné második gyermeke, II. Erzsébet királynő unokája, Henry Charles Albert David, vagy ahogy manapság ismerjük, Harry herceg.

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_diana_harry.jpgA mama és a baba

Ma már kissé furcsának tűnik utólag, az országos napilapok semmilyen formában nem számoltak be az eseményről. Azt nem gondolnánk, hogy a Buckingham palota hírzárlata lenne az oka...

Rasid Karami szerint a péntek késő este bekövetkezett incidens, a bejrúti partot lövő naszád az új izraeli kabinet rejtett szándékait jelezte. A hivatalos libanoni hírügynökségnek adott nyilatkozatában a kormányfő kijelentette: azok az elvek és célok, melyek alapján végül is megalakult az új izraeli kormány, kevés reményt nyújtanak problémáik igazságos és átfogó rendezésére.

Rendőrségi források szerint péntek este egy minden valószínűség szerint izraeli naszád megközelítette a nyugat-bejrúti partot, s géppuskatüzet zúdított a forgalmas sétányra. Egy katonatiszt megsérült, s komoly anyagi károk keletkeztek. A katonaság és a drúz milícia tagjai válaszoltak a támadásra, s távozásra kényszerítették a hajót. Egy órával később viszont már öt naszád jelent meg, s egy szélesebb sávban támadták a partot, ahol - egyebek között - a Haladó Szocialista Párt irodája is található. Néhány perces lövésváltás után a naszádok eltávolodtak. Izrael később a maga részéről cáfolta, hogy erői részt vettek volna a bejrúti békés légkör megrontását célzó akcióban. A katonai közlemény „nem azonosított naszádok” támadásáról szól, a Haladó Szocialista Párt viszont a falangisták vezette jobboldali milíciákat, az úgynevezett libanoni erőket vádolta az akcióval.

Francia közreműködéssel tárgyalások kezdődtek Párizsban Nicaragua és Costa Rica képviselői között a két ország határvidékén kialakult feszültség megszüntetése céljából - jelentette be a francia és a Costa Rica-i külügyminisztérium. A határvidéken uralkodó helyzetet illetően a két szomszédos ország külügyminisztériuma között 1982 júniusa óta hatvannégy jegyzékváltásra került sor. A tárgyalásokon Costa Ricát Jorge Urbina külügyminiszter-helyettes, Nicaraguát pedig José León Tavaiéra, a külügyminisztérium egyik magas rangú tisztviselője képviseli. Franciaország - amely közvetít e vitás kérdésben - azt javasolta, hogy létesítsenek ütközőzónát a 320 kilométeres közös határvidéken.

Mint ismeretes, a nicaraguai határ mentén, Costa Rica területén, a sandinista kormány ellen harcoló ellenforradalmi szervezet több tábort létesített, és ezekből kiindulva támadásokat intéz Nicaragua ellen. A nicaraguai kormány ezzel kapcsolatban többször tárgyalásokat javasolt a Costa Rica-i kormánynak. A megbeszélésekre azonban nem került sor, mivel Costa Rica tagadta, hogy tudomása volna az ország területén állomásozó ellenforradalmárokról.

Egy héttel meghosszabbították a Ciprus jövőjéről az ENSZ égisze alatt folyó közvetett tárgyalásokat - közölte az éjszakába nyúló tárgyalás után Javier Perez de Cuellar. A világszervezet főtitkára első ízben nyilatkozott a hétfőn elkezdődött megbeszélésekről. Elmondta, hogy eddigi találkozói Szpirosz Kiprianu ciprusi elnökkel és Rauf Denktassal, a török közösség vezetőjével komoly, tárgyszerű és építő szellemben folytak le, de csak igen lassú előrehaladást hoztak. A Ciprusi Köztársaság elnökével és a török közösség vezetőjével - aki egyben az egyoldalúan kikiáltott és nemzetközileg el nem ismert „Észak-ciprusi Török Köztársaság” vezetője - külön-külön tárgyal Pérez de Cuellar az ENSZ New York-i székhelyén.

szeptember 16.

A jó idő is közrejátszott abban, hogy a BNV főbejáratára már kora délelőtt ki lehetett volna tenni a megtelt táblát. A vasárnapi közönségnap ismét tízezreket vonzott a budapesti vásárvárosba.

A BNV-n láttuk:

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_bnv_budaprint.jpgA BUDAPRINT Pamutnyomóipart Vállalat dunavecsei üzemében készült a vásárdíjas csík-show háztartási együttes

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_bnv_holegballon_bemutato.jpgAz MHSZ hőlégballon-bemutatója a nap egyik fénypontja volt

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_bnv_gyomai_kotoipar.jpgA Gyoma Kötőipari Szövetkezet legújabb pulóvereit és együtteseit állította ki

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_bnv_magyar_divat_intezet.jpgA Magyar Divatintézet bemutatója

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_bnv_alfoldi_porcelangyar.jpgAz Alföldi Porcelángyár kalocsai festőüzemében készültek ezek a szemet gyönyörködtető étkészletek

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_bnv_kobanyai_sorgyar.jpgA Kőbányai Sörgyár dobozos italai

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_bnv_bajai_lakberendezo.jpgA Bajai Lakberendező Építő- és Vasipari Szövetkezet natúr faszínű bútorai, ülőgarnitúrái idén is elismerést arattak

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_bnv_orion.jpgAz Orion gigantikus videobemutatója

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_bnv_metakeramia.jpgÚjfajta háztartásvegyipari cikkeket állított ki a körösladányi METAKÉMIA

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_bnv_pecsi_porcelangyar.jpgA Pécsi Porcelángyár vásárdíjas edénycsaládjának egy része, a lepkemintás étkezőkészlet

Szakértők bevonásával vizsgálják az országos ralibajnokság IV. futamában történt halálos baleset okait. A súlyos baleset hajnalban 5 óra 5 perckor történt. A Tarján és Gyarmatpuszta között kijelölt gyorsasági szakasz egyik éles jobb kanyarjában Barka Zoltán BMW-je eddig ismeretlen okból megcsúszott, s egy út menti rönknek ütközve a levegőbe emelkedett, kétszer megpördült, majd a nézők közé zuhant. Az irányíthatatlanná vált jármű halálra zúzta Fekete Andrea 19 éves gyermelyi lakost. Éberhardt Ferenc, 19 éves gyermelyi lakos, kőműves és Szűcs János 20 éves pomázi lakos, kőműves súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, őket rohammentők a tatabányai kórházba szállították.

Mint dr. Nagy Béla, a kórház baleseti osztályának főorvosa elmondotta, a két fiatalember súlyosan sokkos állapotban került a baleseti sebészetre. Bár sok vért vesztettek, az életveszélyen már túl vannak, állapotuk lényegesen javult az utóbbi órákban. Teljes felgyógyulásukhoz több műtétre lesz szükség.

Az NDK fővárosában politikai körök jogtalannak és az olasz, külpolitikába való beavatkozásnak minősítik a bonni kormány reagálását Andreotti olasz külügyminiszter két német állammal kapcsolatban tett kijelentésére - jelentette az ADN hírügynökség. Giulio Andreotti az L'Unita római ünnepségén síkraszállt a két német állam jó viszonya mellett és a pángermanizmus felszámolását követelte. Két német állam van és kettő is marad - állapította meg a külügyminiszter. Politikai körök az NDK fővárosában úgy értékelik, hogy Andreotti kijelentése az enyhüléshez való visszatérést, a nemzetközi együttműködést segíti elő és a biztonság, a béke érdekeit szolgálja. A szombat óta szaúd-arábiai látogatáson tartózkodó olasz külügyminiszter újságírók előtt vasárnap ismét hangsúlyozta: „Jelenleg sok más megoldandó problémával küzdünk, és senki sem tűzheti napirendre a második világháború után kialakult európai határok kérdését".

A nyugatnémet békeharcosok nagyszabású tüntetést rendeztek a Rajna menti Frankfurtban levő amerikai légitámaszpont bejáratánál. A mintegy ötszáz felvonuló az ellen tiltakozott, hogy új leszállópályát építenek a város polgári repülőterén az amerikai harci gépek számára. A nyugatnémet békeharcosok bírálták a washingtoni kormányzat közép-amerikai agresszív politikáját is.

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_frankfurti_beketuntetes.jpgTüntetők az amerikai támaszpont előtt

Szöulban bejelentették, hogy Dél-Korea elfogadja a Koreai NDK egy héttel ezelőtt tett segélyfelajánlását. A KNDK Vöröskereszt szervezete felajánlotta, hogy gyógyszereket, rizst, textíliát és százezer tonna cementet juttat a dél-koreai tájfunkárosultaknak. Azt is felajánlotta, hogy az adományt teherautókon vagy hajókon közvetlenül Dél-Koreába szállítják. A dél-koreai Vöröskereszt elnöke Szöulban közölte, hogy elfogadják a segélyt, és ahhoz is hozzájárulnak, hogy az adományt a dél-koreai Incshön és Puszan kikötőibe szállítsák a hónap végéig. A tájfun nyomában keletkezett áradások Dél-Korea középső vidékeit sújtották. Dél-koreai felmérés szerint 144 ember meghalt, csaknem félszáz eltűnt, az anyagi kár 147 millió dollár.

A ENSZ 39. ülésszakának küszöbén Pérez de Cuellar, a világszervezet főtitkára kijelentette: a legnagyobb figyelmet azoknak a kérdéseknek kell szentelni, amelyek a leszereléssel, illetve a világ gazdasági helyzetével foglalkoznak. - Remélem, hogy a közgyűlés kellően elősegíti ezeknek a kérdéseknek megoldását - mondotta a főtitkár. A kelet-nyugati kapcsolatokról szólva a főtitkár aláhúzta: a két nagyhatalom vezetőivel folytatott személyes tárgyalásain kérte őket, hogy tegyenek meg mindent a leszerelésért, a nukleáris háború kockázatának csökkentését elősegítő párbeszéd megkezdéséért, mert csak ez a párbeszéd vezethet el a tárgyalásokhoz. Mindent meg kell tennünk, hogy az emberiség feje fölül elhárítsuk a katasztrófával fenyegető veszélyt - mondotta.

Pérez de Cuellar foglalkozott néhány olyan kérdéssel is, amelyek a feszültséggócokra vonatkoztak. A Közel-Keletről szólva kijelentette: a Biztonsági Tanácsnak nem minden tagja ért egyet azzal, hogy az ENSZ égisze alatt szervezzenek konferenciát a rendezésről. Ugyanakkor az ENSZ kész arra, hogy elősegítse az izraeli csapatok kivonását Dél-Libanon területéről.

Walter Mondale, az amerikai demokrata párt elnökjelöltje vasárnap bejelentette: szeptember 27-én New Yorkban találkozni fog Andrej Gromikóval, a Szovjetunió Minisztertanácsa első elnökhelyettesével, külügyminiszterrel. A találkozó egy nappal megelőzi a már korábban bejelentett Gromiko-Reagan eszmecserét.

Az amerikai NBC csatornán először kerül adásba a Miami Vice című tv-sorozat.

A két főszerepet Don Johnson (James "Sonny" Crockett) és Philip Michael Thomas (Ricardo "Ricco" Tubbs) játszotta, akik két Miamiban nyomozó titkos detektívet alakítottak. A sorozatot hat éven keresztül vetítették, az elkészült 111 részt 1990 februárjában játszották utoljára az NBC-n, nagyjából akkor, amikor nálunk az első részt vetítették. Sonny Crockett szerepét először Nick Nolte-nak szánták, de mivel akkoriban nem volt jövedelmező, hogy filmsztárok átvándorolnak sorozatokba, ezért a producerek továbbálltak. Larry Wilcox-ot is érdekelte a szerep, aki azelőtt a CHIPs című tévésorozatban játszott, de ő sem kapta meg a szerepet, mivel nem találták szerencsés dolognak, ha zsaruszerepből vándorol át zsaruszerepbe. Még tizenkét szereplőválogatást tartottak és a pilot-epizódokat is kétszer halasztották el, mielőtt kiválasztották volna Don Johnsont és Philip Michael Thomast a főszerepekre.

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_miami_vice_don_johnson_philip_michael_thomas.jpgDon Johnson és Philip Michael Thomas

A Miami Vice ismert volt az innovatív zenéiről, különösen a számtalan pop és az 1980-as évek slágereinek köszönhetően és persze Jan Hammer jellegzetes hangzású, szintetizált zenéi miatt. Sok énekes járult hozzá dalaival a filmhez, többek között Phil Collins, Bryan Adams, Tina Turner, Peter Gabriel, a ZZ Top, Dire Straits, Depeche Mode, az Iron Maiden, a U2, Frankie Goes To Hollywood, a Police, Laura Branigan, vagy éppenséggel Billy Idol.

A sorozat népszerűsége már a harmadik évad (1986-1987) bemutatásától csökkenni kezdett, ez nagyrészt annak köszönhető, hogy az NBC egy időben sugározta a CBS csatorna verhetetlen Dallasával szemben.

Sok színész, sportoló, komikus, zenész, színésznő játszott vendégszerepet a sorozatban, többek közt - a teljesség igénye nélkül, akiket, talán senkinek sem kell meggúglizni - Gene Simmons, Frank Zappa, Phil Collins, Miles Davis, Little Richard, James Brown, Bianca Jagger, Ving Rhames, Liam Neeson, Bruce Willis, Julia Roberts, Michael Madsen, Wesley Snipes, John Turturro, Melanie Griffith, vagy akár Ben Stiller.

Készült még egy Miami Vice mozifilm is, ami a sorozaton alapult és 2006 júliusában mutatták be. A sorozatot mind az Egyesült Államokban, mind hazánkban a mai napig játsszák kisebb, regionális tv-csatornák.

Humor:
idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_humor_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_humor_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_humor_3.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_humor_4.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_humor_5.jpg

Reklám:idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_reklam_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_reklam_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_reklam_3.jpg

Kékfény:
A Fővárosi Bíróság csütörtökön halálra ítélte a foglalkozás nélküli, 30 éves Zelei Bélát, aki ellen a Fővárosi Főügyészség több emberen, nyereségvágyból, előre kitervelten elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádat. Zeleivel együtt még négyen kerültek a vádlottak padjára, a fővádlott bűncselekményeivel összefüggő rablás, lopás és orgazdaság miatt; közülük Dóczi Gábor 8 évi, Siskó Lászlóné 4 évi, Lőrincz István 1 évi szabadságvesztés büntetést kapott, Lőrincz Tibor ellen rövidebb tartamú felfüggesztett szabadságvesztést szabott ki a bíróság. Zelei Béla többszörösen büntetett előéletű. Legutóbb tavaly februárban szabadult négy és fél évi fegyházbüntetéséből, s nem sokkal ezután - 1983 júliusában - megölt két idős embert: egy 71 éves férfit Szolnokon, és egy 72 éves nőt Budapesten. Behatolt áldozatai lakásába, az egyik idős embert ruhaszárító zsinórral, a másikat törülközővel megfojtotta. Mindkét helyről készpénzzel, takarékkönyvekkel, ékszerekkel és más értékekkel távozott.

Miután országos körözés során elfogták, bűncselekményeit a nyomozáskor beismerte, a bírósági tárgyalássorozaton azonban (amely fél éven át tartott, és pótnyomozással is kiegészült) önmaguknak is ellentmondó állításokkal igyekezett menekülni a felelősség alól. Az ítéletet indokolva dr. Strausz János, a büntetőtanács elnöke rámutatott, hogy hazánkban a halálbüntetés csak kivételesen és mindig vagylagosan róható ki a társadalomra személyükben is, bűncselekményükkel is különösen veszélyes bűnelkövetőkkel szemben, Zelei ilyen személy, tettének elkövetésére munkakerülő életmódja, a haszonszerzés vágya vezette. Az élet elleni bűncselekmények elszaporodása miatt - hangzott el az ítélethirdetéskor - a törvény teljes szigorát kell alkalmazni a társadalom védelme, az újabb bűncselekmények elkövetésétől visszatartás érdekében. A Fővárosi Bíróság ítélete - Lőrincz Tibor büntetésének kivételével - nem jogerős; fellebbezés folytán a Legfelsőbb Bíróság elé kerül a bűnügy.

Közlemények:
A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 1984. október 2S-én előkészítő tanfolyamot indít matematika - történelem és matematika - politikai gazdaságán tantárgyakból. A tanfolyam díja 610 Ft. Jelentkezési lap beszerezhető az egyetem portáján, Bp. IX., Dimitrov tér 8.

Kazánfűtő-tanfolyam indul október 9-én a törökbálinti művelődési házban. Felvilágosítás a 852-043-as telefonszámon.

A nagykanizsai Hevesi Sándor Művelődési Központban Leitner Sándor festőművész kiállítása tekinthető meg szeptember 13-tól október 14-ig.

Állásajánlat:idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_allasajanlat_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_allasajanlat_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_allasajanlat_3.jpg

Divat: Bemutatón és az üzletben
Mindig nagy érdeklődés kíséri az OKISZ Labor bemutatóit, mert az ott látottak nem elérhetetlen vágyálmok, hanem az üzletekben meg is vásárolhatók. Így történt ez most is, az őszi-téli divatbemutatóval egy időben már meg is jelentek a modellek az üzletekben. Ami tehát megtetszett a dobogón, máris megvásárolhatjuk. Milyen is lesz hát az őszi-téli módi, mit érdemes keresni az üzletekben? A tervezőktől megtudtuk, hogy az elmúlt évek diszkó (vagyis alkalmi) öltözéke is, most a sportos stílushoz közeledik. Már nem annyira a fényes nadrágok, csillogó trikók jellemzik ezt a stílust, hanem egyre inkább a szabadidőruhákra emlékeztet. A kiegészítők igen merészek, bohókásak, vidámak. Például nagyon menő a diszkóban egy hokisapka, vagy búvárszemüveg, sőt a fehér kesztyű (amely sötétben világít), de a motoroskesztyű is megteszi. Természetesen, ez utóbbinál elengedhetetlen követelmény a szöges díszítés, hogy ezek a divatos holmik hol kaphatók? Az Aranypók vállalat szaküzleteiben máris megtalálhatják a tizen-huszonévesek. Akit érdekel, ott keresse.idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_divat_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_divat_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_divat_3.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_divat_4.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_divat_5.jpg

Diákmunka a földeken:
Már hagyomány, hogy minden évben, kezdéskor mezőgazdasági munkán vesznek részt az általános iskolák hetedikes és nyolcadikos tanulói, valamint a középiskolások és a főiskolások.

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_mezogazdasagi_diakmunka.jpgA rákóczifalvai Rákóczi Tsz-ben, ahol a szolnoki Kodály Zoltán ének-zenetagozatos iskola diákjai szedik és osztályozzák a hagymát

Befejeződik a rekonstrukció az Ácsi Cukorgyárban:
Ácson, az ország legöregebb cukorgyárában (1871-ben épült) nagyarányú rekonstrukció fejeződik be az elkövetkezendő napokban. Az 1977-ben megkezdett felújítási munkák során egyebek között üzembe helyeztek egy diffúziórendszert, ezzel munkaerőt szabadítottak fel, új villamos turbinát helyeztek üzembe, felépítettek egy napi háromezer tonna répa feldolgozására alkalmas úgynevezett mészállomást. A MÁV-val már összehangolták az idei répaszállítások ütemezését. Az édesipari üzem az idei kampányban 250 ezer tonna cukorrépát tervez feldolgozni. Ennek a mennyiségnek csaknem kétharmadát vasúton fuvarozzák a gyárba, mintegy 20 százalékkal többet, mint az elmúlt esztendőben. A sínen való szállítás ugyanis valamelyest olcsóbb a közútinál, kivált akkor, ha jól megszervezik az irányvonatú hálózatot. A MÁV ezért vállalta, hogy az általuk szállítandó cukorrépa-mennyiség 70 százalékát irány- és fordavonattal továbbítják a rendeltetési helyre, s az ott felszabaduló vagonok egy részében pedig azonnal elszállítják a cukorgyártás hasznos melléktermékeit (répacsíkot, melaszt, mésziszapot).

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_acsi_cukorgyar.jpgÚj gyártási csarnok, előtte a még szerelés alatt álló diffúziós berendezés

Tehéntúró Tiszafüredről:
A tiszafüredi Kuntej Közös Vállalat részt vállal a főváros élelmiszerellátásából is. Naponta 20 mázsa tehéntúrót küldenek innen félkilós csomagolásban Budapestre.
idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_tiszafuredi_kuntej.jpg

Kenyér Veszprémből:
A veszprémi kenyérgyárban naponta 250-300 mázsa kenyeret gyártanak. A nagy teljesítményű alagútkemencéből ezenkívül sok más termék, zsemle, kifli s különféle cipók kerülnek a fogyasztókhoz.
idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_veszpremi_kenyer.jpg

Kabátok, öltönyök, zakók Zalaegerszegről:
A Zalaegerszegi Ruhagyár az idén egymillió darab felsőruházati terméket - kabátot, öltönyt, zakót - készít, 720 millió forint értékben. A vállalat termékeinek hetven százalékát külpiacon értékesíti, a többi a hazai boltokban talál vevőre. Legnagyobb vásárlójuk, a Szovjetunió, az idén 83 millió forint értékű árut vesz át. A tőkés országok közül legnagyobb vevőjük az Egyesült Államok - a konvertibilis exportnak csaknem a fele ide irányul -, de vásárlóik között megtalálható Franciaország, Hollandia, Belgium, Dánia, Anglia és az NSZK is. Az üzemben 1971-ben a svájci IPE céggel közösen kezdték meg a korszerű üzem- és munkaszervezési módszerek bevezetését. Az utóbbi években arra törekedtek, hogy minél több korszerű gépet, automatát állítsanak munkába, különösen a szállításban, az anyagmozgatásban. Érdemes kiemelni a saját fejlesztésű, s saját kivitelezésben elkészült elektronikus szállító- és tárolórendszert, amely a készáruraktárban üzemel, valamint a számítógépes vezérlésű lézerszabógépet.

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_zalaegerszegi_ruhagyar.jpgA lézeres mintarajzoló és vágógép

Lemezáru Jászapátiból:
Jászapátin a Vas és Zománcipari Szövetkezet tömegcikkeket gyártó üzemében a sajtológépeken saját részükre és kooperációban készülnek a különböző alkatrészek. így pénzkazetta és záralkatrészek is.
idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_jaszapati_lemezaru.jpg

Raktárház épül:
Raktárház épül Szombathelyen, a Sabaria Cipőgyár központi gyárában. A vállalat jelenleg több helyen tárolja az alapanyagait és a termékeit. Ez szűnik majd meg 1986 végén a négyszintes raktárépület átadásával. A cipőgyár saját erőből, mintegy százmillió forintos költséggel létesülő raktárát a VASÉP dolgozói építik.
idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_sabaria_cipo.jpg

Építőanyag Kőszegről:
Növeli kapacitását a Közép-dunántúli Téglaipari Vállalat, kőszegi üzemében évi 12 millió darab téglás rekonstrukciót hajt végre. A 90 millió forintos beruházás 1985-ben már ad falazóanyagot az építkezőknek.
idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_koszegi_epitoanyag.jpg

Női foglalkoztatás:
A kemenesszentpéteri Petőfi Termelőszövetkezet elsősorban a női munkaerő foglalkoztatására hozta létre ipari üzemeit. Hosszú távú szerződések alapján különféle elektronikai alkatrészeket, rádiócsöveket, szikragyújtókat készítenek.
idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_kemenesszentpeteri_petofi_termeloszovetkezet.jpg

Daru a Dunán:
A Magyar Hajó- és Darugyár angyalföldi gyáregységében készülnek az úszódaruk. Az idén tizenhat és huszonöt tonna teherbírású folyami, illetve tengeri darukat gyártanak a Szovjetunió, Románia és Csehszlovákia részére. Az év végéig összesen tizenhét daru készül, ebből az első félévben a tervezettnél eggyel többet adtak át a megrendelőknek.

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_uszodaru.jpgÚtjára indul az úszódaru

Csőgyár:
Csepelen, a Fővárosi Vízművek Rocla üzemében készülnek az ország víz- és csatornahálózatához szükséges 1-3 méter átmérőjű vasbetoncsövek. Az üzemben megkezdték a különböző méretű víz- és szennyvíztároló medencék sorozatgyártását is, így évente mintegy 200 millió forint termelési értéket állítanak elő. Amilyen sűrűn csőtörésekről kell beszámolnunk, talán nem tetszik megalapozatlan kijelentésnek: ezeket a csöveket nem gond értékesíteni.
idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_csepeli_csogyar.jpg

Útfelújítás Veszprémben:
Megkezdődött a 8-as számú főút Veszprém belvárosi szakaszának korszerűsítése. A Közúti Igazgatóság gépei leszedik az elhasználódott burkolatot. Az útépítők munkája természetesen, időnként torlódásokat okoz.
idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_veszpremi_utfelujitas.jpg

Városaink: Győr
Az évtizedek során, különösen az elmúlt 35 esztendőben tüzetes, féltő-szerető figyelemmel tartottuk ragaszkodó tekintetünket a városon, a szép változások örömfakasztó élményei közepette.

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_gyor_1.jpgNagyszerű látvány tárul a szemlélődő elé a városi tanácsháza tornyából

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_gyor_2.jpgA Jedlik Ányos utca az Arany hajóval

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_gyor_3.jpgA város gyöngyszeme a Rába-sziget

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_gyor_4.jpgA belvárosi tömbrekonstrukció új házai a Molnár Ferenc utcában

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_gyor_6.jpgHarmincezren laknak Győr egyik új lakótelepén, Adyvárosban. Képünk előterében részlet látható a névadóról készített szoborkompozícióból

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_gyor_5.jpgMakrisz Agamemnon szobra áll a Rába és a Mosoni-Duna összefolyásánál

Gálaest a Gyermekfaluért:
Nagyszabású nemzetközi gálaműsor színhelye volt a Budapest Sportcsarnok: neves művészek és együttesek tartottak előadást a Battonyán létesülő S. O. S. Gyermekfalu javára, telt ház előtt. A gálaestek televíziós felvételeit, amelyeket a Magyar Televízió készít, az NSZK-beli ARD, a svájci, a francia és az osztrák tv is átveszi. Eddig 75 országban több mint 200 családias nevelőotthont építettek az elárvult, elhagyott gyermekek számára.

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_galaest_1.jpgNyitójelenet: az űrkomp érkezése

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_galaest_2.jpgKarok a magasban - a Győri Balett

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_galaest_3.jpgAnna Moffo operaénekesnő

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_galaest_4.jpgEgyütt énekelnek - a Boney M. együttes és a gyerekek

A Magyar Televízió műsorán: Leányvásár
Zsurzs Éva rendezésében került filmszalagra ez a legendás nagyoperett, amelynek főszerepeit Kováts Adél és Bubik István játszotta, de a többi szerepben is kiváló prózai színészek szerepeltek; Garas Dezső, Szerednyey Béla, Hűvösvölgyi Ildikót, vagy Szabó Ottó. A főszereplők énekhangjaként Kalmár Magda és Gulyás Dénes jelen meg a produkcióban. Gulyás Dénes még egy fontos nagyjelenetet is kapott, egy balladát énekelt, megjelenik tehát a filmben nemcsak hangjával, hanem személyiségével is.

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_kovats_adel_bubik_istvan.jpgA két főszereplő: Kováts Adél és Bubik István

Hová menjünk? Moziba!
idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_mozi.jpg

Színházi bemutató: A tündérlaki lányok, Heltai Jenő vígjátéka a József Attila Színházban. Rendező: Valló Péter

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_borbas_gabi.jpgBorbás Gabi, a lányok egyike

Magyar könnyűzene:
A 38. héten a magyar slágerlista a szólisták között: 1. Wolf-S. Nagy: Nem kell már senki más (Korda György), 2. Koncz-Szenes: Jaj de jó, hogy voltál (Kovács Kati), 3. Szikora: Száz szív (Aradszky László).

Az előadók között: 1. Szikora-R-Go: Szerelmes vagyok, mint egy nagyágyú (R-Go), 2. Vörös-Jankai-Klemm: Kőhegyek (Prognózis), 3. Dolly Roll: Wind-szörny (Dolly Roll).

Jön az új keményrock-hullám? A „Gigantik” után a „Hipnózis”
Fontos rockkoncert volt a pécsi Sportcsarnokban: az utóbbi időben igen népszerűvé lett, magasszínvonalú zenét játszó Pandora’s Box lépett fel, két kísérőzenekarral. Egyik a svájci Debile Metal, melynek vendégszereplését visszaadandó, a P. Box rövidesen svájci turnéra indul, másik pedig a legifjabb zenekar, a Hipnózis. Utóbbi együttes az 1979-ben alakult „Gigantik"-ból jött létre. Emlékezetes a „Gigantik” jó indulása: az 1981-es Tessék választani című rádiós vetélkedő országos harmadik helyezettje volt. Tagjaiból az utód, vagyis, a „Hipnózis” llkei Géza basszusgitárrost és Zalai Tibor zenekarvezető, billentyűst mondhatja magáénak. Az új tagok: Balogh János szólógitáros, Pásztor Tamás dobos és Simon Attila énekes. Az új zenekar már háromszáz koncertet adott. A P. Box-szal közös hangversenyt nagy érdeklődés előzte meg, s ennek most már a Hipnózis is az eqyik okozója.

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_hipnozis.jpgEgyütt a Hipnózis. Az új keményrock nem nélkülözi a színpadi látványt sem. A zenekar egy-egy tagja néha felteszi a nagy hipnotizőr álarcát

Külföldi könnyűzene:
A héten az amerikai slágerlistákat - immáron harmadik hete - Tina Turner What's Love Got To Do With It-je, a nyugat-európai slágerlisták többségét Stevie Wonder I Just Called To Say I Love You című számai vezetik.

A hét második felében olyan előadók jelentkeztek új albummal, mint többek közt a Kiss (Animalize), Diana Ross (Swept Away), vagy a Motörhead (No Remorse).

A KEK-ben szerdán pályára lépő magyar kupagyőztes Siófoki Bányász NB Il-es bajnoki mérkőzésen szombaton a Dunaújvárost fogadta.
idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_nb_ii_1.jpg

És akkor lássuk a lényeget, az NB I. 4. fordulóját! Az elsőosztályú bajnokság negyedik fordulójában főpróbát tartanak a szerdai nemzetközi kupapremierre készülő hazai csapatok, s aligha lesz könnyű dolguk, mert a Rába és a Honvéd egymás ellen vív presztízsmérkőzést, míg a Videoton a Hungária körúton vendégszerepei. Az ezúttal is kétnapos forduló programja:

Ú. Dózsa - Tatabánya
A lilák eddig egyetlen pontot sem szereztek. Ezúttal megszakadhat a rossz sorozat, bár a Tatabánya ellen nem lesz egyszerű a javítás. Újpesten győzelemre készülnek a lilák. Temesvári edzőnek az okoz gondot, hogy Szűcs sérült, ha nem jön rendbe, akkor bizonyos átszervezéssel Ambrus vagy Ebedli kerül a kezdőcsapatba. Kérdőjeles még a balszélső személye is. A vendégeknél Emmer felépült, a Tatabánya ettől függetlenül változatlan összeállításban lép pályára a Megyeri úton.
idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_u_dozsa_tatabanya.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_u_dozsa_tatabanya_vedekezes.jpgKemény dió volt az újpestieknek a bányászvédelem

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_u_dozsa_tatabanya_kiss_sandor_tepszics_dombai.jpgKiss Sándor - Tepszics kíséretében - kapura tör, Dombai egyelőre passzív szemlélője az eseményeknek

Haladás - DMVSC
Az újpestiekhez hasonlóan pont nélküli Haladás szintén abban reménykedhet, hogy egyszer minden széria véget ér. A Haladásban egy a kérdőjel: ki legyen a balszélső? A három sikertelen mérkőzés után győzni alkarnak a vasiak. A Debrecen már pénteken délelőtt elindult Szombathelyre, Nagy György edző a Rába ellen győztes gárdát küldi pályára és egy pont megszerzésében bízik.
idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_haladas_dmvsc.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_haladas_dmvsc_gyurmanczy_szigeti_deakvari_nagy_jozsef_gorog_topor_marton.jpgGyurmánczy (balról) lő kapura. Mellette Szigeti, Deákvári, Nagy (takarva), Görög, Topor (takarva), Marton

MTK-VM - Videoton
A fehérváriak jó formában vannak, míg az MTK-VM-nek legutóbb az Üllői úton nem volt csatársora. így a Videoton még idegenben sem esélytelen. Az MTK-VM vezető edzőjének, Palicskó Tibornak amiatt fő a feje, hogy Bősz, Borsó és Boda nincs teljesen rendben. Bízik azonban abban, hogy hármójuk közül valaki felgyógyul. A Videotonnál Vadász vagy Wittmann lesz a bal oldali középpályás.
idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_mtk_vm_videoton.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_mtk_vm_videoton_koszta_janos.jpgKoszta, a Videoton kapusa nagymértékben hozzájárult, hogy csapata pontot vitt el a Hungária kőrútról

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_mtk_vm_videoton_csuhay_borso.jpgCsuhay (baloldalt) fejjel megelőzi Borsót

Békéscsaba - Pécsi MSC
A pécsi együttes stílusos csapattá formálódott, s ezúttal is számíthat az egyik pontra. Békéscsabán örömöt okozott, hogy az NB Il-es gólkirály Melis elkezdte az edzéseket. A szombaton pályára lépő csapatból lehet, hogy hiányzik Sulija, mert sérült. Ha nem jön rendbe, Takács lép a helyére. A vendége pécsiek arról panaszkodtak, hogy Mészáros maródi. Rónai István azonban úgy vélekedik, hogy a balszélső a sípszóig rendbejön, s ott lehet a csapatban.
idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_bekescsaba_pecsi_msc.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_bekescsaba_pecsi_msc_kanyari_bodnar_roth_toma_steigerwald.jpgA sötét mezes Kanyári (9-es) két lépésről a hálóba rúgta a békéscsabaiak második gólját. Akik szemlélik: Bodnár kapus (a földön), feje felett Toma, jobbra Róth. A háttérben Steigerwald

SZEOL AK - Eger
A Tisza-parti gárdának most már úgy kell a siker, mint egy falat kenyér, s valószínű, hogy az eddig rendre vesztes együttes végre megszerzi első idei győzelmét. Szegeden Balogh és Kovács sérüléssel bajlódik. Egyelőre tizenhat főnyi keret van, amelyből a mérkőzés előtt jelölik ki a kezdő tizenegyet. Az egrieknél Szert és Simon sérült. A szakvezetők pontszerzésben bizakodnak a villanyfényes találkozón.

A nagy távolság miatt bizonyára kevés egri szurkoló kerekedik fel, hogy élőben megtekintse a SZEOL-Eger SE NB I-es labdarúgó-mérkőzést. Ezért az Eger sportegyesület videofelvételen rögzíti a találkozó 90 percét és hétfőn a körcsarnokban, este 7 órától levetíti azt a szurkolóknak. Az érdeklődők láthatják a Vasas elleni meccs legizgalmasabb részleteit is.

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_szeol_ak_eger.jpg

Szegedi kötődésű barátunk ismét megosztotta velünk, hogyan emlékszik vissza a délutánra:
Nagy fogadkozás, villanyfény a kora őszben, még mindig 5000 néző, Hornyák egy év után ismét a kapuban. Hát, ez sem jött össze. Egyre jobban szidtuk Birkást, akit ki tudja miért hoztak ide… Egyébként így utólag olvasgatva óriásiak a megyei lapokban a kis színesek. Egy olvasó elismerő szavakkal jellemezte a nemrégiben megnyílt Kék-fekete sörözőt, csak azt tartja érthetetlennek, hogy a fönti lakásokból miért löttyintenek vizet, zúdítanak homokot. dobálnak összegyűrt újságpapírt a napvédő ernyők alatt ülő vendégekre. Ezt a Dél-Magyarország Csörög a telefon rovatában találtam. Lehet, hogy összefüggésben van a meccsel. A Kék-fekete (röviden Fityó) évtizedekig origó volt meccs előtt/után a szurkolóknak. A Csörög a megyében a kor FB-ja volt. Bárki betelefonálhatott, évtizedekig létezett a rovat. Lehetett posztolni, kommentelni, trollkodni…

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_szeol_ak_eger_csepregi_andras.jpgCsepregi, a csapatkapitány a SZEOL ellen is jól dirigálta társait

Rába ETO - Bp. Honvéd
A múlt szezonban viharos rangadón győzött a Honvéd Győrben, a házigazdák most a visszavágásban bíznak. A kispesti együttes egységesebb, a Rába viszont otthon játszik: reális lehet a döntetlen. Győrött élénk az érdeklődés a Bp. Honvéd vendégjátéka iránt. Kurucz eltiltása letelt, így a középpályás visszakerül a csapatba. Verebes József edző még gondolkodik azon, hogy ki legyen a jobb oldali ék, Szentes vagy Szabó. A bajnokcsapat Lovasberényben készült a rangadóra. Szombaton délben ment át a Rába partjára. A kispestiek szeretnék folytatni jó sorozatukat, Komora Imre két dolgon töpreng: ki legyen a jobb oldali középpályás és ki a jobbszélső? Kerepeczky meggyógyult és elfoglalja helyéi a csapatban. Gyimesi egyelőre még nincs rendben. Mindkét csapatnak fontos ez a találkozó, hiszen szerdán a hazaiak Manchesterben, a vendégek pedig Zürichben lépnek pályára, európai kupamérkőzés keretében.
idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_raba_eto_bp_honved.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_raba_eto_bp_honved_verebes_jozsef.jpgA cigaretta a helyén, ráadásul a kellő helyzetben, Verebes József azonban most sem a nyugalom mintaképe. Hiába, itt még 0:0 az állás

Vasas - Csepel
Talán csak a legidősebb angyalföldi szurkolók emlékeznek arra, hogy ezen a találkozón mikor volt utoljára favorit a vendégcsapat, most viszont ez a helyzet. A Vasas legfőbb reménye, hogy a futballban a meglepetés is elképzelhető. A Vasas minden igyekezete arra irányul, hogy megállítsa a lendületben levő Csepelt. Farkas, Csima és Rácz után ezúttal Balogh dőlt ki a sorból, Egerben megsérült és a lábát gipszbe kellett tenni. A csepeliek mestere, Gelei József nem változtat, s mint elmondta, egy pont megszerzését tűzték ki célul.

Egy - bizonyára - megilletődött újonc is készülődött a mérkőzésre, ezúttal a játékvezetői öltözőben. Egy mindössze 29 éves bíró vezette a találkozót. Órákkal korábban ott volt, hiszen élete első NB I-es mérkőzését vezethette. Akkor, azon a vasárnapon még senki nem sejthette, hogy a fiatal, nyúlánk, vékony bíró évekkel később a világ legjobb játékvezetője lesz. A meccset amúgy egy sárga lappal lehozta. A kezdő spori aztán másnap izgatottan nyitotta ki a Népsportot, hogy hányas osztályzatot kapott. Természetesen, ötöst kapott. Mint ahogy az egész játékvezetői karrierje ötösre sikerült. Vezetett világbajnoki döntőt (1994), BL-döntőt (1997) és megannyi rangos meccset. Éveken át ő volt a legjobb. Mert értette a játékot, mert elegáns volt és mert szót értett a játékosokkal. 2021 májusában jött a tragikus hír, hogy az 1984 szeptemberében, a Fáy utcai stadionban debütáló 29 éves játékvezető többé nem fújhatja a sípot, nem beszélhet a labdarúgásról. Drámaian korán, 65 évesen ragadta el a halál.

idokapszula_nb_i_1984_85_3_fordulo_puhl_sandor.jpgNyugodj békében, Puhl Sanyi!

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_vasas_csepel.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_vasas_csepel_szabo_karoly_kiss_laszlo_kelemen.jpgMagabiztosan győzött otthonában a Vasas a Csepel ellen. Ennél az akciónál azonban Szabó (sötét mezben) tisztáz Kiss László elől. A háttérben Kelemen figyeli a fejleményeket

ZTE - Ferencváros
A zöld-fehérek remekül kezdték a szezont, de Zalaegerszegen senki sem számíthat könnyű kis kirándulásra. Az esélyek azonosak, lehet 1-es, 2-es és x is. Zalaegerszegen ezúttal is nagy érdeklődés előzi meg a Ferencváros vendégjátékát. Varga és Nagy Imre szereplése sérülés miatt kétséges. A Ferencváros vezető edzője, Vincze Géza panaszolta, hogy Kvaszta, Zsinka és Deák után Pintér, Takács és Pölöskei is a sérültek listájára került. Ha nem tudnak játszani, akkor Haaz, Rubold és Zsivótzky kerül a kezdőcsapatba.
idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_zte_ferencvaros.jpg

A mérkőzések után lássuk a 4. forduló válogatottjait! A sok 7-es érdemjegy mellett hárman kaptak 8-as osztályzatot, az újpesti Kardos, a győri Judik és a kispesti Détári. Nálunk az előbbi lett a forduló játékosa, de csak azon oknál fogva, hogy taktikai okokból egy tőle viszonylag idegen posztra kényszerült és ott sikerült maradandót alkotnia.
idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_a_fordulo_valogatottjai.jpg

A góllövőlista élén ezúttal már ötös holtverseny van. Az eddigi éllovas Pölöskei és Szabó J. mellé felzárkózott Kiss S., Kiprich és Réfi is.idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_gollovolista.jpg

Nem tündököltek a csatárok a 4. forduló szombati találkozóin. Szombathelyen, Újpesten, Győrben egy gólt láthatott a közönség, a Hungária körúton és Szegeden még ennyit sem. Pedig a jelentések szerint valamennyi mérkőzésen adódtak szép számmal gólhelyzetek, csak éppen a befejezéseknél csúsztak hibák a számításba. Így aztán egyetlen góllal megszerezte első idei győzelmét az Ú. Dózsa, a Haladás, s vesztette el veretlenségét a Pécs, a Tatabánya. A forduló slágermérkőzését Győrben a Rába nyerte, s így a Honvéd sem veretlen. Az eddig további két veretlen, a Csepel és a Ferencváros (egyaránt idegenben) vesztett, de továbbra is az 1-2. helyen áll.
idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_tabella.jpg

Tekintsük át az NB II. legfontosabb hétvégi momentumait. A másodosztály nyolcadik fordulójában sok gól esett, idegenbeli győzelmével továbbra is a Vác vezeti a tabellát.idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_nb_ii_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_nb_ii_3.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_nb_ii_gollovolista.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_nb_ii_hodemzovasarhely_debreceni_kinizsi.jpgMélyponton a HMSE. A kép hűen tükrözi a hódmezővásárhelyiek mindent középütt erőltető játékát. Hódmezővásárhely-Debreceni Kinizsi 0:1

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_nb_ii_dvtk_baja_dzurjak_csopi.jpgA „kis" Volán ellen három gólt szerzett Dzurják ezúttal a Baja hálójába is betalált. DVTK-Baja 3:0

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_nb_ii_dvtk_baja_fekete_laszlo.jpgA veterán Fekete László nyitotta meg a gólok sorát

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_nb_ii_ozdi_kohasz_22_sz_volan_vago.jpgAz ózdi középpályás, Vágó két gólt is szerzett. Ózdi Kohász-22. sz. Volán 2:2

Hétvégén teljes fordulót rendeztek a harmadik vonalban, a Területi bajnokságokban is.
idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_teruleti_bajnoksagok.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_teruleti_bajnoksagok_tabella.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_teruleti_bajnoksagok_bakony_csoport_sabaria_mav_dac.jpgA Bakony-csoportban Fehér (3) dermedten nézi az ujjongó Szabót, akit Holdosi köszönt góljáért, balról pedig Vörös A. ujjong. Sabaria-MÁV DAC 2:0

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_teruleti_bajnoksagok_koros_csoport_honved_kun_bela_se_kecskemet.jpgA Körös-csoportban a H. Kun Béla jó iramú mérkőzésen győzte le a KSC-t (3:2) a Széktói Stadionban. Felvételünkön: a sötétmezes Nagy próbálja meg elfejelni a labdát a félegyházi Kurucz (balról) és Ezsiás között

idokapszula_nb_i_1984_85_4_fordulo_teruleti_bajnoksagok_drava_csoport_boly_szigetvar.jpgA Dráva-csoportban a Boly második gólja a Szigetvár kapujában (3:2)

A bajnokságban most kéthetes szünet következik, mivel kedden, illetve szerdán a négy kupacsapat - a Videoton és a Siófok Székesfehérvárott, a Rába Manchesterben, a Honvéd Zürichben - lép a küzdőtérre. Utána a válogatotté a főszerep: szeptember 26-án este a Népstadionban megkezdi a világbajnoki selejtezők sorozatát, először Ausztria ellen.

Kiemelt támogatónk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepsport.jpg

Aranyfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_kepes_sport.jpg

Ezüstfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_labdarugas.jpg

Bronzfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepszabadsag.jpg

Emlékeztetőül:

Időkapszula: NB I. - 1984/85

Szintén figyelmükbe ajánljuk: 

Időkapszula: NB I. - 1980/81
Időkapszula: NB I. - 1981/82
Időkapszula: NB I. - 1982/83
Időkapszula: NB I. - 1983/84

Végül egy kis kötelező irodalom: 

Osztálynapló
Két évtized felejthetetlen és elfelejtett magyar hálóőrei

Köszönetnyilvánítás:

Sorozatunk nem jelenhetne meg Kárpáti Tamás segítsége nélkül, akinek ezek a kincsek digitalizálva is megvannak. Köszönet illeti a Népsport tudósítói gárdáját is a kiváló összefoglalókért. Belenézünk az Arcanum Adatbázisba is, mert nekik is szokott lenni releváns érdekességük.

Megjegyzés:

A sorozatot maribor és a szerethető dózsás együtt készíti, a szerző neve csak blogmotor etetésére van feltüntetve.

Olvasóink segítségét szeretnénk kérni: Szívesen fogadunk kiegészítéseket, javításokat, javaslatokat, korabeli anyagokat, egyszóval bármit, amivel pontosítani és jobbá lehet tenni a sorozatot. Különösen örülnénk, ha volt játékosok, edzők, vezetők, játékvezetők, gyúrok, jegyszedők, szurkolók és bárki más, akinek valamilyen története, emléke van, jelentkezne nálunk és egy-egy interjúval és beszélgetéssel színesíteni tudnánk az anyagot. Elérhetőségeink: emailen a valogatott.blog@gmail.com, Twitteren @ValogatottBlog, Facebookon pedig megtalálhatóak vagyunk a https://www.facebook.com/Valogatottblog címen. Előre is köszönjük.

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://valogatott.blog.hu/api/trackback/id/tr4016694314

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása