Válogatott okosságok

Szurkolói gondolatok, elemzések, mélázások a válogatottainkról, válogatás nélkül.

Ajánlataink

Sztancsik Richárd: Városok, stadionok, kocsmák

Rendelje meg közvetlenül a szerzőtől!

varosok.stadionok@gmail.com

Ár 2999 Ft.Részletek itt


kupanap.jpghungarianultras.jpg

Friss topikok

Facebook oldalunk

Időkapszula: NB I. 1982/83 Őszi zárás – Mérlegen a felsőház

2018.10.29. 08:39 maribor_

1983. január 1-9., az év első másfél hete

idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_munkasgyukes.jpgMunkásgyűléssel kezdődött az új esztendő Székesfehérvárott, a Könnyűfémműben

Lássuk először a másfél hét legfontosabb közéleti és külpolitikai eseményeit.

január 1.

Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke január 1-én újévi köszöntőt mondott a rádióban és a televízióban.
Tisztelt honfitársak!
Kedves elvtársak!
Ismét eltelt egy esztendő. Gondokkal és megpróbáltatásokkal nehéz tizenkét hónap áll mögöttünk. Válságokkal, feszültségekkel terhes világban, a vártnál nehezebb feltételek mellett kellett dolgoznunk...
...Eredményeinkről, országunk stabilitásáról, állapotáról megbecsüléssel beszélnek határainkon túl is. Engedjék meg, hogy pártunk és kormányunk köszönetét tolmácsoljam honfitársaimnak a helytállásért, a nehéz körülmények közt végzett szorgalmas munkáért és a bizalomért, amely forrása és záloga eredményeinknek...
...Kedves barátaim!
Szocialista társadalmunk eredményei az egyes osztályok, rétegek, csoportok, emberi közösségek támogatása nélkül nem valósulhattak volna meg. Szocialista nemzeti egységben munkálkodunk közös céljainkért...
...Kedves honfitársaim!
Bonyolult viszonyok között kezdjük az új évet, de bízunk a világ haladó erőiben, a béke megőrzésének lehetőségében. Mélyen meg vagyok győződve róla - ha békében élhetünk, tehetséges és szorgalmas népünk az előző évekhez hasonló odaadással veszi ki részét nagy nemzeti ügyünk előbbreviteléből...
...Engedjék meg, hogy 1983 első napján a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, az Elnöki Tanács és a kormány nevében honfitársaimnak, hazánk valamennyi állampolgárának, minden barátunknak eredményes és békés új esztendőt kívánjak.

Mától városi rendőrkapitányság működik Érd-Százhalombattán, Dunakeszin, Balatonfüreden és Sárospatakon. Létrehozásukat a közigazgatás területén bekövetkezett változások és a szervezeti korszerűsítések indokolják. A január 1-én megszűnt Balatoni Vízi rendészeti Rendőrkapitányság helyett a jövőben a balatoni vízirendészeti rendőri feladatokat a Siófoki Városi és Járási Rendőrkapitányság látja el.

Véres harcokkal kezdődött az új év Libanonban. 35 halottja és sok sebesültje volt az észak-libanoni Tripoliban kiújult tüzérségi összecsapásoknak, amelyekben az egymással rivalizáló helyi mohamedán vallási-politikai szervezetek vettek részt. A tűzpárbajok kiújulásáról érkeztek hírek a Bejrúttól keletre-délkeletre fekvő hegyvidékről is, ahol a falangista milíciák és a Haladó Szocialista Párt tagjai állnak szemben egymással

január 2.

Országszerte sok gyárban munkásgyűléssel kezdődött az idei év első munkanapja. A kollektívákat a vállalatvezetők tájékoztatták az elmúlt év gazdasági eredményeiről, s ismertették a legfontosabb idei feladatokat. A két ünnep között az üzemek többségében nem dolgoztak, ez idő alatt a karbantartó csoportok elvégezték a szokásos javításokat és szereléseket.

A Budapesten akkreditált diplomáciai képviseletek vezetői az új év alkalmából jókívánságaikat fejezték ki Losonczi Pálnak, az Elnöki Tanács elnökének. Az Elnöki Tanács elnökének fogadásán - az Országházban - részt vett Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács helyettes elnöke és Katona Imre, az Elnöki Tanács titkára is. A fogadás szívélyes légkörben zajlott le.

A Belkereskedelmi Minisztérium áruforgalmi gyorsjelentést adott ki. E szerint a múlt év január 1. és november 30. között a kiskereskedelmi forgalom folyó áron számolva 7,4, összehasonlítható áron egybevetve pedig 0,9 százalékkal nagyobb volt, mint a megelőző év azonos időszakában, és csaknem elérte a 370 milliárd forintot. A legjobban az élelmiszerekés élvezeti cikkek forgalma nőtt, ennél kisebb arányban növekedett az iparcikkek, különösen a ruházati termékek értékesítésé. Lényegesen eltért egymástól a vizsgált időszakban az állami és szövetkezeti kiskereskedelem forgalma. Míg az állami kiskereskedelem 6,3 százalékkal, addig a szövetkezeti kiskereskedelem folyó árakon 8,2 százalékkal értékesített többet, mint a megelőző évben, ami valamennyi kereskedelmi ágazatban a szövetkezeti szektor értékesítésének erőteljesebb fejlődését mutatja.

január 3.

Kádár Jánosnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága első titkárának vezetésével magyar párt- és kormányküldöttség utazott Prágába, hogy részt vegyen a Varsói Szerződés tagállamai politikai tanácskozó testületének soron következő ülésén. A küldöttség tagjai: Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke, Várkonyi Péter, a Központi Bizottság titkára, Czinege Lajos hadseregtábornok, honvédelmi miniszter és Puja Frigyes külügyminiszter, az MSZMP Központi Bizottságának tagjai.

idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_kadar_janos_gustav_husak.jpgKádár Jánost üdvözli Gustáv Husák

A Kádár János vezette küldöttség az esti órákban megérkezett a csehszlovák fővárosba. A prágai főpályaudvaron a magyar küldöttséget Gustáv Husák, a CSKP Központi Bizottságának főtitkára, köztársasági elnök, Lubomir Strougal miniszterelnök és több más csehszlovák párt- és állami vezető üdvözölte. Jelen volt Kovács Béla, hazánk prágai nagykövete is. Ugyancsak megérkezett Prágába a Varsói Szerződés politikai tanácskozó testületének ülésére a szovjet küldöttség Jurij Andropovnak, az SZKP KB főtitkárának vezetésével. A delegáció tagjai: Nyikolaj Tyihonov, az SZKP KB PB tagja, miniszterelnök, Andrej Gromiko, az SZKP KB PB tagja, külügyminiszter Dmitrij Usztyinov, az SZKP KB PB tagja, honvédelmi miniszter, a Szovjetunió marsallja, Konsztantyin Ruszakov, az SZKP KB titkára.

Este a Kisstadionban folytatódott a jégkorongbajnokság. Az év első rangadóján az FTC 5:2 (1:0, 3:1, 1:1) arányban legyőzte az Ú. Dózsát. A találkozó első harmadának egyetlen említésre méltó eseménye az FTC emberelőnyből szerzett gólja volt. A második játékrészben az újpestiek továbbra is átengedték a kezdeményezést ellenfelüknek, és Jécsi kettőre növelte az FTC előnyét. Ekkor magához tért az Ú. Dózsa, Pék szépített, s úgy látszott, hogy egyenlít a lila-fehér csapat, amikor Kereszty félpályáról leadott lövését Szadovszky kapus elnézte (3:1). A játék befejező szakaszában a zöld-fehérek még két gólt ütöttek, az újpestiek csak eggyel tudtak válaszolni. Az FTC 5:2-es győzelmével a bajnokság újra nyílttá vált, mert bár az Ü. Dózsa előnye két pont, de egy mérkőzéssel többet játszott, mint a második helyen álló FTC.

idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_ftc_u_dozsa_jegkorong.jpgA rangadó és az új év első gólja

január 4.

A prágai várban délelőtt megnyílt a Varsói Szerződés politikai tanácskozó testületének ülése. A tanácskozás színhelyéül szolgáló termet a hét részt vevő tagállam nemzeti lobogóival díszítették. A tanácskozást - amely a testület sorrendben 18. ülése - a vendéglátó ország küldöttségének vezetője: Gustáv Husák nyitotta meg röviddel délelőtt tíz óra után. A két napra tervezett ülés első napjáról közleményt adtak ki, amely felsorolja a tanácskozáson érintett fő témákat. E szerint megtárgyalták azokat az időszerű kérdéseket, amelyek az atomháború veszélyének elhárításáért, a nemzetközi enyhülési folyamat megőrzéséért és megszilárdításáért, az európai biztonság megerősítéséért és az együttműködés fejlesztéséért vívott küzdelemmel függnek össze.

idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_varsoi_szerzodes_magyar_kuldottseg.jpgA magyar küldöttség az ülésteremben

Az ülés részvevői egyperces csenddel adóztak Leonyid Brezsnyev emlékének. A délelőtti megbeszélésen Wojciech Jaruzelski, a Lengyel Népköztársaság küldöttségének vezetője, a délutáni tanácskozáson pedig Nicolae Ceausescu, a Román Szocialista Köztársaság küldöttségének vezetője elnökölt. Az ülésen részt vesz Viktor Kulikon, a Szovjetunió marsallja, a Varsói Szerződés tagállamai egyesített fegyveres erőinek főparancsnoka. A Varsói Szerződés tagállamai politikai tanácskozó testületének főtitkári tisztségét ezen az ülésen Dusán Spácil csehszlovák külügyminiszter-helyettes tölti be.

Már az negyedik egymást követő napon folytatódtak a heves tüzérségi összecsapások az észak-libanoni Tripoliban a szíriai támogatást élvező és a velük szemben álló mohamedán milíciák között. Safik el-Vazzan libanoni kormányfő határozott támogatást kért Abdel-Rauf Kasszem szíriai miniszterelnöktől az értelmetlen vérontás megfékezéséhez. Rasid Karami volt miniszterelnök, a város tekintélyes politikai vezetője Hafez Asszad szíriai elnök személyes közbenjárását kérte. Tripoli, mint ismeretes, a szíriai csapatokból szervezett arab békefenntartó erők ellenőrzése alatt áll.

január 5.

A prágai várban politikai nyilatkozat elfogadásával fejezte be munkáját a Varsói Szerződés politikai tanácskozó testületének ülése. A hét szocialista ország védelmi-politikai szövetsége új, nagy horderejű békejavaslatot tett: a Varsói Szerződés, illetve a NATO tagállamai kössenek szerződést a katonai erő alkalmazásáról való kölcsönös lemondásról és a békés kapcsolatok fenntartásáról. A tanácskozás délelőtti ülésén Jurij Andropov, az SZKP KB főtitkára, a szovjet párt- és állami küldöttség vezetője elnökölt. Ugyanezen az ülésen tett jelentést a politikai tanácskozó testületnek Viktor Kulikov, a Szovjetunió marsallja, a Varsói Szerződés egyesített fegyveres erőinek főparancsnoka. Ezt követően a Kis Galériának nevezett feldíszített tanácsteremben a tagországok küldöttségvezetői, röviddel déli 12 óra előtt aláírták a testület ülésén egyhangúlag elfogadott politikai nyilatkozatot.

idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_kadar_zsivkov_andropov_husak_honecker_ceausescu_jaruzelski.jpgA küldöttségek vezetői az ülés után (balról jobbra): Kádár János, Todor Zsivkov, Jurij Andropov, Gustáv Husák, Erich Honecker, Nicolae Ceausescu, Wojciech Jaruzelski

A politikai tanácskozó testület meghallgatta a Varsói Szerződés tagállamai egyesített fegyveres erői főparancsnokának jelentését az egyesített parancsnokság gyakorlati tevékenységéről. Az ülésre a barátság és a kölcsönös elvtársi megértés légkörében került sor. Az ülés kifejezésre juttatta a Varsói Szerződés tagállamainak nézetazonosságát az európai és a világpolitika fő kérdéseiben. A tanácskozást követően a prágai vár Spanyol-termében a CSKP KB és a csehszlovák kormány a delegációk tiszteletére rendezett baráti találkozón látta vendégül a küldöttségeket. A találkozón jelen voltak a csehszlovák párt- és állami élet vezető személyiségei. Ott voltak a Varsói Szerződés tagállamainak Prágában akkreditált nagykövetei is.

Késő este Prágából vonaton hazaindult a magyar párt- és kormányküldöttség, amely Kádár Jánosnak, az MSZMP Központi Bizottsága első titkárának vezetésével részt vett a Varsói Szerződés tagállamai politikai tanácskozó testületének kétnapos ülésén. A küldöttség tagja Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke, Várkonyi Péter, az MSZMP KB titkára, Czinege Lajos honvédelmi miniszter és Puja Frigyes külügyminiszter, az MSZMP KB tagjai. Búcsúztatásukra a prágai főpályaudvaron megjelent Vasil Bilak, a CSKP KB elnökségének tagja, a központi bizottság titkára, valamint a csehszlovák párt- és állami vezetés több más képviselője. Ott volt Kovács Béla prágai magyar nagykövet is.

január 6.

Kádár Jánosnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága első titkárának vezetésével hazaérkezett Prágából az a magyar párt- és kormányküldöttség, amely részt vett a Varsói Szerződés tagállamai politikai tanácskozó testületének ülésén. A küldöttség tagja volt Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke; Várkonyi Péter, a Központi Bizottság titkára; Czinege Lajos hadseregtábornok, honvédelmi miniszter, Puja Frigyes külügyminiszter, az MSZMP Központi Bizottságának tagjai. A küldöttség fogadására a Keleti pályaudvaron megjelentek Aczél György, Havasi Ferenc, Németh Károly, Óvári Miklós, a Központi Bizottság titkárai, Sarlós István, a Minisztertanács elnökhelyettese, a Politikai Bizottság tagjai; Gyenes András, a Központi Ellenőrző Bizottság elnöke; Szűrös Mátyás, a KB külügyi osztályának vezetője; Pullai Árpád közlekedés- és postaügyi miniszter; Csémi Károly vezérezredes, honvédelmi, Kamara János belügyi államtitkár, a Központi Bizottság tagjai, továbbá Nagy János külügyi államtitkár. Jelen volt Andrej Barcák, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság magyarországi nagykövete.

idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_kadar_janos_nemeth_karoly.jpgA hazaérkező Kádár Jánost Németh Károly üdvözli a pályaudvaron

Kambodzsa nemzeti ünnepe alkalmából Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, Losonczi Pál, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke és Lázár György, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke táviratot küldött Heng Samrinnak, a Kambodzsai Népi Forradalmi Párt Központi Bizottsága főtitkárának, a Kambodzsai Népköztársaság Államtanácsa elnökének és Chan Synek, a Kambodzsai Népköztársaság Minisztertanácsa elnökének Phnom Penhbe.

Az izraeli megszálló hadsereg kiterjedt hajtóvadászatot indított Bejrút környékén és Dél-Libanonban a két hónap múltán is rendkívül aktív fegyveres ellenállási mozgalom felgöngyölítésére. A libanoni fővárostól délre több utat lezártak azt követően, hogy szerdán pokolgépes merénylők felrobbantottak egy izraeli katonai teherautót. Valamennyi támadás körzetében nagyarányú letartóztatásokat foganatosítottak a megszálló hatóságok.

Ronald Reagan amerikai elnöknek esti sajtóértekezletén - egyebek közt - a kelet-nyugati kapcsolatokra, a Varsói Szerződésben részt vevő országok legutóbbi kezdeményezésére vonatkozó kérdéseket tettek fel. Arra a kérdésre, mi lesz az Egyesült Államok válasza a Varsói Szerződés államainak csúcsértekezletén indítványozott megnemtámadási egyezményre vonatkozóan, azt felelte, hogy a javaslat mérlegelésére van szükség. Azzal kapcsolatban, hogy Jurij Andropov, az SZKP KB főtitkára a Hearst-lapoknak adott korábbi interjújában a csúcstalálkozók hasznosságát is aláhúzta, Reagan azt mondotta, hogy mint korábban, elvben most is támogatja a legmagasabb szintű találkozó gondolatát, feltéve, ha azt megfelelően előkészítették.

január 7.

Bauxitbányát helyeztek üzembe - Bitó-2 - néven Kincsesbányán, a Fejér megyei Bauxitbányák Vállalat telepén. A 780 millió forint értékű beruházással csaknem 11 kilométer hosszú lejtős aknát és függőleges aknát mélyítettek. A bányában az anyag- és személyszállításra, hazánkban először, dízelüzemű bányakocsikat használnak, és számítógép-vezérlésű irányítórendszert alakítottak ki. A rakodógépekkel kitermelt ércről már a föld alatt eldöntik, milyen célra dolgozzák fel, ugyanis üzemszerűen alkalmazzák a neutronaktivizációs anyagvizsgálatot.

idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_banyagep.jpgMunkában a nagy teljesítményű önjáró rakodógép

Budapesten, Bács-Kiskun és Zala megyében megkezdődtek a munkásőrök évzáró-évnyitó egységgyűlései. Január 7. és február 5. között az ország más részein is megtartják - a hétvégi pihenőnapokon - a gyűléseket. Számot adnak arról, hol tartanak az MSZMP XII. kongresszusa határozatainak végrehajtásában összegzik, hogy a testület tagjai a nehéz gazdasági körülmények között miként álltak helyt a termelésben, a tudományos és kulturális életben.

Az ismételt tűzszüneti felhívások ellenére is folytatódtak a tüzérségi és kézifegyverekkel vívott harcok az észak-libanoni Tripoliban, ahol a nap folyamán 16 emberéletet követelt a város ellenőrzésére törő fegyveres csoportok konfliktusa. Az utóbbi egy hét alatt több, mint 180 volt a halálos áldozatok száma. Libanon második legnagyobb városában szünetel az áramszolgáltatás és a vízellátás.

január 8.

A bejrúti sajtó vezető helyen közölte azt a levelet, amelyben Amin Gemajel libanoni államfő Reagan amerikai elnök segítségét kérte az országában tartózkodó külföldi csapatok kivonását célzó, lassú tempójú tárgyalások felgyorsításához. Gemajel ismételten hangsúlyozta, hogy kormánya szinte kizárólag az Egyesült Államok támogatására, Reagan személyes kötelezettségvállalására építi minden reményét.

A Challenger elnevezésű, második amerikai űrrepülőgép első indulását egy hónappal elhalasztották, az új időpont várhatóan február vége. A hivatalos közlés szerint az űrrepülőgép három fő hajtóművét további begyűjtési próbának kell alávetni, miután a december végi első begyújtáskor hidrogénszivárgást észlelték.

január 9.

Marjai József miniszterelnök-helyettes, a magyar-lengyel gazdasági és műszaki-tudományos együttműködési bizottság elnöke Varsóba érkezett. A repülőtéren Zbigniew Madej miniszterelnök-helyettes fogadta. Jelen volt Garamvölgyi József, hazánk varsói nagykövete is. Marjai József - az Országos Tervhivatal és a Külkereskedelmi Minisztérium képviselőinek bevonásával - megkezdte a tárgyalásokat Zbigniew Madejjel, a bizottság lengyel tagozatának elnökével.

Este meglepetésszerűen az Argentínától visszahódított Falkland- (Malvin-) szigetekre érkezett Margaret Thatcher brit kormányfő. Argentína hivatalos közleményben a brit kormányfő látogatását „fennhéjázó provokációnak” minősítette. A látogatást - biztonsági okokból - csak akkor jelentették be Londonban, amikor a miniszterelnök különrepülőgépe már leszállt a szigetek fővárosában, Port Stanleyben. A brit kormány szóvivőjének szűkszavú bejelentéséből csak annyi derül ki, hogy Thatcher asszony több napot tölt a szigetcsoporton, meglátogatja országának ott állomásozó négyezer katonáját, és felkeresi az Argentína elleni háborúban elesett brit katonák sírjait.

idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_thatcher_falkland_hms_antrim.jpgMargaret Thatcher a HMS Antrim fedélzetén, látogatóban

Humor:
idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_humor.jpg

Reklám:
idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_reklam.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_reklam_2.jpg

Kékfény:
Üzérkedés, valamint a vám- és devizaszabályok megsértésének alapos gyanúja miatt indított eljárást a Budapesti Rendőr-főkapitányság vizsgálati osztálya Som Lajos, a Piramis együttes vezetője és Köves Miklós, a zenekar dobosa ellen. Ugyanezért vonják felelősségre Nagy Árpádot és Nógrádi Lajost, a Piramis két technikusát, valamint az Utasellátó Vállalat három felszolgálóját, Góré Jánost, Horváth Ödönt és Szabó Lászlót. A befejezéséhez közeledő rendőrségi vizsgálat során megállapították, hogy az ügy szereplői Som Lajos lakásán kezdték meg tervezni „aranyakcióikat”. Elhatározták, hogy a jogellenesen birtokukban levő - illetve a hasonló módon beszerzésre kerülő - nyugati devizáért külföldről arany ékszereket vásárolnak. Az ötletet szeptemberben tett követte. Egyebek között NSZK-márka, svájci frank, amerikai és kanadai dollár, svéd korona és osztrák schilling került a közös kasszába. Illegális bankjuk tőkéje így mintegy ötszázezer forintra rúgott. Ezt egy külföldi állampolgár segédletével juttatták át a határon. A Münchenben vásárolt arany ékszereket Nógrádi Lajos csempészte az országba, s adta át Nagynak, hogy értékesítse. Ugyancsak Nagy Árpádnál volt a tranzitállomása egy másik aranyszállítmánynak. A bűnügyben szereplő utasellátós pincérek közreműködésével, tiltott módon, 160 ezer forintot vittek ki Bécsbe. Az osztrák fővárosban arany ékszerekbe fektették a kicsempészett forintot. A nagyrészt nyakékekből álló szállítmányt aztán a vonaton elrejtve hozták el Budapestig. A müncheni és bécsi árut szeptember 21-én Nagy a Fővárosi Óra- és Ékszerkereskedelmi Vállalat egyik üzletében értékesítette. Az ékszerüzletben kapott több mint egymillió forinton azonban már nem osztozhatott a társaság. A rendőrség közbelépett. A megindult vizsgálat során feltárt bizonyítékok alapján vették őrizetbe többek között a Piramis együttes vezetőjét is. Som Lajos, Nagy Árpád és Nógrádi Lajos most előzetes letartóztatásban várja a nyomozás befejezését, a büntetőeljárás folytatását.

A kegyelmi kérvény elutasítása után végrehajtották az ítéletet Bencsik László Tibor 32 éves büntetett előéletű, foglalkozás nélküli budapesti lakoson. Bencsiket azért ítélték halálra, mert tavaly január 26-án Újpesten, a Rózsa utca 8. szám alatti házban az ott lakó nyolcéves Kreibich Tamást a liftben megtámadta, majd erőszakkal a X. emelet fölötti szintre, a litfházhoz vitte, s megfojtotta. A Fővárosi Bíróság tavaly július 14-én Bencsik László Tibort aljas célból elkövetett emberölés bűntette miatt életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte és a közügyek gyakorlásától tíz évre eltiltotta. A Legfelsőbb Bíróság tavaly november 24-én kelt ítéletével az első fokú bíróság ítéletét megváltoztatta és Bencsik László Tibort halálra ítélte.

Ellátás:
Az élelmiszeripar fő feladata az idén, hogy növekvő arányban és minőségben dolgozza fel a mezőgazdasági termékeket, elégítse ki a hazai lakosság igényeit, valamint növelje a gazdaságosan exportálható élelmiszerek termelését. A mezőgazdasági termelés szintje kedvező lehetőséget nyújt az élelmiszer-ipari termelés további növeléséhez. Az előirányzatok szerint az élelmiszeripar bruttó termelési értéke, változatlan áron számolva, az idén 2%-kal növekszik. Az egy személyre jutó fogyasztás további növekedésével lehet számolni. Húsból 1,3 százalékkal (ezen belül baromfihúsból 4,1 százalékkal), tej- és tejtermékekből 2,3 százalékkal, gyümölcsből 1,4 százalékkal fogyaszthatunk többet a tavalyinál, míg a zöldségfogyasztás a múlt évivel azonos szinten alakul. Mindez azt jelenti, hogy húsból az egy főre jutó fogyasztás az idén meghaladja a 77 kilót, tejből és tejtermékekből pedig eléri a 180 kilót. Tojásból 18,2, zöldségből 77,2, gyümölcsből 79,8, cukorból 37, burgonyából 60,5 kilót fogyaszthatunk személyenként.

Kabaré:
Tudomásul kell vennünk: ha a Mikroszkóp Színpadot sokáig Komlós János neve fémjelezte, napjainkban immár Marton Frigyesé. Nem kegyeletsértés ez, inkább a megváltoztathatatlan tények rögzítése, mindenekelőtt azé a valóságé, hogy Komlós János, testi valójában, nincs már közöttünk, s halála óta Marton Frigyes irányítja a Mikroszkóp Színpadot, amely változatlanul létezik, s a jelek szerint népszerűsége (látványossága) se csökkent. Bizonyítékként: változatlanul teltházakat vonz a meglehetősen régieske Hogyan? Tovább!! című műsor, amelynek helyében már szívesen láttunk volna egy újabbat a Mikroszkóp „nagy együttesétől”. Ehelyett egy új neveket-előadókat felvillantó ifjúsági kabarét kaptunk, amely azonban, éppen a jövő ígéretében, jelentősebb a bemutató tényénél.

idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_markos_nadas_boncz.jpgNádas György, Markos György és Boncz Géza az egyik jelenetben

A közel egységes színvonalú előadás láttán nem kívánunk egyes számokat kiemelni. Fontosabbnak tartjuk annak említését, hogy olyan új kabaréegyéniségek tudtak az előadás „lelkévé” emelkedni, mint a jó humorú Markos György és Nádas György, a parodista Lehr Ferenc, a színpadi egyéniségével figyelemre méltó Boross Lajos, Nagy Bandó András, Boncz Géza, s természetesen Verebes István, aki ugyan „öregnek” számít, de hangvételben azonosult az előadással. Hozzájárult a sikerhez Bessenyei Emma, Karczag Ferenc, Koffler Gizella, Hirling Judit, Horváth Károly, Kurepov Szergej, Meixler Ildikó, a Mikroszkóp Színpad kibővített zenekara Trencsényi Róbert és Lantai József vezetésével. Úgy tetszik, a rendező Marton Frigyes már a jövőre gondolt az ifjúsági kabaré színre vitelével. A jó előadás egyben ígéret is.

Közlemény:
Az új évben, az „új életéhez’’ kellemes partnert kíván a Kapcsolat Társkereső Szolgálat. Tel. 141-772. Bp., Vásár u. 2. 1084, Hétfőtől péntekig 14-18 óráig.

A Magyar Televízió műsorán: A maláji tigris

idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_sandokan.jpgSandokan és Lady Mariann

És akkor lássuk a lényeget, az Őszi zárás felsőházi mérlegét. A sorrend a bajnoki tabellán, a 16. forduló után elfoglalt helyezés szerint alakult ki.

1. Csepel
idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_1_csepel.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_1_csepel_kelemen_gusztav.jpgAz ősz meglepetéscsapata a Csepel SC, az ősz meglepetésembere Kelemen Gusztáv. A szőke középpályás a vasgyáriak legjobbja volt ősszel, és ennek egyéni elismerése - a válogatottbeli bemutatkozás!

2. Rába ETO
idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_2_raba_eto.jpgidokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_2_raba_eto_mile_sandor.jpgMile Sándor, a Rába ETO egyik legjobb teljesítményt nyújtó játékosa, ősszel szinte mindent játszott a középpályás poszttól hátrafelé. Élete legjobb formáját mutatta, s elismerésképpen Mészöly Kálmán beválogatta a legjobbak közé, és elvitte a válogatott közép-amerikai túrájára

3. Bp. Honvéd
idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_3_bp_honved.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_3_bp_honved_grosz_kerepczky_nagy_antal_garaba_varga_jozsef.jpgA Bp. Honvéd védekezésben kiválóan helytállt, főleg hátsó alakzatai szervezettségének köszönhette, hogy sikerült a harmadik helyen „fordulnia”. Képünkön Grósz, Nagy Antal, Garaba (takarva), Kerepeczky és Varga fogja körül a ZTE legveszélyesebb támadóját, Takácsot. A Bp. Honvéd két védőjátékosa, Paróczai és Nagy Antal egyébként az olimpiai válogatott tagja

4. Vasas
idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_4_vasas.jpg

5. Ú. Dózsa
idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_5_u_dozsa.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_5_u_dozsa_kiss_sandor.jpgBár ősszel közel sem volt mindig egészséges, Kiss Sándor - a képen a fehér mezes támadó a kispesti Paróczaival fut nagy versenyt - góljaival fontos tényező volt az újpestieknél

6. Ferencváros
idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_6_ferencvaros.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_6_ferencvaros_szokolai_laszlo.jpgSzokolai László - a harmincéves csatár megváltozott szerepkörben mozgott ősszel a Fradiban, és ezzel a zöld-fehérek legjobb átlagteljesítményét nyújtotta

7. DMVSC
idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_7_dmvsc.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_7_dmvsc_menyhart_erno.jpgFenn és lenn - a magasban a Bp. Honvéd csapatkapitánya, Nagy Antal, a földön a debreceni középpályás, Menyhárt Ernő. Az őszi idényben a 15 forduló során mindketten együttesük legbiztosabb emberei voltak

8. Videoton
idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_8_videoton.jpg 

Az alsóház mérlegével folytatjuk.

Kiemelt támogatónk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepsport.jpg

Aranyfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_kepes_sport.jpg

Ezüstfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_labdarugas.jpg

Bronzfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepszabadsag.jpg

Emlékeztetőül:

Időkapszula: NB I. - 1982/83

Szintén figyelmükbe ajánljuk: 

Időkapszula: NB I. - 1980/81
Időkapszula: NB I. - 1981/82
Időkapszula: NB I. - 1983/84

Végül egy kis kötelező irodalom: 

Osztálynapló
Két évtized felejthetetlen és elfelejtett magyar hálóőrei

Köszönetnyilvánítás:

Sorozatunk nem jelenhetne meg Kárpáti Tamás segítsége nélkül akinek ezek a kincsek digitalizálva is megvannak. Köszönet illeti a Népsport tudósítói gárdáját is a kiváló összefoglalókért. 

Megjegyzés:

A sorozatot maribor és a szerethető dózsás együtt készíti, a szerző neve csak blogmotor etetésére van feltüntetve.

Olvasóink segítségét szeretnénk kérni: Szívesen fogadunk kiegészítéseket, javításokat, javaslatokat, korabeli anyagokat, egyszóval bármit amivel pontosítani és jobbá lehet tenni a sorozatot. Különösen örülnénk ha volt játékosok, edzők, vezetők, játékvezetők, gyúrok, jegyszedők, szurkolók és bárki más akinek valamilyen története, emléke van jelentkezne nálunk és egy-egy interjúval és beszélgetéssel színesíteni tudnánk az anyagot. Elérhetőségeink: emailen a valogatott.blog@gmail.com, Twitteren @ValogatottBlog, Facebookon pedig megtalálhatóak vagyunk a https://www.facebook.com/Valogatottblog címen. Előre is köszönjük.

2 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://valogatott.blog.hu/api/trackback/id/tr3714061751

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Rich.mond 2018.10.29. 09:55:01

A sok fenti jeles esemény mellett nekem most az első gondolatom az, hogy Szandokááán, Szandokáááán, tenger tigrise támad a banda! Szandokááán, Szandokáááán, újra tűzbe megyünk, vagy a vízbe esünk, ha vezeeeeeeetsz!

maribor_ 2018.10.29. 09:58:04

@Rich.mond: Teljesen normális gondolatok.
süti beállítások módosítása