Válogatott okosságok

Szurkolói gondolatok, elemzések, mélázások a válogatottainkról, válogatás nélkül.

Ajánlataink

Sztancsik Richárd: Városok, stadionok, kocsmák

Rendelje meg közvetlenül a szerzőtől!

varosok.stadionok@gmail.com

Ár 2999 Ft.Részletek itt


kupanap.jpghungarianultras.jpg

Friss topikok

Facebook oldalunk

Időkapszula: NB I. 1983/84 8. forduló

2019.12.09. 10:18 maribor_

1983. október 1-2., a hónap első hétvégéje

idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_headlines.jpgA fegyveres erők napját ünnepeljük a héten - rendőrök és munkásőrök közös gyakorlaton

Lássuk először a hét második felének legfontosabb közéleti és külpolitikai eseményeit.

szeptember 29.

A fegyveres erők napján
Ezen a napon a haza külső és belső védelmében fegyveres szolgálatot vállaló katonát, határőrt, rendőrt, munkásőrt köszönti a magyar nép. Azokat, akik ebben a feszültségektől terhes világban békés munkánk, nyugodt álmunk fölött őrködnek, s akik ezzel a nehéz vállalással biztonságot adnak, amihez viszont minden szükségest meg is kapnak.
A fegyveres erők napján köszöntjük mindazokat, akik ezt a nehéz szolgálatot önként vagy az alkotmányból fakadó állampolgári kötelességük szerint vállalták. A haza azt várja tőlük, emeljék még magasabbra harci készenlétüket, őrizzék népünk nagy vívmányait, ápolják fegyverbarátságukat egymással és a szövetséges fegyveres erőkkel. Hazánk legelemibb érdekeiből fakad és békénk, biztonságunk valódi záloga az az elszakíthatatlan testvéri kötelék, ami a magyar fegyveres erőket a Szovjetunió fegyveres erőivel összefűzi. Ez az internacionalista fegyverbarátság biztosítja, hogy az imperialista kalandorok lázas tervei lehűljenek. Mert a mi békénk az összefogásunk erején múlik.

A fegyveres erők napja alkalmából koszorúzási ünnepséget rendeztek a Hősök terén, a Magyar Hősök Emlékművénél. A Himnusz elhangzása után a Magyar Népköztársaság fegyveres erői nevében Czinege Lajos hadseregtábornok, honvédelmi miniszter, Horváth István belügyminiszter és Borbély Sándor, a munkásőrség országos parancsnoka helyezett el koszorút.

Az ünnep tiszteletére zászlófelvonási ünnepséget rendeztek a Gellérthegyen, a Felszabadulási Emlékműnél. Katonai tiszteletadással vonták fel a magyar nemzeti lobogót és a nemzetközi munkásmozgalom vörös zászlaját. 

Ezerötszáz fiatal részvételével koszorúzási ünnepséget tartottak Pákozdon, az 1848-as szabadságharc 135 éve lezajlott dicsőséges csatájának színhelyén felállított emlékműnél. Komáromot „Határőrváros” címmel tüntették ki ezen a napon.

A fegyveres erők napja alkalmából, a Parlament kupolacsarnokában ünnepséget rendezett a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, az Elnöki Tanács és a Minisztertanács. Az ünnepségen részt vett Lázár György, a Minisztertanács elnöke, Korom Mihály, az MSZMP KB titkára, a Politikai Bizottság tagjai, Borbándi János miniszterelnök-helyettes, Varga Péter és Baranyai Tibor, az MSZMP KB osztályvezetői, Czinege Lajos hadseregtábornok, honvédelmi miniszter, Horváth István belügyminiszter, Borbély Sándor vezérőrnagy, a munkásőrség országos parancsnoka.

idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_fegyveres_erok_napja_parlament.jpgA parlamenti ünnepség egy pillanata

Pontosan tíz órakor kürtszó harsant, majd Farkas Mihály vezérőrnagy, a budapesti helyőrség parancsnoka tett jelentést Gáspár Sándornak, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának, az Elnöki Tanács helyettes elnökének, aki ünnepi köszöntőt mondott.

A fegyveres erők napja alkalmából ünnepségeken köszöntötték a fegyveres erők és testületek tagjait. A Magyar Néphadsereg Művelődési Házában Czinege Lajos hadseregtábornok, honvédelmi miniszter a katonai és a politikai kiképzésben, a harckészültség színvonalának emelésében hosszú időn át végzett kiemelkedő munkájuk elismeréseként 47 alezredest ezredessé léptetett elő. Több tábornok és tiszt kapta meg a Szolgálati Érdemérem kitüntetést, és sokan vették át a Munka Érdemrend, a Haza Szolgálatáért Érdemérem különböző fokozatait, a Honvédelmi Érdemérmet, a Kiváló Munkáért kitüntető jelvényt. A honvédelmi miniszter több tisztet soron kívül előléptetett, valamint a magyar néphadseregben évtizedeken át végzett kiemelkedő, eredményes szakmai, politikai és közéleti tevékenysége elismeréseként két polgári alkalmazottnak honvédelmi minisztériumi tanácsosi címet adományozott. Az előléptetések és kitüntetések átadásán részt vett a Honvédelmi Minisztérium Katonai Tanácsának több tagja.

A fegyveres erők napja alkalmából Kárpáti Ferenc altábornagy, a magyar néphadsereg politikai főcsoportfőnöke, miniszterhelyettes a lakosság körében több éven át végzett hazafias és internacionalista nevelőfelkészítő tevékenysége, a honvédelmi propagandában kifejtett eredményes munkája elismeréseként huszonegy, az ifjúság nevelésével foglalkozó hivatásos katonát és polgári szakembert dicséretben részesített.

idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_karpati_ferenc_altabornagy.jpgKárpáti Ferenc altábornagy, a magyar néphadsereg politikai főcsoportfőnöke, miniszterhelyettes

A Belügyminisztériumban tartott ünnepségen eredményes munkájuk elismeréseként Horváth István belügyminiszter 25 alezredest ezredessé nevezett ki, valamint soron kívüli előléptetéseket nyújtott át. Tiszteket, tiszthelyetteseket a Haza Szolgálatáért Érdemérem, a Közbiztonsági Érem és a Tűzbiztonsági Érem arany, illetve ezüst fokozatával tüntetett ki, és Kiváló Munkáért kitüntető jelvényeket adott át. A Belügyminisztérium társadalmi segítői közül tízen kaptak miniszteri dicséretet, illetve jutalmat. Az ünnepségen részt vett Katona Imre, az Elnöki Tanács titkára.

A munkásőrség országos parancsnoksága az Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezete székházában tartott ünnepséget. Ezen részt vett és felszólalt Aczél György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára. Borbély Sándor, a munkásőrség országos parancsnoka ünnepi parancsban köszöntötte a munkásőröket és fegyvertársaikat. Ezután kitüntetéseket adott át munkásőröknek, munkásőrparancsnokoknak, a testület tevékenységét segítő pártmunkásoknak, gazdasági, társadalmi szervezetek vezetőinek, valamint a társ fegyveres erők és testületek tagjainak.

A fegyveres erők napja alkalmából a Budapesti Rendőr-főkapitányság ünnepséget rendezett az önkéntes rendőrök részére. A MOM Szakasits Árpád Művelődési Házában tartott rendezvényen a budapesti pártbizottság, a tömegszervezetek és a delegáló vállalatok párt- és szakmai vezetőivel együtt csaknem ezer önkéntes rendőr vett részt. Az ünnepi beszéd után Ambrus Sándor vezérőrnagy, a budapesti rendőrfőkapitány helyettese kitüntetéseket adott át a kiemelkedő munkát végzett önkéntes rendőröknek. Többen részesültek a Haza Szolgálatáért Érdemérem és a Közbiztonsági Érem különböző fokozataiban, valamint a Kiváló társadalmi munkáért kitüntető jelvényben.

A Minisztertanács ülésén Lázár György tájékoztatást adott George Bushnak, az Amerikai Egyesült Államok alelnökének hazánkban tett hivatalos látogatásáról. A kormány a tájékoztatót tudomásul vette. A Minisztertanács elfogadta az Állami Tervbizottság jelentését az állami nagyberuházások kivitelezésének helyzetéről, valamint a közelmúltban befejezett egyes nagy létesítmények üzemeltetésének tapasztalatairól, és megerősítette a bizottság állásfoglalását, amelyben a tapasztalatok hasznosításáról intézkedik. A kormány áttekintette a termékek minőségének javítására hozott határozatok végrehajtását. Úgy ítélte meg, hogy az előrehaladás nem kielégítő, ezért további intézkedéseket tart szükségesnek. Egyebek között, meg kell szigorítani az ellenőrzést, és a minőségi előírások megszegőivel szemben következetesebben alkalmazni kell az erkölcsi és anyagi szankciókat.

Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára fogadta Maurice Bishopot, a grenadai népi forradalmi kormány és az Új Mozgalom Párt (JEWEL) elnökét, aki hivatalos látogatáson tartózkodik hazánkban. A szívélyes, őszinte légkörű megbeszélésen tájékoztatták egymást pártjuk tevékenységéről, véleményt cseréltek a kétoldalú kapcsolatokról és néhány időszerű nemzetközi kérdésről.

idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_kadar_janos_maurice_bishop.jpgMegbeszélés az MSZMP KB székhazában

Maurice Bishop ezt követően az érdi Benta-völgye Termelőszövetkezetbe látogatott. A vendégeket a tsz központjában Pest megye, a város, valamint a szövetkezet vezetői fogadták, majd Dékány István tsz-elnök adott rövid tájékoztatót a 2000 hektáron, 950 taggal gazdálkodó mezőgazdasági üzem tevékenységéről. A grenadai kormányfő elsősorban a termelőszövetkezet megalakulásának körülményei, a tsz-szervezés tapasztalatai iránt érdeklődött. Az érdi program Würth Antal tsz-tag háztáji gazdaságában fejeződött be. Maurice Bishop a nap folyamán fogadta a Demokratikus Ifjúsági Világszövetség képviselőit, élükön Barabás Miklóssal, a DÍVSZ főtitkárával.

Délután az M 3-as autópálya városi bevezető szakaszának teljes hosszában megindulhatott a forgalom. Az Észak-Pesten több éve tartó - a városrész arculatát átformáló - bonyolult közlekedésfejlesztési munka újabb állomásához érkezett: az autópálya bevezető útvonalán az Amerikai úttól a Rákos-patakig tartó szakaszának átadásával összefüggő autópálya-rendszer alakult ki a Városligettől a Gyöngyös nyugati csomópontjáig. A kétszer háromsávos főforgalmi út a Hungária kőrútnál kezdődik. Itt két új felüljárón két-két, a sok évvel korábban megépült régi Kacsoh Pongrác úton egy-egy forgalmi sávval csatlakozik a belvárosi forgalomhoz. A csomópont a Hungária körút tengelyében levő, jelenleg csak kétszer kétsávos felüljáróhoz ideiglenesen csatlakozik, mert a közeljövőben itt új, három forgalmi sávos híd épül, tehát a meglevőn változni fog a pályabeosztás. Az 5,7 kilométeres főforgalmi út kialakítása csaknem másfél milliárd forintba került. Tervezésekor figyelembe vették az útvonalra vonatkozó távolabbi fejlesztési elképzeléseket is. A bevezető szakasz megépítése szerves része annak a komplex programnak, amely alapján Budapest gyűrűs-sugaras szerkezetű útvonalhálózata tovább fejlődik. A környék tömegközlekedési hálózata is előnyösen változik. Tovább javul majd a körzet tömegközlekedése, ha elkészül a Hungária körúti villamospálya, és üzembe helyezik a gyorsvillamost.

idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_m_3_bevezeto_szakasz.jpgAz első járműveik a főforgalmi út új szakaszán és a Teleki Blanka utcai felüljárón

Bécsben megkezdődött a közép-európai fegyveres erők és fegyverzet kölcsönös csökkentéséről és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről folyó tárgyalások 31. fordulója. A plenáris ülésen a szocialista országok képviseletében felszólalt Emil Keblusek, a csehszlovák küldöttség vezetője. - A Varsói Szerződés tagállamai nagyon sokat tettek azért, hogy a bécsi tárgyalásokon reális és minőikét fél számára elfogadható megoldást találjunk - mondta Keblusek. A szocialista országok delegációi remélik, hogy a Nyugat minél előbb konstruktív javaslatokkal válaszol a szocialista államok kezdeményezéseire - jelentette ki Emil Keblusek. Így lehetőség nyílnék arra, hogy még az idén sikeresen befejeződjenek a bécsi tárgyalások.

II. János Pál pápa 201 püspök, érsek és bíboros részvételével koncelebrált miséjével megnyitotta a világ római katolikus püspökeinek szinódusát. Az egyhónaposra tervezett szinódus lesz a hatodik ilyen jellegű egyházi összejövetel az 1965. évi második vatikáni zsinat óta.

Az elszigetelt incidensektől eltekintve tiszteletben tartott libanoni tűzszünet negyedik napján újabb ülést tartott Bejrút közelében a kormányhadsereg, a falangista milícia, az ellenzéki Nemzeti Megmentési Front és a síita Amal mozgalom katonai képviselőiből alakult felügyelő bizottság. Ezúttal az egy hónapja lezárt bejrúti nemzetközi repülőtér megnyitása, a légikikötőhöz vezető útvonalak biztonságának a szavatolása és a Vöröskereszt segélyakcióinak a megkönnyítése volt napirenden. A tűzszüneti bizottság ülésén született megállapodás eredményeként csütörtök délután újra megindult a légiforgalom Bejrút és a külvilág között. Miután a Haladó Szocialista Párt tiltakozott a drúz szocialista erőkkel szemben, katonai célokra felhasznált polgári repülőtér egyoldalú megnyitása ellen, sőt erélyes megtorlással fenyegetőzött, a libanoni hatóságok délutánra halasztották a repülőtér reggelre tervezett megnyitását.

idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_bejruti_repuloter.jpgIsmét fogad gépeket a bejrúti repülőtér

Sikeresein folytatódik a salvadori hazafiak offenzívája, amelynek során öt lakott települést támadtak San Vicente és Usulutan tartományban. A szeptember 3-án kezdődött támadássorozat óta a felkelők 21 lakott települést foglaltak el az ország keleti részén, s csaknem teljesen az ő irányításuk alá került San Miguel, Usulutan, La Union és Morazan tartomány. San Salvadorból származó hírek szerint a kormány légiereje nagy erejű bombatámadást intézett az öt körülzárt település ellen, így akarván kimenekíteni a bekerített kormányerőket. A bombázásban földig lerombolták Tenancingo falut.

idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_salvadori_hazafiak.jpgSalvadori hazafiak bevetésre indulnak

Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke, aki az ENSZ-közgyűlés 38. ülésszaka alkalmából tartózkodik New Yorkban, a délelőtti órákban látogatást tett Javier Pérez de Cuellarnál, a világszervezet főtitkáránál. Eszmecserét folytattak a nemzetközi helyzet problémáiról és a világszervezet előtt álló feladatokról. Az Elnöki Tanács elnökét elkísérte a látogatásra dr. Várkonyi Péter külügyminiszter is. Losonczi Pál és dr. Várkonyi Péter Látogatást tett Jorge Illuecánál, az ENSZ-közgyűlés újonnan megválasztott elnökénél is. Dr. Várkonyi Péter New Yorkban találkozott Sah Muhammed Doszt afgán külügyminiszterrel, és megbeszélést folytatott vele a kétoldalú kapcsolatokról és a nemzetközi helyzetről.

Az amerikai képviselőház este 270:161 arányban elfogadta azt a megállapodást, amely az elnök és a kongresszus vezetői között jött létre a Libanonba irányított amerikai csapatok ügyében. A kormány által kompromisszumosnak feltüntetett határozat lehetővé teszi Reagan elnök számára, hogy a törvényhozás külön engedélye nélkül további másfél évig Libanonban hagyja az amerikai tengerészgyalogságot és flottaerőket, s csapatai „védekező hadműveleteket” folytathassanak.

Az amerikai mozik bemutatják a Soha ne mondd, hogy soha című amerikai-angol akciófilmet. A film a James Bond sorozat legújabb része, érdekessége pedig, hogy az ős-Bond Sean Connery tizenkét évvel korábban fordított hátat a szerepnek, mondván, hogy többé soha nem fog James Bond bőrébe bújni. Nem véletlenül lett az új film címe kissé önironikus: Soha ne mondd, hogy soha... Mióta Connery kiszállt szerepből - ez 1971-ben történt -, hat új részt fogattak, mindegyikben Roger Moore játszotta a főszerepet. Végül valóban ez lett Connery utolsó Bond alakítása, a szereposztás hozzá méltóan pazar lett, mert olyan társai voltak, mint Klaus Maria Brandauer, Max von Sydow, Rowan Atkinson, vagy Kim Basinger.

idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_sean_connery_kim_basinger.jpgSean Connery és Kim Basinger

Három hónapja tartózkodik a világűrben Vlagyimir Ljahov és Alekszandr Alekszandrov, a Szaljut-7-Szojuz T-9 űrkomplexum két lakója. A több mint 90 nap alatt a két űrhajós 1500-szor kerülte meg a földet, csaknem 60 millió kilométert tett meg a világűrben, s közben elődei munkájához képest is rendkívül zsúfolt kutatási programot teljesített. Kipróbálta a szovjet űreszközök egy új típusát, a Szaljut űrállomással hónapokon át összekapcsolva keringő, szállítóeszközként és űrlaboratóriumként egyaránt használható Kozmosz-1443 jelzésű mesterséges holdat, s több tudományos kísérletet is végzett. A két űrhajós jó egészségi állapotban folytatja tovább munkáját. A repülésirányítás szakemberei állandóan figyelemmel követik a kozmonauták pszichikai állapotát is.

szeptember 30.

Maurice Bishop, a grenadai népi forradalmi kormány és az Új Mozgalom Párt (JEWEL) elnöke - aki Lázár György miniszterelnök vendégeként, hivatalos látogatáson tartózkodik hazánkban - a Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyárának tevékenységével ismerkedett. A gyárlátogatásra elkísérte Garai Róbert külügyminiszter-helyettes, valamint Dömény János, hazánk Grenadában is és Richard Jacobs, Grenada Budapesten is akkreditált nagykövete. A vendégeket Soltész István ipari miniszterhelyettes, valamint Újpest és a gyár több vezetője fogadta, és tájékoztatták a grenadai kormányfőt az 1910-ben alakult, termékeiről világszerte ismert vállalat történetéről és jelenéről. Maurice Bishop a gyár vezetőitől a hatezer dolgozó szociális körülményeiről, a különböző anyagi és szociális juttatásokról érdeklődött. A tájékoztatót üzemlátogatás követte: a termelőegységek vezetői a vendégeknek egyebek közt bemutatták az óránként 350 ezer darab tablettát préselő gépsort, valamint a steril és aszeptikus injekciókat gyártó berendezéseket.

Ülést tartott a fővárosi tanács. A testület ülésén megjelent és felszólalt Maróthy László, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a budapesti pártbizottság első titkára.

Szűrös Mátyás, az MSZMP Központi Bizottságának titkára fogadta George Habbast, a Népi Front Palesztina Felszabadításáért főtitkárát, aki küldöttség élén tartózkodik hazánkban. A szívélyes légkörű találkozón véleményt cseréltek időszerű nemzetközi kérdésekről, különös tekintettel a közel-keleti válság és a libanoni helyzet újabb fejleményeire; érintették a palesztin felszabadítási mozgalom harcának néhány kérdését. Az MSZMP képviselője megerősítette a magyar nép szolidaritását a Palesztinai arab nép igazságos küzdelmével, amelyet nemzeti jogainak érvényesítéséért folytat.

A marsaille-i nemzetközi vásáron, az algériai és amerikai pavilon között, délután másfél kilogrammos bomba robbant, a kiállítás látogatói közül 28-an megsebesültek, s az egyik súlyos sebesült a kórházba szállítás után meghalt. A merénylet után több terroristacsoport is bejelentette, hogy magára vállalja a felelősséget. Gaston Defferre belügyminiszter, Marseille polgármestere a merénylet után azonnal a helyszínre sietett, s nyilatkozatában kijelentette: valószínűnek tartja, hogy az Algéria ellen irányult.

idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_marseille_merenylet.jpgElsősegélynyújtás a merénylet színhelyén

A bejrúti repülőtér közmegelégedést keltő megnyitása után a (szintén hosszabb ideje lezárt) közlekedési főútvonalak szabaddá tételére összpontosította figyelmét a libanoni hadsereg, a jobboldali milíciák, az ellenzéki Nemzeti Megmentési Front és az Amal nevű síita szervezet katonai képviselőiből alakult tűzszüneti felügyelő bizottság. A fegyvernyugvás sorsát illetően egyébként, nyugtalanító körülmény, hogy még mindig nem gondoskodtak a tűzszünet megbízható nemzetközi ellenőrzéséről, és a polgárháborús válság politikai megoldására hivatott nemzeti párbeszéd megkezdése is várat magára.

idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_libanoni_tuzszunet.jpgA libanoni tűzszünet ellenőrzésére alakult vegyes bizottság tagjai hivatalos találkozójukra indulnak

Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke közép-európai idő szerint péntekre virradóra beszédet mondott az ENSZ-közgyűlés 38. ülésszakának plenáris ülésén. Bevezetőben Losonczi Pál felidézte a világszervezet létrehozásának körülményeit, s emlékeztetett azokra az eszményekre és elvekre, amelyek jegyében az ENSZ tevékenykedik. Napjaink világpolitikai helyzetét értékelve szólt a nemzetközi feszültség éleződéséről, a konfrontáció fokozódásáról, az erőegyensúly megbontására tett kísérletekről. Mindez - mutatott rá - aggodalommal tölti el a Magyar Népköztársaság népét és kormányát. Losonczi Pál ezután felidézte az enyhülés felfelé ívelő szakaszában elért eredményeket, kiemelve egyebek között a nagyhatalmak között létrejött megállapodások, továbbá a helsinki értekezlet jelentőségét.

idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_losonczi_pal.jpgLosonczi Pál beszédét mondja

Beszéde befejező részében Losonczi Pál megerősítette, hogy a magyar kormány mindenütt, ahol erre adottságainál fogva lehetősége van, a párbeszéd, a tárgyalások alternatíváját állítja szembe a konfrontációs törekvésekkel.

október 1.

Kommunista műszakot tartottak a Közép-magyarországi Közmű- és Mélyépítő Vállalat dolgozói; 36 munkahelyen csaknem hétszázan töltötték önkéntes munkával ezt a pihenőnapjukat. Kispesten, Budaörsön, Törökbálinton, Vácott és Gödöllőn segítették a legsürgetőbb építési feladatok megoldását. A műszak célja a lakásépítéssel kapcsolatos közmű- és mélyépítés meggyorsítása volt. A kommunista szombat munkabérét a vállalati lakásépítési alap növelésére használják fel. Kommunista műszakot tartottak a Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat hajdúszoboszlói üzemében is. A szocialista brigádok felajánlása nyomán ez év őszén ezúttal már másodszor szerveztek társadalmi munkaakciót; most csaknem kétszázan. dolgoztak, s munkájuk ellenértékét a bányászati alapítvány céljaira ajánlották fel.

A szovjet fővárosban 800 ezer ember vett részt azon a háborúellenes megmozduláson, amelyet a társadalmi szervezetek, a főváros dolgozói kezdeményeztek, hogy kifejezésre juttassák Moszkva lakosainak békeakaratát, támogatásukról biztosítsák a szovjet kormány békepolitikáját, tiltakozzanak az amerikai rakétatelepítési tervek ellen. „Nemet mondunk az új rakétákra Európában!”, „Általános és teljes leszerelést!”, „A szovjet békeprogram megvalósításáért!” feliratú táblák alatt vonultak a főútvonalakon a menetoszlopok az egy időben megtartott több nagygyűlés színhelyére.

idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_moszkvai_beketuntetes.jpgA felvonulók európai atomfegyvermentes övezetek létrehozását sürgetik 

A moszkvai békedemonstráció részvevői Védjük meg Európát a nukleáris veszélytől! címmel nyilatkozatot fogadtak el, amely a békéért küzdő erők összefogására hív fel. Élesen elítéli az amerikai rakétatelepítési terveket, amelyek megerősítik a kontinens minden népét fenyegető nukleáris veszélyt. „Még van lehetőség megegyezésre, hogy elkerüljék az új rakéták európai telepítését. Mindent meg kell tenni azért, hogy a lehetőség realitássá váljék” - hangoztatja egyebek között a nyilatkozat.

idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_moszkvai_beketuntetes_2.jpgA békedemonstráció központi helyszíne

Tbilisziben Eduard Sevardnadze, az SZKP KB Politikai Bizottságának póttagja, a Grúz KP Központi Bizottságának első titkára fogadta a magyar parlamenti küldöttséget. Apró Antal, az országgyűlés elnöke és kíséretének tagjai szerdán érkeztek hivatalos, baráti látogatásra a Szovjetunióba a Legfelsőbb Tanács Elnökségének meghívására. A küldöttség csütörtökön utazott a Grúz Szovjet Szocialista Köztársaságba. A szívélyes, elvtársi légkörű megbeszélésen Eduard Sevardnadze szólt arról, hogy a szovjet társadalom életében jelenleg a gazdasági feladatok megoldásán van a fő hangsúly. Apró Antal részletesen ismertette a választójogi rendszerünk továbbfejlesztésével kapcsolatos elképzeléseket. A továbbiakban felidézte Jurij Andropovnak, az SZKP KB főtitkárának, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége elnökének szerdai nyilatkozatát, s megállapította: a magyar képviselők teljes mértékben támogatják az abban foglaltakat.

A libanoni polgárháborús ellenfelek képviselőiből alakult katonai vegyes bizottság összehangolt erőfeszítéseket kezdett annak megakadályozására, hogy helyi csatározásokká fajult incidensek ne vezethessenek a hétfőtől érvényben levő általános tűzszünet felborulásához. A bejrúti nasszerista rádió beszámolója szerint a Suf-hegységben súlyos vereséget szenvedett falangista milíciák a főváros déli peremén, valamint a Bejrút és az Avali folyó közötti tengerparti övezetben rendszeres tüzérségi összecsapásokat provokálnak a Haladó Szocialista Párt erőivel. A hadsereg és a drúz, valamint síita milicisták között is gyakoriak a kisebb-nagyobb összetűzések.

Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke hazaindult New Yorkból, ahol részt vett és beszédet mondott az ENSZ-közgyűlés 38. ülésszakán, valamint az Indira Gandhi indiai miniszterelnök által összehívott állam- és kormányfői értekezleten. Dr. Várkonyi Péter külügyminiszter folytatta kétoldalú megbeszéléseit az ENSZ székhelyén. Tárgyaló partnerei Ali Akbar Velajati iráni, Luis Valencia Rodriguez ecuadori és Tarik Aziz iraki külügyminiszter voltak. A véleménycsere a nemzetközi élet főbb kérdéseivel és kétoldalú kapcsolataink helyzetével foglalkozott.

Az Egyesült Nemzetek New York-i palotájában a hét végén folytatta tanácskozását a világszervezet közgyűlésének 38. ülésszaka. Más szocialista országok magas rangú képviselőihez hasonlóan, nagy nyomatékkal emelte ki a fegyverkezési hajsza megfékezésének, a nemzetközi kapcsolatok normalizálásának szükségességét Petr Tancsev, a bolgár államtanács első elnökhelyettese. A nemzetközi helyzet most különösen bonyolult és feszült, s ezért azokat terheli a felelősség, akik a Szovjetunióval szembeni politikájuk tengelyébe a katonai fölény megteremtését állították. Az atomháború veszélyének elhárítása elválaszthatatlan attól, hogy lemondjanak az erőviszonyok megváltoztatásáról, s hogy új ösztönzést kapjon az enyhülés, úgy, hogy Európa békés kontinenssé válhasson, ahol az államok az együttműködés szellemében építik kapcsolataikat - hangoztatta.

október 2.

Mihail Gorbacsov, a Szovjetunió Kommunista Pártja KB Politikai Bizottságának tagja, a központi bizottság titkára, az MSZMP Központi Bizottsága meghívására tett látogatást hazánkban, hazautazott. A Ferihegyi repülőtéren Havasi Ferenc búcsúztatta. Jelen volt Vlagyimir Bazovszkij, a Szovjetunió magyarországi nagykövete.

Libanoni hivatalos forrásból megerősítették, hogy a hét végén 600 katona, köztük 30 tiszt dezertált a libanoni hadseregből. A katonák tisztjeik vezetésével a szíriai ellenőrzés alatt levő Hamana városba vonultak, és nyilatkozatban jelentették be, hogy azért szánták rá magukat erre a lépésre, mert saját népük ellen kellett háborút viselniük. Amin Dzsemajel elnök a kormány és a hadsereg vezetőivel sürgős tanácskozásokat kezdett a kormányhadseregen belül kialakult helyzetről.

Humor:
idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_humor.jpg

Reklám:
idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_reklam.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_reklam_2.jpg

Kékfény:
A Pesti Központi Kerületi Bíróság másfél, ill. egy év börtönre ítélte (négy, ill. három év felfüggesztéssel) a budapesti Mos-Oi! együttes három tagját: Erdős Józsefet (sz. 1964), Szappanos Györgyöt (sz. 1966) és Pokorny Zoltánt (sz. 1966). Négy számuk szövege miatt emeltek vádat ellenük: Cigánymentes övezet, Bevándorlók bére - ez a Magyarországon élő arabok és négerek ellen szól, hogy több pénzt, jobb lakást kapnak államunktól, mint a magyarok -, Romániaamelyben a következő sorok vannak: „Szőrös talpú, lusta népség, akire halál vár, ajándékba kapták Erdélyt…” - Egyenruhám tiszta - a következő sorokkal: „Egyenruhám tiszta, becsületem foltos... A koncerten egy kölyköt félholtra vertem, kaptam érte egy kitüntetést, s ezt büszkén viselem…”

A Fővárosi Bíróság és a Szekszárdi Megyei Bíróság pénteken ítéletet hirdetett a több hónap óta tartó totóperek tárgyalásán. A fővárosban Faragó Józsefet és 31 társát, Szekszárdon Molnár Tibort és 42 társát vonták felelősségre, folytatólagosan elkövetett, különösen nagy kárt okozó csalás bűntettéért. A megállapított tényállás szerint Molnár Tibor, aki már évek óta nem dolgozott, totózó társaságot alapított, és - elsősorban Mészöly József műszerésszel, Lipovszki György kőművessel, Vígh Sándor szakszövetkezeti taggal és Törőcsik Béla kőfaragó mesterrel közösen - 1981-ben huszonkét totójátékhét 66 mérkőzését,1982-ben pedig húsz játékhét 58 mérkőzését vette meg. Vagyis játékvezetőknek és labdarúgóknak fizettek rendszeresen, hogy a mérkőzések eredménye az ő totótippjük szerint alakuljon. Ez mintegy egymillió 892 ezer forint „rezsiköltséget” jelentett, és több mint négyszeres hasznot hozott. Molnár egymaga másfél milliót, Lipovszkival közösen kétmilliót tett zsebre, és Mészölynek is volt mit aprítania a tejbe: kétmillió 800 ezer forint nyereményt vehetett fel.

idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_totoper_1.jpgA Fővárosi Bíróság nagytermében dr. Lehoczki Tibor tanácselnök hirdetett ítéletet

Eleinte, 1982 tavaszán - tehát még a bajnokság idején - hetenként négy csapatot kerestek meg, később azonban már hét-tíz csapathoz is ellátogattak. Kivált a nyári Totó Kupa beindulása után terebélyesedett ki a sokszálú bűnszövetség.

idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_totoper_2.jpgAz ítéletet hallgatják

A bűnszövetség kilenc héten keresztül összesen 66 mérkőzés végeredményét befolyásolta, és összesen több mint 26 millió forint nyereményhez jutott.

A totóbotrány nem csak a fociélet szereplőit foglalkoztatta, hanem a párt legmagasabb vezetői is rajta tartották szemüket az eseten:

Magyar Szocialista Munkáspárt                                                         Szigorúan bizalmas

Közigazgatási és Adminisztratív Osztály                                           Készült 1 példányban

Feljegyzés dr. Korom Mihály elvtárs részére

Különösen nagy kárt okozó csalást miatt a Fővárosi Bíróságon folyamatban levő ún. „totóügyben" tudomásunkra jutott, hogy egyes vádlottak védői - többek között M. Lajos ügyvéd - a tárgyaláson a cselekmény minősítése kapcsán hangoztatták: ebben a kérdésben a nyomozás során már előzetes közös állásfoglalás történt a Legfőbb Ügyészség és az ügyben másodfokon eljáró Legfelsőbb Bíróság között. Érvelésük alátámasztására Lakatos András és Láng Zsuzsa szerzők Pótmérkőzés című könyvében írtakra hivatkoztak.

Megállapítottuk, hogy az Ifjúsági és Lapkiadó Vállalat Propaganda- és Könyvszerkesztősége gondozásában ez év nyarán megjelent könyv a nyomozati anyagok ismeretében, részletesen tárgyalja a „Totó"-ügyek történetét, ismerteti vádiratot és részleteket közöl a nyomozati jegyzőkönyvekből. Ezek között olvashatóak tanúkénti és gyanúsítottkénti vallomások, valamint szembesítésről készült jegyzőkönyv. A szerzők könyvüket számos, a nyomozás során lefoglalt és bizonyítékként rögzített okirat fotókópiájával is illusztrálták. A könyv 60-61. oldalán pedig részletesen ismertették a Legfőbb Ügyészség és a Legfelsőbb Bíróság közös álláspontját a cselekmények jogi minősítéséről és ennek indokairól.

Információink szerint a Szekszárdi megyei Bíróság előtt folyamatban levő ügyben is hasonló hivatkozások történtek a védők részéről a „Pótmérkőzés" című könyvre.

A „Totó" üggyel és az ezzel összefüggő tömegkommunikációs feladatokkal a Koordinációs Bizottság annak idején többször foglalkozott. Álláspontunk szerint a könyvnek a folyamatban lévő büntető eljárások alatt történt megjelentetése nem felel meg a bizottság döntésének és a téma ilyetén való feldolgozása nem megengedhető.

Javasoljuk, Korom elvtárs értsen egyet azzal, hogy a KB illetékes osztályai bevonásával tájékozódjunk a könyv megjelentetésének körülményeiről és tisztázzuk, a szerzők hogyan dolgozhatták fel részleteiben a nyomozati anyagokat. 

A „Pótmérkőzés"  és a „Csak a labdán van bőr" című könyveket mellékelten bemutatjuk.

idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_csak_a_labdan_van_bor_borenich_peter.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_potmerkozes.jpg

Budapest, 1983. szeptember 20.

A Fővárosi Bíróság Faragó Józsefet hat-, Pataki Miklóst négy-, Perei Gyulát öt-, Bernáth Zoltánt három-, Bodnár Dezsőt másfél, Lados Tibort egy-, Kaszner Andrást két és fél, Sárközi Istvánt kétévi, Lőrincz Józsefet kétévi és négyhónapi. Kajtár Istvánt egy-, Pócsi Lászlót másfél évi, Kovács Gábort kétévi, Fejes Ferencet egyévi szabadságvesztésre ítélte.

idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_totoper_3.jpgAz érdeklődők az ítélet indokolását hallgatják

A Szekszárdi Megyei Bíróság Molnár Tibort négyévi és hathónapi. Mészöly Józsefét háromévi és négyhónapi, Lipovszki Györgyöt háromévi, Vígh Sándort kétévi és négyhónapi, Törőcsik Bélát kétévi szabadságvesztésre ítélte.

idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_totoper_4.jpgA totóperben résztvevők hatvanhat mérkőzés eredményét befolyásolták. A nagy kárt okozó csalás „eredménye": 26 858 238 forint

A párhuzamosan folyó totópernek többi vádlottját rövidebb tartamú - részben próbaidőre fölfüggesztett - szabadságvesztésre, illetve pénzbüntetésre ítélték. A totóperek vádlottjait kártérítésre kötelezték, nevezetesen arra, hogy fizessék meg az OTP Sportfogadási és Lottóigazgatóságának a jogtalanul felvett több tízmillió forint nyereményt, amelyeknek befizetése után döntenek majd arról, hogy az így befolyt összeg hogyan kerüljön vissza a megkárosított totózókhoz. Az ítéletek nem jogerősek.

idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_totoper_5.jpgBernáth, Perei, Pataki és Faragó továbbra is előzetes letartóztatásban maradt

Közlemények:
Betegség miatt elmarad az Animals együttes első két - október 5-re tervezett - koncertje a Budapest Sportcsarnokban. A jegyeket a váltás helyén október 10. és 20. között visszaváltják.

Ladánybene Községi Tanács közhírré teszi, hogy a ladánybenei köztemető régi részét (délkeleti oldalát) kiüríti. Ezúton értesítjük az érintett hozzátartozókat, hogy az exhumálás végett a községi tanácsnál jelentkezhetnek.

Állásajánlat:
Akik idén nyáron végeztek a középiskolával és nem kívánnak felsőoktatási intézményben továbbtanulni, azok számtalan remek álláslehetőségből válogathatnak. Egy szakmunkás az órabéréből 15 Népsportot vásárolhat. A mai órabér 1200 forint körül van és a Nemzeti Sport ára 240 forint.idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_allasajanlat_1.jpgidokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_allasajanlat_2.jpgidokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_allasajanlat_3.jpgidokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_allasajanlat_4.jpg

Divat:
Az idei év újdonsága volt az aszimmetrikus formák, a több színből összeállított holmi. A kötött divat is azonnal követte ezt a színorgiát és a merész szabásvonalakat. Sajnos a gyors divatváltásnak megvan az a hátránya, hogy a pulóver, a kardigán magán viseli az évszámot. Mert mire sikerül beszereznünk, vagy esetleg megkötnünk néhány darabot a divatújdonságokból, a tervezők máris új formákat diktálnak.idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_divat_1.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_divat_2.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_divat_3.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_divat_4.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_divat_5.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_divat_6.jpg

Jól szervezetten halad az őszi munka:
A héten kedvezett az időjárás a talajmunkáknak, a betakarításnak, s a lehetőségeiket ki is használták a gazdaságok. Szervezetten, jó ütemben haladt az őszi munka, elmaradás szinte sehol sem tapasztalható. Egy hete ugyan az ország nagyobb részén áztatta eső a talajt, de a kevés csapadékot gyorsan „elitták” a földek. Az őszi vetésű növények alá a terület 75 százalékán előkészítették a talajt a gazdaságok, a tavaszi vetésű kultúrák ilyenkor szokásos mélyszántása is egyharmadánál tart. Több helyen megkezdődött a búza vetése, a terület 7 százalékán elvetették a kenyérnekvaló magját. Az ország nyugati részén, kiváltképpen Vas és Zala megyékben, ennél előbbre tart a munka. Várhatóan a jövő héten mindenütt általános lesz a búzavetés. Végéhez közeledik a rozs vetésének időszaka, eddig a terület 55 százalékát vetették be. Mivel alig több, mint 70 ezer hektáron kell elvetni a rozsot, néhány nap alatt befejeződhet a munka. A kellemes őszi időben zavartalan a zöldségfélék és a gyümölcsök szedése is. Amíg a dér nem lepi el a határt, szedhető a paprika és a paradicsom is. Az almának 63 százalékát betakarították, a szőlőnek pedig a 27 százalékát szüretelték le. A szőlőtermelő gazdaságok országszerte később kezdtek szüretelni, mint tavaly, hiszen a szőlő cukortartalma még gyarapodik a napsütésben. Tokaj kivételével valamennyi borvidéken megkezdődött már a szüret, a szőlő cukortartalma nagyobb a tavalyinál, várhatóan a bor minősége is jobb lesz.

idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_betakaritas.jpgKombájnokkal takarítják be a burgonyát az őrhalmi tsz-ben

Ifjúsági parkot avattak Kamaraerdőben:
A főváros XI. kerülete új létesítménnyel gyarapodott: a Kamaraerdőben átadták az ifjúsági parkot. A városrész vállalatainak és üzemeinek jelentős anyagi támogatásával és társadalmi segítségével elkészült park úttörőtáborként és ifjúsági szabadidő-központként szolgál, s télen is várja az általános és középiskolás diákokat. Az öt hektáros területen egy, ezer gyermeknek fedélt nyújtó központi épületet is emeltek.

Az épülő Skála-Metró a palánk mögött:

idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_skala_metro_1.jpgÁlmennyezet rejti majd a klímaberendezés csőhálózatát. A gépészeti munkák utolsó fázisai már ezek

idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_skala_metro_2.jpgSzerelik a korlátokat. A lépcsők gránitból készültek

idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_skala_metro_3.jpgKözvetlenül a metróhoz, buszhoz, villamoshoz és a pályaudvarra juthatnak az ABC-áruház vásárlói az alul járón át

idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_skala_metro_4.jpgAz emeleteken már készek a konzolok, amelyekre a füstszínű üvegpalástot erősítik. A teraszok korlátain még dolgoznak

Szüreti vigasság a fővárosban:
Rövid időre leállt a forgalom a fővárosban, a Rákóczi út és a Lenin körút kereszteződésénél. Népi táncosok vonultak fel vidám zeneszóra a szüretet köszöntve; ezzel kezdődött meg az Almássy téri szabadidő-központ által rendezett háromnapos szüreti mulatság. A szervezők változatos, színes programokat állítottak össze a szabadidőközpontban és környékén. Bizonyára a zamatos italok és ízletes ételek kedvelői sem csalódnak majd; a finomságokból is gazdag választékot ígérnek a rendezők.

idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_szureti_vigaszsag.jpgNépi táncosok a Körúton

Kutyakiállítás Budapesten:
Nemzetközi kutyakiállítást rendeztek vasárnap Budapesten, az Ügetőpályán. A látogatók népes tábora sok szép fajtában gyönyörködött, s akinek kedve támadt rá, vásárolhatott is a kölykökből.

idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_kutyakiallitas.jpgPihenő a kosárban

Felújítják a Savaria Szállót:
Megkezdték a Savaria Szálló felújítását Szombathelyen. Először a szerkezetet erősítik meg, majd hozzálátnak az 1916-ban épült hotel átfogó korszerűsítéséhez. A 90 millió forintos felújítási munkát a tervek szerint a jövő év végéig fejezik be. Beépítik a tetőteret is, így összesen kilencven kétágyas szoba, s emeletenként két lakosztály várja majd a vendégeket.

Színházi bemutató: Daliás idők (Miskolci Nemzeti Színház)

idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_gaspar_tibor.jpgA „Vésztői Tanácsköztársaság” kikiáltása - az előtérben Gáspár Tibor

A Magyar Televízió műsorán: Nagyvizit

idokapszula_nb_i_1983_84_9_fordulo_benko_gyula_tabori_nora_mensaros_laszlo.jpgGyurkovics Tibor és Málnay Levente tévéjátékában Benkő Gyula, Tábori Nóra és Mensáros László

XI. Interpress Fotó:
Szíriában rendezték meg az Interpress Fotó 1983. évi sajtófotó-pályázatot, melynek mottója a békéért és a népek közötti megértésért, a humanizmusért és a haladásért volt. Harminchét ország és Nyugat-Berlin 459 sajtófotósa 2114 felvétellel nevezett a pályázaton. A nemzetközi zsűri hét kategóriában osztotta ki a díjakat. A magyar fotóriporterek négy díjat és két különdíjat nyertek. A sajtófotózás legjobb képeit bemutató kiállítás októberben nyílik meg a Damaszkuszi Nemzeti Múzeumban.

idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_interpress_foto_1.jpgM. Hollist (Anglia): A rendőr és a gyerekek

idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_interpress_foto_2.jpgR. Hirokawa (Japán, nagydíjas) Tömeggyilkosság Sabrában és Shatilában

idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_interpress_foto_3.jpgA. Kniasev (Szovjetunió): Háborús veterán

idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_interpress_foto_4.jpgB. Kaufmann (Szovjetunió): Új élet

idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_interpress_foto_5.jpgBánkuti András (Magyarország): Győri balett

idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_interpress_foto_6.jpgW. Behrendt (NDK): Repülés

A héten az amerikai slágerlistákat Bonnie Tyler Total Eclipse Of The Heart-ja, a nyugat-európai slágerlisták többségét pedig a Culture Club Karma Chameleon című számai vezetik.

Válogatott magánügyek:
A bátyám jegyben jár egy lánnyal, nemsokára összeházasodnak. A lánynak van egy öccse, akibe őrülten szerelmes vagyok. Azt hiszem, ő is az. Már sokszor adta jelét, de nem mer közeledni. Lehet, hogy attól tart, hogy nemsokára rokonok leszünk?! Illik-e együtt járni, ha a bátyámék összeházasodnak? „Rokoni szerelem”
Illik! Az ilyen fajta rokonság nem lehet gátja egy kapcsolatnak, hiszen nem vérségi rokonok lesztek. A felnőttek és a törvény is csak a testvérek és az első unokatestvérek szerelmi kapcsolatát nézi rossz szemmel, illetve az ilyen házasságokat nem engedélyezi! Tehát fel a fejjel!

Pénteken megtartották az európai labdarúgó kupák második fordulójának sorsolását. A bajnokok és a kupagyőzteseik 16-16, s az UEFA Kupa 32 tagúra szűkült mezőnyében 22 ország klubjai voltak érdekeltek, közöttük mind a három kupában a továbbjutott magyar együttesek is. A magyar csapatok szovjet, nyugatnémet és jugoszláv ellenfelet kaptak. A bajnok Rába a Dinamó Minszk gárdájával került össze, az első mérkőzés Győrött lesz. Ugyancsak pályaválasztó először a KEK-ben az Ú. Dózsa, s az UEFA Kupában a Bp. Honvéd. A lila-fehérek ellenfele a Köln, a kispestieknek a Hajduk Split. A mérkőzéseket október 19-én és november 2-án játsszák.

És akkor lássuk a lényeget, az NB I. 8. fordulóját! Az első osztályú futballbajnokság nyolcadik fordulója ismét kétnapos lesz. Nincsenek úgynevezett nagy mérkőzések, de azért érdekesség akad. Mégpedig az, hogy a Vasas és a Volán közösen rendezi találkozóit a Fáy utcai stadionban, sőt még műsorral is kedveskedik a szurkolóknak. S ami még örvendetesebb, a városban néhol felbukkant a dupla találkozót hirdető plakát is. Ilyen is régen volt.

Ferencváros - Haladás
A budapesti zöld-fehérek olyan helyzetben vannak, hogy már nemcsak szurkolóik mondják: ideje lenne a hírnévhez méltóan szerepelni. Ezt a nagyon ügyes Haladás bizonyára gátolja majd, de még így is valószínű a hazai győzelem. A Ferencvárosban Szántó lesz a jobbhátvéd, Jancsika ezúttal a védelem bal oldalán kezd, s Takács a középpályára húzódik előre. A kispadon helyet foglal a sokáig sérüléssel bajlódott Pölöskei is.
idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_ferencvaros_haladas.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_ferencvaros_haladas_koch_robert.jpgTizenegyes! Jobbról Koch a felvágás után

idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_ferencvaros_haladas_fitos_zsiboras.jpgA Haladás egyenlítő gólja. Fitos megcélozta a bal sarkot, Zsiborás kétségbeesetten futott a labda után, estében még megpróbálta elérni, de nem sikerült

idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_ferencvaros_haladas_pogany_nagy_jozsef.jpgPogány és Nagy József (jobboldalt) lendületes küzdelme a labdáért

idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_ferencvaros_haladas_metrofogantyu_1.jpgidokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_ferencvaros_haladas_metrofogantyu_2.jpgidokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_ferencvaros_haladas_metrofogantyu_3.jpgidokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_ferencvaros_haladas_metrofogantyu_4.jpgidokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_ferencvaros_haladas_metrofogantyu_5.jpgidokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_ferencvaros_haladas_metrofogantyu_6.jpgidokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_ferencvaros_haladas_metrofogantyu_7.jpgDráma, vagy tragikomédia? Egy tárgy - később kiderült, hogy egy metrókocsiból leszakított fogantyú - repült a szombathelyiek kapusa felé. Hegedűs elterült, a játékvezető lefújta a meccsét. Csődület, vita a pályán, vita az öltözőben. Eltalálta? Nem találta el? Szédül? Nem szédül? A Ferencváros vezetőinek feje kóvályog; még csak ez hiányzott. Illetőleg ez igazán nem hiányzott...

idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_ferencvaros_haladas_buki_jatekvezeto.jpgBüki bíró, kezében a bűnjellel

Videoton - Csepel
Minden bizonnyal a papírforma igazolódik, ez pedig totónyelven szólva 1-es. Változatlan összeállításban kezd a Videoton, a Csepel SC-ben ismét szerepelhet az eltiltott Elekes.
idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_videoton_csepel.jpg

Rába ETO - SZEOL AK
A Rába sikerrel átvészelte izlandi kirándulását, s így várhatóan már a gólkülönbség javítására gondol az egyre bizonytalanabb szegediek ellenében. A Rába ETO sérültjei felépültek, csak az a kérdés, hogy Szepesi vagy Kurucz kezd-e a középpályán.
idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_raba_eto_szeol_ak.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_raba_eto_szeol_ak_somogyi_szabo_gy_burcsa.jpgSomogyi és Szabó Gy. között Burcsa a földre került. Ezúttal szó sincsen szabálytalanságról, mehet tovább a játék, Somogyi el is vitte a labdát

Szegedi kötődésű barátunk így emlékezett vissza a délutánra:
A bajnok otthonában egy iksz! Jöttünk haza családilag a belvárosból késő délután, és egy részeg óbégatására lettünk figyelmesek. Hajrá SZEOL, meg ilyenek... Nem értettem miért, aztán este kiderült az öröm oka...

DVTK - Ú. Dózsa
Az újpestiek megnövekedett önbizalommal lépnek pályára Diósgyőrött, kupasikerük nyilván ösztönzi őket az otthonában mindig veszélyes és határozottan játszó Diósgyőrrel szemben. Az ilyen találkozókra szokták mondani a szurkolók: fix x-nek látszik. Nagy az érdeklődés Diósgyőrött a Dózsa vendégjátéka iránt, jó idő esetén legalább 15 ezer nézőre számítanak.
idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_dvtk_u_dozsa.jpg

Nyíregyháza - Bp. Honvéd
Igen nehéz mérkőzés elé néz a szerdán ugyancsak diadalmas Honvéd, hiszen a házigazda együttes éppen most kezdte meg felzárkózását veszélyes pozíciójából. Így reális a pontosztozkodás. A Bp. Honvédban továbbra is sérült Détári, Garaba és Varga ismét a hátvédsort erősíti.
idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_nyiregyhaza_bp_honved.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_nyiregyhaza_bp_honved_fecsku_kerepczki.jpgFecsku gólhelyzetben. Kerepeczkinek a néző szerepe jut, de Andrusch jól helyezkedik és hárít

Pécsi MSC - Tatabánya
Az utóbbi időben sikeres csapatok találkozója érdekes küzdelmet és döntetlent ígér. A PMSC-ben Nagy három sárga lapja miatt nem játszhat, a Tatabánya nem változtat.
idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_pecsi_msc_tatabanya.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_pecsi_msc_tatabanya_dombai_roth.jpgOlykor ilyen nyomás nehezedett a vendégek kapujára, de a tatabányaiak mégis mindkét bajnoki pontot megszerezték Pécsett. Dombai, aki csereként állt be Kiss helyére öklözi el a labdát Róth elől

Volán - MTK-VM
A két csapat között csupán a pillanatnyi forma dönthet, játékerőben, tudásban nincs sok különbség közöttük. így valószínűleg annyi gólt szereznek, amennyit kapnak.
idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_volan_mtk_vm.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_volan_mtk_vm_toth_andras_martos.jpgKét messziről jött ember: a Belgiumot megjárt Tóth András és Martos egymás között

idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_volan_mtk_vm_balogh_turner.jpgMunkában az MTK-VM védelme: Balogh (5, feketében) elfejeli a labdát, így Turner (baloldalt sötétben) már csak biztosítani kényszerül

Vasas - ZTE
A piros-kék csapat győzelmét ígéri a találkozó, remélhetőleg a szokottnál nagyobb közönség előtt, hiszen a kettős összejövetel vonzó vasárnap délutáni program lehet.
idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_vasas_zte_1.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_vasas_zte_balazs_zsolt.jpgElhárult a veszély, Balázs Zsolt, a zalaiak kapusa próbálja megszerezni a labdát

A mérkőzések után lássuk a 8. forduló válogatottjait! Kevesebb volt a jó teljesítmény, alig került be olyan játékos a legjobbak közé, akinek 6-osnál jobb osztályzata volt, viszont a három játékos közül a szegedi Szabó László (két tizenegyest is hárított) 9-es érdemjegyet kapott, így ő lett a forduló játékosa.
idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_a_fordulo_valogatottjai.jpg

A góllövőlista élén a mesterlövészeknél nem történt különösebb változás az élcsoportban a forduló után.
idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_gollovolista.jpg

Szoros csatákkal folytatódott az első osztályú labdarúgó-bajnokság. A 8. forduló mérkőzésein sehol sem volt nagyobb különbség egy-két gólnál. A legváratlanabb eredmény, hogy a bajnok Rába hazai pályán sem bírt a SZEOL-lal (igaz, Mile és Burcsa is tizenegyest hibázott). Nem meglepő viszont, hogy ismét nyert a listavezető Honvéd, valamint a Tatabánya (mindkettő idegenben), s az utóbbi együttes győzelmével a második helyre zárkózott fel. A legkellemetlenebb epizód: az Üllői úton az 55. percben véget ért a Ferencváros-Haladás összecsapás, mert 2:2-es állásnál egy magáról megfeledkezett szurkoló fémtárggyal célozta meg a szombathelyi Hegedűs kapust. Ebben az ügyben a folytatás következik.
idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_tabella.jpg

Tekintsük át az NB II. legfontosabb hétvégi momentumait. A másodosztály 11. fordulójában az Eger ugyan csak döntetlent ért el a 19. helyezett Debreceni Kinizsi otthonában, mégis megtartotta listavezető pozícióját.idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_nb_ii_1.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_nb_ii_2.jpg

Hétvégén teljes fordulót rendeztek a harmadik vonalban, a Területi bajnokságokban is.
idokapszula_nb_i_1983_84_8_fordulo_teruleti_bajnoksag.jpg

A következő szerdán jön a 9. forduló, az alábbi párosításokkal:

Vasas - Bp. Honvéd
Ferencváros - Ú. Dózsa (mindkettő a Népstadionban)
Rába ETO - DVTK
Haladás - Volán
Csepel - Pécsi MSC
Videoton - Nyíregyháza
Tatabánya - MTK-VM
SZEOL AK - ZTE

Kiemelt támogatónk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepsport.jpg

Aranyfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_kepes_sport.jpg

Ezüstfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_labdarugas.jpg

Bronzfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepszabadsag.jpg

Emlékeztetőül:

Időkapszula: NB I. - 1983/84

Szintén figyelmükbe ajánljuk: 

Időkapszula: NB I. - 1980/81
Időkapszula: NB I. - 1981/82
Időkapszula: NB I. - 1982/83

Végül egy kis kötelező irodalom: 

Osztálynapló
Két évtized felejthetetlen és elfelejtett magyar hálóőrei

Köszönetnyilvánítás:

Sorozatunk nem jelenhetne meg Kárpáti Tamás segítsége nélkül akinek ezek a kincsek digitalizálva is megvannak. Köszönet illeti a Népsport tudósítói gárdáját is a kiváló összefoglalókért. Belenézünk az Arcanum Adatbázisba is, mert nekik is szokott lenni releváns érdekességük.

Megjegyzés:

A sorozatot maribor és a szerethető dózsás együtt készíti, a szerző neve csak blogmotor etetésére van feltüntetve.

Olvasóink segítségét szeretnénk kérni: Szívesen fogadunk kiegészítéseket, javításokat, javaslatokat, korabeli anyagokat, egyszóval bármit amivel pontosítani és jobbá lehet tenni a sorozatot. Különösen örülnénk ha volt játékosok, edzők, vezetők, játékvezetők, gyúrok, jegyszedők, szurkolók és bárki más akinek valamilyen története, emléke van jelentkezne nálunk és egy-egy interjúval és beszélgetéssel színesíteni tudnánk az anyagot. Elérhetőségeink: emailen a valogatott.blog@gmail.com, Twitteren @ValogatottBlog, Facebookon pedig megtalálhatóak vagyunk a https://www.facebook.com/Valogatottblog címen. Előre is köszönjük.

17 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://valogatott.blog.hu/api/trackback/id/tr8215216228

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Tarantini 2019.12.09. 13:03:57

Azóta a Haladás kapusa többször elmondta, hogy a saját dokiját kérte meg, hogy ejtsen egy kisebb sebet a füle mögött. Így lett piros a seb, és ezzel tudták kihozni a maximumot a bedobott fogantyúból...

2019.12.09. 15:09:49

NHalihó, maribor_ ! Nem tudom, hányan olvasnak végül egy posztot és mennyi energiába telik ilyen derekas anyagot összeállítani, de ne hagyd abba! Nagyon értékes munkát végzel. Aki átélte annak nosztalgia, fiatalabbaknak tanulság. Köszi!

Fura ez a kommentablak, hogy nem töri a sorokat. 1983-as fejlesztés? :)

maribor_ 2019.12.09. 15:32:49

@Tarantini: Tebeli Gyorgy, a gyuro volt az elkoveto.

maribor_ 2019.12.09. 15:38:27

@Könyveslány: Koszonjuk az elismero meltatast. Ha otszamjegyu az olvasottsag, mar elegedett vagyok. Altalaban meg szokott lenni. De volt mar kozel hatvanezer is. Nem nagy ugy, ket este alatt osszedobok egyet. Es bar a focinosztalgia miatt kezdtem el ot eve, mara azt a "reszet" kevesbe szeretem csinalni, mint a klasszikus idoutazast.

Frady Endre · http://fradyendre.blogspot.com/ 2019.12.09. 16:06:42

Ott voltam a Fradi-Hali meccsen. :(
Röhejes volt, amit Hegedűs művelt. A kapu mögött volt egy nagyon magas háló. Ha azon átrepült volna a fogantyú, akkor csak függőlegesen fentről találhatta volna el a kapust, akinek viszont csak a füle alatt volt egy kis horzsolása. Nyilvánvalóan megrendezett színjátékról volt szó.
Akkoriban a Fradi - a mostani helyzettel pont ellentétesen - nem volt a pártállam első számú csapata, így könnyedén lehetett vele szórakozni...

maribor_ 2019.12.09. 16:11:06

@Frady Endre: Koztunk legyen szolva, egy ilyet eldobni a szandekos emberolesi kiserlet minositett esete. Es onnantol mindegy, hogy talalt-e, avagy sem.

Frady Endre · http://fradyendre.blogspot.com/ 2019.12.09. 17:08:00

@maribor_: Egy műanyag metrófogantyú mint gyilkos fegyver?!?!?!?!
Egy keményebbre gyúrt hógolyó sokkal veszélyesebb. Hogyhogy nincs telente tele a börtön fiatalkorú elkövetőkkel? :)

maribor_ 2019.12.09. 17:23:07

@Frady Endre: Mindannyian tudjuk, hogy akkoriban tomor fembol keszultek :)

Muhammad Balfas 2019.12.09. 19:38:47

Póczik '83 ban játszott Luxemburg ellen a Népstadionban..

maribor_ 2019.12.09. 19:52:06

@Muhammad Balfas: Köszönjük az észrevételt, tudunk róla, meg is írtuk annak idején.

Muhammad Balfas 2019.12.09. 21:02:18

@maribor_: Halvány figgom sem volt róla, hogy a mester szavaival éljek..:))

maribor_ 2019.12.09. 23:22:56

@Muhammad Balfas: Ezért kéne folyamatában olvasni minket, így el lehet kerülni a trollkodás vádját. Póczik csak azért nem szerepel a cikkben, mert már fél éve az FC Antwerpen játékosa volt.

Frady Endre · http://fradyendre.blogspot.com/ 2019.12.10. 08:56:44

@maribor_: Nem, nem tudjuk mindannyian. Vagy ha mégis, akkor nagyon rosszul. Pontosan emlékszem rá, hogy szürke műanyagból voltak és ujjnyi vastag bőrszíjjal voltak feltéve a rúdra. A rúd valóban fémből volt, ahogy maga a metrószerelvény is, de itt csak a fogantyú lett bedobva, már ha egyáltalán és nem maga Hegedűs vitte be a kesztyűjébe rejtve... :)

Fandor 2019.12.12. 11:31:41

@Frady Endre: igazságot teszek: ebben az időben KÉTFÉLE metrófogantyú volt használatban, a fekete, csepp alakú műanyag, és a fémből készült , talán szürke, lekerekített háromszög.
Mint a "Büki bíró kezében a bűnjellel" című bizonyító erejű képen is látható, tisztelt bíróság, az Üllői úti pályára ez utóbbi lett behajítva.
Csak dereng, de nem vagyok benne biztos, hogy a 2-es (piros) metró vonalán volt használatban a fekete műanyag, és a 3-as metró újabb szerelvényein a fém háromszög, amit viszont a lenti fotó is bizonyít!
archivum.mtva.hu/photobank/item/MTI-FOTO-K2RoTWlsbGFLbU0zYXh6NnRFeGptQT09

Más: a moszkvai békementetnek 1983 december 20-án volt egy budapesti kiadása, nagyon remélem, hogy a T. Szerkesztőség meg fog emlékezni róla, mert személyesen részt vettem rajta, és 14 évesen kipirult arccal , fáklyával a kezünkben követeltük az amerikai tömegpusztító fegyverek azonnali kivonását, miközben szólt Varga Miklóstól az Európa.

köszönöm, hogy elmondhattam.

Frady Endre · http://fradyendre.blogspot.com/ 2019.12.12. 12:45:50

@Fandor: Köszönöm ezt a részletes történelmi önfeltárást! :)
Amúgy honnan lehet tudni, hogy csak kétféle fogantyú volt? Nekem, ha csak szóba kerül a metrófogantyú, mindig a szürke műanyag jut eszembe.
Amúgy van több cikk is a neten, ami ezzel az esettel foglalkozik és Hegedűs elismeri, hogy a vállát találták el, ő pedig erősen rájátszott az esetre. Pl.:
www.nemzetisport.hu/migralt_cikkek/20080924/multidezo_tudo_metrofogantyu_majd_jott_a_gyuro_olloja
:)

Fandor 2019.12.12. 13:34:25

@Frady Endre: azt nem vitatom, hogy a sérülés kamu volt, csak a fogantyúk mibenlétében szerettem volna tisztázni a tényeket. Az, hogy csak kétféle fogantyú volt, az történelmi és kikezdhetetlen tény - egyrészt én így emlékszem, és az én memóriám csalhatatlan :-), illetve a 2-es vonal napi használójaként én a fekete műanyagból loptam magamnak egyet az ominózus eset után.

Persze a kisföldalattin egy harmadik fajta volt, egy barna bőr.

maribor_ 2019.12.12. 13:43:16

@Fandor: Fém volt, ez nem kérdés.
süti beállítások módosítása