Válogatott okosságok

Szurkolói gondolatok, elemzések, mélázások a válogatottainkról, válogatás nélkül.

Ajánlataink

Sztancsik Richárd: Városok, stadionok, kocsmák

Rendelje meg közvetlenül a szerzőtől!

varosok.stadionok@gmail.com

Ár 2999 Ft.Részletek itt


kupanap.jpghungarianultras.jpg

Friss topikok

Facebook oldalunk

Időkapszula: NB I. 1984/85 – Klubcsapataink nemzetközi kupaszereplése 3. forduló, 1. kör

2022.05.11. 08:39 maribor_

1984. november 28., a hónap utolsó szerdája

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_headlines_kadar_janos_gustav_husak.jpgKádár János meghívására a héten Budapestre látogatott Gustav Husák, Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának főtitkára, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság elnöke. A képen: Kádár János és Gustáv Husák

Lássuk először a hét első felének legfontosabb közéleti és külpolitikai eseményeit.

november 26.

Hatvan évvel ezelőtt kiáltották ki a Mongol Népköztársaságot; a jubileum alkalmából ünnepi nagygyűlést rendezett a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága és a Hazafias Népfront Országos Tanácsa a Danuvia Központi Szerszám- és Készülékgyár Gorkij Művelődési Központjában. Az eseményen ott voltak a nagyüzem munkásai, valamint a zuglói vállalatok, intézmények képviselői. Az elnökségben foglaltak helyet: Maróthy László, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a budapesti pártbizottság első titkára, Várkonyi Péter külügyminiszter, Hetényi István pénzügyminiszter, valamint a városrész politikai és gazdasági életének vezető személyiségei.

Kovács Béla, a Hazafias Népfront Országos Tanácsa alelnökének megnyitó szavait követően Katona Imre, az Elnöki Tanács titkára, az MSZMP KB tagja emelkedett szólásra. Ezt követően Delgerdalajn Zsambazsancan, a Mongol Népköztársaság budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivője szólt az ünnepi nagygyűlés részvevőihez. Köszönetét mondott a jubileumi esemény tiszteletére rendezett nagygyűlésen Mongóliát méltató szavakért. A továbbiakban szólt a mongol nép országépítő munkájának eredményeiről, a hat évtizedes fejlődés főbb állomásairól. A jubileumi ünnepség az Internacionálé hangjaival ért véget.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_unnepi_naggyules.jpgA nagygyűlés elnöksége

A mongol párt-, állami és társadalmi szervezetek képviselőinek részvételével ünnepi gyűlést rendeztek Ulánbátorban, a mongol szakszervezetek központi székházéban abból az alkalomból, hogy hatvan évvel ezelőtt tartották a Mongol Népi Forradalmi Párt III. kongresszusát, és kiáltották ki a Mongol Népköztársaságot. A gyűlésen Dzsambin Batmönh, a Mongol Népi Forradalmi Párt KB főtitkára, a minisztertanács elnöke mondott ünnepi beszédet.

Viktor Grisin, a moszkvai városi pártbizottság első titkára, a mongóliai ünnepségen részt vevő szovjet párt- és kormányküldöttség vezetője felszólalásában kijelentette: meggyőződésünk, hogy a nemzetközi helyzet alakulásában tapasztalható veszedelmes irányzatoknak véget lehet vetni. A jövő a béke, és ez vonatkozik minden földrészre és térségre, beleértve Ázsiáit és a Távol-Keletet. A szónok hangoztatta: a szocializmus nemzetközi szerepének erősítését, az ázsiai helyzet és más térségek helyzetének javulását mozdítaná elő a kapcsolatok rendezése közös szomszédunkkal, a Kínai Népköztársasággal. Ismeretes, hogy a Szovjetunió, akárcsak Mongólia, elvi következetességű híve annak, hogy ezeket a kapcsolatokat ne más országok rovására, hanem kölcsönösségi alapokon rendezzék.

Hétfő reggel Heng Samrin vezetésével magas rangú kambodzsai párt- és állami vezetők vettek búcsút a pochentongi repülőtéren a Losonczi Pál vezette küldöttségtől. Jelen volt Karsai Lajos, hazánk kambodzsai nagykövete, s a Phnom Penh-i magyar kolónia is búcsúztatta a vendégeket. A delegáció rövid repülőút után megérkezett a délkelet-ázsiai látogató körút utolsó állomására, a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaságba.

A Wattay repülőtéren ünnepélyesen fogadták a magyar vendégeket. Szufanuvong, a Laoszi Népi Forradalmi Párt Politikai Bizottságának tagja, köztársasági elnök köszöntötte Losonezi Pált s a párt- és állami küldöttség többi tagját. Ott volt továbbá a repülőtéri üdvözlésen Saly Vongkhamsao, a párt KB titkárságának tagja, a minisztertanács elnökhelyettese, a tervbizottság elnöke, Maysouk Saysompheng, a KB tagja, ipari, kézműipari és erdészeti miniszter, továbbá a laoszi politikai, társadalmi élet sok más ismert személyisége. Rosta László, hazánk vientiane-i nagykövete s a magyar kolónia is üdvözölte az államfőt.

A himnuszok elhangzása, a 21 ágyúlövés, a katonai díszegységek tisztelgése után a magyar párt- és állami küldöttség gépkocsioszlopa a fellobogózott, a barátságot éltető jelmondatokkal díszített repülőtérről a kormány vendégházába hajtatott. Itt Szufanuvong államfővel rövid ismerkedő beszélgetésre került sor, amelyre a kedves figyelem, a szívélyes, baráti légkör volt a jellemző.

Délután Losonczi Pál megkoszorúzta a hősi emlékművet, ezzel a kegyeletes aktussal adózva a laoszi mártírok emlékének, akik a gyarmati uralom ellen, majd a Patet Lao soraiban a társadalmi felszabadulásért vívott hosszú, a hetvenes évek közepén győzelemmel végződött küzdelemben estek el.

Ezután az elnöki palotában a magyar küldöttség vezetője felkereste Szufanuvong államfőt, és megbeszélést folytatott vele.

Szufanuvong, az LNFP Politikai Bizottságának tagja, államelnök este díszvacsorát adott a Losonczi Pál, az MSZMP PB tagja, az Elnöki Tanács elnöke vezette magyar párt- és állami küldöttség tiszteletére. A vacsorán Szufanuvong és Losonczi Pál mondott pohárköszöntőt.

A laoszi államfő beszédében méltatta a magyar küldöttség laoszi látogatásának jelentőségét a kétoldalú kapcsolatok alakulásában, majd rámutatott: a Laoszi Népi Forradalmi Párt bonyolult és nehéz körülmények között tevékenykedik, szembe kell néznie nemcsak a múlt örökségével. hanem az új rendszer elleni külső manőverekkel is. A párt ilyen feltételek közepette tesz erőfeszítéseket az országépítő munka előmozdítására. Szufanuvong hangsúlyozta: Laosz népe áldozathozatalával, a szocialista testvérországok tapasztalatainak figyelembevételével, számolva az ország sajátos körülményeivel és realitásaival, sikereket ért el a társadalmi és gazdasági élet több területén.

Válaszában Losonczi Pál átadta az MSZMP, a magyar kormány és a magyar nép üdvözletét a baráti Laosz népének. Szólt arról, hogy ismerjük mindazokat a nehézségeket, amelyekkel dacolva születtek meg az elmúlt évek laoszi országépítő munkájának eredményei.

Az Ammanban ülésező palesztin nemzeti tanács kizárta tagjai közül a Jasszer Arafat vezetésével szembefordult „Népi Front Palesztina Felszabadításáért Főparancsnokság” elnevezésű szervezet vezetőit, amennyiben azok nem hajlandók 24 órán belül Damaszkuszból a tanácskozás színhelyére utazni.

Ahmed Dzsibrilt, a Líbia támogatását élvező szervezet vezetőjét, valamint két helyettesét 149 szavazattal, kettő ellenében, fosztották meg - feltételesen - tagságától. A kizárás azonban minden bizonnyal érvénybe lép, mivel Dzsibril szervezete - más, Szíria által támogatott palesztin szervezetekkel egyetemben - bojkottálja a jordániai fővárosban összeült tanácskozást.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_jasszer_arafat_abdul_hamid.jpgJasszer Arafat, a Palesztinai Felszabadítási Szervezet vb-elnöke (balról) és Abdul Hamid el-Szajed sejk, a palesztin nemzeti tanács elnöke Ammanban, a tanácsülés szünetében

Damaszkusz élesen bírálta már a palesztin nemzeti tanács Ammanba történt összehívását is. A szíriai vezetés most azzal vádolja Arafatot, hogy „eladta a palesztinok ügyét Husszein királynak”. A szíriai televízió kommentátorai emlékeztetnek arra, hogy Husszein király volt az, aki 1970 szeptemberében véresen leszámolt országában a palesztin ellenállókkal. A két arab ország között különösen lehűlt a viszony 1980 óta, mivel Szíria Iránt, Jordánia pedig Irakot támogatja az öböl menti háborúban.

A palesztin nemzeti tanács meghallgatta Fahd szaúd-arábiai király üdvözletét. A tanácskozást köszöntő táviratával Fahd Jasszer Arafatnak a helyzetét próbálja erősíteni a megbomlott mozgalmon belül. Szaúd-Arábia ezzel törvényesnek ismerte el a csonka parlamenti ülést, amelyről nyolc társszervezet és több ismert személyiség is távol maradt.

A koreai fegyverszüneti vonalon, Panmindzsonban plenáris ülést tartott a koreai fegyverszüneti bizottság, melynek tagjai: a KNDK, Kína és az Egyesült Államok. A koreai-kínai fél részéről Li Tae Ho vezérőrnagy kifejtette, hogy a déli fél súlyos provokációt követett el pénteken Panmindzsonban, megsértette a fegyverszüneti egyezményt. A KNDK-ból érkezett jelentések szerint a nevezett napon egy külföldi - szovjet - állampolgár átlépte a demarkációs vonalat, s a déli fél lőfegyverét használta a szovjet állampolgárt figyelmeztetni kívánó KNDK-őrrel szemben. Az amerikai fél szerint a szovjet állampolgár disszidált. A lövöldözésben összesen három KNDK-katona meghalt, egy pedig megsebesült. Nyugati jelentések szerint a déli oldalon is van halálos áldozat.

Li Tae Ho erőteljesen tiltakozott az incidens miatt, az esetért az amerikai felet marasztalta el, sürgette az ügy kivizsgálását, a tettesek megbüntetését. A vezérőrnagy arra is rámutatott, hogy a közelmúltban tárgyalások indultak meg a KNDK és Dél-Korea között, s kijelentette: az Egyesült Államok olyan helyzetet teremtett, amelyben az észak-déli párbeszéd nem haladhat előre zökkenőmentesen.

A hágai Nemzetközi Bíróság bejelentette: illetékes arra, hogy megvizsgálja Nicaraguának az Egyesült Államok ellen benyújtott panaszát. A döntést a tizenhat tagú testület egy - az amerikai képviselő - ellenszavazata mellett hozta meg. Az állásfoglalás szertefoszlatta Washingtonnak azt a reményét, hogy a Nemzetközi Bíróság elutasítja a nicaraguai panaszt. A bíróság illetékesnek mondta magát abban is, hogy vizsgálatot indítson az amerikai kormány által támogatott nicaraguai ellenforradalmi akciók ügyében.

A salvadori kormány és a baloldal közötti dialógus második fordulójára november 30-án, pénteken kerül sor - jelentette be Salvador érseke, Arturo Rivera Y Damas. A találkozó helyszíne - biztonsági okokból - egyelőre titok, csakúgy, mint a megbeszélések részvevőinek személye. Annyi viszont kitudódott, hogy Napoleón Duarte elnök ezúttal nem lesz ott a tárgyalásokon. A közvetítő szerepet most is, csakúgy, mint az október 5-i, első forduló alkalmával, a salvadori egyházfő, Arturo Rivera Y Damas vállalta magára. A november 30-i dátumról azután döntött a kormány, hogy az FMLN-FDR javaslatát több mint három hétig válasz nélkül hagyta. Több hírügynökségi jelentés már a párbeszéd megszakadásáról s a konfliktus tárgyalásos rendezési lehetőségének megszűnéséről tájékoztatott.

A Fehér Ház hivatalosan bejelentette, hogy az Egyesült Államok és Irak felújítja diplomáciai kapcsolatait. A bejelentés azt követően hangzott el, hogy Reagan megbeszélést folytatott Tarik Aziz iraki alelnökkel.

november 27.

Kádár Jánosnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága első titkárának meghívására baráti munkalátogatást tett a Magyar Népköztársaságban Gustáv Husák, Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának főtitkára, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság elnöke.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_kadar_janos_gustav_husak.jpgKádár János és Gustáv Husák a Ferihegyi repülőtéren

Kádár János és Gustáv Husák tárgyalásokat folytatott, amelynek során kölcsönösen tájékoztatták egymást az MSZMP XII., és a CSKP XVI. kongresszusa határozatainak végrehajtásáról, a két ország társadalmi-gazdasági fejlődéséről, a szocializmus építésének napirenden levő feladatairól. Kádár János ismertetést adott az MSZMP 1985. márciusában sorra kerülő XIII. kongresszusának előkészületeiről.

Kádár János és Gustáv Husák véleménycserét folytatott a nemzetközi élet időszerű kérdéseiről, valamint a kommunista és munkásmozgalom helyzetéről. Megállapították, hogy a fegyverkezési versenyben érdekelt legreakciósabb imperialista erők nem adták fel a világban kialakult katonai-stratégiai egyensúly megbontását célzó törekvéseiket, s ennek következtében a nemzetközi életben továbbra is hatnak a veszélyes, a feszültséget növelő irányzatok. Egyúttal mindkét fél kifejezte meggyőződését, hogy az egyenlőség és az egyenlő biztonság elveinek tiszteletben tartása mellett a nemzetközi helyzet további romlása megállítható. Ehhez kedvező alapot teremtenek a Varsói Szerződés politikai tanácskozó testületé 1983. januári prágai ülésének javaslatai, a Szovjetunió és a szocialista közösség többi országának következetes békepolitikája, a fegyverzetkorlátozást és a leszerelést szolgáló jelentős kezdeményezései, valamint az európai és a világbéke megőrzésére irányuló további javaslatai. Ezzel összefüggésben Kádár János és Gustáv Husák üdvözölte a szovjet-amerikai külügyminiszteri találkozóról szóló megállapodást. Kifejezték azt a reményüket, hogy létrejönnek a valódi fegyverzetkorlátozási tárgyalások feltételei.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_kadar_janos_gustav_husak_2.jpgMegbeszélés az MSZMP KB székházában

A találkozó során áttekintették a két testvérpárt, a két szocialista ország sokoldalú együttműködésének eredményes fejlődését és annak további távlatait. Megelégedéssel állapították meg, hogy növekszik az árucsere-forgalom, bővül a termelési kooperáció és a gazdasági együttműködés más, magasabb rendű formája. Hangsúlyozták a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság érdekeltségét a gazdasági és műszaki-tudományos kapcsolatok hosszú távú fejlesztésében és elmélyítésében, a KGST-be tömörült szocialista országok közötti együttműködés erősítésében.

Kádár János és Gustáv Husák értékelték a kulturális, tudományos, oktatási és más területeken eredményesen fejlődő kapcsolatok alakulását. Megállapították, hogy a két ország nemzeteinek barátságát és közeledését segíti elő a sok évtizedes haladó forradalmi hagyományok kölcsönös megbecsülése. Hangsúlyozták, hogy a lenini nemzetiségi politika következetes érvényesítése az élet minden területén hatékonyan segíti a kétoldalú kapcsolatok erősítését, s jól szolgálja a közös célok valóra váltását.

A látogatás során Gustáv Husák átadta Lázár Györgynek, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa elnökének az MSZMP és a CSKP, az MNK és a CSSZK közötti együttműködés, valamint a két testvéri ország népei közötti barátság elmélyítése terén szerzett érdemei elismeréséül, a 60. születésnapja alkalmából adományozott „Győzelmes Február Érdemrend” kitüntetést. A kitüntetés átadásánál jelen volt Kádár János, Aczél György, Havasi Ferenc, Korom Mihály, Óvári Miklós, Sarlós István, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai, Szűrös Mátyás, a Központi Bizottság titkára, Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács helyettes elnöke, Horn Gyula és Katona István, az MSZMP KB osztályvezetői, valamint Kovács Béla, hazánk prágai és Ondrej Durej, Csehszlovákia budapesti nagykövete.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_lazar_gyorgy_gustav_husak.jpgGustáv Husák átadja a kitüntetést Lázár Györgynek

Kádár János ebédet adott Gustáv Husák és kísérete tiszteletére, amelyen részt vettek a kitüntetés átadásánál megjelent magyar személyiségek.

Kádár János és Gustáv Husák találkozója baráti légkörben, a kölcsönös megértés szellemében zajlott le. Eredményesen szolgálta az MSZMP és a CSKP, a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság, a magyar és a csehszlovák nép közötti baráti együttműködés további erősítését.

Gustáv Husák elutazott Budapestről, s a késő délutáni órákban hazaérkezett Prágába.

Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke kétnapos látogatásra Csongrád megyébe érkezett. A délutáni órákban a megye párt- és állami vezetői fogadták a megyehatáron. A Minisztertanács elnöke ezután Szegeden, szálláshelyén találkozott Csongrád megye és Szeged város párt- és állami vezetőivel. Komócsin Mihály, a megyei pártbizottság első titkára tájékoztatta a Politikai Bizottság tagját a megye gazdasági, politikai és kulturális helyzetéről. Többek között elmondta, hogy míg a korábbi időszakban a megye gazdaságát az országos átlagnál dinamikusabb mennyiségi növekedés jellemezte, addig most lassúbb mennyiségi fejlődés mellett a hatékonyabb és gazdaságosabb termelés került előtérbe. Szólt arról, hogy Csongrád megye példamutató eredményeket mutathat fel az energiatakarékosság területén, jó ütemben halad az átállás az olajfelhasználásról a földgáz-, illetve a termálvíz-energia hasznosítására.

A megyei pártbizottság első titkára kiemelte a mezőgazdaságban dolgozók helytállását. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az aszály az idén is okozott gondokat, terméshiányt - főként a kukoricánál -, mégis úgy ítélik meg, hogy a megye mezőgazdasága nagyjában-egészében teljesíti idei tervét. Tájékoztatójában kitért a lakosság életkörülményeivel kapcsolatos kérdésekre is. Csongrádban az átlagkeresetek szinte minden ágazatban elmaradnak az országostól - mondotta -, viszont a másodlagos gazdaságban, főleg a mezőgazdasági kistermelésben rejlő lehetőségek kihasználásával nagyrészt kiegyenlítődik ez a különbség.

Reggel megkezdődtek a hivatalos magyar-laoszi tárgyalások, amelyeket magyar részről Losonczi Pál, laoszi részről Szufanuvong vezet. A magyar tárgyaló küldöttség tagja: Borbándi János, az MSZMP KB tagja, a Minisztertanács elnökhelyettese, Rév Lajos, az MSZMP KB tagja, az OKISZ elnöke, Bányász Rezső államtitkár, a Tájékoztatási Hivatal elnöke, Nagy Gábor külügyminiszter-helyettes, Dóró György, az Országos Tervhivatal elnökhelyettese és Rosta László, hazánk vientiane-i nagykövete.

A laoszi tárgyaló küldöttség részvevője: Saly Vongkhamsao, az LNFP KB titkára, az LNDK miniszterelnök-helyettese, az állami tervbizottság elnöke, Maysouk Saysompheng, az LNFP KB tagja, ipari, erdészeti és kézműipari miniszter, Khamphay Boupha, az LNFP KB tagja, a külügyminiszter első helyettese, Sone Khamvanvongsa, az állami sajtó-, rádiós és televíziós bizottság elnöke, Khamphet Phengmuang, az állami tervbizottság első elnökhelyettese, Sompadith Vorasane kereskedelmi miniszterhelyettes és Khamsing Sayakone mezőgazdasági, öntözési és szövetkezetügyi miniszterhelyettes.

A vientiane-i elnöki palotában több mint háromórás plenáris tárgyalásra került sor a két ország párt- és állami delegációja között. A szívélyes, baráti légkörben lezajlott megbeszélésen Szufanuvong elnök méltatta a kétoldalú kapcsolatok fejlődését, a Magyar Népköztársaságtól kapott politikai és anyagi támogatást, a magyar irányítási tapasztalatok, szakemberek munkájának, tanácsának jelentőségét országa számára. Ismertette azokat az eredményéket, amelyeket a Laoszi Népi Forradalmi Párt vezetésével értek el a népgazdaság fejlesztésében a forradalom győzelme óta eltelt kilenc év alatt.

Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke köszönetét mondott a meghívásért, a nagyon szívélyes, baráti fogadtatásért. Hangsúlyozta, hogy a Magyar Népköztársaság és a Laoszi NDK kapcsolatait közös eszméink, azonos társadalmi céljaink vezérlik. Ezek a kapcsolatok különösen eredményes fejlődésnek indultak Kaysone Phomvihane-nak, az LNFP főtitkárának nyolc évvel ezelőtti látogatása óta. Ismertette a belső építőmunka jellemzőit s azokat a nehézségeket, amelyeket a legutóbbi években okozott a világpolitikai helyzet éleződése, a világgazdaság problémái. Hangoztatta, hogy Magyarország békére és a nemzetek közötti jó viszony helyreállítására törekszik.

Vientiane-ban Borbándi János és Saly Vongkhamsao, a két társelnök vezetésével megkezdődött a magyar-laoszi gazdasági és műszaki-tudományos együttműködési bizottság VII. ülésszaka.

Bányász Rezső államtitkár, a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának elnöke találkozott Khamma Phomkonggal, a Laoszi Népi Forradalmi Párt KB agitációs és propagandaosztályának megbízott vezetőjével és Sone Khamvanvongával, a laoszi sajtó-, rádió- és televízióbizottság elnökével. Tárgyaltak a két ország sajtókapcsolatainak fejlesztéséről, az ezzel kapcsolatos lehetőségekről. Nagy Gábor külügyminiszter-helyettes Khamphay Bouphával, a laoszi külügyminiszter első helyettesével találkozott, eszmecserét folytattak az ázsiai békével és biztonsággal összefüggő kérdésekről, különös tekintettel az indokínai helyzetre.

Délután Losonczi Pál megtekintette Vientiane nevezetességeit.

II. János Pál pápa magánkihallgatáson fogadta a Vatikánban Józef Glemp bíborost, Lengyelország prímását. Glemp hétfőn érkezett egyhetes látogatásra az olasz fővárosba.

Hat F-15-ös, illetve F-16-os típusú izraeli repülőgép délelőtt palesztin állásokat bombázott Libanon szíriai ellenőrzés alatt álló keleti részén, a Bekaa-folyó völgyében. Szeptember 9-e óta ez volt az első izraeli támadás palesztin állások ellen. Idén az izraeli légierő - a keddi támadást is beleszámítva - tizenhatszor hajtott végre hasonló akciókat.

Az izraeli katonai parancsnokság azt állította, hogy a Demokratikus Front Palesztina Felszabadításáért elnevezésű szervezet táborát Izrael és a Libanonban levő izraeli csapatok elleni támadások kiindulópontjául használták. A bombázott terület mindössze 10 kilométernyire északra van az izraeli frontvonaltól. Értesülések szerint a támadás következtében hét ember életét vesztette, kilencen megsebesültek.

Izraelt élesen bíráló felszólalásokkal kezdődött el az ENSZ-közgyűlés 39. ülésszakának közel-keleti vitája. A tanácskozás részvevői előtt Javier Pérez de Cuellarnak, a világszervezet főtitkárának a témakörről készített két jelentése fekszik; mondanivalójuk szerint a közel-keleti válsággóc megszüntetését illetően nemigen lehet haladásról beszélni.

A vitát Halid Madadha jordániai küldött nyitotta meg. Felszólította Izraelt és a Palesztinai Felszabadítást Szervezetet, hogy kölcsönösen ismerjék el egymást, hozzátéve: Izraelnek meg kell elégednie azzal a területtel, amelyet az ENSZ számára jóváhagyott az izraeli állam megalapításánál.

Benjamin Netanjahu izraeli delegátus felszólalásában azt bizonygatta, hogy „az arab világnak a politikai erőszak a jellemzője”, és a „közel-keleti exportcikknek” minősített terrorizmusról azt állította, hogy az jelenleg az egész „nem kommunista világot” fenyegeti.

Bombamerényletek sorozata vezette be éjfélkor a chilei ellenzéki pártok, szakszervezetek és más társadalmi csoportosulások által keddre és szerdára meghirdetett országos tiltakozó megmozdulásokat. Az egyik időzített robbanószerkezet Santiago központjában, az elnöki palota, a La Moneda tőszomszédságában robbant föl pontosan éjfélkor. A nagy erőkkel kivonuló rendőrség nyomban lezárta a környéket.

A kijárási tilalom miatt a hírügynökségeknek csak hiányos értesülései vannak a további robbanásokról. Közülük a legnagyobb erejű szerkezet a Santiagóhoz tartozó Las Condes lakónegyed polgármesteri hivatala előtt robbant föl, súlyos anyagi károkat okozva.

Augusto Pinochet diktátor a robbantások idején nem tartózkodott Santiagóban: fokozott biztonsági intézkedések közepette hétfőn öt napra az ország északi részén fekvő Aricába utazott - ahol tüntető diákok fogadták. A város egyeteme és egyik laktanyája elé felvonuló, barikádokat emelő fiatalokat a rendőrség könnygázzal oszlatta szét. Még Pinochet érkezése előtt a biztonsági erők széles körű razziákat tartottak. Tizenegy személyt letartóztattak: a közeli Pissaguában levő börtöntáborba vitték őket. Ezzel négyszáz fölé emelkedett csak az ott fogva tartottak száma.

Este Santiago szegénynegyedeiben folytatódtak a rendőrségi razziák. Hírügynökségek szerint legalább további száz embert vettek őrizetbe. Éjszaka a kijárási tilalmat ellenőrző, járőröző rendőrök öt személyt megsebesítettek, közülük négyet súlyosan, amikor azok felszólításukra nem állították meg járművüket.

Luis Carrion nicaraguai belügyminiszter-helyettes közölte, hogy a külső veszély miatt újabb védelmi intézkedéseket hajtanak végre. A fővárost harckocsik védőgyűrűjével vették körül. Mintegy negyvenezer milicista a főváros főbb üzemeit és stratégiai pontjait ellenőrzi, lövészárkokat és barikádokat építenek. Az öregek és a gyerekek védelmére mozgósították a polgári védelmet.

november 28.

A Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság nemzeti ünnepe alkalmából Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke és Lázár György, a Minisztertanács elnöke üdvözlő táviratot küldött Ali Sukrijának, a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége Központi Bizottsága Elnöksége elnökének, Veszelin Gyuranovicsnak, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Elnöksége elnökének és Milka Planincnak, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Szövetségi Végrehajtó Tanácsa elnökének Belgrádba.

Milovan Zidar, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság budapesti nagykövete hazája nemzeti ünnepe alkalmából fogadást adott rezidenciáján. A fogadáson részt vett Korom Mihály, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára, Szűrös Mátyás, az MSZMP KB titkára, Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács helyettes elnöke, Péter János, az országgyűlés alelnöke.

Albánia felszabadulásának és a népi forradalom győzelmének 40. évfordulója alkalmából a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa táviratot küldött Tiranába az Albán Szocialista Népköztársaság népi gyűlése elnökségének.

Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke kétnapos látogatást tett Csongrád megyében. Programjának második napján Komócsin Mihály, az MSZMP Csongrád megyei Bizottságának első titkára és Szabó Sándor, a megyei tanács elnöke kísérte. Szegedi látogatásain részt vett Török József, a városi pártbizottság első titkára és Papp Gyula, a városi tanács elnöke.

A Minisztertanács elnöke délelőtt Szegeden felkereste a könyvtár és a levéltár Dóm téren levő impozáns épületét. Az új közművelődési intézményt Tóth Béla író, a könyvtár igazgatója és Blazovich László, a Csongrád megyei Levéltár igazgatója mutatta be. A Politikai Bizottság tagját ezután a televízió körzeti stúdiójában fogadták. Regös Sándor, a stúdió vezetője beszámolt arról, hogy nyolc éve kezdte meg munkáját a körzeti stúdió, és egy éve költözött új otthonába, ahol kedvező körülmények között dolgozhatnak.

A kulturális élet két központja után a Minisztertanács elnöke a szegedi Új Élet Termelőszövetkezettel ismerkedett. A gazdaság központjában Árendás József, a tsz elnöke számolt be a szövetkezet gazdálkodásáról, amelyre jellemző a fokozódó iparosodás.

Lázár György a délutáni órákban Hódmezővásárhelyre látogatott, ahol a Divat-Kötöttárugyár kultúrtermében Pál Rozália vezérigazgató tájékoztatta a 95 éves gyár történetéről, felszabadulás utáni fejlődéséről. A vendégek ezután divatbemutatón láthatták a legújabb termékmodelleket, majd megtekintették a körkötőüzemet.

Lázár György a gyár kultúrházában találkozott a Csongrád megyei nagyüzemek szocialista brigádjainak vezetőivel. Meghallgatta Ágoston Józsefnek, a Szakszervezetek Csongrád megyei Tanácsa vezető titkárának beszámolóját a szocialista brigádmozgalom helyi eredményeiről, fejlődéséről, s a brigádélettel, a munkaversennyel kapcsolatos kérdésekről és a hétköznapi gondokról beszélgetett a találkozó részvevőivel.

A Minisztertanács elnöke az esti órákban utazott vissza Budapestre.

Losonczi Pál, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, az Elnöki Tanács elnöke szerdai laoszi munkaprogramját egy Vientiane közelében levő termelőszövetkezet meglátogatásával kezdte. A fővárostól mintegy 20 kilométerre levő Dong Pho Si szövetkezetben meleg barátsággal, Laosz ősi vendégváró hagyományainak felelevenítésével üdvözölték a magas rangú vendéget, aki megismerkedett az 50 hektáron gazdálkodó közösség életével, sikereivel és mindennapi gondjaival.

A délután folyamán magyar-laoszi megállapodásokat írtak alá a vientiane-i elnöki palotában. Az eseményen jelen volt Losonczi Pál és Szufanuvong, az LNFP Politikai Bizottságának tagja, államelnök, illetve a két tárgyaló küldöttség tagjai.

A magyar-laoszi gazdasági és műszaki-tudományos együttműködési bizottság VII. ülésszakának jegyzőkönyvét magyar részről Borbándi János, a Minisztertanács elnökhelyettese, a bizottság magyar tagozatának elnöke, laoszi részről Saly Vongkhamsao, a minisztertanács elnökhelyettese, a laoszi tagozat elnöke írta alá. A bizottság előzőleg megtartott ülésén áttekintették a két ország közötti együttműködés eredményeit és meghatározták a további teendőket. Egyetértettek azzal, hogy a magyar segítséggel épülő baromfifarm részleges működésének megindítása érdekében megteszik a szükséges intézkedéseket. A 70 ágyas gyermekkórház építését 1985-ben kezdik meg, de annak befejezése csak a következő tervidőszakban várható. Ügy értékelték, hogy a két ország közötti árucsere-forgalom a helyi nyersanyagokra épülő kisüzemek létesítésével tovább növelhető, de nagyobb figyelmet kell fordítani az egyenletes minőség biztosítására. A két ország központi tervező szerveinek képviselői előzetesen meghatározták az 1986-1990. évi gazdasági együttműködés céljait is.

A műszaki-tudományos együttműködésben magyar szakértők segítenek a tartományi tervezési rendszer kiépítésében. Magyarországon szakértők folytatnak tanulmányokat mezőgazdasági, állategészségügyi területen. Az ipari tervezést illetően a bizottság ülésén elhatározták, hogy a jövőben a rendelkezésre álló erők összpontosításával nagyobb figyelmet szentelnek az együttműködési célok hatékonyabb végrehajtására.

Rév Lajos, az OKISZ elnöke Maysouk Saysompheng ipari, kézműipari és erdőgazdasági miniszterrel írt alá gazdasági együttműködési megállapodást az 1985-1990. évekre. A magyar fél segítséget nyújt a laoszi ipari szövetkezetek szervezésében, létrehozásában, valamint a korszerű munka- és üzemszervezési eredmények hasznosításában. A felek megállapodtak abban, hogy többek között magyar kisüzemek és technológiák szállításával segítik elő a laoszi nyersanyagok hasznosítását és az exportárualapok termelésének bővítését.

Nagy Gábor külügyminiszter-helyettes és Khamphay Boupha, a laoszi külügyminiszter első helyettese ugyancsak szerdán aláírta a Magyar Népköztársaság kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság kormánya között az 1985-1987-es évekre szóló tudományos, oktatási és kulturális együttműködési munkatervet, valamint a két külügyminisztérium közötti együttműködési megállapodás 1987 végéig való meghosszabbításáról szóló jegyzőkönyvet.

Ezt követően Losonczi Pál felkereste hivatalában Kaysone Phomvihane-t, az LNFP KB főtitkárát, az LNDK miniszterelnökét. A szívélyes légkörű találkozón tájékoztatták egymást országuk helyzetéről, gazdasági építőmunkájáról, soron következő feladatairól. Véleményt cseréltek nemzetközi kérdésekről, különös tekintettel a délkelet-ázsiai térség békéjére és biztonságára. Kifejezték a kétoldalú baráti kapcsolatok elmélyítésére való törekvésüket. A találkozón jelen volt Borbándi János, Nagy Gábor és Rosta László, hazánk vientiane-i nagykövete. Laoszi részről jelen volt Saly Vongkhamsao és Khamphay Boupha.

A szerdai nappal lezárult Losonczi Pál laoszi látogatása, s egyúttal véget ért az Elnöki Tanács elnökének négy országra kiterjedő délkelet-ázsiai látogató körútja. Losonczi Pál csütörtök reggel vesz búcsút laoszi vendéglátóitól, majd a magyar párt- és állami küldöttség hazaindul.

Jasszer Arafat szerdára virradóra felajánlotta lemondását, de néhány órával később a Palesztinai Felszabadítási Szervezet vb elnöke - mint mondotta - „engedett a többség kívánságának”, s elvállalta a mozgalom fő irányzatának további vezetését.

Arafat a hontalan palesztin parlament, a Palesztinai Nemzeti Tanács politikai munkabizottságának ülésén vetette fel távozási szándékát. A zárt ajtók mögött folytatott vitán közölte: bírálták egyéni vezetési stílusát, a Jordániához és Egyiptomhoz való közeledés politikáját. Egymaga tehát vesztett csatát vívna. A nemzeti tanácsnak joga van őt megerősítenie posztján, neki viszont ahhoz van joga, hogy lemondjon, ha úgy látja, hogy ez szolgálja a palesztin mozgalom és az egység ügyét.

Amikor a tanács délelőtti plenáris ülésén tájékoztatták erről a hallgatóságot, vihar tört ki. A küldöttek - akik közül tudvalevőleg hiányoznak a damaszkuszi székhelyű társszervezetek képviselői - zajosan éltették Arafatot. Egy csoport - úgy látszott, Arafat akarata ellenére - valósággal felvonszolta őt az elnöki emelvényre. Jasszer Arafat itt jelentette be, hogy „enged a többség kívánságának”, „nem menekül el feladatai elől”, tartja magát a mozgalom katonai fegyelméhez.

Mindenekelőtt az iraki-iráni háborúról és ezzel összefüggésben a tagországok szorosabb katonai együttműködéséről fejtették ki nézeteiket az Öböl menti Együttműködési Tanács ötödik csúcsértekezletének részvevői szerdán, a tanácskozás második napján. Az 1981-ben létrehozott regionális szervezet hat tagállamának - Bahrein, Katar, Kuvait, Omán, az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia - vezetői a két központi problémakörön felül áttekintették a gazdasági és a politikai együttműködés kérdéseit. A tanácskozás napirendjén szerepelt még a kőolaj világpiaci árának csökkenése, a libanoni helyzet és a palesztin ellenállási mozgalom belső helyzete.

Nagyarányú katonai-rendőrségi intézkedéseket léptettek életbe Chilében, főképp a fővárosban, hogy megakadályozzák a demokrácia visszaállítását követelő társadalmi erők által meghirdetett tiltakozó megmozdulásokat. Santiagóban a rendőrség a tömegbe lőtt. Vízágyúkat is igénybe vett a kijárási tilalom lejárta után - reggel öt órakor - az utcára kivonuló tüntetők szétoszlatására.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_santiagoi_razzia.jpgRazzia egy santiagói utcán

Az ellenzéki pártok, a szakszervezetek és más társadalmi csoportosulások által meghirdetett, immár tizenkettedik nemzeti tiltakozási megmozdulás második napján, négyen sebesültek meg a rendőrség fegyveres közbelépése során.

A hatóságok újabb tizennégy személyt küldtek internáló táborba a fővárostól 2000 kilométerre fekvő Pisaguába. A táborban már több mint négyszáz személyt - köztük politikai vezetőket - tartanak fogva bármiféle bírósági eljárás vagy konkrét vád nélkül. A rezsim nem engedélyezte hét, Argentínában élő chilei ellenzéki politikus hazatérését; a chilei repülőtéren arra kényszerítették őket, hogy szálljanak vissza a Buenos Aires-i járatra. Buenos Airesbe érkezett Enrique Lafourcade chilei ellenzéki író, aki korábban a santiagói argentin nagykövetségre menekült, mert életveszélyes fenyegetést kapott ismeretlen személyektől.

Pinochet tábornak az északi Aricában tartózkodik, ahová hétfőn utazott öt napra. Éjszaka a város egy részében nem volt villany, mert ellenzéki erőknek - kijátszva a rendkívüli biztonsági intézkedéseket - sikerült elvágni több villamos vezetéket.

A kormány bejelentette, hogy a tartalékosokat behívják katonai szolgálatra. Rendkívüli intézkedésként azonnali hatállyal bevonták az országban dolgozó valamennyi külföldi tudósító működési engedélyét. Az újságírókat felszólították, hogy jelentkezzenek az illetékes hatóságoknál.

Shultz amerikai külügyminiszter és Arriaga, a hondurasi elnökségi ügyek minisztere megkezdte a két ország 1954-ben kötött katonai szerződésének felülvizsgálatát. A szerződés módosítását Honduras sürgette, arra hivatkozva, hogy a 30 évvel ezelőtt aláírt szerződés már teljesen elavult, s nem felel meg Közép-Amerika mai valóságának. Honduras, a térség legszegényebb állama, katonailag a nyolcvanas évek elején értékelődött fel az Egyesült Államok számára, mivel határos a Washingtonban „ellenségként” kezelt Nicaraguával, valamint Salvadorral. A legutóbbi két évben sorozatos amerikai-hondurasi közös hadgyakorlatok színhelye volt az ország. A tegucigalpai kormány tízmilliárd dollár gazdasági segélyre számít az Egyesült Államoktól cserébe, azért, hogy hozzájárul az amerikai katonai jelenlét állandósításához.

Humor:idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_humor_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_humor_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_humor_3.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_humor_4.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_humor_5.jpg

Reklám:
idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_reklam_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_reklam_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_reklam_3.jpg

Kékfény:
A IX. kerületi Üllői út 47. sz. előtt november 26-án 9.30 körüli időben egy piros színű, feltehetően 1200-as Lada személygépkocsi egy segédmotorkerékpárost az arra közlekedő nyerges vontató elé lökött, majd vezetője a helyszínről megállás nélkül továbbhajtott. A segédmotorkerékpárost súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. A baleset következtében a személygépkocsi eleje sérült meg. A rendőrség kéri, hogy akik látták a balesetet, vagy a személygépkocsiról bármilyen felvilágosítást tudnak adni, jelentkezzenek a BRFK közlekedésrendészetén, a XIV. kerület, Hungária körút 149. szám alatt személyesen, vagy telefonon a 220-848-as számon, illetve bármelyik rendőri szervnél.

Kiskunfélegyháza külterületén egy fénysorompós vasúti átjáróban a Szentesre közlekedő személyvonat összeütközött egy jugoszláv autóbusszal. A busz utasai közül négyen életveszélyes, kilencen súlyos, tizennégyen könnyebb sérülést szenvedtek.

Közlemények:
A Tudományos Minősítő Bizottság közli, hogy Nagy Jenő: „Tiszántúli szikesek gyeptermésének fokozása a természetes csapadék jobb felhasználása és a vízforgalom javítása révén” c. kandidátusi értekezésének nyilvános vitája december 3-án de. 10 órakor lesz az Akadémia nagytermében (Bp. V., Roosevelt tér 9.) -, Michaleczky György: „Egységes G-algebrák - a statisztikai mező szerkezete" c. kandidátusi értekezésének nyilvános vitája december 3-án de. 10 órakor lesz a MTA SZTAKI alagsori tanácstermében (Bp. XIII., Victor H. u. 18-22.).

Vállalatok, figyelem! A Zemplén-hegység legszebb részén, 600 m magasan, festői környezetben levő hegyvidéki üdülőben 1985. évre szobák kiadók üdülés céljára. Az üdülés időtartama alatt nemcsak teljes ellátást, hanem kulturális és sportprogramot, valamint orvosi ellátást is biztosítunk. Jelentkezéseket az alábbi címre kérjük: SZOT Üdülő, Hollóháza 3999. Telefon: Hollóháza 8.

A Magyar Naturisták Egyesülete értesíti tagjait, hogy éves küldöttközgyűlését 1985. január 27-re, vasárnapra összehívta. Helye, a Magyar Állami Népi Együttes színházterme, Budapest I., Corvin tér 8. A küldöttválasztó részközgyűlésekre az egyesület minden tagja névre szóló meghívót kap.

Állásajánlat:idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_allasajanlat_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_allasajanlat_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_allasajanlat_3.jpg

Divat: A játszótér parancsára
A gyerekruhák divatját a játszótéri törvények irányítják. A játszótereken mászókák, hinták, meghódításra váró cölöpvárak, télen szánkózás és hóemberkészítés csalogatja a gyerekeket, nem is beszélve a naponta előforduló baráti ruhacibálásokról! Mindezek erőteljes mozgással járnak. Bármennyire is szép egy ruha, készülhet bár drága anyagból, s a szülő fogadkozhat, hogy csak ünnepeken adja a gyerekre, egyszercsak minden ruha „találkozik” a játszótérrel. Jó, hogy tudják ezt divattervezőink, így aztán sportosra alakították a divatot. A ruhák olyan szabásvonalúak, hogy nem akadályozzák a gyerekek mozgását. Kényelmesek, könnyen kezelhetők, mert az anyagokat is praktikusság alapján válogatták. Régen - mondjuk az Onedin család életében -, bizony nem nagyon törődtek a gyerekdivattal. Bokáig érő fodros göncökben, szörnyű szűk nadrágokban ugyan, hogy is lehetett felmászni a fára, vagy a játszótéri óriáskerékre, ha ugyan volt játszótér és volt kerék! A mai divatban, viszont egyre több gondot fordítanak a gyerekekre.
idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_divat.jpg

A zavartalan téli ellátásra készülnek a zöldség- és gyümölcstárolókban:
Jó ütemben halad a burgonya, a hagyma, a zöldségfélék, valamint az alma téli tárolása az ország 15 Zöldért-vállalatánál, az áfészeknél, a gazdaságokban, illetve az erre vállalkozó élelmiszer-kiskereskedelmi vállalatoknál. A téli tárolás megszervezését a Belkereskedelmi Minisztérium a tanácsók szakigazgatási szerveivel, valamint a MÉM-mel és a SZÖVOSZ-szal közösen már a nyáron megkezdte; megyénként felmérték a lakosság és a közületek várható igényeit, s e szerint határozták meg a szükséges mennyiségeket. A tárolt zöldségnek, gyümölcsnek körülbelül a jövő év június 15-ig, az új termés megjelenéséig kell kitartania. Burgonyából az idén mintegy 30 százalékkal többet tárolnak, mint tavaly, s ez várhatóan elég lesz a zavartalan ellátáshoz. Hagymából, zöldségfélékből - gyökérből, sárgarépából, zellerből és káposztából - kielégítő volt az idei termés, így a tavalyihoz hasonló - az igényeket kielégítő - mennyiséget tárolhatnak. Országszerte megoldották a téli alma hűtőtárolását is.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_kiskunmajsai_zoldseg.jpgKiskunmajsai szárított zöldség kerül a csarnokokba és üzletekbe

Alagútkemence-felújítás a Dunai Vasműben:
Három évtized elteltével átépítésre szorult a Dunai Vasmű tűzállótégla-gyárának alagútkemencéje. A harmincnapos átépítést jó ütemben végzi a munkacsoport. A nagyszabású munkálatok során a kemencébe beépítendő több mint ezer köbméter tűzálló téglát ugyanitt égették ki, még a bontás előtt. E jelentős megtakarítás mellett is az átépítés tizenötmillió forintba kerül. Befejezése után jobb körülmények között folytathatják a munkát.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_dunai_vasmu.jpgEzer köbméternél több tűzálló téglát építenek be a rekonstrukció végéig

Hatmillió tonna szén Lyukóbányáról:
A lyukói szénbányászok hétfőn - a hatodik ötéves tervre szóló előirányzatukat jelentősen túlteljesítve - felszínre hozták a hatmilliomodik tonna szenet. A tervek szerint öt évre ötmillió-nyolcszázezer tonna szén kibányászása volt a lyukóiak feladata, amit az ötéves terv eddig eltelt éveinek többletmunkájával kétszázezer tonnával túlszárnyaltak. A bánya idei termelési terve egymillió-száztizennyolcezer tonna, amiből már csupán hatezer tonna hiányzik. A kilenc szocialista frontbrigád vállalása szerint november 28-án az éves tervet is teljesítik, s december végéig még további százhúszezer tonna szenet adnak. Az éves terv szerint a lakosság ellátására száznyolcvanezer tonna szenet vár a Borsodi Szénbányák Vállalat a lyukóiaktól. Ennek december 10-ig eleget tesznek, s a pártkongresszus, valamint felszabadulásunk negyvenedik évfordulója tiszteletére, a régebbi vállalásokon felül december végéig még tízezer tonna lakossági felhasználásra szánt szenet is felszínre hoznak.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_lyukobanya.jpgA balinkai bányaüzem

Átalakítás program teljesítménynövelésre:
A Kőbányai Textilművek keszthelyi gyárában befejezés előtt áll az az átalakítást program, amely a cérnázó üzem teljesítményének növelését és az itt dolgozók munkakörülményeinek javítását szolgálja.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_kobanyai_textilmuvek.jpgBrunner Gézáné cérnázó már a szálak felcsavarodását gátló szerkezettel felszerelt gépen dolgozhat, s lába alatt kész a szalagparketta is, amely a kényelmesebb járást teszi tehetővé

Helytállás föld alatt, föld felett:
A Veszprémi Szénbányák dolgozói derekas munkával járulnak hozzá, ha kell, pihenőnapjaik feláldozása árán is, az ország energiaprogramjához. Az ajkai aknák - Padrag, Ármin, Jókai - dolgozói a jövő évi pártkongresszus tiszteletére ebben az esztendőben 66 ezer tonna terven felüli szén kitermelését ígérték. Ám hogy ezt sikerült már november 10-ig teljesíteni, abban derekas részük van a föld feletti kiszolgálóknak, többek között a padragi központi gépműhely dolgozóinak. Itt végzik - és magas színvonalon - a föld alatti berendezések javítását, felújítását. És az itt dolgozókon ritkán múlott csak egy-egy határidő teljesítése...

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_veszpremi_szenbanyak.jpgA javítás után mehet vissza a föld alatti termelésbe a dudariak Eickhof típusú jövesztő-rakodó berendezése

Tízféle daru Kaposvárról:
Kaposvárról 1972 óta több mint kilencszáz darut szállított az ország minden tájára - az ipar, a szállítás, a mezőgazdaság és az erdészet részére - a Kaposgép Vállalat. Most tíz típust gyártanak, a különféle darukból. Nagy sikere van egyebek között az Unirak 600-as univerzális kisgépnek; sokoldalú felhasználhatóságával méltán nyerte el a megrendelők tetszését.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_kaposgep.jpgSzállítás előtti ellenőrzés

Bérmunka Csepregen:
Évek óta eredményesen működteti varrodáját a csepregi asztalosipari szövetkezet. A varrodában zömmel a férfi munkavállalók nő hozzátartozói: feleségek, lányok, menyasszonyok dolgoznak. Küldött anyagból bérmunkában nyugat-európai országok megrendelőinek varrnak munkaruhát, kifogástalan minőségben.

idokapszula_nb_i_1984_85_14_fordulo_csepregi_varroda.jpgFelber Józsefné nadrágot varr

Gyártáselőkészítés:
A BIP 84 mosókrém gyártásának előkészítését kezdték meg a Caola zalaegerszegi gyárában. A 170 grammos tubusos csomagolóeszközt már készítik, a BIP 82 mosókrém összetételével megegyező termék várhatóan még idén forgalomba kerül.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_zalaegerszegi_caola.jpgMolnár Piroska a tubusokat ellenőrzi

Nissan Magyarországon:
Eladták a 200. Nissan személygépkocsit Magyarországon. (A Konsumex ajándékautó-szolgálatának révén, tehát nem forintért, hanem dollárért.) Ez a japán cég - ahol 60 ezer ember dolgozik - jelenleg a világ harmadik legnagyobb gépkocsigyártója. Évente 2,5 millió autót készítenek. A Nissan ötven éves fennállása alatt összesen 35 millió gépkocsit állított elő, s ennek több mint negyven százaléka külországba került. Bizonyára kevesen tudják, hogy a Nissan-kocsik egy részébe a magyar Tungsram gyár halogénlámpáit szerelik be, s ezek az igen szigorú ellenőrzési rendszer próbáin is kiválóra vizsgáztak. Egyébként a Nissan-technológia magas szintjét jelzi a nagyrészben automatizált gyártás is. Náluk alkalmaztak először robotokat a termelésben; s ma már mintegy 1400 robot dolgozik a karosszéria összeszerelési, festési folyamatban is. A hetvenes évek új koncepciója az üzemanyag-takarékos gépkocsik gyártása. A Nissan e téren is élre tör. Új motorjaik könnyűek, s amellett, hogy nagy teljesítőképességűek, mégis kevés üzemanyagot fogyasztanak.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_nissan.jpg1985-re a Nissan célkitűzése, hogy évente a világ automobilkeresletének tíz százalékát állítsa elő. Reméljük, hogy hazánkban is mind több Nissan-kocsival találkozunk majd

A Magyar Televízió műsorán: Appassionata. Háromrészes magyar TV-filmsorozat. Szilvási Lajos regényéből a forgatókönyvet írta: Mihályfi Imre és Nádassy László.

1944 tragikus őszén megvillan a háborúból, a német szövetség láncaiból való kiszabadulás lehetősége. Irányítás híján, az első órákban az emberek még nem tudhatják, hogy reményeik halva születtek, s nem ünnepre, de temetésre készítik fel az országot. A harcosok egy része átáll az előrenyomuló szovjet alakulatokhoz, mások újra töltik fegyverüket. S egy kicsiny csoport a harmadik utat választja: megszökik a frontról, s kalandos utakon, találkozásokon át igyekszik hazaverekedni magát. E közösség sorsát, tagjainak viselkedését, jellemalakulását, emberpróbáló napjait láthatjuk.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_apppassionata.jpgEgy jelenet a filmből

Hová menjünk? Moziba!
idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_mozi.jpg

Színház:

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_mester_edit.jpgMester Edit színművésznő, a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház tagja. Első évadját kezdte meg a nyírségi fővárosban. A „Turandot” című mesejáték címszerepében, valamint Robert Bolt: „Kinek se nap, se szél” című színművében Morus Tamás lányaként láthatja a közönség

Magyar könnyűzene: Sikeres szövegíró
Adamis Anna a sikeres szövegírók közé tartozik. Az Omega, az LGT és a különböző rockmusicelek sikerei adták meg neki a rangot a szakmában. Újabb kísérletei, hogy népszerű színészeknek ír önálló albumokat, egészen egyedülálló a lemezkiadások történetében. Két különleges lemez jelent meg, amit Adamis Anna Darvas Ivánnak és Ruttkai Évának írt. A kiadványok a tartalomhoz illő külsővel látnak napvilágot: nagylemezméretben, ízléses, szép kivitelben. A szöveganyag mellett a művészek és a szerzők portréit is tartalmazzák. A külső borítót pedig különleges fotómontázs díszíti, melyet Gross Arnold állított össze a két művész pályája korábbi szakaszától kezdve összegyűjtött fotóiból.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_adamis_anna.jpgAdamis Anna

Készül az újabb album
Ihász Gáborról már régen nem hallottunk. Pedig minden este sikerrel lép fel - több hónapos hallgatás után - az ország különböző koncertdobogóin. Főleg két nagylemezének slágereit énekli, egy szál gitárral. Ezenkívül készül új nagylemezére is, amelynek címe: Harmadik félidő. Ezen a lemezen egy dal a meccsek utáni hangulatáról fog szólni. így továbbra sem marad hűtlen második „nagy szerelméhez", a focihoz.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_ihasz_gabor.jpgKészül az új Ihász-lemez

Külföldi könnyűzene:
A hét első felében az amerikai slágerlistákat Ashford & Simpson Solid-ja, a nyugat-európai slágerlisták többségét a Band Aid formáció Do They Know It's Christmas című számai vezetik.

Békéscsabán Közép-európai Kupa labdarúgó-mérkőzésen az olasz Atalanta együttesével találkozott a Békéscsaba. Eddig mindkét együttes két-két mérkőzést játszott a KK-ban, s mérsékelten szerepelt, egy-egy pontot gyűjtött, és a 3-4. helyet foglalja el. A csabaiak jobb gólkülönbségükkel előzik meg az olaszokat. A csoportban a jugoszláv Bugojno vezet jobb gólkülönbségével a csehszlovák Ostrava előtt, mindkét csapatnak 3-3 pontja van.
idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_kk_bekescsaba_atalanta.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_kk_bekescsaba_atalanta_pacione.jpgAz első gól előtti pillanatok: Pacione mindenkinél hamarabb eszmél és már lőni készül

Szerdán újabb fordulót rendeztek a labdarúgó MNK-ban. A tét a legjobb 16 közé kerülés volt, de ezen a napon csak 15 továbbjutó vált ismertté. A Szolnok-Békéscsaba összecsapást az utóbbi csapat KK-mérkőzése miatt december 8-án játsszák. A 32 között 12 NB I-es csapat volt található, s ezek valamennyien alsóbb osztályú gárdákkal mérkőztek.
idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_mnk.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_mnk_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_mnk_dmvsc_debreceni_kinizsi.jpgBenyó (jobbról) és Fehér harca a pettyesért, DMVSC-Debreceni Kinizsi 3:1

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_mnk_balmazujvaros_nyiregyhaza.jpgKovács labdája lehullóban a bal felső sarokból, Rabcsák ezt szomorúan nézi, Balmazújváros-Nyíregyháza 2:1

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_mnk_bonyhadi_msc_u_dozsa_schroth_lajos.jpgSchróth kapáslövése a következő pillanatban utat talál a hálóba. Bonyhádi MSC-Ú. Dózsa 0:3

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_mnk_bonyhadi_msc_u_dozsa_kovacs_ervin.jpgA bonyhádiak már csak szemlélői annak, hogyan „bólintja” be a harmadik gólt Kovács Ervin

És akkor lássuk a lényeget, a kupaszerdát, a harmadik kör első fordulóját!
Mintha nem is múlt volna el a három hét, Székesfehérvárott hétfőn is hasonlóan ködös volt az idő, mint a Paris St. Germain elleni második mérkőzés napján. Mondogatták is a labdarúgás helyi hívei: „Jó, hogy nem angol ellenfelet kaptunk az UEFA Kupában, mert a britek nálunk is otthon éreznék magukat az idei őszre jellemző albioni klíma miatt.” Erre különben megvolt a lehetőség, hiszen az előző fordulóban a Queen’s Park Rangers otthonában 6:2-re nyert a Partizán ellen, ám Belgrádban a jugoszlávok alaposan visszavágtak, s a mindenütt nagy feltűnést keltő 4:0 arányú győzelmükkel bravúrosan továbbjutottak.

Így készülhetett most a Partizán elleni szerdai harcra a Videoton, amely hosszú hetek remek sorozata után szombaton váratlan vereséget szenvedett Zalaegerszegen. - Még a múlt héten, a Tatabánya ellen is kifogástalanul futballozott a csapat - mondta Kovács Ferenc, a mindig korrekt és szigorú edző. - Így különösen kellemetlen meglepetés volt a zalaegerszegi halvány teljesítmény. Mintha egy csapásra mindent elfelejtett volna az együttes: más felfogásban játszottunk, mint az elmúlt másfél évben, s ennek csak vereség lehetett a következménye. Azt nem állítom, hogy nem akartak a játékosok, de azt igen, hogy tudat alatt mindenki magabiztosabb volt a kelleténél. Anélkül, hogy alábecsülném a ZTE sikerét, valószínű, hogy ebben a kontraformában az első osztály akármelyik csapatától kikaptunk volna.

A mester mindenesetre hétfőn eligazító értekezletet tartott (szokásához híven ezúttal sem volt bőbeszédű, negyedóra alatt „helyére tette” a társaságot), majd, divatos kifejezéssel, mérkőzésszerű edzést vezényelt, amelyen szinte csak a közlekedési tábla hiányzott a pályáról: „Megállni tilos!”

A Partizán labdarúgói az idei bajnokságban is az elődök eredményeihez méltóan szerepelnek. A csapat, amely hétfő délután megérkezett Székesfehérvárra, jelenleg a harmadik helyen áll (tavaly második volt), s ez korántsem meglepő, hiszen a belgrádiak a legnevesebb jugoszláv együttesek közé tartoznak, kilenc bajnoki címmel és hat hazai kupagyőzelemmel büszkélkedhetnek.

A csapat edzője Nenad Bjekovics; a 37 éves szakvezető 24-szer szerepelt a jugoszláv válogatottban, 1968-tól 1976-ig a Partizánban játszott, majd labdarúgó-pályafutásának utolsó öt esztendejében a francia Nice csapatában futballozott. - Idegenben is a támadó játékra törekszünk - mondta az Alba Regia Szállóban, ahol, mintha a nyári szezon kellős közepén tartanánk, minden hely foglalt. - Igaz, Londonban hat gólt kaptunk, de az első félidőben, amikor 2:1-re vezettünk, 2:3-mal fordultunk, Radovics és Radanovics megsérült. Ez nagyban befolyásolta a végeredményt, még akkor is, ha további négy válogatott játékosunk a pályán maradt. Több mint valószínű, hogy Székesfehérvárott nem leszünk olyan balszerencsések, mint a Queen’s Parkkal szemben, bár ha ugyanúgy alakul a visszavágó, mint az angolok ellen, akkor azt sem bánnám, ha ismét 2:6-tal távoznánk...

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_soskics_bjekovics_damjanovics_vukotics.jpgA Partizán Belgrad büszke arra, hogy a szakvezetői mind Partizán-játékosok voltak. A felvételen (balról jobbra) Soskics másodedző, Bjekovics vezetőedző, Damjanovics utánpótlás edző, Vukotics technikai vezető

A mester - aki két évig a Partizán pályaedzője volt, s az idén avanzsált - ezután arról beszélt, hogy a továbbjutásra, véleménye szerint, mindkét csapatnak azonos az esélye, miközben a Videotont kellemetlen ellenfélnek nevezte. „A magyar labdarúgás újra feljövőben van - tette hozzá -, és az az együttes, amelyik az első helyen áll a bajnokságban, nagyon is veszélyes lehet.” Remélhetően a Videoton párizsi produkcióval bizonyítja szerdán, hogy nemcsak lehet, hanem az is.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_videoton_partizan_belgrad_edzes_1.jpgA Partizán játékosainak utolsó edzése a mérkőzés előtt a Sóstói stadionban. A jugoszláv játékosok nagy kedvvel vé­gezték az edző által előírt gyakorlatokat...

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_videoton_partizan_belgrad_edzes_2.jpg...a Videoton játékosainak pedig a sárpentelei parkerdő eddig jó kabalának bizonyult

A mérkőzés előtti hangulatra jellemző, hogy a belgrádiak is módfelett tartózkodóak. Nenad Bjekovics edző például - amellett, hogy hasonlónak ítélte a két együttes kilátásait - semmi szín alatt nem vállalkozott a tippelésre, s csak annyit jegyzett meg, hogy a Partizán mindig a látványos futballra törekszik, így a fehérvári szurkolóknak sem kell tartaniuk attól, hogy goromba játékot láthatnak majd. Az érdeklődés különben a Paris St. Germain elleni mérkőzés légkörét idézi - elővételben több mint 10 ezer jegy kelt el -, azaz várhatóan újra megtelnek a lelátók a Sóstói stadionban. Ami pedig a játék szépségét illeti: a nézők minden bizonnyal lemondanának az elegáns megoldásokról, ha a Videoton minél több „csúnya” góllal lepné meg éllenfelét. Régi igazság ugyanis, hogy ennél szebbet és szórakoztatóbbat még a legfantáziadúsabb showmanek sem tudnak kitalálni.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_videoton_partizan_belgrad_jegyertekesites.jpgNemcsak finom süteményt, de meccsjegyet is lehetett kapni a székesfehérvári Vörösmarty cukrászdában

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_videoton_partizan_belgrad_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_videoton_partizan_belgrad_3.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_videoton_partizan_belgrad_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_videoton_partizan_belgrad_kivonulas.jpgA csapatok kivonulnak a pályára

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_videoton_partizan_belgrad_csapatkep.jpgA magyar csapat tagjai: Végh, Csuhay, Novath, Szabó József, Májer, Horváth G., Vadász, Burcsa, Disztl L., Disztl P. és Csongrádi

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_videoton_partizan_belgrad_burcsa_omerovics_kalicsanin.jpgEzúttal a jugoszláv kapusé, Omerovicsé a labda. Burcsa, mellette Kalicsanin

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_videoton_partizan_belgrad_szabo_jozsef_1.jpgMájer beadásából Szabó a második gólt rúgja

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_videoton_partizan_belgrad_majer_novath_szabo.jpgSzabó, a gólfelelős, bukfencet vet, Novath a hálóba, Májer kifelé futva ünnepel: ez volt a második az ötből

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_videoton_partizan_belgrad_szabo_jozsef_omerovics.jpgHelyzetkép a második Vidcoton-gól után a belgrádiak kapuja előtt. A gólszerző Szabó takarva, Omerovics kapus szemrehányóan néz Kalicsaninra, aki szomorúan „rögzíti” a találatot. A földön Rojevics búslakodik

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_videoton_partizan_belgrad_disztl_peter_disztl_laszlo_vadasz_radanovics_csuhay_jesics_varga_zsivkovics.jpgDisztl Péter a helyzet magaslatán. Körülötte társai és az ellenfél játékosai (balról): Disztl László, Vadász, Radanovics, Csuhay, Jesics, Varga, Zsivkovics

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_videoton_partizan_belgrad_vadasz_marjanovic.jpgMarjanovics ezúttal szerelni tudta Vadászt

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_videoton_partizan_belgrad_burcsa_novath.jpg„Ez szinte nem is lehet igaz!" Novath és Burcsa önfeledt öröme

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_videoton_partizan_belgrad_vedekezes.jpgZár a Vidi-retesz

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_videoton_partizan_belgrad_szabo_jozsef_2.jpg11-esből bent a harmadik!

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_videoton_partizan_belgrad_szabo_jozsef_5.jpgAz ünneplés prolongálva. Szabó balra rúgta a 11-est, a labda a hálóban, Kirschen bíró a középkör felé szalad, a diadalittas gólszerző, Vadász, Marjanovics a labdáért indul, Omerovics pedig, mint egy fáradt, megtört öregember tápászkodik fel

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_videoton_partizan_belgrad_jesics_vadasz_horvath_gabor.jpgJesics Vadászt buktatja, jobbra Horváth

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_videoton_partizan_belgrad_szabo_jozsef_3.jpgEgy kis ízelítő a Szabó-féle gólokból: ez volt a negyedik...

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_videoton_partizan_belgrad_szabo_jozsef_7.jpg...a labda a hálóban, indul a gólszerző ünnepelni...

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_videoton_partizan_belgrad_szabo_jozsef_4.jpg...Szabó József két karja a magasban, a társak köszöntik őt a negyedik gól után

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_videoton_partizan_belgrad_szabo_jozsef_6.jpgAhogy a Képes Sport látta: Szabó József angyali formában

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_videoton_partizan_belgrad_golorom.jpgÖtször örült így a gólnak szerdán este a Videoton - remélhetőleg azért Belgrádra is maradt még egy kis ünneplésre való ok

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_videoton_partizan_belgrad_novath_gyorgy.jpgNovath fejel kapura

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_videoton_partizan_belgrad_burcsa_gyozo.jpgBurcsa gólt ugyan nem lőtt, de úgyszólván minden támadásban benne volt

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_videoton_partizan_belgrad_vegeredmeny.jpgAz eredményjelzőn a lényeg

Eddig külföldön a hazai csapatok közül főként a Honvédet, az FTC-t, az MTK-t, az Ú. Dózsát, a Vasast ismerték, újabban azonban már mindenki a korábbi években szinte ismeretlen Videotonra figyel, amely - egyedüli hazai részvevőiként a nemzetközi kupákban - lassanként felidézi a „kollégák” egykori sikereit. A mértéktartás bajnokai ugyan megjegyzik: „Csak ne kiabáljuk el a továbbjutást”, de aligha kétséges, hogy a fehérvári együttes már nemcsak a belgrádi visszavágóra, hanem az újabb UEFA Kupa-fordulóra is készülhet. A nagy mellényre természetesen még a decemberi hidegben sem lesz szükség, sőt az volna az igazi, ha a Videoton a jugoszláv fővárosban is felidézné Párizst. Ahogy az egy újdonsült „európaihoz” illik...

Négy csapat még mindig veretlen az UEFA Kupában, noha szerdán már a harmadik forduló mérkőzéseit rendezték. Közéjük tartozik az egyetlen még versenyben levő magyar csapat, a Videoton is, továbbá a Szpartak Moszkva, a Hamburg és a Manchester United. A négy veretlen közül egyébként csak a Videoton utazhat nyugodtan a visszavágóra, a másik hármat nemcsak a vereség, hanem kiesés is fenyegeti. A Szpartak csupán egygólos előnyt szerzett a kölni visszavágóra, a Hamburg kínkeservvel verte 2:1-re az lnternazionalét (igen nehéz visszavágó vár rá), s a Manchester otthonában csupán szerény döntetlent (2:2) ért el a Dundee United ellen.

A székesfehérvári csapat mellett akad még együttes, amely „páholyban érezheti magát” a visszavágó előtt. Az Anderlecht három góllal engedte haza az előző fordulóból is csak szerencsével továbbjutott Real Madridot, a Minszk idegenben verte 2:0-ra a Lódzot, és a Craiova kétgólos előnye is elegendő lehet Szarajevóban (2:0). A Tottenham - ismerve a csapat erényeit - látszólag nyugodtan utazhat Prágába kétgólos előnye birtokában, de a brit sajtó szerint az első mérkőzésen különleges szerencsével nyertek a londoniak. Az angol lapok szerint a 0:2 ellenére a Bohemians klasszisokkal múlta felül a Tottenhamet, éppen ezért a visszavágó még tartogathat meglepetést.
idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_kupaszerda_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_kupaszerda_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_kupaszerda_3.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_kupaszerda_4.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_kupaszerda_hsv_intenazionale.jpgBár Schröder (fehér mezben) látványos gólt fejelt, a Hamburg csapatára nehéz visszavágó vár Milánóban, az Inter ellen

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_1_kor_kupaszerda_anderlecht_real_madrid_camacho_alex_czerniatisnki.jpgAz első mérkőzés után eldőlni látszik az Anderlecht-Real madrid (3:0) párharc. Camacho és Czerniatisnki küzd a labdáért


Egy találkozó - a Tottenham Hotspurs-Bohemians Praha - kivételével a gólösszefoglalók

A következő hétvégén jön a 14. forduló, az alábbi párosításokkal:

ZTE - Rába ETO
SZEOL AK - Ú. Dózsa
Vasas - Debrecen
Bp. Honvéd - Tatabánya
Ferencváros - Békéscsaba
MTK-VM - Haladás
Csepel - Pécsi MSC
Videoton - Eger

Kiemelt támogatónk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepsport.jpg

Aranyfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_kepes_sport.jpg

Ezüstfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_labdarugas.jpg

Bronzfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepszabadsag.jpg

Emlékeztetőül:

Időkapszula: NB I. - 1984/85

Szintén figyelmükbe ajánljuk: 

Időkapszula: NB I. - 1980/81
Időkapszula: NB I. - 1981/82
Időkapszula: NB I. - 1982/83
Időkapszula: NB I. - 1983/84

Végül egy kis kötelező irodalom: 

Osztálynapló
Két évtized felejthetetlen és elfelejtett magyar hálóőrei

Köszönetnyilvánítás:

Sorozatunk nem jelenhetne meg Kárpáti Tamás segítsége nélkül, akinek ezek a kincsek digitalizálva is megvannak. Köszönet illeti a Népsport tudósítói gárdáját is a kiváló összefoglalókért. Belenézünk az Arcanum Adatbázisba is, mert nekik is szokott lenni releváns érdekességük.

Megjegyzés:

A sorozatot maribor és a szerethető dózsás együtt készíti, a szerző neve csak blogmotor etetésére van feltüntetve.

Olvasóink segítségét szeretnénk kérni: Szívesen fogadunk kiegészítéseket, javításokat, javaslatokat, korabeli anyagokat, egyszóval bármit, amivel pontosítani és jobbá lehet tenni a sorozatot. Különösen örülnénk, ha volt játékosok, edzők, vezetők, játékvezetők, gyúrok, jegyszedők, szurkolók és bárki más, akinek valamilyen története, emléke van, jelentkezne nálunk és egy-egy interjúval és beszélgetéssel színesíteni tudnánk az anyagot. Elérhetőségeink: emailen a valogatott.blog@gmail.com, Twitteren @ValogatottBlog, Facebookon pedig megtalálhatóak vagyunk a https://www.facebook.com/Valogatottblog címen. Előre is köszönjük.

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://valogatott.blog.hu/api/trackback/id/tr2817624600

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása