Válogatott okosságok

Szurkolói gondolatok, elemzések, mélázások a válogatottainkról, válogatás nélkül.

Ajánlataink

Sztancsik Richárd: Városok, stadionok, kocsmák

Rendelje meg közvetlenül a szerzőtől!

varosok.stadionok@gmail.com

Ár 2999 Ft.Részletek itt


kupanap.jpghungarianultras.jpg

Friss topikok

Facebook oldalunk

Időkapszula: NB I. 1984/85 19. forduló

2023.01.19. 13:00 maribor_

1985. március 23-24., a hónap utolsó előtti hétvégéje

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_headlines_marcius_21.jpgMegünnepeltük a Magyar Tanácsköztársaság kikiáltásának 66. évfordulóját

Lássuk először a hét második felének legfontosabb közéleti és külpolitikai eseményeit.

március 21.

Csütörtökön országszerte megünnepelték a Magyar Tanácsköztársaság kikiáltásának 66. évfordulóját. A forradalmi ifjúsági napok március 21-i központi ünnepségét az idén Egerben rendezték meg. Koszorúzásokkal, ifjúsági nagygyűlésekkel, fáklyás felvonulásokkal, kiállításokkal és más rendezvényekkel emlékeztek meg a fiatalok és az idősebbek az első magyar proletárállam létrejöttéről.

A Magyar Tanácsköztársaság kikiáltásának 66. évfordulóján, országos emlékünnepségnek Eger adott otthont. Az ünnepség központi rendezvényein megjelent Benke Valéria, a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának tagja.

Délelőtt a történelmi belvárosban szabadtéri kulturális rendezvényeken vehettek részt a város lakói és a meghívottak. A Hámán Kató Megyei Úttörőházban, a Ho Si Minh Tanárképző Főiskolán és a város középiskoláiban a megyei diáknapok művészeti bemutatói arattak nagy sikert. Az elméleti tanácskozások előadói és hallgatói a történelemismeret és nemzettudat, a művészet és társadalom kérdéseit elemezték. A Marxista Diákakadémiák vezetői tapasztalatcserén vettek részt. Az általános iskolákban a munkásmozgalom veteránjaival találkoztak az úttörők. Több képzőművészeti kiállítás és szabadtéri bemutató tarkította a délelőtti és a kora délutáni programot.

Délután a Szabadság téri 1919-es emlékművet koszorúzták meg az országos ünnepség vendégei. Elsőként az MSZMP Központi Bizottsága és a KISZ KB nevében Benke Valéria és Köpf Lászlóné, a KISZ KB-titkára helyezte el az emlékezés koszorúját. Megkoszorúzták az emlékművet Heves megye és Eger párt- és KISZ-bizottságának vezetői is.

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_marcius_21_eger.jpgBenke Valéria és Köpf Lászlóné koszorúznak az egri 1919-es emlékműnél

A koszorúzási ünnepség után a Kemény Ferenc Körcsarnokban több mint ezer fiatal vett részt azon a politikai nagygyűlésen, amelyen az ünnepi szónok, Köpf Lászlóné egyebek között hangsúlyozta:

- Az adott kor követelményei vállalásainak, az elkötelezett helytállásnak sok szép példáját adta történelmünk. De legalább ennyire fontos, hogy közöttünk is nagy számban vannak olyanok, akik felismerik azokat a feladatokat, amelyeket a társadalmi haladás ma állít elénk. Ezeknek a feladatoknak az ifjúság akkor tud sikeresen megfelelni, ha vonzó, világos távlatokat lát maga ellőtt. A demokratikusabb, hatékonyabb iskolarendszer megteremtése, az értelmes, képzettségnek megfelelő munka, a családalapítás, gyermeknevelés, a lakáshoz jutás feltételeinek javítása, a közügyek eldöntésében a nagyobb mértékű részvétel ad olyan távlatokat, mely cselekvésre lendíti a tehetséget, az alkotó energiákat a társadalom és benne a fiatalok gondjainak megoldására. Pártunk fejlődő ifjúságpolitikája az ifjúságban rejlő tartalékok felszabadítását célozza, amelyre nagy szükség lesz a pártunk XIII. kongresszusán elfogadásra kerülő program megvalósításában is. A Kommunista Ifjúsági Szövetség a magyar fiatalok nevében kemény munkát, tisztességes helytállást, felelős részvételt ígér a következő öt év nemzeti programjának megvalósításában - mondotta a KISZ KB titkára.

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_marcius_21_eger_2.jpgA központi ünnepség egyik jelenete

A Magyar Tanácsköztársaság kikiáltásának 66. évfordulója alkalmából koszorúzási ünnepséget rendeztek Budapesten, a Dózsa György úti Tanácsköztársasági Emlékműnél.

A Himnusz hangjai után a tisztelet és a megemlékezés koszorúját a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi és Budapesti Bizottsága nevében Apró Antal, a Központi Bizottság tagja és Jassó Mihály, az MSZMP Budapesti Bizottságának titkára helyezte el. A Minisztertanács képviseletében dr. Medve László egészségügyi miniszter és Szakali József, a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság elnöke rótta le kegyeletét. A Magyar Népköztársaság fegyveres erői és testületéi részéről Rácz Sándor altábornagy, honvédelmi miniszterhelyettes, Pál Antal rendőr vezérőrnagy, belügyminiszter-helyettes és Nagy György, a munkásőrség országos parancsnokának első helyettese koszorúzott. Elhelyezték koszorúikat a Hazafias Népfront Országos Tanácsa, a Szakszervezetek Országos Tanácsa, a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottsága, Budapest Főváros Tanácsa képviselői is.

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_marcius_21_budapest.jpgKoszorúzás Budapesten a Dózsa György úton

Koszorúzási ünnepséget tartottak több fővárosi emlékhelyen is. A VIII. kerületben, a Kun Béla téren Kun Béla, Szamuely Tibor és Landler Jenő emlékművét megkoszorúzták a kerületi párt-, állami és tömegszervezetek képviselői. A IX. kerületben Stromfeld Aurélnak, a Tanácsköztársaság Vörös Hadserege vezérkari főnökének egykori lakóházánál tartottak megemlékezést. A XVIII. kerületben három helyszínen, a Városház, illetve a Vörös fény utcai direktóriumi emléktáblánál, valamint a Lőrinci Hengermű falán elhelyezett emléktáblánál rótták le kegyeletüket a kerületi párt-, állami és társadalmi szervezetek képviselői.

Az évforduló alkalmából a KISZ budapesti bizottsága ünnepi megemlékezést tartott a X. kerületi Pataky István Művelődési Központban.

Megemlékezéseket, koszorúzásokat tartottak országszerte.

Békéscsabán, az 1919-esek terén szép tavaszi napsütésben a vasutas fúvószenekar adott térzenét délelőtt fél 10-től. A Tanácsköztársaság kikiáltásának 66. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezés 10 órakor kezdődött. A magyar és szovjet himnusz felhangzása után a szabadkígyósi szakmunkásképző intézet irodalmi színpada a Tanácsköztársaság emlékére összeállított ünnepi műsorát adta elő. Ezt követően az MSZMP Békés megyei bizottsága nevében dr. Lovász Matild titkár és Szekeres Károly, a megyei párt vb tagja helyezett el koszorút a 19-es vöröskatona szobránál. Ezután a megyei tanács, a városi pártbizottság és a városi tanács, a KISZ megyei és városi bizottsága, a társadalmi és tömegszervezetek, a fegyveres erők és testületek, a 19-es veteránok, és iskolák nevében azok képviselői helyezték el a megemlékezés koszorúit. Végezetül az óvodások szúrták földbe nemzetiszínű és piros zászlóikat a szobor mellett.

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_marcius_21_bekescsaba_1.jpgBékéscsabán a szabadkígyósi szakmunkásképző intézet diákjai adtak ünnepi műsort

Az idő kegyes volt ahhoz a mintegy hatszáz fiatalhoz, akik délután 2 órakor a Veszely-hídi tanácsköztársasági emlékhelynél gyülekeztek. Az emlékmű immár hatodik éve színhelye a békéscsabai, a gyulai és a békési fiatalok találkozójának. Bohus Zoltán és Mengyán András alkotása - a két békéscsabai származású művész szándéka szerint - immár beépült környezetébe. A rozsdamentes acélból készült obeliszket zöld fű fogja körül, amely az emlékmű előtt lengő lobogókkal együtt jelképezi a forradalmi tavaszt. A fiatalok közül talán már kevesen emlékeznek arra, ki volt a Tanácsköztársaság négy gyulai mártírja, akiket a környéken végeztek ki. Idézzük fel hát nevüket: Beleznai Sándor, Dundler Károly, Grünfeld Jakab és Oláh Tivadar halt itt hősi halált a születő új rendért, 1919. április 27-én.

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_marcius_21_bekescsaba_2.jpgEgykori vöröskatonák a Veszely-hídi emlékhelynél

Ezen, a már hagyományossá vált találkozón az említetteken kívül még több ezer Békés megyei és más megyebeli áldozatul esett hős előtt rótták le tiszteletüket a három város KISZ-esei. A magyar és a szovjet himnusz elhangzása után a Jókai Színház stúdiójának tagjai rövid, színvonalas műsorban emlékeztek meg a Tanácsköztársaság kikiáltásának 66. évfordulójáról. Ezután Szabó Béla, a KISZ Békés megyei bizottságának első titkára, Kulcsár Edit, a békéscsabai városi KlSZ-bizottság első titkára, Bakos Sándor, a gyulai és Lipták Pál, a békési városi KlSZ-bizottság titkára koszorúzott. Két egykori vöröskatona, Kovács Pál és Pluhár Pál is tisztelettel adózott társai emlékének. A rövid ünnepség az Internacionálé hangjaival fejeződött be. Délután 3 órától az aktívák és a FIN kitüntetettjei a békéscsabai ifjúsági és úttörőházban vettek részt baráti találkozón.

Gyulán, az ismeretlen vöröskatona szobránál tegnap délután rendeztek ünnepi megemlékezést és koszorúzást. Az ünnepségen a 3. számú általános iskola úttörőcsapata működött közre, ezt követően a Mogyoróssy Könyvtárban 19-es veteránokkal találkoztak a város fiataljai.

Orosházán délután a KISZ városi bizottsága és a városi úttörőelnökség szervezésében ünnepi megemlékezést tartottak a Tanácsköztársaság évfordulója tiszteletére a városi pártbizottság épületében. A városi intézmények, iskolák és munkahelyek képviselői emlékeztek a Tanácsköztársaságra, koszorúkat helyeztek el a Pacsirta utcai, volt pártszékház falán elhelyezett emléktáblán, a volt munkásotthon helyén emelt emlékfalnál és a Kossuth Lajos utcai emléktáblán.

Szarvason délután, az Árpád Szálló előtt rendeztek ünnepséget, majd megkoszorúzták a szálló falán levő emléktáblát. A megemlékezésen a 2. számú általános iskola tanulói adtak műsort. Ezután a városi pártbizottság előcsarnokában, a Tanácsköztársaság kikiáltásának 66. évfordulója alkalmából rendezett dokumentumkiállítást nyitották meg.

Békésen a városi tanács falán elhelyezett emléktáblát koszorúzták meg délelőtt a helyi párt- és állami szervek, a tömegszervezetek és a fegyveres testületek képviselői. Az ünnepségen közreműködött a Szegedi Kiss István Gimnázium kórusa.

Szeghalmon délután 3 órakor kezdődött az ünnepi megemlékezés Simon Ferenc hajdani vöröskatona szülőházánál, majd koszorút helyeztek el az emléktáblánál.

Délelőtt tartották azt a koszorúzási ünnepséget, amelyet az MSZMP Szeged városi bizottsága, Szeged megyei város tanácsa, a szakszervezetek megyei tanácsa és a Hazafias Népfront Szeged városi bizottsága rendezett a Magyar Tanácsköztársaság kikiáltásának 66. évfordulója tiszteletére Szegeden, a Tanácsköztársaság emlékművénél, a városi ünnepséget követően. A Himnusz elhangzása után helyezte el a kegyelet és a megemlékezés virágait az MSZMP Csongrád megyei és Szeged városi bizottságának képviseletében Juhász Géza, a megyei párt-végrehajtóbizottság tagja, és Oláh Miklós, az MSZMP Szeged városi bizottságának titkára.

Ezután a megyei es a városi tanács, a KISZ megyei és Szeged városi bizottsága, a Szakszervezetek Csongrád megyei Tanácsa, a fegyveres testületek, a munkásmozgalom régi harcosai, a KSZV szegedi kenderfonógyára és az Öntödei Vállalat szegedi Vas- és Fémöntödéjének képviselői koszorúztak. Az ünnepség az Internacionálé hangjaival ért véget.

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_marcius_21_szeged.jpgA pártbizottságok képviselői koszorúznak Szegeden, a Tanácsköztársasági emlékműnél

Délután Szegeden, a Juhász Gyula Művelődési Központ színháztermében tartották a magyar Tanácsköztársaság kikiáltásának 66. évfordulója alkalmából az ünnepi nagygyűlést, melyet az MSZMP Szeged városi bizottsága, Szeged megyei város tanácsa, és a Szakszervezetek Csongrád megyei Tanácsa rendezett. Dr. Piros László, az SZMT elnöke megnyitójában köszöntötte az ünnepség résztvevőit és az elnökség tagjait, akik közt ott volt Juhász Géza, az MSZMP Csongrád megyei párt-végrehajtó bizottságának tagja és Oláh Miklós, a városi pártbizottság titkára is.

A megnyitó és köszöntő után dr. Jármai Tibor, a városi pártbizottság tagja tartott ünnepi beszédet. Az ünnepség a Szegedi Nemzeti Színház művészeinek és a Szakszervezetek - dr. Mihálka György vezényelte - Szegedi Általános Munkáskórusának színes műsorával ért véget.

Zászlódíszbe öltözött Tatabánya is. Nemcsak a Tanácsköztársaság 66. évfordulója tiszteletére, hanem azért is, mert negyven évvel ezelőtt, ezen a napon szabadult fel a város.

Már kora délután sokan gyülekeztek az újvárosi Mártír-emlékműnél. A bányászzenekar alkalomhoz illő zenét játszott. Pontosan három órakor megérkezett a Szabadság lángja, amit a város határától a II. sz. Általános Iskola kisdobosai és úttörői váltófutással hoztak, majd az MHSZ-autósiskola fiataljai motorkerékpárokon vittek tovább valamennyi úttörőcsapathoz.

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_marcius_21_tatabanya_1.jpgMegérkezett a szabadság lángja Tatabányára

A város párt-, állami és társadalmi vezetői az úttörők sorfala között helyezték el a megemlékezés koszorúit, s tisztelegtek mártírjaink emlékműve előtt. A hála virágai odakerültek a Népház falán lévő KMP Bányász Bizottság emléktáblájához is. majd az üzemeket, vállalatokat, intézményeket képviselők tömege a színházterembe vonult.

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_marcius_21_tatabanya_2.jpgA koszorúzás után úttörők helyezték el a hála virágait

Szódáné Mazalin Éva, a HNF városi bizottságának titkára köszöntötte az ünnepség valamennyi résztvevőjét, közöttük Antalóczy Albertet, az MSZMP Komárom megyei Bizottságának első titkárát. Varga Gyulát, a Komárom megyei tanács elnökét. Mérten Lajost, az MSZMP Tatabánya városi Bizottságának első titkárát, Döme Piroskát, a magyar munkásmozgalom régi harcosát, az 1919-es vöröskatonákat és az antifasiszta ellenállókat.

Az egészségügyi szakközépiskolások nyitóműsora után Sárközy Géza, a tatabányai városi tanács elnöke tartott ünnepi köszöntőt.

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_marcius_21_tatabanya_3.jpgSárközy Géza tanácselnök mond ünnepi beszédet

Az ünnepség második részében Szivi József és Szilágyi Antal a Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottságának osztályvezetői átadták a legmagasabb kitüntetést a Tatabányai Szénbányák Vállalat és az Egészségügyi Szakközépiskola KISZ-bizottságainak, több éven keresztül végzett kiemelkedő munkájuk elismeréseként. A vörös vándorzászlókat Neusinger Zoltán és Tolvay Brigitta. KISZ-titkárok vették át.

A Tanácsköztársaság kikiáltásának 66. évfordulója alkalmából rendezett koszorúzási ünnepség a Himnusszal kezdődött délután Pécsett, a Köztársaság téren. Kovács József, az MSZMP Pécs városi Bizottságának titkára ünnepi beszédében megemlékezett o hatvanhat évvel ezelőtti történelmi eseményekről, a Tanácsköztársaság 133 napjáról.

Az ünnepi beszéd elhangzása után került sor a Köztársaság téri emlékmű megkoszorúzására.

Az emlékezés és a tisztelet koszorúit az MSZMP Baranya megyei Bizottsága nevében Lukács János első titkár, Pécs városi Bizottsága nevében Szentirányi József első titkár; Baranya megye Tanácsának képviseletében Horváth Lajos tanácselnök, Pécs város Tanácsának képviseletében Piti Zoltán tanácselnök; a Szakszervezetek megyei Tanácsa nevében Szokola Ferenc elnök és Neubauer József vezető titkár; a KISZ Baranya megyei Bizottsága nevében Himer László titkár, városi bizottsága nevében Burgmann György első titkár, a megyei úttörőelnökség nevében Tóth László megbízott úttörőelnök; a Hazafias Népfront Baranya megyei Bizottsága nevében Krasznai Antal titkár, városi bizottsága képviseletében dr. Pilaszanovich Imre elnök; a fegyveres erők és testületek nevében Miski Béla honvédezredes, Vereb Mátyás határőr alezredes, dr. Tóth László rendőr alezredes és Czirják József, a Munkásőrség megyei Parancsnokságának parancsnokhelyettese helyezték el. A katonai tiszteletadással egybekötött koszorúzási ünnepség az Internacionáléval ért véget.

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_marcius_21_pecs.jpgLukács János és Szentirányi József helyezi el koszorúit az emlékműnél

Az Ifjú Gárda fúvószenekarának indulói köszöntötték délelőtt Debrecenben a Március 21-e téren gyülekezőket. Délelőtt 10 órakor a Himnusszal kezdődött az 1919-es magyarországi proletárforradalom győzelmének, a Tanácsköztársaság kikiáltásának tiszteletére rendezett koszorúzási ünnepség. Részt vett az ünnepségen I. G. Baljaszinszkij, a Szovjetunió debreceni főkonzulja is.

Nagy Zoltán: Felforrt az idő című versét Horányi László, a Csokonai Színház művésze adta elő, majd a Vass Sándor által vezényelt Debreceni városi Munkáskórus adott ünnepi műsort. Ünnepi beszédet Borbély Miklós, a városi tanács elnökhelyettese mondott. Megemlékezett hazánk, népünk forradalmi tavaszairól, méltatva a történelmi sorsfordulók folyamatának nemzettudat-formáló jelentőségét.

A beszédet követően a Tanácsköztársaság emlékművét megkoszorúzták a megye és a megyeszékhely párt-, állami és tömegszervezeti vezetői, az üzemek, intézmények képviselői. Az MSZMP Hajdú-Bihar megyei és Debrecen városi Bizottsága koszorúját Tóth Imre, a megyei pártbizottság titkára és Olajos Ernő, a városi pártbizottság titkára helyezték el. A Hajdú-Bihar megyei és a Debrecen városi tanácsok nevében dr. Virágh Pál, a megyei tanács elnökhelyettese és Borbély Miklós, a városi tanács elnökhelyettese koszorúzott. A Szakszervezetek Megyei Tanácsának koszorúját Zsurovits Sándorné és Dankaházi János, az SZMT titkárai helyezték el. A KISZ megyei és Debrecen városi Bizottsága képviseletében dr. Juhászné Lévai Katalin, a megyei KISZ-bizottság titkára és dr. Debreczeni Ferenc, a városi KISZ-bizottság első titkára koszorúzott. A Hazafias Népfront megyei és Debrecen városi bizottságai nevében Nagy Zsuzsa megyei elnökhelyettes és Molnár Viktor, a városi HNF-bizottság tagja helyeztek el koszorút. A fegyveres erők és testületek képviseletében Vizi László honvéd alezredes, Kollár János rendőr ezredes, a megyei Rendőr-főkapitányság vezetője, Garai Sándor, a Munkásőrség megyei parancsnoka koszorúztak. Koszorút helyeztek el az emlékmű talapzatára a tömegszervezetek megyei, városi képviselői: Herczku Józsefné, a Vöröskereszt megyei titkára, dr. Nagy János, a TIT megyei titkára és B. Tóth József, az MHSZ megyei titkára, továbbá a MÁV Járműjavító Üzem, a Közútépítő Vállalat, a Debreceni Orvostudományi Egyetem képviselői.

A kegyelet és a megemlékezés virágcsokraival tisztelegtek a proletár forradalmár elődök emlékének az általános iskolai pártbizottság, a Debreceni Kötöttárugyár pártvezetősége, a Kereskedelmi és Vendéglátó Vállalatok pártbizottsága, a Debreceni Ruhagyár pártbizottsága, a Debreceni Agrártudományi Egyetem KISZ-bizottsága, a Hajdú megyei Állami Építőipari Vállalat pártbizottsága, a Megyei Szolgáltató és Ipari Vállalatok pártbizottsága, a Hungária Műanyaggyár pártvezetősége, a középiskolai pártbizottság és a Hunyadi Tsz pártvezetősége képviselői. Az ünnepség az Internacionálé hangjaival ért véget.

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_marcius_21_debrecen.jpgA megyei és a Debrecen városi pártbizottság képviseletében Tóth Imre és Olajos Ernő koszorúzták meg Debrecenben a Tanácsköztársaság emlékművét

Tanácsköztársaság kikiáltásának 66. évfordulója alkalmából koszorúzási ünnepség volt Nyíregyházán, a Szamuely-szobornál. Koszorút helyeztek el Nyíregyháza szülöttének emlékművénél a megyei és a nyíregyházi városi pártbizottságok és tanácsok képviselői, a szakszervezetek, a Hazafias Népfront vezetői, a KISZ képviselői, a megyeszékhely ipari és mezőgazdasági üzemeinek, szövetkezeteinek dolgozói, az iskolák tanulói.

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_marcius_21_nyiregyhaza.jpgKoszorúzás Szamuely Tibor szobránál

Baktalórántházán is megemlékeztek a Tanácsköztársaságról a község határában levő mártírok emlékművénél. A Tanácsköztársaságért hősi halált haltak emlékművénél a hagyományokhoz híven az idén is lerótták kegyeletüket a kisvárdai Bessenyei gimnázium tanulói és tanárai. Az ifjúsági nagygyűlést sportversenyek és kulturális bemutatók követték.

A Magyar Tanácsköztársaság kikiáltásának 66. évfordulója alkalmából Győrött, a Szabadság téri emlékműnél koszorúzási ünnepséget tartottak. Felcsendültek a magyar és szovjet himnusz hangjai, majd a megyei és városi pártbizottság koszorúját Szabó Mihály, a megyei pártbizottság és Rimányi Henrik, a városi pártbizottság titkára, a tanácsok koszorúját Válki István, a megyei tanács elnökhelyettese és dr. Liszkai István, a városi hivatal elnöke helyezte el az emlékmű talapzatán.

Ezután a hazánkban ideiglenesen állomásozó szovjet csapatok, a tömegszervezetek, valamint a fegyveres erők és testületek képviselői koszorúztak, végül a győri intézmények, vállalatok és az iskolák képviselői helyezték el a kegyelet piros virágait az emlékműnél.

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_marcius_21_gyor_1.jpgMegemlékezés Győrött

Bács-Kiskun megye városaiban, községeiben, s munkahelyeken is megemlékeztek az 1919-es Tanácsköztársaság hőseiről, a 66 év előtti dicsőséges 133 nap jelentőségéről, máig ható tanulságairól. Kecskeméten élénk tavaszi szélben, ragyogó napsütésben, több száz résztvevő jelenlétében rendezték meg a Tanácsköztársaság kikiáltásának évfordulóján a koszorúzási ünnepséget.

A Tanácsköztársasági emlékmű előtt felsorakozott ifjúgárdisták tisztelegtek a csapatzászlónak, majd a munkásőrzenekar eljátszotta a Himnuszt. Ezután Horváth Ignác, a megyei pártvégrehajtóbizottság tagja, Iván Istvánná, a megyei pártbizottság tagja és Németh Ferenc, a városi pártbizottság titkára a megyei és a kecskeméti pártbizottság nevében helyezett el koszorút az emlékmű talapzatánál. Ugyancsak megkoszorúzták az emlékművet a megyei és a városi tanács képviselői, a társadalmi és tömegszervezetek, a fegyveres erők és testületek küldöttei.

Ezt követően tettek fogadalmat a legfiatalabb ifjúgárdisták, akiket Kása József, a KISZ Kecskemét városi Bizottságának első titkára köszöntött az ünnepi alkalomból.

Az emlékműnél lerótták kegyeletüket a kecskeméti üzemek, intézmények dolgozói, s virágot, nemzetiszínű és vörös zászlócskákát helyeztek el az iskolák diákjai és a legapróbb gyerekek, az óvodások is. Az ünnepség Internacionáléval ért véget.

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_marcius_21_kecskemet.jpgKoszorúzás a megyeszékhelyen

Koszorúzási ünnepséget rendeztek délután Kaposváron a Latinca Sándor szobránál. Sokszáz - munkából hazatartó - ember állt meg, hogy részese, közreműködője legyen az emlékezésnek. A Himnuszt követően Hanyecz Károly, a Táncsics diákszínpad tagja szavalta el Ady Endre Csák Máté földjén című versét; énekszámokat adott élő a II. Rákóczi Ferenc iskola kórusa, majd Papp János, a városi tanács elnöke mondott beszédet.

A beszédet követően elhelyezték az emlékmű talapzatán a kegyelet és a tisztelet koszorúit. A megye kommunistái, lakói nevében dr. Gyenesei István, a megyei pártbizottság titkára és dr. Balassa Tibor, a megyei tanács elnökhelyettese, a város képviseletében Kálmán Sándor, a városi pártbizottság titkára és Papp János tanácselnök koszorúzták. A népfront, a szakszervezet, a KISZ és a fegyveres testületek képviselői is elhelyezték a megemlékezés virágait. Az ünnepség az Internacionáléval fejeződött be.

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_marcius_21_kaposvar.jpgMegemlékezés Kaposváron

Délelőtt 10 órakor több száz úttörő, ifjúkommunista és felnőtt gyülekezett a Szolnok határában lévő Tanácsköztársasági emlékműnél. A középiskolásokból álló összevont kórus tolmácsolásában felhangzott a Himnusz, majd Vass Lajos, a KISZ megyei bizottságának titkára emlékezett a két ünnepre.

Az ünnepi beszéd után a középiskolások kórusa 1919-es mozgalmi dalokat adott elő, ezt követően a kegyelet és az emlékezés virágait helyezték el az emlékmű talapzatán a KISZ megyei és városi bizottsága, a munkásmozgalmi klub veteránjai, a Magyar Néphadsereg egyik helyi alakulata, a 2815. számú Hámán Kató úttörőcsapat képviselői és a város lakói.

A koszorúzás az Internacionálé hangjaival ért véget.

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_marcius_21_szolnok.jpgA Tanácsköztársasági emlékműnél elhelyezik a KISZ Szolnok megyei Bizottságának koszorúját

Délelőtt 10 órakor Szolnok több pontján volt megemlékezés, így a Ságvári körúton, a Magyar Tanácsköztársaság emlékét őrző márványtábla előtt is. Itt az MSZMP Szolnok városi pártbizottsága, a városi tanács, a Hazafias Népfront képviselői után a veteránok, a KISZ-tagok és az úttörők tisztelegtek az 1919-es események előtt.

Körmenden - immár hagyományt teremtve - minden esztendőben találkozót adnak egymásnak a megye középiskolásainak kórusai, hogy egész napos énekléssel adózzanak, tisztelegjenek történelmi múltunk e kiemelkedő hónapjaira. Miért éppen Körmenden? Válaszképp álljon itt egy idézet korabeli dokumentumokból. „A Tanácsköztársaságot leverték... A szabadság utáni vágyat azonban nem lehetett terrorral kiölni az emberek szívéből. Körmenden állomásoztak a fehér tisztek, amikor a fiatalok szerenádot adtak nekik: ablakuk előtt elénekelték az Internacionálét.”

Az együtténeklés átörökítő hagyományát tizennyolc évvel ezelőtt körmendi kórusok dalos találkozójával élesztették fel újra a Rábámén ti városkában. Az évek során kibővült a résztvevők köre, s ma már nemcsak megyei kórustalálkozó a Forradalmi Szerenád, hanem az Éneklő Ifjúság országos minősítő rendezvénye is.

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_marcius_21_kormend.jpgA körmendi 414-es számú Ipari Szakmunkásképző Intézet leánykórusa nyitotta meg a Forradalmi Szerenádot

A körmendi színházteremben csaknem 800 gimnáziumi, szakközépiskolai, szakmunkásképzős kórustagot, kórusvezetőt, vendéget köszönthetett Szakály Emőke, a KISZ Vas megyei Bizottsága titkára. Az egész napos rendezvényen a megye középiskoláiból 11 nagykórus és 6 kamarakórus jelent meg. Külön kategóriában indultak azon iskolák, ahol nincs kötelező óraszámú énektanítás, s mégis szép hagyományokkal énekelnek.

Vörös zászlókat lengetett a szél az erdő fái alatt. Devecser és a környék dolgozói állták körül, csaknem ezer ember a Meggyes-erdő mélyén fekvő tisztást, a három kékesszürke bazaltoszlopot. A kegyeleti láng füstje szállt, amely idézte a Tanácsköztársaságot követő brutális fehérterror kommunista mártírjait, áldozatait.

A Himnuszt az ajkai bányászzenekar játszotta. A devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola énekkara mozgalmi dalokat énekelt.

A mártírok sírjánál, emlékművénél - díszsortűz mellett - a kegyelet koszorúját helyezték el Bedő József, a megyei pártbizottság titkára, valamint Ajka, Pópa, Devecser párt és állami vezetői, a megyei és a városi KISZ-bizottságok titkárai, továbbá a szakszervezetek képviselője és a fegyveres testületek parancsnokai, valamint a mártírok hozzátartozói.

Az emlékező ünnepély az Internacionálé hangjaival ért véget.

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_marcius_21_devecser.jpgA Meggyes-erdei koszorúzás

A hagyományoknak megfelelően megemlékezést és koszorúzási ünnepséget tartottak Veszprémben is, a Lenin ligetben lévő Tanácsköztársaság emlékműnél, a Magyar Tanácsköztársaság kikiáltásának 66. évfordulója alkalmából. Az ünnepségen Meggyes István, a városi párt-vb tagja, a Varga Jenő Közgazdasági Szakközépiskola igazgatója mondott beszédet.

Az ünnepi beszédet koszorúzás követte. Megkoszorúzták a Tanácsköztársaság veszprémi emlékművét a városi pártbizottság, a tanács, a KISZ, a Hazafias Népfront vezetői, a város úttörőcsapatai.

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_marcius_21_veszprem.jpgKoszorúzás a veszprémi tanácsköztársasági emlékműnél

Délelőtt Zalaegerszegen, a városi köztemetőben a Tanácsköztársaság mártírjainak emlékművénél 9 órai kezdettel került sor koszorúzásra. A Himnusz elhangzása után a párt képviseletében Vincze József, a városi pártbizottság titkára és Molnár Máté, a megyei pártbizottság osztályvezetője helyezte el. a kegyelet koszorúját. Ezután a megyei tanács pártbizottsága, a József Attila Általános Iskola úttörői és a Deák Ferenc Szakközépiskola képviselői koszorúztak.

Dr. Hamburger Jenő, a Tanácsköztársaság népbiztosa városközponti mellszobránál Csányi Imre, a Hazafias Népfront városi titkára és Futó Imre, városkörzeti népfrontelnök, majd a dr. Hamburger Általános Iskola, a Fogtechnikai Vállalat és a lenti Vas- és Fémipari Szövetkezet Hamburger szocialista brigádjának képviselői koszorúztak. A városi direktórium megalakulásának tiszteletére, a Göcseji Múzeum falán elhelyezett emléktáblánál dr. Kustos Lajos, a városi tanács elnöke és Spilák László, a KISZ városi bizottságának titkára, a Dózsa és a kisegítő iskola úttörői koszorúztak.

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_marcius_21_zalaegerszeg.jpgKoszorúzási ünnepség a zalaegerszegi városi köztemetőben, a Tanácsköztársaság mártírjai emlékművénél

Nagykanizsán a Tanácsköztársaság kikiáltásának 66. évfordulója alkalmából délelőtt az úttörőcsapatok, az iskolai és üzemi KISZ-szervezetek képviselői megkoszorúzták a város 1919-es emléktábláit, a temetőben pedig Polay János és Sneff József sírját.

Keszthelyen a város középületein található, a 133 nap eseményeinek emléket állító öt márványtábla egyidejű koszorúzásával vette kezdetét délután a Tanácsköztársaság kikiáltásának 66. évfordulója tiszteletére szervezett ünnepségsorozat. A központi koszorúzásra a volt Hungária Szálló, a mai Gösser Söröző falán levő, a direktórium megalakulásának helyét hirdető emléktáblánál került sor. Előbb Biczó János, a városi pártbizottság titkára helyezett el koszorút, majd a KISZ, a HNF, a városi tanács, illetve a fegyveres erők és testületek, s az agrártudományi egyetem képviselői koszorúzták.

Lentiben délután 18 órakor kezdődött az ünnepi megemlékezés a művelődési központ klubjában, amelyen részt vett Balassa József, a városi pártbizottság titkára. Ünnepi beszédet mondott Tasnádi Józsefné, a városi párt-vb tagja, a Népi Ellenőrzési Bizottság elnöke. Ezt követően a zeneiskola növendékei műsorral emlékezlek a 66 évvel ezelőtti eseményekre.

Zalaszentgróton a városi tanács elnöke, dr. Ács László méltatta a Tanácsköztársaság 133 napjának eseményeit a művelődési központ klubtermében 15 óra 30-kor tartott ünnepségen, amelyen részt vett Molnár Jenő, a városi pártbizottság első titkára is. A megemlékezést a zeneiskola növendékei, a művelődési központ irodalmi színpadának tagjai és a gimnázium énekkara által adott műsor színesítette.

Letenyén a délután 15 órakor kezdődött koszorúzáson a párt-, a tanács, a KISZ-, a szakszervezet és az úttörőcsapat képviselői helyezték el az emlékezés koszorúit az általános iskola falán levő Kenyeres Júlia emléktáblánál. Az általános iskola aulájában tartott ünnepségen részt vett Király Ferenc, a megyei párt-vb tagja, az SZMT vezető titkára és Vadas János, a városi jogú nagyközségi pártbizottság első titkára. Ünnepi beszédet Rostonics László, a városi jogú nagyközségi tanács elnöke mondott. A megemlékezést az általános iskola tanulóinak műsora zárta. 

A Szlovákia területén elesett vöröskatonák síremlékeit koszorúzta meg Szapora Sándor, a Magyar Népköztársaság pozsonyi főkonzulija Rimaszombatban, és további három településen. A koszorúzásoknál jelein voltak az állami és társadalmi szervek vezető helyi képviselői.

Magyar békemozgalmi küldöttség - Péter János, az országgyűlés alelnöke, Sebestyén Nándorné, az Országos Béketanács elnöke, Pethő Tibor, az Országos Béketanács alelnöke, a BVT tagjai - utazott Moszkvába, a Béke-világtanács kibővített elnökségi ülésére. A tanácskozáson megemlékeznek a fasizmus felett aratott győzelem negyvenedik évfordulójáról. Az elnökségi ülés részvevői állást foglalnak a béke-világmozgalom előtt álló legfontosabb feladatokról.

Sajtófotó-kiállítás nyílt meg a Pataky István Művelődési Központban. Az Idegenforgalmi Propaganda Vállalat szervezésében a budapesti tavaszi fesztiválhoz kapcsolódóan a World Press Photo alapítvány legjobb 1983-as képeit mutatják be. A tárlatot Bara István, az MTI Fotó igazgatója, a World Press Photo zsűrijének tagja nyitotta meg.

A holland alapítvány immár 28 éve hirdeti meg a világ sajtófotósainak versenyét. Tavaly magyar fotóriporter is a díjazottak között volt: Soós Lajos, az MTI munkatársa Biztonság - 1984 című képével második helyezést ért el. A díjat a tárlat megnyitóján Joop Swart, a szervezet elnöke adta át. A kiállításon bemutatják az előző pályázaton nagydíjat nyert képeket is. A kiállítás április közepéig látogatható.

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_world_press_photo.jpgMustafa Bozdemir: Földrengés Törökországban. (I. díj.)

Amiről nem szóltak a hírek: a Magyar Néphadsereg 05-ös lajstromszámú MiG 23-as típusú vadászgépe bemutató kötelék kísérőjeként Csömör település mellett elvesztette a jobb oldali stabilizátorát, lezuhant és megsemmisült. A repülőgép vezetője, Störk József százados sikeresen katapultált. A gépet 1979-ben gyártották, 707 repülés alatt több mint 528 órát töltött a levegőben, mindaddig bármilyen műszaki hiba nélkül…

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_mig_23_05.jpgA MiG 23-as egykor (Forrás: simonrobert.hu)

Andrej Gromiko, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökének első helyettese, külügyminiszter Moszkvában fogadta Arthur Hartmant, az Egyesült Államok szovjetunióbeli nagykövetét. A találkozót az amerikai diplomata kérte.

Gromiko és Hartman találkozóján a szovjet-amerikai kétoldalú kapcsolatok elemeit érintették, megvitattak néhány, a nukleáris és űrfegyverzetek kérdéseiről folyó genfi szovjet-amerikai tárgyalásokkal kapcsolatos kérdést, és egyes olyan nemzetközi problémákat, amelyeknek mindkét fél nagy jelentőséget tulajdonít.

Egy hordozórakétával nyolc műholdat juttattak Föld körüli pályára a Szovjetunióban. A Kozmosz 1635-1642 jelzésű mesterséges holdak a tervezett pályán mozognak.

Athénban, Rómában és Nicosiában csütörtök délelőtt szinte egy időben követtek el ismeretlen tettesek merényletet a jordán királyi légitársaság, az Alia helyi irodái ellen.

Az athéni iroda öt alkalmazottja megsérült, a római merényletnek - meg nem erősített jelentések szerint - két sebesültje van. Nicosiában az üzleti negyedben történt a robbanás, itt személyi sérülés nem történt. A görög fővárosban szemtanúk szerint két fiatal férfi dobott kézigránátot a Szintagma tér közelében levő több emeletes épületre. A robbanás jelentős anyagi kárt okozott, a rendőrség az épületet kiürítette, mert a két kézigránátból csak az egyik robbant fel. A merénylőknek sikerült a tér forgatagában egérutat nyerniük.

Az arab országok kommunista és munkáspártjai Bejrutban nyilatkozatot adtak ki. Ebben élesen elítélik az izraeli hadsereg bűntetteit és kegyetlenkedéseit Dél-Libanonban, emlékeztetnek rá, hogy az Egyesült Államok teljes mértékben támogatja az izraeli politikát.

Az izraeli hadsereg reggel megtámadta, és gyakorlatilag ismét megszállta annak a dél-libanoni térségnek a felét, amelyet egy hónappal ezelőtt ürített ki. Helikopteres deszantalakulatok húsz települést támadtak meg Szidóntól dél-délkeletre, s ebben nagy tűzerővel támogatta őket a. demarkációs vonalat átlépő 60 páncélos.

Rasid Karami kormányfő bejelentette, hogy sürgős konzultációra hívja össze az ENSZ BT állandó tagállamainak bejrúti nagyköveteit.

Khomeini ajatollah, Irán vallási vezetője a perzsa újév alkalmából mondott beszédében kijelentette, hogy országa addig folytatja a háborút Irak ellen, amíg a világ nem ismeri el jogát az agresszor megbüntetésére. Kilátásba helyezte: mindaddig lőni fogják az iraki városokat, amíg Bagdad be nem szünteti az iráni polgári célpontok elleni támadásait.

Bagdadi bejelentés szerint a beszéd elhangzásának napján az iraki légierő Tebriz, Hamadán és Dezful iráni várost támadta.

Közben az ENSZ New York-i központjában Rabetafika, a Biztonsági Tanács soros elnöke, kétoldalú megbeszéléseket folytatott a testület tagjaival a háború korlátozásának és befejezésének lehetőségeiről.

Pérez de Cuellar, a világszervezet főtitkára ismét fogadta Ardebili iráni külügyminiszter-helyettest, és tárgyalt az Arab Liga közvetítő csoportjának képviselőivel is. Szó van arról - közölte a főtitkár szóvivője -, hogy Pérez de Cuellar Bagdadiba és Teheránba utazik.

A dél-afrikai rendőrség Port-Elizabeth közelében feketékből álló tüntető tömegre nyitott sortüzet: tizenhét tüntető meghalt, további huszonkettő megsebesült.

A salvadori hazafiak elfoglalták a fővárostól, San Salvadortól nyolcvan kilométerre levő La Palma helységet - jelentette a Farabundo Marti Nemzeti Felszabadítási Front rádióadója. Tavaly La Palma volt a helyszíne a salvadori hazafias erők és a Duarte-kormány közötti tárgyalásoknak.

Az amerikai szenátus második szavazáson is jóváhagyta annak a másfél milliárd dollárnak a folyósítását, amelyet a Pentagon 21 új MX rakéta gyártására kért. A jövő héten a képviselőháznak is döntenie kell a rakéták építéséről, ugyancsak két szavazáson.

március 22.

A Parlamentben Csehák Judit, a Minisztertanács elnökhelyettese, az Állami Ifjúsági Bizottság elnöke átadta az ÁIB által adományozott 1985. évi ifjúsági díjakat. Az idén kilenc kollektív és tizenegy egyéni díjjal ismerték el az ifjúságpolitikai feladatok megvalósításában kiemelkedő munkát végzők tevékenységét. A kitüntetések átadásánál jelen volt Hámori Csaba, a KISZ Központi Bizottságának első titkára és Nagy Sándor, a Szakszervezetek Országos Tanácsának titkára.

Az ifjúsági díj idei kitüntetettjei: a Bojtorján együttes; a Csongrád megyei pedagógus- és sportvezetői kollektíva; a Heves megyei Tanács Kórház-Rendelő Intézet Központi Labor ifjúsági brigádja; a Jászfényszarui Fortuna együttes; a keszthelyi Univerzál Ruházati Vállalat Gagarin ifjúsági brigádja; a Művelődési Minisztérium 4. számú Leánynevelő Intézetének vezetői; a nagyegyházi bányaüzem Sallai Imre 5. számú elővájó ifjúsági szocialista brigádja; a Rock Színház társulata; a Társadalmi beilleszkedési zavarok komplex elemzése tárcaszintű tudományos főirány tudományos tanácsának vezető kollektívája; Busái Mária szirmabesnyői tanítónő; Fadgyas Sándorné mezőtúri nevelőszülő; Füzesi Mihály békéscsabai mozdonyvezető; Gyúró Imre, a Szabolcs-Szatmár megyei Tanács elnökhelyettese; Herczeg Károly, a Vas-, Fém- és Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezetének főtitkára; Horgas Béla író; Illovszky Rudolf mesteredző, a Vasas Sport Club szakvezetője; Pertl János, a győri 401. számú Kossuth Lajos Ipari Szakmunkásképző Intézet szaktanára; Sinkovics Georgette zenei szerkesztő; Szabó Imre rendőr ezredes, a Belügyminisztérium Kun Béla Zászlós- és Tiszthelyettesképző Iskola parancsnoka és dr. Tóth Gábor, az Eötvös Kollégium nyugalmazott igazgatója.

Csehák Judit miniszterelnök-helyettes átadja lllovszky Rudolfnak az Ifjúsági díjat

Délelőtt az újságírók s a már most érdeklődő nézősereg is meggyőződhetett arról, hogy valóban ünnepi programba illő élmény lesz a fővárosi április 4-i díszszemle. Amint az eseménnyel kapcsolatos sajtótájékoztatón Nárai István vezérőrnagy, honvédelmi miniszterhelyettes, a díszszemle rendező parancsnoka elmondta: a néphadsereg, a határőrség és a munkásőrség kijelölt alakulatai különös gonddal készülnek arra a katonai parádéra, amely hazánk fegyveres erőinek felkészültségét, felszereltségét is bemutatja majd.

A felszabadulásunk, valamint a fasizmus felett aratott győzelem negyvenedik, a Varsói Szerződés létrejöttének harmincadik évfordulóját is köszöntő, immár huszadik alkalommal sorra kerülő díszszemle április 4-én tíz órakor kezdődik, és jó néhány érdekességgel, újdonsággal is szolgál a nézőknek. A Szózat zenéjére díszmenetben hozzák a dísztribün talapzatához történelmünk dicső korszakainak zászlajait, felvonultatják a legkorszerűbb harci technikát, egyebek között százmilliméteres űrméretű páncéltörő ágyúkat, az ennél lényegesen nagyobb öbű, önjáró ágyútarackokat, s bemutatkoznak honi légvédelmünk legújabb típusú repülőgépei is.

A sajtó képviselői a kőbányai vásárvárosban - átmenetileg „katonavárosban” - megszemlélhették, hogy milyen körülmények között élnek és dolgoznak a díszszemlén részt vevő katonák, és mindvégig a háttérben maradó segítőtársaik.

Aki már előzetesen is kóstolót szeretne a látványból: április 2-án reggel hét órakor főpróbát tartanak a Dózsa György úton, a díszszemlén részt vevő alakulatok.

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_gyakorlat.jpgGyakorlatozás a díszszemlére Kőbányán

Borbély Sándor, a munkásőrség országos parancsnoka a budapesti pártbizottság vezetőivel a Kamaraerdei Ifjúsági Parkban megtekintette az április 4-i díszszemlére készülő díszzászlóaljat. Renner Róbert, a díszegység parancsnoka arról adott tájékoztatót, hogy a három hete gyakorló zászlóalj felkészülése jól halad. Bemutatták az új egyenruhákat, amelyben a díszszemlén részt vesznek a munkásőrök. Az országos parancsnok csapatzászlót adományozott a díszzászlóaljnak.

Megnyílt a kőbányai vásárvárosban az idei Budapesti Tavaszi Fesztivál és az Utazás ’85 idegenforgalmi kiállítás. Immár a nyolcadik alkalommal tartanak seregszemlét a fővárosban az utazási irodák, és felvonultathatják termékeiket azok a cégek is, amelyek valamilyen kapcsolatban állnak a turizmussal. Huszonegy ország 110 kiállítója ad ízelítőt idegenforgalmi kínálatából. Mint Andrikó Miklós belkereskedelmi államtitkár megnyitó beszédében hangsúlyozta: a lakosság jövedelmének mind nagyobb hányadát - négy-öt százalékát - költi utazásra.

Az Utazás ’85 Európa egyik legnagyobb kelet-nyugati idegenforgalmi börzéjének számít, ahol standot kért Török- és Görögország, Finnország és Egyiptom, valamint a nagy idegenforgalmi múlttal bíró kelet- és nyugat-európai országok, sőt ezúttal Kuba is. A belföldi programajánlat minden eddiginél gazdagabb. A két-három napos víkendtúrákat, néhány családi üdülést 20-40 százalékos kedvezménnyel árusítanak a vásárvárosban. A ruhától a horgászfelszerelésig szintén sok mindent láthatnak - és vásárolhatnak - a látogatók. A kiállítás március 27-ig lesz nyitva.

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_tiszatour.jpgÉrdeklődők a Tiszatour standja előtt

Ugyancsak megnyílt Budapesti Tavaszi Fesztivál programjában a Liszt-, Bartók- és Kodály-hagyományokra épülő magyar zene mellett tág teret kap a színház, a balett, a folklór, a film- és a fotóművészet is.

Moszkva pénteken a legfelsőbb szinten erősítette meg, minden tőle telhetőt meg kíván tenni a genfi tárgyalások sikeréért, a fegyverkezési hajsza megállításáért, ezért javasolja az amerikai rakétatelepítések és a szovjet válaszintézkedések egyidejű leállítását. Ám az előrelépés a szovjet-amerikai tárgyalásokon attól függ, hogy mindkét fél tiszteletben tartja-e az előzetes megegyezést.

Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára fejtette ki a szovjet álláspontot a Kremlben, amikor fogadta a Szocialista Internacionálé leszerelési tanácsának küldöttségét. A tanács elnöke, Kalevi Sorsa finn kormányfő sajtóértekezletén rendkívül hasznosnak, őszintének nevezte az SZKP KB főtitkárával lezajlott több mint egyórás találkozót, és elmondta, hogy testületük Moszkva után Washingtonba is ellátogat.

A kremlbeli találkozón Sorsa a genfi tárgyalásokat méltatva reményét fejezte ki, hogy Moszkva Washingtonnal együtt minden lehetségest megtesz a fegyverkezési hajsza beszüntetéséért. Elmondta, hogy a leszerelési tanács fellép a világűr militarizálása ellen. Megjegyezte azt is, hogy a fegyverkorlátozás ügye nem szűkíthető le a két nagyhatalomra, és az idei évet döntőnek minősítette a leszerelés szempontjából.

Elrabolták Bejrútban a francia nagykövetség alkonzulját, és a képviseletnek eltűnt további két alkalmazottja is. A francia külügyminisztérium követelte, hogy a libanoni hatóságok tegyenek meg mindent az elrabolt diplomata szabadon bocsátásáért.

A csütörtöki dél-afrikai vérengzés után Paul Lusaka, az ENSZ-közgyűlés ülésszakának elnöke, pénteken sajtóértekezleten kijelentette: többé már nem elég elítélni az apartheidet, és békés változtatásokról beszélni.

Felszólította a dél-afrikai rezsim barátait, hogy fejtsenek ki gazdasági, politikai, kulturális és erkölcsi nyomást a tényleges változások eléréséért.

A dél-afrikai rendőrség csütörtöki akciója során előzetes figyelmeztetés nélkül tüzet nyitott egy több ezres tüntetés részvevőire, akik közül tizenheten meghaltak, és huszonketten megsebesültek. A fekete bőrű tüntetők az emlékezetes sharpeville-i mészárlás 25. évfordulóján vonultak fel.

Minthogy az Egyesült Államok a dél-afrikai rezsim közismert támogatói közé tartozik, ott különösen nagy visszhangot keltett a csütörtöki vérengzés híre. Reagan elnök azonban sajtóértekezletén nem volt hajlandó elítélni a rendőrség brutalitását. William Gray demokrata párti képviselő kijelentette: a Reagan-kormányzat, amely gyakran beszél arról, hogy kiáll az elnyomottak mellett, még soha nem kért szolidaritást az amerikaiaktól a dél-afrikai elnyomottak iránt.

Reagan amerikai elnök esti sajtóértekezletén kijelentette, hogy sok téma, a kétoldalú kapcsolatok kérdései és más ügyek, amelyekről most a Szovjetunió és az Egyesült Államok között miniszteri szinten párbeszéd folyik, egy jövőbeni csúcstalálkozónak is a napirendjén szerepelhetnének.

Az elnök szerint a Szovjetunió nem utasította el egy ilyen találkozó gondolatát, de el tudja képzelni, hogy a szovjet vezetésnek jelenleg egyéb kérdésekkel is foglalkoznia kell. Mihail Gorbacsovnak, az SZKP KB főtitkárának, és George Bush amerikai alelnöknek másfél órás megbeszéléséről az volt a véleménye, hogy jó esélyeket adott. Azért küldtem Moszkvába meghívást - mondta -, mert a protokoll szerint most az Egyesült Államokon a sor, hogy betöltse a házigazda szerepét.

Az elnök egyébként bevezető nyilatkozatában ismételten az újabb MX rakéták felállítását szorgalmazta. (A jövő héten szavaz a kérdésről a képviselőház.) A genfi tárgyalások sikerét - miként oly sokszor az utóbbi hetekben - a fegyverkezés fokozását támogató egységes amerikai állásponttól tette függővé.

Reagan ezúttal sem tekintett el a Nicaragua címére intézett vádaskodástól. Óvatosan nyilatkozott viszont a közel-keleti kérdésről. Először késznek mutatkozott találkozni egy jordániai-palesztin küldöttséggel, ha abban nincsenek PFSZ-képviselők (Mubarak egyiptomi elnök washingtoni megbeszéléseikor ezt meg elutasította). Ugyanakkor nem ígért közvetlen amerikai szerepvállalást, s Izrael, valamint arab szomszédainak közvetlen tárgyalásait szorgalmazta.

Nicaragua visszautasította azt az amerikai vádat, hogy vegyi fegyvereket vet be a kívülről betörő ellenforradalmárok ellen. A vádaskodás Vessey tábornok, amerikai vezérkari főnöktől származott.

március 23.

Szorgos munka folyt az üzemek nagy részében, a munkahelyi kollektívák kommunista műszakokkal köszöntötték az MSZMP hétfőn összeülő XIII. kongresszusát. A csepeli üzemeknek 25 ezer dolgozója állt munkába, hogy teljesítse a versenyvállalásokat, és segítse a gazdásági feladatok megvalósítását. A főváros IX. kerületében, a ferencvárosi gyárak nagy részében is munkával telt a szombat. Egyebek között kongresszusi műszak volt a Budapesti Húsipari Vállalatnál, a Budapesti Vegyiművekben és a kerületi ingatlankezelő vállalatnál.

Kommunista műszakot tartottak a mecseki és a borsodi bányászok, a salgótarjáni és a diósgyőri kohászok, műszakra jelentkeztek a Győr megyei Állami Építőipari Vállalat és a győri házgyár dolgozói, hogy csak néhányat emeljünk ki a legnagyobbak közül. A kongresszusi műszakokon a munkában a fő figyelem a legtöbb helyen a kemény tél okozta lemaradások behozására, a legsürgősebb feladatok elvégzésére irányult.

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_ganz_mavag.jpgA dolgozók lakásépítési kölcsöneire és a nyugdíjasok segítésére fordítják azoknak a kommunista műszakoknak a munkabérét, amelyet a Ganz-MÁVAG Mozdony- Vagon- és Gépgyár munkáskollektívája vállalt a pártkongresszus és hazánk felszabadulásának tiszteletére márciusban. A mintegy hétezer dolgozó munkájával többek között a vállalat első negyedéves tervének teljesítését, és az exporttermékek, pótalkatrészek gyártását segítették elő. Képünkön a motorvonat szigetelését végzik

A Magyar Szocialista Munkáspárt XIII. kongresszusára számos testvérpárt küldöttsége érkezett hazánkba, az MSZMP Központi Bizottságának meghívására.

A Kambodzsai Népi Forradalmi Párt küldöttségét Chea Sim, a KNFP KB Politikai Bizottságának tagja, a Kambodzsai Népköztársaság nemzetgyűlésének elnöke, a

Kambodzsai Országépítési és Védelmi Hazafias Egységfront Országos Tanácsának elnöke vezeti. A delegáció tagjai: Say Chhun, a KNFP KB póttagja, a Kompong Speu megyei pártbizottság első titkára és Chim Nguon, Kambodzsa magyarországi nagykövete.

A küldöttséget a budapesti légikikötőben Pozsgay Imre, a Központi Bizottság tagja, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának főtitkára, Kótai Géza, az MSZMP KB külügyi osztályának helyettes vezetője és Karsai Lajos, hazánk kambodzsai nagykövete fogadta.

A Laoszi Népi Forradalmi Párt küldöttségét Phoumi Vongvichit, az LNFP KB Politikai Bizottságának tagja, a minisztertanács elnökhelyettese vezeti. A delegáció tagjai: Soulivong Phrasithideth, az LNFP külügyi bizottságának elnökhelyettese, külügyminiszter-helyettes és dr. Khampahy Rasmy, a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Minisztertanácsa titkársága kulturális és szociális osztályának vezetője.

A küldöttséget a Ferihegyi repülőtéren Ernszt Antal, az MSZMP KB tagja, a XXI. kerületi pártbizottság első titkára és Rosta László, hazánk laoszi nagykövete fogadta.

Az Etióp Dolgozók Pártja küldöttségét Teszfaje Dinka, az EDP Politikai Bizottságának póttagja, pénzügyminiszter vezeti. A delegáció tagja Girma Tesome, a központi bizottság külügyi osztályának szekcióvezetője.

A küldöttséget a budapesti repülőtéren Oláh István vezérezredes, a Központi Bizottság tagja, honvédelmi miniszter és Győrke József, a KB külügyi osztályának helyettes vezetője fogadta.

A Koreai Munkapárt küldöttségének vezetője Pak Szong Csoi, a Koreai Munkapárt KB Politikai Bizottságának tagja, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság alelnöke. A küldöttség tagjai: Kim Dze Bong, a Koreai Munkapárt KB póttagja, a KB külügyi osztályának helyettes vezetője és Ju Jong Goi, a KNDK magyarországi nagykövete.

A delegációt a Ferihegyi repülőtéren Szűrös Mátyás, az MSZMP KB titkára, Herczeg Károly, a Vas-, Fém- és Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezetének főtitkára, az MSZMP KB tagjai és Taraba János, hazánk KNDK-beli nagykövete fogadta.

A Mongol Népi Forradalmi Párt delegációját Cerendasin Namszraj, az MNFP Politikai Bizottságának tagjai, a központi bizottság titkára vezeti. A küldöttség tagjai: Mönhijn Erdene, a keleti megyei pártbizottság első titkára és Dangászurengin Szaldon, a Mongol Népköztársaság magyarországi nagykövete.

A delegációt Borbándi János, az MSZMP KB tagja és Kádár László, Magyarország mongóliai nagykövete fogadta.

A Vietnami Kommunista Párt delegációját Vo Chi Cong, a VKP KB Politikai Bizottságának tagja, a KB titkára vezeti. A küldöttség tagjai: Nguyen Van Trong, a VKP KB nemzetközi kapcsolatok osztályának igazgatóhelyettese, Nguyen Lung, a Vietnami Szocialista Köztársaság magyarországi nagykövete, Dinh Van Niem, a VKP KB osztályvezetője és Pham Cong Khanh, a VKP KB nemzetközi kapcsolatok osztályának vezetője.

A delegációt Czinege Lajos, az MSZMP KB tagja, miniszterelnök-helyettes és Bényei Béla, hazánk vietnami nagykövete fogadta.

A Ciprusi Dolgozó Nép Haladó Pártjának (AKEL) képviselője Kosztasz Szofokleusz, az AKEL KB tagja, akit Duschek Lajosné, az MSZMP KB tagja, a Magyar Nők Országos Tanácsának elnöke fogadott.

A Dán Kommunista Párt küldöttségét Paul Emanuel, a DKP KB Politikai Bizottságának tagja vezeti. A delegáció tagja Sören Sörensen, a DKP KB Politikai Bizottságának póttagja.

A vendégeket Burgert Róbert, az MSZMP KB tagja, a Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát vezérigazgatója fogadta.

Az Olasz Szocialista Párt képviselője Angelo Gaetano Cresco, az OSZP Országos Tanácsának tagja, parlamenti képviselő, akit Somogyi Sándor, az MSZMP KB tagja fogadott.

Jasszer Arafat, a PFSZ vb elnöke üzenetet küldött Mihail Gorbacsovnak, az SZKP KB főtitkárának a közel-keleti helyzet legutóbbi fejleményeivel kapcsolatban - közölte a MENA közel-keleti hírügynökség. A PFSZ vezetője egyebek közt beszámol az Izrael által megszállt területeken élő palesztinok és libanoniak elleni erőszakos cselekményekről. Arafat az üzenetet a Szovjetunió tuniszi nagykövetének adta át.

Az Egyesült Államok nukleáris robbantást hajt végre a nevadai kísérleti telepen.

március 24.

Budapestre érkezett az SZKP delegációja, amely szovjet testvérpártunkat képviseli az MSZMP XIII. kongresszusán.

A Szovjetunió Kommunista Pártjának küldöttségét Grigorij Romanov, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára vezeti. A küldöttség tagja: Konsztantyin Ruszakov, az SZKP KB titkára, Alekszandr Homjakov, az SZKP KB tagja, az SZKP tambovi területi bizottságának első titkára, Vlagyimir Bazovszkij, a Szovjetunió magyarországi nagykövete.

A küldöttség fogadására a Ferihegyi repülőtéren megjelent: Németh Károly, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, Szűrös Mátyás, a Központi Bizottság titkárai, valamint Rajnai Sándor, hazánk moszkvai nagykövete.

A szovjet küldöttség megérkezése után megkoszorúzta a szovjet hősök Szabadság téri emlékművét és a kegyelet virágait helyezte el a Lenin-szobor talapzatán, a Felvonulási téren. Az eseményeken jelen volt Szűrös Mátyás, Rajnai Sándor és Borbély Gábor, a budapesti pártbizottság titkára.

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_grigorij_romanov.jpgA pártkongresszusra hazánkba érkezett szovjet küldöttség, élén Grigorij Romanovval, megkoszorúzta a szovjet hősök Szabadság téri emlékművét

A vasárnap folyamán megérkezett a Bolgár Kommunista Párt küldöttsége, amelyet Csudomir Alekszandrov, a KB politikai, bizottságának tagja, a Bolgár Népköztársaság Minisztertanácsának első elnökhelyettese vezet. A delegáció tagjai: Boncso Mitev, a KB tagja, a Bolgár Népköztársaság magyarországi nagykövete, Sztojan Sztojanov, a KB póttagja, Hasizkovó megye pártbizottságának első titkára

A vendégeket Maróthy László, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnökhelyettese, valamint Gyovai Gyula, hazánk szófiai nagykövete fogadta.

Csehszlovákia Kommunista Pártjának küldöttségét Vasil Bilak, a CSKP KB Elnökségének tagja, a központi bizottság titkára vezeti. A delegáció tagjai: Miroslav Slavik, a KB tagja, a Dél-Cseh Kerületi Bizottság első titkára, Frantisek Chlad, a KB nemzetközi osztályának helyettes vezetője és Ondrej Durej, a CSSZK magyarországi nagykövete.

Fogadtatásukra megjelent Óvári Miklós, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára, valamint Kovács Béla, a Magyar Népköztársaság prágai nagykövete.

A Jugoszláv Kommunisták Szövetségének küldöttségét Dragoszlav Markovics, a JKSZ KB Elnökségének tagja vezeti. A delegáció tagjai: Alojz Briski, a KB tagja, a Szlovén Szocialista Köztársaság Elnökségének tagja és Milovan Zidar, a JSZSZK magyarországi nagykövete.

A vendégeket Korom Mihály, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára és Simon Pál, hazánk belgrádi nagykövete fogadta.

A Kubai Kommunista Párt küldöttségét Armando Hart Davalos, a KB Politikai Bizottságának tagja, kulturális miniszter vezeti. A küldöttség tagjai: Rafael Polanco Brahajos, a KB külügyi osztálya vezetőjének első helyettese és Euclides Vázquez Candela, a Kubai Köztársaság magyarországi nagykövete.

Fogadásukra megjelent Grósz Károly, az MSZMP Budapesti Bizottságának első titkára, valamint Bognár István, hazánk havannai nagykövete.

A Lengyel Egyesült Munkáspárt küldöttségét Tadeusz Porebski, a KB Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára vezeti. A küldöttség tagjai: Mieczyslaw Rakowski, a KB tagja, a Lengyel Népköztársaság Minisztertanácsának elnökhelyettese, Zdislaw Balicki, a LEMP wroclawi vajdasági bizottságának első titkára és Jerzy Zielinski, az LNK magyarországi nagykövete.

A vendégeket Aczél György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára és Biczó György, Magyarország varsói nagykövete fogadta.

A Német Szocialista Egységpárt küldöttségét Werner Jarowinsky, az NSZEP KB Politikai Bizottságának tagja, a központi bizottság titkára vezeti. A küldöttség tagjai: dr. Günther Jahn, a KB tagja, az NSZEP Potsdam megyei bizottságának első titkára, Karl-Heinz Lugenheim, az NDK magyarországi nagykövete.

Fogadtatásukra megjelent Havasi Ferenc, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára és Szalai Béla, hazánk berlini nagykövete.

A Román Kommunista Párt küldöttségét Lina Ciobanu, a KB Politikai Végrehajtó Bizottságának tagja, a Szakszervezetek Központi Tanácsának elnöke vezeti. A küldöttség tagjai: Pavel Aron, a KB tagja, az RKP Arad megyei bizottságának első titkára, Nicolae Mihai, a KB póttagja, a KB külügyi osztályának helyettes vezetője és Nicolae Veres, a Román Szocialista Köztársaság magyarországi nagykövete.

A vendégeket Sarlós István, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, az országgyűlés elnöke, valamint Barity Miklós, hazánk bukaresti nagykövete fogadta.

Ugyancsak megérkezett Ausztria Kommunista Pártjának küldöttsége Walter Silbermayr, az AKP KB Politikai Bizottságának tagja, a központi bizottság titkára vezetésével. A küldöttség tagja: Kari Russheim, a KB tagja.

A delegációt Fock Jenő, az MSZMP KB tagja, az MTESZ elnöke fogadta.

A Belga Kommunista Párt küldöttségét Roland Jacobs, a KB Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára vezeti; tagja: Michel Godard, a KB munkatársa.

Fogadásukon megjelent Rév Lajos, az MSZMP KB tagja, az OKISZ elnöke.

A Finn Kommunista Párt küldöttségét Erkki Kauppila, a KB Politikai Bizottságának tagja vezeti. A delegáció tagja: Irina Lindeberg, a KB külügyi osztályának munkatársa.

A vendégeket Faluvégi Lajos, az MSZMP KB tagja, a Minisztertanács elnökhelyettese fogadta.

A Francia Kommunista Párt küldöttségének vezetője Maximé Gremetz, a Politikai Bizottság tagja, a KB külügyi titkára. A küldöttség tagja: Lin Giulov, a központi bizottság munkatársa.

A delegációt Veress Péter, az MSZMP KB tagja, külkereskedelmi miniszter fogadta.

Írország Kommunista Pártjának küldöttségét Jerry Mclntyre, az országos végrehajtó bizottság tagja vezeti. A delegáció tagja: Margaret Bruton, az OVB tagja.

Fogadtatásukra megjelent Szűcs Istvánné, az MSZMP KB tagja, az MSZMP V. kerüileti Bizottságának első titkára.

A Luxemburgi Kommunista Párt küldöttségének vezetője René Urbany, az LKP elnöke. A delegáció tagja: Babette Rückert, a KB politikai bizottságának tagja.

A küldöttséget Trombitás István, az MSZMP KB tagja, a Kőolaj- és Földgázbányászati Vállalat vezérigazgatója fogadta.

A Máltai Kommunista Pártot Anthony Vassallo főtitkár képviseli. A vendéget Varga Péter, az MSZMP KB tagja, a KB osztályvezetője fogadta.

Nagy-Britannia Kommunista Pártjának küldötte Lou Lewis, a KB végrehajtó bizottságának tagja. Fogadtatására megjelent Huszár István, az MSZMP KB tagja, a KB Társadalomtudományi Intézetének főigazgatója.

A Német Kommunista Párt küldöttségét Hermann Gautier, az NKP elnökhelyettese vezeti. Tagja: Kurt Schacht, az NKP elnöksége titkárságának titkára.

A küldöttséget Berecz János, az MSZMP KB tagja, a Népszabadság főszerkesztője fogadta.

A Norvég Kommunista Párt küldöttségének vezetője Asmund Langseter, az NKP Központi Vezetőségének tagija. A küldöttség tagja: Harald Reppesgard, az országos vezetőség tagja.

A vendégeket Szlamenicky István, az MSZMP KB tagja, a SZÖVOSZ elnöke fogadta.

A Nyugat-berlini Szocialista Egységpárt küldöttségét Inge Kopp, a Nyugat-berlini SZEP elnökhelyettese, a vezetőség irodájának és titkárságának tagja vezeti. Tagja: Harry Flichtbeil, a Nyugat-berlini SZEP vezetősége irodájának és titkárságának tagja.

A küldöttséget Deák Gábor, az MSZMP KB tagja, az MSZMP XIII. kerületi Bizottságának első titkára fogadta.

Az Olasz Kommunista Párt delegációját Paolo Bufalini, az OKP vezetőségének tagja, a központi ellenőrző bizottság elnöke vezeti. Tagja: Paolo Cantelli, a KB tagja, az OKP firenzei bizottságának titkára.

Fogadásukra megjelent Marjai József, az MSZMP KB tagja, a Minisztertanács elnökhelyettese.

A Portugál Kommunista Párt küldöttségét Carlos Brito, a PB és az állandó politikai titkárság tagja vezeti, a delegáció tagja Sérgio Manuel de Sousa Teixeira, a központi bizottság tagja.

A delegációt Horváth István, az MSZMP KB tagja, belügyminiszter fogadta.

A San Marinó-i Kommunista Párt küldöttségét Gilberto Ghiotti főtitkár vezeti. Tagja: Ermenegildo Gasperoni, a párt elnöke.

A küldöttséget Rácz Sándor altábornagy, az MSZMP KB tagja, honvédelmi miniszterhelyettes fogadta.

A Spanyol Kommunista Párt küldöttségének vezetője Simon Sanchez Montero, a végrehajtó bizottság tagjai, a központi bizottság titkára. Tagja: Santiago Alvarez Gomez, a KB tagja.

Fogadásukra megjelent Nyers Rezső, az MSZMP KB tagja, az MTA Közgazdaságtudományi Intézete tudományos tanácsadója.

A Svájci Munkapárt delegációját Bemard Buckhard, a politikai bizottság tagja vezeti. Tagja: Anna-Maria Nava, a központi bizottság tagja.

A küldöttséget Pál Lénárd, az MSZMP KB tagja, az OMFB elnöke fogadta.

A Svéd Baloldali Párt-Kommunisták küldöttségét Lars Werner, a párt elnöke vezeti. Tagja: Lars Pettersson, a Svéd BP-K vezetőségének tagja, a központi bizottság titkára.

Fogadásukra megjelent Horváth Ede, az MSZMP KB tagja, a Rába Magyar Vagon- és Gépgyár vezérigazgatója.

A Török Kommunista Pártot Haydar Kutlu főtitkár képviseli az MSZMP kongresszusán. A vendéget Szépvölgyi Zoltán, az MSZMP KB tagja, a fővárosi tanács elnöke fogadta.

Megérkezett Budapestre az Afganisztáni Népi Demokratikus Párt küldöttsége is, Neaz Mohammad Momand, az ANDP KB titkárának vezetésével. A küldöttség tagja: Jeelani Bakhtari, az Afganisztáni Demokratikus Köztársaság magyarországi nagykövete.

Fogadásukra megjelent Borbély Sándor, az MSZMP KB tagja, a munkásőrség országos parancsnoka.

A mozambiki FRELIMO párt küldöttségének vezetője Armando Guebuza, a KB politikai bizottságának tagja, elnökségi miniszter; tagja: Albínó José Mazemba, a KB munkatársa.

A vendégeket Kamara János rendőr altábornagy, az MSZMP KB tagja, belügyminisztériumi államtitkár fogadta.

A Jemeni Szocialista Párt küldöttségének vezetője Jaszin Noman Szaid, a KB tagja, miniszterelnök-helyettes. A delegáció tagjai: Száleh Abdul Gamil, a KB külügyi osztályának vezetője és Bagil Hazam Abdullah, a miniszterelnök-helyettesi iroda vezetője.

A küldöttséget Hoós János, az MSZMP KB tagja, országos tervhivatali államtitkár fogadta.

Az angolai MPLA-Munkapárt küldöttségének vezetője Maria Mambó Café, a központi bizottság titkára. Tagja: Sebastiao Izata, a KB külügyi osztályának helyettes vezetője.

Fogadásukra megjelent Katona Imre, az MSZMP KB tagja, az Elnöki Tanács titkára.

A Béke és Szocializmus folyóirat szerkesztőségét Jurij Szkljarov, az SZKP KB póttagja, a folyóirat főszerkesztője képviseli. A vendéget Szorcsik Sándor, a lap szerkesztőségébe delegált magyar képviselő fogadta.

A Francia Szocialista Párt delegációját Marcel Debarge, az FSZP Végrehajtó Irodájának tagja, országos titkár vezeti. Tagja: Jean-Christophe Romer, az FSZP külügyi osztálya szocialista országokkal foglalkozó részlegének vezetője.

A küldöttséget Márta Ferenc, az MSZMP KB tagja, az MTA Központi Kémiai Kutató Intézetének, főigazgatója fogadta.

A Német Szociáldemokrata Pártot Hans Schumacher, a Die Neue Gesellschaft felelős szerkesztője képviseli. A vendéget Hárs István, az MSZMP KB tagja, a Magyar Rádió elnöke fogadta.

A Spanyol Szocialista Munkáspárt képviseletében Elejandro Cercas és Enrique Mugica, a VB tagjai, a párt országos titkárai vesznek részt a kongresszuson. A küldöttséget Berecz Frigyes, az MSZMP KB tagja, a BHG vezérigazgatója fogadta.

Százezren vonultak a spanyol főváros közelében levő torrejoni USA-légibázishoz, követelve az Európában telepített amerikai rakéták visszavonását, s elítélték Washington fegyverkezési politikáját.

A béketüntetés nagygyűléssel zárult, amelyen a jelenlevők felhívást fogadtak el a kormányhoz. Ebben követelték, hogy az ország NATO-tagságának jövőjéről kitűzött népszavazás kérdése legyen világos és egyértelmű, és ne kapcsolják össze más témával. A békeharcosok képviselői egyben arra kérték a spanyolokat, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt azon a tüntetésen, amelyet május elején rendeznek a Reagan látogatása és politikája elleni tiltakozás jegyében.

Amin Dzsemajel libanoni elnök Damaszkuszban tárgyalt Háfez Asszad szíriai államfővel.

Hivatalos közlés szerint a találkozón a libanoni elnök megerősítette eltökéltségét, hogy előmozdítja a nemzeti megbékéléshez szükséges politikai és strukturális reformokat. Asszad biztosította libanoni vendégét: Szíria változatlanul támogatja a törvényes hatóságokat Libanon felszabadítására irányuló tevékenységükben, s abban, hogy szembeszálljanak az izraeli akciókkal. Hangsúlyozta: Szíria nem nézhet tétlenül izraeli érdekéket szolgáló mozgalmakat, amelyek veszélyeztetik Libanon egységét.

A két elnök megbeszélése a rendszeres libanoni-szíriai konzultációk sorába illeszkedett. Több forrás szerint Szíria közvetlenül nem kíván beavatkozni a Szamir Zsazsa vezette lázadókkal szemben; ez utóbbiak úgynevezett Keresztény Döntéshozatali Mozgalma az utóbbi napokban vesztett lendületéből. A Kataeb (falangista) Párt vezetése ismételten kiállt az államfő és vonala mellett, puccsistáknak bélyegezve Zsazsáékat.

Változatlanul homály fedi a Bejrútban pénteken elrabolt három francia diplomata sorsát. Az. „iszlám dzsihad bejrúti parancsnoksága” nevében egy telefonáló közölte: szervezetük csak akkor bocsátja őket szabadon, ha Franciaország változtat Irakot támogató politikáján, s lemondja a repülőgép szállítást Szaúd-Arábiának.

Nabih Berri, az Amal mozgalom vezetője a túszszedést megbélyegző nyilatkozatában kijelentette: az akció végrehajtói se nem harcosok, se nem muzulmánok. Céljuk, hogy menekülésre kényszerítsék Nyugat-Bejrútból a külképviseleteket, s elszigeteljék a nemzeti és iszlám erőket.

A fővárosban késő éjjel tűzharc robbant ki a zöld vonal több pontján a keresztény és a muzulmán milíciák között, s a harcokban rakétákat, nehézfegyvereket is bevetettek. A többszöri fegyverszüneti felhívás nem hozott eredményt.

Az iraki hadsereg hajnalban az iraki-iráni front északi szakaszán támadó hadműveleteket hajtott végre, s rohammal elfoglalt két iráni magaslatot. Az iraki hadvezetőség közleménye szerint a magaslatokért vívott harcokban az ellenfél súlyos veszteségeket szenvedett. Az utóbbi huszonnégy árában az iraki légierő bombázta a Tigris folyótól keletre levő területeket, s az ellenségnek itt is veszteségeket okozott.

Az IRNA iráni hírügynökség arról számolt be, hogy a front különböző szakaszain folytatódtak a helyi jelentőségű összecsapások. Eközben az iráni fegyveres erők visszavertek néhány ellentámadást.

Ugyancsak az IRNA közölte, hogy az iraki légierő bombázta Busir iráni várost. A támadás emberéletben és anyagiakban károkat okozott

Humor:idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_humor_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_humor_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_humor_3.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_humor_4.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_humor_5.jpg

Reklám:idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_reklam_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_reklam_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_reklam_3.jpg

Kékfény:
A rendőrség a közelmúltban felhívást tett közzé, amelyben a lakosság segítségét kérte különösen nagy kárt okozó lopás tetteseinek kézre kerítéséhez. A Békés megyei Rendőr-főkapitányság a lakosság segítségével elfogta és előzetes letartóztatásba helyezte Rostás Sándor 53 éves szigethalmi magánfuvarozó kisiparost és több társát, aki alaposan gyanúsítható azzal, hogy betört a Mezőkovácsházi Áfész tollüzemébe, ahonnan csaknem kétmillió forint értékű árut lopott el. A rendőrség az ellopott tollat lefoglalta, az üzembe visszajuttatta, és a bűnügyben folytatja a vizsgálatot.

Március 17-én 21 és 22 óra között Dabas lakatlan területén, az 5-ös számú főútvonalon - a 44-es kilométer közelében - ismeretlen gyártmányú és típusú, korallpiros színű személygépkocsi elütött egy idős férfit, aki az úttesten gyalogosan közlekedett. A gyalogos sérüléseibe belehalt. A gépkocsi vezetője a helyszínről megállás nélkül továbbhajtott. A baleset következtében a gépkocsi első része, s feltehetően a szélvédő és a fényszóróüveg is megrongálódott. A rendőrség kéri, hogy akik a balesettel vagy a gépkocsival kapcsolatban felvilágosítást tudnak adni - különösen annak a korallszínű, FSO-1500 típusú Polski Fiat gépkocsinak a vezetőjét és négy utasát, akik a fenti helyen, a hernádi borpincéknél megelőztek egy fehér színű Lada gépkocsit, és ezután rövid időre megálltak az elütött személy holttesténél - jelentkezzenek a Pest megyei Rendőr-főkapitányság ügyeletén (Bp. VI., Aradi u. 21-23., tel.: 124-278), vagy a dabasi rendőrkapitányságon (Dabas, Lenin tér 1/c, tel.: Dabas 207), illetve bármelyik rendőri szervnél.

Március 21-én, a késő esti órákban, az M1-es autóúton szolgálatot teljesítő rendőr egy nagy sebességgel közeledő járműre lett figyelmes, amely a fényjelzés ellenére sem állt meg. A későbbiek során kiderítették, hogy a gépkocsi vezetője Domján Imre, etyeki lakos volt, aki súlyos alkoholos hatás alatt vezetett. Gyorsított eljárással 8000 Ft pénzbüntetésre ítélték, és a jogosítványát 2 évre bevonták.

Közlemények:
A COOPTOURIST rendkívüli kedvezményes ajánlata az Utazás ’85 kiállítás látogatóinak! Minden kedves utasunk, aki a kiállítás ideje alatt (márc. 22-27.) bármely belföldi társasutazásra vagy üdülésre jelentkezik, és a helyszínen befizet, úgy a részvételi díjból 50 Ft-500 Ft/fő kedvezményt adunk. Ne feledje el felkeresni az Utazás ’85 kiállításon a COOPTOURIST standját!

A MÁV Szegedi Igazgatósága értesíti az érdekelteket, hogy a Kistelek déli határán (az E5-ös főközlekedési út mellett) megépült 120/25 kV-os transzformátorállomását, valamint annak 120 és 25 kV-os távvezetékeit 1985. március 26-án névleges feszültség alá helyezi. A fentiek értelmében a Sándorfalva-Városföld 120 kV-os távvezeték és a transzformátorállomás között húzódó 120 kV-os, illetve a transzformátorállomás és a vasútvonal között húzódó 25 kV-os távvezetékeket, valamint a transzformátorállomás nagyfeszültségű berendezéseit 1985. március 26-án 0.00 órától kezdődően folyamatosan feszültség alatt állónak kell tekinteni. A feszültség alatt álló nagyfeszültségű berendezések 2 m-en belüli megközelítése életveszélyes, ezért tilos!

A Hazafias Népfront budapesti kertbarátok társadalmi szövetsége március 26-án, kedden 17 órai kezdettel a HNF budapesti bizottsága székházában (VI., Népköztársaság útja 125.) tartja e havi tanácsadását.

Állásajánlat:
idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_allasajanlat_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_allasajanlat_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_allasajanlat_3.jpg

Divat: Lábon járó divat
A harisnya ritkán kerül a divat reflektorfényébe. Olykor-olykor szó esik arról, hogy most a sötét, most a világos színű harisnya a divatosabb, de ezt csak azok kísérik figyelemmel, akik minden téren követik a divatot. A nők nagy része a megszokott, kedvenc színű harisnyájához ragaszkodik, azt vásárolja éveken keresztül. Pedig a harisnya is lehet divatos kiegészítője öltözködésünknek, mint ahogy ezt az idei tavaszi divat is bizonyítja. Most ugyanis a színes harisnya jött divatba: a lila, piros, kék, rózsaszín, sárga, fekete, fehér, szóval mindenféle szín. Képes összeállításunkban bemutatjuk, hogyan lehet hangsúlyozni színes harisnyával öltözékünket. Igaz, ehhez nem elég a jó tanács, hanem az üzleteknek is nagyobb választékban kellene kínálniuk divatos harisnyát.idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_divat_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_divat_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_divat_3.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_divat_4.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_divat_5.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_divat_6.jpg

Repülőgépes szolgálat a mezőgazdaságban:
A MÉM repülőgépes szolgálat AN-2-es repülőgépével műtrágyázzák a kalászos növényeket a gávavencsellői Szabadság Termelőszövetkezetben. Egy felszállással 1000-1200 kilogramm nitrogén műtrágyát szórnak a búzaföldre. A gép pilótái - Hansághy Győző és Batta István - egyben 8 növendéket oktatnak, akiknek 200 óra repülés kötelező, hogy mezőgazdasági pilóták lehessenek.

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_mem_repulogepes_szolgalat_1.jpgMűtrágyával töltik fel a repülőgépet

Vetőmagvak exportra is:
A Vetőmagtermeltető és Értékesítő Vállalat Északmagyarországi Központjának káli vetőmagtisztító és borsóhántoló üzemében az elmúlt évben 21 fajtából 14 ezer 542 tonna magot dolgoztak fal. Az itt dolgozó kollektíva a tőkés exportfeladatokat jó minőségben és mennyiségben teljesítette, illetve túlteljesítette. Az össztermelés mintegy 70 százalékát NSZK-ba. Hollandiába, Olaszországba és Svájcba szállították.

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_vetomagtermelteto_vallalat.jpgKáli Istvánné targoncavezető vagonírozáshoz viszi a hosszú útra induló zsákokat

Növeli termelését az Állatforgalmi és Húsipari Vállalat:
Hajdú-Bihar megye az ország egyik legjelentősebb állattartó megyéje. Ennek megfelelően az Állatforgalmi és Húsipari Vállalatra évről évre nagy feladatok várnak. Az elmúlt évben 114 ezer tonna élősúlynak megfelelő sertéshúst, szarvasmarhát és juhot vásároltak fel. Az áru fele exportra került, fele belföldi igényt elégített ki elsősorban Debrecenben, a megyében és Budapesten. 1985-ben mintegy tízezer sertéssel szeretnék növelni a vágást. Egyre növekvő szerepe van a nyugati exportban az ún. darabolt sertésnek, és az exportnak ez a legjelentősebb tétele. Mindent megtesznek, hogy a tavalyi exportmennyiséget megismételhessék, illetve valamennyivel növelhessék. Ehhez szükségük van a termelőkkel való jó kapcsolatokra, hogy a munkához megfelelő mennyiségű alapanyag álljon a rendelkezésükre.

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_allatforgalmi_es_husipari_vallalat.jpgA darabolt húst exportra készítik elő

Szerelősorok a Bakony Művekből:
Az önállóvá vált veszprémi Bakony Művek Számítástechnikai és Automatizálási Gyára főként a kis szériájú automatizált szerelősorok, szabadon programozható manipulátorok előállítására szakosodott. Jelentős szerepet vállal a KGST-országokban megkezdődött autóipari rekonstrukciókban. A legnagyobb megrendelő a Szovjetunió, emellett NDK-beli, csehszlovák gyáraknak állítanak elő autóvillamossági berendezések szerelésére gépsorokat. Hasonló szállításokról tárgyalnak lengyel és bolgár vállalatokkal is.

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_bakony_muvek.jpgMunka a szerelősoron

Bútorok Pécsről:
Több mint negyven dolgozót foglalkoztatnak két műszakban a Pécsi Bútorgyár lll-as számú üzemében Ófalun. A helyi faesztergályos hagyományoknak megfelelően főként székeket és székalkatrészeket állítanak elő.

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_pecsi_butor.jpgTermékeik nemcsak a hazai, de a nyugati piacokon is keresettek

Szovjet géppel Kanadának:
Az elmúlt év második felében nagy gépesítési programba kezdtek a Magyar Gyapjúfonó és Szövőgyár demecseri gyárában. Az akkor megkezdett munkát idén januárban fejezték be, s most a szövődében már 52 szovjet gyártmányú SZTB-szövőgép termel folyamatosan.

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_magyar_gyapjufono.jpgA „Gepárd” fantázianevű szövetet készítenek kanadai exportra az új gépekkel

Céljuk a termelékenység, a gazdaságos export növelése:
A jászberényi Hűtőgépgyárban tavaly a gyár dolgozóinak több mint 80 százaléka vett részt a szocialista munkaversenyben. Ennek köszönhető, hogy a vállalat 1984-ben a népgazdaság egyensúlyi helyzetének javításához, a fizetési kötelezettségünk teljesítéséhez csaknem 23 millió dollárral járult hozzá. Exportterveik teljesítése mellett a belföldi igényeket is kielégítették. A magasabb csillagszámú és a nagyobb űrtartalmú hűtőszekrényekből és fagyasztóládákból tervezetten felül szállítottak a belkereskedelemnek. Termelésük tavaly az előző évhez képest 17 százalékkal nőtt. A szifongyártás területén dolgozó szocialista brigádok megduplázták vállalásukat, s így több mint 730 ezret gyártottak a különböző típusú szóda- és habszifonokból. Ez a mennyiség 30 ezerrel volt több a tervezettnél.

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_jaszberenyi_hutogepgyar.jpgA jászberényi Hűtőgépgyárban az idén 220 ezer háztartási hűtőszekrényt készítenek

Csak bőrből:
A nemrég alakult szombathelyi Bőrdíszműipari Kisszövetkezet - nevéhez hűen - csak természetes bőröket használ. Erszények, mappák ugyanúgy szerepelnek kizárólag exportra készülő gyártmányaik között - számuk meghaladja a háromszáz fajtát -, mint a nagy utazótáskák.

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_szombathelyi_bordiszmu.jpgKilenc éve nem volt minőségi reklamációjuk

Zsukok és Nysák Pápáról:
A Dunántúl elosztó bázisává vált Pápán, a város szélén működő autószerviz. A Zsuk és a Nysa gépkocsik nyolcféle változatát itt adják át a megrendelőknek. Zárt, ponyvás, vegyeshasználatú hűtő és tűzoltó változatból tavaly 4279, az idén több mint négyezer darabot hoztak, illetve hoznak forgalomba.

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_zsuk_nysa.jpgKirakás előtt a pápai vasútállomáson

A Magyar Televízió műsorán: Ellenségek. Gorkij drámájának televíziós változata Havas Péter rendezésében.

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_torday_teri_koltay_janos.jpgTorday Teri Polina és Koltay János Zahar Bargyin szerepében

Hová menjünk? Moziba!
idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_mozi.jpg

Színházi bemutató: Cserepes Margit házassága (Játékszín). A rendező Garas Dezső.

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_pap_vera_gaspar_sandor.jpgPap Vera és Gáspár Sándor

Magyar könnyűzene:
A 13. héten a magyar slágerlista a szólisták között: 1. Lerch-Demjén: Elfutok (Kovács Kati), 2. Varga Miklós-Varga Mihály: Európa (Varga Miklós), 3. Presser-Sztevanovity D.: Kínai baba (Katona Klári).

Az előadók között: 1. KFT: Afrika (KFT), 2. Első Emelet: Óvatosan Lépkedj! (Első Emelet), 3. Hevesi-Névtelen Nulla: Diadal (Névtelen Nulla).

Eldoradoll - Dolly Roll:
Tatabányán öles plakátok hirdették: ismét a megyeszékhelyen ad koncertet a Dolly Roll. Az érdeklődés hatalmas volt, s az előadás előtti héten - a borsos árak ellenére - már minden jegy elkelt a Népházban. A koncerten minden korosztályt meg lehetett találni. A nézőtéren nagy volt a várakozás; az idén milyen új ötlettel rukkol elő az együttes? S aki különlegességet várt - nem csalódott. Hiszen a lendületes muzsikát jó világítási technika, a színpadon fellépő „Windszörny” és más - a dalokhoz illő - díszlet tette még hangulatosabbá, nem is beszélve a zenészek színpadi játékáról.

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_dolly_roll.jpgTatabányai koncertpillanatok

Külföldi könnyűzene:
A hét első felében az amerikai slágerlistákat, immáron harmadik hete, a REO Speedwagon Can't Fight This Feeling-je, a nyugat-európai slágerlisták többségét a Dead Or Alive You Spin Me Round című számai vezetik.

Csütörtökön délután Oláh István vezérezredes, honvédelmi miniszter a Honvédelmi Minisztériumban köszöntötte 50. születésnapja alkalmából Tichy Lajost, a Bp. Honvéd egykori 71-szeres válogatott labdarúgóját, a piros-fehér klub jelenlegi utánpótlás-szakágvezetőjét. A kispesti egyesület kitűnőségének a honvédelmi miniszter a sport területén végzett kiemelkedő munkássága elismeréseként ajándékot adott át.

Ilyenkor döbben rá az ember, milyen gyorsan Szaladt harminckét esztendő, amely alatt Tichy Lajos, a már legendás emlékű szőke bombázó számtalanszor rojtosra szaggatta az ellenfelek hálóját és idegeit, majd később edzőként bajnoki címhez segítette a Bp. Honvéd együttesét. Előttünk annak a Tichynek a képe villant fel, aki többek között csodálatos gólokat szerzett 1959-ben az NSZK ellen, aki négyszer vette be a svájciak kapuját, aki a chilei világbajnokságon Anglia ellen is eredményes tudott lenni, ötszörös bajnoki gólkirály volt - és még hosszasan sorolhatnánk játékosként szerzett érdemeit. Ö még tagja lehetett az ötvenes évek Bozsik, Puskás, Kocsis, Budai II, Czibor fémjelezte bajnokcsapatának. Ráadásként, mint edző, 27 év szünet után aranyéremhez segítette a Bp. Honvéd gárdáját.

Tichy Lajos - rövid külföldi kitérő után - újra a nagy múltú egyesületet szolgálja. Neve, munkássága eggyé forrott a piros-fehérek életével.

Gratulálunk!

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_tichy_lajos_olah_istvan.jpgTichy Lajos és Oláh István vezérezredes

Szintén csütörtökön szerződésének aláírása után egy héttel Mészöly Kálmán átvette a török labdarúgó-válogatott és a 21 éven aluli együttes Irányítását. A török válogatottnak március 27-én Albánia válogatottja lesz az ellenfele az előkészületi mérkőzésen, április 3-án Craiován a Románia elleni VB-selejtező következik.

Genfben pénteken tartották a kupák elődöntőinek sorsolását. Noha a legjobb négy között már nem lehet könnyű ellenfelet kapni, a Videoton - legalábbis látszólag - nem járt rosszul, hiszen elkerülte az Internazionale és a Real Madrid csapatát (igaz, a Manchester Unitednél az olasz és a spanyol együttes sem erősebb). A fehérváriak vetélytársa április 10-én a Sóstói stadionban és április 24-én Szarajevóban a Zseljeznyicsar lesz, így a Videoton - a Partizán után - újabb jugoszláv riválissal találkozik az UEFA Kupában. A belgrádiak elleni szereplés (főként a hazai 5:0) mindenesetre nem rossz ómen... Persze a szarajevói együttest nagy könnyelműség lenne alábecsülni, s ezt a legjobban éppen a fehérváriak tudják, akik Belgrádban látták azt a mérkőzést, amelyen következő ellenfelük nagyszerű játékkal győzte le 4:0 arányban a szigorú védelméről közismert Craiovát.

És akkor lássuk a lényeget, az NB I. 19. fordulóját! Az első osztályú bajnokság tavaszi negyedik fordulójában hét találkozót játszanak szombaton, és csak az MTK-VM-Ferencváros örök rangadó marad vasárnap délelőttre. A szurkolók érdeklődése főként a Megyeri úti Ú. Dózsa-Videoton találkozóra összpontosul. Meleg percei lehetnek a Honvédnak Szombathelyen és a Tatabányának Békéscsabán.

Vasas - Eger
A tavasszal három mérkőzésen öt pontot szerzett hazai csapat esélyesként kezdi a 90 percet, s e tényt alátámasztja az is, hogy a jelenlegi legjobb összeállításában játszik. Az Eger, amelyben ezúttal kezdőember a frissen igazolt Kovács István, a kiesés ellen küzd, ezért várhatóan nem lesz könnyű ellenfél. Egy helyen változik a Vasas múlt heti összeállítása. Az Egerből még mindig hiányzik Csepregi, valamint a sérült Megyesi sem lesz ott a Fáy utcában.idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_vasas_eger_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_vasas_eger_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_vasas_eger_kovacs_istvan_balogh_tibor.jpgBalogh (fehér mezben), a Vasas beállósa és Kovács, az egriek új szerzeménye, aki évekkel korábban az angyalföldiek mezében ontotta góljait, kemény fejpárbajt vívott a Fáy utcában. Többnyire Balogh győzött…

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_vasas_eger_bodolai.jpgBodolai, az egriek kapusa bravúrosan véd

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_vasas_eger_kiss_laszlo.jpgAz ajándékba kapott labdával Kiss indul (fehérben) és megszerzi a második gólt

Ú. Dózsa - Videoton
A szerdán a magyar labdarúgás egész táborának örömet szerzett székesfehérvári csapat nehéz 90 perc előtt áll. Nyilván nem múlt el nyomtalanul a Manchester elleni csata, és a tavasszal feljavult hazai csapat is nyilvánvalóan bizonyítani kívánja tudását. A Videotonba visszatér Májer és Csuhay, velük egyértelműen erősödik a csapat. Törőcsik visszakerül a lila-fehér csatársor tengelyébe. A Videoton csapatában Csongrádi mellett Végh és Horváth is sérült, bár elképzelhető, hogy az utóbbiak közül valamelyik játékos mégis szerepel Újpesten.
idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_u_dozsa_videoton.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_u_dozsa_videoton_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_u_dozsa_videoton_kardos_szabo_bogdan_szucs.jpgJellemző kép a mérkőzésről. A fehér mezes újpesti védők egy pillanatig sem hagyták szabadon az őszi gólkirály Szabót (sötét mezben), Kardos. Bogdán és Szűcs tartja sakkban a fehérvári csatárt

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_u_dozsa_videoton_szucs_kardos_kozma_szendrei_palkovics.jpgÖsszpontosítás szöglet előtt az újpestiek kapujánál. Akik a labdát varjait: a jobb kapufánál Szűcs, mögötte Palkovics, Kardos, Kozma és leghátul Szendrei

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_u_dozsa_videoton_kardos_csongradi.jpgHiába csúszik be Kardos (a földön) Csongrádi tovább viszi a labdát

Haladás - Bp. Honvéd
A bajnokság élén álló piros-fehérek bizonyára két pontért mennek a nyugati határszélre, de korántsem biztos, hogy el is hozzák azt. Összeállításuk betegségek miatt bizonytalan, a náthajárvány okoz gondot de Komora edző nyugodtan bízhat a tartalékokban is. A hazaiaknál Fitos eltiltása miatt nem játszhat.
idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_haladas_bp_honved.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_haladas_bp_honved_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_haladas_bp_honved_sallai_sikesdi_garaba_topor_voros_imre.jpgSallai elesett, Sikesdi elkésett, Garaba viszont elrúgja a labdát Topor elöl. Mögöttük Vörös Imre látható

ZTE - Pécsi MSC
Miután a pálya állapota sokat javult, mégis a ZTE stadionjában lesz a mérkőzés. A sárga lapok miatt hiányzó Csepregi II. helyett a csatár Nagy került a hazai csapatba, ezzel is jelezve, hogy a zalaegerszegiek makacsul szeretnék otthon tartani a két pontot. A pécsi Mészáros sárga lapok miatt nem játszhat.
idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_zte_pecsi_msc.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_zte_pecsi_msc_kincses_kovacs_refi.jpgA PMSC ismét szívósan és jól védekezett Zalaegerszegen, de Rónai István legénységének nem sikerült az, ami a ZTE-nek, a góllövés és így Zalában maradt a két pont. Kincses, Kovács és Réfi küzd a labdáért

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_zte_pecsi_msc_kincses_lutz_roth_sipos.jpgRóth jó ütemű becsúszó szereléssel ment Sipos ellen. A háttérben Kincses és Lutz

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_zte_pecsi_msc_gass_kollar.jpgGass a présben. A ZTE középcsatárát két PMSC-játékos, Lőrincz (takarva) és a kapus, Kollár akadályozza a gólszerzésben. Mellettük Róth és Kovács „keringőzik”

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_zte_pecsi_msc_kovacs_sandor.jpgKovács S. négy pécsi játékos között megszerzi a ZTE győzelmét jelentő gólját

Rába ETO - DMVSC
A hazai gárdának látszólag könnyű dolga lesz a tavasszal alaposan visszaesett hajdúságiak ellen. A vendégek egymás utáni három vereség letargiájával utaztak a Rába partjára és nem valószínű, hogy éppen ma rázzák meg magukat. A Rába Székesfehérvárott már jelezte, hogy nem mondott még le bajnoki álmairól. A győriek legjobb összeállításukban várják a DMVSC-t. Bemutatkozik az új edző, dr. Puskás Lajos a DMVSC-nél, s a középpályán is újoncot avatnak a debreceniek: a saját nevelésű Sándor Csabát.
idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_raba_eto_dmvsc.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_raba_eto_dmvsc_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_raba_eto_dmvsc_hajszan_gyula.jpgA győri gól előtti pillanatok: Hajszán megkezdi táncát a labdával...

SZEOL AK - Csepel
Nem lehet kétséges, hogy a hazaiak tavasszal szép játékkal szeretnék némiképp szebbé tenni elszomorító helyzetüket. Ez a jó védelemmel és még jobb kapussal rendelkező csepeliek ellen nehéznek ígérkezik, még akkor is, ha a sziklánál is szilárdabb Elekes ezúttal pihen, mert túl sokat látta a sárga lapot. Sárga lapok miatt hiányzik a SZEOL AK-ból Polyvás is.
idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_szeol_ak_csepel.jpg

Szegedi kötődésű barátunk ismét megosztotta velünk, hogyan emlékszik vissza a délutánra:
Eléggé kilátástalan volt a helyzet. 4 pont ősszel, tökutolsóként és két elmaradt meccsel kezdtük a tavaszt. Közben zárójelben azért megjegyzem, hogy az országban tombolt a Vidi-láz, ami az egész családot elkapta természetesen, úgyhogy a SZEOL vesszőfutása ellenére én továbbra is maradtam a magyar foci elkötelezettje. Aztán a várakozásokkal ellentétben lazán elintéztük a jó erőkből álló, de gyenge produkciót mutató Csepelt Tündér Lala és Grubó góljaival. Hogy ott voltam-e a derbin, azt már nem tudom, lehet, hogy inkább a mozit választottam. A Délmagyarország műsorában ugyanis ott virít, hogy a Szabadság filmszínház kiemelt helyárral vetíti a Jedi visszatért. Lehet, hogy győzött Harrison Ford Kozmáék fölött…

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_marcius_21_szeol_ak_csepel_gelei_kun.jpgGeleinek, a csepeliek igen sokat bizonytalankodó kapusának ezúttal sikerül megkaparintania a labdát Kun elől

Békéscsaba - Tatabánya
A hírek szerint a „villámmal” igazolt Kovács László bemutatkozik a hazai csapatban, és Steigerwald helyén visszatér a veterán Királyvári is. A pillanatnyi forma döntheti el a két pont sorsát. A tatabányaiak edzője, Bacsó István nem változtat győztes csapatán.
idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_bekescsaba_tatabanya.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_bekescsaba_tatabanya_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_bekescsaba_tatabanya_vigh_tibor.jpgVigh Tibort, bár lökik, ura a labdának. A 22 éves védő egyre inkább igazolja a bizalmat

MTK-VM - Ferencváros
Ki hitte volna korábban, hogy az örök rangadóból egyszer még kiesési rangadó lesz. Most eljött az idő, és bizony egyik csapat sem ajándékozhat pontokat a másiknak. A tavasszal még nyeretlen hazai csapat minden bizonnyal szeretne már győzni, hiszen régen ízlelte már a sikert, de az FTC sem büszkélkedhet diadalmenettel. Feltehetően nagy közönség előtt, döntetlen körüli eredmény várható.
idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_mtk_vm_ferencvaros.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_mtk_vm_ferencvaros_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_mtk_vm_ferencvaros_zsiboras_gabor.jpgZsiborás és két társa későn mozdul, Boda „kétpontos” lövése a háló felé tart

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_mtk_vm_ferencvaros_boda_pinter_horvath_robert.jpgBoda, Pintér és Horváth R. alkotják a gúlát

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_mtk_vm_ferencvaros_poloskei_szanto_loricz_fulop.jpgPiramis az MTK-VM kapuja előtt. Fent Pölöskei, alatta Szántó és Lőrinci, jobb oldalon Fülöp

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_mtk_vm_ferencvaros_horvath_robert.jpgHorváth R. lő kapura

A mérkőzések után lássuk a 19. forduló válogatottjait! Ezúttal is túlkínálat volt a 7-es osztályzatokból. Választásunk Détári Lajosra esett, aki duplázott csapata idegenbeli mérkőzésén, így nálunk ő lett a forduló játékosa.
idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_a_fordulo_valogatottjai.jpg

A góllövőlista élén továbbra is a tatabányai Kiprich József áll, de az újra duplázó Détári vészesen közelít hozzá.
idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_gollovolista.jpg

„Őszi” fordulót tartottak a naptár szerinti első tavaszi hétvégén, a találkozók többségén ugyanis esőben, sárban futballoztak a csapatok. A legborúsabb mégis a Ferencváros fölött volt az ég, mert a zöld-fehérek újabb vereségükkel prolongálták kínos helyezésüket, és semmi jóval nem biztatták közismerten elszánt táborukat. Nem volt felemelőbb a hangulat a Megyeri úton sem, ahol szombaton, a találkozó előtt még virágcsokrokkal köszöntötték a Videoton labdarúgóit, de a fehérváriak gólja után az ifjú újpesti szurkolók - eléggé el nem ítélhető módon - kórusban sértegették az ellenfelet. A Videoton sikerével továbbra is nyílt a küzdelem a bajnoki címért, bár a Honvéd tartja kétpontos előnyét. A kispestiek remek formában vannak; a Haladás ellen Szombathelyen is k. o.-győzelmet arattak.
idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_tabella.jpg

Tekintsük át az NB II. legfontosabb hétvégi momentumait. A másodosztály 23. fordulójában kikapott a listavezető Volán, míg a második feljutó helyért versengő Vác és Siófok egyaránt győzött.idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_nb_ii_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_nb_ii_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_nb_ii_tabella.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_nb_ii_debreceni_kinizsi_dvtk.jpgPiel öklözve ment László elől a Debreceni Kinizsi-DVTK (3:3) mérkőzésen

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_nb_ii_bajai_sk_sbtc.jpgMint a Sugovicában fuldoklónak a szalmaszál, úgy hiányzott a bajai labdarúgóknak a Salgótarján elleni győzelem. Morvai elől rúgja el a labdát a tarjáni védő a Bajai SK-SBTC (1:0) mérkőzésen

Hétvégén teljes fordulót rendeztek a harmadik vonalban, a Területi bajnokságokban is.
idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_teruleti_bajnoksagok.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_teruleti_bajnoksagok_tabella.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_teruleti_bajnoksagok_koros_csoport_bekes_szarvas.jpgA Körös-csoportban a Békési SE-Szarvasi Főiskola Spartacus (2:1) összecsapás. A kép tanulsága szerint a fehér mezes békésiek vannak „túlerőben”...

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_teruleti_bajnoksagok_drava_csoport_ujpetre_mohacs.jpgA Dráva-csoportban esőben, sáros pályán játszották le az Újpetre-Mohács (1:2) mérkőzést. A „földharcot” vivő játékosokat a mohácsi Lingl (csikós mezben) figyeli

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_teruleti_bajnoksagok_drava_csoport_kaposvari_rakoczi_pvsk.jpgSzintén a Dráva-csoportban munkában a pécsi védelem a Rákóczi elleni találkozón. Kaposvári Rákóczi-Pécsi VSK 2:0

idokapszula_nb_i_1984_85_19_fordulo_teruleti_bajnoksagok_bakony_csoport_nagykanizsai_volan_dozsa_kapuvar.jpgA Bakony-csoportban ez a 11-es gól döntött az N. Volán-Dózsa-Kapuvár (1:0) mérkőzésen

Következő szerdán már jön a 20. forduló, az alábbi párosításokkal:

Bp. Honvéd - Rába ETO
Tatabánya - Ú. Dózsa
Eger - SZEOL AK
DMVSC - Haladás
Pécsi MSC - Békéscsaba
Ferencváros - ZTE
Videoton - MTK-VM
Csepel - Vasas

Kiemelt támogatónk:
idokapszula_nb_i_nepsport.jpg

Aranyfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_kepes_sport.jpg

Ezüstfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_labdarugas.jpg

Bronzfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_nepszabadsag.jpg

Emlékeztetőül:

Időkapszula: NB I. - 1984/85

Szintén figyelmükbe ajánljuk: 

Időkapszula: NB I. - 1980/81
Időkapszula: NB I. - 1981/82
Időkapszula: NB I. - 1982/83
Időkapszula: NB I. - 1983/84

Végül egy kis kötelező irodalom: 

Osztálynapló
Két évtized felejthetetlen és elfelejtett magyar hálóőrei

Köszönetnyilvánítás:

Sorozatunk nem jelenhetne meg Kárpáti Tamás segítsége nélkül, akinek ezek a kincsek digitalizálva is megvannak. Köszönet illeti a Népsport tudósítói gárdáját is a kiváló összefoglalókért. Belenézünk az Arcanum Adatbázisba is, mert nekik is szokott lenni releváns érdekességük.

Megjegyzés:

A sorozatot maribor és a szerethető dózsás együtt készíti, a szerző neve csak blogmotor etetésére van feltüntetve.

Olvasóink segítségét szeretnénk kérni: Szívesen fogadunk kiegészítéseket, javításokat, javaslatokat, korabeli anyagokat, egyszóval bármit, amivel pontosítani és jobbá lehet tenni a sorozatot. Különösen örülnénk, ha volt játékosok, edzők, vezetők, játékvezetők, gyúrok, jegyszedők, szurkolók és bárki más, akinek valamilyen története, emléke van, jelentkezne nálunk és egy-egy interjúval és beszélgetéssel színesíteni tudnánk az anyagot. Elérhetőségeink: emailen a valogatott.blog@gmail.com, Twitteren @ValogatottBlog, Facebookon pedig megtalálhatóak vagyunk a https://www.facebook.com/Valogatottblog címen. Előre is köszönjük.

4 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://valogatott.blog.hu/api/trackback/id/tr4518001402

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Mesterséges Geci 2023.01.20. 17:14:35

85... csak túl sok itt a foci. :D

maribor_ 2023.01.20. 17:38:54

@Mesterséges Geci: De hát, mint a címe is mutatja a posztoknak és, noch da zu, a sorozatnak, ez alapvetően arra és aköré épül. Ezért nem olyan meglepő a dolog, hogy foci is van benne.

Mesterséges Geci 2023.01.21. 07:36:49

@maribor_: bocs, nem volt kéznél emoji. A végén a :D azt jelenti, hogy

maribor_ 2023.01.21. 07:46:55

@Mesterséges Geci: En sem szmajliztam. Az a gyengek fegyvere. Valaki vagy erti a viccet, vagy nem.
süti beállítások módosítása