Válogatott okosságok

Szurkolói gondolatok, elemzések, mélázások a válogatottainkról, válogatás nélkül.

Ajánlataink

Sztancsik Richárd: Városok, stadionok, kocsmák

Rendelje meg közvetlenül a szerzőtől!

varosok.stadionok@gmail.com

Ár 2999 Ft.Részletek itt


kupanap.jpghungarianultras.jpg

Friss topikok

Facebook oldalunk

Időkapszula: NB I. 1984/85 23. forduló

2023.06.19. 15:54 maribor_

1985. április 27-28., a hónap utolsó hétvégéje

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_headlines_budapest_petofi_csarnok.jpgEgy Karthago koncerttel felavatták, és a szórakozni kívánó ifjúságnak átadták a Petőfi Csarnokot

Lássuk először a hét második felének legfontosabb közéleti és külpolitikai eseményeit.

április 25.

A Minisztertanács ülésén Lázár György tájékoztatást adott Constantin Dascalescunak, a Román Szocialista Köztársaság kormánya elnökének hazánkban tett hivatalos, baráti látogatásáról. A kormány a tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul vette.

A Minisztertanács az Országos Tervhivatal elnökének jelentése alapján megtárgyalta az éves terv végrehajtásának menetét. Megállapította, hogy eredményesen halad az ismert okok miatt bekövetkezett termeléskiesések és többletköltségek ellensúlyozása, de az előirányzott követelmények teljesítéséhez továbbra isi fokozott erőfeszítésre és a tervezettnél hatékonyabb, takarékosabb gazdálkodásra van szükség.

A Minisztertanács irányt szabott a kormányzati feladatok számára, a minisztériumokat kötelezte, a gazdálkodó szerveket pedig felhívta, hogy intézkedéseikkel és újabb tartalékok feltárásával, a munkakollektívák kezdeményezéseinek támogatásával segítsék elő a tervben kitűzött célok elérését.

A kormány megtárgyalta és elfogadta a Szabolcs-Szatmár Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának saját munkájáról és a megye településfejlesztéséről szóló beszámolóját. Megállapította, hogy a tanács és végrehajtó szervei eredményesen járulnak hozzá a megye társadalmigazdasági fejlődésének előmozdításához, és helyeslőén tudomásul, vette az irányító munka további javítását, valamint a terület- és településfejlesztést célzó elgondolásokat. Kötelezte a kormányzati szerveket, hogy a lehetőség határain belül segítsék elő azok megvalósítását.

A Minisztertanács intézkedéseket fogadott el a szénbányászat helyzetének javítására, és irányelveket szabott meg a VII. ötéves terv időszakában megvalósítandó tennivalók számára.

A kormány áttekintette Budapest és az öt legnagyobb város tömegközlekedésének helyzetét. Megállapította, hogy a tömegközlekedés jelenlegi színvonalának megőrzése, a munkaerőszükséglet kielégítése és a járműpark korszerűsítése további folyamatos intézkedéseket igényel.

Kádár Jánosnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkárának vezetésével magyar párt- és kormányküldöttség utazott Varsóba, hogy részt vegyen a Varsói Szerződés tagállamai legfelsőbb szintű párt- és állami vezetőinek találkozóján. A küldöttség tagjai: Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagján a Minisztertanács elnöke, Szűrös Mátyás, a Központi Bizottság titkára, Várkonyi Péter külügyminiszter és Oláh István vezérezredes, honvédelmi miniszter, az MSZMP Központi Bizottságának tagjai.

A küldöttség búcsúztatására a Ferihegyi repülőtéren megjelent Németh Károly, az MSZMP főtitkárhelyettese, Horváth István, a Központi Bizottság titkára, Czinege Lajos, a Minisztertanács elnökhelyettese, Kótai Géza, a KB külügyi osztályának vezetője, Kamara János belügyminiszter, a Központi Bizottság tagjai, Urbán Lajos közlekedési miniszter, valamint Horn Gyula külügyminisztériumi államtitkár és Kárpáti Ferenc altábornagy, honvédelmi miniszterhelyettes, a Központi Bizottság tagjai.

Jelen volt Jerzy Zielinski, a Lengyel Népköztársaság magyarországi nagykövete.

A delegáció különgépe délután öt óraikor szállt le a lengyel főváros katonai repülőterére - jelentette varsói tudósítónk. A küldöttséget Wojciech Jaruzelski, a LEMP KB első titkára, a minisztertanács elnöke, Henryk Jablonski, az államtanács elnöke, Józef Czyrek, a LEMP KB Politikai Bizottságának tagja, a KB titkára, Zbigniew Messner, a LEMP KB Politikai Bizottságának tagja, miniszterelnök-helyettes, Stefan Olszowski, a LEMP KB Politikai Bizottságának tagja, külügyminiszter, Jan Glowczyk, a LEMP KB Politikai Bizottságának póttagja, a KB titkára, Czeslaw Kiszczak, a LEMP KB PB póttagja, belügyminiszter és Florian Siwicki hadseregtábornok, a LEMP KB PB póttagja, nemzetvédelmi miniszter és Marian Wozniak, a LEMP PB tagja, a varsói pártbizottság első titkára fogadta. Jelen volt a Varsói Szerződés egyesített fegyveres erői főparancsnoksága küldöttségéinek vezetője, Viktor Kulikov marsall, főparancsnok; ott volt Biczó György, hazánk varsói nagykövete.

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_wojciech_jaruzelski_kadar_janos.jpgWojciech Jaruzelski és Kádár János a varsói repülőtéren

A magyar és a lengyel himnusz elhangzása után Kádár János üdvözölte a tiszteletére felsorakozott díszalakulat tagjait. Az alakulat parancsnoka jelentést tett a magyar küldöttség vezetőjének, majd az ünnepélyes fogadtatás a díszalakulat tisztelgésével zárult.

Csütörtök délután érkeztek a különgépek a Varsói Szerződés országainak párt- és állami vezetőivel. A küldöttségeket a lengyel vezetés tagjai köszöntötték.

A Szovjetunió delegációját Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára vezeti. A küldöttség tagjai: Nyikolaj Tyihonov miniszterelnök, Andrej Gromiko külügyminiszter, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagjai, Szergej Szokolov honvédelmi miniszter, a politikai bizottság póttagja és Konsztantyin Ruszakov, a központi bizottság titkára.

A Bolgár Népköztársaság küldöttségét Todor Zsivkov, a Bolgár KP KB főtitkára, az államtanács elnöke vezeti. A küldöttség tagja: Grisa Filipov miniszterelnök, Petr Mladenov külügyminiszter, Dobri Dzsurov honvédelmi miniszter, a politikai bizottság tagjai, valamint Dimitr Sztanisev, a BKP KB titkára.

Csehszlovákia képviseletében Varsóba érkezett Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság elnöke, Lubomír Strougal miniszterelnök, Vasil Bilak, a CSKP KB titkára, a párt központi bizottsága elnökségének tagjai, Bohuslav Chnoupek külügyminiszter, a CSKP KB tagja és Milan Vaclavik nemzetvédelmi miniszter.

Az NDK küldöttségét Erich Honecker, a Német Szocialista Egységpárt KB főtitkára, az államtanács elnöke vezeti. A küldöttség tagjai: Willi Stoph miniszterelnök, Hermann Axen, az NSZEP KB titkára, Heinz Hoffmann nemzetvédelmi miniszter, Egon Krenz, az NSZEP KB titkára, az államtanács elnökhelyettese, Günter Mittag, az NSZEP KB titkára, az álamtanács elnökhelyettese, a politikai bizottság tagjai, valamint Oskar Fischer külügyminiszter, a központi bizottság tagjai.

A Román Szocialista Köztársaságot képviselő küldöttséget Nicolae Ceausescu, az RKP főtitkára, álamfő vezeti. Tagjai: Constantin Dascalescu miniszterelnök, az RKP Politikai Végrehajtó Bizottsága Állandó Irodájának tagja, Constantin Olteanu nemzetvédelmi miniszter, az RKP KB Politikai Végrehajtó Bizottságának tagja, Ion Stoian KB-titkár, Stefan Andrei külügyminiszter - mindketten az RKP KB Politikai Végrehajtó Bizottságának póttagjai.

Mint Varsóban bejelentették, a csúcstalálkozón a Lengyel Népköztársaság delegációját Wojciech Jaruzelski vezeti; tagjai: Henryk Jablonski, Józef Czyrek, Zbigniew Messner, Stefan Olszowski és Florian Siwicki.

Rasid Karami libanoni kormányfő és Szelim al-Hossz oktatási miniszter a szíriai vezetőkkel folytatott megbeszélések után visszavonta a múlt héten benyújtott lemondását - jelentette be Abdel Halim Haddam szíriai alelnök.

A kormány valamennyi tagja megerősítette az együttélésre, a megegyezésre vonatkozó szándékát. Fő céljuknak a még megszállt területek mielőbbi felszabadítását, az izraeli szándékok meghiúsítását tekintik, elvetve mindenfajta „biztonsági övezet” tervet. A döntés előirányozza a fegyveres milicisták visszavonását az utcákról, irodáik bezárását, s azt, hogy a pártok a jövőben nem nyújtanak politikai fedezetet rendbontó tagjaiknak. A normalizálást célzó lényeges törekvés, hogy egyszer s mindenkorra felszámolják a Bejrútot kettéosztó zöld vonalat, egységes egészként kezelve a fővárost.

Az iszlám tanácskozás nyomán megélénkült a diplomácia is. Richard Murphy amerikai külügyi államtitkár előzetes programját megváltoztatva, váratlanul Libanonba érkezett, s két órán át tanácskozott Amin Dzsemajel elnökkel. Murphy, aki közel-keleti körútja során eddig Jordániában, Izraelben, Egyiptomban, Irakban és Szíriában, majd legutóbb Szaúd-Arábiában tárgyalt, a megbeszélést igen kedvezőnek értékelte, azt állítva, hogy az Egyesült Államok erőfeszítései a térség békéjének helyreállítására irányulnak. Bejrútban bejelentették, hogy pénteken ide várják Roland Dumas francia külügyminiszert.

Az amerikai kongresszus éjjel 215:213 arányban elvetette a nicaraguai kormányellenes erők támogatásának utolsó kísérletét.

Az előterjesztés elméletben, mind között a legmérsékeltebb volt. Az ellenforradalmárok felfegyverzése helyett a Vöröskereszt útján nem katonai segítséget helyezett kilátásba. A kongresszus mégis nemet mondott, kifejezve aggodalmát: ha megajánlják az összeget, az végül mégiscsak a fegyvervásárlás célját szolgálja majd.

A képviselőház 48 óta alatt három különböző javaslatot vetett el, s ezzel világossá vált: a törvényhozás Reagan közép-amerikai politikáját szavazza le rendre. Az elnök, valamint Shultz külügyminiszter a politikai taktikázás összes lehetséges eszközéhez folyamodott. Ez azonban kevés volt. Az elnök minden ígérete ellenére a képviselők úgy értékelték: ha a legkisebb kapu is kinyílik, megkezdődhet az Egyesült Államok közvetlen beavatkozása a közép-amerikai térségbe. Bush alelnök nyilatkozatában nem titkolta csalódását. De közölte, hogy a kormányzat a témára újra és újra visszatér majd a törvényhozásiban. Addig - mondotta -, amíg „az amerikaiak meg nem értik a közép-amerikai politika fontosságát és lényegét”.

április 26.

Ülést tartott a Népköztársaság Elnöki Tanácsa. A testület a Minisztertanács előterjesztése alapján törvényerejű rendeletet hozott a közlekedéssel összefüggő hatósági engedélyezési rendszerről, és módosította a vasutaknál, valamint a hajózásról szóló törvényerejű rendelet egyes rendelkezéseit.

Az Elnöki Tanács a bíróságokról szóló törvény alapján határozott a bírósági népi ülnökök választásának kitűzéséről. Ennek értelmében a helyi bíróságok, a Fővárosi Bíróság, a megyei bíróságok, a munkaügyi és a katonai bíróságok népi ülnökeinek választását 1985. június 1. és július 31. között kell megtartani.

A testület bírákat mentett fel és választott meg, valamint kinevezésekről határozott.

Ülést tartott a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság. A testület megtárgyalta azt a jelentést, amely áttekintette: miként teljesítették a gazdaságos anyagfelhasználási és technológia-korszerűsítési kormányprogramnak a műtrágya- és növény védőszer-gyár tás, illetve -felhasználás területén előirányzott feladatait. A KNEB elhatározta: megvizsgálják a zöldség-gyümölcs termékek útját a termelőtől a fogyasztóig.

A testület foglalkozott az Áfor Vállalat társadalmi tulajdont védő tevékenységének javítására hozott intézkedések utóvizsgálatának tapasztalataival is. A Központi Népi Ellenőrzési Bizottság két évvel ezelőtti vizsgálata nyomán tett intézkedések több területen is eredményesek voltak. A folyamatban levő intézkedések végrehajtásának gyorsítására és a vállalatinál még meglevő hiányosságok felszámolására a KNEB elnöksége további javaslatokat tett.

Ünnepélyesen felavatták a Traktoroexport, Machinoexpart és Energoanachexport szovjet külkereskedelmi vállalatok új budapesti műszaki központját Budapesten, a XV. kerületi Cservenka Miklós utca 100-102-ben Az 1,8 ezer négyzetméter alapterületű, óriási és impozáns új létesítményt Viktor Rizsov, a Szovjetunió Magyarországi Kereskedelmi Képviseletének helyettes vezetője mutatta be délelőtt a magyar sajtó képviselőinek.

Az új központ elsősorban azon hazai vállalatok körében vált ki különösen nagy érdeklődést, amelyek szovjet gyártmányú traktorokat, kombájnokat és más mezőgazdasági gépeket metrókocsikat, generátorokat, hűtőturbinákat, egyéb energetikai berendezéseket, mozdonyókat, illetve különböző építőipari gépeket, darukat és más gépeket használnak. E gépek üzemeltetése közben ugyanis olyan műszaki problémák is előadódhatnak, amiket nem tudnak kielégítően megoldani a rutinszerű javításokra szakosodott magyar szervizek. Ilyen alkalmakkor a gépeket használó magyar vállalat a rákospalotai műszaki központhoz fordulhat, ahol minden segítséget megadnak számára.

Ugyancsak nagyon sokat nyertek e műszaki központtal azok a magyar vállalatok, amelyek olyan új, szovjet gyártmányú gépeket vásárolnak, amelyek még nem ismertek az országban. Ebben az esetben ugyanis igen gyakran nem lesz szükség arra, hogy magyar mérnököket, szakmunkásokat küldjenek ki betanulás céljából abba a szovjet gyárba, amely e gépeket előállítja. Sokkal közelebb, Budapesten is alaposan megismerkedhetnek az új konstrukcióval, hiszen a korszerű központ fel van szerelve oktató és diagnosztikai berendezésekkel. Óriási méretű bemutatóterem, öt tanterem, filmek vetítésére alkalmas konferenciaterem, műszaki könyvtár, s műhelyek állnak az érdeklődők rendelkezésére. Működés közben ismerhetik meg az új berendezést, s ami a legfontosabb: mindent megbeszélhetnek a helyszínen tartózkodó szovjet szakemberekkel.

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_szovjet_muszaki_kozpont.jpgRészlet az új műszaki központ bemutatóterméből

Varsóban hét szocialista ország legmagasabb rangú vezetői aláírták azt a jegyzőkönyvet, amely további húsz évvel meghosszabbítja az 1955. május 14-én kötött Varsói Szerződést. A Magyar Népköztársaság nevében Kádár János írta alá az okmányt.

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_kadar_janos.jpgKádár János, az MSZMP főtitkára, az országgyűlés felhatalmazásával írta alá a Magyar Népköztársaság nevében az okmányt

A Varsóba érkezett párt- és állami küldöttségek délelőtt katonai tiszteletadás mellett lerótták kegyeletüket a lengyel nép és a felszabadító szovjet hadsereg hősei előtt. Először a Győzelem téren, az Ismeretlen katona sírjánál, majd a Nagyszínház előtti Nike-szobornál helyezték el virágcsokraikat. Ugyancsak megkoszorúzták a küldöttségek a Lengyelországot felszabadító harcokban hősi halált halt 600 ezer szovjet katona emlékművét.

Délelőtt 11 órakor ünnepélyesen megnyílt a tanácskozás; Varsó történelmi belvárosában, a Krakowskie Przedmiescien levő XVII. századi palotában, ugyanabban a teremben, ahol három évtizeddel ezelőtt a szerződést aláírták. A kora délutáni órákig tartó, zárt tanácskozás után írták alá az ülés jegyzőkönyvét. A tanácskozásról közös közleményt adtak ki.

A LEMP Központi Bizottsága, az államtanács és a kormány a miniszterelnökség palotájában díszebédet adott a küldöttségek tiszteletére. Ezen Mihail Gorbacsov és Wojciech Jaruzelski mondott pohárköszöntőt.

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_wojciech_jaruzelski_mihail_gorbacsov.jpgMihail Gorbacsov és Wojciech Jaruzelski a díszebéd után

A fogadás után Kádár János és a magyar delegáció tagjai hazánk varsói nagykövetségén találkoztak a lengyel fővárosban dolgozó magyar kolónia képviselőivel.

Az esti órákban elutazott Varsóból több testvérország delegációja. Ugyancsak hazaindult a magyar küldöttséget szállító különgép.

A Szovjetunióban pályára állították az Interkozmosz-program Prognoz-10 automata űrállomását. A kísérlet célja, hogy tanulmányozzák a napszél plazmája és a földi mágneses szféra kölcsönhatására keletkező bolygóközi és föld körüli lökéshullámok szerkezetét. Az automata űrállomás - amely rendben működik - szovjet és csehszlovák szakemberek által kidolgozott berendezéseket hordoz.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa nyilatkozatában a harci cselekmények beszüntetésére szólította fel Iránt és Irakot, és mint a nyugati hírügynökségek jelentik, elítélte vegyi fegyverek bevetését a háborúban.

A testület meggyőződésé szerint a válság gyors, átfogó és igazságos rendezése nélkülözhetetlen a nemzetközi béke és biztonság szempontjából. A tanács ülésén elfogadott nyilatkozat felhívta a két országot, hogy mindkét nép érdekében működjenek együtt az ENSZ Biztonsági Tanácsával és a világszervezet főtitkárával a béke helyreállítását célzó erőfeszítésekben. A testület egyúttal kifejezte készségét, hogy megfelelő időpontban mindkét felet meghívja a konfliktus összes vetületének megvitatására.

április 27.

Az ország több vállalatánál és üzemében tartottak a dolgozók kommunista műszakot.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Állatforgalmi és Húsipari Vállalat munkásai önkéntes műszakjukon elsősorban az exportra kerülő húsféléket dolgozták fel. Az irányítás és az adminisztráció területén dolgozók is a termelő részlegekben, a gyártó-, csomagolószalagoknál tevékenykedtek. A kommunista műszakon részt vevők munkájuk ellenértékét a Miskolc városi műjégpálya bővítésére, új ifjúsági klub létrehozására; valamint a pályakezdők, a fiatal házasok lakásépítését segítő alapra ajánlották fel.

A Kaposgép kaposvári központi gyártelepén 160 fizikai dolgozó a termelőmunkát folytatta a kommunista műszakon is, 140 alkalmazott pedig a gyár területén és környékén levő parkot hozta rendbe. A nyolcórás műszakban csaknem egymillió forintnyi termelési értéket állítottak elő. A munkabért az érdekeltségi alap növelésére és a munkahelyi körülmények javítására fordítják.

Több ezer ember vett részt az idén már második alkalommal megtartott kommunista szombaton Dunaújvárosban. A helybeliek rendbe tették a játszótereket, felújították az egyes városrészek parkjait, s a gyermekintézményekben karbantartási feladatokat végezték. Készülve május 1-re és a városalapítás 35. évfordulójának megünneplésére. Több gyárban és üzemben - így a Dunai Vasműben, a 26. Állami Építőipari Vállalatnál - a kommunista műszakokon a tél okozta lemaradások pótlásán fáradoztak. Az önkéntes műszakok bérének egy részét a város fejlesztésére, másik részét pedig a vállalati szociális alap bővítésére, az öregek segítésére és a fiatalok lakáshoz jutásának támogatására akarják felhasználni.

A diósgyőri Lenin Kohászati Művekben folytatódott a március 15-én kezdődött és május 15-ig tartó kongresszusi és felszabadulási kommunista műszakok sora. A gyáregységeknél 5700, a főosztályoknál pedig csaknem 2800 dolgozó teljesítette a kommunista műszakot, jelentősen hozzájárulva a vállalati eredmény javításához. A kommunista műszakra jelentkezettek 80 százaléka eleget tett már vállalásának, s ezzel 68 ezer többletmunkaórát teljesítettek.

Amiről nem szóltak a hírek:
Egy Karthago koncerttel felavatták és a szórakozni kívánó ifjúságnak átadták a Városligetben a Petőfi Csarnokot, közkeletűbb nevén a Pecsát. Mai fejjel egész elképesztő, azon kívül, hogy teleplakátolták a várost, jobban mondva a Városligetet és közvetlen vonzáskörzetét, az országos és a helyi napilapokban egy árva sor sem jelent meg az eseményről.

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_petofi_csarnok_7.jpgMég folytak az utolsó munkálatok, de már a homlokzaton ott díszelgett, hogy Karthago koncert lesz

Annak ellenére sem, hogy az átadáskor Kádár János, az MSZMP főtitkára is megtekintette a Pecsát, fővárosi és kerületi vezetők, valamint Hámori Csaba KISZ-vezér társaságában.

A Karthago a nyolcvanas évek első felének egyik legnépszerűbb magyar rockzenekara volt, a nyitókoncertre mégis mindössze pár százan voltak kíváncsiak – köszönhetően az „agyonhallgatásnak”.

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_karthago_koncert.jpgA Karthago együttes koncertjével megnyílt a Városligetben az új ifjúsági szabadidőközpont, a Petőfi Csarnok

1980 májusában egy Edda-koncerten leomlott az évek óta egyre rosszabb állapotban lévő Várkert bazár felvezető lépcsőjének kőfala, öten megsérültek, mindez pedig ahhoz vezetett, hogy 1984-ben több mint húsz év működés után bezárt a főváros egyik legnagyobb rockzenei helyszínének számító Ifjúsági Park.

A Budai Ifjúsági Park korszerűtlenné válásának első figyelmeztető jeleire 1981-ben a KISZ Központi és Budapesti Bizottsága kezdeményezésére a Fővárosi Tanács az épület ifjúsági szabadidőközponttá való átépítése mellett döntött, és a rajzasztalon megszülettek egy új ifjúsági szórakoztató intézmény első vázlatai, amelyeket az egykori közel 5500 m2 -es, ekkor már üresen álló volt BNV-pavilon köré rajzoltak a tervezők, név szerint Halmos György építész és Tihanyi Judit belső építész.

Az építészek 1990-ben Ybl-díjat kaptak az Pecsa átalakításáért.

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_petofi_csarnok_4.jpgAz átadás előtti napokban

Az épület helyén az 1885-ös Országos Általános Kiállításra épült Iparcsarnok épülete állt, melyben 1944-ig folyamatosan tartottak kiállításokat és vásárokat. Az épület a háború alatt súlyos károkat szenvedett, tetőszerkezete kiégett, helyreállítása reménytelen volt, ezért lebontották. 1947-ben a helyén húzták fel - az eredeti épület alapjaira és padlószintjére - a Budapesti Nemzetközi Vásár (BNV) legnagyobb, 5. számú kiállítási épületét, a Kohó- és Gépipari (KGI) csarnokot. A BNV Kőbányára, a Budapesti Vásárközpontba költöztetése (1974) után a pavilonok többségét lebontották, az addig zárt területet megnyitották. A KGI-csarnok - a majdani PeCsa - a kevés túlélő épület egyike volt. A vásár bezárása után évekig a Rákóczi úti egykori Otthon Áruház bútorraktáraként használták. Az egykori kiállítási épület teljes rekonstrukciójának eredménye lett a Petőfi Csarnok.

Az ország gazdasági nehézségeinek mélypontján a főváros, a KISZ és az Állami Ifjúsági Bizottság által összeadott pénz nem volt elegendő a nagy belmagasságú, mintegy 45 ezer köbméter térfogatú csarnok egészének átépítésére. Így alakult ki, hogy a felső szinten a közlekedési múzeum repüléstörténeti múzeuma volt megtalálható (de csak tavasztól őszig tartott nyitva, mert a fönti rész fűtésére már nem futotta).

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_petofi_csarnok_2.jpgA felső szint még az átalakítás közben

A Budai Ifjúsági Park megszűnésével keletkezett űrt a Városligetben akkor már egy évtizede raktárként működő, korábban a BNV kiállítási helyszíneként használt Petőfi Csarnok töltötte be. A Pecsát azonban nem csak koncerthelyszínnek szánták, sokkal inkább afféle ifjúsági szabadidőközpontnak görkorcsolyaklubbal, tinibutikkal, film- és rajongói klubokkal, és a "Ligetben kocogók számára biztosított zuhanyozási lehetőséggel", ahogy arról a nyitásról tudósító Ifjúsági Magazin is írt később.

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_petofi_csarnok_6.jpgRemek kezdeményezés volt a tinibutik

Mindvégig a főváros egyetlen ilyen, koncertjellegű ifjúsági szabadidő központja volt. Az akkori viszonyok között korszerű hang- és fénytechnikával volt felszerelve, és hatalmas szivattyúk biztosították a nagyterem folyamatos levegőcseréjét.

A belső dizájn már az elejétől kezdve is igen sok vitát váltott ki, hiszen a színtiszta betonfallal, amin látszottak a zsaluzásra használt deszkák nyomai, szinte "feleseltek" a piros ajtók, amelyek mindegyike népművészeti ihletettségű madár-virág festéssel volt díszítve.

 idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_petofi_csarnok.jpgA népművészeti motívumokkal díszített nyílászárók egyike

Itt elsősorban a kulturált szórakozás biztosítása a volt a cél. Belefértek ebbe - természetszerűleg - igényesebb programok is, az sem volt baj azonban, ha idecsábul majd az aluljárók ácsorgó ifjúsága, és ráébred: itt is lehet ácsorogni, legföljebb nem unatkozik.

Ezt a funkcióbeli szerepet hangsúlyozta, hogy a padlózat egyszerű aszfaltburkolatot kapott, hogy beton és vas dominált, tehát olyan anyagok, amelyek ismerősek lehettek a potenciális közönség számára.

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_petofi_csarnok_3.jpgAz aszfaltozott nagy koncertterem

A rockkoncerteken kívül hétköznap is gyermek- és ifjúsági programok, különböző klubok, sportpályák, filmvetítések, ismeretterjesztő műsorok, bálok, olvasósarok, irodalmi műsorok, turisztikai szolgáltatások, táncházak, gasztronómiai esték, s ki tudja még, milyen kellemesen szórakoztató percek, órák vártak azokra, akik véletlenül, vagy éppen szándékosan csarnoknézésre vállalkoztak.

Az Express Ifjúsági és Diák Utazási Iroda itt hozta létre a stopszervízt (a nagydivatú autóstopos utazási formára utalva), kedvezményes utazást és szállást keresőknek, sőt, csomagmegőrzést is vállaltak.

Mindenesetre újdonság volt, bárkinek a kíváncsiságát kielégítették, ha valaki tárcsázta a 42-43-27-et, s üdítően friss és kedves női hangok árulkodtak arról, milyen programok készülődnek a Pecsában.

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_petofi_csarnok_5.jpgA fiatalok hamar birtokukba vették a Pecsát

A szabadtéri színpad fedésének acélszerkezete és ponyvaborítása Majoros Gábor építész munkája. Ez annyira stabil építmény volt, hogy több mint húsz évig állt ellen az időjárás viszontagságainak.

A szabadtéri színpad mellett minden hétvégén itt működött a népszerű Pecsa bolhapiac.

A Petőfi Csarnokot 2017-ben végül lebontották. A bontással az 1885-ben épült Iparcsarnok utolsó megmaradt emléke, az alapozás és padlószint is eltűnt. Az akkori koncertek emléke már csak bennünk él tovább.

A Szovjetunió teljes mértékben szolidáris a LEMP, a lengyel dolgozók törekvésével, hogy felszámolják a válság következményeit, stabilizálják a szocialista gazdaságot. Ezt állapította meg egyebek között a szombati Jaruzelski-Gorbacsov tárgyalásokról kiadott közlemény.

A Varsói Szerződés országai vezetőinek találkozójára érkezett szovjet delegáció - Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára vezetésével - szombaton találkozott a LEMP, a lengyel kormányzat vezetőivel. Wojciech Jaruzelski és Mihail Gorbacsov tárgyalásain egybehangzóan kiemelték: történelmi jelentősége van a csúcstalálkozón aláírt dokumentumoknak. Kiemelték, hogy a hitleri fasizmus feletti győzelem negyvenedik évfordulóján a történelmi tanulságoknak figyelmeztetőként kell szolgálniuk azoknak, akik kétségbe vonják az európai - s lengyel - határok érvényességét, a Jaltában és Potsdamban kialakított békerendet. A tárgyalások folyamán jelentős teret szenteltek a kétoldalú - mindenekelőtt gazdasági - kapcsolatoknak. A Szovjetunió és Lengyelország a hosszú távú műszaki-tudományos és gazdasági együttműködési tervek maradéktalan megvalósítására törekszik. A Szovjetunió Lengyelország legfontosabb kereskedelmi partnere, első számú nyersanyagszállítója. A lengyel fél számára - a nehéz gazdasági helyzetben - különösen nagy előny, hogy a Szovjetunió meghitelezi a kereskedelmi mérleghiányt Varsó számára. Az SZKP KB főtitkára és a LEMP KB első titkára tárgyalásairól kiadott kommüniké szerint a kapcsolatok fejlesztésében meghatározó a két ország vezető szervei közötti szoros együttműködés is.

Jaruzelski hivatalos baráti látogatásra hívta meg Mihail Gorbacsovot. A szovjet vezető a meghívást elfogadta - a látogatás időpontjában később állapodnak meg.

Andrej Gromiko szovjet külügyminiszter lengyel kollégájával, Stefan Olszowskival tárgyalt, Konsztantyin Ruszakov pedig Józef Czyrek KB-titkárral folytatott megbeszéléseket. A szovjet delegáció szombaton hazautazott Moszkvába.

Az amerikai külügyminisztérium bejelentette, hogy kiutasítják a Szovjetunió washingtoni nagykövetségének egyik beosztott katonai attaséját, Sztanyiszlav Gromov alezredest. A minisztérium közölte, hogy a lépés „megtorlás” azért, mert szovjet részről nem hajlandók teljesíteni azokat a követeléseket, amelyeket Washington támasztott Arthur Nicholson amerikai őrnagy halálát követően. A szovjet alezredesnek egy héten belül el kell hagynia az országot. 

április 28.

Daniel Ortega nicaraguai államfő delegáció élén munkalátogatásra Moszkvába érkezett. A repülőtéren Gejdar Alijev, az SZKP KB tagja, miniszterelnökhelyettes és más hivatalos személyiségek fogadták.

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_daniel_ortega_gejdar_alijev.jpgDaniel Ortegát Gejdar Alijev fogadja a repülőtéren

Ortega a tervek szerint az európai szocialista országokban tesz körutazást, Magyarországot is felkeresi.

A magas szintű küldöttség moszkvai útjának különös jelentőséget ad a Közép-Amerikában kialakulj feszült helyzet, amely Washington Nicaraguát fenyegető politikájának következménye. A szovjet hírközlő szervek beszámoltak a nicaraguai államfő elindulása előtt tett nyilatkozatáról, amely az európai körút békejellegét emelte ki. Célja a gazdasági, kereskedelmi együttműködés elmélyítése a Szovjetunióval és más szocialista országokkal, amelyek segítséget, támogatást adnak Managuának az Egyesült Államok politikai, katonai, gazdasági és diplomáciai agressziójával szemben. Ortega utalt arra, hogy Washington meg alkarja fosztani Nicaraguát a hitelfelvételek lehetőségétől, a kőolaj vásárlásoktól, folytatódnak az amerikai zsoldosok eddig több mint kétmilliárd dolláros kárt okozó terrortámadásai gazdasági célpontok ellen, s amerikai irányítással az ellenforradalmárok új frontot akarnak nyitni az ország északi részében.

Ortega legutóbb márciusban járt itt Konsztantyin Csernyenko temetésén. Akkor Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára biztosította Ortegát a Szovjetunió szolidaritásáról. Azóta, különösen az utóbbi két-három hétben érezhetően megerősödött az amerikai agresszív politika szovjet bírálata. Gorbacsov az SZKP KB legutóbbi ülésén a regionális feszültséggócok közül a közép-amerikait emelte ki, utalva rá, hogy Washington a grenadaihoz hasonló agresszióval fenyegeti Nicaraguát. Az SZKP központi lapja vasárnapi kommentárjában Managua és Washington magatartását állította szembe. Az előbbiét a gesztusok jellemzik, a Contadora-csoport kezdeményezésének támogatása, konstruktív javaslat a nicaraguai-amerikai tárgyalások felújítására. Az utóbbiét viszont az állandó hadgyakorlatok Nicaragua közvetlen közelében, új ellenforradalmi bandák megszervezése, a forradalmi rendszer megdöntésének nyílt hirdetése. A Pravda sajnálatosnak tartja, hogy a nicaraguai kezdeményezések nem találnak kedvező visszhangra Washingtonban. Ennek ellenére - mint utal rá - Managua változatlanul a térségbeli robbanásveszélyes helyzet békés rendezésére törekszik, s az SZKP lapja hangoztatja: Nicaragua politikája a nemzetközi béke megerősítésének érdekeit szolgálja, s ezért élvezi mindazok támogatását, akik elutasítják az imperialista diktátumókat, fellépnek a demokráciáért, a szociális haladásért.

Az izraeli fegyveres erők újabb „tisztogatást” hajtottak végre a Libanon déli részén fekvő Tyr városában. 35 csapatszállító járművel hatoltak be a városba, házakat dúltak fel, vallatták a lakosokat. Az izraeli intervenciós egységeket ért rajtaütés után indult el ez az újabb katonai művelet.

A megszálló erők egy Tyrtől délnyugatra fekvő falun is rajtaütöttek, a behatoló járőrök két embert megöltek a faluban, amely az ENSZ-katonák ellenőrzése alatt álló térségben fekszik.

Szidón környékén sem enyhül a helyzet. A muzulmán milíciákat tömörítő Népi Felszabadítási Hadsereg vasárnapra virradóra elfoglalt hét, Szidóntól keletre fekvő, keresztények lakta falut, amelyeket korábban a keresztény milíciák tartottak a kezükben. A libanoni biztonsági erők jelentése szerint ezzel a keresztény milíciák állásai az ő kezükbe kerültek. A Haladó Szocialista Párt Valid Dzsumblatt vezette egységei Szidóntól északra a libanoni fővárosba vezető tengerparti utat vonták ellenőrzésük alá - Szidóntól mintegy nyolc, Bejrúttól 25 kilométerre. A muzulmán erők előretörését a keresztény milíciák heves tüzérségi tűzzel igyekeztek megakadályozni. Hírügynökségek szerint a Szidón környéki harcokban 9 ember életét vesztette, 23-an megsebesültek. A libanoni Vöröskereszt jelentése szerint a harcok elől mintegy 15 ezer lakos keres a távolabbi falvakban menedéket. A Szidón környéki összetűzésekkel egyidejűleg fokozódott a Bejrútot kettészelő zöld vonal mentén folyó csatározások hevessége is. A libanoni hadsereg állásait és lakónegyedeket is érték találatok.

A keresztények lakta települések biztonságáról tárgyalt Abdel Halim Haddam szíriai alelnök Nabih Berrivel, a síita Amal mozgalom vezetőjével, a dél-libanoni ügyek államminiszterével. Michel Aun tábornok, a libanoni hadsereg főparancsnoka ugyancsak Damaszkuszba utazott, hogy a Szidónban és környékén folyó harcok beszüntetéséről tárgyaljon. Bejrútba várják Háfez Asszad szíriai államfő megbízottját, aki az elnök üzenetét hozza Amin Dzsemajel libanoni államfőnek.

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_palesztin_menekulttabor.jpgA keresztény milíciák támadása által lerombolt házak a Mieh Mieh-i palesztin menekülttáborban

Chilében a katonai rendőrség csaknem 300 embert letartóztatott, akik a betiltott Szocialista Párt alapításának évfordulója alkalmából megemlékező gyűlést tartottak Santiagóban.

Humor:idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_humor_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_humor_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_humor_3.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_humor_4.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_humor_5.jpg

 

Reklám:idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_reklam_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_reklam_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_reklam_3.jpg

Kékfény:
Vasúti baleset történt szombat éjjel Göd és Vác között. A szobi vonalon közlekedő tehervonatiról kocsik siklottak ki, s a szerelvény mellett haladó személyvonattal ütköztek. A baleset egy súlyos-életveszélyes, két súlyos és négy könnyebb sérültjét a mentők a váci kórházba szállították. A könnyebben sérültek közül hárman vasárnap reggel már elhagyhatták a kórházat.

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_vasuti_baleset.jpgAz összeütközés helyszíne

Szegeden Vas Sándor 37 éves helybeli (Barátság u. 5.) lakos a Nagy Jenő utcában vezette autóját, majd a belső forgalmi sávból - egy külső sávban álló teherautó mellett - behajtott a kereszteződésbe. Az úttesten keresztirányban éppen ekkor szaladt át egy 8 éves kisiskolás, aki nekirohant az eléhajtó autónak, s könnyebben megsérült. A karambolozó gépkocsi vezetője ugyan megállt ezt követően, ám mert a gyermek felugrott és elszaladt a járdáig, meg sem kérdezte tőle. hogy mi történt, segítségnyújtás nélkül továbbhajtott.

Rendőrségi felhívás: 1985. április 19-én, pénteken 22 órakor, Görömbölyön a Mosolygó Antal úton, a 4-es jelzésű autóbuszmegálló közelében egy Skoda S 100 típusú személygépkocsi tolatás közben elütött egy gyalogost, majd a helyszínről elhajtott. A rendőrség kéri, hogy jelentkezzen annak a Trabant típusú személygépkocsinak a vezetője, aki látta a balesetet, és felírta a Skoda rendszámát. Jelentkezni lehet a Miskolci Rendőrkapitányság Közlekedési Alosztályán személyesen (Rudas László u. 14., 1/7.), vagy telefonon (36-141/2275 v. 2528).

Közlemények:
A Márka-Skála Áruház elnézést kér kedves vásárlóitól, mert a szigetszentmiklósi áruház vasárnapi nyitvatartását egyelőre nem tudja megoldani. A hét többi napján a nyitvatartás változatlan.

A Fővárosi Tanács V. B. Csarnok és Piac Igazgatósága közli, hogy a Bosnyák téri nagybani zöldség-gyümölcs piac nyitvatartási rendje április 28-tól, vasárnaptól megváltozik. Ezentúl 12 órakor nyit és másnap reggel 8 órakor zár a piac. Szombat reggel 8-tól vasárnap 12 óráig pedig zárva tart.

Az IBUSZ Rt. értesíti kedves utasait, hogy a zloty leértékelése miatt április 25-től lengyelországi útjainak részvételi díját 150-450 Ft-tal csökkentette.

Állásajánlat:idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_allasajanlat_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_allasajanlat_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_allasajanlat_3.jpg

Divat: Gyermekruhák
A gyerek öltöztetése mindig gond. A szülő elsősorban praktikus ruhadarabokat keres az üzletben, lehetőleg természetes alapanyagút, esetleg kevés műszállal vegyítve. Lényeg, hogy ne gyűrődjön! Az is szempont, hogy tornaórán könnyen le- és fölvehesse, ne szorítson, ne ázzon át, s ha lehet, „együtt nőjön a gyerekkel”, legalább egy kis időre. A gyereknek is vannak szempontjai: ne legyen a fazonja, a színe túl feltűnő, túlságosan egyedi - hogy ne csúfolják. De azért legyen csinos, szép és divatos. Ne a felnőttek divatját kövesse, hanem a gyerekek ízlésének feleljen meg. A MODEX nemrégiben bemutatta három gyermekruha-készítő cég kínálatát. Ebből kerültek ki a külföldre utazó modellek, s ebből választottak a hazai üzletek is. E termékek előnye, hogy itthoni alapanyagból készültek, könnyen kezelhetők, s ahogy a képek is bizonyítják, szépek és mutatósak.idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_divat_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_divat_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_divat_3.jpg

Jól haladnak a mezőgazdasági munkák:
Igazi tavaszi munkacsúcs van a mezőgazdasági nagyüzemekben. A jó időt kihasználva a gazdaságok gyorsított ütemben vetik a magot, és a növényvédelem is megkezdte - sokfelé idén már másodszor - a permetezést, porozást. Az eső nemigen zavarta a tavaszi munkákat, ami egyfelől kedvező, hiszen folyamatosan dolgozhattak a gépek, másfelől viszont hiányzik a nedvesség a talajokból, ami máris hátráltatja a zsenge növények fejlődését. Különösen az Alföldön, valamint a Kisalföldön nélkülözik az esőt a növények, ezért nem egy helyen foltosán kelt ki a vetés. A tavaszi kalászosokat országszerte elvetették, és közvetlenül a befejezés előtt van a cukorrépa vetése. Az utóbbi napokban meggyorsult a munka a napraforgó termesztésre kijelölt táblákon, a szaporítóanyagnak már több mint a fele a földben van. Nagy erőkkel vetik a kukoricát, a terület negyedén haladtak már végig a gépek.

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_ocsai_voros_oktober_tsz.jpgVetik a napraforgót az ócsai Vörös Október Tsz-ben

Futóművek Szombathelyről:
A Rába Magyar Vagon- és Gépgyár szombathelyi gyárában futóműveket, alkatrészeket és motortartozékokat állítanak elő évi 1,8 milliárd forint termelési értékben. A termékek egy részét exportálják, a többit a központi gyárban használják fel.

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_szombathelyi_raba_gyar.jpgA pótkocsik futóműveihez készítik a kerékagyakat

Exportra is:
A Budapesti Műanyagipari Szövetkezet tatai üzeme dolgozóinak 80 százaléka nő. Az éves termelési érték 114 millió forint, ebből 42,5 millió az exportált termékek összege. A tataiak megrendelői közé tartozik - többek között - a Lábatlani Cementgyár, a Mosonmagyaróvári Fémszerelvénygyár és az AMFORA Kereskedelmi Vállalat. Ez utóbbinak a vásárlók körében népszerű desszerttányérokat készítik.

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_tatai_muanyagipari_szovetkezet.jpgA desszerttányérok így „születnek”

Egy év alatt készült el a Kontakta gyáregysége:
Közös érdekből, példamutató összefogással és szokatlan gyorsasággal épült fel a Kontakta Alkatrészgyár újabb gyáregysége, amelyet a héten avattak fel Ózdon. Az ünnepségen Havasi Ottó, a Kontakta Vállalat pártbizottságának titkára köszöntötte Ózd gazdasági, társadalmi és politikai szerveinek megjeleni vezetőit, a Kontakta képviselőit, majd Soltész István ipari miniszterhelyettes avatta fel az új gyáregységet. A város képviselői nevében Varga Dezső, Ózd város tanácselnöke beszélt a gyáregység jelentőségéről, és megköszönte azt az együttműködést, amely lehetővé tette, hogy a gondolat megszületésétől kevesebb, mint két évnek kellett eltelni a gyáravatásig.

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_ozdi_kontakta.jpgAz elektronikai szeredében a Kontallux kapcsolócsaládhoz tartozó asztali és fali fényerőszabályzó kapcsolók készülnek

A Magyar Televízió műsorán: Nevem senki. 1973-ban bemutatott olasz–francia–nyugatnémet spagettiwestern, a western műfaj legnagyobb paródiája. Magyarországon 1981. július 9-én mutatták be a mozikban. Terence Hill ezt tartotta a legjobb filmjének. A magyar szinkron érdekessége, hogy ez az egyetlen film, ahol nem Újréti László Terence Hill magyar hangja (hanem Oszter Sándor).

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_henry_fonda_terence_hill.jpgFőszereplői Henry Fonda és Terence Hill

Hová menjünk? Moziba!
idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_mozi.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_mozi_2.jpg

Színházi bemutató: Számkivetettek, James Joyce színdarabja. A Pécsi Nemzeti Színház előadását Szegvári Menyhért rendezte.

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_olah_zsuzsa_kulka_janos.jpgFérj és feleség: Kulka János és Oláh Zsuzsa

Magyar könnyűzene:
A 18. héten a magyar slágerlista a szólisták között: 1. Varga Miklós-Varga Mihály: Európa (Varga Miklós), 2. Wolf-Fülöp: Jolly Joker (Korda György), 3. Nagy-Juhász: Száguldás, Porsche, Szerelem (Cserháti Zsuzsa, Horváth Károly).

Az előadók között: 1. KFT: Afrika (KFT), 2. Dolly Roll: Casanova klubja (Dolly Roll), 3. Pásztor-Jakab-Hatvani: Hétvégi Motorozás (Neoton Família).

Külföldi könnyűzene:
A hét második felében, immáron negyedik hete, mind az amerikai, mind a nyugat-európai slágerlisták többségét az USA for Africa We Are The World-je vezeti.

Pénteken az Európai Labdarúgó Szövetség ülésén elutasították az Internazionale óvását, így a Real Madrid lesz a Videoton ellenfele az UEFA Kupa döntőjében. A spanyol klubnak azonban 30 ezer svájci frank bírságot kell fizetnie. A döntés ellen három napon belül lehet fellebbezni.

És akkor lássuk a lényeget, az NB I. 23. fordulóját! A Videoton szerdai bravúrja után újra a bajnokság felé fordul a figyelem, különösen azért, mert ismét kettős rangadó színhelye lesz |a Népstadion. Az első mérkőzésen a Honvéd az Ú. Dózsával játszik, majd az FTC a Vasassal. A nyolc találkozót „testvériesen” elosztották a csapatok, négyet szombaton, négyet vasárnap játszanak.

Bp. Honvéd - Ú. Dózsa
A két régi riválist jelenleg 12 pont és egy klasszis különbség választja el egymástól. Régi közhely és egyben igazság, hogy egy rangadó mindig háromesélyes, csak ezért nem érezheti magát biztonságban a piros-fehér csapat. Két visszatérés szemtanúi lehetnek a nézők: Nagy Antal sárga lapos büntetése után újra játszik, míg Törőcsik már az első perctől pályán lehet, megszabadult a kispadtól.
idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_bp_honved_u_dozsa.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_bp_honved_u_dozsa_bodonyi_szendrei_dajka.jpgSzendrei József (Ú. Dózsa) itt éppen Dajkától (9-es mezben) kap egy csinos gólt…

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_bp_honved_u_dozsa_bodonyi_szendrei_jozsef.jpg…majd néhány másodperccel később már azt figyeli, akit jól megszidhat figyelmetlenségéért

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_bp_honved_u_dozsa_gyimesi_torocsik.jpgTörőcsik (fehér mezben) és Gyimesi „társastánca”

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_bp_honved_u_dozsa_nagy_antal_dajka.jpgNagy Antal és Dajka az újpesti védők gyűrűjében

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_bp_honved_u_dozsa_bodonyi_szendrei_szucs.jpgSzendrei szerzi meg a labdát Bodonyi elől, Szűcsnek már nem kell közbeavatkoznia

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_bp_honved_u_dozsa_kardos_dajka.jpgKardos fejeli ki a labdát Dajka elől

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_bp_honved_u_dozsa_gyoztesek.jpgA győztesek a végén. Álló sor balról: Törőcsik, Herédi, Schróth, Kiss Sándor, Sarlós, Kardos. Guggolnak: Szendrei, Szűcs, Ebedli, Szabó A., Kozma

Ferencváros - Vasas
A Fradinak falat kenyérnél is nagyobb szüksége van a pontra vagy pontokra, hiszen az Eger idegenben játszik, így a zöld-fehérek siker esetén levegőhöz jutnának. A Vasasnak négy ponttal többje van, és a tavasz is vidámabb, mint az ellentáborban. Sárosi edző nem változtat székesfehérvári pontrabló csapatán, Illovszky sérülések miatt borongós.
idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_ferencvaros_vasas_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_ferencvaros_vasas_kakas_laszlo.jpgKakas csúcsformában; kapusa parádés védéseinek köszönheti a Vasas, hogy egygólos vereséggel megúszta az FTC ellen. Ahogy a Népszabadság tudósítója találóan megállapította: Ferencváros-Kakas 1:0

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_ferencvaros_vasas_szabadi_laszlo.jpgSzabadi szoros őrizetben

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_ferencvaros_vasas_kakas_pogany.jpgKakas hárítja Pogány lövését

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_ferencvaros_vasas_zsinka_janos.jpgZsinka viszi el a labdát a túlerőben levő Vasas-védők gyűrűjéből

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_ferencvaros_vasas_kakas_jancsika.jpgKakas a helyzet magaslatán, Jancsika fejéről szedi le a labdát

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_ferencvaros_vasas_banki_kiss_laszlo.jpgBánki Kiss László elől szerzi meg a labdát

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_ferencvaros_vasas_zsiboras_gabor.jpgZsiborás öklözi ki a labdát

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_ferencvaros_vasas_kakas_laszlo_2.jpgKakas Lászlónak nem nagyon volt ideje semmire, hiszen az FTC csatárai szinte kilencven perces tűzrohamot intéztek ketrece ellen. Kellett is vetődnie kinyújtózkodva...

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_ferencvaros_vasas_zsiboras_gabor_2.jpg…míg Zsiborás Gábor (FTC) hozzávetőlegesen ilyen pózban töltötte a rangadót. Öreg motoros a szakmában, de arra talán ő sem emlékszik, hogy mikor volt utoljára ilyen békés másfél órája

SZEOL AK - Pécsi MSC
A hazai csapat igencsak hátulról nézi a mezőnyt, csak a szép búcsúban és a vendégcsapat gyenge formájában bízhat. Nagyobb izgalmak elsősorban a pécsiekre várnak, hiszen egy újabb vereséggel már a nagyon veszélyes zónába kerülnének.
idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_szeol_ak_pecsi_msc.jpg

Szegedi kötődésű barátunk ismét megosztotta velünk, hogyan emlékszik vissza a délutánra:
A meglévő nyolc pontunkhoz hozzácsaptunk gyorsan kettőt a Pécs ellen, de ettől függetlenül tök utolsó volt a csapat. Érdekesség az ellenfélnél, hogy pályára lépett Dárdai és Csoboth, mostanában is jól cseng mindkettő név. Mi meg vártuk a majálist, gondolom kimentünk salakmotor versenyre, a Délép rangadót játszott a Körös csoportban a Szegedi Dózsa ellen, virágoztak a fák... mi kellett volna még a tiniboldogsághoz?

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_szeol_ak_pecsi_msc_dardai_gruborovics.jpgGruborovics nagy lendülettel tör ki Dárdai mellett

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_szeol_ak_pecsi_msc_szabo_laszlo_refi.jpgAz utolsó öt percben teljesen beszorult kapuja elé a csíkos mezes hazai csapat. Ezúttal az utolsó pillanatban tudott tisztázni Szabó, a szegediek kapusa a berobbanó Réfi elöl

ZTE - Eger
A hazai csapat az előző fordulóban megilletődötten játszott Kispesten, csak a második félidőben kapott lábra, de akkor nagyon. Azzal a teljesítménnyel joggal követelhetné a két pontot, de a mindenre elszánt vendégcsapat nyilván nem lesz nagylelkű. A pont az Egernek kellene jobban, ezért könnyen elképzelhető egy döntetlen. Az egriek öt és fél órás buszozás után érkeztek meg előző nap Keszthelyre, a szálláshelyükre. A találkozó előtt mindkét csapatban sok volt a kérdőjel.
idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_zte_eger.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_zte_eger_kovacs_sandor_bodolai.jpgKovács S. átemeli a labdát a kifutó Bodolain, a játékvezető les miatt azonban nem ítélt gólt

MTK-VM - Csepel
A hazai csapat szeretne tisztességes helyen végezni a bajnokságban, ehhez elengedhetetlenül szüksége van a két pontra. Kérdés, mi módon jutnak át a Csepel betonvédelmén. A vendéggárda mindössze 15 gólt kapott az eddigi 22 fordulóban, emiatt joggal bízik legalább egy pont megszerzésében.
idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_mtk_vm_csepel.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_mtk_vm_csepel_kincses_boda_loricz_szabo.jpgKincses Béla és a fehér mezes Boda páros kéz- és lábgyakorlatát két „testőr”, Lőrincz és Szabó figyeli

Haladás - Videoton
A hazai csapat feltűnően jól „muzsikál” az idei bajnokságban, jelenlegi negyedik helye valószínűleg legszebb álmaikban sem szerepelt. Otthon mindenki ellen veszélyesek, most különösen, hogy a vendégek egy hihetetlenül nehéz kupamérkőzés után érkeznek a vasi székhelyre. Ha a tudás dönt, akkor döntetlen, ha a frissesség, akkor hazai győzelem várható.
idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_haladas_videoton.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_haladas_videoton_vegh_tibor_voros_csaba.jpgÍgy kezdődött, de képletesen így is végződött. Vörös Csaba gratulált Végh Tibornak a találkozó előtt, de nem történt fordítva a végén sem…

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_haladas_videoton_pasztor.jpgPásztor (világos mezben) három fehérvári labdarúgó gyűrűjében. A labda természetesen a vendégeké lett

Tatabánya - DMVSC
A Debrecen hosszú idő után nyerni tudott odahaza, de az idegen pálya az más. Ráadásul a bányászok mögöttük vannak egy ponttal, és minden vágyuk, hogy vasárnap este ez fordítva legyen.
idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_tatabanya_dmvsc.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_tatabanya_dmvsc_kiprich_jozsef.jpgKiprich büntetőből szépített, pedig Mező megérezte az oldalt

Békéscsaba - Rába ETO
A hazaiak KK-mérkőzést játszottak Olaszországban, elképzelhető, hogy emiatt fáradtak lesznek. A vendégeknél újra kezdőember lesz Mile, Póczik is készülődik, így a Megyeri úti pontszerzés után a Viharsarokban is van keresnivalójuk. Stark az Újpest elleni, szombati bajnoki mérkőzésen súlyos sérülést szenvedett. Győrbe hazaérkezve kórházba szállították, s dr. Dékány Sándor főorvos hétfőn megoperálta, miután térdszalagszakadást állapított meg. A műtét jól sikerült, a beteg térdbe műanyag szalagot építettek be.
idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_bekescsaba_raba_eto.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_bekescsaba_raba_eto_fecsku.jpgFecskut (háttal, sötét mezben) igyekeznek megakadályozni a győri védők

A mérkőzések után lássuk a 23. forduló válogatottjait! A játékosok teljesítményéről röviden csak annyit, a két csapatba minösszesen csak három olyan játékos kerülhetett be, akik 6-os osztályzatot kaptak. És szegény Péter Zoltán, szegény Magyar Zsolt, szegény Disztl Péter és szegény Zsinka János. Nekik most a 8-as érdemjegyük is kevés volt, hogy a forduló játékosa lehessen közülük valaki, mert Kakas László: 10!!!
idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_a_fordulo_valogatottjai.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_a_fordulo_valogatottjai_kakas_laszlo.jpg

A góllövőlista élén Kiprich mostani góljával beérte az ezúttal eredménytelen Détárit.
idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_gollovolista.jpg

Miután a Honvéd kikapott az Ú. Dózsától, s a Videoton győzött Szombathelyen, újra csak két pont a különbség az első osztályú labdarúgó-bajnokságban a két éllovas között. Ezúttal sok volt a váratlan eredmény, hiszen az újpestiek meglepő sikerén kívül a Szeged legyőzte a Pécset, a Csepel (a Hungária körúton) az MTK-VM-et, s a Debrecen - szintén idegenben - a Tatabányát.
idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_tabella.jpg

Tekintsük át az NB II. legfontosabb hétvégi momentumait. A másodosztály 28. fordulójában a nagy érdeklődéssel várt találkozón a Siófok legyőzte a Vác együttesét.idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_nb_ii_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_nb_ii_2.jpg

Az NB II. góllövőlistáját továbbra is a diósgyőri Dzurják József vezeti magabiztosan és fölényesen.
idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_nb_ii_gollovolista.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_nb_ii_nyiregyhaza_szekszard_csehi.jpgA két gólt szerző Csehi a mezőn legjobbja volt a Nyíregyháza-Szekszárd (2:0) találkozón

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_nb_ii_nyiregyhaza_szekszard_rabcsak_janos.jpgPedig nem indult jól a találkozó a nyírségieknek, Rabcsákot már a 6. percben le kellett cserélni sérülés miatt

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_nb_ii_siofok_vac.jpgEgy első félidőbeli tipikus jelenet a Siófok-Vác (2:1) mérkőzésen. Munkában a sötét mezes vendégek védelme

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_nb_ii_szolnoki_mav_mte_soproni_se_rostas_sandor.jpgA hazai pálya előnyét jól kihasználó Szolnoki MÁV MTE labdarúgó csapata megérdemelten nyert 4:0 arányban Sopron ellen. Képünkön a második gól előtti pillanat: Kántor beadását Rostás levette, s mielőtt a labda földet ért volna, nagy erővel a hálóba bombázott

Hétvégén teljes fordulót rendeztek a harmadik vonalban, a Területi bajnokságokban is.
idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_teruleti_bajnoksagok.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_teruleti_bajnoksagok_tabella.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_teruleti_bajnoksagok_koros_csoport_bekescsabai_agyagipar_gyulai_se.jpgA Körös-csoportban lendületben a gyulaiak. Felvételünk a második gól előkészítésekor készült a Békéscsabai Agyagipar-Gyulai SE (0:3) találkozón

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_teruleti_bajnoksagok_drava_csoport_siklos_szigetvar.jpgA Dráva-csoportban forró pillanat a fagyos-viharos szélben a szigetváriak kapuja előtt, a Szigetvár-Siklós (3:2) mérkőzésen. A tartalékoson felálló szigetvári csapat a helyzetek alapján akár nagyobb különbséggel is nyerhetett volna

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_teruleti_bajnoksagok_drava_csoport_tancsics_se_ujpetre.jpgA Dráva-csoport, és talán az egész forduló legnagyobb meglepetése, hogy az újpetreiek nyerni tudtak Kaposvárott. Fehér mezben a vendégek. Táncsics SE-Újpetre 1:2

idokapszula_nb_i_1984_85_23_fordulo_teruleti_bajnoksagok_bakony_csoport_sabaria_se_motim_te.jpgA Bakony-csoportban kiütéses hazai győzelem a rangadón, Sabaria SE-MOTIM TE 5:1. A hazaiak egyik legjobbja, Vidos (7), kapura indul

A következő hétvégén jön a 24. forduló, az alábbi párosításokkal:

Pécsi MSC - Ferencváros
Videoton - Bp. Honvéd
Eger - Tatabánya
Békéscsaba - MTK-VM
Rába ETO - SZEOL AK
DMVSC - Csepel
Vasas - ZTE
Ú. Dózsa - Haladás

Kiemelt támogatónk:
idokapszula_nb_i_nepsport.jpg

Aranyfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_kepes_sport.jpg

Ezüstfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_labdarugas.jpg

Bronzfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_nepszabadsag.jpg

Emlékeztetőül:

Időkapszula: NB I. - 1984/85

Szintén figyelmükbe ajánljuk: 

Időkapszula: NB I. - 1980/81
Időkapszula: NB I. - 1981/82
Időkapszula: NB I. - 1982/83
Időkapszula: NB I. - 1983/84

Végül egy kis kötelező irodalom: 

Osztálynapló
Két évtized felejthetetlen és elfelejtett magyar hálóőrei

Köszönetnyilvánítás:

Sorozatunk nem jelenhetne meg Kárpáti Tamás segítsége nélkül, akinek ezek a kincsek digitalizálva is megvannak. Köszönet illeti a Népsport tudósítói gárdáját is a kiváló összefoglalókért. Belenézünk az Arcanum Adatbázisba is, mert nekik is szokott lenni releváns érdekességük.

Megjegyzés:

A sorozatot maribor és a szerethető dózsás együtt készíti, a szerző neve csak blogmotor etetésére van feltüntetve.

Olvasóink segítségét szeretnénk kérni: Szívesen fogadunk kiegészítéseket, javításokat, javaslatokat, korabeli anyagokat, egyszóval bármit, amivel pontosítani és jobbá lehet tenni a sorozatot. Különösen örülnénk, ha volt játékosok, edzők, vezetők, játékvezetők, gyúrok, jegyszedők, szurkolók és bárki más, akinek valamilyen története, emléke van, jelentkezne nálunk és egy-egy interjúval és beszélgetéssel színesíteni tudnánk az anyagot. Elérhetőségeink: emailen a valogatott.blog@gmail.com, Twitteren @ValogatottBlog, Facebookon pedig megtalálhatóak vagyunk a https://www.facebook.com/Valogatottblog címen. Előre is köszönjük.

4 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://valogatott.blog.hu/api/trackback/id/tr2418103702

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Head Honcho 2023.06.21. 17:59:30

És a legszégyenteljesebb, megbocsáthatatlan bűn, hogy felújítás helyett, egy parttalan vízió örvén feláldozva elpusztították mára a PeCsát. :(

maribor_ 2023.06.22. 07:42:14

@Head Honcho: Nem állnak távol egymástól a gondolataink általában, de kényesen kerüljük az aktuálpolitikát az Időkapszula tematikájában. Kaptuk mi már nem egy platformon, hogy kádárista propagandát tolunk...

OFF: Az emailes dologra írtam a T. Olvasónak a vonatkozó poszt alatt.

Head Honcho 2023.06.22. 08:39:02

@maribor_: Ez _elvileg_ nem politika, ezért nem kell megintsél. De valahol mégis, és sajnos nem tudom a földbe dugni a fejem ez ügyben. Sehol nem lenne szabad törvényszerűnek lennie, hogy a múlt harminc+ éves emlékeit el kell tűntetni az utókor elől. Nálunk viszont mintha csak sportot űznének ebből. Hírlik a Déli pu. ledózerolásának igénye is. Gondolom, a terület jövőbeli tulajdonosa már ki van jelölve...

maribor_ 2023.06.22. 15:21:43

@Head Honcho: Mondjuk úgy, némi áthallással azt vettem ki belőle :) Nem volt benne semmi fegyelmező szándék, pusztán csak jeleztem, _mi_nem_.
süti beállítások módosítása