Válogatott okosságok

Szurkolói gondolatok, elemzések, mélázások a válogatottainkról, válogatás nélkül.

Ajánlataink

Sztancsik Richárd: Városok, stadionok, kocsmák

Rendelje meg közvetlenül a szerzőtől!

varosok.stadionok@gmail.com

Ár 2999 Ft.Részletek itt


kupanap.jpghungarianultras.jpg

Friss topikok

Facebook oldalunk

Időkapszula: NB I. 1982/83 Anglia – Magyarország EB-selejtező mérkőzés (különkiadás)

2019.04.10. 13:44 maribor_

1983. április 27., a hónap utolsó szerdája

idokapszula_nb_i_1982_83_anglia_magyarorszag_illyes_gyula_temetese.jpgÁllami pompával temették el Illyés Gyula költőt. Ezrek vették körül a ravatalt

Lássuk először az elmúlt hét legfontosabb közéleti és külpolitikai eseményeit.

április 21.

Vlagyimir Iljics Lenin születésének 113. évfordulója alkalmából pártunk Központi Bizottságának székházában megemlékezést tartottak; egyúttal - a hagyományoknak megfelelően - kitüntették a marxizmus-leninizmus oktatásában kiemelkedő eredményt elért propagandistákat. Az ünnepségen részt vett Óvári Miklós, a Politikai Bizottság tagja, a Központi Bizottság titkára, továbbá a központi pártintézmények vezetői, a budapesti, a megyei pártbizottságok ideológiai titkárai. Lakatos Ernőnek, a Központi Bizottság osztályvezetőjének megnyitó szavai után Lakos Sándor, a Központi Bizottság tagja, a Pártélet felelős szerkesztője mondott ünnepi beszédet.

idokapszula_nb_i_1982_83_anglia_magyarorszag_kadar_janos_es_a_propagandistak.jpgKádár János kitüntetett propagandistákkal beszélget az ünnepség után

Az ünnepi beszéd után Óvári Miklós nyújtotta át a kitüntetéseket. A Munka Érdemrend arany fokozatát kapta: Aradi Nóra, az MTA művészettörténeti kutatócsoportjának igazgatója; Báthori Gábor határőr alezredes; Kerekes Miklós, a Szekszárd-Paks Víztársulat igazgatóhelyettese; Orosz Sándorné, a Belügyminisztérium pártbizottsága oktatási igazgatóságának tanszékvezető tanára; valamint Szántó Mihály, a magyar néphadsereg ezredese. Ezüst fokozatban tizenhármán, bronz fokozatban hatan részesültek. A Lenin-emlékplakettet 129 propagandista kapta meg. Az ünnepség utáni fogadáson Kádár János, a Központi Bizottság első titkára üdvözölte a kitüntetetteket. Beszélgetett velük a propagandamunka időszerűségéről, jelentőségéről, s valamennyiüknek további sikeres munkát kívánt. A központi ünnepségen kívül országszerte - Budapesten és a megyeszékhelyeken - hasonló megemlékezéseket tartottak.

Lengyelországban, a volt auschwitz-birkenaui náci koncentrációs tábor területén több ezer fős tömeg és a varsói gettófelkelés 40. évfordulójára érkezett sok külföldi vendég részvételével nemzetközi békenagygyűlést tartottak. A részvevők között ott volt a koncentrációs táborok néhány életben maradt egykori foglya, valamint a hitlerista megszállók elleni harcok sok veteránja. A békenagygyűlésen felolvasták a részvevőknek a világ népeihez intézett felhívását. Ebben a különböző országok idősebb és ifjabb nemzedékeihez, a kormányokhoz, a művészekhez és a tudósokhoz, minden békeszerető emberhez fordulva arra szólítanak fel, hogy világnézetre és nemzeti hovatartozásra való tekintet nélkül küzdjenek a béke megőrzéséért, a leszerelésért, a népek közötti békés együttélésért.

idokapszula_nb_i_1982_83_anglia_magyarorszag_varsoi_megemlekezes.jpgVarsóban ünnepélyesen megemlékeztek a gettólázadás 40. évfordulójáról. Képünkön az egyik részt vevő küldöttség, a PFSZ varsói képviseletének vezetője tiszteleg a fasizmus áldozatainak emlékműve előtt

A Béke-világtanács felhívással fordult a világ kormányaihoz, politikai pártjaihoz és tömegszervezeteihez, hogy ez év májusa legyen a nukleáris háború elhárításának akcióhónapja. A nukleáris háború veszélye soha nem volt még olyan nagy, mint most - hangzik a felhívásban. Az amerikai kormányzat változatlanul arra törekszik, hogy közép-hatótávolságú rakétákat telepítsen több nyugateurópai ország területén. Washington csak ködfüggönynek használja a genfi tárgyalásokat annak leplezésére, hogy világméretű katonai fölényre törekszik.

A Reagan-terv kudarca és az Egyesült Államok bejrúti követsége ellen elkövetett bombamerénylet után mind közel-keleti, mind libanoni vonatkozásban merevebbé, harciasabbá vált Izrael magatartása. A szíriai államfőhöz intézett amerikai elnöki üzenetre reagálva Menahem Begin miniszterelnök kijelentette: érvényben marad a Szíriától 1967-ben elfoglalt Golán-fennsík 1981-ben törvénybe is foglalt bekebelezése, s szó sem lehet a Ciszjordániában és a Gázai övezetben folytatott izraeli betelepítési program leállításáról. Jehuda ben Meir külügyminiszterhelyettes még világosabban fogalmazott: az egyiptomi Sínai-félsziget kiürítése nem lehet precedens a többi megszállt arab területre nézve, Izrael sehol sem hajlandó területet adni a békéért cserébe, amint azt a Biztonsági Tanács 242. számú határozata előírja. Mose Levi, az izraeli hadsereg új vezérkari főnöke Bejrút térségében azt mondta, hogy Izrael libanoni háborúja még nem fejeződött be. Az izraeli-libanoni-amerikai tárgyalások Haldéban megtartott csütörtöki fordulója előtt az izraeli rádióban idézett politikai körök arra a következtetésre jutottak: Philip Habib amerikai különmegbízott nem szándékozik további engedményeket kérni Amin Gemajel libanoni elnöktől, mert megbizonyosodott róla: Izrael a dezertőr Haddad őrnagy pozícióinak megerősítésével a saját déllibanoni jelenlétét akarja megszilárdítani. Izraelt tehát két választás elé állították: 1. A csapatkivonási egyezményt aláírva lemond dél-libanoni katonai jelenlétéről és Haddad őrnagy parancsnoki státusáról. 2. Az izraeli megszálló csapatok Libanonban maradnak Haddaddal együtt, de megállapodás nélkül. A csütörtökre virradó éjszakán izraeli-palesztin fegyveres összecsapás zajlott le a kelet-libanoni front térségében. Két izraeli tiszt és négy palesztin harcos életét vesztette. Három izraeli katona sebesült meg Bejrúttól keletre, amikor este a libanoni falangista és szocialista milíciák kereszttüzébe kerültek. Hivatalosan nem erősítették meg azt a bejrúti sajtóértesülést, hogy a szíriai légvédelem a Bekaa-völgyben tüzet nyitott felderítést végző izraeli repülőgépekre. A bejrúti palesztin menekülttáborok környékén mindennapossá váltak a plasztikbombás merényletek, amelyeket palesztin magántulajdonban levő boltok, műhelyek ellen követnek el ismeretlen tettesek. A napok óta tartó terrorakcióik zavartalan folytatódása arra utal, hogy a libanoni hatóságok figyelmen kívül hagyják e megfélemlítési kampányt. 

idokapszula_nb_i_1982_83_anglia_magyarorszag_bejrut_olasz_nagykovetseg.jpgA libanoni nemzetközi erők olasz egységeinek katonái homokzsákokkal veszik körbe a bejrúti olasz nagykövetséget

április 22.

Vlagyimir Iljics Lenin születésének 113. évfordulója alkalmából koszorúzási ünnepséget rendeztek a szovjetállam megalapítójának, a nemzetközi munkásmozgalom kiemelkedő személyiségének budapesti szobránál, a Dózsa György úti Felvonulási téren. A szovjet és a magyar himnusz elhangzása után Oszter Sándor színművész elszavalta Váci Mihály Kelet felől című versét. Ezután a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága és budapesti bizottsága nevében Herczeg Károly, a KB tagja, és Király Andrásné, az MSZMP Budapesti Bizottságának titkára koszorúzott. A Minisztertanács koszorúját Ábrahám Kálmán építésügyi és városfejlesztési miniszter, valamint Pullai Árpád közlekedés- és postaügyi miniszter helyezte el. A Szovjetunió budapesti nagykövetségének nevében Vlagyimir Bazovszkij nagykövet és Valerij Muszatov követ-tanácsos koszorúzott. A Szakszervezetek Országos Tanácsa részéről Földvári Aladár elnök és Kiss Károly alelnök helyezte el a megemlékezés virágait. A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottsága nevében Köpl Lászlóné, a KISZ KB titkára és Baán Gábor, a KISZ KB tagja; a Magyar-Szovjet Baráti Társaság nevében Drucker Tibor és Végh László, az országos elnökség tagjai; Budapest Főváros Tanácsa képviseletében Pénzes János elnökhelyettes és Varga Sándor, a tanács pártbizottságának első titkára helyezte el a kegyelet koszorúit. A hála és a megemlékezés virágaival borították a szobor talapzatát a fővárosi dolgozók, fiatalok képviselői is. A koszorúzási ünnepség az Internacionálé hangjaival ért véget.

Kora délután ezrek és ezrek kísérték utolsó útjára Illyés Gyulát. A Farkasréti temető halottasháza előtt felravatalozott koporsót elborították az emlékezés virágai, a kegyelet koszorúi. A gyászszertartás légköre is kifejezte azt a fájdalmat és megrendülést, amelyet elvesztése miatt az ország érez. Az egyházi szertartást Dr. Belon Gellért címzetes püspök, pécsi segédpüspök celebrálta. A gyászünnepségen ott voltak családjának tagjai, s a ravatalnál hazánk politikai, társadalmi és kulturális életének kiemelkedő személyiségei álltak díszőrséget; köztük az MSZMP Politikai Bizottságának, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának és Minisztertanácsának több tagja. Részt vett a temetésen a budapesti diplomáciai képviseletek számos vezetője és tagja is. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa és kormánya nevében Köpeczi Béla művelődési miniszter mondott búcsúbeszédet; barátainak, hazai pályatársainak és híveinek nevében Illés Endre, a határokon túli magyar írótársainak és tisztelőinek nevében pedig Sütő András búcsúzott az elhunyttól.

Moszkvában ünnepi ülésen emlékeztek meg Lenin születésének 113. évfordulójáról. A Kreml Kongresszusi Palotájában megtartott emlékünnepségen a moszkvai és a főváros környéki üzemek, gyárak, intézmények, kolhozok és szovhozok dolgozói, a társadalmi és tömegszervezetek, a fegyveres erők képviselői, a párt régi harcosai, a tudomány és kultúra ismert személyiségei hosszan tartó tapssal köszöntötték az elnökségben megjelenő párt- és állami vezetőket, élükön Jurij Andropovot, az SZKP KB főtitkárát. Az ünnepi ülést Viktor Grisin, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a moszkvai pártbizottság első titkára nyitotta meg, majd Mihail Gorbacsov, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a központi bizottság titkára mondott beszédet. Gorbacsov hangsúlyozta: Lenin neve a világ forradalmi megújításának jelképe lett. Az SZKP azon dolgozik, hogy megvalósítsa, átültesse a gyakorlatba Lenin tanítását. XXVI. kongresszusán a párt kidolgozta a Szovjetunió gazdasági és társadalmi fejlődésének fő irányait a nyolcvanas évekre. E tervek megvalósításában máris számottevő sikerek születtek. Az eredmények mellett a Szovjetunió Kommunista Pártja látja a megoldatlan problémákat is. A napi feladatok megoldása közben nem téveszti szem elől a távlati célkitűzéseket.

Negyvennyolc órás űrutazás után épségben, egészségben visszatért a Földre a Szojuz-T-8 űrhajó három utasa: Vlagyimir Tyitov alezredes, parancsnok, Gennagyij Sztrekalov fedélzeti mérnök és Alekszandr Szerebrov, kutató űrhajós. A szovjet rádió és televízió nem sokkal a földet érés után - adását megszakítva közölte a hírt. A legújabb szovjet űrhajó háromtagú személyzete szerda délután indult el a bajkonuri űrrepülőtérről. Úticéljuk a Szaljut-7 űrállomás volt, ahol a szovjet űrkutatási programnak megfelelően, tudományos kutatómunkát kellett volna végezniük. A Szojuz-T-8 az előírásszerű start után rendben ráállt a megadott orbitális pályára, miközben az űrhajósok földi utasításra végrehajtották az előírt pályamódosításokat. Az űrrepülés első három fordulata során ellenőrizték a Szojuz-T-8 rendszereinek és berendezéseinek állapotát, valamint az egyes egységek légmentes záródását. Csak ezek után vetették le a baj esetén is biztonságot nyújtó űrruhájukat. Csütörtökön, hajnali egy óra tájban kaptak engedélyt a megérdemelt pihenőre, s az irányító központ csütörtök reggel 9 órakor ébresztette őket. A nap folyamán a Szojuz-T-8 hajtóműveinek segítségével még több, a programban előre tervezett pályamódosításra került sor, míg végül csütörtök délután megkezdődhetett az űrállomás megközelítésének kényes művelete. Szojuz-típusú űrhajókon a megközelítési manővereket egy számítógép vezérli, amely már sok esetben bebizonyította megbízhatóságát. Ezúttal azonban, a fontos manőver kezdetén, mind az űrhajósok, mind pedig a földi irányító központban ülő szakemberek rendellenességeket észleltek az űrhajó megközelítőrendszerének működésében. Ezért úgy döntöttek, hogy nem kísérlik meg az összekapcsolást. A Szojuz-T-8 személyzete parancsot kapott a Földre való visszatérésre. Ez a manőver még huszonnégy óráig tartott, mert az űrhajót olyan pályára kellett kormányozni, ahonnan feltétlenül a megadott leszállási körzetben tud földet érni. így a voltaképpeni visszatérést csak péntek délután kezdhették meg Tyitovék. Miután a földi irányító központ utasítására megfelelő irányba fordították az űrhajót, minden értékes holmit átpakoltak az úgynevezett visszatérő egységbe. Ezután leválasztották az űrhajóról az orbitális egységet, és bekapcsolták a leszállóegység fékező rakétáit. Néhány perc múltán a visszátérő kabint megszabadították a harmadik, felesleges résztől, a műszeres hajtóműegységtől is. A sűrű légtérbe érve, kibocsátották a fékező ejtőernyőket, majd közvetlenül a Föld felszíne fölött működésbe hozták a nagy teljesítményű, fékező rakétákat, amelyek a sima leszállást szolgálják. A Szojuz-T-8 péntek délután 17 óra 29 perckor sima, előírásszerű leszállást hajtott végre hatvan kilométerre északkeletre a kazahsztáni Arkalik várostól.

április 23.

Szabad szombatjukat sok ezren töltötték munkával; kommunista műszakokat tartottak az ország több vállalatánál, gyárában és lakóterületén. A dolgozók a kommunista műszakon szerzett munkabérüket a vállalati szociális alapok és a lakásépítkezések támogatására, a város, illetve a kerület fejlesztésére ajánlották fel. Kőbányán, a Phylaxiánál több mint hétszáz ember állt munkába kora reggel, és a műszak alatt másfél millió forint termelési értéket állított elő. Az állategészségügy és az állattenyésztés számára készítettek fontos, nélkülözhetetlen termékeket, oltóanyagokat, gyógyszereket. A Szegedi Textilművekben is kommunista műszak volt. A fonodában és a szövődében 700 dolgozó állt a gépek mellé; összesen egymillió forint értékű pamutfonalat és nőiruha- szövetet készítettek. A munkabért a vállalati üdülők építésére és a leendő szegedi műjégpályához ajánlották fel. Kommunista műszakot szerveztek Salgótarjánban és a város környéki üzemekben is. A szécsényi Zár- és Lakatgyárban, a bútorgyárban, az építőipari szövetkezetnél napi munkát végeztek, míg a hivatalok, iskolák dolgozói, illetve diákjai a város szépítésén munkálkodtak. Salgótarjánban az Élelmiszer- és Vegyiáru Nagykereskedelmi Vállalat telepéről több száz mázsányi árut szállítottak a város üzleteibe. Miskolcon az Autójavító Vállalat dolgozói a szervizberendezések nagyjavítását vállalták. Jó néhány miskolci autótulajdonos meglepődött, amikor tapasztalta, hogy a szokásos szabad szombati munkaszünet helyett ezúttal javítást is vállalt a szerviz. A Kőolajkutató Vállalat munkahelyein, Szegeden, Orosházán és Hajdúszoboszlón is rendkívüli műszakot tartottak. Sokan szorgoskodtak a parkosításban, a munkásszálások és üdülőtelepek festésében. Társadalmi munkát vállaltak tegnap több Fejér megyei település lakói; Székesfehérvárott, Enyingen és Móron a játszóterek, parkok felújításán dolgoztak. A dunaújvárosi üzemekben a kohászok, építőipari munkások a műszakjukért járó, összesen kétmillió forintot egy 16 tantermes általános iskola építésére ajánlották fel.

Pierre Trudeau kanadai kormányfő sajtókonferenciáján közölte: aggódik a szovjet-amerikai fegyverzetkorlátozási tárgyalások egy helyben topogása miatt. Kijelentette: nyugtalanságát és ezzel kapcsolatos kérdéseit Reagan amerikai elnök tudomására hozza jövő heti washingtoni tárgyalásakor, s mint mondotta, megpróbálja kideríteni, ki a felelős az előrehaladás hiányáért. Trudeau a nyilatkozatát, amelyet Washingtonban az amerikai merevség közvetett bírálataként értékelnek, megtoldotta: a washingtoni választól teszi függővé azt, hogy hozzájárul-e az amerikai robotrepülőgépekkel folytatható kísérletekhez a kanadai Albertában. A kanadai közvélemény növekvő nyugtalansággal fogadta azt a lehetőséget, hogy az új amerikai hadászati fegyvereket az ország területén próbálják ki. A Pentagon azért ragaszkodik az albertai kipróbáláshoz - hangzott el korábban -, mivel ott a terep jellege nagyon hasonlít a szovjet tundrához. Az amerikai hadászati arzenál felújítására szánt új fegyverek, az MX rakéták, ugrásszerűen növelhetik egy atomháború lehetőségét. Ezt húzta alá három vezető szakértő - Herbert Scoville, a CIA volt igazgatóhelyettese, Jeremy Stone, a tudósszövetség igazgatója és Henry Kendell professzor - a szenátus előtti meghallgatásuk során. Egybehangzóan rámutattak: az MX-döntés logikájából következik az automata rakétaindításra való áttérés lehetősége, ami súlyos és emberi szándékoktól szinte befolyásolhatatlan veszélyeket idéz elő. Mindhárom szakértő kijelentette: az egyetemes biztonság érdekeivel éppúgy, mint az amerikai nemzeti érdekkel ellentétes lenne a kongresszus hozzájárulása a száz új MX rakéta telepítéséhez.

április 24.

A libanoni Bekaa-völgyben, ahol Izrael az utóbbi időben jelentős csapaterősítéseket hajtott végre, változatlanul feszült a helyzet. Az elmúlt 24 órában Kfarhuk település térségében az izraeli tüzérség szüntelenül lőtte a szír csapatok állásait. Azok válaszul lőtték az izraeli támadókat. Eközben Tel-Aviv további páncélosegységeket irányított az általa megszállt Bekaa-völgyben levő településekre. Az izraeli csapatok változatlanul teljes harci készültségben vannak egy Szíria elleni újabb katonai akció kirobbantása céljából. A fent említett térségben, valamint Dél-Libanonban az izraeliek páncélos járművek, harci gépek és tüzérségi erők bevetésével nagyszabású hadgyakorlatot tartottak. Izraeli harci gépek szüntelenül folytatják a Libanon területe feletti felderítő repüléseiket. Libanon nem köt olyan egyezményt, amely feljogosítaná Izraelt csapatainak az országban tartására, vagy őrjáratok küldésére Dél-Libanonba. Ezt jelentette ki Amin Gemajel libanoni elnök Bejrútban. - A libanoni kormány helyesebbnek tartja, hogy inkább semmilyen egyezményt se kössön, és fenntartsa a jelenlegi helyzetet, mintsem beleegyezzék szuverenitásának korlátozásába - mondotta Gemajel.

Reagan amerikai elnök sajtóértekezletén külön bejelentést tett: véget vet ama tilalmának, amellyel megakadályozta, hogy a Szovjetunió hosszú távú gabonavásárlásokról szóló egyezményt köthessen az Egyesült Államokkal. Az elnöki bejelentéssel kapcsolatban tett washingtoni nyilatkozatokból kitetszik: a politikai motívumokkal - elsősorban a lengyel helyzettel - indokolt hidegháborús tilalom nem okozott nehézségeket a Szovjetuniónak, mivel más forrásokból importszükségleteit fedezni tudta. Ugyanakkor az elnöknek növekvő nehézségeket okozna e tilalom fenntartása a majdani választási küzdelemben. Reagan azt mondotta, hogy mostani döntésének célja: megerősíteni az Egyesült Államok „gabonaexportőri megbízhatóságát” a Szovjetunió szemében.

április 25.

Puja Frigyes külügyminiszter meghívására Budapestre érkezett Ahmed Taleb lbrahimi, az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság külügyminisztere. Az algériai diplomácia vezetőjét a Ferihegyi repülőtéren vendéglátója, Puja Frigyes fogadta. Jelen volt Havasi Béla, hazánk algíri, és Abdelaziz Kara, az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság budapesti nagykövete.

Újabb települések vehették át a nemzeti zászlót a társadalmimunka-akciók eredményeinek elismeréseként. A dorogiak tavaly 26,5 millió forint értékű társadalmi munkával segítették lakóhelyük fejlesztését, csinosítását. Dorogiak Dorogért elnevezéssel mozgalmat kezdeményeztek, s a település valamennyi üzeme bekapcsolódott a társadalmimunka-akcióba. Kimagasló településfejlesztő társadalmi munkájuk elismeréséül kapott nemzeti zászlót a József Attila Művelődési Központban rendezett ünnepségen Csuha József, a nagyközség tanácsának elnöke vette át Rónai Rudolftól, a Hazafias Népfront Országos Tanácsa elnökségének tagjától. A szénbányák dolgozói - akik tavaly a legtöbbet tettek Dorogért - kiérdemelték a Hazafias Népfront Országos Tanácsának emlékplakettjét. A Zala megyei Pókaszepetken több mint tízmillió forint értékű önkéntes munkát végzett a lakosság, s ezzel többszörös értékű közösségi létesítményeket hoztak létre. A népköztársaság címerével díszített nemzeti zászlót, a vele járó oklevelet és pénzjutalmat a hétfőn megtartott ünnepélyes falugyűlésen Duschek Lajosné, a Magyar Nők Országos Tanácsának elnöke nyújtotta át a község képviselőinek.

április 26.

Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára a KB székházában fogadta Ahmed Taleb Ibrahimit, a Nemzeti Felszabadítási Front (FLN) Párt Politikai Bizottságának tagját, az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság külügyminiszterét, aki hivatalos látogatáson tartózkodik hazánkban. A szívélyes, baráti légkörű megbeszélésen eszmecserét folytattak időszerű nemzetközi kérdésekről, áttekintették a két ország jól fejlődő kapcsolatait, és megerősítették készségüket a kölcsönösen előnyös együttműködés további elmélyítésére. A találkozón jelen volt Puja Frigyes külügyminiszter, Havasi Béla, hazánk algíri és Abdelaziz Kara, Algéria budapesti nagykövete. Lázár György, a Minisztertanács elnöke délután hivatalában fogadta az algériai diplomácia vezetőjét. A szívélyes légkörű találkozón részt vett Puja Frigyes. Jelen volt Havasi Béla és Abdelaziz Kara. Ahmed Taleb Ibrahimi ugyancsak kedden megbeszélést folytatott Veress Péter külkereskedelmi miniszterrel. Ahmed Taleb Ibrahimi kedden megkoszorúzta a Magyar Hősök Emlékművét, majd a Külügyminisztériumban megkezdődtek a magyar-algériai hivatalos külügyminiszteri tárgyalások. A tárgyaló felek áttekintették a kétoldalú kapcsolatok alakulását, és megállapították, hogy a legutóbbi időszakban számottevően fejlődött az együttműködés. Foglalkoztak a két ország érdeklődésére kölcsönösen számot tartó kérdésekkel. A megbeszélésen jelen volt Havasi Béla és Abdelaziz Kara. Este Puja Frigyes a Külügyminisztérium vendégházában díszvacsorát adott Ahmed Taleb Ibrahimi tiszteletére.

idokapszula_nb_i_1982_83_anglia_magyarorszag_kadar_janos_ahmed_taleb_ibrahimi.jpgAhmed Taleb Ibrahimi és Kádár János találkozója a Központi Bizottság székházában

Budapesten, a Margit-híd környékén a járókelők délután nem sokkal háromnegyed 2 tájban anra lettek figyelmesek, hogy füst gomolyog az Országos Reuma- és Fizioterápiás Intézet (ORFI) egyik épülete fölött. A fővárosi tűzoltó-parancsnoksághoz 13 óra 46 perckor futottak be az első jelzések, amely szerint tűz ütött ki az ORFI-ban. A riasztást követő félóra múltán a tűzoltók megfékezték a lángokat, s gondoskodtak a tűz továbbterjedésének megakadályozásáról is. A mentőknek szerencsére nem akadt dolguk: senki sem sérült meg. Molnár Csaba tűzoltó főhadnagy, az oltást végző egységek parancsnoka így foglalta össze az eseményeket: - Az ORFI-nak a Duna felőli régi szárnyépületén, a tetőn keletkezett a tűz, a lángok mintegy hatszáz négyzetmétert rongáltak meg. Egységeink hat perc alatt érkeztek a helyszínre, a közvetlen oltásban huszonöt tűzoltó vett részt, és segítettek a kórház dolgozói is. A tűz keletkezésének okairól, körülményeiről egyelőre még nincsenek adataink, a részleteket szakértők bevonásával vizsgálják. A tűz érthetően riadalmat okozott az ORFI betegei között is. Az orvosok és az ápolók azonban nem vesztették el lélekjelenlétüket. A tető alatti térben, a második emeleti ortopédiai osztályon például még befejeztek egy műtétet. Dr. Illés Béla, az Egészségügyi Minisztérium főosztályvezetője a tűz keletkezése utáni percekről beszélt: - A második emeleti kórtermekből tizenöt fekvő és 45 járó beteget kellett az intézmény más helyiségeiben elhelyezni. A kórház személyzetének sikerült megakadályoznia a riadalmat, gondoskodtak a betegek biztonságáról. A tűz híre gyorsan eljutott más fővárosi kórházakba is. Felajánlották segítségüket, de jelenleg úgy látszik, erre nincs szükség, a tűz okozta károk miatt a gyógyító munkában várhatóan nem lesz jelentősebb fennakadás. Az ORFI megrongálódott szárnyának építését 80 évvel ezelőtt, 1903-ban fejezték be. A fából készült tetőszerkezet késő délután még erősen magán viselte a tűz és a tűzoltás nyomait: a bokáig érő vízben és a széttört üvegcserepek között nehezen lehetett mozogni. Mindezek ellenére a gyógyítást folytatják az ORFI-ban.

idokapszula_nb_i_1982_83_anglia_magyarorszag_tuz_az_orfi_ban.jpgA Dunára néző tetőszerkezetet órákkal a tűz után is locsolták, nehogy újra lángra kapjon

Helmut Kohl állást foglalt a két német állam közötti normális kapcsolatok fenntartása mellett, s lezártnak minősítette a Rudolf Burkert halála miatt keletkezett nézeteltérést. A kancellár fenntartja az Erich Honeckernek szóló meghívást, s a látogatásra az ősz folyamán sor kerül. A kancellár a CDU-CSU-frakció ülésén, majd a miniszterek és a frakcióelnökök részvételével a kormányprogramról rendezett tanácskozáson a külpolitikai vita és a Burkert halála miatt keletkezett nyilatkozatháború megszüntetésére szólította fel a CSU és az FDP vezetőit. A kancellár szerint a koalíciós pártok között az alapvető külpolitikai célokat és az NDK-hoz fűződő kapcsolatokat illetően nincs nézeteltérés. Ami a jövőbeni viszonyt illeti, amelyeknek szerinte a nemzetközi normákon kell alapulniuk, a május 4-i kormányprogramban erre külön is ki fog térni. Philip Jenninger, a kancellári hivatal államminisztere újságíróknak adott nyilatkozatában ugyancsak lezártnak minősítette az NDK és az NSZK között keletkezett vitát. Mint mondotta, az NDK hatóságainak a haláleset kivizsgálásáról átadott jelentése teljesen kielégítő, és fényt derít valamennyi mozzanatra. Elismerését fejezte ki azért, hogy a kancellár és Erich Honecker között lefolytatott telefonbeszélgetés után az NDK illetékes hatóságai ilyen gyorsan intézkedtek. Az NSZK illetékes - verdeni - főállamügyésze, a nyugatnémet orvosszakértők véleményét ismertetve, hangsúlyozta: Rudolf Burkert halálát szívtrombózis okozta, s az semmi mással, így a kihallgatással sem függ össze. Az orvosszakértők véleményét megerősítette Werner Jansen orvosprofesszor is, aki a bonni kormány felkérésére nyugatnémet részről a szakértői vizsgálatot vezette. 

Rudolf Burkert NSZK-állampolgár volt, Nyugat-Berlinbe utazott, gépkocsival. Az NDK-hatóságok ellenőrizték a határátkeléskor, ennek folyamán ő szívelégtelenségben meghalt április 10-én. A nyugatnémet politika első körben hevesen reagált, Franz Josef Strauss, a bajor CSU akkori elnöke és bajor miniszterelnök egyenesen gyilkosságnak nevezte az esetet. Honecker pár nappal később látogatott volna az NSZK-ba, de az NDK-t és személyesen őt ért támadások miatt lemondta a találkozót. A halál oka máig nem tisztázódott, de a holttestet kiadták az NSZK-nak, és nyugatnémet orvosok szerint nem történt idegenkezűség, valószínűleg félt, vagy megijedt, és elvitte a szíve.

április 27.

Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke a Parlamentben fogadta a hivatalos látogatáson hazánkban tartózkodó Ahmed Taleb Ibrahimit, az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság külügyminiszterét. A szívélyes légkörű találkozón áttekintették a két ország kapcsolatainak alakulását, a nemzetközi helyzet néhány időszerű kérdését. A megbeszélésen jelen volt Puja Frigyes külügyminiszter, valamint Havasi Béla, hazánk algíri és Abdelaziz Kara, Algéria budapesti nagykövete. Az algériai diplomácia vezetője tárgyalt Ábrahám Kálmán építésügyi és városfejlesztési miniszterrel is. Az algériai külügyminiszter programja délután az Egyesült Izzóban folytatódott. Itt Demeter Károly vezérigazgató tájékoztatta a vendéget a nagy múltú gyáróriás tevékenységéről. Ezután üzemlátogatás következett: Ahmed Taleb Ibrahimi a budapesti fényforrásgyár PAR-38-as és Kékes lámpagyártó gépsoraival, külföldön is keresett termékeivel ismerkedett meg. Az algériai diplomácia vezetője este a KISZ Központi Művészegyüttesének műsorát tekintette meg az együttes Rottenbiller utcai székházában. 

Marx Károly halálának 100, évfordulója alkalmából tudományos emlékülés kezdődött az Akadémián. A Magyar Tudományos Akadémia, az MSZMP Központi Bizottságának Párttörténeti Intézete, Társadalomtudományi Intézete és Politikai Főiskolája által közösen rendezett tanácskozás főként azt mutatja be, hogy a marxi életmű miként hat napjainkban, eszmevilága miként érvényesül a politikában, a gazdaságban, a tudományban és a kultúrában. Pach Zsigmond Pál akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke üdvözölte a megnyitóülésen a tanácskozás részvevőit, majd a Marx-évforduló jelentőségét méltatta. - A megemlékezések Marx Károlyról és művéről - mondta - eleven és csaknem megszakítatlan hagyományát jelentik a magyar munkásmozgalomnak, a hazai szellemi és politikai progressziónak. E hagyomány legfőbb tartalma és lényege ma: Marx szellemében nézni szembe a szocializmus történeti útjának kemény realitásaival, és Marxtól ösztönzött tudományos elmélyedéssel, intellektuális bátorsággal, gyakorlati cselekvéssel kutatni-munkálni a választ a szocializmus, a magyarság és az emberiség jelenének feszítő kérdéseire. Ezután Óvári Miklós, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára tartotta meg a tudományos tanácskozás fő előadását. 

idokapszula_nb_i_1982_83_anglia_magyarorszag_marx_emlekules.jpgA tudományos tanácskozás részvevői

Az Izraelbe érkezett George Shultz amerikai külügyminiszter bejrúti látogatása előtt a libanoni kormány beható arab- és nemzetközi konzultációkat kezdeményezett. Safik el-Vazzan miniszterelnök váratlanul Szaúd-Arábiába utazott, hogy tájékoztassa Fahd királyt az izraeli csapatkivonásról folytatott tárgyalások helyzetéről, Libanon álláspontjáról. Elie Szalem külügyminiszter hasonló céllal fogadta Alekszandr Szoldatovot, a Szovjetunió bejrúti nagykövetét. Amin Gemajel elnök a több nemzetiségű haderőben részt vevő Egyesült Államok, Franciaország, Olaszország és Anglia nagykövetével találkozott. Gemajel hangsúlyozta, hogy egyedül a libanoni hadsereg fog biztonsági feladatokat teljesíteni Dél-Libanonban.

Humor:
idokapszula_nb_i_1982_83_anglia_magyarorszag_humor.jpg

Reklám:idokapszula_nb_i_1982_83_anglia_magyarorszag_reklam.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_anglia_magyarorszag_reklam_2.jpg

Kékfény:
Pécsett Péntek Ferenc 48 éves kővágószőlősi gépkocsivezető autóbusszal nekiütközött egy tehergépkocsinak. A baleset következtében az autóbusz vezetője életét vesztette. Utasai közül egy személy súlyos, nyolc pedig könnyebb sérülést szenvedett. A vizsgálat eddigi adatai szerint Péntek Ferenc megsértette az elsőbbségi szabályt.

Meleg, záporokkal, zivatarokkal. A földeken is kihasználják a jó időt:
Néhány napja kontinensünk nagyobb részén, így hazánkban is nyáriasan meleg az időjárás. Az Appennini-félszigettől Közép-Európán át Skandináviáig kevés a felhő, s az élénk déli szél szokatlanul meleg levegőt szállít ezekre a területekre, ahol a hőmérséklet csúcsértéke csaknem tíz fokkal magasabb a sokéves átlagnál. A hirtelen érkezett meleg különösen azokat viselte meg, akiknek szervezete érzékenyen reagál az időjárási frontok változásaira. A levegő magas páratartalma elsősorban a szív- és légzőszervi betegségekben szenvedőkre volt rossz hatással. Az orvosmeteorológusok szerint feltétlenül könnyebben viselhetik el ezek a betegek a mostani időjárást abban az esetben, ha étrendjüket úgy állítják össze, hogy tartózkodnak a zsíros, nehezen emészthető ételektől. A hirtelen jött meleg kedvez a mezőgazdasági munkáknak is. A földeken mindenütt nagy erővel dolgoznak; a termelőszövetkezetekben, állami gazdaságokban igyekeznek kihasználni a jó időt. Vetik a kukoricát, sőt a kiskertekben már palántáznak. Serényen dolgoznak. Lényeges változásokra a következő napokban sem számíthatunk annak ellenére, hogy egy változékony időjárást okozó légköri front halad az Alpok térsége felé, s az előrejelzések szerint várható, hogy hamarosan a Kárpát-medencét is nagyobb nedvességtartalmú léghullámok érik el. Hatásukra az időjárás változékonyabbá válik, de az évszakhoz képest továbbra is meleg marad az idő. A nedvesebb levegő várhatóan többfelé okoz majd záporokat, Zivatarokat, s a szél megerősödésére is számítani lelhet. A több napos előrejelzések szerint a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7-12, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22-27 fok között alakul. A hétvégi kirándulók feltétlenül számítsanak arra, hogy a kellemes, napos időt záporok, zivatarok zavarhatják meg. Akik útnak indulnak, készüljenek fel erre is, s vigyenek magukkal ernyőt, esőkabátot.

Közlemény:
Minden típusú szélvédő üveg gépkocsikba és erőgépekbe nagy választékban kapható, üveges részlegünknél. Veresegyház, Mikes Kelemen út 18. Haladás Mgtsz.

Május 1-re készül az ország:
Szerte az országban a hagyományok jegyében, készülnék az ipari és mezőgazdasági üzemek dolgozói, a falvaik és városok lakói május 1-re. A változatosan gazdag program az egész országot átfogó vidám népünnepéllyé avatja a napot. A régi, szép hagyományok közé tartozik a hajdani május elsejékre valló emlékezés. Ezúttal Nyíregyházán az ünnep előestéjén találkozót tartanak a munkásmozgalom Szabolcs-Szatmár megyében élő veteránjai. Miskolc dolgozói az ünnep reggelén viszik el az emlékezés és a kegyelet virágait a munkásmozgalom mártírjainak emlékművéhez. A tatabányai szénmedence dolgozói az ünnepi nagygyűlés és felvonulás után keresik fel a környező erdőkben azokat a helyeket, ahol hajdan illegálisan is megünnepelték a bányászok a munka ünnepét. Sok helyütt munkás-paraszt találkozót rendeznek az ünnepen. Komáromban például az Almásfüzitői Timföldgyár, a Kőolajipari Vállalat, a bábolnai és a nagyigmándi mezőgazdasági dolgozók ülnek közös ünnepet. Borsod megye Ózdon sorra kerülő központi ünnepségére több mint száz üzem és intézmény képviselőit, harmincezer embert várnak. Miskolc dolgozói - a rendezőik számítása szerint legalább 25 ezren - az idén is a csanyiki Majális parkba vonulnak. Az egriek a város legszebb kirándulóhelyén, a Szépasszony-völgyben tartják meg majálisukat. Győrött - a Rábán és a Mosoni-Dunán - az idén is nagyszabású vízi karnevált rendeznek, s ennek keretében tartják meg a MAHART legújabb, kétszázötven személyes dunai hajójának névadóját. A Győr nevű új hajó két napig a győrieké lesz. A szolnokiak a Tiszaligetben ünnepelnek. Vas megye két városában - Kőszegen és Szentgotthárdon - különösen emlékezetes lesz az idei május 1. Kőszeg lakosságának az ünnepi nagygyűlésen adják át a Hazafias Népfront Országos Tanácsának nemzeti zászlaját, amelyet kiemelkedő társadalmi munkájával érdemelt ki. Szentgotthárd fennállásának 800. évfordulóját is ünnepli. Több új létesítményt is átadnak az ünnepen. A Szolnok megyei Abádszalókon, a Tisza II. vízlépcső környékén, 400 személyes kemping nyílik meg; Túrkevén felavatják a 17. számú Autójavító Vállalat 32 millió forintos költséggel elkészült új tanműhelyét. 

idokapszula_nb_i_1982_83_anglia_magyarorszag_majus_1_dekoracio.jpgKészülnek a május elsejei transzparensek a Dekorációs Kivitelező Vállalatnál

Színházi bemutató: Hasonlatok (Radnóti Színpad)

idokapszula_nb_i_1982_83_anglia_magyarorszag_darvas_ivan.jpgBeszámoló az Akadémiának. Darvas Iván a Majom szerepében

Válogatott magánügyek:
16 éves srác vagyok. Jó pár évvel ezelőtt egy lánnyal... (sajnos!!). Nem tudom, hogy a lány szűz maradt-e? Azóta nem találkoztunk, s nem tudom, hol lakik! Milyen következményei lehetnek annak, ha esetleg nem szűz? Lehetnek-e szégyenei? Ha igen, mit tegyek?
"Csak semmi pánik?" jeligére
Hogy a fenébe jutott eszed be éppen most ez a régi eset? Ha voltak is, már bizonyára elmúltak a kislány "szégyenei". A következmények pedig már bizonyára kopogtattak volna, így hát semmi okod az aggódásra. Vagyis: csak semmi pánik! Máskor se kapkodd el a dolgokat!

A pénteki utolsó labdarúgó MNK negyeddöntőben a Békéscsaba folytatta eddigi sikeres kupaszereplését: a Rába után a Vasas együttesét is elbúcsúztatta. A viharsarki gárda így az MNK döntőbe jutásért mérkőzhet legközelebb az Ú. Dózsa ellenében.
idokapszula_nb_i_1982_83_anglia_magyarorszag_mnk_bekescsaba_vasas.jpg

A szerdai, Anglia elleni Európa-bajnoki mérkőzésre készülő válogatott keret szombat délelőtt a Vasas Fáy utcai stadionjában a piros-kékek ifjúsági gárdája ellen játszott próbamérkőzést. Mészöly Kálmán szövetségi kapitány különös gonddal figyelte a játékosokat, elsősorban Póczikot. A győri középpályás néhány perc után közölte, nem játszik, mert a gyorsabb futásoknál érzi a sérülését. A szakvezető közölte: Póczik nem is utazik el a csapattal Londonba. Ott lesz a jelöltek között viszont Izsó, akiről a szövetségi kapitány úgy vélekedett, hogy az utóbbi bajnoki találkozókon nemcsak jól, hanem harcosan is játszott. A találkozót a szövetségi kapitány vezette, és a válogatott az alábbi összeállításban szerepelt: Katzirz - Martos, Kocsis, Garaba, Tóth (Péter) - Hannich, Nyilasi, Varga - Kiss (Kardos), Töröcsik, Hajszán. A jó iramú, több ügyes megoldással szolgáló előkészületi játékban a válogatott 5:0 (3:0)-ra győzött, Törőcsik (3), Kiss és Kardos góljaival.

idokapszula_nb_i_1982_83_anglia_magyarorszag_vasas_ifi_varga_hannich_martos.jpgSzombaton délelőtt a Fáy utcában játszott az angolok ellen készülő magyar labdarúgó-együttes. A képen elöl: Varga és Hannich. A háttérben Martos

Szombaton bajnoki fordulót rendeztek Angliában. A szerdai, magyarok elleni EB-selejtező előtt érdekes csatározások zajlottak. A Liverpool győzelemmel remélte ünnepelni 14. bajnokságát az angol első osztályban, de a nemrég biztos kiesőnek látszó Norwich csúnyán elrontotta a pezsgőzést: óriási meglepetésre 2:0-ra győzött az Anfield Road-i pályán. A dolgot még szenzációsabbá teszi, hogy a Norwich az első bajnoki menetben is megverte a bajnokot. A Manchester United simán legyőzte a Watfordot, és egyik gólját a Real Madridból „visszakölcsönzött” válogatott szélső, Cunningham lőtte. Cunninghamnek három év óta ez volt az első mérkőzése otthon. A Tottenham idegenben is győzni tudott a West Bromwich ellen, de örömét megsavanyítja, hogy Ardiles, aki a tartalékcsapatban játszott, újabb sérülést szenvedett, le kellett őt vinni a pályáról. - A kiesés ellen küzdők közül nyert a Birmingham és a Brighton, viszont kikapott a múlt évi sikercsapat Swansea, amelynek sorsa az első osztályban - úgy tűnik - megpecsételődött. A Lutonban mesterhármast ért el Paul Walsh, aki egészen bizonyosan játszani fog kedden Newcastle-ban a magyar utánpótláscsapat ellen.
Az élcsoport: 1. Liverpool 81, 2. Watfond 64, 3. Manchester United 63, 4. Aston Villa 61, 5. Nottingham 59, 6. Tottenham 57 pont.

Vasárnap a másodosztályú labdarúgó-bajnokságban a SZEOL fölényesen győzött Egerben, és felzárkózott a Volán mögé a második helyre.idokapszula_nb_i_1982_83_anglia_magyarorszag_nb_ii_1_1.jpgidokapszula_nb_i_1982_83_anglia_magyarorszag_nb_ii_2_1.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_anglia_magyarorszag_nb_ii_volan_kekesi_rezso_dunai_iii_ede.jpgA Volán SC egy góljának előtörténete - a hatból. Kékesi - Nyúl ragyogó átadásával - tempóelőnybe kerül Zimonyival, a Ganz-MÁVAG védőjével szemben, de a hátvéd a tizenhatoson belül buktatja. A szabálytalan szerelést követő büntetőt Dunai Ede a későn vetődő Erdélyi mellett a kapu jobb alsó sarkába küldi

idokapszula_nb_i_1982_83_anglia_magyarorszag_nb_ii_4.jpg

 Kedden utánpótlás válogattunk is pályára lépett Newcastle-ban, kontinentális selejtezőn:
idokapszula_nb_i_1982_83_anglia_magyarorszag_utanpotlas_eb_selejtezo.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_anglia_magyarorszag_utanpotlas_eb_selejtezo_2.jpg

Szerdán több EB-selejtezőt is játszottak. A mérkőzések nem hoztak különleges meglepetéseket, ám az eredmények mögött nagy csaták, váratlan fordulatok, különlegesen kiélezett harcok rejtőznek. Magyar szempontból jelentős összecsapás volt Koppenhágában (Dánia-Görögország 1:0), a vendég együttes határozottan bekkelt, azonban a 77. percben egy pillanatra megingott, s ez elég volt vereségéhez. A dán kapitány vélekedése szerint a csapat győzelme nagyobb arányú is lehetett volna.

A II. csoportban született a szakasz legnagyobb arányú győzelme (Szovjetunió-Portugália 5:0), itt nemcsak a gólszerzők tettek ki magukért, hanem a szinte mindent tudó Blohin, aki három találat előkészítésében is jeleskedett.

idokapszula_nb_i_1982_83_anglia_magyarorszag_ii_csoport.jpg

Az I. csoportban Belgium akár már megrendelheti a franciaországi repülőjegyet, miután, ha nagy küzdelemben is, de legyőzte az NDK csapatát 2:1 arányban.

idokapszula_nb_i_1982_83_anglia_magyarorszag_i_csoport.jpg

A IV. csoportban a még veretlen Wales és a nyeretlen Bulgária párharcát egyetlen gól döntötte el a brit csapat javára, méghozzá úgy, hogy a győztes együttes végigtámadta a találkozót, de a bolgár csapat szívósan védekezett.

idokapszula_nb_i_1982_83_anglia_magyarorszag_iv_csoport.jpg

A VI. csoportban két találkozó zajlott, Észak-Írország otthonában egyetlen góllal verte Albániát, sok-sok hiábavaló roham után. Ugyanebben a csoportban a Práter 60 000 nézője nem látott gólt (Ausztria-NSZK 0:0), ám ettől függetlenül nagyszerű megoldások arattak tapsot mindkét oldalon, méghozzá úgy, hogy mindkét csapat szakvezetője elégedett volt.

idokapszula_nb_i_1982_83_anglia_magyarorszag_vi_csoport.jpg

A VII. csoportban Spanyolország ellen Írország 51 percen át bírta szuflával, aztán két góllal a spanyolok nyertek, de diadaluk nem volt meggyőző. 

idokapszula_nb_i_1982_83_anglia_magyarorszag_vii_csoport.jpg

És akkor lássuk a lényeget, az Anglia-Magyarország EB-selejtező mérkőzést.
Az Európa-bajnokság 3. selejtező csoportjának kilencedik találkozója következett. A Wembley gyepére lépni azonban nem csak megtiszteltetést jelent minden labdarúgónak, hanem - különösen ha külföldi - hihetetlen terhet is. Ez a föld annyi nagy játékost hordott már a hátán, e vén stadion annyi klasszist látott, a közönség pedig... Ha megy a csapatnak, énekel, ha nem megy, akkor hajtja a kedvenceket, majd ha még ekkor sem jönnek a gólok: akkor fütyül kegyetlenül, és még gúnydalokra is rá-rágyújt... Most tehát: Anglia-Magyarország. Azok után, hogy, ne feledjük, legutóbb... A naptár szerint majdnem három évtizede, hogy a labdarúgás őshazájában először legyőzték az angol válogatottat. Ezt a bravúrt a magyar aranycsapat hajtotta végre, az emlékezetes 6:3-as mérkőzésen. Azóta persze fordult a világ, az angolok világbajnokságot nyertek, klubcsapataik a különböző nemzetközi tornákon új rázták a sikereket, a magyarok pedig... A sors játéka, hogy a világ élvonalába sorolt angol labdarúgókat a legutóbbi VB selejtező csoportban megelőzték a magyarok, még úgy is, hogy mindkétszer kikaptak. Most az EB selejtezőben ismét együtt a két válogatott, és a szakemberek szerint - minthogy csak a csoportelső jut tovább - az angol és a magyar együttes rivalizálásából kerülhet ki a nyertes. Az angolok már előbbre tartanak: négy mérkőzést játszottak, túl vannak a dániai és a görögországi találkozón, míg a magyaroknak mindez csak ezután következik. 
idokapszula_nb_i_1982_83_anglia_magyarorszag_merkozes.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_anglia_magyarorszag_merkozes_2.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_anglia_magyarorszag_merkozes_3.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_anglia_magyarorszag_trevor_francis.jpgAz angol-magyar mérkőzés első gólja előtti pillanatot ábrázolja a képünk: Trevor Francis (baloldalt) mesterien küldött fejese talált be ezután Katzirz hálójába

idokapszula_nb_i_1982_83_anglia_magyarorszag_kardos_nyilasi.jpgKardos a földről figyeli, hogy Nyilasi tisztáz-e Withe elől

idokapszula_nb_i_1982_83_anglia_magyarorszag_katzirz_bela_kocsis_istvan.jpgJaj, a labd a...! Katzirz Béla négykézláb igyekszik a játékszer után, Kocsis István a földön ülve, szomorúan néz vissza: mi lesz ebből?

idokapszula_nb_i_1982_83_anglia_magyarorszag_sammy_lee_varga_jozsef.jpgSammy Lee, az angol bajnokságban listavezető Liverpool kerekképü, rövidhajú középpályása a szokásos robotmunkáját ezúttal is elvégezte. Úgy látszik, ő egyike azoknak a játékosoknak - sok ilyen van -, aki valahogy nem tud elfáradni. Ezúttal azonban Varga Józsefnek sikerül előle visszahúznia a labdát

idokapszula_nb_i_1982_83_anglia_magyarorszag_cowans_hannich.jpgCovans egy emelettel feljebb mint Hannich

idokapszula_nb_i_1982_83_anglia_magyarorszag_katzirz_bela_butcher.jpgKatzirz jó ütemben ugrik fel, s elüti a labdát Butcher fejéről

idokapszula_nb_i_1982_83_anglia_magyarorszag_martos_blisset.jpgBlisset továbbítja a labdát Martos előtt

idokapszula_nb_i_1982_83_anglia_magyarorszag_garaba_kocsis_withe.jpgA második gól előtti pillanat, Withe már elfektette Kocsist, jobboldalt Garaba nézi az angol játékost


A mérkőzés góljai

Már úton lehettek éjjel a magyar labdarúgók hazafelé (a Wembleyből egyenesen a repülőtérre mentek), az angol televízió csak ekkor adott összefoglalót a mérkőzésről. A képernyőn újólag is lényeges megállapításokat lehetett tenni. Az egyik a két csapat közötti játéktudás, a másik a taktika. A találkozón nem volt egyéni csillogás, egyetlen játékos sem kaphatott volna csillagos osztályzatot, mégis lényeges különbség volt közöttük az angolok javára. Egyszerűen azért, mert összehasonlíthatatlanul többet futottak, igyekeztek a pálya különböző pontjain bekapcsolódni a támadásokba, s ha kellett, kapura törni vagy az ellenakciót megakadályozni. Nem volt ez tökéletes, magas szintű bemutatása a mai labdarúgásnak, de hogy csapatjátékra törekedtek, az vitathatatlan. Ugyanakkor a magyarok játéka kis területre korlátozódott, sokáig tartott a labda megszelídítése, még inkább a továbbítása, de ez is csak néhány méterre, nem is mindig pontosan. (Csak összehasonlításul, Francis legalább kétszer annyit futott, harcolt, mint a vonalhoz ragaszkodó Kiss László.) Az angol lapok csütörtöki beszámolóikban nem fukarkodnak a szövetségi kapitány és a válogatott dicséretével. Elsősorban Trevor Francist magasztalták. „Világklasszissá érett Itália ege alatt” - írta a Daily Mail. A Times szerint Robson kapitány volt a találkozó „elméleti hőse”, aki hamar rájött a magyarok védekező taktikájára.

A Szivárvány Áruház által meghirdetett Szivárvány Kupa harmadik fordulójára harminc szerkesztőség küldte el szavazatát, illetve osztályozta válogatott labdarúgóinkat - a Népsport hagyományai szerint 1-10-ig. Az angolok elleni mérkőzés után a következő sorrend alakult ki: 1. Kocsis 184 pont. 2. Nyilasi 180. 3. Martos 170. 4. Garaba 164. 5. Katzirz 163, 6. Kardos 158. 7. Tóth 150. 8. Varga 149. 9. Hannich 147. 10. Hajszán 144. 11. Kiss 81.
Az összetett versenyben a harmadik forduló után Nyilasi Tibor átvette a vezetést, s több mint harminc ponttal vezet Hannich előtt. A sorrend a következő: 1. Nyilasi 563 pont. 2. Hannich 531, 3. Garaba 515. 4. Katzirz 498. 5. Tóth 454. 6. Hajszán 325. 7. Kerekes 297. 8. Péter 269. 9. Póczik 230. 10. Kiss 227. 11. Kocsis 184, 12. Burcsa 176, 13. Martos 170. 14. Kardos 158. 15. Szentes 152. 16. Törőcsik 118, 17. Fazekas 115.

A szerdai EB-selejtező után vasárnap az MNK-negyeddöntők jönnek, a következő szerdán pedig a kupadöntő a Népstadionban.

Kiemelt támogatónk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepsport.jpg

Aranyfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_kepes_sport.jpg

2 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://valogatott.blog.hu/api/trackback/id/tr4014656735

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Fandor 2019.04.13. 21:47:19

Listen to Anglia-Magyarország 1983 rádió közvetítés részlet - Vass István Zoltán by drrightaway #np on #SoundCloud
soundcloud.com/drrightaway/anglia-magyarorszag-1983-radio-kozvetites-reszlet-vass-istvan-zoltan
süti beállítások módosítása