Válogatott okosságok

Szurkolói gondolatok, elemzések, mélázások a válogatottainkról, válogatás nélkül.

Ajánlataink

Sztancsik Richárd: Városok, stadionok, kocsmák

Rendelje meg közvetlenül a szerzőtől!

varosok.stadionok@gmail.com

Ár 2999 Ft.Részletek itt


kupanap.jpghungarianultras.jpg

Friss topikok

Facebook oldalunk

Időkapszula: NB I. 1982/83 Tavaszi zárás – Edzői gyorsmérleg 2.

2019.07.15. 10:15 maribor_

1983. június 20-26., a hónap utolsó teljes hete

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_markushegy.jpgTragikus bányaszerencsétlenség történt Márkus-hegyen

Lássuk először a hét legfontosabb közéleti és külpolitikai eseményeit.

június 20.

Aczél György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára a 90 ezer lakosú IX. kerület életével ismerkedett. A Ferencvárosban, a Gát utca 3. számú épületnél, József Attila szülőházánál a vendéget Gál Lászlóné, a kerületi pártbizottság első titkára és Szabados László tanácselnök fogadta. A kommunista költő egykori otthonában berendezett emlékhelyen Takács Istvánné, a kerületi tanács elnökhelyettese mutatta be, hogy a városrész lakói, dolgozói, a pártszervezetek miként őrzik, ápolják a forradalmár művész emlékét. Délelőtt a Politikai Bizottság tagja látogatást tett a nagymúltú, mintegy háromezer dolgozót foglalkoztató Budapesti Húsipari Vállalatnál, amely a fővárosi lakosság ellátása mellett jelentős exportkötelezettségeket is teljesít. Bontovics Károly igazgató a vállalat termelési eredményeiről, Novák Károly, az üzemi pártbizottság titkára a 12 alapszervezetben dolgozó csaknem 450 kommunista tevékenységéről, a politikai élet eseményeiről adott tájékoztatást, majd az exportra gyártó üzemek megtekintésére került sor. Ezt követően Aczél György a kerületi pártbizottságon aktívaértekezleten találkozott a kerületi pártszervezetek titkáraival, vállalatok, intézmények aktivistáival, propagandistákkal, az egyetemi és főiskolai marxizmus-leninizmus tanszékek oktatóival. Előadásában tájékoztatást adott időszerű politikai, ideológiai feladatokról. A KB titkárának programja a IX. kerület politikai, állami, társadalmi vezetőivel folytatott tapasztalatcserével zárult.

Veszprémben, a Dimitrov Művelődési Központban megkezdődött a XIII. tévétalálkozó. Ünnepélyes megnyitóján Maróti Dezső, a városi tanács elnöke és Nagy Richárd, a Magyar Televízió elnöke mondott beszédet. A szombatig tartó rendezvényen 22 drámai és szórakoztató tévéfilm - korábban már sugárzott művek - kerül képernyőre. A tévés szakemberekből, írókból és zeneszerzőkből álló zsűri Nemeskürty István írónak, a MAFILM Budapest stúdiója vezetőjének elnökletével a nyilvánosság előtt minősíti és díjazza a bemutatott műveket. Emellett az idén először tíz társadalmi zsűri ítélete alapján két kategóriában adják ki a közönség díját. A találkozó célja az alkotók és a közönség kapcsolatának erősítése is, ezt szolgálja a városban és környékén tíz, eddig képernyőre nem került tévéfilm versenyen kívüli ősbemutatója is. Ugyancsak versenyen kívül, külön programmal szerepel a fesztiválon a Fiatal Művészek Stúdiója, valamint a pécsi és a szegedi körzeti tévéstúdió alkotóközössége. A megnyitóünnepséget és az utána következő programot a tévé rendkívüli adásban közvetítette az 1-es műsorban. A további négy napon a 2-es műsorban láthatják a tévénézők a fesztivál versenyfilmjeit. A ma esti Stúdió ’83 című műsort ezúttal Veszprémből, a találkozó színhelyéről sugározza a televízió; délután hat órától a vidékiek a 06-80-13677-es, a budapestiek pedig közvetlenül a 141-613-as telefonszámon tehetik fel kérdéseiket. A díjkiosztás a tévé nyilvánossága előtt szombat este kilenc órakor kezdődik.

Moszkvában megnyílt a magyarszovjet gazdasági és műszaki-tudományos együttműködési kormányközi bizottság harmincadik ülésszaka. Az ülésszakon a magyar küldöttséget Marjai József, a Minisztertanács elnökhelyettese, a bizottság magyar tagozatának elnöke, a szovjet delegációt Nyikolaj Talizin, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnökhelyettese, a szovjet tagozat elnöke vezeti.

A katolikus egyházfő programja Poznanban és Katowicében folytatódott. Katowicei beszédében a pápa először szólt a munkának az ember életében betöltött szerepéről. II. János Pál vallásinak szánt megnyilatkozásából nem hiányozták a konkrét lengyel politikai helyzetre vonatkozó utalások. Így a pápa egyebek között azt állította, hogy mindannak oka, ami 1980 augusztusa után Lengyelországban lezajlott, „az emberi munka erkölcsi rendjének helyreállítására” való törekvés, s nem irreális bérkövetelés volt. Sajtóértekezletet tartott délután Varsóban a lengyel kormány szóvivője. Jerzy Urban méltatta a tényt, hogy a pápa utazása szülőhazájába megvalósult. Ez a lengyel kormány szavahihetőségének, jó szándékának a bizonyítéka - mondotta. Nagy jelentőségű, hogy a Vatikán feje találkozott a LEMP, a szövetséges pártok és a társadalmi szervezetek vezetőivel, s beható érdemi tárgyalásokat folytatott Jaruzelski tábornokkal, s Jablonski államfővel. Különösen fontosnak mondotta, hogy II. János Pál Wroclawba is elutazik, amivel határozottan állást foglal a nyugati és északi területek lengyelsége mellett.

Kedden kezdődik a prágai kultúrpalotában „A békéért, az életért, az atomháború ellen” elnevezésű világtalálkozó, amelyen minden eddiginél nagyobb számban képviseltetik magukat a legkülönbözőbb politikai, ideológiai és vallási nézeteket valló békeszervezetek. A találkozó előkészületeiről, programjáról sajtótájékoztatót tartottak Prágában mintegy négyszáz - többségükben külföldi - tudósítónak. Tomas Travnicek, a Csehszlovák Nemzeti Front elnökhelyettese, a csehszlovák előkészítő bizottság elnöke elmondta, hogy még nincs végleges adat a részvevők pontos számáról, minthogy még az utolsó percekben is futnak be jelentkezések. Mindenesetre a megnyitóülésen 2500-2900 delegátusra számítanak. 140 országból jöttek küldöttségek százhúsz, kormányoktól független szervezet képviseletében. A csehszlovák fővárosban van már például Echeveria volt mexikói elnök, Jagan, Guyana volt miniszterelnöke, Almeyda, a Chilei Szocialista Párt főtitkára. Egyedül Indiából 150 főnyi küldöttség érkezett. Este megérkezett Prágába a magyar küldöttség is, amely Pozsgay Imrének, a Hazafias Népfront Országos Tanácsa főtitkárának vezetésével részt vesz a prágai béke-világtalálkozón. Romes Csandra, a Béke-világtanács elnöke kiemelte, hogy a nemzetközi békemozgalom történetében még soha ekkora számban nem gyűltek össze a legkülönbözőbb politikai, ideológiai és vallási nézeteket vallók a közös cél: a nukleáris háború elkerülése érdekében. Újságírók kérdéseire válaszolva Tomas Travnicek elmondta, hogy a küldöttek húsz százaléka érkezik a szocialista országokból, harminc százalékuk a fejlődő világ államaiból és mintegy ötven százalékuk a tőkés országokból. Prága déli városrészében lesz az ifjúsági falu.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_pragai_beke_vilagtalalkozo.jpgA béke-világtalálkozó színhelye Prágában

Losonczi Pál, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke üzenetet intézett a prágai béke-világtalálkozó részvevőihez. Az üzenet így hangzik:
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa és a magam nevében köszöntőm önöket, a világtalálkozó részvevőit, akik a világ minden részéből, a legkülönbözőbb ideológiai, politikai, vallási nézeteket valló embertársaik képviseletében gyűltek össze Prágában. Tanácskozásuk már elnevezésében is megjelöli a közös célt: az együttes cselekvést a „Békéért, az életért, a nukleáris háború elhárításáért”. Napjainkban, amikor a fegyverkezési verseny fokozódása és a nemzetközi feszültség éleződése súlyosan veszélyezteti p nemzetközi békét és biztonságot, különösen fontos, hogy a békeszerető erők képviselői minden lehetséges nemzetközi fórumon folytassák a párbeszédet, és megtalálják azt a közös cselekvési irányt, amely megfelel minden nép alapvető és jogos érdekeinek. A magyar,nép számos más néppel együtt átélte a háborúk borzalmait, és megszenvedett a békéért. A második világháború befejezése óta kemény, kitartó munkával dolgozó népünk lerakta a szocializmus alapjait. E békében eltelt 38 esztendő alatt népünk életszínvonala soha nem látott m értékben javult, kiszélesedtek demokratikus vívmányaink. Napjainkban egyre nehezebbé váló nemzetközi politikai és gazdasági körülmények között teszünk komoly erőfeszítéseket elért eredményeink megszilárdítására, az előrelépés feltételeinek megteremtésére. Népünk a világ valamennyi népével közösen érdekelt az emberiség jövőjét fenyegető fegyverkezési hajsza megállításában, a kölcsönös biztonság megteremtésében. Az emberiség előtt álló világméretű problémák - az éhínség, a nyomor, az írástudatlanság, a szociális és egészségügyi ellátatlanság, a környezetvédelem, az energiaellátás - úgyszintén ezt követelik. Meggyőződésem, hogy az emberiséget fenyegető nukleáris háború elkerülhető. A haladás, a béke hívei együttesen nagyobb erőt képviselnek, mint a háborús konfliktusokat szítók, és léteznek azok - az enyhülés időszakában létrejött - alapok, melyeken a kölcsönös bizalom erősítésével ki lehet alakítani a különböző társadalmi berendezkedésű országok feszültségmentes viszonyát, a kölcsönös előnyökkel járó együttműködést. Biztosítom Önöket, hogy a szocialista társadalmat építő magyar nép, a Magyar Népköztársaság szövetségesei, a Varsói Szerződés tagállamai oldalán és a világbéke megvédelmezéséért tenni kész valamennyi jóakaratú emberrel együttműködve az eddigiekhez hasonlóan a jövőben is következetesen fellép az enyhülés eredményeinek védelmében, a fegyverkezés megakadályozása, a béke megőrzése érdekében. Világtalálkozójük minden részvevőjének erőt, egészséget, felelősségteljes munkájához sok sikert kívánok.

június 21.

Hétre növekedett a komlói Béta bányaüzemben egy hete történt szerencsétlenség halálos áldozatainak száma. A keddre virradó éjszaka a pécsi Honvéd-kórházban elhunyt Fodor Mihály 47 éves vájár, mázaszászvári lakos. A kórházban ápolt további nyolc sérült közül kettőnek az állapota számottevően javult, hatuké azonban változatlanul súlyos. A baleset után a komlói kórházban ápolt bányász, Barhauser Henrik, néhány napos gondozás után várhatóan még ezen a héten visszatérhet otthonába. A gyászoló családokkal együtt a Mecseki Szénbányák, a Bányaipari Dolgozók Szakszervezetének képviselői és a bányásztársak mély részvéttel kísérték utolsó útjára Domján János 53 éves bányalakatost Magyaregregyen, Ömböli Márton 45 éves vájárt Hidason, Sziebert László 48 éves vájárt Mázaszászváron, Kalányos Sándor 20 éves csillést Kovácsszénáján és Szabó József 20 éves csillést Komlón. Füzesi Márton 37 éves komlói csillést ma helyezik örök nyugalomra a szigethalmi temetőben. Fodor Mihály temetéséről később intézkednek. 

Délelőtt 11 óra tájt tűz ütött ki a Fővárosi Gázművek óbudai üzemében. Az eset körülményeiről a helyszínen Horváth László üzemigazgató a következőket mondta: - A tűz a százezer köbméteres gáztartálynál keletkezett, miközben a karbantartók a palástlemezeket javították. A hegesztők munka közben észlelték a tüzet. A riasztást követően néhány perc múlva már a helyszínen voltak a tűzoltók. Kiérkezésükig az üzemi önkéntesek tették meg a szükséges intézkedéseket. A tűzoltók vízfecskendőkkel hűtötték a tartályt, a lángokat sikerült elfojtani, robbanásveszély pedig egyáltalán nem fenyegette a környező műhelyekben, irodákban dolgozókat. A közös erőfeszítéseknek köszönhető, hogy személyi sérülés nem történt, s a gázszolgáltatásban sem volt fennakadás. A tüzet Horváth László szerint valószínűleg az okozta, hogy a hegesztés helyénél az alsó palástlemez alól kiszivárgott a gáz, s az meggyulladt. A tűz keletkezési okainak, körülményeinek vizsgálatát folytatják.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_gazgyari_tuz.jpgidokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_gazgyari_tuz_2.jpgVízsugárral hűtötték a százezer köbméteres tartályt

Délelőtt 10 órakor, a prágai Kultúrpalotában megkezdődött a béke-világtalálkozó. A tanácskozás vezérgondolata: a legkülönbözőbb világnézetű békeerők egységének megteremtése a közös akarat jegyében - a békéért, az életért, az atomháború ellen. A találkozó megnyitó-, plenáris ülése - a nemzetközi békemozgalom hagyományainak megfelelően - ünnepélyes külsőségek között zajlott le. A csehszlovák úttörők üdvözölték a részvevőket. Beethoven IX. szimfóniájának Örömódája után Tomás Travnicek, a Csehszlovák Nemzeti Front elnökhelyettese, a csehszlovák szervező bizottság elnöke nyitotta meg a találkozót, melyen a bizottság legfrissebb adatai szerint csaknem 2700-an vannak jelen.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_pragai_beke_vilagtalalkozo_megnyito.jpgA prágai Kultúrpalota ülésterme a megnyitón

550 fiatal pedig az Ifjúsági Faluban vitatja meg korosztályának sajátos gondjait és a fiatalok háborúval és békével kapcsolatos nézeteit. A megnyitón Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára, köztársasági elnök mondott beszédet.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_pragai_beke_vilagtalalkozo_gustav_husak.jpgGustáv Husák beszédét mondja

Délután megkezdődött a párbeszéd a munkacsoportokban. Szétosztották a küldöttek között Illyés Gyulának a békéről írt - posztumusz nyilvánosságra került - levelét és a magyar népnek (a magyarországi békemegmozdulásokon százezrek által elfogadott) üzenetét. Az üzenet hangsúlyozza: - Prágából a kölcsönös bizalom új légköre árad ki Európa és az egész világ népei és kormányai felé. Köszöntjük mindazokat, akik az öt világrész másfél száz országában a nukleáris háború veszélyének elhárításáért, békés, teljes, alkotó emberi életért szállnak síkra. et. Az esti órákban a konferencia részvevői Prága lakosaival együtt békemeneten vettek részt. A demonstrációt az Óváros téren nagygyűlés zárta. 

Egy szovjet-amerikai csúcstalálkozó lehetőségeiről s a Szovjetunió legutóbbi békejavaslatáról nyilatkozott a TASZSZ tudósítójának kérdéseire válaszolva Andrej Gromiko, az SZKP KB PB tagja, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökének első helyettese, külügyminiszter. A Szovjetuniónak a legfelsőbb szintű szovjet-amerikai találkozóval kapcsolatos elvi álláspontjáról szólva Gromiko emlékeztetett rá, hogy mint azt Jurij Andropov, az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke is hangsúlyozta: az államfői találkozók különösen jelentősek a bonyolult problémák megoldása szempontjából. Egy olyan találkozó, amely jelentős eredményekkel járna mind a Szovjetunió és az Egyesült Államok kétoldalú kapcsolatai, mind a nemzetközi helyzet szempontjából, természetesen hasznos lenne.

Éjszaka újabb fegyveres összecsapás zajlott le az El-Fatah palesztin gerillaszervezet Arafathoz hű erői és a velük szemben álló lázadók között a kelet-libanoni Bekaa-völgyben. Hírek szerint a lázadók elfoglalták az El-Fatah több fontos libanoni bázisát, és ellenőrzésük alá vonták a Bejrút-Damaszkusz nemzetközi útvonalnak a szíriai határhoz közel eső szakaszát. A harcok kiújulása egybeesett a Forradalmi Tanács damaszkuszi ülésével, amely a zendülést elítélve, az egységbontó kísérletek határozott megtorlását helyezte kilátásba. A 73 tagú testület üléséről 33-an távol maradtak, köztük az ellenzéki tábor kilenc politikai-katonai vezetője. A békés rendezési kísérletek kudarca nyomán Jasszer Arafat, az El-Fatah vezetője - aki egyben a PFSZ végrehajtó bizottságának elnöke - elhatározta, hogy rövidesen összehívja a legnagyobb palesztin csoport legfelsőbb szervét, a Nemzeti Kongresszust.

Meghatározatlan ideig tartó általános, politikai tiltakozó sztrájkra szólította fel a chilei dolgozókat az ország hat legnagyobb szakszervezeti szövetsége. A felhívás szerint a tiltakozó akció csütörtökön kezdődne. Az országos munkástanács ülésének részvevői felszólítottak minden állampolgárt, hogy munka- beszüntetéssel tiltakozzanak mindaddig, amíg a kormány gyökeresen meg nem változtatja politikáját. A nyilatkozat szerint a sztrájkot a letartóztatások, a katasztrofális gazdasági helyzet, a szabadság hiánya, valamint az indokolja, hogy a kormány nyilvánvalóan képtelen megoldani az ország gondjait. „Általános harcot indítunk a demokrácia helyreállításáért. Biztosak vagyunk benne, hogy minden chilei csatlakozik hozzánk” - hangoztatták a megbeszélés részvevői.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_chilei_sztrajk.jpgLetartóztatott szakszervezeti aktivistákat hurcolnak börtönbe

A kormány a rendkívüli állapot megszigorításával válaszolt a terjedő tiltakozási hullámra. A mozgásszabadság és a sajtó további korlátozása mellett fokozták a rendfenntartó, erők készültségét. Pinochet tábornok az elnöki palotába rendelte a fegyveres erők vezetőit, hogy tájékoztassa őket a kormányellenes mozgalom megfékezésére szánt intézkedésekről. A fővárosban diáktüntetés kezdődött, amelyet azonban a kivezényelt rendőrök brutális módon szétvertek. A sztrájkoló bányászokat támogató mintegy ötszáz diák közül negyvenet letartóztattak.

június 22.

Éjjel 1 óra 9 perckor beköszönt a csillagászati nyár, ezen a napon delel a horizont felett a legmagasabban a nap, s deleléskor 66 fokos szögben érkeznek a sugarai Budapestre. Ezen a napon a leghosszabb a nappal - 16 óra -, s csupán 8 órás az éjszakai sötétség. Ettől kezdve csökken a nap delelési magassága, rövidülnek a nappalok, hosszabbodnak az éjszakák. Az időjárás egyelőre kevésbé alkalmazkodik a csillagok járásához, legalábbis így volt ez a hétvégén, amikor az országban mindenütt esett az eső, s a felmelegedés elmaradt a sokévi átlagtól. Budapesten például alig 17 fokig emelkedett a hőmérő higanyszála, ami 8 fokkal jelent hűvösebbet, mint amennyit általában június ezen a napján mérnek.

A Nógrádi Szénbányák kányási bányaüzemének 22-es frontján délután 16 méter hosszúságban szakadás történt. Az omlás három bányászt betemetett. Gyurkó Sándor 23 éves vájárt sikerült kimenteni; munkatársai kihozataláért a bányamentők folytatják a küzdelmet. A szakadást előidéző okok felderítésére vizsgálat indult.

Fekete zászló leng az Oroszlányi Szénbányák épületeinek homlokzatán. Tragikus szerencsétlenség történt a vállalat Márkus-hegyi bányájában. Hajnalban 4 óra 10 perckor a bányaüzem északi I-es széntelepében eddig ismeretlen okból sújtólégrobbanás történt. Az éjszakai műszakban 204-en szálltak le a bányába. A veszélyeztetett területen 94 bányász dolgozott, közülük a robbanás következtében 36 bányász életét vesztette, egy életveszélyes, öt súlyos és tizenkét könnyebb sérültet kórházban ápolnak. A robbanás után az Oroszlányi Szénbányák szolgálatot teljesítő 38 bányamentője azonnal a helyszínre sietett, megkezdte a mentést. Nem sokkal később a tatabányai bányamentők is felöltötték a mentőkészülékeket, és csatlakoztak hozzájuk a nem veszélyeztetett helyen levő Márkus-hegyi bányászok is. Felajánlották segítségüket a pécsi és a veszprémi bányászok is, de erre már nem volt szükség. A bányamentők reggel nyolc órakor felszínre hozták halott és sebesült társaikat. A sebesülteket a tatabányai, a tatai, a komáromi és budapesti kórházakba szállították. A reggeli órákban a helyszínre érkezett Havasi Ferenc, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára, Antalóczy Albert, a Komárom megyei pártbizottság első titkára, Takács Imre, a Fejér megyei pártbizottság első titkára, Juhász Adám ipari minisztériumi államtitkár és Kovács László, a bányászszakszervezet főtitkára. A szerencsétlenség okainak vizsgálatára a Minisztertanács kormánybizottságot hozott létre, amelynek vezetője Kapolyi László ipari minisztériumi államtitkár. A bizottság munkájában a SZOT, az Országos Bányaműszaki Felügyelőség, a Bányaipari Dolgozók Szakszervezete és a Belügyminisztérium képviselői vesznek részt. A bizottság szerda délután leszállt a bányába, és megkezdte a robbanás körülményeinek felderítését. A természettel vívott küzdelemben elhunyt bányászokat az Oroszlányi Szénbányák Vállalat saját halottainak tekinti. Temetésükről később intézkednek.

A PÁRT, A KORMÁNY ÉS A SZOT RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁSA
Mély megrendüléssel értesültünk a Márkus-hegyi bányaüzem telepén történt súlyos szerencsétlenségről. Kegyelettel adózunk a hős bányászok emlékének, akik hivatásuk teljesítése közben életüket vesztették. Egész társadalmunkkal együtt mély fájdalommal és őszinte részvéttel osztozunk az áldozatok hozzátartozóinak gyászában.
A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KÖZPONTI BIZOTTSÁGA
A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSA
A SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS TANÁCSA

Emléküket kegyelettel megőrizzük.
Az Oroszlányi Szénbányák Vállalat Márkus-hegyi bányaüzemében a hajnali órákban robbanás következtében hősi hálált halt:
Bíró István 25 éves szállító bányacsillés, Oroszlány,
Brunda László 42 éves csillés, Oroszlány,
Emődi Ferenc 44 éves aknász, Oroszlány,
Erdélyi Gyula 36 éves vájár, Oroszlány,
Erdősi László 43 éves segédvájár, Kecskéd,
Farkas Sándor 22 éves szállító bányacsillés, Pusztavám,
Halassi István 45 éves vájár, Putnok,
Halász Sándor 29 éves föld alatti lakatos, Oroszlány,
Horváth István 40 éves segédvájár, Mór,
Kolonics Lajos 36 éves segédvájár, Oroszlány,
Kottyán József 35 éves segédvájár, Mór,
Kovács Károly 32 éves segédvájár, Mór,
Kókai Miklós 31 éves vájár, Oroszlány,
Lakatos Bertalan 45 éves vájár, Kincsesbánya,
Lóth János 34 éves föld alatti lakatos, Oroszlány,
Markovics József 45 éves vájár, Oroszlány,
Martin István 33 éves csapatcsillés, Oroszlány,
Mészáros László 29 éves föld alatti hegesztő, Oroszlány,
Módi Károly 32 éves vájár, Oroszlány,
Németh Imre 47 éves föld alatti lakatos, Oroszlány,
Nyolczas András 42 éves csapatvezető vájár, Oroszlány,
Pirik István 33 éves csapatcsillés, Nagyveleg,
Pisch László 28 éves vájár, Oroszlány,
Puska József 47 éves robbantómester, Nagyveleg,
Raáb János 50 éves vájár, Mór,
Reichardt József 21 éves bányavillanyszerelő, Bököd,
Sóvágó Imre 41 éves aknász, Oroszlány,
Szabó Sándor 21 éves segédvájár, Pusztavám,
Szekeres Mihály 47 éves szállító bányacsillés, Mór,
Szűcs János 41 éves fúrómester, Tatabánya,
Vaczkó Béla 22 éves segédvájár, Mór,
Viczai Sándor 48 éves vájár,
Nagyveleg, továbbá négy lengyel dolgozó:
Stanislaw Zyla 36 éves vájár, Dabrowa,
Erwin Kaszuca 42 éves vájár, Mislowice,
Dzislaw Rolka 45 éves vájár, Tychy,
Józef Danek 44 éves vájár, Tychy.

A Minisztertanács ülésén tájékoztatót hallgatott meg a bolgár párt- és állami küldöttség magyarországi hivatalos, baráti látogatásáról. A Fogyasztási Szövetkezetek Országos Tanácsának tájékoztatója alapján a kormány az általános fogyasztási és értékesítési, valamint a lakás- és takarékszövetkezetek működéséről tárgyalt. Megállapította, hogy sokrétű tevékenységükkel gazdaság- és társadalompolitikai szempontból egyaránt élismerésre méltó szerepet töltenek be a falvak - különösen a kistelepüléseik - színvonalasabb ellátásában, jelentős mértékben hozzájárulnak az életkörülmények javításához. Felkérte a szövetkezeteket és az érdekképviseleti szerveket, hogy továbbra is fordítsanak kiemelt figyelmet a társadalompolitikai célokkal összhangban álló tevékenység fejlesztésére. A Minisztertanács kötelezte a minisztériumok és országos hatáskörű szervek vezetőit, valamint a tanácsokat, hogy támogassák a fogyasztási szövetkezeteket.

Az Elnöki Tanács Weöres Sándor Kossuth-díjas költőnek, műfordítónak kiemelkedő irodalmi munkássága elismeréseként, 70. születésnapja alkalmából a Magyar Népköztársaság Zászlórendjét adományozta. A kitüntetést Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke szerdán adta át. Az ünnepségen jelen volt Aczél György, az MSZMP Központi Bizottságának titkára és Hörcsög András művelődési minisztériumi államtitkár.

Munkacsoportokban zajló párbeszéddel folytatódott Prágában a békevilágtalálkozó. A tizenegy szekcióban az európai biztonság kérdéseit, a fegyverkezési verseny gazdasági összefüggéseit, a nemzetközi békemozgalom és a nemzetközi szervezetek feladatait, a fegyverkezés lélektani, erkölcsi és nevelési összefüggéseit, a válságövezetek problémáit és a békemozgalommal összefüggő egyéb kérdéseket vitatják meg. A felszólalók rámutattak: a fegyverkezés rendkívül nagy erőforrásokat von el az emberiség problémáinak megoldásától. A világon évente 600 milliárd dollárt költenek fegyverekre. Ugyanakkor a környezet világméretekben veszélyes szennyezésének, az éhségövezeteknek megszüntetésére, vagy a 800 millió írástudatlan iskoláztatására jóval jelentéktelenebb összegek jutnak.

Hivatalos látogatásának utolsó napján II. János Pál pápát a krakkói Jagelló Egyetem díszdoktorává fogadta. Késő este a pápa ismét találkozott Wojciech Jaruzelskivel. Csütörtökön II. János Pál magánprogramját tölti Krakkóban és környékén.

Az El-Fatah lázadói szíriai harckocsik tűzfedezete alatt elfoglalták a bejrút-damaszkuszi út libanoni szakaszának egy részét, a PFSZ egyik ottani parancsnoki harcálláspontját, s elvágták az Arafathoz hű erők Szíriából induló utánpótlási vonalát. A közlemény szerint az Arafathoz hű egységek azért vonultak vissza a tűz viszonzása nélkül, hogy elkerüljék az összecsapást a szíriai erőkkel.

A Challenger amerikai űrrepülőgépen új kísérletet hajtottak végre. Az űrhajósok azt próbálták ki, hogyan lehetséges az űrrepülőgépről Föld körüli pályára bocsátott mesterséges holdat újra elfogni. Megfigyelők szerint, a jelentős részben az amerikai hadügyminisztérium által finanszírozott űrrepülőgép-program újabb kísérlete mindenekelőtt katonai célokat szolgál, az úgynevezett ellenséges űrobjektumok elfogására való felkészülés részeként.

június 23.

A tragikus banyaszerencsétlenség helyszínén, az Oroszlányi Szénbányák Márkus-hegyi bányaüzemében megkezdték a helyreállítást. Az Észak-I. bányamező 1-es számú telepén, ahol a sújtólégrobbanás történt, nagy erővel dolgoznak a vágat helyreállításán. A bányaszerencsétlenség okait kivizsgáló kormánybizottság csütörtökön is folytatta munkáját. A sújtólégrobbanásnál megsérült Márkus-hegyi bányászokat a tatabányai, a tatai, a komáromi, a szőnyi kórházakban, illetve Budapesten a Honvéd Kórházban ápolják. A súlyosan és könnyebben sérült tizenhét bányász állapota csütörtök délig lényegesen javult. A hivatásuk teljesítése közben életüket vesztett bányászoktól szombaton 14 órakor az oroszlányi temetőben, illetve hétfőn 14 órakor a móri temetőben vesznek végső búcsút. Valamennyi elhunyt bányászt lakhelyén helyezik örök nyugalomra.

Délelőtt 10 órakor megteltek az országgyűlés üléstermének széksorai: megkezdődött a nyári ülésszak. Törvényhozó testületünk fórumán megjelent Losonczi Pál, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke; Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára; Lázár György, a Minisztertanács elnöke. Ott voltak a Politikai Bizottság más tagjai, a Központi Bizottság, valamint az Elnöki Tanács és a kormány tagjai. A diplomáciai páholyokban helyet foglalt a budapesti külképviseletek több vezetője és tagja. Apró Antal, az országgyűlés elnöke a napirend előtt - egész népünk érzéseit kifejezve - a megrendülés, a kegyelet szavaival emlékezett meg a Márkus-hegyi bányaszerencsétlenség áldozatairól. Az országgyűlés egyperces néma felállással adózott a hősi halált halt bányászok emlékének.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_orszaggyules_tisztelges_markushegy.jpgTisztelgés a hősi halált halt bányászok emlékének

Ezután Apró Antal megnyitotta az országgyűlést, és kegyelettel emlékezett meg az elmúlt ülésszak óta elhunyt Klaukó Mátyásról, Békés megye Tanácsának nyugalmazott elnökéről, Cseterki Lajosról, az Elnöki Tanács nyugalmazott titkáráról, és dr. Várkonyi Imre prépost-kanonokról, az Actio Catholica országos igazgatójáról, országgyűlési képviselőkről. Ezután az országgyűlés tudomásul vette a Népköztársaság Elnöki Tanácsának jelentését a tavaszi ülésszak óta végzett munkáról, és döntött a mostani tanácskozás napirendjéről: 1. a Minisztertanács elnökének beszámolója a kormány munkájáról és további feladatairól; 2. a Magyar Népköztársaság 1982. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat. Az elfogadott napirendnek megfelelően Lázár György, a Minisztertanács elnöke - eleget téve a testület alkotmányban rögzített kötelezettségének - beszámolt az országgyűlés által három évvel ezelőtt elfogadott kormányzati munkaprogram végrehajtásáról és a kormány további terveiről.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_orszaggyules_lazar_gyorgy.jpgLázár György beszél

A kormány beszámolója feletti vitában felszólalt dr. Maróthy László, az MSZMP, Politikai Bizottságának tagja, a budapesti pártbizottság első titkára, Faluvégi Lajos, a Minisztertanács elnök- helyettese, az Országos Tervhivatal elnöke, Ván- csa Jenő mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter, dr. Ladányi József (Borsod, 26. vk.) megyei tanácselnök, Tóth Attiláné (Bp., 52. vk.) üzemmérnök, dr. Postás Sándor (Hajdú, 4. vk.) a debreceni városi pártbizottság első titkára, K. Papp József (Tolna, 9. vk.) a megyei pártbizottság első titkára, Herczeg Károly (Borsod, 11. vk) szak- szervezeti főtitkár, Sas Kálmán (Heves, 4. vk.) vállalati igazgató, dr. Rusz Márk (Csongrád, 8. vk.) intézeti orvos, Takács Imre (Fejér, 7. vk.) a megyei pártbizottság első titkára, dr. Mondok Pál (Pest, 26. vk.) megyei tanácselnök, dr. Nagy József (Baranya, 6. vk.) nyugdíjas megyei pártbizottsági első titkár, dr. Hütter Csaba (Nógrád, 7. vk.) tsz-elnök, Varga Zsigmond (Békés, 12. vk.) nyugalmazott általános iskolai igazgató, Péterfi Ferenc (Vas, 4. vk.) vállalati üzemvezető, Pájer Imre (Győr, 11. vk.) tsz-elnök és Kelemen Zoltán (Szolnok, 9. vk.) üzemeltetési vezető szerelő. A nyári ülésszak első napján az elnöki tisztet felváltva Apró Antal és Péter János töltötték be. Az országgyűlés a kormány beszámolója feletti vitával folytatja munkáját.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_orszaggyules_pest_megyei_kepviselok.jpgPest megyei képviselők

A béke-világkonferencia részvevői Csehszlovákia különböző városaiba látogattak el. A magyar delegáció a morvaországi Svitavy-ban és a kelet-csehországi Nachodban nagygyűlésen találkozott a helyi lakosság képviselőivel. A szovjet és az amerikai békeküldöttség kétoldalú találkozón vett részt. Ezen tájékoztatták egymást a két ország békemozgalmainak helyzetéről. A találkozónak az is külön jelentőséget ad - emelte ki az egyik amerikai küldött -, hogy az Egyesült Államok sajtója hiányosan és hamisan tájékoztatja a közvéleményt a Szovjetunió politikájáról és békemozgalmáról. A személyes találkozók segítenek eloszlatni a téves elképzeléseket. Az Ifjúsági békefalut ünnepélyesen nyitották meg délután a Prága déli városrészében levő diákszállóban. Lakói, a több mint hatszáz ifjú küldött, a világ minden részéről érkeztek. Több nemzetközi szervezet - köztük a Demokratikus Ifjúsági Világszövetség is - képviselteti magát. A falu programjában a fiatalok által összeállított témákról rendezett viták mellett sportrendezvények és koncertek, előadások is lesznek. Az ifjúsági küldöttek este hajókiránduláson vettek részt.

Délután a LOT lengyel légitársaság repülőgépén elutazott Krakkóból II. János Pál pápa, aki a Lengyel Népköztársaság kormányának és a lengyel püspöki karnak a meghívására nyolcnapos látogatást tett szülőhazájában. A krakkói repülőtéren a pápát a lengyel kormány, az államtanács és a társadalmi szervezetek vezetői búcsúztatták, élükön Henryk Jablonski államfővel és Stefan Olszowski külügyminiszterrel, valamint a püspöki kar, élén Józef Glemp bíborossal, Lengyelország prímásával. A repülőtéren mondott beszédében Jablonski államfő jelentősnek mondotta a pápa látogatását, hangsúlyozta, hogy az országért felelősséget érző hazafiaknak a világnézeti különbségek ellenére is meg kell találniuk a közös cselekvés lehetőségét. Kiemelte annak jelentőségét, hogy a pápa beszédeiben hangoztatta, az országépítésben milyen szerepe van a tisztességes, értelmes munkának. Köszönetét mondott azért, hogy a katolikus egyházfő Lengyelországban is állást foglalt a világbéke s a belső nyugalom érdekében, hangoztatta a kölcsönös türelem jelentőségét. Jablonski szólt II. János Pál és a lengyel vezetők tárgyalásairól, s azt emelte ki, hogy ezeken a világ és az ország sorsáért érzett felelősségérzet dominált. A lengyel államtanács elnöke végül kijelentette: A pápa látogatása bizonyíték arra, hogy a párbeszéd szükséges, lehetséges és gyümölcsöző. Este, a pápa hivatalos látogatásának befejezéseként, négyszemközti tárgyalást folytatott Wojciech Jaruzelski hadseregtábornokkal, az ország miniszterelnökével. A találkozóról kiadott közlemény szerint a tárgyaló felek kifejezték reményüket, hogy az egyházfő látogatása hozzájárul a lengyel társadalmi élet békés és sikeres fejlődéséhez, az európai és a Világbéke megerősítéséhez. Megállapították, hogy a Lengyel Népköztársaság és a Szentszék kapcsolatainak fejlődése az állam és az egyház javát szolgálja majd. 

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_jaruzelski_ii_janos_pal_papa.jpgA négyszemközti találkozó

június 24.

Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára a KB székházában fogadta Paul Vernert, a Német Szocialista Egységpárt Politikai Bizottságának tagját, a központi bizottság titkárát. A szívélyes, elvtársi légkörben lezajlott találkozón tájékoztatták egymást a két párt tevékenységéről a szocialista építőmunka menetéről. Megelégedéssel állapították meg, hogy az MSZMP és az NSZEP együttműködése, a magyar-NDK kapcsolatok az élet minden területén gyümölcsözően fejlődnek. Véleményt cseréltek a világhelyzet, valamint a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom néhány időszerű kérdéséről is. A találkozón részt vett Korom Mihály, a Politikai Bizottság tagja, a Központi Bizottság titkára, jelen volt Siegfried Körner, az NDK budapesti nagykövetségének tanácsosa.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_paul_verner_kadar_janos.jpgPaul Vernert üdvözli Kádár János az MSZMP KB székhazában

Délelőtt folytatódott az országgyűlés nyári ülésszaka a Parlamentben. Törvényhozó testületünk fórumán megjelent Losonczi Pál, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, Lázár György, a Minisztertanács elnöke. Ott voltak a Politikai Bizottság más tagjai, a Központi Ellenőrző Bizottság elnöke, a Központi Bizottság titkárai, az Elnöki Tanács és a kormány tagjai. Megjelentek a budapesti diplomáciai testületek vezetői. Péter Jánosnak, az országgyűlés alelnökének megnyitója után folytatódott a vita a Minisztertanács elnökének csütörtöki beszámolója felett. Elsőként Puja Frigyes külügyminiszter szólalt fel. Ezután dr. Petri Gábor (Csongrád, 6. vk.) egyetemi tanár, Barcs Sándor (Bp., 1. vk.), az MTI nyugalmazott vezérigazgatója, Újvári Sándor (Zala, 7. vk.), a megyei tanács elnöke, Ispánovits Márton (Bács, 11. vk.), a Magyar Ellenállók, Antifasiszták Szövetségének főtitkára, Tóth Géza (Szabolcs, 20. vk.), a Szakszervezetek Megyei Tanácsának titkára, Pethő István (Veszprém, 5. vk.) gépmühelyvezető és Kovács Ferenc (Bp., 15. vk.) kutatóintézeti osztályvezető kapott szót a vitában. A kormány beszámolójáról huszonhatan fejtették ki véleményüket - állapította meg zárszavában Lázár György, a Minisztertanács elnöke, majd biztosította az országgyűlést, hogy gondosan tanulmányozzák az észrevételeket, hasznosítják a kifejtett javaslatokat. Az országgyűlés a Minisztertanács beszámolóját és a miniszterelnöknek a vitában elhangzottakra adott válaszát jóváhagyólag tudomásul vette. A napirendnek megfelelően ezután Hetényi István pénzügyminiszter terjesztette elő a Magyar Népköztársaság 1982. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatot. A pénzügyminiszter expozéjához Eleki János, a törvényjavaslat bizottsági előadója szólt hozzá. Az országgyűlés egyhangúlag elfogadta az 1982. évi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényt. A nyári ülésszak Apró Antalnak, az országgyűlés elnökének zárszavával ért véget. 

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_orszaggyules_sarlos_istvan_losonczi_pal.jpgSarlós István és Losonczi Pál a miniszterelnök zárszavát hallgatja

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_orszaggyules_dr_hetenyi_istvan.jpgDr. Hetényi István előterjeszti a törvényjavaslatot

Tizenegy - szakmai köröket tömörítő - csoport ülésével folytatódott a prágai béke-világtalálkozó. Amíg az első napokban az általános érdeklődésre számot tartó témák szerint vitáztak a részvevők, most a hivatás szerinti csoportokban kezdődött párbeszéd a nukleáris háború elhárításának kérdéséről. Külön tanácskoztak a nőmozgalmak, a szakszervezetek képviselői, a tanárok, az orvosok, az írók, a művészek, a választott politikai testületek tagjai, az egyházi személyiségek, a jogászok, a tudósok és az újságírók. Ezzel egyidejűleg megkezdte munkáját az a nemzetközi szerkesztő bizottság is, amely a vitában elhangzottak alapján a befejező, plenáris ülés elé terjeszti majd a prágai béke-világtalálkozó felhívásának szövegét.

A Lengyel Távirati Iroda és a Vatikán sajtószolgálata egybehangzó - szűkszavú - közleményt adott ki, amely szerint a pápa lengyelországi látogatásának utolsó - magánjellegű - szakaszában fogadta Walesát és családját.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_ii_janos_pal_papa_lech_walesa.jpgLech Walesa és a pápa

A szíriai hatóságok felszólították Jasszer Arafatot, a Palesztinai Felszabadítási Szervezet Végrehajtó Bizottságának elnökét, hogy haladéktalanul hagyja el az ország területét. Arafat délután ismeretlen irányba eltávozott Damaszkuszból. Közölték továbbá, hogy Halil al-Vazir (Abu Dzsihad), a Palesztinai felszabadítási hadsereg főparancsnok-helyettese nem térhet vissza Szíriába. Hivatalos szíriai forrásból megerősítették az ilyen értelmű palesztin bejelentést. A meglepetést keltő intézkedés előzménye: Arafat ismételten azzal vádolta Szíriát, hogy fegyveres támogatásban részesíti az El-Fatah ellene lázadó frakcióját. Ezzel a fejleménnyel a mélypontra jutott Arafat és a szíriai vezetés hosszabb ideje feszült viszonya. Szíriai részről hivatalosan „hazug vádnak” minősítették Arafat állításait.

Helyi idő szerint reggel 7 óra előtt néhány perccel a kaliforniai Mojave-sivatagban, az Edwards légitámaszpont területén fekvő, kiszáradt tómederben kialakított leszállóhelyen sikeresen földet ért a Challenger amerikai űrrepülőgép, fedélzetén öt űrhajóssal, köztük a 32 esztendős Sally Ride-dal, az első amerikai női asztronautával. (A világ első női űrhajósa a szovjet Valentyina Tyereskova húsz évvel korábban, a második, az ugyancsak szovjet Szvetlána Szavickaja pedig tavaly indult el nevezetes útjára.) A leszállást eredetileg néhány órával korábbra tervezték, s más színhelyre: a floridai Kennedy Űrhajózási Központ, tehát a kilövőhely tőszomszédságába. Ám a mostoha időjárás - sűrű, alacsony felhőzet, ismétlődő felhőszakadások - a tervek megváltoztatását, a tartalék űrrepülőtérre való leszállást tették szükségessé. A sima földet érés után kiadott első jelentés szerint Sally Ride és űrhajóstársai - Fabian, Crippen, Thagard és Hauck asztronauták - egészségesek, és a második útjáról visszatért Challenger is jó állapotban van. A hatnapos űrutazás során az űrhajósok hírközlési mesterséges holdakat bocsátottak pályára, eredményesen kipróbálták azt a távirányítható, mesterséges karral összekötött berendezést, amelynek segítségével hasznos terhet lehet űrbéli pályára állítani vagy az űrből az űrrepülőgép rakterébe visszaemelni. Amerikai szakértők hangoztatták az utóbbi kísérlet közvetett katonai jelentőségét is, s fontosságát a Pentagon távlati űrterveinek valóra váltásában.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_challenger.jpgA földet érés után

június 25.

Több ezer ember kísérte el utolsó útjára délután Oroszlányban a Márkus-hegyi bányaszerencsétlenség 18 oroszlányi és négy lengyel áldozatát. Fekete zászló lengett a város határát jelző közúti jelzőtáblán, a középületeken és a lakóházakon, a temetőbe vezető utak mentén. A gyászoló bányászváros lakói már a gyászszertartást megelőző órákban ott voltak a temetőben, hogy osztozva a hozzátartozók, az özvegyek, a gyerekek mély gyászában, végső búcsút vegyenek a szerencsétlenül járt bányászoktól. Az ünnepélyes, lassú gyászzene hangjaira a ravatal mellett felsorakozott a díszsorfal, amelyben ott állt Havasi Ferenc, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára, Marjai József miniszterelnök-helyettes. Ott voltak megyei, minisztériumi, szakszervezeti vezetők, a bányavállalatok képviselői.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_banyasztemetes.jpg

Eljöttek a gyászszertartásra a közvetlen munkatársak, kezükben tartva az elhunytak vörös selyemre tűzött kitüntetéseit. Először Méhes Lajos, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, ipari miniszter búcsúztatta a hősi halált halt bányászokat. Ezután Jerzy Zielinski, a Lengyel Népköztársaság magyarországi nagykövete búcsúzott az elhunytaktól, honfitársaitól. Az oroszlányi bányászok nevében Varga Albert, a bányavállalat vezérigazgatója búcsúzott az elhunytaktól. A búcsúbeszédek után a bányászhimnusz hangjai mellett leeresztették a koporsókat, majd a sírokon elhelyezték a gyász és a tisztelet koszorúit. A párt és a kormány képviselői kifejezték részvétüket a gyászoló hozzátartozóknak. A lengyel bányászok koporsóit a lengyel bányászhimnusz hangjai mellett emelték gépkocsikra, s indították útnak Lengyelországba, hogy lakóhelyükön helyezzék őket örök nyugalomra.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_banyasztemetes_2.jpgBúcsúznak a családtagok, a munkatársak

Bányásztemetés volt ugyanezen a napon Iszkaszentgyörgyön, ahol Lakatos Bertalant búcsúztatták. A többi szerencsétlenül járt bányászt a következő napokban korábbi lakóhelyükön, Móron, Bokodon, Kecskéden, Pusztavámon, Bakonysárkányon, Nagyvelegen, Tatabányán és Putnokon helyezik örök nyugalomra.

Befejezték munkájukat a különböző szakbizottságok, véget értek azok az eszmecserék, amelyeken érdeklődési körüknek, kiváltásuknak megfelelően vették részt a találkozó küldöttei. A bizottságok munkájáról külön-külön jelentés készül, s ezeket a nemzetközi szerkesztő bizottság által megszövegezett felhívással együtt a záróülés elé terjesztik. A bizottságok voltak a találkozó első számú vitafórumai. A legtöbb szakcsoportban sokan voltak, a munkált az aktivitás jellemezte. A vita nem éleződött ki az eltérő felfogást vallók között, de kifejezően hangot kaptak az ellentétes vélemények. A vita kötetlen voltát jelezte, hogy a felszólalók többsége írott szöveg nélkül, szabadon beszélt. A szakcsoportokban jórészt a választott témának megfelelő szempontból vizsgálták a háború és béke kérdéseit, de csaknem mindenütt szóba kerültek általános érdeklődésre számot tartó témák, így az európai biztonsággal és az új rakéták nyugat-európai telepítésével, illetve a fegyverkezési versennyel kapcsolatos kérdések.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_pragai_beke_vilagtalalkozo_olajag.jpgJelképes pillanat a béke-világtalálkozón: egy görög küldött Prága polgármesterével elülteti azt az olajágat, amelyet Olimpia városából hozott, tisztelgésül mindazok előtt, akik a békéért és a demokráciáért küzdenek

A Koreai NDK kormánya nyilatkozatban erősítette meg az ország békés újraegyesítésére vonatkozó álláspontját a koreai háború kitörésének 33. évfordulóján. A KNDK kormánya ezúttal ismét javasolta, hogy az újraegyesítés ügyében az ország északi és déli részének politikai pártjai és társadalmi szervezetei tartsanak közös értekezletet; ennek témája az amerikai csapatok kivonása lenne a félsziget déli részéről. A nyilatkozat rám utat arra is: a KNDK választ vár arra az indítványára, hogy kezdjenek tárgyalásokat a fegyverszüneti egyezmények békeszerződéssel való felváltásáról. Az állásfoglalás egyszersmind elítéli Washingtont és a szöuli rezsimet, amiért kísérletet tesz Korea kettéosztottságának állandósítására.

Chilében a harmadik napja tartó általános sztrájk teljesen megbénította az ország déli vidékeinek életét. A 75 000 magánteherautó-tulajdonos több mint kilencven százaléka vesz részt a munkabeszüntetésben. A fuvarosok szövetségének vezetője bejelentette, hogy a Pinochet-rezsim késznek mutatkozik a sztrájkolók képviselőivel való tárgyalásokra, de részletek nem ismeretesek. A római katolikus püspökök santiagói állandó bizottsága felszólította Pinochet kormányát, hogy tartsa tiszteletben a sztrájkoló dolgozók jogait, vessen véget a szélesedő tiltakozó mozgalomról szóló hírek cenzúrázásának, és kezdjen párbeszédet az ellenzékkel. A diktatúra hatóságai a hét végén három szakszervezeti vezetőt - köztük az építőmunkások szakszervezetének elnökét - elhurcoltak, és az ország déli részén fekvő falvakban kijelölt kényszerlakhelyre vittek.

június 26.

Este ünnepélyes díjkiosztással befejeződött a XIII. veszprémi tv-találkozó. A dráma kategóriában a fődíjat a Felvidéki Judit rendezésében készült Rettenetes szülők című film kapta. A szórakoztató kategóriában fődíjat kapott az Akar velem játszani? című Benedek Miklós-műsor, amelyet Sülyi Péter szerkesztett és Molnár György rendezett. A harmadik fődíj nyertese a Csenterics Ágnes által rendezett Egy Fényes-est című műsor lett. Veszprém város díját a Kóródy Ildikó forgatókönyve alapján, Mihályfi Imre rendezésében készült Társkeresés N. 1463 című produkció kapta. A Szakszervezetek Veszprém megyei Tanácsának közönségdíjáról a tíz társadalmi zsűri szavazata alapján döntöttek. A szórakoztató kategóriában a társadalmi zsűrik is az Egy Fényes-est című műsort jelölték az első helyre, míg a dráma kategóriában az Örkény István kisregénye alapján Zsurzs Éva által írt és rendezett Glória című film nyerte el a közönség díját. A legjobb színészi alakítások díját a zsűri döntése alapján Paudits Béla, Páger Antal és Vass Éva kapta. Iglódi István Az út vége című film főszerepéért részesült elismerésben. Különdíjat kapott Bilicsi Erzsébet rendezői munkájáért, Cserháti Zsuzsa énekesszerepléséért, Gulyás Buda kiváló fényképezéséért, Horváth Péter kitűnő dialógusaiért és Kellér Dezső sikeres műsorprodukciójáért.

Az országos néptánctalálkozó gálaműsorával, tűzijátékkal és a Pécsi Balett estjével megkezdődött a XX. gyulai várszínházi évad. A Pécsi Balett két táncjátékot mutatott be: a Rómeó és Júlia koreográfiáját Csajkovszkij zenéjére Tóth Sándor alkotta, a főszerepekben Sólymos Pált és Zarnóczai Gizellát láthatta a közönség. A gyémántmadár című dzsesszbalett a magyar East együttes Játékok című nagylemezének zenéjére készült. E táncművet Eck Imre Kossuth-díjas koreográfus szerezte, s a címszerepben Hajzer Gábor táncolt.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_gyulai_varjatekok.jpgTáncosok a színpadon

Marjai József miniszterelnök-helyettes, hazánk állandó KGST-képviselője küldöttség élén Moszkvába érkezett, ahol részt vesz a KGST vb 106. ülésén. Marjai Józsefet a repülőtéren Iván Pavlovszkij, a Szovjetunió állandó KGST-képviselőjének első helyettese és Nyikolaj Faggyejev, a KGST titkára fogadta. Jelen volt Rajnai Sándor, hazánk moszkvai nagykövete.

Délután a világ népeihez intézett felhívás elfogadásával a prágai kultúrpalotában plenáris üléssel fejeződött be a béke-világkonferencia. A végleges adatok szerint a tanácskozáson 132 országból 3625 küldött vett részt, és több mint 800 újságíró tudósított az eseményekről. A prágai béke-világkonferencia részvevői délelőtt meghallgatták a munkacsoportok és a szakmai csoportok összefoglaló jelentéseit, majd a délutáni plenáris ülésen ünnepélyesen elfogadták a konferencia legfontosabb dokumentumát: felhívást a világ népedhez az életért, a békéért, az atomháború elhárításáért. A küldöttek kezüket egymásba fonva fejezték ki a konferencia egyetértését. A záróülés Beethoven IX. szimfóniájának hangjaival fejeződött be. Este a prágai várban Gustáv Husák, a CSKP főtitkára, köztársasági elnök fogadást adott a béke-világtalálkozó küldötteinek tiszteletére.

Chilében véget ért a csütörtökön megkezdett általános sztrájk. A Pinochet-kormányzat - a válság további mélyülését megelőzendő - tárgyalásokba bocsátkozott a sztrájkolókkal. Több szakszervezeti vezető a tiltakozások ellenére is őrizetben van. A sztrájkot az egyik chilei szakszervezeti csúcsszerv hirdette meg azt követően, hogy a jobb anyagi és munkalehetőségeket követelő rézbányászok közül mintegy háromezret elbocsátottak, majd a bányákat katonai igazgatás alá helyezték. A sztrájkhoz csatlakozott az ország közlekedésében, így gazdasági életében meghatározó szerepet játszó magánfuvarozók szövetsége is. Adolfo Quinteros, a szövetség vezetője, akit korábban a katonai hatóságok letartóztattak, majd szabadon engedtek, közölte, hogy a szakszervezetek vezetőinek ülésén megvitatták a kormánynak a konfliktus megoldását célzó javaslatait. Quinteros a kormánynak a megegyezés felé mutató javaslataként értékelte azt, hogy a hatalom a kormány és a szakszervezet képviselőiből álló bizottság megalakítását javasolta. A hatóságok szabadon bocsátottak ugyan 12 korábban letartóztatott szakszervezeti vezetőt, de visszautasították a tíz napja letartóztatott Rodolfo Seguelnek, a rézbányászok szakszervezeti szövetsége elnökének óvadék ellenében való szabadlábra helyezését. Más vezetőket vagy továbbra is fogságban tartanak, vagy pedig az ország távoli, lakatlan vidékeire száműztek. 

Humor:
idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_humor.jpg

Reklám:
idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_reklam.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_reklam_2.jpg

Kékfény:
A Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság vizsgálati osztálya büntetőeljárást folytat jelentős kárt okozó csalás miatt Boros Zsolt György 37 éves volt tiszabupai, ideiglenesen budapesti (XI., Karinthy Frigyes út 44. szám alatti) lakos ellen. Boros alaposan gyanúsítható azzal, hogy eltulajdonított a Hortobágyról különböző évszakokban készített 114 olajfestményt, amelyek Torok Sándor jugoszláv festő tulajdonát képezik, a festmények zsűrizett képek, és azok jobb sarkában Torok S. név található. A rendőrség kéri azokat a közületeket és magánszemélyeket, akiknek Boros a fenti festményeket megvételre bemutatta, értékesítette, illetve, akik azok hollétéről tudomással bírnak, hogy a legközelebbi rendőri szervnél vagy a debreceni rendőr-kapitányságon (Kossuth utca 20., telefon: 13-325) tegyenek bejelentést.

Közlemény:
Elveszett a "Várpalotai Bányász Sportkör 1927 (két kalapács beütve)” feliratú körbélyegző. Használata érvénytelen.

Bővítik az Ácsi Cukorgyárat:
Felújítják és korszerűsítik az Ácsi Cukorgyárat. A 360 millió forintos beruházás eredményeként új zagysűrítő és répaszeletpréslé-üzem is épül. A munkálatok befejezése után, a korábbi 220 vagon helyett 240 vagon répát dolgoznak fel a gyárban.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_acsi_cukorgyar.jpgSzerelők dolgoznak az épülő üzemen

Sokfelé már a búzát aratják:
Az ismét visszatért napsütéses, nyári időben országszerte dolgoznak a földeken. A gazdaságok nagy részében befejezéséhez közeledik az őszi árpa aratása, sok helyen már a búza aratását is megkezdték. A gépeket jól felkészítették a nagy nyári munkára. A tárolóhelyek is készen állnak a termés fogadására. A gabona vágása mellett több helyen dolgoztak a repcetáblákon és borsóültetvényeken, sokan szorgoskodtak a gyümölcsösökben is. Győr-Sopron megye és a Kisalföld őszi árpát termesztő gazdaságaiban a hét végén több száz gép aratta még ezt a gabonafélét, amelynek eddig 60 százalékát takarították be. Az őszi árpa vágásából még néhány napi tennivaló hátravan, a búza és a tavaszi árpa aratása csak a hónap végén kezdődik meg. Az északi szántóföldeken, Borsodban az idén az alföldi vidékekkel szinte egy időben álltak munkába a kombájnok, amelyekkel szombaton is aratták az őszi árpát. Emberemlékezet óta nem érett be ilyen korán ez a termény, amelynek betakarításával a Tisza mentén fekvő tiszapalkonyai tsz-ben szombaton végeztek. Pest megye gabonatermesztő vidékein egyelőre még a legfőbb tennivaló az árpa betakarítása, amelynek mintegy felét vágták le szombatig a termelőszövetkezetekben és az állami gazdaságokban. A határszemlék szerint a jövő hét elején megkezdődik a búza betakarítása is. E terményt 77 000 hektárról kell learatni a megyében. A hét végén befejeződött az őszi árpa aratása Szolnok megyében, a gazdaságok szokatlanul korán, június 26-ig raktárakba szállítják a 15 000 hektárról a takarmánygabona termését. 

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_aratas.jpgA városföldi Dózsa Tsz-ben nagy erőkkel aratják a gabonát

Megkezdődött a nyaralási főszezon:
A napfényes, meleg, nyári időben a hétvégén sok ezren felkerekedtek, hogy az ország kedvelt üdülőhelyein, a strandokon töltsék pihenőnapjukat. A Velencei-tó mellett például nyolcvanezren pihentek, strandoltak. A szálláshelyek nagy részét már péntek délután elfoglalták, sátorozó fiatalok érkeztek az agárdi és velencei kempingekbe, az Agárd Motelben pedig külföldi turistákat fogadtak. A növekvő idegenforgalomra számítva a tavasszal kibővítették a gárdonyi és a velencei strandokat. Erre, mint a mostani hétvége is bizonyította, nagy szükség volt, a tavalyinál ugyanis lényegesen többen választják úticéljuknak a Balaton helyett a Velencei-tavat. Persze a Balaton partján is sokan hűsöltek. A Mahart siófoki igazgatóságán viszont a hajójavítók dolgoztak, a főszezon mai hivatalos kezdete előtt az utolsó simításokat végezték néhány vízi járművön. A nyári csúcsidőben 33 hajóval, komppal, valamint katamaránnal bonyolítják le a balatoni forgalmat.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_balatoni_hajok.jpgKifutásra várnak a felújított balatoni hajók

A hétvégén tiltott helyen fürdött Baján, a Duna holtágában és vízbe fulladt Pócsai László 12 éves tanuló. A dunaújvárosi szabadstrandon Pekár Csaba 19 éves gépkocsivezető, dunaújvárosi lakos fulladt a vízbe. Hegyeshalom határában egy használaton kívüli bányatóban Lengyel Imre 37 éves helyi segédmunkás egy házilag készített csónakkal felborult és a vízbe fulladt. A Hajdú megyei Téglás határában egy víztárolóban fürdés közben vesztette életét Horváth János 15 éves helybeli tanuló. Komárom megyében a bokodi hőerőmű hűtőtavának kifolyócsatornájában tiltott helyen fürdött és a vízbe fulladt Antics László 17 éves móri tanuló. Az esztergomi strandon fürdés közben megfulladt Tabina László 13 éves leányvári tanuló. A Győr megyei Rábapatona térségében a Rába folyóban fürdött és a vízbe fulladt Bogdán Vince 14 éves helybeli tanuló. A Borsod megyei Szirmabesenyő térségében a Sajón csónakázott Móricz Piroska 7 éves tanuló, sajókeresztúri lakos az édesapjával. A gumicsónak felborult, és a kisgyermek a vízbe fulladt. A Tiszában, Vásárosnaménynél vesztette életét Bucskó Péter, Kolompár János 10 éves és öccse, a 6 éves József egy szegedi bányatóban. Csadek Ferenc 38 éves a dombrádi Holt-Tiszában, Farkas Árpád 14 éves a Zagyvában, egy 27 éves lengyel állampolgár a Balatonban vesztette életét. Tessék a statisztika által ez évre jövendölt vizihalottak számából levonni ezt az újabb tizennégyet. S fogalmazzunk így: csaknem háromszáz leendő halott kerestetik. Hol élnek? Kik lesznek a következők?idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_tiltott_furdozes_4.jpgidokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_tiltott_furdozes.jpgidokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_tiltott_furdozes_2.jpgidokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_tiltott_furdozes_3.jpg

Állásajánlat:
idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_allasajanlat.jpg

Szenes Iván szerzői estje:
Zsúfolásig megtöltötte az érdeklődő közönség a Vigadó nagytermét, hogy meghallgassa Szenes Iván dalszerzői tevékenységét bemutató, különböző hangulatú, stílusú dalainak felvonultatását. A több évtizedes tevékenység színei, emlékei feltámadtak ezen az estén, legendássá lett színházi bemutatók slágerdarabjai és népszerű slágerek felidézései tették gazdaggá az estét, amelyben nagy sikerrel szerepelt Koós János, Kovács Kati, Csala Zsuzsa, Zana József, Verebély Iván, Aradszky László, Kornai Mariann, Straub Dezső, Bodrogi Gyula, Voith Ági, Hofi Géza és Kabos László. A remek konferanszié Antal Imre volt, s kedélyes közvetlenséggel lépett fel az estén a szerző; interjúkban és zongorakísérőként egyaránt rokonszenvesen. Zenei közreműködők: Nádas Gábor, Koncz Tibor, Kékesi János és együttese.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_szenes_ivan_hofi_geza.jpgSzenes Iván és Hofi Géza

HBB koncertlemez: Még élünk
E sokatmondó címmel országos turnéra indult a Hobo Blues Band, amelyről az elmúlt hónapokban viszonylag keveset hallottunk. Az együttes az előző évben „tarolt” - nagylemeze jelent meg, sikerrel szerepelt a Kopaszkutya című Ilimben, Hobo Rolling Stones könyvét elkapkodták, szerepelt színpadon is, majd eltűnt a reflektorfényből és csak idén februárban hallottunk ismét róla, amikor a SZKÉNÉ színpadán bemutatták Földes László önálló estjét (Növekszik a csapat), amelyről a kritika Is elismeréssel szólt.
- Van-e még egyéb újdonság is a zenekar háza táján?
- Lugossy László gitáros távozott az együttesből, helyére Závodi János került - válaszolta Földes László -, akit én az egyik legjobb bluesgitárosnak (a másik Tátrai) tartok Magyarországon. Szó van egy blueszongorista csatlakozásáról is. Elkészült az Omega stúdióban új nagylemezünk, amely remélhetőleg nyáron már az üzletekbe kerül és úgy tűnik, elkészül Bili szólólemeze is Dekameron címmel, amelyen Bili barátai közreműködnek, többek között Cseh Tamás, Tátrai Tibi és Presser Gábor. A nyári turné záróaktusaként július végén ünnepi, különleges koncertet tervezünk. A koncert után én elutazom Angliába, hogy a készülő könyvemhez, amely a rock halottairól. Brian Jonesról, Jimi Hendrixről, Janis Joplinról és Jim Morrlsonról szól, anyagot gyűjtsék.
- A HBB hires volt arról, hogy gondolati egységbe épített koncertprogrammal lépett a közönség elé. Most is így lesz?
- Igen, követjük a hagyományokat, Illetve folytatjuk azt az utat, amelyen elindultunk. A műsorban eljátsszuk a régi dalok egy részét, de bemutatjuk az új lemez anyagát is. Néhány dalcím: Nagyon fáj, Batthyány tér Blues, Betegség Blues, Országút Blues, Mindennek vége, Tető alatt a ház, Nekem is fáj, Ne vénülj meg... Már az elemekből is sejteni lehet, hogy a József Attila-Allan Ginsberg nevével azonosítható gondolatiságot visszük tovább, de megpróbáljuk a mondanivalónkat mindinkább a közép-európai problematikába ágyazottan tolmácsolni. Tehát a dalokban a magyar történelem bizonyos epizódjai is hangsúlyozott szerepet kapnak.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_hobo_blues_band.jpg

A Magyar Televízió műsorán: Atomzsarolás (színes magyar fantasztikus krimi)

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_kern_andras.jpgA főszerepben Kern András

Keresztrejtvény:

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_keresztrejtveny.jpgVigyázzanak, ne firkálják össze a monitort!

Válogatott magánügyek:
12 éves lány vagyok, szép szőke punkos hajam van és zöld cica szemem. Van egy bar srácom, szeretjük egymást, de fülig bele vagyok esve egy 17 éves, fekete srácba. Sajnos, őt nem érdeklem. Mit tegyek?
„Gabriella”
Bele kell törődni, hogy az ízlések - akárcsak a frizurák - különböznek. Azt azonban nem értem, hogy miközben a barnát szereted, a feketébe beleestél. Szerintem ezt te sem érted, csupán arról van szó, hogy kapkodsz. Pedig arra még igencsak ráérsz.

Az MLSZ csütörtöki elnökségi ülésén a testület javaslatot tett Buda István államtitkárnak, az OTSH elnökének, hogy 1986. augusztus 1-ig Mezey Györgyöt bízza meg a szövetségi kapitányi teendők ellátásával. Az OTSH elnöke a javaslattal egyetértett, az új szakvezetőt kinevezte. Megbízta továbbá dr. Nyitrai Lajost, az elnökség tagját az általános elnökhelyettesi funkció ellátásával, Czékus Lajos eddigi titkárt pedig az MLSZ főtitkár-helyettesévé nevezte ki.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_mezey_gyorgy_szovetsegi_kapitany.jpgA frissen kinevezett szövetségi kapitány

Vasárnap megtartották az osztályozó mérkőzések visszavágót a hat, a Terület bajnokságokban csoportgyőztes csapatok között, így véglegessé vált, kik indulhatnak az NB II-ben.
idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_osztalyozok_dunaujvarosi_kohasz_bakony_vegyesz.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_osztalyozok_h_szabo_l_se_h_papp_j_se.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_osztalyozok_szolnok_kaposvar.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_osztalyozok.jpg

És akkor lássuk a lényeget, az Alsóház edzői gyorsmérlegét. Hagyományainkhoz híven az 1982/83-as NB I-es idény végén is elkészítettük edzői gyorsmérlegünket. Négy kérdést tettünk fel a 16 első osztályú csapat edzőjének.
1, Milyen célokat tűztek a csapat elé a bajnokság megkezdése előtt? Melyek voltak a leglényegesebb igények?
2, Mit valósítottak meg a feladatokból? Mely területen mutatkozott elmaradás?
3, Kik azok a játékosok, akik jó teljesítményt nyújtottak? Kikkel volt elégedetlen?
4, Hogyan alakul a program augusztus 20-ig, az őszi idény rajtjáig?

9. DVTK
idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_9_dvtk_dr_puskas_lajos.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_9_dvtk_teodoru_i_csorba.jpgKeményen tudtak védekezni a diósgyőriek, itt Csorba és Teodoru I. állítják meg az angyalföldi Farkast

10. Nyíregyháza
idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_10_nyiregyhaza_dr_magyar_gyorgy.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_10_nyiregyhaza_kiss_miklos.jpgKiss Miklós minden tőle telhetőt elkövetett

11. ZTE
idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_11_zte_ronai_istvan.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_11_zte_kereki_zoltan.jpgKereki Zoltán végig egyenletes teljesítményt nyújtott

12. MTK-VM
idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_12_mtk_vm_sarosi_laszlo.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_12_mtk_vm_turtoczky.jpgTurtóczky néhány jelentős gólt lőtt, s csapata, az MTK-VM, a hajrában biztosította az NB I-es tagságot

13. Videoton
idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_13_videoton_molnar_ferenc.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_13_videoton_vegh_tibor.jpgNem Végh Tiboron múlt, hogy nem volt túl acélos a székesfehérváriak védelme

14. Pécsi MSC
idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_14_pecsi_msc_kovacs_imre.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_14_pecsi_msc_gallai.jpgGallaival (jobbra, sötét mezben) edzője nem volt elégedett, de nem ő volt a leggyengébb láncszem a pécsiek között

15. DMVSC
idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_15_dmvsc_kovacs_ferenc.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_15_dmvsc_kerekes_gyorgy.jpgKerekes György, aki jószerével egyszemélyes támadósort alkotott Debrecenben, a nyíregyházi védők gyűrűjében akad fenn. Hátrább Menyhárt látszik, aki időnként jól játszott, de ez sem segített

16. Békéscsaba
idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_16_bekescsaba_pataki_tamas.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_16_bekescsaba_steigerwald_kiralyvari.jpgSteigerwald (sötét mezben) harcol Konráddal, amikor a Békéscsaba Zalaegerszegen játszott. Hátrább csapattársa, Királyvári

Eddig a 16 NB I-es szakvezető nyilatkozata. Úgy véljük, hogy az idényt röviden értékelő válaszok azt a helyzetet tükrözik, amely ma az első osztályban fennáll. A részletes elemzésre később visszatérünk, amikor a csapatokat egyenként mérlegre tesszük. Ez a sorozatunk a jövő héten indul útjára.
Úgy értékeljük, hogy a gyorsmérleg elérte célját A rövid válaszokból kitűnt, hogy hol tart ma az NB I-ben maradt 14 együttes, s milyen terveik vannak a kiesőknek. Számos fontos területet érintett a nyilatkozatcsokor. Most általában egy-egy mondat hangzott el fontos témákról. Ezeket igyekszünk majd részletezni a folytatásban, amely remélhetően minden élvonalbeli szakosztályról hű képet ad majd olvasóinknak. 

A felsőházban végzett csapatok értékelésével folytatjuk.

Kiemelt támogatónk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepsport.jpg

Aranyfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_kepes_sport.jpg

Ezüstfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_labdarugas.jpg

Bronzfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepszabadsag.jpg

Emlékeztetőül:

Időkapszula: NB I. - 1982/83

Szintén figyelmükbe ajánljuk: 

Időkapszula: NB I. - 1980/81
Időkapszula: NB I. - 1981/82
Időkapszula: NB I. - 1983/84

Végül egy kis kötelező irodalom: 

Osztálynapló
Két évtized felejthetetlen és elfelejtett magyar hálóőrei

Köszönetnyilvánítás:

Sorozatunk nem jelenhetne meg Kárpáti Tamás segítsége nélkül akinek ezek a kincsek digitalizálva is megvannak. Köszönet illeti a Népsport tudósítói gárdáját is a kiváló összefoglalókért. Belenézünk az Arcanum Adatbázisba is, mert nekik is szokott lenni releváns érdekességük.

Megjegyzés:

A sorozatot maribor és a szerethető dózsás együtt készíti, a szerző neve csak blogmotor etetésére van feltüntetve.

Olvasóink segítségét szeretnénk kérni: Szívesen fogadunk kiegészítéseket, javításokat, javaslatokat, korabeli anyagokat, egyszóval bármit amivel pontosítani és jobbá lehet tenni a sorozatot. Különösen örülnénk ha volt játékosok, edzők, vezetők, játékvezetők, gyúrok, jegyszedők, szurkolók és bárki más akinek valamilyen története, emléke van jelentkezne nálunk és egy-egy interjúval és beszélgetéssel színesíteni tudnánk az anyagot. Elérhetőségeink: emailen a valogatott.blog@gmail.com, Twitteren @ValogatottBlog, Facebookon pedig megtalálhatóak vagyunk a https://www.facebook.com/Valogatottblog címen. Előre is köszönjük.

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://valogatott.blog.hu/api/trackback/id/tr5514869630

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása