Válogatott okosságok

Szurkolói gondolatok, elemzések, mélázások a válogatottainkról, válogatás nélkül.

Ajánlataink

Sztancsik Richárd: Városok, stadionok, kocsmák

Rendelje meg közvetlenül a szerzőtől!

varosok.stadionok@gmail.com

Ár 2999 Ft.Részletek itt


kupanap.jpghungarianultras.jpg

Friss topikok

Facebook oldalunk

Időkapszula: NB I. 1984/85 Magyarország–Ciprus VB-selejtező mérkőzés

2023.03.08. 13:04 maribor_

1985. április 3., a hónap első szerdája

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_headlines_unnepi_disz.jpgÁprilis 4. megünneplésére készül gőzerővel az ország. Létesítmény avatásokkal, kitüntetésekkel és koszorúzásokkal. Ünnepi díszben a főváros

Lássuk először az elmúlt egy hét legfontosabb közéleti és külpolitikai eseményeit.

március 28.

Zárónapjához érkezett csütörtökön pártunk XIII. kongresszusa. Miután szerda este - a kongresszus döntése értelmében - befejeződött a vita a Központi Bizottság és a Központi Ellenőrző Bizottság beszámolójáról, csütörtök reggel 9 órakor a kongresszus a szerkesztő bizottság jelentésének meghallgatásával folytatta munkáját. Az elnöki tisztet ellátó Losonczi Pál felkérte Óvári Miklóst, a szerkesztő bizottság vezetőjét, terjessze elő a bizottság jelentését. Az elnök közölte, hogy a 2. napirendi ponthoz nem hangzott el módosítást igénylő javaslat, ezért Gyenes András, a KEB elnöke eláll a külön vita-összefoglalótól.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_mszmp_xiii_kongresszus_ovari_miklos.jpgÓvári Miklós: Az egység a legfőbb erőnk

Ezután Kádár János tartott az 1. és 2. napirendi pont anyagáról együttes vita-összefoglalót, amelyet többször szakított félbe a küldöttek tapsa, majd a vita-összefoglaló befejeztével, a kongresszus küldöttei és a meghívott vendégek felálltak, és hosszan tartó, nagy tapssal köszöntötték la párt KB első titkárát.

Határozathozatal következett. Először a Központi Bizottság beszámolójáról és a hozzá fűzött szóbeli kiegészítésről határozott a kongresszus; egyhangúlag elfogadta azokat és a vita-összefoglalót. Ugyancsak egyhangúlag elfogadta a kongresszus a Központi Ellenőrző Bizottság jelentését, valamint a Gyenes András által előterjesztett szóbeli kiegészítést.

Szavazott a kongresszus a határozati javaslatról is: a kongresszus a határozati javaslatot, a beterjesztett módosításokkal együtt, egyhangúlag elfogadta.

Végül a kongresszus állást foglalt a párt szervezeti szabályzatának módosításáról. Szintén egyhangú szavazással fogadta el a párt szervezeti szabályzatának módosítására vonatkozó javaslatot, amely - egyebek között - kimondja: „A Központi Bizottság tagjai közül megválasztja a párt főtitkárát, főtitkárhelyettesét.”

Az elnöklő Losonczi Pál bejelentette, hogy szünet következik, és szünet után a kongresszus zárt üléssel folytatja munkáját. Közölte: a módosított szervezeti szabályzat értelmében a 3. és 4. napirendi pont tárgyalásán csak a 935 küldött vehet részt. Jelezte, hogy a kongresszus előreláthatólag délután 16 órakor teljes üléssel folytatja munkáját, kérte a külföldi vendégeket és a meghívottakat, hogy erre az időpontra fáradjanak vissza.

A zárt ülésen a küldöttek meghallgatták a kongresszuson megválasztott fellebbviteli bizottság jelentését, amit Herczeg Károly, a bizottság elnöke terjesztett elő; a küldöttek döntöttek a fellebbviteli bizottság javaslatairól.

Ezután a küldöttek titkos szavazással megválasztották a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságát és a Központi Ellenőrző Bizottságot.

A zárt ülés után a kongresszus Kádár János elnökletével - immár a meghívottak részvételével - folytatta munkáját. Kádár János bejelentette, hogy miután a kongresszus megválasztotta a Központi Bizottságot és a Központi Ellenőrző Bizottságot, e két testület megtartotta első ülését. A Központi Bizottság ezen az ülésén megválasztotta végrehajtó szervét és tisztségviselőit, továbbá a KB mellett működő munkabizottságok vezetőit és tagjait, valamint a munkaközösségek elnökeit. Kinevezte a KB osztályvezetőit, a központi pártsajtó, valamint a pártintézmények vezetőit. Tájékoztatta az immár nyilvános ülés részvevőit arról is, hogy a Központi Ellenőrző Bizottság megválasztotta elnökét, titkárát és titkárságának tagjait. Felkérte Gáspár Sándort, a kongresszus által választott jelölő bizottság elnökét, ismertesse a testületek és tisztségviselők névsorát.

Gáspár Sándor tájékoztatta a küldötteket az újonnan választott 105 tagú Központi Bizottság és a 27 tagú Központi Ellenőrző Bizottság névsoráról, továbbá az újonnan megválasztott Politikai Bizottság és a Titkárság összetételéről. Ismertetést adott arról, kik lettek a Központi Bizottság mellett működő munkabizottságok és munkaközösségek vezetői és tagjai, kiket nevezett ki a Központi Bizottság a KB osztályvezetőinek, a Politikai Főiskola rektorának, a Társadalomtudományi Intézet főigazgatójának, a Párttörténeti Intézet igazgatójának, a Társadalmi Szemle szerkesztő bizottsága elnökének és a Pártáiét felelős szerkesztőjének. Elmondta, hogy a Központi Bizottság a Népszabadság főszerkesztőjének helyéi később tölti be. Ezután közölte azoknak az osztályvezetőknek a nevét, akiket - érdemeik elismerése mellett - a Központi Bizottság felmentett beosztásukból. Egyben közölte, hogy a Központi Bizottság az Elnöki Tanácsnak ajánlásokat tett a hatáskörébe tartozó állami tisztségek betöltésére.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_mszmp_xiii_kongresszus_ulesterem.jpgAz ülésterem csütörtökön

Mindenki felállt a teremben, és hosszan tartó, forró taps köszöntötte a párt főtitkárát, Kádár János elvtársat, akit a párttagság, egész népünk szándékával egyezően választott a Központi Bizottság erre a magas tisztségre.

Ezután ismét Kádár János emelkedett szólásra, hogy elmondja kongresszusi zárszavát. 

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_mszmp_xiii_kongresszus_kadar_janos.jpgKádár János: Társadalmunk létbiztonságot teremtett

A zárszó befejeztével a részvevők elénekelték az Internacionálét, majd a teremben ismét felcsattant a taps, s a küldöttek köszöntötték megbízóikat, a Magyar Szocialista Munkáspárt tagságát, a pártot. Az MSZMP XIII. kongresszusa ezzel befejezte munkáját.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_mszmp_xiii_kongresszus_internacionale.jpgBefejeződött a kongresszus. A küldöttek az Internacionálét éneklik

Csütörtökön is változatlanul százával érkeztek a köszöntő táviratok, levelek a kongresszus titkárságához. Üzemek, vállalatok, mezőgazdasági és ipari termelőszövetkezetek, kereskedelmi egységek, a közlekedés dolgozói, intézmények munkatársai, dolgozó és tanuló fiatalok, párttagok és pártonkívüliek küldik változatlanul nagy számban jókívánságaikat a pártkongresszushoz, arra kérve a küldötteket, hogy felelősségteljes döntéseik szolgáljanak hasznos útmutatásul a következő évek fejlődéséhez, korántsem könnyű munkájához. Igen sokan adnak tájékoztatást a munkájukban elért eredményekről, s további felelős vállalásokat ígérnek, elsősorban jobb minőségű munkával, az élet minden területén.

Hasonló szellemben küldte táviratát az Ózdi Kohászati Üzemek kollektívája, amelynek tagjai közölték: „Készek vagyunk a kongresszuson hozott határozatok megvalósításán munkálkodni, hazánk felvirágoztatása, népünk boldogulása érdekében. Dísztáviratot küldött a Hajdúnánási Állami Gazdaság KISZ-szervezete, a Nógrád megyei Iparcikk Kiskereskedelmi Vállalat dolgozó kollektívája, a kazincbarcikai Borsodi Hőerőmű kommunistái és párton kívüli dolgozói, akik egyben vállalták, hogy az év eleji rendkívüli időjárási helyzet miatt kiesett szénerőműves energiahiányt mérséklik. A gödöllői Ganz Árammérő Gyár dolgozói szintén nagy érdeklődéssel kísérik pártunk XIII. kongresszusának minden eseményét, s dísztáviratukban közölték, hogy a szocialista brigádjaik által felajánlott pluszmunkaórákat teljesítették. Szeretettel és sok sikert kívánva köszöntötték a XIII. kongresszust a pécsi Szikra Nyomda Gyöngyszem brigádja, a kalocsai városi tanács rendelőintézetének szakszervezeti bizottsága, a pusztaföldvári Lenin Mezőgazdasági Termelőszövetkezet tagsága, a mezőkovácsházai úttörők és kisdobosok. Táviratot küldtek a Tatabányai Szénbányák nagyegyházi bányaüzemének frontbrigádjai, akiknek tagjai közül hárman is részt vesznek mint küldöttek a XIII. kongresszus munkájában. Ezt írják: „A megtiszteltetés kötelez bennünket, hogy még fegyelmezettebb, még kiemelkedőbb teljesítményekkel bizonyítsuk elkötelezettségünket. Tiszteletünk jeléül a kongresszus időtartamára kongresszusi munkahetet szerveztünk, és széntermelési tervünket 40 százalékkal kívánjuk túlteljesíteni. Dolgozóink élénk figyelemmel kísérik a kongresszus munkáját, nagy elismerést vált ki mindannyiunkból a tanácskozás kritikus, önkritikus szelleme, a felszólalások felelősségteljes megnyilatkozásai. Az irántunk tanúsított megértés és bizalom a részünkről - mint eddig is mindannyiszor - most is tettekben talál viszonzásra. A három szocialista frontbrigád dolgozó kollektívája biztosítja pártunk és kormányunk vezetését, hogy a kongresszuson hozott megalapozott határozatok végrehajtásáért, azok megvalósításáért fegyelmezetten és elkötelezetten fogunk dolgozni.”

Eredményes munkát kívántak üdvözlő táviratukban a kongresszusnak a többi között a békéscsabai vasútállomás kommunistái, a Mátraaljai Szénbányák Brezsnyev szocialista brigádja, a zalaszántói községi pártalapszervezet, a Szolnok megyei Építőipari Vállalat Tisza Antal szocialista brigádja, az ajkai tanácsi kórház Semmelweis szocialista brigádja, a Józsefvárosi Közért kommunistái, az encsi városi pártalapszervezet tagjai, a pátkai Arany Kalász Tsz szocialista brigádjai.

Sok személyre szóló távirat is érkezik a kongresszus küldötteihez, így Kádár Jánoshoz is. Hermann Jánosné írja Miskolcról dísztáviratában: „A kongresszuson elhangzott felszólalásában minden igaz, őszinte szaváért, erősítő igazságáért, emberszeretetéért kívánom, hogy éljen jó egészségben sokáig, és dolgozzon békés, szép hazánkért és a világ békéjéért." Táviratot küldtek még a többi között a Kispesti Textilgyár KISZ-szervezete, a túrkevei Háziipari Szövetkezet dolgozói, a mezőkövesdi Matyó Rózsa szocialista brigád, Vas megye ifjúkommunistái, a Magév Törekvés szocialista brigádja, a Magyar Gördülőcsapágy Művek kommunistái, a Szigetvári Cipőgyár szentlőrinci egységének dolgozói, a Bajai Hűtőház pártalapszervezete és még sok más vállalat, intézmény, szövetkezet kommunista és párton kívüli dolgozói. Levelet küldtek a kongresszushoz az egri 3-as számú Általános Iskola VII. osztályának tanulói is, akik különféle vállalásokat tettek a XIII. kongresszus tiszteletére, többek közt azt, hogy társadalmi munkát végeznek az iskolában és az iskola környékén.

Az Ikarus székesfehérvári gyárának egyik szocialista brigádja pártunk legmagasabb tanácskozását köszöntve felvette a „XIII. pártkongresszus” nevet.

Az MSZMP XIII. kongresszusának zárónapján a külföldi sajtószervek, hírügynökségek megkülönböztetett figyelemmel foglalkoztak az eseménnyel. A hírügynökségek, a rádióállomások, a lapok Budapesten tartózkodó tudósítóik tollából adtak hírt a határozat elfogadásáról, a vezető testületek megválasztásáról. Méltatták a társadalom, a gazdaság továbbfejlődésével kapcsolatos kérdések nyílt, őszinte megvitatását, a hazánk nemzetközi tevékenységét összefoglaló beszédeket. Az alábbiakban tudósítóink, a hírügynökségek jelentései alapján ismertetjük a pártkongresszus sajtóvisszhangját.

A szovjet hírközlő eszközök csütörtök este részletesen beszámoltak az MSZMP kongresszusának zárónapjáról, a határozat elfogadásáról, a vezető testületek megválasztásáról. A TASZSZ hírügynökség gyorshírben tájékoztatott arról, hogy az újjáválasztott Központi Bizottság első ülésén Kádár Jánost a párt főtitkárává, míg főtitkárhelyettessé Németh Károlyt választották.

A Magyar Szocialista Munkáspárt kongresszusa nemcsak a testvéri Magyarország, hanem az egész szocialista közösség, a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom fontos eseménye volt - így összegezte a magyar kommunisták legfelső fórumának tapasztalatait a szovjet televízió csütörtök esti nemzetközi hírműsorának kommentátora, beszámolva a zárónapról. Kiemelte, hogy e kongresszuson a felszólalók a magyar-szovjet barátság erősítését, a szocialista országok sokoldalú együttműködésének fejlesztését szorgalmazták, mert ez megfelel a népi Magyarország nemzeti érdekeinek.

A csütörtöki bolgár napilapok elismerően értékelik az MSZMP XIII. kongresszusának vitáját. A Rabotnicseszko Delo, a BKP KB központi napilapja helyszíni tudósításában kiemelte, hogy a legfelsőbb magyar pártfórum küldötteinek felszólalását a holnapról való gondoskodás felelősségérzete hatotta át. Ez a gondoskodás a Magyar Szocialista Munkáspárt figyelmének a középpontjában áll - állapította meg a bolgár pártlap.

A napilapokhoz hasonlóan a bolgár televízió és a rádió is részletesen beszámol a magyar pártkongresszus minden fontosabb eseményéről. A bolgár tömegtájékoztató eszközök egyöntetű megítélése szerint tárgyszerű és alkotó légkör jellemzi a magyar kommunisták küldötteinek tanácskozását.

A csütörtöki prágai lapok is nagy terjedelemben foglalkoztak az MSZMP XIII. kongresszusával. A Rudé Právo idézte Gáspár Sándornak a szakszervezeti mozgalom helyzetére, időszerű feladataira vonatkozó fő megállapításait. A Mlada Fronta és a Lidova Demokracie beszámolt Kádár Jánosnak, az MSZMP KB első titkárának a párton kívüli közéleti személyiségekkel megtartott találkozójáról és részletes jelentést adott a szovjet pártküldöttség Fejér megyei programjáról. A Csehszlovák Szocialista Ifjúsági Szövetség (SZISZ) lapja Hámori Csabának, a KISZ KB első titkárának felszólalásából azt emelte ki, hogy a fiatalok döntő többsége számára adottak a tanuláshoz, művelődéshez és a kiegyensúlyozott élethez szükséges feltételek, s az ifjúság becsülettel teljesíti kötelességét.

Az MSZMP XIII. kongresszusáról szóló hírek továbbra is a lengyel sajtó külföldi híreinek elején szerepelnek. A lapok beszámolnak Lázár György és Havasi Ferenc felszólalásáról, kiemelve, hogy a magyar népgazdaság irányításában megerősítik az 1968-ban megkezdett reformirányvonalat. Nagy terjedelemben idézik a szovjet küldöttség vezetőjének felszólalását, aláhúzva Grigorij Romanovnak azt a kijelentését, amely szerint a szocialista országok kommunista pártjai kongresszusainak jelentősége túlnő az adott ország keretein. A lengyel rádió és a tévé behatóan ismertette Gáspár Sándor beszédét, utalva arra, hogy a magyar szakszervezetek a bonyolult körülmények között új módszereket dolgoznak ki, fellépnek a bürokrácia ellen. A lengyel sajtó kiemeli, hogy a magyar párt kongresszusát a kritikus és az önkritikus hangnem jellemzi.

A kongresszus vitájának nyílt, kritikus és önkritikus légkörét, a témák árnyalt, elemző megközelítését emelik ki a magyar kommunisták legfelsőbb fórumáról beszámoló jugoszláv tömegtájékoztatási eszközök. A zágrábi Vjesnik és az újvidéki Magyar Szó kifejti, hogy a tanácskozáson a leghangsúlyosabban a gazdasági kérdésekről esik szó, ami érthető, hiszen a társadalom szinte minden területe összefügg a gazdasági helyzet pontos meghatározásával és a továbblépés lehetőségeinek feltárásával. A Vjesnik aláhúzza, hogy a felszólalók teljes támogatásukról biztosították a kongresszusi dokumentumokban és Kádár János beszédében felvázolt fő politikai irányvonalat. A Magyar Szó az életszínvonalról kibontakozott vitáról megállapítja: az általános értékelés szerint helyes volt az a döntés, hogy az életszínvonalat és a beruházásokat alárendelték az ország fizetőképességének, most azonban annál nyomatékosabban került előtérbe az életkörülmények javításának reális lehetősége.

Az Új-Kína hírügynökség és a Zsenmin Zsipao, a KKP központi lapja részletesen ismertette a kongresszusi munka menetét, napirendjét. Kiemelt figyelmet kapott a Központi Bizottság beszámolója. A Zsenmin Zsipao azt írta: a magyar külpolitika azon dolgozik, hogy a belső szocialista építéshez kedvező nemzetközi feltételek jöjjenek létre. Mind a Zsenmin Zsipao, mind az Új-Kína ismertette a magyar népgazdaságról szóló kongresszusi megállapításokat, Köztük az önkritikus részeket is. A Zsenmin Zsipao és az Új-Kína nyugtázza, hogy az utóbbi években fejlődtek a magyar-kínai kapcsolatok is. Az MSZMP XIII. kongresszusa a kínai rádió és televízió híradásaiban is helyet kapott.

„Az MSZMP XIII. kongresszusa minden jel szerint megerősíti az ország jelenlegi gazdaságpolitikai irányvonalát, amely hozzájárul a szocialista társadalom további építéséhez, a nehéz feladatok megoldásához” - írta a Helsingin Sanomat budapesti tudósításában. A befolyásos finn polgári újság idézte Havasi Ferenc felszólalásának azt a megállapítását, amely a Szovjetunióval és a szocialista országokkal folytatott kereskedelmi-gazdasági kapcsolatok jelentőségét hangsúlyozta.

A DPA nyugatnémet hírügynökség a kongresszus csütörtöki eseményei közül kiemelte Kádár János zárszavát s annak mottóját: „A párt irányvonala marad”. A tudósítás szerint a kongresszusi hozzászólások s a vita egésze kritikus és önkritikus volt, és felelősségtudatról tanúskodott. A Frankfurter Rundschau méltatja Kádár Jánosnak a párt élén eltöltött csaknem három évtized alatt végzett munkáját, történelmi tapasztalatait. A Die Welt háromhasábos, fényképpel illusztrált cikkében azt hangsúlyozza, hogy a magyar kommunisták bizalmat és tekintélyt teremtettek maguknak és nemcsak otthon, hanem külföldön is. A lap kiemeli, hogy a tanácskozáson nemcsak az eredményekről, a hibákról és a gondokról is szokatlan nyíltsággal beszélt mindenki.

A The Christian Science Monitor közölte Eric Bourne Budapestről keltezett terjedelmes tudósítását, Kádár János fényképével illusztrálva. Bourne egyebek között azt írja, hogy Kádár János a pártkongresszust megnyitva határozottan megerősítette a gazdasági reform folytatását, de komoly, félreérthetetlen figyelmeztetést intézett az országhoz: csak a kemény munka és a szilárdabb társadalmi fegyelem segítségével juthat túl gazdasági nehézségein.

A tudósítás több bekezdésben idézi Kádár János megállapításait, kiemelve egyebek között azt a mondatot, amely szerint a kongresszuson nincsenek varázslók, csodatevők, és senki sem várja azt, hogy a tanácskozás négy nap alatt csodákat tesz. A beszéd visszafogott és szakszerű volt, a lényeges gazdasági kérdésekre összpontosított, és arra kérte a közvéleményt, értse meg, milyen bonyolult nemzetközi gazdasági légkörben kellett 1980 óta dolgoznia egy olyan kis országnak, mint Magyarország - írja Bourne.

A Magyar Szocialista Munkáspárt XIII. kongresszusához üdvözletek sora érkezett olyan kommunista és munkáspártoktól, valamint nemzeti demokratikus mozgalmaktól is, amelyeknek képviselői nem voltak jelen a tanácskozáson. Ezeket az üdvözleteket a XIII. kongresszus a szolidaritás megnyilvánulásaként örömmel fogadta, és szívből jövő köszönettel viszonozta.

Ilyen üdvözletet küldött: az Argentin Kommunista Párt, Ausztrália Szocialista Pártja, az algériai Nemzeti Felszabadítási Front (FLN), Bahrein Nemzeti Felszabadítási Frontja, a Benini Népi Forradalmi Párt, Bolívia Kommunista Pártja, a Brazil Kommunista Párt, Chile Kommunista Pártja, a Chilei Szocialista Párt, a Costa Rica-i Népi Élcsapat Párt, a Dél-afrikai Kommunista Párt, a Délnyugat-afrikai Népi Szervezet (SWAPO), az Ecuadori Kommunista Párt, az Egyesült Államok Kommunista Pártja, a Guadeloupe-i Kommunista Párt, a Guatemalai Munkapárt, a Guineai és a Zöld-foki-szigetek Afrikai Függetlenségi Pártja (PAIGC), a Hondurasi Kommunista Párt, az Indiai Kommunista Párt, az Izraeli Kommunista Párt, a Jamaicai Népi Nemzeti Párt, a Japán Kommunista Párt, a Jordán Kommunista Párt, Kanada Kommunista Pártja, a Kínai Kommunista Párt, a Kolumbiai Kommunista Párt, a marokkói Haladás és Szocializmus Párt, a Mexikói Egyesült Szocialista Párt, a Nigériai Szocialista Dolgozó Nép Pártja, a Palesztinai Kommunista Párt, a Paraguayi Kommunista Párt, a Perui Kommunista Párt, a Salvadori Kommunista Párt, a Szaúd-arábiai Kommunista Párt, a Szenegáli Függetlenségi és Munkapárt, a Szíriái Kommunista Párt, az Arab Baath Szocialista Párt (Szíria), a Szudáni Kommunista Párt, Uruguay Kommunista Pártja, Venezuela Kommunista Pártja, a Zimbabwei Afrikai Nemzeti Unió (Hazafias Front).

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága és Központi Ellenőrző Bizottsága a kongresszus befejezése alkalmából este fogadást adott a tanácskozáson részt vett külföldi vendégek tiszteletére. A meleg, baráti hangulatú fogadáson Kádár János, a párt főtitkára mondott pohárköszöntőt.

A Magyar Szocialista Munkáspárt XIII. kongresszusán részt vett külföldi küldöttségek közül többen csütörtökön elutaztak Budapestről.

Hazautazott Csehszlovákia Kommunista Pártjának küldöttsége, amelynek vezetője Vasil Bilak, a CSKP KB Elnökségének tagja, a KB titkára volt. A delegáció búcsúztatására a Ferihegyi repülőtéren megjelent Óvári Miklós, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a KB titkára.

Elutazott Ausztria Kommunista Pártjának küldöttsége, amelyet Walter Silbermayr, az AKP KB Politikai Bizottságának tagja, a KB titkára vezetett;

a Görög Kommunista Párt küldöttsége, amelynek vezetője volt Dimitrisz Szárlisz, a GKP Politikai Bizottságának tagja;

a Holland Kommunista Párt küldöttsége, amelynek vezetője John Geelen, a HKP Politikai Bizottságának tagja, a KB titkára volt;

a San Marinó-i Kommunista Párt küldöttsége, amelyet Gilberto Ghiotti, a San Marinó-i KP főtitkára vezetett;

az angolai MPLA-Munkapárt küldöttsége, amelynek vezetője volt Maria Mambó Café, az MPLA-Munkapárt KB titkára;

a Francia Szocialista Párt küldöttsége, amelyet Marcel Debarge, az FSZP Végrehajtó Irodájának tagja, országos titkár vezetett;

a Német Szociáldemokrata Párt képviselője, Hans Schumacher, a Die Neue Gesellschaft felelős szerkesztője;

az Olasz Szocialista Párt képviselője, Angelo Gaetano Cresco, az OSZP Országos Tanácsának tagja, parlamenti képviselő;

a Pánhellén Szocialista Mozgalom képviselője, Joannisz Ciagasz, a KB és a külügyi bizottság tagja.

Az SZKP KB Politikai Bizottsága ülésén egyebek között meghallgatta és jóváhagyta Mihail Gorbacsov beszámolóját Raul Castróval, a Kubai Kommunista Párt Központi Bizottsága másodtitkárával létrejött találkozójáról. A politikai bizottság megállapítása szerint ez a találkozó ismét bebizonyította, hogy az SZKP és a Kubai KP, a Szovjetunió és Kuba teljesen azonos nézeteket vall a szovjet-kubai kapcsolatok minden megvitatott kérdésében, az időszerű nemzetközi problémákat illetően. Tanúsította a találkozó azt is, hogy változatlan az SZKP és a szovjet állam szolidaritása a szocialista Kubával.

A testület megvitatta annak a találkozónak az eredményeit, amely Nyikolaj Tyihonov, Andrej Gromiko és Nyikolaj Rizskov, valamint Constantin Dascalescu román miniszterelnök vezette küldöttség között jött létre. Megállapította, hogy a véleménycsere, valamint az aláírt szovjet-román dokumentumok elő fogják segíteni a két ország közötti kapcsolatok további fejlődését, s a szocialista országok KGST-n, valamint Varsói Szerződésen belüli együttműködésének elmélyülését.

Belpolitikai kérdésekkel foglalkozva döntést hozott a PB olyan intézkedésekről is, amelyek elősegítik a számítástechnika szélesebb körű alkalmazását a középfokú oktatásban.

Valid Dzsumblatt-tal, a Libanoni Haladó Szocialista Párt elnökével találkozott Moszkvában Borisz Ponomarjov, az SZKP KB Politikai Bizottságának póttagja, a központi bizottság titkára. A meleg, baráti légkörű megbeszélésen véleményt cseréltek a libanoni és a közelikeleti helyzetről, a két párt közötti kapcsolatok fejlődéséről. Elítélték az imperializmus, a cionizmus és a reakció köreinek azokat a próbálkozásait, amelyekkel Libanon feldarabolását szeretnék elérni. Mindkét részről hangsúlyozták, hogy az országot egységes, területileg ép, független és szuverén államként kell megőrizni.

Este, 91 esztendős korában elhunyt Marc Chagall, a XX. századi képzőművészet kimagasló egyénisége. Az idős művészt a dél-franciaországi Saint-Paul-de-Vence-ban levő otthonában érte a halál; szíve mondta fel a szolgálatot.

Moise Zaharovics Sagalov, másként Moishe Segal, orosz-zsidó származású festő 1887-ben Vityebszkben, az akkori Orosz Birodalom területén, a mai Belaruszban. A modern festészet egyik kiemelkedő alakja, és a párizsi iskola tagja volt. Chagall nem sorolható be a századeleji avantgárd egyik irányzatába sem. Ugyanakkor hatása kétségtelenül nagy volt mind a szürrealistákra, mind az expresszionistákra. 1919-ben már Moszkvában dolgozott, az Állami Zsidó Színháznál, majd 1923 őszén a családjával Párizsba költözött. 1937-ben megkapta a francia állampolgárságot. A német megszállás elől egy ideig Marseille-ben rejtőztek, majd Spanyolországon és Portugálián át Amerikába menekültek. 1941 és 1947 között New Yorkban élt. 1944. szeptember 2-án meghalt felesége, szeretett társa, alkotásainak visszatérő alakja. 1946-ban visszatért Európába, és 1949-ben a franciaországi Saint-Paul-de-Vence-ban telepedett le. 1973-ban Nizzában megnyílt a Musée National Message Biblique Marc Chagall (Chagall Múzeum). A nevét viselő vityebszki múzeumot csak 1997-ben alapították, az egykori lakóházában - a szovjet időkben Chagall nemkívánatos személy volt. Itt csupán műveinek másolata látható.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_marc_chagall.jpgChagall 1969-ben

A legnagyobb libanoni palesztin menekülttábor, Ain el-Helua lakói sztrájkkal és felvonulásokkal tiltakoztak azok ellen az izraeli tervek ellen, amelyek szerint az anszári fogolytábort áttelepítik az izraeli határon levő Khiamiba. A menekülttábor lakói a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőihez eljuttatott memorandumukban követelték a hírhedt fogolytáborban bebörtönzött csaknem 1800 palesztin és libanoni szabadon bocsátását. Több korábbi jelzés után a megszállók Nabatijében és körzetében - itt található Anszár is - röplapokat szórtak szét, amelyben bejelentették: visszavonulásuk második szakaszában hamarosan kiürítik e térséget. Egyúttal megfenyegették a lakosokat, hogy megtorolnak minden, az evakuálás során az izraeli erők ellen elkövetett akciót.

Az északi Tripoliban csak csütörtök délelőtt hagyott alább az egymással vetélkedő két erő, a szunnita integrista „Iszlám Egyesítési Mozgalom” és az alavita Arab Demokratikus Párt fegyveres küzdelme. Hosszú hetek óta először robbant ki viszont szerda este incidens a város Kobbe-kerületében, s a harcokban három ember meghalt, nyolcán megsebesültek.

Az iraki hadsereg szóvivője Bagdadban közölte, hogy iraki katonai repülőgépek a nap folyamán több iráni várost, katonai létesítményt bombáztak, és súlyosan megrongáltak egy nagy tengeri célpontot az iráni Hárg-sziget közelében. A szóvivő szerint az iraki gépek az iráni fővárost, Ilam, Szaleh Abad, Iszfahan és Tabriz városokat, valamint a Baneh és Meravan városban levő katonai laktanyákat bombázták.

Iránban megerősítették az iráni városokat ért támadások hírét, és közölték, hogy a szerdai és csütörtöki iraki bombázásoknak 34 halálos áldozata volt. Több mint 250 ember megsebesült.

Tüzérségi párbajokról és kisebb összetűzésekről érkezett hír csütörtökön az iraki-iráni front több szakaszáról. A holland KLM légitársaság bejelentette, hogy a harci események miatt felfüggeszti teheráni járatát.

Ismét veszélyes szakaszba lépett az ötödik éve tartó, értelmetlen iraki-iráni testvérháború - állapítja meg kommentárjában a TASZSZ szovjet hírügynökség. A kommentár emlékeztet, hogy a tavaly júniusban kötött megállapodást felrúgva mindkét fél lakott településeket támad, s naponta békés lakosok százai válnak a háború áldozatává.

A háború, az, hogy a korántsem végtelen erőforrásokat egymás elpusztítására használják fel, sem Irak, sem Irán érdekeit nem szolgálja. A konfliktusból külső erők - mindenekelőtt az Egyesült Államok és Izrael - húznak hasznot - hangsúlyozza a TASZSZ.

A Szovjetunió - a belügyekbe való be nem avatkozás elvéhez tartva magát - változatlanul a harci cselekmények gyors beszüntetését és az összes vitás kérdés tárgyalásos rendezését sürgeti - írja végezetül a TASZSZ.

Csekély többséggel ugyan, de az amerikai képviselőház e heti második szavazásán elfogadta a 21 újabb MX rakéta építéséhez szükséges másfél milliárd dollár folyósítását. A szavazás aránya ezúttal 217:210 volt, hat képviselő nem vett részt a szavazásban. Ezzel az utolsó akadály is elhárult az elől, hogy a Pentagon az idei pénzügyi évben megkezdje a második 21 rakéta legyártatását. Az első 21 rakéta elkészítését tavaly engedélyezték, ezek közül néhányat a jövő év második felében már hadrendbe is állítanak.

Az amerikai szenátus republikánus többségű külügyi bizottsága meglepetésre a nicaraguai ellenforradalmárok (közismert nevükön a kontrák) titkos támogatása ellen szavazott.

A bizottság 9:8 arányban azt ajánlotta a törvényhozásnak, hogy tiltsa meg a más országoknak nyújtott segítség felhasználását a nicaraguai kormányellenes erők céljaira. Azóta, hogy tavaly a kongresszus befagyasztotta a kontrák segélyezését, a Hondurasnak és Salvadornak adott amerikai segély egy részét használták az ellenforradalmárok pénzelésére. A múlt héten olyan törvényjavaslatot hoztak, amely amerikai magánszemélyeknek és szervezeteknek tiltaná meg az ellenforradalmárok segélyezését. Az adminisztráció közép-amerikai politikájával szemben álló törvényhozók a jelek szerint a törvények egymást kiegészítő láncszemeivel próbálják „bekeríteni” a kormányzatot, s felszámolni a titkos segítség változatos formáit.

március 29.

A Minisztertanács pénteki ülésén jelentést hallgatott meg azoknak az intézkedéseknek a végrehajtásáról, amelyek a termékszerkezet megújításában alapvető jelentőségű háttéripari termékek termelésének, fejlesztésének javítására születtek. Megállapította: a kezdeti lépések megtörténtek, de szükségesnek ítélte az előrehaladás meggyorsítását.

A Minisztertanács tájékoztatást kapott a lakosság ügyeinek és a szolgáltatások iránti igényeinek munkaidőn kívüli elintézésére, illetve kielégítésére tett intézkedésekről. A kormány a helyzetet nem tartja kielégítőnek, ezért utasította az illetékeseket, hogy következetesebben szerezzenek érvényt a vonatkozó határozatoknak.

A kormány - az állami vállalatok vezetésének új formáival összhangban - módosította az újítások és a szolgálati találmányok díjazásáról, valamint a találmányokkal összefüggő intézkedésekről szóló rendeletét. Ugyancsak módosította a mezőgazdasági termékforgalomra vonatkozó rendeletét, és hatályon kívül helyezett több jogszabályt.

A népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tartott. A testület - a Minisztertanács előterjesztése alapján - törvényerejű rendeletet alkotott hazánk felszabadulásának 40. évfordulója alkalmából közkegyelem gyakorlásáról, melynek jogszabályi rendelkezései április 5-én lépnek hatályba.

Az Elnöki Tanács határozatot hozott hazánknak a Nemzetközi Pénzügyi Társasághoz és a Nemzetközi Fejlesztési Társuláshoz való csatlakozásáról és az ezzel összefüggő egyes kérdésekről.

A testület a továbbiakban határozott a hazánk felszabadulásának 40. évfordulója alkalmából adományozandó kitüntetésekről, személyi kérdésekben döntött, majd bírákat mentett fel és választott meg.

Az Elnöki Tanács ülésén a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának és a Hazafias Népfront Országos Tanácsa elnökségének javaslatára személyi kérdésekben határozott.

Horváth István belügyminisztert - akit az MSZMP Központi Bizottságának titkárává választottak - tisztségéből felmentette. Kamara János belügyminisztériumi államtitkárt e tisztségéből felmentette, egyidejűleg belügyminiszterré választotta meg.

Kamara János 1927. május 1-én született Budapesten. A felszabadulás előtt géplakatos volt. 1945-ben került a Belügyminisztérium állományába. Különböző munkaterületeken, több vezető beosztásban teljesített szolgálatot. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karon szerzett diplomát. 1974. június 21-én rendőr-vezérőrnaggyá és belügyminisztériumi államtitkárrá nevezték ki. 1979 szeptemberétől rendőr-altábornagy.

1980 márciusától az MSZMP KB tagja.

1977 novemberében a Szocialista Magyarországért Érdemrenddel tüntették ki.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_kamara_janos.jpgKamara János, a Magyar Népköztársaság új belügyminiszetere

Az Országház Nándorfehérvári termében Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke előtt Kamara János belügyminiszter letette a hivatali esküt. Az eskütételen jelen volt Lázár György, a Minisztertanács elnöke, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, Kállai Gyula, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának elnöke és Katona Imre, az Elnöki Tanács titkára.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_kamara_janos_losonczi_pal.jpgAz újonnan megválasztott Kamara János belügyminiszter letette a hivatali esküt Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke előtt

Nagy János külügyminisztériumi államtitkárt más fontos megbízatása miatt e tisztségéből felmentette, egyidejűleg Horn Gyulát külügyminisztériumi államtitkárrá kinevezte.

A Hazafias Népfront Országos Tanácsának elnöksége Kállai Gyulának, a HNF OT elnökének vezetésével ülést tartott. Meghallgatta Losonczi Pálnak, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának, az Elnöki Tanács elnökének tájékoztatóját a párt XIII. kongresszusáról. Az elnökség elfogadta és támogatta az MSZMP Központi Bizottságának ajánlásait személyi kérdésekben.

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa Korom Mihálynak - a munkásmozgalomban és a szocializmus építésében kifejtett több évtizedes eredményes munkássága elismeréseként, nyugállományba vonulása alkalmából - a Magyar Népköztársaság Érdemrendje kitüntetést adományozta. A kitüntetést a Parlamentben Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke adta át. A kitüntetés átadásánál jelen volt Németh Károly, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkárhelyettese, Czinege Lajos, a Minisztertanács elnökhelyettese és Katona Imre, az Elnöki Tanács titkára.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_losonczi_pal_korom_mihaly.jpgKorom Mihály átveszi a kitüntetést

Délután parancsnoki értekezletet tartottak a Belügyminisztériumban, amelyen megjelent Lázár György, a Minisztertanács elnöke, a Politikai Bizottság tagja, dr. Horváth István, a Központi Bizottság titkára és Czinege Lajos, a Minisztertanács elnökhelyettese.

Lázár György tolmácsolta a Központi Bizottság s a Minisztertanács jókívánságait a Belügyminisztérium vezetőinek, parancsnoki karának, majd tájékoztatta a résztvevőket arról, hogy dr. Horváth Istvánt a Központi Bizottság megválasztotta titkárának.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_belugyminiszteriumi_ertekezlet.jpgAz elnökség Lázár György miniszterelnök tájékoztatását hallgatja

Elutazott Budapestről a Szovjetunió Kommunista Pártjának küldöttsége, amely részt vett a Magyar Szocialista Munkáspárt XIII. kongresszusán. A delegációt Grigorij Romanov, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a központi bizottság titkára vezette. A küldöttség tagjai voltak: Konsztantyin Ruszakov, az SZKP KB titkára, Alekszandr Homjakov, az SZKP KB tagja, az SZKP Tambov területi bizottságának első titkára és Vlagyimir Bazovszkij, a Szovjetunió magyarországi nagykövete, aki állomáshelyén maradt. A vendégek búcsúztatására a Ferihegyi repülőtéren megjelent Németh Károly, az MSZMP főtitkárhelyettese, Szűrös Mátyás, a KB titkára, Kótai Géza, a KB külügyi osztályának vezetője és Rajnai Sándor, hazánk moszkvai nagykövete.

A Szovjetunió az iraki-iráni háború mihamarabbi befejezését szorgalmazza, mert ez megfelelne a két ország, a nemzetközi biztonság érdekeinek. A háború folytatása csak azoknak előnyös, akik e térségiben a feszültség növelésében érdekeltek és abban, hogy feltételeket teremtsenek maguknak a térségbeli államok belügyeibe való beavatkozásra.

Ezt hangoztatta Andrej Gromiko szovjet külügyminiszter Tarik Aziz iraki külügyminiszterrel tárgyalva Moszkvában. Az iraki külügyminiszter rövid munkalátogatásra érkezett a szovjet fővárosba, és a tárgyalások fő témája az iraki-iráni háború volt. Gromiko sürgette, hogy az Irán és Irak közötti vitás kérdéseket politikai eszközökkel rendezzék, és támogatta az ezt célzó erőfeszítéseket, elsősorban az ENSZ keretében.

Tarik Aziz helyzetértékelést adott a konfliktusról, és felvázolta az iraki álláspontot, a hadicselekmények befejezésének és a konfliktus politikai rendezése megkezdésének útjáról. Gromiko és Tarik Aziz a kétoldalú kapcsolatokról szólva elégedetten, értékelte azok alakulását. Egyúttal megerősítették: kölcsönösen törekednék e kapcsolatok fejlesztésére a barátsági, együttműködési szerződés alapján.

Ugyanakkor Javier Pérez de Cuellar ENSZ-főtitkár bejelentette, hogy az iraki-iráni háború befejezését célzó erőfeszítésének folytatására kész Bagdadba és Teheránba utazni.

Izrael ellenzi a libanoni ENSZ békefenntartó erők április közepén lejáró mandátumának meghosszabbítását, mert ez akadályozná a helyi milíciáknak a biztonsági zónában való tevékenységét - közölte a jeruzsálemi rádió, s hozzátette: diplomáciai erőfeszítéseket tesznek a kéksisakosok további megbízatásának megakadályozására. Libanon előző nap terjesztette a világszervezet elé azt a hivatalos kérést, hogy újabb hat hónapra s változtatás nélkül újítsák meg az UNIFIL-mandátumot.

Izrael - miközben aktív propagandakampányt folytat az állítólag igen közeli és teljes kivonulásáról - erőfeszítést tesz a tel-avivi héják, s főként Ariel Saron által követelt ütközőövezet megteremtésére a legdélibb libanoni vidékeken.

Az izraeli főparancsnokság statisztikája szerint február 12. és március 25. között csapataik 70 „terroristát” öltek meg és több százat ejtettek foglyul a dél-libanoni falvak elleni akcióik során. A bejelentés szerint 23 településen hajtottak végre razziákat, s 84 házat robbantottak fel, ahol menedéket találtak a fegyveres elemek, vagy ahol lőszert, hadianyagot találtak.

március 30.

Az MSZMP XIII. kongresszusának munkáját méltatja igen meleg, elismerő szavakkal a Pravda, az SZKP Központi Bizottságának lapja szombati vezércikkében.

Az írás megállapítja, hogy az MSZMP kongresszusa kiemelkedő esemény volt nemcsak Magyarország, hanem a testvérnépek egész közössége, a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom életében. A kongresszus munkatanácskozás volt, amelyen megnyilvánult a párttagság egysége és egybeforrottsága. A tanácskozás bátran, újító szellemben és ugyanakkor realista módon közelítette meg az ország mind erőteljesebb társadalmi és gazdasági fejlődésének kérdéseit. Meggyőzően bizonyította a párt és a nép megbonthatatlan egységét, valamint azt, hogy a magyar kommunisták tisztában vannak feladataikkal, felelősséget éreznek azok sikeres megoldásáért, és szilárd meggyőződéssel hisznek abban, hogy terveiket sikerül végrehajtani.

Heves összecsapások és több száz emberre kiterjedő letartóztatások voltak Izraelben és a megszállt területeken, ahol a palesztin lakosság megmozdulásokkal emlékezett meg a „föld napjáról”. A napot annak emlékére tartják meg, hogy kilenc évvel ezelőtt, 1976. március 30-án Izraelben a katonák megöltek hat palesztint, akik földjeik kisajátítása ellen tüntettek.

Szaúd-Arábiába, közel-keleti körútja első állomáshelyére érkezett szombaton az ENSZ főtitkára. Javier Pérez de Cuellar az iraki-iráni konfliktusról tárgyal Szaúd-Arábiában, Ománban, Bahrainben, Katarban, és lehetséges, hogy Bagdadba és Teheránba is ellátogat.

Irak már korábban kijelentette, hogy hajlandó fogadni az ENSZ főtitkárát, szombaton pedig az iráni külügyminisztérium szóvivője is kedvezően nyilatkozott Cuellar látogatásának lehetőségéről.

Az IRNA hírügynökség az iráni külügyminisztérium szóvivőjét idézte, aki kifejtette, hogy Teherán csak részleges tűzszünet megvitatására hajlandó, a háború, átfogó rendezésének kérdéseiről nem tárgyal. A múlt év júniusában ENSZ-közvetítéssel a háborúskodó felek hozzájárultak ahhoz, hogy beszüntetik a polgári célpontok elleni támadásokat, a megegyezéshez azonban egyik fél sem tartotta magát.

Az iráni városok elleni légitámadásra válaszul Irán két föld-föld rakétát lőtt ki Bagdadra - közölte az iráni hadvezetés. Irak Teherán külvárosát bombázta, iráni jelentések szerint három ember sérült meg.

Hetvenperces megbeszélést folytatott egymással George Shultz amerikai külügyminiszter és Anatolij Dobrinyin, a Szovjetunió washingtoni nagykövete.

A találkozón - mondta a külügyminisztérium épületéből távozóban Dobrinyin - a szovjet-amerikai viszony teljes körét érintették Genftől a kétoldalú kapcsolatokig. Szóba került a múlt heti ludwigslusti incidens is. Megállapodtak, hogy a „Németországban állomásozó szovjet hadseregcsoport” elnevezést viselő csapatok főparancsnoka és az Egyesült Államok európai főparancsnoka, valamint képviselőik kapcsolatba lépnek egymással. A megbeszélések célja - mint elmondta - „az ügy lezárása és olyan intézkedések kidolgozása, amelyek megelőzik az összekötő missziók tagjaival kapcsolatos incidenseket”.

Amerikai külügyi források szerint Shultz és Dobrinyin találkozóján a külügyminiszter több kérdést tett fel a nagykövetnek azokkal az elképzelésekkel kapcsolatban, amelyeket a Szovjetunió az utóbbi napokban a genfi fegyverzetkorlátozási tárgyalásokon felvetett. A genfi megbeszélések bizalmasak: sem a szovjet elképzelésekről, sem az azokkal kapcsolatos amerikai kérdésekről nem került semmi nyilvánosságra.

március 31.

Kimagasló eredményt értek el a Tatabányai Szénbányák dolgozói a vasárnap reggel zárult kongresszusi héten. Azt vállalták, hogy a hat nap alatt tervükön felül 14 620 tonna szenet termelnek. Ezt is túlteljesítve 19 000 tonna szenet küldtek a külszínre. Átlagon felüli teljesítménnyel zárták a kongresszusi hetet a szénbányák brikettgyári munkásai is. Ők a vállaltnál csaknem háromszor többet, 3200 tonna brikettet gyártottak terven felül a hat nap alatt.

A kongresszusi hét eredményei a Tatabányai Szénbányák összes, 12 000 dolgozójának munkáját dicsérik. A kongresszusi-felszabadulási munkaversenyt az év végéig folytatják a Tatabányai Szénbányák üzemeiben.

Zászlódíszbe öltözött vasárnap délelőtt a magyar-szovjet határon lévő Barátságkert. Hazánk felszabadulásának 40. évfordulója alkalmából mintegy ezer résztvevővel rendeztek béketalálkozót, amelyen a határmenti városok, községek, ipari és mezőgazdasági nagyüzemek képviselői vettek részt.

Ott volt az Országos Béketanács 30 fős küldöttsége is, amely a nap során továbbutazott Ungvárra, hogy részt vegyen az évforduló ünnepségein.

Tíz óra előtt néhány perccel indult a magyar résztvevők népes csoportja a Barátságkert szovjet oldalára, az ünnepség színhelyére. Az elülső sorokban haladtak a megye párt-, tanácsi, népfront-, szakszervezeti és ifjúsági vezetői; őket kitüntetett munkáskollektívák, s az ünnepi műsort adó művészeti csoportok követték. Az országhatáron a Kárpátontúli terület párt- és állami vezetői fogadták a magyar vendégeket; szovjet pionírok virággal kedveskedtek a delegáció tagjainak.

A dísztribünön helyet foglaltak Szabolcs-Szatmár megye és a Kárpátontúli terület vezetői, dolgozó kollektívák képviselői, veteránok. Szintén az elnökségben foglalt helyet I. G. Baljaszinszkij, a Szovjetunió debreceni főkonzulja.

Veress Gábor, a beregszászi kerületi pártbizottság első titkára és Illés Elemér, a vásárosnaményi városi pártbizottság első titkára köszöntötte a magyar-szovjet béketalálkozó résztvevőit, majd V. Sz. Jarosovec, a Kárpátontúli területi pártbizottság titkára mondott köszöntőt.

Varga Gyula, a Szabolcs-Szatmár megyei pártbizottság első titkára lépett ezután a mikrofonhoz. Felszabadulásunk napjairól beszélt elsőként, arról, hogy népünk ma is tisztelettel adózik a felszabadító hősöknek, a szovjet népnek.

Munkások szólaltak fel ezután: Boros Sándor, a muzsalyi szovhoz brigádvezetője és Csatlós Ibolya, a vásárosnaményi üveggyár munkásnője beszélt szovjet és magyar munkáskollektívák nevében, majd V. A. Matvejev, a szovjet békevédelmi bizottság elnökhelyettese szólt a békéért folytatott következetes küzdelem fontosságáról. Fodor István, az Országos Béketanács titkára a magyar békemozgalom eredményeiről, céljairól beszélt, majd B. Sz. Zrezarcev az Ukrán Békevédelmi Tanács titkára javaslatára a béketalálkozó résztvevői aláírták a világ népeihez szóló - a békevédelmi tanács által korábban elfogadott - felhívást, amelyben a béke megvédésére hívnak fel minden haladó erőt.

A Barátságkertben rendezett béketalálkozó a Kárpátontúli terület és Szabolcs-Szatmár megye művészeti csoportjainak színes kultúrműsorával ért véget.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_szovjet_muveszeti_csoport.jpgSzovjet művészeti csoport békét szimbolizáló jelenete

Lázár György, a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke a hazánk felszabadulásának 40. évfordulójára rendezett moszkvai jubileumi kiállítás megnyitására párt- és kormányküldöttség élén vasárnap a Szovjetunióba utazott. A delegáció tagjai: Havasi Ferenc, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára, Faluvégi Lajos és Marjai József, a Minisztertanács elnökhelyettesei, Veress Péter külkereskedelmi miniszter, Roska István külügyminiszter-helyettes és Rajnai Sándor, hazánk moszkvai nagykövete. Veress Péter és Rajnai Sándor a szovjet fővárosban csatlakozik a párt- és kormányküldöttséghez.

A küldöttség búcsúztatására a Ferihegyi repülőtéren megjelent Maróthy László, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnökhelyettese és Várkonyi Péter külügyminiszter. Jelen volt a búcsúztatásnál Vlagyimir Bazovszkij, a Szovjetunió budapesti nagykövete.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_lazar_gyorgy_marothy_laszlo.jpgLázár Györgytől Maróthy László búcsúzik

A párt- és kormányküldöttség Moszkvába érkezett. A küldöttséget a repülőtéren Gejdar Alijev, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökének első helyettese, Nyikolaj Rizskov, az SZKP Központi Bizottságának titkára, Ivan Arhipov első miniszterelnök-helyettes és Nyikolaj Talizin miniszterelnök-helyettes fogadta.

Jelen voltak hazánk moszkvai nagykövetségének vezető beosztású diplomatái és a moszkvai magyar kolónia képviselői.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_lazar_gyorgy.jpgLázár Györgyöt szovjet vendéglátói fogadják a repülőtéren

Vasárnap megkezdődtek a törvényhozási és helyhatósági választások Salvadorban. Bár a választások eredménye nem változtatja meg lényegileg a közép-amerikai ország belső politikai helyzetét, a nemzetgyűlés új felállása befolyásolhatja a salvadori kormányzat álláspontját azzal kapcsolatban, hogy a jövőben esetleg felújítja a tárgyalásokat a baloldali erőkkel, amire Duarte elnök pénteken ígéretet tett.

A választásokat a nemzetgyűlés által 1983 decemberében elfogadott alkotmány szerint írták ki. Az Egyesült Államok érdekeit kiszolgáló jobboldali rendszer politikai pártjai ezáltal a külvilág előtt azt kívánták bebizonyítani, hogy megfelelő jogi keretek között irányítják az országot.

A salvadoriak azonban vasárnap is csupán a jobboldali, illetve a szélsőjobboldali pártok jelöltjei közül választhattak. A választásokon nyolc párt vesz részt, de közülük csak kettő, a Jósé Napóleon Duarte elnök vezette Kereszténydemokrata Párt (PDC) és a szélsőjobboldali Nacionalista Köztársasági Szövetség (ARÉNA) számíthat arra, hogy esetleg többséghez jut a hatvantagú parlamentben. A hónapokig tartó választási csatározásokon a versengő pártok sokkal inkább az egymás elleni vádaskodásokkal, semmint a jövőbeni politikájuk felvázolásával foglalkoztak. Duarte elnök pénteki sajtóértekezletén mindenesetre azt állította, hogy abban az esetben is folytatja a párbeszédet a kormányhadsereggel szemben fegyverrel is küzdő Farabundo Marti Nemzeti Felszabadítási Front (FMLN) és a Forradalmi Demokratikus Front (FDR) küldöttségével, ha pártja kisebbségben marad a törvényhozásban. (A PDC-nek jelenleg 24 képviselői helye van.) A kormány és a baloldal képviselői között a párbeszéd tavaly októberben kezdődött meg, majd novemberben folytatódott, de a kormány a Salvadort oligarchia nyomására nem volt hajlandó ismét tárgyalóasztalhoz ülni a mostani választások előtt.

A haladó, demokratikus erők szerdai közleménye választási színjátéknak minősítette a szavazást. Az FMLN rámutatott, hogy a választások a külföldi intervenció, a kormányzat által folytatott háború elleplezését szolgálják.

április 1.

Hazánk felszabadulásának negyvenedik évfordulója alkalmából Köpeczi Béla művelődési miniszter a Vigadóban átadta az idei művészeti díjaikat. Az eseményen megjelent Aczél György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Társadalomtudományi Intézet főigazgatója. Pál Lénárd, az MSZMP Központi Bizottságának titkára és Csehák Judit, a Minisztertanács elnökhelyettese.

József Attila-díj:
ASPERJAN GYÖRGY író, a Magyar Rádió szerkesztője;
FENYŐ ISTVÁN irodalomtörténész, az MTA Irodalomtudományi Intézet munkatársa;
DR. NAGY KATALIN író;
NÁDAS PÉTER író;
ORBÁN OTTŐ költő, műfordító;
SÁNDOR IVÁN író, a Film-Színház-Muzsika főszerkesztő-helyettese;
SÖTÉR ISTVÁN író, irodalomtörténész;
SUMONYI (PAPP) ZOLTÁN író, a Magyar Rádió rovatvezetője;
SZILÁGYI ÁKOS kritikus, műfordító;
TELLÉR GYULA műfordító;
TÓTH ENDRE költő;
UNGVÁRI TAMÁS kritikus, irodalomtörténész, a Színház- és Filmművészeti Főiskola egyetemi tanára;
VERESS MIKLÓS költő, műfordító, az Élet és Irodalom szerkesztősége főmunkatársa;
ZALKA MIKLÓS író, a Zrínyi Katonai Kiadó ny. szerkesztője;

Jászai Mari-díj:
BÁSTI JULI, a Katona József Színház színművésze;
BUBIK ISTVÁN, a Nemzeti Színház színművésze;
DUNAI TAMÁS, a Madách Színház színművésze;
EGRI KATALIN, a szolnoki Szigligeti Színház színművésze;
EÖTVÖS KÁLMÁN GYÖRGY, a MACIVA artistaművésze;
FEKETE GIZI, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház színművésze;
GÉCZY DOROTTYA, a Vidám Színpad színművésze;
KEMENES FANNY, a József Attila Színház jelmeztervezője;
KISS JENŐ, a Kecskeméti Katona József Színház színművésze;
KORCSMAROS JENŐ, a debreceni Csokonai Színház színművésze;
KÖRTVÉLYESSY ZSOLT, a Miskolci Nemzeti Színház színművésze;
LÉKAY OTTÓ dramaturg, a Magyar Rádió Rádiószínház önálló osztályvezetője;
LÉNER PÉTER, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház igazgatófőrendezője;
LUKÁTS ANDOR, a kaposvári Csiky Gergely Színház színművésze;
MIKÓ ISTVÁN, a Thália Színház színművésze;
OSZVALD MARIKA, a Fővárosi Operettszínház színművésze;
PAPP ZOLTÁN, a Katona József Színház színművésze;
SÓLYOM KATALIN, a Pécsi Nemzeti Színház színművésze;
SZAKÁCSI SÁNDOR, a Vígszínház színművésze;
SZÁNTÓ JUDIT kritikus, a Magyar Színházi Intézet osztályvezetője;
SZÉKHELYI JÓZSEF, a Madách Színház színművésze;
SZIGETI ANDRÁS, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház színművésze;
TORDAI TERI színművész, a Mafilm filmszínésze;

Liszt Ferenc-díj:
HARA LÁSZLÓ, a Magyar Állami Hangversenyzenekar fagottművésze;
KISS JÁNOS, a győri Kisfaludy Színház magántáncosa;
KOVÁCS JÁNOS, a Magyar Állami Operaház karmestere;
PITTI KATALIN, a Magyar Állami Operaház magánénekese;
SZAKALY GYÖRGY, a Magyar Állami Operaház magántáncosa;
SZABÓ DÉNES karnagy, a nyíregyházi 4. számú Általános Iskola tanára;

Erkel Ferenc-díj:
DUBROVAY LÁSZLÓ zeneszerző, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola egyetemi tanára;
KALMÁR LÁSZLÓ zeneszerző, a Zeneműkiadó Vállalat főszerkesztője;
PESOVÁR ERNŐ táncfolklorista, koreográfus, szakíró, az MTA Zenetudományi Intézet néptáncosztályának vezetője;
VICTOR MÁTÉ zeneszerző, a Magyar Rádió zenei szerkesztője;

Balázs Béla-díj:
BÉKÉS JÓZSEF, a Magyar Televízió dramaturgja;
BENCZE FERENC színművész, a Mafilm filmszínésze;
GAZDAG GYULA, a Mafilm filmrendezője;
KOLTAY GÁBOR, a Mafilm filmrendezője;
MARX JÓZSEF, a Mafilm stúdióvezetője;
MIHÁLYFI SÁNDOR, a Magyar Televízió filmrendezője;
NEUMANN LÁSZLÓ, a Magyar Televízió főoperatőre;
NOVÁK EMIL, a Mafilm operatőre;
URBÁN TAMÁS, az Ifjúsági Magazin fotóriportere;
VARGA CSABA, a Pannónia Filmstúdió rajzfilmrendezője;

Munkácsy Mihály-díj:
CSERNY JÓZSEF ipari formatervező;
DEIM PÁL festőművész;
FAJÓ JÁNOS festőművész;
KEMÉNY GYÖRGY alkalmazott grafikus;
KOCSIS IMRE festőművész-grafikus;
KOVÁCS IMRE grafikusművész;
KOVÁCS PÉTER festőművész;
NÉMETH GÁBOR festőművész, restaurátor;
PAULI ANNA, a Lenfonó és Szövőipari Vállalat tervező iparművésze;
SZABÓ ALBERT, a FÉKON Ruházati Vállalat ruhatervező iparművésze;
SZEKERES MIHÁLY, a CSOMITERV belsőépítésze;
SZÉKELY ANDRAS kritikus, az Új Tükör képzőművészeti rovat szerkesztője

Hazánk felszabadulásának negyvenedik évfordulója alkalmából újságírókat tüntettek ki a Parlament kupolacsarnokában.

Kimagasló újságírói munkája elismeréséként Rózsa Ferenc-díjat kapott:
AVAR JÁNOS, a Magyar Nemzet főmunkatársa;
DR. BENDA LÁSZLÓ, a Magyar Televízió főmunkatársa;
DIÓSDI LÁSZLÓ, a Népszava rovatvezetője;
ECK GYULA, a Szabad Föld főszerkesztője;
FARAGÓ JENŐ, a Népszabadság főmunkatársa;
FÖLDES ANNA, a Nők Lapja rovatvezetője;
FÖLDI IVÁN, a Magyar Rádió aktuális szerkesztőségének helyettes vezetője;
GÁCH MARIANNE, a Film-Színház-Muzsika főmunkatársa;
PÁLOS TAMÁS, a Magyar Távirati Iroda főszerkesztője, az MTI vezérigazgatójának első helyettese;
SZÁNTÓ MIKLÓS, a Magyar Hírek főszerkesztője;

Ugyancsak a sajtóban végzett eredményes tevékenységükért öten a Szocialista Magyarországért Érdemrendet, tizenegyen az Április Negyedike Érdemrendet, harminchatan a Munka Érdemrend arany, ezüst, illetve bronz fokozatát, hatvankilencen pedig a Kiváló Munkáért kitüntetést vették át.

A kitüntetéseket Bányász Rezső államtitkár, a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának elnöke adta át. Az ünnepségen jelein volt Berecz János, az MSZMP Központi Bizottságának titkára, valamint Lakatos Ernő, a KB osztályvezetője.

Hajdúböszörményben felavatták a hazánk felszabadításáért folyó harcokban elesett román katonák magyarországi központi síremléket.

A román és a magyar himnusz hangjai után Juhár Zoltán belkereskedelmi miniszter mondott avatóbeszédet. Ezután a sírkertben levő emlékmű talapzatára elhelyezték a hála és a megemlékezés virágait.

Az Elnöki Tanács nevében Nagy Sándor és Uszta Gyula, az Elnöki Tanács tagjai koszorúztak. A Minisztertanács képviseletében Juhár Zoltán, Markója Imre igazságügyminiszter és Nagy Gábor külügyminiszter-helyettes helyezett el koszorút.

A Román Szocialista Köztársaság hazánkban tartózkodó párt- és állami küldöttsége képviseletében Gheorghe Radulescu, a Román Kommunista Párt Központi Bizottsága Politikai Végrehajtó Bizottságának tagja, az államtanács alelnöke, Ion Sirbu, a Román Kommunista Párt Központi Bizottságának tagja, a gazdasági és társadalmi tevékenységet ellenőrző munkástanács alelnöke és Nicolae Veres, a Román Szocialista Köztársaság budapesti nagykövete helyezett el koszorút.

A budapesti diplomáciai testület nevében Karl-Heinz Lugenheim a Német Demokratikus Köztársaság nagykövete, Ondrej Durej, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság nagykövete, Cso Jong Hi főezredes, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság nagykövetségének katonai és légügyi attaséja, Gerhard Heim ezredes, a Német Demokratikus Köztársaság nagykövetségének katonai és légügyi attaséja koszorúzott.

A Honvédelmi Minisztérium nevében Györgyi Béla vezérőrnagy, a Magyar Szocialista Munkáspárt Néphadsereg Bizottságának első titkára, Stock János altábornagy és Vizi László alezredes helyezte el a megemlékezés virágait.

A Magyar Szocialista Munkáspárt Hajdú-Bihar megyei Bizottsága nevében Sikula György első titkár és Reszegi Lajos, a hajdúböszörményi városi pártbizottság első titkára, a megyei tanács nevében Szabó Imre tanácselnök és Patakvölgyi Rudolf, a hajdúböszörményi városi tanács elnöke koszorúzott.

A felszabadulási ünnepségekre Debrecenbe érkezett romániai Bihar megyei pártküldöttség nevében Ciordas Nisztor, a megyei néptanács első alelnöke helyezett el koszorút. A Hazafias Népfront Hajdú-Bihar megyei bizottságának képviseletében Kolozsvári Lajos, a megyei bizottság elnöke és Elek Imre, a hajdúböszörményi városi bizottság elnöke koszorúzott.

Végül a város üzemeinek, termelőszövetkezeteinek, intézményeinek és fiataljainak képviselői helyezték el virágcsokraikat az emlékmű talapzatán.

Az ünnepség az Internacionálé hangjaival fejeződött be.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_hajduboszormenyi_koszoruzas.jpgAz Elnöki Tanács koszorúját Uszta Gyula és dr. Nagy Sándor helyezte el

Több új létesítmény avatását időzítették az idén is április 4. ünnepére. Felszabadulásunk negyvenedik évfordulója előtt már megkezdődött a különböző intézmények megnyitása.

Szabolcs-Szatmár megye székhelyén dr. Medve László egészségügyi miniszter ünnepélyesen felavatta a Jósa András Megyei Kórház új épülettömbjeit. A 86 éves intézmény bővítése és korszerűsítése a megye VI. ötéves tervének legnagyobb egészségügyi beruházása. Most az építkezés második üteme fejeződött be. Az új kórházi szárnyak egyikében a központi diagnosztikai, a röntgen, a laboratórium és tíz műtő kapott helyet. A másik, 445 ágyas épületrészben a baleseti sebészet, a sebészet, a szemészet, az urológia, valamint az intenzív osztályok betegeit gyógyítják. A 760 millió forintos beruházás felavatásakor a miniszter a tervező, beruházó és kivitelező vállalatok 14 dolgozóját jutalmazta Kiváló Munkáért kitüntetéssel.

Új lakberendezési üzletet is nyitottak Nyíregyházán: az ország huszonegyedik Domus Áruházát a Szabolcs-Szatmár megyei Iparcikk Kereskedelmi Vállalat, a Domus Áruház Vállalat, valamint a Nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskola társulásával hozták létre. Az almatárolóból háromhónapos rekordidő alatt átalakított épületben 40 millió forintos nyitókészlettel várták a vásárlókat.

Új regionális számítóközpontot avattak Szolnokon. A 75 millió forint beruházással elkészült intézmény a Számítástechnikai és Ügyvitelszervezési Vállalat, valamint a megyei tanács összefogásának eredménye. A négyszintes épület alsó három szintjén a SZÜV számítóközpontjának termei vannak, a legfelső emeleten pedig a KSH Szolnok megyei Igazgatósága.

Szombathelyen a Derkovits lakótelepen adták át a vasi megyeszékhely tizedik postahivatalát. Szintén új postahivatalt nyitottak e napon Gencsapátiban, s ugyanebben a községben öregek számára napközi otthont is építettek.

Társadalmi összefogással létesített 22 hektáros sportliget nyitotta meg kapuit Kőbányán az Újhegyi út-Harmat utca-Hangár utca által határolt területen. A munkát 1979. október 9-én, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 62. évfordulója tiszteletére kezdték meg a kőbányaiak. Már az építés kezdeti időszakában széles körű társadalmi összefogás bontakozott ki: a kezdeményezésbe bekapcsolódtak a helybeli üzemek, vállalatok dolgozói, mintegy 15 ezren vették ki részüket az építésből. A költségek tekintélyes részét, mintegy 46 millió forintot a társadalmi munkával fedezték. A létesítmény kialakításában kiemelkedő segítséget nyújtottak az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet déli hadseregcsoport egységei és a kerületben állomásozó magyar fegyveres alakulatok tagjai. Az ünnepségen a társadalmi munkában élenjáróknak Budapestért kitüntetéseket, illetve a Sportligetért emléklapokat adtak át.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_kobanyai_sportliget.jpgA gyerekek avatás előtt birtokba vették a játszóparkot

A hazánk felszabadulásának 40. évfordulója alkalmából az Ipari Minisztériumban rendezett ünnepségen Kapolyi László ipari miniszter átnyújtotta az idei Eötvös Loránd-díjakat.

Kiemelkedő alkotó, irányító és szervező tevékenységükért Eötvös Loránd-díjat kaptak: Baráth János, a Kossuth Nyomda fényszedő üzemvezetője; Basa Ferenc, a Zalaegerszegi Ruhagyár vezérigazgatója; Bálint Valér, az Olajipari Fővállalkozó Tervező Vállalat igazgatója; Bodrogi Jenő, az Országos Bányaműszaki Főfelügyelőség elnökhelyettese; Dobó László, a Vegyiműveket Tervező Vállalat igazgatója; Emődy Károly, az Ipari Minisztérium főosztályvezető-helyettese; Gebhardt János, a Magyar Alumíniumipari Tröszt bányászati igazgatója: Geleji Frigyes, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság főosztályvezetője; Heinz Gyula, a Fővárosi Ruhaipari Vállalat igazgatója; Kádár József, az Ipari Minisztérium főtanácsosa; Körösi Jenő, a Gyógyszerkutató Intézet Közös Vállalat tudományos osztályvezetője; Köveskuti Lajos, a Híradástechnika Szövetkezet elnöke; Kurusa László, a Zala Bútorgyár műszaki igazgatóhelyettese; Laczkó István, az UNIVERSAL Vegyipari Szövetkezet elnöke; Madarász Tibor, a Tiszántúli Áramszolgáltató Vállalat igazgatója; Nagy Károly, a Gránit Csiszolószerszám- és Kőedénygyártó Vállalat vezérigazgató-helyettese; Németh János, a Kohó- és Gépipari Tervező Vállalat főosztályvezetője; Pap Sándor, a Ganz Kapcsolók és Készülékek Gyára műszaki igazgatóhelyettese; Sándor József, a Szikra Lapnyomda műszaki vezérigazgató-helyettese; Szebényi Ferenc, a Központi Bányászati Fejlesztési Intézet vezérigazgatója; Székely István, a Ganz Villamossági Művek fejlesztési főmérnöke; Tófalvi Gyula, a .Távközlési Kutató Intézet tudományos igazgató]a; Tóth István, a Dorogi Szénbányák vezérigazgatója; Törcsvári István, az egri Finomszerelvénygyár gyártmányfejlesztési osztályvezetője és Tréber Tibor, a Bonyhádi Cipőgyár igazgatója.

Az Országos Vízügyi Hivatalban Kovács Antal államtitkár, az OVH elnöke kiemelkedő műszaki és gazdasági irányító, fejlesztő és szervező munkájuk elismeréseként ugyancsak Eötvös Loránd-díjat adott át Hernády Alajosnak, a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatójának és Benkó Zoltánnak, az Észak-Bács-Kiskun megyei Vízmű Vállalat igazgatójának.

A jubileumi díszszemlén részt vevő alakulatok befejezték felkészülésüket. A több hete tartó gyakorlásról Nárai István vezérőrnagy, honvédelmi miniszterhelyettes, a díszszemle rendező parancsnoka tájékoztatta a sajtó munkatársait.

- Fegyveres erőink ötévente rendezik meg a díszszemlét, amely alkalmat ad arra, hogy szellemükről, technikai fejlettségükről - a díszelgés adta lehetőségeken belül - számot adjanak hazánk lakosságának. A felszabadulás utáni huszadik díszszemle részvevőit ezúttal is fegyveres erőink legkiválóbbjai közül válogattuk ki. A felkészülés során a díszalegységek és egységek elismerésre méltó munkát végeztek, hiszen nehéz időjárási körülmények között, többnyire hóban, fagyban, esőben és sárban gyakoroltak.

A márciusi - a repülés szempontjából is rendkívüli - kedvezőtlen időjárás a repülődíszezred felkészülését jelentősen hátráltatta. Tekintettel a rendelkezésre álló csökkentett gyakorlási időre, valamint a szigorú biztonsági rendszabályokra, a repülődíszezred részvételére a díszszemlén nem kerülhet sor.

A gyalog felvonuló alakulatok közül eddig a legkiemelkedőbb teljesítményt a fennállásának 35. évfordulóját az idén ünneplő Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, valamint a BM határőrség díszzászlóaljai nyújtották. A gépesített díszhadosztály egységei közül a harckocsizó és a vegyes páncéltörő-tüzér díszezredek érdemelnek külön elismerést. A kitűzött célt - a repülők kivételével - valamennyi díszelgő kötelék elérte; jó hangulatban és felkészülten várják az április 2-i főpróbát, majd a hazánk felszabadulásának negyvenedik évfordulóját köszöntő díszszemlét.

- Ezúton mondok köszönetét mindazoknak, akik a felkészüléssel összefüggő - útlezárásokkal, forgalomelterelésekkel járó - átmeneti kellemetlenséget megértőén fogadták - mondotta Nárai István.

Reggel rendkívüli esemény történt a Körösszegapáti közvetlen közelében található 19. számú gázkútnál. A Kőolajkutató Vállalat szakemberei mintegy 1400 méteres mélységben fúrtak eddig. Reggel az építés alatt levő kút hirtelen termelni kezdett.

A korábbi kutatások nem jeleztek ebben a mélységben gázt. A fúróbrigád mindent elkövetett, hogy a kút nyugalmát visszaállítsa, de ez nem sikerült. A kiáramló ismeretlen összetételű, ismeretlen hozamú gáz megemelte a lyukban levő fúrócsövet, ami a felszínen eltört. A kút délután 5 óráig félig szabályozottan termelt. Ekkor megkezdték az elfojtási kísérletet. Közel 80 köbméternyi különleges iszap nagy nyomáson a kútba történő kompresszorozásával sikerült elérni, hogy a gázkiáramlás megszűnjön.

Este hét órakor Hegyi Ferenc, a kitöréselfojtási akció vezetője az alábbi tájékoztatást adta. - Pillanatnyilag úgy tűnik, hogy az akciónk sikerrel járt. A további elfojtási műveletek még folyamatban vannak. Ha előre nem látható fejlemény nem következik be, csak idő kérdése, mikor sikerül az elzáró szerkezetet felszerelni a kútra.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_korosszegapati_gazkitores.jpgMegfeszített munka a kút tövében

Apró Antalnak, az MSZBT elnökének a vezetésével a Szovjet Baráti Társaságok Szövetsége és a Szovjet-Magyar Baráti Társaság meghívására Moszkvába utazott a Magyar-Szovjet Baráti Társaság küldöttsége. A delegáció a szovjet fővárosban részt vesz a hazánk felszabadulásának negyvenedik évfordulójáról megemlékező rendezvényeken.

Moszkvában hétfőn ünnepélyes keretek között megnyitották a hazánk 40 éves fejlődését bemutató jubileumi kiállítást. A megnyitón jelen voltak a szovjet fővárosba érkezett magyar párt- és kormányküldöttség tagjai, élükön Lázár Györggyel, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjával, a Minisztertanács elnökével.

A megnyitón részt vett Gejdar Alijev, valamint Vaszilij Kuznyecov, az SZKP KB PB póttagja, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége elnökének első helyettese, Vlagyimir Dolgih, az SZKP KB PB póttagja, a Központi Bizottság titkára, Nyikolaj Rizskov és Konsztantyin Ruszakov, az SZKP KB titkárai, Ivan Arhipov, a minisztertanács elnökének első helyettese és Nyikolaj Talizin miniszterelnök-helyettes. Jelen volt a Szovjetunió több minisztere és országos főhatóságának vezetője. Eljött a megnyitóra Vjacseszlav Szicsov, a KGST titkára, jelen volt több ország moszkvai diplomáciai képviseletének vezetője is.

Jevgenyij Pitovranovnak, a Szovjetunió kereskedelmi és ipari kamarája elnökének köszöntő szavai után Gejdar Alijev és Lázár György mondott beszédet.

A magyar, majd a szovjet himnusz elhangzása után Lázár György nemzetiszínű szalag átvágásával megnyitotta a Magyarország a szocializmus útján című kiállítást, majd a magyar és a szovjet vendégek megtekintették az országaink barátságának fejlődését bemutató filmet.

Ezt követően a magyar küldöttség tagjai szovjet partnereikkel együtt megismerkedtek a hazánk négy évtizedes gazdasági és társadalmi fejlődéséről átfogó képet nyújtó kiállítás anyagával. A vendégek hosszasan időztek a szovjet-magyar gazdasági és műszaki-tudományos együttműködés már eddig elért eredményeit bemutató és távlatait felvázoló kiállítási részlegén.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_lazar_gyorgy_2.jpgA magyar és a szovjet vendégek megtekintik a kiállítást

Lázár György és Gejdar Alijev végül elismerését fejezte ki a kiállítás szervezőinek, és sok sikert, további eredményes munkát kívánt mindazoknak, akik részt vettek a nagyszabású, reprezentatív bemutató létrehozásában.

A kiállítás megnyitását követően Lázár György és Gejdar Alijev a Kremlben aláírta a magyar-szovjet gazdasági és műszaki-tudományos együttműködés fejlesztésének 2000-ig szóló hosszútávú programját.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_lazar_gyorgy_gejdar_alijev.jpgLázár György és Gejdar Alijev aláírják a megállapodást

Az aláírásnál jelen voltak a Lázár György vezette magyar párt- és kormányküldöttség tagjai; szovjet részről több párt- és állami vezető.

Az aláírás után a Szovjetunió kormánya a Kreml Katalin-termében díszebédet adott a magyar párt- és kormányküldöttség tiszteletére. Az ebéden Gejdar Alijev és Lázár György mondott pohárköszöntőt.

Lázár György és Gejdar Alijev az aláírás alkalmából szívélyes, baráti légkörű eszmecserén tekintették át országaink kapcsolatainak legfontosabb időszerű kérdéseit és az együttműködés fejlesztésének lehetőségeit. Megvizsgálták a nemzetközi helyzet legidőszerűbb problémáit.

A nap folyamán Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára fogadta Lázár Györgyöt. Szívélyes, elvtársi légkörű megbeszélésükön nagyra értékelték a magyar-szovjet kapcsolatok alakulását, hangsúlyozták: az SZKP és az MSZMP szakadatlanul arra törekszik, hogy tovább erősítsék a sokoldalú együttműködést, a két nép közötti testvéri barátságot. Ezzel összefüggésben rámutattak a hétfőn megnyílt jubileumi kiállítás jelentőségére. A „Magyarország a szocializmus útján” című kiállítás nagyszerűen ábrázolja a magyar népnek a fasizmus alóli felszabadulása óta eltelt negyven évben elért eredményeit, a Szovjetunió és Magyarország erősödő együttműködését.

Lázár György és Mihail Gorbacsov megelégedéssel szóltak arról, hogy a láírták a két ország közötti gazdasági és műszaki-tudományos együttműködés fejlesztésének 2000-ig szóló hosszú távú programját, ami fontos, új lépést jelent a két ország kapcsolatainak erősítésében, valamint a KGST-tagállamok felső szintű gazdasági értekezletén hozott határozatok megvalósításában.

Mihail Gorbacsov végezetül sok sikert kívánt a magyar kommunistáknak, valamennyi magyar dolgozónak az MSZMP XIII, kongresszusán hozott határozatok végrehajtásához.

A Lázár György vezette magyar párt- és kormányküldöttség programja befejeztével hétfő este elutazott a szovjet fővárosból. A küldöttségét a repülőtéren. Gejdar Alijev, Nyikolaj Rizskov, Ivan Arhipov és Nyikolaj Talizin búcsúztatta.

A küldöttség fogadására a Ferihegyi repülőtéren megjelent Csehák Judit, az MSZMP KB tagja, a Minisztertanács elnökhelyettese és Várkonyi Péter, az MSZMP KB tagja, külügyminiszter. Jelen volt Vlagyimir Bazovszkij, a Szovjetunió budapesti nagykövete.

Az egykori náci haláltáborok túlélői a lengyelországi Oswiecimiből (Auschwitz) békefelhívást intéztek a világ minden népéhez az auschwitzi tábor felszabadulásának 40. évfordulója alkalmából. A felhívás elítéli a fegyverkezési hajszát, a nukleáris fegyverkezést, a háborút, s Pasteur szavaival figyelmezteti a föld lakóit arra, hogy „ha az emberiség nem irtja ki a háborút, akkor a háború irtja ki az emberiséget”.

Szidónban és környékén rövid szünet után délelőtt ismét folytatódtak a heves összecsapások a falangista lázadók, valamint a hadsereg egységei és az őket támogató kisebb muzulmán csoportok között.

A Dzsemajellal szemben álló, Szamir Zsazsát követő falangisták a keleti dombokról és főként Dzezzin környékéről - ahol Antoine Lahad Izrael-barát milíciája nagy erőket vonultatott fel - ágyútűz alatt tartják magát a kikötőt is, valamint a város környéki falvakat. A leghevesebb harcok a két palesztin menekülttábor, Mia-Mia és Ain el-Helua környékén folynak, s ezekben részt vesznek a palesztin erők is.

Az ideiglenes mérleg szerint 48 óra alatt 36-an vesztették életüket, s ennek háromszorosa a sebesültek száma. A kíméletlen ágyúzás elől a lakosság többsége biztonságosabb helyre igyekszik.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_del_libanon.jpgDél-Libanonban változatlanul feszült a helyzet. A képen egyidős asszony otthona romjai között

Amin Dzsemajel államfő délben fogadta Mohamed Holi tábornokot, Háfez Asszad szíriai elnök személyes küldöttét, akivel több órán át azt vitatta meg, miként lehet kiutat találni az újabb, zsákutcával fenyegető libanoni fejleményekből. Előző este Dzsemajel elnök hosszas, egy órán át tartó telefonmegbeszélést folytatott a szíriai elnökkel.

Damaszkusz - ezt tükrözi sajtója mindennapos állásfoglalása - Szamir Zsazsát és híveit tartja felelősnek az izraeli érdekeket szolgáló fejleményekért, a libanoni nemzeti megbékélési folyamat megakasztásáért és veszélyeztetéséért.

Az iraki légierő hétfőn kora hajnalban Teherán két körzetét bombázta. A támadás következtében tizennyolc ember meghalt, negyvenöt megsebesült, sok ház összeomlott, illetve megrongálódott - közölte a teheráni rádió.

Mint a hírügynökségek rámutatnak, március 12. óta, vagyis amióta az iraki légierő rendszeresen támadja az iráni fővárost, ez volt az egyik legtöbb áldozatot követelő bombázás. Az iráni hírügynökség beszámolója szerint vasárnap este egy iraki harci repülőgép húzott el Teherán felett, hangrobbanást idézve elő. A légvédelem visszafordulásra kényszerítette. Az iráni erők a teheráni közlemény szerint két rakétát lőttek ki Bagdadra, az iraki fővárosra.

Bagdadi katonai közlemény szerint iraki repülőgépek a Teherán elleni támadás mellett hétfőn hajnalban az Iránhoz tartozó Hárg-sziget közelében egy „nagy tengeri célpontot” (a szóhasználat általában olajszállító tartályhajót jelöl) is megtámadtak. „A pontos és hatékony találat” után a repülőgépek visszatértek - közölték Bagdadban.

Tarik Aziz iraki miniszterelnök-helyettes hivatalos látogatáson a japán fővárosban tartózkodik, ahonnan Pékingbe utazik tovább. Aziz - mint ismeretes - előzőleg Moszkvában járt.

Az iraki diplomácia vezetője azzal a céllal érkezett a szigetország fővárosába, hogy Tokiót közreműködésre bírja az Irán és Irak között csaknem öt éve dúló háború beszüntetése érdekében. Japán ugyanis mind Bagdaddal, mind Teheránnal jó kapcsolatokat tart fenn.

Tarik Azizzal lezajlott találkozóján Nakaszone Jaszuhiro miniszterelnök azt hangoztatta, hogy Tokió nézete szerint a konfliktus rendezése mindkét ország érdekeinek kölcsönös figyelembevételét követeli meg.

A szavazójogosultak érdektelensége jellemezte a Salvadorban tartott parlamenti és helyhatósági választásokat, melyeken Duarte elnök pártja szerzett többséget.

Egy Miami székhelyű nemzetközi közvélemény kutató intézet becslése szerint Napoleon Duarte elnök Kereszténydemokrata Pártja a hatvan képviselői hely közül harminckettőt szerzett meg. így nyolc hellyel többet mondhat magáénak, mint eddig, s biztosította magának az abszolút többséget. Az elnök pártjával szembehelyezkedő szélsőjobboldali szövetségnek 22 képviselői hely jut. Az amerikai közvélemény kutató intézet előrejelzésének az ad súlyt, hogy meglehetős pontossággal megjósolta Duarte tavalyi győzelmének mértékét is. A választásokon több mint 140 külföldi megfigyelő volt jelen. A becslések szerint a mintegy 2,7 millió szavazójogosultnak csak mintegy 45 százaléka adta le voksát, lényegesen kevesebb, mint a tavalyi elnökválasztáson. A külföldi megfigyelők véleménye szerint ennek oka az, hogy „az embereknek elegük van már a sok választásból és az üres választási ígéretekből”.

A szavazás napja viszonylagos nyugalomban telt el, csak szórványos lövöldözésekről érkeztek jelentések.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_salvadori_valasztas.jpgA hadsereg katonái a szavazóbiztosokat is megmotozzák a szavazás megkezdése előtt

Luis Corvalán, a Chilei Kommunista Párt főtitkára, a Pinochet-diktatúra legújabb véres terrorcselekményeivel foglalkozó nyilatkozatában leszögezte, hogy eltökélt és fáradhatatlan küzdelmet kell folytatni a chilei rendszer végleges megdöntéséig.

A főtitkár utalt arra, hogy a chilei és a nemzetközi közvélemény megdöbbenéssel fogadta a brutálisan kivégzett hat chilei ellenálló halálhírét. A terrorhullám mindaddig nem fog véget érni - mutatott rá Luis Corvalán -, amíg fennáll a diktatúra, amíg a fegyveres erők támogatják Pinochet tábornokot, védelmezik a bűnösöket és szavatolják a terroristák büntetlenségét. 

április 2.

Hazánk felszabadulásának 40. évfordulója alkalmából megkoszorúzták azoknak a hősöknek, katonáknak a sírjait, emlékműveit, akik a hitleri fasizmus elleni harcban életüket áldozták a magyar nép szabadságáért. A katonai díszpompával megrendezett kegyeletes megemlékezések színhelyén díszalegységek sorakoztak fel csapatzászlóikkal.

A solymári katonai temetőben a második világháború magyarországi felszabadító harcai során elesett ausztrál, francia, kanadai, lengyel, angol és új-zélandi katonák emléke előtt tisztelegtek. A nemzeti himnuszok elhangzása után az Elnöki Tanács nevében Bíró Imre és Bánáti Gézáné, az Elnöki Tanács tagjai helyezték el a megemlékezés virágait az emlékmű talapzatán. A Minisztertanács képviseletében Hetényi István pénzügy- és Medve László egészségügyi miniszter, valamint Esztergályos Ferenc külügyminiszter-helyettes koszorúzott.

Új-Zéland nagykövetségének képviseletében Philip Griffiths ideiglenes ügyvivő koszorúzott. Kanada budapesti nagykövetségének képviseletében Theodore Jean Arcand nagykövet, valamint Loren Henry Reynolds ezredes, fegyvereserők-attasé, a Lengyel Népköztársaság nagykövetségének képviseletében Jerzy Zielinski nagykövet, Zbigniew Ohanowicz altábornagy, katonai és légügyi attasé és Tadeusz Piwinski tanácsos, a konzuli osztály vezetője koszorúzott. A Francia Köztársaság nagykövetsége nevében Hubert Dubois nagykövet, valamint Alain Lamballe alezredes, fegyvereserők-attasé, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság budapesti nagykövetsége részéről Peter William Unwin nagykövet, Alan Cowie alezredes, véderő- és katonai attasé, valamint John David Davis repülőalezredes, légügyi attasé helyezett el koszorút. Ausztrália nagykövetsége nevében John Robert Kelso nagykövet koszorúzott.

Az emlékműnél a magyar néphadsereg és a Pest megyei tanács képviselői is elhelyezték koszorúikat. A kegyeletes megemlékezés a Himnusz hangjaival ért véget.

A Budaörsi úton a fasizmus elleni harcban hősi halált halt amerikai katonák emlékművének talapzatán helyeztek el koszorúkat. Az amerikai himnusz elhangzása után az Elnöki Tanács nevében Bíró Imre és Bánáti Gézáné, a Minisztertanács részéről Hetényi István és Medve László, valamint Esztergályos Ferenc helyezték el a kegyelet virágait. Az Amerikai Egyesült Államok követségének koszorúját Nicolas Salgo nagykövet, Karl May ezredes, véderő- és katonai attasé és William May ezredes, légügyi attasé helyezte el.

Ezután a magyar néphadsereg és a fővárosi, valamint a XI. kerületi tanács képviselői koszorúztak. A megemlékezés a Himnusz hangjaival ért véget.

Budapest több kerületében tartottak koszorúzási ünnepséget a felszabadulási és a szovjet hősi emlékműveknél.

Az I. kerület lakói a gellérthegyi, a II. kerületiek pedig a Tárogató úti felszabadulási emlékműnél, valamint a Mártírok útján, a volt Margit körúti fegyház helyén álló emlékműnél koszorúztak. A III. kerületben á csillaghegyi felszabadulási emlékművet, Újpesten az István téri hősi emlékművet és a Megyeri úti temetőben lévő emlékoszlopot koszorúzták meg, s márványtáblát avattak az újpesti partizáncsoport emlékére a József Attila utca 94. számú ház falán. A VIII. és a IX. kerületiek a Mező Imre úti temetőben elhelyezték a kegyelet virágait a szabadságunkért életüket áldozott szovjet hősök emlékművénél. Kőbányán a Pataky István téren, a XI. kerületben pedig a Szent Gellért téren álló szovjet hősi emlékműnél, a Budaörsi úton az Osztapenko-szobornál és a Mezőkövesd úti emléktáblánál tartották koszorúzási ünnepséget. Angyalföldön a Béke téren a Béke és barátság emlékműnél helyezték el a megemlékezés virágait.

Békéscsabán délelőtt, a felszabadulási emlékműnél volt koszorúzási ünnepség. A díszsortűzzel kísért magyar, majd a szovjet himnusz elhangzása után a munkásdalkör és a Bartók vegyes kar adott közös műsort.

Ezt követően Szabó Miklós, a megyei pártbizottság első titkára és dr. Lovász Matild, a megyei pártbizottság titkára helyezett koszorút az emlékmű talapzatára a megyei pártbizottság nevében. A városi pártbizottság nevében dr. Ábrahám Béla, a városi pártbizottság első titkára és Kovács Ferencné, a városi párt-végrehajtóbizottság tagja koszorúzott.

Viktor Karpovics Dorosenko, Jurij Alekszandrovics Akimov, Natalja Alekszejevna Sacsnyeva és Anatolij Fedorovics Vasziljev, a Penza megyei politikai delegáció tagjai is lerótták kegyeletüket. Az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet déli hadseregcsoport nevében Pavlov Valerij Nyikolajevics ezredes és Klivoborszkij Valerij Vlagyimirovics alezredes koszorúzta meg az emlékművet. A megyei, illetve a városi tanács nevében Gyulavári Pál, a megyei tanács elnöke és Sasala János koszorúzott.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_bekescsabai_koszoruzas.jpgBékéscsabán a felszabadulási emlékműnél rendezett ünnepségen a megyébe érkezett penzai delegáció tagjai is elhelyezték a megemlékezés virágait

Koszorúzási ünnepséget rendezett Szegeden az MSZMP Szeged városi bizottsága, Szeged megyei városi tanácsa és a Hazafias Népfront Szeged városi bizottsága hazánk felszabadulásának 40. évfordulója tiszteletére.

A magyar és a szovjet himnusz elhangzása után a Széchenyi téri szovjet hősi emlékműveknél, valamint a Dugonics és a Belvárosi temetőben levő emlékműveknél elhelyezték a megemlékezés és a kegyelet koszorúit, az. MSZMP Csongrád megyei és Szeged városi bizottsága, a megyei és a városi tanács, a Hazafias Népfront, az SZMT, a KISZ városi bizottsága, a Temes megyei pártküldöttség, a fegyveres testületek képviselői. A Kárász utca felőli emlékműnél az olajipar, a SZOTE és a Medikémia Ipari Szövetkezet dolgozói is elhelyezték a megemlékezés virágait. A Takaréktár utca felőli emlékműnél lerótták kegyeletüket az odesszai Komszomoldelegáció tagjai, a szalámigyár és húskombinát, a tanárképző főiskola és a Felszabadulás Tsz dolgozói is.

A Dugonics temetőben levő szovjet hősi emlékműnél koszorúzott még a Szelka, a Dél-Tisza menti Áfész és az Új Élet Tsz. A Belvárosi temetőben a román hősi emlékműnél a politikai és társadalmi szervezetek, fegyveres testületek képviselői és a Csongrád megyei Sütőipari Vállalat, a DEFAG, valamint a Móra Ferenc Tsz dolgozói is koszorúkkal emlékeztek a hősökre.

A koszorúzási ünnepségek végén katonai és munkásőregységek tisztelgő menetben vonultak el az emlékművek előtt. A megemlékezések az Internacionálé hangjaival értek véget.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_szegedi_koszoruzas.jpgSzegeden, a Kárász utca felőli emlékműnél Szabó Sándor, az MSZMP megyei bizottságának első titkára és dr. Székely Sándor, a városi pártbizottság első titkára helyezte el a hála koszorúját

Nemzeti történelmünk legjelentősebb napja, április 4-e, és hazánk felszabadulásának 40. évfordulója tiszteletére díszünnepséget rendeztek Tatabányán is.

Az MSZMP Komárom Megyei és Tatabányai Városi Bizottsága, Komárom Megye és Tatabánya Város Tanácsa, valamint a Hazafias Népfront Megyei és Tatabányai Bizottsága szervezte program a Felszabadulási emlékmű megkoszorúzásával kezdődött.

A folytatás a Népházban volt. A díszünnepség valamennyi résztvevőjét, s rajtuk keresztül a megye lakosságát Salamon Hugóné, a megyei pártbizottság titkára üdvözölte. Köszöntötte az elnökségben helyet foglaló központi bizottsági tagokat: Antalóczy Albertet, a megyei pártbizottság első titkárát és Burgert Róbertet, a Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát. vezérigazgatóját; a felszabadulás előtti párttagokat, köztük Döme Piroskát, Osztrovszky Györgyöt, Goda Jánost, Király Lajost, Nánási Jánost; az 1945-ös párttagokat, Párdy Imrét, Kroszner Lászlót, Körösi Györgyöt; az állami kitüntetésben részesülteket; mindhárom testvérmegye képviselőit, vezetőit, valamint az ideiglenesen, hazánkban állomásozó szovjet déli hadseregcsoport egyik magasabbegységének képviselőjét.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_tatabanyai_koszoruzas.jpgA Felszabadulás téri emlékműnél rendezett koszorúzáson a megyei párt- és állami vezetők, a tömegszervezetek, a veteránok, a népfront, az ifjúsági szervezetek, a fegyveres testületek képviselői mellett a megyébe érkezett testvérterületek küldöttei is elhelyezték a megemlékezés koszorúit

Hazánk felszabadulásának 40. évfordulója alkalmából Baranya megyében is megkoszorúzták azoknak a katonáknak az emlékműveit, akik a hitleri fasizmus elleni harcban életüket áldozták a magyar nép szabadságáért.

Harkányban, a bolgár hősök emlékművénél helyezték el a hála és a megemlékezés virágait. A néphadsereg díszegységének tisztelgése után felcsendült a bolgár és a magyar himnusz, majd indulók hangjaira megkezdődött a koszorúzás.

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa nevében Pióker Ignác és Vida Miklós, az Elnöki Tanács tagjai, a Minisztertanács képviseletében Urbán Lajos közlekedési miniszter és Somogyi László építésügyi és városfejlesztési miniszter, valamint Bényi József külügyminiszter-helyettes, a Bolgár Népköztársaság nagykövetsége részéről Boncso Mitev nagykövet és Alekszandar lliev Decsev vezérőrnagy, katonai és légügyi attasé, a budapesti diplomáciai testület nevében Francisco de Assis Grieco, a Brazil Szövetségi Köztársaság nagykövete, Abdul Aziz Masharika, a Szíriai Arab Köztársaság nagykövete, Zbigniew Ohanowicz altábornagy, a Lengyel Népköztársaság nagykövetségének katonai és légügyi attaséja, Hoang Hai ezredes, a Vietnami Szocialista Köztársaság nagykövetségének katonai és légügyi attaséja koszorúzták meg az emlékművet.

A Honvédelmi Minisztérium képviseletében Szórádi Zoltán vezérőrnagy, miniszterhelyettes, Miski Béla ezredes és Balogh Kálmán ezredes koszorúzott.

A Magyar Szocialista Munkáspárt nevében Lukács János, az MSZMP KB tagja, a Baranya megyei Pártbizottság első titkára és Illés István, az MSZMP Siklósi városi Bizottságának első titkára, a tanácsok részéről Horváth Lajos, a Baranya megyei Tanács elnöke és Szép János, Harkány nagyközségi közös tanács elnöke, a Hazafias Népfront képviseletében Adám Antal, a Hazafias Népfront Baranya megyei Bizottságának elnöke és Krasznai Antal, a Hazafias Népfront Baranya megyei Bizottságának titkára helyezték el a megemlékezés virágait.

Az Intranszmas magyar-bolgár társaság nevében Tevan Györgyné, az Intranszmas MSZMP Bizottságának titkára és Stahl Pál főmérnök koszorúzta meg a bolgár hősök harkányi emlékművét.

Az ünnepség a katonai díszegység tisztelgésével és az Internacionálé hangjaival zárult.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_harkanyi_koszoruzas.jpgBoncso Mitev és Alekszandar lliev Decsev vezérőrnagy Harkányban, a bolgár hősök emlékművénél

Beremenden, a hazánk felszabadításáért elesett jugoszláv hősök emlékművénél rendeztek koszorúzási ünnepséget. A honvédség díszszázadának tisztelgése után elhangzott a jugoszláv és a magyar himnusz, majd indulók hangjaira megkezdődött a koszorúzás.

Az Elnöki Tanács nevében Pióker Ignác és Vida Miklós, az Elnöki Tanács tagjai, a Minisztertanács képviseletében Somogyi László építésügyi és városfejlesztési miniszter, Útban Lajos közlekedési miniszter és Bényi József külügyminiszter-helyettes, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság nagykövetsége részéről Milovan Zidar nagykövet és Marijan Mozsgon ezredes, katonai és légügyi attasé, a budapesti diplomáciai testület nevében Francisco de Assis Grieco, a Brazil Szövetségi Köztársaság nagykövete, Abdul Aziz Masharika, a Szíriai Arab Köztársaság nagykövete, Zbigniew Ohanowicz altábornagy, a Lengyel Népköztársaság nagykövetségének katonai és légügyi attaséja és Hong Hai ezredes, a Vietnami Szocialista Köztársaság nagykövetségének katonai és légügyi attaséja koszorúzták meg az emlékművet.

A Honvédelmi Minisztérium képviseletében Szórádi Zoltán vezérőrnagy, miniszterhelyettes, Miski Béla ezredes és Balogh Kálmán ezredes koszorúzott.

A Magyar Szocialista Munkáspárt nevében Lukács János, az MSZMP KB tagja, a Baranya megyei Pártbizottság első titkára és Illés István, az MSZMP Siklósi városi Bizottságának első titkára, a tanácsok részéről Horváth Lajos, a Baranya megyei Tanács elnöke és Németh László Beremend nagyközségi közös tanács elnöke, a Hazafias Népfront képviseletében Adóm Antal, a Hazafias Népfront Baranya megyei Bizottságának elnöke és Krasznai Antal, a Hazafias Népfront Baranya megyei Bizottságának titkára helyeztek el koszorúkat a jugoszláv hősök beremendi emlékművénél.

Az ünnepség a díszőrség tisztelgésével és az Internacionálé hangjaival zárult.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_beremendi_koszoruzas.jpgMilovan Zidar és Marijan Mozsgon ezredes koszorúz Beremenden, a jugoszláv hősök emlékművénél

Hazánk felszabadulásának 40. évfordulója alkalmából ünnepséget tartott a Pécsi Orvostudományi Egyetem aulájában a Baranya megyei Rendőr-főkapitányság. A résztvevőket a Szovjet Déli Hadseregcsoport fúvószenekara köszöntötte. A csapatzászló fogadása után felhangzott a magyar és szovjet himnusz, maid Gyenis Pál, rendőr alezredes, a főkapitányság pártbizottsági titkára üdvözölte a megjelenteket és emléklapot adott át Orbán lván rendőr vezérőrnagynak, Nagy Albert ny. rendőr alezredesnek és Palotai Márton rendőr alezredesnek, akik negyven esztendeje tagjai a Magyar Szocialista Munkáspártnak.

Ezután Orbán István rendőr vezérőrnagy, a Baranya megyei Rendőr-főkapitányság vezetője emléklapot, az úttörők pedig virágot nyújtottak át azoknak a feleségeknek, akiknek a férje több mint 35 évet töltött a demokratikus rendőrség állományában, megköszönve, hogy megteremtették a nyugodt munkavégzéshez szükséges családi hátteret. A résztvevők ezt követően egyperces néma felállással tisztelegtek mindazok emlékének, akik életüket áldozták az elmúlt négy évtizedben a szocializmus ügyéért.

Orbán István rendőr vezérőrnagy ünnepi beszédében méltatta hazánk felszabadulásának jelentőségét, a felszabadító szovjet csapatok áldozatvállalását, szólt az azóta megtett útról, kiemelve az MSZMP XIII. kongresszusának jelentőségét. Hangsúlyozta, hogy a Belügyminisztérium személyi állománya, így a megyei rendőr-főkapitányságé is, mint eddig, ezután is védeni és őrizni fogja népköztársaságunk közrendjét, közbiztonságát, Ezután kitüntetéseket és jutalmakat adott át, majd az Internacionálét követően a Pécsi Nemzeti Színház művészei adtok műsort.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_pecsi_csapatzaszlo.jpgAz ünnepség nyitányaként megérkezik a csapatzászló

A felszabadulásunk 40. évfordulója tiszteletére rendezett koszorúzási ünnepségen a székesfehérvári Béke téri szovjet hősi emlékműnél elhelyezték a megemlékezés virágait a megye párt-, állami és társadalmi szerveinek vezetői. Koszorúval emlékeztek a hősi halottakra a fegyveres testületek vezetői és a megyénkben tartózkodó vorosilovgrádi és blagoevgrádi testvérmegyei delegációk is. Ezután a város üzemeinek képviseletében a dolgozók helyezték el virágaikat.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_szekesfehervari_koszoruzas.jpgSudár Iván, Barts Oszkárné és Knizse Gyula a megyei pártbizottság titkárai koszorúznak

Délelőtt hazánk felszabadulásának 40. évfordulóját köszöntötték a Fejér megyei pártbizottság épületének nagytermében. Részt vettek a rendezvényen a megyében élő Szocialista Hazáért Érdemrenddel kitüntetettek, s a veteránok között üdvözölték az 1945-ös párttagok képviselőit, mindazokat, akik a negyven évvel ezelőtti tavaszon és utána is részesei voltak új életünk építésének.

Jelen voltak az ünnepségen a városi és a városi jogú pártbizottságok első titkárai, az oktatási igazgatóság, a Munkásőrség megyei parancsnokságának, a Fejér megyei Hírlap szerkesztőségének vezetői, ott volt az ünnepségen Sziklai Antal, a megyei tanácselnök általános helyettese is.

A megjelenteket Kozma Ferenc, a megyei pártbizottság apparátusa pártszervezetének titkára köszöntötte. Ezután Sági Miklós, a megyei pártbizottság osztályvezetője mondott ünnepi beszédet.

A rendezvényen Barts Oszkárné, a megyei pártbizottság titkára kitüntetéseket adott át.

Emelte az esemény hangulatát a székesfehérvári Ének-Zenei Általános Iskola kamarakórusának műsora. Kórusvezető: ifjú Lovrek Károly. A középiskolás Horváth Ildikó verset mondott az ünnepségen.

Délelőtt 10 órakor a veteránok és a kitüntetettek találkozójával folytatódott a program. Ennek keretében Barts Oszkárné, a megyei pártbizottság titkára üdvözölte a meghívottakat és Takács Imrének, a megyei pártbizottság első titkárának köszöntő levelét adta át a pusztavámi Németh Lászlónak, aki 55 éve tagja a pártnak.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_szekesfehervari_unnepseg.jpgA megyei pártbizottság ünnepségének résztvevői

A Fejér megyei tanács dísztermében délután volt az ünnepi rendezvény, amelyen részt vettek a tanácsok és a tanácsi intézmények képviselői. Ünnepi beszédében Horváth András, a megyei tanács apparátusi pártbizottságának titkára méltatta legnagyobb nemzeti ünnepünk jelentőségét. Emlékeztetett a négy évtized eredményes munkájára.

Az ünnepségen Teubel György, a Fejér megye Tanácsának elnöke kitüntetéseket adott át. Részt vett az eseményen dr. Takács Ferenc, a megyei pártbizottság tagja.

A székesfehérvári helyőrségi művelődési központ színháztermében tartotta meg ünnepségét a Fejér megyei Rendőr-főkapitányság. Az elnöki megnyitót követően Jeszenszky József rendőr őrnagy olvasta fel a belügyminiszter díszparancsát és a megyei rendőrfőkapitány ünnepi állományparancsát. Az ünnepségen részt vett Kázsmér János, az MSZMP Fejér megyei végrehajtó bizottságának tagja.

Móron délután 3 órakor kezdődtek a hazánk felszabadulásának 40. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségek. Elsőként a párt- és állami Szervek, a társadalmi és tömegszervezetek, a fegyveres testületek képviselői helyezték el koszorúikat a szovjet hősi emlékműnél, a móri lakosság pedig virággal adózott a felszabadító harcokban elesett szovjet katonák emlékének. Ezt követően került sor a díszünnepségre, a Hősök téri Művelődési Házban. Ünnepi beszédet mondott Balatincz Jánosné, a Móri városi Pártbizottság első titkára. A díszünnepséget követő programban móri művészeti csoportok, az ifjúsági és felnőtt fúvószenekar, a művelődési központ és az Áfész énekkara, a November 7. lakótelepi Általános Iskola énekkara és a Szovjetunióból, a Vorosilovgrád megyei Szeverodonyeckból érkezett művészegyüttes mutatta be műsorát. Az ünnepségeken részt vett Kánya Erzsébet, az MSZMP Központi Bizottsága és a megyei párt-végrehajtóbizottság tagja.

Dunaújváros koszorúzási ünnepséggel kezdte hazánk felszabadulásának 40. évfordulójának köszöntését. Az óvárosi szovjet hősi emlékműnél délután helyezték el a hála virágait a város lakói nevében a politikai és társadalmi szervek képviselői. Ezekben a délutáni órákban érkezett az emlékműhöz a hálastaféta, amellyel Dunaújváros fiataljai, KISZ-esei, úttörői tisztelegtek a hősöknek.

Este a Bartók Művelődési Központban tartott ünnepségen beszédet mondott Gadanecz György, Dunaújváros pártbizottságának első titkára. Az ünnepségen részt vett Zángó Zoltán, a megyei párt-végrehajtóbizottság tagja.

Bicskén délután a művelődési házban nagygyűlésen köszöntötték hazánk felszabadulásának 40. évfordulóját. Ünnepi beszédet mondott Tóth Tihamér, a bicskei városi jogú nagyközségi pártbizottság első titkára. Ünnepi műsorral köszöntötték az évfordulót a nagyközség iskolás tanulói.

A nagygyűlés után megkoszorúzták a szovjet hősi emlékművet. Az ünnepségen ott volt dr. Borza János, az MSZMP Fejér megyei Bizottságának tagja.

Gárdonyban is koszorúzási ünnepséggel kezdődött a hazánk felszabadulásának 40. évfordulóját köszöntő eseménysorozat. A szovjet hősük emlékművénél Flórián Judit, a városi jogú nagyközség KISZ-bizottságának titkára emlékezett beszédében a negyven évvel ezelőtti eseményekre.

Ezután Gárdony városi jogú nagyközség politikai, társadalmi és tömegszervezeteinek képviselői helyezték el az emlékmű talapzatán a hála és a megemlékezés koszorúit, majd a lakosság - sírokra tett virágokkal - adózott a hősök emlékének. A koszorúzási ünnepség katonai tiszteletadással fejeződött be.

A Velencei-tavi Intéző Bizottság székházában tartott nagygyűlésen Mihálovits András, a városi jogú nagyközség pártbizottságának első titkára mondott ünnepi beszédet. A nagygyűlésen részt vett dr. Gulyás Antalné, a megyei párt-végrehajtóbizottság tagja. Az ünnepségen kitüntették a legjobb dolgozókat, kollektívákat. Az úttörők és kisdobosok műsora zárta az eseményt.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_gardonyi_megemlekezes.jpgGárdonyban elhelyezik a megemlékezés virágait

Sárbogárdon is koszorúzással kezdődött az évforduló előtt tisztelgő rendezvénysorozat. A főtéren, a szovjet hősi emlékműnél koszorút helyezlek el a városi jogú nagyközség párt- és állami szerveinek vezetői, s virággal tisztelegtek a csatában elesett katonák emléke előtt az üzemek, intézmények, iskolák képviselői is.

A késő délutáni órákban a művelődési központban rendezett nagygyűléssel folytatódott a megemlékezés. Itt Takács István, a városi jogú nagyközség pártbizottságának első titkára mondott beszédet, méltatva a mához nyitó négy évtizeddel ezelőtti történelmi sorsforduló jelentőségét. Szólt arról, hogy ma is a legfontosabb feladatunk, mindenki közös ügye: a béke védelme. Részt vett az ünnepségen Szalai Gyula, a megyei párt-végrehajtóbizottság tagja is.

A nagygyűlés végén a Vorosilovgrád megyebeli művészegyüttes adott műsort.

Délelőtt - hazánk felszabadulásának 40. évfordulója alkalmából - ünnepséget rendeztek a Hajdú-Bihar megyei pártbizottságon is.

A magyar és a szovjet himnusz hangjai után a résztvevőket Tóth Imre, a megyei pártbizottság titkára köszöntötte, majd Varga Lajos, a megyei pártbizottság osztályvezetője mondott ünnepi beszédet. Történelmi visszaemlékezésében méltatta a felszabadulás óta eltelt négy évtized társadalmi, politikai átalakulását, fejlődését, a szocializmus építésének eredményeit.

Ezt követően Sikula György, az MSZMP KB tagja, a megyei pártbizottság első titkára kitüntetéseket adott át a pártmunkában, a közéleti tevékenységben élenjáróknak. A Szocialista Magyarországért Érdemérem kitüntetésben részesültek: Grandpierre Lajos, Ménes János és Pinczés János veteránok.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_sikula_gyorgy_menes_sandor.jpgSikula György átadja a Szocialista Magyarországért érdemérmet Ménes Jánosnak

Az Április Negyedike Érdemrend kitüntetést kapták: Hevesi János, a hajdúnánási városi pártbizottság nyugdíjas első titkára, Nagy Tiborné, a Postaigazgatóság nyugdíjas vezetője, dr. Postás Sándor, a debreceni városi pártbizottság első titkára, dr. Tatár Kiss Lajos, a SZÖVOSZ nyugdíjas elnöke és Zsupos Gábor, a hajdúböszörményi városi pártbizottság nyugdíjas titkára.

A Munka Érdemrend arany fokozata kitüntetést kapta Serflek István nyugdíjas pártmunkás. A Munka Érdemrend ezüst fokozata kitüntetésben részesültek: dr. Hornyák András, a Hajdú-bihari Napló pártrovatának vezetője és Mihucza László, a Terményforgalmi Vállalat kirendeltségének nyugdíjas vezetője. A Munka Érdemrend bronz fokozata kitüntetést kapták: Bíró Gábor, a megyei pártbizottság gépkocsivezetője, Bíró Mártonné, a megyei pártbizottság telefonközpontkezelője, Füleki Lajos, a nyíradonyi községi pártbizottság nyugdíjas titkára, G. Varga Antal, a hajdúböszörményi Textilfeldolgozó Vállalat tanulószalagvezetője.

Az MSZBT aranykoszorús kitüntető jelvénnyel tüntették ki Cséke Sándornét, a Debreceni Ruhagyár varrónőjét, az MSZBT Országos Elnökség tagját.

A Haza Szolgálatáért Érdemérem arany fokozatát kapta Kulcsár József, a Debreceni MÁV Igazgatóság vezetője, a Haza Szolgálatáért Érdemérem ezüst fokozatát pedig Kusai Sándorné, a berettyóújfalui városi pártbizottság első titkára, Hajzer László, a megyei tanács művelődési osztályának főelőadója és Oláh Zsigmond, a hajdúböszörményi II. Kongresszus Tsz elnöke.

Honvédelmi Érdemérmet kapott Bódis Imre, a megyei pártbizottság gépkocsivezetője.

Kiváló Munkáért miniszteri kitüntetésben részesült: Bódis Imre, a megyei pártbizottság gépkocsivezetője és Varga Imre, a megyei pártbizottság gépkocsiszerelője.

Az ünnepség második részében a Csokonai Színház művészei adtak műsort.

Katonai tiszteletadás mellett tartottak koszorúzási ünnepséget hazánk felszabadulásának 40. évfordulója alkalmából Nyíregyházán a szovjet, és a román hősi emlékműnél.

A Felszabadulás útján lévő szovjet hősi emlékmű előtt lerótták kegyeletüket a megye párt-, állami, társadalmi és tömegszervezeteinek vezetői, a megyeszékhely vezetői, Nyíregyháza üzemeinek, szövetkezeteinek, intézményeinek dolgozói, az iskolák tanulói.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_nyiregyhazi_koszoruzas_1.jpgA megyei és nyíregyházi városi pártbizottság vezetői koszorúznak a szovjet hősi emlékműnél

A Marx téri román hősi emlékmű talapzatán ugyancsak elhelyezték a hála és kegyelet koszorúit Szabolcs-Szatmár és Nyíregyháza vezetői, az üzemek, intézmények dolgozói és az iskolák tanulói. Mindkét emlékműnél koszorút helyeztek el a megye felszabadulási évfordulója alkalmából Nyíregyházára érkezett testvérmegyei küldöttségek is.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_nyiregyhazi_koszoruzas_2.jpgTanácsi vezetők tisztelegnek a román hősi emlékműnél

Délután koszorúzási ünnepségre került sor Egerben is, a Felszabadulási Emlékműnél. A város tisztelgő lakóit, a különböző kollektívák képviselőit pattogó forradalmi indulók, mozgalmi dalok fogadták. Pontban öt órakor hangzott fel a magyar és a szovjet Himnusz, majd az alkalomhoz illő zenei kísérettel a talapzathoz léptek a koszorúzók. Elsőként Barta Alajos, a megyei pártbizottság első titkára, illetve Németh László, a városi pártbizottság első titkára hajtott fejet az emlékműnél. Ezt követően koszorúzott Izjaszlav Baljasinszikij, a Szovjetunió debreceni főkonzulja, Ilja Prokopjev. az SZKP Csuvas Területi Bizottságának első titkára, Pravgyina Ignatyevna, a Csuvas ASZSZK Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének tagja, Makarov Grigorovics, a Csuvas ASZSZK Legfelsőbb Tanácsának tagja. Ivan Gruev, a Bolgár Kommunista Párt KB tagja, a Targoviste megyei Pártbizottság első titkára, Julij Karaivanov, a BKP KEB tagja, Targoviste városi pártbizottságának első titkára. Penka Grigorava, a popovói városi tanács elnökhelyettese.

A megye tanácsi apparátusa, valamint tanácstagsága nevében Markovics Ferenc, a megyei tanács elnöke és dr. Varjú Vilmos, Eger város Tanácsának elnöke helyezte el az emlékezés virágait. A társadalmi szervek nevében Dorkó József, az SZMT vezető titkára, Mészáros Albert. a HNF megyei titkára és Sós Tamás, a KISZ megyei első titkára kísérte a talapzathoz a virágokat. A fegyveres erők nevében Pálinkás Ferenc, r. vezérőrnagy, a BM Heves megyei Rendőr-főkapitányságának vezetője. Polyák György alezredes, helyőrségparancsnok és Farkas Sándor, a munkásőrség megyei parancsnoka tisztelgett az emlékműnél.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_egri_koszoruzas.jpgBarta Alajos és Németh László a Felszabadulás téri koszorúzást ünnepségen

Ugyancsak koszorúzást ünnepségre került sor az ismeretlen szovjet katona népkerti szobránál, ahol jelen volt az egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola vendégeként itt-tartózkodó szovjet delegáció is. Az állami temetőben hasonlóan kegyeletes eseményre került sor. Mindhárom helyütt ott voltak, s virágcsokrokat helyeztek el a pártszervezetek, a tömegszervezetek, valamint az úttörők képviselői is.

Kellemes, napsütéses idő fogadta délelőtt, Kömlőn, a községbe érkezett vendégeket és a helyi lakókat. Emlékműavatásra gyülekeztek, hogy a negyven évvel ezelőtti eseményekre emlékezve tisztelegjenek annak a hősi halált halt ötszáz szovjet katonának emléke előtt, akik életüket áldozták Kömlő, illetve Heves megye déli részének felszabadításáért.

Tizenegy órakor a művelődési ház melletti díszparkban, a magyar és szovjet Himnusz elhangzása után Vass Sándor, a községi tanács elnöke köszöntötte a megjelent párt-, állami és tömegszervezeti vezetőket. Ott volt Gorbany Dimitrij Ivanovics vezérőrnagy, a hazánkban állomásozó szovjet Déli Hadseregcsoport közlekedési főnöke, a Nagy Honvédő Háború résztvevője, továbbá Ilja Pavlovics Prokopjev, az SZKP Csuvas Területi Bizottsága, valamint Ivan Gruev, a BKP Targoviste megyei Bizottsága első titkára és a két delegáció tagjai.

Ezután Gorbany Dimitrij Ivanovics vezérőrnagy emlékezett az egykori eseményekre. Kiemelte, hogy minden nép életében vannak meghatározó évfordulók, amelyek mérföldkövet jelentenek. Ilyen volt Magyarország történetében 1945. április 4-e, amikor a szovjet hadsereg csapatai felszabadították az országot.

Ezután katonai díszszertartásra került sor. A ceremóniát követően pedig Barta Alajos, az MSZMP Heves Megyei Bizottságának első titkára mondott emlékműavató beszédet.

Az ünnepi beszédet követően urnákat helyeztek el az emlékműnél, majd koszorúzásra került sor. A kegyelet virágait a megyei párt és tanács, a hazánkban állomásozó szovjet Déli Hadseregcsoport és a szovjet-csuvas delegáció, a hevesi városi párt és tanács, valamint Kömlő község párt- és tanácsi vezetői, a bolgár Targoviste megye küldöttei, a Kömlő felszabadítása során hősi halált halt Kuznyecov alezredes és Pavel Bojko közkatona családjának képviselői, illetve a helyi lakók és úttörők hozták el. Az ünnepség az Internacionálé hangjaival ért véget.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_komloi_emlekmu.jpgAz új emlékmű Kömlőn

Nógrád megye több településén is megemlékeztek az ország felszabadításának négy évtizeddel ezelőtti eseményeiről. Pásztón, a művelődési központban tartották a városi ünnepséget. Balassagyarmaton a sportcsarnokban gyülekeztek a környékbeliek. Az ünnepségen részt vett Csehszlovákia nagykürtösi járásának pártküldöttsége is, a közélet nyolcvannégy élenjáró képviselőjének pedig átadták a városi tanács Felszabadulási emlékérmét. Pásztón a felszabadulási emlékmű talapzatára, Balassagyarmaton a Hősök terének emlékművére helyezték el a párt- és állami vezetők, az ünnepség résztvevői a hála virágait, a bátonyterenyei ünnepséget a Nógrádi Szénbányák művelődési házában tartották. Érsekvadkerten a község felszabadításában hősi halált halt szovjet katonák sírkertjét avatták fel.

Salgótarjánban kora délután koszorúzták meg a partizánként hősi halált halt Schuyer Ferenc emléktábláját édesanyja - Schuyer Jánosné - jelenlétében. A Bányász Művelődési Ház színháztermében a fiatalok „Művészet és ifjúság” kulturális seregszemléjének eseményei zajlottak. A megyei művelődési központban este nyitották meg azt a fotókiállítást, amelyet megyei szervek és szervezetek rendeztek a felszabadulás tiszteletére.

Hazánk felszabadulásának 40. évfordulója tiszteletére koszorúzási ünnepségeket rendeztek Miskolcon is. A Hősök terén délelőtt 10 órakor felhangzott a magyar és a szovjet himnusz, majd az MSZMP Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Bizottsága nevében Fejti György első titkár, az MSZMP Miskolc városi Bizottsága nevében Dudla József első titkár helyezték el a kegyelet virágait. A megyei tanács képviseletében dr. Ladányi József. a Miskolc városi Tanács képviseletében Rózsa Kálmán tanácselnökök helyezték el a hála koszorúit. Ezt követően a Hazafias Népfront megyei bizottsága nevében Ződi Imre titkár, a városi bizottsága nevében Homolya Gizella titkár, a Szakszervezetek Megyei Tanácsa nevében Tóth József vezető titkár, a KISZ megyei bizottsága nevében Kánya Gusztáv titkár helyezték el a megemlékezés virágait. Lerótták kegyeletüket a fegyveres testületek képviselői is.

Az ünnepi koszorúzás az Internacionálé hangjaival ért véget.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_miskolci_koszoruzas.jpgA miskolci koszorúzás

Hazánk felszabadulásának 40. évfordulója alkalmából délután Miskolcon, a megyei pártszékházban ünnepséget rendeztek. Juhász Péter, a megyei pártbizottság titkára köszöntötte a résztvevőket, majd ünnepi beszédében méltatta felszabadulásunk jelentőségét. Ezután Fejti György, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának tagja, a megyei pártbizottság első titkára kitüntetéseket nyújtott át.

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa érdemes és eredményes munkássága elismeréséül - hazánk felszabadulásának 40. évfordulója alkalmából - a Szocialista Magyarországért Érdemrend kitüntetést adományozta Hajas Zoltánnak, a megyei rendőr-főkapitányság nyugalmazott vezetőhelyettesének.

Április Negyedike Érdemrend kitüntetésben részesült: dr. Bogár Károly, a megyei pártbizottság oktatási igazgatóságának tanszékvezetője; Feledy Gyula grafikusművész; Füle János, a Borsodi Szénbányák Vállalat Putnoki Üzemének személyzeti csoportvezetője; Lázár Gáspárné, a mezőkövesdi Matyó Háziipari Szövetkezet nyugalmazott elnöke; Tóth Dezső, a sátoraljaújhelyi ügyészség nyugalmazott vezető ügyésze; Túróczi Józsefné, az emődi Egyenruhaipari Szövetkezet nyugalmazott raktárosa.

A Munka Érdemrend arany fokozata kitüntetési kapta: Básti János, az MSZMP Ózd városi Bizottságának első titkára; Kovács Lajos, a megyei pártbizottság munkatársa; Siska András, az MSZMP Encs városi Bizottsága első titkára.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_fejti_gyorgy_kovacs_lajos.jpgKovács Lajos, a megyei pártbizottság munkatársa átveszi a Munka Érdemrend arany fokozata kitüntetést Fejti Györgytől

Felszabadulásunk negyvenedik évfordulója alkalmából ünnepséget rendezett Szerencsen is a helyi városi pártbizottság, a tanács és a Hazafias Népfront városi bizottság. Ez alkalomból délelőtt a 118-as számú Ipari Szakmunkásképző Intézetben kiállítást nyitottak meg, amelyen az iskola történetével ismerkedhettek meg az érdeklődők.

Ezután koszorúzási ünnepség volt a Felszabadulási és a Szovjet Hősi Emlékműnél. Délután a cukorgyár művelődési házának kistermében a várost és vonzáskörzetét bemutató totókiállítás nyílt. Ugyancsak a gyár művelődési házában rendezték meg az évforduló kapcsán az ünnepi megemlékezést.

A hősi emlékművek koszorúzásával tisztelgett a felszabadító szovjet katonák emlékének Mezőnyárád és Kazincbarcika lakossága is. Kazincbarcikán nyitották meg a „Negyven év képekben” című fotókiállítást, amely a felszabadítást követő négy évtized fejlődését dokumentálja. A szocialista város új létesítménnyel is gazdagodott, átadták rendeltetésének a korszerű ABC műszaki áruházat. 

Felszabadulásunk 40. évfordulója tiszteletére Kalocsán, a Duna-Tisza köze legszebb barokk tere ötszögének közepén emlékparkot létesített a város. Boros Zoltán tervezte a barokk térbe a szovjet hősök emlékhelyét, amelynek bronzba formált részmunkáit Illés Gyula szobrászművész alkotta. A most felavatott hősi emlékpark méltó kifejezője annak a tiszteletnek, melyet Kalocsa város polgárai éreznek a szovjet hősök iránt, akik a város és térségének felszabadításában vesztették életüket.

Az impozáns emlékparkot Katanics Sándor, a Bács-Kiskun megyei pártbizottság tagja avatta fel, aki beszédében méltatta azt a nehéz küzdelmet, amelyet a felszabadító Vörös Hadsereg folytatott itt a Duna-Tisza közén, s hazánk egész területén. Az ünnepségen részt vett a város vendégeként Anatolij Gurov, a szovjet nagykövetség első titkára, akit Miskolczi János, a városi pártbizottság első titkára és Szalóki István tanácselnök fogadott. Az emlékmű felavatását felemelővé és emlékezetessé tette a helyőrségi díszzászlóalj felvonulása, amelyet elismerő tapssal jutalmazott a város ünneplő közönsége.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_kalocsai_megemlekezes.jpgA kalocsai ünnepségen

Egyidőben két helyszínen rendeztek koszorúzási ünnepséget délelőtt Tiszakécskén. A román hősi emlékműnél a Hazafias Népfront városi jogú nagyközségi bizottsága küldöttei helyezték el a kegyelet virágait. A felszabadulási emlékműnél a tiszakécskei pártbizottság és a tanács képviseletében koszorúztak.

Az Arany János Művelődési Központban délután négy órakor nyitotta meg Miskó István tanácselnök az ünnepi nagygyűlést, amelyen Tohai László, a Bács-Kiskun megyei tanács általános elnökhelyettese mondott beszédet. A megemlékezés végén a szovjet hadsereg művészegyüttesének műsorát tekintették meg az ünnepség résztvevői.

Ragyogó napsütésben több ezer kaposvári gyülekezett délelőtt Kaposváron, a Szabadság parkban. Ott voltak az ünneplők között az egykori somogyi vezetők, élükön Tömpe Istvánnal, a Központi Bizottság tagjával, az Állami Rádió és Televízió Bizottság nyugalmazott elnökével. A szovjet nagykövetséget Szergej Varfalemejev attasé és Dasztembek Rajimbekov tanácsos képviselte.

A szovjet hősök emlékművénél díszőrség állt feszes vigyázzban; a sírok mögött piros nyakkendős úttörők virággal a kezükben. Felsorakozott a díszszázad az emlékmű előtt, majd a felhívójel elhangzása után tíz árakor megkezdődött az ünnepség.

A városi fúvószenekar eljátszotta a szovjet és a magyar Himnuszt, majd Vörös Éva, a Táncsics diákszínpad tagja elmondta Hollós Korvin Lajos Hazám vagy végre című költeményét.

A Munkás-gyászinduló hangjaira kezdődött meg a koszorúzás. Elsőként Klenovics Imre, a megyei pártbizottság első titkára és Sugár Imre megyei tanácselnök koszorúzott. Ezután a J. A. Hrusztaljovának, az SZKP területi bizottsága titkárának vezetésével itt tartózkodó kalinyini, a Milcso Milcsev megyei tanácselnök vezette kardzsali és a Purevzsal Bold városi első titkár vezette darhani küldöttség helyezett el koszorút az emlékmű talapzatán.

A tömegszervezetek nevében dr. Szerényi János, az SZMT vezető titkára, Sárdi Árpád, a KISZ megyei bizottságának első titkára, a népfront nevében dr. Novák Ferenc megyei titkár; a fegyveres erők és testületek képviseletében dr. Böröcz István vezérőrnagy, a megyei rendőr-főkapitányság vezetője, Bóla Imre alezredes, helyőrségparancsnok-helyettes, Deák Ferenc megyei munkásőrparancsnok koszorúzott. A hazánkban ideiglenesen állomásozó szovjet alakulatok koszorúját Alekszandr Nyikolajevics Borkin és Anatolij Ivanovics Alekszin alezredesek helyezték el. A városi pártbizottság és a városi tanács nevében Tolnai Sándor első titkár és Papp János tanácselnök koszorúzott.

Az Internacionálé elhangzása után a díszszázad kemény vigyázzmenetben vonult el az emlékmű előtt

Az ünneplő közönség ezután átvonult az Oktatási Igazgatóság előtti térre a Lenin-szoborkompozíció felavatására.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_kaposvari_koszoruzas.jpgA kaposvári koszorúzás

A hagyományokhoz híven Szolnok megye városaiban, községeiben is koszorúzási ünnepségeken emlékeztek meg felszabadulásunk 40. évfordulójáról, tisztelegtek a hazánk felszabadításáért életüket áldozó szovjet katonák emléke előtt.

Szolnokon reggel 8 órakor volt a városi koszorúzási ünnepség, a Munkásőr úti temetőben. A szovjet hősök emlékművénél a városi párt, állami társadalmi szervek, a fegyveres testületek képviselői, az üzemi dolgozók és a lakosság küldöttei helyezték el a hála és a kegyelet koszorúit, virágait.

A Hősök téri szovjet emlékműnél 9 órakor a magyar és a szovjet himnusz hangjaival kezdődött a megyei koszorúzási ünnepség. Az MSZMP Szolnok megyei Bizottsága nevében Majoros Károly, a megyei bizottság első titkára és Szűcs János, a megyei bizottság titkára helyezte el a megemlékezés és a hála koszorúját. A megyei tanács nevében Mohácsi Ottó, a megyei tanács elnöke és Vankó Attiláné, a megyei tanács pártbizottságának titkára koszorúzott.

A hazánk szabadságáért életüket áldozó szovjet katonákra emlékeztek koszorúikkal az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet katonai alakulatok és a megyei fegyveres testületek képviselői. Elhelyezték koszorúikat, virágaikat a megyei társadalmi és tömegszervezetek képviselői, a gyárak, a vállalatok, az intézmények küldöttei, az iskolák tanulói és a város lakói.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_szolnoki_koszoruzas.jpgMajoros Károly és Szűcs János a megyei pártbizottság nevében koszorúz a Hősök téri szovjet emlékműnél

A tiszaligeti Felszabadulási emlékműnél 10 órakor kezdődött az ünnepség. A magyar és a szovjet himnusz elhangzása után Kristóf Tibor, a Szigligeti Színház színművésze tolmácsolta Váci Mihály: Szabadság! Tégy gazdaggá minket! című versét A megyei pártbizottság és a szolnoki pártbizottság nevében Majoros Károly, a megyei pártbizottság első titkára és Varga Sándorné, a Szolnok városi pártbizottság első titkára helyeztek el koszorút az emlékmű talapzatára. A megyei és városi tanács nevében Mohácsi Ottó megyei tanácselnök és Fenyvesi József, a városi tanács elnöke koszorúzott. A felszabadító harcokban elesett szovjet hősök emléke előtt tisztelegtek koszorúikkal a hazánkban ideiglenesen állomásozó szovjet katonai alakulatok képviselői, a társadalmi és tömegszervezetek, vállalatok képviselői, az üzemek, az iskolák küldöttei. Az emlékezés virágait elhozták Szolnok lakói is.

Az ünnepi eseményeken részt vettek Fábián Péter és Simon József, a megyei pártbizottság titkárai, valamint Árvai István. Daróczi András, Hegyi Istvánné, Szegő László, Szurmai Tibor, a megyei párt-végrehajtóbizottság tagjai és közéletünk más személyiségei.

Felszabadulásunk 40. évfordulóját szép eseménnyel, új csapatzászló-avatással ünnepelte a bonyhádi Alpári Gyula munkásőregység. Impozáns látványt nyújtott az ünnepi egyenruhában, a városi, tanács elé zárt rendben felvonuló egység, élén a régi, 1957-ben kapott csapatzászlóval.

Fél egykor hangzott el a felhívójel, érkezett az elöljáró, Fehér Béla, az országos parancsnok helyettese és fogadta az egységparancsnok jelentését.

Az elöljáró ellépett az egység előtt, majd felhangzott a Himnusz. Utána a díszelnökségben helyet foglaló Fehér Bélát, Váradi Lászlót, a megyei pártbizottság titkárát, Tatár Lajos megyei parancsnokot, a társ fegyveres erők, a hazánkban ideiglenesen állomásozó szovjet Déli-hadseregcsoport képviselőit köszöntötték.

Tamás Ádám, a városi pártbizottság első titkára mondott ezután ünnepi beszédet. Megemlékezett a felszabadulás 40. évfordulójáról, a 28 éves Alpári Gyula munkásőregység munkásőreinek példamutató munkájáról.

Az ünnepi beszéd után a zászlóvivők elvonultak a régi csapatzászlóval. Tatár Lajos megyei parancsnok ismertette a munkásőrség országos parancsnokának díszparancsát a zászlóadományozásról.

Az ünnepi pillanatok következtek: dr. Vasas István, a bonyhádi Zománcárugyár igazgatója a 75 éves üzem munkáskollektívája nevében adta át az új Zászlót Donáth Dénesnek, amelyet az egység háromszoros hajrával fogadott. Elsőként Fehér Béla kötötte fel az új zászlóra az országos parancsnokság szalagját, majd Tamás Ádám a párt, Ezer Mihály tanácselnök a városi tanács, Szabó László rendőr alezredes, a fegyveres testületek nevében, ezt követően pedig a KISZ, a város üzemeinek képviselői kötötték fel a szalagot.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_bonyhadi_megemlekezes.jpgDonáth Dénes egységparancsnok az új csapatzászlóval

Donáth Dénes mondott köszönő szavakat, megfogadva, hogy a bonyhádi munkásőrök az új zászlóhoz is olyan hűek lesznek, mint a régihez. A parancsnok szavait erősítette meg az egység újbóli munkásőresküje.

Az avatóünnepség befejező mozzanatai következtek ezután. Az egység díszmenetben vonult el az új csapatzászló előtt, majd visszatért felállási helyére. Elhangzott az Internacionálé, majd Fehér Béla, országos parancsnokhelyettes köszönt el az ünneplő bonyhádi munkásőröktől.

Hazánk felszabadulásának 40. évfordulója alkalmából délelőtt koszorúzás volt Szombathelyen is, a Pelikán-parki Szovjet Hősi Emlékműnél. A magyar és a szovjet himnusz elhangzása után a politikai és a társadalmi szervezetek, a fegyveres szervek és testületek képviselői koszorúzták meg az emlékművet. Elsőként a megyei és a városi pártbizottság koszorúját helyezte el Horváth Miklós, a megyei pártbizottság első titkára és Horváth Lajos, a városi pártbizottság első titkára. A megyei, illetve városi tanács nevében dr. Bors Zoltán, a megyei tanács elnöke és Czinzek Miklós, a városi tanács elnöke koszorúzott. Koszorút helyezett el az emlékmű talapzatán a Mari ASZSZK-nak a felszabadulási évfordulóra a megyébe érkezett delegációja is, élén Grigorij Andrejevics Poszibejevvel, az SZKP Mari Területi Bizottságának első titkárával. Ezt követően a szombathelyi munkahelyek képviselői, valamint kisiskolások és óvodások díszítették virággal az emlékművet és az elesett szovjet hősök sírjait. Díszsortűzzel, magyar és szovjet katonák díszmenetével zárult az ünnepség.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_szombathelyi_koszoruzas.jpgHorváth Miklós, a megyei pártbizottság első titkára és Horváth Lajos, a városi pártbizottság első titkára koszorúz

Hazánk felszabadulásának 40. évfordulója alkalmából délután katonai tisztelgéssel egybekötött koszorúzási ünnepségre került sor Zalaegerszegen, a szovjet hősök temetőjében levő emlékműnél.

A magyar és a szovjet Himnusz hangjai után a megyei tanács képviseletében Loppert Tibor, a megyei tanács általános elnökhelyettese, Szabó Károly elnökhelyettes és Horváth László, a pártbizottság titkára koszorúzott. A párt koszorúját dr. Karvalits Ferenc, a megyei pártbizottság első titkárával az élen a pártbizottság titkárai és Varga Gyula, a megyei pártbizottság nyugalmazott első titkára helyezte el az emlékmű talapzatánál. Ezt követően a herszoni, a tolbuhini, a varasdi testvérmegyék delegációi, a Szovjet Hadsereg képviselői, a városi tanács, a pártbizottság, a fegyveres erők és testületek, a tömegszervezetek és mozgalmak, majd az üzemek, vállalatok képviselői, az úttörők koszorúztak. Lerótta kegyeletét a temetőben nyugvó fia sírjánál a Szovjetunióból Zalaegerszegre érkezett Szerafina Leontyevna és leánya, Ludmilla Zinovjevna is.

A koszorúzási ünnepség az Internacionálé hangjaival és a díszegység elvonulásával ért véget.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_zalaegerszegi_koszoruzas.jpgZalaegerszegen dr. Karvalits Ferenc, a megyei pártbizottság első titkára, Balázs Béla, Horváth Gyula, dr. Kőmives Miklós, a megyei pártbizottság titkárai és Varga Gyula, a megyei pártbizottság nyugalmazott első titkára helyezte el a megemlékezés koszorúját

Nagykanizsán reggel mozgalmi indulók hangjaira gyülekeztek nagykanizsaiak a megújult Szabadság téren. Pontosan kilenc órakor felhangzott a magyar, a szovjet és a bolgár himnusz. Ezt követően megkezdődött a koszorúzás. Elsőként a városi tanács nevében Mózes Pál, Szőke János, dr. Balázs Sándor, Szilajka József és Nagy Kálmán tisztelgett a felszabadítók emlékműve előtt. Utánuk a városi pártbizottság nevében Gál Róbert, Ladeczky István, Salamon Béla és Tulok József helyezett el koszorút. A szovjet Déli Hadseregcsoport képviselői, valamint a kazanlaki delegáció, a tömegszervezetek és mozgalmak, a fegyveres testületek, az üzemek, gyárak, intézmények küldöttei koszorúztak.

Egy órával később a Hevesi Sándor Művelődési Központ színháztermében ünnepi nagygyűlés kezdődött. Mózes Pál, a városi tanács elnöke üdvözölte a megjelenteket, köztük Alekszander Szecskalov szovjet őrnagyot, Atanasz lliev Atanaszovot, a tolbuhini küldöttség vezetőjét, Dobri Dobrevet, a kazanlaki delegáció vezetőjét, Petar Blazsnicsicset, a csáktornyai községi tanács elnökét, valamint Trombitás Istvánt, az MSZMP KB tagját, a KFV vezérigazgatóját és Horváth Gyulát, a megyei pártbizottság titkárát.

A nagygyűlés szónoka Gál Róbert, a városi pártbizottság első titkára méltatta népünk legnagyobb ünnepének jelentőségét. Szólt az elmúlt 40 év legfontosabb eredményeiről, a hazánk életében beállt döntő változásokról.

Felszólalt a nagygyűlésen Alekszander Szecskalov és Dobri Dobrev.

A nagygyűlés műsorral ért véget.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_nagykanizsai_megemlekezes.jpgAz ünnepet köszöntik a nagykanizsaiak a Szabadság téren

Keszthelyen a Fő téren a város általános és középiskolás tanulóinak részvételével zajló hálastaféta vezette be az ünnepséget, majd koszorúzás kezdődött. A Himnusz hangjai után Tóth István elnök és dr. Fedor József vb-titkár a városi tanács, őket követte Szíjártó Endréné első titkár, valamint Farkas Józsefné és Biczó János titkárok a városi pártbizottság koszorúját helyezték el. Koszorúztak a szovjet hadsereg, a HNF, KISZ, úttörőelnökség, a fegyveres erők és testületek, a hálastaféta győztesei, az intézmények, üzemek, vállalatok, képviselői.

A koszorúzási ünnepség az Internacionálé hangjaival és a díszegység díszmenetével ért véget.

A nagygyűlésre a Goldmark Károly Művelődési Központban került sor. A magyar és a szovjet Himnusz után Tóth István tanácselnök köszöntötte az ünneplőket, köztük dr. Panácz Gyulát, a Mészöv elnökét, a megyei párt-végrehajtóbizottság tagját és a szovjet hadsereget képviselő delegációt is. Ünnepi beszédet Szíjártó Endréné, a városi pártbizottság első titkára mondott: méltatta az áprilisi sorsforduló jelentőségét, az elmúlt négy évtized eredményeit.

Az Internacionálé után ünnepi műsorra került sor.

Lentiben tömegsport rendezvényekkel kezdődött a színes, változatos programokban bővelkedő eseménysorozat. Kora délután a városi pártbizottságon kitüntetések, emléklapok átadására került sor, majd a művelődési központban megnyitották a Zala megye 4 évtizede című kiállítást. 5 órakor katonai tiszteletadással megkoszorúzták a Felszabadulási emlékművet. Az állami szervek részéről Horváth József tanácselnök és Magyar Lajos párttitkár a városi pártbizottság részéről pedig Klement Árpád első titkár és Balassa József titkár helyezték el a megemlékezés koszorúit. Koszorúztak a társadalmi és tömegszervezetek, fegyveres erők és testületek, az üzemek és intézmények képviselői.

Ünnepi nagygyűlést a művelődési központban tartottak, beszédet Klement Árpád mondott.

Az Internacionálé után gálaműsor következett. Este fáklyás felvonulás és kultúraműsor zárta az ünnepet.

Zalaszentgróton a szovjet hősi emlékműnél rendezett ünnepségen a városi tanács képviseletében dr. Ács László tanácselnök, Krepsz István elnökhelyettes és Molnár István, a tanács pártalapszervezetének titkára, a városi pártbizottság képviseletében Molnár Jenő első titkár, Ácsbold László titkár és Anatolij Szorocsán, a Szovjet Hadsereg képviselője helyezte el a megemlékezés és a hála koszorúit, majd sorban következtek az ifjúkommunisták, az úttörők, a HNF, valamint a vállalatok és intézmények képviselői.

Az Internacionálé hangjai után a dr. Hamburger Jenő munkásőregység vonult el díszmenetben az emlékmű előtt.

A koszorúzást követően kezdődött a városi művelődési központban a nagygyűlés. Az elnökségben foglalt helyet többek között a jugoszláviai Varasd testvérmegye küldöttsége Dragutin Grdan, a Horvát Kommunista Párt területi konferenciája elnöksége tagjának vezetésével, valamint Balázs Béla, a megyei pártbizottság titkára és Nagy Pálné országgyűlési képviselő -, Molnár Jenő, a városi pártbizottság első titkára mondott beszédet. Az ünnepség kultúrműsorral zárult.

Letenyén délelőtt a főtéren a felszabadulási emlékműnél elsőként Újvári Sándor, a megyei párt vb tagja, a megyei tanács elnöke, Vadas János, a letenyei pártbizottság első titkára, Kelemen Károlyné, a pártbizottság tikára és Bokros Tibor munkásőr egységparancsnok koszorúzott. Őket követte Rostonics László, a letenyei tanács elnöke, Osváth Sándor, a tanács pártalapszervezetének titkára és Boda Sándor, a HNF helyi bizottságának elnöke. Elhelyezték koszorúikat a KISZ, az úttörőelnökség, az üzemek, intézmények képviselői, valamint a fegyveres erők és testületek vezetői.

A művelődési házban tartott ünnepi nagygyűlésen Vadas János mondott beszédet. Az ünnepség a zalaegerszegi KISZÖV Táncegyüttes műsorával ért véget.

Délután körzeti ifjúsági találkozó színhelye volt Letenye. A találkozó a főtértől az egyedutai kultúrházig tartó fáklyás felvonulással, majd tábortűzzel zárult.

Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkára és Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke a Parlamentben találkozott Vaszilij Kuznyecovval, a Szovjetunió Kommunista Pártja KB Politikai Bizottsága póttagjával, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége elnökének első helyettesével, aki a hazánk felszabadulásának 40. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségekre érkezett Budapestre. Meleg, baráti eszmecserét folytattak a két párt és a két nép gyümölcsözően fejlődő kapcsolatairól, országaink négy évtizedes fejlődéséről.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_kadar_janos_losonczi_pal_vaszilij_kuznyecov.jpgKádár János és Losonczi Pál találkozott Vaszilij Kuznyecovval

Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkára, Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke és Lázár György, a Minisztertanács elnöke; a Politikai Bizottság tagjai a Parlamentben fogadták a hazánk felszabadulásának 40. évfordulójára az európai szocialista országokból érkezett küldöttségek vezetőit: Vaszilij Kuznyecovot, az SZKP KB Politikai Bizottságának póttagját, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége elnökének első helyettesét, Milko Balevet, a Bolgár Kommunista Párt KB Politikai Bizottságának tagját, a központi bizottság titkárát, Josef Korcakot, Csehszlovákia Kommunista Pártja KB Elnökségének tagját, a szövetségi kormány elnökhelyettesét, a Cseh Szocialista Köztársaság kormányának elnökét, Miljan Radovicsot, a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége Központi Bizottsága Elnökségének tagját, Kazimierz Barcikowskit, a Lengyel Egyesült Munkáspárt KB Politikai Bizottságának tagját, a központi bizottság titkárát, Werner Felfét, a Német Szocialista Egységpárt KB Politikai Bizottságának tagját, a központi bizottság titkárát, az NDK Államtanácsának tagját és Gheorghe Radulescut, a Román Kommunista Párt KB Politikai Végrehajtó Bizottságának tagját, az államtanács alelmökét.

A szívélyes, baráti légkörű találkozón jelen volt Szűrös Mátyás, az MSZMP Központi Bizottságának titkára és Várkonyi Péter külügyminiszter, a Központi Bizottság tagja.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_barati_talalkozo.jpgA szívélyes, baráti találkozó a Parlamentben

Az országépítő munka alkotó közreműködőit, kiváló képviselőit köszöntötte a Parlament kupolacsarnokában a Minisztertanács: hazánk felszabadulásának 40. évfordulója alkalmából átadták az idei Állami, Kossuth-díjakat, valamint a Kiváló és Érdemes Művész címeket.

Az ünnepségen jelen volt Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkára, Lázár György, a Minisztertanács elnöke, Gáspár Sándor, az Elnöki Tanács helyettes elnöke, Aczél György, az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézetének főigazgatója és Havasi Ferenc, a Központi Bizottság titkára, a Politikai Bizottság tagja. Ott volt a Központi Bizottság, a kormány, valamint az Állami és Kossuth-díj-bizottság több tagja, továbbá politikai, társadalmi és kulturális életünk sok vezető személyisége.

Az ünnepségen Maróthy László, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a kormány elnökhelyettese, az Állami és Kossuth-díj-bizottság elnöke az MSZMP Központi Bizottsága és a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa nevében köszöntötte a kitüntetetteket, hozzátartozóikat, a jelenlevőket. Beszédében felidézte a magas kitüntetések megszületésének körülményeit is.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_parlamenti_dijatado.jpgA díjátadási ünnepség az Országház kupolacsarnokában

- A kitüntetésben részesülők neve annak a számvetésnek a megszemélyesítése, amelyet a XIII. kongresszus az elmúlt évek gazdasági, tudományos, oktatási és művészeti csúcsteljesítményeiről adott. Meggyőződésem, hogy kimagasló munkájuk elismerése találkozik egész közvéleményünk egyetértésével. Kívánom, hogy ez a kitüntetés sokszorozza meg alkotókedvüket, s vonzó példájuk növelje egész népünk alkotó energiáit, erősítse az alkotómunka értelmét és vonzerejét - mondotta Maróthy László, majd átnyújtotta a kitüntetéseket.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_allami_es_kossuth_dij.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_allami_es_kossuth_dij_2.jpg

Az ünnepség után a Minisztertanács fogadást adott a kitüntetettek tiszteletére.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_kadar_janos.jpgKádár János, a kitüntetettek körében

A Közlekedési Minisztériumban a hazánk felszabadulásának 40. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen Urbán Lajos közlekedési miniszter több évtizedes műszaki, tudományos, illetve irányító tevékenységük elismeréseként Eötvös Loránd-díjat nyújtott át közlekedési dolgozóknak.

Felszabadulásunk évfordulója alkalmából ünnepséget tartottak a fővárosi tanácsban, amelyen Szépvölgyi Zoltán tanácselnök átadta a Budapest társadalmi életében kifejtett kimagasló szakmai, hivatásbeli érdemek elismerésére alapított díjakat.

Az ország megyéiben, városaiban és más településein megkezdődtek a felszabadulás 40. évfordulójának tiszteletére rendezett ünnepségek és koszorúzások, emlékműveket avattak, újabb létesítményeket adtak át.

A felszabadító harcokban hősi halált halt szovjet és román katonák szegedi emlékművénél rendezett koszorúzáson és a Csongrád megyei díszünnepségen ott volt a szovjetunióbeli Odessza és a romániai Temes megye delegációja. Tatabányán a Csecsen-Ingus ASZSZK-ból érkezett szovjet, a Vidin megyei bolgár küldöttség és a dél-csehországi terület delegációja, Egerben a Csuvas ASZSZK és a bulgáriai Targoviste megye, Szombathelyen a Mari ASZSZK és a bulgáriai Razgrad megye küldöttsége, valamint a szomszédos Szlovéniából és Ausztriából érkezett delegáció vett részt a megyei ünnepségeken.

A felszabadító harcokban elesett hősök előtti tisztelgésül szovjet hősi emlékművet avattak Érd-Parkvárosban, a közösségi ház kertjében. A több mint három méter magas emlékmű Domokos Béla szobrászművész alkotása. Harkányban megnyílt felújított bolgár múzeum, amely az 1. bolgár hadsereg magyarországi hadműveleteinek állít emléket, és képet ad a szocializmust építő Bulgária életéről is.

Szegeden átadták rendeltetésének a Móra Ferenc Múzeum új- és legújabb kori történeti osztályának új épületét. Pécsett úttörőházat, Komlón társadalmi összefogással épült sportcsarnokot avattak. Nyíregyházán átadták a Vasszerkezeti és Gépipari Szolgáltató Vállalat új üzemcsarnokát. Szolnokon a városközpontban megnyitották az árkád-üzletház első helyiségeit, Nagykanizsán elkészült a főtér felújítása az új burkolattal és szökőkúttal.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_nyiregyhazi_vagep.jpgA most átadásra került nyíregyházi korszerű, tágas üzemcsarnokban magas színvonalon javítják, szervizelik a gépjárműveket

A felszabadulás 40. évfordulójának tiszteletére ünnepélyesen megnyitották az Országos Széchényi Könyvtárat a Budavári Palotában. Művelődésügyünk jeles eseményére - amelyre hosszú évek óta várt a közvélemény - több száz meghívott érkezett, köztük ott volt Grósz Károly, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a budapesti pártbizottság első titkára is.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_orszagos_szechenyi_konyvtar.jpgAz Országos Széchényi Könyvtár ünnepélyes megnyitója

A Himnusz elhangzása után - a várpalota F épületében levő könyvtár főcsarnokában - Sinkovits Imre színművész idézte fel nemzeti bibliotékánk történetét az alapítástól mostani újjászületéséig. Havasi Zoltán, a könyvtár megbízott főigazgatója köszöntötte a vendégeket. Ezután Csehák Judit, a Minisztertanács elnökhelyettese mondott avatóbeszédet, átadva rendeltetésének a több mint 800 millió forintos beruházással épült kulturális létesítményt.

Ezután Csehák Judit kitüntetéseket nyújtott át a könyvtárügyben, az Országos Széchényi Könyvtár új otthona megvalósításában kiemelkedő munkát végzett szakembereknek.

De jó is ilyet leírni: a budavári palotaegyüttesben már jó ideje működő kulturális központ ismét gyarapodott egy intézménnyel. A Nemzeti Galéria oroszlános udvar felőli részével átellenben, a Budapesti Történeti Múzeum szomszédságában ünnepélyesen átadták az új Széchényi Könyvtárat. A honi könyvtárügy életében történelmi jelentőségű e dátum, hiszen nemzeti bibliotékánk hosszú és kényszerű albérlet, megannyi hányattatás után, 183 éves fennállása óta, most jutott először önálló otthonhoz. A palota F épületében székelő intézmény április 9-től fogad majd olvasókat.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_orszagos_szechenyi_konyvtar_1.jpgA központi olvasóterem

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_orszagos_szechenyi_konyvtar_5.jpgTelelift szállítja a köteteket

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_orszagos_szechenyi_konyvtar_2.jpgUtolsó simítások a könyvtárban

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_orszagos_szechenyi_konyvtar_3.jpgLassan megtelnek a polcok

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_orszagos_szechenyi_konyvtar_4.jpgFöldgömb a múlt századból

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_orszagos_szechenyi_konyvtar_6.jpgA kézikönyvtár

Hazánk felszabadulásának 40. évfordulója alkalmából az 1945-ben alakult I. Magyar Vasútépítő Hadosztály, a 3. Vasútépítő Dandár valamint az 1. és a 6. Gyaloghadosztály 137 egykori tagját a Haza Szolgálatáért Érdemérem arany fokozatával tüntette ki Oláh István vezérezredes, honvédelmi miniszter.

A Magyar Néphadsereg Művelődési Házában tartott ünnepségen jelen volt Ispánovits Márton, a Magyar Ellenállók, Antifasiszták Szövetségének főtitkára, valamint a Honvédelmi Minisztérium katonai tanácsának több tagja.

Hazánk felszabadulásának 40. évfordulója alkalmából Itt élned, halnod kell címmel zenés történelmi játékot mutattak be a Hősök terén. Az előadáson megjelent Grósz Károly, a budapesti pártbizottság első titkára, Hámori Csaba, a KISZ Központi Bizottságának első titkára, Maróthy László, a Minisztertanács elnökhelyettese, Óvári Miklós, az MSZMP Központi Bizottságának titkára, a Politikai Bizottság tagjai, Berecz János, Horváth István, Pál Lénárd és Szűrös Mátyás, az MSZMP KB titkárai. Megtekintették a bemutatót az állami, a társadalmi szervezetek vezető tisztségviselői, valamint a felszabadulásunk jubileumára hazánkba érkezett külföldi küldöttségek is.

45 ezer néző látta Budapesten, a Hősök terén azt a monumentális történelmi játékot, amelyet a „Hazáért és a haladásért, a honfoglalástól a felszabadulásig” alcímmel ajánlottak alkotói; Koltay Gábor rendező, Nemeskürty István irodalomtörténeti tanácsadó, Victor Máté zeneszerző és Novák Ferenc koreográfus.

Amikor este nyolckor felhangzott Latinovits Zoltán tolmácsolásában a Szózat a Hősök terén, egyszerűen elnémult a nézősereg. És amikor a történelmi játék befejezéseképpen a Városliget fölött véget ért a tűzijáték, nem ért véget, nem szakadt meg a nézőkben az előadás támasztotta érzés, gondolatmert minden korosztály számára korszerűen, közérthetően fogalmazta történelmi küzdelmeink igazságát. Korszerűen. magas érzelmi hőfokon.

És aki úgy tud gondolkozni, s gondolatokat ébreszteni a magyarok történetéről, a magyar történelemről legnagyobb nemzeti ünnepünkön, felszabadulásunk évfordulóján, mint Koltay, az megérdemli, hogy a Hősök terén fogalmazza meg mondanivalóját.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_itt_elned_halnod_kell_1.jpgKözépkori lovagi torna

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_itt_elned_halnod_kell_2.jpgA hazáért és a szabadságért bont zászlót II. Rákóczi Ferenc

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_itt_elned_halnod_kell_3.jpg1848. március 15. Nemzeti dal

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_itt_elned_halnod_kell_4.jpgKárolyi Mihály bejelenti a földosztást

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_itt_elned_halnod_kell_5.jpgFinálé tűzijátékkal

A magyarországi egyházak és felekezetek körlevelekben, ünnepi nyilatkozatokban emlékeztek meg hazánk felszabadulásának 40. évfordulójáról.

A Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele megállapítja: „Negyven esztendővel ezelőtt indult el hazánkban az új szocialista társadalmi, politikai, gazdasági rend, amelynek alapvető célja volt az igazságosabb és emberibb élet megteremtése.”

Körlevélben emlékezett meg a felszabadulás 40. évfordulójáról a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa is. A körlevél kiemeli: „A felszabadulással gyökeres társadalmi átalakulás kezdődött el hazánkban, s ez az egyházak számára is történelmi fordulópontot jelentett. Meggyőződésünk és tapasztalatunk, hogy a Magyarországi Református Egyház hívő népe ma otthon érzi magát e hazában.”

A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma ünnepi nyilatkozatában hangsúlyozza: „A történelem megtanított minket arra, hogy a szocializmus építése, az életet jelentő béke megőrzése hazánkban összefogásra és együttmunkálkodásra készteti a vallásos és nem vallásos embereket. Mindazt, amit népünk az elmúlt 40 esztendőben megalkotott, a magunkénak valljuk.”

Ünnepi nyilatkozatában a Magyar Izraelita Hitfelekezet kijelenti: „Négy évtizede a magyar zsidóság a halálfélelem, a rettegés, a megalázott test és lélek börtönéből az emberi méltóság, a jövő ígéretének útjára léphetett. Száznegyvenezer szovjet hős életébe került a mi életünk, s további százezrekébe a szomszédos országok haláltáboraiban sínylődő hittestvéreink megmentése. Természetes hát, hogy nemcsak aggódunk a dédelgetett békéért, hanem cselekszünk is: minden fórumon hallatjuk szavunkat az újra fenyegető, az egész világ biztonságát veszélyeztető törekvések ellen.”

A Magyarországi Szabadegyházak Tanácsának ünnepi nyilatkozatából: „Minden alkalommal készséggel veszünk részt a Hazafias Népfront által szervezett munkában. A világ békeügyét szolgálva minden jóakaratú emberrel készek vagyunk együtt munkálkodni a béketeremtés és -megőrzés szolgálatában.”

A Hadtörténeti Múzeumban új állandó kiállítás nyílt meg, amely a második világháború előzményeit, eseményeit és a felszabadulás óta eltelt évtizedek hadtörténeti fejlődését mutatja be. A kiállítást Kárpáti Ferenc altábornagy, honvédelmi miniszterhelyettes, a magyar néphadsereg politikai főcsoportfőnöke nyitotta meg.

Budapestre érkezett a Szovjetunió Vörös Zászlórenddel kitüntetett fekete-tengeri flottájának három egységből álló folyami hajóosztaga. A szovjet hadihajókat - amelyet a magyar néphadsereg dunai naszádjai kísértek - ünnepélyesen fogadták a Margit híd pesti hídfőjétől északra eső Duna-part szakaszon. A vendégek köszöntésére tisztelgő katonai alakulat sorakozott fel, s a budapestiek százai gyűltek össze. Az ünnepélyes fogadtatáson jelen volt a magyar néphadsereg tábornoki karának több tagja, ott volt a Szovjetunió budapesti nagykövetségének, valamint az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet déli hadseregcsoport parancsnokságának számos vezető képviselője.

A parti ütegek üdvözlő díszsortüzére a hadihajók ugyancsak díszsortűzzel válaszoltak. A felsorakozott katonazenekar indulókat játszott, amikor a parancsnoki hídról kilépett Oleg Muravjov első osztályú kapitány, az osztag parancsnoka. Fölcsendült a szovjet és a magyar himnusz, majd a Magyar Népköztársaság honvédelmi minisztere és a néphadsereg katonái nevében Darányi Miklós vezérőrnagy köszöntötte a hazánk felszabadulása és a Szovjetuniónak a fasizmus felett aratott győzelme 40. évfordulója alkalmából fővárosunkba érkezett hajóosztag tisztjeit, tiszthelyetteseit, matrózait. A szívélyes fogadtatásért és a meleg szavakért Oleg Muravjov mondott köszönetét.

A szovjet vendégeket - közöttük azt a hat veteránt, aki részt vett a Magyarország felszabadításáért folytatott harcokban, a fasiszták kiűzésében - az üdvözlő beszédek elhangzását követően vízi úttörők virágokkal köszöntötték.

Az osztag parancsnoka lehetővé teszi, hogy a budapesti dolgozók, fiatalok megismerkedhessenek a hadihajókkal; ezek fedélzetét április 3-án és 4-én, szerdán és csütörtökön 15 és 17 óra között kereshetik fel.

Oláh István vezérezredes, honvédelmi miniszter fogadta a szovjet hajóosztag küldöttségét, s 15 tagját a Fegyverbarátságért Érdemérem különböző fokozataival tüntette ki, a felszabadító harcokban való részvételük, valamint a szovjet-magyar fegyverbarátság és internacionalista együttműködés érdekében végzett tevékenységük elismeréseként.

A moszkvai Nagy Színházban ünnepélyesen megnyitották este a Szovjetunióban április 2-től 9-ig tartó magyar kulturális napokat. A díszelőadáson jelen volt a Köpeczi Béla művelődési miniszter vezetésével a rendezvénysorozatra a Szovjetunióba érkezett magyar kulturális delegáció, valamint a felszabadulás 40. évfordulójával kapcsolatos ünnepségeken a szovjet fővárosban tartózkodó MSZBT-küldöttség. Apró Antal elnökkel az élen.

Részt vett az ünnepségen Grigorij Romanov, az SZKP KB PB tagja, a KB titkára, Pjotr Gyemicsev, az SZKP KB Politikai Bizottságának póttagja, a Szovjetunió kulturális minisztere, valamint a Szovjetunió társadalmi, politikai, kulturális életének több más vezetője, a szovjet főváros művészeti életének vezető egyéniségei. Jelen volt a Nagy Színházban több Moszkvában akkreditált külföldi diplomáciai képviselet vezetője is.

Az ünnepségen Georgij Ivanov, a Szovjetunió kulturális miniszterének helyettese és Köpeczi Béla mondott beszédet.

Georgij Ivanov hangsúlyozta, hogy az országainkban rendszeresen és kölcsönösen megrendezett kulturális napok jó hagyománya a két nép barátságnak és feledhetetlen ünnepeivé váltak.

A szovjet-magyar kulturális együttműködés igen sokoldalú. Szovjet részről továbbra is mindent meg kívánnak tenni ennek az együttműködésnek a fejlesztése érdekében - hangsúlyozta a szovjet miniszterhelyettes, aki beszéde végén sok sikert kívánt a magyar kultúra napjai minden részvevőjének.

Köpeczi Béla üdvözlő beszédében utalt arra, hogy szocialista vívmányainknak szerves része és mind hatékonyabb tényezője népünk műveltségi színvonalának állandó emelése, a szocialista kultúra kibontakoztatása. - Az elmúlt 40 év legnagyobb kulturális eredményének azt tartjuk - mondotta -, hogy a lenini kulturális forradalom útján haladva, jelentősen emelkedett népünk műveltségi és szakképzettségi színvonala. Nagy öröm számunkra, hogy irodalmunk és művészetünk egyetemes értékű alkotásai utat találhatnak a baráti Szovjetunió sok-sok milliós olvasó- és nézőközönségéhez. A Szovjetunióban napjainkig a kiadott magyar szép- és szakirodalmi művek példányszáma meghaladja az 56 milliót. Oroszul és a Szovjetunió népeinek számos nyelvén olvashatók a haladó klasszikus és a kortársi magyar irodalom kiváló alkotásai.

A beszédek elhangzása után az Állami Operaház balettegyüttese adta elő Hidas Frigyes és Seregi László Csontváry Kosztka Tivadar képei ihlette A cédrus című balettjét.

A szovjet főváros vendége lesz a Nemzeti Színház társulata is, amely Bornemisza Péter Magyar Elektráját és Moliére Tartuffe-jét adja elő. Moszkvában és a Szovjetunió sok más nagyvárosában lépnek fel a kulturális napok idején magyar énekművészek, köztük Kincses Veronika és Polgár László, valamint hangszeres szólisták és kamaraegyüttesek. A Szovjetunió Állami Képtárában szerdán egyszerre négy reprezentatív magyar kiállítás is megnyílik. Moszkva több filmszínházában magyar filmhetet rendeznek, s az ország több városában magyar könyvnapokat tartanak.

Két reprezentatív könyvkiállítás nyílt meg Moszkvában. A Szovjetunió Állami Lenin Könyvtárában rendezett bemutató fotódokumentumok és irodalmi alkotások segítségével ad képet a felszabadulásról.

A szabad Magyarország negyven éve című, a Szovjetunió Állami Idegen nyelvű Könyvtárában megnyílt kiállítás négy évtized magyar könyvkiadásáról ad átfogó képet. Ennek a kiállításnak a megnyitóján részt vett Hubay Miklós, az írószövetség elnöke is, aki átadta az idegen nyelvű könyvtárnak a Művelődési Minisztérium képzőművészeti albumokból és más értékes kiadványból álló ajándékát.

Ugyancsak a kulturális napok keretében magyar könyvkiállítás nyílt meg Kijevben, Ukrajna fővárosában is.

Már az első napon sok ezer szovjet ember ismerkedett a Moszkvában megrendezett jubileumi magyar kiállítással. A Magyarország a szocializmus útján című kiállítás keddtől fogadja az érdeklődőket.

A látogatók a hatalmas üvegpavilon előtti szabad téren tekinthetik meg a Szovjetunióban méltán népszerű Ikarus autóbuszok néhány korszerű példányát. Köztük van a Szovjetuniónak szállított százezredik is, amelynek ünnepélyes átadására várhatóan a jövő héten kerül sor. Az autóbuszok mellett mezőgazdasági gépek, köztük a háztáji gazdaságokban és kiskertekben alkalmazható eszközök is láthatók.

A kiállítási csarnokban tíz tematikus összeállítás megtekintésével kaphatnak képet a látogatók hazánknak a felszabadulás óta eltelt négy évtized alatt elért eredményeiről. A Videoton elektronikus számítógépei, a Rába hátsó hidjai, a számjegyvezérlésű megmunkáló központok mellett megtalálhatók a magyar élelmiszer- és vegyipar termékei, ruházati cikkek és más közszükségleti termékek is.

A tájékoztatást korszerű számítógépes rendszer szolgálja: pillanatok alatt a gép képernyőjére írja a választ a kiállításra vagy a részt vevő vállalatra vonatkozó kérdésre. A csarnok több pontján videomagnóról Magyarországról szóló filmet közvetítenek.

A látogatók részére sok egyéb programot is szerveztek. Naponta tartanak filmvetítéseket, divatbemutatókat, több alkalommal táncház szerepel a műsorban.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_moszkvai_divatbemutato.jpgA Tricotex Külkereskedelmi Vállalat moszkvai divatbemutatója

Megkezdődtek a szakmai programok is. A vegyipari napon magyar részről Horváth Ferenc ipari államtitkár és Körtvélyes István ipari miniszterhelyettes tartottak előadást a szovjet partnereknek.

A reprezentatív magyar bemutató nemcsak a moszkvaiakat vonzza. Már az első napon a Szovjetunió más vidékeiről érkezett szakemberek és érdeklődők keresték fel a kiállítást, így a balti köztársaságokból a könnyűipar, Belorussziából pedig a vegyipar vezetői. Leningrádból a műszergyártás, Moldáviából az élelmiszeripar, míg a Bajkál-Amur vasútvonal körzetéből az építészet bemutatóját tekintették meg.

Szidónban és környékén délutánra mérséklődött a harcok hevessége, s a viszonylagos nyugalom hatására mintha kezdene magához térni a nagy déli kikötőváros az előző napok teljes bénultsága után. A bejrúti kormány egy zászlóaljnyi katonát és 30 páncélost kíván a helyszínre küldeni.

Bejrúti politikai körök eközben lázas erőfeszítéseket tesznek a közelmúltban felszabadult délvidék kantonizálásának, felekezeti szektorokra való bomlásának megakadályozására. Michel Aun hadseregfőparancsnok Damaszkuszban Musztafa Tiassz szíriai hadügyminiszterről és Hikmat Sehabi vezérkari főnökkel a veszélyes szidóni fejleményeket vitatta meg. Több forrás szerint Szíria felajánlotta, hogy katonai felszereléseket bocsát a libanoni hadsereg rendelkezésére, hogy az mielőbb véget vethessen az izraeli törekvéseket szolgáló tendenciának.

A megszállt vidékeken az izraeli hadsereg hatvan páncélossal lezárta Bediasz és Burdzs el-Rahhal településeket, s a szokott forgatókönyv alapján razziát tartott. E megfélemlítési kísérletek ellenére folytatódnak a népi ellenállás támadásai. Alig 36 óra alatt összesen hét akciót indítottak a megszállók és zsoldosaik ellen, s ennek következtében az izraeli hadsereg egy katonája halálos, három másik súlyos sebesülést szenvedett.

Jichak Rabin izraeli hadügyminiszter kijelentette: az ENSZ katonáinak dél-libanoni jelenléte Izrael számára semmiféle pozitív eredményt nem hozott. Azt állította, hogy meggyorsítják a megszálló csapatok kivonását, egészen a két ország nemzetközi határáig. Ugyanakkor közölte: Libanon területén fenntartanak majd egy „biztonsági zónát”, de itt - állandó jelleggel - nem fognak izraeli egységeket állomásoztatni.

A Dél-Libanonban állomásozó ENSZ-békefenntartó erőkbe (UNIFIL) katonákat küldő tíz ország a világszervezet főtitkárához intézett közös levélben közölte: továbbra is hozzájárul egységeinek dél-libanoni állomásoztatásához, de csak akkor, ha Izrael és Libanon együttesen szavatolja a terület biztonságát.

A közel hatezer főt számláló ENSZ-erők csak akkor tudják teljesíteni feladatukat, ha az érdekelt felek között egyetértés alakul ki az UNIFIL szerepét és a térség biztonságát illetően - hangsúlyozták a levélben.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának hamarosan döntenie kell az UNIFIL-erők mandátumának meghosszabbításáról, mivel az április 19-én lejár.

A libanoni légitársaság Bejrútból Szaúd-Arábiába tartó repülőgépét este hatalmába kerítette egy fegyveres férfi. A libanoni síita gépeltérítő, aki állítása szerint országa nemzeti ellenállási mozgalma számára szeretett volna pénzt kicsikarni, végül a szaúd-arábiai Dzsiddában megadta magát a szaúdi hatóságoknak. Az utasokat és a személyzet tagjait nem érte bántódás.

Ronald Reagan amerikai elnök nyilatkozott a The Washington Post keddi számában. Közölte, választ kapott Mihail Gorbacsovtól, az SZKP KB főtitkárától arra a levelére, amelyben szovjet-amerikai csúcstalálkozót javasolt.

Az elnök - miközben a múlt heti incidens kapcsán nem fukarkodott a szovjetellenes retorikai fordulatokkal - kijelentette: reménykedik, hogy sor kerül ilyen találkozóra. Tartózkodott ugyanakkor a levél tartalmának ismertetésétől, mondván, „nem szoktam beszélni a köztem és más államok vezetői közötti kommunikáció tartalmáról”.

A genfi tárgyalások - mondta az elnök - haladnak előre. Nem tapasztal megtorpanást. Ugyanakkor ismételten védelmébe vette a csillagok háborújának koncepcióját, mondván, a kutatást nem lehet korlátozni.

Az interjú számos más kérdést is érintett. A világméretű dezinformációs kampányt okolta azért, hogy az Egyesült Államokban és külföldön egyaránt nem értik Nicaragua-ellenes politikáját. Arra az esetre, ha a kongresszus nem szavazná meg az ellenforradalmárok pénzelését, a kontrák egyre szaporodó magántámogatásába helyezte bizalmát. (A (törvényhozás előtt van egy javaslat, amely megtiltaná az amerikai magánszemélyek és alapítványok ilyen akcióját.)

Reagan feszültségekkel terhesnek minősítette azt a törvényhozási vitát, amelynek során elérte, hogy a kongresszus megszavazza további 21 MX rakéta rendszerbe állítását. Az elnök a jövő esztendőben 48 további MX gyártására, felállítására számít. A szenátus és a képviselőház elé ősszel kerül a téma. De a „csata” máris megkezdődött. A szenátusnak egyik - a fegyveres erőkkel foglalkozó - albizottsága délután úgy döntött, hogy csupán 21 újabb rakéta felállításához járul hozzá. A múlt héten - amikor is a törvényhozás teljesítette az elnök kívánságát - a képviselők többsége úgy nyilatkozott, hogy az út további része kevésbé lesz sima, mint eddig volt.

Reagan űrfegyverkezési terve kétségessé teszi a Genfben folyó új szovjet-amerikai fegyverzetkorlátozási tárgyalások eredményességét - jelentette ki egy televíziós interjúban Jimmy Carter, volt amerikai elnök.

- Már az elnökségem idején folytatott SALT-II. tárgyalások is igen nehezeknek bizonyultak, pedig csak a hadászati rakétákról volt szó. Az Európában már jelenlevő közép-hatótávolságú fegyverek újabb nehézségeket okoznak, a „csillagháborús” terv pedig tovább csökkenti a reményt - hangsúlyozta a volt amerikai elnök. A volt elnök szerint egyébként a hatékony űrvédelmi rendszer megteremtése mind technikailag, mind anyagilag kivitelezhetetlen.

Az Egyesült Államok a nevadai kísérleti állomáson hajt végre kísérleti atomrobbantást.

Amiről nem szóltak a hírek: Megjelenik a Soviet Military Power című Pentagon-kiadvány negyedik kiadása. A kötet kapcsán Weinberger megjegyezte: a Szovjetunió a saját űrvédelmi rendszerét fejleszti, és tíz éven belül képesek lehetnek földi és űrtelepítésű rakétaelhárító lézerfegyver telepítésére. A kötet szerint a szovjetek egy év alatt 378-ról 414-re emelték az SS-20 típusú rakéták számát, és készen állnak két új típusú ICBM (SS-24 és SS-25) telepítésére. Az SS-24-es rakéta tíz robbanófejjel rendelkezik, és különleges vasúti kocsiról lehet indítani. Emellett a szovjetek 1984-ben 5 hadosztállyal növelték szárazföldi csapataik számát, amely így eléri az 199 divíziót.

április 3.

Hazánk felszabadulásának negyvenedik évfordulója alkalmából reggel ünnepélyes külsőségek között, katonai tiszteletadással felvonták a magyar nemzeti lobogót és a nemzetközi munkásmozgalom vörös zászlaját a gellérthegyi Felszabadulási Emlékműnél.

Zászlófelvonási ünnepséget tartottak reggel a Parlament előtt, a Kossuth Lajos téren is, ahol ugyancsak ünnepélyes külsőségek között, katonai tiszteletadással vonták fel az állami zászlót.

Hazánk felszabadulásának negyvenedik évfordulója alkalmából a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa és a Hazafias Népfront Országos Tanácsa délelőtt koszorúzási ünnepséget rendezett Budapesten, a szovjet hősök Szabadság téri emlékművénél és a Magyar Hősök Emlékművénél, a Hősök terén.

A Szabadság téren, ahol a zászlódísszel övezett emlékművel szemben csapatzászlóval felsorakozott a magyar néphadsereg díszszázada, kürtszó harsant, amikor Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke - Oláh István vezérezredes, honvédelmi miniszter kíséretében - a koszorúzás színhelyére érkezett. A díszszázad parancsnoka jelentést tett az Elnöki Tanács elnökének, aki ezután a honvédelmi miniszterrel együtt ellépett a díszszázad sorfala előtt, és üdvözölte a katonákat.

A magyar és a szovjet himnusz elhangzása után az Elnöki Tanács nevében Losonczi Pál és Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács helyettes elnöke helyezett koszorút az emlékmű talapzatára.

Az MSZMP Központi Bizottságának koszorúját Kádár János, az MSZMP főtitkára és Németh Károly főtitkárhelyettes helyezte el. A Minisztertanács nevében Lázár György, a kormány elnöke és Maróthy László miniszterelnök-helyettes koszorúzott.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_kadar_janos_nemeth_karoly.jpgKádár János és Németh Károly a Szovjet Hősök Szabadság téri emlékművénél koszorúz

Ezután a jubileumi rendezvényekre hazánkba érkezett külföldi párt- és kormányküldöttségek vezetői helyezték el a megemlékezés koszorúit az emlékmű talapzatán. A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége képviseletében Vaszilij Kuznyecov, az SZKP KB Politikai Bizottságának póttagja, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége elnökének első helyettese; a Bolgár Népköztársaság küldöttsége nevében Milko Balev, a BKP KB Politikai Bizottságának tagja, a központi bizottság titkára; a Csehszlovák Szocialista Köztársaság delegációja képviseletében Josef Koreák, a CSKP KB Elnökségének tagja, a szövetségi kormány elnökhelyettese, a Cseh Szocialista Köztársaság kormányának elnöke; a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság küldöttsége nevében Miljan Radovics, a JKSZ KB Elnökségének tagja; a Lengyel Népköztársaság delegációjának képviseletében Kazimierz Barcikowski, a LEMP KB Politikai Bizottságának tagja, a központi bizottság titkára; a Német Demokratikus Köztársaság küldöttsége nevében Werner Felfe, az NSZEP KB Politikai Bizottságának tagja, a központi bizottság titkára, az NDK Államtanácsának tagja; a Román Szocialista Köztársaság delegációjának képviseletében Gheorghe Radulescu, az RKP KB Politikai Végrehajtó Bizottságának tagja, az államtanács alelnöke koszorúzott.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_szabadsag_teri_megemlekezes.jpgAz évfordulóra érkezeit külföldi küldöttségek vezetői és a magyar vezetők a Szabadság téri Szovjet Hősi Emlékmű előtt

Ezután a diplomáciai testület képviseletében Francisco de Assis Grieco, a Brazil Szövetségi Köztársaság magyarországi nagykövete, a diplomáciai testület doyenje, Jerzy Zielinski, a Lengyel Népköztársaság budapesti nagykövete, Aravinda Ramachandra Deo, az Indiai Köztársaság magyarországi nagykövete, Alekszandar Iliev Decsev vezérőrnagy, a Bolgár Népköztársaság budapesti nagykövetségének katonai és légügyi attaséja, Zbigniew Ohanowicz altábornagy, a Lengyel Népköztársaság nagykövetségének katonai és légügyi attaséja, Sayed Mohammed Ali El Turky dandártábornok, az Egyiptomi Arab Köztársaság nagykövetségének véderőattaséja koszorúzott.

Az emlékmű talapzatán elhelyezték a hála és a megemlékezés koszorúit a társadalmi és tömegszervezetek képviselői: a Hazafias Népfront Országos Tanácsa nevében Pozsgay Imre főtitkár, a Szakszervezetek Országos Tanácsa képviseletében Gáspár Sándor elnök, a KISZ Központi Bizottsága nevében Hámori Csaba első titkár, a Magyar Ellenállók, Antifasiszták Szövetsége képviseletében Ispánovits Márton főtitkár, a Magyar-Szovjet Baráti Társaság képviseletében Bíró Gyula főtitkár, a Magyar Úttörők Szövetsége nevében Varga László főtitkár koszorúzott.

A magyar fegyveres erők képviseletében Oláh István vezérezredes, honvédelmi miniszter, Kamara János belügyminiszter és Borbély Sándor, a munkásőrség országos parancsnoka koszorúzott.

A hazánk felszabadításáért elesett hősök emléke előtt tisztelegve megkoszorúzták az emlékművet az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet déli hadseregcsoport parancsnokságának képviselői: Konsztantyin Kocsetov vezérezredes, Anatolij Makunyin vezérőrnagy és Nyikolaj Bondarcsuk altábornagy.

A fővárosi tanács koszorúját Szépvölgyi Zoltán tanácselnök és Farkasinszky Lajos elnökhelyettes helyezte el.

Ezután a budapesti üzemek, intézmények, hivatalok dolgozó kollektíváinak képviselői és a budapesti fiatalok adóztak tisztelettel a szovjet hősök emlékének, virágokkal borították az emlékmű talapzatát. A koszorúzási ünnepség az Internacionálé hangjai után a katonai díszszázad elvonulásával ért véget.

A zászlókkal díszített Hősök terén, a Magyar Hősök Emlékművével szemben is katonai díszszázad sorakozott fel csapatzászlóval. Losonczi Pál Oláh István társaságában érkezett a térre, majd a díszszázad parancsnoka jelentést tett az Elnöki Tanács elnökének.

A Himnusz hangjai után az Elnöki Tanács nevében Losonczi Pál és Trautmann Rezső, az MSZMP Központi Bizottsága nevében Kádár János és Németh Károly, a Minisztertanács részéről Lázár György és Maróthy László koszorúzott.

Koszorút helyeztek el az emlékműnél a hazánk felszabadulásának negyvenedik évfordulója alkalmából Budapestre érkezett külföldi párt- és kormányküldöttségek vezetői. Elhelyezték a megemlékezés koszorúit a budapesti diplomáciai testület képviselői is.

Megkoszorúzták az emlékművet társadalmi és tömegszervezetek, valamint a magyar fegyveres erők és testületek képviselői is.

Ezután az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet déli hadseregcsoport parancsnoksága részéről koszorúztak.

Végezetül a fővárosi tanács, majd a budapesti dolgozók, fiatalok képviselői helyeztek virágokat az emlékmű talapzatára.

A kegyeletes megemlékezés az Internacionálé hangjai után a díszszázad elvonulásával ért véget.

A koszorúzási ünnepségeken részt vett Aczél György, Grósz Károly, Havasi Ferenc, Óvári Miklós, Sarlós István, Szabó István, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai, Gyenes András, a Központi Ellenőrző Bizottság elnöke; Berecz János, Pál Lénárd és Szűrös Mátyás, a Központi Bizottság titkárai, továbbá a Központi Bizottság, az Elnöki Tanács és a kormány több tagja. Ott volt politikai és társadalmi életünk sok más vezető személyisége. Részt vett az ünnepségeken a budapesti diplomáciai képviseletek több vezetője is.

Budapest több kerületében koszorúzási ünnepségen adóztak a felszabadító harcok hősei, áldozatai emlékének.

Az Elnöki Tanács hazánk felszabadulásának 40. évfordulója alkalmából, eredményes szakmai és közéleti tevékenység elismeréséül, az állami és társadalmi élet különböző területein dolgozóknak és a fegyveres testületek tagjainak kitüntetéseket adományozott.

A kitüntetettek egy csoportjának Losonczi Pál, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, az Elnöki Tanács elnöke délben, az Országház kupolacsarnokában nyújtotta át az érdemrendeket.

Az ünnepségen megjelent Lázár György, a Minisztertanács elnöke, Németh Károly, az MSZMP főtitkár-helyettese, a Politikai Bizottság tagjai, valamint Katona Imre, az Elnöki Tanács titkára.

A kitüntetések átadásakor mondott beszédében Losonczi Pál méltatta hazánk felszabadulásának történelmi jelentőségét. Hangsúlyozta: eredményeink bizonyítják, hogy jól éltünk a lehetőséggel, a szocialista fejlődés útját választó népünk az utóbbi négy évtizedben szabad emberhez méltó társadalmat teremtett.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_losonczi_pal_2.jpgLosonczi Pál, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, az Elnöki Tanács elnöke ünnepi beszédét mondja

- Ha eredményeinkről beszélünk, soha nem feledkezhetünk meg arról, hogy egyre többen akadnak olyanok, akiknek teljesítménye széles körben, társadalmi méretekben is megbecsülést, elismerést szerez népünknek, hazánknak, a Magyar Népköztársaságnak. Nagyszerű érdem az övék: egyéni képességeikkel, kiváló teljesítményeikkel, embert próbáló küzdelmek közepette kifejtett tiszteletre méltó erőfeszítésekkel értek el szép eredményeket, személyes példamutatásukkal adnak ösztönzést munkatársaiknak, honfitársaiknak - hangsúlyozta Losonczi Pál, majd az MSZMP Központi Bizottsága, az Elnöki Tanács és a Minisztertanács nevében megköszönte a kitüntetetteknek a példás helytállást, további sikereket, erőt, egészséget kívánt.

Az Elnöki Tanács hazánk felszabadulásának 40. évfordulója alkalmából vezérőrnaggyá nevezte ki dr. Adrián Zsigmond rendőr ezredest, Barta Gyula munkásőr ezredest, dr. Bencsik István mérnök ezredest, dr. Bozsik János rendőr ezredest, dr. Hajdú Béla orvos ezredest és dr. Liptai Ervin ezredest.

A kitüntetések átadása után az Elnöki Tanács fogadást adott a kitüntetettek és vendégek tiszteletére.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_parlamenti_kituntetes.jpgKitüntetések átadása a Parlament kupolacsarnokában

Hazánk felszabadulásának 40. évfordulója alkalmából a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa, a Hazafias Népfront Országos Tanácsa és a Magyar-Szovjet Baráti Társaság országos elnöksége este díszünnepséget rendezett a Magyar Állami Operaházban.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_operahaz.jpgDíszünnepség az Operaházban

A jubileumi ünnepség elnökségében foglalt helyet Kádár János, az MSZMP főtitkára, Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke, Lázár György, a Minisztertanács elnöke, Németh Károly, a párt főtitkárhelyettese, Aczél György, Gáspár Sándor, Grósz Károly, Havasi Ferenc, Hámori Csaba, Maróthy László, Óvári Miklós, Sarlós István, Szabó István, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai; Gyenes András, az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottságának elnöke; Berecz János, Horváth István, Pál Lénárd, Szűrös Mátyás, a Központi Bizottság titkárai; Czinege Lajos, a Minisztertanács elnökhelyettese. A díszelnökség tagja volt a Központi Bizottság és a kormány több tagja, a társadalmi és tömegszervezetek számos vezetője, a munkásmozgalom több régi harcosa, az évforduló alkalmából kitüntetettek egy csoportja. Ott voltak a felszabadulási ünnepségekre hazánkba érkezett szovjet, bolgár, csehszlovák, jugoszláv, lengyel, NDK-beli és román küldöttség vezetői és tagjai, valamint az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet déli hadseregcsoport parancsnokságának képviselői.

A magyar és a szovjet himnusz elhangzása után Kállai Gyula, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának elnöke nyitotta meg az ünnepséget.

Ezután Losonczi Pál tartott ünnepi beszédet.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_losonczi_pal.jpgLosonczi Pál beszéde közben

Losonczi Pál nagy tetszéssel fogadott beszéde után Vaszilij Kuznyecov, a Szovjetunió Kommunista Pártja KB Politikai Bizottsága póttagja, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége elnökének első helyettese emelkedett szólásra.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_vaszilij_kuznyecov.jpgVaszilij Kuznyecov beszéde közben

Ezután művészi műsor következett, majd a díszünnepség az Internacionálé hangjaival ért véget.

Hazánk felszabadulásának 40. évfordulója alkalmából több helyen adtak át kitüntetéseket a munkában élenjáróknak, a szolgálatban kiválóaknak.

A Honvédelmi Minisztérium ünnepségén, amelyet a Magyar Néphadsereg Művelődési Házában tartottak, Oláh István vezérezredes, honvédelmi miniszter több tábornoknak, tisztnek, tiszthelyettesnek és polgári dolgozónak nyújtotta át az Elnöki Tanács által adományozott, illetve a miniszteri kitüntetéseket és más elismeréseket.

A Belügyminisztériumban végzett eredményes munkájuk elismeréseként az Elnöki Tanács két ezredest vezérőrnaggyá nevezett ki. Négyen a Szocialista Magyarországért Érdemrend, öten a Magyar Népköztársaság kardokkal díszített Csillagrendje, 27-en az Április Negyedike Érdemrend, 11-en a Vörös Csillag Érdemrend, 41-en pedig a Kiváló Szolgálatért Érdemrend kitüntetésben részesültek. Kamara János belügyminiszter 27 főt soron kívül előléptetett, tiszteket, tiszthelyetteseket a Haza Szolgálatáért Érdemérem, a Közbiztonsági Érem és a Tűzbiztonsági Érem különböző fokozataival tüntetett ki. Az ünnepségen részt vett Horváth István, az MSZMP KB titkára.

Budapesten a munkásőrség országos parancsnoksága épületében ugyancsak ünnepséget rendeztek, amelyen részt vett Berecz János, az MSZMP Központi Bizottságának titkára. Borbély Sándor országos parancsnok ünnepi parancsban méltatta hazánk felszabadulásának 40. évfordulóját, majd kiemelkedő szolgálatuk elismeréséül kitüntetéseket adott át munkásőröknek, munkásőrparancsnokoknak, valamint a munkásőrség tevékenységét segítő párt-, állami és gazdasági szervezetek vezetőinek, munkatársainak, továbbá a társ fegyveres testületek tagjainak. A Szocialista Magyarországért Érdemrendet ketten, az Április Negyedike Érdemrendet négyen, a Vörös Csillag Érdemrendet ketten kapták meg. A Kiváló Szolgálatért Érdemrendet nyolcán, a Haza Szolgálatáért Érdemérem különböző fokozatait 64-en vehették át.

A Parlamentben tanácsi vezetőknek és dolgozóknak adott át kitüntetéseket Czinege Lajos, a Minisztertanács elnökhelyettese. Jelen volt Varga Péter, az MSZMP KB közigazgatási és adminisztratív osztályának vezetője és Papp Lajos államtitkár, a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnöke.

Köpeczi Béla művelődési miniszter a Pesti Vigadóban tartott ünnepségen adta át a tárca területén kiváló munkát végzetteknek az Elnöki Tanács által adományozott kitüntetéseket. A Szocialista Magyarországért Érdemrendet hét, a Magyar Népköztársaság aranykoszorúval díszített Csillagrendjét egy személy vette át, az Április Negyedike Érdemrendet 48-an, a Munka Érdemrend arany fokozatát 13-an, az ezüst fokozatát 36-an, a bronz fokozatát 13-an kapták.

A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumban tartott ünnepségen Váncsa Jenő miniszter mondott ünnepi beszédet, majd átadta a kitüntetéseket. A Szocialista Magyarországért Érdemrendet négyen, az Április Negyedike Érdemrendet 14-en, a Munka Érdemrend arany fokozatát nyolcán, ezüst fokozatát 18-an, bronz fokozatát pedig 25-en vették át.

Dr. Markója Imre minisztertől az Igazságügyi Minisztériumban rendezett ünnepségen a Szocialista Magyarországért Érdemrendet négy, az Április Negyedike Érdemrendet kilenc, a Munka Érdemrend arany fokozatát négy, a Vörös Csillag Érdemrendet két igazságügyi dolgozó vette át. A Munka Érdemrend ezüst fokozata kitüntetésben 14-en, bronz fokozata kitüntetésben 18-an részesültek. Kiváló Szolgálatért Érdemrendet heten kapták. Az igazságügyminiszter igazságügyi főtanácsosi címet három, Kiváló Munkáért kitüntető jelvényt 61, a Haza Szolgálatáért Érdemérem ezüst fokozatát egy, Kiváló Társadalmi Munkáért érmet 18, Arany Tőrt két dolgozónak adományozott. Az igazságügyminiszter a Fegyverbarátságért Érdemérem különböző fokozatait adományozta az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet déli hadseregcsoport több tisztjének.

Az építők székházában rendezett ünnepségen Somogyi László építésügyi és városfejlesztési miniszter eredményes munkájuk elismeréseként a Szocialista Magyarországért Érdemrendet egy, az Április Negyedike Érdemrendet 44, a Munka Érdemrend arany fokozatát kilenc, ezüst fokozatát 85, bronz fokozatát 62 dolgozónak adta át. A Közlekedési Minisztérium ünnepségén Orbán Lajos miniszter adott át kitüntetéseket. A Szocialista Magyarországért Érdemrenddel egy, az Április Negyedike Érdemrenddel 47 dolgozót tüntettek ki. A Munka Érdemrend arany fokozatát 24-en, ezüst és bronz fokozatát 162-en vették át. Több százan részesültek Kiváló Munkáért kitüntetésben és miniszteri dicséretben.

A Pénzügyminisztériumban rendezett ünnepségen Hetényi István pénzügyminiszter nyújtotta át a kitüntetéseket. A Szocialista Magyarországért Érdemrendet ketten, az Április Negyedike Érdemrendet pedig heten kapták meg. A Munka Érdemrend arany fokozatát öt, a Vörös Csillag Érdemrendet pedig egy személy vehette át.

A Külkereskedelmi Minisztérium ünnepségén Veress Péter miniszter mondott beszédet, majd kitüntetéseket adott át. A Szocialista Magyarországért Érdemrendet egy, az Április Negyedike Érdemrendet nyolc, a Munka Érdemrend arany fokozatát öt minisztériumi dolgozó kapta meg.

A Belkereskedelmi Minisztériumban ünnepségen köszöntötték és kitüntették a munkában kiemelkedő teljesítményt elért dolgozókat, valamint azokat a már nyugdíjas kereskedelmi dolgozókat, akiknek jelentős szerepük volt a szocialista kereskedelem megteremtésében. Az ünnepségen a Szocialista Magyarországért Érdemrendet egy, az Április Negyedike Érdemrendet 14 dolgozó kapta. A Munka Érdemrend arany fokozatát hárman vehették át. A kitüntetéseket Juhár Zoltán belkereskedelmi miniszter adta át.

A KISZ Központi Bizottságának székházában rendezett ünnepségen az ifjúsági mozgalomban végzett kimagasló munkáért ketten az Április Negyedike Érdemrendet, 13-an a Munka Érdemrend különböző fokozatait és 85-en pedig az ifjúsági mozgalom kitüntetéseit vették át Hámori Csabától, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjától, az KISZ KB első titkárától.

Szakali József, a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság elnöke a KNEB székházában rendezett ünnepségen kiváló munkájuk elismeréseként apparátusi dolgozókat és népi ellenőröket tüntetett ki. Az Április Negyedike Érdemrendet négyen, a Munka Érdemrend arany fokozatát ketten vették át. A KNEB elnöke 13 dolgozónak adományozott Kiváló Munkáért kitüntetést, és 36-an részesültek eredményes népi ellenőrzési tevékenységükért Kiváló Társadalmi Munkáért kitüntetésben.

A Legfőbb Ügyészségen rendezett ünnepségen eredményes munkájuk elismeréseként az Április Negyedike Érdemrendet kilencen, a Munka Érdemrend arany fokozatát öten vették át. Kiváló Munkáért kitüntetésben 25-en, Legfőbb Ügyészi Dicséretben pedig 32-en részesültek. Dr. Szíjártó Károly legfőbb ügyész a szervezetben hosszú ideje kimagasló munkát végző nyolc dolgozónak főtanácsosi, illetve tanácsosi címet adományozott. Az ünnepségen átadták a legfőbb ügyész előterjesztésére a honvédelmi miniszter által adományozott Fegyverbarátságért Érdemérem különböző fokozatait az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet déli hadseregcsoport ügyészsége három munkatársának.

A Legfelsőbb Bíróságon dr. Szilbereky Jenő elnök mondott ünnepi beszédet, majd kitüntetéseket nyújtott át az igazságszolgáltatásban, a Legfelsőbb Bíróságon kiemelkedő munkát végzett dolgozóknak.

Ezeken kívül kitüntetést vették át a termelőszövetkezeti és a fogyasztási szövetkezeti mozgalom, az MTESZ, a fővárosi tanács, a Magyar Vöröskereszt, a társadalombiztosítás, a vízügy, az MTA központi hivatala kiváló dolgozói, illetve aktivistái.

Nem mindennapi helyszínen tartottak sajtótájékoztatót délelőtt: egy zászlóshajón. A hazánk felszabadulásának, a fasizmus felett aratott győzelem 40. évfordulójának tiszteletére Budapestre érkezett szovjet folyami hajóosztag ünnepélyes, látványos fogadtatásának kedden már részesei lehettek a fővárosiak.

Az újságírókat délelőtt a Szovjetunió Vörös Zászlórenddel. kitüntetett fekete-tengeri flottája három hajóból álló osztagának zászlóshajójára invitálta a parancsnok, Oleg Muravjov. A kapitány elmondta, hogy az ünnep tiszteletére érkezett, néhány napig nálunk horgonyzó hadihajóosztag állományába két ágyúnaszád és egy híradóhajó tartozik. Megemlékezett arról, hogy a felszabadító harcokiban a szovjet fekete-tengeri flotta egységei is részt vettek. Az akkori harcosok, parancsnokok közül hatan jöttek el, hogy részesei legyenek közös ünnepünknek.

Elmondta, hogy nekik is alkalmuk nyílik a szíves fogadtatás viszonzására: szerda délután már sok-sok érdeklődő léphetett a hajó fedélzetére, és az ünnep napján, április 4-én délután 3-tól 5-ig is szívesen várják a látogatókat a Szent István park alatti kikötőben.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_szovjet_hadiflotta.jpgÉrdeklődők a hajón

A Szovjetunió Vörös Zászlórenddel kitüntetett fekete-tengeri flottája Budapesten tartózkodó folyami hajóosztagának képviselői látogatást tettek az MSZBT székházéban. A vendégeket Bíró Gyula főtitkár köszöntötte, majd a küldöttség több tagjának átadta az MSZBT aranykoszorús jelvényét, illetve elismerő oklevelét.

Az ünnep előestéjén országszerte több városban, községben köszöntötték felszabadulásunk 40. évfordulóját, megkoszorúzták a hazánk szabadságáért életüket áldozó katonák emlékműveit. Sok helyen részt vettek az ünnepségeken a testvérmegyékből érkezett vendégek. Jó néhány településen az ünnepet megelőző napokban avattak új létesítményeket, szerdán is több helyen lakásokat, tantermeket, egészségügyi intézményeket, üzleteket adtak át, új műalkotásokat állítottak fed.

Az ország egyik legnagyobb üzemében, a százhalombattai Dunai Kőolajipari Vállalatnál rendezték meg. Pest megye központi felszabadulási ünnepségét, amelyen Csehák Judit, a Minisztertanács elnökhelyettese méltatta a történelmi évforduló jelentőségét. Az ünnepségen részt vettek a testvérmegyék - Omszk, Suhl és Szófia - delegációk

Felszabadulási emlékművet avattak Kecskemét új városközpontjában, a Május 1. téren. A 48-as szabadságharc, a Tanácsköztársaság és a felszabadító harcok hőseinek emléket állító szoborkompozíciót - Illés Gyula Munkácsy-díjas szobrászművész alkotását - Lakatos Ernő, az MSZMP Központi Bizottságának osztályvezetője avatta föl. Felszabadulási emlékművet avattak Edelényben is; a domborművekkel díszített; süttői márványból készült oszlop Gyurcsek Ferenc alkotása. Az avatás alkalmából ifjúsági nagygyűlést rendeztek. Szovjet hősi emlékművet avattak a Heves megyei Komlón; a szoborkompozíció - Király Róbert munkája - azon a helyen áll, ahol az e tájon dúló harcokban elesett ötszáz szovjet katona nyugszik.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_kecskemeti_emlekmu.jpgFelszabadulási emlékművet avattak Kecskeméten

Hazánk felszabadulásának 40. évfordulója alkalmából délelőtt 10 órakor az MSZMP megyei és városi bizottságai, a megyei és a debreceni városi tanács a debreceni felszabadulási emlékműnél koszorúzási ünnepséget rendezett.

A felhívójel elhangzásakor Vízi László alezredes, a helyőrségparancsnok helyettese ellépett a Vörös Hadsereg útján felsorakozott díszzászlóalj előtt, majd a helyőrségi zenekar játszotta magyar és szovjet himnusz után kezdetét vette a koszorúzási ünnepség. Először Sikula György, az MSZMP KB tagja, az MSZMP megyei bizottságának első titkára és dr. Postás Sándor, az MSZMP KEB tagja, a debreceni városi pártbizottság első titkára helyezték el a hála és megemlékezés koszorúját a felszabadulási emlékmű talapzatán. Dr. Szabó Imre, a Hajdú-Bihar megyei Tanács elnöke és dr. Ács István, a debreceni városi tanács elnöke e testületek nevében koszorúzott. I. G. Baljaszinszkij, a Szovjetunió debreceni főkonzulja és munkatársa helyezett ezután koszorút az emlékmű talapzatára. Ezután a felszabadulási ünnepségre a megyébe érkezett Bihar megyei delegáció, Ciordas Nistor, az RKP Bihar megyei pártbizottságának tagja, a megyei néptanács első elnökhelyettese, delegációvezető, Furic Mária, a Margita városi pártbizottság titkára, a város polgármestere és Iovan Alexandru nyugdíjas, a Bihar megyei pártbizottság ellenőrző bizottságának tagja koszorúzott. A társadalmi és tömegszervezetek koszorúit Koósné Török Erzsébet, a KISZ megyei bizottságának első titkára, Szendi Sándor, a Szakszervezetek Megyei Tanácsának vezető titkára, dr. Kolozsvári Lajos, a Hazafias Népfront megyei bizottságának elnöke, dr. Debreczeni Ferenc, a KISZ debreceni városi bizottságának első titkára és Oláh Lajos, a Hazafias Népfront debreceni városi bizottságának titkára helyezték el. A magyar fegyveres testületek nevében Kollár János megyei rendőrfőkapitány, Garai Sándor megyei munkásőrparancsnok, Vízi László alezredes, Rácsai Lajos, a Debreceni Rendőrkapitányság vezetője és Szűcs Imre debreceni városi munkásőrparancsnok koszorúzott. Az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet fegyveres alakulatok koszorúit Szamarin, Jevtusevszkij, Gyekin és Ilivcsuk főtisztek helyezték a felszabadulási emlékmű talapzatára. Ezt követően a MÁV Igazgatóság, a BIOGAL Gyógyszergyár, a HÁÉV és a Volán Vállalat képviselői koszorúztak, majd virágokat helyeztek el több nagyvállalat dolgozói.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_debreceni_koszoruzas.jpgA felszabadulási emlékműnél Sikula György és dr. Postás Sándor helyezte el a megyei és a debreceni városi pártbizottság koszorúját

A debreceni Köztemetőben álló szovjet hősi emlékmű előtt is katonai tiszteletadással folyt a koszorúzás délelőtt 10.45 órai kezdettel. Az MSZMP Hajdú-Bihar megyei és Debrecen városi bizottságai nevében Sikula György és dr. Postás Sándor, a Hajdú-Bihar megyei és a debreceni városi tanács nevében dr. Szabó Imre és dr. Ács István koszorúzott. Az emléke mű talapzatára helyezte koszorúját I. G. Baljaszinszkij és munkatársa. A Bihar megyei pártküldöttség is koszorút helyezett el az emlékműnél Ciordas Nistor vezetésével. A társadalmi és tömegszervezeteket Zsurovits Sándorné, az SZMT titkára, dr. Kolozsvári Lajos, Csontos János, a KISZ megyei bizottságának titkára, Oláh Lajos és dr. Debreczeni Ferenc képviselte. A magyar fegyveres testületek nevében Kollár János, Vízi László, Garai Sándor, Rácsai Lajos és Szűcs Imre, a hazánkban ideiglenesen állomásozó fegyveres testületek nevében Szamarin, Jevtusevszkij, Gyekin és Ilivcsuk főtisztek koszorúztak. Az MGM, az Alfödi Nyomda és a Baromfi-feldolgozó Vállalat képviselői koszorút, több intézmény képviselői pedig virágcsokrot helyeztek el az emlékműnél.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_debreceni_koszoruzas_2.jpgA Köztemetőben a szovjet hősi emlékműnél I. G. Baljasinszkij és munkatársa is koszorúzott

A debreceni Benedek téri román hősi emlékmű előtt 11.30-kor kezdődött a zenés koszorúzás, katonai tiszteletadás mellett. Koszorút helyeztek el az emlékmű talapzatán az MSZMP megyei és városi bizottságának nevében Sikula György és dr. Postás Sándor, a megyei és debreceni városi tanács nevében dr. Szabó Imre és dr. Ács István, és a Román Szocialista Köztársaság Bihar megyei pártküldöttsége Ciordas Nistor vezetésével. Elhozták koszorúikat a társadalmi és tömegszervezetek, a magyar fegyveres testületek, az Egészségügyi Intézmények Pártbizottsága, az Ipari Szövetkezetek Pártbizottsága és a debreceni Kossuth Tsz képviselői.

A fenti ünnepségekkel egy időben csendes koszorúzás volt Debrecenben a Kossuth utcai páncélos emlékműnél és a Petőfi téri repülős emlékműnél, hazánk felszabadulásának negyvenedik évfordulója tiszteletére.

Salgótarján Kemerovo lakónegyedében felavatták Kiss István Kossuth-díjas szobrászművész Béke és barátság című alkotását.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_salgotarjani_beke_es_baratsag_emlekmu.jpgAz ünnep jegyében adták át a salgótarjáni Kemerovo-lakótelepen a Béke és barátság emlékművet

Szombathelyen is szoboravató volt: a város keleti kapujánál állították fel Antolij Sirnyin szobrászművész alkotását. A kisgyermekét tartó anya szobrát szovjet testvérvárosa, a Mari ASZSZK fővárosa, Joskar Ola ajándékozta a vasi megyeszékhelynek.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_szombathelyi_szoboravatas.jpgÚttörők helyezik el virágaikat az új szobor lábánál

Gazdag programmal köszöntötték felszabadulásunk évfordulóját a baranyai városokban és falvakban; a Pécsett tartott díszünnepségen részt vettek a testvérmegyék küldöttei is az ukrajnai Lvovból, a bulgáriai Szlivenből, az NSZK-beli Schwerinből és a jugoszláviai Eszékről. A Fejér megyei ünnepségen a testvérmegyéjük kulturális életét reprezentáló vorosilovgrádi ének- és táncegyüttes adott műsort.

A Szolnok megyei Tiszajenőn új szaktantermekkel bővült az ünnepre az általános iskola, Martfűn nyolc tantermes általános iskolát és tornacsarnokot adtak át, Karcagon új tornateremmel gazdagodott a Zádor úti általános iskola.

Komárom megye fiataljai Tatabányán ifjúsági nagygyűlésen ünnepelték felszabadulásunk évfordulóját. Ugyancsak ifjúsági nagygyűlést tartottak Egerben, ahol Köpf Lászlóné, a KISZ Központi Bizottságának titkára átadta a KISZ KB Vörös Vándorzászlaját a Dobó István gimnázium ifjúsági szervezetének.

Hazánk felszabadulásának 40. évfordulója alkalmából az SZKP Központi Bizottsága, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége és a Szovjetunió Minisztertanácsa üdvözlő táviratot küldött Kádár Jánosnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkárának, Losonczi Pálmák, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa elnökének és Lázár Györgynek, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa elnökének.

Ünnepi gyűlésen emlékeztek meg hazánk felszabadulásának 40. évfordulójáról délután Moszkvában. A Szakszervezetek Házának oszloptermében rendezett ünnepség elnökségében helyet foglalt Viktor Grisin, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a moszkvai városi pártbizottság első titkára, Iván Kapitonov, az SZKP Központi Bizottságának titkára, Pjotr Sztrautmanyisz, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnökhelyettese, Zija Nurijev, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökhelyettese, Viktor Kulikov, a Varsói Szerződés egyesített fegyveres erői főparancsnoka és Filipp Jermas, a Szovjetunió Állami Filmbizottsága elnöké, a Szovjet-Magyar Baráti Társaság vezetőségének elnöke.

Az elnökségben foglalt helyet Apró Antal, a Magyar-Szovjet Baráti Társaság elnöke és Rajnai Sándor, hazánk szovjetunióbeli nagykövete.

A himnuszok elhangzását és az ünnepség megnyitását követően Filipp Jermas mondott ünnepi beszédet.

Filipp Jermas beszédében hangsúlyozta, hogy a felszabadulás negyvenedik évfordulóját a magyar dolgozókkal együtt ünnepük a Szovjetunió és a szocialista országok népei, az egész haladó emberiség. A testvéri magyar nép jubileumi ünnepe szorosan kapcsolódik ahhoz az ünnephez, amelyet hamarosan megünnepel az egész haladó emberiség: a fasizmus felett aratott győzelem 40. évfordulójához.

Filipp Jermas után Rajnai Sándor, hazánk szovjetunióbeli nagykövete mondott beszédet. A magyar nagykövet egyebek között hangsúlyozta: az elmúlt negyven esztendőben a magyar nép történelmileg mérve nagy feladatokat oldott meg, de ma sem kisebbekkel kell szembenéznünk. A Magyar Szocialista Munkáspárt a napokban befejeződött XIII. kongresszusa joggal szögezte le, hogy hazánk következetesen halad a fejlett szocialista társadalom építésének útján, reálisan, kritikusan elemezte az eltelt időszakot, és megjelölte a legfontosabb teendőket is.

Rajnai Sándor utalt a néhány napja aláírt gazdasági és műszaki-tudományos megállapodásra, amely az ezredfordulóig jelöli meg a kapcsolatok fejlődésének irányait és feladatait, szóit hazánknak a KGST keretein belül kifejtett tevékenységéről.

Hazánk felszabadulásának 40. évfordulója alkalmából ünnepi ülést tartottak a leningrádi Barátság Házában. Ezen beszédet mondott Ivan Szokolov, a Szovjet-Magyar Baráti Társaság leningrádi tagozatának elnöke és Váczi László főkonzul. Az ünnepség elnökségében helyet foglaltak többek között a leningrádi városi pártbizottság és a városi tanács vezetői. Az eseményen jelen volt Kővári Péter külügyminiszter-helyettes.

Az ünnepi ülés után rendezték meg a főkonzulátus új épületének megnyitásával egybekötött fogadást, amelyen részt vettek a tudományos, kulturális élet vezetői, az SZMBT leningrádi tagozatának vezetői és aktivistái, valamint a Leningrádban akkreditált főkonzulok.

A genfi konvenció előírásait megsértve az izraeli megszállók saját területükön levő börtönökbe szállítják a napokon belül felszámolásra kerülő anszári táborból libanoni és palesztin foglyaik jó részét - valószínűleg több száz embert.

A jeruzsálemi rádió közölte, hogy csapataik második visszavonulási szakasza küszöbén végleg megszüntetik a fogolytábort. Emiatt reggel 752 embert szabadon engeditek Anszárból, noha - így a kommentár - bűnöket követtek el az izraeli hadsereg ellen. Konkrét adatok említése nélkül azt is bejelentették, hogy az anszári foglyok egy részét, akik úgymond fenyegetést jelentenek a zsidó állam biztonságára, Izraelbe szállítják. Ez már meg is kezdődött: a további bebörtönzésre ítélteket erős katonai fedezet mellett buszokon vitték át a határon. Egyelőre nem ismeretes, végül ás hány embert érint a döntés. A Vöröskereszt március végi adatai szerint 1883 fogoly volt Anszárban, egynegyedük palesztin, a nagy többség pedig libanoni síita.

A Nemzetközi Vöröskereszt központja leszögezte, hogy Izrael e durva lépésével megsérti a hadifoglyok sorsáról intézkedő genfi konvenció 49. és 76. cikkelyét.

Szidónban eközben, ha kisebb hevességgel is, de folytatódtak az összecsapások. A falangista erők a hadsereg állásait és a két város környéki menekülttábort ágyúzták. A kormány korábbi közlése ellenére még mindig a bejrúti nemzetközi repülőtér környékén várakoznak azok a kormánycsapatok, amelyekkel véget kívánnak vetni a szidóni robbanásveszélyes helyzetnek.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_szidoni_menekultek.jpgFiatal palesztin nő három gyermekével, akiknek a házát megsemmisítette egy becsapódó gránát és egy szidóni iskolában kerestek menedéket

Chilében úgy alakul a helyzet, hogy az csak katasztrófába, egy polgárháborúba torkollhat - jelentette ki Gabriel Valdes, a chilei Kereszténydemokrata Párt elnöke sajtóértekezletén.

A kereszténydemokraták és a junta mérsékelt ellenzékét alkotó Demokratikus Szövetség (ennek tagja Valdes pártja is) számára az egyetlen megoldás a demokrácia, mert lehetetlen tovább élni az intézményes terror közepette - mondotta a politikus.

A három baloldali személyiség múlt heti meggyilkolásáért nemcsak a chilei baloldal, hanem a kereszténydemokraták is a Pinochet-kormányzatot teszik felelőssé. Valdes maga is ott volt a meggyilkoltak temetésén.

Reagan elnökkel tárgyalt Washingtonban Lord Carrington, a NATO főtitkára. A találkozón részt vettek a külügyminisztérium és a hadügyminisztérium vezető munkatársai is.

Értesülések szerint a tanácskozás fő témája az Egyesült Államok űrfegyverkezési programja, illetve annak a NATO európai tagállamai részéről tanúsított fogadtatása volt. Ugyancsak szerepelt a napirenden a kelet-nyugati kapcsolatok témája, különös tekintettel a genfi leszerelési tárgyalásra. Szó volt a NATO hagyományos erőinek újrafelfegyverzéséről.

Humor:idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_humor_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_humor_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_humor_3.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_humor_4.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_humor_5.jpg

Reklám:
idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_reklam_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_reklam_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_reklam_3.jpg

Kékfény:
Kecskeméten - eddig ismeretlen okból - tűz ütött ki vasárnap délelőtt 11 órakor az Akadémia utca 20. szám alatti tízemeletes épület második szintjén. A tűz a szellőzőaknán keresztül továbbterjedt a többi emeletre is. A helyszínre érkező tűzoltók és a mentők a lakosság segítségével kimentették az épületben levőket. A mentés idején egy tűzoltó súlyos sérülést, egy ember súlyos, kettő enyhe füstmérgezést szenvedett. A könnyebb sérülteket a helyszínen részesítették elsősegélyben. A tüzet délután fél háromkor eloltották. Az épületben levő harminc lakás egy. része kiégett, egy része megrongálódott, illetve a tűzoltás következtében lakhatatlanná vált. Ezek lakóinak elhelyezéséről és ellátásáról a kecskeméti városi tanács gondoskodott. A különösen nagy kárral járó tűzeset vizsgálatát a rendőrség szakértők bevonásával folytatja.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_kecskemeti_haztuz.jpgA tűz oltása közben

Kecskeméten a vasárnapi lakástűz után megmozdult a város az otthon nélkül maradtak megsegítésére. A Fáklya utcai új épületbe költöztetett családok hétfőn ötezer forint rendkívüli segélyt kaptak a helyi tanácstól, és ígéretet a gyors kárrendezésre az Állami Biztosítótól. A pusztulás felmérésével egy időben az ÁB már kedden megkezdte az előlegek kifizetését, míg az Ingatlankezelő Vállalat a Duna-Tisza-közi Építőipari Vállalat szakembereivel közösen előkészíti a harminc megrongált lakás felújítását. Egyébként a város több üzeme, közintézménye ajánlotta fel gépjárművét a bajba jutottak holmijának szállításához.

Á füstmérgezésben szenvedettek állapota javul, bár a mentés egyik hőse, a 16 éves Bíró Mária hétfő délután még mindig a kecskeméti megyei kórházban feküdt. A Bányai Júlia gimnázium elsős tanulója a ház kilencedik emeletéről menekült fel a tizedikre. Itt öt tűz felé haladó kisgyermeknek állta útját, majd az apróságokat az erkélyről egy székre állva feladogatta a tetőn levőknek.

A rendőrség a tűz okait tovább vizsgálja.

Mezőcsáton súlyos közúti baleset történt. Papp Imre 26 éves szobafestő-mázoló, helyi lakos egy kölcsönkért tehergépkocsival áttért az úttest bal oldalára, és ott elütötte az út szélén vele szemben közlekedő Szopkó Tiborné 33 éves betanított munkást, Nagy Erika 14 éves tanulót, Nagy Mónika 12 éves tanulót és Szopkó Beáta 13 éves tanulót. Szopkó Tiborné, Nagy Erika és Nagy Mónika a helyszínen meghalt. Szopkó Beáta könnyebb sérüléseket szenvedett. A baleset oka: Papp a gépkocsit ittas állapotban, figyelmetlenül vezette. A rendőrség Papp Imrét őrizetbe vette, az ügyben a vizsgálatot folytatja.

Tatabánya alsó és Környe között a Fácán-kerti vasúti átjárónál halálos közlekedési baleset történt. Richter Miklós 30 éves tehergépkocsi-vezető a Kohászati Alapanyagellátó Vállalat dolgozója, tatabányai lakos, Csepel tehergépkocsijával kellő körültekintés nélkül hajtott rá a táblával ellátott vasúti átjáróra, és az erős ködben későn észlelte a Tatabánya alsó felől érkező személyvonatot. Összeütközött a mozdonnyal és ennek következtében Marinka Béla 55 éves segédmunkás környebányai lakos a gépkocsiból kizuhant és a vonat halálra gázolta. A gépkocsivezető könnyebben sérült meg. Az anyagi kár jelentős. Ezen a vonalszakaszon sokáig állt a vasúti forgalom. Sem a vasúti dolgozóknak, sem a vonaton utazóknak az ütközés következtében sérülése nem történt.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_tatabanyai_baleset.jpgA baleset helyszínén

Közlemények:
A természetbarátok hagyományos felszabadulási ünnepségét március 31-én, vasárnap délben rendezi meg a Pilis-hegységben a Vöröskő-sziklán emelt Felszabadulási Emlékműnél a Budapesti Természetbarát Szövetség. Az ünnepi beszédet dr. Jassó Mihály, a budapesti pártbizottság titkára mondja. Az ünnepség színhelyére az emléktúra részvevői Leányfaluról a piros, Tahiból a sárga, Szentendre Szabadság forrástól a sárga, sárgazöld, Paprétről a piros jelzés mentén juthatnak el. A HÉV-en a túrázók félárú kedvezményben részesülnek.

Levelező nyelvoktatás! Angol és német kezdő, újrakezdő és középhaladó, levelező nyelvtanfolyamot szervez, hanganyaggal, a Panoráma Nyelvstúdió. A tanfolyam díja 1800 Ft. Kérje részletes tájékoztatónkat! Címünk: Debrecen, Jerikó u. 15. 4032.

A BKV és a Fővárosi Nagycirkusz igazgatósága felhívja a kedves nézők figyelmét, hogy 1985. március 29-én, 30-án, 31-én a millenniumi földalatti menetrendszerűen közlekedik. A Fővárosi Nagycirkusz előadásait a meghirdetett időpontokban megtartják.

Állásajánlat:idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_allasajanlat_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_allasajanlat_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_allasajanlat_3.jpg

Divat: Poncsó, vagy ágytakaró? Mindkettő!
Beboríthatunk vele egy díványt, de kellemes melegbe burkolhatjuk magunkat, ha poncsóként viseljük. Könnyen elkészíthető, bár elég nagy türelmet és gondosságot igényel az összeállítása.idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_divat_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_divat_2.jpg

A földeken országszerte pótolják a kedvezőtlen időjárás miatti lemaradást:
A gazdaságok országszerte versenyre keltek az idővel, be akarják hozni az időjárás okozta késedelmet. Csongrád megyében az egyik legsürgetőbb teendő most a tervezett öt és fél ezer hektáron földbe tenni a cukorrépa magját. A megkésett tavasz miatt a nagy teljesítményű gépekkel éjszaka is vetnek. A korszerű traktorok fülkéjében fotocellás berendezés tájékoztatja a traktorost a vetőgép működéséről. Az esetleges üzemzavart, például a vetőcsoroszlyák eltömődését azonnal jelzi. A nagy pontossággal működő automata gépek lehetővé teszik a folyamatos műszakot, ami nagy előnyt jelent a jelenlegi mintegy tíznapos időhátrány ledolgozásában. A legnagyobb gazdaságokban olyan traktorok és vetőgépek dolgoznak, amelyek tízórás műszakban átlagosan 40 hektáron teszik földbe a magot. A Kaposvári Cukorgyár körzetében, Baranya, Tolna és Somogy megye gazdaságaiban is nyújtott műszakban dolgoznak a cukorrépavető gépek. Hajdú-Bihar megye mezőgazdasági üzemeiben a gépek a zöldborsónak, cukorrépának szánt földeket járják, hogy a mag mielőbb a talajba kerüljön. Szabolcs-Szatmár megyében a burgonya vetését gyorsították meg. Sietni kell e munkával, hiszen a vetőgumók földbe kerülésének optimális időpontja április 1-e lett volna; de a talaj alacsony hőmérséklete miatt akkor még várni kellett. Bács-Kiskun megyében mindenütt hozzáláttak a fóliasátrak felállításához és a palántázáshoz, hogy minél jobban kihasználhassák a melegebbre fordult időt.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_kislangi_hatar.jpgÉjszakai munka a kislángi határban

Alma Brazíliába:
A rakamazi Győzelem Termelőszövetkezet hűtőtárolójában folyamatosan dolgozzák fel export szállításra az ősszel betárolt almát. Hűtővagonokban, kamionokban finn, csehszlovák megrendelésre szállítanak, de indítottak útnak már Brazíliába is szabolcsi almát.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_rakamazi_gyozelem_termeloszovetkezet.jpgA világhírű szabolcsi almát osztályozzák

Üzemavatás Budaörsön:
Felavatták a budaörsi központú Ipari Szerelvény és Gépgyár új, keményfémgyártó üzemét. A hatszázmilliós fejlesztés, amely a szerszámgyártás, a kohászat és a gépipar termelékenységét, a pontosabb megmunkálást segíti, határidőre, költségmegtakarítással valósult meg. Hatására jelentősen bővül az ISG-ben készülő szerszámlapkák, sajtoló- és hidegalakító szerszámok termelése. A fejlesztés évi négymillió dolláros népgazdasági megtakarítást is jelent, mivel a különleges technológiával készülő szerszámok és elemeik többségét korábban kizárólag tőkés importból szereztük be. Az ünnepségen jelen volt Gábor András ipari miniszterhelyettes, Havas Péter, az Állami Fejlesztési Bank vezérigazgatója, Müller István, az OMFB elnökhelyettese, valamint a területi és helyi társadalmi szervek képviselői. Eljött a gyáravatásra több külföldi szakértő kíséretében a korszerű technológia know-howját adó osztrák cég vezetője is. A gyáravatás kapcsán átadták a beruházásban jeleskedő vezetőknek és munkásoknak az Elnöki Tanács és az Ipari Minisztérium kitüntetéseit.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_budaorsi_isg.jpgAz új finommegmunkáló műhely, ahol a keményfém-forgácsoló szerszámok készülnek

Tűzoltóautó-javítás:
A „Pannonautó" XIV. sz. Autójavító Vállalat 1981-ben kezdte meg, 1982-től pedig folyamatosan végzi - az országban egyedül - a Tü-1 típusú gépjárműfecskendők komplett nagyjavítását a Tűzoltóság Országos Parancsnoksága részére. A „Pannonautó" Vállalat 1981-től összesen mintegy 90 000 000 forint bevételhez jutott a munka révén. Ünnepélyes keretek között adták át a századikként nagyjavított Tü-1 típusú járművet. Az ünnepségen, melyet a vállalat pécsi Bolgár Néphadsereg úti szerelőműhelyében tartottak, megjelent Vágvölgyi József tűzoltó alezredes, a Tűzoltóság Országos Parancsnokságának helyettes vezetője és Török Béla alezredes, Baranya megyei tűzoltóparancsnok. A 100. nagyjavított járművet az üzemeltető, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei parancsnokság nevében Pintér Ferenc tűzoltó alezredes, megyei parancsnok vette át dr. Lantos Árpádtól, a Pannonautó igazgatójától.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_tuzoltoauto_javitas.jpgA 100. nagyjavított jármű átadása

Több gázpalack az alumíniumgyárból:
Az Alumíniumárugyár budapesti üzemeiben az idén 210 ezer propán-bután gázpalackot gyártanak. 25 százalékkal többet, mint tavaly. A vállalat megkezdte idei exportszállításait is, megrendelői között osztrák. NSZK-beli, angol, holland, belga, svéd, finn és szingapúri cégek is szerepelnek.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_budapesti_aluminiumarugyar.jpgKiszállításra váró palackok

Vagyonvédelem - infrával:
Infrasugaras érzékelőrendszert terveztek és építettek a HIREX vagyonvédelmi csoportjának szakemberei Nyíregyházán, a Szabolcs megyei Víz- és Csatornamű Vállalat Tó utcai raktártelepén. A közel egymilliós beruházás próbaüzemelése folyik, március végén pedig véglegesen átadják az új berendezést. Ezentúl senki nem tud úgy belépni a telepre, hogy ne keresztezze az infrasugarak útját, s a portásfülkében ne kísérje fény- és hangjelzés. Az okos és hasznos tolvajriasztót két, állványra szerelt, s minden irányban központilag mozgatható kamera egészíti ki, amely a monitorra vetítheti a telep bármelyik részét.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_hirex.jpgA nappali őr a berendezés kezelését gyakorolja

Lapszabászat tőkés exportra:
A rákospalotai Fejlődés Bútoripari Szövetkezet jászkiséri szakcsoportja termékei mintegy 80 százalékát tőkés exportra termeli.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_jaszkiseri_butoripari_szovetkezet.jpgBerente Sándorné a faalkatrészeket páros szabászfűrészen vágja méretre

Megjelent!
idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_megjelent.jpg

A Magyar Televízió műsorán: 1978-ban készült Fábri Zoltán Magyarok című filmdrámája. Balázs József regénye nyomán készült a film, amely a második világháború alatt játszódik, és néhány magyar nincstelen paraszt németországi vendégmunkáséletén keresztül kíván képet adni akkori életünk egy kevéssé ismert, vékony szeletéről. 1943-ban Németországba mennek a Wermachtba bevonult német parasztok helyett dolgozni, és nem akarják tudomásul venni, mi folyik körülöttük. A filmet egyébként az 51. Oscar-gálán jelölték a legjobb idegen nyelvű film kategóriájában.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_koncz_gabor.jpgKoncz Gábor a film egyik jelenetében

Hová menjünk? Moziba!
idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_mozi.jpg

Színházi bemutató: A kortárs magyar drámaírók sikeres sorozata után a harmincas évek Budapestje elevenedik meg a Játékszín színpadán. Szép Ernő és Füst Milán egy-egy darabja valamint Zágon István, Nóti Károly, Eisemann Mihály zenés komédiája mutatja be Budapestet, anno 1930.

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_bozoky_istvan_margitay_agi.jpgBozóky István és Margitai Ági a Máli néniben

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_fazekas_zsuzsa_kun_vilmos.jpgFazekas Zsuzsa és Kun Vilmos az Aranyórában

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_szacsvay_laszlo_benedek_miklos.jpgSzacsvay László és Benedek Miklós a Hyppolit, a lakájban

Magyar könnyűzene:
A 14. héten a magyar slágerlista a szólisták között: 1. Varga Miklós-Varga Mihály: Európa (Varga Miklós), 2. Nagy-Komár: Mesebeli lányok (Aradszky László), 3. Wolf-S. Nagy: Nem kell már senki más (Korda György).

Az előadók között: 1. KFT: Afrika (KFT), 2. Mészáros: Neked adom mindenem (Ízisz), 3. Balázs-Horváth: Kölykök a hátsó udvarból (Korál).

Külföldi könnyűzene:
A héten az amerikai slágerlistákat az USA for Africa We Are The World-je, a nyugat-európai slágerlisták többségét Bruce Springsteen Dancing In The Dark című számai vezetik.

Tekintsük át az NB II. legfontosabb hétvégi momentumait. A másodosztály 24. fordulójában a legnagyobb érdeklődés a Rákospalotán rendezett Volán-Vác rangadót kísérte; a döntetlen (1:1) leginkább az éllovasokat üldözőknek, az egyaránt két pontot szerzett Siófoknak, a Nyíregyházának és a Szolnoknak kedvezett.idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_nb_ii_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_nb_ii_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_nb_ii_gollovolista.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_nb_ii_volan_vac.jpgA hazaiak egyik támadása a Volán-Vác (1:1) rangadón

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_nb_ii_nyiregyhaza_baja.jpgAz NYVSSC otthon lépett pályára, a 14. helyezett Bajai SE-t fogadta. A piros-kékek keserves győzelmet arattak, a 80. percben lőtt tizenegyesgóllal. Csehi bűvöli a labdát, de erejéből ezúttal csak egy kapufára tellett

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_nb_ii_szolnoki_mav_mte_22_sz_volan.jpgA Szolnoki MÁV MTE-22. sz. Volán (2:1) mérkőzésen Repka eszmélt és gólt fejelt. Ezzel vezettek a hazaiak 1:0-ra

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_nb_ii_szekszardi_dozsa_bakony_vegyesz.jpgKovács B. elöl Andorka merész kivetődéssel ment a Szekszárdi Dózsa-Bakony Vegyész (0:1) találkozón

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_nb_ii_szekszardi_dozsa_bakony_vegyesz_2.jpgA kitűnően védő Andorka (balról) és Jugovits már a földön - de Somodi végül is kihagyta ezt a helyzetet is

Hétvégén teljes fordulót rendeztek a harmadik vonalban, a Területi bajnokságokban is.
idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_teruleti_bajnoksagok.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_teruleti_bajnoksagok_tabella.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_teruleti_bajnoksagok_koros_csoport_delep_miske.jpgA Körös-csoportban A DÉLÉP SC-Miske rangadón egyik csapat csatárai sem jeleskedtek. Nem így a szegediek középpályása, aki nemcsak, hogy két gólt is rúgott (2:0-ra nyertek az építősök), hanem csapata egyik legjobbja volt. Felvételünk az első DÉLÉP-gólt megelőző pillanatot örökítette meg, Bazsó (középen) lábát elhagyva, a kapuba tart a labda. A középpályás mellett, jobbról, Márton figyel, beavatkozásra készen, balról a miskei hátvéd már csak szemlélője lehet az eseménynek

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_teruleti_bajnoksagok_koros_csoport_delep_miske_2.jpgHorváth (fehér mezben) kapura lő, a szegedi Kántor azonban útját állja a labdának

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_teruleti_bajnoksagok_koros_csoport_honved_kun_bela_se_kecskemeti_te.jpgSzintén a Körös-csoportban Urbán és Lukács között Meszlényi próbálja megszerezni a labdát a H. Kun Béla SE-Kecskeméti TE (1:2) mérkőzésen

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_teruleti_bajnoksagok_matra_csoport_hatvan_fuzesabony.jpgA Mátra-csoportban Veszélyben a hatvani Takács kapuja, balról Mártha figyeli az akciót a Hatvani KSC-Füzesabony (0:1) találkozón

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_teruleti_bajnoksagok_drava_csoport_tancsiscs_se_bonyhad.jpgA Dráva-csoportban a Táncsics egyenlítő gólja a Bonyhád ellen, Pfeiffer szerezte. Végül a hazaiak 3:2-re nyertek

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_teruleti_bajnoksagok_tisza_csoport_duse_balmazujvaros.jpgA Tisza-csoportban Debrecenben rangadó jellegű mérkőzést vívott a D. Universitas és a. Balmazújváros, amely gólnélküli döntetlennel végződött. Vékonnyal (fehér mezben) szemben szabálytalankodnak a balmazújvárosi védők

A kétfrontos magyar-ciprusi válogatott találkozó első felvonására kedd délután Vácott került sor, ahol a két ország utánpótlás-válogatottjai EB-selejtezőt játszottak.idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_utanpotlas_eb-selejtezo_merkozes_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_utanpotlas_eb-selejtezo_merkozes_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_utanpotlas_eb-selejtezo_merkozes_tamadas.jpgMagyar próbálkozás a ciprusi kapu előtt

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_utanpotlas_eb-selejtezo_merkozes_balog_tibor_plotar.jpgA kép csalóka. Balogh Tibor fejese nyomán a labda már kijött a hálóból. A képen a gólszerzőt látjuk, amint magasba emelt karral ünnepel. Balról Haritu kapus, Elia, Hriszioloru, Balogh és Plotár

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_utanpotlas_eb-selejtezo_merkozes_vincze_istvan.jpgVincze akcióban

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_utanpotlas_eb-selejtezo_merkozes_balog_tibor.jpgBalog kapura fejel

A VB-selejtezőnk napján további selejtező mérkőzéseket tartottak Európában.

3. csoport, Románia-Törökország 3:0 (3:0). Craiova, 35 000 néző. Gólszerző: Camataru (28. és 41. perc). Hagi (21. perc).

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_romania_torokorszag.jpgCamataru egyik gólja

4. csoport, Jugoszlávia-Franciaország 0:0. Szarajevó, 55 000 néző.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_juguszlavia_luxemburg.jpgCsalódottak a jugoszlávok, hogy a Luxemburg elleni 1:0 után az újabb VB-selejtezőn, Szarajevóban, egyetlen gólt sem lőttek (0:0). Igaz, az ellenfél az Európa-bajnok francia válogatott volt

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_juguszlavia_franciaorszag_louis_fernandez.jpgFernandez (fehér mezben) a francia támadások motorja volt a Jugoszlávia elleni selejtezőn

És akkor lássuk a lényeget, a Magyarország-Ciprus VB-selejtező mérkőzést!
A 18 tagú válogatott keret 15 játékosa még csütörtök délelőtt 11 órakor találkozott az MLSZ-ben, majd Tatára mentek, és ott folytatták az előkészületet. Nyilasi (Austria Wien), Esterházy (AEK Athén) és Szokolai (Sturm Graz) a hét végén csatlakoztak társaikhoz. A Ciprus ellen készülő keret: Kapusok: Disztl P. (Videoton), Andrusch (Bp. Honvéd). Védők: Sallai, Nagy, Garaba, Varga (Bp. Honvéd), Róth (Pécs), Péter (ZTE). Középpályások: Kardos (Ú. Dózsa), Fitos (Haladás), Détári (Bp. Honvéd). Csatárok: Bodonyi, Dajka (Bp. Honvéd), Kiprich (Tatabánya), Májer (Videoton).

A játékosok olyan szorgalommal készültek, mintha az ellenfél lenne a favorit. Varga például azért állt meg olykor az edzésen, hogy anorákja ujjából kicsorgassa az izzadságot, s verejtékeznek a többiek is, így érthető, hogy Andrusch (az illendőség határáig) tízpercenként vetkőzött a kapuban. Amikor már csak egy rövidujjú mez borította felsőtestét, valaki vidáman odaszólt: „Józsi tudja, hogy Latin-Amerikának azon a részén, ahová készülünk, rendszerint nagy a meleg; ez már a mexikói szerelés.”

Azért az utazás még messze van, már csak azért is, mert a Ciprus-Ausztria-Hollandia hármasugrás a háromszoros szovjet olimpiai bajnok Viktor Szanyejev számára sem lenne könnyű feladat. Sőt, Róth Antal szerint a tavaszi nagy sorozat első állomásán is vigyázni kell, nehogy elakadjon az eddig remek tempóban robogó Hungária expressz.

- Kissé tartok a Ciprus elleni mérkőzéstől - említette a gyakorlás után -, mert mindenki azt reméli, hogy könnyű szórakozás lesz szerdán a Népstadionban. Márpedig mindig akkor a legnehezebb futballozni, ha a közönség gólesőt vár. Ezt igazolta a Jugoszlávia-Luxemburg találkozó is, amelyet a jugoszláv televízió adásában láttam; a nagy esélyes házigazdák örülhettek, hogy 1:0-ra nyertek. Azt azért nem mondom, hogy ezzel az eredménnyel mi is elégedettek lennénk...

Kardos József nyomban csatlakozott védőtársa véleményéhez:
- Nem kedvelem az olyan összecsapásokat - jegyezte meg -, amelyeken még akkor is veszíthetünk, ha győzünk. A szurkolók ugyanis öt-hat gólban számolnak, s gondolom, nem követelnék, hogy tiszteletkört fussunk, ha - tegyük fel - csak 2:0-ra nyernénk.

A játékosok tehát módfelett szerények voltak, de közöttük is a legszolidabb Fitos József, a Haladás labdarúgója volt. A 25 esztendős fedezet ugyan már 17 éves korában bemutatkozott az NB I-ben, ám a válogatottban még újonc.

- Valóban elfogódott vagyok, bár a beilleszkedés könnyebb, mint gondoltam, mert ez a csapat valódi közösség - mondta. - így kettős öröm, hogy itt lehetek: egyrészt a megtisztelő meghívás, másrészt a remek hangulat miatt.

Az utóbbi első számú felelőse - mint az már hagyomány a válogatottnál - Sándor Imre gyúró. „Tubi” (ez a beceneve) most grafikus-porcelánfestő felesége nyomdokain jár, mert jégszekrényére felvázolta Détári gólját a 3:0 arányú Honvéd-győzelemmel zárult tatabányai bajnoki mérkőzésen. Véleménye szerint ennél a találatnál csatatérhez hasonlított a pálya, annyi hazai játékos feküdt a gyepen, s a különleges szóló megérdemelte a rajzos megörökítést.

- Ciprus ellen mindegy, hogy ki rúgja a gólokat, csak már a mérkőzés elején szerezzünk egyet - kommentálta a masszőri „műalkotást” Détári Lajos. - Aztán jöhet a többi is...

Nagy Antal ugyancsak a találkozó kezdetét tartja különösen fontosnak.
- A szigetországiak tizenhatosa nem lesz a boldogság szigete - vélekedett -, mert a vendégek nyilván tíz emberrel védekeznek. Ezért jó volna már az első percekben vezetéshez jutni, hogy mihamarabb megtörjük a rendkívül lelkes ciprusiak ellenállását. Különben nem aggódom a gólkülönbség miatt, mert megítélésem szerint pontelőnnyel szerezzük meg az első helyet a VB-selejtező csoportban.

Sándor Imre - nemcsak mókamester, hanem a szerelések specialistája is - azért hozzátette:
- A nagy mellényeket mindenesetre kihagyom a bőröndökből, mert nem szeretem, ha gond van a csomagolással. És gondolni kell arra, hogy jövőre a sombreróknak is maradjon hely...

Tatai életképek:

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_merkozes_varga_majer.jpgTatai foxtrott; a táncospár: Varga és Májer

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_merkozes_disztl_peter_egervari_sandor.jpg„Az ég legyen velünk.” (Disztl Péter és Egervári Sándor edző)

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_merkozes_mezey_gyorgy.jpg„Ha ennyi labda lenne a ciprusi kapuban..” (Mezey György, a kapitány) 

A ciprusi futballválogatottról okkal állítható, hogy Európa legkülönösebb csapatainak egyike. Otthonában ugyanis a kontinens bármely együttesének méltó ellenfele, ám amint kimozdul a megszokott környezetből, sorozatban kapja a gólokat. így volt ez az eddigi VB-selejtezőkön is; az osztrák és a magyar csapattól egyaránt 2:1, a hollandoktól 1:0 arányú vereséget szenvedett hazai pályán, ám az utóbbiak elleni visszavágón már 7:1-es németalföldi győzelmet mutatott az eredményjelző tábla.

- Érthető hát, ha némi szorongás van bennem, hiszen újabb vendégfellépés előtt állunk - mondta a mérkőzés előtt egy nappal a Buda Penta Szállóban Panikosz Ijakovu, a ciprusiak szövetségi kapitánya, aki korábban aktív labdarúgó, hússzoros válogatott volt, s három évig Görögországban, a neves Panathinaikosz együttesében játszott. - Ráadásul minden aggodalom közül ez a legkellemetlenebb, mert nem az a kérdés, hogy elérhetjük-e a döntetlent, vagy esetleg nyerhetünk-e szerdán a Népstadionban, hanem az, hogy milyen arányban kapunk ki a nagyon erős magyaroktól.
- Tart attól, hogy megismétlődik a hollandiai gólzápor?
- A kérdésben, sajnos, benne van a válasz.
- Döntött-e már az összeállításról?
- Azon még gondolkozom, hogy ki legyen a bal oldali középpályás és a jobbszélső, de különben kész a csapat.
- Szombat óta Budapesten tartózkodnak. Benyomásaik?
- Labdarúgó-szövetségük jóvoltából remekül érezzük magunkat, a vendéglátáson nem múlhat az eredmény. Bár félő, hogy szerda délután Róth és társai már nem lesznek ennyire figyelmesek…

Olykor nem is olyan kicsik a „kicsik”… Félnivaló azonban nincs, mert a magyar válogatott olyan mérkőzés előtt áll, amelyről kijelenthető, hogy minimum a győzelem. S a maximum? Ezt nehéz meghatározni, de a sportág hívei joggal remélik, hogy már egy nappal az ünnep előtt is ünnepelhetnek. Legyen szerencséjük!idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_merkozes_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_merkozes_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_merkozes_3.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_merkozes_4.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_merkozes_5.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_merkozes_kispad.jpgA magyar kispad optimista volt a mérkőzés előtt

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_merkozes_roth_antal.jpgEgyedül a rengetegben: Róthnak olykor öt ciprusival kellett küzdenie

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_merkozes_nagy_antal.jpgNagy Antal a ciprusi darálóban

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_merkozes_detari_lajos.jpgDétári is nagyot küzdött

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_merkozes_nyilasi_tibor_3.jpgNyilasit nem kevesebb, mint hat ciprusi védő veszi körbe

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_merkozes_szokolai_fitos_andrusch_peter_zoltan.jpgAkik „bevetésre” várnak. Balról Szokolai, Fitos, Andrusch és Péter

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_merkozes_nagy_antal_bodonyi_garaba_nyilasi.jpgMunkában a ciprusi védelem, Nagy, Bodonyi, Garaba, Nyilasi támadásával szemben

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_merkozes_nyilasi_tibor.jpgEz nem ment be - bosszankodik Nyilasi (balról), de aztán mégiscsak megszerezte a vezetést

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_merkozes_kardos_jozsef.jpgAz első gól előtti pillanat - Kardos kapura lő

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_merkozes_nyilasi_kiprich.jpgKardos (a képen nem látható) erős lövésébe Nyilasi ügyesen belepöccintett, így azután a vetődő kapus nem érhette el a labdát, amely a kapuvonalon elhelyezkedett két védő között a kapuba jutott. Ez volt az első gól. A kép jobb oldalán Nyilasi, középen, a tizenhatos oldalvonalánál Kiprich (az ő beadása teremtett gólhelyzetet)

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_merkozes_nyilasi_tibor_2.jpgNyilasi lábáról jutott be a labda a ciprusi kapuba, így szerzett vezetést a magyar csapat

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_merkozes_nyilasi_tibor_4.jpgMegtört a jég. Így örül Nyilasi a vezető gólnak

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_merkozes_szokolai_laszlo.jpgSzokolai remek fejese a hálóba tart

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_merkozes_nyilasi_tibor_nagy_antal_szokolai.jpgEgy pompás gól egy másik kameraállásból: alig jött be csereként Szokolai (a 3-as ciprusi védő majdnem teljesen takarja), s szögletből a rövid felső sarokba fejelte a második magyar gólt. Nagy és Nyilasi elégedetten kíséri a labda útját

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_merkozes_nyilasi_tibor_nagy_antal.jpgNyilasi (jobbról) meglódul, mögötte árnyékként K. Konsztantinu, balról Nagy A. és Halle játékvezető

A közönség a találkozó végén „szép volt, fiúk” biztatással köszöntötte a válogatottat, de ez inkább az eddigi VB-selejtező sorozatnak, a négy mérkőzésen szerzett nyolc pontnak, mint a teljesítménynek szólt. Nem feledhető azonban, hogy két hét múlva, a bécsi Hanappi stadionban, csak úgy következhet a folytatás, ha az osztrákok ellen az őszi formát idézi fel az együttes, amelyet ezúttal nem sikerült felmutatnia. Amennyiben továbbjut az együttes - amire remek esélye van - senki sem említheti fel, hogy Ciprus ellen halványabban szerepelt. Akkor - a többi közt - a rotterdami bravúrra emlékeznek majd a szurkolók, de még az is lehet, hogy a bécsire. Meglátjuk a Hanappi stadionban, április tizenhetedikén.

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_merkozes_szurkolok.jpgValóság lesz-e a szurkolók (minden) kívánsága?

A hétvégén jön a 21. forduló, az alábbi párosításokkal:

Vasas - Ú. Dózsa
Ferencváros - Bp. Honvéd (mindkettő a Népstadionban)
SZEOL AK - Tatabánya
Békéscsaba - Videoton
Haladás - Pécsi MSC
ZTE - Csepel
Rába ETO - Eger
MTK-VM - DMVSC

Kiemelt támogatónk:
idokapszula_nb_i_nepsport.jpg

Aranyfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_kepes_sport.jpg

Ezüstfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_labdarugas.jpg

Bronzfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_nepszabadsag.jpg

Emlékeztetőül:

Időkapszula: NB I. - 1984/85

Szintén figyelmükbe ajánljuk: 

Időkapszula: NB I. - 1980/81
Időkapszula: NB I. - 1981/82
Időkapszula: NB I. - 1982/83
Időkapszula: NB I. - 1983/84

Végül egy kis kötelező irodalom: 

Osztálynapló
Két évtized felejthetetlen és elfelejtett magyar hálóőrei

Köszönetnyilvánítás:

Sorozatunk nem jelenhetne meg Kárpáti Tamás segítsége nélkül, akinek ezek a kincsek digitalizálva is megvannak. Köszönet illeti a Népsport tudósítói gárdáját is a kiváló összefoglalókért. Belenézünk az Arcanum Adatbázisba is, mert nekik is szokott lenni releváns érdekességük.

Megjegyzés:

A sorozatot maribor és a szerethető dózsás együtt készíti, a szerző neve csak blogmotor etetésére van feltüntetve.

Olvasóink segítségét szeretnénk kérni: Szívesen fogadunk kiegészítéseket, javításokat, javaslatokat, korabeli anyagokat, egyszóval bármit, amivel pontosítani és jobbá lehet tenni a sorozatot. Különösen örülnénk, ha volt játékosok, edzők, vezetők, játékvezetők, gyúrok, jegyszedők, szurkolók és bárki más, akinek valamilyen története, emléke van, jelentkezne nálunk és egy-egy interjúval és beszélgetéssel színesíteni tudnánk az anyagot. Elérhetőségeink: emailen a valogatott.blog@gmail.com, Twitteren @ValogatottBlog, Facebookon pedig megtalálhatóak vagyunk a https://www.facebook.com/Valogatottblog címen. Előre is köszönjük.

9 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://valogatott.blog.hu/api/trackback/id/tr2818016614

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

maribor_ 2023.03.10. 16:37:41

@Le a spammerekkel: Köszönjük az észrevételt! Hívása fontos számunkra, kérem, tartsa a vonalat, ne tegye le!

Head Honcho 2023.03.11. 13:42:23

Óvári Miklós: Az egység a legfőbb erőnk

És 4 év múlva az egész a semmibe vész. Persze ekkor még pont nem voltak erre utaló jelek...

maribor_ 2023.03.11. 16:21:09

@Head Honcho: Nekem is hasonló gondolatok jártak a fejemben, ahogy csinálom/csináltam. Jön az utolsó április 4-i katonai parádé, nemsokára országgyűlési választások, összeül majd az utolsó országgyűlés. Lassan mindenből az utolsó...

Head Honcho 2023.03.11. 19:16:30

@maribor_: Végülis Gorbacsov már hatalmon van, szép lassan nyomon követhetjük a blog segítségével a változást. És hát lesz majd egy 1986-os év, az volt szerintem az igazi sorsfordító, több téren is.

maribor_ 2023.03.12. 09:34:04

@Head Honcho: Fociban mindenféleképpen...

Head Honcho 2023.03.12. 15:30:15

Csak címszavakban: Challenger-katasztrófa, Olof Palme meggyilkolása, Mikroelektronikai Vállalat pusztulása, Csernobil, és hát igen, a szovjet-magyar 6:0.

Feyyaz 2023.04.03. 21:21:33

Mivel ennek a meccsnek ma van a 38. évfordulója ezért most írok ide.

1985 március elején már jó előre elkezdtem a könyörgést a szülőknek, erre a meccsre hadd menjünk fel Pestre!

Született egy olyan megegyezés, hogy 3-as osztályzatot csak az „átkos” matek-fizika-kémia trióból hozhatok haza, az összes többiből ennél csak jobb jöhet.

Mivel sikerült teljesítenem a feltételeket, valóra válhatott a kívánságom.

A menzáról már haza sem mentem, irány a vasúti megálló! Amikor beléptünk a vonat utasterébe, egy fiatal, kereplőt forgató fickó hatalmas „Hellóó! Magyarország!” kiáltással fogadott minket. Ott derült ki, hogy apukám haverjai is jönnek, ők egy 10 literes (!) műanyag kannába hozták a fehér bort. A józsefvárosi pályaudvarig ez el is fogyott. Az utasok közül nagyon sokan mentek a meccsre. Az egyik útitársunk kijelentette: „-Most még nem megyünk a stadionhoz, előtte bemegyünk az Orczy téren a Dobozyba, ott még ’emelünk’ egyet, majd utána a villamossal Baross tér!”

A Keleti pályaudvartól lenéztem a „gödörbe”, ahol hullámzott minden a piros-fehér-zöld zászlóktól.

A Thököly úton, gyalog mentünk a stadionhoz. Ezért ez volt az első alkalom, hogy a tribünön ültem és nem a lelátón. (16-os szektor).

Az odagyaloglás közben láttam először olyat, hogy a szurkolók „zajkeltő szerszámként” üres sörösdobozt szorongattak kezükben, amibe csapágygolyókat tettek, és azt rázták.

A meccsről Maribor minden infót összegyűjtött a cikkében.

Csak annyit, hogy az első gól után a mögöttem ülő fradisták és újpestiek (nem durván) összekülönböztek azon, hogy ki szerezte: Kardos vagy Nyilasi?

A második félidő vége felé itt hangzott el először a „Kó-Kó-Kó, Mexikó” skandálás.

Természetesen óriási élmény volt ez a meccs, éjfél körül indult hazafelé a postavonat, fél 3-kor kerültem ágyba.

maribor_ 2023.04.04. 06:31:28

@Feyyaz: Én sokkal hamarabb hazaértem :)))
süti beállítások módosítása