Válogatott okosságok

Szurkolói gondolatok, elemzések, mélázások a válogatottainkról, válogatás nélkül.

Ajánlataink

Sztancsik Richárd: Városok, stadionok, kocsmák

Rendelje meg közvetlenül a szerzőtől!

varosok.stadionok@gmail.com

Ár 2999 Ft.Részletek itt


kupanap.jpghungarianultras.jpg

Friss topikok

Facebook oldalunk

Időkapszula: NB I. 1984/85 21. forduló

2023.04.03. 16:04 maribor_

1985. április 6-7., a hónap első hétvégéje

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_headlines_unnepi_disz.jpgKöszöntjük hazánk felszabadulásának 40. évfordulóját!

Lássuk először a hét második felének legfontosabb közéleti és külpolitikai eseményeit.

április 4.

Az idő is ünnepelt: régóta várt napsütéssel, kellemes meleggel fogadta a budapestieket, azt a sok ezer embert, aki már jóval a jubileumi díszszemle kezdete előtt igyekezett „nézőhelyet” foglalni magának a Dózsa György úton. A koránkelők jártak jól, mert mire a fanfárok megszólaltak, szinte egy gombostűt sem lehetett volna leejteni, annyian voltak kíváncsiak erre a valóban nem mindennapi, ötévenként ismétlődő látványosságra. De a házhoz vitt kényelemhez szokottak is részesei lehettek az élménynek a televízió részleteket is láttató kamerái jóvoltából.

Az ünnepi zászlódíszbe öltöztetett téren, a népköztársaság címerével ékesített dísztribünnel szemközti épületeken ilyen feliratok köszöntötték az ünneplőket: „Nemzeti összefogással szocialista céljainkért!”, „Éljen a szocializmus és a béke!”, „Köszöntjük felszabadulásunk 40. évfordulóját!”.

Nem csalatkozott, aki eljött. Már a díszszemle hivatalos megkezdése előtt is bőven volt látnivaló: a részvevők végignézhették a gyalogos díszhadosztály katonás és látványos felsorakozását. Közöttük voltak a magyar néphadsereg különböző alakulatait képviselő alegységek, a katonai főiskolák hallgatóiból alakult díszzászlóaljak, határőrök, munkásőrök egységei. Bár mindenkinek egyformán része volt abban, hogy katonásan szép, erőt és fegyelmet sugárzó látványt élvezhessen a több tízezres nézősereg, a legnagyobb sikerük talán mégis a dobosoknak és az ezentúl újra „matrózegyenruhát” viselő hadihajósoknak volt, különösen a gyerekek körében.

Az Ajtósi Dürer sor és a Hősök tere között felsorakozott díszelgő egységek hosszan zúgó hajrával üdvözölték az ünnepi esemény nézőit, közöttük a sok külföldi vendéget, és éltették a szocialista országok hadseregeinek fegyverbarátságát, a pártot, az ifjúsági szervezetet.

A dísztribünön foglaltak helyet: Kádár János, az MSZMP főtitkára, Losonczi Pál, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, Lázár György, a Minisztertanács elnöke, Németh Károly, az MSZMP főtitkárhelyettese, Aczél György, Gáspár Sándor, Grósz Károly, Havasi Ferenc, Hámori Csaba, Maróthy László, Óvári Miklós, Sarlós István, Szabó István, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai, Gyenes András, az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottságának elnöke, Berecz János, Horváth István, Pál Lénárd, Szűrös Mátyás, az MSZMP Központi Bizottságának titkárai, Czinege Lajos és Csehák Judit, a Minisztertanács elnökhelyettesei, Kamara János belügyminiszter és Borbély Sándor, a munkásőrség országos parancsnoka.

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_aprilis_4_lazar_gyorgy_kadar_janos_vaszilij_kuznyecov.jpgLázár György, Kádár János és Vaszilij Kuznyecov a dísztribünön

Ugyancsak a dísztribünön foglalt helyet Nyikolaj Szilcsenko vezérezredes, a Varsói Szerződés tagállamai egyesített fegyveres erői főparancsnokának magyarországi képviselője és Konsztantyin Kocsetov vezérezredes, az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet déli hadseregcsoport parancsnoka. A díszemelvényen és a mellette levő tribünökön ott volt az MSZMP Központi Bizottsága, az Elnöki Tanács, a kormány több tagja, a politikai, a gazdasági és a kulturális élet számos más vezető személyisége. Megtekintették a díszszemlét az évforduló alkalmából hazánkba érkezett külföldi párt- és kormányküldöttségek vezetői. Jelen volt a budapesti diplomáciai képviseletek sok vezetője és tagja.

Tíz óra előtt néhány perccel harsant fel a parancs: „Történelmi zászlóknak tisztelegj!” És ezután a Szózat zenéjére, díszszázad kíséretében felvonultak és a tribün előtt felsorakoztak a katonák, akik a történelmünk dicső korszakaira emlékeztető zászlókat hozták a térre. A Magyar Népköztársaság zászlaja után honfoglaláskori fejedelmi zászló következett a sorban, majd egy Árpád-házi királyi zászló, az Anjou királyok - a Képes Krónikában több helyen ábrázolt - lobogója, Hunyadi János zászlaja, Hunyadi Mátyás fekete seregének. lobogója, Dózsa György szokatlanul nagy formátumú zászlaja, Zrínyi Miklós, Bocskai István, Bethlen Gábor, Thököly Imre, Rákóczi Ferenc, az 1849-es szabadságharc lobogója. Láthattuk a Magyar Tanácsköztársaság egyik dicső alakulatának, a 31. Vörös Gyalogezred, Nógrádi Sándor partizánegységének zászlaját is. A sort a demokratikus hadsereg 1945-ös és a 37. Budapesti Forradalmi Ezred csapatzászlója zárta.

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_aprilis_4_tortenelmi_zaszlok.jpgA díszszemle nyitányaként a Szózat hangjaira lassított vigyázzmenetben 17 történelmi zászlót hoztak be a díszalegység tagjai...

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_aprilis_4_tortenelmi_zaszlok_2.jpg...és felsorakoztak a dísztribün előtt

A fanfárok hangjai után Török Mihály vezérőrnagy, seregtestparancsnok vezénylő szavára, pontosan 10 órakor kezdődött a díszszemle. Oláh István vezérezredes, honvédelmi miniszter a Hősök tere felől érkezett nyitott gépkocsin, és köszöntötte a felsorakozott katonákat. Üdvözlő szavaira hosszan, keményen zúgott-zengett a hajrá!

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_aprilis_4_olah_istvan.jpgA miniszter köszönti a díszelgő alakulatokat

Ezután a miniszter ünnepi, beszédet mondott felszabadulásunk 40. évfordulója alkalmából.

Oláh István vezérezredes, honvédelmi miniszter bevezetőben a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, Magyar Népköztársaság kormánya és a Hazafias Népfront Országos Tanácsa nevében üdvözölte a jelenlevőket, köszöntötte a szocializmust építő munkásosztályt, parasztságot, értelmiséget, ifjúságot, a dolgozó népet, valamint a hazai és külföldi vendégeket. Hangsúlyozta: - Megtiszteltetés a fegyveres erők számára, hogy szabadságunk születésnapját díszszemlével köszönthetik.

Az egykori történelmi eseményekre emlékezve kiemelte: - A Vörös Hadsereg - a honvédő háborút népfelszabadító háborúvá változtatva - negyven évvel ezelőtt ezen a napon fejezte be hazánk felszabadítását. Hősies harcok és nagy áldozatok árán kiűzte a Duna-Tisza tájáról a fasiszta megszállókat és magyar csatlósaikat. 1945. április 4-én egész népünkre egy sokak által megálmodott szebb és boldogabb élet régóta várt hajnala virradt. A magyar nép hálával hajtja meg a kegyelet zászlaját a győzelem kivívásának fő terhét viselő szovjet nép és hadserege, a vele vállvetve harcoló bolgár, jugoszláv, román katonák - és más népek mindazon hős fiainak - emléke előtt, akik magyar földön ontották vérüket, áldozták életüket szabadságunkért.

Ezután a katonai díszszemle következett.

A honvédelmi miniszter beszédét követően felcsendültek a Himnusz hangjai, miközben lövegek sortüze köszöntötte hazánk felszabadulásának ünnepét. A nézők gyakori, elismerő tapsa közepette megkezdődött a díszelgő egységek történelmi katonai indulókkal kísért felvonulása.

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_aprilis_4_katonai_parade.jpgA párt- és a kormány vezetői, s a vendégek fogadják a katonák tisztelgését

A gyalog felvonuló alegységek díszmenete nyitotta meg a sort. Az élen ifjú dobosokból álló díszszázad haladt. Nyomukban a fennállásának 35. évfordulóját ünneplő, Vörös Zászló Érdemrenddel kitüntetett Zrínyi Miklós Katonai Akadémia zászlóalja menetelt. Ezután a Kossuth Lajos Katonai Főiskola, a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola és a Killián György Repülő-Műszaki Főiskola hallgatóinak díszzászlóalja következett. Utánuk láthattuk a magyar néphadsereg tiszthelyettesképző bázisainak hallgatóit és a rendészeti őrezred fiataljait, majd a rajparancsnoki zászlóalj katonái következtek a látványos menetben. A különböző díszalakulatok élén mindenütt ott volt a csapatzászló, a katonai becsület, a hazához való hűség, a kötelességteljesítés szimbóluma. A vigyázzmenetben felvonuló gyalogos díszhadosztály sorait a BM határőrség és a munkásőrség zászlóalja, valamint a honvéd folyami flottilla díszszázada zárta.

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_aprilis_4_flotilla.jpgSok év után ismét a menetben a folyamőrség katonái

A gépjárműveken és harci járműveken felvonulók sorát a terepszín ruhás ejtőernyősök nyitották meg, majd gyalogsági harci járműveken és páncélozott szállító járműveken vonult fel a gépesített lövész-díszezred. Őket a T-72 és T-55 típusú harckocsik sora követte.

A vegyes páncéltörő-tüzér díszezred két alegysége vonult fel: a páncéltörő rakétákkal felszerelt s páncélozott harci járművekkel, valamint a magyar néphadseregben újonnan rendszeresített páncéltörő ágyúkkal. Közülük a nagyközönség most láthatta először az Ural gépkocsikkal vontatott százmilliméteres űrméretű páncéltörő ágyúkat, valamint a vegyes tábori tüzér-díszezred kötelékében vonuló 152 milliméteres, önjáró ágyú-tarackokat.

Ezután a vegyes csapatvédelmi rakéta-díszezred felvonulása bizonyította néphadseregünk korszerű felszereltségét. Előbb a sorozatvetőket, majd a harcászati rakétákat láthattuk, utánuk pedig a hadműveleti-harcászati rakéták vonultak fel. Ez a rakétatípus szárazföldi csapataink legnagyobb hatású csapásmérő eszköze. A vegyes honi légvédelmi rakéta-díszezred két alegységgel vonult fel, bemutatva az ellenséges légi támadóeszközök megsemmisítésére alkalmas rakéták több típusát. A díszegység kötelékében a vegyes csapatvédelmi rakéták zárták a sort. Néhány új típusú rakétafegyvert most első ízben láthattak a díszszemle nézői.

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_aprilis_4_maz_543.jpgScud-B rakétákat szállító MAZ-543-as nehéz szállítójárművek a katonai díszszemlén

A jubileumot köszöntő katonai díszszemle a magyar néphadsereg négyszáz tagú, egyesített katonazenekarának díszelgésével ért véget. Főkarmesterük Auth Henrik ezredes, érdemes művész, aki ezúttal utoljára vezényelte az egyesített zenekart; nyugállományba vonul.

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_aprilis_4_a_diszszemle_kivalo_katonaja_jelveny.jpgA résztvevő katonák ilyet kaptak a díszszemle után

A díszszemle befejeztével Kádár János, Lázár György és Oláh István köszöntötte a díszegységek parancsnokait, gratulált a látványos, sikeres katonai parádéhoz.

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_aprilis_4_kadar_janos_lazar_gyorgy_olah_istvan.jpgKádár János, az MSZMP főtitkára, Lázár György és Oláh István társaságában köszönti a diszegységek parancsnokait


Korabeli képkockákon az utolsó magyar katonai díszszemle

A díszszemlén felvonult az akkori haderő színe-java, így demonstrálva a hadsereg ütőképességét. Utoljára 1985. április negyedikén tartották meg, az 1990-esre csak készülhettek, így aki hasonló felvonulást kíván látni, annak Moszkváig, Pekingig, esetleg Phenjanig kell utaznia.

A fegyverek szemléje után az ifjúság vette birtokába a teret.

A Gorkij fasor torkolatában levő díszkaputól több száz táncos indult az emelvény felé. Hófehér ingekben, színes szoknyákban, virágos-rojtos vállkendőkben olyanok voltak, mint egy megelevenedett virágcsokor. A táncléptekkel közeledő sok-sok fiatal kecsesen ringott a népdalok ritmusára.

Fanfárok adtak jelt, és feltűnt a virágokkal díszített katonai terepjáró, amelyben három népviseletbe öltözött integető leány érkezett a térre, őket követték a nemzetiszínű és vörös zászlókat lobogtató csikósok büszke paripáikon. Aztán felcsendült a Tavaszi szél vizet áraszt kezdetű népdal. Ekkor már óriási körökben lépkedtek a táncoló fiúk és leányok az egész téren a fasor torkolatánál épített emelvényeken.

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_aprilis_4_katonai_fiatalok.jpgFiatalok dallal, tánccal köszöntik az ünnepet

Ezt a jelenetet tette még színesebbé a legifjabb nemzedék képviselőinek megérkezése. Kétszáz úttörő és kisdobos futott a dísztribünhöz, ahol pártunk, kormányunk vezetői, társadalmi életünk kiemelkedő személyiségei, az ünnep alkalmából hozzánk érkezett meghívottak fogadták őket.

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_aprilis_4_uttorok.jpgÚttörők és kisdobosok futnak a dísztribünhöz

Megható pillanatok voltak, amikor magukhoz ölelték a fehér inges, piros és kék nyakkendős apróságokat, s velük együtt integettek, nézték tovább a tömegdemonstrációt.

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_aprilis_4_kadar_janos.jpgEgy kedves pillanat…

Akkor már Nagy László Zuhatag című megzenésített versét hallhattuk: „Tavaszi haragunk lombosodj, / harsogd a dalunkat...”

A gyorsan pörgő jelenetsor szinte felelgetőssé vált, a táncosok kórusban válaszolták: „Azt, hogy a nép fia vagy / igazolnod sej / ma nem azzal kellene / honnan jössz, / azzal öcsém / hová mész!”

S máris a Sej, a mi lobogónkat dallamai csendültek fel, ez a melódia az újrakezdést, a felszabadulást, a „fényes szelek” nemzedékét idézte. A táncosok lassan mozdulva helyet nyitottak újabb nyolc felvirágozott terepjárónak, s az őket kísérő piros és nemzetiszínű zászlóknak. Az autók csatlakoztak a koreográfiához, a táncosokkal együtt mozdulva, egy pillanatra eltűntek, majd szinte bevezették az Ajtósi Dürer sor felől közelítő tizenkétezer középiskolást. A fiatalok a dal végére érték el lassú, táncos lépésekkel a tribünt. Ekkor vált igazán lenyűgözővé az élőkép, a színpompásan hullámzó, erőt, biztonságot, ifjúságot demonstráló tömegjelenet. És megszólalt a versmondó, Balázsovits Lajos, aztán felcsendült a gitárokon Garai Gábor, Bella István egy-egy megzenésített verse. Ezek ritmusára örvénylett, táncolt, mozdult a tér, rebbentek fel a fiatalok kezében a piros-fehér-zöld kendők.

S mintegy lezárva a díszszemlét, a tribün előtt álló történelmi lobogóinkat őrző díszegység is elindult a Rákóczi-induló hangjaira. Ezen a gyönyörű tavaszi napon lebegtek a szélben Rákóczi, Bocskay, Dózsa, Zrínyi, a Tanácsköztársaság harcosainak, a Nógrádi-partizáncsoport hőseinek felejthetetlen emlékét idéző zászlók. Taps köszöntötte a tribünöktől az elvonulókat.

A táncoló ifjúság nyomában a díszemelvény elé özönlött a díszszemlén részt vevő budapestiek sokasága, az eddigi nézősereg. A főváros lakói szeretettel köszöntötték pártunk és kormányunk vezetőit, tapsoltak, integettek az emelvényen állóknak.

Délután több rendezvényre került sor szerte a fővárosban, este pedig a Hősök terén negyedszer került műsorra, nem múló érdeklődés közepette az „Itt élned, halnod kell" című zenés történelmi játék.

Az MSZMP Központi Bizottsága és a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa a Parlamentben díszebédet adott a hazánk felszabadulásának 40. évfordulója alkalmából Budapesten tartózkodó külföldi delegációk tiszteletére.

Ott volt az ebéden a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének küldöttsége, amelyet Vaszilij Kuznyecov, az SZKP KB Politikai Bizottságának póttagja, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége elnökének első helyettese vezet; a Bolgár Népköztársaság delegációja Milko Balev, a BKP KB Politikai Bizottságának tagja, a központi bizottság titkára vezetésével; a Csehszlovák Szocialista Köztársaság küldöttsége, élén Josef Korcakkal, a CSKP KB Elnöksége tagjával, a szövetségi kormány elnökhelyettesével, a Cseh Szocialista Köztársaság kormányának elnökével; a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság delegációja Miljan Radovics, a JKSZ KB Elnöksége tagjának vezetésével; a Lengyel. Népköztársaság Kazimierz Barcikowski, a LEMP KB Politikai Bizottságának tagja, a központi bizottság titkára vezette küldöttsége; a Német Demokratikus Köztársaság delegációja, amelyet Werner Felfe, az NSZEP KB Politikai Bizottságának tagja, a központi bizottság titkára, az NDK Államtanácsának tagja vezet, valamint a Román Szocialista Köztársaság delegációja, élén Gheorghe Radulescuval, az RKP KB Politikai Végrehajtó Bizottsága tagjával, az államtanács alelnökével.

Az MSZMP Központi Bizottsága és a kormány képviseletében megjelentek: Lázár György, a kormány elnöke, Maróthy László, a Minisztertanács elnökhelyettese, Sarlós István, az országgyűlés elnöke és Szabó István, a TOT elnöke, a Politikai Bizottság tagjai, Csehák Judit és Marjai József, a kormány elnökhelyettesei.

A díszebéden Lázár György és Vaszilij Kuznyecov pohárköszöntőt mondott.

Délben zenés őrségváltás volt a Parlament előtti Kossuth téren, a hazánk felszabadulásának 40. évfordulója tiszteletére felvont állami zászlónál.

Az ünnepi esemény az érdeklődők ezreit vonzotta a helyszínre. Tizenkét órakor kürtszó harsant: Farkas Mihály vezérőrnagy, a budapesti helyőrség parancsnoka érkezett az ünnepség színhelyére. A felsorakozott díszszázad parancsnoka jelentést tett, majd felcsendültek a Himnusz hangjai. A távozó és az érkező őrség tisztelgése után elhangzottak az őrségparancsnokok jelentései, s ezután az új őrség elfoglalta helyét az állami zászló talapzatán. Az őrségváltás a díszszázad díszmenetével ért véget.

Ezután a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia zenekara térzenét adott az ünnepi esemény színhelyén.

Verőfényes, tavaszi nap köszöntött ránk hazánk felszabadulásának 40. évfordulóján. Több mint háromezer ember igyekezett ezen a délelőttön a mindössze tíz család lakta kisközség, Nemesmedves felé. Tíz óra tájban Körmend után már akadozott a forgalom, kerékpárosok konvojai nehezítették az előzést. Vasszentmihálytól Nemesmedvesig a lezárt úton már csak araszolva lehetett előbbrejutni a megkülönböztetett jelzést használó személygépkocsiikkal. Az úton haladók között voltak idősek és gyerekek, hátizsákos fiatalok és kerékpározó középkorúak is.

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_aprilis_4_nemesmedves_1.jpgTöbb mint háromezer résztvevője volt a nemesmedvesi ifjúsági nagygyűlésnek

Nemesmedvesen, az ifjúsági nagygyűlés színhelyén vidám zászlókat lengetett a szél. Az ünnepség háromnegyed tizenegykor, a nagygyűlésen résztvevő vendégek köszöntésével kezdődött. Köszöntötték Varga Lászlót, a KISZ Központi Bizottsága Intézőbizottságának tagját, a Magyar Úttörők Szövetsége Országos Tanácsa főtitkárát, Horváth Miklóst, az MSZMP Vas megyei Bizottságának első titkárát, dr. Bors Zoltánt, Vas megye Tanácsa elnökét, dr. István Lajos professzort, a Hazafias Népfront Vas megyei Bizottságának elnökét, a megyébe érkezett külföldi delegációk tagjait, az Országos Béketanács Győr-Sopron, Zala és Vas megyéből érkezett küldötteit, a Magyar-Szovjet Baráti Társaság delegációját, a Lenini Komszomol küldötteit, a megye fegyveres testületeinek, párt- és állami szerveinek, társadalmi szervezeteinek képviselőit. Külön köszöntötték azokat, akik Battonyától Nemesmedvesig mintegy 750 kilométeres távon járták végig azt az útvonalat, amelyen 40 évvel ezelőtt súlyos harcok árán a felszabadító szovjet hadsereg haladt előre.

Ott voltak az ünnepségen azok az ifjúgárdisták is, akik a felszabadítók harcainak öt útvonalán hozták el Nemesmedvesre a Vörös Hadsereg nyolc zászlaját. Rajtuk kívül jelen voltak a KISZ Központi Bizottsága által szervezett felszabadulási kerékpártúra résztvevői, a főiskolások, egyetemisták futóstafétájának résztvevői, battonyai autóstúrázók, a budapesti 1. számú Volán Vállalat és a salgótarjáni KISZ Bizottság küldöttei, s a környéken élő rátótiak, szentgotthárdiak.

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_aprilis_4_nemesmedves_2.jpgTöbb százan kerékpáron érkeztek a nagygyűlés színhelyére

A magyar és a szovjet himnusz elhangzása után az ifjúsági nagygyűlés szónoka, Varga László mondott beszédet.

Az ünnepi beszéd elhangzása után kisdobosok és úttörők hozták az ünnepség színhelyére a Szabadság Lángját, amely 1984. szeptember 22-én Battonyán lobbant fel. Az országban másfél millió kisdobos, úttörő kísérte végig a lángot. Adóztak a szovjet katonák emlékének, megismerkedtek lakóhelyük felszabadításának körülményeivel. Nemesmedvesen, az országban utolsóként felszabadult községben az országos lángot gyújtották meg az úttörők a megyéből érkezett tizenöttagú delegációk és 300 Vas megyei pajtás jelenlétében. Ezt követően Haraszti István, a Magyar Úttörők Szövetsége Országos Tanácsának titkára ismertette az országos tanács díszparancsát. Ez szerint az úttörőév új szakasza kezdődött el Nemesmedvesen. A feladat az, hogy a moszkvai VIT-re készülődve minél több külföldi pajtással létesítsenek kapcsolatot a magyar kisdobosok és úttörők. A díszparancs ismertetése után Haraszti István felavatta azt az új emléktáblát, amely a Szabadság Lángjához kapcsolódott úttörő tetteket hivatott őrizni. Ezután a delegációk képviselői, tisztelegve a szovjet hősök emléke előtt, a kegyelet, a megemlékezés virágait, koszorúit helyezték el a nemesmedvesi emlékműnél. A parkban felállított kopjafa-jelképeknél az ország megyéiből érkezett úttörők koszorúztak.

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_aprilis_4_nemesmedves_3.jpgA Szovjetunió Kommunista Pártja Mari Területi Bizottságának küldöttsége megkoszorúzza a nemesmedvesi emlékművet

Az Internacionálé elhangzása után a szentgotthárdi Vörösmarty Mihály Gimnázium diákjainak műsorát tekintették meg az ünnepség résztvevői. Ezt követően Dinnyés József daltulajdonos, majd a Lord együttes szórakoztatta a fiatalokat

Délutáni verőfényben kezdődött meg a Kékestetőn az a hagyományos megemlékezés, melyet Heves megye fiataljai és dolgozói tartanak az ország legmagasabb pontján esztendőről esztendőre hazánk felszabadulásának alkalmából.

A 40. évfordulót köszönteni több százan gyülekeztek össze ezúttal is. Megjelent többek között Bányai István, az MSZMP KB tagja, a Mátra Volán hatvani üzemegységének KlSZ-titkára. Eljöttek a megyénkben tartózkodó csuvas és bolgár pártdelegációk tagjai, a csuvas komszomolisták képviselői, s a megyei pártbizottság titkárai Virág Károly, Kiss Sándor és Schmidt Rezső.

Fejet hajtottak a hajdani hősök előtt azok a diákok, akik délelőtt részt vettek e történelmi esemény tiszteletére rendezett gyöngyösi ifjúsági napon, s mellettük álltak a város, a környék kisebb és idősebb polgárai.

Négy órakor fellobbantak a hálatűz lángjai, majd miután elhangzott a magyar és szovjet Himnusz, és Nagy József, a KISZ Gyöngyös városi titkára üdvözölte az egybegyűlteket, Sós Tamás, a KISZ megyei első titkára mondott ünnepi beszédet.

A megemlékező szavak után Hallgasd énekünket címmel politikai-kulturális műsor következett, majd az emlékműnél elhelyezték a hála koszorúit és virágait. Az MSZMP megyei és Gyöngyös Városi Bizottsága nevében koszorúzott Virág Károly, a megyei pártbizottság Ifjú Kommunista című a gyöngyösi városi pártbizottság első titkára. A KISZ megyei bizottsága és a Gyöngyös városi bizottsága nevében Sós Tamás megyei első titkár és Nagy József, Gyöngyös városi titkár, őket követően Ilja Pavlovics Prokopjev, az SZKP Csuvas Területi Bizottság első titkára, Pravgyina Nyina Ignatyeva, a Csuvas Legfelsőbb Tanács Elnökségének tagja és Makarov Pjotr Grigorovics, a Szovjetunió Hőse, a Csuvas Legfelsőbb Tanács tagja, mellettük Szinyakov Alekszandr Fedorovics, a Csuvas Területi Komszomol Bizottság másodtitkára és Szuikov Valerij Averkievics, a Csuvas Területi Komszomol Bizottság Ifjú Kommunista című újságjának szerkesztője.

Majd Ivan Gruev, a Bolgár Kommunista Párt Központi Bizottságának tagja, a Targoviste megyei pártbizottság első titkára. Julij Karaivanov, a Bolgár Kommunista Párt Központi Ellenőrzési Bizottságának tagja, a Targoviste városi pártbizottság első titkára, illetve Penka Grigorova, a popovói városi tanács elnökhelyettese.

Végül a tanácsok, a népfront és a szakszervezet képviselői. Az esemény a Munkás Gyászinduló hangjaival ért véget.

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_aprilis_4_kekesteto.jpgA kegyelet pillanatai

Sokan kirándultak - kihasználva a meleg tavaszi időjárást - a budapestiek közül a környező hegyekbe. A János-hegy és Zugliget között közlekedő Libegőn egész nap csúcsforgalom volt. Telt ház volt a Vidámparkban is.

Hazánk felszabadulásának 40. évfordulója alkalmából a népköztársaság Elnöki Tanácsa este fogadást adott az Országházban.

A fogadáson részt vettek: Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkára, Losonczi Pál, a népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, Lázár György, a Minisztertanács elnöke, Németh Károly, az MSZMP főtitkárhelyettese, Aczél György, Gáspár Sándor, Grósz Károly, Havasi Ferenc, Hámori Csaba, Maróthy László, Óvári Miklós, Sarlós István, Szabó István, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai, Gyenes András, az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottságának elnöke, Berecz János, Horváth István, Pál Lénárd és Szűrös Mátyás, az MSZMP Központi Bizottságának titkárai. Megjelent a Központi Bizottság, az Elnöki Tanács és Minisztertanács számos tagja, a politikai, a gazdasági és a kulturális élet sok más vezető személyisége. Jelen volt az üzemek, a vállalatok sok kiváló dolgozója. A fogadáson részt vettek a felszabadulásunk 40. évfordulója alkalmából hazánkban tartózkodó külföldi párt- és kormányküldöttségek is. Ott volt a budapesti diplomáciai képviseletek számos vezetője és tagja.

A szívélyes, baráti hangulatú fogadáson Losonczi Pál köszöntötte a megjelenteket.

Ünnepi gyűléseken, kiállításokon, tudósításokban, cikkekben méltatják külföldön, barátaink, szövetségeseink körében Magyarország felszabadulásának 40. évfordulóját.

Hazánk felszabadulásának 40. évfordulója alkalmából Lázár György, az MSZMP PB tagja, a Minisztertanács elnöke cikkét közölte esti számában az Izvesztyija. A Trud számában Gáspár Sándor, az MSZMP PB tagja, a SZOT elnöke írását közli. A Szovjetszkaja Kultúrában jelent meg Aczél Györgynek, az MSZMP PB tagjának, a Társadalomtudományi Intézet főigazgatójának az írása. A Szovjetszkaja Torgovlja számában jelent meg az a cikk, amelyet Veress Péter külkereskedelmi miniszter írt a lap számára.

Taskentben, szovjet Üzbegisztán fővárosában ünnepi gyűlésen emlékeztek meg Magyarország felszabadulásának 40. évfordulójáról. A városban fotókiállítás nyílt meg a mai Magyarországról.

A Német Demokratikus Köztársaság lapjai részletes tudósításokban, cikkekben, méltató elemzésekben foglalkoznak Magyarország felszabadulásának 40. évfordulójával. A Neues Deutschland az évfordulónak szenteli teljes egészében a harmadik oldalt, amelyen olvasható Maróthy Lászlónak, az MSZMP PB tagjának a Magyar Népköztársaság fejlődéséről és jelenéről írt cikke. Két másik cikk a magyar mezőgazdaságot és a dunaújvárosi acélművet mutatja be olvasóinak. Külpolitikai rovatában a Neues Deutschland tudósít a magyarországi felszabadulási ünnepségekről, és részletesen ismerteti Losonczi Pálnak, az Elnöki Tanács elnökének jubileumi beszédét.

Valamennyi bolgár napilap több cikkben is megemlékezett Magyarország felszabadulásának 40. évfordulójáról. Részletesen beszámoltak arról, hogy ünnepi nagygyűlést tartottak az évforduló tiszteletére Budapesten és Szófiában. A Rabotnicseszko Delo, a BKP KB központi napilapja Történelmi évforduló címmel közölte Sarlós Istvánnak, az MSZMP PB tagjának, az országgyűlés elnökének írását. A bolgár rádió és a televízió külön ünnepi összeállításban emlékezett meg az évfordulóról.

A varsói drámai színházban ünnepi megemlékezést tartottak Magyarország felszabadulásának 40. évfordulójáról. A lengyel napilapok részletesen beszámoltak az ünnepségről. A LEMP KB lapjában, a Trybuna Luduban megjelent Havasi Ferencnek, az MSZMP PB tagjának, a KB titkárának a lap számára írt cikke. A lengyel kormány napilapja, a Rzeczpospolita cikkben méltatja Magyarország négy évtizedes fejlődését. Magyarországgal foglalkozó cikket közöl a Zycie Warszawy című lengyel napilap is.

A csehszlovák lapok kiemelt helyen és nagy terjedelemben emlékeztek meg Magyarország felszabadulásának 40. évfordulójáról. A Rudé Právo első oldalán részletesen beszámolt a budapesti díszünnepségről, külpolitikai rovatában pedig részletesen ismertette Losonczi Pál beszédét. A CSKP KB lapja közölte Szűrös Mátyásnak, az MSZMP KB titkárának A népi Magyarország négy évtizede című cikkét.

A Scinteia, az RKP napilapja közli Óvári Miklósnak, az MSZMP PB tagjának, a KB titkárának a lap számára írt cikkét. A Scinteia szerkesztőségi cikkében méltatja a felszabadulás évfordulóját és a kétoldalú kapcsolatokat. A Romania Libera című bukaresti lap szintén megemlékezett az évfordulóról, s cikket közölt Kapolyi László ipari minisztertől. A Lumea című külpolitikai hetilap a felszabadulás óta megvalósult négy évtizedes fejlődésről ír. A lapok beszámoltak a bukaresti ünnepi gyűlésről, amelyet Magyarország felszabadulásának évfordulója alkalmából tartottak. A bukaresti televízió dokumentumfilmet sugárzott Magyarországról.

A Borba budapesti jelentésében beszámol az ünnepi előkészületekről, új gazdasági és egyéb jellegű létesítmények átadásáról, kitüntetések odaítéléséről. A belgrádi lap Kádár Jánosnak, az MSZMP főtitkárának a Pravdában közölt írásából közöl részleteket.

A Zsenmin Zsipao, a KKP központi lapja cikkben számolt be a negyven év eseményeiről, a fejlődésről. Magyarországról írást közölt a Kuangming Zsipao című központi kínai lap is. A televízió bemutatta az Erkel című magyar játékfilmet, és levetítette a kínai televíziósok Magyarországon készült dokumentumfilmjét, amely Magyarország életéből villantott fel epizódokat. Az évforduló tiszteletére fogadást adott a külföldi országokkal baráti kapcsolatokat ápoló kínai szövetség. A kínai kulturális minisztérium filmigazgatósága díszbemutatót rendezett, és levetítették a Kísértet Lublón című filmet.

Nagy közönségsikerrel folynak Moszkvában a magyar kultúra kedden megkezdődött napjainak rendezvényei.

A szovjet sajtó élénk érdeklődést tanúsít a rendezvénysorozat iránt. A központi szovjet lapok naponta beszámolnak eseményeiről. A moszkvai rádió minden órában hírekkel jelentkező harmadik műsora szinte valamennyi híradásában tájékoztatást ad a várható programokról. A kulturális napok nagy színházi megnyitóját, Hidas-Seregi A Cédrus című balettjét a szovjet televízió egyenes közvetítése jóvoltából sok millióan látták országszerte. Nagy tömeget vonzott az öt reprezentatív magyar kiállítás közös megnyitója is a Szovjetunió Állami Képtárában.

Este a moszkvai Művész Színházban nagy sikerrel mutatkozott be a Nemzeti Színház társulata, amely Moliére Tartuffe-jét adta elő Szinetár Miklós rendezésében, Berek Katival, Béres Ilonával, Bubik Istvánnal és Kállai Ferenccel a főbb szerepekben. A szovjet és magyar művészek s a nézők számára is különösen érdekessé tette az előadást az a tény, hogy éppen abban a színházban játsszák, amely néhány hónappal ezelőtt többek között a Tartuffe-fel vendégszerepeit Budapesten.

A Szovjetunió állami idegen nyelvű könyvtárában kezdődtek meg a magyar könyv napjai. Ugyanilyen jelentős, a magyar könyvkiadás eredményeit felmutató rendezvényt tartanak ezekben a napokban Leningrádban, Novoszibirszkben, Omszkban, Kijevben Lvovban, Szimferopolban, Ungváron Tbilisziben és Jerevánban is.

A Budapest nevét viselő moszkvai filmszínházban Köpeczi Béla művelődési miniszter jelenlétében este nyílt meg a magyar film hete. Az ünnepi megnyitón Kovács András Vörös grófnő című filmjét vetítették. A filmhét programján szerepel még Bacsó Péter Hány az óra, Vekker úr? Gyarmaty Lívia Egy kicsit én, egy kicsit te, Palásthy György Kálmán Imréről szóló, Az élet muzsikája című, magyar-szovjet koprodukcióban készült játékfilmje, valamint Kiss József Hazánk, Magyarország című egész estét betöltő dokumentumfilmje. Moszkva másik két filmszínházában az utóbbi negyven év kiemelkedő, már a Szovjetunióban is játszott magyar filmalkotásaiból rendeznek retrospektív sorozatot.

Moszkván kívül a Szovjetunió több vidéki nagyvárosában is hangsúlyozottan van jelen a magyar kultúra ezekben a napokban. A Vígszínház társulata például megkezdte vendégjátékát Jaltában, ahol Csehov egykori házában a nagy író centenáriumára rendezett drámafesztiválon a Platonov című darabot adja elő. Kijevben magyar iparművészeti kiállítás nyílt meg.

Alkalmat adnak a kulturális napok a magyar és szovjet művészek közötti kapcsolatok elmélyítésére, a művészeti alkotómunkáról folytatott eszmecserére. A Szovjet Képzőművészek Szövetségének székházában Somogyi József és Mészáros Mihály szobrászművészek találkoztak szovjet kollégáikkal, hogy megvitassák az alkotóművészek szerepét a békéért vívott harcban. A magyar és szovjet művészetkritikusok tegnap kezdődött konferenciájukon azt tekintik át, hogy milyen helyet kap a háború és a béke témája a magyar és a szovjet képzőművészek alkotásaiban. Csütörtökön ért véget a Magyar Építőművészek Szövetsége és a szovjet építőművész-szövetség kétnapos közös titkársági ülése.

Az iraki légierő gépei éjjel Teheránt bombázták - jelentette be egy bagdadi katonai szóvivő. Az iraki gépek bevetésükről sértetlenül visszatértek támaszpontjukra - fűzte hozzá.

Az iraki hadsereg csütörtökön föld-föld rakétákkal lőtte az iráni Bahtaran és Hamadan városokat - jelentette be egy iraki katonai szóvivő. Az IRNA iráni hírügynökség jelentése szerint a becsapódások következtében 25 ember életét vesztette, s több mint hetvenen megsebesültek.

Az iraki katonai szóvivő arról számolt be, hogy a nap folyamán háromszor lőtték az iráni városokat, „megtorlásul” a Bagdad, Bászra és más iraki városok elleni támadásokra. Az iraki akciókra röviddel azt követően került sor, hogy Irán bejelentette a polgári célpontok elleni támadások egyoldalú felfüggesztését.

Iráni részről, a legfelsőbb nemzetvédelmi tanács közleményében figyelmeztette Irakot, hogy keményen megtorol minden újabb iraki támadást, amelyet Bagdad iráni polgári célpontok ellen intéz. A Teherán elleni támadással kapcsolatban iráni forrásból csak annyit közölitek, hogy szerda este újabb légiriadót rendeltek el a város déli részeit ért támadás miatt. Egy katonai szóvivő szerint az iraki támadás nem érte el célját. Irán nehéztüzérsége támadta Bászra iraki várost.

Ronald Reagan, amerikai elnök találkozott Belisario Betancur kolumbiai államfővel. Fehérházi források szerint Reagan ismertette a nicaraguai béke helyreállítására vonatkozó új tervének körvonalait.

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_reagan_betancur.jpgReagan amerikai elnök fogadta Betancur kolumbiai elnököt, aki a Contadora-csoport béketervéről tanácskozott Washingtonban

Különös tervről van szó: Washingtonban, még nyilvánosságra hozatala előtt, elismerték, hogy taktikai célja van. Az adminisztráció ily módon kívánja biztosítani az ellenforradalmároknak, az úgynevezett kontráknak nyújtandó katonai segély kongresszusi jóváhagyását.

Délután Reagan a törvényhozás legtekintélyesebb republikánus tagjaival konzultált Közép-Amerikáról. Ezen közölték vele: jelenleg nincs esélye annak, hogy megszavazzák a kontráknak adandó 14 millió dollárt. Az elnöktől távozóban Robert Michelm, a képviselőház republikánus csoportjának vezetője kijelentette: - Megpróbáltam megértetni az adminisztrációval, hogy az új politika körvonalazása nélkül sehol sem vagyunk. (A legutóbbi felmérések szerint legalább harminc képviselőnek kellene megváltoztatnia véleményét ahhoz, hogy a kontrák támogatása többséget kapjon.)

Az állítólag McFarlane nemzetbiztonsági tanácsadó szülte ötlet belpolitikai célja világos csupán. A Fehér Ház az utóbbi időben a kongresszusi csatákban megváltozott taktikát követ. Anélkül hogy változtatna politikai vonalán, megfelelő kibúvót biztosít azoknak a szenátoroknak és képviselőknek, akik hajlamosak az ellentáborból dezertálni. Ez történt az MX rakéták esetében. Az adminisztráció hirtelen nem a katonai erőviszonyokkal érvelt, hanem azt kezdte hangsúlyozni: a genfi tárgyalások sikere érdekében van szüksége a több fegyverre. Most nyilván „béketervének sikerre viteléhez” kéri majd a kongresszust: segítse a kontrákat. 

április 5.

Délelőtt a Parlament előtti Kossuth Lajos téren ünnepélyes külsőségek között, katonai tiszteletadással bevonták a Magyar Népköztársaság állami zászlaját, amely hazánk felszabadulásának 40. évfordulója tiszteletére lengett az árbocon.

Ugyancsak katonai tiszteletadás közepette vonták be a magyar nemzeti lobogót és a munkásmozgalom vörös zászlaját a gellérthegyi Felszabadulási Emlékműnél.

Elutazott Budapestről a Vaszilij Kuznyecov, az SZKP Politikai Bizottságának póttagja, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének első elnökhelyettese vezette szovjet párt- és kormányküldöttség, amely a hazánk felszabadulásának 40. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségeken vett részt. A delegációt a Ferihegyi repülőtéren Németh Károly, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkárhelyettese búcsúztatta. Jelen volt Vlagyimir Bazovszkij, a Szovjetunió budapesti nagykövete.

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_nemeth_karoly_vaszilij_kuznyecov.jpgNémeth Károly búcsúztatta Vaszilij Kuznyecovot

Ugyancsak hazautazott már a Német Demokratikus Köztársaság párt- és kormányküldöttsége, amely Werner Felfe, a Német Szocialista Egységpárt Politikai Bizottságának tagja, a központi bizottság titkára, az NDK Államtanácsának tagja vezetésével vett részt az ünnepségeken. A küldöttséget Óvári Miklós, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára búcsúztatta. Ott volt az elutazáskor Karl-Heinz Lugenheim, az NDK budapesti nagykövete.

Elutazott fővárosunkból az április 4-i ünnepségeken részt vett lengyel párt- és kormányküldöttség. A delegációt Kazimierz Barcikowski, a Lengyel Egyesült Munkáspárt Politikai Bizottságának tagja, a központi bizottság titkára vezette. A küldöttség búcsúztatására a Ferihegyi repülőtéren megjelent Hámori Csaba, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a KISZ Központi Bizottságának első titkára. Jelen volt Jerzy Zielinski, Lengyelország budapesti nagykövete.

Hazautazott a jugoszláv párt- és kormányküldöttség is, amely Miljan Radovics, a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége Központi Bizottsága Elnökségének tagja vezetésével vett részt a felszabadulásunk évfordulójával kapcsolatos ünnepségeken. A delegációt Sarlós István, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, az országgyűlés elnöke búcsúztatta a repülőtéren. Ott volt Milovan Zidar, Jugoszlávia budapesti nagykövete.

Elutazott Budapestről a csehszlovák párt- és kormányküldöttség, amelyet Josef Korcak, a CSKP KB Elnökségének tagja, a szövetségi kormány elnökhelyettese, a Cseh Szocialista Köztársaság kormányának elnöke vezetett. A delegációt a Ferihegyi repülőtéren Havasi Ferenc, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára búcsúztatta. Jelen volt Ondrej Durej, Csehszlovákia budapesti nagykövete.

Hazautazott fővárosunkból a bolgár párt- és kormányküldöttség, amely Milko Balevnek, a Bolgár Kommunista Párt Politikai Bizottsága tagjának, a központi bizottság titkárának vezetésével vett részt az ünnepségeken. A delegációt Szabó István, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsának elnöke búcsúztatta a repülőtéren. Ott volt Boncso Mitev, a Bolgár Népköztársaság budapesti nagykövete.

Elbúcsúzott a budapestiektől a Szovjetunió Vörös Zászlórenddel kitüntetett fekete-tengeri flottájának három egységből álló folyami hajóosztaga, amely hazánk felszabadulásának 40. évfordulója alkalmából érkezett a magyar fővárosba.

A hajóosztag tisztjei és katonái itt-tartózkodásuk során megkoszorúzták a Magyar Hősök Emlékművét a Hősök terén, s elhelyezték a kegyelet virágait a Felszabadulási Emlékműnél a Gellérthegyen. Az egységek vezetői Oleg Muravjov első osztályú kapitány vezetésével látogatást tettek a fővárosi tanácsnál, ahol Nagy Richárd elnökhelyettes fogadta őket. A szovjet flottilla képviselői ellátogattak a Magyar Ellenállók, Antifasiszták Szövetsége, illetve a Magyar-Szovjet Baráti Társaság székházába, s a legénység tagjai találkoztak a Magyar Hajó- és Darugyár dolgozó fiataljainak egy csoportjával. A folyami hajóosztag vezetői részt vettek az Operaházban tartott díszünnepségen, április 4-én, az ünnep napján pedig megtekintették a katonai díszszemlét s az ifjúsági tömegdemonstrációt. Este ott voltak a Parlamentben, az Elnöki Tanács rendezte fogadáson. A látogatások alkalmával a küldöttségek vezetőinek emlékplaketteket, illetve emlékjelvényeket nyújtottak át.

A szovjet tengerészek lehetővé tették a budapesti dolgozóknak, fiataloknak, hogy megismerkedhessenek a hadihajókkal, a legénység mindennapi, munkájával.

A szovjet flottilla hajóosztaga négynapos budapesti vendégeskedés után szedte fel a horgonyt, s terv szerint folytatja útját a vízi útvonal országaiba.

A Belvárosi Vendéglátó Vállalat City-grill néven gyorsbüfét nyitott a Bajcsy-Zsilinszky úton. Az új vendéglátóhely egy gyorsétkeztető rendszer tagja, amely egész nyitvatartási ideje alatt teljes áruválasztékot kínál a vendégeknek. A 14 különböző ételt és italt a rendeléstől számított három percen belül kiszolgálják. Az év végéig további két City-grill üzlet nyílik a fővárosban.

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_city_grill.jpgFizet egy vendég a pénztárnál a nyitás napján a City Grill gyorsbüfében

A City-grill ekkor vált üzletlánccá, hiszen addigra már a Jászai Mari téren üzemelt az első. Mindvégig volt a legfelkapottabb vendéglője a cégnek, ami a Taverna nevet is felvette. A vállalat ekkorra már kiépített és bevált beszállítói körrel rendelkezett: a jellegzetes habosított műanyag hamburgeres dobozokat a Hungária Műanyagfeldolgozó Vállalat biztosította, a pékárut a Rákóczi Sütő- és Édesipari Szövetkezet, a bútorokat a KERIPAR, a narancssárga formaruhákat és a fejfedőt pedig a Budapesti Divatszalonból szerezték be. Az óriási hírverést és népszerűséget meglovagolva ugyanebben az évben további City Grill éttermek nyíltak és látták vendégül az amerikai életérzésre vágyókat: a Váci utcában, a Taverna Szállóban, a Szent István körúti Berlin Vendéglátó Üzletházban és a vásárcsarnokkal szemben, a Tolbuhin (ma: Vámház) körúton. A Taverna Vendéglátó Vállalatnak 1985-ben 90 millió forintos nyeresége volt, ami a 2023-as inflációval korrigálva több mint 3 milliárd forintot jelentene, volt tehát fedezete a terjeszkedésnek. 1986 decemberében Kazincbarcikán nyílt meg az első vidéki City Grill étterem, amit rövidesen a kaposvári, ózdi, balatonszántódi, egri és soproni egységek követtek.

A cég a korabeli önkiszolgáló rendszert újította meg nem sokkal az indulás után franchise modellben az amerikai McDonald's-ot véve mintaként - azaz egy falat kapitalizmus magyarosan, magyar ízekkel, az itteni lehetőségekhez igazodva, itthoni alapanyagokkal.

Ez az étkezde lett a jómódú nyugati fogyasztói társadalom megtestesítője. A kapunyitást az tette lehetővé, hogy ekkoriban már enyhült a szocialista diktatúra, az egyre nagyobb résen beszivároghatott az imperialistának titulált, nyugati kultúra, életvitel, stílus. Marketingvonalon a vállalat népszerűsítéséhez megnyerték a 80-as évek magyar popikonját, a női szíveket rabul ejtő Flipper Öcsit és zenekarát.

A City Grill nevéhez köthető, hogy itt jelent meg először az ételek fotóit is bemutató étlap Magyarországon.

A Taverna éttermek vezetői idejekorán rájöttek arra, hogy elérkeztek arra a pontra, ahonnan már a népszerűség és a nyereség nem növelhető tovább. Ezért a főleg vidéki állami szövetkezetek körében hirdetni kezdték az étterem franchise jogait. Mivel ezek a vendéglátóhelyek ekkoriban még valóban jelentős közkedveltségnek örvendtek, a Tavernát elárasztották a potenciális érdeklődők - annak ellenére, hogy a vállalat eléggé pimasz árakat állapított meg.

Mire 1988. április végén Budapesten a Taverna City-grill közvetlen szomszédságában, a Régiposta utcában megnyílt az első McDonald’s gyorsétterem, már számos adásvételi szerződést aláírtak. A Taverna City Grill nagyon ügyesen vidékre menekült a hatalmas és erős amerikai konkurencia elől - és pár évig ezekben a városokban még haszonra is szert tett, sőt, igazi csúcspontját a vállalat 1993-ban érte el, amikor húsz éttermet üzemeltetett.

A haláltusa folyamata azonban egyre gyorsult, pár hónappal később már csak néhány vendéglátóhelyet tudtak működtetni.

A McDonald's széleskörű terjeszkedésével a City Grill kínálata és ízvilága már nem tudta felvenni a versenyt. Hiba volt az is, hogy az étterem reklámja gyakran nem volt összhangban a valósággal: az ételek íze egyre kevésbé volt elfogadható, sokszor tapasztaltak a vendégek hiányt bizonyos fogásokból, a spórolás érdekében pedig kettétépték a csomagolást, hogy minden felszolgált élelmiszert az addig megszokott tasakban tudják kínálni.

A cégnél alkalmazott dobozka a szendvicsek számára - amikor hiány mutatkozott abból, a dobozt egyszerűen kettétörték, és az alsó és a fedő részben is szendvicset szolgáltak fel a vendégeknek.

Ugyanis a City Grill éttermei csak a hazai beszállítókra támaszkodhattak. Ezzel szemben a McDonald's magyar készlethiány esetén külföldi leányvállalataitól könnyedén beszerezhetett bármit, amire szüksége volt, így a lassan, de biztosan csökkenő forgalom mellett az éttermek bezárása elkerülhetetlenné vált.

1994-ben, az év végén zárt be az utolsó City Grill, a Taverna, a helyén egy Zsolnay kávéház nyílt.

Az ötvenezredik látogatót fogadták a moszkvai magyar jubileumi kiállításon. A hazánk negyvenéves fejlődéséről számot adó reprezentatív bemutató iránt változatlanul nagy az érdeklődés. A kiállított termékeken kívül sokan kíváncsiak a divatbemutatókra, filmvetítésekre. Zsúfolásig megtelt előadóteremben rendezték meg a kockaforgató-versenyt.

Megnyílt a találkozások klubja, itt rendszeres összejöveteleket rendeznek volt szovjetunióbeli ösztöndíjasok és évfolyamtársaik az MSZBT, illetve az SZMBT aktivistái részére.

Megtekintette a moszkvai magyar jubileumi kiállítást Vjacseszlav Szicsov, a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának titkára. Szicsov nagy elismeréssel nyilatkozott a látottakról, és a kiállítás megrendezéséről. Látogatása végén a KGST titkára meleg szavakkal fejezte ki elismerését a kiállítás vendégkönyvébe.

A világ számos országában ünnepi fogadásokkal, nagygyűlésekkel és kulturális rendezvényekkel emlékeztek meg Magyarország felszabadulásának 40. évfordulójáról.

Prágában a csehszlovák nemzeti front rendezett ünnepi gyűlést, majd a magyar nagykövet adott fogadást. Az északcseh megyeszékhely, Usti nad Labem egyik legnagyobb üzemében barátsági nagygyűlést tartottak. A román fővárosban is tartottak barátsági nagygyűlést, ahol Gheorghe Petrescu miniszterelnökhelyettes ünnepi beszédében sikereket kívánt a magyar népnek a szocialista társadalom építésében. Varsóban a drámai színházban volt ünnepi megemlékezés és a főváros környéki Podkowa Lesnában koszorúzás a varsói felkelésben elesett magyar katonák emlékművénél. Szófiában a magyar nagykövet fogadásán megjelent Todor Zsivkov, a BKP KB főtitkára, a Bolgár Népköztársaság államfője. Berlinben a magyar nagykövet fogadásának vendégei között ott volt az NSZEP KB Politikai Bizottságának több tagja is.

Ulánbátorban, Hanoiban és Phenjanban is rendeztek ünnepi nagygyűléseket.

A nem szocialista országokban is voltak megemlékezések, így például a japán, a török, a kolumbiai és a belga fővárosban. A párizsi magyar nagykövet fogadásán megjelent a többi között Alain Poher, a szenátus elnöke, három miniszter és az FKP PB több tagja.

Számos ország államfői, kormányfői, vezető testületéi, különböző szervezetei táviratban üdvözölték a magyar vezetőket és a magyar népet az ünnep alkalmából.

Több országban a megemlékezések mellett kulturális programokat, kiállításokat rendeztek. Helsinkiben például a kortárs magyar képzőművészek kiállítása nyílt meg, Kairóban pedig fényképkiállítás „Negyven év képekben” címmel.

A Szovjetunióban elkészült annak a gázvezeték-rendszernek az utolsó - hatodik - szakasza, amelyen a szibériai földgázt nyugat-európai országokba exportálják.

A nyugat-szibériai Urengoj térségéből pénteken indult meg a hatodik csővezetéken a gáz, amely két nap múlva éri el Csehszlovákiát és Ausztriát. Ezt követően Franciaországba, az NSZK-ba és Olaszországba jut tovább Szibéria „kék aranya”.

A most véglegesen elkészült gázvezeték-rendszer teljes hossza 20 ezer kilométer, és évente 200 milliárd köbméter gáz továbbítására alkalmas. A rendszert a kitűzött határidő előtt kilenc hónappal adták át rendeltetésének.

Vlagyimir Csirszkov, a Szovjetunió kőolaj- és gázipari vállalatépítési minisztere elmondta: a gázvezeték-rendszer építésének költségei meghaladták a karnai autógyár és a Bajkál-Amur vasútvonal együttes ráfordításait. A legtöbbe az Urengojt Nyugat-Európával összekötő exportvezeték került. Ezen a vezetéken jelenleg évente 32 milliárd köbméter földgázt szállítanak.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy az Egyesült Államok szankciókkal igyekezett megakadályozni a vezetékrendszer kiépítését, a kísérlet azonban kudarcot vallott.

Húsvéti békemenetek, leszerelési megmozdulások kezdődtek Angliában, az NSZK több mint kétszáz városában és községében.

A nyugatnémet felvonulások közös mottójai követelik a Pershing-2-es rákéták és a robotrepülőgépek telepítésének leállítását, illetve a mar rendszerbe állítottak leszerelését. A meneteket az NSZK békemozgalmi szervezetei rendezik.

A felvonulók és szónokok között a legszélesebb társadalmi rétegek képviseltetik magukat: pacifista- és keresztény szervezetek, a szakszervezetek, a Zöldek, szociáldemokraták, liberálisok kommunisták, de ott vannak a CDU, a kormányzó kereszténydemokrata unió tagjai is. Hans Engelhard igazságügyminiszter felszólította a felvonulókat: tartózkodjanak a rendbontástól, őrizzék meg a felvonulás békés jellegét.

Münsterből ötven kilométeres békemenet indult Dortmundba. Ezt a münsteri egyetem tanárai, diákjai, sportolói szervezték. A Pershing-2-es rakéták telephelyén, Mutlangenban a reggeli órákban két nő és négy férfi a kerítéshez láncolta magát, és húsvéti gyertyát gyújtott. Az NSZK területén lévő számos más katonai támaszpont körül is békeaktivisták tömegei gyűltek össze.

A húsvéti békemenetek vasárnap, illetve hétfőn is tartanak.

A kelet-angliai Molesworth légitámaszpont vidékén megkezdődött a brit nukleáris leszerelési mozgalom (CND) négynapos, rakétaellenes kampánya.

Molesworth a Nagy-Britanniába telepítendő amerikai robotrepülőgépek második nagy gyűjtőhelye. A befogadásukra alkalmas támaszpont építése még az idén megkezdődik, és 1987-ig rendszerbe helyezik a fegyvereket is.

A CND tízezreket vár Molesworthba, éspedig nemcsak brit földről, hanem a kontinensről is. Pénteken Leicesterből, Stevenage-ből és Cambridgeből három nagy menet érkezett már a támaszponthoz.

Reagan amerikai elnök aláírta azt a törvényjavaslatot, melynek értelmében a folyó pénzügyi évben másfél milliárd dollárt költenek huszonegy MX típusú, elsőcsapás-mérő, földrészközi nukleáris rakéta gyártására.

Az Egyesült Államok törvényhozása a Fehér Ház erős nyomására március végén hagyta jóvá a javaslatot.

A Reagan-kormányzat összesen 223 MX rakéta gyártását tervezi. Ezek rendszerbe állítását 1986-ban kezdik meg.

Az amerikai szenátus hadügyi bizottsága amellett foglalt állást, hogy a jövő évi katonai költségvetés 312,3 milliárd dollár legyen, vagyis - az inflációt is figyelembe véve - három százalékkal több, mint az idei pénzügyi évben.

Pinochet-rendszer polgári ellenzékét képviselő Demokratikus Szövetség bejelentette: egyetért azzal, hogy április 11-én újabb országos tiltakozó napot tartsanak. Az akciót a chilei dolgozók országos parancsnoksága (CNT) kezdeményezte, tiltakozásul a múlt héten elrabolt három hazafi brutális meggyilkolása ellen.

Miguel D’Escoto nicaraguai külügyminiszter ultimátumnak és propagandaakciónak minősítette Ronald Reagan „békejavaslatát”. Nicaragua washingtoni nagykövetsége elutasította az amerikai elnök „rendezési tervét”, amelyet propagandafogásnak minősített.

Az amerikai elnök este sajtóértekezletet hívott össze, és itt ismertette elképzeléseit. Ezek lényege: Nicaragua kormánya üljön le tárgyalóasztalhoz a kontrákkal, és dolgozza ki a „szabad választások” menetrendjét. Ha a sandinista kormány elfogadja az amerikai javaslatot, akkor - mondta Reagan - a kongresszustól a kontrák számára kért 14 millió dolláros segélyt június 1-ig nem használja fel katonai célra. D’Escoto - aki az ABC tévétársaságnak nyilatkozatot tett - kijelentette: Az elnök javaslatának lényege ultimátum, vagy nagybácsinknak nevezzük az USA-t, vagy pénzelik a népünkre törő gyilkosokat.” A „szabad választásokra” való felhívás pedig nem más - mondta D’Escoto - mint a közelmúltban tartott szabad és demokratikus nicaraguai választások megrágalmazása.

Reagan sajtóértekezlete a kongresszusban is indulatokat keltett. Thomas O’Neill, a képviselőház elnöke egyszerűen „piszkos trükknek” minősítette a javaslatot. Tény: a „béketerv” célja a kontráknak nyújtandó segély kongresszusi elfogadtatása. Az elnök ily módon kívánja megnyerni magának azt a 20-30 képviselőt, aki a mérleg nyelvének szerepét játszihatja a vitában.

április 6.

A palesztin mozgalmon belüli helyzet bonyolultabbá vált amiatt, hogy a szervezetben, nevezetesen, annak legnagyobb tagszervezetében, az El-Fatahban, éles ellentétek alakultak ki a bejrúti kivonulást követő taktikát illetően. A szervezet tisztjeinek és aktivistáinak egy csoportja vitatta Jasszer Arafat vezetői módszereinek helyességét. A palesztin mozgalomban végbement az erők elkülönülése, s ezt igyekeztek kihasználni az Egyesült Államokkal és Izraellel kötendő, színfalak mögötti alku hívei - írta a moszkvai Pravda.

Az ammani megállapodás erősen negatív visszhangot váltott ki az arab világ haladó erőinek körében. Az arab Kelet kommunista és munkáspártjainak képviselői kijelentették, hogy az ammani megállapodás elmélyíti a szakadást a PFSZ soraiban, az arab országok közötti ellentétek éleződéséhez vezet, megnyitja a térségre gyakorolt amerikai és izraeli befolyás erősödésének útját - írta a Pravda.

A szudáni fegyveres erők szombaton - Nimeri elnök távollétében - átvették a hatalmat. A katonai fordulat akkor történt, amikor az államfő befejezte amerikai látogatását és Kairóba érkezett.

A katonai hatalomátvételt Szudán nemrégiben kinevezett új hadügyminisztere, Abdel Rahman Szavar el-Dahab irányította. Az országban azonnali hatállyal bevezették a katonai törvénykezést, felfüggesztették az alkotmányt. Miközben az élet lassan normalizálódik a szudáni fővárosban, az új vezetés a szomszéd országokhoz fűződő kapcsolatok rendezésének szándékáról nyilatkozott.

Szudán hadügyminisztere, Abdel Rahman Szavar el-Dahab szombaton bejelentette: az ország romló helyzetére, politikai válságára való tekintettel átveszi a hatalmat. Nimeri elnököt, helyetteseit és minisztereit felmentették tisztségükből. Az új katonai vezetés vasárnapra virradóan közzétette politikai programját. Szudán eszerint hűséges marad minden kétoldalú, regionális és nemzetközi szerződéséhez. Azon fog fáradozni, hogy áthidalja az egyes szomszédos országokkal fennálló ellentéteit, megnyissa annak a párbeszédnek az útját, amely a függő kérdések rendezésére hivatott.

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_szudani_lazadas.jpgKhartúmiak köszöntik a katonai hatalomátvételt

Az új Szudáni vezető egyúttal azt is közölte, hogy közvetlen kapcsolatokat kíván teremteni a déli országrész felkelőivel a vérontás megszüntetéséért, az egyenlőségen alapuló nemzeti egység kimunkálásáért. Szavar el-Dahab politikai, gazdasági és társadalmi reformokat ígért, a sajtó, az egyén és a politikai szervezetek szabadságát.

Hírügynökségek a katonai hatalomátvétel irányítójára hivatkozva azt jelentették, hogy a hadsereg rövid időn belül vissza akarja adni a kormányzást a polgári politikusoknak. A tájékoztatás szerint Szavar el-Dahab kinyilvánította azt is, hogy a junta „a szükséges szigorral” tartatja be majd a kivételes állapot előírásait, így az általános sztrájk folytatását vagy bármely egyéb munkabeszüntetést sürgető felhívást hazaárulásnak tekint.

1955-ben, egy évvel a britektől való függetlenség elnyerése előtt, polgárháború tört ki Észak- és Dél-Szudán között. A déliek, akik ellenezték a függetlenséget, attól féltek, hogy az új országban az északiaké lesz a hatalom.

Történelmileg úgy alakult, hogy Szudán északi része szoros kapcsolatban állt Egyiptommal (korábban a két állam unióba is lépett egymással), lakossága muszlim arab volt, míg délen keresztények és animista hitűek éltek. Ezt a területet még annak idején a mahdisták foglalták el, akik a felkelésük kezdetekor tüzérségi és kézilőfegyverekre tettek szert, ezzel technikai fölénybe kerültek az elmaradott déli törzsekkel szemben. A megosztottságot a brit politika is elmélyítette amely külön közigazgatás alá helyezte északot és délt.

Az első szudáni polgárháború 1955-től 1972-ig tartott. A háború 1955-ben a hadsereg déli tisztjeinek lázadásával kezdődött. Később megszerveződött az Anya-Nya gerillamozgalom. Pár évvel később Szudán első katonai rezsimjének vezetője Abboud vezérőrnagy lett. Katonai rezsimek követték egymást 1969-ig, amikor Dzsafar al-Nimeri ragadta magához a hatalmat. 1972-ben az észak-déli konfliktus feloldására Addisz-Abebában egyezményt kötöttek. Előzőleg az Egyházak Világtanácsának közvetítésével tárgyaltak. Ezután tíz évig béke volt Szudánban.

1983-ban a polgárháború kiújult. Előzménye: Nimeri elnök úgy döntött, kijátssza az addisz-abebai egyezmény előírásait. Szudánt föderatív állammá szervezte át, amely magában foglalta Dél-Szudán államait is. Ez a lépés megsértette az addisz-abebai egyezményt, amely Dél egészének garantált autonómiát. Másik ok: 1977-ben Nimeri újra bevezette az iszlám törvénykezést Szudán egész területén, beleértve a nem muszlim déli részt is. A déli csapatok fellázadtak az északi politikai offenzíva ellen, 1983 júniusától folytak fegyveres harcok.

Nem akarjuk lelőni a poént, de, természetesen, a polgárháború még több mint 20 évig folytatódott…

Nimeri egyiptomi száműzetésben élt 1999-ig, amikoris hazatért az akkor elnök engedélyével és indult a demokratikus elnökválasztáson - nem sok sikerrel.

A véreskezű Nimeri végül Szudánban halt meg 2009-ben nyolcvanegy éves korában, természetes halállal.

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_nimeri.jpgNimeri fénykorában, teljes pompával

Az Egyesült Államok a nevadai sivatagban hajt végre kísérleti atomrobbantást.

április 7.

Háromszázezer zarándok gyűlt össze vasárnap a Szent Péter téren, hogy meghallgassa II. János Pál pápa az „Urbi et orbi” - Róma városához és az egész világhoz szóló hagyományos húsvéti üzenetét. A pápa beszédében megemlékezett a 40 évvel ezelőtt befejeződött második világháború áldozatairól, elítélte az erőszakot, a kínzásokat, az elnyomást és az emberi jogok megsértését.

Tűrhetetlen a lakosság helyzeté Szidónban és környékén, a nagy kikötőváros tragédiája egész Libanont további destabilizálódással fenyegeti - jelentette ki Szelim Hossz miniszter. A szunnita nagyburzsoázia képviselője - Szidón népességének 70 százaléka szunnita - keserűen állapította meg, hogy e helyzet fő oka a kormány határozatainak semmibevétele, a döntések végrehajtásának halogatása, amely miatt a kormány szavahihetősége szinte a nullára csökkent.

Az iraki és az iráni haderő újabb rakétatámadásokat intézett városok, polgári célpontok ellen. Eközben Pérez de Cuellar ENSZ-főtitkár - korábbi nyilatkozatával ellentétben - újabb közvetítési próbálkozásba fogott.

Bagdadból azt jelentették, hogy iráni föld-föld rakéta csapódott be a fővárosba, majd hajnalban egy katonai szóvivő közölte: válaszcsapásként egy-egy rakétát lőttek ki Bahtaran és Ilam iráni városokra. A teheráni rádió szombat reggeli híradása szerint Teherán egyik déli külvárosát hajnalban iraki bombatalálat érte. Megerősítették a Bahtaran és Ilam elleni éjszakai rakétatámadás hírét is.

Egy másik bagdadi katonai közlemény szerint az iráni tüzérség vasárnap reggel több iraki település ellen intézett támadást a frontvonal középső és déli szakaszán. Újból ágyúzták Irak déli kikötővárosát, Bászrát is - vált ismeretessé a közleményből. A sebesültek számáról és károkról a kommüniké ezúttal nem tett említést. A támadások hírét iráni részről nem erősítették meg.

Vasárnap délelőtt Teheránba érkezett Javier Pérez de Cuellar, az ENSZ főtitkára, hogy közvetítési kísérletet tegyen az ötödik éve tartó Öböl-háború befejezése érdekében. Az iráni fővárosban Ali Akbar Velajati külügyminiszter fogadta a világszervezet főtitkárát.

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_javier_perez_de_cuellar_ali_akhbar_velajati.jpgAz iráni külügyminszter (középen) fogadja az ENSZ főtitkárát (jobb oldalon)

A főtitkár látogatása váratlanul érte a megfigyelőket, ugyanis pénteken még a leghatározottabban azt közölte, hogy a közeljövőben nem szándékozik felkeresni az iráni fővárost, tekintettel, hogy Teherán csupán részletkérdések megvitatására hajlik.

A tárgyalások során, mint nyugati hírügynökségek jelentették, kitűnt, hogy Irán semmit sem enged az Irakkal folyó háborújának befejezéséhez szabott korábbi feltételeiből. Legfőbb feltétele az, hogy Irak távolítsa el az ország éléről Szaddam Husszein elnököt.

Humor:idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_humor_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_humor_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_humor_3.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_humor_4.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_humor_5.jpg

Reklám:idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_reklam_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_reklam_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_reklam_3.jpg

Kékfény:
Tóth Jenő, Tatabánya (Előd vezér u. 13. sz. alatti lakos), az idén március 15-én személygépkocsijával a megyeszékhelyen ittasan közlekedett. A bíróság előtt most kellett tettéért felelnie, az ítélet: 12 ezer forint pénzbírság és 1 év 10 hónapi eltiltás a gépjárművezetéstől.

Jelentős anyagi kárral járó közlekedési baleset történt Székesfehérvár belterületén, a 8-as elkerülő úton. Kerekes István 30 éves gépkocsivezető, várpalotai lakos, a Veszprémi Szénbányák VS 38-78 forgalmi rendszámú, bitumenszállító nyerges tartálykocsival Veszprém felé haladt. A jármű vezetője elaludt, letért az útról és egy 4 méteres árokba borult. Kerekes István könnyebben megsérült, az anyagi kár 1,5 millió forintra tehető. A baleset ügyében tart a vizsgálat.

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_szekesfehervari_baleset.jpgA felborult tartálykocsi

Súlyos közlekedési baleset történt Mezőszilas belterületén. Horváth István 38 éves helyi lakos, ittas állapotban átengedte a CR 10-30 forgalmi rendszámú gépkocsija vezetését tizennégy éves fiának. Hátramenetben közlekedve elütötték Ángyán Kornél hatéves mezőszilasi kisfiút, aki súlyosan megsérült. A baleset körülményeinek tisztázása folyik, az eljárás megindult Horváth István ellen.

Közlemények:
Tengerparti üdülés Bulgáriában, sportolási lehetőségekkel, június-július-augusztus hónapban. Elhelyezés 2 ágyas, zuhanyozós szobákban, teljes panzióval. Surf, vízisí, tenisz és lovaglás. Jelentkezés és felvilágosítás: Lokomotív Tourist Utazási Iroda. Budapest V., Türr István u. 8 Telefon: 187-564, 187-587, 187-591.

Közöljük, hogy az Országos Takarékpénztár V. kerületi fiókja 1985. április 1. és május 30. közötti időszakban - a Centrum Lottó Áruházzal együttműködve - tavaszi totó-lottó tombolát rendez. A tombolán azok vesznek részt, akik a kerületben működő takarékpénztári fiókokban, totó-lottó kirendeltségekben, valamint az V. kerületi fiók bizományosai által forgalomba hozott totó-lottó szelvényekből legalább 25 Ft értékben vásárolnak. A tombolán értékes nyeremények kerülnek kisorsolásra, melyeket a Takarékpénztáron kívül a Centrum! Lottó Áruház. Állami Biztosító, Dél kér, Hungaronektár, Hungaroton, Idea Iparművészeti Vállalat, Kisipari Termeltető Vállalat, Luxus Áruház, Malév, Mahart, Reklámdekor Szövetkezet, Röltex, Úttörő- és Ifjúsági Áruház, Vörös Október Férfiruhagyár ajánlott fel. Nyilvános, műsoros sorsolás: 1985. május 31-én - pénteken - 15 órakor a Centrum Lottó Áruházban. (Bp. VII., Rákóczi út 36.)

POLICE 07 jelentkezik! Értesítjük azokat a kedves vásárlókat, aki Police 07 társasjátékot vásároltak, illetve vásárolni szándékoznak, hogy a beküldők között értékes tárgynyereményeket sorsolunk ki, ha a társasjátékban található levelezőlapot legkésőbb április 30-ig megküldik a Novoplast Szövetkezethez. A sorsolás a Skála Áruház parkolójában a gyermeknapon kerül megrendezésre!

Állásajánlat:idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_allasajanlat_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_allasajanlat_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_allasajanlat_3.jpg

Divat: Magyar vegyes - tavaszra

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_divat_1.jpgHungarotex modellek

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_divat_2.jpgModex modellek

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_divat_3.jpgA Ruházati Bolt Kereskedelmi Vállalat modelljei

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_divat_4.jpgAz Április 4. Ruházati Szövetkezet modelljei

Vetési csúcs április elején várható:
Rég volt ilyen napfénytelen, zord március, mint a mostani. Nedves a föld, az embert alig bírja a hátán, nemhogy az erőgépet. Baranya megye déli térségében a feltalaj 60-80 százaléka vízzel telített, hűvösek a reggelek, egy-két fok mínuszt mutat a hőmérő. Beremenden többször is dér volt. A mezőgazdasági üzemek késnek egyebek között a borsó, a lucerna, a tavaszi keverék vetésével. Ezeknek a vetési ideje március. Nem tudnak az áprilisi vetésekhez sem előkészülni. Bár most sok múlik azon, hogy az elkövetkező napokban mennyit süt a nap, mennyire szárítja fel a szántásokat. A beremendiek mihamarabb szeretnék kezdeni a vetést, a talajelőkészítést, éjjel-nappali műszakot terveznek. Nagy hajrára számítanak, hisz akkor már meg kell tenni az előkészületeket a silókukorica-, kukorica- és szójavetéshez. Másutt a répavetés közelsége is kötelez, mint például a villányi tsz-ben, ahol két hete lajtos kocsik járták a határt. Leszivatják a pangó vizeket és a Karasica patakjaiba eresztik. Egyházasharasztiban külön gyalogos brigádot szerveztek a brigádtagok, árkolnak, lecsapolnak. Tervezik a simítózást mintegy kétezer hektáron kukorica, silókukorica és szója alá. Itt a talajhőmérséklet alig 2-3 fok, dér lepte a földeket. Nagy szó, hogy ha több órán át ragyog a nap. A siklósi tsz-ben 18 éve adódott hasonló március.

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_magocsi_termeloszovetkezet.jpgBaranya megyében az elsők között kezdték meg a szántást a mágocsi termelőszövetkezetben. Az 54 hektáros táblán dolgozó 3 traktor a kukorica vetéséhez készíti elő a talajt

Júliustól vendégeket fogad az újjáépített Béke Szálló:
A főváros négycsillagos szállodája, a Béke Szálló a két éve tartó újjáépítési munka befejezése után hamarosan újra megnyílik. A Középülettervező Vállalat tervei alapján átépített hotel műszaki átadása április második felében lesz, s a szálló júliustól fogadja első vendégeit. A Béke Szálló 238 kétágyas, légkondicionált szobája várja az érkezőket. Uszoda, szauna, szolárium, éjszakai étterem, kávéház és drinkbár várja a pihenni, szórakozni vágyókat.

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_beke_szallo.jpgHarmonikusan illeszkedik egymáshoz a régi és új szárny

Újra működik a bútorgyár felületkezelője:
A tavalyi tűz és robbanás után ismét üzemel a Pécsi Bútorgyár felületkezelő részlege. A vállalat kollektívája a Budapesti Műszaki Egyetem, a Soproni Faipari Egyetem szakértőinek szakmai segítségével a felszabadulás tiszteletére vállalták és kivitelezték a gépek, épületek, kamrák helyrehozatalát. Az üzemrészben a legkülönbözőbb bútorelemek felületét kezelik, festik, csiszolják.

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_pecsi_butorgyar.jpgA helyreállított csarnok 

Jó gépellátás a mezőgazdaságnak:
Az idei mezőgazdasági munkálatokhoz jó gépellátást ígérnek az Agroker Vállalat Hajdú-Bihar megyei telephelyéről. Mintegy 170 milliós árukészletet kínál a vásárlóinak elsősorban a megyében, de szívesen vár jelentkezőket az ország más vidékéről is az Agroker-telep. Traktorokból, talajművelő gépekből, betakarító és növényvédő gépekből a 85-ös igényeket várhatóan maradéktalanul teljesítik, sőt az önjáró gépeket még címre is szállítják.

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_agroker.jpgA traktorok előkészítése

Szovjet géppel Kanadának:
Az elmúlt év második felében nagy gépesítési programba kezdtek a Magyar Gyapjúfonó és Szövőgyár demecseri gyárában. Az akkor megkezdett munkát idén januárban fejezték be, s most a szövődében már 52 szovjet gyártmányú SZTB-szövőgép termel folyamatosan.

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_demecseri_szovogyar.jpg„Gepárd” fantázianevű szövetet készítenek kanadai exportra az új gépekkel

Automata géppel:
Európában egyedülálló polietilén vágó-varró automata gépet helyeznek üzembe a nagyhalászi zsákgyárban. Az osztrák és NSZK koprodukcióban készült különféle érzékelőkkel felszerelt géppel naponta 80-90 ezer dupla falú zsákot készíthetnek a gyárban előállított zsákszövetből. Az itteni termékek nagy része exportra kerül.

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_nagyhalaszi_zsakgyar.jpgA német szerelő beállítja a Starlinger és Co. cég által szállított gépet

Gombvarró gépek - exportra:
Csepelen, a Konfekcióipari Gépgyárban nagy mennyiségben gyártanak gombvarró gépeket. Legújabb típusú gyártmányuk pneumatika segítségével adagolja a gombot és egyaránt alkalmas kettő és négylyukú gombok felvarrására. A gyártmányok kilencvenöt százaléka exportra kerül, a gépek legnagyobb vevője a Szovjetunió és az NDK.

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_csepeli_konfekcioipari_gepgyar.jpgA gép végső szerelése és a próbavarrás ellenőrzése

Ruházat tőkés exportra:
Női ballonkabátok kerülnek ki a szorgos asszonykezek alól Jánosházán, a Celldömölki Egyesült Ruhaipari Szövetkezet ottani részlegében.

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_celldomolki_ruhaipari_szovetkezet.jpgA kabátok az NSZK-ba kerülnek majd

A Magyar Televízió műsorán: A halál archívuma
13 részes NDK televíziós sorozat, amelyet a DEFA készített a keletnémet televízió számára 1978 és 1980 között. Az epizódok egy-egy órásak voltak. A DDR1 1980 januárjában mutatta be. A Rudi Kurz által rendezett sorozat 13 részének mindegyike ugyanúgy kezdődött, egy repülőgépből ejtőernyősök ugranak ki… 

"A háború utolsó szakaszában járunk. A Vörös Hadsereg már majdnem elérte a Német Birodalom egykori határát. 1944. november 8-ának hajnalán öt férfi átrepül a front fölött. A célpont lengyel területen van, messze az ellenséges vonalak mögött, a Beszkidek lábánál. Az öt férfi származása, anyanyelve és vérmérséklete más és más. Egyetlen közös vonásuk az a szilárd elhatározás, hogy feladatukat végrehajtják. A feladatot csak ketten ismerik közülük. Georg, német kommunista, aki 1939 óta a Szovjetunióban él és Borisz, a szovjet felderítés főhadnagya, gépészmérnök hallgató a Kaukázusból. Az osztag többi tagja: Ernst százados, aki egy évvel ezelőtt, szétkergetett zászlóaljának néhány emberével átállt a szovjetek oldalára, a csoport Benjáminja, Heiner, a Hitlerjugend egykori tagja, aki utászőrvezetőként került hadifogságba Kalugánál és a lengyel Janek, aki ezelőtt partizánként harcolt Lublin környékén…"

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_gojko_mitics.jpgValljuk be, először furcsa volt Gojko Miticset szovjet partizánként, nem pedig lobogó hajú Winnetouként látni, de aztán hamar megszoktuk és megszerettük

Hová menjünk? Moziba!
idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_mozi.jpg

Színházi bemutató: A Katona József Színház Forgách András színpadra alkalmazásában mutatja be Dosztojevszkij végletes szenvedélyű regényét, A játékost. Rulettváros hőseinek történetét Gobbi Hilda, Udvaros Dorottya, Básti Juli, Bán János, Cseh Tamás, Balkay Géza, Rajhona Ádám, Papp Zoltán, Kun Vilmos, Gelley Kornél és Vajda László eleveníti meg a színen. A játékos előadásának rendezője vendégként Csizmadia Tibor.

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_cseh_tamas_ban_janos.jpgCseh Tamás és Bán János

Magyar könnyűzene:
A 15. héten a magyar slágerlista a szólisták között: 1. Varga Miklós-Varga Mihály: Európa (Varga Miklós), 2. Lerch-Demjén: Elfutok (Kovács Kati), 3. Illés-Bródy: Jelbeszéd (Koncz Zsuzsa).

Az előadók között: 1. Dolly Roll: Casanova klubja (Dolly Roll), 2. Presser-Sztevanovity D.: Éjszakai vonatozás (Locomotiv GT), 3 Berkes-Első Emelet-Geszti: Középkori házibuli (Első Emelet).

Külföldi könnyűzene:
A hét második felében az amerikai slágerlistákat még mindig az USA for Africa We Are The World-je, a nyugat-európai slágerlisták többségét Bruce Springsteen Dancing In The Dark című számai vezetik.

Két mérkőzést rendeztek csütörtökön az NB II-ben.
idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_nb_ii_1.jpg

Ugyanezen a napon a Területi bajnokság Bakony-, és Mátra-csoportjában is játszottak mérkőzéseket.
idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_teruleti_bajnoksagok.jpg

A rendező Mexikó, a védő Olaszország mellett megvan a 24-es döntő harmadik részvevője, mégpedig Uruguay együttese, miután szombaton Chile legyőzésével első lett csoportjában. Érdekes selejtezőt játszottak Szófiában is, az Európai 4. csoportban, ahol Bulgária az utolsó percekben nyert 1:0-ra az NDK ellen. A csoportban Franciaország, továbbá Bulgária vagy Jugoszlávia vívhatja ki a továbbjutást.

Dél-amerikai zóna, 2. csoport. Montevideo: Uruguay-Chile 2:1 (1:1). Gólszerző: Batista, Ramos (11-esből), ill. Aravena (11-esből).

idokapszula_nb_i_1984_85_magyarorszag_ciprus_vb-selejtezo_uruguay_chile.jpgA VB-selejtező dél-amerikai második csoportjának záró mérkőzésén Uruguay 2:1-re nyert Chile ellen, s ezzel bekerült a 24-es mexikói döntőbe. A fehérmezes uruguayi Nadad és Saralegui van nagy csatában a chilei Valenzuela-Soto kettőssel

Bulgária-NDK 1:0 (0:0). Szófia. Gólszerző: Mladenov (86. perc).

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_bulgaria_ndk.jpgSzirakov és Ernst csatája

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_europaoi_iv_csoport_tabella.jpg

És akkor lássuk a lényeget, az NB I. 21. fordulóját! A válogatott VB-selejtezője és a Videoton szerdai újabb kupafellépése között rendezik az első osztályú bajnokság 21. fordulóját. A Népstadionban kettős rangadó lesz Vasas-Ú. Dózsa és FTC-Honvéd szereposztásban, így a hétközi nagy érdeklődés szombaton is megismétlődhet. Egy mérkőzést már pénteken lejátszottak (a kupatalálkozó miatt a Videoton mérkőzését egy nappal előrébb hozták), szombaton hat találkozóra kerül sor, míg az MTK-VM szokás szerint vasárnapi matinét rendez a Hungária körúton a Debrecen ellen.

Békéscsaba - Videoton
A jelenlegi helyzetben a vendégek valószínűleg már szerdára tartalékolnak, a tabellán elfoglalt pozíciók alapján a viharsarki lila-fehérek is megelégednének a döntetlennel. Békéscsabán nagy érdeklődés előzi meg az UEFA Kupa-elődöntőbe jutott Videoton vendégjátékát. A jegyek többsége már elővételben gazdára talált. A hazaiak tavasszal sikeresen szereplő csapatának összeállítása az előző fordulóhoz képest egy helyen biztosan megváltozik: Sulija helyett Királyvári vagy Adorján lép pályára, mert a középpályás bokasérülése miatt cinkcsizmát „húzott”. A székesfehérváriak háza táján a sok sérülés okoz gondot. Csongrádi után Gömöri is a műtőasztalra került, és Májer combizomhúzódása sem jött rendbe. Novath már megkezdte a könnyített edzéseket, de játékáról egyelőre nem lehet szó.
idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_bekescsaba_videoton.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_bekescsaba_videoton_steigerwald.jpgSteigerwald a Videoton „darálójában”. Ilyen pillanatokban nem volt hiány a 90 perc során

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_bekescsaba_videoton_steigerwald_vegh.jpgSteigerwald és Végh párostánca

Vasas - Ú. Dózsa
A Vasas a tavasszal megtáltosodott, mindössze két pontot vesztett, és egyre feljebb tör. Az lllovszky Rudolf által ráncba szedett gárda ezúttal esélyesebbnek tűnik, mint a lila-fehér csapat, amely őszi formáját „átmentette” tavaszra, eddig ötvenszázalékos. A jelek szerint nagy csatára van kilátás, hiszen mindkét csapat a jelenlegi legjobb összeállításban próbálkozik a sikerrel.
idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_vasas_u_dozsa.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_vasas_u_dozsa_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_vasas_u_dozsa_torocsik_andras.jpgTörőcsik táncoltatja emberét

Ferencváros - Bp. Honvéd
A joggal derűlátó kispesti szurkolók azzal tréfálkoznak, hogy kedvenceik (Détári, Garaba és a többi válogatott) egymás után két olyan mérkőzésen szerepelnek, amelyen csak a győzelmük aránya kérdéses. Az erőviszonyok alapján az FTC-nek valóban „ciprusi” esélyei vannak, bár az is igaz, hogy a futballban - s ez a kettős rangadókra különösen érvényes - minden előfordulhat.
idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_ferencvaros_bp_honved.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_ferencvaros_bp_honved_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_ferencvaros_bp_honved_gyimesi_jancsika.jpgMég a nyelve is kilóg Gyimesinek nagy igyekezetében, miközben Jancsika gyötri

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_ferencvaros_bp_honved_siksesdi_banki.jpgA rangadó egy mozzanata - három képben elbeszélve. A sötétmezes ferencvárosi Bánki páros jelenete Sikesdivel - valamit sejtet a küzdelemből

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_ferencvaros_bp_honved_detari_takacs.jpgDétári szenzációs formában játszott, mögötte Takács

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_ferencvaros_bp_honved_detari_banki.jpgDétári már ellőtte a labdát, Bánki elkésett

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_ferencvaros_bp_honved_dajka_pinter.jpgDajka (jobbról) kapura lő Pintér mellett

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_ferencvaros_bp_honved_detari_lajos.jpgDétárit köszöntik társai

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_ferencvaros_bp_honved_detari_jancsika.jpgDétári (jobboldalon) Jancsikával hadakozik

SZEOL AK - Tatabánya
A hazaiaknak már minden NB I-ben rúgott gól ajándék, de ha emelt fővel akarnak búcsúzni az első osztálytól, akkor nem ártana még néhány pontot szerezniük. Erre ezúttal nincs sok esélyük, mert bár a bányászcsapat sem csillog-villog ebben a bajnokságban, védelme még mindig elég jó ahhoz, hogy számára kedvező eredménnyel utazzon haza. A két pont sorsa azon dőlhet el, hogy a Kiprich, Plotár, P. Nagy hármas mit tud kezdeni a hazai védelemmel. A SZEOL AK-ban két helyen változtat Kaszás Gábor az Egerben vesztes csapatán: Somogyi helyén Szélpál, Deák helyett pedig Bárány kezd. A Tatabányában Tepszics lesz ismét a jobbhátvéd.
idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_szeol_ak_tatabanya.jpg

Szegedi kötődésű barátunk ismét megosztotta velünk, hogyan emlékszik vissza a délutánra:
Esküszöm semmi nem rémlik erről a derbiről. Azt azért el kell mondani, hogy Tatabánya napok voltak Szegeden, a szombati meccs után szerdán újból Szegedre jöttek Kiprichék MNK-meccset játszani a Szegedi Dózsa ellen. Mivel vagy öt évig a Dózsa igazolt fodbalistája voltam, alap, hogy arra kimentem. Volt ott a telt házon túl szotyi, tombola, csapatkép osztogatás...

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_szeol_ak_tatabanya_kun_lajos.jpgA szegedieknek ezúttal sem ment a góllövés. A tatabányaiak ellen az első nagy helyzet a 14. percben maradt kihasználatlanul, Balogh beadását követően Kun (fehér mezben) a kapu torkában lyukat rúgott

Haladás - Pécsi MSC
A Haladás komótosan és megfontoltan halad, szépen, csendben, amúgy fű alatt gyűjtögeti a pontokat. Ha nem lesz tengelytörés, azaz újra begyűjti a papírforma szerinti két pontot, akkor mór szép bajnoki helyezésről is álmodhat. Szombathelyen a hazaiaknál Vörös Imre megkapta a harmadik sárga lapját, Bognár játszik helyette. A pécsiek összeállításában egy bizonytalan pont van: Brezniczky dr. vagy Kincses lesz a balhátvéd.
idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_haladas_pecsi_msc.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_pecsi_msc_haladas_dardai_toma.jpgDárdai kitörni készül a körből, Toma (bal oldalon, a legszélén) tekintete a labdán és az akción

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_pecsi_msc_haladas_schroter_roth.jpgA csereként beállt Schrőter (jobbról) próbálja elvinni a labdát a válogatott középhátvédje, Róth mellett

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_pecsi_msc_haladas_nagy_jozsef_brezniczky_dardai_dobany.jpgNagy (jobbról) a Haladás második góljának szerzője dr. Brezniczky mellett húz el. A háttérben Dobány és Dárdai látható

ZTE - Csepel
A hazai csapat mindenre képes, jó és csapnivaló játékra egyaránt. A gyengélkedő FTC-t nem tudták „elkapni” az Üllői úton, így kérdéses, hogy az idegenben kapuja elé falat húzó csepelieket milyen úton-módon tudják két vállra fektetni. A döntetlen lenne a legkevésbé meglepő eredmény, kérdés persze, hogy melyik csapat örülne neki igazán? A ZTE-ben Varga sérülés, Csepregi II. pedig sárga lapjai miatt nem játszhat. A Csepel a sérült Kelemen, Wéber és Tulipán, valamint a kiállítása miatt eltiltott Varga nélkül vendégeskedik Zalaegerszegen.
idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_zte_csepel.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_zte_csepel_gelei_karoly.jpgRitka jelenet a mérkőzésről: Gelei, a vendégek kapusa ment az egyik ZTE játékos elől

Rába ETO - Eger
A győriek legutóbb Kispesten a cicajáték szenvedő alanyai voltak, azaz keresték a labdát. A csúcsformában gurigázó Honvéd ellen nemigen találták meg, most az egrieken „megbosszulhatják” a fiaskót. Győrött a legnagyobb újság, hogy az FC Antwerpen után a Belga Labdarúgó Szövetség is hozzájárult Póczik József visszaigazolásához. Ha szombatig az MLSZ is áldását adja, akkor 22 hónap után Póczik ismét tagja lesz a Rába ETO kezdőcsapatának. Hajszán húzódása nem jött rendbe, Weimper lép a helyére. Az egri csapat vezetői bíznak abban, hogy Kiss T. és Szebegyinszky hiánya ellenére helyt tudnak állni a győriek ellen.
idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_raba_eto_eger.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_raba_eto_eger_hannich_peter.jpgEz volt a győriek harmadik gólja. Póczik indításából Kurucz nagyon szépen tálalt Hannich elé, aki futtából, 14 méterről nagy lövést zúdított a kapu bal felső sarkába

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_raba_eto_eger_poczik_jozsef.jpgHosszú szünet után jó játékkal és két góllal tért vissza a győri csapatba Póczik József. Képünkön a büntetőből született negyedik győri gól: Póczik lövésébe beleütött ugyan az egri kapus, a labda azonban végül a jobb sarokban kötött ki

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_raba_eto_eger_poczik_jozsef_2.jpgPóczik kapura lő

MTK-VM - DMVSC
Mindkét csapat fordított őszt produkál. A bajnokság első felében csillogtak, most pedig a pofozógép szerepét játsszák. Az MTK-VM legalább az FTC legyőzésével levegőt kapott, de Székesfehérvárott már súlyos vereséget szenvedett. Két gyengélkedő csapat küzdelméből a szerencsésebb kerülhet ki győztesen, s ez talán a hazai pálya előnyét élvező kék-fehér gárda lehet. A Hungária körút vasárnap délelőtti fellépésen a hazai csapatbar Kovács és Kékesi szereplése kétséges. Ha nem játszhatnak, Balogh, illetve Katzenbach kap lehetőséget. A debrecenieknél Kiss J., Supka. Benyó Magyar B., Mohácsi és Till maródi, így valószínűleg újoncokat avatnak Cseke és Sándor személyében.
idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_mtk_vm_dmvsc.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_mtk_vm_dmvsc_fodor_paroczai.jpgA tavasszal eddig még csak pontot sem szerzett DMVSC vasárnap a Hungária körúton szenvedte el újabb vereségét. Képünkön az MTK-VM győztes góljának szerzője, Fodor húz el Paróczai mellett

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_mtk_vm_dmvsc_mortel_paroczai_katzenbach.jpgMörtel (balról) és Paróczai (jobbról) a fehérmezes Katzenbachot fogja közre

A mérkőzések után lássuk a 21. forduló válogatottjait! A játékosok szempontjából egy kissé gyengébbre sikerült a forduló az utóbbi időszakhoz képest. Ezúttal 6-os osztályzatokkal is be lehetett az első csapatba kerülni, bár a szépszámú 7-es érdemjegy miatt nem lehet okunk a panaszra. Ketten kaptak 8-as osztályzatot, Fodor, az MTK-VM fiatal csatára és Détári Lajos, aki válogatott formában, szinte egyedül verte a Ferencvárost szombat este a Népstadionban. Nálunk az utóbbi lett a forduló játékosa.
idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_a_fordulo_valogatottjai.jpg

A góllövőlista élén már nem egyedül van Kiprich József...
idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_gollovolista.jpg

Minden fronton, a hazai és a külföldi porondokon teljes erővel zajlik a labdarúgás, és a következő napok, hetek még mozgalmasabbak lesznek. A hazai bajnokság hétvégi fordulójának nyolc mérkőzését három nap alatt játszották le. Folytatja nagyszerű sorozatát a Honvéd, amely ezúttal is biztosan győzött 3:0 arányban, s most már három pont az előnye, miután a Videoton pontot hagyott Békéscsabán. Az utóbbi 0:0-ban talán közrejátszott az is, hogy a fehérváriak félig már a szerdai UEFA Kupa középdöntőre készültek. (Az ellenfél, a Zseljeznicsar, szintén 0:0-ra végzett hétvégi bajnoki találkozóján Mostarban.) A forduló szép teljesítményét nyújtotta a Rába, 5:0-ra „lelépte” az Egert, s ebből két góllal kivette részét a csapathoz visszatért, volt válogatott Póczik is. A további találkozókon kevés gól esett, az MTK-VM az utolsó percben érte el győztes találatát.
idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_tabella.jpg

Tekintsük át az NB II. legfontosabb hétvégi momentumait. A másodosztály 25. fordulójában a csapatok nem remekeltek, meglepően sok gól nélküli döntetlen született. Szombaton egy találkozót játszottak. Az NB I-be jutásra legnagyobb eséllyel pályázó Bp. Volán előnye a Siófokkal szemben négy pontra nőtt.
idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_nb_ii_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_nb_ii_nagykanizsai_olajbanyasz_siofok.jpgElkéstek a siófoki védők, a hálóban a kanizsaiak vezető gólja. Nagykanizsai Olajbányász-Siófok 1:1 

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_nb_ii_3.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_nb_ii_4.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_nb_ii_debreceni_kinizsi_tapolcai_bauxitbanyasz.jpgA debreceni gól előtti pillanat. Debreceni Kinizsi-Tapolcai Bauxitbányász 1:1

Vasárnap is rendeztek találkozókat a harmadik vonalban, a Területi bajnokságokban.
idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_teruleti_bajnoksagok_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_teruleti_bajnoksagok_tabella.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_teruleti_bajnoksagok_tisza_csoport_rakamaz_jaszkiser.jpgA Tisza-csoportban foggal körömmel védekeztek a vendégek a Rakamaz-Jászkisér (1:0) találkozón, aztán a szabolcsiak bepréseltek egy gólt

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_teruleti_bajnoksagok_matra_csoport_mvsc_recsk.jpgA Mátra-csoportban az MVSC-Recsk (4:0) Mihalovszky fejese a recski kapuba tart

idokapszula_nb_i_1984_85_21_fordulo_teruleti_bajnoksagok_drava_csoport_bonyhad_mazaszaszvar.jpgA Dráva-csoportban a Bonyhádi MSC-Mázaszászvár (0:1) találkozón Pál (középen), a szászváriak kapuvédője mindvégig jó teljesítményt nyújtott

A pontvadászat most ismét megszakad, s a nemzetközi összecsapások kerülnek az előtérbe. Szerdán, az UEFA-Kupában a Videoton játssza „az első félidőt" jugoszláv ellenfelével, a Zseljeznicsarral.

Kiemelt támogatónk:
idokapszula_nb_i_nepsport.jpg

Aranyfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_kepes_sport.jpg

Ezüstfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_labdarugas.jpg

Bronzfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_nepszabadsag.jpg

Emlékeztetőül:

Időkapszula: NB I. - 1984/85

Szintén figyelmükbe ajánljuk: 

Időkapszula: NB I. - 1980/81
Időkapszula: NB I. - 1981/82
Időkapszula: NB I. - 1982/83
Időkapszula: NB I. - 1983/84

Végül egy kis kötelező irodalom: 

Osztálynapló
Két évtized felejthetetlen és elfelejtett magyar hálóőrei

Köszönetnyilvánítás:

Sorozatunk nem jelenhetne meg Kárpáti Tamás segítsége nélkül, akinek ezek a kincsek digitalizálva is megvannak. Köszönet illeti a Népsport tudósítói gárdáját is a kiváló összefoglalókért. Belenézünk az Arcanum Adatbázisba is, mert nekik is szokott lenni releváns érdekességük.

Megjegyzés:

A sorozatot maribor és a szerethető dózsás együtt készíti, a szerző neve csak blogmotor etetésére van feltüntetve.

Olvasóink segítségét szeretnénk kérni: Szívesen fogadunk kiegészítéseket, javításokat, javaslatokat, korabeli anyagokat, egyszóval bármit, amivel pontosítani és jobbá lehet tenni a sorozatot. Különösen örülnénk, ha volt játékosok, edzők, vezetők, játékvezetők, gyúrok, jegyszedők, szurkolók és bárki más, akinek valamilyen története, emléke van, jelentkezne nálunk és egy-egy interjúval és beszélgetéssel színesíteni tudnánk az anyagot. Elérhetőségeink: emailen a valogatott.blog@gmail.com, Twitteren @ValogatottBlog, Facebookon pedig megtalálhatóak vagyunk a https://www.facebook.com/Valogatottblog címen. Előre is köszönjük.

Címkék: magyar foci retró nb1


2 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://valogatott.blog.hu/api/trackback/id/tr4118016782

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

RTB 2023.04.03. 23:42:12

Bakony Vegyész, hogy lesz ebből nb1 3 év múlva?
Ezen a néven sehogy!

maribor_ 2023.04.04. 06:33:12

@RTB: Megírok még párszáz ilyen posztot és kiderül.
süti beállítások módosítása