Válogatott okosságok

Szurkolói gondolatok, elemzések, mélázások a válogatottainkról, válogatás nélkül.

Ajánlataink

Sztancsik Richárd: Városok, stadionok, kocsmák

Rendelje meg közvetlenül a szerzőtől!

varosok.stadionok@gmail.com

Ár 2999 Ft.Részletek itt


kupanap.jpghungarianultras.jpg

Friss topikok

Facebook oldalunk

Időkapszula: NB I. 1984/85 Ausztria – Magyarország VB-selejtező mérkőzés

2023.05.02. 05:45 maribor_

1985. április 17., a hónap közepe

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_headlines_tavasz.jpgTavasz van, tavasz van, gyönyörű tavasz

Lássuk először az elmúlt hét legfontosabb közéleti és külpolitikai eseményeit.

április 11. 

A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Minisztertanács csütörtöki ülésén Lázár György tájékoztatást adott a magyar párt- és kormányküldöttség Moszkvában tett látogatásáról, amelyre a hazánk felszabadulása 40. évfordulójának tiszteletére rendezett kiállítás alkalmából került sor. A kormány a tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul vette.

A Minisztertanács megtárgyalta az Országos Tervhivatal elnökének előterjesztését a VII. ötéves terv kidolgozásának helyzetéről és meghatározta a tervezőmunka folytatásának feladatait.

A kormány beszámolót hallgatott meg a tavaszi mezőgazdasági munkák helyzetéről, megállapította, hogy azok szervezetten és jó ütemben haladnak. Felhívta az illetékeseket, hogy minden szükséges intézkedést tegyenek meg a mezőgazdaság és az élelmiszeripar előtt álló feladatok teljesítésének elősegítésére.

A Minisztertanács áttekintette a sportmozgalom helyzetét, határozatot és munkaprogramot fogadott el az iskolai testnevelés, a szabadidő, és versenysport fejlesztésére.

A Hazafias Népfront Országos Tanácsa a Parlament vadásztermében ülést tartott. A tanácskozáson részt vett Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkára. Az ülés napirendjén az MSZMP XIII. kongresszusával kapcsolatos népfrontállásfoglalás, valamint az országgyűlési képviselő- és tanácstagválasztások előkészítésével összefüggő kérdések szerepeltek.

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_nepfronttanacskozas.jpgA népfronttanácskozás elnöksége Kádár János felszólalása közben

Kállai Gyula, a HNF OT elnöke megnyitója után a testület megemlékezett a közelmúltban elhunyt Gosztonyi Jánosról, aki évtizedeken át felelős tisztséget töltött be a népfrontmozgalomban.

A napirendnek megfelelően Pozsgay Imre, a HNF OT főtitkára tartott tájékoztatót az MSZMP XIII. kongresszusáról, s szólt a népfrontmozgalomnak a kongresszusi határozatból adódó feladatairól.

Pozsgay Imre ezt követően az országos tanács elé terjesztette a Hazafias Népfront választási felhívásának tervezetét, és megállapította, hogy a dokumentum széles körű társadalmi konzultáció nyomán született.

Az ülésen felszólalt Kádár János, az MSZMP főtitkára. A párt XIII. kongresszusának tapasztalatairól szólva hangsúlyozta, hogy a tanácskozás eredményességét nagymértékben segítette az a széles körű, aktív és felelős vita, amely a felkészülés időszakában lezajlott a párttagság, a társadalmunkért felelősséget érző állampolgárok körében. Köszönetét mondott azokért az észrevételekért, amelyeket a Hazafias Népfront országos elnöksége - más társadalmi és tömegszervezetekhez hasonlóan - tett, és ezzel gazdagította a kongresszus munkáját.

Lázár György, a Minisztertanács elnöke a Parlamentben fogadta Rudolf Rohlicek miniszterelnök-helyettest, a magyar-csehszlovák gazdasági és műszaki tudományos együttműködési bizottság csehszlovák tagozatának elnökét. A szívélyes légkörű megbeszélésen részt vett Marjai József miniszterelnök-helyettes, a bizottság magyar társelnöke. Jelen volt Ondrej Durej, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság budapesti és Kovács Béla, hazánk prágai nagykövete.

Enver Hodzsa, az Albán Munkapárt Központi Bizottságának első titkára 76 éves korában, hosszú betegség után meghalt. A halálhírt az ATA albán távirati iroda közölte.

Enver Hodzsa elhunyta miatt Albániában április 11-töl egyhetes nemzeti gyászt rendeltek el. A végső tiszteletadós és gyászszertartás április 15-én lesz.

A jómódú muszlim kereskedő fiaként született Hodzsa a neves korcsai francia líceumban folytatott tanulmányait követően, 1930-ban állami ösztöndíjjal a montpellier-i egyetemre került. Hamarosan nyilvánvalóvá vált azonban, hogy szélsőbaloldali tevékenységet folytat, ezért megvonták tőle az állami támogatást. 1936-ban haza is tért, majd Albánia 1939-es olasz megszállását követően egy tiranai dohányboltban kezdett szervezkedni a fasiszták ellen.

Rögvest az 1941-ben létrehozott albán kommunista párt élére került, ekkor még ideiglenesen, majd 1943-ban hivatalosan is első titkárrá választották. Mivel az ország felszabadulása után, az 1945 decemberében tartott parlamenti választásokon a kommunisták által vezetett Demokratikus Front az összes mandátumot elnyerte, Hodzsa Albánia de facto ura lett, és az is maradt egészen 1985-ben bekövetkező haláláig.

Hodzsa kétségtelen érdemei közé tartozik, hogy vezetésével megkezdődött a feudális Albánia modernizálása. Jelentős előrelépés történt többek között a törzsi viszonyok és a középkori szokásjogon alapuló vérbosszú visszaszorításában, valamint a jóléti intézkedések területén is. A közoktatás fejlesztése, az ingyenes egészségügyi ellátás és a nyugdíjrendszer teljes lakosságra történő kiterjesztése, a második világháború idején még mintegy 80-90 százalékos írástudatlanság felszámolása, a nők egyenjogúsítása komoly eredménynek számított a két világháború közötti állapotokhoz képest, igaz, az albán király, Zogu vasutak és ipar nélküli országa nagyon alacsonyra helyezte a lécet. Albánia volt például az egyetlen ország a második világháború előtt Európában, ahol egyetlen egyetem sem működött.

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_enver_hodzsa.jpgEgyszer, mikor még Albánia a szocialista tábort építők lelkes és aktív tagja volt, magyar parlamenti küldöttség látogatott a legkeményvonalasabb európai kommunista politikusként számontartott Enver Hodzsa vezette Albániába. Hodzsa a delegáció előtt azért kezdte szidni az orvostudományt, amiért nem jutott még el arra a szintre, hogy Nagy Imrét újraélessze, hiszen akkor még legalább kétszer ki lehetne végezni

Az elvitathatatlan eredmények azonban nem ellensúlyozták azt az elnyomást, amelyet a mindennapokban az albán embereknek el kellett szenvedniük. Az albán titkosszolgálat, a Sigurimi a Stasihoz és a Securitatéhoz hasonló módszerekkel tartotta fenn a folyamatos rettegés légkörét, ebben kiterjedt besúgóhálózat volt a segítségére. A párt informátorai mindenhol jelen voltak, és még a gyerekeket is arra tanították, hogy akár a szüleiket is adják fel, ha azt tapasztalják, „helytelen” nézeteket hangoztatnak. A szakértők 5-25 ezerre teszik a politikai okból meggyilkoltak számát.

Legkevésbé a párt felső- és középvezetői érezhették magukat biztonságban. 1962-re a Központi Bizottságban már csak kilencen ültek azok közül, akik 1948-ban is tagjai voltak a pártszervezetnek. A 31 emberből 14-et kivégeztek, 8 pedig úgymond visszavonult a politikai élettől. Még a Hodzsa mögötti második ember, Mehmet Shehu sem úszta meg a tisztogatást. Bár a hivatalos verzió szerint 1981 decemberében öngyilkos lett, feltehetően Hodzsa pribékjei végeztek vele. Shehunak a családját először deportálták, majd börtönbe zárták. Egyik fia öngyilkos lett, felesége pedig 1988-ban egy munkatáborban halt meg.

Persze az átlagembereknek is ajánlatos volt óvatosnak lenniük. Külföldi rádióadók hallgatása, vagy éppen egy Hodzsáról szóló vicc elmondása elég lehetett ahhoz, hogy családokat börtönözzenek be, száműzzenek távoli falvakba, vagy ítéljenek kényszermunkára.

Az ortodox sztálinista Hodzsa a vallást a munkásállam egyik legnagyobb ellenségének tekintette. A Vatikán ügynökeinek tartott katolikusok üldözése már a második világháború után megkezdődött. Az 1950-es évekre már szinte minden katolikus egyházi vezetőt megöltek vagy bebörtönöztek, egyedül Bernardin Shllaku katolikus püspök úszta meg a tisztogatásokat.

A muszlimok és ortodoxok elnyomása egy ideig kevésbé intenzíven folyt, ám az 1960-as években kínai mintára lezajlott kulturális forradalom egyik hozadékaként Albánia lett a világ első állama, ahol az ateizmust az államvallás szintjére emelték. Az ország 2169 vallási épületének túlnyomó többségét bezárták, amelyeket pedig nem, azokat átalakították kulturális központtá, ateista múzeummá, mozivá, raktárrá vagy éppen sportcsarnokká. Innentől kezdve az egyházi propaganda terjesztését akár halállal is büntethették.

A rezsim minden eszközzel igyekezett rábírni az albánokat, hogy ne olyan neveket adjanak gyermekeiknek, amelynek bármi köze lehet a kereszténységhez vagy az iszlámhoz. Megjelentek az albán ifjúság forradalmi hevületét tükröző nevek is. Ennek egyik legabszurdabb példája a Marx, Engels és Lenin nevéből összetákolt Marenglen volt.

Albániában még akkor is élesedett az osztályharc, amikor Kádár már rég csak a társadalom lekenyerezésével volt elfoglalva. A kultúra területén minden burzsoá, reakciós, revizionista és imperialista csökevényt visszametszettek, és még a legnagyobb albán költő, a ferences Gjergj Fishta műveit is betiltották.

Az 1973 decemberében megrendezett táncdalfesztivált követően az albán tévé elnökét az ország déli részére száműzték, a parlament elnöke pedig munkatáborba került, miután felrótták nekik, hogy egyes előadóknak a „megengedettnél” hosszabb volt a haja, ráadásul sokan a dekadens nyugati előadókat „majmoló” dalokat preferálták a munkásmozgalmi indulókkal szemben.

A párt Hodzsa vezetésével még az emberek magánéletét is igyekezett ellenőrzése alá vonni. Betiltották például a szakállviseletet, elsősorban a muszlim vallás képviselőit és ortodox pópákat sújtva ezzel. Külföldre gyakorlatilag csak a pártvezetés utazhatott, személygépkocsit magáncélra pedig egészen 1991-ig (!) csak pártvezetők és -káderek birtokolhattak.

Az albán külpolitika különös utat járt be Hodzsa országlásának negyven éve alatt. A pártvezér rettegett egy esetleges külső támadástól, és militáns nacionalista retorikájával a permanens háborús pszichózis állapotában tartotta a lakosságot. A háborúra való felkészítés már 12 éves korban megkezdődött, a hároméves hadkötelezettség pedig a nőkre is érvényes volt. A paranoid vezető országszerte 750 ezer bunkert építtetett (minden családnak volt egy), amelyek többsége legfeljebb egy-két napra biztosíthatta volna a túlélést egy támadás esetén. Hodzsa saját magának persze egy 2680 négyzetméteres, ötemeletes, 106 szobás komplexumot építtetett, amelyben egy 400 személyes mozi mellett még játékterem is helyet kapott.

Hodzsa a nyugati hatalmakat gyakorlatilag az ördög szövetségeseinek tekintette, ám idővel a szocialista országokkal való viszonya is terheltté vált. Az albán–jugoszláv kapcsolatok a szovjet–jugoszláv viszonyban mutatkozó repedések elmélyülésével párhuzamosan 1947-től kezdtek hűvösebbé válni, és végül teljes szakításhoz vezettek.

Ekkoriban Albánia még a Szovjetunió feltétlen szövetségese volt, ám a Sztálin halálát követő években a szocialista blokk minden országában kezdetét vette a desztalinizáció, majd a Szovjetunió kibékült Jugoszláviával. Hodzsa a generalisszimusz által kijelölt útról való letérést utóbb Hruscsov és Tito „sátáni összeesküvésének” tartotta, és végül 1960-ban, miközben megerősítette a kapcsolatait Kínával, szakított a szovjetekkel. Hruscsovból a „legnagyobb ellenforradalmár sarlatán és bohóc” lett, akit „a világ valaha látott”.

Az 1970-es években aztán az amerikaiakhoz közeledő kínaiakkal is egyre feszültebbé vált az albán politikai vezetés viszonya, és a mélyülő ellentétek Mao Ce-tung halála után szakításhoz, egyben a balkáni ország teljes izolációjához vezettek. Ezt követően a tiranai reptéren hetente mindössze kétszer egy cseh és egy keletnémet gép szállt le, egyszer pedig a Malév athéni járata.

Miközben a legfőbb gazdasági partnerrel történő kenyértörés tovább mélyítette az önellátásra berendezkedő Albánia gondjait, Hodzsa egészségi állapota egyre romlott. 1985. április 11-én bekövetkező halála után az albán népen dermedt döbbenet lett úrrá. Mint Miranda Vickers Albánia-szakértő megjegyzi, ez a viselkedés egy külső szemlélő számára érthetetlen lehetett, ám egy idős albán a következőképpen foglalta össze a helyzetet:

„Amikor az apa megüti a fiát, a gyerek sír, de továbbra is ragaszkodik hozzá, mint az általa ismert egyetlen védelmezőhöz.” A szigorú apa mítoszát erősítette meg nemrég a sztálinista bunkerköztársaság egykori vezetőjének özvegye is. Egy tévéinterjújában férjét érzékeny léleknek nevezte, aki minden bizonnyal fájdalmat érzett a lelkében, amikor halálba küldte az embereket, mindez azonban „államférfiúi kötelessége” volt.

Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága és a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa táviratban fejezte ki részvétét Enver Hodzsa, az Albán Munkapárt Központi Bizottsága első titkára elhunyta alkalmából.

Az SZKP Központi Bizottsága részvéttáviratot intézett az Albán Munkapárt Központi Bizottságához Enver Hodzsa elhunyta alkalmából - jelentette a TASZSZ szovjet hírügynökség.

Az a „biztonsági zóna”, amelyet az izraeli vezérkar Dél-Libanon területén kíván létrehozni, szélesebb lesz, mint az egykori Haddad-föld, ahol 1978 márciusától uralkodtak a Tel-Aviv által pénzelt zsoldosok. A jeruzsálemi rádió katonai források alapján közölte, hogy e zónában benne lesz majd a Beaufort-vár, a palesztinok egykori híres erődítménye is, amely uralja a Litani-folyó felső szakaszát.

Csütörtökön a megszállók elhagyták Nabatije nagyvárost és körzetét, azaz Dél-Libanon központi területét. Jichak Rabin hadügyminiszter, Mose Levi vezérkari főnök és Uri Orr, az észak-izraeli katonai főparancsnok személyesen ellenőrizte a műveletet.

Libanon frontjain csütörtökön is folytak harcok. Szidón keleti külvárosaiból és a falvakból a falangista lázadók lőtték a város több pontját, s főként a két menekülttábort. A palesztinok viszonozták a tüzet.

A napokban jelentős fegyverszállítmányok, közöttük nehézfegyverek érkeztek Ain el-Heluába és Mia-Miába a palesztin harcosokhoz. A város legjelentősebb, a harcoktól eddig távol maradó erejének, a Független Nasszeristák Mozgalmának főtitkára, Musztafa Szaad közölte: hanem szűnik meg a város bombázása, a muzulmán erők offenzívát indítanak. Hivatalos források szerint a március közepén kirobbantott felekezeti viszálynak Szidónban eddig száz halottja és háromszáz sebesültje van.

A kormány minden muzulmán tagja szolidaritásáról biztosította Rasid Karamit, aki előzőleg közölte: mindaddig nem vesz részt a kormány ülésein, amíg nem szereznek érvényt a Szidón megmentésére hozott korábbi határozataiknak. Ez a bejelentés felpezsdítette a politikai mozgást, intenzív megbeszélések folynak a különböző libanoni erők között. Több muzulmán és keresztény küldöttség Damaszkuszba utazott, konzultálni a szíriai vezetőkkel.

A jordániai-palesztinai együttműködés kilátásairól és a dél-libanoni helyzetről tárgyalt Jasszer Arafat, a PFSZ vb elnöke és Husszein jordániai király Ammanban.

A találkozó az első volt a február közepén, ugyancsak Ammanban tető alá hozott Arafat-Husszein megállapodás óta. Akkor arról egyeztek meg, hogy a jövőben összehangoltan lépnek fel a közel-keleti rendezés előmozdításáért. A megegyezés nagy vihart kavart nemcsak az arab országokban, hanem a palesztin mozgalmon belül is.

A mostani megbeszélésen jordán részről jelen volt Zaid Rifai miniszterelnök és Taher el-Maszri külügyminiszter. Jasszer Arafat társaságában a PFSZ végrehajtó bizottságának két tagja vett részt a találkozón. Dél-Libanonnal kapcsolatban főként az ott élő palesztinok helyzetéről esett szó.

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_arafat_husszein.jpgJasszer Arafat és vendéglátója, Husszein király

Hosszabb szünet után, ismét összeült Panamavárosban a Contadora-csoport értekezlete, együtt a közép-amerikai államok teljhatalmú megbízottjaival. A kétnapos tanácskozás ösztönzést adhat a megrekedt egyeztető tárgyalásoknak.

Bonyolult körülmények között ült össze a Contadora-csoport értekezlete, amely 27 hónapja keresi, kutatja a térség konfliktusának békés, a tárgyalások útján történő megoldását. A Washington és Managua között megszakadt közvetlen tárgyalások, a Costa Rica-i-nicaraguai diplomáciai vita, Salvador, Honduras és Costa Rica módosító javaslata a már-már elkészült békedokumentumon, legújabban pedig az amerikai elnök úgynevezett békejavaslata akadályozza a Contadora békemissziójának sikerét.

Amerikai páncélos egységek kezdtek hadgyakorlatot Honduras déli részén, öt kilométerre a nicaraguai határtól. A katonák egy feltételezett „nicaraguai támadás” visszaverését gyakorolják.

A „nicaraguai támadók” szerepét texasi nemzeti gárdisták játsszák. A páncélosok gyakorlata szombatig tart, és a február 11-én kezdődött Nagy Fenyő III. fedőnevű amerikai-hondurasi közös manőverek fő szakaszát képezi.

április 12.

Ülést tartott a Szakszervezetek Országos Tanácsa. A tanácsülés részvevőit Baranyai Tibor, a SZOT főtitkára tájékoztatta az MSZMP XIII. kongresszusáról. Hangsúlyozta, hogy a párt kongresszusa reálisan elemezte társadalmunk helyzetét, és erre alapozva vonzó cselekvési programot dolgozott ki. A tanácsülés úgy foglalt állást, hogy a szakszervezeti mozgalom egyetért a kongresszus határozatával, és minden erejével segíti megvalósulását.

A szervezett dolgozók egyetértésével találkozott, hogy a kongresszuson a tisztességes, minőségileg magasabb színvonalú munka állt a figyelem középpontjában. A szakszervezeték támogatnak minden törekvést, amely hozzájárul a munkahelyi rend, fegyelem megszilárdításához, a műszaki-technikai fejlődés gyorsulásához, az alkotóerők szélesebb körű kibontakozásához. Az állásfoglalás rámutat: életszínvonalpolitikai, szociálpolitikai céljaink, valamint a dolgozók valamennyi jogos, megalapozott igényének kielégítése csakis anyagi alapjaink gyarapításával érhető el.

A tanácsülés elfogadta a szakszervezeti választásokról szóló határozatát, és a választási szabályzatot. Ennek alapján a szakszervezeti választásokat 1985. szeptember 1. és 1986. március 31. között kell megtartani. A tisztújítások sorozata a bizalmiválasztásokkal kezdődik, s a magyar szakszervezetek XXV. kongresszusával zárul. A keretjellegű választási szabályzat biztosítja az egységes cselekvést, ugyanakkor lehetőséget ad az iparági-ágazati sajátosságok érvényesítésére is. Megőrzi a szakszervezeti mozgalom választási rendszerének eddigi pozitív elemeit, s egyben sok új vonással gazdagítja is. Kiterjeszti a titkos választás lehetőségét a bizalmiakra, főbizalmiakra, lehetővé feszi mind a tagság, mind a jelölőbizottságok számára a többes jelölést.

A Szakszervezetek Országos Tanácsának választási dokumentumait a Szakszervezeti Értesítőben teszik közzé.

Emléktáblát avattak fel a vasasszakszervezet Koltói Anna utcai székházának dísztermében, a szakszervezet szövetséggé alakulásának évfordulóján. Az 1928-ban épült székház - ma műemlékként védett - dísztermének falai között rendezték meg egykor a híres vasasmatinékat, és itt vették át egykor megbízóleveleiket 1948 tavaszán az első munkásigazgatók. Ezeknek a kiemelkedő munkásmozgalmi eseményeknek állítottak most emléket.

Az emléktábla avatása után a vasasmozgalom veteránjai, kitüntetett aktivisták, ipari vezetők és a dolgozók küldöttei ünnepi megemlékezést tartottak, amelyen Herczeg Károly, a vasasszakszervezet főtitkára mondott köszöntőt. Az ünnepségen részt vett Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a SZOT elnöke, Marjai József, a Minisztertanács elnökhelyettese és Baranyai Tibor, a SZOT főtitkára.

Országunk legkorszerűbb, a legtöbb szenet adó mélyművelésű bányája nyílt meg Márkushegyen. Az avatóünnepségen részt vett és felszólalt Havasi Ferenc, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a KB titkára, jelen volt Kapolyi László ipari miniszter. Az Oroszlányi Szénbányák KISZ-védnökséggel, 80 magyar és külföldi vállalat összefogásával épített, ötmilliárd forintba került új üzemét 53 millió tonna szén 30 év alatti kiaknázására létesítették. Már az idén egymillió 600 ezer tonnát hoznak felszínre. Az ünnepségen Kapolyi László kitüntetéseket adott át a különösen kiemelkedő munkát végzett építőknek.

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_markushegy.jpgElindul az első műszak

A felszabadult Nabatijében és környékén a lakosság kitörő örömmel üdvözölte a libanoni hadsereg két zászlóalját, amely átvette a körzet felügyeletét. A megszállók által csütörtökön kiürített terület 300 négyzetkilométernyi, 75 ezer ember él itt; 95 százalékuk síita.

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_libanoni_kormanycsapatok_2.jpgA libanoni hadsereg katonái bevonulnak a dél-libanoni Nabatije városba amelyet nem sokkal előtte hagytak el a megszálló izraeli csapatok

Az utóbbi fél évben naponta több támadást is végrehajtottak a körzetben az izraeli csapatok ellen, s az ellenállás küzdelmét a lakosság egésze támogatta.

Izraeli források azt közölték, hogy a tyri körzetből is napokon belül, már a jövő hét közepéig kivonják az izraeli erőket. Itt a népi ellenállás péntekre virradóra két támadást is végrehajtott a megszállók ellen. A jeruzsálemi rádió jelentése szerint a libanoni invázió óta hadseregük 648 tagja vesztette életét.

Szidónban kisebb lövöldözések voltak a keleti települések és a két menekülttábor körül. A palesztin menekülteket segélyező ENSZ-szervezet bejelentette: a harcok miatt Ain el Heluából és Mia-Miából 33 ezer palesztin volt kénytelen Szidónba költözni - ötezer ember továbbutazott Bejrútba és Tripoliba.

A politikai válság, amelyet a muzulmán miniszterek bojkottbejelentése jelez, egyelőre holtponton van. A kulisszák mögötti tárgyalások ellenére a figyelem most Damaszkusz felé fordul. Hossz, Berri, Dzsumblatt és Oszeiran miniszterek - akik támogatták Karami kormányfő lépését - együtt utaznak hamarosan a szíriai fővárosba, hogy közös álláspontot alakítsanak ki.

A jordániai fővárosban tartózkodó Jasszer Arafat, a Palesztinai Felszabadítási Szervezet végrehajtó bizottságának elnöke, este találkozott az amerikai képviselőház küldöttségének öt tagjával.

A héttagú amerikai delegációt David Obey wisconsini demokrata párti képviselő vezeti. Közülük öten keresték fel a PFSZ vezetőjét szálláshelyén, a jordániai kormány vendégházában.

Hétezer amerikai katona vesz részt az újabb hadgyakorlaton Honduras északi részén április közepétől - jelentette be Washingtonban az amerikai hadügyminisztérium szóvivője. A manőverekben mindössze néhány száz hondurasi katona szerepel.

Az Universal Trek ’85 kódjelű hadgyakorlat középpontjában az a partraszállási roham áll, amelyet amerikai kétéltű harcjárművek és tengerészgyalogos-csapatok április 23-án hajtanak majd végre a hondurasi tengerparton fekvő Puerto Castilla közelében.

A hadgyakorlat szinte „egybeolvad” a Nagy Fenyő hadgyakorlatsorozatnak Hondurasban jelenleg zajló harmadik szakaszával. Részt vesznek benne az amerikai haditengerészet, a szárazföldi erők, a tengerészgyalogság és a légierő egységei.

A manőverek költségeit csaknem két és fél millió dollárra becsülik.

A hondurasi hadsereg mintegy kétszáz katonája betört Salvador területére, feldúlta a határ menti Nahuaterique falucskát, és ütlegelte a lakosokat. Az esetről maguk a kárvallott parasztok számoltak be. A hondurasi katonák a salvadori hazafiakkal való állítólagos együttműködésük miatt támadtak rá a falu lakóira. Megfigyelők a történteket a salvadori és a hondurasi hadsereg közötti „munkamegosztás” újabb tanújeleként értékelik.

Chilében újabb tiltakozási napot tartottak, immár a tizennegyediket 1983 tavasza óta. A Pinochet-rendszer elleni megmozdulást az egyik legnagyobb chilei szakszervezet hirdette meg annak kapcsán, hogy a hatóságok két hete meggyilkoltak három kommunista politikust.

A tiltakozási nap a dél-amerikai ország legszélesebb társadalmi rétegeit mozgatta meg: az egyetemisták, a munkások, a katolikus egyház képviselői tüntettek a rezsim önkénye ellen. A tömeggyűlések és a felvonulások szétoszlatására a rendőrség most is vízágyúkat, könnyfakasztó gránátokat és sörétes puskákat vetett be. A legfrissebb jelentések szerint tizenhármán sebesültek meg a rendfenntartó erők beavatkozása következtében.

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_santiago_junta.jpg"Működésben" a junta

Az országos tiltakozási napot meghirdető szakszervezeti szövetség vezetőit is súlyosan bántalmazták a rendőrök. A vezetők a főváros központjában levő legfelsőbb bíróság épülete elé vonultak, hogy átadják a követeléseiket tartalmazó iratot a bírói testület elnökének. A rendőrök vízágyúk bevetésével akadályozták meg őket abban, hogy szándékukat megvalósítsák.

Összecsapások voltak a santiagói egyetem épületeinél is. A joghallgatók és a műegyetemisták saját készítésű robbanószerkezeteket dobtak a rendőrökre, akik könnyfakasztó gránátokkal válaszoltak. A teológiai kar diákjai is nagyszabású tüntetést rendeztek.

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_chilei_rohamrendorok.jpgRohamrendőrök Santiago egyik utcáján

Jake Garn, Utah állam szenátora - aki egy kongresszusi bizottság élén felügyeli a NASA (az űrhajózási hivatal) költségvetését - kipróbálhatta, mire ad pénzt. Magyar idő szerint késő délután a floridai Kennedy űrközpontból útjára indult a Discovery űrkomp; fedélzetén hetedmagával a szenátor is jelen van. Az 52 éves Garn, aki fiatalabb korában vadászrepülő volt, saját szervezetének működését tanulmányozza majd az ötnapos űrutazás alatt.

A Discovery két műholdat állít pályára. A katonai célú űrrepülések között üdítően hat a legénység tagjainak mostani részfeladata: figyelni, miképpen reagálnak a mechanikus játékok a súlytalanság állapotára, így a szenátor mellett a fedélzeten van egy játék egér is.

Az űrkomp eredetileg február 20-án indult volna, de technikai és időjárási gondok miatt startját többször elhalasztották. Pénteken is kérdéses volt, egyáltalán útnak tudnak-e indulni. Az űrhajósok helyi idő szerint reggel háromnegyed hatkor foglalták el a helyüket, de csak kilenc óra előtt néhány perccel indulhattak.

április 13.

Kommunista műszakot tartottak szombaton a Dél-magyarországi Magas- és Mélyépítő Vállalat valamennyi Csongrád megyei építkezésén. Háromezren dolgoztak: a legtöbben az előre gyártott elemekből készülő lakások szerelését végezték, és teljes műszakban folytatták a szegedi 410 ágyas klinikai tömb alapozását, valamint a Szegedi Nemzeti Színház rekonstrukcióját is.

A kommunista műszakért járó munkabért a dolgozók a vállalat lakásépítési alapjának bővítésére ajánlották fel.

A székesfehérvári Könnyűfémműben szombaton kommunista műszakot tartottak, amelyen a nem folyamatosan dolgozó üzemekből ezerkétszáz dolgozó vett részt. Tervük szerint a kommunista műszakokon az év folyamán 2,5 millió forint értéket tudnak majd előállítani. A munkabérből a fehérvári uszoda építéséhez, a dolgozók lakásépítéséhez, a szociális és kulturális alaphoz, valamint az üzem üdülőinek bővítéséhez akarnak segítséget nyújtani.

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_szekesfehervari_konnyufemmu.jpgKommunista műszakban a hideghengerműben

Valentyin Meszjac mezőgazdasági, Mihail Skabardnya automatizálási és műszeripari miniszter, valamint Nyikolaj Maszlennyikov, az OSZSZSZK miniszterelnök-helyettese volt szombaton a moszkvai magyar jubileumi kiállítás vendége. Felkereste a bemutatót az SZKP területi pártbizottságai ipari titkárainak több mint kétszáz fős csoportja is. Érdeklődéssel hallgatták a szakemberek ismertetését hazánk iparáról, az ágazatok fejlődéséről.

Feleségével és fiával látogatta meg a kiállítást Valerij Kubaszov űrhajós, aki a szovjet-magyar közös űrrepülésnek is parancsnoka volt. Több mint három és fél órát tartózkodott a pavilonban, különösen alaposan ismerkedett meg a számítástechnikai és műszeripari részlegben kiállított tárgyakkal.

A jubileumi kiállítás iránt változatlanul nagy a moszkvaiak érdeklődése. Szombaton köszöntötték a 300 ezredik látogatót. Nagy sikerrel zajlanak a divatbemutatók, amelyekből naponta többet is tartanak. Különösen sokan voltak kíváncsiak a magyar ruházati termékekre. A számítógépes vetélkedő iránt is változatlan az érdeklődés.

Az Albán Munkapárt Központi Bizottságának szombaton megtartott ülésén egyhangúlag a KB első titkárává választották Ramiz Aliát.

A KB ülésén kegyelettel emlékeztek meg a Központi Bizottság napokban elhunyt első titkáráról, Enver Hodzsáról.

A hírt a tiranai rádió jelentette. 

Amiről nem szóltak a hírek:
A szélsőséges ideológiákkal szemben nem csak politikai szózatokkal vagy tömeges demonstrációval lehet fellépni, olykor egy frappáns egyszemélyes gesztus is sokat mond. A ’80-as évek egyik legfrappánsabb és legismertebb sajtófotójaként vált ismertté a kép, amely ezen a napon készült és melyen egy asszony kézitáskáját lendíti, hogy fejbe kólintsa egy neonáci tüntetés bőrfejű résztvevőjét - a vakmerő hölgyről később még szobor is készült, de ki volt ő, és miért ütött?

A híres felvétel a Svédország déli részén található Växjö kisvárosban készült, ahová aznapra gyűlést hirdetett a svéd kommunista párt: a megmozdulással szemben ellentüntetésre vonult ki az Északi Birodalom Párt nevű neonáci szervezet egy kisebb csoportja, akik már a baloldali rendezvény kezdete előtt balhézni kezdtek a belvárosban. Hans Runesson, a Dagens Nyheter napilap fotóriportere is az utcán volt, hogy dokumentálja a sajtó számára a történéseket: miközben a vonuló neonácikat leste, egy furcsa, kis termetű asszonyra lett figyelmes, aki egyszer csak felemelte kézitáskáját, és fejbe kólintott egy nálánál jóval nagyobb, zászlót cipelő, bomberdzsekis szkinhedet.

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_sajtofoto_1.jpgAz elhíresült fotó

Runesson a lehető legjobb pillanatban exponált fényképezőjével, a szerencsésen elkapott kép tökéletesen ábrázolja az indulattól felhevült nőt és mit sem sejtő áldozatát, miközben a körülöttük vonuló neonácik döbbenten bámulják az akciót: a szituáció abszurditása és a szereplők gesztusai nevetségessé teszik a gyűlöletideológia képviselőit. A fotót másnap lehozta a Dagens Nyheter, tőlük néhány brit újság is átvette, hamarosan Svédország-szerte parázs vitákat generált, a kézitáskás támadó pedig a náciellenes ellenállás jelképe lett, kvázi nemzeti ikonná avanzsált - Runesson alkotását megválasztották az év legjobb svéd sajtófotójának, később pedig elnyerte a 20. század legkiválóbb riportképe titulust a Svéd Fotográfiai Társaságtól.

A képen szereplő hölgy kilétét szándékosan titokban tartották, nehogy a neonáci szervezetek bosszúból tettlegességet kövessenek el vele szemben – csak évtizedekkel később, 2014-ben derült fény az akkor már régen elhunyt asszony, a lengyel-zsidó származású Danuta Danielsson személyazonosságára. A nő a fotón ugyan jóval idősebbnek tűnik, a valóságban csupán 38 éves volt, amikor Runesson lencsevégre kapta: svéd férjével a ’80-as évek elején ismerkedett meg egy lengyelországi dzsesszfesztiválon, hamarosan pedig követte őt nyugatra, a csendes, kies Växjőbe. Nem véletlen, hogy Danielsson (lánykori nevén Danuta Seń) ellenséges érzelmeket táplált a neonáci eszmével szemben, édesanyját ugyanis a vészkorszakban az auschwitzi (más források szerint a majdaneki) koncentrációs táborba deportálták, de túlélte a borzalmakat, és épségben tért haza családjához.

Ő maga súlyos depresszióval és mentális zavarokkal küzdött, ismerősei szerint gyakran beszélt magában, és kiabált rá emberekre az utcán, ugyanakkor azt állította, a fotón megörökített pillanatban teljesen beszámítható állapotban volt, és önszántából cselekedett. Többször is beutalták pszichiátriai intézetbe, állapota mégis folyamatosan romlott, három évvel a híres fotót követően, 1988-ban önkezével vetett véget életének: leugrott a växjői víztorony tetejéről. A felvétel másik főszereplőjét, Seppo Seluskát később egy zsidó származású, homoszexuális férfi meggyilkolásának vádjával letartóztatták, bűnösnek találták, és életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték.

A híres fotó születésének harmincadik évfordulóján egy helyi szobrászművész, Susanna Arwin úgy döntött, életnagyságú alkotással tiszteleg Danielsson előtt: a szobrot Växjőben szerette volna kiállíttatni, a városi tanács azonban megvétózta a tervet, mivel úgy vélték, erőszakra buzdíthat egy efféle mű; a néhai asszony rokonai szintén ellene voltak a szobor ötletének, tiszteletlenségnek érezték ugyanis ebben a pózban közszemlére állítani őt. A műalkotást végül a közismert svéd szállodamágnás és baloldali aktivista, Lasse Diding vásárolta meg, és állította ki saját villája kertjében, a nyugat-svédországi Varbergben.

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_sajtofoto_2.jpgSusanna Arwin alkotása egy köztéri kiállításon

Merénylet okozta a madridi tragédiát - erősítette meg José Barrionuevo spanyol belügyminiszter délelőtt. A tettesek kiléte nem ismeretes. Csupán az biztos, hogy a merénylők olyan típusú robbanóanyagot használtak, amilyet az ETA baszk terrorista szervezet eddig még sohasem alkalmazott.

Éjjel Madrid külvárosában - közel a torrejoni amerikai támaszponthoz -, a Pihenő nevű étteremben bombát robbantottak. Hivatalos adatok szerint a brutális akciónak eddig 18 halottja és 82 sebesültje van. A sérültek között 15 amerikai állampolgár található. A kórházban ápolt sérültek közül tíznek az állapota válságos. A háromemeletes épület teljesen összeomlott.

A különböző terrorszervezetek nevében több ismeretlen telefonáló vállalta magára a tett elkövetését. A kormány szóvivője szerint több megbízható jel mutat arra, hogy az időzített bombát az Iszlám Szent Háború nevű síita terrorszervezet helyezte el. Ugyanakkor nem zárják ki azt a lehetőséget sem, hogy a nemzetközi terrorszervezetek Amerika-ellenes sorozatának újabb akciójáról van szó.

Madridban elterjedt az a - hivatalosan meg nem erősített - hír, hogy a Spanyolországban tartózkodó Thomas O’Neillnek, az amerikai kongresszus elnökének a felrobbantott étteremben terveztek vacsorát, de néhány órával a robbantás előtt megváltozott a program.

A merényletet valamennyi spanyol politikai párt elítélte.

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_madridi_madridi_bombamerenylet.jpgTeljes pusztítást végzett a merénylők bombája

A robbanás következtében a háromemeletes épület összeomlott, a romok mintegy 200 vendégre és alkalmazottra zuhantak. Ha van szerencse a szerencsétlenségben, az az, hogy „csak” ennyien vesztek oda. További szerencse, hogy nem voltak eltűntek, mindenkit azonnal ki tudtak szedni a romok alól, és hogy a sérültek felgyógyultak mind, így a halottak és a sebesültek végleges száma szinte azonnal ismert volt. Az áldozatok mind spanyol állampolgárok voltak, és a sérültekből is csak tizenegyen voltak amerikai állampolgárok, ők mind a Torrejón légibázison dolgoztak. Egyébként a spanyol polgárháború (1939) óta 1985-ig ez volt a legvéresebb és a legtöbb emberáldozattal járó merénylet.

Mondani sem kell, az elkövetők soha nem lettek meg, a nyomozást 1987-ben le is zárták. Bonyolította szálakat, hogy hamar azonosították a bomba vegyi összetételét, bár az ETA elsőnek vállalta a felelősséget az esetért, az összetevők egyáltalán nem a baszk terrorszervezetre vallottak (Itt azért megjegyeznénk, a spanyol rendőrség ezekben az években nem járt élen az ETA tagok hatástalanításában és kézre kerítésében). Az anyag leginkább palesztin, vagy más arab terrorszervezetekre utalt.

Később a cselekmény elkövetése miatt jelentkezett egy másik spanyol terrorszervezet, a GRAPO, az Iszlám Dzsihád, egy palesztin és több másik iszlám csoport, ezzel a spanyol rendőrséget mégnagyobb bizonytalanságba taszítva.

Az Iszlám Dzsihád amúgy több spanyolországi támadásban is részt vett az előző években, köztük egy kuvaiti újságkiadó elleni géppuskás támadásban és két szaúd-arábiai megölésében és megsebesítésében Marbellán, valamint a libanoni nagykövetség egy alkalmazottjának lelövésében Madridban.

2005-ben Spanyolország kérte a Muzulmán Testvériség és az al-Kaida tagja, Mustafa Setmariam Nasar kiadatását Pakisztántól azzal a gyanúval, hogy szerepet játszott a robbantásban, miután egy tanúvallomás összefüggésbe hozta Nasart a 2004-es madridi vonatrobbantással…

április 14.

Várkonyi Péter külügyminiszter meghívására vasárnap este hivatalos látogatásra Magyarországra érkezett dr. Jaime Gama portugál külügyminiszter.

A portugál diplomácia vezetőjét a Ferihegyi repülőtéren vendéglátója fogadta.

Ott volt Bobvos György, hazánk lisszaboni nagykövete és José Joaquim De Mena E Mendonca, a Portugál Köztársaság budapesti nagykövete.

Ismét bomba robbant Spanyolországban. San Sebastianban az ETA négy álarcos tagja a város raktáregyedében felgyújtotta a Koipe nevű francia érdekeltségű cég négy hatalmas raktárépületét. Csaknem 200 000 liter étolaj vált a lángok martalékává. Az épületek földig égtek. Az anyagi kár csaknem egymilliárd peseta (körülbelül 350 millió forint). Az ETA baszk terrorista szervezet nyilatkozatban vállalta magára az akciót.

Tüzérségi párbajt vívtak hajnalban Szidón közelében a lázadó keresztény milíciák a kormányhadsereg alegységeivel és az azokat támogató muzulmán erőkkel. Vasárnapi közlések szerint az előző napon négy személy halt meg és harmincán megsebesültek annak következtében, hogy a keresztény milicisták ágyúztak egy palesztin menekülttábort Szidón közelében.

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_szidoni_harcok.jpgElszállítják a szidóni tüzérségi párbaj egyik sebesültjét

Izraeli katonák razziáztak Tyr kikötőváros al-Busz elnevezésű palesztin menekülttáborában. Ezt megelőzően két rakétatámadás érte az izraeli katonai felderítésnek a menekülttábor közelében levő főhadiszállását.

A fővárosban kormánycsapatok drúz fegyveresekkel ütköztek meg. Ugyanitt a síita Amal szervezet és a drúz Haladó Szocialista Párt fegyveresei csaptak össze egymással.

Egy brit napilap tel-avivi jelentése szerint az izraeli katonaság, kivonulása utolsó szakaszának előkészítéseképpen támaszpontokat szerel föl a libanoni határtól északra, egy öt-kilenc mérföldes sávban. A támaszpontokat az Izraellel szövetséges helyi erőknek szánják, illetve kiindulópontul azokhoz a rajtaütésekhez, amelyekkel az izraeli hadsereg a kivonulás utáni időszakra is fenyegetőzik.

A nicaraguai nemzetvédelmi minisztérium hivatalos közleményben hozta nyilvánosságra, hogy a sandinista hadsereg egységei - az ellenforradalmárokkal való ütközetben - megöltek egy amerikai illetékességű személyt.

Az összecsapás, amelyben az amerikai állampolgár életét vesztette, Nicaragua északi határvidékén, Waslalától 22 kilométerre zajlott. A vizsgálatok során kiderült, hogy az úgynevezett Kirkpatrick zászlóalj oldalán harcoló Roger Patterson a Pentagon szolgálatában állt, s hosszabb ideje részt vett az ellenforradalmárok hondurasi területen történő kiképzésében.

Az amerikai hadügyminisztérium kénytelen-kelletlen elismerte, hogy Patterson az ő kötelékébe tartozik, azzal a megjegyzéssel, hogy „érzelmi okokból”, saját elhatározásból csatlakozott a „kontrák”-hoz.

április 15.

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága nyilvánosságra hozta az 1985. május elsejei jelszavakat:

1. Világ proletárjai, egyesüljetek!
2. Éljen május elseje!
3. Éljen a marxizmus-leninizmus!
4. Éljen a Szovjetunió, a béke és a haladás szilárd támasza!
5. Éljen felszabadítónk és barátunk, a Szovjetunió!
6. Erősödjék a szocializmust építő népek egysége!
7. Éljen május 9., a fasizmus feletti győzelem napja!
8. Békét, biztonságot a világnak!
9. Éljen a szocializmus és a béke!
10. Békés jelent, biztonságos jövőt az emberiségnek!
11. Éljen a kommunista és munkáspártok internacionalista szolidaritása!
12. Támogatjuk a szabadságukért és függetlenségükért küzdő népek igazságos harcát!
13. Előre a XIII. kongresszus határozatainak végrehajtásáért!
14. Éljen pártunk és népünk egysége!
15. Nemzeti összefogással szocialista céljainkért!
16. Előre az 1985. évi népgazdasági célok sikeres megvalósításáért!
17. Köszöntjük a munkában élenjárókat, a felszabadulási és a kongresszusi munkaverseny részvevőit!
18. Éljen a Magyar Szocialista Munkáspárt!
19. Éljen és virágozzék 40 éve szabad hazánk!

Jaime Gama portugál külügyminiszter, aki Várkonyi Péter külügyminiszter vendégeként hivatalos látogatáson tartózkodik Magyarországon, megkoszorúzta a Magyar Hősök Emlékművét. Ezután a Külügyminisztérium épületében megkezdődtek a hivatalos magyar-portugál külügyminiszteri tárgyalások.

A hivatalos magyar-portugál külügyminiszteri tárgyalásokon Várkonyi Péter és Jaime Gama áttekintették a nemzetközi helyzet időszerű kérdéseit, valamint hazánk és Portugália kapcsolatainak alakulását. A tárgyalásokon jelen volt Bobvos György, a Magyar Népköztársaság lisszaboni és José Joaquim De Mena E Mendonca, a Portugál Köztársaság budapesti nagykövete.

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_jaime_gama_varkonyi_peter.jpgA Jaime Gama vezette portugál (jobbra) és a Várkonyi Péter vezette magyar delegáció

Lázár György a Minisztertanács elnöke a Parlamentben hivatalában fogadta a portugál külügyminisztert. A megbeszélésen áttekintették a kölcsönös érdeklődésre számot tartó nemzetközi kérdéseket, valamint a két ország közötti kapcsolatok fejlődését. A találkozón jelen volt Várkonyi Péter, valamint Bobvos György és José Joaquim De Mena E Mendonca.

A portugál külügyminiszter délutáni programja az érdi Benta-völgye Termelőszövetkezetben folytatódott, ahol a tsz vezetői tájékoztatták a vendéget a gazdaság eredményeiről, feladatairól.

Várkonyi Péter este díszvacsorát adott Jaime Gama tiszteletére a Külügyminisztérium vendégházában.

A Világkereskedelmi Központok Szövetsége (WTCA) Tokióban tartott igazgató tanácsi ülésén felvette a Magyar Kereskedelmi Kamarát teljes jogú tagjainak sorába.

A Világkereskedelmi Központok Szövetsége, amely 1968-ban alakult New Orleansban, a kereskedelem technikai feltételeinek javításával, a nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztésével foglalkozik. A szervezetnek 46 ország 114 kereskedelmi központja a tagja.

A Magyar Kereskedelmi Kamara jó nevet szerzett külföldön azzal, hogy sokrétűen segíti a hazai vállalatok külpiaci kapcsolatainak építését, s számottevő szerepet vállal a kelet-nyugati kereskedelmi kapcsolatok ápolásában. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a Világkereskedelmi Központok Szövetsége a Kamarát fölvette tagjainak sorába. Az igazgató tanács ülése egyben elfogadta a Kamara meghívását, s így a WTCA 1987-ben Budapesten rendezi meg közgyűlését.

Enver Hodzsa, az Albán Munkapárt Központi Bizottsága első titkárának elhunyta alkalmából Nagy Sándor, az Elnöki Tanács tagja és Roska István külügyminiszter-helyettes részvétlátogatást tett az Albán Szocialista Népköztársaság budapesti nagykövetségén.

A Szovjetunióban bizottság alakult az ENSZ megalapítása negyvenedik évfordulójának megünneplésére és a nemzetközi békeév eseményeinek megszervezésére.

Ezt Andrej Gromikónak, az SZKP KB PB tagjának, szovjet első miniszterelnök-helyettesnek, a Szovjetunió külügyminiszterének Javier Pérez de Cuellar ENSZ-főtitkárhoz intézett levele tartalmazza. Az üzenetet hivatalos okmányként terjesztik a világszervezet New York-i székhelyén.

A bizottság elnöke maga Andrej Gromiko, tagjai pedig párt- és állami, valamint társadalmi szervezetek vezetői. Mint köztudomású, az ENSZ közgyűlése az 1986. esztendőt nemzetközi békeévnek nyilvánította.

Tiranában eltemették Enver Hodzsát, az Albán Munkapárt Központi Bizottsága első titkárát. Enver Hodzsa csütörtökön, 76 éves korában halt meg.

A temetést megelőzően Tirana főterén százezrek előtt gyászbeszédet mondott Ramiz Alia, a KB most megválasztott első titkára, az Albán Népi Gyűlés Elnökségének elnöke.

Az országban csütörtökig tart a nemzeti gyász.

Nagy részvéttel temették el Madridban a péntek éjjeli terrortámadás 18 halálos áldozatát. A 82 sebesült közül 16-nak az állapota továbbra is életveszélyes.

Eddig nem sikerült megállapítani, hogy a torrejóni amerikai támaszpont közelében levő Pihenő nevű étterem mellékhelyiségébe kik helyezték el a pokolgépet. Az amerikai katonák kedvenc éttermének háromemeletes épülete teljesen összeomlott. A sebesülték közül 15 amerikai állampolgár.

José Barrionuevo belügyminiszter szerint mind több bizonyíték van arra, hogy az akció végrehajtója a Jihad Islamica (Szent Iszlám Háború) nevű szervezet volt. (Szombaton és vasárnap összesen hat spanyol, valamint nemzetközi terrorszervezet vállalta magára a brutális cselekmény elkövetését.)

A madridi robbantás óta terrorhullám söpört végig Spanyolországon. Különböző városokban hat pokolgép robbant, és 11 bombariadót kellett elrendelni. Baszkföldön egy francia érdekeltségű bankban helyeztek el bombát, és francia rendszámú gépkocsikat robbantottak fel tiltakozásul az ellen, hogy a francia hatóságok által a múlt év szeptemberében kiadott három ETA-tag pere megkezdődik Madridban.

A Kanári-szigetek egyik kaszinójában két órával a zárás után robbant pokolgép. Madridban egy béke-dalfesztivált kellett felfüggeszteni bombariadó miatt.

Spanyolországban tavaly 41 halálos áldozata volt a terrorizmusnak. Az idén, a mostani tragédia áldozataival együtt, már eddig 22-re emelkedett a halottak száma.

II. János Pál pápa magánkihallgatáson fogadta Edward Rownyt, az amerikai elnök fegyverzetkorlátozási ügyekkel megbízott tanácsadóját. Rowny a pápával folytatott beszélgetésen a genfi szovjet-amerikai tárgyalásokról tájékoztatta az egyházfőt.

Izrael az eddigi hivatalos kormánypropagandával ellentétben nem vonul ki teljesen a megszállt libanoni területekről. A hírt közlő jeruzsálemi rádió szerint a határvidék biztonsága nem tartható fenn másképp, mint erőik folyamatos libanoni állomásoztatásával.

Meghatalmazott katonai forrásokra hivatkozva a rádió azt állította, hogy „nincs kibúvó” e feladat alól, mert az izraeli vezérkar a legutóbbi hetek fejleményei alapján arra a következtetésre jutott: Antoine Lahad milíciája nem képes hatékonyan garantálni Galilea biztonságát.

Simon Peresz kormányfő és Jichak Rabin hadügyminiszter több nyilatkozatában azt állította korábban, hogy csapataik harmadik visszavonulási szakasza végleges és teljes lesz. Eredeti terveik szerint több ezresre növelték volna a zsoldjukban álló Lahad-milícia létszámát, amely ellátta volna számukra a határvidék csendőrének szerepét. E kollaboráns szervezet viszont az ellenállás csapásai és a velük szembeforduló lakosság gyűlölete miatt már eredeti létszáma felére olvadt, mind többen dezertálnak soraikból. Ha viszont Izrael fenntartja a megszállást a 80 km-es közös határ 15-20 kilométeres sávjában, nagyjából a Litani-folyó vonalán, ez - jegyzik meg bejrúti megfigyelők - az ellenállási akciók folytatódását, izraeli ellencsapásokat, tehát az erőszakhullám ördögi körének fennmaradását vetíti előre.

Jobmort, a Bekaa-völgyi települést már két napja tartják blokád alatt a megszállók. Szidón városban pedig éjjel minden korábbinál hevesebb összecsapások voltak. Nazih Bizri, a város tekintélyes szunnita képviselője közölte: a várost bombázó falangisták foszforlövedékeket használtak. Az utóbbi 48 árában, noha délutánra csökkent az összecsapások hevessége, tíz ember halt meg, harmincán megsebesültek. Rasid Karami miniszterelnök, aki a szidóni tehetetlenség miatt muzulmán társaival együtt bojkottálja a kormány üléseit, kijelentette: a térségben a falangista lázadók provokálják a harcokat.

Reagan amerikai elnök, aki visszaérkezett Washingtonba húsvéti szabadságáról, már a hét elején megkezdi személyes propaganda-hadjáratát a nicaraguai ellenforradalmárok mellett.

Az elnök két alkalommal találkozik a kontrák képviselőivel, illetve az őket támogató amerikai szervezetek küldötteivel, és beszédet is mond.

Az elnök még húsvét előtt a kongresszus elé terjesztette azt a jelentését, amelyben követeli az ellenforradalmárok hivatalos amerikai támogatásának. felújítását. Reagan jelezte, hogy ragaszkodik az e célra szánt 14 millió dollár folyósításához, de - a kongresszus ellenállását megakadályozandó - a követelést ezúttal úgynevezett béketervbe csomagolta. A „béketerv” elfogadtatására a kormányzat példátlan arányú propagandaakciót indított. Ebben az elnök oldalán részt vesz Shultz külügyminiszter, McFarlane nemzetbiztonsági tanácsadó, továbbá Jeane Kirkpatrick, volt amerikai ENSZ-nagykövet, a konzervatívok egyik vezetője, James Schlesinger volt hadügyminiszter és Zbigniew Brzezinski, aki Carter elnök nemzetbiztonsági tanácsadója volt. Henry Klssinger volt külügyminiszter levélben biztosította támogatásáról a csoportot. A tervezet tulajdonképpen hatvannapos ultimátum a nicaraguai kormányhoz, amelytől azt követeli, hogy kezdjen tárgyalásokat a kontrákkal, és lényegében teljesítse azok minden követelését. Ellenkező esetben az Egyesült Államok folytatja az ellenforradalmárok hivatalos támogatását.

Reagan elnök reggel - Nicaragua-ellenes kampányának kezdeteként - rövid tanácskozást folytatott Luis Alberto Monge Costa Rica-i elnökkel. Monge orvosi kezelésen tartózkodik az Egyesült Államokban, Miamiban, s Reagan különrepülőgépet küldött érte, hogy a megbeszélés eredményeként demonstratív támogatást kapjon tőle nicaraguai „béketervéhez”.

április 16.

Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke a Parlamentben, hivatalában fogadta Jaime Gama portugál külügyminisztert, aki hivatalos látogatáson tartózkodik Magyarországon. A szívélyes légkörű találkozón áttekintették a nemzetközi helyzet alakulását, valamint a két országot érintő, kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdéséket. A megbeszélésen jelen volt Esztergályos Ferenc külügyminiszter-helyettes, valamint Bobvos György, hazánk lisszaboni és José Joaquim De Mena E Mendonca, Portugália budapesti nagykövete.

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_jaime_gama_losonczi_pal.jpgLosonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke fogadta a hivatalos látogatáson hazánkban tartózkodó Jaime Gama portugál külügyminisztert

A portugál külügyminiszter programja Veresegyházon folytatódott, ahol Jaime Gama a Hungarokork-Amorim Kft. parafa-feldolgozó magyar-portugál vegyes vállalatot tekintette meg; az üzem Portugáliából érkező alapanyagból készíti termékeit.

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_jaime_gama.jpgJaime Gama megtekintette a parafafeldolgozó magyar-portugál vegyesvállalatot

Jaime Gama ezután a Nemzeti Múzeumban megtekintette a magyar koronázási ékszereket bemutató kiállítást. A portugál külügyminiszter ezután az Eötvös Loránd Tudományegyetem portugál tanszékét kereste fel. A vendéget Rátkai Ferenc művelődési miniszterhelyettes és Rózsa Zoltán tanszékvezető egyetemi docens fogadta. Az 1978-ban alapított tanszék vezetője tájékoztatta Jaime Gamát az itt folyó tudományos munkáról, a kutatóhelynek a magyar-portugál kulturális kapcsolatok ápolásában betöltött szerepéről;

Jaime Gama és vendéglátója, Várkonyi Péter délután a Külügyminisztérium épületében zárómegbeszélést tartott, majd aláírták a magyar-portugál gazdasági és műszaki együttműködési megállapodást.

A portugál külügyminiszter ezután sajtókonferencián találkozott a hazai és a külföldi újságírókkal a Duna Intercontinental szállóban. Jaime Gama este megtekintette Verdi Simon Boccanegra című operájának előadását az Állami Operaházban.

Az Országos Béketanács meghívására egynapos munkalátogatásra Budapestre érkezett Grigorij Loksin, a Szovjet Békebizottság titkára. A vendéggel tárgyalt Sebestyén Nándorné, az Országos Béketanács elnöke és Barabás Miklós főtitkár. Áttekintették a nemzetközi békemozgalom aktuális kérdéseit, a BVT időszerű feladatait és a kétoldalú együttműködés tennivalóit.

A Szovjetunió és a Német Szövetségi Köztársaság kölcsönösen érdekelt a kelet-nyugati viszony elmélyítésében - ezt hangoztatta bonni találkozóján Helmut Kohl nyugatnémet kancellár és Mihail Zimjanyin, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanács Nemzetiségi Tanácsa Külügyi Bizottságának elnökhelyettese, az SZKP KB titkára.

A másfél órás megbeszélés középpontjában a genfi szovjet-amerikai tárgyalások és az Egyesült Államok űrfegyverkezési programja állt. Kohl kancellár az NSZK-nak azt az érdekét hangsúlyozta, hogy a genfi tárgyalások mihamarabb vezessenek eredményre.

Mihail Zimjanyint, aki hétfő óta tartózkodik parlamenti küldöttség élén az NSZK-ban, fogadta Hans-Jochen Vogel, a Német Szociáldemokrata Párt parlamenti frakciójának elnöke is. Ezen a megbeszélésen is a genfi tárgyalások, a leszerelés kérdései játszották a főszerepet.

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_mihail_zimjanyin.jpgMihail Zimjanyinnak, az SZKP KB titkárának vezetésével szovjet parlamenti delegáció tárgyal az NSZK-ban. A képen a politikus Hamburgban beírja nevét a helyi parlament vendégkönyvébe

A szociáldemokrata vezető egyébként felszólította a nyugati államokat, hogy - Mihail Gorbacsov figyelemre méltó kezdeményezéséhez hasonlóan - a közeljövőben ne telepítsenek új, nukleáris rakétákat Európába. Az Egyesült Államoknak átfogó telepítési moratóriumot is javasolnia kellene Genfben - jelentette ki Hans-Jochen Vogel.

Újabb támadást követtek el a spanyol terroristák. A baszkföldi PampIonában távirányításos pokolgéppel felrobbantottak egy személygépkocsit, amely a tartományi alelnök házát őrző rendőrjárőrkocsi mellett parkolt. A robbanás következtében három rendőr megsebesült, egyik állapota súlyos. Nem sokkal a történtek után az ETA baszk terrorista szervezet bejelentette, hogy egyik kommandója követte el a támadást.

Ugyancsak Baszkföldön - eddig ismeretlen tettesek - két francia rendszámú kamionra géppisztolytüzet nyitottak. Az egyik gépkocsi vezetője megsérült.

Tizenkét órás heves harcok, s három tűzszüneti kísérlet után délben viszonylagos nyugalom lett Szidónban és környékén. A hivatalos mérleg szerint a falangista lázadók egy hónappal ezelőtt indított támadása, majd a hadsereg muzulmán egységeinek és az őket támogató kisebb csoportoknak az ellenakciói miatt 80 ember halt meg, s 360 a sebesültek száma, túlnyomó többségük polgári lakos.

A politikai körök most esélyt látnak a kibontakozásra. Ezt a kormánykatonaság megerősítésén kívül arra alapozzák, hogy Nabih Berri és Valid Dzsumblatt miniszterek, a két legfőbb libanoni muzulmán erő vezetője eredményes tárgyalásokat folytatott Abdel Halim Haddam Szíriái alelnökkel. Erről - a szidóni fejleményekről és a további izraeli visszavonulás nyomán adódó feladatokról - Berri részletesen tájékoztatta a bejrúti politikai és vallási vezetőket. A pacifikálási program ellen hat viszont, hogy a Szamir Zsazsát követő lázadók a dzsijei kikötő magasságában elvágták a tengerparti főutat.

A libanoni hazafiak négy akciót intéztek izraeli katonák és helyi zsoldosok ellen, a jeruzsálemi rádió szerint ezek nem jártak áldozatokkal. Háfez Asszad szíriai elnök egy damaszkuszi ifjúsági kongresszuson mondott beszédében nagy megbecsüléssel és elismeréssel szólt a libanoni nép hősies küzdelméről, amely - mint mondotta - Szíria támogatásával végleges távozásra kényszeríti az agresszort.

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_libanoni_kormanycsapatok.jpgA szidóni bevonulási parancsra várnak a kormánycsapatok egységei Bejrútban

Daniel Ortega nicaraguai elnök bejelentette, hogy Managua bizonyos gesztusokat tenne a „legérzékenyebb kérdésekben”, amennyiben Reagan elnök lemondana az ellenforradalmároknak fölajánlott 14 millió dolláros katonai segélyről. A nicaraguai elnök hozzátette, ha Reagan elvetné korábbi terveit, a nicaraguai kormány morális kötelességének érezné saját népével, a nemzetközi közvéleménnyel és az amerikai kongresszussal szemben, hogy engedményeket tegyen néhány kényes kérdésben, amelyek természetéről azonban egyelőre semmit sem hozott nyilvánosságra. Daniel Ortega azután mondta mindezeket, hogy megbeszéléseket folytatott az amerikai kongresszus egy republikánus és egy demokrata tagjával, akikkel meglátogatott egy Managuától 40 kilométerre levő katonai repülőteret.

- Bár nem kaptunk hivatalos választ arra az indítványunkra, hogy az amerikai kongresszus küldjön kétpárti delegációt hadseregünk védelmi jellegének tanulmányozására, két amerikai képviselőnek mégis lehetővé tettük a Punta Huete-i légi bázis megtekintését - tette hozzá a nicaraguai elnök. - Saját szemükkel győződhettek meg róla, hogy most formálódó légierőnk védelmi jellegű, nem fenyegetjük sem az Egyesült Államokat sem egyetlen közép-amerikai szomszédunkat - mondta a nicaraguai elnök.

A már megszokottá vált hangvételnél is durvább kirohanást intézett Reagan amerikai elnök esti washingtoni beszédében a nicaraguai kormány ellen. Az elnök - aki kéthetes propaganda-hadjáratot kezdett az ellenforradalmárok hivatalos támogatásának kierőszakolására - a lakosság elleni terrorcselekményekkel vádolta meg a nicaraguai vezetést.

április 17.

Hivatalos látogatását befejezve szerdán elutazott Budapestről Jaime Gama, a Portugál Köztársaság külügyminisztere.

A francia Baszkföldön, tíz kilométerre a spanyol határtól, az ETA terrorszervezet eddigi legnagyobb fegyverraktárára bukkantak. A többi között három tonna robbanóanyagot, kétszázezer töltényt, géppisztolyokat és más fegyvereket találtak. A robbanóanyag egy része már szállításra volt előkészítve.

Rasid Karami libanoni kormányfő benyújtotta kormánya lemondását. Rádiónyilatkozatában egyebek között azzal indokolta lemondását, hogy a libanoni fővárosban gyakorlatilag ellenőrizhetetlenné vált a helyzet.

Karami tavaly április végén alakította meg kilenctagú nemzeti koalíciós kormányát, abban a reményben, hogy az ország főbb politikai-vallási csoportjainak képviselőivel karöltve ki tudja majd vezetni az országot az immár tíz éve tartó polgárháborúból.

Szerda esti jelentés szerint Karami vállalta, hogy egy átmeneti kormány élén ideiglenesen hivatalában marad. Karami az után nyújtotta be lemondását, hogy Nyugat-Bejrútban heves utcai harcok robbantak ki, amelyek súlyos emberáldozatokat követeltek, több mint húszán meghaltak. Hírügynökségi jelentések szerint az utcai harcokban a síita és a drúz milíciák alakulatai a nasszerista-szunnita Murabitun mozgalom embereivel csaptak össze. A szunniták oldalán palesztin harcosok is bekapcsolódtok a harcokba.

A Reuter jelentése szerint a tűzharc kirobbanásának közvetlen oka az volt, hogy a síita Amal mozgalom irodákat próbált nyitni Bejrút szunnita mohamedán kerületében.

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_bejrut.jpgTovább tartanak a súlyos harcok Bejrútban

A libanoni hadsereg alakulatai szerdára virradóra tűzszünetre szólították fel a harcoló feléket, majd benyomultak az utcai harcok színterére, két óra múlva azonban a golyózáporban kénytelenek voltak visszavonulni. Az összecsapások szerdán váltakozó hevességgel folytak a város muzulmán negyedében - immáron ágyúk, gépfegyverek bevetésével, valamint orvlövészakciókkal.

Richard Murphy, a közel-keleti ügyekben illetékes amerikai külügyi államtitkár Izraelben „nem hivatalos” koktélpartin látott vendégül palesztin közéleti embereket.

A részt vevő harminc vendég közül huszonkettő ezután nyilatkozatot írt alá, s ebben a PFSZ-t a palesztin nép egyetlen törvényes képviselőjének nevezte, a megoldást pedig a palesztin önrendelkezésben jelölte meg. Nem írta alá a nyilatkozatot a többi között Eliasz Freidzs betlehemi polgármester, Husszein jordániai király eszméinek ismert támogatója.

Murphy a hírek szerint azt szeretné felmérni: talál-e olyan palesztin közéleti személyiségeket, akiket be lehetne vonni egy Jordániával közös tárgyaló küldöttségbe, hogy aztán a delegáció egyezkedni próbáljon az USA-val. Mint köztudomású, a washingtoni és az izraeli vezetés nem áll szóba a PFSZ-szel.

Szíria ünnepén

Ma harminckilenc éve, 1946. április 17-én hagyták el Szíria területét az utolsó francia és angol katonai egységek. Azóta minden évben ez a nap ünnep a Szíriai Arab Köztársaságban.

A négy évszázados török és negyedszázados francia uralom után a független fejlődés első szakasza nem volt mentes a nehézségektől: államcsínyek és a Közel-Keleten dúló háborúk törték meg az útkeresés lendületét. Fordulóponthoz akkor érkezett el az ország, amikor 1970-ben a Háfez Asszad vezette Bath-párt átvette a kormányrudat. Bár 1973-ban újabb háború zavarta az építőmunkát, az utóbbi másfél évtizedben az ország igen komoly eredményeket ért el a gazdasági-társadalmi felemelkedésért vívott harcban. A vezetés politikája megértésre talál a lakosság körében, amit az is bizonyít, hogy Asszad elnököt a közelmúltban ismét államfővé választották. A Közel-Kelet egyik kulcsfontosságú államának számító Szíria külpolitikája következetesen antiimperialista. Damaszkusz szilárdan kiáll a közel-keleti rendezés igazságos megoldása mellett, s elutasít minden különutas próbálkozást, legyen az a Camp David-i egyezmény, vagy az ammani megállapodás. Az ország a haladó erők és a szocialista államok kapcsolatának erősítésén munkálkodik szüntelenül, síkraszáll azért hogy e stratégiai viszony mélyüljön. Szépen fejlődnek a hazánk és Szíria közötti sokoldalú kapcsolatok is.

Nemzeti ünnepén további sikereket kívánunk a baráti szír népnek az elért vívmányok megerősítésében és fejlesztésében.

Az iraki-iráni fronton ismét felélénkültek a harcok. A szemben álló felek légierejük bevetéseiről számoltak be.

A bagdadi katonai szóvivő szerint az iraki légierő a Perzsa- (Arab-) öbölben „nagy tengeri célpontot” támadott az Iránhoz tartozó Hárg-szigeten lévő olajkikötő közelében. A „nagy tengeri célpont” kifejezéssel Irakban rendszerint olajszállító tartályhajóra utalnak.

A Lloyds biztosítótársaság megerősítette a hírt. Bejelentése szerint Exocet típusú rakéta találta el és borította lángba a 122 ezer tonnás Kypros ciprusi olajszállítót. A hajón nem volt rakomány, és senki nem sérült meg.

Az IRNA iráni hírügynökség jelentette: iráni harci repülőgépek reggel a front déli szakaszán bombáztak ellenséges állásokat. A bevetésben résztvett repülőgépek mind visszatértek támaszpontjukra.

Bagdadban ellenben azt közölték, hogy a légvédelem kedden lelőtt egy F-5 típusú iráni harci gépet.

Az iraki légierő hat repülőgépe bombázta a Bosztáne nevű iráni határvárost. Az ahvázi rádió beszámolója szerint a támadás következtében 13 ember meghalt, kétszáz ház megrongálódott.

Az iráni tüzérség a front északi részén az ellenség állásait lőtte - jelentette az IRNA.

Kuba minden kérdésben támogatja a nicaraguai kormány döntéseit; ha a sandinista kormányzat úgy vélekedne, hogy a közép-amerikai béke megteremtését elősegítené a kubai katonai tanácsadók kivonása Nicaraguából, Kuba tiszteletben tartaná ezt a döntést. Egyebek között ezt hangsúlyozta Fidel Castro kubai államfő abban az interjúban, amelyet a Febres Cordero ecuadori elnököt Kubába elkísérő ecuadori újságíróknak adott.

Castro rendkívül elégedetten nyilatkozott az ecuadori államfővel folytatott tárgyalásairól. A kubai államfő hangsúlyozta, hogy a középamerikai helyzetről, a külföldi adósságokról és a kétoldalú kapcsolatok kérdéseiről folytattak beható eszmecserét. A tárgyalásokon az ideológiai kérdések csak érintőlegesen kerültek szóba - mondta a kubai politikus. Nem lehet várni arra - tette hozzá -, hogy a kontinens minden országa szocialistává váljon, vagy Kuba visszatérjen a kapitalizmushoz azért, hogy meg lehessen vitatni a latin-amerikai népeket sújtó közös problémákat.

Nem sikerült működésbe helyezni a Syncom típusú mesterséges hold hajtóművét a Discovery amerikai űrrepülőgép személyzetének.

Az űrhajósok ugyan sikerrel közelítették meg a mesterséges holdat, és a robotkarra szerelt, saját készítésű szerszámmal több ízben is megkísérelték a beszorult indítókar megmozgatását, az azonban nem reagált a próbálkozásra. Az amerikai űrhajózási hivatal, a NASA vezetői ezek után úgy döntöttek, hogy feladják a további kísérletet, és a Discoveryt visszarendelik a Földre.

A személyzet nagy erőfeszítéseket tett a 80 millió dollárra biztosított, katonai rendeltetésű mesterséges hold megmentésére. A holdat még szombaton helyezték ki a Discovery rakodóteréből a világűrbe, de az az indítókar, amelynek önműködően kellett volna üzembe helyezni a műhold hajtóművét, beszorult.

Humor:idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_humor_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_humor_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_humor_3.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_humor_4.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_humor_5.jpg

Reklám:idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_reklam_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_reklam_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_reklam_3.jpg

Kékfény:
A Kék fény adásában a rendőrség a lakosság segítségét kérte Szirkovics Sándor 39 éves, foglalkozás nélküli, büntetett előéletű székesfehérvári lakos elfogásához, aki alaposan gyanúsítható betöréses lopás elkövetésével. Az adás után egy néző bejelentése alapján Szirkovicsot a rendőrség Székesfehérvárott elfogta és őrizetbe vette. Ügyében folyik a vizsgálat.

A Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság eljárást folytat herendi porcelántárgyakkal elkövetett üzérkedés és márkavédjeggyel való visszaélés miatt. Ezért kéri azokat, akik 1984-ben és 1985-ben Budapesten, a VII., Lenin körút 26. szám alatti porcelánfestő kisiparosnál, továbbá az V., Néphadsereg utca 28. szám alatti régiségkereskedőnél és a VI., Benczúr utca 39/a szám alatt lakó nyugdíjas porcelánfestőnél herendi porcelántárgyakat vásároltak, jelentkezzenek a Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság népgazdasági és társadalmi tulaj dón védelmi osztályán. A pontos cím: Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky utca 34., telefon: 12-600, 11-06 mellék.

Súlyos közlekedési baleset történt Zuglóban. Egy kanyarodó Nysa mikrobusz a Nagy Lajos király út-Fogarasi út kereszteződésében a forgalmi jelzőlámpa villogó sárga jelzésénél nem adta meg az elsőbbséget az egyenesen haladó Lada személygépkocsinak. Az összeütközés következtében a Lada felborult; utasai közül egy kisgyermek és egy felnőtt súlyosan, a jármű vezetője és másik utasa könnyebben megsérült. Az anyagi kár is jelentős.

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_zugloi_baleset.jpgA felborult Lada az összeütközés után

Közlemények:
A Videoton labdarúgócsapatát ismét népes szurkolótábor kísérheti az UEFA-kupabeli útjára. Az IBUSZ Székesfehérvárról történő indulással, április 23-tól 25-ig, háromnapos autóbuszos és személygépkocsis utakat indít. Jelentkezéseket máris elfogadnak. Zengjen a „Hajrá Vidi!” - Szarajevóban is!

A Budapesti Honvéd Sport Egyesület úszószakosztálya sportági alapismeret elsajátítására alapfokú „tehetségkiválasztó” úszótanfolyamokat szervez. „Legyetek úszóbajnokok, keressük Hargitay és Verrasztó utódait!” Négyhetes turnusok egész éven át. Jelentkezni lehet a helyszínen: Bp. XIII., Dózsa Gy. út 53. sz. alatt, az uszodában, munkanapokon 11-től 17.30-ig. vagy telefonon: a 497-330 és 397-140 számon, a 78-37 melléken.

Skandináviába utazók, figyelem! - Utazzanak lengyel komppal! Forintért megvásárolhatják a jegyet Gdansk-Helsinki-Gdansk, Gdansk-Nynashamm (Stockholmtól 60 km)-Gdansk, Swinoujscie-Ystad-Swinoujscie, Swinoujscie-Koppenhága-Swinoujscie útvonalakra. Jelentkezés, felvilágosítás: ORBIS Lengyel Utazási Iroda, Budapest, Vörösmarty tér 6. Tel.: 170-532. Telex: 22-4033.

Állásajánlat:idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_allasajanlat_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_allasajanlat_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_allasajanlat_3.jpg

Divat: Piros-fehér-kék
E klasszikus, közkedvelt színtársításban ajánljuk mostani összeállításunkat a ballagóknak. A rajzokon és fotókon olyan alkalmi együtteseket mutatunk be, melyek különböző darabjait később önállóan, más szerelésekhez is viselhetitek! A változékony időre való tekintettel, a ruhák, szoknya, ill. nadrág-blúz kombinációk mindegyike kiegészíthető mellénnyel, blézerrel vagy elegáns, kötött kardigánnal. A sok gonddal és ízléssel összeállított ballagó ruhák értékét nagymértékben ronthatják, illetve javíthatják a hozzájuk társított kellékek! Célszerű színben és stílusban harmonizáló cipőt, bőrövet, nyakkendőt és fejfedőt viselnetek ez alkalommal, sőt még a harisnyanadrág színét is egyeztessétek! Ha nem sikerül egységesen fehér, piros vagy sötétkék harisnyanadrágot beszereznetek, akkor feltétlenül egy világos testszínű árnyalatot ajánlunk.idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_divat_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_divat_2.jpg

Eddig a cukorrépa 75 százalékát vetették el:
A késői kitavaszodás miatt az idén a szokásosnál később kezdődhetett meg a cukorrépa vetése. Meg kellett várni, hogy a talaj kellőképpen felmelegedjen, mert a túlságosan korán vetett répa csak nagyon lassan kel ki. így aztán még a melegebb talajokon is csak március végén, április elején indulhattak meg szórványosan a cukorrépavető gépek. A múlt heti melegebb időjárás nyomán teljes erővel láthattak hozzá a vetéshez a mezőgazdasági üzemek. Alaposan előkészítették a vetőágyakat, és elvégezték a talajfertőtlenítést. A gyárak február végéig kiszállították a gazdaságokba a vetőmagvakat; ügyeltek arra is, hogy a ma legjobbnak tartott külföldi fajták aránya növekedjék. így az idén a répaterület 60 százalékát vethetik be külföldi fajtákkal a gazdaságok, a vetőmag 40 százaléka pedig jó minőségű hazai fajtákból tevődik ki. A vetés a déli megyékben halad a leggyorsabban. Ott már jó néhány nagyüzem befejezte a munkát, vagy a vége felé tart. Országosan eddig mintegy 75 százalékát vetették el a répának, s ha továbbra is kedvező marad az időjárás, akkor a jövő hét közepén, végén befejeződhet a cukorrépa vetése.

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_hatvani_lenin_tsz.jpgVetik a cukorrépát a hatvani határban, a Lenin Tsz idén 750 hektáron termel cukorrépát

Szerszámgépeink új piacokon:
Új piacokkal bővítette külföldi értékesítési területét a Szerszámgépipari Művek. Indiába már tavaly eladtak néhány korszerű számjegy- (NC) és számítógép-vezérlésű (CNC) berendezést, az idén növelik szállításaikat, és kooperációs szerződést is kötöttek indiai partnerükkel különféle alkatrészek és részegységek közös gyártására. Új piacuk Kína, ahova az idén több korszerű, nagy teljesítményű megmunkáló gépsort exportálnak. A SZIM-ben jelenleg már csaknem kizárólag korszerű NC, CNC rendszerű gépek készülnek. A jóval kisebb értékű hagyományos szerszámgépekből az év végéig mintegy százat állítanak elő - ez a teljes termelés 5-6 százaléka - külföldi vállalatok megrendelésére.

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_esztergomi_szerszamgepipari_muvek.jpgSzámjegyvezérléses berendezések gyártása Esztergomban

Riportermagnók Sellyéről a Szovjetunióba:
Két évvel ezelőtt szinte a nulláról indultak, de tavaly már 1200 darab R7A típusú riportermagnetofont szerelitek össze, idei tervük pedig ezt a mennyiséget is kétszázzal meghaladja. A pécsi Villamosipari és Gépjavító Szövetkezet sellyei szervizüzeméről van szó. A magnetofonok szovjet exportra készülnek. Április elejére létszámbővítést terveztek az üzem vezetői, ez nem okozott gondot, hiszen jelentkezőkben nincs hiány. Többek között e bővítésnek is köszönhető, hogy idei tervüket is határidőre teljesíteni fogják. Sőt, nem elégszenek meg csak a magnetofonokkal, hanem terveik közt szerepel más, új híradástechnikai berendezések gyártása is.

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_sellyei_villamosipari_szovetkezet.jpgA kismagnók mechanikai szabályozását Dudák Lászlóné végzi

A századik eszterga:
A korábbi sikeres bemutatkozásokat követően idén februárban megkezdték a KÉS-100 típusú kisesztergagépek sorozatgyártását a nyíregyházi VAGÉP gépészeti üzemében. Méltán vált népszerűvé rövid idő alatt ez a kisméretű berendezés, hiszen oktatási intézmények, tmk-üzemek, szervizkocsik és kisiparosok egyaránt jól ki tudják használni. A körültekintő gyártáselőkészítést követően már a századik kisesztergát szerelik össze, s év végére várhatóan hatszázat gyártanak. A szakemberek jelenleg is a gép továbbfejlesztésén dolgoznak: a tervezőasztalon már megjelentek a vertikálfej és a leszúrószán körvonalai. A revolverszárnyat pedig a májusi BNV-n már be is mutatja a vállalat. Az új adapterek finomabb alkatrészek gyártását is lehetővé teszik.

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_nyiregyhazi_vagep.jpgSorozatban készülnek a kisesztergák a gépészeti üzemben

Újfajta épületszerkezet:
A Beton- és Vasbetonipari Művek szentendrei gyárában francia licenc alapján egy újfajta, úgynevezett PPB-típusú feszített vasbetongerenda próbagyártását kezdték el. Az üzemszerű termelésire az első negyedévben kerül sor. Az idén 600 ezer folyóméter vasbetongerendát gyártanak a szentendrei gyárban, amely mintegy háromezer családi ház építésére elegendő.

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_szentendrei_vasbetonipari_muvek.jpgAz új terméket főleg a családi- és sorház építők, valamint lakásfelújítók alkalmazhatják

Autóbuszok exportra is:
Budapesten az Ikarus-gyár egyedi gyáregységében svéd exportra is készítenek luxus autóbuszokat, Az idén több mint 25 darabot. Az IK 396-os Volvo és Scania alvázra Ikarus karosszériával készülő autóbuszok egy részéit az első negyedévben átvehették a megrendelők.

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_ikarus_egyedi.jpgAz összeszerelő csarnokban

Nyári kosztümök exportra:
Most éppen fehér, világoskék és keki színű, divatos fazonú nyári kosztümöket varrnak a nagymányoki Gábor Áron Tsz varrodájában Váralján. Az előre kiszabott anyagot, a kellékeket Bonyhádról, a Ruhaipari Szövetkezetből szállítják a varrodába, ahol csupán összeállítják a ruhákat, s a befejező műveleteket ismét a szövetkezet központjában végzik. Az épületben - amely korábban orvosi rendelő, ezt megelőzően pedig vendéglátóhely volt - huszonöt asszony és lány, és egy műszerész dolgozik. A megrendelő igényének megfelelően állnak át új termékek előállítására, eddig varrtak már többek között széldzsekiket, bakfis- és női ruhát, blúzokat és háromrészes együtteseket is. A most készülő női kosztümöket a Szovjetunióba exportálják.

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_nagymanyoki_gabor_aron_tsz.jpgNem könnyű varrni a vastag vászonanyagból szabott kosztümöt

A Magyar Televízió műsorán: Jónevű senki, avagy a stróman, 1976-ban készült amerikai film
A film az ötvenes években Amerikában játszódik, amikor írók, művészek a „szabadság országában" feketelistára kerülhettek haladó politikai nézeteik miatt. Szorult helyzetükben az írók ismeretlen, ám feddhetetlen személyeket béreltek fel, hogy kölcsönözzék nevüket, személyiségüket kiadásra váró művükhöz. Ilyen strómant alakít Woody Allen, aki a film végén a hírhedt Amerika-ellenes tevékenységet vizsgáló bizottság előtt fejti ki véleményét a diszkriminációról.

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_woody_allen_andrea_marcovicci.jpg

Hová menjünk? Moziba!
idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_mozi_1.jpg

Színházi bemutató: „A kétfejű fenevad avagy Pécs 1686-ban" a teljes címe Weöres Sándor darabjának, amely most végre „hazaérkezett”, a Pécsi Nemzeti Színház is bemutatja Szőke István vendégrendezésében. A kétrészes drámát Weöres Sándor a pécsi színház biztatására, Szímer József kérésére írta. 1972-ben fejezte be, 1973 áprilisában a Jelenkor közölte első részét, a teljes mű azonban csak a 80-as évek elején került nyilvánosságra.

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_kulka_janos_olah_zsuzsa.jpgKulka János és Oláh Zsuzsa

A Goombay Dance Band Magyarországon járt:
A napokban Magyarországon járt a világhírű Goombay Dance Band. Budapesten az Erkel Színházban két koncertet adott a kellemes sláger- és discózenét játszó jamaikai zenekar, majd a héten a pécsi sportcsarnokban is felléptek, ahol már új nagylemezükből is ízelítőt adtak.

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_goombay_dance_band.jpgA pécsi városi sportcsarnok színpadán a Goombay Dance Band

Magyar könnyűzene:
A 16. héten a magyar slágerlista a szólisták között: 1. Varga Miklós-Varga Mihály: Európa (Varga Miklós), 2. Illés-Bródy: Jelbeszéd (Koncz Zsuzsa), 3. Presser-Sztevanovity D.: Ne szeress engem! (Deák „Bill” Gyula).

Az előadók között: 1. Karácsony-Sztevanovity D.: Ellenfél nélkül (Locomotiv GT), 2. Pásztor-Jakab-Hatvani: Hétvégi motorozás (Neoton Família), 3. KFT: Afrika (KFT).

Hungária - Rég volt, így volt
A nyolcvanas évek elején rock and roll zenekarként megismert együttes beat, illetve „Beatles-stílusban” írt dalai hallhatók ezen a lemezen. Afféle örökzöld vagy annak hitt, régi Hungária slágerek. Percekre eláll a szavam, Eltakarod a napot, Repül a varázsszőnyeg, Rémlátomás, Csepeg az cső, Délibáb, Eredeti rubin, Csavard fel a szőnyeget, A verklis, Örökké és három napig, Rohanok hozzád, Ilyen show nem volt még, Szerelemre hívlak, Rég volt, igy volt. A Hungária újabb rajongóinak bizonyára meglepő lesz ez a válogatás, a harmincasok pedig egy jóízűt nosztalgiázhatnak.
idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_hungaria_reg_volt_igy_volt.jpg

Külföldi könnyűzene:
A héten mind az amerikai, mind a nyugat-európai slágerlisták többségét az USA for Africa We Are The World-je vezeti.

Tekintsük át az NB II. legfontosabb hétvégi momentumait. A másodosztályban lejátszották a 26. fordulót, az éllovas Volán pontot vesztett otthonában.idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_nb_ii_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_nb_ii_2.jpg

A diósgyőri Dzurják József újabb góljával növelte előnyét a góllövőlista elején.
idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_nb_ii_gollovolista.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_nb_ii_nyiregyhaza_bakony_vegyesz.jpgKiss Miklós (középen), rég látott nagy akarással küzdött, egy gólt is lőtt, a Nyíregyháza-Bakony Vegyész (6:0) találkozón

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_nb_ii_szolnok_kazincbarcika.jpgRostás kapásgólja a vezetést jelentette a Szolnoki MÁV MTE-Kazincbarcika (3:1) mérkőzésen

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_nb_ii_szekszardi_dozsa_keszthely.jpgSuba fejesét biztosan hárította Hajba. Szekszárdi Dózsa-Keszthely 3:0

Hétvégén teljes fordulót rendeztek a harmadik vonalban, a Területi bajnokságokban is.
idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_teruleti_bajnoksagok.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_teruleti_bajnoksagok_tabella.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_teruleti_bajnoksagok_koros_csoport_kecskemeti_sc_gyulai_se.jpgA területi labdarúgó-bajnokság Körös-csoportjában a forduló meglepetését a gyulaiak szolgáltatták, akik a bajnokesélyes KSC otthonából elhozták mindkét bajnoki pontot. Rácz a KSC elleni találkozón döntő érdemeket szerzett, s a győztes gólt is ö érte el. KSC-Gyulai SE 1:2

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_teruleti_bajnoksagok_drava_csoport_komlo_pecsi_pvsk.jpgA Dráva-csoportban a játékvezető fúj, szabálytalanság történt. A jelenetet a Komló-PVSK (4:0) mérkőzésen készült

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_teruleti_bajnoksagok_drava_csoport_tancsics_se_nagyatad.jpgSzintén a Dráva-csoportban: Fejpárbaj a Táncsics-Nagyatád (fehérben) 3:2-re végződött mérkőzésen

A több frontos osztrák-magyar labdarúgó-találkozók első eseményére kedden Fürstenfeldben került sor. A két ország utánpótlás-válogatottjai - 21 éven aluliak csapatai - Európa-bajnoki selejtezőt játszottak, s a magyarok jó teljesítménnyel értékes győzelmet arattak.idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_u_21_eb_selejtezo.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_u_21_eb_selejtezo_2.jpg

Bár számunkra ezen az estén semmi más nem volt érdekes, de Európában játszották másik világbajnoki selejtezőt és barátságos mérkőzéseket is.

Európai 6. csoport, Svájc-Szovjetunió 2:2 (1:1), Bern. Gólszerző: Barberis (11-esből), Egli, illetve Gavrilov, Gyemjanyemko. A svájciak a 90. percben elért góllal egyenlítettek!

Barátságos válogatott mérkőzés, Opole. Lengyelország-Finnország 2:1 (0:0). G: Zmuda, Palasz, illetve Ukkonen.

NSZK-Bulgária 4:1 (2:1), Augsburg. G: Völler (2), Rahn, Littbarski, ill. Zdravkov.

Szép hagyományt elevenítettek fel a rendezők a bécsi Hanappi-stadionban, az Ausztria-Magyarország VB-selejtező előtt. A két ország ifjúsági A-válogatottja játszotta a nyitányt.
idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_ifi.jpg

És akkor lássuk a lényeget, az Ausztria-Magyarország VB-selejtező mérkőzést!
A magyar labdarúgó-válogatott keret csütörtökön kezdte meg közös felkészülését az Ausztria elleni április 17-i bécsi világbajnoki selejtezőmérkőzésre. Mezey György szövetségi kapitány 19 játékost hívott meg a tatai felkészülésre. Varga (Bp. Honvéd) két sárga lap miatt nincs a keretben. amely egyébként a következő: Disztl P. (Videoton), Andrusch (Bp. Honvéd), Szendrei (Ú. Dózsa) kapusok; Sallai és Garaba (Bp. Honvéd). Csuhay (Videoton), Róth (PMSC), Péter (ZTE) védők; Kardos (Ú. Dózsa), Nagy, Détári és Dajka (Bp. Honvéd). Fitos (Haladás) középpályások; Kiprich (Tatabánya), Bodonyi (Bp. Honvéd), Mészáros (PMSC), Nyilasi (Austria Wien), Esterházy (AEK Athén), Szokolai (Sturm Graz) csatárok. A válogatottunk csak egy nappal a mérkőzés előtt, kedden utazott Bécsbe.

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_merkozes_tatai_edzotabor.jpgTatán gyakorolt az Ausztria elleni labdarúgó vb-selejtezőre a magyar válogatott

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_merkozes_tatai_edzotabor_tajti_meszaros_roth_1.jpgA két pécsi kerettag a tatai edzések egyikén. Balról az anorákban Tajti József, Mezey György szövetségi kapitány segítője, elöl a labdával Róth Antal, mögötte Mészáros Ferenc

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_valogatott_csapatkep_1.jpgNekik fogunk drukkolni. A kép a Képes Sportban a mérkőzés után jelent meg, de szemmel láthatólag a Ciprus elleni mérkőzés előtt, Tatán készült

Az egyik osztrák lap olyan nyilatkozatot idéz, amelyet szerinte Nyilasi Tibor adott a Magyarország-Ciprus válogatott mérkőzés napjaiban. E szerint a magyar válogatottban jelenleg nagyszerű a hangulat, megvan a szakvezetők iránt a tisztelet, a játékosok közötti egység. Még a futball hőskorából ered az a mondás: a jó szerepléshez elengedhetetlen, hogy a csapat tizenegy bajtársról álljon.

- Nálunk ez legutóbb az argentínai világbajnokságon volt, különben nem győzhettük volna le 3:2-re az NSZK együttesét - írja az osztrák, lap. - Nemcsak kiváló labdarúgóink voltak, hanem nagyszerű „segédmunkások” is. Mindenki teljes erejével dolgozott.

Most viszont - az osztrákok szerint - nem titok, hogy nincs meg a válogatottban az összhang, vagy inkább az egyetértés, csoportok és csoportocskák zavaró tényezője bukkan elő nap nap után. Való igaz, hogy az osztrák labdarúgásban - a legutóbbi időben - tényleg sok véleménykülönbség támadt: új elnök került a szövetség élére, menesztették a szövetségi kapitány Eric Hofot, Jugoszláviából hívták meg az utód Branko Elsnert, s az Austria és a Rapid közötti versengés is sokszor csak élezi az ellentéteket, még tán a válogatottban is.

Mindezek tényék, de persze távolról sem szabad arra gondolni, hogy az érdekeitek a mérkőzés napjára nem ássák el a csatabárdot, hiszen vezetőknek, a közreműködő játékosoknak fontos érdekük, hogy olyan eredményt érjenek el, amely nemhogy mélyítené a jelenlegi nem kívánatos nézeteltéréseket, hanem - ha nem is egy csapásra, de - enyhítené a súrlódásokat, s azt, hogy az osztrák válogatott ott legyen a mexikói huszonnégyes döntőben.

Az említett anomáliák nem altathatják el Mezey György szövetségi kapitány, és szívósan újjászervezett csapatának az éberségét. Bécs, sőt egész Ausztria, az „ősi ellenfél” szurkolótábora - bármennyire is gondokkal terhesek a hétköznapok - győzelemre éhes, el lehet készülni arra, hogy az osztrák játékosok szerda este minden erejüket latba vetik, félreteszik szubjektív ellentéteiket, s a tizenötezer hazai néző részéről is olyan támogatást kapnak, amely az egykori Hohe Warte, majd a Práter poklát viszi a Hanappi stadionba.

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_merkozes_hans_krankl_branko_elsner.jpgA lindabrunni edzőtáborban szorgosan készülnek az osztrákok is. Branko Elsner szövetségi kapitány (jobbról) vezényli Krankl és társai gyakorlását

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_merkozes_herbert_moeitz_koncilia.jpgMég Herbert Moritz osztrák sportügyi miniszter is segítette a labdarúgó-válogatott felkészülését a magyarok elleni VB-selejtezőre. A miniszter partnere Koncilia kapus

Több mint hét évtizede tart a magyar és osztrák labdarúgó-válogatott rivalizálása, és az országok közötti találkozók között a „világrekordot” tartják az eddigi 126 találkozóval. A legtöbb összecsapás barátságos jellegű volt, de a harmincas évek után, még inkább az utóbbi húsz esztendőben gyakoribbá váltak az úgynevezett tétmérkőzések, mint ahogy most is a világbajnokság selejtezőinek keretében ütközik a két csapat.

Az összmérleg a magyar futball javára szól, de ez egyáltalán nem jelentette azt, hogy az osztrák labdarúgás alárendeltebb szerepet játszott volna, hiszen az idősebbek különösen, de a fiatalok is jól tudják, milyen elkeseredett küzdelmeket vívott a két szomszédvár.

A mai összecsapás is ugyanez, még akkor is, ha a magyar válogatott kedvezőbb pozícióban várja a szerda esti újabb 90 percet. Tudjuk, hogy a selejtező csoportban Mezey György legénysége eddig százszázalékos teljesítményt ért el, míg az ellenfélnek négy pont a hátránya. A magyar csapatnak lélektani előnye van: esetleges győzelemmel már páholyba jut, egy döntetlen is nagy haszonnal jár, sőt még ha alulmarad, akkor sem veszett el minden. Az osztrákoknak - akiknek a maival együtt még három mérkőzésük van (s Hollandiába is utaznak), már nem szabad hibázniuk.

- Két pont vagy egy a cél ezen a mérkőzésen? - kérdeztük Mezey György szövetségi kapitányt.

- Ez a kilencven perc valószínűleg nehezebb lesz, mint az eddigiek - válaszolta, s a kérdésre lényegében azzal felelt, hogy a csapat számára a legfontosabb a szakmai feladatok betartása. Hozzátette még, hogy a két válogatott mérkőzésein, ezen is az „esetlegesség” könnyen előfordulhat.

- Okozott-e gondot a csapat összeállítása?

- Különösebben nem, azok játszhatnak, akik az eddigi találkozókon kiérdemelték a bizalmat, s lényegében összeforrott a gárda. Ami talán gond, hogy az utóbbi két hónap túlzsúfolt napjai következtében kisebb fáradtság érződött néhány játékoson, de remélem, hogy ezt valamennyi játékos leküzdi, s a legjobb képességét adja.

Ha visszatekintünk a múlt tíz év mérkőzéseire (1975-től kilenc volt), négy magyar, három osztrák győzelem, s két döntetlen volt, köztük Magyarország válogatottjának 500. mérkőzése (2:0 a Népstadionban), s a két csapat egymás közötti 125. találkozója (2:3 a Népstadionban). A magyar válogatott legutóbb 1976-ban győzött Bécsben, mégpedig úgy, hogy négy gólt szerzett...

Mi változott a tíz év alatt? Egy nagyon lényeges: a mai osztrák tizenegyben még mindig ott találhatók, akik már 1975-ben is játszottak, mint Krankl, Pezzey, Schachner, Prohaska, Jara, Koncilia, míg a magyar csapat teljesen átalakult, megfiatalodott, a tíz év előttiekből egyedül Nyilasi áll a vártán. Ha tehát a két csapat korát tekintjük, akkor a magyar válogatott fizikai ereje feltétlenül előnyös, viszont az osztrákoknál a régi, rutinos, hogy úgy ne mondjuk, „dörzsölt” labdarúgók sok mindenre képesek ma is, főként, ha egy alkalomról van szó...

Ami a két válogatott idei előkészületeit illeti, a magyar csapat barátságos mérkőzésen, Hamburgban feltűnést keltő, 1:0 arányú győzelmet aratott az NSZK ellen, majd itthon VB-selejtezőn 2:0-ra nyert a szívós ciprusiak ellen. Az osztrákok az új szövetségi kapitány, Branko Elsner irányításával Tbilisziben játszottak barátságos mérkőzést, amelyen a szovjet csapat győzött 2:0-ra.

Elsner mondta: „Kezdetben nem örültem annak, hogy a csapat Tbilisziben játszik, de végül boldog vagyok, mert láthattam, mit kell változtatni. A leglényegesebb, hogy a támadó játékot favorizáljuk.” A múlt hetekben Elsner segítőtársával, az egykori játékos Gustl Starekkal (emlékszünk nevezetes esetére, amikor egy mérkőzésen dühében csupasz hátsó felét mutatta az ellene tüntető nézőknek) megfigyelte az ellenfeleket, a magyar csapatot is, s bizonyára fontos információkat adott a mai találkozóra kijelölt labdarúgóknak.

A magyar válogatott, amely a téli edzőtáborozáson a szép nevű, benidormi Hotel Miradorban (Kilátás a tengerre) töltötte, most a rövid bécsi tartózkodás alatt az ugyancsak költői csengésű Hotel Eldoradóban foglalta el helyét kedd délután. Reméljük, az eredmény is eszményi lesz!
idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_merkozes_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_merkozes_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_merkozes_3.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_kivonulas.jpgNyilasi kivezeti a társait a gyepre. A bécsi lilák centerét ennyien még nem imádták a Rapid pályáján, mint akkor. Hatezer magyar ment ki Bécsbe

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_merkozes_himnusz.jpgA Himnusz alatt

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_merkozes_kiprich_jozsef.jpgAmikor Kiprich a hosszú szóló után beért a 16-oson belülre és megcsinálta az utolsó cselt, elnémult a stadion. Mindenki érezte, hogy döntő pillanat következik...

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_kiprich_jozsef.jpg...és az első magyar gól az osztrák kapuban

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_merkozes_kiprich_jozsef_2.jpgKiprich álomgólja öt képkockában

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_merkozes_kicsi_a_rakas.jpgKicsi a rakás, valahol ottvan a kupac alján Kiprich

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_merkozes_nyilasi_weber.jpgHa másként nem ment - Weber ismét elkésett és Nyilasit ismét csak szabálytalanul lehetett feltartani

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_merkozes_sorfal.jpgSorakozó, jobbra igazodj, szabadrúgás érkezik! Garaba, Nyilasi, Róth, Kiprich, Kardos, Péter, Nagy és az ekkor még reménykedő osztrákok

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_merkozes_nyilasi_tibor.jpgNyilasi Tibor az Esterházytól kapott labdával megindul a kapu felé, majd később lő, aztán kavarodás támad, s ebből szerzi meg Kiprich a második gólt

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_merkozes_kiprich_nyilasi_prohaska_koncilia.jpgÍgy született a második. Kiprich lábát már elhagyta a labda, Lainer a földön, Nyilasi utat nyit, Koncilia már érzi a bajt, Prohaska (8) pedig ugyan mit is tehetne...

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_merkozes_kiprich_detari_peter_kardos.jpgA második gól után Kiprich, s nyakában a többiek. A gólszerzőt Kardos, Détári és Péter (is) köszönti

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_merkozes_kardos_schachner.jpgKardos és Schachner csatája

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_prohaska_nyilasi_nagy_antal_garaba_detari.jpgVégig mintha többen lettünk volna pályán. Prohaska Nyilasi, Nagy Antal, Garaba és Détári gyűrűjében

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_merkozes_detari_prohaska.jpgDétári Prohaskát hagyja faképnél

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_merkozes_esterhazy_marton.jpgEsterházy varázslás közben

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_merkozes_sallai_sandor.jpgSallai rendkívül fegyelmezetten játszott

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_merkozes_detari_lajos_1.jpgEbben a labdalevételben és az azt követő cselben már benne volt a gól!!!

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_merkozes_detari_lajos_2.jpgAz azt követő lövés Détári szintjén tulajdonképpen már rutinmunka

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_merkozes_detari_nyilasi.jpgNyilasi köszönti a gólszerzőt

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_merkozes_detari_hormann.jpgDétárit Hörmann szereli, persze ekkor a Honvéd kitűnő középpályása már túl volt a szokásos heti gólján

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_merkozes_sandor_tubi.jpgSándor Tubi extázisban az utolsó pillanatokban...

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_merkozes_bodonyi_szendrei.jpg...Mezey (jobbra) nagyon feszült, Bodonyi és Szendrei meg szemmel láthatóan élvezik a történteket

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_merkozes_lefujas.jpgA lefújás után pár pillanattal az öröm leírhatatlan

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_merkozes_mezey_egervari.jpgMezey György mosolyog, Egervári Sándor, a segítő ugyancsak felettébb boldog. Kijutott a vb-re a válogatott

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_merkozes_gyoztesek.jpgAz ünneplők: Csuhay, Disztl Péter, Varga, Garaba, Péter, Mészáros, Nagy Antal, Kiprich, Róth, Kardos, Dajka, (elöl) Détári, Szokolai, Bodonyi, Sallai, Nyilasi, Sándor gyúró, Esterházy

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_merkozes_mezey_gyorgy.jpgMezey György feldobott állapotban a Hanappi légterében

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_merkozes_kardos_roth_szokolai.jpgIlyet még valószínűleg nem látott a kedves olvasó: Kardos - alsónadrágban... Az újpesti középpályás meze, miként Róth és Szokolai futballcipője is, ekkor már valamelyik boldog magyar szurkoló ereklyetárát gazdagította

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_kardos_kiprich_sandor_tubi_detari_sallai.jpgAz öröm ötven árnyalata

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_ennyi.jpgEnnyi!

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_merkozes_detari_szepesi_gyorgy.jpgSzepesi György gratulál Détárinak

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_merkozes_mezey_gyorgy_buda_istvan.jpgBuda István államtitkár, az OTSB elnöke a mérkőzés után az öltözőben gratulál Mezey György szövetségi kapitánynak

idokapszula_nb_i_1984_85_ausztria_magyarorszag_vb_selejtezo_merkozes_disztl_peter_torok_laszlo.jpgEz már az ügy egyszerűbb része. Disztl Péter azt meséli el Török Lászlónak, a Rádió riporterének, hogyan állta az osztrák rohamokat

A mérkőzés összefoglalója

A Szivárvány Áruház által meghirdetett pontverseny ötödik fordulójára 30 szerkesztőség küldte el szavazatát, osztályozta a válogatott labdarúgókat 1-10-ig. Az osztrákok elleni VB-selejtezőn ez a sorrend: 1. Kiprich 281 szavazat, 2. Détári 255, 3. Esterházy 246, 4. Róth 240, 5. Sallai 231, 6. Kardos 230, 7. Garaba 226, 8. Nyilasi 223, 9. Disztl P. 215, 10. Nagy 210, 11. Péter 208.Öt mérkőzés után az összetett versenyben: 1. Détári 1056, 2. Róth 1032, 3. Nyilasi 1024, 4. Kiprich 1021, 5. Esterházy 993, 6. Garaba 910, 7. Nagy 907, 8-9. Kardos és Sallai 859-859.

Vége a selejtezőnek, bár még egy mérkőzés hátravan május 14-én a Népstadionban Hollandiával, amely Ausztriával verseng a továbbjutás lehetőségét adó második helyért. (Az a csapat, amelynek ezt sikerül elnyernie, annak még oda-vissza mérkőzést kell játszania Belgiummal vagy Lengyelországgal.) Szóval még jön Hollandia, ünnepeljük a Népstadionban a mexikói vízumot már megszerzett nagyon tehetséges, rokonszenves magyar válogatottat, a siker kovácsát, Mezey György szövetségi kapitányt, s mindazokat, akik hozzájárultak ehhez.

A hétvégén jön a 22. forduló, az alábbi párosításokkal:

Videoton - Ferencváros
DMVSC - SZEOL AK
Csepel - Haladás
Eger - Békéscsaba
Pécsi MSC - MTK-VM
Ú. Dózsa - Rába ETO
Bp. Honvéd - ZTE
Tatabánya - Vasas

Kiemelt támogatónk:
idokapszula_nb_i_nepsport.jpg

Aranyfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_kepes_sport.jpg

Ezüstfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_labdarugas.jpg

Bronzfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_nepszabadsag.jpg

Emlékeztetőül:

Időkapszula: NB I. - 1984/85

Szintén figyelmükbe ajánljuk: 

Időkapszula: NB I. - 1980/81
Időkapszula: NB I. - 1981/82
Időkapszula: NB I. - 1982/83
Időkapszula: NB I. - 1983/84

Végül egy kis kötelező irodalom: 

Osztálynapló
Két évtized felejthetetlen és elfelejtett magyar hálóőrei

Köszönetnyilvánítás:

Sorozatunk nem jelenhetne meg Kárpáti Tamás segítsége nélkül, akinek ezek a kincsek digitalizálva is megvannak. Köszönet illeti a Népsport tudósítói gárdáját is a kiváló összefoglalókért. Belenézünk az Arcanum Adatbázisba is, mert nekik is szokott lenni releváns érdekességük.

Megjegyzés:

A sorozatot maribor és a szerethető dózsás együtt készíti, a szerző neve csak blogmotor etetésére van feltüntetve.

Olvasóink segítségét szeretnénk kérni: Szívesen fogadunk kiegészítéseket, javításokat, javaslatokat, korabeli anyagokat, egyszóval bármit, amivel pontosítani és jobbá lehet tenni a sorozatot. Különösen örülnénk, ha volt játékosok, edzők, vezetők, játékvezetők, gyúrok, jegyszedők, szurkolók és bárki más, akinek valamilyen története, emléke van, jelentkezne nálunk és egy-egy interjúval és beszélgetéssel színesíteni tudnánk az anyagot. Elérhetőségeink: emailen a valogatott.blog@gmail.com, Twitteren @ValogatottBlog, Facebookon pedig megtalálhatóak vagyunk a https://www.facebook.com/Valogatottblog címen. Előre is köszönjük.

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://valogatott.blog.hu/api/trackback/id/tr6118029270

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása