Válogatott okosságok

Szurkolói gondolatok, elemzések, mélázások a válogatottainkról, válogatás nélkül.

Ajánlataink

Sztancsik Richárd: Városok, stadionok, kocsmák

Rendelje meg közvetlenül a szerzőtől!

varosok.stadionok@gmail.com

Ár 2999 Ft.Részletek itt


kupanap.jpghungarianultras.jpg

Friss topikok

Facebook oldalunk

Időkapszula: NB I. 1984/85 25. forduló

2023.10.30. 12:50 maribor_

1985. május 18-19., a hónap utolsó előtti hétvégéje

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_headlines_mezogazdasag.jpgAz ország mezőgazdasági nagyüzemeinek többségében befejeződött a kukorica vetése

Lássuk először a hét második felének legfontosabb közéleti és külpolitikai eseményeit.

május 15.

Németh Károly, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkárhelyettese szerdán, a Központi Bizottság székházában fogadta a hazánkban tartózkodó Jevgenyij Csazov akadémikust, az SZKP KB tagját, a Nemzetközi Orvosmozgalom a Nukleáris Háború Megelőzéséért (IPPNW) szovjet társelnökét.

A szívélyes, elvtársi légkörű megbeszélésen Németh Károly az MSZMP támogatásáról biztosította a nemzetközi orvosmozgalmat a fegyverkezési verseny megállításáért, a leszerelés ügyének előmozdításáért kifejtett tevékenységében. A találkozón jelen volt dr. Hollán Zsuzsa akadémikus, az MSZMP KB tagja, a mozgalom magyar nemzeti bizottságának ügyvezető elnöke.

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_nemeth_karoly_jevgenyij_csazov.jpgAz MSZMP főtitkár-helyettesének megbeszélése Csazov akadémikussal

Moszkvában megkezdődött a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa végrehajtó bizottságának 114. ülése. A vb-ülésen magyar részről Marjai József miniszterelnök-helyettes, hazánk állandó KGST-képviselője vesz részt.

A KGST titkárságának előzetes tájékoztatója szerint a végrehajtó bizottság megemlékezik a második világháború befejeződésének 40. évfordulójáról, majd főként azt tekinti át, hogy miként valósulnak meg a KGST-országok tavalyi moszkvai, felső szintű gazdasági értekezletén hozott döntések. Megvizsgálja egyebek között a tagországok népgazdasági terveinek koordinációjával kapcsolatos munkákat, áttekinti a nyersanyag- és energiaforrások hatékonyabb kihasználását szolgáló intézkedéseket, s megvitat több, a KGST szerveiben végzett munka tökéletesítésével kapcsolatos kérdést is. A végrehajtó bizottság ülése foglalkozik a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa június 25. és 27. között Varsóban megtartandó, soron következő ülésszakának előkészítésével is.

Leningrád életével, a város lakóinak munkájával ismerkedett Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára, aki a délelőtti órákban érkezett a Néva-parti városba.

A látogatásáról szóló beszámoló szerint a leningrádiak, akikkel Gorbacsov az üzemekben és a város utcáin járva beszélgetett el, egyhangúlag támogatásukról biztosították az SZKP és a szovjet állam bel- és külpolitikáját. Helyeselték a párt bátor döntéseit és energikus tetteit, amelyek a rend és a fegyelem megszilárdítását, a pazarlással, az iszákossággal, munkakerüléssel szembeni küzdelmet szolgálják.

Mihail Gorbacsov felkereste Leningrád egyik legjelentősebb üzemét, a nagy múltú Kirov Műveket is, ahol a gyár vezetőivel és dolgozóival mindenekelőtt arról folytatott beszélgetést, hogy mi történik náluk a tudományos-műszaki haladás meggyorsítása, a legújabb tudományos és műszaki eredmények mielőbbi alkalmazása érdekében. Az SZKP KB főtitkára megismerkedett az üzemben munkába állított automatizált gyártósor működésével, a használatában rejlő lehetőségekkel. Az üzem vezetői beszámoltak Mihail Gorbacsovnak arról, hogy a gyár, amely már eddig is több mint 300 ezer, a szovjet mezőgazdasági üzemek által igen keresett, nagy teljesítményű traktort gyártott, a győzelem negyvenedik évfordulója tiszteletére határidő előtt több tucat erőgépet adott át. A Kirov Művekben ebben az ötéves tervben a termelésnövekedést csakis a műszaki haladás meggyorsítása, a berendezések maximális kihasználása révén, és az erőforrások jelentős megtakarításával fogják elérni.

Amiről nem szóltak a hírek: Lemond megbízatásáról David Funderhurk, az USA bukaresti nagykövete. A távozó nagykövet keményebb fellépést tartana szükségesnek Románia emberi jogi politikája miatt.

Bécsben tizenegy külügyminiszter vett részt a független Ausztria újjászületésének évfordulóján. Az ünnepi beszédek közös gondolata: közös akarattal a legbonyolultabb politikai problémákat is meg; lehet oldani. A szónokok nagyra értékelték Ausztria szerepét a kelet-nyugati párbeszéd előmozdításában.

A bécsi Belvedere palotában arra emlékeztek, hogy harminc esztendővel ezelőtt ugyanitt írták alá az osztrák államszerződést. „Ausztria szabad” - mondta 1955. május 15-én Leopold Figl, az ország akkori külügyminisztere, miután az okmányt, rajta a négy nagyhatalom képviselőjének aláírásával a palota erkélyéről felmutatta az ünneplő tömegnek. A náci uralom, a háborús évek és a megszállás összesen tizenhét esztendeje után Ausztria ismét visszanyerte függetlenségét, területéről kivonták a háborúban győztes hatalmak haderőit, az ország örökös semlegességet vállalt. A tegnapi megemlékezésen részt vettek az egykori aláíró hatalmak és a szomszédos országok - köztük Magyarország - külügyminiszterei.

- A magas rangú vendégek jelenléte - mondta Leopold Gratz, az osztrák diplomácia vezetője - nem egyszerű udvariasság, hanem három évtized munkájának elismerése, a barátság és az együttműködés politikájának értékelése. E politikát Ausztria továbbra is követni kívánja, és kötelezőnek tartja - hangsúlyozta az osztrák politikus. Bruno Kreisky egykori kancellár, aki harminc éve maga is részt vett az államszerződés kidolgozásában, most arról beszélt, hogy az akkori megállapodás az európai enyhülés kezdetét jelentette, ami hosszú évek után elvezetett a helsinki csúcskonferenciához. Kreisky kívánatosnak nevezte az enyhülési politikához való visszatérést, amelynek, mint mondta, nem szabad csak Európára korlátozódnia. A volt kancellár szavai után szólalt fel az államszerződést aláíró négy ország külügyminisztere.

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_bruno_kreisky.jpgBruno Kreisky ex-kancellár köszönti a résztvevőket

Andrej Gromiko kifejtette: Ausztria példája jól mutatja, hogy tárgyalásokkal a legbonyolultabb nemzetközi kérdések is megoldhatók, ha ehhez megvan a politikai akarat. Megelégedéssel szólt a jó szovjet-osztrák kapcsolatokról, amelyek bizonyítják, hogy a különböző társadalmi rendszerű országok között is lehetséges az egyenjogú, a kölcsönös előnyökön alapuló együttműködés. Az ilyen példára most, amikor a nemzetközi helyzetben van ok az aggodalomra, különösen nagy szükség van - hangoztatta a szovjet külügyminiszter. A Szovjetunió szövetségeseivel és barátaival együtt azon van, hogy helyreálljon a nemzetközi enyhülés, szűnjön meg a fegyverkezési verseny, és ne fenyegessen a világűr militarizálásának veszélye - mondta.

A következő szónok az Egyesült Államok külügyminisztere, George Shultz szovjet kollégája mondataira hivatkozott, és a kelet-nyugati párbeszéd jóakaraté, türelmes folytatását szorgalmazta. Példaadónak nevezte az osztrák államszerződésről folytatott tárgyalásokat, amelyek, mint mondta, mintát adhatnak a most folyó szovjet-amerikai megbeszélések számára.

Sir Geoffrey Howe brit külügyminiszter szerint az intenzívebb kapcsolat és a nagyobb nyíltság teremtheti meg a problémák megoldásához szükséges kölcsönös, bizalmat. Ha megvan a szükséges politikai akarat, még a bonyolult kérdések is megoldhatók - ismételte szinte szó szerint szovjet kollégája szavait a brit diplomácia vezetője.

Roland Dumas francia külügyminiszter méltatta a semleges osztrák külpolitika szerepét a béke megőrzésében, és reményét fejezte ki, hogy a mostani ünnepélyes alkalom kedvező hatással lesz majd a jövő nemzetközi politikájára is.

A megemlékezést befejező beszédében Fred Sinowatz osztrák kancellár kijelentette: 1955-ben az államszerződéssel a nemzetközi együttműködés korszaka kezdődött meg. A részvevők akkor olyan kompromisszumot találtak, amely nemcsak elfogadható, hanem hasznos is volt minden érdekelt fél számára.

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_howe_gromiko_shultz_dumas.jpgHowe, Gromiko, Shultz és Dumas a bécsi ünnepségen

Az ünnepségeken részt vevő külügyminiszterek felhasználták az alkalmat egy sor két- és többoldalú találkozóra is. Andrej Gromiko szovjet külügyminiszter látogatást tett Rudolf Kirchschlägernél, Ausztria szövetségi elnökénél.

Baráti légkörben lezajlott találkozójukon Gromiko és Kirchschläger megállapította, hogy a Szovjetunió és Ausztria közötti kapcsolatok állandóan és lendületesen fejlődnek.

Mindkét fél szilárdan elhatározta, hogy együttműködésük, továbbá Európa békéje és biztonsága megszilárdításának hosszú távú érdekeiből kiindulva folytatják kapcsolataik építését.

Ugyanekkor Bécsben szovjet-francia külügyminiszteri találkozót tartottak. Andrej Gromiko és Roland Dumas a szovjet-francia párbeszéd folytatásának keretében a nemzetközi helyzet néhány különösen időszerű kérdéséről, így a fegyverkezési verseny megfékezéséről, valamint a világűr militarizálásának megakadályozásáról tartott eszmecserét.

Megvitatták a szovjet-francia kapcsolatok és együttműködés elmélyítésének távlatait, köztük az újabb politikai kontaktusokat is.

A szovjet külügyminiszter Bécsben megbeszélést folytatott Geoffrey Howe brit külügyminiszterrel is. A tárgyszerű, nyílt légkörben lezajlott találkozón véleményt cseréltek több időszerű nemzetközi kérdésről, valamint a szovjet-brit kapcsolatokról.

Hazánk képviselője, Várkonyi Péter a nyugatnémet és az osztrák külügyminiszterrel folytatott megbeszélést.

Jasszer Arafat, a PFSZ vb elnöke Ammanban amerikai újságíróknak kijelentette: a szervezet kész elfogadni az ENSZ Biztonsági Tanácsának 242. számú határozatát, ha az Egyesült Államok egyértelműen leszögezi, hogy hajlandó támogatni a palesztin nép önrendelkezési jogát.

A határozat elismeri Izrael jogát az önálló állami létre, de a palesztin nép jogait csak általános formában említi. Az Egyesült Államok elutasítja azt, hogy a palesztinoknak joguk van az önálló államalapításra, s csak valamiféle „félautonómiát” lenne hajlandó engedélyezni számukra.

Washington mind ez ideig azzal utasítja el a tárgyalást a PFSZ képviselőivel, hogy a szervezet nem ismeri el a BT említett határozatát.

A palesztin vezető az Egyesült Államokat tette felelőssé azért, hogy nincs előrehaladás a rendezésben. Mint mondotta, a PFSZ számos kezdeményezést tett már a megoldás érdekében, több olyan javaslatot fogadott el, amelyet korábban Washington kulcsfontosságúnak nevezett, de az Egyesült Államok részéről semmi sem történt a tárgyalások érdekében.

Nyolc fegyveres Nyugat-Bejrútban elhurcolta a palesztin menekültek segélyezését intéző ENSZ-hivatal, az UNRWA egyik vezetőjét. Az ír állampolgárságú Aidan Walsh volt a tizenkettedik külföldi, akit Libanonban az idén elraboltak.

A rendkívüli állapot ellenére este mintegy ötvenezren tüntettek a paraguayi főváros központjában a diktatúra ellen.

A tüntetők négy ellenzéki párt együttes felhívásira vonultak az utcákra, a naponként megismétlődő törvénytelen letartóztatások és kínzások elleni tiltakozásul.

Az AFP francia hírügynökség jelentése szerint a rendőrség nem avatkozott közbe.

A chilei hadügyminiszter megerősítette azt a régebbi hírt, hogy amerikai katonai támaszpontot létesítenek az országhoz tartozó Húsvét-szigeteken. A chilei amerikai nagykövet korábban kijelentette, hogy a Polinéziához közel eső csendes-óceáni sziget kedvező lehetőséget nyújt egy amerikai támaszpont létesítésére.

Az Egyesült Államok főképp repülőgép-anyahajóin levő repülőgépei leszállására fogja használni azt az új, 3,5 km-es leszállópályát, amelynek építését tervezi.

Chilében négy robbantásos merényletet követtek el - közölték hivatalos forrásból. Az akciók következtében ketten életüket vesztették, huszonhármán pedig megsebesültek. Az egyik merényletet a Santiagót Valparaisóval összekötő vasútvonal ellen, a két halálos áldozatot követelő akciót pedig egy fővárosi kormányépület ellen követték el. Egyelőre nincs megbízható információ arról, kik hajtották végre a merényleteket.

május 16.

Szolnokon Kállai Gyula, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának elnöke és Kiss János címzetes kanonok választási nagygyűlést tartottak. Ezzel megkezdődött azoknak a nagygyűléseknek a sorozata, amelyeken a választási előkészületek jegyében pártunk és kormányunk vezetői találkoznak a választópolgárokkal, hazánk lakosságával.

A következő hetekben minden országgyűlési képviselőjelöltnek módja lesz választói gyűléseken, különböző találkozókon ismertetni személyes elképzeléseit, az országos és a helyi tervekre épülő elgondolásait a napi és a távlati politika tennivalóiról. A tanácstagjelöltek is ezekben a napokban ismertethetik meg terveiket választókerületük lakóival a település- és a területfejlesztésről. Az eseménysorozat az előttünk álló legfontosabb országos feladatokra, hazánk külpolitikai törekvéseire, valamint a helyi tennivalókra irányítja a társadalom figyelmét.

A választási előkészületeknek ez a szakasza június 6-án zárul.

Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke a Parlamentben fogadta dr. Tóth Károly református püspököt, a Keresztyén Békekonferencia elnökét, Filaret kijevi metropolitát, a Folytatólagos Bizottság elnökét, dr. Lubomír Mirejovsky főtitkárt, valamint a Keresztyén Békekonferencia több vezető személyiségét, akik az egyházi békeszervezet munkabizottságának ülése alkalmából tartózkodnak hazánkban. A fogadáson jelen volt Sarkadi Nagy Barna az Állami Egyházügyi Hivatal elnökhelyettese és dr. Bartha Tibor református püspök, a Magyarországi Egyházak ökumenikus Tanácsának elnöke.

Várkonyi Péter külügyminiszter meghívására hivatalos látogatásra hazánkba érkezett Sziddhi Szavetszila, a Thaiföldi Királyság külügyminisztere. Sziddhi Szavetszilát vendéglátója, Várkonyi Péter fogadta a Ferihegyi repülőtéren. Ott volt Suchati Chuthasmit, a Thaiföldi Királyság Budapesten is akkreditált nagykövete.

Sziddhi Szavetszila megérkezése után - késő délután - a Külügyminisztérium épületében megkezdődtek a hivatalos magyar-thaiföldi külügyminiszteri tárgyalások.

A nyílt és szívélyes légkörű megbeszélésen a külügyminiszterek véleményt cseréltek a legfontosabb nemzetközi kérdésekről, amelyek többségében a felek nézetei azonosak vagy közelállóak. Kifejezték országuk szándékát, hogy a jövőben is tevékenyen hozzájárulnak a világ békéjének és biztonságának megszilárdításához, a leszerelés ügyének előmozdításához, a különböző társadalmi rendszerű államok közötti bizalom és párbeszéd erősítéséhez.

A két külügyminiszter nagy figyelmet szentelt a délkelet-ázsiai térség biztonságával összefüggő kérdéseknek. A feszültség okainak eltérő megítélése ellenére hangsúlyozták a vitás kérdések tárgyalásos úton való megoldásának fontosságát.

Áttekintették az államközi kapcsolatokat, és kifejezték érdekeltségüket az együttműködés bővítésében, fejlesztésében.

Várkonyi Péter este díszvacsorát adott Sziddhi Szavetszila tiszteletére a Külügyminisztérium vendégházában.

Kádár János, az MSZMP főtitkára a Magyar Újságírók Országos Szövetségének székházába látogatott. Kíséretében volt Berecz János, a Központi Bizottság titkára és Lakatos Ernő, a KB osztályvezetője. A párt főtitkárát a Magyar Sajtó Házában Pálfy József, a szövetség elnöke és Megyeri Károly főtitkár köszöntötte. Jelen volt Bányász Rezső államtitkár, a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának elnöke és Murai György, a VI. kerületi pártbizottság első titkára.

A MUOSZ elnökségének tagjai körében, baráti és elvtársi beszélgetés közben, Megyeri Károly tájékoztatta Kádár Jánost az öt és fél ezer tagot számláló szövetség munkájáról.

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_kadar_janos.jpgAz MSZMP főtitkára a beszélgetés részvevőivel

A Nádudvari Vörös Csillag Termelőszövetkezet több mint négyezer tagjának és alkalmazottjának szorgalmával ismét kiérdemelte a Kiváló Mezőgazdasági Termelőszövetkezet címet. Ugyancsak kiváló címet kapott a szintén nádudvari központtal működő Hajdúsági Agráripari Egyesülés, amelynek 14 mezőgazdasági nagyüzem és két ipari vállalat a tagja.

A kitüntető cím elnyeréséről szóló oklevelet a nádudvari Ady Endre Művelődési Központban ez alkalomból rendezett ünnepi küldöttgyűlésen Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke adta át Szabó Istvánnak, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának, a Vörös Csillag Tsz elnökének és Novobáczky Ivánnak, a HAGE igazgatójának.

Az ünnepi küldöttgyűlésen mondott beszédében Szabó István és Novobáczky Iván többek között arról szólott, hogy a tavalyi kiváló eredményeket a tagság szorgalma mellett, az immár több mint három évtizedes együttes gazdálkodás alapozta, illetve teremtette meg. Ma büszkén gondolhatnak arra, hogy búzából 7,3 tonnát termeltek a szélsőséges időjárású tájon. Hétszáz vagonnal több kenyérgabonát adtak: el tavaly a tervezettnél. Kukoricából tíz tonnánál is többet, cukorrépából 56 tonnát, burgonyából negyven tonnát takarítottak be hektáronként. A magas hozamok egyrészről több árut, másrészről egész évre elegendő takarmányt jelentettek a tsz nagy állatállományának.

Az eredmények összegzéseként a szövetkezet elnöke elmondotta: 1984-ben hárommilliárd 400 ezer forint volt a Vörös Csillag Tsz termelési értéke, a nyeresége pedig 530 millió forint. A közösből 65 ezer forint jutott egy tagra.

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_lazar_gyorgy.jpgLázár György gratulál a termelőszövetkezet és a HAGE kimagasló teljesítményeihez

Tizenötödik alkalommal érdemelte ki a Kiváló Vállalat címet a Herceghalmi Kísérleti Gazdaság. A kitüntetés alkalmából rendezett ünnepségen Maróthy László, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnökhelyettese üdvözölte a gazdaság dolgozóit, majd átadta az elismerést tanúsító oklevelet Gőg Mátyás igazgatónak.

A gazdaság a tavalyi kedvezőtlen időjárás közepette is eredményesen dolgozott, számottevően növelte termelési értékét és nyereségét. A gazdaság sertéshús-termelési rendszere tavaly már több mint 100 taggazdaság tenyésztőit fogta össze. Széles körű kapcsolatot alakítottak ki a környező szövetkezetekkel a szemestakarmány termelésben, betakarításban és tárolásban is. Évek óta nagy figyelmet fordítanak a termelés műszaki-technikai színvonalának fejlesztésére.

Moszkvában nyilvánosságra hozták azokat a széles körű intézkedéseket, amelyeknek célja a túlzott alkoholfogyasztás visszaszorítása.

Az SZKP Központi Bizottsága határozatában a többi között az alkoholizmus nagy társadalmi kártékonyságát hangsúlyozza, és megállapítja, hogy a szeszes italok túlzott fogyasztását még mindig gyakorta nem tekintik az erkölcsi normákba ütközőnek, társadalomellenes magatartásnak, s az ittas személyekkel szemben nem használják fel a törvény és a közvélemény ereje adta lehetőségeket. Az SZKP KB határozata megszigorítja a párttagokkal, mindenekelőtt a vezetőkkel szembeni követelményeket; a párt soraiból való kizárással büntethetik mind a mértéktelen alkoholfogyasztókat, mind pedig azokat, akik vezetőként szemet hunynak efelett.

A most közzétett intézkedéseket az SZKP KB, a Legfelsőbb Tanács Elnöksége és a kormány dolgozta ki. Elhatározták, hogy az alkoholizmus megelőzésére és fölszámolására átfogó állami programot dolgoznak ki a szociális, a gazdasági, a nevelési, a jogi és más aspektusok figyelembevételével.

Az elfogadott rendelkezések értelmében szükségesnek tartják, hogy 1986-tól kezdve évenként csökkentsék a tömény szeszes italok gyártását, s egyidejűleg növeljék az alkoholmentes üdítőitalokét, 1988-ra pedig teljes mértékben szüntessék be a gyümölcs alapanyagú szeszes italok gyártását, ehelyett a gyümölcslevek, dzsemek, a friss, szárított és mélyhűtött gyümölcsök termelését növeljék. Több szigorú adminisztratív intézkedést is hoztak. Jelentősen növelik a pénzbüntetést az utcai, a parkokban és a stadionokban való alkoholfogyasztásért. Az ittas vezetést száz rubellel vagy a jogosítvány 1-3 évig terjedő bevonásával büntetik. Azok a személyek, köztük a szülők is, akik fiatalkorúakat szeszes ital fogyasztására ösztönöznek, leitatnak, szabadságvesztéssel vagy javító-nevelő munkával büntethetők.

Szigorú intézkedéseket alkalmaznak azokkal szemben, akik házilag különböző szeszes italokat készítenek, vagy megsértik a szeszes italok eladásának szabályait. Tilos 21 évnél fiatalabb személyeknek szeszes italt eladni, és a munkanapokon az alkoholárusítás csak délután 2 órától engedélyezett.

Egyidejűleg határozottan növelni kívánják az alkoholistáknak és az arra hajlamos személyéknek nyújtott segítséget. Munkaterápiás intézményeket hoznak létre; intézkedéseket terveznek a krónikus alkoholizmus betegségben szenvedők gyógyításának javítására, új gyógyszerek forgalomba hozására, a szakképzett egészségügyi személyzet képzésének bővítésére.

 A Szovjetunióban az alkoholforgalmazásból származó évi állami bevétel 1981 és 1985 között kb. 170 milliárd rubel volt. Utólagos becslések szerint a korlátozó rendelkezések összességében 100 milliárd rubel bevételkiesést okoztak az államnak.

Változatlanul fontos diplomáciai tárgyalások színhelye volt az osztrák főváros, Bécs. Az államszerződés aláírásának évfordulójára ideérkezett Andrej Gromiko szovjet külügyminiszter tárgyalt nyugatnémet és olasz partnerével, Hans-Dietrich Genscherrel és Giulio Andreottival, majd találkozott Fred Sinowatz kancellárral.

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_andrej_gromiko_fred_sinowatz.jpgAndrej Gromiko szovjet külügyminiszter Bécsben megbeszélést folytatott Fred Sinowatz osztrák kancellárral

Andrej Gromiko, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a Szovjetunió Minisztertanácsának első elnökhelyettese, külügyminiszter megbeszélést folytatott Hans-Dietrich Genscher szövetségi alkancellárral, az NSZK külügyminiszterével.

A világpolitikai helyzet áttekintésekor a szovjet külügyminiszter hangsúlyozottan szólt arról, hogy meg kell akadályozni a világűr militarizálását. Andrej Gromiko kiemelte, hogy az NSZK kormánya - a csapásmérő űrfegyverzet létrehozására irányuló amerikai tervek megvalósításához csatlakozva - az Egyesült Államok kormányzatával közösen viseli a felelősséget az ezzel kapcsolatos következményekért, amelyek megingatják a meglevő katonai-hadászati egyensúlyt.

A megbeszélésen érintették a Szovjetunió és az NSZK kétoldalú kapcsolatainak egyes kérdéseit is.

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_andrej_gromiko_hans_dietrich_genscher.jpgGenscher és Gromiko a tárgyalóasztalnál

A nyugatnémet külügyminiszterrel folytatott tárgyalásai után Gromiko nyilatkozatában egyebek között hangsúlyozta: A Szovjetunió jó kapcsolatokra törekszik az NSZK-val, de a két ország között igen jelentős nézeteltérések vannak. - Tárgyalásaink nagyon nyíltak voltak, hogy minél jobban megismerhessük a másik fél álláspontját - mondotta a szovjet külügyminiszter.

Genscher kijelentette: a két ország kölcsönös szándéka, hogy kapcsolataikat elmélyítsék és fejlesszék - „alapvető kérdésekben való nézeteltérések ellenére”.

Minta TASZSZ jelenti, Andrej Gromiko Bécsben találkozott Giulio Andreotti olasz külügyminiszterrel is. A véleménycserén a felek hangsúlyozták, hogy kölcsönös megértésre törekednek az Európa és a világ biztonságával összefüggő döntő kérdésekben. Gromiko és Andreotti a kétoldalú kapcsolatokkal összefüggő kérdéseket is megvitatott. Mindkét külügyminiszter kifejezésre juttatta országa szándékát a kétoldalú kapcsolatok továbbfejlesztésére mind politikai, mind más területeken.

Roland Dumas francia külügyminiszter Bécsben a Gromikóval folytatott tárgyalások után egyebek között kijelentette: úgy tűnik fel, hogy a helsinki záróokmány aláírásának 10. évfordulóján a finn fővárosban megrendezendő találkozón a meghívott országok külügyminiszteri szintű küldöttségekkel képviseltetik magukat.

Andrej Gromiko Bécsben megbeszélést folytatott Fred Sinowatz osztrák szövetségi kancellárral.

A kölcsönös megértés jegyében lefolyt találkozón mindkét fél megerősítette, hogy országa érdekelt a kétoldalú gyümölcsöző együttműködés folytatásában és továbbfejlesztésében. Ez az irányvonal, amelynek alapját az 1955-ben kelt osztrák államszerződés és Ausztria semleges státusa alkotja, helyesnek bizonyult - állapították meg.

A felek hangot adtak meggyőződésüknek, hogy az osztrák kancellár 1984 novemberében tett moszkvai látogatásán létrejött kétoldalú megállapodások gyakorlati megvalósítása hozzájárul a két ország közötti jószomszédi kapcsolatok további megszilárdításához.

A nemzetközi helyzetről szólva mindkét fél megerősítette, hogy kész tevékenyen elősegíteni a fegyverkezési hajsza megszüntetését és a háborús veszély elhárítását, a bizalom és az államok közötti konstruktív együttműködés légkörének megteremtését.

Gromiko elégedetten szólt az osztrák kormányfővel lefolyt találkozójáról, amelyen egyetértettek abban, hogy a kitűnő szovjet-osztrák kapcsolatokat minden területen tovább kell fejleszteni.

Andrej Gromiko csütörtökön megbeszélést folytatott Leopold Gratz osztrák külügyminiszterrel, s találkozott jugoszláv kollégájával, Raif Dizdareviccsel is.

Gromiko ugyancsak csütörtökön találkozott Franz Muhrival, az Osztrák Kommunista Párt elnökével.

A British Antarktic Survey (az Egyesült Királyság nemzeti sarkkutató intézete) tudósai Londonban bejelentették, hogy az Antarktisz felett felfedezték az ózonlyuk létezését. Joe Farman, Brian Gardiner és Jonathan Shanklin munkáját műholdas adatok is megerősítették.

A sandinista hadsereg fokozza akcióit az országba betörő ellenforradalmárok ellen. A nicaraguai nemzetvédelmi minisztérium legutóbbi közleményében a Managuától százhúsz kilométerre, délkeletre levő Chontales megyében indított nagyszabású hadműveletekről számolt be.

A közlemény szerint május eleje óta a sandinista erők több mint 200 ellenforradalmárt tettek harcképtelenné, több mint kilencvenet pedig megsebesítettek a Boaco, Chontales, Jinotega, Nueva Segovia és Zelaya megyékben lezajlott összecsapásokban.

Sergio Ramirez nicaraguai alelnök eredményesnek értékelte Daniel Ortega elnök kelet- és nyugat-európai körútját. Az alelnök külföldi újságírók előtt nyilatkozott. Kifejtette, hogy a szocialista országokban tett látogatáson megállapodás született a Nicaraguának menő olajszállításokról, gépek, berendezések és nyersanyagok eladásáról. A nyugat-európai államok kifejezték készségüket, hogy az amerikai embargó ellenére is folytatják a gazdasági együttműködést Nicaraguával.

A hondurasi külügyminiszter cáfolta az elnökségi ügyek miniszterének közlését, miszerint megkezdték a nicaraguai kormány ellen hondurasi területről harcoló ellenforradalmárok lefegyverzését. Megfigyelők szerint az Egyesült Államok érdekeit kiszolgáló hondurasi vezetők valójában látszatintézkedéseket tesznek a közép-amerikai konfliktus rendezésére.

Edgardo Paz Barnica külügyminiszter sajtóértekezleten közölte: az ország fegyveres erői csupán a Nicaraguával közös határövezetet kezdték ellenőrzésük alá vonni, hogy „megakadályozzák ott fegyveres csoportok jelenlétét”. Ubodoro Arriaga, az elnökségi ügyek minisztere ugyan jelen volt a külügyminiszter sajtóértekezletén, ahol a cáfolat elhangzott, a kettejük kijelentése közötti ellentmondás mégsem kapott világos magyarázatot. Egyelőre semmi jele annak, hogy a hondurasi-nicaraguai határvidéken működő kontrák csökkentették volna tevékenységüket.

Reagan elnökkel találkozott Washingtonban Napoleón Duarte salvadori elnök, aki több mint egyhetes látogatásra érkezett az Egyesült Államokba.

május 17.

Kádár János, az MSZMP főtitkára a Parlamentben találkozott Jacques de Larosiere-rel, a Nemzetközi Valutaalap vezérigazgatójával, aki a magyar kormány meghívására néhány napot Magyarországon tölt. A találkozón részt vett Tímár Mátyás, a Magyar Nemzeti Bank elnöke.

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_jacques_de_larosiere_kadar_janos.jpgJacques de Larosiere és Kádár János találkozója a Parlamentben

A vendéget itt-tartózkodása során fogadta Lázár György, a Minisztertanács elnöke.

A Magyar Nemzeti Bank vezetőinek és a Valutalap vezérigazgatójának megbeszélésein áttekintették Magyarország és a Nemzetközi Valutaalap közötti kapcsolatok alakulását, és véleményt cseréltek az időszerű nemzetközi gazdasági, pénzügyi kérdésekről.

Lázár György, a Minisztertanács elnöke a Parlamentben fogadta Gerhard Schürert, az NDK miniszterelnök-helyettesét, az Állami Tervbizottság elnökét. A szívélyes légkörű megbeszélésen részt vett Faluvégi Lajos miniszterelnökhelyettes, az Országos Tervhivatal elnöke. Jelen volt Karl-Heinz Lugenheim, az NDK budapesti nagykövete.

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_lazar_gyorgy_gerhardt_schurer.jpgLázár György, a Minisztertanács elnöke a Parlamentben fogadta Gerhardt Schürert

Sziddhi Szavetszila thaiföldi külügyminiszter, aki Várkonyi Péter külügyminiszter vendégeként hivatalos látogatáson tartózkodik Magyarországon, délelőtt megkoszorúzta a Magyar Hősök Emlékművét.

Ezután Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke hivatalában fogadta a thaiföldi diplomácia vezetőjét. A szívélyes légkörű megbeszélésen áttekintették az államközi kapcsolatok alakulását és a nemzetközi élet időszerű kérdéseit, különös tekintettel a béke és a biztonság megszilárdítására, valamint a délkelet-ázsiai helyzetre.

Lázár György, a Minisztertanács elnöke ugyancsak fogadta a thaiföldi vendéget, akivel véleményt cserélt a két ország gazdasági, kereskedelmi és műszaki-tudományos kapcsolatairól és ezek fejlesztésének lehetőségeiről.

A találkozón jelen volt Várkonyi Péter külügyminiszter, valamint Suchati Chuthasmit, a Thaiföldi Királyság Magyarországon is akkreditált nagykövete.

A thaiföldi külügyminiszter a nap folyamán a kétoldalú gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok kérdéseiről tárgyalt Veress Péter külkereskedelmi miniszterrel. Az eszmecserében kifejezték szándékukat a kereskedelmi forgalom növelésére és a gazdasági együttműködés fejlesztésére.

Délután a Külügyminisztérium épületében zárómegbeszélést tartották, majd Várkonyi Péter és Sziddhi Szavetszila kicserélte a Magyar Népköztársaság és a Thaiföldi Királyság között 1984. március 30-án Bangkokban aláírt műszaki-tudományos együttműködési megállapodás megerősítő okmányát, s aláírta az erről szőlő jegyzőkönyvet.

A Bejrútot kettéválasztó „zöld vonal” mentén pénteken is összetűzések voltak a szemben álló keresztény és mohamedán milicisták között, de a harcok délutánra lecsendesedtek.

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_bejrut.jpgBejrút egy utcája az összecsapások után

Az összecsapások mérlege: két halott és kilenc sebesült. Délután Nyugat-Bejrútban egy gépkocsiba rejtett pokolgép robbant a Valid Dzsumblatt vezette Haladó Szocialista Párt egyik irodájának közvetlen közelében. Az első jelentések szerint nyolc személy megsebesült.

A rendőrség közlése szerint a legutóbbi húsz nap alatt a rivális milíciák közötti összecsapásokban 110 személy vesztette életét, és 550 megsebesült.

Közben Bejrútban Nazem Kadri szunnita mohamedán politikus, a kelet-libanoni Bekaa-völgy parlamenti képviselője a libanoni parlament elnökének átadott törvényjavaslatban felszólította a bejrúti kormányt, hogy - az Arab Ligával 1952-ben kötött megállapodásra hivatkozva - kérjen szíriai katonai segítséget a törvényesség és a rend helyreállítására az országban. Rádiójelentések szerint a képviselő azt is szorgalmazta, hogy - az ENSZ-erők felügyelete alatt álló területeket kivéve - szíriai csapatok vegyék át az ellenőrzést egész Libanonban.

Az amerikai kormányzat ismét megpróbálkozik azzal, hogy a törvényhozástól „segélyt” kérjen a nicaraguai ellenforradalmároknak. Mint ismeretes, az amerikai képviselőház a múlt hónapban elutasította, hogy bármilyen formában hivatalos segítséget nyújtsanak az ellenforradalmároknak.

Robert McFarlane, Reagan elnök nemzetbiztonsági tanácsadója és George Shultz külügyminiszter megbeszélést folytatott a képviselőház republikánus párti csoportjának vezetőjével, Robert Mitchellel arról, hogy miként lehetne felújítani az ellenforradalmárok anyagi támogatására irányuló követelést.

május 18.

Az ENSZ Apartheid-elleni Bizottság által Párizsban rendezett nemzetközi sportkonferencia szombaton állást foglalt a fajgyűlölő dél-afrikai rendszer teljes elszigetelése mellett.

A konferencia határozata hangsúlyozza: a dél-afrikai nép ki akar szabadulni az apartheid-rendszer rabságából, s küzdelmében rendkívül nagy fontosságú, hogy a sportban és más területeken is megszűnjön minden együttműködés Dél-Afrikával.

A határozat felhív minden sportolót, minden nemzeti és nemzetközi sportszervezetet, hogy ne tartsanak lenn semmiféle kapcsolatot Dél-Afrikával mindaddig, amíg ott érvényben van az apartheid-rendszer.

A határozat több konkrét javaslatot tesz Dél-Afrika elszigetelésének hatékonyabbá tételére. így többek között arra kéri a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot, fogadjon el egy olyan magatartási szabályzatot, amely megtiltja a sportkapcsolatokat Dél-Afrikával és szankciókat is előír a tilalom megszegőivel szemben.

A libanoni jobboldal fő erejét kitevő falangista párt úgy döntött, hogy fegyvereseit kivonja Dzsezzin város körzetéből és az Izraellel határos délvidékről, valamint bezárja Izraelben felállított összekötő irodáját, amelyet Libanon Izrael általi lerohanása után nyitottak meg.

A milícia nemrég kinevezett parancsnoka, Elie Hobeika erről szóló közleményét a falangisták rádióadója ismertette szombat este. A közlemény üdvözli azt a tervet, amely szerint a reguláris libanoni hadsereg alakulatait Dzsezzinbe telepítik. A falangista állásfoglalás egyúttal felszólítja a szemben álló felek képviselőiből álló biztonsági bizottságot, hogy azonnal üljön össze, és állapodjon meg átfogó tűzszünetben a Bejrútot kettéválasztó „zöld vonal” mentén.

A dél-libanoni Szidón környékén este az Izrael által fenntartott milícia és a muzulmán erők harckocsizó és tüzérségi alakulatai ágyúzták egymást.

Több libanoni vezető támogatta szombaton a szíriai katonai beavatkozás gondolatát az országban dúló harcok megfékezésére, miután egy képviselő ezt indítványozta a parlamentben.

Szaúd el-Feiszal herceg, szaúd-arábiai külügyminiszter szombaton Teheránba utazott, hogy megkísérelje rábírni az iráni vezetést: rendeljen el fegyvernyugvást a ramadán havi böjt idejére. Ramadán, a muzulmánok böjti hónapja az idén május 20-án kezdődik. Szaddám Husszein iraki elnök bejelentette: országa hajlandó megtartani a tűzszünetet, ha Irán is így cselekszik.

Noha az iráni, állásfoglalást hivatalosan még nem tették közzé, a jelek szerint a szaúdi közvetítés egyelőre nem járt sikerrel. A teheráni rádió ugyanis szombati kommentárjában elutasította a tűzszünetet. Ali Akbar Velajati iráni külügyminiszter szaúdi kollégájának kijelentette: Irán folytatni kívánja háborúját a szomszédos Irak ellen.

Szaúd el-Feiszal herceg személyében most látogat először szaúd-arábiai miniszter Teheránba az iráni sah bukása óta. Szaúd-Arábia Irakot támogatja az öböl menti háborúban. Az IRNA iráni hírügynökség szerint a szaúdi külügyminiszter azt mondta Velajatinak, hogy kormánya kész javítani kapcsolatait Iránnal.

Az iraki katonai főparancsnokság közlése szerint iraki vadászbombázók éjjel megtámadtak egy „nagy tengeri célpontot” Harg iráni olajkikötő közelében. (A „tengeri célpont” elnevezéssel Irak általában olajszállító kereskedelmi hajókat jelöl.)

Az IRNA iráni hírügynökség egyébként cáfolta a teheráni kormányellenes tüntetésről közölt nyugati jelentések némely részletét. Az IRNA szerint csupán „néhány száz” monarchista tüntető gyűlt össze az utcákon. Az IRNA szerint a megmozdulást előzőleg egyeztették az „imperialista hírügynökségekkel”.

Iráni belpolitikai hír, hogy hivatalosan is felkérték Irán egyetlen legális ellenzéki pártját, a volt miniszterelnök, Mehdi Bazargan vezette Iráni Felszabadítási Mozgalmat, hogy vegyen részt az idén sorra kerülő elnökválasztáson.

Ali Akbar Natek Nuri belügyminiszter egyben azt is bejelentette, hogy a párt újra megnyithatja teheráni irodáját, amelyet három hónapja muzulmán fundamentalisták szétromboltak.

Bazargan pártja ellenzi, hogy a mullahok (mohamedán papok) tartsák kézben az államvezetést, és tárgyalásokat sürget az Irak elleni háború megszüntetése érdekében.

Paraguayba érkezett Beate Klarsfeld, aki náci háborús bűnösök felkutatásának szentelte életét. Klarsfeld asszony Joseph Mengele háborús bűnös után nyomoz, aki állítólag a latin-amerikai országban él.

Mengele - mint ismeretes - az auschwitzi tábor SS-főorvosaként százezreket küldött gázkamrába, és ezen felül halálos kimenetelű kísérletek sorát végezte a hitlerista koncentrációs táborok foglyain. Lengyelország és Jugoszlávia indítványára Mengelét 1945-ben háborús bűnössé nyilvánították, de mindmáig büntetlenül, szabadon és különböző álneveken él. Régóta keresik, de nem tudják megtalálni, mert befolyásos pártfogói vannak.

Mengele - sokak szerint - a legtehetségesebb, legértelmesebb náci volt. Himmler, Goebbels, vagy Speer a nyomába sem érhetett. A hivatali előmenetele szempontjából előnyösnek ígérkezett, 1937-ben belépett a nemzetiszocialista pártba, majd egy évvel később a Waffen-SS-be. Itt egy három hónapra lerövidített hegyivadász alapképzésben részesült, Hauptscharführerként (törzsőrmester) végzett, majd 1940 júniusában Untersturmführer (hadnagy) rangban szolgálatba helyezték. Hamarosan orvosi szakszolgálatra jelentkezett a Waffen-SS-be, ahol egy orvosi tartalékos zászlóaljban munkálkodott 1940. november végéig. Mengelét 1941 júniusában Ukrajnába küldték, ahol elnyerte a másodosztályú Vaskeresztet és SS-Obersturmführerré (főhadnagy) léptették elő. Csatlakozott a Norvég 5. SS „Wiking” hadosztályhoz, itt lett az 5. Pionier Zászlóalj tisztiorvosa. Kimentett két német katonát egy égő tankból és elnyerte az első osztályú Vaskeresztet, valamint Német sebesült érmet és a Népjóléti kitüntetést. Súlyosan megsebesült egy akcióban Rosztov-na-Donu közelében. 1942 nyarán hazatért az orosz frontról, mivel alkalmatlannak nyilvánították további aktív szolgálatra, majd Berlinbe került egy időre. 1943 áprilisában Mengelét előléptették SS-Hauptsturmführerré (századossá).

Röviddel a Vörös Hadsereg megérkezése előtt, 1945. január 17-én elmenekült Auschwitzból, és magával vitte a kísérleti dokumentációk egy részét, a maradékot az SS megsemmisítette. Először egy orvoskollégája rejtette el egy kórházban, majd június közepén, álnéven amerikai hadifogságba került. Nyáron visszatért szülővárosába, Günzburgba, majd ősszel Fritz Hollmann néven felső-bajorországi Mangoldingbe ment.

1949 áprilisában Helmut Gregor néven Genovába utazott, majd június 20-án a North King nevű gőzössel Buenos Airesbe hajózott. Itt az 1950-es évek végéig élt. A Buenos Aires-i konzulátuson német útlevelet kapott a valódi nevével, és feleségül vette Martha nevű sógornőjét. A náci háborús bűnösök utáni nemzetközi hajsza miatt 1959. májusban Paraguayba repült, ahol csak kevésen múlott, hogy elkerülte Adolf Eichmann sorsát. 1960 októberében Sao Paulo mellett elrejtőzött; felesége és mostohafia visszaköltözött Günzburgba. A városban hosszú éveket élt a valódi nevén. 1979. február 7-én a tengerben fürdött, szélütést kapott, majd meghalt. Sao Paulótól délre temették el Embu temetőjében, Wolfgang Gerhard néven. Családja olyan sikeresen eltitkolta halálát, hogy az 1980-as években megújították az ellene szóló elfogatási parancsot, és az elfogására kitűzött díjat 10 millió német márkára emelték.

1985-ben jelentették be halálhírét, amit tetemének exhumálása tett lehetővé. 1992-ben DNS-vizsgálattal is azonosították holttestét. Lényegét tekintve, a hír megjelentekor már több éve halott volt...

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_josef_mengele.jpgA fiatal orvos 1935-ben

május 19.

Havasi Ferencnek, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának, a Központi Bizottság titkárának vezetésével vasárnap pártküldöttség utazott Moszkvába, hogy részt vegyen a KGST-országok kommunista és munkáspártjai gazdaságpolitikai kérdésekkel foglalkozó központi bizottsági titkárainak értekezletén. A küldöttség tagja Marjai József, a Központi Bizottság tagja, a Minisztertanács elnökhelyettese, aki Moszkvában csatlakozik a delegációhoz és Ballai László, a KB osztályvezetője. A küldöttség kíséretében van Iványi Pál, a KB osztályvezető-helyettese.

Búcsúztatásukra a Ferihegyi repülőtéren megjelent Vlagyimir Bazovszkij, a Szovjetunió magyarországi nagykövete.

Sziddhi Szavetszila, a Thaiföldi Királyság külügyminisztere Várkonyi Péter külügyminiszter meghívására május 16. és 19. között hivatalos látogatást tett hazánkban.

A thaiföldi diplomácia vezetőjét fogadta Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke és Lázár György, a Minisztertanács elnöke. A látogatás során Várkonyi Péter tárgyalt Sziddhi Szavetszilával, s a thaiföldi külügyminiszter találkozott Veress Péter külkereskedelmi miniszterrel is. A thaiföldi vendég a hétvégén Szentendre, Visegrád és Esztergom nevezetességeivel ismerkedett meg.

Magyarországi látogatása befejeztével Sziddhi Szavetszila vasárnap elutazott Budapestről. A Ferihegyi repülőtéren vendéglátója, Várkonyi Péter búcsúztatta a thaiföldi diplomácia vezetőjét. Jelen volt Suchati Chuthasmit, a Thaiföldi Királyság Magyarországon akkreditált nagykövete.

A cannes-i filmfesztiválon az Arany Pálmával a jugoszláv Emir Kusturica rendezőt jutalmazták a Papa szolgálati útra ment című filmjéért. A zsűri nagydíját a brit Alan Parker érdemelte ki Birdy című alkotásával. Szabó István alkotása, a Redl ezredes a zsűri különdíját nyerte el.

Délután Monte Carlóban indították az idei negyedik Forma-1-es világbajnoki futamot, a Monaco Grand Prix-t.

A 78 körös viadalon a legkedvezőbb pozícióból rajtoló Senna vágott az élre, de később motorproblémák miatt kiállt. Még be sem fejezték az első kört, amikor a francia Tambay „koccant” az osztrák Bergerrel és már vehette is le fejéről a bukósisakot. A 17. körben csaknem végzetes ütközés történt. Patrese és Piquet karambolja szerencsésen, személyi sérülés nélkül végződött, de a keletkezett roncsokon és olajfoltokon többen – köztük a világbajnoki címet védő Lauda - kicsúsztak és a verseny feladására kényszerültek. A mentődaruval gyorsan megtisztították a pályát és így a verseny menetében egy pillanatra sem volt fennakadás. Az élre Prost került, aki egyre inkább eltávolodott az üldöző Alboreto, De Angelis kettőstől és a végén kocsiját kímélve egy kicsit kiengedett, de így is biztosan nyert, s ezzel 18. Grand Prix győzelmét aratta.

A Monaco Grand Prix végeredménye: 1. Alain Prost francia - McLaren) 1:51:58.034 (258.336 km/ó átlagsebesség), 2. Michele Alboreto (olasz - Ferrari) 7.541 mp hátrány, 3. Elio de Angelis (olasz - Lotus) 1:27.171 mp hátrány, 4. De Cesaris (olasz - Ligier) 1 kör hátrány, 5, Warwick (brit - Renault) 1 kör hátrány, 6. Laffite (francia - Ligier) 1 kör hátrány.

Á VB-pontverseny állása: 1. De Angelis 20, 2. Alboreto és Prost 18-18, 4. Tambay (francia) 10, 5. Senna (brazil) 9, 6. Boutsen (belga) 6 pont.

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_alain_prost.jpgAlain Prost, a futamgyőztes

Amiről nem szóltak a hírek: Egy bizonyos John Anthony Walker Jr.-t letartóztatja az FBI, mert titkos haditengerészeti információkat adott át a Szovjetuniónak.

Az 1937-ben született Walker talán a hidegháború alatt a leghosszabb ideig az Egyesült Államokban tevékenykedő szovjet kém volt. Walker különösen prózai ok miatt kényszerült elárulni hazáját, feleségével és négy gyermekével 1967 végére teljesen eladósodtak, ám a szovjet kémhálózat heti 500 és 1000 dollár közti fizetést ajánlott neki, és miután Walker a USS Andrew Jackson fedélzetén állomásozott, volt némi fogalma a ballisztikus rakétákkal kapcsolatos hadmozdulatok tervezéséről, így megköttetett a csereüzlet. A Walker család pénzügyei helyrejöttek, kiváló körülmények közt éltek, a családfőnek rálátása nyílt az Atlanti-óceáni flotta tengeralattjáróinak szigorúan titkos projektjeire, többek közt az éppen telepítés alatt álló SOSUS rendszerre, mely egy az óceán mélyén elhelyezett hangradar hálózat volt, amellyel az Egyesült Államok pontosan követni tudta a szovjet tengeralattjárók mozgását, mindössze azok propellerei okozta kavitáció után. Walker közben elvált feleségétől, és ezt követően egyre agresszívebben vetette bele magát a kémkedésbe, és egy komplett kémgyűrű kiépítésén fáradozott. Bevonta többek közt bátyját, Arthurt, fiát Michaelt, és még saját lányát is beszervezte volna, de az közben teherbe esett.

Walker tetemes összeget ajánlott neki az abortuszért cserébe, fontos szerepet szánt neki a hálózatában, de a lány elutasította az apja ajánlatát. Mint később kiderült, Walkerék válását épp a kémgyűrű kiépítési törekvése, valamint a férfi alkoholizmusa, és agresszív természete indukálta. A nő mintegy bosszúból 1984-ben felhívta az FBI figyelmét volt férje tevékenységére. Az ügynökség poligráfos vizsgálatnak vetette alá az asszonyt, és annak lányát is, az eredmények tükrében pedig megfigyelés alá helyezték John Walkert. 1985 májusában követték a férfit egy találkozóra egy Washington környéki erdőbe, ahol egy csomagot helyezett el a fák közt. A nyomozók a dobozban 124 oldalnyi titkos dokumentumot találtak a USS Nimitz anyahajó fedélzetéről, és ennek alapján elfogatóparancsot adtak ki ellene. Egy nappal később Michael nevű fiával együtt letartóztatták. Miután együttműködött a hatóságokkal, végül „csak” életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélték, és még elképzelni is nehéz, hogy működésének közel 20 éve alatt mennyi adatot szolgáltathatott Moszkvának. Walker 2014-ben hunyt el a börtönben.

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_john_anthony_walker.jpgJohn A. Walker ügye egyik tárgyalásán 1985-ben

Humor:idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_humor_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_humor_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_humor_3.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_humor_4.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_humor_5.jpg

Reklám:idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_reklam_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_reklam_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_reklam_3.jpg

Kékfény:
Munkagéppel vontatott tárcsának ütközött Bagódon személyautójával a 48 éves Szegedi Tibor zalaegerszegi lakos, aki a kórházba szállítás után meghalt, négy utasa könnyebben megsérült. A munkagépet Zsuppán Sándor vezette, s a vizsgálat megállapította, hogy a felezővonalon átnyúló tárcsa nem volt kivilágítva.

Súlyos közlekedési baleset történt Budapesten, a XIV. kerületben. A Nagy Lajos király útja 165. számú ház előtt a 62-es villamos elé kanyarodott az UX 07-02 rendszámú Trabant. A villamos húsz méteren át tolta maga előtt a személygépkocsit, amelyben Jóska Ferenc és Puporka Pál súlyosan megsérült.

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_zugloi_baleset.jpgAz összetört Trabant

A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság befejezte a nyomozást abban a kiterjedt bűncselekménysorozatban, amelyet Mórocz Károly szombathelyi Áfor-kútkezelő és társai ügyében folytatott. A kútkezelők 1981-től kezdve forintért és valutáért szolgáltak ki gázolajjal olyan külföldi állampolgárokat, akik csak valutáért vásárolható gázolajjegy ellenében kaphatták volna az üzemanyagot. Az elszámolási hiány fedezésére vállalati gépkocsivezetőktől rendszeresen gázolajjegyet vásároltak, a hivatalos árnál alacsonyabb összegért. A kútkezelők kérésére az Áfor vépi elosztótelepének szerelői a kútoszlopok számlálóregisztereit visszaállították, ezáltal a tartályokban keletkező többlettel is sajátjukként tudtak rendelkezni. Az így megszerzett üzemanyag árán a kútkezelőik és a szerelők megosztoztak. Bűncselekményeikkel a népgazdaságot több mint ötmillió forinttal károsították meg.

Közlemények:
Lada autótulajdonosok részére a Spirál Autójavító Vállalat (Bp. XIII., Szabolcs u. 32-34.) június hónapban a „Csináld magad” keretén belül 10 órás tanfolyamod szervez a gépkocsik kisebb hibáinak elhárítása céljából. Jelentkezés és felvilágosítás a személyzeti és oktatási osztályon. Telefon: 402-150/105-ös mellék, 7-től 15 óráig. 

Siófoki iparcikk kirakodóvásár főszezonban, a szállodasoron lakossági értékesítés kisvállalkozók, gmk-k, szövetkezetek jelentkezése: Szigma Szervező Gm. Budapest, Pf.: 61. 1581.

Vágányzár lépett életbe a Gyesev Sopron és Győr közötti szakaszán. Fertőszentmiklós és Kapuvár között a június 4-ig tartó pályafelújítás miatt vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. A vágányzárat a hétvégekre feloldják, s a soproni üdülőváltási napokon sem kell a Lövér expresszel érkezőknek átszállniuk.

Állásajánlat:idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_allasajanlat_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_allasajanlat_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_allasajanlat_3.jpg

Divat: Üdüléskor mi legyen a bőröndben?
Mit vigyek magammal - törik a fejüket a nők, ha nyaralni indulnak. Mert még a leggyakorlottabb utazóknak sem sikerül mindig úgy összeállítani az útipoggyászt, hogy ne vigyenek néhány felesleges holmit, és ne hiányozzon éppen az, amire szükség lenne. Cipekedni senki sem szeret, de azért jó lenne úgy bepakolni, hogy minden alkalomra megfelelő módon tudjon a család felöltözni. Nagyon praktikus a nadrágkosztüm. Ha meleg van, vékony trikóval, ha hűvös az idő, melegebb pulóverrel viselhetjük. Ha divatos, szép a nadrágkosztümünk, akár ne is csomagoljunk mást, csupán a hozzávaló kiegészítőket. Aki bővebb ruhatárat szeretne magával vinni, az természetesen nyári ruhát is választ magának. De kéthetes üdülésre egy ruhánál többet nem érdemes csomagolni. Annak anyaga azonban legyen könnyen mosható és ne gyűrődjön. Mert üdüléskor senkinek sincs kedve mosni, vasalni.idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_divat_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_divat_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_divat_3.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_divat_4.jpg

Kedvezett a hétvégi meleg a mezőgazdaságnak:
A hét végén az ország mezőgazdasági nagyüzemeinek többségében befejeződött a kukorica vetése, sokfelé földbe került a napraforgó és a cukorrépa, s a zöldségfélék palántázásával is jól haladtak. A munkát szombaton még több helyen hátráltatta az eső, de a vasárnap - a fagyosszentek első napján beköszöntő meleg, napfényes idő kedvezett a földeken dolgozóknak. Csongrád megyében a tervezett hatvanezer hektár fő vetésű kukoricából és tizenötezer hektárnyi silókukoricából már csak néhány olyan kisebb területen maradt a jövő hét elejére a vetés, ahol az utóbbi napok esőzései miatt a kötött fekete földeken megállt a víz, s a talaj felszikkadásáig várni kényszerülnek a termelők. A bőséges csapadék hatására szépen díszlenek az őszi kalászosok táblái, több mint tízezer hektáron kikelt már a napraforgó. Békés megyében a hét végi határszemlék után a szakemberek elmondták: a korábban földbe került kukorica szépen sorol, a baj csupán az, hogy a hideg tavasz miatt a növények sárgaságban szenvednek, azaz sápadtak, éppen ezért elkelne már a hosszabban tartó napsütés. A Bodrogközben vasárnapig a tervezett vetésterület 90 százalékán került földbe a tavasziak magva. A gazdaságok befejezték a tavaszi árpa, a napraforgó, a cukorrépa és más aprómagvak vetését, a burgonya ültetését. Az ország legnagyobb közös gazdaságában, a Nádudvari Vörös Csillag Tsz-ben csaknem 4000 hektáron vetették el a tavasziak magvát. E munka végeztével azonnal hozzákezdtek a lucerna vágásához.

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_dalmandi_kukoricavetes.jpgVetik a kukoricát a Tolna megyei Dalmandon

Új technológia - kelendőbb húsáru:
Rekordidő alatt végezték el a Szekszárdi Húsipari Vállalat sertésvágósor-cseréjét A régi vonal kiszerelése és az új beépítése hat hetet vett igénybe. A közel 40 millió forint értékű, NIJHAUS-típusú holland vágósor szerelését 55 ember végezte el. Ezen a munkán kívül még szükségessé vált a tisztaövezetben a bél- és a belsőségszállító szalag tartószerkezetének rozsdamentes acéllal való cseréje is. Az új automata gépsor beállításával nemcsak a munkaerő-megtakarítás volt a cél, hanem elsősorban a termék minőségének javítása. Ígérik, hogy a bel- és külföldi piacokra kerülő körmöt, csülköt, fejhúst és bőrös félsertést ezentúl nem kell főzés előtt „borotválni", és így nagyobb biztonsággal tudják termékeiket értékesíteni.

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_szekszardi_husipari_vallalat.jpgGáztüzelésű perzselő és a gépsor

Alföldi kútfúrás:
A Kőolaj- és Földgázkutató Feltáróüzem 25 szocialista brigádja dolgozik az Alföldön azzal a feladattal, hogy kutakat biztosítson a földgáz kitermeléséhez. Ebben az évben, a terv szerint, tízezer méter fúrást végeznek el. A brigádvállalásokban fontos szerepet kapott az idén a korábbiaknál gondosabb munka, az olcsóbb és gyorsabb kivitelezés.

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_kiskundorozsmai_kutfuras.jpgKútfúró berendezés Kiskundorozsma határában, ahol május első hetében 3000 mélységig hatoltak le

Helia márkabolt Debrecenben:
Két és fél évvel a Helia piacra kerülése után Debrecenben megnyílt a termék márkaboltja. A BIOGAL Gyógyszergyár és a Hajdú-Bihar megyei Vegyesiparcikk-kiskereskedelmi Vállalat közös befektetésével átalakították a városi tanács épületében található illatszerboltot. A megnyitón ott volt Vértesi Sándor, a megyei tanács kereskedelmi osztályának osztályvezető-helyettese. Fésűs Gyula, a városi tanács kereskedelmi osztályvezetője, Fábián Lajos, a KPVDSZ megyei bizottságának titkára. A meghívott társvállalati vezetőket dr. Zsíros Lajosáé, a Hajdú-Bihar megyei Vegyesiparcikk-kiskereskedelmi Vállalat igazgatója köszöntötte, majd dr. Kováts András, a BIOGAL gazdasági igazgatója ismertette dióhéjban a Helia-termékek sikerét.

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_helia_mintabolt_debrecen.jpgAz átalakítás költsége 2 millió forint volt

Ládák Fehérvárra:
Fémszállításra szolgáló nagyméretű ládákat is készítenek Körmenden a Fakombinát Ládaüzemében. A székesfehérvári Könnyűfémmű megrendelésének eleget téve napi 80-100-at állítanak és szegeznek össze a dolgozók.

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_kormendi_fakombinat.jpgKét ládaszegező, Francsics Sándor és Horváth Ferenc munka közben

Váltók szovjet exportra:
A Ganz-Mávag zalaegerszegi gyárában hamarosan befejezik a szovjet motorvonatokhoz készülő nyomatékváltó alkatrészeinek kísérleti gyártását. Az idén 140 darab elkészítését tervezik.

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_ganz_mavag.jpgAz első váltó összeszerelését végzi Borbély Károly szerelő lakatos és Gerencsér József gyártásfejlesztő

Zakók tőkés exportra:
A Zalaegerszegi Ruhagyárban a hónap elején kezdték meg az amerikai WENTRAUB cég megrendelésére készülő szólózakók készítését, melyek jellegzetessége, hogy könyökfolttal és változatos bélésfelvarrással készülnek.

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_zalaegerszegi_ruhagyar.jpgA húszezres eddigi megrendelésből eddig ötezer darab készült el

Korszerű könyvtár Várpalotán:
Több mint háromszorosára nőtt területen, korszerű felszerelésekkel, új helyen várja olvasóit Várpalotán a Krúdy Gyula Könyvtár. Az eddigi kölcsönzésen és helyben olvasáson kívül új szolgáltatásként a zenemű- és hangtár anyagait is igénybe vehetik a könyvtári tagok. Betekinthetnek a helyismereti gyűjteménybe, és az elmélyült munkához kutatóhelyek is rendelkezésre állnak.

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_varpalotai_konyvtar.jpgLátogatók a könyvtárban

A Magyar Televízió műsorán: Jancsó! Így felkiáltójellel, ahogy a magyar filmművészet egyik legnagyobb alakjának neve él a köztudatban. Nemcsak a hazai közvéleményben. Jancsó, jól tudjuk, a filmszakmában világhírű. Ne gondoljunk most a (főképpen filmen kívüli) akár fiaskókra, a kacér és néhol akár könnyelmű vállalkozásokra, amelyek még a legnagyobbak pályáját is végigkísérhetik. A nagy életmű nagy megteremtőjét lássuk magunk előtt, akiről a televíziós portréfilm szól, s reméljük: méltóan a kivételes teljesítményhez. A filmet Madaras József rendezte.

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_jancso_miklos_cseh_tamas.jpgJancsó Miklós a portréfilm felvételén Cseh Tamással

Hová menjünk? Moziba!
idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_mozi.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_mozi_2.jpg

Színházi bemutató: Júdás. Sőtér István darabja a Veszprémi Petőfi Színház műsorán.

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_funtek_frigyes_szelyes_imre_kolos_istvan_borbiczky_ferenc.jpgFuntek Frigyes, Szélyes Imre, Kolos István és Borbiczky Ferenc

Magyar könnyűzene:
A 20. héten a magyar slágerlista a szólisták között: 1. Wolf-Fülöp: Jolly Joker (Korda György), 2. 2. Varga Miklós-Varga Mihály: Európa (Varga Miklós), 3. Illés-Bródy: Jelbeszéd (Koncz Zsuzsa).

Az előadók között: 1. Pásztor-Jakab-Hatvani: Hétvégi motorozás (Neoton Família), 2. Vörös-Jankai-Klemm: Kőhegyek (Prognózis), 3. Mészáros: Neked adom mindenem (Ízisz).

Gyorsjelentés egy koncertről: A Dire Straits titka
Nincs szükség szövegre! - ez volt az első negyedóra hatása a Dire Straits csütörtökön este kezdődött pesti hangversenysorozatán. Aztán ez a zenei hatás egyre mélyebbre húzódott bennünk, és végleg legyőzte a szövegigényt. A Dire Straits ezzel kétezer esztendő európai kultúrájának nyomvonalán halad: a zene fölöslegessé tette a szöveg létét, mert a zenei gondolatok maguktól - beszéltek.

A túlságosan sommás vélemény magyarázatra szorul. Hiszen a lázadó ritmuszene világában született angol Dire Straits zenekar hogy kerülhet az európai kultúrtörténet rétegeibe?! De a művelődéstörténetben sosincs a rangnak értéke, ezzel szemben az értéknek van följegyezhető rangja. A rang pedig ezúttal sem a frakk helyett farmerben, lakkcipő helyett fehér dorkóban játszó angol zenészfiúk megjelenésében, hanem az ők játszotta muzsikában rejlik. Az egyéni, remek és rendhagyó muzsikában. Igaz, az egyéniség valamelyest mindig rendhagyó. De a Dire Straits zenekar - mellesleg a lemezeit mindig a legigényesebb rockrajongók keresték - muzsikája annyira finom, érzékeny zene, annyira a legbensőbb magunkhoz szól, hogy eltér a rock általában harsány erejétől és az emberi érzések kifejezése végett hangfogót tesz föl. A hangerő helyett a mélységet keresi. Éppen itt a Dire Straits értéke: zenei gondolatokat hordoz. Hiszen minden művészet a saját hatáselemeivel él meg igazán. Az irodalom a szövegben, a zene a hangokban. Egy futam - egy gondolat a zenében. Elmondani nem lehet, csak eljátszani. A szöveg a gondolatgazdag zene mellett zavaró tényező lehet. A muzsika mást mondhat, s a kettő nem illik egybe, csak zavar. Ha igazi szerves zene szól, lélektisztító, szép zene, akkor illetlen belemormogássá válhat a szöveg. A Dire Straits halkságával, finomságával rendhagyó a rockműfajban, zenei gondolataival „rendes tagja” lehet az emberi kultúrának.

Az már csak hasznos melléktermék, hogy a rockszerető ifjúságot az őrjöngés helyett az elmélyülés irányába húzza, hogy csütörtökön este éretlen kamaszok helyett igazi zenerajongók voltak a hangversenyen, várhatóan azok lesznek a másik három Dire Straits-koncerten is, hogy érettük a környező országokból Budapestre vágyik az ifjúság. Hiszen az ifjúság általában sosem szereti, ha sok a szöveg.

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_dire_straits.jpgKépkocka az egyik budapesti Dire Straits koncertről

Külföldi könnyűzene:
A hét második felében az amerikai slágerlistákat még mindig a Simple Minds Don't You (Forget About Me)-je, a nyugat-európai slágerlisták többségét Paul Hardcastle 19 című számai vezetik.

A héten olyan előadok jelentetnek meg albumokat, mint a Dire Straits (Brothers in Arms), a Supertramp (Brother Where You Bound), Amy Grant (Unguarded), vagy a Dead or Alive (Youthquake).

Szerdán Rotterdamban játszották a Rapid-Everton KEK-döntő találkozót.
idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_rapid_everton_kek_donto.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_rapid_everton_kezdocsapat_1.jpgA Rapid csapata, álló sor, balról: Pacult, Brauneder, Kranjcar, Garger Krankl. Alsó sor: Lainer, Hrstic, Weber, Konsel, Weinhofer Kienast

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_rapid_everton_kezdocsapat_2.jpgAz Everton kezdője, álló sor: Mountfield, Gray, Steven, Sharp, Sheedy Van Den Hauwe. Alul: Stevens, Southall, Ratcliffe, Bracewell, Reid

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_rapid_everton_van_den_hauwe_mountfield_gray.jpgAz Everton játékosai, Pat van den Hauwe (3) és Derek Mountfield (a kapu mögött) már ünnepelnek, miután Andy Gray (9) a hálóba helyezte a labdát, de a játékvezető les miatt nem adta meg a találatot

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_rapid_everton.jpgReid (balra) és Gray boldogsága teljes: az Evertonnak eddig minden sikerült


A KEK-döntő góljai

Európa legjobb tizenhat éves labdarúgói randevúznak péntektől jövő vasárnapig Magyarországon - kezdődik a III. UEFA-torna. Első ízben 1983-ban Olaszországban rendezte meg az európai szövetség a 16 éven aluliak vetélkedőjét azzal a nem titkolt céllal, hogy méginkább felhívja a labdarúgótársadalom figyelmét a fiatalokkal való törődés fontosságára, hiszen belőlük lesznek a jövő klasszisai, azok, akik meghatározzák évek múltán a futball arculatát. Az UEFA kezdeményezésére igen nagy érdeklődéssel „feleltek” az európai szövetségek, a torna már az első esztendőben sikert aratott. Ebben az. évben Magyarország kapta a megtisztelő felkérést. Zala, Csongrád, Győr-Sopron és Szolnok megye, valamint a döntők színhelye, Budapest felkészült a csapatok fogadására, a rangos esemény méltó megrendezésére. A többi már a fiatal játékosok dolga. Az első két tornát a házigazda Olaszország, illetve az NSZK nyerte. Most...

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_uefa_torna.jpg

A nyitónapon a csapatok többnyire kitettek magukért, helyenként látványos, mindenütt küzdelmes kétszer negyven percnek lehettek tanúi azok, akik kilátogattak a mérkőzésekre. Egyébként összesen tizenhat gól esett az első csoportmérkőzéseken, s ebből kettő éppen a mieink hálójába került. Sajnos, a magyar együttes a zuhogó esőben az első vizsgán megbukott, bár mindent megpróbált, mégsem bírt a gyorsabb és erősebb szovjet csapattal. A mieink csak akkor kerülhetnek a döntőbe, ha hátralevő két csoportmérkőzésüket megnyerik, és a Szovjetunió válogatottja kikap valamelyik ellenfelétől.
idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_uefa_torna_magyarorszag_szovjetunio.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_uefa_torna_magyarorszag_szovjetunio_2.jpgA magyar UEFA válogatott reményeit az a gól hervasztotta le, amelyet sorozatban örökített meg a kamera. A nyitónapon Zalaegerszegen a szovjet fiatalok magabiztos győzelmet arattak a magyar csapat felett, méghozzá úgy, hogy az első kép bal oldalán (fehér mezben) látható szovjet középpályás Kaszumov „cimbalomszögböl" lőtt Tarlósi hálójába...

Az A-csoport másik mérkőzésén Keszthelyen NSZK-Portugália 1:1 (1:1).

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_uefa_torna_a_csoport_tabella.jpg

Szombaton az Európai 4. csoportban játszottak egy VB-selejtezőt. NDK-Luxemburg 3:1 (3:0). Babelsberg, Karl-Liebknecht-Stadion, 25 000 néző. Gólszerző: Minge (19., 39. perc), Ernst (45. p., 11-esből), ill. Längere (77. p.).

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_ndk_luxemburg_ralf_minge.jpgA két gólt szerző Ralf Minge volt a mérkőzés hőse

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_europai_4_csoport_tabella.jpg

És akkor lássuk a lényeget, az NB I. 25. fordulóját! Hosszú hétvége volt az első osztályú labdarúgó-bajnokságban. A forduló már pénteken megkezdődött. Szombaton hat mérkőzést játszottak, míg vasárnapra is maradt egy találkozó. A Népstadionban a tavaszi idény utolsó kettős rangadóját játszottak – Vasas-Honvéd, Ú. Dózsa-FTC párosításban -, ám ezúttal inkább azok a mérkőzések voltak érdekesek, amelyeket a kiesés elkerüléséért vívtak a csapatok. A Szeged már nem reménykedhet, s előtte öt együttesnek még nehéz gondjai lesznek a hátralévő hat fordulóban.

DMVSC - Videoton
Miután a fehérvári csapat az UEFA Kupa-döntő szerdai visszavágójára készül, az MLSZ hozzájárulásával pénteken játszották a találkozót. A debreceni labdarúgók közül Benyó, Bücs és Supka sérülése sokat javult, így minden bizonnyal pályára lépnek a Videoton ellen. A piros-kékek csapatából hiányzik Disztl László, mert begyűjtötte három sárga lapját. Kovács Ferenc továbbra sem számíthat a sérült Májerra és Csongrádira.
idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_dmvsc_vidoton.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_dmvsc_vidoton_koszontes.jpgA mérkőzés előtt rövid ünnepség keretében először Nemes László, a DMVSC elnöke méltatta a székesfehérváriak páratlanul bravúros nemzetközi kupaszereplését, és kívánt nekik további sikereket a jövőben is. Ezt követően a debreceni labdarúgók virággal kedveskedtek a Vidi futballistáinak, és köszöntötték őket

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_dmvsc_vidoton_mortel_bela.jpgEgy gól - két pont - három kép

Vasas - Bp. Honvéd
Az angyalföldi gárda még nem mondott le egy esetleges előkelő bajnoki helyezésről, a Honvéd bizonyára őrizni kívánja jelentős előnyét. A Vasas jelenlegi legjobb csapatával áll ki, az ellenfélnél a válogatott játékosokat valószínűleg megviselte a keddi vereség. Nagy Antal és, Gyimesi sérüléssel bajlódik, de elképzelhető, hogy játszanak. Sikesdi biztosan nem lesz ott a Népstadionban, sárga lapjai miatt pihenni kényszerül.
idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_vasas_bp_honved.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_vasas_bp_honved_bodonyi_bela.jpgBár a listavezető Bp. Honvéd csak döntetlent ért el a Vasassal szemben a Népstadionban, a kispestiek tovább növelték előnyüket a tabellán. Képünkön Bodonyi elől hárítanak a piros-kék védők

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_vasas_bp_honved_garaba_imre.jpg„Így kell ezt csinálni gyerekek” Garaba gólja utáni mozdulata mindent elárul lelkiállapotáról is

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_vasas_bp_honved_meszoly_geza.jpgA fiatal Mészöly Géza csatában Bodonyival

Ú. Dózsa - Ferencváros
Az FTC azon csapatok közé tartozik, amelyeknek minden pontra égetően szükségük van, ha továbbra is a legjobbak között akarnak játszani. Sárosi László edzősködése óta javult a gárda teljesítménye, pontokkal lettek gazdagabbak. A zöld-fehérek reményeit növeli, hogy újra játszik Pölöskei, így csak az a gond, hogy Jancsika vagy Rubold maradjon ki. A liláiknál kisebbfajta csoda, hogy mindenki egészséges.
idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_u_dozsa_ferencvaros.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_u_dozsa_ferencvaros_rubold_ebedli.jpgFöldön Ebedli, földön a Dózsa... De azért Rubold is ártatlannak vallja magát

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_u_dozsa_ferencvaros_kardos_sarlos_heredi_fekete.jpgMogorva újpestiek. Balról: Kardos, Sarlós, Herédi, Fekete

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_u_dozsa_ferencvaros_heredi_fekete_banki_szanto.jpgBánki próbálja Herédit szerelni, hátrébb Fekete és Szántó

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_u_dozsa_ferencvaros_szabadi_kardos_sarlos.jpgSzabadi (baloldalon) Kardos és Sarlós mellett viszi el a labdát

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_u_dozsa_ferencvaros_zsinka_szucs.jpgZsinka János (baloldalon) Szűccsel harcol a labdáért

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_u_dozsa_ferencvaros_zsiboras_gabor.jpgEzúttal Zsiborás hárított

Rába ETO - Pécsi MSC
Kihasználva a hosszúra nyúlt bajnoki szünetet, a Rába ETO labdarúgócsapata előzőleg a csehszlovákiai Dunaszerdahelyen 3:0-ás félidő után 3:2-re legyőzte a helyi másodosztályú együttest. A győri csapat gólszerzői Szentes, Póczik és Hannich (11-esből) voltak. A Rába-parti zöld-fehérek az idén is bizonyították, hogy odahaza életveszélyesek. A tavasszal gyengélkedő pécsiek ellen látszatra könnyű dolguk van, de a vendégek is jól tudják, hogy újabb vereséggel már nagyon nagy bajba kerülnének. Egy esetleges döntetlen senkit sem lepne meg.
idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_raba_eto_pecsi_msc.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_raba_eto_pecsi_msc_mile_lovasz.jpgLáb-balett. Bemutatja Mile és Lovász

SZEOL AK - ZTE
Talán az egyetlen mérkőzés a fordulóban, ahol nem várható különösebb izgalom. A hazaiak már leszámoltak reményeikkel, nincs miért idegeskedniük, így akár még jól is játszhatnak. A zalaegerszegieknek nem kell aggódniuk, nincsenek a veszélyes zónában, s miután ismét legerősebb összeállításukban állnak ki, még a győzelemre is esélyesek.
idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_szeol_ak_zte.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_szeol_ak_zte_birkas_kun.jpgEbből a helyzetből sem lett gól. Kun és Birkás (csíkos mezben) feje felett elsuhan a labda

Szegedi kötődésű barátunk ismét megosztotta velünk, hogyan emlékszik vissza a délutánra:
Az utolsó matematikai esély volt a bennmaradásra, amit természetesen nem ragadtunk meg. A kínlódást 1800 érdeklődő nézte végig. Hogy büntetés volt-e, nem tudom, de a május közepén rendezett meccsre a fiúk a vastag, hosszú ujjú, kötött, kék-fekete SZEOL mezt kapták a szertárostól. Fel is tűrték az ingujjat rendesen. A Délmagyarország fotója is erről tanúskodik.

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_szeol_ak_zte_mez.jpgEgy darabka történelem a fiók aljából

Közben Szegeden, Hódmezővásárhelyen, Makón (és, persze, szerte az országban) dübörgött az UEFA U-16-os tornája, olyan, később szép karriert befutó játékosok, mint az AC Milannal pár év múlva olasz bajnok és BEK győztes Diego Fuser, a jugoszlávoknál Boban és Proszinecski, a franciáknál a későbbi világbajnokok, Desailly és Deschamps léptek pályára.

Tatabánya - MTK-VM
A forduló talán legnagyobb érdeklődéssel várt találkozóján bármelyik csapat vészit, nagyon nehéz helyzetbe kerül. A bányászok dicstelen tavaszi játékuk miatt olyan hátul vannak, mint már nagyon régen, s csupán egy pont választja el őket a kieső helytől. Nagyon fontos tehát, hogy pontot szerezzenek, s lehetőleg kettőt, mert ellenkező esetben nem tudják megelőzni az előttük elhelyezkedő vendégeket. Az MTK-VM egy ponttal alighanem elégedett lenne.
idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_tatabanya_mtk_vm.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_tatabanya_mtk_vm_kiprich_toth_jozsef.jpgKiprich második gólját lövi Tóth J. mellett

Haladás - Békéscsaba
A hazaiak nyugodtan tehetik-vehetik a labdát, nincs miért idegeskedniük, bár minden bizonnyal szeretnék megtartani előkelő helyezésüket. A Békéscsaba kitartóan menekül a táblázat hátsó régiójából, s tavasszal annyi pontot gyűjtött, hogy valószínűleg már nem lesznek kiesési gondjai az idén.
idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_haladas_bekescsaba.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_haladas_bekescsaba_schroter_ottlakan_fabulya.jpgSchrőter beállításával sokat javult a hazai támadójáték. Az adottságai alapján vérbeli csatár ezúttal Ottlakánt és Fabulyát kergeti rémületbe

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_haladas_bekescsaba_gorog_pasztor.jpgGörög és Pásztor csatája

Csepel - Eger
A hazaiak betonvédelmüknek köszönhetik meglepően előkelő bajnoki helyezésüket, csatársoruk azonban ritkán ontja a gólokat. Most sem várható gólzápor, különösen amiatt, mert a vendégek makacsul ragaszkodnak az első osztályhoz. Ha szokásos lelkesedésükkel játszanak, pontszerzésre mindenképpen képesek.
idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_csepel_eger.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_csepel_eger_bodolai.jpgMunkában Bodolai kapus, a mezőny legjobbja

A mérkőzések után lássuk a 25. forduló válogatottjait! Sok 7-es érdemjegy mellett a tatabányai Kiprich szerzett egyedül 8-as osztályzatot. Két gólja mellett másik két gól előkészítésében jeleskedett és a mezőny legjobbja volt, így nálunk ő lett a forduló játékosa.
idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_a_fordulo_valogatottjai.jpg

A góllövőlista élén az első helyért versengő Détári és Kiprich is javított. Détári egy góljával szemben Kiprich kettőt szerzett és így újra holtverseny van a két válogatott játékos között.
idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_gollovolista.jpg

Régi igazság: nincsenek előre lefutott mérkőzések. Az első osztályú bajnokságban már nemegyszer okoztak meglepetést a gyengébbnek minősített csapatok nagyobb nevű, jobb formában levő ellenfeleiknek, s a mostani, háromnaposra nyúlt fordulóban is akadt olyan eredmény, amelyre bizonyára nem sokan számítottak. Az UEFA Kupa döntős Videoton pénteken 1:0 arányban maradt alul Debrecenben, a székesfehérvári szurkolóik mégis bíznak abban, hogy a Vidi a kupavisszavágón, Madridban ismét „hozza magát”. Nem valószínű, hogy a győri stadionba szombaton kilátogató 12 ezer néző ne Verebes József legénységének győzelmére voksolt volna a találkozó előtt. Igazi meglepetés tehát a kiesés ellen küzdő Pécs csapatának 2:0-ás győzelme a Rába ellen, még akkor is, ha az egyik találat öngólt jelent. S ha már a kiesőzónáról esett szó, a Szeged mellett még mindig öt csapat van veszélyben. A forduló talán legnagyobb érdeklődéssel várt találkozója a Tatabánya-MTK-VM mérkőzés volt, hiszen mindkét együttesnek ugyancsak szüksége van a pontokra a bajnokság hajrájában. A Szeged még a bajnokság befejezése előtt búcsút mondhat az első osztálynak, a Zalaegerszeg győzelme megpecsételte sorsát, még ha a zalaiak gólja egy ártatlannak látszó akcióból született is. A tabella középmezőnyében tanyázó Haladás csak egy pontot tartott otthon a Békéscsaba ellenében, igaz, gólokban itt sem volt hiány (3:3). A tavaszi szezon utolsó kettős találkozóját rendezték meg szombaton a Népstadionban. A listavezető Honvéd és a Vasas összecsapására még csak 10 ezren voltak kíváncsiak. Unalmasabb első félidő után a második játékrészben már nagyobb sebességre kapcsolt a két csapat, s megosztozott a pontokon (2:2). S bár nem győzött a kispesti gárda, mégis tovább növelte előnyét - öt pontra - a Videoton előtt, újabb lépést téve a bajnoki cím megvédése felé. A második mérkőzésen már 15 ezren foglaltak helyet a lelátókon, várva, hogy nagyobb izgalmat okoz-e az Ú. Dózsa összecsapása a Ferencvárossal, mint a korábbi mérkőzés. Nos, az első félidő itt sem hozta lázba a szurkolókat, bár a folytatás kicsit látványosabb volt. Végül a zöld-fehér tábor távozhatott elégedettebben az egygólos győzelem és az értékes két pont birtokában.
idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_tabella.jpg

Tekintsük át az NB II. legfontosabb hétvégi momentumait. A másodosztály 31. fordulójában az eddigi listavezető Volán súlyos vereséget szenvedett Salgótarjánban, a Siófok viszont Kazincbarcikán is nyerni tudott, így a Balaton-partiak átvették a vezetést a tabellán.idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_nb_ii_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_nb_ii_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_nb_ii_nyiregyhaza_szolnok.jpgEgy nyíregyházi támadás végén Szobonya lő kapura, Nyíregyháza-Szolnok 0:1

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_nb_ii_szekszard_dvtk.jpgA 48. percben Vig szabadrúgásból még vezetést szerzett a hazaiaknak, de a végén Szekszárdi Dózsa-DVTK 1:4

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_nb_ii_bakony_vegyesz_tapolcai_bauxitbanyasz.jpgA negyedik gól utáni pillanat a tapolcaiak kapuja előtt. Balról jobbra: Árky, Tóth (háttal), Törő, Házi és két tapolcai védő a füvön. Bakony Vegyész-Tapolcai Bauxitbányász 7:0

Hétvégén teljes fordulót rendeztek a harmadik vonalban, a Területi bajnokságokban is.
idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_teruleti_bajnoksagok.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_teruleti_bajnoksagok_tabella.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_teruleti_bajnoksagok_koros_csoport_bekes_gyula.jpgA Körös-csoportban Békés-Gyula 0:0. Lipták (fehér mezben), a vendégek védője hiába üldözi ellenfelét

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_teruleti_bajnoksagok_matra_csoport_borsodi_epitok_honved_papp_jozsef_se.jpgA Mátra-csoportban a Borsodi Építők vezető gólja előtti pillanatot kapta lencsevégre fotóriporterünk. Czél lövéséről már elkésett a honvédegyüttes kapusa, a labda a háló felé tart. (BÉVSC-Honvéd Papp József SE 1:1)

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_teruleti_bajnoksagok_drava_csoport_kaposvari_rakoczi_csurgo.jpgA Dráva-csoportban a kaposvári Posta fejese nyitotta meg a gólesőt. K. Rákóczi-Csurgó 6:1

Vasárnap volt a hazánkban megrendezett UEFA-torna második játéknapja. A mieink jó játékkal némileg kiköszörülték a pénteki csorbát.
idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_uefa_torna_magyarorszag_portugalia.jpg

A csoport másik találkozóján Zalaegerszegen Szovjetunió-NSZK 2:1 (2:1).

idokapszula_nb_i_1984_85_25_fordulo_uefa_torna_a_csoport_tabella_2.jpg

A következő szerdán jön az UEFA Kupa döntő visszavágója, a Real Madrid-Videoton mérkőzés és az NB I. 26. fordulója, az alábbi párosításokkal:

Bp. Honvéd - DMVSC
MTK-VM - Vasas
Eger - Ú. Dózsa
Pécsi MSC - Tatabánya
Békéscsaba - SZEOL AK
ZTE - Haladás
Ferencváros - Rába ETO

Kiemelt támogatónk:
idokapszula_nb_i_nepsport.jpg

Aranyfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_kepes_sport.jpg

Ezüstfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_labdarugas.jpg

Bronzfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_nepszabadsag.jpg

Emlékeztetőül:

Időkapszula: NB I. - 1984/85

Szintén figyelmükbe ajánljuk: 

Időkapszula: NB I. - 1980/81
Időkapszula: NB I. - 1981/82
Időkapszula: NB I. - 1982/83
Időkapszula: NB I. - 1983/84

Végül egy kis kötelező irodalom: 

Osztálynapló
Két évtized felejthetetlen és elfelejtett magyar hálóőrei

Köszönetnyilvánítás:

Sorozatunk nem jelenhetne meg Kárpáti Tamás segítsége nélkül, akinek ezek a kincsek digitalizálva is megvannak. Köszönet illeti a Népsport tudósítói gárdáját is a kiváló összefoglalókért. Belenézünk az Arcanum Adatbázisba is, mert nekik is szokott lenni releváns érdekességük.

Megjegyzés:

A sorozatot maribor és a szerethető dózsás együtt készíti, a szerző neve csak blogmotor etetésére van feltüntetve.

Olvasóink segítségét szeretnénk kérni: Szívesen fogadunk kiegészítéseket, javításokat, javaslatokat, korabeli anyagokat, egyszóval bármit, amivel pontosítani és jobbá lehet tenni a sorozatot. Különösen örülnénk, ha volt játékosok, edzők, vezetők, játékvezetők, gyúrok, jegyszedők, szurkolók és bárki más, akinek valamilyen története, emléke van, jelentkezne nálunk és egy-egy interjúval és beszélgetéssel színesíteni tudnánk az anyagot. Elérhetőségeink: emailen a valogatott.blog@gmail.com, Twitteren @ValogatottBlog, Facebookon pedig megtalálhatóak vagyunk a https://www.facebook.com/Valogatottblog címen. Előre is köszönjük.

Címkék: magyar foci retró nb1


Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://valogatott.blog.hu/api/trackback/id/tr7918150828

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása