Válogatott okosságok

Szurkolói gondolatok, elemzések, mélázások a válogatottainkról, válogatás nélkül.

Ajánlataink

Sztancsik Richárd: Városok, stadionok, kocsmák

Rendelje meg közvetlenül a szerzőtől!

varosok.stadionok@gmail.com

Ár 2999 Ft.Részletek itt


kupanap.jpghungarianultras.jpg

Friss topikok

Facebook oldalunk

Időkapszula: NB I. 1984/85 – Klubcsapataink nemzetközi kupaszereplése 4. forduló, 1. kör

2022.12.08. 06:21 maribor_

1985. március 6., a tavasz első szerdája

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_headlines_partkongresszus.jpgA munkaversenyek frontján - az MSZMP XIII. kongresszusára készül az ország

Lássuk először a hét első felének legfontosabb közéleti és külpolitikai eseményeit.

március 4.

A Szakszervezetek Országos Tanácsa hétfőn ülést tartott, amelyen személyi kérdésekben határozott. Méhes Lajost - aki saját kérésére, egészségügyi állapotára való tekintettel nyugállományba vonul - érdemeinek elismerésével, SZOT-tagságának meghagyásával felmentette a SZOT főtitkári tisztségéből, a SZOT elnökségi és titkársági tagságából.

A tanácsülés elismeréssel méltatta Méhes Lajos életútját, a munkásmozgalomban és különböző beosztásokban a szocialista társadalomért végzett odaadó munkáját.

A Szakszervezetek Országos Tanácsa Baranyai Tibort, a SZOT tagját megválasztotta a SZOT főtitkárának, a SZOT elnöksége és titkársága tagjának.

A tanács Gál László titkár előterjesztése alapján módosította a SZOT vezetésének rendjét, és úgy döntött, hogy a Szakszervezetek Országos Tanácsa és annak vezető szervei munkáját az elnök irányítja és képviseli hazánk határain belül és kívül. A főtitkár irányítja az apparátus munkáját, és az elnök általános helyettese. A SZOT a főtitkár-helyettesi funkciót megszüntette.

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa Méhes Lajosnak, a Szakszervezetek Országos Tanácsa főtitkárának a munkásmozgalomban és a szocialista társadalom építésében kifejtett több évtizedes, eredményes munkássága elismeréseként, nyugalomba vonulása alkalmából a Magyar Népköztársaság Érdemrendje kitüntetést adományozta.

A kitüntetést Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke adta át. Jelen volt Németh Károly, az MSZMP Központi Bizottságának titkára és Gáspár Sándor, a SZOT elnöke, a Politikai Bizottság tagjai.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_losonczi_pal_mehes_lajos.jpgLosonczi Pál és Méhes Lajos

Szovjet kőolajtermékek ez évi magyarországi szállításáról írt alá szerződést Budapesten Tóth József, a Mineralimpex külkereskedelmi vállalat vezérigazgatója és Jurij Harlamov, a Szojuznyeftyekszport Külkereskedelmi Egyesülés vezérigazgató-helyettese. Az aláírásnál megjelent Viktor Ocseretin, a Szovjetunió magyarországi kereskedelmi képviselője.

A szerződés szerint a Szovjetunió 300 millió rubel értékben szállít különböző kőolajterméket - benzint, gázolajat, repülőgép-üzemanyagot, világító petróleumot, fűtőolajat stb. - hazánkba, s így jelentősen hozzájárul a magyar népgazdaság energiaellátásához. A benzin és a gázolaj túlnyomó része az összefogás csővezetéken érkezik az országba.

A Villamos-energiaipari Kutató Intézetben (VEIKI) hétfőn Kapolyi László ipari miniszter felavatta az intézet és a Szovjetunió automatizált információs és rendszertechnikái kutatóintézete (VNIIPASZ) számítógép-központjait összekötő távadatátviteli csatornát. Ezzel Magyarország is bekapcsolódott a Szovjetunió számítógépes információtechnikai rendszerének hálózatába. A csatorna segítségével a VEIKI 15 nagy számítóközponttal, köztük a Központi Tudományos és Műszaki Információs Intézetben működővel kerül kapcsolatba; ennek 28 adatbankja van. A moszkvai intézet segítségével a magyar fél számítóközpontja szocialista országok és több fejlett tőkés ország számítógépes adatbankjaival is összeköttetésbe kerül, így a műszaki-tudományos, valamint a gazdasági élet sokféle információjához juthat hozzá a magyar népgazdaság a VEIKI közvetítésével.

Az avatóünnepségen bemutatták a Budapest-Moszkva közötti számítógépes információs csatorna működését, s első üzenetként a magyar szakemberek a távadatátviteli csatorna átadása alkalmából köszöntötték szovjet partnereiket.

Intenzívnek minősítették mindkét részről Andrej Gromiko és Hans-Dietrich Genscher hétfői, moszkvai tárgyalásait, amelyek alkalmat adtak rá, hogy a két külügyminiszter a szovjet-nyugatnémet kapcsolatokról s a legfontosabb világpolitikai kérdésekről fejtse ki álláspontját. Mint Genscher délutáni sajtóértekezletén megfogalmazta, a megbeszélések hasznosak voltak, akkor is, ha a szovjet külügyminiszter több kérdésben kritikus véleménynek adott hangot.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_andrej_gromiko_hans_dietrich_genscher_2.jpgHans-Dietrich Genscher és Andrej Gromiko a tárgyalások megkezdése előtt

Ami a nemzetközi ügyeket illeti, Andrej Gromiko a világpolitikai feszültség okaként a változatlanul fölényre törekvő amerikai magatartást jelölte meg, megjegyezve, hogy e feszültség jellemzi Európát is, ahol - például az NSZK-ban - folytatódik az amerikai rakéták telepítése. E kurzussal szemben Moszkva a légkör javítására, a fegyverkezés beszüntetése gyakorlati útjainak felkutatására törekszik. Gromiko figyelmébe ajánlotta vendégének az új szovjet békekezdeményezéseket.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_andrej_gromiko_hans_dietrich_genscher.jpgGromiko és Genscher szakértőikkel a tárgyalóasztalnál

Sok szó esett a március 12-én kezdődő genfi szovjet-amerikai tárgyalásról, amely e Genscher által kezdeményezett, rövid moszkvai munkalátogatás egyik fő témája volt. Gromiko megismételte, hogy Moszkva konstruktívan kíván tárgyalni az űr- és nukleáris fegyverkezés összefüggő kérdéseiről: a siker attól függ, hogy amerikai részről hasonlóan járnak-e el, szigorúan betartják az előzetes megállapodást. Aggodalommal beszélt az NSZK kormányának az amerikai űrfegyverkezéssel kapcsolatos álláspontjáról, s azt mondta, hogy Bonn bekapcsolódása a „tudományos-kutatási munkába”, az NSZK-t is bevonja a rakétaelhárító rendszerekről érvényben levő szerződés megsértésébe, a nukleáris fegyverzetkorlátozási folyamat szétzilálásának részesévé teszi. Józan. békeérdekeket szem előtt tartó bonni álláspontot szorgalmazott e kérdésben éppúgy, mint a közepes hatótávolságú nukleáris eszközök dolgában. Ezt is Genf kapcsán vetette fel. megjegyezve: az NSZK, amely többször nyilatkozta, hogy érdekelt e kérdés megoldásában, a területén folyó rakétatelepítés beszüntetésével elősegítheti a tárgyalások sikerét. Genscher - miként a kiadott közlemény említi - „általában a feszültség enyhítését, a kelet-nyugati párbeszéd folytatását szorgalmazta, de egyúttal megismételte az NSZK korábbi, rakétatelepítést pártoló álláspontját, s eltorzítva próbálta magyarázni az amerikai űrfegyverkezési lépéseket”.

Délután a moszkvai sajtóközpontban Genscher, véleményét összegezve, a több órás megbeszéléseket a Gromikóval folytatott sokéves véleménycsere kereteibe illesztette; legutóbb tavaly májusban járt itt a nyugatnémet diplomácia vezetője. A rövid munkalátogatás-formát azzal indokolta, hogy egy hivatalos út túlságosan sok előkészítést igényel, ez egyszerűbb, de így is lehetőséget adott az álláspontok kifejtésére. Mint mondta, egyetért azzal, amit Gromiko a Szovjetunió céljának nevezett: az NSZK-hoz fűződő politikai, gazdasági kapcsolatok fejlesztése. Ez Bonn célja is, és megfelel a hosszú távú együttműködésit meghatározó moszkvai szerződés szellemének, a helsinki záróokmányban rögzített elveknek.

Egynapos munkalátogatást tett Szófiában Wojciech Jaruzelski hadseregtábornok, a Lengyel Egyesült Munkáspárt KB első titkára, kormányfő. A hivatalos, baráti látogatásoktól külsőségeikben és tartalmukban is eltérő munkalátogatások új gyakorlat meghonosodását jelzik Lengyelország nemzetközi kapcsolataiban.

Akkor vetődött fel a munkalátogatások gondolata, amikor a normalizálódás útjának fontos állomása, a szükségállapot megszüntetése után 1983-ban és 1984-ben sorra látogattak Varsóba a testvéri országok párt- és állami, illetve kormányküldöttségei, és megállapodások születtek arról, hogy rendszeres, évenkénti eszmecserét fognák folytatni.

Hatalmas erejű pokolgép robbant délelőtt a Tyrtől 10 km-re levő Marakeh településen, amelyet két nappal korábban tízórás ostromzár alatt tartott egy 800 fős izraeli egység. A detonáció a kisváros egyik mecsetjénél következett be, amikor több száz ember várakozott az élelmiszersegély kiosztására. Nem végleges mérleg szerint 15 helyi lakos vesztette életét, s ötvenen sérültek meg.

A halottak között van Halit Zsiradi és Mohamed Szaad, az Amal mozgalom két vezetője, a népi ellenállás ismert irányítói. Az összedőlt épületek romjai alatt feltehetően még sok áldozat van. A mentés különösen nehéz, mert a robbanás után az izraeli csapatok azonnal lezárták a települést, sőt helyi jelentés szerint rálőttek a Vöröskereszt mentőautóira és azokra a polgári gépkocsikra is, melyek megpróbálták a sebesültek egy részét kórházba juttatni.

Jichak Samir izraeli külügyminiszter hétfői nyilatkozatában sajátos módon arra szólította fel Dzsemajel elnököt, hogy mielőbb győzze meg a főbb libanoni felekezetek irányítóit az izraeli katonák elleni támadások leállításának szükségességéről, mivel „ez az egyetlen lehetséges út a Dél nyugalmának helyreállításához”. Egyúttal megerősítette, hogy hadseregük folytatja a „vaskezű” politika végrehajtását mindenütt, ahol ellenállási akciót tapasztal.

Shultz amerikai külügyminiszter - Reagan elnöknek a hét második felére beígért, űrfegyverkezéssel kapcsolatos állásfoglalását megelőzve - a csillagháborús program folytatásáért szállt síkra.

Shultz azt mondta, hogy az amerikai űrfegyverkezési program folytatása „nem befolyásolhatja” a jövő héten a Szovjetunióval kezdődő új genfi tárgyalásokat. Szovjet részről éppen ellenkezőleg: negatív hatásúnak értékelik az űrfegyverkezést. Egy hétfő reggeli televíziós interjújában Shultz úgy vélekedett, hogy az új fegyverek kifejlesztésével összefüggő kutatási programok „eleve ellenőrizhetetlenek lennének”, így azokról nem is lehet megállapodást kötni. Hangoztatta: az Egyesült Államoknak kötelessége folytatni az, úgymond, „védelmet szolgáló kutatásokat”. Ennek ellenére azt hangsúlyozta, hogy Washington „gondosan felkészül” a genfi tárgyalásokra, és „reméli, hogy azok eredményre vezetnek”.

Genscher nyugatnémet külügyminiszter most véget ért moszkvai megbeszéléseit Shultz úgy értékelte, hogy azok „segítik a szovjet felet annak megértésében, hogy a NATO-szövetségen belül összetartás van” a leszerelési tárgyalások kérdéseit illetően.

március 5.

Iparunk 40 éve címmel konferencia kezdődött a Budapest Kongresszusi Központban. A rendezők - az Ipari Minisztérium, a Magyar Kereskedelmi Kamara, az OMFB, a Magyar Közgazdasági Társaság, a Magyar Tudományos Akadémia, az MTESZ és az OKISZ - a gazdaságpolitika, az ipar és a műszaki tudományos élet vezető személyiségein kívül meghívták a tanácskozásra a legjelentősebb gyárak, üzemek egykori és mai vezetőit, szakembereit. A konferencián áttekintik és értékelik iparunk négy évtizedének eredményeit, a világgazdasági környezet és a műszaki tudományos haladás hatását hazánk iparának fejlődésére.

Az elnökségben foglalt helyet Havasi Ferenc, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára, Marjai József miniszterelnök-helyettes, valamint társadalmi és gazdasági életünk több más vezetője. Kapolyi László ipari miniszter megnyitója után Havasi Ferenc köszöntötte a részvevőket.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_havasi_ferenc.jpgHavasi Ferenc üdvözli a tanácskozás résztvevőit

Az esti órákban a konferencia részvevőinek tiszteletére fogadást rendeztek, amelyen megjelent Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára. A Budapest Kongresszusi Központ aulájában tartott fogadáson Kapolyi László mondott köszöntőt.

Ezután Kádár János tolmácsolta a Köziponti Bizottság üdvözletét azoknak a dolgozóknak, munkásoknak, műszaki vezetőknek, iparfejlesztéssel foglalkozó tudósoknak, akik sokat tettek a magyar ipar háború utáni talpra állításáért, korszerűsítéséért. Elmondta, hogy most a kongresszusra valló készülődés időszakában elfoglaltsága miatt nem tudott bekapcsolódni a konferencia munkájába. Különösen azért sajnálja ezt, mert rendkívül fontosnak tartja mindazt, amivel a tanácskozás foglalkozik, hiszen az ipar a népgazdaság motorja kell hogy legyen.

Kádár János ezután szívélyes, baráti eszmecserét folytatott hajdani élmunkásokkal, volt sztahanovistákkal, a szakmák kiváló dolgozóival, elméleti és gyakorlati szakemberekkel, a felszabadulási, kongresszusi munkaverseny részvevőivel. A kötetlen beszélgetésen Kádár elvtárs sok harcostársával, közeli, távolabbi ismerősével és tisztelőjével találkozott. Jó hangulatban elevenítették fel a közös emlékeket, amelyek között fontos, országunk életében meghatározó jelentőségű és kevésbé fontos személyes jellegű egyaránt előfordult.

A Központi Bizottság első titkára elbeszélgetett az ipar mostani munkásaival és vezetőivel is. Néhány mondat erejéig megszólították őt ismerősök és ismeretlenek is; koccintva vele további jó erőt és egészséget kívántak neki.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_kadar_janos.jpgKádár János a részvevők egy csoportjával

A fogadás végén Kádár János és a konferencia részvevői megtekintették a magyar ipar 40 éves fejlődéséről készült dokumentumfilmet.

Hazánk felszabadulásának 40. évfordulója tiszteletére április 4-én Budapesten megrendezik a Magyar Népköztársaság fegyveres erőinek díszszemléjét. A hagyományoknak megfelelően ezen részt vesznek a magyar néphadsereg, a BM határőrség és a munkásőrség díszalegységei. A kijelölt alakulatoknál megkezdődött a felkészülés, valamennyi felvonuló díszalegység a helyőrségében gyakorol.

Faluvégi Lajos, a Minisztertanács elnökhelyettese, az Országos Tervhivatal elnöke Nyíregyházára látogatott. Megbeszélést folytatott a megye párt- és tanácsi vezetőivel a VI. ötéves terv időarányos teljesítésének kérdéseiről, a szabolcs-szatmári településfejlesztési tervekről, ezen belül a foglalkoztatási alkalmak bővítésének lehetőségeiről. Ezután a megyei tanács székházában rendezett aktívaértekezleten előadást tartott a VII. ötéves tervre vonatkozó elgondolásokról, különös tekintettel a tanácsi fejlesztések lehetőségeire.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_faluvegi_lajos.jpgAktívaülés a megyei tanácson, Faluvégi Lajos tájékoztatóját tartja

Óvári Miklósnak, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának, a Központi Bizottság titkárának vezetésével Moszkvába utazott az MSZMP küldöttsége, hogy részt vegyen a szocialista országok kommunista és munkáspártjai propaganda- és ideológiai kérdésekkel foglalkozó központi bizottsági titkárainak tanácskozásán. A küldöttség tagjai: Barabás János és Radics Katalin, a KB osztályvezető-helyettesei.

A delegáció búcsúztatására a Ferihegyi repülőtéren megjelent Vlagyimir Bazovszkij, a Szovjetunió magyarországi nagykövete.

A magyar küldöttség megérkezett Moszkvába. A delegációt a repülőtéren Vagyim Medvegyev, az SZKP KB tudományos osztályának vezetője fogadta.

Várkonyi Péter külügyminiszter Sir Geoffrey Howe brit külügyminiszter meghívására hivatalos látogatásra Nagy-Britanniába utazott. Búcsúztatására a Ferihegyi repülőtéren megjelent David Colvin, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivője.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_varkonyi_peter_david_colvin.jpgDavid Colvin és Várkonyi Péter a ferihegyi búcsúzáskor

Külügyminiszterünk délután megérkezett Londonba. A repülőtéren Sir Derek Dodson, a brit miniszter személyes képviselője fogadta. Este a brit kormány díszvacsorát adott Várkonyi Péter és felesége tiszteletére. Ezen az angol és a magyar külügyminiszter pohárköszöntőt mondott.

A magyar külügyminiszter szerdán kezdi meg hivatalos tárgyalásait.

A Marakehban elkövetett súlyos bombamerénylet elleni tiltakozásul tömegek vonultak Nyugat-Bejrút, a déli külvárosok, valamint Szidón utcáira.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_marakehi_tiltakozas.jpgAz izraeli megszállás alatt levő dél-libanoni Marakeh faluban az ENSZ békefenntartó erők francia katonái próbálják megnyugtatni a helyi lakosokat

Az iráni hadsereg vezérkara estére támadást helyezett kilátásba Bászra iraki város meghatározott célpontjai ellen. A 12 órás ultimátum lejárta után az iráni tüzérség lőtte a várost; az akció - bagdadi források szerint - jelentős károkat okozott. Az iraki erők válaszcsapást helyeztek kilátásba.

A teheráni vezérkar előzőleg közölte, hogy Bászra tüzérségi kivetését az Ahváz iráni város egyik üzeme ellen hétfőn elkövetett iraki légitámadásra való megtorlásul határozta el. Teherán szerint akkor a támadásban tizenegy polgári személy életét vesztette, és harmincán megsebesültek. Az iráni hadsereg kedden - közép-európai idő szerint háromnegyed hatkor - vette tüzérségi tűz alá Bászra iraki kikötővárost - jelentette a francia hírügynökség helyszínen tartózkodó tudósítója. Pár órával később Bagdadban bejelentették, hogy megtorlásként Irak 24 iráni várost fog megtámadni. A közlemény szerint Irak felszólítja a megjelölt iráni városok lakosságát, hogy reggelig hagyja el lakhelyét.

(A Bászra elleni támadást röviddel az iráni hadvezetés által előzőleg bejelentett 12 órás ultimátum lejárta után indították meg. Az irániak ultimátumukban a város kiürítésére szólították fel Bászra lakosságát.)

Az iráni ágyúzásra válaszul az iraki hadsereg tűz alá vette a Bászrát lövő iráni lövegeket.

Iraki hivatalos források szerint a kikötővárosban sok épületet találat ért. A sebesültek száma is ismeretlen. Az iraki rádió és televízió rendes adását megszakítva hazafias indulóikat közvetít.

A legutóbbi drámai fejlemények előtt az ENSZ Biztonsági Tanácsa New Yorkban Irak kérésére összeült, hogy megvitassa a háborúban fogságba esett katonák helyzetét. A BT-hez eljuttatták az ENSZ főtitkárának feljegyzését is, amelyben Pérez de Cuellar a konfliktus azonnali beszüntetését követeli, hozzáfűzve, hogy bármilyen, a két fél érdekét és a békét szolgáló kezdeményezést hajlandó támogatni.

A BT ülését meghatározatlan időre elnapolták.

Nicaragua kedvező légkört kíván teremteni a közép-amerikai rendezéshez - jelentette ki sajtóértekezletén Ortega elnök. Egyidejűleg Havannában hivatalosan bejelentették, hogy Managua döntésével összhangban, Kuba májusban száz katonai tanácsadót kivon Nicaraguából.

A nicaraguai elnök Uruguayból történt visszaérkezése után tartott sajtóértekezletén hangsúlyozta: a Reagan-kormányzat mesterséges akadályokat gördít a Contadora-csoport békeszerető erőfeszítései elé, durva zsaroláshoz folyamodik azért, hogy a nemzetközi szervezetbe tartozó néhány országot a Nicaraguával való együttműködés megszakítására kényszerítsen.

Nicaragua - folytatta az elnök - kötelességének tartja, hogy harcoljon a vérontás beszüntetéséért és a béke helyreállításáért anélkül, hogy a forradalmi elvek kárt szenvednének.

Ortega hangsúlyozta: Nicaragua síkraszáll amellett is, hogy Közép-Amerikában ne legyenek külföldi katonai tanácsadók, és ne tartsanak külföldi hadgyakorlatokat. Pozitív tényként említette Shultz amerikai külügyminiszterrel való legutóbbi találkozójának létrejöttét, de hangsúlyozta, hogy tekintettel a Fehér Ház ellenséges álláspontjára, Nicaragua az említett találkozótól nem vár gyors eredményeket.

Kuba a közép-amerikai válság igazságos és törvényes rendezésének híve. Az ilyen rendezésnek magában kell foglalnia a térségben tartózkodó összes külföldi katonai tanácsadó kivonását, az oda irányuló fegyverszállítások teljes beszüntetését és a be nem avatkozás elvének szigorú tiszteletben tartását. Kuba határozottan támogatja a Contadora-csoport kezdeményezéseit az igazságos és Közép-Amerika valamennyi országa száméra kielégítő rendezés felkutatására. Az amerikai kormányzat nyílt szembehelyezkedése az oka annak, amiért a rendezés még nem jöhetett létre.

Augusto Pinochet chilei elnök „katasztrófa sújtotta területnek” nyilvánította Santiagót, a Valparaiso kikötőváros körüli tengerparti területet, valamint a fővárostól délre levő Rancagua környékét. Ezekben a körzetekben a vasárnapi földrengések következtében a legfrissebb adatok szerint 143 ember vesztette életét, mintegy kétezren megsérültek és 160 ezren váltak hajléktalanná. A tegnapra virradó éjszakát is ezrek töltötték szabad ég alatt.

A rendelet felhatalmazza a hatóságokat, hogy javakat foglaljanak le a rászorultak megsegítésére, ezenkívül tovább szigorít az ellenzék megfélemlítésére tavaly bevezetett ostromállapoton.

A természeti csapás a 70 ezer lakosú San Antonióban okozta a legnagyobb pusztítást, ahol huszonhármán meghaltak és az épületek 70 százaléka, valamint a kikötő romokban hever. San Antonio kikötője bonyolította le a chilei rézexport zömét.

Kedden légi úton megérkeztek az első külföldi gyorssegélyek a szomszédos Argentínából és Peruból.

Reagan elnök és Weinberger hadügyminiszter egyaránt azt követelte, hogy az amerikai törvényhozás oldja fel az MX rakéták építésére szolgáló és korábban zárolt összegeket. Több vezető közéleti személyiség viszont bejelentette: nagyszabású politikai akciót kezdeményez azért, hogy a rakéták építését változatlanul fagyasszák be, illetve végleg töröljék az amerikai katonai programból.

Reagan és Weinberger egyaránt azzal érvelt, hogy az MX-program folytatása „fontos ütőkártya” lehet az Egyesült Államok számára a genfi leszerelési tárgyalásokon. Az elnök, aki hétfőn reggel küldte meg a törvényhozásnak írásos igényét, egy beszédében kijelentette: ha a kongresszus nem szavazná meg a rakétaprogram folytatását, akkor - mint mondta - aláásná tárgyaló küldöttségünk helyzetét, és olyan jelzést küldene Moszkváinak, amiből az derülne ki, hogy Amerika határozatlan és megosztott nemzet, amelynek megosztottságát ki lehetne használni Genfben. Ezzel szemben az „igen” szavazat Reagan szerint azt mutatná, hogy Amerika egységesen és határozottan megy Genfbe.

március 6.

Hámori Csaba első titkár elnökletével ülést tartott a KISZ Központi Bizottsága. Az ülésen részt vett és felszólalt Csehák Judit, a Minisztertanács elnökhelyettese.

A központi bizottság Szandtner Iván előterjesztése alapján állást foglalt az ifjúsági törvény végrehajtásáról szóló minisztertanácsi előterjesztés tervezetéről. A testület időszerűnek tártja a törvény végrehajtási tapasztalatainak összegzését. E munka alapját az MSZMP Központi Bizottságának 1984. októberi ifjúságpolitikai állásfoglalása adja, amely elemzi az ifjúság körében végzett munka tapasztalatait, az ifjúság társadalmi helyzetét, és meghatározza az időszerű feladatokat.

Az utóbbi 14 évben az ifjúsági törvény alapelvei összességében beváltak a gyakorlatban, jól szolgálták ifjúságpolitikai céljainkat, a feladatok megvalósításához megfelelő jogszabályi kereteket adtak - állapították meg az ülésen. Az 1971 óta végbement társadalmi, gazdasági változásokat figyelembe véve azonban a központi bizottság támogatja az állami ifjúsági munka megújítására, tartalmi, szervezeti kereteinek fejlesztésére, a jogi szabályozás módosítására vonatkozó elképzeléseket.

A központi bizottság Nyitrai István titkár előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta a KlSZ-szervek és az úttörőelnökségek 1985, évi költségvetésére tett javaslatot.

A testület Varga-Sabján László titkár előterjesztésében megvitatta és jóváhagyta a KISZ KB mellett működő Honvédelmi Nevelési Tanács funkciójára, feladat- és hatáskörére, működési rendjére és személyi összetételére tett javaslatot.

A központi bizottság végül szervezeti és személyi kérdéseket tárgyalt. Nagy Sándort és Szabó Tibort érdemeik elismerése mellett felmentette központi bizottsági és intéző bizottsági tagságuk alól. A testület Argalász Kálmánt, a Honvédelmi Minisztérium politikai főcsoportfőnöksége ifjúsági osztályának vezetőjét kooptálta a KB tagjainak soraiba, és megválasztotta az intéző bizottság tagjává.

A hivatalos látogatáson Londonban tartózkodó Várkonyi Péter külügyminiszter programja délelőtt a brit kereskedelmi és iparügyi minisztériumban kezdődött, ahol Norman Tebbit miniszter fogadta őt. Kettejük háromnegyedórás eszmecseréjen a kétoldalú gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokról volt szó. Megvitatták, hogy a brit, illetve a magyar kormány milyen módon bátoríthatja és segítheti a gazdasági kapcsolatok szálainak erősítését, illetve a kereskedelmi forgalom bővítését.

Várkonyi Péter ezután Sir Geoffrey Howe brit külügyminiszterrel tárgyalt vendéglátója hivatalában, őszinte és szívélyes hangulatú eszmecseréjük tárgya a nemzetközi helyzet volt, ezen belül a kelet-nyugati kapcsolatok problémaköre, az enyhülés és a fegyverzetkorlátozás. Bár a felek rögzítették, hogy a nemzetközi feszültség okait eltérően ítélik meg, a fegyverzetkorlátozás sok kérdését illetően más a megközelítési módjuk, és másképp értékelik a genfi tárgyalások előtt kialakult helyzetet, nevezetesen az Egyesült Államok „stratégiai védelmi kezdeményezésének” kérdését is, reményüknek adtak hangot, hogy a Szovjetuniónak és az Egyesült Államoknak Genfben sikerül lépést tennie azoknak a céloknak az elérése felé, amelyeket a szovjet és az amerikai külügyminiszter januári találkozójáról kiadott közös közlemény tartalmazott.

Várkonyi Péter és Sir Geoffrey Howe végül megelégedéssel állapította meg, hogy a brit-magyar kapcsolatok az utóbbi két évben jól fejlődtek, és az együttműködés további bővítésére való készség mindkét oldalon megvan.

A kétoldalú kapcsolatok részletkérdéseit délután Várkonyi Péter Malcolm Rifkind brit külügyi államminiszterrel vitatta meg.

A magyar külügyminiszter programjain részt vett Domokos Mátyás, hazánk londoni nagykövete is. Ugyanő szerda déliben a nagykövetségen fogadást adott az angol sajtó vezető diplomáciai tudósítóinak tiszteletére, akik több mint egyórás kötetlen beszélgetést folytathattak itt Várkonyi Péterrel.

Moszkvában megtartották a szocialista országok kommunista és munkáspártjai propaganda- és ideológiai kérdésekkel foglalkozó központi bizottsági titkárainak tanácskozását.

A tanácskozáson Mihail Gorbacsov, az SZKP KB PB tagja, a KB titkára mondott megnyitó beszédet.

A tanácskozáson részt vettek: a Bolgár Kommunista Párt részéről Sztojan Mihajlov, a KB titkára; Csehszlovákia Kommunista Pártja részéről Jan Fojtik, a KB elnökségének póttagja, a KB titkára; a Kubai Kommunista Párt részéről Jorge Risquet, a KB politikai bizottságának és a KB titkárságának tagja; a Laoszi Népi Forradalmi Párt részéről Saman Vinaketh, a KB titkára; a Lengyel Egyesült Munkáspárt részéről Henryk Bednarski, a KB titkára; a Magyar Szocialista Munkáspárt részéről Óvári Miklós, a Politikai Bizottság tagja, a KB titkára; a Mongol Népi Forradalmi Párt részéről Cerenpilin Balhadzsav, a KB titkára; a Német Szocialista Egység párt részéről Joachim Herrmann, a KB titkára; a Román Kommunista Párt részéről Petru Enache, a KB titkára; a Szovjetunió Kommunista Pártja részéről Mihail Zimjanyin, a KB titkára; a Vietnami Kommunista Párt részéről Hoang Tung, a KB titkára.

A részvevők véleménycserét folytattak az ideológiai, valamint a tájékoztató és propagandamunka időszerű kérdéseiről, mindenekelőtt a fasiszta Németország és a militarista Japán felett aratott győzelem közelgő 40. évfordulójával összefüggésben.

A tanácskozás baráti légkörben, a megvitatott kérdésekben tanúsított egység jegyében zajlott le.

Rövid munkalátogatást tett Lengyelországban Hans-Dietrich Genscher, az NSZK alkancellárja, külügyminiszter. A nyugatnémet politikus először vendéglátójával, Stefan Olszowski külügyminiszterrel folytatott megbeszéléseket, majd fogadta őt hivatalában Wojciech Jaruzelski miniszterelnök.

A bonni külügyminiszter Finnországból Szófiába tartva állt meg a lengyel fővárosban. Mostani megbeszélései nem törlik a napirendről hivatalos látogatását, amelyet a nyugatnémet fél tavaly novemberben elhalasztott. Bonn és Varsó viszonyában zavart keltő elem azoknak a hangoknak a megerősödése, amelyek kétségbe vonják a háború utáni lengyel határokat, Genscher külügyminiszter - lengyel hivatalos értékelés szerint - következetesen kiállt a két ország kapcsolatait rendező 1970-es varsói egyezmény betartása mellett.

Az iráni tüzérség este másodszor is tűz alá vette Bászra iraki kikötővárost. Teherán már korábban kilátásba helyezte a Bászra elleni támadást, és a város lakóinak 12 órát adott lakóhelyük elhagyására.

A Reuter hírügynökség helyszíni tudósítása szerint a legtöbb iráni lövedék a város szélére hullott. Az első támadás során több lakóház találatát kapott, a lakosok közül igen sokan megsebesültek.

Egy bagdadi katonai szóvivő este bejelentette: Irak válaszul rakétatámadást intézett iráni területek ellen. További megtorlásul harminc iráni várost fognak lőni - mondta a szóvivő, és felszólította az érintetteket, hogy hagyják el lakóhelyüket. (A korábbi jelentések szerint az irakiak 24 város ellen kívántak megtorló akciót indítani.) A célpontként említett helységek között szerepel Dizful, Ahvaz, Busehr, Bandar Khomeind és több más település. Az iraki szóvivő az iráni vezetésre hárította a felelősséget az esetleges polgári áldozatokért.

Ali Ahbar Velajati iráni külügyminiszter Javier Pérez de Cuellar ENSZ-főtitkárhoz intézett üzenetében Irakot vádolta a tavaly júniusi részleges tűzszünet! megállapodás felrúgásával. A világszervezet közvetítésével létrejött megállapodásban a két hadban álló fél kötelezettséget vállalt arra, hogy nem támad polgári célpontokat a másik területén.

New Yorkban Szaid Radzsai-Horaszani iráni ENSZ-nagykövet szintén Bagdadot tette felelőssé a polgári célpontok elleni támadásokért, azzal érvelve, hogy Bászrát az iraki fél Ahvaz iráni város elleni hétfői támadására válaszul ágyúzták. Az ENSZ-nagykövet megismételte azt az iráni vádat is, amely szerint az irakiak Busehr városban egy épülő atomerőművet támadtak.

Blaise Rabetajika, a Biztonsági Tanács madagaszkári nemzetiségű soros elnöke a testülethez tartozó mind a 15 tagállam nevében mérsékletre és a tavaly júniusi megállapodás megtartáséra szólította fel a két felet.

Humor:idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_humor_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_humor_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_humor_3.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_humor_4.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_humor_5.jpg

Reklám:
idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_reklam_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_reklam_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_reklam_3.jpg

Kékfény:
Végrehajtották a halálos ítéletet Zelei Bélán, kegyelmi kérvényének az elutasítása után. A többszörösen büntetett előéletű, foglalkozás nélküli Zelei Béla 1983. július 3-án, Szolnokon megölte és kirabolta a 71 éves id. Karcsai Pált, majd július 12-én a 72 éves Markovics Istvánnét ölte meg és fosztotta ki budapesti lakásán. A súlyos bűncselekményekben az első fokon eljáró Fővárosi Bíróság hozott ítéletet 1984. szeptember 13-án. Zelei Bélát több emberen nyereségvágyból, előre kitervelten elkövetett emberölés miatt halálbüntetéssel sújtotta. Az ítéletet a Legfelsőbb Bíróság február 1-én helybenhagyta.

Berettyóújfalu külterületén Bacsó Lajos 24 éves gépkocsivezető, bakonszegi lakos tehergépkocsival előzés közben áttért az úttest bal oldalára és összeütközött egy vele szemben közlekedő személygépkocsival, amelyet Debreceni György 52 éves felvásárló, sarkadi lakos vezetett. Debreceni György és utasai közül Debreceni Györgyné 48 éves háztartásbeli, Bodnár Gyula 31 éves diszpécser és Bodnár Beáta 5 éves kislány, sarkadi Iakos a helyszínen meghaltak; Bodnár Gyuláné 25 éves könyvelő életveszélyes sérülést szenvedett. A vizsgálat eddigi adatai szerint Bacsó Lajos megsértette az előzés szabályait.

Különösen nagy kárt okozó lopás ügyében nyomoz a Békés megyei Rendőr-főkapitányság. Március 5-én, kedd éjjel egy óra körül ismeretlen tettesek behatoltak a mezőkovácsházi ÁFÉSZ tollüzemébe, s onnan egymillió 210 ezer forint értékű bálázott tollpelyhet loptak el. Az értékes rakomány elszállításához egy kék színű Robur, Avia (vagy ezekhez hasonló, oldalmagasítóval ellátott) tehergépkocsit használtak. A több személyből álló csoport a lopáshoz egy kék színű, feltehetően Fiat típusú személygépkocsit is használt. A bűncselekmény elkövetőinek felderítése végett a rendőrség kéri, hogy aki március 4-én, hétfőn az esti, vagy 5-én, kedden a hajnali órákban ilyen gépkocsit látott, illetve az esettel kapcsolatban bármilyen Információ birtokában van, jelentkezzen a Békés megyei Rendőr-főkapitányságon (Békéscsaba, Bartók Béla utca 1-3.) a 23-833-as telefonszámon vagy bármely rendőri szervnél.

Közlemények:
A posta március 5-én az Évfordulók, események ’85 sorozaton belül a 75. nemzetközi nőnap alkalmából kétforintos bélyeget hoz forgalomba. A bélyeg Widerkamm Ervin grafikusművész terve alapján, többszínű ofszetnyomással, 1 702 300 fogazott és 5800 fogazatlan példányban az Állami Nyomdában készült. A bélyeg jobb oldalán egy női fej, bal oldalán színes virágcsokor látható, felette a jubileumra utaló felirattal. 

Szerdán este fél kilenc óra tájban, verseny közben Gébért Pál, a városligeti Műjégpálya igazgatója közölte, hogy technikai gondok miatt csütörtökön délelőtt a Műjégpályát nem nyitják meg a közönségnek. A hiba elhárításához még az éjszaka hozzákezdenek és a Rozmaring Kupa második napi küzdelmeit minden körülmények között megtartják. 

Az élelmiszerüzletekben, édességboltokban, trafikokban országszerte kaphatók már a színes fóliába csomagolt húsvéti csokoládéfigurák. A különféle méretű nyuszikból, bárányokból-, csirkékből, kacsákból, tojásokból húsvétig a tavalyival azonos mennyiség, 1030 tonna kerül az üzletekbe, s ez várhatóan elegendő lesz. Fóliagyártási gondok miatt azonban a gyártók a figurák egy részét - a négy- és a hétdekás tojást - nem mintás, hanem egyszínű sztaniolba burkolják. Az idényjellegű csokoládétermékek 98 százalékát a keresettebb tejcsokoládéból, két százalékát pedig étcsokoládéból állítják elő. Gondolnak a diétázókra, fogyókúrázókra is, 13-15 tonnányi diabetikus csokoládéfigura is kerül az üzletekbe.

Állásajánlat:
idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_allasajanlat_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_allasajanlat_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_allasajanlat_3.jpg

Divat: Testvérpulcsik
E néhány tavaszi hangulatú pulóverrel szeretnénk bebizonyítani, hogy azonos kötésmintával, de más-más színnel, mintával s a kötőtűk variálásával mennyire változatos holmikat köthetünk.idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_divat_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_divat_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_divat_3.jpg

Van elég vetőmag a tavaszi kalászosból, kukoricát importálnak:
Tavaszi hír: az Országos Vetőmagtermeltető és Értékesítő Vállalat a megrendeléseik alapján folyamatosan adja át a termelőknek a vetőmagvakat, a túlnyomó többségében nagy hozamú fajták és hibridek szaporítóanyagát. A vetőmag-készlet genetikai értéke magas, és alapja lehet az idei évre tervezett nemzetközi mércével mérve is figyelemre méltó hozamoknak. Tavaszi kalászosokból a készlet megfelelő és a választék is kielégíti a termelők igényeit. Tavaszi árpából 13 külföldi és hazai fajtát ajánlanak, a készlet nagyobbik részét NDK-beli és csehszlovák nemesítésű szaporítóanyag adja Pót megrendeléseket is elfogad a vállalat. Zabból is lehetőség van újabb megrendelések teljesítésére, olyan bőséges a készlet. A károsító aszály nagymértékben visszavetette a hibrid vetőmagtermesztést, különösen az Alföldön, és emiatt a nagyhozamú kukoricákból a megrendeléseknek csak 60 százalékát lehet fedezni. A vállalat - együttműködve a termelési rendszerekkel és más nagyobb gazdasági központokkal - értékelte a külföldi ajánlatokat. Piackutatást folytatott, és a MÉM intézkedése nyomán előkészületeket tett a vetőmag importra. A szállítmányok jó részét az Egyesült Államok-beli Pioneer cég hibridjei teszi ki, ezen kívül: több európai országból, közöttük Jugoszláviából is rendeltek hibrid vetőmagot.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_vetomagtermelteto_vallalat.jpgA Vetőmagtermeltető és Értékesítő Vállalat budapesti üzemében zöldség- és virágmagot csomagolnak

Sonka, bélbe töltve:
Új exporttermékek próbagyártását kezdték meg a Kaposvári Húskombinát sonkakonzerv-üzemében. Bélbe töltik a sonkát és a tarját. Mindezt a sonkakonzerv üzem termelésszerkezetének átalakítása, a gazdaságosság növelése és a versenyképesség megtartása tette szükségessé.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_kapsovari_huskombinat.jpgKétszáz tonnányi, bélbe töltött sonkát szállítanak az idén az Egyesült Államokba

Téli nagyjavítás:
A Nagykunsági Állami Gazdaság kisújszállási gépműhelyében is javában javítják a gépeket. Az erőgépek mintegy 85 százaléka, a tavaszi betakarító gépeknek pedig 75 százaléka már kész. Ezen kívül MTZ-50-es és 80-as traktortípusok felújítása, pótkocsik és gépkocsik karbantartása van folyamatban. A téli időszakban mintegy kilencvenen foglalkoznak a gépek javításával, szerelésével. Havonta átlag több mint 14 ezer munkaórát használnak fel a javításokra.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_nagykunsagi_allami_gazdasag.jpgSok alkatrészt kell házilag felújítani, mivel egyes gépekhez akadozik az ellátás

Bútorok Kaposvárról:
Az újesztendőt újdonsággal, a „Dóra” bútorcsalád gyártásával kezdte a kaposvári Lakberendező Ipari Szövetkezet, Ülő- és sarokgarnitúrákat, rekamiékat, heverőket és szekrénysorokat gyártanak. A korszerű műhelycsarnokokban már javában folyik a termelés. Sarokgarnitúrából nyolcszáz, heverőből 1700, rekamiéból pedig 1500 darabot rendelt eddig a kereskedelem.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_kapsovari_butoruzem.jpgAz összeszerelő részlegben

Új gép a Tungsramnál:
A Tungsram nagykanizsai gyárában a 20-as csarnok a legmodernebbek közé tartozik. A képünkön látható Kékes-automata, amely óránként 4500 elektróda-tartót, azaz állványt készít, a legújabb és legtermelékenyebb berendezése az, üzemrésznek.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_nagykanizsai_tungsram.jpgA gép működéséhez szükséges anyagról s a hibátlan termelést biztosító felügyeletről Háncs Istvánné gondoskodik

Audiovizuális oktatási központ:
Az Unesco segítségével létesített veszprémi oktatási központ feladata az audiovizuális információhordozók fejlesztésének megszervezése és a szakemberképzés feltételeinek megteremtése.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_veszpremi_oktatasi_kozpont.jpgMunka a keverőszobában

Szerelik a ciklotront Debrecenben:
A hazai magfizika és atomfizikai kutatások egyik fellegvárában, az MTA Debreceni Atommagkutató Intézetében szerelik a hatodik ötéves terv legnagyobb tudományos beruházásának a ciklotronnak a laboratóriumi berendezéseit. A munkálatokat szovjet szakemberek irányítják, hiszen a berendezéseket a leningrádi Jefremov Intézel tervezte és gyártotta. A tudományos, orvosi, ipari és mezőgazdasági kutatásokban nélkülözhetetlen berendezések megvásárlását a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség is támogatta anyagilag.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_mta_debreceni_atommagkutato_intezet.jpgA műszeres finombeállítás közben

Szocialista brigádélet:
A debreceni MEZŐGÉP Bölöni György Szocialista brigádjának tagjai túlnyomórészt fiatalok. Az elmúlt évi versenyvállalásaik teljesítése alapján ezüst fokozatot értek el. Csupán az anyagtakarékosság 50 ezer forintot eredményezett. A termelés folyamatosságát elősegítették azzal is, hogy számos kisegítő szerszámot készítettek. Sikerrel vettek részt a Korunk valósága vetélkedőn. Most, a Híd utcai üzem többi szocialista brigádjával együtt csatlakoztak a Járműjavító kollektívájának felhívásához: március 23-án kongresszusi kommunista műszakot tartanak.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_debreceni_mezogep.jpgA brigád három tagja exportra készülő gépek alkatrészeit szereli össze

Markazi melléküzemágak:
A markazi termelőszövetkezetben az alaptevékenység mellett több melléküzemág is dolgozik - igen eredményesen. Kettő ezek közt is külön figyelemre méltó, a GANZ és a BHG részére termelő részlegek. Az immár 15 éves múltra visszatekintő melléküzemágak elmúlt évi anyagmentes áruforgalmi értéke meghaladja a 17 millió forintot. A korábban kapálással, metszéssel és más mezőgazdasági munkával foglalkozó asszonyok immár „igazi" ipari munkásoknak érezhetik magukat. Ez természetesen minőségi változás, és külön elismerésre méltó, hogy lehet rájuk számítani. További szándék, hogy különösen a fiatalabb korosztályhoz tartozó asszonyok és lányok a jövőben ne csak betanított, de szakmunkás szinten dolgozhassanak. Hogy erre rátermettek, azt bizonyítja, hogy a paksi atomerőmű részére két darab 420 kV-os feszültségváltót készítenek április 30-ig.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_markazi_termeloszovetkezet.jpgPolonkai Béláné, Takács Jánosné és Ferenc Ottóné munka közben

Rekonstrukció a Caolánál:
A Caola Kozmetikai és Háztartásvegyipari Vállalat albertfalvai gyáregységében nagyarányú rekonstrukciót végeznek. Az elmúlt évben üzembe helyezték a - freon töltőgázt kiváltó - propán-bután töltőüzemet, amellyel mintegy kilencszázezer dollárt takarítanak meg az aerosolos készítmények gyártásánál. Jó ütemben halad az üzemcsarnok építése is, amelynek munkába állításával 117 ezer tonnára növelik szappangyártásukat.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_albertfalvai_caola.jpgModern automata gépsoron folyik a termelés

Skálából a kiskertekbe:
Ezzel a címmel a héten kezdődött meg a szolnoki Skála-Tiszavidék Áruházban a tavasz jegyében szervezett újabb akció. A két hétig tartó vásár keretében vetőmagvakat, három különböző típusú rotációs kapát, kerti szerszámokat, locsolótömlőket vásárolhatnak az érdeklődők. Megtalálható a pultokon a sokak által keresett házi permetező és az egységcsomagban kapható Skála öntözőcsalád is, amely ezúttal 50 százalékkal olcsóbban vásárolható.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_szolnoki_skala_aruhaz.jpgKépünk az akció első napján készült

A Magyar Televízió műsorán: Ilyenek voltunk. 1973-ban kézült amerikai filmdráma.
Katie (Barbra Streisand) és Hubbell (Robert Redford) tökéletes ellentétei egymásnak, de egy dolog közös bennük. Mindketten a végletekig őszinték. Szinte lehetetlen, mégis egymásba szeretnek. Sőt, nyilvánvaló különbözőségük és a szülői tiltás ellenére összeházasodnak. Házasságuk szenvedélyes és bensőséges egészen addig, amíg a történelem közbe nem szól. Politikai és erkölcsi nézeteltéréseiket még a szerelem sem képes legyőzni.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_barbra_streisand_robert_redford.jpgMár akkor is legendák voltak, mikor mi először láthattuk a filmet

Hová menjünk? Moziba!
idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_mozi.jpg

Színházi bemutató: Édes otthon (Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház). Kolozsvári Papp László világát mesés tündérkedéssel idézi meg Léner Péter rendező.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_mathe_eta_petenyi_ilona_szabo_tunde_szigeti_andras.jpgMáthé Eta, Petényi Ilona, Szabó Tünde és Szigeti András

Magyar könnyűzene: Jégkrémbalett - AE Bizottság
Egy önálló nagylemez megjelenéséért olykor bizony „meg kell szelídülni" egy-egy zenekarnak. Erre egy pillanat alatt rácáfolt most az AB Bizottság nevű együttes Jégkrémbalett című nagylemeze. Nemhogy nem változtak a Kalandra fel! megjelenése óta - amit ők maguk katasztrófazeneként jelöltek meg -, hanem ha lehet, még inkább „etetik” a megszokottól jócskán elütő zenéjük hallgatóját. Ennek ellenére - vagy éppen ezért - nem lehet nem végigjátszani ezt a lemezt, ami egyébként az azonos című, eleddig be nem mutatott filmjük zenéje. Mint az az együttesről köztudott, náluk semmi sem szokványos, így aztán van egy Mámorszárító és egy Árnyékfürdő oldala ennek a tizenegy számmal, nótával, dallal, szöveges zenével - kinek melyik meghatározás tetszik - barázdált lemeznek. Amelynek egyébként igen nagy hibája, hogy a korábbi lemezükkel ellentétben - akarva vagy akaratlan? - ezúttal a szöveg szinte érthetetlenné silányul. Néhány cím a kínálatból: Milarepaverzió, Női agyvelő, Használt dal, Amikor még kígyókkal... vagy a címadó Jégkrémbalett. A lemez hallható, kapható, a filmről egyelőre semmi hír. Pedig kíváncsi lennék, hogyan lehet keresettbizarrságukat látvánnyal még tetézni...
idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_ae_bizottsag_jegkrembalett.jpg

Dollyék ismét Egerben: Eldoradoll
Szerdán este ismét a Dolly Roll együttesnek tapsolhatott az egri közönség. Ez évi turnéjukból minden bizonnyal azért sem hiányozhatott e város, mert tavaly elsöprő sikert arattak itt. Visszatérni a „színhelyre” hálás, egyben kockázatos dolog is. Hálás, hiszen a közönség már ismerős, és a siker emléke eleve felvillanyozza az előadókat. Viszont megvan a veszélye annak, hogy esetleg nem sikerül ugyanazt a hangulatot megteremteni, ugyanazt a nívót nyújtani. Nos, Dollyék ezúttal sem okoztak csalódást. Az Országos Rendező Iroda által szervezett idei új műsoruk, az Eldoradoll friss, kedves, hangulatos. Nemkülönben ügyesen felépített: a tavaly óta született számok mellett hallhatta a közönség a régebbi nagy sikerű dalokat is. Az együttes minden lehetőséget megragad, hogy totális hatást keltsen. A zene, az ének mellett számukra rendkívül fontos a látvány: minden egyes számot tökéletesen megkomponáltak, „képileg” is. Berendezett színpadon él az előadásuk, szinte meglepetésszerűen változik a helyszín, a felállás. Az együttes minden tagjának egyénisége van. Nem sokkolják a nézőt, nem játszanak kemény rock-ot. Ellenkezőleg: örömzenét. Kedves, bolondos öltözetük, jelmezeik mind-mind a hatást segítik. Mint ahogyan jól illeszkedik minden egyes dalukhoz a folyton változó, mozgó színpadkép. A három táncos kislány ügyesen segíti a hatást. No és Dolly a Modern románccal, s az egész együttes Arrivederci-vel...! Minden esélyük megvan rá, hogy sokáig a hazai élvonalban legyenek.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_dolly_roll.jpgTetőfokon a hangulat... A koncert egy pillanata

Külföldi könnyűzene:
A hét első felében az amerikai slágerlistákat a REO Speedwagon Can't Fight This Feeling-je, a nyugat-európai slágerlisták többségét a Dead Or Alive You Spin Me Round című számai vezetik.

És akkor lássuk a lényeget, a Manchester United-Videoton párharc első felvonását az UEFA-Kupában!
Kedden reggel a MALÉV londoni járatával elutazott a brit fővárosba, majd onnan tovább Manchesterbe, a szerdai Manchester United elleni UEFA Kupa negyeddöntő színhelyére a Videoton labdarúgó-csapata. A pénteki egri bajnoki győzelem után két napjuk volt a játékosoknak a regenerálódásra, s az utolsó hazai napot, a hétfőt már nem töltötték tétlenül Szabóék.

- Délelőtt a csapat megtekintette a szombati Manchester United-Everton angol bajnoki mérkőzés videofelvételét, amelynek az „eredetijét” én magam is láthattam a helyszínen - mondta Kovács Ferenc, az NB I. éllovasának vezetőedzője. - A játékosoknak ugyanaz a véleménye, mint nekem: remek volt a találkozó, a MU kitűnő csapat... A délelőtti elméleti foglalkozás után délután a pályán gyakoroltunk, az edzés után kijelöltem az utazó 16 játékost. A névsor a következő: Disztl P., Koszta (kapusok), Végh, Borsányi, Disztl L., Csuhay, Horváth, Vaszil, Palkovics, Csongrádi, Burcsa, Wittmann, Vadász, Májer, Szabó, Fuisz.

Mi a helyzet Novath-tal? - Sokoldalú, a védelemben és a csatársorban is használható játékosunk térdét ma tükrözték, véglegessé vált, hogy nem utazhat, valószínűleg porcleválása van. Mindenesetre nagyon fog hiányozni.

A Manchester Unitednél hétfőn a sérülteket lesték, rendbejönnek-e, pályára léphetnek-e esetleg a székesfehérváriak ellen. Ron Atkinson, a menedzser azt nyilatkozta, az MTI-nek, hogy ez a kérdés talán még a mérkőzés napjáig sem fog eldőlni, legalábbis ami a két válogatott sztár, Bryan Robson és Remi Moses szereplését illeti. (Robsonnak pénteken vették le a gipszet a lábáról.) Biztos viszont - fűzte hozzá a szakvezető -, hogy Moran és Muhren nem fog játszani. 

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_manchester_united.jpgEzek a manchesteri legények. Álló sor, balról: Mike Duxbury, Mark Hughes, Paul McGrath, Gordon McQueen, Graham Hogg, Norman Whiteside, John Gidman. Középső sor, balról: Mick Brown pályaedző, Kevin Moran, Arnold Muhren, Jeff Wealands, Stephen Pears, Gary Bailey, Alan Brazil, Frank Stapleton, Jim McGregor gyúró. Ülő sor, balról: Arthur Albiston, Jesper Olsen, Bryan Robson, Ron Atkinson vezetőedző, Remi Moses, Arthur Graham, Gordon Strachan

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_manchester_united_videoton_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_manchester_united_videoton_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_manchester_united_videoton_3.jpg

A Képes Sport címlapján:

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_manchester_united_videoton_gordon_strachan_horvath_gabor.jpgA Sharp és a Videoton márkaháborúja, előadják: vörös mezben Strachan, mögötte Horváth Gábor

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_manchester_united_videoton_kivonulas.jpgKivonulnak a csapatok

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_manchester_united_videoton_mark_hughes_disztl_peter.jpgEz a pillanatfelvétel a Manchester United egyik támadását örökíti meg. Hughes lő - Disztl kapus hárít

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_manchester_united_videoton_majer_hogg.jpgSorozatfelvétel az egyik, dupla sárgalappal véget ért összecsapásról. Májer és Hogg „találkozott", a magyar futballista nem hagyta magát és mindketten sárga kártyás figyelmeztetésben részesültek

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_manchester_united_videoton_csuhay_jozsef.jpgCsuhay és Hughes fejbárbaja

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_manchester_united_videoton_vaszil_vegh_olsen.jpgMindent beleadva védekezett a Videoton, Vaszil és Végh (most csak asszisztál) Olsennel viaskodik

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_manchester_united_videoton_disztl_peter.jpgDisztl húz le egy beadást

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_manchester_united_videoton_pres.jpgReklám-háború: Videoton présben a Sharp cég „képviselője"

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_manchester_united_videoton_csatajelenet.jpgEgyszerű, mindenperces csatajelenet a Vidi kapuja előtt

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_manchester_united_videoton_vedekezes.jpgSokszor jutott egy támadóra három védő

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_manchester_united_videoton_diszt_peter.jpgDisztl Péter, a mezőny legjobbja. Még a kapuja mögött bömbölő tinédzser szurkolók is tisztelettel adóztak teljesítményének, úgy védett, s bűvészkedett a labdával, amit eddig ritkán lehetett látni a manchesteri pályán

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_manchester_united_videoton_szurkolok.jpgFiatal manchesteri drukkerek a vendégkapu mögött

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_manchester_united_videoton_csongradi_ferenc.jpgCsongrádinak kifejezetten balszerencséje volt, egy rosszul sikerült mozdulat után megsérült és a helyi vöröskereszt képviselői hordágyon szállították el a pályáról

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_manchester_united_videoton_kovacs_ferenc.jpgKovács Ferenc a kispadnál

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_manchester_united_videoton_disztl_peter_2.jpgEz a labda is Disztlé lett

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_manchester_united_videoton_levonulas.jpgA legvégén Végh Tibor csapatkapitány köszöni meg a játékvezetői hármasnak a közreműködést

A Videoton újólag igazolta, hogy „európai” csapat, mert a kontinens sok együttese elégedett lenne a manchesteri 0:1-gyel. És bár az angol fogadóirodákban továbbra is változatlanok a tétek - azaz, ha valaki a fehérváriak továbbjutására tippel, és nyer, akkor „bankot robbanthat” -, azért nem szabad elfeledni, hogy a Dukla, a Paris St. Germain és a Partizán ellen sem a Videoton volt a favorit. Így elképzelhető az is, hogy a „Vidi” UEFA Kupa-sorozatának március 20-án folytatása következik.

Az európai három nagy kupasorozat szerdai negyeddöntő fordulójában akadtak szenzációk, csalódások, színvonalas és sportszerű 90 percek, brutális események és csúcsbevétel. A hírügynökségek terjedelmes jelentésekben számolnak be a történtekről, arról, hogy a hosszú tél miatt a legtöbb pályán ugyan mély volt a talaj, de ez nem szegte a játékosok kedvét.

A 12 mérkőzésen 462 ezer néző volt, a legtöbb Milánóban, az Internazionale-Köln (1:0) UEFA Kupatalálkozón, s a 85 ezer belépőjegyből, a tévéjogdíjból és a hirdetésekből csaknem egymillió dollár került az olasz csapat kasszájába. A forduló legnagyobb győztese viszont a Juventus, a Dynamo Dresden és az Everton, ez a három csapat egyaránt 3:0-ra győzött, tehát a papírforma szerint nyugodtan tekinthet a március 20-i visszavágó elé. De nem mindegyik együttes volt ilyen eredményes, amit mutat, hogy a 12 mérkőzésen mindössze 21 gól esett, az átlag tehát elég szegényes.idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_kupaszerda_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_kupaszerda_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_austria_wien_liverpool_nyilasi_rush.jpgTürmer és Nyilasi, az Austria Wien játékosai egy világsztár, az angol Rush nyomában. BEK-mérkőzésen Austria Wien-Liverpool 1:1

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_juventus_sparta_praha.jpgSzintén a BEK-ben a Juventus-Sparta Praha (3:0) találkozón Tardelli ezzel a lövéssel szerzett vezetést a hazaiaknak

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_bayern_munchen_as_roma_dieter_hoeness.JPGA KEK-ben Dieter Hoeness öröme, Bayern München-AS Roma 2:0

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_inetrnazionale_koln.jpgSok helyütt nehéz talajon játszottak. Az UEFA Kupában Milánóban, a sártengerben a kölni Steiner három Inter-játékos (Ferri, Altobelli és Causio) gyűrűjében

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_tottenham_real_madrid.jpgSzintén az UEFA Kupában: a hazai bajnokságban az idén gyenge Real Madrid Londonban nyert a Tottenham ellen 1:0-ra, igaz, az angol Perryman öngóljával

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_4_fordulo_1_kor_tottenham_real_madrid_mickey_hazard.jpgMickey Hazard lendületben


A kupaszerda mérkőzések nagy részének összefoglalói

A hétvégén jön a 17. forduló, az alábbi párosításokkal:

Ú. Dózsa - DMVSC
Vasas - Rába ETO
ZTE - MTK-VM
Csepel - Tatabánya
Bp. Honvéd - Békéscsaba
Ferencváros - Eger
Videoton - Pécsi MSC
SZEOL AK - Haladás

Kiemelt támogatónk:
idokapszula_nb_i_nepsport.jpg

Aranyfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_kepes_sport.jpg

Ezüstfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_labdarugas.jpg

Bronzfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_nepszabadsag.jpg

Emlékeztetőül:

Időkapszula: NB I. - 1984/85

Szintén figyelmükbe ajánljuk: 

Időkapszula: NB I. - 1980/81
Időkapszula: NB I. - 1981/82
Időkapszula: NB I. - 1982/83
Időkapszula: NB I. - 1983/84

Végül egy kis kötelező irodalom: 

Osztálynapló
Két évtized felejthetetlen és elfelejtett magyar hálóőrei

Köszönetnyilvánítás:

Sorozatunk nem jelenhetne meg Kárpáti Tamás segítsége nélkül, akinek ezek a kincsek digitalizálva is megvannak. Köszönet illeti a Népsport tudósítói gárdáját is a kiváló összefoglalókért. Belenézünk az Arcanum Adatbázisba is, mert nekik is szokott lenni releváns érdekességük.

Megjegyzés:

A sorozatot maribor és a szerethető dózsás együtt készíti, a szerző neve csak blogmotor etetésére van feltüntetve.

Olvasóink segítségét szeretnénk kérni: Szívesen fogadunk kiegészítéseket, javításokat, javaslatokat, korabeli anyagokat, egyszóval bármit, amivel pontosítani és jobbá lehet tenni a sorozatot. Különösen örülnénk, ha volt játékosok, edzők, vezetők, játékvezetők, gyúrok, jegyszedők, szurkolók és bárki más, akinek valamilyen története, emléke van, jelentkezne nálunk és egy-egy interjúval és beszélgetéssel színesíteni tudnánk az anyagot. Elérhetőségeink: emailen a valogatott.blog@gmail.com, Twitteren @ValogatottBlog, Facebookon pedig megtalálhatóak vagyunk a https://www.facebook.com/Valogatottblog címen. Előre is köszönjük.

1 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://valogatott.blog.hu/api/trackback/id/tr1817973098

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Fandor 2022.12.26. 18:48:42

szeretném elmondani, hogy Videoton szurkolóként (másodikos gimnazista voltam) mérhetetlen csalódás ért, amikor kiderült, hogy a Magyar Televízió nem közvetíti a Vidi manchesteri meccsét.... az eredmény és a játék ismeretében utólag talán már kevésbé bánom...
Annyit még hozzátennék, hogy Jesper Olsent egy nagyképű könnyelmű majomnak tartom, aki aztán jól megszívta a 86-os vébén a spanyolok ellen.

köszönöm, hogy elmondhattam.
süti beállítások módosítása