Válogatott okosságok

Szurkolói gondolatok, elemzések, mélázások a válogatottainkról, válogatás nélkül.

Ajánlataink

Sztancsik Richárd: Városok, stadionok, kocsmák

Rendelje meg közvetlenül a szerzőtől!

varosok.stadionok@gmail.com

Ár 2999 Ft.Részletek itt


kupanap.jpghungarianultras.jpg

Friss topikok

Facebook oldalunk

Időkapszula: NB I. 1984/85 18. forduló

2022.12.25. 14:14 maribor_

1985. március 16-17., a hónap közepe

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_headlines_konsztantyin_usztyinovics_csernyenko.jpgElhunyt Konsztantyin Csernyenko, az SZKP Központi Bizottságának főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke

Lássuk először a hét legfontosabb közéleti és külpolitikai eseményeit.

március 11.

Losonczi Pál, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke a Parlamentben ebédet adott Lékai László bíboros, esztergomi érsek tiszteletére, 75. születésnapja alkalmából. A szívélyes hangulatú találkozón részt vettek a magyar katolikus püspöki kar tagjai, Csehák Judit, a Minisztertanács elnökhelyettese és Miklós Imre államtitkár, az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke.

Losonczi Pál pohárköszöntőjében az Elnöki Tanács és a kormány üdvözletét és jókívánságait tolmácsolva, nagyra értékelte a bíboros érsek munkásságát az állam és a katolikus egyház közti jó viszony ápolásában és fejlesztésében.

Lékai László válaszában a születésnapi megemlékezést megköszönve elmondta, hogy személyes célja és egyházának törekvése is a haza, a nép boldogulásának szolgálata, az országban létrejött nemzeti egység ápolása és erősítése.

Kállai Gyula elnökletével ülést tartott a Hazafias Népfront országos elnöksége. Az elnökség meghallgatta Molnár Béla országos titkár tájékoztatóját a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának az országgyűlési képviselők és a tanácstagok 1985. évi választásáról szóló határozatáról, majd állást foglalt az általános, választások előkészítéséről és népfrontfeladatairól.

Az elnökség ezután javaslatot fogadott el a Hazafias Népfront választási felhívásának kidolgozására, valamint az országos listán jelölendő népfront-tisztségviselőkre.

A Szovjetunió Kommunista Pártjának Központi Bizottsága, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége és a Szovjetunió Minisztertanácsa hétfőn mély tájdalommal tudatta a párttal és az egész szovjet néppel, hogy Konsztantyin Csernyenko, az SZKP Központi Bizottságának főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke 1985. március 10-én, moszkvai idő szerint 19 óra 20 perckor súlyos betegség után elhunyt.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_konsztantyin_usztyinovics_csernyenko.jpgKonsztantyin Usztyinovics Csernyenko

Konsztantyin Csernyenkónak, a kommunista párt és a szovjet állam kiemelkedő vezetőjének, a kommunista eszmék és a béke állhatatos harcosának emlékét örökre megőrzi a szovjet nép és az egész haladó emberiség.

Az SZKP Központi Bizottságának, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének és a Szovjetunió Minisztertanácsának szilárd meggyőződése, hogy a kommunisták és minden szovjet ember nagy öntudattal és szervezettséggel, még nagyobb lelkesedéssel és odaadással fog dolgozni, tovább erősíti hazánk gazdasági és védelmi erejét, s méltóképpen viszi tovább a Nagy Október zászlaját.

Az SZKP Központi Bizottsága hétfőn Moszkvában rendkívüli ülést tartott. A központi bizottság tagjai egyperces néma felállással adóztak Konsztantyin Csernyenko emlékének. A központi bizottság ülésén méltatták Konsztantyin Csernyenko kimagasló életművét.

Az ülésen Mihail Gorbacsovot egyhangúlag az SZKP KB főtitkárává választották.

Mihail Gorbacsov, az SZKP KB új főtitkára 1931. március 2-án parasztcsalád gyermekeként született a sztavropoli határterület krasznogvargyejszkojei járásának Privolnoje nevű falujában.

15 éves korában kezdett dolgozni egy mezőgazdasági gépállomáson. 1952-ben lett az SZKP tagja. 1955-ben fejezte be tanulmányait a moszkvai állami Lomonoszov egyetem jogi karán, 1967-ben pedig a sztavropoli mezőgazdasági főiskola elvégeztével agrárközgazdászi diplomát szerzett.

Mihail Gorbacsov 1955-től végzett Komszomol- és pártmunkát. 1962 márciusában megválasztották a sztavropoli területi termelési kolhoz- és szovhozigazgatóság párttitkárává, 1966 szeptemberében a sztavropoli városi pártbizottság első titkárává. 1968 augusztusától az SZKP sztavropoli határterületi pártbizottságának másodtitkáraként, majd 1970 áprilisától a pártbizottság első titkáraként dolgozott.

Mihail Gorbacsov 1971 óta tagja az SZKP Központi Bizottságának. 1978-ban az SZKP KB titkárává, 1979-ben pedig az SZKP KB Politikai Bizottságának póttagjává választották. 1980 októberében lett a Politikai Bizottság tagja. A nyolcadik ciklus óta tagja a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának, elnöke a Legfelsőbb Tanács Szövetségi Tanácsa külügyi bizottságának. Két ciklus óta tagja az Oroszországi Föderáció Legfelsőbb Tanácsának.

Az SZKP és a szovjet állam szolgálatában szerzett érdemei elismeréseként Mihail Gorbacsovot háromszor tüntették ki Lenin-renddel, megkapta az Októberi Forradalom Érdemrendet, a Munka Vörös Zászló Érdemrendjét, a Dicsőség Érdemrendet és a Szovjetunió több más magas kitüntetését.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_mihail_szergejevics_gorbacsov.jpgMihail Szergejevics Gorbacsov

Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára a üdvözlő táviratot küldött Mihail Szergejevics Gorbacsovnak, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága főtitkárának Moszkvába.

Tisztelt Gorbacsov Elvtárs!

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága és a magam nevében őszintén gratulálok és elvtársi jókívánságaimat fejezem ki önnek abból az alkalomból, hogy a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának főtitkárává választották.

Biztosak vagyunk abban, hogy az ön vezetésével a Szovjetunió Kommunista Pártja, annak Központi Bizottsága tovább halad a lenini úton, és a szovjet dolgozók újabb nagy eredményeket érnek, el a fejlett szocialista társadalom tökéletesítésében.

A Szovjetunió töretlen békepolitikája, a békés egymás mellett élés elvének érvényre juttatásában tett kitartó erőfeszítései biztos támaszt nyújtanak a földünk békéjéért küzdő erőknek, a világ békeszerető népeinek. Szilárd meggyőződésünk, hogy a Szovjetunió, a szocialista közösség országai a jövőben is sikeresen szolgálják a társadalmi haladás és a béke egyetemes ügyét.

Tisztelt Gorbacsov Elvtárs!

A magyar kommunisták, a szocializmust építő magyar nép nevében ismételten kifejezem szívből jövő jókívánságainkat. Sok sikert kívánok önnek a szovjet nép eredményeinek gyarapítása, közös szocialista céljaink megvalósítása és a világbéke megőrzése érdekében kifejtett felelősségteljes tevékenységében.

Biztosítom önt, a Szovjetunió Kommunista Pártját, a testvéri szovjet népet, hogy a Magyar Szocialista Munkáspárt, a dolgozó magyar nép - mint ahogy eddig - a jövőben is mindent megtesz azért, hogy tovább szilárdítsa a pártjainkat, népeinket összefűző megbonthatatlan barátságot, előmozdítsa az országaink közötti sokoldalú együttműködés elmélyítését.

Budapest, 1985. március 11.

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa és a Minisztertanács nevében Kádár János, Losonczi Pál és Lázár György Konsztantyin Csernyenko elhunyta alkalmából táviratot küldött Moszkvába a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének, a Szovjetunió Minisztertanácsának.

Az SZKP Központi Bizottságának, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének és a Szovjetunió Minisztertanácsának közös határozata értelmében hétfőn Moszkvában bizottság alakult Konsztantyin Csernyenko temetésénék megszervezésére. A bizottság elnöke Mihail Gorbacsov.

Konsztantyin Csernyenkót 1985. március 13-án, szerdán, moszkvai idő szerint 13 órakor temetik a Vörös téren. Ravatalát hétfőn a Szovjet Szakszervezeték Házának oszlopcsarnokában állították fel. A szovjet dolgozók képviselői, a temetésére Moszkvába érkező külföldi küldöttségek itt róhatják le kegyeletüket március 12-én 10-től 22 óráig, s március 13-án 9.30-tól 12 óráig.

Fekete szalagos vörös zászlók lengenek a moszkvai középületeken, lakóházakon, a főútvonalak mentén, miként a hatalmas országban mindenütt. A Szovjetunió a vasárnap elhunyt Konsztantyin Csernyenkóra emlékezik.

A Konsztantyin Csernyenko halálának okairól Moszkvában kiadott orvosi jelentés rámutat, hogy Csernyenko hosszabb ideje szenvedett tüdőtágulásban, amelyhez keringési és légzési elégtelenség, továbbá idült, májzsugorodásba átment májgyulladás járult. A kezelés ellenére az érintett szervek állapota tovább rosszabbodott.

Március 10-én, moszkvai idő szerint 19.20 órakor szív-, tüdő- és májelégtelenség lépett fel, amelynek következtében megállt a szívműködés. A boncolás a fenti diagnózist igazolta.

A jelentést orvosi bizottság írta alá, első helyen Jevgenyij Csazov akadémikussal.

A Szakszervezetek Háza oszlopcsarnokának homlokzatát gyászkeretes vörös drapéria borítja, rajta a néhai főtitkár, államfő arcképe. Itt ravatalozták fel az elhunyt Konsztantyin Csernyenkót, akitől este az SZKP KB rendkívüli plénumának részvevői vettek végső búcsút, élükön Mihail Gorbacsovval, akit a plénumon egyhangúlag az SZKP KB főtitkárává választottak. Mihail Gorbacsov, Nyikolaj Tyihonov kormányfő, Andrej Gromiko külügyminiszter és a párt más vezetői mély részvétüket fejezték ki az elhunyt legközelebbi hozzátartozóinak.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_konsztantyin_usztyinovics_csernyenko_temetes.jpgA szovjet vezetők a ravatalnál

Az SZKP Központi Bizottsága, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége és a Szovjetunió Minisztertanácsa hétfőn Konsztantyin Csernyenko halála miatt országos gyászt rendelt el március 11-re, 12-re és 13-ra.

Amikor Konsztantyin Cserenyenko holttestét örök nyugalomra helyezik, tüzérségi díszsortűz dördül Moszkvában, a Szovjetunió szövetséges köztársaságainak fővárosaiban, Leningrád, Volgográd, Odessza, Szevasztopol, Novorosszijszk, Kercs és Tula hős városokban, a hős breszti erődben, valamint Kalinyingrád, Lvov, a doni Rosztov, Kujbisev, Szverdlovszk, Novoszibirszk, Csita, Habarovszk, Vlagyivosztok és Krasznojarszk városokban.

Ugyanakkor a Szovjetunió egész területén öt percre megáll a munka minden üzemben és intézményben, kivéve a folyamatos termelést folytató üzemeket. A végső tiszteletadás jeleként három percre megszólalnak a gyárak és üzemek szirénái, a vonatok, a tengeri és a folyami hajók kürtjei.

A szovjet emberek kedd reggeltől másfél napon át itt vehetnek búcsút Konsztantyin Csernyenkótól, akinek temetése szerdán helyi idő szerint délután 1 órakor lesz a Vörös téren.

Konsztantyin Csernyenko halálának hírét először délután két órakor jelentette a már műsorát kora reggeltől megváltoztató, s elsősorban komoly zenét sugárzó szovjet televízió és rádió. Ismertették az SZKP KB, a Legfelsőbb Tanács Elnöksége és a kormány közös, rövid gyászjelentését. Fél órával később hangzott el először a párthoz és a néphez intézett üzenete, a részletes nekrológ, amely méltatta Konsztantyin Csernyenko nagy szerepét a fejlett szocialista társadalom tökéletesítéséért végzett munkában, külön is utalva az SZKP programjának újraszerkesztésére és kiemelte, hogy az elhunyt főtitkár a bonyolult nemzetközi helyzetben is állhatatosan dolgozott a békeszerető lenini külpolitika gyakorlati megvalósításáért.

Helyi idő szerint nem sokkal este hét óra után adott hírt a moszkvai televízió és rádió arról, hogy a nap folyamán megtartották az SZKP KB rendkívüli plénumát, amelyen Mihail Gorbacsovot választották meg a párt központi bizottságának új főtitkárává, A TASZSZ hírügynökség által közreadott hivatalos életrajz Gorbacsovot a párt, az állam jelentős személyiségeként jellemezte, kezdeményezőkészségét, energiáját, gazdag tapasztalatait és szervezőkészségét méltatta. Emlékezetes, hogy tavaly az év végén az ideológiai kérdésekkel foglalkozó pártkonferencián Gorbacsov tartotta a főreferátumot, s nemzetközi ügyekben való jártasságát jelezték tavaly decemberi nagy nyilvánosságot kapott londoni tárgyalásai is.

A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa március 13-át, Konsztantyin Usztyinovics Csernyenko, a Szovjetunió és a nemzetközi munkásmozgalom kiemelkedő személyisége temetésének napját országos gyásznappá nyilvánította.

E napon a Kossuth Lajos téren katonai tiszteletadással felvonják, majd félárbocra eresztik az állami zászlót. Gyászlobogót helyeznek el a középületeken és az intézményeken, a vendéglátó és szórakoztató helyeken pedig szünetel a zene- és a műsorszolgáltatás.

Konsztantyin Csernyenko halálhírét hétfő délben minden nagy hírügynökség gyorshírben jelentette, s rendkívüli közleményekben ismertette életpályáját, illetve az ezzel összefüggő témákat. Csernyenko elhunytának hírét világszerte mély gyásszal fogadták.

Erich Honecker, az NSZEP KB főtitkára, Willi Stoph, az. NDK miniszterelnöke, a demokratikus pártok vezetői és a tömegszervezetek képviselői részvétlátogatást tettek a berlini szovjet nagykövetségen. Március 13-át, Konsztantyin Csernyenko temetésének napját az NDK-ban állami gyásznappá nyilvánították. Az NSZEP KB PB rendkívüli ülésen emlékezett meg a szovjet párt- és állami vezetőről.

A CSKP Központi Bizottsága, a csehszlovák köztársasági elnök és a csehszlovák kormány az SZKP Központi Bizottságához, a Legfelsőbb Tanács Elnökségéhez és a Szovjetunió Minisztertanácsához intézett táviratban fejezte ki mély megrendülését Konsztantyin Csernyenko elhunyta miatt. A temetés napját, szerdát a csehszlovák kormány állami gyásznapnak nyilvánította.

Valamennyi lengyel középületen félárbocra eresztették a nemzeti lobogót - így rendelkezett a Lengyel Népköztársaság Államtanácsa a Konsztantyin Csernyenko elhunyta miatti gyász jeléül. Hétfői ülésén megemlékezett az elhunyt szovjet vezetőről a lengyel kormányelnökség. A szovjet vezető szervekhez intézett táviratában Wojciech Jaruzelskí, a LEMP KB első titkára, kormányfő és Henryk Jablonski, az államtanács, elnöke kifejezték a lengyel kommunisták, az egész lengyel nép együttérzését. A lengyel vezetők aláhúzták: Csernyenko jelentős mértékben, hozzájárult a szovjet-lengyel barátság, az SZKP és a LEMP együttműködésének fejlesztéséhez.

Konsztantyin Csernyenko halálával a Szovjetunió kimagasló vezetőt, a nemzetközi béke és együttműködés fáradhatatlan harcosát veszítette el - hangoztatta az a távirat, amelyet Ali Sukrija, a JKSZ KB Elnökségének elnöke küldött hétfőn az SZKP Központi Bizottságának. Veszelin Gyuranovics, a jugoszláv államelnökség elnöke a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnökségéhez intézett részvéttáviratot.

Konsztantyin Csernyenkót a kínai külügyminisztérium szóvivője hétfőn a szovjet párt és állam kiemelkedő vezetőjének nevezte, megjegyezve, hogy Csernyenko nem sokkal halála előtt kifejezte azt a reményét, hogy a kínai-szovjet kapcsolatok a továbbiakban megfelelően, fejlődnek. „Reméljük, hogy a kínai-szovjet kapcsolatokban fokozottabban érvényesülnek a pozitív irányzatok” - jelentette ki a szóvivő.

Bush alelnök és Shultz külügyminiszter képviseli az Egyesült Államokat Moszkvában Konsztantyin Csernyenko temetésén. Reagan elnök a szovjet vezetésnek, Shultz külügyminiszter Andrej Gromikónak küldött részvétüzenetet. A külügyminiszter nyilatkozata megállapítja, hogy „nagyszámú és sokrétű probléma” jellemzi a Szovjetunió és az Egyesült Államok kapcsolatait; ezeket nem lehet könnyen, egyszerűen megoldani. A nyilatkozat szerint az Egyesült Államok „szilárd, építő jellegű” kapcsolatokat akar hosszútávon a Szovjetunióval. A kormány nyilatkozata a kérdések „nyugodt, türelmes és realista” megközelítését ígérte, és azt, hogy az Egyesült Államok megteszi a „dolgok ráeső részét”.

Margaret Thatcher brit miniszterelnök Moszkvába utazik külügyminisztere, Sir Geoffrey Home kíséretében - jelentette be a kormányfő hivatala. A miniszterelnökkel tart az ellenzéki pártok három vezére is: Neil Kinnock, a Munkáspárt, David Owen, a Szociáldemokrata Párt és David Steel, a Liberális Párt képviseletében.

Richard von Weizsacker, az NSZK államfője, Helmuth Kohl nyugatnémet kancellár és Hans-Dietrich Genscher alkancellár-külügyminiszter hétfőn táviratban fejezte ki részvétét a Szovjetunió vezetésének Konsztantyin Csernyenko halála alkalmából. A bonni kormányszóvivő bejelentése szerint Kohl kancellár részt vesz Csernyenko temetésén.

Francois Mitterrand köztársasági elnök a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségéhez intézett részvéttáviratában Franciaország mély együttérzéséről biztosította a szovjet népet Konsztantyin Csernyenko halála miatt. Az Elysée-palota hétfőn bejelentette, hogy Francois Mitterrand elnök részt vesz a temetésen.

Georges Marchais, a Francia KP főtitkára az SZKP Központi Bizottságához intézett táviratában kiemelte, hogy Konsztantyin Csernyenko folytatta a Jurij Andropov által megindított reformok megvalósítását. Lionel Jospin, a szocialista párt első titkára üzenetében hangsúlyozta: Konsztantyin Csernyenko vezetése idején a Kelet és a Nyugat - és ezen belül a Szovjetunió és Franciaország - a feszült nemzetközi helyzet ellenére ismét magas szintű kapcsolatba lépett egymással.

Az európai biztonság- és bizalomerősítő, valamint leszerelési intézkedésekkel foglalkozó stockholmi konferencia hétfői plenáris ülésének megnyitásakor egyperces néma felállással emlékeztek meg Konsztantyin Csernyenkóról.

Javier Pérez de Cuellar ENSZ-főtitkár hétfőn Genfben tett nyilatkozatában emlékeztetett az elhunyt szovjet vezető „szilárd személyes elkötelezettségére” a világbéke ügye iránt. - Nagyon remélem, hogy Konsztantyin Csernyenko őszinte vágya á nemzetközi légkör javítására és a fegyverkezési verseny megakadályozására bátorításul szolgál a kormányoknak és a népeknek, hogy törekedjenek ezen célok elérésére - mondotta az ENSZ-főtitkár.

Andreasz Papandreu görög miniszterelnök hétfőn „mély bánatának” adott hangot részvéttáviratában. Nagy űrt hagy maga után Konsztantyin Csernyenko távozása, aki jelentős erőfeszítéseket tett hazája haladása, a nemzetközi légkör javítása a béke ügyének előmozdítása érdekében - hangsúlyozta.

II. János Pál pápa a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnökhelyetteséhez intézett táviratában fejezte ki részvétét Csernyenko elhunyta alkalmából.

Radzsiv Gandhi indiai miniszterelnök mély szomorúságának adott hangot a szovjet vezető halála miatt. Csernyenko bizonyítékát adta hazafiságának és a szovjet nép jóléte iránti elkötelezettségének, nemzetközi síkon pedig számos kezdeményezést tett a béke megőrzése, a nukleáris fegyverkezési verseny korlátozása érdekében - mondotta az indiai kormányfő. Delhi bejelentés szerint a temetésen Radzsiv Gandhi is jelen lesz.

Megkezdte tárgyalásait Andrej Gromiko, az SZKP KB PB tagja, a szovjet minisztertanács első elnökhelyettese, külügyminiszter és Roland Dumas francia külügyminiszter. A francia diplomácia vezetője a szovjet kormány meghívására vasárnap érkezett hivatalos látogatásra a Szovjetunióba.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_andrej_gromiko_roland_dumas.jpgAndrej Gromiko és Roland Dumas a tárgyalások megkezdése előtt

Nyikolaj Tyihonov, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke hétfőn fogadta a szovjet kormány meghívására vasárnap este óta Moszkvában tartózkodó Roland Dumas francia külügyminisztert.

Roland Dumas a francia kormány nevében mély részvétét fejezte ki Konsztantyin Csernyenko halála miatt; Nyikolaj Tyihonov miniszterelnök köszönetet mondott az együttérző részvétnyilvánításért.

Elkeseredett harc folyt reggeltől a libanoni hadsereg egységei s az őket támogató lakosság, illetve az izraeli katonaság között Zrarije község térségében, a demarkációs vonalat jelentő Litani-folyótól északra.

A megszállók a február közepén már kiürített területre behatolva, több tucatnyi harckocsival és nehéztüzérséggel éjszaka kerítették be a települést, s napfelkeltétől kezdték meg a „tüzérségi puhítást”. Az ott állomásozó kisebb létszámú libanoni katonaság a parancsnokság közleménye szerint a lakosság támogatásával felvette a küzdelmet, s kora délutánig megakadályozta az izraeliek behatolását a községbe. A túlerőben levő megszállók később elfoglalták Zrarije egy részét, s elkeseredett küzdelem alakult ki a kézifegyverekkel védekezők és támadóik között. A számos halott mellett legalább húsz ember megsebesült, de az izraeliek nem engedték át a kordonon a Vöröskereszt mentőit. Több forrás szerint a megtorló akcióban harci helikopterek is részt vettek.

E támadással párhuzamosan a megszállók ostromzár alá vették Kharajábét és Arzaj falvakat is - mindkettő a korábban kiürített országrészben található. A bejrúti állami rádió szerint a megtorló támadást bosszúból határozta el az izraeli hadvezetés a vasárnapi khiami érzékeny veszteség nyomán. Mint már jelentettük, az izraeli határtól alig 200 méternyire, az abszolút biztonságosnak hitt zónában egy ellenálló robbanóanyaggal megrakott autójával öngyilkos támadást intézett a megszállók egyik katonai konvoja ellen. Ennek következtében 12 izraeli katona meghalt, 14-en súlyos sérülést szenvedtek. 1983 novembere, a tyri katonai kormányzóság épületének levegőbe röpítése óta ez volt a legjelentősebb katonai vesztesége az agresszornak egyetlen akció során.

Hétfőn is folytatódtak az ellenállók támadásai, annak ellenére, hogy az izraeliek minden korábbinál szigorúbb védelmi rendszabályokat vezettek be. Kaszmije, Zserzsua, Tebin és Matarie falvaknál összesen hat akciót hajtottak végre, Nabatijében pedig egy kézigránátköteg levegőbe röpített egy izraeli szállítójárművet. A mind elkeseredettebb küzdelemről az izraeli katonai cenzúra miatt csak egyes részletek ismeretesek.

Rasid Karami libanoni kormányfő ismét nagy tisztelettel adózott a nemzeti ellenállásnak, amely önfeláldozó küzdelmével meghátrálásra kényszeríti a cionista ellenség erőit. Felhívta az ország valamennyi polgárát, hogy összefogva védjék meg az ellenállás által kiharcolt eredményeket, a felszabadított libanoni földet.

Az iráni légierő reggel az iraki főváros keleti külvárosait támadta - jelentette Bagdadból a TASZSZ szovjet hírügynökség. A légitámadásnak polgári áldozatai vannak, és anyagi károk is keletkeztek.

Az iraki légierő előtte tizenegy iráni város, köztük Tabriz és Iszfahan ellen hajtott végre csapást. A légitámadásokban csaknem háromszáz ember vesztette életét, nagy a sebesültek száma is. A polgári célpontok elleni támadásokban - egy hét óta - több mint ötszázan vesztették életüket, a sebesültek száma megközelíti a másfél ezret.

Iráni gépek előzőleg tizenkét iraki várost támadtak, köztük Bászra kikötővárost is - közölték iráni források. Az iráni tüzérség hétfőn fokozódó erősséggel folytatta Bászra iraki kikötőváros ágyúzását.

Az ENSZ-főtitkár felhívására válaszolva Tárik Aziz iraki külügyminiszter bejelentette, hogy kész azonnal New Yorkba utazni a bombázások beszüntetése érdekében - közölte a bagdadi rádió. Javier Pérez de Cuellar üzenete értelmében hétfő éjjelig be kellene szüntetni a polgári célpontok elleni „megtorló csapásokat”. Tárik Aziz szerint Irán jelentős erőket mozgósított a határ körzetében, nagyszabású támadásra készülve iraki területek ellen.

A teheráni rádió jelentése szerint Irán - az ENSZ-főtitkár felhívásának megfelelően - beszünteti a polgári célpontok elleni csapásokat, amennyiben Irak is hasonlóképpen cselekszik

Irán elfogadja Pérez de Cuellar-nak azt a javaslatát, hogy kedden 00 órától ismét függesszék fel polgári célpontok bombázását - közölte hétfőn az IRNA iráni hírügynökség. Ali Akbar Velajati iráni külügyminiszter ilyen értelmű üzenetet küldött az ENSZ főtitkárának - tette hozzá az IRNA.

március 12.

Kádár Jánosnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága első titkárának vezetésével magyar párt- és állami küldöttség utazott Moszkvába, hogy részt vegyen Konsztantyin Usztyinovics Csernyenkónak, a kiváló szovjet államférfinak, a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom kiemelkedő személyiségének a temetésén. A küldöttség tagja Losonczi Pál, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, az Elnöki Tanács elnöke és Rajnai Sándor, az MSZMP KB tagja, hazánk szovjetunióbeli nagykövete, aki Moszkvában csatlakozott a küldöttséghez.

Búcsúztatásukra a Ferihegyi repülőtéren megjelent Lázár György, a Minisztertanács elnöke, Aczél György, Havasi Ferenc, Korom Mihály, Németh Károly, Óvári Miklós a Központi Bizottság titkára, a Politikai Bizottság tagja, Szűrös Mátyás, a Központi Bizottság titkára, Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács helyettes elnöke, Horváth István belügy-, Várkonyi Péter külügyminiszter, a Központi Bizottság tagja, Horn Gyula, a KB külügyi osztályának vezetője és Urbán Lajos közlekedési miniszter.

Jelen volt Ivan Aboimov, a Szovjetunió magyarországi nagykövetségének ideiglenes ügyvivője.

A magyar küldöttséget a szovjet főváros vnukovói repülőterén Grigorij Romanov, az SZKP Politikai Bizottságának tagja, a KB titkára, Konsztantyin Ruszakov, a központi bizottság titkára és Leonyid Szmirnov, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnökhelyettese fogadta.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_kadar_janos_grigorij_romanov.jpgKádár Jánost Grigoríj Romanov köszönti a moszkvai repülőtéren

Konsztantyin Usztyinovics Csernyenkónak, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága főtitkárának, a Legfelsőbb Tanács Elnöksége elnökének elhunyta alkalmából magyar párt- és állami vezetők keresték fel a Szovjetunió budapesti nagykövetségét. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa és a Minisztertanács; nevében Németh Károly, az MSZMP KB titkára, Lázár György, a Minisztertanács elnöke, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai Szűrös Mátyás, a Központi Bizottság titkára és Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács helyettes elnöke fejezte ki részvétét, őszinte együttérzésüket fejezték ki abban a gyászban, amely a Szovjetunió népét érte a kiváló szovjet államférfinak, a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom kiemelkedő személyiségének halálával.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_reszvetlatogatas.jpgRészvétlátogatás a Szovjetunió budapesti nagykövetségén

A Belügyminisztérium képviseletében részvétlátogatást tett dr. Horváth István belügyminiszter, dr. Kamara János altábornagy, belügyminisztériumi államtitkár, az MSZMP Központi Bizottságának tagjai. Benkő Ferenc. az MSZMP Belügyminisztériumi Bizottságának titkára, Földesi Jenő altábornagy, Ladvánszky Károly altábornagy, dr. Pál Antal vezérőrnagy, dr. Péter János vezérőrnagy, miniszterhelyettesek és a Belügyminisztérium több vezető munkatársa.

Dr. Horváth István belügyminiszter Konsztantyin Csernyenko elhunyta alkalmából táviratot küldött Moszkvába V. M. Csebrikov hadseregtábornoknak, a Szovjetunió Állambiztonsági Bizottsága elnökének, valamint V. V. Fedorcsuk hadseregtábornoknak, a Szovjetunió belügyminiszterének.

A magyar társadalmi és tömegszervezetek képviselői részvétlátogatást tettek a Szovjetunió budapesti nagykövetségén. Osztozva a szovjet nép fájdalmában, a Hazafias Népfront Országos Tanácsa nevében Kállai Gyula elnök és Pozsgay Imre főtitkár, a Magyar Szolidaritási Bizottság képviseletében Deák Lívia elnökhelyettes és Sütő Gyula, a bizottság titkára; a Szakszervezetek Országos Tanácsa nevében Gáspár Sándor elnök és Gál László titkár; a KISZ Központi Bizottsága képviseletében Hámori Csaba első titkár és Szandtner Iván titkár, az Úttörőszövetség képviseletében Varga László főtitkár, az Országos Béketanács nevében Sebestyén Nándorné elnök és Bárd András elnökhelyettes, a Magyar-Szovjet Baráti Társaság képviseletében Apró Antal elnök és Bíró Gyula főtitkár rótta le kegyeletét.

Már a délelőtti órákban számos fővárosi gyár, üzem, oktatási intézmény, hivatali pártszervezet képviselői keresték fel a nagykövetség Bajza utcai épületét, hogy kollektívájuk nevében részvétet nyilvánítsanak Konsztantyin Csernyenko gyászszalagos fényképe előtt. Elvitték a kegyelet virágait többek között a Hajtóművek és Festőberendezések Gyárának dolgozói, a Budapesti Közlekedési Vállalat Augusztus 20. szocialista brigádjának tagjai is.

A magyarországi diplomáciai képviseletek számos vezetője és munkatársa kereste fel a szovjet nagykövetségét, kifejezve őszinte részvétét.

A gyász második napján, kedden a moszkvaiak, a hatalmas ország legkülönbözőbb vidékeiről a fővárosba jött küldöttségek, a moszkvai diplomáciai testület tagjai délelőtt tíz órától róhatták le kegyeletüket a Szakszervezetek Házának oszlopcsarnokában a ravatalnál. A nyitott koporsót zászlók, virágok borítják, a szovjet fegyveres erők katonái adnak állandó díszőrséget. A koporsó lábánál vörös párnákon helyezték el Konsztantyin Csernyenko kitüntetéseit, a szovjet vezető testületek, a központi bizottság, a Legfelsőbb Tanács Elnöksége, a kormány, a hozzátartozóik koszorúit. A termet, amelynek falait vörös-fekete drapériák borítják, halk gyászzene hangjai töltik meg. A reggeli óráktól kezdve ezrek és ezrek haladtak el a ravatal mellett, ahol a díszőrséget adva hárompercenként váltották egymást a párt-, állami és katonai vezetők, a tudomány és kultúra, a közélet kiemelkedő személyiségei. A moszkvai televízió nap közben többször is a helyszínről adott filmjelentést, így akkor is, amikor déli 12 órakor Mihail Gorbacsov főtitkár vezetésével az SZKP Központi Bizottságának és a Központi Ellenőrző Bizottságnak a tagjai egymást követően adóztak néma tisztelettel az elhunytnak. A politikai bizottság tagjai közül először Mihail Gorbacsov, Nyikolaj Tyihonov, Andrej Gromiko, Viktor Grisin és Grigorij Romanov lépett a ravatalhoz, majd őket követték a politikai bizottság, a vezető párttestületek más tagjai. Az SZKP, a szovjet állam vezetői mély részvétüket nyilvánították Konsztantyin Csernyenko legközelebbi hozzátartozóinak.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_komszomol_autogyar.jpgSzovjetuniószerte gyűléseken emlékeznek meg a szovjet nép nagy fiának elhunytáról. A képen; a moszkvai Komszomol Autógyár munkásgyülése

Lerótta kegyeletét a Kádár János vezette magyar párt- és állami küldöttség is, amelynek első moszkvai útja a Szakszervezetek Házának oszlopcsarnokába vezetett. A delegáció néma kegyelettel adózott az elhunyt emlékének, majd a ravatalnál elhelyezték a magyar küldöttség koszorúját. A koszorú vörös és magyar nemzetiszínű szalagjain ez a felirat áll: Konsztantyin Usztyinovics Csernyenko elvtársnak, a Szovjetunió Kommunista Pártja és a szovjet állam kiemelkedő vezetőjének, a magyar nép barátjának - a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa. Ezután a magyar küldöttség tagjai kifejezték mély részvétüket Konsztantyin Csernyenko családjának.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_kadar_janos_losonczi_pal_rajnai_sandor.jpgKádár János, Losonczi Pál és Rajnai Sándor tisztelgése a ravatalnál

Kádár János és Losonczi Pál a késő délutáni órákban látogatást tett a Magyar Népköztársaság moszkvai nagykövetségén, és találkozott a nagykövetség vezető munkatársaival.

Kedden Konsztantyin Csernyenko temetésére megérkezett Moszkvába a bolgár delegáció Todor Zsivkovnak, a BKP KB főtitkárának, az államtanács elnökének vezetésével; a csehszlovák küldöttséget Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára, köztársasági elnök, a lengyelt Wojciech Jaruzelski, a LEMP KB első titkára, miniszterelnök, az NDK-ét Erich Honecker, az NSZEP főtitkára, az államtanács elnöke vezeti.

A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság küldöttségének élén Kang Szong Szán miniszterelnök áll, a jugoszláv delegációt Veszelin Gyuranovics államfő és Ali Sukrija, a JKSZ KB Elnökségének elnöke vezeti. A kínai küldöttség élén Li Peng miniszterelnök-helyettes áll.

Moszkvában tartózkodik több kommunista és munkáspárt, nemzeti felszabadítási mozgalom küldöttsége. Az Olasz KP delegációját Natta főtitkár vezeti. Nagy számban érkeztek a fejlődő világból, az el nem kötelezett országokból magas rangú politikusok, így Radzsiv Gandhi indiai kormányfő.

Sok vezető nyugati politikus gépe landolt kedden a moszkvai repülőtéren. Az NSZK-t Kohl kancellár, Nagy-Britanniát Thatcher miniszterelnök asszony, Franciaországot Mitterrand államfő képviseli. A szovjet fővárosban van már Pérez de Cuellar ENSZ-főtitkár, Koivisto finn és Kirchschlager osztrák államfő, Mulroney kanadai miniszterelnök.

Erich Honecker, az NSZEP KB főtitkára, az NDK Államtanácsának elnöke és Wojciech Jaruzelski, a LEMP KB első titkára, lengyel kormányfő Moszkvában az 1984. novemberi találkozójukon elfogadott közös feladatok végrehajtásáról tárgyalt. Honecker és Jaruzelski hangsúlyozta, hogy sikeresen halad a kitűzött feladatok végrehajtása, és mindkét nép érdekeit szolgálja az együttműködés élmélyítése.

Erich Honecker Moszkvában Helmut Kohllal, az NSZK kancellárjával tárgyalt időszerű nemzetközi kérdésekről és a két német állam kapcsolatairól.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_erich_honecker_helmut_kohl.jpgA szovjet fővárosban tanácskozott egymással Erich Honecker és Helmut Kohl

Lipcsében odaítélték az idei tavaszi nemzetközi vásár aranyérmeit: a magyar termékek négy arányérmet szereztek. A Hungalu két termékkel is kivívta ezt az elismerést: aranyérmet kapott az elektronikai félhasználásra készült 99,999 százalékos tisztaságú alumínium fém, valamint a Motim gyártmánya, az „Almotim” elnevezésű tűzálló anyagkeverék, amelyet az építőiparban hasznosítanak. Díjat kapott a Tungsram elektronikus gyújtókészüléke és a Richter Gedeon Rt. Tini samponja.

A Szovjetunió célja, hogy minél rövidebb időn belül megállapodásra jusson a fegyverzetek korlátozásáról az Egyesült Államokkal - mondotta Viktor Karpov nagykövet. A szovjet delegáció vezetője Genfben nyilatkozott az új szovjet-amerikai tárgyalások első napján. A megbeszélések bizalmasak, tartalmukról egyik fél sem tájékoztatja a sajtót.

Az első tárgyalási fordulót kedd délelőtt a szovjet diplomáciái képviselet épületében tartották. Az amerikai küldöttség az érkezés után részvétét fejezte ki Konsztantyin Csernyenko halála alkalmából.

A keddi találkozó csaknem három órán át tartott. A részletek ismeretlenek, mivel a két fél úgy állapodott meg, hogy a megbeszélések bizalmasak. Az amerikai delegáció vezetője délután néhány soros nyilatkozatot olvasott fel, de ebben csak annyi állt, hogy a keddi megbeszélés komoly és tárgyszerű volt. Közölte azt is, hogy a következő találkozót csütörtökön az amerikai ENSZ-misszió épületében tartják.

Még délelőtt az amerikai delegációra várva, Viktor Karpov nagykövet rögtönzött sajtókonferenciát tartott. Kijelentette, hogy a genfi tárgyalások célja és értelme a megállapodás. Megerősítette: a Szovjetunió kész arra, hogy megállapodást kössön, és hozzátette: - Minél előbb jutunk egyezségre, annál jobb. - Elmondotta azt is, hogy a delegáció tárgyalási pozícióját a szovjet párt politikai bizottsága hagyta jóvá azon a múlt heti ülésen, amelyen Mihail Gorbacsov elnökölt.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_viktor_karpov_max_kampelman.jpgViktor Karpov és Max Kampelman a tárgyalások megkezdése előtt

Rómában egyértelműen szabotázsakciónak tekintik annak a repülőgépnek a megrongálását, amelynek Sandro Pertini olasz köztársasági elnököt kellett volna visszahoznia az argentin fővárosból Rómába. Az olasz államfő éppen Buenos Airesben tartózkodott hivatalos látogatáson, amikor értesült Konsztantyin Csernyenko haláláról, s ezért úgy döntött, hogy megszakítja argentínai látogatását. A Buenos Aires-i repülőtéren azonban kiderült, hogy az Alitalia légitársaság gépe nem képes felszállni. A gép futóműve kerekeinek abroncsáról ugyanis öt szelepsapka hiányzott. Kettőt közülük meg is találtak az egyik motortérben, a többi háromnak azonban nyoma veszett. Az olasz elnök emiatt ötórás késéssel érkezett vissza az olasz fővárosba, ahonnan rögtön Moszkvába utazott tovább.

Az olasz tv-híradó esti kommentárjában kifejtette, hogy ez az eset tragikusan is végződhetett volna. Olyan alkatrészekről van szó, amelyeket csak különleges szerszámmal lehet eltávolítani, ezért megalapozott az a feltételezés, hogy szabotázsakcióról van szó.

március 13.

Konsztantyin Csernyenkónak, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága főtitkárának, a Legfelsőbb Tanács Elnöksége elnökének elhunyta alkalmából a Szovjetunió budapesti nagykövetségén az országgyűlés nevében részvétlátogatást tett Sarlós István, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, az országgyűlés elnöke, Cservenka Ferencné és Péter János, az országgyűlés alelnökei. őszinte együttérzésüket fejezték ki abban a gyászban, amely a Szovjetunió népét érte a kiváló szovjet államférfinak, a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom kiemelkedő személyiségének halálával.

Sok vállalati, üzemi, intézményi kollektíva képviselői is felkeresték a Szovjetunió budapesti nagykövetségének Bajza utcai épületét, kifejezve őszinte részvétüket Konsztantyin Csernyenko elhunyta alkalmából. A részvétnyilvánítók között ott volt a Magyar Nők Országos Tanácsának küldöttsége is - Duschek Lajosné elnök vezetésével -, hogy lerója kegyeletét a szovjet államférfi gyászszalagos fényképe előtt.

A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa március 13-át, Konsztantyin Csernyenko, a Szovjetunió és a nemzetközi munkásmozgalom kiemelkedő személyisége temetésének napját országos gyásznappá nyilvánította. Szerda reggel a Parlament előtt, a Kossuth téren ünnepélyes külsőségek között, katonai tiszteletadással felvonták, majd félárbocra engedték a Magyar Népköztársaság állami zászlaját.

Végső búcsút vett a Szovjetunió és a világ Konsztantyin Csernyenkótól, az SZKP és a szovjet állam kiemelkedő személyiségétől, a nemzetközileg nagyra becsült politikustól. Szerdán helyi idő szerint 13 óra 40 perckor a Kreml falánál, a Lenin-mauzóleum mögött örök nyugalomra helyezték az elhunyt főtitkárt, államfőt, és ebben a pillanatban megkondultak a Kreml harangjai, díszsortüzek dördültek el Moszkvában, sok más szovjet városban. A hatalmas országban öt percre megállt a munka, megszólaltak a gyári szirénák, hajók kürtjei, mozdonyok sípjai. Néma kegyelettel adóztak Konsztantyin Csernyenko emlékének a Vörös téren, a gyászünnepség színhelyén jelenlevők, köztük a világ minden tájáról a temetésre Moszkvába érkezett mintegy százötven külföldi küldöttség tagjai.

Moszkvai idő szerint délután fél egykor kezdődött meg a gyászszertartás. A menet a Szakszervezetek Házának oszlopcsarnokától indult, itt vehettek végső búcsút másfél napon át Konsztantyin Csernyenkótól a szovjet emberek, a Moszkvába érkezett külföldi személyiségek. Az utolsó díszőrséget a ravatalnál Mihail Gorbacsovnak, az SZKP KB főtitkárának vezetésével a politikai bizottság tagjai és póttagjai, a KB titkárai, a temetési bizottság tagjai adták, majd a legközelebbi hozzátartozók búcsúztak az elhunyttól.

Ezt követően a Szakszervezetek Házának oszlopcsarnokából kihozták és páncélozott harci jármű vontatta ágyútalpra helyezték Konsztantyin Csernyenko lezárt, vörös és fekete drapériával borított koporsóját. Elindult a temetési menet, elöl az elhunyt politikus gyászkeretes arcképét vitték, mögötte a szovjet vezető testületek, a külföldi vendégek koszorúit, majd a különböző haderőnemek tábornokai következtek, kezükben kis, vörös színű párnákra tűzött kitüntetésekkel. A koporsó mögött a gyászoló hozzátartozók, az SZKP és a szovjet állam vezetői, a temetési bizottság tagjai haladtak.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_konsztantyin_usztyinovics_csernyenko_temetes_4.jpgA Szakszervezetek Házától az ágyútalpra helyezett koporsóval indult a gyászmenet

Eközben a Vörös téren csendben várakozott az egybegyűlt több tízezer ember, a szovjet társadalom, a közélet több kiemelkedő személyisége. A Lenin-mauzóleum mellett kaptak helyet a külföldi delegációk, köztük a magyar párt- és állami delegáció, amelyet Kádár János, az MSZMP KB első titkára vezetett, tagjai Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke és Rajnai Sándor, hazánk moszkvai nagykövete voltak. A többi szocialista országot is magas szintű delegációk képviselték. A bolgárt Todor Zsivkov, a csehszlovákot Gustáv Husák, a lengyelt Wojciech Jaruzelski, a mongolt Dzsambin Batmönh, az NDK-belit Erich Honecker, a románt Nicolae Ceausescu vezette. A kubai küldöttséget Raul Castro, a vietnamit Truong Chinh, a laoszit Szufanuvong vezette.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_konsztantyin_usztyinovics_csernyenko_temetes_grisin_romanov_gorbcasov_tyihonov.jpgSzovjet vezetők a Lenin-mauzóleum mellvédjén (balról jobbra): Grigorij Romanov, Viktor Grisin, Mihail Gorbacsov, Nvikolaj Tyihonov, Andrej Gromiko, Vlagyimir Scserbickij, Gyinmuhamed Kunajev

Jugoszláviát Veszelin Gyuranovics és Ali Sukrija képviselte, a Koreai NDK delegációját Kang Szong Szan vezette, a Kínai Népköztársaságét pedig Li Peng.

Mintegy negyven kommunista és munkáspárt kiemelkedő személyiségei jöttek el, köztük Alvaro Cunhal, Alessandro Natta, Harilaosz Florakisz, Herbert Mies, Franz Muhri, Fuva Teczuzo, Georges Haui. Ott volt a tribünön sok haladó, fejlődő ország magas rangú vezetője, Afganisztánt Babrak Karmai, Kambodzsát Heng Samrin, Etiópiát Mengisztu Hailé Mariam, Angolát Jose Edudardo dos Santos, Mozambikot Samora Machel képviselte. Nagy számban képviseltették magukat munkáspártok, nemzeti felszabadító mozgalmak, jelen volt Sam Nujoma, a Namíbia felszabadításáért küzdő SWAPO vezetője, a PFSZ-től pedig Jasszer Arafat és Faruk Kaddumi.

Konsztantyin Csernyenko temetésére sok állam- és kormányfő érkezett, így Daniel Ortega nicaraguai, Ali Nasszer Mohammed dél-jemeni, Koivisto finn, Kirchschlager osztrák. Pertini olasz államfő. Az Egyesült Államokat Bush alelnök képviselte Shultz külügyminiszter társaságában, Franciaországot Mitterrand köztársasági elnök, Nagy-Britanniát Thatcher miniszterelnök, az NSZK-t Kohl kancellár képviselte. Ott volt Radzsiv Gandhi indiai, Felipe González spanyol, Nakaszone japán, Mulroney kanadai, Özal török, Karami libanoni kormányfő, Ziaul Hakk, Pakisztán elnöke, valamint a Vatikán képviselője is. Sok nemzetközi szervezet képviseltette magát, Moszkvába jött Javier Pérez de Cuellar ENSZ-főtitkár, Romes Csandra, a BVT elnöke, Ibrahim Zakaria, az SZVSZ főtitkára.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_thatcher_mitterrand.jpgVezető nyugati politikusok a Vörös téri gyászszertartáson: jobbról az első Mitterrand francia államelnök, a harmadik Thatcher brit kormányfő

Az ünnepélyes lassúsággal haladó temetési menet néhány perccel 13 óra előtt ért a Vörös térre. A Lenin-mauzóleumnál a koporsót leemelték az ágyútalpról, vörös drapériával bevont emelvényre helyezték, s levették fedelét. A Vörös teret a gyászzene hangjai töltötték be. A szovjet vezetők, a társadalmi szervezetek, dolgozó kollektívák képviselői elfoglalták helyüket a mauzóleum mellvédjén, és amikor a Kreml toronyórája délután egy órát jelzett, Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára, a temetési bizottság elnöke a mikrofonhoz lépve, elsőként vett búcsút az elhunyt harcostárstól.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_konsztantyin_usztyinovics_csernyenko_temetes_3.jpgAz emelvényre helyezik Konsztantyin Csernyenkó nyitott koporsóját

A beszédek után Mihail Gorbacsov a gyászgyűlést befejezettnek nyilvánította, majd a menet a Kreml falához, a Lenin-mauzóleum mögötti díszsírhelyhez vonult. Mielőtt lezárták volna, a legfelsőbb szovjet párt- és állami vezetők állták körül a koporsót, búcsúztak a családtagok, közvetlen hozzátartozók.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_konsztantyin_usztyinovics_csernyenko_temetes_5.jpgA családtagok búcsúja

Amikor a koporsót a sírba engedték, felcsendült a szovjet himnusz. Eldördültek a díszsortüzek Moszkvában, a hős városokban, azokban a városokban, amelyek Konsztantyin Csernyenko életpályájához kötődtek. A sírt koszorúk, virágok borították. A szovjet vezetők újra elfoglalták helyüket a mauzóleum mellvédjén. A Vörös téren a moszkvai helyőrség díszalakulatai vonultak el, katonai tiszteletadással búcsúzva Konsztantyin Csernyenkótól.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_konsztantyin_usztyinovics_csernyenko_temetes_2.jpgUtolsó útjára kísérik Konsztantyin Csernyenkót

Közvetlenül a temetés befejeztével Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára, Nyikolaj Tyihonov kormányfő, Andrej Gromiko külügyminiszter és Vaszilij Kuznyecov helyettes államfő társaságában a Kreml György-termében fogadta a Moszkvába érkezett külföldi küldöttségek részvétnyilvánítását. Legelébb a szocialista országok delegációi jöttek, az orosz abc sorrendjében másodikként a Kádár János vezette magyar delegáció. A jelenlevő újságírók felfigyeltek rá, hogy a kissé késve érkező kínai delegációt a protokoll-szervezők külön előbbre hozták, s mind Gorbacsov, mind Gromiko több percen át beszélgetett a küldöttség vezetőjével. Így történt ez a most először Moszkvában járó Radzsiv Gandhi indiai kormányfővel is, ily módon is érzékeltetve, milyen nagyra értékelik itt a szovjet-indiai együttműködést. Hosszabb időt szentelt az SZKP főtitkára olyan, országuk együttműködési szándékát nyilvánító magas rangú politikusoknak, mint Pertini olasz elnök, Bush amerikai alelnök, Thatcher brit kormányfő, Mitterrand francia elnök, Kohl nyugatnémet kancellár vagy éppen Nakaszone japán kormányfő.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_kadar_janos_mihail_gorbacsov.jpgKádár János a részvétnyilvánítók sorában kezet fog Mihail Gorbacsovval

Egy órán keresztül vonultak el itt gyakorlatilag az egész világot képviselő magas rangú politikusok. Csaknem 150 ország, párt és mozgalom képviselői fejezték ki mély együttérzésüket a Szovjetunió gyásza miatt, megemlékezve Konsztantyin Csernyenkóról, aki, jóllehet csak 13 hónapig töltötte be a felelősségteljes pártfőtitkári, államelnöki tisztséget, sokat tett az ország gazdasági, társadalmi fejlődéséért, a békepolitika valóra váltásáért.

A moszkvai gyászszertartásra érkezett külföldi politikusok közül jó néhánnyal külön is megbeszéléseket folytattak a temetést követően a szovjet politikusok, nem egy találkozóra a késő esti órákban, lapunk zártakor került sor. E megbeszéléseken kétoldalú kapcsolatokról, a nemzetközi politika fő kérdéseiről, válsággondokról volt szó.

Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára Andrej Gromiko társaságában fogadta Radzsiv Gandhi indiai kormányfőt a Kremlben, s a TASZSZ hírügynökség sorrendben elsőként tájékoztatott erről a megbeszélésről. Baráti légkör, teljes megértés jellemezte az eszmecserét, amelyen elégedetten állapították meg az eredményesen fejlődő szovjet-indiai kapcsolatok magas szintjét, dinamizmusát, sokoldalú jellegét. Mind Gorbacsov, mind Radzsiv Gandhi azt tudatta, hogy a két ország béke-, barátsági és együttműködési szerződésére alapozva állhatatosan törekedni kívánnak a kapcsolatok erősítésére.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_gromiko_gandhi_gorbacsov.jpgMihail Gorbacsov Moszkvában megbeszélést folytatott Radzsiv Gandhi indiai miniszterelnökkel (a képen középen)

Gorbacsov találkozott Daniel Ortega nicaraguai államfővel, a két külügyminiszter, Gromiko és D’Escoto jelenlétében. Elsősorban Közép-Amerikáról volt szó, s az SZKP KB főtitkára megerősítette a szovjet emberek szolidaritását a nicaraguai néppel, a szabadj független fejlődés jogáért vívott hősi küzdelmével. Határozottan elítélték az amerikai kormányzat beavatkozását a térség országainak belügyeibe, s azt, hogy ott veszélyes feszültséggócot teremtsen. Egyidejűleg szükségesnek minősítették az aktívabb nemzetközi erőfeszítéseket, beleértve a Contadora-csoport tevékenységét, az igazságos közép-amerikai politikai rendezés érdekében. A szovjet vezetők nagyra értékelték Nicaragua nemrégiben tett új, konstruktív kezdeményezéseit.

Az SZKP KB főtitkára találkozott Veszelin Gyuranovics jugoszláv államfővel és Ali Sukrijával, a JKSZ elnökével. A sokoldalú állam- és pártközi együttműködés elmélyítésének kölcsönös szándékát erősítették meg a közös dokumentumok, egyezmények alapján. A meleg, baráti légkörű találkozón hangsúlyozták, hogy Moszkva és Belgrád határozottan törekszik a nukleáris veszély elhárítására, az európai béke és biztonság megszilárdítására.

A szovjet-etióp párt- és államközi kapcsolatokról, s néhány időszerű nemzetközi kérdésről esett szó Mihail Gorbacsovnak Mengisztu Hailé Mariammal, az Etióp Dolgozók Pártja KB főtitkárával, a Szocialista Etiópia államfőjével létrejött találkozóján.

A vezető tőkés országok politikusai közül elsőként Mitterrand francia államfőt fogadta Mihail Gorbacsov, s azt mondta, hogy szovjet részről a Konsztantyin Csernyenko halála miatt kinyilvánított francia részvétben a két ország közötti hagyományos barátság és szimpátia tanújelét látják. Gorbacsov és Mitterrand, utalva az utóbbi időben megélénkült szovjet-francia viszony aktívabbá válására, egyaránt a politikai párbeszéd elmélyítését támogatta, úgy jellemezve e párbeszédet, mint a jelenlegi nemzetközi tevékenység szerves tényezőjét, amely nem kis mértékben befolyásolja az európai és a kontinensen kívüli politikai légkör alakulását. Mindkét ország - hangoztatták - az enyhülés politikájához való visszatérésért, a fegyverkezési hajsza megállításáért, a lehető legalacsonyabb szintű erőegyensúlyért lép fel.

Mihail Gorbacsov találkozott Pertini olasz köztársasági elnökkel is. A találkozón, amelyen jelen volt Andrej Gromiko szovjet és Giulio Andreotti olasz külügyminiszter, megerősítették: a két ország - mint a nemrégiben Rómában megtartott szovjet-olasz tárgyalások is megerősítették - következetesen szélesíteni akarja kétoldalú együttműködését, beleértve a politikai kapcsolattartást is. Az a céljuk, hogy előmozdítsák az európai enyhülési folyamat helyreállítását, az európai katonai szembenállás szintjének csökkentését, valamint az államok egymás iránti bizalmának erősödését.

A találkozó megerősítette: a Szovjetunió és Olaszország egymáshoz közel álló nézeteket vall arról, hogy a Kelet és a Nyugat országainak egyaránt feltétlenül erőfeszítéseket kell tenniük az atomháborús veszély kiküszöbölése, a béke erősítése érdekében.

Rövid eszmecserét folytatott Mihail Gorbacsov Margaret Thatcher brit miniszterelnökkel, a nemzetközi kapcsolatok néhány elvi jelentőségű kérdéséről, valamint a szovjet-brit viszonyról. A szovjet vezető hangsúlyozta, hogy rendkívül nagy szükség van a nukleáris háború veszélyének kiküszöbölését szolgáló intézkedésékre. Gorbacsov hozzáfűzte: Nagy-Britanniának is módja lenne hozzájárulni a világhelyzet javításához.

A találkozón részt vett Andrej Gromiko szovjet és Geoffrey Howe brit külügyminiszter is.

Wojciech Jaruzelski lengyel miniszterelnök Helmut Kohl nyugatnémet kancellárral, Mauno Koivisto finn elnökkel és Pérez de Cuellar ENSZ-főtitkárral folytatott megbeszéléseket.

Gustáv Husák, Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának főtitkára, államelnök szintén találkozott Helmut Kohl nyugatnémet kancellárral.

Radzsiv Gandhi indiai miniszterelnök, az el nem kötelezett országok mozgalmának elnöke találkozott Daniéi Ortega nicaraguai államfővel, s megígérte neki, hogy az általa vezetett mozgalom mindent megtesz a közép-amerikai feszültség enyhítése érdekében. Ortega előzőleg részletesen tájékoztatta az indiai politikust a Nicaraguát és az egész térség békéjét veszélyeztető fejleményekről.

Ugyancsak Moszkvában találkozott egymással két nyugati nagyhatalom, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia képviselője: George Bush alelnök és Margaret Thatcher miniszterelnök. Jelen volt George Shultz amerikai külügyminiszter is.

Tyihonov kormányfő Kang Szong Szannal, a KNDK miniszterelnökével, továbbá Özal török és Szodnom mongol kormányfővel tárgyalt.

Mihail Gorbacsov, az SZKP Központi Bizottságának főtitkára találkozott a Konsztantyin Csernyenko temetésére a Varsói Szerződés tagállamaiból Moszkvába érkezett párt- és állami küldöttségek vezetőivel. A találkozón részt vett Todor Zsivkov, a BKP KB főtitkára, a bolgár államtanács elnöke, Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára, Csehszlovákia köztársasági elnöke, Wojciech Jaruzelski, a LEMP KB első titkára, a minisztertanács elnöke, Kádár János, az. MSZMP KB első titkára, Erich Honecker, az NSZEP KB főtitkára, az NDK Államtanácsának elnöke és Nicolae Ceausescu, az RKP főtitkára, államfő.

A találkozó részvevői véleményt cseréltek a szocialista építés aktuális kérdéseiről, a testvérpártok soros kongresszusaira való előkészülésről, a jelenlegi nemzetközi helyzetről. Kifejezték közös elhatározásukat, hogy a jövőben is tovább fejlesztik sokoldalú politikai, gazdasági, ideológiai és más együttműködésüket A találkozón megerősítették, hogy a Varsói Szerződés tagállamai következetesen és konstruktív szellemben törekednek a világban tapasztalható feszültség csökkentésére, a nukleáris háború veszélyének elhárítására, olyan érdemi lépésekre, amelyek elősegítik elsősorban a nukleáris leszerelést, megakadályozva a világűr militarizálását. Hangsúlyozták, hogy a bonyolult nemzetközi helyzetben különös jelentősége van a testvéri országok egysége és összeforrottsága megszilárdításának, nemzetközi tevékenységük koordinációja megerősítésének.

A szívélyesség és egyetértés légkörében lezajlott találkozón részt vett Nyikolaj Tyihonov, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a minisztertanács elnöke, Andrej Gromiko, az SZKP PB tagja, első miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter és Konsztantyin Ruszakov, az SZKP KB titkára.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_mihail_gorbacsov.jpgMihail Gorbacsov találkozója a Varsói Szerződés országainak küldöttségvezetőivel

Este hazaérkezett Moszkvából a magyar párt- és állami küldöttség, amely Kádár Jánosnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága első titkárának vezetésével részt vett Konsztantyin Csernyenkónak, a kiváló szovjet államférfinak, a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom kiemelkedő személyiségének temetésén. A küldöttség tagja volt Losonczi Pál, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, az Elnöki Tanács elnöke és Rajnai Sándor, az MSZMP KB tagja, hazánk szovjetunióbeli nagykövete.

Kádár Jánost és Losonczi Pált a vnukovói repülőtéren Grigorij Romanov, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a KB titkára és Leonyid Szmirnov, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökének helyettese búcsúztatta.

Fogadásukra a Ferihegyi repülőtéren megjelent Lázár György, a Minisztertanács elnöke, Aczél György, Havasi Ferenc, Korom Mihály, Németh Károly, Óvári Miklós, a Központi Bizottság titkárai, a Politikai Bizottság tagjai, Szűrös Mátyás, a Központi Bizottság titkára, Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács helyettes elnöke, Horváth István belügy-, Várkonyi Péter külügyminiszter, a Központi Bizottság tagjai, Horn Gyula, a KB külügyi osztályának vezetője és Urbán Lajos közlekedési miniszter.

Jelen volt Ivan Aboimov, a Szovjetunió magyarországi nagykövetségének ideiglenes ügyvivője.

Az izraeli légierő lakóházakat bombázott a szíriai csapatok által ellenőrzött libanoni Bekaa-völgyben, Bar Eliasz település környékén. A szíriai légvédelem felvette a harcot a támadó bombázókkal és távozásra késztette őket - közölte a SANA szíriai hírügynökség.

A WAFA palesztin hírügynökség jelentése szerint a légitámadás következtében a Szaika palesztin szervezet egyik harcosa életét vesztette és több libanoni polgári lakos megsebesült.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_del_libanon.jpgDél-libanoni polgári személyek menekülnek Zerarijeh faluból, amelyet az izraeli csapatok megrohantak, és 30 embert megöltek

Az iraki főparancsnokság értékelése szerint kudarcot vallott az iráni hadsereg nagyszabású támadása a front déli részén. A bagdadi közleményekben jelezték azt is, hogy az iraki hadsereg nagyszabású ellentámadásra készül.

A közlemény tudatja, hogy az iráni csapatok hétfőről keddre virradóra lendültek támadásba a Bászra dél-iraki kikötővárostól északkeletre, a határ menti körzetekben elterülő Hávize mocsarak térségében. Az iráni csapatok a harci műveletek kezdetén iraki területeket foglaltak el, de támadásukat az iraki csapatok feltartóztatták.

A bagdadi frontjelentés szerint az iraki csapatok iráni egységeket kerítettek be, és jelentős veszteségeket okoztak az ellenségnek. A légierő repülőgépei és helikopterei ötszáz bevetést hajtottak végre: négy iráni helikoptert, 90 folyami vízi járművet semmisítettek meg a mocsarakat keresztülszelő Tigris folyón.

Korábban az IRNA iráni hírügynökség is hírt adott a Hávize mocsarakban végrehajtott hadműveletről. A teheráni közlemény azonban csak arról tett említést, hogy az iráni egységek 500 iraki katonát tettek harcképtelenné, száz ellenséges katona - köztük öt magas rangú tiszt - került fogságukba, megsemmisítettek húsz iraki harckocsit és két helikoptert.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa egyhangúlag elfogadott határozatban ítélte el a Dél-afrikai Köztársaság kormányát a fekete bőrű tüntetők megölése és az apartheid ellenfeleinek bebörtönzése miatt. A testület felszólította Pretoriát: azonnal és feltétel nélkül bocsásson szabadon minden politikai foglyot, köztük a huszonhárom évvel ezelőtt bebörtönzött Nelson Mandelát, a fajüldözés elleni küzdelem jelképévé vált fekete bőrű politikust is.

A Biztonsági Tanács határozatában méltatta a lakosság tömeges ellenállását, megerősítette az egységes, fajüldözéstől mentes és demokratikus Dél-Afrikáért folytatott harcuk törvényességét.

Nestor Sanchez amerikai hadügyi államtitkár-helyettes latin-amerikai tájékozódó körútja keretében Santiagóban Pinochet tábornokkal tanácskozott. Tárgyalt a katonai rendszer jobboldali és jobbközép ellenzékének vezetőivel is.

Az amerikai tisztviselő igen pozitívnak nevezte megbeszéléseit, úgy nyilatkozott, hogy lehetőség nyílhat a két ország katonai együttműködésére. Hírügynökségek emlékeztetnek arra, hogy Washington nyolc évvel ezelőtt felfüggesztette a Chilébe irányuló fegyverszállításokat.

Sanchez személyében rövid időn belül már a második magas rangú washingtoni megbízott találkozott a chilei junta vezetőjével. Langhorne Motley, a washingtoni amerikai külügyminisztérium Amerika-közi ügyekkel foglalkozó államtitkára, aki három hete járt Santiagóban, hazatérése után támogatásáról biztosította azt a politikát, amelyet szerinte a Pinochet-rezsim folytat, s amelyet Washington „demokratikus nyitásnak” minősít.

március 14.

A Minisztertanács ülésén az ipari miniszter jelentést tett a Mecseki Szénbányák Vállalatnál bekövetkezett szerencsétlenségről. A kormány utasítást adott k szükséges intézkedésekre, és tudomásul vette, hogy megkezdődött a szerencsétlenség okainak kivizsgálása.

A Minisztertanács elfogadta az Országos Tervhivatal elnökének jelentését az 1984. évi népgazdasági terv végrehajtásáról és az ez évi gazdasági munka eddigi tapasztalatairól. Megállapította, hogy a népgazdaság a múlt évben is a tervben kijelölt irányba fejlődött, a termelés hatékonysága azonban kisebb mértékben javult, mint ahogyan azt az 1985. évi terv készítésekor számításba vették. Ezért és az év eleji energiakorlátozásokkal összefüggésben bekövetkezett termeléskiesések és más, a rendkívüli hideg okozta károk pótlása miatt az éves terv teljesítése fokozott erőfeszítést kíván. A kormány kötelezte az állami irányító szerveket, hogy az 1985. évi terv céljainak elérésére tegyék meg a szükséges intézkedéseket. A Minisztertanács számít rá, hogy a dolgozó kollektíváknak felszabadulásunk 40. évfordulója és a Magyar Szocialista Munkáspárt XIII. kongresszusa tiszteletére kibontakozott szocialista munkaversenye hozzájárul a népgazdasági terv teljesítéséhez, a termeléskiesések és veszteségek ellensúlyozásához.

A kormány a gazdálkodó szervezeteknél és intézményeknél 1984-ben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzések tapasztalatait értékelve megállapította, hogy a gazdálkodási, elszámolási fegyelem megsértése miatt veszteségek érik a népgazdaságot, amihez a belső ellenőrzés hiányosságai mellett a mulasztások elkövetőivel szembeni elnéző magatartás is hozzájárul. Kötelezte az illetékeseket, hogy tegyenek intézkedéseket a feltárt hiányosságok megszüntetésére, a mulasztók és a szabályok megsértőinek felelősségre vonására.

A Központi Népi Ellenőrzési Bizottság elnöke jelentést tett a népi ellenőrzés elmúlt évi munkájáról. A Minisztertanács megállapította, hogy a vizsgálatok tapasztalatai, a népi ellenőrök javaslatai eredményesen járultak hozzá az időszerű társadalmi és gazdasági feladatok megoldásához, egyben intézkedett a jelentésben és az ajánlásokban foglaltak hasznosításáról.

Tragikus baleset törtként a Mecseki Szénbányák komlói bányaüzemében. A Zobák-akna harmadik szintjén este sújtólégrobbanás következett be. A baleset során Kovács János vájárlakatos és Takács Emil lakatos csoportvezető a helyszínen életét vesztette. Nyolc bányász súlyos, 11 pedig közepesen súlyos sérülést szenvedett. Valamennyiüket a pécsi Honvéd Kórházba szállították. A többi szinten dolgozókat a szükséges orvosi ellátás, illetve a tüzetes egészségügyi vizsgálat után hazaengedték. A robbanás körülményeinek és okainak vizsgálatát az Országos Bányaműszaki Főfelügyelőség, a Bányaipari Dolgozók Szakszervezete, az Ipari Minisztérium, valamint a Baranya megyei Rendőr-főkapitányság megkezdte.

Magyar-angol vegyesvállalat alakult élelmiszeripari berendezések gyártásának és harmadik piaci értékesítésének megszervezésére. Az új, magyarországi székhelyű vegyesvállalat okiratát most írták alá az alapítók, az összesen 51 százalékos tőkerészarányt képviselő magyar vállalatok: a Tatabányai Szénbányák, a felsőpakonyi Gépipari Szolgáltató Elektrokémiai Tervező és Kivitelező Vállalat, valamint a Komplex Külkereskedelmi Vállalat, továbbá a 49 százalékos tőkerészesedésű angol APV International Ltd. és az APV Paracal Ltd. vezetői. Az ötmillió forintos induló tőkével rendelkező vegyesvállalat neve APV-Ungaro Kft.

A tárgyalások napja volt Moszkvában. Szovjet vezetők sok olyan magas rangú külföldi politikust fogadtak, aki Konsztantyin Csernyenko temetésére érkezett ide. A véleménycserék a kétoldalú kapcsolatokon túl felölelték a nemzetközi politika fő kérdéseit, az egyes feszültséggócokat.

Tájékozódásra, ismerkedésre, de emellett érdemi eszmecserékre is lehetőség nyílt a találkozókon. A megbeszéléssorozat intenzitását jól jellemzi, hogy Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára csütörtökön tizennyolc találkozót bonyolított le. Ezek a megbeszélések már a temetés utániakhoz is folyamatosan kapcsolódnak, a kelet-nyugati viszonyt éppúgy érintették, mint például Ázsia ügyeit. Azt is jelezték, hogy Moszkva a folyamatosság jegyében dinamikusan törekszik a feszültség csökkentésére, a párbeszédre, és nyomatékosan vallja, hogy a vitás kérdéseket tárgyalásokkal kell rendezni.

Ezt adta tudtul az SZKP KB főtitkára, fogadva Pérez de Cuellar ENSZ-főtitkárt. Hangsúlyozta, hogy Moszkva meggyőződéses ellenzője a vitás kérdések erőszakos megoldásának. s nagy jelentőséget tulajdonít az ENSZ-nek, mint a béke fenntartása eszközének. Ezért kész új lépéseket tenni, hogy a nemzetközi gyakorlatban szilárdan érvényesüljenek azok az igazságos, demokratikus elvek, amelyekre 40 éve a világszervezetet alapozták. Szó volt a találkozón arról is, milyen szerepet játszhat az ENSZ a nukleáris fenyegetés elhárításában, a népek közötti együttműködésben. Gorbacsov fő kérdésnek a nukleáris fegyverkezés megállítását, az űrfegyverkezés megakadályozását nevezte, s azt mondta, hogy az ENSZ-nek ehhez hozzá lehet és kell járulnia.

Nem kétséges, hogy a világpolitikai légkört nagyban befolyásolja a szovjet-amerikai viszony. Gorbacsov szerdán késő este George Bush amerikai alelnökkel találkozva hangsúlyozta, hogy Moszkva - nem mondva le saját és szövetségesei érdekeiről - gyakorlati lépéseket óhajt a szovjet-amerikai viszony javítására, ehhez azonban hasonló amerikai készséget is szükségesnek tart.

Bush átadta Reagan levelét, és sajtóértekezletén utalt rá, hogy a levél csúcstalálkozó lehetőségét vetette fel. Hasznosnak, nagyon intenzívnek jellemezte a találkozót; légköréről annyit mondott, hogy nyílt volt, de nem polemikus. Óvott ugyan mindenféle, a szovjet-amerikai viszonyt, Genfet érintő túlzott várakozástól, megemlítve, hogy a véleménykülönbségek változatlanul nagyok. De hozzátette, hogy a megbeszélés légköre bizonyos haladás lehetőségére utal.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_george_bush_mihail_gorbacsov.jpgGeorge Bush amerikai alelnök fejezi ki részvétét az SZKP KB főtitkárának

Voltaképpen hasonlóan jellemezhetők az SZKP KB főtitkárának Francois Mitterrand francia elnökkel, Margaret Thatcher brit kormányfővel folytatott jó légkörű találkozói is.

A késő éjszakába húzódó tárgyalások miatt Helmut Kohl nyugatnémet kancellárt délelőtt fogadta Mihail Gorbacsov. Az 50 perces, hivatalos nyilatkozatokat mellőző intenzív beszélgetésen a kölcsönösen előnyös kapcsolatok fejlesztésének közös szándéka kapott hangot. Szovjet részről megerősítették azt az elvi álláspontot, hogy Moszkva a kapcsolatok fejlesztését az 1970-es szerződésre, a létező területi-politikai realitások tiszteletben tartására, egymás biztonsági érdekeinek figyelembevételére alapozza. Gorbacsov egyúttal azt is hangsúlyozta: meghatározó jelentősége lesz, hogy az NSZK milyen politikát folytat a Szovjetunió és szövetségesei biztonságát, érdekeit érintő kérdésekben. Kohl sajtóértekezletén arról beszélt, hogy tiszteletben tartja a keleti szerződések szellemét, betűjét, bővíteni kívánja az együttműködést. Megemlítette, hogy a találkozón a szovjet-amerikai csúcstalálkozót szorgalmazta. Közölte azt is, hogy meghívta Bonnba Gorbacsovot, aki azzal búcsúzott, hogy több ilyen jellegű megbeszélésre van szükség.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_gromiko_kohl_gorbacsov.jpgGromiko, Kohl és Gorbacsov a Kremlben

A szovjet párt vezetői több testvérpárt és nemzeti felszabadító mozgalom Moszkvában tartózkodó képviselőivel is megbeszélést folytattak. Mihail Gorbacsov Alessandro Nattával, az Olasz KP főtitkárával találkozott, és a baráti légkörű megbeszélésen megállapították, hogy az SZKP és az OKP aktívan törekszik a nukleáris veszély elhárítására, a fegyverkezési hajsza beszüntetésére. Hangsúlyt kapott egyúttal a két párt készsége kapcsolataik fejlesztésére a béke, a demokrácia és a szocializmus érdekében.

Csütörtök délelőtt a genfi amerikai képviselet épületében egy óra ötven percig tartott a két nagyhatalom új fegyverzetkorlátozási tárgyalásainak második találkozója.

Az épület bejáratánál Max Kampelman, az amerikai küldöttség vezetője és munkatársai szívélyesen üdvözölték a Viktor Karpov vezetésével érkezett szovjet delegációt. Genfben feltételezik, hogy a két küldöttség a következő időszakban hetente kétszer, felváltva a szovjet és az amerikai képviseleten tart hivatalos tárgyalásokat az űrfegyverkezés. valamint a hadászati és a közepes hatótávolságú fegyverzetek korlátozásáról. Egyúttal feltehetően kötetlen, nemhivatalos megbeszélésekre is sor kerül. Mindenképpen hosszú, beható tárgyalásokra van kilátás, amit többi között az is mutat, hogy mindkét nagyhatalom vezető diplomatáit 80-100 főnyi szakértőgárda kísérte el Genfbe.

Karpov, a szovjet és Kampelman, az amerikai küldöttség vezetője a csütörtök délelőtti mintegy kétórás ülésen bevezető nyilatkozatot tett, amelyben a tárgyalások mindhárom kérdéskörére, tehát az űrfegyverkezés, valamint a hadászati és a közepes hatótávolságú fegyverzet korlátozására kitértek. Ezután megkezdődött a vita az érdemi kérdésekről.

Tárgyszerűség és a kölcsönös tisztelet légköre jellemezte a szovjet és az amerikai küldöttség csütörtöki megbeszéléseit - közölte délután a sajtóval az amerikai szóvivő. A tárgyalások tartalmáról azonban - a két fél közötti megállapodásnak megfelelően - nem közölt részleteket.

Hamarosan (várhatóan talán mára jövő héten) három munkacsoportban folytatódnak a tárgyalások, amint abban Andrej Gromiko és George Shultz januári genfi tárgyalásain megállapodtak. Valószínű, hogy az egyes munkacsoportok különböző napokon tanácskoznak majd.

Fidel Castro Havannában fogadta Daniel Ortega nicaraguai államfőt. Ortega tájékoztatta Castrót Mihail Gorbacsovval folytatott megbeszéléseiről.

március 15.

A magyar történelem egyik kiemelkedő eseményére, az 1848-1849-es polgári forradalom és szabadságharc kezdetét jelentő március 15-re emlékeztek országszerte. Ifjúmunkások és diákok, a fiatalok és az idősebbek tízezrei koszorúzási ünnepségeken, nagygyűléseken adóztak tisztelettel a történelmünket alakító forradalmár elődök emlékének.

Budapesten az ünnep reggelén sok száz fiatal gyűlt össze a nemzeti színű és vörös lobogókkal feldíszített Március 15. téren, hogy Petőfi Sándor szobránál kegyelettel emlékezzék a forradalmár költőre. A Himnusz hangjai után a szobor talapzatán az MSZMP, a KISZ és a Hazafias Népfront Budapesti Bizottságának, a fővárosi fegyveres erőknek és testületeknek, valamint Budapest ifjúságának képviselői helyezték el a megemlékezés koszorúit; majd felcsendült a Szózat.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_marcius_15_ter.jpgBudapest, Március 15. tér

A Múzeum-kertben több ezer budapesti fiatal jelenlétében - a forradalmi ifjúsági napok nyitányaként - ünnepi nagygyűlést rendezett a KISZ Központi Bizottsága és a Hazafias Népfront Országos Tanácsa. A 137 esztendővel ezelőtti események történelmi színhelyén 1848-as dalok, indulók csendültek fel. Az ünnepség elnökségében ott volt Méhes Lajos, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, valamint a párt-, az állami, a társadalmi, a tömegszervezetek, a fegyveres erők és testületek több vezetője.

A Himnusz hangjait követően az elnöklő Garamvölgyi József, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának titkára köszöntötte a megjelenteket, majd Emőd Péter, a KISZ Központi Bizottságának titkára mondott ünnepi beszédet. Egyebek között elmondta, hogy a múlt megidézése, a nemzet forradalmi örökségéhez való kötődés nem pusztán hátratekintés, hanem erő- és tapasztalatgyűjtés mai harcainkhoz, feladatainkhoz.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_marcius_15_budapest_emod_peter.jpgEmőd Péter, a KISZ KB titkára ünnepi beszédét tartja

A forradalmi tavaszok tapasztalatainak összegzését követően hangsúlyozta, a felszabadulás utáni új társadalmi rendünk az első nemzeti történelmünk során, amely megszüntette a kizsákmányolást, a kiszolgáltatottságot, amely képes volt szembefordulni saját hibáival, s amely az emberi szabadság igazi távlatait kínálja.

A fiatalok ma is - miként elődeik - a tettek oldalán állnak. Pártunk Központi Bizottsága ifjúságpolitikai állásfoglalásában, közelgő kongresszusának irányelveiben is azt erősítette meg, hogy az ifjúságot a jövőben még inkább be kívánja vonni harcaiba, számít a fiatalok alkotókedvére, lendületükre, épít az új iránti fogékonyságukra, tettrekészségükre.

A megemlékező szavak után az ünnepség részvevői a tisztelet és a hála koszorúit helyezték el a múzeum falán, az 1848. március 15-i eseményeknek emléket állító márványtábla alá. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi, illetve Budapesti Bizottsága nevében Méhes Lajos, a Politikai Bizottság tagja és Borbély Gábor, a budapesti pártbizottság titkára; a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi, illetve Budapesti Bizottsága nevében Hámori Csaba, a KISZ KB első titkára, Ernőd Péter, a KISZ KB titkára és Tarcsi Gyula, a budapesti KISZ-bizottság első titkára; a Hazafias Népfront Országos Tanácsa, illetve budapesti bizottsága képviseletében Garamvölgyi József, a HNF OT titkára, Juhász Róbert, a HNF Országos Tanácsának tagja és Peják Emil, a HNF budapesti bizottságának vezető titkára koszorúzott. Lerótták kegyeletüket a fegyveres erők és testületek képviselői és az ünnepségen jelenlevő fővárosi fiatalok is.

Budapest ifjúságának ünnepi nagygyűlése 1848 szellemét, forradalmi lendületét idéző műsorral zárult.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_muzeum_kert.jpgJelenet a múzeum-kerti ünnepi műsorból

A főváros fiataljai megkoszorúzták a különböző kerületekben található emlékhelyeket is. Az I. kerületben a Táncsics-szobrot, a II. kerületben Bem tábornok, az V. kerületben Kossuth Lajos szobránál és a Batthyány-örökmécsesnél helyezték el koszorúikat a városrészek párt-, KISZ- és népfrontbizottságainak képviselői. A megemlékezés virágaival borították el az emlékműveket az iskolák tanulói, az intézmények, üzemek, vállalatok ifjú dolgozói.


Korabeli filmkockák az eseményekről

A budapesti ünnepségsorozat képgyűjteménye:

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_marcius_15_budapest_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_marcius_15_budapest_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_marcius_15_budapest_3.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_marcius_15_budapest_4.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_marcius_15_budapest_5.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_marcius_15_budapest_6.jpg

Budapesthez hasonlóan az országban sok helyen emlékeztek meg az évfordulóról.

Békéscsabán Szabó Zoltán, a KISZ városi bizottságának titkára mondott ünnepi szavakat, emlékezve és emlékeztetve az 1848-as polgári demokratikus forradalomra és szabadságharcra, egyik nagy nemzeti történelmi sorsfordulóinkra, s a következő másik kettőre, 1919. március 21-re, és 1945. április 4-re. A magyar ifjúság ezeket külön-külön, s a forradalmi ifjúsági napok keretében mégis együtt köszönti-ünnepli.

A színvonalas műsorban elhangzott Petőfi-, Ady-, József Attila-költemény, s zengett a vers a szabadságról, a hazaszeretetről szlovákul, románul, az alkalmi színpadon pedig táncokat láthattunk. Végül a párt-, állami, társadalmi és tömegszervezetek, fegyveres testületek, a város ifjúságának képviselői, óvodások és kisiskolások csoportjai helyezték el koszorúikat, virágaikat a Kossuth-szobor talapzatánál.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_marcius_15_bekescsaba.jpgÜnnepi műsor Békéscsabán

Komárom megyében Ácsteszéren ünnepséget rendeztek Táncsics Mihálynak, a falu szülöttjének lakóházában, Kisbéren, a Táncsics Gimnázium udvarán helyeztek el koszorút az iskola névadója szobrának talapzatán.

Komárom város lakosságának képviselői a ’48-as emlékparkban rótták le a kegyeletüket Damjanich János, Guyon Richard, Klapka György, Lenkey János, Mach József. May János, Prágay János, Török Ignác, és Ujházy László tiszteletére állított kilenc kopjafánál. A Csokonai Művelődési Központban „Komárom 40 éve” címmel nyitottak fotókiállítást. A helyi fotóstúdió alkotói a város négy évtizedes gyarapodását mutatják be képeiken.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_marcius_15_komarom.jpgKoszorúzás a komáromi kopjafáknál

Oroszlányban, délután a ’48-as ligetben, Dorogon pedig a Petőfi téren tartottak koszorúzási ünnepséget március 15-e tiszteletére. Tatán az Eötvös Gimnázium dísztermében 700 fiatal részvételével kórusbemutatót rendeztek, ahol tizenegy megyei gimnáziumi együttes adott hangversenyt.

Esztergomban, a Széchenyi téren a Kossuth-emlékműnél idézték fel 1848-49 eseményeit. A Tanítóképző Főiskola gyakorló iskolájának úttörőkórusa a Szózat eléneklésével zárta az ünnepi műsort.

Az idei pécsi március 15-i ünnepség kicsit eltért a korábbi évekéitől: ezúttal mindkét koszorúzásra délután került sor, először a Kossuth-szobornál, ahonnan a résztvevők együtt átmentek a 48-as térre, a Petőfi-szoborhoz. Ez utóbbinál hangzott el az ünnepi beszéd, s itt tartották a műsort is.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_marcius_15_pecs.jpgPécsett óvodások nemzetiszínű zászlókat tűznek a Kossuth-szobor talapzatához

Az ünnepség délután 3 órakor kezdődött a Himnusszal a Kossuth-téren, majd a párt- és állami szervek, s a fegyveres erők képviselői megkoszorúzták Kossuth Lajos szobrát. Az MSZMP Baranya megyei Bizottsága nevében Rajnai József titkár, a városi bizottság nevében Kovács József titkár; a Baranya megyei Tanács képviseletében Takács Gyula elnökhelyettes, a városi tanács nevében Komlódi Józselné elnökhelyettes; a KISZ Baranya megyei és Pécs városi Bizottsága, valamint a megyei úttörőelnökség képviseletében Kovács Dezső és Burgmann György első titkára és Tóth László megbízott úttörőelnök; a Hazafias Népfront Baranya megyei Bizottsága nevében Halas Ilona titkárhelyettes, városi bizottsága nevében Pirisi János alelnök helyezték el a koszorúkat.

Az ünnepi beszéd elhangzása után a Pécsi Nemzeti Színház művészei és a Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskola diákjai adtak műsort. Ezután került sor a koszorúzásra. Az MSZMP Baranya megyei Bizottsága nevében Rajnai József, Pécs városi Bizottsága nevében Rákos János titkár; Baranya megye és Pécs város Tanácsa képviseletében Takács Gyula és Komlódi Józselné; a KISZ Baranya megyei és Pécs városi Bizottsága és az úttörőszövetség nevében Kovács Dezső, Burgmann György és Tóth László; a Hazafias Népfront Baranya megyei Bizottsága nevében Halas Ilona, Pécs városi Bizottsága nevében dr. Pilaszanovich Imre elnök koszorúzott. Ezután a fegyveres erők, majd a diákok, s az üzemek, intézmények képviselői helyezték el a koszorúkat. Az ünnepség a Szózattal ért véget.

Mintha az idő is emlékezni akarna, esni kezdett az eső délután. Az egykori, 1848-as csata színhelyét: a pákozdi dombokat most egyenruhás és kokárdás fiatalok népesítették be, zászlókat lengetett a szél. Ünnepélyes légkörben, a történelmi tavaszi ünnepeink közül az időben legtávolibb: az 1848-49-es polgári forradalom és szabadságharc évfordulóján rendezett koszorúzási ünnepségen vette kezdetét a forradalmi ifjúsági napok Fejér megyei rendezvénysorozata.

Az ünnepre felsorakozott díszszázad, s az ifjúgárdisták sorai között vonultak fel az emlékműhöz a megye párt- és állami vezetői, az iskolák és üzemek képviselői. A rendezők: a KISZ Fejér megyei Bizottsága és a Hazafias Népfront megyei bizottsága nevében az ünnepi beszédet Pap László, a Hazafias Népfront megyei elnökségének tagja, a TIT megyei szervezetének titkára mondta. Méltatta történelmünk 137 évvel ezelőtti eseményeit, kiemelve hatását a későbbi forradalmi tavaszok eseményeire.

Majd Pap László, bejelentve a forradalmi ifjúsági napok kezdetét, a fiatalokhoz fordult: „Kívánom a mi ifjúságunknak. hogy dolgozzanak szocialista elkötelezettséggel és szorgalommal, magas fokú felelősségérzettel a társadalmunk előtt álló feladatok megoldásáért.”

Az ünnepi beszéd után megkoszorúzták a pákozdi emlékművet a megye párt-, állami és társadalmi szerveinek, valamint a fegyveres testületeknek a képviselői. Elhelyezték koszorúikat az egykori szabadcsapatokat küldő települések (Pákozd, Sukoró és Mezőszentgyörgy) képviselői. A megye ifjúságának küldöttei: a diákok és üzemi dolgozók virággal emlékeztek történelmi évfordulónkra.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_marcius_15_pakozd.jpgKnizse Gyula, a megyei pártbizottság titkára, Schmauder János, a fehérvári pártbizottság titkára, és Fazekas János, a gárdonyi városi jogú nagyközség pártbizottságának titkára koszorúz

Baranya megye bányászvárosában, Komlón, Petőfi Sándornak állítottak emlékművet az ünnep alkalmából. A szobrot - Szentirmai Zoltán fiatal szentendrei szobrászművész alkotását - lobogó fáklyát tartó fiatalok tömege állta körül. Bács-Kiskun megyében, a kiskőrösi Kossuth Szakszövetkezet székháza előtt, Kossuth Lajos bronz mellszobrát leplezték le. Szolnokon az 1849. március 5-i szolnoki csata hőseinek emlékét őrző szobrot faragtatták újra és avatták fel. A színpompás ünnepség egyik különösen látványos epizódjaként a 48-as huszárok korhű díszegyenruháját viselő lovasok vonultak végig a városon.

Debrecenben szemerkélő esőben pontosan tíz órakor megszólalt a Nagytemplom Rákóczi-harangja, hogy felidézze a 137 évvel ezelőtti március idusát. A Kossuth téren összegyűlt több ezer fiatal újra emlékezett az 1848-as polgári forradalom és szabadságharc évfordulójára.

A Himnusz elhangzása után Sziki Károly színművész mondta el Petőfi Sándor Nemzeti dalát, majd Szabó Viola előadóművész negyvennyolcas dalokat szólaltatott meg, végül Horányi László színművész Petőfi Sándor Akasszátok fel a királyokat című versét adta elő.

Az évfordulóra, 1848. március 15-re Koósné Török Erzsébet, a megyei KISZ-bizottság első titkára emlékezett. Az 1848-as európai forradalmak tüzében lángra lobbant pesti forradalom eseményeinek méltatása után a debreceni márciust idézte fel, s azt a későbbi időszakot, amikor Debrecen a forradalom és szabadságharc központjává vált.

A Kossuth-szobor talapzatára ezután a város párt-, állami, tömegszervezetek, üzemek, intézmények, iskolák képviselői helyezték el a megemlékezés virágait. Az ünnepi megemlékezés és koszorúzás a Szózat hangjaival ért véget.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_marcius_15_debrecen.jpgAz MSZMP megyei és városi bizottsága nevében dr. Ónosi László és dr. Postás Sándor helyezett el koszorút

Nyíregyházán reggel 9 órakor kezdődött az ünnepségsorozat. A Petőfi téren gyülekeztek a fiatalok. Márkus Gyula, a KISZ Nyíregyházi városi Bizottságának első titkára méltatta a márciusi ifjak tetteinek jelentőségét, majd megkoszorúzták a legnagyobb magyar költő szobrát.

A megyeszékhely központjában, a Kossuth téren folytatódott a program, amelyen részt vett többek között Gyuricsku Kálmán, a megyei pártbizottság titkára is. A Himnusz hangjai után több ezer ember hallgatta meg az 1848-as forradalom szimbólumaként ismert Petőfi-verset, a Nemzeti dalt. Hajdú Sándor, a KISZ megyei bizottságának első titkára köszöntötte a résztvevőket, s hivatalosan is megnyitotta az idei forradalmi ifjúsági napokat. Ezt követően Soltészné Pádár Ilona, a Hazafias Népfront megyei bizottságának titkára mondott ünnepi beszédet.

Ezután a 110-es szakmunkásképző fiúkórusának műsora hangzott fel, majd a párt-, a KISZ-, állami, társadalmi és tömegszervezetek, a fegyveres erők, az üzemek, intézmények képviselői helyezték el koszorúikat Kossuth Lajos szobránál. A nagygyűlés után nyílt meg a FIN-utca, ahol pol-beat műsor, bemutatók, kirakodóvásár, kulturális és szórakoztató programok várták az ünneplőket.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_marcius_15_nyiregyhaza.jpgIfjúsági nagygyűlés Nyíregyházán, a Kossuth téren

Lovasok, huszárruhába öltözött fiatal sportolók hozták a győri Petőfi szoborhoz délután nemzeti színű lobogónkat, s a Forradalmi ifjúsági napok, zászlaját. Márciust tizenötödike és a Forradalmi ifjúsági napok nyitánya tiszteletére többszáz érdeklődő gyűlt az Eötvös-parki szobor köré. A huszárok ifjúgárdista fiataloknak adták át a két lobogót, amelyek a Himnusz hangjaira kúsztak fel a zászlórudakra. Megkezdődtek a hármas tavaszi ünnep előtt tisztelgő napok Győr-Sopron megyében.

A kokárdás, ünneplő közönséget Nagy Imre, a megyei KISZ-bizottság első titkára köszöntötte. Hangsúlyozta, hogy a három tavasz, 1848-é, 1919-é és 1945-é a magyar szabadság születésének évszakai voltak. Mindhárom tele bizakodással, lelkesedéssel, ígérettel. S bár a vágyak csak a harmadik tavaszt követően teljesültek, az elődök példája mutatja ma is. hogyan éljünk elnyert szabadságunkkal.

Az ünnepi beszéd után a győri Kisfaludy Színház fiatal művészei, Zillich Beatrix, Fábián György és Szikra József műsorát tekintették meg az ünneplők. A három színész Ady, Petőfi és Reviczky verseit tolmácsolta. A fiatal dalos, Pálfalvi A. János egy-egy megzenésített verssel nyitotta és zárta az ünnepi műsort. Végezetül a megye és a város politikai és társadalmi szervezeteinek képviselői, az iskolák diákjai, vállalatok és intézmények dolgozói tisztelegtek virággal és koszorúval Petőfi Sándor szobrának talapzatánál a negyvennyolcas forradalom hősei előtt.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_marcius_15_gyor.jpgA győri megemlékezés

A délutáni soproni ünnepségen a város és a volt járás diákfiataljai emlékeztek március 15-re és helyezték él a kegyelet koszorúit Petőfi Sándor szobrának talapzatánál.

A győri és soproni ünnepséghez hasonlóan megyeszerte megemlékezéseket tartottak az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján.

Heves megye ifjúságának képviselői a hagyományokhoz híven Egerben, a kápolnai hősi emlékműnél találkoztak, délelőtt 10 órakor, hogy elhelyezzék ők is a kegyelet koszorúit és virágait. A Himnusz és a Nemzeti dal elhangzása után a megjelenteket - köztük Kiss Sándort, a megyei pártbizottság titkárát - Sós Tamás, a megyei KISZ-bizottság első titkára köszöntötte, majd hangsúlyozta: amellett, hogy idézzük az elődök példáját, tetteit, számba kell venni azt is, milyen cselekedeteket követel ma a történelem. Ezt követően dr. Végh Miklós, a Hazafias Népfront megyei elnöke kapott szót.

A szónoklat után díszsortüzek hangjával kísérten léptek az emlékműhöz a koszorúzók. Kiss Sándor, a megyei pártbizottság titkára és Antal Lajos, a füzesabonyi városi jogú nagyközségi pártbizottság első titkára, Sós Tamás, a megyei KISZ-bizottság első titkára és Varga Mihály, a füzesabonyi KISZ-bizottság titkára, dr. Végh Miklós, a HNF megyei elnöke. Kovács Sándorné, a megyei tanács elnökhelyettese, valamint a szakszervezet és a fegyveres erők képviselői. A DlVSZ-indulóval zárult az ünnep.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_marcius_15_eger.jpgKoszorúzás a kápolnai emlékműnél

A sorsdöntő eseményekről Heve megye városaiban és más községeiben is megemlékeztek. Hatvanban este, a Kossuth téren. 500 fáklyás fiatal részvételével tartottak nagygyűlést.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_marcius_15_hatvan.jpgFáklyavivők Hatvanban

Balassagyarmaton is már kora délelőtt megkezdődtek a FIN-napok Heves megyei rendezvénysorozatának nyitóeseményei. A föllobogózott várost „elfoglalták” a fiatalok. A művelődési központ adott helyet a „Művészet és ifjúság” művészeti bemutató körzeti válogató versenyének, ahol három tucat együttesből és szólistából választotta ki a zsűri a megyei döntő e vidék képviselőit. Délelőtt 10-kor a Rákóczi fejedelem úton - az egykori fogadó falán - lévő Petőfi-emléktáblát koszorúzták meg a város úttörőcsapatai, délután pedig a Palócligetben már a környékből is érkező fiatalok szorongtak a forradalom költőjének szobra körül. A borús idő ellenére is több ezren eljöttek az ifjúsági nagygyűlésre. A liget bejáratánál szétszórtan földbe döfve nemzeti zászlók fogadták az érkezőket, elvezetve a tekintetet a Petőfi-alak mellett már sorba rendezett lobogókig. A jelkép szép és világos: 48 márciusa fogta össze először a történelmünk során már korábban is jelentkező nemzeti egységért gondolkodókat (a zászlókompozíciót Csemniczky Zoltán készítette). A résztvevők ebben a széllobogtatta zászlóerdőben hallgatták Kovács Tibornak, az úttörőszövetség megyei elnökének beszédét. Az ünneplők között ott állt Skoda Ferenc, a párt megyei bizottságának titkára, a város párt- és állami vezetői, a tömegszervezetek képviselői csoportjában.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_marcius_15_balassagyarmat.jpgA tisztelet virágait hozták el a politikai, állami, társadalmi szervezetek képviselői, nemzetiszínű kokárdás fiatalok

Kiskőrösön, a Forradalmi Ifjúsági Napok nyitányaként délután két órakor a Kossuth Szakszövetkezet székháza előtt a szakszövetkezet tagjai és a város lakói jelenlétében avatták fel Kossuth Lajos mellszobrát Pálfy Gusztáv szobrászművész alkotását. Az avatáson megjelent Romány Pál, az MSZMP megyei bizottságának első titkára. Szőgyi Jánosnak, a Kossuth Szakszövetkezet elnökének köszöntése után dr. Mórocz Lajos altábornagy, honvédelmi minisztériumi államtitkár mondott beszédet.

Március 15-e eszményét idézte, a nemzeti összefogásét, a függetlenségét, a megújulásét. Azokról szólt, akik az - ország felemelkedéséért 1848-ban olyan sokat tettek. Kossuthról a politikusról, a kormányfőről, a magyar szabadságharc és polgári forradalom legnagyobb alakjáról, aki tízezreket nyert meg az ország megvédése szent ügyének.

- Kiskőrös dolgos, hazáját szerető, a forradalmi hagyományait hűen őrző népe tisztelettel adózik az 1848-as forradalom és szabadságharc hőseinek, amikor szobrot emelt Kossuth Lajos emlékének - mondta végezetül dr. Mórocz Lajos, majd a résztvevők nagy tapsa kíséretében leleplezte a bronzból készült mellszobrot.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_marcius_15_kiskoros.jpgDr. Mórocz Lajos altábornagy leleplezi a Kossuth-mellszobrot

Csípős hidegben gyülekezett délelőtt a kaposvári Kossuth téren az ünneplő tömeg. A 137 év előtti szabadságharc évfordulóján tízezernyi ember gyűlt össze, hogy méltó módon emlékezzék meg a történelmi eseményről. A helyőrségi fúvószenekar pattogó indulójával kezdődött az ünnepség, majd elhangzott Petőfi Sándor költeménye, a Nemzeti dal. Ezután a hála és a megemlékezés virágait elsőként dr. Novák Ferenc és Harangozó Gyula, a Hazafias Népfront megyéi, illetve kaposvári városi titkára helyezte el a szobor talapzatán. Őket követték a megyei és városi úttörőelnökségek vezetői, a fegyveres erők és testületek képviselői. Virágcsokorral tisztelegték 1848 hősei előtt a város üzemeinek, intézményeinek fiataljai is.

A koszorúzást követően a tömeg a Petőfi térre vonult, ahol a Himnusz hangjai után Rostás Károly, a Hazafias Népfront megyei bizottságának elnöke mondott ünnepi beszédet. Emlékezésében bebizonyította, hogy a ma nemzedéke nemcsak szereplője, de formálója is a históriának.

A beszédet követően koszorút helyeztek el Petőfi Sándor szobrának talapzatán. Tanai Imre, a megyei és Csapó Sándor, a kaposvári pártbizottság titkára, Rostás Károly és dr. Kanyar József, a Hazafias Népfront megyei és városi bizottságának elnöke, a KISZ Központi Bizottságának képviseletében dr. Varga-Sabján László, valamint a megyei és a városi KlSZ-bizottság első titkára, Sárai Árpád és Varga András. A fegyveres testületek nevében Kovács Pál rendőr őrnagy és Lossos József munkásőr főhadnagy koszorúzott; őket követték az üzemek képviselői.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_marcius_15_kaposvar.jpgA kaposvári megemlékezés

Szolnokon, mint az ország minden pontján, mintha az időjárás is segíteni akart volna a 137 esztendővel ezelőtti nap megidézésében: esős, csípős március tizenötödike köszöntött ránk. A negyvennyolcas forradalom, majd az azt követő szabadságharc rövid életét, izgalmas sorsfordító és eszmeformáló eseményeit elevenítették fel a szolnoki fiatalok az évforduló tiszteletére.

Március idusa nemcsak egyetlen évforduló megünneplésére ad alkalmat manapság a magyar ifjaknak, hanem arra is, hogy méltó módon vezessék be a hagyományos programsorozatot: három legnagyobb tavaszi ünnepünkre emlékező forradalmi ifjúsági napokat. A szolnoki ünnepség rendezőit, Szervezőit dicsérd az ötlet, hogy mind a szemlélők, mind a résztvevők röpke másfél óra alatt végigkövethették a magyar történelem egy jelentős darabját, az 1848. március 15-től 1849. október 6-ig terjedő időszakot.

A kőtelki lovasiskola tanulóinak hagyományos vörössipkás egyenruhába öltözött csapata kísérte végig a menetet, amelynek első állomásán, a 633-as Szakmunkásképző Intézetnél mindenki fültanúja lehetett Petőfi „feltámadásának”: megszólalt a forradalomra hívó Nemzeti dal, a Híd Amatőr Színház és a Varga Katalin Gimnázium irodalmi színpadának tolmácsolásában.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_marcius_15_szolnok_1.jpgA „márcziusi ifjak”

A menet a Kossuth téren ismét a Nemzeti dal megzenésített változatát hallgathatta végig, majd a Tisza táncegyüttes tagjai toborzót táncoltak. Ez az „állomás” ugyanis a szabadságharcba hívó dalok-táncok színhelye volt. A műsor végén feljajdult a tárogató: „Kossuth Lajos azt üzente...”

A „vörössipkások” és az őket kísérő fiatalok ezután a Damjanich-szoborhoz vonultak, ahol a legutoljára kivégzett aradi vértanú és társai emléke előtt tisztelegtek. Valamennyi vértanút egy-egy hatalmas kokárda jelképezett, amelyek sorban hullottak le az eredeti vádbeszéd részleteinek elhangzását követően. Ezzel egyidőben az emlékmű talapzatára koszorúk kerültek, mintegy jelképezve a negyvennyolcas forradalom és szabadságharc bukását és azt, hogy a megyeszékhely lakói ily módon fejezik ki tiszteletüket az Európát fel- és megrázó forradalom, szabadságharc hősei iránt. A fiatalok ezt követően az 1919-es Tanácsköztársaság százharminchárom napjának emléke előtt adóztak.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_marcius_15_szolnok_2.jpgVörössipkások a főutcán

A szolnoki ünnepségsorozat részeként a Killián György Repülő Műszaki Főiskolán búcsúztatták az április 4-én tartandó budapesti díszszemlére induló zászlóaljat. Az ünnepségen részt vett Szűcs János, a megyei pártbizottság titkára, Hegyi Istvánná, a KISZ megyei bizottságának első titkára, valamint megjelentek a főiskolának csapatzászlót adományozó Tiszamenti Vegyiművek képviselői.

A díszegyenruhába öltözött zászlóalj tagjait a megyei pártbizottság nevében Szűcs János köszöntötte. Rövid beszédében utalt arra, hogy felszabadulásunk 40. évfordulója jó alkalmat ad eredményeink és feladataink felmérésére, ötévenként tartanak díszszemlét, ezért minden katona számára megtiszteltetés részt venni rajta - főleg egy ilyen jeles évfordulón. A díszszemlére való felkészülés fejleszti a katonai erényeket, a fegyelmet, a helytállást, a türelmet, az állhatatosságot. Kifejezte azt a reményét, hogy a díszszemlén részt vevő szolnoki katonai főiskolai zászlóalj is hozzájárul ahhoz, hogy népünk egyértelmű békevágya mellett mindenki számára világos legyen: készek vagyunk hazánk, szocialista rendünk megvédésére.

Az ifjúság nevében Hegyi Istvánné, a Tiszamenti Vegyiművek kollektívája nevében pedig Szikszai Ferenc igazgatóhelyettes kívánt a főiskolásoknak sikert a díszszemlén.

Zsemberi István mérnök ezredes, a főiskola parancsnoka a díszzászlóalj nevében ígéretet tett arra, hogy Budapesten méltóan képviselik a főiskolát, közvetve tehát megyét is.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_marcius_15_szolnok_3.jpgA díszegyenruhába öltözött zászlóalj tagjai

Jászberényben a forradalmi ifjúsági napok megnyitójával kezdődött reggel az Erősáramú Szakközépiskola iskolanapja. A hagyományteremtés szándékával több mint egy évtizede hívták életre azt a rendezvénysorozatot, amellyel március 15-re emlékeznek. Délelőtt szakmai, politikai programok várták a diákokat, ugyanakkor bemutatkoztak az MHSZ-klub rádiósai és a videózás iránt érdeklődők is találtak kedvükre szóló elfoglaltságokat. Az iskola életéből rövidfilmeket vetítettek, és a tanulók diavetítéses előadáson tekinthettek vissza mezőgazdaságunk négy évtizedes fejlődésére.

A szakközépiskolában plakátkiállítás is nyílt, és tizenkét csapat részvételével megrendezték azt a vetélkedőt, amely a KISZ idei politikai oktatási évét zárta. Az iskolanap programjait sportversének tették színesebbé, végül a Jászsági Népi Együttes adott műsort.

A történelemidéző megmozdulások példát adtak arra, hogyan keli és lehet emlékeinkben feléleszteni a hajdani hősöket, akik nem hiába áldozták vérüket a szabadságért: követőkre találtak a Tanácsköztársaság kommunistáiban és mindazokban a fiatalokban, akik továbbvitték az elődök örökségét.

A szemerkélő, majd időnként meg-megszűnő eső ellenére is sok fiatal - óvodások, általános iskolások, középfokú tanintézetek tanulói - gyűlt össze Szekszárdon, a Béla téren, hogy tisztelegjen az 1848-as forradalom és szabadságharc hőseinek emlékműve előtt és részese legyen a forradalmi ifjúsági napok keretében megrendezendő megyei diáknapoknak. A megnyitó ünnepségen részt vett Szabó Géza, a Szekszárd városi pártbizottság első titkára és István József, a Tolna megyei Tanács elnökhelyettese.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_marcius_15_szekszard_1.jpgAz ünnepség résztvevői a Béla téren

Pontban fél 11-kor lépett a mikrofon elé Rácz László, a KISZ Tolna megyei Bizottságának titkára, hogy megtartsa ünnepi megnyitó beszédét. A KISZ Tolna megyei Bizottságának titkára az 1848-49-es forradalom és szabadságharc jelentőségéről, példaadó szerepéről szólt, majd a ma feladatait emelte ki.

Rácz László ezután a már hagyománnyá vált, két évenként megrendezendő diáknapok, valamint az ezzel egy időben folyó honvédelmi öttusa megyei döntőjének jelentőségéről szólt, majd megnyitotta a diáknapokat.

A megnyitó után koszorút helyezett el az 1848-as emlékműnél Varjas János, a Szekszárd városi pártbizottság titkára és Ferincz János, a városi tanácselnök-helyettese, utánuk Török Mária, a KISZ MB titkára, Hovorka János, a, KISZ Szekszárd városi Bizottságának titkára, Kiss Istvánné, a HNF Szekszárd városi Bizottságának titkára és Sebestyén Dezső, a HNF Tolna megyei Bizottságának munkatársa.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_marcius_15_szekszard_2.jpgA szekszárdi városi pártbizottság, valamint a városi tanács koszorúját Varjas János és Ferincz János helyezte el

A hála és a megemlékezés koszorúját helyezték el az emlékmű talapzatán a kitüntetett KISZ-alapszervezetek, a szekszárdi iskolák, valamint a megyei diáknapra érkezett fiatalok képviselői.

A Béla téri megnyitót a TOTÉV tánccsoportjának színvonalas produkciója zárta.

A Forradalmi Ifjúsági Napok Vas megyei megnyitóját s március 15-ét Szombathelyen este 7 órakor ifjúsági nagygyűléssel és koszorúzási ünnepséggel köszöntötte a város fiatalsága. Fél 7-től az Orlay Szakközépiskola falán levő márciusi ifjak emléktábla előtt a 405-ös Szakmunkásképző és a Latinka Sándor Szakközépiskola ifjúgárdistái égő fáklyákkal a kezükben felváltva díszőrséget álltak, eközben a téren gyülekeztek a szombathelyiek, a fiatalok. Pontosan 7 órakor felhangzott a Himnusz, majd az emlékezéshez, a tisztelgéshez illően Boga Anita gimnazista Petőfi a Szabadsághoz című versét szavalta el. Kopcsándi Ferenc, a KISZ Vas megyei Bizottsága első titkára köszöntötte a politikai gyűlés résztvevőit, s a márciusi ifjak üzenetéről beszélt.

Ezt követően Rácz, János, a megyei pártbizottság titkára, Artner Tiborné megyei tanács elnökhelyettese, Katavics Sándorné Szombathely városi pártbizottság titkára, Elek Tibor városi tanács elnökhelyettese,

Kopcsándi Ferenc, a KISZ megyei bizottsága első titkára, Magyar Elemér, a KISZ városi bizottság első titkára, dr. István Lajos, a Hazafias Népfront Vas megyei Bizottsága elnöke, Németh Ferenc HNF városi bizottság titkára, valamint a városi úttöröszövetség, a Népfront úti Általános Iskola, az Orlay Fürst Szakközépiskola képviselői, vezetői, a honvédség katonái a tisztelet, a hála koszorúit helyezték el az emléktáblánál. Virágot hoztak a Sabaria Cipőgyár KISZ-fiataljai. Az ünnepség a Szózat hangjaival ért véget. A nagygyűlés részvevői átvonultak a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központba, ahol a vasi diáknapok legtehetségesebb előadói ünnepi műsort adtak.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_marcius_15_szombathely.jpgA város vezetői koszorúznak az esti, ifjúsági nagygyűlésén

Immár hagyomány, hogy a Hazafias Népfront Vas megyei Bizottsága március 15-én koszorúzási ünnepséget rendez dr. Markusovszky Lajos sírjánál. Délelőtt Vasegerszegen Dröszler Zsuzsa, a KISZ Vas megyei Bizottsága titkára az ünneplők előtt Markusovszkyról, az 1848 tavaszán nemzetőrként, majd a szabadságharc idején honvédkórházi főorvosként a sebesült honvédek gyógykezelését irányító forradalmárról beszélt, aki Kossuth felkérésére a világosi fegyverletételig hadseregfőorvosként dolgozott. A sírjánál a megyei népfrontbizottság, a megyei KISZ-bizottság. Sárvár város, Vasegerszeg, Hegyfalu politikai társadalmi és ifjúsági szerveinek, egészségügyi intézményeinek, az egészségügyi dolgozók szakszervezetének képviselői, valamint a helybeli általános iskolások helyezték el a megemlékezés koszorúit, a tisztelet virágait.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_marcius_15_vasegerszeg.jpgAz ünneplők egy csoportja Vasegerszegen

A forradalmi tavaszok nyitányára, 1848. március 15-re emlékeztek délután Sümegen a központi, megyei ünnepélyen. A megye és a város párt, állami, társadalmi és fegyveres testületéinek képviselői koszorúkat helyeztek el a Kisfaludy téren a '48-as szabadságharcban részt vett sümegi hősök emléktáblájánál.

A megemlékezés a művelődési házban folytatódott. A Himnusz hangjai után Szántó Ferenc, a KISZ városi bizottságának titkára köszöntötte az elnökségben helyet foglaló Tóth Ilonát, az SZMT vezető titkárát, a megyei párt-vb tagját, Mógor Győzőt, a népfront megyei bizottságának titkárát, Gátvölgyi Józsefet, az MSZMP Sümeg városi első titkárát, Jákli Sándort, a KISZ megyei bizottságának titkárát.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_marcius_15_sumeg.jpgSümegen, a Kisfaludy művelődési házban Mógor Győző, a Hazafias Népfront megyei titkára emlékezett meg a szabadságharcos hősökről

Ezután kultúrműsor következett, melyben felléptek a győri színház művészei, a gimnázium tanulói, a bazsi asszonykórus, a pápai Vadvirág néptánc- és az Utódok együttes.

Veszprémben, a Dózsa téri 48-as emlékműnél tartottak ünnepi nagygyűlést, amelyen Neheli Ferenc, a KISZ városi bizottságának első titkára mondott megemlékezést. Ezt követően a párt- és KISZ-bizottság, a Hazafias Népfront, az úttörőelnökség, a fegyveres testületek képviselői és a fiatalok helyeztek el koszorúkat, virágokat az emlékmű talapzatán. Délután, az Ifjúsági Parkban a diákcentrum programjai várták a fiatalokat.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_marcius_15_veszprem.jpgKoszorúzás Veszprémben, a Dózsa téri 1848-as emlékműnél

Pápán, a Jókai művelődési központ előtti téren délelőtt a Jókai Mór közgazdasági szakközépiskola diákjainak műsora emlékeztette az egybegyűlteket a 137 évvel ezelőtti eseményekre és jelentőségükre. Ezt követően Németh Zoltán, a KISZ városi bizottságának titkára mondott ünnepi beszédet, majd a koszorúzás következett. A programot az Utódok zenei társulat műsora zárta.

Az ajkai fiatalok a Kossuth tér névadójának szobránál tartottak ünnepséget. Mint másutt, itt is elhangzott Petőfi Sándor Nemzeti dala, majd Dukán Anna, a HNF városi bizottságának titkára emlékezett az eseményekre, méltatva jelentőségüket. A 8-as iskola énekkarának műsora után az úttörőzenekar kíséretében helyezték el a megemlékezés koszorúit a szobornál.

Balatonalmádiban a Petőfi szobornál, míg Tapolcán Miltényi József huszárkapitány sírjánál tartották az ünnepségeket és a koszorúzást. Zircen a moziban volt az ünnepi megemlékezés, amelyen a gimnázium diákjai adtak műsort, majd megtekintették a résztvevők A nyolcvan huszár című filmet.

Várpalotán délelőtt városi szavalóversenyt rendeztek, amelyen több mint harminc kisdobos, úttörő és KISZ-tag fiatal vett részt. Délután a városi pártbizottság nagytermében emlékeztek meg a három tavaszról, s az ifjúsági mozgalomban kiemelkedő egyének és közösségek kitüntetésére került sor. Itt, a pedagógus KISZ-szervezet adott műsort.

Zalaegerszegen közel négyezren gyűltek egybe a Csány-szobornál délelőtt 10 órakor kezdődött emlékünnepségre, amelyen részt vett Balázs Béla, a megyei és Zsigmond Gizella, a városi pártbizottság titkára, Badics László, a KISZ megyei bizottságának titkára, valamint az állami és társadalmi szervek számos képviselője. A Himnusz elhangzását, majd politikai dalosok szereplését és egy szavalatot követően Csányi Imre, a HNF városi bizottságának titkára köszöntötte a résztvevőket. Ünnepi beszédet Spilák László, a KISZ városi bizottságának első titkára mondott, felidézve 1848 máig ható tanulságait. Ezt követően - a téren felállított három színpadon - előfelvételizett színinövendék katonafiatalok és a KISZÖV Táncegyüttes tagjai adtak nagysikerű műsort, melyet koszorúzás követett. A KISZ és a HNF nevében Spilák László és Csányi Imre koszorúzott a szobor talapzatánál, majd sorra rótták le tiszteletüket a Csány László Közgazdasági Szakközépiskola, az üzemek és intézmények küldöttségei.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_marcius_15_zalaegerszeg.jpgA március 15-i emlékünnepség résztvevői a zalaegerszegi Csány-szobornál

Az ünnepség záró részében előbb egy Kossuth-beszéd részlete hangzott el, végül a zalaegerszegi pol-beat együttes a megzenésített Nemzeti dalt adta elő.

Nagykanizsán már reggeltől ünnepi hangulat érződött az utcákon. Folyamatosan áradtak a hangszórókból az ismert forradalmi dalok és versek, s a Deák-téri emlékmű talapzatát órák alatt elborították a hóvirág-, aranyeső- és barkacsokrok, óvodások százai helyezték el apró nemzetiszínű zászlóikat a szobor körül.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_marcius_15_nagykanizsa.jpgAz ünneplők tisztelgése a nagykanizsai Deák téri emlékműnél

Délután 3 órakor diákok tömege gyűlt össze a Hevesi Sándor Művelődési Központ előtti téren. Az ünnepségen részt vett Gál Róbert, a városi pártbizottság első titkára, Molnár Máté, a megyei pártbizottság osztályvezetője és Zsoldos Ferenc városi tanácselnök-helyettes. A Himnusz után Bogár Ferenc, a KISZ városi bizottságának titkára emlékezett meg a forradalom hőseiről. Ezt követően irodalmi-zenés összeállítás hangzott el a családi ünnepségeket rendező iroda szereplőinek előadásában, majd a résztvevők átvonultak a Deák térre, ahol a pártszervek, a tanács és a KlSZ-szervezetek képviselői helyezték el az emlékezés koszorúit, virágait az emlékmű talapzatánál.

Havasi Ferenc, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára látogatást tett a Számítástechnika Alkalmazási Vállalatnál. A vendéget Nyitrai Ferencné államtitkár, a Központi Statisztikai Hivatal elnöke és Juhász János, a vállalat vezérigazgatója fogadta.

A látogatás során Havasi Ferenc megtekintette a népgazdaság különböző területein alkalmazott mikrogépes számítástechnikai megoldásokat. Megismerkedett a számítástechnikán alapuló információs szolgáltatás alkalmazásának lehetőségeivel és a tanfolyami oktatás rendszerével.

A Nagy Honvédő Háború aktív részvevőinek kitüntetéséről hozott rendeletet a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége. A rendelet hatálya kiterjed a militarista Japán elleni háború részvevőire is.

A pénteken közzétett rendelet értelmében a fasizmus felett aratott győzelem negyvenedik évfordulója alkalmából a „Honvédő Háború Érdemrend” első fokozatával tüntetik ki a Szovjetunió hőseit, akik részt vettek az 1941-1945-ös háborúban, azokat a volt katonákat, akik megkapták a Dicsőség Érdemérem mindhárom fokozatát.

Ugyancsak a Honvédő Háború Érdemrend első fokozatával tüntetik ki a Nagy Honvédő Háborúban részt vett marsallokat, tábornokokat és tengernagyokat, függetlenül attól, hogy a hadseregben, partizán osztagban vagy a megszállt területen működő illegális csoportban harcoltak, s függetlenül attól is, hogy a háború idején milyen rendfokozatot viseltek.

Ugyanezt a kitüntetést kapják azok a volt harcosok, akik megsebesültek a háború idején, és szovjet érdemrendet, illetve a Bátorságért Érdemérem, az Usakov Érdemérem, a Harci Szolgálatért Érdemérem, a Naihimov Érdemérem vagy a Honvédő Háború Partizánja Érdemérem valamelyikét megkapták. Ugyancsak első fokozattal tüntetik ki a hadirokkantakat.

Az atom- és űrfegyverek kérdéséről kedden megkezdődött szovjet-amerikai tárgyalások küldöttségvezetői Genfben találkozót bonyolítottak le a Béke-világtanács, illetve az új-delhi „Hatok” képviselőivel.

Viktor Karpov tájékoztatta Rames Csandrát, a BVT elnökét a Szovjetuniónak a genfi tárgyalásokról kialakított álláspontjáról. A tárgyalások célja az űrfegyverkezés megakadályozását és a fegyverkezési hajsza megszüntetését célzó hatékony intézkedések kidolgozása, figyelembe véve azt a végső célt, hogy a nukleáris fegyvereket mindenütt teljesen felszámolják. Karpov hangsúlyozta: a szovjet fél alapvető jelentőséget tulajdonít annak, hogy szigorúan betartsák azt a megállapodást, miszerint a megbeszélések tárgyát képező kozmikus és nukleáris fegyverek (hadászati és közepes hatótávolságú atomfegyverek) kérdéskörét összefüggéseiben vizsgálják és hozzanak róluk döntést.

Romes Csandra sikert kívánt a szovjet-amerikai tárgyalásokhoz, hangsúlyozva, hogy a leszerelés témakörében a kézzelfogható intézkedések meghozatala, a háborús veszély csökkentése megfelelne a békeszerető erők reményeinek és óhajának.

A Reuter jelentése szerint az újdelhi leszerelési felhívást aláíró hat ország - Svédország, India, Argentína, Görögország, Mexikó és Tanzánia - genfi képviselői az amerikai küldöttségvezetővel találkoztak. Az új-delhi „Hatok” nevében a svéd Maj Britt Theorin átnyújtotta Max Kampelmannak azt az írásos felhívást, amely a két tárgyaló felet arra szólítja fel, hogy mielőbb érjenek el lényegi eredményeket a tárgyalásokon. A felhívás szerint a „Hatok” nagy jelentőséget tulajdonítanak a tárgyalások bejelentett céljainak. A diplomaták hétfőn Viktor Karpovval, a szovjet küldöttség vezetőjével kívánnak találkozni.

A belga kormány viharos összecsapásokkal tarkított ülésén, miután meghallgatta Leo Tindemans külügyminiszter beszámolóját Gromiko szovjet külügyminiszterrel Moszkvában folytatott megbeszéléséről, megadta az ötödik éve halogatott politikai hozzájárulását az amerikai atomrakéták belgiumi telepítéséhez.

Tindemans a kabinetülés előtt találkozott Lord Carrington NATO-főtitkárral is. Legújabb jelentések szerint a belga kormány döntése értelmében az első rakétaüteget - 16 cirkáló rakétát - azonnal működőképessé teszik a florennes-i légitámaszponton, ahol a szükséges előkészületek ehhez megtörténtek.

A libanoni helyzetről tárgyalt Damaszkuszban Abdel Halim Haddam szíriai alelnök és Rasid Karami libanoni miniszterelnök. A találkozón részt vett Abdul-Rauf Kászem szíriai kormányfő és Valid Dzsumblatt, a libanoni Haladó Szocialista Párt elnöke is.

Hafez Asszad szíriai államfő, aki szerdán telefonon is tárgyalt a libanoni elnökkel, csütörtökön nemzetbiztonsági tanácsadója, Mohammed Holi tábornok útján üzenetet küldött Amin Dzsemajelnek. A levél részletei nem szivárogtak ki, nem ismeretes az államfő válaszüzenetének tartalma sem.

A SANA szíriai hírügynökség Damaszkuszban nyilvánosságra hozta a szíriai hivatalos szóvivő nyilatkozatát. A szíriai kormány tanulmányozta a Libanon egyes körzeteiben kialakult helyzetet, tárgyalt a libanoni köztársasági elnökkel, a kormányfővel és a kabinet több tagjával - tartalmazza a nyilatkozat.

Ennek nyomán a damaszkuszi kormány arra a megállapításra jutott, hogy Libanonban vannak olyan erők, amelyek szoros kapcsolatban állnak Izraellel. Ezek az erők olyan időszakban léptek fel, amikor Libanonban jelentős lépést tettek a nemzeti egység megteremtése felé vezető úton. A szóban forgó erők nyíltan szembeszállnak a libanoni nemzeti egységkormánnyal, arra törekednek, hogy meghiúsítsák a nemzeti megegyezés folyamatát, és feldarabolják az országot - tartalmazza a nyilatkozat.

Szíria nem marad közömbös a libanoni események iránt, és fokozott segítséget nyújt a törvényes libanoni hatóságoknak, a bejrúti kormánynak - mutat rá a nyilatkozat.

Miközben Irak és Irán között fokozott hevességgel dúl a háború, a világ különböző részein diplomáciai erőfeszítések történnek a harcok beszüntetésére.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa ülésén - amelyet eredetileg a fogolycsere problémájának akartak szentelni - megvitatták a nyugtalanító helyzetet, de nem tudtak megállapodásra jutni a szemben álló felekhez intézendő felhívás szövegében.

Hajnalban a szemben álló felek ismét egymásnak ellentmondó jelentéseket adtak ki a harci helyzetről. A legfrissebb teheráni közlemény szerint az iráni csapatok folytatják offenzívájukat a Hávize-mocsarakban, ahol hétfő óta ezer ellenséges katonát tettek harcképtelenné. Ugyanakkor Bagdad azt adta tudtul, hogy sikeresen folyik az ellentámadás a térségben. Az iraki alakulatokat személyesen felkereste Szaddam Husszein elnök.

Tárik Aziz iraki miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter Párizsban szorgalmazta, hogy az ENSZ fokozza erőfeszítéseit a béke megteremtése érdekében. Tárik Aziz abból az alkalomból nyilatkozott, hogy a háborúval összefüggő kérdésekről tárgyalt Francois Mitterrand elnökkel és Roland Dumas külügyminiszterrel. A francia államfő három napon belül másodszor fogadta az iraki politikust, aki az Arab Liga héttagú küldöttségével járt Párizsban.

A „Hetek Bizottságának” tagjai - köztük Sadli Klibi, az Arab Liga főtitkára - Rómában az olasz kormány vezetőivel folytatják a tárgyalásokat a konfliktus megoldását célzó arab és nyugat-európai kezdeményezések lehetőségéről.

Közben, mint az IRNA iráni hírügynökség jelentette, Radzsiv Gandhi indiai miniszterelnök azzal a felhívással fordult Hamenei iráni államfőhöz, hogy a háborúskodó felek mielőbb szüntessék be a polgári célpontok elleni támadásokat.

Az Internet történetének egyik legjelentősebb eseményére került sor: bejegyezték az első domain nevet, a symbolics.com-ot. Az internetes azonosítót egy Massachusettsben tevékenykedő számítástechnikai cég vetette nyilvántartásba. A cég, amely önálló számítógépes munkaállomások létrehozásán tevékenykedett a Massachusetts Institute of Technology (MIT) égisze alatt működő kutatási inkubátor program részeseként került az Internet fejlesztési programjának közelébe.

Az első domain nevet igénylő vállalkozás az idő előrehaladtával zsugorodott és 2010-ben megvált a domain névtől. A muzeális értékkel bíró cím ma egy domain nevek értékesítésére szakosodott cég vezetőjének blogjára mutat. A második domain regisztrációra az első nyilvántartásba vételt követően 40 nappal történt, majd további 30 napnak kellett eltelnie a harmadik webcím létrehozásához.

A legelső magyar .hu végű internetes azonosítót 1991 októberében vették nyilvántartásba. A sztaki.hu, a hazai Internet bölcsőjének tekinthető intézmény, a MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete nevére lett lefoglalva.

Egy-egy internetes azonosító birtoklása a '80-as években nem jelentett akkora gazdasági előnyt, mint manapság. Ezekben az években szinte csak tudományos célokra tartották fenn a világhálót. A domain üzlet közel egy évtizedig nem kapott lángra. A mai napig legértékesebbnek tartott domain nevet, a sex.com-ot csak 1994-ben foglalták le. Mára egy-egy internetes azonosító értéke akár dollármilliókban is mérhető. Egy jó domain név olyan gazdasági előnyt jelenthet egy piaci szereplő számára, amely miatt szinte mindennaposnak mondhatóak a dollár százezres domain nevek adás-vételei.

Föld alatti kísérleti nukleáris robbantást hajtott végre az Egyesült Államok Nevadában. A robbantás 20-150 kilotonna nagyságrendű volt.

március 16.

A párt XIII. kongresszusának tiszteletére igen sok fővárosi és vidéki gyárban, illetve üzemben töltötték munkával a szombati szabadnapot. A nógrádi szénbányákban, Salgótarján kohászati üzemeiben, zalaegerszegi, szombathelyi, budapesti vállalatoknál több tízezren álltak munkába; szombati bérüket főként szociális és egészségügyi célokra ajánlották fel. Vasárnap pedig az ajkai medence bányászai is leszálltak a mélybe: dolgoztak az Ármin, a Jókai és a Padragi bányában, összesen 2200 tonnányi szenet hoztak felszínre, és munkabérüket az Ajka környéki szociális intézmények bővítésére, illetve a bányászati alapra ajánlották fel. A több ezer bányász által munkával töltött szabadnap segít pótolni a megcsappant szénkészleteket.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_szim.jpgA székesfehérvári SZIM Április 4. szocialista brigádja autóbusz alkatrészt, fékszelepet készített az Ikarus gyárnak

Az elmúlt hét fejleményei, a Moszkvában lezajlott tárgyalások pontosan érzékeltették: a Szovjetunió határozottan fellép a nemzetközi feszültség enyhítéséért, a kölcsönösen előnyös kelet-nyugati együttműködésért, és egyenjogú, radikális fegyverkorlátozási egyezményeket akar. így összegezhetők a hét végén napvilágot látott szovjet vélemények azokról a megbeszélésekről, amelyeket Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára és más vezetők folytattak a Konsztantyin Csernyenko temetésére érkezett magas rangú külföldi politikusokkal, valamint az elmúlt kedden Genfben megkezdődött szovjet-amerikai tárgyalásokról.

Mint a Pravda vezércikke megállapította, a Szovjetunió a jövőben is minden elképzelésével, tettével a békés alkotómunkára törekszik, s kész a két különböző társadalmi rendszer versengésére, fölényét nem a fegyverek erejével, hanem a társadalmi-gazdasági élet példájával kívánja bizonyítani. Az SZKP központi lapja elsőként a Varsói Szerződés tagállamainak küldöttségvezetőivel folytatott tanácskozást idézi fel, hangoztatva: nagy jelentőségű az a közös elhatározás, amely szerint a jövőben továbbfejlesztik együttműködésüket, politikai, gazdasági, ideológiai és más területeken, és a bonyolultabb nemzetközi helyzetben erősítik akcióik összehangolását Ugyanakkor Moszkvában aggodalommal szólnak arról, hogy Washington el akar térni a genfi előzetes egyezménytől. Viktor Karpov nagykövet, a genfi szovjet küldöttség vezetője a moszkvai tévéhíradónak nyilatkozott az elmúlt heti nyitányról, és azt mondta, hogy egyelőre nem lehet határozottan megmondani, mikor, milyen eredményt hozhatnak a tárgyalások. A szovjet küldöttség érdemi, konstruktív munkára kapott utasítást, de - mint megjegyezte - washingtoni hivatalos személyiségek bizonyos kijelentései aggodalomra adnak okot, mert megkérdőjelezik a Gromiko-Shultz megállapodást, például az űrfegyverek dolgában. Az a benyomás: az amerikai fél a tárgyalásokon nem arról akar beszélni, hogy a világűr békés legyen, hogy megtiltsák csapásmérő kozmikus fegyverek telepítését, hanem előadásokat akar tartani az amerikai „csillagháborús tervek” hasznáról, holott ennek célja lényegében háborús fenyegetés forrásává tenni a világűrt - mondta Karpov.

Szíriai harckocsiegységek vonultak fel a Tripoli-Bejrút tengerparti útvonalon dél felé, a szíriai ellenőrzés alatt levő észak-libanoni területről kiindulva. Az útvonal egy pontján állást foglaltak el a bejrúti kormány ellen fellázadt falangista milíciákkal szemben. A múlt héten fellázadt milicisták jelenleg ellenőrzésük alatt tartják Észak-Libanon középső részét.

A szíriai felvonulás helyi megfigyelőktől származó hírét Musztafa Tiassz szíriai hadügyminiszter rádiónyilatkozatban megerősítette. Kijelentette: a cél a libanoni törvényes kormányzat támogatása. „Szíria nem nézheti tétlenül, miként akarják megtorpedózni a libanoni belső megbékélési folyamatot; a szíriai hadsereg meg akarja akadályozni a helyzet további romlását” - mondta.

Izraelben erősödik a dél-libanoni megszállás elleni tiltakozás. Tízezres nagygyűlést rendezett este Tel-Avivban a „Békét most” nevű haladó-liberális mozgalom. Az utóbbi idők egyik legnagyobb háborúellenes tüntetésének részvevői azt követelték, hogy a koalíciós kormány gyorsítsa meg, s egy hónapon belül fejezze be az izraeli megszálló erők Dél- és Kelet-Libanonból való kivonását.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_tel_avivi_tuntetes.jpgTöbb mint tízezer ember tüntetett Tel-Avivban Dél-Libanon izraeli megszállása ellen

A tel-avivi nagygyűlés az ország liberális közvéleményének aggodalmát tükrözte, amiatt, hogy az 1982-ben végrehajtott invázió következményeit nem akarják maradéktalanul felszámolni, s hogy a csapatkivonás kínosan lassú folyamatában az izraeli fegyveres erők rengeteg vért vesztenek a síita ellenállók csapásai alatt. A tüntetésen tartalékos katonatisztek is részt vettek.

Iraki bejelentés szerint az iraki légierő két hullámban támadott iráni városokat. Az első hullámban hat várost, majd délután ismét négyet, közülük egy már délelőtt is célpont volt. Délután Gilán Garb, Szanandadzs, Khorramshahr, Szakkez és Sah-e Pol-e Zahab városokat választotta célpontul az iraki légierő, Irán nyugati részének jórészt kurdok lakta hegyvidékén. Az iraki tájékoztatás szerint az akciók választ adtak iraki városok elleni iráni támadásokra.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_khorramshahr.jpgSorozatos támadásokról érkeznek jelentések az Irak és Irán között folyó háborúból. Khorramshahr iráni város lakóinak egy csoportja egy tegnapi légitámadás után, a mentőalakulatok munkáját figyeli, amelyek egy összeomlott háznál dolgoznak

Ali Akbar Velajati iráni külügyminiszter szombaton szíriai, líbiai és algériai tájékoztató körútra utazott - jelentette az iráni hírügynökség. Szíria és Líbia jó viszonyt ápol Iránnal, Algéria pedig már többször próbált közvetíteni az iraki-iráni konfliktusban.

A bagdadi rádió közlése szerint Tárik Aziz miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter közbenjárásra szólító kéréssel válaszolt a BT-nek az iraki-iráni háború beszüntetését szorgalmazó pénteki felhívására.

Az üzenet szerint a BT-nek közben kellene járnia a fegyverszünet elérése, a csapatoknak a határövezetből való kivonása, ENSZ-megfigyelők kiküldése érdekében, továbbá annak előmozdítására, hogy a felek tárgyalásokat kezdhessenek területi vitáik rendezéséről és a fogolycseréről. Iránban egyelőre nem reagáltak erre a hírre.

Irakban hivatalosan közölték: hétfő hajnaltól „nem felelnek” az iráni légtér biztonságáért. Erről tájékoztatták a nemzetközi légitársaságokat is.

A déli fronton teheráni jelentések szerint az iráni szárazföldi csapatok folytatták előnyomulásukat a mocsárvidéken azzal a céllal, hogy elvágják a Bagdad-Bászra útvonalat. Bagdadi közlés szerint az iráni erők átkeltek a Tigris folyón, de sikerült felmorzsolni, illetve visszavetni őket - mint jelentették - „a háború eddigi legnagyobb csatájában”. Irakban 15 ezer iráni, Iránban 4600 iraki katona elestéről, illetve sebesüléséről adtak hírt.

március 17.

Az Osztrák-Szovjet Baráti Társaság meghívására Bíró Gyula főtitkár vezetésével MSZBT-küldöttség utazott Bécsbe az európai országok szovjet baráti társaságainak nemzetközi konferenciájára. A tanácskozás részvevői megemlékeznek a német fasizmus és a japán militarizmus felett aratott győzelem 40. évfordulójáról, valamint megvitatják, hogyan járulhatnak hozzá a kontinens békéjének, biztonságának megőrzéséhez, az európai népek közötti jobb megértés elősegítéséhez.

Belgiumba megérkeztek az amerikai manőverező robotrepülőgépek a florennes-i légi támaszpontra - néhány órával az után, hogy a belga kormány előző nap hozzájárult telepítésükhöz. Az ellenzék hevesen bírálta a döntést; Brüsszelben vasárnap atomfegyver-ellenes tüntetést rendeztek.

Az első amerikai szállítógép pénteken a kora esti órákban ért földet a támaszpont kifutópályáján, s éjszaka még kettő követte; hajnalra mind a 16 engedélyezett robotrepülőgép együtt volt a támaszponton. Az illetékesek szerint napok alatt megtörténik hadrendbe állításuk.

Több mint 150 ezren tüntettek vasárnap délután Brüsszelben, a két (flamand és francia nyelvű) atomfegyver-ellenes akcióbizottság felhívására az atom-robbanótöltetű manőverező robotrepülőgépek belgiumi megjelenése ellen.

Pierre Galand, az akcióbizottság elnöke hangsúlyozta a tüntetés előtt: A kormány döntése valóságos provokáció a közvéleménnyel szemben, most azonban a parlamenti képviselőkön a sor, hogy lelkiismeretük és választóik akarata szerint foglaljanak állást. „Megmozdulásunk a választók túlnyomó többségének véleményét tükrözi, és elsősorban a képviselőkhöz szól már, nem a kormánynak, utasítsák el a fegyverkezést fokozó, a belga lakosság biztonságát veszélyeztető kormánydöntést” - jelentette ki.

A brüsszeli városközpontot vasárnap délutánra hatalmas tömeg lepte el. A hatóságok feszült hangulatban óriási készültséget rendeltek el, a parlament és a kormány épületét kettős kordonnal zárták el a tüntetők elől. A tüntetés szónoki emelvényén megjelentek a baloldali pártok és a szakszervezetek vezetői. A felvonulók az atomfegyverek szintjének befagyasztását, majd fokozatos csökkentését követelték - végső fokon az atomfegyverek leszerelését Nyugaton és Keleten egyaránt.

Louis van Geyt kommunista pártelnök arra mutatott rá, hogy a kormánydöntés a belga lakosság túlnyomó többségének ellenére történt. Elítélő nyilatkozatot adott ki az FGTB ABVV szocialista irányzatú szakszervezet. a katolikus dolgozók mozgalma, a Iustitia et Pax katolikus társadalmi szervezet, mind azt hangsúlyozva: a kormány teljesen figyelmen kívül hagyta a lakosság többségének véleményét.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_brusszeli_tuntetes.jpgA rendőrök tüntetőket hurcolnak el a belga parlament bejárata elől

Hoszni Mubarak egyiptomi elnök, aki előző nap tért haza az Egyesült Államokba és négy nyugat-európai országba vezető körútjáról, részvétlátogatást tett a Szovjetunió kairói nagykövetségén Konsztantyin Csernyenko halála alkalmából.

Megbeszélést folytatott Alekszandr Belonogov nagykövettel a két ország viszonyáról. Mubarak szerint Egyiptom jó kapcsolatokat ápol a Szovjetunióval. A nagykövetségen tett látogatásának - mondotta Mubarak - nem volt közvetlen összefüggése azzal a körülménnyel, hogy az Egyesült Államok elutasította az általa javasolt tárgyalási mechanizmust a Közel-Kelet jövőjéről. A Szovjetuniónak a közel-keleti kibontakozásban betöltött szerepéről szólva, Mubarak újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy Egyiptom távolról sem ellenzi egy ENSZ-védnökség alatt rendezendő nemzetközi értekezlet gondolatát, de - jelentette ki - „a lényeg az, hogy egy ilyen konferenciával minden érintett fél egyetértsen”.

Mubarak jókívánságait tolmácsolta Mihail Gorbacsovnak, az SZKP KB új főtitkárának.

Ronald Reagan amerikai elnök Kanadába utazott, ahol megbeszéléseket folytat Brian Mulroney kanadai miniszterelnökkel. A találkozó során több kétoldalú megállapodást is aláírnak.

Az új elnök beiktatási ceremóniáján Brazíliában tartózkodó Daniel Ortega nicaraguai elnök és George Bush amerikai alelnök néhány perces, meglehetősen hűvös légkörű megbeszélést folytatott. Áprilisban felújítják a közép-amerikai országok rendezési tárgyalásait.

A közép-amerikai béke helyreállításának legegyenesebb és leggyorsabb útja Nicaragua és az Egyesült Államok dialógusának újrafelvétele - hangoztatta a brazil fővárosban Daniel Ortega nicaraguai elnök azt követően, hogy rövid megbeszélést tartott George Bush amerikai alelnökkel, aki viszont nem volt hajlandó kommentálni az eseményeket.

Elutazásakor - útban Honduras felé - csupán annyit mondott a közvetlen kapcsolatfelvétel lehetőségét firtató újságíróknak, hogy „nem hallotta, mit mondott ezzel kapcsolatban Ortega”.

A nicaraguai elnök kijelentette, hogy Reagan szinte naponta támadja országát a legélesebb és legagresszívabb tónust megütve, mintha Nicaragua lenne az Egyesült Államok legnagyobb ellensége a világon. Számunkra világossá vált - hangoztatta Ortega -, hogy Washington nem hajlandó elfogadni a sandinista rendszert, s a somozista uralom restaurálására tör. Hiába törekszik tehát a Contadora-csoport a közép-amerikai konfliktus elsimítására, ez aligha lehetséges Managua és Washington közvetlen kapcsolatfelvétele nélkül.

A szovjet vezetés gondosan tanulmányozza azt a levelet, amelyet Reagan amerikai elnök küldött Mihail Gorbacsovnak, az SZKP KB főtitkárának és megfelelő időben választ ad rá - hangoztatta az SZKP Központi Bizottságának tanácsadója, Sztanyiszlav Menysikov, abban a nyilatkozatban, amelyet vasárnap adott az ABC amerikai televíziós hálózatnak. Reagan találkozót javasolt üzenetében Gorbacsovnak.

A szovjet képviselő leszögezte: függetlenül a két ország között fennálló nézeteltérésektől, közös felelősség számukra az, hogy megállítsák a fegyverkezési versenyt és előre lépjenek a nukleáris fegyverek lépésről-lépésre történő felszámolása felé. Egyebek között az ilyen kérdések megtárgyalása lehet egy esetleges csúcstalálkozó feladata.

Menysikov külön aláhúzta: a Szovjetunió nem szab feltételeket a csúcstalálkozó megtartása elé s az a megítélése, hogy mindkét fél felelősségteljesen foglalkozik ezzel a kérdéssel.

Humor:idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_humor_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_humor_5_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_humor_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_humor_3.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_humor_4.jpg

Reklám:idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_reklam_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_reklam_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_reklam_3.jpg

Kékfény:
Hétfő délelőtt halálos kimenetelű baleset történt a diósgyőri Lenin Kohászati Művek durvahengerművében. Az egyes számú mélykemence hajójába kábelszerelésre leszálló három műszerész torokgázmérgezést szenvedett. Közülük Kánya János lakatos-műszerész, 49 éves bükkszentlászlói lakos a helyszínen meghalt. Súlyos az állapota Koppándi Béla 38 éves bükkszentlászlói műszerésznek, akit a mentők a miskolci kórházba szállítottak. A harmadik dolgozó, Fatula József 32 éves miskolci lakos könnyebben sérült meg, őt az üzemorvosi szolgálat a helyszínen elsősegélyben részesítette. A baleset körülményeinek vizsgálatát a rendőrség szakértők bevonásával megkezdte.

A Vas megyei Rendőr-főkapitányság vizsgálati osztálya nyomozást folytat ifjú Mórocz Károly szombathelyi lakos ellen. Nevezett a Szombathely, Vörös zászló u. 242. szám alatti telepén folytat tüzelő- és építőanyag kiskereskedést. A rendelkezésre álló adatok alapján alapos a gyanú arra, hogy építőanyag-kereskedői tevékenysége során - elsősorban a pala és tégla eladásoknál - árdrágítást követett el. Kérjük azon személyeket, akik nevezettel 1983-ban és 1984-ben téglát, palát vásároltak, a Vas megyei Rendőr-főkapitányság vizsgálati osztályán (Szombathely, Batthyány tér 3. szám) alatt jelentsék.

Gyorsan hajtott és felborult személygépkocsijával a Határ és Pusztakúti út kereszteződésénél Matics Attila 18 éves ipari tanuló, budapesti lakos. A gépkocsi vezetője meghalt, két utasát súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba.

Közlemények:
A Szovjetunió budapesti nagykövetsége közli, hogy mindazok, akik Konsztantyin Csernyenkónak, az SZKP KB főtitkárának, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége elnökének elhunyta alkalmából - a szovjet nép fájdalmában, osztozva - részvétlátogatást kívánnak tenni, március 12-én, kedden 9 és 18 óra között, március 13-án, szerdán 8 és 10.30 óra között róhatják le kegyeletükét a nagykövetség VI. kerület, Bajza utca 35. szám alatti épületében.

A fővárosi tanács kéri, hogy a lakosság, valamint a fővárosi közintézmények és vállalatok március 15-re, az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulójára a lakóházakat és a középületeket lobogózzák fel.

Nyolc szocialista ország közös - német nyelvű - kiadványt jelentetett meg Berlinben „Harc nemcsak a méterekért és másodpercekért” címmel. A könyvet a fasizmus felett aratott győzelem 40. évfordulójának tiszteletére adták ki, s olyan sportemberek életéről szól, akik nemcsak sportteljesítményükkel, hanem az antifasiszta mozgalomban kifejtett tevékenységük által váltak ismertté, s akik közül sokan a mozgalomért életüket áldozták.

Állásajánlat:idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_allasajanlat_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_allasajanlat_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_allasajanlat_3.jpg

Divat: Csak vászonból!
A tavaszi-nyári ruhatárunk nélkülözhetetlen darabjai a színes vászon holmik! Népszerűségüket elsősorban a kellemes viselési tulajdonságú, jól kezelhető alapanyaguknak köszönhetik. Idén legdivatosabbak az egyszínű, a nagyléptékű virág-, illetve kínai írásjelmintás, a csíkos, pöttyös és a batik mintázatú pamutanyagok; akár egymással is variálva. A tavaszi többrészes összeállítások sláger színei a fehér, a fekete, a keki, valamint a kék és a szürke különböző árnyalatai; egy-egy élénk, friss tónussal - mint pl. a piros vagy a sárga - kiemelve! A sportos karakterű pamutvászon összeállítások fontos kellékei a hasonló anyagú vagy méretű táskák, a pántos szandálok, vászon- és tornacipők, valamint a mutatós, színes bőrövek. Fotóinkon az OKISZ Labor fiataloknak szánt, ötletes, jól variálható modelljeit láthatjátok szintén csak vászonból!idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_divat_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_divat_2.jpg

Késik a tavasz, nem lehet vetni: Megkezdődött a primőrök palántázása
Vasárnap a nyirkos hideg és a szemerkélő eső nem kedvezett a tavasz eleji mezőgazdasági munkáknak, de a legnagyobb gyümölcstermelő gazdaságokban és a háztájik körül szorgos munka folyt, a gazdák igyekeztek behozni a több hetes lemaradást. Bács-Kiskun megyében a nedves homoktalajon forgatták, egyengették a zöldségágyásokat, és mintegy tízhektárnyi területen már berendezkedtek a fóliás termesztésre. A kifeszített sátrak alatt melegszik a talaj, így megkezdődhetett a magvetés, a palántázás. A gyümölcsösök metszése a legtöbb helyen befejeződött, vasárnap Bács-Kiskun kertészeteiben is. A szőlősökben viszont csak akkor kezdik meg a munkát, ha megindul a rügyfejlődés. A Nyírségben a gyümölcstermelő gazdaságokban 80 százalékban befejezték a metszést; a debreceni kiskerttulajdonosok hozzáláttak a fák lemosó permetezéséhez. A Hajdúságban 3-4 hetes késésben vannak a korai vetéssel is, pedig az elmúlt esztendőkben ilyenkor már túl voltak ezen a munkán. A hétvégén megkezdődték a tavaszi gépszemlék Győr-Sopron megye mezőgazdasági üzemeiben. A Lajta-hansági Állami Tangazdaságban több mint 200 traktort, 32 vetőgépet, húsz kombinátort, 32 növényvédő gépet, nagy mennyiségű ekét s más munkaeszközt ellenőriztek. A Kisalföldön nagy gépi erőkkel végezték a tavaszi vetések talajelőkészítését. Serény munka folyt a nagyüzemi és háztáji kertészetekben.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_tolnai_aranykalasz_tsz.jpgGyomlálják a palántával beültetett ágyásokat a tolnai Aranykalász Tsz-ben

Naponta 1170 sertést vágnak:
Az 1975 óta működő bajai Bácskai Húsipari Közös Vállalatnál, melynek alapítói közé tartozik a Bólyi Mezőgazdasági Kombinát is, naponta 1170 sertést vágnak. A teljes termelés mintegy 50 százaléka exportra kerül: élő áru és darabolt hús a Szovjetunióba, dobozos sonka formájában az USA-ba. Belkereskedelmi forgalomba éves átlagban napi 10 tonna felvágottat, véres árut és kolbászt gyártanak.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_bacskai_husipari_vallalat.jpgItt készül a vállalat márkaterméke, a bácskai csípős kolbász is

Hidat mosnak, utcát köveznek:
A hosszúra nyúlt, komor tél után rengeteg a tennivaló Budapesten, a város csinosításáért. Ezek közül meglehetősen sok tartozik a Fővárosi Közterület-fenntartó Vállalatra, amely részletes programot dolgozott ki elvégzésükre. A hideg miatt némileg késve, de annál nagyobb lendülettel kezdhették meg a munkát. Saját dolgozóikon kívül 700 alkalmi munkást is foglalkoztatnak. Mossák már a Duna-hidakat, takarítják, tisztogatják a közúti és gyalogosaluljárókat, a víznyelőket. Sorra kerülnek a felüljárók éppúgy, mint a KRESZ-táblák s az utcabútorok. Újrafestik az útburkolati jeleket, ahol a forgalom engedi, ott nappal, máshol pedig éjszakánként. Végignézik az aluljárók lépcsőit, padlóburkolatát, a korlátokat; feljegyzik, majd kijavítják a hibákat. És természetesen: a fagy marta gödröket is eltüntetik, a vállalat kezelésére bízott 456 kilométernyi fő-, illetve tömegközlekedési útvonalon (a többi a kerületi tanácsok hatáskörébe tartozik). Eddig mintegy 6000 tengelytörő huppanót szüntettek meg, de az útjavítás zöme még hátravan. A jól bevált tavaszi lomtalanítás keretében eddig négy kerületet jártak végig a vállalat kocsijai.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_arpad_hid.jpgMossák az Árpád-híd korlátját, burkolatát

Korszerűsítés a Sió-csatornán:
A Sió-csatorna hajózási célokat is szolgál, például a Balatonfüreden gyártott, illetve javított hajók is közlekednek ezen a vízi úton. A biztonságos hajózás érdekében - mivel néhány helyen a hajóút rendkívül szűk, másutt pedig a vízéiben nőtt fűzfák akadályoznak - szükségessé vált a csatorna korszerűsítése. A zavartalan hajózóút biztosítása céljából a KDT Vízügyi Igazgatóság szekszárdi szakaszmérnöksége az idén elvégzi a vízéiben lévő bokrok, fák letermelését. A munkákban - ami milliós nagyságrendű - 80 fizikai dolgozó vesz részt. A feladat mielőbbi elvégzése érdekében a szakaszmérnökség lehetőséget ad magánszemélyek részére is - szerződés alapján, a letermelt fa anyagértékének ellenében - a bokrozásra.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_sio_csatorna.jpgA kölesdi Sió-hídnál a kotrógép egyelőre még jobb időre (talajra) vár, de a bokrozást végzik

Már a nyárra készülnek:
A Fővárosi Ruhaipari Vállalat szeghalmi telepén 80 asszonyt, lányt tanítanak be két műszakos munkarendben a Felina-cég számára készülő, divatos fürdőruhák varrására. A hazai piacokon is kapható fürdőruhák ízléses formájuk, színük, és korszerű anyaguk révén bizonyára nagy népszerűségnek örvendenek majd a nyári strandszezonban.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_szeghalmi_varroda.jpgVarrodai csendélet - munka közben

Motringoló üzem a tsz-ben:
A csákberényi Rákóczi Tsz és a Hazai Fésűsfonó bodajki gyára között létesült együttműködési szerződés értelmében, három éve működik a tsz központi területén a motringoló üzem. A mindkét fél számára előnyös szerződés hosszú távra garantálja a programozott munkát. A tsz-beli nők közül rendszeresen 35-40-et foglalkoztatnak.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_csakberenyi_rakoczi_tsz.jpgA dolgozók 1984. évi átlagkeresete megközelítette az 5000 forintot

Alapanyag, gumiabroncs-futózáshoz:
A személy- és teherautó-gumiabroncs ellátás gondjain kíván csökkenteni a Dunaplast Műanyag- és Gumiipari Szövetkezet lőrinci telepe. A TISZKER-rel kooperálva, kilenc gumiabroncs-futózó üzemnek szállítanak - jó minőségű, malaysiai kaucsukból és a Szovjetunióból érkező koromból készült - alapanyagot. Az alapanyagból az elmúlt évben 1800 tonnát készítettek, az idén mintegy 2500 tonnát kívánnak szállítani a megrendelőikhez.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_dunaplast.jpgA gyártósor egy részlete

Alkalmazkodás, rugalmasság:
Az MSZMP XIII. kongresszusa és felszabadulásunk 40. évfordulója tiszteletére meghirdetett és országszerte kibontakozott munkaverseny új lendületet adott a kecskeméti ipari szövetkezetek munkájának is. E kevésbé tőkeerős cégek életében az elmúlt időszakban nem voltak látványos fejlesztések, nemigen tudtak új, eddig ismeretlen termékekkel megjelenni a piacon. A meglévő adottságaik jobb kihasználására, a költségek csökkentésére, a nyersanyagárak emelkedésének ellensúlyozására kellett törekednünk. Erre irányult a verseny keretében tett felajánlások nagy része, s meglévő termékeik választékskáláját csak kismértékben bővítették. Így volt ez a Kecskeméti Asztalos Ipari Szövetkezetnél is, noha az általuk készített bútorokat változatlan áron értékesítik már öt éve, 1984-ben kilenc százalékkal növekedett a termelésük. A nagyobb árbevételre teljes egészében a termelékenység javításával tettek szert. Tavaly 51 millió forint értékben adtak el különböző bútorokat, a nyereségük nyolcmillió forint lett.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_kecskemeti_asztalos_ipari_szovetkezet.jpgA kecskeméti Asztalos Kisipari Szövetkezet Ady Endre szocialista brigádja, munka közben

Műalkotás a kongresszusra:
A tatabányai Delta Ipari Szövetkezet műanyagüzeme öntötte ki azt a Lenint ábrázoló és a XIII. pártkongresszus elnöki emelvénye fölé kerülő alkotást, melyet Szunyogh László, fiatal tatabányai képzőművész készített. A domborművet vasárnap csomagolták, és Budapestre szállították a Kongresszusi Palotába. Hónapokkal ezelőtt több képzőművész elgondolása közül választotta ki a rendezőség Szunyogh Lászlóét. A tatabányai szobrász mostoha műtermi körülmények között, több hetes munkával alkotta meg a szabályos körtől némileg eltérő, 2 méter 30 centiméter átmérőjű domborművét. A Delta Szövetkezet ugyancsak fiatal szakemberei - együttműködve az alkotóval - nagy gonddal és lelkesedéssel oldották meg a szokatlan feladatot.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_tatabanyai_delta_ipari_szovetkezet.jpgAz öntés után gondos kezek tisztogatják a pártkongresszus dekorációjának központi helyére kerülő Lenin-portrét

Kiállítás:
A szocialista közösség országai marxista-leninista pártjainak baráti, testvéri együttműködését, eszmei és politikai egységét bemutató fotódokumentációs kiállítás nyílt Budapesten, a Szovjet Kultúra és Tudomány Házában.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_kiallitas.jpgA kiállítás egy részlete

A Magyar Televízió műsorán: Majd belejössz, Pistám. Magyar tévéjáték.
Erdélyi Sándor, a tv-játék írója egyik nagy vidéki gyárunk főmérnöke, nem először jelentkezik a képernyőn. Most napjaink sok vihart és vitát kavaró fontos kérdéséhez, a vezető állások pályázati úton történő betöltéséhez szól hozzá. A Majd belejössz Pistám eredetileg kisregénynek íródott, s Félix László rendezett belőle drámai és szatirikus fordulatokban bővelkedő televíziós játékot. Az operatőr: Mestyán Tibor.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_avar_istvan_pecsi_ildiko_tallos_rita.jpgAz új igazgató és családja: Avar István, Pécsi Ildikó és Tallós Rita

Hová menjünk? Moziba!
idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_mozi.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_mozi_2.jpg

Színházi bemutató: Taps. A József Attila Színház bemutatója
Természetesen vannak olyan darabok egy-egy színház repertoárján, melyeket nem irodalmi értékük miatt választ ki a dramaturgia, hanem mert alkalmasak a társulat összekovácsolására, vagy éppen egy vagy több olyan szerep van bennük, melyek alkalmasak a színészi „erőfitogtatásra”. Úgy gondolom, így esett a választás a József Attila Színházban Betty Comden-Adolph Green-Charles Strouse-Lee Adams Taps című musicaljére, melyet Prekop Gabriella fordított magyarra. A színes, gazdag kiállítás érzetét keltő előadás rendezője, Iglódi István éppenséggel nem könnyű kézzel nyúlt a műhöz, átgondolt rendezésének eredménye is, hogy az angyalföldi közönség végül tartalmas este élményével tapsolhatott a Tapsnak.

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_szakacsi_sandor_galambos_erzsi.jpgSzakácsi Sándor és Galambos Erzsi

Magyar könnyűzene:
A 12. héten a magyar slágerlista a szólisták között: 1. Varga Miklós-Varga Mihály: Európa (Varga Miklós) , 2. Lerch-Demjén: Elfutok (Kovács Kati), 3. Wolf-S. Nagy: Nem kell már senki más (Korda György).

Az előadók között: 1. KFT: Afrika (KFT), 2. Berkes-Geszti: Tilalomfák (Első Emelet), 3. Mészáros: Neked adom mindenem (Ízisz).

Külföldi könnyűzene:
A héten az amerikai slágerlistákat - immáron második hete - a REO Speedwagon Can't Fight This Feeling-je, a nyugat-európai slágerlisták többségét a Dead Or Alive You Spin Me Round című számai vezetik.

Az MLSZ versenybizottsága hétfőn úgy döntött, hogy a kedvezőtlen időjárás miatt és a pályák megkímélése érdekében a szerdára tervezett labdarúgó bajnoki fordulót elhalasztja. A döntés szerint a mérkőzéseket (MTK-VM-Honvéd, Békéscsaba-Csepel, Haladás-Eger, SZEOL AK-Ferencváros, Vasas-Videoton, ZTE-DMVSC, Ú. Dózsa-Pécsi MSC, Rába ETO-Tatabánya) június 9-én játsszák le.

Pénteken Lisszabonban az Európai Labdarúgó Szövetség végrehajtó bizottsága úgy határozott, hogy az NSZK labdarúgó-szövetségét bízza meg a következő, az 1988. évi Európa-bajnokság 16-os döntőjének rendezésével.

És akkor lássuk a lényeget, az NB I. 18. fordulóját! Bár az eredeti menetrend szerint a negyedik tavaszi forduló következne az első osztályú bajnokságban, a szerdai halasztás miatt szombaton és vasárnap harmadszor lépnek pályára az idei szezonban a csapatok. A szakemberek és a szurkolók figyelme ezúttal főként Székesfehérvár és Pécs felé fordul; a Videoton-Rába mérkőzésen a tabella második és negyedik helyezettje találkozik, míg a PMSC vendége az erősen feljavult Vasas lesz.

Eger - MTK-VM
A kék-fehérek lassanként már idegenben vannak otthon, mert a szombathelyi és a zalaegerszegi fellépés után újabb vendégjáték előtt állnak. Ráadásul tavasszal még nem szerezték pontot, s előfordulhat (az Egernek nagy szüksége lenne a győzelemre), hogy a mai kirándulással sem szakad meg a kellemetlen (tegyük hozzá: balszerencsés) sorozat. Egerben minden pontra égető szüksége van a csapatnák, így elszánt hangulatban várják az MTK-VM gárdáját. Nagy csata lesz, jósolják a hazaiak, s győzelemben reménykednek. Az eltiltott Csepregi mellett a három sárga lapos Megyesi sem lehet most társai között, Szert viszont már igen, ő kitöltötte egyheti büntetését, s elfoglalja a balhátvéd posztot. A hazaiaknál bemutatkozhat a Salgótarjánból frissen igazolt Kovács István, a Vasas egykori 10-szeres válogatott csatára.
idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_eger_mtk_vm.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_eger_mtk_vm_gaspar_horvath.jpgVészhelyzetben a fővárosi kapu. A kapus Gáspár jó védéseinek is köszönhető, hogy csak 1:0-ra nyert az Eger. Képünkön az MTK-védők gyűrűjében - félig takarva, sötét mezben - Horváth

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_eger_mtk_vm_simon_ii_toth_jozsef.jpgA kitűnő formában játszó Simon II. a tizenhatoson belül viszi el a labdát Tóth J. mellett

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_eger_mtk_vm_kiss_tibor_kovacs_istvan.jpgKiss Tibor (balról) átadja a helyét Kovács Istvánnak az MTK-VM elleni mérkőzés 60. percében. Lehet, hogy ketten együtt csodákra is képesek lesznek..?

Bp. Honvéd - SZEOL AK
A vendégek a tavaszi idényben csak egy mérkőzést játszottak, miután az elhalasztott forduló előtt a Haladás elleni találkozójuk is elmaradt. Így igazán pihenten futballozhatnak a bajnokcsapattal szemben, noha a jobb labdarúgást nyilván a Honvéd együttesétől látják majd a nézők. Kisebb sérülések miatt kérdőjelek akadnak a hazaiaknál: Varga vagy Cseh, Nagy vagy Sikesdi és Kovács vagy Gere fognak játszani.
idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_bp_honved_szeol_ak.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_bp_honved_szeol_ak_detari_lajos.jpgDétári a Szeged ellen két gólt szerzett a Honvédnak

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_bp_honved_szeol_ak_dajka_polyvas_somogyi.jpgDajka Polyvással csatázik a labdáért. A találkozón nagy harcban volt egymással a hazaiak csatársora és a vendégek védelme. A kép jobb oldalán Somogyi

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_bp_honved_szeol_ak_gyimesi_laszlo.jpgGyimesi (fehér mezben) elhúz őrzője mellett

Pécsi MSC - Vasas
A Pécs váratlan győzelmet aratott Székesfehérváron, de hasonló meglepetést keltett a Vasas látványos formajavulása is. A jogos érdeklődéssel kísért mérkőzésen minden eredmény elképzelhető, a legvalószínűbbnek a döntetlen látszik. A Vasas kényszerűen változtat múlt, heti csapatán a Pécs elleni összecsapásra. Csík ugyanis megbetegedett, s egész héten influenzával küszködött, s a járvány bizonyult erősebbnek. A középpályás helyett Katona kerül a szombati kezdőcsapatba. Teodorura hosszabb ideig nem számíthat Illovszky Rudolf vezető edző: a játékos kedden szalagszakadást szenvedett, lába gipszbe került, s orvosi vélemény szerint legalább egy hónapig pihenőre szorul. A piros-kékek a remek tavaszi rajtlendületét továbbra is tartani akarják.
idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_pecsi_msc_vasas.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_pecsi_msc_vasas_meszaros_ferenc.jpgPécsi gólöröm. A mezőny egyik legjobbja, Mészáros ennyire boldog volt az egyik gólja után. A PMSC egyébként az újmecsekaljai NB l-es mérkőzésen közelebb állt a győzelemhez, de ezúttal is be kellett érnie hazai pályán a döntetlennel. A pécsiek egyébként tavasszal még veretlenek

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_pecsi_msc_vasas_jaczina_robert.jpgA mérkőzés lefújása után egy körülbelül 100-150 főnyi csoport várta már kinn az utcán a játékvezetői hármast. Nem mondhatni, hogy kezet akartak rázni a bírótrió tagjaival. Akinek a fejét sokan követelték; a háttérben Jaczina játékvezető

Csepel - Ú. Dózsa
Az Ú. Dózsáról sokan mondogatják, hogy számára - kedvező sorsolása miatt is - szép lesz a tavasz, ám ezúttal a lila-fehérek semmivel sem esélyesebbek, mint otthon játszó ellenfelük. Már csak azért sem, mert a „Gelei-gátnak” nevezett csepeli védelemmel szemben a legkevésbé sem könnyű a gólszerzés. Csepelen csupán egy változtatást tervez legutóbbi győztes tizenegyén Gelei József, a vasgyáriak szakvezetője. Azt is kényszerűségből, mivel Gálhidi sárga kártyagyűjteménye bővült, s emiatt a szabályok értelmében egy osztásból kimarad, pontosabban egy találkozón nem szerepelhet. Helyettese, a lila-fehérek ellen Varga lesz.
idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_csepel_u_dozsa.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_csepel_u_dozsa_steidl_krasnyanszky.jpgA kapu elé beívelt labdára Steidl (félig takarva) és Krasnyánszky emelkedik a levegőbe

DMVSC - Békéscsaba
„Hol van az az ősz?” - kérdezgetik bánatosan a debreceni szurkolók, mert a múlt félév sikercsapatának a folytatásban egyelőre nem termett babér. A nem túlságosan veszélyes Békéscsaba ellen azonban vigaszra találhat a hajdú-bihari tábor. Békéscsabán Ottlakánnak gyűlt meg a gondja kártyaügyben a szabályokkal. A csepeli Gálhidihez hasonlóan, ő is begyűjtötte a harmadik sárga lapját, s emiatt nem játszhat Debrecenben. Szekeres, Takács és Melis kisebb sérülés miatt könnyített munkát végzett hétközben, de minden bizonnyal ott lesznek a játszók között a Nagyerdei stadionban.
idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_dmvsc_bekescsaba.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_dmvsc_bekescsaba_kanyari_toth_mezo.jpgA Békéscsaba harmadik, Kanyári első gólja, a megdermedt Tóth és Mező között a következő pillanatban a kapu bal oldalába vágódik

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_dmvsc_bekescsaba_leboniczky_imre.jpgTömegjelenet Leboniczky kapuja előtt. A csabaiak létszámfölényben, akárcsak a mérkőzés folyamán a pálya minden részén

Ferencváros - Haladás
Az FTC hívei nosztalgiával emlékeznek a régi, szép napokra, amikor még egyesélyes volt ez a találkozó. A mai együttes játéktudása ugyanis korántsem nyújt biztosítékot a győzelemre, azaz a vendégek joggal reménykedhetnek az egy, sőt akár a két pontban is. Vincze Géza, a Ferencváros vezető edzője rosszul lett a péntek délutáni edzésen. Az Üllői úti pályáról a Sportkórházba szállították, ahol később kerestük, de már nem találtuk ott. Kérdés: ezek után ki ül szombaton a Haladás elleni mérkőzésen az FTC kispadján? Ferencvárosban a hosszabb betegállományban senyvedőkhöz rendre csatlakoznak alkalmi gyengélkedője. Nemrégiben két zöld-fehér labdarúgó, Keller és Kvaszta esett át porcműtéten, Pogány szalagsérülése lassan gyógyul, Farkas ugyan már tréningezik, de még nincs teljesen rendben. Hozzájuk csatlakozott az elmúlt szombat után Pölöskei. Az FTC kapitánya sem tud ott lenni a Szombathely elleni találkozón. Az Üllői úton egy eredményt tartanak csak elfogadhatónak: a győzelmet. A Haladás VSE a tavaszi évnyitó óta nem játszott, mivel szegedi összecsapására a pálya használhatatlansága miatt nem kerülhetett sor. Mindennek Hegedűs kapus örült a legjobban, ugyanis ez idő alatt rendbejött, s nem kellett egy játékot sem kihagynia. Mártonnak azonban rövid volt a pihenő, továbbra sem tudja vállalni a játékot. A vasiak jól tudják, hogy szombati ellenfelük a Ferencváros vészes pontszegénységben szenved, s emiatt nyilván élezi a kardot. Ettől függetlenül pontszerzési szándékkal utaznak az Üllői útra.
idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_ferencvaros_haladas.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_ferencvaros_haladas_szabadi_horvath_i.jpgFogcsikorgató küzdelem jellemezte az Üllői úti találkozót. Képünkön Szabadi (fehér mezben) és Horváth I. a földön, a labda - a nevető harmadiké

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_ferencvaros_haladas_repasi_voros_imre.jpgRépási (balról) és Vörös Imre harca a labdáért

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_ferencvaros_haladas_hegedus_peter.jpgHegedűs munkában

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_ferencvaros_haladas_voros_csaba_voros_imre_szabadi_takacs.jpgVörös I. húzza el a labdát Takács elől, Vörös Cs. (3) és Szabadi csak figyelik az eseményeket

Videoton - Rába ETO
A legutóbbi forduló két nagy vesztese (a Videotont Fehérváron győzte le a Pécs, a Rába öt gólt kapott a Vasastól) most kárpótlásra készül, s ebben főként a vendéglátó Videoton bízhat. Kérdés, hogy a Rába csatársora mennyire tudja ellensúlyozni a védelem már-már visszatérő hibáit. A Rába ETO számára jól jött a szerdai forduló elhalasztása; így több idő jutott a Fáy utcai fiaskó felejtésére. A sérült Szentes és a meghűléssel bajlódó Weimper kihagyott néhány tréninget, de pénteken már mindketten részt vettek csapatuk edzésén.idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_videoton_raba_eto_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_videoton_raba_eto_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_videoton_raba_eto_elso_gol.jpgAz első gól után ilyen füstben folytatódott a játék…

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_videoton_raba_eto_mile_sandor.jpgGyőri balett a Videoton kapuja előtt. Mile örül a gólnak, a Rába elvitte a két pontot Székesfehérvárról

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_videoton_raba_eto_magaslat.jpgA hagyományokhoz illően vérbeli rangadót vívott egymással Székesfehérváron a Videoton és a Rába ETO. Az eredmény is az újkeletű hagyománynak megfelelően alakult, vagyis ismét a győriek nyertek, akik amióta Verebes az edzőjük, legyőzhetetlen ellenfelek a fehérváriak számára. A Rába a szerencséjére sem panaszkodhat, hiszen úgy győzött 2:1-re, hogy a Videotonnak sokkal több gólhelyzete volt

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_videoton_raba_eto_burcsa_gyozo.jpgEz volt 2:1-es állásnál Burcsa egyik nagy helyzete; lövése elszállt a kapu előtt

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_videoton_raba_eto_vegh_preszeller.jpgVégh ad be Preszeller mellett

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_videoton_raba_eto_szijarto_majer.jpgSzíjártó próbálja Májert kiszorítani

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_videoton_raba_eto_mile_meszaros.jpgEz a labda már Mészárosé, Mile biztosít

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_videoton_raba_eto_szijarto_preszeller_palkovics.jpgPalkovics próbál kitörni Preszeller és Szíjártó között

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_videoton_raba_eto_orom.jpgÍgy ünnepel egy igazi győri szurkoló

Tatabánya - ZTE
A zalaegerszegiek látszólag egyértelmű győzelmet arattak az MTK-VM ellen (3:1), de idegenben aligha számíthatnak arra, hogy két 11-eshez is jutnak. Ezúttal kiderülhet: mire mennek a büntetők nélkül?
idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_tatabanya_zte.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_tatabanya_zte_kavalkad.jpgKavalkád a ZTE kapuja előtt

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_tatabanya_zte_pecsics_vincze.jpgBiztos győzelmet aratott vasárnap kora délután a Tatabánya együttese a Zalaegerszegi TE ellen. Képünkön a bányászok fiatal balszélsője, Vincze (jobbról) próbál elhúzni a jó ütemben keresztező Pecsics mellett, de a zalai védő elrúgja előle a labdát

A mérkőzések után lássuk a 18. forduló válogatottjait! Alapvetően nehéz lenne a dolgunk, mivel annyi jó teljesítmény volt, és annyi 7-es és 8-as osztályzat született, hogy a két csapatba mindösszesen csak négy 6-os érdemjegyű játékos tudott bekerülni. A legjobbak közül is kitűnt Vígh Tibor, a békéscsabaiak huszonkét éves jobbhátvédje, aki 9-es jegyet kapott. Védő létére gólt szerzett, két gólban pedig aktívan közreműködött, így nálunk ő lett a forduló játékosa.
idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_a_fordulo_valogatottjai.jpg

A góllövőlista élén továbbra is a tatabányai Kiprich József áll.idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_gollovolista.jpg

Az elmaradt szerdai forduló után a hétvégén érdekes mérkőzéseken érdekes eredmények születtek az első osztályú labdarúgó-bajnokságban. A Rába például elvitte a két pontot Székesfehérvárról, míg a tavaszi szezonban bizony halványan szereplő Debrecen otthon szenvedett vereséget a Békéscsabától. De nem dicsekedhet az MTK-VM sem, most az Eger csapata bizonyult jobbnak a kék-fehér gárdánál. A Bp. Honvéd viszont listavezetőhöz méltóan lépett pályára a sereghajtó Szeged ellen, s egy pillanatig sem volt kétséges, hogy a tabella két vége között hogyan osztozik a két csapat.
idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_tabella.jpg

Tekintsük át az NB II. legfontosabb hétvégi momentumait. A másodosztály 22. fordulójában a Bp. Volán újabb két ponttal gazdagodott, s előnye nőtt vetélytársaival szemben, mert kikapott a Vác, és pontot vesztett a Siófok is.idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_nb_ii_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_nb_ii_2.jpg

Mesterhármasa után Dzurják József magabiztosan vezeti a góllövőlistát.
idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_nb_ii_gollovolista.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_nb_ii_nyiregyhaza_vaci_izzo.jpgA sötét mezes váci védő hiába fut a fehérben játszó nyíregyházi Csehi Tibor után. A kapus indul ugyan a lövésre, de a nagy erővel meglőtt labda a kapu bal oldalába vágódott. Ez volt Csehi első, az NYVSSC második gólja. (Az 1:0 Vágó lövésével alakult ki.) Aztán Csehi még egy hatalmas gólt lőtt a léc alá, így a piros-kékek 3:0-ra nyerték a Váci Izzó MTE elleni rangadót

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_nb_ii_szolnoki_mav_mte_dunaujvarosi_kohasz.jpgAmire futotta: tömegjelenet Holló kapuja előtt. Szolnoki MÁV MTE-Dunaújvárosi Kohász 0:0

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_nb_szekszard_baja.jpgSuba második góljának képes krónikája. Szekszárd-Baja 3:1

Hétvégén teljes fordulót rendeztek a harmadik vonalban, a Területi bajnokságokban is.
idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_teruleti_bajnoksagok.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_teruleti_bajnoksagok_tabella.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_teruleti_bajnoksagok_koros_csoport_delep_sc_szvse.jpgA Körös-csoportban a védő és a csatár küzdelme, az építősök győzelmével végződött DÉLÉP SC-SZVSE (2:0) mérkőzésen

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_teruleti_bajnoksagok_drava_csoport_komlo_siklos.jpgA Dráva-csoportban Hauszneknek ezúttal még sikerült tisztázni a komlói csatárok elől. Komlói Bányász-Siklós 7:1

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_teruleti_bajnoksagok_drava_csoport_h_tancsics_se_boly.jpgSzintén a Dráva-csoportban a Táncsics-Bóly mérkőzésen a csapatoknak a Rákóczi salakos pályáján a feneketlen sárral is meg kellett küzdeni. A rossz talaj is közrejátszott abban, hogy a fölényben levő Táncsics csak egy góllal (1:0) nyert

idokapszula_nb_i_1984_85_18_fordulo_teruleti_bajnoksagok_matra_csoport_hatvan_gyongyos.jpgA Mátra-csoportban Hatvanban salakpályán játszották a rangadót. Hegyi rúgja el a labdái a gyöngyösi Vágó elöl. Hatvani KVSC-Gyöngyösi SE 2:1

Szerdán jön a Videoton-Manchester United UEFA Kupa labdarúgó-mérkőzés.

Kiemelt támogatónk:
idokapszula_nb_i_nepsport.jpg

Aranyfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_kepes_sport.jpg

Ezüstfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_labdarugas.jpg

Bronzfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_nepszabadsag.jpg

Emlékeztetőül:

Időkapszula: NB I. - 1984/85

Szintén figyelmükbe ajánljuk: 

Időkapszula: NB I. - 1980/81
Időkapszula: NB I. - 1981/82
Időkapszula: NB I. - 1982/83
Időkapszula: NB I. - 1983/84

Végül egy kis kötelező irodalom: 

Osztálynapló
Két évtized felejthetetlen és elfelejtett magyar hálóőrei

Köszönetnyilvánítás:

Sorozatunk nem jelenhetne meg Kárpáti Tamás segítsége nélkül, akinek ezek a kincsek digitalizálva is megvannak. Köszönet illeti a Népsport tudósítói gárdáját is a kiváló összefoglalókért. Belenézünk az Arcanum Adatbázisba is, mert nekik is szokott lenni releváns érdekességük.

Megjegyzés:

A sorozatot maribor és a szerethető dózsás együtt készíti, a szerző neve csak blogmotor etetésére van feltüntetve.

Olvasóink segítségét szeretnénk kérni: Szívesen fogadunk kiegészítéseket, javításokat, javaslatokat, korabeli anyagokat, egyszóval bármit, amivel pontosítani és jobbá lehet tenni a sorozatot. Különösen örülnénk, ha volt játékosok, edzők, vezetők, játékvezetők, gyúrok, jegyszedők, szurkolók és bárki más, akinek valamilyen története, emléke van, jelentkezne nálunk és egy-egy interjúval és beszélgetéssel színesíteni tudnánk az anyagot. Elérhetőségeink: emailen a valogatott.blog@gmail.com, Twitteren @ValogatottBlog, Facebookon pedig megtalálhatóak vagyunk a https://www.facebook.com/Valogatottblog címen. Előre is köszönjük.

8 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://valogatott.blog.hu/api/trackback/id/tr6417990132

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Head Honcho 2022.12.25. 15:49:57

1985. március 11. Ki gondolta ekkor még előre, micsoda döntő változásokhoz vezet ez a dátum?

Fandor 2022.12.26. 17:46:17

Csernyenkó életművét én is hosszasan tudnám méltatni: hogy rohadjon meg a 84-es olimpia bojkottjáért.

maribor_ 2022.12.26. 17:55:42

@Fandor: Szeretettel köszöntjük rég nem látott T. Olvasónkat! :)

Fandor 2022.12.26. 17:58:30

@maribor_: köszönöm, köszönöm, hosszú hónapok olvasási lemaradását igyekszem most behozni és kommentjeimmel bearanyozni az ünnepet
:-))))))))))))))

Head Honcho 2022.12.27. 10:46:05

@Fandor: Ahhoz azért kellettek a hazai szolgalelkűek is.

Kalocsai Tibor 2023.02.11. 15:41:30

@Fandor: Először is több tiszteletet kisfiam egy nagy államférfi kapcsán. Másodszor szeretném felhívni a figyelmedet, hogy az olimpiai bojkottot az amerikaiak kezdték Moszkvával kapcsolatban. MI csak és kizárólag válaszoltunk a sértésre a távolmaradásunkkal.
süti beállítások módosítása