Válogatott okosságok

Szurkolói gondolatok, elemzések, mélázások a válogatottainkról, válogatás nélkül.

Ajánlataink

Sztancsik Richárd: Városok, stadionok, kocsmák

Rendelje meg közvetlenül a szerzőtől!

varosok.stadionok@gmail.com

Ár 2999 Ft.Részletek itt


kupanap.jpghungarianultras.jpg

Friss topikok

Facebook oldalunk

Időkapszula: NB I. 1984/85 20. forduló

2023.02.24. 17:36 maribor_

1985. március 27., a hónap utolsó szerdája

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_headlines_mszmp_xiii_kongresszus_kadar_janos.jpgMegnyílt a Magyar Szocialista Munkáspárt XIII. kongresszusa. Kádár János a szónoki emelvényen: Hazai építőmunkánk sikerei nyomán megváltozott helyünk a világban

Lássuk először a hét első felének legfontosabb közéleti és külpolitikai eseményeit.

március 25.

Hétfőn a testvérpártok újabb küldöttségei érkeztek Budapestre, az MSZMP XIII. kongresszusára. A Görög Kommunista Párt küldöttségének vezetője, Dimitrisz Szárlisz, a politikai bizottság tagja. A delegáció tagja Marinasz Petruniasz, a GKP KEB elnöke. A vendégeket Várkonyi Péter, az MSZMP KB tagja, külügyminiszter fogadta.

A Holland Kommunista Pártot John Ceelen, a KB politikai bizottságának tagja, a központi bizottság titkára képviseli.

A Kongói Munkapárt delegációját Jean-Pierre Nonault, a központi bizottság tagja vezeti. A küldöttség tagja Koulimaya Mésséambia, a Kongói Népköztársaság moszkvai ügyvivője.

A delegációt Deák László, az MSZMP KB tagja, a Mecseki Ércbányászati Vállalat vájára fogadtat

Budapestre érkezett a Madagaszkári Függetlenség Kongresszus Pártjának küldöttsége is. Vezetője Arsene Ratsifehera, a politikai iroda főtitkára, a legfelsőbb forradalmi tanács tagja. A delegáció tagja Rak tomalala Manan Ignace, a politikai iroda főtitkára.

A Nicaraguai Sandinista Nemzeti Felszabadítási Front (FSLN) küldöttségét Carlos Nunez, az FSLN Országos Vezetőségének tagja, a nemzetgyűlés elnöke vezeti. Tagja: Serafin Garda, az FSLN Közgyűlés tagja és Roger Lopez, az FSLN külügyi osztályának munkatársa.

A delegációt Szűcs Ferenc altábornagy, az MSZMP KB tagja, a néphadsereg vezérkari főnökének helyettese fogadta.

A Pánhellén Szocialista Mozgalmat Joannisz Ciagasz, a KB és a külügyi bizottság tagja képviseli az MSZMP kongresszusán. A vendéget Kornidesz Mihály, az MSZMP KB tagja, a Magyar Televízió elnöke fogadta.

Ünnepi külsőt öltött a Budapest Kongresszusi Központ, pártunk XIII. kongresszusának színhelye. Nemzetiszínű és vörös zászlókkal díszítették az épület bejáratát és azt a teret, amely ezt a 22 hónap alatt elkészült létesítményt övezi. Bár a tanácskozás kezdetét 10 órában jelölték meg, a küldöttek közül sokan már jóval előbb megjelentek, hogy megnézzék a rendeltetésének öt hete átadott kongresszusi palotát és környékét. Az épület nagyterme, a Pátria-terem az átadás óta már otthont adott hangversenyeknek, tanácskozásoknak. Több órával a XIII. kongresszus megnyitása előtt elfoglalták munkahelyüket a hazai sajtó munkatársai, a külföldi sajtó erre az alkalomra ideérkezett képviselői, a Magyar Rádió, a Magyar Televízió, valamint a nagy nemzetközi hírügynökségek, rádió- és tévétársaságok tudósítói.

Pártunk XIII. kongresszusára 155 külföldi újságíró érkezett hazánkba; 81-en a szocialista országokból, 72 a világ többi tájáról. A nagy nemzetközi érdeklődést mi sem jellemzi jobban, mint hogy a Szovjetunióból 20, az NDK-ból és Jugoszláviából 15-15, a Német Szövetségi Köztársaságból 14, az Egyesült Államokból kilenc, Franciaországból négy és Japánból nyolc, Angliából öt tudósító akkreditáltatta magát a kongresszus idejére Budapesten. De érkeztek argentin, indiai, iráni és más újságírók is.

A kongresszusi palota Pátria-termét a kiemelkedő eseményhez illően, de nemes egyszerűséggel díszítették fel erre az alkalomra. Az elnöki emelvényt örökzöld virágok övezik, a terem homlokzatán felirat hirdeti pártunk 871 ezer tagjának elszánt harci akaratát: „Tovább a lenini úton!” Az emelvény hátterét Lenin-dombormű díszíti, amelyet ötágú csillagba összefutó nemzetiszínű és vörös drapéria fog össze. A tanácskozóterem erkélyén - ahol a meghívott hazai vendégek is helyet foglalnak - a következő feliratok olvashatók: „Éljen pártunk és népünk egysége!”; „Köszöntjük hazánk felszabadulásának 40. évfordulóját!”; „Éljen a szocializmus és a béke!”. Hazánk felszabadulásának közelgő 40. évfordulóját, nagy nemzeti ünnepünket a karzat közepén köszönti hatalmas felirat, jelezve, hogy a párt XIII. kongresszusa soha nem múló hálával gondol a felszabadulás perceire és a felszabadítóra, a testvéri Szovjetunióra.

A megyék és a főváros küldöttei 10 óra előtt néhány perccel foglalták el helyüket a tanácskozóteremben. A külföldi delegációk tagjai és a meghívott hazai vendégek mellett jelen vannak a kongresszuson a Minisztertanács tagjai, az államtitkárok, az országos főhatóságok, a tömegszervezetek és a tömegmozgalmak vezetői, valamint jó néhány külképviseletünk vezetője.

Pontosan 10 órakor Németh Károly elvtárs, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára nyitotta meg a Magyar Szocialista Munkáspárt XIII. kongresszusát. Megnyitó beszédében köszöntötte a megyék és a főváros küldötteit, valamint a meghívottakat, majd bejelentette, hogy a budapesti, a megyei, a megyei jogú pártértekezleteken, továbbá egyes munkahelyi pártértekezleteken közvetlenül 935 küldöttet választottak, akik közül hatan igazoltan, betegség miatt maradtak távol.

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_nemeth_karoly.jpgNémeth Károly megnyitja a tanácskozást

Németh Károly megállapította, hogy a kongresszus határozatképes.

Ezután bejelentette, hogy a küldöttek már előzőleg kézhez kapták a Központi Bizottság előzetes jelentését, a Központi Bizottság írásbeli beszámolóját és a KEB írásos jelentését, továbbá a kongresszus elnökségére tett javaslatot, amelyet a küldöttcsoportok külön-külön megvitattak, és azt elfogadásra ajánlják. Németh Károly szavazásra tette fel az elnökség tagjaira szóló javaslatot.

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_elnokseg.jpgA párt XIII. kongresszusának elnöksége a Budapest Kongresszusi Központ nagytermében

Ennek megfelelően az elnökség tagjává választották Aczél Györgyöt, a Központi Bizottság titkárát, Baranya megye küldöttét; Apró Antalt, az országgyűlés nyugalmazott elnökét, Csongrád megye küldöttét; Benke Valériát, a Társadalmi Szemle szerkesztő bizottságának elnökét, Bács-Kiskun megye küldöttét; Berend T. Ivánt, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárát, Budapest küldöttét; Bihari Istvánt, a Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyárának vezérigazgatóját, Budapest küldöttét; Bíróné Szatmári Saroltát, a Komárom megyei Múzeumok Igazgatóságának igazgatóját, Komárom megye küldöttét; Brutyó Jánost, a Központi Ellenőrző Bizottság nyugalmazott elnökét, Nógrád megye küldöttét; Császár lstvánnét, metrókocsi-vezetőt, a Budapesti Közlekedési Vállalat küldöttét; Csikász Jánosnét, a Kecskeméti Konzervgyár művezetőjét, Bács-Kiskun megye küldöttét; Dobrovics Istvánt, a MÁV Dunakeszi Járműjavító Üzeme pártbizottságának titkárát, Pest megye küldöttét; Duschek Lajosnét, a Magyar Nők Országos Tanácsának elnökét, Budapest küldöttét; Egresi Károlyt, nyugdíjast, lakóterületi pártvezetőségi titkárt, Budapest küldöttét; Ernszt Antalt, az MSZMP XXI. kerületi Bizottságának első titkárát, Budapest küldöttét; Farkas Sándort, a Munkásőrség Heves megyei parancsnokát, Heves megye küldöttét; Fazekas Andrásnét, a Mezőhegyest Mezőgazdasági Kombinát üzemvezetőjét, Békés megye küldöttét; Filiczkiné Nagy Évát, a Magyarnándor községi művelődési ház vezetőjét, Nógrád megye küldöttét; Fock Jenőt, nyugalmazott miniszterelnököt, Győr-Sopron megye küldöttét; Gáspár Sándort, a Szakszervezetek Országos Tanácsának elnökét, Pest megye küldöttét; Géczi Jánost, az MSZMP Nógrád megyei Bizottságának első titkárát, Nógrád megye küldöttét; Grósz Károlyt, az MSZMP Budapesti Bizottságának első titkárát, Budapest küldöttét; Gyenes Andrást, a Központi Ellenőrző Bizottság elnökét, Békés megye küldöttét; Hagenthurn Józsefet, vájárt, a Mecseki Ércbányászati Vállalat küldöttét; Havasi Ferencet, a Központi Bizottság titkárát, Komárom megye küldöttét; Hámori Csabát, a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottságának első titkárát, Budapest küldöttét, Hegedűs D. Gézát, színművészt, Budapest küldöttét; Hermán Istvánt, a Kőolaj- és Földgázbányászati Vállalat kiskunsági üzemének főfúrómesterét, a szocialista munka hősét, Bács-Kiskun megye küldöttét; dr. Horváth István belügyminisztert, a Belügyminisztérium küldöttét; Kardos Ernőnét, a Békéscsabai Konzervgyár igazgatóját, Békés megye küldöttét; Kádár Jánost, a Központi Bizottság első titkárát, Budapest küldöttét; Kállai Gyulát, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának elnökét, Hajdú-Bihar megye küldöttét; Kincses Lajosnét, az MSZMP Püspökladány városi jogú nagyközségi Bizottságának első titkárát, Hajdú-Bihar megye küldöttét; Kiss Józsefet, az Alba Regia Állami Építőipari Vállalat vezérigazgatóját, Fejér megye küldöttét; Klein Istvánt, a tamási KOP-KA Áfész elnökét, Tolna megye küldöttét; Korom Mihályt, a Központi Bizottság titkárát, Csongrád megye küldöttét; dr. Kása Erzsébetet, a Mátrai Állami Gyógyintézet főigazgató-helyettes főorvosát, Heves megye küldöttét; Ladányi Józsefet, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei tanács elnökét, Borsod-Abaúj-Zemplén megye küldöttét; Lázár Györgyöt, a Minisztertanács elnökét, Borsod-Abaúj-Zemplén megye küldöttét; Léber Gyulánét, a Lábod közös községi tanács elnökét, Somogy megye küldöttét; Losonczi Pált, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnökét, Somogy megye küldöttét; Majoros Károlyt, az MSZMP Szolnok megyei Bizottságának első titkárát, Szolnok megye küldöttét; Maróthy Lászlót, a Minisztertanács elnökhelyettesét, Budapest küldöttét; özv. Mező Imrénét, nyugalmazott igazgatót, Budapest küldöttét; Méhes Lajost, a Szakszervezetek Országos Tanácsának nyugalmazott főtitkárát, Heves megye küldöttét; Nemes Zsigmondot, az MSZMP Pannonhalma nagyközségi Bizottságának titkárát, Győr-Sopron megye küldöttét; Németh Károlyt, a Központi Bizottság titkárát, Zala megye küldöttét; Olajos Jánost, főolvasztárt, a szocialista munka hősét, az Ózdi Kohászati Üzemek küldöttét; Oláh István vezérezredest, honvédelmi minisztert, a Néphadsereg küldöttét; Ormos Máriát, a Janus Pannonius Tudományegyetem rektorát, Baranya megye küldöttét; Óvári Miklóst, a Központi Bizottság titkárát, Szolnok megye küldöttét; Papp Gyulát, a Szeged városi Tanács elnökét, Csongrád megye küldöttét; Présing Józsefnét, a pápai 1. sz. általános iskola tanítónőjét, Veszprém megye küldöttét; Réti Csabát, operaénekest, Csongrád megye küldöttét; Sarlós Istvánt, az országgyűlés elnökét, Vas megye küldöttét; Schmidt Ernőt, a Nyugat-magyarországi Fagazdasági Kombinát vezérigazgatóját, Vas megye küldöttét; Sebes Sándort, nyugalmazott első miniszterhelyettest, Békés megye küldöttét; Sebők Jánost, vezérőrnagyot, magasabb-egység-parancsnokot, a Néphadsereg küldöttét; Soltészáé Pádár Ilonát, a Hazafias Népfront Szabolcs-Szatmár megyei bizottságának titkárát, Szabolcs-Szatmár megye küldöttét; Szabó Györgyöt, a keszthelyi Vasipari és Gépjárműjavító Szövetkezet szakoktatóját, Zala megye küldöttét; Szabó Istvánt, a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsának elnökét, a nádudvari Vörös Csillag Mezőgazdasági Termelőszövetkezet elnökét, Hajdú-Bihar megye küldöttét; Szemerszki Miklóst, az MSZMP Nyíregyháza városi Bizottságának első titkárát, Szabolcs-Szatmár megye küldöttét; Szépvölgyi Zoltánt, Budapest Főváros Tanácsának elnökét, Budapest küldöttét; Szűrös Mátyást, a Központi Bizottság titkárát, Hajdú-Bihar megye küldöttét; Takács Istvánt, a Debreceni Orvostudományi Egyetem hallgatóját, Hajdú-Bihar megye küldöttét; Tóth Andrást, az MSZMP Kisújszállás városi Bizottságának első titkárát, Szolnok megye küldöttét; Tóth Gyulánét, az érdi 5. sz. óvoda óvónőjét, Pest megye küldöttét; Tömpe Istvánt, az Állami Rádió- és Televízió Bizottság nyugalmazott elnökét, Somogy megye küldöttét; Varga Gyulát, az MSZMP Zala megyei Bizottságának nyugalmazott első titkárát, Zala megye küldöttét; Vas Istvánt, a Dalmandi Mezőgazdasági Kombinát vezérigazgatóját, Tolna megye küldöttét; Vasmanszki Károlyt, ezredest, a BM Határőrség kiskunhalasi kerületének parancsnokát, a határőrség küldöttét; Várkonyi Pétert, külügyminisztert, a Külügyminisztérium küldöttét; Zarnóczi Józsefet, az MSZMP X. kerületi Bizottságának első titkárát, Budapest küldöttét.

A kongresszus elnökségébe tiszteletbeli tagnak beválasztották a testvérpártok küldöttségeinek vezetőit. Az MSZMP Központi Bizottsága a tanácskozásra meghívta a magyar munkásmozgalom több veterán harcosát, a tudományos, művészeti és irodalmi élet jeles személyiségeit is.

Németh Károly megnyitó beszédében köszöntötte a pártunk legfelsőbb testületének tanácskozásán részt vevő külföldi küldöttségeket, majd javaslatot tett a munkabizottságok megválasztására és a Központi Bizottság által előzőleg javasolt napirendre. Az egyhangú szavazás után Németh Károly felkérte Kádár János elvtársat, a Központi Bizottság első titkárát szóbeli vitaindító beszédének megtartására. A kongresszus forró szeretettel köszöntötte a szónoki emelvényre lépő Kádár Jánost, akinek a beszédét többször szakította meg a küldöttek tapsa.

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_kadar_janos.jpgKádár János vitaindító beszédét mondja: A népgazdaság új szakaszába érkeztünk, csak azt osszuk el, aminek van fedezete

A beszéd után szünet következett, majd az elnöklő Németh Károly bejelentette, hogy Gyenes András, a KEB elnöke tartja meg szóbeli kiegészítését a Központi Ellenőrző Bizottság jelentéséhez.

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_gyenes_andras.jpgGyenes András szóbeli kiegészítését tartja: Pártunk egységes, betölti vezető szerepét

A nagy tapssal fogadott beszéd után az elnök közölte, hogy az elfogadott ügyrendnek megfelelően az 1. és a 2. napirendi pontról a kongresszus együttes vitát tart.

A vita első felszólalója Grósz Károly, a Központi Bizottság tagja, a budapesti pártbizottság első titkára, fővárosi küldött volt. Ezután ebédszünet következett.

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_grosz_karoly.jpgGrósz Károly a főváros csaknem 224 ezer kommunistája megbízásából jelentette a kongresszusnak, hogy a Központi Bizottság határozatának megfelelően készültek pártunk XIII. kongresszusára

Az ebédszünet után Kardos Ernőné Békés megyei küldött vette át az elnöki tisztet. A délutáni vita első felszólalója Csente Jenő frontmester, a Tatabányai Szénbányák küldötte volt. A délutáni vitában felszólalt még Léránt Károlyné, a Pápai Textilgyár KISZ-bizottságának titkára, Veszprém megye küldötte, Radics Sándor, a nagylengyeli Előre Mezőgazdasági Termelőszövetkezet elnöke, Zala megye küldötte, Egresi Károly nyugdíjas, lakóterületi pártvezetőségi titkár, Budapest küldötte, Martinovics Tibor, az Óbuda Mezőgazdasági Termelőszövetkezet gépjármű-villamossági műszerésze, Pest megye küldötte, Sikula György, a Központi Bizottság tagja, a Hajdú-Bihar megyei pártbizottság első titkára, Hajdú-Bihar megye küldötte, Gerezdes János, a Mosonmagyaróvári Timföldgyár igazgatója, Győr-Sopron megye küldötte.

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_csente_jeno_lerant_karolyne_radics_sandor.jpgCsente Jenő, Léránt Károlyné és Radics Sándor a délutáni vitában

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_egresi_karoly_martinovics_tibor_sikula_gyorgy.jpgEgresi Károly, Martinovics Tibor és Sikula György

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_gerezdes_janos.jpgGerezdes János

Szünet következett, majd Varga Gyula Zala megyei küldött foglalta el az elnöki széket. Felszólalt Justyák György, a Mátraaljai Állami Gazdaság igazgatója, Nógrád megye küldötte, Osztafi Béla, az Ózdi Kohászati Üzemek csoportvezetője, az üzem pártértekezletének küldötte, Czinege Gyuláné, a karcagi Zádori úti általános iskola igazgatója, Szolnok megye küldötte, Szabó Gyula, a Láng Gépgyár állami díjas művezetője, Budapest küldötte, Fodorné Birgés Katalin, a Szakszervezeték Békés megyei Tanácsának vezető titkára, Békés megye küldötte, aki a hétfői tanácskozáson utolsóként kapott szót.

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_justyak_gyorgy_osztafi_bela_szabo_gyula.jpgJustyák György, Osztafi Béla és Szabó Gyula

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_czinege_gyulane_fodorne_birges_katalin.jpgCzinege Gyuláné és Fodorné Birgés Katalin

A kongresszusi irodához igen sok üdvözlő távirat érkezik az ország minden részéből és külföldről. Ipari és mezőgazdasági üzemek, intézmények, vállalatok dolgozói, kommunisták és pártonkívüliek köszöntik a párt legfelsőbb fórumát. A százával érkező üdvözletekből ismertetett néhányat Varga Gyula. Táviratban köszöntötték a kongresszust például a Paksi Atomerőmű kommunista és párton kívüli munkásai, mérnökei, fizikusai. Üdvözlő soraik egyebek mellett beszámoltak azokról az eredményekről is, amelyeket a kongresszus és a felszabadulás 40. évfordulója tiszteletére indított munkaversenyben értek el. Számottevő eredményeik hozzájárultak az energiagondok enyhítéséhez. Ugyancsak a kongresszus és a felszabadulás tiszteletére indított munkaverseny eredményeiről szólt a Magyar Hajó- és Darugyár balatonfüredi gyáregységének üdvözlő távirata. A hajógyári dolgozók egyebek mellett ezt írták: „Bízunk benne, hogy pártunk XIII. kongresszusa megválaszolja nagy társadalmi kérdéseinket, és programot ad az elkövetkező évekre.” Üdvözlő táviratot küldtek a kongresszushoz azok a szovjet, csehszlovák és magyar vasutasok is, akik a múlt hétvégén a kongresszus tiszteletére 12 ezer munkaórát dolgoztak, s bérüket a Világifjúsági Találkozó pénzalapjára utalták át.

A Csepel Vas- és Fémművek dolgozói üdvözlő táviratukban ígérik, hogy a rendkívüli hideg okozta termeléskiesést az év végéig pótolják. „Arra kérjük a XIII. kongresszust - Írják ezek után -, hogy erősítse meg pártunk több évtizedes politikájának maradandó értékeit, a megválasztásra kerülő Központi Bizottság munkálkodjon tovább a munkásosztály, dolgozó népünk, szeretett hazánk felemelkedéséért, a szocializmus ügyének megvalósításáért, a békéért.” Sok sikert kívánnak táviratukban pártunk kongresszusának a csöglei Marcalvölgye Termelőszövetkezet szocialista brigádjai, a Szécsényi Áfész dolgozói, a 2958-as Ságvári úttörőcsapat vezetői és tagjai, az egri Dobó István Gimnázium és Erdészeti Szakközépiskola pártalapszervezete és tanulóifjúsága, a Salgótarjáni Kohászati Üzemek KISZ-istái, az Építésgazdasági és Szervezési Intézet munkatársai, a Budapesti Rádiótechnikai Gyár kollektívája, a MÁV Dunakeszi Járműjavító kommunistái és párton kívüli dolgozói, a Csepel Autógyár, a Mechanikai Művek, a Sárvári Baromfifeldolgozó Vállalat, a Tolna megyei Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat fiataljai és még sok más üzem, vállalat, szövetkezet, intézmény és egyéb munkahely kollektívái. A legtöbb üdvözlet nemcsak sok sikert, eredményes munkát kíván a XIII. kongresszusnak, hanem bizonyos is benne, hogy a tanácskozás és a kongresszusi határozatok biztos iránytűt adnak majd a következő évek munkájához.

Németh Károly - elnöki tisztében - felhívta a küldöttek figyelmét, hogy a küldöttcsoportok előre megkapták a XIII. kongresszus munkabizottságaira vonatkozó javaslatot, amit megvitattak és elfogadásra ajánlanak a kongresszusnak. Az elnöklő Németh Károly felkérte a küldötteket, szavazzanak a kongresszusi munkabizottságokról. A küldöttek egyhangúlag megszavazták azt.

Világszerte érdeklődés és megkülönböztetett figyelem irányul az MSZMP XIII. kongresszusára. Pártunk nagy eseményével a nemzetközi sajtó elemző, kommentáló cikkekben foglalkozik. Az alábbiakban ezekből az elemzésekből, továbbá a tanácskozás első napjának nemzetközi visszhangjából adunk ismertetőt tudósítóink és hírügynökségek jelentései alapján.

Nagy figyelmet szentelnek a szovjet tömegtájékoztatási eszközök az MSZMP XIII. kongresszusának. A moszkvai televízió hétfői kora esti nemzetközi hírműsora vezető helyen számolt be a kongresszus megnyitásáról, filmjelentésben tudósított az első nap eddigi eseményeiről. E program kommentátora azt emelte ki, hogy a magyar kommunisták legfelső fóruma elé terjesztett dokumentumok, Kádár János beszéde az utóbbi években megtett út gondos elemzését adták, egyben megjelölték a szocialista fejlődés feladatait. Mind a televízió kommentátora, mind a TASZSZ hírügynökség részletes beszámolója azt hangoztatta, hogy az MSZMP kongresszusa nagy jelentőségű az SZKP-val, más testvérpártokkal való kapcsolatok megszilárdításában.

A felszabadulás óta az ország meghatározó politikai ereje a magyar kommunisták pártja, amely a legutóbbi négy évtizedben a fejlődés magas szintjére vezette Magyarországot - írja cikkében a Rabotnicseszko Delo, a Bolgár Kommunista Párt központi napilapja.

Mint a Rabotnicseszko Delo hangsúlyozta, az MSZMP XIII. kongresszusa az alkotó szellem munkafóruma lesz, egyúttal a marxizmus-leninizmus iránti hűség, a szocialista közösség országai közötti barátság és együttműködés ünnepe.

A csehszlovák sajtó, a rádió és a televízió vezető helyen foglalkozik az MSZMP XIII. kongresszusával.

A Rudé Právo, a CSKP KB lapja külpolitikai hasábjainak harmadát tölti ki budapesti jelentése, amely természetesen ismerteti az MSZMP Központi Bizottságának írásos jelentését a XII. kongresszus határozatainak végrehajtásáról és a párt további feladatairól. Idézi a dokumentum külpolitikai megállapításait.

A prágai lap tudósítói végül kiemelik, hogy ezekben a napokban ünnepi hangulat hatja át Magyarországot: nemcsak a legmagasabb pártfórum tanácskozik, hanem nemrég került sor a forradalmi ifjúsági napok rendezvényeire, a Tanácsköztársaság évfordulós ünnepségeire és készülnek az ország felszabadulásának 40. évfordulójára.

A vietnami sajtó, rádió és tv vezető helyen, nagy terjedelemben foglalkozott az MSZMP XIII. kongresszusával.

A Vietnami Kommunista Párt központi lapja, a Nhan Dan hétfői számában ismertette a kongresszusi irányelveket. Hangsúlyozta: az MSZMP politikája következetesen erősíti a magyar társadalom szocialista vonásait. A lap gazdasági feladataink közül kiemelte a termékszerkezet korszerűsítését, a nemzetközi versenyképesség erősítését, a takarékosabb, hatékonyabb gazdálkodás igényét.

Valamennyi hétfő reggeli lengyel lap részletesen ismerteti a XIII. kongresszus előkészületeit, beszámoltak arról is, hogy milyen jelentést terjesztett az MSZMP kongresszusi küldöttei elé a Központi Bizottság. A Trybuna Ludu, a LEMP központi lapja kiemeli: a magyar társadalomban erősödött az utóbbi időben a párt vezető szerepe, megszilárdult a pártegység. A lengyel lapok utalnak arra: nehéz küzdelemben sikerült az utóbbi években megvédeni a dolgozók korábbi életszínvonalát, biztosítani a jó ellátást.

A lengyel rádió, televízió hétfői híradásaikban rendszeresen beszámoltak a kongresszus megnyitásáról, s nagy terjedelemben ismertették Kádár János megnyitó beszédét. Az MSZMP nemzetközi tekintélyét tükrözi - húzták alá -, hogy nagy számban képviseltetik magukat a kongresszuson a kommunista és munkáspártok, megfigyelőikkel jelen vannak szocialista és szociáldemokrata pártok is.

Az ország minden részéből érkező hírek ünnepi légkörről, s az MSZMP politikája iránti teljes bizalomról tanúskodnak - írja az MSZMP kongresszusának előkészületeit összegezve a román Agerpres hírügynökség budapesti különtudósítója. - Ez a politika arra hivatott, hogy biztosítsa a szomszédos és baráti Magyarország folyamatos haladását a szocializmus útján.

A tudósítást egyebek között a Scinteia, az RKP központi lapja is átvette. A beszámoló emlékeztet arra, hogy az alapszervezeti taggyűléseken, valamint a megyei, városi és a fővárosi pártértekezleteken elkészítették az előző öt év mérlegét és megvitatták az MSZMP kongresszusi dokumentumait. Minden ötödik kommunista véleményt mondott a párt politikájáról, annak gyakorlati megvalósításáról. A kongresszusi dokumentumok vitája a magyar kommunisták egységét, politikai érettségét és azt az eltökéltségét bizonyította, hogy mégjobban dolgoznak.

A jugoszláv tömegtájékoztatás megkülönböztetett figyelmet szentel az MSZMP kongresszusának. A rádió hétfői híradásaiban a nemzetközi vonatkozású hírek élén esett szó a tanácskozásról, s a lapok is általában első oldalukon közölték Budapestre küldött tudósítóik jelentéseit. Ezekben a kongresszus megnyitása előtt írott cikkekben mindenekelőtt azt emelik ki, hogy a magyar kommunisták legfelsőbb fóruma meg fogja erősíteni a párt eddigi irányvonalát, amely immár csaknem három évtizedes tapasztalat birtokában igazolta eredményes voltát. A jugoszláv újságok írásaiban jelentős hely jut a gazdaságirányítás további fejlesztésével kapcsolatos legújabb lépéseknek, a társadalmi viszonyok folytatódó demokratizálódásának, és - utalva a fejlődés legutóbbi években jelentkezett nehézségeire - a dinamikusabb gazdasági növekedésre vonatkozó terveknek.

Több francia lap foglalkozott hétfőn az MSZMP kongresszusával. A L'Humanité különtudósítója előzetes kommentárjában rámutatott, hogy a magyar gazdaság öt nehéz esztendőn ment át, nagy erőfeszítésekre volt szükség, de társadalmi méretekben sikerült megőrizni az életszínvonalat, biztosítani a teljes foglalkoztatottságot és csökkenteni a külföldi adósságokat. A mérleg tehát óvatosan derűlátó - írja a tudósító.

A Le Figaro Budapestre küldött különtudósítója azt írja, hogy a kongresszuson behatóan megvitatják majd a gazdaságirányítás mechanizmusát. A tudósító hangsúlyozza továbbá, hogy az 1984-es év kielégítő gazdasági eredményekkel zárult, különösen a külföldi adósságok csökkentésében.

A DPA nyugatnémet hírügynökség Budapestre küldött különtudósítója részletes elemzést ad a kongresszusi beszámolóról és Kádár János beszédéről.

A tudósítás kiemeli, hogy a beszámolót napokkal a kongresszus előtt megküldték a küldötteknek és a Népszabadság külön mellékletben közölte, ami lehetővé tette, hogy Kádár János beszédében a leglényegesebb kérdésekre koncentráljon.

Az Olasz Kommunista Párt lapja, a L’Unitá, valamint a Corriere della Sera című nagy tekintélyű olasz polgári napilap hétfőn terjedelmes tudósításban foglalkozott az MSZMP kongresszusával.

A L’Unitá emlékeztette olvasóit, hogy a kongresszust a Központi Bizottság által kidolgozott irányelvekről szóló vita előzte meg. A lap hangsúlyozta, hogy a vita a szocialista társadalom és a gazdasági mechanizmus fejlesztésével, az új választási rendszerrel, a demokrácia kiterjesztésével és a béke védelmével összefüggő kérdések körül bontakozott ki elsősorban. Megállapította: a mostani kongresszusnak különleges jelentősége van, mivel egybeesik Magyarország felszabadításának 40. évfordulójával.

A Corriere della Sera azt emeli ki, hogy Magyarország jelenlegi vezetői eltökéltek a gazdasági reformok folytatásában.

A hétfő az ország csaknem minden üzemében kongresszusi műszak volt: ipari és mezőgazdasági dolgozóink egyaránt átlagot meghaladó teljesítménnyel köszöntötték az MSZMP XIII. kongresszusát. Sok helyen egész hétig tartó kongresszusi műszak kezdődött. Az utóbbiak közé tartoznak a Tatabányai Szénbányák, ahol minden föld alatti és külszíni üzem csatlakozott a kezdeményezéshez. Felajánlásaik egyesítése szerint az időarányos tervben előírt 38 380 tonna helyett 45 000 tonna szenet küldenek a felszínre a kongresszus ideje alatt. A hét minden napján 145 százalékos teljesítményt kell elérniük ahhoz, hogy e vállalást teljesíthessék. A brikettgyár dolgozói az előírtnál 200 tonnával több brikettet készítenek a kongresszusi héten. A vállalat más részlegének dolgozói azt ajánlották fel, hogy az új mosómű építésénél lerövidítik a technológiai szerelések határidejét. Minden kollektíva írásba foglalta vállalását.

Az Ikarus székesfehérvári gyárában hétfő reggel, műszakkezdés előtt, munkásgyűlést tartottak. Köszöntötték az MSZMP XIII. kongresszusát, s a szocialista brigádok javaslatára a gyári kollektíva vállalta, hogy a kongresszus hetében jobb munkaszervezéssel, és a munkaintenzitás növelésével, a tervezettnél mindennap kettővel több, tehát 28 helyett 30 autóbuszt gyártanak.

Az Ózdi Kohászati Üzemek, 590 szocialista brigádja arra tett ígéretet, hogy a kongresszusi hét minden műszakján a tervezettnél több árut, készterméket gyártanak, szállítanak a külföldi és a belföldi megrendelőknek. Ugyanakkor a fajlagos anyag- és energiafelhasználás csökkentésével segítik a hideg tél, illetve az emiatt szükségessé vált energiakorlátozás miatt bekövetkezett 180 millió forint értékű termeléskiesés pótlását. A kongresszusi hét első munkanapján valamennyi gyáregység első műszakja rekorderedményt ért el. A tervezettnél több száz tonnával több nyersvasat, acél és hengerelt készárut állítottak elő, és 2260 tonna helyett 3877 tonna - tehát a tervezettnél 1617 tonnával több - készárut szállítottak a felhasználóknak.

Amin Dzsemajelnek minél előbb véget kell vetnie a Szamir Zsazsa vezette szélsőséges lázadásnak, s tovább kell lépnie a Szíria által támogatott nemzeti megegyezés útján - így összegezi az Asz-Szafir című bejrúti lap hétfői jelentése a libanoni és a szíriai elnök hétvégi találkozóját.

Az elnöki látogatással egy időben több libanoni erő képviselője is Damaszkuszban tartózkodott. Abdel Halim Haddam szíriai alelnök a Nemzeti Demokratikus Front, a síita Amal-mozgalom képviselői, valamint Szelim el-Hossz szunnita miniszter előtt kijelentette, hogy rendkívüli éberségre van szükség Libanonban az esetleges veszélyes fejleményekkel szemben. Több lap szerint e találkozón szó volt egy új, egyesített politikai vezetés megteremtésének lehetőségéről is.

A Libanoni Kommunista Párt a Központi Bizottság rendkívüli ülése után elrendelte tagjainak mozgósítását. Előző éjjel, az egykori zöld vonal mentén heves összecsapások robbantak ki keresztény és muzulmán milicisták között. Az incidens idején izraeli hadihajók jelentek meg Nyugat-Bejrút partjainál.

Az Asz Szafir szerint összefüggés van a Bejrútban támadt feszültség és fegyveres összecsapások, valamint Ariel Saron izraeli miniszter legutóbbi, a dél-libanoni keresztény milíciáknál tett látogatása között. Sáron találkozott a Zsázsát támogató helyi parancsnokokkal.

Az izraeli kormányzat ellenzi azt az elképzelést, hogy a közvetlen izraeli-arab rendezési tárgyalások előkészítéseként amerikai küldöttség tárgyaljon egy közös jordániai-palesztin delegációval. Ezt Simon Peresz miniszterelnök fejtette ki kormánya szokásos vasárnapi munkaülésén. Az izraeli vezetés eleve elhatárolta magát bármilyen tárgyalástól a Palesztinái Felszabadítási Szervezet képviselőivel. A legutóbbi állásfoglalás szerint nem egyezik bele abba sem, hogy amerikai politikusok egyáltalán találkozzanak a közös küldöttséggel, még ha annak soraiban az ő megfogalmazásuk szerint „mérsékelt” (tehát nem PFSZ-tag) palesztinai személyiségek lennének is a jordániai küldöttek mellett.

Sok ezren tüntettek San Salvadorban, Oscar Arnulfo Romero salvadori érsek meggyilkolásának ötödik évfordulóján. A felvonulók követelték a gyilkosok felelősségre vonósát, az országban uralkodó terror megszüntetését. A tömeg a San Salvador-i katedrálisban, illetve előtte gyűlt össze. Arturo Rivera y Damas érsek misét mondott elődje emlékére. Rivera y Damas felszólította a hatóságokat: kezdjenek vizsgálatot a gyilkosság felderítésére, és a tetteseket büntessék meg. Az érsek egyúttal sürgette a kormányt: a március 31-re kiírt választások után kezdjen tárgyalásokat a hazafiakkal.

Oscar Arnulfo Romerót, a salvadori egyház vezetőjét 1980. március 24-én gyilkolták meg szélsőjobboldali politikusok megbízásából a halálbrigádok tagjai. A gyilkosság ügyében indított látszatvizsgálatot a múlt év végén „bizonyítékok híján” felfüggesztették.

Az Egyesült Államok által támogatott lázadók egészségügyi létesítményeket rombolnak le, orvosokat és ápolókat gyilkolnak meg Nicaraguában, hogy megfélemlítsék a lakosságot - állapítja meg az amerikai egészségügyi dolgozók egyik szervezetének jelentése.

A jelentés szerzői közvetlen tapasztalatok alapján számolnak be arról, hogy 63 egészségügyi létesítményt romboltak le, vagy kényszerítettek bezárásra az ellenforradalmárok. A jelentés egyik szerzője, egy San Franciscó-i kórház igazgató-helyettese elmondta, a jelentésben leírtakat nemzetközi egészségügyi szervezetek is megerősítették.

Biztosítékot kért az amerikai kormányzattól a kongresszus egyik képviselője, hogy a ClA nem a nicaraguai ellenforradalmárok támogatására használja fel a hondurasi katonáknak a közép-amerikai országban megszervezett terroristaellenes kiképzési programját. Michael Barnes demokrata párti képviselő kijelentette: a kongresszust félrevezetik az Egyesült Államok középamerikai tevékenységét illetően.

Los Angelesben meg tartották az 57. Oscar-gálát, a Filmakadémia díjátadóját. A rendezők kénytelen voltak az este hosszát korlátozni, az előző évi 3 óra 42 perces idejével a televíziónézők millióinak türelmét tette próbára. Milos Forman filmje, amely Wolfgang Amadeus Mozart életéről szólt 11 jelöléséből nyolcat váltott díjra. Steven Spielberg megint jelölés nélkül maradt, filmje az Indiana Jones és a végzet temploma két technikai díjat kapott. Sally Field második jelölésével ismét Oscar-díjas lett, ez rajta kívül csak Helen Hayesnek, Vivien Leightnek és Luise Rainernek sikerült. Peggy Ashcroft 77 éves korában nyerte első díját. (Legjobb film: Amadeus, Legjobb színész: F. Murray Abraham - Amadeus, Legjobb színésznő: Sally Field - Hely a szívemben, Legjobb férfi mellékszereplő: Haing S. Ngor - Gyilkos mezők, Legjobb női mellékszereplő: Peggy Ashcroft - Út Indiába, Legjobb rendező: Milos Forman - Amadeus)

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_sally_field.jpgSally Field a szobrocskával

március 26.

Az ország nagy érdeklődése közepette folytatta tanácskozását a Magyar Szocialista Munkáspárt XIII. kongresszusa. Az elnökség tagjai 9 óra előtt néhány perccel foglalták el helyüket, majd az elnöklő Szűrös Mátyás pontban 9 órakor tájékoztatta a küldötteket, hogy a keddi ülésen is együttesen tárgyalják a Központi Bizottság és a Központi Ellenőrző Bizottság előterjesztéseit. Ezután szót adott Lázár Györgynek, a Politikai Bizottság tagjának, a Minisztertanács elnökének, Borsod-Abaúj-Zemplén megye küldöttének.

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_lazar_gyorgy.jpgLázár György, a Politikai Bizottság tagja, a Minisztertanács elnöke: Színvonalasabb, következetesebb kormányzati munkát

A miniszterelnök nagy tapssal fogadott felszólalása után az elnök bejelentette, hogy a Szovjetunió Kommunista Pártja képviseletében Grigorij Romanov, a politikai bizottság tagja, a központi bizottság titkára kért szót. A szovjet delegáció vezetője nagy hatású felszólalásának befejeztével az egész kongresszus felállt, és forró tapssal fogadta az elhangzott jókívánságokat, így is érzékeltetve pártunk érzelmeit az SZKP iránt. Az elnöklő Szűrös Mátyás a kongresszus nevében tisztelettel megköszönte Romanov elvtárs felszólalását, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának üdvözletét és jókívánságait.

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_grigorij_romanov.jpgGrigorij Romanov: A szocialista közösség ereje a világbéke legfőbb biztosítéka

Carlos Brito, a Portugál Kommunista Párt küldöttségének vezetője, a politikai bizottság és az állandó politikai titkárság tagja következett felszólalásra. Az ugyancsak nagy tapssal fogadott felszólalás után az elnök a kongresszus nevében tisztelettel megköszönte a Portugál Kommunista Párt üdvözletét, es kérte a delegáció vezetőjét, tolmácsolja pártjának a magyar kommunisták internacionalista szolidaritását.

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_carlos_brito.jpgCarlos Brito: Kapcsolatunk a testvériségen, az eszmék és célok azonosságán alapul

Ezután Tesfaye Dinkának, az Etióp Dolgozók Pártja küldöttsége vezetőjének, a párt politikai bizottsága póttagjának, pénzügyminiszternek adott szót. A hosszan tartó tapssal fogadott felszólalást, valamint az Etióp Dolgozók Pártjának üdvözletét Szűrös Mátyás a kongresszus nevében tisztelettel megköszönte.

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_tesfaye_dinka.jpgTesfaye Dinka: Pártunk megteremtése erősíti a kommunista világmozgalmat

Az elnök tájékoztatta a kongresszust, hogy eddig 78 külföldi párt és mozgalom küldött üdvözletét pártunk XIII. kongresszusához. Üzenetben köszöntötték a tanácskozást a küldöttségekkel képviselt testvérpártok. Ezenkívül eddig további 35 kommunista és munkás-, szocialista, nemzeti demokratikus párt és felszabadítási mozgalom küldött üdvözlő táviratot. Ugyancsak üzenetet intézett a kongresszushoz a kommunista pártok közös elméleti folyóirata, a Béke és Szocializmus szerkesztősége.

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_munkanap.jpgA keddi munkanapon

Az elnök a tájékoztató után szót adott Hermán Istvánnak, a szocialista munka hősének, a Kőolaj- és Földgázbányászati Vállalat kiskunsági üzeme főfúrómesterének, Bács-Kiskun megye küldöttének, Lukács Jánosnak, a Baranya megyei pártbizottság első titkárának, Baranya megye küldöttének, Dolezsál Károlynak, a Dunai Vasmű esztergályosának, a vasmű küldöttének. Ezután a kongresszus szünetet tartott.

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_herman_istvan_lukacs_janos_dolezsal_karoly.jpgHermán István, Lukács János és Dolezsál Károly

A délelőtti szünetben Kádár János találkozott pártunk régi harcosaival, akik részt vesznek a XIII. kongresszuson. A bensőséges találkozón ott volt özv. Asztalos Jánosné, Bakó Ágnes, Daradics Ferenc, Fazekas József, Földes László, Gyenge Károly, Halas Lajos, Harmati Sándor, Hunya István, Juranicsné Döme Piroska, Lajtai Vera, Ligeti László, Marosán György, özv. Mező Imréné, dr. Nezvál Ferenc, Oczel János, Pinczés János, Polyák János, Rostás István, dr. Ságvári Magda, Schiffer Pál, Sebestyén János, Szabó Piroska, Szerényi Sándor, Sebes Sándor, Skolnyik József, Szabó János, Szirmai Jenő, Szobek András, Szőke Lajos, Tamás Aladár és Viricze József.

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_kadar_janos_veteranok_kozott.jpgA kongresszus kedd délelőtti szünetének kedves színfoltjaként Kádár János találkozott a tanácskozásra meghívott veteránokkal

Szünet után Benke Valéria vette át az elnöki tisztet, és bejelentette, hogy szólásra következik Havasi Ferenc, a Politikai Bizottság tagja, a Központi Bizottság titkára, Komárom megye küldötte.

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_havasi_ferenc.jpgHavasi Ferenc: Az egyensúlyt biztosító, élénkebb fejlődést, intenzív módszerekkel

A délelőtt folyamán felszólalt még dr. Tisza László, a Szabolcs-Szatmár megyei tanács elnöke, Szabolcs-Szatmár megye küldötte, Duschek Lajosné, a Központi Bizottság tagja, a Magyar Nők Országos Tanácsának elnöke, Budapest küldötte, Klein István, a tamási KOP-KA Áfész igazgatósági elnöke, Tolna megye küldötte.

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_dr_tisza_laszlo_duschek_lajosne_klein_istvan.jpgdr. Tisza László, Duschek Lajosné és Klein István

Ezután a mandátumvizsgáló bizottság elnökét, Ballai Lászlót kérte fel Benke Valéria, hogy terjessze a kongresszus elé a bizottság jelentését.

Ennek elfogadása után a kongresszus ebédszünetet tartott, majd Sarlós István foglalta el az elnöki széket. A délutáni vitában felszólalt Aczél György, a Politikai Bizottság tagja, a Központi Bizottság titkára, Baranya megye küldötte, dr. Szűcs László, az egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola főigazgatója, Heves megyei küldött, Virág Józsefné, a Kaposvári Ruhagyár varrónője, Somogy megye küldötte, Horváth Miklós, a Vas megyei pártbizottság első titkára, Vas megye küldötte, Oláh István, a Központi Bizottság tagja, vezérezredes, honvédelmi miniszter, a magyar néphadsereg küldötte, dr. Cserháti István, a Szegedi Orvostudományi Egyetem rektora, Csongrád megye küldötte, Janzer Frigyes szobrászművész, budapesti küldött.

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_aczel_gyorgy.jpgAczél György: A korszerű és kulturált szocialista Magyarországért

A kongresszus ezután ismét szünetet tartott, majd Majoros Károly vette át az elnöklést, és szót adott Szabó Istvánnak, a Központi Bizottság tagjának, a TOT és a nádudvari Vörös Csillag Tsz elnökének, Hajdú-Bihar megye küldöttének. Felszólalt még Hegyi Istvánné, a KISZ Szolnok megyei bizottságának első titkára, Szolnok megyei küldött, Ráduly László, a Bakonyi Bauxitbánya művezetője, munkásőr, Veszprém megye küldötte, Krasznai Lajos, a Pest megyei pártbizottság első titkára, Pest megye küldötte, Köpeczi Béla művelődési miniszter, Huszár Andor, a Tiszai Vegyi Kombinát vezérigazgatója, a kombinát pártértekezletének küldötte. A kongresszus ezzel befejezte keddi tanácskozását.

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_szabo_istvan_raduly_laszlo_kopeczi_bela.jpgSzabó István, Ráduly László és Köpeczi Béla

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_huszar_andor.jpgHuszár Andor

Pártunk életének e nagy jelentőségű tanácskozását az egész világon nagy figyelemmel kísérik, széles nemzetközi visszhangot kaptak a kongresszusi dokumentumok, valamint Kádár János hétfőn elhangzott vitaindító beszéde. A kongresszus alkalmából eddig ideérkezett 170 külföldi újságíró szinte az egész világot tájékoztatja az MSZMP XIII. kongresszusáról.

Változatlanul sok üdvözlő távirat érkezik a kongresszus titkárságához, hazánk legkülönfélébb munkahelyeiről, tanintézeteiből, társadalmi és tömegszervezeteitől. Ezekről a kongresszus elnökei folyamatosan tájékoztatják a küldötteket. Az üdvözlő táviratok többsége egyben híradás is arról a nagy erőfeszítésről, amit az ország lakossága végez a tél okozta károk pótlására, az ország gazdasági helyzetének további megerősítésére. A Bólyi Mezőgazdasági Kombinát dolgozóinak üdvözlő távirata például azt jelentette a XIII. kongresszusnak, hogy a kongresszusi munkaversenyben és a felszabadulásunk 40. évfordulója tiszteletére vállalt kötelezettségeket a gazdaság 106 szocialista brigádja jelentősen túlteljesítette. „Terven felül 2300 tonna gabonát takarítottunk be, vetőmagtervünket 7000 tonnával túlteljesítettük, és állattenyésztési dolgozóink 251 tonnával több húst állítottak elő, mint amennyit terveztünk; eredményeink a vállalat fennállása óta a legjobbak. Vállaljuk, hogy a 281 millió forintos idei nyereségtervünket 10 százalékkal túlteljesítjük a kongresszus határozatai végrehajtásának a jegyében” - írták a bólyiak. Táviratban üdvözölteakongresszust egyebek között a Hazafias Népfront békéscsabai bizottsága, a Magyar Eszperantó Szövetség, a hajdúszoboszlói Búzakalász Tsz egyik - XI. pártkongresszus nevű - szocialista brigádja, a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság valamennyi kommunistája és KISZ-fiatalja, a Baranya-Tolna megyei Tégla- és Cserépipari Vállalat központi pártszervezetének taggyűlése, a hajdúböszörményi II. kongresszus Tsz tagsága, a magyar néphadsereg 9548-as alakulatának személyi állománya és külön a párt- és KISZ-szervezete, a békéscsabai Vásárhelyi Pál Szakközépiskola tantestülete és tanulóifjúsága, a Csepel Autógyár Fürst Sándor brigádja, a Villamosberendezés és Elektronikai Vállalat dolgozóinak kollektívája, a Salgótarjáni Síküveggyár munkásai és vezetői, az Állami Népesség-nyilvántartó Hivatal alkalmazottai, a Jászberényi Hűtőgépgyár dolgozói, a máriapócsi Rákóczi Termelőszövetkezet tagjai, a káptalanfai 790-es számú Petőfi Sándor úttörőcsapat vezetői, úttörői és kisdobosai, akik ezekben a napokban fogadják a szabadság lángját, és esténként tábortűzzel tisztelegnek hős felszabadítóink emléke előtt.

A kongresszus épületében külön postahivatal működik, amely a kongresszus titkárságához továbbítja azt a száz és száz üdvözlő táviratot, amelyben hazánk ifjú és felnőtt lakossága kifejezi, hogy azonosul pártunk XIII. kongresszusával és annak nagy jelentőségű, a következő fél évtizedre utat mutató határozataival.

Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára a Budapest Kongresszusi Központban a keddi tanácskozás befejeztével találkozott a Szovjetunió Kommunista Pártjának küldöttségével, amely Grigorij Romanovnak, az SZKP KB Politikai Bizottsága tagjának, a központi bizottság titkárának vezetésével részt vesz az MSZMP XIII. kongresszusán.

Grigorij Romanov tolmácsolta a szovjet kommunisták, a testvéri szovjet nép üdvözletét, és további sikereket kívánt a XIII. kongresszus munkájához. Kádár János és Grigorij Romanov tájékoztatta egymást az MSZMP, illetve az SZKP napirenden levő feladatairól. Véleménycserére került sor a két ország, a két párt együttműködésének fejlesztéséről, valamint a nemzetközi élet néhány időszerű kérdéséről.

A szívélyes, baráti légkörű találkozón részt vett Szűrös Mátyás, a Központi Bizottság titkára és Kótai Géza, a KB külügyi osztályának helyettes vezetője.

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_kadar_janos_grigorij_romanov.jpgKádár János és Grigorij Romanov 

Arcok és emberek a pártkongresszusról:

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_arcok_es_emberek_12.jpgÚtban a tanácskozás színhelyére

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_arcok_es_emberek_1.jpgKét „leg”: A XIII. pártkongresszus legidősebb küldötte a 91. életévéhez közeledő Hunya István, a MEDOSZ elnöke. Amikor a tanácskozás nyitónapjának reggelén gratulációk közepette közölték vele e tényt, kesernyés mosollyal jegyezte meg: - Az ilyen leg nem nagy öröm... A kongresszus legfiatalabb küldötte, a húszesztendős Paksi Zoltánné a Fejér megyei Dégről érkezett. A Sárbogárd és környéke Áfész dolgozója, Délpusztától Mezőszilasig járja az Áfész gazdasági egységeit: leltározás a dolga

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_arcok_es_emberek_2.jpgA kommunista bányászok képviseletében

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_arcok_es_emberek_3_jancso_miklos_avar_istvan_ruttkai_eva.jpgMűvészek a vendégek között: Jancsó Miklós, Avar István és Ruttkai Éva

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_arcok_es_emberek_24_juhasz_ferenc_keresztury_dezso.jpgJuhász Ferenc költő és Keresztúry Dezső irodalomtörténész az ülésteremben

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_arcok_es_emberek_25.jpgBeszélgetés, ismerkedés a kongresszus szünetében

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_arcok_es_emberek_4.jpgA kongresszus feszült figyelemmel hallgatja az előadót

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_arcok_es_emberek_5.jpgAz egyik délelőtti szünetben

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_arcok_es_emberek_6.jpgA külföldi vendégek egy csoportja

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_arcok_es_emberek_7.jpgNagy figyelemmel kísérik a küldöttek a vitát

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_arcok_es_emberek_8.jpgJegyzetelnek a küldöttek az otthoni beszámolóhoz

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_arcok_es_emberek_14.jpgBékés megye küldötteinek egy csoportja

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_arcok_es_emberek_19.jpgFejér megye küldöttei a kongresszuson

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_arcok_es_emberek_21.jpgHajdú-Bihar megye küldöttei 

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_arcok_es_emberek_27.jpgBács-Kiskun megyei küldöttek

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_arcok_es_emberek_23.jpgSzabolcs-Szatmár megye küldötteinek egy csoportja a párt kongresszusán. Az első sorban balról jobbra: Varga Gyula, Berecz János, Tisza László

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_arcok_es_emberek_26.jpgHeves megyei küldöttei

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_arcok_es_emberek_29.jpgA somogyi küldöttek egyik csoportja

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_arcok_es_emberek_30.jpgSzolnok megyei küldöttek a kongresszuson

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_arcok_es_emberek_31.jpgTolna megyei küldöttek

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_arcok_es_emberek_32.jpgVas megye küldöttei

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_arcok_es_emberek_33.jpgVeszprém megyei küldöttek a kongresszuson

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_arcok_es_emberek_34.jpgZalai küldöttek a kongresszuson

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_arcok_es_emberek_20.jpgA Magyar Néphadsereg küldöttei

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_arcok_es_emberek_35.jpgA belügyminisztériumi küldöttek a tanácskozáson

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_arcok_es_emberek_9.jpgFiatalok az ülésteremből

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_arcok_es_emberek_10.jpgA külföldi újságírók sajtószobája

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_arcok_es_emberek_11.jpgSzavaznak a küldöttek

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_arcok_es_emberek_13.jpgA küldöttek az impozáns Pátria-teremben

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_arcok_es_emberek_28.jpgFiatalok eszmecseréje. Megyesi Lajos Komárom megyei, Sós Tamás Heves megye és Gráner Gyula Bács-Kiskun megyei küldött a kongresszuson

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_arcok_es_emberek_15_farkas_bertalan.jpgFarkas Bertalan a tanácskozás egyik szünetében autogramot ad

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_arcok_es_emberek_16.jpgKádár János a kongresszus résztvevőinek küldöttigazolványát dedikálja

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_arcok_es_emberek_17.jpgSzlobodnik Endre és Rabirák János az Oroszlányi Szénbányák kongresszusi küldöttei

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_arcok_es_emberek_18.jpgA kongresszus résztvevőinek egy csoportja, előtérben a baranyai küldöttek

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_arcok_es_emberek_22.jpgRévész Ferenc budapesti, Pataky József Fejér megyei és Balogh Mihályné Hajdú-Bihar megyei küldöttek a kongresszus egyik szünetében

Moszkvában megkezdődött az oroszországi föderáció újjáválasztott Legfelsőbb Tanácsának első ülésszaka. Az ülésszak első napján, a megnyitást követően, a küldötten egyperces néma csenddel adóztak Konsztantyin Csernyenko emlékének.

Ezután a köztársaság alkotmányának megfelelően megszűnt az eddigi kormány megbízatásának érvénye. Nyikolaj Rizskov, az SZKP KB titkára javaslatára a Legfelsőbb Tanács ismét Vitalij Vorotnyikovot nevezte ki a köztársaság kormányának élére.

Az első napon a küldöttek 17 állandó bizottság összetételéről döntöttek, létrehozták továbbá a köztársaság új összetételű népi ellenőrzési bizottságát, megválasztották a köztársaság legfelsőbb bíróságát, majd jóváhagyták a Legfelsőbb Tanács Elnökségének a két ülésszak között hozott rendeletéit. Az ülésszak napirendjén szerepelnek a köztársasági termőföldek öntözésével, lecsapolásával és a talajjavítással kapcsolatos intézkedések.

A Szovjetunió legnagyobb tagköztársaságának területe az országnak háromnegyedét foglalja el. Több mint 142 millió lakosa van a soknemzetiségű köztársaságnak, szerepe az ország ipari termelésében meghatározó, a mezőgazdasági termelésnek pedig csaknem a felét adja.

Súlyos incidens történt vasárnap az NDK-beli Schwerin térségében, egy szovjet katonai létesítmény területén. Az eseményről és körülményeiről a TASZSZ kedden az alábbi jelentésben számolt be.

Március 24-én, vasárnap délután, körülbelül négy órakor Schwerin körzetben, Ludwigslust város térségében, a Németországban állomásozó szovjet hadseregcsoport egyik katonai objektumának zárt területén, a haditechnikai raktárnál szolgálatot teljesítő szovjet őrszem terepszínű öltözéket viselő ismeretlen személyt vett észre, aki a raktárhoz lopakodott, s annak ablakát kinyitva fényképfelvételeket készített.

Az őrszem - a szolgálati szabályzatot szigorúan betartva - orosz és német nyelven megállásra szólította fel az ismeretlent. Amikor az a felszólításnak nem tett eleget, s megkísérelt elrejtőzni, az őrszem figyelmeztető lövést adott le. Mivel a szóban forgó személy ezután sem állt meg, az őrszem kénytelen volt fegyverét használni. A leadott lövés megölte az illetőt.

Mint megállapították, az illető, A. Nicholson őrnagy, az amerikai katonai összekötő misszió munkatársa B. Schatz törzsőrmester társaságában - a jól látható orosz és német nyelvű figyelmeztető feliratok ellenére - behajtott egy katonai objektum területére. Nicholson kémtevékenysége idején Schatz a gépkocsiban maradva fedezte az őrnagyot. Schatzot a szovjet őrség letartóztatta.

A két amerikai katona felderítő tevékenysége durván megszegte az 1947. április 3-án, a katonai összekötő missziók tevékenységéről kötött megállapodást. Ennek alapján működik az Egyesült Államok potsdami missziója. A megállapodás 10. cikkelye értelmében a misszió tagjainak tilos a „katonai egységek körleteinek területén” áthaladniuk.

Amerikai katonai személyek részéről hasonló szabályellenes cselekedetek korábban is előfordultak. 1982 augusztusában - szándékos gázolással - súlyos testi sérüléseket okoztak a szovjet hadsereg egyik tisztjének, amikor az megkísérelte feltartóztatni az amerikai misszió munkatársait, akik katonai felderítést Végeztek Potsdam körzetében Rohrbeck térségében zárt övezetben.

Szovjet részről többször figyelmeztették az Egyesült Államok hivatalos képviselőit az ilyen cselekmények provokációs és veszélyes jellegére. A március 24-i esemény tragikus kimenetele sajnálatos, de a felelősség ezért csakis az amerikai felet terheli, amely most a történtek tudatosan meghamisított változatát terjeszti. A Szovjetunió washingtoni nagykövetsége az említett felderítő akcióval kapcsolatban, a kapott utasításoknak megfelelően erélyesen tiltakozott az Egyesült Államok külügyminisztériumánál, s követelte, hogy az amerikai fél tegye meg a szükséges intézkedéseket a katonai összekötő missziókról szóló 1947-es megállapodás szigorú betartására.

Libanon kormánya hivatalosan kérte, hogy további hat hónappal hosszabbítsák meg az országban állomásozó 6000 főnyi ENSZ-erők megbízatását. A libanoni ENSZ-nagykövet felkérte Javier Pérez de Cuellart, a világszervezet főtitkárát, hogy szerezze meg ehhez a Biztonsági Tanács hozzájárulását. Az ENSZ BT 425. és 426. számú határozata alapján 1978-tól állomásoznak Libanonban az Unifil-erők, s jelenlegi mandátumuk április 18-án jár le.

Marc Bormefous, a francia külügyminisztérium közel-keleti és észak-afrikai osztályának vezetője a libanoni diplomácia irányítójával tárgyalt az országban a közelmúltban túszul ejtett négy francia állampolgár sorsáról. A hét végén három diplomata és az északi Tripoliban levő francia kulturális központ vezetője tűnt el. Bonnefous előzőleg Rasid Karami kormányfő és Nabih Berri miniszter, az Amal mozgalom vezetőjének segítségét kérte kiszabadításukhoz.

A Haladó Szocialista Párt nyilatkozatban bírálta a túszszedést, amellyel igyekeznek lejáratni a libanoni nép igaz ügyért folyó küzdelmét. A nap folyamán egyébként tanácskozást tartottak a Nyugat-Bejrútban levő nemzetközi szervezetek képviselői is, hogy megvizsgálják a keleti, a keresztény szektorba való áttelepülés lehetőségét.

A salvadori hazafias erők és a kormánycsapatok közötti újabb heves összecsapásokról érkeztek jelentések, alig egy héttel a vasárnap esedékes nemzetgyűlési választások előtt.

A harci cselekmények fényéről mind a hazafiak, mind salvadori kormányforrások beszámolnak. A salvadori hazafiak Venceremos elnevezésű rádióadójának közlése szerint a hét végén az ország különböző területein lezajlott összecsapásokban a kormányerők 28 katonája vesztette életét.

Különösen súlyos veszteségek érték a kormánycsapatokat a hazafiak ellenőrzése alatt lévő Chalatenango tartományban, illetve La Libertad tartományban, San Salvadortól északnyugatra. La Libériádban a partizánok a kormányerők egy tüzérségi egysége ellen intéztek nagyszabású támadást. A hazafiak lelőtték a kormánycsapatok egyik amerikai gyártmányú helikopterét is. Salvadori katonai források megerősítették, hogy a helikoptert találat érte, ám állításaik szerint az ennek ellenére sikeresen leszállt Jucuaran város egyik stadionjában.

A salvadori hadügyminisztérium illetékesei azt közölték, hogy a harcok hevességére való tekintettel vasárnap és hétfőn megerősítették a csapatokat a San Salvadortól 88 kilométerre keletre fekvő San Luis de la Reine városában.

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_salvadori_gerillatamadas.jpgLángoló teherautó a gerillák egyik országúti támadása után

március 27.

Szerda reggel a Központi Bizottság és a Központi Ellenőrző Bizottság beszámolója feletti együttes vitával folytatta munkáját pártunk XIII. kongresszusa. Reggel 9 órakor az elnöklő Fock Jenő a nap első hozzászólójának, Gáspár Sándornak, a Politikai Bizottság tagjának, a Szakszervezetek Országos Tanácsa elnökének, Pest megye küldöttének adta meg a szót. Ezután felszólalt Boldog Jánosné, a Kiskunhalasi Állami Gazdaság kertészeti brigádvezetője, Bács-Kiskun megye küldötte, Zarnóczi József, a X. kerületi pártbizottság első titkára, budapesti küldött, Kovács János, a csorvási Lenin Mezőgazdasági Termelőszövetkezet elnöke, Békés megyei küldött, Tóth Imre vezérőrnagy, a BM Határőrség országos parancsnoka, a határőrség küldötte, Bálint László, a Szegedi Szalámigyár és Húskombinát vezérigazgatója, Csongrád megye küldötte és Takács Hilda, a zalaegerszegi városi pedagógus KISZ-bizottság titkára, Zala megye küldötte.

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_gaspar_sandor.jpgGáspár Sándor: Erősítjük a munkáshatalmat, védjük a dolgozók érdekeit

Ezután az elnök szünetet rendelt el. Ez idő alatt Kádár elvtárs a kongresszust épület egyik különtermében találkozott a meghívott párttagok és pártonkívüliek egy csoportjával, köztük a társadalmi, a tudományos, a művészeti élet kiemelkedő személyiségeivel.

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_kadar_janos_es_a_partonkivuliek.jpgKádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára szerdán, a kongresszus délelőtti szünetében találkozott a kongresszusra meghívott pártonkívüliek egy csoportjával, köztük a tudományos és művészeti élet több kiváló képviselőjével

A délelőtti találkozóra meghívták dr. Babics Antalt, dr. Bognár Józsefet, dr. Bognár Rezsőt, Boldizsár Ivánt, Czibere Tibort, Csengődi Évát, Dóra Bélát, Fekete Sándort, Gyurkó Lászlót, Illés Endrét, Juhász Ferencet, Keresztúry Dezsőt, Kiss Arankát, Nagy Lajost, Petrovics Emilt, Simon Istvánt, Straub F. Brúnót, Száraz Györgyöt, Ujfalussy Józsefet, Varga Imrét, Avar Istvánt, Szatmári Nagy Imrét, dr. Alföldi Lajost, Cseres Tibort, Jancsó Miklóst, Vámos Tibort, dr. Szentágothai Jánost, Hubay Miklóst, Kállai Ferencet és Kovács Andrást. Jelen volt a találkozón Aczél György, Óvári Miklós, Pozsgay Imre, Lakatos Ernő és Tétényi Pál.

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_kadar_janos_szentagothai_janos.jpgSzentágothai János akadémikus köszönti Kádár Jánost

A szünet után Duschek Lajosné elnökölt a kongresszuson és elsőként Pozsgay Imrének, a Központi Bizottság tagjának, a Hazafias Népfront Országos Tanácsa főtitkárának, a Bács-Kiskun megyei küldöttcsoport tagjának adott szót. Őt követte felszólalásában Wlassitsch Gyula, a Graboplast Pamutszövő és Műbőrgyár állami díjas kutató-fejlesztő főmérnöke, Győr-Sopron megye küldötte, dr. Antalóczy Albert, a Komárom megyei pártbizottság első titkára, Komárom megyei küldőit, Rostás Károly nyugdíjas, a Hazafias Népfront Somogy megyei bizottságának elnöke, Somogy megye küldötte, Szűcs István, a komlói Carbon Könnyűipari Vállalat igazgatója, Baranya megye küldötte.

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_pozsgay_imre.jpgPozsgay Imre: A szocializmus az egész nép részvételével épül

Ebédszünet következett. Ebédszünet után Takács István vette át az elnöki tisztet, aki bemutatkozott a kongresszusnak - a Debreceni Orvostudományi Egyetem harmadéves hallgatója -, majd Hámori Csabának, a Központi Bizottság tagjának, a KISZ Központi Bizottsága első titkárának, budapesti küldöttnek adott szót.

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_takacs_istvan.jpgDélután 3 órától a szünetig a Debreceni Orvostudományi Egyetem hallgatója, Takács István elnökölt

Felszólalt még Kapolyi László ipari miniszter, dr. Illei György, a szombathelyi Markusovszky Kórház és Rendelőintézet osztályvezető főorvosa, Vas megyei küldött, Menüs Ferencné, a Salgótarjáni Kohászati Üzemek pártértekezletének küldötte, Kiss József, az Alba Regia Állami Építőipari Vállalat állami díjas vezérigazgatója, Fejér megye küldötte, Rajki Sándorné, a Gagarin Hőerőmű pártbizottságának titkára, Heves megyei küldött.

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_hamori_csaba.jpgHámori Csaba: Az ifjúság támogatja az új kérdésekre választ adó programot

Az elnöklő Takács István ezután bejelentette, hogy az úttörők és a kisdobosok képviselői kérnek szót, akik eljöttek, hogy köszöntsék a kongresszust. A kongresszusi küldöttek mindegyike már előzőleg kézhez kapott egy „szigorúan titkos”, „csak március 27-én délután bontható fel az úttörők jelzésére” felülnyomatú borítékot, amely - mint utóbb kiderült - mindenkinek személyhez szóló meghívót tartalmazott egy-egy úttörőcsapat meglátogatására, és minden meghívót más és más úttörő írt alá. Ugyancsak személyre szóló ajándékokat kaptak a küldöttek, egy-egy hímzést, rajzot, megjelölve rajta, ki készítette. (Az ajándékok és a „titkos levelek” minden küldötthöz olyan úttörőcsapattól érkeztek, amelyhez valamilyen közük volt vagy van; vagy a küldött volt úttörő, vagy a gyermeke. Mindezt az úttörőmozgalom „derítette” fel azóta, hogy a küldötteket a pártértekezleteken megválasztották.)

Nagy taps fogadta a terembe berohanó, Pajtás feliratú sapkát viselő kis rikkancsokat, akik osztogatni kezdték az újságot az úttörőélet híreivel. „Szenzációs számadatok - kiabálták. - Hatmillió munkaóra a mezőgazdaságért, 450 ezren a művészeti szemléken... 10 millió facsemetét ültettek el a gyerekek... 120 ezer felnőtt segíti a gyermekközösségeket... 50 millió forint a hulladékgyűjtés eredménye... 150 ezren indultak a tanulmányi versenyeken... Több mint 10 millió társadalmi munkaóra... Másfél tonna tejpor Nicaraguának! Úttörők köszöntik a párt XIII. kongresszusát!”

Ezután az Úttörőinduló ütemére több száz budapesti kisdobos és úttörő vonult a terembe, akik - miután virágokkal kedveskedtek a küldötteknek - a padsorok között és az elnökség mellett foglaltak helyet. Majd tréfás köszöntőre került sor, amelyet több gyermek egymásnak felelgetve mondott el, a következő szöveggel:

- Kedves küldöttek! - Kedves nénik és bácsik! - Örömmel jöttünk, nagyon készültünk a mai találkozásra. - Rögtön, azt is eláruljuk, hogy mivel. Most lesz szükség a titkos borítékra. - Megvan? Most lehet felbontani. Figyelem! Egy-kettő-hááá-rom. - Pajtásaink írtak a küldötteknek. Csinálhattuk volna titkosírással is, de mi -mégis ezt választottuk. - Azért nem volt könnyű ilyen szépen írni. És helyesen is. - Azt akartuk, hogy azonnal megértsenek bennünket. - Olyan jó lenne, ha nemsokára otthon, a csapatokban is találkoznánk. - Ugye, elfogadják a meghívásunkat? - Ugye, válaszolnak az üzenetekre? - Mi már néhány dolgot tudunk az itt ülőkről. Például, hogy hol laknak, mi a munkájuk. - Azt is megtudtuk, hogy a küldöttek több mint fele a „kollégánk”, ők, akik már voltak úttörők. - ők is az Örsben, a rajban mutatták meg először, hogy önállóságra és nagy tettekre képesek. - Mi is ilyenek szeretnénk lenni. Még új dolgokkal is próbálkozni... És ha tévedünk? Hát, előfordulhat... - Miért, a felnőttek soha nem tévednek? - Azt mondják, mi vagyunk a nagy létszámú korosztály. - Nemcsak itt a teremben, az iskolában is sokan vagyunk. - Pedig mennyire örültek nekünk, amikor megszülettünk. - Most meg alig férünk el a suliban. Mintha mi lennénk az oka a zsúfoltságnak, meg a tanteremhiánynak. - És iskolába járni komoly munka is. Például naponta négymillió kiló könyvet, füzetet cipelünk az órákra. - Tanulunk, játszunk, barkácsolunk. - Fát ültetünk, hulladékot gyűjtünk. - Ilyen szakkör, olyan szakkör, meg különórák. - Idős néniket, bácsikat segítünk, és ott van a kistestvérünk is. - Olvasunk, magnózunk, táncházba és diszkóba járunk. - Saját szövetkezeteink is vannak. - Akadályversenyeket rendezünk, pró házunk. - Tavaly még tanácsköztársasági riadónk is volt. - Most a szabadság lángját visszük azon az úton, amelyen 40 éve a felszabadítók haladtak. - És készülünk a moszkvai VIT-re is. - Ennyi mindent csinálunk. - Persze főállásban, mert nálunk nincs gmk. - Tessék elhinni, hogy a mi munkaidőnk sokszor hosszabb, mint a felnőtteké - csak így fér bele ennyi minden.

- Egy munkaközösségnek mégis tagjai vagyunk. Ezt úgy hívják, CSALÁD. - Én nagyon szeretek apuékkal lenni. Komolyan vesznek, és feladataim is vannak! - Hát azért itt sincs minden rendben: - Sokszor vita van, hogy ki a főnök.

- Gond van az anyagellátással, ha elfelejtünk bevásárolni. - Vagy javítani kellene a munkamegosztáson, hogy ne mindig anyura maradjon a mosogatás. - De azért nagyon jó. hogy hétvégén többet vagyunk együtt, játszunk, kirándulunk. - Csak a beszélgetésre kellene több idő. Mert nálunk ez a legnagyobb „hiánycikk”. - További jó munkát kívánunk a másfél millió kisdobos és úttörő nevében. - És legyen sok-sok örömük bennünk, a legkisebbekben is. - Fogadják szeretetünk jeleként virágainkat." A nagy sikert aratott köszöntőt a kongresszus nevében az elnöklő Takács István köszönte meg.

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_uttorok.jpgÚttörők a padsorok között és az elnökség két oldalán

Ezután a délutáni szünet következett, majd Berend T. Iván elnöklésével folytatta a kongresszus munkáját. Felszólalt Pónya József, a Paksi Atomerőmű Vállalat vezérigazgatója, Tolna megye küldötte, Juhász Ildikó, a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola hallgatója, Szabolcs-Szatmár megye küldötte, Gyurity József, a hercegszántói községi pártvezetőség titkára, Bács-Kiskun megye küldötte, aki felszólalása végén szerb-horvát nyelven üdvözölte a kongresszust.

Az elnök bejelentette, hogy a kongresszus elnökségénél összesen 199-en jelentkeztek felszólalásra, s eddig, a központi felszólalókkal együtt, ötvenötén kaptak szót. Az elnökség nevében javasolta, hogy még további három küldött kapjon lehetőséget a szólásra. Így a szerdai tanácskozás végéig ötvennyolcán tudnak felszólalni - mondotta. Miután a kongresszus megszavazta a javaslatot, az elnök kérte, hogy azok, akik szólásra jelentkeztek, de nem kaptak szót, felszólalásukat írásban juttassák el a kongresszus titkárságához, hogy ezeket is csatolhassák a kongresszus jegyzőkönyvéhez. A kongresszus ezt is megszavazta, majd szót kapott még dr. Tatai Ilona, a Taurus Gumiipari Vállalat vezérigazgatója, budapesti küldött, Devcsics Miklós, a Nógrád megyei tanács elnöke, Nógrád megyei küldött és dr. Postás Sándor, a debreceni városi pártbizottság első titkára, Hajdú-Bihar megyei küldött.

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mszmp_xiii_kongresszus_dr_tatai_ilona_devcsics_miklos_dr_postas_sandor.jpgdr. Tatai Ilona, Devcsics Miklós és dr. Postás Sándor

Ezzel a kongresszus lezárta a felszólalások sorát, szerdai munkáját befejezte.

A XIII. kongresszushoz változatlanul érkeznek az üdvözlő táviratok az ipari és mezőgazdasági üzemekből, szövetkezetekből, kutatóintézetekből, az állami szervektől, intézményektől, iskoláktól. Továbbra is a kongresszus és a felszabadulás 40. évfordulója tiszteletére indított munkaversenyben elért eredményekről számolnak be a vállalatok, mezőgazdasági és ipari szövetkezetek, s jókívánságaikat fejezik ki a XIII. kongresszusnak.

Egyes munkahelyek a korábban elindított munkaversenyt további vállalásokkal kívánják folytatni. A táviratokból, levelekből kitűnik, hogy az ország minden rétegében nagy figyelemmel kísérik a pártkongresszus tanácskozásait, amelyek összegzik az utóbbi évek tapasztalatait, s kijelölik a következő fél évtized útját.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Állatforgalmi és Húsipari Vállalat Petőfi szocialista brigádja azt a felhívást küldte el a kongresszushoz, amelyben közli, hogy a XIII. kongresszus tiszteletére „kongresszusi hetet” tart, és ehhez kérte a vállalat többi szocialista brigádjának csatlakozását.

A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem oktatói és hallgatói köszöntő táviratukban nemcsak sok sikert kívánnak a XIII. kongresszus munkájához, hanem annak a szívből jövő reményüknek is kifejezést adnak, hogy a kongresszus eredményei hozzájárulnak majd hazánk gazdasági és társadalmi továbbfejlődéséhez. A sok-sok táviratot felsorolni sem nagyon lehet. Dísztáviratban köszöntötték a kongresszust - egyebek mellett - a nyíregyházi városi tanács éppen ülésező tagjai, a pomázi 2-es számú általános iskola Hunyadi János úttörőcsapata, a szécsényi OTP Egyetértés szocialista brigádja, a budapesti 18/6-os pártkörzet, a bátaszéki gimnázium KISZ-fiataljai, a Danuvia Központi Szerszám- és Készülékgyár kommunistái, a Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Gyár valamennyi dolgozója. Levélben üdvözölték a kongresszust a BM Forradalmi Rendőr Ezred kommunistái. Egyebek mellett ezt írják: „Meggyőződésünk, hogy a XIII. kongresszus újabb lendületet ad hazánkban a szocialista építőmunkának."

A kongresszus holnap reggel a szerkesztő bizottság jelentésének meghallgatásával folytatja tanácskozását.

A külföldi sajtószervek, hírügynökségek továbbra is megkülönböztetett érdeklődéssel követik az MSZMP XIII. kongresszusának eseményeit. A lapok, a rádió- és tévéállomások a fő figyelmet a Központi Bizottság beszámolójára és Kádár János beszédére fordítják. Különösen hangsúlyosan szerepelnek a magyar népgazdaság fejlődésével kapcsolatos megállapítások, valamint a hazánk nemzetközi tevékenységével összefüggő, elismerő kommentárok.

A szerdai moszkvai lapok részletesen ismertették Grigorij Romanovnak, az SZKP küldöttsége vezetőjének felszólalását, s beszámoltak Kádár János és a szovjet delegáció találkozójáról. A moszkvai televízió kora esti nemzetközi hírösszefoglalójában filmtudósítást közölt a Romanov vezette küldöttség székesfehérvári látogatásáról, a Videoton számítástechnikai termékeivel való ismerkedésről, s a gyári aktívaértekezletről. Az esti Izvesztyija budapesti keltezésű tudósításában azt emeli ki, hogy a Központi Bizottság beszámolója, Kádár János beszéde ösztönzést adott a megtett út és a párt, az ország előtt álló feladatok nyílt, érdemi megvitatására.

A Neues Deutschland címoldalon közölte Budapestre kiküldött tudósítóinak jelentését A szocializmust erősíteni, a világbékét megszilárdítani címmel. A Berliner Zeitung az ADN hírügynökség összefoglalóját ismertette számának első oldalán.

Külpolitikai rovatában mindkét lap bőven hozta Kádár János kongresszusi beszédét. A Neues Deutschland rámutatott, hogy az MSZMP az egész dolgozó nép erejére támaszkodik, és Magyarország politikai arculatát a nemzeti egység határozza meg. Felhívta a figyelmet az intenzív gazdaságfejlesztés fontosságára, és hangsúlyozta, hogy a szocialista rendszer nagy vívmánya a teljes foglalkoztatottság biztosítása. A célok között a lap kiemelten szólt az életszínvonal emeléséhez szükséges szilárd alap biztosításáról, a negatív tendenciákkal szemben a határozott fellépés szükségességéről.

Csehszlovákiában már hetek óta nagy figyelemmel követték az MSZMP XIII. kongresszusának előkészületeit is. A televízió, a rádió és a nyomtatott sajtó bő terjedelemben számolt be hazánk legutóbbi öt évének fejlődéséről, valamint gazdasági, társadalmi gondjainkról.

Kivált nagy figyelmet szentelt a csehszlovákiai tömegtájékoztatás a kongresszus első napján elhangzottaknak. A televízió esti híradásaiban, a nyomtatott sajtó pedig reggeli számaiban részletesen ismertette a tanácskozás eseményeit. Különösen nagy terjedelemben foglalkozott a kongresszussal a Rudé Právo, a CSKP KB központi lapja.

A lengyel sajtó továbbra is nagy terjedelemben foglalkozik az MSZMP XIII. kongresszusának eseményeivel, A Trybuna Ludu különtudósítói cikkükben hangsúlyozzák: a magyarországi eredmények a párt vezető szerepének köszönhetők. Kádár János beszédéből kiemelik azt a részletet, ami a szocialista demokrácia kiszélesítésére vonatkozik. Hangsúlyozzák, hogy ez az emberek kezdeményezéseinek nagyobb teret ad, s egyben erősíti a társadalmi fegyelmet, harcot jelent a bürokrácia, a káros jelenségek ellen. Valamennyi lengyel lap kiemeli: az MSZMP folytatni kívánja eddigi nemzetközi politikáját, állást foglal a Varsói Szerződés meghosszabbítása mellett.

A magyar fővárosba küldött jugoszláv sajtótudósítók a kongresszus nyitónapjáról közölt beszámolóikban kiemelték Kádár Jánosnak azt a megállapítását, hogy Magyarországon a szocialista társadalom szilárd, a párt tevékenységével igazolta a nép belé vetett bizalmát, és munkáját a jövőben is ennek megfelelően szándékozik folytatni. A Politika tudósítója rámutatott, hogy a párt első titkára az eredmények mellett nyíltan szólt a gondokról, a problémákról is, s megoldásuk útjait-módjait illetően a hatékonyabb gazdálkodás mellett a társadalom további demokratizálását jelölte meg a kiemelt fontosságú feladatok sorában. A Borba Kádár Jánosnak a nemzetközi helyzetről adott értékeléséből a világháború elkerülhetőségéről és a vitás kérdések békés megoldásának lehetőségéről mondottakat idézte.

A Süddeutsche Zeitung a kongresszusi beszámoló és Kádár János ahhoz fűzött megjegyzéseinek nemzetközi vonatkozásait emeli ki, azt, hogy Magyarország a Varsói Szerződés érvényességének meghosszabbítása mellett van. A Frankfurter Rundschau helyszíni tudósítása és külön kommentárja kiemeli: „Az MSZMP tekintélyt szerzett magának a gazdasági reformot szolgáló politikájával.”

Az olasz napilapok kedden elsősorban Kádár Jánosnak a magyar pártkongresszuson elhangzott beszédére összpontosították figyelmüket. Véleményük megegyezik abban, hogy a magyar pártvezető szavaira az őszinteség és a tárgyszerűség volt a jellemző.

A japán lapok beszámoltak a kongresszus eseményedről, ismertették Kádár János beszédét. A legnagyobb példányszámú Jomiuri Simbun kiemelte, hogy az MSZMP KB első titkára hitet tett a gazdasági reform folytatása mellett, és a szocialista demokrácia kiszélesítésére szólított fel. Kádár János - írta a lap - őszintén elismerte, hogy a jelenlegi ötéves gazdaságfejlesztési terv célkitűzéseit nem sikerül maradéktalanul megvalósítani, de a célokhoz közeli eredményekkel lehet számodnál. Beszédéből kitűnt, hogy az MSZMP és a kormány nagy súlyt helyez az életszínvonal emelésére, mindenekelőtt az idősek és nyugdíjasok helyzetének javítására.

Tavaszi napsütés, jó hangulat, a házigazdák szívélyessége várta délelőtt a székesfehérvári Videoton kedves vendégét, Grigorij Vasziljevics Romanovot, a pártunk XIII. kongresszusára meghívott szovjet küldöttség vezetőjét.

A magas rangú vendég V. N. Bazovszkijnak, a Szovjetunió budapesti nagykövetének, valamint Marjai József miniszterelnök-helyettesnek és Rajnai Sándornak, hazánk moszkvai nagykövetének a kíséretében érkezett a világhírű gyárba, ahol Knizse Gyula, a Fejér megyei pártbizottság titkára, dr. Sziklai Antal, a megyei tanács elnökhelyettese, Papp István, a Videoton gyár vezérigazgatója és Horváth Gáspár, a vállalati pártbizottság titkára köszöntötte.

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_knizse_gyula.jpgKnizse Gyula köszönti az SZKP Központi Bizottságának titkárát

Az ünnepélyes fogadtatás után a vendégeket a gyár tanácstermébe kísérték, hogy Papp István vezérigazgató beszámoljon a 20 ezer dolgozót foglalkoztató, 15 milliárd forintos évi áruforgalmi tervet teljesítő üzem életéről. Már az első szavak után kérdések és feleletek váltották egymást, érdekes, tartalmas beszélgetés, hasznos eszmecsere alakult ki a területet kitűnően ismerő vendég és a vendéglátók között a gyár termékeiről, nemzetközi kapcsolatairól, az együttműködés, a technikai színvonal közös növelésének lehetőségeiről. Elsősorban a színestelevízió- és a magnetofongyártás, valamint a kibernetika, a számítástechnika, az automatizálás és a robottechnika területén.

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_grigorij_romanov.jpgGrigorij Romanov (középen) Székesfehérvárott, a Videotonban

A vendég elismeréssel értesült a Videotonnak a szovjet vállalatokkal és intézetekkel kialakult gyümölcsöző kapcsolatairól, majd a vezérigazgatóval egyetértésben állapította meg, hogy az együttműködés továbbfejlesztése és még jobb kiaknázása közös érdekünk és feladatunk.

A beszélgetés után G. V. Romanov és kísérete a számítástechnikai gyár szerelőcsarnokába látogatott, ahol a munkadarabok megtekintése közben folyt tovább az eszmecsere a gyár igazgatójával és dolgozóival.

Az üzemlátogatást követően, délután két órakor a szovjet küldöttség vezetője a Videoton oktatási központjában baráti gyűlésen találkozott a gyár dolgozóival. A találkozót Knizse Gyula nyitotta meg, majd Kaplonyi Emil, az Universal II. brigád vezetője számolt be közössége eredményeiről, munkájuk színvonaláról, fejlődéséről. Utána dr. Gantner János, a számítástechnikai gyár igazgatója ismertette az üzem fejlődésének állomásait, a jelenlegi gondokat, a nemzetközi munkamegosztásba való bekapcsolódás, különösen a Szovjetunióval való jó együttműködés jelentőségét. Külön kiemelte a mintegy 30 szovjet intézménnyel kialakult jó kapcsolatok eredményes voltát.

Ezután G. V. Romanov emelkedett szólásra.

Romanov elvtárs a nagy tetszéssel fogadott felszólalás után Lenin-portréval ajándékozta meg a gyár kollektíváját. Meleg szavaiért és az értékes ajándékért Knizse Gyula mondott köszönetét. A bensőséges, meleg hangulatú találkozó után a vendéglátók ebédre invitálták a vendégeket a gyár éttermébe. Az ebéden Marjai József miniszterelnök-helyettes mondott pohárköszöntőt.

Az emlékezetes, jó hangulatú találkozó befejeztével a vendégek sétát tettek Székesfehérvár történelmi belvárosában, majd virágot helyeztek el a második világháború súlyos harcaira emlékeztető Tank-emlékműnél.

Weinberger amerikai hadügyminiszter francia kollégájának, Charles Hernunek a meghívására hivatalos látogatáson Párizsban tartózkodik.

Tárgyalásain szép szóval, kooperációs lehetőségek ígérgetésével szeretné megtörni az európai szövetségesek körében az amerikai űrfegyverkezési tervekkel kapcsolatban tapasztalható ellenállást. Az amerikai hadügyminiszter már korábban kijelentette, hogy az Egyesült Államok számít az Atlanti Szövetség minden tudományos tehetségére. Ismeretes, hogy Franciaország saját atomütőerejét védelmezve, ellenezte Reagan űrfegyverkezési tervét, s a közelmúltban Howe angol külügyminiszter és Kohl nyugatnémet kancellár is fenntartásait hangoztatta e fegyverkezés hatásosságát és hasznosságát illetően. Megfigyelők nagy érdeklődéssel várják, hogy Weinberger Mitterrand elnökkel, Hernu hadügy- és Dumas külügyminiszterrel folytatandó tárgyalásai, valamint több francia katonai - köztük stratégiai atomrakéta - támaszpont meglátogatása után, hogyan módosulnak az álláspontok.

Mint Párizsban közölték, a tárgyalások középpontjában az űrfegyverkezésen kívül sió esik az európai biztonságról, a kelet-nyugati kapcsolatokról, továbbá a kétoldalú kooperációról a hagyományos fegyverek gyártásában. Franciaország két AWACS felderítő repülőgépet (darabja százmillió dollár) akar vásárolni az Egyesült Államoktól, ellentételként pedig a harcmezőn alkalmazható modern francia hírközlő berendezéseket kívánnak gyártani az amerikaiaknak. Weinberger ennek alkalmazását a suippes-i francia katonai bázison tekinti meg működés közben. A franciák remélik, hogy más katonai felszerelést is el tudnak adni az Egyesült Államoknak.

Párizsban korábban mindig az „európai katonai kooperációra” tették a hangsúlyt, kérdés, hogy az amerikai hadügyminiszter rendelései után vajon hogyan módosul a helyzet.

Délben Róma belvárosában meggyilkolták a fővárosi egyetem egyik neves közgazdaságtudományi professzorát, Enzo Tarantellit. Negyvennégy éves volt. A terrorakciót a Vörös Brigádok két tagja követte el. Ez azt mutatja, hogy a szélsőséges terrorszervezet másfél évi nyugalom után ismét akcióba lépett Olaszországban.

A meggyilkolt professzor a baloldali olasz katolikus szakszervezeti szövetség egyik neves funkcionáriusa volt. A római egyetem tanárai és hallgatói csütörtökre egész napos gyászsztrájkot határoztak el. A három legnagyobb olasz szakszervezet - közöttük a kommunista is - felháborodott közleményben ítélte el az újabb terrorakciót, és ugyancsak holnapra általános munkássztrájkot hirdetett meg. A kormány egyes tagjai rendkívüli ülésen foglalkoztak az olasz Vörös Brigádok újabb terrorakciójával.

A háborús cselekmények haladéktalan befejezésére és a válság tárgyalásos rendezésére szólította fel Irakot és Iránt az ENSZ főtitkára.

Javier Pérez de Cuellar kifejtette, hogy az iraki és iráni illetékesekkel tartott megbeszélésein javasolta a két félnek a harci cselekmények mérséklését és végső soron, az elmérgesedett válság megszüntetését. A világszervezet főtitkára folytatni kívánja erőfeszítéseit, ám a jövőben joggal számít a felek együttműködésére is.

A főtitkár a hét végén Perzsa- (Arab-) öböl menti látogató körútra indul, felkeresi Bahraint, Ománt, Katart és Szaúd-Arábiát.

A háború színhelyéről újabb, Teherán elleni iraki támadásról érkezett hír. Az IRNA iráni hírügynökség jelentése szerint hajnalban az iraki légierő egy gépe Teherán keleti részét bombázta. Három ember életét veszítette, négyen megsebesültek.

Irakban megerősítették a hajnali támadás tényét, azzal a kiegészítéssel, hogy az iraki gépek nemcsak a fővárost, hanem Gavzint és Kasant is bombázták.

Az amerikai adminisztrációnak már csak egy akadályt kell vennie, és megkezdheti további 21 MX rakéta telepítését. Este a képviselőház rendkívül kis különbséggel, 219:213 arányban megajánlotta az ehhez szükséges másfél milliárd dollárt. A szenátus a múlt héten mondott igent.

A végleges döntéshez az kell, hogy a képviselőház egy megismételt szavazáson fenntartsa helyeslését. Erre valószínűleg magyar idő szerint csütörtök hajnalban kerül sor. Az MX tíz robbanófejes, nagy találati pontosságú interkontinentális rakéta, amelyet a jelenleg telepített Minuteman rakéták megerősített silójába helyeznének el. Hosszú idő óta vita folyik elhelyezéséről, költségeiről, szükségességéről. A kongresszus 1983-ban 21 MX gyártását már jóváhagyta. Ezúttal a program kongresszusi bírálóinak növekvő száma valóságos propagandakampányra kényszerítette a Fehér Házat. Reagan elnök szokatlan lépésként hazarendelte Genfből a fegyverzetkorlátozási tárgyalások amerikai küldöttségvezetőjét, Max Kampelmant, hogy érveljen az MX mellett. Az elnök hetek óta azzal érvelt, hogy az MX rakétákra szükség Van az erős tárgyalási pozíció, a fegyverzetkorlátozási tárgyalások sikere érdekében. Több ingadozó képviselő is elfogadta ezt a különleges logikát, a The Washington Post rajzolója viszont nem tett mást, csak egy tanár-Reagan szájába adta az elnök-Reagan érveit, gondolván, karikatúrának ez is elég: „1. Leszerelést akar, ugye? 2. Minél alaposabb a leszerelés, annál jobb, ugye? 3. Tehát: minél több a fegyverünk, annál alaposabb lesz a leszerelésünk.”

Humor:idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_humor_1_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_humor_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_humor_3.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_humor_4.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_humor_5.jpg

Reklám:idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_reklam_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_reklam_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_reklam_3.jpg

Kékfény:
Nem adott elsőbbséget és nekiütközött egy 76-os trolibusznak a XIII. kerület Hegedűs Gyula utca és Csanádi utca kereszteződésénél Liebe János 41 éves rendészeti vezető, budapesti taxis. A balesetnél a taxi vezetője és utasa Vedres Lászlóné 62 éves budapesti nyugdíjas olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette.

Vas László József bedolgozó, személygépkocsiját nem a látási viszonyoknak megfelelően vezette, és elütötte a gyermekkocsit toló Dús Józsefné 38 éves óvodai dolgozót a XVI. kerület Szlovák út és Timur utca kereszteződésénél. Az asszony életét vesztette, kétéves gyermeke nem sérült meg. A rendőrség Vas vezetői engedélyét bevonta, és eljárást indított ellene.

Villanyoszlopnak ütközött és felborult személygépkocsijával Gyálon Kolozsi László 26 éves kisegítő családtag, helyi lakos. A gépkocsi utasai közül Kora Margit 20 éves diszpécser, budapesti lakos a helyszínen meghalt, három személy súlyos, a gépkocsi vezetője pedig könnyű sérülést szenvedett. Kolozsit a rendőrség őrizetbe vette.

Közlemények:
Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottságának oktatási igazgatósága az 1985-1986-os tanévre felvételt hirdet a Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem hároméves általános tagozatára, hároméves szakosított tagozatára, továbbképző tanfolyamaira, speciális kollégiumaira, a Korunk kérdései előadássorozatra, politikai vitaklubjaira, szervezett önálló tanulásra. A részletes tudnivalókat tartalmazó tájékoztató és a jelentkezéshez szükséges kérdőív a kerületi pártbizottságokon és a munkahelyi pártszervezeteknél szerezhető be március 25-től. Párttagok és pártonkívüliek egyaránt kérhetik felvételüket. A jelentkezők a kitöltött kérdőíveket munkahelyük kerületének pártbizottságára juttassák el április 30-ig.

Az Országos Takarékpénztár április 1-én Budapesten rendezi meg a nyereménybetétkönyvek idei első negyedévi, sorrendben 135. sorsolását. A sorsoláson a március 29-ig váltott és a sorsolás napján még forgalomban levő nyereménybetétkönyvek vesznek részt. A nyereményösszeget a betétkönyvet kiállító OTP-fiók, postahivatal vagy takarékszövetkezet április 18-tól fizeti ki.

Húsvét Sopronban, a Hotel Sopronban. Időpont: 1985. április 6-8. Elhelyezés: 2 ágyas, fürdőszobás szobában, félpanzióval. Kedvezményes ár: 3 nap, 2 éjszaka 1070 Ft/fő. Egyágyas felár 600 Ft. Jelentkezés: Locomotív Tourist, Bp. V. Türr I. u. 8. Telefon: 187-564, 187-597, 187-591.

Állásajánlat:idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_allasajanlat_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_allasajanlat_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_allasajanlat_3.jpg

Divat: Könnyű, lenge ruhák
A lágyan cirógató kora tavaszi napsugár jótékony melegéről még a fűtött nézőtéren ábrándoztunk, de bízvást reméltük, hogy idén is eljő a lengébb öltözékek, ideje, ezért is kíváncsiskodtunk a Skála Tiszavidék Áruház divatbemutatóján. Úgy tűnik, az anyagok közül a muszlin uralkodószerepet követel az idei divatban, a vonalak lágyak. nőiesek. S ami a férfiakat illeti - nekik is van lehetőségük csinosan öltözködni!
idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_divat.jpg

Jól teleltek az őszi vetések:
A mezőgazdaságban országszerte igyekeznek kihasználni a napos időt. Csattogtak a metszőollók a szőlőkben és a gyümölcsösökben, szórták a fej trágyát az őszi vetésű növényekre készítették a magágyat a tavaszi vetések alá. A mezőgazdasági nagyüzemekben a fejtrágyázás közvetlenül a befejezés előtt áll, már csak az északi megyékben van hátra csekély terület. A gazdaságok a szőlőik és a gyümölcsösök 90-95 százalékát megmetszették, a háztáji gazdaságokban és a hobbikertekben még hátrább tartanak e munkával. De ez nem szokatlan, hiszen a kistermelőknek kisebb a területük, néhány nap alatt végezhetnek a metszéssel, s ezért minden esztendőben megvárják a napsütéses időt. Megindult az élet a szántóföldeken is. Elsőként a déli megyék homokosabb területein kezdték el a tavaszi talajmunkákat és a vetést. A tavaszi árpának húsz, a zabnak tíz százaléka van már a talajban, s megkezdődött a cukorrépa vetése is.

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_karasica_gyongye_tsz.jpgA jó idő meggyorsította a munkát Baranyában, a szederkényi cukorrépaföldeken is; képünkön a Karasica Gyöngye Tsz gépei és emberei dolgoznak

Felújított ABC a Nagykörúton:
Felújítás után ismét megnyitották a Csemege Kereskedelmi Vállalat 1100 négyzetméteres ABC-áruházát Budapesten, a Szent István körút 30. szám alatt. A szépen rendbe hozott portálnál sokan tolonganak, hiszen a környéken az igényekhez képest kevés az élelmiszerüzlet, s ezt a hiányt csak enyhíteni tudta a közelben levő Skála Metró ABC-részlege. Az üzletet 1981 közepén zárták be, felújítása tehát csaknem négy évig tartott. Korszerű, szép üzlet fogadja itt a vásárlót. Három műszakban kívánják üzemeltetni az üzletet. A harmadik műszak az éjjeli, az árufeltöltést, az árufogadást és a takarítást szolgálja. Kilenc pénztárnál fogadják a vásárlókat az üzletben, amely vasárnap is nyitva tart reggel héttől délután egy óráig; hétköznap fél héttől húsz óráig, szombaton 14 óráig.

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_nagykoruti_abc.jpgAz első vásárlók a felújított üzletben

Kongresszusi műszak:
Kongresszusi műszak van a Békés megyei Népújságot előállító Kner Nyomda Dürer üzemében is. Figyelő szemek, értő kezek vigyázzák a lapot, hogy az eseményhez méltó küllemben - no és hibátlanul - jelenjen meg, jusson el az olvasókhoz.

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_kner_nyomda.jpgTöbbet, jobban, hatékonyabban

Kongresszusi irányvonat:
Kongresszusi irányvonat indult a szombathelyi vasútállomásról. A 2400 tonna tranzit árut szállító szerelvény Murakeresztúrnál „lépett be” hazánk területére, Szombathely érintésével Hegyeshalomba menesztették, ahol „kilépett” a rendeltetési helyre küldött áruval.

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_kongresszusi_iranyvonat.jpgAz indítás pillanata

Új Ikarus busz:
Elkészült az első kísérleti példánya annak a 365-jelű, 40 ülőhelyes távolsági autóbusznak, amelyet a székesfehérvári Ikarus gyárban és a budapesti gyárban közösen terveztek. Az új busz március végén indul a Szovjetunióba, tesztelési útjára. A tervek szerint 1986-ban 15 darabot gyártanak, majd 1987-től megkezdik a sorozatgyártást.

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_ikarus_365.jpgAz új Ikarus széria egyik darabja

Megújul a betonüzem:
A Hajdú-Bihar megyei Szolgáltatóipari Vállalatnak a megyében két betonüzeme is van. Az egyik, a kisebb Pocsajban, a nagyobb Ártándon található. A hatvanas évek végén, mikor építették, illetve a pocsaji tsz-től átvették az üzemet, a két részleg termelése mindössze hárommillió forint értékű volt. Ma már 35 millió forintos termelést produkálnak. Közel harmincféle betonterméket gyártanak, jórészt olyanokat, amelyek munkaigényesek, s nagyüzemi gyártásuk megoldatlan, így legtöbbször hiánycikknek számítanak. Pocsajban főleg kézimunka-igényes termékek előállítása történik, s itt szinte teljes mértékben hagyományos gyártás folyik. Ártándon már kézi gyártás nincs, teljesen gépesítették a betonüzemi technológiát: a nyolcvanas évek elején megkezdődött egy olyan nagy arányú fejlesztő munka, amelynek eredménye a mai, korszerűnek mondható üzem.

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_artandi_betonuzem.jpgÁrtándon új termék a szegély tégla

Exporttermelés dollárért:
A Nagykállói Vasipari Szövetkezetben idén 50 millió forint értékben készítenek vonatüléseket a Ganz-MÁVAG-ban gyártott vasúti kocsikba, melyek majd távili földrészekere kerülnek exportra.

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_nagykalloi_vasipari_szovetkezet.jpgPapp Miklós és Stefán Gábor Tunéziába kerülő kocsikba készítenek első osztályú üléseket

Több brigádtaggal, nívósabb eredmény:
A Mezőgép Vállalat várdombi gyáregységében az utóbbi egy év alatt megnövekedett a szocialista brigádtagok száma. Várdombon kilenc brigád jelenleg száznégy taggal veszi ki a részét a termelési, a brigád-, valamint az öntevékeny munkából. A gyáregység elmúlt évi termelési eredményei valóban impozánsak, negyvennyolc százalékkal teljesítették túl a dolgozók a meghatározott tervcélokat, és 1984ben 123 millió forintos eredménnyel zárták az évet. A várdombi gyáregység profilja az öntözőberendezések gyártása. Az elmúlt év elejénél csak mintegy 20 millió forint értékben volt birtokukban öntözőberendezés elkészítésére megrendelés. Az időközbeni konszolidálás következtében azonban megrendelésük rohamosan megnőtt, és a szocialista brigádoknak kommunista műszakokat vállalva kellett dolgozniuk, hogy a sok megrendelést teljesíteni tudják.

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_vardombi_mezogep.jpgSági Ferenc az F-104-es fröccsöntő gépen 1 perc 20 másodperc alatt készíti el a házikertekbe való öntözőfejet 

A Magyar Televízió műsorán: Meghökkentő mesék. Angol tv-filmsorozat
Az 1979. március és 1988. május között forgatott sorozat 9 évadot élt meg. Összesen 112 25 perces rész készült. Minden epizód egy történetet mesélt el, gyakran baljós és fanyar komikus aláfestéssel, váratlan fordulatos befejezéssel. Az első sorozat minden epizódja, a második sorozat nyolc epizódja és a harmadik sorozat egy része Roald Dahl novelláin alapult. A sorozatot az Anglia Television készítette az ITV számára. Annak ellenére, hogy alacsony költségvetéssel készült, a sorozat angliai viszonylatban jelentős vendégsztárokat vonzott.

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_meghokkento_mesek.jpgKépkocka a Golyóbiztos kombináció című epizódból. Egy idősödő férfi és 34 évvel fiatalabb feleségének meghökkentő története

Hová menjünk? Moziba!
idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_mozi.jpg

Színházi bemutató: Játszd újra, Sam! A Vígszínház együttese, Valló Péter rendezésében, négy előadásban mutatja be a székesfehérvári Vörösmarty Színház színpadán a filmvilágból kedvelt Woody Allen vígjátékot.

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_halasz_judit_kern_andras.jpgHalász Judit és Kern András

Magyar könnyűzene:
Két évtized - saját úton, Dinnyés József nagylemeze apropóján
Sok mindenre gondolhat az ember, ha egy népszerű előadóművésznek közel húszéves pályafutás után jelenik meg az első nagylemeze. Arra például, hogy senkinek nem jutott „magától” eszébe, hogy érdemes volna korongra rögzíteni mindazt, amit az illető csinál; vagy arra, hogy nincs benne üzlet, hogy műfaja nem lemezgyári műfaj, hogy megkésett a produkció, vagy túl korán érkezett... Annak számára, aki a közelmúlt években részt vett egy-egy Dinnyés-esten nincs újdonság a most megjelent lemezen. Legfeljebb a hiányát érzi egy-két közismert dalnak, versfeldolgozásnak. Ugyanakkor rácsodálkozhat a válogatás, a lemez szerkesztésének szigorúságára. Az első oldal azokat a dalokat tartalmazza, amelyeknek szövegét és zenéjét is Dinnyés szerezte, közte az 1970-es évszámmal keltezett „Nézek és látok”, a két évvel későbbi „Többes szám első személyben”; s több - tömegdalként is ajánlható - újabb szerzemény: „Hozz egy szál virágot”, „Föld gyermekei” például. A lemez második oldalán Weöres Sándor, Szokolay Zoltán, Utassy József, Gál Sándor, Radnóti Miklós, Hell István, Magyari Lajos, Ratkó József, Szilágyi Domokos, Iluh István, Juhász Ferenc versei hangzanak fel - egy csokornyi a legsikeresebb Dinnyés-feldolgozásokból. Helyes választással a lemez alapanyagát koncert körülmények között rögzítették: a Dinnyés-dalok ebben a közegben érvényesülnek a legjobban. Az önálló lemezen való bemutatkozás kétségkívül sikerült. Mindez - remélhetőleg és vélhetőleg - biztatás is arra nézve, hogy a következő Dinnyés-lemezre nem kell esztendőkig (netán évtizedekig) várni.

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_dinnyes_jozsef.jpgMiközben számtalan koncertet adott országszerte, sőt hivatalos ünnepségek, KISZ-táborok állandó fellépője volt, a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat egészen eddig nem volt hajlandó nagylemezt készíteni vele, akkor is kicenzúrázták a címadó Határtalanul című dalát…

Külföldi könnyűzene:
A hét elején az amerikai slágerlistákat Phil Collins One More Night-ja, a nyugat-európai slágerlisták többségét Madonna Material Girl című számai vezetik.

A hét első felében olyan előadók jelentkeznek új albummal, mint Paul Young (The Secret of Association), Bon Jovi (7800° Fahrenheit), Slade (Rogues Gallery), a Uriah Heep (Equator), Michael Bolton (Everybody's Crazy), vagy Slayer (Hell Awaits).

Négy VB-selejtezőt is játszottak szerdán Európában. A belga válogatott Brüsszelben a görög együttest fogadta (1. csoport), Saarbrückenben az NSZK vendége Málta csapata volt (2. csoport), Zsenicán rendezték a Jugoszlávia-Luxemburg összecsapást (4. csoport), míg Glasgowban a Skócia-Wales találkozót (7. csoport).

Belgium-Görögország 2:0 (0:0). Brüsszel, Heysel-stadion. Gólszerző: Vercauteren (80. perc), Scifo (80. p.). A jóval esélyesebb belgák nyolcvan percig játszadoztak a görögökkel, no meg a szurkolók idegeivel. Végül szinte lemásolták Albánia elleni októberi előadásukat, akkor is az utolsó pillanatokban szerezték meg a győzelmet.

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_europai_i_csoport_tabella.jpg

NSZK-Málta 6:0 (5:0). Saarbrücken. Gólszerző: Rahn (10. és 17. p.), Rummenigge (44. és 65. p.), Magath (14. p.), Littbarski (18. p.). Rummeniggéék semmit nem bíztak a véletlenre. Mielőtt a megilletődött máltaiak felocsúdtak volna, négyszer porolták le hálójukat. Az első húsz perc sziporkázása után lefékeztek a Beckenbauer-legények, s inkább csak a saját szórakoztatásukra játszottak.

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_nszk_malta.jpgMagath az NSZK második gólját lövi Málta ellen


 idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_europai_ii_csoport_tabella.jpg

Jugoszlávia-Luxemburg 1:0 (1:0). Zenica, 30 000 néző. Gólszerző: Gudelj (27. perc). Nem tartozik a megszokott jelenetek közé, hogy egy mérkőzés után a vesztes csapat játékosai borulnak egymás nyakába, s őket ünnepli a közönség, a győzteseik pedig füttykoncert közepette, lehajtott fejjel igyekeznék miniéi előbb elhagyni a játékteret. A plávik gólzáport ígértek, de a végién örülhettek, hogy egyáltalán betaláltak a csodálatosan védő, bravúrt bravúrra halmozó Rijswijck kapujába. S ha a második félidő 36. percében Langers jobban összpontosít, nemcsak a VB-szerda, de az egész sorozat legnagyobb meglepetését okozhatta volna…

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_europai_iv_csoport_tabella.jpg

Skócia-Wales 0:1 (0:1). Glasgow. Gólszerző: Rush (37. p.). A glasgow-i drámáról legékesebben a két szákvezető szólt: Mike England (Wales): - Óriási eredmény a skótok legyőzése, ráadásul otthonukban! Az egész csapat csodálatos volt. Győzelmünk új helyzetet teremtett a csoportban, remélem, megnyílik előttünk az út Mexikóba. A VB-döntőt két hazai mérkőzésünkön, Spanyolország, illetve Skócia ellen kell biztosítanunk. Jock Stein (Skócia): - Erre nem számítottunk. Játékosaim nagyon idegesek voltak, s ez meglátszott a teljesítményükön.

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_europai_vii_csoport_tabella.jpg

Előkészületi mérkőzésen szerepelt Tbilisziben a Szovjetunió válogatottja ellen az osztrák csapat, a magyar együttes csoporttársa a VB-selejtezőkön. A találkozót megtekintette Mezey György szövetségi kapitány is.

Szovjetunió-Ausztria 2:0 (1:0). Tbiliszi, Dinamo-stadion, 35 ezer néző. G.: Gyemjanyenko a 4., Protaszov a 49. percben. A cserékkel menet közben átszervezett szovjet gárda mindvégig uralta a játékteret. Az osztrákok legsúlyosabb bírálata, hogy egy csúcsformájától messze lévő ellenféltől kaptak ki, teljesen egyértelműen. Elsner kapitánynak alkalmasint nemcsak az okoz főfájást, hogy az osztrák válogatott „menetsebessége” lassú, hanem az is, hogy kulcsjátékosai képtelen sajátos arculatot adni ennek az önmagát túlélt együttesnek.

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_szovjetunio_ausztria_protaszov_schachner_alenyikov.jpgSchachner, Protaszov (balra) és Alejnyikov között próbál kitörni. A Szovjetunió válogatottja Tbilisziben 2:0-ra nyert a magyarokkal egy világbajnoki selejtező csoportban szereplő Ausztria együttese ellen

Játszottak még egy előkészületi mérkőzést: Anglia-Írország 2:1 (1:0). London, Wembley stadion, 35 000 néző. G.: Steven (45. p.), Lineker (76. p.), illetve Brady (88. p.).

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_anglia_irorszag.jpgLineker csatában az ír védelemmel

És akkor lássuk a lényeget, az NB I. 20. fordulóját! A tavaszi szezonban az első hétközi fordulót tartják ma délután és este, s a figyelem főként a kispesti és az Üllői úti pálya felé fordul. A listavezető Honvéd a harmadik helyen álló Rábával találkozik, míg az FTC-Zalaegerszeg mérkőzést azért kíséri érdeklődés, mert a zöld-fehér együttes kispadján új szakvezető foglal helyet. A ferencvárosi klub Vincze Gézát, az eddigi edzőt felmentette, és helyette Sárosi Lászlót, az egykori válogatott labdarúgót bízta meg a csapat irányításával a szezon végéig. Egyúttal tárgyalásokat kezd Dalnoki Jenővel, hogy az új idényben vállalja el az együttes felkészítését.

Bp. Honvéd - Rába ETO
A Honvéd bajnoki címvédőhöz méltóan szerepel, legutóbb a Haladás ellen még idegenben is otthon volt (3:0). Ezúttal azonban - noha esélyesebb az újabban kissé szeszélyes győri együttesnél - nem lesz könnyű dolga, mert a Rába a pontokon túl nyilván a presztízsért is harcol. A Honvédban Sallai és Varga sérüléssel, Nagy influenzával bajlódik, a Rábában Szabó játéka kétséges.
idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_bp_honved_raba_eto.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_bp_honved_raba_eto_gyimesi_meszaros.jpgÍgy kezdődött a Honvéd újabb bravúrja: a Rába kapujában az első gól, Gyimesi rúgta, Mészáros kapus csak néz...

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_bp_honved_raba_eto_gyimesi_laszlo.jpg...utána jogos az öröm

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_bp_honved_raba_eto_bodonyi_szijarto.jpgBodonyi (balról) robog el Szíjártó mellett

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_bp_honved_raba_eto_nagy_antal_rezi.jpgNagy A. elfejeli a labdát Rezi (sötét mezben) elöl

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_bp_honved_raba_eto_gyimesi_preszeller.jpgPreszeller üldözi Gyimesit

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_bp_honved_raba_eto_szijarto_kurucz_meszaros_detari_bodonyi.jpgEz a kispesti támadás elhalt Mészárosban, aki már indított is. Körülötte: Szíjártó, Kurucz, Détári és Bodonyi

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_bp_honved_raba_eto_szijarto_hannich_bodonyi.jpgBodonyit (középen) Szíjártó és Hannich nem tudja feltartóztatni

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_bp_honved_raba_eto_detari_lajos.jpgDétári gólja, ezzel lett 4:0

Tatabánya - Ú. Dózsa
A lilák a szoros eredmény (0:1) ellenére sem voltak igazi partnerei a Videotonnak, mégis reménykedhetnek, mert a Tatabánya, amilyen váratlanul, olyan tartósan visszaesett. A döntetlen valószínűleg mindkét csapatnak megfelelne. Sok a sérült a Tatabányára látogató lila-fehéreknél, a hazaiaknál Tepszics sárga lapjai miatt nem játszik.
idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_tatabanya_u_dozsa.jpg

Az ekkor 36 éves Molnár László március 13-án, Szombathelyen vezette volna az első NB I-es mérkőzését. A kedvezőtlen időjárás miatt azonban, a pályákat kímélendő, a tavaszi 3. forduló összecsapásait, így a Haladás VSE-Eger SE találkozót is június 9-re halasztották. Az egykori kőkemény védő nem volt a játékvezetők kedvence, pályafutása során kijutott neki a színes lapokból szépszámmal. Igazából sosem akart játékvezető lenni. 1979-ben még NB I-es játékosként vizsgázott, inkább csak érdeklődésből, de esze ágában sem bíróskodni. 1981/82-ben, már a Héviz SK harmadosztályú csapatában vezetett le, mikor a sorozatos és alig gyógyuló sérülései miatt tulajdonképpen már befejezte aktív pályafutását, kilátogatott csapata téli előkészületi mérkőzésére, ahová nem jött el a játékvezető… A többi pedig már történelem. 1997 őszéig, egy bizonyos Stadler-Vác találkozóig, 144 NB I-es meccsen fújta a sípot, és ahogy vele szemben sem voltak a lapok tekintetében szűkmarkúak a bírók, ő is bőkezűen osztotta a büntetést. 411 sárga-, és 15 piroslapot osztott ki, azaz meccsenként átlagban közel 3 figyelmeztetése és minden kilencedik meccsén egy kiállítása hagyott nyomokat a magyar élvonalban.

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_molnar_laszlo.jpgMolnár László játékvezetői pályafutása hajnalán

Erről egy személyes emlék. Ugyanebben az időszakban a budapesti középiskolámmal Zalaegerszegen játszottunk az Országos Középiskolás Kupában. Mit ad Isten, Molnár spori vezetett Zalaegerszegen - zalaegerszegieknek. A cserepadon foglaltam helyet, nem sokáig. Alig 10 perc telhetett el, mikor a mellettem ülő csapattársam fiatalos és bohó stílusban jelezte a partjelzőnek, hogy ő másként látta bizony az imént kialakult lesgyanús szituációt, mint a partjelző spori. Ezután rövid feketeruhás konzultáció következett, melynek folyományaként nekem kellett elhagynom a kispadot. Elkerülve a nagyobb zűrzavart, tudtuk, annak volt aznap délután a legkisebb esélye, hogy engem fognak beküldeni, ezért csendben elindultam az öltöző felé. De valamiért leragadtam a hazaiak kapuja mögött. Amúgy a kutya nem foglalkozott velem, bár a szabályok szerint nem ott lett volna a helyem, nem zavartam senkit. Mígnem a csillagok egy olyan szerencsétlen együtt állása következett, mely szerint a maradék tartalék játékostársaim melegíteni érkeztek mögém, és ismét egy vitatható eset következett az orrunk előtt. Mondanom sem kell, hirtelen és hangos véleménynyilvánításról elhíresült játékostársam ismét úgy érezte, a fekete hármas legközelebb álló tagjával, aki személyesen Molnár spori volt, közölnie kell különvéleményét. Molnár megszakította a mérkőzést, a kapu mögé sétált és igen határozott hangnemben bezavart az öltözőbe - engem.

1986-ban lett nemzetközi játékvezető, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bírói karának tagja. Több UEFA-kupa, Intertotó Kupa, nemzetközi válogatott mérkőzésen volt játékvezető vagy partbíróként segítette a játékvezető munkáját.

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_tatabanya_u_dozsa_bogdan_kiprich_szucs_kardos.jpgBogdán és Kiprich a tatabányai pálya légterében küzd a labdáért. A kép előterében Szűcs, a jobb oldalon Kardos

Eger - SZEOL AK
Az Eger - miután a táblázat utolsó helyezettjét fogadja - olyan mérkőzés előtt áll, amelyen mindenképpen nyernie kell, ha benn akar maradni az első osztályban. A győzelem kivívását megnehezítheti, hogy a Szeged nyugodtan játszhat, mert számára már minden pont ajándék. Az egrieknél Csepregi büntetése letelt, Sass viszont begyűjtötte harmadik sárga lapját.
idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_eger_szeol_ak.jpg

DMVSC - Haladás
A Haladás - bár a Honvéddal nem bírt - jelenleg jobb, mint a debreceni együttes, ám esélyeit rontja, hogy egyszer minden sorozat megszakad. Vonatkozik ez a tavasszal eddig szériában vesztes Debrecenre is. Az őszi ezüstérmes debreceniek utoljára november 10-én, a 11. fordulóban nyertek. A DMVSC-ben Mörtel felgyógyult influenzájából, Supka sárga lapjai miatt nem játszhat.
idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_dmvsc_haladas.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_dmvsc_haladas_magyar_zsolt.jpgMagyar Zsolt maga elé tette a labdát, majd a következő pillanatban a hálóba rúgta. Ezzel még vezettek a debreceniek

Pécsi MSC - Békéscsaba
Az utóbbi fordulók tanúsága szerint a Békéscsaba meglepően feljavult, így a favorit pécsiek korántsem számíthatnak sétamérkőzésre. A hazai pálya előnyét azonban feltehetően érvényesítik. A pécsi Brezniczky dr. húzódás miatt nem biztos, hogy játszhat, Mészáros büntetése viszont letelt. A vendégeknél Steigerwald ismét szerepelhet.
idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_pecsi_msc_bekescsaba.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_pecsi_msc_bekescsaba_lorincz_sandor.jpgLőrincz a békéscsabai védők gyűrűjében

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_pecsi_msc_bekescsaba_meszaros_ferenc.jpgA csabai kapu előtti játékoserdőben is megtalálta a labda Mészáros fejét, aki élt is az alkalommal, és megszerezte a hazaiak egyenlítő gólját

Ferencváros - ZTE
Sárosi Lászlót nem sokan irigylik, hiszen új csapata meglehetősen nehéz helyzetben van, olyannyira, hogy a kieséstől is tartania kell. Ráadásul az erőviszonyok alapján a ZTE nem esélytelen, s nem csupán azért, mert a ferencvárosi szurkolók egyik kedvence, Jancsika, sárga lapjai miatt nem szerepelhet. Sokan sérültek a vendég zalaiaknál.
idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_ferencvaros_zte.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_ferencvaros_zte_poloskei_gabor.jpgPölöskei magányos küzdelme a zalaegerszegi védőkkel

Videoton - MTK-VM
A fehérvári kupahősök Újpesten is tartották a „manchesteri formát”, s ez nem sok reménnyel kecsegteti az MTK-VM együttesét. Annál kevésbé, mert a Videotonnak nagy szüksége van a két pontra, hogy lépést tartson a bajnoki cím másik várományosával, a Honvéddal. Az MTK-VM-ben Turner játéka bokasérülése miatt bizonytalan.
idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_videoton_mtk_vm.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_videoton_mtk_vm_szabo_burcsa_lorincz.jpgAz egyik Videoton-támadás: Burcsa és Szabó akció közben, Lőrincz elkésett

Csepel - Vasas
A Csepelt meglepetés érte Szegeden (0:2), míg a Vasas tavasszal még veretlen, sőt mindössze egy pontot vesztett. Az előjelek szerint idegenben is az angyalföldiek az esélyesek, bár nem elképzelhetetlen, hogy gyors csatáraikat megfékezi az általában masszív csepeli védelem. A csepeli piros-kékek között - büntetését letöltve - ismét elfoglalja helyét a csapatban Elekes, a Vasas viszont nem változtat.
idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_csepel_vasas.jpg

A mérkőzések után lássuk a 20. forduló válogatottjait! A három 8-as osztályzatból  egyértelműen Burcsa Győző a forduló játékosa.
idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_a_fordulo_valogatottjai.jpg

A góllövőlista élén továbbra is a tatabányai Kiprich József áll, de egyre tömörebb mögötte az élmezőny.
idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_gollovolista.jpg

Szép tavaszi időben játszották a csapatok a labdarúgó-bajnokság 20. fordulójának mérkőzéseit. Az idei első hétközi játéknapon a táblázat élén álló Honvéd ismét brillírozott, Kispesten a Rábát győzte le, s így a győriek lassan kiesnek a bajnoki címért folytatott versenyfutásból. Az első helyre pályázó Videoton - szintén otthonában - ugyancsak 4:0 arányban nyert az MTK-VM ellen. A kiesés ellen küzdő FTC az Üllői úton esetleg „életmentő” két pontot szerzett, 1:0-ra legyőzte a zalaiakat.
idokapszula_nb_i_1984_85_20_fordulo_tabella.jpg

A magyar labdarúgó-válogatott április 3-án, szerdán a Népstadionban Ciprus ellen kezdi tavaszi világbajnoki selejtező mérkőzéseit A 18 tagú válogatott keret 15 játékosa csütörtök délelőtt 11 órakor találkozik az MLSZ-ben, majd Tatára megy, és ott folytatja előkészületeit. Nyilasi (Austria Wien), Esterházy (AEK Athén) és Szokolai (Sturm Graz) a hét végén csatlakozik társaihoz.

A csütörtöktől együtt készülő játékosok: Kapusok: Disztl P. (Videoton), Andrusch (Bp. Honvéd). Védők: Sallai, Nagy, Garaba, Varga (Bp. Honvéd), Róth (Pécs), Péter (ZTE). Középpályások: Kardos (Ú. Dózsa), Fitos (Haladás), Détári (Bp. Honvéd). Csatárok: Bodonyi, Dajka (Bp. Honvéd), Kiprich (Tatabánya), Májer (Videoton).

Kiemelt támogatónk:
idokapszula_nb_i_nepsport.jpg

Aranyfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_kepes_sport.jpg

Ezüstfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_labdarugas.jpg

Bronzfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_nepszabadsag.jpg

Emlékeztetőül:

Időkapszula: NB I. - 1984/85

Szintén figyelmükbe ajánljuk: 

Időkapszula: NB I. - 1980/81
Időkapszula: NB I. - 1981/82
Időkapszula: NB I. - 1982/83
Időkapszula: NB I. - 1983/84

Végül egy kis kötelező irodalom: 

Osztálynapló
Két évtized felejthetetlen és elfelejtett magyar hálóőrei

Köszönetnyilvánítás:

Sorozatunk nem jelenhetne meg Kárpáti Tamás segítsége nélkül, akinek ezek a kincsek digitalizálva is megvannak. Köszönet illeti a Népsport tudósítói gárdáját is a kiváló összefoglalókért. Belenézünk az Arcanum Adatbázisba is, mert nekik is szokott lenni releváns érdekességük.

Megjegyzés:

A sorozatot maribor és a szerethető dózsás együtt készíti, a szerző neve csak blogmotor etetésére van feltüntetve.

Olvasóink segítségét szeretnénk kérni: Szívesen fogadunk kiegészítéseket, javításokat, javaslatokat, korabeli anyagokat, egyszóval bármit, amivel pontosítani és jobbá lehet tenni a sorozatot. Különösen örülnénk, ha volt játékosok, edzők, vezetők, játékvezetők, gyúrok, jegyszedők, szurkolók és bárki más, akinek valamilyen története, emléke van, jelentkezne nálunk és egy-egy interjúval és beszélgetéssel színesíteni tudnánk az anyagot. Elérhetőségeink: emailen a valogatott.blog@gmail.com, Twitteren @ValogatottBlog, Facebookon pedig megtalálhatóak vagyunk a https://www.facebook.com/Valogatottblog címen. Előre is köszönjük.

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://valogatott.blog.hu/api/trackback/id/tr2118015882

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása