Válogatott okosságok

Szurkolói gondolatok, elemzések, mélázások a válogatottainkról, válogatás nélkül.

Ajánlataink

Sztancsik Richárd: Városok, stadionok, kocsmák

Rendelje meg közvetlenül a szerzőtől!

varosok.stadionok@gmail.com

Ár 2999 Ft.Részletek itt


kupanap.jpghungarianultras.jpg

Friss topikok

Facebook oldalunk

Időkapszula: NB I. 1984/85 – Klubcsapataink nemzetközi kupaszereplése 6. forduló, 1. kör

2023.08.30. 18:12 maribor_

1985. május 8., a hónap második szerdája

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_gyozelemnapi_megemlekezes_budapest.jpgHazánkban is megkezdődött a hitleri fasizmus felett aratott győzelem 40. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlékezés sorozat

Lássuk először a hét első felének legfontosabb közéleti és külpolitikai eseményeit.

május 6.

Elutazott Budapestről Daniel Ortega, a Nicaraguai Köztársaság elnöke, a Sandinista Nemzeti Felszabadítása Front Országos Vezetőségének tagja, aki Losonczi Pál, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa elnökének meghívására rövid munkalátogatást tett hazánkban.

A nicaraguai államfőt és kíséretének tagjait - közöttük feleségét, Rosario Murillót - ünnepélyesen búcsúztatták a két ország nemzeti lobogóival díszített Országház előtt, a Kossuth Lajos téren, ahol felsorakozott a Magyar Néphadsereg díszzászlóalja.

A vendégek búcsúztatására megjelent Losonczi Pál és felesége, Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács helyettes elnöke, Péter János, az Országgyűlés alelnöke, Katona Imre, az Elnöki Tanács titkára, Várkonyi Péter külügy- és Veress Péter külkereskedelmi miniszter, továbbá az állami és a társadalmi élet több más vezető képviselője. Jelen volt az ünnepélyes búcsúztatáson a Budapesten akkreditált diplomáciai képviseletek több vezetője és tagja is.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_losonczi_pal_daniel_ortega.jpgA nicaraguai politikust a Kossuth téren Losonczi Pál búcsúztatja

Kürtszó harsant, a díszzászlóalj parancsnoka jelentést tett Daniel Ortegának, és felcsendült a két ország himnusza. A magas rangú vendég Losonczi Pál társaságában elhaladt a díszzászlóalj előtt, majd üdvözölte a búcsúztatásra, összegyűlt budapestiéket. A nicaraguai államfő és kíséretének tagjai ezután elköszöntek a magyar politikusoktól, közéleti vezetőktől és a diplomáciai testület megjelent képviselőitől.

Az ünnepélyes búcsúztatás a katonai díszzászlóalj díszmenetével zárult. A vendégek Losonczi Pál és felesége, Várkonyi Péter és Veress Péter társaságában gépkocsikba szálltak, és díszmotorosok kíséretében a Ferihegyi repülőtérre hajtattak.

A légikikötő betonján Losonczi Pál és felesége búcsút vett Daniel Ortegától és feleségétől, valamint kíséretük tagjaitól. A vendégek, miután Várkonyi Péter és Veress Péter is elköszönt tőlük, beszálltak a különrepülőgépbe, s elindultak Prága felé.

A búcsúztatásnál jelen volt Ondrej Durej, Csehszlovákia budapesti nagykövete is.

Roosevelt téri székházénak dísztermében megkezdődött a Magyar Tudományos Akadémia tisztújító és tagválasztó közgyűlése. A sorrendben 145. közgyűlés ünnepélyes megnyitó nyilvános ülésének elnökségében helyet foglalt Maróthy László, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnökhelyettese, Pál Lénárd, az MSZMP Központi Bizottságának titkára, Szentágothai János, az MTA elnöke, Láng István, az MTA megbízott főtitkára, Polinszky Károly és Somos András, az MTA alelnökei és Kulcsár Kálmán, az MTA főtitkárhelyettese.

A közgyűlést Szentágothai János nyitotta meg. Köszöntötte a tanácskozás részvevőit és vendégeit, majd szóbeli kiegészítést fűzött az Akadémia elnökségének és főtitkárának beszámolójához, amelyet az Akadémia rendes és levelező tagjai már előzőleg írásban kézhez vettek. Ugyancsak kiegészítő megjegyzéseket tett Láng István is, majd ismertették az Akadémia elnökségének határozatát az Akadémiai Aranyérem és az akadémiai díjak odaítéléséről. A Magyar Tudományos Akadémia legmagasabb elismerésének jelképét, az aranyérmet az idén Szentágothai János elnök kapta meg. A díjak átadása után a párt és a kormány nevében Maróthy László köszöntötte az Akadémia 145. közgyűlését.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_mta_kozgyules.jpgAz Akadémia közgyűlésének részvevői az elnök megnyitóját hallgatják

Daniel Ortega, a Nicaraguai Köztársaság elnöke és az általa vezetett küldöttség Prágába érkezett. Megkezdték a tárgyalást a Gustáv Husák köztársasági elnök vezette csehszlovák delegációval. A tárgyaláson csehszlovák oldalon részt vett Lubomír Strougal miniszterelnök, Milos Jakes, a CSKP KB titkára, a CSKP KB Elnökségének tagjai, Rudolf Rohlicek miniszterelnök-helyettes és Bohuslav Chnoupek külügyminiszter. A közép-amerikai ország képviseletében ott volt Henri Ruiz külföldi együttműködési miniszter és Miguel d’Escoto külügyminiszter.

A szívélyes, baráti tárgyaláson véleményt cseréltek a nemzetközi helyzet időszerű kérdéseiről, ezen belül megkülönböztetett figyelmet fordítottak a közép-amerikai fejleményekre. Csehszlovák részről teljes szolidaritásukat fejezték ki a nicaraguai nép harcával, amelyet az agresszív imperialista törekvések, az ország belügyeibe való amerikai beavatkozás ellen vív, s méltatták a nicaraguai kormánynak a térségben uralkodó feszültség csökkentésére, valamint a szomszédos országokkal való párbeszéd és együttműködés felújítására irányuló kezdeményezéseit.

A fasizmus feletti győzelem 40. évfordulójának történelmi jelentőségéről, máig érvényes tapasztalatairól volt szó a Moszkvában megtartott nemzetközi sajtóértekezleten, amelyen bejelentették, hogy a központi ünnepség május 8-án, a Kreml Kongresszusi Palotájában lesz; másnap, a győzelem napján pedig nagyszabású katonai díszszemlét tartanak a Vörös téren.

Petrov marsall, a honvédelmi miniszter első helyettese, emlékeztetett rá, hogy a második világháború rendkívüli tragédia volt; 55 millió ember vesztette életét, 90 millióan sebesültek meg, s e háború tapasztalatait sohasem szabad felejtem. Adatokkal jelezte, hogy a Szovjetunió meghatározó szerepet vállalt a hitleri fasizmus szétzúzásában, a fasiszta blokk 607 hadosztályát verték szét a szovjet fronton. Egyúttal elismeréssel említette az amerikai és brit szövetségesek hozzájárulását, fontos hadműveleteiket Európában, Ázsiában, Afrikában, amelyek során 176 ellenséges hadosztályt semmisítettek meg.

A szovjet katonai vezető részletesen beszélt a jelenről is. Mint mondta, bármilyen bonyolult is a nemzetközi helyzet, reális esélyek vannak a háborús veszély enyhítésére, a béke megőrzésére, s ezeket az esélyeket elszalasztani nem szabad. A Szovjetunió - jelentette ki - a fegyverkezés beszüntetésére kész becsületesen megtenni a maga feladatait, sőt egyoldalú lépéseket is tesz, s azt várja az Egyesült Államoktól, hogy hasonlóképpen cselekedjék. A marsall bírálta „a szovjet fenyegetésről”, „túlfegyverkezésről” szóló nyugati állításokat, hangoztatva, hogy ez megtévesztés, mert Moszkva sohasem lépi túl a saját és szövetségesei biztonságához szükséges szintet. A két nagyhatalom, a Varsói Szerződés és a NATO között változatlan a viszonylagos egyensúly, s ez olyan magas szintű, amely értelmetlenné, rendkívül veszélyessé teszi a további fegyverkezési versenyt.

A sajtóértekezleten több kérdés hangzott el. Zsilin altábornagy az egyikre válaszolva azokat a nyugati történészeket bírálta, akik kisebbíteni akarják a Szovjetunió szerepét, elhallgatják a szovjet-német front eseményeit, vagy a németék vereségét „Tél tábornoknak” tulajdonítják. Az effajta állítások revansista törekvéseknek adnak tápot. A sajtóértekezletet vezető Vlagyimir Lomejko szóvivő válaszolt a bitburgi látogatást érintő kérdésre. Mint mondta, Reagan a temetőbeli koszorúzással egyenlőségjelet tett hóhérok és áldozatok között.

Volt kérdés arról is, tervezik-e Volgográd nevének visszaváltoztatását Sztálingrádra. Nincs szó ilyesmiről - hangzott a válasz. Cservov vezérezredes mondta el, hogy az ünnepségekre 50 országból 40 ezer vendéget várnak.

Mint Lusev hadseregtábornok, a győzelmi díszszemle parancsnoka egy nyilatkozatában elmondta, a Vörös téren ott lesznek a fasizmus elleni harcok hősei, az 1945-ös történelmi díszszemle részvevői, egykori partizánok, a hátország kiváló dolgozói, a lengyel és csehszlovák néphadsereg veteránjai. A győzelem napjához kötődik az a hír is, hogy Volgográdban megnyitották a „Sztálingrádi csata panorámamúzeumát”.

A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége a Hős Város kitüntetést adta Murmanszknak, a nagy honvédő háborúban a lakosság, a hadsereg és a hadiflotta által a város védelmében tanúsított hősiességéért és helytállásáért. A város megkapta a Lenin-rendet és az Aranycsillag érmet.

Az 1916-ban alapított Murmanszk a nagy honvédő háború idején rendkívül fontos szerepet játszott a szovjet hadsereg ellátásában. Ide, a Szovjetunió legnagyobb, sarkkörön túli és egész éven át hajózható kikötőjébe érkeztek a Szövetségesek szállítmányai.

A nagy honvédő háborúban a város lakóinak a német fasiszta megszállók elleni harcban kinyilvánított bátorságáért és kitartásáért a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége a Hős Város kitüntető címet és az Aranycsillag érmet adományozta Szmolenszk városának.

Szmolenszk, az ősi orosz város tizenegy évszázadon át védelmezte a 419 kilométerre keletre lévő Moszkvát az idegen behatolóktól. A nagy honvédő háborúban, amikor a német csapatok Szmolenszken keresztül nyomultak Moszkva felé, Itt szenvedtek először jelentős vereséget. A szmolenszki csatában a németek 250 ezer katonájukat vesztették el. A várost környező erdőkben több mint hatvanezer partizán harcolt a fasiszták ellen.

Világszerte folytatódnak a megemlékezések a hitleri fasizmus felett aratott győzelem 40. évfordulója alkalmából.

A fasizmus felett aratott győzelem 40. évfordulója alkalmából Belgrádban közzétették a jugoszláv államelnökség nyilatkozatát, amely méltatja Jugoszlávia jelentős hozzájárulását a Hitler-ellenes koalíció sikeréhez. A nyilatkozat ezzel összefüggésben emlékeztet a kommunista párt vezette népfelszabadító háborúra és Jugoszlávia népének hatalmas emberáldozataira.

Mauno Koivisto finn államfő fogadta Lev Tolkunovot, az SZKP KB tagját, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Szövetségi Tanácsának elnökét, aki, a Finn Szociáldemokrata Párt meghívásának eleget téve tartózkodik Helsinkiben.

Lev Tolkunov részt vesz azokon az ünnepségeken, amelyeket a Finn Szociáldemokrata Párt rendez a fasizmus szétzúzásának negyvenedik évfordulója alkalmából.

A TB-7 jelzésű szovjet bombázó legénysége hőstettének emlékére emléktáblát avattak a Helsinkitől mintegy száz kilométerre található Lapinlahtiban. A bombázó 1941 augusztusában - néhány héttel a Szovjetunió elleni hadművelet megindítása után - támadást intézett a Német Birodalom fővárosa, Berlin ellen. Harci feladatának teljesítése után a repülőgép visszafordult. de a németek Lapinlahti környékén lelőtték.

A svéd politikai pártok, szakszervezetek és tömegszervezetek képviselőinek részvételével ünnepi gyűlést tartottak a svéd fővárosban a náci birodalom felszámolásának negyvenedik évfordulója alkalmából.

A nyugati polgári demokráciákat dicsőítő, a szocialista országokat támadó beszédek jegyében zajlott le az amerikai elnök NSZK-beli hivatalos látogatásának utolsó napja. Reagan délben innen Madridba utazott.

A hambachi kastély előtt mind Helmut Kohl nyugatnémet kancellár, mind Reagan elnök magasztalta a nyugati társadalmi rendszert, amely - szerintük - a béke, a szabadság és a demokrácia legfőbb védelmezője. A kiválasztott fiatalokból álló hallgatóság előtt a washingtoni és bonni elképzelésnek megfelelő „német egység” megteremtését nevezték rendszerük távlati történelmi céljának. Az amerikai elnök szavai szerint ennek legfőbb akadálya a szocialista országok belső rendszere. Élesen kommunista- és NDK-ellenes beszédében Reagan a „nyugati civilizáció megoltalmazására” szólította fel hallgatóságát.

Az Egyesült Államok vezetője ezúttal is szorgalmazta, hogy az NSZK vegyen részt az amerikai űrfegyverkezési programban, amely - úgymond - nem jelenti a világűr militarizálását, hanem feleslegessé feszi az atomfegyvereket.

A Hambachtól nem messze fekvő Neustadtban a baloldali szervezetek által megtartott nagygyűlésen bírálták az Egyesült Államok fegyverkezési és Nicaragua függetlenségét veszélyeztető politikáját.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_hamburgi_tuntetes.jpgReagan beszéde alatt Hamburgban tüntettek közép-amerikai politikája ellen 

Tiltakozáshullám és tüntetések fogadták Reagant Madridban. János Károly király meghívására érkezett ide az Egyesült Államok elnöke. Előzőleg Bonnban tárgyalt.

A repülőtéren az uralkodó és felesége, valamint Felipe González miniszterelnök és a kormány több tagja fogadta. Késő délután Reagant szálláshelyén felkereste González kormányfő. Fernando Moran spanyol és George Shultz amerikai külügyminiszter a külügyminisztériumban megkezdte hivatalos tárgyalásait.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_felipe_gonzalez_ronald_reagan.jpgGonzález Reagannel tárgyal

Madridban folytatódtak a Reagan látogatása elleni tiltakozások. Járókelők tízezrei papírjelvényt tűztek kabátjukra ezzel a felirattal: „Reagan, menj haza!”

Előzőleg Spanyolország történetének legnagyobb Amerika-ellenes tüntetései zajlottak le. Az ibériai ország városaiban több mint egymillióan vonultak az utcákra, tiltakozva Reagan elnök látogatása, az Egyesült Államok agresszív politikája ellen.

A legnagyobb tömegmegmozdulás a fővárosban volt, ahol mintegy félmillióan követelték az ország kilépését a NATO-ból s az amerikai katonai támaszpontok felszámolását. A különböző békemozgalmak szervezésében a tüntetők a Colon térre vonultak, ahol Kolumbusz Kristóf emlékművére kitűzték a nicaraguai sandinista zászlót, s tiltakoztak Washington embargós politikája ellen.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_madridi_tiltakozas.jpg„Reagan menj haza!" - ilyen feliratú transzparensekkel vonulnak az amerikai elnök ellen tüntetők a spanyol fővárosban

Barcelonában a tüntetők száma meghaladta a negyedmilliót. Az amerikai konzulátus előtt papírból készült rakétákat égettek el, követelve. hogy az USA hagyjon fel az emberiség létét fenyegető fegyverkezési politikájával. Az egyetemisták egy csoportja a konzulátus előtt az elnök madridi tartózkodásának idejére ülősztrájkot szervez, így tiltakozva a látogatás ellen.

Andalúziában, Baszkföldön, Asztúriában és a többi országrész városaiban az amerikai támaszpontok felszámolását követelték. Több városban a menet élén a polgárháború idején az amerikai brigád tagjaival együtt harcolt köztársasági veteránok haladtak.

Madridban egyébként soha nem tapasztalt biztonsági intézkedéseket vezettek be. A fővárosba vezető utakat megerősített katonai és rendőri alakulatok ellenőrzik. Az amerikai elnök szálláshelyét mintegy kétezer rendőr, csendőr vette körül. Riadókészültségbe helyezték a pokolgépek hatástalanítását végző csoportot, valamint a terroristák ellen harcoló különleges alakulatot.

Tucatnyi ágyúlövedék csapódott be éjszaka a bejrúti nemzetközi repülőtér kifutópályájára: a tüzérségi támadás következtében a repülőtér négy alkalmazottja megsebesült. Csak kisebb károk keletkeztek, mivel a légikikötőt éjszakára biztonsági okokból lezárják. Az egy hete kiújult összecsapások során a repülőteret első ízben érte támadás.

A tíz órán át tartó lövöldözés után (24 óra leforgása alatt már a nyolcadik tűzszünet nyomán) a késő esti órákban viszonylagos nyugalom uralkodott a libanoni fővárosban. A hét vége összecsapásaiban a bejrúti „zöld vonal” mentén hírügynökségi jelentések szerint hatan vesztették életüket, és 54 ember sebesült meg. Jelentékenyek az anyagi károk, egyebek között rakétatámadás ért egy nyugat-bejrúti kórházat is.

Az UPI hírügynökség jelentése szerint a libanoni államfő megbeszélést tartott a hadsereg vezetőivel, hogy új biztonsági tervet dolgozzanak ki a főváros nyugalmának megteremtésére.

A nyolcadik napja tartó harcokban eddig csaknem harminc ember vesztette életét, és 170-en sebesültek meg. A szemben álló keresztény és muzulmán erők egymást vádolják az összecsapások kirobbantásával.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_bejruti_zold_vonal.jpgRomos utcarészlet a bejrúti „zöld vonal" közelében

Nicaragua hivatalosan kérte a Biztonsági Tanácsot, tartson sürgős és rendkívüli ülést az Egyesült Államok által ellene elrendelt, gazdasági és kereskedelmi embargó megvitatására. A tilalmi intézkedések keddtől lépnek életbe.

május 7.

A német fasizmus felett aratott győzelem 40. évfordulója alkalmából megkoszorúzták a magyar nép szabadságáért hősi halált halt katonák solymári és Budaörsi úti temetőjének síremlékeit. A katonai díszpompával megrendezett koszorúzás ünnepségeken a Magyar Néphadsereg díszalegységei sorakoztak fel csapatzászlóikkal.

A solymári katonai temetőben a második világháború magyarországi felszabadító harcaiban elesett angol, ausztrál, francia, kanadai, lengyel és új-zélandi katonák emléke előtt tisztelegtek. A nemzeti himnuszok elhangzása után Urbán Lajos közlekedési miniszter, valamint Kővári Péter külügyminiszter-helyettes helyezte el a megemlékezés és a kegyelet virágait az emlékmű talapzatán. Ausztrália nagykövetségének nevében David Evans ideiglenes ügyvivő, a Francia Köztársaság nagykövetsége nevében Hubert André Marie Dubois nagykövet és Alain Lamballe alezredes, a fegyveres erők attaséja, Kanada nagykövetségének képviseletében Théodore Arcand nagykövet, á Lengyel Népköztársaság nagykövetségének nevében Jerzy Zielinski nagykövet, Zbigniew Ohanowicz altábornagy, katonai és légügyi attasé és Tadeusz Piwinski tanácsos, a konzuli osztály vezetője; Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság nagykövetsége részéről David Colvin ideiglenes ügyvivő, valamint Alan Cowie alezredes, véderő- és katonai attasé, Új-Zéland nagykövetségének képviseletében Philip Griffiths ideiglenes ügyvivő koszorúzott.

Az emlékmű talapzatán koszorút helyeztek el a Magyar Néphadsereg és a Pest Megyei Tanács képviselői is. A megemlékezés a Himnusz hangjaival ért véget.

A fővárosi Budaörsi úton a fasizmus elleni harcban hősi halált halt amerikai katonák emlékművének talapzatán helyeztek el koszorúkat. Az Egyesült Államok himnuszának elhangzása után Urbán Lajos közlekedési miniszter és Kővári Péter külügyminiszter-helyettes helyezte el a kegyelet és a megemlékezés virágait. Az Amerikai Egyesült Államok nagykövetségének képviseletében Nicolas Salgo nagykövet, William May ezredes, légügyi attasé, valamint Dewey Bullard zászlós, a katonai attasé helyettese koszorúzott. Ezután a Magyar Néphadsereg, a Fővárosi Tanács és a XI. Kerületi Tanács képviselői koszorúzták meg az emlékmű talapzatát. A megemlékezés a Himnusz hangjaival ért véget.

Gáspár Sándornak, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának, az Elnöki Tanács helyettes elnökének vezetésével magyar párt- és kormányküldöttség utazott Moszkvába, hogy az SZKP Központi Bizottságának, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének és a Szovjetunió kormányának meghívására részt vegyen a fasizmus feletti győzelem 40. évfordulóján rendezett ünnepségeken. A küldöttség tagjai: Czinege Lajos, a Minisztertanács elnökhelyettese, Klenovics Imre, az MSZMP Somogy Megyei Bizottságának első titkára és Rajnai Sándor, hazánk szovjetunióbeli nagykövete, az MSZMP Központi Bizottságának tagjai. A küldöttség búcsúztatására a Ferihegyi repülőtéren megjelent Katona Imre, az Elnöki Tanács titkára, a Központi Bizottság tagja és Őszi István, a KB külügyi osztályának helyettes vezetője. Jelen volt Vlagyimir Bazovszkij, a Szovjetunió magyarországi nagykövete.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_vlagyimir_bazovszkij_gaspar_sandor.jpgBazovszkij szovjet nagykövet búcsúztatja Gáspár Sándort

A magyar párt- és kormányküldöttség megérkezett Moszkvába. A küldöttséget a moszkvai repülőtéren Viktor Grisin, az SZKP KB PB tagja, a moszkvai városi pártbizottság első titkára, és Sztyepan Salajev, a Szovjet Szakszervezetek Központi Tanácsának elnöke fogadta.

Délután Moszkva egyik nagyüzemébe, a 23 ezer főt foglalkoztató 1-es számú csapágygyárba látogatott a Gáspár Sándor vezette magyar párt- és kormányküldöttség. Az automata gépisorral felszerelt 2-es számú üzemcsarnok megtekintése után Gáspár Sándor a gyári dolgozók kollektívájának képviselőivel találkozva beszédet mondott.

Mórocz Lajos altábornagy, honvédelmi minisztériumi államtitkár vezetésével katonai küldöttség utazott Moszkvába. A delegáció Szergej Szokolovnak, a Szovjetunió marsalljának, a Szovjetunió honvédelmi miniszterének meghívására részt vesz a fasizmus felett aratott győzelem 40. évfordulójának ünnepségein.

A küldöttség megérkezett Moszkvába. A repülőtéren Alekszandr Nyikolajevics Jefimov, a légierő marsallja, honvédelmi miniszterhelyettes, a szovjet hadsereg politikai főcsoportfőnöksége nevében V. G. Szerebrjakov altábornagy, a Varsói Szerződés tagállamai egyesített fegyveres erőinek főparancsnoksága nevében J. A. Hvorosztyjanov altábornagy fogadta.

Óvári Miklósnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottsága tagjának, a Központi Bizottság titkárának vezetésével magyar párt- és kormányküldöttség utazott Prágába, hogy részt vegyen a Csehszlovákia felszabadulásának 40. évfordulója alkalmából rendezendő ünnepségeken. A küldöttség tagja: Berecz Frigyes, az MSZMP KB tagja, a BHG Híradástechnikai Vállalat vezérigazgatója és Kovács Béla, hazánk prágai nagykövete, aki a csehszlovák fővárosban csatlakozik a küldöttséghez.

A delegáció búcsúztatására a Ferihegyi repülőtéren megjelent Kótai Géza, az MSZMP KB külügyi osztályának vezetője és Nagy Gábor külügyminiszter-helyettes. Jelen volt Oldrich Mohelsky, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság magyarországi nagykövetségének követ-tanácsosa.

Az Óvári Miklós vezette küldöttség megérkezett Prágába. A delegációt Prága ruzynei repülőterén Josef Korcak, a CSKP KB Elnökségének tagja és Matej Lucan miniszterelnök-helyettesek fogadták.

Berlinben, a Köztársaság Palotájában ünnepélyesen emlékeztek meg a hitleri fasizmus fölött aratott győzelem és a német nép felszabadulásának 40. évfordulójáról. A nagygyűlés elnökségében foglaltak helyet az NDK párt- és állami vezetői, élükön Erich Honeckerrel. Ott volt az évfordulóra érkezett szovjet küldöttség vezetője, Pjotr Gyemicsev, az SZKP KB Politikai Bizottságának póttagja, kulturális miniszter.

Horst Sindermann, a népi kamara elnöke ünnepi beszédében méltatta azt a fölszabadító harcot, amelyben a Szovjetunió - közösen szövetségeseivel a Hitler-ellenes koalícióban és ellenállók millióival, egész Európában - szétzúzta a náci uralmait. Fölvázolta az NDK megalakulásáig tett történelmi lépéseket, az első német békeállam létrejöttének folyamatát. Aláhúzta: a fasiszta rendszer szétzúzása után német földön két állam alakult, amelyek egymástól függetlenek, cselekedeteikben szuverének. - Ám ez nem jelenti azt - mutatott rá -, hogy csak a szocialista állam viselné a béke védelmének kötelezettségét. A nemzetközi szerződések mindkét államra kötelezettséget rónak. Az NDK azt vallja - mondotta a továbbiakban -, hogy német földről soha többé nem indulhat ki háború. A Hitler-ellenes szövetségnek ez az öröksége ma, amikor a nukleáris katasztrófa megakadályozásáról van szó, időszerűbb, mint valaha.

Pjotr Gyemicsev beszédében leszögezte: - A győzelem és a felszabadulás 40. évfordulóján megemlékezünk mindazokról, akik részt vettek a fasiszta iga elleni küzdelemben a szövetséges hadseregek soraiban és a partizánosztagokban, az ellenállási mozgalomban, a hitleri tömlöcökben és koncentrációs táborokban. A fasizmus elleni küzdelemből méltón kivették részüket a német kommunisták, antifasiszták és hazafiak is. Május 8-át és 9-ét az egész világ a fasiszta barbárság feletti győzelemként ünnepli.

Gyemicsev figyelmeztetett rá: - Nem szabad feledni, hogy a világban aktív befolyásos körök léteznek, amelyek nem vonták le a háború és az azt követő fejlemények tanulságait.

A 40. évforduló előestéjén több más rendezvény is lezajlott. A fiatalok nagyszabású fáklyás felvonulást tartottak a treptowi szovjet emlékműnél. A megmozdulások holnap - amely ünnepnap az NDK-ban - országszerte folytatódnak.

Európa-szerte folytatódnak az ünnepségek, megemlékező gyűlések a hitleri fasizmus felett aratott győzelem küszöbönálló 40. évfordulója alkalmából.

Wroclawban nagygyűlést rendeztek, amelyen megemlékeztek arról, hogy négy évtizede kerültek Lengyelországhoz a nyugati és északi területek, így a délnyugat-lengyelországi nagyváros is, amelyet a szovjet csapatok csak Berlin elfoglalása után, május 6-án szabadítottak fel.

A wroclawi ünnepségen beszédet mondott Wojciech Jaruzelski. A LEMP KB első titkára, miniszterelnök méltatta a nyugati és északi területeken végzett hatalmas építőmunkát, a romba dőlt városok újjáteremtését.

A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége rendeletet adott ki arról, hogy a győzelem negyvenedik évfordulója alkalmából a második világháborús francia ellenállási mozgalom kiemelkedő személyiségeit - köztük Philipp de Gaulle tengernagyot (De Gaulle tábornok fiát), Jean Lauraint, a hadviseltek ügyeinek államtitkárát és Jacques Chaban-Delmas volt miniszterelnököt - a Honvédő Háború Érdemrend első fokozatával tüntették ki.

Mitterrand elnök a győzelem 40. évfordulója alkalmából üzenetet intézett a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsához.

A francia államfő üzenetében hangsúlyozza: a nácizmus felett aratott győzelem évfordulója egyaránt fontos a francia és a szovjet nép számára, mert együtt harcoltak, majd győztek annyi szenvedés után.

A nyugatnémet szociáldemokraták az ország más demokratikus erőinek és békeszervezeteinek támogatásával emlékünnepséget rendeztek Nürnbergben a fasizmus fölötti győzelem 40. évfordulója alkalmából.

Az ünnepségen részt vettek a legtöbbet szenvedett európai városok, köztük Leningrád, Volgográd és Coventry, illetve Lidice és Drezda küldöttei. A városok képviselői felhívással fordultak a nagyhatalmakhoz, tegyenek meg mindent, hogy elkerülhető legyen a harmadik világháború. Geissler CDU-főtitkár gyalázkodó kirohanást intézett az SPD ellen, míg az FDP elnöke méltatta a szövetségesek, köztük a Szovjetunió szerepét a fasizmus leverésében és Németország fölszabadításában.

A nürnbergi mesterdalnokokról elnevezett csarnokban mintegy nyolcszáz külföldi meghívott vendég, köztük a fölsorolt városok képviselői előtt Willy Brandt hangsúlyozta, hogy a második világháborút a náci Németország robbantotta ki, megállapította, hogy a szörnyűségeket, a népirtást és egész városok lerombolását „németek követték el. Akik ezt nem tudják megemészteni, azok nem képesek napjaink valóságát, így az európai határokat sem tudomásul venni”.

Figyelemre méltó, hogy Heiner Geissler, a CDU főtitkára egészen más politikai kultúrára emlékeztető kirohanásokat intézett az SPD ellen, mert az „a szövetségesek győzelméről” beszélt, „egy kalap alá vette az amerikaiakat és a szovjeteket”, és ezzel „a szovjet propaganda malmára hajtja a vizet”.

A két kormánypártnak a május 8-a alkalmából elhangzott, egymással szöges ellentétben álló nyilatkozata is érzékelteti, mennyire eltérően ítéli meg az egymással koalícióban levő CDU-CSU és az FDP a második világháború kiváltó okait, a háború utáni realitásokat és a kelet-nyugati kapcsolatokat. Kérdés, meddig lesz képes biztosítani Genscher külügyminiszter és pártja, az FDP a keleti politika folytonosságát.

Csehszlovákiában tett látogatását befejezve elutazott Prágából Daniel Ortega, a Nicaraguai Köztársaság elnöke és az általa vezetett küldöttség.

Keddi találkozójukon Gustáv Husák köztársasági elnök és Daniel Ortega hangsúlyozta, hogy a látogatás előmozdította a két ország baráti viszonyának és gyümölcsöző együttműködésének fejlesztését.

Reagan elnök a spanyol politikai élet vezetőivel folytatott megbeszéléseket. Eközben újabb tüntetések, tiltakozások zajlottak le Madridban.

Madridban kedden, a spanyol-amerikai hivatalos tárgyaláson - a spanyol kabinet szóvivője szerint - az ország NATO-jövőjével, az Egyesült Államok nicaraguai politikájával, az amerikai katonák létszámának csökkentésével kapcsolatosan „eltérőek voltak a vélemények”.

Reagan elnök, a, tárgyalások után tett rövid nyilatkozatában Spanyolországról úgy beszélt, „mint a NATO fontos tagjáról”. Megfogalmazása szerint a véleménykülönbségek nem lehetnek akadályai a kapcsolatok további elmélyítésének. Felipe González miniszterelnök viszont arra helyezte a hangsúlyt, hogy Spanyolország „a kölcsönös érdekek, egymás álláspontjának tiszteletben tartása alapján képzeli el az együttműködést”.

- A madridi kabinet hivatalosan is kérte az Egyesült Államok kormányát a spanyol-amerikai védelmi szerződés újratárgyalására, az amerikai katonák jelenlétének csökkentésiére - jelentette ki Fernando Moran spanyol külügyminiszter. Egy kérdésre válaszolva, Washington Nicaragua-ellenes intézkedéseivel kapcsolatban leszögezte: „A gazdasági nyomás hosszútávon nem vezethet eredményre.”

Madridban olyan hírek terjedtek el, amelyek szerint az amerikai kormány felkérte a madridi kabinetet, vállaljon közvetítő szerepet a nicaraguai kormány és a vele szemben álló erők között. Ezt látszik alátámasztani, hogy Daniel Ortega nicaraguai államfő, a szocialista országokból hazatérve, a hét végén megszakítja útját Madridban, és tárgyal a spanyol vezetőkkel. A közvetítéssel kapcsolatos híreket azonban hivatalosan nem erősítették meg.

Este - a spanyol király által adott díszvacsorával - befejeződött Ronald Reagan hivatalos madridi programja. Az elnököt a királyi palotánál több ezres tüntető tömeg fogadta. „Nem akarunk háborút, eurorakétákát, amerikaiak, menjetek haza!” - hangzottak a fő jelszavak. A vendéget a tüntetőktől a spanyol, valamint az amerikai biztonsági szolgálat csaknem ezer emberének gyűrűje választotta el. A rendőrség gumilövedékekkel és könnygázgránáttal verte szét a tömeget, tízen megsebesültek.

Még az est folyamán magyarázkodásra kényszerült a Fehér Ház szóvivője amiatt, hogy az elnök nem volt hajlandó módosítani a korábban, még Washingtonban megírt beszéden, s megköszönte „a szívélyes, meleg fogadtatást”. Az amerikai szóvivő úgy vélte, hogy a tiltakozásoktól a spanyol nép többsége elhatárolja magát.

Tíz hónap óta a leghevesebb tüzérségi összecsapások voltak Bejrútban és környékén.

A rendőrség közlése szerint huszonnyolc ember meghalt, több mint száz megsebesült a szemben álló milíciák összetűzéseiben. Estére ugyan helyreállt a viszonylagos nyugalom, a politikai kibontakozásnak azonban továbbra sincs semmi jele.

A főként mohamedánok lakta Nyugat-Bejrútban az utcák elnéptelenedtek, az iskolák és az üzletek zárva voltak. A heves harcok miatt a főváros kikötőjében továbbra sem tudtak kirakodni a több napja ott horgonyzó hajók.

Keddre virradóra hosszasan tanácskozott egymással Amin Dzsemajel államfő és Rasid Karami miniszterelnök. Helyi rádiók szerint arról volt szó, hogy miképp lehetne olyan semleges zónát létrehozni Bejrút központjában, ahol nem lennének jelen egyik vallási-politikai csoport fegyveres milicistái sem.

Dzsemajel és Karami felhívására együttes ülést tartott a hadsereg védelmi tanácsa és a biztonsági bizottság. (Az utóbbi testületben a három fő milícia képviselői és a hadsereg illetékesei foglalnak helyét.) A két testület a bejrúti vérontás beszüntetésére szólított fel. A biztonsági bizottság ugyanakkor újabb pacifikálási programot dolgozott ki a libanoni főváros nyugalmának megteremtésére: meg kellene erősíteni a kedden létrejött, immár sokadik tűzszünetet, és szerdán meg kellene nyitni a „Múzeum” átkelőhelyet a Bejrút két szektorát elválasztó „zöld vonal” mentén.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_nyugat_bejrut.jpgSíita lövész Nyugat-Bejrútban

Ugyancsak feszült volt a helyzet az észak-libanoni kikötővárosban, Tripoliban, ahol a szemben álló mohamedán csoportok fegyveresei csaptak össze. Hárman meghaltak, többen megsebesültek.

Az utóbbi napokban ismét heves harcok voltak az iraki-iráni fronton. Az iraki katonai parancsnokság közleménye szerint ez idő alatt az iraki légierő 49 alkalommal indított támadást a Tigris folyótól, valamint a Bászrától keletre levő iráni állások ellen. A bombázások megsemmisítették az ellenség több állását.

Az iraki tüzérség ugyanakkor lőtte a front északi és középső szakaszán és a Miszán-övezetben levő iráni pozíciókat, és jelentékeny veszteségeket okozott az ellenfélnek.

Az iraki, jelentés beszámol arról is, hogy az iráni tüzérség iraki településeket lőtt.

Az IRNA iráni hírügynökség jelentette: tüzérségi párbajok zajlottak le a front különböző pontjain. A leghevesebb harcok Ham és Bahtaran körzetében voltak.

Súlyos sérülésébe belehalt egy délafrikai szakszervezeti vezető. A fekete bőrű munkásvezér röviddel azután halt bele fejsérülésébe, hogy hétfőn a dél-afrikai hatóságok a vizsgálati fogságból szabadon engedték. A dél-afrikai szakszervezeti szövetség vezetőségi tagját az úgynevezett belbiztonsági törvény alapján három nappal ezelőtt vették őrizetbe Johannesburg közelében.

A rendőrség egyelőre nem közölt semmit a halál körülményeiről. A rendőrségi vizsgálat elrendelését a szakszervezetek kérték.

A rendőrség egyidejűleg megerősítette, hogy keddre virradóra a hadsereg egységeit is bevetették a rendszerellenes megmozdulások leverésére a fokföldi tartomány keleti részén. Ebben a körzetben - csakúgy, mint más, feketék lakta településeken - immár két hónapja tartanak a heves tiltakozások a fajüldöző politika ellen és az életkörülmények rosszabbodása miatt.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_kitenhagei_tiltakozas.jpgRendőrlánc a kitenhagei tiltakozók ellen

A chilei kormány további 90 nappal meghosszabbította az ostromállapotot az országban. A kormány szóvivője azzal indokolta az ostromállapot augusztus 4-ig történő meghosszabbítását, hogy az utóbbi napokban „rendzavarások” voltak az országban.

Életbe lépett az Egyesült Államok által Nicaragua ellen elrendelt kereskedelmi embargó. Nicaragua bezárta Miamiban levő kereskedelmi kirendeltségét, amely eddig az Egyesült Államokkal folytatott üzletkötéseit bonyolította le. Közben New Yorkban megkezdődtek a Biztonsági Tanács tagjainak konzultációi arról, mikorra hívják össze a tanácsot a managuai kormány Washington ellen emelt panaszának megtárgyalására.

Az Egyesült Államok fontosabb partnerei az amerikai kontinensen nem hajlandóak csatlakozni a Washington által elrendelt embargóhoz, de az amerikai kormány nyomást gyakorol rájuk azért, hogy ne pótolják a Reagan által elrendelt lépés miatt kieső forgalmat.

május 8.

A fasizmus felett aratott győzelem 40. évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezést rendezett a Magyar Néphadsereg Művelődési Házában a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa, a Hazafias Népfront Országos Tanácsa és az Országos Béketanács.

Az elnökségben foglalt helyet Lázár György, a Minisztertanács elnöke, Sarlós István, az Országgyűlés elnöke, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai, Berecz János, Horváth István, a Központi Bizottság titkárai, Kállai Gyula, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának elnöke, Kamara János belügyminiszter, Oláh István honvédelmi miniszter, Várkonyi Péter külügyminiszter, Vlagyimir Bazovszkij, a Szovjetunió magyarországi nagykövete, Nyikolaj Szilcsenko vezérezredes, a Varsói Szerződés tagállamai egyesített fegyveres erői főparancsnokának magyarországi képviselője és Konsztantyin Kocsetov vezérezredes, az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet déli hadseregcsoport parancsnoka. Az elnökség tagja volt Alekszej Makarov repülő vezérőrnagy, a Szovjetunió hőse, az ünnepségekre hazánkba érkezett szovjet küldöttség vezetője. Részt vett az ünnepségen Jurij Pankov, a Szovjet Békevédelmi Bizottság delegációjának vezetője, Konsztantyin Feoktyisztov űrhajós, a Szovjetunió hőse, valamint a budapesti diplomáciai képviseletek több vezetője is.

A magyar Himnusz elhangzása után Sebestyén Nándorné, az Országos Béketanács elnöke mondott megnyitót.

Ezután Sarlós István tartott ünnepi beszédet.

Az ünnepi megemlékezés második részében a Magyar Néphadsereg Művészegyüttese és a Belügyminisztérium Duna Művészegyüttese adott műsort.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_gyozelemnapi_megemlekezes_budapest.jpgAz ünnepség elnöksége

Vlagyimir Bazovszkij, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének budapesti nagykövete, a hitleri fasizmus szétzúzásának 40. évfordulója alkalmából fogadást adott a nagykövetségen.

A fogadáson jelen volt Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke, Lázár György, a Minisztertanács elnöke, Németh Károly, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkárhelyettese, Aczél György, Grósz Károly, Havasi Ferenc, Hámori Csaba, Maróthy László, Sarlós István, a Politikai Bizottság tagjai, Gyenes András, a Központi Ellenőrző Bizottság elnöke, Berecz János, Horváth István, Pál Lénárd, Szűrös Mátyás, a Központi Bizottság titkárai. A meleg baráti légkörű fogadáson ott volt az MSZMP Központi Bizottsága, az Elnöki Tanács és a kormány több tágja, továbbá a politikai, a gazdásági, a társadalmi és a kulturális élet számos vezető személyisége. Részt vett a fogadáson a budapesti diplomáciai képviseletek több vezetője és tagja is.

A fogadáson Vlagyimir Bazovszkij átnyújtotta az 1941-1945-ös nagy honvédő háborúban aratott győzelem 40. évfordulója alkalmából a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége alapította Jubileumi Érmet pártunk, államunk vezető személyiségeinek.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_vlagyimir_bazovszkij.jpgVlagyimir Bazovszkij nagykövet mond pohárköszöntőt

Koszorúzási ünnepséget tartották Budapesten a Szabadság téri szovjet hősi emlékműnél.

A győzelem napja és Csehszlovákia felszabadulásának 40. évfordulója alkalmából a Csehszlovák Szocialista Köztársaság budapesti nagykövetsége nevében Ondrej Durej nagykövet és a diplomáciai képviselet munkatársai koszorúztak.

A Német Demokratikus Köztársaság budapesti nagykövetségének koszorúját a német nép fasizmus alóli felszabadulásának 40. évfordulójának alkalmából Karl-Heinz Lugenheim nagykövet és a (képviselet munkatársai helyezték el. Ugyancsak elhozták a megemlékezés virágait a csehszlovák, valamint az NDK-kolónia tagjai. A koszorúzási ünnepségen jelen volt Vlagyimir Bazovszkij, a Szovjetunió budapesti nagykövete is.

Az évforduló alkalmából a Magyar Ellenállók, Antifasiszták Szövetsége a Szovjet Kultúra és Tudomány Házával közösen szerdán emlékünnepséget rendezett.

A Semmelweis utcai kulturális intézményben ott voltak a szövetség szovjet tagozatának azon egykori harcosai, akik szovjet partizánalakulatokban, illetve a Vörös Hadseregben harcoltak, valamint azok, akik partizánkiképzést kaptak. Az ünnepségen Ivan Bagyul, a Szovjetunió budapesti nagykövetségének tanácsosa, a Szovjet Baráti Társaságok Szövetségének magyarországi képviselője köszöntötte a megjelenteket.

A hitleri fasizmus felett aratott győzelem 40. évfordulója alkalmából Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkára, Losonczi Pál, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, Lázár György, a Minisztertanács elnöke táviratot küldött Moszkvába, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének, a Szovjetunió Minisztertanácsának.

Kedves Elvtársak!

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, Minisztertanácsa és népünk nevében elvtársi üdvözletünket és baráti jókívánságainkat küldjük Önöknek, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének és Minisztertanácsának, a nagy szovjet népnek a hitleri fasizmus felett aratott győzelem 40. évfordulóján. Ezen a napon tisztelettel és mély hálával emlékezünk a Szovjetunió népeinek a fasizmus szétzúzásáért, a népek szabadságáért vívott hősi küzdelmére.

A Szovjetunió mérhetetlen károkat szenvedett, és óriási áldozatokat hozott a második világháborúban. Döntő szerepe volt a hitleri fasizmus hadigépezetének megsemmisítésében. A szovjet nép világtörténelmi jelentőségű győzelmének eredményeképpen Európa számos országát szabadította fel a fasizmus alól, amelyek népei, élve a történelmi lehetőséggel, a haladás útját választották, és hozzáláttak az új társadalmi rend építéséhez.

A történelmi küldetését teljesítő dicsőséges szovjet hadsereg 1945 tavaszán a magyar nép számára is elhozta a szabadságot, és ezzel új korszak kezdődött történelmünkben.

A magyar nép a szocialista társadalom építésén munkálkodva, a fasizmus feletti győzelem 40. évfordulóján is hitet tesz amellett, hogy állandóan erősíti kapcsolatait és testvéri barátságát a Szovjetunióval és a többi szocialista országgal, és velük összhangban harcol a fegyverkezési hajsza megfékezéséért, a békéért, a biztonságért.

A békeszerető emberiség nagy ünnepén, a hitleri fasizmus felett aratott győzelem 40. évfordulóján tisztelettel köszöntjük önöket és a hős szovjet népet. Újabb kiemelkedő sikereket kívánunk a fejlett szocialista társadalom tökéletesítésében, a világ békéjéért és a társadalmi haladásért végzett felelősségteljes tevékenységükhöz.

Negyven esztendeje, hogy a romba dőlt berlini bunker bejáratánál letépték az utolsó fasiszta zászlókat a hódítás gyűlölt jelképével, a horogkereszttel. A Reichstag felett egy másik zászló lengett: a szovjet hadseregé, öt év, nyolc hónap és hét nap telt el akkor azóta, hogy a hitlerista csapatok megindultak Lengyelország ellen. A karlshorsti német hadmérnöki iskola egykori éttermében a szövetséges hatalmak megbízottjai előtt Keitel tábornagy és társai aláírták a feltétel nélküli megadás okmányát. Európában elhallgattak a fegyverek.

Azokon az ünnepségeken, amelyekről az alábbiakban tudósítunk, szinte kivétel nélkül emlékeztettek rá: a győzelmet követő 40 év a leghosszabb békés időszak ennek a kontinensnek a históriájában. S természetesen kerül előtérbe a kérdés: mit kell tenni a következő békés évekért, évtizedekért.

Ugyancsak emlékeztettek rá az ünnepségen: óriási volt a győzelem ára, és hasonlíthatatlan volt a tét; az emberi civilizáció sorsa. Ebben a háborúban a fasizmus ellen ezért alakult ki az államok és népek hatalmas koalíciója, a józanság, a realizmus, az emberiség közös érdeke jegyében. De nem a véletlen műve, hogy a győzelmi lobogó Berlin felett sarló-kalapácsos zászló volt, és hogy ezt a lobogót szovjet katonák tűzték ki. Ennek megállapítása nem csökkenti mindazok érdemét és áldozatát, akik vérüket ontották a közös küzdelemben. A döntő erő, amely az emberiséget megmentette a pusztulástól, a szovjet nép ereje volt. A szovjet népé, amely ezt a háborút egyenlőtlen helyzetből kezdte a hatalma csúcsán álló, Európa nagy részét igájába hajtó hitleri Németországgal szemben.

Az ünnep előtti napon, Szovjetunió-szerte koszorúzást ünnepségeket, nagygyűléseket rendeztek az évforduló alkalmából. Moszkvában a legfelső párt- és állami vezetők megkoszorúzták a Lenin-mauzóleumot, majd egyperces csenddel adóztak a szovjet állam megalapítója emlékének. Ezt követően a Kreml falánál - katonai tiszteletadás mellett - elhelyezték a megemlékezés virágait az Ismeretlen katona sírjánál.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_moszkva_ismeretlen_katona_sirja.jpgMoszkvában a Szovjetunió párt- és állami vezetői a győzelem napja alkalmából koszorút helyeztek el az Ismeretlen katona sírján

„Neved ismeretlen, hőstetted halhatatlan” - ennyi áll e síron, amelynél a szovjet vezetők néma főhajtással tisztelegtek. Megkoszorúzták a Lenin-mauzóleumot és az Ismeretlen katona sírját a moszkvai ünnepségre ide érkezett külföldi küldöttségek, köztük a magyar párt- és kormányküldöttség, amelyet Gáspár Sándor, az MSZMP PB tagja, az Elnöki Tanács elnökhelyettese vezet.

Kora délután a Kreml Kongresszusi Palotája volt a moszkvai dolgozók és katonai helyőrség képviselői ünnepi gyűlésének színhelye, amelyen meghívottként jelen voltak a nagy honvédő háború veteránjai, a szovjet közélet, a fegyveres erők képviselői, a külföldi vendégek. Az elnökségben foglaltak helyet a szovjet párt- és állami vezetők, élükön Mihail Gorbacsovval, az SZKP KB főtitkárával.

Az ünnepséget Viktor Grisin, az SZKP PB tagja, a moszkvai pártbizottság első titkára nyitotta meg, majd a részvevők felállva köszöntötték a szovjet fegyveres erők képviselőit, akik a negyven évvel ezelőtt Berlinben, a Reichstagra kitűzött győzelmi zászlót és a három haderőnem zászlaját hozták, be a terembe. Ezt követően Mihail Gorbacsov, a gyűlés fő szónoka emelkedett szólásra.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_gyozelemnapi_megemlekezes_moszka.jpgBehozzák a Reichstagra kitűzött győzelmi zászlót

Az ünnepi gyűlésen az SZKP Központi Bizottságának főtitkára után felszólalt a Vörös Hadsereg több veteránja, a hátország dolgozóinak képviselői. A szovjet tudósoknak a győzelemért végzett munkájáról Anatolij Alekszandrov akadémikus, a Szovjet Tudományos Akadémia elnöke számolt be. Az évfordulós ünnepségeken részt vevő külföldi küldöttségek nevében Milos Jakes, a CSKP KB titkára, a KB Elnökségének tagja szólalt fel. Köszöntötték a Kongresszusi Palotában jelenlevőket, a nagy honvédő háború részvevőit a szovjet ifjúság képviselői.

A gyűlés részvevői elfogadták az SZKP Központi Bizottságához, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségéhez és a Szovjetunió Minisztertanácsához intézett üdvözlő levelüket, majd az ünnepi megemlékezés szovjet művészek koncertjével fejeződött be.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_unnepi_megemlekezes.jpgÜnnepi megemlékezés a Kreml Kongresszusi Palotájában

Délelőtt a Német Demokratikus Köztársaság párt- és állami vezetői koszorúzási ünnepségen emlékeztek meg a második világháborúban elesett szovjet hősökről.

A hitleri fasizmus legyőzésének 40. évfordulóján a szovjet hősök treptowi emlékművének megkoszorúzásán jelen volt Erich Honecker, az NSZEP KB főtitkára, államfő, Willi Stoph miniszterelnök, Horst Sindermann, a népi kamara elnöke, Heinz Hoffmann hadseregtábornok, nemzetvédelmi miniszter. Ott voltak az ünnepségekre az NDK-ba érkezett szovjet párt- és kormányküldöttség tagjai Pjotr Gyemicsevnek, az SZKP KB Politikai Bizottsága póttagjának, kulturális miniszternek a vezetésével, továbbá Vjacseszlav Kocsemaszov szovjet nagykövet, Szemjon Kurkotkin, a Szovjetunió marsallja, Mihail Zajcev hadseregtábornok, a Németországban állomásozó szovjet hadseregcsoport főparancsnoka. Megjelentek a diplomáciai képviseletek vezetői is, köztük dr. Szalai Béla, a Magyar Népköztársaság berlini nagykövete.

Az évforduló előestéjén, Treptowban a Szabad Német Ifjúság (FDJ) rendezett fáklyás tömegfelvonulást, amelyen több mint ötvenezer fiatal vett részt.

A prágai vár spanyol termében délután ünnepi ülést tartott Csehszlovákia Kommunista Pártjának Központi Bizottsága, a Csehszlovák Nemzeti Front és a szövetségi nemzetgyűlés elnöksége, valamint a csehszlovák szövetségi kormány. Az ünnepi ülésen jelen volt a csehszlovák közélet sok kiemelkedő személyisége, valamint a szocialista országok küldöttségei. A magyar delegáció vezetője Óvári Miklós, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára.

A nagygyűlésen Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára, köztársasági elnök és Vlagyimir Dolgih, az SZKP KB Politikai Bizottságának póttagja, a KB titkára mondott beszédet.

Gustáv Husák beszédében tisztelettel adózott a második világháborúban s azon belül a Csehszlovákia felszabadításáért folytatott harcban elesett szovjet és szövetséges katonák emlékének, s hangsúlyozta, hogy a cseh és a szlovák nép számára e történelmi jelentőségű győzelem nyitotta meg a jobb, emberibb, gazdagabb élethez vezető utat.

Vlagyimir Dolgih bevezetőben emlékeztetett a szovjet és csehszlovák katonák fegyverbarátságára, Ludvík Svoboda tábornok csapataira, amely egységék a felszabadító szovjet hadsereg szilárd és eredményes szövetségeseinek, fegyvertársainak bizonyultak, s jelentékenyen kivették részüket a csehszlovákiai felszabadító harcokból csakúgy, mint a Csehszlovákia földjén harcolt partizánok.

A továbbiakban kiemelte, hogy mind a Szovjetunió, mind Csehszlovákia kiegyensúlyozott fejlődésében nagy szerepe volt és lesz a szocialista országok közötti együttműködésnek.

Egész Lengyelországban folynak az ünnepségek. Este Varsóban, a Győzelem terén tartottak nagygyűlést a főváros lakói, fiatalok. A nagygyűlést az ifjúsági szervezetek tagjainak és katonai egységeknek a csillagmenete előzte meg; megkoszorúztak több hősi emlékművet. Az ismeretlen katona sírjánál tartott ünnepségen megemlékeztek a háború különböző frontjain, az ellenállásban és a haláltáborokban elesett hősökről, áldozatokról. A negyvenedik évforduló tiszteletére tűzijátékot is rendeztek Varsóban.

Az NSZK parlamentjének két háza, a nyugatnémet társadalom különböző szervezetei szerdán a Bundestagban ünnepélyes ülésen emlékeztek meg a második világháború európai befejeződésének 40. évfordulójáról: Az ülésen részt vettek a bonni diplomáciai képviseletek vezetői, így Vlagyimir Szemjonov szovjet nagykövet is.

A két szónok, Philipp Jenninger, a Bundestag elnöke és Richard von Weizsäcker, az NSZK államfője - mindkettő a Kereszténydemokrata Unió (CDU) tagja - beszédében a felszabadulás napjának nevezte 1945. május 8-át.

Jenninger ugyanakkor leszögezte: a németeknek örökre felelősséget kell viselniük a történelem előtt az 1933-1945 közötti korszakért. Jenninger és Weizsäcker éles szavakkal ítélte el a 12 éves náci uralom bűntetteit. Mindketten szorgalmazták az igazsággal való szembenézést, a történelmi tanulságok levonását, de adósok maradtak a lényeges okok tényleges bemutatásával, amelyek végül is lehetővé tették a hitleri fasizmus hatalomra jutását és 12 éves pusztító tevékenységét.

Weizsäcker államfő a szociáldemokraták több érvét is figyelembe vevő beszédében azért szállt síkra, hogy a szocialista országokkal való megegyezés és békés együttműködés keresését fölébe kell helyezni a határokkal kapcsolatos - úgymond - vitatott jogi kérdéseknek. „Barátságot akarunk a Szovjetunió népeivel” - hangoztatta az NSZK elnöke, akinek ez a megállapítása ellentétben állt több kormánypárti politikus szovjetellenes fejtegetéseivel.

Heinrich Böll Nobel-díjas író, a nyugatnémet haladó értelmiség egyik neves képviselője szerdán a brüsszeli Le Soirban megjelent nyilatkozatában „felszabadulásnak” nevezte a náci rendszer 40 évvel ezelőtti összeomlását, és keményen elítélte Reagan amerikai elnök tiszteletadását a bitburgi katonai temetőben.

Böll sajnálatosnak és szégyenletesnek nevezte, hogy az NSZK-ban ma senki sem beszél arról a hatalmas árról, amelyet a németek felszabadításáért a kelet-európai népek, lengyelek, csehek, magyarok és a szovjet nép fizettek.

Jugoszlávia, amelynek nemzetei és nemzetiségei a fasiszta agresszorok és hazai kiszolgálóik ellen folytatott felszabadító harcukkal hozzájárultak a fasizmus legyőzéséhez, szilárdan síkraszáll a nemzetközi békéért, s ez a fő célja el nem kötelezett külpolitikájának - jelentette ki Veszelin Gyuranovics. A jugoszláv államelnökség elnöke a fasizmus felett aratott győzelem 40. évfordulója alkalmából a Belgrádban este rendezett központi ünnepségen mondott beszédet.

Gyuranovics a népfelszabadító háború jelentőségét méltatva emlékeztetett rá, hogy a kommunista párt vezette jugoszláv hazafias erők a Vörös Hadsereggel, valamint a brit és az amerikai hadsereggel vállvetve harcoltak a közös ellenség ellen. Négy évtizeddel a fasizmus sötét erői felett aratott győzelem után a világ ma a békét állandóan fenyegető veszélyben él; a tartós béke, a nemzetközi feszültség tényleges csökkentése csakis minden állam tevékeny erőfeszítéseivel érhető el - mutatott rá a jugoszláv államelnökség elnöke. Ezzel összefüggésben méltatta az el nem kötelezett mozgalmat, amelynek Jugoszlávia egyik alapító tagja volt.

Az európai szocialista országokban tett kőrútjának újabb állomására, Varsóba érkezett a nicaraguai elnök. Daniel Ortegát a lengyel főváros katonai repülőterén Wojciech Jaruzelski és Henryk Jablonski fogadta. A sandinista politikus tárgyalt mindkét vendéglátójával. A LEMP KB első titkára megerősítette: a lengyel párt, a lengyel nép szolidáris Nicaragua harcával, amellyel meg kívánja védeni a sandinista forradalom vívmányait.

Az évforduló alkalmából táviratot váltott Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára és Margaret Thatcher brit miniszterelnök.

Gorbacsov üzenete hangsúlyozza, hogy a Szovjetunióban melegen emlékeznek a Hitler-ellenes koalíció államainak harci szövetségére. A szovjet nép, amely hatalmas erőfeszítéseket tett és óriási áldozatokat hozott azért, hogy az emberiség megmenekülhessen a fasiszta rémuralomtól, tiszteli a győzelem kivívásából nem kis részt vállaló brit nép bátorságát.

A népeink által átéltek arra intenek, hogy a háború ellen még annak kitörése előtt kell küzdeni. Egy újabb világháború elhárításához nagy szükség van a népek közötti bizalomra és kölcsönös megértésre. E nemes célok elérése érdekében a Szovjetunió kész együttműködni a Hitler-ellenes koalícióban vele együtt küzdő 'korábbi szövetségesével, Nagy-Britanniával - mutat rá Mihail Gorbacsov.

Választáviratában Margaret Thatcher megállapította, hogy ezekben a napokban büszkeséggel és hálával kell emlékezni azoknak az embereknek a hősiességére, akik a Hitler-ellenes koalíció országaiban a közös ügyért harcoltak.

Az évforduló alkalmából a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége táviratot küldött Francois Mitterrand francia köztársasági elnöknek.

A második világháború súlyos megpróbáltatásai idején megmutatkozott, hogy azonosak a szovjet és a francia nép alapvető nemzeti érdekei. A Hitler-ellenes koalíción belül létrejött harci szövetségük hozzájárult ahhoz, hogy a népek úrrá lehessenek a fasizmuson. Létrejöttek egy olyan rendezésnek a feltételei is, amely már négy évtizede segíti a béke fenntartását Európában. A háború utáni időszakban, s különösen az 1970-es években a Szovjetunió és Franciaország sokat tett azért, hogy a nemzetközi kapcsolatokban szilárdan gyökeret eresszen az enyhülés. Reméljük, hogy a két ország a jelenlegi bonyolult nemzetközi helyzetben is megtalálja a közös nyelvet, segíti a fegyverkezési hajsza megállítását - állapítja meg a Legfelsőbb Tanács Elnökségének távirata.

Válaszában a francia államfő rámutat arra, hogy a franciák nem feledik azokat az áldozatokat, amelyeket a szovjet nép hozott a háború idején. Emlékeznek arra is, hogy a számukra legnehezebb időkben, 1942 telén Sztálingrádnál miként csillant fel a remény. Tudják azt is, milyen árat kellett ezért fizetni, s megőrzik a szovjet nép iránti mély elismerésüket.

A szovjet hadsereggel együtt küzdő Normandia-Nyeman repülőkötelék sorsa bizonyítéka és jelképe is a Franciaországot és a Szovjetuniót egybefűző fegyverbarátságnak. A francia pilóták a szovjet katonákkal együtt küzdöttek és áldozták életüket szovjet földön, ugyanúgy, mint a francia ellenállás soraiban küzdő szovjet harcosok - állapítja meg táviratában Mitterrand.

A szovjet nép és a többi szövetséges ország népei által a hitleri fasizmus felett aratott győzelem 40. évfordulóját megünnepelve emlékezünk az együttműködés szellemére, amely mind annyi unkát egyesített a közös ellenséggel vívott harcban. Méltóképpen adózunk annak az áldozatnak, amelyet az amerikai nép hozott a győzelem kivívásáért, a harctereken elesett amerikaiak emlékének - hangzik az a távirat, amelyet Ronald Reagannek, az Amerikai Egyesült Államok elnökének küldött a 40. évforduló alkalmából Mihail Gorbacsov, az SZKP Központi Bizottságának főtitkára.

Az emberiség története legszörnyűbb és legpusztítóbb háborújának legfontosabb tanulságára mindenkinek emlékeznie kell. E tanulság lényege az, hogy minden államnak, azok vezetőinek felelősséget kell viselniük a béke megőrzéséért, a nemzetközi biztonság megerősítéséért. A Szovjetunió ezen az alapon kész együttműködni az Amerikai Egyesült Államokkal a nukleáris katasztrófa megakadályozásával és a nukleáris fegyverek teljes felszámolásával kapcsolatos feladatok megoldásában - írta táviratában az SZKP KB főtitkára.

Az Egyesült Államok és más országok népei biztosak lehetnek abban, hogy a Szovjetunió a jövőben is küzdeni fog e nemes célok eléréséért - hangzik Mihail Gorbacsov Reagan elnökhöz intézett távirata.

Reagan amerikai elnök kedden táviratot küldött Mihail Gorbacsovnak, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága főtitkárának. A távirat szövegét szerdán hozták nyilvánosságra.

Táviratában az amerikai elnök azt írta: Az európai győzelem negyvenedik évfordulója országaink számára alkalmat ad arra, hogy emlékezzünk azokra a férfiakra és nőkre, akik a legnagyobb áldozatot is vállalták a zsarnokság elleni harcban. A többi szövetségessel együtt a Szovjetunió és az Egyesült Államok teljes részt vállalt a hosszú harcban. Megmutattuk, hogy a köztünk levő különbségek ellenére sikeres erőfeszítéseket tudunk tenni közösen - írta Reagan.

Az ünnepi alkalmat úgy is kell tekintenünk, mint lehetőséget arra, hogy bizalommal és reménnyel nézzünk a jövő felé - folytatódik az amerikai elnök távirata. - Szeretném, hogy országaink közösen erősítenék meg elkötelezettségüket a közöttünk levő ellentétek és problémák megoldására, felújítva azt a folyamatot, amely a békét sokkal szilárdabbá teszi és elvezet a nukleáris fegyverek eltűnéséhez a föld színéről. Ezeket a célokat követve, valóban tisztelettel fogunk adózni azoknak, akikről ma megemlékezünk.

Ronald Reagan amerikai elnök befejezve tüntetésekkel kísért madridi látogatását, szerdán továbbutazott Strasbourgba. A Közös Piac parlamentje előtt mondott beszédében a Szovjetuniót próbálta felelőssé tenni a fegyverkezési verseny folytatásáért, és ismét védelmébe vette „csillagháborús” programját. Egyidejűleg azonban néhány közös intézkedést javasolt a Szovjetuniónak.

Beszédében egyfelől az Egyesült Államok békés szándékait és a Szovjetunióval való kapcsolatok „stabilizálására” irányuló törekvését hangoztatta, másfelől éles támadásokat intézett a szocialista rendszer ellen, és „agresszív magatartással” vádolta a Szovjetuniót. Az amerikai elnök világosan értésre adta, hogy ragaszkodik a világűr militarizálására irányuló programjához, s ennek indoklására azzal vádolta a Szovjetuniót, hogy első csapás mérésére alkalmas rakétafegyverekkel le akarja fegyverezni a Nyugatot.

Az elnököt a strasbourgi parlament üléstermében űrfegyverkezési programja ellen tiltakozó feliratok fogadták, s beszéde alatt a baloldali képviselők egy része, köztük francia kommunisták, angol munkáspártiak és a nyugatnémet Zöldek ilyen feliratokat emeltek magasba: „Nem kérünk a csillagháborús programból!” „Be kell fagyasztani a nukleáris fegyverzetet!” „El a kezekkel Nicaraguától!” Reagan beszéde közben mintegy tucatnyi képviselő tüntetőleg kivonult az ülésteremből.

Bejrútban a kedden bejelentett tűzszünet ellenére szerdán szinte egész nap ropogtak a fegyverek. A keresztény és mohamedán milíciák egymást vádolták a tűzszünet megsértésével. A rendőrség közlése szerint szerda estére harminchétre emelkedett az összecsapások halálos áldozatainak száma, a sebesülteké pedig százötven felett van.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_bejrut_2.jpgMinden eddiginél hevesebb harcok folytak a libanoni fővárosban a keresztény és a muzulmán erők között. A képen: Bejrút egy utcája az összecsapások után

Jasszer Arafat, a Palesztinai Felszabadítási Szervezet végrehajtó bizottságának elnöke Ammanban Husszein jordániai királlyal tárgyalt. A megbeszéléseken arról volt szó, milyen további közös lépéseket tegyen Jordánia és a PFSZ a közel-keleti rendezés érdekében.

Franciaország újabb nukleáris fegyverkísérletet hajtott végre a csendes-óceáni Mururoa-korallszigeten. Új-Zéland és Ausztrália elítélte Franciaországot a legújabb atomkísérlet miatt. Az új-zélandi földrengésjelző állomás mérése szerint ez volt a legnagyobb erejű robbantás a Francia-Polinéziához tartozó korallszigeten, ahol 10 éve folynak a föld alatti nukleáris kísérletek. A sorrendben 69. robbantás ereje 150 kilotonna tnt-nek felelt meg.

Nicaragua kérésére este összeült az ENSZ Biztonsági Tanácsa, hogy állást foglaljon a közép-amerikai ország elleni amerikai kereskedelmi embargó ügyében.

Javier Chamorro, Nicaragua ENSZ-képviselője felszólalásában kijelentette, hogy az amerikai intézkedés az országa elleni közvetlen katonai intervenció irányába tett lépés. Hangsúlyozta, hogy az embargó semmibe veszi a két ország között született barátsági, kereskedelmi és hajózási szerződéseket, megsérti az ENSZ, az Amerikai Államok Szervezete és a GATT alapokmányaiban foglaltakat. Visszautasította azokat az amerikai vádakat, hogy országa fenyegetné az Egyesült Államok biztonságát, és rámutatott: Nicaragua nem jelent és nem is jelenthet fenyegetést az Egyesült Államokra. Chamorro síkraszállt a nicaraguai-amerikai kétoldalú tárgyalások újbóli felvétele mellett.

Nicaragua határozattervezetet dolgozott ki, amely elítéli az amerikaiak által életbe léptetett kereskedelmi embargós intézkedéseket, és követeli azok visszavonását. Ezzel együtt Nicaragua javasolta, hogy hívják össze a térség országai vezetőinek legmagasabb szintű találkozóját a probléma megvitatására.

Humor:idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_humor_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_humor_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_humor_3.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_humor_4.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_humor_5.jpg

Reklám:idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_reklam_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_reklam_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_reklam_3.jpg

Kékfény:
Betöréssorozat elkövetésének alapos gyanúja miatt eljárás indult Szűcs István 29 éves foglalkozás nélküli budapesti lakos és két társa ellen. Szűcs István hasonló bűncselekmények miatt már három évet volt börtönben, itt ismerte meg egyik társát, Gerlach Sándor 44 éves segédmunkást, aki 1958 óta bűnöző életmódot folytat. Büntetéseinek kitöltése után rendszerint csak néhány hónapig volt szabadlábon, mert újabb és újabb bűncselekményeket követett el. Szűccsel közösen tíz alkalommal tört be, bár Gerlach Sándor ezt nem ismeri el. A 73 bűncselekmény közül - amelyből 66 betöréses lopás - Szűcs tízet sógorával, Kiss Gergely 31 éves magántaxis, budapesti lakossal követett el. Egyszerű módszert alkalmaztak, amely riglihúzás néven ismert. Elsősorban a főváros régen épült lakásait kedvelték. Tavaly július elejétől október végéig 1,6 millió forint értékben arany és ezüst ékszereket, műszaki cikkeket és készpénzt tulajdonítottak el. Ügyüket a rendőrség vádemelési javaslattal átadta az V. Kerületi Ügyészségnek.

Két súlyos baleset történt szerda délelőtt a fővárosban. Reggel háromnegyed kilenckor az Üllői úton a városiközpont felé haladó külső sávban a piros lámpánál álló Robur tehergépkocsinak ütközött a Volán repülőtéri gyorsjárata. Az ütközés következtében a Mohácsi Városi Kórház Roburjának vezetője súlyos, de nem életveszélyes, a Volán-busz vezetője és utaskísérője könnyű sérüléseket szenvedett

Egy órán belül újabb balesethez riasztották a BRFK közlekedésrendészetének helyszínelőit. A Rákóczi úton az Astoriánál összeütközött egy Lada és egy Trabant személygépkocsi. Az ütközés következtében a felborult Trabantban könnyebben megsérült két utas.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_rakoczi_uti_baleset.jpgA Rákóczi úti baleset

A közelmúltban a következőktől vonták be vezetői engedélyüket ittas vezetés miatt: Villing Ferenc, gépszerelő, Dánszentmiklós, Tessedik S. u. 24., 5 hónapra, Varjasi Zoltán autószerelő, Albertirsa, Baross u. 6., 2 hónapra, Tóth Attila ágazatvezető-helyettes, Albertirsa, Kossuth u. 13., 4 hónapra, Diószegi Béla, MÁV-alkalmazott, Albertirsa, Somogyi Béla u. 47., 2 évre, Gór Tamás, szerelő, Cegléd, Aranymeggyes szél 45., 1 évre. Babai Ferenc, tmk-szerelő. Cegléd. Puskin u. 2., 1 évre. Mari Pál, lőtérgondnok, Cegléd, Tanítóföld XII. 38, 1 évre, Fehér János, segédmunkás, Abony. Abonyi L. u. 98., 1 évre, Kele László, bedolgozó, Tápiógyörgye, 1343/b., 2 hónapra, Tarbai Ferenc, autószerelő, Szentmártonkáta, Vasút sor 43., „B” kategóriájú engedélyét 3 hónapra. Gyarmati István, gépkocsivezető. Tápiószele, Jászberényi u. 61., 3 hónapra, Pittlik László tetőfedő, Őrbottyán, Bajcsy-Zs. u. 104., 2 hónapra; Drajkó János fűtő, Vác, Telep u 2-4., 2 hónapra; Kiss József csőszerelő, Penc, Rákóczi u. 39., 3 hónapra; Mikes György műszerész, Sződ, Árpád u. 8., 1 év 7 hónapra; Zachár Lajos gépkocsivezető, Vác, Matejka u. 16., 1 évre; Baranyi Lajos lakatos, Nagymaros, Martinkovics u. 155., „A” kategóriájú engedélyét 1 évre; Bense Margit kozmetikus, Zsámbok, László u. 50., 2 évre; Rajc István betanított asztalos, Kerepestarcsa, Pozsonyi u. 55., 2 évre; Gróf Gábor bedolgozó, Kerepestarcsa, Szabadság u. 52., 1 év 6 hónapra; Kurucz László betanított munkás, Kerepestarcsa, Kiss J. u. 73, 1 évre és Lapu István vízvezetékszerelő, Zsámbok, László u 46., 1 év 6 hónapra. Katona János, művezető, Tápiószele, Vörösmarty u. 38., „B” kategóriájú engedélyét 3 hónapra, és Kékesi István, kazánfűtő, Nagykáta, Kossuth L. u. 3., 1 évre.

Közlemények:
A Népstadion és Intézményeinek Igazgatósága közli a szurkolókkal, hogy a Magyarország-Hollandia labdarúgó VB-selejtező mérkőzésre május 6-án tíz órakor kezdi meg a jegyek árusítását a Népstadion úti, a Dózsa György úti, valamint a metró felőli pénztáraknál. A nagy érdeklődésre való tekintettel egy szurkoló legfeljebb négy belépőt vásárolhat. Kollektívák csoportos jegymegrendelését már nem fogadják el.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_penztarnyitas.jpgPénztárnyitás előtti pillanatok

A Magyar Posta Szimfonikus Zenekara próbajátékot hirdet az alábbi szólamokban: koncertmester. A próbajáték anyaga: Hegedűverseny, I. v. III. tétel kadenciával. Kodály szóló szonáta, virtuóz darabok. Hegedű, brácsa, cselló, tutti. A próbajáték anyaga: egy koncert tétel, egy Bach szólószonátatétel és zenekari szólamok lejátszása. A zenekari szólamok anyaga a próbajáték előtt két héttel átvehető a zenekari irodában. A próbajátékra jelentkezők önéletrajzukat adják be a zenekari irodába a próbajáték előtt néhány nappal. A próbajáték helye: a zenekar székhelye, Budapest VI., Benczúr utca 27. Ideje: 1985. június 3., Koncertmester 9.30., Hegedű 10.30., Brácsa és cselló 11.30.

Commodore-tulajdonosok, figyelem! Új 1 MByte-os floppy lemezes tároló egységet bérelhet Commodore számítógépéhez a NOVOTRADE-nél! Az SFD 1001 típusú lemezegység kapacitása hatszorosa a hagyományos VC 1541 típusú lemezegység kapacitásának, sebessége ötszörös. Teljes software kompatibilitás a VC 1541-gyel! Telefonunk: 122-095. Címünk: Bp., Kresz Géza u. 14. 1135.

Állásajánlat:idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_allasajanlat_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_allasajanlat_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_allasajanlat_3.jpg

Divat: Nyáron is kötöttben járunk
A kötött ruhadarabok már nemcsak télen kedveltek. A különböző vastagságú kötött holmik tavasszal, sőt nyáron is helyet kapnak férfiak és nők ruhatárában. Hol önállóan szerepelnek, hol az öltözék kiegészítőjeként. Egyaránt divatos a gépi és a kézi kötés. A legújabb kötött kabátok és pulóverek többnyire ejtett vállal vagy denevérujjal készülnek, s ez érvényes a férfiaknak készülő modellekre is - mint ezt a Párizsból érkezett divatfotók bizonyítják. Ugyancsak mindkét nembelieknek ajánlhatók az intarziaminták, a fonott beállítások, a bordázatok, a különböző csíkozások.idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_divat_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_divat_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_divat_3.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_divat_4.jpg

Fáznak a növények, állnak a kukoricavetők:
Eddig is csak lassan tudtak haladni munkájukkal a növénytermesztők Zala megye gazdaságaiban, de az újabb eső, ami a zalaegerszegi mérés szerint meghaladta a húsz millimétert, további hátrányt jelent a földművelők számára. A cukorrépa vetését például jó háromhetes késéssel kezdték el, s a tervezett 1800 hektáron még máig sem tudtak végezni e munkával a termelő gazdaságok, s mint a megyei tanács mezőgazdasági- és élelmezésügyi osztályától kapott tájékoztatóból megtudtuk, a terület kilencven százalékán sikerült elvetni. Az első vetések viszont sorolnak, de fáznak is a zsenge növények, aggódnak ezért a szakemberek, hogy a tartósan hűvös és csapadékos idő kárt okoz a vetésekben. Az ugyancsak melegigényes napraforgóban is, aminek még vagy húsz százaléka, 1600 hektárnyi terület vetésre vár. De a más növényeknél lényegesen nagyobb területen vetésre kerülő kukoricának is nagyon kellene már a meleg. Amint a mezőgazdászok elmondják, a talaj hőmérséklete alig éri el az öt fokot, ennek legalább dupláját igényli a tengeri magja. Ezért, és az ismételt esőzés miatt volt olyan, hogy egész nap álltak a kukoricavetők, pedig nekik még igazán sok a tennivalójuk, hiszen a területnek csupán húsz százalékán sikerült földbe tenniük a magot.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_fuzvolgyi_tsz.jpgAhogy az idő engedi, rögtön megindulnak a gépek. Magyarszentmiklós határában a fűzvölgyi tsz két dolgozóját, Pintér Antalt és Marics Tibort például kukoricavetés közben találtuk

Dobozok belföldi piacra:
Elsősorban a cipőipar részére gyárt kartondobozokat a tiszaföldvári Lenin Tsz dobozüzeme. Legnagyobb megrendelője a Tisza Cipőgyár.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_tiszafoldvari_lenin_tsz.jpgFelvételünk a szabászaton készült

Ismét a szakma élén:
Évek óta tartja első helyét a honi szakma élén a Sabaria Cipőgyár, miként azt a közelmúltban Ismét elnyert kiváló cím is tanúsítja, A szimpatikus szerénység is ott lehet valahol az eredmény-alakító tényezők között, ez derülhetett ki a vállalat vezérigazgatójának televíziós nyilatkozatából. Valahogy úgy mondta: halványan szerepelt tavaly a magyar cipőipar - főleg a szovjet vásárlóktól érkezett panasz - talán csak ezért sikerülhetett ismét a Sabariának, ahol évente hatmillió pár lábbeli készül. Persze, tudja, aki tudja, hogy nem csak ezért...

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_sabaria_cipogyar.jpgA szalagokra készítik elő a különböző lábbeli anyagokat

Vasúti kocsik exportra:
A Ganz-MÁVAG Mozdony-, Vagon- és Gépgyár vasúti járműgyára 14 ezer négyzetméter alapterületű üzemcsarnokában tuniszi exportra készülnek a vasúti pótkocsik. A 101 első és másodosztályú és az úgynevezett Furgoo pótkocsikból az idén hetvenet szállítanak.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_ganz_mavag.jpgTuniszi megrendelésre készül az új szerelvény

Huszonöt éves a csepeli transzformátorgyár:
A Csepel Művek Transzformátorgyára az idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. Az eltelt negyedszázad alatt csaknem százezer különböző transzformátor készült a gyárban. Az idén négyszázötvenmillió forint értékben gyártanak transzformátorokat és fojtótekercseket. A hazai megrendelők mellett a KGST-országokba és a tőkés országokba is szállítanak.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_csepel_muvek_transzformatorgyar.jpgSzáraztranszformátor szerelése

Itt javítják a KGST-országok növényvédő repülőgépeit:
A MÉM Repülőgépes Szolgálat kaposújlaki területi központja lett a Dél-Dunántúl és a KGST-országok növényvédő repülőgépeinek javítóközpontja. Csehszlovák, lengyel, jugoszláv és magyar gépek nagyjavítását végzik itt. A 180 személyes javító szolgálat az idén 29 repülőgép javítását vállalják.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_kaposujlaki_repulogepszerviz.jpgA szerelőhangárban folyamatos a munka

Meleget és fényt adnak:
Minden évben számos kiállításon és vásáron vesz részt termékeivel a pápai Elekthermax. Fejlesztőgárdája egyre újabb készülékeket hoz létre - legutóbb például a légkeveréses és grilles főző-sütő tűzhelyet. Az elektromos és gázzal üzemelő készülékek úgy kerülnek le a szerelőszalagról, hogy a gyártósor dolgozói nem is tudják: belföldre vagy exportra kerül a gyártmány, mivel a minőségi követelmények ugyanazok. A fejlesztés, a korszerű gyártmányok létrehozása e gyárban napi feladat. Nagy ugyan az igény termékeik iránt, de az is igaz, hogy sorozatban eladni csak a korszerű, tetszetős és gazdaságosan üzemelő készülékeket lehet. Gyártmányaik korszerűségét bizonyítja, hogy azokat ma már bútorgyárak konyhabútoraikba építik, s így adják el őket. Az Elekthermaxban többfajta tűzhely és tűzhelycsalád mellett grillkészülékek, légkeveréses főző- és sütőkészülékek, hőtárolós kályhák, nagykonyhai főző- és sütőberendezések, illetve közvilágítási lámpatestek is készülnek.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_papai_elekthermax.jpgÜgyeskezű asszonyok és lányok szerelik a főzőlapokat

Gázcementálás a DKG-ban:
Speciális feladatokat oldanak meg a Dunántúli Kőolajipari Gépgyár hőkezelő műhelyében. A gázcementáló kemencékben nagy pontosságú hőkezeléssel gáz atmoszférában munkálnak meg egyes termékeket.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_dunantuli_koolajipari_gepgyar.jpgA különleges kezelés nagy szilárdságú értékek eléréséhez szükséges, s ez például a görgős fúróknál elengedhetetlen

Megjelent!
idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_megjelent.jpg

A Magyar Televízió műsorán: Nápoly négy napja
Éppen negyven éve, hogy Európában elhallgattak a fegyverek, beköszöntött a béke. Erre az évfordulóra tűzte műsorra a Magyar Televízió a „Népek kiáltják sorsodat, szabadság!” című antifasiszta, háborúellenes sorozatban az 1962-ben készült, világhírű, Nanni Loy rendezte filmet, a Nápoly négy napját, amely 1943 szeptemberében játszódik, amikor Badoglio tábornok aláírja a fegyverszüneti egyezményt a szövetségesekkel, s az olasz nép örömmel ünnepli a békét, ám az rövid életű, mert a németek - noha az angolok és amerikaiak már elfoglalták Szicíliát is - egykori szövetségeseik ellen fordulnak és a báború még gyilkosabb keretek között folyik tovább. Nápoly népe megpróbál ellenállni. Erről a négy napról szól a film.

Erről szól a manapság low budget-nak nevezett, klasszikussá vált felemelő film, melynek színészei a szent ügy iránti tiszteletből még azt is vállalták, hogy a nevük se szerepeljen a főcímlistán. Az olasz film a valóságban megtörtént esemény költői, drámai feldolgozása.

Az 1963-as Oscra-díjkiosztó gálán a legjobb forgatókönyv és a legjobb külföldi film kategóriában kapta meg a mű az aranyszobrocskát. Emellett számtalan nemzetközi filmfesztiválon érdemelt ki a mű különböző elismeréseket.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_napoly_negy_napja.jpgKépünkön a film egyik kockája

Hová menjünk? Moziba!
idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_mozi.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_mozi_2.jpg

Színházi bemutató: Dosztojevszkij Játékosa a Katona József Színház előadásában, Csizmadia Tibor vendégrendezésében.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_gobbi_hilda_basti_juli.jpgGobbi Hilda és Básti Juli

Magyar könnyűzene: Név nélkül
Egy trió, amely még nem választott nevet, de tagjai mégsem ismeretlenek, hiszen a Na-És, a Wastaps és a Tolcsvay-együttesekből toborzódtak. Rosta Géza, Hantó Csaba és P. Nagy Ferenc három gitárra szerzett kellemes hangulatú, intim zenét. Koncertekkel spékelt klubfoglalkozásaikat a Postás Művelődési Központban tartják.
idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_nev_nelkul.jpg

Külföldi könnyűzene:
A hét első felében az amerikai slágerlistákat Madonna Crazy For You-ja, a nyugat-európai slágerlisták többségét a Bronski Beat & Marc Almond I Feel Love című számai vezetik.

Videoklip a divat
Elton John is belépett a videót készítők népes táborába. Eddig állandóan azt hirdette, hogy egy zenésznek nincs szüksége videóra, ha tud zenélni. Hogy mégis megváltoztatta véleményét, annak csak fantasztikus hiúsága volt az oka. Gyér haja miatt mindig kisebbségi érzése volt a gyengébb nemmel szemben. Ezért elhatározta, hogy videófilmjein mindig a győzedelmes férfit fogja játszani, ragyogó hölgyek társaságában. Egy felvételre késve érkezett, és rögtön elkezdett dolgozni a műteremben - hátra sem nézve a tánckarra. Először csak halk kuncogást hallott, majd egyre erősebb nevetést a stúdióban. Amikor hátranézett, elszörnyülködve vette észre, hogy női ruhába öltözött férfiak illegették magukat mögötte. Kiderült, hogy ezek még az előző film közreműködői voltak, akik szintén késve kezdték el a forgatást. A népszerű énekes csak akkor engesztelődött meg, amikor a parókák alól kibukkanó férfifejek kopaszabbak voltak, mint az övé.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_elton_john.jpgElton John és a tánckar

Az 1986-os mexikói labdarúgó-világbajnokság selejtező mérkőzései közül az 5. csoportban kedden Grazban rendezték meg az Ausztria-Ciprus találkozót. A házigazdák biztos győzelmet vártak, s mexikói reményeik újraéledésében bizakodnak. A csapatkapitány, Prohaska jó játékot és sok gólt ígért. A vendégek szövetségi kapitánya, Panikosz lakovu a tisztes helytállásról nyilatkozott, bár tudta: idegenben kevés sikere lehet együttesének.

Ausztria-Ciprus 4:0 (2:0) Graz, 16 000 néző. Gólszerzők: Hrstic (2. perc), Polster (36. perc), Schachner (54. perc), Willfurth (73. perc).

A 4:0-ás osztrák győzelem azt jelenti, hogy a hollandoknak feltétlenül 2 pontot kell szerezniük a Népstadionban, ha csoportmásodikok akarnak lenni.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_europai_5_csoport_tabella.jpg

Szintén kedden Mezey György szövetségi kapitány húsz játékost hívott meg a tatai edzőtáborozásra, készülve a Hollandia elleni világbajnoki selejtezőre: Disztl P., Andrusch, Szendrei (kapusok), Sallai, Róth, Garaba, Péter, Varga, Csuhay, Kardos, Nagy, Détári, Fitos, Kiprich, Bodonyi, Dajka, Mészáros (mezőnyjátékosok). A külföldön játszó Nyilasi, Szokolai és Esterházy a hétvégi bajnoki forduló után csatlakozik a kerethez.

Az UEFA Kupa döntő első mérkőzésének napján egy találkozót játszottak az NB II-ben.
idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_nb_ii.jpg

És akkor lássuk a lényeget, a Videoton-Real Madrid UEFA Kupa döntő első mérkőzését!
A budai Hilton Szállóban már eddig is sok híresség megfordult (lakója volt Kabir Bedi, azaz Sandokan, Horst Tappert, vagyis Derrick felügyelő, valamint Jessica Lange, Elton John, Pelé és sokan mások), s a díszes vendégkönyv hétfőn tovább gazdagodott. Megérkezett ugyanis az UEFA Kupa-döntő spanyol résztvevője, a Real Madrid csapata, amely hajdanán hatszor nyert EK-t, s ma is méltán emlegetik a kontinens legtekintélyesebb együttesei között.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_real_madrid_fay_utca.jpgA Real hétfőn már a Fáy utcában tartott edzést

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_real_madrid_fay_utca_csapatkep.jpgCsapatfotó a sajtónak

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_real_madrid_fay_utca_stielike.jpgStielike az autogramvadászok gyűrűjében

Ezt a játékosok listája is bizonyítja; íme, a névsor: Miguel Angel, Ochotorena (kapusok); Camacho, San José, Stielike, Sanchis, Chendo (védők); Gallego, Salguero, Michel (középpályás), Juanito, Santillana, Butragueno, Valdano, Pineda, Martin Vazquez (csatárok). Érthető, ha ez a gárda az UEFA Kupa döntőjébe jutott, kiütve a többi közt a két tavalyi finalistát, a győztes Tottenham és az Anderlecht csapatát, valamint - igaz, némi bonyodalmak után - az Internazionale együttesét.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_real_madrid_sostoi_stadion.jpgKedden még csak ismerkedtek a Sóstói Stadionnal, a Real Madrid játékosai

A Real Madrid jelenleg 23 szerződtetett profit tart állományban. A keretben 10 válogatottat találunk, 13-an (!) már játszottak valamelyik európai kupa döntőjében, nyolcán szerepeltek VB-n és öten Európa-bajnokságon. Székesfehérvár vendégei tehát igazán illusztris sportolók. Luis Molowny, a Real edzője a sok siker ellenére is óvatos várakozással tekintett a szerdai találkozó elé.

Gondokkal küzd Kovács Ferenc, a Videoton edzője, mert éppen a nagyszerű sorozat végén hiányoznak a legtöbben az együttesből. A gólfelelős Szabó sárga lapjai miatt nem szerepelhet, Májer és Csongrádi továbbra is sérült, ráadásul Végh lábujján a Honvéd elleni bajnoki összecsapáson felszakadt a köröm, s bár a hátvéd - a szokottnál három számmal nagyobb cipőben - hétfőn már edzett, a legkevésbé sem valószínű, hogy pályára léphet szerda este.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_videoton_sarpentelei_erdo.jpgKupameccsek előtt rendszerint a sárpentelei erdőben edzett utoljára a Videoton. Ez eddig mindig jó kabalának bizonyult, s remélhetőleg most is az marad

Ráadásul Kovács ezúttal nem látta „élőben” az ellenfelet, de a videofelvételek alapján így is sokat tud a neves vetélytársról. Véleménye szerint a Real már nem a régi nagy csapat (a klub tekintélyét az EK-döntőben kilencszer szerepelt s hatszor győztes elődök alapozták meg), ám jelenleg is hét spanyol (Miguel Angel, Camacho, San José, Gallego, Santillana, Butragueno, Juanito), valamint egy-egy nyugatnémet (Stielike) és argentin (Valdano) válogatott labdarúgója van, s ez a szereposztás ma is kuriózum a kontinens valamennyi futballszínpadán. Így talán még az előző viadaloknál is nagyobb bravúr volna, ha a Videoton alkalmi támadó triója - Kovács Ferenc szavaival: „a kinevezett csatársor” - zavarba tudná hozni a vendégek védelmét, s meglepetést szerezne nemcsak riválisának, hanem az európai közvéleménynek is.

Jobb félni, mint megijedni, de túlzott szorongásra azért nincs ok, mert a fehérvári együttes már eddigi szereplésével is minden várakozást felülmúlt, ráadásul többször is hasonlóan nehéz helyzetben aratta csodálatos sikereit. Amelyek hazai pályán egyszer sem maradtak el, hiszen a Videoton minden UEFA Kupa-mérkőzését megnyerte a sóstói arénában, s ilyen sorozatot még a Real sem produkált a Bernabeu-stadionban. (Négy győzelme mellett egyszer döntetlent ért el, igaz, azzal is továbbjutott a kupavédő Tottenham együttesével szemben.) S ha a Dukla, a Paris St. Germain, a Partizán, a Manchester United és a Zseljeznicsar ellen sikerült, akkor a kedvezőtlen előjelek ellenére sem elképzelhetetlen, hogy a finálén már valóban fődíjat nyer az újabb fehérvári „tévéjáték”.idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_videoton_real_madrid_merkozes_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_videoton_real_madrid_merkozes_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_videoton_real_madrid_merkozes_3.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_videoton_real_madrid_merkozes_4.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_videoton_real_madrid_merkozes_5.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_videoton_real_madrid_ejtoernyos.jpgAz égből „pottyant" labda minden jó szándék ellenére sem hozott szerencsét a Videotonnak. Erről persze a meccslabdával pontosan célbaérő ejtőernyős tehetett a legkevésbé

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_videoton_real_madrid_lelato.jpgEzúttal tényleg nem volt talpalatnyi üres hely sem a Sóstói Stadionban

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_videoton_real_madrid_vegh_tibor_santillana_1.jpgA csapatkapitányok zászlócseréje

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_videoton_real_madrid_kezdocsapat_3.jpgA Videoton kezdőtizenegye

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_videoton_real_madrid_kezdocsapat.jpgA Real Madrid csapata

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_videoton_real_madrid_forro_pillanat.jpgA mérkőzés egyik forró pillanata

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_videoton_real_madrid_miguel_angel_2.jpgEgy a szórványos Videoton támadások közül: munkában az ezerkezű Miguel Angel és a madridi védők

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_videoton_real_madrid_valdano.jpgValdano kapura tör

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_videoton_real_madrid_stielike.jpgKetten a Real Madrid csillagai közül: Stielike, a védőjáték mestere...

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_videoton_real_madrid_gallego.jpg...és Gallego, a dirigens

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_videoton_real_madrid_michel.jpgMichel öröme, látványos bombagólja után. Aztán még további kettőt előkészített

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_videoton_real_madrid_stielike_2.jpgStielike szabadít fel

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_videoton_real_madrid_vadasz_miguel_angel.jpgVadász lövését üti szögletre Miguel Angel

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_videoton_real_madrid_louis_molowny.jpgLouis Molowny arcán nem látszott a különbség

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_videoton_real_madrid_burcsa_palkovics.jpgBurcsa Győző volt a Videoton legjobbja. Palkoviccsal párban itt éppen Stielikét hozzák lehetetlen helyzetbe, márpedig nem nagyon volt ritkább alkalom annál, minthogy a Real nyugatnémet vendégmunkása térdre kényszerüljön

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_videoton_real_madrid_santillana.jpgSantillana fejesgólja, ezzel lett 2:0 az eredmény a Real javára

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_videoton_real_madrid_vadasz_imre.jpgA középpályán oly hasznos Vadász Imre kényszerűségből csatárszerepre kárhoztatva reménytelen harcot vívott a tapasztalt spanyol védőkkel

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_videoton_real_madrid_burcsa_gyozo.jpgBurcsa lendületben

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_videoton_real_madrid_palkovics_istvan.jpgPalkovics fejel tovább egy labdát

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_videoton_real_madrid_miguel_angel_stielike.jpgBajban a Real védelem. Volt, hogy Stielikének és Miguel Angelnak szerencséje is volt, Csuhay elkésett egy gondolattal

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_videoton_real_madrid_harmadik_gol.jpgEz volt a harmadik! Disztl kapus már verve, közelében csak a fehérmezes spanyolok láthatók

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_videoton_real_madrid_csata.jpgA Videoton játékosai 90 percen át küzdöttek, de a csapat három erőssége, a karmester és a csatárok hiányát megérezte és alulmaradt a kemény csatában

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_videoton_real_madrid_vadasz_imre_2.jpgVadász fejese - sajnos - nem a kapuba, hanem mellé szállt

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_videoton_real_madrid_miguel_angel_disztl_peter.jpgMa nekem, holnap neked - talán ez járt a két kiváló kapus, Miguel Angel és Disztl Péter fejében a mérkőzés után

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_videoton_real_madrid_emelt_fo.jpgA bravúrok sorozatával az UEFA Kupa döntőjébe jutott Videoton játékosai a vesztett csata után is emelt fővel állhattak a közönség elé

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_videoton_real_madrid_disztl_peter.jpgDisztl Péter vigasztalja a társakat az öltözőbe vonuláskor

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_videoton_real_madrid_szurkolok.jpgA szurkolók jóban-rosszban kitartottak a Videoton mellett. Ez az egymásratalálás marad a kupasorozat egyik, remélhetőleg nem feledésbe merülő szép emléke

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_6_fordulo_1_kor_videoton_real_madrid_oltozo.jpgA játékosok vigasztalhatatlanok voltak a mérkőzés után; ők éreztek erőt magukban egy újabb bravúrhoz. Sajnos, a sokszor megcsodált elszántság most kevés volt a sikerhez


A mérkőzés összefoglalója 

A történteken lehet tűnődni, de hasznosabb, ha a Videoton most már a madridi mérkőzésre összpontosít. A visszavágón a 4:0 arányú fehérvári győzelem szinte elképzelhetetlen, azért a Videotonnak van miért játszania a visszavágón is. Az első számú cél: megőrizni azt a presztízst, amelyet pompás sorozatával az UEFA Kupa korábbi összecsapásain kivívott magának. Mert ugyan a döntő első találkozóján gyakran előfordultak hibák, azt azonban már senki sem veheti el a Videotontól, hogy ebben a szezonban a kontinens hat legjobb csapata között szerepelt. S ez - ha a kupa elnyerése a 0:3 után csak illúzió is - nemcsak a fehérváriak, hanem az egész magyar futball figyelemre méltó eredménye.

Egy hét múlva, a következő szerdán, jön a Magyarország-Hollandia VB-selejtező mérkőzés.

Kiemelt támogatónk:
idokapszula_nb_i_nepsport.jpg

Aranyfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_kepes_sport.jpg

Ezüstfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_labdarugas.jpg

Bronzfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_nepszabadsag.jpg

Emlékeztetőül:

Időkapszula: NB I. - 1984/85

Szintén figyelmükbe ajánljuk: 

Időkapszula: NB I. - 1980/81
Időkapszula: NB I. - 1981/82
Időkapszula: NB I. - 1982/83
Időkapszula: NB I. - 1983/84

Végül egy kis kötelező irodalom: 

Osztálynapló
Két évtized felejthetetlen és elfelejtett magyar hálóőrei

Köszönetnyilvánítás:

Sorozatunk nem jelenhetne meg Kárpáti Tamás segítsége nélkül, akinek ezek a kincsek digitalizálva is megvannak. Köszönet illeti a Népsport tudósítói gárdáját is a kiváló összefoglalókért. Belenézünk az Arcanum Adatbázisba is, mert nekik is szokott lenni releváns érdekességük.

Megjegyzés:

A sorozatot maribor és a szerethető dózsás együtt készíti, a szerző neve csak blogmotor etetésére van feltüntetve.

Olvasóink segítségét szeretnénk kérni: Szívesen fogadunk kiegészítéseket, javításokat, javaslatokat, korabeli anyagokat, egyszóval bármit, amivel pontosítani és jobbá lehet tenni a sorozatot. Különösen örülnénk, ha volt játékosok, edzők, vezetők, játékvezetők, gyúrok, jegyszedők, szurkolók és bárki más, akinek valamilyen története, emléke van, jelentkezne nálunk és egy-egy interjúval és beszélgetéssel színesíteni tudnánk az anyagot. Elérhetőségeink: emailen a valogatott.blog@gmail.com, Twitteren @ValogatottBlog, Facebookon pedig megtalálhatóak vagyunk a https://www.facebook.com/Valogatottblog címen. Előre is köszönjük.

2 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://valogatott.blog.hu/api/trackback/id/tr9118147754

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

szabzero 2023.12.12. 23:10:30

Gulyár riporter úr aranyos volt, de tehetségtelen. Miket beszélt a Real 3. góljánál, " lehet vitatkozni a lesen " :)

maribor_ 2023.12.13. 17:34:39

@szabzero: Gulyás riporter úr maga az élő legenda volt már akkor is. Ha volt rádióközvetítés is, aki tehette, a tévét nézte és a rádiót hallgatta.
süti beállítások módosítása