Válogatott okosságok

Szurkolói gondolatok, elemzések, mélázások a válogatottainkról, válogatás nélkül.

Ajánlataink

Sztancsik Richárd: Városok, stadionok, kocsmák

Rendelje meg közvetlenül a szerzőtől!

varosok.stadionok@gmail.com

Ár 2999 Ft.Részletek itt


kupanap.jpghungarianultras.jpg

Friss topikok

Facebook oldalunk

Időkapszula: NB I. 1982/83 13. forduló

2018.09.17. 05:24 maribor_

1982. november 19-21., a hónap utolsó előtti hétvégéje

idokapszula_nb_i_1982_83_13_fordulo_brezsnyev_temetese.jpgÖrök nyugalomra helyezték Leonyid Iljics Brezsnyevet, az SZKP Központi Bizottsága elhunyt főtitkárát

Lássuk először a hét legfontosabb közéleti és külpolitikai eseményeit.

november 15.

A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa november 15-ét, Leonyid Iljics Brezsnyev, a Szovjetunió és a nemzetközi munkásmozgalom kiemelkedő személyisége temetésének napját országos gyásznappá nyilvánította. Reggel a Parlament előtt, a Kossuth Lajos téren ünnepélyes külsőségek között, katonai tiszteletadással felvonták, majd félárbocra engedték a Magyar Népköztársaság állami zászlaját. Nyolc órakor felsorakozott a díszszázad - tagjai gyászszalagot viseltek karjukon -, majd kürtszó jelezte a budapesti helyőrség parancsnokának érkezését. Díszőrök kíséretében vitték az árbochoz az állami zászlót, s a Himnusz hangjai közepette felvonták, majd Leonyid Brezsnyev emlékének tisztelegve a szovjet himnusz hangjaira félárbocra engedték. Ezután a díszszázad és a zenekar gyászmenetben vonult el az állami zászló előtt.

Katonai tiszteletadással, díszsortüzek hangjai kíséretében, a világ százharmincnál több magas rangú delegációjának jelenlétében hétfőn a moszkvai Vörös téren, a Lenin-mauzóleum mögött, a Kreml falánál helyezték örök nyugalomra Leonyid Iljics Brezsnyevet. Abban a pillanatban, amikor az SZKP Központi Bizottsága elhunyt főtitkárának, a Legfelsőbb Tanács Elnöksége elnökének koporsóját lebocsátották a földbe, Szovjetunió-szerte ötperces munkaszünet kezdődött, megszólaltak a gyárak szirénái, a tengeri és folyami hajók, a mozdonyok kürtjei, megállt a forgalom az utcákon. A hatalmas ország némán, mozdulatlanul vett búcsút elhunyt vezetőjétől, akinek ravatala előtt vasárnap estig a szovjet emberek tízezrei rótták le kegyeletüket. A Leonyid Brezsnyev temetésére a szocialista országokból érkezett párt- és állami küldöttségek közül a bolgár delegáció Todor Zsivkov, a csehszlovákot Gustáv Husák, a kubait Fidel Castro, a lengyelt Wojciech Jaruzelski, a mongolt Jumzsagijn Cedenbál, az NDK-belit Erich Honecker, a románt Nicolae Ceausescu vezeti. A vietnami delegáció élén Truong Chinh, a laosziét Szufanuvong, a kambodzsaién Heng Samrin áll. Moszkvába érkezett a temetésre a Koreai NDK küldöttsége Pák Szong Csöi vezetésével. A Kínai Népköztársaságot Huang Hua külügyminiszter képviseli. A jugoszláv delegáció vezetője Petar Sztambolics. Az afgán delegációt Babrak Karmai, a Jemeni NDK küldöttségét Ali Nasszer Mohammed, a mozambiki delegációt Samora Machel, az etiópiait Mengisztu Hailé Mariam, az angolait Jósé Eduardo dos Santos vezeti.

A ravatal melletti utolsó néhány perces díszőrséget az SZKP KB Politikai Bizottságának tagjai és póttagjai, a kormány vezetői adták, akik Jurij Andropov főtitkár és Nyikolaj Tyihonov miniszterelnök vezetésével állták körül a koporsót. A temetés idejére a gyászoló moszkvaiak ezreivel telt meg a Vörös tér. Félárbocon lengtek a Kreml zászlai. A Lenin-mauzóleum mellett várakoztak a külföldi delegációk - ismert politikusok, pártvezetők, állam- és kormányfők a világ minden tájáról -;, a tér tribünjein pedig az ötéves tervek legkiválóbb munkásai, a polgárháború és a Nagy Honvédő Háború veteránjai, a diplomáciai testület és a külföldi sajtó képviselői. Fél tizenkettő előtt néhány perccel a Szakszervezetek Házának oszlopcsarnokából kivitték a koszorúkat - köztük az MSZMP és a Magyar Népköztársaság koszorúját -, majd megjelentek a tábornokok, akik bíborszínű bársonypárnákon Leonyid Brezsnyev szovjet és külföldi kitüntetéseit vitték. Ezután a szovjet párt vezetőinek sorfala között kihozták az épületből a vörös-fekete gyászlepellel borított koporsót, amelyet ezután páncélos jármű vontatta ágyútalpra helyezték.

idokapszula_nb_i_1982_83_13_fordulo_brezsnyev_temetese_gyaszmenet.jpgA temetési menet a Szakszervezetek Házától elindul a Vörös tér felé

Elindult a temetési menet. Legelöl vitték az elhunyt főtitkár gyászkeretes portréját, majd a több száz koszorút, és a kitüntetéseket tartó tábornokok sora következett. Az ágyútalpon méltóságteljes lassúsággal gördülő koporsó négy sarkánál díszlépésben tisztelgő katonák haladtak. Közvetlenül a koporsó után a gyászoló hozzátartozók mentek, s őket követték a legfelsőbb párt- és állami vezetők, valamint a temetés megszervezésére alakult bizottság tagjai. Mindössze hétszáz méter az út a Vörös térig, ezt a temetési menet több mint húsz perc alatt tette meg. A Lenin-mauzóleum előtt vörös drapériával díszített emelvényre helyezték a koporsót. Csupán a gyászzene halk hangjai hallatszottak, amíg a szovjet párt és állam vezetői, a társadalmi szervek és dolgozó kollektívák képviselői felvonultak a mauzóleum mellvédjére, oda, ahonnan halála előtt néhány nappal Leonyid Brezsnyev még végignézte a november 7-i díszszemlét. Moszkvai idő szerint delet ütött a Kreml toronyórája, amikor Jurij Andropov, az SZKP főtitkára, a temetési bizottság elnöke a mikrofonhoz lépett és búcsúbeszédet mondott.

idokapszula_nb_i_1982_83_13_fordulo_brezsnyev_temetese_andropov.jpgA Lenin-mauzóleum mellvédjén Jurij Andropov szól a gyászolókhoz

Jurij Andropov után Dmitrij Usztyinov marsall, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a Szovjetunió honvédelmi minisztere búcsúzott Leonyid Brezsnyevtől. Anatolij Alekszandrov akadémikus, a Szovjet Tudományos Akadémia elnöke beszédében hangoztatta, hogy a szovjet tudósokat az ország többi lakosához hasonlóan, mélyen megrázta Leonyid Brezsnyevnek, a kiemelkedő politikusnak és államférfinak a halála. Alekszej Gorgyijenko, az Ukrán Kommunista Párt dnyeprodzerzsinszki városi bizottságának első titkára a szűkebb szülőföld lakóinak nevében búcsúzott Leonyid Brezsnyevtől. Megemlékezett szülővárosában töltött éveiről, ott végzett munkájáról, arról az állandó kapcsolatról, amely Leonyid Brezsnyevet egész élete folyamán Dnyeprodzerzsinszk kommunistáihoz, lakóihoz fűzte.


A temetés legfontosabb mozzanatai

Ezt követően a gyászmenet a koporsóval a mauzóleum mögötti díszsírhelyhez vonult. Mielőtt immár utoljára lezárták volna Leonyid Brezsnyev koporsóját, a közvetlen hozzátartozók még egyszer búcsút vettek az elhunyttól. Azután elhallgatott a gyászzene, és mélységes csend borult a Vörös térre, és ezzel egy időben az egész országra. A következő percben - tizenkét óra negyvenöt perckor -, abban a pillanatban, amikor a koporsót a sírba engedték, felcsendült a szovjet himnusz, amelynek akkordjaiba azon nyomban egy hatalmas ország fájdalmas gyászának egyéb hangjai vegyültek: eldördültek az első díszsortüzek, s velük együtt felzúgtak az ország valamennyi gyárának szirénái, a szovjet hajók kürtjei a Volgán, a Dnyeperen, a többi folyón és a világtengereken. És harsogtak a vasúti mozdonyok sípjai... Mire az ötperces gyászszünet véget ért, Leonyid Iljics Brezsnyev sírját már elborították a koszorúk és a virágok. A párt- és állami vezetők ismét felvonultak a mauzóleum mellvédjére, hogy megszemléljék a moszkvai helyőrség díszalakulatainak tisztelgő menetét.

idokapszula_nb_i_1982_83_13_fordulo_brezsnyev_temetese_kadar_losonczi.jpgA Kádár János vezette magyar küldöttség végső tiszteletadása Leonyid Brezsnyev sírjánál

Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára és Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke, aki Leonyid Brezsnyev temetésére érkezett a szovjet fővárosba, este ellátogatott a Magyar Népköztársaság moszkvai nagykövetségére. Találkoztak a nagykövetség vezető diplomatáival, a moszkvai magyar kolónia képviselőivel. A vendégeket Rajnai Sándor, a Magyar Népköztársaság szovjetunióbeli nagykövete köszöntötte.

Jurij Andropov, az SZKP KB főtitkára, Nyikolaj Tyihonov, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke és Andrej Gromiko külügyminiszter délután Moszkvában több megbeszélést folytatott külföldi államférfiakkal, politikai vezetőkkel, akik Leonyid Brezsnyev temetésére érkeztek Moszkvába. A megbeszéléseken a külföldi küldöttségek vezetői ismételten kifejezésre juttatták részvétüket Brezsnyev elhunyta alkalmából. A szovjet vezetők őszinte köszönetét mondtak az együttérzés kinyilvánításáért. A megbeszéléseken szóba kerültek a kétoldalú kapcsolatok időszerű kérdései és a nemzetközi élet egyes témái is. Jurij Andropov fogadta George Busht, az Egyesült Államok alelnökét és George Shultz külügyminisztert. A megbeszélésen részt vett Andrej Gromiko külügyminiszter.

idokapszula_nb_i_1982_83_13_fordulo_jurij_andropov_george_bush.jpgJurij Andropov és George Bush a Kremlben

Ismét - ezúttal meghatározatlan időre - el kellett halasztani a Columbia amerikai űrrepülőgép két utasának űrsétáját. A bűnös ezúttal a két űrhajós: William Lenoir és Joseph Allén egyenként kétmillió dolláros költséggel készült űrruhájának szellőztető berendezése. Először Allén szkafanderének egyik szelepe hibásodott meg, majd Lenoir öltözékének nyomásszabályzója. A közép-európai idő szerint délután két órára tervezett űrséta fő célja éppen az új típusú szkafanderek kipróbálása lett volna. Előzőleg vasárnap Lenoir gyomorpanaszai miatt egyszer már hétfőre kellett halasztani a programot. Azóta az űrhajós a földi irányítóközpont utasítására megfelelő gyógyszerekkel kúrálta magát, könnyebb ételeket fogyasztott, és ennek eredményeképpen ismét visszanyerte egészségét.

november 16.

A Parlament előtt, a Kossuth Lajos téren ünnepélyes külsőségek között, katonai tiszteletadással bevonták a Magyar Népköztársaság állami zászlaját. Nyolc órakor felsorakozott a díszszázad, majd kürtszó jelezte a budapesti helyőrség parancsnokának érkezését, aki - meghallgatva az egységparancsnok jelentését - ellépett a katonák sorfala előtt. Ezt követően az Internacionálé hangjaira bevonták az állami zászlót, amely Leonyid Iljics Brezsnyevnek, a Szovjetunió és a nemzetközi munkásmozgalom kiemelkedő személyiségének temetése alkalmából, az állami gyásznapon félárbocra engedve lengett.

Élénk az érdeklődés A TASZSZ történetéből című, a Magyar Nemzeti Galériában megnyílt kiállítás iránt. A Szovjetunió megalakulásának közelgő 60. évfordulója alkalmából mind több diák, tanulóközösség keresi fel a tárlatot, hogy még teljesebb, átfogóbb képet nyerjen a világ első szocialista országának életéről. A Magyar Távirati Iroda rendezte bemutató száznál több fotóval eleveníti meg a világ egyik legnagyobb hírügynökségének történetét, életét, munkáját. A fotók korszakos eseményekről adnak képet; láthatók egyebek között a Nagy Októberi Szocialista Forradalom, a polgárháború idejéből készült archív felvételek éppúgy, mint a Nagy Honvédő Háború képei. 

Helyi idő szerint a déli órákban elutazott Moszkvából Kádár János, az MSZMP KB első titkára és Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke, akik részt vettek Leonyid lljics Brezsnyev temetésén. A magyar vezetőket Moszkva Kijevi pályaudvarán Mihail Gorbacsov, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a központi bizottság titkára és Leonyid Szmirnov, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnökhelyettese búcsúztatta. Jelen volt Rajnai Sándor, hazánk moszkvai nagykövete, valamint a magyar diplomáciai testület számos vezető munkatársa és a Moszkvában dolgozó magyar kolónia képviselői.

Moszkvában folytatódtak a megbeszélések a szovjet vezetők és a Leonyid Brezsnyev temetésére a szovjet fővárosba érkezett külföldi párt- és állami vezetők között. Jurij Andropov, az SZKP KB főtitkára délelőtt találkozott Fidel Castróval, a Kubai KP első titkárával, az államtanács és a minisztertanács elnökével. Jurij Andropov találkozott a szovjet fővárosban tartózkodó jugoszláv vezetőkkel is. Petar Sztambolics, a JSZSZK Államelnökségének elnöke és Mitja Ribicsics, a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége KB Elnökségének elnöke tolmácsolta a jugoszláv nép, az ország kommunistáinak Leonyid Brezsnyev elhunyta miatt érzett részvétét. Az SZKP KB főtitkára ezt követően találkozott a Francia Kommunista Párt Georges Marchais vezette küldöttségével is. Francia részről a megbeszélésen Maximé Gremetz, a PB tagja, a KB titkára, szovjet részről Borisz Ponomarjov, a KB PB póttagja, a KB titkára is részt vett. 

A problémák megoldását szorgalmazta az amerikai küldöttség Moszkvában, de ezt a két éve gyakorolt reagani külpolitika keretei között igyekszik elérni - erről számolt be Washingtonban a Moszkvából visszaérkezett Shultz külügyminiszter. Reagan elnök és Shultz húszperces megbeszélést tartott a Fehér Házban a külügyminiszter moszkvai tárgyalásairól. A miniszter Bush alelnökkel az amerikai kormányt képviselte Leonyid Brezsnyev temetésén.

A vitás nemzetközi kérdések békés eszközökkel való megoldására felszólító nyilatkozatot fogadott el az ENSZ-közgyűlés - Tizenegy szocialista, illetve tizenhét szocialista és el nem kötelezett ország javaslatai a nukleáris leszerelésre és a telepítés korlátozására -, magyar előterjesztésre.

Helyi idő szerint a reggeli órákban a kaliforniai Mojave-sivatagban, az Edwards légi támaszponton leszállt az ötödik űrutazásáról visszatérő Columbia amerikai űrrepülőgép. A Columbia, ezúttal első ízben, négy űrhajóssal a fedélzetén indult útjára azzal a feladattal, hogy pályára bocsásson két hírközlési mesterséges holdat, s hogy két asztronauta űrsétájával készítse elő a következő űrutazások programjának végrehajtását. A feladat első részét végrehajtották; az új típusú űrruhák hibája miatt azonban lehetetlenné vált a két űrhajós kilépése a világűrbe. A világ legdrágább ruhadarabjai - az űrruhák egyenként kétmillió dollárba kerültek - hibája okainak megállapítására a NASA - az amerikai űrhatóság - vizsgálatot indított. Több szakértő szerint a Pentagon, amely a következő űrutazások nagy részének gazdája, olyan ütemet diktált a Columbia-programnak, ami nem tette lehetővé az új típusú berendezések megfelelő előkészítését. A Columbia az ötnapos űrutazás után simán ért Földet, s az első jelzések szerint a négy asztronauta, Vance Brand, Robert Overmayer, Joseph Allen és William Henoir egészséges.

november 17.

Hazaérkezett Moszkvából a magyar párt- és állami küldöttség, amely Kádár Jánosnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága első titkárának vezetésével részt vett Leonyid lljics Brezsnyevnek, a kiváló szovjet államférfinak, a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom kiemelkedő személyiségének temetésén. A küldöttség tagja volt Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke és Rajnai Sándor, az MSZMP KB tagja, hazánk szovjetunióbeli nagykövete. Fogadásukra a Keleti pályaudvaron megjelent Lázár György, a Minisztertanács elnöke, Aczél György, Havasi Ferenc, Németh Károly és Óvári Miklós, a Központi Bizottság titkára, a Politikai Bizottság tagja, Gyenes András, a Központi Ellenőrző Bizottság elnöke, Várkonyi Péter, a Központi Bizottság titkára, Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács helyettes elnöke, Szűrös Mátyás, a KB külügyi osztályának vezetője, Horváth István belügy-, Puja Frigyes külügy-, Pullai Árpád közlekedés- és postaügyi miniszter, a Központi Bizottság tagja. Jelen volt Vlagyimir Bazovszkij, a Szovjetunió magyarországi nagykövete.

idokapszula_nb_i_1982_83_13_fordulo_brezsnyev_temetese_kadar_janos_hazaerkezett.jpgKádár János érkezés után a Keleti pályaudvaron

Kisebb-nagyobb hózáporokkal téliesre fordult az idő hazánkban. Hó esett a Vértesben és a Bakonyban, a Börzsönyben, a Mátrában és a Bükkben. Zirc környékén, ahol kedden még az ismételten szirmot bontott tavaszi virágokban gyönyörködhettek és gombát szedhettek a kirándulók, szerdán már 10 centiméteres hó takarta be az egész vidéket. A Mátrában reggel kezdődött meg a havazás, s a déli órákig fehérbe öltözött a hegyvidék 400 méter feletti része; Kékestetőt és Galyatetőt összefüggő, vastag hótakaró borította be. A havas utakon hamarosan megjelentek a megyei közúti igazgatóságok hóeltakarító gépei, s rövid idő alatt megtisztították az úttestet; a közlekedésben nem okozott fennakadást az első hóesés.

idokapszula_nb_i_1982_83_13_fordulo_hoeses.jpgHavazott a fővárosban a Normafánál is

Az osztrák szövetségi elnök meghívására, háromnapos hivatalos látogatásra Bécsbe érkezett Gustáv Husák, Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának főtitkára, köztársasági elnök. A magas rangú vendéget a repülőtéren - államfőnek kijáró tiszteletadással fogadta vendéglátója, Rudolf Kirchschlager. A délutáni órákban a Hofburgban megkezdődtek az osztrák-csehszlovák államfői megbeszélések, majd este Kirchschlager szövetségi elnök díszvacsorát adott a csehszlovák államfő és kísérete tiszteletére. Gustáv Husák személyében 62 év óta először jár csehszlovák államfő Ausztriában.

idokapszula_nb_i_1982_83_13_fordulo_rudolf_kirschlager_gustav_husak.jpgKirchschlager üdvözli Husákot

Margaret Thatcher brit kormányfő Londonban védelmébe vette a Nyugat fegyverkezési kiadásait, óvott attól, hogy a NATO csökkentse katonai erőfeszítéseit, és ismét támadta a Szovjetuniót. A miniszterelnök a NATO-országok parlamenti képviselőit tömörítő észak-atlanti közgyűlés hivatalos megnyitóján beszélt.

Amin Gemajel libanoni államfő szaúd-arábiai látogatásának nyilvánvaló következménye, hogy a bejrúti kormány immár fenntartás nélkül az amerikai diplomácia kezébe helyezte az izraeli agresszió áldozatául esett ország sorsát. Safik el-Vazzan miniszterelnök esti tévényilatkozatában kijelentette: „Abban a meggyőződésben fordultunk az Egyesült Államokhoz, hogy ő a legalkalmasabb orvos az izraeli megszállás gyógykezelésére.” Fahd szaúdi király áldását adta az amerikai közreműködésre, és biztosította libanoni vendégét: minden befolyását latba veti, hogy Washington gyakoroljon nyomást Izraelre a megszállt libanoni területek kiürítése végett.

Reagan amerikai elnök New Orleansban beszédet mondott, amelyben kormányzata gazdaságpolitikai irányvonalának folyamatosságáról szólt, és elutasította a katonai kiadások csökkentését. Az amerikai elnök beszédéről beszámolva a TASZSZ washingtoni tudósítója hangoztatta: bár az amerikai kormányzat szavakban a fegyverkezési verseny korlátozására és a hatékony ellenőrzés megvalósítására való törekvését bizonygatja, a gyakorlatban határozottan elutasítja az amerikai gazdaságra óriási teherként nehezedő katonai kiadások csökkentését.

november 18.

A Dunai Vasmű orvosi rendelője előtt húzódó egyméteres átmérőjű gázvezeték karbantartása közben - nyílt láng használata miatt - a kamragáz meggyulladt. A közelben tartózkodó Horváth Gáspár 29 éves perkátai lakos és Molnár József 34éves dunaújvárosi lakos másodfokú égési sérüléseket szenvedett; a mentők a dunaújvárosi járási kórházba szállították őket. Sérülésük súlyos, de nem életveszélyes. A nagy erőkkel helyszínre vonult tűzoltóegységek - a vállalat tűzoltóinak közreműködésével - a lángokat eloltották.

Eredményes, katonai pályára irányítói tevékenységükért pedagógusokat, intézményeket tüntetett ki Czinege Lajos hadseregtábornok, honvédelmi miniszter. Az elismeréseket Kovács Pál altábornagy, az MN személyügyi főcsoportfőnöke, miniszterhelyettes a Magyar Néphadsereg Művelődési Házában adta át. A Haza Szolgálatáért Érdemérem különböző fokozatait 46 pedagógus, pályaválasztási szakember és társadalmi szervezetek aktivistája kapta. Jutalmat 36-an vehettek át, továbbá hat oktatási intézmény kollektívája. A katonai pályára orientáló tevékenységéért 32 tartalékos tisztet léptettek elő magasabb rendfokozatba.

Az Elnöki Tanács a magyar gumiipar létrehozásának 100. évfordulója alkalmából a Munka Vörös Zászló Érdemrendjével tüntette ki a Taurus Gumiipari Vállalatot. A magas kitüntetést péntek a SZOT Központi Iskoláján a centenáriumi ünnepség keretében Marjai József, a Minisztertanács elnökhelyettese adta át Tatai Ilonának, a vállalat vezérigazgatójának.

Az SZKP Központi Bizottsága, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége és a Szovjetunió Minisztertanácsa együttes közleményben mondott köszönetét mindazoknak, akik részvétüket nyilvánították Leonyid Brezsnyev, a kimagasló szovjet államférfi, a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom kiemelkedő személyisége elhunyta alkalmából.

Moszkvában kiadták Leonyid Brezsnyev Lenini úton címen megjelenő összegyűjtött műveinek 9. kötetét, amely visszaemlékezéseket, valamint az SZKP XXVI. kongresszusa határozatainak végrehajtásáról szóló írásokat tartalmaz. A könyvben jelentős hely jutott az SZKP és a szovjet állam békepolitikáját elemző műveknek.

A Libanonban állomásozó izraeli megszálló erők Bejrúttól délkeletre beavatkoztak a jobboldali keresztény milicisták és a drúz közösséghez tartozó baloldali fegyveresek harcába. A helyszínről érkező jelentések szerint izraeli harckocsik és páncélozott járművek lezárták a Suf-hegység térségében az utakat, és megerősített izraeli egységek fésülik át a hegyi városkákat és falvakat, fegyveresek után kutatva.

Újabb kisméretű, a rádióamatőrök munkáját segítő mesterséges holdat indított útnak a Szaljut-7-Szojuz-5 űrkomplexumról Anatolij Berezovoj és Valentyin Lebegyev. Az Iszkra-3 jelzésű szputnyik a moszkvai repülésügyi főiskola diáktervezőinek munkája. Valamennyi berendezését a főiskola hallgatói tervezték és készítették, Ők maguk végzik a mesterséges hold irányítását és a róla beérkező információk feldolgozását is Moszkvában, illetve a fővároshoz közel Kalugában levő irányító központjukban. Elődjéhez, az első, űrállomásról útnak indított Iszkra-2-höz hasonlóan az Iszkra-3-t is a Szaljut-7 légzsilipjén keresztül juttatták Berezovojék a világűrbe. Az Iszkra-3 az űrállomástól fokozatosan elmaradva, attól valamelyest eltérő pályán kering a Föld körül. A szputnyik fedélzetén a rádióamatőr adásokat továbbító berendezést és memóriaegységet helyeztek el. A mesterséges hold működésére vonatkozó adatokat az Iszkra-3 rádió-telemetrikus rendszere továbbítja a földi vevőállomásokhoz.

november 19.

A Minisztertanács és a Szakszervezetek Országos Tanácsa képviselői Lázár Györgynek, a Minisztertanács elnökének és Gáspár Sándornak, a SZOT főtitkárának elnökletével a Parlamentben megbeszélést tartottak. A tanácskozáson áttekintették a legutóbbi találkozón született megállapodások teljesítésének helyzetét, és egyetértőén megállapították, hogy a közösen kijelölt feladatok végrehajtása rendben megtörtént, illetve folyamatban van. Ennek keretében a szakszervezetek a kormány felkérése alapján folyamatos segítséget nyújtanak a termelés korszerűsítését, az exportképesség növelését, az anyag- és energiatakarékosság fokozását szolgáló programok végrehajtásához. A kormány a szakszervezetek javaslatait figyelembe véve intézkedéseket tett a kereseti viszonyok javítására egyes szakmákban és munkakörökben.

A NATO európai haderőinek főparancsnoka, Rogers tábornok ismét a hagyományos fegyverzetre fordított kiadások növelését szorgalmazta. Rogers a 16 NATO-tagország parlamenti képviselőit tömörítő észak-atlanti közgyűlés utolsó napján mondott beszédet.

A libanoni kormány az Amin Gemajel elnök által meghirdetett elvek alapján mától új módon szabályozza az országban élő félmilliónyi palesztin menekült helyzetét. A törvényerejű rendeletekben tükröződő új politika abból indul ki, hogy a palesztin fegyveresek kivonásáról, a Palesztinai Felszabadítási Szervezet bejrúti központjának felszámolásáról kötött egyezmény a gyakorlatban érvénytelenítette a PFSZ és a libanoni kormány 1969-es kairói megállapodását, amely széles körű jogokkal ruházta fel a palesztin ellenállási mozgalmat, a Libanonban letelepedett palesztin menekülteket. A bejrúti kormány ezentúl csak az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága által nyilvántartott és ellátott 300 ezer palesztin menekült libanoni jelenlétét ismeri el törvényesnek. Ezek a palesztinok számíthatnak a kormányzat gazdasági, szociális támogatására, feltéve, hogy szükségleteik nem haladják meg Libanon teherbíró képességét, és jelenlétük a legkisebb mértékben sem csorbítja az ország egész területére kiterjedő állami szuverenitást.

november 20.

Több üzemben, vállalatnál kommunista műszakot tartottak. A Borsod megyei Szénbányák sok száz szabadnapos dolgozója indult munkába a különböző üzemekbe. Az utóbbi hónapokban több váratlan akadály, víz- és homokbetörés miatt elmaradtak a termelési terv teljesítésével. A bányaüzemek és az aknák csaknem 17 ezer dolgozója vállalta, hogy november és december kommunista műszakjain 18 ezer tonna szenet ad a népgazdaságnak. A Szolnok megyei Állatforgalmi és Húsipari Vállalatnál is kommunista műszakot tartottak. A hétfői frisshús-ellátás érdekében a feldolgozósoron ezen a napon szarvasmarhát és sertést dolgoztak fel. A szombati műszak keresetét az öregek napközi otthonának fejlesztésére ajánlották fel a vállalat dolgozói. Budapesten a Fegyver- és Gázkészülék Gyár dolgozói is munkával töltötték szombati szabadnapjukat. A dolgozók döntő többsége munkába állt; napi bérükkel - hozzávetőlegesen félmillió forinttal - hozzájárulnak a vállalati és kerületi gyermekintézmények fejlesztéséhez. Az eddigi legnagyobb arányú részvétellel tartották meg a kommunista műszakot a Telefongyárban. A termelőüzemek dolgozói elsősorban az exportra szánt berendezéseket szerelték, az irodákban pedig a jövő évi feladatok, termelési feltételek előkészítésén dolgoztak. A nagyvállalat vidéki gyáregységeiben és a törzsgyárban a kommunista szombaton részt vevők munkabérét teljesen a lakásépítési alap növelésére ajánlották fel a dolgozók. Kommunista műszakot tartottak tegnap a Szikra Lapnyomdában is, ahol a szabad szombatos nyomdászok közül sokan álltak munkába. Bérüket a vállalati lakásépítési alap növelésére ajánlották fel.

Farkas Bertalan, a magyar űrhajós tolmácsolta a Magyar-Szovjet Baráti Társaság elnökségének üdvözletét a fennállásának 75. évfordulóját ünneplő moszkvai izzólámpagyárnak. A gyár immár húsz éve kollektív tagja a Szovjet- Magyar Baráti Társaságnak, s egyik brigádja tiszteletbeli tagjaként tartja számon a magyar űrhajóst. A meleg hangulatú moszkvai ünnepségen részt vett Rajnai Sándor, hazánk nagykövete, valamint Dienes Béla, a magyar testvérvállalat, az Egyesült Izzó vezérigazgatója. A két üzem között hosszú évek óta szoros az együttműködés, több terméket terveztek, fejlesztettek ki és alkalmaznak közösen. A moszkvai üzemben és annak leányvállalataiban az Izzó több gépsora, szállítóberendezése működik, és közösen dolgoznak ipari robotok kifejlesztésén is.

Jurij Andropov szívből jövő köszönetét fejezte ki mindazoknak a szovjet párt- és állami szerveknek, az üzemek, az intézmények dolg gozó kollektíváinak, a szovjet hadsereg és flotta katonáinak, a párt veteránjainak, valamennyi szovjet állampolgárnak, akik jókívánságaikat tolmácsolták neki az SZKP KB főtitkárává történt megválasztása kapcsán. Andropov ugyancsak köszönetét fejezte ki külföldi barátainak és elvtársainak, állam- és kormányfőknek, külföldi személyiségeknek, akik gratuláltak neki megválasztása alkalmából.

november 21.

A Művelődési Minisztérium mély megrendüléssel tudatja, hogy Bartók Béla özvegye, Pásztory Ditta zongoraművésznő életének 80. évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetéséről később intézkednek.

Pásztory Ditta 1903-ban született Rimaszombaton. Édesanyja kezdte zongorázni tanítani, majd Budapesten folytatta tanulmányait, 1922-től a Zeneakadémia növendékeként. Egy év múlva Bartók Béla feleségül vette. Tanulmányait férje irányításával folytatta tovább. Első közös fellépésük 1938. január 16-án volt Baselban, ahol a kétzongorás szonátát mutatták be. Ugyanebből a műből, valamint hét Mikrokozmosz-darabból közös hanglemez is készült. Férjével 1940-ben az Amerikai Egyesült Államokba emigrált. 1946 decemberében tért vissza Budapestre.

idokapszula_nb_i_1982_83_13_fordulo_pasztory_ditta.jpg

A Bartók zongoraművek interpretálásának egyik leghűbb letéteményese volt. A lemezre vett teljes Mikrokozmosz- és Gyermekeknek-sorozata forrás értékű. A Magyar Népköztársaság Érdemes Művésze címmel 1963-ban tüntették ki, 1978-ban pedig megkapta a Magyar Népköztársaság Zászlórendjét.

A hét végén mindenütt szántó traktorok dolgoznak a határban, a tavasziak alá forgatják a földet, a betakarítás már csak néhány helyen ad munkát a nagyüzemekben. Befejeződött a kukorica, a cukorrépa betakarítása Győr-Sopron megyében, felszedték a káposztát Borsod és Csongrád megyében. Fejér megye közös gazdaságaiban már csak néhány répatáblán dolgoztak a gépek; a termés nagy része prizmákba rakva vagy a tárolóhelyeken várja a feldolgozást. Vas megyében a cukorrépát csaknem teljesen betakarították már. A hátralevő területeken - ahol nem lehet géppel dolgozni a sáros talajon - kézi szedéssel fejezik be a munkát. A legutóbbi napok csapadékos időjárása sehol sem akadályozza az őszi mélyszántást. Borsodban egy hét alatt csaknem tízezer hektárral nőtt az aláforgatott terület. Zalában szintén - a Lenti járás kivételével, ahol a talaj erős felázása miatt még mindig akadozik a munka - megfelelő ütemben halad a mélyszántás.

idokapszula_nb_i_1982_83_13_fordulo_zoldsegtarolo.jpgA Pest megyei Zöldért dunaharaszti tárolójából évenként 160 vagon burgonyát juttatnak a főváros és a megye üzleteibe

Libanon minden rendelkezésre álló eszközzel helyreállítja nemzeti függetlenségét és területi egységét - hangoztatta Amin Gemajel államfő az ország függetlenségének 39. évfordulóján. - Senkinek nem adjuk oda tárgyalások útján azt, amit erőszakkal és háborúval sem voltak képesek elvenni tőlünk. Libanon nevében csak az állam folytathat tárgyalásokat és hozhat döntéseket - folytatta Gemajel, majd hozzáfűzte, hogy kormánya nagymértékben számít az arab testvérek, valamint a nyugati nemzetek, mindenekelőtt az Egyesült Államok támogatására.

Humor:
idokapszula_nb_i_1982_83_13_fordulo_humor.jpg
Reklám:
idokapszula_nb_i_1982_83_13_fordulo_reklam.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_13_fordulo_reklam_2.jpg

Kékfény:
Tóth Dezső 32 éves budapesti lakatos személygépkocsival rendszám nélküli utánfutót vontatott. A XX. kerületi Geyer Flórián utca és Erzsébet utca kereszteződésénél a vonószerkezet szétszakadt, az utánfutó a járdára szaladt, és ott elütötte Harcos Imre 68 éves nyugdíjas és Harcos István 24 éves segédmunkás, budapesti lakost. Harcos Imre sérüléseibe belehalt, Harcos Istvánt súlyos sérülésekkel szállították kórházba. Tóth Dezsőt, valamint Tischler Márton 32 éves budapesti ágazatvezetőt - aki előzőleg az utánfutót javította - a rendőrség őrizetbe vette és eljárást indított ellenük. 

Film:idokapszula_nb_i_1982_83_13_fordulo_film.jpg

A Magyar Televízió Műsorán: Mozdulj! A Sportosztály játékos vetélkedője

idokapszula_nb_i_1982_83_13_fordulo_mozdulj_deri_janos_feledi_peter_wichmann_tamas.jpgDéri János, Feledy Péter, Wichmann Tamás, Rékai Gábor

Szerdán folytatódott a labdarúgó Magyar Népköztársasági Kupa sorozata. A legjobb 32 közé jutásért két mérkőzést már lejátszottak. Az NB I-ben remekül szereplő Csepel éppen hogy nyert Dorogon, az NB II-ben meglehetősen botladozó helyi gárda ellen 3:2-re, míg a területi bajnokságban küzdő Szarvas a Kecskemét után egy újabb NB Il-es gárdát ütött ki, éspedig a Hódmezővásárhelyt, 2:0 arányú győzelemmel.  Kedden két újabb mérkőzést játszottak: Pécsi MSC - Siklós 4:0, Vasas - Ikarus 4:0. A forduló további 28 találkozója közül ma 27-re kerül sor, míg a kupavédő Ú. Dózsa vasárnap lép pályára a jelenlegi mezőny legszerényebb minősítésű csapata, a Pest megyei bajnokság 2. osztályában levő Dány ellen. A mérkőzéseken, ha a 90. perc után egyenlőre állnak, kétszer 15 perces hosszabbítás következik, s ha ez nem hoz döntést, 11-es rúgásokra kerül sor.idokapszula_nb_i_1982_83_13_fordulo_mnk.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_13_fordulo_mnk_bkv_elore_tatabanya_emmer.jpgA Tatabánya 3:1-re verte a BKV Előrét. A Knopp Imre utcában is - a többi mérkőzéshez hasonlóan - nagy volt a küzdelem, a kis csapatok szinte mindenütt alaposan megszorították esélyesebb ellenfelüket. Képünkön a tatabányai Emmer (balról) csatázik a labdáért

Szintén szerdán a magyar érdekeltségű európai 3. csoportban EB-selejtező mérkőzést játszottak. Szaloniki volt a színhelye a Görögország-Anglia találkozónak. 45 000 néző előtt a vendégek nyertek Woodcock (2. és 64. p.), Lee (68. p.) góljaival.

idokapszula_nb_i_1982_83_13_fordulo_gorogorszag_anglia_csatajelenet.jpgA mérkőzés egyik csatajelenete, Paul Mariner és a görög kapus párharca

További mérkőzések: Ausztria-Törökország 4:3 (3:0), Észak-Írország-NSZK 1:0 (1:0), Svájc-Skócia 2:0 (0:0), Írország-Spanyolország 3:3 (1:1) és Jugoszlávia-Bulgária 1:3 (1:0).

És akkor lássuk a lényeget, az NB I. 13. fordulóját! Régen megállapított s ma is érvényes „aranyigazság”, hogy minél bizonytalanabb egy bajnokság, annál érdekesebb. E tekintetben a csapatok valóban „hagyományfolytatók”, csaknem száz lejátszott mérkőzés után megállapítható, hogy az összecsapások többségén nincs esélyes és nincs esélytelen. Mindez tükröződik a bajnokság állásán, s ki tudja, milyen meglepetést tartogatnak a hétvégi mérkőzések...

Ú. Dózsa - ZTE
A papírforma alapján az Újpest a találkozó esélyese. A forduló egyetlen pénteki mérkőzésén a kieső helyen tanyázó Zalaegerszeg Újpesten vendégszerepel. A ZTE csapatában Csepregi helyett Varga kap játéklehetőséget. Az Ú. Dózsa sérültjei nem épültek fel, Kardos eltiltása viszont lejárt.
idokapszula_nb_i_1982_83_13_fordulo_u_dozsa_zte.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_13_fordulo_u_dozsa_zte_balazs_zsolt.jpgBalázs kapus útját állta a ritka újpesti rohamoknak

idokapszula_nb_i_1982_83_13_fordulo_u_dozsa_zte_pecsics_freppan.jpgPecsics (3-as mezben) féltérdre esve igyekszik megakadályozni Freppánt abban, hogy a ZTE kapuját veszélyeztesse

idokapszula_nb_i_1982_83_13_fordulo_u_dozsa_zte_balazs_kardos_torok_pecsics.jpgBalázs kapus tisztáz Kardos elől, a földön (háttal) rajtuk kívül Török. Jobbról Pecsics érkezik a „tetthely”-re

Ferencváros - Békéscsaba
A legutóbbi négy fordulóban mindössze egy pontot szereztek a zöld-fehérek, s ráadásul még sok a sérült játékosuk. Nem éppen rózsás a hangulat a négy hete nyeretlen Ferencváros portáján... Novak Dezső vezetőedző alig győzte sorolni pénteken délelőtt a sérültek listáját: Nyilasi, Judik, Jancsika, Dózsa, Kakas, Takács és Murai közül a legjobb esetben is csak Judik és Jancsika léphet pályára, míg Ebedli kiállítása miatt, Szokolai pedig két sárga kártya „jóvoltából” szorul kényszer pihenőre.
idokapszula_nb_i_1982_83_13_fordulo_ferencvaros_bekescsaba.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_13_fordulo_ferencvaros_bekescsaba_csatajelenet.jpgCsatajelenet a Népstadion gólfesztiváljáról

idokapszula_nb_i_1982_83_13_fordulo_ferencvaros_bekescsaba_mortel.jpgA labda az üresen maradt békéscsabai kapu felé gurult, így a befutó Mörtelnek nem okozhatott gondot, hogy közvetlen közelről kiegyenlítsen

idokapszula_nb_i_1982_83_13_fordulo_ferencvaros_bekescsaba_melis_zsiboras_judik.jpgEgy békéscsabai gól három képben, Melis ballábas lövését az elcsúszó Zsiborás nem tudja hárítani. A csabai csatár mellett a rosszul keresztező Judik

Bp. Honvéd - MTK-VM
A Honvéd, történetének egyik legfájdalmasabb vereségét (8:1) szenvedte el nyáron, a spanyolországi túrán a kék-fehérektől. Lehet, hogy most hazai pályán sikerül törleszteni. Kispesten Komora Imre az utolsó pillanatig töri a fejét azon, hogy a védelemben ki legyen a közép- és ki a balhátvéd, valamint azon, hogy Esterházynak vagy inkább Détárinak szavazzon-e bizalmat. Az MTK-VM változatlan összetételben indul harcba a Bp. Honvéd ellen.
idokapszula_nb_i_1982_83_13_fordulo_bp_honved_mtk_vm.jpg

A Képes Sport címlapján:

idokapszula_nb_i_1982_83_13_fordulo_bp_honved_mtk_vm_dajka_turner.jpgDajka és Turner érdekes párharcot vívott

idokapszula_nb_i_1982_83_13_fordulo_bp_honved_mtk_vm_gaspar.jpgMindenki figyel, az MTK-VM bánatára még Gáspár kapus is, nem mozdult, a labda a hálóban, győzött a Honvéd

idokapszula_nb_i_1982_83_13_fordulo_bp_honved_mtk_vm_szabados_turner_bodonyi.jpgSzabados és Turner nem tudja megakadályozni Bodonyit a labda átvételében

idokapszula_nb_i_1982_83_13_fordulo_bp_honved_mtk_vm_varga_borso.jpgVarga kezét nyújtja Borsónak, az MTK-VM játékmesterének, akit szabálytalanul szerelt

DVTK - Csepel
A bajnokság „meglepetéscsapata” nehezen, de pontot szerezhet idegenben is. A DVTK önbizalma is megnőtt az Ú. Dózsától elcsípett pont után. Jelentősen erősödik a Diósgyőr védelme, hiszen Salamon József - súlyos sérüléséből felépülve - nyolc hét után újra játszik! Ugyanakkor László, Teodoru I, Kerekes, Kiss és Teodoru II egyaránt harcképtelen.
idokapszula_nb_i_1982_83_13_fordulo_dvtk_csepel.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_13_fordulo_dvtk_csepel_tatar_kohalmi.jpgTatár lába lövésre lendül, Kőhalmi mozdulatából látszik, hogy határozott szándéka útját állni a labdának

Pécsi MSC - Nyíregyháza
Ha a Nyíregyháza csapatánál nemcsak fellángolás volt a múlt heti pontszerzés, akkor ezt idegenben is megismételheti. Pécsett bizonytalan az orrtöréssel bajlódó Katzirz szereplése, Toma begyűjtötte második sárga kártyáját, míg Dárdai jelentős formahanyatlás miatt marad ki a PMSC-ből.
idokapszula_nb_i_1982_83_13_fordulo_pecsi_msc_nyiregyhaza.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_13_fordulo_pecsi_msc_nyiregyhaza_dobany_lajos.jpgDobány, a PMSC középpályása két pontot érő találattal gyarapította góljainak számát és fölényesen vezeti a góllövőlistát

Haladás - DMVSC
A bajnok Rába ellen elért 3:0 után nagy érdeklődés előzi meg a debreceniek vendégjátékát.
idokapszula_nb_i_1982_83_13_fordulo_haladas_dmvsc.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_13_fordulo_haladas_dmvsc_szucs_fitos_garics_hauzer.jpgSzűcs kapus a következő pillanatban elcsípi a labdát a gólra éhes Fitos elöl. Garics és Hauzer csodálkozva nézi az esetet

Rába ETO - Vasas
A Rába megtorpant, a Vasas kezd magára találni, így az összecsapás a forduló slágerének ígérkezik. A bajnok otthonában nagy érdeklődés nyilvánul meg a Vasas vendégszereplése iránt. A hazaiaknál egyetlen kérdőjel van csupán: a sérült Mile helyett Varga vagy Szepesi kerül a csapatba, elsősorban taktikai szempontok alapján. Illovszky Rudolf gondját növeli, hogy Komjáti két sárga lap miatt nem játszhat, Hajdú kapus pedig még csak kispados lehet.
idokapszula_nb_i_1982_83_13_fordulo_raba_eto_vasas.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_13_fordulo_raba_eto_vasas_szabo_otto_burcsa_szentes.jpgA gólszerző, Burcsa. Szabó Ottó és Szentes ölelgetik társukat

Tatabánya - Videoton
Hat fordulón át nem nyert a bányászcsapat, s ha ezúttal sem győz, kritikussá válhat a helyzete.
idokapszula_nb_i_1982_83_13_fordulo_tatabanya_videoton.jpg

A mérkőzések után lássuk a 13. forduló válogatottjait! Nem kápráztattak el minket sem a csapatok, sem a játékosok, alig akadt 7-es osztályzat is. A forduló játékosa a gólfesztiválon duplázó Pölöskei Gábor lett.
idokapszula_nb_i_1982_83_13_fordulo_a_fordulo_valogatottjai.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_13_fordulo_a_fordulo_valogatottjai_poloskei_gabor.jpg

A góllövőlista élén Dobány előnye egyre magabiztosabb.
idokapszula_nb_i_1982_83_13_fordulo_gollovolista.jpg

Az FTC „csikócsapata” gólzáporral nyert a Békéscsaba ellen, míg a Honvéd nehézkesen és sok helyzetet elpuskázva verte az MTK-VM gárdáját. Két találkozón nem volt találat, a Debrecen fontos pontot szerzett Szombathelyen, a Csepel pedig újólag igazolta, hogy nemcsak ügyes, megbízható is. Nagy csatát, változatos küzdelmet hozott a Rába-Vasas rivalizálás, vitézül játszott az utolsó percig a fővárosi csapat. A szakasz kellemetlen meglepetése: feltűnően kevés volt a néző. Különösen a Népstadionban, ahol mindössze háromezren foglaltak helyet a felújított lelátókon. Kis túlzással: mindenki ismert mindenkit... Továbbra is a Rába vezeti a tabellát a Csepel előtt.
idokapszula_nb_i_1982_83_13_fordulo_tabella.jpg

Vasárnap lejátszották a maradék mérkőzést az MNK 32-be jutásért:
idokapszula_nb_i_1982_83_13_fordulo_mnk_u_dozsa_dany.jpg

Legvégül tekintsük át az NB II. legfontosabb hétvégi momentumait. A másodosztály 16. fordulójában a legnagyobb meglepetést az új edző vezette sereghajtó Ganz-Mávag keltette a harmadik helyezett SZEOL magabiztos, 4:1 arányú legyőzésével.
idokapszula_nb_i_1982_83_13_fordulo_nb_ii_merkozesek.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_13_fordulo_nb_ii_tabella.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_13_fordulo_nb_ii_volan_keszthely_magos.jpgMagos (a kép jobb oldalán) csúsztatott fejessel megszerzi a Volán első gólját a Keszthellyel szemben. Volán-Keszthely 3:0

idokapszula_nb_i_1982_83_13_fordulo_nb_ii_volan_keszthely_bene_ferenc.jpgBene Ferenc, a Volánba visszatért volt válogatott középcsatár (jobboldalt) elsők között gratulált fiatal csatártársa teljesítményéhez

A következő hétvégén jön a 14. forduló, az alábbi párosításokkal:

Csepel - DMVSC
MTK-VM - Ú. Dózsa
Békéscsaba - Pécsi MSC
ZTE - DVTK
Vasas - Nyíregyháza
Rába ETO - Bp. Honvéd
Tatabánya - Ferencváros
Videoton -  Haladás

Kiemelt támogatónk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepsport.jpg

Aranyfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_kepes_sport.jpg

Ezüstfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_labdarugas.jpg

Bronzfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepszabadsag.jpg

Emlékeztetőül:

Időkapszula: NB I. - 1982/83

Szintén figyelmükbe ajánljuk: 

Időkapszula: NB I. - 1980/81
Időkapszula: NB I. - 1981/82
Időkapszula: NB I. - 1983/84 

33 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://valogatott.blog.hu/api/trackback/id/tr3613655088

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Tököm Állat 2018.09.17. 12:00:31

A Fradi-Békéscsaba meccsen a játékosok átlagosztályzatai adták ki a meccs színvonalát?A sok hármas,négyes jegy kiadott egy négycsillagos meccset.Boross úr,Boross úr..

Fandor 2018.09.17. 21:28:12

Sajnos ennyi év távlatából már nehéz bizonyítani, hogy így volt-e, de a temetés közvetítésében (Sugár András és Ipper Pál voltak a tudósítók) állítólag elhangzott, hogy "...és a szocialista tábor ott áll a sír szélén"

maribor_ 2018.09.18. 06:03:51

@Fandor: Nem maradt meg a felvétel, így a rendszerváltáskor Sugár elvtárs letagadhatta, hogy taknya-nyála egybefolyt. De a Dózsa is továbbjutott végül az MNK-ban!!

Semper Fidelis 2018.09.18. 16:08:27

Iskolások voltunk, volt az osztályban egy tv, azon kellett nézni a temetést.

gigabursch 2018.09.18. 17:15:01

@Fandor:
Erre én is kíváncsi lennék, de ha nem igaz, akkor is jól hangzik

csúti csüngőhasú tolvaj 2018.09.18. 17:25:56

Jót zsugáztunk alatta.

Amúgy nem kicsit szánalmas, hogy a múlt is csak a kibas.ott fociról tud szólni...

maribor_ 2018.09.18. 17:31:25

@csúti csüngőhasú tolvaj: Az a szomorú inkább, hogy a foci is csak a múltról tud szólni...

Alick 2018.09.18. 18:15:28

@csúti csüngőhasú tolvaj: Akkor még valamelyest volt foci...

maribor_ 2018.09.18. 18:26:13

@Alick: Nézd meg az öt gólosokat, micsoda nevek.

Venesz 2018.09.18. 19:01:12

@maxval balcán bircaman: Igen, nagy esemény volt. Pár napja vettem meg életem első színes tévéjét, de Brezsnyev halála miatt minden este régi fekete-fehér filmeket adtak. Viszont a temetésen végre csodálhattam a szép színeket. Azok a koszorúk!

Weißkopf 2018.09.18. 20:51:05

Vajon még mindig a Vörös téren találhatók Leonyid Iljics Brezsnyev, "az SZKP főtitkára, a Szovjetunió és a nemzetközi munkásmozgalom kiemelkedő személyisége" földi maradványai?

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2018.09.19. 09:12:05

Akkoriban a orosz iskolába jártam, 8. osztályos diák voltam (ez magyarra fordítva akkor 2. osztályos gimnazistát jelentett), így közelről tudtam megfigyelni az halálesettel kapcsolatos eseményeket.

Délelőtt hirtelen abbamaradt a tanítás. Sürgősen minden diákot összetrombitáltak az iskola udvarára. Az iskola fő pártembere (ez a mindenkori egyik igazgatóhelyettes volt) gyászos ábrázatából először azt hittem, kitört a III. világháború, de aztán észrevettem, hogy az iskola bejáratánál lévő hatalmas Brezsnyev-kép eltűnt a helyéről, s az iskolaudvari pódiumra került, fekete szalaggal átvetve.

Az első rövid beszédet az igazgató mondta, aki pár mondatban annyit mondott, hogy nagy szomorúság érte az országot, majd átadta a szót a már említett igazgatóhelyettesnek. Ő hosszú beszédet tartott. Vázolta többek között, hogy még a szokásosnál is jobban össze kell most tartanunk, tömörülnünk kell a Párt vezetése körül, mert az ellenség igyekszik kihasználni az ilyen pillanatokat az ország gyengítése céljából. Aztán elmondta, hogy Brezsnyev elvtárs nem csak kiváló államférfi volt, hanem tudós marxista-leninista is, aki sokban gazdagította a marxista filozófiát, valamint nagyszerű író és háborús hős is volt egyszemélyben.

Először még azt hittem, mindezt komolyan is gondolja, de aztán 1984-ben és 1985-ben, Andropov és Csernyenko halálakor szinte ugyanezt mondta el, így rájöttem: egyszerűen ez volt a vezető halálakor alkalmazandó szabványos szöveg.

A gyűlésen a legkiválóbb tanulók és Komszomol-aktivisták igyekeztek gyászos arcot magukra erőltetni, de a nagy többség alig leplezte örömét a tanítás megszakadása miatt. Az öröm kifejezetten hangossá vált, amikor az igazgató bejelentette: a következő nap gyásznap lesz, nem kell iskolába jönni. De, tette hozzá, a legjobb tanulókat és Komszomol-aktivistákat az a hatalmas megtiszteltetés érte, hogy ma és holnap őrséget állhatnak Brezsnyev elvtárs képmása előtt 2-2 órás váltásban, az iskola és a követség épületében. A rosszabb tanulók és a kevésbé aktív komoszomolisták nehezen fogták vissza kárörömüket e hír hallatán.

Aztán még két hétig sokszor esett szó Brezsnyev elvtárs munkásságáról. Majd teljesen el lett felejtve. Az iskola bejáratához kikerült Andropov képe, a nagy Brezsnyev-kép meg be lett dugva az igazgatói irodába porosodni.

maribor_ 2018.09.19. 09:28:35

@maxval balcán bircaman: Tényleg köszönjük :) Nekem a focimeccsekről vannak ilyen részletes emlékeim.

Frady Endre · http://fradyendre.blogspot.com/ 2018.09.19. 10:30:29

Brezsi temetését a gimnázium fizika termében néztük, majd szünetekben poénból gyakoroltuk a szovjet katonai díszlépést. Akkoriban annyi ilyen moszkvai temetés volt zsinórban (Ropi, Csernyi), hogy pár év alatt egész jól belejöttünk... ;-)

2018.09.19. 10:36:55

@maxval balcán bircaman: kár, hogy a többiével együtt hatvan évet késett.

maribor_ 2018.09.19. 10:38:40

@Frady Endre: Brezsnyevvel indult a sor :)

Frady Endre · http://fradyendre.blogspot.com/ 2018.09.19. 12:58:07

@maribor_: Én is ezt írtam: Brezsi, Ropi, Csernyi...
Utóbbi halálakor már előfelvételis sorkatona voltam Likócson (Győr határában), de arra nem emlékszem pontosan, hogy hol néztem a temetést. Mindenesetre egyik esetben sem voltunk túl szomorúak... '85 tavaszán inkább az aggasztott, hogy a túlfiatalított Fradi ki ne essen az NB I-ből! :)

maribor_ 2018.09.19. 13:13:37

@Frady Endre: Az utolsó mondatot kérhetem mégegyszer, de sokkal lassabban, hogy tovább élvezhessem? :)

Frady Endre · http://fradyendre.blogspot.com/ 2018.09.19. 14:04:24

@maribor_: Hát igen... ez volt az az idény, amikor Vincze Géza edzői őrjöngése elől Ebedli Zoli az Újpesti Dózsába (!!!) menekült és majdnem kiestünk. Szerencsére pár fordulóval a vége előtt a trénert kirúgták és a csapat bent maradt. Ebben az évben volt az a vicc, hogy ne nyisd ki a Népsportot, mert kiesik a Ferencváros! :)
Szerencsére a következő szezonban már egy másik Fradi volt a pályán! A nyitómeccsen (három nappal a leszerelésem előtt) Győrben 5:4-re megvertük a Rába ETO-t és én boldogan énekelhettem a lelátón! Jó meccs volt! :)

maribor_ 2018.09.19. 14:13:41

@Frady Endre: 1983/84-ben, forduláskor volt a Népsportban a karikatúra, hogy a fradisták fejjel lefelé tartották a az újságot, hogy élen álljon a csapat :) Amúgy a SZEOL ellen zseniálisan indult a 84/85 (kint voltam, fene sem gondolta volna, hogy az lesz belőle.

maribor_ 2018.09.19. 14:14:36

@Frady Endre: De ne rohanjunk annyira előre, lesz majd Időkapszula 1984/85 is, de addig még eltemetünk pár SZKP Főtitkárt.

Frady Endre · http://fradyendre.blogspot.com/ 2018.09.19. 14:29:05

@maribor_: Nyilasi távoztával nagyon megzuhant a csapat és csak '85 nyarán kezdett helyrerázódni. Nyíl sajnos már csak Bécsben bólintott...

Fandor 2018.09.19. 15:02:12

kicsit elhomályosította a szememet a megrendültség, de így ismét elolvasva a cikket (a focit nem kommentálnám, 1976 és 86 között (amíg követtem a magyar focit) Videoton szurkoló voltam, csapatom helyezése miatt nem szólnék a témához):

Ismét feltűnt Borisz Ponomarjov, az Ember, Aki Ott Volt Mindenhol!

Nem tudom megfigyeltétek-e, ha Kádár utazott valahová, mindig nagy slepp búcsúztatta, majd érkezésekor fogadta, és mindig vezető hír volt. A temetésről visszajövet gyakorlatilag a teljes pártvezetés és kormány ott volt....
Kádár közismerten utált repülni, ahová csak lehetett vonattal ment, gondolom elvtársai kurvára örültek a kétnapos zötykölődésnek.....

"Élénk az érdeklődés A TASZSZ történetéből című, a Magyar Nemzeti Galériában megnyílt kiállítás iránt. A Szovjetunió megalakulásának közelgő 60. évfordulója alkalmából mind több diák, tanulóközösség keresi fel a tárlatot, hogy még teljesebb, átfogóbb képet nyerjen a világ első szocialista országának életéről"

Nyilván önszántukból mentek.... visszaemlékezve nekem sem volt más vágyam, mint még átfogóbb képet kapni a SZu-ról.....

Kommunista szombat..... akkoriban tanítás is volt még szombatonként, nem? Vagy csak minden második szombaton? Aztán ez megszűnt.

maribor_ 2018.09.19. 15:22:53

@Fandor: Ez év elején állt át a szocialista Magyarország az ötnapos munkahétre. 1982 őszén már sehol nem volt szombati tanítás. Előtte is változó volt, nem tudom, min múlt. Én 1975-ben kezdtem az általánost egy V. kerületi iskolában, harmadik év elején a háztömbön belül átigazoltam egy másikba. Előbb volt szombati tanitás, a váltás után már nem. Ahonnan eljöttem, ott továbbra is maradt még a szombat. A kommunista szombatok is a teljes ötnapos munkahét bevezetése után nyert létjogosultságot.

maribor_ 2018.09.19. 15:23:44

@Fandor: Nagyon rá vagy Ponomarjov elvtársra állva :)

JuAn 2018.10.12. 22:07:16

@maribor_: Hogy te milyen ..., hm, kegyetlen tudsz lenni! :)

JuAn 2018.10.12. 22:10:13

@maribor_: Ezek szerint én Seholban jártam iskolába, mert nálunk kéthetente volt. Hogy ez 83 júniusáig tartott vagy csak 82 decemberéig, arra viszont nem emlékszem.

JuAn 2018.10.12. 22:15:34

@JuAn: Egyébként 85 tavaszán nem tudom, volt-e olyan meccs az Üllői úton, ahol 20 ezer alatt volt a nézőszám.
Most mennyi a ... nem az átlag, hanem a csúcs?

maribor_ 2018.10.13. 19:22:06

@JuAn: Majd idovel atvesszuk azt is. :)

maribor_ 2018.10.13. 19:23:43

@JuAn: A kistersegekkel nem szamoltam...
süti beállítások módosítása