Válogatott okosságok

Szurkolói gondolatok, elemzések, mélázások a válogatottainkról, válogatás nélkül.

Ajánlataink

Sztancsik Richárd: Városok, stadionok, kocsmák

Rendelje meg közvetlenül a szerzőtől!

varosok.stadionok@gmail.com

Ár 2999 Ft.Részletek itt


kupanap.jpghungarianultras.jpg

Friss topikok

Facebook oldalunk

Időkapszula: NB I. 1982/83 MNK-elődöntők és a kupadöntő

2019.04.17. 07:03 maribor_

1983. május 1-4., a munka ünnepe és május első hete

idokapszula_nb_i_1982_83_mnk_elodontok_es_a_kupadonto_headlines.jpgKádár János Angyalföldön

Lássuk először az elmúlt egy hét legfontosabb közéleti és külpolitikai eseményeit.

április 28.

Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára a budapesti XIII. kerületbe látogatott. Elkísérte: Óvári Miklós, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára, Somogyi Sándor, a budapesti pártbizottság titkára, Szépvölgyi Zoltán, a fővárosi tanács elnöke, a Központi Bizottság tagjai. Kádár elvtárs először a KISZ Központi Bizottságának székházát kereste fel, ahol találkozott a KISZ intéző bizottságának tagjaival.

idokapszula_nb_i_1982_83_mnk_elodontok_es_a_kupadonto_kadar_janos_angyalfoldon_kisz_szekhaz.jpgA KISZ-székhazában

Fejti György, a KISZ KB első titkára először tájékoztatást adott az MSZMP Központi Bizottsága legutóbbi ülésén hozott határozat ifjúsági fogadtatásáról. Kádár elvtárs ezután az angyalföldi városrész vezetőivel találkozott a kerületi pártbizottság székházában, ahol Deák Gábor, a Központi Bizottság tagja, a kerületi pártbizottság első titkára és Bornemissza Sándor tanácselnök tájékoztatta a vendégeket a kerület életéről.

idokapszula_nb_i_1982_83_mnk_elodontok_es_a_kupadonto_kadar_janos_angyalfoldon_deak_gabor.jpgA XIII. kerületi pártbizottság előtt Deák Gábor kerületi első titkárral

Délután a Csavaripari Vállalatot kereste fel Kádár János és kísérete. Itt Kárász János vezérigazgató, Farkas Illés, a pártbizottság titkára. Szakács János, a szakszervezeti bizottság titkára, valamint Somogyi István, a KISZ-bizottság titkára fogadta a kedves vendégeket, akik először a vezérigazgató tájékoztatóját hallgatták meg, majd felkeresték a hidegcsavar-gyárrészleget.

idokapszula_nb_i_1982_83_mnk_elodontok_es_a_kupadonto_kadar_janos_angyalfoldon_csavararugyar.jpgRöpgyűlés a Csavarárugyárban

Gargulya László gyáregységvezető, Szabó Ferenc, az MSZMP alapszervezeti titkára és Mezei Ferenc szakszervezeti főbizalmi kalauzolta őket ebben a vasasüzemben. Innen a vasmeneti üzemrészbe mentek át, amelynek megtekintése után Kádár elvtárs üzemi röpgyűlésen vett részt. Mezei Ferenc szakszervezeti főbizalmi szavaira Kádár János válaszolt. Az angyalföldi látogatás a Kender Juta-Politextil Vállalatnál folytatódott, ahol Huszák Vilmos vezérigazgató, Kupsek László, a pártbizottság titkára, Bárdos Imréné szakszervezeti titkár és Vasas Anna KISZ-titkár fogadta a vendégeket.

idokapszula_nb_i_1982_83_mnk_elodontok_es_a_kupadonto_kadar_janos_angyalfoldon_kender_juta.jpgLátogatás a Kender-Jutában

A vezérigazgatói tájékoztatás után felkeresték a szélesszövő-üzemet, ahol Králik Györgyné alapszervezeti párttitkár és Bódis Ferencné szövőnő köszöntötték Kádár elvtársat és a többi vendéget. Kádár elvtárs az angyalföldi látogatást követően a Magyar Televízió székházába ment, ahol interjút adott a televíziónak és a rádiónak. Az interjút a televízió és a rádió ma este azonos időben, 20 órakor közvetíti.

idokapszula_nb_i_1982_83_mnk_elodontok_es_a_kupadonto_kadar_janos_angyalfoldon_tv_studio.jpgKádár János a riporterrel

A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: a Minisztertanács ülésén elfogadta a Veszprém megyei tanács végrehajtó bizottságának beszámolóját tevékenységéről és a megye településfejlesztéséről, illetve a termelőerők hasznosításáról. Elismeréssel állapította meg, hogy a tanácsi szervek munkája az elmúlt időszakban számottevően fejlődött, jól szolgálta a megye társadalmigazdasági fejlődését, a lakosság életkörülményeinek javítását. A fejlesztési, településrendezési feladatok eredményes megoldásához értékes segítséget nyújtanak a szélesedő társadalmi munkaakciók. A kormány felhívta a végrehajtó bizottságot, tegyen lépéseket a településrendezési munka színvonalának további javítására, s kötelezte a minisztereket, az országos hatáskörű szervek vezetőit az ez irányú törekvések hathatós támogatására. A Minisztertanács a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság elnökének előterjesztése alapján megvitatta az állampolgárok hivatalos és személyes ügyei munkaidőn kívüli intézésének feltételeiről készült jelentést. Megállapította, hogy az ötnapos munkahét bevezetése nyomán - elsősorban szombati napokon - csökkentek a munkaidőn túl igénybe vehető szolgáltatások és ügyintézési alkalmak. Tapasztalható ugyanakkor az is, hogy viszonylag kevesebben élnek a munkaidőn túli ügyintézés meglévő lehetőségeivel. A kormány határozatban kötelezte az érintett szerveket az összehangolt, a helyi adottságokhoz és a lakosság igényeihez jobban alkalmazkodó munkarend alkalmazására. Felkérte a társadalmi szervezeteket és a Hazafias Népfrontot, hogy ehhez a szükséges segítséget adják meg, és az intézkedéseket folyamatosan kísérjék figyelemmel.

A magyarországi mozik bemutatják az 1980-ban készült Dutyi dili című amerikai vígjátékot.

idokapszula_nb_i_1982_83_mnk_elodontok_es_a_kupadonto_dutyi_dili_gene_wilder_richard_pryor.jpgA két főszereplő: Gene Wilder és Richard Pryor

Berlinben közölték, hogy Hans-Otto Brautigam, az NSZK NDK-beli állandó képviseletének vezetője találkozott Herbert Haberrel, az NSZEP Központi Bizottságának tagjával. A megbeszélésen Herbert Haber közölte az NSZK-képviselet vezetőjével, hogy Erich Honecker, az NSZEP KB főtitkára, az NDK Államtanácsának elnöke nem fogadhatja el az NSZK kancellárjának Bonnba szóló meghívását. Kifejtette, hogy a látogatásra a két német állam viszonyában az NSZK által kialakított és különféle sajtókommentárokban is tükrözött helyzet miatt nem kerül sor.

április 29.

Ülést tartott az Elnöki Tanács. Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke tájékoztatta a testületet Petar Sztambolicsnak a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Elnöksége elnökének hazánkban tett hivatalos, baráti látogatásáról. Az Elnöki Tanács elfogadta a tájékoztatót, és megállapította, hogy a látogatás és a tárgyalások hozzájárultak a két szomszédos szocialista ország hagyományos baráti viszonyának elmélyítéséhez, kapcsolatainak bővítéséhez, egymás helyzetének és korunk nemzetközi kérdéseivel összefüggő álláspontjának jobb megismeréséhez. Az Elnöki Tanács hangsúlyozta, hogy a két ország vezetőinek mostani megbeszélései fontos állomást jelentettek a magas szintű találkozók sorában, amelyeket a jövőben is folytatni kell, mert jól szolgálják Magyarország és Jugoszlávia népeinek javát, közös érdekeit. Az Elnöki Tanács módosította a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1969. évi II. törvény egyes rendelkezéseit. Az eddigi szabályok is összhangban voltak a népgazdaság irányítási rendszerével és nemzetközi kötelezettségeinkkel, a megnövekedett műszaki-gazdasági követelmények és a gyakorlati tapasztalatok azonban indokolttá tették e jogszabály továbbfejlesztését. E módosítás fő célja az újítók és a feltalálók ösztönzése, jogbiztonságuk fokozása, az eljárások egyszerűsítése, valamint az újítások és a találmányok mielőbbi hasznosításának elősegítése. Ennek érdekében gyorsítja a szabadalom engedélyezési eljárását és megszünteti a felesleges kötöttségeket. Az Elnöki Tanács a továbbiakban bírákat mentett fel és választott meg, valamint egyéb időszerű kérdésekről tárgyalt.

Miroslaw Milewski, a Lengyel Egyesült Munkáspárt Politikai Bizottságának tagja, a KB titkára Kabulból hazafelé átutazóban a szovjet fővárosban tartózkodott, ahol megbeszélést folytatott Andrej Gromikóval, az SZKP KB PB tagjával, a szovjet minisztertanács első elnökhelyettesével, külügyminiszterrel. Andrej Giromiko a találkozón rámutatott, hogy a szocialista Lengyelország számíthat a Szovjetunió támogatására, s utalt Jurij Andropovnak, az SZKP KB főtitkárának arra a kijelentésére, amely szerint a szocializmus visszaszorítására irányuló imperialista törekvésekre a szocialista országok egységének, gazdasági és katonai potenciáljának további megszilárdítása a megfelelő válasz. A megbeszélésen hangsúlyozták, hogy a Szovjetunió és a Lengyel Népköztársaság, az SZKP és a LEMP közötti kapcsolatok sokoldalú fejlesztése a marxizmus-leninizmus alapján megfelel mindkét nép létérdekeinek. Mindkét fél aláhúzta a két ország közötti barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződés jelentőségét, s megállapították, hogy e szerződés a kétoldalú kapcsolatok szilárd alapja, Európa háború utáni berendezkedésének s a határok sérthetetlenségének fontos tényezője.

A szemben álló felek kölcsönös meghallgatása, az izraeli csapatkivonási feltételek és a lehetséges libanoni engedmények megismerése után George Shultz amerikai külügyminiszter első közel-keleti missziója a tájékozódás szakaszából a közvetítés szakaszába lépett. Bejrútból Tel-Avivba visszatérve Shultz kijelentette: most már készen áll arra, hogy energikusabb szerepet játsszék a csapatkivonási megállapodás előkészítésében. A bejrúti televízió úgy értesült, hogy az amerikai külügyminiszter május 8-ig marad a térségben, jordániai és szaúd-arábiai kitérőjét is beleértve. A SANA szíriai hírügynökség hivatalos damaszkuszi forrásokra hivatkozva közölte, hogy Shultz nem látogat el Szíriába. Shultz, aki délelőtt három napon belül harmadszor találkozott Menahem Begin izraeli miniszterelnökkel, saját bevallása szerint nem számít gyors, a jelenlegi ingázását sikerrel koronázó eredményre, de bízik benne, hogy az eltérő álláspontok összebékítésére irányuló erőfeszítések közelebb hozzák az izraeli-libanoni megállapodást. A washingtoni diplomácia vezetője ugyanakkor elismerte, hogy nincsenek saját elgondolásai a bonyolult problémák megoldására. Annyit azonban világossá tett, hogy a csapatkivonási egyezmény keretében tovább növelhetik a Libanonban tartózkodó amerikai csapatok 1200 fős létszámát.

április 30.

Mikisz Theodorakisz görög zeneszerző, Liber Seregni uruguayi politikus, Mahmud Dervis palesztin költő és John Morgan kanadai lelkipásztor kapta meg az idén a nemzetközi Lenin-békedíjat. A nemzetközi Lenin-békedíj-bizottság határozata kimondja, hogy e közéleti személyiségek a béke megőrzéséért és megszilárdításáért vívott harcban szerzett kimagasló érdemeikért részesültek a kitüntetésben. A díj odaítéléséről, a beterjesztett javaslatok áttekintése után, a nemzetközi Lenin-békedíj-bizottság április 21-i ülésén döntött. A bizottság elnöke Nyikolaj Blohin akadémikus, s tagjai nemzetközileg ismert személyiségek. A bizottság tagjai között van Anna Seghers német írónő, Renato Guttuso olasz festő, Nguyen Thi Binh vietnami és Józef Cyrankiewicz lengyel politikus. 

Husszein jordániai király az Egyesült Államokat tette felelőssé a Jasszer Arafat palesztin vezetővel folytatott ammani tárgyalásainak kudarcáért. - Megkíséreltem a lehetetlent, hogy közvetlen párbeszédet kezdeményezzek az Egyesült Államok és a Palesztinai Felszabadítási Szervezet között, de az USA hajthatatlan maradt - jelentette ki az An-Nahar című bejrúti lapnak adott interjújában, majd hozzáfűzte, hogy nem fogja megkerülni a PFSZ-t, nem kapcsolódik be semmiféle közel-keleti béketárgyalásba palesztin részvétel és arab támogatás nélkül. Jordánia az 1974-es rabati arab csúcs határozatához tartja magát, amely a palesztin nép egyedüli törvényes képviselőjének ismerte el a PFSZ-t. Husszein kifejtette, hogy ő személy szerint egy nemzetközi békekonferencia híve, de az Egyesült Államoknak eltökélt szándéka, hogy a saját elgondolásait érvényesíti a térségben.

május 1.

A szabad, szocialista alkotómunka eredményeire büszkén, az elmúlt negyedszázad töretlen fejlődésére, vívmányaira alapozott bizakodással, a céljaink eléréséhez szükséges békét kívánva ünnepelték országszerte dolgozóink a 39. szabad május elsejét, a nemzetközi proletariátus, a munkásszolidaritás napját. Az „előlegezett” nyárias melegben, szikrázó napsütéses időben vörös és nemzetiszínű zászlók díszébe öltözött városok utcáin már kora reggel megindultak az ünneplők a felvonulásokra, gyűlésekre, majd a demonstrációkat követően vidám, hangulatos majálisokon együtt maradva köszöntötték a munka ünnepét, s foglaltak állást a béke mellett.

idokapszula_nb_i_1982_83_mnk_elodontok_es_a_kupadonto_majus_1_losonczi_pal_kadar_janos_lazar_gyorgy.jpgPárt- és állami vezetők üdvözlik a felvonulókat a dísztribünről. Balról: Losonczi Pál, Kádár János és Lázár György

Mint hagyományosan, ismét a felvonulási téren rendezték meg a fővárosi dolgozók demonstrációját. A tér ünnepi külsőt öltött: a munkát, a békét, a munkásösszefogást hirdető színes transzparensek, a májusfákká feldíszített villanyoszlopok, Marx, Engels, Lenin nagyméretű portréi adtak méltó keretet az ünnepi felvonulásnak. A népköztársaság címerével díszített, márványburkolatú díszemelvényen tíz óra előtt néhány perccel jelentek meg a párt és a kormány vezetői: Kádár János, a Magyar Szocialista M unkáspárt Központi Bizottságának első titkára, Losonczi Pál, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, Lázár György, a Minisztertanács elnöke, Aczél György, Gáspár Sándor, Havasi Ferenc, Korom Mihály, Méhes Lajos, Németh Károly és Óvári Miklós, a Politikai Bizottság tagjai; Gyenes András, a Központi Ellenőrző Bizottság elnöke, valamint Várkonyi Péter, a Központi Bizottság titkára. Ott voltak a főváros párt és állami vezetői, a társadalmi és tömegszervezetek képviselői, a munkásmozgalom veteránjai, a termelésben kiváló szocialista brigádok, munkakollektívák tagjai. A párt- és állami vezetőket, a tribünökön helyet foglaló neves közéleti személyiségeket, a májusünnepre hazánkba érkezett külföldi szakszervezeti delegációk tagjait száz úttörő köszöntötte virágcsokrokkal és kedves szóval.

Pontosan tíz órakor fanfár harsant, és megelevenedett a tér. Az impozáns nyitókép kezdetén sok száz zászlós fiatal formálta az ötágú piros csillagot, amelynek közepén hatalmas vörös lobogó kúszott a magasba, miközben a Gorkij fasor torkolatából népköztársaságunk címere tűnt fel. A „Világ proletárjai, egyesüljetek!” jelszó mögött ezer fiatal vitte földünk csaknem másfél száz államának zászlóit, jelezve a népek összefogásának jelentőségét. Vidám majális hangulatát idézte az a hétszáz ifjú, aki a tribünök elé érve, színes kendőket lobogtatott. Majd másfél ezer fiú és lány kék zászlókkal fejezte ki a felvonulók szilárd békevágyát. A térre érkező zászlós kocsi felirata országunk vezető erejét, a Magyar Szocialista Munkáspártot éltette; azután az Előre a XII. kongresszus határozatainak végrehajtásáért! felirat mögött megindult a budapesti dolgozók menete.

idokapszula_nb_i_1982_83_mnk_elodontok_es_a_kupadonto_majus_1_menetoszlop.jpgA színes, látványos felvonulás egyik oszlopa

Az ezernyi zászlóval, kilenc oszlopban vonulók élén a kerületek párt- és tanácsi vezetői meneteltek. Így haladtak át a téren egymás mellett a vállalatok dolgozó kollektíváinak eredményeiről, az üzemek termékeiről hírt adva Angyalföld és Kőbánya, Józsefváros és Csepel, a Belváros és Zugló dolgozói, lakói. A felvonuló kerületek oszlopainak élén mindenütt az elmúlt időszakban a nehezebb gazdasági körülmények között is kiváló eredményt elért üzemek, vállalatok, szövetkezetek, intézmények haladtak.

A kerületek felvonulói után az idén megalakulásának 35. évfordulóját ünneplő Magyar Honvédelmi Szövetség tagjai következtek. Motorkerékpárok és sárkányrepülők, kibontott ejtőernyők és könnyed vitorlázó gépek érzékeltették, miként ötvözi egybe a sportot, a technikát és a honvédelmet az MHSZ. A mintegy negyedmillió fővárosi dolgozó színes, látványos, magabiztosságot sugárzó felvonulása a fiatalok sportbemutatójával fejeződött be: az ifjak a záróképben vörös csillagot és „Békét!” feliratot formáltak a tér betonjára, miközben befejezésül felhangzott az Internacionálé.

Szinte nyári melegben zajlottak kora délelőttől késő délutánig a főváros különböző pontjain rendezett vidám majálisok. A legtöbb embert a délutáni hagyományos városligeti majális vonzotta, ahol három színpadon peregtek egyidejűleg a különböző műsorok. Különösen sokakat vonzott a Népszabadság fóruma, ahol a párt-, állami és tömegszervezeti vezetők, s a lap munkatársai válaszoltak az érdeklődők kérdéseire, s amelyen honi életünk, s a külpolitika legkülönfélébb témái kerültek terítékre. Valamennyi fővárosi kerületben rendeztek gyermekműsorokat, bemutatókat, kiállításokat; a majális idején az ország legtöbb sportlétesítménye is kinyitotta kapuit.

idokapszula_nb_i_1982_83_mnk_elodontok_es_a_kupadonto_majus_1_nepszabadsag_forum.jpgSokakat vonzott a Népszabadság fóruma

idokapszula_nb_i_1982_83_mnk_elodontok_es_a_kupadonto_majus_1_gyor_eto_stadion.jpgÜnnepség Győrben, a Rába ETO sportpályán

Felvonulásokon, tömeggyűléseken, tüntetéseken emlékeztek meg szerte a világon a dolgozó emberek, a haladó erők május elseje ünnepéről. A rendezvények mindenütt a béke, az alkotó munka iránti elkötelezettséget, a dolgozók világméretű összefogását hangsúlyozták. 

május 2.

Indira Gandhi miniszterelnök, az Indiai Nemzeti Kongresszus párt elnöke fogadta Pozsgay Imrét, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának főtitkárát és kíséretének tagjait. A delegáció a Nemzeti Kongresszus párt meghívására érkezett Indiába. A szívélyes légkörű megbeszélésen jelen volt Túri Ferenc, hazánk indiai nagykövete is.

Izrael és Libanon egymásra hárítja a felelősségeit a külügyminiszteri szintre emelt amerikai közvetítés eredménytelenségéért. Jichak Samir izraeli külügyminiszter azt állította, hogy Amin Gemajel libanoni elnök a szíriai vezetéssel folytatott tárgyalások nyomán visszalépett a négyhónapos tárgyalásokon elért kompromisszumtól. Elie Szalem libanoni külügyminiszter pedig kijelentette: Izrael nem tágít a Libanon szuverenitását sértő, az ország arab kapcsolatait veszélyeztető csapatkivonási feltételektől. A hét végi bejrúti tárgyalásait követően ismét Izraelben tartózkodó Shultz amerikai külügyminiszter maga is elismerte: hat napja megkezdett ingázó missziója nem hozta meg a remélt áttörést. Közölte továbbá, hogy időköziben damaszkuszi látogatásra kapott meghívást, de ennek csak akkor tesz eleget, ha - amerikai szemszögből nézve - eredményeket érnek el az izraeli-libanoni tárgyalásokon. - Egyelőre még nem tartunk ott - tette hozzá. Az előrelépés akadálya az, hogy Izrael továbbra is ragaszkodik a szakadár Haddad őrnagy dél-libanoni parancsnoki szerepéhez, továbbá izraeli-libanoni vegyes járőrök szervezéséhez és ahhoz, hogy az izraeli hadsereg libanoni területen akciókat folytathasson.

május 3.

Az SZKP Központi Bizottsága és a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa meghívására hivatalos baráti látogatásra Moszkvába érkezett a Német Demokratikus Köztársaság párt- és kormányküldöttsége, Erich Honeckernek, a Német Szocialista Egységpárt főtitkárának, az államtanács elnökének vezetésével. Az NDK küldöttségét a legmagasabb szinten, ünnepi külsőségek között fogadták, és a nap folyamán már meg is kezdődtek a tárgyalások a két ország vezetői- között. Az SZKP KB és a Legfelsőbb Tanács díszebédet adott a vendégek tiszteletére, ahol pohárköszöntők hangzottak el. Délután a Kremlben Jurij Andropov átnyújtotta Erich Honeckernek a Lenin-rendet, valamint a Szovjetunió Hőse kitüntetést a vele járó Aranycsillaggal. Az NDK párt- és állami küldöttségét a vnukovói repülőtéren Jurij Andropov, az SZKP KB főtitkára, Nyikolaj Tyihonov, a minisztertanács elnöke, Andrej Gromiko miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter és Dmitrij Usztyinov marsall, honvédelmi miniszter, a PB tagjai üdvözölték. Szovjet részről ők vettek részt azon az eszmecserén, amelyet közvetlenül a megérkezés után tartottak a Kremlben. Az erről kiadott közlemény szerint a tárgyaláson elégedetten állapították meg, hogy a Szovjetunió és az NDK kapcsolatai továbbra is dinamikusan fejlődnek az 1975 októberében aláírt barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási egyezmény alapján. A Szovjetunió és az NDK pártvezetői és államférfiai kifejezték elhatározásukat, hogy a jövőben is tovább mélyítik a két ország együttműködését az élet minden területén. Szó esett a megbeszélésen a gazdaságpolitika szorosabb összehangolásáról is. Hangsúlyozták, hogy a jelenlegi nemzetközi helyzetben különösen fontossá válik a szocialista közösség egysége, valamint a testvéri országok szövetsége biztonságának megfelelő szavatolása.

Az Izrael és Libanon között ingázó, jelenleg Bejrútban tartózkodó George Shultz amerikai külügyminiszter tárgyalásaival párhuzamosan teljes súlyával előtérbe került a libanoni rendezés eddig elhanyagolt Szíria problémája. Hafez Asszad szíria elnök és Abdel Halim Khaddam külügyminiszter nyomatékosan figyelmeztetett: Szíria nem vonja vissza Libanonban állomásozó csapatait, ha Izrael olyan politikai és katonai előnyökre tesz szert Libanonban, amelyek korlátozzák Libanon szuverenitását, veszélyeztetik Szíria biztonságát, hátrányosan érintik az arab világ egészét. Szíria libanoni katonai jelenléte mindaddig fennmarad, amíg Izraelt meg nem fosztják a kikényszerített előnyöktől.

május 4.

Korom Mihály, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára a főváros VII. kerületébe látogatott. A vendéget a kerületi pártbizottság székházában Nádasdi József első titkár és Németh Péter, Erzsébetváros tanácselnöke fogadta. Tájékoztatták a vendéget a XII. kongresszus határozatainak helyi végrehajtásáról, a városrész fejlődéséről. Egyebek között elmondták, hogy az Erzsébetvárosban gyors ütemben halad az évszázados, elhasználódott épületek felújítása. Az átalakítások eredményeként a VII. ötéves terv időszakában minőségileg megváltozik a városkép, és jelentősen javul 1800 lakás állapota, emelkedik komfortfokozata. A program következő állomása a Budapesti Közlekedési Vállalat diszpécserközpontja volt, ahol Róka Miklós, a pártbizottság titkára és Daczó József vezérigazgató adott tájékoztatást a vállalat életéről, a tömegközlekedés fejlesztésében, az utaskiszolgálás színvonalának emelésében elért eredményekről. Korom Mihály délután a kerületi pártbizottságon rendezett aktívaértekezleten időszerű politikai kérdésekről tartott tájékoztatót. Ezt követően megtekintette a napokban megnyíló Almássy téri Úttörő és Ifjúsági Ház szabadidő-központot.

A szovjet sajtó napja alkalmából Vlagyimir Bazovszkij, a Szovjetunió budapesti nagykövete koktélt adott a nagykövetségen. Az eseményen megjelent Lakatos Ernő, az MSZMP Központi Bizottsága agitációs és propagandaosztályának vezetője, továbbá a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatala, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége, valamint az országos lapok, az MTI, a Magyar Rádió és a Magyar Televízió több vezetője és vezető munkatársa.

Jurij Andropov, az SZKP KB főtitkára Moszkvában folytatta megbeszéléseit Erich Honeckerrel, az NSZEP KB főtitkárával, az NDK Államtanácsának elnökével, aki kedden párt- és állami küldöttség élén érkezett hivatalos baráti látogatásra a szovjet fővárosba. A megbeszélésen a két párt és állam együttműködéséről és kapcsolatáról, valamint néhány nemzetközi kérdésről volt szó. A megbeszélés a teljes kölcsönös megértés, a szívélyesség és a barátság jegyében folyt le. Az Erich Honecker vezette küldöttség a nap folyamán megkoszorúzta az ismeretlen katona sírját, és virágokat helyezett el Marx emlékművénél. Az NDK párt- és állami küldöttség ellátogatott a Lenini Komszomol nevét viselő moszkvai autógyárba, ahol barátsági nagygyűlésen vett részt. A Moszkvicsokat gyártó nagyüzem évek óta szoros kapcsolatokat tart fenn az NDK-beli Sachsenring autógyárral. 

Humor:
idokapszula_nb_i_1982_83_mnk_elodontok_es_a_kupadonto_humor.jpg

Reklám:idokapszula_nb_i_1982_83_mnk_elodontok_es_a_kupadonto_reklam_2.jpg

Kékfény:
A tények azt bizonyítják, hogy sok esetben falra hányt borsó a hatóságok újra és újra megismétlődő figyelmeztetése: a személygépkocsikban bennhagyott értékes tárgyak vonzzák az alkalmi tolvajokat. Egyebek között e hasznos tanács semmibevétele kínálta föl a lehetőséget a 19 éves Varga Istvánnak és társainak a sorozatos gépkocsifeltörésekre. Varga, akit a többiekkel együtt most lopás és más bűncselekmények alapos gyanúja miatt vonnak felelősségre, maga sem tudja pontosan, hány személyautót feszített fel és pakolt ki. A VI. kerületi rendőrkapitányságon befejeződött vizsgálat szerint ez a szám húsz körül mozog. A társaság számláját azonban más is terheli. Az ügy főszereplője, Varga István tavaly júniusban került szabadlábra, miután vagyon elleni bűncselekményekért kirótt büntetését letöltötte a fiatalkorúak börtönében. Nem sokkal később megismerkedett a húszéves Lakatos Rudolfnéval, Zsuzsával, akivel sajátságos élettársi kapcsolatot alakított ki. Lakásuk, munkájuk ugyanis nem volt; a római-parti kempingben tanyáztak, amíg az idő engedte. A szülői segítségként kapott forintoknak gyorsan nyakára hágtak, a szórakozásról azonban egyikük sem akart lemondani. Élni is kellett valamiből, ezért aztán elkezdtek lopni az élelmiszerüzletekből. A következő fokozat az áruházi tolvajlás volt. Az ellopott ruhákat, cipőket a zavarosban halászó neppereknek adták el. Novemberben a Bajcsy-Zsilinszky úti Virág presszó diszkójában az egyik éjszaka összetalálkoztak Salamon Rudolffal, régebbi ismerősükkel. A mellettük levő asztalnál egy férfi társaságában két nő ült. Közülük az egyiket felkérte táncolni; ekkor Varga így szólt Salamonhoz: „Én elviszem a másik nőt, addig ti nézzétek meg a pénztárcáját.” - Az elemeit tárcában a zsákmány mindössze 230 forint volt. Eredetileg a Balatonra akartak menni, de ez a pénz csak a Lipótvárosig tartott ki. A Kárpát utcában Varga feltört egy Ladát, de hiába, mert nem tudta elindítani. A Rajk László utcában ismét Varga nyitott ki egy kocsit, de a kormányzár itt is keresztezte tervük végrehajtását. Az autóból kvarcórát, térképet, szemüveget vittek el. Salamonnak ennyi is elég volt; a vizsgálat szerint többé nem társult Vargáékkal. A fiatalember élettársával kettesben lopott tovább. Amíg Varga a kiszemelt gépkocsikat fosztogatta, addig Zsuzsa „falazott”, vagyis ügyelt, hogy senki se zavarjon. A különféle rádiómagnókat, hangfalakat orgazda közvetítésével értékesítették. A pénz végállomása szinte kivétel nélkül az éjszakai szórakozóhelyeken volt. Am ott nemcsak költötték, hanem lopták is a pénzt. Hasonló módszerrel, mint a Virág presszó diszkójában. A legtöbbször a Víg Matróz vendégeit lepték meg, ám a zsákmány többnyire csak 100-200 forint között mozgott. A Randevú presszóból csupán egy 60 forintot tartalmazó pénztárcát emeltek el; Varga vissza akarta vinni a pénzt, Zsuzsa azonban lebeszélte róla. Aztán Zsuzsa is cserbenhagyta Vargát. A magányos fiatalember hiába kereste élettársát VII. kerületi lakásán, a szomszédok felvilágosították: a hölgy ismeretlen helyre távozott. Ki tudja, miért, a méregbe gurult Varga a szomszédokra törte az ajtót, s az egyiket tettleg bántalmazta. A garázdát az eset után nem sokkal őrizetbe vette a rendőrség; a fiatalasszony ellen pedig - mivel valóban ismeretlen helyen tartózkodik - országos körözést adtak ki. A bűnügy iratait vádemelési javaslattal átadta az ügyészségnek a VI. kerület rendőrkapitányság. 

Növekszik a felhozatal primőrökből:
A már hosszabb ideje tartó meleg idő hatására most mór mind nagyobb tömegben érkeznek a piacokra és az üzletekbe az üvegházak, bán és a fólia alatt termesztett primőr zöldségek. Eddig mintegy 15 százalékkal több került forgalomba belőlük, mint a múlt év azonos időszakában. Arra számíthatunk, hogy a héten az állami és a szövetkezeti kereskedelem, valamint a TSZ-KER előreláthatóan már 600 tonna uborkát, két és fél millió darab fejes salátát, kétmillió csomó hónapos retket, egymillió csomó zöldhagymát, másfél millió csípős hegyes paprikát, 700-800 ezer tölteni való paprikát, félmillió darab, fólia alatt termesztett karalábét, mintegy 120 tonna sóskát és ugyanannyi parajt tud felvásárolni és forgalomba hozni. Az úgynevezett kígyóuborkát most már mindinkább felváltja a kedveltebb fürtös uborka. A fólia alatt termesztett fejes saláta mellett már a szabadföldi salátából is növekszik a felhozatal. A Bács és Csongrád megyei termelő gazdaságokból mind több áttelelő kelkáposztát lehet felvásárolni. Ezekből a cikkekből most jóval több van a piacokon, mint más évek azonos időszakában. Lassú ütemben növekszik a felhozatal üvegházi paradicsomból. A hazai termést most már egy kevés import is kiegészíti. A Zöldért-üzletekben több helyen spárgát, karfiolt és friss kínai kelt is árusítanak. Rövidesen piacra kerül a fólia alatt termesztett fejes káposzta, az idei sárgarépa és az első gyümölcs, a szamóca is. Uborkából, fejes salátából, hónapos retekből, csomós zöldhagymából, csípős hegyes paprikából, sóskából és parajból az őstermelők és a magán-kiskereskedők is többet hoznak a piacokra. Mindez lehetővé teszi, hogy ezekből a cikkekből már ki lehet elégíteni a lakosság igényeit. A jövő héten pedig várhatóan már idei termésű kelkáposztából, fólia alatt termesztett karalábéból is megfelelő lesz a felhozatal. A nagyobb és kiegyensúlyozottabb felhozatal hatására, különösen a Zöldért-vállalatok üzleteiben és az őstermelőknél tovább csökken a primőrök ára is. A fővárosban az őstermelők által piacra hozott primőrök ára - kisebb eltérésekkel - a Zöldért-üzletek áraihoz igazodik. A magán-kiskereskedők azonban szinte valamennyi primőr zöldséget 30-40 százalékkal drágábban adják. Helyénvaló tehát a szövetkezeti kereskedelemnek az a törekvése, hogy minél több primőr árut igyekszik felvásárolni és forgalomba hozni, és nagyobb mértékben tudja befolyásolni az árak alakulását. A téli és a kora tavaszi hónapokra tárolt burgonyából, vöröshagymából, sárgarépából, petrezselyemgyökérből és tavalyi termésű karalábéból a Zöldért-vállalatok még mindig megfelelő készletekkel rendelkeznek. Téli almából az állami és a szövetkezeti kereskedelem mellett a TSZ-KER, valamint jó néhány termelő gazdaság most is jóval nagyobb mennyiséget szállít a piacokra, mint más évek azonos időszakában. E cikkből is jelentőseik a raktári készletek. Várhatóan május közepéiig ebből is kielégíthetik a lakosság igényeit.

idokapszula_nb_i_1982_83_mnk_elodontok_es_a_kupadonto_fehervari_uti_piac.jpgBőséges a kínálat a budapesti Fehérvári úti piacon

Nyitnak a budapesti kertmozik:
A közeli napokban megkezdik előadásaikat a fővárosi kertmozik: a csepeli május elsejétől, a margitszigeti Vörösmarty és a Budai - Bem rakparti - május 12-től várja a látogatókat. Csepelen négyszáz, a Szigeten 2440, míg Budán 410 néző foglalhat helyet a széksorokban. Mint azt a FÖMO műszaki osztályán elmondták, a legutóbbi hetekben mindhárom kertmoziban elvégezték a tél utáni karbantartást, lefestették a vetítőfelületeket, kicserélték a sérült székeket. Csepelen régebben sok panasz érte a hangosítást, amely zavarta a környék nyugalmát. Most a régiek helyett új elrendezésben nyolc hangszóróval oldották meg a hangosítást, így a mozi csökkentett zajszinttel, de a nézők számára élvezhető módon tartja meg az előadásait. A Szigeten - mivel eddig sokan a kerítésen keresztül próbáltak bejutni a nézőtérre - új hátsó kerítést építettek. Ami a programot illeti: Csepelen a Skalpvadászok, a Szigeten a Profi, míg a Budai kertmoziban a Hét merész kaszkadőr című filmmel kezdődik majd a nyári vetítési szezon. Az idén nem nyit már ki a rózsadombi kertmozi, amely a Marcibányi téri Művelődési Ház udvarán ideiglenesen működött. Itt régebben ugyancsak sok panasz érkezett a környéken lakóktól a hangosításra. Jövőre viszont a tervek szerint a III. kerületi tanács kezdeményezésére - a FÖMO műszaki segítségével - négyszáz személyes kertmozit nyitnak meg Békásmegyeren. Különben a FÖMO évenként 40-45 millió forintot fordít rekonstrukcióra; fele a folyamatos karbantartásra, másik fele pedig a nagyobb felújításokra jut. Ez utóbbiak közül kiemelkedik a Május 1. átépítése; megnyitása az eddigi hírekkel ellentétben - a közbejött nehézségek, színpad-, előcsarnokbeázás miatt - azonban csak a nyár derekán várható. A Vörösmarty moziban most a belső szerelésen dolgoznak, hogy a terveknek megfelelően a jövő év végére át tudják adni a látogatóknak a filmszínházat. 1984 végére készül el a Flórián téri Felszabadulás is. A nyáron adják át a Rákóczi úti Honvéd mozit, ahol a régi egy terem helyett kettőt alakítottak ki. Ez a kéthelyiséges megoldás már a Szikrában, s legutóbb a március 31-én megnyílt Kossuthban is bevált, ahol a nagyteremben 421, a kisteremben pedig 68 nézőt tudnak fogadni. Az idén októberben várhatóan egy évre bezárja kapuit a Mátra, amelyet teljesen átépítenek. Ez a mozi jövőre ismét mint ifjúsági és gyermekmozi nyitja meg kapuit. Április elején bezárt az Alfa is: új padlóburkolatot kap az előcsarnok és a nézőtér, kicserélik az üléseket, korszerű akusztikai burkolattal látják el az oldalfalakat, és felújítják a gépház elektromos hálózatát.

idokapszula_nb_i_1982_83_mnk_elodontok_es_a_kupadonto_budai_kertmozi.jpgMossák a székeket a Budai kertmoziban

A szombathelyiek indiai vendégszereplése miatt elmaradt a kitűzött időpontban a Pécsi MSC-Haladás NB I-es labdarúgó-bajnoki találkozó. Ezt a 90 percet szombaton játszották le a mecseki városban. Mindkét együttesnek égetően szüksége volna a két bajnoki pontra, hiszen a Pécs pillanatnyilag a 15., a Haladás a 12. helyen áll, és mindössze 2, illetve 4 pont választja el őket az utolsó helyezett Békéscsabától. Érdekesség, hogy Dobány, aki ősszel még a pécsieknél játszott, s ma már a Haladás labdarúgója, ezen a mérkőzésen a két klub vezetőinek megegyezése alapján nem szerepel.
idokapszula_nb_i_1982_83_mnk_elodontok_es_a_kupadonto_19_fordulo_pecsi_msc_haladas.jpg

A tabellán mindkét együttes egy-egy helyezést lépett előre.
idokapszula_nb_i_1982_83_mnk_elodontok_es_a_kupadonto_19_fordulo_tabella.jpg

Most teljes a 19. forduló legjobb játékosainak a listája. Ketten kaptak 8-as osztályzatot, a ferencvárosi Szokolai László és a tatabányai Schmidt István. Mivel az előbbi játékos mesterhármast szerzett, az utóbbi "csak" duplázott, így a Fradi csatára lett a 19. forduló játékosa.
idokapszula_nb_i_1982_83_mnk_elodontok_es_a_kupadonto_19_fordulo_a_fordulo_valogatottjai.jpg

Már az elődöntőket játszották vasárnap délután a Magyar Népköztársasági Kupáért. A Megyeri úton az Ú. Dózsa a Békéscsaba együttesét fogadta, és minden reménye megvolt arra, hogy kiharcolja a döntőbe jutást a bajnokságban sereghajtó riválisával szemben. Igaz, a Békéscsaba szerzett már meglepetést a kupában, hiszen korábban a Rábát is elütötte a továbbjutástól.
idokapszula_nb_i_1982_83_mnk_elodontok_es_a_kupadonto_u_dozsa_bekescsaba.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_mnk_elodontok_es_a_kupadonto_u_dozsa_bekescsaba_kardos_jozsef.jpgKardos „ollóban” is elviszi a labdát a békéscsabai játékosok között

idokapszula_nb_i_1982_83_mnk_elodontok_es_a_kupadonto_u_dozsa_bekescsaba_kiss_sandor_torocsik_kisznyer.jpgKiss Sándor a földön, Törőcsik érdeklődése a labdát keresi. Az összecsapásból Kisznyér, a Dózsa játékosa kerül ki győztesen

Csepelen a Honvéd vendégszerepelt. Keszthelyi Mihály, a házigazdák edzője szerint csapata kiheverte már a nyíregyházi bajnoki kudarcot, s legalább annyi eséllyel várja a mérkőzést, mint a kispesti együttes. Ennek ellenére a Honvéd a favorit, még akkor is, ha korábban már sok kellemetlenség érte Csepelen.
idokapszula_nb_i_1982_83_mnk_elodontok_es_a_kupadonto_csepel_bp_honved.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_mnk_elodontok_es_a_kupadonto_csepel_bp_honved_kovacs_attila.jpgKovács Attila legyint. Van miért...

idokapszula_nb_i_1982_83_mnk_elodontok_es_a_kupadonto_csepel_bp_honved_esterhazy_weber.jpgEsterházy és Wéber párharcából a Bp. Honvéd csatára kerül ki győztesen

Vasárnap a labdarúgó NB II-ben a Siófok féltucat góllal lepte meg a Bauxitbányászt, s felzárkózott a második helyre, a Nagybátonyban 9:0 arányú győzelmet aratott Volán mögé. Heten a feljutásért, tizenketten a kiesés ellen küzdenek.
idokapszula_nb_i_1982_83_mnk_elodontok_es_a_kupadonto_nb_ii_1.jpgidokapszula_nb_i_1982_83_mnk_elodontok_es_a_kupadonto_nb_ii_2.jpg
Döntőt játszottak szerda este az UEFA-Kupáért is. Brüsszelben az Anderlecht és a Benfica találkozik, a visszavágót két hét múlva rendezik Lisszabonban. Az Anderlecht 1976-ban és 1978-ban elnyerte a Kupagyőztesek Európa Kupáját, a Benfica 1961-ben és 1962-ben az EK-ban volt első. Az UEFA Kupában még egyikük sem győzött, azaz a trófeára új név kerül az idén.
idokapszula_nb_i_1982_83_mnk_elodontok_es_a_kupadonto_uefa_kupa_anderlecht_benfica.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_mnk_elodontok_es_a_kupadonto_uefa_kupa_anderlecht_benfica_brylle.jpgA labdarúgó UEFA-Kupa döntőjének első mérkőzésén, Brüsszelben a hazai szurkolók számára ez a jelenet volt a legszebb: Bryile (balról) így fejelte az Anderlecht győztes gólját a Benfica ellen. Visszavágó: május 18-án

És akkor lássuk a lényeget, a Magyar Népköztársasági Kupa döntőjét!
Bár a magyar pályákon korántsem angol színvonalú a vetélkedés a kupáért, az MNK idén a korábbinál érdekesebb volt, sőt olykor izgalmas és színvonalas mérkőzésekkel jutott el a mai döntőig. Mindkét csapat gondosan készült. Az Ú. Dózsa annál is inkább, mert legutóbb elnyerte a kupát, azaz most prolongálhatja múlt évi sikerét. Az Ú. Dózsa javára szól, hogy Temesvári Miklós híres arról: a fontos mérkőzések előtt mindig „kitalál valamit”. Természetesen kollégája, Komora Imre sem tétlenkedett az elmúlt napokban. A Magyar Népköztársasági Kupában a 43. döntő következik, az Ú. Dózsa négyszer, a Honvéd kétszer volt eddig trófeagyőztes. A legtöbbször a Ferencváros (11) nyert, utána kilenc győzelemmel az MTK (azok a szép napok...) következik. A mai nap kérdése: ismétel-e az Ú. Dózsa, avagy a Honvéd leszorítja a trónról a kupavédőt?
idokapszula_nb_i_1982_83_mnk_elodontok_es_a_kupadonto_u_dozsa_bp_honved.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_mnk_elodontok_es_a_kupadonto_u_dozsa_bp_honved_kozma_kisznyer.jpgKozma rohammal igazolja: öreg harcos, nem vén harcos, Kisznyér nem tudta szerelni

idokapszula_nb_i_1982_83_mnk_elodontok_es_a_kupadonto_u_dozsa_bp_honved_gere_szendrei_toth_jozsef.jpgGere támadja Szendrei kapuját, de Tóth József becsúszása pontos

idokapszula_nb_i_1982_83_mnk_elodontok_es_a_kupadonto_u_dozsa_bp_honved_varga_jozsef_kiss_sandor_garaba.jpgKiss Sándor (képünkön, miután Garabát elfektette, Varga mellett húz el), ragyogó helyzetfelismeréssel, okos góllal döntötte el csapata javára

idokapszula_nb_i_1982_83_mnk_elodontok_es_a_kupadonto_u_dozsa_bp_honved_torocsik_andrusch.jpgTörőcsik pompásan helyezett szabadrúgása nyomán a Bp. Honvéd hálójában az Ú. Dózsa első gólja. Andrusch hiába vetődött

idokapszula_nb_i_1982_83_mnk_elodontok_es_a_kupadonto_u_dozsa_bp_honved_kiss_sandor.jpgHiába szorongatják a Bp. Honvéd védői, Kiss Sándor (sötét mezben) belövi az Ú. Dózsa harmadik gólját

idokapszula_nb_i_1982_83_mnk_elodontok_es_a_kupadonto_u_dozsa_bp_honved_toth_jozsef_sos_karoly_kupaatadas.jpgTóth József, az Újpesti Dózsa csapatkapitánya mosolyogva veszi át a Magyar Népköztársasági Kupát Sós Károlytól, az MLSZ Kupabizottságának elnökétől

idokapszula_nb_i_1982_83_mnk_elodontok_es_a_kupadonto_u_dozsa_bp_honved_boldog_dozsa_tabor.jpgBoldog Dózsa-tábor, boldog Dózsa játékosok

idokapszula_nb_i_1982_83_mnk_elodontok_es_a_kupadonto_u_dozsa_bp_honved_kupagyoztes_csapatkep.jpgAz Ú. Dózsa labdarúgó-csapata, a Magyar Népköztársasági Kupával (1982/83): Hátsó sor (balról): Polonyi, Steidl, SarlósSzebegyinszkyHorváthHerédi, Szabó, Temesvári Miklós vezetőedző.  Elöl: Tóth József csapatkapitány, Árky, Kiss, Szűcs, Kollár, Kisznyér. A képről Szendrei József és Törőcsik András hiányzik


A kupadöntő góljai

Sok szerencsét kívánunk a KEK-ben!

A hétvégén jön a 24. forduló, az alábbi párosításokkal:

Bp. Honvéd - Vasas
Ú. Dózsa - Ferencváros
Zalaegerszeg - Csepel
Rába ETO - Békéscsaba
Videoton-DVTK
Haladás - Tatabánya
Pécsi MSC - MTK-VM
DMVSC - Nyíregyháza

Kiemelt támogatónk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepsport.jpg

Aranyfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_kepes_sport.jpg

Ezüstfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_labdarugas.jpg

Bronzfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepszabadsag.jpg

Emlékeztetőül:

Időkapszula: NB I. - 1982/83

Szintén figyelmükbe ajánljuk: 

Időkapszula: NB I. - 1980/81
Időkapszula: NB I. - 1981/82
Időkapszula: NB I. - 1983/84

Végül egy kis kötelező irodalom: 

Osztálynapló
Két évtized felejthetetlen és elfelejtett magyar hálóőrei

Köszönetnyilvánítás:

Sorozatunk nem jelenhetne meg Kárpáti Tamás segítsége nélkül akinek ezek a kincsek digitalizálva is megvannak. Köszönet illeti a Népsport tudósítói gárdáját is a kiváló összefoglalókért. 

Megjegyzés:

A sorozatot maribor és a szerethető dózsás együtt készíti, a szerző neve csak blogmotor etetésére van feltüntetve.

Olvasóink segítségét szeretnénk kérni: Szívesen fogadunk kiegészítéseket, javításokat, javaslatokat, korabeli anyagokat, egyszóval bármit amivel pontosítani és jobbá lehet tenni a sorozatot. Különösen örülnénk ha volt játékosok, edzők, vezetők, játékvezetők, gyúrok, jegyszedők, szurkolók és bárki más akinek valamilyen története, emléke van jelentkezne nálunk és egy-egy interjúval és beszélgetéssel színesíteni tudnánk az anyagot. Elérhetőségeink: emailen a valogatott.blog@gmail.com, Twitteren @ValogatottBlog, Facebookon pedig megtalálhatóak vagyunk a https://www.facebook.com/Valogatottblog címen. Előre is köszönjük.

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://valogatott.blog.hu/api/trackback/id/tr8714672063

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása