Válogatott okosságok

Szurkolói gondolatok, elemzések, mélázások a válogatottainkról, válogatás nélkül.

Ajánlataink

Sztancsik Richárd: Városok, stadionok, kocsmák

Rendelje meg közvetlenül a szerzőtől!

varosok.stadionok@gmail.com

Ár 2999 Ft.Részletek itt


kupanap.jpghungarianultras.jpg

Friss topikok

Facebook oldalunk

Időkapszula: NB I. 1983/84 6. forduló

2019.11.18. 06:42 maribor_

1983. szeptember 17-18., a hónap harmadik hétvégéje

idokapszula_nb_i_1983_84_6_fordulo_headlines.jpgMegnyílt a 78. Budapesti Nemzetközi Vásár. Az első látogatók nagy érdeklődéssel figyelik a KGST-országok személyautó-ipari kiállítását

Lássuk először a hét második felének legfontosabb közéleti és külpolitikai eseményeit.

szeptember 15.

A Minisztertanács ülésén az Országos Tervhivatal elnökének jelentése alapján megvitatta az 1983. évi népgazdasági terv végrehajtásának eddigi tapasztalatait, és beszámolót hallgatott meg a pénzügyi helyzet alakulásáról. Elismerve a terv végrehajtása érdekében tett erőfeszítéseket, megállapította, hogy az ipari termelés növelésében, a hatékonyság javításában elmaradás mutatkozik. Ezért és a mezőgazdaságot sújtó aszály miatt az elosztható források nem érik el, a belföldi felhasználás viszont némileg meghaladja a tervezett mértéket. Ez a helyzet és a továbbra is kedvezőtlen külpiaci viszonyok olyan intézkedéseket tesznek szükségessé, amelyek a gazdasági teljesítmények növelése útján és a felhasználás tervezett keretek között tartásával biztosítják az egyensúlyi követelmények betartását. Kötelezte az irányító szerveket, hogy tegyék meg az ehhez szükséges lépéseket. A kormány áttekintette az 1984. évi népgazdasági terv és állami költségvetés előkészítésének helyzetét, és meghatározta a további feladatokat. A Minisztertanács megvitatta és jóváhagyta a takarékosabb vízgazdálkodást és a víz tisztaságának fokozottabb védelmét szolgáló programot, amelynek célja a hazai vízkészleteknek az eddigieknél gazdaságosabb hasznosítása, az észszerűbb vízfelhasználás elősegítése, a felszíni és felszín alatti vizek minőségének és tisztaságának hatékonyabb védelme. A kormány úgy határozott, hogy a biotechnológiai eljárások kutatása, fejlesztése és alkalmazása a mezőgazdaságban és az iparban című programot felveszi az országos középtávú kutatási fejlesztési tervbe. A Minisztertanács jelentést kapott a kiskereskedelmi és vendéglátóipari üzletek szerződéses és bérleti üzemeltetéséről szóló rendelkezések végrehajtásáról. A tapasztalatok alapján módosította a szerződések megkötésére és az üzemeltetés körülményeire vonatkozó rendelkezések egy részét.

Dr. Várkonyi Péter külügyminiszter meghívására hivatalos látogatásra hazánkba érkezett P. V. Naraszimha Rao, az Indiai Köztársaság külügyminisztere. Az indiai diplomácia vezetőjét a Ferihegyi repülőtéren vendéglátója fogadta. Jelen volt Túri Ferenc, hazánk delhi, illetve Aravinda Ramachandra Deo, India budapesti nagykövete. A megérkezést követően a külügyminisztériumban megkezdődtek a hivatalos magyar-indiai külügyminiszteri tárgyalások. Áttekintették a kétoldalú kapcsolatokat, s véleményt cseréltek a nemzetközi helyzet időszerű kérdéseiről. Lázár György, a Minisztertanács elnöke délután a Parlamentben fogadta az indiai diplomácia vezetőjét. A szívélyes légkörű megbeszélésen jelen volt dr. Várkonyi Péter, valamint Túri Ferenc és Aravinda Ramachandra Deo. Este a magyar külügyminiszter díszvacsorát adott vendége tiszteletére a Külügyminisztérium vendégházában.

idokapszula_nb_i_1983_84_6_fordulo_naraszimha_rao_lazar_gyorgy.jpgA tárgyalóasztalnál az indiai külügyminiszter és Lázár György

Mint arról már beszámoltunk, a Medicor Művek debreceni gyárának csoportját szállító autóbusz Ausztriában, Graz mellett egy szakadékba zuhant. A tizenhárom halálos áldozatot és harminchárom sebesültet követelő tragikus baleset után az osztrák hatóságok azonnal megtették a szükséges Intézkedéseket. A legfrissebb jelentések szerint a balesetnek három életveszélyes sérültje van. Tóth Jánosné és Kőne Imre után Nagy Imréné állapotát is igen súlyosnak minősítették az orvosok. A többi sérült állapota javult. Pallai József és felesége várhatóan már ma elhagyhatja a grazi kórházat, és hazautazhat. A tájékoztatás szerint hétfőtől folyamatosan elbocsátják mindazokat a betegeket, akiknek az állapota ezt megengedi. Tiba János, az autóbusz vezetője, aki szintén súlyos sérüléseket szenvedett, jelenleg is sokkos állapotban van, kihallgatni ezért egyelőre még nem lehetett. A legutóbbi tájékoztatás szerint az autóbusz műszaki vizsgálata változatlanul folyik, szakértői vélemény a baleset okairól még nincs. Az osztrák orvosok, hatóságok sokrétű, lelkiismeretes és eredményes segítő munkájába bekapcsolódott a grazi magyar egyesület is. Tagjai tolmácsolnak a magyar sebesültek és a kórházi személyzet között. Hazánk bécsi nagykövetsége állandó kapcsolatban áll mind a kórházakkal, mind az illetékes hatóságokkal.

Első ízben találkozott egymással nyugat-berlini kormányzó polgármester és legfelső szintű NDK-beli politikus. Erich Honecker, a Német Szocialista Egységpárt Központi Bizottságának főtitkára, államfő Berlinben fogadta Richard von Weizsackert. A több mint négyórás, nyílt légkörű eszmecsere középpontjában időszerű nemzetközi kérdések, elsősorban a kelet-nyugati viszony s az NDK és Nyugat-Berlin kapcsolatainak alakulása állt. A két politikus egyaránt azt hangsúlyozta, hogy a felelős politikai tényezőknek mindent meg kell tenniük a nukleáris katasztrófa megakadályozásáért. Honecker kijelentette, hogy az új amerikai atomfegyverek telepítése tovább bonyolítaná a nemzetközi helyzetet, s a két német állam kapcsolatainak megromlásához vezetne. Ez kedvezőtlen hatással lenne az NDK és Nyugat-Berlin viszonyára is. Mint mondta, katonailag semmi értelmét nem látja annak, hogy a szövetségi köztársaságot még több atomfegyverrel tűzdeljék tele. Ez az NSZK számára nem a biztonság növelését, hanem éppen az ellenkezőjét jelentené. Aláhúzta: amíg nem kezdődik el a telepítés, lehetséges a megállapodás Genfben. Washingtonon a sor, hogy realitásérzéket tanúsítson. A továbbiakban hangsúlyozta: az NDK a Nyugat-Berlinhez fűződő viszonyát is a különböző társadalmi rendszerek békés egymás mellett élésének elve alapján alakítja, aminek nincs ésszerű alternatívája. Tekintettel a nemzetközi helyzet kiéleződésére, még inkább sürgető az NDK és Nyugat-Berlin kapcsolatainak további javítása, hogy ezáltal is pozitívan befolyásolják kontinensünk klímáját. Honecker azt mondta, hogy a két fél jogainak és érdekeinek tiszteletben tartása alapján számos kérdést meg lehet vitatni és kölcsönösen előnyös megoldásokat lehet találni. Mindketten aláhúzták, hogy az 1971-es négyhatalmi megállapodás óta sok tekintetben javult Nyugat-Berlin helyzete, ami javára vált az európai enyhülésnek s nem utolsósorban a város polgárainak. Weizsacker a találkozót követően már Nyugat-Berlinben adott sajtótájékoztatóján szükségesnek és kifejezetten hasznosnak minősítette az eszmecserét. Mint mondta, nem a jelenleg megoldhatatlannak tűnő kérdésekkel foglalkoztak, hanem azokkal, amelyekben lehetséges az egyetértés, például kulturális és környezetvédelmi téren.

A mind veszélyesebb washingtoni intervenciós fenyegetés árnyékában folytatódnak a közvetítő tárgyalások a libanoni Suf-hegységben dúló polgárháborús harcok megfékezéséről. Az Arab Liga azonnali tűzszünetre szólította fel a harcoló feleket. Az amerikai támogatást élvező szaúd-arábiai kezdeményezés célja mindenekelőtt annak elérése, hogy a szemben álló felek - egyfelől a falangista milíciák oldalán harcba lépett libanoni kormányhadsereg, másfelől a drúz-szocialista fegyveres erők - fogadják el a tűzszüneti felhívást. Ezután az összes politikai-vallási irányzat képviselőinek részvételével beható eszmecserét kezdenének a konfliktus politikai rendezéséről, a nemzeti megbékélésről. Bandar Ben Szultán szaúdi herceg és Robert McFarlane amerikai megbízott damaszkuszi, illetve bejrúti tárgyalásai után a libanoni lapok szerény haladásról számolták be. Továbbra sem sikerült azonban áthidalni a libanoni hadsereg szerepével kapcsolatos ellentéteket. A Valid Dzsumblatt vezette Haladó Szocialista Párt és Szíria ragaszkodik hozzá, hogy vonják vissza, illetve rendőri alakulatokkal váltsák fel a drúz hegyvidékre behatolt libanoni katonai egységeket. A libanoni kormány szuverenitására hivatkozva elveti ezt a követelést. Egyelőre nyitott kérdés, hogy lehetséges-e az álláspontok kompromisszumos közelítése.

Miután jelentések érkeztek arról, hogy izraeli alakulatok állásaikból előnyomulva, erődemonstrációjukkal segítséget nyújtottak a drúzok ellen harcoló erőknek, Washingtonban nyilvánosságra került: az Egyesült Államok titkon felszólította Izraelt, hogy aktívan kapcsolódjon be a libanoni harcokba. Mint azt a The New York Timesszal kormánytisztviselők közölték, az amerikai kormány egy héttel ezelőtt a libanoni kabinet kérésére hivatkozva, felhívta Tel-Avivot, hogy vesse be szárazföldi és légierejét a drúz állások ellen. Amerikai tisztségviselők azt hangoztatták ugyan, hogy az izraeli fegyveres erő bekapcsolására vonatkozó ötlet a Dzsemajel-kabinettől származott, ám elismerték: a javaslat továbbításával az USA egyszersmind jóváhagyó támogatásáról biztosította azt.

idokapszula_nb_i_1983_84_6_fordulo_izraeli_harckocsioszlop.jpgIzraeli harckocsioszlop - az állítólag kiürített libanoni területen

Lemondott Menahem Begin, Izrael miniszterelnöke. A hetvenéves politikus már augusztus 26-án jelezte azt a szándékát, hogy vissza kíván vonulni a politikai életből. A lemondását hivatalosan és végérvényesen bejelentő, kétsoros levelet csütörtökön juttatta el Haim Herzog államfőnek. Mivel Begin betegsége miatt nem hagyhatja el otthonát, a levelet Dan Meridor, a kabinet titkára nyújtotta át az államelnöknek. Begin hat évig állt az izraeli kormány élén, és 35 éven át vezette a Herut pártot, amely a jobboldali Likud koalíció legerősebb pártja.

Hondurasból beszivárgott ellenforradalmárok felrobbantották Nicaragua egyetlen olajkikötőjét. Ezt közölte Daniel Ortega, a nemzeti újjáépítés kormányzó tanácsának egyik vezetője. A rakodóberendezésekben károk keletkeztek, és megsérült a hétszáz méter hosszú víz alatti vezetékrendszer is. Kuba szolidáris a sandinista forradalommal, élesen elítéli az Egyesült Államok agresszív politikáját, és támogatja a közép-amerikai válság békés rendezését célzó nicaraguai kezdeményezéseket. A kubai állásfoglalás Fidel Castrónak, a Kubai KP KB első titkárának, az államtanács és a minisztertanács elnökének a sandinista vezetőkhöz intézett üzenetében hangzott el. 

A munkásság, a polgárság és az értelmiség jó részének csatlakozása után a chilei katolikus egyház neves képviselői is bekapcsolódtak a katonai diktatúra ellen, a demokratikus intézmények helyreállításáért vívott harcba. Santiagóban, a politikai rendőrség központja előtt papok tüntettek a rendőri önkény és a letartóztatottak kínzása ellen. A rendőrség a felvonuló egyházi személyekre támadt, és közülük ötvenet őrizetbe vett. Juan Fresno santiagói katolikus érsek az egyházi tüntetéssel egyidejűleg nyilatkozatban követelte a demokrácia helyreállítását Chilében. Leszögezte, hogy követelésével a chilei nép túlnyomó többségének véleményét fejezi ki.

idokapszula_nb_i_1983_84_6_fordulo_santiago_egyhazi_tuntetes.jpgEgyházi személyiségek tüntetnek Santiagóban

szeptember 16.

A kőbányai kiállítási központban ünnepélyes külsőségek között megnyílt a 78. Budapesti Nemzetközi Vásár. A fogyasztási cikkek őszi szakosított bemutatójának megnyitóján megjelent Havasi Ferenc, az MSZMP Központi Bizottságának titkára, Méhes Lajos ipari miniszter, a Politikai Bizottság tagjai, Marjai József, a Minisztertanács elnökhelyettese. Ott volt a kormány több tagja, eljöttek a diplomáciai képviseletek vezetői, illetve tagjai, valamint a kiállításon részt vevő hazai és külföldi vállalatok szakemberei. Szépvölgyi Zoltán, a fővárosi tanács elnöke mondott beszédet. Üdvözölve a megnyitó részvevőit, külön köszöntötte George Andreu ciprusi kereskedelmi és iparügyi minisztert, aki hivatalos látogatáson tartózkodik hazánkban. 

idokapszula_nb_i_1983_84_6_fordulo_bnv_megnyito_marjai_jozsef_veress_peter_havasi_ferenc.jpgA megnyitóünnepség vendégei megtekintik a vásárt. Balról jobbra Marjai József, Veress Péter, Havasi Ferenc és Kőrösvölgyi István, a Hungexpo vezérigazgatója

A fővárosi tanács elnökének megnyitó beszéde után a vásár vendégei körsétára indultak. Elsőként a B pavilonban a magyar vegyipar eredményeivel ismerkedtek. A Csehszlovák Szocialista Köztársaság, majd Svájc kiállításainak megtekintése után a vendégek hosszabban időztek a Bulgária által bemutatott új elektromos háztartási gépek előtt. A Német Demokratikus Köztársaság tetszetős és jó minőségű textiltermékei és ruházati cikkei után a körséta részvevői a lengyel pavilonrész előtt találkoztak a KGST-ország szakembereivel.

Az építőipar gazdag kiállítását az energiatakarékosság jegyében rendezték meg. A D pavilonban, a nemzeti kiállítások megtekintésével folytatódott a vásári körséta.

Ezt követően Havasi Ferenc, Méhes Lajos, Marjai József, Szépvölgyi Zoltán és más részvevők a szórakoztató elektronikai ipar új termékeit nézték meg.

A szovjet pavilon előtt Ny. Naumkin, a Mordvin Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaság miniszterelnök-helyettese fogadta a vendégeket. A szórakoztató elektronika megannyi korszerű termékén kívül különösen a bútorok, a játékok és a sportszerek keltettek feltűnést. És a kedves meglepetés: a szovjet kiállítási terület közepén felállítottak egy gyönyörűen faragott mordvin faházat.

A magyar bútorok is tetszettek a vendégeknek, s kiváltképp az az ötlet, amellyel berendeztek egy három és fél szobás lakótelepi lakást.

A vásári körséta az Interplayexpo és a Csináld magad szakkiállítás megtekintésével ért véget. Délben a nagyközönség előtt is megnyitották a Budapesti Nemzetközi Vásár kapuit.

Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára a KB székházéban fogadta P. V. Naraszimha Raót, az Indiai Köztársaság külügyminiszterét, aki hivatalos látogatáson tartózkodik hazánkban. A szívélyes légkörű megbeszélésen véleménycserét folytattak a nemzetközi élet, valamint a magyar-indiai kapcsolatok fontosabb kérdéseiről. Hangsúlyozták a különböző társadalmi rendszerű országok közötti párbeszéd fontosságát, méltatták az el nem kötelezett országok mozgalmának hozzájárulását a nemzetközi, béke és biztonság erősítéséhez, és elismeréssel szóltak a két ország között kialakult hagyományosan jó együttműködésről. Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke a Parlamentben ugyancsak fogadta az indiai diplomácia vezetőjét. A találkozókon részt vett Várkonyi Péter külügyminiszter, Túri Ferenc, hazánk új-delhi nagyikövete és Aravinda Ramachandra Deo, India budapesti nagykövete. Délelőtt P. V. Naraszimha Rao megkoszorúzta a Magyar Hősök Emlékművét a Hősök terén. Az indiai külügyminiszter délután az Egyesült Izzóba látogatott el, majd az írószövetség székházában találkozott a hazai irodalmi élet rangos képviselőivel és neves hindológusokkal. P. V. Naraszimha Rao programja a KISZ Központi Művészegyüttesének Rottenbiller utcai székházában fejeződött be; itt megtekintette az együttes műsorát.

idokapszula_nb_i_1983_84_6_fordulo_naraszimha_rao_kadar_janos.jpgNaraszimha Rao és Kádár János az MSZMP KB székházában

Leváltották Kulin Ferencet, a Mozgó Világ című folyóirat főszerkesztőjét.

Kulin Ferenc (aki ekkor kereken negyven éves volt) Széchenyi- és József Attila-díjas magyar kritikus, irodalomtörténész, színműíró, szerkesztő, publicista, egyetemi tanár, majd a későbbiekben országgyűlési képviselő. 1970-1988 között a Magyar Szocialista Munkáspárt tagja volt. Ezután csatlakozott a Magyar Demokrata Fórumhoz, melynek 1990 és 1998 között országgyűlési képviselője volt. A Mozgó világ, mely folyóiratként 1975-ben indult, a modern irodalom, a szociográfia és közgazdaságtan, illetve a független kritika fóruma volt, a zenei rovatot pedig a már akkor is világhírű Kocsis Zoltán zongoraművész szerkesztette. A hivatalos vonaltól markánsan eltérő lap körül egész mozgalom bontakozott ki, sorra alakultak az egyetemi városokban a Mozgó-klubok, melyek egy-egy programjára színháznyi közönség zsúfolódott. A szerkesztőség már 1981-től újra és újra konfliktusba keveredett a hatalommal. A hatalom türelme rövid ideig tartott: tiltások, fenyegetések, titkos (vagy éppen demonstratív) megfigyelések kísérték a szerkesztőség törekvéseit, amely - tagjai minden szemléleti különbsége és vitája ellenére - egyre összetartóbb közösséggé vált.

idokapszula_nb_i_1983_84_6_fordulo_kulin_ferenc.jpgKulin Ferenc a rendszerváltás hajnalán Lakitelken

A hatalom még inkább megriadt a folyóirat köré szerveződő egyetemisták és fiatal értelmiségiek szimpátia-megnyilvánulásaitól, s tartott attól a társadalmi szerveződéstől, „mozgástól” is, amely Mozgó Világ-körök, -klubok létrehozásában és működtetésében öltött testet. Kulin Ferenc leváltásának nyomán a teljes szerkesztőség felmondott, majd a korszakban példátlan tiltakozási, egyúttal a folyóirat mellett kiálló szolidaritási akció bontakozott ki. A „lényegében ellenforradalminak” ítélt Bibó-szám 1983 decemberében már nem jelenhetett meg, viszont a folyamatosság látszatát fenntartva - a szerkesztői gárda tudta nélkül és mellőzésével - új főszerkesztőt és szerkesztőségi irodát jelöltek ki.

Újult erővel lángoltak fel a harcok a Bejrúttól keletre fekvő Alej térségében. A libanoni kormányhadsereg légi támogatással ellentámadást indított a Szuk el-Garb várost körülzáró drúz-szocialista alakulatok ellen. A hadsereg közleménye szerint a kormánycsapatok kitörtek az ostromgyűrűből, és három kilométert előrenyomulva elfoglalták a környező magaslatokat, miután a légierő megsemmisítette az ottani drúz tüzérségi ütegeket. A stratégiai fontosságú Szuk el-Garb elfoglalása révén a drúz milíciák kapcsolatot teremthetnének a Bejrút déli peremvidékét ellenőrző szövetségeseikkel, köztük az Amal nevű síita szervezettel. A Bejrútban állomásozó amerikai tengerészgyalogosok szintén előretolt védelmi vonaluknak tekintik a libanoni hadsereg kezén maradt települést. Hivatalos drúz forrásokból cáfolt közlemények szerint Szuk el-Garb ostromában az El-Fatah palesztin szervezet Abu Mussza vezette lázadó szárnya is részt vett. Az Egyesült Államok láthatólag a katonai feszültség fokozása mellett döntött, amikor további nagy mennyiségű hadianyag-utánpótlást küldött a szakértői által kiképzett libanoni hadseregnek.

idokapszula_nb_i_1983_84_6_fordulo_bejrut.jpgBevetésre kész harci helikopterek a bejrúti partok közelében levő amerikai Eisenhower-anyahajó fedélzetén

Arnold Schwarzenegger, az osztrák származású testépítő és filmszínész, aki tizenöt éve telepedett át az Egyesült Államokba, megkapta az amerikai állampolgárságot.

idokapszula_nb_i_1983_84_6_fordulo_arnold_schwarzenegger.jpgSchwarzenegger aláírja az állampolgársági papírjait

szeptember 17.

Budapesti hivatalos programjának befejeztével P. V. Naraszimha Rao indiai külügyminiszter nyilatkozott a Magyar Távirati Iroda munkatársának. Az indiai diplomácia vezetője a két ország közötti kapcsolatokat kitűnőnek minősítette. Elmondta, hogy látogatását eredményesnek tartja, a magyar vezetőkkel folytatott tárgyalásait a szívélyes légkör jellemezte. A megbeszéléseken a politikai, nemzetközi kérdések mellett a gazdasági kapcsolatok is jelentős helyet foglaltak el. Tárgyaltak a kétoldalú kereskedelem, valamint az egyéb gazdasági jellegű kérdésekről. Ezeknek több évtizedes hagyományai vannak, s az árucserén túlmenően a kooperációk is jól fejlődnek. Az indiai külügyminiszter ezután Balatonfüredre látogatott. Útjára elkísérte Túri Ferenc, hazánk új-delhi nagykövete, és Aravinda Ramachandra Deo, India budapesti nagykövete. Az indiai diplomácia irányítója felkereste Rabindranath Tagore Nobel-díjas költő szobrát a füredi parkban, és az indiai szokásoknak megfelelően virágfüzért helyezett el azon. Ezt követően a Tagore sétányon fát ültetett a korábban hazánkban járt neves indiai személyiségek már lombosodó fáinak szomszédságában; majd bejegyezte nevét Balatonfüred város emlékkönyvébe. P. V. Naraszimha Rao tiszteletére Balatonfüred városi tanácsa ebédet adott.

Budapesten tartotta meg egyeztető ülését a Nemzetközi Valuta Alapnak és a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Banknak az az országcsoportja, amelynek - Ausztria, Belgium, Luxemburg és Törökország mellett - Magyarország is tagja. A megbeszélés célja az volt, hogy a tagországok az ENSZ két szakosított pénzügyi intézményének közgyűlését megelőzően egyeztessék álláspontjukat az azok működésével kapcsolatos elvi és gyakorlati kérdésekben.

Az ősziesre fordult, esős idő sem vette el a vásárlátogatók kedvét, már a reggeli órákban a fővárosiak ezrei indultak a kőbányai vásárvárosba, hogy időben érkezzenek az őszi BNV tízórás nyitására. Tucatjával jöttek vidékről is a különautóbuszok, személygépkocsik. Sajtótájékoztatót tartott tegnap az EIzett Művek: bemutatták új biztonsági berendezésüket, a Signal Star nevű elektronikus, láncos zárat. A berendezés vijjogó hanggal riasztja a háziakat vagy a szomszédokat, ha a megfelelő kulcs hiányában illetéktelen próbálna behatolni a lakásba. Az új berendezés gyártását rövidesen megkezdik, s még az idén árusítani fogják. A Borsodi Vegyi Kombinát Ének az esőben címmel rendezett sajtótájékoztatóján hangulatos, zenés, táncos műsor keretében mutatták be a vállalat BNV-nagydíjas pvc ereszcsatorna-rendszerét. Ez nemcsak tartósabb, esztétikusabb, hanem olcsóbb is a hagyományos fémszerelvényeknél: egy száz négyzetméteres házhoz 2500 forintért vásárolható meg az ereszcsatorna. Az építkezők megtakaríthatják a szerelési költséget is, az új termék ugyanis különösebb szakértelem nélkül, házilag is összerakható, felszerelhető. A BVK az idén százezer családi házhoz elegendő pvc ereszcsatornát gyárt, s jövőre bővíti kapacitását. A BVK-ban egyébként évente háromezer családi házhoz elegendő pvc nyílászáró szerkezet készül, háromféle típusban, szabályos és egyedi méretekben.

idokapszula_nb_i_1983_84_6_fordulo_bnv_pavilon.jpgAz első látogatók az élelmiszeripar pavilonjában

A TASZSZ délután hivatalosan közölte, hogy Andrej Gromiko szovjet külügyminiszter nem utazik New Yorkba az ENSZ közgyűlésének ülésszakára. Az amerikai hatóságok, az általánosan elfogadott nemzetközi normákat megsértve, nem adnak biztosítékokat arra nézve, hogy szavatolják az ENSZ közgyűlésének ülésszakán részt vevő szovjet küldöttség vezetőjének biztonságát és megteremtik az ezzel kapcsolatos normális feltételeket. Nem biztosítják azt sem, hogy a szovjet különrepülőgép megfelelő körülmények között leszálljon és azt kiszolgálják. Emiatt született döntés arról, hogy lehetetlen Andrej Gromikónak, az SZKP KB PB tagjának, a Szovjetunió Minisztertanácsa első elnökhelyettesének, külügyminiszternek, az ENSZ közgyűlésének 38. ülésszakán részt vevő szovjet küldöttség vezetőjének New York-i utazása. Általában is felvetődik a kérdés, megfelelő hely-e az ENSZ székhelye számára egy olyan ország, amelyik nem teljesíti kötelezettségeit, és nem biztosítja a szükséges feltételeket a külföldi képviselőknek ahhoz, hogy részt vegyenek az Egyesült Nemzetek Szervezetének munkájában.

Egész éjszaka tartó heves tüzérségi összecsapások után a libanoni kormányhadsereg napközben is folytatta támadó hadműveleteit a Bejrúttól délkeletre fekvő, drúzok lakta hegyvidéken. A reggeli órákban a második egymást követő napon vetették be a légierőt a szocialista milíciák állásai ellen. Míg a kormányhadsereg közleményei jelentős térnyerésről számolnak be, a Valid Dzsumblatt vezette Haladó Szocialista Párt cáfolja, hogy számottevő változás következett volna be a hadszíntéren. A L’Orient-le Jour című bejrúti lap térképe szerint a harcok El-Garb viszonylag szűk körzetére korlátozódnak.

Libanon partjainál horgonyzó amerikai hadihajók ágyúi egész éjjel és szombat reggel immár másodízben tüzeltek a drúz milíciák állásaira a főváros környéki hegyekben. Ezen a vidéken szíriai csapatok is állomásoznak.

Moszkvai idő szerint 15 óra 44 perckor leválasztották a Föld körül keringő szovjet űrkomplexumról a Progressz-17 automatikus teherűrhajót. A szétkapcsolást és a teherűrhajó eltávolodását a Szálját-7-Szojuz T-9 űrkomplexumtól a földi irányító központ szakemberei és az űrállomáson dolgozó két űrhajós, Vlagyimir Ljahov és Alekszandr Alekszandrov közösen ellenőrizték. A Progressz-17 automatikus teherűrhajót egy hónappal ezelőtt bocsátották fel, s két napra rá kapcsolták össze az űrállomással. Az azóta eltelt idő alatt a két kozmonauta átvitte az űrállomásra a teherűrhajóval érkezett szállítmányt, s feltöltötte a Szaljut hajtóanyagtartályait a hozott üzemanyaggal. A Progressz-17 hajtóműveinek bekapcsolásával két alkalommal is módosították az orbitális űrkomplexum pályáját. Vlagyimir Ljahov és Alekszandr Alekszandrov az utóbbi napokban a további tudományos megfigyelésekhez szükséges berendezéseket készítette elő. Folytatták a Föld megfigyelését is. Az űrhajósok végrehajtották a Rezonansz elnevezésű kísérletet. Ennek során mérték az űrkomplexum dinamikai jellemzőit, az egyes elemekre háruló terhelést, és az egyes alkotóelemek tartósságáról is adatokat nyertek. Az Asztra-1 színképelemző készülékkel vizsgálták az űrállomást körülvevő légritka tér jellemzőit. A Szaljut-7-Szojuz T-9 űrkomplexum folytatja repülését. A két űrhajós egészségi állapota jó.

szeptember 18.

Hivatalos látogatását befejezve, elutazott hazánkból P. V. Naraszimha Rao, az Indiai Köztársaság külügyminisztere.

Valid Dzsumblatt, a haladó szocialista párt elnöke, a hegyvidéken küzdő drúz erők vezetője azzal vádolta a több nemzetiségű haderőhöz tartozó amerikai és francia csapatokat, hogy keresztes háborút viselnek a libanoni drúzok ellen, figyelmen, kívül hagyva a nyolc éve tartó polgárháború politikai és társadalmi realitásait. Dzsumblatt megismételte, hogy nem bízik a libanoni hadseregben, de kész tárgyalóasztalhoz ülni Amin Dzsemajel elnökkel, amint életbe lép a tűzszünet és kivonják a hadsereg egységeit a hegyvidékről. „A libanoni probléma nem oldható meg erőszakos úton - mondta -, nem én vagyok az, aki elutasítja a tűzszünetet.”

Mose Arensz izraeli hadügyminiszter felszólította a drúzokat, hogy hagyjanak fel a Bejrút kapujának tekintett Szuk El-Garb ostromával, és térjenek vissza lakóhelyükre. Arensz kijelentette: a libanoni vezetés békeszerződést ajánlott fel Izraelnek az országban levő szíriai csapatok eltávolítása fejében, de Izrael nem hajlandó egy újabb háborúra.

Míg Jasszer Arafat, a PFSZ vb Észak-Libanonba visszatért elnöke elismerte, hogy egyéni, önkéntes alapon palesztin harcosok is támogatják a dzsumblattista erőket, a drúz vezető kijelentette, hogy nincs szüksége semmiféle külső támogatásra, Kadhafi líbiai vezető hasonló ajánlatát is visszautasította.

A Szovjetunióban határozottan elítélik az Egyesült Államok szélesedő libanoni katonai beavatkozását, és hangoztatják, hogy az amerikai kormányzat nem háríthatja el magától a felelősséget akcióinak a közel-keleti helyzetet, a nemzetközi biztonságot veszélyeztető következményeiért. A TASZSZ szovjet hírügynökség Moszkvában kiadott nyilatkozata megállapítja, hogy Libanonban és körülötte tovább éleződik a helyzet, mert az Egyesült Államok az izraeli agresszorral együtt megpróbálja rákényszeríteni a libanoni népre az államának szuverenitását sértő megállapodást, és ennek érdekében az Egyesült Államok nyíltan mind nagyobb méretekben katonai erőt használ.

Az amerikai MTV zenecsatorna műsorában, történetük során először jelenik meg a KISS együttes a védjegyükké vált smink nélkül. Mindezt abból az alkalomból, hogy a héten jelent meg a Lick It Up című albumuk, amely 1974 óta a tizenegyedik stúdió nagylemezük volt.

idokapszula_nb_i_1983_84_6_fordulo_kiss_egyuttes_smink_nelkul.jpgSmink nélkül a KISS és a műsorvezető

Humor:idokapszula_nb_i_1983_84_6_fordulo_humor_1.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_6_fordulo_humor_2.jpg(Klikk a képre!)

Reklám:
idokapszula_nb_i_1983_84_6_fordulo_reklam.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_6_fordulo_reklam_2.jpg

Kékfény:
A soproni református templom fosztogatóinak ügyében hirdetett ítéletet csütörtökön a Győri Megyei Bíróság. Tirták Bertalan 21, Szabó Zoltán ugyancsak 21 és Horváth János 23 éves soproni lakos április 7-én kétszer tört be a helyi református templomba. Arany- és ezüsttárgyak után kutattak, és miután azokat nem találták, diavetítőt és diafilmeket loptak el. A bíróság Tirták Bertalant másfél évi, Szabó Zoltánt egy év és kéthónapi, Horváth Jánost pedig egy év és négyhónapi, börtönben letöltendő szabadságvesztésre ítélte. Az ítélet jogerős.

Közlemények:
A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság tájékoztatja a fogadókat, hogy a Budapesti Nemzetközi Vásár területén levő OTP-pavilonban a vásár Ideje alatt vásárolt minden totó- és lottószelvényhez tombolajegyet ad. Sorsolás naponta 17.30-kor lesz.

A jövő héttől kezdve megváltozik néhány budapesti Centrum áruház szombati nyitvatartása. A változtatást az indokolja, hogy a szombat reggel 8 órai nyitás, illetve a kora délutáni, egy órai zárás vidéken és a főváros peremkerületeiben bevált, a Belvárosban azonban nem. A tapasztalatok alapján a Lottó Áruházban már március elejétől bevezették a délután három óráig meghosszabbított nyitvatartást. Megállapították, hogy az áruházban ebben a két órában igen nagy volt a forgalom, ezért e héttől további öt áruházban délután 3-ig tartanak nyitva szombatonként. A Corvin, a Verseny, a Csillag és az Úttörő Áruházban, valamint a Textilházban a reggeli nyitás időpontja 8 óráról 10 órára változik. A Corvin Áruházban, ahol az élelmiszerrészleg a hét minden napján reggel 7-kor nyitott, ezentúl hétfőn csak 10 órától kereshetik fel a vásárlók ezt az osztályt is. A Lottó Áruház, valamint a főváros többi és a vidék Centrum áruházainak szombati nyitvatartási ideje nem változik.

Állásajánlat:
idokapszula_nb_i_1983_84_6_fordulo_allasajanlat.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_6_fordulo_allasajanlat_2.jpg

Őszi csúcs a mezőgazdaságban:
Országszerte nagyüzem volt a földeken: az őszi mezőgazdasági csúcsidőben nemcsak a betakarítással, hanem a vetéssel is foglalkoznak a gazdaságokban. Pest megyében befejezéséhez közeledik a napraforgó és a silókukorica betakarítása: 140 ezer hektárról kell magtárakba, feldolgozó üzemekbe kerülnie a termésnek. Szombatig felszedték a burgonyának több mint a felét; a termelőszövetkezetek és az állami gazdaságok földjein betakarították a zöldség negyedét. A gyümölcsültetvényeken leszedték már a termés harmadát, a munkát kilencezer diák és több száz katona segíti. Csongrádban minden őszi érésű növény betakarításával két-három héttel előbbre tartanak a gazdaságok, mint más esztendőkben. Győr-Sopron megye valamennyi gazdaságában megkezdték már a kukorica betakarítását. Mindenütt elvetették a repcét, és az utolsó hektárokról vágták le szombaton a napraforgót. A hét végén megindultak több gazdaságban a cukorrépa-betakarító gépsorok is. Több mint 300 kombájn vágta hétvégén Hajdú-Bihar megyében a kukoricát: a százezer hektárnyi területnek több mint negyedéről behordták már a termést. Befejeződött a napraforgó betakarítása, a kábái gyár körzetében szedik a 14 ezer hektáron termelt cukorrépát. Bács-Kiskunban is megkezdődött a vetés a hétvégén. Kecskemét környékén a lucernatelepítéssel indították a munkát, és a Homokhátságon hozzáláttak a gazdaságok a rozs, a búza vetéséhez.

idokapszula_nb_i_1983_84_6_fordulo_rizsaratas.jpgMegkezdték a rizs aratását a Közép-tiszai Állami Gazdaság bánhalmi kerületében

Ki tud többet a Szovjetunióról?:
Ki tud többet a Szovjetunióról? címmel a Komszomol és a Kommunista Ifjúmunkások Magyarországi Szövetsége megalakulásának 65. évfordulója tiszteletére a Művelődési Minisztérium, a KISZ Központi Bizottsága, a Magyar-Szovjet Baráti Társaság, a Lapkiadó Vállalat és a Szovjetunió című folyóirat szerkesztősége az 1983/1984-es tanévre politikai vetélkedősorozatot hirdet a középfokú tanintézetek diákjai részére. A vetélkedő célja a Szovjetunió életének jobb megismertetése, a magyar-szovjet barátság további erősítése. A diákok a Szovjetunióra vonatkozó iskolai tananyagból, valamint a Szovjetunió című folyóirat 1983-as és 1984-es számaiból készülhetnek fel. Benevezhet - négyfős csapatokkal - valamennyi középfokú oktatási intézmény. Az országos elődöntőket iskolai és regionális vetélkedők előzik meg. A két országos döntőt április 10. és 20. között rendezik meg. A tizenhat csapat közül kerülnek ki a televíziós vetélkedő részvevői. A jelentkezési lapokat november 1-ig kell eljuttatni a megyei (fővárosi, területi) tanács művelődésügyi osztályára, valamint a Lapkiadó Vállalat magyar nyelvű szovjet lapok olvasószolgálata vetélkedőcsoportja címére.

Lifthajtóművek Zalaegerszegről:
A Ganz-Mávag által - a Schindler licence alapján gyártott - személy- és bútorszállító liftek hajtóműveit Zalaegerszegen készítik és szerelik. A hazai szükségleten kívül, több fejlődő országba is szállítottak termékeikből.
idokapszula_nb_i_1983_84_6_fordulo_lifthajtomuvek.jpg
Színházi bemutató: Léda (Pesti Színház)

idokapszula_nb_i_1983_84_6_fordulo_bacs_ferenc_tordy_geza.jpgBács Ferenc és Tordy Géza

Magyar könnyűzene: itthon tarol a Neoton Família Holnap hajnalig című slágere

És akkor lássuk a lényeget, az NB I. 6. fordulóját! A futballbajnokság első osztályában a csapatok a mostani körben is élnek időpont-választási jogukkal. Így a hétvégén ismét a legkülönbözőbb időpontokban kerülnek sorra a találkozók. A programból kiemelkedik a vasárnapi Ferencváros-Rába találkozó, a két sanyarú sorsú zöld-fehér csapat mérkőzése. A ferencvárosiak a tabella végén húzódnak meg igen szerényen, a Rába pedig számára igen nagy csalódást keltő sovány győzelemmel fejezte be szerdai kupatalálkozóját a „viking urak” ellen. A többi összejövetel az ismert szóhasználat szerint szürke találkozókból áll, de hát itt is csak pontokról van szó, ezért éles küzdelem várható mindenütt.

Nyíregyháza - Ú. Dózsa
A vendég újpestiek a szerdai balsikerű kupamérkőzés emlékével Nyíregyházán legfeljebb a döntetlenben bízhatnak, ugyanis a hazai csapatra oly sok kellemetlenül végződött találkozó után nagyon ráférne a győzelem. Sok a kérdőjel az Ü. Dózsa kezdőcsapatában. Kardos rúgást kapott Athénban. Elképzelhető, hogy a fáradt Herédit Steidl váltja fel. A végleges taktikai terv dönti el, hogy Ambrus vagy Szebegyinszky kerül-e a középpályás sor tengelyébe.
idokapszula_nb_i_1983_84_6_fordulo_nyiregyhaza_u_dozsa.jpg

Videoton - SZEOL AK
A biztatóan kezdett szegediek hullámvölgyben vannak, a Videoton egységes és határozott - különösen otthonában. A papírforma szerint jogos a fehérvári siker.
idokapszula_nb_i_1983_84_6_fordulo_videoton_szeol_ak.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_6_fordulo_videoton_szeol_ak_szabo_jozsef_kozma_zoltan.jpgSzabó József és Kozma Zoltán csatája a labdáért

DVTK - MTK-VM
Egyik csapat sem büszkélkedhet még említésre méltó teljesítménnyel ebben a szezonban, A hazai pálya a DVTK győzelmét ígéri, ha másként alakulna az eredmény, az csak MTK-bravúr következménye lehet, igaz, ez nem valószínű. Brünyi, az MTK-VM veterán kapusa kisebb sérülés miatt kihagyja a fordulót. Tóth András - hosszú edzéskiesése miatt - csak az elkövetkező hetekben lesz játékképes. A lábtörést szenvedett Kürtösi már megszabadult gipszcsizmájától, s hamarosan elkezdheti a speciális edzéseket. Kovács János koponyaalapi sérülése szépen javul, de a balhátvéd még így is huzamosabb ideig orvosi ellenőrzés alatt marad.
idokapszula_nb_i_1983_84_6_fordulo_dvtk_mtk_vm.jpg

Csepel - Haladás
A szigetváros együttese régi hagyományként sohasem mehet biztosra a vasi zöldek ellen, így aztán könnyen lehet X. Szombathelyen Nagy sérülése okoz gondot. Ha a középpályás idegbecsípődése nem jön rendbe szombatig, akkor Bognár kap játéklehetőséget.
idokapszula_nb_i_1983_84_6_fordulo_csepel_haladas.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_6_fordulo_csepel_haladas_csatajelenet.jpgSzolid csatajelenet

idokapszula_nb_i_1983_84_6_fordulo_csepel_haladas_galhidi_kelemen_nagy_jozsef.jpgKözéppályások csatája Csepelen. Kelemen, a hazaiak válogatott játékosa (középen) testtel elsodorja a labdát a szombathelyi Nagy elől. Balra Gálhidi figyeli a párharc kimenetelét

idokapszula_nb_i_1983_84_6_fordulo_csepel_haladas_voros_preszeller_fischli_krisztin.jpgA felvétel egy olyan pillanatot örökít meg, amikor a labda alaposan megtréfálja a játékosokat, akik szinte négy felé futnak. Balról: Vörös, Preszeller, Krisztin és Fischli

Pécsi MSC - Volán
A Volán legutóbb otthonában igazolta, hogy nem sokra képes, a Pécs viszont olyan formában van, hogy nem okozhat gondot számára a rákospalotai együttes „eltérítése”.
idokapszula_nb_i_1983_84_6_fordulo_pecsi_msc_volan.jpg

Tatabánya - Vasas
Mindkét együttes - hazai mércével számolva - kifogástalan formában van, így senkit sem lepne meg, ha a Vasas, kiegyenlítve a Bányász-stadion előnyét, döntetlenre végezne. Fükő és Weimper továbbra is sérült. A felgyógyult P. Nagy és Fischer már részt vett a Tatabánya hétközi edzésein, de egyelőre csak a balhátvéd játéka valószínű. Változatlan összetételben lép pályára a Vasas, bár Kiss enyhébb lágyékhúzódást szenvedett, Katona lábáról pedig levettek egy körmöt. Ennek ellenére mindkettőjükre számít a szakvezetés. Izsó - talpműtétje után - már elhagyta a kórházat. Teljes felépülése még három hetet vesz igénybe. A friss szerzemény, Magos lábáról levették a gipszkötést. A csatár a jövő héten edzésbe állhat.
idokapszula_nb_i_1983_84_6_fordulo_tatabanya_vasas.jpg

Ferencváros - Rába ETO
A forduló slágere lehet a mérkőzés, itt aztán minden összejön, remek mérkőzés kínálkozik. Talán a Ferencváros volt az egyetlen magyar kupacsapat, amely tisztességesen helytállt, hiszen Hollandiában két gólt is szerzett, míg a Rába alaposan elmaradt a várakozástól. Nagy csatában elképzelhető, hogy az együttesek megosztoznak a pontokon. A bajnokcsapat továbbra is nélkülözni kénytelen Hannichot. A győriek a fővárosban a reykjavíki BEK-visszavágóra kidolgozott taktikát akarják a gyakorlatban kipróbálni. Az FTC-ből hiányzik majd a kiállítása miatt eltiltott Ebedli. A Szántó, Dózsa, Mucha, Pölöskei összetételű „sérült négyes” egyik tagja sincs harckész állapotban.
idokapszula_nb_i_1983_84_6_fordulo_ferencvaros_raba_eto.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_6_fordulo_ferencvaros_raba_eto_pogany_laszlo.jpgPogány 11-es góljával egyenlített először a Ferencváros

idokapszula_nb_i_1983_84_6_fordulo_ferencvaros_raba_eto_pogany_rab_burcsa.jpgPogány (a kép jobb oldalán) támadást indít. Burcsa és Rab figyeli a fejleményeket

idokapszula_nb_i_1983_84_6_fordulo_ferencvaros_raba_eto_kovacs_laszlo.jpgEgy izgalmas jelenet a Rába kapuja előtt, de Kovács ezúttal is a helyzet ura

Bp. Honvéd - ZTE
Larissai „zarándokútjáról” megtérve a Honvéd számára egyetlen lehetőség kínálkozik, hogy híveit kárpótolja: győznie kell. Ez egyébként reális is. Varga, a kispestiek válogatott balhátvédje - húzódása miatt - továbbra sem állhat csapata rendelkezésére.
idokapszula_nb_i_1983_84_6_fordulo_bp_honved_zte.jpg
A mérkőzések után lássuk a 6. forduló válogatottjait! Ketten kaptak 8-as osztályzatot, a diósgyőri Oláh Ferenc és az Újpesti Szendrei József. Nálunk az utóbbi lett a forduló játékosa.
idokapszula_nb_i_1983_84_6_fordulo_a_fordulo_valogatottja.jpg

A góllövőlista élén az eddigi két éllovas mellé még öten zárkóztak fel, így heten állnak holtversenyben az élen négy-négy góllal.
idokapszula_nb_i_1983_84_6_fordulo_gollovolista.jpg

A szombati szakasz nem hozott meglepetést, talán csak az Ú. Dózsa váratlanul biztos nyíregyházi győzelme érdemel említést. Ezzel továbbra is a lila-fehérek állnak a tabella elején, gólkülönbséggel előzve a Tatabányát.
idokapszula_nb_i_1983_84_6_fordulo_tabella.jpg

Dramában szerdán játsszák a Görögország-Magyarország olimpiai selejtező labdarúgó-mérkőzést. Mezey György szövetségi kapitány 16 tagú keretet jelölt ki, s a játékosok között olyanok is találhatók (Farkas, Kardos, Róth, Mészáros, Dajka), akik az NSZK elleni találkozón az A csapat tagjai voltak. A névsor: Kovács A., Disztl P. (kapusok), Farkas, Csonka, Kardos, Róth, Kőhalmi, Gálhidi (védők), Kelemen, Nagy A., Kisznyér, Pogány (középpályások), Kiss S., Mészáros, Dajka, Hajszán (csatárok). A keret tagjai vasárnap délelőtt találkoztak, és hétfőn különrepülőgéppel utaznak Görögországba.

Legvégül tekintsük át az NB II. legfontosabb hétvégi momentumait. A másodosztályú labdarúgó-bajnokság érdekessége, hogy az Eger csapata nagy gólarányú vereséget szenvedett Baján, de még így is egy pont előnnyel a táblázat élén áll. A 20 csapat közül egyedül a Debreceni MVSC veretlen.idokapszula_nb_i_1983_84_6_fordulo_nb_ii_1.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_6_fordulo_nb_ii_2.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_6_fordulo_nb_ii_2_siofok_dmvsc.jpgA debreceni Selyem (csíkos mezben) és a siófoki Takács párharca a Siófok-DMVSC (0:0) mérkőzésen

Hétvégén teljes fordulót rendeztek a harmadik vonalban, a Területi bajnokságokban is.
idokapszula_nb_i_1983_84_6_fordulo_teruleti_bajnoksagok.jpg

A mérkőzéseket figyelmesen átolvasva találhatunk egy-két érdekességet.
A Mátra-csoportban rögtön ott a Váci Izzó. A csapatban találhatjuk Strausz Lászlót, aki később az NB I-ben is alapembere lesz a csapatnak. Szintén ott van Szalai Attila, aki az MTK-VM-mel lesz bajnok, sőt, Verebes alatt válogatott is lesz.  Adi János Siófokon volt elsőosztályú, Kósa László pedig az Újpesti Dózsával bajnok, sőt, még a BEK-ben is játszott. Az edzőt pedig Both Józsefnek hívják.
A Hatvan gólszerzője bizonyos Gömöri. Nos, igen. Az a Gömöri, aki részese lesz később a Videoton UEFA menetelésének. Ő az, aki kihagyja a büntetőt a Manchester ellen (Gömöri mit csináltál? Mit csináltál Gömöri!?!?!?!).
A Duna-csoportban szereplő Budafoki MTE gárdájában találjuk Schróth (a tudósítás szerint Schrott) Lajost, aki később bajnok és kupagyőztes lesz az Újpesti Dózsával. A Dunaújvárosi Kohásznak még mindig Holló a kapusa, ő volt az, aki nyolc gólt kapott az Üllői úton 1980-ban. A Pénzügyőr egyik góljának szerzője a TFSE ellen bizonyos Bozsik Péter.
Olvasgassák ezt is figyelemmel, tehát, mindenki találhat olyan nevet, amelyre esetleg felkapja a fejét.

idokapszula_nb_i_1983_84_6_fordulo_teruleti_bajnoksagok_tabella.jpg

Jövő szerdán következik a Görögország-Magyarország olimpiai selejtező mérkőzés, majd a hétvégén jön a 7. forduló, az alábbi párosításokkal:

Bp. Honvéd - Ferencváros
Ú. Dózsa - Vasas (mindkettő a Népstadion)
Tatabánya - Videoton
Volán - Rába ETO
Haladás - Nyíregyháza
ZTE - Pécsi MSC
MTK-VM - Csepel
SZEOL AK - DVTK

Kiemelt támogatónk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepsport.jpg

Aranyfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_kepes_sport.jpg

Ezüstfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_labdarugas.jpg

Bronzfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepszabadsag.jpg

Emlékeztetőül:

Időkapszula: NB I. - 1983/84

Szintén figyelmükbe ajánljuk: 

Időkapszula: NB I. - 1980/81
Időkapszula: NB I. - 1981/82
Időkapszula: NB I. - 1982/83

Végül egy kis kötelező irodalom: 

Osztálynapló
Két évtized felejthetetlen és elfelejtett magyar hálóőrei

Köszönetnyilvánítás:

Sorozatunk nem jelenhetne meg Kárpáti Tamás segítsége nélkül akinek ezek a kincsek digitalizálva is megvannak. Köszönet illeti a Népsport tudósítói gárdáját is a kiváló összefoglalókért. Belenézünk az Arcanum Adatbázisba is, mert nekik is szokott lenni releváns érdekességük.

Megjegyzés:

A sorozatot maribor és a szerethető dózsás együtt készíti, a szerző neve csak blogmotor etetésére van feltüntetve.

Olvasóink segítségét szeretnénk kérni: Szívesen fogadunk kiegészítéseket, javításokat, javaslatokat, korabeli anyagokat, egyszóval bármit amivel pontosítani és jobbá lehet tenni a sorozatot. Különösen örülnénk ha volt játékosok, edzők, vezetők, játékvezetők, gyúrok, jegyszedők, szurkolók és bárki más akinek valamilyen története, emléke van jelentkezne nálunk és egy-egy interjúval és beszélgetéssel színesíteni tudnánk az anyagot. Elérhetőségeink: emailen a valogatott.blog@gmail.com, Twitteren @ValogatottBlog, Facebookon pedig megtalálhatóak vagyunk a https://www.facebook.com/Valogatottblog címen. Előre is köszönjük.

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://valogatott.blog.hu/api/trackback/id/tr1515171870

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása