Válogatott okosságok

Szurkolói gondolatok, elemzések, mélázások a válogatottainkról, válogatás nélkül.

Ajánlataink

Sztancsik Richárd: Városok, stadionok, kocsmák

Rendelje meg közvetlenül a szerzőtől!

varosok.stadionok@gmail.com

Ár 2999 Ft.Részletek itt


kupanap.jpghungarianultras.jpg

Friss topikok

Facebook oldalunk

Időkapszula: NB I. 1983/84 Őszi zárás – Edzői gyorsmérleg 2.

2020.05.07. 10:14 maribor_

1983. december 15-31., az év utolsó két hete

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_ii_janos_pal_papa_ali_agca.jpgKarácsony után II. János Pál pápa felkereste a börtönben merénylőjét, Ali Agcát

Lássuk először a két hét legfontosabb közéleti és külpolitikai eseményeit.

december 15.

Az Ifjúsági Szövetség székházában ülést tartott a KISZ Központi Bizottsága. A tanácskozáson részt vett és felszólalt Ballal László, az MSZMP KB osztályvezetője, Hoós János országos tervhivatali államtitkár és Rácz Albert államtitkár, az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnöke. A testület tagjai meghallgatták Fejti Györgynek, a KISZ KB első titkárának tájékoztatóját az MSZMP KB december 7-i üléséről, majd megvitatták a pályakezdő fiatalok élet- és munkakörülményeiről szóló jelentést. A KISZ KB úgy értékelte, hogy az elmúlt időszakban összességében javultak a pályakezdő fiatalok életkörülményei. Elhelyezkedésük általában zökkenőmentes, nőtt a nominálkeresetük, és számos intézkedés segítette a fiatalok lakáshoz jutását.

Ezután a testület tagjai elfogadták a központi bizottság jövő évi munkatervét, majd tájékoztatót hallgattak meg a XII. világifjúsági és diáktalálkozó előkészítésével kapcsolatos kérdésekről. A központi bizottság örömmel fogadta és támogatja a Lenini Komszomol kezdeményezését, hogy a XII. VIT-et 1985-ben Moszkvában rendezzék meg.

Kétnapos tanácskozás kezdődött az MSZMP Politikai Főiskoláján abból az alkalomból, hogy 25 esztendővel ezelőtt Az MSZMP művelődési politikájának irányelvei címmel jelentős pártállásfoglalás jelent meg. A tanácskozást - amelyet az MSZMP Politikai Főiskolája, a Művelődési Minisztérium, az MSZMP Tudományos, Közoktatási és Kulturális Osztálya, Párttörténeti Intézete, valamint Társadalomtudományi Intézete szervezett - Szabó József, a főiskola rektora nyitotta meg.

A tanácskozáson Molnár János, a Párttörténeti Intézet igazgatóhelyettese A művelődéspolitikai irányelvek történelmi körülményei és jelentősége, Köpeczi Béla művelődési miniszter A negyedszázados kulturális fejlődés főbb tapasztalatai és tanulságai, Koncz János, az MSZMP Csongrád megyei Bizottságának titkára pedig A művelődési terület megyei irányításának néhány tapasztalata címmel tartott előadást. Az előadásokat vita követte.

Németh Károly, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára csütörtökön a főváros XII. kerületébe látogatott. Kíséretében volt Jassó Mihály, a budapesti pártbizottság titkára. Németh Károly délelőtt felkereste a Magyar Posta központját, ahol Hanga Mária, a XII. kerületi pártbizottság első titkára, Mátrai Rezső, a kerületi tanács elnöke, Tóth Illés, a Magyar Posta elnöke és Mészáros Ferenc, a posta központjának pártbizottsági titkára fogadta. A Központi Bizottság titkárát Tóth Illés tájékoztatta a nemrég önállóvá vált Magyar Posta tevékenységéről, fejlesztési elképzeléseiről. Németh Károly ezután megtekintette a Krisztina Távbeszélőüzemet, s megismerkedett a telefonhálózat helyzetével, rekonstrukciójával és a fejlesztés lehetőségeivel. Délután a kerületi pártbizottságon aktívaértekezleten találkozott Németh Károly a városrész párt-, állami és tömegszervezeti vezetőivel, politikai munkásokkal. Mátrai Rezsőnek a 86 ezer lakosú kerület 1984. évi fejlesztési terveiről elhangzott ismertetője után a Központi Bizottság titkára időszerű kül- és belpolitikai kérdésekről tartott tájékoztatót.

Gyenes András, az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottságának elnöke a főváros XI. kerületébe látogatott. A kerületi pártbizottság székházában Szatmári István első titkár és Hurbán Lajos tanácselnök tájékoztatta a KEB elnökét a városrész kommunistáinak munkájáról, az itt élő és dolgozó emberek politikai hangulatáról, gondjairól, örömeiről. A KEB elnöke ezután kerületi kulturális és szociális létesítményekkel ismerkedett. Megtekintette a Kamaraerdei Ifjúsági Parkot, amely hat hektáros területen nyújt kulturális és sportolási lehetőséget a fiataloknak. Gyenes András felkereste a kerület új fedett tanuszodáját, megtekintette a Fehérvári úton épült közösségi házat, amely főként az albertfalvai üzemek dolgozóinak és az ott élőknek nyújt szabadidős programokat, hasznos kikapcsolódást. Ellátogatott a Villamosszigetelő és Műanyaggyárba, ahol Szőcs Gyula igazgató és Pálmai József pb-titkár kalauzolásával megtekintette a gyár múltját és fejlődését bemutató múzeumot, valamint néhány termelőüzemét. A KEB elnökének programját a kerület vezetőivel folytatott, kötetlen beszélgetés zárta.

Az eredményes, kölcsönösen előnyös szovjet-finn együttműködés meggyőzően bizonyítja a különböző társadalmi rendszerű államok békés egymás mellett élési politikájának rendkívüli jelentőségét, az ENSZ alapokmánya elvei és céljai, a helsinki záróokmány tételei következetes megvalósításának fontosságát. Ezt hangoztatták a Moszkvában megtartott szovjet-finn kormányfői találkozón. Nyikolaj Tyihonov a Kremlben fogadta Kalevi Sorsát, aki a kormányközi gazdasági vegyes bizottság finn tagozatának elnökeként érkezett és tárgyalt a szovjet fővárosban. A találkozón elégedetten állapították meg, hogy sikeresen fejlődik a Szovjetunió és Finnország sokoldalú együttműködése, s a barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződés közelmúltbeli újabb húszéves meghosszabbítása megbízható alapja a baráti kapcsolatok átfogó, dinamikus, hosszú távú fejlesztésének, egyben hozzájárulás az európai béke megszilárdításához.

Andrej Gromiko, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a Szovjetunió Minisztertanácsának első elnökhelyettese, külügyminiszter fogadta Arthur Hartmant, az Egyesült Államok moszkvai nagykövetét. A találkozót az amerikai diplomata kérte. A megbeszélésen a Közel-Keleten kialakult helyzetről esett szó. Andrej Gromiko hangsúlyozta, hogy a térségben, azért vettek veszélyes irányt az események, mert az Egyesült Államok és Izrael katonai és egyéb eszközökkel szakadatlanul beavatkozik Libanon ügyeibe, illetve fenyegeti Szíriát és nyomást gyakorol rá. Szovjet részről határozottan elítélték a térség feszültségét növelő amerikai, lépéseket, különösen azt, hogy katonai akciókat hajtanak végre Libanon és az országban törvényes alapon tartózkodó arabközi békefenntartó erők ellen. Rámutattak, az Egyesült Államok kormányának rá kell döbbennie arra, hogy milyen komoly veszélyt hoz a közel-keleti békére az Egyesült Államok és Izrael agresszív fellépése. A találkozón érintették a szovjet-amerikai kapcsolatok néhány kérdését is.

Bécsben megtartották a közép-európai fegyveres erők és a fegyverzet csökkentéséről folyó tárgyalások 31. fordulójának záróülését. Az ülésen az NDK, az Egyesült Államok és a Szovjetunió küldöttségének vezetője szólalt fel. A szocialista országok szóvivője sajtóértekezleten ismertette André Wieland nagykövetnek, az NDK-küldöttség vezetőjének felszólalását, aki a szocialista országok nevében vonta meg a tárgyalások mérlegét. Rámutatott, hogy az új amerikai nukleáris fegyverek európai telepítése további és minőségileg új fenyegetést jelent a Varsói Szerződés országaival szemben. A fegyverkezési verseny újabb, veszélyes fordulója éppen Közép-Európában bontakozik ki a legnagyobb mértékben - abban a térségben, ahol a két katonai szövetség óriási erőösszpontosításai miatt már tíz évvel ezelőtt tárgyalásokat kezdtek a haderők csökkentéséről. William de Vos van Steenwijk holland nagykövet, aki a NATO-országok nevében tájékoztatta a sajtót, azt mondotta, hogy a NATO-államok készen állnak a tárgyalások folytatására. A továbbiakban azonban minden érdemi kérdés elől kitért.

Portóban, a Lisszabontól 300 kilométerre északra fekvő kikötővárosban délelőtt megkezdte munkáját a Portugál Kommunista Párt X. kongresszusa. A tanácskozás színhelyéül szolgáló csarnokot, a Palacio de Cristalt, vörös színű drapériákkal, a párt sarló-kalapácsos jelvényével és a kongresszus jelszavának feliratával díszítették: „A PKP-vel Április folytatásáért.” A csaknem kétezer küldött és a nagyszámú meghívott vastapssal és a PKP-t éltető ütemes kiáltásokkal köszöntötte a pártnak a terembe lépő vezetőit, akikkel együtt foglaltak helyet az elnöki emelvényen a külföldi küldöttségek vezetői, köztük Óvári Miklós, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a KB titkára.

Felcsendült az Internacionálé, majd José Casanova, a párt politikai bizottságának póttagja megnyitotta a kongresszust, amely ezután megválasztotta az elnökséget és a tanácskozás szerveit. A központi bizottság nevében Angelo Veloso, a politikai bizottság póttagja köszöntötte a küldötteket és mindazokat, akik munkájukkal hozzájárultak a tanácskozás megtartásához. Üdvözölte az Egyesült Népi Szövetség (APU), a zöldek és a portugál szakszervezetek, valamint a több mint 60 testvérpárt, illetve nemzeti felszabadító mozgalom képviselőit. A részvevők lelkes ünneplésben részesítették az SZKP delegációját s annak vezetőjét, Mihail Gorbacsovot, az SZKP Politikai Bizottságának tagját, a KB titkárát. Ezt követően Alvaro Cunhal főtitkár tartotta meg beszámolóját. Bevezetőben emlékeztetett rá, hogy a IX. kongresszus óta eltelt négy évben mind a nemzetközi helyzetben, mind pedig belpolitikai téren fontos változások történtek.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_alvaro_cunhal.jpgAlvaro Cunhal főtitkár a kongresszus előtt ismerteti a központi bizottság beszámolóját

A háromórás előadói beszédet gyakran szakította félbe a küldöttek tapsa, befejeztével pedig percekig zúgott az „Éljen a PKP!” kiáltás. Délután megkezdődött a vita a KB beszámolója felett. A vitában felszólalt M. Gorbacsov, az SZKP PB tagja, a KB titkára. A kongresszus holnap folytatja munkáját

Izrael semmiféle garanciát sem vállalt a PFSZ erőinek Tripoliból való evakuálásával kapcsolatban - közölték izraeli hivatalos körök este, nem sokkal azután, hogy Athénban bejelentették a palesztin fegyveresek elszállításához szükséges nemzetközi garanciák létrejöttét. Jichak Samir izraeli kormányfő kijelentette: kormánya ellenségének tekinti Arafatot, és ennek megfelelő magatartást tanúsít majd.

Athénban hivatalosan közölték, hogy Arafat és híveinek elszállítását hétfő reggel kezdik meg, mivel a komphajók csak vasárnap érkeznek meg Tripoliba.

New Jersey amerikai csatahajó este ismét tüzet nyitott a libanoni drúzok Bejrút környéki állásaira - közölte a Libanonban állomásozó amerikai haderők szóvivője. Az akciót azzal indokolták, hogy támadás érte a libanoni főváros repülőtere körül elhelyezett amerikai csapatokat. Egyidejűleg amerikai páncélosegységek lőtték Suejfat drúz várost, és teljes riadókészültségbe helyeztek 1200 tengerészgyalogost.

Pokolgépes merényletet követtek el Bejrútban a francia ejtőernyősök egyik egysége ellen. Két francia katona életét vesztette, három megsebesült.

Délután heves fegyveres összecsapások robbantak ki Tripolinak abban a negyedében, ahol jelenleg Arafat főhadiszállása van. A PFSZ vb elnökének hívei és a velük szemben álló erők nehézfegyvereket is bevetettek. Nyugati hírügynökségi jelentések mintegy húsz halottról és sebesültről számoltak be.

Reggel az izraeli hadsereg felügyelete alatt megkezdődött a Suf-hegységben fekvő Deir al-Kamar településen körülzárt 2500 falangista milicista és a 20-25 ezer keresztény menekült első, ötszáz fős csoportjának elszállítása. Az Avali folyótól északra vállalt szerep azt bizonyítja, hogy az izraeli hadsereg nemcsak Dél-Libanont tartja megszállva, hanem a szeptemberben kiürített területeken, sőt az észak-libanoni Tripoliban is folyamatosan beavatkozik Libanon belső ügyeibe.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_druz_fegyveseresek.jpgDrúz fegyveresek figyelik a Deir al-Kamarban körülzárt falangistákat evakuáló izraeli gépkocsikat

Televíziós állomást foglaltak el a salvadori Morazan megyében a Farabundo Marti Nemzeti Felszabadítási Front harcosai. A Radio Venceremos, a felkelők rádiója közölte, hogy a harcokban 60 kormánykatona halt meg, 75 megsebesült, 9 pedig fogságba esett. A hadsereg szóvivője elismerte a támadás tényét, de azt állította, hogy a katonaság visszaverte a partizánok rohamát.

Hondurasból újabb fegyveres provokációt hajtottak végre Nicaragua ellen. Hondurasi katonák tüzet nyitottak a Chinandega tartományban levő egyik nicaraguai határállomáson.

Mintegy száz embert vettek őrizetbe az elmúlt napokban Santiago de Chilében különböző diktatúraellenes megmozdulások során. A legtöbb letartóztatás a chilei titkosrendőrség, a CNI székháza előtt történt, ahol nagy tömegek követelték a foglyok kínzásának megszüntetését. Sok embert abból a munkáskerületből hurcoltak el, ahonnan a városközpont felé indult a tüntető menet. A csendőrség vízágyúkat és könnygázbombákat vetett be a tiltakozó tömeg szétoszlatására. A santiagói egyetemen már harmadik napja tart az elhurcoltak családtagjainak éhségsztrájkja. Az akcióval a titkosrendőrség feloszlatását követelik. A fővárosban neves ügyvédekből, tudósokból és orvosokból bizottság alakult a CNI titkosrendőrség által alkalmazott módszerek kivizsgálására.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_chilei_tuntetes.jpgRendőrök és tüntetők összecsapása a chilei fővárosban

Szakértők feltételezik, hogy a Chilében letartóztatottak és a „nyomtalanul eltűntek” közül sokan a diktatúra titkos börtöneiben sínylődnek. Az egyik ilyen börtön Santiagótól 342 kilométerre délre található, az Andok lábánál. Egyes értesülések szerint e telepen „tanácsadóként” tevékenykedett két olyan náci háborús bűnös, mint a 250 ezer lengyel, jugoszláv és szovjet állampolgár meggyilkolásáért felelős Rauf és a gyermekeken végzett kísérletekről hírhedt Mengele. Közben ismeretlen tettesek nagyfeszültségű áramvezetékek tartóoszlopait robbantották fel. Emiatt az ország felében akadozott a villanyszolgáltatás. A fővárosban csak csütörtök hajnalra állt helyre az áramellátás.

december 16.

Az 1984. évi népgazdasági tervvel kapcsolatos szakszervezeti feladatokat vitatta meg a Szakszervezetek Országos Tanácsa. A tanácskozáson részt vett és felszólalt Faluvégi Lajos, a Minisztertanács elnökhelyettese, az Országos Tervhivatal elnöke. Az ülést Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a SZOT elnöke nyitotta meg, majd Gál László, a SZOT főtitkárhelyettese, a napirendi pont előadója emelkedett szólásra. A főtitkárhelyettes beszédében vázolta, hogy milyen szerepet vállaltak magukra a szakszervezetek a jövő évi terv kidolgozásában, és beszélt a bér- és életszínvonal-politikai feladatokról, valamint a mozgalom legfontosabb teendőiről.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_szakszervezetek_orszagos_tanacsa.jpgA tanácskozás részvevői

Felszólalásában Faluvégi Lajos foglalkozott a SZOT és a kormány együttműködésének eddigi tapasztalataival, és azzal, hogy a szakszervezetek hogyan segíthetik az 1984. évi terv végrehajtását. Kifejtette: a szakszervezeteknek közre kell működniük abban, hogy a termelésben mindenütt feltárják és kihasználják a kínálkozó lehetőségeket, a jó teljesítményeket fő munkaidőben is jobban megfizessék.

Kibővített ülést tartott a budapesti pártbizottság. Az ülésen részt vettek a kerületi pártbizottságok első titkárai, a fővárosi tanács elnökhelyettesei és titkára, a főváros társadalmi és tömegszervezeteinek vezetői, a pártbizottság osztályvezetői. Az ülésen részt vett Ballai László, a KB osztályvezetője, Szerényi Sándor, a Központi Ellenőrző Bizottság tagja, és Cravero Róbert, az Országos Tervhivatal elnökhelyettese. A pártbizottság Maróthy Lászlónak, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának, a budapesti pártbizottság első titkárának előterjesztésében tájékoztatót hallgatott meg az MSZMP KB december 7-i üléséről, és az ebből következő budapesti politikai és gazdasági feladatokról. Békési László titkár előterjesztésében a pártbizottság megvitatta és elfogadta a főváros fejlesztésével foglalkozó, 1978. május 30-i politikai bizottsági határozat végrehajtásáról szóló jelentést és a javaslatot a további feladatokra. Borbély Gábor titkár előadásában a pártbizottság megvitatta és elfogadta a budapesti pártbizottság és munkabizottságai 1984. évi munkaprogramját. Ezután a pártbizottság személyi ügyeket tárgyalt.

Marjai Józsefet, az MSZMP Központi Bizottságának tagját, a Minisztertanács elnökhelyettesét 60. születésnapja alkalmából az MSZMP Központi Bizottsága nevében pénteken Havasi Ferenc, a Politikai Bizottság tagja, a Központi Bizottság titkára köszöntötte. Jelen volt Ballai László, az MSZMP KB gazdaságpolitikai osztályának vezetője.

A gyerekek és a téli tájakat kedvelő felnőttek örömére reggelre az ország nagy részét hótakaró borította. Késő délután az Utinform ügyeletén Rorárius Lászlónétól megtudtuk. hogy a Dunántúlon megszűnt a havazás. Négy óra körül már Gyöngyös környékén, Békésben, Csongrádban is esett a hó, de Szolnok, Hajdú és Szabolcs megyét ekkor még nem érte el. A főútvonalak mindenütt járhatnak, de Tolna, Somogy és Baranya megyében az olvadás miatt latyakosak. A fővárosban a hóesés némiképp lassította a gépjárműforgalmat, de komoly gondokat nem okozott. A Fővárosi Közterületfenntartó Vállalatnál Szabó Béla vezető ügyeletes elmondta, hogy Budapesten tegnap délután 350 rendkívüli hómunkás dolgozott, s az éjszakai műszakra 2500 jelentkezőt vártak. A nappali hómunkáért 175, az éjszakaiért 240 forintot fizet a vállalat. Az összeget tavaly a fővárosi tanács engedélyével csak ideiglenesen emelték fel, mivel akkor 36 óra alatt csaknem 45 centiméter hó esett. Délután a fővárosban a hó vastagsága mindössze nyolc centiméter volt, ami inkább szemet gyönyörködtető, mint akadályt okozó. Ennek ellenére Pesten és Budán 110 célgép dolgozott a fő- és tömegközlekedési útvonalakon. Több száz köbméter sózott homok, valamint környezetkímélő magnéziumklorid-oldat került az utakra.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_hoeses_nagykorut.jpgDélután a Körúton

A magyarországi mozik bemutatják az E.T., a földönkívüli című, 1982-ben forgatott amerikai fantasztikus filmet.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_et_drew_barrymore.jpgE.T. és az egyik főszereplő, az akkor még kisgyerek Drew Barrymore

A film bemutatása után azonnal hatalmas siker lett Amerikában és az egész világon. A történet a Galaxison átívelő barátságról Spielberg saját állítása szerint kedvenc filmje azóta is, mely addig egyedülálló módon ötvözte a gyermekmesét és a tudományos-fantasztikus történetek világát. Rajongói közé tartozott Ronald Reagan akkori amerikai elnök is.E. T. történetéből regény és folytatás is született. A filmet 9 Oscar-díjra jelölték, ebből 4-et meg is nyert, köztük a legjobb filmzene aranyszobrát - zenéjét John Williams írta.

Terjedelmes szerkesztőségi cikket közölt a Pravda száma az Európát fenyegető nukleáris veszélyről, amelyet az Egyesült Államok politikája rejt magában. A cikk emlékeztet rá, hogy Európában csaknem négy évtizede béke uralkodik, s ez elsősorban a Szovjetunió és más testvéri szocialista országok békeszerető politikájának és erejének köszönhető. Az ő kitartó, a békés egymás mellett élést szorgalmazó politikájukon, a kontinens háborúellenes mozgalmainak erőfeszítésein és a józanul gondolkodó nyugati politikusok realitásérzékén nyugszik az európai béke. A biztonságot és a stabilitást objektíve elősegítette a földrészen létrejött viszonylagos katonai egyensúly is.

A Portugál KP X. kongresszusa a kongresszusi beszámoló vitájával folytatta munkáját Portóban. A felszólalók egyöntetűen megerősítették a párt irányvonalának helyességét, utalva arra, hogy a PKP elvi politikájának eredményeképpen az elmúlt négy év alatt az ország valamennyi körzetében növekedett a párttagok száma és a PKP befolyása. Az 1979-ben megtartott IX. kongresszus óta a taglétszám 22 százalékkal nőtt, és eléri a 250 ezret. A párt központi feladatát valamennyi felszólaló az egység megőrzésében, a politikai akciók fokozásában, illetőleg a lakosság körében végzett agitációs, meggyőző tevékenységben látta.

Az MSZMP Központi Bizottságának üdvözlete - melyet a magyar pártküldöttség vezetője, Tétényi Pál, a KB tagja, a KB osztályvezetője nyújtott át - kifejezésre juttatja a magyar kommunisták szolidaritását azzal a küzdelemmel, amelyet a spanyol kommunisták a monopóliumok uralma ellen, a dolgozók politikai, gazdasági és szociális jogainak védelméért, a néptömegek felemelkedéséért, a társadalmi haladás és a béke közös ügyéért folytatnak. Az MSZMP Központi Bizottsága a tanácskozás részvevőit, a spanyol kommunistákat köszöntve sikereket kívánt nekik a párt egységéért, hazájuk felvirágoztatásáért, a spanyol nép szocialista jövőjéért vívott küzdelmükhöz.

Új amerikai szárnyas rakéták tartozékait, köztük négy indítóberendezést szállítottak a comisói (Szicília) NATO-támaszpontra - közölték amerikai nagykövetségi források Rómában. A tartozékok még a múlt hónapban érkeztek az Egyesült Államokból a Catania közelében levő Sigonella haditengerészeti támaszpontra, s innen szállították át azokat december Comisóba, „incidens nélkül” - ahogyan azt az amerikai tisztviselő mondotta.

Mától kezdve az év végéig több száz béketüntetést és egyéb háborúellenes tömegmegmozdulást terveznek és szerveznek a különböző olasz békebizottságok. Amint az erről szóló határozat kimondja: „A cél a jelenlegi nemzetközi helyzet visszafordítása, az atomfegyverkezési hajsza helyett a leszerelés és az enyhülés megteremtése." A legkülönfélébb jellegű megmozdulásokról van szó, amelyek közül a leglényegesebbek karácsony és újév között zajlanak majd le Umbria megyében, Milánóban és a szicíliai Sigonellában, ahol már ott vannak az első alkatrészei az USA által telepített szárnyas rakétáknak.

Mély megrendülést váltott ki Spanyolországban az a hajnali madridi tragédia, amelynek 78 halálos és 34 sebesült áldozata van. A spanyol főváros Alcala 20 nevű diszkóbárjában hajnali öt óra előtt - eddig ismeretlen okokból - tűz ütött ki. A nemrég felújított helyiségben gyorsan terjedtek a lángok. Mivel mindez közvetlenül záróra előtt történt, a vészkijáratokat már becsukták, sőt a bejárati ajtó is zárva volt, hogy új vendégek ne léphessenek be. A ruhatár is gyorsan tüzet fogott. Az ott várakozók, illetve az arra menekülők nagy része füstmérgezésben halt meg. Egy 30 fős csoport legénybúcsút tartott. Közülük csak ketten maradtak életben. A bár feletti lakások egyikéből egy 18 éves leány ijedtében kiugrott az ablakon, és szörnyethalt. Estig 52 holttestet tudtak azonosítani. Majdnem mindegyik áldozat 25 éven aluli volt. A sebesültek közül 14-nek az állapota válságos, mert súlyos égést szenvedtek. A szemtanúk szerint a helyiséget kettéválasztó hatalmas műanyag függöny fogott tüzet, és a dekorációk hirtelen lángra kaptak.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_alcala_20_madrid_1.jpgSzakértők vizsgálják a helyszínt a tűz után

A vizsgálat később megállapította, egy elektromos rövidzárlat okán keletkezett szikra volt mindennek a kiváltója. A lángok gyors elterjedését rendkívüli módon segítette az, hogy a nemrég felújított helyen több mint 5000 kg textilt, kartont és papírmasét használtak fel a díszletek berendezéséhez. A tűz nagy felháborodást váltott ki Spanyolországban, mind a nagyszámú halálesetek, mind az áldozatok fiatal kora miatt. Végül nyolcvankét halálos áldozata volt a diszkótűznek.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_alcala_20_madrid_2.jpgA mentésben részvevők az egyik áldozatot hozzák ki az épületből

Az első bírósági tárgyalásra tíz év múlva, 1993-ban került sor. 1994-ben hirdettek ítéletet, letöltendő büntetést kaptak a tulajdonosok, a karbantartásokat végző villanyszerelő és egy, a helyiségek ellenőrzéséért felelős tisztviselő. A bárban maximum 900-an tartózkodhattak volna alkalmanként, de rendszeren átlépte ezt a benntartózkodók száma. A bár csak 2003-ban nyitott ki újra egy rövid időre, de ismét gondokat találtak a tűzvédelemmel kapcsolatosan a helyi hatóságok. Végleg 2010-ben nyitotta meg újra kapuit a szórakozóhely, immár új néven és teljeskörűen betartva minden szigorú biztonsági előírást.

Új, „szilárd és állandó”, tűzszünetet kötöttek délelőtt Damaszkuszban a libanoni polgárháborús ellenfelek, egyfelől a kormányhadsereg és a jobboldali milíciák, másfelől az ellenzéki Nemzeti Megmentési Front és az Amal nevű síita szervezet katonai képviselői. A megállapodás létrejöttéhez hozzájárult Abdel Halim Haddam szíriai külügyminiszter és Rafik Hariri szaúd-arábiai közvetítő. Valid Dzsumblatt, a Haladó Szocialista Párt elnöke nyilatkozatában támogatta a libanoni megbékélési tárgyalások felújítását, de ennek feltételét a tartós tűzszünetben jelölte meg.

A libanoni Haladó Szocialista Párt azzal vádolta a fegyveresei által körülzárt Deir al-Kamarból távozó falangista milíciákat, hogy megsértették a kiürítési megállapodást, mert nem civilben és fegyvertelenül, hanem egyenruhában, falangista zászlók alatt, teljes fegyverzetükkel hagyták el a várost. Pénteken egyébként további 500 milicistát szállítottak el Deir al-Kamarból.

Az izraeli hadihajók péntekre virradó éjszaka egy héten belül negyedszer lőtték az észak-libanoni Tripoliban bekerített palesztin erők állásait. Ezúttal a kikötő térsége volt a támadás célpontja, ahol megkezdődtek az előkészületek a Jasszer Arafatot támogató négyezer harcos elszállítására. A szükséges nemzetközi garanciák birtokában vasárnap érkezik Tripoliba az az öt görög hajó, amely hétfőn indul a palesztin egységekkel. A hajókat a tervek szerint francia és amerikai hadihajók kísérik. Egy olasz hajó ezt megelőzően a palesztin belháború sebesültjeit szállítja el a hét végén.

A dél-afrikai külügyminiszter, Roelof Botha üzenetet küldött Javier Pérez de Cuellar ENSZ-főtitkárnak, javasolva, hogy a namíbiai-angolai határtérségben „válasszák szét” a szemben álló katonai erőket. Botha ajánlata szerint a „csapatszétválasztás”, amely magában foglalná az angolai területekre betört dél-afrikai egységeket, az angolai egységeket, a luandai kormány kérésére az afrikai országban állomásozó kubai alakulatokat és a namíbiai függetlenségért harcoló SWAPO-erőket, január 31-én kezdődne és harminc napig tartana. A dél-afrikai miniszter javaslatát a namíbiai függetlenség felé vezető lépésnek minősítette. Voltaképpen azonban arról van szó, hogy Pretoria újabb diplomáciai manőverével kész helyzet elé akarja állítani Angolát, és meg akarja kötni a Namíbia függetlenségéért fegyveresen küzdő SWAPO kezét. Pretoria az ajánlatot ahhoz a feltételhez is kötötte, hogy az angolai kormányzat által támogatott SWAPO szüntesse be fegyveres tevékenységét Namíbia területén.

december 17.

További hozzászólásokkal folytatódott délelőtt a Portugál Kommunista Párt X. kongresszusa Portóban. A felszólalók többsége ezúttal a rétegszervezetekben - a szakszervezetekben, a fiatalok, a vendégmunkások és nyugdíjasok között, valamint az értelmiség körében és helyi hatalmi szervekben - folytatott agitációs-szervező munkáról szólt. A kongresszus folyamán Alvaro Cunhal, a PKP főtitkára, találkozott az MSZMP küldöttségével, amely Óvári Miklósnak, a Politikai Bizottság tagjának, a KB titkárának vezetésével részt vesz a tanácskozáson. A kongresszus vasárnap a párt vezető testületéinek megválasztásával fejezi be munkáját. Ezután tömeggyűlésre kerül sor a portói sportpalotában.

A libanoni polgárháborús ellenfelek - szórványos incidensektől eltekintve - szombaton is tiszteletben tartották a péntek délután életbe lépett új tűzszüneti megállapodást, amely lehetővé tette a 17 napig bezárt bejrúti repülőtér megnyitását, és egyúttal kedvező légkört teremtett a nemzeti megbékélési tárgyalások jövő hétre jelzett felújításához.

Megkezdődött az észak-libanoni Tripoliban körülzárt, a Jasszer Arafat táborához tartozó palesztin egységek elszállítása. Egy olasz kórházhajó fedélzetén 93 sebesült harcos távozott a ciprusi Larnacába, ahonnan repülőgéppel folytatják útjukat Egyiptomba, Görögországba és Jugoszláviába. Közben elindult Tripoli felé az az öt görög hajó is, amelyek hétfőn további 4000 palesztin harcost szállítanak Algériába és Észak-Jemenbe. Izrael változatlanul nyitva tartja azt a lehetőséget, hogy katonailag megakadályozza a kiürítést. Arafat hívei a kikötői gyülekezés, behajózás óráira időzített izraeli légitámadástól tartanak.

A Fehér Ház utasítást adott egy tanulmány kidolgozására a grenadai nemzetközi repülőtér építésének befejezéséről. A washingtoni nemzetközi fejlesztési hivatal (AID) igazgatója közölte, hogy a szigeten járt amerikai szakemberek már hetek óta sürgetik Reagani elnököt ilyen döntés meghozatalára. Ugyancsak a nemzetközi fejlesztési hivatal igazgatója jelentette be, hogy a Reagan-kormány felhatalmazta a külföldi beruházási hivatalt, küldjön Grenada szigetére szakembereket az ott végrehajtandó amerikai beruházások körülményeinek tanulmányozására. Mint ismeretes, Reagan elnök Grenada elfoglalása előtt többször bírálta Maurice Bishop baloldali kormányát amiatt, hogy a szigeten „katonai célokat szolgáló”, repülőteret építtet többnyire kubai szakemberekkel. Az elemzők figyelmét felkeltette az a körülmény is, hogy az Egyesült Államok több nagy tekintélyű lapja továbbra is úgy véli: a Pentagon Grenadán kiterjedt katonai támaszpontrendszert szeretne kiépíteni. E sajtóvélemények szerint Grenada földrajzi fekvése hadászati jelentőségűvé teszi a kis szigetet az USA számára. A szigetről ugyanis viszonylag kis létszámú katonai erővel is ellenőrizni lehetne az Atlanti-óceánon és a Karib-tengeren át vezető vízi utakat.

december 18.

A francia békemozgalom kezdeményezésére kétnapos értekezletet tartottak a hétvégén Párizsban a leszerelés kérdéseiről. A tanácskozáson különböző politikai pártállású és a társadalom különböző rétegeihez tartozó személyiségek vettek részt, s valamennyien egyetértettek abban, hogy az emberiség legsürgősebb feladata a fegyverkezési verseny újabb eszkalációjának megakadályozása.

A brit békemozgalom tagjai a hét végén újabb akciókkal tiltakoztak az új amerikai atomeszközök nyugat-európai telepítése ellen. A vasárnapi béketüntetést követően huszonnégy órás figyelmeztető őrséget szerveztek a londoni hadügyminisztérium épülete előtt. Az ország más vidékein is folytatódtak a tiltakozó megmozdulások. A Daws Hill-i amerikai légi támaszpontnál szervezett megmozdulás száznegyven részvevőjét a rendőrség őrizetbe vette azzal a váddal, hogy szándékosan akadályozták a forgalmat.

Az NSZK számára halálosan veszélyes az amerikai robotrepülőgépek és a Pershing-2-es rakéták telepítésének megkezdése - jelentette ki Günter Grass, a világszerte ismer író Heilbronnban egy telepítést ellenző nagygyűlésen. Günter Grass felszólította a nyugatnémet közvéleményt, folytassa harcát az ellen, hogy az országot az új típusú amerikai atomfegyverek indítóállásává változtassák. 

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_frankfurti_tuntetes.jpgA tüntetések miatt páncélautó őrzi Frankfurtban az USA konzulátusát

Alkotmányellenesnek minősítette az amerikai robotrepülőgépek olaszországi elhelyezését az olasz bírák demokratikus szervezete. A testület vasárnap este befejeződött kétnapos tanácskozásán leszögezték: mivel támadófegyverekről van szó, a telepítés ellentétes az alaptörvénynek az ország békés jellegét kinyilvánító paragrafusával. A konferenciáról kiadott közlemény állást foglal a mellett, hogy az új amerikai atomfegyverek olaszországi telepítéséről népszavazást kell tartani.

A párt vezető testületéinek megválasztásával Portóban befejezte munkáját a Portugál Kommunista Párt X. kongresszusa. A négynapos tanácskozáson, amelyen egyhangúlag elfogadták a szervezeti szabályzat módosítását és a központi bizottság határozattervezetét, a 200 ezer párttag képviseletében kétezer küldött és több ezer meghívott vett részt. Délelőtt a delegátusok zárt ülésen, egyhangú szavazással döntöttek a párt vezető testületéinek összetételéről. A kongresszus 133-ról 165-re növelte a központi bizottság tagjainak és póttagjainak számát. Az új központi bizottság egyhangúlag ismét Alvaro Cunhalt választotta meg főtitkárává. Délután nagygyűlést tartottak a portói sportcsarnokban, a Palácio de Cristálban. A nagygyűlésen Alvaro Cunhal mondott beszédet, amelyben a kongresszus eredményeinek összegzése után aktuális bel- és külpolitikai kérdésekről szólt.

Abdel Halim Haddam szíriai, Szaúd al-Fejszal szaúdi és Elie Szalem libanoni külügyminiszter vasárnap megtartott damaszkuszi találkozóján csupán abban állapodott meg, hogy a három politikus január elején Rijadban folytatja tárgyalásait a libanoni polgárháborús válság rendezéséről. Az előrelépés fő akadálya változatlanul a májusban aláírt izraeli-libanoni megállapodás, amely elfogadhatatlan Szíria és a vele szövetséges libanoni ellenzék számára, mert nemcsak Libanon szuverenitását korlátozza, hanem a szomszédos Szíria biztonsági és politikai érdekeit is sérti. Damaszkusz ragaszkodik a kapitulációs egyezmény érvénytelenítéséhez, de az Egyesült Államok még a részvételével tető alá hozott ügylet módosításáról sem akar hallani.

A hajthatatlan washingtoni magatartás bizonyításaként az amerikai flotta két hadihajója ismét lőtte a szíriai hadsereg libanoni állásait. Előzőleg az amerikai katonai gépek provokatív légi felderítést végeztek a szíriai állások fölött, elhárító akcióra kényszerítve a szíriai légvédelmet.

Dél-afrikai harci repülőgépek újabb bombatámadást intéztek egy angolai falu ellen. Több tucat polgári lakos életét vesztette - jelentette az Angop angolai hírügynökség a nemzetvédelmi minisztérium közleményére hivatkozva. Az Angop jelentésében emlékeztetett arra, hogy namíbiai határ mentén fekvő Hulla tartományban 17 Mirage típusú dél-afrikai harci gép angolai állásokat támadott.

A nicaraguai ellenforradalmárok újabb nagyarányú támadást indítottak az ország északi határvidékén. Az újabb agresszióról Carlos Nunez Tellez, a nicaraguai államtanács elnöke ismertetett részleteket. Mint közölte, december 9-e óta mintegy kétezer ellenforradalmár szivárgott be az országba a nicaraguai-hondurasi határ középső, lakatlan szakaszán. Az ellenforradalmárok kisebb-nagyobb csoportjai megpróbálnak eljutni az ország belsejébe. A sandinista erők már több ponton felvették a harcot a támadókkal. Az amerikai titkosszolgálat, a CIA által irányított és felfegyverzett ellenforradalmárok mostani akciója elsősorban propagandacélokat szolgált - hangsúlyozta a nicaraguai politikus. A közép-amerikai külügyminiszterek és a Contadora-csoport januárra tervezett találkozója előtt Washington azt szeretné bizonyítani, hogy polgárháború folyik Nicaraguában.

december 19.

Kádár János, az MSZMP KB első titkára levélben köszöntötte Willy Brandtot, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) és a Szocialista Internacionálé elnökét, 70. születésnapja alkalmából.

Hazaérkezett Portugáliából az MSZMP küldöttsége, amely Óvári Miklósnak, a Politikai Bizottság tagjának, a Központi Bizottság titkárának vezetésével részt vett a Portugál Kommunista Párt kongresszusán. A küldöttség tagja volt Major László. az MSZMP KB alosztályvezetője.

Folytatódott a keresztény menekültek elszállítása a Suf-hegységben levő Deir al-Kamarból. A Haladó Szocialista Párt főtitkára kijelentette, hogy a falangista állításokkal ellentétben nem 25 ezer, hanem tízezernél kevesebb menekült volt a szeptember elején bekerített városban, de a tízezerben már a 2500, izraeli védelem alatt kivont falangista fegyveres is benne van. 

Az izraeli hadihajók a hétvége után hétfőn is ágyúzták Tripoli kikötőjét, a Jasszer Arafatot támogató négyezer harcos gyülekezési helyét. A támadás következtében egy teherhajó elsüllyedt, egy másik pedig súlyosan megsérült.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_tripoli_bombatamadas.jpgAz izraeli támadás során megsérült teherhajó a tripoli kikötőben

Izrael nem hajlandó garanciát adni a görög hajók békés útjához; Tel-Aviv bejelentette, hogy minden eszközzel folytatja harcát a PFSZ ellen. Tizenegy napja kezdődött Tripoli izraeli blokádja, a kiürítést akadályozó támadások sorozata. Arafat maga is a kiürítés elhalasztását kérte, majd sajtóértekezletén bejelentette, hogy távozásuk előtt nehézfegyvereiket átadják a libanoni hadseregnek. Közben az El-Fatah palesztin szervezet Arafat-ellenes szárnyának vezetői damaszkuszi sajtóértekezletükön követelték, hogy Arafat mondjon le tisztségéről, mert ellenkező esetben rákényszerítik erre a lépésre.

Este a ciprusi Larnacából elindult Tripoliba az az öt görög hajó, amely a városban körülzárt Jasszer Arafatot és négyezer hívét szállítja el az ENSZ lobogói alatt. A görög kormány szóvivője megerősítette a hajók elindulásának hírét. A konvojnak öt francia hadihajó - köztük a „Clemenceau” repülőgép-anyahajó - nyújt biztonsági kíséretet.

december 20.

Mindannyiunk békéjéért mindannyian - lehetett volna méltán a mottója annak a fáklyás felvonulásnak és nagygyűlésnek, amelyet délután és kora este tartottak a Belváros több pontján, illetve az Országház épülete előtt. A több mint hatvanezer részvevő már kora délután gyülekezni kezdett, és a metróállomások mentén ismét és ismét fény- és hangpróbát tartva, üdvözölte az újabb szerelvényekkel érkező társakat. 

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_budapesti_faklyas_felvonulas.jpgNagyszabású béketüntetés a fővárosban

Ez a budapesti tömegrendezvény természetesen nemcsak a budapestieké volt. Előtte teljes héten át zajlott országszerte az az aláírásgyűjtő akció, amellyel társadalmunk - mint eddig már annyiszor és oly sok formában - megint hitet tett a béke ügye mellett. Az akciót és a megmozdulást is szervező KISZ, illetve a békemozgalom, a népfront és a szakszervezet lelkes aktivistáit mindenütt szívesen fogadták, végül több mint két és fél millió aláírás gyűlt össze az üzemekben, intézményekben, tanintézetekben és családi otthonokban.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_budapesti_faklyas_felvonulas_kossuth_ter.jpgBéketüntetők a Kossuth téren

A Parlament lépcsőiről a jó hatvanezer emberen, illetve a táblarengetegen végigpillantva valóban arról nyerhettünk ismételt bizonyságot, hogy békemozgalmunk egységes, ám nem egysíkú, és tömeghatása éppen a sokféleség egységéből építkezik. Hiszen - bár a többséget a fiatalok alkották, akik számára jószerével legnagyobb a tét - az arcokat kémlelve minden korosztály képviselőit fel lehetett fedezni. A transzparensek pedig egyszerre bizonyították, melyek is ma békemozgalmunk legfőbb céljai - s azt is, hogy az ifjúsági közösségek nincsenek híján a képzelőerőnek. Az országosan, sőt vélhetően kontinensszerte leginkább létkérdéseket hirdető jelszavakból néhány: „A béke a jövőnk”, „Szót kérünk, szót emelünk a békéért”, „Nem tűrjük az erőegyensúly megbontását”, „Békét, biztonságot Európának”.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_budapesti_faklyas_felvonulas_transzparensek.jpgBékét követelő transzparensek erdeje

S a fiatalok szellemi alkotóműhelyeiben a másutt látottak-tapasztaltak, avagy saját ötletek nyomán születettekből az, hogy „Ne idegesítsük az egysejtűeket azzal, hogy elölről kell kezdeniük mindent”, vagy például az, amelyiken a NATO T betűje fejfát formázott. A részvevők lakó- vagy munkahelyét Óbudától a Ferencvárosig, Angyalföldtől a XII. kerületig kifejező táblák azt is mutatták, hogy fővárosszerte megmozdultak az emberek.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_budapesti_faklyas_felvonulas_gyerekek.jpgFővárosi gyerekek is szépszámmal voltak a részvevők között

A tömött sorokban a térre érkező, fáklyákat és táblákat magasba emelő felvonulókat a legnépszerűbb béketémájú rockzeneszámokkal fogadták. öt óra volt, amikor Kovács Jenő, a KISZ Központi Bizottságának titkára köszöntötte a felvonulókat, majd Tarcsi Gyula, a KISZ budapesti bizottságának első titkára lépett a mikrofonhoz. 

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_budapesti_faklyas_felvonulas_kovacs_jeno_kisz_kb_titkar.jpgKovács Jenő, a KISZ Központi Bizottságának titkára köszönti a felvonulókat

Tarcsi Gyula ezután átadta Apró Antalnak több mint két és fél millió honfitársunk aláírásait, majd az országgyűlés elnöke szólott az egybegyűltekhez. A nagygyűlés a Himnusz közös eléneklésével zárult. A részvevők békedalokat énekelve vonultak el.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_budapesti_faklyas_felvonulas_tarcsi_gyula_apro_antal.jpgTarcsi Gyula átadja Apró Antalnak az aláírásokat tartalmazó békeokmányt

Várkonyi Péter külügyminiszter Hans-Dietrich Genscher szövetségi külügyminiszter meghívására hivatalos látogatásra a Német Szövetségi Köztársaságba érkezett. Megérkezése után nyílt légkörű eszmecserét folytatott Bonnban a kétoldalú kapcsolatokról s az időszerű nemzetközi kérdésekről Wolfgang Mischnikkel, a Szabaddemokrata Párt parlamenti frakciójának elnökével.

Az ENSZ lobogója alatt, öt görög hajó fedélzetén, francia hadihajók kíséretében távozott el délután az észak-libanoni Tripoliból a Jasszer Arafathoz hű 4000 palesztin harcos. A gyülekezés, a behajózás biztonsága fölött a libanoni rendőri alakulatok őrködtek, a francia katonai védelem - a Clemenceau repülőgép-anyahajó fedezetét is beleértve - csak a tengeri út időtartamára érvényes. A kiürítési művelet zavartalanul ment végbe. Bár a Tripoli kikötőjét blokád alatt tartó izraeli naszádok hétfőn lőtték a kikötőt, kedden a görög hajók érkezése előtt eltávolodtak a parttól. Az izraeli légierő viszont kedden is folytatta felderítő és fenyegető célzatú berepüléseit Tripoli fölött, kiprovokálva a palesztin légvédelem ágyútüzét. Az izraeli katonai nyomás és fenyegetés az utolsó pillanatig kétségessé tette a kiürítés sikerét. Samir kormánya - mint a Ha’arec című lap megírta - abban a reményben késleltette, akadályozta az El-Fatah és a PFSZ vb elnökének eltávozását, hogy elfogják vagy megölik őt a várost körülzáró palesztin lázadók. Arafat csapatai nehézfegyverzetét ünnepélyesen átadta a libanoni hadseregnek.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_arafat_tripoli.jpgTripoli kikötőjében behajóznak a palesztin harcosok

Tripoli város vezetőinek búcsúfogadásán Arafat felszólította Szíriát: nyissanak új lapot kapcsolatukban, egyesítsék erőiket az imperializmus és a cionizmus ellen vívott harcban. További szándékairól szólva a PFSZ vb elnöke az Al-Vatan Al-Arabi című magazinnak kijelentette, hogy két hónapon belül Algírban összeül a PFSZ parlamentje, a Palesztin Nemzeti Tanács. A palesztin ellenállás történetének egyik legfontosabb tanácskozását széles körű diplomáciai eszmecsere előzi meg.

Kézigránáttal támadtak meg egy izraeli járőrt a dél-libanoni Szidon főterén - jelentette a hivatalos libanoni rádió. A rendőrségtől származó értesülések szerint több izraeli katona és tíz polgári személy sebesült meg. A libanoni rádió közölte azt is, hogy két órával a szidoni támadás előtt egy hasonló ellenállási akció történt Tyr város térségében, egy izraeli katonai poszt közelében. A két támadás után az izraeliek megszüntették az átkelést az Avali folyón, elvágva a kapcsolatot Dél-Libanon és Bejrút között.

A Bekaa-völgyben felrobbant egy páncélozott harci jármű - közölte az izraeli katonai parancsnokság. A jármű egy aknára hajtott rá. 

Izrael inváziója óta összesen több mint kétezer izraeli katona meghalt, és további háromezer megsebesült Libanonban - jelentette az Asz-Szuhufija libanoni hírügynökség az izraeli sajtóban megjelent tudósításokra hivatkozva. Az adatok sokkal nagyobb veszteségekről tanúskodnak, mint amiről az izraeli hivatalos szervek beszélnek.

Hondurasban az ősszel kezdett „Nagy fenyő - II” kódjelű hadgyakorlat befejeztével rögtön újabb gyakorlatot kezdenek az amerikai csapatok - jelentette be Gustavo Alvarez tábornok, a közép-amerikai ország hadseregének főparancsnoka. A március közepén kezdődő újabb hadgyakorlat azzal jár, hogy további amerikai csapatokat vezényelnek a Nicaraguával határos közép-amerikai országba. Ezek Guatemalából és Salvadorból érkeznek Hondurasba, vagyis magasabb szinten folytatódik a Nicaragua-ellenes szándékkal októberben újjászervezett regionális katonai tömb, a Közép-amerikai Védelmi Tanács (CONDECA) együttműködése.

december 21.

A Minisztertanács ülésén megtárgyalta és jóváhagyta a magyar-szovjet gazdasági és műszaki-tudományos együttműködési kormányközi bizottság Budapesten tartott üléséről szóló jelentést. Megbízta a Gazdasági Bizottságot, hogy gondoskodjon az ülés határozatainak végrehajtásáról. A kormány az igazságügyminiszter jelentése alapján megállapította, hogy a középtávú - az 1981-1985 közötti időszakra szóló - jogalkotási program végrehajtása tervszerűen halad. Fontos új jogszabályok születtek, korszerűbbé, áttekinthetőbbé és összehangoltabbá vált a joganyag. A Minisztertanács megvitatta az országos középtávú kutatási és fejlesztési terv végrehajtásának tapasztalatairól szóló jelentést. Megállapította, hogy a kutató-, fejlesztőmunka tervezésének rendszere alapjában bevált, a terv részét képező országos programok lényegi módosítására nincs szükség, de a megvalósítás menetében számolni kell a követelmények és feltételek változásaival.

Nagyszabású békedemonstráció színhelye volt Debrecen. Délután a debreceni városi sportcsarnokban rendezett nagygyűlésen csaknem két és fél ezer sportoló tiltakozott a fegyverkezési hajsza ellen. Este a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ előtti téren több mint tízezer békéért aggódó ember sereglett össze a megye egész területéről. A nagygyűlésen ott volt Kovács Béla, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának titkára, Sarkadi Nagy Barna, az Országos Béketanács főtitkára és Sikula György, a megyei pártbizottság első titkára.

A békemegmozdulás részvevői megemlékeztek az ideiglenes nemzetgyűlésről, amely 39 esztendővel ezelőtt, 1944. december 21-én a debreceni Református Kollégiumban ült össze, hogy segítse a háború utáni békés élet kibontakoztatását. Erre emlékeztetett a nagygyűlés szónoka, dr. Bartha Tibor református püspök.

A nagygyűlés részvevői Hajdú-Bihar megye több mint félmilliós lakossága nevében táviratban fejezték ki békeakaratukat. A megye lakossága - mint a távirat megfogalmazza - támogatja a Szovjetunió, a szocialista országok válaszintézkedéseit, amelyek az erőegyensúly fenntartását célozzák. A béke vágyát, a fegyverkezési hajsza elleni tiltakozást több százezer aláírás is megerősítette Hajdú-Bihar megyében. A debreceni békemegmozdulás befejezéseként a Béke feliratú gyertyákon fellobbant a béke lángja. A nagygyűlést követően Sarkadi Nagy Barna Békéért emlékplakettet adott át a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ kollektívájának, a békemozgalom érdekében kifejtett tevékenysége elismeréséül.

Hans-Dietrich Genschernek, a Német Szövetségi Köztársaság külügyminiszterének meghívására Várkonyi Péter külügyminiszter hivatalos látogatást tett Bonnban. A magyar diplomácia vezetőjét fogadta Karl Carstens szövetségi elnök és Helmut Kohl kancellár. Várkonyi Péter tárgyalt Hans-Dietrich Genscherrel, és találkozott Hans-Joachim Vogellal, az SPD parlamenti frakciójának elnökével, Wolfgang Mischnickkel, az FDP parlamenti frakciójának elnökével és Werner Marxszal, a szövetségi gyűlés külügyi bizottságának elnökével. Genscher külügyminiszter díszebédet adott magyar kollégája tiszteletére. Mindkét külügyminiszter nagy fontosságot tulajdonított a madridi találkozó eredményes befejezésének, és kifejezte reményét, hogy Stockholmban és a többi - Madridban előirányzott - nemzetközi tanácskozáson is érdemben folytatni lehet az európai együttműködés Helsinkiben megkezdett folyamatát. Várkonyi Péter látogatásra hívta meg Hans-Dietrich Genschert, a Német Szövetségi Köztársaság külügyminiszterét, aki a meghívást elfogadta. A magyar külügyminiszter este hazaérkezett Bonnból.

A Varsói Szerződés tagállamainak külügyminiszter-helyettesei Varsóban találkozót tartottak, amelyen részt vett a Bolgár Népköztársaság, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság, a Lengyel Népköztársaság, a Magyar Népköztársaság, a Német Demokratikus Köztársaság, a Román Szocialista Köztársaság és a Szovjetunió képviselője. A megbeszélésen magyar részről Roska István külügyminiszter-helyettes vett részt. Stefan Olszowski, a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottsága Politikai Bizottságának tagja, a Lengyel Népköztársaság külügyminisztere fogadta a találkozó részvevőit. A külügyminiszter-helyettesek a barátság és a teljes egyetértés légkörében véleménycserét folytattak az európai bizalom- és biztonságerősítő intézkedésekkel, valamint a leszereléssel foglalkozó, 1984. január 17- én kezdődő stockholmi konferencia előkészítéséről.

Az olasz bírói szervek utasítást adtak Szergej Ivanov Antonov bolgár állampolgárnak a börtönből való szabadon bocsátására és házi őrizetbe helyezésére - jelentette az ANSA olasz hírügynökség. Antonovot 1982 novemberében tartóztatták le, azzal a váddal, hogy köze volt a II. János Pál pápa elleni merénylethez. A vád Ali Agca török újfasiszta hamis tanúvallomásán alapszik. A pápa elleni merényletet, mint ismeretes, Ali Agca követte el, 1981. május 13-án. A merényletért elítélt török újfasiszta ellen az olasz hatóságok Antonov megrágalmazása miatt is kénytelenek voltak vádat emelni.

Ronald Reagan, az Egyesült Államok elnöke esti sajtóértekezletén gyakorlatilag kizárta a Libanonban levő amerikai katonai erő közeli visszavonását. Kijelentette: az amerikai katonai erőnek - más nyugati országok kontingenseivel együtt - „stabilizáló, rendfenntartó szerepe” lehet, mialatt a libanoni fegyveres erő szélesíti ellenőrzését az országban. Ez az elnöki kijelentés a Libanonban levő amerikai erő korábbi szerepének kiterjesztésére utal.

A Fehér Ház és a fontosabb washingtoni kormányépületek betonakadályokkal való körülfogása, a föld-levegő rakéták elhelyezése az elnöki rezidencia tetején, az elnök szerint nem valamiféle meghatározott fenyegetés vagy kifejezett veszély következménye, csupán a közel-keleti terrorcselekmények következtében elhatározott óvintézkedés, s maga Reagan - mint mondotta - észre se vette, hogy a Fehér Házat egy méter magas betonmellvédekkel vették körül.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_pentagon.jpgA Pentagont is óvják a terroristáktól - betonbarikádok az épület körül

Washingtoni politikai körökben egyébként nyugtalansággal vették tudomásul Olaszország döntését a közel-keleti „békefenntartó kontingens” csökkentéséről: ez ugyanis növeli az amerikai kormányzatra ez ügyben nehezedő belpolitikai nyomást. Az amerikai külügyminisztérium, amely sikertelen erőfeszítéseket tett, hogy Rómát egy ilyen döntés meghozásától visszatartsa, keddi és szerdai nyilatkozataiban azt hangoztatta, hogy a csapatlétszám „másodlagos”, a lényeg Olaszország folytatódó kötelezettségvállalása erőinek Libanonban tartására.

Nicaraguái ellenforradalmárok egy csoportja elrabolta a nicaraguai püspöki konferencia egyik tagját. Salvador Schlaefer római katolikus püspök Nicaragua északi határvidékén, a hondurasi határhoz közel fekvő kis faluban járt, amikor a települést megtámadták a hondurasi területről betörő ellenforradalmárok. A támadók a püspökkel együtt elhurcolták a kíséretében levő három papot és a falu lakosságának nagy részét is. A nicaraguai külügyminisztérium az eset miatt határozott tiltakozást juttatott el a hondurasi kormányhoz, amelyet - az amerikai kormánnyal együtt - teljes mértékben felelősnek tart az elraboltak sorsáért.

december 22.

Parlamentben megkezdődött az országgyűlés téli ülésszaka. Legfelső törvényhozásunk fórumán megjelentek: Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke, Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, Lázár György, a Minisztertanács elnöke, valamint az MSZMP Politikai Bizottságának más tagjai. Jelen volt a Központi Ellenőrző Bizottság elnöke, ott voltak a Központi Bizottság titkárai és a kormány tagjai. Az emeleti páholyokban a budapesti diplomáciai képviseletek vezetői és tagjai foglaltak helyet.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_orszaggyules_sarlos_istvan_havasi_ferenc_losonczi_pal_ovari_miklos_nemeth_karoly_lazar_gyorgy_kadar_janos.jpgAz első sorokban a párt és a kormány vezetői: Sarlós István, Havasi Ferenc, Losonczi Pál, Óvári Miklós, Németh Károly, Lázár György és Kádár János

A téli ülésszakot Apró Antal, az országgyűlés elnöke nyitotta meg. Bejelentette, hogy az Országos Választási Elnökség benyújtotta az időközi választásokról szóló jelentését. Majd a parlament Boros László, Sztrapák Ferenc, Zahorecz József és dr. Czibere Tibor országgyűlési képviselőt igazoltnak jelentette ki. Az országgyűlés elfogadta a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának jelentését, amelyet a legutóbbi időszak óta alkotott törvényerejű rendeletekről készített.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_orszaggyules.jpgAz ülésteremben

Apró Antal ezt követően bejelentette, hogy a Minisztertanács benyújtotta az alkotmány módosításáról, az országgyűlési képviselők és tanácstagok választásáról, valamint a Magyar Népköztársaság 1984. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatot. Az országgyűlés ebben a sorrendben elfogadta az ülésszak napirendjét. A napirendnek megfelelően Katona Imre, az Elnöki Tanács titkára terjesztette elő az alkotmány módosításáról szóló expozét. Dr. Antalffy György, a jogi, igazgatási és igazságügyi bizottság titkára ismertette a bizottsági vitát és állásfoglalást. 

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_orszaggyules_katona_imre.jpgKatona Imre

Az országgyűlés az alkotmány módosításáról szóló törvényjavaslatot egyhangú szavazással elfogadta.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_orszaggyules_alkotmanymodositas.jpgA képviselők megszavazzák az alkotmánymódosítást

Az országgyűlési képviselők és tanácstagok választásáról szóló törvényjavaslatot dr. Markója Imre igazságügyminiszter terjesztette a parlament elé. A Magyar Népköztársaság 1984. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatot dr. Hetényi István pénzügyminiszter terjesztette a parlament elé. 

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_orszaggyules_dr_markoja_imre_dr_hetenyi_istvan.jpgDr. Markója Imre igazságügy- és dr. Hetényi István pénzügyminiszterek

A téli ülésszak első napján az elnöki tisztet felváltva. Apró Antal, Péter János és Cservenka Ferencné töltötte be.

Az iskolákban megkezdődött a téli szünet, amely 1984. január 2-ig tart, s 3-án folytatódik a tanítás. Az MTI jelentése szerint a Művelődési Minisztériumnak az 1983-1984-es tanév munkarendjére vonatkozó utasítása szerint az első félév január 29-ig tart, az utolsó tanítási nap január 27-e. A diákok február 3-án kapják meg az eddigi munkájuk minősítését tartalmazó értesítést. A tavaszi szünet első napja április 2-a, az utolsó pedig április 6-a lesz.

A most megkezdődött téli szünidőben sok érdekes program között választhatnak a gyerekek és a fiatalok a főváros művelődési házaiban. A Pataky István Művelődési Központban Balogh Lajos igazgató kérdésünkre elmondta, hogy a VII. kerületben, a Rákóczi úti Honvéd moziban december 24-én bűvészek, bohócok szórakoztatják a vendégeket. Új filmekkel, vidám műsorokkal várják a gyerekeket a kőbányai művelődési intézményben a két ünnep közt. A Fővárosi Művelődési Házban mindennap ifjúsági moziműsor lesz. A Marcibányi téri ifjúsági házban a Kaláka együttes, valamint az Állami Bábszínház ad műsort. A két ünnep közt mese- és rajzfilmeket is vetítenek a kisebbeknek. Lesz játékos vetélkedő, s nyitva tartanak a szakköri klubok. Az Almássy téri Szabadidő-központ délelőttönként játékkészítésre, délután pedig filmnézésre várja ifjú vendégeit. Lesz tékaklub, december 27-én pedig néprajzi vetélkedő; fellép Levente Péter és a 100 Folk Celsius együttes.

Szergej Antonov feltétel nélküli és teljes szabadon bocsátását követelte Bojan Trajkov, a bolgár távirati iroda vezérigazgatója a bolgár lapokban közzétett rövid nyilatkozatában. - Meglepőnek találom, hogy Szergej Antonovot nem teljesen és véglegesen bocsátották el, hanem a börtönből házi őrizetbe helyezték. Ez egyáltalán nem kielégítő - jelentette ki a BTA vezérigazgatója.

Az NSZK szövetségi alkotmánybírósága elutasította a békemozgalomnak az amerikai rakéták telepítésének betiltására irányuló keresetét, és úgy ítélkezett, hogy a Pershing-2-k és a szárnyas rakéták NSZK-beli telepítése nem mond ellent az alkotmánynak. A békemozgalmak, miután a bonni parlament november 22-én megszavazta a rakétatelepítést, alkotmányjogi panaszt emeltek a karlsruhei bíróságnál a parlament döntése ellen azon az alapon, hogy a telepítés ellentmond az ország alaptörvényének, nevezetesen sérti az élethez és a biztonsághoz való jogot. A bírósági állásfoglalás szerint a telepítési döntésnek és lehetséges következményeinek mérlegelése az ország védelméért felelős szövetségi politikai testületekre tartozik. Az alkotmány tiltja ugyan az NSZK fegyveres erőinek támadó célokra történő alkalmazását, de a bíróság - a konzervatív kormány érvelését magáévá téve - azzal indokolta döntését, hogy a telepítés célja kizárólag az „elrettentés”, és csak akkor sértené az alkotmányt, ha a szövetségi kormány ezekkel a fegyverekkel agresszív célokat követne. Mint ismeretes, a szóban forgó fegyverek egyértelműen elsőcsapásmérő fegyverek, és bevetésükről az Egyesült Államok dönt.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_krefeldi_beketuntetes.jpgKrefeld - az egyik nagy, év végi rakétaellenes tüntetés az NSZK-ban

A libanoni fővárosban megoszlanak a vélemények arról, hogy a bejrúti „zöld vonal” mentén szerda este elkövetett pokolgépes merénylet célpontja a négyhatalmi nyugati haderő kötelékébe tartozó francia egységek egyik állása vagy a libanoni falangista párt ezzel szemközt levő helyisége volt. A francia csapatok vesztesége egy halott, 13 sebesült, a falangista párt elpusztult irodájában viszont senki sem tartózkodott a robbanás időpontjában. A teherautón elhelyezett, másfél tonnára becsült robbanóanyag főként a környező lakóházakban okozott károkat, túlnyomórészt polgári áldozatokat követelt. A libanoni halottak száma 14, a sebesülteké megközelíti az ötvenet. Az amerikai és a francia katonai szálláshely októberi, valamint a tyri izraeli főhadiszállás novemberi felrobbantásáért felelős Iszlám Szent Háború elnevezésű síita szervezet vállalta magára az újabb akciót.

A libanoni nemzeti ellenállás osztagai három egymást követő támadást hajtottak végre az izraeli megszálló csapatok ellen Szidón kikötőváros szívében. Előbb egy izraeli gépesített járőrt, majd egy katonai gépkocsioszlopot támadtak meg páncéltörő rakétákkal és automata fegyverekkel, végül negyedórás tűzharcba bocsátkoztak a bajba jutott konvoj segítségére siető újabb járőregységgel. A bejrúti nasszerista rádió beszámolója szerint a hazafiak veszteség nélkül vonultak vissza támaszpontjaikra, miután az ellenség több katonáját harcképtelenné tették.

Egyiptom meleg fogadtatásban részesítette Jasszer Arafatot és törzskarát. A PFSZ vb elnöke Hoszni Mubarak elnök vendége volt Kairóban, miután őt és fegyvereseinek Észak-Libanonból hajókon vele érkező zömét - 3100 embert - Port Szaidban fogadták, majd Iszmailiában a miniszterelnök ünnepélyesen köszöntötte őket. Az Arafatékat szállító három görög hajó kora hajnalban vetett horgonyt Port Szaid kikötőjében. A hajók ezután délre, a kilencven kilométernyire fekvő csatornaparti városig, Iszmailiáig úsztak le; itt a hajón Fuad Mohieddin kormányfő, Butrosz Gali külügyi államminiszter és Oszama el Baz elnöki kabinetfőnök, első külügyi államtitkár köszöntötte Arafatot. A palesztin vezetőket katonai különgép vitte Kairóba. Itt Hoszni Mubarak államfő köszöntötte Arafatot és helyettesét, Abu Dzsihadot. Ezután kezdődött meg tárgyalásuk. Egyiptomi elnök 1977 óta most először tartott vele megbeszélést, akkor járt ugyanis Arafat utoljára Kairóban.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_arafat_mubarak.jpgKairóban Mubarak elnök fogadja Arafatot

Tel-Aviv a találkozót az izraeli-egyiptomi kapcsolatok egyértelmű megszakadásaként értékeli - hozta az amerikai kormányzat tudtára az izraeli kormány. Washingtonban ugyanakkor bátorítónak minősítették a kairói találkozó tényét.

A Pinochet-rendszer elleni tiltakozó megmozdulások sorozata kezdődött a hét közepén Chilében a rezsim tilalma ellenére. A tiltakozó rendezvénysorozatot közleményben támogatásáról biztosította a kormánnyal szemben álló Demokratikus Szövetség, a Demokratikus Népi Mozgalom, a Nemzeti Fejlődés terve (PRODEN) és a szakszervezetek.

Elrablói meggyilkolták Salvador Schlaefer nicaraguai püspököt. A püspököt előzőleg hurcolta el egy nicaraguai ellenforradalmár csoport a hondurasi határ közelében fekvő egyik kis nicaraguai faluból. Egy másik, mintegy kétszáz személyből álló ellenforradalmi csoport a hondurasi-nicaraguai határ más szakaszán megtámadott egy kis mezőgazdasági közösséget, és meggyilkolt 14 embert, köztük egy hat-, illetve egy tízéves kislányt.

december 23.

Törvényhozásunk tanácskozásának második napján megjelentek: Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke, Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, Lázár György, a Minisztertanács elnöke, valamint az MSZMP Politikai Bizottságának más tagjai. Jelen volt a Központi Ellenőrző Bizottság elnöke, részt vettek a tanácskozáson a párt Központi Bizottságának titkárai és a kormány tagjai. Az emeleti páholyokban helyet foglaltak a hazánkban levő diplomáciai képviseletek vezetői és tagjai.

Az 1984. évi költségvetés vitájával folytatódott az országgyűlés téli ülésszaka. Elsőként Faluvégi Lajos miniszterelnök-helyettes, az Országos Tervhivatal elnöke emelkedett szólásra.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_orszaggyules_faluvegi_lajos.jpgFaluvégi Lajos

A szakszervezetek helyzetéről és feladatairól beszélt Kovács Károly. Hangsúlyozta, hogy a szakszervezetek változatlanul kiállnak a teljes foglalkoztatottság mellett.

A napirendet követően Apró Antal, az országgyűlés elnöke méltatta a Szovjetunió és a többi szocialista ország rendkívül nagy erőfeszítéseit a fegyverkezési verseny fokozásának megakadályozásáért. Mindezek ellenére az Egyesült Államok és néhány szövetségese hozzálátott a nyugat-európai közepes hatótávolságú rakéták telepítéséhez, meghiúsítva a megegyezést az erről szóló genfi tárgyalásokon. Ez a lépés a kialakult katonai erőegyensúly megbontását célozza, s növeli a világháború veszélyét. A kialakult helyzetért és annak következményeiért azokat terheli a felelősség, akik lehetetlenné tették a megegyezés létrejöttét.

Ezzel az országgyűlés téli ülésszaka - amelynek második napján Apró Antal elnökölt - befejezte munkáját.

Mintegy háromezer tüntető formált élő láncot este az antwerpeni szovjet és amerikai konzulátus között, hat kilométer hosszúságban, tiltakozva a rakétatelepítés ellen. A békeharcosok szorgalmazták a fegyverkorlátozási tárgyalások folytatását.

Leon Brittan angol belügyminiszter bejelentette az alsóházban, hogy a Greenham Common-i amerikai légi támaszpontot védő rendőralakulatok megerősítésére további másfél millió font sterlinget fordítanak. A brit kormány a rakéták angliai telepítése ellen kibontakozott tiltakozó mozgalommal szemben megtorló intézkedéseket fontolgat. A The Guardian című angol napilap szerint a támaszpontnál létesített tiltakozótábor felszámolására tervet dolgoznak ki.

II. János Pál pápa a bíborosi kollégium tagjai előtt elmondott beszédében aggodalmát fejezte ki a nemzetközi kapcsolatokban bekövetkezett romlás miatt. Ezzel kapcsolatban utalt a libanoni helyzet további súlyosbodására, a Közel-Kelet más feszültséggócaira, valamint Közép-Amerikára. Az emberiség létét fenyegető háborús veszélyről szólva sürgette az enyhülésért végzett tevékenységet. A pápa tájékoztatta a testület tagjait arról, hogy mit tesz a katolikus egyház a békéért. Kijelentette, hogy az egyház és személy szerint ő maga is hozzá kíván járulni a feszültség csökkentéséhez.

Csupán a néhai Szadat egyiptomi elnök 1977-es jeruzsálemi látogatását követő sokkhoz hasonlítható az a visszhang, amelyet az észak-libanoni ostromgyűrűből kiszabadult Jasszer Arafat váratlan kairói útja váltott ki a palesztin ellenállási mozgalomban és az antiimperialista politikát folytató arab államok körében - hangoztatják bejrúti megfigyelők. Arafat - sok arab és palesztin politikus által - önkényesnek minősített, egyoldalú kezdeményezését nemcsak az Arafattal szemben állók, hanem az eredetileg őt támogató vagy az El-Fatah belső válsága iránt semleges magatartást tanúsító palesztin vezetők, szervezetek is elítélték. Az Arafat-Mubarak találkozó - legalábbis e körök szerint - minden eddiginél súlyosabb csapást mért a PFSZ vb elnökének tekintélyére. Először tette igazán kétségessé, hogy élvezi-e, megújíthatja-e a felelős tisztsége betöltéséhez szükséges többségi bizalmat, nyilatkozhat-e, folytathat-e tárgyalásokat a PFSZ, a palesztin nép nevében - vélekednek ezek a megfigyelők a libanoni fővárosban.

Haled el-Fahum, a száműzetésben működő palesztin parlament elnöke azt mondotta, hogy Arafat kairói látogatásával megsértette a palesztin nemzeti tanács határozatait. Ezek előírták, hogy a PFSZ mindaddig nem veszi fel a kapcsolatot Kairóval, amíg az nem tagadja meg a Camp David-i alkut. Minthogy a PFSZ az Arab Ligának is tagja, Arafat az 1978-as bagdadi arab csúcs Egyiptomot büntető bojkotthatározatát is megsértette az említett állásfoglalások szerint.

A legjelentősebb fejleménynek azt tartják a libanoni fővárosban, hogy Arafat saját szervezete, az El-Fatah központi bizottsága és helyettese, Szalah Halaf (Abu Ijad) is elhatárolta magát e lépéstől. Az Izrael által megszállt Ciszjordánia legtekintélyesebb palesztin vezetője, Bassam al-Sakaa (a törvénytelenül leváltott polgármester) rámutatott: a PFSZ-en belüli szakadás további elmélyüléséhez vezető kairói találkozót az Egyesült Államok és Izrael saját érdekében fogja kihasználni.

Moamer el-Kadhafi líbiai vezető Arafat kairói útját elítélve hangsúlyozta, hogy ez az esemény fejtetőre állítja a dolgokat a közel-keleti térségben.

Bejrút maronita püspöke bejelentette, hogy ez év karácsonyán - a modern Libanon történetében először - elmarad a hagyományos éjféli mise. Az ok: a három hónapja érvényben levő, este nyolc órától reggel ötig tartó kijárási tilalom papok és hívők számára egyaránt lehetetlenné teszi a templomok megközelítését.

december 24.

Békétlen karácsonya volt a libanoni fővárosnak. A harckocsikat, tüzérséget bevető kormányhadsereg három napon át heves harcokat vívott a síita fegyveresekkel Bejrút déli kerületeiben. A kormánycsapatok megostromolták és ellenőrzésük alá vonták a Szabra és Satila palesztin menekülttáborokat és környéküket. Rendkívül magas a polgári áldozatok száma; a sajtójelentések hatvan halottról és több mint kétszáz sebesültről számolnak be. A menekülttáborok lakói - főként asszonyok és gyerekek - tömegesen menekültek biztonságosabb körzetekbe.

Karácsonykor sem hallgattak a fegyverek az iraki-iráni frontokon. A hírügynökségek jelentései szerint tizennyolc halottja és 92 sebesültje volt a déli frontszakaszon Maszdzsed Szolejman város térségében egy iraki rakétatámadásnak.

december 25.

Folytatódott a Franciaország és Irán közötti diplomáciai háborúskodás: az iráni kormány kiutasítani készül „bizonyos számú” francia diplomatát. A döntést Musszavi Hamenei iráni kormányfő jelentette be vasárnap, a teheráni rádióban elhangzott beszédében, hozzáfűzve: tudatában van annak, hogy ezután „a két ország kapcsolatai a lehető legalacsonyabb szintre süllyednek”. Az iráni lépés válasz arra, hogy múlt pénteken Párizsban bezárták az iszlám központot, s közölték, hogy a francia hatóságok három iráni diplomatát utasítanak ki „diplomáciai státusukkal összeférhetetlen tevékenységük miatt”. Ez a francia intézkedés is válasz volt egy korábbi, hasonló tartalmú iráni intézkedésre.

december 26.

Vasárnap és hétfőn is gyermekekkel népesült be a Parlament kupolaterme: délelőtt a kisdobosok, délután az úttörők érkeztek a fenyőfaünnepélyre. A vendégeket most is változatos műsor fogadta. A több mint egyórás előadásban fellépett Gálvölgyi János, Halász Judit, Rodolfó, Mikó István. A főprogramon kívül is sok érdekes látnivaló szórakoztatta a gyerekeket: az egyik teremben népszerű rajzfilmeket vetítettek, előadást tartott a Karsai Pantomim Rt. és a Kaláka együttes, s nagy sikere volt a KRESZ-vetélkedőnek is; a legjobbak játékokat, könyveket és más ajándéktárgyakat nyerhettek. A rendezvény ideje alatt az Országházban alkalmi postahivatal működött. Az úttörővasút postaszolgálatos úttörői különleges bélyegzővel látták el az ott feladott leveleket. A Triál Vállalat pavilonjában játékvásárt tartottak. A két nap alatt mintegy háromezer gyermek élvezte a parlamenti fenyőfaünnepség műsorát. Nemcsak a budapesti gyermekeket látták vendégül, valamennyi megyéből és a gyermekvárosokból is érkeztek kék és piros nyakkendősök, akik a tanulásban éppúgy élen járnak, mint a mozgalmi munkában.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_parlamenti_fenyofaunnepseg.jpgFenyőfaünnepség a Parlamentben

Moszkvában ülést tartott a Szovjetunió Központi Bizottsága. Az ülésen megvitatták, s határozatban jóváhagyták a jövő évi terv- és költségvetési tervezetet. A két tervezet a szovjet parlament ülésszaka elé kerül. A plénumon szervezeti kérdésekben is döntöttek.

december 27.

A Minisztertanács áttekintette a népgazdaság 1983. évi fejlődését, és megtárgyalta az 1984. évi népgazdasági tervet. Jóváhagyta a terv céljait, fő előirányzatait és a megvalósításukat szolgáló intézkedéseket. A Minisztertanács felkéri a gazdálkodó szervezetek, a tanácsok és az intézmények vezetőit és dolgozóit, hogy munkájukat a terv céljait és követelményeit szem előtt tartva végezzék, segítsék azok valóra váltását.

Moszkvában ülést tartott a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége. Az ülés részvevői megelégedéssel fogadták az SZKP Központi Bizottsága aznap befejeződött ülésének eredményeit, valamint Jurij Andropov írásban eljuttatott hozzászólását. A Legfelsőbb Tanács Elnöksége foglalkozott a Legfelsőbb Tanács küszöbönálló ülésének megtartásával kapcsolatos kérdésekkel. Megvitatták és jóváhagyták az annak napirendjére és munkarendjére vonatkozó javaslatot. Ugyancsak megvitatták a tanácsi választások előkészületeit. Ülésezett az SZKP Központi Ellenőrző Bizottsága is.

II. János Pál pápa felkereste az olasz főváros legnagyobb börtönét, és találkozott török származású merénylőjével, Ali Agcával.

december 28.

Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára fogadta Hambuch Gézát, a Magyarországi Németek, Jakab Róbertnét, a Magyarországi Szlovákok, Mandity Marint, a Magyarországi Délszlávok és Márk Györgyöt, a Magyarországi Románok Demokratikus Szövetségének főtitkárát. A baráti találkozón részt vett Aczél György, a Politikai Bizottság tagja, a KB titkára és Tétényi Pál, a KB tudományos, közoktatási és kulturális osztályának vezetője.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_kadar_janos_fogadta_a_nemzetisegi_szovetsegek_fotitkarait.jpgA találkozó az MSZM KB székhazában

A főtitkárok tájékoztatást adtak a nemzetiségi szövetségek legutóbbi kongresszusainak tapasztalatairól. Megállapították, hogy a nemzetiségek a Magyar Népköztársaságot hazájuknak tekintik, ahol - számarányuktól függetlenül - egyenjogú állampolgárként élhetnek, dolgozhatnak. Az MSZMP következetes, lenini elvekre épülő nemzetiségi politikájának eredményeként a nemzetiségek sajátosságaik feladása nélkül - egyéni és kollektív jogaik érvényesítésével - kiveszik részüket a közös szocialista célokért folyó építőmunkából.

Kádár János elismeréssel szólt a nemzetiségi szövetségeknek a közelmúltban megtartott jó légkörű kongresszusairól, megköszönte a Központi Bizottságnak küldött üdvözleteket, és viszonozta a szövetségek vezető testületéi, a nemzetiségi dolgozók jókívánságait.

Moszkvában megkezdődött a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának ülésszaka. Az ülésszak napirendjén a Szovjetunió jövő évi népgazdasági terve és költségvetése, valamint az idei terv, a tavalyi költségvetés végrehajtásáról szóló jelentés szerepel. Az ülésszakon a Szovjetunió 1984. évi népgazdasági tervéről és az 1983. évi terv teljesítéséről szóló beszámolót Nyikolaj Bajbakov, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökének helyettese, az állami tervbizottság elnöke terjesztette elő.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_legfelsobb_tanacs.jpgA Legfelsőbb Tanács ülése

Az ülésszakon Vaszilij Garbuzov pénzügyminiszter számolt be a legutóbbi pénzügyi év eredményeiről, s ismertette a Szovjetunió 1984. évi költségvetésének tervezetét. Garbuzov hangsúlyozta, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a Szovjetunió a legutóbbi pénzügyi évet is pozitív mérleggel zárta: a költségvetés bevételi tervét 101,9 százalékra, a kiadási tervet pedig 101,4 százalékra teljesítették. Jurij Andropovot, az SZKP KB főtitkárát, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnökét a moszkvai Proletár kerület választókörzetében képviselőnek jelölték a Legfelsőbb Tanács Szövetségi Tanácsába a következő választásokra.

A szicíliai Sigonellán lévő amerikai támaszpont bejárata előtt az olasz békeerők délután megkezdték ötnapos tüntetéssorozatukat. A szokatlanul hideg, szeles időjárás ellenére több ezren tiltakoztak az amerikai rakéták olaszországi telepítése ellen. A sigonellai bázison csak átmenetileg helyeznek el manőverező robotrepülőgépeket; hivatalosan addig, amíg a szintén Szicíliában levő comisói támaszpont el nem készül. A program szerint a szerdai és csütörtöki demonstrációt december 30-án a comisói támaszpont előtti tiltakozás követi. A comisói tüntetéssel kapcsolatos bejelentés különösen nyugtalanítja a hatóságokat; a békemozgalom képviselői közölték, hogy a tüntetést a bázis építési munkáinak egynapos akadályozásával kapcsolják össze.

A Libanonban állomásozó amerikai, francia, olasz és angol katonaság kivonása nemzeti követeléssé vált; a nyugati haderő jelenléte felesleges; s csak tovább bonyolítja a helyzetet - mutat rá a Libanoni KP Politikai Bizottsága. A közlemény megállapítja, hogy a Bejrút déli külvárosában lezajlott véres események éles megvilágításba helyezték a nyugati csapatok szerepét és azt a módot, ahogyan a libanoni hatóságok felhasználják őket. A Libanoni KP elítélte, előre kitervelt agressziónak minősítette a kormányhadsereg karácsonyi akcióját, a Bejrút déli külvárosa ellen indított támadást, amely felfedte, hogy milyen sorsot szánnak a hatóságok ennek a körzetnek.

A libanoni hatóságok betiltották a haladó irányzatú Asz-Szafir című bejrúti lap megjelenését Este katonai páncélosok vették körül az újság szerkesztőségét. A kormány és a hadsereg tevékenységével kapcsolatos közlemények, kommentárok a katonai cenzor beavatkozása miatt gyakran törlésekkel, fehér foltokkal jelennek meg.

Az angolai nemzetvédelmi minisztérium jelentése szerint a dél-afrikai légierő 15 gépe Cuando-Cubango tartományban, 8 gépe pedig a szomszédos Cunene tartományban lakott területeket bombázott. A támadásnak halálos áldozatai és sebesültjei voltak. Ezt megelőzően elkeseredett harcok folytak ugyancsak Cunene tartományban. Itt 12 dél-afrikai repülőgép támadott meg egy lakótelepülést. Az angolai légvédelem három ellenséges repülőgépet lőtt le.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_angolai_bombazas.jpgA bombázások menekültjei

Az amerikai külügyminisztérium „aggodalmának” adott kifejezést az Angola déli részében kirobbant széles körű harci cselekmények miatt. Washington azt ajánlotta az angolai kormánynak, hogy fogadja el a konfliktus „rendezésének” dél-afrikai változatát. A tervezetet a dél-afrikai vezetők Washingtonnal együtt dolgozták ki azzal a céllal, hogy Angolát rákényszerítsék: mondjon le a namíbiai nép függetlenségi harcának támogatásáról. Cserébe felajánlották, hogy január végéig „hajlandóak” kivonulni Angola déli körzetéből, amelyet két év óta megszállva tartanak.

december 29.

Több mint két hónapig tartó tárgyalássorozat után az NDK közlekedésügyi minisztériuma és a nyugat-berlini szenátus képviselői parafálták a városi gyorsvasút (S-Bahn) üzemeltetéséről szóló megállapodást. Ennek értelmében az S-Bahn nyugat-berlini szakaszán a forgalom fenntartása a nyugat-berlini közlekedési vállalat hatáskörébe kerül. A vállalat átveszi az S-Bahn nyugat-berlini alkalmazottait és berendezéseit. A megegyezés nem érinti az NDK tulajdonában levő Deutsche Reichsbahn nyugat-berlini státusát. A megállapodás megkötését az tette szükségessé, hogy az NDK számára éveken át nagy anyagi megterhelést jelentett az S-Bahn nyugat-berlini szakaszának üzemeltetése. Jóllehet a vasúti forgalom kizárólag a nyugat-berlini lakosság tömegközlekedését szolgálta, a szenátus nem volt hajlandó hozzájárulni a fenntartási költségekhez, ahogyan a földalatti vagy az autóbuszközlekedés esetében megtette. A helyzet orvoslására az NDK 1975 óta számos javaslatot terjesztett elő.

A megszállt Dél-Libanon lakossága általános sztrájkkal, tüntetésekkel tiltakozott az izraeli terror, a tömeges letartóztatások ellen. Figyelemre méltó, hogy a tiltakozó megmozdulást ezúttal a síita és szunnita mohamedán vallási vezetők kezdeményezték, miután a megszállók két mecset imámját is elhurcolták.

Közben a libanoni nemzeti ellenállási front a fegyveres ellenállás fokozását helyezte kilátásba. Rámutatott, hogy az izraeli megszállást nem lehet tárgyalások útján megszüntetni. Közölte, hogy novemberben 45 akciót hajtottak végre.

Az izraeli légierő reggel felderítő berepüléseket végzett Bejrút és Libanon légterében. Este egy órán belül hat pokolgépes merényletet követtek el különböző nyugat-bejrúti üzletek ellen. Egy személy meghalt, három megsebesült, és súlyos anyagi károk keletkeztek.

A PFSZ katonai tanácsa Szanaaban Jasszer Arafat elnökletével befejezte ülését, amely a Tripoliból evakuált és különböző arab országokba szétszórt palesztin harcosok helyzetének kivizsgálásával foglalkozott - jelentette a WAFA palesztin hírügynökség. A 11 tagú tanácsban az El-Fatahnak 4, a PFSZ többi hét tagszervezetének egy-egy képviselője van. Damaszkuszi jelentések szerint hat tagszervezet bojkottálta a katonai tanács ülését. A testület tervet fogadott el az arab országokban működő palesztin fegyveres erők szerkezeti átalakításáról a kiképzés és felfegyverzés területén.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_damaszkuszi_tuntetes.jpgTömegtüntetés Damaszkuszban az Egyesült Államok libanoni politikája ellen

Safei Abdel Hamid külügyminiszter-helyettes vezetésével egyiptomi küldöttség érkezett Izraelbe. A delegációval együtt utazott Mose Sasszon, Izrael kairói nagykövete is. Az egyiptomi külügyminiszter-helyettest fogadta Jichak Samir izraeli miniszterelnök. Safei Abdel Hamid a megbeszélések után kifejezte reményét, hogy a két ország közötti párbeszéd - amint mondta - a közös célok megvalósítása érdekében folytatódni fog. Megfigyelők emlékeztetnek rá: az Egyesült Államok az elmúlt napokban fokozott nyomást gyakorolt Kairóra, hogy Egyiptom mielőbb küldjön magas rangú illetékest Izraelbe a két ország kapcsolatainak javítása érdekében.

december 30.

Egy esztendeje termel villamos energiát a Paksi Atomerőmű első blokkja. Az év nagyobb részében, augusztus 11-ig, próbaüzemben, azóta pedig teljes kapacitással szolgáltat energiát az országnak. Teljesítményével és biztonságával egyaránt jól vizsgázott az atomerőmű. Az 1983-ra tervezett egymilliárd 600 millió kilowattóra villamos energia helyett a ténylegesen, fejlesztett energia 1983. december utolsó napjáig kétmilliárd 460 millió kilowattóra. A Paksi Atomerőmű Vállalat szakemberei szerint kimagaslóan jó az üzembiztonság, tehát az első reaktorblokk pontosan azt produkálja, amit vártak tőle.

A Kubai Köztársaság nemzeti ünnepe alkalmából Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, Losonczi Pál, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke és Lázár György, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke táviratot küldött dr. Fidel Castro Ruznak, Kuba Kommunista Pártja Központi Bizottsága első titkárának, a Kubai Köztársaság Államtanácsa és Minisztertanácsa elnökének Havannába.

Libanon egész mohamedán lakossága csatlakozott az izraeli megszállás ellen kibontakozott dél-libanoni tiltakozó megmozdulásokhoz. A szunnita és a síita vallási vezetők felhívására az ország minden mecsetjében elítélték a több mint másfél éve tartó izraeli megszállást, az alapvető emberi jogokat semmibe vevő elnyomó intézkedéseket, a tömeges letartóztatásokat, a gazdasági élet megbénítását. A vallási szertartás után a mohamedán hívők ülősztrájkkal fejezték ki szolidaritásukat a megszállás alatt sínylődő honfitársaikkal.

Közben ismeretessé vált, hogy az izraeli hadvezetés még drasztikusabb biztonsági szankciók bevezetésére, a súlyos veszteségeket okozó népi ellenállás elfojtására készül. A megszállók három napra lezárták a Dél-Libanonba vezető átkelőhelyeket. A mohamedán lakosság felháborodását fokozza, hogy a falangista milíciák Dél-Libanonba küldött egységei éppúgy együttműködnek az izraeli megszállókkal, mint Haddad őrnagy helyi zsoldoshadserege. Sőt a Cédrus őrei elnevezésű szélsőjobboldali keresztény szervezet azt követelte, hogy Libanon, úgymond, természetes szövetségre lépjen Izraellel.

Heves harcok dúltak Nicaragua északi részén, Jinotega tartományban a kormányerők és az ellenforradalmi csoportok fegyveresei között. A nicaraguai nemzetvédelmi minisztérium közleménye szerint a sandinista fegyveres erők és a nemzeti milícia 48 ellenforradalmárt tettek harcképtelenné. A nicaraguai külügyminisztérium közleményben erősítette meg, hogy az ország atlanti-óceáni partvidéke mentén, Gracias- és Dios-fok közelében hondurasi vizekről érkezett hajók megtámadtak két nicaraguai halászhajót. Az áldozatok száma nem ismeretes.

Este Santiagóban a rendőrség vízágyúkkal oszlatta szét azt a nőtüntetést, amely a diktatúra felszámolását és a demokrácia helyreállítását követelte. A több mint hétezer asszony előzőleg egy külvárosi színházban tartott tiltakozó gyűlésen követelte Pinochet diktátor távozását. A megmozdulást, amelyen többek között a politikai menekülteknek a hazatéréshez való jogát és a letartóztatott ellenzékiek kínzásának megszüntetését is követelték, a chilei pártok által támogatott nőmozgalmak szervezték. A chilei ellenzéki szervezetek felhívást intéztek a lakossághoz, hogy Pinochet újévi beszéde idején rendezzenek tiltakozó akciókat. A tervezett megmozdulásokban a polgári ellenzéki pártok és a szakszervezetek egyaránt részt vesznek.

december 31.

Az óév utolsó 24 órájában kevés dolguk volt a tűzoltóknak és a rendőröknek, viszont a mentőknél a szokásosnál is többször csörögtek a segélykérő telefonok. Szilveszter napján az ország területén halálos kimenetelű közlekedési baleset nem történt, de rosszullétek, sérülések gyakran előfordultak. Legtöbbször ittas sérülteket kellett kórházba szállítani vagy elsősegélyben részesíteni.

Szilveszter estéjén bomba robbant a Párizs-Marseille expressz egyik vagonjában, majd néhány perc múlva a marseille-i Saint Charles pályaudvar csomagmegőrzőjébe helyezett pokolgép robbant fel. Az előbbi két halálos és 15 sebesült, az utóbbi pedig két halálos és mintegy negyven sebesült áldozatot követelt.

A Marseille felé haladó expressz még nem érte el a szokásos, 240-260 kilométeres sebességét. Valence állomást elhagyva mintegy 140 kilométeres sebességgel haladt, amikor a második vagon poggyásztartójába helyezett bomba működésbe lépett. A vonatvezető lélekjelenlétének köszönhető, hogy a szerelvény nem siklott ki, és nem következett be még nagyobb tömegkatasztrófa.

Az expresszen történt merényletet alig néhány perccel követte a másik bomba robbanása, ezúttal Marseille-ben, a Saint Charles pályaudvar poggyászmegőrző termében. A robbanás hatását a fémlapokból készült álmennyezet leszakadó darabjai sokszorozták meg. Ennek következtében két utas életét vesztette, mintegy 40 megsebesült, közöttük többen súlyosan. A helyszínre kivonult szakértők megkezdték a vizsgálatot. Gaston Deffer belügyminiszter, aki a helyszínre sietett, erélyes intézkedéseket helyezett kilátásba. A korábbi időben elkövetett vonatmerénylet után a francia rendőrség már fokozott biztonsági rendszabályokat léptetett életbe, de a pályaudvarok nagy forgalma csaknem lehetetlenné teszi, hogy az ellenőrzés - a repülőterekéhez hasonlóan - minden utasra kiterjedjen. A merényleteket eddig semmiféle szervezettel nem tudták megbízhatóan összefüggésbe hozni. A rendőrség részéről azonban rámutatnak, hogy az egyik legutóbbi libanoni merénylet után az úgynevezett „Iszlám Szent Háború” elnevezésű szervezet tíznapos ultimátumban szólította fel Libanon elhagyására Franciaországot, s ez éppen január 1-vel jár le.

Nigériában katonák megbuktatták Shehu Shagari elnök polgári kormányzatát. A hatalomátvétel vezetői az ország gazdasági helyzetének súlyos romlásával indokolták akciójukat. Lezárták az ország határait, légi és tengeri kikötőit, megszakították Nigéria távközlési kapcsolatait a külfölddel. Az ország új vezetője Mohamed Buhari dandártábornok lett, ő lett egyben a nigériai fegyveres erők főparancsnoka is. Nigéria népéhez intézett első beszédében Buhari megerősítette, hogy az 1979-es alkotmányt - néhány pont kivételével - felfüggesztették. Este a lagosi rádió ismertette a hatalomra került Legfelsőbb Katonai Tanács összetételét. A lagosi rádióban leszögezték, hogy a katonai kormányzat szavatolja a Nigériában élő, illetve dolgozó külföldiek biztonságát, és megfelelő védelmet biztosítanak számukra. A hadsereg az egész ország területén teljes mértékben ura a helyzetnek. A megbuktatott elnök, Shehu Shagari sorsáról még nem állnak rendelkezésre megbízható információk, a letartóztatásáról keringő híreket nem erősítették meg.

Kikiáltották Brunei függetlenségét. Ezzel hivatalosan is véget ért a csaknem évszázados brit uralom. Hasszanal Bolkiah, Brunei szultánja, kinevezte országa első, családi alapokon nyugvó kormányát. Brunei Ázsia leggazdagabb országa. Lakóinak száma mindössze 200 ezer, területe kevesebb mint 6 ezer négyzetkilométer, Borneó északnyugati partjainál fekszik. Gazdagságát elsősorban a kőolajnak és földgáznak köszönheti.

Salvador egyik legfontosabb közlekedési útvonalát szakították meg a partizánok, amikor felrobbantották a San Salvadortól 90 kilométerrel keletre levő cuscatlani hidat. San Salvador-i hivatalos források közölték, hogy a híd megsemmisült. A partizánszervezeteket tömörítő Farabundo Marti Nemzeti Felszabadítási Front, az FMLN azt is bejelentette, hogy a híd körüli harcok során két kormánykatona életét vesztette, és megsemmisült a közeli vízi erőmű egyik üzemrészlege. A fővárost és a keleti megyéket összekötő cuscatlani híd az Arany híd után az ország második legnagyobb ilyen létesítményének számított. Az Arany hidat a hazafiak 1982-ben robbantották fel, és azóta is romokban van. A salvadori események krónikájához tartozik, hogy a partizánok az északi Chalatenango megyében a hét végén 525 katonai létesítményt támadtak meg. Hétvégi legnagyobb fegyvertényük az El Paraiso-i helyőrség elfoglalása és lerombolása. Az FMLN szóvivője közölte, hogy az El Paraiso-i harcokban 200 kormánykatona vesztette életét, közöttük két alezredes is.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_cuscatlani_hid.jpgA felrobbantott cuscatlani híd

Humor:
idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_humor_2.jpg
idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_humor.jpg

Reklám:
idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_reklam_2.jpg
idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_reklam.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_reklam_3.jpg

Kékfény:
Tűz ütött ki a Borsod megyei Encs nagyközség Petőfi út 48. szám alatti kétszintes bérház pincéjében. Lengyel István, 62 éves nyugdíjas gázolajat töltött egy kannába, de az felborult és a kifolyt olaj a közeli fafűtéses kályha bűzétől meggyulladt. Tüzet fogott Lengyel István ruhája is, 77 éves felesége sietett segítségére, s az idős házaspárnak sikerült kimenekülnie a pincéből. A ház előtt Lengyel Istvánná eszméletét vesztette. A gyorsan helyszínre érkezett mentők azonnal ellátták, de az idős asszonyon már nem lehetett segíteni: füstmérgezés következtében életét vesztette. Lengyel István nyolc napon belül gyógyuló égési sérüléseket szenvedett. A pincében keletkezett tüzet az encsi és a Miskolcról, valamint Szerencsről érkezett tűzoltók fékezték meg. Az anyagi kár meghaladja a kétszázezer forintot.

Autóbusszal megcsúszott és egy lakóház falának ütközött Dunavarsány belterületén Valászik László 31 éves budapesti lakos, a Volán 20. számú Vállalat gépkocsivezetője. Az autóbusz és a lakóház megrongálódott. Három utas könnyebb sérüléseket szenvedett. Az anyagi kár jelentékeny. A baleset okának a vizsgálatát a rendőrség megkezdte.

A rendőrség elfogta Kovács Károly 29 éves büntetett előéletű foglalkozás nélküli budapesti lakost, akit a Kék fény utóbbi két adásában is köröztek. A vizsgálat eddigi adatai szerint Kovács Károly alaposan gyanúsítható gépkocsik sorozatos eltulajdonításával és Budapesten a BAH-csomóponti gyermekgázolásnál segítségnyújtás elmulasztásával.

Egy kétéves kisgyermek életét követelte a tűz Karcagon. A szülők a gyufát általában a gyermekek számára elérhetetlen polcon tartották a lakásban, szerdán azonban a hazulról rövid időre távol levő édesanya köpenyét - a zsebében a gyufával - a kétesztendős kisfia járókája mellett felejtette. A kisgyerek magához húzta a ruhát, zsebéből kivette a gyufát, játszani kezdett vele, s felgyújtotta a járókát, ötéves testvére a lángokat látva a szomszédba szaladt nővéréért, aki hazasietett, majd felnőttek segítségét kérte. A szomszédok eloltották a tüzet, de a kisfiún már nem lehetett segíteni, égési sérüléseibe belehalt.

Közlemények:
Sinclair Spectrum és Commodore 64 számítógépeket magánszemélyektől is bérbe veszünk. Tel.: 345-378.

Kedvezményes üdülés Bükfürdőn a Bük Szállodában. 1984. január és április 15. között kettőt fizet hármat kap - három nap félpanziós ellátással, fürdőbelépővel, kétágyas szobákban: 840 Ft-tól, ötöt fizet hetet kap - hét nap félpanziós ellátással, fürdőbelépővel, kétágyas szobákban: 1920 Ft-tól. Részletes felvilágosítással állunk rendelkezésére: a HungarHotels vendégszolgálati irodákban: Budapest V., Petőfi S. u. 14. Tel.: 103-018. 183-393, Budapest VII., Lenin krt. 47. Tel.: 228-668. 228-669, valamint a helyszínen: Bükfürdő 9740, Bük Szálloda (telex: 37258).

Állásajánlat:
idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_allasajanlat.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_allasajanlat_2.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_allasajanlat_3.jpg

Divat: Az év utolsó napján
Szilveszter a legjobb alkalom arra, hogy végre különlegesebb, merészebb ruhákat vegyetek fel, mint más bulikra. Ki-ki szabadjára engedheti a fantáziáját és jó ízléssel, csekély beruházással egyedi öltözékeket készíthet. Rajzainkon és fotóinkon könnyen megvalósítható, kedvcsináló ötleteket mutatunk be, még a divatos cuccokat szerető fiúk számára is!idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_divat_1.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_divat_2.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_divat_3.jpg

Új Aranykapuk várják az aranyvasárnapot:
Jókor, fizetés után, Mikulás előtt nyitották meg december 3-án az Aranykapu Ajándékvárost a Körcsarnok melletti autóparkolóban. Immár harmadszor rendezi meg a fővárosi kereskedelem ezt az akciót; először a Váci utcát alakították át bevásárlóutcává, később az itteni sortatarozások miatt a Semmelweis utcát. Ez a rendezvény azonban a szó szoros értelmében kinőtte a Belvárost. A szűk utcákban már gyalogosan is nehezen lehetett közlekedni, nemhogy autóval, meg aztán a hangos zene is zavarta az itt lakók nyugalmát. Igen sok vita előzte meg az új helyszín kijelölését. A borúlátók azt hajtogatták, hogy ide nem jönnek ki a vásárlók tízezrei, s akkor hiába a nagy erőfeszítés, a befektetett pénz, a várt cél - tehermentesíteni a túlzsúfolt fővárosi üzleteket - nem érik el. Az eltelt két hét nem igazolta a pesszimistákat, sőt. A Sportcsarnok parkolójából már látni az Arany kapukat - mert hogy kettő van belőlük. A szépen feldíszített bejárónál kellemes zene fogadja a vásárlót. Az idei Aranykapu újdonsága, hogy nyolcvan kiskereskedő és negyven kisiparos is megjelent portékáival. Van itt divatáru-, sport-, hanglemez-, díszhalkereskedő, kötélgyártó, gyöngyházcsiszoló (állítólag az egyetlen Európában), szűcs, bőrdíszműves, s még hosszan sorolhatnánk a sokféle szakma képviselőit. A KISOSZ ötven típussátrat és negyven lakókocsit bérelt erre az alkalomra, így egységes, rendezett a kiskereskedők bevásárlóutcája. Az itt bemutatkozók nem vásárosok, hanem olyan divatárus kiskereskedők, akiknek üzletük van Budapesten. A gyerekek sem unatkoznak: nem kis örömükre húsz mutatványos egy igazi vidámparkot varázsolt ide. A budapesti Aranykapu bevásárlóközpont tehát az új helyszínen is bevált. A hideg ellenére karácsonyi hangulatot, különleges, érdekes vásárlási körülményeket teremt. Működésének első hetében több árut adtak el itt, mint tavaly három hét alatt. Kellemes, emlékezetes színfolttal gazdagodott a főváros.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_aranykapu_1.jpgIgazi vidámparkot varázsoltak ide

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_aranykapu_2.jpgVan hol nézelődni, van mit vásárolni

Budapesti beruházások:

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_budapesti_beruhazasok_kaszasdulo.jpgA Kaszás-dűlői lakótelep új épületei

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_budapesti_beruhazasok_csepel_kossuth_lajos_utca.jpgCsepel, Kossuth Lajos utca: új bevásárlóközpont

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_budapesti_beruhazasok_heim_pal_korhaz.jpgÁtadás előtt a felújított Heim Pál Kórház

Crossbar központ Solymáron:
Új crossbar rendszerű - 400 állomásos - telefonközpontot helyezett üzembe Solymáron a Budapest-vidéki Postaigazgatósáig. A távhívó központ kapcsolódik a közelmúltban Pilisvörösváron elkészült crossbar központhoz, körzetszáma 26. Megváltozik az előfizetők kapcsolási száma: az eddigi hatjegyűek helyett ötjegyű hívószámokat kapnak a telefontulajdonosok. A változásokról telefonkönyv készült. A solymári crossbar központ része annak a programnak, amelynek megvalósítása után jelentősen javul a telefonszolgáltatás Budapest környékén.

Eredményes esztendőt zár a Szegedi Szalámigyár:
Az idei esztendőben minden eddiginél több sertést vágtak és dolgoztak fel a Szegedi Szalámigyár és Húskombinátban. Bálint László, a vállalat vezérigazgatója, jövőre újabb termelési csúcsot vár. Mivel a Csongrád megyei állattenyésztők évről évre több jószágot hizlalnak, a feldolgozóknak és az üzletkötőknek is több lesz a munkájuk. A húskombinát 1983-ban két és fél milliárd forint értékű árut szállított külföldre, s az exportbevételt tovább szeretnék növelni. Mindez nehéznek tűnik, hiszen a piaci igények szinte hónapról hónapra változnak. Korábban az élő állatnak és a hasított húsnak volt keletje, jelenleg a darabolt árunak, illetve a hagyományosan népszerű szalámiféléknek. Az NSZK kereskedői például a jól ismert Pick mellett felfedezték az eredetileg hazai piacra készített Fesztivált. A másik olcsóbb szalámi, a Budapester, kizárólag a nyugati vásárlók ízléséhez alkalmazkodik. Az enyhén fűszerezett termékből mintaként 120 mázsát szállítottak a vevőknek. A nagyobb rendelés a kóstoló után várható. A húskombinát a hazai vásárlókról sem feledkezik meg. Decembertől az üzletekben már kapható a Szegedi Konzervgyárral közösen előállított üveges virsli. A hagyományos termékek közül főként az olcsóbbakból, hurkából, kenőáruból, disznósajtból, belsőségből kapnak többet Csongrád megye élelmiszer- és húsboltjai.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_szegedi_szalamigyar.jpgEllenőrzik a legnépszerűbb termék, a Pick szalámi súlyát

Helikopterjavítás KGST-együttműködésben:
MÉM Repülőgépes Szolgálatnál megkezdték a mezőgazdasági helikopterek, repülőgépek nagyjavítását. A központi, budaörsi telepen nemcsak a hazai gépeket hozzák rendbe, hanem - a KGST-együttműködésen belül - a szomszédos szocialista országokét is.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_bolgar_helikopter.jpgBulgáriai helikopter a műhelyben

A művelődés háza Sárospatakon:
Kétszázezernél is több látogatója volt már Sárospatakon a tavasszal megnyílt művelődési háznak. A kívül-belül esztétikus látványt nyújtó négyezer négyzetméter alapterületű létesítményben 50 ezer kötetes könyvtár, 500 személyes filmszínház, 40 klub és szakkör kap helyet. Hétfőnként önálló, zártláncú tv-adás nyújt szórakozást a város kulturális központjában.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_sarospataki_muvelodesi_haz_1.jpgAz impozáns bejárat

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_sarospataki_muvelodesi_haz_2.jpgNépszerű a fafaragó-szakkör

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_sarospataki_muvelodesi_haz_3.jpgA könyvtárban mindig sok a látogató

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_sarospataki_muvelodesi_haz_4.jpgKészül a hímzés

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_sarospataki_muvelodesi_haz_5.jpgHétfőnként zártláncú tévéadás szórakoztatja a kicsiket és a nagyokat

Óvoda Békéscsabán:
Békés megye legnagyobb, nyolccsoportos óvodáját vette birtokba a közelmúltban Békéscsabán kétszáz apróság. A 16 millió forint felhasználásával épített és berendezett belvárosi óvodában tornaterem is van, tavasszal pedig játszóudvarral és pancsolóval egészül ki az új gyermekintézmény, amelyet a tanácsi kivitelező vállalat épített. Az új létesítmény átadásával lényegesen javult Békéscsaba óvodai ellátottsága.
idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_bekescsabai_ovoda.jpg

Erős jégzajlás indult meg a Dunán:
A Duna szigetközi szakaszán erős volt a jégzajlás, míg a Duna-ágakat összefüggő és napról napra vastagodó jégtakaró borítja. A Rába folyó is beállt a torkolati szakaszon. A Lajta magyarországi szakaszán 20 centiméter vastag a jég. A Fertő tó magyar és osztrák oldalán egyaránt összefüggő a jégmező, s a jég vastagsága a magyar oldalon elérte a 15 centimétert. Az ásványrárói vízügyi kikötőben készenlétbe helyezték a két mozgékony, kis merülésű jégtörő hajót, ezeket szükség esetén a győri kikötő jégmentesítésére használják. Ezek a hajók törik fel a jeget az ásványrárói kikötőben is. A jegesedés miatt a Lupa-sziget és Budakalász, az Esztergom-Sturovó, a Megyer és Pünkösdfürdő, a Nagymaros-Visegrád között közlekedő kompjáratok, illetve átkelőhajók forgalma bizonytalan ideig szünetel.

Növekvő textilexport Pápáról:
A textiliparban újszerű vállalkozást valósított meg a Pápai Textilgyár, és a Hungarotex Külkereskedelmi Vállalat. Közös beruházásban 42 nagy teljesítményű, korszerű SZTB szovjet szövőgépet telepítettek a gyárban a tőkés export fokozására. A berendezéseken a francia, angol piacon keresett, 150 centiméter széles - kevés hulladékkal feldolgozható - tarkánszött kelméket állítanak elő. A kizárólag külföldi értőkésítésre termelő gépsor évente egymillió négyzetméterrel több exportot tesz lehetővé. A közös vállalkozáshoz a Pápai Textilgyár 33 millió forinttal, a Hungarotex 13 millió forinttal járult hozzá. Érdekelt a közös beruházásban az Interinvest Külkereskedelmi Fejlesztési Betéti Társulás is. A minap üzembe helyezett gépekkel összesen 418 korszerű SZTB szovjet szövőgép működik már a Pápai Textilgyárban.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_papai_textil.jpgAz új szövőcsarnok

Korcsolyacipők Gyöngyösről:
A gyöngyösi Kékes Cipő- és Textilipari Szövetkezetnél több mint két évtizede készülnek korcsolyacipők. Az idén csaknem 14 ezer párt állítanak elő hét modellből - angol, osztrák, francia, svéd megrendelőknek.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_gyongyosi_korcsolyacipok.jpgMeózás közben

Dráva-menti Áfész: rongyból szőnyeg
A Dráva-menti Áfész csányoszrói szőnyegszövő üzemében igaz mondás - ha képletesen is -, itt valóban rongyból csinálnak aranyat. A kicsiny ormánsági faluban ügyes kezű asszonyok kisebb-nagyobb rongydarabkákból ízléses szőnyegeket készítenek. Az Áfész a Temaforgtól vásárolja az alapanyagot, melyet az után Ardai Ildikó textiltervező iparművész tervei alapján dolgoznak fel, és értékesítenek több nyugat-európai országban. A rusztikus hatású, megannyi színben készülő szőnyegeknek nagy a keletjük, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy a kicsiny üzem idén már 15 millió forint értékben termel. Tervezik gyapjúszőnyegek készítését is, mivel remélhető, hogy ezekre is akad külföldi vevő.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_dravamenti_szonyeg.jpgHagyományos szövőszékeken szövik a szőnyegeket

Aszalt gyümölcs és kandírozott szilva a kecskeméti Alföld szakszövetkezetből:
A kecskeméti Alföld Mezőgazdasági Szakszövetkezet jó hírnévnek örvend megyehatáron túl is. A 600 tagot számláló szakszövetkezet, amelynek tagjai gyenge minőségű földeken gazdálkodnak, az idén eredményes esztendőt zárnak, hiszen 530 millió forintos forgalmat bonyolítottak le. Sikere van a piacon a kecskemétiek kandírozott gyümölcskészítményeinek, az aszalt gyümölcsöknek, a birsalmasajtnak. A szakszövetkezet két éve foglalkozik a gyümölcsök kandírozásával, és az idén több mint három tonna sárgabarackot, szilvát, almát aszaltak, kandírozott gyümölcsből pedig 30 tonnát készítettek. A Dunántúlról beszerzett zöld mandulán kívül minden gyümölcsöt a szakszövetkezet tagjainak kiskertjeiből vásárolták fel. Ismét jelentkeztek nagyanyáink korának egyik ínyencségével, a dióval bélelt kandírozott szilvával, amelyet annak idején római szilva néven emlegettek a háziasszonyok. Visszahozták a birsalmasajt és a szilvalekvár divatját is. Ez utóbbiból 3000 kilót adtak át a kereskedelemnek.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_kecskemeti_alfold_szovetkezet.jpgCsomagolják a kandírozott gyümölcsöt

Korszerű falusi üzletház:
A Pápa és Vidéke Áfész is korszerűsíti a hatáskörébe tartozó falvak vegyesboltjait, szórakozóhelyeit. Az alig hétszáz lakosú Pápasalamonon például korábban csak az összedőlőfélben levő vegyesboltban vásárolhattak. A Pápa és Vidéke Áfész az illetékes tanácsi szervek segítségével megszerezte az ugyancsak düledező volt helyi kultúrházat, s abból igazán korszerű vegyesboltot - mondhatjuk nyugodtan így is: üzletházat - építtetett.
idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_papasalamoni_vegyesbolt.jpg

Bördíszműáruk Budapestről Kanadába:
Évek óta jó az üzleti kapcsolat a Fővárosi Kézműipari Vállalat és a torontói Corwell cég között. Évről évre mind több női divattáskát rendelnek a tengerentúlról, Kanadából. A vállalat Csömöri úti bőrdíszműüzemében az idén 43 millió forint értékű bőrdíszműt készítenek, és a belföldi piacon kívül jelentős tétel a szovjet Raznoekszport és a csehszlovák Pragoexport részére készülő bőrdíszműáruk exportja is. A kanadai Corwell részére most egy 13 ezres női divattáskatétel utolsó darabjait varrják, állítják össze, mert a szállítási határidő december 23. Már megérkezett a megrendelés Kanadából a jövő év első negyedévére is, s ugyancsak tengerentúli megrendelésre, az Egyesült Államokba, orvosi táskákat készítenek négyféle változatban.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_divattaskak.jpgKészülnek a divattáskák

Pályázó lányok:
„Középiskolás lányok, figyelem! Az Ifjúsági Magazin divatrovata várja azoknak a budapesti középiskolás lányoknak a jelentkezését, akik vállalnák, hogy alkalmanként divat-fotómodellek legyenek. Kérjük, hogy leveletekben lehetőleg egészalakos fényképet küldjétek címünkre. A borítékra írjátok rá: önkritika.” A lap májusi számában megjelent felhívásra mintegy hatszázan ragadtak tollat. Nemcsak budapestiek és nemcsak középiskolások. Viszont senki nem mulasztotta el ráírni a borítékra a gyengéd figyelmeztetést sejtető jeligét: önkritika. A beérkezett fényképek és a néhány soros bemutatkozás alapján december 3-ra mintegy százötven jelentkező kapott meghívót egy fotózással egybekötött találkozóra. Minden meghívott az ízlésének megfelelő öltözéket hozhatta magával - annyifélét, ahányat akart, s a fotózás végeztével egy huszonhat kérdésből álló tesztlapot tölthetett ki. A kérdéseket egy divattervező iparművész állította össze, azzal a szándékkal, hogy ezek segítségével kitapintható legyen mindaz, ami egy divatfotómodell esetében egyáltalán nem elhanyagolható: az ízlésvilág, az öltözködési szokás és némi divatbeli jártasság.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_palyazo_lanyok_1.jpgVetélytársak

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_palyazo_lanyok_2.jpgTessék rám figyelni!

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_palyazo_lanyok_3.jpgKereszttűzben

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_palyazo_lanyok_4.jpgÍgy jó lesz?

Késik a színházfelújítás Szegeden:
A Szegedi Nemzeti Színház rekonstrukciójának kivitelezői bizonyítják: nemcsak Luca-széket lehet lassan készíteni. Az épület bezárása után fél évtizeddel a négy homlokzat közül csak a Tiszára nézőnél kerültek helyükre a gipsz- és műkő figurák, a másik három oldal helyrehozatalára tovább kell várni. A tél beköszöntével szó sem lehet a színpad feletti rész csinosításáról, és még nincs határozott elképzelés a nézőtér alatti büfék és ruhatárak kialakítására sem. A felújítás befejezésének legújabb határideje, 1985. június 30., gyorsabban közeleg, mint ahogy a munkálatok folynak. Az építőiparon kívül még sok feladat vár a központi fűtés, a fény- és hangtechnikai berendezések szerelőire, a mennyezeti freskók restaurátoraira. A színház vezetői csak abban reménykedhetnek, hogy Luca széke is elkészült egyszer.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_szegedi_szinhaz.jpgA legvégső átadási határidő 1985. június 30. A kép tanúsága szerint az építőknek nem sok idejük lesz unatkozni 

Szilveszter: telt ház a szállodákban
Az év utolsó napjai várhatóan csúcsforgalmat hoznak a szállodavállalatoknak, a hazai vendégeken kívül Európa sok országából, sőt még a tengerentúlról is érkeznek látogatók. Különösen nagy forgalomra számítanak az új szállodákban, A Buda Pentába 500 külföldit várnak, 250-en Ausztriából, csaknem ugyanennyien Svájcból, illetve Olaszországból érkeznek. A Novotelben eddig már a ház 95 százaléka, 310 szoba gazdára talált. A vendégek 75 százaléka Olaszországból érkezik, a többiek az NSZK-ból és Franciaországból. Az Átriumba Ausztriából, az NSZK-ból, Franciaországból és Görögországból várnak csoportokat, 700 vendéget. A Fórum Szállóba több mint 500 NSZK-beli, osztrák, olasz és amerikai vendéget várnak. A Hilton Szállóba 360 vendég érkezik, többségük Olaszországból és az NSZK-ból, de jönnek Svájcból és más európai országokból is. A Gellért Szállóban szilveszteri műsorral várják a Lengyelországból, az Egyesült Államokból, az NSZK-ból, Romániából és Ausztriából érkező, csaknem ezer vendéget. A Volga Szállóban szintén telt ház lesz: hétszázan foglaltak szállást az év utolsó napjaira. A Szovjetunióból, Ausztriából, Lengyelországból és Romániából érkező csoportokat szilveszteri műsorral szórakoztatják. A hévízi Thermal Hotelben is nagy nemzetközi forgalom lesz szilveszterkor, az 500 vendég háromnegyed része Ausztriából, illetve az NSZK-ból érkezik.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_atrium_hyatt.jpgÉrkeznek a vendégek az Átrium Hyatt Szállodába

Bélyeggyűjtők figyelmébe!
A Magyar Posta az 1952-es helsinki olimpia óta rendszeresen bélyegsor és blokk kiadásával emlékezik meg a téli és a nyári olimpiákról. Az 1964. évi tokiói játékok óta érmeseink tiszteletére azokról a sportágakról is megemlékeznek, amelyekben versenyzőink kiemelkedő eredményt értek el. Ezt a hagyományt folytatja a posta, amikor december 22-én a szarajevói téli olimpia előhírnökéül hét bélyeget tartalmazó, összesen húsz forint névértékű sort és egy húsz forintos blokkot ad ki. Az összefüggően nyomott címletekből álló sor, valamint a blokk jégtáncosokat ábrázol, ezenkívül feltünteti az öt karikát és a téli olimpia jelvényét. A sor a Szovjetunióban, a blokk az Állami Nyomdában készült, Dudás László grafikusművész tervei alapján. A sportfilatelistáknak megemlítjük, hogy a sornak 479 800 fogazott és 10 800 fogazatlan, a blokknak 265 300 fogazott és 10 800 a fogazatlan példányszáma. A kibocsátáskor elsőnapi bélyegzés lesz.idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_belyeg.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_belyeg_2.jpg

Hétre ma várom a Nemzetiért!
A Stúdió '83 a Sportcsarnokba szólította a főváros közönségét. A vendégszereplő művészek közül néhányon, amikor a felkérést megkapták, meghökkentek, és félve gondoltak arra, mi lesz, ha nem telik meg a Sportcsarnok hatalmas nézőtere. A valóság és a közönség érdeklődése azonban rácáfolt minden kétkedőre. Zsúfolásig megtelt a hatalmas aréna, és a rendkívül gazdag, sokszínű műsort órákon át egyöntetű érdeklődés, figyelem, mámoros öröm kísérte. Lehetetlen a gálaműsor teljességét még csak érzékeltetni is. Minden műfaj képviselve volt: operaénekesek, operettszínházi művészek, a Nemzeti Színház tagjai és más színházak művészei léptek föl dallal, tánccal, szavalattal, drámai monológgal. A nevek fölsorolása is oldalakat töltene ki, hiszen ahogy elhangzott az Operaház zenekarának előadásában Erkel ünnepi nyitánya, színre lépett Simándi József, és sorra megjelentek a többiek is, Sinkovits Imre, Kalmár Magda, Gregor József, Németh Sándor, Pitti Katalin és Leblanc Győző, Oszvald Marika és Galambos Erzsi, Bessenyei Ferenc és Kern András. Volt ebben valami különös gazdagság, a színek változatossága, a hangulatok gazdag hullámverése. Minden szereplő művész azt adta, amit legjobban tud, néha azt is érzékeltetve, hogy a megszokottal szemben mást is tud játszani: így Kállai Ferenc magyar nótákat énekelt, Lakatos Gabriella és Lukács Margit sanzonokat adott elő, Hámori Ildikó, Ruttkai Éva, Törőcsik Mari szép, emlékezetes pillanatokat szerzett a nézőknek. Egész különös hatása volt Gobbi Hilda és Sztankay István Peer Gynt jelenetének, Szabó Sándor Cyrano monológjának, s a közönség boldogan tapsolt Kovács Józsefnek, aki betegségét legyőzve sietett haza külföldről, hogy tehessen valamit e szerepléssel is a Nemzeti Színházért. A Győri Balett száma zárta az ünnepi estet, Ravel Boleróját adták elő, Markó Ivón koreográfiájával. Ez volt egyben a balett premierje is. Minden néző emlékként Szász Endre grafikáját kapta ezen az estén. Szász Endre így lett egyik főszereplője a műsornak, ezrek tolongtak körülötte, névaláírásra várva. A grandiózus műsort Vámos László rendezte, a konferanszié szerepét Érdi Sándor, Kepes András és Szegvári Katalin vállalta. Ez a bensőséges műsor - amelyet egy későbbi időpontban sugároz a televízió - bizonyára ismét a közvélemény sugárkörébe állítja a Nemzeti Színház építésének nagyszerű gondolatát...

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_galaest_bessenyei_ferenc.jpgBessenyei Ferenc énekel

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_galaest_gobbi_hilda_sztankay_istvan.jpgGobbi Hilda és Sztankay István

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_galaest_szasz_endre.jpgSzász Endre dedikál a nézők gyűrűjében

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_galaest_pitti_katalin_leblanc_gyozo.jpgPitti Katalin és Leblanc Győző kettőse

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_galaest_lakatos_gabriella.jpgLakatos Gabriella sanzont ad elő

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_galaest_nemeth_sandor.jpgNémeth Sándor a tánckarral

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_galaest_kovacs_jozsef.jpgKovács József örökzöld operettmelódiákkal szerepelt

A Magyar Televízió műsorán: Szilveszter 1983

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_tv_szilveszter_hamori_ildiko_szekhelyi_jozsef.jpgA Fall Leo emlékműsorban: Székhelyi József és Hámori Ildikó

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_tv_szilveszter_kalmar_magda.jpgKalmár Magda operettdalokat énekel

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_tv_szilveszter_szuperbola.jpgA Kórház a város szélén - magyar módra. A Szuperbola szilveszteri különkiadásában: Kósa András, Esztergályos Cecília, Velenczei István, Pathó István és Dzsupin Ibolya

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_tv_szilveszter_jelenet_a_tengerpartrol.jpgJelenet az Üdvözlet a tengerpartról című angol filmburleszkből

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_tv_szilveszter_paudits_bela.jpgPardon, hogy bocsánat, Paudits Béla műsora

Hová menjünk? Moziba!
idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_mozi.jpg

Színházi bemutató: Bal? Jobb?? Bal!!! (Mikroszkóp Színpad)

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_halasz_laszlo_heller_tamas_bosze_peter.jpgA nyitójelenet. Heller Tamás, Halász László és Bősze Péter

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_verebes_istvan_koos_janos.jpgVerebes István és Koós János dialógusa

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_markos_gyorgy_nadas_gyorgy.jpgMarkos György és Nádas György hangulatos eszmecseréje

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_verebes_istvan.jpgKonferanszié a fedélzeten, a helyzet magaslatán... Verebes István

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_sas_jozsef.jpgLenin szerepében Sas József

Szilveszteri revü:

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_szilveszteri_revu_maxim.jpg„Ének az esőben” - jelenet a Maxim műsorából

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_szilveszteri_revu_moulen_rouge.jpgMátrai Zsuzsa és a görlök a Moulin Rouge-ban

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_szilveszteri_revu_maxim_buek.jpgBUÉK a Maximból

Magyar könnyűzene: Népzene vagy rock?
Kelet-európai, főleg balkáni népzene árad a Gépfolklór együttes koncertjein a hangfalakból, mégis szembetűnő valami furcsaság: a hegedű, a derbuka, az olykor megszólaló ének a bolgár, a makedón népdalok világát idézi, a basszus- és szólógitár, a dob viszont erőteljes rock-hangzással elegyíti a népies motívumokat. Mi lehet ez: balkáni népi muzsika rockosítva? Vagy hagyományos rock kelet-európai zenei ízekkel fűszerezve? Ezek a kérdések jutnak eszünkbe, ha a Gépfolklór maga nemében profi játékát hallgatjuk. Az együttes iránt több NSZK-beli lemeztársaság érdeklődik, s januárban tíz napig Hollandiában is vendégszerepel a csapat. Mivel a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat vezetőinek kezdeményezőkészsége bevallottan csökken, s a Gépfolklórban sem látnak nagy üzleti lehetőséget, így az együttes nagylemeze 1984-ben sem fog elkészülni. A rádióban is félnek a Gépfolklórtól, mert zenéjüket egyetlen műfajba, kategóriába sem lehet beskatulyázni.
idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_gepfolklor.jpg

Slágerlista:
Az 51. héten a magyar slágerlista a szólisták között: 1. Szörényi-Bródy: Kárpáthyék lánya (Koncz Zsuzsa), 2. Kovács-Sztevanovity D.: Elcserélt szerelem (Somló Tamás), 3. Fenyő: Viva rock and roll (Fenyő Miklós).

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_fenyo_miklos_chips_es_cherry.jpgChips és Cherry. Két örökmozgó lány, Fenyő Miklós legújabb bandájának énekes-táncos sztárjai nemcsak imádják, űzik is a sportot

Az előadók között: 1. Szikora-R-Go együttes: Kriszti (R-Go), 2. Pataki-Slamovits-Barta: Érzés (EDDA), 3. Pásztor-Jakab-Hatvani: Pago-Pago (Neoton Família).

Immár negyed évszázada, hogy minden esztendő végén a magyar sportújságírók megválasztják az év legjobb sportolóit. Az idén is új nevek kerültek a szép listára. A nőknél a teniszező Temesvári Andrea az első, a férfiaknál a tornász Guczoghy Gyöngy. A csapatok versenyét az öttusa-válogatott nyerte.
1983 legjobb női sportolója: Temesvári Andrea teniszező 243, 2. Géczi Erika, Povázsán Katalin kajakosok 131, 3. Juha Olga atléta 107.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_temesvari_andrea_az_ev_sportolonoje.jpgTemesvári Andrea, az Év Sportolónője, ma már a világ legjobb női teniszezőinek egyike. Tokióban különösen remekelt, Andrea Jaeger, a világranglista harmadikja ellen nyert a nagyszabású bemutatón

1983 legjobb férfi sportolója: Guczoghy György tornász 210, 2. Kocsis Ferenc birkózó 199, 3. Buday Tamás és Vaskúti István kenusok 114.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_guczoghy_gyorgy_az_ev_sportoloja.jpgGuczoghy György, Az Év Sportolója, Várnában már harmadszor nyerte a lólengés Európa-bajnokságát. Budapesten, a világbajnokságon elért ötödik helyezésével minden idők legjobb magyar összetett tornásza lett, s lólengésben is ezüstérmes 

1983 legjobb csapata: Öttusa-válogatott (Szombathelyi Tamás, Fábián László, Pajor Gábor, tartalék: Buzgó József) 174, 2. gyorstüzelőpisztoly-csapat 143, 3. vízilabda-válogatott.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_szombathelyi_tamas_ottusa_az_ev_csapata.jpgA magyar öttusázók az utóbbi évek örökös ezüstérmesei Warendorfban is hajszállal, 27 pontos különbséggel szorultak a második helyre. Szombathelyi Tamás, az együttes legjobbja moszkvai olimpiai második helyezését ismételte az egyéni versenyben

A Magyar Televízió sportosztálya a sportszövetségek javaslatai alapján, az OTSH egyetértésével a hagyományoknak megfelelően ebben az évben is, immár huszonharmadszor, megrendezte az év ifjúsági sportolója címért kiírt versenyét.

A lányok között különdíjban részesült Temesvári Andrea teniszező. 1. Orosz Andrea úszó. 2. Kőbán Rita és Jánosi Zsuzsa kajakozó. 3. Hunyady Emese gyorskorcsolyázó.
Az év férfi ifjúsági sportolója Fábián László öttusázó. 2. Borkai Zsolt tornász. 3. Szanyi Andor súlyemelő.

Az évvége közeledtével javában zajlanak az EB-selejtezők a kontinensen.
Rotterdam, 60 ezer néző. Hollandia-Málta 5:0 (3:0). G.: Rijkaard (2), Vanenburg, Wijnstekers, Houtman.
A 7. csoport utolsóelőtti mérkőzésén a házigazda hollandok megerősítették vezető helyüket a táblázat élén. Egy mérkőzésre kerül még sor: december 21-én Spanyolországban játsszák a mindent eldöntő találkozót. Ha a spanyolok netán 11:0-ra vernék a vendég máltaiakat, akkor ők a továbbjutók.


A mérkőzés összefoglalója

Folytatódott a teremtorna csütörtökön a Budapest Sportcsarnokban.
idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_teremtorna.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_teremtorna_zte_bp_honved_garaba_bodonyi_1.jpgA Honvéd válogatottjai: Garaba, Bodonyi (sötét mezben) nem tudtak ellenállni a zalaegerszegi gólszüretnek

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_teremtorna_zte_bp_honved_garaba_nagy_antal_menyhart_peter_galantai.jpgTámad a ZTE. bajban a Honvéd. Péter, a gólerős hátvéd ezúttal csatárként vitézkedik. A csellel már a földre ültette Menyhárt kapust, hogy utána egy igazítást követően tűz alá vegye a hálót. Nagy próbálja szerelni a zalai fiút, fut vissza Garaba is, míg mögötte Galántai lopakodik, hátha be kell segíteni a gólszerzésbe

Pénteken az MLSZ-ben elkészült a válogatott és az NB I-es csapatok 1984. évi tavaszi műsora. A bajnokság március 3-án rajtol, és június 9-én tartják az utolsó fordulót. A labdarúgó-válogatott március 31-én kezdi hivatalos országok közötti szereplését, a csapat Jugoszlávia és Törökország együttesével idegenben, Norvégiával itthon találkozik. Az olimpiai válogatottnak a Bulgária elleni hazai és a Szovjetunió elleni idegenbeli selejtezője szerepel az első félévi műsorban.

A teremtorna négy csapatának szurkolói (csak a Honvéd-tábor volt népes) egybehangzóan skandálták az első napon: „Újra itt van, újra itt van a nagy csapat, csapjad össze a mancsodat!" Azaz négy esélyese volt a tető alatti futballtorna pénteki döntőjének a Budapest Sportcsarnokban. Ám az idő múlásával aztán halkultak a rigmusok, ugyanis papírformákat cáfoló eredmények születtek sorra-rendre.
idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_teremtorna_2.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_teremtorna_3.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_teremtorna_zte_dvtk_peter_borostyan.jpgA torna egyik legjobbja, Péter nemcsak a labdát, hanem a diósgyőri Borostyánt is bűvöli

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_teremtorna_bp_honved_volan_nagy_antal.jpgEzzel lett a Bp. Honvéd-Volán 4:1. Nagy Antal talált szöglet után a közlekedési csapat kapujába

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_teremtorna_szokolai_laszlo.jpgVendég a lelátón: Szokolai László, a Sturm Graz csatára

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_teremtorna_szurkolok.jpgSzurkolók: kicsik és nagyok

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_teremtorna_zte_dvtk_czigany_csaba.jpgCzigány a torna legjobbja, hosszú, lobogó hajjal, éppen védekezik

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_teremtorna_zte_balazs_zsolt.jpgBalázs Zsolt (ZTE) bevehetetlen vára előtt

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_teremtorna_zte_gellei_imre.jpgIzgalom a ZTE kispadján - mindenesetre Gellei Imre vezetőedzőnek tetszik a produkció

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_teremtorna_zte_soos_istvan.jpgA torna győztesének járó kupát Soós István (aki a gólkirályi címet is elhódította 9 találatával) vette át Börzsei Jánostól, a versenybizottság titkárától

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_teremtorna_zte_tornagyoztes.jpgA tornagyőztes zalaegerszegiek

Spanyolországban elmaradt a hétvégi forduló a labdarúgó-válogatott szerdai EB-selejtezője miatt, amelyen Málta lesz az ellenfél. Ezt a szünetet kihasználva a táblázat közepén álló Murcia - a klub fennállásának 75. évi jubileuma alkalmából - vasárnap barátságos mérkőzésen látta vendégül a Bp. Honvéd együttesét. A 30 ezer néző előtt a magyar csapat Garaba és Varga (11-esből) góljaival 2:1 arányban győzött. A Murcia gólját a brazil Guina szerezte. A nézők, szakértők dicsérték a Honvéd játékát.

Komora Imre:
- Ami azt illeti, egy kicsit elrontottuk a szép ünnepet, hiszen nem bizonyultunk udvarias vendégnek: 2:1-re győztünk. Varga révén szereztük meg a vezetést. A szünet előtt sikerült a hazaiaknak egyenlíteni, de a második félidőben Garaba ismét a Honvédőt juttatta vezetéshez. Ezután természetesen mindent elkövettek a spanyolok a mundér becsületének megmentéséért, de képtelenek voltak egyenlíteni. A 95. (!) percben a játékvezető még egy ajándék 11-essel is megjutalmazta őket, de Andrusch nagy vetődéssel a kapufára ütötte a labdát. A közönség, persze, nem örült, de becsületükre legyen mondva, a nézők megtapsolták játékosainkat a mérkőzés végén. Gyimesi egészen nagyszerűen játszott, felnőtt melléje Sikesdi, Pál és Andrusch, de a többi pályára lépő: Kerepeczky, Nagy, Garaba, Tóth, Varga, Kovács K., Bodonyi és Esterházy is kitűnően, főleg fegyelmezetten küzdött. Végül is zárt védekezésből indulva, gyors ellentámadásokkal értük el látványos mérkőzésen a sikert. Különösen nagyra értékelem a jó teljesítményt azért is, mert szombaton fárasztó, hosszú utazás végén, éjjen két órakor kerültek ágyba a játékosok.

Hétfői hír, hogy érdekes nemzetközi mérkőzést rendeznek csütörtökön a görög fővárosban az Unicef javára. A Panathinaikos egy meghívott Európa-válogatottal találkozik, amelyben olyan világhírességek is szerepelnek többek között, mint Platini, Beckenbauer és Cruyff. Meghívó érkezett Törőcsik András, az Ú. Dózsa labdarúgója részére is, aki Mezey György szövetségi kapitány társaságában szerdán repül Athénba.

Kedden az MLSZ kihirdette, hogy az 1983-as év legjobb labdarúgója Kardos József, az Újpesti Dózsa játékosa lett.
idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_kardos_jozsef.jpg

Kedden este a skóciai Aberdeenben került sor a labdarúgó Szuper Kupa visszavágójára. 
Aberdeen-SV Hamburg 2:0 (0:0). 21 000 néző. G: Simpson (47. p.), McGhee (65. p.). Az első mérkőzés 0:0-ás döntetlenje után az Újpesti Dózsa kupaellenfele otthonában biztosan hódította el az európai Szuper Kupát.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_europai_szuperkupa_aberdeen_hamburg_uli_stein_john_hewitt.jpgUli Stein, a hamburgi kapus és John Hewitt (jobbra) rajtolnak egy lecsorgó labdáért

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_europai_szuperkupa_aberdeen_hamburg.jpgA boldog győztesek


A gólok és pár érdekes jelenet a mérkőzésről

Még nincs karácsonyi szünet az európai futballban, hiszen szerdán újabb két EB-selejtező következett, amelyeken, eldőlt: a rendező Franciaország, valamint Belgium, Portugália, Dánia, Románia és az NSZK válogatottja mellett melyik két csapat szerepelhet az Európa-bajnokság jövő évi nyolcas döntőjében. Splitben (negyedik csoport) a jugoszláv együttes Bulgária gárdájával találkozott. Ha a házigazdák győznek, akkor csoportelsők; döntetlen esetén Wales a továbbjutó; amennyiben a bolgárok két góllal nyernek, ők utazhatnak Franciaországba. Sevillában (hetedik csoport) a spanyolok a máltaiakat fogadták, de csak akkor előzhették meg az élen álló hollandokat, ha legalább tizenegy gólos győzelmet aratnak.

4. Csoport: 
Jugoszlávia-Bulgária 3:2 (1:1). Split, 45 000 néző. V: Castillo (spanyol). Gólszerző: Iszkrenov a 29., Szusics a 32., Szusics az 53., Dimitrov a 61., Radanovics a 90. percben.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_iv_csoport_vegeredmeny.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_iv_csoport_jugoszlavia_bulgaria_safet_szusics.jpgSzusics szoros őrizetben


A drámaian fordulatos mérkőzés góljai

5. Csoport:
Olaszország-Ciprus 3:1 (0:0). Perugia, 40 000 néző. V.: Donnelly (ír). G.: Altobelli, Cabrini, Rossi, ill. Cigisz.
A selejtezőcsoport utolsó - immár különösebb tét nélküli - mérkőzésén az olaszok csak kínkeserves küzdelemben szerezték meg első győzelmüket. A mérkőzés első felében a közönség gyakran kifütyülte az elképzelés nélkül futballozó hazaiakat. A ciprusiak lelkesen és jól védekeztek, s Altobelli fejesgólja vitán sem adták fel, tizenegyesből egyenlítettek. Az utolsó húsz percben erőfölénybe kerültek az azzurrik, és ez újabb két olasz gólt eredményezett.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_v_csoport_vegeredmeny.jpg


Az immáron tét nélküli mérkőzés összefoglalója. Összességében csalódást okoztak a selejtezőkben a világbajnok olaszok

7. Csoport:
Szerda este Sevilla adott otthont a labdarúgó Európa-bajnokság 7. csoportja utolsó mérkőzésének, a Spanyolország-Málta összecsapásnak. A találkozó tétje: a spanyolok vágy a hollandok jutnak-e a jövő évi franciaországi döntőbe? A 25 ezer néző dermedten figyelte, amikor az első félidő közepén a lelkes máltaiak egyenlítettek. Sőt, még a szerény, 3:1-es eredménnyel zárult első félidő után sem sejtette senki, hogy ilyen káprázatos (furcsa?) lesz a folytatás. A második játékrészben ugyanis kilenc góllal terhelték meg az ibériaiak a kis szigetország válogatottjának hálóját. Ez az ötpercenkénti gólátlag Spanyolországban diadalmámort, Hollandiában kétkedéssel vegyes kétségbeesést eredményezett. A mérkőzés után Spanyolország nagyvárosaiban a brazil karneválokat idéző hangulat uralkodott.. Hol volt már a néhány nappal ezelőtt még a fejek hullását követelő harag...?
Spanyolország-Málta 12:1 (3:1). G.: Santillana (16., 26., 29., 76. perc), Rincon (17., 57.,64., 78. perc), Maceda (62., 63. perc), Sarabia (80. perc), Senor (86. perc), ill. Degiogio (24. perc).

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_vii_csoport_vegeredmeny.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_vii_csoport_spanyolorszag_malta_vedelem.jpgA máltai védelem kapitulál, ma este sokadszor

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_vii_csoport_spanyolorszag_malta_senor_gordillo_goicoechea.jpgA spanyol csoda végén Senor, Gordillo és Goicoechea ünnepel


13 gól és más semmi

Az 1984. évi franciaországi EB-döntő mezőnye: Franciaország (rendező), Belgium. Portugália. Dánia, Jugoszlávia, Románia, NSZK, Spanyolország.

Korábban megírtuk, hogy Törőcsik Andrást beválogatták az Európa-válogatottba, s csütörtökön Athénban pályára is lép a görögök ellen. Úgy látszik, az Ú. Dózsa csatárának nincs szerencséje, hiszen 1979-ben autóbalesete miatt esett ki a világválogatottból, most pedig azért nem játszik, mert szerdán távirat érkezett a nemzetközi és a görög szövetségtől az MLSZ-be: a csütörtöki mérkőzés szervezési nehézségek miatt elmarad...

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_torocsik_andras_europa_valogatott.jpgTörőcsik Andrásnak 1979 után megint nem jött össze

Karácsony után fellebbent a fátyol az idei Aranylabda-díjról. Az idén is nagy várakozás előzte meg az eredményhirdetést. Huszonhat ország szavazói szerint 1983 legjobbja a francia Michel Platini, aki egész évben brillírozott, s gólkirály lett az olasz bajnokságban, ami ott nagyon nagy szó. Platini döntő fölénnyel előzte meg a többieket, s jellemző, hogy a második helyezett 84 ponttal maradt el mögötte. Az aranylabda történetében Platini a második francia, az első még 1958-ban Kopa volt, aki szintén idegenben, a Real Madrid akkori híres csapatában játszott. Az idei legjobb öt: 1. Platini (francia, Juventus) 110 pont, 2. Dalglish (skót, Liverpool) 26, 3. Simonsen (dán, Vejle) 25, 4. Strachan (skót, Aberdeen) 24, 5. Magath (nyugatnémet, Hamburg) 20. A szavazók különben összesen 36 játékosnak adtak több-kevesebb pontot, és örömmel vehetjük - még ha csak egyet kapott is, mint Lerby, Völler, Mladenov - a díszes névsorban ott van Nyilasi neve is.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_aranylabda_michel_platini.jpgAz idei Aranylabdás, Michel Platini

És akkor lássuk a lényeget, a Felsőház edzői gyorsmérlegét. Szokásunkhoz híven ezúttal is elkészítettük őszi gyorsmérlegünket. A 16 edzőt arra kértük, válaszoljanak négy kérdésünkre. Ezek közül három a most lezárult időszakot öleli fel, a negyedik pedig arra vonatkozik, hogy az őszi idény lezárását követően milyen tervek készültek. Íme, a kérdések.

1. Mit terveztek az 1983/84-es bajnoki évre, s ebből milyen feladatokat kívántak megvalósítani az őszi idényben?
2. Az elképzelésekből mit valósítottak meg, és mivel maradtak adósak?
3. Kik azok, akik leginkább segítették a tervek valóra váltását, és kik okoztak csalódást?
4. Március 3-án indul újra a bajnoki pontvadászat. Hogyan akarják jobbá tenni a munkát? Milyen előkészületi, illetve nemzetközi mérkőzéseket játszanak a tél folyamán?

9. SZEOL AK - Kaszás Gábor

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_9_szeol_ak_kaszas_gabor.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_9_szeol_ak_szabo_gyula.jpgSzabó Gyula tudása legjavát nyújtotta...

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_9_szeol_ak_szabo_laszlo.jpg...csak úgy, mint Szabó László a kapuban

10. MTK-VM - Palicskó Tibor

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_10_mtk_vm_palicsko_tibor.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_10_mtk_vm_kurtosi_ferenc.jpgKürtösi Ferenc nem állhatott csapata rendelkezésére, szinte egész ősszel sérült volt

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_10_mtk_vm_borso_janos.jpgBorsó János (balra, lent) csapatkapitányként az egyik erőssége volt a budapesti kék-fehéreknek

11. Pécsi MSC - Rónai István

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_11_pecsi_msc_ronai_istvan.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_11_pecsi_msc_czerna_sandor.jpgA fiatal Czérna Sándor beépült a csapatba

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_11_pecsi_msc_bodnar_laszlo.jpgBodnár László személyében, úgy néz ki, megtalálták Katzirz Béla utódját

12. Ferencváros - Novák Dezső

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_12_ferencvaros_novak_dezso.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_12_ferencvaros_rubold_peter.jpgRuboldtól is többet várt a szakvezetés - joggal

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_12_ferencvaros_pogany_laszlo.jpgA rosszul sikerült ferencvárosi ősz nem csak Pogányon múlt

13. Haladás - Török Péter

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_13_haladas_torok_peter.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_13_haladas_hegedus_peter_torok_peter_voros_csaba.jpgMegbízható, biztos pontok Szombathelyen: Török Péter (középen), a Haladás mestere eligazítást tart. Balról Hegedűs, jobbról Vörös

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_13_haladas_bognar_zoltan.jpgBognár Zoltán, a Haladás üdvöskéje

14. Nyíregyháza - Kovács Imre

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_14_nyiregyhaza_kovacs_imre.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_14_nyiregyhaza_szikszai_mihaly.jpgSzikszai Mihállyal elégedett volt edzője - itt épp az angyalföldi Izsó ellen nyeri a fejpárbajt

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_14_nyiregyhaza_fecsku_istvan.jpgFecskut (középen, fehérben) a gyakori sérülései hátráltatták ezen az őszön

15. DVTK - Fekete Ferenc

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_15_dvtk_fekete_ferenc.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_15_dvtk_szlovak_laszlo.jpgSzlovák László megbízhatóan játszott, hozta a kötelezőt. Itt éppen a kispesti Dajka elől próbál tisztázni

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_15_dvtk_teodoru_ii_vaszilisz.jpgTeodoru II. a fiatalok egyik nagyreményű képviselője

16. Volán - Kiss Imre

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_16_volan_kiss_imre.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_16_volan_nyul_istvan.jpgA rengeteg probléma mellett a Nyúl-ügy sem jött jól és jókor a Volánnak

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_edzoi_gyorsmerleg_2_16_volan_kovacs_laszlo.jpgKovács László a súlyos sérüléséig biztos pont volt a közlekedésiek kapujában 

A Felsőház őszi mérlegével folytatjuk 

Kiemelt támogatónk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepsport.jpg

Aranyfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_kepes_sport.jpg

Ezüstfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_labdarugas.jpg

Bronzfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepszabadsag.jpg

Emlékeztetőül:

Időkapszula: NB I. - 1983/84

Szintén figyelmükbe ajánljuk: 

Időkapszula: NB I. - 1980/81
Időkapszula: NB I. - 1981/82
Időkapszula: NB I. - 1982/83

Végül egy kis kötelező irodalom: 

Osztálynapló
Két évtized felejthetetlen és elfelejtett magyar hálóőrei

Köszönetnyilvánítás:

Sorozatunk nem jelenhetne meg Kárpáti Tamás segítsége nélkül akinek ezek a kincsek digitalizálva is megvannak. Köszönet illeti a Népsport tudósítói gárdáját is a kiváló összefoglalókért. Belenézünk az Arcanum Adatbázisba is, mert nekik is szokott lenni releváns érdekességük.

Megjegyzés:

A sorozatot maribor és a szerethető dózsás együtt készíti, a szerző neve csak blogmotor etetésére van feltüntetve.

Olvasóink segítségét szeretnénk kérni: Szívesen fogadunk kiegészítéseket, javításokat, javaslatokat, korabeli anyagokat, egyszóval bármit amivel pontosítani és jobbá lehet tenni a sorozatot. Különösen örülnénk ha volt játékosok, edzők, vezetők, játékvezetők, gyúrok, jegyszedők, szurkolók és bárki más akinek valamilyen története, emléke van jelentkezne nálunk és egy-egy interjúval és beszélgetéssel színesíteni tudnánk az anyagot. Elérhetőségeink: emailen a valogatott.blog@gmail.com, Twitteren @ValogatottBlog, Facebookon pedig megtalálhatóak vagyunk a https://www.facebook.com/Valogatottblog címen. Előre is köszönjük.

6 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://valogatott.blog.hu/api/trackback/id/tr9215634186

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Fandor 2020.05.08. 21:25:07

Ejha, csak felületesen átfutni is 10 perc volt. Nagyon komoly anyag. Na, majd ha lesz egy kis időm.
Torkomat a meghatottság fojtogatja, hogy nagyon szépen tetszettek megemlékezni a fáklyás felvonulásról, a későbbi békemenetek méltó elődjéről :-)))))
Köszönöm, hogy elmondhattam.

maribor_ 2020.05.08. 22:17:11

@Fandor: Mert ez most ket heti anyag volt kivetelesen. Koszonjuk :)

Head Honcho 2020.05.09. 09:03:20

Újra egy remek összállítás. Mit össze folyt a hiszti a nyugati atomfegyver-telepítés örvén (már sokadik időkapszulában olvashatunk róla), holott a szovjet oldalon csak ide-oda-amoda rakták a saját hasonló fegyvereiket a "baráti" országokba, és kész. Nem volt vita, apelláta.

maribor_ 2020.05.09. 10:41:55

@Head Honcho: Persze, ez akkor nagy hangsúlyt kapott,mi is ezért szerkesztjük bele a cikkekbe.

Head Honcho 2020.05.09. 11:24:49

Igen, csak én az egyoldalúságot emelem ki az akkori sajtóból. A máig (és még ki tudja, meddig) tartó poláris gondolkodásnak megvoltak az alapjai.

maribor_ 2020.05.09. 11:38:17

@Head Honcho: A focin kívül ezért (is) kortörténet a sorozatunk.
süti beállítások módosítása