Válogatott okosságok

Szurkolói gondolatok, elemzések, mélázások a válogatottainkról, válogatás nélkül.

Ajánlataink

Sztancsik Richárd: Városok, stadionok, kocsmák

Rendelje meg közvetlenül a szerzőtől!

varosok.stadionok@gmail.com

Ár 2999 Ft.Részletek itt


kupanap.jpghungarianultras.jpg

Friss topikok

Facebook oldalunk

Időkapszula: NB I. 1984/85 13. forduló

2022.04.12. 08:29 maribor_

1984. november 24-25., a hónap utolsó hétvégéje

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_headlines_kelenfoldi_lakotelep.jpgGyermekek játszanak vidáman a kelenföldi lakótelepen, míg szüleik szombaton üzemeiknél és vállalataiknál kommunista műszakot tartottak, hogy elősegítsék idei termelési feladataik sikeres teljesítését

Lássuk először a hét második felének legfontosabb közéleti és külpolitikai eseményeit.

november 22.

A Minisztertanács ülésén Lázár György tájékoztatást adott azokról a tárgyalásokról, amelyeket a szovjet kormány meghívása alapján Nyikolaj Alekszandrovics Tyihonovval, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnökével folytatott Moszkvában. A kormány a tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul vette.

A Minisztertanács megerősítette az elektronika társadalmi-gazdasági alkalmazásának elterjesztését szolgáló központi fejlesztési és szervezési program koncepcióját. Úgy döntött, hogy a programot a népgazdaság VII. ötéves tervével egy időben, azzal összehangolva kell előterjeszteni a Minisztertanácshoz.

A kormány megvitatta a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság jelentését a szakmunkásképzés helyzetéről. Kötelezte az illetékeseket, hogy a jelentésben összegzett tapasztalatokat a közoktatás fejlesztésére kidolgozott program végrehajtásának menetében hasznosítsák.

Gyenes András, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Ellenőrző Bizottságának elnöke a főváros XVIII. kerületébe látogatott. A vendéget a pártbizottság székházában Peják Emil első titkár és Tancsik Rudolf tanácselnök fogadta, s tájékoztatta a kerület életéről, munkájáról.

A program a Ferihegyi repülőtéren folytatódott, ahol Gyenes András Sárospataki Zoltán, a Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság vezetője, K. Szabó Gábor, az LRI pártbizottságának titkára, valamint Jahoda Lajos, a Magyar Légiközlekedési Vállalat vezérigazgatója és Odor Tamás, a Malév pártbizottságának titkára kalauzolásával ismerkedett a két vállalat gazdasági és politikai tevékenységével, a repülőtér és a repülésirányítás fejlesztését célzó munkálatokkal.

Az 1977-ben megkezdett állami nagyberuházás I/A üteme tavaly év végére készült el, amelynek eredményeként új kifutópálya, fénytechnikai berendezés, irányítótorony, hangár - a hozzá tartozó műszaki bázissal -, szociális létesítmény épült. A hat és fél milliárd forint ráfordítást igénylő első ütemben új hő- és villamosenergia-ellátó rendszert is létrehoztak a repülés fejlesztésére. Másfél éve kezdték építeni, s várhatóan 1985 őszétől üzemel az új forgalmi épület.

Délután Gyenes András részt vett a kerületi párt-végrehajtóbizottság soros ülésén, ahol a testület tagjai többek között a pártfegyelem kérdéseivel foglalkoztak.

Benke Valéria, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Társadalmi Szemle szerkesztő bizottságának elnöke kétnapos látogatásra Baranya megyébe érkezett. A megyei pártbizottság székházában a megye vezetői fogadták, majd Lukács János, a megyei pártbizottság első titkára tájékoztatta a térség gazdasági, politikai, társadalmi helyzetéről, valamint az MSZMP tizenharmadik kongresszusát megelőző taggyűlések tapasztalatairól. A Politikai Bizottság tagja ezután a Magyar Televízió pécsi körzeti stúdiójába látogatott.

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_benke_valeria_lukacs_janos.jpgLukács János, az MSZMP Baranya megyei Bizottságának első titkára a megye életéről tájékoztatta Benke Valériát

Reggel elutazott a vietnami fővárosból a Losonczi Pál vezette magyar párt- és állami küldöttség. Az MSZMP Politikai Bizottságának tagját, az Elnöki Tanács elnökét és kíséretét a hanoi Chi Linh téren Truong Chinh, a VKP KB PB tagja, a VSZK Államtanácsának elnöke búcsúztatta.

Az ünnepélyesen feldíszített Chi Linh téren felcsendült a vietnami és a magyar himnusz, s eldördült az államfőnek járó huszonegy díszlövés. Ezután az Elnöki Tanács elnöke Truong Chinh kíséretében meghallgatta a díszszázad parancsnokának jelentését, majd elvonult a vietnami néphadsereg díszalakulata előtt. A magyar küldöttség vezetője elköszönt a Hanoiban dolgozó magyar kiküldöttektől, és a búcsúztatásán megjelent több ezer hanoi lakostól.

A Losonczi Pál vezette magyar párt- és állami küldöttség Ho Si Minh-városba érkezett. A város nemzetközi repülőterén az Elnöki Tanács elnökét és kíséretét Nguyen Van Linh, a városi pártbizottság első titkára, Phan Van Khai, a városi tanács megbízott elnöke, Le Quang Chanh, a tanács elnökhelyettese, a külügyi osztály vezetője és Duy Lien, a hazafias front városi szervezetének elnöke fogadta.

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_losonczi_pal.jpgLosonczi Pált a vietnami főváros lakói köszöntik

A 60 milliós Vietnam legnagyobb városával, a három és fél milliós lakosságú Ho Si Minh-várossal, az egykori Saigonnal ismerkedett a küldöttség. Lüktető életű, nyüzsgő város tárult a magyar vendégek elé. Innen kerül ki a vietnami ipari termelés csaknem egyharmada. Küldöttségünk tagjai megtekintették az exportra készülő helyi termékek kiállítását, ahol nemcsak csodálatos kézművesmunkák, lakkozott tárgyak, porcelánok, ezüstművesek mesterdarabjai, elefántcsont-faragások láthatók, hanem például sztereofonikus berendezések és tv-készülékek is.

Este a Függetlenségi Palotában Phan Van Khai vacsorát adott Losonczi Pál és az általa vezetett küldöttség tiszteletére. A házigazda rövid pohárköszöntőjében arról szólt, hogy a magyar nép sikerei hozzájárultak a vietnami nép történelmi eredményeinek kivívásához. - Ebben a városban - mondotta - mindig elismeréssel fognak visszaemlékezni a nemzetközi ellenőrző bizottságban részt vett magyarok tevékenységére. Az előző nap aláírt magyar-vietnami barátsági és együttműködési szerződést Ho Si Minh-varos lakói is örömmel fogadták. A tanácselnök végül a város eredményeiről és gondjairól beszélt.

Az Elnöki Tanács elnöke megköszönte a meleg fogadtatást. Rámutatott, hogy először jár a városban ilyen magas szintű magyar delegáció. A VSZK-ban tett látogatás célja a kapcsolatok minden téren való erősítése volt - mondotta. - Ezt szolgálja a barátsági és együttműködési szerződés, amelyeket szerdán írtunk alá.

Losonczi Pál ezután arról beszélt, hogy a magyar nép nagy figyelemmel kísérte a vietnami nép függetlenségi harcát, és az egész világ csodálattál fogadta az 1975-ös történelmi győzelmet, amely lehetővé tette Vietnam egyesítését. Most az a célunk, hogy a gazdasági építőmunkában is kicserélje tapasztalatait a két ország, megkeresse azokat a területeket, amelyeken lehetséges az eredményes együttműködés. A magyar küldöttség vezetője méltatta Ho Si Minh-város dolgozóinak eredményeit, és sok sikert kívánt építőmunkájukhoz. A vacsora után kultúrműsort nézett végig küldöttségünk.

A magyar párt- és állami küldöttség vietnami tartózkodása holnap befejeződik. A TU-154-es különrepülőgép Phnom Penhbe, Kambodzsa fővárosába viszi majd a magyar párt- és állami küldöttséget.

Kudarcot vallott a szocialista- és önigazgatás-ellenes erőknek az a próbálkozása, hogy rend­bontást idézzenek elő egyes belgrádi kollégiumokban, kü­lönösen az új-belgrádi „egyete­mi városban” állapították meg a JKSZ belgrádi egyetemi bizottságának ülésén. A tanácskozáson elhangzott tájékoztató szerint az ellenséges erők megpróbálták kihasználni az egyetemisták jogos elégedet­lenségét, amelyet az váltott ki, hogy nem vonták be őket kel­lőképpen a kollégiumi étkeztetés és egyéb szolgáltatások árá­nak megszabásába. A rendbon­tásra és Illegálisan szervezett tiltakozásokra irányuló kísérle­tek mellett az egyetem két fa­kultásán megpróbáltak felolvas­ni egy pamfletet is, amelynek szerzője egyike annak a hat vádlottnak, akik ellen Belgrádban jelenleg per folyik ellensé­ges tevékenység miatt. Az egye­temi hallgatók erélyesen elítél­ték és meghiúsították ezeket a próbálkozásokat - mutattak rá a belgrádi egyetemi pártbizott­ság ülésén.

Este Moszkvában és Washingtonban a Szovjetunió és az Egyesült Államok az alábbi azonos szövegű közleményt hozta nyilvánosságra: A Szovjetunió és az Egyesült Államok megállapodott új tárgyalások megkezdéséről azért, hogy kölcsönösen elfogadható megállapodást érjenek el a nukleáris és űrfegyverzetek teljes kérdéskörében. E tárgyalások tárgyának és céljainak közös meghatározására Andrej Gromiko szovjet és George Shultz amerikai külügyminiszter 1985. január 7-8-án találkozót tart Genfiben.

Vlagyimir Lomejko, a szovjet külügyminisztérium szóvivője a bejelentést ismertetve hangsúlyozta, hogy nem a korábbi, megszakadt tárgyalások folytatásáról van szó, hanem a Szovjetunió és az Egyesült Államok közötti teljesen új tárgyalási fórumról. Rámutatott arra, hogy Andrej Gromiko és George Shultz találkozója éppen e megbeszélések témájának meghatározását szolgálja, s ezért a tárgyalások témáját illetően ma még találgatásokba sem lehet bocsátkozni. Lomejko emlékeztetett arra, hogy a Szovjetunió, mint azt vezetői, köztük Konsztantyin Csernyenko, az SZKP KB főtitkára, kijelentették, mindig érdekelt volt és az is marad az Egyesült Államokkal folytatott egyenjogú és becsületes tárgyalásokban.

A bejelentés kapcsán Washingtonban úgy tudják, a Fehér Ház a közeli, napokban kijelöl egy megbízottat, akinek fő feladata a fegyverzetkorlátozási téma tanulmányozása és a későbbi tárgyalások vezetése volna. Szóba került Brent Scowcroft tábornok és Paul Nitze neve. Scowcroft az MX rakéták ügyében kinevezett elnöki bizottságot vezette legutóbb, Nitze pedig a közép-hatótávolságú rakétákról folytatott szovjet-amerikai tárgyalásokon vezette az Egyesült Államok delegációját. A Reagan-adminisztrációnak mindazonáltal van már egy leszerelési szakértője, Kenneth Adelman, aki a fegyverzetkorlátozási és leszerelési hivatal vezetője.

Délelőtt az RKP XIII. kongresszusának plenáris ülése - Emil Bobu, az RKP PVB tagja, a KB titkára elnökletével befejezte a tanácskozás elé terjesztett dokumentumok megtárgyalását. A plenáris üléseken 76-an szólaltak fel, és csaknem 200 küldött írásban adta be felszólalását. A küldöttek egyhangúlag jóváhagyták a KB beszámolóját és az ellenőrző bizottság jelentését, a felső szerveknek a XII. kongresszus óta végzett tevékenységét.

Egyhangúlag elfogadták továbbá a következő dokumentumokat: a gazdasági és szociális fejlődés 1985-90 közötti ötéves, valamint a 2000-ig tartó távlati tervét; az 1985-90-es időszak területi gazdaságfejlesztési direktíváit; az életszínvonal és az életkörülmények javítását célzó tervezetet; a párt szervezeti szabályzatának módosítását.

Ezután a küldöttek zárt tanácskozásra vonultak, amelynek eredményeit a délutáni záróülésen ismertették. A kongresszus újraválasztotta Nicolae Ceausescut az RKP főtitkári tisztségébe, s megválasztotta az új központi bizottságot, amelynek 261 tagja és 181 póttagja van. Megválasztották a központi ellenőrzési bizottságot és a KB titkárságát. Az új központi bizottság megtartotta első ülését, ahol megválasztotta az új politikai végrehajtó bizottság 23 rendes és 25 póttagját. Elena Ceausescu ismét a PVB tagja, Nicu Ceausescu a PVB póttagja lett.

A kongresszuson Nicolae Ceausescu mondott záróbeszédet. A Román Kommunista Párt Központi Bizottsága este fogadást adott a párt XIII. kongresszusának befejezése alkalmából. A fogadáson részt vettek a kongresszusi küldöttek, az újjáválasztott felső pártszervek tagjai, a kongresszus külföldi vendégei, valamint a sajtó képviselői.

Konsztantyin Csernyenko, az SZKP KB főtitkára táviratban üdvözölte Nicolae Ceausescut a Román Kommunista Párt főtitkárává történt újraválasztása alkalmából.

A libanoni államnak minden feladatát teljesítenie kell az ország egész területén: Délen, Északon, a hegyvidéken, a Bekaa-völgyben és Bejrútban egyaránt - jelentette ki Amin Dzsemajel elnök az ország függetlenségi napja alkalmából rendezett ünnepségen. A jelenleg megszállt déli területek azok, ahol e folyamat elkezdődhet, s e cél megvalósítása az összes libanoni s az összes arab feladata - hangoztatta az államfő, majd a katonai díszszemlére utalva kijelentette: a hadseregünk az, amely mindehhez hozzásegíthet minket. Nemzeti konszenzus alakult ki országunk felszabadítása ügyében, s e szükségszerűséget regionális és nemzetközi felismerések is elősegítik.

Bejrúti politikai körök aggodalommal vegyes érdeklődéssel fogadták a kormány bejelentését, miszerint a hadsereg, illetve az új felszereléssel ellátott 6. dandár szombat éjjel átveszi Nyugat-Bejrút és a déli külvárosok biztonságának felügyeletét. E területen eddig csupán jelképes volt a rendőrök jelenléte - ők csupán a forgalmat irányították, de nem tudták megakadályozni a különböző milíciák közötti alkalmi villongásokat, az anarchikus jelenségeket. A nagy kérdés most az, hogy a többségében muzulmán katonákból álltó dandár ellenállásba ütközik-e a városrész átvételekor, aktivizálják-e erőiket a jelenlegi zavaros viszonyok fenntartáséiban érdekelt politikai-vallási csoportok. E katonai lépésről a kormány egyhangú döntést hozott.

Rasid Karami kormányfő bejelentette, hogy e kényes időpontban, szombaton Bejrútba látogat Haddam szíriai alelnök, s várhatóan társaságában lesz Valid Dzsumblatt is.

Este az ammani kulturális központ kupolacsarnokában megnyílt a száműzetésben működő palesztin parlament tizenhetedik ülésszaka. A több naposra tervezett tanácskozás hosszabb időre meghatározhatja a mozgalom jövőjét, amelyet az egymással szembefordult áramlatok viszálya veszélybe sodort.

Az értekezleten a Damaszkuszban székelő társszervezetek nem vesznek részt, az ugyancsak damaszkuszi székhelyű, több csoportot tömörítő Palesztin Demokratikus Szövetség azonban egyes hírek szerint megfigyelőket küldött a régóta halogatott tanácskozásra.

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_palesztin_parlament_2.jpgAmmanban tanácskozik a palesztin parlament

A kulturális központ környékét bélbiztonsági és katonai osztagok zárták le. Megközelíthetetlenek azok a nagyszállók is, ahol a küldöttek laknak. A parlamenti ülés helyszínén felszállásra kész helikopterek várakoznak, és csőre töltött lövegekkel harckocsik vigyázzák a részvevők biztonságát.

A megnyitóülésen Jasszer Arafat, a Palesztinai Felszabadítást Szervezet végrehajtó bizottságának elnöke és Husszein jordániai király egymás mellett ült a küldöttek első sorában. Husszein nyitotta meg húsz évvel ezelőtt a nemzeti tanács első ülését az akkor még jordániai fennhatóság alatt álló Kelet-Jeruzsálemben. Ugyancsak a jordániai uralkodó parancsára űzték el Libanonba tizennégy esztendeje a palesztin erőket, s most ismét Husszein a nemzeti tanács házigazdája. Az ammani kormányzat az új tanácsülésen hivatalos delegációval is képviselteti magát.

Megjelent a palesztin parlament vitáján Sedli Klibi, az Arab Liga főtitkára, Habib Satti, az Iszlám Konferencia szervezetének főtitkára. Algéria is delegációt menesztett az ülésre a nemzetgyűlés alelnökének vezetésével, s ez azért keltett figyelmet, mert az algíri vezetés a belviszályok miatt nem adott otthont a tanácsülésnek. Marokkói delegáció is jelen van az ammani palesztin parlamenten. A marokkói küldött és Sadli Klibi az ülés előtt hosszabb megbeszélést folytatott Husszeinnel.

Mint korábban közölték, a mozgalom intézményrendszerének reformjáról tárgyaló értekezlet napirendi pontjai közé Egyiptom kérdését is felvették. Egyiptomból a politikai pártok képviselői vannak jelen a palesztin tanácskozáson.

Az iraki légierő már második napja iráni csapatösszevonásokat, katonai raktárakat és más létesítményeket bombázott a front középső szakaszán - adta hírül egy bagdadi katonai közlemény. Az iraki haditengerészet szóvivőjének közlése szerint Irak folytatja Harg szigetének és más iráni kikötőknek a blokádját.

Az IRNA iráni hírügynökség által ismertetett katonai közlemény szerint az iráni légvédelem több ellenséges légitámadást vert vissza. Az IRNA ellenséges harci állások és raktárak megsemmisítéséről, ellenséges katonák tucatjainak megöléséről is beszámolt.

Mint a DPA jelentette, a Gulf Mirror című manamai hetilap legutóbbi számában arról adott hírt, hogy sok tartályhajó amerikai hadihajók kíséretében közlekedik a Perzsa- (Arab-) öbölben, így biztosítva magát egy esetleges iraki vagy iráni légitámadás ellen. A lap kereskedelmi hajózási és haditengerészeti forrásokra hivatkozva azt is közölte, hogy jelenleg öt amerikai hadihajó cirkál a Perzsa-öbölben.

A chilei fővárosban fegyveresek letartóztatták és ismeretlen helyre hurcolták Fanny Pollarolát, a kommunista pártot is magában foglaló Demokratikus Népi Mozgalom országos vezetőségének tagját. Pollairolával együtt fogták le Mario Aranedát, a nyomornegyedek lakóinak megsegítésére alakult emberbaráti szervezet egyik vezetőjét is.

A hírt Mario Insunza, az emberi jogok chilei bizottságának szóvivője jelentette be, s közölte, hogy az emberrablás jellegű letartóztatásokat a jelek szerint a chilei titkosrendőrség, a, CNI egyik osztaga hajtotta végre.

A katonai junta november 6-án felfüggesztette a polgári jogokat, hogy az ostromállapot körülményei között, a „kommunista felforgatás elleni harc” jelszavával csaphasson le a diktatúra szélesedő ellenzékére. Az ostromállapot kihirdetése óta az ellenzéki pártok, szakszervezetek és emberbaráti tömörülések 1120 vezetőjét, illetve tagját tartóztatták le. A polgári pártokból álló Demokratikus Szövetség és a baloldali Demokratikus Népi Mozgalom felszólította híveit, hogy a jövő hét keddjén és szerdáján utcai felvonulásokkal tiltakozzanak az ostromállapot ellen, és követeljék a demokratikus szabadságjogok helyreállítását.

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_chilei_ellenallas.jpgGabriel Valdes (baloldalt), a kereszténydemokrata párt elnöke Chile fővárosa egyik szegénynegyedének lakosait a katonai junta elleni föllépésre buzdítja

november 23.

Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára táviratban üdvözölte Nicolae Ceausescut a Román Kommunista Párt főtitkárává történt újraválasztása alkalmából.

Aczél György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára a KB székházában fogadta Kalevi Kivistöt, a Finn Népi Demokratikus Szövetség elnökét és az általa vezetett küldöttséget, amely a Hazafias Népfront Országos Tanácsának meghívására tesz látogatást hazánkban. A szívélyes, baráti légkörű találkozón áttekintették a sokrétű magyar-finn társadalmi kapcsolatokat és azok továbberősítésének lehetőségeit. A találkozón jelen volt Pozsgay Imre, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának főtitkára és Rónai Rudolf, a Hazafias Népfront Országos Tanácsa elnökségének tagja.

Folytatódott Benke Valériának, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjának, a Társadalmi Szemle szerkesztő bizottságának elnökének látogatása Baranya megyében. Pénteken a Magyar Tudományos Akadémia pécsi regionális kutatási központjában hallgatott meg tájékoztatót az intézmény munkájáról, majd Harkányba utazott, ahol megtekintette a gyógyvizéről híres nagyközség új művelődési házát és a termelőszövetkezetek üdülőjét.

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_benke_valeria_harkany.jpgBenke Valéria a harkányi művelődési házzal ismerkedik

A program következő állomása Siklós volt. A város Táncsics Mihály gimnáziumában találkozott az iskola vezetőivel és diákjaival, ezután pedig felkereste a Baranya megyei alkotótelepek siklósi kerámia-alkotóházát. A vendégek itt bemutatták a Politikai Bizottság tagjának a keramikusok számára tervezett műhelyeket, amelyekben helyet kaptak a társművészetek - a szobrászat és a tűzzománc - művelői is. Benke Valéria megtekintette az alkotóház legutóbbi vendégeinek munkáit, a kilenc hazai szobrászművész kerámiaplasztikáiból rendezett kiállítást. Baranya megyei látogatását az újpetrei Petőfi Sándor Termelőszövetkezetben fejezte be, ahol a közös gazdaság eredményeiről, a szövetkezet tagjainak szociális és kulturális ellátásáról tájékozódott.

A Budapest Sportcsarnok különtermében ünnepélyes keretek között adták át az Országos Testnevelési és Sporthivatal, a KISZ KB, a Szakszervezetek Országos Tanácsa és a Művelődési Minisztérium által meghirdetett Jó tanuló, jó sportoló pályázat díjait. A középfokú tanintézetekben - gimnáziumokban, szakközépiskolákban, szakmunkásképző intézetekben - tanuló fiatalok közül hatvanhatan érdemelték ki a címet.

Barbacsy Imre, az OTSH főosztályvezetője üdvözölte a megjelenteket, majd Buda István államtitkár, az OTSH elnöke méltatta az ifjú sportolók érdemeit, a sport és a tanulás összhangjának fontosságát. A köszöntő szavak után a meghirdető szervek nevében Buda István, továbbá Dombóvári Ottó, a KISZ KB sportosztályának vezetője és Pápai Béla, a Művelődési Minisztérium főosztályvezetője adta át a díjakat.

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_buda_istvan.jpgNovák Tünde, a mohácsi Kisfaludy gimnázium tanulója, az evezős ifi világbajnokság ezüstérmese, 66 társával együtt vehette át a Budapest Sportcsarnokban Buda István államtitkártól, az OTSH elnökétől a Jó tanuló, jó sportoló címet tanúsító oklevelet

A Losonczi Pál, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, az Elnöki Tanács elnöke vezette párt- és állami küldöttség - vietnami látogatása befejeztével - a népi Kambodzsa fővárosába, Phnom Penhbe érkezett.

A két ország zászlajával fellobogózott magyar és khmer nyelvű transzparensekkel díszített Pochentongi repülőtéren Heng Samrin, a KNFP főtitkára, Kambodzsa államfője üdvözölte a különgépből kilépő Losonczi Pált, akinek személyében első ízben érkezett magyar államfő e távoli indokínai országba.

Losonczi Pál kíséretében van Borbándi János, az MSZMP KB tagja, a Minisztertanács elnökhelyettese, a magyar-kambodzsai gazdasági és műszaki-tudományos együttműködési bizottság magyar tagozatának elnöke, Rév Lajos, az MSZMP KB tagja, az OKISZ elnöke, Bányász Rezső államtitkár, a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának elnöke, Nagy Gábor külügyminiszter-helyettes, Dóró György, az Országos Tervhivatal elnökhelyettese, valamint Karsai Lajos, hazánk kambodzsai nagykövete, aki a helyszínen csatlakozott a delegációhoz.

Az ünnepélyes repülőtéri fogadtatáson megjelent a kambodzsai párt és állam sok magas rangú vezetője, köztük Say Phouthang, a KNFP KB PB tagja, az államtanács alelnöke, a KNFP KB szervezési bizottságának elnöke, Chea Soth, a KNFP KB PB tagja, miniszterelnök-helyettes, a kambodzsai-magyar gazdasági és műszaki-tudományos együttműködési bizottság kambodzsai tagozatának elnöke s még sokan mások.

Az Elnöki Tanács elnökét, a helyi hagyományoknak megfelelően, fiatalok virágfüzérrel köszöntötték. Elhangzott a két ország himnusza, majd Losonczi Pál Heng Samrin társaságában ellépett a kambodzsai néphadsereg felsorakozott díszegysége előtt. Losonczi Pált köszöntötték a diplomáciai testület vezetői és tagjai, a kis magyar kolónia képviselői, majd a magyar államfő elhaladt az üdvözlésére megjelent, népviseletbe öltözött Phnom Penh-i fiatalok csoportja előtt.

A repülőtérről az Elnöki Tanács elnöke a kormány vendégházába hajtatott. A tizenkét kilométeres úton végig magyar és kambodzsai zászlót lengető fiatalok sorfala között haladt a konvoj, több helyütt zenekarok játszottak, így tették még hangulatosabbá a magyar küldöttség szívélyes légkörű fogadtatását.

Az Elnöki Tanács elnöke délelőtt udvariassági látogatást tett Heng Samrinnál, a Chamchar Mon vendégház szalonjában. Később Losonczi Pál megkoszorúzta a kambodzsai Hősi emlékművet. A kora délutáni órákban megkezdődtek a magas szintű magyar-kambodzsai tárgyalások, amelyeken a két ország küldöttségét Losonczi Pál és Heng Samrin vezeti. A szívélyes, őszinte és baráti légkörű tárgyalásokon részt vettek a küldöttségek tagjai, továbbá a szakértők.

Heng Samrin elnök kifejezte örömét, hogy Kambodzsa és Magyarország kapcsolatai az 1980-as budapesti látogatása során kiadott közös nyilatkozat szellemében eredményesen fejlődnek. Tolmácsolta hazája köszönetét a magyar nép erkölcsi és anyagi támogatásáért. Tájékoztatást adott Kambodzsa belső helyzetéről, az 1979 januárja óta a gazdasági élet, a kultúra és az egészségügy helyreállításáért tett lépésekről, a fejlesztési tervekről. Elemezte Kambodzsa nemzetközi helyzetét, a térségben uralkodó feszültség okait. Hangsúlyozta, hogy hazája a béke, a jószomszédság és az elnemkötelezettség politikájának a híve.

Losonczi Pál átadta a Magyar Népköztársaság vezető testületéinek üdvözletét és jókívánságait. Egyetértőén értékelte a kétoldalú kapcsolatok fejlődését az utóbbi négy esztendőben. Hangsúlyozta, hogy a magyar párt- és állami küldöttség mostani, kambodzsai látogatása is a közös elveken és érdekeken alapuló kapcsolatok megszilárdítását szolgálja. Az Elnöki Tanács elnöke tájékoztatást adott hazánk belső helyzetéről, nemzetközi gazdasági, politikai törekvéseinkről. Rámutatott, hogy Magyarország szerény lehetőségei szerint a feszültségek csökkentését, a békés viszonyok erősödését, a kölcsönös bizalmon s a fegyverkezés minél alacsonyabb szintjén nyugvó nemzetközi biztonságot igyekszik előmozdítani.

Az Elnöki Tanács elnökének pénteki programja a Tonlee Bassac színházteremben tartott kulturális program megtekintésével zárult.

Az Elnöki Tanács elnökének különgépével érkezett Phnom Penhbe annak a 3,5 millió forintos magyar segélynek az első része, amely egyebek közt gyógyszereket és élelmiszert juttat az árvíz sújtotta kambodzsai területek lakosságának.

A papgyilkosság ügye nem okozott lényeges nézeteltérést a lengyel állam és az egyház között, s nem befolyásolja Wojciech Jaruzelski, a LEMP KB első titkára, kormányfő és Józef Glemp prímás tervezett találkozóját - közölte a lengyel kormány szóvivője.

Előzetes letartóztatásba helyezték Stanislaw Smigiel lengyel mérnököt Varsóban pénteken, az időnként jelentkező lengyel illegális Szolidaritás rádióadó munkatársát, aki 1977 óta folytatott szocialistaellenes tevékenységet.

Tűz ütött ki pénteken este a londoni metró Oxford Circus állomásán. Haláleset nem volt, de 12 személyt kórházba kellett szállítani, mert füstmérgezést kaptak. Az Oxford Circus London központjának egyik legnagyobb csomópontja: három földalatti vonal találkozásánál fekszik. Összesen öt szerelvény rekedt a tűz miatt a különböző alagutakban. A tűz következtében a metrórendszer nagy részének áramellátása leállt, és emiatt óriási közlekedési zűrzavar keletkezett a város forgalmas pontjain. Az első jelentések szerint a tűz a metróállomás egyik raktárhelyiségében keletkezett.

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_oxford_circus_london.jpgNagy erőkkel vonultak fel a londoni tűzoltók

A vizsgálat később megállapította, a tűz oka egy, a felújítást végző munkások valamelyike által eldobott cigarettacsikk volt, mely a szellőzőrácson keresztül egy olyan helyiségbe esett, ahol hígítóval szennyezett rongyokat tároltak. A tűzoltók a megfeszített munka után csak hajnali 3 órára tudták a tüzet teljes egészében eloltani. Az állomást december 17-re tudták olyan állapotba hozni, hogy a szerelvények újra megállhattak ott, a teljes esztétikai rekonstrukció csak 1986 elején fejeződött be. A tűzre válaszul 1985 februárjában minden felszín alatti állomáson teljes dohányzási tilalmat vezettek be.

A palesztin parlament, a nemzeti tanács, amely csütörtökön látott munkához Ammanban, pénteken meghallgatta a vendégszónokokat, és kidolgozta a konferencia, napirendjét. A vitára bocsátott pontok között szerepel a Kaddumi, a PFSZ politikai osztályvezetője által előterjesztett politikai beszámoló, a szervezet pénzügyi helyzetének megvitatása, a jordániai uralkodó nemzetközi értekezlet összehívására vonatkozó javaslata, a palesztin fegyveres erők helyzete a megszállt területeken és a palesztin stratégia megújítása.

Husszein király - mint köztudomású - a világszervezet 242-es számon nyilvántartott határozata alapján tette meg a Közel-Kelet problémakörét vizsgáld nemzetközi konferencia összehívására, vonatkozó indítványát. Az értekezlet bázisának azonban Jasszer Arafat, a PFSZ vb elnöke a marokkói Fezben kimunkált béketervet jelölte meg. A két kiindulópont között jelentékeny a különbség, mivel az előbbi, nem szól az összes megszállt terület visszaadásáról és a palesztin államalapítás jogáról, az utóbbi viszont csak ezeknek a feltételeknek a teljesítése esetén helyez kilátásba biztonságos határokat, Izrael határait is értelemszerűen szavatolva.

Kaddumi beszámolója a PFSZ jövő politikai irányvonalát és nemzetközi kapcsolatrendszerét vázolja fel. Kitér a palesztin-jordán föderáció lehetőségére. Szíriáról szólva a referátum neheztelését fejezi ki, de hangoztatja,, hogy a PFSZ kész „új korszakot” nyitni, ha más országok a belügyeibe nem avatkoznak be, másfelől pedig leszögezi, hogy a palesztin mozgalom sem kívánja befolyásolni a különböző arab országok belpolitikáját és életét.

A pénteki ammani újságok arról tájékoztattak, hogy az eredetileg 384 tagból, álló gyűlés jelenlegi taglétszámát 374-ben határozták meg, mivel a képviselők közül a négy évvel ezelőtti ülésszak óta többen meghaltak. Az ammani ülésen a mandátumvizsgáló bizottság 257 szavazatot fogadott el érvényesnek, ami nyolccal több a határozatképességhez szükséges kétharmadnál.

Marokkó közölte: támogatja Husszein király „Területet a békéért” elvét és a palesztin parlamentben előterjesztett javaslatát. II. Hasszán uralkodó üzenetét a Palesztinái Nemzeti Tanács ülésén a marokkói küldött olvasta fel. Marokkó véleménye szerint „az arab világ történetének ebben a sorsdöntő szakaszában létfontosságú határozatokat kell hozni”. Hasszán király közli: minden körülmények között és a következményektől függetlenül Jasszer Arafat mögött áll.

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_palesztin_parlament.jpgNagyszabású biztonsági intézkedések mellett folyik a palesztin parlament ülése

Ezrek gyűltek össze a chilei főváros, Santiago templomaiban, hogy Juan Francisco Fresno santiagói érsek felhívására böjtöljenek, tiltakozásul a rendkívüli állapot ellen, és imádkozzanak a bebörtönzöttek szabadon bocsátásáért. Egyidejűleg országszerte tartottak hasonló tiltakozó akciókat a templomokban. A tiltakozási nap a santiagói székesegyházban a szakszervezetek vezetőinek és az ellenzéki pártok képviselőinek közös imájával zárult.

Eközben a chilei katonai kormány bejelentette, hogy kilenc ellenzéki személyt belső száműzetésre ítélt, vagyis az ország elhagyott, távol eső helyeire toloncolt. Köztük van Fanny Pollarolo, a baloldali erőket tömörítő Népi Demokratikus Mozgalom egyik vezetője is. Ugyancsak pénteken a biztonsági erők összesen 191 személyt vettek őrizetbe Valparaiso kikötővárosában egy átfogó akció során, amelyet - hivatalos megfogalmazás szerint - „a felforgató cselekmények” elkövetői ellen indítottak. November 6., a rendkívüli állapot újbóli bevezetése óta összesen több mint ezer embert vetettek börtönbe, illetve küldtek belső száműzetésbe.

november 24.

A Mongol Népköztársaság kikiáltásának 60. évfordulója alkalmából Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke és Lázár György, a Minisztertanács elnöke táviratot küldött Ulánbátorba Dzsambín Batmönhnek, a Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bizottsága főtitkárának, a Mongol Népköztársaság Minisztertanácsa elnökének és Nyamin Dzsagvaralnak, a Mongol Népköztársaság nagy népi hurálja elnöksége elnökhelyettesének.

Szombaton a fővárosban és vidéken több üzem dolgozói tartottak kommunista műszakot, hogy elősegítsék idei termelési feladataik sikeres teljesítését, az önként vállalt munka ellenértékével pedig hozzájáruljanak a gyermekintézmények fejlesztéséhez, a dolgozók lakásépítkezéseinek támogatásához és a szociális ellátást szolgáló pénzügyi alap bővítéséhez.

A Chinoin gyár kommunista műszakján csaknem 1600-an dolgoztak, kivált a gyógyszer- és növényvédőszer-alapanyaggyártó üzemekben. A gyár 350 irodai alkalmazottja exportszállítások gyorsítását segítette a gyógyszerek dobozolásával. A dolgozók szombati keresetükből 180 ezer forintot a IV. kerületi tanács fejlesztési alapjába utalnak az óvodák, bölcsődék és iskolák bővítésére. Csaknem 150 ezer forintot a gyár nyugdíjasainak segítésére, 130 ezer forintot pedig a vállalati lakásépítési alap bővítésére fordítanak.

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_chinoin.jpgSzombati műszak a Chinoin tablettázó üzemében

A Csepel Autógyár telepeinek kommunista műszakján 4900-an vettek részt. A szigetszentmiklósi törzsgyárban csaknem 3300-an a külföldi megrendelésre készülő gépkocsialvázakat, valamint Ikarus-padlóvázakat, szervokormányokat és pótalkatrészeket gyártottak. Az idén második alkalommal tartott kommunista műszakon elért termelési érték 18 millió forint; az ezután járó munkabért a dolgozók lakáshoz juttatására, valamint az időskorú nyugdíjasok támogatására fordítják.

Miskolcon, a Diósgyőri Gépgyárban öt és fél ezren járultak hozzá a termelési program sikeres teljesítéséhez. Munkájuk ellenértékét, egymillió forintot a vállalati szociális feladatok megoldására, illetve a Borsod megyei vérellátó állomás építésének támogatására szánják.

A Mosonmagyaróvári Fémszerelvénygyár központi telepén négyszázan, a vállalat csornai gyárában pedig háromszázan dolgoztak.

Gyulán két üzemben is dolgoztak kommunista műszakban. A Dürer Nyomdában a dolgozók nyolcvan százaléka vett részt a szombati munkában, egy részük a Helikon Kiadó részére készítette Flavius: „Apion, avagy a zsidó nép ősi voltáról” című könyvét. Ugyancsak ekkor készült a Magyar néprajz nyomása is. A harisnyagyárban is üzemeltek a gépek. A dolgozók egy része most vett részt az idén másodszor kommunista műszakban. A munkabért ezúttal a dolgozók lakásvásárlásának és -építésének támogatására, valamint a városi gyermekintézmények segítésére fordítják.

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_gyulai_harisnyagyar.jpgSzombati munkapillanat a harisnyagyárban

A pécsi Kesztyűgyárban az exporttervek teljesítéséért szombaton is dolgozott a varroda 35 dolgozója. A délelőttös műszakban 1100 pár síkesztyű készült el.

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_pecsi_kesztyugyar.jpgSzombati befejező művelet, a kesztyűk nagyságszámozása látható

Ezzel befejezték az üzemrészekben a kommunista műszakok őszi sorozatát, amelyen az önkéntes munka értéke elérte a hárommillió forintot. Ezt az összeget a város gyermekintézményeinek fejlesztésére utalják át. Zalaegerszegen a Zala megyei Baromfifeldolgozó és Értékesítő Közös Vállalatnál több mint kétszázan 25 ezer csirkét dolgoztak fel. Munkájuk ellenértékét a vállalat nagycsaládosainak és lakásépítő dolgozóinak segítésére fordítják.

A tervek szerint vasárnap lép életbe az a biztonsági terv, amely a libanoni kormánycsapatok jelenlétét Bejrút újabb területeire terjeszti ki. Michel Aun tábornok, a libanoni hadsereg főparancsnoka, valamint a hadsereg legfőbb vezetői hozzájárulásukat adták a libanoni biztonsági terv újabb részleteinek végrehajtásához. Technikai okokra hivatkozva azonban 24 órával elhalasztották a terv végrehajtásának megkezdését. Ennek értelmében a kormánycsapatok vasárnap kezdik meg a Bejrút nyugati, főként muzulmánok lakta városrésze feletti ellenőrzés átvételét.

A biztonsági terv újabb részleteinek végleges elfogadását és életbe léptetésének időpontját azon a találkozón hagyták jóvá, amelyet a szombaton Bejrútba érkezett Haddam szíriai alelnök, Amin Dzsemajel libanoni államfő, Rasid Karami kormányfő és a kabinet más tagjainak részvételével tartottak az elnök bikfajai nyári rezidenciáján. Haddam alelnökkel együtt érkezett a találkozóra Valid Dzsumblatt, a drúzok vezetője, egyben a libanoni kormány tagja is. Dzsumblatt jelenléte ezúttal biztosítékot jelenthet a biztonsági terv megvalósítására. A drúzok vezetője, aki egyenesen Damaszkuszból érkezett Bejrútba, eddig ugyanis összesen hat megelőző kormányülésen távollétével tüntetett, egyebek között a biztonsági terv megvalósítása ellen.

Faruk Kaddumi, a Palesztinai Felszabadítási Szervezet politikai osztályának vezetője - külügyminisztere - a nemzeti tanács ülésén kifejtette, hogy a palesztin mozgalom továbbra is minden erejével a Szíriával való kibékülésen fáradozik, bár ezt az előzmények után nehéz és fáradságos küldetésnek ítéli. A PFSZ és Szíria kapcsolatainak alapjául - folytatta - szolgáljon a PFSZ függetlenségének és cselekvési szabadságának elismerése.

Kaddumi szükségesnek vélte, hogy „a népességi és földrajzi okok miatt” a térségben Jordánia legyen a PFSZ legszorosabb szövetségese. Nem ért egyet azonban a palesztin vezetés Jordánia uralkodójának azzal az elgondolásával, hogy a kívánatos nemzetközi Közel-Kelet-értekezlet alapja az ENSZ Biztonsági Tanácsának 242. számú határozata legyen, mivel ez nem szól a palesztin önrendelkezésről, így az államalapítás jogáról sem.

Köszönetét mondott Kaddumi a Szovjetunió és a többi európai szocialista ország szolidaritásáért, a PFSZ jelenlegi, zaklatott helyzetének megjavításához adott szovjet segítségért. A szombati ülésen a parlament pénzügyi jelentést hallgatott meg, és tizenhárom új tagot kooptált a nemzeti tanácsba Észak-, illetve Dél-Amerikából.

Damaszkuszi otthonából el-Fahum, a palesztin parlament pénteken leváltott elnöke telefoninterjút adott az ammani eseményekről tudósító újságíróknak. Nyilatkozatában kétségbe vonta az ammani tanácsülés törvényes voltát. Megítélése szerint - mondotta - a mandátumok jó része érvénytelen, a tanács tagjainak valójában csak a fele tartózkodik Ammanban, holott a tanácskozás csak akkor határozatképes, ha a képviselők több mint kétharmada részt vesz rajta. El-Fahum egyszínűnek minősítette az ammani palesztin parlamentet, arra célozva, hogy csak Arafat tábora gyűlt ott össze. Szerinte a palesztin közvéleményformáló személyiségek távol vannak, és nem csupán azok, akik Szíriában tartózkodnak, hanem azok is, akiket más arab országok fogadtak be, még Jordániát is beleértve.

Jichak Samir, Izrael külügyminisztere és egyben miniszterelnök-helyettese elutasította Husszein jordániai királynak a palesztin nemzeti tanács ammani ülésén kifejtett javaslatát, hogy a PFSZ és Jordánia közösen tegyen diplomáciai erőfeszítéseket az 1967-es háborúban elfoglalt arab területek visszaszerzéséért. Samir rádiónyilatkozatában kereken visszautasította Husszein „területet békéért” javaslatát.

A koreai központi hírügynökség Pekingbe eljutott jelentése szerint Panmindzsonban ülést tartott a háromtagú koreai fegyverszüneti bizottság, melynek tagjai: a Koreai NDK, Kína és az Egyesült Államok (az úgynevezett ENSZ-csapatok főparancsnokságát képviselve). A fegyverszüneti bizottság titkárainak ülésén, amelyet a koreai-kínai fél kérésére hívtak össze, ez utóbbiak erőteljesen tiltakoztak az amerikai félnél amiatt, hogy pénteken brutális módon KNDK-őröket gyilkoltak meg, és a déli fél elhurcolt egy külföldi állampolgárt, aki átlépte a demarkációs vonalat.

A koreai-kínai fél titkára, Kim Rjong Gi ezredes a szombati ülésen hangsúlyozta: a véres incidens „szándékos, előre kitervelt bűncselekmény volt” az Egyesült Államok részéről, hogy megrontsa a béke és az enyhülés légkörét, amely a két koreai fél között az elmúlt hetekben alakult ki. A koreai-kínai fél titkára erőteljesen követelte, hogy szigorúan büntessék meg a bűncselekmény elkövetőit, biztosítsák, hogy hasonló cselekmény a jövőben ne forduljon elő. Egyben javasolja, hogy vasárnap reggelre hívják össze a fegyverszüneti bizottság plenáris ülését, a pénteki incidens ügyében.

Három pokolgép robbant a chilei Valparaisóban. Egy, a hadügyminisztérium épülete mellett parkoló gépkocsiban elrejtett robbanószerkezetet sikerült hatástalanítaniuk a biztonsági erőknek. A belügyminisztérium azt is közölte, hogy zavargások voltak Concepción, Le Serena és Santiago katolikus egyetemein.

Santiago érseke bejelentette, hogy a 74 éves Santiago Tapia atyát nevezi ki a chilei katolikus egyház emberi jogok bizottságának vezetőjévé. A bizottság eddigi elnökét, a spanyol Ignacio Gutierrezt a rendkívüli állapot egyik első intézkedéseként nem engedték vissza Spanyolországból Chilébe, ahol 15 évig élt és dolgozott.

november 25.

Befejeződött a Losonczi Pál, az MSZMP Politikai Bizottsága tagja, az Elnöki Tanács elnöke vezette magyar párt- és állami küldöttség kambodzsai látogatása.

Kambodzsai tartózkodásának zárónapján, vasárnap, az Elnöki Tanács elnöke először a Tuol Sleng börtönmúzeumot kereste fel, amelynek eredeti berendezési tárgyai, hatalmas fényképanyaga megrázó bizonyítékát adja a Pol Pot-i időszak kegyetlenkedéseinek, Kambodzsa tragikus megpróbáltatásainak.

Losonczi Pál útja innen olyan magyar segítséggel megteremtett létesítménybe vezetett, amelynek alapcélja, hogy enyhítsen a Pol Pot-ista uralom pusztító következményein. Az Elnöki Tanács elnöke a fővárostól 30 kilométerre levő Kompong Kantuot-i gyermekvárost kereste fel, amelynek 832 lakója az 1975 és 1979 közötti tömeggyilkosságok idején vesztette el családját. A magyar párt- és állami küldöttséget Kompong Kantuot lakosságai - fiatalok és idősebbek - magyar és kambodzsai zászlókat lengetve forrón üdvözölte. Jelen voltak Kandal megye párt- és állami vezetésének tagjai s az itt dolgozó magyar szakemberék is.

A kora délutáni órákban az Elnöki Tanács elnöke négyszemközti megbeszélést tartott vendéglátójával, Heng Samrinnal. Egyidejűleg jegyzőkönyv aláírásával befejeződött a magyar-kambodzsai gazdasági és műszaki-tudományos együttműködési bizottság tagozati elnökeinek találkozója. Magyar részről Borbándi János, a Minisztertanács elnökhelyettese, kambodzsai részről Chea Soth, a minisztertanács elnökhelyettese, a két tagozati elnök, írta alá a jegyzőkönyvet.

A találkozón áttekintették a bizottság 1984 júliusában megtartott IV. ülésszakán hozott határozatok végrehajtását, és értékelték az azóta eltelt időszakban végzett együttműködést. Borbándi János közölte partnereivel!, hogy a magyar kormány 1985-ben is nyújt térítésmentes segélyt áruszállításra, kambodzsai állampolgárok felsőfokú képzésére, valamint gyógykezelésére. Az 1986-1990. évekre vonatkozó magyar segítség részleteit a következő ülésszakon dolgozzák ki.

Az elnöki találkozón elhatározták, hogy további intézkedéseket hoznak a helyi nyersanyagokra épülő kisüzemek létesítésére, a szója- és kukoricatermesztési együttműködésre, valamint kisméretű műszaki gumicikkek előállítására alkalmas termelési együttműködés létrehozására.

A találkozón a két ország illetékes szerveinek képviselői aláírták a magyar-kambodzsai műszaki-tudományos együttműködési állandó bizottság II. ülésszakának jegyzőkönyvét, és jóváhagyták az 1985. évi együttműködési munkaprogramot.

Ugyancsak vasárnap Phnom Penhben Rév Lajos, az OKISZ elnöke és Meas Samnang ipari miniszter együttműködési megállapodást írt alá az 1985-től 1990-ig terjedő időszakra.

Nagy Gábor külügyminiszter-helyettes két együttműködési okmányt irt alá vasárnap. Hang Chuon közoktatási miniszterhelyettessel a Magyar Népköztársaság kormánya és a Kambodzsai Népköztársaság kormánya között 1980. november 27-én kötött kulturális, oktatási és tudományos együttműködési egyezmény 1984-1985-re szóló végrehajtási munkatervét látta el kézjegyével, Kong Kormmal, a kambodzsai külügyminiszter első helyettesével a két külügyminisztérium közötti együttműködési megállapodás 1987 végéig történő meghosszabbításáról szóló jegyzőkönyvet hagyta jóvá.

Ami Losoncai Pál további programját illeti, a nap folyamán találkozott Poeu Lidával, a kambodzsai nemzetgyűlés képviselőjével, a Nemzeti Egységfront főtitkárhelyettesével. Ezt követően a magyar államfő részt vett azon a díszvacsorán, amelyet Heng Samrin adott a Losonczi Pál vezette párt- és állami küldöttség tiszteletére.

A díszvacsorán mondott pohárköszöntőjében Heng Samrin kijelentette: - A párt, a kormány, az egész kambodzsai nép soha nem felejti el azt a tényt, hogy Magyarország - felszabadulásunk után nyomban - elismerte a Kambodzsai Népköztársaságot, jelentős anyagi és erkölcsi támogatásban részesítette országunkat a legnehezebb időszakban. Heng Samrin emlékeztetett rá, hogy az elmúlt hat esztendő során - a szocialista országok hatékony segítségévei - sok nehézséget leküzdött Kambodzsa.

Regionális kérdésekről szólva a kambodzsai államfő felelevenítette a három indokínai ország párt- és állami vezetőinek 1983. évi csúcsértekezletét, amely meghatározta együttműködésük fejlődését. Heng Samrin bírálta Kína, az Egyesült Államok és Thaiföld Indokína-politikáját, egyúttal hangoztatta: Kambodzsa, Vietnam és Laosz állandóan javaslatokat tesz a jószomszédi viszonyok megteremtésére, a békés egymás mellett élésre, attól a céltól vezéreltetve, hogy Délkelet-Ázsiát változtassák a béke és a stabilitás övezetévé.

Válaszában Losonczi Pál kiemelte: a magyar párt- és állami küldöttség látogatásának célja a két nép közötti barátság erősítése és fejlesztése. - Tisztelettel tekintünk azokra az eredményekre - hangoztatta az Elnöki Tanács elnöke -, amelyeket a kambodzsai nép a sorsdöntő fordulat, a Pol Pot-rezsim megdöntése óta ért el az életfeltételek újrateremtésében, a szétrombolt társadalom és gazdaság helyreállításában. Habár országainkat sok ezer kilométer választja el egymástól - folytatta -, s eltérőek hagyományaink és kultúránk, mégis vannak közös vonások sorsunkban. Hazánk elvi politikájához híven a kambodzsai nép egyetlen törvényes képviselőjének a Kambodzsai Népköztársaság kormányát tekinti, s támogatást nyújt ahhoz, hogy elnyerje helyét az ENSZ-ben és más nemzetközi szervezetekben.

Losonczi Pál a továbbiakban nemzetközi kérdésekről beszélt, a nemzetközi életben uralkodó feszültségekről, majd megállapította: a magyar nép minden tőle telhetőt elkövet a világbéke megőrzéséért, a párbeszéd fenntartásához.

„Rugalmas és konstruktív” amerikai magatartást ígért a hamarosan megkezdődő fegyverzetkorlátozási tárgyalásokon Robert McFarlane nemzetbiztonsági főtanácsadó. McFarlane másodízben nyilatkozott azóta, hogy a múlt hét csütörtökén bejelentették Gromiko szovjet és Shultz amerikai külügyminiszter januári találkozóját.

A politikus egyúttal - miként azt a CBS tévétársaság egyik műsorában kifejtette - hosszú és kemény tárgyalásokra számít, amelyek esetleg „kitölthetik Reagan elnök teljes második periódusát”. A január 7-8-án tartandó Gromiko-Shultz találkozó előtt az Egyesült Államok nem fog „engedményeket” tenni, mondta McFarlane, de nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy a tárgyalások megkezdődése után az „önmérséklet kölcsönös gesztusaira” sor kerülhet. A nemzetbiztonsági főtanácsadó arra a kérdésre válaszolt: vajon az Egyesült Államok a megbeszélések idején hajlandó-e felfüggeszteni az amerikai rakéták további telepítését Nyugat-Európában, s a moratóriumra az űrfegyverkezés területén.

McFarlane szerint Washington „nyolcvanöt százalékban” kidolgozta már tárgyalási stratégiáját. McFarlane az amerikai adminisztráció régebbi hangvételére emlékeztető módon durván támadta a Szovjetunió korábbi magatartását a fegyverzetkorlátozási tárgyalásokon. És ismét az Egyesült Államok „megerősödésével” indokolta, hogy Washington ezúttal hajlandó a tárgyalások útjára lépni. Kompromisszumkészséget és realizmust ígért, s kijelentette: az elnök eltökélt szándéka, hogy sikert érjen el még azelőtt, hogy mandátuma lejár. Nem szükséges - mondta -, hogy egy egyezmény előkészítése négy évig tartson, de lehetséges, ilyen hosszú ideig fog tartani.

Nicaragua megválasztott elnöke, Daniel Ortega a Reuter brit hírügynökségnek adott nyilatkozatában mihamarabbi találkozót sürgetett Ronald Reagan amerikai elnökkel a két ország közötti feszültség enyhítésére. Daniel Ortegát január tizedikén iktatják be hivatalába. Nyilatkozatában legfontosabb elnöki teendői közé sorolta az Egyesült Államokkal való megállapodást, az ellenforradalmárokkal vívott küzdelem befejezését és a megrendült gazdaság helyreállítását. Ortega szerint a sandinista vezetésnek hatalomra jutása óta elkövetett legnagyobb tévedése a Nicaraguával szembeni amerikai szándékok alábecsülése volt.

A chilei karhatalmi erők mintegy hetven embert letartóztattak. Santiago három szegénynegyedében a katonák összeterelték az ott lakókat, s személyi igazolványaik átvizsgálása után elhurcolták a gyanúsnak ítélteket.

A rockzene több mint húsz nemzetközi sztárja jött össze a világ legtávolabbi részeiről Londonban, hogy közös hanglemezt vegyenek föl jótékony célra. A bevételt az aszály és éhínség sújtotta Etiópia lakóinak ajánlják föl.

A dal és a jótékonykodó szupersztárok kórusának létrehozása Bob Geldofnak, a Boomtown Rats nevű együttes és Midge Urenek, az Ultrawox tagjának köszönhető. Az ötletet Geldof hozta, akit megérintett egy BBC dokumentumfilm az etióp emberek szegénységéről (ennek felszámolására szervezték a gyűjtést a dallal), ő írta egyébként a szöveget, míg Ure vállalta a zeneszerzés és a felvételek menedzselésének feladatait.

A dal, melynek címe Do They Know It's Christmas?, arra hívja fel a figyelmet, hogy míg Londonban plakátok és havas utcák jelzik jóelőre a karácsony érkezését, addig Etiópiában tikkasztó hőség van és a katasztrofális körülmények miatt „A karácsonyi csengők ott csupán vészharangok”.

A dal nagy részét a londoni Sam West stúdióban vették fel, ahová szinte minden sztár elment aznap személyesen. A kivételt Sting és Simon LeBon (Duran-Duran) képezték, akik korábban rögzítették a saját részüket.

Az előadók soha korábban nem hallották a dalt, csupán Ure útmutatásai szerint énekelték fel azt. Ez igaz azokra is (Paul Young, Boy George, George Michael, Simon LeBon, és Bono), akik szólót is énekelnek a dal folyamán.

A dalból készült kislemez azonnal minden idők legnagyobb példányszámban eladott hanghordozója lett Nagy-Britanniában (gyarapítva ezzel a Geldof által létrehozott alapítványt), 3,8 millió darabos eladással. Ezt az elképesztő számot csak Elton John tudta felülmúlni az 1997-es „Candle In The wind” lemezzel és 4,9 millió példánnyal. Érdekesség, hogy ez a dal szintén jótékonysági céllal íródott: Diana hercegnő szobrára gyűjtöttek a kiadásával.

A Geldof által kitalált formátum, melyben a legmenőbb sztárok állnak össze egy jótékonysági dal erejéig, igen sikeresnek bizonyult. Az egy évvel később készült We Are The World” és a mögötte álló USA For Africa számára is ez adta a követendő példát. A szervezők ezért tiszteletből felkérték Geldofot a közreműködésre, így ő lett az egyetlen nem amerikai előadó, aki helyet kapott a szám kórusában és az egyetlen, aki mindkét számban (Do They Know It’s Christmas?, We Are The World) hallható.

A sztárok által alapított angol formátum neve, a Band-Aid valójában egy szójáték, hiszen a kifejezést egy ma is létező ragtapasz nevéből kölcsönözték, utalva a segítő jellegre.

Humor:idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_humor_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_humor_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_humor_3.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_humor_4.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_humor_5.jpg

Reklám:idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_reklam_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_reklam_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_reklam_3.jpg

Kékfény:
A november 14-i Kék fény adásában a rendőrség a lakosság segítségét kérte Fekete Péter 38 éves, többszörösen büntetett, foglalkozás nélküli, budapesti lakos elfogásához, aki alaposan gyanúsítható nagy kárt okozó többrendbeli betöréses lopás bűntettének elkövetésével. A rendőrség Feketét elfogta és letartóztatta.

Súlyos közlekedési baleset történt péntek hajnalban Budapesten, a XIII. kerületi Teve utca és Forgách utca kereszteződésében. Egy jugoszláv turistákat szállító autóbusz vezetője, az elsőbbségi szabályokat megsértve - a jelzőtáblával védett útra hajtva - összeütközött a szabályosan haladó 43-as autóbusszal. A karambol következtében több magyar, illetve jugoszláv állampolgár szenvedett sérüléseket. A mentők 16 utast, közöttük egy jugoszláv állampolgárt szállítottak kórházba. Az öt súlyos sérültet az Árpád kórház baleseti sebészetére vitték. Hárman az elsősegélynyújtás után távozhattak a helyszínről. A rendőrség szakértők bevonásával tovább folytatja a baleset körülményeinek tisztázását.

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_budapesti_buszbaleset.jpgA csuklós autóbusz és a turistabusz az összeütközés után

Féktávolságon belül lépett az úttestre a VIII. kerületi Rákóczi úton Molnár Ferencné 51 éves budapesti nyugdíjas, és egy 7/a jelzésű autóbusz halálra gázolta.

Közlemények:
A Belvárosi Vendéglátó Vállalat értesíti vevőit, hogy az 1984. december 31-ig érvényes 5 és 10 Ft-os étkezési jegyekből a fel nem használt vállalati készletüket 1984. december 15.-1985. január 15. között válthatják vissza a vállalat pénzügyi osztályán. Bővebb felvilágosítás a 121-286-os telefonon.

Szentendrén egész évben várja vendégeit a „Görögkancsó” étterem. Görög, szerb, magyar ételkülönlegességek. Esküvőkre különterem, csoportok részére 20% engedmény.

A Fővárosi Vízművek értesíti a fogyasztókat, hogy november 26-án 16 órától november 27-én 20 óráig a nagy átmérőjű vezetékek karbantartása miatt a IV-XI. és a XIII-XVI. kerületekben az ivóvíz zavarossá válhat. A vállalat kéri a fogyasztók türelmét és megértését.

Állásajánlat:idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_allasajanlat_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_allasajanlat_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_allasajanlat_3.jpg

Divat: A kötöttek újjászületése
A kötés, horgolás reneszánszát éli napjainkban. Talán nem véletlen, mert egy szép kézikötésű pulóver annyiba kerül, mint egy kabát. Ha magunk kötünk, néhány száz forintból kijön, nem beszélve a sikerélményről. Divat rovatunkban most bemutatunk néhány szép modellt, amelyet Prósz Veronika iparművész készített. Mindegyik pulóverhez készültek kiegészítők is, például hamis nyak, sál stb., Így többféleképpen lehet viselni.idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_divat_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_divat_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_divat_3.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_divat_4.jpg

Befejezés előtt az őszi mélyszántás és a kukorica betakarítása:
Az esőzések jót tettek az ősszel elvetett gabonának, szépen kikeltek és kellőképpen megerősödtek a zsenge növények. Az utóbbi napokban a felázott talajra sokfelé nem mehettek rá a gépek, ezért átmenetileg szünetelt a még hátralevő termés betakarítása. Szombaton azonban ismét indíthatták a kombájnokat s a szántótraktorokat. Fejér megye sok gazdaságában négy-öt napi kényszerpihenő után csak szombaton láttak ismét munkához a gépek, pedig a terület egy részén lábon van még a kukorica. Somogyban az enyhe időjárás ismét lehetővé tette az abbamaradt mezei munkák folytatását. Szombaton a Drávától a Balatonig traktorok százai nyomában hasították az ekefejek a friss barázdákat, s kombájnok törték, morzsolták a kukoricát. Csongrád megyében a kukoricával már végeztek a kombájnok, s a hét végén az utolsó hektárokról szedték fel a cukorrépát. A répaföldeken véget ért a munka, ám annál nagyobb a forgalom a termést átvevő és továbbító állomásokon. Helyenként 60-70 milliméter csapadék hullott az utóbbi napokban Győr-Sopron megyében, s alaposan feláztatta a talajt. Emiatt nem tudták befejezni a cukorrépa és a kukorica betakarítását. Számottevő termés azonban már nincs a földeken egyik terményből sem. A vidék legnagyobb gazdaságában, a Lajta-hansági Állami Tangazdaságban a hét végén már csak az őszi mélyszántás adott munkát.

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_toltesfalvai_kukorica.jpgA kukorica szárítását készítik elő a Győr-Sopron megyei Töltéstaván

Több bontott csirke Sárvárról:
Az eddigi kapacitást másfélszeresére növelő új csirkevágó gépsor kezdte meg működését a Sárvári Baromfifeldolgozó Vállalatnál. Óránként már háromezer baromfit dolgoznak fel. A fokozottabb piaci igényeknek így tudnak eleget tenni, mert mind a külföldi, mind a hazai vásárlók inkább a feldarabolt, kevesebb munkával elkészíthető húst keresik.

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_sarvari_baromfi.jpgDarabolják, csomagolják és osztályozzák az árut 

Új vasúti híd épül a Tiszán:
Szinte meg sem szokták Szentes, illetve Csongrád lakói a városaikat 1982 őszétől összekötő új Tisza-hidat, amikor a Hídépítő Vállalat dolgozói ismét megjelentek a folyó partján. Irányításukkal erősödött a partszakasz, kapaszkodtak a meder talajába egy leendő híd tartócölöpei. Mert 1986-ra új vasúti átjárónak kell feszülnie ott, ahol ma egy 1903-ban átadott vasszerkezet nyög a rajta átrobogó vagonok súlya alatt. A helyére (tőle néhány méternyire) kerülő utód 504 méter hosszúságú, 2700 tonna súlyú, 12 méter széles lesz. Szerkezete a Ganz-Mávagban készült: elemeit a gyár dolgozói illesztik végső helyükre.

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_tiszahid.jpgA betonpilléreket alapozzák a Tiszán: egymás mellett a készülő és a lebontásra ítélt híd Csongrád és Szentes között

Gyermeknadrágok exportra:
A komlói Carbon geresdlaki kisüzemében az NSZK-beli Wölfer-cég megrendelésére varrnak gyermek farmernadrágokat. Az 1973 óta működő, a környező falvak asszonyainak is munkalehetőséget adó üzem évi 1,5-2 millió forint értékű valutát termel.
idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_komloi_carbon.jpg

Kollégium 18 nemzet diákjainak:
Újabb intézménnyel gazdagodott a magyar mezőgazdasági szakmunkásképzés. A vépi Mezőgazdasági Szakmunkásképző és Munkástovábbképző Intézet kollégiumában 18 fejlődő ország 250 hallgatója talált kényelmes otthonra. A 65 négy-, illetve kétágyas szoba mindegyike zuhanyzófülkés, és minden szobában van televízió.

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_vepi_kollegium.jpgFelkészülés a másnapi órákra

Kétszer tízmilliárdos vállalat:
A cím a székesfehérvári Könnyűfémművet illeti, s megfelel a valóságnak. Az idén befejezett nagyszabású rekonstrukció után a vállalat állóeszközeinek értéke elérte a tízmilliárd forintot, s évente körülbelül ugyanennyi termelési értéket produkál. A több éves felújítás hozzásegítette a vállalatot, hogy növelje termelőerejét, bővítse gyártmányainak körét, s javítsa minőségüket. A Köfém látja el alapanyaggal az Alumíniumipari Tröszt gyárait, s tulajdonképpen valamennyi hazai alumínium-felhasználót. Az idén például 130 ezer tonna hengerelt, sajtolt, húzott és kovácsolt félgyártmány hagyja el az üzemcsarnokokat, melyek mintegy hetven százalékát használja fel a hazai ipar, a többi pedig szocialista és tőkés piacokon talál gazdára.

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_kofem.jpgAz üzemek látványa már „beépült” a székesfehérvári tájképbe

Az Elegant már tavaszra termel:
Az Elegant Május 1. Ruhagyár túrkevei telepén az idén mintegy 105 ezer terméket készítenek. A női nadrágok, kosztümök, blézerek és kabátok 60 százalékát a hazai piac részére varrják, a többit pedig szovjet exportra szállítják.

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_elegant_ruhagyar.jpgAz üzemben jelenleg már a tavaszi ruhaneműk készülnek, hiszen november elején már átadták a kereskedelemnek a „téliesített” árukat

Máris mindig megtelik:
Nyolcszáz diák örömére felépült Kőszegen a Kossuth Zsuzsa általános iskola mutatós és igazán hasznos tornaterme. A csarnok - mint képeink is bizonyítják - máris mindig foglalt, de hát egy tornaterem akkor üzemel jól, ha minél többször ki lehet tenni a „Megtelt” táblát. Mindenesetre nyilvánvaló, hogy a gyerekek a lyukas órákért itt lelkesednek a legkevésbé.

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_koszegi_tornaterem.jpgTornaóra, alulnézetben

Repülőgép a földön:
A MÉM Repülőgépes Növényvédelmi Szolgálatának nyíregyházi bázisán megkezdték a repülőgépek és helikopterek szokásos téli karbantartását. Egy-egy gépre átlagosan 500 munkaórát fordítanak a szakemberek, hogy a nélkülözhetetlen eszközök január végén, február elején már újra munkába állhassanak.
idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_meme_repulogepes_szolgalat.jpg

Lakberendezési kisáruház nyílt Debrecenben:
Gyönyörű üzlet nyílt Debrecenben. A Kelet-magyarországi TÜZÉP, a Bajai Lakberendezési Építő- és Vegyesipari Szövetkezet, valamint a RAMOVILL Kereskedelmi Vállalat közösen lakberendezési kisáruházat nyitott a Petőfi tér és a Beloiannisz utca sarkán, az egykori TÜZÉP-mintabolt helyén. A bajai szövetkezet skandináv stílusú bútoraival ilyen széles választékban eddig csak a fővárosban, illetve Baján találkozhattak a vásárlók. A tegnap Debrecenben megnyílt kisáruházban a bajaiak bútorain kívül több mint egy tucat szövetkezet termékeit vásárolhatják a megye lakosai. A bútorokon kívül különböző formatervezett világítási cikkeket, üvegárut, textíliát, szőnyegeket, edényeket kínálnak.

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_debreceni_lakberendezesi_aruhaz.jpgA bútorválasztékot kéthetente cserélik. Ugyanekkor Pataky Dóra belsőépítész, a formatervezési központ munkatársa ad lakberendezési tanácsokat

A bányáknak készítik:
A napokban kezdték meg a Közúti Gépellátó Vállalat nyíregyházi üzemében a Veszprémi Szénbányák megrendelésére a bányatámok gyártását. Jövőre ezt az együttműködést továbbfejlesztve acélpajzsokat is készítenek.

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_kozuti_gepellato_vallalat.jpgJánosik Ferenc az összeállított tám felületét tisztítja a fejtés előtt

Új típusú bibliobusz:
A közelmúltban Cegléden átadták a Csepel Autógyár és az Ikarus székesfehérvári gyáregységének gyártmányfejlesztési programja keretéiben az eleve e célra tervezett mozgókönyvtárat. Az új jármű oldalai zártak, a természetes fényt hátulról és a tetőiről kapja. Egyetlen ajtaja elöl nyílik. Hűtőszekrény és mellékhelyiség is található (ez utóbbi olyan, mint amilyent a repülőgépen vehet igénybe az utas). A busz tengelyével párhuzamos polcokon mintegy 3500 kötet könyv helyezhető el, s így egy kisebb falusi könyvtár állományának megfelelő mennyiségből válogathatnák, s itt minden korosztály és érdeklődési körű olvasó megtalálhatja a neki tetsző és szükséges olvasmányt. Tápraktárában további 4000 kötet áll rendelkezésre az állomány felfrissítésére. Évi 100 ezer Ft biztosítja a gyarapítást. A csaknem 2 millió forint értékű bibliobusz az Országos Közművelődési Tanács anyagi fedezetéből, s a Pest megyei Tanács jelentős támogatásával készült el. Bár tudjuk, hogy a mozgókönyvtár lehetőségei behatároltak, mégis tény, hogy a jövőben sok ellátatlan helyre juttatja el a könyvet.

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_konyvtarbusz.jpgAz új könyvtárbusz

Teljesítették a Paksi Konzervgyárban a munkaverseny-vállalásokat:
A Paksi Konzervgyár dolgozói a kongresszusi és felszabadulási munkaverseny keretében az 1984. évi termelési tervüket teljesítették, s az év végéig a szocialista brigádok vállalásainak megfelelően a terv túlteljesítésén dolgoznak, mely várhatóan 15 millió forintot jelent. Belföldi kiszállítási feladatait a vállalat ez ideig 15 százalékkal teljesítette túl.

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_paksi_konzervagyar.jpgFolyamatos és gyors a munka a töltőgépsoron

Gyógyszertár, társadalmi összefogással:
Nagy öröm egy-egy településen élők számára, ha valami új létesítménnyel gazdagodik a közösség. Különösen, ha szociális vagy egészségügyi intézménnyel, mint a közelmúltban az ajkaiak. A városközpontban átadott szalagház földszintjén olyan gyógyszertár nyílt széles társadalmi összefogás gyümölcseként, amely nemcsak a betegek számára, de az itt munkálkodó dolgozóknak is kulturált, igényes körülményeket teremt.

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_ajkai_gyogyszertar.jpgA kulturált, kellemes eladótér

A Magyar Televízió műsorán: A nagy ho-ho-horgász
November 23-án, pénteken vetítette először a sorozatot a Magyar Televízió. A sorozat első tizenhárom része közel két évet porosodott a dobozokban, mikor adásba került. A következő szériára négy évet kell várnunk, újabb tizenhárom résszel. A televíziós rajzfilmsorozat rendezője Dargay Attila és Füzesi Zsuzsa volt. A forgatókönyvet Csukás István és Sajdik Ferenc írta, a zenéjét Pethő Zsolt és a 100 Folk Celsius együttes szerezte, a főszerepben Balázs Péter és Mikó István hangja hallható. A sorozat két főszereplője A nagy ho-ho-horgász és a Főkukac. A 100 Folk Celsius később egy nagylemezt csinált a mese zenéjéből, több gyermekeknek szóló koncertet adtak, aminek eredményeképpen 1988-ban megkapták a magyar hanglemez-kiadók eMeRTon díját.

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_a_nagy_ho_ho_ho_horgasz.jpgA rajzfilmsorozat főszereplői 

Hová menjünk? Moziba!
idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_mozi.jpg

Színházi bemutató: János király (Várszínház). Friedrich Dürrenmatt kitűnő színpadi játéka, természetesen, Shakespeare drámája nyomán íródott.

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_funtek_frigyes_hirling_istvan.jpgFuntek Frigyes, Hirtling István

Magyar könnyűzene:
A 48. héten a magyar slágerlista a szólisták között: 1. Presser-Sztevanovity D.: Ólomkatona (Katona Klári), 2. Póka-Földes-Deák: Ne szeress engem (Deák „Bill” Gyula), 3. Tolcsvay L.-Bródy: A város fölött (Koncz Zsuzsa).

Az előadók között: 1. Szikora-R-Go együttes: Látod, így sikerült (R-Go), 2. Pásztor-Jakab-Hatvani: Holnap hajnalig (Neoton Família), 3. Presser-Sztevanovity D.: Kinn is vagyok, benn is vagyok (Locomotiv GT).

Vastaps az énekesnőnek
Ajtai Zsuzsa mindig vastaps közelében van. Pontosabban, mint a Vastaps együttes szólistája szerepelt a közelmúltban. Öt esztendő óta énekel, és már több rádiófelvétele is van. A „Felkapott a szél”, a „Holnap hazamegyek" című dalai elhangzottak a rádió népszerű Tessék választani műsorában is. Azt vallja, hogy igazi énekesnő csak akkor válhat valakiből, ha „bandával" énekel. Ekkor tudja igazán megmutatni az előadó, hogy mire képes. Estéről estére azonos szinten, azonos technikai feltételek mellett, meghangszerelt dalokat énekelni mindenképpen színvonalasabb előadásmód, mint mondjuk egyszál zongorával énekelgetni. Nem véletlen, hogy Zalatnay, Koncz és a többi sztár is egy zenekarral együtt lettek igazán nagy énekesnők. Ajtai Zsuzsa a melodikus dallamokat kedveli, az olyanokat, amelyekben az énekesnőnek feladatot kell megoldania. Nagy öröm számára, ha érzi hogy, figyeli a közönség, és tud rájuk hatni. Kedvenc énekesnője Tina Turner és Katona Klári. Eddig a Thermál műsorában érezte legjobban magát, amikor színházi körülmények között estéről-estére felzúgott a vastaps - a Vastapssal.

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_ajtai_zsuzsa.jpgAjtai Zsuzsa

Külföldi könnyűzene:
A hét második felében még mindig tarol a Wham! együttes. Az amerikai slágerlistákat a Wake Me Up Before You Go-Go, a nyugat-európai slágerlisták többségét pedig a Freedom című számaik vezetik.

És akkor lássuk a lényeget, az NB I. 13. fordulóját! Nem lesz könnyű dolga a fordulóban az éllovas triónak, miután a Videoton, a Debrecen és az MTK-VM egyaránt idegenben játszik. Ugyanígy nehéz percei lehetnek az üldöző Honvédnak, amely vasárnapi matinén szerepel Pécsett. A kétnapos forduló találkozóinak túlnyomó többségét vidéken rendezik, a budapesti csapatok közül csupán az Ú. Dózsa lép pályára a fővárosban.

ZTE - Videoton
Az ősz első számú hazai együttese, a Videoton, a bajnokságban és az UEFA Kupában is feltűnően kiegyensúlyozott, s most éppen főpróbát tart a szerdai, Partizán elleni mérkőzésre. A ZTE erre aligha lesz tekintettel, így minden eredmény elképzelhető, bár nem valószínű, hogy a fehérváriak pont nélkül távoznak az újabban nem igazán félelmetes zalai katlanból.
idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_zte_videoton.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_zte_videoton_kovacs_sandor_disztl_laszlo.jpgKovács S. elviszi a labdát Disztl L. mellett, s a következő pillanatban megszerzi a ZTE második gólját

Eger - DMVSC
Az „egri csillagok” mindenkinek méltó partnerei, a Debrecennek tehát küzdenie kell azért, hogy folytatni tudja remek őszi sorozatát. Az esélyek megoszlanak, a legreálisabbnak a döntetlen látszik. Jó hír, hogy Nagy György, a DMVSC labdarúgó-csapatának edzője pénteken már elhagyta a klinikát. A szakvezetőt november 2-án szívinfarktussal szállították a kórházba, azóta állapota lényegesen javult.
idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_eger_dmvsc.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_eger_dmvsc_kiss_gyorgy_mezo.jpgAz utolsó pillanatban Kiss Gy. labdáját a léc alól tornászta bravúrosan szögletre Mező

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_eger_dmvsc_labdakereso.jpgHol a labda? Öten is keresik a csúszós talajon

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_eger_dmvsc_szigeti_andras.jpgSzigeti András, az esztendők során klasszissá érett debreceni középhátvéd ezúttal is korlátlan úr saját portája előtt

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_eger_dmvsc_orom.jpgUgye, hogy egy 0:0-ás döntetlennek is lehet néha örülni... Akik bemutatják: a DMVSC játékosai a hármas sípszó után

SZEOL AK - MTK-VM
A kék-fehér szurkolók kissé tartanak a mérkőzéstől, mondván, hogy a szomorú szegedi szériának is véget kell érnie egyszer. Az aggodalom ellenére a legkevésbé sem lenne meglepő, ha az MTK-VM mind a két pontot elhozná vetélytársától.
idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_szeol_ak_mtk_vm.jpg

Szegedi kötődésű barátunk ismét megosztotta velünk, hogyan emlékszik vissza a délutánra:
Valamiért nekem úgy rémlik, hogy ezen a szombaton én a kézilabda meccset választottam. Arra ugyanis ezer százalékig emlékszem, hogy a spanyol Ballonmano Teonisa ellen a kapu mögül, a B-középből néztem a meccset, és énekeltük, hogy "góllövés a tudománya, Alicante elmehet a …!". Az, hogy ez pont azon a napon történt, mikor a SZEOL AK-om először nyert a szezonban..., hát így jártam.

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_szeol_ak_mtk_vm_gruborovics_gaspar.jpgGruborovics lövése útban a bal felső sarok felé. Gáspár tehetetlen (ekkor sérült meg a vendégek kapusa)

Ú. Dózsa - Békéscsaba
A lilák legutóbb veszélyesebbek voltak a saját kapujukra, mint ellenfelük hálójára, ám ez sem változtat azon, hogy hazai környezetben esélyesebbek riválisuknál. Bár az Ú. Dózsa formája alapján a döntetlen sem kizárt.
idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_u_dozsa_bekescsaba.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_u_dozsa_bekescsaba_kerekes_baji.jpgBaji kapus nagy pillanata: épp a gólvonalon állítja meg az újpesti Kerekes lövését

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_u_dozsa_bekescsaba_kerekes_gyorgy_baranyi_torocsik_kerekes_attila.jpgEgy a békéscsabai kapu előtti mozgalmas jelenetek sorából. Takács előrevetődve fejeli vissza a mezőnybe a labdát. Akik a labda útját figyelik: Baranyi, Törőcsik, Kerekes Gy., Schróth és Kerekes A.

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_u_dozsa_bekescsaba_kerekes_baji_2.jpgBaji Tamás, a Békéscsaba fiatal kapusa bátor kivetődéssel szerzi meg a labdát a fehér mezes Kerekes elől, aki átesik rajta

Haladás - Vasas
A Haladás Győrben nyert a Rába ellen, a Vasas - szintén váratlanul - hat góllal lepte meg a Szegedet. A piros-kékek ezúttal aligha számíthatnak hasonló eredményre, de a pontszerzésben reménykedhetnek.
idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_haladas_vasas.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_haladas_vasas_fitos_hires_gorog_farkas_balogh.jpgA hazai gól előtti pillanat, Fitos lábát már elhagyta a labda. Balról Híres, Görög, Fitos (Farkas és Balogh között) és Hazafi játékvezető

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_haladas_vasas_meszoly_kalman.jpgA szurkolók számára szokatlan Mészöly-póz. Hiába, az elmúlt időszak történései - az utolsó két eredményt leszámítva - nem túl biztatóak Mészöly Kálmánra és a csapatra nézve

Rába ETO - Csepel
Már csak hajdan volt barlang a győri stadion, ráadásul a csepeli védelem, amilyen fiatal játékosokból áll, olyan masszív. Ám ha a Rába-csatársor a régi dicsőségre emlékező hangulatban játszik, akkor felidézheti az elmúlt két év kissé halványuló sikereit.
idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_raba_eto_csepel_1.jpg

Pécsi MSC - Bp. Honvéd
A kispesti szurkolók hiába várják kedvenceiktől a rotterdami és a limasszoli formát, Varga és társai, a jelek szerint, a válogatott találkozókra „tartalékolnak”. Pécsett is szoros mérkőzés várható, lehet 2-es, X és 1-es is.
idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_pecsi_msc_bp_honved.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_pecsi_msc_bp_honved_sallai_refi_menyhart_nagy_antal.jpgRéfi egymaga megnyerhette volna a Honvéd elleni mérkőzést, de ez a helyzete is kimaradt Sallai szorongatásában. Menyhárt és Nagy Antal együttes erővel

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_pecsi_msc_bp_honved_vedekezes.jpgA pécsieknél a védekezésen semmi nem múlott

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_pecsi_msc_bp_honved_dobany_roth.jpgA Bp. Honvéd elleni mérkőzés után nem a legvidámabb hangulatban vonultak le a pályáról a PMSC labdarúgói. Ezt árulja el Róth és Dobány tekintete, mert ezt a mérkőzést megnyerhette volna a PMSC

Tatabánya - Ferencváros
Abszolút egyesélyes az összecsapás, miután az FTC mai csapatának képességei még nyomokban sem emlékeztetnek a régiek sokszor megcsodált tudására. A Tatabánya a legutóbbi két fordulóban csak egy ponttal lett gazdagabb, de most kettőt szerezhet egy csapásra.
idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_tatabanya_ferencvaros.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_ferencvaros_tatabanya_emmer.jpgEmmernek mindenből kijut a ferencvárosi játékosok gyűrűjében

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_ferencvaros_tatabanya_kiprich_fejes_szabo_jancsika.jpgItt ugyan a tatabányaiak vannak többen (Kiprich, Fejes és Szabó), de a labdát Jancsika fejeli el

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_tatabanya_ferencvaros_pinter_attila.jpgPintér magabiztosan rombolt

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_tatabanya_ferencvaros_dombai_fischer_poloskei_kovacs.jpgA tatabányai összecsapás első félidejének utolsó percében történt. Pölöskei bombája utat talált a bányászok kapujába, ezzel a góllal 2:0-ra vezetett a Ferencváros. Képünkön az a pillanat látható, amikor a gólszerző Pölöskei öröme jeléül Fischer mögött éppen emeli fel a jobb öklét, Dombai kapus búsan térdelve néz a hálóban pihenő bőrgolyó után, míg Kovács felemelt karokkal ünnepli társa remekbeszabott alakítását

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_tatabanya_ferencvaros_keller_kiprich.jpgKeller fordul le Kiprichről (forrás: tempofradi.hu)

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_tatabanya_ferencvaros_poloskei_gabor.jpgPölöskei Gábor (FTC) hosszú gólszünet után volt újra eredményes

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_tatabanya_ferencvaros_vincze_geza_dr_juhasz_jozsef_dr_gyarmati_jeno.jpgMintha még valami mindig nem stimmelne a játékban. A szereplők: Vincze Géza vezetőedző, dr. Juhász József és dr. Gyarmati Jenő orvosok

A mérkőzések után lássuk a 13. forduló válogatottjait! A teljesítmények közül kiemelkedik a zalaegerszegi Péter és Soós, illetve a ferencvárosi Pogány teljesítménye. Nálunk az utóbbi lett a forduló játékosa.
idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_a_fordulo_valogatottjai.jpg

A góllövőlista élén ebben a fordulóban sem történt változás.
idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_gollovolista_1.jpg

Talán a leglelkesebb szegedi és zalaegerszegi szurkolók sem gondolták volna a 13. forduló előtt, hogy csapatuk három-három góllal legyőzi az MTK-VM, illetve a Videoton együttesét (a szegediek egy mérkőzésen először szereztek két pontot a bajnokságban). A fehérváriak váratlan veresége ezúttal nemcsak a „Vidi" híveit aggasztja, hiszen Csongrádi és társai szerdán UEFA Kupa-találkozón fogadják a belgrádi Partizánt. Igaz, gyakorta emlegetik: ha rossz a főpróba, akkor... A Ferencváros „feltámadt” Tatabányán, és így egy hellyel feljebb került a táblázaton, a Honvéd nehezen hozta el az egy pontot Pécsről.
idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_tabella.jpg

Tekintsük át az NB II. legfontosabb hétvégi momentumait. A másodosztály 18. fordulójában a listavezető Volán Tapolcán is győzni tudott, a második Vác otthon csak egy pontot szerzett a Bakony Vegyésztől. A Siófok győzelmével beérte a Szolnokot. Ami már egy fordulóval a vége előtt biztos: a Volán SC őszi első, a Váci Izzó pedig második.idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_nb_ii_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_nb_ii_2.jpg

A debreceni László István mesterhármasával megelőzte a tabella élén az eddig remeklő diósgyőri Dzurjákot.
idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_nb_ii_gollovolista.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_nb_ii_debreceni_kinizsi_szekszardi_dozsa.jpgAndirkó szerezte a hazaiak első gólját a Debreceni Kinizsi-Szekszárd (4:1)...

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_nb_ii_debreceni_kinizsi_laszlo_istvan.jpg...a maradék hármat pedig László István

Hétvégén teljes fordulót rendeztek a harmadik vonalban, a Területi bajnokságokban is. Megvannak az őszi elsők.
idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_teruleti_bajnoksagok.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_teruleti_bajnoksagok_tabella.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_teruleti_bajnoksagok_drava_csoport_siklos_mohacsi_te.jpgA Dráva-csoportban a mohácsi védők - a bravúrosan védő Antal kapus irányításával - élőfalat vontak a siklósi csatárok elé. A labda ezúttal is a világos mezben földön fekvő kapusé lett. Siklós-Mohácsi TE 0:2

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_teruleti_bajnoksagok_drava_csoport_kaposvari_rakoczi_tancsics_se.jpgSzintén a Dráva-csoportban a kapuban a hazaiak győztes gólja. Kaposvári Rákóczi-Táncsics SE 2:1

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_teruleti_bajnoksagok_tisza_csoport_honved_szabo_lajos_se_jaszkiser.jpgA Tisza-csoportban a jászkiséri védők (fehérben) és a mezőtúri támadók párharca. Honvéd Szabó Lajos SE-Jászkisér 3:0

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_teruleti_bajnoksagok_tisza_csoport_rakoczifalva_baktaloranthaza.jpgSzintén a Tisza-csoportban Tubak fejesgólja a Rákóczifalva-Baktalórántháza (2:0) találkozón

idokapszula_nb_i_1984_85_13_fordulo_teruleti_bajnoksagok_bakony_csoport_sabaria_szentgotthard.jpgA Bakony-csoportban hazai győzelem született a vasi rangadón, Sabaria SE-Szentgotthárd 2:0. Szabó F. második gólja előtti pillanat látható a felvételen. Balról Szabó, Csicsai, Viszked

A következő szerdán jön a kupanap, a Videoton-Partizán Belgrád UEFA Kupa-mérkőzéssel.

Kiemelt támogatónk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepsport.jpg

Aranyfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_kepes_sport.jpg

Ezüstfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_labdarugas.jpg

Bronzfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepszabadsag.jpg

Emlékeztetőül:

Időkapszula: NB I. - 1984/85

Szintén figyelmükbe ajánljuk: 

Időkapszula: NB I. - 1980/81
Időkapszula: NB I. - 1981/82
Időkapszula: NB I. - 1982/83
Időkapszula: NB I. - 1983/84

Végül egy kis kötelező irodalom: 

Osztálynapló
Két évtized felejthetetlen és elfelejtett magyar hálóőrei

Köszönetnyilvánítás:

Sorozatunk nem jelenhetne meg Kárpáti Tamás segítsége nélkül, akinek ezek a kincsek digitalizálva is megvannak. Köszönet illeti a Népsport tudósítói gárdáját is a kiváló összefoglalókért. Belenézünk az Arcanum Adatbázisba is, mert nekik is szokott lenni releváns érdekességük.

Megjegyzés:

A sorozatot maribor és a szerethető dózsás együtt készíti, a szerző neve csak blogmotor etetésére van feltüntetve.

Olvasóink segítségét szeretnénk kérni: Szívesen fogadunk kiegészítéseket, javításokat, javaslatokat, korabeli anyagokat, egyszóval bármit, amivel pontosítani és jobbá lehet tenni a sorozatot. Különösen örülnénk, ha volt játékosok, edzők, vezetők, játékvezetők, gyúrok, jegyszedők, szurkolók és bárki más, akinek valamilyen története, emléke van, jelentkezne nálunk és egy-egy interjúval és beszélgetéssel színesíteni tudnánk az anyagot. Elérhetőségeink: emailen a valogatott.blog@gmail.com, Twitteren @ValogatottBlog, Facebookon pedig megtalálhatóak vagyunk a https://www.facebook.com/Valogatottblog címen. Előre is köszönjük.

4 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://valogatott.blog.hu/api/trackback/id/tr417473384

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

RTB 2022.04.12. 11:11:10

Losonczi Pál nagyot ment a mai posztban, kb. mint egy fizetett PR cikk a Blikkben:)

maribor_ 2022.04.12. 14:20:58

@RTB: :) Akkoribban minden ilyen fizetett cikk volt.

TomAce 2022.04.14. 10:40:46

Ha volt már a kérdés korábban, akkor mea culpa.
Évek óta követem a cikksorozatot, nagyon tetszenek a posztok, de a kommentszekciót általában átugrom. Na de a kérdés:
A régi népsportos tudósításokban gyakran látom a vendégcsapat nevét elsőként említeni. Ennek volt különösebb oka azon kívül, hogy egyszerűbb volt a mérkőzés helyszínétől függetlenül a győztes nevét előreírni és úgy közölni az eredményt?

maribor_ 2022.04.15. 07:04:39

@TomAce: Köszönjük az elismerő szavakat. Igen, ez a kérdés már az évek alatt többször előjött itt. Ez egyfajta elismerés, gratuláció, díj volt az NS részéről, hogy a győzteseket tüntette fel előbb. Sőt, legtöbbször így volt ez, ha valaki idegenben ért el döntetlent.
süti beállítások módosítása