Válogatott okosságok

Szurkolói gondolatok, elemzések, mélázások a válogatottainkról, válogatás nélkül.

Ajánlataink

Sztancsik Richárd: Városok, stadionok, kocsmák

Rendelje meg közvetlenül a szerzőtől!

varosok.stadionok@gmail.com

Ár 2999 Ft.Részletek itt


kupanap.jpghungarianultras.jpg

Friss topikok

Facebook oldalunk

Időkapszula: NB I. 1984/85 Őszi zárás – Mérlegen a felsőház

2022.07.25. 06:51 maribor_

1985. január 1-13., az év első két hete

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_headlines_andrej_gromiko_george_shultz.jpgGenfre figyelt a világ. Andrej Gromiko és George Shultz szovjet-amerikai külügyminiszteri tárgyalásokat tartott

Lássuk először a két hét legfontosabb közéleti és külpolitikai eseményeit.

január 1.

Losonczi Pál, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, az Elnöki Tanács elnöke az új év alkalmából köszöntőt mondott, amely a rádióban és a televízióban hangzott el 

Immár negyedszázados hagyomány, hogy az újév hajnalán éjfél és egy óra között született csecsemők között életbiztosítási ajándékkötvényt sorsol ki az Állami Biztosító. Az idén ebben az időpontban Budapesten négy, vidéken tíz gyermek született, közülük kilenc fiú és öt kislány. A szerencse az idén a fiúknak kedvezett: Budapesten a nulla óra 20 perckor született Gazdag Géza, vidéken pedig a Mátészalkán nulla óra 25 perckor született Varga Norbert kapta meg a 40 ezer forint értékű életbiztosítási kötvényt. A nyertesek 18 éves korukban, 2003-ban vehetik fel a pénzt.

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_gazdag_geza.jpgGazdag Géza, a szerencsés kisbaba édesanyjával és a kötvénnyel

Az új évet köszöntve több testület, neves politikus és közéleti személyiség fejtette ki álláspontját időszerű nemzetközi kérdésekről, valamint az előttünk álló esztendő legfontosabb feladatairól.

A szovjet emberek optimizmussal tekinthetnek az 1985-ös év elé - állapítja meg az SZKP Központi Bizottságának, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének és a minisztertanácsnak a szovjet néphez intézett újévi üzenete a múlt év eredményeit értékelve. A jelenlegi feszült nemzetközi helyzetben a Szovjetunió a szocialista közösség országaival és a világ összes békeszerető erejével együtt minden tőle telhetőt megtesz a politikai légkör javulásáért és az atomháború veszélyének elhárításáért - hangsúlyozza az üzenet.

A béke megszilárdítása és ezzel összefüggésben a leszerelés, mindenekelőtt a nukleáris leszerelés előmozdítása mellett szállt síkra a japán néphez intézett újévi üzenetében Andrej Gromiko szovjet és George Shultz amerikai külügyminiszter. Néhány nappal kettejük küszöbönálló genfi találkozója előtt mindkét külügyminiszter a nemzetközi feszültség enyhítésével és a kelet-nyugati, ezen belül a szovjet-amerikai viszony megjavításával kapcsolatos reményének adott hangot. Az Aszahi Simbun című lapban megjelent üzenetében Andrej Gromiko rámutatott arra, hogy az emberiség előtt álló legfontosabb feladat a nukleáris pusztítás megakadályozása. Élesen elítélte azokat a militarista erőket, amelyek a fegyverkezési versenyt megpróbálják a világűrre is kiterjeszteni. A szovjet külügyminiszter kijelentette, hogy országa külpolitikájának elsődleges célja a fegyverzet - főképpen a nukleáris fegyverek - korlátozása és csökkentése, végső soron pedig megsemmisítése, továbbá a világűr militarizálásának megakadályozása.

Az Egyesült Államok külügyminiszterével való találkozójával kapcsolatban nyomatékosan hangsúlyozta, hogy a Szovjetunió mind a nukleáris, mind az űrfegyverekről tárgyalni kíván. Reményét fejezte ki, hogy az amerikai fél pozitív és realista magatartást tanúsít, és támogatja majd a hatékony megállapodást célzó szovjet törekvéseket.

George Shultz hangoztatta, hogy országa - mint fogalmazott - elkötelezte magát a fegyverzetkorlátozás és a nukleáris fegyverek esetleges megsemmisítése iránt. Az amerikai külügyminiszter azonban egyetlen szót sem szólt az űrfegyverekről, amelyek kifejlesztésére Washington nagyszabású programot dolgozott ki. A Gromikóval folytatandó genfi találkozójára utalva csupán annyit mondott, hogy a fontos fegyverkorlátozási kérdések előrevitele érdekében - úgymond - közös tárgyalási alapok keresésére van szükség, s reményének adott hangot, hogy a találkozó ebből a szempontból sikeres lesz. A Szovjetuniót illetően az eddiginél konstruktívabb kétoldalú viszony megteremtésének óhajáról beszélt ugyan, de ezzel kapcsolatban szovjet engedményeket sürgetett.

Erich Honecker újévi üzenetében hangsúlyozta: - Legfontosabb célunk, hagy elhárítsuk az emberiségre leselkedő nukleáris háború veszélyét, és megbízhatóan szavatoljuk a békét. Emlékeztetett az amerikai Pershing-2-es rakéták és a szárnyas rakéták Nyugat-Európában, főképp az NSZK-ban megkezdett telepítésére, amely a szocialista országok részéről szükségessé tette ellenintézkedések megtételét a katonaihadászati egyensúly fenntartására.

Nem kevesen vonják kétségbe az európai status quót, amely a második világháború és a háború utáni fejlődés eredményeként alakult ki. Az európai határok sérthetetlenek - mondotta. - Számolunk a Német Szövetségi Köztársaság polgárai többségének erejével, azokéval, akik ellenzik, hogy az NSZK az amerikai nukleáris fegyverek kilövőállásává legyen - hangsúlyozta Honecker.

Helmut Kohl nyugatnémet kancellár újévi nyilatkozatában azt tartotta az 1984-es év legfontosabb külpolitikai eredményének, hogy nem szakadt meg a kelet-nyugati párbeszéd. Üdvözölte az amerikai és a szovjet külügyminiszter közelgő genfi találkozóját, és kifejezte meggyőződését, hogy a genfi megbeszélést közelebb visz célunkhoz, a béke megteremtéséhez kevesebb fegyverre lenne szükség. Nyilatkozatában azonban nem hívott kétséget afelől, hogy az NDK kormánya változatlanul ragaszkodik a NATO 1979-es úgynevezett kettős határozatához, vagyis támogatja az új amerikai közepes hatótávolságú nukleáris rakéták nyugat-európai telepítését, és a párbeszéd folytatódását kizárólag ehhez képest tartja eredménynek. A kínai politikai és gazdasági vezetők összejövetelén, ahol közös teázással köszöntötték az új évet. Csao Ce-jang miniszterelnök kiemelte az ország gazdasági struktúrájának átalakítására vonatkozó 1985. évi feladatokat. Reményét fejezte ki, hogy országa nagy lépést tesz előre az új évben.

Henryk Jablonski, a lengyel államtanács elnöke a varsói rádióban és televízióban elhangzott újévi beszédében hangsúlyozta: a világban a béke, Lengyelországban pedig a nyugalom a feltétele annak, hogy folytatódjon a lengyel nemzeti megújulás. Az államfő részletesen ismertette a belső normalizálás terén 1984-ben elért eredményeket.

Az Egyesült Államok mihamarabbi válaszát sürgette a két Korea közötti kapcsolatok normalizálását célzó háromoldalú tárgyalások megtartásával kapcsolatban Kim Ir Szen, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság államfője. Televíziós beszédében rámutatott, országa továbbra is komoly erőfeszítéseket tesz azért, hogy Dél-Koreával - az USA képviselőinek bevonásával - a kapcsolatok rendezését célzó tárgyalások legyenek, és sikerüljön biztosítani a tartós békét.

A Vietnami Szocialista Köztársaság államfője az új esztendő alkalmából levelet intézett országa népéhez. Ebben Truong Chinh köszönetet mondott azoknak, akik hozzájárultak az ország szocialista építőmunkájában elért tavalyi jelentékeny eredményekhez. Kiemelte a szocialista országok Vietnam részére nyújtott támogatásának nagy jelentőségét.

A nemzetközi feszültség enyhítésére szólított fel a jugoszláv államelnökség újévi üzenete. Jugoszlávia mindent megtesz azért, hogy 1985 a békésebb világ felé vezető tárgyalások éve legyen, és támogat minden olyan kezdeményezést, amely a nemzetközi feszültség enyhítésére és az atomháború veszélyének csökkentésére irányul - húzza alá a dokumentum.

Francois Mitterrand francia államfő főképp belpolitikai jellegű újévi jókívánságaiban nagyobb szolidaritásra, egységre és türelemre hívta a franciákat, majd hangsúlyozta: jó évet kíván a békének. Aláhúzta: időszerűnek tartja, hogy az Egyesült Államok és a Szovjetunió találkozzék Genfben, és a leszerelésről tárgyaljon.

Egy esetleges nukleáris háború az emberiség végét jelentené - állapította meg Sandro Pertini olasz köztársasági elnök újévi televíziós beszédében. Pertini felszólította az Egyesült Államokat és a Szovjetuniót, kössenek megállapodást a nukleáris fegyverzet korlátozásáról, és ezzel összefüggésben üdvözölte a januári genfi Gromiko-Schultz találkozót.

János Pál pápa bölcs választásnak nevezte a fegyverzetek korlátozásáról az Egyesült Államok és a Szovjetunió között januárban Genfben kezdődő tárgyalásokat. A pápa szerint a szovjet-amerikai tárgyalások nem lesznek könnyűek, mert mindkét fél valóságos érdekeit és jogos igényeit figyelembe kell venni, és hatékony ellenőrzési rendszert kell kidolgozni.

Mauno Koivisto finn köztársasági elnök újévi rádiónyilatkozatában kifejezte reményét, hogy a jövő héten Genfben sorra kerülő szovjet-amerikai külügyminiszteri tárgyalások gyümölcsözőek lesznek, és szorgalmazta, hogy tiltsák be a szárnyas rakétákat. Finnországnak folytatnia kell erőfeszítéseit az északi atomfegyvermentes övezet létrehozásáért - mondotta Koivisto.

Chan Sy, a Kambodzsai Népi forradalmi Párt Központi Bizottsága Politikai Bizottságának tagja, a Kambodzsai Népköztársaság miniszterelnöke súlyos szívbetegség következtében, 50 éves korában meghalt. Chan Sy egész életét a nemzeti felszabadítás, az országépítés és a honvédelem ügyének szentelte - állapítja meg az elhunyt kormányfő érdemeit méltató gyászjelentés, amelyet a Kambodzsai Népi Forradalmi Párt Központi Bizottsága, az államtanács, a minisztertanács, a nemzetgyűlés és a kambodzsai országépítési és védelmi egységfront vezetői írtak alá. Fáradhatatlanul harcolt hazája nemzetközi helyzetének megszilárdításáért, a Vietnamhoz, Laoszhoz, a Szovjetunióhoz és más szocialista országokhoz fűződő testvéri barátság erősítéséért. Halála nagy veszteség a párt, az állam és a nemzet számára. Chan Sy halála alkalmából a Kambodzsai Népköztársaságban január 3. és 5. között háromnapos országos gyászt rendeltek el. Temetésének megszervezésére a párt és az állam magas rangú képviselőiből bizottság alakult.

Chan Sy, a Kambodzsai Népi Forradalmi Párt Politikai Bizottságának tagja, a Kambodzsai Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke elhunyta alkalmából Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke, Lázár György, a Minisztertanács elnöke táviratot küldött a Kambodzsai Népi Forradalmi Párt Központi Bizottságának, a Kambodzsai Népköztársaság Államtanácsának és Minisztertanácsának.

Az új év első napjának reggelén, a versailles-i palota elől elindult a hetedik Párizs-Dakar rali 150 motor, 336 autó és 56 kamion részvételével. A versenyzők a 20-as országúton haladva, január 1-én este érnek a Földközi-tenger partján levő Sete kikötőbe, ahonnan éjjel áthajóznak Algírba, innen Ouargiába mennek, és 4-én innen indul a január 22-ig tartó, igazi sivatagi kaland.

Az indulást december 30-án főpróba előzte meg a Párizs közelében levő Gergy-Pontoise-ban, nyolcvanezer néző előtt egy hét kilométeres, dimbes-dombos, sáros-vizes pályán. E rendkívül nehéz terepen az előírt helyezés szerint indulnak január 4-én Ouaglából. A motorok közül a Honda, a kocsik közül a tavalyi győztes Porsche előtt az Audi Quattro, a kamionok közül a Mercedes nyert első helyezést. (A kamionosok versenyében részt vesz Caroline monacói hercegnő és férje is.)

Az új év egy kurta-furcsa gyilkossággal kezdődött, amiről akkor nem szóltak a hírek.
Ő volt az egyik legfelkapottabb manöken itthon, magas volt, arisztokratikus és meseszép. Az élete viszont tragikus fordulatot vett, 1985. január elsején, miközben mindenki az újévet ünnepelte, Lantos Piroskát megölték New Yorkban. Máig rejtély övezi a gyilkosságot, hiszen a Tudor City Plazaban található lakásban három holttestet találtak. A magyar manöken mellett a barátnőjét is lelőtték és egy hatvan év feletti magyar származású fotós holttestét is megtalálták mikor feltörték a lakás ajtaját. A nyomozók szerint ő végzett a lányokkal, aztán magát is megölte. Az ok: féltékenység. 

Pedig minden olyan szépen indult. Lantos Piroska 1955-ben született Szentesen, azért éppen ott, mert a katonatisztként dolgozó édesapja ebben a városban teljesített szolgálatot. Hamar kiderült, a nyakigláb kislányt imádja a kamera, nem is csoda, hogy már kamaszként megjelentek róla divatfotók. Zalaegerszegen járt iskolába, a helyi ruhagyár is alkalmazta modellként.

Aztán az érettségi után Budapestre költözött és mindenki a 178 centi magas, csinos lányt akarta fotózni. Hivatásos manöken lett a Magyar Divat Intézet alkalmazta és a sikerek sem maradtak el.

1976-ban Párizsban egy sminkversenyen harmadik helyen végzett, Jugoszláviában pedig ő lett Miss Manöken. Számtalan prospektusban megjelentek a képei és a Fabulon-lánynak becézett Pataki Ági mellett ő is egyre több újságban tűnt fel a képeivel. A karrierje tehát mesésen alakult, a magánélete viszont tragikusan.

Huszonöt évesen azt nyilatkozta, hogy 30 éves korában mindenképpen abbahagyja a modellszakmát, mert gyerekeket szeretne. Sajnos valóban abbahagyta, hiszen 29 évesen megölték.

A szépsége sok esetben valósággal megbabonázta a férfiakat, akik képtelenek voltak úrrá lenni a féltékenységükön. Alig 20 évesen ment hozzá egy építészhez, azonban a kapcsolatot hamar megölte a zöld szörnyeteg és a következő szerelem is zátonyra futott.

1978-ban ismerkedett meg egy emigráns magyar fotóriporterrel, aki a hírek szerint azért utazott Amerikából egyenesen Budapestre, mert meglátta a lány fotóját egy magazinban. Nemzetközi karriert vázolt fel neki s arra kérte, hadd igazgassa ő a pályafutását.

Már akkor kiderült, hogy a fotós belehabarodott a csinos manökenbe, elhalmozta ajándékokkal, ám a lány más utat képzelt magának. A kapcsolat megszakadt, Lantos Piroska pedig Párizsba ment dolgozni, ahol felkapott divatházak és világmárkák modellje lett. Itt ismerkedett meg egy francia férfival, akihez hozzá ment feleségül, ám sajnos a modellkarrier a házasság kárára ment, így a magyar lány megkereste a New Yorkban élő fotóst, hogy segítsen neki elhelyezkedni az amerikai modellszakmában.

A férfi örült és segített. Azonban ekkor már túl volt a hatvanon, ráadásul a fotós munkái is elmaradoztak és anyagilag sem úgy állt, mint évekkel korábban. A szemtanúk szerint sokat panaszkodott, hogy Piroska visszautasítja őt, sőt 1984-ben többször is kijelentette, nincs értelme az életének és meg fogja ölni a manökent. Így érkeztünk el 1984 szilveszteréhez.

Mindenki ünnepelt, Piroska is ezt tervezte, aki a barátnőjével együtt elment vacsorázni a fotóssal, majd hajnalban a férfi Tudor City Plázában található lakására mentek. Az is biztos, hogy pezsgőt ittak, ám, hogy pontosan mi történt ezután, talán sosem tudjuk meg.

Egy bizonyos, Piroska a nappaliban ült, amikor lelőtték és a barátnőjével is végeztek. A férfi holttestét is megtalálták a helyszínelők. Elsőre azt feltételezték a rendőrök, hogy mindhárman gyilkosság áldozatai lettek, ám később arra jutottak, hogy a fotós lőtte le a két lányt, majd magával is végzett.

A tragikus estéről itthon keveset írtak a lapok, kivéve a híres írót Ungvári Tamást, aki 1985-ben könyvet is kiadott a drámai történetről. Lantos Piroska holttestét később hazahozták Magyarországra és Székesfehérváron temették el.

Így ért véget az élete 29 éves korában egy mesés szépségnek, aki a kifutókon boldog lehetett, a magánéletében viszont nem adatott meg a harmónia.

Cikkünk írásakor is csak 67 éves és boldog nagymama lehetne, ha a szépsége nem vakít el annyi embert és ő is szerencsésebben választ magának partnert.

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_lantos_piroska.jpgAz Ez a Divat 1981-es évkönyvének címlapján. A fotó az akkori mércét nézve kihívónak számított

Nyugodj békében, Lantos Piroska!

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_lantos_piroska_2.jpgLantos Piroska végső nyughelye Székesfehérváron van

január 2.

A Budapesten akkreditált diplomáciai képviseletek vezetői az újév alkalmából jókívánságaikat fejezték ki Losonczi Pálnak, az Elnöki Tanács elnökének. Az Országházban Losonczi Pál fogadásán részt vett Gáspár Sándor és Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács helyettes elnöke és Katona Imre, az Elnöki Tanács titkára is. A fogadás szívélyes légkörben zajlott le.

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_losonczi_pal_bazovszkij.jpgLosonczi Pál Bazovszkijjal, a Szovjetunió nagykövetével beszélget

Az új esztendő első munkanapján munkakezdéskor országszerte több nagyvállalatnál tartottak munkásgyűlést, amelyen értékelték a tavalyi eredményeket, és ismertették az új év legfontosabb feladatait.

Az Ikarus mátyásföldi gyárában Nagy Gábor vezérigazgató egyebek között elmondta: az idén 20milliárd forint értékű járművet és alkatrészt készítenek. A több mint 13 ezer autóbusz csaknem 90 százalékára már konkrét megrendelésük van. A járművek egyharmada csuklós busz lesz; ezek a legkelendőbbek itthon és külföldön egyaránt. Ezúttal is sok ezer busz készül szovjet, NDK-beli, lengyel, bolgár és csehszlovák partnereknek. Új piacuk Kanada, ahová csuklós járműveket exportálnak. Az Ikarusok összeszerelése folytatódik Kubában, s megkezdődik Kínában és Líbiában. A tervek szerint elkészülnek az első új, a 300-as típuscsaládhoz tartozó távolsági autóbuszok is, amelyekből az első exportszállítmányt Svédországba küldik. Ezeket a járműveket Volvo-, illetve Scania-alvázakra szerelik. Az idén átadják az ugyancsak új 400-as típusú buszok nullszériáját, s ennek csuklós változatát is. Ebben az évben tovább gyártják az Ikarus trolibuszokat is NDK-beli, bolgár és indiai megrendelésre.

A Csepel Autógyár szigetszentmiklósi törzsgyárában tartott munkásgyűlésen részt vett és köszöntötte a kollektívát Maróthy László, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, miniszterelnök-helyettes. Novák Béla vezérigazgató arról szólt, hogy a vállalat legnagyobb gazdasági partnerének, az Ikarusnak 12 500 járműpadlóvázat gyárt, és további kétszázat - ezúttal először - Lengyelországba exportál. Saját fejlesztésű járműveikből, mindenekelőtt a különféle teherautókból hatszázat szerelnek össze az idén. A Csepel Autógyár kiemelt feladata a konvertibilis export bővítése; ez a terv konkrét rendelésekkel van megalapozva. Főképp a licenc alapján gyártott hidraulikus szervokormányokból kíván nagyobb tételeket eladni. A vezérigazgató utalt arra is, hogy a gyár, mely 1984-ben 11 milliárd forintos árbevételt könyvelhetett el, elmaradt a pótalkatrészek gyártásában és szállításában. Az idén összesen egymilliárd forintért alkatrészt készítenek majd, s ezzel behozzák a múlt évi lemaradást. A vállalatnál nagy teljesítményű hegesztőrobotokat állítanak munkába. A gépek telepítése a napokban megkezdődött.

A Tatabányai Szénbányák munkásgyűlését a délelőttös műszak befejezése után a városi sportcsarnokban rendezték meg. Fekete Lajos vezérigazgató hangsúlyozta, hogy 1985 kiemelkedő év lesz a vállalat életében. Megindul a széntermelés az új mányi bányában, és befejezik a nagyegyházi bánya építését. Ez utóbbiban megkezdik a szén alatt elhelyezkedő bauxit kitermelését is. Az új beruházásokra több milliárd forintot költenek, és felkészülnek arra, hogy a hetedik ötéves tervben kétszeresére növeljék a vállalat termelését. Az idei programban szerepel az új finommosómű átadása. Ennek segítségével visszanyeri régi minőségét az úgynevezett tatabányai aprószén. A finommosóból kikerülő alapanyag feldolgozásával tovább javítják az első osztályú brikett minőségét is.

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_tatabanyai_szenbanyak.jpgA munkásgyűlés résztvevői Fekete Lajos vezérigazgató (balra fent) és Kapolyi László ipari miniszter (balra lent) beszédét hallgatják

A székesfehérvári Videoton Elektronikai Vállalat munkásgyűlésén Papp István vezérigazgató arra hívta fel a figyelmet, hogy 1985-ben is a hatékonyság növelése, a világpiaci pozíciók megőrzése és erősítése, valamint a készletgazdálkodás javítása lesz a vállalat legfontosabb feladata. A Videoton ebben az évben a tavalyihoz képest 1,8 milliárd forinttal növeli termelését, és termelési értéke összesen 15 milliárd forint lesz. Nagy gondot fordítanak a hetedik ötéves terv előkészítésére. A műszaki fejlesztésnél és a szakemberképzésnél messzemenően figyelembe veszik a következő tervidőszak feladatait.

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_szekesfehervari_videoton.jpgMunkásgyűléssel kezdődött az új esztendő a székesfehérvári Videotonban

A Székesfehérvári Könnyűfémmű dolgozói előtt Tóth Géza igazgató arról számolt be, hogy a magyar alumíniumipar egyik legnagyobb üzeme a tavaly előtti veszteséges év után 200 millió forint eredménnyel zárta az 1984-es esztendőt, s jelentékenyen növelte tőkés exportját. A nehéz világpiaci helyzetben elért nagyarányú exportnövekedést az tette lehetővé, hogy az 1983-ban befejezett félgyártmányfejlesztő beruházás eredményeként a korábbinál jobb minőségű, magasabb feldolgozottsági fokú, nagyobb műszaki követelményeket kielégítő termékeket állítottak elő. A jövőben azonban még jobban fel kell gyorsítani a korszerűbb, piacképesebb termékek gyártására való áttérést.

A Magyar Gördülőcsapágy Művek gazdasági egységeinél - a debreceni, a diósdi és a balmazújvárosi gyárakban, valamint a budapesti kereskedelmi igazgatóságon - a vállalat gazdasági vezetői arról számoltak be, hogy az idén több mint 30 millió különféle gördülőcsapágy készül az MGM-ben. Változatlanul fontos feladatuk, hogy kereskedelmi tevékenységükkel kielégítsék a népgazdaság teljes csapágyszükségletét. Növelik tőkés exportjukat. Az új esztendőiben jelentős feladatok várnak a gyártmányfejlesztőkre: 1985-ben húsz új csapágytípus kifejlesztését tervezik.

Az új esztendő munkásgyűléssel kezdődött a Békés megyei Állami Építőipari Vállalatnál is: a békéscsabai központ telephelyén reggel, műszakkezdéskor mintegy 1200 építőmunkás vett részt, többek között ott volt dr. Ábrahám Béla, a városi pártbizottság első titkára és Kneifel Antal, az Építők Szakszervezete megyei bizottságának titkára is. A megjelenteket Tóth Sándor, a vállalat pártbizottságának titkára üdvözölte, majd Jámbor Ferenc igazgató lépett a mikrofonhoz. Elöljáróban elmondta: a vállalat a vele szemben támasztott követelményeknek, alapvető célkitűzéseinek 1984-ben is eleget tett. Ezt követően - a teljesség igénye nélkül - az elmúlt gazdasági évet értékelte az igazgató.

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_bekes_megyei_munkasgyules.jpgAz építők munkásgyűlésén felszólalt dr. Ábrahám Béla, a békéscsabai városi pártbizottság első titkára

Fontos esemény avatta ünnepivé az év első munkanapját a Debreceni Finommechanikai Vállalat életében: két és fél esztendei kivitelező munka után január 2-án átadták rendeltetésének a vállalat új, 1200 négyzet- méteres üzemcsarnokát, ami hitel nélkül, saját erőből létesült és 14,5 millió forintba került. A délutáni műszakváltáskor megtartott avatáson, amelyre az első és második műszakos dolgozók jelenlétében került sor, a megyei és városi párt- és tanácsi szervek képviselői körében jelen volt Tier László, Debrecen város tanácselnök-helyettese.

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_debreceni_finommechanikai_vallalat.jpgTermelési tanácskozáson avatták fel az üzemcsarnokot

A Mezőgép Vállalat szolnoki törzsgyárában reggel tartott munkásgyűlésen részt vett Simon József, a megyei pártbizottság titkára és Fekete István, az SZMT titkára is. Az egyik szerelőcsarnokot zsúfolásig megtöltő munkások, valamint a vállalat központjának alkalmazottai előtt Sziráki András vezérigazgató tartott beszédet. Örömmel tájékoztatta a munkáskollektívát arról, hogy 1984 a vállalat legkiegyensúlyozottabb éve volt. A terv időarányos teljesítésétől csak egyetlen hónapban, akkor is mindössze négy százalékkal maradtak el. így aztán nem volt kapkodás, nem kellett versenyt futniuk az idővel. A főbb mutatók kedvezően alakultak. Az előző évhez képest 7,4 százalékkal növekedett a vállalat termelése.

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_szolnoki_mezogep.jpgA Szolnoki Mezőgép Vállalatnál megtartott munkásgyűlés részvevői

Délelőtt Szombathelyen a Sabaria Cipőgyárban is munkásgyűlést tartottak. Az aljaüzem csarnokában a délelőtti műszakban dolgozók közül mintegy ezren hallgatták meg Mészáros Gyula gyárigazgató beszámolóját a tavaly végzett munkáról és az idei feladatokról.

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_sabaria_cipogyar.jpgA dolgozók a gyárigazgató beszámolóját hallgatja

A toruni vajdasági (megyei) bíróságon folytatódott a Popieluszko-ügy tárgyalása. Újra kihallgatták Leszek Pekala vádlottat, mivel a vizsgálat során és a tárgyaláson tett vallomásai ellentmondtak egymásnak. A vádlott ismételten hangsúlyozta, hogy az akcióban Grzegorz Piotrowski döntő szerepet játszott. Ismét rámutatott, hogy Piotrowski meggyőzte beosztottjait: nem vonják őket felelősségre. Pekala szerint Piotrowski biztosította őket, hogy senkit sem fognak kihallgatni ebben az ügyben, és ő mindenért vállalja a felelősséget. Olyan célzásokat tett, hogy a pap elrablása feletteseik helyeslésével találkozik. A tárgyaláson részt vettek a magánvádlók ügyvédei és az orvosszakértők is. A Trybuna Ludu, a LEMP Központi Bizottságának lapja a toruni perről szóló kommentárt közölt, amely szerint a pert figyelemmel követő újságírók úgy vélik: az eljárás igen körültekintően folyik mindazoknak a kérdéseknek a részletekbe menő elemzésével, amelyeknek az igazságszolgáltatás szempontjából jelentősége lehet.

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_toruni_per.jpgA vádlottak a toruni bíróság előtt

Irak és Irán egymást vádolta lakott települések ellen, a front mindkét oldalán elkövetett támadások miatt. Az IRNA iráni hírügynökség jelentése szerint iraki vadászgépek bombáztak több falut az iráni Ilam tartományban. Legalább hét ember megsebesült. Az IRNA korábbi jelentése szerint a hét elején tizenkilenc személy meghalt, és csaknem száz megsebesült az iraki légitámadások következtében az Irán déli részén található Huzisztán tartományban.

Izrael magyarázatot próbált adni arra, hogy miért nem engedélyezte a múlt hét végén meggyilkolt Fahd Kavaszmeh palesztin vezető eltemetését Hebronban, abban a városban, ahol régebben a polgármesteri tisztséget betöltötte. A tel-avivi hadügyminisztérium közleménye szerint Izrael azért nem engedélyezi, hogy a palesztin vezetőt az általa kívánt helyen helyezzék örök nyugalomra, mert Jordánia és a PFSZ állítólag nem adja ki négy izraeli katona földi maradványait.

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_hebron_2.jpgGyászszertartás Hebronban

Jasszer Arafat, a PFSZ vb elnöke beszédet mondott Ammanban, a politikus tiszteletére rendezett gyászszertartáson, amely egybeesett az önálló palesztin mozgalom kibontakozásának huszadik évfordulójával. Arafat beszédéből az tűnt ki, hogy a Szíria támogatását élvező palesztin szervezeteket gyanúsítja Kavaszmeh meggyilkolásával. Az izraeli megszállók több ciszjordániai városban - így Nabluszban és Ramallahban - palesztin tüntetést vertek szét. A tüntetők abból az alkalomból vonultak az utcára, hogy húsz évvel ezelőtt született meg az önálló palesztin ellenállási mozgalom. Az ugyancsak ciszjordániai Hebronban gyászmenettel emlékeztek meg Fahd Kavaszmehről. Az izraeli katonák könnygázgránátokkal oszlatták szét a menetet.

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_hebron.jpgRendőrök, könnygáz és tüntetők Hebronban

Mint egy katonai szóvivő közölte, az izraeli hatóságok éppen a palesztin évfordulón várható megmozdulások megelőzésére ötszáz ciszjordániai lakost ideiglenesen letartóztattak.

Párizsban egy ismeretlen telefonáló azt közölte az AFP francia hírügynökség központjával, hogy a Fekete Szeptember elnevezésű szélsőséges palesztin szervezet tagjai ölték meg Fahd Kavaszmeh volt hebroni polgármestert - jelentették a hírügynökségek. A dél-libanoni Tir város közelében, az egyik faluban egy izraeli járőr a helyi lakosok közé lőtt. Több libanoni megsebesült. Római jelentés szerint szombaton kétnapos hivatalos látogatásra Ammanba látogat Giulio Andreotti olasz külügyminiszter. A hírügynökségek ezzel kapcsolatban emlékeztetnek rá, hogy Bettim Craxi olasz kormányfő a múlt hónapban Andreotti kíséretében Tuniszban járt, és ott találkozott Jasszer Arafattal, a Palesztinai Felszabadítási Szervezet vezetőjével. Várhatóan találkozni fog az olasz politikusokkal Simon Peresz izraeli miniszterelnök is. Pereszt Rómába várják, valószínűleg februárban látogat oda. 

Iraki hadijelentések szerint az ország légiereje Missan fölött lelőtt két Phantom F-4 típusú iráni harci gépet. Hasemi Rafszandzsani, a teheráni parlament elnöke a szárazföldi erők parancsnokainak tanácskozásán kijelentette: Irán mind emberi, mind anyagi téren súlyos árat fizet az Irakkal folytatott háborúért, de ez a háború az ország „létét” jelenti. Rafszandzsani hozzátette, hogy Irán az ország költségvetésének egyharmadát költi a háborúra.

január 3.

A Minisztertanács csütörtöki ülésén jóváhagyólag tudomásul vette a Finn Köztársaság miniszterelnökének, Kalevi Sorsának hazánkban tett hivatalos látogatásáról adott tájékoztatót. A kormány megtárgyalta és jóváhagyta a magyar-szovjet gazdasági és műszaki-tudományos együttműködési kormányközi bizottság Budapesten tartott üléséről szóló jelentést. Megbízta a Gazdasági Bizottságot, hogy gondoskodjék az ülés határozatainak végrehajtásáról.

A Minisztertanács a Gazdasági Bizottság tájékoztatója alapján áttekintette a Fogyasztók Országos Tanácsának tevékenységét. Elismerve a tanács és aktivistáinak eredményes munkáját, felkérte a Fogyasztók Országos Tanácsát, hogy a lakosság érdekében aktívan működjék közre a tisztességtelen gazdálkodás tilalmáról szóló törvény érvényesítésében, s fordítson nagyobb figyelmét a szolgáltatások színvonalára.

A kormány áttekintette a videotechnika szélesebb körű hazai: alkalmazásának néhány kérdését. Utasította az illetékeseket, hogy dolgozzák ki a videógyártás és -kiadás, valamint a terjesztés és forgalmazás jövőbeni rendjét.

Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára a délutáni órákban a Központi Bizottság székházában fogadta Viktor Kulikovot, a Szovjetunió marsallját, a Varsói Szerződés tagállamai egyesített fegyveres erői főparancsnokát és Anatolij Gribkov hadseregtábornokot, az egyesített fegyveres erők törzsfőnökét. Megbeszélést folytattak a Varsói Szerződés tagállamai politikai tanácskozó testülete soron következő ülésének előkészületeiről. A szívélyes, elvtársi légkörű találkozón jelen volt Oláh István vezérezredes, honvédelmi miniszter.

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_kadar_janos_viktor_kulikov.jpgViktor Kulikov és Kádár János a tárgyalóasztalnál

A találkozót megelőzően délelőtt tanácskozást tartottak a Honvédelmi Minisztériumban, ahol a magyar tárgyaló küldöttséget Oláh István vezérezredes vezette. A tárgyaláson véleményt cserélték az egyesített fegyveres erők előtt álló időszerű feladatokról.

A Viktor Kulikov marsall vezette katonai küldöttség este elutazott hazánkból. Búcsúztatására a Ferihegyi repülőtéren megjelent Oláh István vezérezredes és a Honvédelmi Minisztérium katonai tanácsának több tagja.

Folytatódtak az évindító munkásgyűlések. A Ganz Villamossági Művek törzsgyárában dr. Virág József vezérigazgató arról számolt be, hogy tavaly a vállalat teljesítette az előirányzott négymilliárd forintos árbevételét, s a dolgozók keresete átlagosan hét százalékkal növekedett. Az 1985-ös év termelési feladatairól szólva kiemelte a Paksi Atomerőmű számára készülő generátorok és alállomás-berendezések, valamint az Ikarus-kooperációban, szocialista exportra készülő trolibuszok gyártását. Felhívta a figyelmet a vállalati készletgazdálkodás és az előállított termékek minőségének javítására.

A munka jobb szervezése, a kivitelezés minőségének javítása a Pest megyei Állami Építőipari Vállalat idei legfontosabb feladata. Amint a vállalat központjában megtartott munkásgyűlésen elhangzott, tavalyi lakásépítési tervüket túlteljesítették: 64 lakásba 1985 júniusa helyett már tavaly decemberben beköltözhettek a lakók. Munkában az idén sem lesz hiány: Gödöllőn, Vácott és Dunakeszin decemberig összesen 500 lakás átadását tervezik. Ezenkívül megkezdik több intézmény, iskola, óvoda, áruház építését. Új profillal is bővítik tevékenységüket: a vasbetonüzemben az év második felében kezdik meg a födémbélés elemek gyártását. Az NSZK-ból vásárolt modern gépeken - ezeket most szerelik - többféle méretben évente 300 ezer béléstestet készítenek, kivált a magánépítkezők számára.

A szovjet-amerikai külügyminiszteri találkozó előtt Moszkva arra törekszik, hogy komoly előrelépés szülessék a katonai veszély csökkentésében. Ezt erősítették meg csütörtökön szovjet elemzők a Gromiko-Shultz megbeszélés előtt. Az amerikai sajtó ellenben úgy értékeli az Egyesült Államok tárgyalási terveit, hogy azoknak kulcsfontosságú eleme lesz a Reagan által meghirdetett „űrvédelmi” program megtartása. Eközben Washingtonban nyilvánosságra hozták az amerikai küldöttség névsorát. A nyugatnémet külügyminiszter külön nyilatkozatban üdvözölte a küszöbönálló találkozót, s biztató kezdetnek nevezte a dialógus felújítását a két nagyhatalom között. Kijelentette, hogy az NSZK és Nyugat-Európa beleszólást kér a tárgyalásokba, s állandó konzultációkat vár az Egyesült Államoktól.

A genfi szovjet-amerikai külügyminiszteri találkozó előtt az amerikai sajtó egyértelműen úgy értékeli az Egyesült Államok tárgyalási terveit, hogy azoknak kulcsfontosságú eleme lesz a Reagan által meghirdetett „űrvédelmi” program megtartása. A kormányzat képviselői különböző bizalmas és kiszivárogtatott nyilatkozataikban egyrészt azzal érvelnek, hogy ez a program még csak a kutatás szakaszában van, így nem vonható be az érdemi leszerelési tárgyalásokba, s az esetleges tilalom végrehajtása így nem is lenne ellenőrizhető; másrészt azt igyekeznek erősítgetni, hogy a Szovjetunió a kutatási programot illetően előbbre tart az Egyesült Államoknál.

Libanonban elhalasztották a Bejrútból az ország délvidékére vezető országút megtisztítását a katonai akadályoktól, mivel a szemben álló felekezeti milíciák nem tudtak megegyezni abban, hogy a rendőrség hol állítsa fel az ellenőrző pontokat. A biztonsági terv szerint mintegy kétszáz - kézifegyverrel felszerelt - rendőr indult volna el munkagépekkel, hogy megtisztítsa az útvonalat az aknáktól, és felügyeljen a milíciák nehézfegyverzetének kivonására. Ha megszületik a megegyezés, s végrehajtják a tervet, a kormány 1200 katonát küld az Avali-folyóhoz, amelytől délre az izraeliek által megszállt terület fekszik. A katonák feladata lenne az izraeli csapatkivonás esetén a kiürített terület ellenőrzése.

Izrael egyelőre nem hajlandó ebbe belemenni, mivel szerinte a libanoni kormányhadsereg nem akadályozhatná meg az Izrael ellen dél-libanoni területről kiinduló akciókat. Mose Levi izraeli vezérkari főnök kijelentette, hogy alakulatai Dél-Libanonban maradnak mindaddig, amíg Bejrút a felügyeletet nem bízza az úgynevezett dél-libanoni hadseregre, amelyet Tel-Aviv hozott létre és pénzel. Bejrútban pokolgép robbant egy épületben, amelyben a francia hírügynökség irodája van. Sérülés nem történt, az anyagi kár számottevő. A város nyugati felében tűzszerészek a robbanás előtt pár perccel hatástalanítottak egy másik időzített pokolgépet, amelyet egy banképület előtt rejtettek el.

A salvadori hazafiak készek a kormánnyal kezdett párbeszéd folytatására, és hamarosan megküldik javaslatukat José Napóleon Duarte államfőnek, hogy januárban pontosan mikor és hol tartsák az újabb tárgyalásokat - közölte egy Salvadorban tartott sajtóértekezleten Salvador Guerra, a Farabundo Marti Nemzeti Felszabadítási Front (FMLN) egyik vezetője. Guerra szerint a tárgyalások folytatásához elengedhetetlen, hogy a hadsereg vezetése végre megfogalmazza álláspontját a párbeszéddel kapcsolatban. A szélsőjobboldali főtisztek eddig nem utasították el nyíltan a gerillákkal folytatott megbeszéléseket, de José Napóleon Duarte tudomására hozták: nem tűrik el, hogy a kormány bármiféle „engedményt tegyen” a hazafiaknak. Amíg nem sikerül elfogadható politikai megoldást találni, a hazafiak folytatják a fegyveres harcot. Az FMLN 1985-ben kiterjeszti katonai tevékenységét az ország nyugati részére is, amely eddig a hadsereg biztos hátországának számított - mondta Salvador Guerra.

Különösebb eredmény nélkül ért véget Reagan amerikai elnök és Nakaszone japán miniszterelnök alig két és fél órás Los Angeles-i megbeszélése. Az egyetlen konkrét eredmény az a megállapodás, hogy a két ország külügyminiszteri szinten folytat majd tárgyalást a gazdasági kapcsolatok továbbfejlesztéséről, főképp arról a washingtoni követelésről, hogy a japán piacokat nyissák meg jobban az amerikai áruik, különösen egyes elektronikai és hírközlési cikkek előtt.

A megbeszéléseken részt vett Shultz amerikai és Abe japán külügyminiszter, valamint - amerikai részről - Regan pénzügyminiszter és McFarlane nemzetbiztonsági tanácsadó is. Reagan a tanácskozás utáni rövid sajtónyilatkozatában elégedetten szólt a két ország szoros politikai együttműködéséről. Röviden utalva a szovjet és az amerikai külügyminiszter jövő heti genfi tanácskozására, azt mondta, hogy az Egyesült Államok „őszintén akarja a megállapodást” a leszerelési kérdésekről, de tisztában van azzal, hogy az ahhoz vezető út hosszú és nehéz lesz.

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_reagan_nakaszone.jpgReagan és Nakaszone a tárgyalások után

január 4.

A Szakszervezetek Országos Tanácsának elnöksége ülést tartott, és ezen több fontos kérdésről tárgyalt. Megvitatta az MSZMP Központi Bizottságának kongresszusi irányelveit. Állásfoglalását eljuttatja a párt Központi Bizottságának. Az elnökség tájékoztatót hallgatott meg a VII. ötéves terv ipari koncepciójáról és annak társadalmi vitájáról. További napirendi pontként megvitatta a magyar szakszervezetek 1984. évi nemzetközi tevékenységéről szóló jelentést, és jóváhagyta az idei teendőkre vonatkozó javaslatot.

Munkásságának, életművének tisztelői, művésztársai, barátai és hozzátartozói kísérték utolsó útjára a Farkasréti temetőben Amerigo Tot szobrászművészt, az egyetemes és a magyar képzőművészet kiemelkedő egyéniségét, a Magyar Népköztársaság babérkoszorúval ékesített Zászlórendje, a Béke és Barátság Érdemrend és több magas művészeti elismerés birtokosát. A 75 éves korában Rómában elhunyt világhírű, magyar származású művészt - Fehérvárcsurgó szülöttét - végső akarata szerint helyezték hazai földbe örök nyugalomra. Temetésén megjelent társadalmi, kulturális életünk több neves személyisége is.

Az egyházi gyászszertartást követően Amerigo Tot ravatalánál Drecin József művelődési államtitkár búcsúzott az elhunyttól a Művelődési Minisztérium képviseletében, a magyar kulturális élet nevében. - Amerigo Tot monumentális életművet örökített az egyetemes művészetre - mondotta. - Magyar emberként tett tanúságot a világ színe előtt az emberi létezést átfogó hitről, a megújuló megmaradás, a teremtő munka értelméről. Magyar volt, de szerette az őt befogadó országot, Itáliát, s nemcsak műveivel adózott ennek a művészetre oly fogékony, nagy kultúrájú országnak a szeretetéért, hanem a fasizmus ellen harcolva, fizikai értelemben is jelen volt az olasz antifasiszta mozgalomban. Tóth Imre külföldön élt, mégsem csak látogatónk volt. Nem emlékeit kereső jövevény: magyarok között szerezte első élményeit, ismerte meg a haza első érzelmi hatásait, nálunk töltötte fel emocionális világát, s tehetsége nekünk is termett, magyarsága a mi nemzeti érzelmeinket is gazdagította - hangsúlyozta az államtitkár.

A művésztársak képviseletében Varga Imre Kossuth-díjas szobrászművész emlékezett az elhunytra. - Közülünk indult el, és nagyon messzire jutott mind fizikai, mind szellemi értelemben - állapította meg. - Jó iskola volt számára a sokat tűrni tanító paraszti gyerekkor, amelynek tanulságai nem hagyták el a pálya szédítő magasságában sem. Eredményei, idegen környezetben elfoglalt helye és puszta létezése rengeteget jelentett a magyar művészetnek. Nagyszerű eredményei erősítették útkereső vizsgálódásaink igazságát, nemzetünk értéktudatát. Kiküzdött helye fiatal művészek álmainak adott realitást, mutatott utat. Létezése pedig melegszívű barátot jelentett mindannyiunknak.

A gyászolók a fővárosi tanács által adományozott díszsírhelyhez kísérték Amerigo Tot koporsóját. Itt a barátok nevében Sinkovits Imre Kossuth-díjas színművész és Borsos Miklós Kossuth-díjas szobrászművész vett végső búcsút az elhunyttól. A sírt elborították a tisztelet és kegyelet virágai, köztük a Művelődési Minisztérium, a Magyarok Világszövetsége és a Magyar Népköztársaság Művészeti Alapja koszorúi. A gyászszertartás a Szózat hangjaival ért véget.

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_sinkovits_imre.jpgA sírnál Sinkovits Imre beszélt

A nemzetközi politikai érdeklődés középpontjában változatlanul a hétfőn kezdődő szovjet-amerikai külügyminiszteri megbeszélések állnak. A UPI amerikai hírügynökség értesülése szerint a két politikus vasárnap érkezik Genfbe. Gromiko és Schultz hétfőn két tárgyalási fordulót tart, kedden egy, de ha szükség lesz rá, ugyancsak két találkozó lesz. A szovjet és amerikai külügyminiszter előreláthatólag szerdán utazik el a svájci fővárosból. A tárgyalásokat megelőzően több vezető politikus tett közzé nyilatkozatot, állásfoglalást.

A Szovjetunió azt várja, hogy az Egyesült Államok küldöttsége realista és építő szellemű magatartást tanúsítson Genfben - jelentette ki az NBC televíziónak adott nyilatkozatában Sztanyiszlav Menysikov, az SZKP KB amerikai kérdésekkel foglalkozó tanácsadója. A szovjet szóvivő szerint az amerikai küldöttségnek becsületesen kell megkezdenie a tárgyalást. Ebben az esetben meg lehet nyitni az utat a fegyverkezés korlátozása előtt, el lehet jutni végső fokon akár a nukleáris fegyverek teljes felszámolásához. A siker azonban az amerikai fél magatartásán múlik, „de mind ez ideig nem láttuk, hogy akár egyetlen fegyverkezési programot is megszüntettek vagy módosítottak volna” - mondotta.

Wojciech Jaruzelski, a LEMP KB első titkára, a lengyel kormány elnöke és Henryk Jablonski, az államtanács elnöke táviratban üdvözölte pénteken a szovjet vezetőket abból az alkalomból, hogy negyven évvel ezelőtt lépett diplomáciai kapcsolatra Lengyelország és a Szovjetunió.

Napvilágra került az első hivatalos jelentés arról, hogy miként történhetett meg a végzetes gázszivárgás Bhopal városában múlt év decemberében. A kormány által kinevezett, tudósokból álló vizsgálóbizottság szerint a katasztrófa közvetlen kiváltó oka az volt, hogy a metil-izocianátot tartalmazó tartályba egyelőre ismeretlen okból félliternyi víz jutott. A víz reakcióba lépett egy foszgén nevű vegyülettel, amelyet azért kevernek a metil-izocianáthoz, hogy megakadályozzák annak polimerizálódását. (A foszgén maga is igen mérgező vegyszer, ez az alapanyaga az első világháborúban használt mustárgáznak.) A reakció következtében a mintegy 45 tonna metil-izocianát egyharmada polimerizálódott, a többi pedig a heves hőfejlődés következtében gázzá alakult. A gáz nyomásának a tartály biztonsági szelepe nem tudott ellenállni, s a mérgező felhő a szabadba jutott.

A bizottság ugyanakkor megállapította, hogy a víz beszivárgása önmagában nem okozott volna katasztrófát. Ehhez számos más mulasztás kellett, mint például az, hogy a tartály folyadékszintjét ellenőrző rendszer nem működött, valószínűleg nem volt bekapcsolva a kiszivárgott mérgező anyag vegyi semlegesítésére szolgáló rendszer, és nem volt hatékony a hűtőrendszer sem.

Reagan amerikai elnök új, hosszú távra szóló amerikai élelmiszersegély-politikát hirdetett meg, és egyúttal bejelentette: engedélyt kér a törvényhozástól arra, hogy a folyó költségvetési évben több mint 400 millió dollárral, összesen egymilliárd dollárra emelhesse az Afrika éhező népeinek nyújtott támogatás értékét. Reagan elnök közölte: az amerikai segélyt olyan politika elfogadásához kötik, amely a piaci elveken és a magánszektor fokozottabb ösztönzésén alapul.

A TASZSZ ezzel kapcsolatos tudósításában rámutat, hogy Washington politikai céljai elérésére kívánja kiaknázni az afrikai országok szorult helyzetét: az „élelmet a haladásért” jelszó alatt meghirdetett új segélypolitika - mint ezt McPherson kifejtette - politikájuk megváltoztatására akarja késztetni a segélyek haszonélvezőit. Washington elfogadhatatlan, az emberiességgel össze nem függő feltételekhez szabja azon segélyeit is, amelyeket a nemzetközi közvélemény nyomására mostanában nyújt az afrikai éhezőiknek - írja a szovjet hírügynökség.

Az amerikai törvényhozás több tagja is bírálja Reagan segélypolitikáját, s ezek törvényjavaslatot terjesztettek be egymilliárd dollár segély azonnali kiutalásáról.

Pinochet tábornok nem szándékozik megszüntetni az ostromállapotot, amelyet a chilei katonai junta tavaly november 6-án hirdetett ki az országban - jelentette ki a junta sajtószóvivője. A junta a következő ülésén megvizsgálja az ostromállapot újabb kilencven nappal történő meghosszabbításának lehetőségét. Az ostromállapot lehetővé teszi, hogy a hatóságok a politikai szempontból a rendszer számára a gyanús személyeket letartóztassák. Bírósági eljárás nélkül bárkit börtönbe vethetnek vagy az ország távoleső vidékeire száműzhetnek.

január 5.

Kambodzsa nemzeti ünnepe alkalmából Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke és Lázár György, a Minisztertanács elnöke üdvözlő táviratot küldött Phnom Penhbe Heng Samrinnak, a Kambodzsai Népi Forradalmi Párt Központi Bizottsága főtitkárának, a Kambodzsai Népköztársaság Államtanácsa elnökének és Hun Sennek, a Kambodzsai Népköztársaság Minisztertanácsa megbízott elnökének.

A kambodzsai forradalmi-hazafias erőknek a Pol Pot-rendszer fölött hat évvel ezelőtt aratott győzelme új szakaszt nyitott Kambodzsa történelmében - hangsúlyozza az az üdvözlő távirat, amelyet az SZKP Központi Bizottsága, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége és a szovjet kormány az indokínai ország nemzeti ünnepe alkalmából a Kambodzsai Népi Forradalmi Párt Központi Bizottságának a Kambodzsai Népköztársaság Minisztertanácsának és Államtanácsának küldött. Az üdvözlő távirat hangsúlyozza, hogy a külső erők mesterkedései ellenére Kambodzsa nemzetközi tekintélye töretlenül növekszik. A távirat leszögezi, hogy a Szovjetunió a jövőben is támogatja a kambodzsai népet a társadalmi haladásért és a nemzeti önrendelkezés megvédelmezéséért folytatott harcában.

A szilveszterre hirdetett tűzszünet lejárta után Salvador területének nagy részén kiújultak a harcok a Farabundo Marti Nemzeti Felszabadítási Front (FMLN) fegyveresei és a kormányerők között. Szombaton a 14 salvadori tartomány felében voltak összetűzések a partizánok és a hadsereg alakulatai között. San Salvadorban bejelentették, hogy négyezer katona bevetésével ismét tisztogató hadműveletek kezdődtek a főváros környékén. Az első számú célpont a Guazapa-vulkán. A fővárostól mintegy 40 kilométerre északra található hegyről a több mint négy éve tartó polgárháború kezdete óta nem tudják kiszorítani a katonák az FMLN egységeit.

Az FMLN karácsonyra és szilveszterre egyoldalú tűzszünetet hirdetett. Ezzel is bizonyította, hogy komolyan kész a tárgyalások folytatására, a kormány képviselőivel tartott találkozók során elért megállapodások betartására. Az FMLN január első napjaiban ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy a hadsereg vezetőségének mereven elutasító álláspontja lehetetlenné teheti a tárgyalások folytatását. Egyben bejelentette, hogy 1985-ben kiterjeszti a háborút az ország nyugati tartományaira is, amelyek eddig a hadsereg biztos hátországának számítottak.

január 6.

Új köntösben, gazdagabb tartalommal jelent meg az új esztendő első hétvégéjén az 1957 óta működő Hétfői Hírek utóda, a Vasárnapi Hírek. A hetilap megőrzi elődje hagyományait, és újdonságokkal szolgál olvasóinak. A lap munkatársai arra törekszenek, hogy az eddiginél is frissebb híreket, információkat közöljenek tömören, olvasmányosan. Nagyobb helyet kap ezentúl a külpolitika, bővül a kulturális rovat, ahol az érdekes hírek és a színházi kritikák mellett neves írók tárcáit is közlik. A Vasárnapi Hírek rendszeresen foglalkozik majd időszerű bélés gazdaságpolitikai kérdésekkel. Új, szolgáltató rovatokat is indítanak. A Vasárnapi Hírek a fővárosban már szombat este az utcára kerül. A lap ára 2,80 forint.

Nagy fontosságú eszmecserét kezd holnap, hétfőn Genfben a szovjet és az amerikai külügyminiszter. Andrej Gromiko és George Shultz találkozójának célja egy olyan új tárgyalássorozat elindítása, amely kölcsönösen elfogadható megállapodásra vezethet a nukleáris és űrfegyverek kérdésében. Az eszmecserét a Szovjetunió javasolta, a találkozó tényét tavaly november 22-én, egyidejűleg, azonos szövegű közleményben jelentették be Moszkvában és Washingtonban.

A svájci városba ma megérkezett mind a két delegáció. Andrej Gromikóval együtt jött Georgij Kornyijenko, a külügyiminiszter első helyettese, Anatolij Dobrinyin, a Szovjetunió washingtoni nagykövete és Viktor Karpov, aki korábban a hadászati nukleáris fegyverekről folytatott tárgyalásokon vezette hazája delegációját.

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_gromiko_kornyijenko_dobrinyin.jpgA genfi tárgyalásokra érkező szovjet küldöttség

Andrej Gromiko, megérkezése után a repülőtéren nyilatkozatot tett. Arról szólt, hogy a Szovjetunió olyan tárgyalási alap kidolgozását támogatja, amely lehetővé tenné, hogy kölcsönösen elfogadható megállapodás jöjjön létre az űrfegyverkezési verseny megakadályozásáról, a nukleáris fegyverek radikális csökkentéséről. és - hosszú távon - azok teljes felszámolásáról. A szovjet politika - mondta - ezen a találkozón is a béke erősítését, a nukleáris háború veszélyének elhárítását célozza. A szovjet külügyminiszter kijelentette: - Szeretnénk remélni, hogy az Egyesült Államok is felelős, építő módon közelíti meg a találkozónkon megvitatandó kérdéseket.

Népes kísérettel jött Genfbe George Shultz. Vele van - és hasonlóra még nem volt példa - Robert McFarlane, az elnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, Paul Nitze és Edward Rowny, a korábbi fegyverzetkorlátozási tárgyalások két vezetője, Arthur Hartman moszkvai amerikai nagykövet, Kenneth Adelman, a fegyverzetkorlátozási és leszerelési hivatal igazgatója, Richard Perle hadügyi és Richard Burt külügyi államtitkár. Shultz azt mondta, hogy a magas szintű delegáció annak jele, mennyire komolyan veszi az amerikai fél és maga Reagan elnök a megbeszéléseket. A külügyminiszter a genfi repülőtéren úgy nyilatkozott, hogy kész a komoly tárgyalásokra. Bár haladást nehéz lesz éléi ni, reméli, hogy a találkozó utat nyit az új fegyverzetkorlátozási tárgyalásokhoz - mondta.

Az amerikai delegáció összetételét megfigyelők úgy értékelik, hogy abban helyet kaptak mind a tárgyalásos megoldást szorgalmazó, mind a megbeszéléseket lebecsülő, a Szovjetunióval szembeni erőfölényt kicsikarni akaró politikusok. A washingtoni kormányzat sok kérdésben megosztott, és még amerikai újságírók is ugyanezt olvassák ki a küldöttség névsorából.

A találkozó holnap délelőtt kezdődik a szovjet diplomáciai képviselet épületében, majd délután az amerikaiak lesznek a házigazdák. Keddre egyelőre egy találkozót terveznek, de ha szükséges, még egy további eszmecserére is van mód. A két külügyminiszternek arról kell megállapodnia, milyen legyen a tartalma és a célja, milyen legyen a formája és a jellege az új fegyverzetkorlátozási tárgyalásoknak. A külügyminiszteri eszmecsere még nem jelenti a tényleges, tartalmi megbeszélések kezdetét.

Öt személyt, köztük két tanárnőt öltek meg jobboldali fegyveresek Nicaragua északi részén egy támadás során - jelentette a managuai rádió. A két nő tagja volt egy egyetemistákból és tanárokból álló csoportnak, amely a hegyvidéken élő parasztok tanítására érkezett a fővárosból. A másik három áldozat kormánytisztviselő volt.

Daniel Ortega megválasztott nicaraguai államfő a UPI hírügynökségnek adott nyilatkozatában kijelentette: az elnöki tisztségbe való beiktatása után is legfőbb célja marad, hogy hozzájáruljon a középamerikai válsághelyzet megoldásához és a nicaraguai-amerikai viszony rendezéséhez. Ortega hangsúlyozta, hogy a nicaraguai kormányzat nem ellensége az Egyesült Államoknak, és készségét fejezte ki, hogy bármilyen szintű tárgyalást folytassanak az amerikai vezetőkkel.

A Reagan-kormány új, széles körű kampányba kezdett annak érdekében, hogy meggyőzze a kongresszus tagjait a nicaraguai törvényes kormány megdöntésére törekvő ellenforradalmár bandák támogatásának növeléséről. Mint a The New York Times közölte, e kampány részeként január végén közzéteszik az amerikai külügyminisztérium úgynevezett „fehér könyvét”, összeállítói ismét arról próbálják meggyőzni a kongresszus tagjait, hogy a szomszédos közép-amerikai országokat fenyegető „veszély” állítólag Nicaraguából ered. Az idézett sajtójelentések szerint Washingtonnak nincs, és nem is lehet semmiféle bizonyítéka állítása alátámasztására.

január 7.

Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára Németh Károlynak, a Politikai Bizottság tagjának, a Központi Bizottság titkárának kíséretében találkozott a Szakszervezetek Országos Tanácsának vezetőivel. A vendégeket a SZOT székházában Gáspár Sándor elnök és Méhes Lajos főtitkár, a Politikai Bizottság tagjai fogadták.

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_kadar_janos_nemeth_karoly_gaspar_sandor_mehes_lajos.jpgMegbeszélés a SZOT-székházban

A találkozón Kádár János áttekintést adott politikai és gazdasági terveink tavalyi teljesítéséről, a párt soron levő, XIII. kongresszusának előkészületeiről, és elismeréssel szólt a magyar szakszervezetek, a szervezett dolgozók munkájáról. Gáspár Sándor és Méhes Lajos tájékoztatást adott az MSZMP Központi Bizottságának 1983. októberi, a szakszervezeti munkával foglalkozó határozata óta végzett munkáról, szóltak a SZOT elnökségének közelmúltban megtartott üléséről és a szakszervezeti munka más időszerű kérdéseiről. A találkozón részt vettek a Szakszervezetek Országos Tanácsának titkárai.

Genfben megkezdődött a szovjet-amerikai külügyminiszteri eszmecsere, a két forduló összesen hétórás volt. Andrej Gromiko és George Shultz megbeszélésének az a feladata, hogy megteremtse a lehetőségét, témát, célt és formát adjon az űrfegyverkezés megakadályozásáról és a nukleáris fegyverek csökkentéséről később tartandó tárgyalásoknak. A „tárgyalás a tárgyalásról” - ahogyan a világsajtó a genfi találkozót elkeresztelte - nehéz és bonyolult. Komoly akadálynak bizonyulhat, ha az amerikai fél nem mond le az űrfegyverkezésről, ami nélkül nem képzelhető el komoly megállapodás.

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_andrej_gromiko_george_shultz_4.jpgA szovjet és az amerikai tárgyaló küldöttség

A két küldöttség kétszer találkozott. Délelőtt a szovjet diplomáciai képviselet épületében, a Villa Rosában, a tervezettnél fél órával korábban kezdődött, egy órával később fejeződött be, összesen három és fél órát tartott az első forduló. A délutáni csaknem három és fél órás megbeszélésen az amerikaiak voltak a házigazdák. Mindkét delegáció öttagú volt. A szovjet külügyminiszter mellett ott volt Georgij Kornyijenko, a külügyminiszter első helyettese, Viktor Karpov és Alekszandr Obuhov, mindketten a fegyverzetkorlátozás neves szakértői, valamint Anatolij Dobrinyin, aki hosszú évek óta hazája washingtoni nagykövete. „Igen nagy tudású és nagy tapasztalatú csapat, mint az utóbbi huszonöt évben mindig” - jellemezte a szovjet delegációt egy amerikai szakértő. Az amerikai küldöttségben George Shultz mellett a második számú ember Robert McFarlane, az elnök nemzetbiztonsági főtanácsadója. Ott ült Paul Nitze, a hetvenhét éves diplomata, aki egy korábbi szovjet-amerikai tárgyaláson hazája delegációját vezette, Arthur Hartman moszkvai amerikai nagykövet, és Jack Matlock, a nemzetbiztonsági tanács - egyébként oroszul kiválóan beszélő - szakértője.

Az óriási érdeklődést mutatja, hogy ezernél is több újságíró, igen sok tévé- és rádióállomás tudósít Genfből. A két külügyminiszter találkozója tizenhárom hónap óta az első alkalom arra, hogy a két nagyhatalom magas rangú képviselői lehetőséget találjanak a komoly fegyverzetkorlátozási tárgyalások megindítására.

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_andrej_gromiko_george_shultz.jpgA két külügyminiszter a Villa Rosában

A számtalan jóslat és találgatás között még elvétve sem akad olyan, amely azonnali, látványos eredményt várna a genfi találkozótól. Amerikai diplomaták szerint a nagy várakozás inkább árt, mint használ. George Shultz állítólag igen kedvetlenül vette tudomásul, hogy a nagy amerikai tévétársaságok sztártudósítóikkal együtt hatalmas csapatokat telepítettek át Genfbe. A legtöbb vélemény szerint igen nagy siker lenne, ha bejelentenék a tényleges fegyverzetkorlátozási tárgyalások kezdetét, de már az is eredménynek számítana, ha később folytatódnának a „tárgyalások a tárgyalásról”.

Nakurában folytatódtak a katonai tárgyalások Izrael és Libanon között az izraeli megszálló hadsereg Dél-Libanonból történő kivonásáról. A libanoni és az izraeli katonai küldöttség eddig tizenegyszer találkozott, hogy megegyezzen az izraeli csapatoknak az 1982-ben megszállt Dél-Libanonból való kivonulásáról és a terület bejrúti fennhatóság alá helyezéséről. A tárgyalások azonban, a felek szöges ellentétben levő álláspontja miatt, december végén holtpontra jutottak. Tel-Aviv azt akarja, hogy az izraeli csapatkivonás után Dél-Libanonra az általa támogatott és pénzelt helyi szakadár milícia felügyeljen az ENSZ-erőkkel együtt. A libanoni kormány azonban ragaszkodik ahhoz, hogy visszaállítsa fennhatóságát az ország egész területe felett.

A hétfői ülést követően Izrael egyoldalúan úgy döntött, hogy felfüggeszti a megbeszéléseket. Az izraeli delegáció azzal indokolta a lépést, hogy a bejrúti kormány nem adott kielégítő választ az ENSZ-erők szerepének kibővítésére vonatkozó izraeli javaslatra. A küldöttség ezért konzultálni kíván kormányával, s nem hajlandó tárgyalni a következő ülés időpontjáról. A libanoni fél ugyanakkor rámutatott, hogy bár Bejrút hozzájárult az ENSZ-erők szerepének növeléséhez, az izraeliek nem voltak hajlandók meghatározni megszálló csapataik távozásának pontos menetrendjét, s ezzel megerősítették azt a rejtett szándékukat, hogy Dél-Libanonban maradjanak.

Az ellentétek lényegében abból adódnak, hogy Izrael az ENSZ-erők felügyeletét ki akarja terjeszteni a megszállt övezet északi részére is, míg Libanon csupán a déli szektorban való felvonulásukhoz járul hozzá. Bár mindkét küldöttség szóvivője síkraszállt a tárgyalások folytatásáért, egyaránt borúlátóan nyilatkoztak a kilátásokat illetően.

január 8.

Genfben közös közlemény kiadásával befejeződött a szovjet-amerikai külügyminiszteri találkozó. A dokumentum tartalmát lapzártáig még nem hozták nyilvánosságra. Andrej Gromiko és George Shultz kétnapos, négyfordulós megbeszélését, összesen mintegy tizenöt órás tárgyalását példátlan hírzárlat kísérte. Egészen a keddi, utólag beiktatott, öt és fél óráig tartó délutáni ülés végéig teljes volt a titkosság.

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_andrej_gromiko_george_shultz_2.jpgGromiko és Shultz a tárgyalások befejezése után

Mindkét fél tartotta magát a megállapodáshoz, hogy a találkozó végéig semmiről sem tájékoztatják az újságírókat. A hallgatást, a bizalmas légkör biztosítását a megbeszélés kivételesen kényes témája indokolja. Az űrfegyverkezés és a nukleáris fegyverek összefüggő kérdésköre mindkét nagyhatalom legalapvetőbb biztonsági érdekeit érinti.

A két külügyminiszter - szovjet javaslatra - azért jött a svájci városba, hogy megkíséreljen keretet teremteni egy új fegyverzetkorlátozási tárgyalássorozathoz. A várakozást messze meghaladóan hosszú megbeszélés arra enged következtetni, hogy a zárt tárgyalóteremben nagyon komoly munkát végeztek. Mindkét fél arra törekedett, hogy a lehető legpontosabban megvilágítsa saját álláspontját, és meghallgassa a másik fél véleményét.

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_andrej_gromiko_george_shultz_3.jpgSchultz és Gromiko kézfogása

A nagy kérdés: igazán elhatározta-e magát a washingtoni vezetés a komoly tárgyalásokra. Más szóval: eldöntötte-e Reagan elnök, hogy kész igazán komoly, eredményes tárgyalásokra, vagy még mindig érvényesül-e azoknak az erőknek a befolyása, amelyek mindenekelőtt és mindenáron fegyverkezési fölényre törekednek, és csak szükséges rosszat látnak a megbeszélésekben.

Konsztantyin Csernyenko, az SZKP főtitkára, még a genfi találkozó előtt arról szólt, hogy a külügyminiszteri eszmecsere nem szolgálhat a másik fél és a közvélemény megtévesztésére. A szovjet kormány szívósan és következetesen eredményre törekszik, kész a komoly, kompromisszumokat is magában foglaló új tárgyalásokra, és a Washingtonhoz fűződő kapcsolat javítására: ez Genfben is nyilvánvalóvá vált.

A két ország viszonya Reagan első elnöksége idején elhidegült. Nagyon hiányzik a bizalom légköre, amely nélkül minden előrelépés igen nehéz, és amelynek megteremtéséhez a jóakaraton kívül - türelmes, aprólékos munka kell. Itt Genfben mindenesetre felfigyeltek arra, hogy a külügyminiszteri megbeszélésekkel egy időben - öt év óta először - a legkomolyabb szovjet-amerikai tárgyalások folynak Moszkvában a kereskedelmi és gazdasági együttműködésről.

Jordánia képviselői és palesztinai illetékesek megtartották első hivatalos találkozójukat, amelyen a többi között azt vitatták meg, miképpen lehetne közös álláspontot kialakítani a közel-keleti béketárgyalásokat illetően. A hírt Abdul Rahim Ahmad, a PFSZ végrehajtó bizottságának tagja jelentette be. A tanácskozáson - mondotta a palesztin politikus - mindenekelőtt a jordániai-palesztin viszonnyal összefüggő kérdésekről volt szó.

Ahmad nyilatkozata szerint a két fél képviselői két hét múlva újabb tanácskozást tartanak, amelyen részleteiben vitatják meg a forduló napirendjén szerepelt kérdéseket. Mint ismeretes, Husszein jordániai király a palesztin nemzeti tanács (parlament) tavaly novemberi ammani ülésszakán tett javaslatot arra, hogy dolgozzanak ki közös jordániai-palesztin álláspontot a közel-keleti béketárgyalásokra.

A jordániai-palesztin közös stratégia kialakítása - vélekedett nyilatkozatában Abdul Rahim Ahmadi arra készteti majd Washingtont, hogy nyomást gyakoroljon Izraelre a valamennyi érdekelt fél részvételével megtartandó nemzetközi közel-keleti konferencia gondolatának elfogadásáért. Ezt eddig mind az amerikai, mind az izraeli kormány elutasította.

A chilei legfelsőbb bíróság elutasította a katolikus egyháznak azt a követelését, hogy indítsanak vizsgálatot tizennégy, börtönben eltűnt politikai fogoly ügyében.

január 9.

Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának tagja a Parlamentben találkozott Lékai László bíborossal, a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnökével. A megbeszélésen mindkét fél megelégedéssel szólt az állam és a katolikus egyház rendezett viszonyáról, amely egyaránt szolgálja népünk és a béke egyetemes ügyét.

Korom Mihály, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottságtitkára Komárom megyébe látogatott. Tatabányán, a megyei pártbizottság székházában Antalóczy Albert első titkár és Varga Gyula, a megyei tanács elnöke fogadta, s tájékoztatta a megye politikai, gazdasági és kulturális életéről, fejlődéséről.

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_korom_mihaly.jpgTanácskozás a megyei pártbizottságon

Korom Mihály ezután vendéglátói társaságában felkereste a Bábolnai Mezőgazdasági Kombinátot. Itt Burgert Róbert vezérigazgató számolt be a 6500 dolgozót foglalkoztató gazdaság eredményeiről és terveiről. Elmondta, hogy a kedvezőtlen időjárás és a nehezebb értékesítési lehetőségek ellenére a múlt évet hatszázmillió forintot meghaladó nyereséggel zárták. A tőkés országokba az előző évinél csaknem negyven százalékkal többet, 28 millió dollár értékű árut szállítottak, a szocialista országokba irányuló exportjuk értéke negyvenmillió rubel volt. E teljesítményhez nagymértékben hozzájárult a XIII. pártkongresszus és a felszabadulás negyvenedik évfordulójának tiszteletére indított munkaverseny.

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_korom_mihaly_burgert_robert.jpgBurgert Róbert vezérigazgató fogadja a vendéget Bábolnán

A Politikai Bizottság tagja a tájékoztató után megtekintette a kombinát több üzemegységét, többek között az SPF-laboratóriumot, ahol korszerű eljárás alkalmazásával mentesítik a különféle betegségektől a sertés- és a juhtörzsállományt. Korom Mihály ezután a Bábolnai Iparszerű Kukoricatermelő Közös Vállalat (IKR) bemutatótermét kereste fel, ahol Tóth János igazgató ismertette a 257 taggazdaságot tömörítő közös vállalat munkáját. Komárom megyei programjának befejezéseként a Központi Bizottság titkára Tatabányán a megyei tanács székházában rendezett aktívaülésen tájékoztatót tartott időszerű belpolitikai kérdésekről.

Andrej Gromiko szovjet külügyminiszter hazautazott Genfből, ahol két napon át megbeszéléseket folytatott George Shultz amerikai külügyminiszterrel. Elutazása előtt a genfi repülőtéren Andrej Gromiko a következő nyilatkozatot tette a sajtó képviselői előtt:

A korábban született megállapodás értelmében két napon át megbeszéléseket folytattunk George Shultz úrral, az Amerikai Egyesült Államok külügyminiszterével. A megbeszélések témáját a fegyverkezési hajsza megfékezésével és az atomháború veszélyének kiküszöbölésével kapcsolatos súlyos problémák alkották. Szovjet részről még külön is hangsúlyoztuk, hogy milyen nagy jelentőségű a világűr militarizálásának megakadályozása.

Mivel ezek a problémák döntően befolyásolják a szovjet-amerikai viszonyt, természetes, hogy ennek a kérdésnek kellő figyelmet szenteltünk minden megbeszélésen. Az egész világ tudja ugyanis, hogy a szovjet-amerikai kapcsolatoktól nagymértékben függ az általános világhelyzet.

Ugyancsak az éjszakai órákban George Shultz is sajtóértekezletet tartott. Az amerikai külügyminiszter a genfi megbeszéléseket fontos kezdetnek nevezte. Hangsúlyozta, hogy bonyolult kérdésekről van szó, és a megoldáshoz vezető út hosszú lesz. A legnagyobb vitát kiváltó kérdésben, az űrfegyverkezés megakadályozásának témájában eltért a szovjet és az amerikai álláspont, mondotta Schultz. Szavaiból kitűnt, hogy Washington elvben kitart űrfegyverkezési elgondolásai mellett. A miniszter érvelése szerint a még kísérleti szakaszban levő kutatás összeegyeztethető a rakétaelhárító rendszerekről 1972-ben kötött szovjet-amerikai egyezménnyel. A kutatásom túl az űrfegyverek kérdésében - úgymond - Washington még évekig nem is hozhat további döntést. Egyben elismerte, hogy ezek az amerikai érvek nem győzték meg a szovjet felet. Washington végül is mindenről hajlandó tárgyalni, jóllehet űrhadviselési elgondolásait nem tekinti alkudozási tétnek a jövendő tárgyalásokon - fogalmazott a miniszter. Andrej Gromikóval folytatott tárgyalásait az amerikai külügyminiszter egyébként őszintének, tárgyszerűnek és hasznosnak nevezte, és kijelentette, hogy most mindkét fél megvizsgálja a genfi eredményeket, és készül az új tárgyalásokra.

Az ENSZ ténymegállapító bizottsága Dél-Irán három falujába látogatott, hogy kivizsgálja Irán panaszát az iraki bombázásokkal kapcsolatban - jelentette az IRNA iráni hírügynökség. Irán azzal vádolja Irakot, hogy a tavaly júniusban az ENSZ égisze alatt kötött megállapodást megsértve továbbra is polgári célpontokat bombáz. A tervek szerint a jövő héten újabb ténymegállapító delegáció utazik Genfből a Közép-Keletre, mivel a háborúzó felek a hadifoglyokkal való rossz bánásmóddal vádolják egymást.

A térséggel kapcsolatos az a hír is, hogy egy dél-koreai teherhajót iraki rakétatalálat ért az iráni partok közelében. Ezt Szöulban a Hanlim hajózási vállalat, a hajó tulajdonosa jelentette be, s a hírt a londoni Lloyd’s biztosító társaság is megerősítette. A támadás következtében egy tengerész meghalt, egy pedig megsebesült, és jelentős kár keletkezett a több mint 11 ezer tonnás hajó gépházában.

A salvadori hadsereg először vetette be a hazafiak ellen új fegyverét, azt az átalakított amerikai C-47 típusú repülőgépet, amelyet három 50 milliméteres kaliberű géppuskával szereltek fel az amerikai katonai segélyprogram keretében - közölték a salvadori fővárosban akkreditált amerikai diplomaták a sajtóval. A repülőgépet éjszaka vetették be San Vicente megyében. A salvadori légierőnek hat C-47 típusú katonai szállító repülőgépe van, amelyek közül feltehetőleg még kettőt hasonlóan alakítanak át majd. Csak a kongresszusi bírálatok és az amerikai emberi jogi szervezetek tiltakozása gátolta meg a Reagan-kormányt abban az eredeti szándékában, hogy a gépeket a még nagyobb tűzerejű AC-47 típusú repülőgépekké alakítsa át.

Ismeretlen fegyveresek meggyilkolták a Salvador keleti részén fekvő Santa Elena kisváros polgármesterét, a jobboldali Nemzeti Egyetértés pártjához tartozó Domingo Avilest - közölte a salvadori rendőrség. Hírügynökségek emlékeztetnek, hogy néhány nap alatt ez a második politikai gyilkosság a közép-amerikai országban. Előzőleg Pedro René Yanezt, a korrupciós ügyek kivizsgálásával megbízott kormánybizottság vezetőjét gyilkolták meg.

január 10.

Az SZKP Központi Bizottságának Politikai Bizottsága ülésén meghallgatta Andrej Gromiko jelentését George Shultz amerikai külügyminiszterrel történt január 7-8-i genfi találkozójáról. A testület egyöntetűen leszögezte: a genfi találkozó fontos eredménye, hogy megállapodás született a kozmikus és a nukleáris fegyverekkel kapcsolatos szovjet-amerikai tárgyalások tárgyáról és céljairól s arról, hogy a kérdéseket egymással összefüggésben vizsgálják és oldják meg.

A PB-ülésen külön hangsúlyozták, hogy a fegyverkezési hajsza beszüntetésében, a nukleáris háború veszélyének elhárításában, és végső soron a nukleáris fegyverek felszámolásában csakis akkor lehet reálisán előbbre jutni, ha az elkövetkező tárgyalásokon minden részletében szigorúan érvényesítik az elért megállapodást. A világ népeinek érdeke ezt követeli, s ez a Szovjetunió elvi és konstruktív hozzáállása a tárgyalásokhoz. Ugyanezt a magatartást várja az Egyesült Államoktól is - szögezte le a politikai bizottság.

Az ülésen ezután Konsztantyin Csernyenko javaslatára áttekintették és jóváhagyták azoknak a főbb kérdéseknek a listáját, amelyeket a jövőben tárgyal a politikai bizottság. A politikai bizottság ezenkívül több bel- és külpolitikai kérdést tekintett át, amelyekkel kapcsolatban határozatokat fogadott el.

Ronald Reagan - újraválasztása óta tartott első, televízió által is közvetített - sajtóértekezletén az amerikai közvélemény által régen hallott kifejezéseket használt a Szovjetunióval való, jövőbeli kapcsolatok leírására. Az az elnök, aki a - nem is olyan távoli - múltban a másik nagyhatalmat csak „a gonosz birodalmaként” aposztrofálta most megelégedett annyival, hogy országa folytatja a „szembenállást” a Szovjetunió nemzetközi akcióival. De ehhez is hozzátette: készen kell, állnunk - ahol csak lehet - a közös akciókra a béke megerősítése érdekében. Az amerikai elnök Gromiko és Schultz genfi találkozóját az Egyesült Államok és a Szovjetunió közötti új párbeszéd kezdetének nevezte. Remény van rá, hogy 1985 a párbeszéd és a tárgyalások éve lesz, s hogy javulnak a két ország kapcsolatai. Az elnök - aki még kaliforniai kormányzóként az enyhülés kifejezés kiiktatását követelte a politikai szótárból - most megelégedett annyival, hogy a hetente szó „kicsit lejáratódott a múltban”, de üdvözölné, ha az „kétirányú utca”, vagyis mind a két fél számára egyformán hasznos volna.

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_ronald_reagan.jpgRonald Reagan a sajtótájékoztatón

Egy kérdésre, amely az űrfegyverkezésre vonatkozott, Reagan elmondta, hogy ez is a tárgyalások témája lesz. A kísérleteket azonban folytatják (állítása szerint a rakétaelhárító fegyverrendszerekre vonatkozó szovjet-amerikai egyezmény keretein belül). Ha a kísérletek eredményt hoznak, akkor az Egyesült Államok tárgyal majd - „a világ más nemzeteivel és szövetségeseivel” - a telepítésről - mondotta Reagan elnök.

Pérez de Cuellar, az ENSZ főtitkára a genfi találkozó eredményeiről szólva egyúttal arra hívta fel a világszervezet tagállamait, hogy tegyenek még nagyobb erőfeszítéseket a leszerelés érdekében. Pérez de Cuellar a Harvard Egyetem nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó központjában tartott előadást. A főtitkár beszédében rámutatott, hogy a Szovjetuniónak és az Egyesült Államoknak kiemelt szerepe van a fegyverzetkorlátozás megvalósításában, a tömegpusztító fegyverek végleges felszámolásában, ezért a genfi megállapodásoknak nagy jelentőségük van az emberiség érdekeit szolgáló párbeszéd megkezdésében.

Iraki vadászgépek az iráni Harg-sziget közelében megtámadtak egy nagy tengeri célpontot - jelentette egy iraki katonai közlemény. Az Arab- (Perzsa-) öböl hajózási hivatala a hírt nem erősítette meg. A közlemény szerint ez már a hatodik nagy tengeri célpont, amelyet ezen a héten az iraki légierő támadott. Szintén iraki katonai jelentések közölték, hogy az utóbbi napokban az iraki légierő folytatta támadásait a Miszán övezetben és a front középső szakaszán, s lőtték Abadan városát. Az iráni tüzérség Baszad város külterületét lőtte. Az utóbbi napokban tüzérségi párbajt vívtak a front északnyugati, déli és néhány más szakaszán.

január 11.

Az Európában és hazánkban is uralkodó, tartósan rendkívüli hideg feszültséget okoz az ország energiaellátásában. Ezért a Minisztertanács szükségesnek tartja, hogy az energiával gazdálkodó és azt használó valamennyi intézményt és a lakosságot felhívja a szigorú takarékosságra. Utasítja az intézmények és a hivatalok vezetőit, hogy a fűtési rendelkezéseket pontosan tartsák be, az előírt 20 Celsius-fok hőmérsékletet ne lépjék túl.

Elrendeli, hogy - további intézkedésig - a televízió délelőtti adásait, az Iskolatévé kivételével, szüneteltesse, esti adásait pedig tíz órakor fejezze be. A Minisztertanács felkéri a lakosságot, hogy a háztartási energiával való fokozott takarékossággal segítse az energiagazdálkodás feszültségeinek csökkentését.

Havasi Ferenc, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára pénteken látogatást tett a Magyar Villamos Művek Tröszt országos teherelosztójában. A látogatásra elkísérte Kapolyi László ipari miniszter.

A KB titkára a helyszínen megbeszélést folytatott az Ipari Minisztérium, valamint a villamosenergiaipar, a szénbányászat, továbbá a kőolaj- és földgázipar vezető munkatársaival. Kapolyi László és az ipar vezetői tájékoztatást adtak az energiatermelés és -ellátás helyzetéről, azokról a gondokról, amelyeket az utóbbi napokban a rendkívül hideg időjárás okozott, és azokról az intézkedésekről, amelyeket az energiaágazat dolgozói tettek, mindenekelőtt a lakosság energiaellátásának megoldására.

A beszámolóban elhangzott, hogy az utóbbi napokban az időjárás több évtizedes hidegrekordokat döntött meg. Az ugrásszerűen megnövekedett fogyasztás következtében egyes iparvállalatok energiaellátásában részleges, átmeneti korlátozásokra is szükség volt. A megtett intézkedések arra irányultak, hogy a lakosság energiaellátását biztosítsák. Ez sikerült, bár néhány területen műszaki problémák következtében a lakások fűtésében és az energiaszolgáltatásban is átmeneti gondok jelentkeztek. Ezeket azonban az energiatermelő és -szolgáltató ágazat dolgozói megfeszített munkával viszonylag rövid időn belül elhárították. Az Európa-szerte jellemző hideg időjárás továbbra is helytállást és megfeszített munkát igényel az energiatermelő és -szolgáltató ágazat dolgozóitól annak érdekében, hogy a népgazdaság folyamatos működéséhez szükséges energiaellátás megfelelő legyen.

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem székházában tartotta meg egységgyűlését a budapesti IX. kerületi Jurinovics Miklós munkásőregység. Az eseményen részt vett és felszólalt Czinege Lajos, a Minisztertanács elnökhelyettese, aki tájékoztatót adott a párt és a népgazdaság előtt álló feladatokról. Az egységgyűlésen Herczeg Ferenc egységparancsnok jelentette, hogyan készülnek a ferencvárosi munkásőrök az MSZMP XIII. kongresszusára, a felszabadulás negyvenedik évfordulójára. A gyűlésen Barta Gyula, a munkásőrség országos parancsnokának helyettese adta át az országos parancsnak elismerő plakettjét és névre szóló köszönőlevelét a Budapesti Húsipari Vállalat és a Fegyver- és Gázkészülékgyár munkáskollektívájának, illetve a 20 és 25 éve szolgáló munkásőrök feleségeinek.

Letette a hivatali esküt Daniel Ortega Saavedra, a Nicaraguai Köztársaság új államfője. Az ünnepélyes beiktatást a nicaraguai főváros egyik központi terén, a Sandinista Nemzeti Felszabadítási Front megalapítójának, Carlos Fonsecának emelt mauzóleum mellett rendezték meg. Az ünnepségre több mint hetven külföldi delegáció érkezett Managuába. Jelen volt többek között Fidel Castro kubai államfő, a Kubai Kommunista Párt KB első titkára. A beiktatáson részt vevő magyar küldöttséget Katona Imre, az Elnöki Tanács titkára vezette.

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_daniel_ortega.jpgAz új nicaraguai államfő az eskütétel pillanatában

A hivatali eskü letétele után Daniel Ortega üzenetet intézett a nicaraguai néphez. Beszédében hangsúlyozta, hogy az ország új vezetése a béke megteremtését tartja legfontosabb céljának. Nicaragua egyetlen közép-amerikai országot sem fenyeget. Az új államfő felszólította a térség kormányait, hogy folytassanak rendszeres párbeszédet a köztük levő ellentétek rendezésére. A beiktatási ünnepség után letették a hivatali esküt az új nicaraguai kormány tagjai is.

A chilei rendőrség rohammal oszlatta szét a santiagói törvényszék épületében megrendezett tiltakozó megmozdulást, amelyen mintegy százan vettek részt. A rendőrtámadásnak két súlyos sebesültje van, 18 embert letartóztattak. A tüntetők a titkosrendőrség által elhurcolt rokonaik sorsának kivizsgálását követelték, miután a napokban sajtóértesülésék jelentek meg arról, .hogy az 1973-as katonai puccs után letartóztatottak közül sokat megöltek. Az áldozatok száma a legmértéktartóbb becslés szerint is legalább hatszáz.

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_santagoi_tuntetes.jpgEltűnt hozzátartozóikat kereső tüntetők a santiagói törvényszék épülete előtt

január 12.

Babrak Karmal, az Afganisztáni Népi Demokratikus Párt Központi Bizottságának főtitkára, fogadta az ANDP megalapításának huszadik évfordulója alkalmából Kabulba érkezett magyar pártküldöttséget, élén Borbély Sándorral, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának tagjával, a munkásőrség országos parancsnokával.

A találkozón, amelynek légköre szívélyes és elvtársi volt, Babrak Karmal az afganisztáni forradalom jelenlegi szakaszáról, az afgán népnek a nemzetközi imperializmus és az ellenforradalmi erők elleni küzdelméről beszélt, kifejezte háláját a Szovjetunió és a szocialista országok, köztük Magyarország internacionalista segítségéért.

Borbély Sándor tolmácsolta a magyar párt- és állami vezetők üdvözletét az ANDP évfordulója alkalmából, tájékoztatta Babrak Karmait az MSZMP XIII. kongresszusának előkészületeiről. Az Afganisztáni Népi Demokratikus Párt megalakulásának huszadik évfordulója alkalmából Kabulban tartózkodó magyar pártküldöttség szombat délelőtt egy fővárosi üzemben, a Dzsangalak Gépgyárban munkásgyűlésen vett részt. Borbély Sándor tolmácsolta az MSZMP Központi Bizottságának és Kádár Jánosnak a jókívánságait, a magyar nép és a párttagság üdvözletét az Afganisztáni Népi Demokratikus Párt tagjainak.

A libanoni kormányhadsereg kijelölt egységei szombat reggel megkezdték a Bejrúttól dél félé húzódó tengerparti útvonal birtokbavételét. A biztonsági tervet, amelyet korábban többször elhalasztották, három szakaszban hajtják végre. A műveletben részt vevő 1800 katona - két zászlóalj és egy század -, 11 páncélos jármű és harminc szállítóeszköz támogatásával, az izraeli megszálló hadsereg által ellenőrzött déli körzettel határos Avali folyóig nyomul előre.

A hadsereg szombati csapatmozgása előtt a különböző milíciák megkezdték egységeik és nehézfegyverzetük kivonását a körzetből. Ha a hadseregnek sikerül teljesen ellenőrzése alá vonni a tengerparti útvonalat, akkor megteremtődnék a feltételei annak, hogy a Dél-Libanonban tartózkodó izraeli megszálló erők távozása után a bejrúti központi kormány hasonlóan helyreállítsa fennhatóságát a déli országrész felett is.

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_libanoni_kormanyhadsereg.jpgA dél-libanoniak köszöntik a kormányhadsereget

Az iraki légierő gépei két tengeri célpontot találtak el az öböl északkeleti részén, az Iránhoz tartozó Harg-szigeti olajkikötőtől délre - közölte a nap folyamán egy bagdadi katonai szóvivő.

Finnország - semleges külpolitikájával összhangban, tekintettel Irakhoz, illetve Iránhoz fűződő jó kapcsolataira - kész közvetíteni az Irak és Irán közti háborús konfliktus rendezésében. A hírt Paavo Váyrynen finn külügyminiszter közölte egy kuvaiti lapnak adott nyilatkozatában.

Bagdadban megkezdte munkáját az a háromtagú ENSZ vizsgaló bizottság, amely az Irakban fogva tartott iráni, majd az Iránban fogva tartott iraki hadifoglyok életkörülményeit vizsgálja. A bizottság iraki külügyminisztériumi tisztségviselőikkel tartott megbeszélést.

január 13.

A szokatlanul kemény tél, a dermesztő hideg fokozott terheket ró az energiaszolgáltató üzemeikre, a bánya- és szállítóipari dolgozókra. Vasárnap országszerte megerősített ügyeletet tartottak az erőművekben, dolgoztak a bányákban. Mindenütt arra törekedtek, hogy a kormány takarékossági felhívását szem előtt tartva, minél zökkenőmentesebben, fennakadás nélkül szolgáltassák az energiát.

Az ország egyik legnagyobb energiatermelő üzemében, a százhalombattai Dunamenti Hőerőmű Vállalatnál is megerősítették az ügyeletet. A hideg főként az álló blokkokat és a vezetékeket veszélyeztette. A nagyüzem dolgozói ezért, ha szükség volt rá, azonnal a helyszínre siettek, és minden lehetséges eszközzel melegítették az elfagyott vezetékeket.

Az inotai November 7. Hőerőmű Vállalatnál vasárnap is fennakadás nélkül termeltek az erőmű energia- szolgáltató egységei. Az országos teherelosztó központtól azt a feladatot kapták, hogy - csúcsüzem lévén - vasárnap délutánra indítsák be két gázturbinájukat. Mint elmondták: erre a korábbiakban csak ritkán: volt szükség.

Teljes kapacitással termelt vasárnap a Paksi Atomerőmű. A termelést itt főként a Duna jegesedése veszélyezteti. A vízszint megfelelő, gond viszont, hogy mindjobban eljegesednek a hűtőcsatornák. Az atomerőmű állandó kapcsolatban áll az Országos Vízügyi Hivatallal, a vízügyi szakemberek már a helyszínre is érkeztek.

Éjjel-nappal teljes terheléssel dolgozik a Tatabányai Hőerőmű Vállalat valamennyi berendezése.

A visontai Gagarin Hőerőműben a nagy hidegben a tárolótéren valóságos sziklahegyekké fagyott a szén, amelynek feltörése nagy erőfeszítést követelt. Az erőműből vasárnap több mint tízmillió kilowattóra villamos energiát szolgáltattak az országos hálózatnak.

Az erőművek dolgozóinak munkáját, a termelést országszerte nagy erőfeszítéssel, helytállással segítik a bányászok. A Szénbányászati Egyesülés tájékoztatása szerint vasárnap több mint tízezren dolgoztak az ország mélyművelésű és külszíni szénbányáiban.

A MÁV záhonyi üzemigazgatóságán vasárnap a Szovjetunióból érkezett szén mielőbbi továbbítása volt a legfőbb feladat.

A Borsod megyei Távszolgáltató Vállalat ózdi üzemegységének ügyeletes energetikusa megyei tudósítónknak elmondta, hogy az energia-, fogyasztás korlátozása miatt az ózdi kohászattól érkező meleg víz mennyisége és hőmérséklete is kevesebb a szükségesnél, ezért Ózdon 5300 lakás fűtése még mindig gondot okoz. A megye vezetői az energiaellátási nehézségek enyhítésére energetikai operatív bizottságot alakították meg Miskolcon. E bizottság feladata az, hogy a lehetőségeket teljesen kihasználva igyekezzen helyreállítani az energiaellátást. Első tanácskozásukon elhatározták, hogy a szenet és fát szállító tehervonatoknak mindenütt zöld utat adnak, s ahol szükséges, ott a fuvarozásnál igénybe veszik a honvédség teherautóit is. A Borsodi Szénbányák Vállalat megnyitja a feketevölgyi és a putnoki depókat, s a Tüzép közvetítésével feldolgozatlan aknaszenet értékesít

Az erdőgazdaságok csaknem húszezer köbméter tűzifa gyors szállítását ígérte, és továbbra is támogatja a Gyújtsd és vidd! akciót, amelynek keretében mindazok, akik vállalják a gyűjtögetést, 150-200 forintért juthatnak hozzá egy köbméter fához.

Légi jégszemlét tartottak vasárnap a Duna felett a magyar és a jugoszláv vízügyi szakemberek azért, hogy felmérjék a jegesedését és egyeztessék jégvédelmi feladataikat. Megfigyeléseik szerint Dunaföldvártól Apatinig csaknem teljesen beállt a jég a Dunán. A jégtörő hajókat nyomban a folyam középső szakaszára irányították.

A kemény hideggel birkózva naponta hat-hétezer favágó dolgozik az erdőgazdaságokban. A tűzifa nagyobb hányadát a Tüzép-telepekre szállítják, emellett néhány gazdaság is berendezkedett a forgalmazásra, így a többi között a pilisi és a vértesi erdőgazdaság, ahol nemcsak az aprítótelepeken, vagy a kitermelés helyén árusítják a tűzifát, hanem még házhoz szállítást is vállalnak.

Az izraeli kormány a tervezett libanoni csapatkivonásról tárgyalt hat és fél órás vasárnapi ülésén, a tanácskozáson azonban nem hoztak döntést arról, mikor s. hogyan távozik Libanonból az 1982 óta ott állomásozó izraeli megszálló hadsereg.

A kabinethez közel álló forrásokból az AFP francia hírügynökség úgy értesült, hogy a minisztertanács hétfőn újabb, rendkívüli ülést tart az álláspontok tisztázására. Az izraeli sajtó arról tájékoztatott, hogy Jichak Rabin hadügyminiszter terve szerint az izraeli erőket több szakaszban, kilenc hónap alatt vonnák ki a megszállt Dél-Libanonból. A helyi sajtó úgy tudja, hogy a tervet a kormányon belül többen hevesen támadják, köztük van Jichak Samir külügyminiszter is. Mose Arensz, az előző, Likud-kormány volt hadügyminisztere, kockázatosnak minősíti a kivonás tervét.

Humor:idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_humor_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_humor_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_humor_3.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_humor_4.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_humor_5.jpg

Reklám: Ezúttal 1985-ös kártyanaptárakból válogattunkidokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_reklam_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_reklam_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_reklam_3.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_reklam_4.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_reklam_5.jpg

Kékfény:
Az új év első napján szerencsés kimenetelű baleset történt Budapesten. Az Újpesti rakparton megcsúszott és a Dunába esett egy Lada típusú személygépkocsi. Vezetője Váczi Imre 24 éves budapesti lakos személyszállító kisiparos és három utasa - egy házaspár 12 éves gyermekkel - a partra úszott. A könnyebben sérült felnőtteket a Korányi Kórház baleseti osztályára, a gyermeket a Heim Pál Kórházba szállította a mentő. A gépkocsit a tűzoltók rövid idő alatt kiemelték a Dunából. A rendőrség folytatja a baleset körülményeinek vizsgálatát.

Szilveszter éjszakáján és január első napján sajnos ismét többször riasztották a tűzoltókat. Néhány esetben a gondatlan cigarettázás okozott lakástüzet, amely Tatán és Pécsett tragédiához is vezetett, két személy életét vesztette.

A fővárosban, a XI. kerületben kigyulladt egy víkendház, de a tüzet gyorsan eloltották, senki sem sérült meg. Győrben petárdától gyulladt ki egy lakás. Egy ittasan hazafelé tartó társaság a Vági István utcában egy földszinti lakás ablakán petárdát dobott be, s az otthon berendezési tárgyai lángra lobbantak. Személyi sérülés nem történt, mert a lakók azonnal értesítették a tűzoltókat, akik megakadályozták a tűz továbbterjedését. Az ügyben a rendőrség megkezdte a vizsgálatot.

Újév hajnalán a Pest megyei Ócsán a Vörös Október Mgtsz tojásvizsgáló épületében elektromos rövidzárlat okozott tüzet. Leégett az épület tetőszerkezetének nagy része, megsérültek az elektromos berendezések, és megsemmisült 12 ezer tojás. A tüzet a helyszínre érkező tűzoltók oltották el.

Január elsején a főváros békásmegyeri lakótelepén egy karácsonyfán meggyújtott csillagszóró okozott lakástüzet. A tűz egy tízemeletes szövetkezeti lakóház első emeletén keletkezett, de az ablakon kicsapó lángok átterjedtek a felette levő lakásra is. Az első emeleti otthon kiégett, a felső kisebb mértékben károsodott meg. Személyi sérülés nem történt. A nagy erővel a helyszínre érkező tűzoltóik a lángok továbbterjedését megakadályozták, a tüzet rövidesen eloltották.

Szegeden a Csongrád megyei bíróságon megkezdődött Richter Richárd fegyenc ügyének tárgyalása. Az ügyész ismertette a vádiratot, amely szerint a vádlott a szegedi fegyház és börtön bútorgyárában tavaly október 19-én három személyt megölt, és hármat súlyosan megsebesített. A többszörösen büntetett előéletű Richter Richárd emberölés bűntettének kísérlete miatt kiszabott hétévi szabadságvesztését töltötte a Csillag-börtönben. Büntetése idején a fegyház rendjét harmincegy esetben sértette meg. Az erős fizikumú, agresszív bűnözőt október 19-én is munka közbeni fegyelmezetlenség miatt akarták felelősségre vonni. Ekkor az általa korábban a bútorgyár területén elrejtett késsel megtámadta és megsebezte az útjába kerülő embereket. Frank Tibor, Nagy Ferenc és Tóth András művezetők belehaltak sérüléseikbe, Varga József büntetés-végrehajtási főtörzsőrmester, Szabó Béla és Konkoly István művezetők életveszélyes sérüléseket szenvedtek. A vádlott kihallgatása után a tanúkat szólították. A tárgyalás várhatóan több napig tart.

Közlemények:
Az ötnapos munkahét általánossá válásának megfelelően 1985. január elsejétől változik a napilapok megjelenési rendje. A hétvégi tartalmasabb szám változatlanul szombaton jut el az olvasóhoz. Az országos és a megyei napilapok következő száma vasárnap helyett hétfőn jelenik meg. A Hétfői Hírek 1985. január 6-tól vasárnap reggel kerül kiadásra. A lap neve Vasárnapi Hírekre változik. A napilapok kiadásának változásával egyidejűleg a rádió és a televízió bővíti vasárnapi hírszolgálatát.

A Sporttour síprogramjai és szolgáltatásai. Téli üdülését kellemesebbé, színesebbé tesszük szolgáltatásainkkal! Kérjük, tekintse meg ajánlatainkat és válasszon útjainkat Csehszlovákiába, Bulgáriába, Romániába és a Szovjetunióba indítjuk. Síoktatás: kezdőtől haladó csoportokig, mesteriskola, videóoktatás. Sítábor: ezeket az utakat oktatás nélkül szervezzük. Gyermekkedvezmények. Bridzstanfolyam a napi síelés után. Síléckölcsönzés utasaink részére. Díjmentes síkötés-beállítás utasainknak. Sífelszerelésre vonatkozó vásárlási tanácsadás (kedden és csütörtökön). Sípályákkal kapcsolatos információk. Felvilágosítás, jelentkezés: Halló Club, Bp. VII., Majakovszkij u. 65. Hétfő, kedd, szerda, csütörtök 5-től 7-ig. Sporttour-Cooptourist.

Tv-BASIC-tanfolyamok a TIT József Attila Szabadegyetemen! A televízió számítástechnikai adásainak gyakorlati elsajátítása 16 héten át heti 2 órában, Commodore 64 és HT 10807 számítógépeken, 12 fős csoportokban. Minden résztvevő külön számítógépen dolgozhat! Részvételi díj: 950 Ft. Jelentkezés: 1985. január 7-től 11-ig 14-től 18 óráig a TIT Budapesti Szervezetében (Bp. VIII., Múzeum u. 7.). Telefon: 335-189.

Állásajánlat:idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_allasajanlat_1_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_allasajanlat_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_allasajanlat_3.jpg

Divat: Tréningruha helyett
A házi öltözékek a fiatalok ruhatárában is mostohagyermeknek számítanak, hisz sokan, akik egyébként szívesen és azonnal követik a divat legfrissebb változásait, azzal már nemigen törődnek, hogy otthon mit vesznek fel. Sajnos már régóta a legismertebb és legelfogadottabb „otthonka” a tréningruha, ami pedig inkább az aktív sportok nélkülözhetetlen darabja, vagy a farmer, ami testet nyomorgató, szűk szabása miatt egész napos, állandó viseletként kifejezetten egészségtelen! Mégis mibe lehet átöltözni - merthogy ez mindenképp célszerű - ez kinek-kinek az igényességétől, illetve igénytelenségétől függ. Fotóinkon a Magyar Divat Intézet legutóbbi fehérnemű TREND kollekciójából mutatunk be néhány reprezentatív modellt. Hidegebb lakásokban jó szolgálatokat tehet például a rózsaszín overallt kiegészítő, steppelt, frottír kiskabát, vagy a plédkockás szövetből készült, bokáig érő ruha!idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_divat_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_divat_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_divat_3.jpg

Mit tervez az élelmiszeripar?
A mezőgazdasági termelés fejlődésére alapozva, az élelmiszeripar idei fő feladata, hogy növekvő arányban, jó minőségben dolgozza fel a mezőgazdasági termékeket, elégítse ki a lakosság élelmiszerigényeit, valamint növelje a gazdaságosan exportálható élelmiszerek termelését. Az előirányzatok szerint az élelmiszer-ipari ágazatok bruttó termelési értéke változatlan áron számolva a tavalyihoz képest két százalékkal növekszik. Az élelmiszer-termelés növekedése az idén is kiegyensúlyozott, zavartalan ellátást tesz lehetővé. Fontos feladat, hogy az élelmiszer-ipari vállalatok lehetőleg minél több vásárlóra tekintettel alakítsák ki termékszerkezetüket, nyújtsanak olyan választékot, amely egyrészt teljes értékű, de kielégítheti valamennyi társadalmi réteg igényeit. Tehát a kereskedelmi hálózatban növekednie kell mind az olcsóbb, mind pedig a magasabb értékű élelmiszerek választékának. Mindezzel együtt arra is gondolniuk kell, hogy a jelenleginél nagyobb választék legyen a kisebb és a nagyobb csomagolású élelmiszerekből is.

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_papai_huskombinat.jpgA Pápai Húskombinát csontozóüzemében készül a dobozolt sonka alapanyaga

Tejipari beruházás:
6000 literes joghurtmixelő berendezéseket gyárt a Cserkúti Mezőgép Vállalat a Kalocsai Tejipari Vállalat részére. A 4 db, saját fejlesztésű, egyenként félmillió Ft értékű terméket még januárban leszállítják a megrendelőnek.

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_kalocsai_tejipari_vallalat.jpgA hegesztési varratokat csiszolják a tartály belsejében

Életveszélyes felelőtlenség:
Gyerekek, fiatalok és felnőttek játszanak az életükkel az Intercontinental Szálló előtt a Duna jegén, amely bármely pillanatban megmozdulhat. Több figyelmeztetés hangzott el a rádióban e veszélyekről, de úgy látszik, most már csak a rendőri intézkedés szüntetheti meg ezt az életveszélyes felelőtlenséget.
idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_dunai_jeg.jpg

Bőröndök exportra: 
A Palota Bőrdíszműgyár szekszárdi gyárának Gagarin tmk-s brigádja, kongresszusi és felszabadulási munkaverseny-vállalásának megfelelően, rövid idő alatt felállította és próbaüzemelésre átadta azt a gyártószalagot, amelyet egy NSZK-beli cégtől vettek bérbe. A gépsorral csaknem 20 százalékos termelékenységnövekedést érhetnek el. A próbaüzem első heteiben négyezer bőröndöt gyártottak exportra, jó minőségben. Ennek köszönhető, hogy az NSZK-beli partner már ebben a hónapban 6100 bőröndöt és utazótáskát vár Szekszárdról.

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_palota_bordiszmugyar.jpgKészülnek a bőröndök

Hidraulikák NSZK-kooperációban:
A Danuvia Központi Szerszám- és Készülékgyár háttéripari termékeket előállító vállalatunk. A Mannes-Mann Rexroth ipari csoporttal 15 évvel ezelőtt kooperációs szerződés kötött, s ma már kétszázféle hidrauIikai elemet és egységet gyárt a magyar iparnak.

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_danuvia.jpgKészülnek a hidraulikaelemek a gyárban

Autóbuszalvázak Kínának:
A magyar járműipar jelentős megrendelést kapott Kínából. A Csepel Autógyárnak, az Ikarusnak és a MOGÜRT-nek rövid idő alatt ezer autóbuszalvázat kell oda exportálnia. Ebből a mennyiségből hétszáz darabot a Csepel Autógyárban, háromszázat pedig az Ikarusban gyártanak le.

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_csepel_autogyar.jpgFelvételünk a Csepel Autógyárban készültek, ahonnan 1984-ben kétszáz, 1985-ben pedig ötszáz alvázat szállítanak Kínába

Új, nagy hőszigetelésű üveg - Salgótarjánból:
Az energiagazdálkodási program keretében egy új hő- és hangszigetelő üvegszerkezetek gyártására alkalmas gyártósort helyeztek üzembe december 10-én, Salgótarjánban, az Üvegipari Művek Salgótarjáni Síküveggyárában. Az új terméket - amely több légrésű és gáztöltéssel fokozható, nagy szigetelőtulajdonságú légmentes keretbe foglalt üveg - az építőipar a nyílászáró szerkezetekben alkalmazhatja. A gyártósoron évente 440 ezer négyzetméter Hugaropan üveget gyártanak, ami a gyár jelenlegi termelési értékének egyharmada.

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_salgotarjani_sikuveggyar.jpgAz új gyártósor

Vasútvillamosítás:
A Budapest-Pécs vasútvonal villamosítása újabb szakasszal bővült. A tervezett határidő előtt egy hónappal készültek el a MÁV Felsővezetők Építési Főnökségének szakemberei a Sárbogárd-Dombóvár közötti mintegy nyolcvan kilométeres vonalszakasz szerelésével.

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_vasutvillamositas.jpgA dombóvári állomáson már a vezetékek finomszabályozása folyik

Kiállták a próbát:
A nyáron szerelték át a zalaegerszegi kórház kazánjait olajról földgázra. A három kazán a leghidegebb napokon is kiállta a próbákat, zavartalanul szolgáltatták a meleget.

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_zalaegerszegi_korhaz.jpgA kazánok működését ellenőrzi Antal István fűtő és Horváth András kazánházi csoportvezető

Autóalkatrészek KGST-kooperációban:
A Bakony Művek központi gyáregységében működő „óriás" sajtológép hatékonyabb termelést biztosít a KGST-kooperációban gyártott termékek előállításához.

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_bakony_muvek_1.jpgFolyamatosan potyognak a Lada személygépkocsihoz készülő kürtházak a gép szalagjáról

Divatos pulóverek Devecserből:
A devecseri Virágzó Termelőszövetkezet száz dolgozót foglalkoztató varrodája öt éve munkakapcsolatban áll a Kiskunhalasi Kötöttárugyárral. Gyermek-, kamasz-, bakfis- és felnőttkardigánból, pulóverekből 15 félét készítenek és havi termelésük 3 ezer darab. Az üzem az elmúlt öt évben csaknem kétmillió kötöttárut állított elő. Ez azt jelenti, hogy hazánk minden ötödik-hatodik lakosára készítettek egy-egy kardigánt vagy pulóvert. Az itt dolgozó női kollektíva a munkalehetőség mellett számításait is megtalálta, szeretnek itt dolgozni.

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_devecseri_viragzo_termeloszovetkezet.jpgFejes Ferencné, Csóka Györgyné, Vízi Jánosné és Magyar Józsefné szigorú meósok. Viszont az is igaz, hogy nagyon kevés az üzem munkája után a reklamáció

Motorvonatok - Exportra:
A Ganz-Mávag Mozdony Vagon- és Gépgyár vasúti járműgyárában motorvonatokat, mozdonyokat, pótkocsikat és ezek pótalkatrészeit készítik. A legjelentősebb kereskedelmi partnerük a Szovjetunió és Tunisz. A Szovjetunióba húsz darab négyrészes motorvonatot, az afrikai országnak pedig ugyancsak húsz diesel hidraulikus mozdonyt szállítottak 1984-ben. Ezen kívül az idén tizennégy diesel villamos mozdonyt Jugoszláviába is exportálnak. A gyárban javában dolgoznak az ezévi exportfeladatok előkészítésén, s szerelik a Görögországnak szállítandó motorvonatokat.

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_ganz_mozdony.jpgA készülő villamos motorvonat

Goldberger:
A BUDAPRINT Pamutnyomóipari Vállalat Goldberger Textilművek múlt év októberében ünnepelte megalapításának kétszázadik évfordulóját. A Goldberger Ferenc által Óbudán alapított kékfestő és kartonnyomó üzem három segéddel és három kézinyomó berendezéssel kezdte meg működését, és évente húszezer méter árut termelt. Az eltelt kétszáz év alatt jelentős változások történtek a gyárban. Ma már ötvenmillió négyzetméter szövött tiszta pamut és pamut típusú selyemszövetet, valamint kötött és hurkolt kelmét dolgoznak fel. Évente több mint százötven féle különböző cikk készül a gyárban, s termékeiket a világ ötven országába exportálják.

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_goldberger_budaprint.jpgUtolsó ellenőrzés az elkészült anyagok felett

Új üzem Szigetszentmiklóson:
A hazai úrvezető ritkán ül szervokormány mögé. Ez inkább csak a nyugati autócsodák tulajdonosának adatik meg. Ami azonban a normális méretű személyautónál luxus, az a teherautónál, autóbusznál nélkülözhetetlen berendezés. A Csepel Autógyár szervokormányára - ezeket építik be például az Ikarus autóbuszokba - eddig nem sok panasz érkezett. A bevált konstrukció ellenére a gyári vezetés radikális változtatást hajtott végre: a Bendi-Berica licenc megvásárlásával a világ egyik legkorszerűbb kormányművének a sorozatgyártását kezdték meg az új esztendőben Szigetszentmiklóson.
idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_bendi_berica_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_bendi_berica_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_bendi_berica_3.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_bendi_berica_4.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_bendi_berica_5.jpg

A Magyar Televízió műsorán: Rómeó, Júlia és a sötétség
Két évtizeddel ezelőtt játszották a filmszínházak az egyik legemlékezetesebb csehszlovák játékfilmet, a Rómeó, Júlia és a sötétséget, amelyet Jan Otcenasek népszerű regényéből forgattak. A két prágai fiatal, Pavel és Eszter költőien szép szerelmes története 1942-ben játszódik a németek megszállta fővárosban. A kamaszfiú egy parkban véletlenül bukkan rá a sárga csillagot viselni kényszerülő, rejtőző Eszterre, és amikor megtudja, hogy nincs hová mennie, hogy szüleit elhurcolták - magukhoz veszi, elrejti apjának kis szabóműhelyében. Szerelem szövődik közöttük - ám a Heydrich német helytartó elleni merénylet miatt - a szerelem nem teljesedhet ki... Jan Otcenasek regényéből Zsurzs Éva rendezésében most filmet forgattak a Magyar Televízióban.

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_pap_vera_macsai_pal.jpgPap Vera és Mácsai Pál

Hová menjünk? Moziba!
idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_mozi.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_mozi_2.jpg

Színházi bemutató: A Vígszínház új bemutatója Murray Schisgal két egyfelvonásosa, a Gépírók és a Kínaiak. Az amerikai mindennapok játékait Verebes István rendezte.

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_hernadi_judit_kern_andras.jpgGépírók. Hernádi Judit és Kern András

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_hernadi_judit_kern_andras_reviczky_gabor_kutvolgyi_erzsebet.jpgKínaiak. Kern András, Reviczky Gábor, Kútvölgyi Erzsébet, Hernádi Judit

Magyar könnyűzene:
Az 1. héten a magyar slágerlista a szólisták között: 1. Illés-Bródy: Jelbeszéd (Koncz Zsuzsa), 2. Varga Miklós -Varga Mihály: Európa (Varga Miklós). 3. Nagy-Juhász: Száguldás, Porsche, Szerelem (Cserháti Zsuzsa, Horváth Károly).

Az előadók között: 1. KFT együttes: Afrika (KFT). 2. Karácsony-Sztevanovity D.: Ellenfél nélkül (Locomotiv GT), 3. Dolly Roll együttes: Kolibri Panzió (Dolly Roll). 

Miki turnéra indul
Fenyő Miklós - a rajongóknak csak: Miki - január 15-től országos turnéra indul: Miskolc, Debrecen, Békéscsaba, Győr, Szekszárd és Pécs sportcsarnokaiban mutatja be, hogy miként is kell ezt csinálni. Break-előadásaira 22 fős stábbal - zenészek, táncosok, technikai személyzet - utazik. A csapat 80 reflektort, komplett díszletrendszert, speciális fényeffektusok előállítására alkalmas berendezéseket és egy színház kellék- és ruhatárát viszi magával. Miki, Plexi, Senor Tenor, Bumm Bumm Black, Oké Negra, Pergő Gergő, Mr. Grafit, Dió és Patron Tom - ők a zenekar tagjai -, úgy gondolják, hogy az ötvenes évek élményeihez kötődő rock and roll után az abszolút nyolcvanas évekhez simuló break-et még könnyebb lesz megérteni. „Vigyázat! Veszélyes!!!” - írták a nagylemez borítójára, pedig nyilván úgy gondolták: „Vigyázat, ragályos!” Persze, persze. Valóban, nem mindennapi látvány, ha egy fickó pörög a hátán. És az sem túl nagy hátrány, ha ráragad egy kis kátrány...
idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_fenyo_miki.jpg

Külföldi könnyűzene:
A héten az amerikai slágerlistákat Jack Wagner All I Need-ja, a nyugat-európai slágerlisták többségét a Foreigner I Want To Know What Love Is című számai vezetik.

Azzuro
Az olasz lemezeladás koronázatlan királya Adriano Celentano. A népszerű énekes több mint húsz esztendő óta van az élvonalban. Hosszantartó sikerének titka a popszakmában, hogy tehetségén kívül még képes gyorsan reagálni az új divatirányzatokra. Ha kell, dallamos olasz melódiákat énekel, ha úgy kívánják tőle tud rock and roll sztár is lenni, de megbarátkozott az újhullámmal is. Ha pedig egyik sem megy, akkor elvonul a filmszakmába. Néhány hét múlva egy külföldi turnéra szeretne indulni új műsorával, amelyben nemcsak mint énekes, hanem mint színész is szeretné elszórakoztatni a közönséget. Köztudottan remek humora van, és ezt a könnyűműfajban nem nehéz kamatoztatni. Ő a humor és a popzene kapcsolatában látja a kiutat a „zenei válságból". Elképzelései reális alapokon állnak, mivel a beatzene eltolódott a látványos színpadi produkciók felé. Mostanában azok az énekesek, akiknek színészi képességei is vannak, nagyobb eséllyel veszik fel a versenyt a közönség kegyeinek megnyeréséért.

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_adriano_celentano.jpgAdriano Celentano és az ő gitárja

Videóklipekre készülve
Kim Wilde az elmúlt esztendők egyik legnépszerűbb énekesnője. Ő is a színészet felé kacsingat. Tervei szerint 1985-ben a videózás területén szeretne elérni sikereket - természetesen, mint énekesnő. „The Second Time” című nemrég bemutatott videódala szép reményekkel kecsegteti legújabb terveit. Remek hangján kívül elsősorban szépségével szeretne hatni a nézőkre. Az alig huszonnégy éves énekesnő hamarosan egy nagylemezzel szeretne kirukkolni a poppiacon. A lemezzel párhuzamosan kívánja elkészíteni a tizenkét dal videóváltozatát is, amely, ha sikerül, az első ilyen nagyszabású vállalkozás lenne ebben a műfajban.

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_kim_wilde.jpgKim Wilde új videója

Ugyanúgy, mint tavaly, az év első keddjétől újra Spanyolországban táborozott a futballválogatott. Húsz játékos utazott, köztük „új fiúk” is, mint a szombathelyiek clownnak is kiváló kapusa, Hegedűs, a ferencvárosiak sprinter jobbszélsője, Zsinka, az újpesti „vörös ördög”, Szabó András, valamint a hosszú idő után a keretbe visszahívott Szántó, akinek spanyolországi kiküldetése már csak azért is jogos, mert társai Sanchónak becézik. A további túrázók: Disztl P. (ezúttal egyedül képviseli a Videotont, mert a többi fehérvári labdarúgó Indiában, a Nehru Kupán készül a Manchester United elleni UEFA Kupa-mérkőzésekre), Szendrei, Sallai, Róth, Garaba, Varga, ter, Hannich, Kardos, Nagy, Détári, Kiprich, Bodonyi, Dajka, Plotár, löskei.

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_magyar_labdarugo_valogatott.jpgA csapat tagjai és kísérői az indulás előtti pillanatokban, a Ferihegyi repülőtéren

A keddi megérkezés után szerdán már mérkőzést játszott a magyar labdarúgó-válogatott Benidormban. Mezey György szövetségi kapitány délelőtt még kiadós edzést vezényelt játékosainak, délután pedig a holland első ligás csapat, a Den Bosch ellen szerepelt a gárda. Kétezer néző volt kíváncsi a találkozóra, amelyen a magyar csapat Kardos góljával 1:0-ra győzött. A válogatott Disztl P. - Sallai, Róth, Garaba, Varga - Kardos, Nagy, Détári - Kiprich, Bodonyi, Pölöskei összeállításban kezdett. Végig nagy iram, kemény küzdelem jellemezte a játékot, a hollandok komolyan vették a mérkőzést. Mint Egervári Sándor, a szövetségi kapitány egyik segítője az MTI munkatársának elmondta, a magyar csapat végig irányította a játékot, több formás támadást vezetett. Egy ilyenből született a találkozó egyetlen gólja. A 25. percben Kiprich beadását Kardos 14 méterről, ballal bombázta a jobb sarokba. A második félidőben Szendrei, Szántó, Péter, Hannich, Dajka, Zsinka és Plotár is játéklehetőséget kapott, de az eredmény már nem változott.

A Spanyolországban edzőtáborozó magyar labdarúgó-válogatott csütörtökön Benidormban újabb barátságos mérkőzést játszott, ezúttal a holland Fortuna Sittard ellen. A válogatott a KEK-negyeddöntőben még érdekelt ellenféllel - a Fortuna Sittard az Evertonnal játszik a négyközé jutásért - 1:1 (1:0) arányú döntetlent ért el. A magyar együttes a Szendrei - Sallai, Róth, Garaba, Péter - Hannich, Kardos, Détári - Zsinka, Dajka, Pölöskei összeállításban kezdte a játékot, a második játékrészben szóhoz jutott még Hegedűs, Szántó, Varga, Szabó A., Kiprich és Bodonyi is. Pölöskei a 33. percben szerezte meg a vezetést, a hollandok a 74. percben egyenlítettek. A Fortuna Sittard jobb csapat, mint a szerdai ellenfél, a Den Bosch volt, a magyar válogatottnak azonban így is esélye volt a győzelemre. A kemény, küzdelmes találkozón a spanyol játékvezető két alkalommal nem adott meg nyilvánvaló büntetőt. A válogatott a két gyors egymásutánban lejátszott találkozót követően edzésekkel tölti a benidormi napokat,

És akkor lássuk a lényeget, a Felsőházban végzett csapatok őszi mérlegét!

1. Videoton
idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_1_videoton.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_1_videoton_csongradi_ferenc.jpgCsongrádi Ferenc, csapatkapitányhoz méltón, az együttes motorja volt

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_1_videoton_golorom.jpgA Videoton több vasat is tartott a tűzben. Eddig nem csak a bajnokságban, hanem az UEFA Kupában is maradandót alkottak. Egy gólöröm Párizsból

2. DMVSC
idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_2_dmvsc.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_2_dmvsc_szigeti_deakvari.jpgA debreceniek játékának alapja a stabil védekezés volt. Szigeti és Deákvári (háttal) a Haladás támadását állítja meg

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_2_dmvsc_mortel_bela.jpgMörtel, aki úgy tűnik, megtalálta „góllövő cipőjét”. Itt épp az ő találatával verte a Debrecen a bajnokot

3. Bp. Honvéd
idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_3_bp_honved.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_3_bp_honved_esterhazy_marton.jpgKispesten az egyik legnagyobb feladat a télen Athénba költözött Esterházy Márton pótlása lesz

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_3_bp_honved_detari_lajos.jpgDétári igazi karmester volt ősszel

4. Rába ETO
idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_4_raba_eto.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_4_raba_eto_preszeller_tamas.jpgA nyáron érkezett Preszeller (jobbra) hamar beilleszkedett a Rába játékszerkezetébe

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_4_raba_eto_vedelem.jpgVerebes József többször panaszkodott, hogy a védelem átjáróház. A kép is bizonyítja, a 9. fordulóban a pécsi Lőrincz ilyen könnyen és tisztán fejelhetett Mészáros hálójába

5. ZTE
idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_5_zte.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_5_zte_gass_istvan.jpgGassra lehetett számítani, folyamatosan termelte a gólokat. Itt a tatabányai Dombai sem tudott mit tenni

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_5_zte_balazs_zsolt.jpgZalaegerszegen is tartják: végy egy jó kapust. Balázs a csapat egyik alapja és erőssége. A 7. fordulóban Egerben Szebegyinszky elől húzza le a labdát

6. Haladásidokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_6_haladas.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_6_haladas_voros_csaba.jpgVörös Csaba (balról) volt az egyik biztos pont Szombathelyen

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_6_haladas_topor_antal.jpgTopor (jobbról) fordulóról fordulóra lendült egyre jobb formába

7. MTK-VM
idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_7_mtk_vm.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_7_mtk_vm_fodor_imre.jpgEz volt az MTK egyik legmagabiztosabb győzelme, mikor 3:0-ra verték az Egert. Az ellenállhatatlan lendülettel rohamozó Fodor (fehérben) térddel viszi el a labdát őrzője mellett

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_7_mtk_vm_toth_jozsef.jpgTóth József magabiztossága egész ősszel meghatározó volt

8. Ú. Dózsa
idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_8_u_dozsa.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_8_u_dozsa_szendrei_sarlos_kovacs_jozsef.jpgAz újpesti védelmet sokszor a vártnál könnyebben lehetett zavarba hozni. Szendrei mutatja Sarlósnak és a földön fekvő Kovács Józsefnek, "Nyugi, ez a veszély elmúlt..."

idokapszula_nb_i_1984_85_oszi_zaras_merlegen_a_felsohaz_8_u_dozsa_torocsik_andras.jpgTörőcsik sokat volt sérült, ez rányomta bélyegét az újpestiek támadójátékára. Ruboldot táncoltatja a Ferencváros elleni 2:0-ás találkozón

Az Alsóházban végzett csapatok mérlegével folytatjuk.

Kiemelt támogatónk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepsport.jpg

Aranyfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_kepes_sport.jpg

Ezüstfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_labdarugas.jpg

Bronzfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepszabadsag.jpg

Emlékeztetőül:

Időkapszula: NB I. - 1984/85

Szintén figyelmükbe ajánljuk: 

Időkapszula: NB I. - 1980/81
Időkapszula: NB I. - 1981/82
Időkapszula: NB I. - 1982/83
Időkapszula: NB I. - 1983/84

Végül egy kis kötelező irodalom: 

Osztálynapló
Két évtized felejthetetlen és elfelejtett magyar hálóőrei

Köszönetnyilvánítás:

Sorozatunk nem jelenhetne meg Kárpáti Tamás segítsége nélkül, akinek ezek a kincsek digitalizálva is megvannak. Köszönet illeti a Népsport tudósítói gárdáját is a kiváló összefoglalókért. Belenézünk az Arcanum Adatbázisba is, mert nekik is szokott lenni releváns érdekességük.

Megjegyzés:

A sorozatot maribor és a szerethető dózsás együtt készíti, a szerző neve csak blogmotor etetésére van feltüntetve.

Olvasóink segítségét szeretnénk kérni: Szívesen fogadunk kiegészítéseket, javításokat, javaslatokat, korabeli anyagokat, egyszóval bármit, amivel pontosítani és jobbá lehet tenni a sorozatot. Különösen örülnénk, ha volt játékosok, edzők, vezetők, játékvezetők, gyúrok, jegyszedők, szurkolók és bárki más, akinek valamilyen története, emléke van, jelentkezne nálunk és egy-egy interjúval és beszélgetéssel színesíteni tudnánk az anyagot. Elérhetőségeink: emailen a valogatott.blog@gmail.com, Twitteren @ValogatottBlog, Facebookon pedig megtalálhatóak vagyunk a https://www.facebook.com/Valogatottblog címen. Előre is köszönjük.

komment

A bejegyzés trackback címe:

https://valogatott.blog.hu/api/trackback/id/tr3217813427

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása