Válogatott okosságok

Szurkolói gondolatok, elemzések, mélázások a válogatottainkról, válogatás nélkül.

Ajánlataink

Sztancsik Richárd: Városok, stadionok, kocsmák

Rendelje meg közvetlenül a szerzőtől!

varosok.stadionok@gmail.com

Ár 2999 Ft.Részletek itt


kupanap.jpghungarianultras.jpg

Friss topikok

Facebook oldalunk

Időkapszula: NB I. 1984/85 22. forduló

2023.05.15. 08:09 maribor_

1985. április 20-21., a hónap utolsó előtti hétvégéje

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_headlines_orszaggyules.jpgÖsszeült az országgyűlés tavaszi ülésszaka, amely a választások előtti utolsó tanácskozását tartja

Lássuk először a hét második felének legfontosabb közéleti és külpolitikai eseményeit.

április 18.

Délelőtt összeült az országgyűlés tavaszi ülésszaka, amely a választások előtti utolsó tanácskozását tartja ezekben a napokban.

Az ülésteremben a képviselők között helyet foglalt Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke, Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkára, Lázár György, a Minisztertanács elnöke, Németh Károly, az MSZMP főtitkárhelyettese, valamint a Politikai Bizottság több más tagja. Jelen volt a Központi Ellenőrző Bizottság elnöke, a Központi Bizottság több titkára és a kormány tagjai, valamint - az emeleti páholyokban - a budapesti diplomáciai képviseletek több vezetője és tagja.

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_marothy_laszlo_losonczi_pal_lazar_gyorgy.jpgA párt és a kormány vezetői az ülésteremben

A parlament ülésén felváltva elnökölt Sarlós István, Cservenka Ferencné és Péter János. Sarlós István, az országgyűlés elnöke pontosan 10 órakor nyitotta meg a tavaszi ülésszakot. Kegyelettel emlékezett meg a közelmúltban elhunyt dr. Gosztonyi János országgyűlési képviselőről, aki a felszabadulás első óráitól a haláláig elkötelezett, kommunista politikus volt. Az országgyűlés néma felállással adózott az elhunyt képviselő emlékének. Gosztonyi János érdemeit az országgyűlés jegyzőkönyvében is megörökítették.

Ezután az elnök szavazásra tette fel az Elnöki Tanács jelentését a legutóbbi ülésszak óta hozott törvényerejű rendeletekről, s ezeket a képviselők egyhangúlag elfogadták. Ezt követően döntöttek az ülésszak napirendjéről. Ennek megfelelően tárgyalták meg az oktatásról szóló törvényjavaslatot, napirendre tűzték a terület- és településfejlesztés hosszú távú feladatairól szóló javaslatot; megtárgyalják a népgazdasági tervezésről szóló 1972. évi VII. törvény módosításáról és egységes szövegéről szóló törvényjavaslatot, valamint a tanácsi gazdasági irányítási rendszer korszerűsítésével összefüggésben azt a törvényjavaslatot, amely az állami pénzügyekről szóló 1979. évi II. törvényt és a tanácsokról szóló 1971. évi I. törvényt kívánja módosítani. Napirendre kerül még az a felhatalmazás, amely a Varsói Szerződés hatálya meghosszabbításáról szóló okmány aláírására jogosítja fel tárgyaló küldöttségünket.

Az elfogadott napirend után Köpeczi Béla művelődési miniszter terjesztette be az oktatásról szóló törvény tervezetét és mondta el expozéját.

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_kopeczi_bela.jpgKöpeczi Béla művelődési miniszter expozéját mondja

A miniszteri előadás után Gárdai Zoltánná (Komárom, 8. vk), a törvényjavaslat bizottsági előadója szólalt fel. A vitában felszólalt még Szurgyi Istvánné (Szolnok, 3. vk.) általános iskolai igazgató, dr. Szabó Imre (Hajdú, 15. vk.) megyei tanácselnök, dr. Czibere Tibor (Borsod, 3. vk.) egyetemi tanár, dr. Vámos Marietta (Pest, 5. vk.) körzeti orvos, Pál József (Győr, 1. vk.) lakatos, Réger Antal (Pest, 25. vk.) főoszt. vez. h., Puskás Andrásné (Békés, 3. vk.) betanított lakatos, Orlovácz György (Tolna, 8. vk.) ált. isk. tanár. Ezután ebédszünet következett, majd folytatódott a vita. A délutáni vitában felszólalt dr. Káli Ferenc (Fejér, 13. vk.) középisk. igazgatóin, dr. Végh György (Zala, 5. vk.) egyetemi tanár, Reidl János (Somogy, 5. vk.) meó-csoportvezető, Gyurkó László (Bp., 47. vk.) író.

A vitában elhangzottakra Köpeczi Béla művelődési miniszter válaszolt, majd határozathozatal következett. Az országgyűlés az oktatási törvényt egy tartózkodás mellett elfogadta.

Ezután következett a terület- és településfejlesztés hosszú távú feladatairól szóló javaslat tárgyalása, amelyhez Faluvégi Lajos, a Minisztertanács elnökhelyettese, az Országos Tervhivatal elnöke mondott expozét. A vitában felszólalt Horváth Lajos (Baranya, 3. vk.), a terv- és költségvetési bizottság előadója, Bibók Istvánné (Csongrád, 7. vk.) tsz-keltető, Szurdi István (Bp., 2. vk.) nyugalmazott miniszter, S. Hegedűs László (Pest, 24. vk.) nyugdíjas, a Hazafias Népfront alelnöke, Gyulavári Pál (Békés, 1. vk.) megyei tanácselnök.

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_orszaggyules_karzat.jpgPedagógusok és főiskolások az emeleti karzaton

Az egyetemi, főiskolai ifjúsági napok politikai programjainak nyitányaként Grósz Károly, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a budapesti pártbizottság első titkára tartott tájékoztatót és konzultációt a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen.

A budapesti egyetemek és főiskolák több mint 300 hallgatója előtt tájékoztatást adott az MSZMP XIII. kongresszusáról. Hangsúlyozottan szólt a gazdaságirányítási rendszer megvalósításának társadalmi feltételeiről, a párt ifjúságpolitikájáról, az ifjúsági mozgalom lehetőségeiről és a KISZ felsőoktatásban levő feladatairól.

A konzultáción az egyetemisták kérdéseire válaszolva kitért a fiatalokat érintő problémákra, a lakáshoz jutás gondjaira, az elhelyezkedésre, továbbá a felsőoktatás korszerűsítésére, amelynek megvalósításába az elmúlt években az egyetemi, főiskolai hallgatók a KISZ-szervezeteken keresztül erőteljesen bekapcsolódtak.

Moszkvába érkezett Marjai József miniszterelnök-helyettes, a magyar-szovjet gazdasági és műszaki-tudományos együttműködési kormányközi bizottság magyar tagozatának elnöke. Marjai Józsefet a repülőtéren Nyikolaj Talizin miniszterelnök-helyettes, a bizottság szovjet tagozatának elnöke fogadta.

Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára a Kremlben fogadta Kim Jong Namot, a Koreai Munkapárt KB PB tagját, a közigazgatási tanács (kormány) elnökhelyettesét, a KNDK külügyminiszterét.

Kim Jong Nam átadta Mihail Gorbacsovnak Kim Ir Szen, a KB főtitkára, a KNDK elnöke személyes üzenetét.

Mihail Gorbacsov a Kremlben fogadta Friedrich Wilhelm Christians NSZK-beli üzletembert, a Deutsche Bank elnökét. A tárgyszerű és építő szellemű megbeszélésen a felek áttekintették a kétoldalú kapcsolatok helyzetét, különös tekintettel a gazdasági kapcsolatok néhány kérdésére.

A Szocialista Internacionálé pártjai - bár különböző indokokkal és hangsúlyokkal - valamennyien elítélték az amerikai „csillagháborús” tervet és programot, a világűr katonai célokra történő felhasználását.

Képviselőik brüsszeli ülésükön hangoztatták, hogy Nyugat-Európának összehangolt módon kellene válaszolnia a washingtoni tervekre és javaslatokra: nem „bedolgozóként” alárendelt szerepet vállalni benne, hanem saját erőre és összefogásra támaszkodva fokozni Nyugat-Európa önálló védelmi képességeit. „A technológiai előnyök latolgatása helyett elsősorban az űrfegyverkezés hadászati és politikai kockázatait kellene számba venni, és összehangolt nyugat-európai álláspontot kialakítani - mondta Lionel Jospin francia pártvezető.

„A Szocialista Internacionálé pártjai azt sürgetik a két nagyhatalomtól, az Egyesült Államoktól és a Szovjetuniótól, hogy folytassák komolyan és építő szellemben megkezdett genfi tárgyalásaikat a nemzetközi békéért és leszerelésért” - jelentette ki Willy Brandt, a szervezet elnöke.

Brandt méltánylandó enyhülési jelzésnek minősítette Gorbacsov ajánlatát, hogy fagyasszák be a középtávú rakéták telepítését fél évre Európában, s elítélte Washington és a NATO erre adott elsietett elutasító válaszát. Neil Kinnock brit munkáspárti vezető súlyos taktikai és stratégiai hibának nevezte ugyanezt az elutasítást.

április 19.

Péntek délelőtt a terület- és településfejlesztés hosszú távú feladatairól szóló javaslat vitájával folytatódott az Országgyűlés tavaszi ülésszaka.

Az ülésteremben a képviselők között helyet foglalt Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke, Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkára, Lázár György, a Minisztertanács elnöke, Németh Károly, az MSZMP főtitkárhelyettese, valamint a Politikai Bizottság több más tagja. Jelen volt a Központi Ellenőrző Bizottság elnöke, a Központi Bizottság több titkára és a kormány tagjai, továbbá - az emeleti páholyokban - a budapesti diplomáciai képviseletek több vezetője és tagja.

A parlament ülésén felváltva elnökölt Sarlós István, Cservenka Ferencné és Péter János.

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_orszaggyules_3.jpgEszmecsere a Parlament folyosóján

Cservenka Ferencnének, az Országgyűlés alelnökének megnyitó szavaival tíz órakor folytatódott a parlament tavaszi ülésszakának munkája. Az első felszólaló Somogyi László építésügyi és városfejlesztési miniszter volt. A napirend vitájában felszólalt még Nyers Rezső (Bács, 1. vk.) tudományos tanácsadó, Stadinger István (Bp., 6. vk.), a fővárosi tanács elnökhelyettese, Weiszböck Rezsőné (Győr, 15. vk.) gyárigazgató, dr. Tar Imre (Szabolcs, 13. vk.), a megyei pártbizottság nyugalmazott első titkára, Fiala Tivadarné (Heves, 1. vk.) vállalati csoportvezető, Simon Ernőné (Somogy, 11. vk.) áruátnéző, Várhelyi József (Zala, 9. vk.) erdőgazdasági igazgató, Mesterházi Mária (Vas, 9. vk.) üzemi szakszervezeti bizottsági titkár, Hódosi Jenőné (Baranya, 14. vk.) kesztyűvarrónő, Kapinya Miklósné (Tolna, 2. vk.) üzemtechnikus, Nagy László (Borsod, 16. vk.) tsz-elnök. Ezután ebédszünet következett, majd folytatódott a vita. A délutáni vitában szót kért Tóth József (Szabolcs, 17. vk.) gépesítési főágazatvezető és Boros László (Bp., 26. vk.) híradásipari technikus.

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_somogyi_laszlo.jpgSomogyi László építésügyi és városfejlesztési miniszter

A vitában elhangzottakra Faluvégi Lajos, a Minisztertanács elnökhelyettese, az Országos Tervhivatal elnöke válaszolt, majd határozathozatal következett. A képviselők az országgyűlési bizottságok által beterjesztett módosító javaslatokat, és a terület- és településfejlesztés hosszú távú feladatairól szóló határozatot egyhangúlag megszavazták.

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_orszaggyules_2.jpgNagy érdeklődés kíséri a vitát

A tárgysorozatnak megfelelően ezután Faluvégi Lajos, a Minisztertanács elnökhelyettese, az Országos Tervhivatal elnöke beterjesztette a népgazdasági tervezésről hozott 1972. évi VII. törvény módosításáról és egységes szövegéről szóló törvényjavaslatot, amelyet a képviselők ugyancsak egyhangúlag elfogadtak. A határozathozatal után dr. Hetényi István pénzügyminiszter expozéja következett a tanácsi, gazdasági irányítási rendszer korszerűsítésével összefüggésben az állami pénzügyekről szóló 1979. évi II. törvény, valamint a tanácsokról szóló 1971. évi I. törvény módosításáról. A törvényjavaslatokat az Országgyűlés egyhangúlag elfogadta.

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_orszaggyules_1.jpgTeljes az egyetértés a beterjesztett határozati javaslattal

A tavaszi ülésszak utolsó napirendjeként Várkonyi Péter külügyminiszter a kormány nevében felhatalmazást kért az Országgyűléstől a Varsói Szerződés meghosszabbításának aláírásához. Határozathozatal következett: az Országgyűlés egyhangú szavazással felhatalmazta a Magyar Népköztársaság küldöttségének vezetőjét a Varsói Szerződés hatályának meghosszabbításáról szóló okmány aláírására.

Az elnöklő Sarlós István a napirend végeztével megköszönte a képviselők eddigi tevékenységét, majd utalt rá, hogy az Országgyűlés - ebben az összetételében - most fejezte be munkáját. A képviselők mandátuma a június 8-i választásokkal lejár. Az azt követő időszakra képviselőjelöltek állítása a jelölőgyűléseken - mint köztudomású - megkezdődött.

Lenin születésének 115. évfordulója alkalmából az MSZMP KB székházában ünnepi megemlékezést tartottak, és kitüntetéseket adtak át a marxista-leninista eszmék terjesztésében kiemelkedő eredményt elért pártpropagandistáknak és agitátoroknak.

Az ünnepséget - amelyen részt vett Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkára és Pál Lénárd, a Központi Bizottság titkára - Lakatos Ernő, a Központi Bizottság osztályvezetője nyitotta meg. Ezután Óvári Miklós, a Politikai Bizottság tagja, a Központi Bizottság titkára mondott ünnepi beszédet.

Az ünnepi beszéd elhangzása után Berecz János, a KB titkára a hagyományoknak megfelelően állami kitüntetéseket és Lenin-emlékplaketteket adott át a kiváló propagandistáknak es agitátoroknak. A Munka Érdemrend arany fokozatát kapta Nádor György, a Nemzetközi Kulturális Intézet főigazgatója és Tóth Béla alezredes. Tizenkilencen a Munka Érdemrend ezüst fokozatát, négyen pedig bronz fokozatát kapták meg. A Központi Bizottság 183 propagandistát és agitátort Lenin-emlékplakettel jutalmazott. Lenin-emlékplakettet kapott Kádár János is.

Az ünnepséget követően az MSZMP Központi Bizottsága fogadást adott a részvevők tiszteletére.

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_kadar_janos.jpgKádár János a kitüntetettek egy csoportjával beszélget

Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke a Parlamentben fogadta Margit hercegnőt, II. Erzsébet angol királynő testvérét, a Brit Királyi Balett elnökét, aki a társulat budapesti vendégszereplése alkalmából magánjellegű látogatáson tartózkodik hazánkban. A találkozón részt vett Bényi József külügyminiszter-helyettes. Jelen volt Peter Unwin, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság budapesti nagykövete.

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_margit_hercegno_kopeczi_bela.jpgMargit hercegnő az operaházi előadás szünetében Köpeczi Bélával és P. W. Unwin nagykövettel

Mihail Zimjanyin, az SZKP KB titkára, aki a Legfelsőbb Tanácsnak a Bundestag meghívására Bonnba látogató küldöttségét vezette, sajtókonferencián számolt be látogatásának tapasztalatairól, a Helmut Kohl kancellárral és más nyugatnémet vezetőkkel létrejött megbeszélésükről.

Bevezető nyilatkozatában Zimjanyin hangsúlyozta, hogy a Legfelsőbb Tanács küldöttségének látogatása a Szovjetunió lenini külpolitikájának, a két ország és a két nép közötti konstruktív kapcsolatok fejlesztésének jegyében jött létre. A látogatás tehát „jószolgálati missziónak” tekinthető - mondotta, de emlékeztetett rá: a két ország kapcsolatait negatívan befolyásolhatja az a tény, hogy az NSZK tevőlegesen támogatni akarja az amerikai űrfegyverkezési programot.

Az amerikai űrfegyverkezési program befolyásolja a genfi tárgyalások menetét - mondotta a továbbiakban az SZKP KB titkára.

Az ezzel a témakörrel kapcsolatos kérdésekre adott választ kiegészítve Leonyid Zamjatyin, az SZKP KB tagja, osztályvezető-helyettes kijelentette: ha az USA szorgalmazza az űrfegyverkezési programot, a Szovjetuniónak nem áll módjában csökkentenie stratégiai fegyverzetét. Ha viszont az amerikai kormány elállna az űrfegyverkezéstől, csökkenteni lehetne mind a stratégiai, mind a közép-hatótávolságú fegyverek számát.

A kazah tagköztársaságbeli Szemipalatyinszkban minden eddiginél nagyobb kísérleti atomrobbantást hajt végre a Szovjetunió.

Tovább gyűrűzik a botrány Reagan elnök május elejére tervezett nyugat-németországi látogatása körül.

Az elnök azzal próbálta megvédelmezni egy német katonai temető megkoszorúzására irányuló tervét, hogy a fasiszta hadsereg katonáit, köztük az SS-katonákat is „a háború ugyanolyan áldozatainak” nevezte, mint a koncentrációs táborok gázkamráiban elpusztított védtelen áldozatokat.

A kijelentés a felháborodás széles hullámát váltotta ki az Egyesült Államokban, különösen a zsidó szervezetek körében. Reagan pártjának egyik képviselője, Ron Wyden, határozattervezetet terjesztett a törvényhozás elé, s ebben javasolja: az amerikai kongresszus nyilvánítsa ki, hogy helyteleníti a német katonai temető meglátogatását.

Ha a kongresszus két háza elfogadja is a határozatot, az még nem kötelezi Reagant tervei megváltoztatására. Az elnök megismételte, hogy változatlanul kitart a német katonai temető meglátogatása mellett, bár közölte, hogy ellátogat a nácizmus áldozatainak egyik emlékhelyére is.

A Discovery amerikai űrrepülőgép visszatért a földre. Útját a Syncom-típusú mesterséges hold balul sikerült rajtja miatt eleve két nappal meghosszabbították, s a leszállás előtt még egy föld körüli fordulattal kellett bővíteni, mert a floridai űrrepülőtéren a leszállás tervezett időpontjában az időjárás kedvezőtlen volt.

április 20.

Hazánk felszabadulásának 40. és Lenin születésének 115, évfordulója alkalmából az ország több városában tartottak kommunista műszakot. A pihenőnapon munkába állók bérüket a legtöbb helyen a szociális létesítmények, illetve a pályakezdő fiatalok lakásépítésének, lakásvásárlásának támogatására ajánlották fel.

A magyar-szovjet határ két oldalán fekvő Beregsurány és Luzsánka közötti almáskertben a beregdaróci Barátság Termelőszövetkezet, illetve a nagybaktai gazdaság dolgozói tartottak kommunista műszakot, amelyet baráti találkozó követett. Nemzetközi műszakot tartottak a csehszlovákiai ágcsemői és a szovjet csapi vasúti átrakókörzetben is. A csehszlovák és a szovjet vasutasok részvételével korábban Záhonyban tartott társadalmi munka viszonzásaként e két állomáson több mint félszáz, magyar vasutas segítette a vagonszállítmányok átrakodását.

Kommunista műszakot tartottak a Nógrádi Szénbányák Vállalat nagybátonyi gépüzemében is. A szénosztályozóban végzett társadalmi munkában részt vettek a bányaigazgatóság műszaki szakemberei és irodai alkalmazottai, valamint az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet déli hadseregcsoport egyik alakulatának katonái is.

Az Ózdi Kohászati Üzemekben a műszaki és a gazdasági irányítás, a szervezés és az adminisztrációs munka területén tevékenykedő több mint két és fél ezer dolgozó látott munkához.

A 31. Számú Állami Építőipari Vállalat munkásai közül ezren dolgoztak több mint húsz munkahelyen, hogy pótolják a téli időjárás okozta termeléskiesést.

április 21.

A tel-avivi kormány vasárnapi ülésén nyolcórás vita után elfogadta a Dél-Libanonból történő csapatkivonás harmadik, utolsó szakaszának tervét. A kivonulás határidejét június 1-ben (azaz öt nappal a Libanon elleni invázió harmadik évfordulója előtt) állapították meg.

A kabinet ülésén tizenhetein szavaztak a döntés mellett, hárman ellene, egy miniszter pedig tartózkodott.

Jichak Samir külügy- és Ariel Saron kereskedelmi és ipari miniszter ellenezte a munkapárti Rabin hadügyminiszter által kidolgozott tervet, főként annak a „biztonsági zónára” vonatkozó részét. Rabin szerint 8-15 km-es sávban északra levő területen a Lahad-féle zsoldosmilícia és a nemzeti gárdáknak nevezett Izrael-barát fegyveres csoportok, a reguláris izraeli hadsereg támogatásával megfelelően tudják biztosítani a határt. A Likud-tömb héjái viszont keveslik ezt, legalább 30 km-es övezetet követelnek.

E perspektíva miatt a libanoni hazafiak változatlanul folytatják felszabadítási harcukat. A hétvége akciói közül kiemelkedik a Tyr és Nabatije közti főúton, a kaszmijei hídnál vasárnapra virradóra végrehajtott támadás. Ennek során - a nemzeti ellenállási front közleménye szerint - egy 19 éves fiatalember egytonnányi robbanóanyaggal megrakott gépkocsijával belerohant egy nagy létszámú katonai járőrbe. Az öngyilkos támadás sok izraeli katona halálát vagy sebesülését okozta. A jeruzsálemi rádió erről az eseményről nem tett említést, csupán azt közölte, hogy a térségekben „terroristák” kézifegyveres támadást intéztek egyik járőrük ellen s nem volt sérült.

A libanoni biztonsági erők szóvivője arról számolt be, hogy izraeli katonák vasárnap két libanoni polgári személyt lelőttek, mivel azok megpróbáltak behatolni a megszállt övezetbe.

Bejrútban és Damaszkuszban közben élénk tanácskozások folynak a kirobbant libanoni kormányválság, a nyugat-bejrúti, szidóni feszültséggócok felszámolásáról. Rasid Karami ismételten közölte: csak akkor hajlandó visszatérni a kormányba, ha az összes fegyveres eltűnik a főváros utcáiról. Megfigyelők egyelőre kevés esélyt látnak erre.

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_szidon.jpgSebesültek elszállítása Szidónból

Az amerikai főváros a vietnami háború elleni tiltakozó mozgalom csúcspontja óta nem látott olyan méretű tömegtüntetést, mint ami a hét végén vonult végig Washington központján, a Fehér Háztól a törvényhozás épületéig, a Capitoliumig.

A megmozdulások részvevői tiltakoztak az Egyesült; Államok közép-amerikai politikája, különösen nicairaguai intervenciós próbálkozása ellen, követelték a nukleáris fegyverek azonnali befagyasztását és a fajüldöző dél-afrikai rezsim támogatásának megszüntetését. A felvonulók egyúttal tiltakoztak a Reagan-kormány szociális politikája ellen, munkát követeltek, a meglevő szociálpolitikai intézkedések megvédését sürgették.

Az Áprilisi akció nevű alkalmi koalícióban több mint nyolcvan különböző szervezet vett részt, köztük egyházi, politikai, társadalmi szervezetek, nagy amerikai szakszervezetek - például a fémipari munkások, a dokkmunkások, a kórházi alkalmazottak szakszervezete. A megmozdulást támogatásáról biztosította az Egyesült Államok Kommunista Pártja, amelynek képviselői ugyancsak ott voltak a menetben.

Már kora délelőtt megindult a felvonulók áradata a város központja, a Fehér Ház közelében levő térség, az Ellipse felé, ahol hat színpadon egymást váltották a művészek, az utcaszínházak tagjai, a felszólalók. A művészek sorában ott volt a kiváló énekes, Pete Segher, aki már a vietnami háború ellen tiltakozó mozgalomnak is ismert személyisége volt. A délutáni gyűlésen felszólalt a többi között William Sloane Coffin New York-i lelkész, aki ugyancsak a vietnami háború elleni tiltakozások vezetői közé tartozott, s maga is az akkori megmozdulásokhoz hasonlította a mostani tömeges tüntetést. A gyűlésen felszólalt a nukleáris fegyverek befagyasztásáért küzdő mozgalom képviselője és sok más akciócsoport megbízottja.

Az amerikai polgárjogi mozgalom ismert vezetője, Jesse Jackson lelkész a Fehér Ház előtt imát mondott Dél-Amerika elnyomottjaiért, az Egyesült Államok szegényeiért. Imája végén békét sürgetett „Bitburgtól Johannesburgig”. Mint köztudomású, Bitburg német katonai temetőjét kívánja megkoszorúzni májusi európai útján Reagan elnök.

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_jesse_jackson.jpgJesse Jackson a szónoki emelvényen

Az Áprilisi akció sok részvevője az amerikai fővárosban maradt, ahol hétfő reggel a Fehér Ház előtt akarnak tiltakozó akciót végrehajtani. Más csoportok a törvényhozás tagjait keresik fel, hogy átnyújtsák nekik az akció céljait ismertető leveleiket, és mozgalmuk támogatására szólítsák fel őket.

A nicaraguai kormány bejelentette, hogy újabb hat hónappal meghosszabbította az országban 1982. március 15-én bevezetett rendkívüli állapotot.

A tavaly novemberi elnökválasztások előtt a hatóságok néhány területen már feloldottak több korlátozást, egyebek között felfüggesztették a sztrájktilalmat és a sajtócenzúrát.

A szükségállapot teljes feloldásáról szólva azonban Daniel Ortega államfő még tavaly júliusban hangsúlyozta, hogy ez csak akkor lehetséges, ha az Egyesült Államok beszünteti Nicaragua elleni ellenséges tevékenységét. A rendkívüli állapot kihirdetését annak idején az Egyesült Államok támogatta ellenforradalmi csoportok tevékenysége tette szükségessé. Az ellenforradalmárok eddig több mint nyolcezer embert gyilkoltak meg. A leginkább veszélyeztetett északi területekről a kormány több mint 200 ezer embert telepített át az ország belsejébe.

Estorilban rendezték meg a Forma 1-es autók idei második futamát, a portugál GP-t, rendkívül rossz időjárási viszonyok között, zuhogó esőben. Így csak tízen tudták befejezni a küzdelmet. Végül a 24 éves brazil Senna győzött Lotus kocsiján, versenyzői pályafutása alatt először. A második és harmadik helyre két olasz, Alboreto, illetve de Angelis futott be.

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_ayrton_senna_estoril.jpgA győztesek a dobogón

Humor:idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_humor_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_humor_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_humor_3.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_humor_4.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_humor_5.jpg

Reklám:
idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_reklam_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_reklam_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_reklam_3.jpg

Kékfény:
Lakossági bejelentés alapján a rendőrség Budapesten elfogta Pusker László 28 éves, foglalkozás nélküli győri lakost, aki alaposan gyanúsítható betöréses lopás elkövetésével; Pusker körözéséről a legutóbbi Kék fény adásában tájékoztatták a lakosságot. A gyanúsítottat előzetes letartóztatásba helyezték, az ügy nyomozását a Győr Megyei Rendőr-főkapitányság folytatja tovább.

Orsós Pál többszörösen büntetett előéletű, 24 éves nagykanizsa-palini lakos lopott lőfegyverrel az elmúlt napokban Nagykanizsán bujkált, és bűncselekményeket követett el. Az ellene kiadott körözés alapján a rendőrjárőr április 17-én felismerte, és megadásra szólította fel. Orsós a felszólítás, valamint a figyelmeztető lövés ellenére sem adta meg magát, hanem a rendőrökre lőtt. A menekülő Orsós ezután egy arra haladó nyugdíjas nőt túszul ejtett, és a közelben lévő zeneiskola udvarába kényszerített. Az időközben erősítésül a helyszínre érkező rendőrök egyike fegyverét használta, és elfogta Orsós Pált, aki súlyosan megsérült. A nyugdíjas asszony nem sérült meg. Orsós ellen eljárást indítottak.

Iskolatűzhöz riasztották Edelényben a helyi és a miskolci tűzoltókat. A Borsodi úti 1-es számú általános iskola tornacsarnokának tetőszerkezete, a tormaszerraktár és a mellé épült kazánház égett. A tűzoltók nagy erőkkel láttak hozzá az oltáshoz, és rövid idő alatt sikerült megfékezni a tüzet. A gyors beavatkozás ellenére kiégett a tornaszerraktár, és elpusztultak a sportszerek. A tűz okának vizsgálatát megkezdték.

Közlemények:
Megváltozott a nyitvatartási idő. Régi bútorok, szőnyegek, lámpák és egyéb lakberendezési tárgyak vétele és eladása, hétfőtől péntekig 14-19-ig, szombaton 9-14 óráig. Budapest XII., Járőr u. 33. Megközelíthető 28-as autóbusszal. Kútvölgyi 71-től jobbra.

Kérjük mindazokat, akik a felszabadulás után közvetlenül, a Külkereskedelmi Minisztérium jogelődjénél vagy az újonnan alapított külkereskedelmi vállalatoknál dolgoztak, majd részt vettek a Külkereskedelmi Minisztérium létrehozásában és huzamos időn át a minisztériumban, illetve a külkereskedelemben tevékenykedtek, de jelenleg nincs kapcsolatuk a Külkereskedelmi Minisztériummal, hogy telefonon vagy levélben jelentkezzenek a Külkereskedelmi Minisztérium személyzeti főosztályán (530-000/431 mellék). Levélcím: Budapest V., Honvéd u. 13-15. 1880.

Nagyvásár lesz Debrecenben. Debrecen megyei Városi Tanács V. B. Piaci Kirendeltsége 1985. május 4-én és 5-én rendezi meg a már hagyományossá vált debreceni nagyvásárt, a Nagyerdőn az Ady Endre úton és a Nagyerdei körúton. A vásáron részt vehetnek az állami és szövetkezeti, ipari és mezőgazdasági, valamint kereskedelmi vállalatok, továbbá népművészek, kiskereskedők és magánkereskedők. Az érvényes működési engedéllyel rendelkezők 1985. április 20-ig bezárólag küldhetik be levélben területfoglalási igényüket, a Megyei Városi Tanács V. B. Piaci Kirendeltsége, Debrecen, Rákóczi u. 14. 4024. sz. alatti címre. Az árusítással kapcsolatban a részt vevő érdeklődők ugyancsak itt kaphatnak bővebb felvilágosítást, az említett határnapig, munkanapokon reggel 8-du. 3 óráig.

Állásajánlat:idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_allasajanlat_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_allasajanlat_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_allasajanlat_3.jpg

Divat: A divatműhely titkai
Két és fél esztendeje, a divat fővárosának, Párizsnak legismertebb cége, a Pierre Cardin és a magyar Hungarotex, megállapodást irt alá. Azóta a Módi Vállalat is beszállt az üzletbe. Elsőként, óriási figyelmet keltve Pierre Cardin-butik nyílt Budapesten. Hetekig szenzáció volt, sorban állással, „magyar" Cardin-blúzokkal, -szoknyákkal, -öltönyökkel, valamint „igazi" Cardin-kiegészítőkkel, mindennel, ami csak szükséges es szükségtelen, parfümtől az övig, nyakkendőtől a kulcstartóig. Mire megszoktuk a butik létét, addigra több, mint egy tucat budapesti és vidéki Módi-bolt kirakatában tűntek fel a nem éppen olcsó, de nem is elérhetetlenül drága, nálunk készült PC márkajelzésű ingek. Megszoktuk a világmárkát, mint ahogy azt is, hogy a Pierre Cardin-bemutató a magyar divatvilág várt, kiemelkedő eseménye. Valami jellegzetesen más a többi divatbemutató között. A magyar tervező, a magyar vállalatok magtanultak Cardinül. És nem csupán elégségesre, ezt jelezte a Moszkvában, Stockholmban, Helsinkiben, Oslóban megrendezett Pierre Cardin Paris-Made in Hungary divatbemutató, meg a japán és svéd megrendelések. Az igazi elismerés, az igazi jeles osztályzat azonban az, hogy a párizsi Cardin cég idén először rendelt Magyarországon készült PC-bőrárukat, párizsi butikjai számára. Cardintől-Cardinnek.idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_divat_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_divat_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_divat_3.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_divat_4.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_divat_5.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_divat_6.jpg

Késésben az időjárás, gyorsabb a munka a földeken:
Az idén országszerte később kezdődtek meg a tavaszi mezőgazdasági munkák. A hideg téli időjárás, a fagyos földek miatt a tavalyinál nagyobb erőfeszítéseket igényel a mezőgazdasági nagyüzemektől a tavasai földmunka, a vetés, a boronálás. A földeken a korszerű géprendszerek, a modem művelési technológiák alkalmazásával a késés jelentékeny részét minden bizonnyal sikerül behozni; az elmúlt hét végén is - ahol lehetett - dolgoztak a földeken. Sok helyen egy időben kell elvégezni a különféle talajmunkákat: a trágyázást, a növényvédelmi tennivalókat. Ezért a nagyüzemek dolgozói országszerte nyújtott műszakban végzik a munkát. Így van ez Pest megyében is, ahol a legfontosabb tennivaló a borsó és a cukorrépa elvetése volt, különösen a megye lazább talajú, déli területein vált sürgőssé a munka. Az utóbbi napok meleg időjárásának köszönhetően a gazdaságok Tolna megyében is meggyorsíthatták a talajmunkákat, a határba indultak a korszerű talaj-előkészítő gépsorok és a vetőgépek. A vártnál is jobban sikerült meggyorsítani a talaj előkészítését a kukorica- és a napraforgótáblákon. Gyorsan haladnak a cukorrépa vetésével, a tavaszi árpa nagy része már a földben van. A zöldborsót már szintén elvetették. A tavaszi metszésekkel korábban végeztek, s a gyümölcsöskertekben befejezték a fák lemosó permetezését is.

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_mozsi_uj_elet_tsz.jpgVetik a burgonyát Tolna megyében, a mözsi Új Élet Tsz-ben

A minőség ellenőrzése:
A Kereskedelmi Minőségellenőrző Intézet szakemberei az elmúlt év második felében 2128 hazai újdonságot minősítettek, melynek 78 százalékát - forgalomba hozatalra - alkalmasnak talált. Egy új gyártmány - legyen az élelmiszer vagy iparcikk - mielőtt az üzletekbe kerül a KERMI megvizsgálja használhatóságát, minőségét, tartósságát. A szakvélemény alapján dől el, hogy forgalomba hozható-e.

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_kermi_ellenorzes.jpgAz anyagvizsgáló és munkavédelmi minősítő osztályon a közkedvelt Black and Decker barkácsgépet ellenőrzik

Új Skála Áruház:
A Skála áruházi lánc újabb taggal bővült, megnyitotta kapuit a Márka-Skála Szövetkezeti Áruház Szigetszentmiklóson. Az 1200 négyzetméter alapterületű kereskedelmi létesítményben ABC-áruház, iparcikk osztály, lakástextil, divatáru, konfekció és ajándékshop várja a vásárlókat. Érdekesség, hogy vasárnap délelőtt is nyitva tartanak.

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_skala_szigetszentmiklos.jpgAz ABC-áruház

Szőnyegek Tatáról:
A Lakástextil Vállalat tatai Szőnyeggyárát 1875-ben alapította Pollák Sándor iparos. A kezdeti manufaktúrás termeléssel már a század elején szőnyegeket gyártottak. A 110 éves gyárban napjainkban évente kétmillió négyzetméter gépi szövésű szőnyeget szőnek.

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_tatai_szonyegek.jpgJelentős részük tőkés exportra készül

„Édes” üzem:
A nagyhalászi Petőfi Termelőszövetkezet tiszateleki édesipari üzemében naponta 1,5 tonna diabetikus cukorkát készítenek exportra.

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_nagyhalaszi_petofi_tsz.jpgSinka Mihályné a 7 dekagrammos tasakokat zárja le

Sajt Szajolról:
Évente mintegy 300 vagon sajt hagyja el a szolnoki Tejipari Vállalat szajoli üzemét. Ennek kétharmada a hazai ellátást szolgálja, 100 vagonnal pedig a közel-keleti országok vásárolnak meg.

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_szajoli_sajtuzem.jpgZsugorfóliákba csomagolják a közkedvelt Hajdú-sajtot

A rönktől a parkettáig:
Háromszáztízmillió forint árbevételt könyvelhetett el tavaly a Balaton-felvidéki Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság zalahalápi parkettagyára. Tőkés exportjuk 90 millió forint volt, nyereségük pedig hatvanmillió. Gyártmányaik között fűrészipari termékek, bútorléc, küszöbléc, hagyományos és úgynevezett panelparketta szerepelnek. Ez utóbbiak is tölgy, kőris, cser és bükk alapanyagból készülnek. Az athéni fedettpályás atlétikai EB színhelyén 1500 négyzetméter felületet burkoltak be zalahalápi parkettával. Görögország mellett az NSZK, Finnország, Ausztria és Hollandia tartozik tőkés vevőkörükhöz. Korszerű termékeik minden igényt kielégítenek. 1986-ban új műhelycsarnokukban is beindul a termelés, ahol bútoralkatrészeket és egyéb, a lakásépítkezéseknél használatos termékeket fognak gyártani.

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_zalahalapi_parkettagyar.jpgFolyamatosan „önti" a szalagparkettát már megcsiszolt állapotban a gyártósor

A Magyar Televízió műsorán: A fogadósnő. 1980-ban készült olasz filmvígjáték.

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_adriano_celentano_claudia_mori.jpgAz olasz filmvígjáték két főszereplője: Adriano Celentano és Claudia Mori (a kép érdekessége, cikkünk írásakor ők ketten közel hatvan éve boldog, botránymentes házasok)

Hová menjünk? Moziba!
idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_mozi.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_mozi_2_1.jpg

Színházi bemutató: Ebben a színházi évadban másodszor tartanak Vízkereszt-bemutatót. Shakespeare vígjátékát a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház után a pesti Madách Színház is műsorára tűzte. Nyíregyházán frissen végzett főiskolások alakították a szerepek zömét. Budapesten a színház vezető színészei.

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_sztankay_istvan_piros_ildiko.jpgJelenet a Madách Színház Vízkereszt előadásából (Sztankay István és Piros Ildikó)

Magyar könnyűzene: A 17. héten a magyar slágerlista a szólisták között: 1. Varga Miklós-Varga Mihály: Európa (Varga Miklós), 2. Lerch-Demjén: Elfutok (Kovács Kati), 3. Nagy-Komár: Mesebeli lányok (Aradszky László).

Az előadók között: 1. Berkes-Első Emelet-Geszti: Középkori házibuli (Első Emelet), 2. Presser-Sztevanovity D.: Éjszakai vonatozás (Locomotiv GT), 3. KFT: Afrika (KFT).

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_elso_emelet.jpgElső Emelet a csúcson

Siker külföldön
Az újkeresés nagy lendületében könnyen megfeledkezünk a jelen sikereiről. Ezért is nyugtáztuk örömmel azt a hírt, amely arról szólt, hogy Sasvári Annamária a Máltai Dalfesztiválon díjat nyert. A tehetséges énekesnőről az utóbbi időben megfeledkeztünk. Pedig a hetvenes évek végének nagy ígérete volt. Úgy látszik, a kitartó munka meghozta a maga gyümölcsét. A tizenkét máltai énekes mellett még tizenhét ország egy-egy énekese is szerepelt a rendezvénysorozaton. Annamária nyert Komputer című dalával. A szám egy ottani zenekar sikerdala, és énekesnőnk angol nyelvű előadásában osztatlan sikert aratott. Reméljük az előadóval együtt, hogy hamarosan magyarul is meghallgathatjuk a dalt, kislemezen. Tehát örömmel nyugtáztuk, hogy A máltai sólyom után létezik egy máltai „Sas”-vári is - legalábbis a popzenében.
idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_sasvari_annamaria.jpg

Johnny Joker a magyar popzenében
Április első kislemezét, szintén egy rég nem hallott - de nagyon kedvelt - énekes készítette, Delhusa Gjon. A lemezt új zenekarával, a szellemes nevű Johnny Joker társasággal komponálta. Az „A" oldal dala stílusosan a naptárhoz igazodva az Április bolondja címet kapta. A másik oldalon pedig az együttes névadójáról, Johnny Jokerről szól a „nóta". A szövegíró ezúttal is S. Nagy István, akivel már annyi sikeres dalt írt közösen Delhusa Gjon. Az énekes jelentkezése a slágerpiacon feltétlenül csemegének számít, hiszen eddigi lemezeivel már bebizonyította, hogy a popzene egyik hazai erőssége. Jellegzetes hangvételű lemezével minden korosztálynál sikerre számíthat.
idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_johnny_joker.jpg

Külföldi könnyűzene:
A hét második felében mind az amerikai, mind a nyugat-európai slágerlisták többségét az USA for Africa We Are The World-je vezeti.

És akkor lássuk a lényeget, az NB I. 22. fordulóját! A székesfehérvári csapat szerdán következő UEFA Kupa-visszavágója miatt pénteken játszották a forduló nyitó mérkőzését az első osztályú bajnokságban. A bajnokság szombaton öt, vasárnap két mérkőzéssel folytatódott.

Videoton - Ferencváros
Aligha lép pályára a további tavaszi mérkőzéseken Csongrádi Ferenc, a Videoton labdarúgó csapatának kapitánya. Olvasóink előtt bizonyára ismeretes, Csongrádi március 6-án a Manchester United-Videoton UEFA Kupa mérkőzésen, az Old Trafford stadionban egy rossz lépés következtében sérült meg. A válogatott játékos nem akart belenyugodni sérülésébe, már akkor Manchesterben vállalta a második félidőre a játékot, de sérült térde csak pár percig bírta. Pár hét múlva az Ú. Dózsa ellen is megpróbálkozott a játékkal, a mérkőzés utolsó negyed órájában. Hiába volt azonban akaratereje, elszántsága, a tényeken ez sem változtathatott. A kivizsgálás során kiderült, hogy elkerülhetetlen a műtét. Csongrádit pénteken külső és belső porccal és részleges szalagszakadással meg is operálták a sportkórházban. Ami az összeállításokat illeti, a hazaiak nem változtatnak sikergárdájukon, bár Novath már részt vesz az edzéseken. A vendégeknél Rubold két sárga lap miatt nem játszhat, a balszélső személye még kérdéses.idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_videoton_ferencvaros_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_videoton_ferencvaros_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_videoton_ferencvaros_palkovics_pinter.jpgPalkovics lő kapura Pintér mellett

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_videoton_ferencvaros_disztl_peter_disztl_laszlo_fischer_vegh.jpgRitka pillanat - a labda Disztl Péter hálójában. Aki befejelte: a ferencvárosi Fischer (fehér 11-es), akik nem tudtak közbeavatkozni (balról): Disztl László és Végh

DMVSC - SZEOL AK
A házigazdák ritka rossz sorozat után fogadják a táblázat utolsó helyezettjét, s ha most sem nyernek, akkor vetélytársukéhoz hasonló nehéz helyzetbe kerülhetnek. A Szeged nyugodtabban játszhat, így szomorú pozíciója ellenére sem bizonyos, hogy vereséggel távozik. A tavasszal még pontot sem szerzett DMVSC-ben Magyar B. Benyó, Till maródi, de Kiss és Supka - bár elkezdték az edzésmunkát - játékáról sem lehet szó. Dr. Puskás Lajos szerint a tíznapos szünet alatt sikerült rendezni a sorokat, megnyugodtak a kedélyek és a szegediek ellen feltétlen győzelmet várnak. A SZEOL AK-ban egyetlen kérdőjel akad: a térdbántalmokkal bajlódó Polyvás vagy Szabó Gyula legyen-e a balhátvéd?
idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_dmvsc_szeol_ak.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_dmvsc_szeol_ak_szabo_jozsef.jpgSzabó Józsefnek másodszorra sikerült a hálóba találni 2:0

Csepel - Haladás
Gólzáporra nincs kilátás, mert mindkét csapatnak jobb a védelme, mint a csatársora. A hazai pálya előnye a Csepel mellett szól, de a döntetlen, sőt a vendéggyőzelem sem keltene különösebb meglepetést. Szomorúan újságolta Gelei József, a Csepel mestere, hogy előbb a fiatal Habos Gábornak, majd a múlt hét végén egy edzőmérkőzésen Elekesnek tört el a lába... A Haladásban Hegedűs bajlódik sérüléssel, így könnyen lehet, hogy Czeczeli személyében újonckapust avatnak a vasiak. Papp gyenge formája miatt kimarad, Pásztor visszakerül a beállós posztjára.
idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_csepel_haladas.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_csepel_haladas_kincses_b_szabo_k_topor.jpgKincses B. és Szabó között Topor nem tud kitörni, mert a csepeli játékos szerzi meg a labdát

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_csepel_haladas_bognar_z_galhidi.jpgBaloldalt Bognár (Haladás), jobbról Gálhidi (Csepel) szeretné megszerezni a labdát

Eger - Békéscsaba
Az Egernek mindkét pontra nagy szüksége van, s feltehetően mindent meg is tesz azért, hogy reményei a bennmaradásra megmaradjanak. A Békéscsaba azonban nem könnyű ellenfél, így aztán - miként Csepelen - minden eredmény elképzelhető. Egerben felfokozott érdeklődéssel várják a Békéscsaba elleni sorsdöntőnek ígérkező összecsapást. Sérültjük nincs, így Csank János a legjobbnak vélt csapatot küldheti pályára. A csabaiaknál marad a legutóbbi gárda, a pontszerzés reményével.
idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_eger_bekescsaba.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_eger_bekescsaba_kovacs_istvan.jpgKovács magasan felugorva megszerzi első egri gólját

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_eger_bekescsaba_kovacs_l_kiss_gy.jpgKiss Gy.-t még ekkor szerelni tudták, Kovács L. tisztáz előle

Pécsi MSC - MTK-VM
Az MTK-VM tavasszal még nem tudta felidézni őszi formáját, míg a Pécs szeszélyesebb, mint az áprilisi hónap időjárása. Bármilyen meglepő, de tény: az egykori gólkirály, Dobány Lajos csupán tartalék lesz a PMSC-ben, mivel Rónai István vezető edző elégedetlen a játékos formájával. Az MTK-VM-ben Lőrincz sárga lapok miatt ,,pihen”, Borsó, Kékesi és Orovecz harcképtelen, Tóth András viszont rendbejött és már kispados lesz. Előfordulhat, hogy az új összetételű csapat is pontot szerez az esélyesebb pécsiektől.
idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_pecsi_msc_mtk_vm.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_pecsi_msc_mtk_vm_bendes_tibor.jpgBendes céloz, Gáspár pedig hárított. Bár itt még mintha a pécsi középpályás lett volna a helyzet ura

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_pecsi_msc_mtk_vm_lepeselony.jpgValahogy igy volt ezen a mérkőzésen végig: a kék-fehérek mindig egy lépéssel előbb

Ú. Dózsa - Rába ETO
A győriek idegenben korántsem remekelnek, s ezért - noha az Ú. Dózsa sem a régi - inkább a lilák bizakodhatnak a győzelemben. Még úgy is, hogy valaki hiányzik a táncból, Törőcsik ugyanis csak a kispadon foglal helyet. A közelmúltban a Békéscsabára igazolt egykori válogatott kapuvédő, Kovács László helyére a vendégek leigazolták az NB II-es Soproni SE-ből Eller Arnoldot - egyelőre a szezon végéig -, így már a cserepadon el is foglalhatja majd helyét. A nagy érdeklődéssel várt újpesti összecsapáson Temesvári Miklós nem számíthat Kovács Józsefre, Sarlós sem teljes értékű harcos még. A Rába ETO együttesében Póczik és Judik semmiképp, Hajszán talán, Preszeller aligha léphet pályára sérülése miatt.
idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_u_dozsa_raba_eto.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_u_dozsa_raba_eto_meszaros_kerekes.jpgMészáros, a Rába ETO kapusa néhányszor nehéz helyzetben hárított Újpesten. A képen egy olyan jelenet látható, amikor - az első félidőben - Kerekes elől ment

Bp. Honvéd - ZTE
Péter Zoltánnak, a vendégek kiváló védőjének nyilván szomorkodnia kell amiatt, hogy válogatott társai ezúttal a másik oldalon szerepelnek. Annál is inkább, mert a „bécsiek” (Sallai, Nagy, Garaba, Détári, Bodonyi, Dajka, továbbá a szintén kerettag Andrusch és Varga) azt szeretnék, ha Kispesten is a Hanappi-stadion légköréhez hasonlítana a hangulat.idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_bp_honved_zte.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_bp_honved_zte_varga_jozsef.jpgVarga elvégzi a szabadrúgást 25 méterről, a következő pillanatban a jobb kapufán csattan a labda

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_bp_honved_zte_bodonyi_detari_balazs.jpgBodonyi lövése a kivetődő Balázs lábán felpörög...

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_bp_honved_zte_detari_lajos.jpg...és nincs mérkőzés Détári-gól nélkül: fejjel küldi a hálóba a Honvéd második gólját

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_bp_honved_zte_bodonyi_bela.jpgA harmadik gól szerzője Bodonyi...

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_bp_honved_zte_bodonyi_detari.jpg...és aki köszönti őt: Détári

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_bp_honved_zte_balazs_zsolt.jpgBalázs hárítja Détári büntetőjét

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_bp_honved_zte_dajka_galantai.jpgDajkát próbálja Galántai megállítani

Tatabánya - Vasas
A vendégek hetek óta jó formában vannak, s a papírforma szerint megőrizhetik tavaszi veretlenségüket. Ha azonban Kiprich ismét csárdást jár, akkor kapaszkodnia kell a megoperált Hírest nélkülöző Vasas-védelemnek.
idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_tatabanya_vasas.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_tatabanya_vasas_kiprich_jozsef.jpgA hajrában Kiprich elesett a 16-oson belül. A közönség 11-est reklamált, de Győri játékvezető, aki csak néhány méterre volt az esettől, kirúgásra értékelte az eseményt

A mérkőzések után lássuk a 22. forduló válogatottjait! Ismét láthattak a pályákra kilátogató szurkolók színvonalas mérkőzéseket, remek egyéni teljesítményekkel egybeszabva. Négy 8-as osztályzatú játékosunk van, még pedig úgy, hogy a második csapatba is jutott belőlük. Mindegyikük remek teljesítmény nyújtott, a forduló játékosának kiválasztásánál az szólt a többiekkel szemben a székesfehérvári Szabó József mellett, hogy egyedül ő tudott duplázni.
idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_a_fordulo_valogatottjai.jpg

A góllövőlista élén Détári már egyedül áll, mert míg ő betalált, tatabányai vetélytársa, Kiprich József nem. A székesfehérvári Szabó József duplájával szorossá tette az üldözőbolyt.
idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_gollovolista.jpg

Rövid szünet után péntektől folytatódott a hazai pontvadászat. Már pénteken a Videoton-FTC mérkőzésen is 20 000 szurkoló volt, s sokan keresték fel szombaton és vasárnap is a sporttelepeket. A küzdelem tulajdonképpen utolsó szakaszába lépett, már csak másfél hónapig tart a bajnokság. A bajnoki címet, úgy látszik, a Honvéd hódítja el. Vasárnap délelőtt is egy félidő elég volt számára a győzelemhez. A 3:0 után a bajnokjelölt már fékezte az iramot, és végül 3:1-re nyert a Zalaegerszeg ellen. A Honvéd nemcsak két pontot szerzett, de a Videotonon kívül a Rábával szemben is növelte előnyét, miután a győriek pontot vesztettek 0:1 után (1:1) az újpesti stadionban. Így tulajdonképpen már csak a székesfehérváriak vannak a Honvéd nyomában, amely négy ponttal s sokkal jobb gólkülönbséggel vezet.idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_tabella.jpg

Tekintsük át az NB II. legfontosabb hétvégi momentumait. A másodosztály 27. fordulójában a listavezető Volán SC vereséget szenvedett Kazincbarcikán.idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_nb_ii_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_nb_ii_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_nb_ii_gollovolista.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_nb_ii_baja_dvtk.jpgAndreidesz gólja megoldhatatlan feladat elé állította Piel kapust. De a végeredmény: Bajai SK-DVTK 2:3

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_nb_ii_szekszard_salgotarjan.jpgSuba első gólja, a kapus előtt lévő labda már a hálóból jött vissza. Szekszárd-Salgótarján 3:2

Hétvégén teljes fordulót rendeztek a harmadik vonalban, a Területi bajnokságokban is.
idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_teruleti_bajnoksagok.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_teruleti_bajnoksagok_tabella.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_teruleti_bajnoksagok_koros_csoport_lajosmizse_delep_sc.jpgA Körös-csoportban a szegedi Békei kapus nagyszerűen védett Lajosmizsén. Ezúttal Sajó elől öklözi el a labdát. Az eredmény: Lajosmizse-Délép SC 0:1

idokapszula_nb_i_1984_85_22_fordulo_teruleti_bajnoksagok_drava_csoport_kaposvari_rakoczi_sellye.jpgA Dráva-csoportban a kaposvári Varga tör kapura a Rákóczi-Sellye (2:0) mérkőzésen

Vallettában, a vasárnap délutáni VB-selejtezőn nem mindennapi meglepetés született: Málta és Csehszlovákia elfelezte a pontokat. A hazaiak szívósan védekeztek, de veszélyes kontrákra is futotta az erejükből. A vendégek az első félidőben még teremtettek néhány gólhelyzetet, a folytatásban azonban teljesen kiegyenlített volt a játék! A 64. percben Berger fölé rúgott egy büntetőt. Josef Masopust együttese kínos helyzetbe került, hiszen Prágában, április 30-án éppen az NSZK ellen kell „feltámadnia”. Egy esetleges vereséggel temethetik Mundial-álmaikat.

Málta-Csehszlovákia 0:0 Valletta, 25 ezer néző.

Szerdán következik az UEFA Kupában a Zseljeznyicsar-Videoton párharc visszavágója.

Kiemelt támogatónk:
idokapszula_nb_i_nepsport.jpg

Aranyfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_kepes_sport.jpg

Ezüstfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_labdarugas.jpg

Bronzfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_nepszabadsag.jpg

Emlékeztetőül:

Időkapszula: NB I. - 1984/85

Szintén figyelmükbe ajánljuk: 

Időkapszula: NB I. - 1980/81
Időkapszula: NB I. - 1981/82
Időkapszula: NB I. - 1982/83
Időkapszula: NB I. - 1983/84

Végül egy kis kötelező irodalom: 

Osztálynapló
Két évtized felejthetetlen és elfelejtett magyar hálóőrei

Köszönetnyilvánítás:

Sorozatunk nem jelenhetne meg Kárpáti Tamás segítsége nélkül, akinek ezek a kincsek digitalizálva is megvannak. Köszönet illeti a Népsport tudósítói gárdáját is a kiváló összefoglalókért. Belenézünk az Arcanum Adatbázisba is, mert nekik is szokott lenni releváns érdekességük.

Megjegyzés:

A sorozatot maribor és a szerethető dózsás együtt készíti, a szerző neve csak blogmotor etetésére van feltüntetve.

Olvasóink segítségét szeretnénk kérni: Szívesen fogadunk kiegészítéseket, javításokat, javaslatokat, korabeli anyagokat, egyszóval bármit, amivel pontosítani és jobbá lehet tenni a sorozatot. Különösen örülnénk, ha volt játékosok, edzők, vezetők, játékvezetők, gyúrok, jegyszedők, szurkolók és bárki más, akinek valamilyen története, emléke van, jelentkezne nálunk és egy-egy interjúval és beszélgetéssel színesíteni tudnánk az anyagot. Elérhetőségeink: emailen a valogatott.blog@gmail.com, Twitteren @ValogatottBlog, Facebookon pedig megtalálhatóak vagyunk a https://www.facebook.com/Valogatottblog címen. Előre is köszönjük.

Címkék: magyar foci retró nb1


6 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://valogatott.blog.hu/api/trackback/id/tr9418029274

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Head Honcho 2023.05.15. 15:28:09

1986-ot várom. Mozgalmas év lesz...

maribor_ 2023.05.17. 12:57:21

Türelem, türelem :)

Head Honcho 2023.05.18. 12:33:04

Viszont nem tudom, mivel olvastatjátok be a régi lapokat, de továbbra is rengeteg a hiba. Nekem nincs érkezésem már számbavenni (én voltam ugyanis a kritikus több ízben is), publikálás előtt kellene egy emberi szemnek átnéznie.

maribor_ 2023.06.20. 18:50:01

@Head Honcho: Az enyém, mint a nickem, csak kitekerve. Előbb az ital, utána a női becenév. És a Gúgli levelezője. Megköszönöm.
süti beállítások módosítása