Válogatott okosságok

Szurkolói gondolatok, elemzések, mélázások a válogatottainkról, válogatás nélkül.

Ajánlataink

Sztancsik Richárd: Városok, stadionok, kocsmák

Rendelje meg közvetlenül a szerzőtől!

varosok.stadionok@gmail.com

Ár 2999 Ft.Részletek itt


kupanap.jpghungarianultras.jpg

Friss topikok

Facebook oldalunk

Időkapszula: NB I. 1984/85 – Klubcsapataink nemzetközi kupaszereplése 5. forduló, 2. kör

2023.05.29. 16:53 maribor_

1985. április 24., a hónap utolsó szerdája

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_pecsi_megemlekezes.jpgVlagyimir Iljics Lenin születésének 115. évfordulóját ünnepelte az ország

Lássuk először a hét első felének legfontosabb közéleti és külpolitikai eseményeit.

április 22.

Vlagyimir Iljics Lenin születésének 115. évfordulója alkalmából koszorúzási ünnepséget rendeztek budapesti szobránál, a Dózsa György úti Felvonulási téren.

Felcsendült a szovjet és a magyar himnusz, majd ünnepi szavalat hangzott el. Ezután a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi és Budapesti Bizottsága nevében Apró Antal, a Központi Bizottság tagja és Borbély Gábor, a budapesti pártbizottság titkára; a Minisztertanács nevében Kamara János belügyminiszter és Medve László egészségügyi miniszter; a Szovjetunió budapesti nagykövetsége nevében Ivan Aboimov követ-tanácsos, Bajkal Gabitov tanácsos és Vlagyimir Zotov ezredes, katonai és légügyi attasé helyezte el a megemlékezés és a hála virágait a szobor talapzatán. Megkoszorúzták a szobrot a SZOT, a KISZ KB, a Magyar Szovjet Baráti Társaság és a fővárosi tanács képviselői.

Elhelyezték a kegyelet virágait a Lenin-szobor talapzatán az MSZBT-tagcsoportok, a fővárosi dolgozók és fiatalok képviselői is. A koszorúzási ünnepség az Internacionálé hangjaival ért véget.

Lenin születésének 115. évfordulója alkalmából ünnepséget rendezett az MSZMP Belügyminisztériumi Bizottsága, amelyen megemlékeztek a nemzetközi munkásmozgalom nagy alakjáról, századunk kiemelkedő gondolkodójáról, s köszöntötték a belügyi propagandistákat. Az eseményen részt vett Kovács György, az MSZMP Belügyminisztériumi Bizottságának első titkára, dr. Péter János vezérőrnagy. belügyminiszter-helyettes. Rostás László, az MSZMP Központi Bizottsága agitációs és propagandaosztályának munkatársa és Ágoston Tibor, az MSZMP KB közigazgatási és adminisztratív osztályának munkatársa.

Az ünnepség résztvevőit Fenyvesi István, az MSZMP BM Bizottsága Oktatási Igazgatóságának vezetője köszöntötte, majd Kotvász István, a belügyminisztériumi pártbizottság titkára mondott beszédet.

A bejelentés után dr. Péter János vezérőrnagy, belügyminiszterhelyettes kitüntetéseket adott át eredményes oktató-nevelő munkát végző propagandistáknak. A művelődési miniszter Kiváló Munkáért kitüntető jelvényt adományozott Benczek Jánosnak, Szocialista Kultúráért kitüntető jelvényt Brancsik Ferencnek. A belügyminiszter a Haza Szolgálatáért Érdemérem arany fokozatával tüntette ki Gidáli Józsefet és Simon Sándort, ezüst fokozatával Csókás Mihályt és Bejek Gézánét, a Kiváló Társadalmi Munkáért kitüntető jelvényt adományozta dr. Varga Emília és Cser József részére.

Az MSZMP Belügyminisztériumi Bizottsága ötvennyolc propagandistát oklevélben és tárgyjutalomban részesített, amelyeket Kotvász István. a pártbizottság titkára adott át a kimagasló tevékenységet végző agitátoroknak.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_belugyminiszteriumi_megemlekezes.jpgKotvász István, az MSZMP Belügyminisztériumi Bizottságának titkára mondott ünnepi beszédet

A nap folyamán országszerte megkoszorúzták a Lenin-emlékműveket.

Békéscsabán a megemlékezés résztvevői koszorút helyeztek el a Szabadság téri Lenin-szobornál. A koszorúzási ünnepségen a megye és a megyeszékhely párt-, állami, társadalmi, szerveinek, tömegszervezeteinek képviselői helyezték el a megemlékezés virágait.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_bekescsabai_megemlekezes.jpgKoszorúzás a Szabadság téri Lenin-szobornál

Szintén délelőtt emlékezett meg Lenin születésének 115. évfordulójáról az MSZMP békéscsabai városi bizottsága. A megjelent vendégeket, propagandistákat Tóth Jolán, a városi pártbizottság titkára köszöntötte, majd Alekszander Gribovszkij, a Szovjet Kultúra és Tudomány Háza igazgatóhelyettese tartott előadást Lenin propagandáról szóló tanításainak mai jelentőségéről. Végül pártpropagandisták kitüntetésére, jutalmazására került sor.

Vlagyimir Iljics Lenin születésének 115. évfordulója alkalmából koszorúzást ünnepséget rendeztek délután Szegeden, a Rákóczi téri Lenin-szobornál. A szegedi rnunkásőr-zenekar játszotta el a magyar és a szovjet himnuszt, majd elhelyezték az emlékezés virágait.

A pártbizottságok nevében Kapás Sándorné, az MSZMP megyei bizottsága végrehajtó bizottságának tagja és dr. Schmidt József, a szegedi városi pártbizottság titkára helyezte el a vörös szegfűkből font koszorút az emlékmű talapzatánál. A tanácsok képviseletében Kiss Józsefné, a megyei tanács végrehajtó bizottságának tagja és dr. Müller Józsefné, a szegedi városi tanács elnökhelyettese helyezte el a hála virágait. A Hazafias Népfront, az SZMT, valamint a KISZ képviselői is koszorúztak. A magyar fegyveres testületek és az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet katonai alakulatok képviselői is vörös szegfűkből készült koszorúkkal emlékeztek Lenin születésének évfordulójára. A Magyar-Szovjet Baráti Társaság tagcsoportjainak képviselői és Szeged város dolgozói - a konzervgyár, a MÁV-nevelőintézet és a kábelgyár küldöttei - is elhelyezték a virágokat.

Az ünnepség az Internacionálé hangjaival fejeződött be.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_szegedi_megemlekezes.jpgA megyei és a városi pártbizottság képviselői koszorúznak Lenin szegedi szobránál

A Komárom megyei Tanács MSZMP Bizottsága ünnepi megemlékezést tartott Lenin születésének 115. évfordulója alkalmából. Lenin alakját és munkásságát - akinek tanításai ma is fontos szerepet játszanak a párt belső életében, az ország fejlődésében -, Rigó Pál méltatta.

Az ünnepséget a 3. számú általános iskola tanulóinak műsora nyitotta meg, majd Mérten Lajos, az MSZMP Tatabánya Városi Bizottságának első titkára mondott beszédet, méltatva Vlagyimir Iljics Lenin munkásságát és a mának is szóló, örök érvényű tanításait.

Az ünnepségen eredményes agitációs és propagandamunkáért elismerő oklevelet kaptak: Obermayer Béla, Poczok Alajos, dr. Riez Elek, Mányoki Lászlóné, Miskolci Istvánné, Vörös Gyula, Nagy Tibor, Lengyelfi Rudolf, Jahn Imréné, dr. Mikolasek Sándor, dr. Sitku László.

Az ünnepség résztvevői végül elhelyezték a tisztelet virágait a Lenin-szobornál.

Lenin születésének 115. évfordulója alkalmából koszorúzási ünnepséget rendeztek Pécsett, a megyei pártbizottság épülete mellett lévő Lenin-szobornál. A magyar és a szovjet himnuszt követően Markó Ferenc, az Egyetemi Színpad tagja Szkanta Battacsarja A fény a szemünkben című versét mondta el. Ezután került sor a koszorúk elhelyezésére.

Az MSZMP Baranya megyei és Pécs városi Bizottsága képviseletében Rajnai József megyei és Rákos János városi titkár helyezte el az emlékezés virágait a szobor talapzatánál. A Baranya megyei és Pécs városi Tanács képviseletében Horváth Lajos megyei elnök és Szabó Nándor városi elnökhelyettes koszorúzott. A Hazafias Népfront Baranya megyei és Pécs városi Bizottsága képviseletében Halas Ilona megyei titkárhelyettes és Gergely László városi titkár, a KISZ Baranya megyei és Pécs városi Bizottsága, valamint az Úttörőelnökség nevében Himer László megyei, Szücsné Dézma Irén városi titkár és Tóth László megbízott úttörőelnök, a Szakszervezetek Baranya megyei Tanácsa képviseletében Szokola Ferenc elnök és Simon József titkár koszorúzott.

Az emlékezés virágait elhelyezték a városi úttörők, iskolák, vállalatok és intézmények képviselői. A koszorúzási ünnepség az Internacionálé hangjaival fejeződött be.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_pecsi_megemlekezes.jpgRajnai József és Rákos János koszorúz Pécsett, a megyei pártszékház mellett lévő Lenin-szobornál

Mohácson, a Lenin-szobornál délután a város dolgozói és tanulóifjúsága előtt Ősi János, a Szék- és Kárpitosipari Vállalat igazgatója, az MSZMP Mohács városi Bizottsága végrehajtó bizottságának tagja emlékezett meg Lenin születésének 115. évfordulójáról. Ezt követően a szobor talapzatán az MSZMP Mohács városi Bizottsága és a városi tanács nevében Borsos János első titkár és dr. Németh Elemér tanácselnök, továbbá a KISZ városi Bizottsága, a HNF, a Temaforg, a Selyem szövőgyár, a SZKIV és a Könnyűipari Vállalat vezetői helyeztek el koszorút.

Komlón a Bányász-zenekar indulóinak hangjaira munkások és diákok gyülekeztek délután, hogy elhelyezzék az emlékezés virágait a város főterén, a Lenin-szobornál. A Salvador Allende Általános Iskola diákjainak műsora után Somssich Lászlóné, az MSZMP Komló városi Bizottságának első titkára Alföldi János és Bogdán László, a pártbizottság titkárai helyeztek el koszorút, majd a városi tanács, a Szénbányák Vállalat, a Népfront, KISZ és szakmaközi bizottság, valamint a diákság képviselői rótták le kegyeletüket.

Szigetváron, a Városi Pártbizottságon tartottak ünnepi megemlékezést. Az ünnepséget Kovács Tibor, az MSZMP Szigetvár városi Bizottságának titkára nyitotta meg. Ezt követően Csanádi Sándorné dr., a városi pártbizottság munkatársa mondott beszédet.

Az MSZMP megyei és Miskolc városi Bizottsága Lenin születésének 115. évfordulója alkalmából ünnepséget rendezett délután Miskolcon a pártszékházban. Dr. Kovács László, a városi pártbizottság titkára köszöntötte a résztvevőket, majd dr. Kemény László, a Központi Bizottság alosztályvezetője mondott ünnepi beszédet. Egyebek között szólt arról, hogy Leninhez méltóan akkor ünnepelünk, ha feladatainkat vesszük számba.

Ezután dr. Kun László, a megyei pártbizottság titkára kitüntetéseket nyújtott át. Kiváló munkáért kitüntetésben részesült Kőcser Ferenc, a Miskolc városi Tanács munkatársa; Szocialista kultúráért kitüntetésben részesülj dr. Nagy Aladár. a Nehézipari Műszaki Egyetem tanára és Tiszavári Ferencné, az Oktatási Igazgatóság könyvtárosa.

Eredményes agitációs és propagandamunkájukért harmincán vették át a megyei és több mint százhúszan a Miskolc városi Pártbizottság elismerő oklevelét.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_miskolci_megemlekezes.jpgLukács János nyugdíjas vájár, a Szuhavölgyi Bányaüzem marxista-leninista középiskolájának vezetője átveszi az elismerő oklevelet a megyei pártbizottság titkárától

Lenin születésének 115. évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezést tartottak délután Encsen. A városi tanács dísztermében rendezett ünnepségen Siska András, a városi pártbizottság első titkára köszöntötte a résztvevőket: a Marxista-Leninista Esti Egyetem kihelyezett tagozatának hallgatóit, a város és vonzáskörzete propagandistáit, az üzemek, intézmények képviselőit. Az ünnepségen Faragó Lajos, a megyei pártbizottság osztályvezető-helyettese mondott beszédet.

Az encsi ünnepségen a város és vonzáskörzete kilenc, kiemelkedő munkát végző propagandistájának adtak át elismerő oklevelet.

Az MSZMP Fejér megyei Bizottságán Lenin születésének 115. évfordulója alkalmából emlékünnepséget rendeztek, amelyen részt vett többek között Sudár Iván, a megyei pártbizottság titkára, Teubel György, a megyei tanács elnöke. Bodnár Lászlóné, a Hazafias Népfront megyei titkára, dr. Fogarasi Tibor, az SZMT vezető titkára, valamint Kracsun Csaba, a KISZ megyei bizottságának első titkára.

A Teleki Blanka Gimnázium diákjai énekszóval és versel tették színesebbé, gazdagabbá az ünnepet, amelynek résztvevőit Nagy Ilona, a megyei pártbizottság osztályvezetője köszöntötte. Nagy Jenő, a Fejér megyei Hírlap főszerkesztője idézte Lenin emlékét, és sorolta azokat a teendőket, amelyek a ma agitátorait, propagandistáit kötelezik, ha méltó utódai akarnak lenni a nagyszerű lenini örökségnek.

Kitüntetéseket adott át Sudár Iván azoknak, akik több éve folyamatosan és eredményesen oktatják, terjesztik a marxista-leninista eszméket. Többen Budapesten, a központi ünnepségen vették át a kitüntetéseket. Pál Dávid, a sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola igazgatóhelyettese a Munka Érdemrend bronz fokozatában részesült, Horváth Imre bicskei tűzoltó-parancsnok Kiváló Munkáért kitüntetést kapott. Szocialista Kultúráért kitüntetésben részesült Lékó Mihályné, a megyei tanács osztályvezető-helyettese és Káldi Béláné, a móri gimnázium igazgatóhelyettese. A központi ünnepségen Lenin Emlékplakettet kapott Bedi Ferenc (Tordas), Borsi József Attila (Dunaújváros), Hullai Gyula (Kincsesbánya), dr. Kapusi József (Székesfehérvár), Király István (Székesfehérvár), dr. Lénával György (Székesfehérvár) és Tőke Tamásné (Dunaújváros).

Az MSZMP KB által alapított oklevelet huszonketten vették át. Az MSZMP Fejér megyei Bizottsága emléklapját kapta Barta László, aki hosszú évekig eredményes munkát végzett a magyar-szovjet barátság ápolásában. Kiváló KlSZ-propagandista elismerésben részesült Botos László, Gazsiné Estélyi Katalin, Horváth József, Sipos András és Szabó Lajos. Szakszervezeti propagandamunkáért emléklapot kaptak tízen. Bartus János, a tömegpropaganda albizottság elnöke, a Hazafias Népfront politikai ismeretterjesztő munkájában végzett tevékenységéért részesült elismerésben.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_szekesfehervari_megemlekezes.jpgA székesfehérvári megemlékezés elnöksége

Délelőtt a helyőrségi fúvószenekar indulóira ünneplőbe öltözött emberek gyülekeztek Debrecenben Vlagyimir Iljics Lenin tíz éve felavatott szobránál, hogy koszorúzási ünnepségen tisztelegjenek a nagy teoretikus és forradalmár emlékének 115. születésnapján. A magyar és a szovjet himnusz hangjai után Köti Árpád, a Csokonai Színház művésze adta elő Majakovszkij Beszélgetés Lenin elvtárssal című versét.

Az ünnepi szavalat után a párt-, állami, társadalmi szervek, üzemek, intézmények képviselői koszorúkkal, virágcsokrokkal tisztelegtek legújabb kori történelmünk kiemelkedő személyiségének emléke előtt. Az MSZMP megyei és városi bizottsága képviseletében dr. Ónosi László, a megyei pártbizottság titkára és dr. Postás Sándor, a Debrecen városi pártbizottság első titkára koszorúzott. A megyei és a Debrecen városi Tanács nevében dr. Gyarmati Kálmán, a megyei tanács elnökhelyettese és dr. Ács István, a városi tanács elnöke helyeztek el koszorút.

Koszorút helyeztek el az emlékmű talapzatán a szovjet főkonzulátus képviseletében I. G. Baljaszinszkij főkonzul és munkatársai. A Varsói Szerződés értelmében ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet alakulatok képviseletében Szamarin, Pilipcsuk, Jevtusevszkij és Gyekin főtisztek koszorúztak. Koszorút helyeztek el a szobor talapzatán a fegyveres erők és testületek képviselői is: Elkán Károly ezredes, helyőrségparancsnok, Bezzeg László rendőr ezredes, a megyei rendőr-főkapitányság helyettes vezetője és Garai Sándor alezredes, a munkásőrség megyei parancsnoka.

A tömegszervezetek koszorúját Szendi Sándor, a megyei párt-vb tagja, az SZMT vezető titkára, Erős György, a Hazafias Népfront megyei bizottságának alelnöke és Papp Zoltánné, a városi elnökség tagja helyezte el. A KISZ megyei és Debrecen városi Bizottsága nevében Koósné Török Erzsébet, a megyei párt-vb tagja, a KISZ Hajdú-Bihar megyei Bizottságának első titkára és dr. Debreczeni Ferenc, a KISZ Debrecen városi Bizottságának első titkára helyezett el koszorút. Koszorúval tisztelgett Lenin emlékének a Hajdú-Bihar megyei Állatforgalmi és Húsipari Vállalat MSZBT-tagcsoportja is.

A tisztelet és a megemlékezés virágcsokrait helyezték el: a Hajdúsági Bőrgyár, a Hunyadi Mgtsz, a Közútépítő Vállalat, a Tanítóképző Főiskola, az AGROBER, az ÉVM Építőgépkezelő-képző Központ és a Számítástechnikai Vállalat pártszervezeteinek küldöttei. Végezetül kisdobosok, úttörők és KISZ-tagok borították el vörös szegfűkkel az emlékmű talapzatát.

Az ünnepség az Internacionálé hangjaival ért véget.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_debreceni_megemlekezes.jpgDr. Ónosi László és dr. Postás Sándor koszorúz

Nyíregyházán Lenin születésének 115. évfordulója alkalmából ünnepséget rendeztek délelőtt a megyei pártbizottságon. A megjelenteket - az agitáció és a propaganda munkásait, aktíváit - Ekler György, a megyei pártbizottság titkára köszöntötte. Ott voltak a megyei ünnepségen a párt-, az állami és társadalmi szervek képviselői, köztük Varga Gyula, a megyei pártbizottság első titkára.

Berki Antal színművész Ladányi Mihály: Lenin című versét mondta el, majd ezt követően Szemerszki Miklós, a párt megyei végrehajtó bizottságának tagja, a nyíregyházi városi pártbizottság első titkára mondott megemlékező beszédet.

A megemlékezést követően koszorúzási ünnepségre került sor a nyíregyházi Lenin-szobornál. A magyar és a szovjet himnusz elhangzása után a megyei és a városi pártbizottság, a megyei és a városi tanács, a társadalmi és tömegszervezetek, az üzemek, a fiatalok képviselői helyezték el a megemlékezés virágait a szobor talapzatán.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_nyiregyhazi_megemlekezes.jpgKoszorúzás Nyíregyházán, a Lenin-szobornál

Vlagyimir Iljics Lenin születésének 115. évfordulója tiszteletére ünnepi megemlékezést tartott délután az MSZMP Győr-Sopron megyei és Sopron városi Bizottsága. A rendezvénynek a soproni Liszt Ferenc Művelődési Központ adott otthont. A megemlékezés résztvevőit Szekeres Ferenc, a soproni pártbizottság titkára köszöntötte, majd dr. Vészi Béla, a Politikai Főiskola nyugalmazott rektorhelyettese tartott előadást a lenini eszmék hatásáról korunkban.

V. I. Lenin, a nemzetközi kommunizmus és munkásmozgalom vezéralakja születésének 115. évfordulójára emlékeztek Egerben is.

A Magyar Szocialista Munkáspárt Heves Megyei Bizottsága székházának nagytermében sorra került ünnepségen kedves műsor - Papp Imre felolvasása, illetve az MMK fúvósötösének szereplése - köszöntötte az egybegyűlteket, s Haffnerné dr. Miskolczi Margit osztályvezető üdvözölte a résztvevőket. Megnyitó szavai után dr. Vasas Joachim, a pártbizottság oktatási igazgatóságának vezetője mondott beszédet.

Az előadó ünnepi megemlékezésében méltatta Lenin egyéniségét, harcos életútját, munkásságának, küzdelmének, tanításának jelentőségét, térhódítását szerte a világon.

Ezután kitüntetések, jutalmazások következtek. Bejelentették, hogy a budapesti pártközpontban rendezett ünnepségen tolmácsolták az elismerést számos Heves megyei propagandistának.

Az ünnepség az Internacionálé hangjaival zárult. Utána a résztvevők az egri Lenin-szobornál főhajtással adóztak a géniusz emlékének, majd koszorúzás következett. A magyar és szovjet Himnuszok elhangzása után a pártszervek részéről Kiss Sándor megyei és Pócs János városi titkár, az SZMT nevében Lévai Ferenc titkár. Gubán Dezső elnök, a városi tanács képviseletében Békési József általános elnökhelyettes, dr. Bakos Antal elnökhelyettes, a KISZ megbízásából pedig Sós Tamás megyei, illetve Farkas József városi első titkár helyezték el a koszorúkat. A Lenin nevét viselő szocialista brigádok, úttörőrajok virágcsokrokkal rótták le kegyeletüket.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_egri_megemlekezes.jpgKoszorúzás az egri Lenin szobornál

Délelőtt Kecskeméten, a Lenin téren szívmelengető ünnepségen emlékeztek meg Vlagyimir Iljics Lenin születésének. 115. évfordulójáról. A kellemes tavaszi idő kedvezett a gyermekeknek, az érdeklődőknek. Több százan gyűltek össze. A kecskeméti 880-as számú, Trencsényi József nevét viselő úttörőcsapat, valamint a hazánkban ideiglenesen állomásozó szovjet katonai alakulat gyermekeiből álló pionírcsapat parancsnokainak jelentéstételével kezdődött az ünnepség. A magyar és a szovjet himnuszt követően tettek fogadalmat a magyar kisdobosok és a szovjet pionírok, majd idősebb társaik, a felnőttek, katonák, rendőrök kötötték fel az első kék, illetve piros nyakkendőt.

Bényiné Varga Malvin, az úttörőszövetség városi elnöke köszöntötte a magyar és a szovjet pajtásokat, emlékezett meg a lánglelkű forradalmárról, Leninről. Az úttörők, pionírok fogadalomtétele után kezdődött el a koszorúzás.

A megyei, a városi pártbizottság nevében Hódossi Sándor, a megyei pántbizottság titkára, Papesch László, a városi pártbizottság titkára és Komáromi Attila, az oktatási igazgatóság megbízott igazgatója helyezte el a koszorút.

A kegyelet és a megemlékezés virágait tették a szobor talpazatára a megye és a város állami vezetői, az ifjúsági szervezetek képviselői és a hazánkban ideiglenesen állomásozó szovjet katonai alakulat parancsnokai, a megyeszékhely dolgozói. Az ünnepség az Internacionáléval fejeződött be.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_kecskemeti_megemlekezes.jpgA megye és a város állami vezetői róják le kegyeletüket a kecskeméti Lenin-szobor előtt

Századunk forradalmi munkásmozgalmának legnagyobb alakjára, eszméivel új történelmi korszakot nyitó gondolkodójára, Vlagyimir Iljics Leninre emlékeztek Kaposváron is, születése 115. évfordulójának alkalmából. Az új Lenin szoborcsoportnál tartottak koszorúzást ünnepséget.

Ladányi Mihálynak a hétköznapi forradalmi tettek emberét megidéző, személyes hangú versét követően elsőként Tóth János, a megyei pártbizottság titkára és dr. Kassai János, a megyei tanács vb-titkára helyezett el koszorút a szobor talapzatán. A tömegszervezetek és -mozgalmak nevében dr. Szerényi János, az. SZMT vezetőtitkára, dr. Novák Ferenc, a Hazafias Népfront megyei titkára és Mihalics Veronika, a KISZ megyei bizottságának tátikára koszorúzott. A városi pártbizottság és a városi tanács koszorúját Csapó Sándor, a város pártbizottság titkára és Vidák Gizella tanácselnök-helyettes helyezte el. Megkoszorúzták még az emlékművet az oktatási igazgatóság és a KISZ politikai képzési központ vezetői. A megemlékezés virágait a Lenin nevét viselő szocialista brigádok képviselői helyezték el.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_kaposvari_megemlekezes.jpgKoszorúzás a kaposvári új Lenin-szobornál

Hagyománnyá vált már, hogy Lenin születése ünnepén felidézzük a nagy gondolkodó, forradalmár és propagandista alakját. Az ünnep jó alkalmat ad arra is, hogy elismerjük és pártunk megbecsülését tolmácsoljuk az eszméink terjesztésében kiemelkedő munkát végző propagandistáknak - mondotta Jakatics Árpád, a Szolnok megyei pártbizottság osztályvezetője megnyitó szavaiban, a megyei propagandistaünnepségen.

Az ünnepi esemény résztvevői - a párt- és tömegszervezeti oktatás propagandistái - a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központban emlékeztek Leninre. Az ünnepségen részt vett Fábián Péter, a megyei pártbizottság titkára.

Ungor Tibor, az MSZMP Szolnok megyei Bizottsága Oktatási Igazgatóságának vezetője ünnepi méltatásában felidézte Lenin alakját, eszméinek horderejét és szólt a propagandamunka mai követelményeiről.

Az ünnepség résztvevői ezután a Tisza-parti Lenin-szoborhoz vonultak, ahol koszorúzási ünnepséggel folytatódott a megemlékezés. A megyei és a városi pártbizottság nevében Jakatics Árpád, a megyei pártbizottság osztályvezetője és Badari László, a szolnoki városi pártbizottság titkára; a megyei és városi tanács nevében Bereczki Lajos, a megyei tanács általános elnökhelyettese és Bíró Boldizsár, a Szolnok városi Tanács elnökhelyettese koszorúzott; majd a hazánkban ideiglenesen állomásozó szovjet alakulatok; a társadalmi és tömegszervezetek, a Volán 7. sz. Vállalat a Verseghy Ferenc Gimnázium és a lakosság képviselői helyezték el a kegyelet és a megemlékezés virágait. A koszorúzási ünnepség az Internacionáléval fejeződött be.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_szolnoki_lenin_szobor.jpgA szolnoki Lenin-szobor

Délután Szekszárdon, a megyei pártbizottság oktatási igazgatóságán Lenin születésének 115. évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezést tartottak. Tamás Istvánné, az oktatási igazgatóság igazgatójának megnyitója után Kamarás Györgyné, a megyei pártbizottság osztályvezetője tartott megemlékező ünnepi beszédet.

„Lenin igazi nagy ember, nagy egyéniség, amilyet ritkán termelt ki még eddig az, emberi társadalom fejlődése. Nagy egyéniség, de nem a ma közkeletű értelemben, az egyszeriség, a soha nem ismétlődés értelmében. Lenin egyéniségének talán legzseniálisabb eredménye, hogy folytatható munkát hagyott hátra” - írta Lukács György és Idézte a gondolatot délután Szombathelyen, a Lenin születésének 115. évfordulóján rendezett ünnepségen Rácz János, a Vas megyei pártbizottság titkára. Hagyomány, hogy április 22-én, Lenin születésnapján országszerte köszöntik azokat a párt-, szakszervezeti, KISZ-es aktívákat, akik agitációs és propagandamunkával segítik a párt politikáját. A megyei ünnepségen Rácz János méltatta Lenin életútját.

Az emlékünnepség résztvevői ezután megkoszorúzták Lenin szombathelyi szobrát.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_szombathelyi_megemlekezes.jpgKoszorúzás a szombathelyi Március 15-e téren

Lenin születésének 115. évfordulója alkalmából koszorúzási ünnepséget rendeztek Veszprémben. Az ünnepségen részt vettek és koszorút helyeztek el a Lenin-szobor talapzatánál: Imre Miklós, a megyei pártbizottság titkára, István János, a megyei tanács általános elnökhelyettese és Csonka Zoltán, a Veszprém városi pártbizottság első titkára, a megyei párt-vb tagjai. Koszorúztak a megyeszékhely tanácsának, a KISZ megyei és városi bizottságának, a Szakszervezetek Veszprém megyei Tanácsának és az MSZBT-tagcsoportoknak a képviselői is.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_veszpremi_megemlekezes.jpgA Lenin-szobor talapzatánál a pártszervezetek nevében Imre Miklós, a megyei pártbizottság titkára és Csonka Zoltán, a Veszprém városi pártbizottság első titkára koszorút helyezett el

Lenin születésének 115. évfordulóján délután Zalaegerszegen, Nagykanizsán, Keszthelyen, Lentiben, Zalaszentgróton és Letenyén is tartottak emlékünnepséget, s egyúttal kitüntették a marxizmus-leninizmus terjesztésében kiemelkedő eredményt elért pártpropagandistákat és -agitátorokat.

A kitüntetett propagandisták és agitátorok: A Munka Érdemrend ezüst fokozatát kapta Ducz Mihály, a zalaszentgróti gimnázium tanára, az ML esti egyetem kihelyezett tagozatának vezetője.

A Szocialista Kultúráért kitüntetésben Kiss József, a zalatárnoki általános iskola tanítója és Pataki Zoltán, a nagykanizsai KFV főosztályvezetője részesült.

Kiváló Munkáért kitüntetést Bálint József, a hévízi gyógyszertár vezetője, a helyi tömegpolitikai központ vezetője kapott.

Lenin-emlékplakettet vett át Bokros Tiborné, a letenyei általános iskola tanára, Horváth Rudolfné, a zalaegerszegi Oktatási Igazgatóság tanszékvezetője, dr. Kárpátiné dr. Győrffy Katalin, a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem tudományos munkatársa, Kiss Lajos, a megyei rendőrfőkapitányság főelőadója, Kovács Béla, a lenti Kerszöv főkönyvelője, Németh Gáborné, a Zala Bútorgyár osztályvezetője és Németh Gyula, a megyei tanács főrevizora.

Ezenkívül 185 propagandista és agitátor kapott elismerő oklevelet és jutalmat Zala megyében az emlékünnepségeken.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_zalaegerszegi_megemlekezes.jpgA megyeszékhelyi ünnepséget követően a megyei és a városi pártbizottság, a tanács, a szakszervezetek, a KISZ, az MSZBT-tagcsoportok, s az üzemek és iskolák képviselői helyezték el az emlékezés koszorúit a zalaegerszegi Lenin-szobornál

Érd térségében gyakorlórepülés közben lezuhant egy katonai repülőgép. A szerencsétlenség következtében két polgári személy életét vesztette, egy személy súlyos, kettő pedig könnyebb sérülést szenvedett. Három lakóház megrongálódott, ebből kettő súlyosan. A baleset körülményeinek vizsgálata katonai szakértők bevonásával megkezdődött.

A hatóságok titkolták az esetet, csak ennyi hír jelent meg a Népszabadságban, az sem azonnal. A szovjet vadászgép két lakóházra zuhant, az egyiket porig lerombolva. Az eset körülményeit az „idők végezetéig” titkosították, voltak, akikkel titoktartási szerződést is aláírattak, egy idősebb nő és egy fiatalabb férfi volt a két áldozat. Az utóbbi felesége szerint amikor megérkezett a helyszínre csak az látta, hogy emberi testrészek lógnak a kerítésről. Sokáig nem tudta, hogy az egyik a férje, mert semmit sem mondtak nekik. Az a férfi, akinek a családjának a házára zuhant a gép arról mesélt évtizedekkel később, hogy 5 évig nem kapott útlevelet és mindenről hallgatnia kellett, ezt alá is iratták vele. Ő úgy tudja, hogy a szovjetek jelentős kártérítést fizettek a magyaroknak, de ez a pénz a szőrén szálán eltűnt, ők lényegében alig kaptak belőle. Az egyik család tagjai egy ideig konténerekben laktak, az özvegyen maradt asszony 6 évig kapott kártérítést amely alkalmanként 3 és 6 ezer forint között volt. Arról is meséltek később a károsultak, hogy a repülő sérült volt, és nem engedték leszállni Tökölön. Ezek után a pilóták kiengedték a Duna felett kerozint és kidobták a lőszert is. Valószínűleg egy érdi üres focipályára akartak leszállni, de már nem jutottak el oda. Az egyik akkori károsult megköszönte a pilóta hősiességét, mert szerinte feltankolt állapotban sokkal nagyobb katasztrófa lett volna. Ez volt az első eset amelyről már pár sort írhattak a lapok. Korábban tucatnyi ilyen eset történt Magyarországon.


Az érdi helyi televízió dokumentumriportja az eseményekről a 2000-es évek hajnalán

A nyolcvanas évekbeli kabarészámaiban még Hofi Géza is gyakran megjegyezte, hogy Érd a leggazdagabb település, mert majdnem minden házra esik egy repülő. És valóban, szomorú, de tény, hogy az elmúlt több, mint fél évszázadban számos repülőgép-baleset történt a városban.

Tasnádi László, „Nádi” volt az első magyar aranykoszorús repülő, sok-sok ifjú pilótanövendék példaképe. 1942 őszén ifj. gróf Károlyi Gyulát, Horthy kormányzó vejét tanította motoros repülésre az érdi repülőtér fölött, egy Bücker Jungmann típusú géppel, amikor az váratlanul irányíthatatlanná vált, és a Dunába zuhant.

Nem ma volt ez sem, de talán már többen emlékezhetnek arra a szerencsétlenségre, ami 1967. december 2-án következett be, ráadásul nem is oly messze az 1985-ös esettől. Egy, az araboknak fegyvert szállító repülőgép zuhant le Érden, a balesetben pedig a gép teljes személyzete odaveszett.

Egyik eset sem kapott túl nagy publicitást…

Moszkvában ünnepi megemlékezést tartottak Vlagyimir Iljics Lenin születésének 115. évfordulója tiszteletére. A Kreml kongresszusi palotájában megrendezett gyűlésen, amelyen jelen volt Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára, valamint a Szovjetunió más pártos állami vezetői, Gejdar Alijev, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökének első helyettese mondott beszédet.

Az El-Fatah palesztin szervezet bejelentette, hogy fegyvereseinek három csoportja próbált meg partra szállni Izraelben. A palesztin közlemény szerint bár egy hajójukat az izraeli parti őrség elsüllyesztette, két csoportnak mégis sikerült partot érnie. A palesztin ellenállók a hajnali órákban Tel-Aviv közelében a tengerparton tűzharcba keveredtek az izraeli fegyveres egységekkel. A közlemény nem említi a tűzharc kimenetelét.

Nicaragua újabb békeindítványt terjesztett az Egyesült Államok elé, azzal a szándékkal, hogy rábírja a Reagan-kormányzatot a közép-amerikai ország elleni agressziójának beszüntetésére. Schultz külügyminiszter elutasította a javaslatot.

Daniel Ortega nicaraguai elnök előzőleg beszédet mondott a Managuától 137 kilométerre levő Juigalpa városban. Leszögezte: a sandinista kormány kész beszüntetni az ellenforradalmárokkal szembeni katonai akciót, amennyiben az Egyesült Államok véget vet a Nicaragua ellen indított hadüzenet nélküli háborújának, és felújítja a manzanillói tárgyalásokat, amelyek néhány hónappal ezelőtt a Reagan-kormányzat hibájából szakadtak meg. - Ebben az esetben - fűzte hozzá Ortega - Nicaragua kész lenne a fegyverszünet elrendelésére, amelynek nyomán a „kontrák” átadhatnák fegyvereiket a Vöröskereszt képviselőinek, és bekapcsolódhatnának a nicaraguai polgári életbe, vagy külföldre távozhatnának. A nicaraguai elnök ezúttal is határozottan kijelentette: - Soha nem kezdünk közvetlen tárgyalásokat az ellenforradalmárokkal. Csak az Egyesült Államokkal tárgyalunk, amely felfegyverezte, irányítja és finanszírozza az ellenforradalmárokat.

George Schultz külügyminiszter reggeli televíziós nyilatkozatában elutasította Nicaragua tárgyalási javaslatát. Schultz az NBC televíziónak adott nyilatkozatában azt mondotta, hogy a nicaraguai javaslat „becsapás”, mert az szerinte „feltétel nélküli megadást követel azoktól, akik a demokráciáért harcolnak” - vagyis az ellenforradalmi erőktől. A külügyminiszter szerint a közvetlen tárgyalás a nicaraguai kormánnyal a múltban eredménytelen volt, így nincs értelme felújítani azt. Megismételte azt a követelést, hogy a kongresszus támogassa Reagannak az ellenforradalmárok megsegélyezésére vonatkozó javaslatát.

Reagan a Fehér Házba hívta a demokrata párt szenátusi vezetőit, hogy valamiféle kompromisszumos megoldásra jusson velük. A párt képviselőházi vezetői azonban, várhatóan, továbbra sem hajlandóak olyan kompromisszumra, amit esetleg a szenátus elfogad.

Éjjel elhunyt Tancredo Neves megválasztott brazil elnök, aki betegsége miatt nem tudta elfoglalni hivatalát. José Sarney ügyvivő brazil elnök hétfői rádióbeszédében ígéretet tett arra, hogy a volt államfő reformpolitikáját valósítja meg hivatali ideje alatt.

Tancredo Neves lett volna a százharmincötmilliós dél-amerikai ország első polgári elnöke a katonai kormányzás huszonegy éve után. A brazil alkotmány rendelkezései értelmében az elhunyt politikus utódja José Sarney alelnök. A brazil parlament rendkívüli ülésén mondja ki az államfői tisztség megüresedését, és nyilvánítja elnöknek az ötvennégy éves José Sarneyt.

A halálhír előtt néhány órával az orvosok már közölték, hogy a hetvenöt esztendős beteg menthetetlen, mivel az egy hónap alatt végrehajtott hét műtét után ismét súlyos komplikációk léptek fel szervezetében.

Brazíliában nyolcnapos hivatalos gyászt rendeltek el Tancredo Neves halála miatt.

Az utód, az ötvennégy esztendős Sarney rádióbeszédben hívta fel a brazilokat, hogy nyújtsanak segítséget a demokrácia és a szabadság megóvásához. Kijelentette: a kormány mindent megtesz a nyomor enyhítésére és az évi kétszázötven százalékos infláció megfékezésére.

A politikus megígérte, hogy végrehajtja a Tancredo Neves által tervezett alkotmányreformot, amelynek alapján 1988-ban már közvetlenül, országos szavazáson fogják megválasztani az ország elnökét. Belpolitikai tekintetben kilátásba helyezte azt is, hogy mindent megtesznek a közbiztonság szavatolására és szembeszegülnek az erőszakkal és az anarchiával.

A megválasztott brazil elnök halála miatt Portugáliában ötnapos gyászt rendeltek el: bejelentették, hogy az országot Antonio Ramalho Eanes államfő képviseli a temetésen.

április 23.

Lázár Györgynek, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa elnökének meghívására hivatalos, baráti látogatásra hazánkba érkezett Constantin Dascalescu, a Román Szocialista Köztársaság kormányának elnöke.

A két ország zászlóival és a vörös lobogókkal díszített Ferihegyi repülőtéren reggel kilenc órakor landolt a román miniszterelnököt, valamint a kíséretének tagjait hozó különrepülőgép. A fogadtatásra megjelent Lázár György, Maróthy László miniszterelnök-helyettes, Várkonyi Péter külügyminiszter, valamint politikai, gazdasági és társadalmi életünk több más vezető személyisége. Jelen volt Nicolae Veres, Románia magyarországi, valamint Barity Miklós, hazánk bukaresti nagykövete.

Constantin Dascalescu hivatalos programjának első eseményeként délelőtt megkoszorúzta a Magyar Hősök Emlékművét a Hősök terén. Ezután elhelyezte a megemlékezés, a kegyelet koszorúját a Rákosligeti temetőben levő Román Hősök Síremlékén is.

Délután a Parlament Delegációs termében megkezdődtek a magyar-román plenáris tárgyalások. A magyar tárgyaló csoportot Lázár György vezeti. Tagjai: Maróthy László miniszterelnök-helyettes, Horváth Ferenc ipari államtitkár, Roska István külügy-, Ambrus János kül-, kereskedelmi miniszterhelyettes, Csendes Béla, az Országos Tervhivatal elnökhelyettese, valamint Barity Miklós. A román tárgyaló csoport vezetője Constantin Dascalescu. Tagjai: Gheorghe Petrescu miniszterelnök-helyettes, Lucián Dragut, a minisztertanács főtitkára, Constantin Oancea külügy-, Ion Stoian külkereskedelmi, Alexandra Stanescu gépgyártóipari, Nicolae Paraschiv vegyipari miniszterhelyettes, valamint Nicolae Veres.

A tárgyaláson a partnerek tájékoztatták egymást a szocialista építés tapasztalatairól, a két ország helyzetéről. Leszögezték: arra törekednek, hogy továbbra is a kölcsönös érdekeket szem előtt tartva minden területen szélesedjen, elmélyüljön az együttműködés.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_lazar_gyorgy_constantin_dascalescu.jpgMegkezdődtek a tárgyalások a Parlamentben

Nagy fontosságú a felső szintű megállapodások teljesítése. Értékeljük az elért eredményeket, ugyanakkor még sok a kihasználatlan lehetőség, amelyek valóra váltásához minden szinten együttes erőfeszítésre van szükség.

Szükséges, hogy a kölcsönös előnyök alapján növeljük az áruforgalmat, hatékonyabb lépéseket tegyünk a korszerű gazdasági együttműködési formák, így a termelési szakosítás, a kooperációk bővítésére, s jobban használjuk ki a szomszédságból adódó előnyöket. Reális lehetőség van a forgalom növelésére a járműipar, az elektronika, a számítástechnikai részegységek, a gyógyszerek és növényvédő szerek területén.

Kifejeződött, hogy a magyar-román barátság és együttműködés fejlesztésében nagy jelentőségű a kulturális, a tájékoztatási és a lakossági kapcsolatok erősítése is. Ösztönző szerep illeti meg a Magyarországon élő román és a Romániában élő magyar nemzetiségeket.

A felek aggodalommal szóltak a nemzetközi biztonságot fenyegető veszélyekről. Országaik mindent megtesznek annak érdekében, hogy megőrizzék a békét és tovább fejlesszék az enyhülés vívmányait.

Este a magyar miniszterelnök díszvacsorát adott vendége tiszteletére. A vacsorán Lázár György és Constantin Dascalescu pohárköszöntőt mondott.

Az Alkoholizmus Elleni Állami Bizottság a Parlamentben tartott ülésén megvitatta a művelődési és az ipari miniszter tájékoztatóját az alkoholfogyasztás visszaszorítása, illetve az egészséges életmódra nevelés érdekében hozott intézkedésekről.

Megállapították, hogy összehangolt együttműködésre, a család, az iskola, a munkahely és a közművelődési intézmények közös fellépésére van szükség a fiatalkorúak alkoholizmusának megelőzéséhez. A vállalatok a munkahelyi alkoholfogyasztás visszaszorítása érdekében széles körű szervezési, ellenőrzési és feltáró munkát végeznek.

1986. február 25-re összehívták a Szovjetunió Kommunista Pártjának következő, XXVII. kongresszusát. E nagy jelentőségű döntést az SZKP KB Moszkvában megtartott ülésén hozták. Az ülésen, amelyen Mihail Gorbacsov, a KB főtitkára terjesztett elő beszámolót, megválasztották a politikai bizottság bárom új tagját is.

Délelőtt Erich Honecker kétnapos, hivatalos látogatásra Rómába érkezett. A repülőtéren Bettino Craxi miniszterelnök fogadta a Német Szocialista Egységpárt Központi Bizottságának főtitkárát, az államtanács elnökét.

Erich Honecker először Sandro Pertinivel, az Olasz Köztársaság elnökével találkozott, majd a kora esti órákban megkezdte tárgyalásait Bettino Craxival. Ezzel egy időben megbeszélést tartott egymással a két fél delegációjának valamennyi tagja, a többi között Oskar Fischer és Giulio Andreotti, a két külügyminiszter.

Craxi a tárgyalásokról az NDK hírügynökségének kijelentette: Itália és az NDK kapcsolatainak magas. szintű újrafelvétele azt a célt szolgálja, hogy nyitva tartsa az utat a világ két tömbjének párbeszéde előtt, hozzájáruljon a kölcsönös megértéshez a mai nehéz világpolitikai helyzetben.

Az olasz külügyminisztérium közleménye szerint a tárgyalások „a kis és közepes hatalmak felelősségét bizonyítják, amellyel - bármely katonai és politikai tömbhöz tartoznak is - hozzájárulhatnak a Kelet és Nyugat közötti légkör enyhítéséhez”.

A tárgyalások első napján nagy hangsúllyal kerültek szóba a két ország gazdasági kapcsolatai, amelyek az utóbbi években meglehetősen alacsony színvonalra süllyedtek. Némi fellendülés csak Craxi 1984-es berlini látogatása, valamint a legutóbbi lipcsei nemzetközi vásár óta tapasztalható. A mostani római olasz-NDK tárgyalások egyik célja a gazdasági kapcsolatok élénkítése és új gazdasági-kereskedelmi együttműködési szerződés aláírása.

Genfben teljes ülést tartottak az atom- és űrfegyverzettel foglalkozó szovjet-amerikai tárgyalásokon. Ezzel befejeződött a tárgyalássorozat első fordulója. A megállapodás szerint a következő tárgyalási forduló május 30-án kezdődik.

A Béke-világtanács képviselői Genfben a testület követeléseit tartalmazó nyilatkozatot adtak át a genfi leszerelési tárgyalásokon részt vevő szovjet és amerikai küldöttség tagjainak. E szerint a BVT megengedhetetlennek tartja a fegyverkezési verseny fokozását, követeli, hogy az űrfegyverek kifejlesztésére azonnali moratóriumot rendeljenek el, fagyasszák be a középhatótávolságú rakéták fejlesztését, gyártását és elhelyezését Európában, és ténylegesen csökkentsék a hadászati nukleáris fegyverzetet, amely egy lépést jelentene azok teljes felszámolása felé.

A találkozón Viktor Karpov, a Genfben tárgyaló szovjet küldöttség vezetője a BVT küldötteinek kifejtette a tárgyalásokon képviselt szovjet álláspontot. E szerint a tárgyalások célja olyan hatékony intézkedések kidolgozása, amely az űrfegyverkezési verseny kialakulásának megakadályozására, a földön való elterjedésének leküzdésére irányul, beleértve az atomfegyverzetek végső felszámolását is.

A nicaraguai kormány és az atlanti parton élő indián lakosság egyik szervezete, a Misurasata között egyezmény jött létre a fegyveres összeütközések elkerüléséről és a tárgyalások folytatásáról. Ezzel egy időben megkezdődött az amerikai törvényhozás vitája a nicaraguai ellenforradalmárok segélyezéséről.

Háromnapos mexikóvárosi tárgyalások után jött létre a megállapodás, amelynek alapján döntést hoztak a tárgyalások folytatásáról május 25-26-án Kolumbiában. Mindkét fél hangsúlyozta annak jelentőségét, hogy megteremtődnek a feltételek a dialógus folytatására és a vérontás elkerülésére, miközben a sandinista kormány ígéretet tett arra, hogy megkönnyíti az indián lakosság élelemmel és gyógyszerrel való ellátását. Ugyancsak megállapodtak arról, hogy a managuai kormány azonnali hatállyal kiterjeszti az amnesztiát a még börtönben levő miskito, sumo, ramaies kreol indiánokra.

A tárgyalások után tartott sajtókonferencián a sandinisták képviselője, Luis Carrion belügyminiszterhelyettes cáfolta azokat a híreket, amelyek szerint az indián ellenzékkel létrejött megállapodás segítheti az ellenforradalmárokkal mindeddig elutasított párbeszéd felvételét. Az indián lakosság szervezetének vezetője, Brooklyn Rivera leszögezte, hogy a szervezetre gyakorolt ellenforradalmi és külföldi nyomás ellenére folytatni kívánja a tárgyalásokat a sandinista kormánnyal a nemzeti megegyezés, a belső béke és nyugalom megteremtése érdekében.

Az amerikai törvényhozás két háza reggel megkezdte a vitát a nicaraguai ellenforradalmi csoportok segélyezéséről. Mivel Reagan elnök eredeti javaslatát már jó előre elfogadhatatlannak minősítették, de a republikánus és a demokrata párt kongresszusi vezetőinek hétfő estig sem sikerült olyan kompromisszumos rendezést találniuk, amelyet a Fehér Ház is elfogadott volna, az ülésekkel párhuzamosan a kormány képviselői lázas erőfeszítéseket tettek a vereség elkerülését szolgáló javaslat kidolgozására.

A vezető amerikai lapok közül kedd reggel mind a The New York Times, mind a The Washington Post vezércikkben foglalt állást az ellenforradalmárok katonai megsegítése ellen.

április 24.

Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkára a KB székházéban fogadta Constantin Dascalescut, a Román Kommunista Párt Politikai Végrehajtó Bizottságának tagját, a Román Szocialista Köztársaság kormányának elnökét, aki hivatalos, baráti látogatáson tartózkodik hazánkban.

Az elvtársi légkörű találkozón - amelyen részt vett Lázár György miniszterelnök - véleményt cseréltek a magyar-román kapcsolatok alakulásáról. Kádár János hangsúlyozta, hogy az MSZMP a politikai, a gazdasági, a kulturális együttműködés fejlesztésére, a lakossági érintkezések bővítésére, a nemzetiségek népeink barátságát erősítő szerepének érvényesítésére törekszik. Mindent megtesz azért, hogy az érvényes megállapodások alapján, a közös érdekeknek megfelelően minden területen előrelépésre kerüljön sor.

A megbeszélésen jelen volt Barity Miklós, hazánk bukaresti és Nicolae Veres, Románia budapesti nagykövete.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_kadar_janos_constantin_dascalescu.jpgA találkozó az MSZMP KB székhazában

A délelőtti órákban Lázár György és Constantin Dascalescu szűk körben megbeszélést folytatott a magyar miniszterelnök parlamenti dolgozószobájában.

A román kormányfő délután a BHG Híradástechnikai Vállalat tevékenységével ismerkedett. A vendéget a gyárban Horváth Ferenc ipari államtitkár fogadta, majd Huszti Györgyné személyzeti és szociális igazgató tájékoztatta a kilencezer dolgozót foglalkoztató nagyvállalat történetéről, mai munkájáról. Elmondta: főként a KGST-országokban keresettek a cikkeik, de több fejlett tőkés ország is vásárlóik közé tartozik. Romániával különösen az 1960-as években alakult ki figyelemre méltó kapcsolat, amikor évente egy-egy magyar telefonalközpontot szereltek fel a szomszédos szocialista országban. A tájékoztatót követően a házigazdák az elektronikus telefonközpontokat gyártó üzembe invitálták Constantin Dascalescut, aki elismerően szólt a látott termékek magas műszaki színvonaláról.

Constantin Dascalescu programjának következő állomása az érdi Benta Völgye Termelőszövetkezet volt, ahol a kormányfőt Magyar Gábor mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszterhelyettes fogadta. Dékány István tsz-elnök adott rövid tájékoztatást. Constantin Dascalescu ezután megtekintette a húsfeldolgozó üzemet, majd felkereste Varga Sándor kőművesnek, a tsz technikusának háztáji gazdaságát.

A román kormányfő hivatalos programjának befejezéseként Lázár György és Constantin Dascalescu a Parlament Delegációs termében emlékeztetőt írt alá a gazdasági együttműködés kérdéseiről.

Gheorghe Petrescu román miniszterelnök-helyettes - Maróthy László miniszterelnök-helyettes társaságában - a Központi Fizikai Kutató Intézetbe látogatott. A vendégeket Szabó Ferenc, a KFKI főigazgatója tájékoztatta az intézet tevékenységéről, majd bemutatta a lézer-, a mikroelektronikai és az atomkutatási laboratóriumban folyó munkát.

A nap folyamán megtartott partnertárgyalásokon Horváth Ferenc ipari államtitkár Alexandru Stanescu gépgyártóipari és Nicolae Paraschiv vegyipari miniszterhelyettessel folytatott megbeszéléseket az Ipari Minisztériumban, a Külkereskedelmi Minisztériumban Ambrus János miniszterhelyettes partnerével, Ion Stoiannal tárgyalt az idei árucsereforgalmi egyezményben foglaltak teljesítéséről.

Constantin Dascalescu és kísérete kétnapos magyarországi látogatását befejezve a késő délutáni órákban elutazott Budapestről. A Román Szocialista Köztársaság kormányának elnökét a Ferihegyi repülőtéren vendéglátója, Lázár György búcsúztatta. Jelen volt Maróthy László, Várkonyi Péter külügyminiszter, valamint politikai, gazdasági és társadalmi életünk több más vezető személyisége. Ott volt Nicolae Veres és Barity Miklós.

Az NDK és Olaszország kormánya tíz évre szóló hosszú távú egyezményt kötött a gazdasági, ipari és műszaki együttműködésről.

Honecker délután találkozott Alessandro Nattával, az Olasz Kommunista Párt főtitkárával, és az elvtársi megbeszélésen a két kommunista párt kapcsolatainak további szilárdítását határozták el.

Az államfőt nem hivatalos magánkihallgatáson fogadta II. János Pál pápa. A tolmács nélküli, zártkörű megbeszélés 30 percig tartott.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_ii_janos_pal_papa_erich_honecker.jpgErich Honecker és a pápa

Az olasz sajtó, a rádió és a televízió mindvégig kiemelten foglalkozott Honecker látogatásával. Általános vélemény szerint a csúcstalálkozó megnyitotta az utat a két ország kapcsolatainak javítása felé, és hozzájárult a remélhető nemzetközi enyhüléshez.

Este Erich Honecker, a Német Szocialista Egységpárt Központi Bizottságának főtitkára, az államtanács elnöke és magas rangú kísérete befejezte római és vatikáni látogatását, és hazautazott Berlinbe.

Az izraeli hadsereg a déli órákban megkezdte második visszavonulási szakaszának végrehajtását, de továbbra is megszállás alatt marad Libanon déli határsávja, az ország területének 11-12 százaléka.

Jichak Rabin izraeli hadügyminiszter szerint Tyrt és körzetét a harmadik, a „végső” kivonulás keretében ürítik ki legkésőbb június első felében. A jelenlegi izraeli csapatkivonás Libanon déli körzeteinek középső és kelleti vidékeit érinti. A fokozott biztonsági intézkedések, harci repülők és helikopterek fedezete mellett végrehajtott műveletet kommentálva a tel-avivi szóvivő kiemelte: a visszavonulás ezúttal csapataik legészakibb állásait érintette.

A Lahad-zsoldosmilíciának átengedett Dzsezzin kivételével a libanoni kormányhadsereg erőfeszítéseket tesz a keletkezett űr betöltésére. A megerősített zászlóaljlak igen lassan haladnak előre, s ebben nem csupán a lelkesen ünneplő lakosság zavarja őket: az utakon több akna is robban gépkocsijaik alatt, egy katona emiatt komoly sérüléseket szenvedett.

Az amerikai képviselőház meggyőző többséggel, 248:180 arányban elvetette a nicaraguai ellenforradalmároknak adandó 14 millió dolláros segélyt. A szavazásra azután került sor, hogy a szenátus néhány órával korábban jóváhagyta a segélycsomagot.

Taktikázás, kompromisszumkeresés, az érvek éles csatája jellemezte az elmúlt napokban a politikai kérdések közül az első helyre került Nicaragua-vitát. (Jellemző például, hogy hétfőről csütörtökre halasztották emiatt az első szavazást az 1986-os költségvetésről.) A szenátusban a kormány javaslata szabad utat kapott azután, hogy Reagan elnök az utolsó pillanatban levelet intézett a kongresszushoz. Levelében ígéretet tett: Fölújítja, a közvetlen tárgyalásokat Managuával, s a megbeszélések ideje alatt nem nyújt katonái, csupán élelmiszer-, gyógyszer- és ruhasegélyt a menekülteknek és a kormányellenes csoportoknak.

Végül is a szenátus lényegében a pártok szerinti megoszlás arányában szavazott. Azonos volt a pártsorompókat elhagyók száma is. Igent mondott ötvenhárom szenátor (közülük tíz demokrata), nemet negyvennyolc honatya (köztük kilenc republikánus, egy köztársaságpárti szenátor viszont nem volt jelen).

A képviselőházban Reagan elnök ígéretei nem változtatták meg alapvetően az elutasító álláspontot. Az ellenzék párhuzamot vont a Fehér Ház mostani kérése és az 1964-es helyzet között, amikor is Johnson elnök felhatalmazást kapott korlátozott vietnami katonai beavatkozásra. Az eredmény - emlékeztettek a segélycsomag ellenfelei - a vietnami tragédia lett. A dolgok érdekes egybeeséseként a szavazásra Saigon elestének tizedik évfordulóján került sor. Shultz külügyminiszter majdnem a teljes napot a Capitoliumban töltötte, meggyőzni kívánván az ingadozókat. A szavazás eredménye viszont megmutatta: a képviselőház a konkrét összegen, túl (amely elhanyagolható része a költségvetésnek) érzi a döntés politikai súlyát és jelképes jelentőségét is.

Szülővárosában, Sao Joao del Rei-ben eltemették Tancredo Neves megválasztott brazil elnököt, akit betegsége, majd halála megakadályozott abban, hogy eljusson a hivatalos beiktatásig.

A négyszáz fő - hozzátartozók. barátok, politikusok - részvételével rendezett gyászszertartáson Tancredo Neves koporsóját a gyarmati idők patináját őrző kisváros XVIII, századi barokk temploma mögött levő temetőben a családi kriptában helyezték el.

„Tancredo Neves harca a demokratikus eszményekért folytatódik, álmai a mi álmaink lesznek. Mi, akik folytatjuk a kormányzást, ígéreteit tiszteletben tartjuk” - mondotta gyászbeszédében José Sarney, az új brazil elnök.

Az O Globo című brazil lap felmérése szerint a lakosság kétharmada, valamennyi politikai párt, az üzleti körök és| a katonai vezetés is bízik José Sarney-ben, aki váratlanul került a 130 milliós dél-amerikai ország élére. A politikai pártok értésre adták, hogy mindaddig támogatják az új elnököt, amíg lehetővé teszi a demokratizálási folyamat folytatását. Az új elnök gyászbeszédében ezt ígérte.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_tancredo_neves.jpgAz elhunyt elnök temetése

Humor:idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_humor_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_humor_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_humor_3.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_humor_4.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_humor_5.jpg

Reklám:
idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_reklam_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_reklam_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_reklam_3.jpg

Kékfény:
Az M1-es autópálya 76-os kilométerénél súlyos baleset történt. Fakesch Alfréd, húszéves NSZK-állampolgár személygépkocsijával összeütközött egy Kandó György Endre, budapesti lakos vezette személygépkocsival. A magyar autó vezetője könnyű, két utasa súlyos sérülést szenvedett. Fakesch Alfréd, és utasai közül a 48 éves Fakesch Alfréd és a 15 éves Sierid ugyancsak súlyosan megsérült, míg az 53 éves Fakesch Mária a kórházba szállítás közben belehalt sérüléseibe. Az ügyben a rendőrség szakértők bevonásával folytatja a vizsgálatot.

Rádölt a fal épületbontás közben Kállósemjénben Janek György 56 éves helyi kubikosra. A szerencsétlenül járt férfi sérüléseibe a helyszínen belehalt.

Nem adott elsőbbséget a XI. kerületi Bartók Béla út és Lágymányosi utca kereszteződésénél levő kijelölt gyalogátkelőhelyen Cserháti Jenő 43 éves budapesti nyugdíjas, és személygépkocsijával halálra gázolta Knopp Dezsőné 78 éves budapesti nyugdíjast. Cserháti vezetői engedélyét a rendőrség bevonta, s eljárást indított ellene.

Közlemények:
Az Országos Közlekedésbiztonsági Tanács a Látni-látszani márkajel elnyerésére pályázatot hirdet, amelynek célja, hogy a különböző tárgyakon jelezzék: az adott termék időben észlelhető a közutakon. A márkajelet minden vállalat, szerv megpályázhatja, s ha terméke az OKBT pályázati feltételeinek megfelel, azt feltüntetheti. A pályázat feltételeiről az Országos Közlekedésbiztonsági Tanács titkársága ad részletes felvilágosítást (Budapest, 1903, Pf. 314/15.).

Megváltozott a nyitvatartási idő. Régi bútorok, szőnyegek, lámpák és egyéb lakberendezési tárgyak vétele és eladása. Hétfőtől péntekig 14-19-ig. szombaton 9-14 óráig. Budapest XII., Járőr u. 33. Megközelíthető 28-as autóbusszal, Kútvölgyi 71-től jobbra.

Kedves könyvbarátok! Szeretettel várja önöket a Művelt Nép Könyvterjesztő Vállalat a Diszkont könyvraktáráruházában (Budapest IX., Csont u. 1.), az április 25-én 16 órakor tartandó sorsolására, ahol 1000 Ft-os könyvajándékot nyerhetnek.

Állásajánlat:idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_allasajanlat_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_allasajanlat_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_allasajanlat_3.jpg

Divat: VIT-ruha Moszkvába
Régi szép hagyománya a világifjúsági találkozóknak, hogy a különböző országok fiai, lányai formaruhát viselnek. Így könnyebb felismerni a fesztivál forgatagában, ki honnan jött, melyik delegációhoz tartozik. Az idén megrendezendő VIT-re a magyar küldöttség egyenruhájának tervezését a Május 1. Ruhagyár művészeti vezetőjére, Deés Enikőre és a Vörös Október Ruhagyár művészeti vezetőjére, Girardi Gézára bízták. A tervezők négy-négy modellváltozatot készítettek el, s közülük választották ki a KISZ Központi Bizottság illetékesei azt, amelyiket a legmegfelelőbbnek találtak. A modelleket a Kaffka Margit Gimnázium diákjai mutatták be.idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_divat_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_divat_2.jpg

Mindenütt pótolni kell az elmaradást:
A Pest megyei gazdaságoknak már sikerült ledolgozniuk a hosszú tél miatti lemaradás számottevő részét: jól halad a tavaszi árpa, a cukorrépa vetése, s a kevésbé szeles, száraz idő kedvez a növényvédelmi munkáknak is. Szolnok megyében gépek százai dolgoztak a határban. Hamarosan végeznek a napraforgó vetésével, s túljutottak a kukoricavetés felén is. Bács-Kiskun megyében a legtöbben a bácskai kukoricatermő körzetben és a Bajai Mezőgazdasági Kombinát földjein dolgoztak; a megyében eddig már sok helyen befejezték a kukorica vetését. Fejér megyében az utolsó hektáron is a földbe juttatták a cukorrépa magját, s megkezdhették a kukorica vetését. A napraforgót vető brigádok sem tartottak pihenőnapot. Somogyban a Drávától a Balatonig gépek százai dolgoztak. A kora tavasziak magja már földbe került, de a megye legfontosabb növényei, a burgonya ültetése, a napraforgó és a kukorica vetése még jócskán ad tennivalót. Győr-Sopron megyei gazdaságokban több mint ezer hektáron vetették el a kukoricát. A megye gazdaságainak helyzetét nehezíti, hogy itt a szárazság miatt porzik a határ.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_orkenyi_beke_tsz.jpgVetik a kukoricát az örkényi Béke Tsz-ben

Ki tud többet a Szovjetunióról?
Hagyomány és újítás jegyében zajlott le a Ki tud többet a Szovjetunióról? vetélkedő döntője a budapesti Pataky Művelődési Központban. Kilencszázhuszonegy iskola hetvenezer tanulója indult el ezen a vetélkedősorozaton, amelyet hazánk felszabadulásának negyvenedik évfordulója tiszteletére rendeztek, és a kérdések, feladatok is főként a Nagy Honvédő Háborúra és az azóta eltelt négy évtized szovjet-magyar kapcsolataira vonatkoztak. A két kategória: gimnáziumi és szakmunkástanulók egyidejű, de külön csoportban mérkőzése. A két játékvezető: Vágó István a gimnazistáknál, Déri János a szakmunkástanulóknál. A feladatok és kérdések ezúttal nem elsősorban a lexikális ismeretek számonkérésére korlátozódtak, hanem a versenyzőknek lehetőségük nyílt előzetesen felkészülni egy-egy tárgykörből, és a zsűri az előadásmódot, a megszerkesztettséget is értékelte.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_debreceni_fazekas_gimnazium.jpgA győztes gimnáziumi csapat: a debreceni Fazekas Gimnázium tanulói

Ifipark-utód:
Április végére elkészül a tavaly ősszel végleg bezárt várbeli ifjúsági park utódjául szánt Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ a városligeti Petőfi Csarnokban. Az első nyilvános koncert a Karthágó április huszonhetediki lemezbemutatója.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_petofi_csarnok.jpgAz utolsó simítások a komplexumon

Új üzlet a Tisza-cipőknek:
A martfűi cipőgyár céljai között szerepel, hogy a kereskedelmi lépcsőket kihagyva saját boltban árusítja termékeit. Tatabányán, a Bánhidai ABC mögötti lakóépületben nyitották meg a gyár tizenhatodik üzletét. Áraik mérsékeltebbek mint más cipőboltokban, hisz a lábbelik a termelőtől egyenesen a fogyasztóhoz kerülhetnek. A tágas, szép üzlet - mintegy 2 millió forintba került - választékával méltán pályázik a vásárlók bizalmára.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_tisza_cipo_bolt.jpgA nyitás napján mintegy hatezer pár népszerű Tisza-cipő várta a vásárlókat

Bővülő piac:
Új vevőkkel kötött szerződést a Szerszámgépipari Művek. Már Kínába és Indiába is CNC megmunkálóközpontokat szállítanak. Az esztergomi marógépgyárban ma már csak számítógépes berendezések készülnek; függőleges és portál marógépeik, illetve megmunkálóközpontjaik keresettek mind a tőkés, mind a szocialista országokban.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_esztergomi_szim.jpgA gyár 1985-re 700 millió forintos termelési értéket tervez

A Magyar Televízió műsorán: Játszani kell! Televíziós showműsor Törőcsik Marival - Toröcsik Mariról

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_torocsik_mari.jpgToröcsik Mari

Hová menjünk? Moziba!
idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_mozi.jpg

Színházi bemutató: A kétfejű fenevad. Weöres Sándor műve Szőke István vendégrendezésében a Pécsi Nemzeti Színházban.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_gyory_emil_olah_zsuzsa.jpgApa és lánya: Győry Emil és Oláh Zsuzsa

Magyar könnyűzene: Bemutatkozik az Új Rockwell
1980-ban a Pesti Műsor által meghirdetett tehetségkutató versenyt a Rockwell együttes nyerte. A kemény fémzenét játszó csapat akkor úgy tűnt megújíthatja a rutinba fulladó „kőkemény” rockot. Az ígéretes kezdetek után azonban a Rockwell gyorsan eltűnt a nyilvánosság elől. Mint kiderült, katonaság és egyéb okok miatt a formáció feloszlott. Napjainkban azonban ismét együtt a csapat: Verestói Géza ének; Paksi Endre, basszusgitár; Tarcza László, dob; Gellért Tibor, gitár és Terstyánszky Károly, gitár. Az új zenekar elsősorban a Def Leppard-féle vonalat követve vokális hangzásra építő rockzenét játszik, amit „laza” szöveggel és színpadi előadással tolmácsolnak. Bemutatkozó koncertjükre április 22-én kerül sor az FMH-ban. Levélcímük: 1431 Budapest, Pf. 147.
idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_rockwell.jpg

Külföldi könnyűzene:
A hét első felében, immáron negyedik hete, mind az amerikai, mind a nyugat-európai slágerlisták többségét az USA for Africa We Are The World-je vezeti.

Szerdán a Békéscsaba labdarúgócsapata Bergamóban lépett pályára. A KK 6., zárófordulójában az olasz Atalanta volt az ellenfele a „viharsarki” együttesnek.
idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_kk_atalanta_bekescsaba.jpg

És akkor lássuk a lényeget, a Zseljeznicsar-Videoton UEFA Kupa elődöntő visszavágó mérkőzést!
A Videoton játékosoknak nemcsak azért jut eszébe Anglia, mert a manchesteri Portland Thistle Hotel után keddtől a szarajevói Bristol Szállóban laktak, hanem azért is, mert szerdán a Grbavica stadionban hasonlóan nehéz mérkőzés vár rájuk, mint legutóbbi külhoni vendégszereplésükön az Old Trafford arénában. Igaz, most sokkal kedvezőbb a helyzetük; azon túl, hogy már a döntőbe jutásért játszhatnak az UEFA Kupában, a hazai győzelem után kétgólos előnnyel utazhattak különrepülőgéppel a visszavágóra. (Kovács Ferenc edző különben ingajáratban van Fehérvár és Szarajevó között, mert ott volt a Zseljeznicsar-Crvena Zvezda bajnoki mérkőzésen, amelyen a házigazdák 2:0-ra győztek.)

Dósa Mátyás, a klub elnöke (civilben: a Videoton gyár főkönyvelője) tűnődve nyilatkozott az esélyekről, mert ahogy említette:

- Szinte már kabalámmá vált, hogy a soron következő találkozókról sohasem beszélek. Ez az UEFA Kupában eddig remekül bevált, s remélem, most sem rontok el semmit. Persze korántsem ennek, hanem a csapat kitűnő teljesítményeinek köszönhető az elődöntőbe jutás, amely - a visszavágó eredményétől függetlenül - ritka szép siker.

- Azaz már mindenképpen elégedett?

- Csak igennel válaszolhatok, még akkor is, ha természetesen bízom az újabb bravúrban. A kupaszéria kezdetén ki gondolta volna, hogy a kis Videoton a legjobb négy között lesz, olyan nagy csapatok társaságában, mint az Internazionale vagy a Real Madrid? Ráadásul az együttes nem a szerencsés sorsolása miatt jutott el idáig, hiszen a prágai Duklát, a Paris Saint-Germaint, a belgrádi Partizánt és a Manchester Unitedet kiütni bármelyik európai együttesnek a dicsőségére vált volna.

- Ha már a vetélytársaknál tartunk: a Zseljeznicsar az eddigi legkiválóbb ellenfél?

- A szakemberek jogosan mondják, hogy mindig a következő mérkőzés a legnehezebb. Ez most kétszeresen is igaz, mert a jugoszláv csapat mestere az összjátéknak, játékosai kemények - de nem durvák -, és szokatlanul gyorsak. Nem meglepő tehát, hogy az elődöntőbe jutottak, s ennek talán nem mond ellent, hogy a Manchester United együttesét a Zseljeznicsarnál is erősebbnek tartom.

- Az angolok már a vert mezőnyben vannak!

- Ezért is reménykedem abban, hogy döntőt játszhatunk az Inter vagy a Real ellen. Ha a Manchesterrel szemben sikerült, akkor az újabb mérkőzés előtt annak ellenére sincs félnivalónk, hogy nagyra értékeljük riválisunk képességeit, s tudjuk, hogy a szarajevói kirándulás nem lesz könnyű kis kaland.

Kovács Ferenc már kedden csapatot hirdetett, Csongrádi, Májer, Novath továbbra sem játszik. Ez nagy, de - az első mérkőzés is igazolta - nem pótolhatatlan hátrány. Így is többen leszünk, mint gondoltuk, mert értesüléseink szerint ezer fehérvári szurkoló érkezik a szerda este negyed kilenckor kezdődő találkozóra. Szép volna, ha játékosaink ugyanolyan örömöt szereznének a számukra, mint amilyen felejthetetlen estéje volt a válogatottat a Hanappi stadionban buzdító többezres magyar tábornak.

Hogy mennyire nyílt az összecsapás - bár inkább a Videoton reménykedhet, hiszen nála az előny -, azt mutatja, hogy egy olasz utazási iroda száz szobát lefoglalt az itáliai szurkolók számára a szarajevói Hotel Bristolban, de már elküldte hasonló megrendelését Székesfehérvárra is (úgy látszik, abban biztosak, hogy az Internazionale továbbjut a Real Madriddal szemben). Mindenesetre nem bánnánk, ha május nyolcadika tájékán - ekkor lesz az UEFA Kupa döntőjének első mérkőzése - az Alba Regia Szállóban tehetnék ki a táblát: „Megtelt.”idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_zseljeznicsar_videoton_merkozes_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_zseljeznicsar_videoton_merkozes_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_zseljeznicsar_videoton_merkozes_3.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_zseljeznicsar_videoton_merkozes_4.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_zseljeznicsar_videoton_merkozes_bazsdarevics_vegh_tibor.jpgA csapatkapitányok, Bazdarevics és Végh Tibor, és a játékvezetői hármas

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_zseljeznicsar_videoton_merkozes_bahtics_csuhay.jpgEz gyors volt. Már az 5. percben Bahtics lövése Csuhay lába alatt talál utat a kapuba

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_zseljeznicsar_videoton_merkozes_disztl_laszlo_burcsa_vadasz_vegh.jpgDisztl L., Burcsa, Vadász és Végh hárít el egy támadást

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_zseljeznicsar_videoton_merkozes_fejparbaj.jpgNagyon nyomtak a hazaiak, fejpárbaj a Videoton tizenhatosán belül

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_zseljeznicsar_videoton_merkozes_csuhay_horvath_gabor_szamardzsija.jpgSzamardzsija Csuhay és Horváth G. szorításában szerzi meg a labdát

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_zseljeznicsar_videoton_merkozes_disztl_peter_vegh_bazsdarevics.jpgDisztl P. húzza le a labdát Bazsdarevics elől, Végh biztosít

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_zseljeznicsar_videoton_merkozes_wittman.jpgFutballbalett - bár ezúttal nem a látványosság, hanem az eredményesség, vagyis a tiszta szerelés a lényeg. Aki ennek mestere: Wittman

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_zseljeznicsar_videoton_merkozes_disztl_peter_2.jpgEz a szabadrúgás Disztl P. kezei közt halt el

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_zseljeznicsar_videoton_merkozes_skoro_csuhay.jpgCsuhay előzi meg Skorót

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_zseljeznicsar_videoton_merkozes_bazsdarevics_szabo_jozsef.jpgBazsdarevics fejeli el a labdát Szabó elől

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_zseljeznicsar_videoton_merkozes_disztl_peter.jpgAkadt dolga Disztl Péternek éppen elég

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_zseljeznicsar_videoton_merkozes_csuhay_jozsef.jpgCsuhay, a gondviselés küldötte: gól a 87. percben...

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_zseljeznicsar_videoton_merkozes_csuhay_jozsef_2.jpg...és már a földön ülve látszik az öröm az arcán...

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_zseljeznicsar_videoton_merkozes_csuhay_jozsef_3.jpg...utána a társak ölelésében

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_zseljeznicsar_videoton_merkozes_kepes_sport.jpgSzerintem a magyar sportújságírás valaha volt egyik, ha nem a legeslegjobb szalagcíme...

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_zseljeznicsar_videoton_merkozes_ivica_oszim.jpgEgy végtelenül szimpatikus edző végtelenül emberi reakciója. Ivica Oszim arcát nem felejti senki, aki látta a mérkőzést

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_zseljeznicsar_videoton_merkozes_hartyani_gabor_kovacs_ferenc.jpgÍgy örültek az edzők, Kovács Ferenc és Hartyáni Gábor, a továbbjutásnak a lefújás utáni pillanatokban...

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_zseljeznicsar_videoton_merkozes_kovacs_ferenc.jpg...aztán nem sokkal később Kovács Ferenc a levegőben

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_zseljeznicsar_videoton_merkozes_kovacs_ferenc_2.jpgAlig akarom elhinni - körülbelül ez olvasható le Kovács Ferenc arcáról

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_zseljeznicsar_videoton_merkozes_hartyani_gabor_gyoztesek.jpgA győztesek

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_zseljeznicsar_videoton_merkozes_disztl_peter_burcsa_gyozo_vadasz_imre_palkovics_istvan_koszta_janos_disztl_laszlo_csongradi_ferenc.jpgDisztl Péter kapus, Burcsa Győző, Vadász Imre, Palkovics István, Koszta János, Disztl László és Csongrádi Ferenc az UEFA-kupa döntőjébe jutást ünneplik a csapatkép elkészülte után

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_zseljeznicsar_videoton_merkozes_hazaerkezes.jpgMásnap délelőtt a MALÉV belgrádi járatával hazaérkező csapat a Ferihegyi repülőtér betonján


A mérkőzés góljai

A kupaszerdán az UEFA Kupa másik mérkőzésén az Internazionale látogatott a Real Madrid otthoniába. Jóllehet a vendégeknek két gól volt az előnyük, a spanyolok reménykedtek a visszavágásban, s jó néhány lap máris Real-Videoton döntőről beszélt.

A bajnokcsapatok vetélkedésében a Liverpool az első mérkőzésen négy góllal terhelte a Panathinaikosz hálóját, s nem volt valószínű, hogy Görögországban meglepetés érné az angol együttest. „Csak létre jön a Liverpool-Juventus álomdöntő” írta korábban a Daily Express. Ami a Juventust illeti, háromgólos előnnyel utazott Bordeaux-ba a csapat, s ez a különbség számukra megnyugtatónak látszott.

A kupagyőztesek versenyében a Rapid Bécsben 3:1 arányban győzött a Dinamo Moszkva ellen, a szovjet együttes tehát nem volt esélytelen a döntőbe jutásra. A Bayern München saját pályáján nem tudta bevenni az Everton kapuját (0:0), egyébként sorrendben a hetedik kupamérkőzésen maradt érintetlen Southall hálója. A visszavágón persze elegendő lett volna csak egyetlen aprócska müncheni gól az angol álmok szertefoszlatásához, bár akkor kapni sem szabad. A nyugatnémet sportlapok mindenesetre igen óvatosak voltak a várható eredményt illetően, sőt csapatuk győzelmét bizonyos csodák előfordulásához kötötték.
idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_kupaszerda.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_kupaszerda_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_kupaszerda_3.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_kupaszerda_bordeaux_juventus_bonini_thouvenel.jpgBonini és Thouvenel csatája a labdáért a Bordeaux-Joventus 2:0-ás találkozón

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_kupaszerda_everton_bayern_munchen_hoeness.jpgHoeness (Bayern München) nem érti hogyan is kaphattak ki 3:1-re az Evertontól a KEK elődöntő visszavágón

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_5_fordulo_2_kor_kupaszerda_real_madrid_internazionale_walter_zenga.jpgEgyedül maradt fájdalmában Zenga, az Internazionale kapusa az UEFA-Kupa elődöntőjének visszavágóján a Real Madridtól elszenvedett 3:0-ás vereség után


A kupaszerda góljai

A hétvégén jön a 23. forduló, az alábbi párosításokkal:

Bp. Honvéd - Ú. Dózsa
Ferencváros - Vasas (mindkettő a Népstadionban)
Haladás - Videoton
SZEOL AK - Pécsi MSC
ZTE - Eger
MTK-VM - Csepel
Tatabánya - DMVSC
Békéscsaba - Rába ETO

Kiemelt támogatónk:
idokapszula_nb_i_nepsport.jpg

Aranyfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_kepes_sport.jpg

Ezüstfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_labdarugas.jpg

Bronzfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_nepszabadsag.jpg

Emlékeztetőül:

Időkapszula: NB I. - 1984/85

Szintén figyelmükbe ajánljuk: 

Időkapszula: NB I. - 1980/81
Időkapszula: NB I. - 1981/82
Időkapszula: NB I. - 1982/83
Időkapszula: NB I. - 1983/84

Végül egy kis kötelező irodalom: 

Osztálynapló
Két évtized felejthetetlen és elfelejtett magyar hálóőrei

Köszönetnyilvánítás:

Sorozatunk nem jelenhetne meg Kárpáti Tamás segítsége nélkül, akinek ezek a kincsek digitalizálva is megvannak. Köszönet illeti a Népsport tudósítói gárdáját is a kiváló összefoglalókért. Belenézünk az Arcanum Adatbázisba is, mert nekik is szokott lenni releváns érdekességük.

Megjegyzés:

A sorozatot maribor és a szerethető dózsás együtt készíti, a szerző neve csak blogmotor etetésére van feltüntetve.

Olvasóink segítségét szeretnénk kérni: Szívesen fogadunk kiegészítéseket, javításokat, javaslatokat, korabeli anyagokat, egyszóval bármit, amivel pontosítani és jobbá lehet tenni a sorozatot. Különösen örülnénk, ha volt játékosok, edzők, vezetők, játékvezetők, gyúrok, jegyszedők, szurkolók és bárki más, akinek valamilyen története, emléke van, jelentkezne nálunk és egy-egy interjúval és beszélgetéssel színesíteni tudnánk az anyagot. Elérhetőségeink: emailen a valogatott.blog@gmail.com, Twitteren @ValogatottBlog, Facebookon pedig megtalálhatóak vagyunk a https://www.facebook.com/Valogatottblog címen. Előre is köszönjük.

4 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://valogatott.blog.hu/api/trackback/id/tr6618068230

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

szabzero 2023.12.04. 23:24:35

Picin múlt hogy az Inter nem talált be Madridban és nem Inter-Vidi lett a döntő. Ahogy néztem, a bíró is nagyon várta a végét Madridban, mert nem hogy nem hosszabbított, inkább lefújta kicsivel hamarabb, nehogy az Inter még be tudja adni a szögletet.

maribor_ 2023.12.05. 07:58:15

@szabzero: Valljuk be, akkoriban annyira lekötötte az ember figyelmét a Videoton, hogy senki sem foglalkozott a másik ággal. De arra emlékszem, a sorsoláskor mindenki örült, hogy a Zseljót kapta a Vidi. Felrebbent, hogy irányított volt a sorsolás. A várható bevétel (reklám, tévés jogdíjak) miatt úgy intézték, nehogy a két kelet-európai kiscsapat kerüljön a döntőbe.

szabzero 2023.12.12. 16:01:24

@maribor_: Erős a gyanúm, hogy Inter-Real döntő lett volna.

maribor_ 2023.12.13. 17:32:56

@szabzero: Valószínűleg igen, a Zseljó volt a legnagyobb esélye a Vidinek a döntőbe jutáshoz.
süti beállítások módosítása