Válogatott okosságok

Szurkolói gondolatok, elemzések, mélázások a válogatottainkról, válogatás nélkül.

Ajánlataink

Sztancsik Richárd: Városok, stadionok, kocsmák

Rendelje meg közvetlenül a szerzőtől!

varosok.stadionok@gmail.com

Ár 2999 Ft.Részletek itt


kupanap.jpghungarianultras.jpg

Friss topikok

Facebook oldalunk

Időkapszula: NB I. 1983/84 2. forduló

2019.10.07. 06:45 maribor_

1983. augusztus 24., a nyár utolsó előtti szerdája

idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_headlines.jpgCsongrád megyében szovjet kombájnokkal aratják a kendert

Lássuk először a hét első felének legfontosabb közéleti és külpolitikai eseményeit.

augusztus 22.

Családtagjai, barátai, tisztelői vettek végső búcsút a Farkasréti temetőben Vas Zoltántól. Az író, politikus, a felszabadulás utáni magyar közélet ismert személyisége ravatalánál - amely előtt bíborpárnán helyezték el Vas Zoltán kitüntetéseit - a politikai, a társadalmi élet vezető személyiségei álltak díszőrséget. Budapest Főváros Tanácsa és a Magyar Ellenállók, Antifasiszták Szövetsége nevében Farkasinszky Lajos, a fővárosi tanács elnökhelyettese mondott búcsúbeszédet. Felidézte Vas Zoltán viszontagságos életútjának állomásait, méltatta a két háború közötti, üldözésekben, börtönévekben megpróbált kommunista állhatatosságát. Szólt a felszabadulás utáni Budapest közellátási kormánybiztosának, majd polgármesterének fáradhatatlan munkájáról. - Vas Zoltán nagy szerepet játszott a szocialista építés kezdetén a párt gazdaságpolitikájának kidolgozásában, szervezésében és végrehajtásában. A munkáshatalom létrejötte, a szocialista építés kibontakozása után a túlhajtott és torz gazdaságpolitika erőszakos kikényszerítése súlyos válságba sodorta, amelynek hatásától talán sosem tudott megszabadulni - mondotta Farkasinszky Lajos. A Magyar Írók Szövetsége nevében Garai Gábor búcsúzott az elhunyttól. - Könyvei a szélesebb társadalmi és a szűkebb, irodalmi közvéleményben is népszerűvé váltak, s amikor 1977-ben az írószövetség választmánya elfogadta jelentkezését, úgy éreztük: számunkra megtiszteltetés, ha tagjaink között üdvözölhetjük őt, nagy, nehéz, sikeres és ellentmondásos idők cselekvő részesét és tanúját - mondotta. - Közéleti pályafutásának pontos mérlegelésére majd az utókor lesz hivatott. Dokumentumértékű könyveinek, amelyekben saját sorsán túl a magyar munkásmozgalom, a párt sikerekben gazdag, de megpróbáltatásoktól sem mentes küzdelmeit eleveníti fel, a jövendő előtt kell helytállniuk, azok írójától azonban most búcsúznunk kell. Gyászolók hosszú sora kísérte végső nyugvóhelyére Vas Zoltánt, akinek sírját elborították a kegyelet és megemlékezés koszorúi, majd a hantnál felcsendültek az Internacionálé hangjai.

A Magyar Tudományos Akadémia nagytermében megkezdte munkáját a Nemzetközi Állampénzügyi Társaság 39. kongresszusa. Jean-Claude Dischamps, a társaság elnöke, megnyitó beszédében elmondta, hogy a budapesti kongresszus az állampénzügyek szociálpolitikai összefüggéseit tárgyalja meg, s az a célja, hogy az erre vonatkozó elméleti elemzések egybevetésével és az egyes országok által kidolgozott gyakorlati megoldások összehasonlításával segítse a tapasztalatok széles körű hasznosítását. A harminchárom országból összegyűlt 250 pénzügyi szakembert Hetényi István pénzügyminiszter és Csikós-Nagy Béla államtitkár, a kongresszust meghívó Magyar Közgazdasági Társaság elnöke üdvözölte. Hetényi István hangsúlyozta, hogy napjaink szociálpolitikájának meghatározásában, a legcélszerűbb módszerek kialakításában az állami pénzügyekre nagy szerep hárul. Fontosnak ítélte meg ennek kapcsán, hogy a különböző társadalmi berendezkedésű országok pénzügyi szakemberei szabadon cserélhessék ki véleményüket a szakmai és egyéb kérdésekben. A tanácskozáson az állampénzügyek szociálpolitikai kérdéseit a demográfiai, a gazdasági és a politikai tényezőket figyelembe véve vitatják meg. A kongresszus három munkacsoportban vizsgálja egyebek között a szociálpolitikának a társadalmi igazságosság érvényesítésével kapcsolatos tapasztalatait, az inflációnak és a munkanélküliségnek a szociálpolitikára gyakorolt hatását, valamint a szociálpolitikai programok költségvetés útján történő finanszírozását. Mindhárom munkacsoportban magyar kutatók is részt vesznek. A kongresszus augusztus 26-án fejezi be munkáját.

Moszkvában nyilvánosságra hozták azt a világűrbeli fegyverkezés megakadályozását szolgáló egyezménytervezetet, amelyet a Szovjetunió hivatalosan is megvitatásra javasol az ENSZ-közgyűlés soron következő őszi ülésszakán. Gromiko külügyminiszter levélben tájékoztatta Pérez de Cuellart, a világszervezet főtitkárát a szovjet kezdeményezésről, kérve, hogy a levelet az egyezménytervezettel együtt az ENSZ hivatalos dokumentumaként köröztesse a tagállamok között. A szovjet vezetés különösen veszélyesnek tekinti a világűrbeli, illetve földi célpontok megsemmisítésére alkalmas kozmikus fegyverrendszerek megteremtésével és telepítésével foglalkozó terveket, s ezért állhatatosan arra törekszik, hogy elejét vegye a világűr militarizálásának - hangoztatja egyebek között Andrej Gromiko külügyminiszter levele. Leszögezi: a Szovjetunió feltétlenül szükségesnek tartja, hogy megbízhatóan elzárják e tervek megvalósításának útját, mielőbb hatékony intézkedéseket fogadjanak el, s ezzel megakadályozzák a fegyverkezési verseny átterjedését a világűrbe, oda, ahol eddig nem létezett. A szovjet külügyminiszter emlékeztetett országának az ENSZ-ben 1981-ben előterjesztett javaslatára, amely szorgalmazta, hogy tiltsák meg bármilyen fegyverfajta telepítését a világűrbe. „Ezt a közgyűlés jóváhagyta, de - mint Gromiko megállapítja - a szerződés kidolgozása az ismert oknál fogva gyakorlatilag még meg sem kezdődött.”

Javier Pérez de Cuellar ENSZ-főtitkár rendkívül jelentősnek tartotta a Jurij Andropov által ismertetett szovjet kötelezettségvállalást, hogy semmilyen műholdromboló fegyvert nem telepítenek elsőként a világűrbe. A világszervezet főtitkára emlékeztetett arra, hogy az ENSZ az utóbbi két évben több ízben is felszólította a tagállamokat: akadályozzák meg a fegyverkezési verseny kiterjesztését a világűrre. Az egyoldalú szovjet moratórium fontos lépés ebben az irányban - állapította meg Pérez de Cuellar.

Az Egyesült Államok kormánya ugyanakkor első reagálásában homályosnak és kétértelműnek nevezte az SZKP KB főtitkára által bejelentett szovjet kötelezettségvállalást. A washingtoni külügyminisztérium közleménye elismerte, hogy a szovjet javaslat új fejleményt jelent, ez azonban - véleményük szerint - a Szovjetuniónak egyoldalú előnyöket biztosítana. A közlemény szerint a „fegyverrendszer meghatározása nem világos”, másrészt a világűr demilitarizálásáról szóló egyezmény betartását az Egyesült Államok és szövetségesei „nem tudnák kellőképpen ellenőrizni”. A hírügynökségek jelentése szerint egyébként a nyugatnémet kormány és a szociáldemokrata párt egyaránt üdvözölte Jurij Andropov bejelentését. A brit külügyminisztérium szóvivője közölte: Nagy-Britannia kedvezően fogadja az SZKP KB főtitkárának indítványát.

Jasszer Arafat vezetésével folytatta munkáját Tuniszban a PFSZ végrehajtó bizottságának ülése. A tanácskozás második napján a PFSZ két küldöttsége által Szíriában tett látogatások eredményét vitatták meg, és beszámolókat hallgattak meg a PFSZ és Szíria közötti ellentétek elsimítására tett erőfeszítésekről. Palesztin források közölték, hogy a végrehajtó bizottság kedden is ülésezik. Egyelőre nem ismeretes, hogy a tanácskozás mikor ér véget, és befejeztével adnak-e ki záróközleményt. Arafat, a PFSZ Vb elnöke a szaúd-arábiai Dzsiddából érkezett vissza a szervezet tuniszi főhadiszállására. Az ülésen az eddigi jelentések szerint a 14 tagú Vb-nek csak 12 tagja van jelen. Egyelőre távol vannak az Ahmed Dzsibril vezette Népi Front Palesztina Felszabadításáért - Főparancsnokság, illetve a szíriai Baath-párt irányvonalához igazodó Szaika szervezet képviselői.

Ismét heves összecsapások robbantak ki a libanoni drúz erők és a kormányhoz hű keresztény milicisták között hajnalban, a Suf-hegységben. A bejrúti rádió jelentése szerint a fővárostól hét kilométernyire dúló harcokban tüzérségi ütegeket is bevetettek. Az újabb összetűzések két nappal az után törtek ki, hogy a libanoni kormány által kinevezett háromtagú békéltető miniszteri bizottság megkezdte tevékenységét. A bizottság megállapodást szeretne elérni a drúz vezetőkkel, még mielőtt az izraeli megszálló erők, amelyeket a közeljövőben átvezényelnek biztonságosabb déli állásokba, elhagyják a Suf-hegységet. A kormánybizottság tagjai a Libanoni Nemzeti Megmentési Frontba tömörült ellenzéki erők képviselőivel. A találkozó után Rasid Karami, az ellenzéki front egyik vezetője kijelentette: „Addig nem jöhet létre nemzeti egyetértés, amíg (az izraeli csapatok kivonásával kapcsolatos kapitulációs) izraeli-libanoni szerződést nem érvénytelenítik.” Valid Dzsumblatt, a drúzok legfőbb vezetője, kijelentette, hogy kész találkozni a miniszteri bizottság tagjaival. Dzsumblatt eddig nem vett részt a tárgyalásokon.

augusztus 23.

Románia nemzeti ünnepe alkalmából Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, Losonczi Pál, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke és Lázár György, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke az alábbi táviratot küldte Nicolae Ceausescunak, a Román Kommunista Párt főtitkárának, a Román Szocialista Köztársaság elnökének, valamint Constantin Dascalescunak, a Román Szocialista Köztársaság kormánya első miniszterének Bukarestbe. 
"A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa és kormánya, a magyar nép nevében szívélyes üdvözletünket és jókívánságainkat küldjük Önöknek, a Román Kommunista Párt Központi Bizottságának, a Román Szocialista Köztársaság Államtanácsának, kormányának és népeinek, Románia felszabadulásának 39. évfordulója, az ország nemzeti ünnepe alkalmából. A magyar nép nagy figyelemmel kíséri azokat az erőfeszítéseket, amelyeket Románia dolgozói kifejtenek a szocialista építőmunkában, és nagyra értékeli a csaknem négy évtized alatt elért eredményeiket. Meggyőződésünk, hogy a marxizmus-leninizmus, a proletár internacionalizmus elvei alapján, kölcsönös érdekeinknek megfelelően további előrehaladást érhetünk el a jószomszédi viszony, a magyar-román barátság és országaink együttműködésének fejlesztésében. Mindez megfelel népeink érdekeinek, hozzájárul a szocialista országok egységének erősítéséhez, a Varsói Szerződésben és a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa keretében megvalósuló együttműködés elmélyítéséhez, a nemzetközi biztonság és a béke megszilárdításához. Nemzeti ünnepükön további sikereket kívánunk Önöknek és Románia minden dolgozójának a szocialista társadalom építésében."

Németh Károly, a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára fővárosi beruházásokat, új létesítményeket keresett fel. Útjára elkísérte Maróthy László, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, Budapesti Bizottságának első titkára és Szépvölgyi Zoltán, a fővárosi tanács elnöke. Az egész napos program reggel Óbudán kezdődött; a Hídépítő Vállalat építésvezetőségén a Flórián tér és az Árpád-híd építési, illetve felújítási munkáiról tájékoztatták a vendégeket. A várhatóan jövő őszre teljes szélességében járható hídon az 1-es gyorsvillamos szállítja majd az utasokat, s mellette kétszer három sávos útpályán közlekedhetnek a járművek. Németh Károly és kísérete ezt követően megtekintette a Flórián téren nemrégiben feltárt római kori fürdő maradványait, majd rövid munkahely-látogatás következett: az Árpád-hídon dolgozó munkások, Abonyi János többszörösen kitüntetett szocialista ácsbrigádjának tagjai beszélgetésre hívták a Politikai Bizottság tagját. A vendégek felkeresték az észak-déli metróvonal épülő csomópontját a Váci út-Róbert Károly körút kereszteződésében. Itt lesz Budapest legforgalmasabb pontja; a metró itt is naponta sok százezer ember közlekedését segíti majd. A látogatók elismeréssel szóltak a KÉV Metró- és Hídépítő Vállalat 1200 dolgozójának munkájáról, a gyalogos-aluljáró, a metróalagút és a közúti felüljáró építéséről. Délután az MSZMP Budapesti Bizottságának székházában a pártbizottság és a fővárosi tanács vezetői arról tájékoztatták Németh Károlyt, miként fejlődik a főváros a VI. ötéves tervidőszakban és milyenek a további fejlesztésre vonatkozó elképzelések.

Újabb összecsapások robbantak ki Bejrút környékén és a Suf-hegység térségében keresztény milicisták és drúz fegyveresek között. A Bejrúttól északra levő Dzsunie és Majruba várost a közeli hegyekből aknavetőkkel lőtték. A tüzérségi párbaj hajnalban kezdődött. Délelőtt tűzszünet jött létre, de a harcok este ismét kiújultak. A harcokban hat ember halt meg, 58-an megsebesültek. Fegyveres incidensre került sor a Tripoli mellett levő Bidavi palesztin menekülttáborban a Népi Front Palesztina Felszabadításáért - Főparancsnokság elnevezésű szervezet két szárnya között. A szervezet a múlt héten szakadt ketté, miután a tagok többsége szembehelyezkedett az Arafat-ellenes lázadókat támogató vezetőséggel. A harcok idején Tripoli fölött izraeli vadászbombázók jelentek meg. A Bekaa-völgy térségében egy telepített akna négy izraeli katonát megsebesített. A hírt az izraeli hadsereg parancsnoksága jelentette be, részleteket nem hoztak nyilvánosságra. Fahd szaúd-arábiai király tűzszünetre szólította fel a Libanonban szemben álló feleket. Az uralkodó szerint a fegyvernyugvás lehetővé tenné, hogy Libanon politikai és katonai vezetői személyes találkozókon vitassák meg a nemzeti egyetértés kialakításának lehetőségeit.

idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_palesztin_menekulttabor.jpgA tüzérségi párbaj során találat érte az egyik palesztin menekülttábort

Tuniszban befejezte munkáját a Palesztinai Felszabadítási Szervezet végrehajtó bizottságának kétnapos ülése. A tanácskozáson Jasszer Arafat elnökletével megvitatták az El-Fatah szervezeten belüli viszályt, és véleményt cseréltek a PFSZ és a Szíria közötti kapcsolatok megjavításáról. Az ülésen úgy döntöttek, hogy bizottságot hoznak létre az arab területeken élő palesztin polgári lakosság helyzetének tanulmányozására. A bizottság legfontosabb feladata lesz, hogy a Bejrútban és Dél-Libanonban, valamint a Jordán folyó Izrael által megszállt jobb partján levő palesztin menekülttáborok lakosságának életkörülményeit vizsgálja meg.

Pérez de Cuellar ENSZ-főtitkár a Biztonsági Tanács megbízása alapján a Dél-afrikai Köztársaságba érkezett, hogy a fajüldöző rezsim által megszállva tartott Namíbia függetlenné válásáról tárgyaljon. Cuellar érkezésekor mély aggodalmának adott hangot, amiért a namíbiai kérdés megoldása mértéktelenül elhúzódik. Mint a közelmúlt eseményei mutatják, minél tovább marad megoldatlan ez a probléma, annál nagyobb veszélybe került a kontinens e részén a béke és a biztonság - mondotta. Pérez de Cuellar a leghatározottabban elvetette a kubai csapatkivonás és a namíbiai függetlenség megoldásának összekapcsolását. Pretoria ugyanis a többi között e két, egymástól független kérdés önkényes összekapcsolásával próbálja megtorpedózni a Biztonsági Tanács Namíbiára vonatkozó határozatának végrehajtását. Dél-afrikai látogatása idején Pérez de Cuellar Pieter Botha kormányfővel, Roelof Botha külügy- és Magnus Maian hadügyminiszterrel folytatott megbeszéléseket. A világszervezet főtitkára később tárgyal az angolai vezetőkkel és a Namíbia függetlenségéért harcoló Délnyugat-afrikai Népi Szervezet (SWAPO) vezetőivel is.

Readex-2 ’83 fedőnéven haditengerészeti gyakorlat kezdődött az Atlanti-óceán nyugati részén és a Karib-tengeren. A szeptember 17-ig tartó manőverekben 32 amerikai hadihajó - köztük két repülőgépanyahajó -, három brit és holland hajó, valamint 35 ezer katona vesz részt.

augusztus 24.

A Városházán Farkasinszky Lajos, a fővárosi tanács elnökhelyettese tájékoztatta az újságírókat az 1983-1984. oktatási év fővárosi előkészületeiről. Mint elmondta: augusztus 29-én 210 ezer budapesti általános iskolás kezdi meg tanulmányait, köztük 30 ezer első osztályos. A középiskolákban több mint 90 ezren tanulnak majd, az óvodákban pedig 78 ezer gyermek elhelyezéséről kellett gondoskodni. Végre sikerült elérni - hangsúlyozta Farkasinszky Lajos -, hogy valamennyi budapesti dolgozó gyermekét el tudják helyezni az óvodákban, ha nem is mindenkit a lakóhelyéhez legközelebbi intézménybe. A fővárosi általános iskolásokat 6666 tanteremben helyezik el, ezek közül 300 még mindig átmeneti megoldást jelentő szükségtanterem. Továbbra is súlyos gond a fővárosban a pedagógushiány, ezekben a napokban még 420-430 üres állás betöltetlen. Jelenleg mintegy 1800 fiatal pedagógus veszi igénybe a gyermekgondozási segélyt, és helyettesítésük néhány iskolában nagy gondot okoz. Az utóbbi hónapokban valamennyi budapesti nyugdíjas pedagógust felkeresték, s arra kérték őket: vállaljanak ismét munkát ebben a tanévben. Ezren adtak kedvező választ, de még így is némiképp növelni kell a képesítés nélküli pedagógusok számát. Ők ugyancsak ezren lesznek, kétharmaduk már most továbbtanul. Ezekben a hetekben valamennyi kerületben tanévnyitó vezetői értekezleteket tartanak. Az ötnapos tanítási hét miatt az eddiginél fokozottabb figyelmet kell fordítani a pedagógiai munka jobb megszervezésére. Ezért - mint a sajtótájékoztatón elhangzott - a fővárosi tanács művelődésügyi főosztálya szigorúan ellenőrzi majd az órarendek összeállítását.

idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_tankonyvarusitas.jpgAz általános iskolákban megkezdődött a tankönyvek árusítása

Átadták a forgalomnak a 11-es számú főút Budapest-Szentendre közötti, négy sávra bővített szakaszát. A fél évig tartó munkákkal megszüntették a Flórián tér és Szentendre közötti szakasz utolsó szűk keresztmetszetét, s ezzel jelentősen meggyorsulhat a forgalom. Az építők a Luppa-sziget-Budakalász csomópont kialakításánál megoldották, hogy az Omszki parkot felkereső mind több autós visszaforduló sávon biztonságosan bekanyarodhasson a pihenőhelyre. Hasonló csomópontot építettek a pomázi elágazásnál is.

A reggeli műszakban ismét megkezdték a széntermelést a Borsodi Szénbányák feketevölgyi üzemében, a 140 méteres frontfejtésen. Több mint két és fél hónapi szünet után indultak meg újra a gépek ott, ahol a június 3-án keletkezett vágattűz miatt kellett abbahagyni a termelést. Mint arról annak idején hírt adtunk, a bányatűz a frontfejtéshez friss levegőt szállító vágatban keletkezett. A tüzet tíz nap alatt elfojtották, de a frontfejtés munkába állításához egy új, 800 méteres légvágatot kellett kihajtani. Mostantól naponta mintegy 1600 tonna szenet küldenek a felszínre erről a munkahelyről a három műszakban dolgozó bányászok, akik vállalták, hogy a kiesés pótlására a negyedik negyedévben szabadnapokon is termelnek.

- Nem hagyható figyelmen kívül, hogy az NSZK területének küszöbönálló átalakítása amerikai elsőcsapás-mérő fegyverek kilövőhelyévé, új helyzetet teremt. Ez a Szovjetunió ellen irányuló, német földről kiinduló háború ismételt veszélyét jelenti. E helyzet kétségkívül a Szovjetunió haladéktalan ellenlépéseit váltaná ki a szocialista közösség védelmének érdekében - hangsúlyozta egyebek között Berlinben Erich Honecker. Az NSZEP KB főtikára, államfő hivatalában fogadta az NDK-ban tartózkodó Egon Bahrt, a nyugatnémet SPD elnökségi tagját, a párt leszerelési szakértőjét. Erich Honecker sajnálkozását fejezte ki, hogy a szocialista országok vezető képviselőinek moszkvai javaslatai a NATO-államokban - beleértve az NSZK-t - nem találtak megfelelő válaszra.

Haled Mohieddin, az egyiptomi Nemzeti Haladó Párt főtitkára, sajtóértekezletén bírálta a Bright Star („Fényes Csillag”) fedőnevű észak-afrikai és közel-keleti hadgyakorlatot, amelynek keretében Egyiptom területén külföldi - amerikai - haderők tartózkodnak. A politikus élesen bírálta a Camp David-i megállapodásokat, és leszögezte, hogy az nem vezethet a térség békéjének megvalósításához. Abdel Halira Abu Ghazala egyiptomi hadügy- és hadiipari miniszter védelmébe vette az országa és az Egyesült Államok között kialakult szoros katonai együttműködést, s kijelentette, hogy a közös egyiptomi-amerikai sivatagi hadgyakorlat „mindkét ország érdekeit szolgálja”. A hadgyakorlatot, amelyben mindkét fél 5500 katonával vesz részt, haladó arab országok és egyiptomi ellenzéki politikusok egyaránt erőteljesen bírálták.

idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_egyiptomi_amerikai_hadgyakorlat.jpgJelenet a nagyszabású egyiptomi-amerikai hadgyakorlatról

Az Egyesült Államokból Manilába érkezett Benigno Aquino szenátor özvegye, hogy jelen legyen férje temetésén. Az ellenzéki vezetőt négy nappal ezelőtt, megérkezése után lőtték agyon a manilai repülőtéren, tisztázatlan körülmények között. Aquino szenátor özvegye Tokióban újságíróknak kijelentette, hogy folytatni kívánja férje harcát Ferdinand Marcos elnök politikája ellen. A Fülöp-szigeteki elnök különleges bizottságot hozott létre a gyilkos merénylet körülményeinek kivizsgálására. Az Egyesült Államok manilai nagykövetsége közölte, hogy a vizsgálatba amerikai szakértők is bekapcsolódnak. A Fülöp-szigetek közvéleményét megdöbbentette az ellenzék vezetőjének halála. A Nemzeti Demokratikus Front nevű ellenzéki pártszövetség nyilatkozatában rámutatott: Aquino „az igazságtalanság és egy különösen kegyetlen leszámolás áldozatává vált” - írja az esemény kapcsán a TASZSZ hírügynökség. Néhány jobboldali lap a terrorcselekményt megpróbálja a baloldali erők számlájára írni. Az ilyen kísérletek nyilvánvalóan provokatív célúak. A gyilkosság nyomán a Fülöp-szigeteken igen feszült helyzet alakult ki, s vannak tanúk, akik látták, hogy Aquinót kormánykatonák lőtték agyon. A Fülöp-szigeteki ellenzék vezetői súlyos kételyeket táplálnak a gyilkos merényletről adott hivatalos változat hitelességével kapcsolatban. A vezetők kijelentették, hogy a gyilkosságot a kormányban magas tisztségeket betöltő személyek szervezték.

idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_aquiono_gyilkossag.jpgA biztonsági erők a merénylet pillanatiban, a földön a lelőtt merénylő, a fehér ruhás a lelőtt áldozat. Az odarohanó orvos megállapította a halált. Aquinót egyetlen lövés ölte meg

Az iraki-iráni frontról szóló jelentésekben mindkét fél saját harci sikereiről számol be. Az IRNA iráni hírügynökség azt jelentette, hogy az iráni haditengerészet elfogott hat iraki gyorsnaszádot, amelyek behatoltak az iráni vizekre. A bagdadi rádió szerint iraki harci repülőgépek kedden sikeres, összpontosított támadást hajtottak végre az iráni állások ellen a front északi szakaszán.

Humor:idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_humor_1.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_humor_2.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_humor_3.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_humor_4.jpg

Reklám:
idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_reklam.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_reklam_2.jpg

Kékfény:
Tűz keletkezett a Magyar Nemzeti Bank épületének II. emeletén, egy irodahelyiségben. A tűzjelzést követően a tűzoltóság egységei perceken belül a helyszínre érkeztek, a tüzet rövidesen eloltották, így az az épület többi helyiségére nem terjedt át. Személyi sérülés nem történt, az anyagi kár viszonylag csekély. A tűz körülményeinek vizsgálatát a tűzoltóság és a rendőrség megkezdte.

A második világháborúból visszamaradt lövedékeket találtak a Vas megyei Felsőberki és Harasztifalu között az út menti árkok felújítása közben a közúti igazgatóság dolgozói. A markológép tüzérségi lövedékeket hozott felszínre. A munkát azonnal abbahagyták, a területet dróthálóval elkerítették, s a veszélyre figyelmeztető táblákat helyeztek el. A lövedékeket tűzszerészek teszik ártalmatlanná.

Közlemények:
Az Ifjúsági Rendező Iroda a nagy érdeklődésre való tekintettel augusztus 25-én, 26-án és 28-án ismételten bemutatja az István, a király című rockoperát a Városligetben, jegyek válthatók az Országos Filharmónia, a Színházak Központi Jegyirodája, az Ifjúsági Rendező Iroda, a Magyar Média és a Radnóti Színpad pénztáraiban.

A Műcsarnok az Országos Iparművészeti Kiállítás rendezése miatt szeptember 9-ig zárva tart.

Minimál Basic programozási nyelvet (ZX 81, VC 20) 1 hét alatt elsajátíthatja a Babilon GMK-ban. Bp. I., Várfok u. 2/B. 858-738.

Állásajánlat:
idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_allasajanlat.jpg

Újabb iskolák és tantermek készülnek el:
Az előzetes számítások szerint hétfőtől, augusztus 29-től az általános iskolák első osztályaiban mintegy 180 ezer gyermek kezdi meg tanulmányait, hozzávetőleg 7-8 ezerrel kevesebben, mint az előző tanévben. Az összes általános iskolai tanulók száma megközelíti az 1 millió 270 ezret. A tervek szerint ezer új tanulócsoportot szerveznek azért, hogy ezek átlagos létszáma - az 1982/83-as tanévhez képest - ne emelkedjen. Ennek ellenére egy osztály átlagos létszáma most is eléri, számos helyen lényegesen meghaladja a huszonhetet. Ez is indokolja, hogy az általános iskolák fejlesztésére a tanácsok az idén több mint 4029 millió forintot terveztek felhasználni, amely mintegy hétszázmillió forinttal meghaladja a hatodik ötéves tervben eredetileg 1983-ra tervezett összeget. Az idén 1375 új tanteremben kezdődik a tanítás, közülük 684 épül új, önálló iskolaépületben, 514 bővítés útján jön létre, 177 egyéb, beruházás nélküli fejlesztés. A megszűnéseket is figyelembe véve az osztálytermek száma az év végéig 1135-tel emelkedik. Az új tantermek átadása mellett Hajdúszoboszlón, Hajdúdorogon, Püspökladányban, Tégláson, Nyírmártonfalván és Nagyrábén korszerűsítették, felújították az általános iskolákat. Berettyóújfaluban a mezőgazdasági szakmunkásképző intézet teljes rekonstrukciójára került sor. Debrecenben csaknem háromesztendei munka után befejeződött a Bethlen Gábor közgazdasági és postaforgalmi szakközépiskola teljes újjáépítése. A Fazekas Mihály gimnáziumban ősztől birtokba vehetik a tanulók a 3,2 millió forintért épült új tornatermet. Pest megyében az iskolák nyári karbantartására, felújítására 78 millió forintot költöttek, amelyből 18 millió forint értékű munkát társadalmi összefogással végeztek el. Társadalmi munka révén bővült például hat új tanteremmel a szadai és a dányi, néggyel pedig a nagykátai általános iskola. Az új tantermek belépésével csökken a zsúfoltság az iskolákban, s várhatóan kilencezerrel kevesebb gyerek tanul majd váltakozó tanrendben. Az idei tanácsi terv 135 általános iskolai tanterem építését irányozta elő. Ebből a tavasszal harminchatot már átadtak, szeptembertől pedig 98-ban kezdik meg a tanítást.

idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_kaszasduloi_iskolafelujitas.jpgSzerelik a fénycsöveket a kaszásdűlői lakótelep 28 tantermes iskolájában

Jól halad az Operaház felújítása:
Eddig valamennyi fontosabb határidőt sikerült tartani, és a munkák újabb állomásaként a napokban megkezdődött az épület homlokzati részének a felújítása is. A nézőtér rekonstrukciójának a nehezén már túlvannak: befejezték a díszítő-, festő-, aranyozómunkákat, és a közelmúltban eltávolították az állványokat is. Mindenki pontosan tartotta az ütemet. A közeljövő legfontosabb feladata a homlokzat és a tetőszerkezet teljes felújítása mellett a fűtési rendszer kialakítása. A még hátralevő őszi-téli munkák éppúgy megkövetelik ezt, mint a már felújított műemlékek, festmények állapotának megőrzése. Az ötszáz főnyi kivitelezőgárda szívügyének tekinti az itt folyó munkákat, rendszeresen vállalnak szombat-vasárnapi műszakot is, és eddig legfeljebb csak napokban kifejezhető eltérés volt az előzetes tervekhez képest. Minden jel arra mutat, hogy nem lesz akadálya a százéves évfordulón a megszépült Operaház megnyitásának.

idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_operahaz_felujitasa.jpgKészül a tetőzet bádogborítása

idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_operahaz_felujitasa_2.jpgDíszítőfestő dolgozik a páholyban

Új eljárás a cukorrépa szállítására:
A cukorrépa-termelők költségeit csökkenti az a répaszállítási eljárás, amelyet a MÉM műszaki intézete fejlesztett ki. Tavaly a gyárak a répa szennyezettsége miatt - a többletkezelés költségeinek ellensúlyozására - jelentős összegeket vontak le a termelők illetményéből. Az idén a kedvezőtlenebb hozamok miatt még jobban érintené a gazdálkodókat ez a levonás, amely akár tíz százalék is lehet. Az intézet szakemberei MTZ-80-as traktorra szerelték fel a felszedő-tisztító szerkezetet, valamint a rakodóberendezést a hozzá tartozó alvázzal együtt. Az önjáró gép az előzetesen betakarított és a földek szélén prizmákba rakott cukorrépát megtisztítja a földtől és más szennyeződésektől, és a szállító járműre rakja. A gép 22-23 százalékkal csökkenti a szállítási kiadásokat, ami azért is lényeges, mert a termelők a nagy őszi munkacsúcsban általában bérteherautókat használnak. 

Kihasználatlan öntözőberendezések:
A meteorológusok feljegyzései szerint legutóbb 1950-ben volt a mostanihoz hasonló szárazság. Átlagosan száz-száztíz milliméter csapadék hiányzik a növények fejlődéséhez, az Alföld egyes vidékein pedig a vízhiány eléri a 200 millimétert is. A szárazságban szinte követelték a növények az öntözést, a vízhiány mesterséges pótlását. Sok gazdaság mégsem élt lehetőségeivel. Az országban 320 ezer hektáron lehetne öntözni, de a tavasszal a mezőgazda- sági nagyüzemek már csak 298 ezer hektárra kértek vízjogi engedélyt. A legutóbbi adatok szerint viszont a gazdaságok csak 167 ezer hektáron öntözték a növényeket. Ez valamivel több a tavalyinál, amikor 154 ezer hektáron öntöztek. A csapadékhiányt természetesen mindenütt tapasztalták a gazdaságok, de a csapokat csak hosszas megfontolás után nyitották ki. Nem oktalan takarékosságból tették ezt, sajnos éppen a gazdasági megfontolás szólt az öntözés halogatása mellett. Rendkívül drágák az öntözőberendezések és a hozzájuk tartozó pótalkatrészek, nagy az öntözővíz díja. Egy hektár berendezése az öntözésre 20-25 ezer forintba kerül, az öntözés költsége pedig évi négy-nyolcezer forint között változik hektáronként. Az ilyen nagy költségeket nem mindig lehet pótolni a terméstöbbletből. Ugyancsak gátolja a berendezések kihasználását, hogy üzemeltetésük kézimunkaerő-igényes, ezért kedvezőtlenül növeli a munkadíj-színvonalat. Az utóbbi hetek tapasztalata, hogy mind több gazdaságban védekeznek öntözéssel az aszály ellen. A vízügyi szervek egyszeri vízfelhasználási engedélyeket adtak ki olyan gazdaságoknak, ahol üzemképes berendezés van, de vízjogi engedélyt nem kértek korábban. Az aszállyal sújtott alföldi megyékben elengedik a harmadik negyedévben a mennyiségi vízdíjat, ami köbméterenként 11 fillér. Kissé megkésve érkezett az a kezdeményezés, hogy augusztusban az öntözőberendezéseket 30-50 százalék kedvezménnyel árusítják az Agrokerek. Az intézkedések hatására így szerényen növekszik az öntözött terület nagysága, s várhatóan eléri a 180 ezer hektárt.

idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_ontozes.jpgAz Agárdi Mezőgazdasági Kombinát sinatelepi kerületében cukorrépát öntöznek

Szüretre várva a Dél-Alföldön:
Kilenc átvevőhelyen fogadják a szőlősgazdákat a Délalföldi Pincegazdaság területén. Az idei szüret termése Csongrád megyében hét, Szolnok megyében két állomásra érkezik. A gazdaság szakemberei a tavalyi esztendőhöz hasonlóan ez évben is negyvenezer tonna szőlőre és az ebből készülő mintegy 280 ezer hektoliter új borra számítanak. A szeged-szőregi palackozó felkészülten várja a szüretelési idény kezdetét. A napokban befejeződő, több mint százmillió forintos beruházás eredményeként fűthető-hűthető tároló óvja majd a nedűk minőségét. Kell is az óvatosság, hiszen az Országos Borminősítő Intézet engedélyével augusztus utolsó napjaitól ritka ital kerül a kereskedelmi forgalomba. A meghatározott tőkékről azonos időben szedett szőlőből készült, különleges minőségű Csongrádi Kabernet sorszámozott, 0,7 literes palackokban kapható. Ugyancsak a napokban tartja premierjét a fűszerezett vermut jellegű Fesztivál gyöngye vörös, a Csemege fehér és a Hárslevelű nevet viselő bor. A pincegazdaság másik újdonságaként megjelentek az eddig egyliteres üvegekben palackozott ivólevek „kistestvérei”. A pasztőrözve tartósított meggy, fekete ribiszke után az alma, a kajszi- és az őszibarack következik 2,5 decis palackokban. A gazdaság idei Márka üdítőital-, illetve ivóléterméséből hazánk minden lakosának egy liter jutna. Tekintettel a termények keresettségére, a piackutatók az exportálás gondolatával is foglalkoznak. Több külföldi ország például szívesen rendelne juice-t dobozban vagy zacskóban.

Torlódnak a munkák a földeken:
A múlt héten elvégezték az aratáshoz kapcsolódó munkákat is a mezőgazdaságban. Befejeződött a szalmalehúzás, -bálázás, a tarlók elmunkálása. A legnagyobb feladat most a repce és az őszi kalászosok talaj-előkészítése a gazdaságokban. A terv szerint két-három százalékkal kellene növelni az őszi kalászosok vetésterületét, repcéből pedig a korábbi 60-70 ezer hektárral szemben 100 ezer hektáron kellene elvetni a magot. A száraz talaj nehezen fogadja be az ekét, ezért sok helyütt tárcsázással készítik elő a vetőágyat. Szinte mindenütt végzik az ilyenkor szokásos szerves és műtrágyázást. A munkát egyes helyeken hátráltatja, hogy nem kielégítő a műtrágyaellátás. Különösen a foszfortartalmú műtrágyákból van kevés, Baranya, Somogy, Tolna, Pest, Heves megyében ez akadályozza leginkább a magágy előkészítését. Több növényvédő és csávázószerből is kevesebb van a szükségesnél, de ezeket más vegyszerekkel lehet helyettesíteni, így nem akadályozzák a munkát.

Tovább apadnak a hazai folyók:
Az esztendő eddigi legalacsonyabb dunai vízállása alakult ki a hét közepére Szigetköznél, jelentette az MTI. A tegnapi felmérés szerint Rajka és Gönyű között hat gázló és egy hajózóút-szűkület, Gönyű alatt további két gázló és ugyancsak egy hajózóút-szűkület nehezítette a vízi közlekedést. A legsekélyebb gázlóban mindössze 22 deciméter a vízmélység. A vontatóhajók már csak 70-80 százalékos terheléssel közlekedhetnek, s ha az apadás nem szűnik, további rakománykorlátozásokra lehet számítani. Bár a vízgyűjtő területek eléggé kiszáradtak, a folyók és az összes mellékfolyók jócskán kapnak utánpótlást a talajvizekből. A Tiszán a duzzasztó szakaszok ellenére nagyjából ugyanakkora a mederteltség, mint a Dunán. A vízfolyás által lerakott hordalékból, sóderból kialakuló gázlóknál a tényleges vízmélységet (a vízfelszín és a mederfenék távolságát) mérik deciméterben, de csak akkor jelzik a hivatalos vízállásjelentésben, ha 25 deciméternél kisebb mélységet mérnek.

Népművészeti kiállítás Nyíregyházán:
Sok látogató keresi fel az országos népművészeti kiállítást Nyíregyházán. A művelődési központban hetven népművész kétezer alkotása látható. A parasztbútor festett, faragott változatai, cserépedények, szőttesek, csontból faragott ékszerek, mézesbábok foglalják el az épület két szintjének termeit. ízelítőt adnak abból, miként örökíti át s újítja meg magát a népi kultúra mindennapjaink használati tárgyaiban.

idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_nyiregyhazi_nepmuveszeti_kiallitas.jpg

Új szoborcsoport Szombathelyen:

idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_szombathelyi_szobortcsoport.jpgA nagy múltú város örök megújulását jelképezi Körösényi Tamás négyalakos kompozíciója, amelyet Szombathely városközpontjában állítottak fel. A fiatal művész munkájával vált teljessé és befejezetté az új városháza előtti új tér.

A szobi és a sturovói vámosok együttműködése:
Javában tart még az idegenforgalmi szezon. A nagy nyári népvándorlás jeleivel - annak örömteli és kevésbé szívderítő mozzanataival - idehaza is úton-útfélen találkozhatunk. Aki külföldre utazik vagy egy idegen országból érkezik hazánkba, érthető módon szeretne minél hamarabb túlesni a határén szokásos útlevél- és vámvizsgálaton. De hogyan lehet ezt a gyorsaságot elérni például a csehszlovák határon fekvő Szobon, ahol a vámhivatal munkatársainak ebben a félévben összesen egymillió vonaton hazánkba érkező és tőlünk ugyanígy kiutazó okmányait, csomagjait kellett ellenőrizniük?

idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_szob_sturovo_kozos_vamkezeles.jpgKözös vámkezelés a Meridián expresszen

idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_szob_sturovo_szenes_vagonok.jpgSzenesvagonok a sturovói pályaudvaron

idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_szob_sturovo_munka_kozben.jpgMarta Jamrisková és Kovács Ildikó munka közben

Razzia a Balaton partján: Csökken az idényjellegű bűnözés

idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_razzia_1.jpgAkció előtt

idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_razzia_2.jpgA siófoki központi ügyeletén mindenről tudnak

idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_razzia_3.jpgRazzia közben is adódhat feladat: járőrünk is pillanatok alatt felszámolt egy forgalmi dugót

idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_razzia_4.jpgA kismotor vezetője tagadta részegségét - a vérvétel bizonyított

idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_razzia_5.jpgA vadkempingezés tilos

idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_razzia_6.jpgStoppolni életveszélyes

idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_razzia_7.jpgAz igazoltatások többségében mindent rendjén találtak

idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_razzia_8.jpgÁtmulatott éjszaka után pihenés - a pályaudvaron

idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_razzia_9.jpgAz akció eredménye pozitív - értékelés a kapitányságon

Kultúra: Kivételes balett produkció a Budapest Sportcsarnokban: Izzó planéták. Markó Iván, Győri Balett, és a Néphadsereg Művészegyüttesének táncosaiidokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_izzo_planetak_1.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_izzo_planetak_2.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_izzo_planetak_3.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_izzo_planetak_4.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_izzo_planetak_5.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_izzo_planetak_6.jpg

A Magyar Televízió műsorán: Suli-buli
idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_suli_buli.jpg

Hová menjünk? Moziba!
idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_mozi.jpg

Slágerlista:
Szólisták: 1. Presser-Sztevanovity D.: Az ünnep (Sztevanovity Zorán), 2. Tolcsvay-Bródy: Holnapra kész (Koncz Zsuzsa), 3. Lanky: Szex-ideál (Szűcs Judit). Együttesek: 1, Lerch-Demjén: Angyallány (V’Moto-Rock), 2. Pásztor-Jakab-Hatvani: Szeretek ugrálni (Neoton Família), 3. Kaszás-Babits: Te vagy a sztár (Marcellina PJT.)

Kedden Gujdár Sándor, az Arisz Szaloniki csapatában játszó egykori válogatott kapus az edzésen szerencsétlenül ütközött, és egy játékostársa fejbe rúgta a magyar játékost. Gujdárt kórházba szállították, majd megoperálták, és hírügynökségi jelentés szerint az operációt követően túl van a közvetlen életveszélyen.

És akkor lássuk a lényeget, az NB I. 2. fordulóját! Lendületbe jött a labdarúgás nagy gépezete. A múlt hétvégi szezonnyitó után ma újabb - és már teljes - bajnoki forduló. S bár a mérkőzések még a bemelegítést jelentik - a rangadók csak ezután következnek -, azért „rázós” összecsapások szemtanúi lehetnek a nézők. Szinte egyetlen olyan találkozó sincs, amelyen egyértelmű lenne a különbség az egyik vagy a másik csapat javára. Pécstől Budapesten át Nyíregyházáig mindegyik klub táplál reményeket a pontszerzésre. Ez pedig már alapul szolgálhat az izgalmakra, jó találkozókra.

Pécsi MSC - MTK-VM
A hazai pálya a pécsiek előnyére szól, de sok gól egyik csatársortól sem várható. Egy találattal a kék-fehérek még pontot is szerezhetnek. A kék-fehérek kapusa, Brünyi, sérült. Lutz gyenge formája miatt kimarad a Pécsi MSC-ből. 
idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_pecsi_msc_mtk_vm.jpg

Videoton - Volán
A fehérvári gárda egységesebbnek látszik, ráadásul otthon játszik, s ez elég lehet a két ponthoz. A Volán azonban aligha adja meg magát egykönnyen.
idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_videoton_volan.jpg

Csepel - Ferencváros
A forduló mérkőzése! Egy jó formában levő Csepel a bemutatkozó új Ferencváros ellen is esélyes. Ha csak a ferencvárosi fiatalok nem rukkolnak ki váratlan játékkal. Óriási az érdeklődés a mérkőzés iránt. A Csepel kérésére sűrítik a gyorsvasút járatait. A jegyárusítás már a Boráros téren kezdődik, a csepeli végállomáson és a pályához vezető úton folytatódik. Az FTC egyébként vasárnap késő este érkezett haza, s nyomban edzőtáborba vonult. A zöld-fehérek utolsó spanyolországi mérkőzésükön a Murcia ellen 1:0-ra kikaptak. Takács, Dózsa és Murai sérülés, Judik és Bánki két sárga lapja miatt kimarad, maródi Jancsika is. A csapatban bemutatkozik az újonc Kiss a balhátvéd helyén.
idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_csepel_ferencvaros.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_csepel_ferencvaros_rab_tulipan.jpgRab (fehér mezben) jobbal felszabadít a kiugrásra kész Tulipán elől

idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_csepel_ferencvaros_kezdo.jpgIdén a Fradi első meccse volt Csepelen. A zöld-fehérek: Pogány, Zsiborás, Pölöskei, Jancsika, Koch, Szántó, Kvaszta, Ebedli, Szabadi, Kiss Z., Rab

idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_csepel_ferencvaros_kispad.jpgGondterheltnek látszik a vendégek kispadja (forrás: tempofradi.hu)

idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_csepel_ferencvaros_rubold_dekany_weber.jpgEgy pillanat a rangadóról: Rubold (5) elől viszi el a labdát Dékány, jobboldalt Wéber

idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_csepel_ferencvaros_fischli_kiss_pogany.jpgFischli (sötét mezben) Kiss és Pogány akciója

idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_csepel_ferencvaros_tulipan_rab.jpgTulipán (sötét mezben) és Rab előtt a labda: vajon kié lesz?

idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_csepel_ferencvaros_szanto_tulipan_dekany.jpgSzántó elkésik a szereléssel, így azután tovább mehet a Tulipán-Dékány akció

idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_csepel_ferencvaros_pogany.jpgPogány kapura lő

Ú. Dózsa - Haladás
Magára talál-e az újpesti trió - Kiss, Törőcsik, Fekete -, avagy a gólkirály Dobány túltesz mindhármukon? A Haladás kemény dió lesz Újpesten is.

Érdekes játékosértekezlet volt hétfőn a Megyeri úton. Egy kicsit eltért a hagyományos mérkőzések utáni megbeszélésektől, mert most a játékosokat illette a szó. Többen elmondták, hogy mennyire restellik a dolgot, néhányan önbírálatot is gyakoroltak, mondván, hogy könnyelműsködtek, durva egyéni hibák követték egymást, s kimaradt vagy nyolc százszázalékos gólhelyzet. Leginkább Törőcsik András koppintott rá a lényegre: - A Szeged sokkal jobban játszott, mint ahogyan arra számítottunk. Nagy iramot diktáltak, felülmúltak bennünket lelkesedésben, mi pedig messze tudásunk alatt játszottunk. Fejbevágott bennünket ez a 4:1. Temesvári edző mondanivalóját azzal zárta: „Okuljanak ebből!”

idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_u_dozsa_haladas.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_u_dozsa_haladas_hegedus_peter_1.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_u_dozsa_haladas_hegedus_peter_2.jpgHegedűs Péter drámája - bent van az újpestiek harmadik gólja is

Bp. Honvéd - SZEOL AK
A papírforma szerint a Honvéd az esélyes. Ám a SZEOL már a rajtnál bizonyította, hogy nem lebecsülendő ellenfél. A kérdés az, hogy idegenben is erős-e a „szegedi paprika”.
idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_bp_honved_szeol_ak.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_bp_honved_szeol_ak_varga_jozsef.jpgA kispesti Varga (sötét mezben) szabadrúgása már levágódott a szegedi „élősövényről”. Jól látható, milyen „rombolást” vitt végbe a Bp. Honvéd védőjének próbálkozása a SZEOL hattagú sorfalában... Balról: Varga, Kovács, Balázs (félig takarva), Szélpál, Somogyi, Gruborovics és Polyvás

Tatabánya - ZTE
A bányászegyüttes pontszerzése Győrben arra utal, hogy összerázódott a csapat. A ZTE a múltban mindig feladta a leckét a bányászoknak, legutóbb négy pontból hármat szerzett mai ellenfelétől. Visszakerül a ZTE kezdőegyüttesébe Pecsics.
idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_tatabanya_zte.jpg

DVTK - Vasas
A Vasast láttuk; még új a csapat, erényeivel, hibáival együtt. Vajon a Diósgyőrnek sikerült-e megerősödnie a spanyol túrán, és elfoglalni régi helyét a bajnokságban? Kiss László szereplése kérdéses a Vasasban, a most igazolt Katona kezdőember lesz. Diósgyőrött sokan kíváncsiak a hazaiakra, hiszen június 11. óta nem látták kedvenceiket, akik most érkeztek haza spanyolországi portyájukról, s a Vasas ellen kezdik el a pontvadászatot.
idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_dvtk_vasas.jpg

Nyíregyháza - Rába ETO
Érdekes 90 percre van kilátás. A hazai együttes lendülete, lelkesedése elég lesz-e a rutinosabb, de még kétségtelenül formája elején tartó bajnokkal szemben? A győri Kurucz, Csonka, Szentes és Hannich nem lesz ott a nyíregyházi mérkőzésen, mert sérült. A nyírségi városban telt házat várnak a bajnok elleni összecsapáson.
idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_nyiregyhaza_raba_eto.jpg

A mérkőzések után lássuk a 2. forduló válogatottjait! Sokan fogtak ki jó napot, még a második csapatba is többen kerültek 7-es osztályzattal. Egy 8-as érdemjegy született, a tulajdonosa Mészöly Pál, a Csepel játékosa, aki nem csak győztes gólt rúgott a Ferencváros ellen, hanem remekül szervezte a piros-kékek játékát is. Így ő lett a forduló játékosa.
idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_a_fordulo_valogatottja.jpg

A góllövőlista élén különösebb változás nincs, továbbra is a csepeli Dékány Gábor vezet az előző fordulóban szerzett mesterhármasával.
idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_gollovo_lista.jpg

A labdarúgó első osztály második fordulójában a Csepel és a Bp. Honvéd ismét két ponthoz jutott, ez a két gárda foglalja el az első és a második helyet, eddig 100 százalékos teljesítménnyel. Jobb gólkülönbsége révén a Csepel áll az élen. Újabb pontot veszített a bajnok Rába, és így csak hetedik, ismét 5 gólt kapott a Volán, és utolsó. Meglepetés az MTK-VM pécsi győzelme.
idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_tabella.jpg

Szerdán a második osztályban is teljes játéknap volt. A Debrecen, a Nagykanizsa, az Eger és a Hódgép egyaránt 6-6 ponttal állnak a tabella élén. Rangadón aratott győzelmével már a pontlevonással sújtott Siófoknak is van pontja.idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_nb_ii_1.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_nb_ii_2.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_nb_ii_tabella.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_2_fordulo_nb_ii_gollovolista.jpg

Mezey György szövetségi kapitány a forduló után kijelölte az NSZK együttese és a Szovjetunió olimpiai csapata ellen készülődő válogatott keret tagjait, miután minden személyi kérdésben kikérte az érintett játékosok edzőinek véleményét is. Az A-keret: Zsiborás, Kiss I. - Szántó, Lakatos, Kardos, Garaba, Péter, Róth, Preszeller - Csongrádi, Burcsa, Kisznyér - Dobány, Dajka, Kiss S., Pölöskei. Nyilasi és Szokolai is tagja a keretnek, de csak szerdán csatlakozik a csapathoz. A többiek vasárnap délelőtt 11 órakor találkoznak az MLSZ-ben, s mindjárt Tatára utaznak, ide érkeznek utánuk a győriek, a tatabányaiak és az újpestiek. A válogatott szerdán Bécsben az Austria Wien ellen lép pályára 19 órakor. Az olimpiai keret: Kovács A., Disztl P., - Farkas, Kőhalmi, Csuhay, Nagy A., Turner, Gálhidi - Kelemen, Mészöly, Borsó, Pogány - Tulipán, Dékány, Hajszán. Ez a csapat az A-együttessel vasárnap utazik Tatára, s kedden Kremsben játszik a helyi második ligás gárda ellen, szerdán pedig az A-válogatott mérkőzése előtt 17 órakor az Austria Wien vegyescsapatával találkozik. Az utánpótlás válogatott keret hétfőtől Dunavarsányban készül. A keret tagjai hétfőn 11 órakor találkoznak az MLSZ-ben. Temesvári Miklós edző 22 játékost hívott meg. A névsor: Szieben, Gróf - Turbék, Rezi, Disztl L., Pecsics, Balogh, Csima, Csík, Grósz, Détári, Varga II., Ambrus, Horváth K., Koch, Bánki, Selyem, Teodoru II., Lippai, Borostyán, Kiprich, Mészáros. Az utánpótlás szerdán 11 órakor a Megyeri úton az Ú. Dózsa ellen játszik előkészületi mérkőzést.

Hétvégén jön a 3. forduló, az alábbi párosításokkal:

Vasas - Pécsi MSC
Rába ETO - Videoton
Ferencváros - Nyíregyháza
Volán - Tatabánya
Haladás - Bp. Honvéd
MTK-VM - Ú. Dózsa
ZTE - DVTK
SZEOL AK - Csepel

Kiemelt támogatónk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepsport.jpg

Aranyfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_kepes_sport.jpg

Ezüstfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_labdarugas.jpg

Bronzfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepszabadsag.jpg

Emlékeztetőül:

Időkapszula: NB I. - 1983/84

Szintén figyelmükbe ajánljuk: 

Időkapszula: NB I. - 1980/81
Időkapszula: NB I. - 1981/82
Időkapszula: NB I. - 1982/83

Végül egy kis kötelező irodalom: 

Osztálynapló
Két évtized felejthetetlen és elfelejtett magyar hálóőrei

Köszönetnyilvánítás:

Sorozatunk nem jelenhetne meg Kárpáti Tamás segítsége nélkül akinek ezek a kincsek digitalizálva is megvannak. Köszönet illeti a Népsport tudósítói gárdáját is a kiváló összefoglalókért. Belenézünk az Arcanum Adatbázisba is, mert nekik is szokott lenni releváns érdekességük.

Megjegyzés:

A sorozatot maribor és a szerethető dózsás együtt készíti, a szerző neve csak blogmotor etetésére van feltüntetve.

Olvasóink segítségét szeretnénk kérni: Szívesen fogadunk kiegészítéseket, javításokat, javaslatokat, korabeli anyagokat, egyszóval bármit amivel pontosítani és jobbá lehet tenni a sorozatot. Különösen örülnénk ha volt játékosok, edzők, vezetők, játékvezetők, gyúrok, jegyszedők, szurkolók és bárki más akinek valamilyen története, emléke van jelentkezne nálunk és egy-egy interjúval és beszélgetéssel színesíteni tudnánk az anyagot. Elérhetőségeink: emailen a valogatott.blog@gmail.com, Twitteren @ValogatottBlog, Facebookon pedig megtalálhatóak vagyunk a https://www.facebook.com/Valogatottblog címen. Előre is köszönjük.

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://valogatott.blog.hu/api/trackback/id/tr115045552

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása