Válogatott okosságok

Szurkolói gondolatok, elemzések, mélázások a válogatottainkról, válogatás nélkül.

Ajánlataink

Sztancsik Richárd: Városok, stadionok, kocsmák

Rendelje meg közvetlenül a szerzőtől!

varosok.stadionok@gmail.com

Ár 2999 Ft.Részletek itt


kupanap.jpghungarianultras.jpg

Friss topikok

Facebook oldalunk

Időkapszula: NB I. 1983/84 Őszi zárás – Az NB II. és a harmadik vonal

2020.08.16. 10:17 maribor_

1984. február 13-22., a hónap közepe

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_headlines.jpgEltemették Jurij Vlagyimirovics Andropovot, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága főtitkárát. Szovjet állami és pártvezetők az elhunyt koporsójával.  A szovjet állam volt vezetőjét a reálisan gondolkodó politikusok a tőkés világban is a béke emberének nevezték

Lássuk először a másfél hét legfontosabb közéleti és külpolitikai eseményeit.

február 13.

Jurij Vlagyimirovics Andropovnak, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága főtitkárának, a Legfelsőbb Tanács Elnöksége elnökének elhunyta alkalmából magyar párt- és állami vezetők keresték fel a Szovjetunió budapesti nagykövetségét. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa és a Minisztertanács nevében Németh Károly, az MSZMP KB titkára, Lázár György, a Minisztertanács elnöke, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai és Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács helyettes elnöke fejezte ki részvétét. Őszinte együttérzésüket fejezték ki abban a gyászban, amely a Szovjetunió népét érte a nagy államférfinak, a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom kiemelkedő személyiségének halálával.

Budapest felszabadulásának 39. évfordulója alkalmából koszorúzási ünnepséget tartottak a gellérthegyi Felszabadulási Emlékműnél. A magyar zászlóval és a nemzetközi munkásmozgalom vörös lobogójával díszített emlékmű talapzata előtt a fegyveres erők tagjai álltak díszőrséget. A magyar és a szovjet himnusz hangjai után az emlékművön a tisztelet és a hála koszorúját elsőként Maróthy László, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a budapesti pártbizottság első titkára és Borbély Gábor, a budapesti pártbizottság titkára helyezte el. A fővárosi tanács nevében Szépvölgyi Zoltán tanácselnök és Farkasinszky Lajos elnökhelyettes koszorúzott.

A Szovjetunió magyarországi nagykövetsége nevében Bajkal Gabitov tanácsos és Vlagyimir Zotov ezredes, katonai és légügyi attasé; az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet déli hadseregcsoport katonai tanácsa részéről Konsztantyin Kocsetov vezérezredes, a déli hadseregcsoport parancsnoka, Nyikolaj Sevkun altábornagy és Vladlen Koleszov altábornagy, a déli hadseregcsoport katonai tanácsának tagjai; a Budapest nevét viselő szovjet katonai egység parancsnoksága nevében Valentyin Bobrisev ezredes és Vjacseszlav Zverev ezredes helyezett el koszorút.

Budapest felszabadulásának 39. évfordulója alkalmából kegyelettel emlékeztek a Budai Önkéntes Ezred katonáira, akik fegyvert ragadtak, hogy a szovjet hadsereg oldalán részt vegyenek hazánk felszabadításában. A Hazafias Népfront I. kerületi bizottságának és a Magyar Ellenállók, Antifasiszták Szövetségének Budai Önkéntes Ezred tagozata koszorúzási ünnepséget rendezett a Vérmezőn lévő emlékműnél, amelynek talapzatára a Hazafias Népfront I. kerületi bizottságának, a MEASZ Budai önkéntes Ezred tagozatának. az I. kerületi KISZ-bizottságnak és a Magyar Honvédelmi Szövetség I. kerületi szervezetének képviselői helyezték el a kegyelet virágait.

Koszorúzási ünnepséget rendeztek a Déli pályaudvarnál levő emléktáblánál is, amely arra emlékeztet, hogy a Budai önkéntes Ezred harcosai 1945. február 5. és 9. között a pályaudvarért vívott harcban estek át a tűzkeresztségen. Az emléktáblánál a Hazafias Népfront I. kerületi bizottságának, a MEASZ Budai Önkéntes Ezred tagozatának, a Déli pályaudvar mozgalmi szerveinek és dolgozóinak, valamint az MHSZ I. kerületi szervezetének képviselői helyezték el koszorúikat. Az ünnepség az Internacionálé hangjaival ért véget.

Kádár Jánosnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága első titkárának vezetésével magyar párt- és állami küldöttség utazott Moszkvába, hogy részt vegyen Jurij Vlagyimirovics Andropovnak, a kiváló szovjet államférfinak, a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom kiemelkedő személyiségének temetésén. A küldöttség tagja Losonczi Pál, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, az Elnöki Tanács elnöke és Rajnai Sándor, az MSZMP KB tagja, hazánk szovjetunióbeli nagykövete, aki Moszkvában csatlakozik a küldöttséghez.

Búcsúztatásukra a Ferihegyi repülőtéren megjelent Lázár György, a Minisztertanács elnöke, Aczél György, Havasi Ferenc, Korom Mihály, Németh Károly, Óvári Miklós, a Központi Bizottság titkárai, a Politikai Bizottság tagjai, Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács helyettes elnöke, Horváth István belügy-, Pullai Árpád közlekedési, Várkonyi Péter külügyminiszter, a Központi Bizottság tagjai és Horn Gyula, a KB külügyi osztályának vezetője. Jelen volt Nyikita Darcsijev, a Szovjetunió magyarországi nagykövetségének ideiglenes ügyvivője.

A Kádár János vezette magyar párt- és állami küldöttség megérkezett Moszkvába. A küldöttséget a vnukovói repülőtéren Mihail Gorbacsov, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a központi bizottság titkára, Konsztantyin Ruszakov, a központi bizottság titkára és Leonyid Szmirnov, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnökhelyettese fogadta.

A magyar párt- és állami küldöttség a kora esti órákban felkereste Jurij Andropov ravatalát a Szakszervezetek Háza oszlopcsarnokában. Kádár János, valamint Losonczi Pál, a Politikai Bizottság tagja, az Elnöki Tanács elnöke és Rajnai Sándor, az MSZMP KB tagja, hazánk moszkvai nagykövete néma kegyelettel adózott az elhunyt emlékének. A magyar küldöttség tagjai koszorút helyeztek el a ravatalnál. A hatalmas vörös és fehér koszorú vörös szalagján arannyal hímzett felirat: „Jurij Andropov elvtársnak, a Szovjetunió Kommunista Pártja és a szovjet állam kiemelkedő vezetőjének, a magyar nép őszinte barátjának - a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága és a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa.” Kádár János és a magyar párt- és állami küldöttség ezt követően kifejezte mély részvétét Jurij Andropov - a ravatalnál jelenlévő - családtagjainak. köztük fiának.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_jurij_andropov_ravatal_kadar_janos.jpgA magyar küldöttség tisztelgése a ravatalnál

Kádár János és Losonczi Pál látogatást tett hazánk moszkvai nagykövetségén, és találkozott a nagykövetség vezető beosztású munkatársaival.

Moszkvában rendkívüli ülést tartott az SZKP Központi Bizottsága. A tanácskozást az SZKP KB Politikai Bizottságának megbízásából Konsztantyin Csernyenko, a politikai bizottság tagja, a központi bizottság titkára nyitotta meg. Az ülés részvevői egyperces néma felállással adóztak Jurij Andropov, az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke emlékének. A politikai bizottság javaslatára az SZKP KB új főtitkárává Konsztantyin Usztyinovics Csernyenkót választották meg.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_konsztantyin_csernyenko.jpgKonsztantyin Usztyinovics Csernyenkó

A központi bizottság megállapította, hogy Jurij Vlagyimirovics Andropov halálával a Szovjetunió Kommunista Pártját és az egész szovjet népet nagy veszteség érte. Eltávozott az élők sorából a kommunista párt és a szovjet állam kiemelkedő személyisége, a lánglelkű hazafi és leninista, a béke és a kommunizmus ügyének fáradhatatlan harcosa. A párt megbízásából a párt és állami munka fontos tisztségeit betöltve Jurij Vlagyimirovics Andropov minden erejét, tudását és hatalmas élettapasztalatát a párt politikája megvalósításának, a párt és a nép közötti kapcsolat szilárdításának, a Szovjetunió gazdasági és védelmi ereje erősítésének szentelte.

A központi bizottság hangsúlyozta, hogy ezekben a szomorú napokban a kommunisták, az egész szovjet nép még szorosabbra zárja sorait a párt lenini központi bizottsága, az SZKP KB Politikai Bizottsága körül, és készek önfeláldozóan küzdeni a párt lenini bel- és külpolitikájának valóra váltásáért. A központi bizottság ülésének részvevői mély részvétükről biztosították az elhunyt családtagjait és hozzátartozóit.

A központi bizottság Konsztantyin Csernyenko személyében egyhangúlag megválasztotta az SZKP KB főtitkárát. Megválasztására a politikai bizottság megbízásából Nyikolaj Tyihonov, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke tett javaslatot. Az ülésen beszédet mondott Konsztantyin Usztyinovics Csernyenko, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának főtitkára. Ezzel az SZKP Központi Bizottságának rendkívüli ülése befejezte munkáját.

Kádár János, az MSZMP KB első titkára, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága nevében táviratot küldött Konsztantyin Usztyinovics Csernyenkóhoz, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága főtitkárához megválasztása alkalmából.

Moszkvában este találkozó jött létre Erich Honecker, az NSZEP KB főtitkára, az NDK Államtanácsa elnöke és Helmut Kohl, az NSZK kancellárja között a kancellár szálláshelyén. Az eszmecserén megvitatták a kiéleződött nemzetközi helyzetet és a két német állam kapcsolatainak további alakulását.

Ötödik munkanapját tölti a világűrben a Szaljut-7-Szojuz T-10 űrkomplexum személyzete: Leonyid Kizim parancsnok, Vlagyimir Szolovjov és Oleg Atykov. Az űrhajósok a program szerint folytatják a hosszú időre személyzet nélkül maradt űrállomás műszereinek és berendezéseinek üzembe helyezését. Az utóbbi napokban a helyzetmódosításra szolgáló, kézi irányítású rendszer vezérlőmechanizmusát, a tudományos berendezések vezérlőpultjait ellenőrizték. Több orvosi kísérletet is végeztek, amelynek célja a súlytalanság állapotához való alkalmazkodáskor fellépő jelenségek mechanizmusának vizsgálata és a megelőzésüket szolgáló eszközök hatékonyságának értékelése volt. A tervek szerint az űrhajósok új tisztítóblokkot szerelnek be a kabin páráját felhasználó, vízregeneráló berendezésbe, és ellenőrzik a rádiókapcsolat fenntartására szolgáló eszközöket. A három űrhajós közérzete kifogástalan. A Szaljut-7-Szojuz T-10 űrkomplexumon a munka az előzetes programmal teljes összhangban folyik.

A Libanonban állomásozó nyugati négyhatalmi erőkkel összefüggő hír, hogy a francia csapatok egyelőre Bejrútban maradnak. Mint Francois Mitterrand államfő tévényilatkozatából kitűnt, Franciaország diplomáciai erőfeszítéseket tesz azért, hogy a Biztonsági Tanácsban sürgesse ENSZ-csapatok Libanonba küldését. Az elnök hangsúlyozta, hogy Párizs kapcsolatban áll az összes libanoni irányzattal, illetve azok vezetőivel. Valid Dzsumblattot, a Libanoni Haladó Szocialista Párt vezetőjét meghívták a francia fővárosba - közölte Mitterrand. Ugyanakkor Franciaország „lojális” magatartást tanúsít Dzsemajel elnök iránt is.

Az amerikai tengerészgyalogság beharangozott átcsoportosítása Bejrútból a 6. flotta hajóira még meg sem kezdődött - ám Weinberger hadügyminiszter máris kijelentette, sor kerülhet e kontingens visszaszállítására. A partközeli hajókon állomásozó tengerészgyalogság készen fog állni arra, hogy - ha a körülmények úgy alakulnak - egy nemzetközi erő keretében felújítsa bejrúti rendfenntartó tevékenységét - jelentette ki a hadügyminiszter.

Nagyüzem volt Szarajevóban, a XIV. Téli Olimpiai Játékokon, pedig a nyolc szám közül egyet ismét el kellett halasztani. A férfi lesiklók most is hoppon maradtak az időjárás miatt A legfrissebbek ezúttal is a sífutónők voltak, s közülük is a tízkilométeres bajnoknő, a finn Hamalainen, aki a rövidebbik távon sem tudtak legyőzni. Az Igman-hegyen rendezték az északi összetett futószámát, s Sandberg révén megszerezte első aranyát Norvégia is.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_szarajevo_84_tom_sandberg.jpgEz bizony valódi! Tom Sandberg (Norvégia), aki az északi összetettben nyert aranyérmet

A Zetra csarnok melletti gyorskorcsolyapályán ugyanezt tette Gustafson, aki a svédek első bajnokságát nyerte. Néhány óra múlva az olaszok is boldogan emelték magasba karjaikat, a szánkás Hildgartner aratta első győzelmüket. Az NDK-beliek sem panaszkodhattak, a női szánkósok versenyét Steffi Martin nyerte, majd rövidesen megszületett az NDK ötödik szarajevói bajnoksága, amely a síugró Jens Weissflog nevéhez fűződik. Műkorcsolyázásban is bajnokot avattak, a párosok között a szovjet Valova, Vasziljev kettős győzött.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_szarajevo_84_jens_weissflog.jpgRepül a... repül a... Német Demokratikus Köztársaság jelenlegi legjobb síugrója: Jens Weissflog, aki egy arany- és egy ezüstérmet nyert

február 14.

Engedett a tél a szorításából, az időjárás megnyugvása és az emberek kitartó munkájának eredményeként Csongrád és Békés megyében minden főút két nyomon járhatóvá vált. A közúti igazgatóságok így a mellékutakra irányíthatták a gépeket és az embereket. 

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_hohelyzet_bekescsaba.jpgA honvédség katonai járművekkel segít kiszabadítani egy hóban rekedt vonatot az Alföldön, Békéscsaba körzetében

A Dunántúl déli és nyugati megyéiben, a Bakonyban, valamint az Északi-középhegységben leesett két-három centis hó nem okozott fennakadást a forgalomban, de nehezítette az útviszonyokat. Bács-Kiskun megyében az 53-as és az 55-ös út végig, az 5-ös út rövid szakaszokon jégbordás, síkos volt. A megyében minden település megközelíthető, mindössze három kis forgalmú közúton maradtak még hótorlaszok. Javult a vasúti közlekedés helyzete is: kedden estére a Mezőhegyes-Battonya szakasz forgalma is megindult; valamennyi többi vonal járható volt. A vonatok időben indultak és érkeztek, még a nemzetközi járatok is mindössze 10-15 percet késtek.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_hohelyzet_bekescsaba_vasut.jpgMeleg teát tölt egy vasutas a hófúvás miatt Békéscsabán rekedt Pannónia Expressz utasainak a vonatfülkében

Átcsoportosították a rendelkezésre álló erőket Békés megyében úgy, hogy a honvédség segítségével mielőbb normális kerékvágásba jusson az élet. A katonák, munkások, közlekedési dolgozók munkáját a rendkívül hidegre fordult időjárás nehezíti. A szélvédett zugokban hajnalban nem volt ritka a mínusz 12-15 fokos hőmérséklet sem, s így talán természetes is, hogy mind gyakoribb a gépek és berendezések meghibásodása. Szerencsére a békéscsabai 8-as Volán dolgozói vállalták és vállalják vélhetően szerdán is a túlmunkát, a gépek kijavítását, az alkatrészek előállítását.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_hohelyzet_csanadapaca.jpgKi gondolná, hogy ez a ZIL egy község, Csanádapáca belterületén lett a hó foglya

A megyei operatív vezetés továbbra is elsődleges feladatának tekinti az életmentést. Ezt azonban még mindig csak a honvédségi erők közreműködésével lehet megvalósítani. Hétfőről keddre virradó éjszaka egy mentőautó katonai lánctalpas platóján egy vajúdó nőt vitt Tótkomlósról az orosházi kórházba. A 14 kilométeres utat négyórás küzdelem után sikerült megtennie a lánctalpasnak. A kórházba szállított Énekes Istvánné a hajnali órákban egészséges fiúgyermeknek adott életet. Hasonló körülmények között került egy kismama Nagykopáncsról az orosházi kórház szülészetére. A megyében az üzemek folyamatos működését munkaerő-átcsoportosítással, és ahol erre szükség van, túlóráztatással biztosítják.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_hohelyzet_totkomlos.jpgA mentőautó csak a lánctalpas platóján tudta kórházba szállítani Énekes Istvánné várandós anyukát

Kedden a mellékutak szabaddá tételén fáradoztak Csongrád megyében a katonai járművek. Erőfeszítésük nyomán vált megközelíthetővé a többi között Fábiánsebestyén, Mórahalom, Csongrádpalota, Földeák. Ez utóbbi község északi részénél 800 méter hosszú, két méter magas hófalon törtek át a munkagépek. Hasonló vastagságú hó borította a Makó környéki tanyákat: a kitaposott ösvényeken csak gyalog lehetett járni. A községek épületei közül a köbegháziakat viselte meg legjobban az időjárás. Tizennyolc összeomlással fenyegetett házból este megkezdték a lakók kiköltöztetését.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_hohelyzet_csongradi_tanya.jpgEnnek a tanyának hetvenéves tulajdonosa soha életében nem látott háza mellett ekkora havat

Az elmaradt szállítások okozta anyaghiány több gazdasági egység termelését nehezítette. A DÉLÉP házgyára nem tudott a Békés megyei építkezésekre panelt küldeni és a Hódiköt sem látta el fonallal békéssámsoni telepét. A makói Hódgép Battonyáról várt szerelvényeket, Gyuláról öntvényeket - hiába. Szegeden félezer, Hódmezővásárhelyen több mint 300 diák maradt távol az iskolától - feltehetően nem jószántából.

A települések áruellátása kielégítő volt: az élelmiszerek mindenhová eljutottak, ahol kellett, külső segítséggel. Szikáncsra például honvédségi lánctalpas, Röszkére, Tompahátra, Eperjesre tsz-erőgép szállította a kenyeret. A bajban a magányosan élőkről sem feledkeztek meg. Szeged környékén 11 tanyai bolt nyitott ki és a szociális gondozók félszáz szórványtelepülésen élőt kerestek fel.

A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa február 14-ét, Jurij Andropov, a Szovjetunió és a nemzetközi munkásmozgalom kiemelkedő személyisége temetésének napját országos gyásznappá nyilvánította. Reggel a Parlament előtt, a Kossuth téren ünnepélyes külsőségek között katonai tiszteletadással felvonták, majd félárbocra engedték a Magyar Népköztársaság állami zászlaját. Nyolc órakor felsorakozott a díszszázad - tagjai gyászszalagot viseltek karjukon -, majd kürtszó jelezte Farkas Mihály vezérőrnagynak, a budapesti helyőrség parancsnokának érkezését. Díszőrök kíséretében vitték az árbochoz az állami zászlót, s a Himnusz hangjai közepette felvonták, majd Jurij Andropov emlékének tisztelegve a szovjet himnusz hangjaira félárbocra engedték. Ezután a díszszázad és a zenekar gyászmenetben vonult el az állami zászló előtt.

Már a reggeli óráktól hosszú sorokban várakoztak a magyar dolgozó kollektívák tagjai, diákok - idősebbek és fiatalok - a Szovjetunió budapesti nagykövetségének Bajza utcai épülete előtt, hogy leróják kegyeletüket Jurij Andropov virágokkal övezett, gyászkeretes fényképe előtt. A részvétlátogatók között voltak állami intézmények, kerületi pártbizottságok és tanácsok vezetői, szocialista brigádok, iskolák és KlSZ-szervezetek képviselői. Elvitték a kegyelet virágait a nagykövetségre többek között az Egyesült Villamosgépgyár, a Goldberger Textilművek, a PNYV Textilfestőgyár kommunistái, dolgozói, a Budapesti Műszaki Egyetem tanárai és hallgatói. A fiatalok képviseletében együttérzését fejezte ki az Irinyi János Vegyipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet KISZ-szervezetének, a Budai Nagy Antal és a Táncsics Mihály gimnázium tanulóinak küldöttsége. Részvétlátogatást tettek a budapesti diplomáciai képviseletek vezetői, s kegyelettel adóztak Jurij Andropov emlékének a magyarországi egyházak képviselői is.

A Szovjetunió és a világ végső búcsút vett Jurij Andropovtól, az SZKP és a szovjet állam, a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom kiemelkedő személyiségétől. Moszkvai idő szerint pontosan háromnegyed egy órakor, abban a pillanatban, amikor a Kreml falánál, a Lenin-mauzóleum mögött az elhunyt főtitkárt, államfőt örök nyugalomra helyezték, díszsortüzek dördültek el, megkondultak a Kreml harangjai, Szovjetunió-szerte öt percre megállt a munka, megszólaltak a gyárak szirénái, a hajók és mozdonyok kürtjei, megállt az élet. Mozdulatlanul búcsúzott az ország s a világ, hiszen a Vörös téren, a gyászünnepség színhelyén több mint 150 külföldi küldöttség tagjai áldoztak néma kegyelettel Jurij Andropov emlékének.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_jurij_andropov_temetese_voros_ter.jpgMoszkva, Vörös tér: a szovjet főváros gyászoló lakói

Helyi idő szerint 11 órakor kezdődött meg a gyászszertartás. A szakszervezetek házának oszlopcsarnokában Konsztantyin Csemyenkónak, az SZKP KB főtitkárának vezetésével a politikai bizottság tagjai és póttagjai, a KB titkárai állták körül a ravatalt, adták az utolsó díszőrséget, majd a családtagok búcsúztak Jurij Andropovtól.

A gyászmenetet teljes csendben várta a Vörös téren egybegyűlt sok tízezer ember, a szovjet társadalom kiemelkedő képviselői. A Lenin-mauzóleum melletti tribünön kaptak helyet a külföldi küldöttségek, köztük a magyar párt- és állami delegáció, amelyet Kádár János, az MSZMP KB első titkára vezetett, tagjai Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke és Rajnai Sándor, hazánk moszkvai nagykövete voltak. A többi szocialista országból érkezett delegációk közül a bolgárt Todor Zsivkov, a csehszlovákot Gustáv Husák, a kubait Fidel Castro, a lengyelt Wojciech Jaruzelski, a mongolt Jumdzságin Cedenbal, az NDK-belit Erich Honecker, a románt Nicolae Ceausescu vezette. A vietnami delegáció élén Truong Chinh, a laoszién Szufanuvong, a jugoszlávén Mika Spiljak állt. A Koreai NDK delegációját Pak Szong Csői alelnök, míg a Kínai NK-ét Van Li miniszterelnök-helyettes vezette. Eljött sok haladó fejlődő ország magas rangú vezetője, így Afganisztánt Babrak Karmal, Kambodzsát Heng Samrin, a Jemeni NDK-t Ali Nasszer Mohamed, Etiópiát Hailé Mariam Mengisztu, Mozambikot Samora Machel, Nicaraguát Daniel Ortega képviselte. Csaknem negyven kommunista és munkáspárt kiemelkedő személyiségei jöttek el, többek között Georges Marchais, Alvaro Cunhál, Enrico Berlinguer, Harilaosz Florakisz, Gus Hall, Herbert Mies, Radzsesvara Rao, Khaled Bagdas. Számtalan más munkáspárt, nemzeti felszabadító mozgalom képviseltette magát. Jelen volt Jasszer Arafat, a PFSZ elnöke, Sam Nujoma, a Namíbia felszabadításáért küzdő SWAPO vezetője.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_jurij_andropov_temetese_kadar_jaruzelski_honecker.jpgKülföldi delegációk vezetői: Kádár, Jaruzelski, Honecker

Jurij Andropov temetésére sok állam- és kormányfő érkezett, így Koivisto finn, Kiprianu ciprusi, Pertini olasz köztársasági elnök. Az Egyesült Államok delegációját Bush alelnök, Franciaországét Mauroy kormányfő, az NSZK-ét Kohl kancellár, Nagy-Britanniáét Thatcher miniszterelnök vezeti. Ott volt a gyászünnepségen Sinowatz osztrák kancellár, Indira Gandhi indiai, Palme svéd, Papandreu görög, Trudeau kanadai, Schlüter dán, Soares portugál, Özal török kormányfő, Ziaul Hakk pakisztáni elnök. Elküldte személyes megbízottját II. János Pál pápa. Képviseltették magukat vezető nemzetközi szervezetek, így az ENSZ. Moszkvába jött Romes Csandra, a BVT elnöke, Ibrahim Zakaria, az SZVSZ főtitkára.

Fél 12-kor a szakszervezetek házának oszlopcsarnokából kihozták Jurij Andropov lezárt, vörös és fekete drapériával borított koporsóját, amelyet páncélos jármű vontatta ágyútalpra tettek. Elindult a temetési menet. Legelöl az elhunyt vezető gyászkeretes portréját vitték, majd a számtalan koszorú után a különböző haderőnemek tábornokai jöttek, kezükben kis, bíbor színű párnákra tűzött kitüntetésekkel.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_jurij_andropov_temetese.jpgA temetési menet a Szakszervezetek Központi Házától elindul a Vörös tér felé

Közvetlenül a koporsó mögött a gyászoló hozzátartozók mentek, őket követték a legfelső párt- és állami vezetők, a temetés megszervezésére alakult bizottság tagjai. Az ünnepélyes lassúsággal haladó menet néhány perccel 12 óra előtt érkezett a Vörös térre, a Lenin-mauzóleumhoz, ahol a koporsót a vörös drapériával bevont emelvényre helyezték, s levették a fedelét. A gyászzene hangjaitól kísérve, a szovjet vezetők, a társadalmi szervezetek és dolgozó kollektívák képviselői felvonultak a mauzóleum mellvédjére. Amikor a Kreml toronyórája elütötte a delet, Konsztantyin Csernyenko, az SZKP KB főtitkára lépett a mikrofonhoz, s vett elsőként búcsút az elhunyt harcostárstól. Ezután Andrej Gromiko búcsúzott Jurij Andropovtól. Ugyancsak beszédet mondott Dmitrij Usztyinov marsall, az SZKP KB Politikai bizottságának tagja, a Szovjetunió honvédelmi minisztere.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_jurij_andropov_temetese_2.jpgA szovjet vezetők a Lenin-mauzóleum mellvédjén

A búcsúbeszédek elhangzása után a gyászmenet a Kreml falához, a Lenin-mauzóleum mögötti díszsírhelyhez vonult. Mielőtt lezárták volna, a szovjet párt és állam vezetői állták körül a koporsót, majd a közvetlen hozzátartozók vettek végső búcsút az elhunyttól. Teljes csend borult a Vörös térre, a Szovjetunióra. 12 óra 45 perckor, akkor, amikor a koporsót a sírba engedték, felcsendült a szovjet himnusz, díszsortüzek dördültek el a fővárosban, a hős városokban és még számos helyen, megkondultak a harangok, megszólaltak a gyári szirénák, hajók kürtjei. Jurij Andropov sírját elborították a koszorúk, virágok. A szovjet vezetők ismét elfoglalták helyüket a mauzóleum mellvédjén. A Vörös téren a moszkvai helyőrség díszalakulatainak menete vonult el, végső katonai tiszteletadással búcsúzva Jurij Andropovtól.


A korabeli képkockák

A temetés után Konsztantyin Csernyenko főtitkár, Nyikolaj Tyihonov kormányfő, Andrej Gromiko első miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter, a PB tagjai és Vaszilij Kuznyecov, a Legfelsőbb Tanács Elnöksége elnökének első helyettese, a PB póttagja a Kreml György-termében fogadta a Moszkvába érkezett külföldi delegációk részvétnyilvánítását. Csaknem egy órán át vonultak el itt a küldöttségek, legelőbb a szocialista országokból jöttek, köztük a Kádár János vezette magyar delegáció. Mintegy 150 ország, párt és mozgalom képviselői fejezték ki mély együttérzésüket a Szovjetuniót ért súlyos veszteség miatt, emlékezve Jurij Andropovra, aki, noha csak rövid ideig töltötte be a felelősségteljes párt- és állami vezetői tisztséget, nagyon sokat tett az ország belső fejlődésének meggyorsításáért, a következetes békepolitika valóra váltásáért.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_jurij_andropov_temetese_kadar_janos_konsztantyin_csernyenko.jpgKádár János részvétét fejezi ki Konsztantyin Csernyenkónak

Konsztantyin Csernyenko, az SZKP Központi Bizottságának főtitkára Moszkvában találkozott a Varsói Szerződés tagállamaiból Jurij Andropov temetésére Moszkvába érkezett párt- és állami küldöttségek vezetőivel. A találkozón részt vett Todor Zsivkov, a BKP KB főtitkára, a bolgár államtanács elnöke, Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára, Csehszlovákia köztársasági elnöke, Wojciech Jaruzelski, a LEMP KB első titkára, a lengyel minisztertanács elnöke, Kádár János, az MSZMP KB első titkára, Erich Honecker, az NSZEP KB főtitkára, az NDK Államtanácsának elnöke és Nicolae Ceausescu, az RKP főtitkára, államfő. Az átfogó megbeszélésen részt vett Nyikolaj Tyihonov, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke, Andrej Gromiko, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a minisztertanács elnökének első helyettese, a Szovjetunió külügyminisztere, Dmitrij Usztyinov marsall, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a Szovjetunió honvédelmi minisztere és Konsztantyin Ruszakov, az SZKP Központi Bizottságának titkára. A találkozó szívélyes, testvéri légkörben ment végbe.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_jurij_andropov_temetese_varsoi_szerzodes.jpgAz SZKP KB főtitkára megbeszélést folytat a Varsói Szerződés országaiból érkezett delegációk vezetőivel

A moszkvai gyászünnepségen részt vevő külföldi politikusok közül többel is megbeszélést folytattak a szovjet vezetők. E találkozókon a külföldi államférfiak ismét kifejezésre juttatták részvétüket Jurij Andropov elhunyta miatt, szovjet részről pedig őszinte köszönetét mondtak az együttérzésért. Ezeken a megbeszéléseken szóba kerültek a kétoldalú kapcsolatok, a nemzetközi politika fő kérdései.

Konsztantyin Csernyenko, az SZKP KB főtitkára a Kremlben fogadta George Bush amerikai alelnököt. A találkozón jelen volt Andrej Gromiko szovjet külügyminiszter, illetve Howard, Baker, az amerikai szenátus republikánus többségének vezetője. A félórás megbeszélés során az SZKP KB főtitkára hangoztatta, hogy a Szovjetunió nemzetközi politikája a jövőben is a nukleáris háború megakadályozására, a béke megszilárdítására, az államok közötti egyenjogú együttműködés fejlesztésére irányul.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_jurij_andropov_temetese_andrej_gromiko_george_bush.jpgGromiko és Bush a moszkvai eszmecsere után

Az SZKP KB főtitkára Andrej Gromiko társaságában fogadta Pierre Mauroy francia kormányfőt és Claude Cheysson külügyminisztert. Mauroy átadta Mitterrand elnök személyes üzenetét. Csernyenko megjegyezte, hogy a Jurij Andropov halála miatti francia részvétben a két ország hagyományos jó szándéka megnyilvánulását is látják. Mindkét részről elégedetten nyilatkoztak a szovjet-francia kapcsolatok, így a kereskedelmi-gazdasági együttműködés alakulásáról.

Rövid, meleg, baráti légkörű megbeszélést folytatott Konsztantyin Csernyenko Indira Gandhi indiai kormányfővel a két külügyminiszter jelenlétében. Elégedetten állapították meg, hogy változatlanul folyamatosan fejlődnek a szovjet-indiai kapcsolatok.

Rövid véleménycserét folytatott az SZKP KB főtitkára Helmut Kohllal, az NSZK kancellárjával. Itt jelen volt a két külügyminiszter: Gromiko és Genscher is. A kétoldalú kapcsolatokat s az európai helyzetet vitatták meg. Szovjet részről hangsúlyozták, hogy a jövőben is változatlan marad a Szovjetuniónak a fegyverkezési, így a nukleáris fegyverkezési hajsza beszüntetésére, a fegyverzetkorlátozásra irányuló politikája.

Az SZKP KB főtitkára - Gromiko társaságában megbeszélést folytatott Margaret Thatcher brit kormányfővel. A találkozón, amelyen jelen volt Geoffrey Howe külügyminiszter, nemzetközi kérdésekről, kétoldalú kapcsolatokról volt szó. Az SZKP KB főtitkára kijelentette, hogy a nemzetközi helyzet javításához nemcsak a Szovjetuniónak és szövetségeseinek, hanem a NATO-országoknak, így Nagy-Britanniának az erőfeszítései is szükségesek.

Konsztantyin Csernyenko találkozott Pertini olasz államfővel is, s mindkét részről megerősítették készségüket a szovjet-olasz együttműködés fejlesztésére, az európai és a világbéke érdekében is.

Reagan elnök délután látogatást tett a Szovjetunió washingtoni nagykövetségén, ahol Jurij Andropov halála alkalmából a következőket jegyezte be a részvétnyilvánítások könyvébe: „Kérem, fogadják részvétemet Andropov elnök halála alkalmából, és biztosítsák együttérzésemről családját.”

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_ronald_reagan_jurij_andropov_halala.jpgAz amerikai elnök a washingtoni szovjet nagykövetségen

Az esti órákban elutazott Moszkvából a magyar párt- és állami küldöttség, amely Kádár Jánosnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága első titkárának vezetésével részt vett Jurij Andropovnak, a kiváló szovjet államférfinak, a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom kiemelkedő személyiségének temetésén. A küldöttség tagja volt Losonczi Pál, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, az Elnöki Tanács elnöke és Rajnai Sándor, az MSZMP KB tagja, hazánk szovjetunióbeli nagykövete, aki Moszkvában csatlakozott a delegációhoz. A küldöttséget a vnukovói repülőtéren Mihail Gorbacsov, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a központi bizottság titkára, Konsztantyin Ruszakov, a központi bizottság titkára és Leonyid Szmirnov, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökének helyettese búcsúztatta.

A magyar párt- és állami küldöttség hazaérkezett Budapestre. Fogadására a Ferihegyi repülőtéren megjelent Lázár György, a Minisztertanács elnöke, Aczél György, Havasi Ferenc, Korom Mihály, Németh Károly, Övári Miklós, a Központi Bizottság titkárai, a Politikai Bizottság tagjai, Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács helyettes elnöke, Horváth István belügy-, Pullai Árpád közlekedési, Várkonyi Péter külügyminiszter, a Központi Bizottság tagjai és Horn Gyula, a KB külügyi osztályának vezetője. Jelen volt Nyikita Darcsijev, a Szovjetunió magyarországi nagykövetségének ideiglenes ügyvivője.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_jurij_andropov_temetese_kadar_janos_lazar_gyorgy.jpgA hazaérkező Kádár Jánost Lázár György üdvözli a repülőtéren

A libanoni kormányhadsereg vadászbombázói reggel - a múlt év szeptembere óta először - légitámadást hajtottak végre a drúz-szocialista milíciák hegyvidéki állásai ellen. Hivatalosan a hadsereget ért támadással indokolták a légierők bevetését, ellenzéki források szerint azonban olyan hadművelet részéről van szó, amelynek célja a hazafias erők ellenőrzése alá került Nyugat-Bejrút körülzárása, a déli külvárost és a hegyvidéket összekötő folyosó, utánpótlási vonal elvágása. A libanoni kormányzat kérésére a bejrúti partoknál cirkáló amerikai hadihajók is lőtték a szíriai ellenőrzés alatt álló körzeteket.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_libanoni_zold_vonal.jpgÉlelmiszerrel megrakott teherautók várakoznak a Bejrútot kettéválasztó zöld vonalnál

A légitámadás és az újabb amerikai beavatkozás megfosztja hitelétől Amin Dzsemajel államfő ismételt kijelentését, miszerint az államhatalom elveti a katonai megoldást, politikai úton keresi a polgárháborús konfliktus rendezését. Az ellenzéki körök gyanakvását fokozza az a tény, hogy a kormányhadsereggel együttműködő falangista milíciák parancsnoksága az Izrael által megszállt Dél-Libanonból a bejrúti frontra irányította vissza erőit. A parancsnokság egyidejűleg felszólította az államfőt, hogy ne engedjen az ellenzék és Szíria nyomásának, ne mondja fel az Izraellel kötött egyezményt.

A falangisták közleménye bírálta Mitterrand francia elnököt, mert elismeréssel adózott a nyugat-bejrúti csata győztesének. Nevezetesen a nagy felelősségérzetről tanúságot tevő síita Amal mozgalomnak, és úgy nyilatkozott, hogy Dzsemajel kormánya erősen kompromittálódott. Ez ügyben a libanoni kormány is magyarázatot kért Párizstól.

Az iraki és az iráni fegyveres erők folytatták a kölcsönösen megtorló csapásnak minősített támadásokat egymás határ menti városai ellen. Mint ismeretes, az iraki és az iráni erők támadásai a hétvégén újultak ki. Szombaton az iraki légierő a határtól 80 kilométerre fekvő Dezful iráni várost támadta. Iráni részről, erre hivatkozva, iraki határ menti városokat kezdtek lőni. Szajed Ali Hamenei iráni elnök azzal fenyegetőzött, hogy az iráni légierő - válaszul az iraki gépek akcióira - támadást fog intézni valamennyi iraki város ellen, Bagdadot is beleértve. Csupán „az iraki iszlám szent városokat kíméli meg” - mondotta. Az IRNA iráni hírügynökség a teheráni kormány egyik tagját idézve azt jelentette, hogy Irán ismét foglalkozik a Hormuzi-szoros lezárásának lehetőségével. Mohammad Taki Banki, az iráni tervezési és költségvetési szervezet államminisztere egy interjúban közölte, hogy az erre vonatkozó konkrét tervek készen állnak, és „alkalmas időpontban” végrehajthatók.

Szarajevóban a legfontosabb hír az volt, végre megjavult az időjárás, s megkezdődhettek az alpesi síversenyek is. Előbb azonban az Igman-hegyen a svéd Swan megszerezte Svédország második aranyát a 15 kilométeres sífutásban, majd rövidesen megszületett az NDK hatodik aranya is, amelyet Enke szerzett a női gyorskorcsolyázók 1000 méteres távján. Nem kellett sok idő ahhoz, hogy az Egyesült Államok is begyűjtse első olimpiai bajnokságát: a női óriásműlesiklásban Armstrong meglepetésre aranyat nyert, majd a norvégok is feliratkoztak az aranygyűjtők közé a sílövő Kvalfoss révén.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_szarajevo_84_eirik_kvalfoss.jpgLőállásbán. A sílövészet 10 km-es bajnoka, a norvég Eirik Kvalfoss

Az olimpia aranypalettáján újabb országok színei tűntek fel, a kanadai Boucher 1000 m-es gyorskorcsolyázásban győzött, míg szenzációt okozva a svájci Julien nyert a férfiak óriásműlesikló számában, esélyesebb társait megelőzve.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_szarajevo_84_max_julien.jpgA jég hátán is megélnek. Mármint az alpesi síelők, s köztük az óriásműlesiklás svájci győztese Max Julien

Jégtáncban is eldőlt az aranyérem sorsa, itt is új bajnokot avattak: Jayne Torvill, Christopher Dean (Nagy-Britannia). Az Engi Klára-Tóth Attila páros a 16. helyet szerezte meg.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_szarajevo_84_jayne_torvill_christopher_dean.jpgAz „Álomkűr” Szarajevóban is osztatlan sikert aratott. Jayne Torvill, Christopher Dean - és eredményeik

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_szarajevo_84_engi_klara_toth_attila.jpgAz Engi-Tóth kettős jégtáncban tizenhatodik lett

Reggel ismét félárbócra eresztették a mojmilói olimpiai faluban a szovjet és a jugoszláv nemzeti lobogót. A szovjet és a jugoszláv sportküldöttség ily módon adózott Jurij Vlagyimirovics Andropov, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke emlékének. És sok-sok ország fiai fejezték ki részvétüket. A sportolók is vesztettek most, a béke, a haladás nagy harcosát vesztették el... De a fájdalmas percek után le kellett törölni a könnyeket. A béke jegyében folytatni kellett a versenyeket.

február 15.

A Parlament előtt, a Kossuth téren ünnepélyes külsőségek között, katonai tiszteletadással bevonták a Magyar Népköztársaság állami zászlaját. Nyolc órakor felsorakozott a díszszázad, majd kürtszó jelezte Farkas Mihály vezérőrnagy, a budapesti helyőrség parancsnokának érkezését, aki - meghallgatva az egységparancsnok jelentését - ellépett a katonák sorfala előtt. Ezt követően az Internacionálé hangjaira bevonták az állami zászlót, amely Jurij Andropovnak, a Szovjetunió és a nemzetközi munkásmozgalom kiemelkedő személyiségének temetése alkalmából, az állami gyásznapon félárbocra engedve lengett.

A Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottsága ülést tartott. Kádár János előterjesztésében meghallgatta és jóváhagyólag tudomásul vette a Jurij Andropovnak, a szovjet nép hű fiának, a nemzetközi kommunista mozgalom kiemelkedő személyiségének, a magyar nép igaz barátjának moszkvai temetésén részt vett magyar párt- és állami küldöttség beszámolóját.

Az utóbbi napok rendkívüli időjárása után már a hóviharok okozta károk felszámolásán dolgozhattak a leginkább sújtott két megyében, Békésben és Csongrádban. A rendkívüli téli időjárás miatt kialakult súlyos helyzet több megyében szükségessé tette a magyar néphadsereg alakulatainak részvételét a helyreállításban, az életmentési feladatokban, az anyagi javak mentésében és a szállítási problémák megoldásában.

Bár az utóbbi 24 órában is nagy erőket mozgósítottak az elmúlt hét végi hóvihar következményednek felszámolására, lapunk zártáig a megye hat települése továbbra sem közelíthető meg közúton, Nagykamarás, Almáskamarás, Dombiratos. Magyardombegyház, Kunágota és Kisdombegyház csaknem tízezer lakóját változatlanul fogságban tartja a hó. Az itt élők ellátása a nehézségek ellenére folyamatos, a honvédség nehéz járművei időről időre gondoskodnak az utánpótlásról. Ugyancsak honvédségi járművek közlekedhetnek csak Battonya és Kevermes irányába is. A délkeleti országrészben, ugyanis változatlanul erősen tartja magát a tél. Battonyát, Dombegyházát, Medgyesegyházát csak erős tehergépkocsikkal lehet elérni, ugyancsak ez a helyzet a Szabadkígyós és Gyula, valamint a Csanádapáca-Gábortelep közötti utakon.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_hohelyzet_nagyret.jpgId. Kovács P. György kenyérrel a hátán a Nagyréti tanya felé igyekszik

A közvetlen veszély elmúltával a főutakat megtisztító honvédségi járművek visszavonulhattak, a mellékleágazások szabaddá tételét a közúti igazgatóság és a helyi gazdasági egységek munkagépeire bízva. A települések energia- és közműellátásában lényeges zavar nem támadt, de háromszáz tanya még villanyáram nélkül maradt. A kedd estétől szerda reggelig dolgozó mentőbrigád a lakók kiköltöztetése nélkül szabadította ki a hó fogságából a kübekházi épületeket, így a megye valamennyi települése már a megszokott hétköznapját élhette. A munkahelyeken már nem volt számottevő a hiányzás, a bejáró diákok jelentékeny hányada viszont továbbra is otthon maradt.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_hohelyzet_lorinci_dulo.jpgOsvát András villanyszerelő a Békéscsaba melletti Lőrinci-dűlőben dolgozik a kisfeszültségű vezetéken

A társadalmi zsűri nyilvános ülésével folytatódott a XVI. magyar játékfilmszemle programja. A Royal Szálló éttermében 200 érdeklődő volt jelen az eszmecserén, ahol Mihály András, a zsűri elnöke mondott vitaindító beszédet. A filmszemle vetítési programja a zsűri ülésének idején még nem ért véget; délután még hat filmet mutattak be.

A Vörös Csillag filmszínházban először Révész György rendező alkotását, a Hanyatt-homlok című filmet játszották. Ezt követte Kardos Ferenc rendező Mennyei seregek című munkája, amelyet az utóbbi hónapokban már játszottak a filmszínházak. A Királygyilkosság című film, amelyet Bokor Péter írt és rendezett, egy nyugatnémet filmtársaság koprodukciójában született. Témája 1934 egyik tragikus történelmi eseményéből merít, a marseille-i merényletről szól, ahol megölték I. Sándor jugoszláv királyt és Barthou francia külügyminisztert. Bemutatták Mészáros Márta rendező Napló gyermekeimnek, majd Koltay Gábor István, a király című filmjét, amelyet a tavaly augusztusi városligeti rockopera-előadáson forgattak.

Moszkvában folytatódtak a szovjet vezetők kétoldalú találkozói a Jurij Andropov temetésére ideérkezett külföldi államférfiakkal, vezető politikusokkal. E megbeszélés sorozat a részvétnyilvánítások mellett alkalmat kínált hasznos ismerkedésre is, arra, hogy Konsztantyin Csernyenko, az SZKP KB új főtitkára s más szovjet politikusok újra kifejtsék partnereiknek Moszkva álláspontját az egyes kétoldalú viszonylatokról, döntő fontosságú nemzetközi kérdésekről. A gyászszertartás napján már lezajlott tárgyalásokat és a szerdai megbeszéléseket összegezve megállapítható: a Szovjetunió következetesen folytatja lenini külpolitikáját, nem tér el békeprogramjától.

Ebben a szellemben hangsúlyozta Konsztantyin Csernyenko Pierre Trudeau kanadai kormányfőt fogadva, hogy a Szovjetunió minden országgal olyan politikai párbeszédre törekszik, amelyet igazságos, egyenlő alapon folytatnak, s amely konkrét megegyezések elérésére irányul. Az SZKP KB főtitkára és kanadai vendége súlyos aggodalmának adott hangot a nemzetközi feszültség növekedése miatt. Megerősítették, hogy országaik készek olyan erőfeszítéseket tenni, amelyeknek célja az enyhülés útjára való visszatérés, a bizalom megteremtése és megőrzése az államközi kapcsolatokban.

Az SZKP KB főtitkára több további megbeszélést is folytatott. így a testvéri barátság, szívélyesség, a kölcsönös megértés légkörében kétoldalú és nemzetközi kérdésekről tanácskozott Fidel Castroval, a Kubai KP KB első titkárával, államfővel. Szovjet részről megerősítették a változatlan szolidaritást a kubai néppel, amely határozottan szembeszáll az amerikai imperializmus agresszív kísérleteivel.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_jurij_andropov_temetese_fidel_castro_konsztantyin_csernyenko.jpgFidel Castro és Konsztantyin Csernyenko találkozója 

Elsősorban a közép-amerikai helyzetről volt szó Konsztantyin Csernyenko és Daniel Ortega, a nicaraguai kormányzó tanács koordinátorának megbeszélésén. Mindkét részről határozottan elítélték Washington törekvéseit a feszültség felszítására, a térség országainak belügyeibe való beavatkozására, s arra, hogy saját uralmát kényszerítse ezekre az országokra. Olyan igazságos politikai rendezés mellett foglaltak állást, amelynek alapja: minden népnek saját joga sorsának meghatározása.

Az SZKP KB főtitkára - Gromiko társaságában - találkozott Babrak Karmallal, az Afganisztáni Népi Demokratikus Párt KB főtitkárával, afgán államfővel is, akivel az Afganisztán körüli helyzetről folytatott véleménycserét. Mindkét részről megelégedéssel szóltak a két párt és ország hagyományos baráti kapcsolatairól, s hangoztatták: arra törekednek, hogy a jövőben is minden téren fejlesszék és erősítsék a sokoldalú együttműködést.

Az Afrika déli részén kialakult helyzetről is szó volt Nyikolaj Tyihonov kormányfő és Samora Machel, mozambiki államfő megbeszélésén. A baráti légkörű eszmecserén megállapították, hogy a szovjet-mozambiki kapcsolatok a két ország barátsági és együttműködési szerződésének szilárd bázisára épülnek, és további fejlesztésük távlatai kedvezőek.

Egy héten belül a második jelentős katonai-politikai győzelmet vívták ki a libanoni nemzeti-hazafias erők azzal, hogy a Haladó Szocialista Párt fegyveres alakulatai a Bejrúttól délkeletre elterülő hegyekből (Al-Sahar) egészen a tengerparti Haldéig szorították vissza a kormányhadsereget, közvetlen kapcsolatot teremtve a Nyugat-Bejrútban hatalomra jutott szövetségeseikkel, a síita Amal mozgalommal. Az ellenzéki offenzíva kiszélesítette az elvágással fenyegetett, állandó tüzérségi tűz alatt tartott összekötő folyosót, s ily módon egészen a szíriai határig terjed Nyugat-Bejrút hátországa.

Politikai szempontból jelentős fejlemény, hogy Amin Dzsemajel elnök a novemberben elnapolt genfi megbékélési konferencia óta először Észak-Libanonban találkozott Franzsije volt elnökkel, az ellenzéki Nemzeti Megmentési Front egyik vezetőjével. Az állami rádió és televízió arról számolt be, hogy a politikailag és katonailag elszigetelődött, meggyengült államfő „történelmi elhatározás” bejelentésére készül. Ez a bejelentés várhatóan az Izraellel kötött különmegállapodás érvénytelenítése lesz, de ezt megelőzően az elnök biztosítékot akar kapni Szíriától és az ellenzéktől arra, hogy együttműködnek vele a válság rendezésében.

Dél-Korea elutasította a Koreai-félszigeten kialakult feszültség enyhítésére s az ország békés újraegyesítésére januárban előterjesztett phenjani javaslatot. Az erről szóló levelet a szöuli rendszer képviselői Panmindzsonban nyújtották át a Koreai NDK megbízottainak.

George Shultz külügyminiszter rögtönzött sajtóértekezletén azt mondotta: Libanonban új helyzet állt elő a kormány elleni katonai nyomás fokozódásával. E szituáció, amelyért Szíriát tette felelőssé, az Egyesült Államokat „nehéz döntések” elé állította. Mindazonáltal a washingtoni kormány szándéka, hogy továbbra is ellátja hadianyaggal Dzsemajel hadseregét. Shultz az eddigi amerikai álláspont változását éreztetve kijelentette: támogatja az ENSZ libanoni jelenlétét, egyszersmind hozzátette, hogy egy jelentősebb ENSZ-szerepnek bizonyos politikai előfeltételei vannak.

A Biztonsági Tanács megkezdte, majd csütörtökig el is napolta a vitát az ENSZ-békeerők Bejrútba küldésének kérdéséről.

Az ENSZ-ben Irak ismét kifejtette: mielőbb meg kell valósítani Perez de Cuellar ENSZ-főtitkár kezdeményezését az iraki-iráni konfliktus megoldásáért. Tarik Aziz iraki külügyminiszternek a világszervezet vezetőjéhez intézett levele szerint Bagdad kész megállapodást kötni Teheránnal arról, hogy a hadviselő felek nem támadnak polgári célpontokat.

Befejezéséhez közeledik a Szaljut-7 űrállomás újbóli teljes üzembe helyezése. Leonyid Kizim, Vlagyimir Szolovjov, valamint Oleg Atykov így hamarosan hozzáláthat a kutatási programban előírt feladatok teljesítéséhez. A Szojuz T-16 űrhajóval érkezett, s az űrállomáson február 9. óta tartózkodó három űrhajós vizsgálataitól azt várják a szovjet űrprogram irányítói, hogy jelentősen gyarapítják az eddig szerzett ismereteket az emberi szervezetnek a súlytalanság körülményei közötti viselkedéséről. Ezért igen sok feladat hárul majd a személyzet kutató űrhajósára, Oleg Atykov szívspecialista orvosra.

Eredetileg négy aranyérem talált volna gazdára Szarajevóban, de az időjárás ismét közbeszólt, ezért újra el kellett halasztani a női lesiklást, s maradt három... Ezen gyorsan megosztoztak a versenyzők! Óriási csatát hozott a sífutásban a női 4x5 km-es váltók harca, a norvégek biztosan nyertek, de az ezüstért kiélezett harc folyt... Karin Enkének nem sikerült a triplázás, gyorskorcsolyázásban 3000 méteren „csak” második lett, de vigasztalódhatott, mert az aranyat honfitársnője, Andrea Schöne nyerte. A szánkások küzdelemsorozatában a kettesek versenyét rendezték még, s itt a nagy esélyes NDK-páros csak harmadik lett, mert a szovjetek és az NSZK-beliek is jobbak voltak. Stangassinger és Wembacher már a második aranyat szerezte az NSZK-nak. A félidőben 11 ország osztozik az aranyérmeken.

február 16.

A Minisztertanács ülésén Lázár György tájékoztatást adott Margaret Thatchernek, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság miniszterelnökének hazánkban tett hivatalos látogatásáról. A kormány a tájékoztatót tudomásul vette. A Minisztertanács megvitatta és elfogadta az Országos Tervhivatal elnökének a hosszú távú tervezés eredményeiről adott beszámolóját, a hasznosítás módjára és a további munkára tett javaslatát. Megköszönve az eddigi közreműködést, felkérte a Magyar Tudományos Akadémiát, valamint a társadalmi és érdekképviseleti szerveket, hogy a következő munkaszakaszban is vegyenek részt.

A Minisztertanács jelentést hallgatott meg az elmúlt napok rendkívüli időjárása miatt az érintett megyékben kialakult helyzetről és az ennek nyomán tett intézkedésekről. Elismerését és köszönetét fejezte ki a közlekedési, a szállító és a szolgáltató vállalatok dolgozóinak, a honvédségnek, a helyi szerveknek és a lakosságnak a nehézségek leküzdésében tanúsított példamutató helytállásért. Felhívta az illetékes minisztériumok és országos hatáskörű szervek vezetőit, hogy a keletkezett károk felszámolásához nyújtsanak segítséget.

Régi hagyomány, hogy minden év februárjának közepén, Budapest felszabadulásának évfordulóját ünnepelve, a főváros vezetői valamelyik budapesti nagyüzemben vendégül látják a Szovjetunió magyarországi nagykövetét és a déli hadseregcsoport parancsnokait. Az idén a választás az egyik legrégebbi, mégis leginkább megújult nagyvállalatra, a Beloiannisz Híradástechnikai Gyárra esett, ahol nagy szeretettel fogadták V. Ny. Bazovszkijt, a Szovjetunió budapesti nagykövetét, K. A. Kocsetov vezérezredest, a szovjet hadsereg déli hadseregcsoportjának parancsnokát, Ny. D. Sevkun altábornagyot, a déli hadseregcsoport parancsnokának politikai helyettesét. Az ő, több nappal ezelőtt megtervezett programjukhoz, a nagy múltú gyárral való ismerkedéshez, az üzemlátogatáshoz és fővárosunk felszabadulásának 39. évfordulóján rendezett üzemi röpgyűléshez csatlakozott pártunk Központi Bizottságának első titkára. Kádár János.

A szovjet vendégek programja a Városházán kezdődött, ahol baráti beszélgetés keretében Maróthy László, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a budapesti pártbizottság első titkára és Szépvölgyi Zoltán, a fővárosi tanács elnöke ismertette meg a szovjet vendégeket a budapestiek sikereivel, gondjaival. A program a BHG-ban folytatódott, s itt csatlakozott hozzájuk Kádár elvtárs.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_kadar_janos_vlagyimir_bazovszkij.jpgVlagyimir Bazovszkij és Kádár János a nyomtatott áramköröket gyártó üzemrészben

A szeretetteljes fogadtatás után Berecz Frigyes, az MSZMP KB tagja, a BHG vezérigazgatója - Tamási Zoltánnak, a gyári pártbizottság titkárának, Molnár Ferencné szakszervezeti titkárnak és Szállási Tamásnak, a KISZ-bizottság titkárának a társaságában - köszöntötte a kedves szovjet és magyar vendégeket. Kádár elvtárs ennek viszonzása során utalt rá, hogy másfél nappal korábban még Moszkvában volt, ahol a megrendítő gyászesemény alkalmával az egész világ érdeklődését kiváltó beszédek hangzottak el, és találkozókra is sor került.

E gyár közelmúltja és jelene is arra indította a találkozón részt vevőket, hogy a magyar-szovjet barátság, a két testvéri ország létfontosságú kapcsolataival foglalkozzanak a köszöntőkben, az ismertetőkben és a felszólalásokban. Mert a 110 éves, kilencezer embert foglalkoztató, hat vidéki és budapesti gyáregységből álló, a tavalyi évet 650 milliós nyereséggel záró nagyvállalat, a BHG a különféle szovjet nyersanyagok, a szovjet piac nélkül létezni sem tudna. Kádár elvtárs elégedetten nyugtázta a vezérigazgató szavait.

A vendégek - a szovjetek a testvér sikereit magukénak érezve, a magyarok a saját eredmények feletti örömmel - fogadták azt a közlést is, hogy ez a nagyvállalat évente 11-12 százalékkal növeli termelését, miközben létszáma nem emelkedett, sőt némileg csökkent is. A beruházások csökkenése miatt leapadtak a hazai megrendelések, maradt tehát a külpiac, ahol az igények ebben az iparágban hihetetlenül megnőttek, és nemcsak a tőkés piacokon, hanem a KGST-országokban is. Tamási Zoltán, a pártbizottság titkára a vállalat politikai életéről adott képet, ami nem kevésbé élénk, mint a termelőmunka. A vállalat gazdasági életére serkentőleg hat, hogy a BHG budapesti üzemeiben 840 párttag dolgozik, ők alkotják a vállalat fővárosi dolgozóinak 20 százalékát. Amikor elhangzottak a beszámolók e sikeres vállalat - kétségkívül gondoktól sem mentes - életéről, Kádár, Bazovszkij, Kocsetov, Sevkuin, Maróthy elvtársat és a többi jelenlevő vendéget a gyárvezetés üzemlátogatásra hívta meg.

A híradástechnikai gyárban tett látogatás befejeztével Kádár János elköszönt a vendéglátóktól, a szovjet vendégek pedig a Budapesti Történeti Múzeumban folytatták programjukat. Itt Székely György főigazgató kalauzolásával ismerkedtek a főváros két évezredes történetének tárgyi emlékeivel. Ezt követően a Budavári Palota lovagtermében Vlagyimir Bazovszkij és a déli hadseregcsoport vezetői találkoztak a főváros politikai, kulturális és tudományos életének képviselőivel. Maróthy László köszöntötte a jelenlevőket, majd baráti eszmecseréjük után a találkozó részvevői a történelmi környezetben meghallgatták a Bakfark-együttes és Bodza Klára régmúlt korokat idéző műsorát.

Szerdáról csütörtökre virradó éjszaka Békés megye délkeleti részén utolsóként Nagykamarást szabadították ki a hó fogságából a közúti igazgatóság, a néphadsereg és a KÖVIZIG dolgozói, gépei. Ezzel véget ért a küzdelem a hóval a Körösök mentén, de még van tennivaló bőven. Battonya. Mezőkovácsháza. Kunágota, Medgyesegyháza, Kétegyháza, Kevermes. Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, még mindig csak tehergépkocsival közelíthető meg. Békéscsabán, a helyőrségi laktanyában ünnepségen búcsúztatták a magyar néphadsereg műszaki alakulatainak azokat a katonáit, akik a hóviharban segítséget adtak Békés megyének, feladatukat teljesítették és visszatértek helyőrségükbe.

A késő éjszakai órákban ért véget a XVI. magyar játékfilmszemle. A társadalmi zsűri a filmszemle fődíját a Napló gyermekeimnek című filmnek ítélte, amelyet Mészáros Márta rendezett. A legjobb dokumentumfilm díját ifj. Schiffer Pál Földi paradicsom című alkotása kapta. A zsűri a legjobb rendezésért járó elismerést Szomjas Györgynek adta, Könnyű testi sértés című filmjéért, és kiadták a legjobb első film díját is, amelyet a Xantus János rendezte Eszkimó asszony fázik című produkció érdemelt ki. Színészi díjat kapott Temessy Hédi a Jób lázadása, Lukáts Andor az Eszkimó asszony fázik, valamint Udvaros Dorottya a Te rongyos élet című filmben nyújtott alakításáért. A KISZ díját az István, a király című film kapta, amelyet Koltay Gábor rendezett.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_meszaros_marta_naplo_gyermekeimnek_bansagi_ildiko_czinkoczi_zsuzsa.jpgBánsági Ildikó és Czinkóczi Zsuzsa Mészáros Márta Napló gyermekeimnek című filmjében

Az SZKP Központi Bizottsága, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége és a Szovjetunió Minisztertanácsa nyilatkozatban mondott köszönetét a párt-, tanácsi és társadalmi szervezeteknek, a dolgozó kollektíváknak Jurij Andropov halála miatt kifejezett részvétükért. A szovjet vezető testületek ugyancsak köszönetüket fejezték ki a külföldi elvtársaknak és barátoknak, a szocialista országok dolgozóinak, a testvérpártoknak, s mindazoknak, akik együttérzésüket nyilvánították. Az SZKP KB, a Legfelsőbb Tanács Elnöksége és a szovjet minisztertanács közleményében mély háláját fejezte ki minden olyan állam- és kormányfőnek, államférfinak és közéleti személyiségnek, aki osztozott a Szovjetuniót ért gyászban.

Tovább szilárdult a libanoni ellenzéki erők helyzete Nyugat-Bejrútban és a tőle délre fekvő területeken, miután a drúz Haladó Szocialista Párt fegyveres alakulatai a kulcsfontosságú haldei háromszög elfoglalása után a tengerparti Damur városból is kiverték a kormányhadsereg és a falangista milíciák egységeit. Az átütő siker eredményeként fokozott katonai nyomás nehezedik Szuk el-Garb, illetve a baabdai elnöki palota közvetlen térségére.

Amin Dzsemajel libanoni elnök tájékoztatta az Egyesült Államokat, hogy elfogadja a Szaúd-Arábia által kidolgozott nyolcpontos libanoni rendezési tervet. Ennek értelmében érvénytelenítenék a washingtoni segédlettel létrejött izraeli-libanoni békeegyezményt. A terv tartalmazza a Libanonban szemben álló felek megbékélését, lehetővé tenné, hogy az elnöki tisztet továbbra is Amin Dzsemajel töltse be, és kimondja, hogy az országban tartózkodó külföldi csapatok három hónapon belül távozzanak Libanonból, és helyüket ENSZ békefenntartó erők foglalják el.

Izraeli katonai források szerint a megszálló erők ismét páncélososzlopokat indítottak az Avali folyótól északra eső libanoni területek felé, „tisztogató” akciókra. Az említett források a napok óta folyó izraeli járőrözést azzal indokolták, hogy a „palesztin terroristák” visszatértek Bejrút térségébe, és a főváros melletti hegyvidékre. Azt is elmondották, hogy Tel-Aviv nem tűri a „terroristák” jelenlétét a korábban Izrael által ellenőrzött területeken, s ha szükséges, fegyveres erővel távolítja el őket onnan.

Vezető amerikai laptudósítóknak adott interjújában Reagan amerikai elnök első ízben jelezte, hogy Washington módosíthatja álláspontját a tavaly május 17-i izraeli-libanoni egyezménnyel kapcsolatban, sőt bizonyos értelemben eltávolodott Dzsemajel libanoni elnök eddigi feltétlen támogatásától is. Egy kérdésre válaszolva ugyanis azt mondta, hogy az Egyesült Államok támogatna egy új kormányt Libanonban, ha az „képes volna megvalósítani a szuverenitást saját területe felett” és saját autonómiáját - vagyis, ha Szíria kivonná csapatait.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa több felszólaló meghallgatása után berekesztette a vitát arról a francia javaslatról, hogy a Bejrútban állomásozó négyhatalmi nyugati csapatokat ENSZ-békefenntartó erők váltsák fel. A következő ülés időpontját nem tűzték ki.

A világűr békés felhasználását célzó nemzetközi együttműködés távlatait vitatták meg New Yorkban az ENSZ egyik tudományos albizottságának az ülésszakán. A vita során az amerikai küldött úgy vélekedett, hogy a bizottság nem illetékes leszerelési kérdések megvitatásában. Az ülésszakon felszólaló szocialista és fejlődő országbeli küldöttek aggodalmuknak adtak hangot az amerikai űrfegyverkezési tervek miatt. Nyugtalanítónak nevezték, hogy már napjainkban is csaknem 100 amerikai katonai célokat szolgáló műhold kering a föld körül, és Washington rakétaelhárító rendszert akar az űrbe telepíteni.

A negyedik éve tartó iraki-iráni háború mielőbbi befejezésére szólította fel a két országot az Arab Liga. A szervezet közleménye figyelmeztetett arra, hogy az utóbbi napokban ismét kiéleződött a konfliktus, és ez súlyosan veszélyezteti az egész térséget.

Az iráni hadsereg hajnalban nagyszabású offenzívát indított Irak ellen a front középső szakaszán. Teherán kezdeti sikerekről adott hírt, Bagdadból viszont azt jelentették, hogy visszaverték az iráni rohamot és az iraki erők ellentámadásba mentek át. Az IRNA iráni hírügynökség szerint a „Hajnal-5” fedőnevű hadművelet során az iráni erők, mintegy tizenegy órás csatározás után, áttörték az iraki védelmi vonalakat, ellenőrzésük alá vontak több fontos magaslatot és iraki utánpótlási útvonalat. Az INA iraki hírügynökség jelentésében az áll, hogy az iráni támadó egységeket megállították, egy részüket felmorzsolták és megindult az iraki ellentámadás. Bagdad azt is közölte, hogy az iraki légierő és haditengerészet az Öböl térségében „megsemmisített öt iráni célpontot” és hogy két iráni hajó aknára futott.

A sok-sok halasztás után végre megrendezhették az alpesi síelők legklasszikusabb számát, a lesiklást is. A nők és a férfiak mezőnyében is kitűnően szerepeltek a svájciak, a nőknél Figini nyert, míg a férfiaknál Müller ezüstöt szerzett. Figini révén egyébként már a tizenkettedik ország iratkozhatott fel az aranyérmesek közé. A férfiak lesiklószámát, az egyesült államokbeli Bili Johnson nyerte. A sífutóknál lezajlott a férfiak 4x10 kilométeres váltója, amelyet óriási csatában Svédország nyert a Szovjetunió előtt. A férfi gyorskorcsolyázók 1500 méteres távján a kanadai Boucher bizonyult a leggyorsabbnak, aki már második aranyát szerezte.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_szarajevo_84_gaetan_boucher.jpgAz egyetlen kanadai győztes: Gaetan Boucher, aki 1000 és 1500 méteren bizonyult a leggyorsabbnak

Befejeződtek a jégkorong csoportkörök. Az A-csoport és a B-csoport 2-2 leggyengébbje (Olaszország, Jugoszlávia, Ausztria és Norvégia) csomagolhat, a helyosztókig sem jutottak el. Az 5-8. helyért négy csapat (NSZK, Lengyelország, Finnország, Egyesült Államok) küzdhet innentől. A 2 csoportgyőztes és a 2 második helyezett (Szovjetunió, Svédország, Csehszlovákia, Kanada) pedig az érmes helyekért folytathatja a továbbiakban. A döntőbe jutott együttesek magukkal viszik az egymás elleni eredményüket, így a szovjetek és a csehszlovákok két-két, míg a svédek és a kanadaiak nulla ponttal kezdenek.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_szarajevo_84_jegkorong_szovjetunio_svedorszag.jpgKét pillanat a csoportkörökről és a négy döntőbe jutott csapatról: Szikrázó ütközet a szovjet-svéd mérkőzésen. Balról: Homutov, Sztelnov, Gradin, Gerasizimov és Eklund

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_szarajevo_84_jegkorong_csehszlovakia_kanada.jpgIndul a csehszlovák ellentámadás. Hrdina, Ruzicka és három kanadai: Gagner, Courtnal és Wood

február 17.

Ünnepi megemlékezést tartottak a magyar-szovjet barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződés aláírásának 36. évfordulója alkalmából Szolnokon, a Tiszamenti Vegyiművek művelődési házában. A Magyar-Szovjet Baráti Társaság országos elnöksége, valamint az MSZMP Szolnok megyei és városi bizottsága által szervezett rendezvényen részt vett Apró Antal, az MSZBT elnöke, Roska István külügyminiszter-helyettes és Vlagyimir Bazovszkij, a Szovjetunió magyarországi nagykövete.

A magyar-szovjet barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási egyezmény megkötésének harminchatodik, továbbá a Vörös Hadsereg és a haditengerészeti flotta megalakulásának hatvanhatodik évfordulója alkalmából rendezett barátsági gyűlést Debrecenben, a MÁV Járműjavító Üzem művelődési otthonában a Hazafias Népfront Hajdú-Bihar megyei és Debrecen városi bizottsága, közösen a budapesti Szovjet Kultúra és Tudomány Házával.

Baráti esten emlékeztek meg Moszkvában a Szovjetunió és Magyarország közötti barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződés aláírásának 36. évfordulójáról. A Szovjet-Magyar Baráti Társaság által rendezett megemlékezésen a felszólalók hangsúlyozták: a szerződés szilárd alapokra helyezte a Szovjetunió és Magyarország kapcsolatait, elősegítette a szocializmus magyarországi építését, a magyar állam nemzetközi pozícióinak erősödését. A részvevők fotókiállításon ismerkedhettek meg az országaink közötti kapcsolatok legfontosabb területeivel és eseményeivel. Több fénykép idézte fel a Kádár János vezette magyar párt- és kormányküldöttség tavaly nyári látogatásának fontosabb részleteit, a magyar küldöttség találkozóit a szovjet vezetőkkel.

Elie Szalem, a libanoni diplomácia vezetője, Rijadban hivatalosan is közölte Szaúd al-Fejszal külügyminiszterrel, hogy Amin Dzsemajel elnök elfogadta Szaúd-Arábia nyolcpontos rendezési tervét, amely egyebek között előirányozza a tavaly megkötött izraeli-libanoni megállapodás érvénytelenítését, a négyhatalmi nyugati haderő ENSZ-csapatokkal való felváltását, a tűzszünet megszilárdítását, a nemzeti megbékélési tárgyalások felújítását, a Libanonban tartózkodó izraeli megszálló csapatok, valamint a szíriai és palesztin egységek három hónapon belüli kivonását.

Szaúd al-Fejszal vállalta magára azt a feladatot, hogy megkísérli rábírni Szíriát a csomagterv elfogadására, s latba veti hasonló jelleggel a befolyását a libanoni ellenzék vezetőinél. Valid Dzsumblatt, a Haladó Szocialista Párt elnöke elutasította a kompromisszum lehetőségét, rámutatva, hogy bíróság elé kell állítani Amin Dzsemajelt a libanoni néppel szemben elkövetett bűneiért. Nabih Berri, a síita Amal mozgalom vezetője, hasonlóképpen nyilatkozott.

Ami Szíriát illeti, kormánya több ízben világossá tette: nem tűri, hogy libanoni katonai jelenlétét egy kalap alá vegyék az izraeli megszállással, következésképpen nem egyezik bele egyidejű csapatkivonásba, a szíriai csapatkivonást meg kell előznie az izraeli megszállók, az amerikai és más nyugati csapatok távozásának.

Izrael kormánya a leghatározottabban szembehelyezkedik a Libanonnal kötött egyezmény érvénytelenítésével, és azzal fenyegetőzik, hogy ebben az esetben állandósítja Dél-Libanon megszállását. Közben a libanoni hazafias erők megerősítették pozícióikat az ellenőrzésük alá vont Nyugat-Bejrútban és a dél felől hozzá kapcsolódó hegyvidéki, tengerparti körzetekben. Nagymértékben normalizálódott az élet, megkezdődött a romok eltakarítása, a háborús károk helyreállítása. A libanoni hadsereg egységeit teljesen kivonták a Bejrút-Szidón közötti tengerparti útról, de a falangisták még mindig ellenőrzésük alatt tartják a Damur és az Avali folyó közötti tengerparti sávot.

A megszállt Dél-Libanonban széles körű felháborodást keltett, hogy csütörtök este ismeretlen fegyveresek meggyilkolták Raheb Harb Dzsibsiti imámot, aki korábban hosszabb időt töltött izraeli fogságban a megszállás ellen lázító magatartása miatt.

Reagan elnök aláírta azt az elnöki utasítást, amelynek értelmében a bejrúti repülőtér közelében telepített amerikai tengerészgyalogos-kontingens túlnyomó többségét e hét végétől számított harminc napon belül kivonják a szárazföldről, és a 6. flotta hajóin helyezik el. A fehérházi közlés szerint négy-ötszáz fős amerikai katonai személyzet marad Libanonban, az Egyesült Államok nagykövetségének őrzésére és esetleges kiképzési feladatok ellátására.

A salvadori hazafiak a főváros közvetlen közelében megtámadták a hadseregnek egy villamos erőmű védelmét biztosító egységét. A Salvadorból érkezett jelentés szerint a Farabundo Marti Nemzeti Felszabadítási Front (FMLN) harcosai géppisztolyokkal és sorozatvetőkkel lőtték a San Salvadortól mindössze három kilométerre levő erőművet. A kormányerők egységei helikopterekről géppuskázták a támadókat. Az Agua Caliente elnevezésű villamos erőmű a főváros jelentős részét látja el árammal. A támadás helyszíne az ország egyik rendkívül fontos ipari körzete, amelyen a főváros külterületeire vezető utak többsége megy keresztül.

Leonyid Kizim, Vlagyimir Szolovjov és Oleg Atykov nagy munkát végeztek az űrállomáson - erről számol be a szovjet hírügynökségnek a repülésirányítási központból keltezett tudósítása abból az alkalomból, hogy a február 8-án útnak indult űrhajósok megkezdték tizedik munkanapjukat. A legutóbbi napokban az űrhajósok üzembe helyezték azt a berendezést, amely az atmoszféra páratartalmából vizet regenerál, megvizsgálták az űrállomás ablakait, lecseréltek több ventillátort, s ellenőrizték a komplexum tájoló- és irányítóberendezéseit. Befejeződött a tudományos kísérleteket szolgáló berendezések dekonzerválása is, és az űrhajósok elvégezték az első geofizikai kísérletsorozatot: az MKF-6M és a Kate-140 elnevezésű berendezések segítségével felvételeket készítettek a Szovjetunió területének több északi és távol-keleti részéről. Az Asztra-1 jelölésű tömegspektrométerrel is több kísérletet hajtottak végre az űrállomást közvetlenül körülvevő atmoszféra, valamint a Föld atmoszférájának és ionoszférájának tanulmányozása céljából. Az űrhajósok közérzete és egészségi állapota jó, minden az előzetes terveknek megfelelően történik.

Sovány nap volt Szarajevóban, hiszen mindössze két aranyérmet osztottak ki. Először a sílövők 4x7.5 kilométeres számában avattak bajnokot, az elsőséget immár egymásután ötödször a Szovjetunió válogatottja vívta ki. Az egyéni eredmények alapján versenyzői nem számítottak az esélyesek közé, mint ahogy az olasz Paoletta Magoni sem, aki az olimpia eddigi legnagyobb meglepetését szerezve megnyerte a női műlesiklást. Megkezdték száguldásukat a téli olimpia leggyorsabb egységei: a négyes bobok versenyében, félidőben az NDK csapatai állnak az élen.

február 18.

A téli vásár zárónapján is nagy volt a forgalom a boltokban, bár a legkeresettebb cikkek nagy része már a hét közepén elfogyott. Az ország 36 Centrum-áruházában a két hét alatt 177 millió forint értékű kedvezményes árut adtak el. Ez ugyan valamivel kevesebb, mint tavaly volt, de a BNV 23-as pavilonjában egy héttel meghosszabbítják a Centrumvásárt; amíg a készlet tart, kedvezménnyel árusítanak női ruhát, gyermek- és férfikonfekciót. Az 59 Skála-Coop áruház vásári forgalma csaknem 143 millió forint volt a két hét alatt, s ez több mint 40 százalékos növekedést jelent a tavalyihoz képest. Budapesten, a Ruházati Bolt Vállalat üzleteiben, a téli vásár második hetében valamelyest csökkent a kereslet. Ennek ellenére összesen 2,7 millió forinttal nagyobb értékű engedményes árut adtak el, mint tavaly, s a vásári árukészlet csaknem teljes egészében elkelt. A Szivárvány Kereskedelmi Vállalat áruházaiban, sport- és méteráru-szaküzleteiben az engedményes áruk nagy része elfogyott, s ami megmaradt, azt véglegesen leértékelve árusítják. A fővárosi cipőboltokban főként a női csizmákat keresték a vásárlók.

A lengyel kormány meghívására hivatalos látogatásra Varsóba érkezett Javier Pérez de Cuellar, az ENSZ főtitkára. A repülőtéren a magasrangú vendéget Stefan Olszowski külügyminiszter fogadta.

Az olasz és a vatikáni állam egymás közötti viszonyát szabályozó új szerződést, az úgynevezett konkordátumot aláírta Craxi olasz miniszterelnök és Casaroli bíboros, vatikáni államtitkár. A most aláírt új államközi szerződés még a fasiszta olasz kormány által 1929-ben kötött egyezményt váltja föl. Az új konkordátum több mint hét éven át készült. Lényege, hogy megszünteti a római katolikus vallás hivatalos államvallás jellegét, valamint Róma „szent város” státusát, ami jogilag azt jelenti, hogy a Vatikán lemond eddigi, sok, az olasz állam területén gyakorolt hatalmáról és előjogáról. A többi között megszűnik Olaszországban a kötelező iskolai vallásoktatás, az egyház elismeri a házasságok polgári jogi kötését és a válást.

Heves tüzérségi harcok folytak Bejrútban a zöld vonal mentén és a fővárostól keletre fekvő hegyekben. Szuk el-Garbnál a drúz-szocialista erők nyomása alatt álló kormányhadsereg kénytelen volt feladni előretolt állásait. A hazafias erők ellenőrzése alatt álló területek és a megszállt Dél-Libanon lakossága szombaton általános sztrájkkal tiltakozott a dzsibsiti síita imám meggyilkolása ellen.

A legteljesebb bizonytalanság övezi annak a libanoni béketervnek a sorsát, amely csütörtökön került a nyilvánosság elé. A tervet - amelynek legfőbb eleme az volt, hogy a bejrúti kormány hajlandó érvényteleníteni a tavaly május 17-én aláírt libanoni-izraeli megállapodást - eredetileg szaúdi tervezetnek minősítették. Szaúd-Arábia azonban cáfolta, hogy a 8 pontos béketervet maga javasolta volna.

Szíria elvetette a béketervet. Abdel Halim Haddam szíriai külügyminiszter rámutatott, hogy az Amin Dzsemajel libanoni elnök elgondolásait tolmácsoló javaslat ellentétes a genfi megbékélési konferencián vállalt libanoni kötelezettségekkel, mert egyenlőségjelet tesz Szíria és Izrael közé. A Dzsemajel libanoni elnök által elfogadott tervezet hatodik pontja az izraeli megszálló csapatok és a Libanonban állomásozó szíriai fegyveres erők egyidejű kivonását irányozza elő, ami Szíria számára nyilvánvalóan elfogadhatatlan.

A Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság és a Jemeni Arab Köztársaság együttműködéséről, nemzetközi kérdésekről - ezek között is főként az arab világ helyzetéről - tárgyalt Adenban, a JNDK fővárosában a két ország államfője. Ali Nasszer Mohammed, a JNDK Legfelsőbb Népi Tanácsa Elnökségének elnöke, a Jemeni Szocialista Párt főtitkára és Ali Abdullah Szaleh, a Jemeni Arab Köztársaság elnöke, elsősorban arról tanácskozott, hogy a két országnak fokozottabban kell együttműködnie gazdasági terveik kialakításában, a műszaki-tudományos kutatás terén, valamint az ásványkincsek feltárásában. A két Jemen kapcsolatai 1979 márciusáig rendkívül feszültek voltak, s gyakran került sor közöttük fegyveres összecsapásokra is.

A két államfő találkozójáról Adenban kiadott közlemény hangsúlyozza az arab országok szolidaritásának szükségességét. Mindkét politikus a palesztinai ellenállási mozgalom egysége mellett foglalt állást, és síkraszállt a független palesztin állam megteremtéséért. A két politikus teljes támogatásáról biztosította Szíriát, és aláhúzta Libanon nemzeti egységének fontosságát. Mindketten elítélték a Libanont megszállva tartó Izraelt, valamint az őt támogató Egyesült Államokat, és követelték az izraeli katonák kivonását a közel-keleti országból. Emellett mindketten olyan intézkedéseket követeltek, amelyek révén a Vörös-tenger és az Indiai-óceán térsége békeövezetté válhat és eltávolíthatók onnan a katonai támaszpontok.

Légiriadót és elsötétítést rendeltek el késő este Teheránban, mivel egy iraki vadászgép nagy magasságban a város felett repült el - közölte az IRNA iráni hírügynökség. Az iráni főparancsnokság közlése szerint a Teherán fölé behatolt vadászgép hangrobbanásokat idézett elő. Iraki és iráni jelentések szerint a két fél összesen több mint négyezer katonát vesztett az előző negyvennyolc óra harcaiban.

Diego Cordovez ENSZ-főtitkárhelyettes vezetésével ENSZ-küldöttség tesz látogatást a jövő héten Bagdadban és Teheránban - közölte az ENSZ-főtitkár szóvivője. Hírügynökségi jelentések szerint Irak és Irán hozzájárult ahhoz, hogy az ENSZ új ténymegállapító küldöttsége felmérje azokat a veszteségeket, amelyeket a két fél között negyven hónapja tartó háború okozott. Irán külügyminisztere azonban kizárta annak lehetőségét, hogy a küldöttség politikai kérdéseket is megvitasson. Ali Akbar Velajati iráni külügyminiszter hangsúlyozta: a rakétatámadások, bombázások miatt nem bocsátkoznak politikai megbeszélésekbe a ténymegállapító küldöttség tagjaival.

Finn győzelemmel kezdődött az olimpia utolsó előtti napja. Marja-Liisa Hamalainen a nők 20 km-es sífutó számában megszerezte harmadik aranyérmét, és miután a váltóban is nyert egy bronzot - az olimpia eddigi legeredményesebb résztvevője lett.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_szarajevo_84_marja_liisa_hamalainen.jpgA finn „Síkirálynö”, azaz Marja-Liisa Hämälainen. Három arany- és egy bronzérem gazdája

Hamarosan újabb finn aranynak tapsolhattak a nézők, mert síugrásban a nagysáncon Matti Nykanen remek formában szerepelve a kissánc ezüstje után aranyérmet érdemelt ki. A férfi gyorskorcsolyázók 10 000 méteres számában megismétlődött a Gustafson-Malkov párharc, de most a szovjet fiú győzött. A trebevicsi jégkatlanban százszázalékosan szerepeltek az NDK bobversenyzői, a négyesek viadalában az arany- és az ezüstérmet is elnyerték. Befejeződtek a műkorcsolyázók versenyei is, este a nők között osztották ki az arany-, ezüst- és bronzérmeket. Az NDK Európa-bajnoknője, Katarina Witt, aki Budapesten is nagy sikert aratott az EB-n, feltette pályafutására a koronát, olimpiai bajnok lett.

február 19.

Az ENSZ főtitkára, aki körutat tesz az európai szocialista országokban, első állomásán Lengyelországban az állam vezetőivel tárgyalt, s nemzetközi sajtóértekezletet tartott. Javier Pérez de Cuellart a nemzetközi jog művelésében elért eredményei elismeréseképpen díszdoktorává avatta a krakkói Jagelló Egyetem. Az ENSZ-főtitkár találkozott és megbeszéléseket folytatott Wojciech Jaruzelski miniszterelnökkel, Henryk Jablonskival, az államtanács elnökével, s folytatta megbeszéléseit Stefan Olszowski külügyminiszterrel.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_javier_perez_de_cuellar_wojciech_jaruzelski.jpgJavier Pérez de Cuellar és Wojciech Jaruzelski varsói találkozója

Izrael közvetlen katonai beavatkozással, a libanoni ellenzékre és szíriai szövetségesére gyakorolt nyomással próbálja megakadályozni az Amin Dzsemajel elnök kormányával kötött különmegállapodás érvénytelenítését. Bejrúti elemzők ennek jeleként értékelik, hogy az izraeli légierő kiterjedt légitámadást hajtott végre Bejrúttól délre a Haladó Szocialista Párt erői által néhány napja elfoglalt Damur, Aramun, Naame és Doha, valamint a szíriai ellenőrzés alatt álló Bhamdun, Szofar és Hammana térsége ellen. A bombázásoknak nagy számban estek áldozatul polgári személyek.

Libanoni és nyugati tudósítók egyaránt cáfolták azt az izraeli állítást, hogy palesztin harcosok tértek vissza a libanoni kormányhadseregtől és a falangista milíciáktól elfoglalt területekre. A Bejrút mellett működő izraeli összekötő iroda szóvivője kijelentette: Izrael nem tűri a Nyugat-Bejrútba visszaszivárgott palesztin csoportok jelenlétét. Mose Arensz hadügyminiszter azt állította, hogy több ezer palesztin harcos tartózkodik Nyugat-Bejrútban. A falangista propaganda kitartó következetességgel alakítja ki az izraeli invázió ürügyéül szolgáló „palesztin visszatérés” légkörét. A légitámadással egy időben két izraeli páncélos oszlop lépte át a megszállt Dél-Libanont határoló Avali folyó vonalát. Az egyik a tengerparti úton, a másik a Suf-hegység középső szektorában nyomul észak felé.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_izraeli_pancelosok.jpgIzraeli páncélosok a damuri úton

A téli olimpia utolsó napján már csak három éremkészlet várt gazdára. Az sem sokáig... Az Igman-hegyen a férfiak bő két óra alatt eldöntötték, kié legyen az 50 kilométeres sífutás aranya. A két svéd olimpiai bajnok Wassberg (arany) és Svan (ezüst) testvériesen megosztozott. A férfiak műlesikló számában, a rendkívül nehéz pályán a Mahre ikrek döntötték el egymás között az elsőség sorsát.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_szarajevo_84_steve_phil_mahre.jpgIkersiker: Steve és Phil Mahre osztozott a műlesiklás arany- és ezüstérmén

A szarajevói játékok 39. aranya a szovjet jégkorong-válogatotté lett. A nemzetek pontversenyét két pont előnnyel a Szovjetunió nyerte az NDK előtt, ám az éremtáblázaton utóbbi végzett az élen. Este a Zetra-csarnokban ünnepélyes keretek között Juan Antonio Samaranch hivatalosan is befejezettnek nyilvánította a XIV. Téli Olimpiai Játékokat, s a Kosevo-stadionban kihunyt az olimpiai láng.

február 20.

A magyar-csehszlovák gazdasági és műszaki-tudományos együttműködési vegyes bizottság XIX. ülésszakára Prágába érkezett Marjai József miniszterelnök-helyettes, a testület magyar tagozatának elnöke. A csehszlovák főváros ruzynei repülőterén tárgyalópartnere, Rudolf Rohlicek csehszlovák miniszterelnök-helyettes fogadta. Jelen volt Kovács Béla, hazánk prágai nagykövete. Marjai Józsefet, a csehszlovák miniszterelnökség épületében fogadta Lubomir Strougal csehszlovák kormányfő. A megbeszélésen áttekintették a kétoldalú gazdasági és műszaki-tudományos együttműködés terén elért eredményeket. A gazdasági kapcsolatok további elmélyítésének lehetőségeit mérlegelve hangsúlyozták, hogy megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a magyar és a csehszlovák gazdaság számára meghatározó ágazatokban a termelési kooperációk és a gyártmányszakosítás fejlesztésére. A megbeszélésen részt vett Rudolf Rohlicek csehszlovák miniszterelnök-helyettes, és jelen volt dr. Kovács Béla.

Újból villanyáramot szolgáltat a Paks-Szeged közötti nagyfeszültségű villamos távvezeték, amelynek egyik nagy tartóoszlopa a nagy hóviharban kidőlt. Az Országos Villamos Távvezeték Vállalat dolgozói több mint egy hétig tartó munkával állították helyre a távvezeték működését. A távvezeték szakadása csak átmenetileg okozott áramkimaradást Szegeden, hiszen a javítás alatt más távvezeték-rendszerek pótolták a hiányt.

Az amerikai filmakadémia - 3000 tagjának jelölése alapján - Oscar-díjra javasolta Gyöngyössy Imre-Kabay Barna Jób lázadása című filmjét. Az NSZK-magyar koprodukcióban készült alkotás az öt legjobb, nem angol nyelvű film közé került. A film főszereplői: Zenthe Ferenc - aki ezért az alakításáért nemrégiben elnyerte a magyar filmkritikusok díját - és Temessy Hédi. Az operatőr Szabó Gábor volt.

A libanoni polgárháború kiéleződése arra késztette Olaszországot és Nagy-Britanniát, hogy kivonja Libanonból erőit, amelyeket az izraeli-libanoni háború után küldött oda, Franciaország pedig kérte, hogy ENSZ-erőket rendeljenek ki saját csapatai helyébe.

A libanoni helyzetről és az EGK-izraeli gazdasági kapcsolatokról folytatott megbeszéléseket Jichak Samir izraeli kormányfő Brüsszelben a nyugat-európai közösség külügyminisztereivel. Samir találkozott Cheysson francia és Genscher nyugatnémet külügyminiszterrel.

Amin Dzsemajel libanoni elnök sürgősen visszarendelte Bejrútba külügyminiszterét, Elie Szalemet, aki vasárnap este indult el az Egyesült Államokba.

A nicaraguai kormányerők felvették a harcot a Honduras felől támadó ellenforradalmi csapatokkal, és az ország északi körzetében lezajlott összecsapásokban harminc fegyverest megöltek - jelentette be Humberto Ortega, nicaraguai nemzetvédelmi miniszter. A leghevesebb összecsapások Zelaya megyében voltak. A harcok a miniszter közlése szerint még tartanak. Ortega elmondta, hogy az ellenforradalmárokat a CIA látja el fegyverekkel, és a kormányellenes fegyveres csoportokat amerikai repülőgépeken és helikoptereken juttatják el a hondurasi-nicaraguai határövezetbe. Az Egyesült Államok mindent elkövet a Nicaraguának szánt nemzetközi segélyakciók megakadályozására, hogy ezzel is fokozza az ország gazdasági nehézségeit - mutatott rá a miniszter.

A salvadori hazafiak az ország északkeleti részén fekvő San Miguel tartományban lelőttek két csapatszállító helikoptert. A gépek személyzete és valamennyi utasa, összesen 28 katonai személy életét vesztette. A helikopterek a San Miguelben indított „tisztogató” hadműveletekben vettek részt. A tartományban napok óta heves harcok folynak a kormánycsapatok és a hazafias erők között. A salvadori rezsim mintegy négyezer katona bevetésével szeretné teljes ellenőrzése alá vonni a tartományt, hogy az amerikai katonai és polgári tanácsadók által kiagyalt „pacifikálási” programját végrehajtsa. Ennek keretében a parasztokat áttelepítenék a hadsereg által körülzárt falvakba és farmokra. A hazafiak illegális adója - a Rádió Farabundo Marti - azt is közölte, hogy a hét végén az ország különböző pontjain lezajlott összecsapásokban több mint ötven kormánykatona esett el.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_salvadori_kormanykatonak.jpgA kormányerők elszállítják halottaikat az összecsapás színhelyéről

Tizenkét napot töltött eddig a Szaljut-7 űrállomás fedélzetén Leonyid Kizim, Vlagyimir. Szolovjov és Oleg Atykov. A három szovjet űrhajós ismét működőképes állapotba hozta a hosszú időn át automatikus üzemmódban keringő űrállomást, és hozzálátott kutatási feladatának végrehajtásához. Már el is készítették az első fényképfelvételeket a Szovjetunió távol-keleti és tengermelléki területeiről. A földi irányítás a korábbiakhoz képest valamelyest növelte a Szaljut-7 jelenlegi lakóival szemben támasztott követelményeket. A mostani út egyik célja ugyanis az, hogy hatékonyabbá tegye az űrállomáson végzett munkát. Ezért a napi munkaidőt nyolc és fél órára növelték. Reggelente fél órán át tart a kutatásokra, tudományos kísérletekre való felkészülés és ezt hat óra produktív munka követi. Esténként az űrhajósok két órát szánnak rá, hogy alaposan megismerkedjenek a másnapi kutatási programmal, előkészítsék annak végrehajtását. Mivel most hárman tartózkodnak az űrállomáson, lehetővé vált a munka olyan megosztása, hogy párhuzamosan egyszerre több kísérletet is végezzenek. Ha segít is társainak, Oleg Atykov kutatóűrhajósnak valamelyest eltér a feladata Kizimétől és Szolovjovétól. Orvos lévén mindennap ellenőrzi a személyzet egészségi állapotát.

február 21.

Várkonyi Péter külügyminiszter meghívására hivatalos látogatásra hazánkba érkezett Lennart Bodström, Svédország külügyminisztere. A svéd diplomácia vezetőjét a Ferihegyi repülőtéren vendéglátója fogadta. Jelen volt Szigeti Károly, Magyarország stockholmi, valamint Kari Vidar Hellners, Svédország budapesti nagykövete. A megérkezést követően a Külügyminisztériumban megkezdődtek a hivatalos külügyminiszteri tárgyalások. A megbeszélésen áttekintették a kölcsönös érdeklődésre számot tartó nemzetközi kérdéseket, s véleményt cseréltek a kétoldalú kapcsolatok alakulásáról. Lennart Bodström a délutánt városnézéssel töltötte. Felkereste a Mátyás-templomot, majd megtekintette Budapest városképét a Halászbástyáról. A program a Magyar Nemzeti Galériában folytatódott, ahol a svéd külügyminiszter - Eri Gyöngyi főigazgató-helyettes kalauzolásával - megnézte A XX. századi festészet és szobrászat című állandó kiállítást. Este dr. Várkonyi Péter díszvacsorát adott vendége tiszteletére a Külügyminisztérium vendégházában.

A szovjet hadsereg és haditengerészeti flottja megalakulásának 66. évfordulója alkalmából ünnepséget rendeztek az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet déli hadseregcsoport parancsnokságán. Részt vett az ünnepségen Korom Mihály, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára, Borbándi János, a Minisztertanács elnökhelyettese, Czinege Lajos hadseregtábornok, honvédelmi miniszter. Ott volt a társadalmi és tömegszervezetek sok vezetője, a kormány több tagja, a magyar néphadsereg tábornoki, parancsnoki karának tagjai, a társ fegyveres testületek magas rangú képviselői. Vlagyimir Bazovszkij nagykövet vezetésével megjelent a Szovjetunió budapesti nagykövetségének több diplomatája. Az ünnepségen részt vett Nyikolaj Szilcsenko vezérezredes, a Varsói Szerződés tagállamai egyesített fegyveres erői főparancsnokának magyarországi képviselője. Konsztantyin Kocsetov vezérezredes, a déli hadseregcsoport parancsnoka mondott ünnepi beszédet, majd a déli hadseregcsoport ének és táncegyüttese adott műsort.

Abbaszkoli Zali mezőgazdasági miniszter vezetésével iráni gazdasági küldöttség érkezett hazánkba a magyar-iráni gazdasági együttműködési vegyes bizottság ülésszakára. Az iráni delegációt Hetényi István pénzügyminiszter, a vegyes bizottság magyar társelnöke fogadta a Ferihegyi repülőtéren. Jelen volt Ali Akbar Farazi, az Iráni Iszlám Köztársaság budapesti nagykövete.

Nagy veszteség érte a szovjet és a világirodalmat: 79 éves korában, súlyos, hosszan tartó betegség után elhunyt Mihail Solohov. Az SZKP Központi Bizottsága, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége és a szovjet kormány együttes közleménye, mély fájdalmának hangot adva, tudatta a világhírű író halálát. Solohov az SZKP Központi Bizottságának tagja, a Legfelsőbb Tanács képviselője, a szovjet írószövetség vezetőségének titkára, a Szovjet Tudományos Akadémia tagja volt. Az író munkásságát sok magas szovjet és külföldi kitüntetéssel honorálták. Kétszer kapta meg a Szocialista Munka Hőse címet, többször a Lenin-rendet, s kitüntették Lenin- és Állami Díjjal is. Alkotásainak széles körű nemzetközi elismerését mutatta az irodalmi Nobel-díj. Mihail Solohov nekrológját Konsztantyin Csernyenko, az SZKP KB főtitkára, más szovjet párt- és állami vezetők, az irodalmi és művészeti élet kiválóságai írták alá. A temetés megszervezésére bizottság alakult, amelyet Mihail Zimjanyin, az SZKP KB titkára vezet. Mihail Solohovot csütörtökön, végakaratának; megfelelően, szülőfalujában, Vesenszkajában helyezik örök nyugalomra.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_mihail_solohov.jpgMihail Solohov 

Javier Perez de Cuellar, az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkára Bohuslav Chnoupek csehszlovák külügyminiszter meghívására feleségével és kíséretével Prágába érkezett. Az ENSZ főtitkárát a prágai várban fogadta Gustáv Husák, a CSKP Központi Bizottságának főtitkára, köztársasági elnök. A baráti légkörben lefolyt eszmecserén áttekintették a nemzetközi élet legfontosabb témáit, mindenekelőtt a béke megőrzésével és a nemzetközi biztonság megszilárdításával összefüggő kérdéseket. Gustáv Husák rámutatott: a nemzetközi politikai és gazdasági stabilitás megszilárdításához a fegyverkezési verseny megszüntetésén és a nemzetközi erőegyensúly megőrzésén keresztül vezet az út.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_javier_perez_de_cuellar_gustav_husak.jpgPérez de Cuellar és Gustáv Husák a tárgyalások előtt

Javier Pérez de Cuellar a prágai külpolitikáról szólva nagyra értékelte a nemzetközi élet problémáinak reális megközelítését, valamint a fejlődő országoknak nyújtott csehszlovák gazdasági és kulturális segítséget. Hangsúlyozta, hogy az ENSZ igyekszik növelni erőfeszítéseit a nemzetközi dialógus folytatásához szükséges konstruktív légkör megteremtésére és a feszültséggócok felszámolására. Délután a Cernin-palotában, a csehszlovák külügyminisztérium épületében Bohuslav Chnoupek csehszlovák külügyminiszter nemzetközi kérdésekről tárgyalt az ENSZ főtitkárával.

Az ENSZ főtitkára tájékoztatta vendéglátóját a világszervezet lépéseiről, amelyek a közel-keleti kérdés békés megoldását, az iráni-iraki konfliktus befejezését, a dél-afrikai, ciprusi és a közép-amerikai helyzet rendezését szolgálják. Ezen kívül ígéretet tett arra, hogy a világszervezet újabb erőfeszítéseket tesz a még mindig az UNITA nevű, szakadár angolai szervezet fogságában levő csehszlovák állampolgárok kiszabadítására. Javier Pérez de Cuellar délután megbeszélést folytatott Alois Indrával, a csehszlovák szövetségi nemzetgyűlés elnökével is. Az ENSZ főtitkárát a késő délutáni órákban ünnepélyes keretek között a prágai Károly Egyetemen díszdoktorrá avatták.

A politikailag és katonailag egyaránt elszigetelődött Amin Dzsemajel libanoni elnök - bejrúti sajtóértesülések szerint nem adott pozitív választ a Rafik Hariri szaúd-arábiai közvetítő által tolmácsolt szíriai ellenjavaslatokra, de önmagában is biztató körülmény, hogy a szaúdi közvetítés magas szinten, Abdallah trónörökös személyes irányításával folytatódik. A négypontos szíriai javaslat elengedhetetlen követelménynek tartja a múlt év májusában aláírt izraeli-libanoni megállapodás feltétel nélküli, nyilvános elvetését, a Libanonban tartózkodó izraeli megszálló csapatok és a szíriai erők kivonásának különválasztását. Kimondja, hogy a szíriai csapatok jelenlétének kérdését az Arab Liga keretében kell megvizsgálni egy olyan új libanoni nemzeti egységkormány kérésére, amelyben megfelelő képviselethez jut a belpolitikai ellenzék és a mohamedán vallási közösség. Végül a genfi megbékélési konferencia felújítása, a nemzeti egységkormány megalakítása feltételezi az ellenzék követeléseit kielégítő radikális politikai reformok bevezetését. Mint köztudomású, Szíria előzőleg elutasította azt az amerikai és szaúdi támogatással kidolgozott nyolcpontos libanoni tervet, amely az izraeli és a szíriai csapatok egyidejű kivonását vette számításba.

A négyhatalmi nyugati erők olasz egységének kivonása után a síita Amal mozgalom milicistái vették át a bejrúti palesztin menekülttáborok védelmét. Nabih Berri, az Amal vezetője rámutatott, hogy az 1982-es izraeli invázió óta sohasem volt olyan szilárd a közbiztonság Nyugat-Bejrútban, mint most.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_olasz_egysegek_bejrutban.jpgFolytatódik az olasz egységek kivonása Bejrútból

Az izraeli légierő - három napon belül másodszor - újabb légitámadást hajtott végre a nemzeti-hazafias erők ellenőrzése alatt álló libanoni területek, nevezetesen Bhamdun térsége ellen.

Egy 36 harckocsiból álló izraeli páncélos oszlop kedden déli irányból húsz kilométerre megközelítette Bejrútot. A fenyegető csapatmozdulatról Mose Arensz izraeli hadügyminiszter kijelentette: annak bizonyítékául szánták, hogy Izrael nem akar kivonulni a térségből.

Irán első fokú riadókészültségbe helyezte a Bandar-Abbász körzetében állomásozó légi- és tengeri erőit, mivel egy amerikai haditengerészeti kötelék tart az Ománi-öböl felé. Az amerikai flottamozgásra az adott ürügyet, hogy - úgymond - garantálni kell a Hormuzi-szoroson keresztül vezető hajóutak biztonságát; ez derült ki a The Daily Telegraph című londoni lap jelentéséből. Az Öböl menti arab országok katonai vezetői hétfőn megkezdődött dohai értekezletükön aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy az iráni-iraki konfliktus az Egyesült Államok vagy más ország beavatkozásához vezethet. Az értekezletet megnyitó Kalifa bin Hamad asz-Szani katari hadügyminiszter szerint nemzetközi erőfeszítéssel kell véget vetni a negyedik éve tartó iráni-iraki háborúnak, minthogy az immár az egész térség békéjét veszélyezteti. Szalem esz-Szabah kuvaiti hadügyminiszter az értekezlet megkezdése előtt elítélte a Hormuzi-szoros lezárására vonatkozó iráni fenyegetést, figyelmeztetve arra, hogy ez külföldi katonai intervencióra adhat ürügyet.

Háromszáz külföldi vendég jelenlétében Managuában megnyílt Nicaragua nemzeti hőse, Sandino meggyilkolásának ötvenedik évfordulója alkalmából rendezett emlékünnepség. Az ünnepségsorozat első napján több külföldi delegáció kapott szót; köztük Hans Wischnewski, a Szocialista Internacionálé elnökhelyettese, Carlos Andres Perez és José Figueres volt venezuelai és Costa Rica-i elnök, Ladislav Adamec, a cseh kormány elnökhelyettese és Juan Almeida, a Kubai Kommunista Párt Politikai Bizottságának tagja, az állam- és minisztertanács elnökhelyettese. Az MSZMP-t az ünnepségen Ernszt Antal, a Központi Bizottság tagja, a párt Csepel Vas- és Fémművek Bizottsága első titkára képviseli. Az ünnepség alkalmából hivatalosan közölték, hogy a kormány november 4-re tűzte ki a választásokat.

Föld körüli pályára juttatták a Szovjetunióból a Progressz-19 jelzésű automatikus teherszállító űrhajót. Az új Progressz feladata, hogy üzemanyagot, élelmiszert, vizet, a tudományos kísérletekhez szükséges különböző berendezéseket szállítson a Szaljut-7 űrállomáson dolgozó három szovjet űrhajósnak.

február 22.

Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára az MSZMP KB székházában fogadta Lennart Bodströmöt, Svédország külügyminiszterét, aki hivatalos látogatáson tartózkodott hazánkban. A szívélyes légkörű találkozón véleményt cseréltek a nemzetközi, helyzet időszerű kérdéseiről és a magyar-svéd kapcsolatok alakulásáról. Lázár György, a Minisztertanács elnöke ugyancsak szerdán, parlamenti dolgozószobájában fogadta a svéd diplomácia vezetőjét. A találkozón jelen volt dr. Várkonyi Péter külügyminiszter és Szigeti Károly, hazánk stockholmi, valamint Kari Vidor Hellners, Svédország budapesti nagykövete. A svéd külügyminiszter koszorút helyezett el a Magyar Hősök Emlékművén a Hősök terén, Ezután, a SZOT székházában találkozott Gáspár Sándorral, a Szakszervezetek Országos Tanácsának elnökével.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_lennart_bondstrom_kadar_janos.jpgLennart Bodström és Kádár János találkozója az MSZMP KB székházában

Magyarországi látogatása végeztével Lennart Bodström találkozott a magyar sajtó képviselőivel. Nyilatkozatában nagyra értékelte a magyar vezetőkkel folytatott tárgyalásait és hangoztatta: megelégedésére szolgál, hogy országaink kétoldalú kapcsolatait semmilyen jelentős probléma nem terheli. Együttműködésünk fontos nemzetközi fórumokon is érvényesül. Ami a gazdasági kapcsolatokat illeti, Svédország érdekelt abban, hogy beruházzon, s abban is, hogy vásároljon Magyarországon. Kifejezte kormányának azt az óhaját, hogy országaink kereskedelmi kapcsolatai a tavalyi megtorpanás után tovább fejlődjenek. A svéd külügyminiszter elégedetten nyilatkozott kulturális kapcsolatainkról is. Azt a reményét fejezte ki, hogy a jövő évre tervezett budapesti nemzetközi kulturális fórum, mint az európai együttműködési folyamat eleme, sikeres lesz.

A svéd diplomácia vezetője a koradélutáni órákban elutazott hazánkból. A Ferihegyi repülőtéren vendéglátója, Várkonyi Péter külügyminiszter búcsúztatta. Jelen volt Szigeti Károly, Magyarország stockholmi és Kari Vidar Hellners, Svédország budapesti nagykövete is.

Moszkvában ünnepi nagygyűlést tartottak a szovjet hadsereg és haditengerészeti flotta napja alkalmából. A szovjet hadsereg központi színházában megtartott ünnepségen részt vett Dmitrij Usztyinov marsall, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a Szovjetunió honvédelmi minisztere, Grigorij Romanov, a politikai bizottság tagja, a központi bizottság titkára. Jelen voltak a szovjet hadsereg marsalljai, tábornokai, a haditengerészeti flotta tengernagyai, a moszkvai helyőrség katonái, a szovjet főváros lakóinak képviselői. A nagygyűlésen Viktor Kulikov marsall, a Szovjetunió honvédelmi miniszterének első helyettese mondott beszédet. Hangsúlyozta, hogy a szovjet hadsereg a Varsói Szerződés tagállamainak testvéri hadseregeivel együtt becsülettel eleget tesz kötelességének, megbízhatóan őrködik a szocialista vívmányokon.

Csehszlovákiai látogatásának második napján délelőtt Javier Pérez de Cuellar, az ENSZ főtitkára, látogatást tett Karlovy Varyban. Az ENSZ főtitkára ezután Prágán keresztül továbbutazott Pozsonyba, ahol találkozott Peter Colotkával, a csehszlovák szövetségi kormány elnökhelyettesével, szlovák miniszterelnökkel és Viliam Salgoviccsal, a szlovák nemzeti tanács elnökével. Javier Pérez de Cuellart mindkét városba elkísérte vendéglátója, Bohuslav Chnoupek csehszlovák külügyminiszter.

Elie Szalem libanoni külügyminiszter cáfolta, hogy Amin Dzsemajel elnök végső elhatározásra jutott volna a szíriai-szaúd-arábiai rendezési terv lényegét, az Izraellel kötött különmegállapodás érvénytelenítését illetően. Hafez Asszad szíriai elnök és Abdallah szaúdi trónörökös damaszkuszi tárgyalásait követően olyan, hivatalosan meg nem erősített hírek terjedtek el, hogy a libanoni államfő elfogadta a politikai rendezés menetrendjét. E szerint Dzsemajel kinevezné a leendő nemzeti egységkormány új szunnita mohamedán miniszterelnökét, aki azon az alapon vállalná a kormányalakítást, hogy érvénytelenítik az izraeli-libanoni megállapodást. Ezt követően felújítanák a genfi megbékélési konferenciát, és megalakítanák a nemzeti egységkormányt, amely az izraeli megszálló csapatok kivonulásától elkülönítve, az Arab Liga keretében tűzné napirendre a szíriai katonai jelenlét kérdését. Bejrúti sajtóértesülések szerint Rasid Karami és Takieddin Szolh a két esélyes miniszterelnök-jelölt. Karami az ellenzéki Nemzeti Megmentési Front egyik vezetője.

Az IRNA iráni hírügynökség azt jelentette, hogy az iráni erők - az éjszaka indított újabb offenzíva keretében - áttörték az államhatár közelében húzódó iraki vonalakat. Eközben elfoglaltak több magaslatot, ahonnan lövedékeik elérhetik azt a műutat, amely az iraki fővárost az öböllel köti össze. Az offenzíva a front középső - mintegy száz kilométernyi hosszúságú - szakaszát érinti. Iraki részről egyidejűleg azt közölték, hogy az iráni támadás kudarcba fulladt.

Letartóztatták Leopoldo Galtieri tábornokot, az egykori argentínai katonai junta vezetőjét. Az 1981-1982-ben hatalmon volt tábornok elnök letartóztatását a hadsereg vizsgáló bizottsága rendelte el. Galtierit Argentínának a Falkland- (Malvin-) szigetekért 1982 tavaszán vívott háborúban elszenvedett vereségéért viselt felelőssége miatt állítják bíróság elé. Buenos Aires-i források szerint letartóztatása parancsot adnak ki Jorge Anaya tengernagy, a haditengerészet, valamint Basilio Lami Dozo tábornok, a légierő akkori főparancsnoka ellen is. A volt argentínai katonai vezetés a falklandi háborúval kapcsolatos felelősségének kivizsgálása azután, kezdődött meg, hogy a múlt év végén hivatalba lépett Raúl Alfonsín elnök polgári kormányzata. Argentína gazdaságának a falklandi háború ötmilliárd dollár értékű kárt okozott, nem beszélve az óriási emberveszteségről - közölte Rómában Bernardo Grinspun, a jelenleg nyugat-európai körúton tartózkodó argentin gazdasági miniszter. A politikus az olasz fővárosból Párizsba utazik, ahol a katonai junta által örökül hagyott 43,6 milliárd dolláros külföldi adósságtömeg törlesztésének átütemezéséről tárgyal majd.

Humor:
idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_humor.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_humor_2.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_humor_3.jpg

Reklám:
idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_reklam_1.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_reklam_2.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_reklam_3.jpg

Kékfény:
Tragikus gyermekbaleset történt a főváros XVII. kerületében, Rákoskeresztúron. Két kisgyermek, a hétéves Kiss Krisztián és testvére, a tízéves Kiss Ágnes a Budapesti Vegyiművek mögött levő tóra indult csúszkálni. Mint a kerületi rendőrkapitányság ügyeletesétől este megtudtuk, minden valószínűség szerint a kisfiú alatt betörött a jég, majd a segítségére siető leánytestvérét is elnyelte a víz. A szomszédos Vegyiművek dolgozói siettek a gyerekek segítségére, de már csak a kisfiú holttestét tudták a tóból kiemelni. A helyszínre érkező tűzoltóság könnyűbúvárjai találták meg a jég alatt később a kislány holttestét.

Nagy anyagi kárral járó közlekedési baleset történt Budapesten, a XVI. kerületben. A Csömöri úton előzés közben egymásba rohant két teherautó és egy Lada személykocsi. Az ütközés következtében az egyik teherautó a közeli lakóházba rohant, ahol szerencsére senki sem tartózkodott. Csodával határos módon csak az egyik teherautó vezetője és a Lada sofőrje sérült meg könnyebben. Az anyagi kár jelentős. A balesetet az okozta, hogy a személyautó vezetője megsértette az elsőbbségi szabályt.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_csomori_uti_baleset.jpgAz egyik teherautó lakóházba rohant

A nyíregyházi városi bíróság, mint a fiatalkorúak bírósága ítéletet hirdetett az újfehértói templom felgyújtóinak ügyében. Mint köztudomású, tavaly április 14-ről 15-re virradó éjszaka kigyulladt az 1754-ben, barokk stílusban épített újfehértói műemlék református templom. A gyors rendőri nyomozás kiderítette, hogy az épületbe azon az éjszakán négy fiatal hatolt be. Az őrizetbe vett fiatalok a bizonyítékok alapján beismerték cselekményüket Galambot akartak lopni; egyikőjük a villámhárítón mászott fel, majd az ablakot betörve engedte be társait a templomtérbe. Innen a toronyba mentek, ahol gyufákkal világítva hozzáláttak a galambok összeszedéséhez. A félig elégett gyufaszálakat szanaszét dobálták, s ezekből a padlózaton összegyűlt toll, faág és más száraz anyag lángra kapott. A tűz hamar tovaterjedt, és megsemmisítette a templom harangtornyát. Bár a nyíregyházi tűzoltók gyorsan megfékezték a lángokat, az anyagi kár így is meghaladta a hárommillió forintot. A bíróság az elsőrendű vádlottat, a 18 éves, a bűntett idején a javítóintézetből szökött Váradi Zoltánt különösen nagy vagyoni kárt okozó gondatlan közveszélyokozás vétségében, valamint rablás bűntettében vonta felelősségre, és halmazati büntetésül 3 évi és 8 hónapi, a fiatalkorúak börtönében letöltendő szabadságvesztésre ítélte. Mellékbüntetésül 3 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. Takács Mihály 20 éves újfehértói lakost 2 évi és 4 hónapi, fogházban letöltendő szabadságvesztésre ítélték. A harmadrendű Rákos László büntetése 1 évi és 6 hónapi szabadságvesztés, amelyet a fiatalkorúak börtönében kell letöltenie. Svank Györgyöt a bíróság 1 évi és 8 hónapi fogházra ítélte. A vádlottak védői enyhítésért fellebbeztek. Az ügyet másodfokon a megyei bíróság tárgyalja.

A Borsod megyei Rendőr-főkapitányság őrizetbe vette és előzetes letartóztatásba helyezte Pócsi Miklós 25 éves segédmunkást és Pócsi Sándor 19 éves eltartottat. E két ózdi lakos alaposan gyanúsítható azzal, hogy február 20. és 22. között Ózd, Dankó telep 23. szám alatti lakásán megölte, majd kirabolta Berki Anna 68 éves rokkantnyugdíjast. A rendőrség szakértők bevonásával tovább folytatja a vizsgálatot.

Közlemények:
Az Operaház kéri, közöljék jelenlegi lakcímüket azok a nyugdíjasai, akik legalább 20 évig munkaviszonyban voltak az Operaháznál.

Hóka-móka címmel egész napos rendezvényt szerveznek február 25-én a KISZ IV. kerületi szervezetei. A program két helyszínen - a Műjégpályán és a Tungsram ifjúsági klubban - kerül lebonyolításra. Az előbbi helyen műkorcsolya-bemutatóban gyönyörködhetnek a vendégek, majd az Express együttes játszik rövid hokimeccset. Lesz még ügyességi játék, tombola és jégkarnevál is. Az ifjúsági klubban játékterem működik majd. rajzfilmeket vetítenek, videodiszkó és „pol-kaszinó” színesíti a műsort.

A Fővárosi Vízművek értesíti a fogyasztókat, hogy február 16-án 5 órától 19 óráig - karbantartás miatt - a XIV. kerületben a Hungária körút, Egressy út, Lumumba utca és Kerepesi út által határolt területen nyomáscsökkenés, az épületek felsőbb szintjein vízhiány várható.

A „Margit-híd” disco vezetősége országos jelmezbált rendez 1984. febr. 29-én este 21 órai kezdettel. Színvonalas műsor, a legötletesebb jelmez tulajdonosa nívós jutalmat kap. Asztalfoglalás a 124-215 telefonon vagy V. ker., Szt. István krt. 1., az üzletvezetőnél.

Állásajánlat:idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_allasajanlat.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_allasajanlat_1.jpg

Divat: Változatok pulóverekre
Manapság már senki nem vitatja a kötött holmik létfontosságú szerepét az öltözködésben, sőt, úgy tűnik, egyre többen fogtak hozzá házilagos elkészítésükhöz is! A kézi kötésnek idén minden eddigit felülmúló sikere van, így ha tehetitek - időtök és pénzetek engedi - minél hamarabb lássatok hozzá egy-egy új darab előállításához. Az igyekezet nem lesz hiábavaló, különösen, ha az üzletekben kapható, igényes kötött cuccok árait veszitek figyelembe.idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_divat_1.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_divat_2.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_divat_3.jpg

Zavartalan az ellátás zöldségből és gyümölcsből:
Annak ellenére, hogy a tél második felében tartunk, burgonyából, zöldségből és gyümölcsből most is megfelelő mennyiség kerül a piacokra. A kistermelők ugyan már valamivel kevesebb árut kínálnak eladásra, mint az előző hónapokban, az állami és különösen a szövetkezeti kereskedelem azonban az idénynek megfelelő cikkekből változatlanul nagy mennyiséget hoz forgalomba. Burgonyából a szövetkezeti kereskedelem és a termelő gazdaságok már az ősszel is 8-9 ezer tonnával többet adtak el, mint az előző év azonos hónapjaiban. Vöröshagymából a Zöldért-vállalatok nyolcezer tonna készletezésére kaptak megbízást. Ezzel szemben kétszer annyi van még most is a raktáraikban. Zöldségfélékből mintegy 30-32 ezer tonna van a tárolókban: 8-10 százalékkal több, mint tavaly ilyenkor. Fejes káposztából és karalábéból változatlanul bőséges a felhozatal. Kelkáposztából és vöröskáposztából szintén ki lehet még elégíteni az igényeket. Számítani lehet azonban arra, hogy ez utóbbi cikkekből a kereskedelem a későbbiekben - az évszaknak megfelelően - már kevesebbet tud majd forgalomba hozni. A főzelékféléket végül szárazbab, lencse és sárgaborsó egészíti ki. Ezekből ugyancsak megfelelő mennyiség van a piacokon. Téli almából a szövetkezeti kereskedelem a lakosságnak az ősz óta valamivel többet adott el, mint az előző év azonos időszakában. Most 40-41 ezer tonna van belőle a hűtőházakban, és ez elegendő ahhoz, hogy a tavaszi gyümölcsök beéréséig kielégíthessék az igényeket. Téli körtét más években ilyenkor már nemigen lehet találni, most azonban néhány termelő gazdaság elárusítóhelyén és egyes magánkereskedőknél ebből is megfelelő a kínálat. Citromból változatlanul kiegyensúlyozott az ellátás. A kubai narancs és a grapefruit szezonja azonban már véget ért.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_garai_teri_piac.jpgKielégítő a kínálat a budapesti Garai téri piacon

Vigyáznak egymásra:
Közlekedési úttörők várják mindennap a buszmegállónál a körmendi Kölcsey utcai általános iskola bejáró kisdiákjait és az iskoláig kísérik őket. Az 504. számú Petőfi Sándor Úttörőcsapat alegységének tagjai a városi rendezvények területbiztosítási teendőiből is kiveszik részükét: mindig ott látni őket felnőtt rendőr társaik oldalán.
idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_kormendi_uttorok.jpg

Több mint száz lakást korszerűsít a gyöngyösi ingatlankezelő:
Nagy változás következett be a gyöngyösi Ingatlankezelő Vállalat életében: végre korszerű, minden igényt kielégítő üzembe költözhettek. A beruházásra összesen negyvenmillió forintot költöttek. Az új körülmények kedvezően hatottak a dolgozók munkafegyelmére is. A vállalat idei terveiben százhúsz lakás felújítása szerepel. A munkák idejére a családokat ki kell költöztetniük otthonaikból. Erre a célra átmeneti lakásokkal rendelkeznek. A belvárosi felújítás nyomán már huszonhárom lakás öltött teljesen új külsőt eddig. A régebbi épületek lakásainak korszerűsítését az idén is folytatják Gyöngyösön, a pénzügyi forrásoktól függő mértékben.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_gyongyosi_ingatlankezelo.jpgA felújításhoz szükséges vasanyagokat válogatják a raktárban

Jánoshalmiak példamutatása:
A jánoshalmi „Petőfi” Termelőszövetkezetben a szocialista brigádmozgalom közel másfél évtizedes múltra tekint vissza. Az időjárási viszontagságok és egyéb akadályok, pl. a baromfi-vész ellenére, 40 millió forint gazdálkodási eredményt értek el. A vezetőség 14 brigádot aranykoszorús címmel jutalmazott. Ugyanakkor a Kállai Éva ifjúsági szocialista brigád a szövetkezet kiváló brigádja címet nyerte el. A brigád az üzemi lapban egy felhívást tett közzé. Ennek eredményeként 18 ezer forintot ajánlottak fel egy mozgássérült artistanő megsegítésére.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_janoshalma_gal_tiborne_mozgasserult_artista.jpgA Kállai Éva ifjúsági szocialista brigád tagjai Gál Tiborné mozgássérült artistanővel

Crossbar-központ Hatvanban:
Sok bosszúságot okozott a hatvaniaknak s a városba telefonálóknak e kapcsolások lassúsága. Nemrég azonban javult a helyzet: nagy anyagi ráfordítással crossbar rendszerű központ létesült Hatvanban. Igaz, egyelőre még csak a „kimenő” hívásokra alkalmas a közvetlen tárcsázás, de a közeljövőben elkészül a „bejövő” telefonálásokra alkalmas rész is. Az új rendszer segítségével több lett a telefonállomás a településen.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_hatvani_crossbar.jpgAz új berendezés munka közben

Agrokémiai központ Fejérben:
A Fejér megyei Aba község határában, a nyolc termelőszövetkezet társulásában épült agrokémiai központban már a tavaszra készülnek. A társuláshoz tartozó 26 ezer hektáros területre 24 ezer tonna - folyékony és szemcsés - műtrágyát készítenek elő.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_abai_mutragya.jpgMűtrágyakeveréket készítenek a belső tárolótérben

Kekszgyártó üzem a detki téeszben:
A detki Magyar-Bolgár Barátság Tsz halmajugrai területén tavaly adták át a kekszüzemet. A Zamat Kávé- és Kekszgyár növelni kívánta a kekszgyártását, ezért kötött együttműködési szerződést a detki termelőszövetkezettel és a Heves megyei Sütőipari Vállalattal. Eddig két műszakban dolgoztak, de az NDK-ból érkezett gépeken január közepétől már három műszakban termelnek. Ahhoz, hogy tőkés exportra is szállíthassanak, nemcsak finom árut kell készíteni, hanem jól is kell csomagolni. Ez persze még a jövő feladata, a hármas társulás most tervezi az NDK-beli és francia csomagológépek alkalmazását. A közkedvelt vaníliás linzert tíz Füszért-vállalat konténerrel szállítja innen az ország különböző helyeire. Az első negyedéiben 155 tonna Kedvenc vaníliás linzert, száz tonna Zsófi linzert (ezt exportra) és hatvan tonna mézest gyártanak. Kekszből csaknem nyolcszáz tonnát készítenek.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_detki_keksz.jpgAz üzem korszerű dagasztógépe és a sütővonal

Kiállítás a békéért:
Tanulói kisplasztikáiból, festményeiből, grafikáiból rendezett kiállítást a budapesti Radnóti Miklós utca 8-10. szám alatt levő általános iskola. A művek hétköznapjainkat ábrázolják, azokat a nyugodt, csöndes hétköznapokat, amelyeket a háború veszélye fenyeget. Igen, így is ki lehet állni a béke eszméje mellett...

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_bekekiallitas.jpg

Fóliás tej Pásztóról:
Naponta 60 ezer liter tejet vásárolnak és dolgoznak fel a Közép-magyarországi Tejipari Vállalat pásztói üzemében. Ők látják el tejtermékkel Nógrád megye legtöbb üzletét, iskoláját, napközi otthonos konyháját, kórházát és egyéb intézményét.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_pasztoi_tej.jpgFóliazacskókba kerül a töltőautomatákon a tej

Konverter-acél:
A Dunai Vasmű konverterénél a múlt év őszétől kísérleteznek a kokszadagolásos acélgyártással. Ennek lényege az, hogy a nyersvas növelése nélkül, több hulladékvasat adagolnak a konverterbe, és ezt koksz segítségével oxigénezik. Az új eljárás eredményeként nem csak növekedett a termelés, hanem az acél minőségét is javították. A korábbi kísérletek már gyakorlattá váltak s ma már a továbbfejlesztésen dolgoznak a szakemberek. Képünkön: az új technológiánál jó szolgálatot tesz a számítógép, ahol a mérnök javaslata alapján a szükséges pillanatban beavatkozhat a fuvatásvezető.
idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_konverter_acel.jpg

Szép papír, jó papír:
Legalább is ezt állítják a szakemberek a próbaüzem eredményei alapján. A szolnoki gyár több éve tartó rekonstrukciója a befejezéshez közeledik. A már működő, új gyártósorról percenként 540 méter papír kerül a tekercsekre. A kiemelt beruházás javítja a nyomdaipar lehetőségeit, enyhít a könyv- és újságkiadás már-már nyomasztó gondjain és - nem utolsósorban - jelentős dollárkiadástól mentesíti a költségvetést.
idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_szolnoki_papir.jpg

Felújított SZOT-üdülő Sopronban:
Két ütemben újítják fel a SZOT soproni, Csepel nevű üdülőjét. A munkák első szakasza lezárult, így ma már 145 vendég üdülhet korszerű körülmények között a festői szépségű város üdülőjében.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_soproni_szot_udulo.jpgAz üdülő épülete

A Magyar Televízió műsorán: Wagner. Angol-magyar sorozat.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_wagner_richard_burton.jpgVilágsztár - televíziós filmen is: Richard Burton (Wagner)

Valami példátlan - vagy szinte példátlan - történik a televíziózásban Magyarországon. Megbukott a „Wagner” című tévéfilmsorozat, amelyet kedd esténként sugároznak. A példátlanság nem a bukás tényeiben, hanem annak körülményeiben rejlik. Olvasólevelekből, olvasótelefonokból, de magánbeszélgetésekből is mód van értesülni, hogy a tévénézők milyen s mekkora egységbe tömörülnek most egy tévéfilmsorozat megítélésében. A „Wagner” nem tetszik azoknak sem, akiknek igénye nem terjed tovább a kikapcsolódásnál, következésképp a puszta szórakozásnál. De azoknak sem tetszik a „Wagner”, akik igényesebbek a tévével és önmagukkal szemben. Nem tetszik továbbá azoknak, akiknek ez a név, hogy Richard Wagner, semmit sem mond. De nem tetszik ez a tévéfilmsorozat azoknak sem, akik ismerik és értik Richard Wagnert, az operairodalom megújítóját, az operajátszás megreformálóját. Szélesíthetjük a kört, általánosíthatunk, és akkor még mindig a valóságnál, az igazságnál maradunk. Mondhatjuk, hogy nem tetszik a „Wagner” a botfülűeknek, nem tetszik a vájtfülűeknek. Mondhatjuk, hogy az ország apraja-nagyja mélységesen unja ezt a „Wagner”-tévéfilmsorozatot.

(Korabeli tévékritika a Képes Újságban)

Hová menjünk? Moziba!
idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_mozi.jpg
Színházi bemutató: A kétfejű fenevad (Vígszínház)

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_pap_vera_kaszas_attila_bansagi_ildiko.jpgPap Vera, Kaszás Attila és Bánsági Ildikó

A 8. héten a magyar slágerlista a szólisták között: 1. Szörényi-Bródy: Kárpáthyék lánya (Koncz Zsuzsa), 2. Fenyő: Viva rock and roll (Fenyő Miklós), 3. Lerch-Demjén: Egy szó a vége: szerelem (Kovács Kati).

Az előadók között: 1. Vikidál-Cserháti: Maradj vonalban (P. Box), 2. Szikora-R-Go együttes: Kriszti (R-Go), 3. Fischer-Horváth: A szeretet koldusai (Korál).

A héten az amerikai slágerlistákat a Culture Club Karma Chameleon-ja, a nyugat-európai slágerlisták többségét a Frankie Goes To Hollywood Relax című számai vezetik.

Levelező társat keresünk!

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_levelezo_tarsat_keresunk_gergely_szilvia.jpgGergely Szilvia (14) - tanuló - 2426 Tárnok, Véla u. 25., fiúkkal levelezne.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_levelezo_tarsat_keresunk_nagy_karoly.jpgNagy Károly (20) mozdonyvezető - 6400 Kiskunhalas, Kilián Gy. u. 33., lányokkal levelezne.

Válogatott magánügyek:
14 éves lány vagyok. Halálosan beleszerettem Balázs Fecóba. Miatta elmentem a koncertjükre. Beszéltem vele egy kicsit. Nagyon szeretem. Csak róla álmodom. Az ő fényképe van a szobámban a falon. Az iskolában is csak rá gondolok. Ha felhívnak felelni, nem tudok a leckére gondolni. Mindennap hallgatom a lemezét. Csak ő érdekel. Azt mondják, van felesége. Ugye nem igaz. Imádom, imádom! Mit csináljak? Így nem lehet élni. Mindig szeretni fogom!
„Maradj velem”
De lehet így élni! S csakis így lehet élni. Hogy lobog, lelkesedik az ember, reális terveket tűz maga elé és igyekszik azt megvalósítani. A hangsúly itt a reálison van! Ugyanis a te terved nem tűnik annak, hiszen csak néhány dal alapján alakítottál ki magadban egy képet a Korál együttes vezetőjéről. Amihez szerintem nem sok köze van a Fecónak. Persze nincs ezzel baj, hiszen ez a kép a szentkép funkcióját tölti be nálad. Lehet rajongani érte, bele lehet képzelni minden szépet és jót... Szóval egy idő múlva majd rájössz arra, hogy csak játék volt a számodra is. Egyébként a Fecó is szokott gyakran álmodozni. Mostanában csak a Yamaha jelenik meg legédesebb álmaiban. Ez nem egy 14 éves iskolás lány, hanem egy vadonatúj elektromos zongora. Ki-ki a vérmérséklete szerint képzeli el a páros életet...

Az NB I-es csapatok - ki külföldön, ki itthon - folytatták a felkészülésüket a tavaszi szezonra. A hét elején az MTK-VM két mérkőzést is játszott Dubaiban a helyi válogatott ellen, eredményeik egy 3:1-es vereség és egy 2:1-es győzelem. Az Ú. Dózsa NSZK-ban túrázó együttese teremtornán vett részt és A-csapata első, míg B-csapata a második helyet szerezte meg. A lila-fehér gárda egyébként tovább is utazott Hollandiába.

Február 14-én a Legfelsőbb Bíróság ítéletet hirdetett Faragó József és 30 társa, a fővárosi totózó-„maffia” ügyében. Mint ismeretes, Faragó József 1981 őszétől Pataki Miklóssal és Perei Gyulával megállapodott, hogy anyagi erőiket egyesítve együtt totóznak, néhány mérkőzést háromesélyesre játszanak, a fix tippekben érintett csapatok játékosainak és a játékvezetőknek pedig pénzt ajánlanak fel, hogy az eredmények megfeleljenek a megjátszott tippeknek. A Fővárosi Bíróság tavaly szeptemberben folytatólagosan elkövetett, különösen nagy kárt okozó csalás bűntettéért Faragó Józsefet hat-, Pataki Miklóst négy-, Perei Gyulát öt-, a fix tippek megszerzésében közreműködő Bernáth Zoltánt háromévi szabadságvesztésre, az ügy többi vádlottját rövidebb tartamú - részben próbaidőre felfüggesztett - szabadságvesztésre, illetve pénzbüntetésre ítélte, és kötelezte a vádlottakat. hogy térítsék meg a 26 milliós kárt az OTP Sportfogadási és Lottó Igazgatóságának. Az ügy fellebbezések folytán a Legfelsőbb Bíróságra került. A másodfokú eljárásban a védők többsége azzal érvelt: védenceik nem követtek el csalást, nem tévesztettek meg senkit, nem károsítottak meg senkit. A lottóigazgatóság nem károsult - állították -, hiszen a nyereményalapot mindenképpen felosztotta volna a nyertes fogadók között, de a tisztességesen totózók nem tekinthetők károsultnak, mert korántsem biztos, hogy tiszta játék esetén nyertek volna.

A Fővárosi Bíróságnak a szabadságvesztések mértékére vonatkozó döntését - egy vádlott kivételével - a Legfelsőbb Bíróság helyben hagyta. Kulunics Péter büntetését - aki az ügy tizenötödrangú vádlottja volt, s mindössze egy akcióban volt csekély szerepe, cselekménye kis fokú társadalmi veszélyessége miatt - hatályon kívül helyezték, s megrovásban részesítették. A vádlottak egyharmadánál felemelték a kiszabott pénzbüntetéseket, egyebekben az első fokú ítéletet helyben hagyták.

Volán SC-BVSC 3:0 (0:0). Szőnyi út, edzőpálya. G.: Zsinka, Szeibert, Vincze.
H. Papp J. SE-Nyíregyháza 2:0 (1:0). Nyíregyháza, 300 néző.
ZTE-Z. Volán MTE 1:0 (0:0). Zalaegerszeg. G.: Galántai.

Február 15: Zwolle-Ú. Dózsa 2:2. Az Ú. Dózsa együttese Arnheimben a PEC Zwolle első ligás csapatával mérkőzött. A lilák góljait Dékány és Kiss lőtte.
Vasas-Hódgép Metripond SE 3:2 (1:2). Hódmezővásárhely, 1000 néző. G.: Katona, Pecha, Kiss.
Váci Izzó MTE-Ferencváros 1:1 (1:0). Vác, 1000 néző. G.: Koch.
Bp. Honvéd-Ganz-Mávag 6:0 (2:0). Kispest, Honvédpálya, 150 néző. G.: Esterházy (2), Varga (11-esből), Gere, Dajka, Bodonyi.
Videoton-Tapolcai Bauxitbányász 4:0 (3:0). Székesfehérvár, 200 néző. G.: Gyenti, Májer, Szabó, Borsányi.
DVTK-Borsodi Volán 4:3 (0:2). Diósgyőr, 400 néző. G.: Szabó (2), Szemere, Kiss (11-esből).
SZEOL AK-Békéscsabai Előre Spartacus 1:1 (1:0). Szeged, SZEOL AK-pálya, 300 néző. G.: Kovács G.

Február 16: Újpesti Dózsa-FC Utrecht 1:1. Utrecht. Az újpestiek gólját Fekete szerezte.
A jugoszláviai Lipicán befejeződött az a nemzetközi négyestorna, amelyen a Haladás is részt vett. A szombathelyi csapat az első napon 1:0-ra kikapott a másodosztályú Novi Sad együttesétől; a másik ágon 0:0-ra végződött találkozó után - a Sloboda ellenében - 11-es rúgásokkal az Olimpia Ljubljana jutott a döntőbe. Végül a tornát a házigazda ljubljanai csapat nyerte. A harmadik helyért: Sloboda-Haladás VSE 2:0 (0:0).
Nyíregyháza-ZVL Zilina 3:0 (1:0). Nyíregyháza, 1200 néző. G.: Vágó (2), Fecsku.
ZTE-PVSK 3:1 (1:0). Pécs, 100 néző. G.: Gass (2), Péter.

Február 17: Volán-Lokomotiva Kosice 3:3 (3:1). Czabán Samu tér. Már 3:0-ra vezetett a Volán, a lelkes kassaiak a hajrában kiegyenlítettek. G.: Hatvanger, Vincze, Krómer.
SZEOL AK-Politechnica Timisoara 1:0 (0:0). Szeged.

Február 18: Klagenfurt (osztrák)-Rába ETO 3:3 (3:2). Győr, 3000 néző. A klagenfurtiak kapujuk elé tömörülve védekeztek és a zárt védekezéssel szemben a győriek nem boldogultak. Az osztrákok ügyes ellentámadásokat vezettek, s a Rába védelmének megingásait kihasználva a 13. percben már kétgólos vezetésre tettek szert. Fordulás után nyomasztóvá vált a győriek fölénye, de csak egyenlíteni tudtak. G.: Hannich (2, mindkettő 11-esből), Burcsa.
Tatabányai Bányász-Gornik Zabrze 1:1 (1:0). Tatabánya. 300 néző. G.: Udvardi.
Tatran Presov-Nyíregyháza 1:1 (1:0). Nyíregyháza, 1200 néző. G.: Csehi.
Zalaegerszegi TE-Siófoki Bányász 4:3 (2:1). Siófok. 300 néző. G.: Soós (2), Török, Kovács S.
Bp. Honvéd-Bakony Vegyész 6:0 (3:0). Kispest. 300 néző. G: Détári (2). Nagy (2), Bodonyi, Garaba.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_bp_honved_bakony_vegyesz_garaba_imre.jpgA válogatott Garaba (középen) nemcsak a gyepen, a levegőben is biztos pontja volt a Honvéd csapatának

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_bp_honved_bakony_vegyesz_dajka_laszlo.jpgA Bp. Honvéd magabiztosan győzött a Bakony Vegyész ellen. Ez a helyzet azonban kimaradt: Dajka (fehér trikóban) elől kiüti a labdát a veszprémi kapus

Vasas-Gödi Dunamenti TSZ SK 2:1 (2:0). Göd, 300 néző. G.: Katona, Híres.
Ferencváros-Ifjúsági válogatott 0:0. Üllői út, 1500 néző. Mindkét félidőben többet támadtak a zöld-fehérek, de a gólhelyzetek rendre kimaradtak. Az ifjúsági válogatott ellentámadásai szünet után már több veszélyt jelentettek, a fiatal csapat erőssége azonban a végig nagyszerűen játszó védelem volt.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_ferencvaros_ifjusagi_valogatott_szelpal_koch.jpgAz egyik legérdekesebb előkészületi összecsapáson az FTC nem bírt az ifjúsági válogatottal. A gól nélkül végződött találkozó egyik kemény párharcát örökítette meg fotóriporterünk: az ifjúsági válogatott Szélpál és a ferencvárosi Koch viaskodik a labdáért 

DVTK-Debreceni Kinizsi 3:0 (1:0) Diósgyőr. 1900 néző. G: Lippai, Borostyán, Máthé.
Pécsi MSC-OFK Kikinda (jugoszláv) 2:0 (1:0). Szekszárd, 500 néző. G.: Pillinger, Mészáros.

Február 19: Haladás VSE-Eisenstadt 2:0 (2:0). Szombathely, 400 néző. Az első félidőben ötletesen és időnként igen tervszerűen játszott a Haladás, de a gólhelyzeteket nem tudta megfelelően kihasználni. Szünet után az osztrák együttes is bátrabban kezdeményezett és ekkor kiegyenlítettebbé vált a küzdelem. G.: Marton, Dobány.
SZEOL AK-Szegedi Dózsa 5:2 (2:1). Békéscsaba, 200 néző. G.: Gruborovics és Segesvári 2-2, Somogyi.
Videoton-Hódgép Metripond SE 2:0 (0:0). Székesfehérvár, 300 néző. G.: Szirják 2 (egyet tizenegyesből).
Eger SE-Volán SC 2:1 (1:1). Eger, 2000 néző. G.: Seres.
Pécsi MSC-Spartak Subotica 3:2 (1:1). Pécs, 600 néző. G.: Réfi (3, egyet 11-esből). Ezzel a PMSC nyerte a Dunántúli Napló Kupát.

Február 21: DVTK-Tatran Presov 1:0 (0:0). Diósgyőr, 1000 néző. A csehszlovák első osztály középmezőnyéhez tartozó eperjesi gárda ellen csak a szünet után kerekedett felül a lelkesen és harcos felfogásban küzdő diósgyőri együttes. G: Dzurják.
Tatabányai Bányász-Gornik Zabrze (lengyel) 4:1 (2:1). Tatabánya, 300 néző. G: Plotár (2), P. Nagy (11-esből), Schmidt.
Rába ETO-Slavia Praha 2:0 (1:0). Győr, 3000 néző. 25 percen át gyorsan, frissen játszott, több ügyes támadást vezetett a Rába. A kínálkozó helyzetekből azonban csak egyet tudott kihasználni. Szünet után már kevésbé volt folyamatos a játék. Kiegyenlítetté vált a küzdelem, ám a Rába így is növelni tudta előnyét. G: Burcsa, Szabó.
Zalaegerszegi TE-H. Bottyán SE 6:0 (3:0). Zalaegerszeg. G: Galántai (3), Soós, Gass (11-esből), Kovács.

Február 22: Ú. Dózsa-Slovan Bratislava 2:1 (1:1). Megyeri út. 400 néző. G.: Kiss S.. Kardos (11-esből).

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_u_dozsa_slovan_bratislava_dekany_gabor.jpgA képen Dékány elviszi a labdát a vendégek hátvédje mellett

Ferencváros-Ganz-Mávag 2:0 (0:0). Kismartoni út, 1000 néző. G: Pogány, Koch.
22. sz. Volán SE-Volán SC 4:3 (4:0). Rákoscsaba, 200 néző. G.: Szeibert, Nyúl, Seres.
Nyíregyháza-Ózdi Kohász 4:2 (2:0). Nyíregyháza, 700 néző. G.: Fecsku (2), Vágó (2).
Váci Izzó-Bp. Honvéd 4:1 (1:1). Vác. 1000 néző. A szervezetten játszó Vác jó játékkal meglepte ellenfelét. G.: Varga (11-esből).
DVTK-D. Kinizsi 3:3 (3:0). Debrecen 600 néző. A debreceni NB II-es csapat szünet után erőteljes játékkal meglepte a diósgyőrieket. G.: Lippai (2), Szemere.
Csepel-Ráckevei Aranykalász TSZ 7:0 (4:0). Csepel, 100 néző. G: Tulipán (3), Kincses B., Paksi, Csucsánszky, Fischli.
Soproni SE-Haladás VSE 3:2 (1:1). Sopron, 500 néző. G.: Görög, Dobány (11-esből).

És akkor lássuk a lényeget, a második és a harmadik vonal féléves mérlegét.

Emlékeztetőül: Így zártak a csapatok az NB II-ben az 1983/84-es bajnokság őszi idényében.
idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_oszi_tabella.jpg

Az NB II. őszi idénye 587 góljának szerzői:
idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_nb_ii_gollovolista.jpg

Az NB II. csapatonkénti gyorsmérlege:
Az idényzárást jelentő forduló semmivel sem volt visszhangosabb, mint a zárófejezetet megelőző tizennyolc, az NB Il-es mezőny önmaga után jelentős hiányjeleket rajzolva - szépen, kereken görbülő kérdőjeleket hagyva lépett le a színről. Az úgynevezett alapmunkálatokat végezte el csupán ez az ősz, bőven hagyva munkát a tavasznak, hiszen a lényegi kérdések (feljutás, kiesés) jószerivel csak feldobott skiccként kerültek a képzeletbeli papírra. A semminél talán csak az a több, hogy a hajrára az élen kialakult egy olyan négyes (Eger, Hódmezővásárhely, Debreceni MVSC, Békéscsaba), amelynek tagjai valószínűleg egymás között intézik majd el a feljutás dolgát; az alsóházban pedig a Ganz-Mávág az egyetlen, amely 19 forduló alatt egyre lejjebb csúszott, s onnan már nagyon valószínűtlen a visszakapaszkodás. Jószerivel a megoldhatatlanra vállalkozva, íme egy (legfeljebb három...) mondatban a húsz csapat őszi szerepléséről:

Eger: Hárompontos előnye előtt kalapot levéve tiszteleg a mezőny. Tizenkétszer győzött, s csak Baján bukott nagyot. A kérdés: tudja-e tartani ezt a nagyszerű sorozatot?

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_eger_se_kiss_tibor.jpgKiss Tibor az egriek házi gólkirálya

Hódgép-Metripond: A legkevesebb gólt kapta (16), de játékával talán a legtöbb elismerést. Eskü alatt vallja: nagyon fel akar jutni...

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_baja_hodmezovasarhely.jpgEgy jelenet a Baja-Hódgép-Metripond mérkőzésről (3:1)

Debreceni MVSC: Tizennégy hetes veretlenség, aztán három gyors vereség. Behozhatatlan előnnyel akart zárni (csalódás), a feljutási esélyt még nem vesztette el (remény).

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_siofok_dmvsc.jpgA debreceni Selyem (csíkos mezben) és a siófoki Takács párharca a Siófok-DMVSC (0:0) mérkőzésen

Békéscsaba: A DMVSC-hez képest „fordított leosztású" játszma; gyötrődő, vereségekkel tarkított kezdés, aztán sorozatos győzelmek. A Debreceni Kinizsi tehet arról, hogy nem állnak még előkelőbb helyen...

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_bekescsaba_kiralyvari.jpgKirályvári - Sokszor csapata egyik legjobbja volt a sok csatát megjárt védő

22-es Volán: Csak dicséretet érdemel... Kotul nélkül is bizonyította, hogy mindenki legyőzésére képes. Ha idegenbeli mérlege jobb, akkor az első három között várhatná a folytatást...

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_22_es_volan_dunai_ede.jpgDunai Ede jól sikerült fejessel szabadítja fel a 22-es Volán kapuját 

Szolnoki MÁV MTE: A rajt utáni, azonnal bekövetkezett edzőválságot túlélte a gárda, újoncként zárt a 6. helyen, s ez több mint jó teljesítés. A rúgott gólok tekintetében három előttük járót is lekörözött, legnagyobb bravúrjának a Hódgép-Metripond 5:0-ás lelépése számít. Nem kell a kieséstől rettegnie...

Nagykanizsa: Úgy indult, mint aki meg sem áll az NB I-ig... Aztán jött a „behorpadás”, s maradt, mi volt: jó, megbízható középcsapat. Bárhol nyerhet, bárkitől kikaphat, de azért a csapatok még mindig nem nagyon szeretnek Kanizsán vendégeskedni...

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_22_es_volan_nagykanizsa.jpgSzögletből érkezik a labda a 22-es Volán-Nagykanizsa (4:3) mérkőzésen. Sötét mezben a vendégek védekeznek

Bakony Vegyész: Újonc létére a helyezés és a mutatott játék tekintetében egyaránt betört az NB II-es „világba”. Nyolc győzelmét hét vereség „csúfítja” ugyan, de a HMSE-n kívül például a veszprémiek az egyetlenek, akik Egerben pontot tudtak szerezni... Egy furcsaság: hazai pályán szinte nem múlik el úgy mérkőzés, hogy 11-eshez ne jutnának!

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_bakony_vegyesz.jpgEgy emlék még nyárról: Ez a gólhelyzet is kimaradt a Dunaújvárosi Kohász-Bakony Vegyész osztályozó mérkőzésen a Veszprém kapuja előtt

Siófok: Mínusz négy ponttal kezdte az idényt, s ha nincs az emlékezetes „baki”, akkor most az ötödik helyről, a feljutás valós reményével várná a tavaszi folytatást. Ami volt, megtörtént, dicséretesen harcolt hátránnyal is, három veresége önmagáért beszél...

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_ganz_mavag_siofok.jpgBiztosan győzött a Kőbányai úton a Siófok a Ganz-Mávag ellen (3:0). Képünkön Onhausz (6), a vendégek egyik legjobbja elfejeli a labdát a rátámadó Nahóczky elöl. Jobbról a gépgyáriak csapatkapitánya, Aranyosi - beavatkozásra készen

Keszthely: A Gellei Imre megteremtette alapokra az új edző, Kiss László jól építkezett, „nyögvenyelős” kezdés után a bajnokság középső szakaszától a zárásig a Balaton-partiak csak felfelé nyomultak a táblázaton. Bajai 4:1-es győzelmük adta az induló lendületet...

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_hodmezovasarhely_keszthely_stark_peter.jpgA hódmezővásárhelyi Stark Péter elől tisztáz a keszthelyi védelem

Salgótarján: A mezőny legnagyobb csalódása ez a csapat! NB I-es álmokkal indult, most a bennmaradásért küzd... Játékosállománya alapján az előbbi terv volt a valós!

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_hodmezovasarhely_salgotarjan.jpgStark Péter és Kovács II. József harca a labdáért a középpályán... Hódmezővásárhely-Salgótarján 1:2

Kecskemét: Három edző is ült a kispadján ezen az őszön, de igazi arculatot egyiküknek sem sikerült formálni. Nyolc veresége sok, ugyanakkor hét győzelme - nem kevés... A két adat a rapszodikusság hű lenyomata.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_kecskemet_siofok.jpgSomogyi, a Kecskeméti SC középpályása elvezeti a labdát a siófoki Olajos mellett. KSC-Siófok 1:0

Ózdi Kohász: Nem sikerült a tervezett robbantás; ez a csapat jobb annál, minthogy ötven százalék alatt teljesítve a 13. helyen szerénykedjék...

Sopron: Itt is edzőválság kavarta az érzelmi hullámokat, s ennek a csapat látta kárát. Igazi nagy bravúr, emlékezetes siker nélkül evickélt át az őszi idényen. Sokkal több a tavasszal sem várható...

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_ganz_mavag_sopron.jpgKovács Béla, a Ganz-Mávag játékmestere lódul meg a soproni védők között. A Sopron is nyerni tudott (2:1) a Kőbányai úton

Baja: 5:1-re verte az Egert, ettől a sikertől aztán úgy „megmámorosodott”, hogy a folytatásban sorozatban veszítette pontjait. Pozíciója szerény, tudástartaléka jóval többre tenné képessé. Egyetlen szerencséje: a közönség kitart...

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_kecskemet_baja.jpgAlbert felszabadít az elcsúszó Janicsár elöl, hátul Kovács figyel. Kecskeméti SC-Baja 0:2

Szekszárd: A mezőny leggólképtelenebb támadósorával „büszkélkedhet”, s ez egyben be is határolja lehetőségeit. Vagy 1:0-ra nyer, vagy kis gólkülönbségű: vereségeket szenved. Bennmaradását aligha fenyegeti veszély, igaz ennél többre nem is nagyon vágyik...

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_ganz_mavag_szekszard.jpgSuba, a vendégek kapusa bravúros vetődéssel ment a Kőbányai úti találkozón, amelyen a csapatok megosztoztak a pontokon. Ganz-MÁVAG-Szekszárd 0:0

Debreceni Kinizsi: A rajt után hetekig csak vesztesen hagyta el a pályát. A fordulatot a váratlan bajai győzelem hozta. Később is veszített gyengébb csapatok ellen, az utolsó fordulóban aztán legyőzte a Békéscsabát. Kérdés: mit tud, mire képes valójában ez a gárda?

Kazincbarcika: Pontosan egy esztendővel ezelőtt az NB Il-es táblázat 2. (!) helyén, az akkor vezető Volán mögött zárt. Most tizennyolcadik, s az esztendőkön át megszokott nézőszámból egy nulla menetrendszerűen hiányzik...

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_22_sz_volan_kazincbarcika.jpgA 22. sz. Volán nagy küzdelemben, helyzetei alapján megérdemelten győzte le a bajnoki rajton idegenben is nyerni tudó Kazincbarcikát 1:0-ra. Képünkön Rojik, a rákoscsabaiak beállósa harcol a labdáért ellenfelével. A háttérben Dunai figyeli a jelenetet

Honvéd Szabó L. SE: Újonc, bravúr, s - valószínűleg - remény nélkül...

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_ganz_mavag_honved_szabo_lajos_se.jpgKovács T. fejéről gólba tart a labda. Nagy és Csanálosi már nem tud közbeavatkozni. Ganz-Mávag-H. Szabó L. SE 1:0

Ganz-Mávag: Öt ponttal húzott el tőle a „még bennmaradó”, tavaly ilyenkor ugyanebben a pozícióban még „csak” egyetlen pontnyi volt a hátránya... Helyzetét tökéletesen jellemzi az eset: edzője néhány napja megkérdezte az egyik csatárt: „Mondd, mikor rúgtál gólt utoljára?” A válasz: „Májusban..."

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_ganz_mavag_debreceni_kinizsi.jpgFöldes (sötét mezben) sok munkát adott a vendég védőknek. Ganz-Mávag-Debreceni Kinizsi 2:1

Gyors portya a Területi Bajnokságban:

Mátra csoport:
idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_matra_csoport_tabella.jpg

A 84 éves sportegyesület elődje, a Váci SE már akkor ismert volt országszerte, amikor a húszas évek végén a Duna-menti városnak még alig 18 ezer lakosa volt. A most már több mint 35 ezres lélekszámú város labdarúgó együttese a sportág harmadik (sokszor második) vonalának ismert és elismert tizenegye. Az NB II-ből tavaly nyáron kiesett Váci Izzó előzőleg öt évet töltött a második vonalban és - egyetlen évet kivéve - mindig a mezőny első felében végzett. Így volt ez akkor is, amikor legutóbb, balszerencsés körülmények között, az NB II 6. helyezettjeként kiesett (csoportjában az 5. Ganz-Mávaggal azonos volt a pontszáma, de rosszabb volt a gólkülönbsége). Első területi évében a Mátra-csoportbeli együttes Jeszenszky (Jeney) István edzősége alatt a H. Papp J. SE, a Lehel SE és a Hatvani KVSC mögött a 4. helyen végzett.

Ez az ősz örökre emlékezetes marad a váciak számára. Nincs (és talán eddig még nem is volt) hazánkban csapat, amely egy bajnokság félidejében 13 mérkőzés után veretlenül, két vesztett ponttal és 35:1-es gólkülönbséggel) mellesleg 7 pontos előnnyel) állt az élen. Igaz, hogy a 14. mérkőzését 1:0-ra elvesztette a váci gárda, de végülis öt pontos előnye maradt...

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_matra_csoport_vaci_izzo.jpgA Váci Izzó MTE csapata, első sor balról: László Attila technikai vezető, Brockhauser, Szávai, Tóth, Rotyis, Krőzsel, középső sor: Bartik, Kurnász, Steidl, Both József vezető edző, Miljánovics László edző, Kósa, Kovalik, Szalai, alsó sor: Strausz, Bera, Fridmann, Tóth F., Csikós, Adi

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_matra_csoport_bvsc_borsodnadasd.jpgA BVSC-Borsodnádasd (3:0) mérkőzésen a hazai Lipcsei fejeli el a labdát csapattársa, Galambos (11) és Murai elől

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_matra_csoport_bvsc_borsodi_volan.jpgGyenge játék, nagy meglepetés: a BVSC otthonában kapott ki a Borsodi Volántó (3:2). A képen látható jelenetnél Krómer elől (szemben) ment Kiss, a borsodiak kapusa. Jobbról az első Andorka, a BVSC csatára

Tisza csoport:
idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_tisza_csoport_tabella.jpg

Sokan úgy mondják a Jászság „fővárosában”, hogy a tavalyi Lehel SC-Jászberényi Vasas SC fúziónak döntő szerepe van abban, hogy a híres alföldi városnak most ilyen jó csapata van... Tavaly a Mátra-csoportban játszottak és egyetlen ponttal előzték meg őket a bajnok Honvéd Papp József SE. Az idei átrendezés után a Tisza-csoportba kerültek. Nem panaszkodhatnak, hiszen jó szereplés után, három pontos előnnyel várják a március 4-i rajtot. Bár mögöttük a Debreceni Universitas és a Hajdúböszörmény áll, mi az ősszel látottak alapján úgy ítéljük meg, hogy legnagyobb ellenfelük tavasszal az Olefin SC lesz. Az őszi idény első felében Jászberényben még nem ment úgy a csapatnak, ahogy mennie kellet volna. Már a negyedik fordulóban kikapott a 2. helyen végzett Kisvárdától, s ugyancsak vereséggel tért haza Rákóczifalváról, amelynek csapatában néhány (Sebők, Kántor, stb...) már az NB I-et is megjárt szolnoki fiú is játszott. Az őszi idény első és második felének teljesítménye között óriási a különbség. Az első 8 mérkőzésen öt, a következő hét meccsen két pontot vesztett a Lehel SC...

Bakony csoport:
idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_bakony_csoport_tabella.jpg

Annak idején, 82 tavaszán, a Bauxitbányász SE remek szereplése második vonalbeli labdarúgásunk legnagyobb meglepetése volt. A tapolcaiak, csoportjukban, a bajnok kanizsai Olajbányász SE mögött ezüstérmet nyertek! Még értékesebbnek tűnik a második hely, ha azt is megemlítjük, hogy a három NB ll-es csoport első helyezettje az NB l-ért osztályozó mérkőzést játszhatott. A 18 ezres kisváros csapata azonban az akkor már egycsoportos második osztályból egy év után kiesett és az 1983/84. évet már á területi bajnokságban kezdte. Ahogy az már lenni szokott... A húszas keretből 83 tavaszán egy csapatra való játékosnak csomagolnia kellett! Legtöbbjüknek szerencséjük volt, újra NB ll-es csapathoz kerültek. Egyesek abbahagyták, mások „rosszul totóztak" és akadt olyan tapolcai játékos is, aki NB l-es játékos lett. 

A „nehéz” fiúk eltávoztak, a csapat megfiatalodott, s a tapolcai sporttelepre új szellem költözött. És az új edzőpáros sem vizsgázott az első félévben rosszul. A 33 éves Für Mihály előzőleg az ifjúsági csapatnál edzősködött. A másodedző Kutasi Imre szintén tapolcai labdarúgó volt. Persze, a közönség a nagy kiábrándulás után elkerülte a sporttelepet, de az őszi idény utolsó harmadában, amikor az eredmények is „jöttek”, hidegebb időben is nagyobb számban látogatta a mérkőzéseket. A tapolcaiak nemcsak fiatalítottak, hanem - a bajnokság közben - idősebb, tapasztalt játékosokat is igazoltak. Így került hozzájuk Glázer Róbert, a Rába ETO volt játékosa, ak: Belgiumból tért haza és az NB I-es csapat nem tartott igényt játékára. A 35 éves középpályás nagyszerű irányítónak bizonyult. Rajta kívül a már több NB I-es csapatot is megjárt Szíjgyártót szintén leigazolták a tapolcaiak.

Ősszel a Bauxitbányász SE a 18-as létszámú Bakony-csoportban az első helyen végzett. Az első tíz fordulóban a megszerezhető 20 pontból csak 12-t gyűjtött, az utolsó hét mérkőzésen azonban egyetlen pontot sem vesztett, 22-2-es gólaránnyal 14 pontot szerzett. Együttesük fokozatosan rázódott össze, ezt nemcsak az eredmények, hanem a játék is mutatta. Az idény elején rendkívül sokat jelentett, hogy az első két mérkőzésen attól a két csapattól szereztek három pontot, amelyik most mögöttük másodikként és harmadikként várja a tavaszt! Hogy ez miért érdekes? Azért, mert a tavaszi idény első két mérkőzését éppen a jelenleg harmadik Ajkai Bányász, második mérkőzését pedig a jelenlegi második Sabaria SE ellen játssza a Bauxitbányász SE...

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_bakony_csoport_tapolcai_bauxitbanyasz.jpgA Tapolcai Bauxitbányász SE csapata: állnak balról: Für Mihály edző, Deák, Boczkó Gyula üv. elnök, Mohos, Farkas, Bencze, Németh, Orbán, Kocsis, Kutasi Imre technikai vezető, Vas János gyúró, guggolnak: Kozma, Szemerédi, Ormai, Mészáros, Magasi, Petrovics, Csonka, Kónya, Markán, Kovács. Hiányzanak: Glázer, Szíjgyártó

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_bakony_csoport_ajkai_aluminiumbanyasz_banhalmi_jozsef.jpgBánhalmi József, az Ajkai Alumínium csatára, középpályása nem tartozik a szálfa termetű labdarúgók közé. Fürge mozgással, technikával azonban ellensúlyozni tudja magasságbeli hátrányát

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_bakony_csoport_mav_dac_domanyik_szilard.jpgDomanyik Szilárd nevét jól ismerik a Dunántúlon, hiszen fiatal kora ellenére már elég régóta játszik a különböző csapatokban. De ez talán még nem is lenne elég az üdvösséghez, ha nem csillogtatna olyan erényeket, amelyek alapján felfigyelnek rá a szurkolók és a szakemberek. Jó fizikai adottságokkal rendelkezik, csapata egyik legjobbja

Dráva csoport:idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_drava_csoport_tabella.jpg

Egy évvel ezelőtt, a bajnokság félidejében, általános meglepetésre a Dráva-csoportban a Kaposvári Rákóczit a Siklósi SE megelőzte. A Bonyhád és a Mohács pedig 50 százalékos teljesítménnyel a 8., illetve a 9. helyen kötött ki. Végül is a Kaposvár nyerte ugyan a bajnokságot, az osztályozón azonban (a Szolnoki MÁV MTE-vel szemben) elbukott. A Mohács a 4., a Bonyhád a 10. lett. Most, az őszi rajtnál úgy tűnt, mintha a három délnyugati élcsapat, az előző évi szereplésből semmit sem tanult volna.

Hat mérkőzés után ugyanis a Dráva-csoportban még a Sellye, a Nagyatád és a Boly állt az első három helyen, a  kaposváriak 7 ponttal az 5., a mohácsiak ugyancsak 7 ponttal a 6., a bonyhádiak pedig 6 ponttal a 9. (!) helyen szerénykedtek. Ezután az őszi idény mostani első három helyezettje alaposan rákapcsolt és a 12. fordulót követően a K. Rákóczi pontjainak a száma 17-re, a mohácsiaké 19-re, a bonyhádiaké pedig 16-ra emelkedett. És amikor a mohácsiaknak a legjobban ment, beütött a krach! Az MTE a küzdőtéren kiválóan szerepelt, a zöld asztalnál azonban súlyos vereséget szenvedett. A siófokiakéhoz hasonló „elnézés” (a totó-botrányban vétkes egyik játékosuk szerepeltetése) miatt a Szigetvár elleni, 3:0-ra megnyert mérkőzésük két pontját a vesztes kapta és még két büntetőpontot is levontak tőlük. A mohácsiak így, a fegyelmi tárgyalás után, egyszerre négy (!) ponttal lettek szegényebbek. Ha a négy pontot nem veszik el tőlük? Akkor sem lett volna könnyű a helyzetük, de érintetlen maradt volna vezetőhelyük, és biztosan nyerték volna el az őszi elsőséget. Mathesz Imre gárdája azonban nem adta fel a reményt. A játékosok „csakazértis” meg akarták mutatni. És meg is mutatták. Persze, a hajrábeli riválisok, a Kaposvár, a Bonyhád és a Siklós nem „aludtak”. 

A bajnoki címért a megfiatalított K. Rákóczi, a Mohács és a Siklós küzd a legnagyobb eséllyel. Kellemes meglepetés, hogy egy nem várt új „trónkövetelő”, a Bonyhád is jelentkezett. Nagy meglepetés viszont, hogy az NB I-ben is sok sikert aratott Komlói Bányász, valamint az NB I-et ugyancsak megjárt Pécsi VSK nincs az esélyesek között. Pedig a  Kaposvári Rákóczi csapatából, a múlt évi bajnokság befejezése  után nyolcán távoztak...

Duna csoport:idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_duna_csoport_tabella.jpg

- Amikor 1982 elején a csapatot átvettem, még a szertáros is benne volt a húszas keretben - emlékezett vissza az akkori Ráckevére Vellai István, a Csepel, puhának éppen nem vezethető egykori hátvédje. Az edző igényes volt. Olyan játékosokat keresett, akik több poszton is számításba jöhettek. Az ilyen kutatómunka legtöbbször sikertelen marad. Így járt ezzel Vellai István is. Sőt! Sérülés miatt Takács László az MTK VM-től Ráckevére került kulcsember is abbahagyta a játékot. Lassan azért mégis kialakult az az együttes, mely közel két éve alig változott. Ahogy a bajnokság elején mondta az edző: „Az volt a legjobb erősítés, hogy nagyjából megmaradt az előző évi csapat”. Amelynek első gólját már az 5. percben hallatlanul ügyesen Halla juttatta az ellenfél hálójába. A második forduló slágere a Komárom megyei rangadó volt: az Esztergom 5000 néző előtt 5:1-re győzte le az előző évben még NB II-ben játszott Dorogot. Ezután utazott a Ráckeve Esztergomba. Erre a mérkőzésre azonban már „csak” 2500-an voltak kíváncsiak. Úgy tűnt, a nagy múltú történelmi város szurkolói előre megérezték... Óriási meglepetésre ugyanis 1:0-ra győzött a Ráckeve. Az Építők SC elleni negyedik mérkőzés után (3:1 idegenben) már élre került a Duna-parti együttes.

1975-ben az egyesület elnöksége tíz éves célként határozatba foglalta: 1985-ig a Ráckevei Aranykalász Tsz SE csapatának az NB II-be kell jutnia. Akkor a megyei II. osztályban játszott a piros-fehér csapat, most karnyújtásnyira van az NB II-től... Ilyen közel sohasem állt az együttes az NB II-höz. Hogy el ne felejtsük: három évvel ezelőtt megyei bajnokságot nyert, tavaly előtt a 10., tavaly az 5. volt a Duna-csoportban...

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_duna_csoport_vasas_ikarus_penzugyor.jpgSipos, a Pénzügyőr SE játékosa ügyes csellel először Molnárt (kettes számmal) cselezte ki, majd Pecsenyiczkin is túljutott, de közben kisodródott... Vasas Ikarus-Pénzügyőr SE 1:0

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_duna_csoport_vasas_ikarus_esztergom.jpgTömegjelenet az Ikarus-Esztergom (3:1) mérkőzésen. Sötét mezben az Ikarus

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_duna_csoport_oroszlany_tfse.jpgA felvétel az Oroszlány-TFSE (3:0) mérkőzésen készült, és azt a jelenetet ábrázolja, amikor az I. félidőben Csorba ügyesen elvitte a labdát az őt támadó két főiskolás játékos elől. Sötét mezben, sötét nadrágban Csorba

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_duna_csoport_kossuth_kfse_penzugyor.jpgFülöp, a KKFSE csatára (9-es számmal) buktatja Kosztyut, a KKFSE-Pénzügyőr SE (3:0) mérkőzésen

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_duna_csoport_epitok_sc_oroszlany.jpgLyukas sorfal az Építők SC-Oroszlány (3:1) mérkőzésen... Az „eredmény”? A képen nem látható Tóth K. szabadrúgásból a hazaiak harmadik gólját lövi. Acsádi kapus későn mozdult, Mezei József edző viszont „gyors” volt, azonnal lecserélte kapusát!

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_duna_csoport_penzugyor_dunaujvarosi_kohasz.jpgNem volt jó játék a Duna-csoport rangadóján, a Pénzügyőr SE-Dunaújváros (0:1) mérkőzésen, de azért akadt néhány érdekesség a két kapu előtt. Ilyen volt a képen látható jelenet is a dunaújvárosi kapu előtt. Fehérben a pesti játékotok. Balról jobbra: Rózsa (P), Koritár (P, eltakarva az ugyancsak felugró Boldóczky karjától), Ress (D), Varga (P)

Körös csoport:
idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_koros_csoport_tabella.jpg

Amikor a  BSZKRT (az Előre akkori neve) először szerepelt az NB I-ben (1940/41) csak két csapatnak, az akkor 3. Szegednek és a 6. Diósgyőrnek sikerült ősszel is, tavasszal is győznie a közlekedési együttes ellen. S hogy a BSZKRT 5:1-re verte az SBTC-t és a Kispestet (!), 3:1-re az Elektromost és a 3. Újpestet, 1:0-ra a Gammát és a Szolnoki MÁV-ot, a bajnok Ferencvárossal pedig otthon 4:4-et játszott. Amikor pedig 3 évvel később a Nagyváradi AC „utcahosszal” (13 pontos előnnyel) lett bajnok az FTC előtt, a 3. pedig a Kolozsvári AC volt, az Újpest újra 3:1-es vereséggel távozott a mai Knopp utcából. 

Azóta, a nevét közben sokszor változtatott klub labdarúgói - több-kevesebb sikerrel - a második vagy harmadik vonalban küzdöttek. A BKV Előre 1982-ben kiesett az NB II-ből és a 82/83-as évet már a területi bajnokságban kezdte. Most egy éve, decemberben, a Duna-csoport 18-as mezőnyében ősszel a 12. volt, de mindössze egyetlen pont választotta el a 16. (kieső helyen álló) III. ker. TTVE-től. És ekkor történt a csapat életében az a bizonyos fordulópont...

1983 elején ugyanis újra rámosolygott a szerencse a Budapesti Közlekedési Vállalat labdarúgó együttesére. Szerencse? Talán mégse! A 180 fokos fordulat ugyanis egészen másnak köszönhető, a véletlennek nincs benne szerepe. A BKV Előre az egy év óta játszott 32 bajnoki mérkőzésből mindössze négyet (!) vesztett el. Már a legutóbbi bajnokságot is a 7. helyen zárta, a mostaniban pedig a tavaszt az első helyen várja... És ami a legmeglepőbb: az őszi elsőséget szinte ugyanaz a csapat vívta ki, amelyiknek - ha a csapat életében nem történt volna fordulat - a kiesés ellen kellett volna küzdenie. A mostani siker elsősorban a megváltozott edzésmunkának köszönhető. Az előző évekénél tervszerűbb, korszerűbb, intenzívebb lett a munka, amelyben a taktikai jelleg elsőséget kapott. Egységesebb lett a csapat, az esetleges cseréket szinte mindig csak a kényszerűség szülte. A küzdőszelleme is megfelelő volt a gárdának, amely különösen a terület védelemben nyújtott kiválót és igen sokszor az egészpályás letámadást is jól alkalmazta.

Ami a játékosokat illeti. . . Elsősorban a kapus Jantsek, a 36 éves csapatkapitány, Vári, valamint Béres, Gubán, Gergely, Kelemen és Kapcsos tüntette ki magát időnként azonban a többiek is kitettek magukért. A Bp. Honvédot is megjárt Várit, két éve már elbúcsúztatták. Aztán újra beállt a „sorba”, s a középhátvéd most szinte nélkülözhetetlen. Hogy ez mennyire így van, azt a gyulaiak elleni egyetlen vesztes (2:4) mérkőzés mutatta a legjobban, amikor a játékmester nagyon hiányzott a csapatból. - Nagyon szeretnénk megnyerni a bajnokságot - mondta az öreg harcos. - Azt is tudjuk azonban, hogy a csoportból még legalább négyen közel azonos eséllyel pályáznak az elsőségre.

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_koros_csoport_bkv_elore.jpgAz éllovas BKV Előre csapata. Felső sor balról: Anda László edző, Tóth, Schuszter, Vári, Újvári, Reisz, Béres, Kelemen, Gergely, Nagy, Szabados, guggolnak: Buzási, Kapcsos, Kellner, Gubán, Barta, Eisemann L. gyúró, Jantsek, Fekete, Arató, Bursi

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_koros_csoport_bekesi_se.jpgA tavalyi ezüstérmes Békési SE csapata. Állnak, balról: Klembucz F. gyúró, Szűcs Mihály edző, Győrfi, Kátai, Vozár, Bobcsek, Vágási, Zsíros, Felegyi, Makai, guggolnak: Ónodi, Alberti, Deák, Fehér, Szabó T., Kerepeczki, Vágási I., Papp Gy. A képről Csicsely, Gonda, Zsömbörögi és Lipták hiányzik

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_koros_csoport_szentesi_vizmu_delep_sc.jpgSzentesi Vízmű-DÉLÉP SC 0:1. Janiga, a Vízmű kapusa rövidre öklöz, a következő pillanatban Pető (jobbról a második) megszerzi a győztes gólt

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_koros_csoport_bkv_elore_szarvas.jpgGergely, a fejelő csata győztese (balról) a BKV Előre-Szarvas (4:0) találkozón

idokapszula_nb_i_1983_84_oszi_zaras_az_nb_ii_es_a_harmadik_vonal_koros_csoport_szegedi_dozsa_bekes.jpgMező, a Szegedi Dózsa csatára az egyenlítő gólt fejeli. Szegedi Dózsa-Békés 1:1

Az NB I. 16. fordulójával folytatjuk, az alábbi párosításokkal:

DVTK - Ferencváros
Csepel - Volán
Nyíregyháza - Vasas
Ú. Dózsa - SZEOL AK
Pécsi MSC - Haladás
Bp. Honvéd - MTK-VM
Videoton - ZTE
Tatabánya - Rába ETO

Kiemelt támogatónk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepsport.jpg

Aranyfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_kepes_sport.jpg

Ezüstfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_labdarugas.jpg

Bronzfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepszabadsag.jpg

Emlékeztetőül:

Időkapszula: NB I. - 1983/84

Szintén figyelmükbe ajánljuk: 

Időkapszula: NB I. - 1980/81
Időkapszula: NB I. - 1981/82
Időkapszula: NB I. - 1982/83

Végül egy kis kötelező irodalom: 

Osztálynapló
Két évtized felejthetetlen és elfelejtett magyar hálóőrei

Köszönetnyilvánítás:

Sorozatunk nem jelenhetne meg Kárpáti Tamás segítsége nélkül akinek ezek a kincsek digitalizálva is megvannak. Köszönet illeti a Népsport tudósítói gárdáját is a kiváló összefoglalókért. Belenézünk az Arcanum Adatbázisba is, mert nekik is szokott lenni releváns érdekességük.

Megjegyzés:

A sorozatot maribor és a szerethető dózsás együtt készíti, a szerző neve csak blogmotor etetésére van feltüntetve.

Olvasóink segítségét szeretnénk kérni: Szívesen fogadunk kiegészítéseket, javításokat, javaslatokat, korabeli anyagokat, egyszóval bármit amivel pontosítani és jobbá lehet tenni a sorozatot. Különösen örülnénk ha volt játékosok, edzők, vezetők, játékvezetők, gyúrok, jegyszedők, szurkolók és bárki más akinek valamilyen története, emléke van jelentkezne nálunk és egy-egy interjúval és beszélgetéssel színesíteni tudnánk az anyagot. Elérhetőségeink: emailen a valogatott.blog@gmail.com, Twitteren @ValogatottBlog, Facebookon pedig megtalálhatóak vagyunk a https://www.facebook.com/Valogatottblog címen. Előre is köszönjük.

8 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://valogatott.blog.hu/api/trackback/id/tr9615980282

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Head Honcho 2020.08.16. 19:30:17

Csernyenko, aki szintén nagy karriert írt le mint főtitkár...

maribor_ 2020.08.16. 19:41:07

@Head Honcho: Régen viccelődtünk, hogy a szocialista országok a munkásosztályból, a Szovjetunió az intenzív osztályról választ főtitkárt.

Head Honcho 2020.08.16. 19:58:59

@maribor_: Na igen. De Gorbacsov ezúttal is kivételnek bizonyult. Nem csupán az élethosszában, hanem az előéletében is. Meglepő, milyen hosszú ideig sikerült az eltérő nézeteivel kaméleonként meglapulnia a keményvonalas elvtársak között...

JuAn 2020.08.16. 20:38:13

Hú, baszd meg! Hogy milyen képeid vannak!? Csak ebből a posztból hónapokig (áthúzva) évekig elláthatnál egy topikot. :)

Döbbenetek sora:

:O :O :O , plusz egy leesett az állam smiley

Csernyenko imjárája (vagy hogy is hívják) sem emlékeztem (pedig érintve is lennék, ugye), de az ótcsesztvájára egyáltalán.

Leghosszabb ideig a Szélpál-Koch kép tartana, mert a címeres mezt sehova sem tudnám rakni. :)

De a teljes döbbenet a nevem (de nem én!) felbukkanása az egyik kép alatt.
Neked van az a kalaplengető animgifed, na, ha azt lementettem volna, akkor idetenném!

Egyébként meg (teljesen más ügy) f@szért gondolod, hogy elmebeteg fradistát (a f@szt, csak annak képzeli magát) észérvekkel meg tudsz győzni, hát hány éves vagy? ;)

maribor_ 2020.08.16. 20:53:08

@JuAn: Mindegyik felvetesedre szivecske es szmajli.
Otcsesztvonak hivjak azt az imjat :)

JuAn 2020.08.16. 21:49:06

@maribor_: Na, akkor taníts, mester! Hogyan nevezzük az orosz keresztnevet? Nem az az imja? Keresztnév, atyai név, vezetéknév. Nem? Egy világ omlik össze bennem, ha (most is) igazad van! Pedig minden második szökőévben alig egyszer fordul elő, hogy nem. ;)

maribor_ 2020.08.17. 05:40:13

@JuAn: Azt hittem, az apai nevere nem emlekeztel. Mert ha a Konsztantyin nem volt meg hirtelen, azt demencijanak mondja az orosz :)

JuAn 2020.08.17. 07:33:32

@maribor_: Egyikre sem, de nem ebből és nem most tudtam meg, hogy demens vagyok. :)
süti beállítások módosítása