Válogatott okosságok

Szurkolói gondolatok, elemzések, mélázások a válogatottainkról, válogatás nélkül.

Ajánlataink

Sztancsik Richárd: Városok, stadionok, kocsmák

Rendelje meg közvetlenül a szerzőtől!

varosok.stadionok@gmail.com

Ár 2999 Ft.Részletek itt


kupanap.jpghungarianultras.jpg

Friss topikok

Facebook oldalunk

Időkapszula: NB I. 1984/85 8. forduló

2022.01.24. 06:08 maribor_

1984. október 20-21., a hónap utolsó előtti hétvégéje

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_headlines_orszaggyules.jpgMegkezdődött az országgyűlés őszi ülésszaka

Lássuk először a hét második felének legfontosabb közéleti és külpolitikai eseményeit.

október 18.

Délelőtt 10 órakor megteltek a Parlament üléstermének széksorai: az országgyűlés őszi ülésszaka megkezdődött. Legfelső államhatalmi, népképviseleti testületünk tanácskozásán részt vett Losonczi Pál, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára és Lázár György, a Minisztertanács elnöke. Ott voltak a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának más tagjai, a Központi Ellenőrző Bizottság elnöke, a Központi Bizottság titkárai, valamint az Elnöki Tanács és a kormány tagjai. A diplomáciai páholyban foglalt helyet a budapesti külképviseletek több vezetője és tagja.

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_orszaggyules_part_es_allami_vezetok.jpgA párt és a kormány vezetői az ülésteremben

A tanácskozást Apró Antal, az országgyűlés elnöke nyitotta meg. A képviselők tudomásul vették a Népköztársaság Elnöki Tanácsának jelentését a nyári ülésszak óta végzett munkáról, majd döntöttek a tanácskozás napirendjéről: 1. Törvényjavaslat a tisztességtelen gazdasági tevékenység tilalmáról; 2. a külügyminiszter beszámolója a kormány külpolitikai tevékenységéről; 3. a Minisztertanács Tanácsi Hivatala vezetőjének beszámolója a tanácsokról szóló 1971. évi I. törvény végrehajtásáról; 4. interpellációk.

Az elfogadott tárgysorozatnak megfelelően elsőként dr. Markója Imre igazságügyminiszter tartotta meg expozéját, terjesztette be a tisztességtelen gazdasági tevékenység tilalmáról szóló törvényjavaslatot, amelyhez Szurdi István (Bp., 2. vk.) nyugalmazott belkereskedelmi miniszter a parlament bizottságai nevében szólt hozzá. A törvényjavaslat vitájában felszólalt dr. Havasi Béla (Borsod, 2. vk.), az MSZMP megyei bizottságának titkára; Németh István (Hajdú, 9. vk.) tsz-elnök, Karkus Sándor (Komárom, 4. vk.) vájár, dr. Szikszay Béla államtitkár, az Országos Anyag- és Árhivatal elnöke, dr. Bugán Mihály (Szolnok, 12. vk.) tsz-elnök. Dr. Markója Imre igazságügyminiszter válaszolt a vitában elhangzottakra, majd az országgyűlés a tisztességtelen gazdálkodás tilalmáról szóló törvényjavaslatot általánosságban és a már megszavazott módosításokkal részleteiben egyhangúlag elfogadta.

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_mori_orszaggyules_dr_markoja_imre.jpgDr. Markója Imre expozéja közben

A napirendnek megfelelően ezután dr. Várkonyi Péter külügyminiszter számolt be a kormány külpolitikai tevékenységéről. Darvas István (Bp., 19. vk.), az országgyűlés külügyi bizottságának titkára ismertette a parlamenti bizottság véleményét, a vitában felszólalt dr. Káldy Zoltán (Bp., 53. vk.) evangélikus püspök, dr. Gosztonyi János (Vas, 8. vk.), a Magyarok Világszövetségének főtitkára. A vitában elhangzottakra a külügyminiszter válaszolt, majd határozathozatal következett: az országgyűlés egyhangúlag tudomásul vette a külügyminiszter beszámolóját.

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_orszaggyules_dr_varkonyi_peter.jpgDr. Várkonyi Péter beszéde közben

Dr. Papp Lajos államtitkár, a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnöke tett jelentést ezt követően a tanácsokról szóló 1971. évi I. törvény végrehajtásáról.

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_orszaggyules_dr_papp_lajos.jpgDr. Papp Lajos beszámolója közben

A parlamenti bizottságok előadója dr. Gajdócsi István (Bács, 13. vk.) megyei tanácselnök volt, a vitában felszólaltak: S. Hegedűs László (Pest, 24. vk.), a HNF Országos Tanácsának titkára; Horváth Lajos (Baranya, 3. vk.) megyei tanácselnök, dr. Gulyás Emilné (Szabolcs, 14. vk.), a HNF megyei bizottságának titkára, dr. Bíró József (Győr, 6. vk.) nyugalmazott külkereskedelmi miniszter, Csapó Jánosné (Tolna, 7. vk.) gyárigazgató-helyettes, Bóka Mihályné (Békés, 5. vk.) községi tanácselnök, Tóth László (Csongrád, 12. vk.) növénytermesztési főágazatvezető.

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_orszaggyules_dr_szilbereky_jeno_dr_szijarto_karoly.jpgA padsorokban dr. Szilbereky Jenő, a Legfelsőbb Bíróság elnöke és dr. Szíjártó Károly legfőbb ügyész

Az államtitkár válaszolt a vitában elhangzottakra, majd határozathozatal következett: az országgyűlés a tanácstörvény végrehajtásáról szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta.

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_mori_orszaggyules_szegedi_joghallgatok.jpgSzegedi joghallgatók a karzaton

A tárgysorozatnak megfelelően az interpellációkra került sor. Turcsek Ferenc (Pest, 8. vk.) agronómus a közlekedési miniszterhez fordult az albertirsai vasútállomás korszerűsítésének ügyében, Méret Emil (Baranya, 7. vk.) vezérigazgató pedig az Országos Vízügyi Hivatal elnökéhez, Komló Vízellátási gondjainak megoldása végett. Az interpellációkra adott válaszokkal az országgyűlés őszi ülésszaka befejezte munkáját, az ülésen Apró Antal, Cservenka Ferencié és dr. Péter János felváltva elnökölt.

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_orszaggyules_elnok.jpgAz országgyűlés elnöke és jegyzői

Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke levélben köszöntötte Lubomír Strougalt, Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottsága Elnökségének tagját, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság kormányának elnökét 60. születésnapján. Az Elnöki Tanács ebből az alkalomból Lubomír Strougalt - a hazánk és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság testvéri barátsága, sokoldalú együttműködése elmélyítésében és fejlesztésében szerzett érdemeinek elismeréséül - a Magyar Népköztársaság rubinokkal ékesített Zászlórendjével tüntette ki.

Konsztantyin Csernyenko, az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke a Kremlben átnyújtotta Andrej Gromikónak, az SZKP KB PB tagjának, a miniszterelnök első helyettesének, külügyminiszternek a Lenin-rendet, amelyet a Legfelsőbb Tanács Elnöksége a kommunista párt és a szovjet állam szolgálatában szerzett nagy érdemeiért 75. születésnapja alkalmából ítélt oda.

A kazah tagköztársaság-beli, Szemipalatyinszkban minden eddiginél nagyobb kísérleti atomrobbantást hajtott végre a Szovjetunió.

Szófiában megkezdődött a Varsói Szerződés egyesített fegyveres erői katonai tanácsának soros ülése. A tagállamok katonai küldöttségei mellett Anatolij Gribkov hadseregtábornok vezetésével részt vesz az ülésen a VSZ-tagállamok egyesített fegyveres erői törzsének küldöttsége.

Az ülést Viktor Kulikov marsall, a VSZ egyesített fegyveres erőinek főparancsnoka nyitotta meg. Megállapította, hogy a jelenlegi nemzetközi katonai-politikai helyzet rendkívül bonyolult és ellentmondásos a washingtoni kormányzat azon törekvései miatt, amelyek a szocialista közösség országainak gazdasági gyengítését, politikai elszigetelését, összeforrottságuk aláásását és megbontását célozzák.

Ebben a helyzetben a Varsói Szerződés tagállamai kommunista és munkáspártjai, kormányai elengedhetetlen intézkedéseket tesznek az egyesített fegyveres erők harci felkészültségének fokozása, a szövetség összeforrottságának, egységének és védelmi erejének sokoldalú erősítése érdekében - hangsúlyozta Viktor Kulikov marsall.

A salvadori hazafiak rádióadója nyilvánosságra hozta azokat a követeléseket, amelyeket a Farabundo Marti Nemzeti Felszabadítási Front (FMLN) nyújtott át José Napoleón Duarte elnöknek a La Palmában lezajlott tárgyalásokon.

A hazafiak 29 pontos javaslatukban többek között vizsgálatot követelnek Romero néhai San Salvador-i érsek és a négy amerikai apáca meggyilkolása, valamint az országban az elmúlt öt év alatt elkövetett valamennyi politikai indítékú gyilkosság ügyében. Követelik az amerikai katonai tanácsadók távozását Salvadorból, az amerikai katonai segélyek felfüggesztését, valamint az erőszakos sorozások leállítását és polgári célpontok bombázásának beszüntetését. A hazafiak politikai követelései között szerepel valamennyi politikai fogoly szabadon bocsátása, a polgári szabadságjogok - így a sztrájkjog, a gyülekezési és szólásszabadság - helyreállítása.

október 19.

Várkonyi Péter külügyminiszter táviratban köszöntötte Oskar Fischert, a Német Demokratikus Köztársaság külügyminiszterét a magyar-NDK diplomáciai kapcsolatok felvételének 35. évfordulója alkalmából. Oskar Fischer ugyancsak táviratban üdvözölte magyar kollégáját. Az évforduló alkalmával Várkonyi Péter vacsorát adott, amelyen jelen volt Karl-Heinz Lugenheim, az NDK budapesti nagykövete és a nagykövetség több diplomatája, valamint részt vettek az MSZMP KB külügyi osztálya és a Külügyminisztérium vezető munkatársai.

Richter Richárd elítélt, a szegedi Csillag börtönben elköveti Magyarország büntetésvégrehajtásának leghírhedtebb ámokfutását, melyhez hasonló sem előtte, sem azóta nem történt.

Richter Richárd kilencévesen állami gondozásba került, ahonnan gyakran megszökött. Tíz testvére volt, ilyenkor náluk rejtőzött el. Többször állt bíróság előtt különböző vagyon elleni bűncselekmények miatt. Egy kocsmai verekedés alkalmával hasba szúrta áldozatát. Emiatt 7 évet kapott. Kevesebb mint 3 éve volt hátra a büntetésből, amikor meggyilkolta a művezetőket. Fogvatartói csendes embernek ismerte meg Richter Richárdot, aki mindennap százasával nyomta a fekvőtámaszokat, cellatársait emelte a székkel együtt, vagy seprűnyélre ültette őket, és fekve negyvenszer-ötvenszer kinyomta a rabokat. A 160 centis, csupa izom Richter csendes volt ugyan, de bármikor robbanhatott, mert tele volt gyűlölettel a világgal szemben. A börtönpszichológusi jellemzés szerint Richter nem tudta sem elhárítani, sem feldolgozni a feszültséget, ezért kivetítette a környezetére, és úgy élte meg a dolgokat, hogy mások csak ártani akarnak neki. Richternek az volt a kényszerképzete, hogy meg akarják mérgezni a börtönben. Ezért aztán a tésztán kívül nem nagyon evett semmit, a húst és a többi ételt a társainak adta.

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_richter_richard.jpgRichter Richárd későn tanult meg beszélni, óvodába két hétig járt, 14 esztendős koráig az általános iskolának csak az első osztályát fejezte be. Az általános iskola második-hetedik osztályát felnőttként végezte el

Richter ámokfutása körülbelül 4 percig tartott. A 28 éves Richter Richárd a bútorgyárban készített magának késeket vaslemezből, amiket elrejtett. Amikor a művezetője felszólította, hogy dolgozzon rendesen, ne vonja ki magát a munka alól, sértegetni kezdte a művezetőt, és megtagadta az utasítását. Az irodába kísérték, de amikor meglátta, hogy a főművezető kezében egy összecsukható gumibot van, elfutott a szerelőüzembe, ahol korábban elrejtett két kést. - Frank Tibor művezető éppen egy fogvatartottnak magyarázta egy tervrajz felett, hogyan kell elkészíteni a következő bútort, amikor Richter hátulról leszúrta. Frank a helyszínen meghalt. Richter folytatta ámokfutását. Tóth András művezetőnek a hasába dobta az egyik kését, majd a másikkal kétszer nagy erővel megszúrta. Tóth november 24-én a kórházban halt meg. Richter eszelősen rohant tovább a gyárban, s aki az útjába került vagy próbálta feltartóztatni, azt megszúrta, majd félrelökte. Nagy Ferenc művezetőt kétszer szúrta hasba. Ő október 25-én halt meg a kórházban. Ekkor már több elítélttársa is üldözte. Amikor látta, hogy nem tud tovább menekülni, átadta a késeket Tapodi János főművezető-helyettesnek.

Richter Richárd, a tanúk elmondása szerint, végig nyugodt volt. A gyilkológép csak azon sajnálkozott, hogy Frank Tibort is megölte, akit pedig kedvelt. A Csillagban annyira tartottak az újabb rohamtól, hogy Richter kezéről le sem vették a bilincset, ruháját az elkülönítőben ollóval vágták le róla. Felvetődik a kérdés, miért nem tudták azonnal megfékezni Richtert. Az egyik magyarázat szerint azért, mert az események rendkívüli gyorsasággal történtek, és a gyárban tapasztalható nagy zaj miatt sokan nem is tudták, mi történik. Richternek kedvezett az is, hogy a bútorgyáron belül nem tartózkodott fegyveres őr, és a jelzőrendszer is hiányzott.

Richter Richárdot bíróság elé állították, ám úgy tűnt, hogy nem tudják elítélni. Az eljárás ideje alatt ugyanis két szöget lenyelt, egyet pedig a hasába szúrt. Ez akkor történt, amikor megint rájött a roham, és gumiszobába zárták. Ennek a fala párnázott, akárcsak az elmegyógyintézet dühöngői. Bár Richter itt is bilincsben volt, a falra erősített kárpitból kihúzta a szögeket. Már több sebből vérzett, amikor rátaláltak, és beszállították a klinikára. Svájcból hozattak gyógyszert, hogy megmentsék az életét. Tudták, meg kell gyógyítani ahhoz, hogy úgymond akasztható állapotban legye... Richter három hétig feküdt a klinikán, ahol különleges őrizetet kapott. Amellett, hogy végig az ágyhoz bilincselték, többen is vigyáztak rá.

Bár Richter legyöngült és tíz kilót fogyott a kórházban, így is rendkívül veszélyesnek ítélték őrzői. A bírósági tárgyaláson kezét és lábát nem bilincs, hanem lakatokkal lezárt vaslánc szorította össze. Richter a tárgyalás során leginkább csak közömbösen bámult maga elé, csak akkor szólt, ha kifejezetten hozzá intézett valaki kérdést. Ez a közömbösség néha megtört: az ellene valló rabtársakat azzal vádolta meg, hogy különböző kedvezmények ellenében mondanak rosszakat róla. A védő mi mást is tehetett a tények ismeretében, mint Richter kóros elmeállapotára alapozta védekezését. Ám ez a próbálkozás sem vezethetett semmilyen eredményre, a bírói tanács, mérlegelve az összes tényt, arra a megállapításra jutott, hogy Richter Richárd tettének végrehajtásakor pontosan fel tudta mérni annak következményeit, tehát büntetőjogilag felelősségre vonható. Ez meg is történt, mind az első fokon eljáró Csongrád Megyei Bíróság, mind pedig a Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bírósága halálra ítélte Richter Richárdot.

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_richter_richard_2.jpg1985. február 7-én Richter Richárd a halálos ítéletet hallgatja

1985. február 26-án, kedden hajnali fél 5-kor hurkolták Richter Richárd nyakára a csomót a Csillag börtön akasztóudvarán. Az akasztásoknál beállítottak az udvarba teherautókat is, mert ha nagyon kiabált az elítélt, beindították a motorokat, hogy a többi fogvatartott ne hallja, mit üvölt a halálraítélt. Richter Richárd nem kiabált. Szó nélkül ment a bitó alá...

Szovjet értékelés szerint az Egyesült Államok folytatja azt a politikát, amely megakasztotta a fegyverzetkorlátozás folyamatát, s a kapcsolatjavítási szándékokról, tárgyalási készségről szóló amerikai nyilatkozatokat nem támasztják alá gyakorlati lépések. Ezt adta tudtul Vlagyimir Lomejko szovjet külügyi szóvivő nemzetközi sajtótájékoztatóján, amelyen leszerelési ügyekkel összefüggésben volt szó a két nagyhatalom kapcsolatáról. A sajtóértekezletet azért hívták össze, hogy Moszkvában ismét visszautasítsák azt az amerikai jelentést, amely a Szovjetuniót kötelezettségvállalások megsértésével vádolta. A washingtoni fegyverzet-ellenőrzési hivatal konzultatív bizottsága által készített okmányt a szovjet szóvivő egyértelműen politikai hamisításnak nevezte. Washington így kívánja elterelni a figyelmet azokról a lépéseiről - mondta a szovjet szóvivő -, amelyek sértik az általa vállalt nemzetközi kötelezettségeket. Ezek közül, kérdésekre válaszolva, Lomejko többet is megemlített. így például a SALT-II egyezmény ratifikálásának megtagadását, az abban elismert hozzávetőleges stratégiai egyensúly felborítására törekvést.

Október 17. és 19. között Szófiában Viktor Kulikovnak, a Szovjetunió marsalljának, az egyesített fegyveres erők főparancsnokának elnökletével megtartotta soros ülését a Varsói Szerződés tagállamai egyesített fegyveres erőinek katonai tanácsa. A katonai tanács munkájában részt vettek a katonai tanács tagjai, és vezetésükkel a bolgár néphadsereg, a magyar néphadsereg, az NDK nemzeti néphadserege, a lengyel néphadsereg, a Román Szocialista Köztársaság hadserege, a Szovjetunió fegyveres erői és a csehszlovák néphadsereg küldöttségei.

A katonai tanács a Varsói Szerződés tagállamai politikai tanácskozó testületének és honvédelmi miniszteri bizottságának ülésein elfogadott határozatok végrehajtásával kapcsolatban az egyesített fegyveres erők gyakorlati tevékenységének néhány kérdését vitatta meg. A katonai tanács munkája konstruktív, tárgyszerű légkörben, a fegyverbarátság és elvtársi együttműködés, a kölcsönös megértés és egység jegyében zajlott le. A magyar katonai küldöttség, amely Oláh István vezérezredes, vezérkari főnök vezetésével vett részt az ülésen, este hazaérkezett.

Jerzy Popieluszkot, varsói katolikus lelkészt, ismeretlen tettesek elrabolták. A papot rendőri ruhába öltözött férfiak vitték el, akik közlekedésrendészeti ellenőrzés címén állították le gépkocsiját. A lelkész ellen korábban már vizsgálat folyt, mivel tevékenyen részt vett államellenes csoportok ténykedésében. A rendőrség nagy erőkkel folytatja a nyomozást, hogy felszámolja a nyilvánvaló provokációt.

Este egy kis Volkswagen indult útnak az éjszakába egy bydgoszcz-i plébániáról, hogy minél előbb elérje úticélját, a lengyel fővárost. A sofőrön kívül egy vékony, lágy vonásokkal bíró, harminchét éves pap volt még az autó utasa. Mindketten nagyon fáradtak voltak, mivel aznap reggel indultak Varsóból, délután értek Bydgoszcz-ba, este az atya koncelebrált a helyi plébános mellett, megtartotta a szentbeszédet, majd a mise végeztével jelezte sofőrjének, indulni szeretne. Vendéglátói marasztalni próbálták, ám ő hajthatatlan volt: kissé betegnek érzi magát, fáradt is, ezen felül mindenképp meg kívánja tartani reggeli miséjét a fővárosban, ezért köszöni, de mennek.

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_jerzy_popieluszko.jpgA fiatal Popieluszko atya

Ahogy az autó elhagyta a kujáviai várost, a sofőr észrevette, hogy valakik követik őket. Távolodván a településtől az említett kocsi még mindig a nyomukban volt, de nem törődtek különösebben vele, megszokták már, hogy mióta a fiatal pap a Szolidaritás (egyik) papja, az állambiztonság, a Sluzba Bezpeiczenstwa (SB) emberei mindenhová követik őt. „Ezek” még arra sem figyeltek, hogy álcázzák magukat, hiszen autóik minden esetben frissen lemosott, tiszta 124-es Polski Fiatok voltak, így, ha ilyen gépkocsik tűntek fel a csukaszürke lengyel utcákon, szinte mindenki tudta, hogy az SB valakit figyel. Megtehették, hiszen a Jaruzelski-féle kommunista diktatúrában egyiküknek sem kellett elszámolnia tettével, senki nem vonta kérdőre őket ténykedésükért, így szinte még kérkedtek is állambiztonsági mivoltjukkal.

Mintegy fél órányi utazást követően a kocsi egy erdős területen megelőzte őket, és rendőrségi jelvényt lobogtatva megállásra kényszerítette Popieluszko atya kocsiját. A sofőr fékezett és az út szélére húzódva megállt. A fehér Polskiból három megtermett alak ugrott ki, egy szempillantás alatt feltépték a Volkswagen ajtaját, a sofőrt egy mozdulattal kirántották, és szondáztatás céljából egyikük a hivatalos autóhoz kísérte. Popieluszko atya a hátsó ülésen nem is sejtette, hogy élete utolsó órájához érkezett. Nem tulajdonított különösebb jelentőséget a drasztikus hatósági ellenőrzésnek, hiszen mióta Jaruzelski tábornok bevezette a hadiállapotot 1981 decemberében, sok furcsaság történt Lengyelországban. Valószínűleg - gondolta - ez is egy újabb „kedvesség” a tábornok államgépezetétől, amellyel a hozzá hasonló papokat vegzálja a kommunista hatalom. Ám sok ideje nem volt lamentálni, ugyanis a szigorúan titkos akció vezetője, Grzegorz Piotrowski százados és mindenre elszánt beosztottja feltépték a hátsó ajtót és kirántották a hideg, ködtől nyirkos aszfaltra. A földön fekvő papot - a csomagtartóból pillanatokkal korábban előrántott - botokkal kezdték ütlegelni és rugdosták. Sofőrje pánikba esve nézte a barbár jelenetet, ám közbeavatkozni nem tudott, mert a harmadik SB tiszt megbilincselte. Az ütlegelésektől az atya elvesztette az eszméletét. Miután magatehetetlenül feküdt, felemelték, betették a kocsi csomagtartójába, bepattantak az utastérbe és gázt adva elindultak az éjszakába. Közel tízperces utat követően Jerzy atya sofőrje bátor tettre szánta el magát: elhatározta, hogy az első adandó alkalommal kiugrik a száguldó autóból, mégpedig olyan helyen, ahol emberek vannak az út szélén, akik így tanúi lesznek a cselekménynek. Nemsokára egy faluba értek, ahol Chrostowski kiugrott az autóból. A három belügyi tiszt nem állt meg, hanem fékezés nélkül továbbhajtott, és csak sok kilométerrel távolabb, egy kihalt helyen állították meg a gépkocsit. Tanakodtak, mit tegyenek, hiszen akciójukba végzetes hiba csúszott: tanút hagytak maguk után. A legfiatalabb tiszt annak a véleményének adott hangot, hogy jobb volna Popieluszkot életben hagyni, a verésből is értett, még a végén nekik lesz bajuk ebből az egész ügyből. Piotrowski százados azonban hajthatatlannak mutatkozott és határozottan elzárkózott az ötlettől. Miközben vitatkoztak, az atya magához tért és dörömbölni kezdett a csomagtartóból. A három pribék újra az eszméletlenségig verte a fiatal papot, majd az akció vezetője kiadta a parancsot: összekötözni a kezeit és a lábait, a száját betömni rongyokkal, köveket tenni a lábára! Miután ezzel végeztek, a közeli Visztula partra hajtottak és a sötéten hömpölygő folyóba dobták Jerzy atyát.

A fiatal pap eszméletlen teste a Visztula mélyére süllyedt, gyilkosai pedig mintha mi sem történt volna, visszaautóztak Varsóba.

Chrostowski bátor tette azonban keresztülhúzta a lengyel belügyi szervek számítását, ugyanis még az emberrablás éjszakáján bejelentést tett az ügyről a torun-i rendőrkapitányságon, ezen felül értesítette Jerzy atya plébániáját, a varsói Kosztka Szent Szaniszló-templomot. Másnapra a lengyel katolikus egyház (egy hét alatt pedig sok tízmillió hívő) tudomást szerzett az aljas tettről, így Jaruzelskiék magyarázkodni kényszerültek. Annak ellenére kényszerültek erre, hogy az 1970-es gdanski mészárlás óta a Lengyel Egyesült Munkáspárt (LEMP) megerősítette pozícióit, „sikeresen” kezelte a hetvenes évek sztrájkjait, ám egy fontos fronton mégsem ért el eredményeket: a hívek többségének lelkét nem kaparintotta meg, nem tudta megakadályozni, hogy a templomok vasárnaponként tömve legyenek, hogy hittanórára járjanak a lengyel iskolások, és hogy a papok iránti tisztelet megmaradjon az emberek körében. A lengyel közvélemény nem hagyta szó nélkül a fiatal pap meggyilkolását.

Kiszczak tábornok, belügyminiszter utasítására a rendőrség egységei kutatásokat végeztek a Visztula kérdéses szakaszán és október 30-án bejelentették, hogy Wloclawek mellett megtalálták Popieluszko atya megkínzott holttestét. Lengyelországot megdöbbentette a barbár tett, II. János Pál elítélte a borzalmas cselekedetet, akárcsak a Szolidaritás Szakszervezet legendás vezetője, Lech Walesa, aki a későbbi temetés egyik legismertebb résztvevője volt.

A hatóságok „nyomozást” folytattak, amely során letartóztattak a gyilkossággal kapcsolatban négy főt: Grzegorz Piotrowskit, Waldemar Chmielewskit, Leszek Pekalát és az akció felső kapcsolatát (a hírhedt IV. ügyosztályt vezető), Adam Pietruszka ezredest. Mind a négy elkövetőt az 1985 januárjában kezdődő perben ítélték el, bűnösségüket a torun-i bíróság mondta ki. Pietruszkát és Piotrowskit 25, Chmielewskit 15, míg Pekalát 14 év fegyházbüntetésre ítélték. A tárgyaláson a négy elkövetőből ketten - jellemzően a két alacsonyabb rangú nyomozó, Pekala és Chmielewski - törtek meg, az akcióvezető Piotrowski és Pietruszka a megbánás legkisebb jelét sem mutatták, mintha meg lettek volna győződve arról, hogy helyesen cselekedtek, amikor brutálisan megölték az atyát.

A letartóztatás, a gyilkosok megnevezése, arccal történő beazonosításuk ugyan később némi megnyugvást jelentett a híveknek, akik Jerzy atya meggyilkolása óta súlyos lelki válságba kerültek. Az atya november 3-i temetésén megjelent tömeg kiállás volt érte és azért, amit képviselt. A Kosztka Szent Szaniszló-templom kertjét elborították a virágok, koszorúk, a kerítésen kívül pedig mintegy negyedmillió ember kísérte utolsó útjára Jerzy atyát, akit a templom kertjében helyeztek örök nyugalomra idős szülei és a Szolidaritás vezetőinek jelenlétében. Az a ködös novemberi nap sok mindent megváltoztatott a lengyel ellenzék és hatalom viszonyában, hiszen Jerzy Popieluszko temetésétől kezdve az állambiztonság többet nem verte szét a tüntetéseket, utcai megmozdulásokat, mondhatni valamelyest enyhült a diktatúra.

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_jerzy_popieluszko_temetes.jpgJerzy Popieluszko temetése

Jerzy Popieluszko kezében rózsafüzérrel halt meg, miután a kommunista állambiztonság emberei agyonverték. Halála mindent megváltoztatott az állandó élelmiszerhiánnyal és hatalmas szegénységgel küzdő Lengyelországban, ugyanis a tragédia miatti felháborodás olyan mértéket öltött, hogy Wojciech Jaruzelski tábornok diktatúrájának magyarázkodnia kellett. Ilyen korábban sosem fordult elő, sem Gierek, sem még korábban, a véreskezű, antiszemita Gomulka idején. Emberek milliói emlékeztek a fiatal papra, a nagyvárosok panelházainak ablakaiban mécsesek világítottak, halálának helyét nemzeti lobogóval és gyertyákkal jelölték meg, a holttestét szállító autót minden településen emberek sorfala várta a Bialystok és Varsó közti kétszáz kilométeres úton.

A kommunizmus még nem bukott meg, így a gyilkosok néhány évnyi börtönéletet követően amnesztiával szabadultak. Popieluszko atya sírja mindazonáltal zarándokhellyé vált. 1987-ben, amikor Karol Wojtyla pápaként újra szülőhazájába látogatott, határozottan ragaszkodott ahhoz, hogy felkeresse a sírt, ahol letérdelve imádkozott. Ugyancsak felkereste a sírt Edward Kennedy szenátor és 1988-ban a hivatalos útjára Varsóba érkező politikus, Margaret Thatcher is. Utóbbi politikusok gesztusa egyértelmű üzenet volt Jaruzelski tábornok diktatúrájának: ugyan ellátogattunk hozzátok, de tudjuk jól, ki volt Jerzy atya, tiszteljük őt, elítéljük a gyilkosságot, ezáltal a regnáló rendszert is, amely tulajdonképpen egy bűnös diktatúra. Mindezekhez Jaruzelski kénytelen volt asszisztálni, hiszen számára - és az általa fenntartott rezsim számára - létkérdés volt a nyugati államok „szimpátiája”, illetve a sok-sok dollármillió, amelyet rendszere kölcsön formájában kapott, hogy megmaradhasson.

A kommunisták uralma 1989-ben összeomlott Lengyelországban is. Bár a köztársasági elnök még 1990 decemberéig a hadiállapotot bevezető és fenntartó tábornok volt, de a szejmbe már az ellenzék tagjai kerültek abszolút többségbe, a Szolidaritás elsöprő győzelmet aratott. A szabad világba lépő Lengyelország nem felejtkezett el Popieluszko atyáról: számos városban közterületek vették fel a nevét, tiszteletére szobrok százait állították, iskolákat kereszteltek el róla, és ami talán a legfontosabb, a szabad lélegzethez jutott társadalom egyszer s mindenkorra kirekesztette magából gyilkosait. Tette ezt annak ellenére, hogy életének kioltói nevet és lakcímet változtattak, de barbár tettüket nem tudták semmissé tenni. És ami a legszomorúbb, hogy Piotrowski nem is akarta semmissé tenni cselekedetét. Megtehette, ugyanis a rendszerváltoztatást követően az egykor regnáló kommunista elit, amely a hatalma nagy részét és a gazdaságban szerzett pozícióit átmentette, nem felejtkezett el egykori elvtársairól, akiknek legfeljebb a közvélemény megvetésétől kellett tartaniuk, az esetleges perújrafelvételtől semmiképp sem.

Shultz amerikai külügyminiszter a Los Angeles-i külpolitikai társaság előtt mondott beszédében megismételte, hogy az Egyesült Államok nem fogadja el a fegyverzet szintjének a Szovjetunió által javasolt befagyasztását, mert az „rögzítené a jelenlegi egyenlőtlenséget és kiegyensúlyozatlanságot”. Ugyancsak elutasította azt is, hogy az, Egyesült Államok elfogadja az űrfegyverek kipróbálására vonatkozó moratóriumot, mondván, hogy az „a tárgyalás megkezdése előtt adott engedmény” lenne.

A külügyminiszter, aki gyors egymásutánban két beszédben is kifejtette a Reagan-kormány külpolitikájának alapelveit, mintegy előre jelezve azt az álláspontot, amelyet az elnök képvisel majd a demokrata párti jelölttel, Walter Mondale-lal vasárnap sorra kerülő televíziós vitájában, azt hangoztatta, hogy ez a politika az elmúlt négy évben eredményes volt, s hosszú távra szól - vagyis a novemberi választásokon meg kell adni Reagannek a lehetőséget politikája folytatására. Shultz ismét abból indult ki, hogy az elmúlt években az Egyesült Államok „helyreállította erejét és önbizalmát”, s szerinte ez az erő szükséges ahhoz, hogy tárgyalásokat lehessen folytatni. Igyekezett derűlátóan lefesteni az amerikai erőpolitika várható kihatásait, megismételve azt az érvelést, hogy a Szovjetunió csak ennek láttán lesz hajlandó a tárgyalásokra a fegyverzet csökkentéséről.

október 20.

Országszerte több nagyvállalat, üzem és szövetkezet szervezett kommunista műszakot. A kollektívák a felszabadulási és a kongresszusi munkaversenyben vállalt feladataik teljesítésén dolgoztak.

A fővárosban Csepelen a kerület üzemei, intézményei, valamint a lakosság részvételével tartottak kommunista szombatot. A városrész üzemeiben ötezren kezdték meg a termelőmunkát. A lakosság a királymajori szabadidő- és sportpark rendezésében segédkezett, fákat, cserjéket ültettek. Játszótér épült a Fürst Sándor és a Repkény utcában.

Több mint tízezren léptek munkába Salgótarjánban. A Vasöntöde és Tűzhelygyárban például 1300-an dolgoztak. A szalagokról 500 gáztűzhely, exportra készülő olajkályha, valamint széntüzelésű tűzhely került le, s teljes műszak volt a melegüzemben is. A tűzhelygyáriak e napon csaknem két és fél millió forint értékű árut termeltek. A Salgótarjáni Öblösüveggyár dolgozói főként exportárut készítettek. A síküveggyárban tábla-, hő- és hangszigetelő üveget állítottak elő. A Salgótarjáni Kohászati Üzemekben, valamint a Nógrádi Szénbányáknál is kommunista műszakot tartottak. A salgótarjáni dolgozók az e napra járó bérüket a város környéki kistelepülések gyermekintézményeinek fejlesztésére ajánlották fel.

Az Ózdi Kohászati Üzemekben szombaton csaknem két és fél ezer műszaki és adminisztratív dolgozó, valamint több száz szak- és segédmunkás kezdett hat-, illetve nyolcórás műszakot. A hivatali munkakörben dolgozók többsége az átadás előtt álló salakfeldolgozó kombinát területén, valamint a Majális park építésének befejezésén munkálkodott. A gyáregységekben tartalék alkatrészeket készítettek, illetve vas- és nemesfémhulladékot gyűjtöttek. A gyár fizikai dolgozói, szakmunkásai a november 7-ig tartó kommunista műszakok során munkájuk ellenértékét, amely várhatóan több mint egymillió forint lesz, a nagycsaládosok és a fiatal házasok lakásépítésének segítésére, a Majális park felszerelésére, valamint a KlSZ-szervezetek szociális létesítményeinek építésére fordítják.

Heves vihar tombolt szombatra virradó éjszaka a nyugati országrészben. Győr, Sopron térségében, a Rábaközben és a Szigetközben a széllökések óránkénti sebessége elérte a 80-90 kilométert. Hegyeshalom környékén és a Szigetközben megsérültek a 22 kilovoltos villamos távvezetékek és áramellátási zavarok keletkeztek. A hibákat elhárították. A Győrtől délre eső részen négy község - Győrasszonyfa, Táp, Tápszentmiklós és Nyalka - hosszabb ideig áram nélkül volt. A vihar több helyütt kisebb károkat okozott az épületek tetőzetében is, s televízióantennákat szaggatott le.

A nyugatnémet békemozgalom felhívására, amelyet ezúttal a szakszervezetek és a szociáldemokrata párt is fenntartás nélkül támogatott, százezrek tüntettek szombaton a fegyverkezés ellen. Kétszáztíz kilométeres emberláncot alkottak. Nagygyűlés volt Bonnban, Hamburgban és Stuttgartban.

A százezreket megmozgató békeakció rácáfolt a CDU-CSU-nak és az FDP-nek arra a propagandisztikus állítására, hogy a mozgalom kifulladt, elvesztette vonzerejét, és nem képes jelentős tömegek megmozgatására. Noha az ország nagyobb részén szombaton orkánszerű szélvihar söpört végig, és esett az eső, mintegy 150 ezer ember vett részt abban az emberláncban, amely a hasselbachi (rajna-pfalzi tartomány) amerikai rakéta támaszpontot kötötte össze a duisburgi munkaügyi hivatallal, jelezvén a fegyverkezési verseny és a gazdasági nehézségek, a munkanélküliség közötti közvetlen összefüggést.

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_emberlanc.jpgSokan gyerekeikkel álltak az emberláncban

Az emberláncban Bonn közelében lévő lakóhelyén az SPD elnöke, Willy Brandt és felesége is részt vett. Noha az emberlánc a tervezett időpontra nem zárult be teljesen, a békemozgalom sajtóirodájának jelentése szerint a kitűzött célt lényegében elérték. A helyszínen tett nyilatkozatában Willy Brandt hangsúlyozta a szociáldemokrácia és a békemozgalom közötti szoros kapcsolatok jelentőségét. Felszólította a világ népeit, hogy gyakoroljanak nyomást kormányaikra a fegyverkezési verseny megszüntetése érdekében.

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_willy_brandt.jpgWilly Brandt a tüntetők között

A bonnihoz hasonló nagygyűlés volt Hamburgban és környékén, ahol mintegy 150 ezren, és Stuttgart körzetében, ahol 70 ezren tiltakoztak a fegyverkezési verseny ellen.

Az iráni csapatok szombatra virradóra újabb támadást indítottak a Bagdadtól keletre levő Szeif Szaad térségében - közölték Bagdadban és Teheránban. A középső frontszakasz szóban forgó mintegy 20 kilométer hosszú arcvonalán a szerdai Nagyszabású iráni offenzíva óta heves harcok dúlnak. A két hadviselő fél a másik félnek a harcok során elszenvedett súlyos emberveszteségeiről adott hírt, valamint iráni állások ellen végrehajtott iraki légitámadásokról is beszámoltak.

Irak szabadon bocsátott száz iráni hadifoglyot. A foglyokat az ankarai repülőtérre szállították, ott szálltak át egy iráni gépre, amely hazavitte őket - jelentették hivatalos források a török fővárosból. Az IRNA megerősítette a hírt, egyszersmind közölte, hogy a jövő hétre halasztották 74 rokkant iraki hadifogoly szabadon bocsátását. Nekik ugyancsak szombaton kellett volna az ankarai repülőtérre érkezniük, de a hírügynökség szerint a Nemzetközi Vöröskereszt teheráni képviselete még nem végzett a csere orvosi előkészítésével.

Irakkal kapcsolatos az a hír is, hogy nemzetgyűlési választásokat rendeztek az országban, a köztársaság történetében a másodikat. Az elsőt 1980-ban, még az iraki-iráni háború kezdete előtt tartották. Ezúttal több mint hétmillió szavazó jogosult - az ország lakosságának fele - 250 parlamenti képviselőt választ.

Programadó dokumentumot fogadott el a kínai gazdasági rendszer reformjáról szombaton a Kínai Kommunista Párt XII. Központi Bizottságának 3. ülése.

Az eddigi reformkísérleteket általános érvénnyel összegző határozat rámutat arra, hogy a szocialista rendszerből származó előnyök nem hozták meg a várt eredményeket Kínában, s ennek legfontosabb gazdasági oka az, hogy a merev gazdasági struktúra nem felel meg a termelőerők növekvő igényeinek. Nem választották szét világosan a kormányzati szervek és a vállalatok funkcióit, az állam szélsőséges és merev ellenőrzést gyakorolt a vállalatok felett, nem tulajdonítottak kellő jelentőséget az árutermelésnek, az értéktörvénynek és a piac szabályozó szerepének, az elosztásban abszolút egyenlősdi érvényesült.

A dokumentum mindennek a megváltozását helyezi kilátásba, leszögezvén: a szocializmus lényegi feladata a termelőerők fejlesztése, minél nagyobb társadalmi bőség megteremtése, a nép növekvő anyagi és szellemi igényeinek kielégítése.

A KKP ülése ugyancsak döntést hozott arról, hogy jövő év szeptemberében megtartják a pártküldöttek országos konferenciáját. Ezen körülbelül ezer küldött vesz majd részt. A jövő évi pártkonferencia napirendjén a szombati bejelentés szerint szerepel: a 7. kínai gazdasági és társadalomfejlesztési terv (1986-1990) fő irányaival kapcsolatos javaslatok megvitatása és elfogadása, új tagok kooptálása a központi bizottságba és egyéb szervezeti kérdések.

A Fehér Ház bejelentette, hogy Salvadorban lezuhant az amerikai hírszerző ügynökség, a CIA egy titkos feladatot teljesítő repülőgépe, négy amerikai állampolgárral fedélzetén. Az újabb CIA-incidens nyomán Walter Mondale, a demokrata párti elnökjelölt a hírszerző ügynökség igazgatójának eltávolítását követeli.

A gép a hivatalos közlés szerint azt a feladatot látta el, hogy felderítse a salvadori szabadságharcosok állítólag Nicaragua felől érkező utánpótlását. A Fehér Ház azonban csak azután állt elő a bejelentéssel, hogy Barry Goldwater szenátor, a szenátus hírszerző bizottságának elnöke egy politikai gyűlésen említést tett az ügyről. Goldwater azt mondotta, hogy a kémrepülőgép Nicaraguában hajtott végre feladatot.

Az ezt követő gyors washingtoni hivatalos közlés szerint a gép nem Nicaraguában, hanem Salvadorban teljesített felderítő utat, és nem lőtték le, hanem zuhogó esőben egy hegyoldalnak ütközött. Az amerikai külügyminisztérium később elismerte, hogy a gép a CIA tulajdonában volt, és négy utasa, akik valamennyien meghaltak, „a Központi Hírszerző Ügynökséggel állt szerződéses viszonyban”.

A szenátus illetékes bizottságának tagjai közül többen elmondották: tudomásuk volt a kémrepülésekről, s azokhoz a bizottság annak idején - teljes titokban - jóváhagyását adta. Nem nyilatkoztak azonban arról, hogy a gép és a többi hasonló végzett-e Nicaragua területe fölött is felderítéseket.

A kémrepülőgép ügye a lehető legrosszabbkor jött a Reagan-kormányzat számára, amely teljesen belebonyolódott a CIA egy másik közép-amerikai botrányába, a merényletekre, politikai gyilkosságokra oktató CIA-kézikönyv ügyébe. Reagan elnök tagadta, hogy tudomása lett volna az ügyről. Walter Mondale erre haladéktalanul felvetette: vagy igaz az elnök állítása - s ez esetben az a kérdés, hogy valójában ki gyakorolja az ilyen rendkívül fontos ügyekben a hatalmat -, vagy nem igaz, akkor viszont Reagannek el kell ismernie, hogy törvénytelen eszközök felhasználásával is a nicaraguai kormány megdöntésére törekszik.

október 21.

Őze Lajos, a Magyar Népköztársaság kiváló művésze, a Nemzeti Színház tagja, életének 50. évében, gyógyíthatatlan betegség következtében elhunyt. Távozása a Nemzeti Színház, a magyar színház- és filmművészet súlyos vesztesége. Temetéséről később intézkednek.

Őze Lajos a Színművészeti Főiskolán szerzett diplomát; színészi pályáját 1956-ban, a miskolci Nemzeti Színházban kezdte. 1959-től pedig haláláig a budapesti Nemzeti Színház tagja volt. Klasszikus és mai darabok vezető karakterfiguráit, a drámairodalom sok-sok ellentmondásos alakját formálta meg. Tehetségének sokoldalúságát bizonyítja, hogy például a Bánk bánban Tiborcot és Biberachot egyaránt játszotta.

Különösen emlékezetesek a Shakespeare-művekben köztük a II. Richárdban -, továbbá a Csongor és Tündében, a Szecsuáni jólélekben és az Éjjeli menedékhelyben nyújtott alakításai. Munkásságával jelentősen hozzájárult a kortárs magyar írók Illyés Gyula, Németh László, Illés Endre és mások - műveinek színpadi sikeréhez. A többi között ő formálta meg az írót Sánta Ferenc: Éjszaka és a bolyongót Örkény István Kulcskeresők című darabjában. A Nemzeti színpadán Dürrenmatt Fizikusok című művének előadásain láthatta utoljára a közönség az elmúlt évadban. Ez év nyarán még fellépett a Gyulai Várszínházban Módos Péter Itt, a földön is című darabjában.

Filmszínészi munkásságát számos karakterfigura életre keltése, főleg A tanú és Az ötödik pecsét egy-egy jelentős szerepének alakítása fémjelzi. Kiemelkedő művészi tevékenységét Jászai Mari-díjjal, érdemes, majd Kiváló Művész címmel ismerték el.

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_oze_lajos.jpgA nemzetközi helyzet fokozódik!

A lengyel rendőrség nagy erők mozgósításával kutat azok után az ismeretlen tet­tesek után, akik pénteken késő este elrabolták Jerzy Popieluszko varsói papot. rádió és televízió valamennyi híradásában ismertetik nem mindennapi ember­rablásról kiadott közle­ményt, s kérik a lakosság közreműködését. A rendőr­ség első lépésként olyan személyek után kutat, akik hamis rendszámtáblák ké­szítésével gyanúsíthatok, vagy jogtalanul rendőri egyenruhához juthattak.

A 37 esztendős varsói pa­pot - akinek neve eddig el­sősorban kormányellenes uszító tevékenységéről volt ismert - három ismeretlen személy hurcolta el isme­retlen helyre. Elrablóinak egyike rendfokozat jelzés és valószínűleg sapkajelvény nélküli közlekedési rendőri egyenruhát viselt. Minder­ről a pap sofőrje számolt be, akinek sikerült az em­berrablás idején megszök­nie, értesítenie a rendőrsé­get, és személyleírást is ad­nia a három tettesről. Az emberrablás úgy történt, hogy Popieluszko Volkswa­genjét péntekén este tíz óra tájban a három tettes meg­állította Torun környékén, rendőrségi közúti ellenőrzés látszatával.

Az emberrablók egy krém­színű FIAT 125p-t használ­tak, amelynek rendszáma nem ismeretes. Keresnek egy másik, nagyobb FIAT gép­kocsit is, amelyet a rablás napján korábban láttak Bydgoszczban. nem messze attól a helytől, ahol a pap éppen akkor tartózkodott. Annak a kocsinak is három utasa volt, s mint azóta már kiderült hamis rendszáma.

Tengeri incidens történt hajnalban Írország partjai közelében: egy ír őrhajó rálőtt egy, az ír felségvizekre behatoló spanyol halászhajóra, miután azt több órán keresztül üldözte. Néhány órával később egy süllyedő halászhajót fedeztek fel, immár brit felségvizeken. A brit parti őrség helikopterrel mentette ki a spanyol Sonja hajó legénységének 13 tagját, három halászt pedig egy nyugatnémet hajó vett a fedélzetére. ír részről később megerősítették, hogy a Sonja volt az a hajó, amely előzőleg ír vizekre tévedt.

Fernando Moran spanyol külügyminiszter aggodalmát fejezte ki az incidens „rendkívüli súlyossága” miatt, de szóvivője közölte, hogy a miniszter csak az ügy részleteinek ismeretében kíván hivatalos nyilatkozatot tenni. Az ír külügyminisztérium bejelentette: a dublini kormány hivatalosan tiltakozik a spanyol kormánynál az ír felségvizek megsértése miatt.

A Reagan-kormány bűnös háborút folytat Nicaragua és Salvador népe ellen. A CIA kémrepülőgépének Salvadorban bekövetkezett katasztrófája is újabb bizonyítéka annak, hogy az Egyesült Államok katonailag beavatkozik Közép-Amerika ügyeibe - hangoztatta egy managuai tömeggyűlésen Daniel Ortega, a nicaraguai kormányzó tanács koordinátora.

A nicaraguai vezető elégedetten nyilatkozott arról, hogy megindultak a tárgyalások a salvadori hazafiak és a kormány képviselői között. Ez azt jelzi - mondotta -, hogy a hazafiak forradalmi szervezetét létező politikai erőnek ismerik el. Ugyanakkor elítélte a Reagan-kormányzatot amiatt, hogy egy kalap alá véve a salvadori és a nicaraguai helyzetet, azt követeli, hogy induljon meg párbeszéd a sandinista vezetés és a somozista ellenforradalmárok között. Közismert - hangoztatta Ortega -, hogy az ellenforradalmárok valódi irányítója az amerikai kormány, amelynek képviselőivel Nicaragua jelenleg is folytat tárgyalásokat Mexikóban. Nicaragua - mutatott rá Ortega - következetesen fellép a közép-amerikai helyzet békés rendezéséért, s elsősorban azért, hogy szűnjék meg az idegen katonai jelenlét a térségben. A managuai kormány támogatja a Contadora-csoport erőfeszítéseit - mutatott rá újból a nicaraguai politikus.

Az amerikai elnökválasztás előtt tizenhat nappal Kansas City koncerttermében rendezték meg Reagan elnök és demokrata párti ellenfele, Walter Mondale második - és egyben utolsó - tévévitáját. Körülbelül 80 millió amerikai látta a két jelöltet, és figyelhette azt a meglehetősen alacsony színvonalú polémiát, amelyet külpolitikai kérdésekről folytattak. A vita egyes szakaszaiban megmutatkozott ugyan a kétféle koncepció különbsége. Az érdekesség viszont éppen az volt, hogy egy-egy kérdésben Reagan volt az, aki rugalmas, mérsékelt elnök benyomását igyekezett kelteni, s Mondale hangsúlyozta az általa képviselt vonal kemény, sziklaszilárd voltát. Szemmel látható volt a jelöltek azon törekvése, hogy változtassanak valamit az elnökválasztási kampány eddigi menete során róluk kialakult képen.

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_reagan_mondale.jpgReagan és Mondale külpolitikai kérdésekről vitázik

A fegyverzetkorlátozást mindkét jelölt alapvető fontosságúnak nevezte. Mondale a kérdés lépésről lépésre - rendszeres szovjet-amerikai csúcstalálkozók útján - történő megoldását sürgette. Reagan inkább csak általánosságban szólt megegyezési óhajairól. Mondale hangsúlyozta, hogy elnökké választása esetén folytatná a fegyverkezést, de megválogatná, mit mire költ. A Reagan-kormányzat szemére nem a csillagászati összegeket vetette, hanem azt, hogy felesleges fegyverrendszerekre költi a pénzt. A kormányzat közel-keleti lépéseinek bírálatában Mondale csak odáig ment el, hogy az elnök - amikor információkat kapott az amerikai állampolgárok elleni támadások előkészületeiről - nem tett komolyabb biztonsági intézkedéseket.

A vita után rendezett felmérések azt mutatták, hogy Mondale annak ellenére, hogy egyes kérdésekben az elnöknél lényegesen nagyobb felkészültséget árult el, ezúttal nem számíthat olyan közvélemény-nyereségre, mint az első tévévita után. Ez pedig azt jelenti, hogy az elnökválasztási kampány utolsó két hetét Ronald Reagan meglehetősen nagy előny birtokában, kezdheti meg.

A Forma I-es versenyautók idei világbajnoki pontvadászatában az utolsó futamra, a Portugáliában megrendezett Grand Prix-re maradt a döntés: az osztrák Niki Lauda harmadszor vagy a francia Alain Prost először szerez világbajnoki címet? A kiélezett verseny Prost sikerét hozta, de összetettben a második helyen végzett Lauda diadalmaskodott.

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_alain_prost_niki_lauda.jpgA boldog győztesek: Niki Lauda és Alain Prost

Humor:idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_humor.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_humor_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_humor_3.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_humor_4.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_humor_5.jpg

Reklám:idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_reklam_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_reklam_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_reklam_3.jpg

Kékfény:
Csütörtök délután 14 óra 30 perckor óriási detonáció rezegtette meg a Pécsi Bútorgyár környékének ablakait, s mindjárt utána lángok csaptak fel az épület udvaráról. A robbanás következtében Sárosi Józsefné, Keresztes Józsefné és Pongrácz József súlyos, életveszélyes sérülést szenvedett. A délelőtti műszak végeztével hazafelé tartó dolgozók azonnal hozzáláttak sérült munkatársaik ellátásához, s a lángok megfékezéséhez. Szerencsére a nagy erőkkel kivonuló mentők, valamint a városi tűzoltók hamar a helyszínre érkeztek, s a segítségükre érkező szigetvári és komlói társaikkal sikerült a gyár központi épületében a lángok továbbterjedését megakadályozniuk.

Horváth Istvánnak, a vállalat vezetőjének tájékoztatása szerint a központi létesítmény szárnyépületének tövében egy úgynevezett porkamra robbant fel. A konténer nagyságú vasvázas tárolóból a tűz a porelszívó csövön azonnal átterjedt az első emeleti lakköntő-mártogató gépterembe is. Szerencsére a baleset pillanatában itt már nem volt senki. A feltételezések szerint a robbanás a porkamra ürítése közben következett be.

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_pecsi_butorgyar.jpgA tűzoltók az ablakok betörése után oltják a tüzet a lakköntő műhelyben

A késő esti órákban dr. Koronczay József, a pécsi Honvéd Kórház vezetője elmondta lapunk tudósítójának, hogy a beszállítottak légúti égést is szenvedtek, s ezért állapotuk súlyos, életveszélyes. További két sérültet ellátás után hazaengedtek. Az anyagi kár az első becslések szerint meghaladja a 700 ezer forintot. A tűz okának kiderítésére a vizsgálatot szakértők bevonásával megkezdték.

Tűz keletkezett Győrött, a Molnár Ferenc utca egyik háromszintes lakóépületében. A lángok - eddig ismeretlen okból - az alagsorban kialakított tárolóból csaptak elő. Az ott levő tárgyak megsemmisültek, s meggyulladtak az elektromos vezetékek is. A tűz a lakásokra nem terjedt át, ám mérgező füstje az egész épületet elárasztotta. A helyszínre érkezett tűzoltók az oltással egy időben az egyik első emeleti lakás ablakán át menekítettek ki a gomolygó füstből egy két és fél éves gyermeket. A jelentős anyagi kárt okozó tűz keletkezési körülményeinek tisztázására vizsgálat indult.

Közlemények:
Levelező nyelvoktatás. Angol, német kezdő, újrakezdő és középhaladó nyelvtanfolyamot szervez (hanganyaggal) a Panoráma Nyelvstúdió. A tanfolyam díja 1800 Ft, kérje részletes tájékoztatónkat. Címünk: Debrecen, Jerikó u. 15. 4032.

Elveszett a MIRKÖZ Szövetkezet alábbi szövegű bélyegzője: Diesel és Hűtőtechnika Szövetkezet Anyagbeszerzés Budapest X., Kőbányai út 49/b. MNB 208-23157 9. A bélyegző használata 1984. október 15-től érvénytelen.

A Budapesti Húsnagykereskedelmi Vállalat értesíti tisztelt vevőit és partnereit, hogy címe megváltozott. Új cím: Budapest IX., Soroksári út 58. 1095. Bp. 92. Pf.: 32. Telex: 022-48-49. Telefon: 337-100. Az új címen továbbra is szíves rendelkezésükre állunk.

Sífutó-tanfolyamot indít a Vasas SC 10 éves kortól minden korcsoport részére. A tanfolyamon résztvevőknek felszerelésvásárlási lehetőséget is biztosítanak. Jelentkezés a Vasas SC szabadsághegyi síházában, szombaton és vasárnap 9-től 12 óráig, vagy a 119-529-es telefonon Beták Imre edzőnél.

Állásajánlat:idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_allasajanlat_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_allasajanlat_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_allasajanlat_3.jpg

Divat: Tallin Budapesten
Vastaps fogadta a tallini divatház budapesti bemutatkozását. Szigorú stílusú vonalvezetés; teljesen hiányzanak az extravagáns vonalak és az élénk színek. A közönség értékelte a határozott vonalvezetést, a mesterien finom színösszeállítást, a tökéletes arányokat, a praktikusságot. A Szovjet Kultúra Házában bemutatott modellek - bár mindenkihez szóltak - mégis a jellegzetesen észt öltözködési kultúrát képviselték. Jóllehet a tallinni divat nemrég lépett dobogóra, mégis viharos sikereket könyvelhet el. A tallinni Modellházat 1957-ben alapították. Az észt divat meghatározó jegye a hagyományőrzés és a hagyománytisztelet. A tervezők erre szinte kínosan ügyelnek; számolnak a nők fejlett szépérzékével, temperamentumával, az éghajlati adottságokkal. A szovjet köztársaságokban ugyanis e területen nagyok a különbségek. Bizonyára sokan elcsodálkoznak ezen, hiszen nálunk az időjárás amolyan egydimenziós tényező: mindenütt egyforma. A Szovjetunióban azonban az ország éghajlata nemcsak szeszélyes, hanem szélsőséges is. Ezért olyan szembeszökő az eltérés mondjuk a tallinni, a rigai, illetve a tbiliszi vagy a taskenti divatház tervezőinek keze alól kikerülő ruhakreációk stílusában.idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_divat_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_divat_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_divat_3.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_divat_4.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_divat_5.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_divat_6.jpg

A torlódás ellenére jól halad az őszi munka:
Országszerte torlódnak a mezőgazdasági munkák, ugyanakkor mindenütt szervezetten halad a vetés és a betakarítás. Baranya megyében még az őszi munkák megkezdése előtt ütemtervet készítettek arra, milyen sorrendben végezzék el feladataikat. Eddig minden az elképzelésék szerint halad, s a számítások szerint még mintegy 28 munkanapra van szükség ahhoz, hogy minden megtermelt érték fedél alá jusson. A megye termelőszövetkezeteiben, állami gazdaságaiban a hétvégeken is dolgoznak, minden munkára alkalmas percet kihasználnak. Legnagyobb gondot a kukorica betakarítása, jelenti Baranyában: a nyolcvanezer hektárból még 60 ezer hektáron lábon áll ez az értékes növény. Somogyban a tárolók hiánya okozza a legnagyobb gondot. Sok helyen még búza van azonban a magtárakban, ahová néhány nap múlva a kukoricát kell szállítani. Hajdú-Bihar megyében nincs különbség az éjszakák és a nappalok, valamint a hétköznapok és az ünnepnapok között. Ott is minden időt kihasználnak a vetésre, a betakarításra. Békés megyében a cukorgyárak azzal segítenek a gazdaságokon, hogy folyamatosan átveszik a cukorrépát. Huszonnégy órán át működnek naponta a szárítók is, hogy minél több kukorica legyen alkalmas a tárolásra. A Kisalföld északnyugati tájain kevésbé torlódnak az őszi munkák, mint másutt, sőt sok helyen még zöldéi! a kukorica levele. Tennivaló azonban ott is van bőven, hiszen a tapasztalatok szerint október végéig be kell fejezni a búza vetését, amelynek még csak a 27 százalékával végeztek.

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_torokszentmiklosi_allami_gazdasag.jpgNyújtott műszakban, nagy teljesítményű géppel vetik a búzát a Törökszentmiklósi Állami Gazdaságban

A napos őszi idő kedvez a szüretnek:
Országszerte nagy lendületet kapott a szőlőszüret; Tokaj kivételével mind a 16 borvidéken, valamennyi gazdaságban szedik a fürtöket. Naponta megközelítően kétezer tonna mustnak valót gyűjtenek be. Az összes termésnek csaknem 20-25 százalékát betakarították. A kedvezőtlen nyári időjárás következtében a szőlő éréséhez szükséges 2000 napfényes óra helyett az idén csupán átlagban 1600 óra napfény érte az ültetvényeket, emiatt az érés elhúzódott. A lemaradás pótlására az üzemek késleltették a szüretet; szeptember helyett csak most, október közepén láttak hozzá nagyobb ütemben a munkához. A kivárás azzal is járt, hogy a múlt heti esőzés néhány helyen - például a Mátraalján - megindította a rothadást, ami némi terméskieséssel jár. Az éréselmaradást legalábbis részben pótolta az, hogy hosszabb ideig a töveken maradtak a fürtök, s hogy a cukorfok emelkedett. Zömében azonban sajnos így sem érték el a kívánt cukortartalmat a szemek, éppen ezért a termelők kárának megelőzésére és a szőlőművelési kedv fenntartására az asztali: minőségű borokat adó szőlőknél a bortörvény által a cukorfokra előírt 14 súlyszázalékos alsó határt a MÉM ideiglenesen 12,5 fokra mérsékelte. A cukorfok pótlására az átvevő üzemek természetes mustsűrítményt használnak.

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_mori_kossuth_tsz.jpgA móri Kossuth Tsz-ben is szüretelnek

Élelmiszeripar:
A Békéscsabai Konzervgyár tésztagyárrészlegében Braibanti-típusú szálastészta-gyártó vonalakon készítik a száraztésztát. A négy gyártóvonal három műszakban üzemel, naponta 50-55 tonna hosszúmetéltet, spagettit és más tésztaféleségeket állítanak elő.
idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_bekescsabai_konzervgyar.jpg

Új szövetkezeti hűtőház Albertirsán:
Alig több, mint egy esztendővel ezelőtt kezdték meg az épületek alapozását, s e hónap végén már megkezdődik az üzemszerű munka az albertirsai új hűtőházban. Az ország egyik legnagyobb szövetkezeti hűtőháza az albertirsai-dánszentmiklósi Micsurin Termelőszövetkezet kezdeményezésére és szervezésében 18 mezőgazdasági termelőszövetkezet, állami gazdaság, áfész, valamint a Nagykőrösi Konzervgyár és a húsipari vállalatok közös beruházása alapján jött létre. Az egyidejűleg 8500 tonna áru tárolására alkalmas hűtőházban a mezőgazdasági idényben a társulásban részt vevő .gazdaságok gyümölcs- és zöldségféléit raktározzák. A holtidőben a húsipar hasznosítja a hűtőkapacitást. A modern gépekkel, hűtőberendezésekkel felszerelt üzem létesítése nagy lépést jelent előre abban a tekintetben, hogy a gazdaságok exportra szánt termékeit mindig a legkedvezőbb időpontokban lehet forgalomba hozni. A modem gépek és berendezések lehetővé teszik a forgalomba kerülő termékek igényes csomagolását és egyenletes minőségét is.

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_albertirsai_hutohaz.jpgAz új hűtőház kívülről

Gyermekélelmezés:
Napi ötszáz adag ízletes ebéd készül Szolnokon, a Széchenyi lakótelep új, barna iskolájának konyháján. A gyerekek élelmezéséről Szántó Andrásné és kollektívája közreműködésével a Jász-Nagykun Vendéglátó Vállalat gondoskodik.
idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_gyermekelelmezes.jpg

Tarantella Hevesről:
Tavaly készült el az ország egyik legmodernebb kekszgyártó üzeme a Heves és Vidéke ÁFÉSZ beruházásában. Az idén már teljes kapacitással működik a 46 méter hosszú gyártósor. amelyről 1200 tonna omlós, édes és ropogós, különböző ízű és zamatú keksz kerül le. A Tarantella márkanévre hallgató édesipari termékek hamar népszerűek lettek országszerte.

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_hevesi_keksz.jpgTöbb millió omlós sütemény jön ki a kemencéből

Parkosítás:
Debrecen parkjaiban elkezdték az őszi munkákat a Városgazdálkodási Vállalat dolgozói. Az elhervadt egynyári virágok helyére az őszi árvácskákat, százszorszépeket ültetik és elvetik a jövő tavaszi tulipánok hagymáit is.

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_debreceni_parkositas.jpgFolyik az őszi parkosítás

Szászberki akkumulátorok:
A Szolnok megyei Tanács Vasipari Vállalatának szászberki akkumulátor üzemében megkezdődött az ún. páncéllemezek próbagyártása. Ebben az évben 2,5 millió forint értékben állítanak elő nagy élettartamú akkumulátorokhoz lemezeket.

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_szaszberki_akkumulator.jpgKészülnek az akkumulátor lemezek

Kiegészítő tevékenység:
A vésztői Körösmenti Termelőszövetkezet dolgozói évente 14-15 millió üveget mosnak ki kiegészítő tevékenységként a Békéscsabai Konzervgyár megrendelésére. A kilencven dolgozót foglalkoztató üvegmosó telep évente tízmillió forint árbevételt hoz a közös gazdaságnak.

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_vesztoi_korosmenti_termeloszovetkezet.jpgGéppel rakodják a Békéscsabáról érkezett üvegeket

Üvegfúvók:
A Tokodi Üveggyárban ebben az évben a tervek szerint 563 millió forint értékű üvegárut készítenek. Az üzem fő profiljába tartozik a gyógyszeres, a vegyszeres üvegek, világítási berendezések búráinak, valamint injekciós ampullák üvegcsöveinek gyártása. Emellett úgynevezett „asztali áruk” - poharak a laboratóriumi üvegedények, kozmetikai tégelyek is készülnek.

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_tokodi_uveggyar.jpgA kemencéknél a különböző világító berendezések lámpabúráit hagyományos módon, fúvással készítik

Évente 300 ezer hűtőgép:
1952-ben alapították Jászberényben a Lehel Hűtőgépgyárat, s az akkor mindössze 225 embernek munkát adó szervezet három évtized múltán a Jászság ipari óriásává nőtt, amit bizonyít, hogy ma körülbelül 6 ezer főt foglalkoztat, s az egy év alatt előállított termelési érték eléri a 3 milliárd 600 millió forintot. Három nagy termékcsoport jelzi a gyártási profilt: hűtőtechnikai termékek (kompresszoros és abszorpciós hűtők) mellett nagyipari hőcserélőket és alumínium gyártmányokat (habszifonokat, radiátorokat) készítenek a gyárban. A Hűtőgépgyár 1973-ban megvette a nyugatnémet Bosch hűtőgépének licencét, s azóta a háztartási gép 160, 200 és 240 literes változatait gyártják két- és háromcsillagos kivitelben. Ez idő tájt évenként mintegy 300 ezer hűtőgépet gyártanak, s az itthon is ismert és kedvelt gépekből igen sok jut el tőkés országok piacaira, elsősorban az NSZK-ba, továbbá Svájcba, Franciaországba és Angliába.

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_jaszberenyi_lehel.jpgA háztartási hűtőgépek gyártócsarnokában

Villanymotorok Újszászról:
Különböző típusú villanymotorokat terveznek az újszászl Vegyesipari Szövetkezetben. Évente 20-25 ezer darabot szállítanak a megrendelőnek.
idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_ujszaszi_villanymotor.jpg

A Magyar Televízió műsorán: Farkascsapda. Magyar tévéjáték Vercors azonos című regénye alapján

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_madi_szabo_gabor_ruttkai_eva.jpgFőbb szerepekben Mádi Szabó Gábor és Ruttkai Éva

Hová menjünk? Moziba!
idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_mozi_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_mozi_2.jpg

Színházi bemutató: Régi nyár. A szegedi József Attila Színház zenés darabja
„Hol van az a nyár?", „Legyen a Horváth-kertben Budán...” - Ezek és ehhez hasonló régi slágerek andalítják a nézőt A régi nyár előadásán. Lajtai Lajos és Békeffy István operettje a budapesti siker után Szegedre költözött. Ugyanabban a díszletben, jelmezben, rendezői felfogásban és koreográfiai-zenei kivitelezésben.

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_torocsik_mari.jpgTörőcsik Mari

Magyar könnyűzene:
A 43. héten a magyar slágerlista a szólisták között: 1. Tolcsvay L.-Bródy: A város fölött (Koncz Zsuzsa), 2. Póka-Földes-Deák: Ne szeress engem (Deák „Bill” Gyula), 3. Soltész: Pán (Soltész Rezső).

Az előadók között: 1. Pásztor-Jakab-Hatvani: Senorita Rita (Neoton Família), 2. Balázs-Horváth: Kölykök a hátsó udvarból (Korál), 3. Lerch-Demjén-V' Moto-Rock: Kínai lány (V' Moto-Rock).

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_soltesz_rezso.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_r_go.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_koral_egyuttes.jpgA magyar slágerlisták állandó részvevői: Soltész Rezső, az R-Go és a Korál együttes

Külföldi könnyűzene:
A hét második felében mind az amerikai, mind a nyugat-európai slágerlisták többségét továbbra is Stevie Wonder I Just Called To Say I Love You című száma vezeti.

A mozgalmas szerdai nap után szombatra is jutott egy VB-selejtező. A 4. csoportban, Lipcsében, 70 ezer néző előtt váratlan jugoszláv győzelem született. Jugoszlávia-NDK 3:2 (1:1). Góllövő: Bazsdarevics (30.perc), Vokkri (47. p.), Sesztics (80. p.), ill. Glowatzky (12 p.), Ernst (49. p.). A nagy iramú, színvonalas mérkőzésen a vendéglátók többet, a jugoszlávok veszélyesebben támadtak, s a látottak alapján rászolgáltak a győzelemre.

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_ndk_jugoszlavia_ronald_kreer_milos_sestic_rainer_ernst.jpgMilos Sesztics Ronald Kreer és Rainer Ernst között bűvöli a labdát

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_europai_4_csoport_tabella.jpg

És akkor lássuk a lényeget, az NB I. 8. fordulóját! Egy kissé még a rotterdami emlékek bűvöletében szombaton öt találkozóval folytatódik a bajnokság. A forduló slágermérkőzése a Honvéd-Videoton rangadó Kispesten. Az összecsapás elsősorban azért jelentős, mert a táblázat jelenlegi első és második helyezettje kerül egymással szembe. Ebben a bajnokságban a Honvéd kétségtelenül a leginkább megterhelt együttes (szerdán is nyolc játékosa küzdött Rotterdamban), amely a hazai pontvadászat, a Grasshoppers elleni két EK-mérkőzés és a válogatottszerepléssel valóban a fizikai megterhelés csúcsához ért. A Videoton helyzete némileg kedvezőbb: csupán Csongrádi játszott a hollandok ellen (Csuhay tartalék volt), viszont szerdán Párizsban a St. Germain várja a fehérváriakat az UEFA-torna keretében. Mindenesetre a két csapat presztízse, hogy ne engedjen hírnevéből, s így jó mérkőzés kerekedhet kettőjük találkozójából. A további mérkőzéseken a Ferencváros az Üllői úton az előkelő negyedik helyen álló pécsi csapatot fogadja, a Csepel a debrecenieket. Szegedre utazik a Rába, Szombathelyre az Ú. Dózsa. Vasárnap rendezik a ZTE-Vasas, MTK-VM-Békéscsaba, Tatabánya-Eger találkozót.

Bp. Honvéd - Videoton
Garaba sérülése miatt változtatni kényszerül a Honvéd, mégis nyolc „rotterdami" lép pályára a két csapatban. Az elmúlt idényben a Honvéd a négy veresége közül kettőt a fehérváriaktól szenvedett el. Most a hazaiak „törleszthetnek". A kispesti rangadó iránt élénk az érdeklődés. Az előjelekből ítélve tízezer körüli nézőszám várható a bajnokság első és második helyén álló két együttes összecsapásán. A Bp. Honvédban Garaba, a vendégeknél pedig Disztl László sérülése okozott gondot a szakvezetőknek. Egyikük sem tud pályára lépni. Kérdés, hogy helyetteseik mire lesznek képesek.
idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_bp_honved_videoton.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_bp_honved_videoton_vedekezes.jpgFrissebbek voltak a sötét mezes fehérváriak

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_bp_honved_videoton_szabo_jozsef.jpgSzabó vezet támadást

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_bp_honved_videoton_burcsa_gyozo.jpgA gólszerzőt, Burcsát köszöntik játékostársai, de a gratulációból kijut a gólt előkészítőknek is

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_bp_honved_videoton_szabo_jozsef_csongradi_nagy_antal.jpgA sikercsapat Videoton Kispesten is folytatta jó szereplését. Csongrádi, mintha nem bízna a támadás sikerében, visszafelé indul Szabó azonban ügyesen átjátssza a becsúszva szerelni akaró Nagy Antalt

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_bp_honved_videoton_bodonyi_bela.jpgBodonyi egy igazi húsdarálóban. Az arca előtt egy lendülő láb, de azért a támaszkodóra is jut egy „belépő”...

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_bp_honved_videoton_vadasz_imre.jpgRöpke légiút, Vadász módra. A Videoton középpályását Dózsa állította meg ilyen sajátos módon

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_bp_honved_videoton_andrusch_jozsef.jpgA remekül védő Andrusch ezúttal megszerzi a labdát

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_bp_honved_videoton_csuhay_detari.jpgCsuhay és Détári versenyfutása a labdáért

Haladás - Ú. Dózsa
A szombathelyiek eddig már ötször kikaptak, s ha nagy fordulat nem következik be, a formába lendült Ú. Dózsa rájuk mérheti a hatodikat. A Haladás csapatában újra Horváth a jobbhátvéd, Szarka kimarad. A két csatár, aki megpróbálja bevenni a Dózsa kapuját: Gyurmánczy és Görög. A Dózsa péntek délben kelt útra Szombathelyre. Temesvári Miklós elmondta, hogy a meccs előtt dönti el, ki legyen a balhátvéd és a bal oldali középpályás.
idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_haladas_u_dozsa.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_haladas_u_dozsa_kardos_gyurmanczy_kovacs_ervin_nagy_jozsef_fitos.jpgKardos (középen) a helyzet magaslatán, balról Gyurmánczy, jobbról Kovács E. (takarva), Nagy, Fitos

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_haladas_u_dozsa_pasztor_horvath_imre_torocsik_kiss_sandor.jpgHorváth lép még néhányat, aztán iszonyatos erővel rászúrja, a többit már tudjuk... Balról Pásztor, Horváth, Törőcsik, Kiss

Csepel - DMVSC
Papírforma szerint egyesélyes mérkőzés, de közel sem lefutott a 90 perc. A Csepel nincs könnyű helyzetben. Az eddig nagyszerűen szerepelt Gelei kapus a bredai utánpótlás EB-selejtező mérkőzésről tüdőgyulladással jött haza, helyettese Komlódi lesz, aki már védett az első csapatban, s nem is rosszul. Kincses B. begyűjtötte harmadik sárga lapját is, így nem játszhat. Varga lép a helyére. A vendég Debrecen tele van sérültekkel. Szűcs István túl van a porcműtéten. Magyar Balázs most kerül kés alá. Szűcs János térdsérülése kiújult, s nem játszhat Deákvári sem. Mindezek ellenére Nagy György vezető edző döntetlent vár.
idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_csepel_dmvsc.jpg

Ferencváros - Pécsi MSC
A kitűnő formában lévő pécsi középhátvéd, Róth és a fiatal ferencvárosi csatárok a találkozó főszereplői lehetnek a várhatóan szoros eredmény kialakulásában. A Ferencváros esti mérkőzést vív a Péccsel. Pintér, Pölöskei, Koch és Deák sérült. Pölöskei már edz, az Ú. Dózsa ellen elképzelhetően pályára lép a jövő héten. Pogány a kispadon foglal helyet. A pécsieknél Czérna és Csoboth beteg. A jobb oldali középpályás Gallai és Schulteisz közül kerül ki. Az esélyekről Vincze Géza úgy nyilatkozott, hogy csapata jó játékkal megszerzi a két pontot.
idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_ferencvaros_pecsi_msc_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_ferencvaros_pecsi_msc_vedekezes.jpgBetonból volt a pécsiek világos mezes védelme

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_ferencvaros_pecsi_msc_rubold_toma_bodnar.jpgToma lövése a háló felé tart

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_ferencvaros_pecsi_msc_lorincz_roth_gallai_jancsika.jpgLőrincz, Róth és Gallai őrzi a labdát, Jancsika (sötét mezben) tisztes távolból figyeli őket

SZEOL AK - Rába ETO
Nagyon kellene a szegedieknek a pontszerzés, de a Rába nagyobb tudása és rutinja ellen aligha lesz elegendő az akarás. Szeged hátvédje, Szabó Gy. sérült, Balázs kerül a helyére. Birkás felépült és Deákot felváltva ő lesz a jobbszélső. A vendégek tekintélyes hiánylistája: HannichSzentes, Szíjártó. Mile. Szepesi pedig a Dunaújvárosba akart távozni, ám a Rába vezetői nem járultak ehhez hozzá. Stark meggyógyult, így ő játszik.
idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_szeol_ak_raba_eto.jpg

Szegedi kötődésű barátunk ismét megosztotta velünk, hogyan emlékszik vissza a délutánra:
Ismét a Vasutas stadionban játszottunk, ott fél éve elég rendesen elpáholtuk a Győrt. Nagyon fogadkoztak a fiúk a meccs előtt, még a fiatal és tehetséges Balázs Tibort is a kezdőbe rakta Kaszás mester. Gyors vezetés után Grubó büntetőt hibázott, fogtuk a fejünket. És a kihagyott tizenegyes természetesen megbosszulta magát, Sok szép emlékem nem lehet a meccsről, pedig szerettük volna látni Verebes mestert ismét vesztesen elkullogni.

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_szeol_ak_raba_eto_kun_turbek.jpgFotóriporterünk a szegediek gólját megelőző pillanatot kapta lencsevégre. Balogh kapu elé lőtt labdáját többen is elvétették, végül az - öngólként - a képen nem látható, Kun elől menteni akaró Turbék lábáról jutott a hálóba

MTK-VM -Békéscsaba
A kék-fehérek egyre inkább a hazai pályán jeleskednek. Most is esélyesebbek, ha nem becsülik le a meglepetésre képes csabaiakat. A hazaiaknál a felgyógyult Kovács lesz a balhátvéd, a Csepel ellen kiállított Tóth András is játszhat. A vendég Békéscsabából hiányzik a sérült Sulija. Királyvári és Kanyári formájával elégedetlen a szakvezető, így kihagyja a két játékost. A hosszú ideje sérült NB Il-es gólkirály, Melis a kispadra kerül.
idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_mtk_vm_bekescsaba.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_mtk_vm_bekescsaba_lorincz_fulop.jpgBiztos győzelmet aratott az MTK-VM együttese a Hungária körúton a békéscsabaiak ellen. Képünkön Lőrincz és Fülöp vetélkedik a vendégekkel

Tatabánya - Eger
A bányászcsapat egyértelműen esélyes, és könnyen lehet, hogy javít a gólkülönbségén. A Tatabánya összeállítása csak akkor változik, ha Kiprich sérülése nem jön rendbe. A vendég egrieknél gondot okoz, hogy Lengyel a ZTE ellen agyrázkódást szenvedett. Továbbra sem állhat az edző rendelkezésére a maródi Méhes és Varga.
idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_tatabanya_eger.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_tatabanya_eger_plotar_p_nagy.jpgA tatabányai vezéráldozatok. Plotár az egri kapu előtt, jobbra: P. Nagyot ölben kell levinni a pályáról

ZTE - Vasas
Melyik arcát mutatja a ZTE? Amelyik otthon 3:0-ra kikapott a Honvédtól, vagy idegenben 4:0-ra legyőzte az Egert? A legutóbbi bajnokságban a Vasas csak egy pontot szerzett az egerszegiektől, lehet, hogy ez ismétlődik. Zalaegerszegen van gond. Hogy miért? Nagy Tamás begyűjtötte harmadik sárga lapját. Varga még mindig nincs rendben. Nagy Imre pedig a szerdai edzőmérkőzésen sérült meg, így aligha játszhat. A Vasas szakvezetője. Mészöly Kálmán mesteredző arról beszélt, hogy Balogh és Pecha rendbejött és a kispadon foglal helyet.
idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_zte_vasas.jpg

Nyúl István, aki tavaly még a kiesett Volán csatára volt, és a csapatával ellentétben nem teljesített rosszul abban a szezonban (csapata góljainak a harmadát szerezte), idén pedig már a Vasas nagyreményű új szerzeménye lett, 2021-ben így emlékezett vissza erre a mérkőzésre:
Szoros meccsen, ismét balszerencsés vereséget szenvedtünk. Sötét félév volt...

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_zte_vasas_farkas.jpgFarkas (a földön) már emeli a kezét, látja, hogy a labda a hálóba tart

A mérkőzések után lássuk a 8. forduló válogatottjait! Ismét vegyes az összkép, az utóbbi időkben már-már elszokhattunk attól, hogy többen is bekerülhetnek 6-os osztályzattal az első csapatba. Cserébe a második csapatban is sok a 7-es. Ketten kaptak 8-as érdemjegyet, a székesfehérvári Csongrádi Ferenc és a szombathelyi Horváth Imre. Mivel Horváth győztes gólt szerzett, ezért nálunk ő lett a forduló játékosa.
idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_a_fordulo_valogatottjai.jpg

A góllövőlista élén továbbra sincs változás, az élen az előnyét növelő Kiprich József áll. Az MTK-VM-s Boda Imre felzárkózott a pécsi Réfi Gábor mellé.
idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_gollovolista.jpg

A labdarúgó-bajnokság szombati öt mérkőzésén egymást érték a meglepetések. A Videoton Kispesten legyőzte a Honvédot, Csepelen nyert a Debrecen, Szombathelyen hagyta a két pontot az Ú. Dózsa, a Pécs az Üllői úton nyert a Ferencváros ellen. Az első osztályú labdarúgó-bajnokság vasárnapi három mérkőzésén a hazai csapatok bizonyultak jobbnak. Az őszi szezonban jól szereplő Tatabánya a 10 pontosok csoportját vezeti, s jelenleg a negyedik helyen áll. Az MTK-VM győzelmével megszilárdította helyét a tabella közepén. Továbbra sem megy a játék az egykor jobb napokat látott Vasasnak: zalaegerszegi vereségével továbbra is az utolsó előtti helyen szerénykedik. A Videoton vezeti a tabellát a második helyre felugró Pécsi MSC, és a Bp. Honvéd előtt.
idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_tabella.jpg

A 13. fordulót játszották vasárnap a labdarúgó NB II-ben. Az egész idény legnagyobb érdeklődéssel várt rangadója a Volán és a Nyíregyháza között döntetlennel végződött, s így, mivel az őket üldöző Szolnok megszerezte mindkét pontot, most már három együttes áll 19-19 ponttal a tabella élén.idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_nb_ii_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_nb_ii_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_nb_ii_gollovolista.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_nb_ii_nyiregyhaza_volan.jpgAz NYVSSC-Volán SC (1:1) rangadón Kiss M. a földön, ezért járt a jogos 11-es

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_nb_ii_keszthely_szolnok_laszlo.jpgLászló, a szemfüles gólok mestere; különös képessége van ahhoz, hogy megérezze, mikor hol nyílik mód a gólszerzésre. Keszthely-Szolnoki MÁV MTE 0:2

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_nb_ii_keszthely_szolnok_lodi_laszlo.jpgLódi László, a szolnokiak mestere a második gól után az óráját nézi

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_nb_ii_keszthely_szolnok_boros.jpgKiss elől húzza le a labdát Boros, a szolnokiak kapusa

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_nb_ii_szekszardi_dozsa_ozdi_kohasz.jpgA magasra felugró Hahn elől Kocsis, a vendégek kapusa lehúzza a labdát. Szekszárdi Dózsa-Ózdi Kohász 0:0

Hétvégén teljes fordulót rendeztek a harmadik vonalban, a Területi bajnokságokban is.
idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_teruleti_bajnoksagok.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_teruleti_bajnoksagok_tabella.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_teruleti_bajnoksagok_drava_csoport_kaposvar_siklos.jpgA Dráva-csoportban a labda átszáll Sándorfi, a kaposvári kapus fölött, de ez nem lett gól. Kaposvári Rákóczi-Mohács 8:1

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_teruleti_bajnoksagok_drava_csoport_kaposvar_siklos_2.jpgEzzel a Karasz 11-es góllal nyílt meg a kaposvári góleső

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_teruleti_bajnoksagok_drava_csoport_kaposvar_siklos_karasz_janos.jpgA kaposvári Karasz János (jobbra) két gólja önmagáért beszél, a mezőny legjobbja volt

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_teruleti_bajnoksagok_drava_csoport_sellye_paks.jpgSzintén a Dráva-csoportban Pál, a sellyei kapus, a mezőny legjobb játékosa, a Paks két tizenegyesét is kivédte

idokapszula_nb_i_1984_85_8_fordulo_teruleti_bajnoksagok_drava_csoport_pecsi_vsk_mazaszaszvari_banyasz.jpgMég mindig a Dráva-csoportban támadásba lendülnek a bányászok a döntetlenül végződött (0:0) Pécsi VSK-Mázaszászvári Bányász találkozón

Szerdán nemzetközi kupanap következik. Az egyetlen versenyben levő magyar csapat, a Videoton, Párizsban lép pályára a St. Germain együttese ellen. A fehérvári gárda jó hangulatban utazhat, mivel a főpróbája jól sikerült.

Kiemelt támogatónk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepsport.jpg

Aranyfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_kepes_sport.jpg

Ezüstfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_labdarugas.jpg

Bronzfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepszabadsag.jpg

Emlékeztetőül:

Időkapszula: NB I. - 1984/85

Szintén figyelmükbe ajánljuk: 

Időkapszula: NB I. - 1980/81
Időkapszula: NB I. - 1981/82
Időkapszula: NB I. - 1982/83
Időkapszula: NB I. - 1983/84

Végül egy kis kötelező irodalom: 

Osztálynapló
Két évtized felejthetetlen és elfelejtett magyar hálóőrei

Köszönetnyilvánítás:

Sorozatunk nem jelenhetne meg Kárpáti Tamás segítsége nélkül, akinek ezek a kincsek digitalizálva is megvannak. Köszönet illeti a Népsport tudósítói gárdáját is a kiváló összefoglalókért. Belenézünk az Arcanum Adatbázisba is, mert nekik is szokott lenni releváns érdekességük.

Megjegyzés:

A sorozatot maribor és a szerethető dózsás együtt készíti, a szerző neve csak blogmotor etetésére van feltüntetve.

Olvasóink segítségét szeretnénk kérni: Szívesen fogadunk kiegészítéseket, javításokat, javaslatokat, korabeli anyagokat, egyszóval bármit, amivel pontosítani és jobbá lehet tenni a sorozatot. Különösen örülnénk, ha volt játékosok, edzők, vezetők, játékvezetők, gyúrok, jegyszedők, szurkolók és bárki más, akinek valamilyen története, emléke van, jelentkezne nálunk és egy-egy interjúval és beszélgetéssel színesíteni tudnánk az anyagot. Elérhetőségeink: emailen a valogatott.blog@gmail.com, Twitteren @ValogatottBlog, Facebookon pedig megtalálhatóak vagyunk a https://www.facebook.com/Valogatottblog címen. Előre is köszönjük.

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://valogatott.blog.hu/api/trackback/id/tr3316774014

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása