Válogatott okosságok

Szurkolói gondolatok, elemzések, mélázások a válogatottainkról, válogatás nélkül.

Ajánlataink

Sztancsik Richárd: Városok, stadionok, kocsmák

Rendelje meg közvetlenül a szerzőtől!

varosok.stadionok@gmail.com

Ár 2999 Ft.Részletek itt


kupanap.jpg



hungarianultras.jpg

Friss topikok

Facebook oldalunk

Időkapszula: NB I. 1982/83 20. forduló

2019.02.20. 05:21 maribor_

1983. március 30., a hónap utolsó szerdája

idokapszula_nb_i_1982_83_20_fordulo_headlines.jpgKedves vendég hazánkban

Lássuk először a hét első felének legfontosabb közéleti és külpolitikai eseményeit.

március 28. 

Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke munkanapját a főváros IV. kerületében, Újpesten töltötte. A látogatáson, amelynek során a csaknem 90 ezer lakosú városrész életéről tájékozódott, gyűjtött személyes tapasztalatokat a kormány elnöke, részt vett Szépvölgyi Zoltán, a fővárosi tanács elnöke és Békési László, a budapesti pártbizottság titkára is.

A szovjet fővárosban megkezdődött a magyar-szovjet gazdasági és műszaki-tudományos együttműködési kormányközi bizottság elnöki találkozója. Marjai József és Nyikolaj Talizin miniszterelnök-helyettesek, a bizottság társelnökei a két ország szakértőinek bevonásával plenáris ülésen tekintették át az együttműködés időszerű konkrét kérdéseit, és határozatot hoztak a velük kapcsolatos teendőkről. Marjai József és Nyikolaj Talizin erről jegyzőkönyvet írt alá. Marjai Józsefet fogadta Iván Arhipov, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökének első helyettese és Nyikolaj Rizskov, az SZKP Központi Bizottságának titkára. A találkozókon megvizsgálták a két ország kapcsolatainak jelenlegi helyzetét, s áttekintették azok távlati fejlesztésének, valamint a szocialista integráció erősítésének kérdéseit.

Jurij Andropov, az SZKP KB főtitkára a Kremlben fogadta Pérez de Cuellart, az ENSZ főtitkárát, aki a szovjet kormány hivatalos meghívására vasárnap érkezett Moszkvába. A hétfői magas szintű megbeszélésen jelen volt Andrej Gromiko, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a miniszterelnök első helyettese, külügyminiszter. Pérez de Cuellar találkozott és megbeszélést folytatott a szovjet ENSZ-társaság képviselőivel is. Jurij Andropov és Pérez de Cuellar konstruktív és baráti légkörű megbeszélésén elsősorban a mai nemzetközi helyzet kulcskérdéseiről volt szó, és arról a fontos szerepről, amelyet az ENSZ ezek megoldásában bej tölt. A találkozóról kiadott közlemény szerint Andropov megállapította, hogy a fegyverkezési hajsza fokozódásával és a feszültség éleződésével a világban veszélyes helyzet alakult ki. A béke megőrzéséért és a nukleáris háború megelőzéséért nagy felelősség hárul az államok vezetőire csakúgy, mint az ENSZ-re. Andropov ezzel kapcsolatban ismét felhívta a figyelmet az átfogó szovjet javaslatokra. A megbeszélés során Cuellar nagyra értékelte a Szovjetunió erőfeszítéseit, amelyeket a nukleáris háború veszélyének csökkentéséért tesz.

idokapszula_nb_i_1982_83_20_fordulo_perez_de_cuellar_jurij_andropov_andrej_gromiko.jpgPerez de Cuellar, Jurij Andropov és Andrej Gromiko a Kremlben

március 29.

Nagyrabecsült vendéget üdvözlünk ma hazánkban Petar Sztambolics személyében. E tisztelet nemcsak a szomszédos baráti ország államelnöksége elnöki tisztét betöltő személy rangjának, hanem egy olyan személyiségnek is szól, akinek egész eddigi életútja híven szolgálta hazája felemelkedését, a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége eszméinek valóra váltását.

idokapszula_nb_i_1982_83_20_fordulo_petar_sztambolics.jpgPetar Sztambolics

Losonczi Pálnak, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa elnökének meghívására hivatalos, baráti látogatásra hazánkba érkezett Petar Sztambolics, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Elnökségének elnöke. A magas rangú vendég különvonata a déli órákban gördült be a Keleti pályaudvarra. Petar Sztambolicsot és feleségét Losonczi Pál és felesége köszöntötte, majd a jugoszláv államfő és a kíséretében érkezett személyiségek vendéglátóik társaságában gépkocsikba szálltak, s díszmotorosok kíséretében az ünnepélyes fogadtatás színhelyére, a Kossuth Lajos térre hajtattak. A magyar és a jugoszláv zászlókkal feldíszített Országház előtt felsorakozott a magyar néphadsereg díszzászlóalja, s több száz budapesti dolgozó gyűlt össze a vendégek üdvözlésére. A szomszédos baráti ország államfőjét Sarlós István, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnökhelyettese, Péter János, az országgyűlés alelnöke, Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács helyettes elnöke, Katona Imre, az Elnöki Tanács titkára, Puja Frigyes külügyminiszter és a kormány több más tagja fogadta. Jelen volt a párt-, az állami és a társadalmi szervek, szervezetek több vezetője, valamint Simon Pál, Magyarország belgrádi és Milán Veres, Jugoszlávia budapesti nagykövete. Az ünnepélyes fogadtatáson ott volt a budapesti diplomáciai képviseletek sok vezetője és tagja is. Kürtszó harsant, s a díszzászlóalj parancsnoka jelentést tett a jugoszláv elnöknek. Felcsendült a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság és a Magyar Népköztársaság himnusza, majd Petar Sztambolics Losonczi Pállal együtt ellépett a díszzászlóalj előtt.

idokapszula_nb_i_1982_83_20_fordulo_losonczi_pal_petar_sztambolics.jpgÜnnepélyes fogadtatás a Parlament előtt

Űttörők szaladtak a térre, s virágcsokorral köszöntötték Petar Sztambolicsot és feleségét. Ezután a magas rangú vendég bemutatta Losonczi Pálnak és feleségének kísérete tagjait, majd ő ismerkedett meg a fogadására megjelent magyar közéleti személyiségekkel, illetve Budapesten akkreditált diplomatákkal. Az ünnepélyes fogadtatás a katonai díszzászlóalj díszmenetével zárult. Délután Petar Sztambolics a Hősök terén megkoszorúzta a Magyar Hősök Emlékművét. Ezután Losonczi Pál szűkkörű megbeszélést folytatott hivatalában a jugoszláv államelnökkel. A találkozón részt vett Puja Frigyes külügyminiszter és jugoszláv kollégája, Lázár Mojszov, valamint Simon Pál és Milán Veres is. A tárgyaláson áttekintették a kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdéseket. Ezt követően a Parlament Munkácsy-termében megkezdődtek a hivatalos magyar-jugoszláv tárgyalások. A Losonczi Pál vezette magyar tárgyaló csoport tagjai voltak: Puja Frigyes, Hetényi István pénzügyminiszter, a Magyar-jugoszláv Gazdasági Együttműködési Bizottság magyar tagozatának elnöke, Roska István külügyminiszter-helyettes és Simon Pál. A jugoszláv tárgyaló delegációt Petar Sztambolics vezette, tagjai voltak: Lázár Mojszov, Nedaljko Mandics, a Szövetségi Végrehajtó Tanács tagja, a Magyar-jugoszláv Gazdasági Együttműködési Bizottság jugoszláv tagozatának elnöke, Dragoszlav Pejics, az államelnök külpolitikai tanácsadója, Ilija Djukics, a külügyminiszter külpolitikai tanácsadója és Milán Veres. A megbeszélésen - amelyen a magyar és a jugoszláv tárgyaló csoport szakértői is részt vettek - Losonczi Pál és Petar Sztambolics kölcsönösen tájékoztatta egymást Magyarország, illetve Jugoszlávia társadalmi és gazdasági fejlődésének alakulásáról, a szocialista építőmunkában a két ország előtt álló időszerű feladatokról. A szívélyes, őszinte légkörű megbeszélésen áttekintették a két szomszédos baráti szocialista ország sokoldalú és kölcsönösen előnyös kapcsolatainak kiegyensúlyozott fejlődését. A felek egyetértettek abban, hogy magyar és jugoszláv részről egyaránt őszinte szándék van az együttműködés elmélyítésére és bővítésére. Rámutattak arra, hogy e közös törekvések valóra váltósához és kamatoztatásához számos területen további kedvező lehetőségek kínálkoznak. A két elnök tartalmas eszmecserét folytatott a nemzetközi helyzet legfontosabb kérdéseiről is. A háború és a béke, a biztonság és az enyhülés, a békés egymás mellett élés, valamint több más, a világpolitika szempontjából döntő fontosságú kérdésijén közösek a két ország érdekei, így azonosak vagy hasonlók az e témákkal kapcsolatos álláspontok is. A jugoszláv vendégek tiszteletére este díszvacsorát adtak a Parlamentben.

Pérez de Cuellar, az ENSZ főtitkára Moszkvában találkozott és tárgyalt Andrej Gromikoval, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagjával, a miniszterelnök első helyettesével, külügyminiszterrel. Délután a szovjet külügyminisztérium sajtóközpontjában az ENSZ főtitkára a szovjet és a külföldi újságírók kérdéseire válaszolt. Pérez de Cuellar este elutazott a szovjet fővárosból. A Gromiko és Cuellar megbeszéléseiről kiadott közlemény szerint a mai bonyolult nemzetközi helyzet több fontos kérdését tekintették át, és megvitatták az ENSZ tevékenységét ilyen körülmények között. Cuellar konstruktívnak ítélte azokat a szovjet erőfeszítéseket, amelyek a háborús veszély elhárítását, a nemzetközi légkör javítását célozzák. Elismeréssel szólt arról a támogatásról is, amelyet a Szovjetunió nyújt az ENSZ-nek, hogy a világszervezet az alapokmánnyal összhangban -teljesíthesse funkcióját, fenntarthassa a nemzetközi békét és biztonságot. Az ENSZ főtitkára azzal kezdte nemzetközi sajtókonferenciáját, hogy köszönetét mondott a szovjet vezetésnek a meghívásért. A leszerelés kérdéséről szólva Cuellar kifejtette, hogy a Szovjetunió és a Varsói Szerződés javaslatai - véleménye szerint - alapos tanulmányozást érdemelnek. Az Andropovval folytatott, kétórás eszmecsere alapján kijelentette, hogy az SZKP KB főtitkára világosan látja a kérdést, és ennék megfelelően nagy figyelmet szentel a fegyverzet-korlátozásnak s a leszerelésnek. Arra a kérdésre, hogy valóban döntő évnek tekinti-e az idei esztendőt a közép-hatótávolságú rakéták ügyében, Cuellar azt felelte, hogy véleménye szerint korai volna még ilyen következtetésre jutni. 

Elméleti konferenciát tartottak Moszkvában a Varsói Szerződés szervezete tagállamai egyesített fegyveres erőinek törzsfőnökségén Marx Károly születésének 165. és halálának 100. évfordulója alkalmából. A tanácskozáson felszólalt Viktor Kulikov, a Varsói Szerződés szervezete tagállamai egyesített fegyveres erőinek főparancsnoka, a Szovjetunió marsallja. Egyebek között rámutatott: Marx eszméi és gyakorlati útmutatásai a Szovjetunió óriási vívmányaiban, a többi szocialista ország növekvő erejében és a kommunista világmozgalom, valamint a különböző népek nemzeti-felszabadító harcának sikereiben öltenek testet. A konferencián felszólalt Anatolij Gribkov, az egyesített fegyveres erők törzsének főnöke, hadseregtábornok is.

Genfben teljes ülést tartottak a hadászati fegyverrendszerek korlátozásáról és csökkentéséről tárgyaló küldöttségek.

A leplezetlen csalódottság légkörében folytatta bejrúti tárgyalásait Philip Habib amerikai megbízott, aki külön-külön találkozott Amin Gemajel libanoni államfővel, Safik el-Vazzan miniszterelnökkel, Kamal Asszaddal, a parlament elnökével és Szaeb Szalam volt miniszterelnökkel, a befolyásos szunnita mohamedán körök képviselőjével. A csalódottság oka az, hogy Habib képtelen volt elfogadtatni Izraellel a Fehér Házból hozott új javaslatokat. A libanoni vezetés Elie Szalem külügyminiszter és Szaeb Szalam washingtoni látogatása óta abban a hitben ringatta magát, hogy élvezi az Egyesült Államok fenntartás nélküli támogatását, amely a Begin-kormányra gyakorolt erőteljes nyomásban nyilvánul majd meg. Ezzel szemben az izraeli rádió arról számolhatott be, hogy az amerikai küldött megértéssel kezelte Izrael álláspontját, Haddad őrnagy státusát is beleértve. Az izraeli-libanoni tárgyalások és a velük párhuzamos Habib-misszió ezúttal amiatt jutott zsákutcába, hogy Izrael a majdani csapatkivonást követően kizárólagos szerepet követel a zsoldjába szegődött Szaad Haddad őrnagynák a dél-libanoni „biztonsági övezet” ellenőrzésében, ahol a közvetlen izraeli járőrözés jogára is igényt tart.

március 30.

Petar Sztambolics, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Elnökségének elnöke - aki hivatalos, baráti látogatáson tartózkodik hazánkban - szerda reggel Székesfehérvárra látogatott. Útjára elkísérte Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke és R©ska István külügyminiszter- helyettes. A vendégeket a Videoton Elektronikai Vállalat központjában Takács Imre, az MSZMP Fejér megyei Bizottságának első titkára, Závodi Imre, a megyei tanács elnöke, Gábor András ipari miniszterhelyettes, valamint a város és a Videoton vezetői fogadták. Papp István, a vállalat vezérigazgatója tájékoztatást adott a 18 ezer dolgozót foglalkoztató nagyüzem munkájáról. Petar Sztambolics elégedetten nyugtázta, hogy a magyar és a jugoszláv vállalatok között jól fejlődik az együttműködés, és további sikereket kívánt a Videoton kollektívájának. Ezután a vendégek megtekintették a vállalat számítástechnikai gyárának szerelőcsarnokát. A jugoszláv államfőnek Kázsmér János, a gyár igazgatója magyarázta el az egyes munkafázisokat, bemutatva a term ékeket. A magas rangú vendégek vidéki látogatása a székesfehérvári Vörösmarty Termelőszövetkezetben folytatódott. Petar Sztambolicsot és Losonczi Pált itt Villányi Miklós mezőgazdasági és élelmezésügyi államtitkár és Tőke Ferenc, a 3400 hektáron gazdálkodó üzem elnöke köszöntötte. Az elnök elmondta: a szövetkezet hektáronként öt tonna búzát és hétnyolc tonna kukoricát termel. Állami hitelekből korszerű berendezéseket vásároltak, így növénytermeszté. sük szinte teljesen gépesített. A másik fő ágazatban, az állattenyésztésben is szép eredményéket érnek el: egy esztendő alatt 3,5-4 millió tojást keltetnek, öt-hatezer hízott sertést szállítanak a vágóhidakra, a fejőstehenek 4-4,5 ezer liter tejet adnak. A 180 hektáros mesterséges halastó-rendszerből tavaly 350 tonna hal került a hálókba, s a pontyok, ból, busákból, amurokból Ausztriába, a Német Szövetségi Köztársaságba is szállítottak. A tájékoztató után a vendégek megtekintették a gazdaság baromfikeltető üzemét. A jugoszláv vendégek és magyar kísérőik ezután betértek Fekete Ferenc tsz-tag portájára. Petar Sztambolics és kísérete, valamint magyar vendéglátóik a déli órákban visszaindultak Budapestre. Délután Petar Sztambolics és kisérete a fővárossal ismerkedett. Szépvölgyi Zoltán, a fővárosi tanács elnöke számolt be az- elmúlt évtizedek fejlődéséről, eredményeiről, a távlati elképzelésekről. A vámegyedben tett rövid séta után beléptek a Mátyás-templomba, ahol Fábián János kanonok kalauzolásával ismerkedtek meg a templom történetével. Útjuk ezután a Rózsák terére, a szerb-horvát általános iskolába és gimnáziumiba vezetett. A tanári szobában Vujity István igazgató szerb-horvát nyelven adott tájékoztatást az intézmény munkájáról. Beszámolt a 37 esztendeje alakult iskola életében végbement jelentős fejlődésről, arról, hogy ma is azt tekintik féladatuknak: hazánk szeretetére, internacionalizmusra, a népek közötti barátságra neveljék a nemzetiségeket. A jugoszláv államfő elégedettséget fejezte ki, hogy rövid budapesti tartózkodásának zsúfolt programjába sikerült beilleszteni az iskola meglátogatását. Hangsúlyozta: Jugoszláviában arra törekszenek, hogy a magyar nemzetiséghez tartozók - mint bármely más jugoszláv állampolgárok - azonos jogokat élvezzenek, s e jogokkal élni tudjanak. Örömét fejezte ki, hogy a magyar állam is mindent megtesz a délszláv nemzetiségek igényeinek kielégítéséért. 

idokapszula_nb_i_1982_83_20_fordulo_losonczi_pal_petar_sztambolics_videoton.jpgA jugoszláv államfő Losonczi Pál társaságában a Videoton számítástechnikai gyárában

Gyenes András, az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottságának elnöke Komárom megyébe látogatott. A vendéget Tatabányán a megyei pártbizottság székházéban Antalóczy Albert első titkár és Mokri Pál, a megyei tanács elnöke fogadta, és tájékoztatta a megye életéről, politikai, gazdasági helyzetéről, a pártmunka időszerű helyi feladatairól. Ezután Gyenes András tájékoztatót tartott aktuális kül- és belpolitikai kérdésekről. Ezen a megyei, járási, városi pártbizottságok, valamint a tömegszervezetek vezetői, képviselői vettek részt. A tájékoztató után Gyenes András a gyermelyi Petőfi Termelőszövetkezetet kereste fel. Ott Tóth Béla, a tsz elnöke beszámolt a gazdaság eredményeiről, gondjairól. Elmondotta, hogy a múlt évben a szövetkezet termelési értéke már megközelítette a 770 millió forintot, nyeresége pedig meghaladta a 100 millió forintot. Végül Gyenes András megtekintette a tsz korszerű tésztagyárát, amelyet a gazdaság sütőipari, illetve kereskedelmi vállalattal társulva létesített.

Az izraeli Galileában, az Izrael által megszállt Ciszjordániában és Gázában, valamint a palesztin menekültek százezreit befogadó arab országokban sztrájkokkal, tüntetésekkel, felvonulásokkal, gyűlésekkel emlékeztek meg a palesztin föld napjáról, felidézve annak a hét év előtti napnak az emlékét, amikor az izraeli katonaság egy galileai faluban hat izraeli arabot megölve belelőtt az önkényes földkisajátítások ellen tiltakozó tömegbe. Galileában az arab földtulajdon nyolcvan százalékát sajátították ki az izraeli hatóságok, míg a megszállt területeken hatvan százalék fölött van az elkobzott föld aránya. Az izraeli megszálló hatóságok Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben az iskolák bezárásával próbálták elejét venni a megmozdulásoknak. Az összecsapásokba torkolló tüntetések miatt kijárási tilalmat rendeltek el Nabluszban, El-Birában, Tulkaimban és a palesztin menekülttáborok többségében. Galileában az Izraeli Kommunista Párt nyolc aktivistáját vették őrizetbe a föld napja előtt. A bejrúti Bordzs el-Baradzsneh menekülttáborban több száz palesztin diák rendezett felvonulást a föld napján, A ciszjordániai megmozdulások iégkörét felforrósította az a napok óta tartó mérgezési kampány, amely több száz palesztinai arab, főként diáklányok súlyos megbetegedését okozta Dzseninben és környékén. A Palesztinai Felszabadítási Szervezet végrehajtó bizottságának elnöke, Jasszer Aráját, táviratban fordult Pérez de Cuellar ENSZ-főtitkárhoz és a világszervezet Biztonsági Tanácsához. Azt kéri, hogy az ENSZ küldjön pártatlan egészségügyi vizsgáló bizottságot Dzseninbe.

idokapszula_nb_i_1982_83_20_fordulo_palesztin_tiltakozas.jpgPalesztin tüntetők a nabluszi utcákon

Menahem Begin kormánya szándékosan késlelteti és akadályozza a Libanon déli felét megszállva tartó izraeli csapatok kivonását. Így foglalt állást Kamai Asszad, a libanoni parlament síita mohamedán elnöke Philip Habib amerikai megbízottal folytatott megbeszélését követően. Más politikusokkal egyetértésben azt mondta, hogy a Haddad őrnagy dél-libanoni szerepével kapcsolatos izraeli követelés csupán az időhúzó taktika leplezésére szolgál, hiszen a libanoni hadseregből dezertált Szaad Haddad korábban, az 1978-as és az 1982-es izraeli invázió között sem volt képes az Izrael ellen irányuló palesztin gerillatámadások megakadályozására. A Palesztinai Felszabadítási Szervezet a Libanonban foglyul ejtett izraeli katonák szabadon bocsátását ahhoz köti, hogy Izrael - a nemzetközi konvencióknak megfelelően - biztosítson hadifogolystátust a börtöneiben fogva tartott palesztinok számára - közölte kedden Damaszkuszban Kreisky osztrák kancellár megbízottja, aki a PFSZ és Izrael közti fogolycseréről folyó tárgyalásban közvetít.

Humor:
idokapszula_nb_i_1982_83_20_fordulo_humor_1.jpgidokapszula_nb_i_1982_83_20_fordulo_humor_2.jpg

Reklám:
idokapszula_nb_i_1982_83_20_fordulo_reklam.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_20_fordulo_reklam_2.jpg

Kékfény:
Nyers Péter többszörösen visszaeső bűnözővel az élen fél évig működött a fővárosban az a lakásbetörésekre szerveződött bűnbanda, amelynek 16 tagja csaknem 700 ezer forint értékű zsákmányon osztozkodott. Az ügyben hirdetett ítéletet a Pesti Központi Kerületi Bíróság dr. Balla Péter tanácsa. Az elsőrendű vádlott Nyers Pétert - jelentős értékre, bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett lopás, valamint a devizagazdálkodás megsértésének bűntette és más hasonló bűncselekmények miatt - halmazati büntetésül fegyházban végrehajtandó hatévi szabadságvesztésre ítélte a bíróság. A további vádlottak közül Tischler Béla hétévi fegyházbüntetést kapott; Jakubinyi Róbertét ötévi és hathónapi, Vozár Józsefet ötévi szabadságvesztéssel büntették; a címközlő Mészáros Péter büntetése négy és fél évi szabadságvesztés. A lakásbetörések károsultjai - mint magánfelek - polgári perben érvényesíthetik kártérítési igényeiket. Az első fokú ítélet ellen az elítéltek enyhítésért fellebbeztek, az ügyész a büntetések súlyosbításáért jelentett be fellebbezést. 

Megjelent:idokapszula_nb_i_1982_83_20_fordulo_megjelent_1.jpgidokapszula_nb_i_1982_83_20_fordulo_megjelent_2.jpg

Állásajánlat:idokapszula_nb_i_1982_83_20_fordulo_allasajanlat_1.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_20_fordulo_allasajanlat_2.jpg

Hová menjünk? Moziba!
idokapszula_nb_i_1982_83_20_fordulo_mozi.jpg

Közlemény:
A fővárosi tanács vb kereskedelmi főosztálya szabályozta az üzletek április 4-i, ünnepi nyitvatartási rendjét. Április 2-án, szombaton valam ennyi élelmiszerbolt, csarnok, piac 14 óráig, az ennél egyébként később záró kijelölt élelmiszerüzletek, a dohány- és virágboltok, az iparcikk-, a ruházati üzletek, áruházak, valamint a vendéglátóhelyek a szokásos szombati rendjük szerint tartanak nyitva. Valamennyi édességbolt reggel 8-tól délután 4 óráig fogadja a vásárlókat. Április 3-án, vasárnap az édesség-, a dohány- és virágboltok a vasárnapi, a vendéglátóhelyek szombati rendjük szerint tartanak nyitva. Minden más üzlet, áruház - az egyébként vasárnap nyitva tartó piacok is - zárva tart. Április 4-én, hétfőn az édesség - a dohány- és virágüzletek, valamint a vendéglátóhelyek vasárnapi rendjük szerint üzemelnek. Minden más üzlet zárva lesz. Április 5-én, kedden valamennyi üzlet, csarnok, piac és áruház a szokásos keddi nyitvatartási rendje szerint árusít. A kijelölt vendéglátóhelyek április 3-án és 4-én tejet, pékárut kínálnak a vásárlóknak. Április 3-án minden fürdőben a vasárnapi nyitvatartás érvényes, április 4-én, hétfőn a fürdők zárva lesznek.

A Magyar Televízió műsorán: Fele sem igaz

idokapszula_nb_i_1982_83_20_fordulo_fele_sem_igaz_jatekosok.jpgidokapszula_nb_i_1982_83_20_fordulo_fele_sem_igaz_vago_istvan.jpgAkik egy műsorból sem hiányozhatnak: a játékosok és a műsorvezető, Vágó István

Az egykori indiai miniszterelnök, Nehru tiszteletére rendezett labdarúgótornán hétfőn a Haladás VSE együttese Új-Delhiben döntőt játszott, ahol a szombathelyiek újra Kína csapatával talákoztak. 80 ezer néző előtt 0:0-ás félidő után a Haladás 2:1-re nyert, ezzel öregbítve labdarúgásunk hírnevét.

idokapszula_nb_i_1982_83_luxemburg_magyarorszag_eb-selejtezo_nehru_kupa_kupagyoztes_haladas.jpgMár a Rohonczi úton a trófeával. Álló sor, balról: Eller Arnold, Vörös Csaba, Papp István, Preszeller Tamás, Szabó Ferenc, Hauzer Tibor, Kulcsár Ferenc, Fitos József, Hegedűs Péter. Ülnek: Kiss György, Nagy József, Görög István, Szarka Zoltán, Horváth Imre, Király Ferenc, Dobány Lajos

idokapszula_nb_i_1982_83_20_fordulo_haladas_nehru_kupa_hauzer_tibor.jpgHauzer Tibor a tornán végig a Haladás egyik legjobb játékosa volt

A forduló napján Európa szerte EB-selejtező mérkőzéseket játszottak:

I. csoport, (Lipcse): Belgium-NDK 2:1 (1:0). G.: Van der Elst és Vandenbergh, ill. Streich. (Glasgow): Svájc-Skócia 2:2 (1:0). G.: Egli és Hermann, ill. Wark és Nichols.

III. csoport, (London): Anglia-Görögország 0:0.

idokapszula_nb_i_1982_83_20_fordulo_anglia_gorogorszag_trevor_francis.jpgTrevor Francis lövi el a labdát Xanthopoulos mellett

VI. csoport, (Belfast): Észak-Írország-Törökország 2:1 (2:0). G.: O’Neil és McLelland, ill. Metin. (Tirana): NSZK-Albánia 2:1 (0:0). G.: Völler, Rummenigge (11-esből), ill. Targaj (11-esből).

idokapszula_nb_i_1982_83_20_fordulo_albania_nszk_rummenigge.jpgRummenigge 11-ese

VII. csoport, (La Valetta): Írország-M álta 1:0 (0:0). G.: Stapleton.

És akkor lássuk a lényeget, az NB I. 20. fordulóját! A futballbajnokság tavaszi szezonjának első hétközi fordulója következik ma. A huszadik szakasz egyben a kettős rangadók kezdetét is jelenti. Szinte valamennyi találkozó kiélezett küzdelmet ígér, a felső- és alsóház csapatainak egyre fontosabbak a pontok, még a szakembereknek is nehéz a tippelés; miképpen alakulnak az eredmények. Számolnak az együttesek, következtetnek, mert az összecsapások már-már sorsokról döntenek. A legnagyobb magyar pálya négy részt vevő együttese pedig valóságos presztízsmérkőzésre készül, a javuló Újpest, a masszív Honvéd, a törekvő Vasas és a bizonyítani kívánó Ferencváros számára egyáltalán nem közömbös, miképpen alakul találkozójuk. 

Ú. Dózsa - Bp. Honvéd
Temesvári Miklós és Komora Imre, a két tréner valószínűleg bizonyítványt kap a találkozó után; ki készítette fel jobban, hatásosabban csapatát. A tavaszi előjelek a Honvéd mellett szólnak, ám a lilák már többször igazolták rideg védekezésük hatásosságát. Így aztán a tipp: x, 2. A Bp. Honvéd mestere, Komora Imre lendületes csapatában bízik. Temesvári Miklósnak az okoz gondot, hogy többen sérültek.
idokapszula_nb_i_1982_83_20_fordulo_bp_honved_u_dozsa.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_20_fordulo_bp_honved_u_dozsa_csatajelenet.jpgSzabályos csatajelenet, főszerepben a labda

idokapszula_nb_i_1982_83_20_fordulo_bp_honved_u_dozsa_kanasz_sarlos_toth_jozsef.jpgNagy bonyodalom a pálya közepén Kanász (3) körül. Tóth, Kardos és Sarlós a „gát” előtte

idokapszula_nb_i_1982_83_20_fordulo_bp_honved_u_dozsa_steidl_sandor.jpgSteidl lövése jut Andrusch kapujába

Vasas - Ferencváros
A zöld-fehérek ősszel 5:3-ra nyertek izgalmas találkozón. A Vasas viszont nem szeretne emlékezni, sokkal inkább bizonyítani kívánja: képes felnőni e nagy feladatokhoz, s ez esetben könnyen lehet, hogy revánsot vesz, bár talán a semleges szurkolók annak örülnének legjobban, ha újból nyolc góltól rezegne a háló. Illovszky Rudolf azt hangsúlyozta, szeretnének visszavágni az őszi 3:5-ért! A söprögető a felgyógyult Híres lesz.  Novák kemény csatában győzelmet vár.
idokapszula_nb_i_1982_83_20_fordulo_vasas_ferencvaros.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_20_fordulo_vasas_ferencvaros_varadi_jancsika.jpgVáradi a Vasas első gólját fejeli. Kiss szabadrúgása után a ferencvárosi védők teljesen megfeledkeztek az angyalföldiek válogatott csatáráról, aki a kínálkozó alkalmat jól kihasználta, Jancsika nézi a jelenetet

idokapszula_nb_i_1982_83_20_fordulo_vasas_ferencvaros_kiss_laszlo.jpgKiss László, a mezőny legjobbja volt, olyan formában játszott, amelynek a felével máskor is boldoggá tenné a Vasas szurkolóit, válogatott szinten pedig minden futballrajongót. Ahogyan megindult métereket nyert. Takács nem tudott vele lépést tartani

idokapszula_nb_i_1982_83_20_fordulo_vasas_ferencvaros_golorom.jpgEgy kupacban a ferencvárosiak a győztes gól után

MTK-VM - Nyíregyháza
Sanyarú sorsú csapatok éles találkozóján a budapesti együttesnek mindenképpen vissza kellene vágnia az őszi nyíregyházi vereségért, mert csak így képzelhető el, hogy továbbra is viszonylag biztosan tartsa pozícióját. A vendég együttes viszont már sokszor igazolta, hogy képes „összekapnia magát”, ha úgy kívánja a feladat. Azaz: döntetlen. Az MTK-VM, dicséretes módon, előbbre hozta a kezdést, hogy a szurkolók kiérhessenek a közeli Népstadionba.
idokapszula_nb_i_1982_83_20_fordulo_mtk_vm_nyiregyhaza.jpg

Videoton - Csepel
A találkozó nagy kérdése, hogy a leszálló ágban levő szigetvárosi együttes képes-e bemutatni legalább azt a hatásos védekezési szisztémát, amellyel a korábbiakban sikercsapat volt. Amennyiben a Csepel válsága prolongálódik, akkor Fehérvárott végképp lemondhat talán még dobogós reményeiről is. Másként fogalmazva: döntés a Videotonnál. A Videoton együttesében újra játszik Csongrádi. A Csepelben Lazsányi várhatóan kispados lesz, Mészöly pedig sérült.
idokapszula_nb_i_1982_83_20_fordulo_videoton_csepel.jpg

ZTE - Békéscsaba
Az egerszegiek tavasza igazán reményteljes, a vendég együttes szabályos mélypontra jutott „palotaforradalma” miatt, így most sincs esélye. A ZTE-ből hiányozná fog Pecsics, Győrött ugyanis harcképtelenné vált.
idokapszula_nb_i_1982_83_20_fordulo_zte_bekescsaba.jpg

Tatabánya - Pécsi MSC
Két bizonytalan sorsú, alkalmanként nagyon szürke csapat összecsapása pontosztozkodást ígér. Minden más eredményt a meglepetés rovatba lehet elkönyvelni. A Tatabánya sérültjei rendbe jöttek. Fükő, P. Nagy, Barabás és Udvardi egyelőre a cserepadra kerül. A vendég pécsiek a maródi Lutz nélkül állnak ki.
idokapszula_nb_i_1982_83_20_fordulo_tatabanya_pecsi_msc.jpg

DVTK - DMVSC
Az őszi idényben a Debrecen 3:0-ra nyert, most a papírforma szerint DVTK-siker következik vagy döntetlen. A DVTK-ban újra helyet kap Salamon és Szlovák, valamint két ifjúsági játékos: Csorba és Kiss, A Debrecen játékosai közül Szigeti két sárga lapja, Szűcs J. Deákvári és Kiss sérülése miatt hiányzik.
idokapszula_nb_i_1982_83_20_fordulo_dvtk_dmvsc.jpg

A Haladás - Rába ETO mérkőzést a szombathelyiek indiai túrája miatt az MLSZ későbbre halasztotta.

A Rába ETO válogatott középpályását, Póczik Józsefet az elmúlt napokban több külföldi profiklub is megkereste szerződési ajánlattal. Ezek közül a legígéretesebbnek a belga Standard Liege és az FC Antwerpen ajánlata látszik, amelyek vezetői konkrét elképzelésekkel érkeztek tárgyalni.

idokapszula_nb_i_1982_83_20_fordulo_poczik_jozsef_raba_eto.jpg

Póczik külföldre szerződése elé - amely a nyáron történne - sem az MLSZ, sem a Rába ETO nem gördít akadályt, így a harmincéves futballista minden bizonnyal valamelyik nyugati klubban kezdi majd az őszi idényt.

Miután nem volt teljes a forduló, a Népsport nem hírdetett forduló válogatottját.

A góllövőlista élén Pölöskei és Szokolai újabb találatával utolérte Hannichot és már csak egy góllal szorulnak a régen vezető Dobány mögé. Javított Váradi, Kiss L., Kiss S. és Nyilasi is.
idokapszula_nb_i_1982_83_20_fordulo_gollovo_lista.jpg

Bár kétségtelen, hogy a csapatok valósággal tülekedtek a pontokért, mégis kevesen kockáztattak, így többször is papírforma eredmény született a bajnokság 20. fordulójában. Mivel a Haladás éppen most nyert egy indiai tornát, mint a magyar futball reprezentánsa, szerdán (az első hétközi fordulóban) hét mérkőzést játszottak az NB I-ben. A Nyíregyháza (mv: mint vendég) derekasan vitézkedett a Hungária körúton az MTK-VM ellen, pontszerzésével tovább erősítette pozícióját, s úgy-ahogy visszavágott az őszi hazai fiaskóért. A DVTK képes volt legyőzni a sokszor jó Debrecent is, míg senkit sem lepett meg, hogy a Tatabánya erejéből mindössze döntetlenre futotta a Pécs ellenében. A Népstadion kettős rangadóján előbb az Ú. Dózsa szerzett pontot a Honvédtól. A jelenlegi erőviszonyok alapján a kispesti csapat teljesítménye még akkor is meglepő, ha sokan elismerik az újpestiek szívós védekezését - mint a legjobb megoldást a játékosállomány ismeretében. Ráadásul a liláknál Törőcsik sem játszott. A Honvéd azért keltett csalódást híveinél, mert a rajongók (eddigi tapasztalatuk alapján) határozottabb győzni akarást reméltek. A piros-kékek megint nagy csatát vívtak a ferencvárosiakkal, s ezúttal is (akárcsak ősszel) alulmaradtak. Lehet „keresni a tetteseket”, hiszen Váradi büntetőt hibázott, igazán kedvező szituációban, míg a körmönfont Nyilasi ismét higgadt volt. Ugyanakkor a bajnokjelölt Csepel örült a fehérvári döntetlennek, akárcsak a csabaiak az egerszegi X-nek... A bajnokságban tovább zilálódtak a pozíciók. A vezető hármas (Rába, Csepel, Honvéd) mögött a középcsoport viszonylagos biztonsága következik. Majd a hetedik helyezett Tatabányától (18 pont) az utolsó Békéscsabáig (14) még sok minden bekövetkezhet a labilis sorsú csapatok között.
idokapszula_nb_i_1982_83_20_fordulo_tabella.jpg

A másodosztályban nem rendeztek hétközi fordulót.

Hétvégén már jön a 21. forduló, az alábbi párosításokkal:

Bp. Honvéd - Haladás
DMVSC - Ú. Dózsa
Nyíregyháza - Tatabánya
Pécsi MSC - ZTE
Békéscsaba - DVTK
Rába ETO - Videoton
Ferencváros - MTK-VM
Csepel - Vasas

Kiemelt támogatónk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepsport.jpg

Aranyfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_kepes_sport.jpg

Ezüstfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_labdarugas.jpg

Bronzfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepszabadsag.jpg

Emlékeztetőül:

Időkapszula: NB I. - 1982/83

Szintén figyelmükbe ajánljuk: 

Időkapszula: NB I. - 1980/81
Időkapszula: NB I. - 1981/82
Időkapszula: NB I. - 1983/84

Végül egy kis kötelező irodalom: 

Osztálynapló
Két évtized felejthetetlen és elfelejtett magyar hálóőrei

Köszönetnyilvánítás:

Sorozatunk nem jelenhetne meg Kárpáti Tamás segítsége nélkül akinek ezek a kincsek digitalizálva is megvannak. Köszönet illeti a Népsport tudósítói gárdáját is a kiváló összefoglalókért. 

Megjegyzés:

A sorozatot maribor és a szerethető dózsás együtt készíti, a szerző neve csak blogmotor etetésére van feltüntetve.

Olvasóink segítségét szeretnénk kérni: Szívesen fogadunk kiegészítéseket, javításokat, javaslatokat, korabeli anyagokat, egyszóval bármit amivel pontosítani és jobbá lehet tenni a sorozatot. Különösen örülnénk ha volt játékosok, edzők, vezetők, játékvezetők, gyúrok, jegyszedők, szurkolók és bárki más akinek valamilyen története, emléke van jelentkezne nálunk és egy-egy interjúval és beszélgetéssel színesíteni tudnánk az anyagot. Elérhetőségeink: emailen a valogatott.blog@gmail.com, Twitteren @ValogatottBlog, Facebookon pedig megtalálhatóak vagyunk a https://www.facebook.com/Valogatottblog címen. Előre is köszönjük.

20 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://valogatott.blog.hu/api/trackback/id/tr914573366

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Rich.mond 2019.02.20. 09:13:03

Nekem megvolt ez a Hahota -sőt, most is tudom, hol van!

Frady Endre · http://fradyendre.blogspot.com/ 2019.02.21. 16:44:22

Kint voltunk ezen a kettős rangadón is. Négy osztálytárs: két Fradi és két Vasas drukker. A meccs végén mi voltunk a vidámabbak... :)))
Máig emlékszem, ahogy Váradi brutális erejű tizenegyesénél a labda meg sem áll a Hódgép reklámfeliratig... :)

maribor_ 2019.02.22. 08:00:25

@Frady Endre: Votam én is. Legközelebb pacsizunk.

Frady Endre · http://fradyendre.blogspot.com/ 2019.02.22. 09:45:21

@maribor_: Valószínűtlen a pacsi, mert már évek óta nem járok meccsre. Minek?!
Az utolsó, ahol kint voltam, az 2006 augusztusában a Fradi NB II-es nyitánya volt. Arról írtam ezt a verset:

Ferencváros-Jászapáti 1-0

Műkizárás, eNBÉ kettő,
Szolidáris lettem ettő',
S évtizednyi távollétem
Után újra meccsre néztem.

Van itt minden: himnusz, perc-csend,
Tíz-húszezres zajos közrend,
Cigi-, sörszag, szotyi, töki,
Sok-sok száj a héjat pöki.

Lelátó az tarkán zöldell,
"Jászapátit tegyük földdel
Egyenlővé! Rúgjunk hatot!"-
-Meccs előtti sör már hatott.

Tömegpszichó, Freud-i tünet,
Mivel null-null még a szünet,
S szégyentől tizenegy hős ég:
"Mondjon le a vezetőség!!!"

Gyenge játék, eNBé kettes,
Bíró itt a legfőbb tettes!
Partjelzőket szídni lett sikk,
S gól helyett csak eső esik.

Szurkolókban vad düh feszül,
S átkozódás hallik neszül.
Balhé sejlik fenyegetőn,
Vérnyomás van fenn a tetőn.

Végül egy zöld csak betalál,
Mégse lesz ma nemzethalál!
Szép az élet, nyert a Fradi,
Legyen hepi evribadi!!!

:)

maribor_ 2019.02.22. 10:06:38

@Frady Endre: 1983-ról beszélek. A következő kettősrangadóról.

maribor_ 2019.02.22. 10:08:34

@maribor_: Beajánlottam a versed a C-Középnek.

Frady Endre · http://fradyendre.blogspot.com/ 2019.02.22. 10:27:38

@maribor_: Ááááá, már értem! :)
Ha jól emlékszem, azon a tavaszon veretlenek voltunk, úgyhogy valószínűleg a következő rangadó is jól sikerült. :)

Frady Endre · http://fradyendre.blogspot.com/ 2019.02.22. 12:54:39

@maribor_: Értem.
Bár őszintén meglepődnék, ha valaki ebből a blogból szeretne értesülni az 1982-83-as NB I-es idény végeredményéről.

Frady Endre · http://fradyendre.blogspot.com/ 2019.02.22. 13:31:10

@maribor_: Óóóóóó...
Jó, akkor nem árulom el, hogy bajnok lett-e végül az MTK! :)
Hé, várjál, nem azt írtad az elején, hogy te is ott voltál azon a Fradi-Vasas meccsen?! Akkor hogyhogy innen akarod megtudni a végeredményt?! :)

maribor_ 2019.02.22. 14:19:41

@Frady Endre: Én a Dózsa-Honvédon voltam, csak továbbmaradtam :D

Frady Endre · http://fradyendre.blogspot.com/ 2019.02.22. 15:18:26

@maribor_: Jó, hogy maradtál, mert különben csak 34 999 darab néző lett volna! :)))

Millerdraft 2019.02.22. 15:24:55

A versért már megérte elolvasni a hozzászólásokat

Fandor 2019.02.23. 18:19:54

Sztambolics elvtárs egyik jó döntése volt, hogy Fehérvárra látogatott, ott már láthatta az a stadiont és az alakulóban lévő csapatot ahol és amelytől jó másfél évvel később két jugó csapat összesen nyolc gólt fog kapni....

maribor_ 2019.02.24. 05:58:03

@Fandor: Ha leülnénk egyszer sörözni egyet, a végén azt mondanám, végre egy értelmes hozzászólásod volt, bammeg. Így most csak abból az alkalomból köszönteném elvtársi barátsággal a T. Olvasót, hogy nem Borisz Ponomarjov volt a target.
süti beállítások módosítása