Válogatott okosságok

Szurkolói gondolatok, elemzések, mélázások a válogatottainkról, válogatás nélkül.

Ajánlataink

Sztancsik Richárd: Városok, stadionok, kocsmák

Rendelje meg közvetlenül a szerzőtől!

varosok.stadionok@gmail.com

Ár 2999 Ft.Részletek itt


kupanap.jpghungarianultras.jpg

Friss topikok

Facebook oldalunk

Időkapszula: NB I. 1982/83 24. forduló

2019.04.23. 06:25 maribor_

1983. május 7-8., a hónap második hétvégéje.

idokapszula_nb_i_1982_83_24_fordulo_headlines.jpgIfjúsági békefesztivál Budapesten, a békemenethez sok ezren csatlakoztak

Lássuk először a hét második felének legfontosabb közéleti és külpolitikai eseményeit. 

május 5.

Délelőtt Budapesten az MTA várbeli kongresszusi termében megkezdődött tudományos életünk idei legjelentősebb eseménye: a Magyar Tudományos Akadémia közgyűlése. A 143. közgyűlés központi témája: a magyar településhálózat jelenlegi helyzete, átalakulásának értékelése. A közgyűlés megnyitóján az elnökségben helyet foglalt Aczél György, az MSZMP KB titkára, Sarlós István, a Minisztertanács elnökhelyettese, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, Szentágothai János, az Akadémia elnöke, Pál Lénárd, az Akadémia főtitkára és Pach Zsigmond Pál, az Akadémia alelnöke. Szentágothai János üdvözlő szavai után megemlékeztek az Akadémia legutóbbi közgyűlése óta elhunyt tagokról, majd átadták a kiemelkedően eredményes munkát elismerő kitüntetéseket. Az Akadémia elnöksége az 1983. évi akadémiai aranyérmet Eörsi Gyula rendes tagnak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanárának és rektorának adományozta kiemelkedő kutatási eredményeiért, iskolateremtő tudományos és oktatási tevékenységéért. A közgyűlés részvevőit az MSZMP Központi Bizottsága és a Minisztertanács nevében Sarlós István, a Minisztertanács elnökhelyettese üdvözölte.

idokapszula_nb_i_1982_83_24_fordulo_akademiai_kozgyules.jpgAz Akadémia közgyűlésének elnöksége; Sarlós István beszédét mondja

Marx Károly, a tudományos szocializmus elméletének megalkotója, a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom kiemelkedő személyisége születésének 165. évfordulója alkalmából koszorúzási ünnepséget rendeztek csütörtök délelőtt Budapesten, a Jászai Mari téren. Marx Károly szobránál a tisztelet és a megemlékezés koszorúit helyezte el a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága és Budapesti Bizottsága nevében Korom Mihály, a Politikai Bizottság tagja, a Központi Bizottság titkára és Somogyi Sándor, az MSZMP Budapesti Bizottságának titkára. A Szakszervezetek Országos Tanácsa nevében Földvári Aladár elnök és Palotai Károly alelnök, a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség képviseletében Varga-Sabján László titkár és Spiller Teréz, a Központi Bizottság tagja koszorúzott. A szobor talapzatánál lerótták kegyeletüket az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete és Politikai Főiskolája, a fővárosi tanács, a Magyar Tudományos Akadémia és a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem képviselői s a budapesti dolgozók. Az ünnepség az Internacionálé hangjaival ért véget.

idokapszula_nb_i_1982_83_24_fordulo_marx_karoly_emlekmu.jpgAz ünnepség részvevői az emlékműnél

Együttműködési megállapodást kötött a munkásőrség országos parancsnoksága, valamint a Szovjet Kultúra és Tudomány Háza. Az együttműködés keretében a jövőben több közös politikai, kulturális és honvédelmi rendezvényt tartanak, megemlékeznek a munkásmozgalmi évfordulókról, s kölcsönösen szerepeltetnek művészegyütteseket. A megállapodást Gáti József, a munkásőrség országos parancsnokának helyettese és Anatotíj Bormotov, az SZKTH igazgatója írta alá. Jelen volt Valerij Muszatov, a Szovjetunió magyarországi nagykövetségének követtanácsosa, Borbély Sándor, a munkásőrség országos parancsnoka és Bíró Gyula, a Magyar-Szovjet Baráti Társaság főtitkára.

Losonczi Pál, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, az Elnöki Tanács elnöke kétnapos látogatásra Szabolcs-Szatmár megyébe érkezett. A vendéget a kora délutáni órákban Tiszavasvári térségében, a megye határánál fogadták Szabolcs-Szatmár párt- és állami vezetői. Az Elnöki Tanács elnökének útja innen Nyíregyházára vezetett. Ott a megyei pártbizottság székházának tanácstermében az MSZMP megyei végrehajtó bizottságának tagjaival találkozott, és meghallgatta Tar Imre első titkár beszámolóját Szabolcs-Szatmár megye politikai, gazdasági és kulturális életéről. Losonczi Pál kétnapos szabolcs-szatmári programja folytatódik.

Hagyományos helyén, a Szakszervezetek Borsod megyei Tanácsa székházának színháztermében, megnyitották a hazai kulturális élet jelentős eseményének számító miskolci filmfesztivált. A sorrendben immár 23. fesztivál megnyitóján Rózsa Kálmán, a városi tanács elnöke mondott beszédet, majd György István, a fesztivál igazgatója bemutatta a fesztiválra érkezett filmalkotóknak és a film iránt érdeklődő miskolciaknak a tizenhárom tagú zsűrit, amelynek elnöki tisztét Berecz János, a Népszabadság főszerkesztője tölti be. A május 10-ig tartó 23. miskolci filmfesztiválra 82 filmet neveztek be. Ezekből hat a híradó, huszonegy az animációs, huszonhárom a dokumentum, huszonhárom a népszerű tudományos, kategóriába tartozik. Ezeket a „fesztiválpalotában” vetítik. Kilenc, úgynevezett hosszú dokumentumfilmet, amelyek gyakorlatilag egész estét betöltő alkotások, a Hevessy Iván filmklubban mutatják be. A versenyben részt vevő filmeket tizenöt vetítésen mutatják be. Miskolcon kívül Borsod megye hat más településén - Sárospatakon, Emődön, Encsen, Taktaharkányban, Szentistvánon és Mezőkövesden - is tartanak bemutatókat, alkotó-közönség találkozókat. A filmfesztivál alkalmából Miskolcon tartják meg a háromnapos országos közművelődési filmfórumot. A napirenden a rövidfilmek forgalmazásának eredményei és gondjai szerepelnek.

A rövidesen összeülő izraeli kabinet döntésétől függ, hogy az aláírt egyezmény rangjára emelkedik-e az a George Shultz amerikai külügyminiszter közvetítésével kidolgozott rendezési tervezet, amelyet a libanoni kormány a maga részéről már jóváhagyott. A bejrúti sajtóban ismertetett tervezet szerint Izrael és Libanon véget vet a közöttük fennálló hadiállapotnak. Az izraeli csapatkivonást követően két szektorból álló biztonsági övezetet létesítenek Dél-Libanonban. Az izraeli határral érintkező 15-18 kilométer mélységű zónába nem libanoni állampolgárok csak a libanoni biztonsági hatóságok különleges engedélyével léphetnek be. (Ez a kikötés főként a palesztin menekültek távol tartását szolgálja.) Az Avali folyóig terjedő második zónában rögtönítélő bíráskodás lesz érvényben. A biztonsági övezet két szektorát 8000, illetve 8400 libanoni katona ellenőrzése alá helyezik. Az Izraellel együttműködő Szaad Haddad őrnagyot a biztonsági övezetben állomásozó libanoni csapatok parancsnok helyettesévé nevezik ki. Haddad beosztása névleges lesz, a tényleges hatalom a parancsnok kezében összpontosul. A vele együtt dezertált libanoni katonákat visszaveszik a hadseregbe. A tervezet további részei szerint korlátozott számú ellenőrző csoport gondoskodik arról, hogy Izraelt „ne érhesse támadás” a biztonsági övezet területéről. A libanoni-amerikai-izraeli hármas bizottság felügyelete alatt és engedélyével működő csoportokban legfeljebb ötven izraeli katona kaphat helyet, akik csak e csoportok keretében és a libanoni hadsereg járművein közlekedhetnek Libanon területén. Megbízatásuk átmeneti időszakra szól. Az ellenőrző csoportokban amerikai katonák nem vesznek részt. Minden vitás kérdésről egyhangúlag dönt a felügyelő bizottság, amelynek minden tagja vétójoggal rendelkezik.

május 6.

Moszkvában közzétették a szovjet kormánynak a madridi találkozó részvevőihez intézett felhívását, amely a semleges és el nem kötelezett országok záródokumentumtervezetének elfogadására szólít fel. A dokumentum megállapítja, hogy az európai biztonsági és együttműködési értekezleten részt vevő államok képviselőinek találkozója - amely a Helsinkiben elkezdődött össz-európai folyamat fontos láncszeme - túlságosan elhúzódik. A találkozó eddigi menete azt bizonyítja, hogy mostanáig tisztázódott a 35 részt vevő állam álláspontja, és már kimerülitek a megbeszélések további lehetőségei. A továbblépés érdekében a Szovjetunió kész elfogadni a semleges és az dl nem kötelezett országok március 15-én előterjesztett, megújított záródokumentum-tervezetét, hogy ily módon elősegítse a találkozó sikeres befejezését. Ez a dokumentumtervezet ugyan nem veszi számításba a Szovjetuniónak egy sor elgondolását, és valószínűleg más államok is úgy találják, hogy nem fellel meg teljesen az álláspontjuknak. Ennek ellenére a Szovjetunió - mivel szem előtt tartja a helsinki folyamat folytatását, az európai együttműködés erősítését, a katonai szembenállás szintjének mérséklését - kész elfogadni a záródokumentum-tervezetet olyan formában, ahogyan azt március közepén előterjesztették. A szovjet felhívás magyarázóan hozzáteszi: Ha most bárki úgy határoz, hogy ismét újrakezdi a módosításokat vagy éppen a módosítások javítgatását, akkor ez akár újabb kétéves tárgyalásokhoz vezethet: füstbe menne mindaz a pozitívum, amit eddig Madridban elértek. Ugyanakkor, ha a találkozó valamennyi rész vevője kellő politikai felelősséget tanúsít, abban az esetben néhány nap alatt jó eredménnyel lehet befejezni a találkozót. A madridi találkozó sikeres befejezése most elérhető közelségbe került. Ne mulasszuk el ezt, a népek békéje és biztonsága szempontjából fontos lehetőséget - hangoztatja a madridi találkozó részvevőihez intézett szovjet felhívás.

Az izraeli kormány hosszúra nyúlt rendkívüli minisztertanácsi ülése „elvben” elfogadta a libanoni csapatkivonásról elkészült megállapodástervezetet. Az izraeli kormányszóvivő szerint azonban Tel-Aviv „néhány pontot” még tisztázni kíván, olyanokat, amelyek biztonsági kérdésekkel kapcsolatosak. Az eredménnyel elégedett Shultz bejelentette, hogy megújítják Begin miniszterelnök meghívását. A külügyminiszter biztosította őt, hogy az USA feloldja eddigi fegyverembargóit, és folytatni kívánja stratégiai együttműködését Izraellel. Mint Böcz Sándor, bejrúti tudósítónk jelentette, a mártírok napja alkalmából mondott beszédében Amin Gemajel libanoni elnök hangsúlyozta, hogy kormánya visszautasít minden olyan megállapodást, amely nem garantálja teljes szuverenitását az ország egésze fölött, s elveti a gyámság minden formáját. „Libanon nem egyedül vesz részt a tárgyalásokon, hanem az Egyesült Államokkal együtt, amely támogat bennünket” - tette hozzá.

május 7.

Kommunista műszakot tartottak szombaton több megyében. Tatabányán a fiatalok kezdeményezte műszakon már a hajnali órákban csaknem másfél ezren dolgoztak a föld alatt, s erőfeszítéseiknek köszönhetően újabb kétezer tonna szén került a felszínre. A munkabért a nemzetközi szolidaritási alap számlájára fizették be, de jutott pénz a vállalati KISZ-szervezetek támogatására is. A Szolnoki Cukorgyárban az idén már második alkalommal tartottak kommunista műszakot. Többen a műhelyekben takarítottak, szépítgették a szociális létesítmények környezetét. A m unkájukért járó pénzt szociális célokra ajánlották fel. A Pest megyei Állami Építőipari Vállalatnál hétszázan dolgoztak ezen a napon három helyszínen: Dunakeszin, az épülő 16 tantermes általános iskolánál, a központi telepen, és az idén ősszel átadandó csepeli lakások építkezésén. A műszak bevételével a vállalat lakástámogatási alapját növelték.

A béke a jövőnk! Békét, biztonságot a világnak! A béke vívmány, nem adottság! Tárgyalást, megegyezést, leszerelést! Európa ifjúsága - Európa biztonsága! Miénk a szocializmus - miénk a béke! - ilyen és hasonló jelszavakat festettek transzparenseikre azok a fiatalok, akik ott voltak, részt vettek a budapesti békefesztiválon.

idokapszula_nb_i_1982_83_24_fordulo_bekemenet_transzparensek.jpgMagasban a jelszavakat hirdető transzparensek

Ezen a reggelen a Marcibányi téri Úttörő- és Ifjúsági Házban a KISZ budapesti bizottsága és az Országos Béketanács - az egész napos demonstráció szervezője - békeszemináriumot hívott össze, ahol a részvevők megvitatták, mit tesz, mit tehet az ifjúság a békéért. Már itt is fiatalok százai hallgatták az előadókat és a felszólalókat, köztük Cservény Vilmost, a KISZ Központi Bizottságának osztályvezetőjét, Sugár Andrást, a Magyar Televízió munkatársát, Kende István egyetemi tanárt. A Széna téren a déli órákban mintegy tízezer fiatal találkozott azért, hogy tiltakozzék a mind veszélyesebbé váló fegyverkezési hajsza ellen. Érthető, hiszen valamennyi jó szándékú emberrel együtt a magyar fiatalok is békét akarnak, s minden erejüket latba vetik a háború megakadályozásáért. Magasba emelkedtek a transzparensek. A békemenet indulása előtt az egykori Margit körúti fegyház mártírjainak emlékművénél a fiatalok lerótták kegyeletüket a fasizmus elleni küzdelem hőseinek emléke előtt.

idokapszula_nb_i_1982_83_24_fordulo_bekemenet_tisztelges.jpgFiatalok tisztelgése a mártírok emlékművénél

A tisztelgő csend után felcsendültek a háborúellenes dalok, a békét éltető és féltő kiáltások - elindult a békemenet a Mártírok útján, a Margit-hídon át a Margitszigetre.

A fővároson kívül országszerte több tízezren fáklyás felvonuláson, nagygyűlésen, szolidaritási rendezvényen vagy emléktúrán tettek hitet békeakaratukról. A Komlón megtartott békenagygyűlés nyitotta meg tíz szocialista városunk fiataljainak itt rendezett első találkozóját. A fasizmus felett aratott világtörténelmi jelentőségű győzelem évfordulóján a pásztói fiatalok győzelem napi túrát szerveztek. A salgótarjáni ifjúsági házban a KISZ városi bizottsága, a Síküveggyár és a Tűzhelygyár ifjúsági szervezete rendezett chilei szolidaritási napot. Fáklyás felvonulást rendezett szombat este Debrecenben a KISZ és a Hazafias Népfront megyei bizottsága, s ezzel is megkezdődött a májusi békehónap hajdú-bihari rendezvénysorozata. A fáklyavivők 15 ezres menete élén haladtak a Szovjetunió békevédelmi bizottsága hazánkban tartózkodó küldöttségének tagjai, az Országos Béketanács, a KISZ Központi Bizottsága és az Állami Ifjúsági Bizottság képviselői, valamint a megyei politikai és társadalmi szervezetek vezető.

Országszerte megkezdődtek a ballagási ünnepségek. Szakítva a hagyományokkal, ezúttal nem egy napon rendezték meg valamennyit. Budapesten egyebek között a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola tanulói vettek búcsút iskolájuktól, tanáraiktól. Hetvenötén végeztek a három osztályban. Szombathelyen a Tanárképző Főiskola kétszáz fiatalja búcsúzott. A végzősök zömmel kétszakos tanárként szereznek diplomát, kisebb részük pedig közművelődési szakemberként távozik. A főiskola ugyanis az országban elsőként vezette be a közművelődésiszakemberképzést úgy, hogy megkapják a tanári oklevelet is. A régi diákhagyományt felelevenítve, sárgulással búcsúzott a szarvasi Mezőgazdasági Főiskola száznégy hallgatója az alma matertől. A növénytermesztési és öntözési szak diákjait délelőtt fogadták a város vezetői, majd a fiatalok megkoszorúzták Tessedik Sámuelnek, a mezőgazdasági oktatás megteremtőjének szobrát. A vidám búcsúfelvonulást bivalyfogat vezette, a szekéren Tessedik alakját felidézve, papruhás diákokkal. A mulatság bállal ért véget.

idokapszula_nb_i_1982_83_24_fordulo_ballagas.jpgSzázad végi ruhákban ballagtak a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola végzős diákjai

Életének hatvankettedik évében Budapesten elhunyt Romhányi József író, költő, műfordító, humorista, forgatókönyvíró, érdemes művész.

idokapszula_nb_i_1982_83_24_fordulo_romhanyi_jozsef.jpg

Pályája során több komolyzenei mű szövegkönyvét is ő írta; „emellett lefordította Gluck Orfeusz, Rossini Ory grófja, illetve Orff Az okos lány című operájának és Strauss A denevér című operettjének librettóját, és az ő nevéhez fűződik a T. S. Eliot költeményei alapján készült Macskák című világhírű musical fordítása is. Igazán híressé, méltán népszerűvé azonban az animációs filmekhez írt szövegei tették. Olyan közkedvelt rajzfilmsorozatok köthetők nevéhez, mint a Mézga család, a Kérem a következőt [Dr. Bubó], a Mekk mester, s az ő fordításában lett sikeres az amerikai William Hanna és Joseph Barbara Flintstone családja: Frédi és Béni. A két kőkorszaki szaki parádés párbeszédeit máig emlegeti a közönség. A sorozatokon túl részt vett egész estés rajzfilmek, így a Nepp József rendezte Hófehér és a Dargay Attila rajzolta Ludas Matyi elkészítésében is, sikerük nem kis részben Romhányi szellemes és frappáns szövegeinek köszönhető.

Csehszlovákia nemzeti ünnepe alkalmából Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, Losonczi Pál, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke és Lázár György, a Minisztertanács elnöke tegnap a következő táviratot küldte Prágába Gustáv Husáknak, Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottsága főtitkárának, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság elnökének, és Lubomír Strougalnak, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság kormánya elnökének. 

május 8.

Szíria elutasító válasza a jelek szerint nem tartja vissza az izraeli, a libanoni és az amerikai kormányt attól, hogy véglegesítsék és előreláthatólag vasárnap aláírják az elvben már jóváhagyott csapatkivonási megállapodást, noha tisztában vannak vele, hogy Damaszkusz hozzájárulása nélkül papíron marad az egyezmény. Az alku fölött bábáskodó George Shultz am erikai külügyminiszter sajnálkozását fejezte ki damaszkuszi tárgyalásai kudarca miatt. Líbia és a Palesztinai Felszabadítási Szervezet a Szíriai állásponthoz csatlakozott. Az amerikai külügyminiszter közölte, hogy az előkészített megállapodást nem módosítják, nem tárgyalják újra. Ugyanakkor elismerte: Szíriát joggal aggasztja, hogy a részben izraeli ellenőrzés alatt maradó dél-libanoni biztonsági övezet egészen a szíriai határig terjed. Hafez Asszad szíriai elnök azzal az indokkal utasította el a kapitulációs szerződésnek minősített „Izrael számára előnyös megállapodást”, hogy az sérti Libanon függetlenségét és szuverenitását, veszélyezteti Szíria és az arab nemzet biztonságát, érdekeit.

Humor:
idokapszula_nb_i_1982_83_24_fordulo_humor.jpg

Reklám:idokapszula_nb_i_1982_83_24_fordulo_reklam_1.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_24_fordulo_reklam_2_1.jpg

Kékfény:
A Legfelsőbb Bíróság helyben hagyta a 33 éves Orsós Kálmán halálbüntetését. Ezt korábban az első fokon eljárt Zalaegerszegi Megyei Bíróság szabta ki a férfira mint többszörösen visszaesőre, aljas indokból és nyereségvágyból elkövetett emberölés, valamint erőszakos nemi közösülés bűntette miatt. Orsós tavaly nyáron Sormás községben követte el közfelháborodást keltő brutális, gátlástalan tetteit, két hónappal azután, hogy utolsó, négyéves börtönbüntetéséből ideiglenesen szabadult. A mindenben beigazolódott vád szerint: pénzszerzési szándékkal, ittas állapotban behatolt egy 82 éves, magányos asszony lakásába, kulcsra zárta az ajtót, és durván követelte a pénzt. Mivel nem kapott - mint mondta: ijesztésül - az idős asszonyt hanyatt lökte, a ruháját letépte, és megerőszakolta. A segélykiáltások után - félve a leleplezéstől - megfojtotta. Utána hidegvérrel kutatott a lakásban, pénz helyett azonban csak egy zacskó szeget talált. A Legfelsőbb Bíróság büntető tanácsa - dr. Pék Sándor elnökletével - mind a vádlott személyiségét, mind bűncselekményei súlyát a társadalomra oly mértékben veszélyesnek minősítette, hogy feltétlenül indokoltnak tartotta jogerőre emelni a halálbüntetést. Az elítélt kegyelemért folyamodott.

Munkásőr gyakorlat:
A munkósőralegységek most egymást követik a XI. kerületi tanács ifjúsági és úttörőtáborának soltvadkerti épületeiben. Varázslatosan szép az alföldi tájék, a szerencsések napsugaras, a többiek hűvös időben költöztek be a nyaralásra készült, vékony falú házakba. Jó ismerősök - a munkahelyen, a gyakorlatokon, baráti összejöveteleken kovácsolódott össze a kollektíva. De ebbe a festői környezetbe ezúttal nem pihenni jöttek - táborszerű gyakorlaton sajátítják el az erre az időszakra előírtakat. A feltételezés: a fehér falú, piros tetős házsor - fontos középület, amelyet meg kell védeni a rátám adó ellenséggel szemben. Nem könnyű feladat.
idokapszula_nb_i_1982_83_24_fordulo_munkasorgyakorlat.jpgA létszám csekély a kényes intézmény méretéhez képest. A telep utolsó házai a - méltatlanul - Büdös-tónak nevezett vadvíz partjáig érnek. Fiatal akácos, sűrű sás akadályozza a látást, könnyíti a rossz szándékkal közeledő ellenség dolgát. Szigorú őrszolgálat, fegyelem, az összes lehetséges eshetőségek számbavétele - ez szükséges ahhoz, hogy az ellenség foga beletörjön a feltételezett objektumba. Az idén a munkásőrök jórészt ilyen összevont, háromnapos gyakorlatokon ismerik meg a feladataikat, amelyek sikeres végrehajtását harcszerű lőgyakorlattal fejezik be.

idokapszula_nb_i_1982_83_24_fordulo_munkasorgyakorlat_eligazitas.jpgEligazítás

idokapszula_nb_i_1982_83_24_fordulo_munkasorgyakorlat_jelentes.jpgJelentés

idokapszula_nb_i_1982_83_24_fordulo_munkasorgyakorlat_leshely.jpgÁlcázott leshelyen

Tavaszi útkarbantartás:
Budapesten a Fővárosi Közterületfenntartó Vállalat szakemberei gondoskodnak a vállalat kezelésében levő utak karbantartásáról, s a kerületi tanácsok által kezelt útvonalakon is elvégzik - megrendelés esetén - a szükséges útburkolat javítást. Felvételünkön a téli időjárás okozta felfagyások, kátyúk, gödrök eltüntetését, a burkolati hiányosságok pótlását végzi az FKFV speciális kátyúbrigádja a Budaörsi úton.idokapszula_nb_i_1982_83_mnk_elodontok_es_a_kupadonto_tavaszi_utkarbantartas.jpg

Hamarosan befejeződik a kukorica vetése:
Befejezésükhöz közelednek a tavaszi munkák. Ez a kedvező időjárásnak és annak köszönhető, hogy az emberek mindenütt vállalják a hét végi munkát a határban. Somogy megyében például már csak néhány táblán kell elvetni a kukoricát. A csendes tavaszi eső megyeszerte megáztatta a földeket, felfrissült a határ, s szemlátomást meggyorsult a növények fejlődése. Zalában is kedvező a helyzet, bár ott még akad jócskán tennivaló, csakúgy, mint Vas megyében, ahol a belvizek miatt a silókukoricának szánt terület mindössze 45 százalékán került földbe a vetőmag. A megye termelőszövetkezetei, felújítva korábbi együttműködésüket, ismét termelési kiskörzeteket hoztak létre: gépekkel, alkatrészekkel segítik egymást a munkában. Tolnában a csendes eső és a napfény hatására szárba szökkent a búza. Csongrádban az utolsó fázisainál tart a kukorica vetése. Ilyen korán még egyetlen évben sem végeztek e fontos tavaszi munkával. A hidegebbre fordult időjárás miatt a szegedi tájkörzetben még várnak a fűszerpaprika palántázásával. Borsodban az eső és az erős szél ellenére dolgoztak a vetőgépek, s így már csak ötezer hektáron kell elvetni a kukoricát. Befejeződött az őszi búza vegyszeres gyomirtása is, s most hozzákezdtek a tavaszi árpa vegyszerezéséhez. Hajdú-Bihar megyében, a Tisza menti részeken annyi csapadék hullott a földekre, hogy a mélyedésekben megállt a víz. Emiatt 20 ezer hektárra elhúzódott a vetés. Ide a későbbiekben kukorica, dohány és zöldség kerül. Bács-Kiskun megyében a zöldségpalántákat ültetik ki a nagyüzemi földekre.

idokapszula_nb_i_1982_83_24_fordulo_kukoricavetes.jpgAz érdi Benta Völgye Tsz-ben elvetették a kukoricát

Kirándulóidő a hétvégén:
A Meteorológiai Intézet előrejelzése szerint ideális kirándulóidő várható a hétvégén. A prognózis alapján ugyan a hőmérséklet nem lesz magasabb a sokéves átlagnál, de a kellemes idő lehetőséget kínál a hegyek és más kirándulóközpontok felkeresésére. Budapesten és több nagyvárosban megnyílik sok strandfürdő. Ennek ellenére valószínűleg a pihenni vágyók többsége nem ezeket választja úticélként. Az előrejelzés szerint a hőmérséklet 20-21 foknál nem lesz magasabb, s ez az idő még nem alkalmas a fürdésre. A Balaton vizének hőmérséklete 14 fok körül alakul, s ezért egyelőre csak a vitorlás hajók népesítik be a tavat. A szomszédos országokban a mienkéhez hasonló az időjárás, délnyugat felől azonban viszonylag magasabb hőmérsékletű levegő áramlik a Kárpát-medence felé.

Állásajánlat:
idokapszula_nb_i_1982_83_24_fordulo_allasajanlat.jpg

A Magyar Televízió műsorán: Karmesterverseny

idokapszula_nb_i_1982_83_24_fordulo_karmester_verseny_antal_imre_balassa_sandor.jpgAntal Imre műsorvezető és Balassa Sándor zeneszerző, az elődöntő zsűrijének elnöke az eredményjelző tábla előtt

Színházi bemutató: Az ügynök halála (szolnoki Szigligeti Színház)

idokapszula_nb_i_1982_83_24_fordulo_az_ugynok_halala_ban_janos_kristof_tibor.jpgBán János és Kristóf Tibor

A futballbajnokság első osztályának 24. fordulóját vívják - két és fél hét szünet után - szombaton és vasárnap a csapatok, de aztán újabb szünet, mert jövő vasárnap: Magyarország-Görögország. A sorsolás szeszélye folytán a fővárosban csupán két mérkőzés lesz, igaz, mindkettőnek rangadó a minősítése, s egy programban, a Népstadionban rendezik. A fővárosi rivalizálás mindenképpen presztízstalálkozókat ígér, hiszen úgynevezett régi ellenfelek csapnak össze.

Bp. Honvéd - Vasas
Riválisok nagy csatáját várja mindkét szurkolótábor, a Honvéd mindenképpen feledtetni igyekszik a kupadöntőn (sokak szerint saját hibájából) bekövetkezett kudarcát, míg a Vasas trénerének, Illovszky Rudolfnak, operáció, utáni visszatérését szeretnék megünnepelni egy sikerrel. A vágyaktól függetlenül reális a döntetlen.

Komora Imre:
"Elúszott a KEK-szereplés tehetősége, nem marad más hátra, mint dobogós helyen végezni, hogy biztosítsuk a nemzetközi porondra való kilépést. A Dózsa elleni vereséget előidéző bakik fájnak. Alaposan elemeztük az MNK-döntőt, annak minden hibájával együtt. Egy élcsapat egyszerűen nem engedheti meg, hogy szabadrúgásból, vagy azt követő első labdaérintésből két gólt is kapjon. Ilyenkor van idő célszerűen helyezkedni, minden embert gondosan lefogni. Csütörtökön még érződött a kupavereség hatása, de előrenézünk és szombaton feltétlenül rangadóhangulatban leszűrik. Képtelenség érmes helyen végezni úgy, hogy egyetlen nagy meccset sem nyerünk. Jobban aggaszt a fizikai fáradtság, az izmok merevsége. Sok játékos mozgásán érződik a négy napon belüli két tétmérkőzés hatása és most mindjárt jön a harmadik.."
Illovszky Rudolf:
„Idei utolsó rangadónkat játsszuk a Népstadionban. Mérlegünk meglehetősen rossz. Kikaptunk a tavasszal a Dózsától és a Ferencvárostól is. A Honvéd következik, őket meg akarjuk verni! Röviden arról, hogyan készültünk. A bajnoki szünet jót tett néhány játékosunknak, így - bár Rixer, Hegedűs és Pecha most is sérült -, a derékhad rendben van. Balogh és Csima újra játszhat, s úgy érzem, velük feltétlenül erősödünk. Erre a rangadóra a 4-4-2-es felállást választottuk, mert úgy vélem, mai helyzetünkben ez a forma felel meg elképzeléseinknek. A támadó szellemben játszó Birinyi és Birkás mellett két jól védekező, mozgékony és gyors ember játszik Balogh és Csima személyében. A vágyam: végre nyerjünk egy rangadót! 

idokapszula_nb_i_1982_83_24_fordulo_bp_honved_vasas.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_24_fordulo_bp_honved_vasas_kozma_mihaly_balogh_tibor.jpgKozma egy testcsel után jobbra szalad el a labdával. Balogh elkésik. Az „öreg" harcos ismét a második játékrészben kapott játéklehetőséget, ezúttal azonban nem tudott segíteni csapatának. Igaz, nem is volt szükség rá

idokapszula_nb_i_1982_83_24_fordulo_bp_honved_vasas_farkas_gere_nagy_antal_lukacs.jpgFarkas időnként szélvészgyorsán előretört, ritkán tudta jól befejezni az általa vezetett támadást. Most viszont azért nem sikerült neki, mert Nagy Antal felvágta. Gerének nem kell közbeavatkoznia. Hátrább Lukács látszik, aki most szerepelt először új egyesületében régi csapata ellen

idokapszula_nb_i_1982_83_24_fordulo_bp_honved_vasas_garaba.jpgGaraba (jobboldalt) megállítja a Vasas próbálkozást

idokapszula_nb_i_1982_83_24_fordulo_bp_honved_vasas_esterhazy.jpgEsterházy lövése nyomán a hálóban a labda

idokapszula_nb_i_1982_83_24_fordulo_bp_honved_vasas_birkas_nagy_antal.jpgA kitörni készülő Birkást nagyszerű becsúszással szereli Nagy Antal (5)

Ú. Dózsa - Ferencváros
A lilák és a zöldek vetélkedése mindig esemény, most sincs másként. A kupagyőztes újpestiek az utóbbi időben igazán ambiciózus FTC elleni küzdelme látványos csatát hozhat. Nehéz megjósolni az eredményt, de a bajnoki formák alapján az Üllői útiak tetszenek esélyesebbnek.

Temesvári Miklós:
Eredeti célkitűzésünk az volt, hogy a csapat kerüljön be az 1983 őszén kezdődő nemzetközi kupasorozat magyar indulói közé. Ezt az MNK elhódításával teljesítettük. Akárcsak tavaly. De legutóbb a kupasikert követően vészesen „leeresztett” a társaság és nem valami fényesen zártuk a bajnokságot. Most a szakosztály vezetése azon fáradozik, hogy elejét vegye a tavalyihoz hasonló, rossz értelemben vett megnyugvásnak, az önelégültségnek... Nem pihenhetünk babérjainkon, már csak azért sem, mert esetleges győzelmünkkel továbbra is tapadnánk az élbolyhoz, sőt, akár megelőzhetjük a Zalaegerszegre látogató Csepelt. Akkor pedig a dobogó közvetlen közelébe kerülünk. Elvileg még elcsíphetjük a 3. helyet, annak ellenére, hogy kemény vidéki összecsapások várnak ránk és a hajrában már csak kétszer játszunk a Megyeri úton...
Novák Dezső:
Tele vagyunk izgalommal és reménykedéssel. Számunkra döntő fontosságú a Dózsa elleni viadal. A tavasszal még veretlenek vagyunk, s azok is szeretnénk maradni! Nagyszerű lenne egy újabb győzelemmel megörvendeztetni a közönséget, amely kedvező idő esetén feltehetően csaknem megtölti majd a Népstadion nézőterét. A Dózsának különben adósai vagyunk, hiszen az ősszel egy tartalékos csapattal 3:0-ra elpáholt bennünket, s ezt nem tudjuk egyhamar elfelejteni. A lilák rangját, tekintélyét növeli, hogy kétszer egymás után elhódították az MNK-t is! Mi úgy akarjuk biztosítani az első három között a helyünket, hogy versenyben legyünk az elsőségért is! A csapat most nagyon együtt van, csak az hátrányos számunkra, hogy nem játszhat a válogatott Pölöskei, akinek a gyorsaságára, lendületére nagy szükség lett volna. Sérült Murai is, olyannyira, hogy zúzódás miatt pillanatnyilag még a Sportkórház lakója.

idokapszula_nb_i_1982_83_24_fordulo_u_dozsa_ferencvaros.jpg

A Képes Sport címlapján:

idokapszula_nb_i_1982_83_24_fordulo_u_dozsa_ferencvaros_szokolai_heredi_steidl.jpgSzokolai elől ment becsúszva Herédi, hátul Steidl

idokapszula_nb_i_1982_83_24_fordulo_u_dozsa_ferencvaros_nyilasi_heredi_szendrei.jpgNyilasi magasra ugrik, sportszerűségből kitűnő. A jó játékkal azonban adós maradt a ferencvárosi csapatkapitány. Ezúttal társai - Ebedli, Jancsika, Takács - vitték helyette a prímet. A képen még Szendrei és a Nyilasit mindenhová elkísérő Herédi látszik

idokapszula_nb_i_1982_83_24_fordulo_u_dozsa_ferencvaros_szokolai_sarlos_kardos.jpgSzokolai rálövi Kardos és Sarlós (5) között. A ferencvárosi középcsatár nagy harcot vívott az újpesti védőkkel

idokapszula_nb_i_1982_83_24_fordulo_u_dozsa_ferencvaros_szanto_kvaszta_toth_jozsef.jpgRitka pillanat: Szántó (balról), Tóth jobbról nem a középen álló Kvaszta fejét talpalják, hanem egyszerre érték el a labdát, amely felpattant a magasba

idokapszula_nb_i_1982_83_24_fordulo_u_dozsa_ferencvaros_kiss_sandor.jpgKiss Sándor cselre készül Jancsikával szemben

idokapszula_nb_i_1982_83_24_fordulo_u_dozsa_ferencvaros_horvath_karoly_jancsika.jpgHorváth és Jancsika csatája. Az újpesti fiatalt lecserélték, Jancsika viszont védőfeladata maradéktalan teljesítése mellett egy pompás gólt is elért. Jancsika - Takáccsal, Ebedlivel, Szokolaival együtt - bekerült a görögök ellen készülő válogatott keretbe

Jancsika Károly
Második NB I-es gólját lövi. Olyan elszántsággal verekszi át magát a tömör újpesti védőfalon, hogy spriccelnek el mellőle a játékosok. Bedobja magát, és betalál Szendrei kapujába. - Az első gólomat a Dunaújvárosnak lőttem - meséli. - Akkor is, most is Judiktól kaptam a labdát. Ha ő előre megy, akkor én, is indulok, mert ő odaadja. Nagyon boldog vagyok. Mészöly Kálmán pedig meghívta a válogatott keretbe. A boldogságot még fokozni is lehet...
Horváth Károly
Ha valaki akart bizonyítani a pályán, akkor az az újpestiek fiatal játékosa, Horváth Károly volt, aki a Ferencvárostól került kerülő utakon Újpestre. Ez a fiatalember az utóbbi időben nagyszerűen játszott, Most azonban nem ment neki úgy a játék, ahogy szerette volna. Talán éppen a nagy akarás miatt. Lecserélte őt Temesvári, de nem kell elkeserednie az ifjú labdarúgónak. Tehetségét ismerve még sokszor lesz alkalma, akár a Ferencváros ellen is, a bizonyításra.

idokapszula_nb_i_1982_83_24_fordulo_u_dozsa_ferencvaros_pogany_laszlo.jpgPogány jól sikerült lövéssel megszerzi a vezetést

Pogány László
Belövi az első ferencvárosi gólt, nagy kedvvel, ügyesen játszik, aztán összefejel Herédivel, az újpesti keménylegény éppen csak megrázza a fejét, a kis balszélsőnek be kell kötni a szemét. Havasi Mihály, a ferencvárosiak technikai vezetője felalá rohangál, de a mentőautó vezetője csak nem akar előkerülni. Aztán végre befut a rekortánra a mentőkocsi, a közönség nagy füttykoncertje közepette. A mérkőzés végén Pogány megint előkerül, pici kötéssel a szeme felett. Jó hír: a következő bajnoki mérkőzésen már minden bizonnyal rendelkezésre állhat.

ZTE - Csepel
Az egerszegi csapat akár a győzelemben is bizakodhat, hiszen a Csepel kontraformában van. Zalaegerszegen Major öt mérkőzésen nem szerepelhet, szombaton Soós sem játszik, két sárga lap miatt.  Csepelen átalakul az együttes, kimarad Kovács, Wéber, Kincses, Dékány és Mészöly. 
idokapszula_nb_i_1982_83_24_fordulo_zte_csepel.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_24_fordulo_zte_csepel_takacs_varga.jpgTakács lába lövésre lendül, de a becsúszó Varga elpöccinti előle a labdát

idokapszula_nb_i_1982_83_24_fordulo_zte_csepel_kohalmi_vincze_varga_galhidi_kelemen.jpgKőhalmi, Vincze, Varga, Gálhidi és Kelemen szeme a „pettyest" követi, de a Csepel szerencséjére Török szabadrúgását követően a felső léc „véd”

Rába ETO - Békéscsaba
A bajnokjelölt gólkülönbség-javításra is felhasználhatja mostani lehetőségét, különösen akkor, ha a Békéscsaba úgy adja meg magát, ahogy az MNK-elődöntőn tette Újpesten. Persze, változnak az idők, sok minden lehetséges, ám a tipp: 1. Győrött Póczik bejelentette: vállalja a játékot. Burcsa viszont sárga, lapok miatt nem szerepelhet. Békéscsabán Kurucz térdsérülése okoz gondot, a kiállított Fabulyát Rácz helyettesíti. 
idokapszula_nb_i_1982_83_24_fordulo_raba_eto_bekescsaba.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_24_fordulo_raba_eto_bekescsaba_szentes_hajszan.jpgSzentes és Hajszán a kapu előtt

idokapszula_nb_i_1982_83_24_fordulo_raba_eto_bekescsaba_szentes.jpgSzentes már elvitte a védők elől a labdát

Haladás - Tatabánya
Amennyiben a hazai együttes indiai formájában szerepel, nem lehet kétséges sikere, ám a Tatabánya alkalmanként váratlan eredményekre is képes, így könnyen elképzelhető a pontosztozkodás. A Haladásban Horváth ízületi gyulladás miatt nem játszik, Fitosnak két sárga lapja van. Visszakerült viszont a csapatba Király
idokapszula_nb_i_1982_83_24_fordulo_haladas_tatabanya.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_24_fordulo_haladas_tatabanya_felbeszakadt_lauber_torok_peter_hegedus_peter.jpgDr. Rákóczi partjelző láthatóan szédül a jólirányzott találatot követően. Lauber játékvezető támogatja az öltöző felé, miután kétgólos tatabányai vezetésnél a 75. percben lefújta a mérkőzést Szombathelyen. A háttérben Török Péter és Hegedűs Péter

Pécsi MSC - MTK-VM
Ha létezik az első osztályú bajnokságban papírforma, akkor a hazai együttes két pontot szerez. De van ilyen? Az MTK-VM-ben Fülöp ismét elfoglalja helyét a középcsatár posztján. 
idokapszula_nb_i_1982_83_24_fordulo_pecsi_msc_mtk_vm.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_24_fordulo_pecsi_msc_mtk_vm_dardai_turtoczky.jpgDárdai lépéselőnybe került Turtóczkyval szemben, de ebből az akcióból nem sikerült gólt elérnie a pécsiek középpályásának. Viszont a harminchatodik percben, Mészáros beadásából ő szerezte meg csapata egyenlítő gólját

DMVSC - Nyíregyháza
A hazai csapat újólag szeretné igazolni alkalmankénti remek szereplését, míg a Nyíregyháza olyan látványosan menekül a kieséstől, hogy senkit sem lepne meg, ha elégedettek lennének egy-egy ponttal. A z már biztos, hogy a DMVSC-ben Tóth térdsérülés miatt nem játszhat, de van néhány további kérdőjel is. Kovács Ferenc vezető edző csak a mérkőzés előtt dönt az összeállításról. A Nyíregyházában annyi változás lesz, hogy Cséke helyett Gáspár játszik a középpályán. 
idokapszula_nb_i_1982_83_24_fordulo_dmvsc_nyiregyhaza.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_24_fordulo_dmvsc_nyiregyhaza_kerekes_gyorgy_csepecz_janos.jpgKerekes György lábáról a kapu irányába száll a labda, Csepecz már verve van ugyan, de a kapufa ment... Nem csak Kerekes hibázott ekkorát a találkozón, az ellenkező oldalon Czeczeli büntetőjét Szűcs kivédte. Kimaradt hát a találkozó két igazi gólhelyzete

idokapszula_nb_i_1982_83_24_fordulo_dmvsc_nyiregyhaza_selyem_csepecz_janos.jpgCsepecz ragyogó lábravetődéssel kaparintja meg a labdát a fiatal hazai játékos, Selyem elől

Videoton-DVTK
A tévécsapatnak nem okozhat gondot a diósgyőriek legyőzése, bár a Puskás Lajos-féle együttes már sokszor és jó időben „rázta meg magát”. Mindez annyit jelent, hogy akár döntetlen is lehet. A Videoton a hét közben Ausztriában játszott, és az Admira ellen 2:1 arányban győzött. Székesfehérvárott Csongrádi ismét játszik, Májert porcműtét miatt kénytelenek nélkülözni.
idokapszula_nb_i_1982_83_24_fordulo_videoton_dvtk.jpg

A félbeszakadt mérkőzés miatt a Népsport nem hirdetett forduló válogatottját.

A góllövőlista élén továbbra is Dobány áll, a duplázó Hannich megelőzte Kiss Lászlót, így feljött a második helyre.
idokapszula_nb_i_1982_83_24_fordulo_gollovo_lista.jpg

A kellemes hétvégi időjárás nagyszámú közönséget vonzott szombaton a labdarúgó-mérkőzésekre. Legtöbben a Népstadionban voltak a kettős találkozón. Az élcsoportban nem történt változás: a Rába, a Ferencváros, a Honvéd győzött, s mivel az utóbbi két csapat éppen az üldözőktől szerezte pontjait, így a három nyertes „megszökött” a többiektől, s továbbra is versenyt futnak az első helyért. A táblázat alján a „kiesési rangadó” a Pécs és az MTK-VM között döntetlennel végződött, akárcsak a Debrecen-Nyíregyháza összecsapás. A Békéscsaba helyzete mind reménytelenebb.
idokapszula_nb_i_1982_83_24_fordulo_tabella.jpg

A Haladás-Tatabánya mérkőzést (0:2 állásnál Lauber játékvezető lefújta a találkozót) nem vettük figyelembe. Érdekes: amennyiben - amint az várható - a pályán elért eredménnyel igazolja az MLSZ a mérkőzés két pontját, a Tatabánya nem kerül előrébb a rangsorban, vagyis helyezése változatlan marad.

A forduló után Mészöly Kálmán szövetségi kapitány kijelölte keretét a jövő heti Görögország elleni EB-selejtezőre. A jelöltek hétfőn Tatára utaznak, s a találkozóra közösen készülnek. Kimaradt Hannich, Töröcsik, Kiss, viszont hosszú idő után újra szerepel a jelöltek között Ebedli, először került a keretbe Jancsika, Takács. A keret: Zsiborás, Katzirz (kapusok), Martos, Kocsis, Garaba, Tóth, Varga, Jancsika, Takács (hátvédek), Nyilasi, Póczik, Kardos, Ebedli (középpályások), Bodonyi, Szokolai, Szentes, Hajszán (csatárok).

Ugyancsak a görögök ellen készül majd az utánpótlás-válogatott is. Mezei György szakvezető jelöltjei: Disztl P., Szieben, Turbék, Grósz, Disztl L., Horváth, Szabó, Gere, Csongrádi, Détári, Kurucz, Teodoru II., Kiprich, Zsinka, Boda, Varga, Szekeres, Csehi. A csapat Dunavarsányban táborozik.

Legvégül tekintsük át az NB II. legfontosabb hétvégi momentumait. A másodosztály 30. fordulójában a Volán SC otthon, a SZEOL AK idegenben nyert rangadót.idokapszula_nb_i_1982_83_24_fordulo_nb_ii_1_1.jpgidokapszula_nb_i_1982_83_24_fordulo_nb_ii_2_1.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_24_fordulo_nb_ii_siofok_volan_kovacs_laszlo.jpgKovács kapus a földön - a siófoki 11-es után - s a labda, Bódi lábáról a kapu bal felső sarkában köt ki

idokapszula_nb_i_1982_83_24_fordulo_nb_ii_siofok_volan_kromer_brettner.jpgBrettner estében kiemeli a támadó Krómer lábát, akinek mozdulata sejteti, hogy ebből nagyívű bukás következik

A következő vasárnap jön a Magyarország–Görögország EB-selejtező mérkőzés.

Kiemelt támogatónk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepsport.jpg

Aranyfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_kepes_sport.jpg

Ezüstfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_labdarugas.jpg

Bronzfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepszabadsag.jpg

Emlékeztetőül:

Időkapszula: NB I. - 1982/83

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://valogatott.blog.hu/api/trackback/id/tr8014665791

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása