Válogatott okosságok

Szurkolói gondolatok, elemzések, mélázások a válogatottainkról, válogatás nélkül.

Ajánlataink

Sztancsik Richárd: Városok, stadionok, kocsmák

Rendelje meg közvetlenül a szerzőtől!

varosok.stadionok@gmail.com

Ár 2999 Ft.Részletek itt


kupanap.jpghungarianultras.jpg

Friss topikok

Facebook oldalunk

Időkapszula: NB I. 1982/83 Tavaszi zárás – Statisztikák

2019.09.05. 09:16 maribor_

1983. július 18-24., július utolsó előtti teljes hete

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_statisztikak_headlines.jpgKádár János vezetésével párt- és kormányküldöttség járt Moszkvában - Jurij Andropov, az SZKP főtitkára üdvözli vendégét

Lássuk először a hét legfontosabb közéleti és külpolitikai eseményeit.

július 18.

Délután megérkezett Moszkvába a magyar párt- és kormányküldöttség, amely Kádár Jánosnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága első titkárának vezetésével a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának, a Legfelsőbb Tanács Elnökségének és a szovjet minisztertanácsnak a meghívására hivatalos baráti látogatást tesz a Szovjetunióban. A delegációt meleg baráti szeretettel fogadták Moszkvában. Az ünnepélyes repülőtéri fogadtatás után a Kremlben Jurij Andropov üdvözölte Kádár Jánost és a magyar küldöttséget. A küldöttség tagjai: Lázár György, a Minisztertanács elnöke, Havasi Ferenc, a Központi Bizottság titkára, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai, Szűrös Mátyás, a Központi Bizottság titkára, Marjai József, a Minisztertanács elnökhelyettese, Várkonyi Péter külügyminiszter, a Központi Bizottság tagjai és Rajnai Sándor, a Magyar Népköztársaság moszkvai nagykövete, a Központi Bizottság tagja, aki a szovjet fővárosban csatlakozik a küldöttséghez. A párt- és kormányküldöttség búcsúztatására a Ferihegyi repülőtéren megjelentek Aczél György, a Központi Bizottság titkára, Gáspár Sándor, a SZOT főtitkára, Korom Mihály, a Központi Bizottság titkára, Óvári Miklós, a Központi Bizottság titkára, a Politikai Bizottság tagjai, Borbándi János, a Minisztertanács elnökhelyettese, Pullai Árpád közlekedési miniszter, a Központi Bizottság tagjai, Horn Gyula, a Központi Bizottság külügyi osztályának vezetője, Kamara János belügyi államtitkár, a Központi Bizottság tag és Nagy János külügyi államtitkár. Jelen volt Valerij Muszatov követ-tanácsos, a Szovjetunió budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivője.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_statisztikak_gorbacsov_kadar_gromiko_lazar_alijev.jpgA Vnukovói repülőtéren: Mihail Gorbacsov, Kádár János, Andrej Gromiko, Lázár György és Gejdar Alijev

A magyar párt- és kormányküldöttség repülőgépe moszkvai idő szerint délután fél háromkor gördült be a Vnukovói repülőtér főépülete elé. A gépből elsőként kilépő Kádár Jánost Andrej Gromiko, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a minisztertanács első elnökhelyettese, külügyminiszter üdvözölte. A magyar küldöttség fogadására megjelent Gejdar Alijev, a politikai bizottság tagja, a minisztertanács első elnökhelyettese, Mihail Gorbacsov, a politikai bizottság tagja, az SZKP KB titkára, Konsztantyin Ruszakov, az SZKP KB titkára, Nyikolaj Talizin miniszterelnök-helyettes és Vlagyimir Bazovszkij, az SZKP KB tagja, a Szovjetunió budapesti nagykövete. Részt vett a fogadtatáson a szovjet párt- és állami élet sok vezető személyisége. A delegáció üdvözlésére Moszkva dolgozóinak népes tábora is felsorakozott; ott voltak a szovjet fővárosban dolgozó és tanuló magyarok képviselői is. A repülőtéren - akárcsak Moszkva főútvonalain - magyar és szovjet zászlók lengtek. A főépület homlokzatán kétnyelvű felirat állt: „Forró szeretettel üdvözöljük a magyar párt- és kormányküldöttséget, Kádár Jánossal az élen" A két ország himnuszának elhangzása után az MSZMP KB első titkára Gromiko társaságában ellépett a moszkvai helyőrség díszalakulata előtt. Ezután Andrej Gromiko bemutatta Kádár Jánosnak és a magyar delegáció többi tagjának a szovjet tárgyaló küldöttség tagjait, majd az MSZMP KB első titkára üdvözölte a Moszkvában dolgozó magyar diplomatákat, a magyar kolónia képviselőit. A szovjet fővárosban élő magyar kisdobosok és úttörők virágcsokrokkal köszöntötték delegációnk tagjait. Ezután a helyőrség alakulata díszelgő menetben vonult el a vendégek és a vendéglátók előtt. Az ünnepélyes fogadtatás után a magyar párt- és kormányküldöttség gépkocsikonvoja elindult a Kreml felé. Moszkva leghosszabb sugárútján, a Leninszkij-proszpekton ezrek álltak a járdákon, és piros-fehér-zöld zászlókkal köszöntötték a magyar vendégeket. A Nagy Kreml Palota előtti téren Kádár Jánost és a küldöttség tagjait meleg testvéri barátsággal köszöntötte Jurij Andropov, az SZKP KB főtitkára, a Legfelsőbb Tanács Elnökségének elnöke. 

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_statisztikak_kadar_janos_jurij_andropov.jpgJurij Andropov a Kremlben meleg szeretettel üdvözölte Kádár Jánost

A magyar-szovjet tárgyalások - az előzetes program szerint - kedd délelőtt kezdődnek. A magyar küldöttség látogatása kapcsán a szovjet sajtó nagy figyelemmel. sokoldalúan mutatta be a Magyar Népköztársaságot, a magyar nép életét, munkájának eredményeit és gondjait, a kétoldalú együttműködés legfontosabb részleteit. A Pravda hétfői számának első oldalán közölte Kádár János arcképét, és ismertette életrajzát. Az SZKP KB lapja hangoztatta, hogy a szovjet kommunisták és minden szovjet ember üdvözli a magyar párt- és állami küldöttség szovjetunióbeli hivatalos, baráti látogatását. Meggyőződésük - írta a Pravda -, hogy a látogatás hozzájárul a pártjaink, államaink és népeink közötti testvéri kapcsolatok további fejlődéséhez, a béke és a szocializmus érdekében.

Párizsban mintegy negyven embert vettek őrizetbe, akikről feltételezik, hogy közük volt a pénteki orlyi repülőtéri merénylethez. A lefoglalt írásos dokumentumok tanúsága szerint a letartóztatottak közül többen legalábbis a merényletet elkövető „titkos örmény hadsereghez” tartoznak. A rendőrség géppisztolyokat és pokolgépek készítésére alkalmas robbanóanyagot, valamint alkatrészeket is talált az elfogott személyek lakásán. A kihallgatások megkezdődtek. A francia tv tudósítójának értesülése szerint most derült csak ki, márciusban Párizsba érkezett egy bizonyos Agop Agopjan nevű örmény emigráns, hogy a „titkos örmény hadsereg” bejrúti központjának tavaly júliusi felszámolása után francia földön szervezze újjá a terrorcsoport tevékenységét. A tudósítás szerint a francia rendőrség és a titkosszolgálat azonnal felfigyelt Agopjanra, de nem tartóztatták le, csak nyomon követték, hogy információt szerezhessenek az, általa felvett szálakról. Az orlyi merénylet továbbra is kórházban ápolt 33 sebesültje közül hatnák az állapota még mindig válságos. 

Amin Dzsemajel libanoni államfő - elnökké választása óta másodszor - Washingtonba utazott, ahol majd fogadja őt Reagan amerikai elnök. Kíséretében van Sajik el-Vazzan miniszterelnök és Szalem külügyminiszter is. Az An-Nahar című bejrúti lap úgy értesült, hogy Dzsemajel a Libanonban tartózkodó külföldi csapatok kivonásáról, a Szíriával való tárgyalások előkészítéséről, fegyvervásárlásról, amerikai gazdasági-pénzügyi támogatásról tárgyal vendéglátójával. A haladó szocialista párt hetilapja, az Al-Anba tudni véli, hogy a libanoni elnök biztonsági szerződést akar kötni az Egyesült Államokkal.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_statisztikak_dzsemajel_reagan.jpgA libanoni elnök washingtoni vendéglátójával

július 19.

Délelőtt 11-et mutatott a Kreml toronyórája, amikor a magyar párt- és kormányküldöttség gépkocsisora a Szpasszkij-bástya kapuján begördült a Vörös térre. Kádár Jánost és a többi magyar vendéget a Lenin-mauzóleum előtt a Kreml őrségének parancsnoka köszöntötte, majd két magyar katonatiszt vitte fel a mauzóleum bejáratához azt a koszorút, amelynek szalagján a következő felirat állott: „Lenin, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom vezére örök emlékének - A Magyar Népköztársaság párt- és kormányküldöttsége.” A delegáció ezután az Ismeretlen katona sírjához ment. A Kreml fala előtti emlékműnél a moszkvai helyőrség díszalakulata tisztelgett. Kádár János és a küldöttség több tagja gyászzene hangjai mellett kísérte a sírig „A Szovjetunió szabadságáért, a népek felszabadításáért, az emberi haladásért életüket áldozó hősöknek a Magyar Népköztársaság párt- és kormányküldöttsége” feliratú koszorút. Elhangzott a magyar és a szovjet himnusz, majd a vendégek megtekintették a helyőrségi század díszelgő menetét.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_statisztikak_koszoruzas.jpgKoszorúzás az Ismeretlen Katona sírjánál

Kádár János,, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, a magyar párt- és kormányküldöttség vezetője az SZKP Központi Bizottságának épületében találkozott Jurij Andropovval, az SZKP KB főtitkárával, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnökével. Az elvtársi légkörű megbeszélés során kölcsönösen tájékoztatták egymást arról, hogyan oldják meg országaikban az MSZMP XII. kongresszusa, illetve az SZKP XXVI. kongresszus általi kijelölt feladatokat, milyen gyakorlati lépéseket tesznek a gazdaság intenzív fejlesztésének meggyorsítására, a szocialista demokrácia kiszélesítésére, a népjólét javára. Kádár János és Jurij Andropov megelégedéssel állapította meg, hogy a két testvérpárt és ország kapcsolatai sikeresen fejlődnek. Rámutattak, hogy minden feltétel megvan a Szovjetunió és a Magyar Népköztársaság gyümölcsöző együttműködésének erősítéséhez a marxizmus-leninizmus és a szocialista internacionalizmus alapján. Ennek biztosítéka - hangoztatták a találkozón - a szovjet és a magyar nép alapvető érdekeinek azonossága, az MSZMP és az SZKP állandóan erősödő kapcsolatai, egymás iránti kölcsönös bizalma, nézeteinek azonossága korunk legfontosabb kérdéseiben. Megállapították, hogy tovább szélesítik a pártmunka tapasztalatainak cseréjét, minden szinten elmélyítik a pártközi kapcsolatokat.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_statisztikak_kadar_janos_jurij_andropov_2.jpgA két párt vezetőjének tárgyalása az SZKP Központi Bizottságának székházában 

Külön hangsúlyozták, hogy a nemzetközi kapcsolatok javításának érdekei megkövetelik a nemzetközi szolidaritás megszilárdítását, a kommunista és munkáspártok széles körű együttműködését az imperializmus agresszív, népellenes politikája ellen, a fegyverkezési verseny megszüntetéséért és a béke megvédéséért vívott küzdelemben. Kádár János és Jurij Andropov elvtárs szívélyes baráti légkörű megbeszélését valamennyi megvitatott kérdésben a kölcsönös megértés jellemezte.

A nap folyamán Havasi Ferenc találkozott Mihail Gorbacsovval, az SZKP Politikai Bizottságának tagjával, a KB titkárával. A szívélyes, baráti megbeszélésen megtárgyalták az MSZMP és az SZKP mezőgazdasági politikája megvalósításának, az agráripari komplexum fejlesztésében megvalósuló magyar-szovjet együttműködés szélesítésének néhány kérdését.

A magyar párt- és kormányküldöttség Kádár János vezetésével délután a népgazdaság eredményeit bemutató kiállítást tekintette meg. A látogatáson a vendéglátók részéről ott volt Nyikolaj Talizin miniszterelnök-helyettes és Vlagyimir Bazovszkij nagykövet. A program első állomása, ahol Konsztantyin Csernyojev, a kiállítás igazgatója köszöntötte a vendégeket, az atomenergia fejlődését bemutató pavilon volt. A küldöttség tagjai megtekintették azokat a maketteket, amelyek hűen tükrözik az atomenergia hasznosítását a szovjet népgazdaság gyarapításában. A küldöttség útja ezután a villamos energia történetét, jelenét és jövőjét bemutató kiállítási csarnokhoz vezetett. Külön érdeklődést váltott ki a Jenyiszejen felépült új vízerőmű és a napenergia hasznosítását ábrázoló létesítmények kicsinyített mása.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_statisztikak_kadar_janos_kiallitas.jpgA népgazdasági kiállításon, a villamos energia jelenét és jövőjét bemutató pavilonban

A nap folyamán több egyezményt írtak alá. A legfontosabb: a Kremlben Marjai József magyar és Nyikolaj Talizin szovjet miniszterelnök-helyettes jegyzőkönyvet írt alá a két ország között a timföld- és alumíniumtermelésben 1990-ig szóló együttműködésről. A hivatalos eseményen magyar részről Lázár György és Havasi Ferenc, szovjet részről pedig Gejdar Alijev, valamint Nyikolaj Rizskov volt jelen. A magyar-szovjet timföld- és alumíniumegyezmény már több mint két évtizede mindkét ország megelégedésére működik. Az eredeti megállapodás 1985 végéig szól. ezért volt most szükség meghosszabbítására. A most aláírt jegyzőkönyv értelmében hazánk évente 530 ezer tonna timföldet. továbbá 5000 tonna alumínium-félgyártmányt szállít a Szovjetunióba, ahonnan évi 205 ezer tonna alumíniumtömböt kapunk cserébe.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_statisztikak_marjai_jozsef_nyikolaj_talizin.jpgMarjai József és Nyikolaj Talizin aláírja a jegyzőkönyvet a timföld-alumínium egyezmény meghosszabbításáról

Délután a magyar külkereskedelmi kirendeltség épületében aláírták a bábolnai és a nádudvari kukoricatermesztési rendszerek Szovjetunióban történő bemutatásáról szóló magyar-szovjet egyezményt is. Ezt magyar részről Papócsi László mezőgazdasági miniszterhelyettes és Ambrus János külkereskedelmi miniszterhelyettes, szovjet részről pedig Viktor Seveluha mezőgazdasági miniszterhelyettes és Viktor Ivanov külkereskedelmi miniszterhelyettes látta el kézjegyével. Az aláírásnál magyar részről jelen volt Marjai József, a Minisztertanács elnökhelyettese, Várkonyi Péter külügyminiszter és Rajnai Sándor, hazánk moszkvai nagykövete. Szovjet részről megjelent Nyikolaj Talizin, a minisztertanács elnökhelyettese, Valentyin Meszjac mezőgazdasági miniszter és Nyikolaj Taraszov könnyűipari miniszter.

Az Európai Gazdasági Közösség külügy- és pénzügyminiszterei rendkívüli tanácsülésen vitatták meg a Közös Piac pénzügyi jövőjét. A „tízek” állam- és kormányfői stuttgarti csúcstalálkozójukon határozták el, hogy rendkívüli értekezletek sorozatán készítik elő a decemberi athéni csúcsértekezletet, addigra elfogadható megoldást találnak a közösség akut pénzügyi válságának orvoslására.

Bejrútban és más közel-keleti fővárosokban egyaránt meglepetést keltett, hogy Amin Dzsemajel libanoni elnök, Washingtonba menet, a francia Riviérán találkozott Husszein jordániai királlyal. A találkozó jelentőségét az adja meg, hogy az Egyesült Államok Egyiptom és Libanon után Jordániát is szeretné mielőbb bevonni a Camp David-i „békefolyamatba”, illetve a Reagan-terv néven meghirdetett program kivitelezésébe. Washingtoni megítélés szerint a Palesztinai Felszabadítási Szervezet jelenlegi belső viszálya lehetővé teszi Husszein király számára, hogy a PFSZ megkerülésével, a „palesztin nép képviselőjeként” üljön tárgyalóasztalhoz Izraellel. Jordániai részről hivatalosan megcáfolták, hogy Husszein két, Ammanban járt amerikai szenátor útján tárgyalási ajánlatot tett volna Begin izraeli miniszterelnöknek. Mint emlékezetes, ez év tavaszán Husszein nem kapta meg a PFSZ-től követelt tárgyalási felhatalmazást.

Menahem Begin izraeli miniszterelnök „személyes okokra” hivatkozva elhalasztotta jövő hétre tervezett washingtoni látogatását - jelentették be kedden Washingtonban és Jeruzsálemben.

július 20.

Plenáris ülést tartott a Moszkvában tartózkodó magyar párt- és kormányküldöttség és a szovjet tárgyaló csoport. A tárgyaláson részt vett: magyar részről: Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, Lázár György, a Minisztertanács elnöke, Havasi Ferenc, a Központi Bizottság titkára, a Politikai Bizottság tagjai; Szűrös Mátyás, a Központi Bizottság titkára, Marjai József, a Minisztertanács elnökhelyettese, Várkonyi Péter külügyminiszter, Rajnai Sándor, hazánk moszkvai nagykövete, a Központi Bizottság tagjai; szovjet részről: Jurij Andropov, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke, Gejdar Alijev, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökének első helyettese, Andrej Gromiko, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökének első helyettese, külügyminiszter, a politikai bizottság tagjai; Konsztantyin Ruszakov, a központi bizottság titkára, Nyikolaj Talizin. a minisztertanács elnökének helyettese, Vlagyimir Bazovszkij, a Szovjetunió budapesti nagykövete, a központi bizottság tagjai. Kádár János és Jurij Andropov. Összegezve a tárgyalások eredményeit, egybehangzóan méltatták a kölcsönös megértés és bizalom légkörében folytatott megbeszélést a kommunista és szocialista építés, a kétoldalú együttműködés és a nemzetközi helyzet kérdéseiről. Hasznosnak ítélték meg az MSZMP és az SZKP előtt álló feladatokról, a gazdaság intenzív fejlesztésére történő áttérésről, a szocialista társadalom politikai rendszerének tökéletesítéséről, az eszmei nevelő munkáról és a külpolitikai tevékenységről folytatott véleménycserét. Megállapították, hogy a magyar-szovjet kapcsolatok a két ország népeinek érdekeivel összhangban sikeresen és dinamikusan fejlődnek. A Magyar Népköztársaság és a Szovjetunió párt- és állami vezetői kifejezésre juttatták: határozott szándékuk, hogy a jövőben is következetesen fejlesztik együttműködésüket a társadalmi élet minden területén, aktívabban és teljesebben használják ki az e téren meglevő lehetőségeket. Megelégedéssel állapították meg, hogy új megállapodások jöttek létre a párt- és állami szervek, a társadalmi szervezetek, a dolgozókollektívák kapcsolatainak, tapasztalatcseréjének továbbfejlesztésére, az ideológiai együttműködés fokozására, a gazdasági és tudományos-műszaki együttműködés korszerűsítésére és kiszélesítésére. Annak a meggyőződésüknek adtak hangot, hogy a látogatás újabb lépés a szocialista közösség erősítésének, egysége megszilárdításának útján, aminek a mostani nemzetközi helyzetben különösen nagy jelentősége van. 

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_statisztikak_kuldottsegek.jpgA két küldöttség a tárgyalóasztalnál

Borisz Ponomarjov, az SZKP KB Politikai Bizottságának póttagja, a KB titkára találkozott Szűrös Mátyással, az MSZMP KB titkárával. A szívélyes, elvtársi légkörű megbeszélésen véleménycserét folytattak a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom néhány időszerű kérdéséről.

Kádár Jánosnak, az MSZMP KB első titkárának még tavaly, 70. születésnapja alkalmából, Lenin-rendet adományozott a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége. A legmagasabb szovjet kitüntetést Jurij Andropov, az SZKP Központi Bizottságának főtitkára, a Legfelsőbb Tanács Elnökségének elnöke délután adta át a Kremlben. A bensőséges, meleg hangulatú ünnepséget a Nagy Kreml Palota Vörös szalonjában rendezték, s részt vett rajta a Moszkvában tartózkodó magyar párt- és kormányküldöttség valamennyi tagja. Szovjet részről megjelentek: Gejdar Alijev, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökének első helyettese, Mihail Gorbacsov, az SZKP KB titkára, Andrej Gromiko, a minisztertanács elnökének első helyettese, a Szovjetunió külügyminisztere, Grigorij Romanov, az SZKP Központi Bizottságának titkára, Dmitrij Usztyinov honvédelmi miniszter, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagjai, valamint Vlagyimir Dolgih, az SZKP Központi Bizottságának titkára és Vitalij Vorotnyikov, az Oroszországi SZSZSZK Minisztertanácsának elnöke, a politikai bizottság póttagjai, Nyikolaj Rizskov, Konsztantyin Ruszakov, Mihail Zimjanyin, az SZKP Központi Bizottságának titkárai. Jurij Andropov baráti szavakkal köszöntötte Kádár Jánost a magas kitüntetés átvétele alkalmából.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_statisztikak_kadar_janos_jurij_andropov_lenin_rend.jpgJurij Andropov gratulál Kádár Jánosnak

Kádár János meleg hangon mondott köszönetét az SZKP Központi Bizottságának, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának a kitüntetéséért. Az ünnepség végeztével a részvevők nagy szeretettel köszöntötték Kádár Jánost. A kitüntetés átadása után az SZKP Központi Bizottsága, a Legfelsőbb Tanács Elnöksége és a Szovjetunió Minisztertanácsa vacsorát adott a magyar vendégek tiszteletére. A vacsorán Jurij Andropov és Kádár János pohárköszöntőt mondott.

A nagy nyugati hírügynökségek moszkvai irodái híradásaikban kiemelt helyen kezelték a Kádár János vezette magyar párt- és kormányküldöttség látogatásának eseményeit. A Reuter brit hírszolgálati iroda tudósításában foglalkozott a magyar-szovjet tárgyalásokkal, s részletesen ismertette a kereskedelmi kapcsolatok és a műszaki együttműködés szorosabbra fűzését célzó megállapodásokat. A francia hírügynökség anyagában az amerikai rakéták európai telepítésével kapcsolatban mondottakat emelte ki Kádár János és Jurij Andropov pohárköszöntőjéből.

Egy nappal azután, hogy Menahem Begin miniszterelnök lemondta jövő héten esedékes washingtoni látogatását, az izraeli kormány rendkívüli ülésén egyhangúlag jóváhagyta az izraeli megszálló csapatok libanoni átcsoportosításának tervét. Bejrúti értesülések szerint szakaszosan, három- hónap alatt hajtják végre a közép-libanoni és a tengerparti körzetek részleges kiürítését. Az Avali folyó mentén, az izraeli határtól 45 kilométerre húzódó új vonal egybeesik az izraeli-libanoni megállapodásban kijelölt dél-libanoni biztonsági övezet északi határával, de a kelet-libanoni Bekaa-völgyet átszelő izraeli-szíriai frontot nem érinti a részleges csapatvisszavonás.

Közben a libanoni főváros térségében tovább szélesedett a keresztény. falangista és drúz-szocialista milíciák napok óta tartó konfliktusa. Délelőtt több tüzérségi belövés érte a keresztények lakta Kelet-Bejrút Asrafije nevű kerületét. Az első jelentések szerint három halott és 24 sebesült van. Az anyagi károk is jelentősek. Több épület és parkoló gépkocsi kigyulladt. Jobboldali terroristák rakétatámadást hajtottak végre szerdára virradóra a Valid Dzsumblatt vezette libanoni haladó szocialista párt nyugat-bejrúti központja ellen. Két személy megsebesült. Egy nappal korábban az Amal nevű síita szervezet egyik külvárosi irodáját támadták meg autós falangisták. Az épület őrét megölték.

Moamer el-Kadhafi, a líbiai forradalom vezetője hajlandó Franciaországba utazni, vagy Francois Mitterrand elnököt Líbiáiban fogadni, hogy eloszlassák a félreértéseket és fejlesszék a két ország kapcsolatait - jelentette ki a líbiai vezető a Le Monde című párizsi napilap szerdai számában. Megismételte, hogy Franciaországnak nincs joga beavatkozni az afrikai népek ügyeibe, így Csád ügyeibe sem. Cáfolta, hogy országa fegyveres segítséget ad a csádi felkelőknek. Ismét rámutatott, hogy a francia-csádi katonai együttműködési megállapodás csak külső támadás esetére érvényes, most azonban belső polgárháború folyik az országban.

július 21.

A Minisztertanács ülésén tájékoztatót hallgatott meg Pierre Mauroynak, a Francia Köztársaság miniszterelnökének hazánkban tett hivatalos látogatásáról. A kormány a tájékoztatót tudomásul vette. A Minisztertanács jóváhagyta az 1986-1990-es időszakra szóló népgazdasági terv kidolgozásának programjáról készült tájékoztatót. Szükségesnek tartotta, hogy a népgazdasági tervező szervek több elgondolást dolgozzanak ki, amelyek megfelelő rugalmassággal igazíthatók a változó helyzethez. A javaslatokat valamennyi érintett tervező szervezet szoros együttműködésével, az érdekképviseleti szervek bevonásával kell kialakítani, teret hagyva a társadalmi vitának. A kormány - a Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértésben - határozatot hozott a kis összegű nyugdíjak emelésére és a tanácsi szociális segélyezés szélesítésére. Az intézkedések együttesen csaknem 740 ezer nyugdíjast érintenek, és az emelés éves összege több mint egymilliárd forint. A határozat szeptember 1-én lép életbe.

„Szeretettel köszöntjük kedves magyar barátainkat!” - magyar és orosz nyelven ez a felirat fogadta a Lihacsov autógyár (ahol a nálunk is jól ismert ZIL teherautók készülnek) kapujában a magyar küldöttséget. A gépkocsisor egyenesen a főszereidé kapujához hajtott, ahol Kádár Jánost, az MSZMP Központi Bizottságának első titkárát és a delegáció többi tagját Viktor Poljakov, a Szovjetunió autógyártási minisztere, Raisza Gyementyeva, Moszkva városi pártbizottságának titkára, Valerij Szajkin, a gyár vezérigazgatója és Jevgenyij Mojszejev, a gyári pártbizottság titkára köszöntötte. A gépkocsiból kilépő Kádár Jánost, a küldöttség tagjait, valamint az őket elkísérő Mihail Gorbacsovot, a politikai bizottság tagját, az SZKP KB titkárát, Nyikolaj Talizin miniszterelnök-helyettest és Vlagyimir Bazovszkijt, a Szovjetunió budapesti nagykövetét virágcsokrokkal és kedves köszöntő szavakkal fogadták. Ezután a vendégek végigsétáltak az 550 méter hosszú szerelőszalag mellett.

Kádár János az üzemlátogatás során több ízben is megállt beszélgetni a munkásokkal. Elsőként Anatolij Monahtyin lakatossal, a szocialista munka hősével váltott szót. A szovjet szerelő elmondta, hogy részt vett a Nagy Honvédő Háborúban, harcolt a fasiszták ellen. Megjegyezte, hogy különösen azért örül a személyes találkozásnak, mert jól tudja, hogy Kádár elvtárs is a fasizmus ellen harcolt. - Ma is egy fronton harcolunk - válaszolta a vendég - a békéért! Néhány méterrel odébb, a szalag mentén, egy fiatal lány, Tatjana Szviridova és egy fiatalember, Szergej Mironov üdvözölte Kádár Jánost. Az iránt érdeklődtek, hogyan válnak be Magyarországon a ZIL teherautók. Kádár elvtárs így felelt: - A maguk termékeit jól ismerik és szeretik nálunk. A mai energiahelyzetben azonban nagynak bizonyul a fogyasztásuk. - Tudjuk, Kádár elvtárs - felelte a szerelő. -Nemcsak önöknél, nálunk is mind nagyobb érték a benzin. Ezért már készül a mi teherautónk dízelváltozata, amelynek kialakításánál elsősorban a gazdasági szempontokat vesszük figyelembe. A magyar párt- és kormányküldöttség tagjai a szerelőcsarnokból kilépve megtekintették a szabadtéri termékbemutatót, ahol a legrégibb, 1924-ben gyártott ZISZ-5-ös teherautótól kezdve a legújabb dízelmotoros nyerges vontatóig felsorakoztatták a Lihacsov-gyár járműveit. Kádár János és a delegáció tagjai ezután baráti találkozón vettek részt a gyár párt- és gazdasági aktívájával, a munkások képviselőivel. 

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_statisztikak_kadar_janos_lihacsov_autogyar.jpgKádár János a Lihacsov autógyár dolgozói között

Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára délután sajtókonferenciát tartott Moszkvában, a nemzetközi sajtóközpontban szovjet és magyar újságírók számára. Az MSZMP KB első titkára bevezetőben köszönetét mondott a szovjet és a magyar sajtó képviselőinek azért a támogatásért, amelyet a magyar párt- és kormányküldöttség jelenlegi látogatása során nyújtottak. A párt- és kormányküldöttség jelenlegi látogatásáról szólva elmondotta: „Célunk, hogy tovább erősítsük a népeink közötti barátságot, sokoldalú együttműködésünket, továbbfejlesszük kapcsolatainkat. Most, hogy a tárgyalásokat befejeztük, összegezve elmondhatom: tárgyalásaink légköre rendkívül szívélyes, a végzett munka konstruktív volt. Ez alkalomból is őszinte köszönetét szeretnék mondani Andropov elvtársnak és a szovjet tárgyaló csoport minden tagjának, hogy ebben a szellemben tárgyalhattunk.” Kádár János ezután válaszolt a tudósítók kérdéseire. A Népszabadság tudósítójának válaszolva szólt a szocialista építőmunka magyarországi tapasztalatairól, feladatainkról. A Pravda munkatársának válaszolva Kádár János szólt az MSZMP és az SZKP kapcsolatainak fejlesztéséről, a pártmunkában szerzett tapasztalatok cseréjének bővítéséről. A Magyar Televízió tudósítójának kérdésére válaszolva Kádár János méltatta Magyarország és a Szovjetunió kölcsönösen előnyös gazdasági kapcsolatait. Rámutatott, hogy szocialista fejlődésünk meghatározó külső tényezője volt és lesz a jövőben is a Szovjetunióval folytatott gazdasági együttműködés. 

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_statisztikak_kadar_janos_sajtotajekoztato.jpgA sajtóértekezleten

Párt- és kormányküldöttségünk Kádár Jánosnak, az MSZMP Központi Bizottsága első titkárának vezetésével este látogatást tett hazánk moszkvai nagykövetségén, és találkozott a nagykövetség vezető munkatársaival, a kolónia képviselőivel. A vendégeket Rajnai Sándor, a Magyar Népköztársaság szovjetunióbeli nagykövete köszöntötte. Kádár János és a küldöttség tagjai tájékoztatták a megjelenteket hazánk belpolitikai életének időszerű kérdéseiről, a küldöttség szovjetunióbeli programjának eddigi eseményeiről.

Stanislaw Turbanski lengyel nagykövet a genfi leszerelési bizottság ülésén ismertette a szocialista országok javaslatát: alakítsanak munkabizottságot, amelyben az atomháború megakadályozását szolgáló különleges intézkedésekről tárgyalnának. A testület munkájának középpontjában az atomfegyverek elsőként való bevetéséről való lemondás, valamint az atomfegyverek gyártásának és állomásoztatásának befagyasztása állna, ahogyan azt a Szovjetunió nemrég javasolta. Ez a javaslat a leszerelési bizottságban széles körű támogatásra talált - hangoztatta a nagykövet.

július 22.

Ünnepélyes külsőségek között megkezdődött a szegedi szabadtéri játékok idei jubileumi évadja. A Dóm téren a Himnusz elhangzása után Köpeczi Béla művelődési miniszter mondott megnyitót. Beszédében méltatta a játékok fél évszázados történetét, szólt arról, hogy a huszonöt évvel ezelőtt, 1959-ben felújított játékok a nagy tömegekhez szóló közművelődés szolgálatában álltak, az előző korszak haladó hagyományainak folytatása mellett új utakat is kerestek. Bejelentette, hogy a Minisztertanács kitüntető oklevelet adományozott a szegedi szabadtéri játékok igazgatóságának. Az oklevelet Horváth Mihály, a játékok igazgatója vette át. Ezután megkezdődött az évadnyitó program Az ember tragédiájának, Madách Imre drámai költeményének előadása. Ádámot Bubik István, Évát Tóth Éva, Lucifert Balkay Géza alakította. A díszletek Csányi Árpád, a jelmezek Vágó Nelly tervei alapján készültek. Az előadást Vámos László rendezte. Madách remekművét július 30-án és augusztus 6-án is megtekinthetik a nézők a Dóm téri színpadon. 

A Kádár János vezette magyar párt- és kormányküldöttség, amely az SZKP Központi Bizottsága, a Legfelsőbb Tanács Elnöksége és a szovjet minisztertanács meghívására hivatalos, baráti látogatáson tartózkodik a Szovjetunióban, délelőtt Moszkvából Kijevbe utazott. A magyar delegációt a Kremlben, a Nagy Palota előtti téren Jurij Andropov, az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke búcsúztatta meleg, testvéri barátsággal. Kádár János és Jurij Andropov szívélyes búcsút vett egymástól, néhány baráti szót váltott, s elbúcsúztak egymástól a két tárgyaló küldöttség tagjai is. A Nagy Kreml Palota előtti téren a magyar vendégek tiszteletére díszőrség sorakozott fel, s felvonták a két ország állami zászlóját.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_statisztikak_kadar_janos_jurij_andropov_bucsu.jpgJurij Andropov és Kádár János búcsúkézfogása

Ezután a küldöttség motorosok díszkíséretében a Vnukovói repülőtérre ment. A Lenin sugárúton moszkvai dolgozók ezrei búcsúztatták a küldöttséget, szovjet és magyar zászlókkal, a szovjet és a magyar nép barátságát, a két párt testvéri kapcsolatait és az MSZMP-t, a magyar nép élcsapatát üdvözlő transzparensekkel. A repülőteret is a két ország zászlóival díszítették fel, s a magyar küldöttség búcsúztatására eljöttek a moszkvai dolgozók képviselői, valamint a moszkvai magyar kolónia számos vezető munkatársa. Felsorakozott a repülőtéren a moszkvai helyőrség díszalakulata. Kádár János fogadta az alakulat parancsnokának jelentését, majd felhangzott a szovjet és a magyar himnusz. Ezután Kádár János Andrej Gromiko kíséretében megszemlélte a díszalakulatot. Az ünnepélyes búcsúztatást a katonák díszmenete zárta.

A küldöttséget kijevi útjára elkísérte Konsztantyin Ruszakov, az SZKP KB titkára, Nyikolaj Talizin, a KB tagja, miniszterelnök-helyettes, valamint Vlagyimir Bazovszkij, a központi bizottság tagja, a Szovjetunió budapesti nagykövete. A magyar küldöttség különgépe moszkvai idő szerint 11 órakor emelkedett fel a repülőtérről. 

A magyar párt- és kormányküldöttség gépe Kijev magyar, ukrán és szovjet zászlókkal fellobogózott Boriszpoli repülőterén helyi idő szerint 12.25-kor szállt le. Kádár Jánosnak és a delegáció tagjainak fogadására megjelent Vlagyimir Scserbickij, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, az Ukrán Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára, Alekszej Vatcsenko, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége elnökének helyettese, az Ukrán Legfelsőbb Tanács Elnökségének elnöke, Alekszandr Ljasko, az Ukrán Köztársaság Minisztertanácsának elnöke, valamint Ukrajna több más párt- és állami vezetője. Jelen volt a repülőtéri érkezésnél Maklári György, a Magyar Népköztársaság kijevi főkonzulja. A repülőgépből kilépő Kádár Jánost és a küldöttség tagjait először Ukrajna vezetői köszöntötték meleg, baráti szeretettel, majd színes ukrán népviseletbe öltözött lányok nyújtottak át virágcsokrot a Vendégeknek. Ezután Kádár János Vlagyimir Scserbickij társaságában elhaladt a magyar küldöttség tiszteletére a repülőtéren megjelent kijeviek sorfala előtt, majd a delegáció rendőr motorosok díszkíséretében a zászlókkal díszített útvonalon a városba hajtatott.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_statisztikak_kadar_janos_vlagyimir_scserbickij.jpgKádár János és Vlagyimir Scserbickij az üdvözlők sorfala előtt

A magyar párt- és kormányküldöttség megkoszorúzta az Ismeretlen katona sírját. Az Ismeretlen katona sírja előtti téren sok száz kijevi sorakozott fel, hogy köszöntse a magyar vendégeket. A sír fölé magasodó obeliszk előtt díszalakulat sorakozott fel. Katonai tiszteletadással köszöntötték a magyar párt- és kormányküldöttséget. A koszorút Kádár János helyezte el, nemzetiszínű és vörös szalagján felirat hirdette: „A szovjet nép szabadságáért és az emberi haladásért életüket áldozó hősök emlékének - A Magyar Népköztársaság párt- és kormányküldöttsége.” A magyar és a szovjet himnusz és az Ukrán SZSZK himnusza után a díszalakulat díszmenetben vonult el a megjelentek előtt.

Ezután a küldöttségei élén Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára találkozott Vlagyimir Scserbickijjel, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagjával, az Ukrán Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkárával. A találkozón hangsúlyozták a Kádár János vezette magyar párt- és kormányküldöttség szovjetunióbeli látogatásának fontosságát és Jurij Andropovval folytatott moszkvai tárgyalásainak jelentőségét. Ezek arról tanúskodtak, hogy a két fél továbbra is kész következetesen erősíteni a két ország politikai, gazdasági, ideológiai és más kapcsolatait. Aláhúzták a moszkvai tárgyalásokon kötött, az együttműködés bővítését szolgáló megállapodások jelentőségét. A kijevi megbeszéléseken is hangsúlyozták, hogy a mostani feszült nemzetközi helyzetben különösen fontos a Varsói Szerződés tagállamai egységének erősítése és a szocialista közösség összefogása minden békeszerető erővel a termonukleáris háború veszélyének elhárítására. A találkozó szívélyes, baráti légkörben ment végbe.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_statisztikak_magyar_ukran_targyalasok.jpgA két küldöttség a tárgyalóasztalnál

A találkozó után Kádár János és a magyar delegáció egy csoportja Vlagyimir Scserbickij kíséretében meglátogatta a Nagy Honvédő Háború ukrán állami múzeumát, és sétát tett a múzeumot övező emlékparkban. A vendégeket a múzeum igazgatója, Vaszilij Kozlov nyugalmazott vezérőrnagy fogadta. Elmondotta, hogy az emlékmű-komplexumot mintegy ötvenhektárnyi területen építették ki, és a munka nagy részét társadalmi munkában végezték. Kijev egyik legszebb részében emelkedik ez a hatalmas emlékmű és múzeum, a Dnyeper partján, egy hegyoldalban. Két évvel ezelőtt, a háború kitörésének 40. évfordulójára készült el, és eddig több mint hárommillió látogatója volt.

Az Ukrán Kommunista Párt Központi Bizottsága, az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége és minisztertanácsa este vacsorát adott a Kádár János vezette magyar párt- és kormányküldöttség tiszteletére a Mária-palotában. Jelen volt Vlagyimir Scserbickij, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, az Ukrán KP KB első titkára, Alekszej Vatcsenko, a köztársaság Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke, Alekszandr Ljasko, a köztársaság minisztertanácsának elnöke, valamint az Ukrán KP KB Politikai Bizottságának több tagja és póttagja, a köztársaság számos vezetője. Ugyancsak részt vett a díszvacsorán Konsztantyin Ruszakov, az SZKP KB titkára, Nyikolaj Talizin, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnökhelyettese, Vlagyimir Bazovszkij budapesti szovjet nagykövet. A vacsorán Vlagyimir Scserbickij és Kádár János pohárköszöntőt mondott.

Az Európai Gazdasági Közösség elkerülte a közvetlen pénzügyi kudarcot, de nem jutott közelebb a közösségi tevékenység reformjához, nem helyezte új alapokra a közöspiaci költségvetési politikát. Az EGK pénzügyminiszterei hozzájárultak ahhoz, hogy a közösség csaknem 2,2 milliárd elszámolási egységgel (egy elszámolási egység, ecu; 0,9 dollár) többel gazdálkodhasson az idén. Lényegében lehetővé tette ezzel a mezőgazdasági terményfeleslegek felvásárlását, raktározását és exportjának támogatását. A közösségi agrárkassza 1,7 milliárd ecu-val bővül, így az idén az agrárkiadások a teljes költségvetés kétharmadát, 15,7 milliárdot emésztenek föl. A kétnapos miniszteri tanácsülés emellett 20 millió ecu-s szubvenciót hagyott jóvá Olaszországnak és Görögországnak, valamint megszavazta a Lengyelországnak juttatandó - mintegy 10 millió ecu értékű - élelmiszersegély-programot. Nagy-Britannia nem járult hozzá ahhoz, hogy a tervezettől eltérően az idén 35 százalékkal többet költsenek a mezőgazdaságra, de csalódott Anglia azért is, mert partnerei jóval kevesebbet szavaztak meg neki költségvetési visszatérítés címén. Zsákutcába jutottak ugyanakkor a pénzügyminiszterek éjjel is tartó vitái a bizottságnak a jövő évi költségvetési előterjesztéséről, pénzügyi összetűzések emiatt tartós kísérőjelenségei lesznek a jövőben is a Közös Piacnak.

Tüzérségi támadás érte délelőtt a bejrúti nemzetközi repülőteret. A belövések következtében egy libanoni polgári személy meghalt, tizenketten megsebesültek, köztük két, a repülőtéren szolgálatot teljesítő amerikai katona. A libanoni hadsereg szóvivője szerint a lövedékeket egy drúzok lakta közeli városból lőtték ki. Kora délután újra megnyitották a forgalom számára a bejrúti repülőteret. Tizenegy izraeli katona sebesült meg péntek reggel, amikor katonai járművük aknára futott a libanoni Aley város közelében. Az izraeli egység libanoni és palesztin ellenállók után kutatott a környéken. Aley a Bejrút-Damaszkusz útvonalon fekszik, abban a körzetben, amelyet az izraeli hadsereg a közeljövőben ki akar üríteni.

július 23.

Kádár Jánosnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága első titkárának vezetésével kora délelőtt hazaérkezett az a magyar párt- és kormányküldöttség, amely a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége és Minisztertanácsa meghívására július 18. és 23. között hivatalos, baráti látogatáson tartózkodott a Szovjetunióban. A küldöttség tagja volt Lázár György, a Minisztertanács elnöke, Havasi Ferenc, a Központi Bizottság titkára, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai, Szűrös Mátyás, a Központi Bizottság titkára, Marjai József, a Minisztertanács elnökhelyettese, Várkonyi Péter külügyminiszter, a Központi Bizottság tagjai és Rajnai Sándor, hazánk moszkvai nagykövete, a Központi Bizottság tagja, aki állomáshelyén maradt.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_statisztikak_kadar_janos_hazaerkezes.jpgHazaérkezés után a Ferihegyi repülőtéren

A magyar vendégeket Kijev Boriszpoli repülőterén Vlagyimir Scserbickij, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, az Ukrán KP Központi Bizottságának első titkára, valamint az Ukrán KP és a köztársaság több más vezetője búcsúztatta. Jelen volt Konsztantyin Ruszakov, az SZKP KB titkára, Nyikolaj Talizin, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnökhelyettese és Vlagyimir Bazovszkij, a Szovjetunió magyarországi nagykövete. A magyar vendégektől meleg szeretettel vettek búcsút a repülőtéren a kijevi dolgozók képviselői. A küldöttség különrepülőgépe helyi idő szerint 10 órakor indult el Budapestre. A párt- és kormányküldöttség fogadására a Ferihegyi repülőtéren megjelent Aczél György, a Központi Bizottság titkára, Gáspár Sándor, a SZOT főtitkára, Korom Mihály, a Központi Bizottság titkára, Óvári Miklós, a Központi Bizottság titkára, a Politikai Bizottság tagjai, Borbándi János, a Minisztertanács elnökhelyettese, a Központi Bizottság tagja, Horn Gyula, a Központi Bizottság külügyi osztályának vezetője, Kamara János belügyi államtitkár, a Központi Bizottság tagja, Nagy János külügyi és Urbán Lajos közlekedési államtitkár. Jelen volt Valerij Muszatov követ-tanácsos, a Szovjetunió budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivője.

Az ABC amerikai tévétársaság félórás interjút készített Wojciech Jaruzelski hadseregtábornokkal, a lengyel kormány elnökével. Jaruzelski Varsóban nyilatkozott Barbara Waltersnek, a hálózat ismert újságírónőjének és kommentátorának. Az interjút távközlési mesterséges hold segítségével továbbították Washingtonba, ahol több tévétársaság is átvette a filmet. Washingtoni megfigyelők arra hívták fel a figyelmet, hogy több év óta nem volt ennyire objektív és átfogó tájékoztatás az amerikai sajtóban időszerű lengyel problémákról.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_statisztikak_jaruzelski_interju.jpgJaruzelski nyilatkozik az ABC amerikai tv-hálózatnak

A libanoni kormánnyal szemben álló vezető politikusok „Nemzeti Megmentési Frontot” alakítottak. Ezt Valid Dzsumblatt, a libanoni drúz közösség és a Haladó Szocialista Párt vezetője jelentette be baalbeki sajtóértekezletén. A front gyakorlatilag ellenkormányként fellépő vezetőségének tagjai Dzsumblatt mellett Franzsié volt elnök, aki keresztény, és Karami volt kormányfő, aki szunnita mohamedán. Dzsumblatt. kijelentette, hogy a front el akarja kerülni a fegyveres összecsapást, a polgárháborút. Megalakításának előzménye, hogy a benne tömörült erőkkel szemben álló falangisták bejelentették: „Közeleg a döntő lépés.” Ezen nyilvánvalóan a hatalmi apparátus teljes ellenőrzését és a politikai ellenfelekkel való leszámolást értették. A sajtóértekezleten ismertették a front alapszabályzatát, amely a politikai vezetőség mellett nemzeti kongresszus felállításáról is intézkedik. A front Libanon „felszabadított területein” átveszi a közigazgatást, kiépíti katonai, gazdasági, tájékoztatási és társadalmi szerveit, s bizonyos szervei már működnek is az ország északi és keleti részén - közölte Dzsumblatt.

Újabb iráni offenzíva kezdődött az északi frontvonalon - jelentette a teheráni rádió. A jelentés szerint a szombat reggeli órákig több mint 2000 iraki katona vesztette életét vagy sebesült meg. Az iráni támadás a kurd lakosságú hegyvidéken bontakozott ki. Bagdadban megerősítették, hogy hajnal óta súlyos harcok folynak az iráni-iraki frontvonal északi szakaszán. Az iraki katonai közlemény szerint a frontszakasz feletti légi csatában lelőttek egy iráni repülőgépet. A harcokban az iraki jelentés szerint 1000 iráni katona vesztette életét.

Az Amin Dzsemajel libanoni államfővel folytatott tárgyalásokon az amerikai kormány képviselői mindent megtettek azért, hogy azt a látszatot keltsék, mintha az Egyesült Államokat aggasztaná a libanoni helyzet, s mintha a Reagan-kormány a libanoni konfliktus „igazságos” rendezésére törekednék. Maga Reagan Dzsemajellel való találkozója utáni sajtóértekezletén azt hangoztatta, hogy célkitűzése a „szuverén és független Libanon” megteremtése - írta a TASZSZ, így folytatva: Amikor azonban a sajtóértekezleten részt vevő tudósítók a konkrét lépések iránt érdeklődtek, kiderült, hogy az egyetlen újdonság Philip Habib elmozdítása és Robert C. McFarlane kinevezése az elnök rendkívüli közel-keleti megbízottjává.

július 24.

A nyugat-németországi Dortmundból július 9-én indult nemzetközi békemenet részvevői a hollandiai De Peel légi támaszponthoz érkeztek, ahol nagygyűlésen ítélték el a NATO fokozott fegyverkezési terveit. A szomszédos Verney helység tanácsának titkára elmondotta, hogy a városka lakói eltökélten harcolni fognak a cirkálórakéták náluk is tervezett telepítése ellen. A nemzetközi békemenet augusztus 6-án, az első atombomba bevetésének évfordulóján Brüsszelbe ér, ahol a NATO főhadiszállásán petíciót nyújtanak át az amerikai közepes hatótávolságú rakéták európai telepítése ellen. A szicíliai Comiso NATO-támasz- pontjánál, ahol az olasz kormány 112 cirkálórakéta telepítését tervezi, a rendőrség a hétvégén ismét erőszakkal oszlatta szét a tüntetőket, és hetet le is tartóztatott közülük. Torontóban, Montrealban és Kanada más nagyvárosaiban több ezren tüntettek, tiltakozásul az ellen, hogy a kanadai kormány beleegyezését adta az amerikai cirkálórakéták kipróbálásához Kanada területén. A legnagyobb tiltakozó megmozdulás Torontóban volt, ahol a tüntetők az Egyesült Államok konzulé, tusa előtt másfél órára megbénították a közlekedési forgalmat. Több ezer ember tüntetett az Egyesült Államok nagyvárosaiban is az amerikai szárnyasrakéták kanadai területen való kipróbálása ellen.

Befejeződött a Szibériát Nyugat-Európával összekötő exportgázvezeték szovjetunióbeli szakaszának építése. Építői a világ leghosszabb - 4451 kilométeres - csővezetékét fektették le, amelyen keresztül évi 32 milliárd köbméter szovjet földgáz jut el a nyugat-európai országokba. A csővezeték lefektetése mindössze 14 hónapot igényelt. A gázvezetéknek eddig már több mint négyezer kilométernyi szakasza állta ki sikerrel a műszaki próbákat. A világ legnagyobb földgázmezőjétől, Urengojtól a szverdlovszki körzetig húzódó másfél ezer kilométeres szakasz már üzemel. Teljes lendülettel és a tervezettnél gyorsabban folyik a gázvezeték kompresszorállomásainak építése. A Szibéria és Nyugat-Európa közti exportgázvezeték építése a TASZSZ szovjet hírügynökség szerint ez év végéig teljes egészében befejeződik.

Libanonban folytatódtak az egymással szemben álló palesztin fegyveres csoportok közötti összecsapások. Harcok voltak a Bejrút környéki hegyvidéken a falangista és drúz milíciák között is. A fegyveres összetűzésekkel egy időben élénk diplomáciai tevékenység színtere volt a közel-keleti térség. Jasszer Arafat, a PFSZ vb elnöke, tuniszi rezidenciáján találkozott Claude Cheysson francia külügyminiszterrel. A másfél órás eszmecseréről egyik fél sem közölt részleteket. Előzőleg a PFSZ vb kétnapos ülés után felhívást adott ki a szíriai-palesztin viszony normalizálására, a közös ellenséggel szembeni harcra. Egyúttal elhatározta a PFSZ központi tanácsának mielőbbi összehívását, hogy megvitathassák az El-Fatah belső viszályát és az arab világ helyzetét.

Humor:
idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_statisztikak_humor.jpg

Reklám:idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_statisztikak_reklam.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_statisztikak_reklam_2.jpg

Kékfény:
Tűz ütött ki Mátészalkán, a megyei Tüzép telepén, ahol azok a faládák gyulladtak meg, amelyekben a szállításra váró katedrálüveget tárolták. Újfehértón a Vörös Hajnal Tsz területén - műszaki hiba következtében - kigyulladt és leégett egy kombájn; megsemmisült fél hektár lábon álló búza és fél hektár búzaszalma is. Halászi közelében, a Zöld Mező Tsz földjén leégett 30 hektár lábon álló búza. Nagytilajon, a Hunyadi János Tsz szérűskertjében kigyulladt és leégett egy lucernakazal, ugyanakkor Kálón Váczy Lajos portáján 45 tonna lucerna és 10 tonna szalma lett a tűz martaléka. Kigyulladt és leégett Jákon az Egyetértés Tsz 160 négyzetméteres fa irodaépülete. Balatonkeresztúron hamuvá vált két pajta, amelyben egy Trabant személyautó, 2,5 tonna szemes kukorica, fél tonna réti széna, valamint különböző mezőgazdasági szerszámok semmisültek meg. A tüzek keletkezésének okát, a pontos kárértéket a tűzoltóság és a rendőrség közösen vizsgálja.

Dunapatajon a Szelidi-tóban fürdőit és vízbe fulladt Nánási Mihály 18 éves kerekegyházi segédmunkás. A velencei strandon Bede Brigitta 11 éves vecsési tanuló fulladt a tó vizébe.

Ismeretlen tettesek megölték július 12-én Markovics Istvánné 72 éves budapesti nyugdíjast. Lakásából ékszert és pénzt vittek el. A Budapesti Rendőr-főkapitányság a nyomozás során 24 óra alatt kiderítette, hogy a bűncselekmény elkövetésével alaposan gyanúsítható Dóczi Gábor 29 éves, büntetett előéletű, foglalkozás nélküli, budapesti és Zelei Béla 29 éves, büntetett előéletű, foglalkozás nélküli, szolnoki lakos. Mindkét gyanúsítottat elfogták, és előzetes letartóztatásba helyezték. A nyomozás során derült fény arra is. hogy Zelei Béla még egy ember életét kioltotta: július 3-án megölte és kirabolta Karcsai Pál 72 éves szolnoki nyugdíjast. A bűncselekmények során ellopott tárgyak nagy része megkerült. A nyomozás mindkét gyilkosság ügyében tovább folyik.

Több koccanásos baleset történt Budapesten, s ezek egyike látható felvételünkön. A VI. kerület Dessewffy utca-Jókai utca kereszteződésében egy Dacia nem adta meg az áthaladási elsőbbséget egy másik Daciának, amely az ütközés következtében négy ott parkoló autót tört össze. Személyi sérülés nem történt, de az anyagi kár jelentős.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_statisztikak_baleset.jpg

Mossák az Alagutat:
A Fővárosi Közterület-fenntartó Vállalat szakemberei speciális gépekkel elvégezték az Alagút szokásos tisztítását. Először vegyszeres vízzel lemosták, majd különleges hidraulikus kefével csutakolták a mozaikkockás falakat.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_statisztikak_alagutmosas.jpgMunkában a tisztítógép

Százéves asszony:
Századik születésnapját ünnepelte Mezőtárkányban Ferencz Gáspárné Bényei Mária. Az idős asszonyt öt gyermeke, tíz unokája, tizenkét dédunokája, két ükunokája és a helybeliek köszöntötték.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_statisztikak_szazeves_asszony.jpgMária néni régi időkre emlékezett az ünnepségen

Befejezés előtt a búza aratása:
Ezen a héten sem kedvezett az időjárás a mezőgazdaságnak. A termelőszövetkezetekben és az állami gazdaságokban az esőt várták, s helyette a nap tovább szárította a földeket. A hét közepén ugyan az ország egyes vidékein esett az eső, de a kevés - 2-5 milliméter - csapadék sehol sem áztatta meg a földeket. Az ország északi, keleti részén nem is hullott csapadék. A kapások és a takarmánynövényék szenvednek az aszálytól, az utóbbi napok lehűlése csak átmeneti enyhülést jelent számukra. A gondokat az öntözéssel sem lehet jelentősen mérsékelni, hiszen az öntözhető terület a szántónak csak 7-8 százaléka. A rizst és a zöldségféléket öntözik a gazdaságokban, de a magas vízdíj miatt szinte mindenütt takarékoskodnak a vízzel. Kedvező fordulatot az jelentene, ha legalább 30-40 milliméter csapadék hullana a földekre. A száraz időben viszont zavartalanul dolgozhattak az aratók. A learatandó terület 95 százalékán befejeződött a munka. A következő napokban még 80-85 ezer hektáron fordulnak meg a kombájnok. Eddig a búzaterület 98 százalékáról betakarították a termést. Már csak néhány hegyvidéki gazdaságban dolgoznak a kombájnok a búzaföldeken. Ők sem késlekedtek a betakarítással, de a magasabb fekvésű területen később érett meg a gabona, ezért csak néhány napja kezdhették meg az aratást. A rozsnak 70 százalékát, a tavaszi árpának 88, a zabnak 40 százalékát takarították be a gazdaságok. A gabona átvétele mindenütt zökkenőmentes, és a kenyérgabona minősége is jó. Elegendő jó minőségű vetőmag termett az országban. Az Alföld egyes vidékein, ahol nagyobb aszály sújtotta a gabonát, gyengébb a vetőmag minősége, de a Dunántúlon bőven termett a jó vetőmagból. Az elmúlt napokban felgyorsultak a tarlón is a munkák. A learatott terület 71 százalékán lehúzták vagy bálázták a szalmát, a tarlónak pedig 53 százalékát elmunkálták. Még a héten is vetettek, néhány nap alatt 10 000 hektárral növekedett a másodvetések területe, összesen 110 000 hektáron került valamelyik növény magja a földbe. Általános tapasztalat viszont, hogy a másodvetésű növények egyenetlenül kelnek, fejlődésük vontatott. Az alkatrészhiány kevésbé zavarta a munkát, mint más esztendőkben. A gazdaságokban inkább az alkatrészek, anyagok minőségére panaszkodnak. Kifogásolják például, hogy gyengék a magyar gyártmányú ékszíjak, a bálázók kötözőzsinege egyenetlen vastagságú. Mindent összevéve, ha kedvez az időjárás, a jövő hét végéig mindenütt végeznek a gabonafélék betakarításával.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_statisztikak_buza_femzarolas.jpgA Bólyi Mezőgazdasági Kombinátban 15 000 tonna búzavetőmagot fémzárolnak

Éjszakai kenyérszállítás a Balatonnál:
Az északi Balaton-part kenyérellátását segíti munkájával százhúsz sütőipari szakmunkástanuló; a fiatalok nyári gyakorlatukat a tó menti sütödékben töltik. Veszprém megye jövendőbeli pékjei mellett nyírségi és Békés megyei tanulók is kiveszik részüket a termelésből, amire nagy szükség van, hiszen a nyári üdülőidényben négyszer annyi kenyér fogy, mint máskor. Naponta szállítanak friss pékárut Zircről, Várpalotáról, Pápáról, Ajkáról is a Balatonra. A Veszprém megyei Sütőipari Vállalat a folyamatos ellátás érdekében a szokásos reggeli szállítás helyett éjszakai kenyérszállításra is vállalkozik. A Balaton-part tíz kiemelt nagy üzletébe már hajnali 4-kor megérkezik a friss pékáru, s a nyitásra már a polcon sorakozik. A sütőipari vállalat egyébként több éjszakai fuvart is vállalna, a kereskedelem fogadókészsége azonban nem megfelelő.

Szörp, ivólé Drégelypalánkról:
A bogyósgyümölcs-termesztéséről híres drégelypalánki Szondi György Tsz-ben megkezdődött a próbaüzem az új gyümölcsfeldolgozó telepen. A 80 millió forintért létesített automatizált. zárt rendszerű gépsorokon szörpöt, rostos ivólevet készítenek, ezenkívül lehetőség nyílik a konzerv- és cukrászipar számára gyümölcsvelő gyártására is. Az NDK-beli és magyar berendezésekkel felszerelt üzemben mindenféle gyümölcs feldolgozható, ezért egész évben működtethető. A próbaüzem után évente 25 ezer tonna gyümölcskészítményt adhatnak át a felhasználóknak. Az itt előállított termékek egyharmadát határainkon túl értékesítik.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_statisztikak_dregelypalanki_gyumolcsfeldolgozo.jpgVezérlőpult mellől irányítják a gyümölcsfeldolgozó gépeit

Acélszerkezetek Mátranovákról:
Minden feltétel adott, hogy teljesítsék az idei 412 millió forintos tervüket a Ganz-MÁVAG mátranováki gyáregységben. A második félévben az Ikarus számára 130 tonnás darupályát készítenek, ezenkívül legyártják a bajai közúti felüljáró elemeit, az Ózdi Kohászati Üzemeknek pedig komplett kötélpályát állítanak össze. Ugyancsak Mátranovákon készülnek a Ganz-MÁVAG budapesti gyárában folyó rekonstrukcióhoz szükséges acélszerkezetek; oszlopok, darupályák, épületelemek.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_statisztikak_matranovaki_gyaregyseg.jpgA gyáregység korszerű csarnokában

Közlemények:
Értesítjük kedves vásárlóinkat, hogy az ALUKER Könnyűfém Áruházában (Bp. X., Keresztúri út 39-41. szám) 1983. július 25-től augusztus 15-ig szabadságolások miatt az árusítás szünetel. Augusztus 15-től széles áruválasztékával várja vásárlóit.

Eladó minden szempontból üzemképes ADK-70 típusú IFA autódaru. Érdeklődni: tiszakécskei KIOSZ helyi szervezeténél. Tel.: 34.

Olcsón üdülhet bárhol az országban az IBUSZ fizetővendég-szolgálatának keretében. Szobák 200-250 forintig, teljes lakások 350-900 forintig. Várjuk önt Károlyi Mihály u. 17. sz. alatti irodánkban. Tel.: 185-606, 174-983.

Állásajánlat:
idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_statisztikak_allasajanlat.jpg

Házasság:
Várom annak a becsületes, józan életű, hasonló sorsú fiatalembernek a bemutatkozó levelét házasság céljából. akit anyagiak nem érdekelnek, de boldog családi életre vágyik, hű társa lenne egy 24 éves, alacsony, barna, elvált asszonynak és egy 2 éves kisfiának szerető apukája.
„Gyermekszerető KU 150” jeligére a kiadóba.

Könnyűzene:

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_statisztikak_v_moto_rock.jpgA V’MOTO-ROCK együttes nemrégiben érkezett haza Frankfurtból, ahol első angol nyelvű hanglemezük felvételeit készítették el. A zenekar tagjai most új hazai albumukon dolgoznak és természetesen a nyáron koncertprogramokat bonyolítanak le

Mozi a szobában:
A szobákba, igaz, silányabb kép- és hangminőséggel, beköltözött a mozi. Egy túlságosan merész szakértő kijelenti: az információáramlást fellendítő tudományos-technikai robbanás az utópia megvalósulásával kecsegtet. Ezen belül is a legfigyelemreméltóbb az otthoni információs rendszerek minőségi átalakulása: a televízió mellett néhány éve megjelent a videó. A videótulajdonos mágneses szalagot rejtő kazettájára elektronikus úton rögzíthető mozgóképfelvételt készíthet, elraktározhatja a televízió, számára figyelmet érdemlő műsorait, vagy ha kamerával is rendelkezik, megörökítésre méltó eseményeket archiválhat, s azokat tévékészülékén bármikor visszajátszhatja. A videónak tehát megvan az az előnye a hagyományos mozgókép készítéssel szemben, hogy a felvétel nem igényel laboratóriumi munkát, tehát előhívás nélkül azonnal visszajátszható. A legkorszerűbb típusok lehetővé teszik a lassítást, a kiválasztott részek tetszés szerinti ismétlését, a kép kimerevítését. A komputertechnika alkalmazásával a tulajdonos több napra beprogramozhatja készülékét, s az automatikusan rögzíti a tv műsorait. Ezek mellett mód nyílik az úgynevezett videotékákból gyárilag felvett mozifilmek kölcsönzésére.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_statisztikak_hazimozi.jpgAhol már a lakás tartozéka a képmagnó

Kultúra: Revü ’83
Tizenöt év után ismét Budapesten vendégszerepeit a berlini Friedrichstadt Palast több mint száz tagú revütársulata. Világhírű énekesek, artistaművészek, zenevirtuózok, valamint a negyvenöt tagú tánckar Lépett fel az együttes zenekara kíséretében a Budai Parkszínpadon. Pompás bemutatóikban tíz estén gyönyörködhetett a fővárosi közönség.
idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_statisztikak_revu_83.jpg

4300 házasság:
A Magyar Népköztársaság és az NDK között kötött munkaerő-egyezmény a legutolsó csoport 1983. október 15-én történő hazautazásával tervszerűen véget ér. Ebben az időszakban több mint 40 000 fiatal magyar dolgozó kapott munkát az NDK üzemeiben és képezte magát tovább. Ugyanakkor az NDK 1000 fiatal szakmunkása lépett magyar üzemekben meghatározott időre szóló munkajogi viszonyra. Körülbelül 4000 fiatal a foglalkoztatásának lejárta után is az NDK-ban maradt, azon az alapon, hogy házasságot kötött, míg kb. 300 NDK fiatal - közöttük 24 olyan, aki a Magyar Népköztársaságban kapott állást - szintén házasságkötés alapján. a Magyar Népköztársaságban választott állandó lakhelyet. Az NDK-ban magyar dolgozók 80 százalékában férfiak, a Magyar Népköztársaságba áttelepült NDK állampolgárok pedig 90 százalékban nők. Ehhez mindkét állam megadta a szükséges hozzájárulást.

Élni, élni jó:
...ha nincs a szívedben golyó! - énekli Voga János és Turnovszky Tamás western-paródiájában, mely hallható az újdalosok nemrég megjelent nagylemezén is. Nevük azonban még nem túl ismert. Mindketten pedagógusok. A szakállas, 31 éves János testnevelés-biológia, a 29 esztendős Tamás történelem-ének szakos. Bevallásuk szerint pályájuk születésüktől kezdve meredeken ível lefelé. Voga János szerelme a torna volt, ha rajta múlik, kijuthatott volna a válogatottal a müncheni olimpiára. Rajta múlott. Tamás 14 éves korában Székesfehérvár legjobb zongoristája volt, a rádió egy fesztiválról egyenesben közvetítette játékát. De a további tanulás elmaradt. 1973-ban játszottak először együtt, a katonaságnál. A közös főiskolai évek alatt volt idő az örömzenélésre. Voga János 1976-ban még egyedül indult a Fiatal Dalosok Találkozóján, de ’78-ban és ’79-ben már együtt szerepeltek, s fölényesén nyerték a versenyt. Tavalyelőtt ők képviselték a műfajt hazánkból a híres berlini Rota Lieder fesztiválon. Rendszeresen lépnek fel a fővárosi egyetemi klubokban, a vidéki ifjúsági napokon. Ironikus, gúnyos dalszövegeik mindig célba találnak. Akik megállják, hogy nevetés nélkül hallgassák végig műsorukat, díjat érdemelnek. Akik viszont a dalaikon egy percig sem gondolkodnak el, nem érdemelnek jutalmat. A Fiatal Művészek Találkozójára új, meglepő programmal készülnek.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_statisztikak_voga_turnovszky.jpgAz egyre népszerűbb páros

Városnéző könyvek:
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár újabb 2500 kötetet bocsátott az „utcára”-. A mozgó könyvtár, a bibliobusz nap mint nap, a város különböző pontjain kölcsönöz köteteket.
idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_statisztikak_bibliobusz.jpg

Színházi bemutató: Különös nyár-éjszaka (Gyulai Várszínház)

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_statisztikak_jobba_gabi_oze_lajos_bacs_ferenc.jpgJobba Gabi, Őze Lajos és Bács Ferenc

Pénteken döntött az MLSZ átigazolási bizottsága: a debreceni Kerekes és a csepeli Dékány nem szerződhet az FTC-hez, illetve az Ú. Dózsához. A nagykanizsai Csepregi és a keszthelyi Topor viszont egyaránt zöld utat kapott a ZTE-hez, ugyanígy a DMVSC játékosa lett a helyi Universitasból Magyar, aki azonban 1987. június 30-ig nem távozhat az első osztályból kiesett debreceni csapattól. 

Szombaton az Intertotó Kupában szereplő két magyar együttes kedvező pozícióból várhatta az újabb erőpróbát, hiszen mind a Honvéd, mind a Videoton csoportja élén áll. Előzetesen a fehérvári együttesnek tűnt könnyebbnek a dolga, hiszen hazai környezetben léphetett pályára a csehszlovák Ruda Hvezda Cheb ellen, míg a Honvéd Pozsonyban játszott az Inter Bratislavával. 

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_statisztikak_intertoto_videoton_rh_cheb.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_statisztikak_intertoto_videoton_rh_cheb_nagy_t_szabo.jpgSzabó József elől szedi fel a labdát a vendégek kapusa

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_statisztikak_intertoto_inter_bratislava_bp_honved.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_statisztikak_intertoto_inter_bratislava_bp_honved_barmos_esterhazy.jpgBarmos (3) elfejeli a labdát Esterházy elől

És akkor lássuk a lényeget, a Statisztikaparádét. Hagyományainkhoz híven most is jelentkezünk szokásos adatdömpingünkkel, amely remélhetőleg élvezetes szórakozást nyújt majd a számok, az adatok kedvelőinek. A labdarúgó-bajnokságok holt idényei mindig jó lehetőséget biztosítanak a felhalmozódott számok, adatok összegezésére. Régi tapasztalatunk: olvasóink szívesen fogadják az ilyen - és az ehhez hasonló - összeállításokat, hiszen ki szabadsága, ki aktív pihenője közben a szó szoros értelmében „kivesézheti" a pontvadászat történéseit, elhelyezheti saját kedvenc csapatát a képzeletbeli és a valóságos ranglistákon.

Az NB I-es labdarúgók abszolút rangsora:
idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_statisztikak_jatekosrangsor.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_statisztikak_kovacs_laszlo_raba_eto.jpgKovács László végzett az élen a kapusok között

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_statisztikak_poczik_jozsef_raba_eto.jpgAz osztályzatok alapján az Év Labdarúgója Póczik József

Az NB I. mezőnye legutóbb 342 főt, azaz klubonként átlagosan 21 játékost számlált. Az élvonal túlontúl felduzzadt. Mindössze a Rába ETO és a Tatabánya „gazdálkodta” ki személyi állományát a szerződtetett játékosok 20-as keretéből. Szélsőséges ellenpéldaként a Vasas, a Videoton, a Haladás, az NYVSSC, a Békéscsaba, az MTK-VM és az Ú. Dózsa több mint két csapatra való labdarúgót foglalkoztatott. A „létszámrobbanás” miatt egy adott pillanatban majd ugyanannyian (166) kényszerültek tétlenségre, mint ahányan (176) a pontokért küzdöttek.

A Népsport Kupáért 205-en versengtek, 137-en viszont nem érték el a minősítéshez szükséges mérkőzésszámot. A mezőny 40 (!) százaléka több időt tölt a pályán kívül, mint a pályán. Ennyi statiszta szükségtelen. A „percemberek” légiója több mint haszontalan. Felduzzasztja, felhígítja az amúgy sem tartalmas élvonalat. Az edzők cserélnek rendületlenül, mert játékosaik folyvást gyengélkednek. Cserélnek, mert töméntelen a sérült. (Remélhetően mielőbb tanulmány témája lesz, hogy miféle edzésmódszertani, sportorvoslási, fegyelmi és morális okokból „porcos, szakadt, húzódott, sántikáló” minden második játékosunk.) Kényszerpályára viszik az edzőket, a sárga és a piros lapok halmozói is. A felsoroltak folyománya a 40 százaléknyi statiszta, a kezdőcsapatok követhetetlenül változó összetétele. Kell-e bizonygatni, hogy a márkás bajnokság értéke a kiegyensúlyozottságban, az állandóságban és nem a különbözőségben rejlik?

A 205 értékelt futballista közül tíz átlaga kezdődik a 6-os számjeggyel! A jó teljesítményt mutató 6.0-os átlagot 18-an közelítették meg. Tehát 28-an tartósították jó formájukat - hosszú távon. Maroknyi gárda. Az értékelteknek csupán 13 százaléka! Következik 28 százalékos részesedéssel a „langymeleg” középszerűség, s hogy a rosszból nehogy kevés legyen: 122 játékos átlaga maradt 5.5 alatt. Magyarán: a rangsoroltak 59%-a pusztán a hivatalos besorolásban volt élsportoló. Teljesítménye alapján nem. A tendenciáról csak annyit: az ősszel és tavasszal egyaránt értékelt 183 játékosból 122-en lerontották átlagukat a második felvonásban...

Nézzük reményeink hordozóit - az újoncokat, összesen 60 új nevet tanultunk meg az elmúlt esztendőben. Félő, hogy háromnegyed részét hamarosan elfelejtjük. A mezőnyjátékosok lajstromán az első 100 között egy szem új fiú szerénykedik. A debreceni Selyemé a 87. sorszám. (Ínségben a keveset is becsülni kell.) Reményekre jogosít még Andrusch, Gere, Ludánszky, Csima, Varga II (MTK-VM) és Varga J. (NYVSSC). A többiek? Csekély szerepre kárhoztattak. Nyilván nem ostromolták az eget - titánokként. Pedig az élbolyban sem káprázatosak a bizonyítványok. Póczik például az elmúlt évtizedben csak egyszer nyerhette volna el a Népsport Kupát - 6.344-es átlaggal. És milyen ütemű fejlődést várhatunk a pályakezdőtől? Néhány korábbi „keltezésű” ígéret helyezése bánatos perspektívát rajzol. Kiss S. - 82., Szentes - 103., Bodonyi - 109., Kerepeczky - 130., Lazsányi - 163., Fülöp - 180., Szabadi - 184. Ilyenkor szokás így fogalmazni: „illúziók nélkül”. Az eddigiek fényében nem meglepő, hogy a mérkőzések fele (119) végződött a kevés fűszert, színt tartalmazó gól nélküli, 1:0-ás, 1:1-es, vagy 2:1-es eredménnyel. Nem kevesebb, mint 153 találkozó kapott közepes, 47 elégséges minősítést. A két kategória összesítése a teljes mérkőzésszám 75 százalékát teszi ki. A bajnokság három negyed részében nem volt miért szurkolni!

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_statisztikak_andrusch_jozsef.jpgAz újonc Andrusch József rögtön második lett posztján

Posztonkénti rangsor:
idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_statisztikak_posztonkenti_rangsor.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_statisztikak_detari_lajos_bp_honved.jpgDétári Lajos, az új hullám tagja, egyre inkább beérik

Egy kis játék. Az osztályzatok alapján a szezon csapata így néz ki: Kovács (Rába ETO) - Farkas (Vasas), Lakatos (Tatabánya), Mile (Rába ETO), Magyar (Rába ETO) - Hannich (Rába ETO), Póczik (Rába ETO), Burcsa (Rába ETO) - Tulipán (Csepel), Szokolai (Ferencváros), Hajszán (Rába ETO).

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_statisztikak_farkas_tibor_vasas.jpgFarkas Tibor bekerült az év csapatába, posztján a legjobb lett

Emlékeztetőül, ez volt az ősz csapata: Rabcsák (Békéscsaba) - Deákvári (DMVSC), Komjáti (Vasas) Mile (Rába ETO), Magyar (Rába ETO) - Menyhárt (DMVSC), Póczik (Rába ETO), Burcsa (Rába ETO) - Májer (Videoton), Kerekes (DMVSC), Dobány (PMSC). Csak Mile, Magyar, Póczik és Burcsa tudták egész évre állandósítani a formájukat.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_statisztikak_burcsa_gyozo_raba_eto.jpgBurcsa Győző egész évben remek teljesítményt nyújtott

Az NB I góllövő listája önmagáért beszél, nem igényel különösebb magyarázatot.
idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_statisztikak_gollovolista.jpg

Házi gólkirályok:
A gólkirály szinte varázsszó. Elismerést, tekintélyt biztosít gazdájának, még akkor is, ha csupán a klubján belüli eredményességi versenyt nyerte meg. Ez elvileg megkérdőjelezhetetlen. Ugyanakkor kevés oka van a büszkélkedésre annak a házi gólkirálynak, aki 30 fordulóban elért 7-8 góljával is elfoglalhatta szegényes birodalma trónját. Persze, ha néhány csapattársa legalább annyit rúgott, fejelt volna, akkor sokkal előkelőbb helyen végzett volna az együttes. Védekezésnek jó. De csak annak.

Békéscsaba: Kurucz 7, Bp. Honvéd: Esterházy 14, Csepel: Dékány 13, DVTK: Borostyán 12, DMVSC: Kerekes 16, FTC: Nyilasi 17, Haladás: Dobány 10, MTK-VM: Borsó 10, NYVSSC: Kiss M. 8, PMSC: Dobány 13, Rába ETO: Hannich 20, Tatabánya: Weimper 12, Ú. Dózsa: Kiss 16, Vasas: Kiss L.17, Videoton: Szabó 14, ZTE: Soós 9.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_statisztikak_kiss_sandor_u_dozsa.jpgKiss Sándor az ősz után tavasszal is a legtöbb újpesti gólt szerezte

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_statisztikak_esterhazy_marton_bp_honved.jpgEsterházy Márton a kispestiek házi gólkirálya

Megőrizte tavalyi címét Borostyán, Kerekes, Dobány (a PMSC-ben!), Hannich, Weimper és Kiss Sándor. Külön elismerés illeti Borostyánt és Kerekest, hiszen ők egyhuzamban harmadszor nyerték meg a csapatukon belüli eredményességi versenyt. Az elmúlt hat esztendő statisztikáiban négyszer (!) bukkan fel Weimper neve - három különböző klub házi gólkirályaként. A válogatott csatár Kispesten, Dunaújvárosban és Tatabányán is jeleskedett ebben a műfajban.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_statisztikak_borostyan_mihaly_dvtk.jpgBorostyán Mihály zsinórban harmadszor volt a legeredményesebb diósgyőri góllövő

Arra sem volt még példa. hogy egy játékos két csapat trónját is elfoglalja. Az idény közben Pécsről Szombathelyre igazolt Dobány Lajos most erre is szolgáltatott példát. Mindez nem vet túlságosan jó fényt a PMSC és a Haladás támadóira. A gólkirálynak mindkét állomáshelyén csupán fél idény állt rendelkezésére. Mégis megelőzte mindkét csapatbeli társait!

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_statisztikak_dobany_lajos_pmsc.jpgDobány Lajos, aki két csapatnak is a házi gólkirálya lett

Öngólok:
A 30 bajnoki fordulóban mindössze 14 öngól esett. A korábbi évek hasonló adata: 1978: 28, 1979: 15. 1980: 26, 1981: 20, 1982: 32. Az elmúlt hat bajnokságban tehát sohasem regisztráltunk ilyen alacsony öngólszámot, mint legutóbb. Abszolút értékben is jelentősen csökkent a balszerencsés találatok száma és a megoldási variációk is feltűnően "elszegényesedtek". A korábbi évek gyakorlatával ellentétben manapság ritkaságnak számít a 20 méteres bombalövéssel, vagy a látványos csukafejessel szerzett öngól. Hat esetben teljesen vétlen labdarúgók testén (fején) változtatott irányt és jutott a hálóba az erősen meglőtt labda. Fodor (DMVSC), P. Nagy (Tatabánya), Varga (Bp. Honvéd), Hlagyvik (Rába ETO), Kőhalmi (Békéscsaba) és Czigány (ZTE) nem kaphatott szemrehányást társaitól. Tulajdonképpen a mentés közben kétségbeesett pánikmozdulatot tevő és így öngólt vétő labdarúgó sem hibáztatható. így tett Kanász (Bp. Honvéd), Csima (Vasas) és Judik (FTC). Váratlan, hazaadásnak szánt fejessel vette be saját hálóját Szécsi (NYVSSC) és Komjáti (Vasas). Fischer (Tatabánya) ügyetlenül mozdult a labda felé. Szabó (Tatabánya) egyből akarta kivágni a bőrgolyót - vesztére. Az egyetlen igazán látványos öngólt Róth, az élvonal egyik legkiválóbb védőjátékosa érte el. A pécsiek üdvöskéje egy ízben a 11-es pontról védhetetlenül bombázott saját kapuja felső sarkába. Íme, csapataink a vétett, illetve az „ajándékba kapott” öngólok számával : Békéscsaba: 1 - 0, Bp. Honvéd: 2 - 0, Csepel: 0 - 1, DMVSC: 1 - 1, DVTK: 0 - 1, FTC: 1 - 1, Haladás: 0 - 0, MTK-VM: 0 - 1, NYVSSC: 1 - 1, PMSC: 1 - 0, Rába ETO: 1 - 1, Tatabánya: 3 - 2. Ú. Dózsa: 0 - 1, Vasas: 2 - 3, Videoton: 0 - 0, ZTE: 1 - 1 . Az öngólok tehát csupán a Vasas és a Tatabánya életében játszottak jelentős szerepet, ugyanakkor a Haladás és a Videoton nem vétett, de nem is kapott ajándékba öngólt.

A labdarúgó NB I. 1982/83-as bajnoki esztendejének mérkőzései fordulónkénti bontásban az alábbi nézőszámokat hozták:
idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_statisztikak_nezoszamok.jpgAz őszi forduló mérkőzéseit összesen 964 000, a tavaszi összecsapásokat 1 133 000 néző látta. A bajnoki év össznézőszáma 2 097 000. Az egy mérkőzésre jutó átlag: 8738. (A legutóbbi bajnoki esztendő végén 2 145 700 volt az össznézőszám, de a mezőny akkor még 18 csapatot számlált...)

Büntetők:
A 30 NB I-es bajnoki fordulóban 110 esetben ítéltek büntetőt játékvezetőink. Ez játéknaponként 3.66-os, mérkőzésenként 0.45-ös átlagot jelent. Vagyis kevés híján minden második találkozón láthattak tizenegyest a nézők.

A csapatonkénti és az egyéni eredményességi lista élcsoportja:
10: Rába ETO, 8: Bp. Honvéd, 7: Vasas, 6: Ú. Dózsa, 5: Békéscsaba, FTC és PMSC. 10: Hannich (Rába ETO), 5: Kiss (Vasas), 4: Varga (Bp. Honvéd), Dárdai (PMSC), Dobány (PMSC és Haladás), Kereki (ZTE).

Az elmúlt 5 esztendő élenállói: 1978: Bp. Honvéd és Fazekas (Ú. Dózsa), 1979: Ú. Dózsa és Fazekas, 1980: Ú. Dózsa és Fazekas, 1981: ZTE és Mihalecz, Tóth A. (Ú. Dózsa), 1982: Rába ETO és Hannich. Korábban hosszú időn át az Antwerpenhez elszerződött Fazekas László volt a „büntetőkirály”. Úgy tűnik, Hannich Péter személyében méltó utódja akadt. A győri középpályás két bajnoki évben 19 gólt ért el 11-esből!

A megítélt 110 büntető 73 gólt eredményezett. A hiányzó 37 ítéletvégrehajtás? 25 esetben hárítottak a kapusok, 6-szor a kapufa mentett, 5 lövés mellé, 1 pedig fölé szállt.

A kategóriagyőztes Hannich 4, Weimper (Tatabánya) 3, Kerekes (DMVSC), Oláh és Tatár (mindkettő DVTK), Kardos (Ú. Dózsa), Váradi (Vasas) egyaránt 2-2 büntetőt hibázott el. Azért az ősi igazságot megkérdőjelező kapusokról is ejtsünk szót. DisztI Péter (Videoton) 4, Kiss Imre (Tatabánya) 3, Kovács László (Rába ETO), Menyhárt és Andruseh (mindkettő Bp. Honvéd), Brünyi és Gáspár (mindkettő MTK-VM), Mező (DMVSC) pedig 2-2 ízben hárított 11-est. Kiss Imre - jóllehet idén a 2. helyre szorult - több éves átlagban az első számú 11-es hárító specialista.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_statisztikak_kiss_imre_tatabanya.jpgKiss Imre, a tatabányai büntetőspecialista

Lapok:
A fegyelmezetlenség elleni, éleződő küzdelem a sárga kártyák számában is megmutatkozik. Az első fokú figyelmeztetések adatsorának alakulása. 1980: 329, 1981: 408, 1982: 372, 1983: 417. A sárga lapok „inflációja” azért is intő jel, mert a 417-es abszolút csúcsot már a kettővel csökkentett létszámú, 16 csapatos mezőny érte el!

A csapatonkénti és az egyéni lista élcsoportja: 40: Bp. Honvéd, 33: ZTE, 31: Haladás és NYVSSC, 28: FTC, Rába ETO, Ú. Dózsa. 7: Szíjártó (Rába ETO). Péter (ZTE), Varga (Bp. Honvéd), 6: Lakatos (Tatabánya), Komjáti (Vasas), Fitos (Haladás), 5: Rab és Szokolai (mindkettő FTC), Tóth J. (Ú. Dózsa) Tatár (DVTK), Szécsi (NYVSSC), Horváth G. (Videoton), Gallai (PMSC).

A legszorgosabb sárgalap gyűjtők négy évre visszamenően. 1980: FTC (31) - Onhausz (Rába ETO) és Knapik (Tatabánya) 5-5, 1981: FTC (29) - Ebedli (FTC) és Weitner (D. Kohász) 7-7, 1982: Békéscsaba (28) - Garaba (Bp Honvéd) és Major (ZTE) 6-6 , 1983: Bp. Honvéd (40) - Szíjártó (Rába ETO), Péter (ZTE), Varga (Bp. Honvéd). Az élcsoport összetétele ismételten aláhúzza a Honvédről korábban mondottakat. A kispestiek „megnyerték” a csapatversenyt, egyéniben pedig holtversenyben szereztek egy kétes értékű elsőséget.

Utánrúgás, rugdosás, törlesztés: 18, reklamálás, a játékvezető megsértése: 10, lökés, lerántás: 4, buktatás, gáncsolás: 3, rátartás: 1, a labda sípszó utáni elrúgása: 1, ismételt kezezés: 1, ütés: 1. Íme, így fest a 39 kiállítás „műfaj” szerinti megoszlása. Labdarúgóink már óvakodnak attól, hogy holtidőben - egyébként is teljesen értelmetlenül - odébb pöcköljék a labdát, ugyanakkor nem riadnak vissza a súlyos sérülés lehetőségét rejtő durva beavatkozásoktól. (Utánrúgás!) Még mindig terjeng az önbíráskodás divatja. Sokan azonmód elégtételt vesznek sérelmeikért. Úgy tűnik, a honi játékvezetésnek „új” területre kell koncentrálnia erőit, hogy itt is olyan sikereket érjen el, mint a labdaelrugdosás felszámolásában. Tűrhetetlen, hogy nálunk a labdarúgók egyszerűen nem tudnak különbséget tenni a labda és az ellenfél lába között!

A kiállítottak - csapatonként. Rába ETO (1): Szepesi; FTC (1): Ebedli; Bp. Honvéd (6): Kerepeczky 2, Varga, Tóth Grósz, Garaba; Csepel (2): Lazsányi, Kőhalmi; Ú. Dózsa (1): Kardos; Tatabánya (3): Weimper, Hermann, Schmidt; Vasas (2): Váradi, Izsó; Haladás (4): Szarka, Marton, Preszeller, Hauzer; DVTK (-); NYVSSC (5): Szikszói 2, Kléninger, Moldván, Farkas; ZTE (3): Major, Péter, Pecsics; MTK-VM (1): Kürtösi; Videoton (3): Csongrádi 2, Nagy T.; PMSC (2): Gallai, Vigh; DMVSC (1): Sallai; Békéscsaba (4): Kerekes, Fabulya, Királyvári, Zsömbörgi.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_statisztikak_varga_jozsef_izso_ignac.jpgEbben a bajnokságban mind a négyen a kiállítottak sorsára jutottak: Varga harcol Izsóval a levegőben a labdáért. Hátrább Kerepeczky és Váradi

A legkorábban zuhanyozni küldött labdarúgó a tatabányai Weimper volt. Öt a Csepel elleni bajnoki 12. percében büntette piros lappal a játékvezető. A legkevesebbet Váradinak (Vasas) kellett volna kibírnia. A válogatott csatár a Békéscsaba elleni találkozó 89. percében hagyta el a játékteret, egy meggondolatlan megjegyzése miatt.

A Tavaszi zárás befejező részében a második és a harmadik vonal mérlegét vonjuk meg.

Kiemelt támogatónk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepsport.jpg

Aranyfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_kepes_sport.jpg

Ezüstfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_labdarugas.jpg

Bronzfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepszabadsag.jpg

Emlékeztetőül:

Időkapszula: NB I. - 1982/83

Szintén figyelmükbe ajánljuk: 

Időkapszula: NB I. - 1980/81
Időkapszula: NB I. - 1981/82
Időkapszula: NB I. - 1983/84

Végül egy kis kötelező irodalom: 

Osztálynapló
Két évtized felejthetetlen és elfelejtett magyar hálóőrei

Köszönetnyilvánítás:

Sorozatunk nem jelenhetne meg Kárpáti Tamás segítsége nélkül akinek ezek a kincsek digitalizálva is megvannak. Köszönet illeti a Népsport tudósítói gárdáját is a kiváló összefoglalókért. Belenézünk az Arcanum Adatbázisba is, mert nekik is szokott lenni releváns érdekességük.

Megjegyzés:

A sorozatot maribor és a szerethető dózsás együtt készíti, a szerző neve csak blogmotor etetésére van feltüntetve.

Olvasóink segítségét szeretnénk kérni: Szívesen fogadunk kiegészítéseket, javításokat, javaslatokat, korabeli anyagokat, egyszóval bármit amivel pontosítani és jobbá lehet tenni a sorozatot. Különösen örülnénk ha volt játékosok, edzők, vezetők, játékvezetők, gyúrok, jegyszedők, szurkolók és bárki más akinek valamilyen története, emléke van jelentkezne nálunk és egy-egy interjúval és beszélgetéssel színesíteni tudnánk az anyagot. Elérhetőségeink: emailen a valogatott.blog@gmail.com, Twitteren @ValogatottBlog, Facebookon pedig megtalálhatóak vagyunk a https://www.facebook.com/Valogatottblog címen. Előre is köszönjük.

5 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://valogatott.blog.hu/api/trackback/id/tr2114968498

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Tököm Állat 2019.09.05. 11:01:53

Ezaz.Végre a pékségek is bekerültek a sorozatba.Dékány és Kerekes mikor tudott átigazolni?

maribor_ 2019.09.05. 11:13:54

@Tököm Állat: <3 Ez csak miattad lett hír, gondoltam rád. Remélem, komoly a kérdésed, mert viccnek igen hülye vicc. Deka fél múlva, Guriga egy év múlva került Újpestre.

maribor_ 2019.09.05. 16:40:40

@Pyrandus: Picivel tovább, ahogy a Videoton drukkerek szerették volna. Emlékeim szerint 2005-ben halt meg közel 80 évesen.

JuAn 2019.09.15. 21:13:19

@maribor_: Mininmum 20 évig egy házban laktam vele. Sokáig nem köszönt (vissza), de az utolsó 10 évben szinte mindig, és előre, pedig én valamivel később születtem.
Soha nem beszélgettem vele.
Pedig akkor talán még arra a 76-os meccsre is terelődhetett volna a szó.
süti beállítások módosítása