Válogatott okosságok

Szurkolói gondolatok, elemzések, mélázások a válogatottainkról, válogatás nélkül.

Ajánlataink

Sztancsik Richárd: Városok, stadionok, kocsmák

Rendelje meg közvetlenül a szerzőtől!

varosok.stadionok@gmail.com

Ár 2999 Ft.Részletek itt


kupanap.jpghungarianultras.jpg

Friss topikok

Facebook oldalunk

Időkapszula: NB I. 1983/84 Magyarország – Dánia EB-selejtező mérkőzés

2020.02.13. 01:24 maribor_

1983. október 26., a hónap utolsó szerdája

idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_headlines.jpgA Parlamentben megkezdődött az országgyűlés őszi ülésszaka

Lássuk először az elmúlt hét legfontosabb közéleti és külpolitikai eseményeit.

október 20.

Délelőtt 10 órakor a Parlamentben megkezdődött az országgyűlés őszi ülésszaka. Törvényhozó testületünk fórumán megjelent Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára. Ott volt a párt Politikai Bizottságának több tagja, a Központi Ellenőrző Bizottság elnöke, részt vettek az ülésen a Központi Bizottság titkárai, valamint az Elnöki Tanács és a kormány tagjai. A diplomáciai páholyban helyet foglalt a budapesti külképviseletek több vezetője és tagja. Apró Antal, az országgyűlés elnöke nyitotta meg a tanácskozást. Az országgyűlés tudomásul vette a népköztársaság Elnöki Tanácsának jelentését a nyári ülésszak óta végzett munkáról és döntött a mostani tanácskozás napirendjéről.

Ezt követően - az elfogadott napirendnek megfelelően - Méhes Lajos ipari miniszter - eleget téve alkotmányban rögzített kötelezettségének, amely szerint a Minisztertanács tagjai kötelesek tevékenységükről az országgyűlésnek beszámolni - tájékoztatta a képviselőket az ipar helyzetéről és feladatairól. A miniszter expozéjához Gorjanc Ignác, a Lehel Hűtőgépgyár vezérigazgatója, az országgyűlés ipari bizottságának elnöke fűzött kiegészítést. A beszámoló fölötti vitában felszólalt Veress Péter külkereskedelmi miniszter is.

idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_mehes_lajos.jpgMéhes Lajos tájékoztatóját mondja

idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_veres_peter.jpgVeress Péter felszólal

Az ülésszak első napi tanácskozása, amelyen az elnöki tisztet - felváltva - Apró Antal, Cservenka Ferencné és Péter János töltötte be, az esti órákban ért véget.

idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_nemeth_karoly_kadar_janos.jpgNémeth Károly és Kádár János az ülésteremben

Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára a Központi Bizottság székházában fogadta Erich Mückenbergert, a Német Szocialista Egységpárt Politikai Bizottságának tagját, a központi ellenőrző bizottság elnökét, aki delegáció élén hivatalos látogatáson tartózkodik hazánkban. A szívélyes, elvtársi légkörben lezajlott találkozón tájékoztatták egymást pártjuk tevékenységéről, a két párt előtt álló időszerű feladatokról. Megelégedéssel állapították meg, hogy pártjaink, országaink és népeink kapcsolatai az NDK párt- és kormányküldöttségének tavalyi magyarországi látogatása alkalmával létrejött megállapodások alapján gyümölcsözően fejlődnek. A találkozón jelen volt Gyenes András, a Központi Ellenőrző Bizottság elnöke és Karl-Heinz Lugenheim, az NDK budapesti nagykövete.

idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_erich_muckenberger_kadar_janos.jpgErich Mückenberger és Kádár János a KB székházában. Középen a tolmács

A záró jegyzőkönyv aláírásával délután Berlinben, a Német Demokratikus Köztársaság fővárosában befejezte munkáját a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának XXXVII. ülésszaka. A Hotel Stadt Berlin dísztermében megtartott záróülésen a dokumentumot magyar részről Lázár György, a Minisztertanács elnöke, a magyar küldöttség vezetője írta alá. Az ülésszak az egyetértés, a testvéri barátság és a teljes kölcsönös megértés légkörében folyt le.

idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_marjai_jozsef_lazar_gyorgy_havasi_ferenc.jpgMarjai József, Lázár György és Havasi Ferenc aláírja a dokumentumokat

A KGST XXXVII. tanácsülésén részt vett magyar küldöttség, amelyet Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke vezetett, délután Berlinből hazautazott Budapestre. A küldöttséget Willi Stoph, az NDK Minisztertanácsának elnöke, továbbá az NSZEP és az NDK kormányának több más vezető személyisége búcsúztatta a schönefeldi repülőtéren.

A Lázár György vezette küldöttség hazaérkezett. A delegáció tagja volt: Havasi Ferenc, az MSZMP Központi Bizottságának titkára; Marjai József, hazánk állandó KGST-képviselője és Faluvégi Lajos, az Országos Tervhivatal elnöke, miniszterelnök-helyettes, Nagy János külügyi államtitkár, Csikós-Nagy Béla államtitkár, az Országos Anyag- és Árhivatal elnöke. A Ferihegyi repülőtéren a delegációt Sarlós István miniszterelnök-helyettes, dr. Várkonyi Péter külügyminiszter és több más állami vezető fogadta. Ugyancsak hazautazott Berlinből az ülésszakon részt vett többi küldöttség is.

Erich Honecker, az NSZEP KB főtitkára, az NDK Államtanácsának és nemzetvédelmi tanácsának elnöke fogadta a Varsói Szerződés tagállamai honvédelmi miniszteri bizottságának soron kívüli ülésszakán részt vevő honvédelmi minisztereket és az egyesített fegyveres erők vezető képviselőit. Heinz Hoffmann hadseregtábornok, az NDK nemzetvédelmi minisztere, az ülésszak elnöke beszámolót tartott a sikeres tanácskozás eredményeiről. A részvevők egyetértettek abban, hogy a Varsói Szerződés és a Szovjetunió által a legutóbbi időben tett békejavaslatok alapján: mindent meg kell tenni az új közepes hatótávolságú amerikai rakéták nyugat-európai telepítésének megakadályozása érdekében. Meg kell hiúsítani az imperializmus agresszív köreinek ama szándékát, hogy katonai fölényre tegyenek szert.

A teheráni rádió bejelentette, hogy Irán fegyveres erői a határ menti Baneh és Marivam térségében csütörtökre virradóra újabb offenzívát indítottak Irak ellen. A fegyveres erőknek a rádióban felolvasott közleménye szerint az iráni egységek „ellenforradalmárok” (iráni kurdok) és „baathista erők” (iraki hadsereg) állásai ellen intéztek egybehangolt támadásokat. Az akciókban több száz „ellenforradalmár” és iraki katona harcképtelenné vált, egy iraki katonai helikoptert lelőttek.

A sorozatos ellentétes információk után a Szabad Grenada rádióadóban közzétett jelentés szerint Maurice Bishop volt grenadai kormányfő helyi idő szerint szerda délután életét vesztette. A közleményben - amelyet hírügynökségek Hudson Austin főparancsnoknak tulajdonítanak - bejelentették, hogy forradalmi katonai tanácsot állítottak fel az ország irányítására. A testület a kormány feladatát látja el addig, amíg helyre nem áll a rend. A közlemény szerint kijárási tilalmat vezettek be a karib-tengeri országban. Az iskolák, intézmények zárva vannak, az alapvető szolgáltatásokról gondoskodnak. A rádióban beolvasott közlemény szerint az események azzal kezdődtek, hogy szerda délelőtt a volt kormányfőt támogató személyek tömeges csoportja - hírügynökségek számukat három-négyezerre becsülték - kiszabadították Maurice Bishopot házi őrizetéből. A tömeg élén Bishop a főváros, St. Georges utcáin keresztül a hadsereg főhadiszállásához, a Fort Ruperthez vonult. Tűzharc kezdődött, amelyben - a közlemény szerint - életét vesztette Maurice Bishop. A volt kormányfővel együtt vesztette életét Unison Whiteman külügyminiszter, Jacqueline Creft oktatási, ifjúsági és szociálisügyi miniszter és Norris Bain lakásépítési miniszter. A miniszterek kedden lemondtak tisztségükről a napokkal korábban keletkezett politikai belviszály miatt.

október 21.

Az országgyűlés őszi ülésszakának második napján, délelőtt folytatódott a tanácskozás az ipari miniszter előző napon elhangzott beszámolója fölött. Az ülésen megjelent Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára és Lázár György, a Minisztertanács elnöke. Ott volt az MSZMP Politikai Bizottságának több más tagja, a Központi Bizottság titkárai, valamint az Elnöki Tanács és a kormány tagjai.

idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_lazar_gyorgy_kadar_janos.jpgLázár György és Kádár János az ülésteremben

Szakali József, a KNEB elnöke számolt be a népi ellenőrzés munkájáról. A beszámoló feletti vitában többen felszólaltak. A vitában elhangzottakra Szakali József válaszolt, majd az országgyűlés ellenszavazat nélkül elfogadta a beszámolót. Ezután D. Káldy Zoltán (Bp., 53. vk.) interpellált a ferihegyi új kifutópálya üzemelésével kapcsolatos zajártalom tárgyában, amelyre a közlekedési miniszter válaszolt. Végül Pioker Ignác (Bp., 12. vk.) nyugdíjas napirenden kívül szólalt fel a Nemzeti Színház építésének képviselői támogatásáról. Az országgyűlés őszi ülésszaka ezzel befejezte munkáját. Az ülésszakon felváltva elnökölt Apró Antal, Cservenka Ferencné, Péter János.

idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_szakali_jozsef.jpgSzakali József beszámolóját tartja

Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke ciprusi hivatalos látogatásának negyedik napján a nicosiai elnöki palotában fogadta Ezekiasz Papaioannut, a Ciprusi Dolgozó Nép Haladó Pártjának főtitkárát, a ciprusi parlament ügyvezető elnökét. Ezután ellátogatott a Ciprus Múzeumba, ahol a Közel-Kelet legszebb archeológiái gyűjteménye látható, majd felkereste a Nemzeti Harc Múzeumát is.

Losonczi Pál és felesége ciprusi hivatalos látogatásának záróaktusára délután került sor. A magas rangú vendéget és kíséretét ünnepélyesen búcsúztatták a magyar és a ciprusi zászlókkal, a két elnök portréjával feldíszített larnacai repülőtéren. A két ország himnuszának elhangzása után Losonczi Pál és kísérete elköszönt ciprusi vendéglátóitól. Az Elnöki Tanács elnöke fogadta a díszszázad parancsnokának jelentését, és ellépett a díszegység előtt. Szpirosz Kiprianu és Mimi Kiprianu Losonczi Pált és feleségét a repülőgép lépcsőjéhez kísérte. Az Elnöki Tanács elnökének különrepülőgépe helyi idő szerint negyed négykor emelkedett a levegőbe.

Losonczi Pál hazaérkezett Budapestre. Az Elnöki Tanács elnökének kíséretében volt Török István külkereskedelmi államtitkár, Esztergályos Ferenc külügyminiszter-helyettes, Németh Jenő, a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának elnökhelyettese és - a látogatás idején - Dobos István, hazánk Ciprusra is akkreditált nagykövete. Fogadásukra a Ferihegyi repülőtéren megjelent Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács helyettes elnöke, dr. Várkonyi Péter külügyminiszter, az Elnöki Tanács több tagja, valamint állami, politikai életünk több más vezető személyisége.

Elsőként Faruk as-Sar Szíriai külügyi államminiszter jelentette be, hogy Bejrút helyett Genfben ül össze - nagyon rövid időn belül - a libanoni polgárháborús ellenfelek nemzeti megbékélési konferenciája. A politikus közölte, hogy valamennyi érdekelt fél jóváhagyta a megbékélési tárgyalások új helyszínét. Svájc kormánya hozzájárult a libanoni megbékélési konferencia megrendezéséhez. Valid Dzsumblatt, a Haladó Szocialista Párt elnöke viszont Damaszkuszban kijelentette, hogy Libanon diplomáciai képviselete nem, hanem egy genfi szálloda jöhet számításba a találkozó színhelyeként.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa megkezdte a vitát Namíbia függetlenségéről. Gosu Volde etióp külügyminiszter, az ülés első felszólalója elítélte a Dél-afrikai Köztársaság Namíbiával és Angolával szembeni agresszióé politikáját. Sürgette a BT-t, utasítsa el azt a dél-afrikai és amerikai követelést, amely Namíbia függetlenségének megadásához feltételül szabja, hogy Angolából vonják ki a kubai csapatokat.

A chilei junta betiltotta a Santiago központjába október 27-re tervezett tömeggyűlést. A megmozdulásra az ország öt legnagyobb szakszervezetét tömörítő dolgozók országos központja adott ki felhívást. A tömeggyűlés engedélyezését a szakszervezeti központ vezetősége néhány napja kérelmezte a chilei főváros kormányzóságán. A gyűlés megtartását Roberto Guillard, Santiago kormányzója azzal utasította el, hogy a tervezett helyszín - a Pedro Aguirre Cerda tér - alig nyolc épülettömbre van a kormánypalotától.

Az egész Karib-térség biztonsága szempontjából veszélyes fejlemény, hogy egy amerikai haditengerészeti egység elindult Grenada felé, hogy - washingtoni megfogalmazás szerint - kimutassa az Egyesült Államok készségét Grenadában tartózkodó állampolgárainak megvédelmezésére. Az új grenadai vezetés több ízben biztosította az amerikai kormányt arról, hogy a szigeten tartózkodó mintegy ezer amerikai állampolgárt semmilyen veszély nem fenyegeti. így az amerikai állampolgárok védelme csak ürügynek látszik az erőfitogtatáshoz.

október 22.

Országszerte több üzemben, gyárban vállaltak kommunista műszakot szombaton. A Magyar Hajó- és Darugyár budapesti üzemének és váci gyáregységének több mint 3500 dolgozója tartott önkéntes műszakot. Az angyalföldi gyáregységben szovjet és román megrendelésre úszódarukat szereltek, Óbudán a szovjet exportra szánt tutajvontató próbáit végezték el, a Darugyárban jugoszláv megrendelésre gyártott portál- darukat szereltek, és erőművi kazánegységeket készítettek török cégeknek. Vácott exportkonténereket állítottak össze. A kommunista szombat munkabérét a kollektíva a vállalati gyermekintézmények fejlesztésére ajánlotta fel. Csepelen az üzemek és intézmények dolgozói, az iskolák tanulói, valamint a helyi lakosság tartott kommunista szombatot. A borsodi iparvidék egyik legnagyobb üzemében, a Diósgyőri Gépgyárban szombaton ötezer dolgozó jelentkezett kommunista műszakra. Salgótarján 70 üzemében, vállalatánál, intézményében, hivatalában tartottak szombaton kommunista műszakot.

A nukleáris fegyverkezés elleni akcióhét keretében a különböző békemozgalmak és társadalmi szervezetek kezdeményezésére nagyszabású békemegmozdulások voltak Nyugat-Európa több országában, az Egyesült Államok és Kanada nagyvárosaiban. Száz- és százezrek fejezték ki tiltakozásukat az új rakéták telepítése és a fegyverkezési hajsza folytatódása ellen. A tüntetők felvonultak a kormányhivatalok épületei elé, több helyen kordonnal zárták el az amerikai rakéták telepítésére kijelölt városok utcáit, illetve a nukleáris fegyvereket őrző raktárakat. A legnagyobb megmozdulásokra az NSZK-ban, Nagy-Britanniában, Franciaországban, Olaszországban és az Egyesült Államokban került sor.

idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_bonni_tuntetes.jpgBonnban katonák is felvonultak a tiltakozó menetben

Éjszakába nyúló, heves tüzérségi párbajt vívott a libanoni hadsereg este a drúz-szocialista erőkkel a Bejrúttól délkeletre fekvő Szuk el-Garb térségében. A lakott területekre is kiterjedő ágyúzásnak egy, a csaknem négyhetes tűzszünetet helyreállító, tűzszüneti megállapodás vetett véget. Ugyancsak heves harcok színhelye volt a Suf-hegység tengerparti nyúlványa, Iklim el-Harrub, ahol a falangista milíciákkal csapott össze a drúz fegyveresek tüzérsége.

Hondurasból érkezett ellenforradalmárok este újabb támadást hajtottak végre egy nicaraguai kikötő ellen. A gépfegyverekkel és ágyúval felszerelt motoros bárkákról az Atlanti-óceán partján fekvő Puerto Cabezas kikötőjét lőtték, ahol éppen egy élelmiszert szállító hajó rakodott ki. A támadásban egy rakodómunkás életét vesztette, tíz személy megsebesült.

október 23.

A szombati, több millió embert megmozgató akciónap után vasárnap is béketüntetések voltak Nyugat-Európa számos országában, az Egyesült Államokban és Japánban. Brüsszelben, a belga fővárosban a második világháború óta a legnagyobb tömegmegmozdulás zajlott le. Ez az ország lélekszámúhoz viszonyítva a legnagyobb atomfegyver ellenes tüntetés volt Európában. Nyugatnémet béketüntetők Frankfurtban ülősztrájkot tartottak egy amerikai hadianyagraktár főbejáratánál. mivel értesüléseik szerint a katonai létesítmény fontos szerepet kap majd a Pershing-2-es rakéták telepítésekor. A rendőrség mintegy száz embert letartóztatott. Hasonló megmozdulások voltak Spanyolország nagyvárosaiban is. Az Egyesült Államokban is folytatódott vasárnap az új NATO-rakéták elleni tüntetések sorozata.

idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_amerikai_beketuntetes.jpg„Emlékezz Hirosimára, akadályozd meg Eurosimát”-felirattal tüntettek az amerikai Massachussetts állam Cambridge nevű városában

Reggel három percen belül két pokolgépes merényletet hajtottak végre Bejrútban a nyugati négyhatalmi haderőhöz tartozó amerikai és francia csapatok szállása ellen. Az amerikai tengerészgyalogosok négyszintes főhadiszállását és egy francia ejtőernyős egység nyolcemeletes szálláshelyét teljesen romba döntötte a támadáshoz felhasznált, egy-egy tonnára becsült robbanóanyag, amelyet teherautóval juttattak célba az öngyilkos merénylők.

idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_bejruti_bombamerenylet.jpgAz amerikai csapatok szálláshelye a robbanás előtt - Túlélők után kutatnak a merényletet követő órákban

A kettős merényletet a külföldi megszálló csapatok ellen küzdő libanoni nemzeti ellenállási mozgalom vállalta magára. A legfrissebb, korántsem végleges adatok szerint több, mint 200 katona, 183 amerikai tengerészgyalogos és 35 francia ejtőernyős vesztette életét. Több mint 80 amerikai és francia sebesültet szállítottak kórházba. Minthogy még igen sok eltűnt után kutatnak a két épület romjai alatt, bizonyosra vehető, hogy az eddig ismertnél súlyosabb lesz a végső mérleg.

A két öngyilkos merénylőn kívül 241 amerikai 58 francia, békefenntartó ENSZ-katona áldozatot követelt az akció. Az FBI később úgy kommentálta az eseményt, hogy a világ addigi legnagyobb nem atomtámadása történt.

idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_arlington_megemlekezes_faja.jpgEgy rövid tudósítás az eseményekről és a megemlékezés fája az arlington-i katonai temetőben manapság

Párizs és Franciaország a bejrúti merénylet során elszenvedett veszteség sokkhatása alatt áll. A Bejrútból egyenes adásban közvetített televíziós adások már délben mutatták a katasztrófa méreteit. Mitterrand köztársasági elnök, miután telefonbeszélgetést folytatott Reagan amerikai elnökkel, éjjel Bejrútba repült. Az elnök először a francia csapatok főhadiszállását kereste fel, ahol meghallgatta Cann tábornoknak, a francia kontingens parancsnokának jelentését. Az elnök ezután az időközben hozzá csatlakozott Dzsemajel társaságában megtekintette az amerikai tengerészgyalogosok elpusztult körletét is. Délután Mitterrand a libanoni elnöki palotába látogatott Dzsemajel elnökhöz, majd visszatért a francia fővárosba.

idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_mitterrand_bejrutban.jpgMitterrand elnök Hernu hadügyminiszter társaságában a libanoni fővárosban

Reagan elnök a merénylet hírére Georgiából vasárnap hajnalban indult vissza a fővárosba. Washingtonban az elnök nyilatkozatában mély részvétének adott hangot, és kijelentette, hogy az incidens fokozza az eltökéltséget az eddigi politika folytatására.

Közben napról napra nagyobb méreteket, kiélezettebb formát ölt az izraeli megszálló csapatok és az ellenük lázadó polgári lakosság konfliktusa Dél-Libanonban. Egy héttel Nabatije után a tengerparti Szarafand településen lőttek tüntető tömegbe az izraeli megszállók. Három polgári lakos meghalt, 19 megsebesült. A tüntetők 45, előzőleg letartóztatott helybeli lakos szabadon bocsátását követelték. A megszálló hatóságok erősítéseket küldtek a futótűzként terjedő megmozdulások színhelyére, és több falut teljesen körülzártak.

október 24.

Budapesten, a Rendőrtiszti Főiskolán megkezdődött a körzeti megbízottak második országos értekezlete. A tanácskozást dr. Horváth István belügyminiszter nyitotta meg. Hangsúlyozta: a körzeti megbízotti szolgálat betölti funkcióját; tagjai jelentős feladatot teljesítenek a lakosság és a rendőrség közötti kapcsolatok erősítésében. Ezt bizonyította az élet, és ez kapott hangot az országos értekezletet megelőző megyei tanácskozásokon.

A körzeti megbízott közvetlen összekötő kapocs a lakosság és a rendőrség között. A rendőrségnek a lakossághoz legközelebb álló része. Tevékenysége - melynek a megelőző, felügyeleti munka a lényege - a lakosság legközvetlenebb érdekeit szolgálja.

idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_meszaros_tibor_korzeti_megbizott.jpgMészáros Tibor zászlós egy éve körzeti megbízott a főváros IV. kerületében. Életkorát tekintve (28 éves) ő a legfiatalabb ebben a beosztásban a rendőrkapitányságon, de már hét éve rendőr, aki bizony akarva-akaratlan sok tapasztalatot gyűjtött nem könnyű foglalkozása során. Körzetében, a Zichy-lakótelepen, László Miklósné gondnokkal

Munkájának alapvető célja a jogsértések megelőzése, megszakítása, felderítése. Intézkednie kell minden olyan társadalomellenes jelenséggel és magatartással szemben, mely bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésének alapjául szolgál.

Moszkvában, Berlinben és Prágában délután egyidejűleg hivatalosan bejelentették, hogy a Szovjetunió, az NDK és Csehszlovákia kényszerű ellenintézkedéseket tesz az Egyesült Államok rakétái európai telepítésének esetére. Ezzel összefüggésben a Szovjetunió, a Német Demokratikus Köztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság kormányai közötti megállapodásnak megfelelően az NDK és Csehszlovákia területén megkezdik az előkészületi munkálatokat harcászati-hadműveleti rakétakomplexumok kiépítésére. Ezek a lépések az amerikai rakéták európai telepítésének esetére tervezett válaszintézkedések egyikének tekintendők.

Reggel már félárbocon lengtek a zászlók a fővárosi középületeken - Amerika gyászol. A vietnami háború óta nem szenvedett az Egyesült Államok fegyveres ereje olyan veszteséget, mint vasárnap hajnalban, amikor a tengerészgyalogos-laktanya elleni merénylet a szó szoros értelmében megtizedelte az amerikai legénységet. Az Egyesült Államok kongresszusában, amely a közelmúltban - habozva ugyan - zöld utat adott Reagan elnöknek ahhoz, hogy további 18 hónapig Bejrútban tartsa az amerikai csapategységet, kritikai pergőtűz van kialakulóban.

Reagan elnök délután rögtönzött sajtóértekezleten ismételten kijelentette: az Egyesült Államok nem hagyja magát terroristáktól megfélemlíteni, továbbra is Libanonban tartja erőit, mivel az Egyesült Államok szavahihetőségéről s egy nagy fontosságú stratégiai térségről van szó. Az elnök azt mondotta, hogy a mostani merénylet tervezőit „komoly közvetett bizonyítékok” alapján ugyanazok közt kell keresni, akik a bejrúti USA-nagykövetség elleni korábbi akciót előkészítették, és kilátásba helyezte ezen erők ellen az amerikai megtorlást.

Hírügynökségi jelentések szerint az iráni csapatok este újabb támadást indítottak az iraki állások ellen a front északi, kurdisztáni szakaszán. A hajnalban megkezdett és egész nap tartó harci cselekmények során - teheráni jelentés szerint - a támadó egységek több magaslatot és hat falut elfoglaltak a Marivan és Baneh települések térségében húzódó „nemzetközi határ mindkét oldalán”. A jelentés 1500 fős ellenséges veszteségről és egy iraki repülőgép lelövéséről is beszámol.

október 25.

Kádár Jánosnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága első titkárának vezetésével a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottságának, a Lengyel Népköztársaság Államtanácsának és Minisztertanácsának meghívására hivatalos, baráti látogatásra magyar párt- és kormányküldöttség utazott Varsóba. A küldöttség tagja: Havasi Ferenc, a Központi Bizottság titkára, Sarlós István, a Minisztertanács elnökhelyettese, a Politikai Bizottság tagjai, Szűrös Mátyás, a Központi Bizottság titkára és Garamvölgyi József, a Magyar Népköztársaság varsói nagykövete, aki a lengyel fővárosban csatlakozik a küldöttséghez.

idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_lazar_gyorgy_kadar_janos_keleti_palyaudvar.jpgBúcsúztatás a Keleti pályaudvaron

A párt- és kormányküldöttség búcsúztatására a Keleti pályaudvaron megjelent Lázár György, a Minisztertanács elnöke, Aczél György, Korom Mihály, Németh Károly, Óvári Miklós, a Központi Bizottság titkárai, a Politikai Bizottság tagjai, Horváth István belügyminiszter, Pullai Árpád közlekedési miniszter, Várkonyi Péter külügyminiszter, a Központi Bizottság tagjai, és Horn Gyula, a KB külügyi osztályának vezetője.

Hajnalban a forradalmi Grenada ellen fegyveres intervenciót hajtottak végre az Egyesült Államok és karibi csatlósai. Helyi idő szerint 5.50-kor a főváros közelében repülőgépekről légideszant egységeket vetettek be az épülő nemzetközi repülőtér közelében. A sziget védői elkeseredett harcot vívtak a betolakodókkal. Ezzel egy időben Grenada partjai közelében amerikai hadihajók tűntek fel. Mint a Szabad Grenada rádióállomás hírül adta, az inváziós erők élén haladó amerikai tengerészgyalogos egységek hadihajók ágyútüzének támogatásával támadó hadműveletet folytattak a repülőtér körzetében. A repülőtérre közben három katonai szállító repülőgép szállt le, fedélzetén további amerikai deszantegységekkel. A rádióállomás felszólította a szigetország népét, hogy szálljon szembe a betolakodókkal. Azt is közölte, hogy a grenadai katonai forradalmi tanács - amely a múlt héten vette át a hatalmat -, segítségért fordult a Grenadával baráti országokhoz. A rádióállomás ezután beszüntette adását.

A TASZSZ hírügynökség kommentárja megállapítja, hogy az országban kialakult, bonyolult belső helyzetet kihasználva, az Egyesült Államok előre megtervezett és előkészített széles körű katonai akciót indított a független Grenada állam ellen, azzal a céllal, hogy megsemmisítse az 1979-ben megindult forradalmi folyamatot. Nyílt, semmivel sem igazolható agresszióról van szó az ENSZ teljes jogú tagállamával szemben. A világszervezet alapelveinek durva megsértése, a nemzetközi jog elemi normáinak felrúgása ez, amely ismét bizonyítja, hogy saját hatalmi céljai érdekében más országok és népek feletti diktátum megteremtésére a Reagan-kormányzat habozás nélkül fegyveres erőszakhoz folyamodik.

október 26.

Magyar Távirati Irodát illetékes helyről felhatalmazták az alábbiak közlésére:
A magyar közvélemény mély megdöbbenéssel értesült arról, hogy az Egyesült Államok fegyveres erői, néhány karib-tengeri ország katonai egységeivel kiegészítve, agressziót követtek el Grenada, az ENSZ teljes jogú tagállama, az el nem kötelezett országok mozgalmának tagja ellen. Az agresszió igazolására felhozott érvek elfogadhatatlanok, a fegyveres beavatkozás ellentétes az ENSZ alapelveivel, a nemzetközi normákkal, veszélyezteti a békét és a nemzetközi biztonságot. A Magyar Népköztársaság határozottan elítéli a Grenada elleni agressziót, s a világ más békeszerető országaihoz és népeihez hasonlóan követeli az inváziós csapatok azonnali kivonását. A magyar nép szolidáris a súlyos megpróbáltatásoknak kitett grenadai néppel, és őszintén kívánja, hogy mielőbb ismét saját kezébe vehesse sorsának irányítását.

Losonczi Pál, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, az Elnöki Tanács elnöke kétnapos látogatásra Somogyba érkezett. A vendéget Kaposvárott Klenovics Imre, a megyei pártbizottság első titkára és Sugár Imre, a megyei tanács elnöke fogadta.

Békés megyében tett látogatást Németh Károly, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára. Békéscsabán a megyei pártbizottságon Frank Ferenc, a megyei pártbizottság első titkára, valamint Gyulavári Pál, a Békés megyei tanács elnöke fogadta a vendéget, akit tájékoztattak a megye társadalmi, gazdasági, kulturális helyzetéről.

Fellobogózva - magyar és lengyel nemzeti színekben - köszöntötte a magyar párt- és kormányküldöttséget a lengyel főváros. A varsói központi pályaudvaron az esős idő ellenére a fővárosi dolgozók sokasága gyűlt össze, hogy köszöntse Kádár Jánost és a magyar küldöttséget. Délután, az Ismeretlen katona sírjának megkoszorúzása után megkezdődtek a hivatalos magyar-lengyel tárgyalások.

idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_kadar_janos_wojciech_jaruzelski.jpgA megérkezés után Varsóban

A pályaudvar peronján magyar és lengyel nyelvű feliratok köszöntötték a küldöttséget. Pontosan 10 órakor gördült be a különvonat. A csarnokban a szűkebb fogadó bizottság élén Wojciech Jaruzelski hadseregtábornok, a LEMP KB első titkára, miniszterelnök köszöntötte a magas vendéget. Ezután Kádár János bemutatta a magyar delegációt. A pályaudvar előtti téren felsorakozott á lengyel néphadsereg díszalakulata: a szárazföldi erők, a légierő és a haditengerészet katonái. Elhangzott a magyar és a lengyel himnusz, a díszszázad parancsnoka jelentést tett Kádár Jánosnak, aki Wojciech Jaruzelski kíséretében ellépett a katonák sorfala előtt.

idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_kadar_janos_wojciech_jaruzelski_2.jpgKádár Jánost a legmagasabb vendégnek kijáró fogadtatásban részesítették a varsói főpályaudvaron, ahová a magyar párt- és kormányküldöttség különvonata begördült. A magyar és a lengyel himnusz elhangzása után Kádár János és Wojciech Jaruzelski ellépett a lengyel néphadseregnek a magyar vendégek tiszteletére felsorakozott díszszázada előtt

Délután a Győzelem terén az Ismeretlen katona sírját koszorúzta meg a magyar küldöttség. A téren felsorakozott a lengyel néphadsereg díszszázada. A LEMP KB épületében délután fél 4-kor négyszemközti megbeszélésre ült össze Kádár János és Wojciech Jaruzelski. A két első titkárral egyidejűleg két tárgyaló csoport is megkezdte munkáját. Az egyik a gazdasági és tudományos-műszaki együttműködés kérdéseiről tanácskozott, a másik a pártközi kapcsolatok, illetve a két országot egyaránt érdeklő nemzetközi kérdések széles körével foglalkozott.

idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_kadar_janos_varso.jpgKádár János és a magyar párt- és kormányküldöttség tagjai a varsói Győzelem téren lerótták kegyeletüket az Ismeretlen katona sírjánál a második világháborúban elhunyt és meggyilkolt lengyelek emléke előtt

A kora esti órákban Henryk Jablonski, az államtanács elnöke bensőséges ünnepségen adta át Kádár Jánosnak azt a kitüntetést, amelyet 70. születésnapja alkalmából adományozott neki a Lengyel Népköztársaság kollektív államfői testületé. Az MSZMP első titkára a Lengyel Népköztársaság Szolgálatáért Érdemrend nagyszalagját kapta. Este Wojciech Jaruzelski a minisztertanács Varsó történelmi városrészében levő épületében díszvacsorát adott párt- és kormányküldöttségünk tiszteletére. A vacsorán pohárköszöntők hangzottak el.

idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_kadar_janos_henryk_jablonski.jpgHenryk Jablonski átadja a kitüntetést Kádár Jánosnak

Finnország népe délben ötperces országos munkabeszüntetéssel tiltakozott az emberiséget fenyegető fegyverkezési hajsza, az amerikai rakéták európai telepítése ellen. Berlinben a nemzetközi leszerelési kampány keretében szervezett országos békemegmozdulások befejezéseként a Köztársasági Palotában hangversenyt rendeztek. Háromszáz asszony tüntetett Athénban az amerikai nagykövetség előtt az amerikai Pershing-2 rakéták és a manőverező robotrepülőgépek nyugat-európai telepítése ellen.

Délig 216 amerikai és 64 francia katona holttestét emelték ki a vasárnap felrobbantott parancsnoksági épületek romjai alól. A francia áldozatokkal együtt egy libanoni család négy tagjának a holttestét is megtalálták.

Kölcsönös izraeli és Szíriai csapatösszevonásokról érkeztek jelentések a kelet-libanoni Bekaa-völgyből, az észak-libanoni Tripoli környékén pedig immár a harmadik egymást követő napon folytatódtak a heves harcok az El-Fatah palesztin szervezet két szárnya, Jasszer Arafat hívei és az Abu Mussza vezette lázadók között.

Az inváziós csapatok óriási túlerejével szemben elhúzódó, kemény ellenállást fejtenek ki Grenada védelmi egységei. Az amerikai hadügyminisztérium közleményei azt tükrözik, az Egyesült Államok vezetését váratlanul érte az ellenállás ereje. A Pentagon eredetileg órák alatt véget érő vértelen offenzívát ígért, de Weinberger hadügyminiszter reggel némi cinizmussal így fogalmazott: a veszteségek tovább nőnek, a szabadság árát meg kell fizetni. A Biztonsági Tanács határozathozatal nélkül elnapolta a Grenada elleni agresszió vitáját.

idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_grenada.jpgAmerikai tengerészgyalogosok ellenállókat ejtenek fogjul az invázió első óráiban

Humor:
idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_humor.jpg

Reklám:
idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_reklam_2.jpg
idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_reklam.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_reklam_3.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_reklam_4.jpg

Kékfény:
Kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, a IX. kerület Napfény utca és Epreserdő utca kereszteződésénél, Molnár Sándor 31 éves budapesti gépkocsivezető személygépkocsijával elütötte Szilágyi Albertné 76 éves budapesti nyugdíjast, aki életét vesztette. Molnár vezetői engedélyét a rendőrség bevonta, és eljárást indított a gázoló ellen.

Tűz keletkezett az Édesipari Vállalat Szerencsi Csokoládégyárában. A tűzoltók Szerencsről, Miskolcról, Leninvárosból és Sátoraljaújhelyről nagy erőkkel vonultak ki a színhelyre, ahol a gyár egyik alapanyag- és készáruraktárában elhelyezett termékek lobbantak lángra. A tüzet sikerült lokalizálni, majd eloltani. Az előzetes megállapítások szerint az anyagi kár jelentős: meghaladja az egymillió forintot. Nagyobb mennyiségű kakaópor és késztermék semmisült meg. A tűz keletkezésének okát a tűzoltóság és a rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja.

Közlemények:
A Vígszínház igazgatósága közli, hogy a Pesti Színházban november 5-én, az előzetesen kiadott műsortól eltérően a Léda előadása helyett a Szentivánéji álom kerül színre. A Lédára váltott jegyek érvénytelenek, és a váltás helyén, legkésőbb október 30-ig visszaválthatók.

Örökségi ügyben keressük a Budapesten 1922. november 20-án született és Olaszországban elhunyt Neményi Miklós hozzátartozóit. Kérjük, hogy az érdekeltek és mindazok, akik az ügyben felvilágosítással szolgálhatnak, jelentkezzenek az Általános Értékforgalmi Bank Rt-nél (Budapest IX., Szamuely u. 38. II. 206. telefon: 171-255/202).

A Ramovill Szolgáltató Szövetkezeti Vállalat motoralkatrész osztálya értesíti kedves vásárlóit, hogy 1983. november 1-től leltárral egybekötve Budaörsre költözik és az áruforgalom 1983. december 31-ig szünetel. Új címünk: Budaörs, Petőfi S. u. 4. 2040. Megközelíthető: Budapestről a 40-es és a 72-es autóbusszal.

Állásajánlat:
idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_allasajanlat.jpg

Divat: Kézitáska bevásárláshoz
A női táskák különleges sajátossága, hogy rengeteg holmi elfér bennük, de általában semmit sem lehet megtalálni a mélyükön. Ragaszkodnak a nők a hagyományos anyagokból, főleg a bőrből, műbőrből készült kézitáskákhoz. Napjainkban a nagyméretű és a kisméretű táska is divatos. Az utóbbit alkalmakra, elegáns öltözékekhez viseljük. A nagyméretű táskákat leginkább a dolgozó nők szeretik, mert nemcsak az igazolványok, zsebkendők, kozmetikumok férnek el bennük, hanem külön rekeszeik a kisebb bevásárlásnál is jó szolgálatot tesznek. Képeinken ezúttal két praktikus táskára hívjuk fel olvasóink figyelmét. Mindkettő olcsó, és mégis mutatós.idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_divat_1.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_divat_2.jpg

Befejezés előtt a betakarítás:
Országszerte a végéhez közeledik az őszi betakarítás. A kukorica és a cukorrépa nagyja már biztonságban van, és a gyümölcsszüret is az ország nagy részében a befejezés előtt áll. Tolnában még nem volt példa arra, hogy a kukorica betakarításával mindenütt végezzenek októberben, most viszont a termés 90 százaléka már a tárolókban van. Bács-Kiskunban a takarmány 80 százaléka lekerült már a földekről. A Hajdúságban csaknem százezer hektáron termeltek az idén tengerit a mezőgazdasági nagyüzemekben, és alig 15 ezer hektáron áll még lábon a kukorica. Győr-Sopron megyében több mint 30 gazdaságban végeztek a kukorica beszedik takarításával, és Vas, valamint Zala megyében is a termés 80 százaléka már biztonságban van. A hűvösebbre fordult időjárás következtében meggyorsult a cukorrépa szedése és szállítása a hajdúsági nagyüzemekben. A 17 ezer hektáron termelt répának csaknem 60 százalékát szedték ki eddig a földből.

idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_kaposztaszedes.jpgSzedik a káposztát a vecsési Ferihegy Tsz-ben

Gyöngyösi almaexport:
A Heves megyei Zöldért Vállalat gyöngyösi hűtőháza a szokásosnál előbb kezdte meg a gyümölcsök felvásárlását. A kedvező időjárás miatt hamarabb beérett az alma és a csemegeszőlő, amelyet exportálnak.

idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_almaexport.jpgCsomagolják az almát

Bővül a Teréz és az Óbuda telefonközpont:
A Teréz telefonközpontban 5000, az Óbuda telefonközpontban pedig 3000 állomást befogadó Crossbar rendszerű egységet szerel fel és helyez üzembe a napokban a posta. A központok új egységeinek új számmezőt nyitottak; az oda bekapcsolt állomások száma 530 ezerrel, illetve 800 ezerrel kezdődik. A két központ dolgozói alaposan és gondosan készítették elő az új egységek üzembe helyezését. A számokat egyetlen napon (október 22-én, szombaton) cserélik majd ki, s az állomások működésének ellenőrzését legkésőbb hétfőn befejezik. A számváltozással érintett közületeket és magán-előfizetőket értesítették az átkapcsolásról és az új kapcsolási számokról. A két központ új berendezéseivel az érintett területeken idővel biztonságosabb, gyorsabb lesz a forgalom, kedvezőbbé válnak a telefonálás feltételei.

Rizs Karcagról:
A tiszántúli város, Karcag, rizshántoló malmában megkezdődött az idei termésű rizs feldolgozása: a hántolás és a fényezés. A malomban három műszakban dolgoznak. Az idei termés feldolgozása a malomban a jövő nyár elejéig tart. A malomban nemcsak feldolgozzák, hanem csomagolják is a rizst. Képünk a csomagolósort ábrázolja.
idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_karcagi_rizs.jpg

Megnyílt a Kiscelli Múzeum:
Több mint hat esztendő zárvatartás után ismét egész évben fogadja a látogatókat az ország egyik legpatinásabb gyűjteménytára, a Kiscelli Múzeum. A felújított épületben egyszerre három kiállítás nyílt meg. A Budapesti Történeti Múzeum képzőművészeti gyűjteményéből rendezett tárlat az emeleti kiállítótermekben és a folyosókon kapott helyet. A Történeti Múzeum gazdag nyomdatörténeti gyűjteményét is kiállították. A harmadik tárlaton pedig az Arany oroszlán patikát láthatja a közönség.

idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_kiscelli_muzeum.jpgA múzeum szobortára

Aranykapu - a Népstadionnál:
Új helyszínre, a Népstadion mellé költözik a karácsonyi Aranykapu vásár, amelyet a Belkereskedelmi Minisztérium és a Fővárosi Tanács kezdeményezésére immár harmadik alkalommal rendez meg a kereskedelem. A vásárlók az utóbbi két évben megkedvelték a Belvárosban ünnepi hangulatot teremtő ajándéksátrakat, s a kereskedelem számára is kifizetődőnek bizonyult a vásár megszervezése. A tavalyi felmérés tanulsága szerint azonban a vevőknek és a kereskedőknek egyaránt több problémát is okozott a szűkös belvárosi elhelyezés. A vásárlók kifogásolták a zsúfoltságot, s hiányolták a parkolási lehetőségeket. A kereskedelemnek gondot okozott az áruutánpótlás, mert a teherautók is csak nehezen közelíthették meg a sátrakat. Az Aranykapu szervezői több helyszín részletes vizsgálata után döntöttek úgy, hogy az idén - s várhatóan a jövőben is - a Népstadion melletti szabad területen, a Budapest Sportcsarnoknál rendezik meg a karácsonyi ajándékvásárt.

Korszerű ABC-áruház Balassagyarmaton:
Új ABC-áruházat avattak Balassagyarmaton, a Nógrádi Sándor-lakótelepen, ahol a több ezer embernek otthont adó városrészben eddig csak két kis alapterületű élelmiszerbolt várta a vásárlókat. Az üzlet elkészülte jelentős lépés a megye kereskedelmi hálózatának fejlesztésében; a VI. ötéves tervre előirányzott 10-12 ezer négyzetméter alapterületű új kereskedelmi létesítményekből eddig hétezer négyzetméter valósult meg, s az Ipoly-parti városban e terület egyötöde épült fel. A balassagyarmati áruház határidő előtt készült el; építési költsége 14 millió forint volt.

idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_balassagyarmati_abc.jpgAz áruház épülete

Folyamszabályozás:
Kihasználva a Tisza alacsony vízállását, jelentős szabályozási munkálatokba kezdtek a Közép Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság dolgozói, Nagyrév térségben, a folyó bal partján. Biztosítják a partot: lenyesik és műanyag szűrőréteggel látják el a mederoldalt. Erre úgynevezett KMZ elemeket raknak, s mindezt terméskővel terhelik le. Így kellő mértékben tudják biztosítani a már veszélyessé vált partszakaszt.
idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_folyamszabalyozas.jpg

Sárkányrepülés:
Az MHSZ Szolnok megyei repülő klubja sárkányrepülő szakosztályának tagjai hamar felismerték, hogy e csodálatos hobbi megfelelő összehangolásával igen hasznos tevékenység is lehet. Szövetkezve a MEZŐVÍZ Társulattal igen fontos tevékenységre vállalkoztak: tervezési munkához, illetve belvizes területek elöntéséről állapotrögzítő felvételeket készítenek. Emellett a Tiszántúli Áramszolgáltató Vállalat vezeték-felülvizsgálatra, a gázszolgáltató vállalat a gázvezeték ellenőrzésére, a vadásztársaság pedig vadszámlálásra használhatja a sárkányrepülőket. Képünkön: Végh Pál motoros sárkányrepülő megbeszéli a feladatot a szakemberekkel.
idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_sarkanyrepules.jpg

Hová menjünk? Moziba!
idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_mozi.jpg

Színházi bemutató: Valaki (Játékszín)

idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_agardi_gabor_kubik_anna.jpgAgárdi Gábor és Kubik Anna

A Magyar Televízió műsorán: Esti mese - Rumcájsz

Átkapcsolunk a csehszlovák televízió esti meséjére: Talán a Varázsceruza lesz.

A kupaszerda utáni csütörtökön Mezey György szövetségi kapitány a Dánia ellen készülő A-válogatott keret összeállításakor több új embert vett figyelembe, olyanokat, akik nem szerepeltek az angolok elleni keretben. A Rába ETO elleni bajnokin és az 1. FC Köln elleni KEK-mérkőzésen is a mezőny egyik legjobbjának bizonyult újpesti Törőcsik ismét kerettag lett. Nem élvezi viszont Mezey György bizalmát Csonka, Garaba, Burcsa és Hajszán. A dánok elleni keret: Kovács A. (Csepel), Disztl P. (Videoton) - kapusok; Csuhay (Videoton), Szántó (FTC), Kardos (Ú. Dózsa), Róth (Pécs), Kőhalmi (Csepel), Nagy A., Varga (Bp. Honvéd), Hannich (Rába ETO), Nyilasi (Austria Wien), Csongrádi (Videoton), Kisznyér, Kiss S. (Ú. Dózsa), Dajka (Bp. Honvéd), Törőcsik (Ú. Dózsa), Pölöskei (FTC), Szokolai (Sturm Graz). A 18 játékos szombaton 11 órakor találkozik az MLSZ-ben, innen utaznak Tatára. A csapat napi két edzéssel készül a szerdai Európa-bajnoki selejtezőre. A két „idegenlégiós” hétfőn csatlakozik társaihoz. Mezey György a kedd délelőtti edzés után hirdeti ki a kezdőcsapatot. A programban kedden a budafoki utánpótlás-mérkőzés megtekintése is szerepel.

Temesvári Miklós is kijelölte az EB-selejtezőre készülő utánpótlás válogatott keretet. A névsor: Szieben (Ú. Dózsa) és Gróf (Tatabánya) - kapusok; Kozma (Ú. Dózsa), Disztl L. (Videoton), Balogh (Vasas), Csima (Vasas), Szabó A. (Ú. Dózsa), Pecsics (ZTE), Détári (Bp. Honvéd), Gyimesi (Bp. Honvéd), Gere (Bp. Honvéd), Kiprich (Tatabánya), Fodor (MTK-VM), Koch (FTC), Lippai (Diósgyőr), Borostyán (Diósgyőr), Mészáros (Pécs) és Bognár (MTK-VM). A játékosok vasárnap 17 órakor találkoznak az MLSZ-ben, majd Dunavarsányba mennek. A dánok ellen kedden Budafokon lesz a találkozó. A kezdési idő 14 óra.

Tekintsük át az NB II. legfontosabb hétvégi momentumait. A másodosztályú futballbajnokságban tovább tart az Eger és a DMVSC versenyfutása, már három pont az előnyük a Hódgép-Metripond és a 22. Volán együttese előtt. A mezőnyt (három ponttal lemaradva a 19. helyezett Kazincbarcikától) az egykor szebb napokat is megért Ganz-Mávag zárja.idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_nb_ii_1.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_nb_ii_2.jpg

Hétvégén teljes fordulót rendeztek a harmadik vonalban, a Területi bajnokságokban is.
idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_teruleti_bajnoksagok.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_teruleti_bajnoksagok_tabella.jpg

Szombattól a tatai edzőtáborban készül a magyar labdarúgó-válogatott a dánok elleni szerdai Európa-bajnoki selejtező mérkőzés előtt. Az előzetesen nevezett 18 játékos közül, Mezey György szövetségi kapitány sajnálatára az Ausztriában játszó Nyilasi helyett csak értesítés érkezett, nem tudja vállalni a játékot sérülése miatt, Szokolai viszont megérkezett Tatára. A csapat vasárnap és hétfőn is két edzést tartott.

idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_indulas_tatara_kovacs_attila_torocsik_andras_roth_antal.jpgIndulás Tatára. Előtérben Kovács Attila, aki eddig csak egyszer volt válogatott és Törőcsik András, aki a csapat legrégibb játékosa. Vajon miről beszélnek? A háttérben Dajka, Kiss Sándor és Róth

Budafokon játszotta ez évi utolsó hazai tétmérkőzését a magyar labdarúgó-utánpótlás válogatott Dánia hasonló korú csapatával. Az Európa-bajnoki selejtező csoportban mindkét válogatott meglehetősen mérsékelten szerepelt az eddigi találkozókon, az ellenfél mindössze egy győzelmet szerzett, a házigazdák pedig nyeretlenül, egy döntetlennel egy pontot mondhatnak magukénak. A legutóbbi találkozón a dánok 2:1 arányban bizonyultak jobbnak.
idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_utanpotlas.jpg

És akkor lássuk a lényeget, a Magyarország-Dánia EB-selejtező mérkőzést!
Senki sem lepődne meg ma este a Népstadionban, ha a dán válogatott nemzetiszínű szerelését képi egészítené ki, azaz az idegenlégiósok ismert, tarkót is takaró sapkája. Ugyanis a ma esti EB-selejtezőbeli ellenfél tizenhat játékosa közül tizenketten szerepelnek külföldi klubokban. Így aztán nyugodtan illik a vendégekre a légiós válogatott elnevezés. Ettől függetlenül egészen bizonyosak lehetnek a nézők abban, hogy a dán legénység egységes lesz. Már csak azért is, mert a valódi profivilágban azonosak a követelmények, s így egyetlen vendég futballistán sem fog látszani, hogy melyik országban keresi labdakergetéssel kenyerét. A magyar csapat eddig csak Luxemburgot tudta legyőzni csoporttársai közül, s ez több mint szomorú mérleg. De talán egyben serkentőszer is. A korrekt helytálláshoz hozzátartozik a meg nem alkuvó küzdőmodor is, s ha ezt a tulajdonságot játékosaiba tudta táplálni Mezey kapitány (ismét két újoncot avat), akkor még az igényes rajongók sem találhatnak kivetnivalót a csapat játékában - akárhogyan alakuljon is az eredmény. A képességeket ugyanis mindenki jól ismeri. A dánokét is, a magyarokét is. Ennek alapján esélyesebbek a vendégek. Legalábbis a papírforma ezt tükrözi. Ám hol van az előírva, hogy mindig a favorit nyer? Valamikor hajdanán a két csapat összecsapásai előtt csak az volt a kérdés, hogy hány gól különbséggel nyer a magyar válogatott. Háromszor volt 6:0 a magyarok javára, akadt 2:0, 3:0 is. Legutóbb a dánok diadalmaskodtak idén nyáron Koppenhágában, ezt megelőzően pedig 1969 júniusában ugyancsak otthonukban. A mérleg: tíz mérkőzésből hetet nyertek a mai házigazdák, kétszer diadalmaskodtak a vendégek, s egy döntetlen akadt.
idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_merkozes.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_merkozes_2.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_magyar_valogatott.jpgA győztes magyar válogatott: Varga, Törőcsik, Róth, Kőhalmi, Csongrádi, Csuhay, Pölöskei, Kardos, Kiss S., Kovács A., Hannich

idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_nagy_antal_kiss_sandor.jpgKét tűz közé került dán támadó: Nagy és Kiss közösen hárított

idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_alan_simonsen_roth_kovacs_attila.jpgSzerencsés pillanat az első félidőből. Simonsen (fehér mezben) cselsorozata után jól lőtt kapura, de a bravúrosan kivetődő Kovács birtokába került a labda. Róth már nem tud közbeavatkozni

idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_kardos_kiss_sandor.jpgKét magyar játékos a dán védők gyűrűjében. Kardosnál a labda, de a vendégek már elkezdtek a bekerítő „hadműveletet”. Hátrább Kiss Sándor indul segíteni

idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_lauridsen_roth.jpgLauridsen próbál Róthon átjutni

idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_csongradi_laudrup.jpgCsongrádi próbálja Laudrup útját állni

idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_kovacs_attila.jpgKovács Attila a helyzet magaslatán

idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_simonsen_kohalmi_roth.jpgKőhalmi szereli Simonsent, Róth készenlétben

idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_csuhay_varga_kohalmi.jpgMunkában a magyar védelem. Csuhay (2) és Varga „felügyelete" mellett Kőhalmi szereli a dán támadást

idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_kovacs_attila_2.jpgVeszélyben a magyar kapu. Simonsen már mindenkit kicselezett, csak Kovács Attilával áll szemben, aki lábbal hárította el a gólveszélyt

idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_kiss_sandor.jpgA magyar-dán mérkőzés egyetlen gólja. Kiss Sándor rúgó lába még a levegőben, de a labda már a hálóban

idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_dan_tamadas.jpgEgy dán akció

idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_kovacs_attila_3.jpgKovács Attila boldogan mosolyog a mérkőzés végén


A mérkőzés gólja

A Szivárvány Áruház által meghirdetett Szivárvány Kupa hetedik, utolsó előtti fordulójára huszonhárom szerkesztőség küldte el szavazatát, s osztályozta a játékosokat a Népsport hagyományai szerint 1-től 10-ig.

A dánok elleni mérkőzés után a következő sorrend alakult ki: 1. Róth 148 pont, 2. Kovács A. 147, 3. Kiss S. 145, 4. Törőcsik 139, 5. Kőhalmi 134, 6. Varga 132, 7. Csongrádi 126, 8. Hannich 118, 9. Kardos 117, 10. Csuhay 115, 11. Pölöskei 101.

idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_roth_antal.jpgRóth Antal második válogatottsága és máris a szavazatok alapján a csapat legjobbja lett

Hét forduló után az EB-selejtezök összetett versenye a következő: 1. Nyilasi 896, 2. Hannich 868, 3. Garaba 827, 4. Hajszán 731, 5. Katzirz 612, 6. Tóth 557, 7. Kardos 476, 8. Póczik 453, 9. Kocsis 417, 10. Martos 397, 11. Törőcsik 325, 12. Varga 309, 13. Kiss L. 301, 14. Péter 269, 15. Kovács A. 236, 16. Burcsa 231, 17. Csongrádi 204, 18. Szentes 152. 19. Róth 148, 20. Kiss S. 145, 21. Kőhalmi 134, 22. Csuhay, Fazekas és Szokolai 115-115, 25. Jancsika 113, 26. Pölöskei 101, 27. Bodonyi 98, 28. Nagy 97, 29. Zsiborás 85, 30. Csonka 83, 31. Dajka 67.

idokapszula_nb_i_1983_84_magyarorszag_dania_eb-selejtezo_nyilasi_tibor.jpgNyilasi, aki ezen a mérkőzésen nem játszott, immáron az Austria Wien játékosaként vezeti az összetett állást

A hétvégén jön a 11. forduló, az alábbi párosításokkal:

Vasas - Volán
Ferencváros - ZTE
Rába ETO - MTK-VM
Csepel - Ú. Dózsa
Pécsi MSC - Bp. Honvéd
Haladás - Tatabánya
SZEOL AK - Nyíregyháza
Videoton - DVTK

Kiemelt támogatónk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepsport.jpg

Aranyfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_kepes_sport.jpg

Ezüstfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_labdarugas.jpg

Bronzfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepszabadsag.jpg

Emlékeztetőül:

Időkapszula: NB I. - 1983/84

Szintén figyelmükbe ajánljuk: 

Időkapszula: NB I. - 1980/81
Időkapszula: NB I. - 1981/82
Időkapszula: NB I. - 1982/83

Végül egy kis kötelező irodalom: 

Osztálynapló
Két évtized felejthetetlen és elfelejtett magyar hálóőrei

Köszönetnyilvánítás:

Sorozatunk nem jelenhetne meg Kárpáti Tamás segítsége nélkül akinek ezek a kincsek digitalizálva is megvannak. Köszönet illeti a Népsport tudósítói gárdáját is a kiváló összefoglalókért. Belenézünk az Arcanum Adatbázisba is, mert nekik is szokott lenni releváns érdekességük.

Megjegyzés:

A sorozatot maribor és a szerethető dózsás együtt készíti, a szerző neve csak blogmotor etetésére van feltüntetve.

Olvasóink segítségét szeretnénk kérni: Szívesen fogadunk kiegészítéseket, javításokat, javaslatokat, korabeli anyagokat, egyszóval bármit amivel pontosítani és jobbá lehet tenni a sorozatot. Különösen örülnénk ha volt játékosok, edzők, vezetők, játékvezetők, gyúrok, jegyszedők, szurkolók és bárki más akinek valamilyen története, emléke van jelentkezne nálunk és egy-egy interjúval és beszélgetéssel színesíteni tudnánk az anyagot. Elérhetőségeink: emailen a valogatott.blog@gmail.com, Twitteren @ValogatottBlog, Facebookon pedig megtalálhatóak vagyunk a https://www.facebook.com/Valogatottblog címen. Előre is köszönjük.

8 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://valogatott.blog.hu/api/trackback/id/tr2215306190

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Head Honcho 2020.02.13. 13:05:50

Ez a Bishop jól ráfaragott. Nem sokkal azelőtt látogatott ide is, egyik előző időkapszulában volt olvasható.

maribor_ 2020.02.13. 13:12:21

@Head Honcho: Igen, az utolso, hivatalos, kulfoldi utja volt az ide, tobb szocialista orszagba.

bontottcsirke 2020.02.14. 07:28:48

Egy nagyon szürke, élménytelen világ volt akkor Magyarországon senkinek nem kívánom.

maribor_ 2020.02.14. 08:05:14

@bontottcsirke: Persze, persze. Bezzeg ma. Azért annyit megjegyeznék, ez a cikk(sorozat) alapvetően a magyar labdarúgásnak állít emléket. És én is erről beszélek most.

kéki béla 2020.02.14. 08:22:57

Jaruzelsky elvtárs szerepelt valaha józanul? :D

Fandor 2020.02.24. 20:02:35

akkor nézzük csak a játékosok egy részét:
Varga, Törőcsik, Róth, Csongrádi, Csuhay, Pölöskei, Kardos, Hannich, Laudrup, Lauridsen, Jesper Olsen, Morten Olsen, Simonsen....

és kiment a Stadionba 8000 néző......

:-O
süti beállítások módosítása