Válogatott okosságok

Szurkolói gondolatok, elemzések, mélázások a válogatottainkról, válogatás nélkül.

Ajánlataink

Sztancsik Richárd: Városok, stadionok, kocsmák

Rendelje meg közvetlenül a szerzőtől!

varosok.stadionok@gmail.com

Ár 2999 Ft.Részletek itt


kupanap.jpghungarianultras.jpg

Friss topikok

Facebook oldalunk

Időkapszula: NB I. 1983/84 17. forduló

2020.09.14. 05:31 maribor_

1984. március 10-11., a hónap második hétvégéje

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_headlines_nonap.jpgKöszöntjük a nőket a Nemzetközi Nőnapon!

Lássuk először a hét második felének legfontosabb közéleti és külpolitikai eseményeit.

március 8.

Az ünnepeltek...
Előbb csak a munkahelyeken lett szokássá egy-egy szál virággal és néhány kedves szóval köszönteni a nőket március 8-án, a nemzetközi nőnapon. Később ez a családokban is meghonosodott, és a „nap”-ból szinte észrevétlenül ünnep lett; a tisztelet, a megbecsülés, a szeretet, a szépség, a romantika, s ki tudja még, minek az ünnepe. Szokás ma virágot venni szeretteinknek, nőismerőseinknek, munkatársainknak, szokás szép beszédet mondani az egyenjogúságról, a nők kettős teherviseléséről, a családról, az anyaságról. Szokás ma ígérgetni, hogy minden másképpen lesz, és mi, férfiak, mennyi mindent átvállalunk majd az otthoni munkából, hogy a jövőben mennyivel figyelmesebbek leszünk. Szokás még ezen a napon némi lelkiismeret-furdalást is érezni, hiszen a múltkor is mindezt megígértük, s lám, milyen kevéssé tartottuk be. Úgyhogy a szép szavak és fogadkozások helyett ezt a képcsokrot nyújtjuk át nőolvasóinknak, abban a reményben, hogy a fotók igaz érzéseinkből olyasmit is elmondanak, amit szavakkal kifejezni nehéz, s amit talán csak egy szál friss tavaszi virág lehet képes elbeszélni.

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_nonap_1.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_nonap_2.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_nonap_3.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_nonap_4.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_nonap_5.jpg

Kádár Jánosnak, az MSZMP Központi Bizottsága első titkárának - aki hivatalos baráti látogatáson tartózkodik Belgrádban - programja a JKSZ KB új-belgrádi székházában kezdődött. Az MSZMP KB első titkára, valamint kíséretének tagjai, illetve Dragoszlav Markovics, a JKSZ KB Elnökségének elnöke és a jugoszláv tárgyaló csoport tagjai ismét tárgyalóasztalhoz ültek. Kölcsönös tájékoztatást adtak pártjaik és kormányaik nemzetközi tevékenységéről és kapcsolatairól. Véleménycserét folytattak a nemzetközi helyzet, valamint a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom időszerű kérdéseiről. A nyílt, őszinte légkörben lefolyt tárgyaláson kölcsönösen hangsúlyozták, hogy folytatják erőfeszítéseiket a béke megvédéséért, a nemzetközi feszültség csökkentéséért, az enyhülési folyamat eddigi eredményeinek megszilárdításáért.

A tárgyalások után Kádár János szálláshelyén, a Beli Dvor kormány-vendégházban találkozott Mika Spiljakkal, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Elnökségének elnökével. A szívélyes légkörű találkozón szó esett a kétoldalú kapcsolatokról, valamint a Magyar Népköztársaság és a JSZSZK nemzetközi tevékenységéről. Hangsúlyozták annak jelentőségét, hogy az államok közötti kapcsolatok erősítése fontos nemzetközi kérdések tárgyalásos úton történő rendezéséhez, a világbéke megszilárdításához. A találkozót követően Mika Spiljak ebédet adott a magas rangú magyar vendég tiszteletére. Az ebéden részt vett Petar Sztambolics, a JSZSZK Elnökségének tagja és Milka Planinc, a szövetségi végrehajtó tanács (kormány) elnöke is.

Kádár János a délutáni órákban ellátogatott a Magyar Népköztársaság belgrádi nagykövetének rezidenciájára, ahol találkozott a magyar kolónia képviselőivel.

Kádár János hivatalos baráti látogatását befejezve délután elutazott Belgrádból. Az MSZMP KB első titkárát és kíséretét a magyar és jugoszláv zászlókkal díszített Belgrád-topcsideri pályaudvaron Dragoszlav Markovics, Dobrivoje Vidics, Szlavko Veszelinov, a Vajdasági Kommunisták Szövetsége tartományi bizottságának elnöke, a JKSZ KB Elnökségének tagjai, Vlado Janzsics, a JKSZ KB Elnökség végrehajtó titkára, Radisa Gacsics, a Szerb Kommunisták Szövetsége KB Elnökségének titkára és Ivan Sztambolics, a JKSZ belgrádi városi pártbizottságának elnöke búcsúztatta. Jelen volt Milovan Zidar, Jugoszlávia budapesti és Simon Pál, Magyarország belgrádi nagykövete. Ott voltak a magyar nagykövetség és kereskedelmi képviselet munkatársai. Kis úttörők virágcsokrot nyújtottak át a vendégnek, majd Kádár Jánossal és kíséretével kigördült a pályaudvarról a különvonat.

Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, aki a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége Központi Bizottsága Elnökségének meghívására hivatalos, baráti látogatást tett Jugoszláviában, este hazaérkezett Budapestre. Kíséretében volt Horn Gyula, a Központi Bizottság osztályvezetője, Nagy János külügyminisztériumi államtitkár és Karvalics László, a Központi Bizottság osztályvezető-helyettese.

Kádár Jánost és kíséretét a Keleti pályaudvaron Aczél György, Havasi Ferenc, Korom Mihály, Németh Károly, Övári Miklós, a Politikai Bizottság tagjai, a KB titkárai, Szűrös Mátyás, a Központi Bizottság titkára, Horváth István belügyminiszter, Pullai Árpád közlekedési miniszter, Várkonyi Péter külügyminiszter, a Központi Bizottság tagjai és Kótai Géza, a KB külügyi osztályának helyettes vezetője fogadta. Jelen volt Novak Radjenovics, Jugoszlávia budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivője.

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_kadar_janos_nemeth_jozsef.jpgKádár János a hazaérkezés után a Keleti pályaudvaron, felesége és Németh Károly társaságában

Dr. Rainer Barzelnek, az NSZK szövetségi parlamentje elnökének vezetésével hivatalos látogatásra parlamenti küldöttség érkezett hazánkba a magyar országgyűlés meghívására. Fogadásukra a Ferihegyi repülőtéren megjelent Apró Antal, az országgyűlés elnöke. Az NSZK-küldöttség megkoszorúzta a Magyar Hősök Emlékművét. Ezután az Országházban megkezdődtek a hivatalos megbeszélések a két ország törvényhozásának képviselői között. A tárgyaló csoportokat Apró Antal és dr. Rainer Barzel vezette.

Rajk László, a magyar és a nemzetközi forradalmi munkásmozgalom kiemelkedő személyisége születésének 75. évfordulója alkalmából koszorúzási ünnepséget rendeztek sírjánál, a Mező Imre úti temető Munkásmozgalmi Panteonjában. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága nevében a sírra Maróthy László, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a budapesti pártbizottság első titkára és Kállai Gyula, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának elnöke helyezte el a megemlékezés virágait. A Belügyminisztérium képviseletében Kamana János rendőr altábornagy, belügyi államtitkár és Kotvász István rendőr ezredes, a BM pártbizottságának titkára, a Külügyminisztérium részéről Várkonyi Péter külügyminiszter és Somodi Gyula, a minisztériumi pártbizottság első titkára; a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottsága nevében Nyitrai István, a KISZ KB titkára és Tarcsi Gyula, a KISZ budapesti bizottságának első titkára; a Magyar Ellenállók, Antifasiszták Szövetsége képviseletében Tömpe István alelnök és Gyenes Antal, a MEASZ országos bizottságának tagja koszorúzott. Rajk László sírjára elhelyezték a tisztelet, a kegyelet virágait családjának tagjai, volt harcostársai is. A megemlékezés az Internacionálé hangjaival ért véget.

Rajk Lászlóra emlékeztek a XIII. kerületben is. A Rajk László utca 1. számú ház falán lévő emléktáblára a Magyar Szocialista Munkáspárt kerületi bizottsága, a városrész KISZ- és népfrontszervezetének képviselői, valamint a Rajk László nevét viselő általános iskola diákjai helyezték el a kegyelet virágait.

Egy hónapja dolgozik a világűrben Laonyid Kizim, Vlagyimir Szolovjov és Oleg Atykov. Az űrprogram földi irányítói igen elégedettek a Szaljut-7-Szojuz-T-10-Progressz-19 űrkomplexum lakóinak munkájával. Mint Georgij Beregovoj altábornagy, az űrhajósok kiképzőközpontjának vezetője a TASZSZ-nak nyilatkozva elmondta, Kizimék már valamelyest túl is teljesítették feladataikat. Az űrállomáson már eddig is sok érdekes orvosi megfigyelést végeztek, de a következő időszakban még nagyobb hangsúlyt kapnak az orvosi kutatások. A szakemberek ugyanis maradéktalanul ki akarják használni az abból adódó lehetőségeket, hogy Oleg Atykov személyében most egy szívspecialista orvos is tartózkodik a világűrben. A három űrhajós már felkészült a következő hetek munkájára. Előkészítették az asztrofizikai, orvosbiológiai, technológiai, erőforrás-kutatási kísérletekhez, vizsgálatokhoz szükséges berendezéseket.

A stockholmi értekezlet plenáris ülésén Viktor Tatarnyikov vezérőrnagy, a szovjet küldöttség tagja részletesen foglalkozott azokkal a kezdeményezésekkel, amelyeket a Szovjetunió és a többi szocialista ország javasolt. Nevezetesen azzal, hogy a konferencián részt vevő nukleáris hatalmak kötelezzék magukat az atomfegyver elsőként történő bevetéséről való lemondásra, továbbá szülessék átfogó szerződés a katonai erő alkalmazásának kiküszöböléséről és a békés kapcsolatok fenntartásáról. A szovjet küldött szerint e fontos lépések megvalósítása különösen időszerű lenne a jelenlegi, bizalmatlansággal és feszültséggel terhes helyzetben, ami annak következtében állt elő, hogy amerikai elsőcsapás-mérő nukleáris rakétákat telepítenek egyes NATO-országokba.

A nők helyzetével foglalkozó ENSZ-bizottság - amelyet a nők világkongresszusának előkészítésével bíztak meg - Bécsben jóváhagyta azt a javaslatot, hogy 1985-ben Nairobiban rendezzék meg a világértekezletet. A nemzetközi tanácskozás értékelni fogja a nők 1976 és 1985 közötti időre meghirdetett ENSZ-évtizedének eredményeit. A bizottság most véget ért második rendkívüli ülésszakán megvitatták a világkongresszus napirendjét. A részvevők többsége amellett foglalt állást, hogy a tanácskozáson tükröződjék az egyenlőségnek, a fejlődésnek és a békének az ügye. Több szocialista ország kezdeményezésére felvették az értekezlet napirendjére az izraeli megszállás alatt álló arab területeken élő palesztin nők és a faji megkülönböztetés körülményei között élő dél-afrikai nők helyzetének megvitatását.

Mauroy francia miniszterelnök madridi utazása előtt két nappal hirtelen feszültté vált a viszony Párizs és Spanyolország között a tengeri incidens miatt, amelynek hét könnyebb és két súlyosabb sebesültje van. Párizs verziója szerint egy kis halászhajó behatolt a gascogne-i öbölbe, a gazdasági parti övezetbe, amelyet csak francia, illetve közöspiaci hajók használhatnak halászati célokra. Ugyanezen források állítása szerint a francia parti őrhajó többszöri figyelmeztetése után sem volt hajlandó a kis hajó követni a felszólítást, és azt is megakadályozták, hogy az őrhajó képviselői a spanyol hajóra lépjenek. Ezután került sor a fegyverhasználatra. Hivatalos francia helyen, a tengerészeti minisztérium részéről azt állítják, hogy a sebesüléseket nem az ágyúlövedék, hanem a robbanás következtében leszakadt fedélzetdarabok okozták. A spanyol hajót ezután a bretagne-i Laurent kikötőbe kísérték, sebesültjeit kórházba szállították.

Az első hírek még Spanyolország párizsi nagykövetének hazarendeléséről szóltak, ezt azonban Fernando Moran spanyol külügyminiszter a francia tévének adott nyilatkozatában megcáfolta. Hangoztatta viszont, hogy országa erélyes vizsgálatot és hivatalos magyarázatot követel. Hozzátette ugyanakkor, hogy Spanyolország nem kívánja a két ország kapcsolatainak romlását. A francia rádióállomások bőségesen idézik a spanyol sajtó felháborodott cikkeit, amelyek „brutális és barbár” cselekedetnek minősítik a történteket. Az ABC című lap egyenesen háborús aktusnak nevezi a spanyol hajó lövését.

A francia tengerészeti minisztérium államtitkára, Guy Lengagne szerint a mostani incidenst egész sor más, kisebb összetűzés előzte meg, amikor spanyol halászok francia, illetőleg közöspiaci gazdasági övezetnek számító vizeken vetették ki hálóikat. A jelen esetben ő adott engedélyt a parti őrhajónak a tüzelésre. A véres következményű tengeri összecsapás mindenesetre megnehezíti Mauroy amúgy sem könnyű dolgát. A két ország közötti viszonyt ugyanis hosszú ideje mérgezi a Franciaországba menekült baszk szeparatisták, valamint a spanyol titkos szervezetek közötti kölcsönös leszámolások sora. Az egyik legnehezebb kérdés Spanyolország közöspiaci belépése, amelyet a franciák elvben támogatnak ugyan, de igyekeznek elodázni a francia mezőgazdák heves ellenállása miatt.

Több tízezer közalkalmazott vonult fel Párizs utcáin, hogy tüntessenek fizetésük vásárlóerejének csökkenése miatt. Hasonló tüntetésekre és felvonulásokra került sor több vidéki nagyvárosban is.

Tel-Avivi hírek szerint az izraeli megszálló hadsereg vasárnap éjjel várhatóan részleges csapatvisszavonást hajt végre Szidon térségében azzal a kettős céllal, hogy egyrészt megtorolja a Libanonnal kötött egyezmény egyoldalú bejrúti érvénytelenítését, másrészt aláássa a libanoni polgárháborús ellenfelek hétfőn kezdődő megbékélési konferenciáját. Szidoni sajtójelentések szerint a váratlan kiürítés szinte elkerülhetetlenül helyi fegyveres konfliktushoz, az izraeli támogatást élvező jobboldali milíciák és a velük szemben álló síita és szunnita mohamedán csoportok összecsapásához vezet. Ugyancsak Szidonban egy asszonyt és négy gyermekét megsebesítették a megfélemlítő célzattal lövöldöző izraeli katonák. Egy letartóztatási hullám keretében Tyr kikötőjét is lezárták.

Irak londoni nagykövetét bekérették az angol külügyminisztériumba, és tiltakozást jelentettek be nála a Charming nevű brit teherhajót ért támadás miatt. A támadás, amelyet iraki repülőgépek hajtottak végre egy több hajóból álló konvoj ellen - jelentések szerint iráni -, területi vizek fölött zajlott le március elsején. A külügyminisztérium bejelentette, hogy csak szerdán szerzett tudomást az incidensről, és máig sincs információja arról, hol tartózkodik jelenleg a Charming személyzete.

Margaret Thatcher miniszterelnök a parlamentben kijelentette: nem hisz abban, hogy az ENSZ gondoskodni tudna a Hormuzi-szoros nyitvatartásáról. Felidézte, hogy az Egyesült Államoknak „minden eshetőségre kész tervei” vannak „a hajóforgalom zavartalanságának” biztosítására, s megismételte: meglehet, hogy egy nap a brit flotta egységei is csatlakoznak az amerikaiakhoz, ha a szoros lezárása ezt szükségessé teszi.

Caspar Weinberger amerikai hadügyminiszter szerint a NATO-nak szükséghelyzetre kell felkészülnie az Arab- (Perzsa-) öböl térségében. Nyugat-Európának is vannak megvédendő érdekei ebben a régióban - hangsúlyozta a Pentagon vezetője, bár hozzátette, hogy ez nem jelenti az európai NATO-országok katonai fellépésének szükségességét.

Sikertelen volt a második iraki ellentámadás is a front déli szakaszán a Madzsnun-sziget visszafoglalására - állította az IRNA iráni hírügynökség. A Madzsnun-sziget körüli eseményekről egyelőre nem érkeztek iraki jelentések. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának tagjai nem hivatalos megbeszéléseket kezdtek az iraki-iráni háborúról. A konzultációikon megvitatják, hogy milyen lépéseket tehetnének a háborúskodás beszüntetésére.

Az amerikai kormányzat illetékesei közölték a kongresszussal: Salvadorban olyan, az Egyesült Államok szempontjából kritikus helyzet alakult ki, amely az ottani rezsimet bukással fenyegeti. A kormányzati közlés szerint a „gerillák” következő támadása már a közeli hetekben a rendszer katonai összeomlásához is elvezethet, és ezt csak egy százmillió dolláros hadi gyorssegéllyel lehet megakadályozni.

Amerikai törvényhozók sora - elsősorban a demokraták, de sok konzervatív republikánus is - ellenzi a segélyprogramot, mivel úgy vélik, hogy ez sem mentheti meg a rezsimet, és hogy e segélynyújtással az Egyesült Államok kompromittálódik a térségben. A törvényhozásban az elmúlt napokban ismételten szokatlanul ingerült és éles szóváltásra került sor ez ügyben Shultz külügyminiszter és ama törvényhozók között, akik ellenzik a kormányzat terveit; Shultz kijelentette, hogy „alapvető USA-érdekek forognak kockán”. Olajat öntött az ellenzés tüzére, hogy most egy, Salvadorból az USA-ba menekült katonatiszt vallomásából kiderült: a halálbrigádoknak - amelyeknek kezéhez több lemészárolt amerikai, többek közt négy apáca vére is tapad - Vides Casanova az irányítójuk. Ugyanő lenne az újabb amerikai gyorssegély címzettje: Casanova ugyanis a hadügyminiszter.

A CBS amerikai tv-társaság szerint Ronald Reagan az első amerikai elnök, aki az újraválasztásáért indított választási kampányra százmillió dollárnál többet fog költeni. Az elnökválasztási hadjáratok kiadásaira a jelöltek évről évre nagyobb összeget kénytelenek előteremteni. 1976-ban a demokrata és republikánus jelöltek összesen 159,7 millió dollárt költöttek kampánycélokra. Négy évvel később, a következő választások előtt már 250 millió dollárt. A demokrata párt jelöltjei, elsősorban Walter Mondale és Gary Hart lázas kampányt kezdtek, hogy pénzügyi támogatókat szerezzenek. Mondale eddig 17 millió dollárt költött. A Fehér Ház választási kasszájába eddig 10,1 millió dollár folyt be. Reagan hívei azonban arra számítanak, hogy akcióik nyomán a bevételek túlszárnyalják majd a 100 millió dolláros álomhatárt is.

Ugyanez a menekült katonatiszt elmondotta azt is, hogy adatszerűén bizonyítható: az amerikai védőszárnyak alatt e hónap végére előkészített „választások” egyik vezető jelöltje, Roberto D’Aubuisson, személyesen rendelte el 1980 márciusában Romero salvadori bíboros meggyilkolását.

Legalább száz embert letartóztattak a santiagói ellenzéki tüntetésen. A nemzetközi nőnap alkalmából szervezett békés megmozduláson a chilei főváros központjában a kormánypalota előtt több ezer asszony és lány vonult fel a chilei nemzeti himnuszt énekelve, amelynek utolsó sorai a szabadságot éltetik. A felvonulók szétkergetésére kivezényelt rendőrök őrizetbe vettek öt újságírónőt is, köztük a francia rádió chilei tudósítóját. Santiago más pontjain gumibottal és vízágyúkkal támadt rá a rendőrség a tüntető csoportokra, amelyek a katonai rezsim távozását és a demokráciához való visszatérést sürgették.

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_chilei_beketuntetes.jpgRendőrök hurcolják el Maria Asunción Bustót, a chilei nőszervezet elnökét, aki társaival a szabadságot éltető nemzeti himnuszt próbálta elénekelni a kormánypalota előtt rendezett tüntetésen

A chilei titkosszolgálat közben egy iskolaépületben 24 személyt vett őrizetbe azzal a váddal, hogy „szélsőséges akciókat terveznek” és „titkos fegyverraktárat létesítettek”. A Demokratikus Szövetséghez (AD) tartozó szocialista párti Ricardo Lagos és Vidor Sergia Mena sajtóértekezleten jelentette be, hogy a titkosszolgálat ügynökei maguk szállították teherautón a helyszínre (az iskolaépületbe) a „bűnjeleket”, hogy ürügyük legyen a Salvador Allende-emlékülést előkészítő csoport tagjainak őrizetbe vételére. Az emlékülésre néhány napon belül kerül sor Santiagóban.

A kormányzat ugyancsak a salvadori krízisre hivatkozva növekvő pénzalapot kért a CIA égisze alatt működő nicaraguai „kontrák” pénzelésére. Egyszersmind azt kérik, hagyják véglegesen jóvá a Pentagon hondurasi támaszpont-telepítési terveit. A The Washington Post az általa megszerzett katonai dokumentumok alapján megállapítja, hogy egyebek közt egy amerikai légialakulat barakkjait, hangárjait, lőszer-, bomba- és rakétaraktárakat kívánják rövid idő alatt felépíteni Hondurasban. A fővárosi lappal közölték: a Pentagon azt tervezi, hogy az amerikai légierő Hondurasba vezényelt alakulatai nyújtsanak aktív segítséget a „gerillák” elleni harci tevékenységben.

Kiújultak a harcok a nicaraguai-hondurasi határszakaszon a sandinista népi hadsereg egységei és az ellenforradalmi bandák között. Egyidejűleg két ismeretlen felségjelű repülőgép hatolt a nicaraguai légtérbe Honduras felől, a sandinista egységek őrhelyeit támadva. Ugyancsak provokációk színhelye volt Észak-Zelaya megye Hondurasszal határos övezete; a tettesek a szomszéd ország katonái és somozista ellenforradalmárok. A nicaraguai honvédelmi minisztérium a szaporodó határprovokációkban annak jelét látja, hogy Honduras felől újabb betörés várható.

március 9.

Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára az MSZMP KB székházában fogadta dr. Rainer Barzelt, a Német Szövetségi Köztársaság parlamentjének elnökét. A szívélyes légkörű találkozón véleményt cseréltek a nemzetközi helyzet legfontosabb problémáiról, és ezzel összefüggésben a különböző társadalmi rendszerű államok közötti párbeszéd és együttműködés megőrzésének fontosságáról. Áttekintették a Magyar Népköztársaság és a Német Szövetségi Köztársaság kapcsolatainak helyzetét és továbbfejlesztésének lehetőségeit. A találkozón jelen volt Apró Antal, az országgyűlés elnöke.

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_kadar_janos_rainer_barzel_1.jpgRainer Barzel és Kádár János az MSZMP KB székházában

Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke a nap folyamán az Országházban fogadta a dr. Rainer Barzel vezetésével hazánkban tartózkodó NSZK parlamenti küldöttséget. A megbeszélésen részt vett Cservenka Ferencné, az országgyűlés alelnöke.

Dr. Várkonyi Péter külügyminiszter hivatalában találkozott az NSZK-beli parlamenti delegációval. Valamennyi eseményen jelen volt Norman Dencker, a Német Szövetségi Köztársaság budapesti nagykövete.

A Magyar Televízió mély fájdalommal tudatja, hogy ötvenhét esztendős korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Karsai Lucia műfordító, a televízió vezető szinkrondramaturgja. Temetéséről később intézkednek. Karsai Lucia munkássága révén számos nagy sikerű külföldi irodalmi alkotás jutott el a magyar olvasóhoz, és szinte megszámlálhatatlan azoknak a filmeknek a sora, amelyek az ő magyar szövegével váltak ismertté és kedveltté. A szinkronizálás terén végzett kiemelkedő munkájáért Balázs Béla-díjat kapott.

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_karsai_lucia.jpgKarsai Lucia értelmetlen halálára a mai napig nincs ésszerű magyarázat

Halálát a hatóságok öngyilkosságnak állították be, de az idegenkezűség egyáltalán nincs kizárva, hiszen Karsai Lucia mélyen vallásos volt, és semmilyen személyes oka sem volt arra, hogy önkezűleg végezzen magával. Egyetlen "bűne" az volt, hogy teljes mellszélességgel támogatta a lengyel-magyar-örmény, későbbi politikai kalandor, Antoniewicz Roland első filmjét. Az „Utcalabirintusnak” a megrendezése miatt a fiatal rendezőt a Magyar Televíziótól is eltanácsolták.

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_karsai_lucia_jelentes.jpg

Súlyos közlekedési baleset történt hajnalban az M 1-es autópálya Budapest felé vezető szakaszán, Tatabánya határában. A Budapesti Baromfifeldolgozó Vállalat pótkocsis IFA teherautója műszaki hiba miatt állt a leállósávban. Öt óra 15 perckor - eddig ismeretlen okból - egy csehszlovák turistákat szállító autóbusz belerohant a teherautó pótkocsijába, majd az ütközés következtében az út melletti árokban állt meg. Az utasok közül Jana Kleinbergova 44 éves prágai lakos életét vesztette, a busz vezetője és egy másik utas súlyos sérüléseket szenvedett, hét utas könnyebben sérült meg. Őket a tatabányai kórházban ápolják. A baleset okait és körülményeit szakértők bevonásával vizsgálja a rendőrség.

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_tatabanyai_buszbaleset.jpgA baleset helyszíne az autópályán

A pénteki jugoszláv lapok részletes tudósításokat közölnek azokról a tárgyalásokról, amelyeket Kádár János, az MSZMP KB első titkára folytatott Dragoszlav Markoviccsal, a JKSZ KB Elnökségének elnökével és Mika Spiljakkal, a JSZSZK Elnökségének elnökével. „Azonos álláspont számos kérdésben”, „Eredményesen fejlődő kapcsolatok”, „A kölcsönös megértés magas foka”, „Gazdagodó együttműködés”, „Kölcsönös tisztelet és bizalom” - a belgrádi Borba és Politika, a zágrábi Vjesnik, az újvidéki Magyar Szó ilyen címek alatt számol be számának első oldalán Kádár János látogatásáról. 

Az újságok ismertetik a hivatalos, közleményt, kiemelve abból a szocializmusért folyó harc változatos formáira vonatkozó megállapításokat, a nemzetközi kérdések közül pedig annak hangoztatását, hogy a két szomszédos szocialista ország támogat minden olyan kezdeményezést, amely a béke megszilárdítására, a feszültség enyhítésére irányul. A Komuniszt, a JKSZ pénteken megjelenő hetilapja Rendkívül kedvező kapcsolatok című kommentárjában méltatja a két ország eredményesen fejlődő együttműködését, azt a meggyőződést hangoztatva, hogy Kádár János belgrádi megbeszélései kétségkívül újabb ösztönzést adnak a kapcsolatok továbbfejlesztésének.

A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége úgy határozott, hogy április 11-re hívja össze az újraválasztott államhatalmi szerv alakuló ülésszakát.

A Szovjetunió a világűr kutatásában a békés célú nemzetközi együttműködést kívánja, mert az kedvezően szolgálhatja a feszültség enyhítését, erősítheti a népek közötti bizalmat. Erről beszélt a többi között Pavel Kutahov honvédelmi miniszterhelyettes, a szovjet légierők főparancsnoka azon az ünnepi ülésen Moszkvában, amelyet Jurij Gagarinnak, a világ első űrhajósa születésének 50. évfordulója alkalmából rendeztek. A légierők főmarsallja méltatta az 1968-ban elhunyt űrhajós kiemelkedő érdemeit a világűr kutatásában. A szovjet honvédelmi miniszterhelyettes hangoztatta: országa a békés egymás mellett élés elvének megfelelően arra törekszik, hogy megakadályozza a fegyverkezési versenynek a világűrre való kiterjesztését.

Rendkívül hűvös fogadtatásban részesült Pierre Mauroy francia miniszterelnök, aki nem hivatalos látogatásra Madridba érkezett. Az előző incidens után - amikor francia őrnaszádok spanyol halászbárkákra tüzeltek, s ennek következtében kilenc halász megsérült - az ibériai országban felerősödött a franciaellenes hangulat. Az éles hangú hivatalos nyilatkozatokon túl a jobboldali ellenzék azt követelte Felipe González miniszterelnöktől, hogy mondja le a francia kormányfővel szombatra tervezett találkozóját.

Mauroy különben nem miniszterelnöki minőségben, hanem mint Lille város polgármestere érkezett Madridba. A repülőtéren egy szót sem volt hajlandó nyilatkozni a sajtónak. Enrique Tierno Galvan, Madrid polgármestere, a testvérvárosok világszövetségének elnöke, délután hivatalában fogadta Mauroyt. Tiltakozásul a francia fegyveres támadás miatt, a fővárosi tanácsban a jobboldali pártokat képviselő delegátusok a vendég érkezésekor kivonultak a teremből.

González miniszterelnök - bár provokatív és barbár támadásnak minősítette a francia akciót - kitart amellett, hogy szombaton találkozik a magas rangú vendéggel. Feltehetően azért, hogy alátámassza: szükség van a hatalmon levő két szocialista párt közötti párbeszédre. Nyilván hasonló meggondolásból vállalkozott az útra a francia kormányfő is.

Hajnalban Londontól nyugatra megtartották az első gyakorlatot a Nagy-Britanniába telepített szárnyas rakétákkal. A Greenham Common-i légitámaszpontról - erős rendőri védelemmel - egy húsz gépkocsiból álló konvoj indult ki, s mintegy három órán át vidéki országutakon haladt. A cél a rakéták indítását megelőző szétszóródás gyakorlása volt. A hadügyminisztérium szerint a műveletet robbanótöltet nélküli fegyverekkel hajtották végre. Tekintettel a légitámaszpont körül táborozó női békeaktivistákra, a gyakorlat időpontját és a támaszpont elhagyásának helyét úgy választották meg, hogy meglepjék a greenhami asszonyokat. Így is körülbelül 100 rendőrnek kellett összefogódznia, hogy az álmukból felriadt tüntetők ne akadályozhassák meg a rakétakonvoj mozgását.

Öt török torpedóhajó a Görögországhoz tartozó Szamothráki-sziget közelében tüzet nyitott egy görög rombolóra - jelentette be Athénban a görög kormány szóvivője. A görög kabinet fokozott katonai készenlétet rendelt el az Égei-tengeren. A görög kormány magához kérette a NATO-országok athéni nagyköveteit, és közölte velük: elfogadhatatlan, hogy a NATO egyik tagállama a szövetség másik országát provokálja. Ankara cáfolta, hogy provokáció történt, viszont közölte, hogy hadgyakorlatot tartott a térségben.

Angliában posztumusz kislemezen kiadják John Lennon Borrowed Time című kislemezét.

A számot Lennon 1980 tavaszán vette fel, és az utolsó albumán, a Milk and Honey című lemezen szerepelt eredetileg. A kislemez B oldalán Yoko Ono száma, a Your Hands szerepel, amely szintén rajta volt az eredeti nagylemezen. Az album nem aratott túl nagy sikert az eladási listákon, de a címadó dal a 32. helyig jutott a brit slágerlistán. A raggae stílusú dalt a Yokoval töltött bahamai nyaralás ihlette, ami alatt egy jachtkiránduláson a hajó hatalmas viharba kerül a nyílt óceánon, melynek következtében a legénység rosszul lett a tengeri betegségtől. Egyedül Lennont nem viseltem meg a dolog a fedélzeten lévők közül (állítása szerint az addigra már kigyógyult heroinfüggősége tette immúnissá a tengeribetegséggel szemben), így arra kényszerült, hogy hosszú órákon át egyedül vezesse a jachtot. Lennon megjegyezte, hogy a kölcsönzött időből való élés pontosan az volt, amit tett, de azt mondta: "Ha belegondolunk, ezt csináljuk mindannyian, annak ellenére, hogy a legtöbben nem szeretünk szembenézni vele..."

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_borrowed_time_john_lennon.jpgA kislemez borítója

A katonailag vereséget szenvedett, és az Izraellel kötött különalku feladására kényszerült libanoni jobboldal szembehelyezkedik mindazokkal az alapvető ellenzéki követelésekkel, amelyeknek a teljesítése megnyitná az utat a felekezeti alapokon álló, elavult politikai rendszer átalakításához, a hatalmi kiváltságok megszüntetéséhez, a nemzeti egység helyreállításához.

Pierre Dzsemajel, a falangista párt vezetője és Camille Samun, a Nemzeti Liberális Párt elnöke hajlandó ugyan részt venni a svájci Lausanne-ban hétfőn megnyíló megbékélési találkozón; de mereven elzárkóznak az alkotmány módosítása elől. Pierre Dzsemajel kijelentette, hogy Libanon „felszabadítása”, azaz az izraeli megszállók és a szíriai csapatok kivonása előtt nem lehet szó alkotmányos reformok megvitatásáról. Samun határozottan ellenezte, hogy bármilyen módon korlátozzák a maronita keresztény államfő hatalmát, és hogy a meglevő nemzetgyűlés mellett egy második törvényhozó testületet, szenátust hozzanak létre.

A jobboldali milíciák parancsnoksága előre közölte, hogy nem érdekelt a lausanne-i konferencia megtartásában, és nem tekinti kötelező érvényűnek az ott születő határozatokat. A jobboldali fegyveres alakulatok obstrukciós magatartása továbbra is késlelteti a polgárháborús tűzszünet megszilárdítását, a bejrúti repülőtér megnyitását és más konstruktív ellenzéki kezdeményezések megvalósítását.

Bejrútban változó hevességgel folytatódtak a harcok a polgárháborús frontvonalakon. A város belterülete is több belövést kapott a zöld vonal mentén állandósult tüzérségi összecsapások során, amelyeknek az első jelentések szerint két halottja és 27 sebesültje volt. Nyugat-Bejrútban ismeretlen tettesek meggyilkolták az állami rádió egyik síita mohamedán munkatársát.

Jichak Samir izrlaeli miniszterelnök kabinetirodája cáfolta azt a sajtójelentést, hogy Izrael hátrébb vonja, jobban védhető állásokba csoportosítja át erőit, amelyek az Avali-folyó vonaláig és a Bakaa völgyében megszállás alatt tartják Dél-Libanont. Az átcsoportosítás tervének hírét az izraeli televízió jelentette be. A televízió szerint a kérdésről Samir és Mose Arensz hadügyminiszter már megállapodott, és az átcsoportosítás terveit a vasárnapi kabinetülés elé terjeszti. A miniszterelnökségi szóvivő szerint azonban a hír alaptalan, ilyen konzultáció nem folyt Samir és Arensz között. Samir kormányfő ugyanakkor nyilatkozatot adott egy izraeli lapnak, amelyben kijelentette: Izrael „jelenléte Libanonban hosszú időn át fennmarad”. Samir szerint Izrael erre felhatalmazva érzi magát, miután Libanon felbontotta Bejrút és Jeruzsálem úgynevezett biztonsági szerződését, a kapitulációé feltételeiket tartalmazó, Szíria által ellenzett paktumot.

Az Egyesült Államok és Honduras a hónap második felében esedékes salvadori választásokkal egy időben közös hadgyakorlatokat rendez a salvadori határok mentén - jelentették be Tegucigalpában katonai források. Közlésük szerint a március 22-én kezdődő manőverekben amerikai részről kétezer katona vesz részt, köztük ejtőernyősök és tengerészgyalogosok. A hadgyakorlatok célját hondurasi katonai források abban jelölték meg, hogy a két ország támogatásáról biztosítsák a felkelők ellen harcoló salvadori hadsereget. A napokban hondurasi csapatok lépték át a salvadori határt, hogy felvegyék a harcot a Morazan és Chalatenango megyékben tevékenykedő felkelő erők ellen.

március 10.

Az ország több városában társadalmi munkával töltötték szabad szombatjuk egy részét az üzemek dolgozói. Kommunista műszakot tartott a Nógrádi Szénbányák kétezer dolgozója. Az első idei társadalmi munkaakció eredményeként háromezer tonna szén került a felszíni szénosztályozóba, majd onnan az erőművekbe. A társadalmi munkával keresett munkabért a vállalat dolgozói a többi között a gyermek-, kulturális és szociális létesítmények fejlesztésére, valamint a sportélet fellendítésére ajánlották fel.

A Ganz-Mávag kollektívájának több mint 66 százaléka, összesen 7700 dolgozó vett részt a szombaton rendezett kommunista műszakon. Bérüket a vállalat lakásépítési kölcsönalapjába és a nyugdíjasok támogatására ajánlották fel. A budapesti és a vidéki gyáregységekben főként a kiemelt exporttételek és a pótalkatrészek gyártását végezték. A vasúti jármű-üzemben például a jugoszláv és tuniszi megrendelésre készülő mozdonyok és motorvonatok szerelése folyt. A külföldi megrendeléseken kívül az üzemek ezen a napon igyekeztek a hazai beruházási igények kielégítését is felgyorsítani.

Kommunista műszakot tartottak szombaton a Csepel Művek dolgozói. Tizenháromezren láttak munkához reggel 6 órakor az üzemcsarnokokban. A gyár dolgozóival együtt részt vettek a munkában a szocialista országok magyarországi kulturális központjainak munkatársai és a Belügyminisztérium forradalmi rendőri ezredének képviselői is. A szombati munkával a vállalatok és gazdasági egységek feladatainak elvégzését, az exporttervek időarányos teljesítését segítették. A társadalmi munka bevételét a lakásépítési alap növelésére és a nyugdíjasok támogatására fordítják.

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_csepeli_kommunista_szombat.jpgCsepelen négyszáz kerékpár készült a szombati műszak alatt

Szegeden több mint húsz vállalat, gyáregység, szövetkezet tizennégyezer munkása, alkalmazottja vett részt a társadalmi munkában. A nagyszabású akció az egész város megszokott hétvégi életritmusát megváltoztatta. Rendkívüli buszjáratokat indítottak, hogy mindenki idejében eljusson munkahelyére, majd vissza otthonába. A szokottnál nagyobb számban és tovább tartottak nyitva egyes ABC-áruházak, élelmiszerüzletek. Az óvodákban és bölcsődékben gondoskodtak a rendkívüli műszakban részt vett dolgozók gyermekeiről. A kommunista műszak munkabérét minden vállalatnál főként az ugyancsak társadalmi munkában tervezett és ugyanilyen összefogással megvalósuló városi műjégpálya építkezésére fordítják.

Hivatalos látogatását befejezve, elutazott Budapestről az NSZK szövetségi parlamentjének küldöttsége, amely dr. Rainer Barzelnek, a parlament elnökének vezetésével a magyar országgyűlés meghívására tartózkodott hazánkban. A magyar és az NSZK-beli parlamenti küldöttség megbeszélése során tájékoztatták egymást munkájukról, áttekintették a két ország törvényhozó testületéi közötti együttműködés helyzetét, fejlesztésének további lehetőségeit. Az NSZK szövetségi parlamentjének delegációja felkereste a Medicor Műveket, ellátogatott Varga Imre szobrászművész műtermébe, és megtekintette Szentendre nevezetességeit. A küldöttség búcsúztatására a Ferihegyi repülőtéren megjelent Apró Antal, az országgyűlés elnöke és Norman Dencker, az NSZK budapesti nagykövete.

Londonban több pokolgép robbant hajnalban arabok által látogatott klubokban, éttermekben, újságosbódéknál. Összesen 26-an sérültek meg.

Mauroy francia miniszterelnök Madridban Felipe González kormányfővel folytatott háromórás megbeszélését „hasznosnak, előrevivőnek” nevezte. A szerdai tengeri incidensről elismerte, hogy a megsérült spanyol halászok áldozatok, s hasonló esetnek nem szabad megismétlődnie... Reményét fejezte ki, hogy ami történt, „az múló vihar csupán”. Egyebekben leszögezte, hogy a jövőben a két kormány még inkább együttműködik a terrorizmus elleni harcban.

Rövid munkalátogatásra Szíriába érkezett Gejdar Alijev, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a szovjet miniszterelnök első helyettese. A damaszkuszi repülőtéren a szovjet politikust Abdel Halim Haddam szíriai miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter fogadta más hivatalos személyiségek jelenlétében.

Rijadban kétnapos tanácskozást kezdtek az Öböl menti országok együttműködési tanácsának külügyminiszterei. Az ülésen elsősorban az iraki-iráni háború legújabb fejleményeit és a Perzsa- (Arab-) öböl térségének biztonságával összefüggő kérdéseket vitatják meg.

Nem hivatalos értesülések szerint a rijadi tanácskozáson a hatok lényegében egyeztetik álláspontjukat az Arab Ligának Bagdad által jövő hét keddjére összehívott rendkívüli külügyminiszteri ülése előtt. A szaúdi befolyás alatt álló Öböl menti államok - amelyek egyben az Arab Liga tagjai is - lényegében kedvezően fogadták Iraknak a rendkívüli ülés összehívására vonatkozó kérését.

Ami a konfliktus katonai fejleményeit illeti, az iraki területen levő Mandzsnun-szigetek térségében voltak szombaton is a leghevesebb harcok az iraki és az iráni csapatok között. Az ingoványos mocsárvidéken, a Shatt-al-Arab folyó mentén fekvő Bászra iraki kikötővárostól hatvan kilométerre elterülő, két mesterséges sziget birtoklásáért negyedik napja tart a mindkét fél számára nagy véráldozatokkal járó küzdelem. Teherán eközben megismételte azt a vádját, hogy Irak a harcokban vegyi fegyvereket vetett be. Bagdad - mint azt minden eddigi iráni vád elhangzásakor tette - ezúttal is határozottan cáfolta a vádakat. A kérdés kivizsgálására vasárnap egy, az ENSZ által megbízott misszió érkezik Teheránba.

Usztyinov marsall szovjet honvédelmi miniszter hazaérkezett Moszkvába indiai hivatalos látogatásáról.

A „Granadero-1” hadgyakorlatra összevont hondurasi erők egyik repülőgépe salvadori lakott településeket bombázott a két ország határtérségében, ahol a felkelők teret nyertek a hadsereggel szemben - közölte a salvadori felkelők rádiója. A „Dragon Fly” típusú repülőgép húsz bombát dobott az Union megyében levő Ocotillóra és a környékén levő falvakra. Az áldozatok száma egyelőre nem ismeretes. Egy magas rangú amerikai katonatiszt Tegucigalpában megerősítette, hogy az Egyesült Államok és Honduras mellett Guatemala és Salvador hadserege is részt vesz az egész Közép-Amerikára kiterjedő gyakorlaton. A „Granadero-1” hadgyakorlat első fázisát a hondurasi-salvadori határon rendezik, a másodikat pedig Honduras Olancho nevű tartományában, amely Nicaraguával határos. Ebben a körzetben már jó ideje folyik egy óriásgépek fogadására is alkalmas leszállópálya építése, egy Nicaraguával szomszédos másik helyen, a Jamastran-völgyben pedig már elkészült egy katonai rendeltetésű repülőtér. Bár az említett amerikai tiszt nem jelezte sem a hadgyakorlat pontos időpontját, sem a részt vevő katonák számát, politikai megfigyelők szerint az utóbbi idők legnagyobb katonai manőverére készülnek, idejét pedig május-júniusra jósolják. Az említett hadgyakorlat nem befolyásolja a március 22-re jelzett amerikai-hondurasi közös hadgyakorlatot, amelynek célja a salvadori választások kimenetelének „biztosítása”.

március 11.

A jó időt kihasználva több megyében a hétvégén benépesült a határ. A hajdúsági termelőszövetkezetek földjein, főként a jól termő löszháti talajokon hozzáláttak az ősszel felszántott talajok simítózásához, boronálásához. Ezekre a munkákra a tavalyi 150-200 milliméteres csapadékhiány miatt most fokozottan szükség van.

A hétvégén megtartották az első határszemlét Bács-Kiskun megye mezőgazdasági üzemeinek szakirányítói, hogy felmérjék a tennivalókat. Megállapításuk szerint a szeszélyes március zavarja az egyenletes munkát a kertészetekben, a gyümölcsösökben. A kertészek a tél végi enyhe napokat kihasználva mindenütt befejezték a több mint 12 millióra becsült gyümölcsfák metszését, s kezdődhet a növényvédelem.

Szeged környékéin megkezdték a fűszerpaprika vetését. A terület egyharmadán ugyanis még az ősi, hagyományos palántázással nevelik a növényt, s ehhez most vetik el fóliaalagutakba a nemesített vetőmagot. Az ebből kifejlődő palántákat majd május végén ültetik ki a földekre, főként a háztáji gazdaságokban, ahol meg tudnak birkózni ezzel a munkaigényes feladattal.

Népesek voltak a szőlőtáblák, a gyümölcsösök és a kiskertek a hétvégén Fejér megyében. A kedvező időjárást kihasználva megyeszerte végezték a kora tavaszi mezőgazdasági munkákat. A szőlőkben, gyümölcsösökben néhány nap múlva már befejeződik a metszés, a házikertekben hozzáláttak a fák törzsének letisztogatásához, lemosó permetezéséhez, mind több helyen állították fel a fóliasátrakat, ott pedig, ahol a kis kertészeteket nemcsak napenergiával fűtik, már a palánták kiültetésével is előrehaladtak.

A napok óta tartó szeles, napsütéses idő Vas megye néhány részén felszárította a talajt, ezért a nagyüzemek - főleg Celldömölk, Sárvár környékén, elkezdték a magágyak készítését és a vetést is. Körmend és Szentgotthárd környéki szövetkezetek földjein viszont még sok a belvíz. Ezek elvezetését is megkezdték. A tavaszi feladatok végrehajtása során nagy figyelmet fordítanak a tsz-ekben, állami gazdaságokban az energiatakarékosságra. Minden eddiginél szervezettebben járatják a traktorokat, munkagépeket. A nagyobb erejű traktorok kapcsolt gépeket vontatnak, hogy egy munkamenetben, egy üzemanyag-fogyasztással végezhessék a simítózást, a tárcsázást és fogasolást.

A mezőgazdasági nagyüzemekben a szerelők kihasználták a javuló műszaki feltételeket, és a korábbi évekhez képest a legtöbb helyen valamivel korábban készítették elő a gépparkot a tavaszi indulásra. Egy év alatt csaknem 80 ezer négyzetméterrel bővült a javítótér; sok üzemben átalakították a régi műhelyeket, és új gépüzemrészeket is átadtak. Főként a javítás gépi feltételeit teremtették meg a korábbinál magasabb színvonalon; az elhasználódott alkatrészek felújítására különleges hegesztő berendezéseket szereztek be, és nagy számban vásároltak magyar gyártmányú szervizberendezéseket is. A részegységek központi felújítását a termelési rendszerek keretében szakosították; a kijelölt üzemekben rendezkedtek be a motorok, kormányberendezések, hidraulikus egységek szerelésére.

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_sarszentmihalyi_allami_gazdasag.jpgA Sárszentmihályi Állami Gazdaság 12 hektáros inotai hajtatóházában most a paprikát szedik; hamarosan a paradicsom is beérik

A korlátozott kőolajimporttal és a növekvő gépkocsiállománnyal indokolják Lengyelországban az új benzinjegy rendszer bevezetését. Az előírások ellenőrizhetővé teszik az egyes töltőállomások forgalmát, korlátozzák a visszaélések, a benzinnel való üzérkedés lehetőségét. A különböző színű benzinjegyeket egész évre adják ki, a kiszolgáltatandó üzemanyag-mennyiséget azonban negyedévenként, a készletektől függően állapítják meg. Így a második negyedévben a lengyel autósok kilencszer tankolhatnak, a gépkocsik hengerűrtartalmától függően egy-egy alkalommal 8, illetve 12 litert vásárolhatnak. Az előbbi szám a 900 köbcentinél kisebb motorokra, a második szám a nagyobbakra vonatkozik. A harmadik negyedévi norma tankolásonként 10, illetve 15 liter lesz.

A vasárnap megnyílt tavaszi lipcsei vásár első napja NDK-NSZK politikai és gazdasági eszmecserék jegyében telt el. Erich Honecker, az NSZEP Központi Bizottságának főtitkára, államfő tárgyalt a vásárra érkezett Franz Josef Strauss bajor miniszterelnökkel, a CSU elnökével és Otto Lambsdorff nyugatnémet gazdasági miniszterrel. A nemzetközi helyzet időszerű kérdéseinek megvitatásán túl mindkét találkozón áttekintették a két állam kapcsolatainak alakulását.

Strauss és Honecker egyetértett abban, hogy ma a legfontosabb teendő egy nukleáris katasztrófa meggátolása. Az eltérő vélemények hangsúlyozásán kívül mindketten kiemelték a komoly kelet-nyugati párbeszéd hasznosságát. Mint mondották, az NDK és az NSZK kapcsolatainak jó fejlődése egyszersmind jelentős hozzájárulás a béke megvédéséhez is. Ugyanez a megállapítás elhangzott a Honecker-Lambsdorff találkozón is. Ezen az eszmecserén a gazdasági kapcsolatokon fúl szerepet kaptak a környezetvédelem, a tudományos-műszaki együttműködés, a kulturális egyezmény kidolgozásának és a turistaforgalom bővítésének kérdései.

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_franz_josef_strauss_erich_honecker.jpgFranz Josef Strauss és Erich Honecker

A libanoni polgárháború kezdete után kilenc évvel a szemben álló felek kilenc képviselője holnap a svájci Lausanne-ban találkozik, hogy a múlt év novemberében felfüggesztett genfi tanácskozásokat folytatva, kísérletet tegyen az országot megosztó ellentétek áthidalására, a nemzeti egység helyreállítására. Lausanne-ban a hatóságok szinte ostromállapothoz hasonló biztonsági előkészületeket tettek a libanoni nemzeti megbékélési konferencia színhelyének, a Genfi-tó partján levő Beau Rivage szállodának a védelmére. A hatalmas szállót mindenfelől szögesdrót akadállyal vették körül, bizonyos részeit homokzsák emelvényekkel és a belátást elzáró lemezekkel védik. Minden bejárat elé hegyes fém cöveksorokat erősítettek, hagy megakadályozzák a bejrútiakhoz hasonló öngyilkos teherautós robbantó kommandók erőszakos behajtását. A Lausanne-tól 70 kilométerre levő genfi repülőtérről védőőrizettel ellátott gépkocsioszlopok szállítják majd a részvevőket a szállodába, ahol a műszaki berendezéseken kívül mintegy 300 rendőr vigyáz biztonságukra.

Ali Akbar Velajati iráni külügyminiszter - aki háromnapos hivatalos látogatásra érkezett Algírba - kijelentette, hogy az Irak és Irán közötti háború túljutott azon a ponton, ahol a közvetítés még eredményt hozhatna. Hozzátette, hogy a konfliktus kimenetele a harctéren fog eldőlni.

Az iráni diplomácia vezetőjének algériai látogatásáról hivatalosan mindkét részről annyit közöltek, hogy Velajati az algériai külügyminiszter egy évvel ezelőtti teheráni látogatását viszonozza. Diplomáciai körökből származó értesülések szerint az iráni-algériai megbeszélések célja az iraki-iráni háború tárgyalásos útra terelése. Algír - élvezve mindkét szemben álló ország bizalmát - mind ez ideig eredménytelenül közvetített a konfliktus rendezése végett.

Az iraki-iráni háború volt a központi témája a Perzsa- (Arab-) öböl menti együttműködési tanács (GCC) külügyminiszteri szintű rijadi ülésének is. A szaúdi vezetés alatt álló Öböl menti szervezet kétnapos tanácskozásán a külügyminiszterek úgy határoztak, hogy egységesen részt vesznek az Arab Liga kedden Bagdadban nyíló rendkívüli értekezletén. Az ülés összehívását Irak kérte, azért, hogy alakítsanak ki közös arab álláspontot az öböl térsége biztonságát mindjobban fenyegető konfliktus fejleményeiről.

Ami a harctéri helyzetet illeti: a hétvégén változatlan hevességgel folytak a harcok, kivált a front déli szakaszán. A harcok - ez olvasható ki mindkét fél legutóbbi hadijelentéseiből - az Irak déli részén levő, olajban gazdag területre, a Mandzsun-szigetek térségére összpontosult. Az iráni-iraki háborúval kapcsolatos az a hír is, hogy Egyiptom hajlandó katonai egységeket küldeni Irakba, ha Iránnal vívott háborújában az ország súlyos helyzetbe kerül, ilyen katonai egységeket azonban Irak még soha nem kért - jelentette ki Hoszni Mubarak elnök külpolitikai főtanácsadója, Oszama el-Baz, első külügyi államtitkár, a kuvaiti Al-Vatan újságnak adott nyilatkozatában.

Kanada több nagyvárosában rendeztek háborúellenes tüntetéseket. A több ezres felvonulások részvevőd tiltakoztak a szárnyas rakéták kanadai próbarepülései ellen. Jelszavaikban követelték, hogy a kanadai kormány mondja fel az Egyesült Államokkal kötött megállapodását, amelynek értelmében a Pentagon kanadai területen végezheti el a próbarepüléseket. Ottawában a rendőrség három tüntetőt őrizetbe vett azt követően, hogy a felvonulók és a rendfenntartó erők között félórás összetűzés zajlott le.

Alkotmányreformot ígért beszédében Pinochet tábornok, Chile diktátora. Ha valaki ebbeli minőségében ígér ilyesmit, eleve gyanús. Augosto Pinochet esetében ez a gyanú azonban többszörösen indokolt. Egyrészt azért, mert az alkotmányt, melynek most átírására készül, történetesen ugyanő léptette életbe három esztendeje. Másrészt azért, mert már jó előre közölte, hogy a kilátásba helyezett reform úgyis csak a katonai vezetés jóváhagyásával léphet életbe.

Hogy el ne feledjük: Chilének Pinochet előtt is volt alkotmánya. Sőt alkotmányos, szabadon és demokratikusan választott kormánya és elnöke, úgy hívták: Salvador Allende. A tábornok akkor - 1973-ban - tankokkal „reformálta meg” az alkotmányt. Vérrel és tűzzel. Ugyan milyen lehet az, amikor e „reform” „reformját” ígéri?

Humor:idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_humor.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_humor_2.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_humor_3.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_humor_4.jpg

Reklám:
idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_reklam_1.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_reklam_2.jpg

Kékfény:
Bozót- és erdőtűzhöz riasztották az ózdi, a kazincbarcikai és az egri tűzoltókat. Arló határában, a Nádasvölgye Mezőgazdasági Termelőszövetkezet területén mintegy 150 hektáros bozót lobbant lángra, eddig ismeretlen okból. A tűz átterjedt egy 12 hektáros, 3 éves fenyő- és tölgyültetvényre. A helyszínre érkezett tűzoltók a lángokat megfékezték, de az ültetvényben így is jelentős kár keletkezett. A tűz okának vizsgálatát, valamint a kár pontos megállapítását szakértők bevonásával folytatják

Súlyos baleset történt a Nógrád megyei Endrefalván. Hlavaj Pál 47 éves szécsényfelfalui lakos az endrefalvai termelőszövetkezet vontatójával az úttesten áthaladó iskolás gyerekek közé hajtott. A gyermekeket kísérő és az áthaladásukat biztosító Kajári Tivadarné 49 éves tanárnő a baleset következtében a helyszínen meghalt. A másik kísérő, Wágner Géza Károlyné 43 éves tanárnő és egy nyolcéves tanuló nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A Nógrád megyei Rendőr-főkapitányságon az esti órákban elmondták, hogy a helyszíni szemle után a gépjármű vezetőjét előzetes letartóztatásba helyezték. A baleset okának és körülményeinek tisztázására vizsgálatot indítottak.

Maga alá temette a leomló kőzet Felsőtárkány határában, a Dózsa Termelőszövetkezet kőbányájában Juhász Pál 42 éves bányamestert, aki sérüléseibe a helyszínen belehalt. A robbantás után bekövetkezett baleset okait a rendőrség szakértő bevonásával vizsgálja.

Közlemények:
A Nemzetközi Szemle márciusi száma megjelent. A folyóirat - egyebek közt - összeállítást közöl tekintélyes nyugati lapok írásaiból. Reaganizmus a külpolitikában címmel. A lap egy másik, szintén sok érdekes adatot, tényt tartalmazó összeállítása Érvek a fegyverkezés ellen címmel jelent meg. A gazdag tartalmú számot nemzetközi eseménynaptár egészíti ki.

Az Orient Expressz 9 óra 20 perckor Budapestről induló szerelvénye a franciaországi vasutassztrájk miatt csak Strasburgig közlekedik. Az osztrák vasutak tájékoztatása szerint Strasburgból a francia vasúttársaság más közlekedési eszközzel szállíttatja Párizsba az utasokat. Az útvonal meghosszabbodása miatt előreláthatólag 3 órás késésre lehet számítani.

A Lapkiadó Vállalat gondozásában Expressz néven új lap jelenik meg, amely kizárólag hirdetéseket tartalmaz. A lakosság és a közületek egyaránt száz forintért vásárolhatják meg a postahivatalokban a levelezőlapot, amelyen hirdetésüket feladhatják. Az újság első száma mától kapható 5 forintért az újságárusoknál.

Értesítjük kedves megrendelőinket, vendégeinket, hogy a békéscsabai Csaba szálló 1984. március 12-től ismét üzemel.

Állásajánlat:idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_allasajanlat_1.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_allasajanlat_2.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_allasajanlat_3.jpg

Divat: Övek, láncok, pántok
Az öv örök divatkellék, hiszen a karcsú derekú nők mindig szívesen viselik. Ők meg is tehetik, mivel az öv éppen arra való, hogy a derék vonalát hangsúlyozza, kiemelje. Akinek tehát a derékbősége nem, vagy alig haladja meg a 70 cm-t, nyugodtan viselhet övét, bármilyen legyen is a legfrissebb divatirányzat.
idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_divat.jpg

Divatbemutató:
A Pierre Cardin Hongrie tavaszi és nyári divatbemutatót rendezett az Atrium Hyatt szállóban.
idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_pierre_cardin_divatbemutato.jpg

Lakótelepi óvoda:
Debrecenben az épülő tócoskerti lakótelepen új, kétszáz személyes óvodát adtak át. Az új létesítményben mintegy másfél millió forint értékű berendezés és játék fogadta a kicsinyeket.
idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_tocoskerti_ovoda.jpg

Porsche lesz belőle?
A modellezés mindig a látványos hobbik közé tartozott. Gyermeknek ámulat, felnőttnek önfeledt, pontosságra szoktató játék. A győri modellező szakkörök mostanában ünnepük 75 éves fennállásukat. Ezen jeles alkalomból az MHSZ városi szakköreinek tagjai hajók, repülők és egyéb járművek káprázatos - lásd a kecses Porschét - modelljeit készítették el.
idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_mhsz_modellezes.jpg

Barlang a Szemlő-hegyen:
Ma már nehéz volna megállapítani, hogy valójában házalapozás vagy egy kőbánya megnyitása közben bukkantak rá a szemlő-hegyi barlang első üregére, de talán nem is ez a fontos. Hanem az, hogy az 1930-ban felfedezett, majd az elkövetkező évtizedekben feltárt barlang hazai természeti kincseink közt az egyik legszebb és valóban ritkaságszámba menő látványossággal szolgál. Különlegessége, hogy hévizes barlang, amelyből Európában is mindössze néhány található, a legközelebbi a morva-karszt északi részén, a csehszlovák Hradec-Královéban. A Budai-hegységben azonban egyszerre kettő is van belőle. A nemsokára nagyközönség előtt is megnyíló szemlő-hegyi, s a tőle mindössze néhány száz méterre levő, de méreteinél és járatainál fogva látogatókat fogadni nem tudó Ferenc-hegyi barlang.

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_szemlo_hegyi_barlang.jpgA barlang úgynevezett alsó fogadója, amely a Pusztaszeri útra nyílik

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_szemlo_hegyi_barlang_2.jpgStílszerű lesz a lejárati alagút is, amelyen még a szakemberek dolgoznak

Újjáépítik a budavári siklót:
Látványos és rég várt közlekedési eszközzel gyarapodik Budapest: helyreállítják a budavári siklót. A százmillió forint értékű munkát még az első félévben megkezdik, s 1985 végén fejezik be. Az újjáépült siklót - régies nevén hegypályát - 1986 tavaszán vehetik birtokukba a fővárosiak, s az ide látogató turisták. A létesítmény a Budapesti Közlekedési Vállalat beruházásaként valósul meg, a generálkivitelezői és lebonyolítói feladatokat a Metrober látja el. A sikló indító- és fogadóépületei a környezetbe illőek lesznek, a hajdanvolt indóházak építészeti értékeinek megóvásával. Az új sikló biztonsági berendezései és gépészeti rendszere lényegesen eltér majd a korábbiétól: gőz helyett villanyáram működteti majd, s a mai technika színvonalán álló lesz. A sétányokat a sínek felett átívelő hidak kötik majd össze, s átrendezik a Clark Ádám teret is.

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_budavari_siklo_1.jpgÉvtizedek óta a gaz lepi el ezt a világtörténeti műremeket. Illetve annak a helyét

Boráros tér - 1984:
Ma már bizonyára kevesen tudják, hogy a főváros egyik legnagyobb forgalmú közlekedési centruma, a Boráros tér helyén a XVIII. század előtt Szentfalva község házai álltak. 1875-ig Fa tér néven ismerték a pesti polgárok, ekkor nevezték el Boráros Jánosról, a főváros fejlődéséért, szépítéséért fáradhatatlanul dolgozó főbíróról. S hogy az utókor nem méltatlan a városszépítő emlékéhez, azt bizonyítja a megújult tér is.

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_boraros_ter_1.jpgA városszépítő emlékét őrző tábla

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_boraros_ter_2.jpgNéhány éve még elképzelhetetlen rend

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_boraros_ter_3.jpgidokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_boraros_ter_4.jpgSzobrok és plasztikák

Készül az idényre a vendéglátóipar:
A Belkereskedelmi Minisztérium tájékoztatása szerint a kereskedők és vendéglősök körében sokasodnak azok a kezdeményezések, amelyeknek célja á vásárlók jobb kiszolgálása, a magyar és külföldi turisták színvonalasabb vendéglátása. Budapesten például az állami és szövetkezeti árusítóhelyek mellett a tanácsok kétszáz magántermelőnek adnak utcai árusítási engedélyt, szinte mindenüvé, ahol a forgalmat nem zavarják. A pavilonok létesítésénél előírják, hogy a városképbe esztétikusán illeszkedjenek az építmények, a standoknál is szigorúan megkövetelik a rendet, a tisztaságot. A fővárosban ismét sok hangulatos, virágokkal díszített teraszt alakítanak ki az idén. A legtöbbet a Belvárosi, a Kelet-pesti és a Dél-budai Vendéglátó Vállalat rendezi be. Ezek - az időjárástól függően - április 4-e és május 1-e között nyílnak meg. A teraszokkal növelt vendéglőkben, presszókban - különösen a nyári szezonban, amikor igazán megindul a forgalom - több felszolgálóra lesz szükség.

A hagyományos tavaszi kirándulóhelyek közül Egerben - ahol évről évre növekszik a hegyekbe tartó vendégforgalom - negyven vendéglátóhelyet, illetve áruházat bővítenék utcai árusítótérrel.

Az élelmiszerboltok előtt üdítő italokat, zöldségféléket, szendvicseket árusítanak. A belvárosban a legtöbb presszó árusít a járdákon színes napernyők alatt. Az idén már a város központjában levő Kazamata Étterem is nyit teraszt a főidényben. Galyatetőn, Mátraházán és Mátrafüreden 8 konténerpavilont helyeznek el, amelyekben élelmiszereket üdítő italokat, büféárukat és presszókávét árulnak.

Hajdú-Bihar megyében a korábbinál nagyobb mértékben támogatják azokat, akik friss zöldség- és gyümölcsáruikat utcai pavilonokban, sátrakban kívánják értékesíteni. A megye nagy zöldségtermelő szövetkezetei a tervek szerint a város legújabb lakótelepein fogják az utcán árusítani termékeiket, hiszen itt viszonylag kevés az ilyen üzlet.

Szegeden az élelmiszer-kereskedelmi vállalatnak elsősorban a főútvonalon vannak olyan boltjai, amelyek máris kitelepültek az utcára, ott árusítják a burgonyát, az almát, a zöldségféléket s a primőr árukat. A vendéglátó vállalatok mintegy 250 vendéglőjének, cukrászdájának, presszójának jelentős része, valamint a Szőke Tisza hajóétterem is hamarosan teraszokkal várja a vendégeket. A Virág cukrászda a Klauzál térre pálmákat telepít, ezek árnyékában kis márványasztalokat, székeket helyeznek el.

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_duna_korzo.jpgBizonyára az idén is sokan pihennek meg rövidebb-hosszabb ideig a pesti Duna-korzón

Segítség a levegőből:
Befejezéséhez közeledik az új, háromezer köbméteres víztorony építése Csepelen. A munka meggyorsítására a 70 méter magas építmény tetejéről a szerelődarut, részenként, helikopterrel emelték le.
idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_csepeli_viztorony.jpg

Ifjú muzsikusok Magyarnándoron:
Heti három alkalommal ad otthont az ifjú muzsikusoknak a Nógrád megyében levő magyarnándori körzeti művelődési otthon. A balassagyarmati zeneiskola kihelyezett tagozatán huszonöt fiatal ismerkedik a hangszeres játékkal: zongorázni, gordonkázni és furulyázni tanulnak a növendékek. Az esztendők óta mind népszerűbb zenei oktatásban részt vevők közül többen készülnek ebből a körzetből is zenei pályára, ők az Ipoly-parti város zeneiskolájában végzik az emelt szintű tagozatot.

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_magyarnadori_ifju_muzsikusok.jpgKocsisné Czifra Katalin gordonkázni tanítja Nagy Orsolyát

Új mentőbázis Szolnokon:
Éppenséggel nem lusta emberek a mentősök, de maguk is úgy vélik, az a legjobb, ha nincsen munkájuk. Pihenjenek csak a fehér autók és a személyzet, akikor biztos, hogy sehol sincs baj. A Valóságban azonban gyakran csördülnek meg a telefonok az ország mentőállomásain, s felvijjognak a szirénák, hogy a segítség mielőbb megérkezhessen. Aki Szolnokon a megyeszékhelyi mentőállomás holléte felől érdeklődik, attól bizonyosan megkérdezik: melyiket keresi, a régit vagy az újat? Nemrégiben készült el ugyanis a korszerű mentőbázis, s már csak napok kérdése, hogy mikor veszik birtokukba a szolgálat tagjai. A látogató a régi állomáson rövid nézelődés után megállapíthatja, hogy bizony, már nagy szükség volt a megoldásra.

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_szolnoki_mentoallomas_1.jpgA korszerű mentőállomás készen áll a szolgálat fogadására

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_szolnoki_mentoallomas_2.jpgA régi bázison, ha szűkös körülmények között is, még folyik a munka

Népszerű a hatvani városi könyvtár:
Harmincöt évvel ezelőtt mindössze százötven kötet könyvvel indult meg a kölcsönzés Hatvanban, a városi könyvtárban. Ma már 115 ezer kötet könyv között válogathat a 4700 könyvtári tag.

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_hatvani_konyvtar.jpgNemcsak olvasni, játszani is lehet a könyvtárban

Üzletek és üzleti ügyek a Belvárosban:
Még mindig ellentmondásos a kép. Belakatolt üzletajtók, befüggönyözött kirakatok a világszínvonalú, elegáns szállodák, díszburkolatok és fényes üzletportálok mellett. Ez a Belváros - tágabban értelmezve a Nagykörút és a Duna határolta budapesti terület - a főváros kereskedelmi, hivatali negyede. Több évtizede napirenden levő program: a főútvonalakról, sőt, a mellékutcákból is tüntessék el az üzlethelyiségek, egykori vendéglők, kávéházak helyén terpeszkedő raktárakat, irodákat, az oda nem illő szükséglakásokat.

A Belváros közepén egy újabb szálloda-vendéglátó kombinát épül, a Taverna, mégpedig gyorsan. Elkészültével tovább szépül a város arculata, hiszen majd ha levonulnak az építők, sor kerül a Vasudvar rendbehozatalára, amely most felvonulási terület. Így végre kialakul a Belváros kellős közepén a bevásárlónegyed, passzázsaival, kikövezett mellékutcáival, teraszaival. Azzal a vonzással, amely csalogatja a vendéget, a vásárlót és minden bizonnyal majd az üzleteket, az üzletembereket is.

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_belvaros_1.jpgA Váci utcában épül a Taverna Szálló

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_belvaros_2.jpgIlyen boltok vannak a mellékutcában

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_belvaros_3.jpgA fodrászat kirakata

Munkásegészségügy:
Gondot fordítanak a dolgozók egészségére Győrött, a Rába Magyar Vagon- és Gépgyárban. A munkaegészségügyi laboratórium audiológiai részlegében évente kétezer-négyszáz személy rendszeres szűrővizsgálatát végzik el. így figyelemmel kísérhetik és kiszűrhetik a hallásukban bekövetkezett zajártalmak okozta károsodást.
idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_hallasvizsgalat.jpg

Székgyártás:
A Szék és Kárpitosipari Vállalat debreceni Gyárában a piaci igények szerint változtatják a termékszerkezetet. Termékeik kétharmadát az igényes külföldi piacokra, a Szovjetunióba, az NSZK-ba, Angliába, Ausztriába, Svájcba, Hollandiába, sőt még a tengeren túlra, az USA-ba is szállítják. Képünk a székgyártó üzem egyik részét mutatja be.
idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_debreceni_szekgyartas.jpg

Lehalászás Fadd-Domboriban:
Túl nagyra nőttek a halak a fadd-dombori holt Duna-ágban. A víz biológiai egyensúlyának védelmében lehalászásra kérték fel a MOHOSZ velencei-tavi halászbrigádját. A kifogott halat értékesítik, és az értük kapott összeg nagyobb részét a visszatelepítésre fordítja a Tolna megyei Horgász Intéző Bizottság.

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_fadd_dombori_lehalaszas.jpgMunkában a halászok

Diáknapok a Toldyban:
Csaknem 130 éves Budapest egyik legrégibb középiskolája, a Toldy Ferenc Gimnázium. Minden esztendőben, a farsangi szezon vége felé rendezik meg a Toldys Diák Napokat. Az idén a tévékamerák is végigkísérték a TDN eseményeit, így a nézőik is tanúi lehetnék a toldysok produkciójának. A Toldy Teátrum tagjai Molnár Ferenc Ibolya című darabját mutatták be Agócs Tamás, Oláh Katalin és Horváth Ákos főszereplésével.
idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_toldy_gimnazium_diak_napok.jpg

Aerobic a TF-en:
Ki mellette, ki ellene ágál - de az aerobic jól viseli, sőt a jelek szerint túléli ezeket a csatákat. Hazánkban legalábbis változatlanul népszerű, sőt egyre népszerűbbnek tűnik, egyre több helyre „tör” be, így most már a Testnevelési Főiskolán is rendszeresek az aerobic-foglalkozások, nem utolsósorban a mozgásforma egyik hazai apostolnője, Szécsényi Józsefné és lánya, az egykori kiváló ritmikus sportgimnasztikázó Szécsényi Violetta jóvoltából.idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_aerobic_1.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_aerobic_2.jpg

Megjelent!
idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_dormogo_domotor.jpg

A Magyar Televízió műsorán: A tönk, meg a széle

Radványi Ervin, az új TV-játék írója mondja: Tévéjátékom cselekménye ma játszódik, itt és most; előtérben egy tönk szélére csúszott kisváros, Magyarszurdok kétségbeesett vezetősége, háttérben napi sajtónk vitathatatlanul leggyakoribb sztárja és főszereplője: a gazdasági helyzet. Magyarszurdok városának vezetői a megszokott, áldásos mechanizmus szerint évtizedek óta mindig megkapták az esedékes kölcsönt, továbblendítő támogatást, hogy a 900 éves „patinás” település létezni tudjon. Mert maga-magától nem jutott semmire. (A poros „metropolist” hitelt érdemlő rossznyelvek szerint a tanácselnök felesége irányította giccsesrózsaszín fürdőkádjából.) Így ment volna ez az emberi kor meg a megyei hitelkeretek legvégső határáig, ha be nem üt az egész földgömbünkre kiható recesszió. Ami - számtalan hátránya mellett - szolgál egyetlen nem lebecsülendő előnnyel: erőkifejtésre kényszeríti a kényelem langyosvízében ázó, elpuhult izomzatot.

Kezdő képsor: egy tönk szélére jutott város szomorú kontúrjai. Főszereplő: a húsbavágó konfliktus, hogy vajon a vezetői hármas (Tolnay Klári, Sinkovits Imre, Gellei Kornél) várja-e ölbe tett kézzel az anyagi csődöt meg a velejáró erkölcsi megsemmisülést - vagy engedjen dr. Holló városi régésztudós (Szilágyi Tibor) ajánlatának, amely meghökkentő ötlet hamarosan milliárdos bevételt ígér? Azt hiszem, ennél többet nem szabad a szüzséből szellőztetni. Most már csak annyit árulhatok el, hogy olyan világot élünk: a legnagyobb kombinátornak is szüntelenül résen kell lennie. Mert íme, ki tűnik fel szerepre éhesen az újjászületett, dicsősége teljében viruló városkában? A rendező: Várkonyi Gábor.

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_a_tonk_meg_a_szele_szilagyi_tibor.jpgSzilágyi Tibor

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_a_tonk_meg_a_szele_gombos_kati_sinkovits_imre.jpgGombos Kati és Sinkovits Imre

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_a_tonk_meg_a_szele_kezdy_gyorgy.jpgKézdy György

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_a_tonk_meg_a_szele_sinkovits_imre_gelley_kornel.jpgSinkovits Imre Gelley Kornéllal

Hová menjünk? Moziba!
idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_mozi.jpg

Színházi bemutató: Kár, hogy kurva (Katona József Színház)

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_dorner_gyorgy_udvaros_dorottya.jpgDörner György és Udvaros Dorottya

Az 11. héten a magyar slágerlista a szólisták között: 1. Lerch-Demjén: Szél, sziget, szerelem (Kovács Kati), 2. Szikora: Rock and roll (Szűcs Judit), 3. Máté-S. Nagy: Most élsz (Máté Péter).

Az előadók között: 1. Szikora-R-Go együttes: Kriszti (R-Go), 2. Vikidál-Cserháti: Maradja a vonalban (P. Box), 3. Pásztor-Jakab-Hatvani: Pago Pago (Neoton Família).

Olimpiai reménységeink:

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_olimpiai_remenysegeink_forian_eva.jpgFórián Éva, a légfegyveres Európa-bajnokság puskás versenyszámának aranyérmese

Csütörtök délután a Budapest Sportcsarnokban ülésezett a Magyar Olimpiai Bizottság elnöksége. A napirenden szerepelt a februári, szarajevói téli olimpiai játékokon részt vett magyar csapat szerepléséről szóló jelentés. A továbbiakban a Los Angeles-i nyári olimpiára készülő sportágak helyzetéről esett szó. Az elnökség tájékoztatást kapott az olimpiai rajtig megvalósítandó közművelődési programtervezetről, amely a tengerentúli eseményre utazó sportolóinkat érinti. Végül az elnökség megtárgyalta a nemzetközi olimpiai mozgalom időszerű kérdéseit.

Pénteken Temesvári Miklós, a labdarúgó utánpótlás-válogatott szakvezetője kijelölte huszonöt tagú keretét. Ők hétfőn délelőtt 11 órakor találkoznak az MLSZ-ben, majd Dunavarsányba utaznak edzőtáborba. A névsor: Gróf (Tatabánya), Horváth Gy. (ZTE), Gelei (TFSE), Turbék és Rezi (Rába ETO), Sztahon (DVTK), Balogh T. (Vasas), Balogh G. (MTK-VM), Fabulya (Békéscsaba), Tóth E. (Bp. Honvéd), Marton és Topor (Haladás), Czigány (ZTE), Bücs (Nyíregyháza), Katzenbech (MTK-VM), Takó (SZEOL), Czérna (PMSC), Vaszil (Videoton), Pecha (Vasas), Szilágyi (Eger), Szekeres (Békéscsaba), Kajdi (Volán), Schrőter (Haladás), Balogh A. (SZEOL), Farkas Cs. (ZTE).

Magyarországon véget ért a jégkorongidény. A Fradi labdarúgócsapata nem szerepel valami fényesen, bezzeg a jégkorong! - mondhatták a drukkerek.
idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_ferencvarosi_jegkorong.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_ferencvarosi_jegkorong_2.jpg

És akkor lássuk a lényeget, az NB I. 17. fordulóját! A borús időben borús arccal húzták össze kabátjukat hét közben a szurkolók, de szerencsére az időjárás is ugyanolyan szeszélyes, mint amilyen a bajnokság tavaszi idényének első fordulója volt. Azaz, a havazás, majd esőzés után újra kiderült az ég, így valószínűleg nagy érdeklődés mellett léphetnek pályára ma és holnap a csapatok. Még akkor is, ha a második „körben” úgynevezett slágermérkőzés nincs, bár a Honvéd szegedi és az Ú. Dózsa szombathelyi vendégjátéka érdekes csatározást ígér.

Vasas - DVTK
A piros-kékek a nyíregyházi győzelemmel jól kezdték a szezont, s Angyalföldön feltétlenül favoritok. A DVTK abban bízik, hogy az ősszel többször is bebizonyosodott: a Fáy utca már nem a régi barlang.
idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_vasas_dvtk.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_vasas_dvtk_leboniczky_imre.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_vasas_dvtk_kiss_laszlo.jpgKiss ezúttal elkésett, a Vasas azonban könnyedén nyert

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_vasas_dvtk_kiss_laszlo_menyhart.jpgKiss L. a Vasas második gólját lövi Menyhárt mellett

MTK-VM - Pécsi MSC
A kék-fehér szurkolók bánatára legutóbb nyolcas volt az MTK-VM kerékpárjában, kérdés, sikerült-e azóta megszüntetni a defektet? Az előjelek alapján a Pécs reménykedhet, hogy nem távozik üres kézzel. Bodnár sérülése miatt talán, Gallai sárga lapjai miatt bizonyosan nem játszhat a PMSC-ben.
idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_mtk_vm_pecsi_msc.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_mtk_vm_pecsi_msc_bodnar_borso.jpgTámadott otthonában az MTK-VM, a siker azonban elmaradt. Bodnár, a pécsiek kapusa ezúttal is hárít: Borsó elől húzza le a labdát

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_mtk_vm_pecsi_msc_brezniczky_fodor.jpgBrezniczky, a pécsi hátvéd a földön, Fodor ismét becsapta

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_mtk_vm_pecsi_msc_bodnar_fulop_boda.jpgBodnár, a Pécsi MSC kapusa, nehéz helyzetben szerzi meg a labdát Boda és Fülöp elől

SZEOL AK - Bp. Honvéd
A Tisza-parton fogadkoznak, hogy ezúttal elmarad a kispesti gólözön, de ha a Honvéd olyan tüneményesen játszik, mint a múlt héten, akkor a szegediek elszántsága is kevés lehet a hazai pontszerzéshez. A Szegedre látogató Bp. Honvédban Varga és Gere kisebb sérüléssel bajlódik, Komora Imre azonban reméli, hogy mindketten felépülnek.
idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_szeol_ak_bp_honved.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_szeol_ak_bp_honved_2.jpg

Szegedi kötődésű barátunk ismét megosztotta velünk, hogyan emlékszik vissza a délutánra:
Mindenkinek van élete meccse. Én ezt a frázis háromszor is ellőhetem,. A '81-es nagy Fradi verés, SZEOL AK-Bp. Honvéd '84 tavaszán, és persze az ominózus Vasas osztályozó. Ha még ide rakom melléjük a szintén '81-es Dózsa elleni fiaskót, akkor látszik, hogy volt min felnőni. Szóval a Honvéd ellen napokkal korábban érződött a városon a futball láz. Addigra kezdtük elhinni, hogy tényleg jó a csapat, a kis Kaszás fiainak stílusa van, imádtuk Grubóékat, de a Segesvári-Balogh Attila-Takó féle... új vonal is erős volt. Telt ház, kutya hideg volt aznap a Vasutas arénában, valami olyasmi is dereng, hogy Fater vett egy jó nagy zacskó magot, amit sikerült kiborítanom már a bemelegítéskor. Biztos feszült voltam. A Honvédban is micsoda nevek: Nagy Antal, Garaba, a titkos kedvencem Bodonyi, a fiatal titán Détári, aki pont abban az időben került be a válogatottba. És akkor még nem említettem Kozma Misit, kispadozott, kapott negyed órát, és testvére, a mi Kozmánk ellen kellett volna villognia.

A legfontosabb momentumok a meccsen: Kun "Bólints" Lajos mesterhármasa, Takó öngólja, Balogh Attila piros lapja és persze a Garaba-féle szimulálás. A kis Balogh kiállításakor néma döbbenet volt a stadionban, senki nem értette miért, míg Garaba ölben levitelekor örömmámorban úsztunk. Látszott, hogy semmi baja, csak próbálta eljátszani a nagy halált, szerencsére Jaczina sporttárs sem vette komolyan. Személyes emlék még ezzel az esettel kapcsolatban, hogy az egész stadion heccelte Garabát, én is beszóltam valami cifrát, de Fater csendre intett. Nekem akkor még nem szabadott.

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_szeol_ak_bp_honved_kun_nagy_antal_toth.jpgKun a szegediek harmadik gólját lövi. Nagy már nem tud közbeavatkozni, de Tóth próbálkozása is hiábavalónak bizonyul

Testvérek. A két Kozma. Az idősebb, Mihály manapság jobbára már csak kispados a Bp. Honvédban, a fiatalabb, Zoltán a SZEOL AK csapatkapitánya. Egy esztendőben kétszer óhatatlanul is ellenfelekké válnak. S ilyenkor - nincs kegyelem, nincs szentimentalizmus, Zoltán minden szívfájdalom nélkül szereli bátyját; Miska (ha teheti, mint például ezúttal is...) villan, s talán éppen testvérét becsapva lő a hálóba. Szombaton Szegeden randevúzott a Kozma család. Ez volt az a mérkőzés, amelyen Kozmáék nem veszíthettek...

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_szeol_ak_bp_honved_kozma_csalad.jpg„Ritkán jutunk haza mostanában... Legfeljebb akkor, ha a Honvéd Szegeden játszik. Igaz, ilyenkor a kislány is láthatja a nagypapát...”

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_szeol_ak_bp_honved_kozma_mihaly_kozma_zoltan.jpg„Szevasz, Öcsi...” A két Kozma mérkőzés előtti eszmecseréje. Zoltán (balról) akkor még nem gondolta volna, hogy a végén is ő örül jobban...

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_szeol_ak_bp_honved_kozma_mihaly_kozma_zoltan_2.jpg„Na, gyere csak szépen, én meg elviszem a lábad között a labdát...” A köténycsel bemutatója, még a mérkőzés előtt

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_szeol_ak_bp_honved_nagy_antal_kozma_zoltan.jpg„Ha ez a Nagy Anti meglódul azokkal a hatalmas lábaival, senki nem éri utol...” Zoltán megpróbálja kézzel fékezni a Honvéd-játékos lendületét

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_szeol_ak_bp_honved_kozma_mihaly_kispad.jpgBevetésre várva, még a kispadon. Misi arcán mintha már látszana, amit pedig akkor még nem sejtett...

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_szeol_ak_bp_honved_kozma_mihaly.jpgEz van... Én mindent megpróbáltam. Gólt is rúgtam, mégis...” Kozma Mihály nagymonológja

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_szeol_ak_bp_honved_szegedi_golorom.jpgEgy kupacban a szegediek. A gólöröm talán még a Dóm térig is elhallatszott...

ZTE - Tatabánya
A bányászcsapat csak az utolsó előtti percben adta döntetlenre a Rába ellen, s ez nem rossz ajánlólevél. A ZTE nagy előnye viszont, hogy otthon játszik, így az 1, x, 2 közül bármelyik tipp „bejöhet”. Dalnoki Jenő kénytelen volt átalakítani az eddig jobbára biztosan záró védelmet - Lakatos „túl sok” sárga lapja és Fischer balszerencsés sérülése miatt. A balhátvéd a szerdai edzőmérkőzésen lábát törte.
idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_zte_tatabanya.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_zte_tatabanya_dombai_andras.jpgDombai a földön, a labda a hálóban. Ezzel a góllal biztosította be győzelmét a ZTE

Ferencváros - Csepel
A csepeli csapatot váratlanul megleckéztette a Volán, az FTC hívei viszont új rigmust tanulnak: „Akárhogy is fáj, Kerekes a sztár." A papírforma alapján a zöld-fehéreknek nem lehet gondjuk.
idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_ferencvaros_csepel.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_ferencvaros_csepel_2.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_ferencvaros_csepel_kerekes_gyorgy.jpgKerekes repül, de a ferencvárosi remények is elszálltak

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_ferencvaros_csepel_kovacs_attila_ebedli_kohalmi.jpgKovács Attila, a csepeli kapus megelőzi a fejelésre készülő Ebedlit (fehér mezben), akit Kőhalmi is támad

Rába ETO - Nyíregyháza
A győri szurkolók tréfásan mondják: „Minden elképzelhető, kivéve a döntetlent és a vendégsikert." Az erőviszonyok szerint ez nem is nevezhető túlzott önbizalomnak. Judik Péter, a Ferencvárostól távozott középhátvéd pénteken már Győrött edzett, Hannich felépülése után a Rába ETO mégis korábbi sikercsapatával fogadja a Nyíregyházát.
idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_raba_eto_nyiregyhaza.jpg

Egy adandó alkalommal, mikor Rabcsák Jánossal, a vendégek akkori kapusával váltottunk pár szót a meccsről is, csak ennyit mondott: Legalább hazafelé nem idegeskedtünk, jobb, mint az egy null...

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_raba_eto_nyiregyhaza_mile_sandor.jpgÍgy kezdődött... Mile (a kép jobb szélén) büntetőből szerzett vezetést

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_raba_eto_nyiregyhaza_burcsa_gyozo.jpgEz volt az ötödik ETO-gól: Burcsa már túljutott a kapuson és a kétségbeesetten menteni igyekvő hátvéd sem tudja megakadályozni a győri középpályást a gólszerzésben

Volán - Videoton
A Volán négy gólt lőtt Csepelen, s jóllehet hasonló arányú sikerben aligha reménykedhet, esetleg zavart okozhat a Videoton készülékében. De nem feledhető, hogy a játéktudás a fehérváriak mellett szól.
idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_volan_videoton.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_volan_videoton_szeibert_csuhay.jpgA vasárnapi futballmatiné nagy meglepetése: a Volán SC biztos győzelme a bajnoki címmel kacérkodó Videoton ellen! Képünkön a válogatott Csuhay itt még nagy üggyel-bajjal szereli a rákospalotai gólgyárost, Szeibertet

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_volan_videoton_hamori_majer.jpgHámori (baloldalt) és Májer csatája a labdáért

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_volan_videoton_szeibert_gyorgy.jpgSzeibert (balról) a találkozó második gólját bombázza Disztl kapujába

Haladás - Ú. Dózsa
Törőcsik este a szombathelyi diszkó vendége lesz egy szurkolói találkozón, ám a lila-fehér szurkolók abban bíznak, hogy „Törő” majd a pályán táncol. „Aberdeeni” forma és szerencse esetén az újpestiek idegenben is esélyesebbek. Temesvári Miklósnak gondot okoz, hogy a vasárnap Szombathelyre látogató együttese nélkülözni kénytelen az Aberdeen ellen megsérült Kovács Józsefet, és Kiss Sándor játéka is bizonytalan.
idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_haladas_u_dozsa.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_haladas_u_dozsa_sarlos_nagy_jozsef.jpgSarlós (balról) és Nagy József versenyfutása a labdáért

A mérkőzések után lássuk az 17. forduló válogatottjait! Akadtak 8-as osztályzatok szép számmal - a győri Szabó Ottó így is csak a második csapatba fért be... Nálunk a forduló játékosa mesterhármast szerző, é a mutatott játékával 9-es érdemjegyet kapott, szegedi Kun Lajos lett.
idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_a_fordulo_valogatottjai.jpg

A cérnavékonyságú, 26 éves, 181 centiméter magas, 66 kilogrammos középcsatár legutóbb másfél évvel ezelőtt játszott két félidőt a SZEOL labdarúgócsapatában. Egy súlyos sérülés, majd 12 hónapos katonai szolgálata után a Bp, Honvéd ellen szerzett három góljával bizonyította: gyorsasága, robbanékonysága, lövőereje semmit sem kopott.
- Hogyan készült a listavezető ellen? - kérdezzük Kun Lajost.
- Komolyabban, mint korábban bármikor - válaszolja. Túl sok időt töltöttem távol az élvonaltól, most minden mérkőzésen bizonyítanom kell, hogy helyem van az NB I-ben. Sorkatonaként a Honvéddel alapoztam, jó erőállapotomat tehát szombati ellenfelünk edzőjének, Komora Imrének is köszönhetem.
- A Garaba, Nagy Antal páros szorításában ritkán lő valaki három gólt. Melyikre a legbüszkébb?
- Személy szerint a harmadik, csapatom negyedik találatára. Tíz emberrel küzdöttünk, levegőben lógott a Honvéd egyenlítése. Gruborovics a bal oldalon cselezgetett, én középen robbantottam. Középpályásunk átadását futtából vettem át, a labda a 16-oson még megpattant, amikor ellőttem. A Honvéd-kapus hiába vetődött.
- Kívülről néha „szigorúnak” látszott az ember-ember elleni játék.
- Ehhez vendégeink és mi is hozzászoktunk. Úgy érzem, a Honvédőt saját fegyverével sikerült megverni.
- Milyen érzés újra Szegeden játszani?
- Az utóbbi évtized legjobb csapata jött itt össze. Szabó Gyula az NB I. talán legmegbízhatóbb hátvédje, a középpályás Takó, a balszélső Balogh az utánpótlás-válogatott tagjai, Kozma Zolit Mezey György figyeli, és remélem: a szövetségi kapitány rám is vet egy-egy pillantást.

A góllövőlista élén nincs változás, hiszen az éllovasok eredménytelenek maradtak. Viszont mögöttük tömörül a 6, és 7 gólosok üldözőmezőnye.
idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_gollovolista.jpg

Március második hétvégéje két játékos számára valószínűleg sokáig emlékezetes marad: a szegedi Kun - nemrégen még a Honvéd labdarúgója volt - három góllal lepte meg a kispesti együttest, míg a csepeli Tulipán kétszer volt eredményes az Üllői úton. Így aztán a meglepetések sem maradtak el: a SZEOL legyőzte a listavezető piros-fehér csapatot, a Csepel szintén nyert a Ferencváros ellen. A további találkozókon a papírforma érvényesült. A Rába gólfesztivált rendezett a Nyíregyháza ellen, a Vasas könnyedén verte a Diósgyőrt, s az MTK-VM teljesítményén látszott, hogy a kék-fehérek egyelőre nem tudják elfelejteni a múlt heti kispesti k. o.-t. A múlt héten a Csepel ellen 4:0 arányban győztes Volán ezúttal a Videotont verte fölényesen, s így a Honvéd megőrizte vezető helyét. A Haladás is meglepte az esélyesebb - igaz, 35 percen át kilenc emberrel játszó - Ú. Dózsát. Jobb a Haladás, mint az Aberdeen? A sok szép gól, kiemelkedő egyéni teljesítmény mellett, sajnos, volt a 17. fordulónak árnyékos sarka is. Az Üllői úton megrongálták a Csepel autóbuszát, Zalaegerszegen, a második hazai gól után üveget dobtak a pályára, amit a játékvezető átadott a rendezők vezetőjének, Szombathelyen pedig két újpesti játékost is le kellett küldeni a pályáról sorozatos szabálytalankodás, illetve a bíróval szembeni megengedhetetlen viselkedés miatt.
idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_tabella.jpg

Tekintsük át az NB II. legfontosabb hétvégi momentumait. A másodosztály huszonegyedik fordulójában megerősítette vezető helyét az Eger, miután a volt első osztályú Debreceni MVSC és a Békéscsaba egyaránt vereséget szenvedett. Csak a Salgótarjáni TC tudott idegenben pontot szerezni.idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_nb_ii_1.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_nb_ii_2.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_nb_ii_3.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_nb_ii_tabella.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_nb_ii_ganz_mavag_salgotarjan.jpgA bal felső sarokból ment László, a tarjáni kapus. Ganz-MÁVAG-STC 1:1

Hétvégén teljes fordulót rendeztek a harmadik vonalban, a Területi bajnokságokban is.
idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_teruleti_bajnoksagok.jpg

Ezúttal nézzük meg a negyedik vonal, a megyei bajnokságok I. osztályának hétvégi mérkőzéseit is.
idokapszula_nb_i_1983_84_17_fordulo_megyei_bajnoksagok.jpg

Következő hétvégén jön a 18. forduló, az alábbi párosításokkal:

Pécsi MSC - Vasas
Nyíregyháza - Ferencváros
Bp. Honvéd - Haladás
Ú. Dózsa - MTK-VM
DVTK - ZTE
Videoton - Rába
Csepel - SZEOL AK
Tatabánya - Volán

Kiemelt támogatónk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepsport.jpg

Aranyfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_kepes_sport.jpg

Ezüstfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_labdarugas.jpg

Bronzfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepszabadsag.jpg

Emlékeztetőül:

Időkapszula: NB I. - 1983/84

Szintén figyelmükbe ajánljuk: 

Időkapszula: NB I. - 1980/81
Időkapszula: NB I. - 1981/82
Időkapszula: NB I. - 1982/83

Végül egy kis kötelező irodalom: 

Osztálynapló
Két évtized felejthetetlen és elfelejtett magyar hálóőrei

Köszönetnyilvánítás:

Sorozatunk nem jelenhetne meg Kárpáti Tamás segítsége nélkül akinek ezek a kincsek digitalizálva is megvannak. Köszönet illeti a Népsport tudósítói gárdáját is a kiváló összefoglalókért. Belenézünk az Arcanum Adatbázisba is, mert nekik is szokott lenni releváns érdekességük.

Megjegyzés:

A sorozatot maribor és a szerethető dózsás együtt készíti, a szerző neve csak blogmotor etetésére van feltüntetve.

Olvasóink segítségét szeretnénk kérni: Szívesen fogadunk kiegészítéseket, javításokat, javaslatokat, korabeli anyagokat, egyszóval bármit amivel pontosítani és jobbá lehet tenni a sorozatot. Különösen örülnénk ha volt játékosok, edzők, vezetők, játékvezetők, gyúrok, jegyszedők, szurkolók és bárki más akinek valamilyen története, emléke van jelentkezne nálunk és egy-egy interjúval és beszélgetéssel színesíteni tudnánk az anyagot. Elérhetőségeink: emailen a valogatott.blog@gmail.com, Twitteren @ValogatottBlog, Facebookon pedig megtalálhatóak vagyunk a https://www.facebook.com/Valogatottblog címen. Előre is köszönjük.

2 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://valogatott.blog.hu/api/trackback/id/tr3216176514

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

RTB 2020.09.14. 09:24:40

VEszprém megyében két megyeI-es csapat volt: Vaszprémi Volán (ennek a pályájának a helyén ma TESCO és egyéb boltok vannak. A lelátó a boltok mögött még látható. Érdekesség, hogy ez a pálya sohasem volt füves, mindig salakos volt. Még a 90-es évek elején is, amikor az utolsó hivatalos meccset játszották.
A másik a Schönherz SE, ez volt a veszprémi katonacsapat. A létezése azért is érdekes, mert a veszprémi futball 90-es évek közepi halálakor ennek a klubnak a keretein belül alakul újjá a veszprémi foci, Jutas Veszprém FK néven. Jelenleg csak tájfutó szakosztályuk van (?)

maribor_ 2020.09.14. 10:16:48

@RTB: Köszönjük az értékes kiegészítést!
süti beállítások módosítása