Válogatott okosságok

Szurkolói gondolatok, elemzések, mélázások a válogatottainkról, válogatás nélkül.

Ajánlataink

Sztancsik Richárd: Városok, stadionok, kocsmák

Rendelje meg közvetlenül a szerzőtől!

varosok.stadionok@gmail.com

Ár 2999 Ft.Részletek itt


kupanap.jpghungarianultras.jpg

Friss topikok

Facebook oldalunk

Időkapszula: NB I. 1983/84 29. forduló

2021.03.08. 14:27 maribor_

1984. május 26-27., a tavasz utolsó hétvégéje

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_headlines_gyereknap.jpgA szerzők is focizással ünnepelték a Nemzetközi Gyereknapot 1984 májusának utolsó vasárnapján 

Lássuk először a hét második felének legfontosabb közéleti és külpolitikai eseményeit.

május 24.

A Minisztertanács ülésén Lázár György tájékoztatást adott Grisa Filipovnak, a Bolgár Népköztársaság Minisztertanácsa elnökének meghívására Bulgáriában tett hivatalos, baráti látogatásáról. A kormány a tájékoztatást tudomásul vette. A Minisztertanács megtárgyalta az Országos Tervhivatal elnökének jelentését az 1984. évi népgazdasági terv végrehajtásának eddigi tapasztalatairól. A kormány a helyzet ismeretében intézkedéseket tart szükségesnek a hatékonysági követelmények szigorúbb számonkérésére, a gazdaságosan értékesíthető export gyorsabb növelésére, a beruházási és a lakossági vásárlóerő tervszerű keretek között tartására. A Minisztertanács megvitatta az 1983. évi állami költségvetés végrehajtásáról szóló jelentést, és úgy határozott, hogy azt az országgyűlés elé terjeszti. Egyidejűleg felhatalmazta a pénzügyminisztert, hogy a pénzügyi-gazdasági ellenőrzések 1983. évi tapasztalatairól szóló jelentést bocsássa az országgyűlési képviselők rendelkezésére. A kormány jelentést kapott a játék- és pénznyerő automaták üzemeltetéséről. Megállapította, hogy mind az automaták beszerzésében, mind működtetésében számos visszásság tapasztalható. Ezek megszüntetése érdekében úgy határozott, hogy a pénznyerő automatákat fokozatosan ki kell vonni a forgalomból. A készségfejlesztő és a szórakoztató játékautomaták szabályozott feltételek között a jövőben is üzemeltethetők. Utasította az illetékeseket, hogy a határozatnak megfelelően módosítsák a vonatkozó jogszabályokat.

Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke a Parlamentben fogadta Bill Hayden ausztrál külügyminisztert, aki hivatalos látogatáson tartózkodik hazánkban. Szívélyes légkörben véleményt cseréltek a világpolitika legfontosabb kérdéseiről. Kifejezték aggodalmukat a nemzetközi feszültség éleződése miatt, amely súlyosan veszélyezteti a békét. Hangsúlyozták az enyhülés fenntartásának és megszilárdításának szükségességét. Egyetértőén állapították meg, hogy országaink eltérő társadalmi berendezkedése ellenére van lehetőség a mindkét nép javát szolgáló, kölcsönösen előnyös együttműködés elmélyítésére. A találkozón jelen volt Várkonyi Péter külügyminiszter is.

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_bill_hayden_losonczi_pal_varkonyi_peter.jpgBill Hayden, a tolmács, Losonczi Pál és Várkonyi Péter

Szűrös Mátyás, az MSZMP Központi Bizottságának titkára a KB székházában fogadta az ausztrál külügyminisztert. A szívélyes légkörű találkozón véleményt cseréltek a nemzetközi helyzet néhány fontos, időszerű kérdéséről, különös tekintettel a kelet-nyugati kapcsolatokra, hangsúlyozva a kialakult feszültség csökkentésének szükségességét. Ezzel összefüggésben nagy fontosságot tulajdonítottak a különböző társadalmi rendszerű országok, így a hazánk és Ausztrália közötti érdemi párbeszédnek és a kölcsönösen előnyös együttműködésnek.

Marjai József, a Minisztertanács elnökhelyettese a Parlamentben fogadta az ausztrál külügyminisztert. Véleményt cseréltek a nemzetközi gazdasági és pénzügyi helyzet alakulásának főbb kérdéseiről, az országaink közötti kereskedelmi forgalom növelésének, valamint a gazdasági együttműködés kiszélesítésének lehetőségeiről. Méhes Lajos, a SZOT főtitkára a szakszervezetek székházában fogadta az ausztrál vendéget. A nap folyamán Bill Hayden a Hősök terén megkoszorúzta a Magyar Hősök Emlékművét. A programokon jelen volt John Kelso, Ausztrália Budapesten is akkreditált nagykövete.

A Külügyminisztériumban a két külügyminiszter hivatalos megbeszélést tartott, amelyen főképp az európai békével és biztonsággal, a leszereléssel, az atommentes övezetek megteremtésével és a délkelet-ázsiai helyzet alakulásával összefüggő kérdésekről cseréltek eszmét. A szívélyes légkörű tárgyaláson kifejezték készségüket a kétoldalú kapcsolatok elmélyítésére.

Megkezdődött a szakmai napok rendezvénysorozata a tavaszi BNV-n. Üzletemberekkel teltek meg a tárgyalók, és aláírták az első szerződéseket is. A Budavox szovjet partnerével, a Maspriborintorg Külkereskedelmi Egyesüléssel abban állapodott meg, hogy több mint 80 millió rubel értékben szállít híradástechnikai berendezéseket, elsősorban telefonközpontokat és mikrohullámú eszközöket. A Kismotor- és Gépgyár a Nikex közvetítésével tíz és fél millió rubel értékben szerelvényeket, köztük ablakkereteket, csomagtartókat és karosszériaelemeket exportál a KGST-szakosodás alapján készülő vasúti vagonokhoz az NDK-ba.

Számos hazai és külföldi kiállító tartott sajtótájékoztatót, és mutatta be az újságíróknak kínálatát. Az Időkapszula tudósítóját a Magyar Alumíniumipari Tröszt kiállításán arról tájékoztatták, hogy fő céljuk exportkínálatuk bemutatása, különösen az újonnan kifejlesztett termékeknél. A vállalat sikeres erőfeszítéseket tett olyan termékek előállítására, amelyek alkalmasak tőkésimport-kiváltásra, illetve gazdaságos exportot tesznek lehetővé. Ilyen például az alumínium radiátor, amelyet vásári díjjal tüntettek ki.

Az NDK - a forgalom nagyságát tekintve Magyarország harmadik legnagyobb külkereskedelmi partnere - 2000 négyzetméteres területen mutatja be termékeit a BNV-n. Sajtótájékoztatójukon elmondották, a vásár alkalmából arra törekszenek, hogy az idei jegyzőkönyv keretein túl további export- és importtételeket kössenek le. A vásáron tizenegy jelentős NDK-beli kombinát és külkereskedelmi vállalat mutatkozik be. Kiállítják például az új Multicar szerelőkocsit, a Zeiss Művek magas optikai teljesítményű mikroszkópcsaládot mutat be, a Robotron Kombinát pedig könyvelőgépek széles választékával jelentkezik. Délután ismét a nagyközönség látogatta a vásárvárost, és mivel a nyitónapnál valamelyest jobbra fordult az idő, sokan menték ki a BNV-re.

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_budapesti_nemzetkozi_vasar.jpgMár a nagyközönség előtt is megnyílt a vásár

Moszkvában szovjet-koreai tárgyalások kezdődtek, amelyeken a szovjet küldöttséget Konsztantyin Csernyenko, az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke, a KNDK küldöttségét Kim Ir Szen, a Koreai Munkapárt KB főtitkára, a KNDK elnöke vezeti. A megbeszélésen a felek kölcsönösen tájékoztatták egymást a pártjaik vezetésével országukban folyó alkotó munkáról. Csernyenko a többi között kiemelte: a nemrégiben megtartott legfelsőbb tanácsi választások, valamint az új összetételű Legfelsőbb Tanács első ülésszaka meggyőzően bizonyítják: a pártnak a fejlett szocializmus tökéletesítésére irányuló stratégiai irányvonalát az egész szovjet nép támogatja. Kim Ir Szen egyebek között azokról az erőfeszítésekről is szólt, amelyeket országának kormánya az amerikai csapatok Dél-Koreából való kivonása és a haza békés úton történő újraegyesítéséért tesz.

A felek fontosnak ítélték, hogy a nemzetközi helyzet kérdéseiről rendszeres, széles körű szovjet-koreai konzultációkat folytassanak. A találkozó a szovjet és a koreai vezetők között a barátság és az elvtársi kölcsönös megértés légkörében zajlott le. Ugyanakkor szovjet-koreai barátsági nagygyűlést rendeztek az Ötvenéves a Szovjetunió automata gépsorokat készítő moszkvai gyárban.

A nemzetközi béke és biztonság nagy kérdéseit, valamint a világgazdasági helyzet egyes konkrét területeit tekinti át a 26 ország volt kormányfőiből 1983 márciusában alakult úgynevezett Waldheim-bizottság a jugoszláviai Brioni-szigeten kezdődött négynapos ülésen. A múlt év novemberében Bécsben tartott tanácskozás után most második ízben ülnek össze a hatvanas-hetvenes években miniszterelnöki tisztséget viselt olyan nagy tekintélyű, nemzetközileg jól ismert politikusok, mint Helmut Schmidt, James Callaghan, Jacques Chaban-Delmas, Giulio Andreotti, Fukuda Takeo. Magyarországot Fock Jenő képviseli, a házigazda Jugoszláviát pedig Mitja Ribicsics, a JKSZ KB Elnökségének tagja, aki 1969 és 1971 között állt a jugoszláv kormány élén. A nem hivatalos fórum, amelynek elnöki tisztségét Kurt Waldheim, az ENSZ volt főtitkára látja el, a részvevők gazdag politikusi tapasztalatát kamatoztatva ajánlásokat dolgoz ki egy-egy globális probléma megközelítésére, megoldásának elősegítésére.

A volt kormányfők tanácsa elsődlegesen pénzügypolitikai kérdésekre, az adósságok problematikájára összpontosít. A témáról egy szakértői csoport elemzése alapján Helmut Schmidt terjeszt elő jelentést. A napirenden szerepel továbbá a világkereskedelem és a protekcionizmus témaköre, a legfejletlenebb országok megsegítésének ügye és végül, de távolról sem utolsósorban a jelenlegi feszült nemzetközi helyzet, a fegyverkezési verseny megfékezésének, a béke és a biztonság megszilárdításának kérdése. A tanácskozás - a megnyitót kivéve - zárt ajtók mögött folyik majd, az ülés eredményeit a részvevők vasárnap nemzetközi sajtóértekezleten ismertetik.

Bécsben, a közép-európai fegyverzetek és haderők csökkentéséről folyó tárgyalások immár 365. plenáris ülésén a NATO más megfogalmazásban ugyan, de lényegében megismételte az április 19-én előterjesztett nyilatkozatát, melyről a szocialista fél már akkor megállapította, hogy az érintetlenül hagyja az előzetes adatcserét, a fegyverzet (és nem csupán a katonák száma) csökkentésének, valamint az ellenőrzés gyakorlatának mindmáig vitás kérdéseit. Jan Hein holland nagykövet az ülés utáni sajtóértekezleten a NATO-országok nevében csalódottságát fejezte ki az eredménytelenség miatt, és tagadta, hogy az bármilyen összefüggésben lenne a nemzetközi élet más problémáival. Holott mindig akkor sikerült részmegegyezést elérni - például a csapatcsökkentés több lépcsős lebonyolítása és a közös plafon elvében -, amikor javult a kelet-nyugati viszony.

Az új libanoni kormány széles körű nemzetközi kampány keretében hívja fel a figyelmet a csaknem két éve tartó izraeli megszállás súlyos következményeire. A külügyminiszter tisztét is betöltő Rasid Karami miniszterelnök fogadta a Biztonsági Tanács öt állandó tagjának képviselőit, a Szovjetunió, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Kína és Franciaország bejrúti nagykövetét. Részletesen tájékoztatta őket a megszállt Dél-Libanon lakosságát sújtó izraeli elnyomó intézkedésekről, a nemzetközi törvényeket sértő, embertelen módszerekről. A miniszterelnök előzőleg kijelentette: a libanoni nemzeti egységkormány kész egyezményben garantálni Izrael északi határának biztonságát, azon az alapon, hogy Izrael kiüríti és a törvényes libanoni hatóságoknak engedi át a megszállt területeket.

Szikh terroristák három embert gyilkoltak meg az északi Pandzsáb szövetségi államban, ahol szikh szervezetek ezen a napon újabb „polgári engedetlenségi mozgalom” megindítását jelentették be. A terroristák az esti órákban Amritszár városától délkeletre egy száguldó autóból tüzet nyitottak hinduk tömegére. Az Akali Dal nevű szikh nacionalista párt bejelentette, hogy hívei megzavarják a szövetségi állam területéről kiinduló élelmiszer szállításokat, a víz- és áramszolgáltatást. A párt szerint ezzel újabb polgári engedetlenségi mozgalom kezdődik, azzal a céllal, hogy Pandzsáb állam szikh lakossága számára „nagyobb mértékű politikai és vallási autonómiát” vívjanak ki.

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_indiai_tuntetes.jpgSzikh nacionalisták utcai tüntetése Amritszárban

Indira Gandhi miniszterelnök, aki hétfőn kezdte meg körútját a zavargások sújtotta területeken, Uttar Prades államba érkezett. Kijelentette, hogy kormánya minden rendelkezésére álló eszközzel a Pandzsáb államban és máshol kirobbant zavargások megfékezésére törekszik. Hangsúlyozta: miközben Pandzsábban szélsőséges csoportok váltak tevékennyé, másutt antiszociális erők igyekeznek átvenni az események irányítását. A miniszterelnök szerint mindez arra vezethető vissza, hogy az országban és külföldön vannak olyan körök, amelyek India szétdarabolására törekednek.

Az INA iraki hírügynökség azt jelentette, hogy iraki helikopterek megtámadtak és legénységével együtt megsemmisítettek két iráni katonai rohamcsónakot Bászrától keletre, majd sértetlenül visszatértek támaszpontjukra. Az IRNA iráni hírügynökség viszont arról számolt be, hogy egy polgári lakos életét vesztette, négy további pedig megsebesült az iraki tüzérségnek az Irán déli részén fekvő Abadan város ellen intézett támadása következtében.

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_iraki_irani_haboru.jpgÖsszecsapás után az iraki-iráni fronton

Hondurasi csapatok törtek be Salvador területére - jelentették a salvadori felkelők rádióadói. A hondurasi alakulatok a határtól 19 kilométernyire állásokat építettek ki maguknak és tűz alá vették a felkelők feltételezett erődítményeit. A Salvadorba történt behatolás egybeesik azzal, hogy amerikai, hondurasi és salvadori katonai erők részvételével Honduras területén, a nicaraguai és a salvadori határ közelében megkezdődött a Granadero-I. fedőnevű közös hadgyakorlat második szakasza. A manőverek célja Salvador és Nicaragua katonai megszállásának gyakorlása. Washingtonban kidolgozott tervek szerint az első szakaszban guatemalai, hondurasi és más „szövetséges” hadseregek katonáiból álló „Amerika-közi csapatok” indítanának támadást a salvadori forradalmi felkelő erők és a nicaraguai sandinista rendszer ellen, majd szükség esetén a harcokba az Egyesült Államok reguláris erői is bekapcsolódnának.

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_granadero_i.jpgA hadgyakorlat hivatalos emblémája, ami a résztvevők egyenruháján díszelgett

Mint a salvadori felkelők jelentéseiből kitetszik, a forradalmi erők a behatoló hondurasi egységeket visszaszorították. A salvadori hadsereg legújabb közleménye arról számol be, hogy harcok voltak a fővárostól 24 kilométerre, északra is.

Az amerikai képviselőház határozatot hozott, amellyel megtiltja a kormánynak, hogy - ha csak az Egyesült Államokat fenyegető „világos és egyértelmű veszély” nem jelentkezik - amerikai harcoló alakulatokat vessen be Salvadorban vagy Nicaraguában. A 341:64 arányú szavazás azt az erősödő aggodalmat tükrözi, hogy a kormány amerikai csapatok fokozatos harcba vetését rendelheti el a térségben. Ugyanakkor az amerikai képviselőház 267:154 arányú többséggel elfogadta a kormányzatnak a salvadori fegyveres erők megsegítésére szánt segélyprogramját. A kormányzattal szemben álló törvényhozók bizalmukat fejezték ki, hogy arra a külön szavazásra kerülő kormányzati javaslatra, amely több mint húszmillió dollárt irányoz elő a nicaraguai kormányellenes bandának támogatására, sikerül vereséget mérni.

A Kubai Olimpiai Bizottság rendkívüli ülést tartott, és ezen úgy döntött, hogy a jelenlegi körülmények nem teszik lehetővé a kubai sportolók részvételét a Los Angeles-i olimpián. Megállapították, hogy a játékok szervezésekor megsértették az olimpia elveit, emiatt több nemzeti olimpiai bizottság - így márciusiban a Kubai Olimpiai Bizottság is - tiltakozását fejezte ki. Különös aggodalomra adott okot, hogy az olimpia székhelyén nem garantálták a sportolók, bírók és sportvezetők biztonságát. Különböző ellenforradalmi és terrorista szervezeteket arra ösztönöztek, hogy provokációkat kövessenek el a szocialista országok képviselői ellen. Kubával szemben megpróbáltak megalázó és diszkriminatív intézkedéseket alkalmazni. így például előírták a kubai küldöttségnek, hogy milyen útvonalon érkezhet Los Angelesbe, nem engedélyezték, hogy a sportolók bérelt repülőgépeken közvetlenül Havannából utazzanak az olimpia székhelyére.

Kuba részvételével nem hagyhatja jóvá, hogy a Los Angeles-i szervező bizottság durván megsértette az olimpiai játékok eszméjét és szabályait. A kubai sport hagyományaival és elveivel összeegyeztethetetlen lenne, hogy passzívan elfogadja ezt az eljárást, ne vegyen tudomást az ez évi olimpia válságáról és azoknak a tekintélyes országoknak a távolmaradásáról, akik teljes joggal mondták le részvételüket. A Kubai Olimpiai Bizottság és minden kubai sportoló változatlanul támogatja az olimpia eszméjét, és kész továbbra is részt venni minden olyan versenyen, ahol tiszteletben tartják az olimpiai charta szellemét - hangsúlyozza a Kubai Olimpiai Bizottság nyilatkozata.

május 25.

Ülést tartott az Elnöki Tanács. Az alkotmány 22. paragrafusának (2) bekezdése alapján június 20-án, szerdán tíz órára összehívta az országgyűlést. A Minisztertanács javasolja, hogy az országgyűlés tűzze az ülésszak napirendjére az 1983. évi állami költségvetés végrehajtásáról szóló törvényjavaslatot, valamint a külkereskedelemről szóló 1974. évi III. törvény végrehajtásával foglalkozó beszámolót. Az Elnöki Tanács a továbbiakban bírákat mentett fel és választott, végül kegyelmi ügyben döntött.

KGST-napot tartottak a tavaszi BNV-n. A szocialista gazdasági integráció szervezetébe tömörült tagországoknak a vásáron szereplő vállalatai ismertették kooperációval és gyártásszakosítással készülő termékeiket. A vásári anyag - a szakemberek szerint - jól tükrözi a munkamegosztás elmélyülését, s azt is, hogy a KGST-országok jelentékenyen növelték a világ többi részével folytatott kereskedelmüket is. A KGST-nap alkalmából a vásáron látottak alapján két ipari miniszterhelyettes értékelte a tagországok közötti együttműködést. Köteles Zoltán utalt a Budavox 70 millió rubeles szovjet exportszerződés-kötésére, amelynek értelmében elektronikus híradás-technikai berendezéseket szállítanak egymásnak a partnerek KGST-szakosítás alapján. Soltész István pedig az ipari kohászati alapanyag-ellátással kapcsolatban az együttműködés jelentőségét hangsúlyozta. Elmondta, hogy a termékcsere-egyezmények révén magyar vonatkozásban évente négyszázezer tonna export, illetve import kohászati anyag cserél gazdát. Újabban a gyártókapacitások közös kihasználására erőteljesebben törekednek a tagországok.

A Mogürt Külkereskedelmi Vállalat a bolgár Balkancarral szerződött 110 csuklós Ikarus autóbusz jövő évi szállítására. A Chemolimpex és a Dunai Kőolajipari Vállalat hosszú lejáratú szerződést kötött az osztrák Állami Olajipari Vállalattal. A Metalimpex két szovjet partnerével, a Promsirieimport és a Raznoimport egyesülésekkel összesen 30 millió rubel értékű importszerződést kötött.

A lengyel Labimex képviselői a vásáron több előszerződést is kötöttek magyar partnereikkel. Az egyik megállapodás alapján az idén és jövőre egyaránt egy-egy millió rubel értékben szállítanak laboratóriumi mérlegeket a Metrimpex Külkereskedelmi Vállalatnak. Szombaton és vasárnap nyitástól zárásig a nagyközönségé lesz a BNV.

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_budapesti_nemzetkozi_vasar_2.jpgÉpítőipari gépek bemutatója a szabadtéri kiállításon

A hivatalos látogatáson hazánkban tartózkodó Bill Hayden ausztrál külügyminiszter Solymáron a katonai temetőben koszorút helyezett el az ausztrál katonák sírján. Ezután a vendég a Dunakanyar nevezetességeivel ismerkedett. A program első állomásán, Szentendrén megtekintette a Kovács Margit Múzeum gyűjteményét. A külügyminiszter ezután Visegráddal ismerkedett. Bill Hayden délután a Magyar Kereskedelmi Kamarába látogatott, s itt magyar közgazdászokkal tartott találkozón tájékozódott gazdasági életünkről és a gazdaságfejlesztési tervekről.

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_bill_hayden_szentendre.jpgBill Hayden megtekinti a Kovács Margit múzeumot

Az 55. ünnepi könyvhét országos megnyitóját délután tartották Budapesten, a Deák téren. Több száz érdeklődő gyűlt össze a könyvvásár kezdetét is jelző eseményre, amelyen részt vett Aczél György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára, Tétényi Pál, az MSZMP KB tudományos, közoktatási és kulturális osztályának vezetője, Köpeczi Béla művelődési miniszter és Kállai Gyula, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának elnöke. 

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_unnepi_konyvhet_aczel_gyorgy.jpgAczél György elvtárs, a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára megtekintette a kínálatot

Az eseményen Fekete Gyula József Attila-díjas író, a Magyar Írók Szövetségének alelnöke mondott beszédet. Az ünnepség befejezéseként a Veres Pálné Gimnázium kórusa adott rövid műsort.

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_unnepi_konyvhet.jpgA megnyitó pillanatai

Benke Valéria, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Társadalmi Szemle szerkesztő bizottságának elnöke látogatást tett Vas megyében. Szombathelyen, ahol a megyei pártszékházban Horváth Miklós, a megyei pártbizottság első titkára fogadta, és tájékoztatta a megye társadalmi, politikai és gazdasági életéről. Ezután Benke Valéria felkereste a Szombathelyi Tanárképző Főiskolát, találkozott az intézet párt-, állami és tömegszervezeti vezetőivel, a hallgatók képviselőivel. A találkozón Szalag László főigazgató ismertette az évente 1600 hallgatót fogadó intézmény tevékenységét. Ezután a Politikai Bizottság tagja ellátogatott a Remix szombathelyi gyáregységébe, ahol az üzem megtekintése után eszmecserét folytatott az évi 200 millió forint termelési értéket előállító, 1800 dolgozót foglalkoztató gyáregység vezetőivel, dolgozóival.

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_benke_valeria_2.jpgA főiskola oktatástechnikai központjában

Ezután Benke Valéria Szombathelyen, a megyei pártbizottságon rendezett aktívaülésen tájékoztatót tartott időszerű politikai és gazdasági kérdésekről.

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_benke_valeria.jpgBenke Valéria, Horváth Miklós, a megyei pártbizottság első titkára és Tóth András, a KB politikai munkatársa a megyei pártbizottságon

Ezután Celldömölkre utazott, ott a városi pártbizottságon Kálmán Jenő első titkár tájékoztatta a város fejlődéséről, a tervekről és a közigazgatási átszervezés tapasztalatairól. A tájékoztatón és az utána folytatott kötetlen beszélgetésen részt vettek a város és a városkörnyéki községek vezetői is. Benke Valéria Vas megyei látogatása celldömölki városnézéssel fejeződött be.

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_benke_valeria_kalman_jeno.jpgKálmán Jenő köszönti a vendégeket

A Parlamentben ülést tartott az Alkoholizmus Elleni Állami Bizottság. A testület megvitatta a mértéktelen alkoholfogyasztás visszaszorításával kapcsolatos, korábban már programban rögzített feladatokat. Az ülés részvevői áttekintették a témával kapcsolatos fontosabb tudományos kutatások eredményeit is.

Konsztantyin Csernyenko, az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke Moszkvában ismét tárgyalt Kim Ir Szennel, a KMP KB főtitkárával, a KNDK elnökével, aki párt- és állami küldöttség élén tartózkodik a szovjet fővárosban. A találkozón a két ország baráti kapcsolatai és együttműködése további fejlesztésének ügyét és kölcsönös érdeklődésre számot tartó nemzetközi kérdéseket vitattak meg. Állást foglaltak az SZKP és a KMP kapcsolatainak bővítése mellett. Különös figyelmet fordítottak a Távol-Kelet és a csendes-óceáni térség biztonsága megszilárdításának problémáira. Kim Ir Szen a KNDK párt- és állami vezető testülete nevében baráti látogatásra hívta meg Konsztantyin Csernyenkót, aki azt elfogadta. A látogatás időpontját, diplomáciai úton, később rögzítik.

A találkozó szívélyes, baráti légkörben folyt le. Ezzel befejeződtek Konsztantyin Csernyenko és Kim Ir Szen hivatalos tárgyalásai. Nyikolaj Bajbakov, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökéinek helyettese, az Állami Tervbizottság elnöke Moszkvában megbeszélést folytatott Kon Dzin Tével, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság miniszterelnök-helyettesével, a külkereskedelmi bizottság elnökével. A baráti légkörű megbeszélésen a Szovjetunió és a KNDK kereskedelmi-gazdasági együttműködésének néhány kérdéséről volt szó. A KNDK küldöttsége vidéki körútra indult, miután a vendéglátók Moszkvában ünnepélyes búcsút vettek tőlük.

Befejezte a Progressz-21 teherűrhajó kirakodását a Szaljut-7 űrállomáson dolgozó három szovjet űrhajós, Leonyid Kizim, Vlagyimir Szolovjov és Oleg Atykov. Az automatikus teherszállító űrhajó üzemanyagot, a tudományos kísérletekhez szükséges berendezéseket, élelmiszert és ivóvizet, valamint postát szállított az űrkomplexumra. A 108 napja a világűrben tartózkodó asztronauták az előírt terv alapján folytatják a tudományos kísérleteket: pénteken főként orvosi vizsgálatokat és geofizikai kísérleteket folytattak. Az űrkomplexum berendezései kifogástalanul működnek, a személyzet tagjainak közérzete jó.

Tanácskozást tartottak Prágában, a csehszlovák fővárosban a szocialista országok sport- és testnevelési szervezeteinek küldöttségei. Ezen részt vett Bulgária, Csehszlovákia, a Koreai NDK, Kuba, Magyarország, Mongólia, az NDK, Lengyelország, Románia, a Szovjetunió és Vietnam sportdelegációja. Ott volt a találkozón Juan Antonio Samaranch, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, Monique Berlioux, a NOB igazgatója, továbbá Mario Vasquez Rana, a Nemzeti Olimpiai Bizottságok Szövetségének elnöke és Primo Nebiolo, a nyári olimpiai sportágak szövetségének elnöke. A szocialista országok sportvezetőinek prágai tanácskozásáról kiadott közlemény hangsúlyozza: a részvevők áttekintették a Los Angeles-i olimpiai játékok körül kialakult helyzetet, amely az Egyesült Államok kormányzatának és a játékok szervezőinek olimpiaellenes lépései következtében jött létre. Rámutattak, hogy a szocialista országok sportszervei aktívan felkészítették versenyzőiket az olimpiai játékokra, és tették ezt abban a meggyőződésben, hogy az a barátság, a vendégszeretet légkörében és valamennyi sportküldöttség számára egyenlő feltételek mellett zajlik majd le.

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_pragai_tanacskozas.jpgA szocialista sportvezetők tanácskozása Prágában

A szocialista országok sport- és testnevelési szervezetei sportküldöttségének prágai megbeszélésein a küldöttségek vezetői megállapodtak abban, hogy versenyeket rendeznek a Los Angeles-i nyári olimpiára felkészült sportolók számára. Ezekre a viadalokra, amelyeket a nyári játékok előtt és után bonyolítanak le, várják más országok élvonalbeli sportolóit is. Magyarország is szerepel a rendezők között. Kötöttfogású birkózásban, vívásban, vitorlázásban (470-es finn hajóosztály), valamint műugrásban lesznek ilyen sportversenyek.

Amerikai közvetítéssel kezdődtek tárgyalások Libanon és Izrael között egy olyan új biztonsági egyezmény megkötéséről, amelyben az izraeli megszálló csapatok kivonása fejében a libanoni kormány garantálná Izrael északi határának biztonságát. Rasid Karami libanoni miniszterelnök előzőleg elutasította azt az amerikai javaslatot, hogy Libanon folytasson közvetlen tárgyalásokat Izraellel. Karami az amerikai nagykövetet fogadva rámutatott, hogy Libanon jelenlegi nehézségei főként azokból a közvetlen izraeli-libanoni tárgyalásokból erednek, amelyek a múlt év májusában aláírt különmegállapodáshoz vezettek. Mint ismeretes, Libanon március elején egyoldalúan érvénytelenítette az amerikai részvétellel tető alá hozott megállapodást, amely egyaránt elfogadhatatlan volt a libanoni ellenzék és Szíria számára.

Tel-Aviv ezzel egy időben tovább élezte a háborús feszültséget a Bekaa-völgyben húzódó izraeli-szíriai fronton azzal, hogy este öt napon belül a második légitámadást hajtotta végre a szíriai ellenőrzés alatt álló libanoni területek ellen. Míg előzőleg egy síita szervezet kiképzőtábora volt az agresszió célpontja, ezúttal a palesztinai ellenállási mozgalom egyik bázisát bombázták. A Bar Eliasz közelében levő támaszpontot a Népi Front Palesztina Felszabadításáért főparancsnokság rendezte be és tartotta fenn. A támadás következtében két személy meghalt és öt megsebesült. Minthogy a megtorló-megelőző célzatú légitámadások sohasem gyengítették az izraeli megszállás ellen folytatott dél-libanoni fegyveres ellenállást, bejrúti elemzők arra a következtetésre jutottak, hogy Izrael célja a libanoni rendezésben kulcsszerepet játszó Szíria megfélemlítése, olyan új katonai konfliktus ki- provokálósa, amely egyfelől a jobboldal javára módosítaná a belső erőegyensúlyt Libanonban, másfelől javítaná a Likud-blokk esélyeit a júliusban esedékes izraeli választásokon.

Az iraki légierő és haditengerészet egységei a Perzsa- (Arab-) öböl legészakibb beszögellésében, a Hor Mussza-öbölben hat hajót támadtak meg és semmisítettek meg - közölte az iraki fegyveres erők egyik szóvivője. A támadásban részt vett iraki egységek sértetlenül tértek vissza támaszpontjaikra - mondotta a szóvivő, de arról nem számolt be, hogy milyen nemzetiségű és típusú hajókról van szó. Hozzáfűzte, hogy Irak tovább erősíti az öbölben található iráni kikötők ellen korábban elrendelt zárlatot.

Egy korábbi bagdadi közlemény szerint iraki egységek Harg közelében megrongáltak két hajót. Ezt megelőzőleg iráninak tartott repülőgépek szaúd-arábiai és kuvaiti olajszállító hajókat gyújtottak fel.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa vitát kezdett a Perzsa- (Arab-) öbölben kialakult veszélyes helyzetről. A tanácskozás összehívását Bahrain, Kuvait, Omán, Katar, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek kérték, miután általuk irániaknak tartott repülőgépek támadásokat intéztek kuvaiti és szaúdi tartályhajók ellen. A hat öböl menti ország azt szeretné elérni, hogy a Biztonsági Tanács szögezze le a szabad hajózás jogát a nemzetközi vizeken, ítélje el Iránt semmivel sem indokolt támadásai miatt és helyezzen kilátásba nemzetközi szankciókat Teherán ellen. Irán, amely már többször Irak melletti elfogultságot vetett a Biztonsági Tanács szemére, mindenekelőtt Líbia és Szíria támogatására számíthat. Az öböl menti háború másik részvevője, Irak viszont az arab országok többségének támogatását tudhatja maga mögött. Hírek szerint Pakisztán a színfalak mögött közvetítőként igyekszik fellépni, és arra szeretné rábírni az érintett arab országokat, hogy tompítsák határozati javaslatuk hangnemét.

Az olajöböl térsége: Nincs nap, hogy a hírügynökségek ne tudósítanának partjairól. Kőolajtermelésről, gazdasági fejlődésről, százezer tonnás tankhajók mozgásáról, középkori vallási bigottságról, XXI. századba illő fegyverrendszerek összecsapásáról. A Satt-el-Arabtól a Hormuzi-szorosig húzódó 900 kilométeres beltenger körül az öböl elnevezésében is viszálykodó perzsák és arabok vigyázzák egymást. Az előbbiek országa Irán, az utóbbiak ma hét államot alkotnak a térségben.

Hormuzi-szoros: Az öböl legkeskenyebb és hadászatilag legérzékenyebb része. Átlagosan minden negyedórában keresztülhalad egy óriási tankhajó. Az itt szállított olaj mennyisége 800 millió tonna évente. Az öbölt körülvevő olajmezőkről naponta kétmillió 276 ezer tonna nyersolajat és 134 ezer tonna finomított olajterméket exportálnak a Távol-Keletre (elsősorban Japánba), Nyugat-Európába és Észak-Amerikába.

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_perzsa_arab_obol.jpgA Hormuzi-szoros bejárata előtt sorakozott fel az amerikai flottaegység, amelynek repülőgépei négy ománi támaszponton is leszállási engedélyt kaptak. További amerikai hadihajók tartózkodnak az Arab-tengeren és az indiai-óceáni Diego García bázisának térségében

május 26.

Nyitástól zárásig a nagyközönség látogathatta a kőbányai vásárvárost. Népszerű volt a Centrum Áruházak körpavilonja, ahol nyári divatcikkeket, kempingtermékeket kínáltak. Nagy volt a forgalom a vásárváros vendéglátóhelyein is. 

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_budapesti_nemzetkozi_vasar_vendeglatas.jpgVendéglátás a BNV-n

Felkereste a BNV-t Tadeusz Nestorowicz lengyel külkereskedelmi miniszter, aki magyar kollégájának, Veress Péternek a társaságában körsétát tett. Ezután értékelte a látottakat és budapesti tárgyalásait. Elmondta, hogy a lengyel ipar olyan új iparcikkeket hozott a BNV-re, amelyekből a következő ötéves tervidőszakban nagy tételeket szállíthatnak, s így a jelenlegi évi egymilliárd rubeles árucsere-forgalom lényegesen növekedhet. A hagyományos lengyel exportcikkeken - építőipari, bányászati és járműipari gyártmányokon - kívül szó van színestelevízió-képcsövek, elektronikai alkatrészek, így integrált áramkörök és mikroprocesszorok nagyobb arányú szállításáról.

Bár közönségnap volt, nem állt meg az üzleti élet sem, és több külföldi cég sajtótájékoztatót tartott. A lengyel BUMAR vállalatnál elmondták, hogy építőipari gépekből az idén 13 millió rubelért szállítanak Magyarországra, de jövőre exportjukat ötven százalékkal szeretnék növelni, s ezért kiállították hidraulikus autódaruikat, lézervezérlésű kotrógépeiket, betonkeverőiket. A POL-MOT képviselői bejelentették, hogy magyar partnerük már rendelt a vásáron bemutatott új Nysa mikrobuszokból és Zsuk kistehergépkocsikból. Azt is elmondták, hogy még az idén elkészülnek Lengyelországban az első kooperációban gyártott autóbuszok, amelyekből az évtized végéig hétezret szerelnek össze. A buszokhoz az Ikarus szállítja az alvázakat.

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_budapesti_nemzetkozi_vasar_ikarus.jpgIkarusok a vásáron

Az ország több megyéjében és a fővárosban KlSZ-küldöttgyűléseken értékelték a fiatalok: miként halad a három esztendeje meghatározott helyi feladatok, s a KISZ kongresszusán hozott határozatok végrehajtása. A fővárosban, a Pataky István Művelődési Központban 170 ezer budapesti ifjúkommunista képviseletében mintegy 300 küldött részvételével kezdődött meg a KISZ budapesti küldöttgyűlése. A tanácskozás elnökségében foglalt helyet Maróthy László, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a budapesti pártbizottság első titkára, Fejti György, a KISZ Központi Bizottságának első titkára, Kovács Jenő, az MSZMP KB osztályvezető-helyettese. Jelen volt a főváros párt-, állami és társadalmi szervezeteinek számos vezetője.

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_kisz_kongresszus.jpgAz ifjúság helyzetéről és jövőjéről van szó... Ülésezik a KISZ Vas megyei bizottsága

Hivatalos látogatását befejezve, reggel elutazott Budapestről Bill Hayden ausztrál külügyminiszter és kísérete. A Ferihegyi repülőtéren Várkonyi Péter külügyminiszter búcsúztatta. Jelen volt John Kelso, Ausztrália Magyarországon is akkreditált nagykövete. Várkonyi Péter és Bill Hayden hasznos megbeszéléseket folytatott a magyar-ausztrál kapcsolatokról, valamint a nemzetközi élet időszerű kérdéseiről. A két ország diplomáciájának vezetője megállapította, hogy fontos nemzetközi kérdésekben álláspontjaik közel állnak egymáshoz, s az egyes problémák eltérő megítélése ellenére is a párbeszéd fenntartására, a vitás kérdések tárgyalások útján történő rendezésére törekednek. Egyetértettek továbbá abban, hogy a különböző társadalmi berendezkedésű országok közötti békés egymás mellett élés az egyedül reális alternatíva a nemzetközi feszültség fokozódásával, a fegyverkezési hajszával szemben.

Hivatalos látogatásra Moszkvába érkezett Bill Hayden. Az ausztráliai külügyminisztert a szovjet kormány hívta meg. Az ausztráliai diplomácia vezetője Budapestről utazott a szovjet fővárosba. Diplomáciai források úgy tudják, hogy Hayden a kétoldalú kapcsolatokról, valamint időszerű nemzetközi kérdésekről, ezek között is mindenekelőtt a Csendes-óceán térsége és Délkelet-Ázsia problémáiról tárgyal majd szovjet kollégájával, Andrej Gromikóval.

Befejezte működését az idén május 8-án felbocsátott Progressz-21 automatikus teherszállító űrhajó. Moszkvai idő szerint 13 óra 41 perckor a Progressz-21 levált a Szaljut-7 űrállomásról. A hajtómű bekapcsolása után működésbe lépett a fékezőberendezés. Az űrhajó leszálló pályára tért át, és a Föld sűrűbb légtereibe érve megsemmisült. Leonyid Kizim, Vlagyimir Szolovjov és Oleg Atykov űrhajós a Szaljut-7 űrállomás fedélzetén folytatják a programban előírt munkájukat.

Kétszázezer ember részvételével ünnepélyesen megnyitották a Duna-Fekete-tenger-csatornát, a szocialista Románia eddigi legnagyobb beruházását. A tengerre nyíló zsilipnél tartott nagygyűlésen Nicolae Ceausescu, az RKP főtitkára, az RSZK elnöke bejelentette: Dél-Constanta most kiépülő kikötője szabadkikötő lesz a külföldi hajók számára. Beszédében korszakos alkotásnak nevezte a 64 kilométeres csatornát, amely Csernavodánál ágazik el a Dunából, és Navodarinál éri el a tengert.

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_duna_fekete_tenger_csatorna_nicolae_ceausescu_elena_ceausescu.jpgNicolae és Elena Ceausescu az avatóünnepségen

A csatorna 450 kilométerrel rövidíti meg a tengerhez vezető vízi utat, s mindkét irányban közlekedhetnek rajta hajók. Egy-egy hajókaravánban hat uszály haladhat 18 ezer tonna terheléssel. A csatorna, amelyen évi 80 millió tonna árut szállíthatnak, 220 ezer hektár öntözését teszi lehetővé. A költségek becslések szerint harminc év alatt térülnek meg. Nicolae Ceausescut és Elena Ceausescut az államtanács a csatorna megnyitása alkalmából, számos kiemelkedő építővel együtt, érdemrenddel tüntette ki.

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_duna_fekete_tenger_csatorna.jpgA csatorna (pirossal jelölve) a Duna-delta térképén

1950-ben kezdték el építeni a csatornát, és az építési munkálatok ekkorra fejeződtek csak be. A kellő feltételek hiányában, menetközben az építkezés abbahagyására kényszerültek és csak 1976-ban kezdték el újra a munkálatokat, s a mesterséges vízi út az ország felszabadulása 40. évfordulójának évében elkészülhetett. Azért építették, hogy levágják a Duna-delta nehezen hajózható szakaszát, és így lerövidítsék a Fekete-tengerhez vezető utat. Az 1950-es években a kommunista kormányzat kényszermunkatáborokat hozott létre, és a csatorna kiásására politikai foglyokat, ellenzékieket vezényeltek. A Securitate felügyelete alatt, rendkívül rossz körülmények között folyó munka során sok politikai fogoly vesztette életét, az áldozatok száma pontosan nem ismert, több ezer főre becsülik. A Román Kommunista Párt berkeiben az építkezést „a román burzsoázia temetőjének” nevezték. Az építésnek politikai és presztízsokai is voltak. A csatorna teljes mértékben a Román Szocialista Köztársaság szuverén fennhatósága alá került, és - ellentétben a Dunával - nem minősült nemzetközi vízi útnak, így nem került a folyómenti országok közös ellenőrzése alá, továbbá a román pártvezetés kivonhatta a Szovjetunió ellenőrzése alól is.

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_duna_fekete_tenger_csatorna_maskent_gondolkodok.jpgMásként gondolkodók az építkezés kezdetekor

Egy Bagdadban kiadott katonai közlemény szerint iraki vadászbombázók és hadihajók összesen nyolc „haditengerészeti célpontot” semmisítettek meg. A Pentagon közölte, hogy a jelenleg spanyol vizeken állomásozó America repülőgép-anyahajót is a térségbe küldi. Április óta az öböl bejáratánál tartózkodik a Kitty Hawk nevű repülőgép-anyahajó hat kísérőhajójával.

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_america_anyahajo.jpgAz America anyahajó útban az öböl felé

A Biztonsági Tanács New Yorkban előzőleg ülést tartott, majd a jövő keddig elnapolta az öbölben kialakult helyzet vitáját. Irán ezúttal is bojkottálta a BT ülését, mert Irak iránti elfogultsággal vádolja a testületet, de két nyilatkozatban is kifejtette álláspontját. A teheráni külügyminisztérium nyilatkozatában Irakot tette felelőssé az új helyzet kialakulásáért, a kereskedelmi hajókat ért támadásokért. Irán ENSZ-képviselője sajtóértekezletén közölte, hogy országa csak a Harg-szigeten levő olajkikötője teljes megbénítása esetén folyamodna a Hormuzi-szoros lezárásához, vagyis az Öbölben folyó hajózás teljes leállításához. Közölte, hogy ha Irak felhagy a kereskedelmi hajók megtámadásával, Irán is beszünteti támadásait.

Vasantrao Patil, Maharastra indiai szövetségi állam főminisztere kijelentette, hogy katonai egységek erélyes bevetésével sikerült megfékezni a napok óta tartó hindu-muzulmán összecsapásokat Bombayben, India egyik nagyvárosában és pénzügyi központjában. A hatóságok enyhítették a kijárási tilalmat. A rendőri jelentések azonban még reggel is négy újabb halálos késelésről és mintegy húsz sebesültről adtak hírt.

A nagyváros mecsetjeit az istentisztelet idején ezer katona őrizte, a külvárosokban a rendőrség tüzet nyitva vetett véget az utcai csetepatéknak, 75 halálos áldozat a végeredmény. Számos helyen gyújtogatások történtek. A rendőrök benzines és savas palackokat szedtek össze. 

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_szikh_hindu_osszecsapasok.jpgTV felvételek alapján látszik, hogy a rendőrség a sortűz előtt próbált egyeztetni a felekkel 

Radzsiv Gandhi, a miniszterelnök asszony fia, aki politikai örökösének is számít, Bombaybe érkezett, hogy csillapítsa az érintettek feldúlt érzéseit. Úgy találta, hogy javul a helyzet, bár még sokan nem mernék kilépni otthonukból. Az egy hete tartó véres zavargásoknak Maharastra államban mintegy 220 halálos áldozatuk van. Az északi Pandzsáb államban fekvő Firozpur városban este szikh szélsőségesek agyonlőttek egy hindu politikust. A merénylők csak tűzharc után adták meg magukat a rendőröknek. A városban kijárási tilalmat vezettek be. Gurdaspur városában bombát dobtak a biztonsági erők egyik teherautójára, de sebesülés nem történt.

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_szikh_1.jpgEgy szikh és puskái

május 27.

Gyermeknapi majálisokat rendeztek országszerte. A fővárosi Asztalos János ifjúsági parkban különösen sok gyermek játszott, szórakozott reggeltől estig. Egy időben több helyen zajlottak a programok. Az úttörőházak szakköreinek seregszemléjét, a közlekedési úttörők bemutatóját éppen olyan sokan nézték meg, mint az úttörő-művészcsoportok, a Suli Buli pantomimegyüttes játékát. A Szakszervezetek Fővárosi Művelődési Házában a Heppiend bohóccsoport előadását és Levente Péter műsorát nyugtázták ismétlődő vastapssal a gyerekek.

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_aszatlos_janos_ifjusagi_park_gyereknap.jpgBábműsor az Asztalos János ifjúsági parkban

Miskolcon ezen a napon avatták kisdobossá, úttörővé az avasi lakótelep általános iskoláinak kétezer tanulóját. A szabadtéri színpadokon neves előadók és együttesek szerepeltek. Volt gyermekrajz-kiállítás, aszfaltrajzverseny, játékos vetélkedő, szövés-fonás, mesemozi, agyagozás, sárkányeregetés, énekkari bemutató, báb- és utcaszínház, énekkari és néptáncbemutató, rockkoncert, sportverseny.

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_avato_unnepseg.jpgAz avató egyik ünnepélyes pillanata

Debrecenben a szabadtéri színpadokon és játszótereken, a Vigadó előtti téren a Csokonai Színház művészei, valamint amatőr együttesek játszottak.

Színes, élő bokréta gyönyörködtette Komló lakosait: a színház- és hangversenyterem előtt táncházat rögtönöztek a dél-dunántúli gyermektánc-bemutató részvevői, félezer népi viseletbe öltözött apróság.

Csongrád megye városaiban és községeiben negyvenezer fiatal vett részt a gyermeknapi műsorokon. A szegedi ifjúsági házban a város legkiválóbb úttörő színjátszó, tánc- és bábjátszó csoportjai, szavalói bemutatót tartottak, az előadás bevételét a műjégpálya építésére ajánlották fel.

Kaposváron az ifjúsági házban megnyitották a Gyermektükör megyei gyermek- és iparművészeti pályázatra beküldött félezer rajzot és kézimunkát bemutató kiállítást. A Siófok nevű katamaránnal több, mint 150-en sétahajóztak, miközben kabaréműsort hallgattak.

A paksi művelődési központban és ifjúsági házban bábkészítéssel, kirakodóvásárral és csereberebörzével fejeződött be a gyermeknapi kavalkád. Kisvejkén felavatták a társadalmi munkával épített játszóteret, Kurdon erdei bál és fogatos felvonulás volt

A fővárosi Pataky István Művelődési Központban, a budapesti KISZ-bizottság beszámolójának megvitatásával folytatódott, majd a vezető szervek megválasztásával befejeződött a KISZ budapesti küldöttgyűlése. A vitában felszólalók a jobbítást szolgáló javaslatokat megfogalmazva értékelték az elmúlt háromévi munkát, s a jövő tennivalóit összegző határozattervezetet. Felmerült, hogy - az eddigi kísérletek tapasztalatait felhasználva - a következő kongresszusig tovább kell növelni a KISZ választási rendszer nyitottságát, demokratizmusát, szükség van a KISZ-vezetők képzésének új formáira, s arra, hogy az ifjúsági törvény végrehajtását megfelelő szankciókkal is biztosítsák.

A tanácskozás befejező részében a küldöttgyűlés megválasztotta a KISZ budapesti bizottságának 21 és pénzügyi ellenőrző bizottságának 13 tagját. A KISZ budapesti bizottsága megtartotta első ülését, és megválasztotta tisztségviselőit. Az első titkár ismét Tarcsi Gyula lett, titkárok: Dersi Mihály, Gönci János, Lengyel Sándor és Szabó Klára.

Aligha van unalmasabb látvány, mint egy zacskó világszínvonalú műtrágya vagy növényvédő szer - így azután jobb, ha a BNV agrokémiai bemutatójának érdekfeszítő, szemléletes leírásával nem is próbálkozunk. Az a fejlődés azonban, ami a mezőgazdaságnak szánt vegyipari termékek gyártásában a legutóbbi évtizedben végbement, igazán nagyon látványos volt.

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_budapesti_nemzetkozi_vasar_tiszai_vegyi_kombinat.jpgA Tiszai Vegyi Kombinát nem csak műtrágyákat, hanem műanyag fóliákat is gyárt a mezőgazdaságnak

A mezőgazdasági nagyüzemek számára gyártott termékek mellett több kis kiszerelésű, a kisüzemeknek ajánlott készítmény is látható a vásáron. A Budapesti Vegyiművek például folyékony levéltrágyát s lassan oldódó műtrágyatablettát mutat be újdonságai között. A vállalat néhány hagyományos termékén is változtatott: a rézoxiklorid például az idén először folyékony kiszerelésben is forgalomba került, amit a mezőgazdasági üzemek nagy érdeklődéssel fogadtak.

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_budapesti_nemzetkozi_vasar_patent_muszaki_iroda.jpgA tápanyagok talajba juttatására alkalmas, permetezőgépre csatlakoztatható talajfecskendőt a Patent műszaki koordinációs iroda mutatta be

A nap másik érdekessége a nagyközönség számára rendezett járműkiállítás volt. Sokan megálltak az Ikarus gyár csuklós repülőtéri busza előtt is, amelyet legutóbb a Frankfurti Légiközlekedési Kiállításon is megcsodáltak a szakemberek. Ez a busz a nyugati légitársaságok érdeklődését is felkeltette. A járműipar továbbra is a magyar népgazdaság, ezen belül a gépipar egyik legdinamikusabb ágazata. A termelést itt az elmúlt ötéves tervidőszakok kiemelt központi fejlesztési programjai alapozták meg. Főleg az autóbuszgyártásunk korszerű, de egyre nagyobb a hangsúly a részegységeken, alkatrészeken is.

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_budapesti_nemzetkozi_vasar_ikarus_2.jpgAz Ikarus repülőtéri autóbusza nagy sikert aratott Frankfurtban is

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_budapesti_nemzetkozi_vasar_gobe_vitorlazo_repulogep.jpgSzombathelyi Góbé vitorlázógép a BNV-n

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_budapesti_nemzetkozi_vasar_gobe_novotrade_roller.jpgA Novotrade standját láttuk: roller, raktári munkásoknak

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_budapesti_nemzetkozi_vasar_raba_traktor.jpgA Rába 15 lóerős kistraktorja

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_budapesti_nemzetkozi_vasar_csepel_autogyar.jpgA Csepel Autógyár a tavaszi BNV-n tizennégy termékével vesz részt. Négy különböző rendeltetésű teherautót, két kooperációban készülő autóbusz alvázát, tengelykapcsolókat, sebességváltókat, szervókormányokat mutatnak be. Most először állítják ki a hidraulikus daruval szerelt önrakodó erdészeti teherautót

Németh Károlynak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottsága tagjának, a Központi Bizottság titkárának vezetésével pántküldöttség utazott Szófiába, hogy részt vegyen a szocialista országok kommunista és munkáspártjai pártszervezési kérdésekkel foglalkozó központi bizottsági titkárainak értekezletén. A küldöttség tagjai Baranyai Tibor, a KEB tagja, a KB párt- és tömegszervezetek osztályának vezetője és Kótai Géza, a KB külügyi osztályának helyettes vezetője. A küldöttséggel utazott Kovács Jenő, a KB párt- és tömegszervezetek osztályának helyettes vezetője. A küldöttség búcsúztatásánál a Ferihegyi repülőtéren jelen volt Boncso Mitev, a Bolgár Népköztársaság budapesti nagykövete. A küldöttség a kora esti órákban megérkezett Szófiába.

Varsóba érkezett a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság párt- és állami küldöttsége, amelyet Kim Ir Szen, a Koreai Munkapárt KB főtitkára, államfő vezet. A delegáció a Szovjetunióból érkezett Lengyelországba, az európai szocialista országokban teendő körút második állomására. Kim Ir Szent a varsói főpályaudvaron Wojciech Jaruzelski és Henryk Jablonski üdvözölte. Hétfőn kerül sor a csúcsszintű és bizottságokban folyó megbeszélésekre. Hétfő este a lengyel vezetők díszvacsorát adnak a vendégek tiszteletére.

A libanoni fővárosban bejelentették, hogy Rasid Karami miniszterelnök elrendelte az országban működő izraeli összekötő iroda bezárását. A kormány döntését a katonai összekötő bizottság libanoni képviselője továbbította. Egy tel-avivi szóvivő cáfolta, hogy az izraeli kormány hivatalos értesítést kapott volna a libanoni döntésről.

Az amerikai külügyminisztérium tisztségviselői közölték, hogy Reagan elnök, élve különleges jogkörével, soron kívül jóváhagyta a tervezettnél nagyobb számú, összesen 400 hordozható légvédelmi rakéta szállítását Szaúd-Arábiának, hogy a királyság védekezhessen az olajmezőit, kikötőit, tengervíz-sótlanító berendezéseit fenyegető esetleges iráni légitámadások ellen. Közölték egyszersmind, hogy amerikai katonai szakértők indulnak Rijadba, hogy az ottani személyzetet rövid időn belül betanítsák e fegyverek kezelésére. A Pentagon tisztségviselői azt is közölték, hogy előkészítették a vadászgépek légi utántöltésére szolgáló további két KC-135 típusú repülőgép Szaúd-Arábiába irányítását, a már ott lévő három ilyen repülőgép kapacitásának kiegészítésére. Feladatuk az lesz, hogy a szaúdi légierő vadászgépeinek utántöltését elvégezzék a levegőben, ami megengedné e gépeknek, hogy az eddiginél hosszabb ideig járőrözzenek a Perzsa-öböl légterében.

Oklahoma állam második legnagyobb városában, Tulsaban, az éjjel folyamán mindössze négy óra alatt 38 centiméternyi csapadék hullott. Tizennégyen vesztették életüket, és több mint 180 millió (mai áron közel félmilliárd) dolláros kár keletkezett, miután a várostól keletre a Mingo-patak, nyugatra pedig a Cherry-patak áradt meg és öntött ki.

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_tuslai_arviz.jpgVíz alatt Tulsa egyik kertvárosi része

Humor:idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_humor_1.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_humor_3.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_humor_4.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_humor_5.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_humor_2.jpg

Reklám:
idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_reklam_1.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_reklam_2.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_reklam_3.jpg

Kékfény:
Feltehetően a második világháborúból visszamaradt lőszert talált Prohászka Péter 15 éves budapesti tanuló a II. kerületi Szeréna úton, az útépítéshez odaszállított kőzúzalék között. A lőszer felrobbant a kezében, és a fiút sérülésekkel szállították kórházba. A tűzszerészek folytatják a terület átvizsgálását. Az Apáthy István Gyermekkórháztól csütörtök délután kapott tájékoztatás szerint a lőszer Prohászka Péter tenyerébe fúródott, s kisebb izomsérüléseket okozott. A kórház sebészeti osztályán a golyót eltávolították. Orvosi szakvélemény szerint a baleset maradandó sérüléseket nem okoz.

A Balassagyarmati Megyei Bíróság életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte Nagy Tibor 25 éves mátraterenyei lakost, aki január 18-án éjszaka bestiális kegyetlenséggel meggyilkolta Kovács István 45 éves mátraterenyei italboltvezetőt, majd az italbolt kazettájából eltulajdonított 3950 forintot, egy zsebszámológépet és hat csomag cigarettát. Súlyosbító körülményként vette figyelembe a bíróság, hogy Nagy Tibor fiatal kora ellenére már kétszer állt bíróság előtt erőszakos cselekedeteiért. Enyhítő körülmény volt ugyanakkor őszinte, feltáró, beismerő vallomása. Az ügyész az ítéletet tudomásul vette, a vádlott és védője a minősítés megváltoztatásáért és enyhítésért fellebbezett.

Elfogták és őrizetbe vették a csalás és más bűncselekmények miatt körözött Simon István, 38 éves budapesti lakost. A Kékfény adásában bemutatott bűnözőre rendőri ellenőrzés alkalmával, csövesek búvóhelyén találtak rá.

Közlemények:
A Fővárosi Vízművek tájékoztatása szerint május 25-én, 12 órától 24 óráig - nagy átmérőjű vezetékek karbantartása miatt - a II., a III., a IV., az V., a VI., a VII., a VIII., a IX., a X., a XI., a XII., a XIII., a XIV., a XV. és a XVI. kerületben az ivóvíz zavarossá válhat.

A Volántourist társasutazások ajánlata: Moszkva-Szocsi-Tbiliszi-Jereván-Baku-Moszkva. Utazás: repülővel + autóbusszal. Elhelyezés: 2 ágyas, zuhanyozós szállodai szobákban. Ellátás: teljes panzió. Időpont: VII. 10-23. Részvételi díj: 15260 Ft/fő. Gyermek (5-10 éveseknek): 9440 Ft/fő. Moszkva. Utazás: repülővel. Elhelyezés: 2 ágyas, zuhanyozós szobákban (szállodai). Ellátás: teljes panzió. Időpont: VI. 27-31. Részvételi díj: 5670 Ft/fő. Gyermek (5-10 éveseknek): 3140 Ft/fő. Részletes felvilágosítás a Volántourist Utazási Irodákban.

A Tudományos Minősítő Bizottság közli, hogy Adolfo Rodriguez Nodals: „A trópusi gyök- és gumós növények nemesítése a Kubai Köztársaságban” c. kandidátusi értekezésének nyilvános vitája május 28-án de. 10 órakor lesz az Akadémia kistermében (Bp. V., Roosevelt tér 9. II. em.).

Állásajánlat:idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_allasajanlat_1.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_allasajanlat_2.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_allasajanlat_3.jpg

Divat: Duna cipők nyárra
Cipőgyáraink évről évre nagyobb mennyiségű és szélesebb minőségű választékkal állnak a vásárlók rendelkezésére. Most a harmadik legnagyobb magyar cipőgyár, a Duna nyári választékából mutatunk be néhányat. Képeinken a nyári szandálok sokféle modellkínálatából mutatunk be néhányat. (Ezek már kaphatók az üzletekben.) Jellemzőjük a könnyű, parafa utánzatú (de annál sokkal tartósabb és olcsóbb) poliuretán talp. Bizonyára keresettek lesznek a színes, puha, bőrpánt felsőrészű szandálok; valamint - a fájós lábúak és az idősebb korosztály által kiváltképp keresett - az úgynevezett fussbet betétű kényelmes cipők, melyek a D+E (Divatos és Egészséges) címkét viselik. Ezeket harmadik éve gyártják (csak belföldre), eddig összesen 500 ezer pár került az üzletekbe. Kapacitásuk nagyobb mennyiség gyártására nincs, jóllehet a kereskedelem rendelne többet is. Nyári újdonságuk még a színes olasz import pánttal készült divatos, kényelmes papucs is. A Duna Cipőgyár évente mintegy ötszáz új modellt ajánl a belkereskedelemnek, s ezekből választják ki azokat, melyek gyártásra kerülnek: szandálokat, félcipőket és csizmákat.idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_divat_1.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_divat_2.jpg

Kielégítő felhozatal primőrökből:
Az állami és a szövetkezeti kereskedelem a héten várhatóan hárommillió fej salátát, kétmillió csomó hónapos retket, ugyanannyi darab csípős hegyes paprikát, másfél millió darab tölteni való paprikát, 200-250 tonna uborkát és mintegy 100 tonna paradicsomot tud felvásárolni és forgalomba hozni. A tölteni való paprikát helyenként már nem darabonként, hanem kilónként árusítják. Az uborkát és az üvegházi paradicsomot pedig egy kevés importáru is kiegészíti. Bőséges az ellátás idei termésű friss sárgarépából, és növekszik a felhozatal petrezselyemgyökérből is. A primőr zöldségekből kielégítő a felhozatal, néhány cikkből - fejes salátából, hónapos retekből, zöldpaprikából és uborkából - pedig meghaladja a keresletet. A kiegyensúlyozott piaci kínálat hatására mérséklődnek az árak is. Tavalyi termésű burgonyából változatlanul kevés van.

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_szombathelyi_piac.jpgSzombathelyen is van elég primőr áru

Növényvédelem a magasból:
Nagyjavításra készítik elő a MÉM Repülőgépes Szolgálat munkatársai a helikoptert. A Szigetközi Agráripari Egyesülés győrzámolyi központi repülőterén utoljára szállt fel a K-26-os helikopter, hogy a fővárosba repüljön. A tavaszi, nyár eleji munkákra új, korszerűbb géppel gazdagodik az egyesülés.
idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_mezogazdasagi_helikopter.jpg

Megújuló Füvészkert:
„A Pál utcai fiúk”-ból jól ismert Füvészkert, - az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem Botanikus kertje - hároméves rekonstrukció után ismét várja látogatóit. A növénykert három üvegházzal bővült, amelyekben orchideák, kaktuszok, broméliák és egyéb trópusi növények láthatók.
idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_fuveszkert.jpg

Majális Jászfényszarun:
A jászsági nagyközség színjátszói és felső tagozatos tanulói - akiknek iskolai életébe épül be a színjátszás - évről évre megtartják majálisukat a Homoktanyai vadászháznál. Most, május utolsó vasárnapján is sok száz ember vonult ki az erdőbe kerékpáron, gépkocsin, a helybeli fuvarosok lovas fogatain, hogy reggeltől estig a pihentető természet, a fiatalok tolmácsolta szellemi javak és a gondokat oldó emberi közösség által gyarapodjon. Megyei esemény a jászfényszarui majális, bár - mondhatjuk nyugodtan országosnak; legalábbis mint példa - országszerte követhető...

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_jaszfenyszarui_majalis_1.jpgA hazaiak „Fortuna” együttese népi komédiát rögtönöz

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_jaszfenyszarui_majalis_2.jpgÁtszellemülten figyelnek

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_jaszfenyszarui_majalis_3.jpgA Kunmadarasi Új Tükör Amatőr Színpad Lüszisztratéja

Győri parkosítás:
Naponta négyezer tő dáliát ültetnek szorgos női kezek Győr parkjaiban. A Városgazdálkodási Vállalat kertészeit fotóriporterünk Adyvárosban kapta lencsevégre.
idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_gyori_parkositas.jpg

Létkérdés a termékváltás:
Kevés olyan vállalat, szövetkezet van Magyarországon, amely a nyolcvanas években megkétszerezte tőkés exportját. A budapesti Armafilt Ipari Szövetkezet négy év alatt érte el a jelentős eredményt. Bár a szövetkezet termelése vállalati nagyságrenddel nem mérhető, a válságos években elért dinamikus növekedés figyelemre méltó. Az Armafilt egyik legjelentősebb, legjobban értékesíthető termékcsoportja a gépkocsi olaj- és légszűrő. Az autóalkatrészeket határainkon túl, a tőkés piacon is szívesen vásárolják. A szövetkezet újonnan kifejlesztett szuperfinom olajszűrőjének jelenleg nincs konkurense, szabadalommal védett itthon, a Szovjetunióban, az Egyesült Államokban és a Közös Piacon.idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_afmafilt_1.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_afmafilt_2.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_afmafilt_3.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_afmafilt_4.jpg

Gyárbővítés:
Megtoldják a Styl Ruházati Vállalat szombathelyi, Puskás Tivadar úti üzemét. A leendő, szociális jellegű épületben egyebek között orvosi rendelő is helyet kap.

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_styl_ruhagyar.jpgBenkő István, a TANÉP ács szakmunkása az épület tetejére kerülő, úgynevezett betonkoszorúhoz készít zsalutáblát

Két toronyház között:
Az újpalotai napok rendezvénysorozat eseményeként sziklamászók vállalkoztak a Zsókavár utca 2. számú ház megmászására. E ritka bemutatón az Újpalota SE Pannónia csoportja, a budapesti Viking csoport és az esztergomi sziklamászók vettek részt.

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_ujpalotai_napok.jpgA modern lakótelep - ahogy kevesen láthatják

Hangsugárzók vizsgálata:
A Magyar Tudományos Akadémia Mérésügyi és Méréstechnikai Szolgálatának Akusztikai Kutatójában a legújabb Videoton gyártmányú hangsugárzókat vizsgálják be.
idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_videoton_hangsugarzok.jpg

Építők: 
A Fejér megyei Alba Regia Építőipari Vállalat - megalakulása, 1955 óta - 21 ezer lakást, valamint igen sok ipari létesítményt és középületet készített el. 1976-tól licencvásárlás alapján készíti a Clasp rendszerű épületeket. A múlt évben a lakossági szolgáltatásra a fővárosban és több megyei székhelyen Alba-boltokat nyitottak, ahol különböző építési anyagokat lehet vásárolni.

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_clasp_haz.jpgÉpülő Clasp-házak

ABC autóbusz:
A Velencei-tavi üdülőkörzet jobb ellátása érdekében a Velencei-tó környéke ÁFÉSZ üzembe állított mozgó ABC-áruházként egy 260-as Ikarus-autóbuszt. A hűtőpulttal ellátott autóbusz öt helyen üzemel egy-egy órás tartózkodással.
idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_abc_busz.jpg

A Fővárosi Nagycirkuszról - röviden:
A Fővárosi Nagycirkusz mostani és még elég sokáig tartó műsora - A világ nagy cirkuszaiból -, szinte kínálja az alkalmat, hogy ne is nagyon a műsorról szóljunk, hanem inkább a Fővárosi Nagycirkuszról. A Fővárosi Nagycirkusz voltaképpen csak az egyik üzemegysége a Magyar Cirkusz és Varieté Vállalatnak. Olyannyira csak üzemegység ebben a vállalati konstrukcióban, hogy hivatalosan nincs is igazgatója, hanem üzemegység-vezetője, aki alighanem a jó hangzás kedvéért a nagyközönség előtt igazgatóként szerepel. Az új igazgató kinevezése tehát, ami a közelmúltban történt, a cirkuszvállalat élén jelent személyi változást. Erre nagyon nagy szükség volt. A régi igazgató - és a kezére dolgozó vállalati illetékesek köre - sokat ártott a magyar cirkuszművészek - és a magyar cirkuszművészet - világhírnevének. Szétzilálta, hogy csak egyet említsünk, nemzetközi kapcsolatainkat az artista-világpiacon. Tudni kell tehát, hogy a Fővárosi Nagycirkusz jelenlegi és még elég sokáig tartó műsorát korábban szerződtették, állították össze. Bízhatunk a jövőben. De a manézsban pereg a műsor, és mégis, van benne olyan is, amitől - cirkusz ide, cirkusz oda - valóban cirkusz a cirkusz.idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_fovarosi_nagycirkusz_3.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_fovarosi_nagycirkusz_2.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_fovarosi_nagycirkusz_1.jpg

A Magyar Televízió műsorán: A zalameai bíró. Calderón drámájának tévéváltozata, Kazimir Károly rendezésében.

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_inke_laszlo_galvolgyi_janos_szabo_gyula.jpgInke László, Gálvölgyi János és Szabó Gyula

Hová menjünk? Moziba!
idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_mozi.jpg

Színházi bemutató: Jó estét nyár, jó estét szerelem (szegedi Kisszínház)

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_kovacs_zsolt_dobos_kati.jpgKovács Zsolt és Dobos Kati a szegedi Kisszínházban

A 22. héten a magyar slágerlista a szólisták között: 1. Koncz-Szenes: Gyere el, ha bántanak (Kovács Kati), 2. Wolf-S. Nagy: Nem kell már senki más (Korda György), 3. Szörényi-Bródy: Szállj fel, szabad madár! (Vikidál Gyula).

Az előadók között: 1. Lukács-Bradányi: Őszinte dal (Universal), 2. Sós-Szolnoki-Verestói: Ne hagyjatok ki semmiből! (Giterátor), 3. Szikora-R-Go együttes: Kriszti (R-Go).

A hét második felében az amerikai slágerlistákat Deniece Williams Let's Hear It For The Boy-ja, a nyugat-európai slágerlisták többségét a Queen I Want To Break Free című számai vezetik.

Az MLSZ fegyelmi bizottsága pénteken vizsgálatot folytatott az 1984. május 5-én lejátszott Csepel-Nyíregyháza NB I-es bajnoki mérkőzés ügyében. A bizottság megállapította, hogy Karaffa László, a Nyíregyháza technikai vezetője és Szijjártó Lajos, a klub szövetségi képviselője megkeresték Kun Jenőt, a Csepel labdarúgó-szakosztályának elnökét, és a mérkőzés eredményét befolyásoló ajánlatot tettek. Az ajánlatról Kun Jenő a szövetséget kellő időben nem tájékoztatta. Az MLSZ fegyelmi bizottsága ezért Karaffa Lászlót és Szijjártó Lajost 10 évre, Kun Jenőt 5 évre mindennemű sporttevékenységtől eltiltotta. Az ügyben további vizsgálat folyik.

Szintén pénteken a magyar ifjúsági labdarúgó-válogatott megkezdte szereplését a korosztályos kontinensviadalon.
idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_ifi_eb_magyarorszag_csehszlovakia.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_ifi_eb_magyarorszag_csehszlovakia_daniel_metrik.jpgDaniel Metrik, a csehszlovákok kapusa ezúttal még ment a magyar játékosok elől, három alkalommal viszont tehetetlen volt

És akkor lássuk a lényeget, az NB I. 29. fordulóját! Valóságos mérkőzésdömping lesz vasárnap délután a fővárosban, hiszen az első osztályú bajnokság utolsó előtti játéknapján a Honvéd, az Ú. Dózsa, a Vasas, a MTK-VM és a Csepel is hazai pályán szerepel. A 29. forduló kérdései: változik-e a sorrend a Videoton, a Rába és az Ú. Dózsa, illetve az „alsóházban” a Volán és a Nyíregyháza között? Valamennyi találkozó 18.00 órakor kezdődik.

Vasas - Videoton
A Vasas játéka elsősorban a K., K. kettős, Komjáti és főként Kiss formájától függ, de a csatár (Mezey György kapitány is figyeli) most szembekerül a válogatottban jól szerepelt Videoton-védelemmel. A fehérvári csapat egységesebb, ám a Vasas játszik otthon; minden lehetséges. Ősszel hazai pályán 3:1-re nyert a Videoton. És most is nyerniük kéne, hogy biztos legyen a dobogó valamelyik foka. Nem lesz könnyű dolguk a vendégeknek, mivel a Vasas Kiss László vezérletével nagyon belelendült a bajnokság végére.
idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_vasas_videoton.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_vasas_videoton_balogh_novath.jpgA végig agilisan játszó Balogh megelőzi Novathot

Bp. Honvéd - Tatabánya
Kispesten a bajnokcsapat köszöntésére készülnek, de az ünnepség csak úgy lenne teljes, ha a piros-fehérek sikerrel zárnák a mérkőzést. Ehhez azonban a kiegyensúlyozott Tatabánya ellen a diósgyőri játéknál jobb teljesítményre lesz szükség.
idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_bp_honved_tatabanya.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_bp_honved_tatabanya_2.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_bp_honved_tatabanya_bajnokcsapat.jpgKispesten úttörőkislányok virággal üdvözölték a mérkőzés előtt a bajnokcsapat játékosait

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_bp_honved_tatabanya_bajnokcsapat_nagy_antal.jpgA Bp. Honvéd bajnokságot nyert labdarúgóit az egyesület szakosztályainak nevében köszöntik a pályán. A felsorakozott játékosok balról jobbra: Nagy Antal, Andrusch József, Dajka László, Sikesdi Gábor, Garaba Imre, Pál József, Sallai Sándor, Détári Lajos, Gere László

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_bp_honved_tatabanya_bajnokcsapat_csemi_karoly.jpgCsémi Károly vezérezredes, honvédelmi minisztériumi államtitkár köszönti a bajnokcsapatot

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_bp_honved_tatabanya_tepszics_ignac_esterhazy_marton.jpgEsterházy Mártont szereli Tepszics Ignác

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_bp_honved_tatabanya_esterhazy_marton_1.jpgÍgy örült Esterházy, a bajnokcsapat válogatott balszélsője a gólnak, miközben társai - Dajka, Bodonyi és Sikesdi - éppen rohannak, hogy gratuláljanak a legeredményesebb kispesti támadónak

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_bp_honved_tatabanya_lakatos_karoly_esterhazy_marton.jpgEsterházy tör kapura Lakatos mellett (a Honvéd a második félidőre mezt cserélt, hogy a mérkőzés végén, a pályára beszaladó ereklyegyűjtők ne a legújabb garnitúrát szedjék le a játékosokról)

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_bp_honved_tatabanya_kozma_mihaly.jpgKozma Mihály bajnoki címmel búcsúzik

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_bp_honved_tatabanya_sallai_sandor.jpgNe kelljen már a „Kicsinek” gyalog menni az öltözőig ennyi futkosás után, no meg biztos meg is szomjazott a meccs közben. Egy bajnoknak ennyi már csak kijár...

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_bp_honved_tatabanya_esterhazy_komora.jpgNem sokáig volt Komora Imre kezében a pezsgő, a gólvágó Esterházynak nagyobb tervei vannak vele, bizonyára attól tart, hogy megmelegszik és azt még a legifjabb kispesti szurkoló is tudja: csak hűtve élvezetes

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_bp_honved_tatabanya_bajnokcsapat_2.jpgA Bp. Honvéd bajnokságot nyert labdarúgócsapata. Álló sor, balról: Menyhárt, Varga, Garaba, Nagy Antal, Esterházy, Mohácsi, Andrusch. Középső sor, balról: Tóth Kálmán gyúró, Kozma, Kerepeczky, Haász Sándor edző, Komora Imre vezetőedző, Vági István edző, Détári, Gere, dr. Mecseki Sándor sportorvos. Első sor, balról: Kovács, Sikesdi, Gyimesi, Bodonyi, Dajka, Sallai, Pál

Ú. Dózsa - Volán
A Volán a Vasastól és a Ferencvárostól három pontot szerzett, azaz a „nagycsapatoknak” nevezett együttesekkel szemben jól megy a bennmaradásért küzdő vendégeknek. Az Ú. Dózsa még az eltiltott Kardos és a hetek óta sérült Törőcsik nélkül is favorit, de sétamérkőzésre aligha számíthat. Az őszi 1:1 után a tavasz második felének eddig az Újpesti Dózsa a legnagyobb vesztese. Az utolsó hat fordulóban négy vereséget és egy-egy döntetlent és győzelmet tudtak csak felmutatni. Ezzel nem csak a bajnoki álom, de az ezüstérem, sőt, a nemzetközi kupaindulást érő bármelyik hely is veszélybe került. A Volán kétségbeesve menekül a kiesés elől, a papírforma nem azt ígéri, hogy ma biztosítják be bentmaradásukat.
idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_u_dozsa_volan.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_u_dozsa_volan_2.jpg

Csepel - DVTK
A Csepel hosszú és kínos szürkeség után váratlanul pontot szerzett Győrben, s miután ellenfele már csak papíron NB I-es csapat, most a győzelemre is esélye van. Ősszel Diósgyőrben 1:1-et játszottak a csapatok. A már kiesett diósgyőrieknek nem oszt, nem szoroz igazándiból a mérkőzés, mindkét csapatnak már csak a becsület a tét.
idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_csepel_dvtk.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_csepel_dvtk_2.jpg

ZTE - Rába ETO
A Rába az utóbbi időben korántsem csillog, így még az is elképzelhető, hogy mindkét pont Zalaegerszegen marad. Ősszel hazai pályán az ETO nyert 3:2-re. Mostanra valós tétje a győrieknek maradt a mérkőzésre, hiszen a dobogóért, azon belül az ezüstéremért hajtanak. Nehéz az ETO dolga, egyrészt a győzelmi kényszer nyomasztja őket, másrészt az előző fordulóban kiállított Kovács Lászlót eltiltották, így a tartalék kapus, Leskó László állhat a kapuba.
idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_zte_raba_eto.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_zte_raba_eto_2.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_zte_raba_eto_galantai_kovacs_lesko.jpgGalántai labdáját Kovács értékesíti, Leskó tehetetlen. Ezzel lett 2:2

SZEOL AK - Ferencváros
A korábbi erőviszonyok jócskán módosultak az idei szezonban, vagyis a szegedi győzelem sem lenne meglepetés. Annál kevésbé, mert a Tisza-parti együttes otthonában különösen eredményes. A bajnokság első felében 3:2-re nyertek a zöld-fehérek hazai környezetben. A vendégek mélyen a várakozások alatt teljesítettek az egész bajnokságban, míg a hazaiakról az ellenkezője mondható el. Szép kilátásaik vannak arra, hogy klubjuk történelmének eddigi legjobb teljesítményével zárják majd az idényt. Pölöskei Gábor és Koch Róbert továbbra sem állhat Vincze Géza rendelkezésére.
idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_szeol_ak_ferencvaros.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_szeol_ak_ferencvaros_gruborovics_zsiboras.jpgGruborovics 11-esből egyenlít. Zsiborás elmozdult balra, a labda így akadálytalanul tarthat a kapu jobb oldalába

Szegedi kötődésű barátunk ismét megosztotta velünk, hogyan emlékszik vissza a délutánra:
Az utolsó hazai. Közel 50 évesen elmondhatom, hogy ez a 83/84-es volt életemben az egyetlen olyan élvonalbeli szezon, amit végigjátszottunk, és nem estünk ki. Azért nem vagyunk elkényeztetve itt délen... A Fradi elleni összecsapás gálamérkőzésre sikeredett, ahogy a Délmagyar is írta, gólparádé és vastaps. Eredetileg, gondolom, a kiesés elkerülése lehetett a cél, mint újoncnak, aztán szezon közben egyes elvetemültek már az UEFA Kupa indulással is kacérkodtak úgy április táján. Unokatesóm volt az egyik ilyen elvetemült, én meg hittem neki, mert amit ő mondott, az nekem szentírás volt. Ha jól rémlik, a szurkolósdiba is ő vitt bele a nyolcvanas évek táján. 13 ezer néző zsúfolódott be a katlanba, potyogtak a gólok. Ha Zsiborás nem véd parádésan, akkor alighanem jóval többet kapnak, de így sem voltunk elkeseredve. Jellemző a meccsre Vincze Géza vendégedző nyilatkozata: "Az otthonában kitűnő Szegednek három gólt rúgtunk, ez mindennél többet mond." Soha, azóta sem voltunk ilyen szituációban, hogy egy Ferencvárosra nézve hízelgő a szegedi döntetlen. A vastapsban mi is részt vettünk, volt egy kis autogramvadászat is a derbi végén, aztán belevetettük magunkat a nyárba. Partfürdő, motorcsónak verseny, balatonkenesei nyári úttörőtábor, Virág Cukrászda 1,50-es fagyival...

MTK-VM - Haladás
A legutóbbi fordulókban halvány csatárjátékot nyújtott a kék-fehér együttes, így a Haladás reménykedhet, hogy nem megy haza üres kézzel. A döntetlen reálisnak látszik. Az őszi 1:1 után a bajnokság végére igazi tét egyik csapat vállát sem nyomja. Mindkettejüknek a becsületes helytállás maradt. A hazaiaknál még mindig sérült a kapusuk, Gáspár József, helyettese ismét Brünyi Béla lesz. A vendégeknél Török Péter vezetőedzőnek nehezebb a dolga, hiszen Hauzer István, Dobány Lajos és Szabó Ferenc is sérültek.
idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_mtk_vm_haladas.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_mtk_vm_haladas_2.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_mtk_vm_haladas_borso_janos.jpgAz élen Borsóval - a kép jobb szélén - az MTK-VM megérdemelten nyert

Nyíregyháza - Pécsi MSC
A pécsiek jobbak, de a forduló párosítása alapján a házigazdák nagy lehetőség előtt állnak, hogy legalábbis utolérjék a Volánt. Ősszel 2:1-re nyertek a pécsiek hazai környezetben. Idegenben sem tűnik ez lehetetlennek a kiesés elkerüléséért küzdő nyírségiek ellen. Ugyanakkor ők is úgy vannak, nem adják fel, kétségbeesésükben bárkitől szerezhetnek pontot, vagy pontokat.
idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_nyiregyhaza_pecsi_msc.jpg

Kedves ünnepség zajlott le a mérkőzése előtt. Az akkor harmincnegyedik életévében lévő Czeczeli Károlyt búcsúztatták el hazai környezetben aktív játékos-pályafutása befejezése alkalmából.

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_nyiregyhaza_czeczeli_karoly.jpg1974-ban a Videoton, 1975-ben a válogatott és 1981-ben a Nyíregyháza játékosaként

Czeczeli szülővárosa csapatában, a Barcsban kezdett ismerkedni a labdarúgással, innen került még ifjúsági játékosként a Kaposvári Vasasba. Tehetséges, lendületes, megbízható játékára hamar felfigyeltek, alig tizenhét évesen az NB II-es Egri Dózsa játékos lett. Öt szezont töltött el Egerben, de alapember csak az utolsó másfél szezonjában lett. Innen került a Videotonhoz, ahol egyből alapemberként számított rá Kovács Ferenc vezetőedző. Tagja volt az ezüstérmet szerzett gárdának, négy szezon alatt 87 bajnoki találkozón 11 gólt szerzett, zömében szabadrúgásból. 1978-ban igazolt Nyíregyházára, ahol 1984 tavaszáig szerepelt. Védő létére, a nyírségiek történelmében, a második legtöbb (17) gólt lőtte az élvonalban. 1975-ben egy alkalommal szerepelt a magyar labdarúgó válogatottban. Czeczeli is azon labdarúgók közé tartozik, akik pályafutásuk befejeztével szakítottak a labdarúgással. Megtalálta számítását a civil életben, 2017-es haláláig egy vendéglátóipari egység tulajdonosa volt.

A mérkőzések után lássuk a 29. forduló válogatottjait! Több parádés teljesítményt is láthattunk a hévégén. Ezek közül is kiemelkedik az egyaránt duplázó ferencvárosi Rubold Péter, az angyalföldi Kiss László, a győri Szentes Lázár és a kispesti Esterházy Márton teljesítménye. Ugyanakkor meg kell emlékezni a volános Varga Nándor kapusteljesítményéről is, lehet, ha bentmaradnak, neki is köszönhető ez a mai teljesítménye alapján. Érdekesség még - bár nem került be a legjobbak közé - a zalaegerszegi Balázs Zsolt 7-es osztályzata, aki négy gólt kapva volt a mezőny egyik legjobbja. Nálunk a forduló játékosa a Volán kapusa lett.
idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_a_fordulo_valogatottjai.jpg

A góllövőlista élén különösebb változás nincs, de a duplázásoknak köszönhetően, ha lehet, még nagyobb lett a tömörülés az élbolyban. A fehérvári Szabó József egy szem góljának köszönhetően megőrizte vezető helyét, immáron 18 gól van a neve mellett.
idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_gollovolista.jpg

Ünnepelték csapatukat a Honvéd-szurkolók, megtehették, hiszen - függetlenül a szombati, utolsó előtti találkozótól - kedvenceik már korábban „utcahosszal” megnyerték a bajnokságot. Ám több együttes még nem jutott páholyba, így az utolsó 90 percre marad a döntés, hogy melyik csapat végez a második, illetve harmadik helyen, ezen kívül a középmezőnyben is előfordulhatnak helycserék. Mindez azért lehetséges, mert a Honvéd mögött versenyt futó hármasból csak a Rába győzött, a Videoton és az Ú. Dózsa kikapott. A forduló bravúrjával a Volán dicsekedhet: Újpesten győzött, s mivel a Nyíregyháza otthonában csak egy pontot gyűjtött, így a közlekedésiek gyakorlatilag megmenekültek - mivel héttel jobb a gólkülönbségük, legutóbb az egymás elleni eredményük eldöntetlen volt s több gólt is szereztek -, a nyírségi csapat viszont elbúcsúzott az első osztálytól. Ezért aztán a Honvédhoz hasonlóan a Volán is ünnepelt.
idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_tabella.jpg

Szombaton este Genfben Svájccal találkozott a csütörtöki budapesti, Magyarország elleni mérkőzésre készülő spanyol labdarúgó-válogatott. Az ibériaiak kitűnő teljesítményt nyújtva 4:0 (3:0)-ás győzelmet arattak. A 18 ezer néző döbbenten figyelte Santillana (13. perc), Gallego (25. p.), Rincon (34. p.) és Goicoechea (62. p.) góljait, amelyekre a házigazdák nem tudtak válaszolni.

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_svajc_spanyolorszag_santillana.jpgSantillana az első gólt fejeli

Az EFE spanyol hírügynökség felsőfokban ír a válogatott teljesítményéről. A spanyolok - bár jobbára védekeztek - minden lehetőséget megragadtak a gyors ellentámadásokra, amelyeket a bal oldalon Gordillo, a jobb szélen pedig Rincon és Urquiaga vezettek. A középpályát Gallego és Senor uralta, hátul pedig az Arcanoda irányította védelem áttörhetetlennek bizonyult.

Tekintsük át az NB II. legfontosabb hétvégi momentumait. A másodosztály 34. fordulójában az Eger újra győzött, s tovább növelte előnyét, miután az őket üldöző Békéscsaba csak egy pontot szerzett.idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_nb_ii_1.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_nb_ii_2.jpg

A forduló után lássuk a góllövőlistát. A békéscsabai Melis Béla még mindig magabiztosan vezet, bár gólt nem szerzett az utolsó két fordulóban.
idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_nb_ii_gollovolista.jpg

Hétvégén teljes fordulót rendeztek a harmadik vonalban, a Területi bajnokságokban is. Tisztul a kép a vége felé közeledve, eldőlt, a Vác után a Jászberény is osztályzót játszhat az NB II-be jutásért.
idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_teruleti_bajnoksagok.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_teruleti_bajnoksagok_tabella.jpg

Vasárnap a Szovjetunió négy városában folytatódtak az ifjúsági labdarúgó Európa-bajnokság csoportmérkőzései. Ezúttal a második fordulót bonyolították le. A mieink folytatták kitűnő szereplésüket és szép győzelmet arattak. Az ellenfél, Spanyolország gárdája az első fordulóban Svájc ellen győzött, így a két nyertes csapott össze egymással. A mérkőzésnek nagy tétje volt, hiszen ha nyerünk, akkor nagy lépést tesz a válogatott a csoportelsőség felé. Minszkben 5000 néző előtt a lengyel Goss sípjelére kezdődött az összecsapás a helyi Traktor-stadionban.
idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_ifi_eb_magyarorszag_spanyolorszag.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_29_fordulo_ifi_eb_magyarorszag_spanyolorszag_kovacs_ervin_kovacs_kalman_zsinka.jpgA spanyol ifiválogatott kapusa elcsípi a labdát a vasárnap délutáni, minszki EB-mérkőzésen. Zsinka (erősen takarva), Kovács Ervin és Kovács Kálmán már nem tud közbeavatkozni

A bajnoki mérkőzések után ismét a válogatott következik: csütörtök este az Üllői úti stadionban barátságos mérkőzésen Spanyolország csapata az ellenfél. A keret: Kovács A., Disztl P. (kapusok); Sallai, Csuhay, Disztl L., Garaba, Kardos, Róth, Varga, Péter (védők); Hannich, Nagy, Gyimesi, Kisznyér (középpályások); Bodonyi, Kiss L., Hajszán, Esterházy, Mészáros (csatárok).

A szövetségi kapitány a válogatást magyarázva hozzátette, hogy most is meghívták az Ausztriában játszó két válogatott csatárt, de Nyilasi szerepeltetéséhez egyesülete nem járult hozzá, mert válogatottunk nem tétmérkőzést játszik. Szokolai klubjának vezetőivel a tárgyalások még folynak. - Az egyesületi mérkőzésektől eltiltott Kardost azért hívtam meg, mert fegyelmi büntetése nem vonatkozik a válogatott találkozóira. A norvégok elleni kihagyását figyelmeztetőnek szántam, remélem, okul az esetből. Kiss László hosszú ideje nem volt válogatott, az utóbbi hetekben azonban jó teljesítményt nyújt, ezt magas osztályzatokkal ismerik el a kommentátorok is. Úgy tűnik, ismét gólerős - mondta Mezey György. A válogatott keret tagjai hétfőn 11 órakor találkoznak az MLSZ-ben és onnan mennek le Tatára.

Kiemelt támogatónk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepsport.jpg

Aranyfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_kepes_sport.jpg

Ezüstfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_labdarugas.jpg

Bronzfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepszabadsag.jpg

Emlékeztetőül:

Időkapszula: NB I. - 1983/84

Szintén figyelmükbe ajánljuk: 

Időkapszula: NB I. - 1980/81
Időkapszula: NB I. - 1981/82
Időkapszula: NB I. - 1982/83

Végül egy kis kötelező irodalom: 

Osztálynapló
Két évtized felejthetetlen és elfelejtett magyar hálóőrei

Köszönetnyilvánítás:

Sorozatunk nem jelenhetne meg Kárpáti Tamás segítsége nélkül akinek ezek a kincsek digitalizálva is megvannak. Köszönet illeti a Népsport tudósítói gárdáját is a kiváló összefoglalókért. Belenézünk az Arcanum Adatbázisba is, mert nekik is szokott lenni releváns érdekességük.

Megjegyzés:

A sorozatot maribor és a szerethető dózsás együtt készíti, a szerző neve csak blogmotor etetésére van feltüntetve.

Olvasóink segítségét szeretnénk kérni: Szívesen fogadunk kiegészítéseket, javításokat, javaslatokat, korabeli anyagokat, egyszóval bármit amivel pontosítani és jobbá lehet tenni a sorozatot. Különösen örülnénk ha volt játékosok, edzők, vezetők, játékvezetők, gyúrok, jegyszedők, szurkolók és bárki más akinek valamilyen története, emléke van jelentkezne nálunk és egy-egy interjúval és beszélgetéssel színesíteni tudnánk az anyagot. Elérhetőségeink: emailen a valogatott.blog@gmail.com, Twitteren @ValogatottBlog, Facebookon pedig megtalálhatóak vagyunk a https://www.facebook.com/Valogatottblog címen. Előre is köszönjük.

1 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://valogatott.blog.hu/api/trackback/id/tr4616435902

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Bagoly Úr 2021.05.17. 14:36:12

Hihetetlen mai szemmel, hogy milyen véznák voltak a Honvéd ünneplő játékosai. A mai focistákhoz képest szinte nincs rajtuk izom. Rengeteget változott azóta a játék...
süti beállítások módosítása