Válogatott okosságok

Szurkolói gondolatok, elemzések, mélázások a válogatottainkról, válogatás nélkül.

Ajánlataink

Sztancsik Richárd: Városok, stadionok, kocsmák

Rendelje meg közvetlenül a szerzőtől!

varosok.stadionok@gmail.com

Ár 2999 Ft.Részletek itt


kupanap.jpghungarianultras.jpg

Friss topikok

Facebook oldalunk

Időkapszula: NB I. 1984/85 2. forduló

2021.09.21. 07:03 maribor_

1984. szeptember 8-9., a hónap második hétvégéje

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_headlines_mate_peter.jpgElhunyt Máté Péter

Lássuk először a hét legfontosabb közéleti és külpolitikai eseményeit.

szeptember 3.

Első nap az iskolában:
Ismét megszólalt az órára hívogató iskolacsengő... Kezdetét vette az általános és középfokú oktatási intézményeinkben a mindennapi munka. Az első nap a tanulásban már edződött diák számára is az elhatározás, a tervezés, a nekirugaszkodás ideje. Az első osztályosoknak leginkább az! Ők a kezdeti lépéseket teszik a világról szerezhető ismeretek birodalma felé. Az iskola e különlegesen szervezett birodalom elérhető kapuja. A belépés rajta nehéz is, szép is, de meg kell tenni az egyik legnemesebb emberi parancsolat szerint.

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_becsengettek.jpgAz első tanítási napon

Várkonyi Péter külügyminiszter meghívására Bohuslav Chnoupek, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság külügyminisztere szeptember 1. és 3. között baráti látogatást tett hazánkban. A külügyminiszteri találkozóra Győrben került sor.

A külügyminiszterek tárgyalásaikon véleményt cseréltek a magyar-csehszlovák kapcsolatok jelenlegi helyzetéről és fejlesztésének további lehetőségeiről, valamint a nemzetközi helyzet időszerű kérdéseiről. Megelégedéssel állapították meg, hogy a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság együttműködése a közös eszmék, érdekek és célok alapján, a barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződéssel összhangban minden területen eredményesen fejlődik. E kedvező folyamatban kiemelkedő jelentőségűek Kádár János és Gustáv Husák rendszeres találkozói és a magyar-csehszlovák együttműködés erősítésére irányuló közös állásfoglalásai. A külügyminiszterek kifejezték meggyőződésüket, hogy a két ország baráti kapcsolatainak fejlesztése egyaránt szolgálja népeik érdekeit és a szocialista közösség ügyét.

A külügyminiszterek aggodalommal állapították meg, hogy a nemzetközi helyzet az Egyesült Államok és a NATO legagresszívebb köreinek politikája következtében továbbra is feszült. A közepes hatótávolságú amerikai rakéták európai telepítése növelte Európa nukleáris fenyegetettségét. Aggodalomra ad okot az is, hogy a mostani feszült helyzet bátorítja az NSZK-ban levő revansista és militarista erőket, amelyek törekvései ugyancsak veszélyeztetik az európai biztonság ügyét.

Várkonyi Péter és Bohuslav Chnoupek megbeszélései elvtársi, baráti légkörben folytak és teljes nézetazonosságot tükröztek minden alapvető kérdésben. Bohuslav Chnoupek baráti látogatásra hívta meg Várkonyi Péter külügyminisztert, aki a meghívást köszönettel elfogadta. A csehszlovák külügyminiszter a késő délutáni órákban elutazott Magyarországról.

Jubileumi tanévnyitót tartottak az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. A nagy múltú felsőoktatási intézmény 350. tanévének kezdetére összehívott közgyűlést - amelyen részt vett és felszólalt Sarlós István, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnökhelyettese, s megjelent Köpeczi Béla művelődési miniszter - Fülöp József rektor nyitotta meg.

Ezután Eörsi Gyula, az egyetem korábbi rektora mondott beszédet, majd pedig - az ELTE tradícióit követve - átadta a rektori láncot Fülöp Józsefnek, aki székfoglaló előadásában összefoglalót adott az intézmény életéből. Ezután Sarlós István emelkedett szólásra. Beszédében hangsúlyozta: a magyar közvélemény mindig figyelemmel kísérte a felsőfokú oktatás helyzetének alakulását, tisztelettel és sokoldalú gondoskodással övezte egyetemeinket és főiskoláinkat, s természetesen ezt tette és teszi az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel is, amely nem csupán az egyik oktatási intézményünk, hanem „első az egyenlők között”.

Tanévnyitó ünnepséget tartottak a Testnevelési Főiskolán is. Az intézmény 60. oktatási évét elindító eseményen részt vett Korom Mihály, a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára. A vendéget a főiskolán Buda István államtitkár, az OTSH elnöke, Hanga Mária, az MSZMP XII. kerületi bizottságának első titkára és lstvánfi Csaba, a TF rektora fogadta. Az ünnepségen felszólalt Korom Mihály is.

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_testnevelesi_foiskola_buda_istvan_kutassi_laszlo_korom_mihaly_istvanfi_csaba.jpgA Testnevelési Főiskola ünnepélyes tanévnyitóján Buda István, az OTSH elnöke, dr. Kutassi László, a TF párttitkára, dr. Korom Mihály, dr. Istvánfi Csaba

Megtartották a tanévnyitót az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskolán, á debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen, a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetemen, a Keszthelyi Agrártudományi Egyetemen, a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, az egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskolán, a Nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskolán és a Kaposvári Tanítóképző Főiskolán is.

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_egri_ho_chi_minh_tanarkepzo_foiskola.jpgDr. Szűcs László főigazgató tanévnyitó ünnepi beszédét mondja az egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskolán

Erich Honecker, az NSZEP KB főtitkára, államfő Berlinben ismét megerősítette az NDK készségét a politikai párbeszéd folytatására és kiszélesítésére mindazokkal, akik - mint mondotta - a béke fenntartását a szívükön viselik. Az NDK béketanácsának küldöttségét fogadva, fontos törekvésnek nevezte ezt a kiélezett nemzetközi helyzetből való kiútkeresés érdekében. Aláhúzta, hogy erre a szocialista országok világos programmal rendelkeznek. Az NDK államfője ugyancsak hétfőn fogadta a Koreai NDK katonai küldöttségét. A küldöttség tagjainak kifejtette, hogy az ország dolgozói szilárdan fölsorakoznak a Varsói Szerződés békekezdeményezései mögött.

Megélénkültek a libanoni politikai vezetők tárgyalásai a hivatalos gyász letelte után, amit Pierre Dzsemajel miniszternek, a Falangista Párt vezetőjének, az államfő apjának elhunyta miatt rendeltek el. Az elnök és Rasid Karami kormányfő, valamint a vezető maronita és muzulmán politikusok megbeszélésein az átmeneti bénultság miatt felhalmozódott kérdések tömegét tekintették át. Bár az alapvető probléma a biztonsági program második szakaszának sorsa, a keddi kormányülésen várhatóan előbb személyi kérdéseket vitatnak meg, hisz több fontos kormány-, katonai és közigazgatási tisztség megüresedett, illetve betöltetlen.

Ami a pacifikálási tervet és a politikai reformok sorsát illeti, immár mindenki Szíria közvetítésétől várja a továbblépést. Ennek döntő láncszeme lehet Hafez Asszad szíriai és Amin Dzsemajel libanoni elnök küszöbönálló találkozója. Minden valószínűség szerint ennek előkészítését szolgálta Valid Dzsumblattnak, a Haladó Szocialista Párt vezetőjének és két tanácsadójának Damaszkuszban tett villámlátogatása, Abd el Halim Haddam szíriai alelnökkel folytatott tárgyalása. Dzsumblatt ezt megelőzően a hegyvidéki harcok kitörésének első évfordulóján egy tömeggyűlésen élesen bírálta a falangista politikát, amely nem hajlandó Dél-Libanon sorsával foglalkozni. E kritika ellenére is biztató, hogy mind Dzsumblatt, mind Nabih Berri, a síita Amal mozgalom vezetője a hétvégén személyesen is részvétét nyilvánította az államfőnek, és kijelentették: a politikai nézetkülönbségek ellenére remélik, hogy közösen léphetnek fel Libanon felszabadításáért, az ország függetlenségéért.

Az izraeli rádió a hadsereg egyik vezetőjére hivatkozva közölte, hogy Tel-Aviv szükségesnek tartja a libanoni „keleti frontvonal” megerősítését a szíriai csapatokkal szemben. Az erődítési munkálatok, amelyekre hatmilliárd sékelt irányoztak elő, jó ütemben haladnak. Mindez erősen megkérdőjelezi a kivonulási szándékot, annak ellenére, hogy izraeli részről ezúttal is bejelentették: a dél-libanoni Nabatije és környéke ellenőrzését mielőbb át kívánják adni az Antoine Lohad vezette erőknek. Mint ismeretes, e főként síiták lakta területen hajtották végre eddig a legtöbb ellenállási akciót a megszállókkal szemben.

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_libanoni_barrikadok.jpgFolytatódik a polgárháborús barikádok eltávolítása

Humberto Ortega nicaraguai nemzetvédelmi miniszter hangsúlyozta, hogy a nicaraguai nép nem retten meg az egyre fenyegetőbb méreteket öltő amerikai agressziótól, s a rendelkezésére álló időt igyekszik felhasználni harckészültségének további javítására. A nicaraguai politikus a sandinista népi hadsereg megalakulásának 5. évfordulóján mondott beszédében bejelentette, hogy szombaton újabb három ellenséges repülőgép és egy helikopter sértette meg az ország légterét. Tudtul adta azt is, hogy a nicaraguai légvédelmi erők által lelőtt helikopter személyzetének egyik tagja a feltételezések szerint amerikai, a másik pedig hondurasi lehetett. Maga a gép az egyesült államokbeli Atlantában lett biztosítva, s a hondurasi területen fekvő Aguacate nevű légibázisról szállt fel. Ezek a tények újabb bizonyítékát adják annak, hogy a Reagan-kormányzat agressziós terveihez hathatós segítséget kap a Nicaraguával határos, katonailag megszállt Hondurastól.

szeptember 4.

Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára délelőtt a KB székházában fogadta Ilie Verdetet, a Román Kommunista Párt Központi Bizottsága Politikai Végrehajtó Bizottságának tagját, Petre Enachét és Ion Stoiant, az RKP KB Politikai Végrehajtó Bizottságának póttagjait, a központi bizottság titkárait. A nyílt, elvtársi légkörű találkozón Kádár János hangsúlyozta az MSZMP készségét a magyar-román kapcsolatok fejlesztésére. A megbeszélésen részt vett Aczél György és Havasi Ferenc, a Politikai Bizottság tagjai, a Központi Bizottság titkárai, valamint Szűrös Mátyás, a Központi Bizottság titkára. Jelen volt Barity Miklós, hazánk bukaresti és Nicolae Veres, a Román Szocialista Köztársaság Magyarországon akkreditált nagykövete.

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_kadar_janos_ilie_verdete.jpgA találkozó az MSZMP KB székhazában

A XII. Világifjúsági és Diáktalálkozó nemzetközi előkészületeiről, a hazai felkészülés programjáról és az ehhez kapcsolódó rendezvényekről tartottak sajtótájékoztatót a KISZ Központi Bizottsága székházában. Emőd Péter, a KISZ Központi Bizottságának és a VIT magyar nemzeti előkészítő bizottsága titkára, a VIT-iroda vezetője elmondta, hogy a nemzetközi előkészületek már javában folynak. Bár a Moszkvában megrendezendő fesztiváltól még csaknem egy év választ el bennünket, máris 50 nemzeti előkészítő bizottság jelentette be megalakulását, jelezve különböző ifjúsági szervezetek részvételi szándékát. A XII. VIT részletes programjáról még korai volna beszélni, arról a Moszkvában sorra kerülő harmadik nemzetközi előkészítő bizottsági ülés fog dönteni, de a felkészülés hazai tennivalói már körvonalazódtak.

Németh Károly, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára, a Központi Bizottság székházéban fogadta Huynh Tan Phatot, a Vietnami Hazafias Front KB Elnökségének elnökét, a Vietnami Szocialista Köztársaság Államtanácsának elnökhelyettesét.

Korom Mihálynak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottsága tagjának, a Központi Bizottság titkárának vezetésével párt- és állami küldöttség utazott Etiópiába, hogy részt vegyen az Etióp Dolgozók Pártja alapító kongresszusán és az etióp forradalom tizedik évfordulójának ünnepségein. A delegáció tagjai Villányi Miklós mezőgazdasági és élelmezésügyi államtitkár, Sós János, az MSZMP KB külügyi osztályának munkatársa és Bognár Gyula, hazánk Etiópiában akkreditált nagykövete, aki Addisz Abebában csatlakozik a delegációhoz.

Aczél György, a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára a Kubai Kommunista Párt Központi Bizottságának meghívására hivatalos látogatásra Kubába utazott. Búcsúztatására a Ferihegyi repülőtéren megjelent Euclides Vázques Candela, a Kubai Köztársaság budapesti nagykövete.

Dél-Afrikában a kirobbant tömeges megmozdulásokat újabb tiltakozások követték a fehér kisebbség egyeduralmát érintetlenül hagyó „új” alkotmány ellen. Különösen feszült a helyzet Sharpeville-ben, a Johannesburgtól délre fekvő fekete gettóban, amelyet a rendőrség teljesen lezárt, és megerősített harckocsizó alakulatokkal őriz. Tiltakozó megmozdulások voltak az alkotmányreform ellen több nagyváros, így Pretoria és Johannesburg külső kerületeiben is. A rendőri erők egyebek között könnygázzal és lőfegyverrel támadtak rá a tüntetőkre, sőt a légierő helikoptereit is bevetették.

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_johannesburgi_tuntetes.jpgFeketebőrű diákok tüntetnek a dél-afrikai Johannesburgban

Rendőrségi jelentések szerint 26-ra emelkedett azoknak a száma, akik a Dél-afrikai Köztársaság több városában a fekete bőrű tüntetők és a rendfenntartó erők között lezajlott összecsapások során életüket vesztették. Közben folytatódtak a zavargások: a rendőrök több helyen könnygázzal, lőfegyverrel támadtak a tüntető tömegre Sharpeville-ben, Evatonban, Sebokengben és néhány más városban. A rendfenntartó alakulatok teljes harci felszerelésben őrzik a kormányépületeket.

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_del_afrikai_zavargasok.jpgSebokeng lakói menekülnek a rendőrautó könnygázt ontó fegyverei elől

A tüntetésekkel egy időben előkészítik az ország elnökének holnap esedékes megválasztását. Az új alkotmány értelmében létrehozott háromkamarás parlament (egy a fehéreké, a másik kettő pedig a félvér, illetve az ázsiai származású képviselőké) fölesküdött. Szinte bizonyos, hogy a három kamara tagjaiból összeállított úgynevezett elektori testület Pieter Bothát, a volt miniszterelnököt választja az ország államfőjévé.

Chilében kétnapos tiltakozó akciósorozat kezdődött a diktatúra felszámolása és a demokrácia helyreállítása jelszavával. Az országos tiltakozást - egy éven belül a tizediket - a polgári pártokat tömörítő Demokratikus Szövetség kezdeményezte. A mostani tiltakozó napokat támogatja a chilei szakszervezeti központ és a baloldali pártokból álló Népi Demokratikus Mozgalom is. A hatóságok megtorló intézkedéseket helyeztek kilátásba a részvevőkkel szemben. Az akció előestéjén több merényletet követtek el. Santiagóban, Vina del Marban, Rengóban és Valparaisóban kilenc időzített pokolgép robbant.

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_chilei_tuntetes_2.jpgA chilei fővárosban heves összecsapások voltak a tüntetők és a rendőrség között a 10. országos tiltakozási akció első napján

Az amerikai titkosszolgálat olyan helyzetet akar előidézni Nicaraguában, egyes vezetők meggyilkolásával, mint amilyen Grenadában alakult ki az amerikai beavatkozás előtt, hogy Washington azután így indokolhassa majd közvetlen beavatkozását - jelentette ki Daniel Ortega, a Nicaraguai Sandinista Front elnökjelöltje a Le Matinnek nyilatkozva. A nicaraguai vezető hangsúlyozta, hogy Nicaragua felkészül egy közvetlen amerikai katonai beavatkozásra, és aktív védelmet fog folytatni, mindazokon a pontokon felveszi a harcot az agresszorokkal, ahol fegyverrel támadnak. A szükségállapotot mindaddig fenn kell tartani, amíg az Egyesült Államok agressziót folytat Nicaragua ellen. A jelenlegi helyzetben a stratégiai célt - a forradalom védelmét - nem lehet feláldozni a választási folyamat miatt - mondotta Daniel Ortega.

szeptember 5.

Németh Károly, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára a Központi Bizottság székházában fogadta a Kubai Kommunista Ifjúsági Szövetség küldöttségét, amely Carlos Lage Davila első titkár vezetésével a KISZ KB meghívására érkezett hazánkba. A kubai ifjúsági delegáció a kétoldalú kapcsolatokról és a nemzetközi ifjúsági mozgalom időszerű kérdéseiről folytat eszmecserét a KISZ KB Fejti György első titkár vezette tárgyalócsoportjával.

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_fejti_gyorgy_carlos_lage.jpgA felek a tárgyalóasztalnál

Néhány napon belül már másodszor erősítette meg Konsztantyin Csernyenko, hogy Moszkva az emberiség létfontosságú érdekének tartja az űrfegyverkezés megakadályozását, s a szovjet vezető ismét tárgyalásokra szólította fel az Egyesült Államokat.

Az SZKP KB főtitkára, államfő a Kremlben, ünnepség keretében magas kitüntetéseket, Lenin-rendet adott át a nemrégiben a világűrben járt Szojuz T-12 három űrhajósának, Vlagyimir Dzsanibekovnak, Szvetlána Szavickajának és Igor Volkovnak. A szovjet állam, az SZKP meggyőződéssel vallja: létérdek arról gondoskodni, hogy a világűrt csak békés célokra, használják - mondotta Csernyenko, aki külön emlékeztetett rá, hogy ezt a célt szolgálják a szovjet tárgyalási javaslatok. E javaslatokra Washington eddig nem reagált kedvezően. Most a szovjet vezető azt a reményét fejezte ki, hogy végül is az Egyesült Államok politikai józanságról ad bizonyságot, és érdeme szerint értékeli a konstruktív szovjet megközelítést. Felidézve, hogy az embert szolgálni hivatott tudományos eredményeket már sokszor használták fel az emberiség ellen, megjegyezte: ezt sosem szabad megengedni az űrkutatás vívmányaival. A világűr - jelentette ki Csernyenko - ne a katonai vetélkedés, hanem az államok békés együttműködésének színhelye legyen. A megegyezés e kérdésben életbevágóan fontos volna az emberiség számára, s emellett nagymértékben elősegíthetné a jelenleg olyannyira hiányzó kölcsönös bizalom erősítését a szovjet-amerikai kapcsolatokban.

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_csernyenko_szavickaja.jpgCsernyenko átadja a kitüntetést Szavickajának

Életének 69-ik évében váratlanul elhunyt Leonyid Kosztandov, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökének helyettese - jelentették be Moszkvában. Mint az elhunyt politikus érdemeit méltató, s Konsztantyin Csemyenko, valamint más szovjet vezetők által aláírt gyászjelentés megállapítja, Leonyid Kosztandov a korszerű szovjet műtrágya- és növényvédőszer-gyártás megszervezésében vállalt szerepével jelentősen hozzájárult a szovjet élelmiszerprogram teljesítéséhez. Kivette részét a különböző nűanyagok, olajvegyipari termékek és közfogyasztási cikkek gyártásának fejlesztéséből is. Nagy szerepe volt a szovjet vegyipar tudományos-műszaki fejlesztésében. Sokat tett a KGST-országok vegyipari együttműködésének fejlesztéséért és megszilárdításáért. Leonyid Kosztandov temetésére kormánybizottság alakult. Az elhunytat a Vörös téren, a Kreml falánál helyezik örök nyugalomra.

Súlyos merényletet követtek el Nyugat-Bejrútban, melynek következtében megsérült Szelim el-Hossz közoktatási miniszter is. A politikus reggel az Adha iszlám ünnep alkalmából meglátogatta Hasszán Haled főmuftit, a legmagasabb rangú szunnita vallási vezetőt. Amikor ez utóbbi háza előtt kiszállt a gépkocsiból, az egyelőre ismeretlen tettesek távirányítással felrobbantottak egy parkoló autóban elrejtett pokolgépet. Mint utóbb kiderült, a lopott járműben 75 kg TNT robbanóanyagot helyeztek el. A véletlennek köszönhetően a befolyásos politikus csak könnyebben sérült meg, de négy ember - közöttük a belbiztonsági erők három tagja - meghalt, több mint húszán pedig megsebesültek.

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_libanoni_merenylet.jpgLibanoni katonák őrzik a pokolgépes merénylet színhelyét

A merényletet szinte valamennyi libanoni vezető elítélte. Nabih Berri államminisziter és Marvan Hamadeh volt kormánytag a robbantás után kijelentette: az nem csupán személy szerint Szelim el-Hossz ellen irányult, hanem valamennyi libanoni hazafi ellen is, aki az izraeli megszállás ellen, a hegemonista és felekezeti politika megszüntetéséért küzd. Haled főmufti a merényletet az izraeli titkosszolgálatnak tulajdonította, amellyel a feszültséget igyekeztek fenntartani és tovább szítani az országban. A vallási vezető ezért ismét síkraszállt Libanon egyesítéséért, a demarkációs vonalak, kantonok nélküli országért, ahol az egységes kormányhatalom érvényesíti befolyását.

Délen egy izraeli egység átlépte az Avali folyó megszállási vonalát, s behatolt Iklim el-Harrub térségébe, ahol a drúz és a falangista milicisták rendszeresen tüzérségi párbajt vívnak. E körzetben, a zsijei hőerőműnél délután találat érte az egyik magasfeszültségű vezetéket, amely az országos hálózattal teremt kapcsolatot. Emiatt kiterjedt körzetekben éjjelig áramszünet volt, s hivatalosan is bejelentették: kénytelenek visszaállítani a napi legalább hatórás áramkorlátozást.

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_libanoni_bomba.jpgFel nem robbant tüzérségi lövedékeket hatástalanítanak a bejrúti zöld vonal mentén

Heves harcok folytak az iráni-iraki frontvonal teljes hosszában. Az iraki katonai főparancsnokság jelentése szerint Bászrától keletre, valamint Majszan körzetében lezajlott összecsapásokban iraki gyalogsági alakulatok, harckocsik és tüzérségi egységek iráni harcállásokat és utánpótlási vonalakat támadtak. Iraki repülőgépek bomba- és rakétatámadásokat intéztek az iráni fél összevont csapategységei ellen. Az iráni fél mind emberéletben, mind haditechnikában veszteségeket szenvedett. Az iraki közlés szerint iráni messzehordó lövegek Bászra városát ágyúzták. Az IRNA iráni hírügynökség harctéri jelentése szerint az iráni csapatok a nyugati és az észak-nyugati frontszakaszon ellentámadást indítottak az iraki egységek ellen. Több tucat iraki katona meghalt, illetve megsebesült, iraki állások, raktárak és más katonái célpontok semmisültek meg. Az iraki egységek Abadan iráni várost is lőtték.

Nyugat-Ausztrália lett az utolsó ausztrál állam, amely eltörölte a halálbüntetést.

Folytatódtak a dél-afrikai Sharpeville-ben a fekete bőrű tüntetők és a rendőrök közötti összecsapások. A pretoriai rendőr-főkapitányság adatai szerint az éjszaka újabb három személy vesztette életét, és ezzel huszonkilencre emelkedett a Sharpeville-ben és környékén zajló zavargások halálos áldozatainak száma. A hivatalos adatok szerint a sebesültek száma negyvennyolc, a helyszínről tudósító újságírók szerint azonban több százan sebesültek meg. Állig felfegyverzett rohamrendőrök járőröznek Sharpeville utcáin, ahol több épület lángokban áll. A rendőrök gumilövedékekkel, könnyfakasztó gránátokkal támadnak a fekete bőrű tüntetőkre.

A dél-afrikai hírügynökség szerint tömegek gyűltek össze a johannesburgi kormányépületek előtt, és követelték, hogy a kormány vegye fontolóra a legszegényebb, színes bőrű rétegeket különösen sújtó lakbéremelések eltörlését. Pokolgép robbant reggel a johannesburgi legfelsőbb bíróság épülete közelében, Az első jelentések szerint a robbanószerkezetet egy rendőr fedezte fel a hetedik emeleten. Levitte az udvarra, és a bomba ott robbant fel, de sérülés nem történt.

Robbanás rongált meg egy erőművet Johannesburgtól északnyugatra, sötétbe borítva Rustenburg városát. A körzetben több település, illetve bánya szintén áramszolgáltatás nélkül maradt.

Pieter Bothát, a Dél-afrikai Köztársaság eddigi miniszterelnökét az ország államfőjévé választották. Az új háromkamarás parlament - amelyben, mint ismeretes, csak a fehérek, az ázsiai származásúak, illetve a félvérek kaptak képviseleti lehetőséget - egyhangúan hozta meg döntését egy elektori kollégium beiktatásával. A választás teljesen formális volt, hiszen Bothával szemben ellenjelölt nem is jelentkezett. Botha beiktatására szeptember 14-én kerül sor.

Javier Pérez de Cuellar ENSZ-főtitkár elítélte az újabb dél-afrikai erőszakhullámot, és sajnálatát fejezte ki a halálos áldozatok miatt.

Az amerikai küldöttség magatartása miatt az ENSZ Biztonsági Tanácsa esti ülésén sem tudott határozni az izraeli megszálló hatóságok dél-libanoni politikája ellen emelt libanoni panasz ügyében. Az Egyesült Államok küldötte jelezte: nem szavaz meg semmiféle olyan határozatot, amely elítéli az izraeli hatóságok dél-libanoni magatartását. A rövid ülésen az amerikai küldöttön kívül Kuba és Nicaragua képviselője szólalt fel.

A chilei hatóságok kijárási tilalmat rendeltek el Santiago területére. A rendelkezés éjfélkor lépett életbe, és délután 5 óráig tart. A rendőrség hivatalos bejelentése szerint a főváros központjában 195 embert vettek őrizetbe. Chilében már négy halálos áldozata van az országos tiltakozó megmozdulásoknak. A karhatalmi erők agyonlőttek egy francia papot. A legfrissebb jelentések szerint rendőrsortűzben vesztette életét egy 14 éves fiú is. Heves összecsapások voltak este Santiago központjában, a tizedik országos tiltakozási akció első napján. A karhatalmi alakulatok a városközpontban vízágyúkkal, idomított kutyákkal és gumibotokkal támadtak a chilei himnuszt éneklő tüntetőkre. Negyven tüntető megsebesült, sokakat a rendőrök letartóztattak.

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_chilei_tuntetes.jpgA chilei rendőrség brutális módszerekkel kergette szét a santiagói kormányellenes tüntetőket

A managuai nemzetvédelmi minisztérium közölte, hogy az ország északi és déli körzetében egyaránt heves harcok folynak a Nicaraguai Demokratikus Erő (FDN) nevű kormányellenes szervezet és a hadsereg egységei között. Augusztus 31-e és szeptember 2-a között a sandinista katonák tizenhét ellenforradalmárt öltek meg a fővárostól 230 kilométerre északra levő Quilalinál - jelentette a nemzetvédelmi minisztérium, hozzáfűzve, hogy sok fegyveres ellenforradalmár a Rio Coco nevű határfolyó vizébe fulladt, amikor megpróbáltak a folyón át Hondurasból nicaraguai területre jutni.

A Discovery amerikai űrrepülőgép - helyi idő szerint reggel 6.38 órakor - a kaliforniai Edwards légi támaszponton szállt le. A gép hatnapos föld körüli úton volt, fedélzetén hattagú személyzettel, köztük á második amerikai űrhajósnővel, Judith Resnikkel.

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_discovery.jpgA Discovery első leszállása

szeptember 6.

Hajnalban megindították a Paksi Atomerőmű kettes reaktorblokkjának berendezéseit, és azóta áramot termel. A párhuzamos kapcsolásra Kapolyi László ipari miniszter adta meg az engedélyt a helyszínen, a blokkvezénylőben. Éjjel 2 óra 2 perckor a már forgásban levő egyik generátort rákapcsolták az országos energiahálózatra. Az ünnepélyes indítás alkalmából az ipari miniszter elmondta, hogy az ország villamosenergia-ellátásában igen sokat jelent az újabb, 440 megawatt teljesítményű blokk üzembe lépése, így már összesen 880 megawatt teljesítménnyel dolgozik a Paksi Atomerőmű. Hazánk a korszerű technika megvalósításában - elsősorban a Szovjetunió segítségével - fölzárkózott a világ élvonalába, hiszen jó ütemben épül Pakson a harmadik és a negyedik reaktorblokk is, amelyek elkészülésével már 1760 megawatt teljesítményű lesz az erőmű.

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_paksi_atomeromu_kapolyi_laszlo.jpgA pillanatra várva

A csütörtökön átadott kettes blokk megindítása csaknem egy hónappal a kitűzött határidő előtt történt, és ez azért vált lehetővé, mert az atomerőmű dolgozói, szakemberei - a felszabadulási és kongresszusi munkaversenyhez való csatlakozás jegyében - minden időt kihasználtak az üzembe helyezés munkáinak elvégzésére. Az új egység, a kettes blokk az első napon mindössze húszszázalékos teljesítménnyel dolgozott. A következő napokban a Paksi Atomerőmű Vállalat szakmérnökei és fizikusai elvégzik az üzembe helyezési próbákat és a fizikai kísérleteket, majd fokozatosan növelik a reaktor teljesítményét. Az idei évre összesen mintegy hárommilliárd kilowattóra villamos energia termelését tervezik a két blokk üzemeltetésével.

A Bolgár Népköztársaság nemzeti ünnepe, az antifasiszta felkelés győzelmének és Bulgária felszabadulásának 40. évfordulója alkalmából ünnepi nagygyűlést rendezett a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága és a Hazafias Népfront Országos Tanácsa Budapesten, a Hazai Fésűsfonó művelődési házában. Az ünnepi megemlékezésen a IX. és a XX. kerületi vállalatok és intézmények mintegy félezer képviselője vett részt. Az elnökség tagja volt Óvári Miklós, a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára, Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács helyettes elnöke, Horn Gyula, az MSZMP Központi Bizottságának osztályvezetője, Várkonyi Péter külügyminiszter, Urbán Lajos közlekedési miniszter és Boncso Mitev, a Bolgár Népköztársaság budapesti nagykövete, valamint a főváros és a két munkáskerület politikai, társadalmi, gazdasági életének vezető képviselői. A nagygyűlés a bolgár és a magyar himnusz hangjaival kezdődött el. A megjelenteket Molnár Béla, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának titkára köszöntötte. Ezután Marjai József, a Minisztertanács elnökhelyettese emelkedett szólásra.

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_magyar_bolgar_nagygyules.jpgA nagygyűlés elnöksége

Boncso Mitev, a Bolgár Népköztársaság budapesti nagykövete, hazája nemzeti ünnepe, a bolgár nép antifasiszta felkelésének és Bulgária felszabadulásának 40. évfordulója alkalmából fogadást adott a rezidenciáján. A fogadáson részt vett Óvári Miklós, az MSZMP Központi Bizottságának titkára, Maróthy László, a budapesti pártbizottság első titkára, a Politikai Bizottság tagjai, Gyenes András, a Központi Ellenőrző Bizottság elnöke, Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács helyettes elnöke, Marjai József, a Minisztertanács elnökhelyettese, Horn Gyula, az MSZMP KB külügyi osztályának vezetője, Várkonyi Péter külügyminiszter, Juhár Zoltán belkereskedelmi, Kapolyi László ipari, Urbán Lajos közlekedési miniszter, valamint a politikai, a társadalmi, a gazdasági és a kulturális élet több más képviselője. Ott volt a budapesti diplomáciai képviseletek számos vezetője és tagja.

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa Keresztury Dezső Állami-díjas akadémikusnak kiemelkedő tudományos és irodalmi tevékenysége elismeréseként, 80. születésnapja alkalmából a Magyar Népköztársaság babérkoszorúval ékesített Zászlórendje kitüntetést adományozta. A kitüntetést a Parlamentben Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke adta át. Az eseményen jelen volt Tétényi Pál, az MSZMP Központi Bizottsága osztályvezetője és Polinszky Károly, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke.

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_keresztury_dezso_losonczi_pal.jpgKeresztury Dezső Losonczi Páltól átveszi a kitüntetést

A Kubai Kommunista Párt Központi Bizottságának meghívására hivatalos látogatásra Havannába érkezett Aczél György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára. Aczél Györgyöt a havannai nemzetközi repülőtéren Carlos Rafael Rodriguez, a Kubai KP KB Politikai Bizottságának tagja, az államtanács elnökének helyettese, miniszterelnök-helyettes fogadta.

A Francia Kommunista Pánt Központi Bizottságának meghívására Szűrös Mátyásnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága titkárának vezetésével pártküldöttség utazott Párizsba.

A delegáció megbeszéléseket folytat a francia testvérpárt, valamint a Francia Szocialista Párt vezetőivel, és részt vesz a francia kommunista sajtó hagyományos központi ünnepségén.

Minden eddiginél hosszabb időt töltöttek már egyhuzamban a világűrben a Szaljut-7-Szojuz T-11 űrkomplexum jelenlegi lakói: Kizim, Szolovjov és Atykov. Mára virradóra átlépték az eddigi 211 napos határt, amely Berezovoj és Lebegyev nevéhez fűződött, ők ugyancsak a Szaljut-7 fedélzetén dolgoztak 1982-ben. A mostani szovjet űrhármas teljesítménye hivatalosan még nem számít világcsúcsnak. Viktor Blagov, a repülés helyettes irányítója a sajtóértekezleten elmondta: a Nemzetközi Repülésügyi Szövetség döntése szerint a rekordhoz az előző csúcsnál öt százalékkal többet kell teljesíteni. Erre joggal lehet számítani a Blagov szerint befejező szakaszába lépett űrrepülés során. A három űrhajós 1984. február 8-a óta dolgozik a kozmoszban, két vendégcsapatot fogadott, s hat ízben végzett szerelőmunkát a nyílt világűrben.

A sajtóértekezleten elhangzott, hogy ez a repülés is bizonyította, az ember már megtanult egy évig élni és dolgozni a világűrben. A tapasztalatok közül az egyik legfontosabb, hogy kedvezőek a háromtagú legénységgel kapcsolatos tapasztalatok. Nagyban segít a saját kutatásokat végző orvos jelenléte, akinek a tartós űrrepülésben való részvétele rendkívül fontos. Példaként említették, hogy az utóbbi hetekben éppen Atykov hívta fel az űrközpont figyelmét a kozmonauták bizonyos mértékű fáradtságával összefüggő alvási gondjaira. Ezért szeptember 2-től egy órával csökkentették a munkaidejüket.

Az észak-yorkshire-i Kellingley bányánál súlyos összecsapás zajlott le a rendőrség és a sztrájktörők ellen kivonult, mintegy négyezer főnyi sztrájkőrtömeg között. Többeket letartóztattak, a sérültek között rendőrök is vannak.

Harckészültségbe helyezték a líbiai fegyveres erők egyes egységeit, mert a 6. amerikai flotta hajói nagyszabású hadgyakorlatot folytatnak a líbiai területi vizek közelében. A líbiai fegyveres erők legfelsőbb parancsnokságának közleményét a Jana líbiai hírügynökség hozta nyilvánosságra.

Három és fél évi előkészítő munka után Addisz Abebában megnyílt új testvérpártunk, az Etióp Dolgozók Pártjának alapító kongresszusa. A tanácskozás színhelyéül szolgáló kongresszusi csarnok nagytermének pódiumát zöld-sárga-piros nemzetiszínű és vörös drapériákkal díszítették. Baloldalt Marx, Engels és Lenin arcképe alatt ez az amhara nyelvű felirat olvasható: Irányvonalunk a marxizmus-leninizmus. Középen a pártszervező bizottság vezetőjének, Mengisztu Hailé Mariamnak, az Ideiglenes Katonai Kormányzó Tanács elnökének nagyméretű portréját helyezték el. A jobbszélen vörös sarló-kalapácsos, aranyszínű ötágú csillag alatt az Etióp Dolgozók Pártja alapító kongresszusa felirat látható, alatta a miénkhez képest késésben levő, az itteni naptár szerint 1976-ot jelző időponttal.

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_etiop_kongresszus.jpgA küldöttek a beszámolót hallgatják

A tanácskozás 1472 küldötte nagy tapssal köszöntötte az emelvényre lépő Mengisztut, a pártszervező bizottság vb-tagjait és az elnökségben helyet foglaló külföldi vendégeket, akik öt világrész ötvennél több országából jöttek, hogy kifejezzék a kommunista és munkáspártok, a forradalmi és nemzeti felszabadító mozgalmak szolidaritását a most megalakuló etióp testvérszervezettel. Az elnökségben láttuk a magyar párt- és állami küldöttség vezetőjét: dr. Korom Mihályt, az MSZMP PB tagját, a KB titkárát és a szovjet delegáció élén ideérkezett Grigorij Romanovot, az SZKP PB tagját, a KB titkárát is. Külön említést érdemel, hogy a térség több haladó országa: Angola, Mozambik, Zimbabwe és Zambia, Tanzánia, illetve a népi Benin állam-, illetve kormányfői is pártvezetői szinten képviselteti magát.

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_grigorij_romanov_1.jpgAz Etióp Dolgozók Pártjának alapító kongresszusán Grigorij Romanov, az SZKP KB tagja, a KB titkára átnyújtja az SZKP ajándékát egy Lenin arcképével díszített vörös lobogót Mengisztu Hailé Mariam etióp államfőnek

A kongresszust Mengisztu Hailé Mariam nyitotta meg, felszólítására a részvevők egyperces, néma felállással emlékeztek meg a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom, a forradalmi és nemzeti felszabadító mozgalmak nagy halottairól, köztük az első helyen Jurij Andropovról. Az etióp vezető rövid megnyitó szavaiban méltatta, hogy a pártalapító kongresszus egybeesik a forradalom tizedik évfordulójának ünnepségeivel, s így egyszerre kínál alkalmat a megtett út értékelésére és a további feladatók felvázolására. A kongresszus ezután megválasztotta szerveit és munkabizottságait, majd a következő napirendet fogadta el: a pártszervező bizottság vezető testületének beszámolója és annak vitája; a hazai társadalmi szervezetek és a külföldi testvérpártok képviselőinek felszólalásai; a szervezeti szabályzat, a pártprogram és a tízéves országépítő terv megvitatása és elfogadása; a párt vezető szerveinek megválasztása; a kongresszusi határozat elfogadása. Ezt követően Mengisztu elnök az EDP alapító kongresszusa elé terjesztette a szervező bizottság vezető testületének beszámolóját.

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_mengisztu_haile_mariam.jpgMengisztu Hailé Mariam a szónoki emelvényen

Mengisztu Hailé Mariam később találkozott az Addisz Abbebában tartózkodó magyar párt- és állami küldöttséggel. A szívélyes, baráti légkörű találkozó során véleménycserére került sor a két pártot érintő kérdésekről, a magyar-etióp kapcsolatok további erősítésének lehetőségeiről.

Heves összecsapások voltak Santiagóban és Chile több más nagyvárosában a Pinochet tábornok-elnök távozását követelő tüntetők és az ellenük kivezényelt karhatalmi alakulatok között. A kétnapos országos tiltakozó megmozdulásokon hatan életüket vesztették, és több mint 250 személy megsérült. A rendőrség adatai szerint 340 tüntetőt tartóztattak le. A tiltakozó akciókat a polgári pártokat tömörítő Demokratikus Szövetség hirdette meg a 11 éve tartó katonai diktatúra elleni tiltakozás jegyében. A karhatalmi alakulatok brutális fellépése azonban lehetetlenné tette a megmozdulások békés jellegének megőrzését. Tüntetők lepték el a főváros utcáit, s a nyomornegyedekben barikádokat is, emeltek. A külvárosokban páncélkocsikkal megerősített karhatalmi alakulatok cirkálnak, a főváros középületeit rendőri egységek őrzik.

Az ország északi részén fekvő Copiapo város egyetemének környékén a rendőrök egy diákot agyonlőttek, és az összecsapásokban a helyi rendőrparancsnok is életét vesztette. A rendőrök sortüze három személyt megsebesített. Valparaisóhan szintén barikádokat emeltek több munkásnegyedben. Egy pokolgép robbanása a Santiagótól 140 kilométerre fekvő városban is áramszünetet okozott. Concepciónban, a fővárostól 525 kilométerre délre, a rendőrség megrohamozta az egyetemet, hogy eltávolítsa a tüntető diákokat. Mintegy 100 egyetemistát letartóztattak. A chilei katolikus egyház panaszt emelt a hatóságoknál André Jarlan francia pap meggyilkolása miatt. Leon Bouvier, Franciaország santiagói nagykövete, magyarázatot követelt a chilei külügyminisztériumtól a pap halálára. Az egy évvel ezelőtt Chilébe érkezett Jarlan atya a szegénynegyedek lakóinak gyámolítója volt. A gyilkos golyók külvárosi faházában érték, amikor a csendőrök tüntető fiatalokra nyitottak tüzet.

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_chilei_rohamrendorseg.jpgA chilei rohamrendőrség gumilövedékekkel támad a tüntetőkre a főváros egyik munkásnegyedében

szeptember 7.

Németh Károlynak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottsága tagjának, a Központi Bizottság titkárának vezetésével, a Bolgár Kommunista Párt Központi Bizottsága és a Bolgár Népköztársaság Államtanácsa meghívására magyar párt- és kormányküldöttség utazott Szófiába, Bulgária felszabadulása 40. évfordulójának ünnepségeire. A küldöttség tagjai: Hoós János, a Központi Bizottság tagja, az Országos Tervhivatal államtitkára és Köbli Gyula, a Központi Bizottság osztályvezető-helyettese. A párt- és kormányküldöttség búcsúztatására a Ferihegyi repülőtéren megjelent Baranyai Tibor, a Központi Ellenőrző Bizottság tagja, a KB párt- és tömegszervezetek osztályának vezetője és Roska István külügyminiszter-helyettes. Ott volt Boncso Mitev, a Bolgár Népköztársaság magyarországi nagykövete.

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_nemeth_karoly.jpgNémeth Károly küldöttség élén Bulgáriába utazott

Ju Jong Goi, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság budapesti nagykövete hazája nemzeti ünnepe alkalmából fogadást adott a nagykövetségen. A fogadáson részt vett Sarlós István, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnökhelyettese, Katona Imre, az Elnöki Tanács titkára, Horn Gyula, az MSZMP KB külügyi osztályának vezetője, Köpeczi Béla művelődési miniszter, Somogyi László építésügyi és városfejlesztési miniszter, Nagy Gábor külügyminiszter-helyettes, Rácz Sándor altábornagy, honvédelmi miniszterhelyettes, valamint a politikai, a társadalmi, a gazdasági és a kulturális élet számos képviselője. Ott volt a budapesti diplomáciai képviseletek több vezetője és tagja.

Hazánk felszabadulásának 40. évfordulója és az MSZMP XIII. kongresszusa tiszteletére kezdeményezett munkaversenyhez csatlakoztak a Székesfehérvári Könnyűfémmű dolgozói is. A nagyüzem brigádjai vállalták, hogy csökkentik az önköltséget. A préskovácsmű termelési tervét száz tonnával kívánja túlteljesíteni. Szerepel még a vállalások között, hogy termékükből ötszáz tonnával többet szállítanak a tőkés piacra, mint korábban.

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_szekesfehervari_konnyufemmu.jpgA préskovácsmű a termelési tervet igyekszik túlteljesíteni

Leonyid Kosztandovot, az SZKP KB tagját, a Szovjetunió miniszterelnökének helyettesét, aki szerdán hunyt el, pénteken a Vörös téren helyezték örök nyugalomra. Kosztandovot a moszkvaiak ezrei kísérték el utolsó útjára. A Lenin-mauzóleum mellvédjén Vitalij Vorotnyikov, Andrej Gromiko, Vlagyimir Dolgih és Jegor Ligacsov foglalt helyet. A gyászünnepség szónokai hangsúlyozták: Leonyid Kosztandov nagymértékben hozzájárult a szovjet vegyipar fejlesztéséhez, valamint a vegyipari alapkutatások megszervezéséhez és sokat tett a szocialista közösség országai közötti vegyészeti és vegyipari együttműködés megszervezéséért. A Leonyid Kosztandov hamvait tartalmazó urnát tüzérségi díszsortűz hangjai közepette helyezték el a Kreml falában.

Az afganisztáni hadsereg sikeres akcióiról számol be helyszíni jelentésében a moszkvai Pravda tudósítója a lap pénteki számában. A tudósítónak alkalma volt beszélgetni Sadiki hadseregtábornokkal, az afgán hadsereg politikai főcsoportfőnökével, akinek értékelése szerint az országban változatlanul bonyolult a helyzet Az ellenforradalmárokat egyre korszerűbb fegyverekkel látják el, s ezek kezelésére külföldi tanácsadók képezik ki Afganisztán ellenségeit. Évről évre ennek ellenére fokozatosan erősödik az afgán hadsereg, s ennek eredményeként az elmúlt időszakban sikeres akciókat hajtott végre Herat tartományban, Andarab és Khost városokban - mondotta a magas rangú katonatiszt. A pakisztáni határ mellett fekvő Khost városából küldött jelentésében a szovjet újságíró beszámol arról, hogy az elleniforradalmárok a környező magaslatokról kiindulva akarták elfoglalni a várost, ahol - terveik szerint - meg kellett volna alakulnia a „felszabadított területen működő ellenforradalmi kormánynak”. Az afganisztáni hadsereg egységei majdnem húszórás harcban megsemmisítették az ellenforradalmi bandákat, megakadályozva ezzel terveik megvalósítását.

Az Etióp Dolgozók Pártjának alapító kongresszusa Addisz Abebában az előző nap Mengisztu Hailé Mariam által a pártszervező bizottság vezető testületé nevében előterjesztett beszámoló vitájával folytatta munkáját. Jelképesnek tekinthető, hogy az első felszólaló éppen annak az Eritreának pártszervező titkára volt, amelynek szeparatistái külső támogatással fegyveresen támadják az ország egységét, s vele a forradalmat. Az eritreai küldött felszólalása éppen azért keltett figyelmet, mert a tartomány kommunistái nevében egyértelműen támogatásáról biztosította az EDP állam- és társadalomépítő programját. A többi felszólaló hasonló értelemben foglalt állást, külön is kiemelve Mengisztu személyes érdemeit az etiópiai forradalom és a pártalapítás folyamatában.

A kongresszus ezt követően közfelkiáltással egyhangúlag jóváhagyta és a tanácskozás fő dokumentumának minősítette a beszámolót. A nap folyamán az etióp társadalmi szervezetek közül az ifjúsági szövetség képviselői köszöntötték a kongresszust, azzal az ígérettel, hogy a fiatalok készek részt vállalni az EDP országépítő programjában megjelölt nagy és nem könnyű feladatok végrehajtásából.

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_etiop_kongresszus_2.jpgGyerekek köszöntik a tanácskozás résztvevőit

Belehalt sebeibe egy harmincesztendős chilei munkás, akit egy nappal korábban lőttek fejbe a rendőrök Santiagóban a diktatúraellenes megmozdulások egyik összecsapásában. Halálával kilencre emelkedett a tiltakozó akciók áldozatainak száma. A karhatalmi erők az elmúlt napokban is kíméletlenül léptek fel a diktatórikus rendszer felszámolását és a demokratikus nyitást követelő tüntetőkkel szemben. Nyugati hírügynökségek értékelése szerint a mostani akció az egyik leghatározottabb kiállás volt a rezsimmel szemben tizenhat hónapja kibontakozott tiltakozó megmozdulások sorában.

Pinochet tábornok ismételten úgy nyilatkozott, hogy az elkövetkező öt évben is ő fog kormányozni. A mostani tiltakozó megmozdulásokkal kapcsolatban azt mondta, hogy annak szervezőit el kell ítélni, mert a tüntetések részvevőit zendülésre bujtogatták. A diktátor a tiltakozó nap szervezőire próbálta hárítani a halálos áldozatok miatti felelősséget. Kijelentette, ha a katonai rezsim felszámolását követelő akciók folytatódnak, más eszközökhöz fog folyamodni. A tiltakozó megmozdulás hatását mi sem jelzi jobban, mint a katonai kormányzathoz közel álló lapok állásfoglalása a kormány és az ellenzék közötti párbeszéd megkezdésének szükségességéről. Ezek az újságok vezércikkeikben azt követelték Pinochet tábornoktól, hogy kezdje meg a tárgyalásokat az úgymond nem marxista ellenzékkel, mert a helyzet egyébként kicsúszik az ellenőrzése alól.

Juan Francisco Fresno, a chilei főváros katolikus érseke nem volt hajlandó eleget tenni a katonai kormány felszólításának, hogy mondja le a tiltakozási megmozdulások során megölt francia papért tartandó gyászmiséjét. A DPA nyugatnémet hírügynökség szerint a chilei ellenzék újabb tiltakozó megmozdulásokat helyezett kilátásba a diktatórikus rendszer ellen. Ellenzéki körökben a kétnapos tiltakozó akciót teljes politikai sikernek minősítik.

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_chilei_tuntetesek.jpgA chilei fővárosban a Pinochet ellen tüntetők több helyütt barikádokkal zárták el az utcákat

Az Egyesült Államok nem hivatalos szervezetek és zsoldosok felhasználásával valósítja meg beavatkozási politikájának egy részét Közép-Amerikában. Erre a következtetésre jut Alexander Cockburn, a The Watton című liberális folyóirat szerkesztője cikkében, amelyet a kormányzat politikáját általában támogató befolyásos napilap, a The Wall Street Journal is érdemesnek tartott leközlésre. Cockburn egyebek között utal arra, hogy ezekben a napokban tartja tanácskozását az Egyesült Államokban levő San Diego városában az a „kommunistaellenes világliga” nevű szervezet, amely John Singlaub tábornokot választotta elnökéül. A tábornokot annak idején, ultrareakciós nézetei miatt még Carter elnök menesztette posztjáról. Mint sajtójelentésekből kiderül, ez nem akadályozta meg a Pentagont abban, hogy Singlaubot tanácsadónak kérje fel egy salvadori kérdésekkel foglalkozó bizottságban.

szeptember 8.

A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság nemzeti ünnepe, az ország függetlensége kikiáltásának 36. évfordulója alkalmából Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, Losonczi Pál, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke és Lázár György, a Minisztertanács elnöke táviratot küldötte Phenjanba Kim Ír Szennek, a Koreai Munkapárt Központi Bizottsága főtitkárának, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság elnökének és Kang Szong Szannak, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság Közigazgatási Tanácsa elnökének.

A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság nemzeti ünnepe alkalmából Apró Antal, az országgyűlés elnöke táviratban üdvözölte Jang Hjong Szobot, a KNDK Legfelsőbb Népi Gyűlése Állandó Bizottságának elnökét. A Szakszervezetek Országos Tanácsa, a Hazafias Népfront Országos Tanácsa, a KISZ Központi Bizottsága, az Országos Béketanács és a Magyar Nők Országos Tanácsa ugyancsak táviratban köszöntötte koreai partnerszervezetét.

Bulgária nemzeti ünnepe, a szocialista forradalom győzelme es az ország felszabadulásának 40. évfordulója alkalmából Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, Losonczi Pál, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke és Lázár György, a Minisztertanács elnöke táviratot küldött Szófiába Todor Zsivkovnak, a Bolgár Kommunista Párt Központi Bizottsága főtitkárának, a Bolgár Népköztársaság Államtanácsa elnökének és Grisa Filipovnak, a Bolgár Népköztársaság Minisztertanácsa elnökének.

Bulgária nemzeti ünnepe alkalmából Apró Antal, az országgyűlés elnöke táviratban üdvözölte Sztanko Todorovot, a Bolgár Népköztársaság nemzetgyűlése elnökét. Táviratban köszöntötte bolgár partnerét a Hazafias Népfront Országos Tanácsa, a Szakszervezetek Országos Tanácsa, a KISZ Központi Bizottsága, az Országos Béketanács és a Magyar Nők Országos Tanácsa.

Bulgáriában az elmúlt hetekben-napokban sok minden emlékeztetett az 1944. szeptember 9-e óta eltelt négy évtizedre. Országszerte készültek a Bolgár Népköztársaság nemzeti ünnepiére, az antifasiszta felkelés győzelmének és Bulgária felszabadulásának 40. évfordulójára. Az ünnep alkalmából új létesítményeket adtak át, megemlékezések sora mutatta be az ország fejlődését. A központi rendezvényeikre negyven külföldi küldöttség érkezett. A párt- és kormánydelegációk mellett nemzetközi szervezetek is képviseltették magukat, részt vesz az ünnepi rendezvényeken Romes Csandra, a Békevilágtanács elnöke is. Az ország más tájaira a testvérmegyék küldöttséged látogattak ezekben a naplókban, Szófia vendége Budapest küldöttsége is.

Délelőtt Todor Zsivkov, a Bolgár Kommunista Párt KB főtitkára, a Bolgár Népköztársaság Államtanácsának elnöke fogadta a szocialista országok delegációinak vezetőit, közöttük Németh Károlyt, az MSZMP PB tagját, a KB titkárát, majd találkozott a többi küldöttség vezetőivel. Délután a külföldi delegációk megkoszorúzták a Dimitrov-mauzóleumot, és lerótták kegyeletüket a bolgár forradalmár szarkofágjánál.

Öt órakor kezdődött a Ludmilla Zsivkova Kultúrpalota kongresszusi termében az ünnepi nagygyűlés. A négyezer személyes teremben a vendégek, a részvevők köszöntése után - az elnökségben foglaltak helyet a bolgár párt és kormány vezetői, a külföldi delegációk vezetői - Todor Zsivkov mondott beszédet.

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_szofiai_nagygyules.jpgA nagygyűlés részvevői az ünnepi beszédet hallgatják

Eltérítették az iráni légitársaság egyik belföldi járatát. A Bandar Abbasz és Teherán között közlekedő Boeing 727 mintájú utasszállító repülőgépet 114 utassal és kilencfőnyi személyzettel a fedélzetén hét géprabló kerítette hatalmába. A repülőgép először Bahreinben, a manamai nemzetközi repülőtéren szállt le. Az iráni utasszállító a manamai repülőtéren üzemanyagot vett fel, majd útját folytatva, Kairóban szállt le ismét. Az egyiptomi légügyi hatóságok a gép leszállása előtt azt közölték, hogy hajlandók a repülőgépet üzemanyaggal ellátni, hogy minél hamarabb távozhasson Kairóból.

Addisz Abebában a külföldi vendégek felszólalásaival folytatódott az Etióp Dolgozók Pártjának alapító kongresszusa. A magyar párt- és állami küldöttség vezetője, dr. Korom Mihály, az MSZMP PB tagja, a KB titkára a délutáni ülés első szónokaként lépett a mikrofonhoz. Küldöttségünk vezetője a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága nevében köszöntötte új testvérpártunk alapító kongresszusát, amelynek átadta a szocializmust építő magyar nép, a magyar kommunisták és személy szerint Kádár János elvtárs testvéri üdvözletét és jókívánságait. Hangsúlyozta, hogy barátságunk szilárd alapja a marxista-leninista eszme, a világ haladásáért és békéjéért folytatott közös harc, egymás kölcsönös megbecsülése.

Nyilatkozat formájában határozattervezetet dolgozott ki az el nem kötelezett országok koordinációs irodája az ENSZ-közgyűlés jövőre soron következő 40. ülésszakára az éjaszkába húzódóan. Ebben egyebek között támogatásukról biztosítják a világ békéjéért, és biztonságáért harcoló népeket, hitet tesznek a leszerelés s elsősorban a nukleáris leszerelés mellett, és síkraszállnak az országok közötti sokoldalú együttműködésért. Élesen elítélik a nyilatkozatban egyes nyugati hatalmak törekvését, mellyel az ENSZ szerepét, a fejlődő országok részére sokat jelentő támogatását próbálják lekicsinyelni. Az el nem kötelezett országok javasolják, hogy 1985-öt nyilvánítsák az ENSZ évének, és reményüket fejezik ki, hogy a következő esztendő a tartós béke és az igazságosság korszakát nyithatja meg. A dokumentumot eljuttatják az ENSZ-közgyűlés idei, sorrendben 39. ülésszakának résztvevőihez.

Politikai tömegtiltakozássá vált Santiagóban a meggyilkolt francia pap emlékére tartott gyászmise. A francia kormány vizsgálatot követel André Jarlan atya halála körülményeinek tisztázására. A chilei katolikus egyház vezetői ismételten megbélyegezték a diktatúra által alkalmazott erőszakot. Tavaly május óta száz embert öltek meg Chilében az utcai tüntetéseken.

A chilei főváros Victoria kerületéből gyászmenet indult a santiagói székesegyházban tartandó gyászszertartásra. A városközpontban megerősített karhatalmi osztagok voltak láthatók mindenfelé. A szertartás idején rendőrségi helikopterek köröztek az utcák felett. A gyászünnepségen megjelent a pápai nuncius, a francia nagykövet, és ott volt Guy Deroubaix, Saint Denis érseke, aki Franciaországba kíséri majd az elhunyt holttestét. A gyászmisét Juan Francisco Fresno santiagói érsek celebrálta. Szavai a katonai diktatúra kegyetlenkedéseit ítélték el: - Véget kell vetni az erőszaknak. Nem támadhatnak folyton életünkre, halált és fájdalmat okozva, hiszen ez a nép megérdemli, hogy békében élhessen. A szertartás végén a részvevők Jarlan atya emlékét éltették, szabadságot és demokráciát követeltek. A rendőrség sokakat őrizetbe vett. A UPI amerikai hírügynökség utal arra, hogy a francia kormány tiltakozott a pap halála miatt, és az eset teljes tisztázását követelte. Edward Kennedy szenátor pénteken kijelentette, hogy a washingtoni kormánynak be kellene szüntetnie a chilei rezsim gazdasági támogatását mindaddig, amíg helyre nem állítják az országban a demokráciát.

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_chile_andre_jarlan_gyaszmenet.jpgTüntetés a chilei főváros La Victoria munkásnegyedében hogy a rendőrök meggyilkolták André Jarlan francia katolikus papot

szeptember 9.

37 éves korában, szívroham következtében váratlanul elhunyt Máté Péter, a népszerű zeneszerző és énekes. Temetéséről később intézkednek.

Szinte nehéz elhinni, hogy már közel negyven éve maghalt. Dalai szinte beépültek a mindennapjainkba, az Azért vannak a jó barátok, a Zene nélkül mit érek én már közös kultúrkincsünk részei, amit közös éneklésekor mindenki együtt énekel a többiekkel. A Hazám, a Hull az elsárgult levél vagy az Egyszer véget ér olyan dalok, amelyek alapművek lettek. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy a tehetségkutató versenyeken hazai sztenderdekként adják elő az ifjú tehetségek a dalait.

Közel 150 dal szerzője és előadója. Dalai évtizedekkel halála után is nagy népszerűségnek örvendenek. Hatéves korától magánúton, 14 éves korától zeneiskolákban tanult. Tanította Bágya András és Balassa P. Tamás is. 1965-ben érettségizett a Petőfi Sándor Gimnáziumban, ugyanabban az évben megalapította első kísérőzenekarát a Máté együttest, amely később Főnix együttes néven működött tovább (Mihály János basszusgitár, Hantó Ferenc szólógitár, Csom Attila billentyű és Csűri László dob). Első dalait a Magyar Rádió Könnyűzenei Stúdiójában, az Illés-együttes kíséretével készítette. 1967-ben készítette el első saját felvételeit, az „Úgy várom, jössz-e már?” és a „Mondd már”-t, még ugyanebben az évben a „Néger zongorista dala” című felvétellel a pol-beat fesztiválon első díjat nyert.

Változatos pályája során Szocsiban és Athénban ért el fesztiválhelyezést, előadói díjat nyert a párizsi sanzonversenyen, szerepelt többek között Kubában és Kanadában is. Az 1970-es évek elején rendszeresen fellépett a Műegyetem Ezres klubjában volt feleségével, Dékány Saroltával, akivel a házassága két évig sem tartott. 1973-ban a „Hull az elsárgult levél” című dala első lett a Made In Hungary rádiós vetélkedőn. Ugyanebben az évben készül a Ki van a tojásban? című Szalkai Sándor rendezte film, amelynek a zeneszerzője volt. 1973-74-ben az Express együttessel lépett fel (többek között a Drezdai Dalfesztiválon). 1976-ban harmadik helyezést ért el az írországi Castlebarban, 1977-ben másodikat az „Együttlét” című dallal a Metronóm 77 televíziós fesztiválon. 1979-ben megkapta a Magyar Rádió nívódíját, 1981-ben a legjobb hangszerelés díjával jutalmazták a táncdalfesztiválon. „Elmegyek” című dala „Nicolas” címmel, Sylvie Vartan előadásában világsláger lett. Hangszerelt musicalt (Jézus Krisztus Szupersztár), írt színházi kísérőzenét (A királynő katonái, Kaméleon). Az S. Nagy István – Máté Péter szerzőpáros írta a Krízis című rockmusicalt is, amit a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon adtak elő, az egyik főszereplő balesete miatt csupán néhány alkalommal. (E műnek különlegessége, hogy a rockzenészeket és a színművészeket itthon talán először állították egy színpadra; a szereplők többek között: Csongrádi Kata, Vikidál Gyula). Számtalan duettet is énekelt, többek között Kovács Katival, Cserháti Zsuzsával, Házy Erzsébettel, Dékány Saroltával és Zalatnay Saroltával.1984. szeptember 7-én Hódmezővásárhelyen, másnap Mindszenten lépett fel. Ezek voltak az utolsó előadásai.


Temetésén ez a dala szólt

Szófiában folytatódott az antifasiszta felkelés győzelmének, Bulgária felszabadulásának negyvenedik évfordulója tiszteletére rendezett központi ünnepségsorozat. Heggel kilenc órakor a Szeptember 9. téren előbb katonai díszszemlét tartottak, majd a szófiai dolgozók tízezrei vonultak föl. Az ünnepségen a Dimitrov-mauzóleum mellvédjén foglaltak helyet a bolgár párt és állam vezetői, Todor Zsivkovval, a Bolgár Kommunista Párt Központi Bizottságának főtitkárával, a Bolgár Népköztársaság Államtanácsának elnökével az élen, valamint a szocialista országok küldöttségének vezetői, köztük Németh Károly, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára.

A díszszemle után a menet elején az antifasiszta felkelés egykori harcosai haladtak, őket követték a Vaszil Levszki, a Szeptember 9. kerület üzemeinek dolgozói. A transzparensek emlékeztettek a negyven évvel ezelőtti eseményekre, a négy évtized eredményeire, a jelen feladataira, éltették a szovjet-bolgár barátságot, a szocialista országok együttműködését, kifejezték a bolgár nép békevágyát. A felvonulás hagyományosan folklórbemutatóval zárult. A szófiaival egy időben Bulgária több városában is felvonulással köszöntötték az ünnepet. Az esti órákban a BKP Központi Bizottsága, a Bolgár Népköztársaság Államtanácsa és Minisztertanácsa fogadást adott.

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_szofiai_felvonulas.jpgFelvonulás a bolgár fővárosban az antifasiszta felkelés győzelmének és az ország felszabadulásának 40. évfordulóján

Százezres tömeggyűlésen emlékeztek meg Berlinben a fasiszta terroruralom sok millió áldozatáról. Az August Bebel téren megtartott nagygyűlésen jelen voltak az NDK párt- és állami vezetői, köztük Erich Honecker, az NSZEP KB főtitkára, az NDK Államtanácsának elnöke és Willi Stoph miniszterelnök. Az antifasiszta tömeggyűlésen részt vett a Magyar Ellenállók, Antifasiszták Szövetségének delegációja Kerekes Imre titkár vezetésével.

A Koreai NDK előtt álló feladatokat összegezte, és áttekintést adott az elmúlt több mint három és fél évtizedről délután Phenjanban, a KNDK megalakulásának 36. évfordulóján rendezett nagygyűlésen Pak Szong Csol alelnök, a Koreai Munkapárt KB Politikai Bizottságának tagja. Megemlítette például, hogy 1946-hoz viszonyítva a KNDK ipari termelése 400-szorosára nőtt. Sürgette a 2. hétéves terv végrehajtását a tervperiódus záróévében, 1984-ben, hogy ezzel meg lehessen alapozni a nyolcvanas évek második felében a lendületes gazdasági fejlődést.

Pak Szong Csol hangsúlyozottan szólt a Kim Ír Szen vezette KNDK párt- és állami küldöttségnek a Szovjetunióban, az európai szocialista országokban a közelmúltban tett látogatásáról, mint ami egységdemonstráció volt, s nagy jelentőségű a nemzetközi kommunista mozgalom, a világ békéjének és biztonságának szempontjából is. A beszéd fontos gondolata volt, hogy a Koreai NDK a szocialista országok, a nemzetközi kommunista mozgalom, a világ haladó erőinek egységére törekszik, támogatja a nemzetközi enyhülésért folyó küzdelmet. A KNDK lapjaihoz és szervezeteihez hasonlóan Pak Szong Csol is elítélően szólt Cson Tu Hvan dél-koreai elnök japánban tett látogatásáról, mint ami új akadályt gördített Korea újraegyesítésének útjába. Pak Szong Csol emlékeztetett arra, hogy változatlanul érvényben van a KNDK év elején tett javaslata, amely Dél-Korea bevonásával közvetlen tárgyalásokat irányoz elő a KNDK és az Egyesült Államok között. Az államelnök-helyettes megállapította, hogy az USA és Dél-Korea részéről azonban a javaslattól való elhatárolódás tapasztalható.

Új testvérpárttal erősödött a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom: hivatalosan megalakult az Etióp Dolgozók Pártja. Az alapító kongresszus által életre hívott 136 tagú központi bizottság első ülésén egyhangúlag Mengisztu Hailé Mariamot, az Ideiglenes Katonai Kormányzó Tanács elnökét választotta meg a KB főtitkárává. Mengisztu főtitkár a bizalmat megköszönve hangsúlyozta, hogy a jövőben is minden erejét népe és hazája szolgálatába kívánja állítani. Ezt követően ismertette a központi bizottság, illetve a kongresszus által megválasztott vezető testületek és szervek névsorát. A politikai bizottságnak, a főtitkárral együtt tizenegy tagja van, köztük a pártszervező vezető testület valamennyi eddigi tagja. .A PB-be hat póttagot, a KB-ba 64 póttagot is választottak.

Az emberiség számára életfontosságúak az atomháború elkerülésére és a fegyverkezési verseny megakadályozására irányuló intézkedések - hangsúlyozta Pérez de Cuellar, az ENSZ főtitkára, a közgyűlés 39. ülés. szakára készült jelentésében. A vasárnap New Yorkban nyilvánosságra hozott dokumentum a létfontosságú kérdések közé sorolta mindenfajta atomfegyver-kísértet, valamint a pusztító vegyi fegyverek teljes betiltását is.

A múlt héten 49 védtelen embert gyilkoltak meg Salvadorban a hadsereg és a különböző félkatonai terrorszervezetek tagjai - közölte egy vasárnap tartott istentiszteleten Arturo Rivera y Damas, San Salvador érseke. A katolikus főpap határozottan elítélte az országban uralkodó erőszakot. Felszólította a hatóságokat, hogy minél hamarabb állapítsák meg, kik a felelősek azért a tömeggyilkosságért, amelyet a hadsereg egyik alakulata követett el. Szeptember elsején katonák tüzet nyitottak négy utasokkal zsúfolt járműre a salvadori fővárostól 44 kilométerre fekvő Suchitoto és San Martin települések között. A kereszttűzben csaknem 80 ember vesztette életét. Az első hivatalos jelentések úgy próbálták feltüntetni az esetet', hogy a katonák egy „gerillakonvojnak” állítottak csapdát, de hamarosan nyilvánosságra került, hogy az áldozatok egyikénél sem találtak fegyvert.

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_salvadori_kormanyhadsereg.jpgA salvadori kormányhadsereg egyik őrnaszádja az ország csendes-óceáni partvidéke mentén

Monzában 120 ezer néző előtt rendeztek meg a Forma I. gépkocsik újabb, idei tizennegyedik világbajnoki futamát. A 295 kilométeres verseny a 35 éves osztrák Niki Lauda győzelmével végződött. Lauda, aki 1975-ben és 1977-ben már világbajnok volt, jelenleg az idei VB-pontversenyben 63 ponttal az első helyen áll, mögötte a francia Alain Prost a második 52.5 ponttal, aki ezúttal a harmadik körben feladta a versenyt. A világbajnoki futamban a döntést a 43. kör hozta, amikor az addig vezető 35 esztendős francia Patrick Tambay a gázpedáljának a hibája miatt kénytelen volt feladni a versenyt. Lauda, aki a start után a tizedik helyen volt, aztán fokozatosan előretört, s Tambay kényszerű kiválásánál másodikként haladt a mezőnyben, kihasználta a nagy lehetőséget, és győzött. A mostani 51 körös verseny után idén már csak két világbajnoki futam van hátra. Október 7-én a nürburgringi és október 31-én a portugáliai estorili viadal.

Eredmények: 1. Niki Lauda (osztrák), McLaren-Porsche 1:20:29.065 óra, 2. Alboreto (olasz), Ferrari 24:249 mp. hátrány, 3. Patrese (olasz), Alfa Romeo 1 kör, 4. Johansson (svéd) Toleman-Hart 2 kör, 5. Berger (osztrák) ATS-BMW 2 kör, 6. Ghinzani (olasz) Oseila-Alfa 3 kör.

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_lauda_alboreto_patrese_monza.jpgNiki Lauda megnyerte a futamot Michele Alboreto előtt. Riccardo Patrese lett a harmadik, általa pedig az F1-ben máig - cikkünk írásáig - utoljára végzett dobogón az Alfa Romeo

A pontverseny állása: 1. Lauda 63, 2. Prost (francia) McLaren-Porsche 53.5, 3. De Angelis (olasz) Lotus 29.5, 4. Arnoux (francia) Ferrari 24.5, 5. Piquet (brazil) Brabham-BMW 24, 6. Warwick (angol) Renault 23.

Humor:idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_humor_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_humor_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_humor_3.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_humor_4.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_humor_5.jpg

Reklám:
idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_reklam.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_reklam_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_reklam_3.jpg

Kékfény:
Összeütközött egy autóbusszal Budapesten, a Nagykőrösi úton személygépkocsijával Kökény László 35 éves alsónémedi kőműves, és a helyszínen meghalt. Egyik utasát életveszélyes, a másikat súlyos, nem életveszélyes állapotban szállították kórházba. Az autóbuszon levők közül négyen könnyű sérülést szenvedtek. A vizsgálat eddigi adatai szerint a személygépkocsi vezetője áttért az úttest bal oldalára.

Ledobta a ló Debrecen külterületén Juhász Imre 59 éves segédmunkást, aki a sérüléseibe, a helyszínen belehalt. A vizsgálat szerint a férfi a lovas fogatot hajtva felült az egyik ló hátára, de az megriadt, s ledobta.

Taxisofőr gyilkosa fölött ítélkezett Zalaegerszegen a Zala megyei Bíróság. A vádlott, Hidasi János 22 éves zalaegerszegi lakos április 30-án a zalaegerszegi Volán taxiállomásán beszállt az egyik kocsiba. Berta János 56 éves taxisofőr elindult a bemondott címre, Zalaszentiván községbe. Útközben azonban Hidasi megváltoztatta szándékát, és Kisfaludpusztára vitette magát. Az autót a település utolsó háza előtt megállíttatta, majd nyomban ezután 12 centiméteres tőrkésével nagy erővel mellbe szúrta a gépkocsi vezetőjét, kilökte a járműből, és a kocsival elhajtott. Az áldozatot kórházba szállították és megműtötték, de már nem tudtak segíteni rajta, belehalt sérüléseibe. A bíróság nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettében találta bűnösnek Hidasi Jánost, és ezért főbüntetésként életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte, mellékbüntetésként pedig nyolc évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. A védő enyhítésért, illetve a bizonyítás elutasítása és a súlyosabb minősítés miatt fellebbezett.

A BKV 17-es gyorsjáratú autóbusza egy vizet szállító tartálykocsival karambolozott Budapesten, a XVIII. kerületben, a Gyömrői úton. A baleset következtében az autóbusz utasai közül négyen - egyikük súlyosabban, hárman könnyebben - megsérültek; őket a mentők azonnal kórházba szállították. A vizsgálat eddigi megállapítása szerint a tartálykocsi szabálytalanul előzött, és emiatt karambolozott az autóbusszal. A balesetet a tartálykocsi kisebb sérülésekkel vészelte át, az autóbuszban viszont jelentős anyagi kár keletkezett.

Közlemények:
Értesítjük tisztelt vásárlóinkat, hogy kecskeméti 106. sz. mintaboltunk augusztus 27-től, leltározás miatt, zárva tart. Nyitás: szeptember 20-án a Fészek Áruházban. Alföldi Tüzép Vállalat, Kecskemét.

A NYOMELL értesíti kedves ügyfeleit, hogy áruforgalmi osztályának címe megváltozik 1984. szeptember 20-tól. A Bp. XIII., Csanády u. 5. helyett az V., Szent István tér 4. szám alatt. Telefon: 173-133, 173-188, 173-293. Telex: 22-7627. Levélcím: Bp. Pf.: 564. 1374 várja önöket a Pátria Nyomda Nyomtatványellátó Kirendeltsége.

Állásajánlat:idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_allasajanlat_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_allasajanlat_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_allasajanlat_3.jpg

Divat: Pillantás a kulisszák mögé
Divatbemutató főpróbáját tartotta nemrég a BUDAFLAX Lenfonó és Szövőipari Vállalat, karöltve a vele együttműködő vállalatokkal, ruhagyárakkal és szövetkezetekkel. A főpróba Budakalászon volt; az „előadás”, vagyis maga a bemutató Tallinnban és Moszkvában lesz. A vállalat évente több mint tizenegymillió rubel értékű árut szállít a Szovjetunióba. Az egyre növekvő mennyiségű szállítások előkészítésében sajátos és hasznos szerep jut a divatbemutatóknak. A bemutató általában könnyed és dinamikus. De hogy a könnyedség mögött mennyi nehézség leküzdése rejlik, hogy a mutatós öltözékekben milyen sok ember munkája ölt testet, azt csak az érintettek tudják igazán. Közülük kerestünk fel egyet, a Lenfonó és Szövőipari Vállalat egyik alapanyaggyártó üzemét, a Budakalászi Szövőgyárat.idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_divat_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_divat_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_divat_3.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_divat_4.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_divat_5.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_divat_6.jpg

A hétvégén megkezdődik a cukorgyártás:
Elsőként, szeptember 7-én, a Mezőhegyest Cukorgyár kezdi az idén a cukorrépa feldolgozását, vasárnap pedig az ország két legnagyobb gyára, a kabai és a szolnoki is hozzálát a nagy munkához. A következő hetekben aztán a többi gyár is fogadhatja majd a földekről a nyersanyag-szállítmányokat. Rendben, szervezetten készültek fel a gyárak a feldolgozási idényre. A karbantartási munkák elvégzéséhez sikerült előteremteniük az anyagokat, alkatrészeket, s néhány gyárban jelentősebb rekonstrukcióra is sor került. Az Ácsi Cukorgyárban az idén végzik el a főépület és a gyártelepi répakirakó korszerűsítését. Kaposvárott energiamegtakarító beruházásként új szelepprést helyeznek üzembe, Selypen pedig befejeződik a répafogadó és -tároló állomás építése. Folyamatosan érkezik a gyárakba a cukorrépa-feldolgozáshoz szükséges fűtőolaj, szén, koksz és mészkő. Kedvezőnek tekinthető, hogy a 280 ezer tonna mészkőnek mintegy 70 százaléka már a gyárakban van. Megkezdődött a Nyíregyházi Papírgyárból a csomagolóanyag szállítása is.

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_selypi_cukorgyar.jpgBefejeződött a nagyjavítás Selypen, a gyári főpróbát szeptember 14-én tartják

Főszezon a konzervgyárakban:
Szeptember adja a legnagyobb munkát a konzervgyáraknak. Ilyenkorra érik be nagy tömegben a szántóföldi zöldség, a paradicsom, a zöldpaprika, az uborka és a gyümölcs, főként a szilva, az alma, a körte. Az idén azonban a termés mennyiségében nagyok a különbségek az ország egyes vidékein. Van, ahol kielégítő mennyiséget tudnak betakarítani zöldségből, míg másutt a nyári csapadékhiány alaposan lecsökkentette a hozamokat. A tavaszi fagyok miatt gyümölcsből is kisebb a termés. Jellemző például, hogy a Szegedi Konzervgyár a kora tavasszal még 2463 tonna őszibarack felvásárlására kötött szerződést, s alig 300 tonna érkezik csak belőle a gyárba feldolgozásra. A gyümölcsök közül lényegében csak a málna felvásárlása közelítette meg a tervezettet, jóval kevesebb nyersanyag érkezett viszont meggyből, cseresznyéből, szamócából és kajszibarackból. Nem tudni még, hogy almából mennyit is sikerül majd a gyáraknak felvásárolniuk. Ma még a becslések alapján a tervezetthez közeli mennyiségre, mintegy 160 ezer tonna almára számítanak a gyárak. Az alma feldolgozása már meg is kezdődött. Körtéből viszont a tervezettnél mintegy kétezer tonnával többre, összesen 15 ezer tonnára számítanak, szilvából azonban a gyenge termés miatt az előrejelzések szerint a tervezettnek csak a felét, körülbelül 12 ezer tonnát vásárolhatnak fel. A gyárak mindenesetre most teljes üzemben dolgoznak. Készítik a savanyúságot, a befőtteket, a kompotokat, sűrítik a paradicsomot, az almát, igyekeznek a nyersanyagot a legértékesebb termékekké feldolgozni. Folyamatos az export, és zavartalan a belföldi ellátás. Ha kedvez az ősz, még sokat bepótolhatnak abból, ami a nyári termékekből kiesett.

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_kecskemeti_konzervgyar.jpgA Kecskeméti Konzervgyárban folyamatos a csemegekukorica feldolgozás

Megkezdődött a napraforgó feldolgozása:
Az idén a tavalyihoz képest jó két hetet késett a napraforgó érése, s a feldolgozás is később vette kezdetét. Tavaly augusztus második felében már fogadták a termést a növényolajgyárak, most pedig a Martfűi Növényolajgyár csak hétfőn, szeptember 3-án kezdhette meg a feldolgozási idényt. Szeptember 5-ig összesen 6650 tonna napraforgómag érkezett be a gyárakba. Az utóbbi napokban azonban felgyorsult a betakarítás, s így minden valószínűség szerint, amint legalább háromnapi feldolgozáshoz szükséges mennyiség beérkezik, a hétvégén, a jövő hét elején a többi növényolaj gyár, a rákospalotai, a kőbányai, a győri és a nyírbátori is hozzáláthat a nagy munkához. Sürget az idő, ezért a mezőgazdasági nagyüzemek igyekeznek nagy erőket összevonni azokon a napraforgótáblákon, amelyeken beérett a termés, hiszen minden nap nagy nyereséget jelent az országnak.

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_etolaj.jpgPalackozzák az étolajat, és folyamatosan szállítják az üzletekbe

Tej Fehérgyarmatról:
A Szamos menti Állami Tangazdaság fehérgyarmati 960 férőhelyes tehenészeti telepén naponta 11-12 ezer liter tejet fejnek, amit a tejipari vállalat mátészalkai üzemébe szállítanak.

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_fehergyarmati_tej.jpgA telep korszerűen felszerelt tejházában Bodor Andrásné szűrőbetétet cserél

Kenyérgyár:
Szeptember első felében már teljes kapacitással dolgozik Székesfehérvár új kenyérgyára. Az automatikus kemencék két műszakban naponta 48 tonna kenyeret adnak.
idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_szekesfehervari_kenyergyar.jpg

Cukorrépabetakarító gépek bemutatója:
Tizenkét féle cukorrépa betakarító gépet mutattak be a szekszárdi MEZŐGÉP Vállalatnál, öt gép teljesen új gyártmány, közülük az RTA 602-es csehszlovák kooperációban készül. Prototípusát először láthatták az érdeklődők.
idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_oroshazi_mezogep_1.jpg

Egyedi gépek exportra:
A Csepel Művek egyedi gépgyára csőgyári berendezéseket, gumiipari présgépeket exportál a szocialista országokba. Tőkés piarcra gépalkatrészeket, illetve az Országos Bányagépgyártó Vállalattal kooperálva forgó csőkemenceelemeket is gyártanak.

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_csepel_muvek.jpgA gyár nehézgépüzemében készülnek a csőkemenceelemek

Villamoselosztó szekrények:
A Vertesz zalaegerszegi gyárában megkezdték az ESZK-250 típusú kommunális elosztószekrények gyártását. Az idén több mint 500 darabot készítenek a lakótelepi villamos energia elosztására alkalmazható szerkezetekből.

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_zalaegerszegi_vertesz.jpgAz áramvezető síneket szerelik

Matrac, sorozatban: Idén 1 millió 150 ezer kempingterméket, főként gumimatracot gyártanak a Taurus nyíregyházi gyárában.
idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_nyiregyhazi_taurus.jpg

Falburkolók - új géppel:
Csanádpalotán, az Építőipari Szövetkezet gépparkja új berendezéssel gyarapodott; a napokban érkezeit meg a várva várt szállítmány, a faipari gyalugép, amelyet az egyik együttműködő partnerüktől vettek bérbe. A legkülönfélébb famunkák végezhetők el rajta, igen nagy hatásfokkal, kiváló minőségben. Az elkövetkező időszakban azonban falburkoló elemeket fognak gyártani az új géppel. Egyben ez azt is jelenti, hogy egy új termékkel jelennek meg a piacon.

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_csanadpalotai_falburkolo.jpgAz új konstrukcióval ismerkednek leendő kezelőik

Ruházati termékek Gyöngyösről:
A könnyű konfekcióruházat széles skálája több tucatnyi típusa készül a Heves megyei Ruházati Ipari Vállalat gyöngyösi üzemében. A harmincéves vállalat az utóbbi évek során rugalmasan alkalmazkodott a hazai és a külföldi piac igényeihez. Divatosat gyártani nem könnyű dolog, hiszen az irányzatok szinte napról napra változnak. A gyöngyösiek mégis lépést tartanak a korral. A bébi-, a női és a férfi könnyűkonfekció termékeiket a világ sok országában, Kanadában, az USA-bán, NSZK-ban, NDK-ban, Franciaországban, Szovjetunióban s természetesen itthon is ismerik.

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_gyongyosi_ruha.jpgA jól felszerelt tanműhelyben képzik az utánpótlást

Felsőruházat tőkés exportra:
Ezeket a csinos kabátokat az idei őszön a francia asszonyok és lányok hordják majd, s csak igen kevesen tudják, hogy a bélmegyeri ügyes asszonykezek állítják össze és varrják bérmunkában a RUTEX-szövetkezet helybeli részlegében.

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_rutex_szovetkezet.jpgEz a darab is készen van

Hidraulikák és szerszámok Nagyatádról:
A Danuvia nagyatádi gyárában hidraulikai elemeket, tápegységeket, szerszámelemeket és műanyagalakító szerszámokat gyártanak. Nyomásszabályozók, áramlásátalakítók, speciális modulelemék, csempeszerszámok is készülnek itt. Az év végéig több mint kétszázmillió forint értékben gyártanak és szállítanak hidraulikát és szerszámokat a belföldi megrendelőknek, valamint a KGST-országoknak, az NSZK-nak és Finnországnak. A gyár kollektívája a napokban indította útnak a Szovjetunióba a hidraulikatápegységek utolsó részét.

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_nagyatadi_szerszamgyar.jpgA szovjet exportra készült hidraulika-tápegységek

Jövőre megnyitják Ferihegy új utasforgalmi épületét:
A Ferihegyi repülőtér és a repülésirányítás korszerűsítése még 1977-ben megkezdődött. Hazánk egyetlen nemzetközi' repülőterének korszerűsítése már elengedhetetlen volt, hiszen Ferihegy mind nagyobb szerepet tölt be a nemzetközi polgári repülésben. A beruházás során elkészült az új leszállópálya, a forgalomirányító torony, a hangárépületek, amelyek ma már a korszerű repüléshez szükségesek. A fejlesztési program következő lépéseként most épül az új utasforgalmi épület és a hozzá tartozó kiegészítő létesítmény. A nyilvános versenytárgyalás után a Közlekedési Minisztérium, a Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság, a Komplex Külkereskedelmi Vállalat egy osztrák és NSZK-cégekből álló konzorciumot bízott meg az új utasforgalmi épület felépítésével. Magyar alvállalkozóként a Betonútépítő Vállalat az új utasforgalmi épület körül építi meg a betonpályát. Az utasforgalmi épület terveit az Uvaterv szakemberei készítették el. A jövőre átadásra kerülő új létesítmény építése a megfelelő ütemben halad; a 25 ezer négyzetméteres repülőtéri épületben évente kétmillió utast fogadnak és indítanak.

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_ferihegy.jpgAz épülő új utasforgalmi épület

Városaink: Szolnok
A minden irányból érkező vágányok, a villamos felső vezetékek láttán a városba érkező tapasztalja: Szolnok életében kulcsszerepe van a vasútnak. Fontos közlekedési átkelőhely a személy- és teherforgalomban egyaránt. Szolnokon halad keresztül a 4-es számú országos főútvonal is. A másik településformáló tényező a Tisza és persze a hozzá itt csatlakozó kisebb testvér, a Zagyva. A folyókat, a vasúti vágányokat átszelő hidak, felüljárók a megyeszékhely panorámájának jellemzői. Szolnokot ma már nem lehet sárból épült, sárban élő településnek nevezni - ahogy még néhány évtizede is emlegették. Az egykori vályogházak helyén otthonos lakónegyedek magasodnak, üdítő zöldövezetek szomszédságában.

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_szolnok_1.jpgA városközpont

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_szolnok_2.jpgLakótelep a Jubileumi téren

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_szolnok_3.jpgNyárutó a Tisza partján

Szerződést kötöttek a kivitelezésre:
Bár látványos változásokat egyik napról a másikra nem tapasztalni kívülről, a békéscsabai sportcsarnok építésével kapcsolatban mégis úgy fogalmazhatunk: az építkezés folytatódik. A városi tanács éppen a minap adott tájékoztatást a létesítmény állásáról. Eszerint lényeges az ügyben, hogy jövőre, illetve 1986-ra sikerült fedezetet biztosítani a Komplex Külkereskedelmi Vállalatnak a csehszlovák kivitelezők részére. Augusztusban meg is kötötték a szerződést a kivitelezés folytatására, pontosabban a csarnoképület teljes befejezésére. Ennek értéke mintegy 70 millió forint. A szerződés szerint a műszaki átadás megkezdése: 1986. július 1. A teljes részletességű kiviteli terveket ez év november 30-án kell átadni a kivitelezőknek, akiknek munkájával egyébként a beruházó békéscsabai Városi Tanács teljes mértékben elégedett.
idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_bekescsabai_sportcsarnok.jpg

A baráti Bulgáriai múltja és jelene:
Bulgária szeptember 9-én ünnepelt az ország felszabadulásának 40. évfordulóját. A Bolgár Népköztársaság külügyminisztériuma ebből az alkalomból magyar újságírókat egyhetes látogatásra hívott meg. A hét nap elteltével érzékletes kép rajzolódott ki bennünk a negyvenéves fennállását köszöntő szocialista Bulgária mai arculatáról, arról az útról, amelyet az ország és a bolgár nép az elmúlt negyven év alatt bejárt.

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_bulgaria_1.jpgSzófiai utcakép, a Bolgár Kommunista Párt Központi Bizottságának székházával és az Államtanács épületével

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_bulgaria_2.jpgAz 1300 éves Bulgária emlékműve

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_bulgaria_3.jpgA világhírű bolgár targoncák

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_bulgaria_4.jpgCsúcsforgalom a Naposparton

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_bulgaria_5.jpgRajzszakkör a legkisebbeknek Plovdivban

Tömegsport:
A csepeli sportnap és spartakiád keretében az Erdősor úti lakótelepen gyülekeztek az amatőr kerékpárosok az I. Népszava-tömegversenyen. A több száz induló közül a férfiaknál Heilmann József, a nőknél Virányos Erzsébet, a családi versenyben a Kovács família lett az első.

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_tomegsport.jpgA rajt pillanatai

Megjelent!
idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_megjelent_munkaugyi_szemle_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_megjelent_gyogypedagogia.jpg

A Magyar Televízió műsorán: Egy fiú bőrönddel
Módos Péter televíziós játékában az apák és fiúk nemzedékének gondjait, a mai fiatalok útkeresésének kérdéseit ábrázolja. A televíziós játékot Szőnyi G. Sándor rendezte, a főhőst, Dobay Péter egyetemistát Gálffi László alakítja. A többi szereplő; Ruttkai Éva, Mádi Szabó Gábor, Sütő Irén, Sunyovszky Szilvia, Bán János, Kállai Ferenc, Mensáros László és még sokan mások.

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_sunyovszky_szilvia_galffi_laszlo_funtek_frigyes.jpgHelyesen tette-e Péter, hogy elköltözött? Középen: Sunyovszky Szilvia, Gálffi László és Funtek Frigyes

Hová menjünk? Moziba!
idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_mozi.jpg

Színház:
Átadták, s részben már használják is a nyíregyházi színház új szárnyépületét. A régi épülethez kapcsolódó szárnyban stúdióelőadásokra alkalmas kamaraszínpad is lesz.
idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_nyiregyhazi_szinhaz.jpg

Magyar könnyűzene:
A 37. héten a magyar slágerlista a szólisták között: 1. Bornai T.: Szerelem a Kárpát-medencében (Bornai Tibor), 2. Heilig: Talán még nem tudod (Eszményi Viktória és Heilig Gábor), 3. Presser-Sztevanovity D.: Mint Hawaii (Komár László).

Az előadók között: 1. Póka E.-Tátrai T. Földes L: Mesél az erdő (Hobo Blues Band), 2. Németh-Óváry-Vedres: Medvetánc (Bikini), 3. Kemény-Kocsák-Adamis: Tartsd a fejed (Class).

Elment. Hogy milyen hosszú útra indult, nem tudhatta. Elhagyta otthonát, s oly hirtelen, hogy még a jó barátoktól sem búcsúzott. Mindannyiunkat megdöbbentett a hír: Máté Péter szívroham következtében elhunyt. Harminchét éves volt. Tragikusan hamar szűntek meg a szívhangok...

Több mint két évtizeden át állt a könnyűzenei élet élvonalában. Stílusok jöttek, stílusok mentek, - az ő zenéje maradt. Hatévesek és hatvanévesek örömére, mindnyájunk kedvére. Hogy slágereket szerzett? Igen. De ezek zenei hangzásban, színvonalban felülmúlják sok más progresszív rockszerző és énekes próbálkozásait. Magasan képzett zenész volt. Kitűnő zeneszerző, hangszerelő, zongorista, gitáros. És nem utolsósorban: ritka adottságú énekes. Hangjának széles skálája, mély zengése, tiszta csengése, több millió hallgatót ragadott meg. Nem véletlen, hogy nagylemezei minden esetben elérték a százezres példányszámot, számos külföldi és hazai könnyűzenei fesztiválon nyert díjat. Több száma - köztük az Elmegyek című is - világsikert aratott.

Tisztességes művész volt. Keményen dolgozó. Egyénisége, élete mentes volt, minden botránytól, kétes üzelmektől. Elment. Hosszú útra indult. De itt maradtak utána, az éter hullámain, a lemezjátszó hangszóróin, a magnókazettákon tiszta, szép dalai...

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_mate_peter_szivhangok.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_zaray_vamosi.jpgZáray Mártának és Vámosi Jánosnak nemrégiben jelent meg ötödik közös nagylemeze: „Ketten az úton” címmel. A népszerű művészházaspár szeptember közepétől országos turné keretében találkozik ismét közönségével

Külföldi könnyűzene:
A héten az amerikai slágerlistákat - immáron második hete - Tina Turner What's Love Got To Do With It-je, a nyugat-európai slágerlisták többségét Stevie Wonder I Just Called To Say I Love You című számai vezetik.

A héten olyan előadók jelentkeztek új albummal, mint az Iron Maiden (Powerslave), vagy Billy Ocean (Suddenly).

Az európai turnén szereplő Argentína labdarúgó-válogatottja minden különösebb nehézség nélkül biztosan, 2:0 arányban győzött Belgium ellen. A mérkőzést megtekintette Franz Beckenbauer, az NSZK új szakvezetője Is, aki elismeréssel nyilatkozott következő ellenfelük, Argentína teljesítményéről.

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_belgium_argentina_luis_islas_frankie_vercauteren.jpgLuis Islas és Frankie Vercauteren csatáját az argentin kapus nyeri

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_belgium_argentina_enzo_scifo.jpgScifo reménytelen helyzetben


A mérkőzés góljai

Szerda délután újabb fordulót játszottak a labdarúgó-bajnokság második osztályában. A slágermérkőzést a Vác-Volán rangadó jelentette, amelyen 10 000 néző előtt az újonc hazai csapat kiütötte ellenfelét és az ezzel az élreugrott. Hódmezővásárhelyen pedig az MNK-védő Siófok kapott ki.idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_nb_ii_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_nb_ii_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_nb_ii_3.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_nb_ii_nagykanizsai_olajbanyasz_balogh.jpgA nagykanizsai Balogh gólja a győzelmet jelentette. N. Olajbányász-Tapolcai Bauxitbányász 2:1

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_nb_ii_keszthelyi_haladas_major.jpgMajor bebiztosította győzelmet. Keszthelyi Haladás-Sopron 2:0

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_nb_ii_dunaujvaros_dvtk_piel_zoltan.jpgPiel bravúrjai akadályoztak meg a nagyobb arányú vereséget, Dunaújváros-DVTK 1:0

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_nb_ii_debreceni_kinizsi_ozdi_kohasz_orloczki.jpgAz ózdi Orlóczki ezúttal is csapata egyik legjobbja volt Debrecenben, Debreceni Kinizsi-Ózdi Kohász 2:2

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_nb_ii_debreceni_kinizsi_ozdi_kohasz_leiszt_pek.jpgLeiszt (6) és Pék (1) párbaja a levegőben, az ózdi kapus sikerével végződött

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_nb_ii_vaci_izzo_volan_kosa_kromer_huszar.jpgA labdarúgó NB II. ötödik fordulójának legnagyobb közönséget vonzó, Váci Izzó-Volán SC (4:1) találkozóján nagyszerűen szórakozott a tízezres szurkolósereg. Öt gól, remek egyéni alakítások tették élvezetessé a kilencven percet. Itt éppen a második váci gól szerzője, Kósa (jobbról, sötét nadrágban) cselez, Krómer az ellenkező irányba mozdul, míg Huszár (bal oldalt) csak tehetetlen szemlélője az eseményeknek

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_nb_ii_vaci_izzo_volan_strausz_laszlo.jpgStrausz pompás lövése a háló felé tart

Az NB II. szerdai fordulójának napján előkészületi mérkőzést játszottak.
Utánpótlás-válogatott-Ferencváros 1-0 (1-0). Üllői út, 1000 néző. V: Zahorecz L. Utánpótlás-válogatott: Zsiborás (Gelei) - Turbék (Vaszil), Kozma, Balogh, Fabulya - Topor (Takó), Bognár Z., Mörtel, Katzenbach - Zsinka (Magyar Zs.), Szekeres (Márton). Ferencváros: Józsa (Zsiborás) - Haaz, Pintér, Rab, Keller (Jancsika) - Takács (Kovács), Koch (Horváth), Rubold - Fischer, Szabadi (Répási), Pölöskei (Pogány). Jórészt egyenlő erők küzdelme folyt. A mérkőzés hajrájában a Ferencváros többet támadott, de nem tudott fordítani. Fegyelmezett, jó csapatjátéknak köszönheti az utánpótlás-válogatott a győzelmét. G: Katzenbach (11-esből).

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_ferencvaros_utanpotlas_valogatott_tamadas.jpgTámad az U-válogatott

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_ferencvaros_utanpotlas_valogatott_rubold_fabulya_kozma.jpgRubold fejeli el a labdát Fabulya és Kozma között

És akkor lássuk a lényeget, az NB I. 2. fordulóját! A múlt szezon divatja az új idényben is tart: ezúttal is szaggatott fordulót rendeztek az első osztályú bajnokságban. A szombati első mérkőzés ebédidőben kezdődött, majd késő délután, sőt alkonyaikor is játszottak a csapatok, s a záróra csak vasárnap este következett úgy, hogy közben matinét is tartottak a Hungária körúton.

Haladás - Ferencváros
A ferencvárosi fiatalok legutóbbi győzelme után a zöld-fehér szurkolók tréfásan mondogatták: „Már a bajnokság kezdetén az első helyen állunk, a továbbiakban csak a helyezésekért folyhat a küzdelem.” Szombathelyen azonban az ifjú titánok sem mehetnek biztosra. Szombathelyen ünnepi hangulatban várják a Ferencvárost. Elővételben már eladtak 4000 jegyet, s a helybeliek úgy vélik: a tévéközvetítés ellenére is sokan lesznek a stadionban a jubileumi találkozón, amely a hazaiak ezredik NB I-es szereplése. A kezdőrúgást Gazdag Gyula, az egykori kitűnő csatár végzi, aki 1936. augusztus 23-án játszott a szombathelyiek első NB I-es mérkőzésén. Vincze Géza, a Ferencváros vezetőedzője egyáltalán nincs ünnepi hangulatban, hiszen sok játékosa bajlódik sérüléssel. Az már biztos, hogy Deák, Kvaszta és a SZEOL ellen kitűnően bemutatkozott Zsinka nem léphet pályára, és kérdéses Koch és Szántó szereplése is.
idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_haladas_ferencvaros.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_haladas_ferencvaros_torok_peter_ratkai_laszlo.jpgTörök Péter és Rátkai László még bizakodóan jókedvűek a mérkőzés előtti gálaműsor alatt (háttérben a SZÚR-on szereplő Kabos László, Voith Ági, Bodrogi Gyula és Latabár Kálmán)

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_haladas_ferencvaros_kezdorugas.jpgSporttörténelmi pillanat. A Haladás ezredik NB 1-es mérkőzésén Gazdag Gyula elindítja a labdát... Valaha nagyobb veszélyt jelentett a kapura, mint a mellette álló két csatár - Gyurmánczy és Hauzer - ezen a mérkőzésen. Háttérben Horváth és Nagy

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_haladas_ferencvaros_viragcsokor.jpgA kezdőrúgás után az egykor csak Pubiként emlegetett neves csatárt, Gazdag Gyulát Lintner László, a szurkolók egyik vezéralakja köszöntötte virágcsokorral

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_haladas_ferencvaros_nagy_jozsef_pinter_keller_rubold_hauzer.jpgA ferencvárosiak határozottan állították meg a Haladás-támadásokat. A szombathelyi Nagy a földön, a labdával Rubold, s akik mindezt figyelik: Pintér (3), Keller (4) és Hauzer

Ú. Dózsa - Csepel
A Csepel váratlanul nagyarányú győzelemmel rajtolt, s az újonc kapus, ifjabb Gelei még gólt sem kapott. Valószínű azonban, hogy ezúttal „felavatják”, mert a mérkőzés esélyese a lila-fehér csapat. A Csepelt fogadó Ú. Dózsában Herédi és Horváth Károly sérülés, Kisznyér betegség miatt nem szerepelhet. Felépült azonban sérüléséből Dékány, aki a kispadra ül, mert elképzelhető, hogy csereként játszik majd egykori csapata ellen.
idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_u_dozsa_csepel.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_u_dozsa_csepel_kiss_sandor.jpgNem gól! Az újpesti Kiss fejesét sokan már bent látták, ám ez a hazai akció sem hozott sikert

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_u_dozsa_csepel_torocsik_andras_2.jpgTörőcsik előtt a labda

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_u_dozsa_csepel_gelei_karoly.jpgAkivel eddig senki sem bírt: az újonc Gelei, miként a múlt héten, ezúttal sem kapott gólt a Csepel kapujában. Szó szerint első osztályú bemutatkozás

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_u_dozsa_csepel_kincses_bela_torocsik.jpgA meglepetéssel végződött Megyeri úti találkozón Kincses B. (sötét mezben) viszi el a labdát a földre került Törőcsik mellett

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_u_dozsa_csepel_torocsik_andras.jpgÍgy fest, amikor Törő táncolni próbál... A végrehajtás nem mindig a „táncos” elképzelésétől, akaratától függ

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_u_dozsa_csepel_kincses_bela_torocsik_2.jpgEgy másik Kincses-Törőcsik párharc

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_u_dozsa_csepel_kincses_bela_kerekes_krasnyanszky.jpgKincses B. és Kerekes elől Krasnyánszky rúgja el a labdát

Békéscsaba - DMVSC
Az első osztályba visszaérkezett két együttes találkozóján a Debrecen mellett az szól, hogy az első fordulóban két pontot szerzett, a Békéscsaba viszont otthon játszik. Alighanem ez utóbbi dönt.
idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_bekescsaba_dmvsc.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_bekescsaba_dmvsc_baranyi.jpgBaranyi (fehér mezben a földön fekve) eltolja a labdát a debreceni csatárok elől

SZEOL AK - Bp. Honvéd
A Tisza-parti csapat a múlt szezonban feltűnő sikersorozatot ért el hazai pályán, s ha az idén is hasonló szellemben játszik, akkor még a bajnokegyüttesnek is különösen meleg lehet a szeptemberi nyár. A Honvéd viszont EK-premier előtt áll, így már Szegeden is zürichi formát illik mutatnia. Szegeden két év után újra saját otthonában küzdhetnek a bajnoki pontokért a Tisza-parti labdarúgók. A városban nagy az érdeklődés a bajnokcsapat vendégjátéka iránt, már csak azért is, mert a szurkolók reménykednek az emlékezetes tavaszi mérkőzés megismétlődésében. A hazaiaknál gondot jelent, hogy Kun és Segesvári után Balogh is megsérült, és Birkás sem teljesen egészséges. A piros-fehérek középpályás sorában lehet némi változás: ha Gyimesi sérülése nem jön rendbe, Kerepeczky áll a helyére.
idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_szeol_ak_bp_honved.jpg

Szegedi kötődésű barátunk ismét megosztotta velünk, hogyan emlékszik vissza a délutánra:
A Fradi elleni vereség nem volt elég, hétközben - felkészülési meccsen - a helyi Dózsától is kaptunk egy hármast. A nyilatkozatok egyértelműen arról szóltak, hogy gödörben van a csapat, és ezt sajnos a Honvéd elleni nem cáfolta meg. Pedig örülhettünk volna, visszatértünk a szentélybe, a Felső Tisza-parti stadionba. Több mint egy évig cserélték a gyepet, ez gondolom mostanában kicsit gyorsabban haladna... Fene tudja amúgy, hogy ez előny volt-e vagy sem? A SZVSE pálya egy valódi katlan volt, közel a játéktérhez a lelátók, beszorult a hang, a SZEOL pályán meg óriásiak voltak a távolságok. Szóval különbuszok a meccsre a központból, kilencezer néző, felfokozott várakozás, hogy megismétlődjön a tavaszi csoda. Nem volt rossz meccs, de a végén egy hiba a Honvéd javára döntött…

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_szeol_ak_bp_honved_kovacs_somogyi_varga.jpgKüzdelem a légtérben. Kovács G. és Somogyi elől (takarva) Varga (fehér mezben) próbálja elfejelni a bal oldalról belőtt labdát

Rába ETO - Videoton
A forduló rangadója ez a találkozó, amelynek érdekessége, hogy a két muskétás, Hannich és Burcsa már nem egymás mellett, hanem egymással szemben szerepel a középpályán. A fehérvári fedezet mindenesetre „hazai környezetben” játszik, kérdés, hogy a többiek is otthon érzik-e magukat? A szintén nagy érdeklődéssel várt győri rangadón a hazaiak összeállításában több a bizonytalansági tényező. Hajszán belázasodott, játéka kérdéses. Az egyesület kérte Kurucz büntetése hátralévő részének elengedését. Ha visszakapja játékjogát, bekerül a kezdőegyüttesbe. Ebben az esetben Csonka vagy Turbék ül a kispadra. A Videotonban a kapus kiléte még bizonytalan, az viszont bizonyos, hogy sok fehérvári szurkoló kíséri el kedvenceit Győrbe.
idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_raba_eto_videoton.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_raba_eto_videoton_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_raba_eto_videoton_szentes_koszta.jpgA Rába ETO győztes gólja: Szentes elgurítja a labdát a kifutó Koszta kapus mellett

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_raba_eto_videoton_burcsa_csongradi.jpgBurcsa nem is oly rég, még a hazaiak mezében jött ki a Rába játékoskijárójából. Igaz, azóta történt egy és más. Csongrádival, a csapatkapitánnyal talán arra gondoltak: „Itt az alkalom idegenben is bebizonyítani: nem akármilyen csapat a Vidi"

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_raba_eto_videoton_burcsa_preszeller.jpgÚj fiúk egymás közt. Rendkívüli csatát vívtak a zöld-fehér együttest zöld-fehér klubra cserélő, volt szombathelyi Preszellerrel

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_raba_eto_videoton_burcsa_mile.jpgA Rába 11-es gólja 4 képben elmesélve: Burcsa túl jut Milén...

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_raba_eto_videoton_burcsa_kovacs_laszlo.jpg...a kifutó Kovács L. csak elhúzni tudja a fehérvári középpályás lábát...

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_raba_eto_videoton_burcsa_judik.jpg...Burcsa és Judik megvitatják az esetet, „Nehogy már nem volt 11-es!"...

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_raba_eto_videoton_burcsa_gyozo.jpg...„Tessék! Így kell ezt csinálni, Szabó, ha nehezen is, de berúgta a büntetőt"

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_raba_eto_videoton_burcsa_padar.jpgPádár játékvezető megmutatja, hiába a csodálkozás, dukál a sárga

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_raba_eto_videoton_burcsa_csuhay.jpg„Nincs mese, ezt a meccset elvesztettük!" Csuhay sem gondolhat másra, mint Burcsa

MTK-VM - Eger
A kék-fehérek vereségük ellenére is jól futballoztak a Honvéd ellen, s ha a kispesti teljesítményt prolongálni tudják, aligha lehet gondjuk. A vasárnapi matinéra utazó egriek összeállítását Méhesi és Szebegyinszky sérülése és Sass fogműtéte nehezíti, a vendéglátó kék-fehéreknél pedig Tóth A. és Kajdy kisebb sérülése okoz némi zavart.
idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_mtk_vm_eger.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_mtk_vm_kiss_tibor_brunyi_bela.jpg„Emlékszel még?..." Öregek egymás között: Kiss Tibor (Eger SE, balról) és Brünyi Béla (MTK-VM) az NB l-es bajnoki mérkőzés előtt

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_mtk_vm_eger_gaspar_toth_huszarik_sass_szebegyinszky.jpgEgy kimaradt egri helyzet Gáspár kapujánál a második félidőben. Sass mellett Szebegyinszky, Tóth J. és Huszárik (a kapufánál) tétlen szemlélője az akciónak

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_mtk_vm_eger_fodor_imre_2.jpgAz ellenállhatatlan lendülettel rohamozó Fodor (fehérben) térddel viszi el a labdát őrzője mellett

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_mtk_vm_eger_turner_csepregi.jpgJól szórakozott vasárnap délelőtt a Hungária körúton a háromezer néző. A kék-fehérek magabiztos játékkal már az első félidőben eldöntötték a két pont sorsát. Itt éppen Turner (fehérben) szereli becsúszva az egri csapatkapitányt, Csepregit

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_mtk_vm_eger_kajdy.jpgA mérkőzés egyik fontos mozzanata, Kajdy a hazaiak második gólját fejeli

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_mtk_vm_eger_fodor_imre.jpgFodor két egri védő között robban ki a labda után

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_mtk_vm_bodolai.jpgKajdy közeli fejesét látványosan védi Bodolai, az egri kapus

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_mtk_vm_eger_bodolai_boda.jpgBodolai Boda fejéről szedi le a labdát

ZTE - Tatabánya
A vendégek a múlt vasárnap remek mérkőzést vívtak a Rábával, így idegenben sem esélytelenek. Ám az is igaz, hogy Zalaegerszegen mindenkit érhet meglepetés. Zalaegerszegen jubileumra készülnek: a válogatott hátvéd, Péter Zoltán 200. alkalommal lép pályára. A vendég Tatabányában Emmer húzódással bajlódik, ha nem jön rendbe, Schmidt lép a helyére.
idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_zte_tatabanya.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_zte_tatabanya_gass_dombai.jpgGass fejesével szemben tehetetlen Dombai

Vasas - Pécsi MSC
Az angyalföldiek ebben a szezonban mindig a hét utolsó napján fogadják ellenfeleiket, de jelenlegi formájuk alapján korántsem bizonyos, hogy minden alkalom vasár- és ünnepnap lesz egyben. A Pécs elleni mérkőzés sem lefutott, bár a klub hagyományai a Vasas mellett szólnak. A Fáy utcába látogató pécsiek kapuját Bodnár őrzi. Annál több a nyitott kérdés a piros-kékek háza táján. Mészöly Kálmán örömmel közölte, hogy Kiss László sérülése sokat javult, elképzelhető, hogy a csatár pályára lép. Kérdéses még, hogy Pecha vagy Szijjártó játszik a középpálya bal oldalán.
idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_vasas_pecsi_msc.jpg

Nyúl István, aki tavaly még a kiesett Volán csatára volt, és a csapatával ellentétben nem teljesített rosszul abban a szezonban (csapata góljainak a harmadát szerezte), idén pedig már a Vasas nagyreményű új szerzeménye lett, 2021-ben így emlékezett vissza erre a mérkőzésre:
Nehéz..., elkezdődött az őszi szenvedésünk... Végigrohantam azt az 50 percet, de semmi nem jött össze, mint ahogy a csapatnak sem. Lehangoló volt, valami nem működött...

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_vasas_pecsi_msc_bodnar_kiss_laszlo.jpgBodnár, a pécsiek kapusa Kiss Lászlót előzi meg

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_vasas_pecsi_msc_roth_antal.jpgRóth fejessel tisztáz

A mérkőzések után lássuk a 2. forduló válogatottjait! Többen is remek teljesítményt nyújtottak, tele mindkét csapat 7-es osztályzatot kapott játékosokkal. Mi a csepeli Gelei Károlyt választottuk a forduló játékosának, aki bravúros védéseivel döntő érdemeket szerzett csapata győzelmében.
idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_a_fordulo_valogatottjai.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_gelei_karoly.jpgGelei Károly eddig csillagos ötös

A góllövőlista élén már hárman állnak két góllal. Kiprich és Pölöskei mellé felzárkózott a pécsi Réfi Gábor is.
idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_gollovolista.jpg

Az első osztályú bajnokság második fordulója után roppant elégedettek lehetnek a ferencvárosi és a csepeli szurkolók: az FTC Szombathelyen, a Csepel Újpesten győzött, így a két átalakított együttes pontveszteség nélkül áll a táblázat első két helyén. Ugyancsak százszázalékos az ezúttal Szegeden győztes Honvéd, és - meglepetésre - a Fáy utcában győzni tudó pécsiek is.
idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_tabella.jpg

Tekintsük át az NB II. legfontosabb hétvégi momentumait. A másodosztályban már a hatodik fordulón jutottak túl a csapatok. Az újonc Vác most már a harmadik volt NB I-es csapatot fektette két vállra, mégpedig idegenben. A húsz csapat közül már csak a tapolcai Bauxitbányász nyeretlen. A sereghajtó - miként néhány hónapja az NB I-ben is - a Diósgyőr, a 4 büntetőpont levonása miatt mindössze egy pontja van.idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_nb_ii_4.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_nb_ii_5.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_nb_ii_6.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_nb_ii_dvtk_vaci_izzo_fekete_laszlo.jpgA veterán Fekete lendülete is kevésnek bizonyult a váciak ellen, Váci Izzó-DVTK 1:0

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_nb_ii_nyiregyhaza_kazincbarcika.jpgAz Nyíregyháza-Kazincbarcika (4:1) mérkőzésről Vágó tizenegyesgólja: Májer kapus jobbra, a labda a kapu bal oldalába ment

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_nb_ii_szolnoki_mav_mte_baja_laszlo_farkas.jpgLászló ügyes mozdulattal emeli át Farkason a labdát és ezzel az első gólt szerzi a Szolnoki MÁV MTE-Baja (3:0) mérkőzésen

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_nb_ii_szekszard_sopron_kovacs_bela.jpgKovács Béla, a Dózsa középpályása rendkívül sokat fáradozott: szerelt, támadást indított, s a szabadrúgását csak a kapufa mentette. Felvételünkön két sötét mezes védő között fejjel célozza meg Horváth Gy. kapuját. Szekszárdi Dózsa-Soproni SE 0:0

Hétvégén teljes fordulót rendeztek a harmadik vonalban, a Területi bajnokságokban is. Öt csoportban a negyedik, a Bakony-csoportban az ötödik forduló mérkőzéseire került sor. Jellemző a kialakulatlan formákra: minden csoportban szép számmal volt nem várt, meglepetésszerű eredmény.
idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_teruleti_bajnoksagok.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_teruleti_bajnoksagok_tabella.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_teruleti_bajnoksagok_bakony_csoport_honved_katona_se_szentgotthard.jpgA Bakony-csoportban Bócz (jobbról) elől ment a vendégek kapusa. H. Katona SE-Szentgotthárd 2:0

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_teruleti_bajnoksagok_bakony_csoport_nagykanizsai_volan_dozsa_sarvar.jpgSzintén a Bakony-csoportban támad a világos mezben játszó Nagykanizsai Volán-Dózsa a Sárvár elleni mérkőzésen (2:4)

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_teruleti_bajnoksagok_drava_csoport_pvsk_mohacsi_te.jpgA Dráva-csoportban Kaszás (balról) és Martina harca a labdáért a PVSK-Mohácsi TE (0:0) mérkőzésen

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_teruleti_bajnoksagok_drava_csoport_szigetvar_mazaszaszvar.jpgKettőjükön „állt a vásár”. A mázaszászvári kapus csak egyszer hibázott. Az eredmény: szintén a Dráva-csoportban Szigetvár-Mázaszászvár 1:0

idokapszula_nb_i_1984_85_2_fordulo_teruleti_bajnoksagok_drava_csoport_kaposvari_rakoczi_boly_biro_antal.jpgMég egy mérkőzés a Dráva-csoportban: Kaposvári Rákóczi-Boly 3:2, Bíró Antal gólja, a bólyi kapus tehetetlenül tárja szét karját

A következő szerdán jön a 3. forduló, az alábbi párosításokkal:

Bp. Honvéd - Haladás
Csepel - SZEOL AK
Eger - Vasas
Pécsi MSC - ZTE
DMVSC - Rába ETO
Tatabánya - Békéscsaba
Videoton - Ú. Dózsa
Ferencváros - MTK-VM

Kiemelt támogatónk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepsport.jpg

Aranyfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_kepes_sport.jpg

Ezüstfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_labdarugas.jpg

Bronzfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepszabadsag.jpg

Emlékeztetőül:

Időkapszula: NB I. - 1984/85

Szintén figyelmükbe ajánljuk: 

Időkapszula: NB I. - 1980/81
Időkapszula: NB I. - 1981/82
Időkapszula: NB I. - 1982/83
Időkapszula: NB I. - 1983/84

Végül egy kis kötelező irodalom: 

Osztálynapló
Két évtized felejthetetlen és elfelejtett magyar hálóőrei

Köszönetnyilvánítás:

Sorozatunk nem jelenhetne meg Kárpáti Tamás segítsége nélkül akinek ezek a kincsek digitalizálva is megvannak. Köszönet illeti a Népsport tudósítói gárdáját is a kiváló összefoglalókért. Belenézünk az Arcanum Adatbázisba is, mert nekik is szokott lenni releváns érdekességük.

Megjegyzés:

A sorozatot maribor és a szerethető dózsás együtt készíti, a szerző neve csak blogmotor etetésére van feltüntetve.

Olvasóink segítségét szeretnénk kérni: Szívesen fogadunk kiegészítéseket, javításokat, javaslatokat, korabeli anyagokat, egyszóval bármit amivel pontosítani és jobbá lehet tenni a sorozatot. Különösen örülnénk ha volt játékosok, edzők, vezetők, játékvezetők, gyúrok, jegyszedők, szurkolók és bárki más akinek valamilyen története, emléke van jelentkezne nálunk és egy-egy interjúval és beszélgetéssel színesíteni tudnánk az anyagot. Elérhetőségeink: emailen a valogatott.blog@gmail.com, Twitteren @ValogatottBlog, Facebookon pedig megtalálhatóak vagyunk a https://www.facebook.com/Valogatottblog címen. Előre is köszönjük.

2 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://valogatott.blog.hu/api/trackback/id/tr2316675080

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

RTB 2021.09.21. 08:34:59

ki kellett gugliznom, de a veszprémi Bakony Vegyész ebben a bajnokságban szerepelt utoljára ezen a néven. Igazából ekkorra már a névadó vegyipar teljesen megszűnt a városban (Magyar Ásványolaj és Földgázipari Kutatóintézet és Nehézvegyipari Kutatóintézet), illetve felszámolás alatt volt. Maga a klub, a Bakony Vegyész Torna Club is megszűnt, csak a focicsapatot és a női kézilabda csapatot indították el, simán Bakony Vegyész néven, TC nélkül. A következő évtől Veszprémi SE néven indultak az Nb2-ben illetve a kézis csajok az nb1-ben. A focistáknál ezzel egy ideiglenes fellendülés kezdődött, ezzel szemben a veszprémi női kézilabda hosszú téli álomhoz készülődött.

maribor_ 2021.09.21. 09:02:46

@RTB: Köszönjük a kiegészítést. Egy év múlva biztosan kitérünk erre is :)
süti beállítások módosítása