Válogatott okosságok

Szurkolói gondolatok, elemzések, mélázások a válogatottainkról, válogatás nélkül.

Ajánlataink

Sztancsik Richárd: Városok, stadionok, kocsmák

Rendelje meg közvetlenül a szerzőtől!

varosok.stadionok@gmail.com

Ár 2999 Ft.Részletek itt


kupanap.jpghungarianultras.jpg

Friss topikok

Facebook oldalunk

Időkapszula: NB I. 1982/83 Őszi zárás – Statisztikák

2018.12.17. 06:21 maribor_

1983. január 31- február 6., az év első hónapjának utolsó napja és februárjának első pár napja

idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_statisztikak_headlines.jpgA népi ellenőrzés megalakulásának 25. évfordulóján a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság székházában ünnepséget rendezett a KNEB. A jubileumi ünnepség elnöksége

Lássuk először a hét legfontosabb közéleti és külpolitikai eseményeit.

január 31.

Az országos választási elnökség közleményt adott ki az időközi választás eredményéről. Január 29-én az időközi választások törvényesen, rendben megtörténtek. Budapesten a 41. számú országgyűlési választókerületben 19396-an voltak jogosultak az országgyűlési képviselő időközi választására. 82,4 százalékuk vett részt a szavazáson. Érvényesen szavazott 15 841, érvénytelenül 136 választópolgár. Az érvényes szavazatokból a jelölt 99,2 százalékot kapott, ellenszavazat 0,8 százalék volt. Ily módon a jelöltet, Pozsgay Imrét megválasztották képviselőnek. Az 1333 helyi tanácstagi választókerületben a tanácstagok megválasztásában 218766 választójogosult állampolgár közül 193097 (88,3 százalék) vett részt. Szavazataikból érvényes 192044 (99,5 százalék), érvénytelen 1053 (0,5 százalék). Az érvényes szavazatokból a tanácstag-jelöltekre 191141-et (99,5 százalék), ellenük 903-at (0,5 százalék) adtak le. 72 tanácstagi választókerületben két, illetve több jelölt közül választottak. Mind az 1333 helyi tanácstagi választókerületben megválasztották a tanácstagot.

Pozsonyban megkezdődik a Duray Miklós csehszlovákiai magyar író és egyetemi tanár elleni per a szocialista államrend felforgatása vádjával. A tárgyaláson megjelennek Cseres Tibor, Csurka István, Mészöly Miklós írók és az Amnesty International képviselője.

A nyugatnémet közvéleményben óriási fölháborodást keltett Friedrich Zimmermann belügyminiszter (CSU) kijelentése, miszerint az új kormánynak nincs szándékában lemondani az Odera-Netsse keleti partján fekvő, vagyis a Lengyel Népköztársasághoz tartozó területekről. A belügyminiszter az úgynevezett „üldözöttek szövetsége” bajor tartományi szervezetének hétvégi ülésén mondott beszédet. Szó szerint így fogalmazott: „A kormány a szükséges nyíltsággal kijelenti, hogy a keleti szerződések és az NDK-val kötött alapszerződés nem helyettesíthetik a békeszerződést. Semmi kétséget sem hagy afelől, hogy a német kérdés nyitvatartásánál az alaptörvény bevezetőjében előírt és abban megfogalmazott Németország létezéséből, az egész német nép és egy össznémet államhatalom létezéséből indul ki.”

George Bush amerikai alelnök Bonnban, tizenegy naposra tervezett nyugat-európai kőrútjának első állomásán megbeszélést folytatott Helmut Kohl kancellárral és Genscher külügyminiszterrel, találkozott Karl Carstens köztársasági elnökkel, majd Nyugat-Berlinbe utazott.

idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_statisztikak_nyugat_berlini_ellentuntetes.jpgAmerika-ellenes tüntetés fogadta az alelnököt Nyugat-Berlinben

Az amerikai alelnök előző tegnap este érkezett a nyugatnémet fővárosba, ahol Genscher külügyminiszter fogadta, s hétfő reggel vele folytatta első megbeszélését is. Ezután került sor a kancellárral való találkozóra, a hivatalos ebédre és a sajtókonferenciára. A hivatalos nyilatkozatokban, a kancellár pohárköszöntőjében és a kormányszóvivő tájékoztatójában annyiszor fordult elő a megbeszélések méltatásának szánt „rendkívül komoly” és „intenzív”' jelző, hogy az szinte elveszítette a hitelét.

Mitterrand elnök fogadta Simon Pereszt, az Izraeli Munkapárt elnökét. Az izraeli ellenzéki vezető megbeszélésük után kijelentette: a francia államfő állást foglalt amellett, hogy Jordániát is vonják be, minden előfeltétel nélkül, a térség békéjének helyreállítására irányuló tárgyalásokba.

Jasszer Arafat, a Palesztinai Felszabadítási Szervezet vb elnöke Tuniszba, a PFSZ székhelyére érkezett, hogy megbeszéléseket folytasson az ott tartózkodó Safik el-Vazzan libanoni miniszterelnökkel. A megbeszélések fő témája - mint azt Faruk Kaddumi, a PFSZ politikai osztályának vezetője jelezte - amint egy 10 ezer, még Libanonban levő palesztin harcos jövője lesz.

február 1.

Budapestre érkezett Janusz Obodowski, a Lengyel Népköztársaság Minisztertanácsa elnökének helyettese, a tervbizottság elnöke, hogy Faluvégi Lajos miniszterelnök-helyettessel, az Országos Tervhivatal elnökével tárgyalásokat folytasson.

Hivatalos látogatásra Prágába érkezett Hans-Dietrich Genscher nyugatnémet külügyminiszter. A prágai repülőtéren házigazdája, Bohuslav Chnoupek csehszlovák külügyminiszter fogadta. Délután megkezdődött tárgyalásaikon a külügyminiszterek megállapították, hogy a két szomszédos állam közötti párbeszéd folytatása és a jószomszédi kapcsolatok fejlesztése lényegesen erősítheti az európai békét, biztonságot és együttműködést. Ezzel kapcsolatban utaltak az NSZK és Csehszlovákia között a kapcsolatok normalizálásáról kötött 1973. évi szerződés jelentőségére.

idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_statisztikak_chnoupek_genscher.jpgChnoupek és Genscher

A genfi Nemzetek Palotájában megnyílt a leszerelési bizottság tavaszi ülésszaka. A negyven ország - köztük hazánk - részvételével folytatódó tanácskozáson Csehszlovákia képviselője hivatalos okmányként előterjesztette a Varsói Szerződés politikai tanácskozó testületének januári prágai ülésén elfogadott nyilatkozatot, amely több nukleáris és hagyományos leszerelési indítványt is tartalmaz.

február 2.

Ülést tartott a fővárosi tanács pártbizottsága. A tanácskozáson részt vett, és felszólalt Maróthy László, a Politikai Bizottság tagja, a budapesti pártbizottság első titkára. A fővárosi tanács pártbizottsága Bornemissza Sándor első titkárt más fontos megbízatása miatt, érdemei elismerése mellett felmentette tisztségéből. A fővárosi tanács pártbizottsága első titkárává Varga Sándort, a budapesti pártbizottság közigazgatási és adminisztratív osztályának osztályvezető-helyettesét választották meg. Bornemissza Sándort az Elnöki Tanács eredményes munkásságáért a Munka Érdemrend arány fokozatával tüntette ki. amelyet Maróthy László adott át.

Puja Frigyes külügyminiszter meghívására hivatalos látogatásra Budapestre érkezett Alex Sceberras Trigona, a Máltai Köztársaság külügyminisztere. A Ferihegyi repülőtéren vendéglátója, Puja Frigyes fogadta. Jelen volt Szita János hazánk máltai és Maurice J. Lubrano Málta magyarországi nagykövete. A megérkezés után a Külügyminisztériumban megkezdődtek a magyar-máltai hivatalos külügyminiszteri tárgyalások.

A Magyar Szakszervezetek Országos Tanácsának küldöttsége Gáspár Sándornak, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának, a SZOT főtitkárának, a Szakszervezeti Világszövetség elnökének vezetésével január 31. és február 2. között látogatást tett Lengyelországban. A vendégeket fogadta Wojciech Jaruzelski, a LEMP Központi Bizottságának első titkára. A küldöttség megbeszélést folytatott Kazimierz Barcikowskival, a LEMP PB tagjával, a KB titkárával, aki tájékoztatást adott a jelenlegi társadalmi-politikai helyzetről és a szakszervezeti mozgalom fejlődéséről Lengyelországban. A vendégek találkoztak Varsóban a szakszervezeti témával foglalkozó országos szeminárium hallgatóival, valamint a varsói üzemek szakszervezeti bizottságainak és alapító bizottságainak elnökeivel. A találkozók és megbeszélések szívélyes, baráti légkörben és a kölcsönös megértés jegyében folytak le. A felek véleményt és tapasztalatot cseréltek a párt- és szakszervezeti tevékenységről. Elismeréssel szóltak az újjászülető lengyel szakszervezeti mozgalomról, pozíciójuk erősítésének szükségességéről az üzemek életében, valamint a megalakuló szakszervezeti szervek önállóságának tiszteletben tartásáról. Gáspár Sándor Varsóban sajtóértekezletet tartott, majd este a SZOT küldöttsége elutazott a lengyel fővárosból.

Gustáv Husák csehszlovák köztársasági elnök a prágai várban fogadta a hivatalos látogatáson levő Hans-Dietrich Genschert, az NSZK alkancellárját és külügyminiszterét. A találkozón tárgyaltak a két ország közötti kapcsolatok jelenlegi helyzetéről és további elmélyítésük lehetőségeiről. Megállapították, hogy a kétoldalú együttműködés megfelel a csehszlovák-nyugatnémet kapcsolatokról kötött szerződés szellemének, s mindkét fél kész az e téren elért eredmények továbbfejlesztésére. Kifejtették: a mostani nemzetközi helyzetben fel kell használni minden lehetőséget a tárgyszerű és építő szellemű párbeszédre a nukleáris háború veszélyének elhárítá sa és a nemzetközi enyhülés folytatódása végett.

A Szovjetunió genfi képviseletének épületében megnyílt a hadászati fegyverek korlátozásáról és csökkentéséről tavaly júniusban megkezdett szovjet-amerikai tárgyalássorozat 3. ülésszaka. A küldöttségeket szovjet részről Viktor Karpov nagykövet, az amerikai oldalon pedig Edward Rowny nagykövet vezeti. A nyitóülés két és fél óra hosszat tartott. A zárt ajtók mögött lefolytatott tanácskozásról nem adtak ki közleményt.

idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_statisztikak_rowny_karpov.jpgA szerdai ülés előtt: Rowny és Karpov

A bajnokság utolsó előtti mérkőzésén az FTC könnyen győzött a Székesfehérvári Volán ellen, így pontszámban beérte az Ú. Dózsát, sőt az egymás elleni eredmények alapján átvette a vezetést. Az aranyérem sorsáról a pénteki Ú. Dózsa-FTC találkozó dönt, amelyen a zöld-fehéreknek már a döntetlen is elegendő a bajnoki cím elnyeréséhez. A szerdai összecsapáson a ferencvárosiak végig irányították a játékot, a Volán nem volt igazi partner. Az első két harmadban egy-egy gólt ütött az FTC, majd a befejező húsz percben újabb kettőt, így a végeredmény: Ferencváros-Volán 4:0.

február 3.

A Minisztertanács ülésén állást foglalt a svéd kormánynak azzal a hazánk kormányához is eljuttatott javaslatával kapcsolatban, hogy a Varsói Szerződés és a NATO országainak érintkezési vonala mentén hozzanak létre 300 kilométer széles, harcászati atomfegyverektől mentes övezetet. A magyar kormány időszerűnek tartja és nagyra értékeli a svéd kezdeményezést, amelynek megvalósítása növelné az európai államok közötti bizalmat, és javítaná a nemzetközi légkört. Egyetért azzal, hogy az övezet létrehozása Közép-Európában kezdődjék. Az övezet  pontos földrajzi kiterjedését tárgyalásokon lehetne meghatározni, s a zóna szélességét a svéd javaslatban szereplő értékeknek mintegy kétszeresére kellene növelni. A Minisztertanács a SZOT-tal és a KISZ KB-val egyetértésben módosította a szocialista munkaversenyről szóló szabályokat. A munkaverseny-mozgalomban élenjáró gazdálkodó egységek erkölcsi és anyagi elismerésének rendjére vonatkozó előírások az eddiginél magasabb követelményhez kötik a Kiváló cím, illetve az Elismerő oklevél elnyerését. A Minisztertanács az Országos Közművelődési Tanács tájékoztatója alapján áttekintette az amatőr művészeti mozgalom helyzetét. Felhívta az érdekelt állami és társadalmi szervezeteket, intézményeket: adják meg a megfelelő támogatást ahhoz, hogy a mozgalom sajátos eszközeivel és lehetőségeivel hatékonyabban járuljon hozzá társadalmunk szocialista vonásainak erősítéséhez, a kulturális értékek széles körű népszerűsítéséhez, az alkotókészség kibontakoztatásához.

A fővárosi tanács végrehajtó bizottsága ülésén döntött a XI. kerületi gazdagréti magánerős telepszerű lakások építtetőinek kijelöléséről. Az 534 lakást a 43-as számú Állami Építőipari Vállalat építi fel s a lakásokat 1985-1987-ben adják át folyamatosan. Ezen a területen az egészségügyi dolgozók 50, a pedagógusok ugyancsak 50 lakás építésére kapnak lehetőséget, de több egyetem, a Ganz-Mávag, a MALÉV, a Volán 1-es számú vállalata és más üzemek dolgozói is itt jutnak otthonhoz. Foglalkozott a vb a fővárosi közterület-felügyelet munkájának  megindításával is. Mint ismeretes, a Minisztertanács két hete rendelte el a főváros kezdeményezésére a felügyelet felállítását. Az ötven egyenruhás közterület-felügyelő március elsején jelenik meg a budapesti utcákon. Egyelőre a főváros belső kerületeinek közterületi rendjére - a szabadon levő köztulajdonra, a tisztaságra - ügyelnek majd,  illetve Budán a Moszkva tér, Móricz Zsigmond körtér, a Bartók Béla út, Mártírok útja és a Vár területe lesz figyelmük középpontjában.

idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_statisztikak_kozterulet_felugyelet.jpgA közterület-felügyelők egyenruhája

A magyarországi mozik bemutatják az 1981-ben készült Egy zsaru bőréért című francia krimit. A főszerepben Alain Delont láthatják a nézők.

idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_statisztikak_alain_delon.jpgA film egyik jelenete

A kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt a galileai Kiriat Smona helyett a tengerparti Natanjában tartotta meg 12. ülését az izraeli, a libanoni és az amerikai tárgyaló küldöttség. Az izraeli fenyegetések és provokációk légkörében lezajlott találkozó nem mozdította elő a nyolc hónapja Libanonban tartózkodó izraeli megszálló csapatok kivonását. Az izraeli és a libanoni küldöttség kitartott eltérő álláspontja mellett. A 45 kilométeres biztonsági övezet izraeli igényére válaszolva a libanoni küldöttség vezetője javasolta, hogy két, 20-20 kilométer mélységű övezetet létesítsenek az izraeli határtól északra. Az elsőben a libanoni hadsereg, a másodikban az ENSZ-erők egységeit állomásoztassák. Izrael kategorikusan ellenzi, hogy az ENSZ-csapatok szerephez jussanak a biztonsági övezetben.

február 4.

A tavaszias napsütést péntek reggelre rövid időre sűrű hóesés váltotta fel Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A havazás hevességére jellemző, hogy Miskolc és Szikszó környékén nyolc-tíz, a határszéleken, illetve a megye déli részein a négy-hat centis hótakaró jóformán egyetlen óra leforgása alatt hullott le. A reggeli csúcsforgalom idejére rendkívül veszélyessé vált és lelassult a közlekedés. A járművek által letaposott hó kemény, jeges burokká állt össze az utakon, s az olvadás csupán 11 óra tájban indult meg.

idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_statisztikak_miskolci_havazas.jpgHajnali hózápor Miskolcon

Egy izraeli katonai szóvivő elismerte, hogy reggel három, libanoni területről kilőtt rakéta, illetve ágyúlövedék robbant fel Metulla izraeli határváros közelében. Izrael számára főként azért kellemetlen az incidens, mert tavaly nyáron az északi határ védelmével indokolták a Libanon elleni agressziót, de azóta sokszorosan bebizonyosodott, hogy Dél-Libanon tartós megszállása sem volt képes véget vetni az ellenállási akcióknak. Párizsban a hadügyminisztérium bejelentette, hogy megerősítik a Libanonban állomásozó több nemzetiségű haderőben részt vevő francia csapatokat. A 9. tengerészgyalogos-hadosztály 160 katonája pénteken már útnak indult Libanonba. Párizsban hangsúlyozzák: a libanoni helyzet romlása, amit a francia katonák elleni legutóbbi merényletek is jeleztek, szükségessé teszi a Libanonban állomásozó több nemzetiségű haderő megerősítését.

idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_statisztikak_bejrut.jpgFrancia ellenőrző pont Bejrútban

Bruno Kreisky osztrák szövetségi kancellár Ronald Reagan elnökkel és más amerikai vezetőkkel folytatott tárgyalásai befejeztével Washingtonban sajtókonferenciát tartott. Az AP hírügynökség tudósítója megkérdezte véleményét azzal az amerikai kívánalommal kapcsolatban, hogy Ausztria csökkentse a fejlett nyugati technológiát magában foglaló kereskedelmet Kelet-Európa szocialista országaival. - Ami az osztrák árukkal és technológiával való kereskedelmet illeti, ez kizárólag ránk tartozik, és senki másra, ez a mi ügyünk, s remélem, ebben nincs félreértés - jelentette ki a kancellár.

Egy katonai repülőgéppel Dél-Amerikából útnak indították Franciaországba a Bolíviából kiutasított náci háborús bűnös Klaus Barbie-t, aki a megszállás évei alatt a lyoni Gestapo vezetője volt. Barbie tartóztatta le és kínozta halálra többek között Jean Moulint, a dél-franciaországi ellenállás De Gaulle által megbízott vezetőjét, akit Franciaország nemzeti hősei között tisztel. A volt náci Gestapo-főnök tehát negyven év elmúltával az igazságszolgáltatás kezére kerül. Annak idején távollétében halálra ítélték, de más, Dél-Amerikába menekült bűnösökkel együtt nyoma veszett. Serge Klarsfeld francia ügyvéd hosszú magánnyomozása mintegy 15 évvel ezelőtt derített fényt Barbie bolíviai tartózkodási helyére. Azóta két ország is - Franciaország és Nyugat-Németország - hivatalosan kérte kiadatását. Bolívia korábbi diktátorai azonban nem tettek eleget a kérelemnek. Barbie eközben mint a bolíviai kormány rendőri tanácsadója működött, s egyebek között irányítója volt egy fegyverkereskedelemmel és kokaincsempészettel foglalkozó hálózatnak. Bolívia új demokratikus kormánya lehetővé tette, hogy Barbie-t a közelmúltban adócsalások és egyéb bűncselekmények miatt letartóztassák. Kiadatása azonban jogi akadályokba ütközött, minthogy Barbie időközben felvette a bolíviai állampolgárságot, és Franciaországnak Bolíviával nincs kiadatási egyezménye. Most a jogi alapot az szolgáltatta, hogy a volt Gestapo-főnök nem saját nevén, hanem Klaus Altman álnéven nyert bolíviai állampolgárságot. Gaston Defferre francia belügyminiszter nyilatkozatban erősítette meg, hogy Klaus Barbie ügyében az összes még élő terhelő tanúk megidézésével szembesítő bírósági eljárást fognak lefolytatni.

Jobb csattanót hivatásos forgatókönyvírók sem találhattak volna a bajnokság végére. Az Ú. Dózsa és az FTC azonos pontszámmal érkezett az utolsó mérkőzésre, a ferencvárosiak annyival jobb helyzetben voltak, hogy számukra - az egymás elleni eredm ények alapján - a döntetlen is elég lett volna az aranyéremhez. Ú. Dózsa-FTC 4:3 (2:0, 1:1, 1:2). Gólszerzők: Buzás (2), Menyhárt, Farkas J., illetve Farkas A. (2), Havrán. A három csapat hónapokon át tartó versengése befejeződött - 1. Ú. Dózsa, 2. FTC, 3. Székesfehérvári Volán - de a jégkorongidénynek még nincs vége. Sőt, ezután következik a magyar jégkorongsport igazi megméretése a C-csoportos világbajnokság a Budapest Sportcsarnokban, amikor is a magyar válogatott megkísérli, hogy egy osztállyal feljebb kerülhessen.

idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_statisztikak_ujpesti_dozsa_jegkorong.jpgAz Újpesti Dózsa bajnok jégkorongcsapata. Állnak (balról jobbra): Bodor Zsigmond, Szeles Dezső, Szabó Dezső, Horváth István, Ancsin János, Farkas József, Flóra Péter, Gogolák László, Legéndi Imre, Kovács Csaba, Menyhárt Gáspár, Schilling Győző, Erendics György, Térdelnek: Kevevári Kálmán, Lantos Gábor, Pék György, Búzás György, Szabó István, Kucsera Péter, Búzás Gábor. Fekszik: Eperjessy Miklós, Szadovszky Gábor.

február 5.

Hétvégén a téliesre fordult februári időben is sokfelé dolgoztak a földeken, gyümölcsösökben, hogy tavaszra jól előkészítsék a talajt, illetve a fákat. A legtöbb helyen a gyümölcsösökben tevékenykedtek. A Debreceni Állami Gazdaság 1200 hektáros kertjében metszették a fákat, a nyíradonyi Kossuth Tsz-ben pedig már a befejezéshez közeledik e tevékenység. Éppen így a Zala megyei gazdaságokban is előrejárnak a téli faápolással - egyhónapos előnyt szereztek az enyhe időt kihasználva. A megye két legnagyobb szőlőtermesztő gazdaságában már be is fejezték a tőkék metszését. Másik fontos aktuális munka a műtrágyázás. A sáros, nedves talajon a gépek eddig nem mehettek az őszi kalászosokra, ezért sok helyen repülőgépekről, illetve helikopterekről szórták a trágyát, e munkát viszont sok helyen akadályozta az erős szél. A tavaszias időjárást hirtelen felváltó fagyos, hideg éjszakák kedvező helyzetet teremtettek, megkeményedett a talaj, a földi gépeket is elbírja, így - a többi között - Somogy és Pest megyében is megindultak a műtrágyaszóró gépek. Somogy megyében nemcsak a kalászosok várják a trágyát, hanem 300 hektár rétet és legelőt is feljavítanak.

idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_statisztikak_detki_mgtsz.jpgElőkészítik a tavaszi vetéshez a talajt a detki Magyar-Bolgár Barátság Tsz kukoricaföldjén

Délután nagy erejű, gépkocsiban elhelyezett bomba robbant Nyugat-Bejrútban a Palesztinai Felszabadítási Szervezet ideiglenes képviselete, a palesztin kutatási központ épülete előtt, ahol átmenetileg a líbiai nagykövetség is otthont kapott. A robbanás következtében hatalmas tűz keletkezett. A merényletnek nem végleges adatok szerint 18 halottja és 36 sebesültje van. Az áldozatok között van az a három libanoni katona is, aki az épület őrizetét látta el. A robbanás és a tűz nemcsak a palesztin irodaházban, hanem a szemközti lakóházban és a környező üzletekben is súlyos károkat okozott. Huszonkét gépkocsi kiégett. Az ismeretlen merénylők 250 kiló TNT-nek megfelelő robbanóanyagot helyeztek el a parkoló gépkocsiban.

február 6.

Országos havazással köszöntött be reggel az igazi tél: harminchat óra leforgása alatt húsz-negyven centiméteres hó hullott. A közúti igazgatóságok 350 géppel takarították, ekézték az utakat szerte az országban, sózták a burkolatot, s ennek köszönhetően estére az ország valamennyi útvonala járható volt.

idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_statisztikak_hohelyzet.jpgHómarók dolgoznak az utakon

A fővárosban este nyolc órától több mint 110 munkagép dolgozott az utcákon. A hétfőre virradó éjjel kétezer rendkívüli hómunkás jelentkezett a Fővárosi Közterület-fenntartó Vállalatnál, reggel azonban már csak négyszázan álltak munkába. Ez nehéz feladat elé állítja a vállalatot, hiszen Budapesten 35 centiméteres hó hullott alig 36 óra alatt, s 17 millió négyzetméternyi felületet kell megtisztítani. Főként a főútvonalakon és a hegyi járatok szakaszain dolgoztak, hogy a tömegközlekedésben ne legyenek nagyobb fennakadások. Ennek ellenére néhány hegyi járat a szokásosnál sokkal lassabban közlekedett. A behavazott síneken kisiklott a Szabadság-hegyen a fogaskerekű, szerencsére személyi sérülés nem történt.

Fogolycserét ajánlott fel Izraelnek a Palesztinai Felszabadítási Szervezet. Ennek feltételeit Abu Dzsihad, a palesztin ellenállási mozgalom egyik katonai vezetője Damaszkusziban ismertette. A javaslatot és a foglyok nevét tartalmazó listát a PFSZ eljuttatta a Nemzetközi Vöröskereszthez, valamint Bruno Kreisky osztrák kancellárhoz. Palesztin részről úgy vélik, hogy a fogolycsere lebonyolításához Bécs lenne a legalkalmasabb helyszín. Izrael egyelőre nem reagált a PFSZ indítványára.

Több mint kéthónapos viszonylagos nyugalom után újból felélénkültek a harcok az iraki-iráni határon. A teheráni rádió szerint Irán átfogó támadást indított az iraki-iráni front déli szakaszán, és az iraki határt átlépve 40 kilométeres mélységben behatoltak Irak területére. Mint az IRNA iráni hírügynökség közölte, Rafszandzsani, az iráni parlament elnöke hétfőn a törvényhozásban kijelentette, hogy a jelenlegi offenzíva az utolsó iráni hadművelet, amely „véglegesen el fogja dönteni a térség sorsát”.

A héten az amerikai slágerlistákat Toto Africa-ja, a nyugat-európai slágerlisták többségét pedig a Kajagoogoo Too Shy című számai vezetik.

Humor:
idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_statisztikak_humor.jpg

Reklám:idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_statisztikak_reklam_1.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_statisztikak_reklam_2.jpg

Kékfény:
A rendőrség a sportfogadással összefüggő visszaélések alapos gyanúja miatt folytatott nyomozás során előzetes letartóztatásba helyezte Bernáth Zoltán budapesti, Faragó József kiskunfélegyházi lakosokat és négy társukat; Pataki Miklós, Perei Gyula kecskeméti lakosokat továbbá Molnár Tibor, Csötönyi Dániel szekszárdi lakosokat és 12 társukat. A nyomozás eddig feltárt adatai alapján az őrizetbe vettek alaposan gyanúsíthatok azzal, hogy egyes alacsonyabb osztályú labdarúgócsapatokat, játékosokat és játékvezetőket megvesztegettek annak érdekében, hogy a totóban szereplő mérkőzések eredményei számukra kedvezően alakuljanak. Vesztegetéseik révén több millió forint jogtalan haszonhoz jutottak. A kiterjedt totócsalási ügyben a rendőrségi vizsgálat tovább folyik.

Városfejlesztés:
A szentendrei HÉV rekonstrukciójával egy időben a Tímár utcánál új gyalogos-felüljáró épül. Az előregyártott betonelemekből készülő híd a Tímár utcai megálló és az Óbudai lakótelep között segíti az átkelést a forgalmas közút felett.

idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_statisztikak_varosfejlesztes.jpgHelyére emelik a betonelemeket

A népi ellenőrzés 25 éve:
A lenini munkás-paraszt állami felügyelet hagyományait felelevenítve, huszonöt éve hívta életre pártunk a népi ellenőrzést. Negyedszázada tettek esküt az Elnöki Tanács elnöke előtt a KNEB első tagjai. És nem sokkal később már több ezer önkéntes társadalmi munkás, maroknyi hivatásos ellenőr közreműködésével, országszerte nagy ügyszeretettel és hozzáértéssel segítette a munkásosztály, a népi állam hatalmának a megszilárdítását. Semmiképp sem szólam ez. A népi ellenőrzés létrehozásáról szóló határozat olyan történelmi körülmények között látott napvilágot, amikor néhány hónapja már elhallgattak ugyan az ellenforradalom fegyverei, de hatása még sokáig érződött a gazdasági életben, s nagy volt az ideológiai zűrzavar, fellazult az állami, állampolgári fegyelem. A becsületesen dolgozókat méltán háborította fel és késztette cselekvésre a sok visszaélés. Napjainkban a népi ellenőrzésnek az ország gazdasági, szociális, egészségügyi, kulturális fejlesztésére vonatkozó tervek megvalósításának ellenőrzése, elősegítése a feladata. Munkája homlokterében áll a lakosság életkörülményeit befolyásoló jelenségek állandó vizsgálata is. Igyekszik feltárni a tartós kibontakozást nem eléggé szolgáló megoldásokat s nem különben a tartalékokat is.

Hét eleji hír, hogy az MLSZ edzőbizottságának új titkára Egervári Sándor lett. Másfél évvel ezelőtt még játékosként volt részese az MTK-VM nagy bukásának. Aztán közölték vele, hogy fiatalítás miatt már nem tartanak igényt rá. Harmincegy éves volt akkor... Az MTK-VM-ben először módszertanisiként tevékenykedett, majd tavaly ősszel a labdarúgó-szakosztály munkatársa lett.

idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_statisztikak_egervari_sandor.jpgEgervári Sándor még az MTK-VM labdarúgójaként

Amit viszont nagyon kevesen tudnak Egervári Sándorról: diplomás sportszervező, jelenleg pedig a szakedzői szakon negyedéves hallgató, miután csak úgy mellékesen előzőleg elektroműszerészi és vendéglátóipari technikumi végzettséget is szerzett. És ma az MLSZ egyik legfiatalabb alkalmazottja! 

Hagyományainkhoz híven most is jelentkezünk szokásos adatdömpingünkkel, amely remélhetőleg élvezetes szórakozást nyújt majd a számok, az adatok kedvelőinek.

A labdarúgó-bajnokságok holt idényei mindig jó lehetőséget biztosítanak a felhalmozódott számok, adatok összegezésére. Régi tapasztalatunk: olvasóink szívesen fogadják az ilyen - és az ehhez hasonló - összeállításokat, hiszen ki szabadsága, ki aktív pihenője közben a szó szoros értelmében „kivesézheti" a pontvadászat történéseit, elhelyezheti saját kedvenc csapatát a képzeletbeli és a valóságos ranglistákon.

Az NB I-es labdarúgók abszolút rangsora:
idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_statisztikak_jatekosrangsor_1.jpg
Posztonkénti rangsor:
idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_statisztikak_posztonkenti_rangsor_1.jpg
Egy kis játék. Az osztályzatok alapján az ősz csapata így néz ki: Rabcsák (Békéscsaba) - Deákvári (DMVSC), Komjáti (Vasas) Mile (Rába ETO), Magyar (Rába ETO) - Menyhárt (DMVSC), Póczik (Rába ETO), Burcsa (Rába ETO) - Májer (Videoton), Kerekes (DMVSC), Dobány (PMSC).

idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_statisztikak_dobany_lajos_pmsc.jpgDobány Lajos szenzációs őszt zárt

idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_statisztikak_magyar_lajos_raba_eto.jpgMagyar Lajos megérdemelten került be az ősz válogatottjába

Az NB I góllövő listája önmagáért beszél, nem igényel különösebb magyarázatot.
idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_statisztikak_golszerzok.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_statisztikak_hannich_peter.jpgA középpályások közül Hannich szerezte a legtöbb gólt

Mesterhármasok:
Három gólt szerezni 90 perc alatt - elismerésre méltó teljesítmény! Az ilyen termékeny futballisták megérdemlik a név szerinti említést. Borostyán (DVTK) a Békéscsaba, Burcsa (Rába ETO) az MTK-VM, Dobány (Pécsi MSC) az MTK-VM, Nagy T. (Videoton) a Haladás és Pogány (FTC) a Vasas ellen. Az őszi gólkirály Dobány alighanem bekerül a futballrekordok egyszer feltétlenül megírandó lexikonjába: négy(!) perc alatt érte el a három gólt. Páratlan bravúr!

idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_statisztikak_borostyan_mihaly_dvtk.jpgBorostyáné volt az egyik mesterhármas

Házi gólkirályok:
A gólkirály varázsszó. Elismerést, tekintélyt, megbecsülést biztosít gazdájának.
Békéscsaba: Kurucz, Melis, Takács 4-4, Bp. Honvéd: Esterházy 6, Csepel: Tulipán 5, DMVSC: Kerekes 7, DVTK: Borostyán 9, FTC: Pölöskei, Szokolai 7-7, Haladás: Fitos, Garics 3-3, MTK-VM: Borsó, Fodor 5-5 Nyíregyháza: Kiss 4, PMSC: Dobány 13, Rába ETO: Hannich 9, Tatabánya: Weimper 8, Ú. Dózsa: Kiss, Kisznyér 6-6, Vasas: Váradi 9, Videoton: Májer 5, ZTE: Takács 5.

idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_statisztikak_varadi_bela_vasas.jpgVáradi Béla kilenc találata a góllövő listán is előkelő helyezésre volt jó

idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_statisztikak_borso_janos_mtk_vm.jpgBorsó János az MTK-VM egyik házi gólkirálya

idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_statisztikak_kiss_sandor_u_dozsa.jpgKiss Sándor újpesten lett holtversenyben házi gólkirály

Piros lapok:
Rúgás és rugdosás: 7, reklamálás, sértő megjegyzés: 4, buktatás, gáncsolás: 3, „rátartás”: 1, a labda sípszó utáni elrúgása: 1, lökés: 1, törlesztés: 1. Íme, így fest a 18 őszi kiállítás „műfaj” szerinti összetétele. Játékosaink már óvakodnak attól, hogy holtidőben odébbpöccintsék a labdát, de a bírók is inkább a testi épséget súlyosan veszélyeztető szabálysértéseket torolják meg a legszigorúbban. No, meg tekintélyüket, személyiségüket védik a nagyszájúakkal és a szemtelenkedőkkel szemben. A kiállítottak, időrendben: Nagy T. (Videoton), Gallai (PMSC), Varga, Tóth és Grósz (mindhárom Bp. Honvéd), Szarka (Haladás), Kléninger (Nyíregyháza), Ebedli (FTC), Schmidt (Tatabánya), Sallai (DMVSC), Marton (Haladás), Kerepeczky (Bp. Honvéd), Lazsányi (Csepel), Kerekes és Fabulya (mindkettő Békéscsaba), Szikszai (Nyíregyháza), Kürtösi (MTK-VM), Vígh (PMSC).

Sárga lapok:
A 15 őszi játéknapon 246 sárga kártya talált gazdára. Az időarányos teljesítés nem túl szívderítő, tavaszi csúcsjavítást ígér. (1980.: 329, 1981.: 408, 1982.: 372) A tetejében ezeket az adatokat még 18 csapat szolgáltatta! Rohamosan elszaporodtak tehát honi pólyáinkon az első fokú figyelm eztetést érdemlő szabálysértések. Ugyanakkor az sem tagadható, hogy a „színtévesztésnek” nevezett bíróbetegség is közrejátszott a sárgaság gyors terjedésében. Még mindig gyakran villan a sárga - a piros helyett.
A sárga lapok csapatlistája. 27: Bp. Honvéd, 20: Nyíregyháza és ZTE, 19: Haladás, 17: Tatabánya, 16: Ú . Dózsa, 15: Békéscsaba és DVTK, 14: FTC, PMSC és Videoton,  13: Rába ETO, Vasas, 12: DMVSC, 11: Csepel, 6: MTK-VM.

1980-ban (31) és 1981-ben (29) a Ferencváros játékosai gyűjtötték be a legtöbb sárga kártyát, míg tavaly a Békéscsaba (29). A Bp. Honvéd legénysége tehát már az őszi idény után az FTC 1980-as abszolút „rekordjának” közelébe jutott és az első tavaszi fordulók egyikében alkalmasint túl is szárnyalja majd azt.
Az egyénenkénti lista élcsoportja: 5: Péter (ZTE), 4: Garaba, Kerepeczky és Varga (mindhárom Bp. Honvéd), Fitos és Vörös (mindkettő Haladás), Szécsi (Nyíregyháza), Tóth (Ú. Dózsa) és Tatár (DVTK). További 17 labdarúgót figyelm eztettek 3-3 alkalommal sárga lappal. Az elmúlt évek „főkolomposai”: 1980.: Knapik (Tatabánya) és Onhausz (Rába ETO) (5-5), 1981.: Ebedli (FTC) és Weitner (D. Kohász) (7-7), 1982.: Garaba (Bp. Honvéd) és Major (ZTE) (6-6). A zalaegerszegi Péternek minden esélye megvan arra, hogy átírja az örökranglistát.

Az újoncok háza táján:
1977.: 86, 1978.: 98, 1979.: 91, 1980.: 120, 1981.: 67, 1982.: 72. A fenti adatsor egyértelműen tanúsítja, hogy 1980-ban „újonc-robbanás” történt az élmezőnyben. Egyik idényről a másikra alaposan kicserélődött az NB I. tagsága. Azóta viszont igen mértékletesen „újoncoznak” együtteseink. A bizonytalan helyett a már kipróbált, rátermettségüket igazolt játékosokra voksol mindenütt a szakvezetés. Legalábbis az esetek túlnyomó többségében. A csökkenés másik összetevője: a felfelé áramoltatás, az átigazolás kimunkáiatlan, korszerűtlen eszközrendszerében keresendő. A félideji újoncszám (47) a vázolt tendencia továbbélésére utal, hiszen tavasszal még sosem kétszereződött meg az új fiúk száma. Következzék ezután 1982. őszének újonctablója.
Békéscsaba (5): Adorján, Kéki, Rácz I., Szekeres, Takács. Bp. Honvéd (2): Andrusch, Gere. Csepel (2): Csucsánszki, Krisztin DMVSC (6): Farkas, Ludánszky, Magyar, Mező, Mohácsi, Selyem. DVTK (2): Csorba, Kiss FTC (2): Bánki, Krecska. Haladás (4): Görög, Marton, Papp, Pásztor. MTK-VM (2): Szabados, Varga II. Nyíregyháza (5): Czakó, Farkas, Papp, Varga A., Varga J. PMSC (1): Hrotkó. Rába ETO (2): Turbék, Wunder Tatabánya (1): Benyó. Ú. Dózsa (5) Balogh, Freppán, Karácsonyi, Nagy S. Polónyi. Vasas (2): Balázs, Csima. Videoton (5): Gazdag, Havasi, Horváth F., Vaszil, Zsinka. ZTE (1): Varga I.

idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_statisztikak_balogh_attila_u_dozsa.jpgBalogh Attila az újpestiek egyik újonca volt

Az „ősz újonca” nem hivatalos címet Csima György érdemli meg, híszén a Vasas 21 esztendős balhátvédje végigjátszotta a 15 bajnokit es az esetek túlnyomó többségében igen jó benyomást keltett!

idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_statisztikak_csima_gyorgy_vasas.jpgCsima György gyorsan beépült a Vasas védelmébe

Sepp Maier szerény kővetői:
Az NB I. 1982. őszi mezőnyét alkotó 308 labdarúgóból mindössze 25-en töltötték a zöld gyepen a maximális 1350 „játékpercet”. A lemorzsolódás százalékos aránya (92%) szembeszökően magas. Az okok? A formaingadozás miatt sűrűn változnak az összeállítások, a legtöbb edző a végletekig kihasználja cserelehetőségeit. A laposan megtizedelik a mezőnyt a sérülések, a kiállítások, valam int a két sárga lapért kapott büntetés.
A legállóképesebbek őszi lajstrom a csapatonkénti bontásban. Békéscsaba: Tisza, Bp. Honvéd: Paróczai és Nagy A., Csepel: Kovács, Kőhalmi, Gálhidi, Kelemen és Tulipán, DMVSC: Menyhárt és Szigeti, DVTK: Görgei, Oláh, Haladás: Hegedűs, MTK-VM: Szabados és Turner, Nyíregyháza: Kiss, Moldván, PMSC: Schulteisz, Rába ETO: Kovács, Póczik, Tatabánya: Lakatos, Vasas: Csima, Videoton: Csongrádi, Disztl P., ZTE: Takács. Az FTC és az Ú. Dózsa már nem érdekelt a versengésben!

És egy ínyencség a kategória nagymestereinek szuperteljesítményeiből: Sepp Maier, a Bayern München egykori 95-szörös válogatott kapusa 1968. augusztus 20. és 1979. június 9. között 442 bajnoki mérkőzésen őrizte a hálót, egyetlen perc hiányzás nélkül...

idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_statisztikak_kelemen_gusztav_csepel.jpgKelemen Gusztáv, aki hosszú időn keresztül kiváló teljesítményt nyújtott az őszi első Csepel csapatában és tagja lett a válogatott keretnek is

idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_statisztikak_kohalmi_gabor_csepel.jpgKőhalmi Gábor, a Csepel védőjátékosa sem hiányzott egy percet sem

idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_statisztikak_lakatos_karoly_tatabanya.jpgLakatos Károly maga a megbízhatóság és az állandóság Tatabányán

idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_statisztikak_olah_ferenc_dvtk.jpgOláh Ferenc

Őszi legek és sorozatok:
A leghosszabb eredményességi sorozat a pécsi Dobány nevéhez fűződik. Az időközben Szombathelyre igazolt gólkirály a 7. és a 10. forduló között 4 mérkőzésen 7 gólt ért el. Gólátlaga: 1.75! Kiváló teljesítményét megközelítette Kerekes György. A DMVSC gólzsákja a 10. és 12. forduló között 3 egymást követő bajnokin ötször volt eredményes. Gólátlaga: 1.66...
A csapatok versengésében a leghosszabb eredményességi sorozattal a Rába ETO legénysége büszkélkedhet. A győriek a 3. és 7. forduló között 19 gólt értek el. Alig rosszabb a Ferencváros teljesítménye. A zöld-fehérek a 3. és a 8. forduló között hat egymást követő találkozón szereztek 19 gólt...
A másik végpont sem érdektelen. Vagyis ki kapta egyvégtében a legtöbb gólt? Íme: a Békéscsaba (kapujában Oláh) a 13. és a 15. forduló között 3 (!) mérkőzésen 13 gólt engedélyezett ellenfeleinek. Itt is csaknem kialakult a holtverseny, hiszen az MTK-VM hálóját (a kapuban Gáspár) az első 4 játéknapon 13 góllal terhelték meg...
A legszigorúbb védelmek „műfajában” a Csepel és a Rába ETO érte el a leghosszabb sorozatot. Mindkét együttesnek akadt egy-egy ötmérkőzéses sorozata, amikor mindössze kettővel gyarapodott kapott góljainak száma. Az őszi első kapujában Kovács Attila (a 11. fordulótól a zárásig) a bajnokcsapat hálója előtt Kovács László (az 1. és az 5. játéknap között) élvezhette aránylag zavartalanul a játékot...
Tíz olyan kapus volt, akiknek legalább 3 mérkőzésen maradt érintetlen a hálójuk: Kovács (Rába ETO) 7, Disztl P. (Videoton), Hegedűs (Haladás) és Kovács (Csepel) 5-5, Gulyás (DVTK), Menyhárt (Bp. Honvéd), Leboniczky (Vasas) és Szűcs (DMVSC) 4-4, Szendrei (Ú. Dózsa) és Hajdú (Vasas) 3-3. Rabcsák és Katzirz, a posztonkénti lista első és második helyezettje meglepő módon csak két-két mérkőzésen „húzta le a rolót”. Rabcsák mentségére szolgál, hogy ő - sérülés miatt - összesen csak 8 bajnokin szerepelt...

idokapszula_nb_i_1982_83_oszi_zaras_statisztikak_kovacs_laszlo_raba_eto.jpgKovács László - hiba nélküli ősz

Kilenc olyan kapuvédöt találtunk, akik egyszer sem úsztak meg gól nélkül. Hanyecz (Békéscsaba), Andrusch (Bp. Honvéd), Mező (DMVSC), Veréb (DVTK), Varga A. (Nyíregyháza), Kiss és Dombai (Tatabánya), Kollár (Ú. Dózsa) és Kiss Cs (ZTE)...
A csepeliek a 8. és a 15. forduló között szinte elfelejtették a vereség ízét. Akkor 8 mérkőzésen 4 győzelmet és 4 döntetlent értek el. Ez az NB I. őszének leghosszabb veretlenségi sorozata...
Olyan is megtörtént, hogy egy cserejátékost lecseréltek. Szekeres (Békéscsaba) a DMVSC elleni bajnoki 54. percében lépett pályára, majd 24 perces működés után távozott is onnan...

Utoljára 1975-76-ban volt 16-os létszám az NB l-ben. Akkor az utolsó helyezett Szeged csak 15 pontot szerzett, most már 11 pontja van az utolsónak. Kiesik még a 15. helyezett is, amelynek most 11 pontja van, s 75-76-ban a 15. helyen kikötött Békéscsabának 24 pontja volt. Ennyi pontja most csak nehezen lesz az utolsó előttinek. 1975-76-ban egyébként a 15. és 16. helyezett nem esett ki - létszámemelés miatt...

Az Őszi zárás befejező részében a második és a harmadik vonal mérlegét vonjuk meg.

Kiemelt támogatónk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepsport.jpg

Aranyfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_kepes_sport.jpg

Ezüstfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_labdarugas.jpg

Bronzfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepszabadsag.jpg

Emlékeztetőül:

Időkapszula: NB I. - 1982/83

Szintén figyelmükbe ajánljuk:

Időkapszula: NB I. - 1980/81
Időkapszula: NB I. - 1981/82
Időkapszula: NB I. - 1983/84

Végül egy kis kötelező irodalom: 

Osztálynapló
Két évtized felejthetetlen és elfelejtett magyar hálóőrei

Köszönetnyilvánítás:

Sorozatunk nem jelenhetne meg Kárpáti Tamás segítsége nélkül akinek ezek a kincsek digitalizálva is megvannak. Köszönet illeti a Népsport tudósítói gárdáját is a kiváló összefoglalókért. 

Megjegyzés:

A sorozatot maribor és a szerethető dózsás együtt készíti, a szerző neve csak blogmotor etetésére van feltüntetve.

Olvasóink segítségét szeretnénk kérni: Szívesen fogadunk kiegészítéseket, javításokat, javaslatokat, korabeli anyagokat, egyszóval bármit amivel pontosítani és jobbá lehet tenni a sorozatot. Különösen örülnénk ha volt játékosok, edzők, vezetők, játékvezetők, gyúrok, jegyszedők, szurkolók és bárki más akinek valamilyen története, emléke van jelentkezne nálunk és egy-egy interjúval és beszélgetéssel színesíteni tudnánk az anyagot. Elérhetőségeink: emailen a valogatott.blog@gmail.com, Twitteren @ValogatottBlog, Facebookon pedig megtalálhatóak vagyunk a https://www.facebook.com/Valogatottblog címen. Előre is köszönjük.

3 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://valogatott.blog.hu/api/trackback/id/tr6114167551

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Fandor 2018.12.17. 11:50:00

Szeretném elmondani, hogy a Központi népi Ellenőrzési Bizottság (KNEB) "továbbképzési központja" Velencén éppen a mi kis házikónkkal szemben volt. Illetve még mindig, éppen most belezik ki az épületet. Na, ott ebben az időben nyaranta komoly továbbképzések folytak, turnusváltáskor nemzetközi ismerkedési est, Boney M, Ottawan, Hafanana....

szeretném továbbá elmondani, hogy ezekben a napokban felvételiztem az Árpád Gimnáziumba, a felvételi vizsga (matematika írásbeli) délelőttjén sajnos a "Majd a Léontine" című francia krimiparódia ismétlése volt a tévében (melynek hangját kazettára rögzítettem, mert vicces film volt), ez kicsit hátráltatta a felkészülést, de szerencsére behúztam a dolgot.

köszönöm hogy elmondhattam.

maribor_ 2018.12.17. 11:53:32

@Fandor: Némi keserűséget érzek, hogy sehol egy Ponomarjov.

maribor_ 2018.12.19. 09:29:33

@Fandor: jön, Jön, JÖN! Samora Machel.
süti beállítások módosítása