Válogatott okosságok

Szurkolói gondolatok, elemzések, mélázások a válogatottainkról, válogatás nélkül.

Ajánlataink

Sztancsik Richárd: Városok, stadionok, kocsmák

Rendelje meg közvetlenül a szerzőtől!

varosok.stadionok@gmail.com

Ár 2999 Ft.Részletek itt


kupanap.jpghungarianultras.jpg

Friss topikok

Facebook oldalunk

Időkapszula: NB I. 1982/83 18. forduló

2019.01.22. 06:29 maribor_

1983. március 12-13., a hónap második hétvégéje

idokapszula_nb_i_1982_83_18_fordulo_headlines.jpgA C csoportos jégkorong-világbajnokságon hazai környezetben reménykedhet a jó szereplésben a magyar csapat

Lássuk először a hét legfontosabb közéleti és külpolitikai eseményeit.

március 7.

Komócsin Mihályt, az MSZMP Központi Bizottságának tagját, a Csongrád megyei Pártbizottság első titkárát, a munkásmozgalom régi harcosát párttagsága 40. évfordulója alkalmából Németh Károly, a Politikai Bizottság tagja, a Központi Bizottság titkára köszöntötte, és átadta a Központi Bizottság emléklapját. A köszöntésen jelen volt Petrovszki István, a Központi Bizottság osztályvezető-helyettese.

Dr. Csanádi Árpád, az Országos Testnevelési és Sporthivatal elnökhelyettese, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság végrehajtó bizottságának tagja és sport igazgatója súlyos betegség után elhunyt. Halálával pótolhatatlan veszteség érte a magyar és a nemzetközi sportmozgalmat. Dr. Csanádi Árpád temetéséről később történik intézkedés.

A hatvanesztendős korában elhunyt dr. Csanádi Árpád halálával az ötkarikás jelképhez, a barátság szelleméhez mindvégig ragaszkodó, kivételes kvalitású sportvezető távozott az élők sorából. Annak idején az FTC kölyökcsapatában ismerkedett meg a sporttal, pályafutása alatt hű maradt a zöld-fehér színekhez, egy ízben tagja volt a bajnoki címet nyert együttesnek. Ugyanilyen hűséggel szolgálta később az olimpiai mozgalmat; már 1948-ban, a londoni játékok előtt részt vett a magyar versenyzők előkészületeiben, majd négy évvel később - a Helsinkiben nyert 16 aranyérem idején - a magyar küldöttség technikai vezetője volt. Azóta egyetlen olimpiáról sem hiányzott, s közben 1958-ban a MOB főtitkárának, 1962-ben a sporthivatal elnökhelyettesének választották. Kivételes egyéniségét, hozzáértését a Nemzetközi Olimpiai Bizottságban is messzemenően elismerték.

idokapszula_nb_i_1982_83_18_fordulo_dr_csanadi_arpad.jpg

Hogy milyen sikerrel dolgozott, azt bizonyítja: a moszkvai játékokat követően J. A. Samaranch elnök felkérte, lássa el a NOB sportigazgatói tisztét. Sajnos néhány hónapja betegsége megakadályozta feladata teljesítésében, de addig is tevékenyen részt vett a Los Angeles-i olimpia előkészületeinek irányításában és ellenőrzésében. A XXIII. nyári játékokat már nélküle rendezik, de tevékenységét, szerepét nem felejti el a sportvilág. Érdemei elismeréséül két hete részesült a Szocialista Magyarországért Érdemrend kitüntetésben.

Bonnban a CDU, az SPD, az FDP és a zöldek, Münchenben pedig a CSU elnöksége zárt ülésen foglalkozott a választás után kialakult helyzettel. Helmut Kohl, a CDU vezetője hangsúlyozta a sajtónak tett nyilatkozatában, hogy további megszigorító intézkedésekre lesz szükség a gazdasági bajok és a munkanélküliség felszámolására. Az új kormány erősíteni fogja az Atlanti Szövetséget, s „ha Genfben nem születne kielégítő megoldás, akkor sor kerül a rakéták telepítésére”. Megerősítette a CDU-CSU és az FDP koalíciója fenntartására irányuló szándékát. Kohl és Strauss már hétfőn este megtartotta első megbeszélését Bonnban. Azon főként arról volt szó, milyen posztokat kaphatnak az új kormányban a szabaddemokraták, illetve hogy Strauss részt kíván-e venni a kormányban. A megbeszélés eredménye nem ismeretes. A Német Kommunista Párt vezetőségének elnöksége nyilatkozatában megállapította, hogy a jobboldali pártok győzelme folytán növekedett a közepes hatótávolságú rakéták nyugat-németországi telepítésének veszélye. Értékelésük szerint támadás várható az eddig elért s a dolgozók érdekeit szolgáló társadalmi reformok ellen is. Helmut Kohl hétfői nyilatkozata szerint a parlament alakuló ülésére és a kormány bemutatására március utolsó napjaiban, a kormányprogram ismertetésére április végén kerülhet sor. 

Fidel Castro elnökletével reggel Új-Delhiben ünnepélyes körülmények között megnyílt az el nem kötelezett országok csúcsértekezlete. Az ülésen 95 ország képviseltette magát állam- vagy kormányfői szinten, illetve az államfők személyes megbízottai által. Jelen van több szabadságmozgalom, köztük a PFSZ és a namíbiai SWAPO képviselője is. Fidel Castro nagy tapssal fogadott megnyitó beszédében javaslatot tett, hogy a következő három esztendőre az állandó iroda vezetését és vele a mozgalom elnökének tisztségét Indira Gandhi miniszterelnök asszonyra ruházzák. A hagyomány szerint a csúcsértekezletnek otthont adó ország kormányfőjére hárul ez a megtiszteltetés. Indira Gandhi meleg szavakkal mondott köszönetét Fidel Castrónak, aki „elnöksége éveiben a bonyolult világválság körülményei között a mozgalom egységét és erősítését tartva szem előtt oly sokat tett a nemzetközi feszültség csökkentéséért”. Megemlékezett az elhunyt Tito elnökről, akinek „széles látókörét és bölcsességét immár örökre nélkülöznünk kell”. Székfoglaló beszédében Gandhi asszony elsősorban a nemzetközi helyzetnek szentelt nagy teret, annak a „sajátos világválságnak, amelyet különösen súlyossá tesz, hogy ötvöződik benne a növekvő katonai szembenállás a gazdasági válságjelenségekkel”. Ebben a helyzetben a tolerancia álláspontját ajánlotta az el nem kötelezetteknek.

idokapszula_nb_i_1982_83_18_fordulo_el_nem_kotelezettek_gandhi_castro.jpgIndira Gandhi indiai miniszterelnök, Fidel Castro kubai állam- és kormányfő és Natvar Szingh indiai külügyminiszter az ünnepélyes megnyitón

A mozgalom időszerű feladatairól szólva Gandhi asszony a nemzetközi gazdasági és politikai viszonyok demokratizálása, a kölcsönös érdekeket szolgáló világméretű fejlesztési és együttműködési intézmények létesítése mellett foglalt állást. A konferencia délutáni ülésén hivatalosan beiktatták a tagországok közé Kolumbiát, a Bahama szigeteket, Barbadost és Vanuatut, s ezzel a szavazati joggal rendelkező delegációk száma 101-re emelkedett. Ezután Fidel Castro, az előző hároméves periódus elnöke kapott szót. Nagy taps kísérte az emelvényre. Beszédében emlékeztetett arra, hogy a havannai záróülésen megállapították:. az el nem kötelezettek mozgalma egységesebb, függetlenebb és hatalmasabb, mint bármikor azelőtt. - Ezt - mondotta Castro - az eltelt időszakban sikerült továbbfejleszteni a külső imperialista nyomás és a részt vevő országok belső, főleg gazdasági problémái ellenére. Pozitívan értékelte, hogy Új-Delhiben sikerült megvédeni azt a Havannában hozott határozatot, amelynek segít ségével az el nem kötelezettek kirekesztették a Kambodzsa képviseletére igényt tartó, de senkit sem képviselő, sötét múltú emigránsokat. Fidel Castro méltatta azokat a kezdeményezéseket, amelyek Afganisztán és Pakisztán viszonyának rendezésére irányulnak. Állást foglalt amellett, hogy Irán és Irak a konferencia révén jusson közelebb konfliktusa rendezéséhez. Ebben a beszédben történt meg először az új-delhi konferencián az amerikai politika közvetlen megbélyegzése. Fidel Castro élesen bírálta az amerikai fegyverkezést és azt, hogy az Egyesült Államok támogatja Izrael agresszív politikáját s a dél-afrikai fajüldözőket. A délutáni ülésen beszédet mondott Jasszer Arafat, a PFSZ vb elnöke. (A PFSZ teljes jogú tagja a mozgalomnak.) Arafat drámai beszámolót adott a csúcstalálkozó részvevőinek a libanoni területen elkövetett izraeli agresszióról, a pusztulásról, Libanon népe és a palesztinok szenvedéseiről. Rámutatott: az izraeli agresszió mögött az Egyesült Államok áll.

Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke és Lázár György, a Minisztertanács elnöke üdvözlő táviratot küldött az el nem kötelezett országok VII. csúcsértekezletének. Ebben hangsúlyozták, hogy a Magyar Népköztársaság nagy fontosságot tulajdonít az el nem kötelezett országok mozgalmának. Kifejezték reményüket, hogy a csúcsértekezlet nagy figyelmet szentel korunk olyan nagy kérdéseinek, mint a világbéke megőrzése, a nukleáris katasztrófa veszélyének elhárítása, a nemzetközi biztonság erősítése és a leszerelés. Végül a Magyar Népköztársaság támogatásáról biztosították az el nem kötelezett országok mozgalmának igazságos törekvéseit.

A Szovjetunió a korábbiakhoz hasonlóan teljes mértékben támogatja az el nem kötelezett országok mozgalmának erőfeszítéseit a békéért, a biztonságért, a fegyverkezési hajsza megfékezéséért, a nemzetközi gazdasági kapcsolatok igazságos és demokratikus átalakításáért, a gyarmati uralom minden formájának felszámolásáért. Ezt hangoztatja az az üdvözlet, amelyet a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége és a Szovjetunió Minisztertanácsa küldött Indira Gandhinak, az el nem kötelezett országok VII. csúcsértekezletének elnökéhez.

március 8.

Ezen a napon is - mint minden év március 8-án - apró ajándékokkal, néhány szál virággal kedveskednek a férfiak a nőknek, sőt a legtöbb helyen kisebb ünnepséget is rendeznek ez alkalomból, amelyen rövidke beszédek, méltató szavak, fogadkozások hangzanak el - mint minden évben. A nőnap azonban - hasonlóképpen más ünnepekhez - alkalom a mélyebb reflexiókra is. Elsősorban arra, hogy végiggondoljuk azt az utat, amelyet a nők a mi társadalmunkban az utóbbi közel négy évtizedben megtettek, és amelynek eredménye a többi között, hogy megvalósult a nők teljes foglalkoztatottsága; hogy a középiskolai végzettségű népesség 54 százaléka, a diplomások 40 százaléka nő; hogy a lányok és asszonyok ma alapjában a munka minden területén egyenjogú, sőt versenyképes társai, partnerei a férfiaknak. Úgy véljük, hogy éppen ezen a napon helyénvaló a figyelem felhívása, azzal együtt, hogy legjobb kívánságainkat és - jelképesen - a tisztelet és megbecsülés virágait nyújtjuk át ma társadalmunk minden lányának és asszonyának.

A nemzetközi nőnap alkalmából kitüntetési ünnepséget tartottak a Parlamentben. Részt vettek az ünnepségen: Lázár György, a Minisztertanács elnöke, Németh Károly, az MSZMP Központi Bizottságának titkára, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai, Katona Imre, az Elnöki Tanács titkára és Duschek Lajosné, a Magyar Nők Országos Tanácsának elnöke. Dr. Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács helyettes elnöke a párt Központi Bizottsága, az Elnöki Tanács és a kormány nevében köszöntötte a kitüntetetteket és személyükben hazánk egész nőtársadalmát. - Küzdőtársainkat, életünk minden gondjának megosztóit, családunk éltetőit köszöntjük, akik sok dolguk mellett szebbé és jobbá teszik körülöttünk a világot - mondotta beszédében. Szólt arról, hogy a régi társadalom a nőt nem tekintette a férfi egyenrangú társának, csak szocialista társadalmunk győzelme hozta meg az alkotmányban is rögzített teljes egyenrangúságot a nők számára. Ma már asszonyaink, lányaink az élet minden területén, a termelő és a társadalmi munkában, a közéletben és a politikában a férfiakkal együtt dolgoznak boldogulásunkért, osztoznak a felelősségben és a jól végzett munka örömeiben. Egész társadalmunk nagy felelőssége és érdeke, hogy a vezetésben, a közéletben és a családban is olyan egyenrangú szerep jusson a nőknek, amilyen az évtizedeken át bizonyított képességeik, rátermettségük és szorgalmuk alapján megilleti őket. A nemzetközi nőnap alkalmából a Munka Érdemrend arany fokozatát kapta meg Ács Péterné, az Építő- Fa- és Építőanyag-ipari Dolgozók Szakszervezete főmunkatársa, Balogh Jánosné, a Volán 8. számú Vállalat osztályvezetője, Godó Györgyné, az MSZMP Nógrád megyei bizottsága nyugalmazott osztályvezetője, Hegyi Györgyné, nyugalmazott vállalati üzemvezető, Horváth Emilné, az MSZMP zalaszentgróti nagyközségi bizottságának munkatársa, dr. Horváth Lajosné, dr. Schiemel Edit, az MSZMP Budapest X. kerületi bizottságának munkatársa, Jávor Lászlóné, nyugállományú rendőr százados, Kiss Lászlóné dr., a Textilipari Dolgozók Szakszervezete központi vezetősége osztályvezető-helyettese, jogtanácsos, Lapusnyik Lajosné, a Mezőhegyesi Mezőgazdasági Kombinát személyzeti vezetője, Pellérdi Rezsőné, az MSZMP Budapest XX. kerületi bizottságának munkatársa, dr. Rutich Ferencné, a Centrum Áruházak országos vállalati szakszervezeti bizottságának titkára, Sinka Lajosné, az MSZMP besenyszögi községi bizottságának titkára és Szabó Józsefné, a Termelőszövetkezetek Baranya megyei Szövetségének főmunkatársa. A Munka Érdemrend ezüst fokozatát negyvenen, bronz fokozatát ötvennégyen vehették át. Az Elnöki Tanács a Kiváló Szolgálatért Érdemrenddel tüntette ki Lovas Lászlóné rendőr alezredest, Szebeni Sándorné rendőr őrnagyot és Tóth Ferencné rendőr törzszászlóst.

A hivatalos látogatáson Londonban tartózkodó Marjai József miniszterelnök-helyettest kedden hivatalában fogadta Margaret Thatcher, a brit kormány elnöke. Ezt megelőzően Marjai József Francis Pym külügyminiszterrel, Lord Cockfield kereskedelmi miniszterrel, Leon Brittannel, a pénzügyminisztérium főtitkárával - a kormány tagjaival - és Peter Rees külkereskedelmi államminiszterrel tárgyalt. Lord Cockfield hétfő este vacsorát adott a magyar vendég és az általa vezetett küldöttség tiszteletére. A magyar kormány elnökhelyettese találkozott az alsóházban az angol-magyar parlamenti csoport elnökével, lan Mikardo munkáspárti képviselővel és a csoport tagjaival is.

idokapszula_nb_i_1982_83_18_fordulo_margaret_thatcher_marjai_jozsef.jpgMargaret Thatcher hivatalában fogadja a magyar miniszterelnök-helyettest

Délelőtt Új-Delhiben folytatta tanácskozását az el nem kötelezett államok mozgalmának VII. csúcskonferenciája. Az éjszakába nyúló hétfői tanácskozáson határozatot fogadtak el arról, hogy az el nem kötelezett országok továbbra is a leghatározottabb támogatásban részesítik a Palesztinai Felszabadítási Szervezetet és a Namíbia függetlenségéért harcoló Délnyugat-afrikai Népi Szervezetet, a SWAPO-t. A konferencia részvevői és az indiai lapok általában megelégedéssel fogadták Indira Gandhi előző napi beszédét, amely szerintük megadta a tanácskozás hangvételét, igyekezett a valódi problémákra terelni a figyelmet. A második nap után nyilvánvaló, hogy a felszólalások többsége két nagy kérdéskört: a béke és a leszerelés ügyét, illetve a világgazdasági helyzet alakulását elemezte. A nap kiemelkedő eseménye Pham Van Dong vietnami miniszterelnök felszólalása volt, aki országa nevében méltó választ adott mindazokra a rágalmakra, amelyek a nemzeti felszabadító mozgalmakat és társadalmi forradalmakat a nyugati világban érik. Felszólította a részvevőket, hogy foglaljanak állást a Varsói Szerződés tanácskozó testületé legutóbbi ülésének a békét és a nemzetközi biztonságot szolgáló indítványai mellett.

március 9.

Aczél György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára a Német Szocialista Egységpárt Központi Bizottságának meghívására Berlinbe utazott. Kíséretében van Radics Katalin, a KB osztályvezető-helyettese és Peisch Sándor, a KB munkatársa. Búcsúztatásukra a Ferihegyi repülőtéren megjelent Rudolf Rossmeisl, az NDK budapesti nagykövete. 

A Művelődési Minisztérium, a Magyar Színházi Intézet és a Magyar Színházművészeti Szövetség tudatja, hogy Elbert János, a Magyar Színházi Intézet igazgatója, a Színházművészeti Szövetség elnökségének tagja, a Magyar-Szovjet Baráti Társaság országos elnökségének tagja, az Orosz Nyelv- és Irodalomtanárok Nemzetközi Szövetsége (MAPRJAL) végrehajtó tanácsának tagja, az Orosz Nyelv- és Irodalomtanárok Magyarországi Szekciójának elnöke, a Magyar írók Szövetségének tagja, a Színház- és Film- művészeti Főiskola tanára 50 éves korában váratlanul elhunyt. Temetéséről később intézkednek.

idokapszula_nb_i_1982_83_18_fordulo_elbert_janos.jpgElbert János a televízión keresztül lett országosan ismert

1983 március 9-én reggel, Elbert János dolgozni ment, belvárosi, Kossuth Lajos 15. szám alatti lakásából. A ház, melyben lakott, pontosan szemben helyezkedett el a Szovjet Kultúra Házával, ahová gyakorta átjárt beszélgetni, ismerősökkel találkozni. 9 óra körül ért be a Krisztina körúti Színházi Intézetbe, ahol nekilátott szokásos, napi tevékenységének. Fél 10-kor megszólalt a telefon, amit a titkárnő kapcsolt be főnökének. Elbert fél percig beszélt valakivel, majd kijött szobájából, odaszólt titkárnőjének: „Mindjárt jövök“,  és távozott az Intézetből. Sem aktatáskáját, sem noteszét, amitől soha nem vált meg, nem vitte magával. Holttestét másnap reggel találták meg a siófoki móló mellett, a Balaton 60 centis vizében. Belefulladt. Zsebében egy Budapest-Siófok retúr vasútjegyet találtak, a test mellett a víz felszínén papír száz forintosok lebegtek. A hivatalos rendőrségi vizsgálat kizárta az idegenkezűséget, a jegyzőkönyv szerint Elbert, aki arcidegzsábában szenvedett, hogy fájdalmát enyhítse lement a móló mellett a vízhez, ám megszédült, elesett, és belefulladt a tóba. A nyomozást ezzel be is szüntették, Elbert Jánost a Farkasréti temetőben eltemették, a hatalom pontot tett az ügyre. A közvélemény azonban nem elégedett meg ennyivel, s a tragédia számos ponton megválaszolatlan maradt. A legellentmondásosabb az ügyben, maga a holttest megtalálása volt. A rendőrségi jegyzőkönyv szerint Elbert március 9-én, 13 óra körül halt meg, ám holttestét csak másnap, a reggeli órákban fedezték fel, ami azért is érthetetlen, mert kizárt, hogy 9-én délután senki nem járt a mólón. A test körül lebegő papírpénzek sem maradtak volna ennyi ideig a víz felszínén, így a korabeli közvélemény meg volt győződve arról, hogy Elbert csak megtalálásának reggelén kerülhetett a vízbe. Érthetetlen módon a nyomozás nem terjedt ki arra sem, hogy kiderítse, ki telefonált 9-én délelőtt Elbertnek, s miért kellett gyorsan és titokban Siófokra utaznia? Miért nem tudhatott erről senki? Fia, János, akit visszahúzódó, furcsa fiúnak jellemeztek ismerősei, azt terjesztette ismeretségi köreiben, hogy apját meggyilkolták, és nyomozni fog, hogy kiderüljön az igazság. Ám májusban az ő holttestét találták meg Tökölnél a Dunában, s bár senki nem értette mi és miért történt, a hivatalos verzió szerint, apja halála miatti bánatában öngyilkosságot követett el. És ez még nem volt elég. Elbert özvegye fia halála után egy évvel  kiugrott II. emeleti, Kossuth utcai lakása gangjáról, s azonnal szörnyethalt. Igaz, a gang korlátja elég magas volt, ám a hivatalos verzió szerint egy hokedlire állva vetette magát a mélybe. Mondani sem kell, a hokedlit nem találták meg, az idegenkezűség azonban itt is kizárt volt, ugyanúgy, mint a hajdani család többi tagjánál. Elbert János halálát többen igyekeztek összehozni a KGB magyarországi működésével. Tény, hogy Jurij Andropov, akinek 1956 őszén tolmácsolt, a KGB vezetője volt, s 1982 novemberétől pedig a Szovjetunió főtitkára. Könnyen elképzelhető, hogy Elbert valami olyasvalamit tudott, amit nem lett volna szabad, s ez okozta nemcsak ő, hanem a családja vesztét is. Ám az sincs kizárva, hogy a szovjet ellenzéki írókkal való kapcsolatai miatt kellett bűnhődnie. Elbert és családjának tragédiája máig rejtély.

Új-Delhiben három plenáris ülésen íolytatódott az el nem kötelezett országok hetedik csúcsértekezlete. A, plenáris ülésekkel párhuzamosan a konferencia bizottságaiban a záródokumentumokat készítik elő. A csúcskonferencia egyben lehetőséget nyújt arra is, hogy a részt vevő állam- és kormányfők kétoldalú megbeszéléseket folytassanak, lndira Gandhi indiai kormányfő Hosszein Musszavi iráni miniszterelnökkel tárgyalt az iraki-iráni háború befejezésének lehetőségéről.

március 10.

Már félszáznál több küldöttségvezető szólalt fel Új-Delhiben, az el nem kötelezettek mozgalmának VII. csúcskonferenciáján. A vitában világosan kibontakozik, hogy a közvetlen és mindenkit érintő időszerű politikai és gazdasági kérdések mellett mindenekelőtt az immár több mint száz országot átfogó mozgalom további politikai irányvonaláról van szó. Amíg egyes államok szeretnék, ha az el nem kötelezettek hatat fordítanának a haladó eszméknek, legfeljebb szavakban hirdetnék azt, hogy a mozgalom antikolonialista és imperialistaellenes, számos ország követeli, hogy a mozgalom tartson ki a mellett a vonal mellett, amelyet Havannában határozott meg, és élesen szálljon szembe az imperialista kísérletekkel. A tanácskozáson egyes küldöttek igyekeznek kihasználni az afganisztáni és a kambodzsai problémát arra, hogy a mozgalom részvevői előtt lejárassák a szocialista országokat. Ugyanakkor számos küldöttség nagyon határozottan kiáll amellett, hogy az el nem kötelezetteket elsősorban Washington magatartása fenyegeti. A tanácskozáson felszólalt Szultan Ali Kistmand afgán miniszterelnök, aki hangsúlyozta, hogy a szovjet csapatok jelenlétét Afganisztánban egyedül az ország ellen kívülről kiinduló támadás indokolja, s ha ez a veszély megszűnik, kivonásukra is sor kerül. Sajnálatosnak nevezte, hogy Pakisztán területét az Afganisztán elleni akciók támaszpontjául használják fel, ugyanakkor kijelentette: az ENSZ közvetítésével folyó tárgyalások a két ország között már hoztak bizonyos eredményeket, s a további haladás csak Pakisztán jó szándékától, a tárgyalásokon tanúsított magatartásától függ.

március 11.

Tímár Mátyást, az MSZMP Központi Bizottságának tagját, a Magyar Nemzeti Bank elnökét, a munkásmozgalom régi harcosát, párttagsága 40. évfordulója alkalmából Havasi Ferenc, a Politikai Bizottság tagja, a Központi Bizottság titkára köszöntötte, és átadta a Központi Bizottság emléklapját. A köszöntésen jelen volt Ballai László, a Központi Bizottság osztály- vezetője. 

Marjai József miniszterelnök-helyettes Londonban, a Brit Gyáriparosok Szövetsége (CBI) székházában kerekasztal-beszélgetést folytatott a CBI-nak a magyar gazdasági és üzleti kapcsolatokban érdekelt tagjaival. Korábban, a hivatalos látogatás programjának megfelelően, a magyar kormány elnökhelyettese ellátogatott a Lloyd’s of London biztosítótársasághoz, és felkereste az értéktőzsdét. Végül találkozott és beszélgetett vezető angol közgazdasági újságírókkal is. A pénteki kerekasztal-konferenciával Marjai József ötnapos, hivatalos nagy-britanniai látogatása befejeződött. A távozó vendéget a heathrow-i repülőtéren Sir John Stow, a külügyminiszter személyes képviselője búcsúztatta. Jelen volt dr. Bányász Rezső londoni magyar, és Bryan George Cartledge budapesti brit nagykövet. Marjai József hazaérkezett Budapestre.

Ünnepi naggyűlésen emlékeztek meg Berlinben Marx Károly halálának 100. évfordulójáról. Az elnökségben foglaltak helyet az NDK párt- és állami vezetői, élükön Erich Honeckerrel. Az ünnepségen Joachim Herrmann, az NSZEP Politikai Bizottságának tagja, a KB titkára méltatta a tudományos szocializmus megalapítójának munkásságát.

Új-Delhiben a helyi idő szerint péntek estére tervezett ünnepélyes záróülést az el nem kötelezettek konferenciáján későbbre voltak kénytelenek halasztani, mert mind a politikai, mind a gazdasági bizottságban változatlanul fontos problémák várnak megoldásra. Ezek között az egyik annak eldöntése, hogy mely ország adjon otthont az el nem kötelezettek következő, VIII. csúcskonferenciájának. Ezzel függ össze, hogy a politikai bizottság még mindig nem tudta lezárni az iraki-iráni háborúról folytatott vitáját. Az eredeti javaslat ugyanis az lenne, hogy Irak legyen 1986-ban a soros házigazda. A pénteken véget ért általános vitában öt nap alatt 74 tagállam képviselői szólaltak fel, heten írásban nyújtották be álláspontjukat, és nyolc megfigyelő is szót kapott. Ez utóbbiak - afrikai szervezetek képviselői - azt kérték, hogy a csúcskonferencia vesse latba befolyását a világszervezetben a fajüldöző Dél-Afrika ellen, a Namíbia függetlenségéről hozott ENSZ-határozatok megvalósításáért. 

Megállás nincs; a Budapest Sportcsarnokban szombaton és vasárnap még a fedettpályás atlétikai EB-t rendezték, s rohamtempóban folyt az átalakítás, hiszen a rekortán után pénteken a jégen megkezdősött az újabb vetélkedő. A C csoportos jégkorong-világbajnokságon hazai környezetben reménykedhet a jó szereplésben a magyar csapat, bár az ellenfelek (Kína, Hollandia, Franciaország, Spanyolország, a Koreai NDK, Bulgária és Dánia) kedvezőbb körülmények között készülhettek a vetlékedőre. A tét nagy: az első két helyezett a következő VB-n egy osztállyal feljebb állhat rajthoz, sőt az aranyérmes együttes részt vehet az olimpiai selejtezőn. A délelőtti találkozókra 20 és 40, a délutáni mérkőzésekre 40 és 60 forint a belépők ára. (A tíznapos versenysorozaton a magyar válogatott kétszer játszik délelőtt, 14-én a Koreai NDK és 19-én Bulgária ellen.) A rendezők úgy vélik: ha az első négy összecsapáson egy-két pontnál nem veszít többet a magyar csapat, akkor a további találkozókon telt ház (7000 néző) is lehet. Ehhez természetesen kitűnő játékra lesz szükség, mert nagyon kiegyensúlyozott a mezőny. A magyar válogatott - nagy bravúr lenne - megszerezheti akár az első helyet is, de ugyanúgy ötödikként is végezhet.

Az első meccsen Spanyolországot kiütöttük, Kereszty négy gólt lőtt. Magyarország–Spanyolország 17:2 (5:1, 5:0, 7:1) Magyarország: Kovalcsik, Kovács Cs, Flóra, Pék 1(1), Búzás Gy. 1(1), Ancsin J. 2. Csere: Szadovszky (kapus), Balogh I. 1, Pintér 1, Szajlai 2(2), Palla (2), Kiss T. 3, Hajzer J. (1), Gogolák 1(1), Kereszty 4, Bálint, Menyhárt 1, Hajzer J., Zölei. A magyar válogatott hamar eldöntötte a két pont sorsát. A 12. percben már 4:0-ra vezettünk. A játékosok ezt követően sem álltak le. Közönségszórakoztató játékkal gólparádét rendeztek.

idokapszula_nb_i_1982_83_18_fordulo_c_csoportos_jegkorong_vb_magyarorszag_spanyolorszag_menyhart.jpgMenyhárt viharzik el a jobb szélen, a hátvéd Marcelino és a kapus Tejerina várja a fejleményeket

március 12.

A tervezett időpontnál egy nappal később, a délutáni órákban Indira Gandhi sajtóértekezletével ért véget a 101 el nem kötelezett ország VII. csúcskonferenciája Új-Delhiben. Bár sikerült tartalmas politikai nyilatkozatot alkotni, de két fontos kérdésben a mozgalom állandó szerveire, illetve miniszteri tanácskozásaira vár a végső döntés. Az egyik a következő csúcsértekezlet helye, a másik pedig az Irán és Irak közötti háború felszámolásának módja. A hosszas viták során az eredetileg 23 oldalnyi határozati javaslat 54 oldalnyira nőtt. Azok az országok tudták a várhatónál jobban érvényesíteni álláspontjukat, amelyek a következetes antiimperializmus útját járják, és szembeszegülnek az Egyesült Államok mai vezető körei világhatalmi törekvéseivel.

Értékes győzelmet szerzett a magyar válogatott a franciák ellen a budapesti C csoportos jégkorong VB-n. Magyarország–Franciaország 3:1 (1:0, 2:1, 0:0). Magyarország: Kovalcsik – Kovács Cs., Flóra, Pék, Búzás Gy. (1), Ancsin J. 1, Csere: Balogh I. (1), Pintér 1, Szajlai, Palla, Kiss T., Hajzer J, Gogolák (1), Kereszty, Farkas A.,  Bálint A., Menyhárt 1. Az első gólt Pintér szerezte a második percben. A következő harmadban Buzás lőtt kapuvasat, majd Kiss lövése haladt át a gólvonalon - sípszó után. A 34. percben négy a négy elleni szituációban Ancsin és Buzás ugrott ki kettő az egy ellen. A korong lesgyanúsan került be a gall harmadba, ahol Ancsin kihasználta a lehetőséget. 34 másodperc múlva Menyhárt lövése után újabb gólt ünnepelhetett a 6500 szurkoló. Egy perc múlva Faziealleau állította be a végeredményt.

A Képes Sport címlapján:

idokapszula_nb_i_1982_83_18_fordulo_c_csoportos_jegkorong_vb_magyarorszag_franciaorszag_balint_attila.jpgBálint Attila a francia kapu előterében

március 13.

Puja Frigyes külügyminiszter meghívására hivatalos baráti látogatásra hazánkba érkezett Isidoro Malmierca, a Kubai Köztársaság külügyminisztere. A kubai diplomácia vezetőjét a Ferihegyi repülőtéren vendéglátója, Puja Frigyes fogadta. Jelen volt Jorge Rodriguez Grillo, a Kubai Köztársaság budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivője. 

A Magyar Szocialista Munkáspárt képviseletében Aczél György és Óvári Miklós, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a KB titkára, valamint Várkonyi Péter, a Központi Bizottság titkára Moszkvába utazott. Kíséretükben van Lakatos Ernő, a KB osztályvezetője, Barabás János és Knopp András, a KB osztályvezető-helyettese és Halay Tibor, a Társadalomtudományi Intézet igazgatóhelyettese. A küldöttség részt vesz a szocialista országok kommunista és munkáspártjai központi bizottságai ideológiai és nemzetközi kérdésekkel foglalkozó titkárainak tanácskozásán. A delegáció vasárnap Moszkvába érkezett. A küldöttséget a repülőtéren Borisz Ponomarjov, az SZKP KB PB póttagja, a központi bizottság titkára és Vaszilij Sauro, az SZKP Központi Bizottságának osztályvezetője fogadta.

Az idei lipcsei vásárt délelőtt nyitotta meg Erich Honecker, az NSZEP KB főtitkára, aki Willi Stoph kormányfő s több párt- és állami vezető kíséretében megtekintette a részt vevő országok kiállításait - jelentette tudósítónk Lipcséből. A magyar pavilonban dr. Szalai Béla nagykövet üdvözölte a vendégeket. Beszámolt arról, hogy örvendetesen fejlődnek az NDK és Magyarország gazdasági kapcsolatai. A vásáron több mint kilencezer kiállító mutatja be termékeit. Magyarországról - 3500 négyzetméternyi területen - 40 külkereskedelmi vállalat vonultatja fel újdonságait tíz csarnokban és hét városi kiállítási épületben. Közülük kilencen 14 termékkel pályáznak a vásár aranyérmére.  

Humor:
idokapszula_nb_i_1982_83_18_fordulo_humor_2.jpgidokapszula_nb_i_1982_83_18_fordulo_humor.jpg

Reklám:
idokapszula_nb_i_1982_83_18_fordulo_reklam.jpg

Kékfény:
Jóváhagyta az első fokú bíróság ítéletét, s műemléket megsemmisítő rongálás bűntette miatt kétévi szabadságvesztésre, továbbá a több mint 860 ezer forint értékű kár megtérítésére ítélte az Esztergomi Megyei Bíróság a 28 éves Imre László géplakatost. A vádlott a múlt év nyarán felgyújtotta a tatai öregtó partján álló, nem sokkal korábban restaurált XVIII. századi vágóhidat. Miután meggyújtotta az épület nádfedelét, végignézte, hogyan válik a tűz martalékává a hazai viszonylatban páratlan ipari műemlék. Az orvosi vizsgálat szerint Imre László közepes fokú alkoholos állapotban követte el tettét. Az ítélet jogerős.

Közlemény:
Középiskolás lányok, figyelem! Az Ifjúsági Magazin divatrovata várja azoknak a budapesti középiskolás lányoknak a jelentkezését, akik vállalnák, hogy alkalmanként divatfotómodellek legyenek. Kérjük, hogy leveletekben lehetőleg egész alakos fényképet küldjétek címünkre: 1077 Budapest, Dohány u. 40. A borítékra írjátok rá: „Önkritika”. 

A labdarúgó MNK nyolcaddöntőjében kedden játszották az első mérkőzést: Tatabánya-Haladás 1:0 (1:0). Az egyetlen gólt a 22. percben Fischer szerezte, 11-esből. Az MNK küzdelemsorozata szerdán folytatódott, a sláger a Békéscsaba-Rába találkozó volt. Nehéz feladat elé nézett a Csepel Kazincbarcikán, míg a Ferencváros (az egyetlen fővárosi találkozón) a 22. Volán vendége volt Rákoscsabán. Ez az NB Il-es együttes már-már kupaspecialista, hiszen eddig az MTK-VM és a Videoton csapatát is elbúcsúztatta az MNK-ban.
idokapszula_nb_i_1982_83_18_fordulo_mnk.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_18_fordulo_mnk_22_sz_volan_ferencvaros_szokolai_benes.jpgSzokolai bekíséri a Ferencváros második gólját a Volán kapusa, Benes mellett

idokapszula_nb_i_1982_83_18_fordulo_mnk_22_sz_volan_ferencvaros_szokolai_rojik.jpgA labda elszállt a földön ragadt Szokolai és a magasra ugró Rojik feje mellett is 

És akkor lássuk a lényeget, az NB I. 18. fordulóját! Elég egy pillantást vetni a táblázatra, s szembeötlik, hogy a három első helyet elfoglaló csapat, a Csepel, a Rába és a Honvéd „megszökött” a riválisoktól. Eddig mindhárom együttes nyert a tavaszi fordulóban, s közülük csak a Honvéd játszik ma otthon. Nagy a várakozás a Rába Hungária körúti és a Csepel tatabányai vendégjátéka iránt. A forduló valamennyi találkozójának érdekessége, hogy az eredmény jelentősen változtathat a helyezéseken, s így megnőtt a pontok értéke. 

Haladás - Vasas
Nem okozott nehézséget a piros-kékeknek az elmúlt idényben a Haladás, a Fáy utcában 3:0 volt az eredmény. A vasutas csapat azonban otthonában aligha lesz ismét ilyen könnyű „zsákmány.”
idokapszula_nb_i_1982_83_18_fordulo_haladas_vasas.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_18_fordulo_haladas_vasas_hegedus_balogh.jpgHegedűs, a Vasas középhátvédje szabadít fel, mögötte Balogh

MTK-VM - Rába ETO
Ősszel féltucat gólt lőtt a Rába a kék-fehéreknek. Ezt a teljesítményt aligha ismétli meg. Közrejátszik ebben a szerdai MNK-vereség, nem kevésbé, hogy az MTK-VM is erősödött azóta. Győrött Verebes edző csak keretet tudott adni. Csonka hazatért a Sportkórházból, de húzódás miatt még nem léphet pályára. A két ifjúsági válogatott - Turbék és Rezi - szerepeltetésének engedélyezése ügyében még folynak a tárgyalások. Az MTK-VM ezúton értesíti szurkolóit, hogy a 37-es villamos nem közlekedik.
idokapszula_nb_i_1982_83_18_fordulo_mtk_vm_raba_eto.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_18_fordulo_mtk_vm_raba_eto_fodor_szijjarto_szepesi.jpgGyakran átjátszottak a Rába védőit az MTK-VM támadói. A képen Fodor vezet támadást Szíjártó (2) és Szepesi között

idokapszula_nb_i_1982_83_18_fordulo_mtk_vm_raba_eto_hannich_borso.jpgBorsó és Hannich csatája a középpályán

idokapszula_nb_i_1982_83_18_fordulo_mtk_vm_raba_eto_szabo_otto_hires_gabor.jpgSzabó Ottó és Sörös várják a labdát

Ú. Dózsa - Békéscsaba
Legutóbb megosztoztak a pontokon, s figyelembe véve a formákat, ez most sem elképzelhetetlen, de mindhárom eredmény lehetséges. Újpesten Kovács B., Nagy, Balogh és Herédi sérült, az MNK-ban bemutatkozott Umoh a kispadon ül.
idokapszula_nb_i_1982_83_18_fordulo_u_dozsa_bekescsaba.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_18_fordulo_u_dozsa_bekescsaba_kisznyer_kiss_sandor.jpgKisznyér és Kiss Sándor harcol a csabai védővel. Kisznyér kényszerűségből a támadósorban szerepel, előre állítása nem éppen szerencsés, hiszen éppen leglényegesebb erényét, nagy munkabírását nem tudja hasznosítani. Kiss Sándor időszakonként felvillan, és kapu előtti helyzetfelismerése, nyugalma bámulatra méltó, a klasszisokéval vetekszik

Bp. Honvéd - Pécsi MSC
Alighanem kiegyeznének a Honvédnél, ha a csapat ugyanúgy nyerne 3:1-re, mint az ősszel Pécsett. A Honvéd mellett szól a tavaszi jó rajt, a pécsiek egy hete a Videoton legyőzésével jó benyomást keltettek. Megműtötték Lőrincz Sándort, a Pécsi MSC labdarúgóját. A játékosnak Achilles-ín bántalmai voltak, a műtétre a Sportkórházban került sor.
idokapszula_nb_i_1982_83_18_fordulo_bp_honved_pecsi_msc.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_18_fordulo_bp_honved_pecsi_msc_garaba_vigh.jpgidokapszula_nb_i_1982_83_18_fordulo_bp_honved_pecsi_msc_esterhazy_katzirz.jpgDicséretesen küzdöttek a pécsiek Kispesten, a Bp. Honvéd végeredményben egy rendkívül szoros és kiegyensúlyozott mérkőzésen szerezte meg a két bajnoki pontot. Az mindenesetre nem látszott meg, hogy egy kiesöjelölt és egy bajnokjelölt párviadala zajlott. Garaba nagy harcot vívott lecseréléséig Vígh-gel, de olykor a támadásokban is részt vett. Esterházy (alsó képünkön Katzirz-cal csap össze) több gólhelyzetet kidolgozott önmagának, és egy gólt be is lőtt

ZTE - DMVSC
A hazai csapat visszavághat a legutóbbi 0:1-es vereségért, de csak akkor, ha jobban játszik, mint eddig. Debrecenben tovább gyarapodott a betegek listája: Szűcs I., Deákvári, Szűcs J., Kiss, Ludánszky mellett Jankovics is felkerült rá.
idokapszula_nb_i_1982_83_18_fordulo_zte_dmvsc.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_18_fordulo_zte_dmvsc_konrad.jpgMező kilépett a tizenhatoson kívülre a labdával, Nagy Béla szabadrúgást ítélt. Konrád pedig egyből a kapuba lőtte a labdát. Ez a gól már csak egyértelművé tette a debreceni vereséget

DVTK - Nyíregyháza
Tavaly gól nélküli mérkőzésen pontot vitt el Nyíregyházáról a Diósgyőr. Lehet, hogy ma fordítva történik ugyanez?
idokapszula_nb_i_1982_83_18_fordulo_dvtk_nyiregyhaza.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_18_fordulo_dvtk_nyiregyhaza_fekete.jpgidokapszula_nb_i_1982_83_18_fordulo_dvtk_nyiregyhaza_varga.jpgFekete, aki az őszi sz ezonban többnyire csak csereként állhatott a pályára, most meghálálta a bizalmat, mert két góljával a Diósgyőr rendkívül fontos kiesési helyosztót nyert meg. Képünkön Fekete sarkalása látható, és Varga kapus tanácstalansága. Benn van az első

Videoton - Ferencváros
Mindkét együttesnek szüksége van a pontokra a megkapaszkodáshoz. A Ferencváros egységesebbnek látszik, ám a fehérvári pályán már érte néhány kudarc. A Ferencvárosban Dózsa két sárga lap miatt nem szerepelhet, Szántónak kiújult a sérülése, Kvaszta és Koch influenzás.
idokapszula_nb_i_1982_83_18_fordulo_videoton_ferencvaros.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_18_fordulo_videoton_ferencvaros_nyilasi.jpgNyilasi Tibor és őrzője, az ugyanolyan hosszúra nőtt fehérvári Kiss csatázik a labdáért. Az FTC válogatottja az egész mérkőzésen jószerével csak egyszer villant meg, de... A félpályát átlépve indult, lefutotta Kisst, kicselezte Csuhayt és hét Videoton védőt megelőzve, tizennégy méterről, erős és pontos lövéssel vette be a jobb alsó sarkot. Megnyerte a mérkőzést...

idokapszula_nb_i_1982_83_18_fordulo_videoton_ferencvaros_szokolai_laszlo_vaszil_gyula.jpgVaszil Gyula és Szokolai László... Az FTC-focista kettős karszalagjának magyarázata: ő volt a csapatkapitány, ugyanakkor minden Fradi-játékos dr. Csanády Árpád emlékének adózva gyászszalaggal játszott

idokapszula_nb_i_1982_83_18_fordulo_videoton_ferencvaros_golorom.jpgGólöröm Fradi-módra, a második gól után. A jobbszélsö Murai beadása után a balszélső Pölöskei előbb a kapusba lőtte a labdát, de sikerrel ismételhetett!

idokapszula_nb_i_1982_83_18_fordulo_videoton_ferencvaros_jancsika_karoly_horvath_gabor.jpgDurr bele! Jancsika, a keménységéről és határozottságáról közismert szerte az NB l-ben. E mozdulata láthatóan azonban mégis meglepi Horváth Gábort...

A mezőny legjobbja:
Fél év talán nem nagy idő, de egy huszonhét éves labdarúgónak kínkeservesen és pokoli lassan múlik el, ha kényszerből csizmát visel és hónapokon át biceg. Takács László, a Fradi százhetven centi magas, másfélszáznál jóval több élvonalbeli mérkőzést játszott balhátvédje tavaly augusztus 20-án sérült meg Athénban. Az AEK-kal játszott barátságos találkozót, hirtelen fájdalom, jaj! - és az orvos sem mondott semmi jót. Bal belső részleges keresztszalagszakadás. Három hét gipsz, egészen combközépig, aztán három hét cinkcsizma. Az őszi idény végén már elkezdi az óvatos mozgást, gyógytorna, de a félelem nem múlik el egyik napról a másikra. Ha balszerencsés, azaz ha még nagyobb a balszerencséje, porc is lehet még ebből. Kés, műtét... A félsz megmarad hetekre, az alapozásnál tudat alatt is vigyáz a bal lábára, óvatosan terheli. De készül, összeszorított foggal és reménykedve. A helye biztos a csapatban, nem ezért kell remegnie, hisz úgy várják vissza a kis embert, mint ha csodatevő lenne - kínlódott ősszel már eleget távollétében a vedelem.

idokapszula_nb_i_1982_83_18_fordulo_videoton_ferencvaros_takacs_laszlo.jpg

Csakhogy: mit akar a bal láb, a porc, a szalag? Rendben van. A félelem elmúlt, a félsz is eltűnt, talán egy kis tartalékolt óvatosság bújkál már csak legbelül. De már megy és jön, ugrik és szerel, becsúszik és csörtet, ahogy tőle azt megszokták társai és amiért tartanak tőle a jobbszélsők. Most Fehérváron előbb a nálánál fejjel magasabb Nagyot, majd az ő lecserélése után az azonos méretarányú, de nem fizikumával, hanem cselezőmámájával kitűnő Májért teszi zsebre. A kis ember nyugodtan kimondja, az első három között lesz majd a végén a Fradi. Így történik-e vagy sem, nem tudom. De ha igen, akkor vele történik meg majd ez.

Tatabánya - Csepel
A két csapat közül a Csepel formája biztatóbb, otthonukban azonban a bányászok képesek minden eredményre. A döntetlen a legvalószínűbb az összecsapáson.
idokapszula_nb_i_1982_83_18_fordulo_tatabanya_csepel.jpg

A mérkőzések után lássuk az 18. forduló válogatottjait! Tavasszal megvannak az első 8-as osztályzatot kapott játékosok. Gáspár József (MTK-VM), Szepesi László (Rába ETO) és Soós István (ZTE). Nálunk az utóbbi lett a forduló játékosa. Remek mezőnymukáján túl két gólt és egy gólpasszt is jegyzett.
idokapszula_nb_i_1982_83_18_fordulo_a_fordulo_valogatottja.jpg

A góllövőlista élén továbbra is Dobány Lajos áll, őt követi közvetlenül Hannich. Az élbolyban nincs semmilyen változás.
idokapszula_nb_i_1982_83_18_fordulo_gollovo_lista.jpg

Az eredmények többsége az előzetes papírforma szerint alakult, a „kárvallott csapat” jelzője a Vasast és az MTK-VM együttesét illeti. Mindkét gárda azon bukott el, hogy csatárai elhibázták a gólt ígérő helyzeteket. A vártnál könnyebben győzött az Ú. Dózsa, a Zalaegerszeg, jó kezdés után nehezebben a Honvéd. A Rába és a Honvéd az újabb győzelmével tartja előnyét üldözőivel szemben, míg a táblázat második felében a ZTE, a Diósgyőr és a Haladás javított a helyzetén. A forduló után változott a tabella, miután a Rába (ha szoros mérkőzésen is) nyert a fővárosban az MTK-VM ellen, míg a Csepel tatabányai kirándulásán csak egy pontot szerzett. így jobb gólkülönbségével a vidéki együttes lett a listavezető (27), a Csepel (27) és a Honvéd (25) előtt. A Ferencváros nagy küzdelemben győzött Székesfehérvárott a Videoton ellen, a zöld-fehér együttes elérte a negyedik helyet.
idokapszula_nb_i_1982_83_18_fordulo_tabella.jpg

A Luxemburg elleni EB-selejtezőre készülő magyar válogatott kedden Tapolcán az NB Il-es Bauxitbányász ellen játszik edzőmérkőzést. Mészöly Kálmán szövetségi kapitány 16 tagú válogatott keretet jelölt ki, amelynek érdekessége, hogy helyet kapott Kurucz, a Békéscsaba tehetséges, fiatal csatára is. A jelöltek: Kapusok: Katzirz, Zsiborás. Védők: Péter, Kerekes A., Garaba, Tóth, Varga. Középpályások: Hannich, Nyilasi, Póczik, Burcsa. Csatárok: Szentes, Törőcsik, Pölöskei, Kurucz, Hajszán.

idokapszula_nb_i_1982_83_18_fordulo_valogatott_keret.jpgA válogatott keret. Állnak: Hajdú edző, Póczik, Varga, Garaba, Kerekes, Mészöly szövetségi kapitány, Pölöskei, Péter, Kiss, Tóth, Botár dr. orvos, Sándor gyúró, ülnek: Törőcsik, Hajszán, Nyi|asi, Katzirz, Bacsó edző, Zsiborás, Szentes, Hannich, Burcsa

A bolgárok elleni selejtezőre készülő olimpiai csapat szerdán a Lokomotív Kosice vendége lesz. A keret: Kovács, Gulyás - Paróczai, Kardos, Kőhalmi, Godán, Gálhidi, Jancsika - Dajka, Nagy A., Borsó, Lazsányi, Pogány - Szokolai, Kisznyér, Kiss S.

idokapszula_nb_i_1982_83_18_fordulo_olimpiai_valogatott_keret.jpgAz olimpiai válogatott keret. Álló sor balról: dr. Mohácsi orvos, Rottenbiller gyúró, Lazsányi, Paróczai, Borsó, Gulyás, Kovács A., Nagy A., Kardos, Gálhidi, Tajti edző, Mezey György szövetségi edző, ülnek: Jancsika, Kisznyér, Dajka, Godán, Szokolai, Kőhalmi, Pogány, Kiss S.

Legvégül tekintsük át az NB II. legfontosabb hétvégi momentumait. A futballbajnokság másodosztályában a 22. fordulón jutottak túl az együttesek. A gyengélkedő listavezető Volán újabb vereségével egyre szorosabbá válik az élcsoport küzdelme.idokapszula_nb_i_1982_83_18_fordulo_nb_ii_1_1.jpgidokapszula_nb_i_1982_83_18_fordulo_nb_ii_2_1.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_18_fordulo_nb_ii_22_sz_volan_nagybatony.jpg22. SZ. Volán-Nagybátony 4:3 Hét gól esett a fordulatokban gazdag találkozón, Rákoscsabán. Szabó (képünkön elhúz a Volán védőjátékosa mellett) két gólt lőtt a hazaiak hálójába, csakúgy mint Vad az ellenkező oldalra

A következő hétvégén jön a 19. forduló, az alábbi párosításokkal:

Ferencváros - DVTK
Csepel - Ú. Dózsa
DMVSC - Bp. Honvéd
Békéscsaba - Tatabánya
Nyíregyháza - Videoton
Rába ETO - ZTE
Vasas - MTK-VM.
A Pécsi MSC - Haladás mérkőzést későbbre halasztották a szombathelyiek indiai túrája miatt.

6 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://valogatott.blog.hu/api/trackback/id/tr3014505344

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

JuAn 2019.01.22. 17:24:30

Szokolain nincs két karszalag, az a mez felhajtott ujjának a vége.

JuAn 2019.01.22. 17:32:49

Annak idején nem értettem, hogy a fedettpályás EB-n Csanádi miért nem volt ott egyetlen eredményhirdetésnél sem.

JuAn 2019.01.22. 19:53:28

Akkoriban még a tűzközelben sem terjedtek a maihoz hasonló sebességgel a hírek, talán ezért is volt megdöbbentőbb a halála. Ha pedig tudtam volna, hogy még csak 60, akkor méginkább.

JuAn 2019.01.22. 20:05:27

@JuAn: Nem voltam benne biztos, ezért megnéztem, a mez ujjának passzéi azok, nem karszalagok.
Egyébként szerintem sem a Rábában sem a Fradiban nem volt ő csk.

Fandor 2019.01.23. 22:29:24

A Fradi megint megverte a Videotont, egy magára valamit is adó szerkesztőség ilyenkor öncenzúrát gyakorol, és kifelejti a cikket az összeállításból. Miért kell alig behegedt sebeket tépkedni? Hol van már az, amikor Sztalin alatt rend volt.....

Állítólag a jeles alkalomból Kádár nem így köszöntötte kiváló kollégáját:

"Tisztelt Honecker elvtárs! Köszöntjük önt Marx Károly halálának 100. évfordulóján. Kívánjuk, kövesse a nagy elődöt!"
süti beállítások módosítása