Válogatott okosságok

Szurkolói gondolatok, elemzések, mélázások a válogatottainkról, válogatás nélkül.

Ajánlataink

Sztancsik Richárd: Városok, stadionok, kocsmák

Rendelje meg közvetlenül a szerzőtől!

varosok.stadionok@gmail.com

Ár 2999 Ft.Részletek itt


kupanap.jpghungarianultras.jpg

Friss topikok

Facebook oldalunk

Időkapszula: NB I. 1982/83 Luxemburg – Magyarország EB-selejtező mérkőzés (különkiadás)

2019.02.12. 07:12 maribor_

1983. március 27., a hónap utolsó vasárnapja

idokapszula_nb_i_1982_83_luxemburg_magyarorszag_eb-selejtezo_headlines.jpgMegemlékezesek a Magyar Tanácsköztársaságról, központi ünnepség, koszorúzások, gyűlések országszerte

Lássuk először a hét legfontosabb közéleti és külpolitikai eseményeit.

március 21.

Hazánk sok helységében, gyárakban és intézményekben történelmünk két kiemelkedő, jelentős eseményére emlékeztek. A Magyar Tanácsköztársaság kikiáltásának 64. és a KISZ zászlóbontásának 26. évfordulóján a városokban és a falvakban nagygyűléseket, koszorúzásokat, politikai és kulturális programokat rendeztek. A Pécsett megtartott hétfői központi ünnepségen tízezer baranyai fiatal vonult lobogó fáklyák fényénél a város zászlódíszbe öltözött utcáin át a Köztársaság téri emlékműnél rendezett koszorúzáshoz. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, valamint Baranya megyei és Pécs városi bizottsága nevében Aczél György, a Politikai Bizottság tagja, a KB titkára, Lukács János, a megyei és Szentirányi József, a városi pártbizottság első titkára koszorúzta meg az emlékművet. A Minisztertanács, Baranya megye és Pécs megyei város tanácsának képviseletében Pullai Árpád közlekedési és postaügyi miniszter, Horváth Lajos megyei és Czente Gyula városi tanácselnök Koszorúzott. A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség koszorúját Nyitrai István, a KISZ Központi Bizottságának titkára, Kovács Dezső, a Baranya megyei és Burgmann György, a Pécs városi KISZ-bizottság első titkára helyezte el. Megkoszorúzták az emlékművet a szakszervezetek. a Hazafias Népfront és a fegyveres testületek vezető képviselői. valamint a megye KlSZ-szervezeteinek, a megye üzemeinek és intézményeinek képviselői is. A hagyományokhoz híven hétfőn koszorúzás! ünnepséget tartottak Budapesten, a Dózsa György úti Tanácsköztársasági Emlékműnél. Az ünnepség a Himnusszal kezdődött. A tisztelet és a megemlékezés koszorúját a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi és Budapesti Bizottsága nevében Tömpe István, a KB tagja, az Állami Rádió és Televízió Bizottság elnöke és Békési László, a budapesti pártbizottság titkára helyezte el. A Minisztertanács nevében Juhár Zoltán belkereskedelmi és dr. Markója Imre igazságügyminiszter koszorúzott. A fegyveres erők részéről Oláh István vezérezredes, Ladvánszky Károly altábornagy és Nagy György, a munkásőrség országos parancsnokának első helyettese; a Szakszervezetek Országos Tanácsa képviseletében Földvári Aladár elnök és Ligeti László alelnök; a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottsága részéről Juhász András, a KISZ KB titkára és Lippai Piroska, a KISZ KB tagja; Budapest Főváros Tanácsa képviseletében Stadinger István elnökhelyettes és Varga Sándor, a fővárosi tanács pártbizottságának titkára koszorúztak'. A szobor talapzatánál elhelyezték a hála, a kegyelet és a megemlékezés virágcsokrait Budapest dolgozóinak, fiataljainak képviselői is. Az ünnepség az Internacionálé hangjaival ért véget. 

Az Elnöki Tanács Nyers Rezsőnek, a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézete tudományos tanácsadójának több évtizedes munkásmozgalmi és közéleti tevékenysége elismeréseként, 60. születésnapja alkalmából a Magyar Népköztársaság babérkoszorúval ékesített Zászlórendjét adományozta. A kitüntetést Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke adta át. Az ünnepségen jelen volt Aczél György és Havasi Ferenc, az MSZMP Központi Bizottságának titkára.

március 22.

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának és a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának meghívására hivatalos, baráti látogatást tett hazánkban Dmitrij Usztyinov, a Szovjetunió Kommunista Pártja KB Politikai Bizottságának tagja, a Szovjetunió marsallja, honvédelmi miniszter. Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára a KB székházában fogadta Dmitrij Usztyinovot. A szívélyes, elvtársi légkörű találkozón véleményt cseréltek a sokoldalú magyar-szovjet kapcsolatok továbbfejlesztéséről, fegyveres erőink együttműködésének néhány időszerű kérdéséről, és áttekintették a nemzetközi helyzet alakulását. A találkozón részt vett Korom Mihály, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára, Czinege Lajos hadseregtábornok, honvédelmi miniszter, a Központi Bizottság tagja, valamint Viktor Kulikon, a Szovjetunió marsallja, a Varsói Szerződés tagállamai egyesített fegyveres erőinek főparancsnoka és Szergej Ahromejev, a szovjet fegyveres erők vezérkari főnökének első helyettese. Dmitrij Usztyinov felkereste a Honvédelmi Minisztériumot, ahol megbeszélést folytatott Czinege Lajossal. A találkozón jelent volt Csémi Károly vezérezredes, honvédelmi minisztériumi államtitkár, Oláh István vezérezredes, a magyar néphadsereg vezérkari főnöke, miniszterhelyettes, Kárpáti Ferenc altábornagy, miniszterhelyettes, politikai főcsoportfőnök, valamint Viktor Kulikov és Szergej Ahromejev. A szovjet honvédelmi miniszter a kora esti órákban elutazott Budapestről.

idokapszula_nb_i_1982_83_luxemburg_magyarorszag_eb-selejtezo_dmitrij_usztyinov_kadar_janos.jpgDmitrij Usztyinov és Kádár János az MSZMP KB székházában

Délután - a kitörésgátló még ismeretlen okból bekövetkezett leszakadása miatt - feltört a gáz a Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat Battonya melletti, 144-es föltáró kútjából. A gáz kisebb nyomással áramlik a föld mélyéből, mint az emlékezetes füzesgyarmati kitörésnél, s szerencsére nem lobbant lángra. A kút közelében dolgozók közül senki sem sérült meg. A kitörés elfojtásának előkészítése megkezdődött.

A hétfő óta hivatalos, baráti látogatáson Jugoszláviában tartózkodó Nyikolaj Tyihonov, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke és Milka Planinc, a jugoszláv kormány, elnöke Beigrádban megkezdte tárgyalásait. A megbeszéléseken pozitívan értékelték a két ország kapcsolatainak alakulását, és megállapodtak arról, hogy a tárgyalások végén a hosszú távú gazdasági együttműködés általános elveit rögzítő nyilatkozatot tesznek közzé. A dokumentum megjelöli majd azokat a gazdasági szektorokat, amelyekben a legeredményesebben fejleszthető a két szocialista ország együttműködése. A két kormányfő a kiadott közlemény szerint szívélyes, baráti és nyílt légkörben folytatott tárgyalásokon megelégedéssel nyugtázta, hogy eredményesen valósul meg a kereskedelmi, gazdasági és műszaki-tudományos együttműködés középtávú megállapodása, és ennek alapján az árucsere-forgalom idei értéke el fogja érni a hétmilliárd dollárt. Rámutattak arra is, hogy a szakosodás, az ipari kooperáció és a harmadik piacokon való közös fellépés bővítésével tovább mélyíthető a két ország gazdasági együttműködése. Ezzel összefüggésben megvitatták az energetika, az elektronika, az építőipar, a mezőgazdaság és a gépkocsigyártás területén fennálló lehetőségeket.

Genfben teljes ülést tartott a Szovjetunió és az Egyesült Államok küldöttsége az európai nukleáris fegyverek korlátozásáról folyó tárgyalásokon. Ugyancsak ülést tartottak a hadászati fegyverzetek korlátozásáról és csökkentéséről tárgyaló küldöttségek is.

március 23.

A Tejipari Vállalatok Trösztjének vezetői megbeszélést tartottak az iparág időszerű kérdéseiről, a belföldi ellátás javítását és az export bővítését szolgáló feladatokról. A tanácskozáson részt vett Faluvégi Lajos, a Minisztertanács elnökhelyettese, az Országos Tervhivatal elnöke. Különös hangsúlyt kapott a tanácskozáson az anyag- és energiatakarékosság, a tejipari termelés melléktermékeinek fokozott hasznosítása, s a technológia korszerűsítéséből adódó megtakarítások lehetősége. Foglalkoztak azzal is, hogy a jövőben nagyobb gondot kell fordítani a tejipari szállítások szervezésére, s a belföldi ellátás elsőbbségének biztosítása mellett a gazdaságos export növelésére, illetve az ezt szolgáló termékszerkezet kialakítására. A tanácskozáson a kormány elnökhelyettese elismerően szólt arról a felelősségteljes munkáról, amelyet a tröszthöz tartozó vállalatok dolgozói, vezetői végeztek, s aláhúzta: továbbra is megfontolt, de még rugalmasabb gazdálkodást kell folytatniuk.

Battonya mellett, a Kőolajkutató Vállalat 144-es föltáró kutatófúrásánál keletkezett vizes gázkitörés délelőtt megszűnt. A történtekről Győri Gyula, a Kőolaj- kutató Vállalat főmérnöke tájékoztatta az MTI munkatársát. Elmondta, hogy a kutatófúrásnál 509 méterig már elhelyezték a csöveket. Ezután 525 méterig továbbhaladtak, amikor egy fúrócsere során az elért mélységben elhelyezkedő homokkőtárolóból metángáz kíséretében forró víz tört a felszínre. Szerda reggel műszeres vizsgálattal megállapították: a gáz mennyisége nem volt veszélyes, robbanástól nem kellett tartani. Ennék ellenére az óvintézkedéseket megtették. A vízáramlás kedd délutántól fokozatosan csökkent, majd a kitörés végleg megszűnt.

Dr. Lékai László bíboros, esztergomi érsek meghívására látogatást tett hazánkban Joachim Meisner, Berlin érseke, a közelmúltban kinevezett új bíboros. A berlini bíboros és kísérete felkereste a katolikus egyház különböző intézményeit, és a Lékai László bíborossal folytatott megbeszéléseken tájékoztatták egymást országaik egyházi helyzetéről.

Izrael nem adott pozitív választ a libanoni rendezés feltételeit és biztosítékait összefoglaló amerikai javaslatokra. A libanoni nemzeti hírügynökség értesülése szerint ezt a következtetést vonták le Bejrútban a Philip Habib amerikai megbízott által tolmácsolt tel-avivi álláspontból. Semmi jele annak például, hogy Izrael módosította volna a Libanon számára elfogadhatatlan, a bejrúti kormány szuverenitását sértő biztonsági követeléseket, hogy feladta volna a Dél-Libanon közvetlen katonai ellenőrzésére támasztott igényét. A washingtoni rendezési javaslatokra és a róluk kialakított izraeli álláspontra adott libanoni válasz birtokában Jeruzsálembe érkezett Philip Habib. Megbeszéléseinek célja, hogy megpróbálják áthidalni az izraeli-libanoni megállapodást s az izraeli csapatkivonást késleltető nézeteltéréseket.

Ismét tüntető tömegbe lőtt az izraeli megszálló hadsereg Dél-Libanonban. Délután a Tyrtől északra levő Adlun településen több száz tüntető torlaszolta el az utat egy izraeli katonai konvoj előtt. Az izraeli katonák három tüntetőt megsebesítettek.

március 24.

Az Elnöki Tanács délelőtt 10 órára összehívta az országgyűlés tavaszi ülésszakát. A parlament tagjai megvitatták az Elnöki Tanács tevékenységéről, valamint a Legfelsőbb Bíróság és a Legfőbb Ügyészség munkájáról szóló beszámolót. A tavaszi ülésszakot előkészítő képviselői tanácskozásokon - megyei és fővárosi csoportüléseken, valamint az országgyűlés jogi, igazgatási és igazságügyi bizottságának ülésén - a törvényhozó testület tagjai már előzetesen megismerkedhettek a bírósági és az ügyészségi munka főbb tapasztalataival. Ezek birtokában tárgyalták a napirenden szereplő kérdéseket.

idokapszula_nb_i_1982_83_luxemburg_magyarorszag_eb-selejtezo_orszaggyules.jpgMegkezdte munkáját az országgyűlés

Andrej Gromiko külügyminisztert a Legfelsőbb Tanács Elnöksége a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökének első helyettesévé nevezte ki.

Ronald Reagan, az Egyesült Államok elnöke este tv-beszédel mondott, amelyben igazolni kívánta a hadi-erőfeszítések példátlan ütemű programját, és minőségileg új típusú rakétaelhárító fegyverrendszer távlati megteremtésére hívott fel. Fél órával az elnök beszéde előtt a képviselőház 229:196 arányban elfogadta a demokrata párt költségvetési javaslatát, amely négy százalékkal emeli a hadikiadásokat, szemben a kormányzat indítványával, amely e költségeket az előző pénzügyi évhez képest több mint tíz százalékkal kívánja növelni. A költségvetés most a szenátus elé kerül majd, és az elnök új propagandakampánya arra irányul, hogy biztosítsa az eredeti költségvetés, az eredetileg javasolt hadikiadások elfogadását. Az elnök egész beszédét a „szovjet fenyegetés” témájának szentelte. Kémrepülőgépékről készített, eddig titkos felvételeket mutatott fel Kubáról, Nicaraguáról és Grenadáról, hogy igazolja ezt a fenyegetést, noha e képeken egyetlen támadó fegyver sem volt látható. Ezzel kapcsolatban kijelentette: a Szovjetunió „katonai befolyását olyan módon terjeszti ki, hogy veszélyezteti létérdekeinket és szövetségeseink érdekeit”. Az elnök táblázatokat mutatott fel, amelyeken a szovjet rakéták még egyszer akkorák voltak, mint az amerikaiak, azt a tételt igazolandó, hogy az USA elmaradt a Szovjetunió mögött. A katonai erőegyensúly elemeiből az elnök csak azokat ragadta ki, amelyek a Szovjetuniónak kedveznek, és ezekre hivatkozva elfogadhatatlannak minősítette az atomfegyverek befagyasztását és a képviselőházban elfogadott demokrata hadiköltségvetést is. Szólt arról, hogy a hadiköltségvetést nem lehet előre meghatározott pénzügyi keretekbe szorítani, azt „a veszélyhez kell mérni”. Az elnök közölte, hogy a genfi tárgyalásokra vonatkozó, új amerikai elképzeléseket március 31-én ismerteti, majd beszédének befejező részében a hadászati elképzelések módosításának szükségességéről szólt. Kijelentette: vezérkari főnökei a stabilitás jövőjét „komornak” minősítik, és ezért új megközelítésre van szükség. „Eddigi elrettentési stratégiánk a megtorlással való fenyegetésen alapult” - mondotta, hozzáfűzve: ez ma már nem elegendő, „olyan rendszerek kialakítására kell törekedni - még ha ez az évszázad végéig is eltart -, amelyek képesek elfogni és megsemmisíteni az ellenséges rakétákat”.

március 25.

Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára a KB székházában fogadta Sztyepan Salajevet, a Szovjet Szakszervezetek Központi Tanácsának elnökét és a kíséretében hazánkban tartózkodó szovjet szakszervezeti vezetőket. A szívélyes, elvtársi légkörű találkozón, amelyen részt vett Gáspár Sándor, a SZOT főtitkára, véleményt cseréltek a magyar-szovjet kapcsolatok néhány kérdéséről, a szakszervezeteink közötti együttműködés fejlesztésének feladatairól. A megbeszélésen jelen volt Vlagyimir Bazovszkij, a Szovjetunió magyarországi nagykövete. 

idokapszula_nb_i_1982_83_luxemburg_magyarorszag_eb-selejtezo_sztyepan_salajev_kadar_janos.jpgSztyepan Salajev és Kádár János az MSZMP KB székházában

Premier volt a Madách Színházban. Londonban két éve, New Yorkban egy éve mutatták be a Cats című musicalt, amelyet Andrew Lloyd Weber komponált T. S. Eliot Macskák című versfüzérére. A budapesti előadás dalszövegeit Romhányi József fordította. A macskák puha-doromboló, kényeskedö-nyávogó, védekezö-karmoló világa elevenedik meg a színpadon: Szirtes Tamás rendező, Seregi László társrendező és koreográfus vezénylete alatt tanultak a színészek trapézokon mászni, nézőtéri páholyokon csimpaszkodni; pörögnek, bukfenceket hánynak, és ha kell, szteppelnek, sasszéznak, levegőben „szállnak".

idokapszula_nb_i_1982_83_luxemburg_magyarorszag_eb-selejtezo_macskak_1.jpgidokapszula_nb_i_1982_83_luxemburg_magyarorszag_eb-selejtezo_macskak_2.jpgidokapszula_nb_i_1982_83_luxemburg_magyarorszag_eb-selejtezo_macskak_3.jpgidokapszula_nb_i_1982_83_luxemburg_magyarorszag_eb-selejtezo_macskak_4.jpgidokapszula_nb_i_1982_83_luxemburg_magyarorszag_eb-selejtezo_macskak_5.jpgA képek a főpróbán készültek

Olyan színészeket láthattunk a darabban, mint Bencze Ilona, Cseke Péter, Gyabronka József, Haumann Péter, Hűvösvölgyi Ildikó, Kishonti Ildikó, Kis Mari, Paudits Béla, Póka Balázs (operaénekes), Pókai Éva, Szakály György (szólótáncos), Szerednyei Béla, Timár Béla, és az Operaház balettkara Seregi László vezetésével.

március 26.

A hét végi első pihenőnapon szabadidejükben sokan vállalkoztak társadalmi munkára. Több vállalatnál kommunista műszakot szerveztek, másutt a városok és falvak szépítésén, a lakóhely környezetének csinosításán fáradoztak. Kommunista műszakkal fejeződött be szombaton a Mecseki Szénbányák fejítési és vágathajtó brigádjainak egyhetes munkaversenye, amelyet a Magyar Tanácsköztársaság kikiáltása, valamint a KISZ zászlóbontása évfordulójának tiszteletére szerveztek meg. A bányászok a munkaversenyhéten és a szombati műszakon eddig mintegy öt és fél ezer tonnával több szenet hoztak a felszínre a márciusra tervezettnél. Nemcsak kiegyenlítették januári és februári lemaradásukat, hanem már túlhaladták első negyedévi 775 és fél ezer tonnás széntermelési tervüket is. Több mint négyezer bányász szállt le a föld alatti munkahelyekre, a kiszolgáló üzemek dolgozói közül kétezren vettek részt a rendkívüli műszakban. A Mecseki Szénbányák dolgozói szombati keresetüknek felét vállalati szociálpolitikai célokra ajánlatták fel. Kommunista műszakot tartottak a Jászberényi Hűtőgépgyár több üzemében is. Az irodai dolgozókkal együtt kétezer-ötszázán végeztek termelőmunkát: mintegy ötmillió forint értékű terméket állítottak elő. A kommunista műszak munkabérét az idősek napközi otthonának a megépítésére, illetve a nyugdíjasok támogatására fordítják. A Kontakta Alkatrészgyárban a vasasszakszervezet elnökségének felhívásához csatlakozva hirdették meg a kommunista műszakot. Budapesten és a vidéki üzemekben 1450 dolgozó vett részt a munkában, és másfél millió forintnyi exportra szánt terméket gyártott A napi keresetet a vállalat nyugdíjasainak támogatására ajánlották fel. Vas megyében már hagyományosnak számítanak a márciusi társadalmi munkanapok. Szombaton a kedvezőtlen időjárás ellenére sok településen dolgoztak a helybeliek, összegyűjtötték, elszállították a köztereken és a parkokban felhalmozódott szemetet, megkezdték a facsemeték, díszcserjék ültetését. Megkezdték az előkészületeket az utcák, terek virágosításához is. Több helyen út- és járdaépítéssel foglalkoztak, máshol a termelőszövetkezeti majorok rendezését végezték. Sárváron a városgazdálkodási vállalat dolgozói az üzem területén rendeztek nagytakarítást, s új szociális létesítményük építésén dolgoztak. Szentgotthárdon az ifjúsági parkot és a Szabadság ligetet hozták rendbe. Tavaszi nagytakarítás, szobormosás, faültetés kezdődött Szeged utcáin és terein is. Itt több mint háromezer fiatal kapcsolódott be a munkába. Az újonnan épült Rókusi lakónegyed utcái mentén csaknem másfél ezer fa ültetéséhez ásták ki a gödröket. A Tömörkény gimnázium, valamint a Dél-alföldi Gázgyártó és Szolgáltató Vállalat fiataljai a szegedi Dóm teret övező nemzeti emlékcsarnok szobrait, domborműveit tisztogatták. Az újszegedi liget parkjaiban sok százan festették a pihenőpadokat, s előkészítették a talajt a virágpalánták kiültetéséhez. Több mint kétezer társadalmi munkás segítette szombaton Bács-Kiskun megyében a települések parkosítását, fásítását. A Százezer lakos, százezer fa mozgalom keretében Kecskeméten terebélyesedik a várost körülvevő erdőgyűrű; eddig már nyolcezer hektárt fásítottak. Fejér megyében, Székesfehérváron szombaton ért véget a város szépítéséért szervezett egyhetes akció. Az elmúlt napokban munkaidő után több ezren dolgoztak a lakótelepeken, a parkokban, a játszótereken, az üzemek, iskolák, óvodák környékén. Virágokat ültettek, füvesítettek, újrafestették a játszóterek hintáit, a parkok padjait, a külterületeken pedig járdalapokat fektettek le.

Ma éjfélkor hazánkban megkezdődik a nyári időszámítás: vasárnapra virradó éjjel nulla órakor egy órára kell előreigazítani az órák mutatóit. A már negyedszer bevezetésre kerülő nyári időszámítás az idén szeptember 27-ig tart. Az új időszámításra mind a tömegközlekedés - a vasút, a Volán és a Malév -, mind pedig a posta felkészült.

A Palesztinai Felszabadítási Szervezet hajlandó engedélyezni, hogy a libanoni agresszió során foglyul esett izraeli katonákat a közelgő ünnep alkalmával hozzátartozóik meglátogathassák. A PFSZ és az Izraeli Kommunista Párt képviselői között született humanitárius tartalmú megállapodáshoz a Palesztinai Felszabadítási Szervezet egyetlen feltételt szabott: az izraeli kormány hivatalos közleményben adjon hírt a létrejött fogolylátogatásról. A közvetítő tárgyalásokba az Izraeli Kommunista Párt mellett bekapcsolódott Bruno Kreisky kancellár is - jelentette a bécsi rádió. Az osztrák kormányfő sajtóértekezletén egyébként kérdésre válaszolva megerősítette, hogy az ügyben az elmúlt hetekben létrejött a kapcsolatfelvétel az izraeli hivatalos szervek, valamint a Palesztinai Felszabadítási Szervezet között. 

március 27.

Marjai József miniszterelnök-helyettes, a magyar-szovjet gazdasági és műszaki-tudományos együttműködési kormányközi bizottság magyar társelnöke Moszkvába utazott.

Koppenhágában és Dánia több más városában a rossz, télies idő ellenére több ezren vettek részt Az idei húsvéti felvonuláson, hogy a fegyverkezési hajsza és a tervezett hyugat-európai rakétatélepítés ellen tiltakozzanak.

Kísérleti atomrobbantást hajtottak végre az Egyesült Államok nevadai kísérleti telepén.

Humor:
idokapszula_nb_i_1982_83_luxemburg_magyarorszag_eb-selejtezo_humor.jpg

Reklám:
idokapszula_nb_i_1982_83_luxemburg_magyarorszag_eb-selejtezo_reklam.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_luxemburg_magyarorszag_eb-selejtezo_csokitojas_1.jpg

Elfogták a Kékfényben körözött betörőt:
A Kék fény legutóbbi adásában többrendbeli lopás, és betöréses lopás elkövetésének alapos gyanúja miatt körözött Zelenay András, 29 éves, büntetett, foglalkozás nélküli budapesti lakost március 24-én az esti órákban a lakosság bejelentései alapján a rendőrség Székesfehérvárott elfogta. Mivel Zelenayt a bíróság korábban jogerős szabadságvesztésre ítélte, megkezdte büntetésének letöltését. Ügyében a rendőrség a vizsgálatot tovább folytatja.

Szakkörélet:

idokapszula_nb_i_1982_83_19_fordulo_szakkorelet.jpgHorvátzsidányban a tanulók egyik kedvenc tantárgya az orosz nyelv. Ódor Enikő tanárnő szakkört szervezett, a diákok a soknemzetiségű ország életével ismerkednek

Növekvő felhozatal primőrökből:
A tavalyi jó termés, folytán az ősszel a tervezettnél több burgonya, zöldség és gyümölcs került a kereskedelem raktáraiba és hűtőházaiba. Ennek eredményeként a télen mindvégig kiegyensúlyozott volt a lakosság ellátása. Az idényszerű cikkek többségéből még most is a keresletet meghaladó mennyiség jut a piacokra. Burgonyából bőséges a napi felhozatal. A szövetkezeti kereskedelem az árut most már rendszeresen átválogatva, sok helyen előre csomagolva hozza forgalomba. A burgonya kilónkénti ára 30 fillérrel olcsóbb, mint tavaly ilyenkor volt. Vöröshagymából szintén a keresletet meghaladó mennyiség van a piacokon és az üzletekben. Leveszöldségből - sárgarépából, gyökérből és zellerből - ugyancsak kielégítő a piaci kínálat. A főzelékfélék közül fejes káposztából mintegy 20 százalékkal többet tároltak, mint az előző évben. A meglevő készletekből mindvégig ki lehet majd elégíteni az igényeket. Savanyított káposztából és vegyes savanyúságból bőséges a piaci kínálat. Mindkét cikkből lesz elég a húsvéti ünnepekre is. Céklából, tormából és feketeretekből ugyancsak kielégítő a felhozatal. A héten pedig már nőtt a primőráru mennyisége is. A szövetkezeti kereskedelem mellett most már az őstermelők is mind több primőrt hoznak a piacokra. Tölteni való paprika viszont még csak mutatóban található a piacokon. Az üvegházi paradicsomra néhány hetet még várni kell. Az utóbbi napokban a fővárosi Zöldért-üzletekben csökkent a primőrök ára.

idokapszula_nb_i_1982_83_19_fordulo_salata.jpgCsongrád megyében, a forráskúti Haladás Tsz-ben üveg- és fóliaházakban salátát nevelnek

Ellátás:
Húsvétra készül a kereskedelem. Az üzletek már javában kínálják az úgynevezett szezonárukat, az ünnep elmaradhatatlan kellékeit, a csokoládé figurákat és a füstölt húst is. A Belkereskedelmi Minisztérium illetékes főosztályán kapott tájékoztatás szerint az iparral megállapodva országosan a tavalyinál egy százalékkal több, vagyis csaknem 103 vagon húsvéti csokoládé figuráról gondoskodtak. Ezen belül a keresletnek megfelelően növelték a tej csokoládés készítmények arányát, s ugyancsak több olcsóbb, kis és közepes méretű figurát rendeltek. Az idényárukat már mind megkapta a kereskedelem. Sonka is lesz elegendő, hiszen az állami húsipari vállalatok a tavalyinál 3,5 százalékkal, az egyéb húsüzemek 1-1,5 százalékkal adnak többet.

idokapszula_nb_i_1982_83_luxemburg_magyarorszag_eb-selejtezo_csokitojas.jpgSzerencsen készül a csokitojás

Közlemény:
Olcsóbb lett a Magyar Hűtőipar gyorsfagyasztott gesztenyepüréje. 22 Ft helyett 18 Ft-ért kapható az ország élelmiszerboltjaiban. Keresse a csomagoláson a mirelitbabát!

Olvasói levél:
Budapesti olvasónk, K. E. fotóban küldte meg panaszát szerkesztőségünknek: a Népköztársaság útjára vezető forgalmas mellékutcák egyikét a teherautó rakodói - meglehetősen önkényesen - lezárták a közlekedés elől. Talán a Szabálysértési bírság ráébresztené a szállítókat arra, hogy az utca - közterület, amelynek „megszüntetésére” még a rakodási tábla birtoklása sem jogosítja fel őket - írja olvasónk.
idokapszula_nb_i_1982_83_19_fordulo_rakodas.jpg

Levelezés:
„... egy belga focista címét szeretném, ha elküldenék nekem, mert amióta a spanyolországi futball-világbajnokságon láttam, azóta nagyon beleszerettem. Tudom, hogy ez csak plátói szerelem, el fog múlni, de egyelőre még tart. Azóta minden focimeccset megnézek, és meg is szerettem a labdarúgást. De főleg az Anderlecht meccseit, mert ő ott focizik. A neve Alex Czerniatynski... A korombeli lányokat általában - én is 14 éves vagyok, nyolcadikos - letöri a reménytelen szerelem, de engem egyáltalán nem tört le. Sőt! Az ő hatására kezdtem el komolyan atletizálni..."
„Elsős gimnazista lány vagyok, de nagyon érdekel a labdarúgás. A Bayern München a csapatom. Két kedvencem Karl-Heinz Rummenigge és Jean-Marie Pfaff. Ezt a két játékost már négy éve figyelemmel kísérem. Rummenigge a világ legjobb csatára, Pfaff is a legjobb kapusok közé tartozik. Szerintem nagyon jóképű focisták... Én nem haldoklom, mint az egyik levélíró Pierre Líttbarskiért, csak epedezem egy címért... A szüleim azt mondják, hogy lány létemre ne a focival foglalkozzam, hanem tanuljak. Pedig a félévi bizim is 4,5 volt, csak három tizedet rontottam."

Itt a Szerkesztő keresi a szavakat azokra a liba csitrikre, izé, Ifjú Hölgyekre, akik 1982 nyara után, 1983 tavaszán Alex Czerniatynskiben és Jean-Marie Pfaffban látják beteljesülni vágyó szerelmüket. Keresi, de nem találja. Illetve megtalálta, de ezt most inkább hagyjuk :)

"Az utóbbi labdarúgó VB óta figyelemmel kísérem az NSZK labdarúgását, különösen megkedveltem az 1. FC Kölnt. Most már kedvenc csapataim közé sorolom... Kiemelkedő játékosa Pierre Littbarski...”

Remélem, Ifjú Hölgy, fél évvel később kint voltál a Megyerin. És azután Tóth Jokkába voltál szerelmes. Bruhaha

„A barátnőmnek nagyon tetszik egy nyugatnémet focista, pontosabban Pierre Littbarski, az FC Köln játékosa ... Nekem is tetszik egy nyugatnémet focista, a Bayern München csatára, Karl-Heinz Rummenigge... Ne haragudjanak, hogy ceruzával írtam, de féltem, hogy a barátnőm meglátja. Ö nem tud erről a levélről.."
„...Önök meg tudták adni annak a 14 éves levélírónak Pierre Littbarski címét. Én is valahogy úgy érzek, mint az a lány, csak nem Littbarski iránt, hanem nekem már tízéves korom óta nagyon, vagyis kimondhatatlanul megtetszett egy magyar focista: az FTC talán legnépszerűbb játékosa, Nyilasi Tibor... (És a meglepő aláírás: a név után zárójelben: „esetleg a leendő Nyilasiné’’)..."

Drága Hölgyem, Önnek remek ízlése van. A többihez képest.

Így hát néhány cím...
Pierre Littbarski - 1 . FC Köln, 5000 Köln 41, Postfach 100 768, NSZK - BRD.
Jean-Marie Pfaff, illetve Karl-Heinz Rummenigge - 8000 München 90, Säbenerstrasse 51., NSZK - BRD.
Nyilasi Tibor illetve Pölöskei Gábor - Ferencvárosi Torna Club, Budapest IX., Üllői út 129.
Szalma László - Vasas SC, Budapest XIII., Fáy u. 58.
Pálóczi Gyula - Nyíregyházi VSSC, Nyíregyháza, Tiszavasvári út 4.

A héten olyan együttesek és előadók adtak ki albumokat a nagyvilágban, mint a Europe (Europe), a Spandau Ballet (True), a Tears For Fears (The Hurting), a Pink Floyd (The Final Cut), ZZ Top (Eliminator), Frank Zappa (Baby Snakes), Laura Branigan (Branigan2), Roxy Music (High Road), Julio Iglesias (Julio), vagy Mark Knopfler (Local Hero).


Az egyik sláger

Az egykori indiai miniszterelnök, Nehru tiszteletére rendezett labdarúgótornán hétfőn a Haladás VSE együttese Új-Delhiben értékes győzelmet aratott. A szombathelyi csapat 70000 néző előtt 3:1 arányban legyőzte Olaszország olimpiai válogatottját. A zöld-fehérek góljait Hauzer, Dobány és Szabó F. szerezte. Az indiai sajtó véleménye szerint a torna eddigi legjobb mérkőzését ez a 90 perc hozta.

idokapszula_nb_i_1982_83_luxemburg_magyarorszag_eb-selejtezo_nehru_kupa_csapatbusz.jpgLátkép a csapatbuszból

Szerdán India válogatottja következett. A szombathelyiek 2:1 arányban nyertek, így csoportmásodikként bejutottak a negyeddöntőbe. A gólokat Hauzer és Dobány szerezték.

idokapszula_nb_i_1982_83_luxemburg_magyarorszag_eb-selejtezo_nehru_kupa_lelato.jpgZsúfolt lelátók

idokapszula_nb_i_1982_83_luxemburg_magyarorszag_eb-selejtezo_nehru_kupa_meccsreszlet.jpgBemelegít a Haladás

Pénteken a román utánpótlás válogatottal mérkőztek a döntőbe jutásért. Az első félidőben Hegyi szerzett vezetést, majd a második félidőben Dobány duplázott. Cojocaru csak a lefújás előtti pillanatokban tudott szépíteni.

idokapszula_nb_i_1982_83_luxemburg_magyarorszag_eb-selejtezo_nehru_kupa_haladas.jpgA képen már a kupa is rajta van, de nem lőjjük le előre a poént... (A Nehru Kupán készült képek Török Péternek, a Haladás egykori edzőjének a magángyűjteményéből vannak)

Hétfőn a döntő következik, ahol ismét Kína utánpótlás válogatottja lesz az ellenfél.

A válogatottak hete váltja fel a következő napokban a bajnoki küzdelmet (szerdán Bulgáriában játszott az olimpiai csapat, vasárnap Luxemburgban az A válogatott). Így „arccal az EB és az olimpiai selejtező felé” jelszó jegyében zajlott az élet hétfőn az MLSZ-ben. Az A válogatott már a tatai edzőtáborban készül, az olimpiai csapat pedig Budapesten. Szepesi György, a szövetség elnöke és Szilágyi György elnökségi tag Kubába repült a szocialista országok labdarúgóinak egyeztető konferenciájára, Mészöly Kálmán és Mezey György szakvezető a vasárnapi luxemburgi találkozó után Angliába utazott és Londonban, illetve Plymouthban megnézte az angol-görög A- és utánpótlás-mérkőzést. Az A csapat hétfőn orvosi vizsgálaton vett részt Tatán, és várta Fazekas megérkezését Antwerpenből. Az olimpiai ezen a napon kelt útra Bulgáriába.

Bulgária - Magyarország olimpiai selejtező
idokapszula_nb_i_1982_83_luxemburg_magyarorszag_eb-selejtezo_bulgaria_magyarorszag.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_luxemburg_magyarorszag_eb-selejtezo_bulgaria_magyarorszag_2.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_luxemburg_magyarorszag_eb-selejtezo_bulgaria_magyarorszag_kovacs_attila.jpgKovács Attila, a csepeliek kapusa látványos mozdulattal igyekszik elöklözni a labdát a bolgár támadó fejéről. A gólról nem ő tehet, egyébként sok munkája igazán nem volt

idokapszula_nb_i_1982_83_luxemburg_magyarorszag_eb-selejtezo_bulgaria_magyarorszag_szokolai_laszlo.jpgSzokolai László két hazai védő között próbálja továbbjátszani a labdát. A Fradi tapasztalt csatára sokat mozgott, lendületesen próbálkozott megugrásokkal - Kiss Sándor gólja előtt egy pillanat alatt ismerte fel a nagy lehetőséget...

A vasárnapi, Luxemburg elleni EB-mérkőzésre készülő magyar labdarúgó-válogatott szerdán háromszor 30 perces találkozót játszott Tatán a Tatai AC együttesével. Mészöly Kálmán szövetségi kapitány az első két játékrészben azt az együttest szerepeltette, amelyet Luxemburgban is pályára akar küldeni: Katzirz - Péter, Kerekes, Garaba, Tóth - Hannich, Nyilasi, Póczik, Pölöskei - Fazekas, Törőcsik. A második harmadban a válogatott további játékosai, a kapus Zsiborás, a védő Varga, a középpályás Burcsa, valamint a három csatár, Kiss L., Szentes és Hajszán az edzőpartner csapatát erősítette. Végeredmény 12:1 a válogatott javára. Gólszerzők: Nyilasi (3), Fazekas, Póczik, Szentes (2-2), Törőcsik, Pölöskei, Hajszán, illetve a tatai színekben szintén Hajszán. - Végig jól játszott a válogatott, elégedett vagyok mindenkivel - mondotta a találkozó után Mészöly Kálmán szövetségi kapitány. - Különösen a második harmadban működött nagyon jól a gépezet, megnyugtató, amit láttam.

Tekintsük át az NB II. legfontosabb hétvégi momentumait. A másodosztály játéknapját az MLSZ előrehozta szombatra a vasárnapi EB-selejtező miatt. A Volán idegenben nyert, s mivel a SZEOL Szekszárdon kikapott, így négy pontra nőtt az előnye.
idokapszula_nb_i_1982_83_luxemburg_magyarorszag_eb-selejtezo_nb_ii_1.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_luxemburg_magyarorszag_eb-selejtezo_nb_ii_2.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_luxemburg_magyarorszag_eb-selejtezo_nb_ii_siofok_eger_csatajelenet.jpgLégicsata az Eger-Siófok mérkőzésen

idokapszula_nb_i_1982_83_luxemburg_magyarorszag_eb-selejtezo_nb_ii_siofok_eger_onhausz.jpgOnhausz a kapu torkában „lyukat” rúg, a combjáról a gólvonalon túlra pattan a labda. Lengyel és Méhesi a gólt üdvözli, Horváth II. labdával a kezében bizonygatná, hogy ö bizony a gólvonal előtt megfogta

idokapszula_nb_i_1982_83_luxemburg_magyarorszag_eb-selejtezo_nb_ii_siofok_eger_kiss_tibor.jpgKiss Tibor gólja - két képben. Szert beadását csukafejessel küldi a siófoki kapu jobb alsó sarkába, majd boldogan ugrik a magasba. Egyenlített!

Lássuk a lényeget, a Luxemburg – Magyarország EB-selejtező mérkőzést.
Az összeállítás érdekessége, hogy Nyilasi, Fazekas és Törőcsik az 1982. június 22-i, Belgium elleni világbajnoki mérkőzés óta először játszik újra együtt. Ami az ellenfelet illeti, Luxemburg eddig még nem okozott sok gondot a magyar válogatottnak. Eddig négy Magyarország-Luxemburg mérkőzés zajlott le, négy magyar győzelem született, összesítve 25-5-ös gólkülönbséggel. A négy mérkőzésen 42 magyar játékos szerepelt, közülük a mostani kerettagok közül Fazekas (kétszer), Nyilasi (egyszer) lépett pályára Luxemburg ellen. Nyilasi a legeredményesebb a 42 játékosból, az 1975. évi szombathelyi mérkőzésen ötödik válogatottságát 5 góllal ünnepelte. A mérkőzés, ahol csak a győzelem elfogadható!
idokapszula_nb_i_1982_83_luxemburg_magyarorszag_eb-selejtezo_merkozes.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_luxemburg_magyarorszag_eb-selejtezo_merkozes_2.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_luxemburg_magyarorszag_eb-selejtezo_merkozes_nyilasi_ket_tuz_koott.jpgAmíg erővel bírták, ellenálltak a luxemburgi védők a magyar támadóknak. A képen: Nyilasi két tűz között

idokapszula_nb_i_1982_83_luxemburg_magyarorszag_eb-selejtezo_merkozes_hannich.jpgHannich bombázza a luxemburgi kaput

idokapszula_nb_i_1982_83_luxemburg_magyarorszag_eb-selejtezo_merkozes_nyilasi_torocsik.jpgMeunier Nyilasinak szeretné az útját állni, a háttérben Törőcsik

idokapszula_nb_i_1982_83_luxemburg_magyarorszag_eb-selejtezo_merkozes_poczik.jpgMoes, a luxemburgi kapus Póczik (takarva) fejéről veszi le a labdát

Az újonnan meghirdetett Szivárvány Kupa első fordulójára harminc szerkesztőség küldte el szavazatát, illetve osztályozta a játékosokat - a Népsport hagyományai szerint 1-től 10-ig. A luxemburgi mérkőzés után a következő sorrend alakult ki: 1. Póczik 230 pont, 2. Hannich 198, 3. Pölöskei 19), 4. Katzirz 138, 5. Garaba 167, 6. Nyilasi 160, 7. Kerekes 155, 8. Tóth J. 154, 9. Péter 125, 10. Törőcsik 118, 11. Fazekas 115

A következő szerdán jön a 20. forduló, az alábbi párosításokkal:

Ú. Dózsa - Bp. Honvéd
Vasas - Ferencváros
MTK-VM - Nyíregyháza
Videoton - Csepel
ZTE - Békéscsaba,
Tatabánya - Pécsi MSC
DVTK - DMVSC

A Haladás - Rába ETO mérkőzést a szombathelyiek indiai túrája miatt az MLSZ későbbre halasztotta.

Kiemelt támogatónk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepsport.jpg

Aranyfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_kepes_sport.jpg

Ezüstfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_labdarugas.jpg

Bronzfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepszabadsag.jpg

Emlékeztetőül:

Időkapszula: NB I. - 1982/83

Szintén figyelmükbe ajánljuk: 

Időkapszula: NB I. - 1980/81
Időkapszula: NB I. - 1981/82
Időkapszula: NB I. - 1983/84

Végül egy kis kötelező irodalom: 

Osztálynapló
Két évtized felejthetetlen és elfelejtett magyar hálóőrei

Köszönetnyilvánítás:

Sorozatunk nem jelenhetne meg Kárpáti Tamás segítsége nélkül akinek ezek a kincsek digitalizálva is megvannak. Köszönet illeti a Népsport tudósítói gárdáját is a kiváló összefoglalókért. 

Megjegyzés:

A sorozatot maribor és a szerethető dózsás együtt készíti, a szerző neve csak blogmotor etetésére van feltüntetve.

Olvasóink segítségét szeretnénk kérni: Szívesen fogadunk kiegészítéseket, javításokat, javaslatokat, korabeli anyagokat, egyszóval bármit amivel pontosítani és jobbá lehet tenni a sorozatot. Különösen örülnénk ha volt játékosok, edzők, vezetők, játékvezetők, gyúrok, jegyszedők, szurkolók és bárki más akinek valamilyen története, emléke van jelentkezne nálunk és egy-egy interjúval és beszélgetéssel színesíteni tudnánk az anyagot. Elérhetőségeink: emailen a valogatott.blog@gmail.com, Twitteren @ValogatottBlog, Facebookon pedig megtalálhatóak vagyunk a https://www.facebook.com/Valogatottblog címen. Előre is köszönjük.

12 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://valogatott.blog.hu/api/trackback/id/tr2114544032

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

RTB 2019.02.12. 08:31:28

Horvátzsadány=Horvátzsidány

maribor_ 2019.02.12. 08:48:26

@RTB: Ezt a Pajtás szerkesztőségével beszéld meg :D
Javítom, köszi.

RTB 2019.02.12. 10:09:28

Rákerestem Pfaff és Czernatyniski képére, hát valóban, mai szemmel szerintem a levélírók lehet, hogy arcukba temetik a kezüket vagy mindenáron tagadnak:)

Z-o-g 2019.02.12. 14:33:50

Pfaff és Czerna: A Mészáros és az Álomgyilkos

maribor_ 2019.02.12. 14:44:15

@Z-o-g: Ja, ebben vannak a hülye libák? :) Már el is felejtettem... Ezt a részt valamikor decemberben írtam.

JuAn 2019.02.12. 18:05:24

Azon a meccsen minden kép homályos lett? ;)

maribor_ 2019.02.13. 07:18:58

@JuAn: Melyiken, te... izé, mire gondolt a T. Olvasó?

JuAn 2019.02.13. 09:03:46

Melyiken, melyiken, hát a Veliko Tirnovóban játszotton. :)

maribor_ 2019.02.13. 09:20:33

@JuAn: Te most még mindig ki vagy borulva, hogy Gálhidi, vagy Paróczai? :D

nookedli 2019.02.13. 13:59:05

Ez a Ludas Matyi olyan liberális, más népeket mocskoló zs.dó szennylap volt, mint manapság a charlie hebdo. Nem csoda, hogy Párizsban is az történt ami, nem lehet másokat úgy mocskolni, hogy annak ne legyen következménye.

JuAn 2019.02.13. 21:07:55

@maribor_: Egyértelműen nem Paróczai, csak a homály miatt nem ismertem fel Gálhidit kapásból. :)
Most pedig látom, hogy vagy a fotósnak, vagy a nyomdásznak remegett a keze, de nagyon.

maribor_ 2019.02.14. 08:07:10

@nookedli: Mi eddig is tisztelettel beszéltünk a T. Olvasókkal és a T. Olvasókról. Nem tudom, fel tűnt-e, de a cikkben szerepelt Kádár János is. A Csárli Hebdó után meg kellett volna 1956 november 4-t is említeni ezen analógia alapján. Mondom másképp. A T. Olvasónak nem tűnt fel, hogy az Időkapszula a fociról szól?
süti beállítások módosítása