Válogatott okosságok

Szurkolói gondolatok, elemzések, mélázások a válogatottainkról, válogatás nélkül.

Ajánlataink

Sztancsik Richárd: Városok, stadionok, kocsmák

Rendelje meg közvetlenül a szerzőtől!

varosok.stadionok@gmail.com

Ár 2999 Ft.Részletek itt


kupanap.jpghungarianultras.jpg

Friss topikok

Facebook oldalunk

Időkapszula: NB I. 1982/83 21. forduló

2019.03.04. 07:06 maribor_

1983. április 2-3., Húsvét hétvégéje

idokapszula_nb_i_1982_83_21_fordulo_headlines.jpgItt a Húsvét, itt a nyúl!

Lássuk először a hét második felének legfontosabb közéleti és külpolitikai eseményeit.

március 31.

Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára a KB székházában fogadta Petar Sztambolicsot, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Elnökségének elnökét, aki hivatalos, baráti látogatáson tartózkodik hazánkban. Kádár János és Petar Sztambolics áttekintette a két szomszédos szocialista ország kapcsolatainak alakulását és véleményt cserélt a nemzetközi helyzet néhány kérdéséről. Megelégedéssel állapították meg, hogy országaink együttműködése kiegyensúlyozottan, gyümölcsözően fejlődik, és megerősítették készségüket a kölcsönösen előnyös kapcsolatok további elmélyítésére, ami megfelel népeink érdekeinek. A szívélyes, baráti légkörű találkozón jelen volt Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke, Puja Frigyes külügyminiszter, Lázár Mojszov, a JSZSZK szövetségi külügyi titkára, továbbá Simon Pál, hazánk belgrádi és Milán Veres, Jugoszlávia budapesti nagykövete.

idokapszula_nb_i_1982_83_21_fordulo_kadar_janos_petar_sztambolics.jpgKádár János a KB székhazában fogadja Petar Sztambolicsot

A jugoszláv államelnök látogatásának utolsó napján is sor került tárgyalásokra; Kádár János és Petar Sztambolics megbeszélésén kívül a baráti ország elnökének kíséretében érkezett politikusok is véleményt cseréltek magyar partnereikkel. Puja Frigyes külügyminiszter jugoszláv kollégájával, Lazar Mojszovval megvitatta a kölcsönös érdeklődésre számot tartó nemzetközi kérdéseket, valamint a kétoldalú kapcsolatok alakulását. Hetényi István pénzügyminiszter, a magyar-jugoszláv gazdasági együttműködési bizottság magyar tagozatának elnöke Nedeljko Mandiccsal, a szövetségi végrehajtó tanács tagjával, az együttműködési bizottság jugoszláv tagozatának elnökével találkozott. A társelnökök áttekintették a külkereskedelmi forgalom, valamint a kooperációs kapcsolatok helyzetét, s kölcsönösen tájékoztatták egymást a legutóbbi találkozójuk óta végzett munkáról. Hivatalos, baráti látogatását befejezve a délutáni órákban elutazott Budapestről Petar Sztambolics. A szomszédos baráti szocialista ország államfőjét és kíséretét ünnepélyesen búcsúztatták a magyar és jugoszláv zászlókkal díszített Országház előtt. A Kossuth Lajos téren felsorakozott a magyar néphadsereg díszzászlóalja. A vendégek búcsúztatására megjelent Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke, Sarlós István, a Minisztertanács elnökhelyettese, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai, Péter János, az országgyűlés alelnöke, Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács helyettes elnöke, Katona Imre, az Elnöki Tanács titkára, Puja Frigyes, a kormány több más tagja, s az állami, a társadalmi élet több vezető képviselője. Ott volt Simon Pál és Milán Veres, valamint a Budapesten akkreditált diplomáciai képviseletek számos vezetője és tagja. Kürtszó harsant, a díszzászlóalj parancsnoka jelentést tett Petar Sztambolicsmak, majd felcsendült a két ország himnusza. A magas rangú vendég Losonczi Pál társaságában elhaladt a katonák sorfala előtt, majd üdvözölte a búcsúztatásra a téren összegyűlt budapesti dolgozókat, fiatalokat. A jugoszláv államfő és kíséretének tagjai elköszönitek a magyar közéleti vezetőktől, s a budapesti diplomáciai testület megjelent képviselőitől. Az ünnepélyes esemény a díszzászlóalj díszmenetével zárult. Ezután a vendégek Losonczi Pál és felesége társaságában gépkocsikba szálltak, és díszmotorosok kíséretében a Keleti pályaudvarra hajtattak. Itt Losonczi Pál és felesége baráti búcsút vett Petar Sztambolicstól és feleségétől, s néhány perc múlva az elnöki különvonat kigördült a pályaudvarról. Petar Sztambolics este visszaérkezett Belgrádba. A jugoszláv főváros pályaudvarán az államtanács és a kormány képviselői üdvözölték. Jelen volt Szabó István, a belgrádi magyar nagykövetség ügyvivője.

Országszerte megkezdődtek a megemlékezések hazánk felszabadulásának 38. évfordulója alkalmából. Budapesten és vidéken koszorúzási ünnepségeken adóztak a felszabadító harcok hősei, áldozatai emlékének, nagygyűlésen idézték fel a magyar nép történelmének kiemelkedő jelentőségű eseményét. Minisztériumokban, főhatóságoknál is rendeztek ünnepségeket, amelyeken kitüntetéseket vehettek át a legjobb dolgozók. Budapesten a VI. és a VIII. kerületiek a Mező Imre úti temetőben a kegyelet virágaival borították a szabadságunkért életüket áldozott szovjet hősök emlékművét. A kőbányaiak a Pataky István téri, a XII. kerületiek pedig a Csörsz parkban emelt felszabadulási emlékműnél tartottak koszorúzási ünnepséget. A Magyar Úttörők Szövetségének ünnepségén két személy a Munka Érdemrend ezüst, egy pedig a bronz fokozatát vette át. Az úttörőmozgalomban végzett kiemelkedő teljesítményükért huszonötén a Gyermekekért Érdemérmet kapták, 32-en pedig különböző úttörővezetői kitüntetésekben részesültek. A Belkereskedelmi Minisztériumban Juhár Zoltán miniszter a kereskedelem 61 dolgozójának nyújtott át kitüntetéseket eredményes gazdasági és társadalmi munkájuk elismeréséül. Ketten kapták meg a Munka Érdemrend arany, 9-en az ezüst, 23-an a bronz fokozatát. Tizenheten részesültek Kiváló munkáért kitüntetésben, 7-en miniszteri dicséretben, hárman pedig SZOT elismerő oklevélben. Az Igazságügyi Minisztérium ünnepségén Márkája Imre igazságügyminiszter adott át kitüntetéseket. Ketten vehették át a Munka Érdemrend arany, 9-en ezüst, 19-en pedig bronz fokozatát. Kiváló szolgálatért kitüntetésben ketten részesültek, Kiváló munkáért kitüntető jelvényt 49-en kaptak, s a Haza Szolgálatáért Érdemérmet 11-en, a Közbiztonsági Érmet 16-an érdemelték ki. Egy dolgozó a művelődési miniszter által adományozott Szocialista kultúráért kitüntető jelvényt vehette át. Hat igazságügyi és büntetés-végrehajtási dolgozót soron kívüli tiszti előléptetésben részesítettek. Az Ipari Minisztériumban tartott megemlékezést követően Méhes Lajos ipari miniszter nyújtott át kitüntetéseket. A Munka Érdemrend ezüst fokozatát hárman, bronz fokozatát heten kapták meg, s 15-en vehették át a Kiváló munkáért miniszteri kitüntetést. A Külkereskedelmi Minisztériumban Török István államtitkár Kiváló munkáért kitüntetéseket adott át 28 termelővállalat, szövetkezet és más gazdálkodó szervezet vezetőinek, munkatársainak. 

A Farkasréti temetőben mély részvéttel kísérték utolsó útjára a tragikus körülmények között elhunyt Elbert János irodalomtörténészt, műfordítót, a Magyar Színházi Intézet igazgatóját. A ravatalnál Pándi András, a Művelődési Minisztérium főosztályvezetője a minisztérium, a Magyar Színházművészeti Szövetség, a Magyar-Szovjet Baráti Társaság és a Színház- és Filmművészeti Főiskola nevében idézte fel Elbert János, a szeretetre méltó, a minden fontosra, továbbadhatóra figyelő tanár alakját. Szolgálta az orosz klasszikus, a szovjet, a lengyel és tágabb értelemben a közép-kelet-európai kultúrák, irodalmak oly fontos ügyét, és megkülönböztetett szeretettel a színházi irodalom terjesztését, megismertetését. Érzékeny és jó szemű felfedező volt. A világszínház és Elbert János az elmúlt évtizedben összetartozó fogalommá lettek - mondotta Pándi András. Olvasók, rádióhallgatók és televíziónézőik százezreinek vált ismerősévé. Az angol nyelvterület drámatermésének legjavát ismerte. A Magyar Színházi Intézet élén - telve ambícióval, tervekkel - munkájának kezdetétől azon fáradozott, hogy az intézmény lehetőségeit kitágítsa, szellemi tőkéjét a magyar színházi kultúra jelenidejében hasznosítsa. A Magyar Színházi Intézet nevében Kerényi Ferenc színháztörténész, a sírnál a barátok nevében Láng István zeneszerző, a Magyar Zeneművészek Szövetségének főtitkára búcsúzott Elbert Jánostól, akinek végső nyughelyét elborították a kegyelet, a tisztelet és az emlékezés virágai. 

Hazánk felszabadulásának közelgő évfordulója alkalmából kitüntetéseket adtak át a moszkvai magyar nagykövetségen a szovjet-magyar kapcsolatok fejlesztése és bővítése terén kifejtett kimagasló tevékenységért több szovjet személyiségnek. Az MSZBT aranykoszorús jelvényét Vladlen Puntusznak, az SZKP KB titkára tanácsadójának, Alekszandr Szorokinnak, az SZKP KB alosztályvezetőjének, Igor Szavolszkijnak, az SZKP KB munkatársának és Iván Aboimovnak, a külügyminisztérium alosztályvezető-helyettesének Rajnai Sándor, hazánk moszkvai nagykövete nyújtotta át. 

április 1.

Bensőséges ünnepséget rendezett a Parlament kupolacsarnokában a Minisztertanács: hazánk felszabadulásának 38. évfordulója alkalmából átadták az idei Állami és Kossuth-díjakat, valamint a Kiváló és Érdemes Művész címeket. Az ünnepségen megjelentek: Kádár János, a Magyair Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, Lázár György, a Minisztertanács elnöke, Gáspár Sándor, az Elnöki Tanács helyettes elnöke, Aczél György és Havasi Ferenc, a Központi Bizottság titkárai, a Politikai Bizottság tagjai. Ott volt a Központi Bizottság, a kormány, az Állami és Kossuth-díj Bizottság több tagja, valamint politikai, társadalmi és kulturális életünk sok jeles személyisége. A megjelentéket Sarlós István, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a kormány elnökhelyettese, az Állami és Kossuth-díj Bizottság elnöke köszöntötte. Beszédében kiemelte: ezekben a napokban országszerte milliók emlékeznek a 38 évvel ezelőtti április 4-re, arra a napra, amelyen hazánk felszabadult. Az 1945 óta eltelt jelentős történelmi korszák, emberek és népek sorsát alakító idő nagyságát az évek számánál hívebben fejezik ki megváltozott életkörülményeink, állampolgáraink tudatának fejlődése, hazánk tekintélyének nemzetközi súlya. A felszabadulás a változások tudatos, tervszerű folyamatát indította él, és lehetővé tette, hogy a nép birtokba vegye hazáját, ura legyen a saját sorsának. 

idokapszula_nb_i_1982_83_21_fordulo_parlamenti_unnepseg.jpgA parlamenti ünnepség részvevőinek egy csoportja

Hazánk felszabadulásának 38. évfordulója alkalmából megkoszorúzták azoknak a hősöknek, katonáknak a sírját, emlékművét, akik a hitleri fasizmus elleni harcban életüket áldozták a magyar nép szabadságáért. A katonai díszpompával megrendezett kegyeletes megemlékezések színhelyén díszalegységek sorakoztak fel csapatzászlóikkal. A Rákosligeti temetőben a román hősök síremlékénél helyezték el a hála és a megemlékezés virágait. A román és a magyar himnusz elhangzását követően az Elnöki Tanács nevében Vida Miklós és Uszta Gyula, az Elnöki Tanács tagjai koszorúztak. A Minisztertanács képviseletében Pullai Árpád közlekedés- és postaügyi miniszter, Juhár Zoltán belkereskedelmi miniszter, valamint Holtai Imre külügyminiszter-helyettes helyezett el koszorút. A Román Szocialista Köztársaság nagykövetségének tiszteletét Vidor Bolojan, Románia budapesti nagykövete, Ioan Todericiu ezredes, katonai és légügyi attasé és Gheorghe Botár kereskedelmi tanácsos rótta le. A budapesti diplomáciai testület képviseletében Andrej Barcák, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság nagykövete, Gerhard Heim ezredes, a Német Demokratikus Köztársaság katonai és légügyi attaséja, Ma Lie, a Kínai Népköztársaság nagykövete és Yang Shengru, katonai és légügyi attaséja koszorúzott. Ezután a magyar néphadsereg, az MSZMP Budapesti és XVII. kerületi Bizottsága, a Hazafias Népfront Országos Tanácsa, a fővárosi és a XVII. kerületi tanács képviselői helyezték el a megemlékezés virágait. Az ünnepség az Internacionálé hangjaival ért véget. Koszorúzási ünnepséget tartottak tegnap a hazánk szabadságáért elesett bolgár hősök harkányi emlékművénél. A néphadsereg díszegységének tisztelgése után felcsendült a bolgár és a magyar himnusz. Az Elnöki Tanács nevében Horváth Sándorné és Pióker Ignác, az Elnöki Tanács tagjai, a Minisztertanács képviseletében Markója Imre igazságügyminiszter, Abrahám Kálmán építésügyi és városfejlesztési miniszter, valamint Roska István külügyminiszter-helyettes, a Bolgár Népköztársaság nagykövetsége részéről Boncso Mitev nagykövet és Alekszandar Iliev Decsev vezérőrnagy, katonai és légügyi attasé, a budapesti diplomáciai testület nevében Kim Jong Szun, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság nagykövete, Badamtarin Baldo, a Mongol Népköztársaság nagykövete, Dzsong Bjong Csői főezredes, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság nagykövetségének katonai és légügyi attaséja, Olman Melendez Pupo alezredes, a Kubai Köztársaság nagykövetségének katonai és légügyi attaséja koszorúzták meg az emlékművet. Elhelyezték a kegyelet virágait a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Szocialista Munkáspárt Baranya megyei és Siklós Városi-Járási Bizottságának, a Baranya megyei tanácsnak, a siklósi járási hivatalnak, a Hazafias Népfront Baranya megyei bizottságának valamint az Intranszmas magyar-bolgár társaság képviselői. Az ünnepség a díszőrség tisztelgésével és az Internacionálé hangjaival ért véget. A solymári katonai temetőben a második világháború magyarországi felszabadító harcai során elesett ausztrál, kanadai, lengyel, angol és új-zélandi katonák emléke előtt tisztelegtek. A nemzeti himnuszok elhangzása után az Elnöki Tanács nevében Barcs Sándor és Nagy Sándor, az Elnöki Tanács tagjai helyezték el a megemlékezés virágait az emlékmű talapzatán. A Minisztertanács képviseletében Schultheisz Emil egészségügyi és Veress Péter külkereskedelmi miniszter koszorúzott. Ausztrália nagykövetsége nevében Archibald Duncan Campbell nagykövet, Kanada budapesti nagykövetségének képviseletében Theodore Jean Arcand nagykövet és John Arlo Mitchell ezredes, a kanadai fegyveres erők attaséja, a Lengyel Népköztársaság nagykövetségének nevében Tadeusz Pietrzak nagykövet, Zbigniew Ohanovoicz altábornagy, katonai és légügyi attasé, valamint Tadeusz Piwinski tanácsos koszorúzott. Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság budapesti nagy követségének koszorúját Bryan Cárt. ledge nagykövet, John Charles Gordon Herring alezredes, véderő- és katonai attasé, Colin Campbell repülő alezredes, légügyi attasé helyezte el. Új-Zéland nagykövetségének képviseletében pedig Neville Hugo Sale Judd nagykövet koszorúzott. Az emlékműnél a magyar néphadsereg és a Pest megyei tanács képviselői is elhelyezték koszorúikat. A kegyeletes megemlékezés a Himnusz hangjaival ért véget. Koszorúzási ünnepség volt pénteken a hazánk felszabadításáért elesett jugoszláv hősök beremendi emlékművénél is. A honvédség díszszázadának tisztelgése után elhangzott a jugoszláv és a magyar himnusz. Az Elnöki Tanács nevében Horváth Sándorné és Pióker Ignác, a Minisztertanács képviseletében Ábrahám Kálmán, Markója Imre és Roska István, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság nagykövetsége részéről Milán Veres nagykövet, Nikola Nikolics ezredes, katonai és légügyi attasé; a budapesti diplomáciai testület nevében Kim Jong Szun, Badamtarin Baldo, Dzsong Bjong Csői főezredes, Olman Melendez Pupo alezredes koszorúzta meg az emlékművet. Lerótták kegyeletüket a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Szocialista Munkáspárt Baranya megyei, Siklós Városi-Járási Bizottságának, a Baranya megyei tanács, a siklósi járási hivatal, a Hazafias Népfront Baranya megyei bizottságának képviselői. Az ünnepség a díszőrség tisztelgésével és az Internacionáléval zárult. Budapesten a Budaörsi úton a fasizmus elleni harcokban hősi halált halt amerikai katonák emlékművének talapzatán helyeztek el koszorúkat. Az amerikai himnusz elhangzása után az Elnöki Tanács nevében Barcs Sándor és Nagy Sándor, a Minisztertanács részéről Schultheisz Emil, Veress Péter és Szarka Károly külügyminiszter-helyettes helyezte el a kegyelet virágait. Az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetségének koszorúját Harry Earl Bergold nagykövet és John William Hand ezredes, véderő- és légügyi attasé, valamint Richard Alan Buckner alezredes, katonai attasé helyezte el. Ezután a magyar néphadsereg és a fővárosi, valamint a XI. kerületi tanács képviselői koszorúztak. A megemlékezés a Himnusz hangjaival ért véget.

Főváros szerte folytatódtak a hazánk felszabadulásának 38. születésnapját köszöntő ünnepségek. Ebből az alkalomból a megyeszékhelyeken, a városokban és más településeken országszerte ünnepi gyűléseket rendeztek, koszorúzási ünnepségeket tartottak a felszabadulási, illetve a szovjet hősi emlékműveknél. Az ünnepségeken több helyütt részt vettek a Szovjetunióból és más szocialista országokból érkezett testvérterületi küldöttségek is. Számos településen és üzemben adták át az emléklapot az ünnep alkalmából az újonnan alakult MSZBT-tagcsoportoknak. Sok helyütt avattak a felszabadulási ünnep alkalmából új létesítményeket.

A Magyar-Szovjet Baráti Társaság országos elnökségének a Barátság házában rendezett ünnepségén Szabó Egon vezérőrnagy, az MSZBT országos elnökségének tagja méltatta az évforduló jelentőségét. Ezután Rjapai Gyula, az MSZBT alelnöke szovjet diplomatáknak, újságíróknak, szakembereknek, az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet déli hadseregcsoport tábornokainak és főtisztjeinek a társaság aranykoszorús jelvényét adta át. Az ünnepségen részt vett a párt-, az állami és a társadalmi szervek több képviselője. Jelen volt Vlagyimir Bazovszkij, a Szovjetunió budapesti nagyikövete, valamint Nyikolaj Szilcsenko vezérezredes, a Varsói Szerződés tagállamai egyesített fegyveres erői főparancsnokának magyarországi képviselője.

A KISZ Központi Bizottságának székházában Fejti György, a KISZ KB első titkára nyújtott át kitüntetéseket. A Munka Érdemrend ezüst fokozata kitüntetést a KB egyik volt tagjának adta át, bronz fokozatát 9-en kapták meg.

A Közlekedés- és Postaügyi Minisztériumban Pullai Árpád miniszter nyújtott át kitüntetéseket. Tizenhármán a Munka Érdemrend arany, 29-en ezüst, 58-an bronz fokozatát vették át. 297-en részesültek Kiváló Munkáért kitüntetésben, 160-an miniszteri dicséretben, s 22 vasutas dolgozó kapott vasutaskitüntetést.

A Pénzügyminisztérium ünnepségén Hetényi István miniszter a munkában élen járó dolgozóknak adott át kitüntetéseket. Hárman a Munka Érdemrend arany, 10-en ezüst, és ugyanennyien bronz fokozatát kapták meg. Harmincötén Kiváló Munkáért kitüntetésben, 17-en miniszteri dicséretben részesültek.

A Legfelsőbb Bíróság ünnepségén dr. Szilbereky Jenő, a Legfelsőbb Bíróság elnöke a Munka Érdemrend arany fokozata kitüntetést egy bírónak adta át, az ezüst fokozatot kettőn vették át, többen pedig Szolgálati Érdemérmet, Kiváló Munkáért kitüntetést és elnöki dicséretet kaptak.

A Legfőbb Ügyészségen dr. Szíjártó Károly legfőbb ügyész 52 dolgozónak nyújtott át kitüntetést és elismerést az ügyészi szervezetben végzett eredményes munkájuk elismeréséül. A Munka Érdemrend arany fokozatát egy, ezüst fokozatát négy dolgozó kapta meg; 18-an vették át a Kiváló Munkáért kitüntetést, és ugyanennyien részesültek legfőbb ügyészi dicséretben. Az ügyészi szervezetben hosszú ideje kimagasló munkát végző 11 dolgozó főtanácsosi, illetve tanácsosi címet kapott.

Az Újvárosházán rendezett ünnepségen heten kapták meg a Munka Érdemrend arany, tizenheten ezüst, harmincán bronz fokozatát. A kitüntetéseket Szépvölgyi Zoltán, a fővárosi tanács elnöke nyújtotta át.

A munkásőrség országos parancsnokságán Borbély Sándor, a munkásőrség országos parancsnoka ünnepi parancsban méltatta az évfordulót, majd kitüntetéseket adott át kiemelkedő szolgálatukért, a termelőmunkában, a közéletben tanúsított helytállásukért munkásőröknek és parancsnokoknak; elvtársi együttműködésükért, a munkásőrség tevékenységének segítéséért pártmunkásoknak, állami és gazdasági vezetőknek; 24-en a Haza Szolgálatáért Érdemérem különböző fokozatait vehették át, 9-en pedig soron kívüli előléptetésben részesültek.

A Magyar Kereskedelmi Kamara ünnepségén Beck Tamás elnök gazdasági vezetőknek adott át kitüntetéseket a népgazdaság hatékonyabb működését segítő tevékenységükért. Hatan kapták meg a Kamara emlékplakettjét, amelyet eddig csak olyan külföldi partnereknek adományozták, akik sokat tettek a külkereskedelmi kapcsolatok fejlesztéséért. Kiváló Munkáért elismerésben 14-en, elnöki dicséretben pedig 27-en részesültek.

A fogyasztási szövetkezeti szervek dolgozói közül hárman a Munka Érdemrend arany, 14-en ezüst, 13-an bronz fokozatát kapták meg. A Kiváló szövetkezeti munkáért kitüntetést 236-an vették át, belkereskedelmi, mezőgazdasági és élelmezésügyi, építésügyi és városfejlesztési, pénzügyminiszteri és külkereskedelmi miniszteri kitüntetésben 54-en részesültek. A kitüntetéseket Szlamenicky István, a SZÖVOSZ elnöke nyújtotta át a szövetség székházában rendezett ünnepségen.

Pullai Árpád közlekedés- és postaügyi miniszter a hazánk felszabadulásának 38. évfordulója alkalmából, a KPM kultúrtermében megrendezett ünnepségen, több évtizedes műszaki és tudományos tevékenységük elismeréseként átnyújtotta az Eötvös Loránd-díjat Flamisch Ottónak, a Közlekedéstudományi Intézet tudományos főosztály- vezetőjének, Keller Pálnak, a MÁV Vezérigazgatóság műszaki-gazdasági tanácsadójának, Nagy Rudolfnak, a Budapest Főváros Tanácsa VB Közlekedési Főigazgatósága vezetőjének, Orova Józsefnek, a Posta Vezérigazgatóság szakosztályvezetőjének, Reiner Endrének, az Uvaterv szakosztályvezetőjének és Tóth Lászlónak, a KPM főosztályvezetőjének.

Április 4-e, Magyarország felszabadulásának évfordulója tiszteletére Moszkvában, a Szakszervezetek Házának Októberi Termében ünnepi gyűlést rendezett az SZKP moszkvai városi bizottsága, a Szovjet Szakszervezetek Központi Tanácsa, a Komszomol központi bizottsága, a Szovjet Baráti Társaságok Szövetsége és a Szovjet-Magyar Baráti Társaság központi vezetősége. Az ünnepi gyűlés elnökségében a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének, a Szovjetunió Minisztertanácsának képviselői, az SZKP KB és a Szovjetunió külügyminisztériumának felelős beosztású munkatársai, az SZMBT vezetői, a szovjet hadsereg tábornokai, Moszkva város lakosainak képviselői foglaltak helyet. Jelen volt az MSZBT küldöttsége is. Ünnepi beszédet mondott Nyikolaj Danyilin, a Szovjetunió gyógyszeripari miniszterének helyettese és Rajnai Sándor, hazánk moszkvai nagykövete. A forró, baráti hangulatú ünnepi gyűlés moszkvai művészek koncertjével ért véget. Április 4-ről, Magyarország felszabadulásának évfordulójáról széles körben megemlékeztek a Szovjetunióban. Ünnepségeket rendeztek, illetve rendeznek a közeli napokban Moszkva több nagyüzemében, amelyek kollektív tagjai a Szovjet-Magyar Baráti Társaságnak. Megemlékeznek hazánk felszabadulásáról a Szovjetunió köztársaságainak fővárosaiban is.

Április 4-e, a felszabadulás 38. évfordulója alkalmából a moszkvai magyar nagykövetség munkatársai, élükön Rajnai Sándor nagykövettel megkoszorúzták a Lenin-mauzóleumot és az Ismeretlen katona sírját. A koszorúzáson jelen voltak az SZKP KB és a Szovjetunió külügyminisztériumának felelős beosztású munkatársai.

Rajnai Sándor, az MSZMP KB tagja, hazánk moszkvai nagykövete pénteken fogadást adott április 4-e alkalmából. A fogadáson megjelent Inamzson Uszmanhodzsajev, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnök- helyettese és Nyikolaj Talizin, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökhelyettese. Részt vettek a fogadáson az SZKP Központi Bizottságának felelős beosztású munkatársai, a szovjet kormány több tagja, a szovjet hadsereg magas rangú parancsnokai, a Szovjetunió társadalmi és kulturális életének sok kiemelkedő személyisége. Jelen volt számos Moszkvában akkreditált diplomáciai képviselet vezetője is. 

április 2.

Hazánk felszabadulásának 38. évfordulója alkalmából reggel ünnepélyes külsőségek között, katonai tiszteletadással felvonták a magyar nemzeti lobogót és a nemzetközi munkásmozgalom vörös zászlaját a gellérthegyi Felszabadulási Emlékműnél.

Zászlófelvonási ünnepség volt reggel a Parlament előtti Kossuth Lajos téren is, ahol ünnepélyes külsőségek között, katonai tiszteletadással vonják fel az állami zászlót.

Hazánk felszabadulásának 38. évfordulója alkalmából a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Minisztertanács és a Hazafias Népfront Országos Tanácsa délelőtt koszorúzási ünnepséget rendezett Budapesten a szovjet hősök Szabadság téri emlékművénél és a Magyar Hősök Emlékművénél, a Hősök terén. A Szabadság téren, ahol a zászlódísszel övezett emlékművel szemben csapatzászlóval felsorakozott a magyar néphadsereg díszszázada, kürtszó harsant, amikor Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke - Czinege Lajos hadseregtábomok, honvédelmi miniszter kíséretében - a koszorúzás színhelyére érkezett. A magyar és a szovjet himnusz elhangzása után a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa nevében Losonczi Pál és Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács helyettes elnöke helyezett koszorút az emlékmű talapzatára. Az MSZMP Központi Bizottságának koszorúját Kádár János, a Központi Bizottság első titkára és Németh Károly, a Központi Bizottság titkára, a Politikai Bizottság tagjai helyezték el. A Minisztertanács nevében Lázár György, a Minisztertanács elnöke és Sarlós István, a Minisztertanács elnökhelyettese koszorúzott.

idokapszula_nb_i_1982_83_21_fordulo_kadar_janos_nemeth_karoly_koszoruzas.jpgKádár János és Németh Károly elhelyezi a Központi Bizottság koszorúját

A Hősök terén, amelyet zászlók díszítettek, a Magyar Hősök Emlékművével szemben katonai díszszázad sorakozott fel csapatzászlóval. Losonczi Pál Czinege Lajos társaságában. érkezett a koszorúzás színhelyére, majd a díszszázad parancsnoka jelentést tett az Elnöki Tanács elnökének. A Himnusz hangjai után az Elnöki Tanács képviseletében Losonczi Pál és Trautmann Rezső, az MSZMP Központi Bizottsága nevében Kádár János és Németh Károly, a Minisztertanács részéről Lázár György és Sarlós István koszorúzott. Koszorút helyeztek el az emlékműnél a budapesti diplomáciai testület képviselői. Megkoszorúzták az emlékművet a Hazafias Népfront Országos Tanácsa, a Szakszervezetek Országos Tanácsa, a KISZ Központi Bizottsága, a Magyar Ellenállók, Antifasiszták Szövetsége, a Magyar-Szovjet Baráti Társaság és a Magyar Úttörők Szövetsége nevében. Koszorút helyeztek el a magyar fegyveres erők képviseletében is. Ezután az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet déli hadseregcsoport parancsnoksága részéről koszorúztak. Végezetül a fővárosi tanács, majd a budapesti dolgozók, a fővárosi fiatalok képviselői helyeztek virágokat az emlékmű talapzatára.

Az Elnöki Tanács hazánk felszabadulásának 38. évfordulója alkalmából, eredményes munkájuk elismeréséül az állami, a gazdasági munka különféle területein dolgozóknak és a fegyveres testületek tagjainak kitüntetéseket adományozott. Az Elnöki Tanács a Munka Érdemrend ezüst fokozatával 644, bronz fokozatával 944 személyt tüntetett ki, a fegyveres testületek 36 tagjának pedig Kiváló Szolgálatért Érdemrendet adományozott. A kitüntetettek egy csoportjának Losonczi Pál, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, az Elnöki Tanács elnöke szombat délben az Országház kupolacsarnokában nyújtotta át az érdemrendeket. Az ünnepségen megjelentek: Lázár György, a Minisztertanács elnöke, Korom Mihály, az MSZMP KB titkára, a Politikai Bizottság tagjai, továbbá Katona Imre, az Elnöki Tanács titkára. Losonczi Pál a kitüntetések átadásakor mondott beszédében méltatta hazánk felszabadulásának történelmi jelentőségét.

Hazánk felszabadulásának 38. évfordulója alkalmából országszerte ünnepi gyűléseket rendeztek, koszorúzási ünnepségeket tartottak a felszabadulási, illetve a szovjet hősi emlékműveknél. Budapesten a belvárosiak a Vigadó téri, a XXII. kerületiek a Varga Jenő téren emelkedő felszabadulási emlékműnél rótták le kegyeletüket, helyezték el a hála és a megemlékezés koszorúit. Borsod megyében több városban és településen tartottak emlékünnepséget. Miskolcon a Felszabadulás téren és a Bartók téren lévő hősi emlékműnél, valamint a város temetőiben a szovjet hősök sírjainál helyeztek el koszorúkat. Este a miskolci Nemzeti Színházban díszünnepséget tartottak. Kaposvárott a Szabadság parki szovjet hősi emlékműnél katonai tiszteletadással egybekötött koszorúzási ünnepséget rendeztek. A jugoszláv határ menti Barcs városban a Hősök terén álló szovjet, bolgár és jugoszláv hősök emlékművénél rótták le kegyeletüket a városiak. Szombathelyen a művelődési és sportházban rendezett ünnepségen emlékeztek meg a 38 évvel ezelőtti eseményekről. Zalaegerszegen a szovjet hősök temetőjében és a felszabadulási emlékműnél tartottak koszorúzási ünnepséget. A megyei művelődési és ifjúsági központban rendezett nagygyűlést követően a helyi állandó színház művészei adtak irodalmi műsort. Nagykanizsán a szovjet és bolgár hősök temetőjében, valamint a felszabadulási emlékműnél koszorúztak, s a Hevesi Sándor Művelődési Központban nagygyűlést rendeztek. Hajdú-Bihar megye városaiban és nagyközségeiben ünnepi tanácsüléséken és koszorúzási ünnepségeken emlékeztek meg a felszabadulás évfordulójáról. Debrecenben a Csokonai Színházban nagygyűlést tartottak. Heves megye fiataljai az ország legmagasabb pontján, a kékestetői felszabadulási emlékműnél köszöntötték felszabadulásunk évfordulóját. A megye KISZ-esei hálatüzet gyújtottak, majd megkoszorúzták az emlékmű talapzatát. Egerben ifjúsági házat avattak, amelyet a város központjában egy műemlék épület felújításával 55 millió forintért alakítottak ki. 

április 3.

Felszabadulásunk előestéjén, az Erkel Színházban ünnepi előadáson Hacsaturján Spartacus című balettjét adták elő. Az előadáson részt vett Németh Károly, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára, Gyenes András, a központi Ellenőrző Bizottság elnöke, Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács helyettes elnöke, továbbá az Elnöki Tanács, a kormány több tagja, a politikai és a társadalmi élet több más vezető személyisége. Jelen volt Vlagyimir Bazovszkij, a Szovjetunió budapesti nagykövete, valamint a budapesti diplomáciai képviseletek számos vezetője és tagja is. A magyar és a szovjet himnusz elhangzása után Mihály András Kossuth-díjas, kiváló művész, a Magyar Állami Operaház igazgatója köszöntötte az ünnepi előadás közönségét. Ugyancsak a felszabadulás előestéjén hangzott el a rádióban és a televízióban Németh Károlynak, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának, a Központi Bizottság titkárának ünnepi beszéde.

A Balatonon megindult a személyhajó-forgalom. A csaknem három évtizedes hagyományt ápolva, Balatonfüreden ezúttal is ünnepélyesen fogadták a Siófokról érkező első járat utasait. Mint ez alkalommal elhangzott: az idén a hajókon és a kompokon a tavalyihoz hasonló forgalomra, 4,5 millió utasra számítanak. A kompokon a várhatóan több mint félmillió gépjármű fuvarozására készültek fel. A hajósok a főszezonban jó szervezéssel, korszerű híradástechnikai segédlettel, mentesítő járatokkal igyekeznek mérsékelni a hétvégi zsúfoltságot. A balatonfüredi köszöntőhöz hasonlóan Badacsonyban is ünnepélyesen fogadták a Fonyódról indult első hajójárat utasait. 

Humor:
idokapszula_nb_i_1982_83_21_fordulo_humor.jpg

Reklám:
idokapszula_nb_i_1982_83_20_fordulo_reklam_2.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_21_fordulo_reklam.jpg

Kékfény:
A Legfelsőbb Bíróság ítéletet hirdetett Budai Edit 23 éves nyírmártonfalvai lakos bűnügyében, akit aljas indokból és különös kegyetlenséggel elkövetett emberölésért, valamint aljas indokból elkövetett súlyos testi sértésért első fokon már tizennégy évi szabadságvesztésre ítélt a Debreceni Megyei Bíróság. Budai Edit állami gondozásban nőtt fel, tizenhat éves volt, amikor szülei magukhoz vették. Családjának csaknem minden tagja büntetett előéletű, s hamarosan ő is a bíróság elé került lopás vádjával. öt évvel ezelőtt megismerkedett egy férfival, akinek hamarosan az élettársa lett. Született egy kisfiúk, két évre rá pedig egy kislányuk. Az anya a kisfiúról még megfelelően gondoskodott, de a második gyermek születésének időpontjában már erősen megromlott az élettársak viszonya, s Budai Edit a férfival szemben érzett ellenszenvét átvitte a kislányra is. A gyerek koraszülött volt, így három hónapig a kórházban tartották, de anyja ezalatt egyszer sem látogatta meg. „Nyamvadt”, mondogatta róla, meg aztán az sem tetszett neki, hogy túlságosan hasonlít az apjára. Végül hazavitte az újszülöttet, de egyáltalán nem törődött vele. Magára hagyta, nem adott neki enni. Gyakran hangoztatta: egyszer még elteszi láb alól, s a néhány hónapos kislányt egy alkalommal úgy fejbe vágta a tejesüveggel, hogy megrepedt a koponyacsontja. A szomszédok, akik akkoriban tétlenül nézték a gyermek szenvedéseit, az eljárás során arról is beszámoltak, hogy anyja romlott töltöttkáposztával is megetette a gyereket, abban a reményben, hogy belehal. A káposzta azonban csak erős gyomorrontást okozott, s másnap a kislány sokat sírt. Ám Budai Editből ez nem részvétet, hanem még nagyobb indulatot váltott ki. Úgy meglökte a szerencsétlen gyereket, hogy az a földre esett, azután pedig megtaposta. A kislánynak több bordája eltört, mája és tüdeje szétroncsolódott, s félóra elteltével belehalt sérüléseibe. Az első fokú ítélet ellen az ügyész súlyosbításért fellebbezett. A Legfelsőbb Bíróság helyt adott az indítványnak, s Budai Edit büntetését tizenhét évi szabadságvesztésre változtatta.

Kedvez az időjárás, növekszik a primőrfelhozatal:
A szokásosnál melegebb márciusi időjárás hatására meggyorsult a kertészeti termékek fejlődése, és ez kedvezően hatott a piaci kínálatra is. Az állami és a szövetkezeti kereskedelem, valamint a TSZKER a héten már előreláthatóan 120 tonna uborkát, 50 tonna sóskát, 50 tonna parajt, egymillió fejes salátát, egymillió csomó piros hónapos retket, 500 ezer csomó zöldhagymát, egymillió csípős hegyes paprikát, valamint 600-700 ezer tölteni való paprikát tud felvásárolni és forgalomba hozni, mintegy 10-15 százalékkal többet, mint tavaly március utolsó hetében. Mind több primőrárut hoznak most már a piacokra az őstermelők és a magánkiskereskedők is. A primőrök árai azonban még igen magasak. A budapesti Zöldért üzleteiben az uborkát kilónként 64, a sóskát 28, a parajt 44 forintért, a fejes salátát - a minőségének megfelelően - 9, 7 és 5 forintért, a piros hónapos retket csomónként 12, 9, 7 és 3,50 forintért, a zöldhagymát csomónként 4 forintért, a csípős hegyes paprikát darabonként 8, 6,50 és 4,50 forintért, míg a tölteni való paprikát 9,80, illetve 7,80 forintért árusítják. Az őstermelők és a magánkereskedők viszont e cikkek többségét - különösen a hónapos retket, a csípős hegyes paprikát és a tölteni való paprikát - jóval drágábban adják. Megnyugtató, hogy a téli és a kora tavaszi hónapokra tárolt burgonyából, vöröshagymából, a zöldségfélék többségéből és téli almából még most is bőségesek a készletek. Az állami és a szövetkezeti kereskedelem ugyancsak felkészült az ünnepek előtti bevásárlásokra. A szokásosnál nagyobb mennyiségű árut szállítottak az üzletekbe és a piacokra. A szövetkezeti kereskedelem a burgonyát és a vöröshagymát átválogatva, sok helyen előre csomagolva árusítja. A burgonyát valamivel olcsóbban, a vöröshagymát pedig ugyanannyiért, mint tavaly ilyenkor. Fejes káposztából, karalábéból, sárgarépából, petrezselyemgyökérből és zellerből szintén bőséges a felhozatal. Savanyított káposztából és vegyes savanyúságból is bőségben van a piacokon. Van elég torma is a húsvéti sonkához. Az ünnepi sütemények készítéséhez a szövetkezeti kereskedelem több millió tojást, megfelelő mennyiségű mákot és dióbelet küld az üzletekbe és a piacokra. A tojást darabonként 2-1,70 forintért, a mákot kilónként 115, a dióbelet pedig 140 forintért árusítják; a tojást olcsóbban, a dióbelet ugyanannyiért, míg a mákot jóval drágábban, mint tavaly ilyenkor. Megvételre kínálnak még a Zöldért-üzletek több száz tonna füstölt árut és nagy mennyiségű vágott baromfit is.

idokapszula_nb_i_1982_83_21_fordulo_primorkinalat.jpgBőséges primőrkínálat az újpesti üzletközpontban

És akkor lássuk a lényeget, az NB I. 21. fordulóját! Kétrészes forduló következik az első osztályú bajnokságban, hat találkozót szombat délután, kettőt vasárnap délelőtt rendeznek. A program ismét téljes, színire lép a Haladás együttese is, amely indiai túrája miatt két mérkőzést halasztott. Az első négy helyezett - a Rába, a Csepel, a Honvéd és az FTC - ezúttal otthon játszik.

Bp. Honvéd - Haladás
Indiában tornát nyert a szombathelyi csapat, a siker nyilván „összerázta” a társaságot. A Honvéd már csak ezért sem számíthat sétagaloppra, nem szólva arról, hogy legutóbb szerencsés körülmények között mentett pontot. Gondban van Komora Imre, a kispestiek mestere, hiszen az Indiában sikerrel helytállt Haladás ellen nélkülöznie kell a kiállított Garabát, a két sárga lapos Vargát és a sérült Dajkát
idokapszula_nb_i_1982_83_21_fordulo_bp_honved_haladas.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_21_fordulo_bp_honved_haladas_dobany_varga_jozsef.jpgDobány és Kanász vizilabda jelenete

idokapszula_nb_i_1982_83_21_fordulo_bp_honved_haladas_paroczai_esterhazy_kulcsar.jpgEgyüttes akció... Paróczai támad a pálya jobb oldalán, neki Esterházy (takarva) segít, aki különben egy hatalmas jobblábas lövésből elért góllal vette ki a részét a kispesti győzelemből. Kulcsár azonban fejjel hárít, s így a védőnek vissza kell fordulnia. A Bp. Honvéd, ha nehezen is, de nyert a Haladás ellen

DMVSC - Ú. Dózsa
A lilák a nehéznek látszó mérkőzéseken mindig remekül összpontosítanak, feltehetően így lesz most is. A Debrecen azért bízhat a döntetlenben. A hazaiaknál nem játszhat Fodor, a lila-fehéreknél pedig Árky és Kardos - két sárga lap miatt. A Dózsában Törőcsik nem teljesen egészséges, a játéka bizonytalan. 
idokapszula_nb_i_1982_83_21_fordulo_dmvsc_u_dozsa.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_21_fordulo_dmvsc_u_dozsa_toth_jozsef_szebegyinszky_kerekes_gyorgy.jpgKerekes Szebegyinszky és Tóth József között „bűvöli" a labdát. Fordulatokban gazdag összecsapást vívott a DMVSC és az Újpesti Dózsa Debrecenben, s végül a szerencsésebb hazaiak győzedelmeskedtek

Nyíregyháza - Tatabánya
A nyíregyházi együttes értékes döntetlennel távozott a Hungária kőrútról, a Tatabánya viszont legutóbb is azt igazolta, hogy már korántsem a régi. A hazai csapat folytathatja a kiesés elkerüléséhez szükséges pontok gyűjtését. A Nyíregyházán pályára lépő Tatabánya csapatában Lakatos és Dupai sérülése okoz gondot Dalnoki Jenőnek. Weimper eltiltása lejárt, lehet, hogy ott lesz a kezdőcsapatban. 
idokapszula_nb_i_1982_83_21_fordulo_nyiregyhaza_tatabanya.jpg

Pécsi MSC - ZTE
Tavasszal kitűnően szerepel a ZTE, még akkor is, ha szerdán nem bírt a Békéscsabával (1:1). Az egerszegi gárda idegenben sem esélytelen, de a valószínű tippek: x, 1. A PMSC-ből hiányzik a sérült Toma, a Tatabánya ellen góllal bemutatkozott Papp viszont kezdőember lesz. 
idokapszula_nb_i_1982_83_21_fordulo_pecsi_msc_zte.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_21_fordulo_pecsi_msc_meszaros_dardai_refi_kereki_pecsics.jpgMészáros estében lő kapura, Réfi Kereki és Pecsics között „biztosít”, Dárdai (a PMSC gólszerzője) a háttérben biztatja társát

Békéscsaba - DVTK
Pénteken Miklya János, a Békéscsabai Előre Spartacus ügyvezető elnökhelyettese tájékoztatta Blogunkat: az egyesület március 31-i hatállyal Zalai Lászlóval, az NB I-es labdarúgócsapat vezető edzőjével közös megegyezéssel szerződést bontott. Az ok: a szakvezető családi jellegű problémái. Egyben az MLSZ hozzájárulásával április 1-től Pataki Tamást, a korábban SZEOL AK-nál, legutóbb pedig a területi bajnokságban szereplő Szarvasi Főiskola Spartacus együttesénél tevékenykedő edzőt bízták meg a Békéscsaba együttesének szakmai irányításával. A házigazda együttes nagyon nehéz helyzetben van, most már feltétlenül nyernie kell ahhoz, hogy reménye maradjon az első osztályú tagság meghosszabbítására.
idokapszula_nb_i_1982_83_21_fordulo_bekescsaba_dvtk.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_21_fordulo_bekescsaba_dvtk_sulija_kerekes.jpgSulija, a Békéscsaba középpályása ezúttal Kerekes mellett húz el. Csapatának pontot érő gólt lőtt, igaz, ebben Salamon szerencsétlen közbenyúlása is segítette

Rába ETO - Videoton
A Hannich, Póczik kettős „luxemburgi” formája döntő lehet az utóbbi időben botladozó, sőt szárnyaszegett fehérvári együttessel szemben. Győrött pályára lép a hazai gárdában a hosszú sérüléséből felépült Mile
idokapszula_nb_i_1982_83_21_fordulo_raba_eto_videoton.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_21_fordulo_raba_eto_videoton_poczik_jozsef.jpgPóczik lendületben... A győriek játékmestere ismét kiválóan játszott, ha a góllövésből nem is vette ki a részét. A győriek nagyszerű napot fogtak ki az első félidő vége felé tíz emberre fogyatkozott Videotonnal szemben. Győzelmük teljesen megérdemelt

Ferencváros - MTK-VM
A jubileumi örök rangadón - 80 esztendővel ezelőtt találkozott először a két régi vetélytárs - egyoldalú játék várható, a Ferencváros most sakkal jobb, mint szebb napokat látott ellenfele. A vasárnap délelőtti matinén már a felújított Üllői úti stadionban fogadja ellenfelét a Ferencváros. A zöld-fehéreknél a kissé fáradt Koch helyett Ebedli kezd a középpályán. 
idokapszula_nb_i_1982_83_21_fordulo_ferencvaros_mtk_vm.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_21_fordulo_ferencvaros_mtk_vm_szabadi_laszlo.jpgA cserejátékos hálája... Novák Dezső a hatvannyolcadik percben küldte pályára Szabadit, akinek mostanában legtöbbször csak csereként nyújt játéklehetőséget. Szabadi második labdaérintésével megszerezte a Ferencváros második gólját, s mint később kiderült, ez egy győzelmet jelentő találat volt. A gól egyébként Nyilasi önzetlenségét dicséri

idokapszula_nb_i_1982_83_21_fordulo_ferencvaros_mtk_vm_poloskei.jpgEgy érvénytelen gól... Hiába fejeli a labdát a hálóba Pölöskei Nyilasi beadása után, mivel a középpályás előtte szabálytalankodott, a kitűnően bíráskodó Nagy Béla nem adta meg a ferencvárosi gólt

Csepel - Vasas
A Vasas nagyszerű mérkőzésen, balszerencsés körülmények között maradt alul az FTC-vel szemben, s ha megismétli szerdai játékát, még idegenben is nyerhet. A Vasas változatlan összeállításban kezd Csepelen, a hazaiaknál Wéber két sárga lap, Mészöly és Fischli sérülés miatt nem játszik. 
idokapszula_nb_i_1982_83_21_fordulo_csepel_vasas.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_21_fordulo_csepel_vasas_kiss_laszlo_izso_galhidi_kohalmi_kovacs_attila.jpgKiss László ismét ellenállhatatlanul játszott. A Vasas szurkolóinak legnagyobb örömére a válogatott csatár kitűnő formába lendült. Hétközben a Ferencváros ellen, majd hétvégén a Csepel csapatával szemben is ördöngös cseleket mutatott be, és gyönyörű gólokat ért el. Képünkön, miután kicselezte Kovács kapust, Gálhidi és Kőhalmi „díszkíséretében” gólt lő a Csepelnek

A mérkőzések után lássuk az 21. forduló válogatottjait! Remek mérkőzéseket és remek egyéni teljesítményeket láthattunk a hétvégén. 6-os érdemjeggyel csak Burcsa Győző tudott bekerülni a legjobbak közé és nem kevesebben, mint heten kerültek a második csapatba 7-es osztályzattal. Kimagaslót nyújtott két angyalföldi csatár, Váradi Béla 8-as, Kiss László 9-es osztályzatot érdemelt ki. Nem is kérdés, hogy az utóbbi labdarúgó lett a forduló játékosa.
idokapszula_nb_i_1982_83_21_fordulo_a_fordulo_valogatottja.jpg

A góllövőlista élén a sokáig egyeduralkodó, de régóta eredménytelen Dobányt beérte Hannich és Kiss László, így hármas holtverseny alakult ki. A Haladás csatára majd még javíthatja pozícióját, amikor a szombathelyiek lejátsszák két elmaradt mérkőzésüket.
idokapszula_nb_i_1982_83_21_fordulo_gollovo_lista.jpg

Nyárias zápor söpört végig szombat délután a labdarúgópályákon, viharos volt tehát az első osztályú bajnokság huszonegyedik fordulója. Hosszú idő után ismét hazai környezetben, az arénahangulatú Üllői úton fogadta ellenfelét az FTC, a vendég az örök rivális, az MTK-VM. Ugyanebben az időpontban Csepelen is rangadó volt: a hazai piros-kékek Angyalföld hasonló színösszeállítású csapatával, a Vasassal találkoztak. Visszatérve a szombathoz: a 21-es ezúttal elsősorban a Debrecen számára volt nyerő szám, miután legyőzte esélyesebb riválisát, az Újpesti Dózsát. Kispesten megszakadt a Haladás indiai sorozata, a távoli országban tornát nyert együttes a második félidőben már nem tudott ellenállni a Honvéd-rohamoknak. Divatos volt a döntetlen: Nyíregyházán, Pécsett és Békéscsabán is megosztoztak a pontokon a vetélytársak. Az utóbbi helyszínen - úgy látszik - az edzőváltozás sem segített, a csabai csapat helyzete a DVTK elleni mérkőzés után sem javult.
idokapszula_nb_i_1982_83_21_fordulo_tabella.jpg

Legvégül tekintsük át az NB II. legfontosabb hétvégi momentumait. Most sem maradt vaskos meglepetés nélkül a labdarúgó másodosztály hétvégéje. A huszonötödik fordulóban a legváratlanabb eredményt a Hódmezővásárhely sikere hozta a Volán SC otthonában, de a Kecskemét szegedi győzelme sem tartozik a várt hírek közé. Folytatja tavaszi diadalútját a Siófok. A Soproni SE legyőzésével megszerzett újabb két bajnoki pontjával megelőzte a SZEOL AK-t, és már csak három pont választja el a listavezetőtől. Huszáros hajrát nyitott az elmúlt héten a Ganz-MÁVAG gárdája. Kazincbarcikai siker-kiruccanását követően most vasárnap az Olajbányászt fektette kétvállra a Kőbányai úton - magabiztosan.idokapszula_nb_i_1982_83_21_fordulo_nb_ii_1.jpgidokapszula_nb_i_1982_83_21_fordulo_nb_ii_2.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_21_fordulo_nb_ii_ganz_mavag_kisteleki_istvan.jpgKépünkön Kisteleki, a negyedik „Ganz-gól” szerzője csatázik a nagykanizsai védőkkel - sikerrel

A következő hétvégén jön a 22. forduló, az alábbi párosításokkal:

Vasas - Ú. Dózsa
Ferencváros - Bp. Honvéd
Haladás - Békéscsaba
DVTK - Pécsi MSC
ZTE - Nyíregyháza
Csepel - Rába ETO
Tatabánya - MTK-VM
Videoton - DMVSC

Kiemelt támogatónk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepsport.jpg

Aranyfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_kepes_sport.jpg

Ezüstfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_labdarugas.jpg

Bronzfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepszabadsag.jpg

Emlékeztetőül:

Időkapszula: NB I. - 1982/83

Szintén figyelmükbe ajánljuk: 

Időkapszula: NB I. - 1980/81
Időkapszula: NB I. - 1981/82
Időkapszula: NB I. - 1983/84

Végül egy kis kötelező irodalom: 

Osztálynapló
Két évtized felejthetetlen és elfelejtett magyar hálóőrei

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://valogatott.blog.hu/api/trackback/id/tr9814588870

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása