Válogatott okosságok

Szurkolói gondolatok, elemzések, mélázások a válogatottainkról, válogatás nélkül.

Ajánlataink

Sztancsik Richárd: Városok, stadionok, kocsmák

Rendelje meg közvetlenül a szerzőtől!

varosok.stadionok@gmail.com

Ár 2999 Ft.Részletek itt


kupanap.jpghungarianultras.jpg

Friss topikok

Facebook oldalunk

Időkapszula: NB I. 1982/83 28. forduló

2019.06.18. 06:48 maribor_

1983. június 4-5., a hónap első hétvégéje

idokapszula_nb_i_1982_83_28_fordulo_izraeli_harckocsik.jpgFokozódik a helyzet a Közel-Keleten - izraeli harckocsik haladnak a libanoni-szíriai határ felé

Lássuk először a hét második felének legfontosabb közéleti és külpolitikai eseményeit.

június 2.

Az Interparlamentáris Uniónak az európai biztonsággal és együttműködéssel foglalkozó budapesti V. konferenciája a szerkesztő bizottságokban folytatta tanácskozását. A konferencia három szekciója megválasztotta azokat a szerkesztő csoportokat, amelyek a záróközlemény három fő fejezetét dolgozzák ki, az előterjesztett javaslatok alapján. A tervezetről korábban javaslatot nyújtottak be a semleges és az el nem kötelezett országok, a NATO-tagállamok, valamint a magyar és a román IPU-csoport. A megválasztott szerkesztő bizottságok - a korábban elhangzott javaslatokkal kiegészítve - ezeknek a tervezeteknek az alapján alakítják ki a mai bizottsági ülések elé kerülő szövegtervezetet. A konferencia külön munkacsoportja dolgozza ki a záróközlemény bevezető részének végleges szövegét. Este a Parlament kupolacsarnokában Apró Antal, az országgyűlés elnöke fogadást adott az IPU V. európai biztonsági és együttműködési konferenciája részvevői tiszteletére. A fogadáson megjelent Lázár György, a Minisztertanács elnöke, és ott volt közéletünk számos más vezető képviselője is.

Maróthy László, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a budapesti pártbizottság első titkára látogatást tett a magyar néphadseregnél. Programja az egyik fővárosi katonai bázison kezdődött, ahol Stock János altábornagy, sereg-testparancsnok fogadta. A látogatás során Maróthy László megtekintette az elhelyezési körleteket és szolgálati helyiségeket. Megismerkedett a katonák szolgálati és életkörülményeivel, az alakulat feladataival. A továbbiakban a budapesti pártbizottság első titkára időszerű katonapolitikai kérdésekről folytatott eszmecserét az alakulat vezető beosztású tisztjeivel. 

A béke- és barátsági hónap keretében palesztin szolidaritási hét kezdődött hazánkban a Magyar Szolidaritási Bizottság, a Hazafias Népfront, a társadalmi, a tömeg- és a rétegszervezetek részvételével. A rendezvénysorozat első eseményeként Szabolcs-Szatmár megyében, a Csepel Művek Szerszámgép-gyárának nyírbátori üzemében magyar-palesztin barátsági és szolidaritási gyűlést tartottak. Molnár Béla a magyar nép cselekvő szolidaritásáról biztosította a Palesztinai arab népet és a PFSZ-t. - Harcuk igazságosságát - mondotta - népünk elismeri és támogatja.

Jurij Andropov, az SZKP Központi Bizottságának főtitkára Moszkvában fogadta Averell Harrimant és feleségét. A nagy tekintélyű veterán diplomata, az Egyesült Államok egykori moszkvai nagykövete jelenleg magánemberként tartózkodik a Szovjetunióban. A találkozón Jurij Andropov szólt arról, hogy Harriman négy évtizeddel ezelőtt az Egyesült Államok nagyköveteként eredményes tevékenységet fejtett ki Moszkvában. Abban az időben a két ország szövetséges volt, együtt védelmezték a békét a fasiszta veszéllyel szemben. A szovjet és az amerikai embereknek ma is van egy közös ellenségük - a háborús veszély. E veszély tudatának arra kellene buzdítania a Szovjetunió és az Egyesült Államok vezetőit, hogy kölcsönös mértéktartást tanúsítsanak, és közös erőfeszítésekkel megtalálják azokat az egyaránt elfogadható megállapodásiakat, amelyek révén elkerülhető egy jóvátehetetlen lépés. - Sajnos ilyen felelősségteljes magatartást a jelenlegi amerikai kormányzat részéről nem tapasztalunk - mutatott rá az SZKP KB főtitkára. Az SZKP KB főtitkára végül hangoztatta, hogy a Szovjetunióban tisztelik Averell Harrimant és feleségét azért az odaadásért és kitartásért, amellyel a szovjet és az amerikai nép közötti megértés erősítésén^ a két ország közötti kapcsolatok javításán fáradoznak. Harriman a beszélgetés során nyugtalanítónak nevezte a szovjet-amerikai kapcsolatok jelenlegi állapotát, és megállapította, hogy azokat a két ország népeinek érdekében, a béke megszilárdítása végett fejleszteni kell.

Hugo Gobbi, az ENSZ-főtitkár ciprusi különmegbízottja tárgyalásokat kezdett Cipruson a görög és a török közösség vezetőivel a ciprusi kérdés békés rendezéséről. Andreasz Mavrommatisz, a ciprusi görögök küldöttségének vezetője nyilatkozatban szögezte le készségét a tárgyalások felújítására. Mint ismeretes, a ciprusi törökök az ENSZ-közgyűlés ülésszakának nemrégen hozott határozata miatt léptek visz- sza a tárgyalások folytatásától. Rauf Denktas, a ciprusi törökök vezetője azzal is fenyegetőzött, hogy Cipruson egyoldalúan egy független török államot hoznak létre. Szpirosz Kiprianu ciprusi elnök nyilatkozattal felelt a fenyegetésre, hangsúlyozva, hogy ezáltal a válság megoldása még bonyolultabbá és nehezebbé válna. Allan MacEachen kanadai miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter az ENSZ főtitkárával folytatott megbeszélését követően kijelentette, hogy Kanada fontolóra veszi, részt vegyenek-e továbbra is katonái a ciprusi békefenntartó erők kötelékében. Kétségeit fejezte ki ugyanis azt illetően, hogy az ENSZ-erők - 2350 katona - valóban hasznos szerepet töltenek be Cipruson a viszály megakadályozása szempontjából. A nyolc ország katonáiból álló ENSZ-erők mandátumának meghosszabbításáról a hónap végén dönt a Biztonsági Tanács.

- Az ETA-val csak annyi tárgyalnivalónk van, hogy mikor és hol teszik le a fegyvert - jelentette ki este a spanyol állambiztonsági hivatal vezetője. Nyilatkozata válasz volt azokra a követelésekre, amelyek tüntetésekkel alátámasztva hangzottak el San Sebastianban és Pamplonában. A két baszkföldi városban délután több száz fiatal tüntetett, követelve, hogy a hatóságok kezdjenek tárgyalásokat az ETA-val. San Sebastianban - ahol gépkocsikat gyújtottak fel, kirakatokat törtek be - összetűzésre került sor a fiatalok és a rendőrök között. A baszk terrorszervezet újból felerősödött akciósorozatának egy hét alatt két halottja és négy sebesültje volt. Amíg az ország nagyrészében üdvözlő együttérzéssel fogadták a kormány ZEN (északi zóna) tervét, addig Baszkföldön tiltakozó hullámot váltott ki. A terv átfogó biztonsági, gazdasági, információs intézkedéseket foglal magában a terrorizmus felszámolására, a lakosság megvédésére. A terroristákhoz közel álló, a tavaly októberi választáson több mint 200 ezer szavazatot kapott Herri Batasuna Párt szintén elutasította a ZEN-tervet azzal, hogy abban az erőszak fejeződik ki.

Az Air Canada légitársaság Dallas és Montreal között közlekedő 797-es járata, miután füstöt érzékeltek az utasok a mosdó környékéről, kényszerleszállást hajtott végre Cincinatti repülőterén. A problémamentes földetérés után, mikor a vészhelyzetben kinyitották az ajtókat, hogy az utasok elhagyhassák a repülőgépet, a beáramló levegőtől a füstölő kábelek lángrakaptak, mely azonnal elborította az utasteret, 23 ember halálát okozva.

idokapszula_nb_i_1982_83_28_fordulo_air_canada_797.jpgA DC 9-es közvetlenül a lángok eloltása után

Az amerikai mozik bemutatják a Polipka (Octopussy) című James Bond filmet. Ez volt a tizenharmadik James Bond-film, Roger Moore hatodik, utolsó előtti Bond-szereplésével.

idokapszula_nb_i_1982_83_28_fordulo_kabir_bedi_roger_moore.jpgA két főszereplő, Roger Moore és Kabir Bedi (Sandokan) a kép közepén

június 3.

A Minisztertanács és a Szakszervezetek Országos Tanácsának képviselői Lázár Györgynek, a Minisztertanács elnökének és Gáspár Sándornak, a SZOT főtitkárának elnökletével megbeszélést tartottak a SZOT székhazában. Megvizsgálták a legutóbbi együttes tanácskozásukon megjelölt feladatok és megállapodások végrehajtásának helyzetét. Megállapították, hogy azok megvalósítása rendben folyik, illetőleg egy részük teljesülőben van. A megbeszélésen a kormány képviselői tájékoztatást adtak az 1983. évi népgazdasági terv eddigi végrehajtásának tapasztalatairól és az időszerű feladatokról. E szerint a gazdaság négyhavi fejlődése egészében elfogadhatóan illeszkedik az éves terv gazdaságpolitikai irányvonalába. Figyelmet érdemel azonban, hogy egyes területeken olyan jelenségek mutatkoznak, amelyek - ezek közé tartozik, hogy az ipari termelés és az export az időarányosnál kisebb -, ha nem történik változás, veszélyeztethetik a tervben kitűzött fő célok elérését. A tanácskozás részvevői egyetértettek abban, hogy a kitűzött feladatok teljesítése - különösen az egyensúlyi követelmények betartása - további folyamatos és célirányos intézkedéseket kíván. Mindenekelőtt a termelés olyan növelésére kell erőfeszítést tenni, ami hozzájárul a népgazdaság elosztható forrása, ezen belül is elsősorban a gazdaságos exportárualapok növeléséhez. Egyetértettek abban, hogy több figyelmet kell fordítani a gazdaságosan kihasználható munkahelyek teljesebb kihasználására, másrészt biztosítani kell, hogy a belföldi felhasználás, ne haladja meg a tervezteti mértéket.

Hazánk valamennyi pedagógusát: az óvónőket, a tanítókat, a tanárokat, a pedagógusképző intézmények és oktatásügyünk minden dolgozóját, az irányító szervek vezetőit köszöntötte Köpeczi Béla művelődési miniszter a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében a pedagógusnap alkalmából rendezett kitüntetési ünnepségen. Az eseményen megjelent Sarlós István, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnökhelyettese és Kornidesz Mihály, az MSZMP KB osztályvezetője is. Az ünnepségen a művelődési miniszter mondott beszédet, majd tizenöt pedagógusnak átadta az Apáczai Csere János-díjat, százharmincan pedig a Kiváló Pedagógus kitüntetést vehették át.

idokapszula_nb_i_1982_83_28_fordulo_pedagogus_nap_kopeczi_bela.jpgPap Rózsa, a felsőmocsoládi általános iskola tanára átveszi a Kiváló Pedagógus kitüntetést

Helmut Kohl a kancellári hivatalban fogadta Paul Nitzét, a Genben tárgyaló amerikai küldöttség vezetőjét, aki tájékoztatta őt a tárgyalások jelenlegi állásáról. A kancellár és külügyminisztere egyöntetűen a Pershing rakéták telepítése mellett foglalt állást. A megbeszélés után a bonni kormányszóvivő hangsúlyozta, hogy a kancellár teljes mértékben elégedett az amerikai kormány Genfben tanúsított magatartásával. A kancellár szerint: „Aki kételkedik az am erikaiak megegyezési készségében, az veszélyezteti a tárgyalások eredményes befejezését.”

idokapszula_nb_i_1982_83_28_fordulo_paul_nitze_helmut_kohl.jpgPaul Nitze és Helmut Kohl

A tavalyi invázió június 6-i évfordulója előtt drasztikus biztonsági intézkedéseket foganatosított az izraeli megszálló hadsereg Dél-Libanonban. A bejrúti kormány parlamenti ratifikálásra terjeszti elő a libanoni-izraeli megállapodást. A több városra, falura, palesztin menekülttáborra kiterjedő razziák során mintegy 500 libanoni állampolgárt és palesztin menekültet tartóztattak le az izraeli egységek, túlnyomórészt olyan fiatalokat, akik rokonszenveznek a palesztinai ellenállási mozgalommal, illetve nemzeti- hazafias szervezetek tagjai. Sok esetben előre összeállított listákat vittek magukkal a lakásokat, kórházakat, közintézményeket megrohamozó osztagok. Bejrútban és Damaszkuszban egyaránt cáfolják azokat a washingtoni, tel-avivi jelentéseket, amelyek azt sugallják: csökkent a feszültség a kelet-libanoni Bekaa-völgyben húzódó szíriai-izraeli fronton. Az An-Na-har című bejrúti lap arról számol be, hogy állásaik megerősítésével párhuzamosan az izraeliek fém- és betonhidakat építenek a Litani folyón a csapatmozgások megkönnyítésére. Az izraeli tüzérség csütörtök este több lövést adott le szíriai állásokra, légiereje pedig pénteken hangrobbanásokkal kísért berepüléseket hajtott végre a Bekaa-völgy és Bejrút légterében. 

idokapszula_nb_i_1982_83_28_fordulo_pfsz_harcosok.jpgPFSZ-harcosok Kelet-Libanonban

- Izrael nem fog a végtelenségig várni, ha Szíria ragaszkodik elutasító álláspontjához, és nem vonul ki Libanonból - jelentette ki sajtóértekezletén Jichak Samir izraeli külügyminiszter, aki hivatalos látogatáson járt az elmúlt napokban Belgiumban és az EGK-nál. Samir szerint a legjobb megoldás az lenne, ha minden külföldi haderőt kivonnának Libanonból, de értésre adta, hogy Izraelnek a legcsekélyebb szándéka sincs a kivonulásra, amíg a szíriai csapatok is az országban tartózkodnak. Tel-Aviv több lehetőséget is fontolgat erre az esetre - közölte a külügyminiszter.

Az ENSZ leszerelési bizottságának ülésén felszólalt Rácz Pál nagykövet, Magyarország állandó ENSZ-kép viselője. Rácz Pál rámutatott, hogy a Varsói Szerződés politikai tanácskozó testületének nyilatkozata széles körű és valós programot tartalmaz a nemzetközi helyzet stabilizálására, az enyhülés folyamatának felújítására és megszilárdítására. A magyar nagykövet végül szorgalmazta annak a korábban jóváhagyott ENSZ-határozatnak a végrehajtását, hogy a nagyhatalmak csökkentsék katonai költségvetésüket.

június 4.

Benépesült a hűvösvölgyi Nagyrét, ahol megkezdődött a hagyományos vasas juniális és ifjúsági napok kétnapos rendezvénysorozata. Borovszky Ambrus, a vasasszakszervezet elnöke megnyitójában arról szólt, hogy a szakszervezet szövetséggé alakulásának 80. évfordulója alkalmából rendezik meg az idei juniálist. Olyan mozgalmi találkozó ez, amely a gyermekműsoroktól a sokszínű sportrendezvényeken át élménydús, kulturális kikapcsolódást is kínál. A központi és a vállalati programok közül minden korosztály találhat magánakvalót. A juniálisan részt vett Méhes Lajos, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, ipari miniszter is. A szombati ifjúsági napon egykori vasas ifik és mai szakmunkástanuló-bizalmiak találkoztak, amelyen ott voltak a közelmúltban kitüntetett szocialista brigádok tagjai és a szakma kiváló tanulója verseny győztesei, az Asztalos János munkásőr-zászlóalj tagjai, valamint az ifjúgárdisták. Kiállításon mutatják be a 35 éves MHSZ munkáját. Az ifjúsági színpadon vetélkedő, politikai vitafórum, fiatal írók és költők bemutatkozása, politikai kaszinó, szellemi totó, modemtánc-bemutató és diszkóműsor váltotta egymást. Előadást tartottak a szakmunkásképző intézetek zenekarai is. A Nagyrét főszínpadán a Csepel Művek munkásotthonának néptáncosai szórakoztatták a közönséget. Több mint tízezren szórakoztak szombaton Kecskeméten az építők juniálisán. Az idén tíz építőipari vállalat rendezésében került sor az eseményre. A csalánosi parkerdőben a szabadtéri színpadon néptánc- és népzenei együttesek léptek fel. A gyerekek részére bábműsort, játékos sportversenyt rendeztek. Az MHSZ modellezői vízi, légi, sárkányrepülési és ejtőernyősugrás-bemutatót tartottak. Este erdei bálon szórakozhattak a fiatalok.

idokapszula_nb_i_1982_83_28_fordulo_vasas_junialis.jpgVáltozatos programokkal szórakoztatták a részvevőket

A munkanélküliek jogaiért küzdő szervezetek kezdeményezésére június első hetét országos akcióhétté nyilvánították az NSZK-ban, amelynek keretében a hamburgi, a brémai és a kiéli hajógyárak munkásai a hajóipari üzemek leépítése és a nagyarányú elbocsátások ellen tüntettek. Szombaton a nyugatnémet fővárosban a munkanélkülieknek az ország minden részéből összesereglett képviselői vonultak fel, majd tiltakozó gyűlést tartottak az egyetem előtti téren. A szónokok emlékeztettek rá, hogy a jelenlegi koalíciós kormányfő választási jelszava a munkanélküliség megszüntetése volt. Nagyszabású tömegtüntetést rendeztek szombaton Stuttgartban a Közös Piac tagországainak szakszervezetei. A mintegy 13 millió nyugateurópai munkanélküli képviseletében 80 ezer szakszervezeti tag vett részt a találkozón. A szónokok „aktív foglalkoztatási politikát” követeltek a közöspiaci tagországok kormányaitól. Ernest Breit, a nyugatnémet szakszervezet (DGB) elnöke felszólalásában szemére vetette a nyugat-európai kormányoknak, hogy korrekciókkal és nem az alapvető okok megszüntetésével próbálják felszámolni a munkanélküliséget.

Délelőtt minden óvintézkedés és fogadkozás ellenére tragikus fegyveres összecsapáshoz vezetett az El-Fatah palesztin gerillaszervezet egy hónapja kirobbant belső válsága. A kelet-libanoni Baalbek város közelében heves tüzérségi harcokat vívtak egymással az Abu Musza ezredes vezette lázadók és a Jasszer Arafathoz, a PFSZ VB elnökéhez, az El-Fatah vezetőjéhez hű erők. A jelentések szerint több mint negyven halottja és sebesültje van a konfliktusnak, s igen súlyosak az anyagi károk. Egyebek között találat ért egy baalbeki kórházat is. A térséget ellenőrző szíriai békefenntartó erők több útvonalat lezártak. A déli órákban a baalbeki menekülttáborból palesztin civilek tüntető menete vonult az összecsapások színhelyére. Az asszonyok és gyerekek a testvérgyilkos harc azonnali beszüntetését követelték. Bonyolítja a helyzetet, hogy az El-Fatah vezetői közül Jasszer Arafat Bukarestben tárgyalt, Szalah Halaf (Abu Ijad) pedig Moszkvában tartózkodik.

Az Egyesült Államok megígérte Izraelnek, hogy támogatja minden Libanoni összeütközés esetén, s ezt a világpolitikában szerepet játszó hatalm ak tudomására hozta. Az ígéretet Jehuda Ben Meir izraeli külügyminiszter-helyettes eszközölte ki Washingtonban. A jeruzsálemi rádió egy amerikai diplomata, Nicholas Veliotes külügyminiszter-helyettes nyilatkozatát is idézte Szaúd-Arábia „építő szerepéről” a Szíriával folytatott tanácskozásokon. Izrael Libanon elleni támadásának első évfordulója heves diákmegmozdulásokat robbantott ki szombaton a Jordán folyó megszállt jobb partján. A hallgatók barikádokat emeltek, és kőzáporral védekeztek a rájuk támadó karhatalom ellen. Izraeli katonák és rendőrök könnygázgránáttal szorították vissza a diákságot az egyetemi épületbe.

június 5.

Merényletet követtek el Bejrútban a líbiai ügyvivő ellen. Röviddel a gyilkossági kísérlet után a merénylőt letartóztatták, de csak a nevét és az életkorát közölték. A terrorakcióért a Libanonnak az idegenektől való megszabadítására alakult szélsőjobboldali szervezet vállalta a felelősséget. A bejrúti rádió jelentése szerint időközben javult a hét lövéssel megsebesített líbiai diplomata, Abdel Káder Ghuka állapota.

Közös közlemény elfogadásával Havannában befejeződtek a legmagasabb színtű kubai-jugoszláv pártközi tárgyalások. Mitja Ribicsics, a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége Elnökségének elnöke Fidel Castrónak, a Kubai Kommunista Párt első titkárának meghívására érkezett négynapos, hivatalos kubai látogatásra. A tárgyalásokról kiadott közös közlemény megállapítja, hogy a kapcsolatok fejlődése a két szocialista, s egyben el nem kötelezett ország között megfelel a két nép érdekeinek, s erősíti az el nem kötelezettek mozgalma egységét. A jugoszláv fél teljes támogatásáról biztosította a függetlenségét, önrendelkezését és területi sérthetetlenségét védelmező Kubát, s fölszólított a szocialista szigetország elleni ellenséges cselekmények és propaganda felhagyására. Mindkét fél üdvözölte a latin-amerikai népek harcát a függetlenség és az emberhez méltó élet kivívásáért, és elítélte az imperializmus, a gyarmatosítás és az idegen beavatkozás minden formáját a kontinensen

Humor:
idokapszula_nb_i_1982_83_28_fordulo_humor.jpg

Reklám:
idokapszula_nb_i_1982_83_28_fordulo_reklam.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_28_fordulo_reklam2.jpg

Kékfény:
A Budapesti Rendőr-főkapitányság bűnüldözési osztálya ismeretlen tettes ellen indított nyomozást emberölés bűntette miatt. Kriegs-Au Gáborné 39 éves budapesti lakos az idén, február 26-án, ismeretlen körülmények között eltűnt lakásáról. Holttestét április 3-án fogták ki a soroksári D na-ágból. Megállapították, hogy Kriegs-Auné bűncselekmény áldozata lett. Széles körű nyomozás után júniu s 4-én elfogták, és előzetes letartóztatásba helyezték a gyilkosság elkövetésével alaposan gyanúsítható Szabó Zoltán 30 éves gépkocsivezető, büntetett előéletű budapesti lakost. Szabó a bűncselekmény elkövetését beismerte. Az ügyben a vizsgálatot folytatják.

Közlemények:
Elveszett a Könnyűipari Szerelő és Építő Vállalat Kalórikus gyárrészleg 64. sz. munkahelyi szerelő csoport szövegű bélyegző. A bélyegző érvénytelen.

Megnyitottam "Stereo"-üzletemet a Boráros téren a HÉV-vel szemben. „Vangelis, yes, Scorpions, T. Dream..." Basf szalagok. Bp. IX., Liliom u. 1/A. A Böszme

Állásajánlat:
idokapszula_nb_i_1982_83_28_fordulo_allasajanlat.jpg

Növekszik a hústermelés, jó az ellátás:
Hol tartunk, meddig jutottunk a vágóállat-termelésben, a hazai ellátásban és az exportban? Ezekről a kérdésekről tartott sajtótájékoztatót Faludi Endre, az Állatforgalmi és Húsipari Tröszt vezérigazgatója. Elmondotta, hogy az idén is eredményesen fejlődik a vágóállattermelés, különösképpen a sertéshús-termelés. Ennek köszönhető, hogy az idén vágósertésből 1982-höz képest csaknem 10 százalékkal növelhető a felvásárlás. A termelés jövedelmezőségének tudatos alakításával, az érdekeltség megteremtésével, a zavartalan tenyészanyag- és takarmányellátással sikerült elérni, hogy 1982-höz képest 650 ezerrel több, összesen 7,6 millió sertést vásárolhatnak fel az idén az állatforgalmi és húsipari vállalatok. A hazai húsellátásról szólva elmondotta a vezérigazgató, hogy a vágóállat-termelés fejlődése egyenletes hús- és húskészítmény-ellátást tesz lehetővé. Jellemző például, hogy 1970-ben az egy személyre jutó húsfogyasztás még alig haladta meg az 58 kilót hazánkban, tavaly pedig már 76 kiló jutott belőle asztalunkra. Ilyen magas színvonalú ellátás pontos, jól szervezett munkát kíván a húsipartól és a mezőgazdasági nagyüzemek, valamint az áfészek húsfeldolgozó üzemeitől. 

idokapszula_nb_i_1982_83_28_fordulo_husellatas.jpgBőséges a választék húsból és húskészítményekből a budapesti Szent István körúti húsboltban

Nyári csúcsszezon az üdítőital-palackozó üzemekben:
Hazánkban az egy személyire jutó palackos üdítő ital fogyasztása tavaly - az egy évtizeddel ezelőtti, alig több mint kilenc literrel szemben - már meghaladta a 36 litert. Különösen a nyári hónapokban keresik sokan az üzletekben az ízletes nedűket. Javában tart a kánikulai csúcsszezon a Fővárosi Ásványvíz- és Jégipari Vállalatnál is öt töltőüzemükben kilencféle üdítő italt palackoznak, s az utóbbi hetekben a meleg időjárás hatására igencsak megnőtt a kereslet termékeik iránt. Budapesten kívül Pest, Komárom és Nógrád, valamint Heves és Fejér megye egy része tartozik az ellátási körzetükbe. A vállalat soroksári üzemében már áttértek a három műszakos termelésre, de a Margitszigeten, a Döbrentei téri palackozóban s a gyöngyösi és az új tatai palackozóban is teljes erővel dolgoznak. Mindez pedig annyit jelent, hogy naponta több mint 800 ezer üveg szénsavas üdítő kerül le a gépsorokról; csak összehasonlításképpen: ez a szám márciusban 650 ezer, februárban pedig 400 ezer volt. A termelési adatok ismeretében felvetődik a kérdés: miért nem lehet télen többet készíteni és raktározni a közkedvelt Kristálykeserűből, Deitből, Orange-ból vagy Pepsi-Colából, hiszen ha az így tartalékolt mennyiséget nyáron szállítanák ki a boltokba, minden bizonnyal jobb lenne az ellátás. A vállalatnál egyébként Pepsi-Colát palackoznak a legnagyobb mennyiségben. A jövőben ebből az italból kevesebbet 'készítenek, viszont az eddiginél több hazai alapanyagból előállított üdítőt szállítanak az üzletekbe. Az ugyancsak népszerű margitszigeti ásványvízből - a Magda-forrás vizéből készül - ezekben a napokban 65-70 ezer litert palackoznak.

idokapszula_nb_i_1982_83_28_fordulo_margitszigeti_asvanyviz.jpgPalackozzák a margitszigeti ásványvizet

Elénk munka a földeken:
A kánikulai napokban élénk munka folyt a földeken. A mezőgazdasági üzemekben és a háztáji gazdaságokban több tízezren vettek részt az aratási előkészületekben, a zöldségbetakarításban, a gyümölcsszedésben és az öntözésben. Győr-Sopron és Heves megye téeszei gyorsított ütemben végezték a kombájnok javítását. Hevesben korai aratással számolnak, várhatóan egy hét múlva megjelenhetnek a gépek a földeken. Csongrád megyében a makói Kossuth Tsz határálban már munkához is láttak a kombájnok az ősziárpa-táblákon. Máshol a borsóbetakarítás jelenti most a legfontosabb munkát. A hajdúsági termelőszövetkezetekben a hét végén is negyven önjáró gép dolgozott. Sokfelé megkezdték a korai gyümölcsök és főzelékfélék szüretelését is. Győr-Sopron megye kiskertjeiben a szamócaszedés adott munkát, a termés nagyobb hányadát a feldolgozókhoz, a győri hűtőháziba és a mosonmagyaróvári konzervüzembe szállítják. Néhány megyében az esők hiánya okoz gondot. A Keleti-főcsatorna menti gazdaságokban öntözéssel enyhítik a vízhiányt. A nádudvari Vörös Csillag Tsz-ben például 42 gép szórja a vizet éjjel-nappal a burgonya- és lucernaföldekre, valamint a répatáblákra, a hajdúszováti Lenin Tsz-ben is a kertészeti növényeket öntözték szombaton. A szentesi zöldségtermelő tájkörzetben úgy szervezték meg a munkát, hogy szombat és vasárnap is dolgozzanak az öntözők.

idokapszula_nb_i_1982_83_28_fordulo_aratas.jpgAz aratásra készítik elő a gépeket a szigetbecsei Új Élet Termelőszövetkezetben

Válogatott magánügyek:
"Én Zsófia vagyok, 15 éves leány. Láttam a filmet Sandokánról. (Ugye úgy kell mondani, hogy Szandokán?) A lényeg, hogy beleszerettem, úgy érzem, nem élhetek nélküle. Órák hosszat a falon levő képet bámulom és teljesen oda vagyok érte. Éjjel is róla álmodom, csak rá gondolok, senki másra. Ha ez ügy megy tovább, lassan megőrülök. Próbáltam hozzá hasonló fiút találni, de nem stimmelt. Hozzá hasonló volt, de nem fiú. Képtelen vagyok nélküle élni, mit tegyek?"
Igazi férfi jeligére
"Várj türelmesen, jön másik sorozat a tévében, s annak a főszereplője majd kiszorítja a jó öreg Sandokánt a szivtájadról. Amíg az új hős megérkezik, próbáld meg Nanu-nanut, az ürbébit szeretni, hiszen ő is szeretetreméltó, s még látható szombat esténként. A slágergyártók is rá tették a voksukat, írtak egy dalt róla, ami rövidesen hallható lesz, s leszorítja majd a listákról Sandokánt és a Kacsatáncot!"

A héten az amerikai slágerlistákat David Bowie Let's Dance-e, a nyugat-európai slágerlisták többségét pedig a Police Every Breath You Take című számai vezetik...

...itthon a slágerlista élén Ihász Gábor Szerelmes a lányom című száma áll.

A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége pénteken ülést tartott, amelyén részt vett Buda István államtitkár, az OTSH elnöke. A szövetség irányító testületé többek között meghallgatta Mészöly Kálmán kérését: mentsék fel a labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi tisztéből. Indokait az elnökség megértéssel fogadta. Felmentési kérelmét támogatta, s azt az OTSH elnöke jóváhagyta. Egyúttal az MLSZ elnöksége kifejezte elismerését Mészöly Kálmán hároméves szakvezetői működéséért, s további sikereket kívánt a szakember edzői pályafutásához. Az új szövetségi kapitány megbízásáról az MLSZ elnöksége a következő ülésén dönt.

És akkor lássuk a lényeget, az NB I. 28. fordulóját!
Bár a válogatott koppenhágai vendégjátéka sem sikerült, a szurkolók érdeklődéssel várják az első osztályú bajnokság befejező fordulóját. A hajrá talán vigaszt nyújthat a nemzetközi porondon elszenvedett viszontagságokért, annál is inkább, mert a küzdelem az aranyéremért teljesen nyílt. A három éllovas ma délután idegenben szerepel: a Rába a Fáy utcában, az FTC Békéscsabán, a Honvéd a Hungária körúton igyekszik prolongálni esélyeit. A kérdés: továbbra is együtt halad-e a trió?

Vasas - Rába ETO
Tavasszal sokat szenvedett a Vasas, de a győriek a fővárosban sohasem számíthatnak sétagaloppra. Így is a Rába az esélyes, bár nincs kizárva a döntetlen, sőt az angyalföldi győzelem sem. A bajnokcsapatot fogadó Vasas védősorába visszatért a sérüléséből felépült Farkas. A Rába ETO összeállításában egyetlen kérdőjel van. Még nem dőlt el, hogy Mile vagy Szepesi legyen a beállós. A győrieket egyébként több mint ezer szurkolójuk kíséri el a fővárosba, hogy buzdítsa az együttest a nagyjelentőségű összecsapáson.
idokapszula_nb_i_1982_83_28_fordulo_vasas_raba_eto.jpg

A Képes Sport címlapján:

idokapszula_nb_i_1982_83_28_fordulo_vasas_raba_eto_hajszan.jpgHajszán Gyula, a Rába ETO balszélsője ragyogó játékkal és „mesterhármassal" kényszerítette - társai segítségével - megadásra a kétgólos előnyt szerző Vasast. A fiatal játékos klasszis teljesítményt nyújtott

idokapszula_nb_i_1982_83_28_fordulo_vasas_raba_eto_hires.jpgItt még Híres a gólvonalról ment. De aztán...

idokapszula_nb_i_1982_83_28_fordulo_vasas_raba_eto_szentes_kakas_komjati.jpgAz első félidő végén a győri Szentes (fehér mezben) óriási gólhelyzetben tört a Vasas kapuja felé, de a remek ütemben kivetődő Kakas testében elakadt a labda. Balra Komjáti látható

idokapszula_nb_i_1982_83_28_fordulo_vasas_raba_eto_hannich_kakas.jpgHannich elöl Kakas szerzi meg a labdát

idokapszula_nb_i_1982_83_28_fordulo_vasas_raba_eto_mile.jpgMile egyik lendületes előretörését próbálják megállítani a Vasas védői. Az öreg harcos nemcsak védő-feladatát látta el, hanem a támadásokat is segítette

idokapszula_nb_i_1982_83_28_fordulo_vasas_raba_eto_izso_ignac.jpgIzsó, a második félidő elején befejelte a Vasas gólját, s ezzel 2:0-ra alakította az eredményt. A Rába azonban nem ismert lehetetlent, s a kétgólos előnyt is sikerült megfordítania

Csepel - DVTK
Nagy adóssága van szurkolóival szemben a tavasszal harmatos Csepelnek, de a kiegyensúlyozott Diósgyőr joggal bízhat a döntetlenben.
idokapszula_nb_i_1982_83_28_fordulo_csepel_dvtk.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_28_fordulo_csepel_dvtk_tatar_gorgei_tulipan_dekany.jpgGörgei és Tulipán harcol egymással, Dékány is ott termett a helyszínen. Hátrább Tatár látható

MTK-VM - Bp. Honvéd
A hagyományoktól eltérően csak a gólarány lehet kérdéses, a Honvéd annyival jobb a kínosan szárnyaszegett kékfehér együttesnél. A Bp. Honvéd hiányzói: Dajka és Kuti. Az utóbbi térdszalag-sérülést szenvedett, nem is látogatja az edzéseket. Dajka húzódása szépen javul, de egyelőre még nincs harckész állapotban.
idokapszula_nb_i_1982_83_28_fordulo_mtk_vm_bp_honved.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_28_fordulo_mtk_vm_bp_honved_brunyi_bela_esterhazy_marton.jpgBrünyi tehetetlen, Esterházy szemfüles gólt szerez. Ezzel a találattal vezetett a Bp. Honvéd, de nem sokáig

idokapszula_nb_i_1982_83_28_fordulo_mtk_vm_bp_honved_brunyi_bela_esterhazy_marton_2.jpgEsterházy a kivetődő Brünyi mellett is elviszi a labdát, de mellé lő

ZTE - Ú. Dózsa
Rapszodikus riválisok találkozója; a ZTE mellett szól, hogy hazai pályán szerepel, de ez még korántsem minden. Szebegyinszky gyomorbántalmakra panaszkodik, Törőcsik a bokáját fájlalja, de mindkettőjük játékára számít az újpesti szakvezetés. A Zalaegerszeg gárdájából sérülés miatt hiányzik Sipos és Varga, továbbá kétséges Török szereplése is.

Hol van Umoh? Amilyen gyorsan jött, úgy el is tűnt. Az Ú. Dózsa labdarúgócsapatának nigériai csatára április 9-én volt tagja először és mindmáig utoljára - a lilák kezdőcsapatának. Azóta vajmi keveset hallottunk róla. Temesvári Miklós vezető edző kérdésünkre elmondotta, hogy Patrick Bernard Umoh, a Budapesti Műszaki Egyetem nappali tagozatos hallgatója az elmúlt hetekben vizsgakötelezettségeinek tett eleget. A vizsgaidőszak lezárulásával sem állhatott csapata rendelkezésére, mert combizomhúzódása akadályozta az edzésmunkában. Umoh a rúgásoknál még mindig fájdalmat érez, de néhány napja szorgalmasan végzi a futóedzéseket.

idokapszula_nb_i_1982_83_28_fordulo_zte_u_dozsa.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_28_fordulo_zte_u_dozsa_simon_toth_jozsef.jpgSimon lövőcselének Tóth József „bedőlt". A csatár beadásából született a ZTE egyenlítő gólja. Később a hazaiak kitűnően játszottak, és jogos győzelmet arattak

Békéscsaba - Ferencváros
Régebben mindig nagy csatát vívott a viharsarki együttes otthonában a két csapat, most viszont már az is meglepetés lenne, ha a Békéscsaba megszorítaná favorit ellenfelét. Békéscsabán erősen fogadkoznak, hogy, megnehezítik a bajnokságra törő FTC dolgát. A viharsarkiak kapuját Oláh védi. A sérült Rabcsák ebben az idényben már nem léphet pályára.  Pölöskei játékra jelentkezett. Ha az orvos mégsem engedélyezi szereplését, akkor az FTC-ben Rubold kerül a középpályára, Pogány pedig balszélsőt játszik.
idokapszula_nb_i_1982_83_28_fordulo_bekescsaba_ferencvaros.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_28_fordulo_bekescsaba_ferencvaros_nyilasi_tibor.jpgNyilasi egyéni akcióra vállalkozott, pompás gólja csapata győzelmét jelentette. Így a Fradi versenyben maradt a bajnoki címért. Folytatás szerdán...

Videoton - Tatabánya
A Videotonnak ezúttal fontosabb a siker, ez dönthet. Még akkor is, ha a Tatabánya számára nem rossz előjel, hogy nyugodtan játszhat.
idokapszula_nb_i_1982_83_28_fordulo_videoton_tatabanya.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_28_fordulo_videoton_tatabanya_novath.jpgNovath lőni készül, a tatabányaiak védelme már nem tud közbelépni. Novath mellett Szabó (9) helyezkedik, aki pompás szabadrúgás-góljával eldöntötte a két pont sorsát

DMVSC - Haladás
A Debrecen előnye, hogy otthon játszik, a szombathelyi csapatban viszont Dobány újra a régi. Valószínű a döntetlen.
idokapszula_nb_i_1982_83_28_fordulo_dmvsc_haladas.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_28_fordulo_dmvsc_haladas_dobany_lajos.jpgDobány, a góllövőlista első helyezettje két pontot érő szabadrúgásgólja Debrecenben. Ezzel a bravúrral a Haladás kivonta magát a kiesés ellen küzdők társaságából

Nyíregyháza - PMSC
Talán a jósok sem tudnának tippelni erre a találkozóra. Mindkét együttesnek nagyon kell a pont, a Nyíregyházának igazán csak a győzelem adhat további reményt.
idokapszula_nb_i_1982_83_28_fordulo_nyiregyhaza_pecsi_msc.jpg

A mérkőzések után lássuk az 28. forduló válogatottjait! Hajszán Gyula teljesítménye önmagért beszél, vitán felül ő lett a forduló játékosa.
idokapszula_nb_i_1982_83_28_fordulo_a_fordulo_valogatottja.jpg

A góllövőlista élén Dobány Lajos ismét növelte előnyét Hannich Péterrel szemben. Lassan úgy tűnik, megvan az új magyar gólkirály...
idokapszula_nb_i_1982_83_28_fordulo_gollovo_lista.jpg

Soha ilyen hajrá, mint az idei bajnokságban! Már csak két forduló van hátra, s még mindig három jelölt van a bajnoki címre. Szombaton, a 28. fordulóban a Rába ismét bizonyította, hogy a kellő időben újabb sebességre kapcsol, 0:1-ről nyert a második félidőben idegenben, Hajszán mesterhármasával 3:2 arányban. Rendkívül fontos két pontot szerzett az ezzel már kiesett Békéscsaba ellen (ugyancsak idegenben) az FTC, míg a Honvéd a Hungária körúton kénytelen volt megelégedni egy ponttal, de így is versenyben marad az első helyért folytatott küzdelemben. A táblázat alján a Békéscsaba sorsa megpecsételődött, s a veszély még elsősorban a Nyíregyházát, a Videotont és a Debrecent fenyegeti.
idokapszula_nb_i_1982_83_28_fordulo_tabella.jpg

A televízió a futballbajnokság rangadóját közvetíti. Visszhangozva szól a szurkolók kórusa: „Csür-he!”, „csür-he!”, „csür-he!”. A pallérozott nyelven nevelkedő tizenkét éves fiú megkérdezi: „Mit kiabálnak?” Csür-he - mondom. Ügy néz rám, mint aki először hallja. Hát nem mindenki számára érthető a szó? Akad még az országban hatodikos, aki a jelentését firtatja? Heuréka! Most meg kellene magyaráznom a fiúnak, hogy mit is jelent a csürhe? Megpróbálom. Nézd - kezdem -, ezt kiabálják minden futballpályán, amióta „a világ szenvedélye" itthon divatba jött. És a szó jövőbeli létét nem is fenyegeti senki és semmi. Azt mégsem ordibálhatják, hogy csüm-le. „Miért, a csümle mit jelent?” Éppen az, hogy semmit. Valahogy muszáj érthetően kifejezni az indulatot, a dühöt mások tudomására hozni, és a csürhe szó pontosan kifejezi azt az ádáz utálatot, amelyet egyik csoport a másik iránt érez. Meg aztán a csürhe rövid, kéttagú szó, nem is töri a nyelvet, érthetően, világosan árulkodik azok véleményéről, akik használják. Népnyelvi jelentése: sokak együtt legeltetett disznóinak csoportja; de fegyelmezetlen embereket is értenek alatta. Nekünk annak idején nem kellett elmagyarázni a csürhe jelentését, tudtuk azt magunk is, mondogattuk a felnőttekkel együtt a falusi futballpályán. Filozófiai magasságokba azonban csak később emeltük. Tulajdonképpen most örülnöm kellene, hogy a fiú - a szépre és a jóra nevelés eliziumi mezőin haladva - egyelőre kívül rekedt a népies hagyományok „ápolásán”, csakhogy van itt egy kis bökkenő. A napokban az ellenőrzőkönyvében ez állt: „T. Szülő! Fia lecsürhézte az osztálytársait, ezért megintem! . . Puff neki! És még mondják, hogy nem nevel a televízió?!

Legvégül tekintsük át az NB II. legfontosabb hétvégi momentumait. A másodosztály 36. fordulójában a nagy érdeklődéssel várt rangadón a SZEOL csapata idegenben legyőzte a listavezető Volánt. Mivel a Salgótarján kikapott, így két fordulóval a befejezés előtt a Volánnak 3, a SZEOL-nak 2 pont előnye van a feljutásban reménykedő Salgótarján előtt.idokapszula_nb_i_1982_83_28_fordulo_nb_ii_1.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_28_fordulo_nb_ii_2.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_28_fordulo_nb_ii_tabella.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_28_fordulo_volan_szeol_ak_szeibert_kutasi.jpgSzeibert lépéselőnyben. A Volán játékmestere lendületesen elhúz Kutasi mellett. A háttérben Somogyi és Tóth

idokapszula_nb_i_1982_83_28_fordulo_nb_ii_hodmezovasarhely_szekszard_balint_dr.jpgBálint dr. feltartott karral, őrömmel fut vissza a kapuvonalról a gól után (sötét mezben) Hódmezővásárhely-Szekszárd 2:0

Ritkán van lehetőség, hogy körülnézzünk a harmadik vonal, a Területi bajnokságok házatáján is.
idokapszula_nb_i_1982_83_28_fordulo_teruleti_bajnoksagok.jpg

A következő szerdán jön a 29. forduló, az alábbi párosításokkal:

Ú. Dózsa - MTK-VM
Ferencváros - Tatabánya
Bp. Honvéd - Rába ETO
DMVSC - Csepel
Pécsi MSC - Békéscsaba
Nyíregyháza - Vasas
Haladás - Videoton
DVTK - ZTE

Kiemelt támogatónk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepsport.jpg

Aranyfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_kepes_sport.jpg

Ezüstfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_labdarugas.jpg

Bronzfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepszabadsag.jpg

Emlékeztetőül:

Időkapszula: NB I. - 1982/83

Szintén figyelmükbe ajánljuk: 

Időkapszula: NB I. - 1980/81
Időkapszula: NB I. - 1981/82
Időkapszula: NB I. - 1983/84

Végül egy kis kötelező irodalom: 

Osztálynapló
Két évtized felejthetetlen és elfelejtett magyar hálóőrei

Köszönetnyilvánítás:

Sorozatunk nem jelenhetne meg Kárpáti Tamás segítsége nélkül akinek ezek a kincsek digitalizálva is megvannak. Köszönet illeti a Népsport tudósítói gárdáját is a kiváló összefoglalókért. Belenézünk az Arcanum Adatbázisba is, mert nekik is szokott lenni releváns érdekességük.

Megjegyzés:

A sorozatot maribor és a szerethető dózsás együtt készíti, a szerző neve csak blogmotor etetésére van feltüntetve.

Olvasóink segítségét szeretnénk kérni: Szívesen fogadunk kiegészítéseket, javításokat, javaslatokat, korabeli anyagokat, egyszóval bármit amivel pontosítani és jobbá lehet tenni a sorozatot. Különösen örülnénk ha volt játékosok, edzők, vezetők, játékvezetők, gyúrok, jegyszedők, szurkolók és bárki más akinek valamilyen története, emléke van jelentkezne nálunk és egy-egy interjúval és beszélgetéssel színesíteni tudnánk az anyagot. Elérhetőségeink: emailen a valogatott.blog@gmail.com, Twitteren @ValogatottBlog, Facebookon pedig megtalálhatóak vagyunk a https://www.facebook.com/Valogatottblog címen. Előre is köszönjük.

11 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://valogatott.blog.hu/api/trackback/id/tr1014830550

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

GABA76 2019.06.18. 08:22:47

Nagyon szuper! Köszönet érte!

maribor_ 2019.06.18. 08:51:47

@GABA76: Igyekszünk, köszönjük.

Frady Endre · http://fradyendre.blogspot.com/ 2019.06.19. 10:23:49

A Vasas-Győr meccsen kint voltam egy Vasas drukker osztálytársnőmmel, aki annyira nem bírta a Fradit, hogy akkor inkább az ETO-nak szurkolt, hogy ne mi legyünk a bajnokok. Szép, mi?
Én meg ott dühöngtem, hogy Hajszánék 0:2-ről megfordították a meccset!
Régi szép idők... :)

maribor_ 2019.06.19. 10:33:25

@Frady Endre: Megd..., izé. Szóval, szép, amikor az embernek vannak osztálytársnői.

Frady Endre · http://fradyendre.blogspot.com/ 2019.06.19. 12:58:07

@maribor_: Koedukált gimnáziumban elkerülhetetlen. Amúgy csak voltak osztálytársnőim, mert utána az egyetemen már csak tankör- és évfolyamtársnőim voltak, bár nem sok (lévén Műegyetem). :)

maribor_ 2019.06.19. 13:02:19

@Frady Endre: Tehát foglaljuk össze. Te meccsre vittél egy csajt. Pedig meg kellett volna 'sznod. Izé. Azért tök jó, hogy voltatok meccsen.

maribor_ 2019.06.19. 13:05:48

@Frady Endre: De nee. Beszéljük meg :D

Frady Endre · http://fradyendre.blogspot.com/ 2019.06.19. 14:36:59

@maribor_: Oké, csak nem kéne trágárkodni hozzá.
Amúgy tetszett, de a dolog nem volt kölcsönös, úgyhogy nem történt semmi. Ennyi... :)

szkófild 2019.06.22. 00:58:59

Sose felejtem el azt a Hajszán Gyuszi mesterhármast! :)

Feyyaz 2019.06.25. 20:43:35

Ez előtt a meccs előtt nyugtatgatták a Vasas drukkerek a győrieket a lelátón:
"Nyugi, kár izgulni, a két csapat már régen megegyezett a döntetlenben!"

Komjáti András meg azért (is) örült annyira a góljának, mert apukája megígérte neki, ha gólt lő a Rábának, az 10.000 Ft!
süti beállítások módosítása