Válogatott okosságok

Szurkolói gondolatok, elemzések, mélázások a válogatottainkról, válogatás nélkül.

Ajánlataink

Sztancsik Richárd: Városok, stadionok, kocsmák

Rendelje meg közvetlenül a szerzőtől!

varosok.stadionok@gmail.com

Ár 2999 Ft.Részletek itt


kupanap.jpghungarianultras.jpg

Friss topikok

Facebook oldalunk

Időkapszula: NB I. 1984/85 5. forduló

2021.12.06. 05:54 maribor_

1984. szeptember 29-30., a hónap utolsó hétvégéje

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_headlines_gromiko_reagan.jpgJoggal használták a „diplomáciai nagyhét” kifejezését az elmúlt napokkal kapcsolatban. Reagan és Gromiko tanácskozása a Fehér Házban. Shultz, amerikai külügyminiszter „hasznosnak és intenzívnek” nevezte a találkozót, szovjet részről továbbra is úgy vélik, hogy a két ország kapcsolatának normalizálásához konkrét tettekre van szükség

Lássuk először a hét második felének legfontosabb közéleti és külpolitikai eseményeit.

szeptember 27.

A Minisztertanács ülésén - alapul véve a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának állásfoglalását - hosszú távra szóló népesedéspolitikai koncepciót hagyott jóvá, egyidejűleg elfogadta a koncepció megvalósításának középtávú intézkedési tervét. A Minisztertanács köszönetét fejezte ki az előkészítő munkában részt vevő társadalmi és tudományos szerveknek, valamint azoknak a közéleti személyiségeknek, akik javaslataikkal elősegítették a koncepció és a program kidolgozását.

A kormány jóváhagyta a mezőgazdaság és az élelmiszeripar 1985. évi ár-, jövedelem- és keresetszabályozóinak tervezett módosításáról szóló előterjesztést. Az erről szóló jogszabályokat ez év októberében kell kiadni. A Minisztertanács - a művelődési miniszter és az Állami Ifjúsági Bizottság titkárának előterjesztése alapján - megtárgyalta és elfogadta a gyermek- és ifjúságvédelem továbbfejlesztésére kidolgozott, hosszabb távra szóló irányelveket. Az irányelvek valóra váltását szolgáló állami feladatok összehangolásával az Állami Ifjúsági Bizottság elnökét bízta meg.

Ünnepi díszelőadással nyitotta meg kapuit este a megfiatalodott, ismét eredeti pompájában ragyogó 100 éves Magyar Állami Operaház. A jubileumi előadáson megjelent Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke és Lázár György, a Minisztertanács elnöke. Jelen volt az MSZMP Politikai Bizottsága, az Elnöki Tanács és a kormány számos más tagja, a társadalmi és kulturális élet vezető személyiségei. Ott voltak a budapesti diplomáciai képviseletek vezetői, valamint Gerhard Schürer, az NDK miniszterelnök-helyettese, az állami tervbizottság elnöke. A díszelőadás kezdetén felcsendült a Himnusz, majd Sarlós István, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnökhelyettese mondott ünnepi beszédet.

A beszéd után ünnepi műsor következett. Elsőként Erkel Ferenc Hunyadi László című operájának nyitánya csendült fel, Lukács Ervin vezényletével, majd - csakúgy, mint száz évvel ezelőtt - Erkel Bánk bán című operájából a II. felvonás első képe elevenedett meg a színpadon. A címszerepet Simándy József, a további szerepeket Tokody Ilona, Melis György és Kovács Pál énekelte; a karmester Kórodi András volt. A balettrepertoárból Bartók-Seregi A fából faragott királyfi című táncjátéka adott ízelítőt a díszelőadáson, a művet Mihály András dirigálta, a szerepeket Lőcsei Jenő, Szabadi Edit, Szőnyi Nóra és Keveházi Gábor táncolta. Az estet Kodály Psalmus Hungaricusa zárta, Gulyás Dénes közreműködésével, a zenekart Erdélyi Miklós vezényelte.

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_operahaz.jpgJelenet A fából faragott királyfi című balettből

Konsztantyin Csernyenkónak, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága főtitkárának, a Legfelsőbb Tanács Elnöksége elnökének a moszkvai Kremlben Dmitrij Usztyinov marsall, az SZKP KB PB tagja, honvédelmi miniszter átnyújtotta a Lenin-rendet, valamint a Szocialista Munka Hőse címmel járó harmadik Sarló és Kalapács érdemérmet, amelyet a Legfelsőbb Tanács Elnöksége ítélt oda a szovjet vezetőnek. Az ünnepségen jelen volt az SZKP KB Politikai Bizottsága, a Legfelsőbb Tanács Elnöksége és a szovjet kormány számos tagja, a központi bizottság több titkára, valamint sok más hivatalos személyiség. A kitüntetés átadásakor Dmitrij Usztyinov marsall mondott beszédet, amelyre Konsztantyin Csernyenko válaszolt.

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_konsztantyin_csernyenko.jpgCsernyenko és más szovjet vezetők a kitüntetés után

Húsz ember megszállta Irán hágai nagykövetségét, és bántalmazta munkatársait. Hoszein Tadzsgardun nagykövetet fejsérüléssel kórházba szállították. A követségnek még egy dolgozója megsérült. A holland rendőrség feltevése szerint a támadók iráni kurdok voltak. A követség épületéből sikerült telefonon értesíteni a rendőrséget. A holland rendőrök egy vészkijáraton és egy homlokzati ablakon át bejutottak az épületbe, ahol valóságos csatatér fogadta őket. Tizenöt követségi munkatárs küzdött a betolakodókkal. A rendőrség hét perc alatt ártalmatlanná tette és őrizetbe vette a behatolókat. A támadók személyazonosságának megállapítása még folyik. Idén ez volt a második támadás a hágai iráni nagykövetség ellen.

New Yorkban folytatja munkáját az Egyesült Nemzetek Szervezete közgyűlésének 39. ülésszaka. A vitában több vezető tőkés állami képviselője is felszólalt. Sir Geoffrey Howe, Nagy-Britannia külügyminisztere a kelet-nyugati kapcsolatokról szólva „gyakorlati lépéséket” sürgetett a „reális problémák megoldására”. Bár Howe teljes mértékben Reagan amerikai elnök elgondolásait támogatta, azt mondotta, személyes találkozói a szovjet vezetőkkel, mindenekelőtt Gromiko külügyminiszterrel meggyőzték arról, hogy mindkét fél jobb kapcsolatokat akar a Kelet és a Nyugat között. Míg a brit külügyminiszter megelégedéssel szólt a Hongkongról létrejött brit-kínai megállapodásról, elutasította Argentína véleményét a Falkland- (Malvin-) szigetek ügyében. Erről korábban részletesen szólt Argentína államfője az ENSZ-ben.

Abe Sintaro japán külügyminiszter egyebek között sürgette az Irán és Irak közötti konfliktus megszüntetését. Mint érdekelt fél - Japán a Közel-Keletről, az Arab- (Perzsa-) öblön át biztosítja olajellátása túlnyomó részét -, követelte, hogy biztosítsák az öbölben á hajózás teljes szabadságát.

Raif Dizdarevics, Jugoszlávia külügyminisztere felszólalásában főként a fejlődő országok gondjairól szólt, ugyanakkor méltatta egyre növekvő világpolitikai szerepüket is.

Csütörtökön került sor a szovjet külügyminiszter rendkívüli érdeklődéssel várt felszólalására. Andrej Gromiko beszédében igen részletesen foglalkozott a szovjet-amerikai kapcsolatok helyzetével. Megállapította: - Azoknak, akik ma meghatározzák az Egyesült Államok politikáját, sokat kell tenniük azért, hogy szavaiknak hitelt adjanak. Ami a jelenlegi helyzetet illeti, a politikai megnyilatkozások formájának változtatása nem helyettesítheti az Egyesült Államok politikai váltását, azt a szükségletet, hogy a militarizmustól elinduljanak a béke politikája felé. Gromiko körülbelül egyórás beszédét a küldöttek nagy figyelemmel hallgatták végig, a túlnyomó többség tapssal fogadta. A délelőtti ülésen több más felszólalás is elhangzott, köztük India, Kongó és Panama külügyminiszterének beszéde.

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_andrej_gromiko.jpgAndrej Gromiko beszédét mondja az ENSZ-ben

Andrej Gromiko délután a Szovjetunió ENSZ-missziójának épületében találkozott Walter Mondale demokrata párti elnökjelölttel. A találkozó előtt Mondale kijelentette: célja a véleménycsere. Tárgyalásokat csak hivatalban levő elnök folytathat. Itt az ideje, hogy Ronald Reagan - az elzárkózás négyesztendős politikája után - komoly tárgyalásokat kezdjen a szovjet féllel. Kijelentette: ő az amerikaiaknak azt a nagy többségét képviseli, akik meg akarják állítani az értelmetlen fegyverkezési hajszát.

szeptember 28.

Ülést tartott az Elnöki Tanács. Az alkotmány 22. paragrafusának (2) bekezdése alapján az országgyűlést október 18-án, csütörtökön 10 órára összehívta. A Minisztertanács javasolta, hogy az országgyűlés tűzze az ülésszak napirendjére a tisztességtelen gazdasági tevékenység tilalmáról szóló törvényjavaslatot, valamint a külügyminiszter beszámolóját a kormány külpolitikai tevékenységéről és a Minisztertanács Tanácsi Hivatala elnökének előterjesztését a tanácstörvény végrehajtásáról.

Az Elnöki Tanács módosította az állami kitüntetésekről szóló 1976. évi 3. számú törvényerejű rendeletet. A kitüntetések adományozásának differenciáltabb lehetősége érdekében a Magyar Népköztársaság Csillagrendje és az Április Negyedike Érdemrend kitüntetéseket alapította. Az új kitüntetések adományozására vonatkozó jogi szabályozás 1985. január 1-én lép hatályba. A testület a továbbiakban tábornokokat nevezett ki, bírákat mentett fel és választott meg.

A fegyveres erők napja alkalmából a Parlament kupolacsarnokában ünnepséget rendezett a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, az Elnöki Tanács és a Minisztertanács. Az ünnepségen részt vett: Lázár György, a Minisztertanács elnöke; Korom Mihály, az MSZMP KB titkára, a Politikai Bizottság tagjai; Borbándi János, a Minisztertanács elnökhelyettese; Katona Imre, az Elnöki Tanács titkára; Baranyai Tibor és Varga Péter, a KB osztályvezetői; Czinege Lajos hadseregtábornok, honvédelmi miniszter, Horváth István belügyminiszter; Borbély Sándor, a munkásőrség országos parancsnoka.

Pontosan 12 órakor kürtszó harsant, majd Farkas Mihály vezérőrnagy, Budapest helyőrségparancsnoka jelentést tett Losonczi Pálnak, az Elnöki Tanács elnökének, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának. Ezután Losonczi Pál ünnepi köszöntőt mondott. Elöljáróban az MSZMP Központi Bizottsága, az Elnöki Tanács, a Minisztertanács és hazánk minden állampolgára nevében köszöntötte a magyar néphadsereg, a határőrség, a rendőrség és a munkásőrség tagjait.

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_parlamenti_unnepseg.jpgA kitüntetési ünnepségen

A fegyveres erők napja alkalmából pénteken ünnepségeken köszöntötték a fegyveres erők és testületek tagjait.

A Magyar Néphadsereg Művelődési Házában Czinege Lajos hadseregtábornok, honvédelmi miniszter a katonai és a politikai kiképzésben, a harckészültség színvonalának emelésében hosszú időn át végzett kiemelkedő munkájuk elismeréséként 15 tisztnek, tiszthelyettesnek a Haza Szolgálatáért Érdemérem különböző fokozatait nyújtotta át. Tizenhatan kaptak aranykoszorús I. osztályú hajózótiszt, vagy aranykoszorús I. osztályú ejtőernyős kitüntető címet, illetve egyéb elismerést. A honvédelmi miniszter több tisztet soron kívül előléptetett, valamint a magyar néphadseregben évtizedeken át végzett kiemelkedő, eredményes szakmai, politikai és közéleti tevékenysége elismeréseként több polgári alkalmazottnak honvédelmi minisztériumi tanácsosi címet adományozott. Az előléptetések és kitüntetések átadásánál jelen volt Konsztantyin Kocsetov vezérezredes, az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet déli hadseregcsoport parancsnoka. Ott voltak a Honvédelmi Minisztérium Katonai Tanácsának tagjai is.

A Belügyminisztériumban eredményes munkájuk elismeréseként Horváth István belügyminiszter 27 alezredest ezredessé nevezett ki, valamint soron kívüli előléptetéseket adott át. Tiszteket, tiszthelyetteseket a Haza Szolgálatáért Érdemérem, a Közbiztonsági Érem és a Tűzbiztonsági Érem arany, illetve ezüst fokozatával, valamint a Kiváló Munkáért jelvénnyel tüntetett ki. A Belügyminisztérium társadalmi segítői közül 14-en kaptak miniszteri dicséretet és jutalmat.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság az önkéntes rendőrök részére a Szakasits Árpád Művelődési Házban rendezett ünnepséget. A csaknem ezer részvevőt Rácz Zoltán rendőr ezredes, a BRFK közbiztonsági helyettese köszöntötte, majd Konczer István rendőr ezredes mondott ünnepi beszédet. Többen kapták meg a Haza Szolgálatáért Érdemérem és a Közbiztonsági Érem különböző fokozatait, valamint a Kiváló Társadalmi Munkáért Érmet.

A munkásőrség országos parancsnoksága a fővárosi tanács dísztermében tartott ünnepséget. Borbély Sándor, a munkásőrség Országos parancsnoka ünnepi parancsban köszöntötte a munkásőröket és fegyvertársaikat. Ezután kitüntetéseket adott át munkásőröknek, munkásőr-parancsnokoknak, a testület tevékenységét segítő pártmunkásoknak, gazdasági, társadalmi szervezetek vezetőinek, valamint a társ fegyveres erők és testületek tagjainak. Az ünnepségen a Haza Szolgálatáért Érdemérem különböző fokozatait 72-en vették át, 16-an soron kívüli előléptetésben részesültek. A rendezvényen adták át a művelődési miniszter által adományozott Kiváló Munkáért és a Szocialista Kultúráért kitüntető jelvényt a Munkásőrség férfikara hat tagjának.

A Magyar Honvédelmi Szövetség székházában tartott ünnepségen Kiss Lajos vezérőrnagy, az MHSZ főtitkára mondott beszédet, majd kitüntetéseket és elismeréseket adott át.

Folytatja a felkészülést a visszatérésre a Szaljut-7 űrállomás három lakója, Leonyid Kizim, Vlagyimir Szolovjov és Oleg Atykov, akik már 234. napja tartózkodnak a világűrben. Néhány napon belül tervezett visszatérésük előtt a kozmonauták befejezik a kutatási programjukban előírt utolsó kísérleteket. Pénteken orvosi vizsgálatokat folytattak, egyebek között ellenőrizték a szív bioelektromos aktivitását. A közeli napokban a három űrhajós elvégzi a Szaljut-7 űrállomás automatikus üzemmódra történő átállítását. Konzerválják az űrállomás tudományos berendezéseit, műszaki egységeit és fedélzeti rendszereit, s átviszik a Szojuz T-11 űrhajó leszállóegységébe a kutatásaik eredményeit tartalmazó tartályokat. A február óta a világűrben tartózkodó három űrhajós egészségi állapota jó.

Föld körüli pályájukra bocsátották a Szovjetunióban a Kozmosz 1600 és a Kozmosz 1601 jelzésű műholdakat.

Zail Szingh indiai köztársasági elnök, aki a pandzsábi Amritszárba érkezett, az államot sújtó válság rendezéséről tárgyalt a szikh vallásközösség vezetőivel. Az államfő hivatalosan is megnyitotta az Aranytemplomot a főpapok előtt, akik cserébe lemondtak arról, hogy hétfőn megtartsák a tüntető menetet a templom „felszabadítása” érdekében. Zail Szinghet, aki maga is szikh vallású, a főpapok korábban kiközösítéssel fenyegették, mert szerintük szikhellenes magatartást tanúsított. Azzal vádolták egyebek között, hogy ez év júniusában ő rendelte el az Aranytemplom katonák által történt megrohamozását. A főpapok ezt a vádjukat a héten visszavonták.

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_zail_szingh.jpgAz indiai elnök megtekinti a helyreállított vallási központot

Leszállította a Koreai NDK segélyét Dél-Koreának, amelyet az ország Vöröskereszt-szervezete szeptember elején ajánlott fel a déli országrész árvízkárosultjainak. Korea kettészakítása, közel negyven esztendő óta ilyen akció még nem volt. Az északi fél javasolta, hogy a szállítás időtartamára létesüljön közvetlen telefon-összeköttetés Phenjan és Szöul között. A KNDK-segély tételeit - hét és fél ezer tonna rizst, százezer tonna cementet, textíliát és gyógyszereket - szárazföldön, illetve hajókkal juttatták el Dél-Koreába.

Reagan amerikai elnök négyéves hivatali ideje során első ízben folytatott magas rangú szovjet politikussal megbeszélést: Gromiko szovjet külügyminisztert fogadta. Gromiko korábban véleményt cserélt a nemzetközi helyzetről Walter Mondale demokrata párti elnökjelölttel is.

Ami korábban rutin volt, most rendhagyó eset. Hosszú esztendőkön át szabályos gyakorlat volt, hogy az ENSZ közgyűlésére érkező szovjet külügyminiszter nem csupán amerikai kollégájával tárgyalt, hanem Washingtonba is átutazott, s találkozott az elnökkel. A Reagan-adminisztráció idején ilyen meghívást nem kapott Gromiko, csak most, öt és fél héttel a soron következő választások előtt. A szovjet külügyminiszter csütörtöki ENSZ-beli beszéde jelezte, hogy a Szovjetunió kész a tárgyalásra az amerikai partnerrel, de nem szavakat, hanem konkrét tetteket vár a Fehér Háztól.

A tárgyalásokon jelen volt Georgij Kornyijenko, a külügyminiszter első helyettese és Anatolij Dobrinyin, washingtoni szovjet nagykövet. Amerikai részről George Bush alelnök, George Shultz külügyminiszter, Robert McFarlane, nemzetbiztonsági tanácsadó, Arthur Hartmann, moszkvai nagykövet és Jack Matlock, a nemzetbiztonsági tanács szovjet szakértője. Az előzetes tájékoztatás szerint mind a két fél nagy figyelmet kíván fordítani a katonai kérdésekre - a Szovjetunió mindenekelőtt a világűr fegyvermentesítésének témáját szorgalmazza. Egyebek közt itt vár olyan konkrét lépést az amerikai fél részéről, amely megteremthetné a továbbhaladás alapját. Ugyancsak fontos téma a világban kialakult feszültséggócok megvitatásai Az előzetes program szerint Reagan és Gromiko sorra veszi a kétoldalú kapcsolatok és a nemzetközi helyzet valamennyi lényeges kérdését.

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_andrej_gromiko_ronald_reagan.jpgAndrej Gromiko, a Szovjetunió első miniszterelnökhelyettese és külügyminisztere Washingtonban Ronald Reagan amerikai elnökkel

Gromiko Washingtonba való elutazása előtt találkozott Walter Mondale demokrata párti elnökjelölttel. A megbeszélés után Mondale úgy nyilatkozott, hogy benyomása szerint a Szovjetunió kész a kapcsolatok javítására, ha az Egyesült Államok részéről hasonló törekvést tapasztal. A demokrata párt elnökjelöltje szerint az amerikai-szovjet kapcsolatoknak a külpolitikában a legelső helyet kell biztosítani. Kampánya során Mondale végig élesen bírálta a Reagan-adminisztrációt amiatt, hogy szükségtelenül kitér a szovjet vezetőkkel való tárgyalások elől, s hogy a fegyverkezési verseny fokozásában, nem pedig a fegyverzetkorlátozási tárgyalásokban érdekelt.

Az ENSZ-közgyűlés 39. ülésszakának részvevői úgy határoztak, hogy pénteken sürgős napirendi pontként tárgyalják a dél-afrikai belső helyzetet, amelyre a lakosság fekete többségének véres elnyomása nyomja rá bélyegét.

Az afrikai államok nevében Botswana képviselője határozattervezetet nyújtott be. A dokumentum elítéli, hogy Dél-Afrika figyelmen kívül hagyja a Biztonsági Tanács határozatait. Az emberiség elleni bűntettnek, a béke és a nemzetközi biztonság fenyegetésének minősíti a fajüldöző rendszer megszilárdítására irányuló kísérleteket. Délután az általános vitában számos felszólaló - köztük Indonézia, a Fülöp-szigetek, Zambia és a Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság képviselője - követelte az atomfegyverkészletek befagyasztását, a nukleáris leszerelést.

A közgyűlési ülésszakon, részt vevő politikusok, diplomaták folytatják két- és több oldalú tárgyalásaik sorozatát. George Shultz amerikai külügyminiszter Szpirosz Kiprianu ciprusi elnökkel, valamint a görög és a török külügyminiszterrel találkozott. A hét legnagyobb, fejlett nyugati ország - az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, az NSZK, Franciaország, Olaszország, Japán és Kanada - külügyminisztere közös megbeszélést tartott.

szeptember 29.

A fegyveres erők napja alkalmából koszorúzási ünnepséget rendeztek Budapesten a Hősök terén, a Magyar Hősök Emlékművénél. A Himnusz elhangzása után a Magyar Népköztársaság fegyveres erői nevében Czinege Lajos hadseregtábornok, honvédelmi miniszter, Horváth István belügyminiszter és Borbély Sándor, a munkásőrség országos parancsnoka helyezett el koszorút. A Hazafias Népfront Országos Tanácsa, valamint a Magyar Ellenállók, Antifasiszták Szövetsége képviseletében S. Hegedűs László, az országos tanács titkára és Ispánovits Márton, a szövetség főtitkára; a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottsága nevében Szórádi Sándor, a KB titkára és Varga Tibor százados, a KB tagja koszorúzott. A Budapesten akkreditált véderő-, katonai és légügyi attasék nevében Alekszandr Iliev Decsev vezérőrnagy, a Bolgár Népköztársaság nagykövetségének katonai és légügyi attaséja, Vlagyimir Zotov ezredes, a Szovjetunió nagykövetségének katonai és légügyi attaséja, valamint Kari May ezredes, az Amerikai Egyesült Államok nagykövetségének katonai attaséja helyezett el koszorút. Az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet déli hadseregcsoport parancsnoksága nevében Konsztantyin Kocsetov vezérezredes, a déli hadseregcsoport parancsnoka, Anatolij Makutyin vezérőrnagy és Vlagyimir Afanaszjev vezérőrnagy, a déli hadseregcsoport katonai tanácsának tagjai koszorúztak.

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_koszoruzas_hosok_tere.jpgKoszorúzás a Hősök terén

A Magyar Honvédelmi Szövetség nevében Kiss Lajos vezérőrnagy, az MHSZ főtitkára, Beck Rezső alezredes, az MHSZ országos központjának osztályvezetője és Kacsó Ferenc ezredes, az MHSZ budapesti vezetőségének titkára helyezett el koszorút.

Elhozták a megemlékezés virágait a főváros fiataljainak képviselői is. Az ünnepség az Internacionálé hangjaival és a katonai díszegység díszmenetével ért véget.

Czinege Lajos a fegyveres erők napja alkalmából szombaton fogadást adott a Magyar Néphadsereg Művelődési Házában. Jelen volt Korom Mihály, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára, Borbándi János, a Minisztertanács elnökhelyettese, Varga Péter, az MSZMP Központi Bizottságának osztályvezetője, Pap János, az országgyűlés honvédelmi bizottságának elnöke, Horváth István belügyminiszter, Borbély Sándor, a munkásőrség országos parancsnoka, továbbá a politikai és társadalmi élet több vezető képviselője. Megjelent Szergej Vintyilov altábornagy a Varsói Szerződés tagállamai egyesített fegyveres erői főparancsnokságának képviseletében, s részt vett a fogadáson az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet déli hadseregcsoport parancsnokságának több tagja, Konsztantyin Kocsetov vezérezredes vezetésével. Ott volt Pedro Maria Tonha „Pedale" ezredes, az Angolai Munkapárt Politikai Bizottságának tagja, nemzetvédelmi miniszter. Részt vett a fogadáson a budapesti diplomáciai képviseletek több véderő-, katonai és légügyi attaséja. A fogadáson Czinege Lajos pohárköszöntőt mondott.

A fegyveres erők napja alkalmából zászlófelvonási ünnepséget rendeztek reggel a gellérthegyi Felszabadulási Emlékműnél. Katonai tiszteletadással vonták fel a magyar nemzeti lobogót és a nemzetközi munkásmozgalom vörös zászlaját.

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_koszoruzas.jpgKoszorúzás a Felszabadulási Emlékműnél

Tízévi munka után, egy évvel a kijelölt határidő előtt az utolsó sínszakasz is helyére került szombaton a Bajkál-Amur vasútvonalon, így a Bajkál-tótól az Amurig 3102 kilométernyi sínpár húzódik. A keletről és nyugatról egymás felé haladó építőbrigádok a vasútvonal 877. kilométerénél találkoztak, itt a sínek asztal simaságú terepen haladnak. - A vasút a tajga lakatlan területein, nehéz éghajlati és domborzati körülmények között épült. A sínek fele földrengésveszélyes területen és az örök fagy birodalmában halad - mondta el az eseményt kommentálva Konsztantyin Mohortov, az építkezés vezetője, a Szovjetunió közlekedésépítési miniszterének helyettese. Az „évszázad építkezésének” tíz éve alatt a BAM képzési központjaiban 20 ezer szakembert készítettek fel, s közülük sokan életcéljuknak választották a vasútvonal szolgálatát. Mostanra a BAM teljes hosszának egyharmadán folyik üzemszerűen a szállítás. Eddig több mint 50 millió tonnányi szállítmány haladt át ezen a szakaszon. Az építkezés teljes befejezéséig meg sok munka van hátra, ám a munkavonatok egy vágányon szombat óta a BAM teljes hosszában közlekedhetnek.

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_bam.jpgHelyére illesztik az utolsó síneket

Az egyiptomi vezetők szombaton két parlamenti expozéban erősítették meg, hogy az ország Jordániával és a Palesztinai Felszabadítási Szervezet Arafat vezette fő áramlatával együttműködve egy Izraellel kötendő kompromisszumos egyezségen fáradozik.

Butrosz Gali külügyi államminiszter a törvényhozás, a népi gyűlés szombati ülésén kijelentette, hogy a jordániai-egyiptomi kapcsolatok helyreállítása előkészíti az utat „egy új diplomáciai lépéshez”, és hogy ebben a két ország, illetve a PFSZ együtt fog működni. Az említett „diplomáciai lépés” alapjául az ENSZ-határozatok szolgálnak, azok közül is elsősorban a Biztonsági Tanács 242-es számon ismert határozata - mondotta Gali.

Az egyiptomi kormány ugyancsak szombaton felszólította a törvényhozást arra, hogy hosszabbítsa meg a szükségállapot bevezetéséről szóló államelnöki rendelet hatályát 1986 április végéig. A szükségállapot törvényei október hatodikán jártak volna le. Három évvel ezelőtt léptették hatályba, akkor, amikor Anvar Szadat elnököt a szélsőséges muzulmán erőkhöz tartozó katonák megölték.

Befejezte kilencnapos közel-keleti körútját, és hazautazott szombaton Washingtonba Richard Murphy, a közel-keleti ügyekért felelős amerikai külügyi államtitkár. A politikus Libanonban, Szíriában, Egyiptomban, Jordániában és Izraelben folytatott megbeszéléseket. Tárgyalásainak középpontjában elsősorban az izraeli csapatoknak Dél-Libanonból való kivonása állt.

Erről tárgyal Rasid Karami libanoni miniszterelnök is, aki szombaton New Yorkba repült, hogy az ENSZ székhelyén tegyen további lépéseket Dél-Libanon izraeli megszállásának megszüntetéséhez. Karami, Richard Murphy államtitkárral és Amin Dzsemajel libanoni államfővel folytatott tárgyalása után, újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy „változtak az izraeli csapatkivonás kilátásai”, de hozzátette, további közvetítésre van még szükség e kérdésben.

A ENSZ-közgyűlés péntekről szombatra virradólag ellenszavazat nélkül, két tartózkodással elfogadta azt a dél-afrikai rezsimet elítélő határozattervezetet, amelyet Botswana nyújtott be a világszervezet tagállamainak afrikai országcsoportja nevében. Csupán az Egyesült Államok és Nagy-Britannia tartózkodott a szavazástól. A 39. ülésszak első politikai határozata semmisnek és érvénytelennek nyilvánítja a Dél-afrikai Köztársaság új alkotmányát, amely korlátozott jogokat nyújt a félvér és ázsiai népcsoportoknak, a fekete többséget azonban továbbra is teljes jogi osztottságban hagyja.

szeptember 30.

Rudolf Striedinger brigádtábornok, az ÖHSV elnöke vezetésével osztrák katonai sportküldöttség tett látogatást a Magyar Honvédelmi Szövetségnél. A delegáció néhány megyében megtekintette a technikai sportklubokat, tapasztalatot cseréltek az MHSZ megyei vezetőivel. A küldöttséget fogadta Kiss Lajos vezérőrnagy, az MHSZ főtitkára.

Sikerrel mutatták be este a New York-i filmfesztiválon Mészáros Márta Napló gyermekeimnek című filmjét. A The New York Times vezető kritikusa a lap vasárnapi számában méltatta a filmet tartalmi ismertetésébe beleszőve elemezte a főszereplők - Czinkóczi Zsuzsa, Anna Polony és Jan Nowicki - játékát, s kiemelt néhány jelenetet. Elismeréssel írt ifj. Jancsó Miklós operatőri teljesítményéről is.

Fiatalok ezrei tiltakoztak a NATO-hadgyakorlatok ellen az NSZK-beli Fuldában a város közelében levő katonai létesítményeknél. A tüntetés szervezői szerint mintegy 30 ezren vettek részt az NSZK-ban folyó egyhetes tüntetéssorozatot betetőző fuldai demonstrációban. Húsz kilométer hosszú élő láncot vontak a tüntetők az amerikai és NATO-ellenőrzés alatt álló katonai bázisok köré. A békerendezvényen nyugatnémet békemozgalmak képviselői, szakszervezeti vezetők, egyházi személyiségek bírálták az NSZK fegyverkezési erőfeszítéseit. A rendőrség könnygázzal, gumibotokkal vetett véget az egyik amerikai laktanya előtt a tüntetőik és mintegy száz amerikai katona összetűzésének. A jelentések szerint összecsapás másutt nem történt.

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_fuldai_beketuntetes.jpgA tüntetők élő lánca Fuldában

Az izraeli kabinet vasárnapi ülése után bejelentették, hogy a kormány több feltétel teljesítése esetén kész kivonni megszálló erőit Dél-Libanonból, de ezt megelőzően „szavatolni kell Észak-Izrael biztonságát”.

A hét végén mind Moszkvában, mind Washingtonban kommentálták Gromiko külügyminiszter múlt heti eszmecseréit Reagan elnökkel és Shultz külügyminiszterrel.

A Pravda vasárnap úgy fogalmazott: Gromiko és Reagan washingtoni találkozója sajnos nem támasztja alá, hogy bármilyen pozitív gyakorlati változás következett volna be az Egyesült Államok kormányzatának külpolitikájában. A szovjet lap vasárnapi nemzetközi szemléjében felidézi Reagan múlt hét eleji ENSZ-beszédét is, leszögezve, hogy az elnök patetikus békeszólamai éles ellentmondásban vannak kormányzata gyakorlati tetteivel. Az elnök ugyan azt hangoztatta, hogy le akarja dönteni a szovjet és az amerikai nép közötti korlátokat, meg akarja szüntetni az őket elválasztó politikai bizalmatlanságot, ám Washington éppen e kijelentés napján közölte, hogy megkezdi az Amerika Hangja rádióállomás, a szocialista országok elleni pszichológiai háború egyik fő eszközének egymilliárd dollárnál is többe kerülő modernizálását.

Reagan elnök rádióbeszédet mondott. McFarlane nemzetbiztonsági tanácsadó és Shultz külügyminiszter pedig vasárnap ült a tévékamerák elé, hogy kifejtse véleményét a szovjet-amerikai kapcsolatokról. Washingtonban szokatlannak tartják ezt a nyilatkozatsorozatot.

Általában, ha Reagan külföldi vezetővel találkozik, a kommentálást az amerikai vezetés olyan fehérházi vagy külügyminisztériumi tisztségviselőkre bízza, akik nevük, beosztásuk említése nélkül nyilatkoznak. Most viszont a pénteki Reagan-Gromiko találkozó után Shultz külügyminiszter élő tévéadásban közvetített sajtóértekezletet tartott, Reagan pedig rádióbeszédet mondott. Shultz az ABC tévétársaság „Ez a hét”, McFarlane a CBS hálózat „A nemzettel szemben” adásában nyilatkozott.

Humor:idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_humor_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_humor_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_humor_3.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_humor_4.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_humor_5.jpg

Reklám:idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_reklam_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_reklam_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_reklam_3.jpg

Kékfény:
Apagyilkosságért 14 évi szabadságvesztésre ítélte a Zalaegerszegi Megyei Bíróság Goldfinger Zoltán szentpéterúri lakost. Az egy házban lakó és már régen rossz viszonyban levő apa és fia július negyedikén este összeszólalkozott. A fiú eközben sodrófával kezdte ütlegelni 80 éves, fekvő beteg apját. Amikor látta, hogy az idős ember életveszélyes sérüléseket szenvedett, a lakásban tartózkodó ivócimborájával - Kalányos Jánossal - közösen bálakötöző zsinórral megfojtották. A bíróság Goldfinger Zoltánt különös kegyetlenséggel elkövetett emberölésben mondta ki bűnösnek, és ítélte 14 évi szabadságvesztésre. A gyilkosságban részes Kalányos János hat év és hathónapi szabadságvesztést kapott. Az ő esetében az ítélet jogerős. Goldfinger Zoltán enyhítésért fellebbezett.

Közlemények:
A Papíripari Vállalat és a PIÉRT Kereskedelmi Vállalat közli, hogy egyes papíripari termékek fogyasztói ára október 1-től átlagosan 10 százalékkal emelkedik. A 10 darabos papír zsebkendő ára például csomagonként 2,50 forintról 2,80 forintra, a Crepto egészségügyi papíré csomagonként 10,50-ről 11,60 forintra emelkedik; a Creptolux egészségügyi papír ára változatlan marad. A papírszalvéták átlagosan 15 százalékkal drágulnak. A táti Vörös Csillag Mezőgazdasági Termelőszövetkezet és a PIÉRT Kereskedelmi Vállalat közli, hogy az Éva papírpelenka fogyasztói ára - ugyancsak október 1-től - csomagonként három forinttal, darabonként 15 fillérrel emelkedik.

Technikai okok miatt nem fogad látogatókat a budapesti Pálvölgyi-barlang. A zárva tartás bizonytalan ideig tart.

Csütörtöktől 36. alkalommal kerül kibocsátásra a borítékos sorsjegy, amellyel öt forintért a szerencsés vásárlók akár 50 ezer forintot is nyerhetnek. Először 17 évvel ezelőtt jelent meg a borítékos sorsjegy, azóta 481 millió darab került forgalomba, s a nyereményekre eddig csaknem egymilliárd forintot fizettek ki. A sorsjegyek bevételét sportcélokra, valamint az ifjúsági sport fejlesztésére fordítják.

Állásajánlat:idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_allasajanlat_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_allasajanlat_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_allasajanlat_3.jpg

Divat: Gönc hátán gönc
Az idei ősz vezető divatvonala a „V” és az egyenes vonal - állapíthattuk meg az OKISZ Labor divatbemutatóján. Hogy ez mit jelent? A kabát, a kosztüm, a ruha felül szélesített, lefelé viszont elkeskenyedik. Az ősz legfontosabb ruhadarabja a kosztüm. Az idén a praktikus angol fazon győzött. Jellemzők: a keskeny kihajtó, a nagy rátett zsebek, és a nem túl hosszú kabátka. Nagyon divatos a fekete, a fehér és a pepita variációja. Az új divat követésénél egyet azonban nem árt szem előtt tartani: a karcsúságot. Továbbá: csak azok kövessék feltétel nélkül, akiknek illik a kissé hóbortos öltözködés. Úgy tűnik ugyanis, hogy a tervezők fantáziája az idén igen szabadon szárnyalt. Olyan bravúros szabászati megoldásokat láthattunk, amelyek inkább a modellek csodálatára, mintsem a viselésére csábítottak.idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_divat_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_divat_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_divat_3.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_divat_4.jpg

Segítette a vetést a kiadós eső:
Kiadós eső áztatta az országot az utóbbi napokban. A Nyugat-Dunántúlon és az ország északi megyéiben 100-120 milliméter, a Duna-Tisza közén és az Alföldön 40-80 milliméter csapadék hullott. Kellett az eső mert a száraz talajt már nehéz volt elmunkálni, és az elvetett magok is lassan keltek. Olyannyira hiányzott a csapadék, hogy lucernából csak 13 ezer hektárt telepítettek a nagy szárazság miatt. Gyorsította az eső a felszárad a talaj, a korábbinál jobb minőségű munka folytatódhat. Az országnak szinte valamennyi gazdaságában most készítik elő a talajt a búza vetéséhez, s morzsalékos, jó vetőágyat az esők után könnyebb lesz elkészíteni. Az eső után a kertészetekben is megélénkül a munka. Szedik a paprikát, a paradicsomot, folytatódik az almaszüret, ez utóbbinak még csak a harmadát takarították be. A szőlő szüretelésével azonban még - lehetőleg - néhány hetet szeretnének várni a gazdaságok, hiszen a próbaszedések tapasztalatai szerint alacsony a must cukortartalma. Persze ez a munka még nem késett meg, hiszen a nevezetesebb borvidékeken régen is október második felében szüreteltek.

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_almaszuret.jpgSzedik az almát a Galga vidékén

Szüret:
A Komáromi Mezőgazdasági Kombinát mocsai területén megkezdték a szüretet, amelyben elsőként vesznek részt a komáromi Jókai Gimnázium diákjai. A hirtelen esett eső után nagy sárban dolgoznak, de ez mit sem számít, vagyis jó kedvüket nem befolyásolja.
idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_szuret.jpg

Új kenyérgyár Székesfehérváron:
Székesfehérváron 185 millió forintos költséggel elkészült a helyi sütőipari vállalat új kenyérgyára. A beruházáshoz 135 millió forint állami támogatást kaptak. A kenyérgyár napi 16 órás üzemmel 48 tonna kenyeret süt. Az automatizált üzemet Élgép-technológiával és lengyel kemencékkel szerelték fel. Jelenleg a három kenyérvonal üzemel, és a következő ötéves tervben süteménykészítő gépsorokat is beindítanak, s a kenyéren, kívül zsömlét, kiflit és finompékárut is készítenek majd. Az új kenyérgyár hozzájárul a velencei-tavi üdülőövezet ellátásának javításához.

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_szekesfehervari_kenyergyar.jpgA gépesített tészta-előkészítő

Gyógyvízpalackozó Bükfürdőn:
Sikeres próbaüzem utáin megkezdte a termelést a Vas megyei Bükfürdőn létesített korszerű gyógy-, ásványvíz- és üdítőital-palackozó. Az üzemet görög, nyugatnémet és osztrák kooperációban korszerű töltősorral szerelték fel. Az új üzemben új üdítőket és gyógyvizekéit is palackoznak. Ilyen például a 17 gyógynövény felhasználásával, és tartósítószer nélkül palackozott Büki-keserű. A büki ásványvíz hévízi forrásvízből készül, és szénsavval dúsítják.
idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_eger_bukfurdoi_palackozo.jpg

Sör Martfűről:
Megkezdte a dobozos Gold fassl sör forgalmazását az Első Magyar Szövetkezeti Sörgyár GT. A közelmúltban üzembe helyezett berendezésen az idén még 1611 hektoliter import sört dobozolnak.
idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_martfui_sorgyar.jpg

Kongresszusi és felszabadulási munkaverseny:
A 18 millió négyzetméter éves tervteljesítése mellett 300 ezer négyzetméter pamut-textília többlet legyártását vállalták el a Pápai Textilgyár dolgozói, amikor csatlakoztak a kongresszusi munkaversenyhez. A többlettermelésen túlmenően alapanyagmegtakarítást is vállaltak, amelynek értéke az első félévben kettőmillió forint volt.

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_papai_textilgyar.jpgA felajánlások teljesítését segíti, hogy a közelmúltban 32 SZTB szövőgépet (képünk) állítottak - rekordidő, 16 nap alatt - munkába

Nagydíjas termék a boltokban:
A Hungária Műanyagfeldolgozó Vállalat nemrég új műanyagpadló gyártását kezdte meg. A Hungiflex elnevezésű habbetétes PVC padlót kétféle mintával, több színváltozatban és mintatorzulást gátló üvegszál erősítéssel készítik. A Hungiflex az idei őszi BNV egyik nagydíjas terméke. A szaküzletekben már kapható műanyagpadlóból év végéig több mint hatszázezer négyzetmétert terveznek gyártani.
idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_hungiflex.jpg

Ipari hűtés:
Kereskedelmi és ipari hűtőgépek, valamint presszógépek javításával és karbantartásával foglalkozik a Jászapáti és Vidéke Afész hűtős részlege. Egyedi megrendelésekre hűtőkamrákat és vízhűtő berendezéseket is gyártanak.
idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_jaszapati_hutes.jpg

Országos targoncaszervíz:
A szolnoki Mezőgép Vállalat törökszentmiklósi gyáregységében javítják, illetve újítják fel az országban használt szállító, vontató és emelővillás targoncák háromnegyed részét. A törökszentmiklósi gyáregységben több száz alkatrészt gyártanak a targoncák javításához, sőt szerelőkocsival még az üzemekben is tudnak végezni kisebb javításokat.

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_torokszentmiklosi_targoncaszerviz.jpgA főjavított targoncák meózása kiadás előtt

Új savüzem:
Utolsó szakaszába érkezett Péten az új kombinált salétromsavüzem építése. Közép-Európa legnagyobb kapacitású, környezetszennyezés nélkül működő savüzemének egymilliárd forintos beruházási költségét az Állami Fejlesztési Bank finanszírozza. A Gyár- és Gépszerelő Vállalat mellett öt japán cég is részt vesz a szerelési munkában. A szeptemberben kezdődő próbaüzemet követően, a jövő év elején megkezdik a termelést, s ezzel párhuzamosan fokozatosan leállítják a régi savüzemeket. Ezzel eltűnik majd Pét jellegzetessége, a sárga gázfelhő is.
idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_peti_savuzem.jpg

Bútorgyártás Nagykanizsán:
A Kanizsa Bútorgyárban megkezdték a BNV-n kiállított Michel sarokgarnitúra szériagyártását. Idén 600 darab elkészítését tervezik, ami értékben 20 millió forintot jelent. A BNV után főleg szovjet és lengyel exportra számítanak.

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_kanizsa_butorgyar.jpgSchnell Antalné és Mihályi Mária kárpitosok a párnák behúzását végzik

Indul a talpgyártás a Pécsi Bőrgyárban:
Új üzemrészt avattak a Pécsi Bőrgyárban. A 4 millió forintos beruházás rekordidő alatt valósult meg. Mindössze három hónapra volt szükségük a bőrgyáriaknak ahhoz, hogy egy merőben új tevékenységre, a formakész bőrtalpak gyártására berendezkedjenek. Június közepén írták alá a kooperációs szerződést a nyugatnémet Gross és Kieffer céggel a közös beruházásra, s szeptember közepén már használatba is vették az új gyártórészleget.

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_pecsi_borgyar.jpgPolírozzák a méretre szabott talpbőröket

Daruk rubel exportra:
Az MHD tiszafüredi gyárában különböző nagyságú portáldarukat készítenek. Ezek a termékek nagyrészt szovjet exportra kerülnek. A gyár évi termelési értéke 575 millió forint.

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_tiszafuredi_darugyar.jpgA 6/5 Mp-os portáldaru részleges szerelése zajlik

Sportszerek tőkés exportra:
Osztrák megrendelésre 15 ezer pár korcsolyacipőt gyárt a karcagi Cipőipari Szövetkezet. Az idén még egy 4 ezer páros francia megrendelésnek is eleget tesznek.
idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_karcagi_cipoipari_szovetkezet.jpg

Új étterem Budapesten:
A Pannónia Szálloda- és Vendéglátó Vállalat Szecsuán éttermét, amely a Roosevelt téren létesült, bemutatták a szakembereknek és a sajtó képviselőinek. A kínai vendéglő október 1-től fogadja a vendégeket.
idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_szecsuan_etterem.jpg

Új traumatológiai állomás:
Új traumatológiai állomást avattak a veszprémi kórházban. A több mint negyvenmillió forintos beruházás elkészülte után, a baleseti szakrendelésen az eddigieknél lényegesen jobb körülmények között, korszerű eszközök segítségével látják el a sérülteket.
idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_veszpremi_traumatologia.jpg

Olajosok:
A Nagyalföldi Kőolajkutató Vállalat a Csongrád megyei Üllés község határában már több mint 20 éve kutatja a szénhidrogént. Ma már a gáztelepek ismertek, a kutatás befejeződött. Nagyságrendben ez az ország harmadik legnagyobb gázmezeje. Minden remény megvan arra, hogy a termelési beruházások beindulásával az ország egyik legjelentősebb földgázvagyonát kapcsolják be a népgazdaság vérkeringésébe. A kutatók munkájának azonban csak egy szakasza zárult le az üllési gázmező felfedezésével. Jelenleg a nagy teljesítményű RD-72 fúróberendezés Ruzsa-14 fúrásponton dolgozik. Felvételeink Ruzsán és Üllés határában készültek.idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_olajosok_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_olajosok_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_olajosok_3.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_olajosok_4.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_olajosok_5.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_olajosok_6.jpg

Kiállítás:
„Sport és irodalom” címmel a Testnevelési és Sportmúzeumban megnyílt az első magyar sportkönyvkiállítás, mely negyven év választékát mutatja be. A reprezentatív válogatás két hónapon keresztül hétfő kivételével 10 és 18 óra között tekinthető meg.

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_sport_es_irodalom.jpgAz első érdeklődők a kiállításon

A Magyar Televízió műsorán: Az eltüsszentett birodalom
Török Tamás színpadon és a rádióban is bemutatott mesejátékának hőse, a juhász most a televízió képernyőjén jelenik meg. Az a juhász, aki nem hajlandó a király tüsszentésére azt mondani: egészségére. Egy feltétellel mondaná csak, ha a király a birodalom összes juhászának, pásztorának, csikósának kiadná évek óta megérdemelt jussát-tartozását. A történet során a király mindent elkövet, hogy a juhászból is kicsikarja a jókívánságot A juhász viszont mindent megtesz, hogy kicsikarja a királyból a maga és társai jussát A mesejáték dramaturgja: Békés József. Rendező: Madaras József, operatőr: Nagy József.

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_pager_antal_sinkovics_imre.jpgA juhász szerepében Páger Antal, a király Sinkovics Imre

Hová menjünk? Moziba!
idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_mozi.jpg

Színházi bemutató: II. Richárd, Shakespeare drámája a Vígszínházban, Marton László rendezésében

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_galffi_laszlo_lukacs_sandor.jpgA kritikák szerint Gálffi László Richárdja szeszélyes és szemtelen, Lukács Sándor Bolingbroke-ja higgadt és kiegyensúlyozott

Magyar könnyűzene:
A 40. héten a magyar slágerlista a szólisták között: 1. Máté-S. Nagy: Most élsz (Máté Péter), 2. Wolf-S. Nagy: Nem kell már senki más (Korda György), 3. Tolcsvay-Bródy: A város fölött (Koncz Zsuzsa).

Az előadók között: 1. Szikora-R-Go: Látod, így sikerült (R-Go), 2. Lerch-Demjén-V’Moto-Rock: Kínai lány (V’Moto-Rock), 3. Póka-Tátrai-Földes: Mesél az erdő (Hobo Blues Band).

Külföldi könnyűzene:
A hét második felében az amerikai slágerlistákat még mindig Prince Let's Go Crazy-je, a nyugat-európai slágerlisták többségét a Wham! Freedom című számai vezetik.

A hónap utolsó napjaiban - többek között - olyan előadók jelentkeztek új albummal, mint David Bowie (Tonight), az Alphaville (Forever Young), a Nazareth (The Catch), vagy Donna Summer (Cats Without Claws).

És akkor lássuk a lényeget, az NB I. 5. fordulóját! A sikeres VB-selejtező és a jövő heti nemzetközi kupaszerda között ismét a bajnokságé a főszerep. Három válogatott mérkőzés után a négy fővárosi csapat foglalja el a Népstadiont, ezúttal az Ú. Dózsa-Vasas és Bp. Honvéd-Ferencváros párosításban. Az „előmérkőzést” két olyan együttes vívja, amely az első négy fordulóban csalódást keltett; csak a legutóbbi mérkőzésen szerezték meg első győzelmüket; a Vasas eddigi 3 pontja a 13., az Ú. Dózsa 2 pontja pedig a 14. helyhez elegendő. A „főmérkőzésen” viszont olyan csapatok találkoznak, amelyek jól szerepeltek, különösen a Ferencváros. Külön érdekességet jelent, hogy a mérkőzésen a Honvéd válogatottjai (Andrusch, Sallai, Nagy, Garaba, Varga, Détári, Esterházy, Bodonyi, Dajka, Gyimesi) ellen hogyan állják meg helyüket a ferencvárosi fiatalok. A nem kis meglepetésre jól rajtolt Csepel hazai pályán küzd a Zalaegerszeg ellen, jogos reményékkel, hogy megmarad a tabella élén. A további találkozók is nagy harcot ígérnek. Az újonc Egerhez megy a volt bajnok és a Manchester Unitedet váró Rába, Tatabányán próbál szerencsét a SZEOL, Pécsett Dobány újra játszik a Haladás ellen, s az otthon még százszázalékos újonc Debrecen az idegenben egy ponthoz sem jutott MTK-VM-et fogadja.

Videoton - Békéscsaba
A labdarúgó NB I ötödik fordulója már pénteken megkezdődött: A házigazdák a keddi, Dukla Praha elleni UEFA Kupa-mérkőzésük miatt hozták előbbre egy nappal a találkozót, kérésükhöz a Békéscsaba sportszerűen hozzájárult. A készséges vendégek, a csabaiak hasznosan töltötték el a bajnoki szünetet, mindenki egészséges, így Süle István edzőnek kellemes gondjai vannak. A szakvezető elmondta, hogy ha kijön a lépés, akkor meglepetést okoznak a Sóstói stadionban!
idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_videoton_bekescsaba.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_videoton_bekescsaba_gol.jpgAz első Videoton-gólt megelőző pillanatok...

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_videoton_bekescsaba_leboniczky_imre.jpg...és a labda a békéscsabai kapuban. Leboniczky az áldozat

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_videoton_bekescsaba_gol_2.jpgLehangolt védők, földön ülő, szomorú kapus és egy labda a bal alsó sarokban. Így festett a békéscsabai porta a harmadik székesfehérvári gól után. A Videoton az ötödik forduló nyitányán biztosan győzött

Ú. Dózsa - Vasas
Legutóbb a lila-fehérek hengereltek (4:1), most bármelyik csapat nyerhet.

Temesvári Miklós: - Akad gondom, bár a sérültek jó része rendbejött a kéthetes szünet során Kiss nem is edzett a tatabányai mérkőzés óta. Kovács Jóska meg szerdán, a Baja elleni edzőmeccsen sérült meg. Szűcs, Sarlós, Steidl Sándor és Törőcsik kihagyta a szünet első napjait. Herédi viszont már edzett. A mostani héten viszont mindenki jelentkezett. Ez jó jel. Valamennyien játszani akarnak, s persze nyerni.

Mészöly Kálmán: - Hosszú szünet után újra Farkas Tibor a jobbhátvéd. Tibi teljesen rendbejött, nagy szükség lesz gyorsaságára, harcosságára. Biztos vagyok benne, hogy a rangadón kitesz magáért, miként társai is. A korábbi vereség minden részlete ma is bennem él. Úgy vélem, jó időben kezdődnek el a kettős mérkőzések. A válogatottak sikerei - mert én is igen nagyra értékelem az utánpótlás 2:0-ás EB-győzelmét - megnövelték az érdeklődést. Biztos, hogy ha nem esik, lesznek annyian, mint szerdán a magyar-osztrákon.

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_u_dozsa_vasas.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_u_dozsa_vasas_2.jpg

Nyúl István, aki tavaly még a kiesett Volán csatára volt, és a csapatával ellentétben nem teljesített rosszul abban a szezonban (csapata góljainak a harmadát szerezte), idén pedig már a Vasas nagyreményű új szerzeménye lett, 2021-ben így emlékezett vissza erre a mérkőzésre:
"Az első kettős rangadóm, az első Vasas gólom volt, de kikaptunk. Úgyhogy kettős érzelmek kavarogtak bennem. A Csapat hajtott ugyan, de szenvedett, minden összeállításban. De azért elfogadnám a csapatok játékosait mai fiatalokként. Szebb jövője lenne a magyar focinak, azt hiszem..."

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_u_dozsa_vasas_komjati_heredi_kardos.jpgKomjáti, a Vasas kapitánya (sötét mezben) több veszélyt jelentett az újpesti kapura, mint csatártársai, Herédi és Kardos (takarva) csak szemlélői az eseményeknek

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_u_dozsa_vasas_torocsik_andras.jpgTörőcsik egyik parádés cselsorozata

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_u_dozsa_vasas_ebedli_heredi_steidl_dekany_sarlos_kardos.jpg„No ebből meg mi lesz? Bemegy, nem megy be?” A Dózsa sorfalában Ebedli, Herédi, Steidl, Dékány, Sarlós és Kardos fohászkodik

Bp. Honvéd - Ferencváros
Az elmúlt bajnokságban a Honvéd mindkétszer győzött. Ezúttal is esélyes.

Vincze Géza: - Azzal kezdem, hogy a Honvéd esélyesebb, de csak papíron. Tény, hogy sokkal rutinosabb játékosai vannak, tény az is. hogy nálunk meghatározó képességű játékosok - Pölöskei, Koch, Zsivótzky és Deák - sérülés miatt nem léphetnek pályára, mégsem félünk! Fiatal csapatunk eddig is bizonyította, hogy lehet rá számítani. Négy mérkőzésünk közül hármat négycsillagosra minősítettek az újságírók, s lelkes, olykor jó játékunk ismét a csapat mellé állította a szurkolókat. És nincsenek megijedve a játékosok sem. Elismerik ugyan a Honvéd képességeit, de van bennük egy.jó adag bizonyítási vágy is. Már várják a megméretés nagy pillanatát. Tudják, hogy ez a rangadó lesz az első igazán nagy erőpróba, most bebizonyíthatják, mennyit érnek. Ezt a lélektani tényezőt fel kell használni a siker érdekében! Nem óvatoskodunk szombaton este a Népstadionban, hanem megpróbáljuk bátor támadójátékkal magunk mellé állítani a közönséget. Ha ez sikerül, akkor egy esetleges vereség ellenére is csatát nyerünk!

Komora Imre: - Nem mentünk edzőtáborba, de véletlenül sem azért, mintha lebecsülnénk a Ferencvárost. Táborban voltak a játékosok a Grasshoppers előtti találkozón, a válogatott meccs előtt, s oda megyünk a szerdai kupaforduló előtt is. Ügy ítéltem meg, hogy ezúttal jobban készülhetnek a fiúk otthoni környezetben. Egyébként nemigen kell különösebben hangsúlyozni a csapat előtt, hogy milyen komoly mérkőzés következik. A Ferencváros a Népstadionban mindig félelmetes ellenfél, legyőzése nagy fegyvertény. Főként most, hogy kitűnően rajtoltak, s szurkolótáboruk várja a folytatást. Remélem, hogy győzünk, mégpedig azért, mert a zürichi gyengébb teljesítmény után a válogatottban már jól szerepeltek a Honvéd-játékosok. Szemmel láthatóan növekedett az önbizalmuk. Ez pedig, párosulva a fegyelmezett, lelkes játékkal, a mi malmunkra hajthatja a vizet.

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_bp_honved_ferencvaros.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_bp_honved_ferencvaros_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_bp_honved_ferencvaros_bodonyi_gyimesi_garaba_szabadi.jpgSzemtől szembe a Honvéd-támadók - Bodonyi, Gyimesi, Garaba - a ferencvárosiakkal

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_bp_honved_ferencvaros_nagya_antal_kvaszta_sikesdi_andrusch.jpgKvaszta kettős őrizet alatt. Nagy Antal a mezőny legjobbja és a földön ülő Sikesdi állja útját az FTC csatárának, Andruschnak nem kellett közbeavatkoznia

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_bp_honved_ferencvaros_sikesdi_garaba_szabadi.jpgSzabadi, a Ferencváros középcsatára az eléje térdelő Garaba teste fölött valóságos tigrisbukfenccel jut túl. Jobbról a kispesti Sikesdi segítségére már nincs szükség

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_bp_honved_ferencvaros_detari_lajos.jpgDétári a mezőny legjobbja volt

 

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_bp_honved_ferencvaros_esterhazy_rubold.jpgRubold fejeli el a labdát Esterházy elől

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_bp_honved_ferencvaros_nagy_antal_szanto.jpgNagy Antal (bal oldalon) Szántó mellett viszi el a labdát

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_bp_honved_ferencvaros_detari_pinter.jpgDétári (középe) elől Pintér felszabadít

Csepel - ZTE
Érdekesség, hogy a ZTE százszázalékos volt az előző bajnokságban a Csepellel szemben. Most a Csepel visszavághat. Csepelen csak az okoz gondot, hogy Varga sérüléssel bajlódik, emiatt nem számíthatnak a középpályásra. A zalaiaknál ugyancsak Varga fog hiányozni, miután még nem jött rendbe, helyettese Sípos vagy Konrád lesz.
idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_csepel_zte.jpg

Pécsi MSC - Haladás
Van törleszteni valójuk a pécsieknek a Haladástól elszenvedett tavalyi két vereségért. A pécsieknél először játszik az ősszel a sérüléséből felépült Czérna, míg a jobbhátvéd posztján az ifjúsági válogatott Csoboth kap lehetőséget. Szombathelyen Horváth harcképtelen, helyére az utánpótlás-válogatottban nagyszerűen játszó Bognár kerül.
idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_pecsi_msc_haladas.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_pecsi_msc_haladas_meszaros_ferenc.jpgA vezető gól két pillanata. Mészáros kiugrik, és csak a kapuban érik utol a szombathelyi védők a labdát

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_pecsi_msc_haladas_dardai_pal.jpgDárdai elől csak önfeláldozó vetődéssel tud tisztázni a szombathelyi védő

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_pecsi_msc_haladas_refi_voros_csaba.jpgRéfi végig jól játszott a Haladás ellen. Ezúttal sem tudja szerelni Vörös Cs. (balról) a szombathelyiek középhátvédje

DMVSC - MTK-VM
Háromesélyes mérkőzés, legvalószínűbb a döntetlen. A Hajdúság fővárosában, Debrecenben nagy a bizakodás, hogy a kék-sárgák megszerzik majd a két pontot az MTK-VM ellen. A hazaiaknál csupán Szűcs kapus beteg. A kék-fehéreknél Borsó, Varga és Kürtösi sérült, s az sem dőlt még el, hogy Fodor vagy Kajdy legyen az egyik támadó.
idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_dmvsc_mtk_vm.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_dmvsc_mtk_vm_mortel_bela.jpgA hazaiak vezető gólját Mörtel szerezte, Gáspár tehetetlen

Eger - Rába ETO
Nagy vizsga a mérkőzés az újonc számára, egy pont is sikernek számítana. Óriási az érdeklődés Hevesben a győriek vendégjátéka iránt! A hazai gárda jelenlegi legerősebb összetételében veszi fel a harcot, mivel Bodolai, Méhesi és Fenyves rendbejött. A Rába ETO-nál viszont egy kérdőjel magasodik: Vági vagy Magyar lesz-e kezdő ember?
idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_eger_raba_eto.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_eger_raba_eto_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_eger_raba_eto_horvath_szebegyinszky.jpgAz egri Horváth harcol a labdáért, balról beavatkozásra készen Szebegyinszky

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_eger_raba_eto_mehesi_1.jpgAz első nagy gólhelyzet Méhesi előtt adódott

Tatabánya - SZEOL AK
A bányászcsapat otthonában nagy esélyes, pontvesztesége meglepetés lenne. A sok sérült miatt Kaszás Gábor vezető edző csak közvetlenül a mérkőzés előtt jelöli ki a csapatot.
idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_tatabanya_szeol_ak.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_tatabanya_szeol_ak_kiprich_jozsef.jpgA mérkőzés előtt a Bányászati Vállalat dolgozói a legújabb tatabányai válogatottat üdvözlik

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_tatabanya_szeol_ak_barabas.jpgBarabás gólja (Ez volt a harmadik). A fehér mezes középpályás Iába lövésre lendül - és a labda a jobb alsó sarokban köt ki

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_tatabanya_szeol_ak_kiprich_kozma.jpgKozma, a szegediek csapatkapitánya felszabadít Kiprich elől

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_tatabanya_szeol_ak_kiprich_jozsef_2.jpgIndul a Kiprich-szóló, itt a védelem már tehetetlen

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_tatabanya_szeol_ak_kiprich_plotar_balazs_szabo_gyula.jpgVasárnap délután Tatabányán csak a második félidőben tudott a SZEOL AK fölé kerekedni a hazai együttes. A képen látható jelenet még az első játékrészben történt, amikor a 25. percben a kiugró Kiprichet (a földön, fehérben) a szegedi Balázs (10) a 16-oson belül felvágta. Plotár két keze 11-est követelően a magasban, hátul a szegedi Szabó Gy., mintha mi sem történt volna, úgy ballag tovább. A bíró sípja néma maradt...

A mérkőzések után lássuk az 5. forduló válogatottjait! Ismét jó teljesítményt nyújtó játékosokat találhatunk a forduló elitjében. Közülük ketten lógnak ki a sorból felfelé a maguk 8-as érdemjegyével, a kispesti Détári Lajos és a székesfehérvári Novath György. Utóbbi mesterhármasa mestermunka volt, ezért nálunk ő lett a forduló játékosa.
idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_a_fordulo_valogatottjai.jpg

A góllövőlista élén megszűnt a fordulók óta tartó többes holtverseny, immáron már a tatabányai Kiprich József egyedül vezeti a mezőnyt.
idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_gollovolista.jpg

A labdarúgó-bajnokság találkozói közül a Népstadion kettős összecsapása vonzotta a legtöbb nézőt a Népstadionba. (Ebben minden bizonnyal közrejátszott a válogatott szerdai sikere, s a szurkolók hasonló folytatást vártak.) Az egykor szebb napokat megélt Ú. Dózsa és a Vasas korántsem a múltat idéző színvonalú összecsapásán az újpestiek nyertek, de még mindkét csapat - különösen a Vasas - eléggé méltatlan helyet foglal el a táblázaton. A szurkolók számára a gyógyírt a jó iramú Honvéd-FTC találkozó jelentette. Szoros küzdelmek folytak a többi mérkőzésen. Az újonc Eger csaknem legyőzte a Rábát, amely a végén csípett el egy pontot, az MTK-VM ugyanannyit szerzett Debrecenben. A Csepel, hazai győzelmével, továbbra is a tabella élén áll.
idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_tabella.jpg

Tekintsük át az NB II. legfontosabb hétvégi momentumait. A másodosztályban a tizedik fordulót játszották, s miután a Volán - nagy meglepetésre - hazai pályán kikapott a Soprontól, a Hódmezővásárhelyen pontot szerzett Vác ugrott ismét az élre.idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_nb_ii_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_nb_ii_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_nb_ii_3.jpg

A másodosztály góllövőlistáját, némi meglepetésre, a 22-es Volán játékosa, Vad István vezeti.
idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_nb_ii_gollovolista.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_nb_ii_dvtk_bakony_vegyesz.jpgA DVTK-stadionban a szurkolók csak a győzelemnek örülhettek, a diósgyőri labdarúgók játékának már nem annyira, hiszen a helyzetek sokasagát hagyták kihasználatlanul a hazaiak, akiknek a szerencse is segített a két bajnoki pont megszerzésében. DVTK-Bakony Vegyész 2:0

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_nb_ii_dvtk_bakony_vegyesz_palla_antal.jpgAz a bizonyos 14. perc: Dzurják fejese nyomán a kapufán csattant a labda, Palla csak nézte

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_nb_ii_dvtk_bakony_vegyesz_dzurjak_jozsef.jpgA 45. percben ismét Dzurják és a labda főszerepben. Ezúttal a hálóba talált a diósgyőri játékos

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_nb_ii_hodmezovasarhely_vac.jpgAdorján klasszisgólja. HMSE-Vác 1:1

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_nb_ii_debreceni_kinizsi_keszthely.jpgFehér szabadrúgásbombája végképp eldöntötte a két pont sorsát. Debreceni Kinizsi-Keszthely 2:0

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_nb_ii_szolnok_szekszard_rostas_sandor.jpgRostás (fehér mezben) a védőjét megelőzve fejelt Hujbert kapujába a Szolnoki MÁV MTE-Szekszárd 3:0-ás mérkőzésen

Hétvégén teljes fordulót rendeztek a harmadik vonalban, a Területi bajnokságokban is.
idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_teruleti_bajnoksagok.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_teruleti_bajnoksagok_tabella.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_teruleti_bajnoksagok_drava_csoport_boly_siklos.jpgA Dráva-csoportban nagy küzdelmet hozott a Bóly-Siklós (2:2) összecsapás. A siklósi Sztojka két gólt lőtt, képünkön az egyik látható

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_teruleti_bajnoksagok_drava_csoport_komlo_mohacs.jpgSzintén a Dráva-csoportban veszélyes beadást hárít Antal, a mohácsiak kapusa, a fehér mezes komlói csatárok elől. Komlói Bányász-Mohácsi TE 0:0

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_teruleti_bajnoksagok_drava_csoport_honved_tancsics_se_kisdorog.jpgMég a Dráva-csoportból: Ezúttal a fehér mezes kaposváriak védelme volt munkában, H. Táncsics SE-Kisdorog 2:1

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_teruleti_bajnoksagok_tisza_csoport_duse_puspokladany.jpgA Tisza-csoportban nyolcan egy labdáért (Debreceni Universitas-Püspökladányi MÁV 2:0)

idokapszula_nb_i_1984_85_5_fordulo_teruleti_bajnoksagok_bakony_csoport_sabaria_zirc_dudar.jpgA Bakony-csoportban: Jáger László (sötét mezben) az eddigi mérkőzéseken a Sabaria egyik legjobb embere volt. Ezúttal a második félidő vége felé nagy helyzetben hibázott, a Csiszárról kipat­tanó labdát azonban Szabó a hálóba gurította (Sabaria-Zirc-Dudar 3:0)

A jövő héten kedden, illetve szerdán folytatódnak a nemzetközi kupamérkőzések a visszavágókkal. A Videoton kedden Prágában a Duklával (1:0), a Rába Győrben a Manchester Uniteddel (0:3), a Honvéd Kispesten a Grasshopperssel (1:3), a Siófok pedig Larisszában a helyi csapattal (1:1) játszik.

Kiemelt támogatónk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepsport.jpg

Aranyfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_kepes_sport.jpg

Ezüstfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_labdarugas.jpg

Bronzfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepszabadsag.jpg

Emlékeztetőül:

Időkapszula: NB I. - 1984/85

Szintén figyelmükbe ajánljuk: 

Időkapszula: NB I. - 1980/81
Időkapszula: NB I. - 1981/82
Időkapszula: NB I. - 1982/83
Időkapszula: NB I. - 1983/84

Végül egy kis kötelező irodalom: 

Osztálynapló
Két évtized felejthetetlen és elfelejtett magyar hálóőrei

Köszönetnyilvánítás:

Sorozatunk nem jelenhetne meg Kárpáti Tamás segítsége nélkül, akinek ezek a kincsek digitalizálva is megvannak. Köszönet illeti a Népsport tudósítói gárdáját is a kiváló összefoglalókért. Belenézünk az Arcanum Adatbázisba is, mert nekik is szokott lenni releváns érdekességük.

Megjegyzés:

A sorozatot maribor és a szerethető dózsás együtt készíti, a szerző neve csak blogmotor etetésére van feltüntetve.

Olvasóink segítségét szeretnénk kérni: Szívesen fogadunk kiegészítéseket, javításokat, javaslatokat, korabeli anyagokat, egyszóval bármit, amivel pontosítani és jobbá lehet tenni a sorozatot. Különösen örülnénk, ha volt játékosok, edzők, vezetők, játékvezetők, gyúrok, jegyszedők, szurkolók és bárki más, akinek valamilyen története, emléke van, jelentkezne nálunk és egy-egy interjúval és beszélgetéssel színesíteni tudnánk az anyagot. Elérhetőségeink: emailen a valogatott.blog@gmail.com, Twitteren @ValogatottBlog, Facebookon pedig megtalálhatóak vagyunk a https://www.facebook.com/Valogatottblog címen. Előre is köszönjük.

5 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://valogatott.blog.hu/api/trackback/id/tr1116727948

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Feyyaz 2021.12.08. 20:55:42

1984 szeptemberében kikönyörögtem Apukámtól otthon, hogy utazzunk fel vonattal Budapestre, és nézzük meg a szezon első kettős rangadóját!
A délutáni vonattal érkeztünk meg a józsefvárosi pályaudvarra, ahonnan villamossal, metróval közelítettük meg a Népstadiont. A Hotel Stadionhoz legközelebb eső pénztárnál vettük meg a jegyeket, és mentünk befelé, az aréna irányába. A szoborparkkal egyvonalban jártunk, amikor előttünk óriási röhögés, aztán már inkább gúnyos üvöltés, amikor már az embernek elfogy a levegője, nem bír tovább röhögni, csak gunyorosan üvölti, hogy "Ha-ha-ha-ha". Közelebb értünk, és akkor láttuk, hogy az egyik lovas rendőr simán, álló helyzetben leesett a ló hátáról! :) A yard sem tudott mit tenni -tompítandó a hatalmas égést- ő is röhögött magán! :)
Jegyünk a közép lelátó VIII-as szektorába szólt. Elfoglaltuk a helyünket, és felmértem a táborok elhelyezkedését. Fradisok: tőlünk balra, oldallelátó S-R szektor és alsó-felső tribün 26-27 szektor. Dózsások: tőlünk a legtávolabb, oldallelátó C-B szektor. Honvédosok: közép lelátó G-H szektor. Vasasosok: alsó tribün 16-17 szektor.
Sajnos a gólok nincsenek már meg a szemeim előtt (ezért is nagyszerű dolog ez a blog, és különösen elnézést Nyúl Pistától), csak arra emlékszem, hogy bizony meglehetősen kocogós iramú meccs volt. (Az NS is ezt írta). Leginkább a lelátói beszólások maradtak meg bennem. Még 0-0-nál, az egyik újpesti támadás során Kakas harsányan, izgatottan irányította a védőit, mire egy drukker a szektorunkból: "-Ne kiabálj Kukuríkú!"
Aztán bal oldali szöglethez jutott a Dózsa, pont előttünk. Törő kihátrált a salakos futópályára, hogy nekifuthasson, erre a közelségét kihasználva egy újpesti(!) nagyon jól hallhatóan bekiabált neki a mi néma szektorunkból: "-Törőcsik, rúgjál már egy egyeneset a labdába!"
Szegény Kese, pedig nem csinált semmi "rosszat" addig a meccsen...

Ahogy beesteledett, még több lett néző és még jobb lett a hangulat a Honvéd-Fradira. Az halványan dereng, hogy a piros-kékek és a lilák is a Honvédot biztatták. Erről a mérkőzésről van meg az egyetlen gól emlékem: magam előtt látom, ahogy Zsiborás kiüti Varga büntetőjét. (Aztán Kacsa pár hét múlva, Rotterdamban mégis újra bevállalta ;) ). Itt is bizonyos dumák maradtak meg az emlékezetemben. Ha Esterházy Marcihoz került a labda, az egyik zöld-fehér "Szarházy"-t kiáltott neki. A második kispesti gól után tőlem jobbra, felettem egy kispesti már le sem ült, azt kiabálta, hogy "Nagy Anti az isten".
A találkozó vége felé járva látszódott, hogy a lelkes Fradi nem bírja megfordítani a meccset. Ezt nem mindenki viselte a drukkereik közül túl jól...
Két sorral felettem "-Szántó, menjél vissza Diósgyőrbe parasztkodni!"- üvölti egy megtermett, szakállas fradista(!).
A kijövetel után mentünk le a lépcsőn a Népstadion metróállomásra és belekeveredtünk a Fradi B-közép kellős közepébe. Ahogy baktattunk lefelé közöttük nem bántottak senkit, csak dobhártyarepesztő hangerővel dörögték: "Kispest nem Pest: tanyaközpont!"

Hát, így történt, jó volt nagyon, ezek voltak az első NB I-es meccseim, melyeket élőben láttam. Azt azért hozzáteszem, hogy az én kis 12 éves lelkemnek túlságosan "fajsúlyos" arcok voltak körülöttem a lelátón és mindenhol :) , így a bejáratnál megvett Vasas sapkámat végül nem mertem feltenni! :) :)

maribor_ 2021.12.09. 08:30:09

@Feyyaz: Köszönjük. én akkor már rutinos kettős rangadóra járó voltam. Sőt, a C-szektort is kinőttem. Az én törzshelyem a játékoskijáró felett volt, az V-ös szektorban. Amúgy a Dózsa-tábor sosem lógott át a B-be, ott csak a sima szurkolók voltak. Én ezt a két meccset rövidebben összefoglalnám. Két, ritka szar meccset láthattunk.

Feyyaz 2021.12.09. 22:23:15

@maribor_: A hazug ember és a sánta kutya története... Jobb, ha az ember mindig őszinte, mert különben "öngól" lesz a vége... És én most nem voltam az... :(
Teljesen egyértelmű és világos, hogy a Dózsa-tábor kizárólag a C-szektort töltötte meg, erre pontosan emlékszem!
Aztán gépelés közben megállt a kezem a levegőben és arra gondoltam, mi van, ha egy lila érzelmű olvasó visszaír nekem:
"Na nehogy bemagyarázd már nekem, hogy a második legnagyobb létszámú tábor csak egy szektornyi helyet foglal el."
Így inkább odaírtam a B-t is... :( Kár volt... :(
A többi amúgy mind igaz! :)
Az V-VI szektornál amúgy elképzelni sem tudtam (volna) jobbat, én sohasem ültem ott...
A színvonallal tényleg nem lehettünk megelégedve, úgy emlékszem, az első volt a rosszabb.

maribor_ 2021.12.13. 08:52:13

@Feyyaz: Unutun! :)A B annyiban volt valós, hogy az volt a Dózsa nyugdíjas szektor.

Feyyaz 2021.12.15. 22:55:21

@maribor_: Tamam, böyle olacak! :)
Igen, csak a C-szektor, az akkori média mindig így hívta az aktív táborokat: "Zászlós gyerekek".
süti beállítások módosítása