Válogatott okosságok

Szurkolói gondolatok, elemzések, mélázások a válogatottainkról, válogatás nélkül.

Ajánlataink

Sztancsik Richárd: Városok, stadionok, kocsmák

Rendelje meg közvetlenül a szerzőtől!

varosok.stadionok@gmail.com

Ár 2999 Ft.Részletek itt


kupanap.jpghungarianultras.jpg

Friss topikok

Facebook oldalunk

Időkapszula: NB I. 1984/85 30. forduló

2024.06.12. 06:28 maribor_

1985. június 8-9., a hónap második hétvégéje

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_headlines_valasztasok_kadar_janos_losonczi_pal_lazar_gyorgy.jpgVálasztott az ország. Kádár János, Losonczi Pál és Lázár György szavaz

Lássuk először a hét második felének legfontosabb közéleti és külpolitikai eseményeit.

június 6.

A választási előkészületek utolsó politikai tömegdemonstrációját rendezték meg délután a Csepeli Sportcsarnokban, ahol Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkára fővárosi dolgozók részvételével választási nagygyűlést tartott.

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_valasztasi_nagygyules_budapest_kozonseg.jpgZsúfolásig megtelt a Csepeli Sportcsarnok

A csepeli dolgozók mellett más budapesti munkahelyek képviselői is eljöttek a Csepeli Sportcsarnokba, hogy meghallgassák pártunk főtitkárát. Az elnökségben helyet foglaltak a főváros, valamint Csepel politikai és társadalmi szervezeteinek vezetői, az élenjáró munkáskollektívák küldöttei, a munkásmozgalom veteránjai. Az elnökségben láthattunk több olyan fiatalt is, akik most először járulnak a szavazóurnákhoz. Ott volt továbbá Grósz Károly, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Budapesti Pártbizottság első titkára, Horváth István, a Központi Bizottság titkára, Szépvölgyi Zoltán, a Fővárosi Tanács elnöke, Peják Emil, a Hazafias Népfront Budapesti Bizottságának vezető titkára, Ernszt Antal, az MSZMP XXI. Kerületi Bizottságának első titkára és Tari Antal, a Csepel Művek Ipari Központjának elnöke.

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_valasztasi_nagygyules_budapest_elnokseg.jpgA nagygyűlés elnöksége

A nagygyűlés megnyitásaként a Munkásőrség énekkara a Himnuszt énekelte el, majd Kállai Gyula, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának elnöke köszöntötte a jelenlevőiket.

A jelölő- és választási gyűlések a közélet igazi, demokratikus fórumai voltak. Kifejezésre juttatták, hogy az állampolgárok nemcsak bele kívánnak szólni életűik formálásába, ügyeik intézésébe, hanem részt kívánnak venni a döntések végrehajtásában is. Meggyőződésem, hogy mindezt megerősíti e mostani összejövetelünk is - hangoztatta többek közt Kállai Gyula, majd Trautmann Rezsőnek, az Elnöki Tanács helyettes elnökének, az országos listán szereplő képviselőjelöltnek adott szót.

Trautmann Rezső életútja, munkája elmúlt évtizedeire visszatekintve felidézte hazánk e századi történetének jelentős fordulópontjait, a dolgozó osztályok nyomorúságos korszakát, a második világháború éveit. Kiemelte: a Szovjetunió Vörös Hadserege óriási véráldozatok árán a végpusztulástól mentette meg kifosztott, romokban heverő országunkat. Az illegalitásban és a szovjet csapatok oldalán harcoló magyar kommunisták, ellenállók, antifasiszták álma beteljesült.

Trautmann Rezsőt Kállai Ferenc színművész, az országos választási listán szereplő képviselőjelölt követett felszólalásával.

Őt követte felszólalásával Bodor Lászlóné, a Papíripari Vállalat Csepeli Papírgyárának fiatal dolgozója.

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_valasztasi_nagygyules_budapest_kozonseg_2.jpgA részvevők nagy tetszéssel hallgatják a beszédeket

Ezután nagy taps fogadta az elnöklő Kállai Gyula szavait, amikor bejelentette, hogy Kádár János választási beszéde következik.

Kádár János nagy tapssal fogadott beszédét követően a nagygyűlés Kállai Gyula zárszavával, majd a Szózat hangjaival fejeződött be.

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_valasztasi_nagygyules_budapest_kadar_janos.jpgKádár János beszéde közben

A Minisztertanács csütörtöki ülésén időszerű politikai és gazdasági kérdésekről tárgyalt.

Az Állami Tervbizottság tájékoztatója alapján megvitatta a veszélyeshulladék-kezelő telepek országos hálózatának kiépítésére hozott határozat végrehajtásának helyzetét. Figyelemmel a veszélyes hulladékok ártalmatlanításához fűződő fontos társadalmi és népgazdasági érdekekre, kötelezte az illetékes minisztériumokat, hogy a tanácsok és vállalatok bevonásával gyorsítsák meg a végrehajtást.

Az SZKP KB Politikai Bizottsága ülésén jóváhagyta azoknak a tárgyalásoknak az eredményeit, amelyeket Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára Gustáv Husákkal, a CSKP KB főtitkárával folytatott. A testület megállapította: a megállapodások, a 2000-ig szóló gazdasági és műszaki-tudományos együttműködési program aláírása minőségileg gazdagítják a szovjet-csehszlovák együttműködést.

A PB foglalkozott a normarendszer korszerűsítésével, amelynek célja a munkatermelékenység növelése, a munka szerinti bérezés szocialista elvének megszilárdítása. A normarendezéssel elő kívánják mozdítani a műszaki és a tudományos vívmányok aktívabb alkalmazását, a technológiai fejlesztést, a szervezés javítását, a késztermékek munkaigényességének csökkentését, valamint a dolgozók anyagi érdekeltségének fokozását.

A politikai bizottság ismét foglalkozott az aratás előkészületeivel. Egyebek között kötelezte az illetékeseket, hogy kellő időben készítsék fel a betakarításhoz szükséges gépeket, szállítóeszközöket, magtárakat, a takarmányüzemeket és az állattenyésztő gazdaságokat.

Baráti munkalátogatásra Moszkvába érkezett Todor Zsivkov, a Bolgár Kommunista Párt Központi Bizottságának főtitkára, a bolgár államtanács elnöke. Zsivkovot az SZKP Központi Bizottsága, a Legfelsőbb Tanács elnöksége és a Szovjetunió Minisztertanácsa hívta meg.

Földkörüli pályára állt a Szovjetunióban útnak indított Szojuz T-13 jelzésű űrhajó, fedélzetén Vlagyimir Dzsanibekov és Viktor Szavinih űrhajósokkal. A tervek szerint közös munkát végeznek a Föld körül keringő Szaljut-7 űrállomással.

A harmincadik évfordulóját ünneplő bajkonuri űrrepülőtérről délelőtt, moszkvai idő szerint 10 óra 40 perckor startolt a Szojuz T-13. Parancsnoka, a 43 éves Vlagyimir Dzsanibekov az első szovjet űrhajós, aki ötödször jár a világűrben. Első űrutazását 1978 januárjában teljesítette, meglátogatva a Szaijuit-6-Szojuz-26 űrkomplexumon dolgozó társait. Parancsnoka volt a szovjet-mongol, majd a szovjet-francia közös űrcsapatnak, s legutóbb tavaly júliusban a Szaljut-7 űrállomáson dolgozott, szerelőmunkát végezve a nyílt világűrben. Viktor Szavinih fedélzeti mérnök 45 éves, ő eddig egy ízben, 1981-ben járt a világűrben, a Szaljut-6 űrállomáson dolgozott 75 napot. Szavinih űrkutatási berendezések kidolgozásában, űrrepülések irányításában vett részt. Egy érdekesség: 1981 áprilisában a világűrben találkozott a két űrhajós, Dzsanibekov a szovjet-mongol legénységet vezette a Szaljut-6-ra, ahol Szavinih tartózkodott.

A repülésirányító központ tájékoztatása szerint az űrhajósak közérzete jó, az űrhajó fedélzeti rendszerei normálisan működnek. Az űrhajósok első munkanapja moszkvai idő szerint este nyolc órakor fejeződött be. Ma a legénység több kísérletet hajt végre az űrhajó továbbfejlesztett fedélzeti rendszerével, s kipróbálja az automatikus repülés irányítórendszereit is. A következő napokban, a jelentés szerint, megkezdik a tudományos munkát a Szaljut-7 űrállomással közösen. Az űrállomás több mint három éve kering Föld körüli pályáján, utolsó lakói, Kizim, Szolovjov és Atykov tavaly október elején tértek vissza 237 napos, világrekordnak számító űrutazás után.

Josef Mengele náci háborús bűnös halálhírét röpítette világgá a DPA nyugatnémet hírügynökség és a Die Welt című jobboldali bonni napilap.

Serge Klarsfeld párizsi jogász - aki feleségével, Beatéval együtt nagy erővel kutat a bujkáló náci bűnösök után - kijelentette: erősen kételkedik a hír valódiságában. Felhívta a figyelmet arra, hogy az azután röppent fel, hogy jelentős összegeket ajánlottak föl a náci hóhér kézrekerítőjénék, illetve a nyomravezetőknek. Ha Mengele csakugyan meghalt volna, azt sokan siettek volna már korábban bejelenteni - mondta Klarsfeld. - Ez érdekében állt volna családjának, és Alfredo Stroessner paraguayi diktátornak is, hiszen a világ közvéleménye azt feltételezi, hogy Mengele az ő országában rejtőzik. Számos olyan információt kaptunk az utóbbi időben is, amelyek azt tanúsítják, hogy a háborús bűnös még él - mondta Serge Klarsfeld.

Mengele - sokak szerint - a legtehetségesebb, legértelmesebb náci volt. Himmler, Goebbels, vagy Speer a nyomába sem érhetett. A hivatali előmenetele szempontjából előnyösnek ígérkezett, 1937-ben belépett a nemzetiszocialista pártba, majd egy évvel később a Waffen-SS-be. Itt egy három hónapra lerövidített hegyivadász alapképzésben részesült, Hauptscharführerként (törzsőrmester) végzett, majd 1940 júniusában Untersturmführer (hadnagy) rangban szolgálatba helyezték. Hamarosan orvosi szakszolgálatra jelentkezett a Waffen-SS-be, ahol egy orvosi tartalékos zászlóaljban munkálkodott 1940. november végéig. Mengelét 1941 júniusában Ukrajnába küldték, ahol elnyerte a másodosztályú Vaskeresztet és SS-Obersturmführerré (főhadnagy) léptették elő. Csatlakozott a Norvég 5. SS „Wiking” hadosztályhoz, itt lett az 5. Pionier Zászlóalj tisztiorvosa. Kimentett két német katonát egy égő tankból és elnyerte az első osztályú Vaskeresztet, valamint Német sebesült érmet és a Népjóléti kitüntetést. Súlyosan megsebesült egy akcióban Rosztov-na-Donu közelében. 1942 nyarán hazatért az orosz frontról, mivel alkalmatlannak nyilvánították további aktív szolgálatra, majd Berlinbe került egy időre. 1943 áprilisában Mengelét előléptették SS-Hauptsturmführerré (századossá).

Röviddel a Vörös Hadsereg megérkezése előtt, 1945. január 17-én elmenekült Auschwitzból, és magával vitte a kísérleti dokumentációk egy részét, a maradékot az SS megsemmisítette. Először egy orvoskollégája rejtette el egy kórházban, majd június közepén, álnéven amerikai hadifogságba került. Nyáron visszatért szülővárosába, Günzburgba, majd ősszel Fritz Hollmann néven felső-bajorországi Mangoldingbe ment.

1949 áprilisában Helmut Gregor néven Genovába utazott, majd június 20-án a North King nevű gőzössel Buenos Airesbe hajózott. Itt az 1950-es évek végéig élt. A Buenos Aires-i konzulátuson német útlevelet kapott a valódi nevével, és feleségül vette Martha nevű sógornőjét. A náci háborús bűnösök utáni nemzetközi hajsza miatt 1959. májusban Paraguayba repült, ahol csak kevésen múlott, hogy elkerülte Adolf Eichmann sorsát. 1960 októberében Sao Paulo mellett elrejtőzött; felesége és mostohafia visszaköltözött Günzburgba. A városban hosszú éveket élt a valódi nevén. 1979. február 7-én a tengerben fürdött, szélütést kapott, majd meghalt. Sao Paulótól délre temették el Embu temetőjében, Wolfgang Gerhard néven. Családja olyan sikeresen eltitkolta halálát, hogy az 1980-as években megújították az ellene szóló elfogatási parancsot, és az elfogására kitűzött díjat 10 millió német márkára emelték.

1985-ben jelentették be halálhírét, amit tetemének exhumálása tett lehetővé. 1992-ben DNS-vizsgálattal is azonosították holttestét. Lényegét tekintve, a hír megjelentekor már több éve halott volt...

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_josef_mengele.jpgA fiatal Mengele 1935-ben

Abu Dzsihad, az El Fatah katonai vezetője, Jasszer Arafatnak, a PFSZ vb elnökének közeli munkatársa a jordániai fővárosban elvetette a Palesztinai Nemzeti Megmentési Front Damaszkuszban előterjesztett javaslatait.

Dzsihad szerint a javaslatok csupán ürügyként szolgálnak Szíriának a bejrúti palesztin táborok lefegyverzéséhez. „Taktikázás következményének” minősítette, hogy az utóbbi két-három napban csökkentették a táborok elleni támadások hevességét; ez szerinte összefügg azzal, hogy az Arab Liga Tuniszban ülésre készül.

A 18 napja tartó testvérharcban eddig 550-en haltak meg, s mintegy ötszöröse a sebesültek száma. A palesztin Vörösfélhold tuniszi közleménye félezer palesztin halottról tesz említést, az Amal szerint a síita milicisták közül legkevesebb 280-an vesztették életüket. A libanoni hadsereg 6. dandárjának 36 halottja van.

Az iraki-iráni fronton változatlan hevességgel folynak a harcok. Mindkét fél továbbra is támadásokat intéz polgári célpontok ellen is. A Pravda kommentárban foglalt állást a konfliktus békés rendezése mellett.

Az iraki légierő hajnalban is támadta Teheránt és más iráni városokat. Válaszul az iráni tüzérség és légierő iraki határ menti városok katonai és kőolajipari létesítményeit vette tűz alá, Bagdadot pedig nagy hatótávolságú föld-főid rakétákkal lőtte.

Iraki bombázók ismét célba vették a Harg-szigeti olaj terminált és a még épülő Bandar Khomeini kőolaj-vegyipari létesítményt. Ez utóbbit - bagdadi közlés szerint - az iraki támadás jelentősen megrongálta. Hajózási körök szerint egyébként a Harg-szigeti kőolajkivitel - néhány létesítményben esett kár ellenére - folytatódik.

A Pravda csütörtökön kommentárban foglalkozott az iraki-iráni háborúval. Az SZKP KB lapja leszögezte: a konfliktus olyan erőknek játszik a kezére amelyek egyaránt ellenségesek Iránnal és Irakkal szemben.

Az Arab Liga küldöttségének moszkvai látogatása során a Szovjetunió ismételten megerősítette, hogy a háború kitörésének első percétől következetesen annak mihamarabbi befejezéséért, a vitás kérdések békés eszközökkel történő megoldásáért, a tárgyalásokért szállt síkra. Ezt a szovjet álláspontot mindkét érintett fél tudomására hozták.

A managuai külügyminisztérium egyik illetékese bejelentette, hogy a nicaraguai légvédelem lelőtt két, Honduras felől az ország légterébe behatolt helikoptert.

A két helikopter előzőleg hatolt be Nicaragua légterébe az ország északi részén levő Nueva Segovia megye felett. A külügyi szóvivő elmondotta: feltételezhető, hogy a két katonai gép vagy a hondurasi hadsereg, vagy a hondurasi területeken levő nicaraguai ellenforradalmárok tulajdonában volt.

Managuai katonai források ugyancsak közölték, hogy a nicaraguai légierő folytatja a május végén indított támadássorozatát az ellenforradalmárok Dél-Nicaraguában kiépített támaszpontjai ellen. A nicaraguai légierő az ARDE ellenforradalmi szervezet San Juan folyó melletti bázisait bombázta. A légierő korábban a szervezet két táborát rombolta le La Penca térségében, és ugyanott használhatatlanná tette az ellenforradalmárok egyik ideiglenes repülőterét.

június 7.

Pénteken hazaérkezett a Szovjetunióból Csehák Judit, a Minisztertanács elnökhelyettese, aki Pjotr Gyemicsev, az SZKP KB PB póttagja, kulturális miniszter meghívására delegáció élén munkalátogatást tett a baráti országban.

Csehák Judit, a magyar-szovjet kormányközi kulturális együttműködési bizottság magyar tagozatának elnöke, és vendéglátója, a szovjet tagozat elnöke jegyzőkönyvet írt alá a korábban Budapesten megtartott 20. bizottsági ülésszak munkájáról, és áttekintették a kétoldalú kulturális kapcsolatok továbbfejlesztésének lehetőségeit.

A Központi Népi Ellenőrzési Bizottság - Szakali József elnökletével - ülést tartott. A tanácskozáson részt vett és felszólalt Ballai László, az MSZMP KB gazdaságpolitikai osztályának vezetője.

A testület megvitatta és jóváhagyta a költségvetési előirányzatok módosításának vizsgálatáról szóló jelentést. A népi ellenőrzés tíz központi szervnél és tizenhárom megyei tanácsnál tartott ellenőrzést: a változtatások indokoltságát tekintették át. A vizsgálati tapasztalatok szerint a módosítások összhangban vannak időszerű társadalom- és gazdaságpolitikai céljainkkal. Jelentős hányaduk a kormányzati döntések megvalósításával, illetve az állóeszköz felújítással kapcsolatos. A vizsgálat ugyanakkor megállapította azt is, hogy ezek egy részével már a költségvetési előirányzatok tervezésekor is lehetett volna számolni.

A testület a továbbiakban jóváhagyta a KNEB 1985. második félévi ellenőrzési tervét, s előzetes javaslatot fogadott el a jövő évi országos vizsgálatokra.

Az ülés részvevői tájékozódtak a népi ellenőrzési bizottságok választásának előkészítéséről is. A népi ellenőrzési bizottságok mandátuma ez év közepén lejár, így azokat mindenütt újjá kell választani. Alapvető követelményként fogalmazták meg: a megválasztandó NEB-ek legyenek alkalmasak a népi ellenőrzés előtt álló megnövekedett feladatok ellátására, személyi összetételükben tükrözzék az adott terület sajátosságait, és növekedjék a nők, a fiatalok, valamint a fizikai dolgozók aránya a testületekben.

A miniszterelnök-helyettes találkozott a Szovjetunió kulturális életének több vezető személyiségével. Fogadta Gejdar Alijev, az SZKP PB tagja, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökének első helyettese. A szívélyes, baráti légkörű eszmecserén a kultúra és a szociálpolitika időszerű kérdéseiről, az együttműködés lehetőségeiről tárgyaltak.

A moszkvai Kremlben megbeszéléseket folytatott Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára és Todor Zsivkov, a BKP KB főtitkára, la Bolgár Népköztársaság Államtanácsa elnöke. Ezen a napon Írták alá a két ország 2000-ig szóló gazdasági és tudományos-műszaki együttműködéséről szóló hosszú távú programját.

Mihail Gorbacsov és Todor Zsivkov tárgyalásainak középpontjában a szovjet-bolgár kapcsolatok további fejlesztésének kérdései állottak. A tárgyaló felek különös figyelmet fordítottak a tudományos-műszaki együttműködés, a népgazdasági tervek koordinációja, a két ország termelőkapacitásainak kölcsönösen előnyös kiaknázása minőségi színvonalának emelésére.

A megbeszélések során a két vezető nagyira értékelte a Varsói Szerződés tagállamai párt- és állami vezetőinek ez év áprilisában Varsóban megtartott találkozójának eredményeit. Hangsúlyozták annak szükségességét, hogy tovább kell erősíteni a szövetséges szocialista országok egységét és összeforrottságát biztonságuk és az európai, illetve az egyetemes béke érdekeinek megfelelően.

Mihail Gorbacsov és Todor Zsivkov hangsúlyozta, hogy a világhelyzet minden bonyolultsága ellenére lehetőség van kedvező változásokra. Ehhez mindössze arra van szükség, hogy az Egyesült Államok és NATO-szövetségesei késznek mutatkozzanak az igazságos megállapodások elérésére, az egyenlőség és az egyenlő biztonság elveinek szigorú tiszteletben tartása alapján. Az európai feszültség csökkentése érdekében tett jelentős előrelépés lenne atomfegyverektől mentes övezetek létrehozása a kontinens különböző térségeiben, köztük a Balkánon.

Todor Zsivkov baráti látogatásra hívta meg Mihail Gorbacsovot. A meghívást köszönettel elfogadták.

A tárgyalást követően Mihail Gorbacsov átnyújtotta Todor Zsivkovnak a Lenin-rendet.

Mihail Gorbacsov és Todor Zsivkov a Kremlben ünnepélyes keretek között írta alá a Szovjetunió és Bulgária közötti gazdasági és tudományos-műszáki együttműködés fejlesztésének 2000-ig szóló hosszú távú programját.

Todor Zsivkov a nap végén elutazott Moszkvából.

A Szojuz T-13 űrhajó korszerűsített fedélzeti berendezéseinek kipróbálásával és pályamódosítások végrehajtásával telt Vlagyimir Dzsanibekov és Viktor Szavinih második munkanapja a világűrben.

A két űrhajós kiadós alvás és reggeli után moszkvai idő szerint reggel nyolckor kezdett hozzá a programban előírt feladatok elvégzéséhez. Kézi és automata üzemmódban egyaránt több alkalommal kipróbálták a Szojuz T-13 irányítását. Két alkalommal is módosították az űrhajó pályáját, s a földi irányítóközponttal rádión keresztül közölték tapasztalataikat és észrevételeiket a berendezések működéséről.

Az orvosi ellenőrzések és saját jelentéseik szerint a két űrhajós közérzete jó. A Szojuz T-13 fedélzeti berendezései normálisan működnek.

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_vlagyimir_dzsnibekov_viktor_szavinih.jpgViktor Szavinih és Vlagyimir Dzsanibekov a világűrben

A brazíliai Sao Paulo közelében exhumáltak egy holttestet, amelyről a brazil hatóságok feltételezik, hogy Josef Mengele náci háborús bűnös maradványai.

Az illetékesek szerint két hétig is eltarthat, amíg azonosítják a holttestet, egy 1979-ben vízbe fulladt férfi tetemét. Egy Brazíliában élő osztrák származású házaspár szintén azt állította, hogy a kihantolt tetem a 400 ezer ember haláláért felelős Mengele holtteste.

A New Yorkban élő Simon Wiesenthal, aki már három évtizede kutat Josef Mengele után, kijelentette, hogy Mengele állítólagos halálhíre ellenére folytatja a kutatást. Wiesenthal hozzátette, majdnem egészen bizonyos abban, hogy Brazíliában nem Mengele holttestét exhumálták. Hozzátette, igen megbízható adatok szerint Mengele jelenleg Paraguayban él, ahol a náci tömeggyilkost többen felismerni vélték tavaly szeptemberben.

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_josef_mengele_exhumalas.jpgA brazil hatóságok azt állítják, hogy egy Sao Paulóhoz közeli temetőben megtalálták Josef Mengele náci háborús bűnös holttestét. Azonban nagyon bizonytalan, hogy a brazíliai Embu városkában exhumált holttest valóban Mengele földi maradványa-e

Az amerikai szenátus megszavazta a „hátsó ajtón” behozott, új javaslatot a nicaraguai ellenforradalmárok támogatására. A képviselőház jövő héten dönt a kérdésben.

Kompromisszumos javaslatként értelmezték kormánytisztviselők és szenátorok az indítványt, amely 1985-re 14 millió; 1986-ra 24 millió dolláros nem katonai segélyt irányoz elő a nicaraguai ellenforradalmárok támogatására. Valójában azonban nincs szó valódi kompromisszumról, csupán a katonai segítség „becsomagolásáról”. Először is a segélycsomag kezelését a CIA-ra bízták. A titkosszolgálatnak az összeg birtokában számos lehetősége van, hogy megkerülje a korlátozást. Másodszor - miként Sam Nunn szenátor nyilatkozta - a „nem katonai” segítség „egyenruhákat, helikoptereket és radarokat is jelenthet, ha azok célja az önvédelem”. Harmadszor: a segítség polgári célú része is tehermentesíti az ellenforradalmárok kasszáját, és így lehetőséget teremt, hogy „saját erőforrásaikból” vásároljanak fegyvereket. Számos amerikai szervezet juttat pénzt a kontráknak. Egyetlen példa: a The Washington Times című, konzervatív újság a héten bejelentette: olvasói köréből kíván az ellenforradalmárok számára 14 millió dollárt összegyűjteni.

A képviselőház elé kedden kerül a segélycsomag. Áprilisban a képviselők elutasítottak mindennemű - katonai, nem katonai - segítséget a kontráknak. Azóta Daniel Ortega nicaraguai elnök moszkvai látogatását ürügyül használva, az adminisztráció nagyarányú kampányt kezdett néhány ingadozó képviselő véleményének megváltoztatása érdekében. Kormánytagok - például Shultz külügyminiszter - pedig azzal fenyegetőztek, hogy a segély elvetése a közvetlen beavatkozás „fájdalmas alternatíváját” vonhatja maga után. A képviselőházi vita végeredménye egyelőre kétesélyes.

június 8.

Szombaton országszerte a szavazóurnákhoz járultak a választópolgárok, hogy megválasszák a következő fél évtizedre az országgyűlési képviselőket és a tanácstagokat. Reggel hat órakor - több helyütt, ahol a termelőmunka folyamatossága ezt kívánta, már öt órakor - megnyíltak az ünnepi díszbe öltöztetett, virágokkal, zászlókkal és köszöntő feliratokkal is ünnepélyes hangulatúvá tett szavazóhelyiségek. A 352 képviselői választókerület közül 54 helyen volt hármas, négy helyen pedig négyes jelölés. A mostani választásokon először szavaztunk az országos listán jelölt 35 személyiségre, a párt, az állam, a társadalom és a tömegszervezetek, a nemzetiségek, az egyházak, a tudományos és a kulturális élet kiemelkedő képviselőire.

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_valasztasok_vizafogo_lakotelep.jpgSzavazók a főváros XIII. kerületében, a Vizafogó lakótelepen

Összesen 11 132 szavazóhelyiségben már a hivatalos nyitás előtt elfoglalták helyüket az öttagú szavazatszedö bizottságok. Mintegy 650 ezerre tehető azoknak a fiataloknak a száma, akik most vettek először részt a szavazásban. Valamennyiüket ünnepélyesen fogadták a szavazókörökben, és emléklappal ajándékozták meg.

A szavazás lebonyolításában a helyi választási elnökségeknél - ezek számát 1532-ben állapították meg - több mint hét és fél ezren, a szavazatszedö bizottságokban pedig mintegy 60 ezren teljesítettek szolgálatot országszerte.

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI ELNÖKSÉG KÖZLEMÉNYE

Június 8-án az országgyűlési képviselők és a községi, városi, fővárosi kerületi tanácstagok választása törvényesen, rendben megtörtént.

A választási törvény rendelkezése szerint azt a jelöltet választották országgyűlési képviselővé, illetve tanácstaggá, aki az érvényes szavazatok több mint a felét megkapta, feltéve, ha a szavazásban a választópolgároknak több mint a fele részt vett. Az a jelölt, aki a választókerületben megválasztott országgyűlési képviselő, illetőleg tanácstag mellett megkapta az érvényes szavazatok legalább egynegyedét, pótképviselő, illetőleg póttanácstag lett. Az országos lista és a választókerületek adatai azért eltérőek, mert a szavazás napján az állandó lakóhelyüktől távol levők csak az országos listára szavazhattak.

A választók nyilvántartásába összesen 7 728 208 választásra jogosult állampolgárt vettek fel.

Az országos választási lista képviselőjelöltjeinek választásán 7 265 915-en (94,0 százalék) vettek részt; szavazataikból érvényes 7 210 495 (99,2 százalék), érvénytelen 55 420 (0,8 százalék). Az országos listán szerepelt 35 jelölt mindegyikét megválasztották képviselőnek.

Az országgyűlési, illetőleg a tanácstagi választókerületekben a választójogosultak száma 7 568 480. A képviselők és a tanácstagok megválasztásában 7 103 146-an (93,9 százalék) vettek részt.

A választókerületekben jelölt országgyűlési képviselőkre leadott szavazatokból érvényes 6 716 387 (94,6 százalék), érvénytelen 386052 (5,4 százalék). Az érvényes szavazatokból a képviselőjelöltekre 6 636 635-öt (98,8 százalék), a jelöltek ellen 79 602-t (1,2 százalék) adtak le. A 352 országgyűlési választókerületben megválasztottak 307 képviselőt és 285 pótképviselőt; 45 országgyűlési választókerületben egyik jelölt sem kapta meg a megválasztáshoz szükséges szavazatokat.

A tanácstagokra leadott szavazatokból érvényes 6 797 822 (95,4 százalék), érvénytelen 324 149 (4,6 százalék). Az érvényes szavazatokból a tanácstagjelöltekre 6 723 115-öt (98,9 százalék), a jelöltek ellen 74 707-et (1,1 százalék) adtak le. A 42 734 tanácstagi választókerületben 41 885 tanácstagot és 30 885 póttanácstagot választottak meg, 849 tanácstagi választókerületben kell pótválasztást tartani.

Mind az országgyűlési választókerületekben, mind a tanácstagi választókerületekben június 22-én tartják a pótválasztásokat.

A választás élénk nemzetközi érdeklődés közepette, jó hangulatban zajlott le. Mintegy kilencven külföldi lap és hírügynökség, közöttük több tengerentúli országból érkezett tudósító kísérte figyelemmel a szombati választásokat.

Választási pillanatok

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_valasztasok_kadar_janos.jpgKádár János a Pusztaszeri úti 30-as számú szavazókörben

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_valasztasok_idos_szavazo.jpgA 106 éves Flecher Emilnét zuglói otthonában keresték fel

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_valasztasok_fiatal_szavazo.jpgLánszki Katalin először szavaz

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_valasztasok_dr_lekai_laszlo.jpgDr. Lékai László bíboros leadja szavazatát

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_valasztasok_futar.jpgMindenütt - rendőri kísérettel - futár továbbítja az urnát a választási elnökséghez

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_valasztasok_nemzetisegi_szavazo.jpgA szalántai Nádasdiné Gorsics Anna délszláv népviseletben adta le voksát

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_valasztasok_lokoshazi_hatarorok.jpgLökösházán a forgalomellenőrző határőrök is szavaztak

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_valasztasok_magyarorszagi_romanok.jpgAz országos választási listán induló Márk György, a Magyarországi Románok Demokratikus Szövetségének főtitkára leadja szavazatát Gyulán

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_valasztasok_nagymama_unoka.jpgA nagymama együtt szavaz az unokájával

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_valasztasok_tardosbanya.jpgTardosbányán, a Gerecse népdalkor tagjai énekszóval, népviseletben indultak a falu főutcáján, a szavazásra 

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_valasztasok_komarom.jpgKomáromban a határőr szavazók többsége életében először voksolt

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_valasztasok_rudolftelep.jpgRudolftelepen a bányászok munkaruhában járultak az urnához

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_valasztasok_mecseknadasd.jpgMecseknádasdon, a ll-es számú választóhelyiségben, Rauschenberger Istvánné, a takarékszövetkezet főkönyvelője, a szavazóbizottság elnöke egy idős néninek anyanyelvén, németül magyarázza el a helyes szavazás módját

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_valasztasok_szekesfehervar.jpgFejér megye több mint 300 ezer választópolgára közül mintegy 30 ezren először vettek részt a szavazáson. Valamennyi első választónak emléklapot adtak át a szavazatszedő bizottságok elnökei. A székesfehérvári Technika Házában működő szavazókörben szavazott az első választó Tőgl Rita, a József Attila Gimnázium most érettségiző diákja

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_valasztasok_paks.jpgAz atomerőmű szavazóhelyiségében

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_valasztasok_szombathely.jpgA betegek a kórházban adták le szavazatukat Szombathelyen

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_valasztasok_keszthely.jpgSzavazás előtti pillanatok a keszthelyi Agrártudományi Egyetem Kollégiumának szavazóhelyiségében

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_valasztasok_zalaegerszeg.jpgSzavaznak a színészek Zalaegerszegen: Barta Mária színművész, Buszt József igazgató-főrendező, Siménfalvy Lajos és Bőhm György dramaturg

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_valasztasok_zalaszentbalazs.jpgNépes sereg betonoz Zalaszentbalázson. Harsány igen a válasz a kérdésre, hogy leszavaztak-e már? Csizmadia Rezső traktoros házának építői, mielőtt munkához láttak, felkeresték a szavazóhelyiséget

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_valasztasok_sumeg.jpgA sümegi városi tanácson a választási elnökség elnöke, a népfront titkára és a tanács vezetői a beérkező adatokon dolgoznak

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_valasztasok_szavazatszamlalas.jpgSzámlálják a szavazatokat

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_valasztasok_debrecen.jpgA legizgalmasabb percek: felbontják az urnákat az egyik debreceni szavazókörben

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_valasztasok_parlament.jpgAz Országos Választási Iroda a Parlamentben. A képen az Országos Választási Elnökség elnöke Papp Lajos számítógépen kíséri figyelemmel a választások alakulását

A Szojuz T-13 űrhajó szombaton a déli óráikban sikeresen összekapcsolódott a Szaljut-7 űrállomással. Az összekapcsolás hermetikus voltának ellenőrzése után Vlagyimir Dzsanibekov és Viktor Szavinih átszálltak az űrállomásra.

A Szojuz T-13 űrhajó csütörtökön indult útnak a földről. Az elmúlt két napon néhány alkalommal módosították az űrhajó pályáját. Ennek eredményeként az űrhajó a programiban meghatározott távolságra közelítette meg a Szaljut-7 űrállomást. A további közelítést és az összekapcsolást a két űrhajós hajtotta végre kézi irányítással. A művelethez igénybe vették a távolságmeghatározó berendezést, valamint a fedélzeti számítórendszert.

Az űrállomást megközelítve Dzsanibekov parancsnok és Szavinih fedélzeti mérnök vizuálisan megvizsgálták az antennákat, a napelemeket, valamint az űrállomásra kívülről felszerelt egyéb berendezéseket. A közelítés alatt végrehajtották az űrhajóval a szükséges manővereket. Ezután, moszkvai idő szerint 12 óra 50 perckor, pontosan az előre kidolgozott tervnek megfelelően sor került az összekapcsolásra.

Az átszállást követően a két űrhajós hozzákezdett a Szaljut-7 fedélzeti rendszereinek és az űrállomás műszereinek ellenőrzéséhez.

Dzsanibekov és Szavinih közérzete jó.

Rövid látogatást tett Gibraltárban Geoffrey Howe brit külügyminiszter. Tizennégy év óta első alkalommal látogatott ide a brit diplomácia vezetője, aki a NATO külügyminiszteri értekezletéről hazatérőben szakította meg útját. A Spanyolország és Nagy-Britannia között vita tárgyát képező támaszpont sorsáról egy sajtóértekezleten annyit mondott, hogy az nehéz, de nem megoldhatatlan probléma.

június 9.

Röviddel a választási eredmények összesítése után, vasárnap, a Parlamentben sajtótájékoztatón ismertették a hazai és nemzetközi sajtó munkatársainak az országgyűlési képviselő- és tanácstagválasztások eredményeit.

Bányász Rezső államtitkárnak, a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatala elnökének megnyitója után Papp Lajos államtitkár, a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnöke, az Országos Választási Elnökség elnöke közölte a választási statisztika főbb adatait, majd Pozsgay Imre, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának főtitkára adott rövid áttekintést a választások politikai tapasztalatairól.

A sajtótájékoztatón a hazai újságírókon kívül nagy számban vettek részt a külföldi sajtó Budapesten működő vagy ez alkalommal ideérkezett munkatársai is. A szocialista országok tudósítóin kívül ott volt több nyugati sajtóorgánum képviselője. A választások napján a külföldi újságírók közül többen éltek a felkínált lehetőséggel, és személyes tapasztalatokat szerezve a választásokról a helyszínen - a szavazóhelyiségekben - is gyűjtöttek információkat.

Az élénk érdeklődés mellett megrendezett sajtótájékoztatón a tudósítók kérdéseire Papp Lajos és Pozsgay Imre válaszolt.

A külföldi hírügynökségek és lapok a magyarországi képviselő- és tanácstagválasztásokról szóló tudósításaikban egyöntetűen kiemelték, hogy első ízben választanak a magyar szavazópolgárok minden választókerületben két vagy több jelölt közül. Hangsúlyozták azt is, hogy igen nagy érdeklődés kísérte a választási előkészületeket, és nagy volt a részvételi arány.

A TASZSZ emlékeztetett arra, hogy a szavazást az MSZMP XIII. kongresszusa, illetve a felszabadulás 40. évfordulója után tartották. A kongresszusi határozatokból adódó feladatokat aktívan megvitató választási kampány után a választópolgárok a szocialista Magyarország felvirágzására szavaznak - írta a hírügynökség tudósítója.

A csehszlovák tv szombat este vezető helyen filmtudósítást sugárzott a szavazásról, amelyről vasárnap beszámolt a bolgár valamint a jugoszláv sajtó is. A lengyel tv-híradó vasárnap este első külföldi hírként közölte a választási eredményt. A tudósítások kiemelték, hogy a szavazáson a magyar nép egysége és összeforrottsága jutott kifejezésre.

A jugoszláv Tanjug a választási kampány intenzitásának megállapítása mellett arra is kitért, hogy 650 ezer fiatal most először adhatta le voksát.

A kínai hírügynökség a hétvégén közzétett jelentésében ismertette az új választási rendszer lényegét, interjút készített Papp Lajossal, az Országos Választási Elnökség elnökével, s visszatért Kádár János csepeli beszédére is.

A francia AFP hangsúlyozta, hogy 56 választókerületben a szavazópolgárok három vagy négy induló közül választhattak, s ezek között 51-et a jelölőgyűlésen állítottak a Hazafias Népfront eredeti jelöltjei mellé. Emlékeztetett arra is, hogy ugyanakkor valamennyi jelölt támogatásáról biztosította a Hazafias Népfront programját.

Az amerikai AP hangoztatta, hogy bár a többes jelölés a korábbi választásokon is lehetséges volt, ezúttal először fordul elő, hogy minden választókörzetben legalább két jelöltre adhatják voksukat a szavazók.

A Reuter brit hírszolgálati iroda új stílusú választásnak nevezi a szavazást. A hírügynökség kitért arra is, hogy sokan már szombaton kora reggel az urnákhoz járultak.

A DPA nyugatnémet hírügynökség és az ő jelentése alapján az osztrák APA beszámolt arról, hogy a választások nyugodtan folynak, s már 11 óráig a jogosultak fele leadta szavazatát.

Az NSZK rádió- és tv-állomásai sok híradásukban foglalkoztak a választásokkal, amelyekről cikket közölt a Frankfurter Rundschau is.

Az olasz sajtó nagy része rövid, értékelő jelentéseket adott a szavazásról. A beszámolók hangsúlyozták, hogy az újfajta választási rendszer nagy érdeklődést keltett a magyar lakosság körében.

A bécsi Die Presse kiemelte, hogy a jelöltek körében megvan a kor, a foglalkozás és a nemek közötti megfelelő arány.

A párizsi Le Monde, a Le Figaro és a Libération egyaránt megállapította, hogy a több jelölt állítását kötelezővé tevő választás igen nagy érdeklődést keltett a magyar lakosság körében. A L’Humanité különtudósítója kitért Kádár János pénteken elhangzott csepeli beszédére is. A magyar fővárosban tartózkodik az amerikai Wall Street Journal munkatársa, aki a választásokról közölt terjedelmes írásában szintén beszámolt az MSZMP főtitkárának beszédéről.

A kubai televízió esti híradója filmtudósítást közölt a magyarországi választásokról. A Prensa Latina kubai hírügynökség a nap folyamán részletesen beszámolt a választások menetéről. Kiemelte, hogy az előkészületek során mind a jelölőgyűléseket, mind a választási nagygyűléseket tömeges részvétel jellemezte.

Az Izrael által fizetett Lahad-féle zsoldos milícia vasárnap - rövid időre - újabb kéksisakost ejtett túszul Dél-Libanonban.

Közölték, hogy immár foglyuk a 21 korábban foglyul ejtett finn ENSZ-katonán túl az ENSZ-erők francia ezredese is, aki a két napja tartó incidensben közvetítést kísérelt meg az Unifil finn kontingense tagjainak kiszabadítására. Az ezredest később mégis szabadon bocsátották.

Javier Pérez de Cuellar ENSZ-főtitkár és számos más magas rangú politikus felhívása mindeddig süket fülekre talált Lahadnál, aki azt követeli, hogy közvetlen tárgyalásokat folytasson vele az ügyről William Callaghan tábornok, az Unifil parancsnoka. A világszervezet mindeddig elutasította ezt, mivel egy ilyen kapcsolatfelvétel Lahadék de facto elismerését jelentené, s nem kíván engedni a túszokkal való zsarolásnak sem.

Azonnali tűzszünetet és a bejrúti palesztin menekülttáborokat ostromló erők visszavonását követelő határozat elfogadásával ért véget vasárnap Tuniszban az Arab Liga Tanácsának rendkívüli ülése.

A 21 országot tömörítő szervezet képviselői ugyanakkor nem fogadták el a PFSZ azon javaslatait, amelyek sürgették, hogy küldjenek vizsgálóbizottságot a menekülttáborokban végrehajtott mészárlások ügyének tisztázására, s ítéljék el Szíriát az ostromló síita Amalnak nyújtóit támogatásáért.

A határozat szorgalmazta azt is, hogy a szemben álló felek engedjék szabadon a foglyokat, s tegyék lehetővé a Nemzetközi Vöröskeresztnek a táborokban levő sebesültek ápolását.

Humor:idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_humor_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_humor_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_humor_3.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_humor_4.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_humor_5.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_humor_6.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_humor_7.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_humor_9.jpg

Reklám:idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_reklam_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_reklam_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_reklam_3.jpg

Kékfény:
Győrben, a Heszky Erzsébet út 26. számú lakóház egyik tizedik emeleti ablakából kizuhant Zsolnai András négyéves gyermek, aki a baleset következtében életveszélyes sérüléseke szenvedett, majd a kórházba szállítását követőleg meghalt. A rendőrségi vizsgálat folyamatban van.

Szerencsés kimenetelű közúti baleset történt hétfő délután a 70-es úton. Budapest határában összeütközött egy busz és egy Wartburg; a karambol következtében a személygépkocsi az árokban kötött ki. Az autó alaposan megrongálódott, de személyi sérülés szerencsére nem történt.

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_budapesti_baleset.jpgA megrongálódott Wartburg

Hajdú megyei Rendőr-főkapitányság eljárást indított Sziklai Zoltán 34 éves volt szövetkezeti elnök, Fekete Szűcs Pál 53 éves boltvezető és Kozlok László 30 éves telepvezető, debreceni lakosok ellen. Az árhatósági vizsgálat megállapításai szerint Sziklai Zoltán, mint a debreceni Universal Szövetkezet elnöke, 1983-ban szerződést kötött egy debreceni vasműszaki bolt üzemeltetésére Fekete Szűcs Pállal. A bolt 1985. februárig hatósági engedély nélkül működött. Ez idő alatt Fekete Szűcs Pál árdrágítással több mint 800 ezer forint jogtalan haszonra tett szert. Sziklai Zoltán - a hatáskörét túllépve - 1984 májusában Kozlok Lászlóval egy debreceni építőanyag-kereskedelmi telep üzemeltetésére kötött szerződést, s a telepen - szintén árdrágítással - több mint 300 ezer forint jogtalan haszonhoz jutottak. A rendőrség szakértők bevonásával folytatja a bűnügy vizsgálatát.

Közlemények:
A kaposvári 13-as számú Volán Vállalat és a jugoszláviai koprivnicai (Kapronca) Csazmatranz Közlekedési Vállalat megállapodása értelmében Nagyatád és Koprivnica között autóbuszjáratot közlekedtetnek. A 13-as számú Volán heti két alkalommal, hétfő és szombat reggel 7.50-kor indítja járatát Koprivnicára, s az onnan délután 14.10-kor indul vissza Nagyatádra. A Csazmatranz pedig minden héten szerda és péntek reggel 7.15-kor indítja járatát Koprivnicáról Nagyatádra, s az délután 18 órakor viszi vissza utasait. A kishatármenti nemzetközi autóbuszjárat a berzencei határállomáson át közlekedik.

Kísérje figyelemmel utazási ajánlatainkat! Ha még nem döntötte el, hogy Bulgáriában melyik kempingbe akar menni, fizesse oe előre a helyfoglalást és az étkezési couponok árát. irodánkban megkapja azoknak a kempingeknek listáját, ahol utalványunkkal elsőbbséget élvez a helyfoglalásnál. 1985. VII., VIII. hó. Részvételi díj: minimum 5 napra 1200 Ft, gyerekeknek 10 éves korig 630 Ft. A további napokra 230 Ft, gyerekeknek 120 Ft. Jelentkezés: a Magyar Camping és Caravanning Club Ügyfélforgalmi Irodájában, Budapest, Üllői út 6. 1085. Telefon: 141-880, 336-536. Részletes felvilágosítás: KEMPINFORM automata telefonszolgálatunk: 177-208.

A Siklósi vár parkolójából 1985. május 17-18-án éjszaka eltűnt a TV-39-77 forgalmi rendszámú, korallpiros színű, 1500-as típusú Lada személyautó. A nyomravezető magas jutalomban részesül. Értesítés: a Kiskörös, 50-es telefonon.

Állásajánlat:idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_allasajanlat_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_allasajanlat_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_allasajanlat_3.jpg

Divat: Stranddivat '85
Még nem is oly rég a fürdőruhát valósággal megkomponálták a tervezők. Betétekkel, bélésekkel gazdagították, dróttal, halcsonttal merevítették s ezernyi apró trükkel igyekeztek elérni, hogy viselőjük a lehető legcsinosabb legyen. Az utóbbi években egészségesebb szemlélet uralkodik: a tervezők is úgy gondolják, hogy minél nagyobb felületein érje a víz, a napfény testet. Ezért még az egyrészes fürdőruha is így készül, hogy a lehető leggyorsabban száradjon meg - elmarad a bélés, a betét és minden más felesleges kellék. Az idén egyaránt divatos az egyrészes és a kétrészes változat is, ki-ki alkatának megfelelően vásárolhat. A döntőbíró a tükör legyen. Ami újdonság az idei fürdőruhadivatban, az a díszítés, a minta. Itt is érvényesül az aszimmetria, formában és mintában egyaránt. A kivágás a háton azonban kisebb, illetve szélesebb pántok hangsúlyozzák a derekat. Nagyon divatos az úgynevezett úszódressz fazon, csak ez esetben a pántok szélesebbek.idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_divat_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_divat_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_divat_3.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_divat_4.jpg

Dohányföldön:
Többször is elsőséget szerzett a Nyírségi Dohánytermelési Rendszer taggazdaságai között folyó versenyben a Nyírlugosi Állami Gazdaság. Idei 110 hektáros dohányültetvényének kétharmada a nyírbélteki üzemegység területén van. Egy 22 hektáros táblán itt végzi a hevesi ültetvény első kultivátorozását Kokas András, a Balthes dohányművelő kombájn növényápoló adapterével. A hideg tavasz dacára március 22-én sikerült elvetni a magot fűtött fóliaházaikban és május hatodikán már szép palánták kerültek földbe.

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_nyirlugosi_allami_gazdasag.jpgTovábbi igyekezetük tavalyi szép eredményeik minőségi túlszárnyalására irányul

Felkészülés az aratásra:
A Békéscsabai Állami Gazdaság telekgerendási kerületében nagy erővel folyik a betakarítógépek műszaki felkészítése az aratásra. Elsőként a zöldborsó betakarítására kerül sor - várhatóan a hónap második felétől, így az önjáró borsókombájnok gépszemléje lesz az első. A június 13-i gépszemlén még hat Class Dominátor is részt vesz, ezek azonban már az árpa betakarítását várják.

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_bekescsabai_allami_gazdasag.jpgA gépszemlére készülve

Tejtermékek Gyöngyösről:
Több mint húsz évvel ezelőtt 20 ezer liter napi kapacitásra épült fel Gyöngyösön a Tejipari Vállalat üzeme. Jelenleg a rekonstrukcióval - a tárolótér bővítésével és a korszerű gépek bevezetésével - naponta már több mint százezer litert dolgoznak fel többféle termékké. Nemcsak a helyi és a környékbeli kereskedelmi egységeket látják el, hanem szállítanak Pest, Nógrád és Bács-Kiskun megyébe is. Az elmúlt évben 370 millió forint árbevételt értek el.

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_gyongyosi_tejipari_vallalat.jpgVíg József a népszerű Túró Rudi alapanyagát préseli

Választási nyomtatványok az Állami Nyomdából:
Az Állami Nyomdában készülnek a június 8-án, a választás napján kézbe kerülő hivatalos nyomtatványok. Ismeretes, hogy háromféle szavazólap lesz: az egyikkel a 35 országgyűlési képviselőjelölt nevét tartalmazó országos listára lehet szavazni, a másikkal az egyéni választókerület országgyűlési képviselőjére, a harmadikkal pedig a választókerület tanácstagjára.

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_allami_nyomda.jpgA szavazólapok különleges papírból, ofszetnyomással készültek

Dollárexportra:
A DIANA Ruházati Kisszövetkezet nagyradai üzemében jelenleg holland exportra női kosztümöket készítenek. E termékek jellegzetessége a lezser szabás, gyapjúanyaguk divatos szürke és zöld keresztcsíkkal festett.

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_nagyradai_ruhaipari_szovetkezet.jpgKicsi üzem lévén főleg a munkaigényes kivitelű ruhák készítését végzik

KGST piacra:
NDK-exportra kerülnek azok a por- és pernyeleválasztó ciklonok, amelyeket a Magyar Acélárugyár tiszaszalkai gyárában készítenek.

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_magyar_acelarugyar.jpgKoncz István minőségi ellenőr szállítás előtt átvizsgálja a senftenbergi brikettgyár részére készített ciklonokat

Zoknik Cellből az NSZK-ba:
A tavalyi év elejétől az NSZK második legnagyobb harisnya- és zoknigyártó cége megrendelésére is készítenek zoknikat a celldömölki kesztyűgyárban. A szigorú normák és minőségi követelmények nem érték felkészületlenül az üzem dolgozóit, munkájukkal elégedettek a megrendelők.

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_celldomolki_kesztyugyar.jpgKépünkön a zoknigyártás egyik mozzanata látható

Sümeg munkásbázisa:
Mindig lehet számítani rájuk, a munkájukra, az összefogásukra. így jellemzik a Zalaegerszegi Ruhagyár sümegi telephelyének kollektíváját. A 340 dolgozó - 99 százalékban nő - jelentős szerepet játszik a fiatal város életében, de a termelésben is. Berta László telepvezető elmondotta: ebben az évben 585 ezer darab nadrágot gyártanak tőkés megrendelésre, szocialista országokkal kötött szerződésekre és a belkereskedelem számára is. Az éves termelési értékük pedig 205 millió forint.

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_zalaegerszegi_ruhagyar.jpgLábas Jenöné nadrágot állít össze

Környezetvédelem a Nitrokémiánál:
A fűzfői Nitrokémia Ipartelepek évi 7 milliárd forintos termelési értéket produkál. Az ország nagyvállalatai között a huszonnyolcadik helyet foglalja el. Mintegy 400 féle terméket gyártanak, amelyek nagy része biológiailag aktív vegyületekből készül, például a gyomirtó és növényvédő szerek. Természetesen a gyártás során mellékterméket és mérgező vegyületeket tartalmazó szennyvizek keletkeznek. S mindez néhány lépésre a Balatontól. A vállalat évente 150 millió forintot költ szennyvíztisztításra és a hulladékok megsemmisítésére. A hatalmas víztisztító mű több lépcsőben szűri ki a szennyezőanyagokat a különböző üzemeknél keletkezett szennyvízből. A már megtisztított, a környezetre ártalmatlan víz is elkerüli a Balatont a Séd, a Nádor-csatorna és a Sió útján jut el a Dunába.

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_fuzfoi_nitrokemia.jpgSpeciális berendezés a szalagszűrőprés. Feladata, hogy a vízből kinyerje az iszapot

Konfekció Csesztregről:
Divatos kamasz-farmernadrágokat gyártanak a csesztregi termelőszövetkezet varrodájában, s e termékükből a Zalaszentgróti Rekord Ruhaipari Szövetkezet megrendelésére a nyár végéig 15 ezer darabot készítenek.

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_csesztregi_konfekcio.jpgA fiatalok körében népszerű, új fazonú, úgynevezett kőmosott nadrágok a hazai üzletekbe kerülnek majd

A Magyar Televízió műsorán: Csináljátok, de nélkülem!, 1970-ben készült amerikai vígjáték.
Cselekménye a francia forradalomban játszódik, bővelkedik kalandokban. középpontjában pedig elcserélt ikrek állnak. Donald Sutherland partnerei: Genevieve Bujold és Gene Wilder.

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_donald_sutherland_gene_wilder.jpgDonald Sutherland és Gene Wilder

Hová menjünk? Moziba!
idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_mozi.jpg

Színházi bemutató: Tom Jones. A kaposvári Csiky Gergely Színház David Rogers színjátéka

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_spindler_bela_pogany_judit.jpgSpindler Béla és Pogány Judit

Magyar könnyűzene:
A 24. héten a magyar slágerlista a szólisták között: 1. Wolf-Fülöp: Jolly Joker (Korda György), 2. Dés-Bereményi: Hiába szép (Udvaros Dorottya), 3. Varga Miklós-Varga Mihály: Európa (Varga Miklós).

Az előadók között: 1. Balázs-Horváth: Kölykök a hátsó udvarból (Korál), 2. Somló-Sztevanovity D.: Béke van végtelen (Locomotiv GT), 3. Hevesi-Névtelen Nulla: Diadal (Névtelen Nulla).

Külföldi könnyűzene:
A hét második felében az amerikai slágerlistákat továbbra is Bryan Adams Heaven-je, a nyugat-európai slágerlisták többségét Billy Ocean Suddenly című számai vezetik.

Csütörtökön - közép-európai idő szerint késő este - Anglia és Olaszország labdarúgó-válogatottja barátságos, „akklimatizálódó” mérkőzést vívott egymással az Azték-stadionban egy négyes tornán, amely a házigazdákon kívül az NSZK-t hívja még pályára. Ötezer néző előtt (gyakorlatilag üres lelátók!) Olaszország 2:1 (0:0) arányban győzött. Góllövők: Bagni (73. p.), Altobelli (11-esből, 90. p.) illetve Hateley (74. p.).

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_olaszorszag_anglia.jpgA kezdőcsapatok nem egymástól elkülönítve, hanem vegyesen álltak fel a bemutatkozáshoz és a himnuszokhoz. Egyperces gyászszünet tartottak a brüsszeli tragédia áldozatainak emlékére, balról: Shilton, Altobelli, Wilkins és Collovati

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_olaszorszag_anglia_bryan_robson_giuseppe_baresi_salvatore_bagni.jpgRobson Baresi és Bagni között

Aznap játszottak egy világbajnoki selejtezőt is Európában. 3. csoport. Finnország-Románia 1:1 (1:1). Helsinki. 22 000 néző. G: Lippanen (28. p.), ill. Hagi (8. P).

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_europai_3_csoport_tabella.jpg

És akkor lássuk a lényeget, az NB I. 30. fordulóját! Miután a Honvéd már elnyerte a bajnoki címet, és eldőlt az is, hogy az Eger és a Szeged búcsúzik az első osztálytól, az utolsó fordulóban szinte csak tiszteletkört futnak a csapatok. Igaz, a többség még „helyezkedhet”, sőt, az is kérdéses, hogy a Rába vagy a Videoton szerzi-e meg az ezüstérmet. A forduló külön érdekessége, hogy tulajdonképpen március 13-án játszottak volna a mostani párosításban a csapatok, ám közbeszólt az akkori mostoha időjárás. Ezért az olyan játékos, aki az eredeti időpont után került a jelenlegi klubjához, most nem léphet pályára. A rendelkezés egyedül az egri Kovácsot sújtja.

Békéscsaba - Csepel
A Csepel szerdán Székesfehérvárott (0:0) azt igazolta, hogy a Honvédtől kapott négy, majd a Rábától „beszedett” öt gólon túltette magát. Körültekintő védekezéssel most is számíthat az egyik pontra. Fecsku helyét Kanyári foglalja el a Békéscsabában. Továbbra is tartalékosán szerepel a Csepel.
idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_bekescsaba_csepel.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_bekescsaba_csepel_kanyari_szabo_karoly.jpgNemcsak jól játszott, hanem az egyenlítő gólt is Kanyári (fehér mezben) szerezte. Itt Szabó K. próbálja szerelni őt

MTK-VM - Bp. Honvéd
Ha a bajnokcsapat küzdőkedvén nem látszik, hogy már páholyból futballozhat, akkor nem lehet kétséges a végeredmény. Ellenkező esetben akár pontot is szerezhet az MTK-VM. Nincs változás a bajnokverésre készülő MTK-VM-ben. A Bp. Honvéd valószínűleg nélkülözni kénytelen a sérült Nagyot és Bodonyit.
idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_mtk_vm_bp_honved.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_mtk_vm_bp_honved_csapatkep.jpgAz MTK-VM labdarugó szakosztálya rendhagyó módon köszöntötte a Hungária körúton a bajnok, az MNK-győztes Bp. Honvéd játékosokat: Maxim-görlök virágokkal és sok-sok puszival kedveskedtek a boldog kispesti labdarúgóknak

Haladás - Eger
Az Eger már NB II-es együttesként lép pályára Szombathelyen, így a házigazdáktól illő volna a győzelem. A papírforma szerint ez feltehetően nem is marad el. Változatlan összeállításban lép pályára a Haladás. A búcsúfellépésére készülő Egerből Bodolai és Lengyel sárga lapok, Zsidai pedig sérülés miatt hiányzik.
idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_haladas_eger.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_haladas_eger_szert_horvath_imre.jpgSzert megelőzi Horváth Imrét, jobbról Bay partjelző

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_haladas_eger_fitos_jozsef.jpgFitos (középen) sem nyújtotta azt az utolsó sorozatban, amit joggal vártak tőle

SZEOL AK - Ferencváros
A másodosztályba visszaesett Szegeddel szemben joggal remélnek sikert a zöld-fehér szurkolók, akiket az FTC játékosainak - a Tatabánya elleni, viharos 0:2 után - volna miért kárpótolniuk. A kék-feketék, ahogy hírlik, széppé akarják tenni a búcsút, fokozott szorgalommal készültek, mondván, ha már a bajnoki évet végigbukdácsolták, legalább az utolsó találkozón nyújtsanak olyan teljesítményt, mely után nem lehorgászott fővel kell az öltözőbe vonulniuk. A SZEOL AK-ban ismét helyet kap Balázs és Birkás. Zsiborás tüdőgyulladása miatt Józsa védi a Ferencváros hálóját.
idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_szeol_ak_ferencvaros.jpg

Szegedi kötődésű barátunk ismét megosztotta velünk, hogyan emlékszik vissza a délutánra:
A meccs előtt jelentették be az új öszvér klub létrejöttét, a Területi bajnokságot megnyerő Délép SE és a SZEOL AK egyesül. Jómagam a Délép SE igazolt kölyök futballistája voltam 1-2 évig. Ami már gyerekkoromban is nyilvánvaló volt, hogy iszonyatos gazdagság jellemezte a klubot. Minden az utcáról beeső srácot saját labdával, melegítővel és cipővel láttak el. Utazások nagybusszal, ha a 20 km-re fekvő Hódmezővásárhelyre utaztunk, akkor is rántotthúsos éttermi ebéd a meccs után. Sokat vártunk ettől a fúziótól. Az optimizmust erősítette, hogy a Ferencvárost megvertük a búcsúmeccsen, ami mindig jó érzés. Kaszás Gabi elbúcsúzott a csapattól, sajnos azóta el is hunyt a szegedi legenda...

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_szeol_ak_ferencvaros_deak_rab.jpgKudarcok után - szép búcsú. Fotóriporterünk az első szegedi gólt megelőző mozzanatot örökítette meg. Deák (sötét mezben) lábáról a következő pillanatban az FTC kapujába vágódik a labda, Rab elkésett a beavatkozással

Vasas - Videoton
A Videoton a jelek szerint elfáradt hosszú tavaszi sorozata közben, így - bár játéktudása alapján esélyesebb a Vasasnál - korántsem bizonyos, hogy két ponttal távozik Angyalföldről. A Vasasban Gulyás a kapus, mert Kakas továbbra is fájlalja a könyökét, s Híres játéka is kérdéses. Borsányi lesz a Videoton balhátvédje a sérült Horváth helyett.
idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_vasas_videoton.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_vasas_videoton_nyul_kiss_laszlo_disztl_laszlo_csuhay.jpgKiss és Nyúl között Disztl L. (4-es számmal) ezúttal elrúgja a labdát. A földön Csuhay

Ú. Dózsa - Pécsi MSC
Az idei szezonban nyújtott teljesítményével - finoman szólva - egyik csapat sem büszkélkedhet. A záróra inkább az újpestiek számára hozhat csekély vigaszt, mivel a lilák játszanak otthon. A több éve a kispadot koptató Szieben most kap először lehetőséget az Ú. Dózsa kapujában. A PMSC legutóbbi összeállításában kezd, sem sérültjük, sem eltiltott játékosuk nincs a vendégeknek.
idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_u_dozsa_pecsi_msc.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_u_dozsa_pecsi_msc_torocsik_toma.jpgTörőcsik elől Toma becsúszva ment

ZTE - DMVSC
A Debrecen őszi formája már a múlté, jelenleg a ZTE a jobb csapat. Ez valószínűleg az eredményben is megmutatkozik. A biztos negyedik helyezett ZTE nem változtat. A debreceni Supka sárga lapjai miatt nem játszhat Zalaegerszegen. 
idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_zte_dmvsc_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_zte_dmvsc.jpgA kihagyott helyzetek egyike a debreceni kapu előtt

Rába ETO - Tatabánya
Ha a Rába nyer, ezüstérmes, így nyilván mindent megtesz a győzelemért. A Tatabánya viszont olyan gyengén játszott szerdán az MNK-döntőn, hogy - noha a futballban minden előfordulhat - ezúttal szinte reménye sem lehet. A visszavonuló Mile és Magyar utolsó bajnoki mérkőzését játssza a győrieknél, ismét Plotár a Tatabánya középcsatára.
idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_raba_eto_tatabanya.jpg

A mérkőzések után lássuk a 30. forduló válogatottjait! Több jó teljesítményt is láthattunk a hazai pályákon. Nálunk a békéscsabai Kanyári Zoltán lett a forduló játékosa, aki góllal és gólpasszal járult hozzá csapata sikeréhez.
idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_a_fordulo_valogatottjai.jpg

Az 1984/85. évi labdarúgó-bajnokságban 639 gól született, ebből 22 jutott a záró fordulóra. Détári nem javított, Kiprich viszont egyszer a hálóba talált, így a két fiatal válogatott játékos holtversenyben végzett a góllövőverseny élén.
idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_gollovolista.jpg

Izgalommentes utolsó fordulóval búcsúzott az idei első osztályú bajnokság. A fontosabb kérdések (bajnok a Honvéd, kiesett az Eger és a Szeged) már korábban eldőltek, így csupán annyi izgalom maradt a végére, hogy a csapatok jó szájízzel intsenek búcsút az idénynek. Természetesen ez nem sikerülhetett valamennyinek. A Honvéd a 30. fordulóban is a korábbi színvonalon futballozott, simán verte az MTK-VM-et, és ritka nagy fölénnyel, tíz pont előnnyel nyerte a bajnokságot. A második helyre esélyes Rába és Videoton egyaránt vereséget szenvedett, és ez a győrieknek kedvezett: megszerezték az ezüstérmet. A Zalaegerszeg - ki hitte volna a bajnokság elején? - a negyedik helyen végzett, a Vasas a végére feljött ötödiknek. Az Ú. Dózsa győzelmével is csak szerény tizedik, az FTC visszaesett tizenharmadiknak, az MTK-VM éppen csak elkerülte a kiesést.
idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_tabella.jpg

Tekintsük át az NB II. legfontosabb hétvégi momentumait. A másodosztály utolsó előtti fordulójában eldőlt a feljutás kérdése: a Bp. Volán hazai pályán, a Siófok idegenben győzött. A Bp. Volán ezzel 3 ponttal megelőzi a Siófokot, így már megnyerte a bajnokságot. A Vác még ledolgozhatja kétpontos hátrányát a Siófokkal szemben, de ha ez így is lenne, akkor is a Balaton-parti gárda a feljutó, mert az egymás elleni mérkőzéseket ősszel és tavasszal is megnyerte.idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_nb_ii_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_nb_ii_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_nb_ii_nyiregyhaza_hmse.jpgA fehér mezes Kiss Miklós három védő között. Nyíregyháza-HMSE 1:0

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_nb_ii_nyiregyhaza_hmse_polyak_jozsef_kiss_miklos.jpgPolyák József és Kiss Miklós, az NYVSSC labdarúgói vasárnap búcsúztak az aktív játéktól, visszavonultak

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_nb_ii_szolnoki_mav_mte_siofoki_banyasz.jpgEzt a lehulló labdát bombázta Katona kapásból a siófokiak hálójába. Szolnoki MÁV MTE-Siófoki Bányász 1:2

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_nb_ii_szekszardi_dozsa_debreceni_kinizsi.jpg„Ne olyan gyorsan, pajtás.” Szekszárdi szögletnél a debreceni védő mezénél fogva tartja vissza Subát. Szekszárdi Dózsa-Debreceni Kinizsi 2:1

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_nb_ii_bakony_vegyesz_vaci_izzo.jpgEgy jellemző helyzet a váci kapu előtt, a sok közül. A képen úgy tűnik, a labda a hálóba tart. A kapus az ötösön van, az egyik védő a gólvonalon biztosit, gól nem született. Az eredmény maradt: Bakony Vegyész-Váci Izzó 0:0

Hétvégén teljes fordulót rendeztek a harmadik vonalban, a Területi bajnokságokban is. A Ganz-Mávag után újabb bajnok a Délép SC és a Komlói Bányász is.
idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_teruleti_bajnoksagok.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_teruleti_bajnoksagok_tabella.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_teruleti_bajnoksagok_drava_csoport_boly_komlo.jpgA Dráva-csoportban bajnok a Komlói Bányász! A magasra ugró komlói és a lehajoló bólyi játékos küzdelme a labdáért. Az eredmény - akár a mérkőzésen - döntetlen (2:2).

idokapszula_nb_i_1984_85_30_fordulo_teruleti_bajnoksagok_drava_csoport_tancsics_se_paks.jpgSzintén a Dráva-csoportban támadnak a hazaiak a Táncsics SE-Paks (0:0) találkozón

A hét végén Budapesten jártak a francia labdarúgó-bajnokság második osztályában szereplő Montpellier képviselői, élükön a klub technikai igazgatójával. Tárgyalásukról dr. Kertai Tamás, a Vasas ügyvezető elnöke így számolt be:

- Úgynevezett előszerződés született Kiss László és Törőcsik András, valamint a Montpellier között, amely akkor lép életbe, ha az OTSH elnöke is jóváhagyja, illetve ha a két játékos túl lesz a franciaországi kötelező orvosi vizsgálatokon. Várhatóan a jövő héten, pénteken vagy szombaton utaznak Montpellier-be, s ha semmi sem jön közbe, a két magyar labdarúgó három évig szerepel az első osztályba pályázó együttesnél.

A Montpellier játékosa volt Zombori Sándor, a Vasas korábbi válogatottja is, aki ugyancsak a francia együttesnél marad, ő segíti majd a két új szerzemény beilleszkedését.

Vasárnap este a Magyar Néphadsereg művelődési házában évzáró bajnoki vacsoráját rendezte a Bp. Honvéd labdarúgó szakosztálya.

Sándor György ezredes, a Bp. Honvéd elnöke köszöntötte a megjelenteket, köztük Berecz Jánost, az MSZMP KB titkárát, Czinege Lajost, a Minisztertanács elnökhelyettesét. Oláh István vezérezredes, honvédelmi minisztert, valamint Buda István államtitkárt, az OTSH elnökét és Szepesi Györgyöt, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökét.

Szepesi György köszöntötte a bajnokcsapat tagjait és vezetőit, majd átnyújtotta a bajnoki aranyérmeket.

Ezután a honvédelmi miniszter parancsát olvasták fel, amely kiemelte, hogy a kispesti labdarúgók idén már nyolcadik alkalommal szereztek bajnoki címet, s harmadszor nyerték el a Magyar Népköztársasági Kupát is. Ezen kívül jelentősen hozzájárultak a magyar válogatott sikeres szerepléséhez is. A honvédelmi miniszter dicséretben és jutalomban részesítette az együttes vezetőit, valamint a játékosokat.

Befejezésül Czinege Lajos miniszterelnök-helyettes köszöntötte a jelenlévőket.

A felsőház edzői gyorsmérlegével folytatjuk

Kiemelt támogatónk:
idokapszula_nb_i_nepsport.jpg

Aranyfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_kepes_sport.jpg

Ezüstfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_labdarugas.jpg

Bronzfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_nepszabadsag.jpg

Emlékeztetőül:

Időkapszula: NB I. - 1984/85

Szintén figyelmükbe ajánljuk: 

Időkapszula: NB I. - 1980/81
Időkapszula: NB I. - 1981/82
Időkapszula: NB I. - 1982/83
Időkapszula: NB I. - 1983/84

Végül egy kis kötelező irodalom: 

Osztálynapló
Két évtized felejthetetlen és elfelejtett magyar hálóőrei

Köszönetnyilvánítás:

Sorozatunk nem jelenhetne meg Kárpáti Tamás segítsége nélkül, akinek ezek a kincsek digitalizálva is megvannak. Köszönet illeti a Népsport tudósítói gárdáját is a kiváló összefoglalókért. Belenézünk az Arcanum Adatbázisba is, mert nekik is szokott lenni releváns érdekességük.

Megjegyzés:

A sorozatot maribor és a szerethető dózsás együtt készíti, a szerző neve csak blogmotor etetésére van feltüntetve.

Olvasóink segítségét szeretnénk kérni: Szívesen fogadunk kiegészítéseket, javításokat, javaslatokat, korabeli anyagokat, egyszóval bármit, amivel pontosítani és jobbá lehet tenni a sorozatot. Különösen örülnénk, ha volt játékosok, edzők, vezetők, játékvezetők, gyúrok, jegyszedők, szurkolók és bárki más, akinek valamilyen története, emléke van, jelentkezne nálunk és egy-egy interjúval és beszélgetéssel színesíteni tudnánk az anyagot. Elérhetőségeink: emailen a valogatott.blog@gmail.com, Twitteren @ValogatottBlog, Facebookon pedig megtalálhatóak vagyunk a https://www.facebook.com/Valogatottblog címen. Előre is köszönjük.

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://valogatott.blog.hu/api/trackback/id/tr1618262351

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása