Válogatott okosságok

Szurkolói gondolatok, elemzések, mélázások a válogatottainkról, válogatás nélkül.

Ajánlataink

Sztancsik Richárd: Városok, stadionok, kocsmák

Rendelje meg közvetlenül a szerzőtől!

varosok.stadionok@gmail.com

Ár 2999 Ft.Részletek itt


kupanap.jpghungarianultras.jpg

Friss topikok

Facebook oldalunk

Időkapszula: NB I. 1982/83 16. forduló

2018.12.30. 04:42 maribor_

1983. február 26-27., a hónap utolsó hétvégéje

idokapszula_nb_i_1982_83_16_fordulo_headlines.jpgÜnnepség a szovjet hadsereg születésének 65. évfordulóján - az ünnepség elnöksége, a szónoki emelvényen Czinege Lajos

Lássuk először a hét legfontosabb közéleti és külpolitikai eseményeit.

február 21.

Puja Frigyes külügyminiszter meghívására hazánkba érkezett Stefan Olszowski, a Lengyel Népköztársaság külügyminisztere. A lengyel diplomácia vezetőjét a Ferihegyi repülőtéren vendéglátója, Puja Frigyes fogadta. Jelen volt Garamvölgyi József, hazánk varsói, valamint Tadeusz Pietrzak, a Lengyel Népköztársaság budapesti nagykövete. A megérkezést követően Stefan Olszowski megkoszorúzta a Magyar Hősök emlékművét, majd késő délután a Külügyminisztériumban megkezdődtek a hivatalos magyar-lengyel külügyminiszteri tárgyalások. A megbeszélésen jelen volt Garamvölgyi József és Tadeusz Pietrzak. Este Puja Frigyes a Külügyminisztérium vendégházában díszvacsorát adott a lengyel diplomácia vezetőjének tiszteletére.

Jurij Andropov, az SZKP KB főtitkára a Kremlben fogadta a hivatalos látogatáson Moszkvában járt Claude Cheysson francia külügyminisztert. A beszélgetésen jelen volt Andrej Gromiko. A franlcia diplomácia vezetője a találkozó után elutazott a Szovjetunióból. Jurij Andropov és Claude Cheysson eszmecserét folytatott a szovjet- francia kapcsolatokról és egy sor nemzetközi kérdésről. Mindkét részről kifejezték meggyőződésüket, hogy jó lehetőségek vannak az eredményes és kölcsönösen előnyös szovjet-francia kapcsolatok fejlesztésére a különböző területeken.

idokapszula_nb_i_1982_83_16_fordulo_andrej_gromiko_claude_cheysson_jurij_andropov.jpgAndrej Gromiko, Claude Cheysson és Jurij Andropov a Kremlben folytatott beszélgetésen

február 22.

A szovjet hadsereg és haditengerészeti flotta születésének 65. évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezést tartottak a Magyar Néphadsereg Művelődési Házában. Az ünnepségen jelen volt Korom Mihály, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára, Borbándi János, a Minisztertanács elnökhelyettese, Rácz Sándor, az MSZMP KB osztályvezetője, Horváth István belügyminiszter és Borbély Sándor, a munkásőrség országos parancsnoka. Megjelent Vlagyimir Bazovszkij, a Szovjetunió magyarországi nagykövete, Nyikolaj Szilcsenko vezérezredes, a Varsói Szerződés tagállamai egyesített fegyveres erői főparancsnokának magyar- országi képviselője, Konsztantyin Kocsetov vezérezredes, a szovjet déli hadseregcsoport parancsnoka. Az ünnepségen Czinege Lajos had- seregtábomok, honvédelmi miniszter méltatta a szovjet fegyveres erők kiemelkedő történelmi szerepét a szovjethatalom megvédésében, a fasizmus elleni győzelem kivívásában, a magyar nép felszabadításában, a szocialista vívmányok és a béke megőrzésében.

Czinege Lajos hadseregtábomok, honvédelmi miniszter üdvözlő táviratot küldött Dmitrij Usztyinov marsallnak, a Szovjetunió honvédelmi miniszterének, a szovjet hadsereg és haditengerészeti flotta megalakulásának 65. évfordulója alkalmából. A Magyar Honvédelmi Szövetség budapesti szervezete is megünnepelte a szovjet hadsereg és hadiflotta napját. sokéves hagyományaiknak megfelelően ezúttal is a Budapest nevet viselő szovjet magasabb egység parancsnokait látták vendégül.

Lázár György, a Minisztertanács elnöke hivatalában fogadta Stefan Olszowski lengyel külügyminisztert, aki hivatalos, baráti látogatáson tartózkodik hazánkban. A szívélyes légkörű találkozón áttekintették a két ország kapcsolatainak alakulását és a nemzetközi helyzet időszerű kérdéseit. A megbeszélésen jelen volt Puja Frigyes külügyminiszter, valamint Garamvölgyi József, hazánk varsói és Tadeusz Pietrzak, a Lengyel Népköztársaság budapesti nagykövete. A lengyel diplomácia vezetője ezután Szentendrére látogatott; a műemlékváros nevezetességeivel - a Ferenczy Múzeum, a Szentendrei Képtár és a Barcsay-gyűjtemény állandó kiállításaival - ismerkedett. Este Stefan Olszowski a KISZ Központi Művészegyüttesének műsorát tekintette meg a társulat székházában.

Az Elnöki Tanács dr. Csanádi Árpádnak, az OTSH elnökhelyettesének a magyar és a nemzetközi sportéletben kifejtett eredményes tevékenysége, az olimpiai mozgalom népszerűsítésében és erősítésében végzett kiemelkedő munkássága elismeréseként, 60. születésnapja alkalmából a Szocialista Magyarországért Érdemrendet adományozta.

Ünnepi nagygyűlést tartottak Moszkvában a szovjet hadsereg és haditengerészeti flotta napja alkalmából. 65 évvel ezelőtt, 1918-ban ezen a napon állta ki első komoly erőpróbáját az alig megalakult Vörös Hadsereg a német császári csapatok ellen vívott győztes pszkovi csatában. Az évforduló tiszteletére a szovjet hadsereg központi színházában megtartott ünnepségen jelen volt Dmitrij Usztyinov marsall, a Szovjetunió párt- és állami vezetői, a hadsereg és a flotta parancsnokai.

Líbia kérésére összeült az ENSZ Biztonsági Tanácsa, hogy megvizsgálja az észak-afrikai ország határai körül kialakult feszült helyzetet, amelyet az amerikai erők felvonulása idézett elő. A BT soros elnökéhez intézett líbiai levél felhívja a figyelmet az Egyesült Államok provokatív lépéseire: Washington a líbiai parti vizekre küldte a Nimitz repülőgép-anyahajót és kísérő hajóit, s AWACS típusú elektronikus felderítő repülőgépeket irányított a szomszédos Egyiptomba. E fejlemények veszélyeztetik a térség békéjét - mutat rá a levél, s cáfolja a hadmozdulatok Washingtonban hangoztatott indokát, vagyis azt, hogy Líbia állítólag beavatkozásra készül más országok belügyeibe. A líbiai légvédelem intézkedéseket tesz az amerikai AWACS felderítő és előrejelző repülőgépeknek a líbiaiegyiptomi határon megkezdett provokatív-agresszív tevékenysége ellen - közölte a JANA líbiai hírügynökség.

február 23.

A szovjet hadsereg és haditengerészeti flotta megalakulásának 65. évfordulója alkalmából koszorúzási ünnepséget rendeztek a gellérthegyi Felszabadulási Emlékműnél. A fegyveres erők tagjai álltak díszőrséget. A szovjet és a magyar himnusz elhangzása után elsőként a Magyar Népköztársaság fegyveres erői nevében Czinege Lajos hadseregtábornok, honvédelmi miniszter, Horváth István belügyminiszter és Borbély Sándor, a munkásőrség országos parancsnoka koszorúzott. A Hazafias Népfront Országos Tanácsa és a Magyar Ellenállók, Antifasiszták Szövetsége nevében S. Hegedűs László, a HNF OT titkára és Uszta Gyula, a szövetség alelnöke helyezte el az emlékezés virágait. Az ideiglenesen hazánkban állomásozó szövet déli hadseregcsoport képviseletében Konsztantyin Kocsetov vezérezredes, a déli hadseregcsoport parancsnoka, Nyikolaj Sevkun altábornagy és Szagadat Nurmagambetov altábornagy helyezte el a kegyelet koszorúját. Elhelyezték koszorúikat a KlSZ, a Magyar-Szovjet Baráti Társaság és a Magyar Honvédelmi Szövetség képviselői is. Az ünnepség az Internacionálé hangjaival ért véget.

Szerdán több vidéki városban is megemlékeztek a szovjet hadsereg és hadiflotta megalakulásának évfordulójáról. 

Az évforduló alkalmából Vlagyimir Bazovszkij, a Szovjetunió magyarországi nagykövete és Anatolij Popov vezérőrnagy, a Szovjetunió budapesti nagykövetségének katonai és légügyi attaséja fogadást adott a nagykövetségen. A fogadáson részt vett Korom Mihály, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára, Borbándi János és Marjai József, a Minisztertanács elnökhelyettese, Katona Imre, az Elnöki Tanács titkára, Rácz Sándor, a Központi Bizottság osztályvezetője, Czinege Lajos hadseregtábornok, honvédelmi miniszter, Púja Frigyes külügyminiszter, valamint a magyar néphadsereg tábornoki karának több tagja. Megjelentek a társ fegyveres testületek vezető képviselői ás politikai, társadalmi, gazdasági, kulturális életünk neves személyiségei. Részt vett a fogadáson Nyikolaj Szilcsenko vezérezredes, a Varsói Szerződés Tagállamai Egyesített Fegyveres Erői főparancsnokának magyarországi képviselője valamint Konsztantyin Kocsetov, vezérezredes, az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet déli hadseregcsoport parancsnoka. Jelen volt a fogadáson a budapesti diplomáciai képviseletek több vezetője, katonai és légügyi attaséja is.

Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára szerdán a KB székházában fogadta Stefan Olszowskit, a Lengyel Egyesült Munkáspárt Politikai Bizottságának tagját, a Lengyel Népköztársaság külügyminiszterét, aki hivatalos, baráti látogatáson tartózkodik hazánkban. A szívélyes és baráti légkörű megbeszélésen véleményt cseréltek a nemzetközi helyzet időszerű kérdéseiről és a magyar-lengyel kapcsolatok fejlesztésének feladatairól. Kádár János megerősítette pártunk, egész dolgozó népünk testvéri szolidaritását a lengyel kommunistáknak és hazafiaknak a szocialista konszolidációért folytatott következetes küzdelmével. Kifejezték meggyőződésüket, hogy a két ország internacionalista együttműködése fontos hozzájárulás a szocialista országok egységének erősítéséhez, a béke és a társadalmi haladás ügyéhez.

idokapszula_nb_i_1982_83_16_fordulo_kadar_janos_stefan_oszlowski.jpgMegbeszélés az MSZMP KB székhazában

A szovjet állam továbbra is következetesen megvalósítja a béke megszilárdítására, a népek függetlenséghez és társadalmi haladáshoz való jogának védelmére irányuló lenini külpolitikát - hangsúlyozza Dmitrij Usztyinov szovjet honvédelmi miniszter napiparancsa a szovjet hadsereg és haditengerészeti flotta fennállásának 65. évfordulója alkalmából. Usztyinov rámutat, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei imperialista köreinek hibájából a nemzetközi helyzet mind feszültebbé válik, erősödik a háborús, mindenekelőtt az atomháborús veszély. Ilyen körülmények között - hangzik a napiparancsban - a Szovjetunió Kommunista Pártja meghozza a szükséges intézkedéseket az ország biztonságának szavatolására, a szovjet emberek éberségének növelésére. 

február 24.

Nagyszabású kiállítás nyílt a Magyar Nemzeti Galériában Mátyás király és a magyarországi reneszánsz címmel.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa folytatta a Líbia ellen irányuló provokatív amerikai katonai lépések megvitatását. A vitában felszólalt Rácz Pál nagykövet, Magyarország állandó ENSZ-képviselője. Megállapította, hogy a líbiai nép és kormány megfélemlítésére tett legutóbbi kísérletek aggodalomra adnak okot. Az AWACS-gépeknek az egyik szomszédos országba irányítása és a Nimitz anyahajónak a líbiai határ közelébe rendelése, a Líbia ellen irányuló hadgyakorlatok egész sorozata provokációs tett, és felér katonai fenyegetéssel.

Irán elutasította az ENSZ Biztonsági Tanácsának hétfőn kiadott tűzszüneti felhívását, és azt ígérte, hogy a háborút a bagdadi kormány megdöntéséig folytatja. Hosszein Musszavi miniszterelnök a teheráni rádiónak adott nyilatkozatában azt állítja, hogy a Biztonsági Tanács tűzszüneti felhívása a „nagyhatalmak óhaját” tükrözi, ezért Irán számára elfogadhatatlan. Az iráni vezető a határozat elfogadásáért mindenekelőtt a Szovjetuniót hibáztatta; szerinte „Moszkva rákényszeritette akaratát a tanács többi tagjára”.

február 25.

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa ülést tartott. Az alkotmány 22. paragrafusának 2. bekezdése alapján március 24-én 10 órára összehívta az országgyűlést. Ezután bírákat mentett fel és választott, majd egyéb folyamatban levő ügyekről tárgyalt.

Genfben teljes ülést tartott az európai nukleáris fegyverzet korlátozásáról tárgyaló szovjet és amerikai küldöttség.

A szovjet hadsereg és haditengerészeti flotta megalakulásának 65. évfordulója alkalmából a Szovjetunió pekingi nagykövetségének képviselői megkoszorúzták a Kína felszabadításában elesett szovjet hősök emlékművét Harbin, Csangcsun, Senjang és Vuhan városában. Koszorút helyeztek el a helyi hatóságok és a Kínai-Szovjet Baráti Társaság képviselői is.

Hetvenegy éves korában egy New York-i hotelszobában elhunyt Tennessee Williams amerikai drámaíró. Olyan remekműveket köszönhetünk neki, mint a Macska a forró bádogtetőn, vagy A vágy villamosa.

idokapszula_nb_i_1982_83_16_fordulo_tennessee_williams.jpgTennessee Williams 1961-ben

Williams egy bizarr baleset következtében lelte halálát a Hotel Eysee-ben. Szokása szerint, miközben gyógyszert csepegtetett szemeibe, az üveg fedelét fogai között tartotta, de ezúttal az üveg kupakja valahogy a torkára csúszott, ott megakadt, és Williams megfulladt.

február 26.

Zárszámadási küldöttgyűlést tartottak a Hajdúság egyik legdinamikusabban fejlődő közös gazdaságában, a hajdúböszörményi Béke Termelőszövetkezetben. A tanácskozáson részt vett és felszólalt Korom Mihály, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára. A több mint 8000 hektáron gazdálkodó 1800 tag és alkalmazott szorgalmas munkájának eredményeképpen - miként Bodnár Lajos tsz-elnök beszámolójában kiemelte - sikeresen valósultak meg az 1982-re kitűzött célok. A termelési érték 715 millió forintra emelkedett, a nyereség pedig csaknem 73 millió forint. Nemcsak többet termeltek, hanem jobb volt a termékek, a termények minősége is. Beruházásainak megvalósításain kívül részt vállalt a Béke Tsz a városépítésben is: iskolát, óvodát hozott tető alá, most pedig brigádja építi a sportcsarnokot.

február 27.

Este megnyílt a magyar hét Le Havre-ban. A rendezvény keretében sokrétű program mutatja be a magyar kultúra különböző területeit Franciaország második legnagyobb kikötővárosában. Dr. Bényi József párizsi magyar nagykövet, André Duromea, Le Havre polgármestere és André Heudron alpolgármester nyitotta meg a városházán és a városi múzeumban rendezett kiállításokat. A Nemzeti Színház együttese a Csíksomlyói passiót mutatta be a francia közönségnek. Sok érdeklődő kereste fel a Rippl-Rónai-műveket bemutató reprezentatív kiállítást és a mai magyar textilművészetről átfogó képet adó kiállítást a városi múzeumban. A városházán remekbe készült herendi porcelánokat tekinthettek meg a látogatók. A héten vitaestet rendeznek Aczél György Beszélgetés a szocializmusról című, Franciaországban tavaly megjelent könyvéről. Lehotka Gábor orgonaművész hangversenyt ad a Le Havre-i székesegyházban, többször fellép a Délibáb-együttes és a Budapest Táncegyüttes. Filmhetet is rendeznek; Sára Sándor Nyolcvan huszár, Feldobott kő, Szabó István Bizalom, Kovács András Ménesgazda, valamint Serény Róbert BÚÉK című filmjét mutatják be.

idokapszula_nb_i_1982_83_16_fordulo_le_havre_kerenyi_imre_papadimitriu_athena_hamori_ildiko_kertesz_peter.jpgKerényi Imre rendező, Papadimitriu Athina, Hámori Ildikó és Kertész  Péter városnéző sétán

Varsó egyik kerületében, egy templom környékén a késő délutáni órákban rendbontási kísérletre került sor. Mint a PAP hírügynökség este jelentette, néhány százan a miséről távozva menetet alkottak, és államellenes tartalmú röpcédulákat szórtak. A tömeg a rendfenntartó erők felhívására szétoszlott. A hatóságok öt személyt őrizetbe vettek. Ugyancsak hétfőn jelentette a lengyel hirügynökség, hogy a varsói katonai körzet birósága vádat emelt kilenc személy ellen, mert tavaly „a szolidaritás üzemközi munkásbizottsága” néven illegális szervezetet alakítottak, és különféle utcai megmozdulásokat igyekeztek provokálni.

Philip Habib amerikai megbízott, aki Bejrútból Tel-Avivba érkezett, átadta Jichak Samir izraeli külügyminiszternek azt a dokumentumot, amelyben egyrészt összefoglalta a két hónapja tartó izraeli-libanoni tárgyalások eredményeit, másrészt javaslatokat tett a fennálló nézeteltérések áthidalásár. A két álláspont egybevetéséből kitűnik, hogy Izrael változatlanul ragaszkodik a Dél-Libanonban igényelt megfigyelő állomásokhoz és a kétoldalú kapcsolatok olyan mértékű normalizálásához, amely a megállapodás aláírásától kezdve lehetővé teszi a szabad személy- és áruforgalmat. Libanon viszont ellenzi az izraeli katonai jelenlét legalizálását és csak fél évvel az egyezmény megkötése után hajlandó hozzájárulni a közös határ megnyitásához.

Lázár Gyula, a magyar labdarúgás kiemelkedő egyénisége, az FTC örökös bajnoka, 72 éves korában elhunyt. Lázár Gyulát az FTC saját halottjának tekinti; temetéséről később intézkednek.

A felszabadulás előtti évek egyik legnépszerűbb és legnagyobb tudású labdarúgója több mint ötszáz mérkőzésen játszott csapatában, negyvenvenkilenc alkalommal a válogatottban. Páratlan technikai megoldásai magával ragadták a nézőket, nem véletlenül Tanár úrnak becézték társai és a szurkolók. Nemcsak értette a labdarúgást, hanem példamutatóan, sportszerűen is játszotta. Itthon és külföldön is tisztelték, becsülték. Igazi sportember volt.

idokapszula_nb_i_1982_83_16_fordulo_lazar_gyula.jpgLázár Gyula

"Lázár nagysága abban tornyosul fel a magyar futball egén, hogy benne mintha sűrítve jelentkezne, amit elődei tudtak, tettek és a pályán véghezvittek. Művésze a labdának a szó egész értelmében, de művésze a játéknak is olyan egyéniséggel, amely bele tud olvadni az egészbe, az együttesbe, hogy annak minden mozdulatával hasznára váljon."

Nemzeti Sport, 1931.

Humor:
idokapszula_nb_i_1982_83_16_fordulo_humor.jpg

Reklám:
idokapszula_nb_i_1982_83_16_fordulo_reklam.jpg

Kékfény:
Sok volt a lakás tűz a hét végén: a tragédiák négy ember életét is követelték. Az eseteket a rendőrség és tűzoltóság vizsgálja. Valószínűleg nyílt láng használata okozta a tüzet Békésszentandráson, az Arany János utca egyik melléképületében, ahol Juhász Sándor 78 éves nyugdíjas életét vesztette. A tüzet a szomszédok oltották el. A Bács-Kiskun megyei Kunszállás egyik tanyáján a 72 esztendős Balla Gábor ágyban dohányzott, s füstmérgezést szenvedett; a lángok között lelte halálát. Eddig ismeretlen ok miatt keletkezett a tűz a kiskunhalasi Felsőöregszőlők egyik épületében, ahol a 42 éves Király Imre rokkantnyugdíjas vesztette életét füstmérgezés következtében. Leányfalun, a SZOT Panoráma üdülőben a kéményből a füstcsövön át kipattanó szikra egy lakószobában okozott tüzet, mely a 85 éves Tóth István nyugdíjas életét követelte. Debrecenben, a Kőfaragó utca 43. számú családi házban késő este gázrobbanás történt. A konyhában használt propán-bután gáz kiömlött a palackból, és felrobbant. A robbanás következtében Kocsis György 48 éves debreceni lakos súlyos, életveszélyes, Nagy Sándor 37 éves ugyancsak debreceni lakos pedig könnyebb égési sérüléseket szenvedett. A családi ház a robbanás következtében összedőlt. A gázömlés és -robbanás okának vizsgálatát szakértők bevonásával megkezdték. 

Közoktatás:
Döntés előtt állnak az általános iskolák végzős diákjai. Csak a fővárosban 22 ezer nyolcadikos fejezi be tanulmányait, őket a gimnáziumokban 6700, a szakközépiskolákban 9500, a szakmunkásképző intézetek nappali tagozatán 14 250 és a szakiskolákban 1000 hely várja. Ez az arány országosan jellemző: jóval több a középiskolai helyek száma, mint a végzős nyolcadikosoké. Ez nem azt jelenti, hogy tanulmányi eredményétől és képességeitől függetlenül mindenki ott folytathatja a tanulást, ahol szeretné. A híradás- és a számítástechnikai szakmákban például többszörös a túljelentkezés.

Közellátás:
Már a tél második felében járunk, az őstermelők most már kevesebb zöldséget és gyümölcsöt hoznak a piacokra, mint az előző hónapokban. Az állami és különösen a szövetkezeti kereskedelem azonban az idénynek megfelelő cikkek többségéből változatlanul kielégítő kínálatot képes nyújtani. Burgonyából a keresletet meghaladó mennyiség van most is a piacokon és az üzletekben. A szövetkezeti kereskedelem az árut most átválogatva, sok helyen 5 kilónként előrecsomagolva árusítja. Vöröshagymából is bőségesek a készletek. Leveszöldségből szintén kielégítő a piaci kínálat. A főzelékfélék közül fejes káposztából mintegy 20 százalékkal többet tároltak, mint az előző évben és változatlanul bőségben van belőle a piacokon. Kelkáposztából azonban már csökken a felhozatal. Szárazbabból, lencséből és sárgaborsóból ugyancsak megfelelő mennyiség kerül a piacokra. Savanyított káposztából és vegyes savanyúságból kielégítő a piaci kínálat. E cikkekből is mindvégig ki lehet majd elégíteni a lakosság igényét. Céklából, tormából és fekete retekből szintén megfelelő a felhozatal. Téli almából most is nagy mennyiség van a piacokon. A meglevő készletekből a tavaszi gyümölcsök be- éréséig ki lehet elégíteni a lakosság igényeit. Valószínű, hogy néhány ezer tonna jut még belőle exportra is. Téli körtét más években ilyenkor már csak elvétve lehetett találni az üzletekben. Most azonban a héten még ebből is megfelelő mennyiség kerülhet forgalomba. A budapesti Zöldért üzleteiben a téli almát - a minőségének megfelelően - most kilónként 6,80, illetve 12,60 forintért, a téli körtét pedig 8, 14 és 20 forintért árusítják. Az őstermelők és a magánkiskereskedők viszont a téli almát már 14, 18, a téli körtét 15, 18, 24 forintért adják. Citromból változatlanul kiegyensúlyozott az ellátás. A kubai grapefruit szezonja most már véget ér. 

idokapszula_nb_i_1982_83_16_fordulo_boseges_aruellatas.jpgA tél vége ellenére bőséges a zöldség- és gyümölcsellátás az ország piacain

Színházbemutatók:

idokapszula_nb_i_1982_83_16_fordulo_rokonok_jatekszin_drahota_andrea_es_kozak_gabor.jpgRokonok, Játékszín, Drahota Andrea és Kozák András

idokapszula_nb_i_1982_83_16_fordulo_magasfeszultseg_reflektor_szinpad_csomos_mari_mecs_karoly.jpgMagasfeszültség, Reflektor Színpad, Csomós Mari és Mécs Károly

Könnyűzene:
Az instrumentális rockzenét játszó Solaris együttes négy tagja kivált, és a hasonló erényeket csillogtató Lobogó billentyűsével új zenekart alakított. Az I. Emelet névre keresztelt gárda - saját meghatározása szerint - „fiatalos, vidám zenét" játszik. November végén mutatkozott be a Fővárosi Művelődési Házban, azóta is klubokban hallható gyakrabban. A zenekar tagjainak szám a - a mellékelt kép tanúsága szerint is - hat fő: Berkes Gábor (billentyűs hangszerek), Cser György (ének), Bogdán Csaba (gitár), Kisszabó Gábor (basszus), Rauschenberger Ferenc (dob) és Terek István (ének és ütőhangszerek). Levélcíme: 1137 Bp., Pozsonyi út 25.
idokapszula_nb_i_1982_83_16_fordulo_elso_emelet.jpg

Állásajánlat:
idokapszula_nb_i_1982_83_16_fordulo_allas.jpg

A hét szerdáján a két reprezentatív futballválogatott már március végére gondolt: fontos mérkőzéseket játszottak. Az A válogatott Luxemburgban kezdi az Európa-bajnoki selejtező sorozatát, míg az olimpiai együttes Bulgáriában vív selejtező találkozót. A gárdák idehaza osztrák ellenfelekkel mérkőztek, próbák voltak ezek javából! Az A válogatott a Megyeri úti Ú. Dózsa-stadionban az osztrák bajnok Austria Wien ellen lépett pályára.
idokapszula_nb_i_1982_83_16_fordulo_magyarorszag_austria_wien.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_16_fordulo_magyarorszag_austria_wien_hannich.jpgVita a tizenegyes körül, Hannich pedig már készülődik

idokapszula_nb_i_1982_83_16_fordulo_magyarorszag_austria_wien_nyilasi.jpgNyilasi az első gólt fejeli ez osztrák kapuba

idokapszula_nb_i_1982_83_16_fordulo_magyarorszag_austria_wien_torocsik.jpgGasselich rángatja Töröcsik trikóját

idokapszula_nb_i_1982_83_16_fordulo_magyarorszag_austria_wien_garaba_poloskei_toth_jozsef.jpgPölöskei együtt védekezik Garabával és Tóth Józseffel (hátul)

Az olimpiai csapat a Czabán Samu téren az Admira Wacker ellen játszott.
idokapszula_nb_i_1982_83_16_fordulo_magyarorszag_admira_wacker.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_16_fordulo_magyarorszag_admira_wacker_dajka_borso.jpgDajka vezeti a magyar támadást, hátul Borsó

És akkor lássuk a lényeget, az NB I. 16. fordulóját! A szurkolók számára csaknem kínszenvedésnek tetsző háromhónapos szünet után folytatódik az első osztályú futballbajnokság; újra játékban a labda. A sportág barátai ezt még akkor is úgy érzik, ha az őszi szezonban jó néhányszor csalódás érte őket, vagy legalábbis nem olyan játékkal örvendeztették meg az együttesek, amely elvárható lett volna. Most örömmel regisztrálják, hogy itt a tavasz - a futballrajt mindig a kikeletet jelenti -, így tizenöt forduló 120 mérkőzése következik június 11-ig.

ZTE-Vasas
A „Zete” most boldogan kiegyezne egy olyan bravúros győzelemmel, mint amilyent az őszi szezonnyitón a Fáy utcában ért el. Ám minden bizonnyal ez csak ábránd, a Vasas legalább egy ponttal jobb. Zalaegerszegen több helyi vállalat, a honvédség, a diákok es a játékosok közreműködésével megtisztították a pályát és a nézőteret a 30-40 centiméteres hótól. A Zalában vendégeskedő Vasas nélkülözi a sérült Segesvárit és Rixert.
idokapszula_nb_i_1982_83_16_fordulo_zte_vasas.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_16_fordulo_zte_vasas_komjati_soos_birkas_kakas_hires.jpgBirkás fejeli el a labdát Soós elől. A kapuban Kakas, előtte Komjáti és a később sérülés miatt levonuló Híres

DVTK-Rába ETO
A Verebes-különítmény idegenben is bátor támadójátékáról híres, ez számára legrosszabb esetben is egy pontot eredményezhet, még a jó Diósgyőr ellenében is.
idokapszula_nb_i_1982_83_16_fordulo_dvtk_raba_eto.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_16_fordulo_dvtk_raba_eto_fekete_csonka.jpgFekete küzd Csonkával, a győri játékos elrúgta a diósgyőri elől a labdát

idokapszula_nb_i_1982_83_16_fordulo_dvtk_raba_eto_burcsa_teodoru_i_rezi.jpgTeodoru I kezdeményez támadást Burcsa és Rezi között

MTK-VM-Csepel
A vendégegyüttes újólag szeretné igazolni, hogy őszi elsősége nem véletlen, a mozgékony és technikás csapat legalább egy pontra számít a 13. helyezett gárda ellen. Az MTK-VM-et viszont ösztönzi, hogy veszélyes zónában lebeg. AZ MTK-VM labdarúgócsapatának játékosai közül Handel György leszerelt, „angyalbőrbe” bújik viszont a hét végén Kürtösi Ferenc. Az utánpótlás válogatott kerettag, Bognár György egyelőre halasztást kapott, így rá a tavasszal továbbra is számíthat Sárosi László vezető edző. A Csepel együttesében Kelemen és Lazsányi felépült. Tulipán húzódása miatt kényszerpihenőre szorul az MNK-mérkőzósen kiállított Godán pedig eltiltását tölti.
idokapszula_nb_i_1982_83_16_fordulo_mtk_vm_csepel.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_16_fordulo_mtk_vm_csepel_dekany.jpgA Csepel második gólja, szerzője (balról) Dékány

idokapszula_nb_i_1982_83_16_fordulo_mtk_vm_csepel_gaspar.jpgGáspár, az MTK-VM kapusa szögletrúgást hárít

idokapszula_nb_i_1982_83_16_fordulo_mtk_vm_csepel_lazsanyi.jpgLazsányi (a földön bal oldalon) szerezte az első gólt

Haladás-Ferencváros
A Szombathely mindenképpen szeretné feledtetni legutóbbi, a budapesti zöld-fehérektől elszenvedett 4:0 arányú vereségét, de még így is legfeljebb a döntetlenben bizakodhat, bármenynyire is emlegetik a szurkolók a Ferencváros állítólagos téli válságát.
idokapszula_nb_i_1982_83_16_fordulo_haladas_ferencvaros.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_16_fordulo_haladas_ferencvaros_jancsika_szabo_ferenc_zsiboras.jpgJancsika, a Ferencváros védője a kapu torkában megelőzi a gólra éhes Szabó Ferencet. Zsiborás tehetetlenül szemléli a jelenetet

Bp. Honvéd-Nyíregyháza
A határozott és energikus kispesti csapat oly sok reményt táplál előkelő helyezését illetően, hogy egyszerűen nem engedheti meg magának a könnyedséget. Ha céltudatos lesz, biztosan nyer.
idokapszula_nb_i_1982_83_16_fordulo_bp_honved_nyiregyhaza.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_16_fordulo_bp_honved_nyiregyhaza_dajka_kiss_miklos.jpgDajka lendületes rohama után érkezik a nyíregyházai tizenhatoson belülre, és nagy lövést zúdít Varga kapujára

idokapszula_nb_i_1982_83_16_fordulo_bp_honved_nyiregyhaza_esterhazy.jpgEsterházy veszélyezteti az ellenfél kapuját, de leperdült lábáról a labda

Ú. Dózsa-Pécsi MSC
A tavaszi mecsekaljai döntetlen után a lila-fehér csapat egyértelműen esélyes már csak azért is, mert Törőcsik a válogatott hétközi edzőmérkőzésén bemutatta, milyen a technikás-táncos játék. A leszerelt Róth elfoglalja helyét a PMSC védősorában, igy Kincses egy sorral előrébb lép.
idokapszula_nb_i_1982_83_16_fordulo_u_dozsa_pecsi_msc.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_16_fordulo_u_dozsa_pecsi_msc_kisznyer_steidl.jpgHarc a középpályán. Az egyik pécsi játékos a földre került, Kisznyér átugorja, de Schulteisz már fordult, és övé a labda. Hátrább a hosszú sérüléséből felépült Steidl

idokapszula_nb_i_1982_83_16_fordulo_u_dozsa_pecsi_msc_steidl_gallai.jpgA 7-s számú Gallai becsúszással próbálja szerelni Steidlt

idokapszula_nb_i_1982_83_16_fordulo_u_dozsa_pecsi_msc_kardos.jpgKardos légstoppal szerzi meg a labdát

idokapszula_nb_i_1982_83_16_fordulo_u_dozsa_pecsi_msc_katzirz_szabo_andras.jpgSzabó (11) sportszerűen átugorja a kivetődő Katzirzot

Videoton-Békéscsaba
A két stílusos együttes csatájából a fehérváriak csak akkor kerülhetnek ki győztesen, ha bizonyítani akarják, hogy MNK-bukásuk csak véletlen volt. Mivel á Békéscsaba igazán üde és látványos futballt játszik, a tipp: x. Tartalékos együttessel rajtol a Békéscsaba. Hiányzik a kiállítás miatt eltiltott Kerekes és Fabulya, a porc műtéten átesett Rabcsák. Zsömbörgi és Oláh kapus sem teljesen egészséges.
idokapszula_nb_i_1982_83_16_fordulo_videoton_bekescsaba.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_16_fordulo_videoton_bekescsaba_csongradi.jpgCsongrádi vezet támadást

Tatabánya-DMVSC
Totónyelven szólva, ez a bizonyos fix döntetlen.
idokapszula_nb_i_1982_83_16_fordulo_tatabanya_dmvsc.jpg
A mérkőzések után lássuk az 16. forduló válogatottjait! Némi meglepetés, hogy a gólgazdag forduló ellenére 7-es osztályzatnál nem született jobb, ez ellenére - vagy inkább e mellett -  csak az angyalföldi Farkas tudott 6-os érdemjeggyel az első csapatba bekerülni. Cserében a második csapatba is jutott a legjobb érdemjeggyel rendelkező játékos. A forduló játékosa a győri Hannich Péter lett, aki két, büntetőből elért gólján felül remekül irányította csapatát.
idokapszula_nb_i_1982_83_16_fordulo_a_fordulo_valogatottja.jpg

A góllövőlista élén álló Dobány nem szerzett gólt, nem úgy, mint a duplázó Hannich, aki így nagyok közel került hozzá. Egyéb jelentős változás nem történt a közvetlen élmezőnyben.
idokapszula_nb_i_1982_83_16_fordulo_gollovo_lista_copy.jpg
Nem is sikerülhetett volna szebben a labdarúgó-bajnokság tavaszi nyitánya: ragyogó napsütés fogadta a csapatokat, az érdeklődőket. A mérkőzések általában a papírformaeredményeket hozták: győztek az élen állók, a ZTE kivételével kikaptak az „alsóháziak”. A gólözön ellenére négy csapat eredménytelen maradt. Idegenbeli győzelemmel kezdett a Csepel, az FTC és a Rába ETO. Kiváltképpen a bajnokcsapat diósgyőri gólszürete látványos. Másfél óra alatt tíz gól - ez nem akármilyen teljesítmény, még akkor is, ha a labda a csúszós, latyakos talajon sokszor „önállósította magát". Örömteli jel, hogy válogatottjaink közül Hannich, Póczik, Nyilasi, Pölöskei, Törőcsik és Kiss László feliratkozott a góllövőlistára. A tabella élén továbbra is a Csepel áll, sőt, a dobogón sincs változás. A Vasast megelőzve előrébb lépett az Ú. Dózsa és a Ferencváros is. Egyéb említésre méltó változás, hogy a kieső helyek egyikén a Zete helyet cserélt a Pécsi MSC-vel.
idokapszula_nb_i_1982_83_16_fordulo_tabella.jpg

Mezey György, a labdarúgó olimpiai válogatott szakvezetője az első tavaszi forduló után kijelölte azt a tizenhét játékost, aki hétfőn 19 órakor találkozik az Aero szállóban, s kedden utazik az NDK-ba. Ezek a következők: Kovács A., Gulyás - Paróczai, Kőhalmi, Turner, Godán, Kardos, Gálhidi, Jancsika - Kelemen, Lazsányi, Nagy A., Borsó, Pogány, Szokolai, Kiss S., Dajka. A csepeli Godán csak abban az esetben utazik, ha a hétfői orvosi vizsgálat helyesli. Az U-válogatott szerdán az A-válogatottal mérkőzik. A keret tagjai közül Pecsics, Teodoru II, Mészáros, Takács és Kurucz kedden 19 órakor találkoznak az MLSZ-ben, a többiek pedig - Disztl P., Disztl L., Szieben, Grósz, Horváth R., Balogh, Szabados, - Csima, Gere, Détári, Bognár, Szabó A., Kiprich Fodor, Csehi - szerdán 11-kor.

Legvégül tekintsük át az NB II. legfontosabb hétvégi momentumait. Megtörtént a bemutatkozás a második osztályban is. A tíz találkozó közül három vendéggyőzelemmel végződött. A Volán „házirangadón” a 22-esek legyőzték a listavezetőt.
idokapszula_nb_i_1982_83_16_fordulo_nb_ii_1.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_16_fordulo_nb_ii_2.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_16_fordulo_nb_ii_volan_22_volan_fekete_laszlo.jpgFekete, a Volán balszélsöje bead Goschler mellett. A fiatal, s ezúttal kitűnő teljesítmény nyújtó Kosztolnik most csak szemlélője az eseményeknek

A következő hétvégén jön a 17. forduló, az alábbi párosításokkal:

Pécsi MSC - Videoton
Rába ETO - Tatabánya
Békéscsaba - Bp. Honvéd
Nyíregyháza - Újpesti Dózsa
Ferencváros - ZTE
DMVSC - MTK-VM
Csepel - Haladás
Vasas - DVTK

Kiemelt támogatónk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepsport.jpg

Aranyfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_kepes_sport.jpg

Ezüstfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_labdarugas.jpg

Bronzfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepszabadsag.jpg

Emlékeztetőül:

Időkapszula: NB I. - 1982/83

Szintén figyelmükbe ajánljuk: 

Időkapszula: NB I. - 1980/81
Időkapszula: NB I. - 1981/82
Időkapszula: NB I. - 1983/84

Végül egy kis kötelező irodalom: 

Osztálynapló
Két évtized felejthetetlen és elfelejtett magyar hálóőrei

Köszönetnyilvánítás:

Sorozatunk nem jelenhetne meg Kárpáti Tamás segítsége nélkül akinek ezek a kincsek digitalizálva is megvannak. Köszönet illeti a Népsport tudósítói gárdáját is a kiváló összefoglalókért. 

Megjegyzés:

A sorozatot maribor és a szerethető dózsás együtt készíti, a szerző neve csak blogmotor etetésére van feltüntetve.

Olvasóink segítségét szeretnénk kérni: Szívesen fogadunk kiegészítéseket, javításokat, javaslatokat, korabeli anyagokat, egyszóval bármit amivel pontosítani és jobbá lehet tenni a sorozatot. Különösen örülnénk ha volt játékosok, edzők, vezetők, játékvezetők, gyúrok, jegyszedők, szurkolók és bárki más akinek valamilyen története, emléke van jelentkezne nálunk és egy-egy interjúval és beszélgetéssel színesíteni tudnánk az anyagot. Elérhetőségeink: emailen a valogatott.blog@gmail.com, Twitteren @ValogatottBlog, Facebookon pedig megtalálhatóak vagyunk a https://www.facebook.com/Valogatottblog címen. Előre is köszönjük.

8 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://valogatott.blog.hu/api/trackback/id/tr5814389926

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Feyyaz 2018.12.31. 00:03:04

MTK-VM - Csepel (1-3).
Ezen a mérkőzésen mutatkozott be az MTK-ban rokonom, Sörös Lajos, akit januárban, a megyei I. osztályból vittek el a Hungária körútra.

JuAn 2019.01.01. 19:51:44

Kozák András volt Drahota Andrea férje.

maribor_ 2019.01.01. 19:59:01

@JuAn: Ehh, javítom. Köszi.

Fandor 2019.01.08. 21:55:50

"Stefan Olszowski megkoszorúzta a Magyar Hősök emlékművét".
Pedig mi Teresa Orlowski látogatását vártuk. De nem jött. Legfeljebb álmunkban.

köszönöm hogy elmondhattam.

maribor_ 2019.01.09. 14:23:06

@Fandor: A Ponomarjov-függőségre ez lehet az egyetlen magyarázat.

Feyyaz 2019.01.09. 20:53:13

@Fandor:
Ahh,Teresa Orlowski!
Amber Lynn és Dolly Buster közt ő volt a kedvenc!

maribor_ 2019.01.10. 08:16:03

@Feyyaz: Volt olyan film, amibe köztük volt? :)

Feyyaz 2019.01.10. 21:04:52

@maribor_: "Volt olyan film, amibe köztük volt? :)"

Hát sajna nem... :(
Lévén Amber Lynn amerikai filmekben nyomta...
Pedig azért egy ilyen trióval megtekintettem volna egy "szendvicset"!!
süti beállítások módosítása