Válogatott okosságok

Szurkolói gondolatok, elemzések, mélázások a válogatottainkról, válogatás nélkül.

Ajánlataink

Sztancsik Richárd: Városok, stadionok, kocsmák

Rendelje meg közvetlenül a szerzőtől!

varosok.stadionok@gmail.com

Ár 2999 Ft.Részletek itt


kupanap.jpghungarianultras.jpg

Friss topikok

Facebook oldalunk

Időkapszula: NB I. 1983/84 22. forduló

2020.11.12. 12:48 maribor_

1984. április 14-15., a hónap második hétvégéje

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_headlines_bettino_craxi_kadar_janos.jpgLázár György miniszterelnök meghívására hivatalos látogatáson hazánkban járt a héten Bettino Craxi az Olasz Köztársaság miniszterelnöke. Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára az Országházban találkozott vele

Lássuk először a hét legfontosabb közéleti és külpolitikai eseményeit.

április 9.

Szűrös Mátyás, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának titkára fogadta Najef Havatmeht, a Demokratikus Front Palesztina Felszabadításáért Szervezet főtitkárát, aki küldöttség élén tartózkodik hazánkban. A szívélyes légkörű megbeszélésen véleményt cseréltek a nemzetközi helyzet időszerű kérdéseiről, mindenekelőtt a közel-keleti válság legutóbbi fejleményeiről. Síkraszálltak a Palesztinai Felszabadítási Szervezet egységének mielőbbi helyreállításáért. Az MSZMP képviselője ismételten megerősítette a magyar nép szolidaritását a palesztin arab nép igazságos harcával, amelyet törvényes jogaiért, önálló államának megteremtéséért folytat.

A Hazafias Népfront Országos Tanácsa és a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság vezetői Pozsgay Imre, a HNF OT főtitkára és Szakali József, a KNEB elnöke vezetésével megbeszélést tartottak a két szervezet együttműködéséről. Megállapították, hogy a társadalmi alapokon nyugvó állami ellenőrzés hatékonyabb megvalósítása, a szocialista demokrácia további elmélyítése szempontjából hasznos együttműködés valósul meg a népfrontbizottságok és a népi ellenőrzési bizottságok között. Különösen fontosnak tartják a közvélemény tájékoztatását mind a vizsgálatok tapasztalatairól, mind pedig á végrehajtásról. Egyetértettek abban, hogy az együttműködés további erősítését szolgálja, ha az állampolgárok széles körét érintő kérdésekben a vizsgálatokat követően még következetesebben figyelemmel kísérik a javaslatok megvalósulását. Ilyenek például az életkörülményeket jelentősen befolyásoló kereskedelmi, szolgáltatási, kommunális és lakásügyek. Ezekhez a vizsgálatokhoz a népfrontmozgalom széles körű társadalmi bázist nyújt, ami elősegítheti a jobb végrehajtást. Megállapodtak abban is, hogy a vizsgálatok tapasztalatait a népfront fórumain ismertetik, biztosítva ezzel a közvélemény jobb informálását.

Duschek Lajosné elnökletével ülést tartott a Magyar Nők Országos Tanácsának elnöksége. A testület Faluvégi Lajos miniszterelnök-helyettesnek, az Országos Tervhivatal elnökének tájékoztatása alapján megtárgyalta a távlati tervek körébe tartozó népesedéspolitikai kérdésekkel kapcsolatos hosszú távú elgondolásokat. A vitában elhangzott javaslatokat, észrevételeket az elnökség eljuttatja a Minisztertanácshoz.

Amint erről a televízió és a rádió már hírt adott, vasárnap éjjel súlyos kárt okozó vízcsőtörés történt Budapesten, a IX. kerület Mester utca és Angyal utca kereszteződésében. A nagy erővel feltört víz 400 négyzetméteres útfelületet és járdát tett tönkre, megrongálta a villamossíneket s a váltókat. A Fővárosi Vízművek, a BKV és a Fővárosi Közterület-fenntartó Vállalat szakemberei azonnal hozzáláttak a hiba elhárításához. A helyreállítást nehezítette, hogy a vízvezetékek fölött négy, középfeszültségű elektromos kábel húzódik, s e fölött találhatók a villamossíneket tartó súlyos betontömbök. A csőtörés miatt a Mester utca páros oldalán szünetelt a vízszolgáltatás, ezekbe a házakba lajtos kocsikkal szállították a vizet.

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_mester_utcai_csotores.jpgDéli helyzetkép a Mester utcában

A csőtörés színhelyén egész éjjel dolgoztak a szakemberek. A két eltörött cső közül a kisebb átmérőjű hibáját reggelre kijavították, és ismét megindulhatott a vízszolgáltatás. A kora délutáni órákra befejezték a másik, 400 milliméteres nyomócső helyreállítását is. Ezután következhet a kráternyi üreg megtisztítása, feltöltése, az egyéb közművek, így az elektromos vezetékek helyreállítása. A felszíni munka várhatóan még több napot vesz igénybe, hiszen bonyolult váltó és kitérő sínrendszer rongálódott meg. Ugyancsak rendbe kell hozni a nagy területen megsérült utat és járdát. továbbra is lezárva tartják a Mester utcát a Ferenc körút és a Tinódi utca között. A Boráros tér felől közlekedők a Gabona utca és a Tinódi utca terelőútvonalakat vehetik igénybe, a Gabona utca ez idő alatt fordítottan egyirányú. A Hámán Kató utca felől a terelőút az Ipar utca vagy a Bokréta utca. A 30-as villamos csak a ferencvárosi kocsiszínig közlekedik, ahonnan az utasok autóbuszokkal folytathatják útjukat. Az autóbuszokra a Boráros téren lehet felszállni.

A Szovjet Olimpiai Bizottság nyilatkozatot tett közzé a Los Angeles-i olimpiai játékokkal kapcsolatban, s a többi között leszögezi: Valamivel több, mint három hónap van hátra a XXIII. nyári olimpiai játékok kezdetéig. Mind közelebb kerül az az időpont, ameddig a nemzeti olimpiai bizottságoknak döntést kell hozniuk a részvételről. Ronald Reagan, az Egyesült Államok elnöke írásban vállalt garanciát a NOB előtt, hogy az Egyesült Államok kormánya meg fogja tartani az olimpiai alapokmányban foglalt hagyományokat, szabályokat és előírásokat. A tények azonban azt mutatják, hogy számos fontos kérdésben a vállalt kötelezettségeket és garanciákat nem teljesítették. Az Egyesült Államokban széles körű kampány bontakozott ki a Szovjetunió olimpiai részvétele ellen. Mindez teljesen ellentétben áll az olimpiai alapokmány hagyományaival és szabályaival. Az alapokmány szerint nincs helye semmiféle diszkriminációnak, sem faji, sem vallási, sem politikai okok alapján, vonatkozzanak azok országokra vagy egyes személyekre. Közismert, hogy az olimpiát rendező ország felelősséget vállal, és gondoskodik a részt vevő nemzeti küldöttségek teljes biztonságáról. A jelenlegi helyzet Los Angelesben kétségeket támaszt az ezzel kapcsolatos intézkedések hatékonyságát illetően.

Jurij Andropov sugárút - ez áll azon a vörös gránitból készült táblán, amelyet hétfőn helyeztek el a Szovjetunió Kommunista Pártja és a szovjet állam, a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom kiváló személyiségéről nemrégiben elnevezett út elején. Jurij Andropov nevét a korábbi Proletarszkij Proszpekt, Moszkva egyik legnagyobb sugárútja viseli ezentúl. Az emléktábla leleplezése alkalmából a helyszínen gyűlést tartottak a moszkvai dolgozók.

A szovjet-iraki barátsági és együttműködési szerződés aláírásának 12. évfordulója alkalmából a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége és a Szovjetunió Minisztertanácsa táviratban üdvözölte Szaddam Husszein államfőt, a Forradalmi Parancsnokság Tanácsának elnökét és az iraki népet.

Az enyhülést jelentős mértékben előmozdíthatná a fegyverkezési hajsza csökkentése, a kelet-nyugati kapcsolatok élénkítése és a közép-amerikai konfliktus tárgyalásos rendezése - hangoztatta a Szocialista Internacionálé három vezetője. A Madridban tartott nem hivatalos találkozón Willy Brandt, a szervezet elnöke, valamint a két alelnök, Bruno Kreisky és Felipe González áttekintette a nemzetközi élet időszerű kérdéseit. Közös sajtóértekezletükön hangsúlyozták, hogy égetően szükséges a kelet-nyugati politikai, gazdasági, kereskedelmi kapcsolatok szélesítése, az eltérő társadalmi berendezkedésű államok párbeszéde. Sürgették, hogy az európai államok kezdeményezőleg járuljanak hozzá a feszültség csökkentéséhez. A közép-amerikai helyzetet mindhárom politikus rendkívül veszélyesnek minősítette, s kifejezte aggodalmát a nicaraguai kikötők elaknásítása miatt. - Ez nyílt amerikai beavatkozással, a nemzetközi egyezményeik durva megsértésével egyenlő - jelentette ki González.

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_felipe_gonzalez_bruno_kreisky_willy_brandt.jpgA tanácskozás részvevői: Felipe González, Bruno Kreisky és Willy Brandt

II. János Pál pápa bejelentette, hogy nagyszabású átszervezéseket hajtanak végre a Vatikán Központi irányító apparátusában. A Szentszék illetékesei szerint a Vatikán újkori történetében még nem került sor ilyen széles körű személycserékre a római katolikus egyház hierarchiájának a csúcsain. Az egyik legfontosabb változás Agostino Casaroli bíboros, vatikáni államtitkár, az egyházi közügyek tanácsa vezetője minőségében gyakorolt adminisztratív jogkörének kiterjesztése: a pápai dekrétum szerint mostantól ő képviseli az egyházfőt a vatikánvárosi állam szuverenitását érintő ügyek intézésében, amelyekkel eddig II. János Pál személyesen foglalkozott. Casaroli, a Szentszék voltaképpeni külügyminisztere - eddigi tisztségeinek megtartásával - mostantól Vatikánváros főpapi tanácsának az elnöki tisztét is betölti. II. János Pál pápa a Vatikán központi apparátusában összesen 18 fontosabb személycserét hajtott végre.

Nicaragua panaszt emelt a hágai nemzetközi bíróságnál az Egyesült Államok ellen amiatt, hogy a washingtoni kormányzat támogatja a nicaraguai nép és a kormány elleni fegyveres akciókat. Nicaragua hollandiai nagykövete sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy Washington szervezi és irányítja azokat a katonai erőket, amelyek behatoltak Nicaragua területére, és amelyek elaknásították kikötőit. Managua kéri, hogy az ENSZ szervezeteként működő hágai nemzetközi bíróság szólítsa fel az Egyesült Államokat a sandinista rendszer elleni akciók azonnali beszüntetésére, és a kormányellenes erőknek nyújtott támogatás leállítására. Nicaragua egyben a Washingtonból támogatott ellenforradalmárok által az elmúlt három évben okozott károk megtérítését is kéri. Az Egyesült Államok bejelentette, hogy semmilyen közép-amerikai ügyben nem fogadja el a hágai nemzetközi bíróság döntését.

Bejrúti sajtóértesülések szerint későbbre halasztották, s a csapatszétválasztási terv végrehajtásától, valamint a tűzszünet megszilárdításától tették függővé Amin Dzsemajel libanoni és Hafez Asszad szíriai elnök szerdára jelzett damaszkuszi csúcstalálkozóját. Ellenzéki körökben azzal vádolják Amin Dzsemajel elnököt, hogy az időhúzó manőverekkel, a biztonsági intézkedések halogatásával nyomást akar gyakorolni Szíriára, engedményeket próbál kicsikarni rendszere számára. Azt az elvet akarja érvényesíteni, hogy Szíriának a keresztény jobboldallal kell egyezségre jutnia a mohamedán közösség, a haladó erők rovására.

Az 56. Oscar-díj gálán, melyet a Los Angeles-i Dorothy Chandler Pavilionban tartottak, a Becéző szavak (Terms of Endearment) című film tarolt. Tizenegy jelölésből ötöt (Legjobb film, legjobb színésznő -Shirley MacLaine -, legjobb férfi mellékszereplő - Jack Nicholson -, legjobb rendező - James L. Brooks -, legjobb forgatókönyv) sepert be a film. A legjobb színészi alakításért Robert Duvallt jutalmazták, aki a Gyengéd megbocsátás (Tender Mercies) című filmben játszott, a legjobb női mellékszereplőnek pedig Linda Huntot találták A veszélyes élet éve (The Year of Living Dangerously) című filmben nyújtott alakításáért. Ingmar Bergman Fanny és Alexander című alkotása nyerte el a legjobb külföldi filmért járó Oscar-díjat, s megkapta a legjobb művészeti irányítás, a legjobb fényképezés és a legjobb jelmeztervezés díját is. Ebben a kategóriában a Kabay Barna és Gyöngyössy Imre által rendezett Jób lázadása a harmadik legtöbb szavazatot kapta.

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_james_l_brooks_shirley_maclaine_jack_nicholson.jpgA sikercsapat az öt szobrocskával: James L. Brooks, Shirley MacLaine és Jack Nicholson

április 10.

Három szakkiállítás nyílt meg a kőbányai vásárvárosban. A 8000 négyzetméternyi fedett és 11 ezer négyzetméteres szabad területen 15 ország és Nyugat-Berlin több mint félezer kiállítója mutatja be termékeit a Construma ’84, a Nemzetközi építőipari kiállítás, a Securex ’84, a Nemzetközi munkavédelmi és biztonságtechnikai kiállítás, valamint az Autoservice ’84, a Nemzetközi gépjármű-fenntartó és -javító-ipari kiállítás keretében.

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_tiszai_vegyi_kombinat.jpgA Tiszai Vegyi Kombinát kiállítása

Ábrahám Kálmán építésügyi és városfejlesztési miniszter megnyitó beszédében hangsúlyozta: a szakkiállítások célja, hogy egy-egy iparág minél tágabb teret kapjon új, korszerű termékei, módszerei bemutatásához. örvendetes, hogy mind nagyobb érdeklődés övezi a tavaszi szakkiállításokat határainkon túl is, így ezek mindinkább a hazai és külföldi szakemberek találkozóinak, tapasztalatcseréinek helyszínévé válnak.

A megnyitó előtt kiosztották - most először - a vásári díjakat és nagydíjakat. A Securex nagydíját az Explidet-1HD-L elnevezésű gáz- és oldószergőz-érzékelő nyerte, amelyet a Műszer Automatika Ipari Kisszövetkezet készített. A Construma nagydíját az Alba Regia Székesfehérvári Állami Építőipari Vállalat gipszpernye válaszfallapja, továbbá a Duna-Tisza közi Állami Építőipari Vállalat DUFA elnevezésű fa homlokzati nyílászáró családja, valamint a Hungária Műanyagfeldolgozó Vállalat Hungisol nevű tetőfedési alátétfóliája nyerte el. Kívülük kilenc terméknek ítéltek oda vásárdíjat.

A Budapesti Közlekedési Vállalat pályaépítői megkezdték a budavári sikló helyreállításának helyszíni előkészítését. A munkacsapat feladata, hogy a száz méter hosszú hegypályáról eltakarítsa az ott évtizedek alatt felhalmozódott törmeléket, megszabadítsák a sikló útvonalát a növényzettől is. Minderre azért van szükség, hogy a tervezők megismerjék az egykori sikló megmaradt részeinek tényleges állapotát, és a szakemberek elvégezhessék a kivitelezési tervekhez nélkülözhetetlen földtani, talajmechanikai és statikai vizsgálatokat; pontos képet kapjanak a régi támfalakról és alépítményekről.

A feltárás előtt tűzszerészek vizsgálták át a terepet, gondolva arra, hogy a második világháború során súlyos károkat szenvedett hegyoldalban még fel nem robbant lövedékekre is bukkanhatnak. Az építők munkájukat a forgalom zavarása nélkül, zárt területen végzik majd. Először kibontják az Alagút Lánchíd utca felőli oldalán emelkedő támfalat, majd csúszdákat építenek, amelyen alulról fölfelé haladva juttatják le a hegy lábához a pályát elborító, csaknem félméteres törmeléket és a kigyomlált növényzetet. Alig egy hónappal a budavári sikló helyreállítását elhatározó döntés megszületése után tehát megkezdődött a gyakorlati munka. Ez azt ígéri, hogy a terveknek megfelelően a mintegy százmillió forintos beruházás 1985 végén befejeződik, s a közlekedési eszközt 1986 tavaszán már birtokukba vehetik az utasok.

A holnap Budapestre érkező Bettino Craxi személyében először látogat olasz kormányfő Magyarországra. Ezenkívül még egy elsőséget mondhat magáénak: ő a vezetője az első olyan kormánynak hazája történetében, amelyben a kabinet élén szocialista párti elnök áll. Vendégünk az olasz politikai élet jelentős személyisége, aki fiatalon került magas tisztségekbe.
idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_bettino_craxi.jpgBettino Craxi már annak a Sandro Pertini szocialista párti köztársasági elnöknek a kezébe tehette le a hivatali esküt, akinek megválasztásáért maga is sokat tett. Energikus és a Szocialista Internacionálé életében is mind jelentékenyebb szerepet játszó politikust üdvözölhetünk ma hazánk vendégeként, akinek megvannak a lehetőségei, hogy - április 6-án tett emlékezetes nyilatkozata szellemében - valóban hozzájáruljon „a két európai tömb közötti bizalom légkörének megteremtéséhez".

Bettino Craxi miniszterelnök budapesti látogatása nagy jelentőségű esemény az olasz-magyar kapcsolatok szempontjából - jelentette ki az olasz kormányfő szóvivője. Craxi képviselője a miniszterelnöki palotában tájékoztatta az olasz és a külföldi sajtót a kormányelnök és Giulio Andreotti külügyminiszter szerdán kezdődő magyarországi programjáról. Emlékeztetett, hogy a látogatásra Lázár György miniszterelnök hívta meg az olasz kormányfőt. A két ország politikai érintkezésének történetéről szólva a szóvivő kiemelte Kádár János 1977 nyarán folytatott római megbeszéléseinek jelentőségét. - Most nem rutinjellegű utazásról, nem udvariassági látogatásról van szó, hanem elsősorban a két ország gazdasági, kulturális kapcsolatainak bővítéséről - hangoztatta a szóvivő, aki aláhúzta, hogy a megbeszélések során a kölcsönös érdeklődésre számot tartó nemzetközi kérdésekről is véleményt cserélnek. Az olasz polgári lapok közül több is annak a véleményének adott hangot, hogy a tárgyalások elsősorban a két országot érintik, de az együttműködés erősítése az európai feszültség enyhítéséhez is hozzájárulhat.

Moszkvában megtartották az SZKP Központi Bizottságának ülését, amelyen megvitatták és jóváhagyták a politikai bizottságnak a Legfelsőbb Tanács holnap kezdődő ülésszakával kapcsolatos szervezeti és más kérdésekben előterjesztett javaslatait. Az ülésen ugyancsak megvitatták az általános és szakmai képzést nyújtó iskolarendszer reformjának fő irányelveit, amelyről Mihail Zimjanyin, az SZKP KB titkára terjesztett elő beszámolót. Az ülésen Konsztantyin Csernyenko, az SZKP KB főtitkára átfogó beszédben vázolta fel a szovjet belpolitika legfontosabb feladatait, részletesen szólva a választott testületek, a tanácsok munkájáról, az irányító apparátus tevékenységéről, nemzetiségpolitikai kérdésekről s a gazdaság több fontos problémájáról.

Ugyancsak Moszkvában ülést tartott az SZKP Központi Revíziós Bizottsága, amelynek elnöke, Genagyij Szizov az ellenőrző munka erősítésének szükségességét hangsúlyozta.

Moszkvában ülést tartott a Legfelsőbb Tanács Elnöksége is. A tanácskozás részvevői megelégedéssel vették tudomásul az SZKP KB ülésének határozatait, Konsztantyin Csernyenko ott elhangzott megállapításait és következtetéseit. Értékelték a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának az előző választásoktól az idén márciusban lezajlott legutóbbi választásokig végzett munkáját, s áttekintettek az új összetételű szovjet parlament holnap kezdődő első ülésszakával kapcsolatos kérdéseket. Megvitatták és jóváhagyták a javasolt napirendet és ügyrendet.

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_legfelsobb_tanacs.jpgA Legfelsőbb Tanács Elnöksége az ülés alatt

A brit parlament délután - a Munkáspárt követelésére - háromórás vitát tartott a rendőrségnek a bányászsztrájkban játszott szerepéről. Előzőleg csaknem nyolcvan szénbányász-sztrájkőrt tartóztattak le Nagy-Britanniában, többségüket Nottinghamshire szénmezőin. A rendőrség újabban azt a taktikát alkalmazza, hogy polgári ruhás nyomozók szivárognak be a sztrájkőrök közé, és így igyekeznek informálódni terveikről. Gerald Kaufman, az ellenzék belügyi szóvivője a „gyanú” alapján eszközölt rendőri eljárást „felelőtlennek és lázítónak” minősítette. A Munkáspárt szerint a rendőrség szinte példátlan méretű bevetésével a belügyminiszter és a kormányfő egy „kényes helyzetet saját pártpolitikai céljaira használt ki”.

Egyiptom síkraszállt egy olyan közel-keleti rendezés mellett, amelynek keretében a PFSZ vezetése alatt önálló palesztin államot hoznának létre az Izrael megszállta Ciszjordániában. A kairói állásfoglalás abban a közös közleményben olvasható, amelyet a Közép-afrikai Köztársaság államfőjének tárgyalásai után adtak ki. Egyiptom ezzel hangsúlyt váltott közel-keleti politikájában, mivel eddig a palesztin autonómiát előirányzó, úgynevezett Reagan-tervet támogatta, a palesztin államalapítás joga azonban az ugyancsak 1982-ben meghirdetett fezi terv része. Az egyiptomi politika változásaira utal az is, hogy az államhatóságok immár nem ragaszkodnak ahhoz, hogy a politikai pártok képviselőjelöltjei elfogadják a, Camp David-i szerződésrendszert.

Az amerikai kongresszus demokrata párti tagjai élesen bírálták Ronald Reagan elnök közép-amerikai, elsősorban nicaraguai politikáját. A hadügyminisztériumból kiszivárgott hírek szerint a CIA egy titkos akció keretében hat hétig irányította a Nicaragua két csendes-óceáni kikötőjét övező vizek elaknásítását. A közeledő vízi járművek hangjára robbanó aknákat Corinto és Puerto Sandino kikötője előtt az éjszaka leple alatt telepítették motorcsónakokkal. Az akció bázisa egy, a nyílt tengeren horgonyzó amerikai teherhajó volt.

Thomas O’Neill, a képviselőház elnöke kijelentette: a fejlemények után szó sem lehet arról, hogy a kongresszus megszavazza, az amerikai elnök által kért 21 millió dollárt a nicaraguai kormány ellen harcoló lázadóknak. O’Neill megütközését fejezte ki a kormány bejelentése felett, hogy két évig nem hajlandó elfogadni a hágai nemzetközi bíróság illetékességét.

Miguel d’Escoto nicaraguai külügyminiszter, aki Washingtonba érkezett, megerősítette, hogy Nicaragua panaszt nyújtott be a hágai nemzetközi bíróságon a nemzetközi jogot sértő amerikai felforgató tevékenység miatt.

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_miguel_d_escoto.jpgD’Escoto Nicaragua washingtoni nagykövetségén sajtóértekezletet tart

A szovjet-indiai űrlegénység a tervek szerint holnap, moszkvai idő szerint 14 óra 51 perckor érkezik vissza a Földre a Szojuz T-10 űrhajóval. Eredeti szállító űrhajójuk, a Szojuz T-11 a Szaljut-7-tel összekapcsolódva a világűrben marad. A leszállás kijelölt körzete a kazahsztáni Arkalik várostól 45 kilométerre, keletre van. Ezt Viktor Blagov, a repülés helyettes irányítója közölte azon a moszkvai nemzetközi sajtóértekezleten, amelyen a világűr békés kutatásában kialakított sokéves szovjet-indiai együttműködésről volt szó. Vlagyimir Kotyelnyikov, az Interkozmosz tanácsának elnöke, a Szovjet Tudományos Akadémia alelnöke e közös kutatások fő irányairól beszélt.

A tájékoztatón bejelentették, hogy 1986-ban a Szovjetunió területéről újabb indiai mesterséges holdat indítanak útnak. Külön is kiemelték a szovjet-indiai űrlegénység által a napokban végzett Terra elnevezésű geofizikai kutatási programot, mint amely jelentős gazdasági haszonnal jár. E földi sajtóértekezlettel egy időben a Szaljut-Szojuz űrkomplexum hat asztronautája folytatta az előírt kutatási programot, s egyben megkezdte a felkészülést a nemzetközi legénység visszatérésére. Malisev, Sztrekalov és Sharma a Szojuz T-10-be csomagolja át a visszahozandó felszereléseket, kísérleti, kutatási anyagot. Ellenőrzik az űrhajó fedélzeti rendszereit, és próbaképpen bekapcsolják hajtóműveit is. Visszatérésüket követően a Szaljut-7 állandó legénysége, Kizim, Szolovjov és Atykov folytatja a kutatómunkát.

A Challenger amerikai űrrepülőgép legénységének a korábbi sikertelen kísérlet után sikerült befognia a Solar Max nevű mesterséges holdat. A távirányítással működő robotkar segítségével Terry Hart űrhajós ezúttal első próbálkozásra beemelte a meghibásodott műholdat az űrrepülőgép rakterébe. Holnap a Challenger két űrhajósa - George Nelson és James van Hoften - űrsétára indul, s megpróbálja kicserélni a Solar Max meghibásodott alkatrészeit. Amennyiben sikerrel járnak, csütörtökön újra pályára állítják a Nap-megfigyelő mesterséges holdat. Ha helyben nem tudják megjavítani, akkor a Challenger a mesterséges holdat visszahozza a Földre.

1980. február 14-én a NASA pályára állította Solar Maximum Mission (Solar Max) űrszondát. Az űrszonda feladata a napkitörések vizsgálata és mérése volt. Az űrszonda pályairányítási eszközei 1980 novemberében meghibásodtak és az űrszonda működésképtelenné vált. A javításra 4 évet kellett várni. 1984. április 8-10. között a Challenger űrrepülőgép megközelítette a Solar Maximum Mission (SMM) napfizikai holdat. J. van Hoften és G. Nelson űrhajósok űrsétájuk során nem tudták leállítani a műhold pörgését. Végül április 10-én a robotkarral sikerült megfogni az SMM-et, és elhelyezték a raktérben lévő tartókengyelbe. Április 11-én Hart és van Hoften 6 órás űrsétán megjavította a holdat, lecserélte hibás elektronikus irányító egységét, majd újra pályára állították a Solar Maxot. 1989 márciusában a műhold mágneses viharba került és sokat veszített magasságából majd irányíthatatlanná vált és lassan a Föld atmoszférájába süllyedve elégett.

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_george_nelson_solar_max_sts_41_c_challenger.jpgAz egyik sikertelen próbálkozás: George Nelson próbálja becserkészni a Solar Maxot

Az ausztráliai Melbourne egyetemi kórházában bejelentik, hogy március 28-án megszületett egy Zoe nevű csecsemő. A hír érdekessége, hogy ő a világon az első olyan mesterséges megtermékenyítésből született baba, aki fagyasztott embrióként került beültetésre édesanyjába.

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_zoe.jpgŐ Zoe

április 11.

Lázár Györgynek, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa elnökének meghívására este hivatalos látogatásra Budapestre érkezett Bettino Craxi, az Olasz Köztársaság Minisztertanácsának elnöke. Útjára elkísérte felesége, Anna Maria Craxi asszony. A kormányfő kíséretében van - több más olasz politikus társaságában - Giulio Andreotti külügyminiszter is. A magyar és olasz zászlókkal díszített Ferihegyi repülőtéren ünnepélyesen fogadták a magas rangú vendéget és kíséretét. Tiszteletére a légikikötőben csapatzászlóval fölsorakozott a magyar néphadsereg díszszázada. A fogadtatásra megjelent Lázár György és felesége, a kormány több tagja, közöttük Várkonyi Péter külügyminiszter, valamint Szita János, hazánk római és Emilio Paolo Bassi, Olaszország budapesti nagykövete, aki Budapesten csatlakozott az olasz miniszterelnök kíséretéhez. Ott volt politikai és gazdasági életünk több más vezető személyisége is.

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_bettino_craxi_lazar_gyorgy.jpgBettino Craxi és Lázár György a repülőtéren

A különgépből kilépő Bettino Craxit elsőként Lázár György üdvözölte, köszöntve kíséretének tagjait is. Úttörők virágcsokrot nyújtottak át a vendégeknek. A díszszázad parancsnoka jelentést tett az olasz kormányfőnek, majd fölcsendült a két ország himnusza. Ezután a magyar és az olasz vezetők kölcsönösen üdvözölték egymást. Az ünnepélyes fogadtatás után a vendégek a magyar vezetők társaságában, gépkocsival szállásukra hajtattak. A hivatalos magyar-olasz tárgyalások holnap kezdődnek meg a Parlamentben.

A Minisztertanács ülésén jelentést hallgatott meg a mezőgazdaság 1984. évi feladataira való felkészülésről, Megállapította, hogy az állami gazdaságok és a termelőszövetkezetek szervezetten és jó minőségben elvégezték az időszerű munkákat. Ugyanakkor komoly gond, hogy a lehullott téli csapadék nem pótolta az aszályos időszakban keletkezett vízhiányt, ennek következményei és hatása jelenleg is érezhetők. A Minisztertanács az öntözési kapacitás kihasználásának ösztönzésére központi támogatást határozott el. A kormány felhívta az illetékes minisztériumok, főhatóságok és szervezetek vezetőit, hogy fordítsanak külön figyelmet a mezőgazdaság és az élelmiszeripar előtt álló feladatok maradéktalan teljesítésének elősegítésére.

A galgamácsai községi temetőben mély részvéttel kísérték utolsó útjára a hatvanöt éves korában elhunyt Vankóné Dudás Julit, a népművészet mesterét, európai hírű naiv festőt. A sírnál Olsvai Imre népzenekutató búcsúztatta, méltatva az elhunyt munkásságát. A hozzátartozók és barátok nevében Moldován Domokos dokumentumfilm-rendező vett búcsút a népművészet mesterétől, akiről korábban filmet is készített.

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_vankone_dudas_juli_temetes.jpgVankóné Dudás Juli temetése

Konsztantyin Csernyenkót, az SZKP KB főtitkárát választották meg a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége elnökének, és ismét Nyikolaj Tyihonov kapott kormányalakítási megbízást. E személyi döntéseket az újjáválasztott szovjet törvényhozás szerdai első ülésszakának nyitónapján hozták. Az egész napos tanácskozáson megválasztották a Legfelsőbb Tanács két házának tisztségviselőit, az állandó bizottságokat, a népi ellenőrzési bizottságot, a legfelsőbb bíróságot és a legfőbb ügyészt.

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_konsztantyin_csernyenko.jpgKonsztantyin Csernyenko lett a Szovjetunió új államfője

A szövetségi és a nemzetiségi tanács délutáni, együttes ülésén az SZKP Központi Bizottságának megbízásából Mihail Gorbacsov, a politikai bizottság tagja, a KB titkára javasolta Konsztantyin Csernyenko államfővé választását. Mint mondotta, e kérdést megvizsgálta az SZKP KB előző napi ülése, és az elmúlt évek párt- és állami tevékenységének tapasztalataira támaszkodva, a szovjet társadalom és állam legfőbb érdekeiből kiindulva, egyhangúlag szükségesnek minősítették, hogy Konsztantyin Csernyenko főtitkár töltse be a Legfelsőbb Tanács Elnöksége elnökének tisztségét.

Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára és Losonczi Pál, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke táviratot küldött - megválasztása alkalmából -Konsztantyin Csernyenkónak , a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága főtitkárának, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége elnökének Moszkvába.

Sikeresen befejeződött a szovjet-indiai közös űrrepülés: a háromtagú nemzetközi legénység moszkvai idő szerint 14 óra 50 perckor a Szojuz T-10 leszálló egységével visszatért a Földre. A jelentések szerint Malisev, Sztrekalov és Sarma közérzete kifogástalan. A szovjet televízió az irányító központból adott egyenes közvetítést a leszállás izgalmas perceiről. A program kezdetén először rövid filmfelvételt sugároztak a nemzetközi legénység űrbúcsújáról. Malisev, Sztrekalov és Sharma, miután minden szükséges felszerelést, kutatási eredményt átvitt a Szojuz T-10-re, elköszönt az űrkomplexum állandó személyzetétől, Kizimtől, Szolovjovtól és Atykovtól. A közvetítésben a filmfelvételen bemutatták azt is, amint elfoglalták helyüket a visszatérő űrhajóban, amely délelőtt, valamivel 11 óra után levált a Szaljut-7-Szojuz T-11 űrállomásról, és visszaindult a Földre. Az átszállás előtti utolsó pillanatokat Rukavisnyikov űrhajós kommentálta az irányító központból, amely állandó kapcsolatban állt az űrhajósokat a kijelölt körzetben váró helikopterekkel. Sima leszállás - hangzott a jelentés 14 óra 50 perckor; a Szojuz T-10 visszatérő egysége a kazahsztáni Arkalik várostól 46 kilométerre ért földet.

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_sharma_malisev_sztrelakov.jpgSharma, Malisev és Sztrekalov a visszaérkezés után

Az első értékelések szerint a hétnapos, közös űrrepülés során teljes mértékben végrehajtották a szovjet és indiai tudósok által közösen kidolgozott programot. Különösen hasznosnak tartják az India természeti kincseinek feltárását segítő kutatásokat, a technológiai kísérletek és orvosi vizsgálatok eredményeit. A nemzetközi legénység visszatérése után sem szünetel a munka a Szaljut-7-Szojuz T-11 űrállomáson, a már két hónapja a világűrben dolgozó Kizim, Szolovjov és Atykov folytatja a kutatásokat.

A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége magas szovjet kitüntetésekben részesítette a sikeres szovjet-indiai közös űrrepülés részvevőit. Jurij Malisev, a közös űrszemélyzet parancsnoka és Gennagyij Sztrekalov fedélzeti mérnök Lenin-rendet kapott, és második alkalommal ítélték oda nekik a Szovjetunió hősének járó Arany csillagot. Mivel a Szovjetunió Hőse címet másodszor kapták meg, szülőföldjükön bronz mellszobrot állítanak fel tiszteletükre. A Legfelsőbb Tanács Elnökségének rendelete értelmében a közös űrszemélyzet kutató űrhajósát, Rakes Sharmát a Szovjetunió Hőse címmel tüntették ki, odaítélve neki az Aranycsillagot és a Lenin-rendet is. Tartalékja, Ravis Malhotra, a közös űrrepülés előkészítésében és végrehajtásában való aktív részvételéért a Népek Barátsága Érdemrendet kapta.

Kozmosz-1548 jelzéssel mesterséges holdat bocsátottak fel a Szovjetunióból. Fedélzetén a kozmikus térség megfigyelésére alkalmas műszereket helyeztek el. A műholdon a tudományos műszerek mellett a pályaelemek mérésére szolgáló rádiórendszer, valamint olyan rádiótelemetriai rendszer is van, amely a tudományos berendezések munkájáról szolgáltat adatokat a földre. A fedélzeti berendezések normálisan működnek.

Az olimpiai részvétel biztosítását követelte nyílt levelében a Német Demokratikus Köztársaság Nemzett Olimpiai Bizottsága. A Los Angeles-i Olimpiai Szervező Bizottság elnökéhez intézett levelében Manfred Ewald, az NDK Olimpiai Bizottságának elnöke aggodalmát nyilvánította ki amiatt, hogy a szervező bizottság mindmáig nem váltotta be a megállapodásokat. Sőt, az Olimpiai Charta megszegésével új nehézségek is támadtak. Az Egyesült Államok berlini nagykövetsége is azzal a követeléssel élt, hogy az NDK nyújtsa be sportolóinak vízumlistáját, holott a résztvevőik kiválogatása sem fejeződött még be.

Ivan Szlavkov, a Bolgár Olimpiai Bizottság elnöke nyilatkozatot adott a BTA hírügynökségnek, s többek között hangsúlyozta: - Nyilvánvaló, hogy az Egyesült Államok bizonyos politikai körei az elnökválasztási kampány szolgálatába állítják a Los Angeles-i olimpiai játékokat. A Nemzeti Olimpiai Bizottságok közgyűlése tavaly nyilatkozatot juttatott el a Los Angeles-i szervező bizottsághoz, kifejezve reményét, hogy az amerikai kormányzat biztosítani fogja mindazokat a garanciákat, amelyeket az Olimpiai Charta a játékok lebonyolításával kapcsolatban előír. Mivel a szükséges lépéseket eddig nem tették meg, a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak határozottan közbe kell lépnie.

Aczél Györgyöt, az MSZMP Politikai Bizottságának tagját, a Központi Bizottság titkárát, aki a Finn Kommunista Párt és a Finn Szociáldemokrata Párt meghívásának tesz eleget, Helsinkiben fogadta Mauno Koivisto, a Finn Köztársaság elnöke. A szívélyes légkörű találkozón véleményt cseréltek az európai helyzet időszerű kérdéseiről, és áttekintették a magyar-finn kapcsolatok továbbfejlesztésének lehetőségeit.

Margaret Thatcher brit miniszterelnök hivatalában fogadta Veress Péter külkereskedelmi minisztert, aki a brit kormány meghívására az angliai Mai Magyarország rendezvénysorozat alkalmából tartózkodik Londonban. A nap folyamán Veress Péter találkozott Sir Geoffrey Howe brit külügyminiszterrel is, akivel áttekintették a nemzetközi helyzetet és a kétoldalú gazdasági kapcsolatok időszerű kérdéseit.

A magyar gazdasági napokon kiállító vállalatok élénk üzleti tárgyalásokat folytatnak az angol fővárosban. A Chemolimpex külkereskedelmi vállalat vezetői két szerződést írtak alá. A Shell-lel kötött keretszerződés 200 millió dolláros kölcsönös szállítást irányoz elő, a Mitsui japán konszern vállalatával kötött hétmillió angol font értékű és ugyancsak kölcsönös szállításokat előirányzó szerződés alapján pedig főként műtrágyát és növényvédő szereket szállítunk a szigetországba. A Tannimpex a Mino és a Szigetvári Cipőgyár ajánlatából hatvanezer pár cipőt adott el, és a modellek egy részét a jövőben katalógusban hirdetik.

Szíria nem engedi meg, hogy a libanoni polgárháborús konfliktusban szemben álló erők szétválasztása az ország felosztásának az előjátéka legyen - figyelmeztet a Tisrin című damaszkuszi kormánylap kommentárja. - A tűzszünetnek és a csapatszétválasztásnak a nemzeti megbékélést, Libanon nemzeti és területi egységének a helyreállítását kell szolgálnia, ellenkező esetben megsemmisítő csapás vár a szakadár elemekre és mesterkedéseikre.

A délután és éjjel lezajlott tüzérségi összecsapások, Nyugat-Bejrút intenzív ágyúzása komolytalanná teszi az előzőleg aláírt legfelsőbb szintű tűzszüneti-csapatszétválasztási megállapodást, kétségeket ébreszt a szemben álló felek szándékait illetően. Az Asz-Szafir című haladó bejrúti Lap szerint a libanoni hadsereg kormányhű alakulatai és a jobboldali milíciák a csapatszétválasztási terv meghiúsulása végett folyamodtak a harcok eszkalációjához, így akarván elérni, hogy Amin Dzsemajel libanoni és Hafez Asszad szíriai elnök közeli csúcstalálkozóján a biztonsági kérdések teljesen háttérbe szorítsák a libanoni rendezés politikai vonatkozásait.

Tarik Aziz iraki miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter az ENSZ főtitkárához intézett üzenetében elítélte az izraeli és különböző nyugati hírközlő eszközök által folytatott Irak-ellenes kampányt. Felhívta a figyelmet arra, hogy a nyugati sajtóban olyan Irak-ellenes fenyegetések látnak napvilágot, amelyek szerzői az amerikai kormányzat, a washingtoni külügyminisztérium, illetve a CIA és a Pentagon hivatalos személyiségeire hivatkoznak. Értesülések szerint magas szintű amerikai-izraeli megbeszéléseken „meghatározott iraki célpontok” elleni olyan légitámadások lehetőségéről tárgyaltak, minit amilyen az iraki nukleáris kutatóközpont ellen 1981-ben intézett izraeli kalózakció is volt.

Izrael most ugyanolyan Irak-ellenes koholmányokat terjeszt, mint amilyenekkel megpróbálta álcázni három évvel ezelőtti támadását. Irak - hangsúlyozta az üzenet felhívja a világ közvéleményét, mindenekelőtt a Biztonsági Tanácsot, hogy ne engedje meg Izrael agresszív terveinek megvalósítását. Ezek ugyanis a térség feszültségének éleződéséhez vezetnek, komolyan fenyegetik a világ békéjét és biztonságát.

Brazília történelmének legnagyobb tömegtüntetése volt Rio de Janeiróban, ahol több mint egymillió ember követelte a demokratikus és közvetlen elnökválasztás azonnali kiírását. Joao Figueiredo elnök jövő tavasszal le kíván mondani. A katonai kormányzat tervei értelmében az új elnököt a tábornokok befolyása alatt álló 686 tagú elektori kollégium választaná meg. Az ellenzék azonban követeli, hogy a nép közvetlenül választhasson államfőt, s ezzel számolják fel a húsz éve tartó katonai diktatúrát. A brazil parlament képviselőházában április 25-én szavaznak a közvetlen választásokat elrendelő alkotmánymódosítási javaslatról. A riói tüntetés fő szónoka Rio de Janeiro szövetségi állam kormányzója, Leonel Brizola volt, akinek politikai megfigyelők szerint esélye lenne arra, hogy megnyerjen egy demokratikus elnökválasztást.

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_rioi_tuntetes.jpgTüntetők menete Rió belvárosában

Chile demokratikus erőinek összefogását, a néptömegek széles körű mozgósítását, Pinochet rendszerének megdöntését, valamint egy ideiglenes kormány létrehozását sürgeti a Chilei Kommunista Párt Buenos Airesben nyilvánosságra hozott nyilatkozata. A dokumentum hangsúlyozza: a Pinochet-rendszer napról napra gyengül, és a jelenlegi körülmények között semmiféle párbeszéd nem képzelhető el a katonai kormányzattal.

Az amerikai szenátus érzékeny politikai vereséget mért a Reagan-kormányzatra azzal a határozatával, amely követeli, hogy a CIA szüntesse meg a nicaraguai kikötök elaknásítását. „Az Egyesült Államok nem vehet részt a nicaraguai felségvizeken aknásító műveletekben” - állapítja meg a határozat, amelyet Edward Kennedy demokrata szenátor terjesztett elő.

A szenátusi döntés nem kötelező érvényű, tehát nem vet véget automatikusan az amerikai hírszerzés Nicaragua elleni aknamunkájának. Mégis nagy jelentőségű abból a szempontból, hogy bizonyítja a CIA bűnösségét, valamint hogy a republikánus, tehát kormánypárti többségű szenátusban 84:12 szavazati arányban hozták meg a döntést. Donald Riegle szenátor a nagy szótöbbséggel elfogadott határozatról kijelentette: - Akár megérti ezt William Casey (a CIA igazgatója), valamint Reagan elnök, akár nem, politikájukat meg keli változtatniuk. Ha nem változtatják meg, akkor olyan háborút idéznék elő, amelyet senki nem akar.

A Fehér Ház szerint a nicaraguai események az amerikai érdekeket veszélyeztetik. Ez bizony valóban megeshet, de kizárólag abban az esetben, ha a kormány nem hagy fel az olyan cselekményekkel, mint egyebek között a nicaraguai kikötők elaknásítása, amelyek a közép-amerikai válság elmérgesítését, kiszélesedését idézhetik elő. Az események ilyen alakulása nyilvánvalóan nem szolgálná az Egyesült Államok érdekeit sem. Ennek világos fehérházbeli felismertetését remélhetőleg a mostani szenátusi szavazás is elősegíti.

A Challenger amerikai űrrepülőgép személyzetének sikerült megjavítania a naptevékenység megfigyelésére szolgáló Solar Max elnevezésű mesterséges holdat, amelyet előzőleg fogtak be az űrrepülőgép robotkarjával. A NASA (Országos Űrhajózási Hivatal) szóvivője szerint a jelek arra vallanak, hogy a műhold rendeltetésszerűen működik. Szakértők szerint még el kell végezni néhány kísérletet annak megállapításához, hogy a műholdat ismét pályára juttathatják-e, vagy pedig vissza kell hozni a Földre. Az űrszerelési művelet végrehajtója, George Nelson és James van Hoften két meghibásodott alkatrészt cserélt ki.

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_george_nelson_james_van_hoften.jpgGeorge Nelson és James van Hoften az űrhajózás történetének első "kültéri" javítását végzik

A TASZSZ szovjet hírügynökség ennek kapcsán rámutatott: az amerikai katonai vezetés különleges figyelmet szentel annak, hogy az űrrepülőgépek alkalmasak a mesterséges holdak befogására. A Pentagon, amely az űrrepülőgép-program keretében tervezett utak több mint egyharmadát a saját céljaira foglalta le, rendkívül fontosnak tartja a kémműholdak és más berendezéseknek a Földre történő visszahozására, majd a világűrbe való visszajuttatására kínálkozó lehetőséget. Az amerikai hadügyminisztérium egyebek között azért tanúsít különleges érdeklődést az űrrepülőgépekkel folytatott kísérletek iránt, mert azt tervezi, hogy segítségükkel lézer- és sugárfegyverekkel felszerelt űrállomásokat juttat Föld körüli pályára - emlékeztetett rá a szovjet hírügynökség.

április 12.

Délelőtt 10 órakor megkezdődött az országgyűlés tavaszi ülésszaka. Legfelső államhatalmi, népképviseleti testületünk tanácskozásán részt vett Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke, Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, Lázár György, a Minisztertanács elnöke, ott voltak a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának más tagjai, a Központi Ellenőrző Bizottság elnöke, a Központi Bizottság titkárai, valamint az Elnöki Tanács és a kormány tagjai. A diplomáciai páholyban foglalt helyet a budapesti külképviseletek több vezetője és tagja.

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_orszaggyules.jpgAz ülésteremben

Apró Antal, az országgyűlés elnöke nyitotta meg a tanácskozást, megemlékezve a téli ülésszak óta elhunyt dr. Guba Sándor képviselőről, a mezőgazdasági tudomány kandidátusáról, aki 1967-től vett részt aktívan a parlament munkájában és a kulturális bizottság tevékenységében. Az elhunyt képviselő emlékét az országgyűlés jegyzőkönyvben örökítette meg, s az ülésszak részvevői egyperces néma felállással rótták le kegyeletüket. Ezután az országgyűlés tudomásul vette a Népköztársaság Elnöki Tanácsának jelentését a téli ülésszak óta végzett munkájáról, és döntött a jelenlegi tanácskozás napirendjéről.

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_orszaggyules_kepviselok.jpgKépviselők az Országgyűlésben: Dr. Juhász Tibor ügyvéd, Dr. Ladányi József megyei tanácselnök és Kangyalka Antal gyárigazgató

Ezután dr. Köpeczi Béla művelődési miniszter terjesztette be a közoktatás és a felsőoktatás fejlesztési programját, amelyről megkezdődött a vita. Az elnöki tisztet a tavaszi ülésszak első napján - felváltva - Apró Antal, Cservenka Ferencné és Péter János töltötte be.

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_orszaggyules_kopeczi_bela.jpgdr. Köpeczi Béla művelődési miniszter beterjeszti programját

Lázár György, a Minisztertanács elnöke és a hivatalos látogatáson hazánkban tartózkodó Bettino Craxi olasz miniszterelnök reggel a magyar kormányfő parlamenti dolgozószobájában szűk körű megbeszélést folytatott. Várkonyi Péter külügyminiszter és olasz partnere, Giulio Andreotti, a Külügyminisztériumban szintén tárgyalóasztalhoz ült. Megbeszélésükön a kölcsönös érdeklődés előterében álló nemzetközi kérdésekről, valamint a két ország kapcsolatainak helyzetéről, azok további bővítésének és fejlesztésének lehetőségeiről volt szó.

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_bettino_craxi_lazar_gyorgy_2.jpgLázár György és Bettino Craxi a parlamenti dolgozószobában

Bettino Craxi hivatalos programja során a délelőtti órákban megkoszorúzta a Magyar Hősök Emlékművét a Hősök terén, s ugyancsak koszorút helyezett el az első világháborúban meghalt olasz katonák emlékművén a Rákoskeresztúri temetőben.

Bettino Craxi a délelőtti órákban a vácszentlászlói Zöldmező Termelőszövetkezetbe látogatott. A Pest megyei mezőgazdasági nagyüzem központjában Marjai József miniszterelnök-helyettes, Villányi Miklós mezőgazdasági és élelmezésügyi államtitkár és Esztergályos Ferenc külügyminiszter-helyettes fogadta, majd Furulyás János tsz-elnök tájékoztatta a hatezer hektáron gazdálkodó szövetkezet tevékenységéről. A program üzemlátogatással folytatódott: az olasz kormányfő megtekintette a gépesített tehenészeti telepet, valamint a tsz kenyérgyárát.

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_bettino_craxi_vacszentlaszlo_1.jpgBettino Craxi olasz miniszterelnök a vácszentlászlói Zöldmező Termelőszövetkezet tehenészetében

A vácszentlászlói látogatás Laki József tsz-gazda háztáji gazdaságának megtekintésével fejeződött be.

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_bettino_craxi_laki_jozsef_1.jpgLaki József téesz-gazda otthonában látja vendégül Bettino Craxi olasz miniszterelnököt

Bettino Craxi - útban Budapest felé - a Gödöllői Agrártudományi Egyetem aulájában megtekintette Amerigo Tot A mag apoteózisa című alkotását, amelyet az idős művész tavaly ajándékozott az oktatási intézménynek.

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_bettino_craxi_godollo.jpgBettino Craxi a Gödöllői Agrártudományi Egyetem aulájában

Az olasz kormányfő délelőtti programján részt vett Szita János, hazánk római és Emilio Paolo Bassi, Olaszország budapesti nagykövete.

Délután a Parlament Delegációs termében plenáris üléssel folytatódott a magyar-olasz kormányfői találkozó. A magyar tárgyaló csoportot Lázár György vezette. Tagjai: Várkonyi Péter, Bajnok Zsolt államtitkár, a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának elnöke, Esztergályos Ferenc, Palotás Rezső, a Külügyminisztérium főosztályvezetője és Szita János. A Bettino Craxi vezette olasz delegációban foglalt helyet Giulio Andreotti, Umberto La Rocca, a külügyminiszter kabinetfőnöke, Antonio Ghirelli, a miniszterelnökség sajtóirodájának vezetője, kormányszóvivő és Emilio Paolo Bassi.

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_bettino_craxi_lazar_gyorgy_targyalasok.jpgA két küldöttség a tárgyalóasztalnál

Az őszinte légkörű megbeszélésen áttekintették a kétoldalú gazdasági kapcsolatokat. Közös álláspontra jutottak abban, hogy a fejlesztési irányok meghatározása a soron következő szakértői, szakminiszteri találkozók feladata lesz. Úgy ítélték meg, hogy a jövőben további lehetőségek nyílnak az együttműködésre a termelési kooperációkban, valamint a harmadik piacokon való közös fellépésben. A nemzetközi témákat illetően - bár eltérően ítélték meg a feszültség kialakulásának okait - egyetértettek abban, hogy a kelet-nyugati kapcsolatokban párbeszédre van szükség, amely elvezet az érdemi tárgyalásokhoz. Marjai József a Parlamentben fogadta Giulio Andreottit, akivel megbeszélést folytatott.

Lázár György és felesége este a Parlament Vadász-termében díszvacsorát adott Bettino Craxi és felesége tiszteletére. A vacsorán a két kormányfő pohárköszöntőt mondott.

Hatvankét éves korában elhunyt Járóka Sándor, a népművészet mestere. A kiváló muzsikus több évig a Belügyminisztérium népi zenekarának, majd a Magyar Rádió népi zenekarának egyik vezető prímása volt. Itthon és külföldön egyaránt elismert, egyéni stílusú képviselője volt a magyar verbunkos hagyománynak és a cigányzenének. Temetéséről később intézkednek.

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_jaroka_sandor.jpgJáróka Sándor

Csehszlovák Olimpiai Bizottság állásfoglalásban biztosította támogatásáról a Szovjetunió Nemzeti Olimpiai Bizottságának a NOB végrehajtó bizottsága rendkívüli ülésének összehívására vonatkozó nyilatkozatát. A dokumentum megállapítja: a Csehszlovák Olimpiai Bizottság szükségesnek tartja, hogy a nemzetközi testület vizsgálja meg a Los Angeles-i olimpiai játékok előkészítésének helyzetét és kívánja meg a szervezőktől. valamint az amerikai kormányzattól az Olimpiai Charta betartását és olyan intézkedéseket, amelyek biztosítanák a játékok valamennyi résztvevője számára a barátság és a megértés légkörét, a biztonságot és a sportszerű küzdelmek jó feltételeit.

A Csehszlovák Olimpiai Bizottság aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy megkülönböztető lépéseket készítenek elő a szocialista országok sportolóival szemben, és az amerikai külügyminisztérium nem veszi figyelembe a szervező bizottság döntéseit, az Olimpiai Charta elveivel ellentétben kisajátítja magának azt a jogot, hogy eldöntse, kit enged be az ország területére, ahol a játékokat lebonyolítják. Az Olimpiai Charta durva megsértésének nevezi a dokumentum a játékok kiárusítását. azt, hogy csillagászati árakat kérnek a szálláshelyekért és a szolgáltatásokért. A szervezők az olimpiai eszmével Szemben mindenekelőtt anyagi haszonra törekszenek. a játékokat hatalmas reklámkampányra igyekeznek felhasználni.

Ausztria tovább folytatja párbeszédét a szocialista országokkal: a következő időszakban várjuk Oscar Fischernek, az NDK és Várkonyi Péternek, a Magyar Népköztársaság külügyminiszterének látogatását - jelentette ki a sajtó képviselői előtt Erwin Lánc, az osztrák diplomácia vezetője. A stockholmi konferenciával kapcsolatban, ahol Ausztria a semleges és el nem kötelezett országok csoportjának tagjaként fontos közvetítő szerepet játszik, Erwin Lánc úgy vélekedett, hogy az első forduló jobb eredményeket hozott, mint ahogyan sokan várták, vagy szerették volna. Ezért a mostani gondolkodási szünet után a májusban kezdődő új fordulón már az eddigi javaslatok konkretizálása lesz a feladat Az osztrák külügyminisztérium egyébként csütörtökön tette közzé szokásos évi jelentését az ország külpolitikájáról. A jelentés szerint Közép-Európa viszonylag mentes maradt a kelet-nyugati viszony megromlásától. Ebben szerepe volt annak is, hogy Ausztria változatlanul nagy fontosságot tulajdonít a szomszédaihoz fűződő kapcsolatok ápolásának, fejlesztésének. Ebben a vonatkozásban a jelentés rámutat, hogy az osztrák-magyar kapcsolatok 1983-ban továbbfejlődtek, kiemelkedő állomásuk volt Fred Sinowatz kancellár novemberi budapesti látogatása, az új osztrák kormányfő első külföldi útja.

Negyvenöt éves korában, gyanús, mindmáig tisztázatlan körülmények közt, autóbaleset következtében elhunyt Edward Sokoine, Tanzánia miniszterelnöke. Korának egyik legnagyobb formátumú és köztiszteletben álló feketeafrikai politikusa volt.

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_edward_sokoine.jpgEdward Sokoine

Egy santiagói katonai ügyész halálos ítélet kimondását kérte a baloldali forradalmi mozgalom (MIR) nevű szervezet hét tagjára, akiket azzal vádolnak a chilei hatóságok, hogy meggyilkoltak két rendőrt. A vádlottak közül hat férfit három éve börtönben tartanak, míg a hetedik - egy nő - szökésben van. A chilei kormány hivatalos adatai szerint egyébként jelenleg a munkaképes korú lakosság 14,8 százaléka állás nélküli, de független szakértők tanulmányaiban 30 százalékos munkanélküliségről írnak. A szakszervezetek 35 százalékra teszik a munkanélküliek arányát, az állástalanok közé számítva azokat is, akiket az állami munkaprogramokban alkalmaznak. Az ő havi fizetésük ugyanis alig elegendő kétheti megélhetéshez.

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_santiagoi_tuntetes.jpgTiltakozók tüntetnek a chilei fővárosban a titkosrendőrség egyik börtöne előtt, ahol a katonai diktatúra tíz éve alatt sok foglyot megkínoztak

A szerda délutáni sikeres leszállás után az éjszakát már a bajkonuri űrközpontban töltötte a szovjet-indiai közös űrrepülés három részvevője - Jurij Malisev, Gennagyij Sztrekalov és Rakes Sharma. Az űrhajósok a következő néhány napot Bajkonurban töltik, ahol orvosi vizsgálatokra kerül sor, majd visszatérnek a Moszkva melletti Csillagvárosba. A Szaljut-7 űrállomás három lakója a vendégek távozása után tovább folytatja kutatómunkáját. Mint Vlagyimir Satalov altábornagy, a szovjet űrhajósok kiképzésének irányítója a TASZSZ hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, a szovjet űrhajózás fő fejlődési iránya továbbra is a váltott legénységekkel dolgozó, hosszú életű űrállomások létrehozása. Az Indiai Köztársaság legmagasabb kitüntetését, az Asoka Csakra Érdemrendet adományozták Jurij Malisevnek, Gennagyij Sztrekalovnak és Rakes Sharmának, a Szojuz T-11 űrhajó legénységének, a közös szovjet-indiai űrrepülés részvevőinek. A kitüntetés odaítéléséről szóló rendeletet szerdán Zail Szingh indiai elnök hagyta jóvá.

A Challenger amerikai űrrepülőgép személyzete visszajuttatta pályájára a befogott és megjavított Solar Max műholdat. A mesterséges égitestet, amelynek meghibásodott alkatrészeit a Challenger nyitott rakodóterében cserélték ki, az űrrepülőgép távirányítású robotkarjának segítségével juttatták ki a világűrbe. A Solar Max nem tért el pályájától; a műhold több mint három évig tartott kényszerszünet után folytathatja munkáját. Feladatait teljesítve, az űrrepülőgép ötfőnyi személyzete megkezdte az előkészületeket a floridai Cape Canaveral űrrepülőtérre való - péntekre tervezett - visszatérésre.

április 13.

Nyilvánosságra kerültek a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1984. május elsejei jelszavai:
1. Világ proletárjai, egyesüljetek!
2. Éljen május elseje!
3. Éljen a marxizmus-leninizmus!
4. Éljen a Szovjetunió, a béke és a haladás szilárd támasza!
5. Éljen a magyar és a szovjet nép megbonthatatlan barátsága!
6. Erősödjék a szocializmust építő népek egysége!
7. Békét, biztonságot a világnak!
8. Éljen a szocializmus és a béke!
9. Atomfegyvermentes Európát!, Atomfegyvermentes világot!
10. Éljen a kommunista és munkáspártok internacionalista szolidaritása!
11. Támogatjuk a szabadságukért és függetlenségükért küzdő népek igazságos harcát!
12. Előre a XII. kongresszus határozatainak végrehajtásáért!
13. Éljen pártunk és népünk megbonthatatlan egysége!
14. Nemzeti összefogással szocialista céljainkért!
15. Előre az 1984. évi népgazdasági terv sikeres megvalósításáért!
16. Jobb munkával, hatékonyabb gazdálkodással védjük meg vívmányainkat!
17. Köszöntjük a munkában élenjárókat és a felszabadulási munkaverseny részvevőit!
18. Fiatalok! Képességeitek legjavával gyarapítsátok szocialista hazánkat!
19. Éljen a Magyar Szocialista Munkáspárt!
20. Éljen és erősödjék szeretett hazánk, a Magyar Népköztársaság!

A közoktatás és a felsőoktatás fejlesztési programja feletti vitával folytatta munkáját az országgyűlés tavaszi ülésszaka. Legfőbb népképviseleti szervünk fórumán részt vett Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke, Lázár György, a Minisztertanács elnöke, valamint a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának több más tagja és KB titkára, a Központi Ellenőrző Bizottság elnöke. Megjelentek az Elnöki Tanács és a Minisztertanács tagjai. A diplomáciai páholyokban helyet foglalt a budapesti képviseletek több vezetője és tagja. 

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_orszaggyules_kadar_janos.jpgKádár János a felszólalókat hallgatja

Apró Antalnak, az országgyűlés elnökének megnyitója után Sarlós István, a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnökhelyettese emelkedett szólásra. Őt követően több képviselő is szólásra emelkedett.

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_orszaggyules_sarlos_istvan.jpgSarlós István felszólalása

Az elhangzott felszólalásokra Köpeczi Béla művelődési miniszter válaszolt, majd az országgyűlés a közoktatás és a felsőoktatás fejlesztési programját és a miniszteri választ egyhangúlag elfogadta. A Hazafias Népfront Országos Tanácsa elnöksége javaslatára ezt követően az országgyűlés egyhangúlag megválasztotta az Alkotmányjogi Tanács elnökét, titkárát és tagjait. A tárgysorozatnak megfelelően került sor az interpellációkra.

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_orszaggyules_diakok.jpgDiákok a karzaton, akiknek a jövőjéről tárgyalnak

Az országgyűlés tavaszi ülésszaka, amelyen az elnöki tisztet felváltva Apró Antal és Péter János töltötte be, a kora délutáni órákban befejezte munkáját.

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_orszaggyules_elnoki_emelveny.jpgAz ülésterem az elnöki emelvényről

Folytatódott és befejeződött Bettino Craxinak, az Olasz Köztársaság miniszterelnökének hivatalos látogatása. Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára délelőtt az Országházban találkozott Bettino Craxival. A nyílt és szívélyes légkörű találkozón véleményt cseréltek a nemzetközi helyzet, a kelet-nyugati viszony időszerű kérdéseiről, valamint a magyar-olasz kapcsolatok alakulásáról. A találkozón jelen volt Lázár György, a Minisztertanács elnöke, Várkonyi Péter és Giulio Andreotti külügyminiszter, valamint Szita János, hazánk római és Emilio Paolo Bassi, Olaszország budapesti nagykövete.

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_bettino_craxi_kadar_janos.jpgKádár János és Bettino Craxi találkozója a Parlamentben

Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke ugyancsak a délelőtti órákban, parlamenti dolgozószobájában fogadta Bettino Craxit. A találkozón jelen volt Giulio Andreotti, Esztergályos Ferenc külügyminiszter-helyettes, valamint Szita János és Emilio Paolo Bassi.

Bettino Craxi olasz miniszterelnök a délutáni órákban sajtóértekezletet tartott a budavári Hilton Szállóban, ahol kíséretében megjelent Giulio Andreotti külügyminiszter is. A sajtókonferenciát Bajnok Zsolt államtitkár, a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának elnöke nyitotta meg. Bevezetőben az olasz kormányfő méltatta a néhány órával korábbi találkozását Kádár Jánossal, amelyen - mint mondotta - megvonták a kétnapos tanácskozássorozat mérlegét. A tárgyalásokról Craxi úgy nyilatkozott az újságíróknak, hogy azokon kölcsönösen megállapították: a jelenlegi olasz-magyar kapcsolatok megerősítésének és kiszélesítésének nincsenek akadályai.

Végeredményben mind Craxi, mind Andreotti nagyon pozitívnak értékelte a budapesti olasz-magyar tárgyalások eredményeit, és úgy ítélte meg: magyarországi látogatásukban „a bátorító és bizodalmát ébresztő mozzanatok” domináltak. A sajtókonferencia után Bettino Craxi Budapest nevezetességeivel ismerkedett. Megtekintette a Hilton Szálló műemléki nevezetességeit, valamint a Mátyás-templomot, majd a magyar főváros látképében gyönyörködött a Halászbástyáról.

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_bettino_craxi_matyas_templom.jpgBettino Craxi, az Olasz Köztársaság miniszterelnöke Fábián Jánossal, a budavári Nagyboldogasszony Templom plébánosával beszélget budapesti városnézése során a Mátyás templomban

Hivatalos látogatását befejezve az esti órákban elutazott Budapestről Bettino Craxi. A magyar és olasz zászlókkal díszített Ferihegyi repülőtérén ünnepélyesen búcsúztatták az olasz miniszterelnököt és feleségét, valamint kíséretét. A búcsúztatásra megjelent Lázár György és felesége, a kormány több tagja, köztük Várkonyi Péter, továbbá politikai és gazdasági életünk több más vezető személyisége, valamint Szita János. A légikikötőben csapatzászlóval felsorakozott a magyar néphadsereg díszszázada. Parancsnoka jelentést tett az olasz kormányfőnek, majd fölcsendültek a két ország himnuszának hangjai. A magyar és az olasz vezetők elköszöntek egymástól, kis úttörők virágcsokrot nyújtottak át a vendégeknek. Lázár György és Bettino Craxi kézfogással búcsúzott el egymástól.

Délelőtt a Népstadion Press-termében ülést tartott a Magyar Olimpiai Bizottság. A megszokott helyen ezúttal nem a megszokott hangulatban gyülekeztek a tanácskozás résztvevői. Kisebb-nagyobb csoportokban az elmúlt napok nemzetközi sportdiplomáciai történéseit taglalták - nem is annyira izgatottan, inkább aggódva a csodálatos játékért, a béke egyik legszebb jelképéért, az olimpiáért. Éppen ezért hatottak megnyugtatóan Buda Istvánnak, a MOB elnökének szavai, amelyekkel a magyar sportolókat az olimpiai felkészülés ütemének fokozására biztatta, és kifejezte olimpiai mozgalmunk közös reményét, hogy a XXIII. nyári játékokkal kapcsolatos, jelenlegi súlyos problémák megoldódnak, s valamennyi sportoló egyenlő feltételek között, teljes biztonságban versenyezhet. Buda István ezután ismertette a MOB elnökségének állásfoglalását a felkészülés helyzetéről és a Los Angeles-i olimpia időszerű kérdéseiről. Az állásfoglalást a MOB egyhangúlag elfogadta. A dokumentumot a Magyar Olimpiai Bizottság elküldte a NOB-hoz és a Los Angeles-i olimpia szervező bizottságához. Az ülés után Buda István, a MOB elnöke nyilatkozatot adott a sajtó képviselőinek.

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_magyar_olimpiai_bizottsag_buda_istvan.jpgA Magyar Olimpiai Bizottság ülését Buda István államtitkár, a MOB elnöke nyitotta meg

Moszkvában Konsztantyin Csernyenko elnökletével ülést tartott a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége. Az ülésen áttekintették azokat a feladatokat, amelyek a különböző szintű tanácsokra hárulnak az SZKP KB áprilisi ülésén elfogadott határozat alapján. Megvitatták továbbá a Legfelsőbb Tanács ez évi és jövő évi munkájával kapcsolatos feladatokat. Az elnökség határozatot fogadott el, amely megállapítja: az SZKP Központi Bizottságának áprilisi ülésén a tanácsokról elfogadott határozatnak kell alapul szolgálnia a tanácsok munkájában. Az ülésen beszédet mondott Konsztantyin Csernyenko.

A Kremlben megtartották a szövetségi tanács és a nemzetiségi tanács több állandó bizottságának első ülését is. A Legfelsőbb Tanács szövetségi tanácsának külügyi állandó bizottságában Mihail Gorbacsov, az SZKP KB PB tagja, a KB titkára, a bizottság elnöke, a nemzetiségi tanács külügyi bizottságában Borisz Ponomarjov, az SZKP KB PB póttagja, a KB titkára, a bizottság elnöke szólt a testület munkáját a közeljövőben meghatározó fő irányvonalakról. Ülést tartott a szövetségi, illetve a nemzetiségi tanács törvényelőkészítő bizottsága is.

Az AFP hírügynökség jelentette Lausanne-ból: A Nemzetközi Olimpiai Bizottság Végrehajtó Bizottsága április 24-én a svájci Lausanne-ban rendkívüli ülést tart - jelentette be a NOB székhelyén a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szóvivője. Az ülés összehívását a Szovjetunió és más szocialista országok olimpiai bizottságai kérték. A NOB Végrehajtó Bizottsága legközelebbi rendes ülését május 28-30-ra tervezte, ugyancsak Lausanne-ban. A Végrehajtó Bizottság rendkívüli ülését összehívó Juan Antonio Samaranch, a NOB elnöke Rómában tartózkodott, ahonnan szombaton afrikai körútra indul.

Déltől az esti órákig tartott az utóbbi évek legnagyobb munkástüntetése Párizsban, ahol előzetes becslések szerint mintegy négyszázezer ember vonult fel. A tüntetők a kormány terve ellen tiltakoztak, amely az acélipar leépítésével rendkívül nehéz helyzetet teremtett Lotaringiában és más acélipari körzetekben. Mintegy háromszázezren - acélmunkások és családtagjaik - utaztak vidékről a fővárosba. A Párizsba utazókhoz rengeteg kereskedő, tanító, tisztviselő, orvos, vasutas és közigazgatási dolgozó csatlakozott. A felvonulókat az FKP Georges Marchais vezette küldöttsége a Nation téren üdvözölte. Hosszú idő óta először látta a főváros a hat különböző szakszervezetet közös oszlopban felvonulni. A CGT oszlopa élén Henri Krasucki főtitkár és a vasasszakszervezet vezetői haladtak.

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_parizsi_tuntetes.jpgA tüntetési menet

A kormánypárti és az ellenzéki erők Bejrútban heves tüzérségi tűzzel „emlékeztek meg” a libanoni polgárháború kirobbanásának kilencedik évfordulójáról. Az An-Nida című kommunista lap szerint folytatódik a tízedik évébe lépett harc, mert folytatódik az összeesküvés is, amelynek célja kilenc éven át az volt, hogy az arab térség leigázására törő amerikai imperializmus és az izraeli reakció szövetségének hídfőállásává változtassák Libanont.

Damaszkuszban George Habbas Népi Front Palesztina Felszabadításáért nevű szervezete bejelentette: a csoport harcosai kerítették hatalmukba túszszedési szándékkal csütörtökön, késő este a Tel-Aviv és Askelon kikötőváros között közlekedő autóbuszjárat egyik kocsiját. A buszt egy különlegesen kiképzett izraeli kommandó megostromolta. A jeruzsálemi rádió arról tájékoztatott, hogy mind a négy palesztin harcos életét vesztette, és meghalt az autóbusz egy utasa is.

Egyiptom ellenzéki polgári pártja, az Új Vafd, közzétette pártprogramját, amely papírrongynak nevezi a Camp David-i alkut, minthogy annak betűjét és szellemét Izrael már megsértette. Kiegyensúlyozott külpolitikát sürget Nyugat és Kelet között, olyat, amely nem ellentétes az egyiptomi-amerikai baráti viszonnyal. Másrészt kinyilvánítja: eljött a szovjet-egyiptomi kapcsolatok teljes diplomáciai értékű helyreállításának ideje.

Nicaragua északi és déli területein elkeseredett harcok folynak az eddigi legnagyobb ellenforradalmi támadás visszaverésére. A több mint nyolcezer ellenforradalmár elleni küzdelem részleteiről Joaquin Cuadra nemzetvédelmi miniszterhelyettes számolt be a sajtónak. A nicaraguai rádió- és televíziós állomások által közvetített nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a harcok színhelye az ország északi-középső, észak-atlanti és dél-atlanti területei. Cuadra, aki egyben a sandinista népi hadsereg vezérkari főnöke, bejelentette, hogy az offenzívát több mint nyolcezer ellenforradalmár indította, miután a CIA amerikai kémszervezet átcsoportosításokat hajtott végre a Nicaraguai Demokratikus Erő (FDN) és a Demokratikus Forradalmi Szövetség (ARDE) nevű ellenforradalmi szervezetekben.

Washingtonban estig hivatalosan nem kommentálták a Nicaragua elleni háború újabb eszkalációját. A képviselőház csütörtökön a késő éjszakai órákba nyúló ülésen nagy többséggel elfogadta azt a nem kötelező érvényű határozatot, amely elítéli a Reagan-kormányzat Nicaragua elleni tevékenységét. A képviselőház igazságügyi bizottságának 13 tagja Reagan elnök büntetőjogi felelősségre vonását követelte.

A demokrata képviselők szerint Reagan elnök, Shultz külügyminiszter, elődje, Haig külügyminiszter, valamint Weinberger hadügyminiszter és William Casey, a CIA igazgatója bűncselekményt követett el, mert megsértette az 1794 óta érvényes semlegességi törvényt. Ez a törvény háromévi börtönnel büntethető szövetségi bűncselekménynek minősít minden amerikai „katonai és haditengerészeti vállalkozást” olyan ország ellen, amely nincs hadiállapotban az Egyesült Államokkal.

A Szaljut-7-Szojuz T-11 űrállomás személyzete, Leonyid Kizim, Vlagyimir Szolovjov és Oleg Atykov 65. napja tartózkodnak a világűrben, s pénteken, a kijelölt program szerint, több manővert hajtottak végre. A Szojuz T-11 űrhajót áthelyezték a Szaljut-7 „hátsó” - a műszeres szekciónál levő - átmeneti nyílásához. Mint ismeretes, a szovjet-indiai közös űrexpedíció a jelenlegi személyzet űrhajójával tért vissza a Földre, sajátjukat pedig váltásként hagyták. A mostani művelet célja, hogy szabadon hagyják a „főbejáratot” az űrállomás ellátását biztosító következő teherűrhajó számára. Az űrállomáson folytatódik a munka, az űrhajósok egészségesek, és jól érzik magukat.

Közép-európai idő szerint délután fél négy után néhány perccel a kaliforniai Edwards légi támaszponton leszállt a Challenger amerikai űrrepülőgép, csaknem ötmillió kilométeres utazás után. Az eredeti tervek szerint a floridai Cape Canaveral támaszponton kellett volna földet érnie. A fékezőrakéták beindítása előtt 10 perccel azonban a földi irányító központ közölte a Challenger legénységével, hogy Florida fölött felhős az égbolt, eső várható, így a kaliforniai leszállás mellett döntöttek. A Challenger az Indiai-óceán fölött haladva a százhetedik Föld körüli fordulatát tette meg, amikor 4 percre beindították a fékezőrakétákat, majd egyórás siklás után a gép földet ért. A Challenger a tervezetthez képest 24 órával később tért vissza, mivel a meghibásodott Solar Max nevű mesterséges hold javítása - az utazás fő célja - csak második próbálkozásra sikerült. Az Amerikai Űrhajózási Hivatal (NASA) közleménye hangsúlyozta, hogy a Challenger útja új lehetőségeket nyitott az űrkutatásban, amennyiben bebizonyította, hogy egy mesterséges holdat lehetséges az űrben megjavítani. Ennek tudatában az újabb mesterséges holdakat alacsonyabb költséggel, hosszabb életűre lehet tervezni - hangsúlyozták a NASA szakértői. A Challenger az eddigi utak közül most érte el a Föld felszínétől mért legnagyobb távolságot 498 kilométerrel. A leghosszabb űrsétára is most került sor 7 óra 7 perccel, és ez volt az első eset, hogy befogtak, megjavítottak és újra pályára állítottak egy mesterséges holdat.

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_challenger_leszallas.jpgLandolás az Edwards légibázison

április 14.

Az országgyűlés meghívására hivatalos látogatásra, Magyarországra érkezett a Finn Köztársaság parlamenti küldöttsége. A delegációt Erkki Pystynen, a finn parlament elnöke vezeti. A vendégeket a Ferihegyi repülőtéren Apró Antal, az országgyűlés elnöke fogadta. Jelen volt Osmo Vainöla, Finnország budapesti nagykövete.

Óvári Miklós, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára részt vett a KISZ Budapesti Universitas Bizottságának immár hagyományos tavaszi rendezvényén, az egyetemi, főiskolai ifjúsági napokon. A vendéget a Budapesti Műszaki Egyetemen - a rendezvénysorozat helyszínén - Gönci János, a KISZ Budapesti Bizottságának titkára, valamint az egyetem vezetői fogadták. Óvári Miklós megtekintette a Hasznosításra várva és az Ezzel foglalkozunk című kiállításokat - amelyeken budapesti főiskolások, egyetemisták mutatják be tevékenységüket -, majd fórumon találkozott a hallgatókkal. A Központi Bizottság titkára napjaink ideológiai és kulturális életéről tartott előadást, majd a fiatalok kérdéseire válaszolva részletesen szólt a szocialista demokrácia fejlesztésének szükségességéről, a felsőoktatás folyamatban levő korszerűsítéséről és a pályakezdő értelmiség helyzetéről.

Kommunista műszakot tartottak a Phylaxia Oltóanyag-termelő Vállalatnál. A 750 dolgozó a műszak bevételét a X. kerületi tanács fejlesztési alapjára és a vállalat jóléti alapjának bővítésére ajánlotta fel.

Nagy sikere volt Budapesten az első városi futóversenynek. Több ezer induló sorakozott fel a Budapest Sportcsarnoknál a különböző számokban, s amerre elhaladtak, az érdeklődők serege kísérte útjukat. Az IBUSZ nemzetközi maratoni viadalán a győzelmet Kiss Zoltán (Bp. Spartacus) szerezte meg 2:15:04 mp-es idővel, két újpesti futó, Kerékjártó és Kőszegi előtt. A nőknél Ladányiné Schaffer Antónia, a férfiak kismaratoniján a brit Hugh Jones győzött. A diákok Méta váltóversenyén a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola csapat ért célba elsőnek.

A Képes Sport címlapján:

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_ibusz_maraton.jpgA rajt pillanatai

Budapest első alkalommal adott otthont olyan maratonnak, ahol amatőrök is rajthoz állhattak. 1984-ben a dr. Spiegl József vezette BTSH eseményszervező osztálya, Bresztyenszky Lászlóval az élén, a külföldi példák alapján álmodta meg a mindenki maratonját, és fő támogatónak megnyerték az IBUSZ-t, amely majd tíz éven át fémjelezte a Budapest Maratont. Kísérő rendezvényként 21 kilométert és egy iskolásoknak szóló MÉTA stafétát iktattak a programba a szervezők.

Az első verseny útvonala a Sportcsarnoktól indulva a belváros felé kanyargó 21 kilométer volt, melyet a maratonistáknak kétszer kellett megfutniuk. 18 országból érkeztek futók, összesen 625 férfi és 25 női célba érkezőt jegyzett fel a korabeli krónika. Már az első versenyen kiadtak műsorfüzetet, a végén pedig eredménylistát és pólót!

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_ibusz_maraton_bekesi_laszlo.jpgAz indulók között volt dr. Békesi László, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségi tagja is

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_ibusz_maraton_ladanyine_schaffer_antonia_szabo_karolina.jpgHölgyek - férfiak között a Duna-parton. Ladányiné Schaffer Antónia (0127 - BVSC) a női győztes, Szabó Karolina (0140 - Bp. Honvéd), a harmadik

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_ibusz_maraton_kiss_zoltan_szekeres_janos.jpgA nagymaratoni négyes élbolya, itt még harmadik Kiss. Szekeres János (0002 - Építők) és Borka Gyula (0007 - Bp. Spartacus) diktálja az iramot, az algériai Hamadache Reski szorosan a nyomukban

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_ibusz_maraton_meta_stafeta.jpgMÉTA-staféta - kis segítséggel

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_ibusz_maraton_labsztori.jpgLábsztori. Az aszfalton is kéz a kézben

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_ibusz_maraton_hugh_jones.jpgA kismaratoni leggyorsabb futója, a brit Hughes Jones a Dózsa György úton szaporázza lépteit

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_ibusz_maraton_kiss_zoltan.jpgA maratoni győztese, egyben magyar bajnok, Kiss Zoltán (Bp. Spartacus)

A Szovjetunió kész részt venni olyan tárgyalásokon, amelyek célja a haditengerészeti tevékenység, a haditengerészeti fegyverkezés korlátozása és a bizalom erősítése elsősorban azokban a tengeri körzetekben, ahol a legfontosabb tengeri utak húzódnak és a legnagyobb a valószínűsége konfliktusok keletkezésének. Ezt Andrej Gromiko, a Szovjetunió külügyminisztere tudatta Javier Pérez de Cuellarhoz, az ENSZ főtitkárához intézett, szombaton nyilvánosságra hozott levelében. Gromiko hangsúlyozza, hogy a Szovjetunió a, nukleáris veszély elleni küzdelemben nagy jelentőséget tulajdonít a haditengerészeti tevékenység, a haditengerészeti fegyverkezés korlátozásának, s emlékeztet rá, hogy külön és más szocialista országokkal együtt több ilyen jellegű, most is érvényes javaslatot terjesztett elő.

Hivatalos nyilatkozatot tett közzé a Lengyel Olimpiai Bizottság, amelyben hangsúlyozza, hogy csatlakozik azokhoz, akik aggódnak az olimpiai játékokat megelőző jelenségek miatt. Ezért a Lengyel Olimpiai Bizottság más nemzetek olimpiai bizottságaival együtt elsősorban a NOB határozott fellépésére számít, és szorosan együttműködik minden olyan erőfeszítésben, amely biztosítja a Los Angeles-i olimpiai játékok sikeres előkészítését és lebonyolítását.

A Lengyel Olimpiai Bizottság hivatalos nyilatkozatot tett közzé, amelyben aggodalmának adott hangot a Los Angeles-i XXIII. Nyári Olimpiai Játékok előkészületei miatt. A nyilatkozat szerint a Lengyel Olimpiai Bizottság - amely mindig teljes határozottsággal támogatta az olimpiai eszmét - szükségesnek tartja, hogy csatlakozzék azokhoz, akik aggódnak az olimpiai játékok előkészületeinek nem kielégítő volta miatt. A dokumentum emlékeztet rá: a Lengyel Olimpiai Bizottság már több ízben felhívta a figyelmet azokra a negatív jelenségekre, amelyek a Los Angeles-i játékok előkészületeit kísérik, és amelyek nem egyeztethetők ossza az Olimpiai Chartával. Sok kérdésben továbbra is olyan helyzet áll fenn, amely veszélyezteti a világ ifjúságának békés, baráti találkozóját. Mindenkinek, akinek drága az olimpiai eszme, követelnie kell az Olimpiai Charta alapelveinek teljes tiszteletben tartását - hangsúlyozza a nyilatkozat. Hozzáteszi: a Lengyel Olimpiai Bizottság más nemzetek olimpiai bizottságaival együtt elsősorban a NOB határozott fellépésére számít. A Lengyel Olimpiai Bizottság szorosan együttműködik minden olyan erőfeszítésben, amely biztosítja a Los Angeles-i olimpiai játékok sikeres előkészítését és lebonyolítását.

A brit területeken levő amerikai katonai támaszpontok és nukleáris fegyverek elleni tiltakozó akciók hete kezdődött Nagy-Britanniában.

A Haladó Szocialista Párt és a síita Amal mozgalom a libanoni kormányhadsereg maradványát és a jobboldali milíciákat tette felelőssé a hazafias erők ellenőrzése alatt álló Nyugat-Bejrút és a déli külváros barbár ágyúzásáért, amelynek nyolc halottja és negyven sebesültje volt pénteken, a polgárháború kezdetének kilencedik évfordulóján. Az ellenzék tartózkodott a megtorlástól, de figyelmeztetett: a támadások folytatása súlyos következményeket von maga után.

A múlt év novembere, a tyri katonai kormányzóság felrobbantása óta a legsúlyosabb veszteséget szenvedte el az izraeli megszálló hadsereg este Dél-Libanonban. 15 izraeli katona meghalt, tíz megsebesült és két izraeli harckocsi megsemmisült, amikor egy robbanóanyaggal megpakolt libanoni teherautó vezetője öngyilkos támadást hajtott végre a Tyr közelében levő Deir Kanun el-Nahr falunál egy megerősített izraeli állás ellen.

Az izraeli hadsereg megtorlásul nagy erőket irányított Dél-Libanonba, és gyakorlatilag elzárta az itteni városokat, településeket az ország többi részétől. Házkutatásokat tartanak, az utakat megerősített járőrök ellenőrzik, és nagyarányú letartóztatásokat foganatosítanak az Avali folyótól délre.

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_szidoni_ellenorzes.jpgIzraeli katonák egy gépkocsit ellenőriznek a dél-libanoni Szidónban

Felerősödik a fegyveres ellenállás az Izrael által megszállt területeken a következő hetekben - közölte Abu Dzsihad, a Palesztinai Felszabadítási Hadsereg főparancsnok-helyettese. Az Al-Desztur jordániai lapban megjelent nyilatkozatában a palesztin vezető hangsúlyozta: az izraeli megszálló erők csak a fegyverek nyelvén értenek.

Egész nap folytak a harcok az iraki-iráni fronton - derül ki a Bagdadban és Teheránban kiadott hadijelentésekből. Az iraki katonai közlemény szerint iraki harci gépek és helikopterek 147 alkalommal indultak bevetésre a front déli és központi övezeteiben az iráni csapatok állásai ellen, és súlyos veszteségeket okoztak az ellenségnek emberben, fegyverekben és utánpótlásban. A hadijelentés szerint az iraki gépek épségben visszaérkeztek kiindulási helyükre. Az IRNA iráni hírügynökség tüzérségi párbajról számolt be a front déli és nyugati övezetében, és elismerte, hogy az iraki támadások károkat okoztak iráni lakóépületekben és üzletekben, elsősorban Abadan és Khorramsahr városokban. A bagdadi közlemény szerint az iráni tüzérség Bászra kikötővárost és más határ menti városokat támadott. A támadások - iráni jelentések szerint - károkat okoztak iraki katonai és polgári létesítményekben.

A chilei főváros katolikus egyetemének két hallgatója újságírókkal közölte, hogy a csütörtöki diákmegmozdulás során a titkosrendőrség tagjai őrizetbe vették őket. Az éjszakát egy székre kötözve töltötték, miközben fogvatartóik villanyárammal kínozták őket. A két diák ellen végül semmiféle vádat nem emeltek, s a reggeli órákban szabadon bocsátották őket. Chilei diákvezetők bejelentették, hogy a hatóságok több egyetemistát még mindig őrizetben tartanak, és néhány diák életét közvetlen veszély fenyegeti.

Nicaraguában a népi hadsereg alakulatai heves küzdelemben megakadályozták, hogy a behatolt ellenforradalmár csoportok elfoglalják San Juan dél Norte települést. Az ARDE ellenforradalmár szervezet azt állította, hogy bevette a városkát, s ennek alapján tették közzé nyugati hírügynökségek ezt a hírt. Managuában a Nicaragua Hangja rádióadó a nemzetvédelmi minisztériumra hivatkozva jelentette, hogy a betolakodók két kilométerre ugyan megközelítették a települést, de azt nem foglalták el. Nicaraguát az Egyesült Államok támogatásával Costa Rica és Honduras felől, valamint az országot övező parti vizekről támadják az ellenforradalmárok és a volt somozista hadsereg osztagai. A nicaraguai kormány ostromállapotot hirdetett ki az ország egész területére.

Jesse Jackson, a demokrata elnökjelöltségért induló fekete politikus chicagói sajtóértekezletén kijelentette: a kormányzat kihívó módon semmibe veszi a törvényhozást, a jogot és a világ közvéleményét a Nicaragua elleni hadüzenet nélküli háborúja folytatásával. Jackson különösen súlyosnak minősítette azt a tényt, hogy - fehérházi tisztségviselők tanúsága szerint - Reagan elnök is hozzájárulását adta Nicaragua parti vizeinek elaknásításához. - Ez a kormányzat kommunistaellenes elvakultságában a diktátorok és a kivégzőosztagosok oldalára állt, Közép-Amerika parasztjai, munkásai, egyháza és diákjai ellen - mondotta Jackson.

Ronald Reagan, az Egyesült Államok elnöke délután Közép-Amerikával foglalkozó, éles hangú beszédében ismételten azzal vádolta Nicaraguát, hogy a „szovjet blokk és Kuba” hídfője a kontinensen, és alapjában veszélyezteti az USA biztonsági-stratégiai érdekeit. Reagan az eddigi politika változtatás nélküli folytatását helyezte kilátásba; kijelentette, továbbra is „megsegíti” katonailag Salvadort, annak ellenére, hogy a kongresszus nem hozta meg az elvárásának megfelelő döntést ez ügyben.

április 15.

A volt koncentrációs táborok felszabadulásának 39. évfordulója alkalmából a Magyar Ellenállók, Antifasiszták Szövetsége Nácizmus Üldözöttéinek Bizottsága emlékünnepséget rendezett Budapesten, a Magyar Néphadsereg Művelődési Házában. A megemlékezésen Darvasi István, a Magyar Ellenállók, Antifasiszták Szövetsége Országos Bizottságának tagja mondott beszédet.

Sarlós Istvánnak, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának, a Minisztertanács elnökhelyettesének vezetésével küldöttség utazott Indiába. A delegáció részt vesz a Körösi Csorna Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából rendezendő emlékünnepségeken és tudományos ülésszakon. A magyar vendégek indiai tartózkodása alkalmat szolgáltat magas szintű politikai megbeszélésekre is.

Buda István, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke este nyilatkozott A Hét című televízió műsorban sportolóink olimpiai felkészüléséről és a MOB állásfoglalásáról, amely a XXIII. nyári játékok előkészületeit beárnyékoló jelenségekkel kapcsolatban született.

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_buda_istvan.jpgBuda István a televízióban

A Szaljut-7 tudományos űrállomás további működésének biztosítására moszkvai idő szerint délben a Szovjetunióban felbocsátották a Progressz-20 jelzésű automatikus teherszállító űrhajót. A Progressz-20 különböző szállítmányokat visz magával az űrállomásra. Az űrhajó fedélzeti berendezései hibátlanul működnek.

A hét végén a brit Nukleáris Leszerelési Mozgalom (CND) megindította húsvéti kampányát, amelynek ezúttal az amerikai támaszpontrendszer elleni tiltakozás a fő témája. 100 ezer ember tartott tüntetést a nagyobb amerikai támaszpontoknál. Joan Ruddock, a CND elnöke a kampányról ezt mondta: „Ez idő szerint 135 létesítmény van országunkban amerikai ellenőrzés alatt, és mi megpróbáltuk ráébreszteni az embereket arra, milyen óriási hálózat ez... Tüntetéseinkkel népünknek azt a többségét képviseltük, amelyet aggaszt az amerikai katonai jelenlét, valamint az a lehetőség, hogy a szigetországból nukleáris háborút indítanak a mi megkérdezésünk nélkül.” Michael Heseltine hadügyminiszter ugyanakkor sajtónyilatkozatában hitet tett a NATO és az amerikai' jelenlét mellett. Azt mondta, a britek nagyra értékelik, hogy Amerika „hozzájárul hazájuk védelméhez”. A Gallup-intézet a héten készült közvélemény-kutatása szerint a britek 53 százaléka ellenzi, hogy szárnyas rakétákat telepítsenek az országba, s 57 százalékuk nem hisz abban az amerikai ígéretben, hogy konzultálnak a brit kormánnyal, mielőtt rakétát indítanának el brit területről. 

Hatvanhárom éves korában, szívroham következtében elhunyt Tommy Cooper, az egyik legnagyobb és legnépszerűbb brit színpadi komikus.

A hír önmagában nem sokat mond nekünk, magyaroknak. Tommy Cooper a bűvészet és komédia egyik meghatározó alakja volt, akinek halála az egyik legbizarrabb tragédia volt a szórakoztatóiparban. Mi akkor Benny Hillen nevettünk, Cooper neve nem sokat mondott nekünk, sőt, azóta sem. Angliában igen népszerű volt, előadásai mindig teltház előtt mentek. Volt olyan hét, amikor 52 előadást tartott. Produkcióiban jobbára az „ügyetlen bűvész” szerepében tetszelgett, minden egyes rontása és hibája óriási derültséget keltett a nézők között. Időnként mutatványait megtűzdelte valami váratlannal. Az egyik ilyen eleme volt, hogy mondat, vagy produkció közben egyszercsak összeesett és hosszú másodpercekig mozdulatlanul feküdt. De mi történt 1984. április 15-én? Miért íródott be ez a nap a bűvészet és show business történelmébe, mint tragikus nap? A BBC egy élő műsorban többek között Tommy Coopert is felkérte a szórakoztatásra, és aki ismerte tudja, hogy ő képes volt akár egy kővel a kezében is vicces lenni. Szokásos számait adta elő, többek között azt, amikor egy hosszú köntösben a függöny elé állt, majd nagy terpeszben a lába közül húzott elő mindenféle cuccot, a vödörtől kezdve a létrán át, mindent. Egyértelmű volt a nézők számára, hogy segédje a függöny mögül adogatja neki a dolgokat, de nem is az volt a lényeg, hogy mi a trükk, hanem, hogy hogyan adja azt elő. Tommy szeretett rosszullétet is imitálni a színpadon, mintha megijedne valakitől, vagy valamitől. A nézők tudták, bármi is történik Tommy mindent irányít és csak színjáték a dolog.

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_tommy_cooper.jpgTommy Cooper

Állandó volt a hisztérikus nevetés. Ahogy az lenni szokott most is mentek a rutinok, az élő adásban és egyszer csak Tommy ismét eljátszotta a rosszullétet és lehuppant a földre. A közönség ezen is csak nevetett, ahogy az lenni szokott. Nevettek, de azt nem tudhatta se a közönség, se a tv stáb, se a barátok, csak Tommy, hogy épp egy szívroham áldozatává válik éppen. Ez volt Tommy Cooper utolsó 10 perce közöttünk, az élők sorában, ugyanis az összeesése után, pontosan este 8:40-kor Tommy Cooper meghalt a színpadon. Életét a szórakoztatásnak szentelte, és szó szerint az utolsó pillanatig a közönségéért élt és talán morbid belegondolni, de nevetésük és tapsuk volt az utolsó, amit hallott életében, ami egyben szomorú, de talán egy ilyen művész számára a legjobb vég, ha létezik ilyen egyáltalán.

Szíria legfontosabb kül- és belpolitikai feladatairól kormánynyilatkozatot olvasott fel Abdul-Rauf Kasszem miniszterelnök a törvényhozásban. E szerint a szíriai kormányzat az ország legfőbb külpolitikai feladatának az összes megszállt arab területek felszabadítását és a palesztinai arab nép nemzeti jogainak érvényesítését tekinti. A Kasszem vezette kormány szerint a közel-keleti helyzet elmérgesedése az amerikai és izraeli agressziós politika következménye. A nyilatkozatban a miniszterelnök külön is kiemelte a szocialista országok közösségével - elsősorban a Szovjetunióval - kiépített sokoldalú kapcsolatok jelentőségét, aláhúzva az együttműködés stratégiai jellegét. Damaszkusz a jövőben is közre kíván működni a libanoni nemzeti megbékélés létrejöttében, elutasítja a közel-keleti rendezés kulcskérdését jelentő palesztin ügy félretételét - húzza alá a nyilatkozat.

Meg nem erősített nyugati jelentések szerint Nicaraguában az ellenforradalmárok elfoglalták San Juan del Norte kikötővárost, s mintegy 50 kilométeres szakaszt tartanak megszállva az ország déli partjai mentén. Ortega nicaraguai nemzetvédelmi miniszter - aki a jelentéseket sem megerősíteni, sem megcáfolni nem volt hajlandó -, közölte, hogy a várost a polgári lakosság már hetekkel ezelőtt elhagyta, s kikötőjének védelmére csupán 72 katona maradt ott. Az ellenforradalmárok ostroma ezért inkább propaganda-, mint stratégiai okokra vezethető vissza. Eközben Eden Pastora, az egyik ellenforradalmi szervezet vezetője bejelentette, hogy a közeljövőben „ideiglenes kormányt” kíván felállítani. Megfigyelők emlékeztetnek rá, hogy a Washington által támogatott ellenforradalmároknak ez egyik fő célja, hogy ily módon saját „törvényességükre” hivatkozva formálisan is külső segítségért folyamodjanak.

Humor:idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_humor_1.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_humor_2.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_humor_3.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_humor_4.jpg

Reklám:
idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_reklam_1.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_reklam_2.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_reklam_3.jpg

Kékfény:
A Fővárosi Főügyészség vádat emelt a Pesti Központi Kerületi Bíróságnál Kiss Sándor, a Központi Múzeumi: Igazgatóság polgári fegyveres őrségének parancsnoka és Túri Péter, a Központi Múzeumi Igazgatóság igazgatóhelyettese ellen a társadalmi: tulajdoniban különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hanyag kezelés vétsége miatt A vád szerint Kiss Sándor és Túri Péter, akiknek munkakörébe tartozott a társadalmi vagyon őrzése és ennek felügyelete, többszörösen, megszegték e feladatukkal járó kötelezettségeiket. Nem tették meg azokat az őrzésbiztonsági intézkedéseket, amelyek a Szépművészeti Múzeumnál az épületfelújítással összefüggően kialakult, a gyűjteményre fokozott veszélyt jelentő helyzetben különösen szükségesek lettek volna. Mulasztásaikkal megkönnyítették az emlékezetes képlopást.

Péntek délután a Győr-Sopron megyei Csorna vasútállomásán, egy álló személyvonat kocsijában az utasok egyikénél levő vegyi anyag - eddig tisztázatlan körülmények között - felrobbant. A detonáció következtében a vasúti kocsiban tartózkodók közül négy tanuló súlyos, öt pedig könnyebb sérüléseket szenvedett. A baleset körülményeinek vizsgálatát a rendőrség szakértők bevonásával megkezdte.

Közlemények:
A Tudományos Minősítő Bizottság közli, hogy Grandpierre Attila: „A flér-jelenség konvenciós értelmezése” c. kandidátusi értekezésének nyilvános vitája április 17-én de. 10.30 órakor lesz az Akadémia kistermében (Bp. V., Roosevelt tér 9.).

A Hangversenyek Újpesten sorozat április 16-i előadásában Sellei Zoltán előadóművész, Balogh Dénes furulyaművész, Sebestyén Gábor (gitár) és Kárpáti Magdolna (ének) lépnek fel 19 órai kezdettel a IV. kerületi Tanács dísztermében (Bajcsy-Zs. u. 14.). Jegyek elővételben válthatók az Ady Endre Művelődési Központban, naponta 14-21 óráig (IV., Árpád út 66., tel.: 691-915).

Idejében szólunk! A karaván halad... Legyen ön is tagja a világjárók nagy táborának. Lépjen be a Magyar Camping és Caravanning Clubba! Jelentkezés személyesen a club ügyfélforgalmi irodájában. Címünk: Budapest, Üllői út 6. Telefon: 336-536, 141-880.

Új helyre költözött, az Országos Béketanács. Új címe: Budapest, V., Széchenyi rakpart 6. IV. emelet. Telefon: 129-841. Levélcím: 1395. Pf. 440.

Állásajánlat:idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_allasajanlat_1.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_allasajanlat_2.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_allasajanlat_3.jpg

Divat: Talpig gyapjúban
Divat a jacquard, a flanell, a krepp, a jersey, a kötött anyagok, a gyapjúbársony, a gabardin, tweed. Nyárra könnyű, úgynevezett hűvös gyapjúból készülnek a modellek. Hidegebb időben a réteges öltözködés a célszerű és egyben divatos is. Csípőben bő nadrágok, lábszárvédővel, hosszú pulóverek, kardigánok kerülnek fölé, kapucnival, amely helyett sapkát, kalapot is viselhetünk. Visszatért a csinos kötöttruha, széles vállal, japános ujjal T- vagy Y- sziluettel. A tompa, a diszkrét, az elegáns színek időszaka következik, alapszínek a drapp, szürke, antracit, fekete, amelyeket esetleg erős színű kiegészítők tesznek élővé.idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_divat_1.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_divat_2.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_divat_3.jpg

Jól jött az eső a mezőgazdaságnak:
Kiadós eső áztatta a héten a szomjas földeket az ország nagy részén. Sajnos éppen a legjobb gabonatermő vidékeken, Békés, Csongrád és Szolnok megyében hullott a legkevesebb csapadék, átmenetileg azonban ez is elegendő a növények fejlődéséhez. A meteorológiai jelentések szerint a héten a napi középhőmérséklet is 4-6 Celsius-fokkal meghaladta a sokévi átlagot. A mák, a borsó, a sárgarépa, a petrezselyem, a vöröshagyma, a tavaszi árpa és a zab mindenütt a földben van már, a korábbi vetések egyenletesen kelnek. Befejeződött a rostlen és a kender vetése is. A héten a gazdaságok a cukorrépa és a napraforgó vetésére, valamint a burgonya ültetésére összpontosították erejüket. A cukorrépa-terület 95 százalékán végeztek a vetőgépek, a burgonyának több mint fele a földben van, és a napraforgónak is 70 százalékát elvetették. A nagyüzemekben befejeződött a szőlő- és a gyümölcsfák metszése, lemosó permetezése, az Alföldön azonban még metszik a szőlőt. A nem fűthető fóliasátrakban is elkezdték a gazdaságok és a kistermelők a kevésbé melegigényes növények - karalábé, káposztafélék - palántázását.

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_hajduboszormenyi_beke_tsz.jpgA hajdúböszörményi Béke Tsz-ben vetik a cukorrépát

Biogázzal fűtött melegházak:
Biogázzal fűtött melegházakban pihennek már a dinnyepalánták a ménfőcsanaki határban. A Veres Péter Termelőszövetkezet földjén a csányi dinnyések Balázs József irányításával készítik az úgynevezett melegtalpat, hogy ne fázzanak a hűvös hajnalokon a dinnyék. A nyári szállás már nem földkunyhókból áll, takaros faházak húzódnak a dinnyeföldek mentén a gyömörei úton. A termést a gazda maga árulja, a legnagyobb vevői a győri ady-városi ABC-üzletek.

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_biogazzal_futott_meleghazak.jpg

Ahol az új zöldségfélék születnek:
Hazánkban csaknem 130 ezer hektáron majdnem kétmillió tonna zöldségfélét termelünk. Ebből mintegy 800 ezer tonnát küldünk exportra. Igen fontos, hogy ezt az óriási mennyiséget a legjobb fajtákból termeljük meg. Ellenállók legyenek a betegségekkel szemben, bő termést hozzanak és alkalmasak legyenek a nagyüzemi termesztésre. A kísérleti munkák nagy részét a szentesi Vetőmagtermeltető és Értékesítő Vállalat Kutató Állomásán végzik, amelyet harminc évvel ezelőtt azzal a céllal hoztak létre, hogy a kertészeti ágazatban jelentős szerepet betöltő zöldségtermelés, a tájra leginkább jellemző kultúrák: káposztafélék, paprikák nemesítésével foglalkozzon.

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_szentesi_vetomagkutato_1.jpgA borsó vetőmagot ellenőrzik

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_szentesi_vetomagkutato_2.jpgA fényben csírázó magvakat ép csírára, abnormális csíranövényekre és rothadt magvakra bontják

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_szentesi_vetomagkutato_3.jpgTápoldatban fejlődnek a fajtajelöltek

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_szentesi_vetomagkutato_4.jpgNövények steril kamrákban

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_szentesi_vetomagkutato_5.jpgViola Ákosné tudományos segédmunkatárs szemlét tart a „szülőszobában”

Borrend-tagok avatása:
Több mint kétszáz éves hagyományt újítottak fel Balatonfüred-Csopak Tája Termelőszövetkezet csopaki pincéjében. Folklór műsor keretében avattak isimét Csopaki Borrend tagokat, svájci és francia borbarátokat, akik hazájuk borrendjeinek sajátos viseletében jelentek meg az ünnepségen. A csopaki Borrend az 1754-ben alakult szabad csopaki szőlőhegy elnevezésű borbarátkor utódjaként, a termelőszövetkezet kezdeményezésére, az elmúlt hetekben alakult újjá.

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_borrend.jpgA fogadalomtétel

Szoros együttműködés az élet minden területén: a magyar-szovjet gazdasági kapcsolatok
A magyar külkereskedelem 34 százalékát teszi ki a Szovjetunióval folytatott árucsere, a forgalom az összes szocialista ország közül a legdinamikusabban, mintegy 8 százalékkal emelkedett, és megközelítette a 8 milliárd rubelt. Most, amikor a nemzetközi helyzet nemcsak bonyolult, de sok esetben negatív hatásai érződnek az államok közti gazdasági kapcsolatokban is, különösen fontos közös munkánk, amelynek eredményeként erősödik országaink gazdasági ereje. Ezt szolgálják az erre az évre kötött szerződések, megállapodások is, amelyek előreláthatóan újabb hét százalékkal növelik az árucsere-forgalom mennyiségét. A Szovjetunió szállítja a magyar fűtő- és nyersanyag-importszükséglet csaknem nyolcvan százalékát, köztük a kőolaj, földgáz és vasérc 90 százalékát, de a káliműtrágya 64 százalékát is. Ugyanakkor a magyar ipar és mezőgazdaság legjelentősebb vevője a Szovjetunió.

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_magyar_szovjet_gazdasagi_kapcsolatok_1.jpg1983-ban 1,1 millió köbméter ipari faanyagot szállítottak, köztük a képen látható farostlemezeket is

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_magyar_szovjet_gazdasagi_kapcsolatok_2.jpgMagyarországon jelenleg 450 ezer szovjet gyártmányú személygépkocsi fut az utakon. Ebben az évben várhatóan 25 500 Zsigulit szállítanak

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_magyar_szovjet_gazdasagi_kapcsolatok_3.jpgA szovjet félautomata esztergagépeket Magyarországon is alkalmazzák

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_magyar_szovjet_gazdasagi_kapcsolatok_4.jpgA Magyarországra szállított 70 ezer teherautó közül talán legismertebb a KAMAZ gyár nagyteherautója

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_magyar_szovjet_gazdasagi_kapcsolatok_5.jpgKomplett csirkegyárakat szállítunk a Szovjetunió több köztársaságába. A képen egy keltető-nevelő ház makettje

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_magyar_szovjet_gazdasagi_kapcsolatok_6.jpgÉvente 300 ezer tonna almát, valamint 350 ezer tonna zöldség-, gyümölcskonzervet szállítunk a Szovjetunióba

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_magyar_szovjet_gazdasagi_kapcsolatok_7.jpgMagyarország a szovjet piac egyik legnagyobb bőrcipő, szövet és konfekció szállítója

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_magyar_szovjet_gazdasagi_kapcsolatok_8.jpgA moszkvai élelmiszerboltokban gyakran kapható magyar csirke, bor, hús és gyümölcskonzerv

Bányanyitásra készülnek Dubicsányban:
A Borsodi Szénbányák új akna nyitását tervezi Dubicsány térségében. A nyitás előkészületeit a Földmunkát Gépesítő Vállalat végzi. A munkát Sajógalgóc határában kezdték meg. A befejezésig 40 ezer köbméter földet mozgatnak meg.

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_borsodi_banyanyitas.jpgErőgépek Sajógalgóc határában

Vigyázat, figyelek!
Betörők, rossz emberek, rablók, fosztogatók adjátok meg magatokat! A Híradástechnikai Szövetkezet video-mozgásérzékelőkkel felszerelt tévékamera-rendszere a legkisebb mozgásra is azonnal riaszt, s egyidőben két magnetofonfelvételt is készít. A szerkezet még a rendőrséget is képes telefonon értesíteni.
idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_hiradastechnikai_szovetkezet.jpg

Vegyészeti múzeum a Thury-várban:
Rangos ipari környezetben, Várpalotán található a Magyar Vegyészeti Múzeum, Közép-Európa egyetlen ilyen önálló intézménye. A Thury-várban 1969-ben kialakított szakmai kiállítóhely tárlatai, tárgyai és makettjei a magyar vegyipar fejlődését mutatják be a hajdanvolt, virágzó vegyészeti ágazatoktól napjaink korszerű vegyiparáig. A múzeumban vetették meg a kémia és a vegyipar nagyjait bemutató arcképcsarnok alapjait, amelyet évente gyarapítanak elhunyt tudósok portréival. Ugyancsak a Thury-várban kapott helyet a bányászati gyűjtemény, amely a várpalotai szénbányászat több mint százéves múltját és jelenét ismerteti meg a látogatókkal. A kényszerű téli szünet után április 1-én nyitotta meg kapuit a látogatók előtt a várpalotai Magyar Vegyészeti Múzeum. Hétfő kivételével naponta 11 és 17 óra között várja az érdeklődőket egészen október végéig.

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_thury_var.jpgA múzeumnak otthont adó Thury-vár

Mintalakótelep Salgótarjánban:
Salgótarján egyik legdinamikusabban fejlődő városrészében, a Gorkij lakótelepen az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium mintalakótelepnek nyilvánította a körzet egy részét, ahol felvonultatja mindazokat a típustervek alapján készített lakásokat, amelyeket az otthonteremtő családoknak ajánl. Sorházak, egyéni családi házak kapnak majd helyet ezen a területen. Az OTP összesen mintegy 110 lakást értékesít itt. A mintalakótelepen a Salgótarjáni Síküveggyár az OTP-vel szövetkezve arra vállalkozott, hogy saját építőrészlege negyven lakást készít el dolgozói részére. A mintalakótelep mielőbbi elkészültét segíti a megyei és a városi tanács is, az anyagi támogatáson túl gyors telekkialakítással és teljes közművesítéssel. Ez év májusára a 110 lakáshoz szükséges valamennyi közmű elkészül. A síküveggyári negyven otthonból az idén már tizenkettőt átadnak lakóiknak, újabb 12 lakás alapozásához is hozzáfognak ebben az esztendőben. Főként azoknak a dolgozóknak kínálják fel az elkészült házakat, akik gyári szolgálati, illetve gyári, bérlakást adnak vissza, hogy a felszabaduló üzemi lakások segítségével a fiatal, kezdő, alacsony jövedelmű szakembereket juttassák olcsó lakásmegoldáshoz.

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_salgotarjani_lakotelep.jpgA mintalakótelep egy részlete

Gyermekágy - csomagban:
Eredményes, a bútoripari átlagot meghaladó fejlődés jellemzi a veszprémi Balaton Bútorgyár elmúlt három évét. A vállalat a konyhai ülőbútorok, asztalok, valamint komplett étkezőgarnitúrák széles skáláját gyártja. Mindemellett hivatalok, intézmények, szállodák bebútorozásában is részt vesz. Három év leforgása alatt termelését 42 százalékkal, tőkés exportját pedig 60 százalékkal bővítette a veszprémi üzem. Az évek során végrehajtott műszaki fejlesztés a termékszerkezetet is korszerűsítette. Saját tervezésű bútoraikat az igényesség jellemzi, s a jó minőség. Ezt mutatja a minimális reklamáció, valamint az, hogy a több mint 30 millió forint értékű tőkés export felét saját fejlesztésű bútorok teszik ki. A Balaton Bútorgyárban készülnek a keresett Kombi gyermekágyak is. A polcokkal, pólyázó asztallal kombinált bútorból idén már 22 ezer darabot készítenek. Ennek értékesítését új kereskedelmi törekvések jegyében szervezi a bútorgyár. Levélben keresik fel a kismamákat - egyelőre Veszprém megyében -, felajánlva Kombi bútorukat. Úgy tervezik, hogy később csomagküldeményként, postai utánvéttel is értékesítik majd a korszerű, házilag egybeépíthető Kombit.

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_balaton_butorgyar_kombi_gyerekagy.jpgSzerelik a gyermekágyat, amelyből az idén 22 ezer készül

Sörgyár Martfűn:
Martfű határában épül több mezőgazdasági termelőszövetkezet és állami gazdaság összefogásával az országban az első szövetkezeti sörgyár, A tervek szerint a jövő nyáron már fogyaszthatók lesznek az első szövetkezeti sörgyár - a DAB márka alapján készített - termékei.
idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_martfui_sorgyar.jpg

Jobb minőségű szén Visontáról:
A Mátraaljai Szénbányák Vállalat visontai Thorez külfejtéses bányaüzeme. az idén a tavalyinál is jobb minőségben, az igényeknek megfelelő ütemezésben hétmillió tonna szenet szállít a Gagarin Hőerőműnek. Képünkön az óriáskotró termelés közben.
idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_visontai_oriaskotro.jpg

Szoboravatás:
A MAFILM Lumumba utcai központjának udvarán fölavatták Várkonyi Zoltán szobrát, Fekete Tamás munkáját. Az emlékbeszédet Nemeskürty István tartotta.
idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_varkonyi_zoltan_szobra.jpg

Megnyílt a Tavaszi Tárlat:
Régi törekvése Vas megye és Szombathely város vezetésének, hogy a megyében élő és alkotó, vagy a megyéhez kötődő művészek munkáját rendszeres időközönként jelentkező kiállítási lehetőségekkel segítse, ha úgy tetszik, ösztökélje. Ennek jegyében nyílt meg tegnap délután Szombathelyen a megyei Művelődési és Ifjúsági Központ kiállítótermében az immár hagyományosnak mondható Vas megyei Tavaszi Tárlat. A tárlatot szép számú érdeklődő jelenlétében Stefanik Károly, a megyei tanács művelődési osztályvezetője nyitotta meg, hangsúlyozva a kiállított művészek töretlen alkotókedvét. A megnyitón megjelent több alkotóművész is, különös szeretettel köszönthettük Bartha László Munkácsy-díjas Kiváló Művészünket. A tárlaton 17 művész 60 alkotása szerepel, festmények, szobrok, kerámiák, alkalmazott grafikák, fafaragások kaptak helyet a kiállítás anyagában, mely reprezentálja megyénk képzőművészetét. Stefanik Károly megnyitójában beszélt a vászon előtt álló festő hihetetlen magányosságáról; hisszük és reméljük, hogy ez az újabb Tavaszi Tárlat hozzájárul ahhoz, hogy a művész műterméből kilépve elveszítse magányosságát, s művészetét értő és szerető közönség körében találja magát. A tárlat április 29-ig várja látogatóit.

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_szombathelyi_tavaszi_tarlat.jpgStefanik Károly, a megyei tanács művelődési osztályvezetője megnyitja a Tavaszi Tárlatot

A Magyar Televízió műsorán: Ki miben tudós? Történelemvetélkedő.

- Mennyit készültetek?
- November óta egyfolytában tanulunk - feleli Kovács Aladár.
- Lehet egyfolytában tanulni?
- Csak azt lehet. Húsz történelemkönyviből készültünk, húsz vastag kötetből.

Berend T. Iván mondta a felvétel szünetében, hogy maga is megrettent, amikor megtudta, hogy volt kérdés, amire négy perc a válaszadási idő. Gondoljuk csak el - magyarázta - a gimnáziumi tankönyvék csak 1968-ig tanítják a történelmet, egy kérdés pedig '80-ig szól...

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_ki_miben_tudos_szilagyi_marton.jpgSzilágyi Márton, a budapesti Eötvös József Gimnázium tanulója, a verseny győztese

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_ki_miben_tudos_koteles_ildiko.jpgMásodik lett Köteles Ildikó

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_ki_miben_tudos.jpgA TV-stúdióban: balra a versenyzők, középen Feledy Péter műsorvezető, jobbra a zsűri

Hová menjünk? Moziba!
idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_mozi.jpg

Ismerős arcok: Clint Eastwood
Az amerikai film már évek óta nélkülözi az igazán férfias sztárokat. Hol vannak ők? Itt a közelben. Csak egy kicsit körül kell nézni, bátorságra és képzelőerőre van szükség. Máris kibontakozhat előttünk egy igazán meseszerű karrier. A hős, akiért érdemes rajongani, akit nem érhet baj, akivel bármikor megoszthatjuk magányunkat, és aki magával visz minket összes bravúros menekülésére. Nos, ezt a hőst, az új mítoszt Clint Eastwoodnak hívják. Nem volt mindig neve: egy húsz évvel ezelőtti nyáron még senki nem ismerte. Az Egyesült Államokban száztíz dollárért statisztált különféle tévéprodukciókban, amelyek közül a vasárnapi haboskakaóhoz felszolgált Rawhide című rendkívül sikeres volt. Eastwood több szerepet is alakított ebben a végeláthatatlanul hosszú westernben, viszont általában túl korán halt meg ahhoz, hogy bárki is észrevehesse. Azaz mégis akadt valaki: Sergio Leone...
idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_clint_eastwood.jpg

Színházi bemutató: Gáz van (Játékszín)
Gáz van, Valaki más, Varázslók a címe Vámos Miklós három egyfelvonásosának, amelyet Babarczy László vezetésével próbáltak. Mindhárom párjelenet, és valamennyi Vámos írói alapkérdéséről: a „hogyan éljünk”-ről szól. Avar István partnere a Gáz van-ban Helyey László, a Valaki más-ban Béres Ilona és a Varázslók-ban Kézdy György. Képeinken az előadás három szereplője Avar István, Kézdy György, Helyey László.idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_avar_istvan_helyei_laszlo.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_avar_istvan_kezdy_gyorgy.jpg

A 16. héten a magyar slágerlista a szólisták között: 1. Fáy-Bradányi: Őrzöd-e szívedben a dallamot? (Poór Péter), 2. Fenyő: Viva rock and roll (Fenyő Miklós), 3. Szikora-R-Go együttes: Tíz szív, száz szív (Aradszky László).

Az előadók között: 1. Szikora-R-Go együttes: Kriszti (R-Go), 2. Lukács-Kovacsics: Ne haragudj rám! (Universal), 3. Pásztor-Jakab-Hatvani: Pago Pago (Neoton Família).

A héten az amerikai slágerlistákat még mindig Kenny Loggins Footloose-a, a nyugat-európai slágerlisták többségét Lionel Richie Hello című számai vezetik.

A labdarúgó Közép-európai Kupa utolsó előtti fordulójában kedden a Vasas az ausztriai Eisenstadtban vendégszerepelt. A mindössze 150 néző előtt lezajlott találkozón az osztrákok 2:1 (1:1) arányban győztek. A Vasas szerzett vezetést, Híres a 16. percben fejesből talált az osztrákok hálójába. Nem örülhettek a mieink sokáig az előnynek, ugyanis öt perccel később Bicovsky egyenlített. A szünet után Füzi szerezte az Eisenstadt győztes gólját. Öt perccel a találkozó befejezése előtt a csehszlovák Krchnak játékvezető a Komjátival szemben szabálytalankodó Steigert kiállította. A sorozatban az Eisenstadt átvette a vezetést, 6 ponttal áll az élen, az Union Teplice (5), a Pristina (4) és a Vasas (3) előtt.

Tízezer néző előtt labdarúgó Közép-európai Kupamérkőzésen a Pristina 2:0 (2:0) arányban győzött az Union Teplice ellen, és az utolsó forduló előtt élre állt.

Nehéz és kiélezett helyzetben készült a magyar olimpiai futballcsapat a bolgárok elleni, Megyeri úti, szerdai Magyarország-Bulgária olimpiai selejtező mérkőzésre. Elég, ha csak a tabellát böngészi az érdeklődő. S ráadásul a mostani mérkőzésen kívül akad még egy, lehet, hogy sorsdöntő elfoglaltság; Moszkvában a szovjet csapat ellen is pályára kell lépni még ebben a hónapban. Azaz folytatódik, illetve rövid időre zárul az a menetelés, amelynek állomásai Szabadka, Isztambul s most a Megyeri út. Ugyanis igazán nincs sok különbség az úgynevezett nagyválogatott és. az olimpiai csapat között.

Sokan meglepődtek korábban, amikor Mezey György szövetségi kapitány mindkét együttes dirigálását vállalta. Szerencsére nem vett túlságosan nagy többletterhet a vállára, hiszen lényegében csak az elnevezés más. Most derült ki igazán, hogy szakmailag is jó ötlet volt együtt tartani ezt a bő keretet. Erre már akadt örvendetes példa is, hiszen a közelmúltban Tapolcán az ötkarikás együttes imponáló játékkal, fölényesen verte az NDK hasonló jellegű és erős tizenegyét.

Tavaly a válogatott Veliko Tirnovón 1:1-re végzett a mostani vendégekkel. Abból a bolgár csapatból csupán egy játékos maradt meg. Csapatuk már-már messzebb tekint, mint az olimpia, hiszen csak matematikailag van lehetősége a továbbjutásra. így aztán nem is foglalkoznak a vendégek a maximalista terv végrehajtásával, túl sok az esetleges összetevő. A bolgár válogatott kedden érkezett Budapestre, este pedig a Megyeri úton, a mérkőzés időpontjában gyakorlatozott.

A magyar csapat 16 játékossal Tatán táborozott szerda délelőttig. A tréningek után kiderült, hogy Hajszán és Kardos bajlódott kisebb, de nem veszélyes sérülésekkel. Szabó, a győri szélső viszont betegsége miatt nem tudta, vállalni a szereplést. Ettől függetlenül a válogatott nehéz pozíciója ellenére derűlátó, a törökországi remekül végződött kiruccanás után szinte nem is tehet mást. Az a bizonyos 6:0 nemcsak jó ajánlólevél, hanem megfelelő előjel is, ismerve a vendégcsapat játékerejét, képességeit. A csapat jelszava igazán elfogadható: csak a győzelem a megfelelő eredmény!
idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_magyarorszag_bulgaria_olimpiai_selejtezo_merkozes.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_magyarorszag_bulgaria_olimpiai_selejtezo_merkozes_2.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_magyarorszag_bulgaria_olimpiai_selejtezo.jpgA magyar csapat a Himnuszt hallgatja. Balról: Hannich, Kovács A., Nagy A., Kardos, Péter, Dajka, Gyimesi, Esterházy, Csuhay, Mészáros, Róth

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_magyarorszag_bulgaria_olimpiai_selejtezo_dajka_laszlo.jpgEkkor még mindenki örült: Dajka góljával 1:0

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_magyarorszag_bulgaria_olimpiai_selejtezo_iszkrenov_kardos_nagy_antal.jpgIszkrenov gyakorta kétségbe ejtette a magyar védelmet. Felvételünkön Nagy és Kardos „mindent elkövetve” tartóztatja fel

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_magyarorszag_bulgaria_olimpiai_selejtezo_dajka_laszlo_4.jpgDajka szinte reménytelen helyzetben

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_magyarorszag_bulgaria_olimpiai_selejtezo_dajka_laszlo_2.jpgRitka pillanat - zavarban a bolgár védelem, Dajka elől tisztáznak nagy üggyel-bajjal

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_magyarorszag_bulgaria_olimpiai_selejtezo_esterhazy_marton.jpgKoev díszkíséretében Iliev látványos mozdulattal ment a meglehetősen enerváltan játszó Esterházy elöl

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_magyarorszag_bulgaria_olimpiai_selejtezo_dajka_laszlo_3.jpgDajka kapura fejel

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_magyarorszag_bulgaria_olimpiai_selejtezo_meszaros_ferenc.jpgMészárost előzi meg védője

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_magyarorszag_bulgaria_olimpiai_selejtezo_dajka_mladenov.jpgLendületben a magyar együttes gólszerző középcsatára, a sötét mezes Dajka László. Itt éppen a kissé késve becsúszó Mladenovon jut túl és tör kapura

A magyar ifjúsági labdarúgó-válogatott szerda délután Nagyváradon játszott Európa-bajnoki selejtező mérkőzést Románia ellen. Az első mérkőzésen a mieink nyertek a mieink nyertek 1:0-ra.
idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_romania_magyarorszag_ifjusagi_eb-selejtezo.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_romania_magyarorszag_ifjusagi_eb-selejtezo_2.jpg

Csaknem negyedmillió nézője volt az európai futballkupák elődöntő találkozóinak. Valamennyi érdekes viadalt hozott, s így sehol sem csalódtak a szurkolók, még akkor sem, ha a pályára lépett 12 csapat játékosai csak tizenegyszer találtak a hálóba, azaz nem jeleskedtek a góllövés mesterei. A szerdai események után a szigeten bizony már brit döntőkről álmodoznak. Ha ez megvalósulna, egyedülálló lenne a sportágban. Csak a Manchester United KEK-szereplését figyelik aggodalommal az angolok, mert a hazai pályán elért döntetlenje nem túl biztató a Juventus elleni torinói visszavágóra. Igaz, a háromszoros EK-nyertes Liverpool sem utazhat nyugodtan a bukaresti revánstalálkozóra. Az Ú. Dózsával szemben továbbjutott Aberdeen 1:0-ás portói vereségét nem tartják vészesnek a skót vezetők. Már csak azért sem, mert a portugál együttes az ötödik percben elért gólja után az Aberdeen igen szervezetten védekezett és ellenállt. Az UEFA Kupában elképzelhető tiszta angol döntő, mert a Tottenham otthon behozhatja a Split egygólos előnyét, a Nottingham viszont idegenben megőrizheti az Anderlecht elleni 2:0-ás vezetést.

BEK:
Liverpool-Dinamo Bucuresti 1:0 (1:0). Liverpool, Anfield Road, 37 ezer néző. G.: Sammy Lee (25. p.).

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_liverpool_dinamo_bucuresti_graeme_souness_dumitru_muraru.jpgA két csapatkapitány, Dumitru Moraru és Graeme Souness kézfogója és zászlócseréje a mérkőzés előtt

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_liverpool_dinamo_bucuresti_sammy_lee.jpgSammy Lee óriási helyzetben

Dundee United-AS Roma 2:0 (0:0). Dundee, Tannadice Park, 25 ezer néző. G.: Dodds (48.p.), Stark (60. p.).

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_dundee_united_as_roma_paul_surrock.jpgPaul Surrock elől tisztáznak a római védők

KEK:
Manchester United-Juventus FC 1:1 (1:1). Manchester, Old Trafford, 59 ezer néző. G.: Paulo Rossi (14.) Alan Davies (60. p.).

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_kupaszerda_manchester_united_juventus_nagyjelenet.jpgNagyjelenet a csatából

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_machester_united_juventus_platini_moses.jpgMoses nem tudja Platinit szerelni

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_kupaszerda_manchester_united_juventus_alan_davies.jpgAlan Daviest, az egyenlítő gól szerzőjét köszöntik társai

FC Porto-Aberdeen 1:0 (1:0). Porto, Estádio das Antas, 62 500 néző. G.: Fernando Gomes (14. p.).

UEFA Kupa:
Hajduk Split-Tottenham Hotspurs 2:1 (0:1). Split, Poljud Stadion, 35 ezer néző. G.: Mark Falco (19. p.) Ivan Gudelj (67. p.) Dusan Pesics (77. p.).

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_kupaszerda_hajduk_split_tottenham_hotspurs_ivan_gudelj.jpgGudelj lövésével egyenlít a hazai csapat

Nottingham Forest-Anderlecht 2:0 (0:0). Nottingham, City Ground, 23 ezer néző. G.: Steve Hodge (84., 88. p.).

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_nottingham_forest_anderlecht_steve_hodge.jpgSteve Hodge saját és csapata második gólját szerzi

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_kupaszerda.jpg

És akkor lássuk a lényeget, az NB I. 22. fordulóját! Ismét kettős találkozót rendeznek a Népstadionban. Az itteni összecsapások jelentik egyben a szakasz slágertalálkozóit, hiszen a Vasas az Ú. Dózsával, a Ferencváros pedig a Honvéddal csap össze. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a többi rivalizálás nem ígér érdekességeket. Ezúttal szombaton hét, vasárnap egy találkozót játszanak az együttesek a kérdőjelek jegyében.

Vasas - Ú. Dózsa
A szurkolók szeretnének már sok gólt látni, könnyen lehet, hogy teljesül vágyuk, hiszen akár 3:3 is lehet egy érdekes találkozó eredménye. Mindkét csapatnak jól jönne az egy pont. Ősszel amúgy egy jó iramú, színvonalas meccsen 1:1-et játszottak a csapatok. Akkor még mindkét csapat az élbolyban vitézkedett. Azóta a Vasas épp most próbál visszakapaszkodni oda. Ami nem csak az ő érdemük: hogy erre még mindig esélye van, az kritika a Tatabánya-Videoton-Rába hármasra nézve is, akik időnként félelmetes tempóban hullajtják a pontokat. A Dózsa most egyértelműen a mérkőzés fő esélyese, nekik kötelező lépést tartani a Honvéddal.
idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_vasas_u_dozsa.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_vasas_u_dozsa_kiss_sandor.jpgMegizzadtak a Vasas-védők (világos mezben) az újpesti csatárok ellen, itt éppen Kiss Sándor táncoltatja őket

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_vasas_u_dozsa_hires_birinyi_balogh_fekete_leboniczky_kisznyer_kiss_sandor_rixer.jpgKardos a helyzet magaslatán. Az újpesti középpályás ugrik egyedül fel a labdára a Vasas kapuja előterében. Akik körülállták: Híres, Birinyi dr., Balogh, Fekete, Leboniczky kapus, Kisznyér és Kiss S., mögötte Rixer


És most nézzük meg a mérkőzés rövid összefoglalóját

Ferencváros - Bp. Honvéd
A Honvéd most már egyértelműen a bajnoki címre tör, s miután a Ferencváros semmivel sem jobb, mint ősszel, a kispesti csapat számára csak a két pont megszerzése lehet a cél. Ősszel egy nagyon sima mérkőzésen nyertek a kispestiek. Azóta is tart szárnyalásuk, mostanra a bajnoki cím fő esélyesei lettek. A Fradi kilábalt az őszi mélyrepülésből, gondok akadnak még mindig, de gyűjtögetik a pontokat szorgalmasan. A Honvéd úgy lépett pályára, hogy az előtte véget ért meccsen nyert a Dózsa, így a bajnoki címért folytatott kettős küzdelmük miatt más választásuk nem volt, mint nyerni, bármi áron (Mi, Dózsa-drukkerek, akkor ott kint a stadionban úgy reméltük, ehhez a Fradinak is lesz egy-két szava - a szerkesztők megjegyzése).
idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_ferencvaros_bp_honved.jpg

Ahogy a Népsport látta a kettős rangadó két mérkőzését:
idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_kettos_rangado_ferencvaros_bp_honved_vasas_u_dozsa.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_ferencvaros_bp_honved_zsiboras_gabor.jpgHonvéd-attak - Zsiborás-védés

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_ferencvaros_bp_honved_zsiboras_gabor_garaba_imre_1.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_ferencvaros_bp_honved_zsiboras_gabor_garaba_imre_2.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_ferencvaros_bp_honved_zsiboras_gabor_garaba_imre_3.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_ferencvaros_bp_honved_zsiboras_gabor_garaba_imre_4.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_ferencvaros_bp_honved_zsiboras_gabor_garaba_imre_5.jpgAz összecsapás egyik nagyjelenete, Zsiborás és Garaba főszereplésével

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_ferencvaros_bp_honved_rab_haaz_gere.jpgRab és Haaz (FTC, sötét mezben) nem tudja szerelni a fehér mezes Gerét

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_ferencvaros_bp_honved_zsiboras_dajka_takacs_haaz.jpgZsiborás pompás vetődéssel hárítja Dajka fejesét, jobboldalt Rab és Haaz, a háttérben Kvaszta

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_ferencvaros_bp_honved_bodonyi_takacs.jpgBodonyi indulna be a labdával, ha Takács (sötét mezben) nem ölelgetné

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_ferencvaros_bp_honved_detari_rab.jpgDétári lövését Rab blokkolja

Nyíregyháza - Haladás
A szurkolók szerint a hazai csapaton már csak a csoda segítene, de hát csodák pedig nincsenek. így a vendégcsapat legalább egy pontot remélhet. Ősszel a szombathelyiek 2:1-re nyertek hazai pályán. A Szpari akkor is gyengélkedett, a Hali lényegesen jobb teljesítményt nyújtott. A fordulónak úgy indultak neki, hogy tavaszra a vendégek is vészesen közel kerültek a kiesőzónához, a hazaiakról meg már talán saját drukkereik is lemondtak.
idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_nyiregyhaza_haladas.jpg

DVTK - SZEOL AK
A szegedi együttes eddigi szereplése alapján legalább döntetlent várhat, mert a zilált Diósgyőr hetek óta árnyékfutballt játszik. Az őszi 0:0-t követően a SZEOL AK-ból masszív, stabil középcsapat lett, akik képesek bravúrgyőzelmekre (Dózsa, Honvéd, Videoton) is. A diósgyőriek soha nem látott mélységbe zuhantak, utoljára a 6. fordulóban tudtak győzni. Hajas Imre, a DVTK edzője nem akar (vagy tud) változtatni a legutolsó felálláson. Kollégája, Kaszás Gábor szerencsésebb helyzetben van, ő például most nem akarja kihagyni a legutóbb a gardróbból "leakasztott" Segesvárit, aki a Videotonnak lőtt győztes gólt.
idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_dvtk_szeol_ak.jpg
Pécsi MSC - ZTE
A papírforma alapján a pécsiek jobbnak tetszenek, bár a ZTE igazán derekasan küzdött például a Honvéd, ellen. Ettől függetlenül a tipp: 1. A tavasz eddigi meglepetéscsapata ősszel Zalaegerszegen nyert 3:1-re. Tavaszi jó teljesítményükkel pont a Zetét szorították ki a felsőházból. A zalaiak nagyon jól összerakott, megbízható középcsapat, nem szokták könnyen adni a bőrüket. Mindkét mester szabadon választhatott a keretből, sem sérült, sem eltiltott nem volt egyik oldalon sem.
idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_pecsi_msc_zte.jpg

Videoton - Tatabánya
A forduló egyik nagy kérdése, hogy véget ér-e a Videoton különlegesen negatív szériája, a Tatabánya ugyanis idegenben is veszélyes ellenfél. Könnyen elképzelhető a formák ismeretében a pontosztozkodás. Az idei bajnokság két poklot és mennyországot megjárt csapata ősszel 1:1-et játszott Tatabányán. A Tatabánya egész éves teljesítményéről elmondhatjuk, hogy a csapatorvos gyakrabban állította össze a csapatot, mint maga, Dalnoki Jenő vezetőedző. A tabella 4. és 5. helyén álló csapatok mérkőzése következhetett, egyaránt 24-24 ponttal álltak a csapatok, a Videotonnak csak a gólkülönbsége volt jobb. Kovács Ferenc továbbra sem számíthat Csongrádira és Nagyra, míg Tatabányán a sérültek közt van Szabó György, így Tepszics Ignác fogja helyettesíteni. Ugyanígy nem számíthat Dalnoki mester Hermannra, jó hír viszont, hogy felépült végre Kiprich József.
idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_videoton_tatabanya.jpg

Rába ETO - Volán
Az ismét nagy kedvvel játszó Rába biztos győzelme várható. A forduló előzetesen legnagyobb vesztese a győriek mestere, Verebes József, aki a Rába ETO-Bp. Honvéd mérkőzés után megsértette a játékvezetői hármast, ezért az MLSZ fegyelmi bizottsága kétmeccses eltiltásban részesítette. Ősszel 1:1-et játszottak a csapatok a Czabán Samu téren, tavasszal mindkét csapat 7-7 pontot gyűjtött eddig. A Volán sérültjei, Morgós és Török továbbra sem állnak rendelkezésre, az ETO-ban viszont visszakerülhet a védelem jobb oldalára Csonka Gyula.
idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_raba_eto_volan_1.jpg

Nyúl István, a közlekedésiek csatára, aki a csapatával ellentétben nem teljesített rosszul ebben a szezonban (csapat góljainak a harmadát szerezte eddig és most is eredményes volt), 2020-ban így emlékezett vissza erre a mérkőzésre: "Sérüléssel bajlódtam ebben a fél évben, a meccs előtti héten éppen Győrben jártunk, ahol Povázsán doki gyógyítgatott különböző tűkkel. A meccs sima volt, a Győr jobban összetett csapat volt. A meccs után Povázsán odaszólt: Pista, legközelebb nem gyógyítom meg, ha rögtön gólt rúg nekünk!!! De azért elég jól sprintelt, úgyhogy jó munkát végeztem. Egymásra mosolyogtunk és mentünk tovább…"

Csepel - MTK-VM
A Csepel ismét a régi szürke, az MTK javulgat, döntetlen színezetű az összecsapás. Ősszel az MTK-VM 2:1-re nyert a Hungária körúton, ami akkor kisebbfajta meglepetés volt, hiszen a Csepel még a dobogó egyik várományosának tűnt akkoriban. Mára óriásit változott a világ. Az egykori kiesőjelölt vendégek az őszi borzalmas szereplésüket az első tavaszi fordulóban megfejelték egy 8:0-ás vereséggel még, azóta viszont szárnyalnak. Nem kaptak ki, játszottak egy döntetlent, utána négy meccsen nyertek, azóta feljöttek a kiesés közeli helyekről a tabella közepét jelentő 8. helyre. A Csepel eleve nagyon rapszodikus teljesítményt nyújtott a bajnokságban, bárkitől ki tudtak kapni, cserébe bárki ellen képesek voltak meglepetésgyőzelemre is. Tavasszal már három vereségnél járnak, az élbolyból olyan mélyre zuhantak, hogy már csak a Volán-Nyíregyháza-DVTK hármas van mögöttük. Most az lenne a meglepetés, ha a hazaiak nyernének.
idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_csepel_mtk_vm.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_csepel_mtk_vm_kovacs_attila_boda.jpgKovács Attila, a mezőny legjobbja, a találkozó „negatív hőse” Boda feje fölül üti el a labdát

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_csepel_mtk_vm_weber_boda.jpgHiába ugrik Wéber (balról) magasabbra, Boda fejeli el a labdát

A mérkőzések után lássuk a 22. forduló válogatottjait! Az újpesti csatár, Kiss Sándor 10-es osztályzata mindent visz, nincs is sok miről beszélnünk. Egyedüli érdekesség, hogy a 8-as érdemjegyet kapó Májer Lajos - pont Kiss miatt - csak a második csapatban kapott helyet.
idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_a_fordulo_valogatottjai.jpg

Kiss Sándor, az Újpesti Dózsa válogatott csatára remek napot fogott ki. Nem csak a három gólja, hanem a mérkőzésen nyújtott kiváló teljesítménye miatt érdemelte ki a tízes osztályzatot. Ezzel nagyon veretes társaságba került a "Tízesek Klubjában". A Népsport 1968-ban kezdte osztályozni a játékosok teljesítményét 1-től 10-ig. Kiss volt a 12. olyan játékos, aki ezt a legkiválóbb elismerést megkapta a sportújság tudósítójától. 1972-ben Páncsics Miklós volt az első, akit ilyen magasra osztályoztak a mutatott játék alapján. Utána következett Rapp Imre, a PMSC kapusa (1973), Szabó Ferenc, a Fradi csatára (1974), idősebb Dárdai Pál, a PMSC középpályása (1975), Fazekas László (1976) és Fekete László (1978) az Újpesti Dózsa csatárai, Vágási Sándor a Békéscsaba védője (1978), Nyilasi Tibor (1979 és 1980, mindezidáig, ő volt az egyetlen, aki duplázni tudott), Veréb György, a DVTK kapusa (1981) és Hegedűs Péter, a Haladás kapusa (1982).
idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_vasas_u_dozsa_kiss_sandor_1_es_osztalyzat.jpg

A góllövőlista élén továbbra is Esterházy Márton áll, de mögötte a triplázó Kiss Sándor és Hannich Péter alaposan "átírták" az üldözők mezőnyét.
idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_gollovolista.jpg

A nyarat idéző hétvége kellemes időjárása sok labdarúgó-szurkolót kicsalogatott az első osztályú mérkőzésekre. A délutáni találkozókon teljes volt a nyíregyháziak öröme, mert nyert a csapatuk, kevésbé örültek a pécsiek, a pontvesztés miatt, a diósgyőriek pedig bosszankodtak kedvenceik újabb veresége s most már mind nehezebbé váló helyzete miatt. Mindhárom esti összecsapás gyors góllal kezdődött. Győrben ugyan a Volán jutott előnyhöz, de később a Rába lerohanásai eredménnyel jártak. Székesfehérvárott a Videoton „megállt a lejtőn”, és a vereségsorozat után a Tatabánya legyőzésével megerősítette a negyedik helyét. A forduló slágere a Népstadion kettős mérkőzése volt. Az első összecsapáson az Ú. Dózsa gyors góllal kezdett, amit később még hárommal megtoldott, s a Vasas csatárai erre csak eggyel tudtak válaszolni. A táblázaton felül és alul minden változatlan. A bajnoki címért továbbra is versenyt fut a Honvéd és az Ú. Dózsa. A forduló nyolcadik mérkőzését vasárnap játszották. A Csepel győzelmével pontszámban nemcsak utolérte a kék-fehéreket, hanem jobb gólkülönbséggel eléjük került a kilencedik helyre.
idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_tabella.jpg

Tekintsük át az NB II. legfontosabb hétvégi momentumait. A másodosztályú labdarúgó-bajnokság 26. fordulójában a múlt héten még utolsó előtti helyezett Kazincbarcika legyőzte a bajnoki címre pályázó Eger együttesét. A feljutást jelentő második helyért továbbra is áll a harc a Békéscsaba és a DMVSC között.idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_nb_ii_1.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_nb_ii_2.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_nb_ii_gollovolista.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_nb_ii_3.jpg

Hétvégén teljes fordulót rendeztek a harmadik vonalban, a Területi bajnokságokban is.
idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_teruleti_bajnoksagok.jpg

idokapszula_nb_i_1983_84_22_fordulo_teruleti_bajnoksagok_2.jpg

A következő héten jön a 23. forduló, az alábbi párosításokkal:

Egy furcsa forduló következik a jövő héten, illetve hétvégén. A Magyar Labdarúgó Szövetség előzetesen április 18-ra, szerdára hirdette meg a játéknapot, de végül csak a ZTE-Vasas mérkőzést rendezik meg ezen a napon. A módosításra az MLSZ hivatalos indoklása adott lehetőséget, mely szerint cél, hogy minél nagyobb érdeklődés előtt zajlódjanak le az események. Minden remény szerint hétvégén többen látogatnak ki a mérkőzésekre. A többi hét rendező élt a lehetőséggel és eltolták a meccseiket a hétvégére. A Zalaegerszeg a már betervezett TV-közvetítés, illetve a következő hétvégére lekötött görögországi edzőmeccsei miatt nem tudott így tenni.

ZTE - Vasas
Ú. Dózsa - DVTK
Bp. Honvéd - Nyíregyháza
Haladás - Ferencváros
SZEOL AK - Rába ETO
MTK-VM - Volán
Csepel - Videoton
Tatabánya - Pécsi MSC

Kiemelt támogatónk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepsport.jpg

Aranyfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_kepes_sport.jpg

Ezüstfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_labdarugas.jpg

Bronzfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepszabadsag.jpg

Emlékeztetőül:

Időkapszula: NB I. - 1983/84

Szintén figyelmükbe ajánljuk: 

Időkapszula: NB I. - 1980/81
Időkapszula: NB I. - 1981/82
Időkapszula: NB I. - 1982/83

Végül egy kis kötelező irodalom: 

Osztálynapló
Két évtized felejthetetlen és elfelejtett magyar hálóőrei

Köszönetnyilvánítás:

Sorozatunk nem jelenhetne meg Kárpáti Tamás segítsége nélkül akinek ezek a kincsek digitalizálva is megvannak. Köszönet illeti a Népsport tudósítói gárdáját is a kiváló összefoglalókért. Belenézünk az Arcanum Adatbázisba is, mert nekik is szokott lenni releváns érdekességük.

Megjegyzés:

A sorozatot maribor és a szerethető dózsás együtt készíti, a szerző neve csak blogmotor etetésére van feltüntetve.

Olvasóink segítségét szeretnénk kérni: Szívesen fogadunk kiegészítéseket, javításokat, javaslatokat, korabeli anyagokat, egyszóval bármit amivel pontosítani és jobbá lehet tenni a sorozatot. Különösen örülnénk ha volt játékosok, edzők, vezetők, játékvezetők, gyúrok, jegyszedők, szurkolók és bárki más akinek valamilyen története, emléke van jelentkezne nálunk és egy-egy interjúval és beszélgetéssel színesíteni tudnánk az anyagot. Elérhetőségeink: emailen a valogatott.blog@gmail.com, Twitteren @ValogatottBlog, Facebookon pedig megtalálhatóak vagyunk a https://www.facebook.com/Valogatottblog címen. Előre is köszönjük.

4 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://valogatott.blog.hu/api/trackback/id/tr4916241064

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

miki17 2020.11.23. 00:24:13

Sziasztok!
Mindig olvasom a kiváló írásokat,de egy helyesbítést,ha szabad a Rába ETO-Volán meccs kapcsán:
A Rába ETO sportorvosát nem Povázsainak -ő magyar bajnok labdarúgó volt-,hanem Povázsánnak hívták.Lánya Povázsán Katalin kajak kettesben világbajnoki címet szerzett.

maribor_ 2020.11.23. 09:37:34

@miki17: Köszönjük szépen az élesszemű észrevételt. Egyértelmű elírás. Nyúl Pista, és én is - nyilvánvalóan - jól tudjuk, hogy helyesen Povázsán. Javítom is.

JuAn 2020.11.25. 21:24:25

Buda István az első kép alatt Bada lett.

Zsiborás pompás védését Haaz mellett nem Takács, hanem Rab nézi (a háttérben pedig Kvaszta).

maribor_ 2020.11.26. 17:59:29

@JuAn: Köszönöm. Jöhetnél segíteni csinálni :) Sokszor nálam is olyanok mennek át a rostán, hogy ihhaj... Többszöri átolvasás után.
süti beállítások módosítása