Válogatott okosságok

Szurkolói gondolatok, elemzések, mélázások a válogatottainkról, válogatás nélkül.

Ajánlataink

Sztancsik Richárd: Városok, stadionok, kocsmák

Rendelje meg közvetlenül a szerzőtől!

varosok.stadionok@gmail.com

Ár 2999 Ft.Részletek itt


kupanap.jpghungarianultras.jpg

Friss topikok

Facebook oldalunk

Időkapszula: NB I. 1982/83 Tavaszi zárás – Tabellaparádé

2019.08.28. 08:21 maribor_

1983. július 11-17., július második teljes hete

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_headlines.jpgFeloszlik a Hungária együttes. Megalakul a Dolly Roll és az R-GO

Lássuk először a hét legfontosabb közéleti és külpolitikai eseményeit.

július 11.

A Francia Köztársaság miniszterelnöke reggel a Hősök terén megkoszorúzta a Magyar Hősök Emlékművét. Ezután az Országházban megkezdődtek a magyar-francia hivatalos tárgyalások. Először a két kormányfő, Lázár György és Pierre Mauroy folytatott egymással négyszemközti megbeszélést. A találkozón közös érdekű nemzetközi témákról, így a biztonság, a leszerelés időszerű kérdéseiről, a madridi találkozóról folytattak eszmecserét, s kifejtették véleményüket a világgazdaság, a nemzetközi élet néhány más fontos kérdéséről is. Ezután a két kormányfő vezetésével plenáris tárgyalások kezdődtek az Országház Delegációs termében. A szívélyes, baráti légkörű, konstruktív szellemű tárgyalásokon a felek egybehangzó véleménye volt, hogy a mostani találkozó jó alkalmat biztosít az együttműködésben elért eredmények áttekintésére, s arra, hogy számba vegyék azokat az eddig még ki nem használt lehetőségeket is. amelyek módot nyújtanak a magyar-francia együttműködés bővítéséhez. Közös cél. hogy minden területen még magasabb szintre emeljék a kapcsolatokat. A megbeszélésen szó esett arról, hogy kulturális. oktatási, tudományos és műszaki területen már kialakult az együttműködés, ezt azonban szélesebbé és kiegyensúlyozottabbá kell tenni. Ennek jegyében például francia részről fokozottan törekednek a magyar kultúra és tudomány értékeinek, eredményeinek jobb megismertetésére. 

A plenáris tárgyalás után a Parlamentben Kapolyi László és Jean Auroux aláírta a Magyar Népköztársaság kormánya és a Francia Köztársaság kormánya közötti megállapodást az energia és a nyersanyagok területén létrehozandó műszaki-, tudományos és gazdasági együttműködésről. Az aláírásnál jelen volt Lázár György, Pierre Mauroy és mindkét tárgyaló csoport tagjai.

A francia miniszterelnök programja délután az érdi Benta Völgye Termelőszövetkezetben folytatódott, ahová elkísérte Nagy János, Bényi József és Hubert Dubois. A termelőszövetkezet központjában a vendégeket Magyar Gábor mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszterhelyettes, valamint a megye, a város és a mezőgazdasági nagyüzem vezetői fogadták. Dékány István, a csaknem ezer dolgozót foglalkoztató és 330 millió forint termelési értéket előállító gazdaság elnöke elmondta, hogy szövetkezetük területileg a kisebb, de eredményeit tekintve a jó közepes gazdaságok közé tartozik. Pierre Mauroy az ismertető után meleg szavakkal köszönte meg a szíves fogadtatást. Elismeréssel szólt a magyar mezőgazdaság eredményeiről, amelyek jól tükrözik a dolgozók alkotókészségét. A francia államférfi szívélyes szavai után a vendéglátók csikóbőrös kulaccsal kedveskedtek neki. A termelőszövetkezettel ismerkedve a francia miniszterelnök megtekintette a szövetkezet vágóhídját, ahol évente 27 ezer sertést dolgoznak fel, és 49 féle terméket állítanak elő. Ezután a szarvasmarhatelepre látogatott, ahol 800 jószágot nevelnek. A termelőszövetkezeti látogatás befejeztével a francia kormányfő felkereste Würth Sándor szövetkezeti tag portáját.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_pierre_mauroy_szazhalombatta.jpgPierre Mauroy Százhalombattán meglátogatta Würth Sándor háztáji gazdaságát

Pierre Mauroy visszaérkezve Budapestre, a főváros nevezetességeivel ismerkedett Szépvölgyi Zoltánnak, a fővárosi tanács elnökének kalauzolásával. A Nemzeti Múzeumban megtekintette a koronázási jelvényeket, majd a Budai Várba hajtatott, ahol a Halászbástyáról gyönyörködött a főváros panorámájában, megnézte a Mátyás-templomot, majd a Budavári Palotával ismerkedett. A Nemzeti Galériában nagy figyelmet szentelt a középkori szárnyas oltároknak és a XIX. századi magyar festészet remekeinek. Este Lázár György az Országház Vadásztermében Pierre Mauroy tiszteletére díszvacsorát adott, amelyen részt vettek a két tárgyaló csoport tagjai, továbbá Várkonyi Péter külügyminiszter, valamint a magyar politikai, gazdasági és társadalmi élet több más vezető személyisége. Részt vettek a vacsorán a magyar és francia szakértők, valamint a francia miniszterelnök kíséretének tagjai. A szívélyes légkörű vacsorán a két kormányfő pohárköszöntőt mondott.

Jurij Andropov, az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke válogatott cikkeinek és beszédeinek második kiadása megjelent Moszkvában. A kötet Jurij Andropovnak 1942 és 1983 között írt cikkeit és elhangzott beszédeit tartalmazza.

New Yorkban kezdődött az Indiai-óceán helyzetével foglalkozó különleges ENSZ-bizottság újabb ülésszaka. A bizottság munkájában 47 ország képviselői vesznek részt. Ezek az országok részben az Indiai-óceán partvidékén elhelyezkedő államok, részben pedig azok az országok, amelyek rendszeresen használják az óceán vízi útjait vagy a fölötte vezető légi folyosókat. A bizottság feladata olyan értekezlet megszervezése, amelyen nemzetközi egyezményt dolgoznának ki a térség békeövezetté való átalakításáról. Az egyezmény foglalkoznék a térségben a külföldi katonai jelenlét csökkentésével, a nukleáris fegyverek telepítésének betiltásával, a katonai támaszpontok felszámolásával. 

július 12.

Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, a KB székhazában fogadta Pierre Mauroyt, a Francia Köztársaság miniszterelnökét. A szívélyes légkörű megbeszélésen véleménycserét folytattak a nemzetközi helyzet időszerű kérdéseiről, különös tekintettel az európai biztonság és együttműködés problémáira. Áttekintették a magyar-francia kapcsolatok helyzetét és továbbfejlesztésük lehetőségét. Megelégedéssel állapították meg, hogy országaink együttműködése kedvezően alakul, és megerősítették szándékukat a kölcsönösen előnyös kapcsolatok továbbfejlesztésére. amely a magyar és a francia nép érdekeit egyaránt szolgálja.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_pierre_mauroy_kadar_janos.jpgPierre Mauroy és Kádár János az MSZMP KB székházában

A déli órákban a két kormányfő vezetésével záró plenáris ülést tartottak az Országház Delegációs termében. A rendkívül szívélyes, közvetlen hangulatú tanácskozáson a két tárgyaló csoport tagjai részletesen beszámoltak megbeszéléseik és a szakértői konzultációk eredményeiről. Lázár György és Pierre Mauroy nyugtázta, hogy ezeket az eszmecseréket is az együttműködés bővítésére való kölcsönös készség és őszinte szándék jellemezte. Pierre Mauroy meghívta Franciaországba Lázár Györgyöt, aki a meghívást elfogadta. 

Pierre Mauroy kora délután elutazott Budapestről. A Ferihegyi repülőtéren ünnepélyesen búcsúztatták a francia kormányfőt és kíséretét. A magyar és a francia zászlókkal díszített légikikötő betonján csapatzászlóval felsorakozott a magyar néphadsereg díszszázada. A búcsúztatáson megjelent Lázár György, Marjai József, a Miniszter- tanács elnökhelyettese, Várkonyi Péter külügyminiszter, Veress Péter külkereskedelmi miniszter, Bényi József, hazánk párizsi nagykövete, valamint politikai és gazdasági életünk több más vezető személyisége. A díszszázad parancsnoka jelentést tett a francia kormányfőnek, majd felcsendült a két ország himnusza. Ezután a magyar és a francia állam férfiak elbúcsúztak egymástól. A repülőgép lépcsőjénél úttörők virágcsokrot nyújtottak át a francia miniszterelnöknek. Lázár György és Pierre Mauroy még néhány szíves szót váltva, kézfogással elköszönt egymástól, majd a különrepülőgép a levegőbe emelkedett. Pierre Mauroy miniszterelnök és kísérete délután visszaérkezett budapesti látogatásáról Párizsba.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_pierre_mauroy_lazar_gyorgy.jpgPierre Mauroy és Lázár György a Ferihegyi repülőtéren

Munkalátogatásra a szovjet fővárosba érkezett Faruk Kaddumi, a Palesztinai Felszabadítási Szervezet végrehajtó bizottságának tagja, a PFSZ politikai osztályának vezetője. A palesztin politikust a repülőtéren Jurij Fokin, a Szovjetunió külügyminisztériumának főtitkára és más hivatalos személyiségek fogadták.

Genfben teljes ülést tartott az európai nukleáris fegyverek korlátozásáról, a hadászati fegyverzet korlátozásáról és csökkentéséről folyó tárgyalásokon részt vevő szovjet és amerikai küldöttség. 

Az izraeli megszálló hadsereg kijárási tilalommal sújtott három dél-libanoni települést azután, hogy a Libanoni Nemzeti Ellenállási Front harcosai délután Haszbaija közelében támadást intéztek három teherautóból és két terepjáró gépkocsiból álló izraeli katonai konvoj ellen. Két izraeli katona (egy őrnagy és egy tiszthelyettes) meghalt, 16 társuk pedig megsebesült a távirányítással végrehajtott pokolgépes akció következtében. Az izraeli csapatok Szaad Haddad őrnagy zsoldosaival együttműködve nagyszabású hajtóvadászatot indítottak a támadók elfogására. A három körülzárt falu minden házát tüzetesen átkutatják. A libanoni mohamedán vallási vezetők a ramadan böjti hónapot követő ünnepségeken nemzeti egységre, az izraeli megszállással szembeni ellenállás fokozására szólították fel a hívőket, és a részleges csapatvisszavonásokat elvetve, a megszállt területek teljes kiürítését követelték. Fadi Frem, a falangista irányítás alatt álló jobboldali milíciák parancsnoka viszont elítélte, károsnak minősítette az izraeli megszállók ellen vívott harcot. 

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_libanoni_tiltakozasok.jpgA szabrai és satilai menekülttáborok lakói tiltakoznak az izraeli megszállás ellen

július 13.

A Szovjetunió szilárd véleménye, hogy az izraeli agresszorral szembeni harcban megengedhetetlen a viszály és a belvillongás a palesztinok soraiban - jelentette ki Moszkvában Andrej Gromiko, az SZKP KB PB tagja, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökének első helyettese, külügyminiszter, a PFSZ küldöttsége előtt, amely Faruk Kadduminak, a PFSZ végrehajtó bizottsága tagjának vezetésével.munkalátogatáson tartózkodik a Szovjetunióban. A találkozón Andrej Gromiko hangsúlyozta, hogy a Szovjetunió megítélése szerint a belső viszály és széthúzás csökkenti a palesztinok erejét, szétzilálja az arabok sorait. A PFSZ-en belüli nézeteltéréseket politikai eszközökkel, párbeszéd útján lehet és kell megoldani. Gromiko felhívta a küldöttség figyelmét arra is. hogy erősíteni kell a Palesztinai Felszabadítási Szervezet és a haladó arab államok közötti együttműködést. Rámutatott arra, hogy rendkívül fontos az arab országok lépéseinek egyeztetése és az arab világ hazafias erői egybeforrottságának szilárdítása. A megbeszélésen Faruk Kaddumi beszámolt azokról az erőfeszítésekről. amelyeket a PFSZ vezetése tesz a palesztin ellenállási mozgalmon belül keletkezett nehézségek leküzdésére. A PFSZ küldöttsége a palesztin vezetés nevében nagyra értékelte a Szovjetuniónak a Közel-Kelet kérdésében vallott elvi és következetes álláspontját, s őszinte köszönetét mondott azért az önzetlen támogatásért, amelyet a Szovjetunió a palesztinok igazságos ügyének nyújt. 

Az amerikai szenátus állást foglalt amellett, hogy Reagan elnök a kölcsönösen elfogadható legközelebbi időpontban találkozzék Jurij Andropov szovjet államfővel, az SZKP KB főtitkárával. A szovjet-amerikai csúcstalálkozóra vonatkozó javaslatot 82 szavazattal hét ellenében fogadta el a testület. A javaslatot előterjesztő Arien Specter republikánus szenátor utalt azokra a vélekedésekre, amelyek szerint a madridi találkozó esetleges sikeres befejezése elvezethet az Andropov-Reagan csúcshoz. A szenátor ugyanakkor hangsúlyozta a csúcstalálkozó gondos előkészítésének szükségességét.

Újabb tiltakozási nap volt Chilében. Hírügynökségi jelentések szerint Santiagóban a rendőrök megöltek egy 19 éves diáklányt, és megsebesítettek egy 17 éves fiút egy tömegtüntetés erőszakos feloszlatása során. A katonai egységekkel megerősített rendőrség már a reggeli órákban ellenőrzése alá vonta a chilei főváros több fontos pontját, s fegyveres járőrök cirkáltak a főváros munkásnegyedeiben. Santiagóban a katolikus egyetemen, a jogi egyetemen és a műszaki főiskolán került sor demonstrációkra. Az utcai tüntetést a rendőrség könnygázzal oszlatta szét, sok fiatalt őrizetbe vettek. Este nyolc órakor, a kijárási tilalom érvénybe lépésekor sok lakásban eloltották a villanyokat, s a háziasszonyok fazekakkal és kanalakkal adott „koncertje” adta tudtul a lakosság véleményét a kormányzat gazdasági és politikai irányvonaláról. Enrique Montero belügyminiszter a tiltakozó napot „tisztán politikai jellegűnek” minősítette.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_chilei_rendortamadas.jpgRohamrendőrök támadása az egyetemisták ellen Santiagóban

július 14.

Ezrek és ezrek kísérték utolsó útjára délután a Rákospalotai temetőben az 55 éves korában váratlanul elhunyt 39-szeres egykori válogatott labdarúgó Budai Lászlót, a Bp. Honvéd volt játékosát, nyugállományú alezredest, akit a néphadsereg halottjaként katonai tiszteletadással helyeztek örök nyugalomra. A végső tiszteletadáson ott volt az aranycsapat szövetségi kapitánya, Sebes Gusztáv, a játékosok közül Grosics Gyula, Geller Sándor, Buzánszky Jenő, Lantos Mihály, Hidegkúti Nándor, sok-sok régi labdarúgó, mint Deák Ferenc, Mátrai Sándor, Bányai Nándor, edzők, köztük Sós Károly, Komora Imre, a Honvéd és sok más klub vezetői, a Honvédelmi Minisztérium képviselői. Egymást váltva álltak sorfalat Honvédsportolók, sportvezetők, az MLSZ képviseletében Szepesi György elnök, felsorakozott a magyar néphadsereg díszszázada. A Himnusz hangjai után először Kazai Barna vezérőrnagy, a Kossuth Lajos Katonai Főiskola parancsnoka, a Honvédelmi Minisztérium és a főiskola nevében mondott búcsúbeszédet. Ezután dr. Sándor György ezredes, a Bp. Honvéd elnöke búcsúzott a kiváló, hazájához mindig hű, nagyszerű sportolótól. Végül Grosics Gyula a régi játékostársak nevében méltatta Budai II. pályafutását: „Búcsúzunk tőled, Budai Laci, az aranycsapat még életben levő tagjai és a téged nem felejtő szurkolók nevében.” A ravataltól megindult a menet: Budai László koporsóját a családtagok, régi válogatottak, vezetők és a szurkolók ezrei kísérték. Gyászindulót játszott a zenekar, a sírnál a díszszázad sortűzzel vett búcsút az elhunyttól.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_budai_ii_laszlo_temetese_diszzaszloalj.jpgA díszszázad

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_budai_ii_laszlo_temetese_grosics_gyula_kazai_barna_szepesi_gyorgy.jpgA ravatalnál. Grosics Gyula, Kazai Barna vezérőrnagy és Szepesi György

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_budai_ii_laszlo_temetese_sipos_ferenc_hidegkuti_nandor_sos_karoly_lantos_mihaly_deak_ferenc_banyai_nandor.jpgJátékostársak tisztelgése. Sipos Ferenc, Hidegkúti Nándor, Sós Károly, Lantos Mihály, Deák Ferenc, Bányai Nándor

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_budai_ii_laszlo_temetese_koporso.jpgA koporsó

Meggyilkoltak egy török diplomatát Brüsszel központjában: Dursun Aksoy, Törökország brüsszeli nagykövetségének attaséja lakóhelyéről éppen munkába indult gépkocsiján, amikor - a nyomozás eredményei szerint - egy fiatalember odalépett a járműhöz és az ablakon keresztül két lövést adott le rá. A merénylet után két illegális örmény szervezet vállalta magára az akciót. Az egyik brüsszeli hírügynökséggel telefonon közölték, hogy a gyilkosságot az Örményország felszabadításáért küzdő titkos örmény hadsereg (Asala) szervezte meg. Az AFP francia hírügynökség párizsi irodájába ugyanakkor egy másik üzenet érkezett, ebben az örmény népirtásért igazságot szolgáltató kommandó elnevezésű csoport vállalta magára a merényletet. A belga kormány sajnálkozását fejezte ki a török diplomata meggyilkolása miatt. A belga rendőrség a merénylet után fokozott biztonsági intézkedéseket léptetett életbe a török hivatalos személyek védelme érdekében. Hírügynökségek emlékeztetnek rá, hogy 1978 óta ez már a - negyedik törökellenes merénylet a - belga fővárosban.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_brusszeli_merenylet.jpgA brüsszeli terrorakció áldozata

Az amerikai szenátus egyetlen szavazattöbbséggel áldását adta új vegyi fegyverek gyártásához, és megakadályozta a B-1 hadászati bombázóflotta építésének ellenfeleit a harci gépek soros költségvetésének megvonásában. Bár a két szavazás eredménye kétségtelenül siker Reagan elnök fegyverkezési politikája számára, a szavazás meglehetősen pontosan tükrözte a fegyverkezéspárt és a liberálisok közötti jelenlegi erőviszonyokat a republikánus és főként konzervatív többségű szenátusban. Csak Bush alelnök szavazata döntötte el például a vegyi fegyverekkel kapcsolatos voksolást. A szavazásnál 49:49 arányú „döntetlen” alakult ki, amikor David Pryor arkansasi demokrata szenátor azt indítványozta, hogy vegyék ki a jövő évi amerikai katonai költségvetésből az idegölő gázok és az ideggázzal töltött lövedékek gyártására szánt mintegy 130 millió dollárt. Nem annyira a viszonylag csekély összeg képezte a vita tárgyát, hanem az a tény, hogy a Reagan-kormány 14 év moratórium után ismét megkezdheti-e a vegyi tömegpusztító fegyverek gyártását. A szavazást végül Bush alelnök döntötte el a kormány javára. Az alelnök ugyan nem tagja a szenátusnak, de tisztéből kifolyólag elnöke annak, s ilyen esetekben leadhatja szavazatát. Bush természetesen igennel szavazott, és így alakult ki az 50:49-es végeredmény.

Este szabadon bocsátották Gabriel Valdes volt chilei külügyminisztert, az 1977-ben feloszlatott kereszténydemokrata párt múlt szombaton letartóztatott elnökét. Miután a santiagói fellebbviteli bíróság helyt adott a védőügyvédek követelésének, Valdesszel együtt elhagyhatta a börtönt Jósé de Gregorio, a kereszténydemokrata párt volt főtitkára, Jorge Lavandero egykori szenátor, továbbá a párt két ifjúsági vezetője, valamint annak a nyomdának a tulajdonos nője is, ahol az országos tiltakozásra felszólító röplapokat nyomták. A bíród döntés súlyos tekintélyveszteség a Pinochet-rendszer számára.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_gabriel_valdes.jpgGabriel Valdes kilép a santiagói börtön kapuján

július 15.

Az MSZMP Központi Bizottságának az ipar helyzetéről és feladatairól hozott határozatát ismertette a MOM Művelődési Házában tartott tanácskozáson Méhes Lajos, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, ipari miniszter. Az értekezleten több mint 400 iparvállalat igazgatója, ágazati és vállalati szakszervezeti vezetők, a szövetkezeti ipar, a társminisztériumok és főhatóságok képviselői vettek részt. A miniszter röviden szólt az ipar 1983 első félévi munkájáról is. Elmondta, hogy az előzetes adatok szerint a tavalyi első félévhez képest a termelés 99,6 százalék volt. Mivel az idei terv 1,7 százalékos növekedést írt elő, az elmaradás nem jelentéktelen. Az utóbbi hetekben a vállalatok nagy része intézkedést hozott az elmaradás pótlására.

Az Atrium Hyatt Szállóban a Komplex Külkereskedelmi Vállalat osztrák vállalatokból alakult munkaközösséggel aláírta a Ferihegyi repülőtér új forgalmi épületének felépítésére vonatkozó szerződést. A repülőtér és a repülésirányítás korszerűsítése már 1977-ben megkezdődött, mint állami nagyberuházás. Ennek során új fel- és leszállópálya, indítótorony, hangár és a repülőgépek karbantartására szolgáló műszaki bázis létesült. Az új létesítményeket ez évtől folyamatosan helyezik üzembe. A fejlesztési program következő lépcsőjeként új utasforgalmi épület és hozzá tartozó kiegészítő létesítmények épülnek fel. A Közlekedési Minisztérium légiforgalmi és repülőtéri igazgatósága megbízásából a Komplex nyilvános versenytárgyalást hirdetett meg, amelyet az osztrák Porr-Hinteregger és a Varimpex, valamint az NSZK-beli Hochtief osztrák leányvállalata munkaközösséget alkotva nyert el. (A Porr cég munkáját már ismerik nálunk is, ők építették az Atrium Hyatt és a Fórum Szállót.) Az 1985-ben elkészülő új forgalmi épület terveit a légi közlekedésben részt vevő szervek és az Uvaterv szakembereiből álló csoport készíti el. Az épület alapterülete 28 500 négyzetméter lesz, és évente mintegy kétmillió utas fordul meg majd benne. Az utasforgalmat külön érkezési és indulási szinteken bonyolítják le.

Befejező szakaszába lépett a Dunai Vasmű konverter acélművének helyreállítása. A két héttel ezelőtti acélfolyás és tűz pusztítása után teljesen kicserélték az elektromos vezetékrendszert, a szabályozóberendezéseket, valamint a kapcsolószekrényeket. A végszerelés irányítására négy vezető szakember érkezett Dunaújvárosba a Szovjetunióból, köztük a konverter acélmű szovjet főtervezője. A bekötések elkészülése után már a vezeték- és kapcsolórendszer aprólékos vizsgálatán dolgoznak. Feszültség alá helyezték az első hajtóvezérlő egységet és a tirisztoros szabályozó rendszer első kapcsolótábláját. A tervek szerint a jövő hét közepén elhagyják a konverterpódiumot a külső vállalatok szerelői és a dunaújvárosi kisegítő munkások, s ezután már csak a villamos szerelők folytatják a villamos berendezések, automatikák finom- hangolását, kipróbálását. Az egyes konverter tíznapos beszabályozása, üzemi hidegpróbája a jövő hét végén kezdődik; várhatóan augusztus első napjaiban ismét acélt csapolhatnak a dunaújvárosi konverterből. 

A genfi leszerelési bizottság ülésén, amelyen a nukleáris háború veszélye elhárításának problémáját vitatják meg, a szovjet, a magyar, az NDK-beli és a mongol küldöttek felszólalásaikban kiemelték: a szocialista országok készek arra, hogy konkrét és építő jellegű intézkedéseket dolgozzanak ki erről a bizottságban. A vitához alapul szolgál a szovjet kormánynak az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország és a Kínai Népköztársaság kormányaihoz intézett felhívása a nukleáris fegyverkészletek befagyasztásáról, valamint hét európai szocialista ország vezetőinek moszkvai találkozóján elfogadott közös nyilatkozat - jelentette a TASZSZ szovjet hírügynökség Genfből. Viktor Iszraelján, a szovjet küldöttség vezetője, emlékeztetett arra, hogy a Szovjetunió már 1946-ban az ENSZ elé terjesztett egy nemzetközi egyezménytervezetet az atomfegyverek gyártásának és alkalmazásának eltiltásáról. A legutóbbi szovjet javaslatok logikus folytatásai a Szovjetuniónak a nemzetközi biztonság megszilárdítására, a háborús veszély elkerülésére, az ember legfontosabb joga - az élethez való jog - biztosítására irányuló következetes és állandó erőfeszítéseinek. 

A libanoni kormányhadsereg és a drúz tüntetők Alej városában lezajlott összecsapása arról tanúskodik, hogy Amin Dzsemajel elnök falangista rendszere - a Haladó Szocialista Párt és a drúz vallási vezetők követeléseit, figyelmeztetéseit semmibe véve - a politikai kiegyezés helyett a fegyveres konfrontáció útját választotta. A libanoni hadsereg egyik gépesített járőre - izraeli katonák kíséretében - előzetes egyeztetés, politikai vagy biztonsági megállapodás nélkül hatolt be a Bejrút-Damaszkusz útvonalon fekvő városba. Az aleji összecsapás úgy kezdődött, hogy a hadsereg egyik terepjáró gépkocsija az utat eltorlaszoló tüntetők közé hajtott, halálra gázolva egy drúz vallási vezetőt. A Valid Dzsumblatt vezette Haladó Szocialista Párt közleménye felelőtlen provokációnak minősítette a hadsereg eljárását, és érthetetlennek minősítette, hogy a kormányhadsereg, amely a Kelet-Bejrútba való bevonulás előtt hosszas tárgyalásokat folytatott a keresztény-falangista milíciák vezetőivel, a drúz-szocialista milíciáktól megtagadta ezt a lehetőséget. „Miért van az - tette fel a kérdést -, hogy a hadsereg, amely mindeddig egyetlen lövést sem adott le az agresszorokra és a megszállókra, most habozás nélkül tüzet nyitott az aleji tüntetőkre?”

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_bejruti_osszecsapasok.jpgA délelőtti összecsapások után a francia katonák is részt vettek Nyugat-Bejrútban a rend helyreállításában

Több mint két hete tartózkodik már a világűrben Vlagyimir Ljahov és Alekszandr Alekszandrov, a Szaljut-7-Kozmosz-1443-Szojuz T- 9 űrkomplexum két lakója. A két űrhajós befejezte kutatási programja első részének végrehajtását, amelynek során a Föld felszínének és légkörének megfigyelésével foglalkoztak. Ljahov és Alekszandrov elsősorban a Szovjetunió területének középső és déli sávjárói készített felvételeket, amelyeket a Földön értékelnek majd ki a szakemberek. Azt, hogy az ilyen világűrből végzett megfigyelések milyen jelentős népgazdasági hasznot hajthatnak, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az előző szovjet űrexpedíció tagjai, Anatolij Berezovoj és Valentyin Lebegyev megfigyelései alapján a Szovjetunióban öt hónap alatt 87 új kőolaj-lelőhelyet tártak fel. A földi geológuscsoportok a világűrből érkezett útmutatás alapján csupán a Kaspi-tenger, az Aral- és a Balhas-tó környékén 28, ásványkincsekben gazdag és kitermelésre érdemesnek mutatkozó lelőhelyre bukkantak. A szovjet űrhajósok az évek során a Föld felszínének már ötszázmillió négyzetkilométeres részét fényképezték le. A hagyományos légifényképezés módszerével ekkora terület feltérképezését több száz repülőgép is csak negyven év alatt tudná elvégezni. Szovjet szakemberek értékelése szerint a Szovjetunióban az űrkutatásra fordított összegek már ma is maradéktalanul megtérülnek. A világűrben végzett kísérletek és az onnan elvégzett megfigyelések anyagi haszna pedig már a közeli években több mint tízszeresen felülmúlja majd az űrhajózás költségeit. Az űrkomplexum két lakója változatlanul jól érzi magát. Mint a napokban elvégzett átfogó orvosi vizsgálat eredményei tanúsítják, egészségi állapotuk kifogástalan.

július 16.

Délután zápor és zivatar pásztázta végig Budapest több kerületét. A nagy mennyiségű csapadékot nem tudták elnyelni a csatornák, ezért az alacsonyan fekvő helyeket elöntötte a víz. A fővárosi tűzoltóság ügyeletes tisztjétől kapott tájékoztatás szerint a VII., VIII., X. és XIV. kerületből kértek többször tőlük segítséget. A tűzoltók azonnal a jelzett helyszínre siették, s kiszivattyúzták a vizet.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_budapesti_zivatar.jpgZivatar közben Kőbányán, a Jászberényi úton

Borisz Ponomarjov, az SZKP KB Politikai Bizottságának póttagja, a KB titkára Moszkvában fogadta Egon Bahrt, a Német Szociáldemokrata Párt elnökségének tagját. A találkozón a két politikus időszerű nemzetközi kérdésekről, köztük az európai biztonság és a fegyverkorlátozás problémájáról, továbbá a Szovjetunió és a Német Szövetségi Köztársaság kapcsolatairól cserélt véleményt.

„Franciaország - harctér” - ilyen és hasonló címekkel kezdik a francia lapok beszámolóikat a gyilkos merényletről, amely az Orly repülőtér-komplexum déli részén történt. Délután két óra után - az eddigi vizsgálatok szerint - két-öt kilogramm súlyú robbanóanyagot tartalmazó pokolgép robbant a török légitársaság utasfelvevő pultjának közvetlen közelében. A szerkezetet bőröndben rejtették el a tettesek. Estére a halálos áldozatok száma hatra emelkedett: a kórháziban ápoltak közül még egy sebesült, egy fiatal francia fiú is belehalt sérülésébe. A hírügynökségek összesítése szerint az áldozatok közül három francia, két török és egy amerikai állampolgár volt. Még 48 személyt ápolnak: - 21 állapota súlyos. A francia rendőrség közlése szerint a sebesültek közül 40 török, 12 francia, két jugoszláv, egy algériai és egy svéd. Francois Mitterrand köztársasági elnök meglátogatta a merénylet sebesültjeit. A két Párizs környéki kórházban tett látogatása után éles szavakkal ítélte el az elvakult erőszakot, amely a világ egyetlen problémáját sem oldja meg. Kemal Evren török köztársasági elnök felszólította a kormányokat, működjenek hatékonyabban együtt a terrorizmus leküzdése érdekében. Evren elítélte a merényletek módszerét általánosságban, s külön kitért az örmény akciókra. Ezek a támadások nemcsak Törökország ellen irányulnak - más országok sincsenek védve ellenük - mondotta. A lapok utalnak arra, hogy Franciaország az utóbbi időben szinte kitüntetett célpontja lett az örmény terroristáknak, akik elvakult módon most akarják megbosszulni a török érdekeltségű külföldi intézményeken, hogy a török szultán katonái 1915-ben örmények tízezreit gyilkolták le Törökországban. A merényletet az Örményország Felszabadításáért Küzdő Titkos örmény Hadsereg elnevezésű szervezet nevében vállalták névtelen telefonálók Párizsban és Athénban, és ez a szervezet idén ezzel már a negyedik merényletet követte el Franciaországban.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_bombamerenylet_parizsban.jpgElszállítják az egyik súlyos sebesültet az Orly repülőtérről

A tüntető tömegbe lőttek az izraeli megszálló csapatok a dél-libanoni Tyr kikötővárosban. Egy tüntető meghalt, többet letartóztattak. A síita mohamedán tüntetők a libanoni hadsereg nyugat-bejrúti elnyomó akciói ellen tiltakoztak. A pénteki bejrúti összecsapásokhoz vezető tüntetések kiváltó oka az volt, hogy a rendőrség és a hadsereg erőszakos úton távolította el a hajléktalan síita menekülteket egy önkényesen elfoglalt iskolából. A tiltakozók védelmére kelő síita fegyveresek tűzharcba bocsátkoztak a kivezényelt katonai erőkkel. A konfliktusnak hat halottja és 25 sebesültje volt, a polgári áldozatok száma négy halott és 13 sebesült. A karhatalmi erők csaknem száz személyt vettek őrizetbe. A síita, főmufti Safik El-Vazzan miniszterelnök lemondását követelte a fegyveres erőszak alkalmazása miatt.

július 17.

Csaknem megdőlt az évszázad melegrekordja. Országszerte 30 fok fölött volt a hőmérséklet. Budapesten mérték a legnagyobb forróságot; 34 fokig emelkedett a hőmérő higanyszála, ami alig egy fokkal marad el az 1918. augusztus 18-án mért legmelegebbtől. A zavartalan napsütés az élővizeket is alaposan felmelegíti, a Balaton hőfoka 27 fok volt, a Velencei-tó pedig elérte az eddigi legmelegebb hőmérsékletet, 29 fokot. Több tízezren keresték fel a budapesti strandokat, s itt is megdőlt egy idei rekord; a Palatínusra 12 ezren váltottak jegyet, amire az idén hétköznap még nem volt példa. 

Rövid közleményben tudatták Varsóban, hogy ülést tartott a Nemzeti Megmentés Katonai Tanácsa. A Wojciech Jaruzelski hadseregtábornok elnökletével tanácskozó testület kifejezte azt a meggyőződését, hogy a LEMP és a szövetséges pártok, valamint a Nemzeti Újjászületés Hazafias Mozgalma vezetőségeinek értékelése összhangban van az ország társadalmi élete normalizálásának szükségleteivel. A PAP közleménye szerint a katonai tanács megfelelő határozatot hozott. Korábban a lengyel kormány szóvivődé bejelentette: a szükségállapot megszüntetésére a javaslatot a katonai tanácsnak kell megtennie. Mint emlékezetes, az előző napokban a lengyel pártok és a PRON kifejezték azt a meggyőződésüket, hogy eljött a jelenleg felfüggesztett szükségállapot teljes megszüntetésének ideje.

Szaddam Husszein iraki államfő arra szólította fel a térség országait és a nagyhatalmakat, hogy vegyék rá Iránt a háború befejezésére. Az ország nemzeti ünnepén - az 1968. július 17-i forradalom 15. évfordulóján - mondott beszédében Szaddam Husszein a nagyhatalmakat és az ENSZ Biztonsági Tanácsát is sürgette, hogy tegyenek lépéseket a helyzet rendezése érdekében. Az iraki-iráni háború kirobbanása. 1980 szeptembere óta több ország és szervezet megpróbálkozott már a közvetítéssel, mindeddig eredménytelenül.

Humor:
idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_humor.jpg

Reklám:
idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_reklam.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_reklam_2.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_reklam_3.jpg

Kékfény:
A Pest megyei Bíróság Nyíri Mihályt nyereségvágyból, aljas indokból és különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt 1982. november 25-én halálbüntetésre ítélte. A többszörösen büntetett előéletű, foglalkozás nélküli Nyíri Mihály 1981. december 28-án Cegléden egy nőismerőse lakásán - ahová lopni ment -  ütlegelte, majd fűtőolajjal lelocsolta és felgyújtotta a 9 éves Balla Attilát, nehogy a gyerek őt elárulja. Nyíri magával vitt egy magnetofont és néhány ruhaneműt. Távozása után a gyermek utolsó erejével a tüzet eloltotta, de olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy december 30-án a kórházban meghalt. A Legfelsőbb Bíróság az első fokú bíróság ítéletét helybenhagyta, s a kegyelmi kérvény elutasítását követően az ítéletet végrehajtották.

Biztosítási gyilkosság néven ismeri a közvélemény azt a bűncselekményt, amelyben csütörtökön hirdetett ítéletet a Debreceni Megyei Bíróságon dr. Lakatos Ferenc tanácsa. Az öttagú büntető tanács - két bíró és három népi ülnök - az április 1-e óta tartó tárgyalássorozaton hetven tanút és öt szakértőt, illetve szaktanácsadót hallgatott meg Gombos Tibor debreceni lakos és négy társa bűnügyében. A bíróság Gombos Tibor elsőrendű vádlottat előre kitervelten és nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettében, valamint jelentős kárt okozó, folytatólagosan, üzletszerűen elkövetett csalás bűntettében mondta ki bűnösnek, s halmazati büntetésként halálra és teljes vagyonelkobzásra ítélte. A másodrendű Tóth Barnabás vádlottat kisebb kárt okozó csalás vétségében mint társtettest háromezer forint pénzbüntetésre, a harmadrendű Eperjessy Katalin vádlottat csalás bűntettében mint társtettest tízhónapi szabadságvesztésre és háromezer forint pénzbüntetésre, a negyedrendű Schmidt Ildikó vádlottat kisebb kárt okozó csalás vétségében mint társtettest négyezer forint pénzbüntetésre, az ötödrendű Major Tibor vádlottat kisebb értékre elkövetett lopás vétségében hatezer forint pénzbüntetésre ítélte. Az Eperjessy Katalin vádlottra kiszabott szabadságvesztés végrehajtását a bíróság háromévi próbaidőre felfüggesztette. Az ügyész Gombos Tibor ítéletét tudomásul vette, a többi elítélt esetében súlyosbításért fellebbezett. Gombos Tibor és védője enyhítésért fellebbezett, a többiek az ítéletet tudomásul vették. Az ügyben a Legfelsőbb Bíróság mondja ki a végső ítéletet.

A Zalaegerszegi Megyei Bíróság a 33 éves Orsós Kálmánt, aljas indokból és nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntette miatt február 2-án halálra ítélte. A többszörösen büntetett előéletű, foglalkozás nélküli Orsós Kálmán 1982. július 15-én Sormás községben megfojtotta a 82 éves özvegy Németh Györgynét, majd a lakásban pénzt keresett, de nem talált. A Legfelsőbb Bíróság az első fokú bíróság ítéletét helybenhagyta. A kegyelmi kérvény elutasítását követően az ítéletet végrehajtották.

Közlemények:
Becsületes, komoly szándékkal keresek házasság céljából, boldog családi életre vágyó, jó megjelenésű, csinos, házias lányt, elvált, vagy özvegy hölgyet, 28-38 éves korig. Káros szenvedélytől mentes, 43 éves. 175 cm magas betanított munkás vagyok. Minden érdekel. Fényképes levelek előnyben. Minden levélre válaszolok. "Fehér orchideák KU 270" jeligére a kiadóba.

Diszkótánc világbajnokság, London, 1983. Ön is részt vehet! Figyelje a Magyar Ifjúság július 15-i és az Esti Hírlap július 16-i számában megjelenő hirdetést. Jelentkezés: Danubius Utazási Iroda, Budapest V.. Martinelli tér 8. Telefon: 173-052.
idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_diszkotanc.jpg

Sebő Tamás, a Szocialista Hazáért Érdemrend kitüntetettje, aki 1900 óta volt tagja a pártnak, 97 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása július 19-én, kedd délután háromnegyed háromkor lesz a kispesti Újtemetőben. - Az MSZMP XIX. kerületi Bizottsága; a Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szakszervezete.

Személyi számítógép a Telefongyárból:
Budapesten, á Telefongyárban az idén kezdődött meg a saját fejlesztésű személyi számítógép (TAP-34 terminál) gyártása. A hiánypótló berendezéssel korszerű és kényelmes adatelőkészítés valósítható meg bankoknál, vasutaknál, tudományos, valamint oktatási intézményekben.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_tap_34_terminal.jpgSzakemberek ellenőrzik és próbálják ki a konstrukciót

Itt a nyári zöldség- és gyümölcsfőidény:
Még néhány nap, és megkezdődik a zöldség és gyümölcs főszezonja, jóval korábban, mint más években. Az utóbbi hetek meleg és csapadékosabb időjárása kedvezett a kertészeti termékek fejlődésének. A zöldség- és gyümölcsfélék a szokásosnál jó két héttel korábban értek be, és most már mind nagyobb tömegben kerülnek a piacokra. Az állami és a szövetkezeti kereskedelem naponként már mintegy kétezer tonna árut tud fölvásárolni és értékesíteni. A kistermelők és a mezőgazdasági nagyüzemek mind több zöldséget és gyümölcsöt adnak el közvetlenül a piacokon. Nyári burgonyából a szövetkezeti kereskedelem csaknem 25 ezer tonna átvételére szerződött. A jó termékből ezt a mennyiséget, várhatóan fel is lehet vásárolni. Főzőhagymából és leveszöldségből szintén bőséges a felhozatal. A főzelékfélék közül a zöldbabnak most van az igazi szezonja. Fejes káposztából a héten előreláthatóan 1200 tonnát, kelkáposztából pedig 700-800 tonnát lehet fölvásárolni. Vöröskáposztából, karalábéból és. a középérésű karfiolból ugyancsak kielégítő a piaci kínálat. Kovászolni való és salátás uborkából egyaránt már hosszabb ideje bőséges a lakosság ellátása. A paradicsom és a zöldpaprika fejlődését szintén meggyorsította az időjárás. A héten - a szokásosnál három héttel korábban - már kezdetét veszi a szabadföldi termésű paradicsom és paprika felvásárlása. Rövidesen megkezdődhet az igazi lecsószezon. Az uborka, a paradicsom és a tölteni való paprika ára az utóbbi napokban jelentősen csökkent. A gyümölcsfélék közül a meggy és a málna szezonja lényegében véget ért. Meggyből a tervezettnél valamivel többet, málnából kevesebbet lehetett eddig fölvásárolni. Mindkét cikkből jutott exportra és a tartósítóiparnak is. A nyári gyümölcsökből viszont mind nagyobb a felhozatal. A sárga- és a görögdinnye más években július utolsó harmadában került a piacokra, az idén azonban már június végén kezdetét vette a fólia alatt termesztettek felvásárlása. Kajszi- és őszibarackból is jobb a termés a tavalyinál. A héten, várhatóan. 500-600 tonna kajszibarackot és legalább ezer tonna őszibarackot lehet fölvásárolni és forgalomba hozni. Már július első napjaitól mindkét cikkből kielégítő a felhozatal.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_kaposzta_szedes.jpgSzedik a fejes káposztát a turai Galga-menti Tsz-ben

Zavartalanul halad a nyári munka:
Szolnok megye után újabb alföldi megyében, Csongrádban is befejezték a gabona betakarítását. A Csongrád megyei tsz-ekben és állami gazdaságokban tíz munkanapon át tartott az aratás. Megkönnyítette a munkát. hogy a termés víztartalma alacsony volt, így kevés gabonát kellett mesterségesen szárítani. Gyorsította a betakarítást, hogy ebben a megyében is a már hagyományos módon, kölcsönösen kombájnnal, szállítógépekkel, bálázógépekkel segítették egymást a gazdaságok. Hajdú-Bihar megyében is jó ütemben folyik a gabona betakarítása, egyre több gazdaságban végeznek az aratással, és így nagy erőket tudnak átcsoportosítani a kapcsolódó munkákra: a bálázásra, szalmalehúzásra, szántásra, és ahol alkalmasak a körülmények, a másodvetésre. Még mindig segítik az aratást Heves megyében a csehszlovák kombájnosok. a tsz-ek közül elsőként a kiskörei Vörös Hajnal Tsz végzett a gabona betakarításával. A megyei gabonaforgalmi vállalat az utóbbi napokban több mint 100 ezer tonna búzát vett át a nagyüzemektől. Az egri, a selypi és a kápolnai átvevőhelyre még éjszaka is érkezett a búza. Ez a vállalat ilyen rövid idő alatt ennyi gabonát még sohasem vásárolt fel. Heves és Nógrád megyében a dohány töréséhez is hozzáfogtak. Az eddigi tapasztalatok szerint a dohánytermés mennyisége nagyobb, a minősége pedig jobb lesz a tavalyinál. Figyelemre méltó, hogy dohánytermeléssel újra többen foglalkoznak a háztáji gazdaságokban is. Hírek érkeztek a rizsvetések fejlődéséről is. a Tisza vidékén több nagykunsági gazdaságban már szárba szökkent a rizs. A tartós meleg kedvezően hatott a rizs fejlődésére. Jól vizsgázik a Palotási Állami Gazdaságban a szovjet szakértők közreműködésével épített rizstelep: a növény állománya jó termést ígér. A karcagi Május 1. Tsz-ben is erőteljesen növekszik a palántázott rizs. Több helyen a rizs növekedése jó egy héttel megelőzi a múlt év azonos időszakának fejlettségét.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_dohanytores.jpgTörik a dohányt az érsekvadkerti termelőszövetkezetben

Töltéserősítés a Tiszánál:
Tiszasüly mellett még a századforduló környékén téglafalazattal erősítették meg a Tisza töltését. A falazatot később betonlapokkal javították, de már ezt is kikezdte az idő. Most elbontják a kiszolgált védművet, és helyébe több méter széles, lapos rézsűt építenek. A munkát a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság brigádjai végzik, s a megerősített töltésszakasz még az ősszel elkészül.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_foldmunka.jpgFöldmunka a folyó partján

Egyetemi rekonstrukciók:
Felsőoktatási épületeinknek csaknem fele a felszabadulás előtt készült el. Szerkezetük, műszaki berendezésük megérett a felújításra. De az oktatók és a hallgatók létszámának változása, a kutatási tevékenység bővítése miatt a helyiségigény is megnőtt, ezért vált halaszthatatlanná néhány új beruházás megkezdése.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_egyetemi_rekonstrukciok_1.jpgA Budapesti Műszaki Egyetem készülő oktatási tömbje

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_egyetemi_rekonstrukciok_2.jpgUtolsó munkák a közlekedésmérnöki kar épületén

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_egyetemi_rekonstrukciok_3.jpgÁllványerdő a közgazdasági egyetem központi épületében

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_egyetemi_rekonstrukciok_4.jpgFelújított ivókút a „Közgáz” egyik Kinizsi utcai folyosóján

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_egyetemi_rekonstrukciok_5.jpgA közgazdasági egyetem négy utcára nyíló oktatási épületének eddig nyitott részét az idén átadott könyvtár zárta le

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_egyetemi_rekonstrukciok_6.jpgAz előtérben levő házak között látható a teljes felújítás alatt álló, hatalmas kiterjedésű Szerb utcai ELTE-épület

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_egyetemi_rekonstrukciok_7.jpgHáromezer adagos menzát kaptak a BME hallgatói és dolgozói

Állásajánlat:
idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_allasajanlat.jpg

Színházi bemutató: Uraim, csak egymás után! (Városmajori Színpad)

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_horvath_gyula_haumann_peter.jpgHaumann Péter és Horváth Gyula

A Magyar Televízió műsorán: Nyári vakáció. Angol zenés film. (1963) Rendező: Peter Yates. Főszereplő: Cliff Richard. Közreműködik: a Shadows együttes.


Rövid részlet a filmből: Cliff Richard mellett, mint vidéki, francia biciklisták, feltűnik a Shadows együttes is

Melódia mozaik:
Három részre szakadt a Hungária. Kétségtelen, hogy az elmúlt napok legérdekesebb és legizgalmasabb híre ez a hazai popzenének. Igaz, hogy erről a Hungária három részre szakadásáról nem emlékeznek majd meg a történelemkönyvek, de egy biztos: néhány hónapig beszédtéma lesz. Felkerestük az érdekelteket, hogy meséljék el a feloszlás okát és tájékoztassanak terveikről. A felbomlást mindkét fél (Fenyő Miklós és zenekara) azonosan indokolták. A zenekarvezető jóváhagyása nélkül az együttes egy háromnapos külföldi turnén vett részt. Mikor hazajöttek, az itthon maradó Fenyő Miklós a név és zenekarvezető jogán feloszlatta a Hungáriát. Ezek száraz tények. Lehet, hogy a zenekar megszűnésének mélyebb gyökerei is vannak. Ez azonban az ő belső ügyük. Persze sok kétely merül fel az emberben. Miért maradt itthon a zenekarvezető? Miért ment el nélküle a csapat? Nem kellett volna még egyszer átbeszélni a döntést - mert egy sikeres csapatról van szó. Vagy talán 1983 nem az ő évük lett volna? Egy jó zenekarból elképzelhető három még jobb. Az R-GO már bizonyított, hogy ütőképessé válhat, ha ötletekkel és kitartással győzi majd az eljövendőt. A megmaradt csapatrész, Dollyra építve ezentúl Dolly Roll néven kíván szerepelni. Egy új műfajt kívánnak meghonosítani, a Rock N' Dollt. Mint látjuk, egyikük sem lesz hűtlen az örök műfajhoz.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_fenyo_miklos.jpgA producer Fenyő Miklós

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_dolly_roll.jpgA bizakodó Dolly Roll

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_r_go.jpgA nevető harmadik: Szikora Róbert, és az R-GO

Kultúra:.
Budapesten járt a az amerikai Holiday On Ice, avagy, ahogyan önmagukat reklámozzák: A világ legnagyobb jégrevüje. „Egy teljes évi előkészület előzte meg az új műsor megszületését. Próbákkal eltöltött órák százai, a koreográfia megalkotásának kemény hetei, varrásra és szerelésre fordított hónapok, és természetesen a hosszú évek tapasztalata kellett ahhoz, hogy valósággá váljék ez az álom. Köszöntjük Önt ebben a világban - a szórakozás világában - nyilatkozták. És íme: az est képekben.idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_holidays_on_ice_1.jpgidokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_holidays_on_ice_2.jpgidokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_holidays_on_ice_3.jpgidokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_holidays_on_ice_4.jpgidokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_holidays_on_ice_5.jpgidokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_holidays_on_ice_6.jpg

Nyári veszedelem:

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_nyari_baleset.jpgAhogy tavasszal javulni kezd az idő, szaporodnak a gyermek balesetek. Ahogyan megkezdődik a vakáció ugrásszerűen megnövekszik a balesetet szenvedett gyermekek száma. A felvétel Budapesten készült, július elején. A kisfiú a hordágyon 10 éves. Egyirányú utcában szemben haladt a forgalommal, és beleszaladt egy személyautóba 

Kedden az MLSZ-ben elkészült a labdarúgó NB II. őszi sorsolása. Rajt augusztus 14-én, és a november 27-i zárásig minden vasárnap foglalt lesz.

Az MLSZ elnöksége szerdai ülésén összegezte annak a vizsgálatnak tapasztalatait, amelyet első és másodosztályú egyesületek vezetőinek bevonásával folytatott az 1982-1983. évi bajnokságban észlelt visszásságokról. Megállapította, hogy néhány kiemelkedő színvonalú mérkőzés mellett a találkozóknak csupán egy része volt kielégítő, és különösen az utolsó két fordulóban sportszerűtlenségek is befolyásolták néhány bajnoki mérkőzés végeredményét. Az MLSZ elnöksége a legkirívóbb ügyekben érintett egyesületek - a Békéscsaba, a Debrecen, az MTK-VM, a Nyíregyháza, a PMSC és a Videoton - illetékes vezetőit felszólította, hogy saját szakosztályaikban teremtsenek rendet. Az MLSZ elnöksége a számára elfogadhatatlan magatartás miatt kénytelen volt a rendelkezésére álló büntetőeszközökkel élni. így a bajnoki év végén az első és másodosztályú játékosok és edzők részére szokásosan járó 2,5 millió forint állami támogatás átutalását letiltotta. A szövetség egyben kérte az OTSH intézkedését, hogy ezt az összeget a magyar labdarúgás utánpótlására fordítsák. Az elnökség egyúttal elhatározta, hogy a labdarúgó-mérkőzések tisztaságának megóvása érdekében a bajnoki kiírás jelenlegi szabályzatát kiegészíti. A szövetség elnöksége és a Játékvezető Bizottság vezetői felhívták a bírók, valamint az ellenőrök figyelmét, hogy a mérkőzéseken esetleg tapasztalt lélektelen, komolytalan játékot, vagy megegyezéses eredmény elérésére mutató jelenségeket a legsürgősebben jelentsék. A versenyszabályokban rögzített előírások megsértésének gyanúja esetén az elnökség azonnali vizsgálatot rendel el. A vizsgálattól függően megsemmisíti az eredményt, büntetőpontokat von le, időlegesen felfüggeszti az érintett csapat(ok) és labdarúgóik) játékjogát, a legsúlyosabb esetekben kizárja az együtteseket a bajnoki osztályból. 

Szintén szerdán a Videoton közös megegyezéssel szerződést bontott Molnár Ferenccel, a labdarúgócsapat korábbi edzőjével. Az új szakvezető Kovács Ferenc, a DMVSC eddigi edzője.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_kovacs_ferenc.jpgSokáig tagadták a felek, hogy lenne Kovács kontra DMVSC ügy... 

Pénteken elkészült az 1983/1984. évi labdarúgó-bajnokság első osztályának őszi sorsolása. A küzdelmek augusztus 20-án kezdődnek és november 26-án fejeződnek be, de akkor még nem lesz idényzárás, mert hátravan a görög-magyar EB-selejtező, egy UEFA-kupanap, december 11-én pedig MNK-forduló a legjobb 32 közé jutásért. Az őszi idény 15 fordulójából 13-at szombatra sorsoltak, kétszer, augusztus 24-én és október 5-én mérkőznek az együttesek hétközi, szerdai forduló keretében. Az előző évekhez hasonlóan a fővárosi együttesek egymás elleni rangadóit a Népstadionban tartják szeptember 10-én és 24-én, valamint október 5-én. Mind a három alkalommal két rangadót láthat egy műsorban a közönség. ősszel a labdarúgó-válogatott négy országok közötti mérkőzést vív, sorrendben az NSZK (barátságos), Anglia és Dánia ellen itthon, Görögország ellen pedig idegenben (EB). Az olimpiai csapatra két fellépés vár. A Szovjetuniót fogadja a csapat, a görögökhöz viszont utazik a Los Angeles-i selejtező keretében.

Szombat délután ismét teljes forduló volt a nyári nemzetközi (Intertotó) labdarúgókupában. Pályára lépett a két magyar szereplő is, az elmúlt heti ellenfelükkel küzdtek meg. így újabb magyar-osztrák párharc következett, a Bp. Honvéd az Innsbruckot fogadta, míg a Videoton a Sturm Graz vendége volt. A Bp. Honvéd csoportjában két forduló után mind a négy együttes egyenlő pontszámmal állt. Jobb gólkülönbsége révén a Honvéd a listavezető. A 9. csoportban a Videoton gólkülönbséggel szorul a Cheb mögé, s a grazi mérkőzés után a fehérváriak már csak hazai pályán küzdenek, így az előttük álló Cheb gárdájával és a sereghajtó Cracoviával.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_intertoto_bp_honved_innsbruck.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_sturm_graz_videoton.jpg

És akkor lássuk a lényeget, a Tabellaparádét. Nemrég zárult a labdarúgó NB I. 1982/83. évi bajnoksága, a szurkolók emlékezetében még minden valószínűség szerint élénken élnek a mérkőzések izgalmas percei. Hagyományainkhoz híven most is jelentkezünk szokásos tabellaparádénkkal, remélhetőleg élvezetes perceket szerezve ezzel a számok, az adatok kedvelőinek.

Emlékeztetőül:
idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_81_82_vegeredmeny.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_vegeredmeny.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_oszi_vegeredmeny.jpg

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_tavaszi_vegeredmeny.jpg

A tavasz eredmények alapján a Ferencváros bajnok lett volna, vesztük az őszi teljesítményük volt. Valószínűleg a  tavaszi "menetelésnek" köszönheti bennmaradását  a Haladás, a Tatabánya, a ZTE és a Nyíregyháza. Kisebbfajta mélyrepülést produkáló csapatok: Csepel, Ú.Dózsa, Videoton, nagyobbfajta mélyrepülést produkáló csapatok: Debrecen és Békéscsaba. Elmondhatjuk, talán ha négy csapat volt, amelyek egész évben ugyanazt a teljesítményt tudták hozni: Bp. Honvéd, DVTK, MTK-VM és Pécsi MSC.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_ferencvaros.jpgA tavasz a Ferencvárosé volt, mégsem ők lettek a bajnokok. Hátsó sor (balról): Szokolai, Ebedli, Pogány, Bodnár József gyúró, Takács, Kovács, Koch. Középen: Szűcs Lajos pályaedző, Szántó, Jancsika, Judik, Novák Dezső vezetőedző, Kvaszta, Bánki, Murai, Rákosi Gyula pályaedző. Elöl: JózsaNyilasi, Mörtel, Szabadi, Rubold, Rab, Dózsa, Zsiborás. A képről Pölöskei hiányzik

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_palyavalasztokent.jpg

Ősszel, a forduláskor még a Csepel állt a Rába mögött a 2. helyen, az FTC fergeteges tavasza azonban hátrább utasította a piros-kékeket. Meglepően jó a Nyíregyháza és megdöbbentően gyenge az Újpest hazai mérlege. A bajnok Rába mindössze három pontot vesztett pályaválasztóként: a ZTE, a Vasas és a Ferencváros távozott döntetlennel az ETO stadionjából. Az egyvereséges Tatabánya a Haladástól kapott ki saját pályáján.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_raba_eto.jpgIdén is egyeduralkodóak voltak: 1982 után az 1982/83-as bajnokságban is az első lett a gárda. Álló sor balról: LeskóSzepesi, Rezi, HlagyvikKovácsCsonkaMile. Középen: Józsa Zoltán gyúró, PóczikSzentesSzíjártó, Horváth Béla technikai vezető, Szániel Janos ügyvezető elnök, Magyar, Vági, Gyurmánczy, Győrfi László pályaedző. Elöl: Lakatos, SzabóHannichVerebes József vezetőedző, HajszánBurcsa, Tamás

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_vendegkent.jpg

Az FTC és a Bp. Honvéd is jobban szerepelt idegenben, mint a bajnok... A győriek öt veresége Tatabányán, Újpesten, Debrecenben, Békéscsabán és Szombathelyen okozott örömet a hazaiaknak. Az FTC ősszel birtokolt hatodik helyéről nyomult fel az élre. A DVTK és a Békéscsaba kivételével valamennyi együttesnek sikerült legalább egyszer győznie idegenben. A legutóbbi két esztendőben ezen a téren remeklő Tatabánya viszont nagyot zuhant lefelé... Szinte hihetetlen, hogy az egyébként jól szereplő Haladás VSE 15 idegenben lejátszott mérkőzésén mindössze 7 gólra volt képes! Igaz, hét góljával - kilenc pontot szerzett... A Videoton 13 veresége jól példázza a székesfehérvári együttes kritikusra fordult helyzetét... Több, mint furcsa: a Nyíregyháza és a Debrecen a bajnokság során aratott egyetlen idegenbeli győzelmét az utolsó fordulóban Békéscsabán, illetve Pécsett könyvelhette el, amikor mindkettőjüknek „feltétlenül” győzni kellett. A DMVSC azonban győzelme ellenére kiesett!

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_vasas_zte.jpgA ZTE az egyetlen vendégként elkönyvelt győzelmét még az 1. fordulóban szerezte a Fáy utcában

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_budapest_videk_budapesten.jpg

Három csapat között csak a gólkülönbség állított fel sorrendet... A Csepel jó szereplése előtt csodálkozva, a Vasas gyenge produkciója láttán megdöbbenve áll a mezőny. Az első Honvéd pályáján a Tatabánya és a Rába ETO szerzett csak pontot, a Ferencváros vereségét a Rába döntetlenjét a ZTE ellen könyvelhette el. A Vasas pályáján ezúttal egyre-másra termett a babér az odalátogató vidéki együtteseknek: győzni tudott a ZTE, a Rába és a PMSC is, míg pontszerzésre a Nyíregyháza erejéből futotta.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_bp_honved_raba_eto_andrusch_szentes_garaba_szepesi.jpgA Bp. Honvéd-Rába ETO (2:2) mérkőzésen légipárbaj Andrusch kapuja előtt: Szentes fejelni készül, mögötte Garaba és Szepesi

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_budapest_videk_videken.jpg

Az őszi záráskor még négy fővárosi nyeretlen szerepelt ezen a táblázaton, a bajnokság végére az Ú. Dózsa egyedül maradt... Nagyszerű évet zárt a Bp. Honvéd, kiegyensúlyozott volt az FTC is, a legnagyobb meglepetést azonban az MTK-VM okozta... A kék-fehérek három győzelmüket Debrecenben, Zalaegerszegen és Nyíregyházán aratták.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_raba_eto_ferecvaros_kovacs_laszlo_csonka_pogany.jpgA Ferencváros egyik vidéki döntetlenje az év mérkőzésén, 3:3 a Rába ETO ellen. Kovács kivetődéssel szerzi meg a labdát Pogány elől. Balról Csonka

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_budapest_videk_osszesen.jpg

Az FTC, az Újpest és a Vasas hajdan volt szerepét a Bp. Honvéd vette át. Immáron a kispesti együttes a vidéki csapatok mumusa: otthon, idegenben egyaránt győzelemre képes együttessé érett. Látványos a Vasas és az Újpest hanyatlása, hét, illetve nyolc vidéki csapattól elszenvedett vereség is fűződik a nevükhöz. Régebben ez a két csapat három bajnokságot is végigjátszott, amíg ennyi vereséget gyűjtött össze...

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_bp_honved.jpgSok mindenben egyeduralkodóak voltak: a Bp. Honvéd labdarúgói bronzérmesek lettek az 1982/83-as bajnokságban. Hátsó sor (balról): ParóczaiDajka, Kerepeczky, Détári, Kanász. Középen: Grósz, Csehi, GyimesiBodonyi, Gere, Kozma. Elöl: MenyhártVargaNagy, Tóth, GarabaEsterházyAndrusch

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_budapest_budapest_palyavalasztokent.jpg

A kép bizonyos fokig csalóka, hiszen az MTK-VM és a Csepel kivételével a fővárosi csapatok egymás elleni mérkőzéseiket nem hazai pályán, hanem a semlegesnek számító Népstadionban játszották... Az FTC 60 százalékos összteljesítménnyel is első tudott lenni, ugyanis a pontok eloszlása nagyon kiegyenlített. Csak az MTK-VM-nek és az Ú. Dózsának nem jutott győzelem, a hat csapat közül ötnek (!) negatív a gólkülönbsége.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_bp_honved_vasas_garaba.jpgAz egyik Honvéd-győzelem, Garaba állítja meg a Vasas támadását

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_budapest_budapest_vendegkent.jpg

Ezen a táblázaton fordított a kép: a pontok döntő többsége ide összpontosul. Érdekes módon a csapatok - az MTK-VM kivételével - vendégként produkáltak többet. Három veretlen csapat is akad, a Bp. Honvéd viszont itt jelentősen háttérbe szorul. Látványos ugyanakkor az Újpest előretörése: a lila-fehérek három rangadót nyertek a Népstadionban, igaz, ennyivel a Ferencváros is büszkélkedhet.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_ujpesti_dozsa.jpgMegnyerték az MNK-t, de ezen kívül minden mutatójuk gyenge. Az Ú. Dózsa 1982/83-as játékoskerete. Felső sor balról: BrockhauserHerédi, Szebegyinszky, Kovács J.SteidlSzendreiKardos, Polónyi, Nagy L.Kollár. Középső sor: Göltl Béla pályaedző, Temesvári Miklós vezetőedző, Fekete Ferenc pályaedző. Alsó sor: Szabó A.Kisznyér, Árky, Törőcsik, Freppán, SzűcsKiss S.Kovács B.Tóth J.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_budapest_budapest_osszesen.jpg

Csakúgy, mint egy esztendővel ezelőtt, most is a Ferencvárosnak jutott a főváros bajnoka cím! Az FTC-t csak a Csepel és az Ú. Dózsa tudta két vállra fektetni -, mindkettő a Népstadionban -, az MTK-VM viszont egyetlen fővárosi csapat ellenében sem hagyta el győztesen a pályát. A kék-fehérek három döntetlenjük közül kettőt a Bp. Honvéd, illetve az Újpesti Dózsa ellen a számukra legégetőbb időszakban szereztek, amikor a kiesés réme lebegett az együttes felett. Igaz, mindössze 7 (!) szerzett góllal nem nagyon lehet jobb összteljesítményt produkálni...

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_ferencvaros_u_dozsa.jpgA Ferencváros az Ú. Dózsát is legyőzte tavasszal, Pogány lövése talál utat Szendrei hálójába

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_videk_budapest_videken.jpg

Pályaválasztóként továbbra is a Rába és a Tatabánya szerepel legjobban a budapestiek ellen. Ezen a két pályán nem jutott győzelem a fővárosiaknak! Győrött a Vasas és az FTC, Tatabányán a Csepel és a Bp. Honvéd szerzett egy-egy pontot. Feltűnően jó a Nyíregyháza teljesítménye: a hat fővárosi gárda összesen kétszer tudott a hálóba találni a Nyírség fővárosában. Nem vidéki oroszlánbarlang már a Videoton, a Debrecen és a Békéscsaba pályája. A DMVSC mind a hat pesti ellenfelét tavasszal fogadta, s talán azért is kényszerült végül búcsúra az élvonaltól, mert ellenük összesen csak 5 pontra volt képes. Hasonló a helyzet a Békéscsaba esetében: a régen a győzelmeket futószalagon szállító csabaiak hat fővárosi ellenfelüknek összesen hat gólt tudtak rúgni, fejelni, győzelmet pedig egyet sem arattak...

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_dmvsc.jpgA Lokinak már a városhatáron belül megállt a tudomány a budapesti csapatok ellen.  Felső sor balról: Till, Mező, Menyhárt, Mohácsi, Szigeti, Fodor. Deákvári, Szűcs I., Selyem Guggolnak: Varga, Czikora, Tímár, Tóth E., Kerekes, Jankovics, Ludánszky. A képről Sallai hiányzik

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_videk_budapest_budapesten.jpg

Volt időszak, amikor arról beszélhettünk, hogy a Tatabányának, a Debrecennek és a Videotonnak köszönhetően megszűnt a magyar labdarúgásban a fővárosiak abszolút uralma, már a vidékiek is győzelmi esélyekkel érkeznek Budapestre. Ez a bajnokság aztán ismét visszaállította a régi menetrendet; a Rába ETO kivételével valamennyi vidéki csapat csapnivaló fővárosi mérleggel zárt. A bajnokon kívül győzni, csak a ZTE és a PMSC tudott, (érdekes módon mindkettő a Vasas ellen), elenyészően kevés a döntetlenek száma is, az pedig, hogy három együttes nullpontos, kilenc negatív gólkülönbséggel zárt - önmagáért beszél...

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_bekescsaba.jpgA Békéscsaba teljesítményére nehéz szavakat találni. Az 1982/83-as keretük. Felső sor, balról: Steigerwald, Adorján, Kurucz, Plástyik, Takács, Rácz. Felülről a második sor: Zalai vezetőedző, Oláh, Rabcsák, Hanyec, Koós pályaedző. Ülnek: Melis, Dzurják, Fabulya, Kerekes, Pásztor, Kőhalmi, Királyvári. Elöl: Tisza, Szekeres, Baukó András gyúró, Kanyári, Cseh, Balogh

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_videk_budapest_osszesen.jpg

A bajnok Rába ETO hatalmas előnnyel végzett vidéki társai előtt, 7 ponttal és nagyszerű gólkülönbséggel „köröket” vert rájuk. Rajta kívül csak a Tatabánya és a ZTE tudta egálra hozni gólkülönbségét, a többieké negatív, s valamennyiüknél a vereség rovatban áll nagyobb szám.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_tatabanya.jpgTalán az egyetlen mutató, ahol megfelelt a Tatabánya. Az 1982/83-as keretük. Felső sor balról: Nagy Győző edző, Horváth R., Tepszics, Emmer, KissDombai, Kiprich, Udvardi, Dalnoki J. vezető edző, Gerencsér J. edző, középső sor: Fischer, Sándor I. és Pőcze M. gyúrók, P. NagyWeimperSchumann, alsó sor: Fükő, Dupai, Selymes, Gróf, Benyó, Hermann, Schmidt

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_videk_videk_otthon.jpg

A vidéki együttesek egymás elleni mérkőzései mindig presztízsjelleggel bírnak, esztendők óta tartó sorozatok dőlnek meg. vagy folytatódnak ilyenkor. A Rába ezen a táblázaton is az élen végzett, köszönhette ezt annak, hogy a megszerezhető 18 pontból 17-et tartott magánál... Csak a ZTE-nek sikerült pontot elvinnie a bajnok stadionjából. Székesfehérvárott, Diósgyőrben és Nyíregyházán a Rába ETO győzött. Pécsett a Debrecennek, Tatabányán a Haladásnak termett babér. A leglátványosabb összeomlás a Tatabánya nevéhez fűződik: az a csapat, amely esztendőkön át biztos győztes volt hazai mérkőzéseinek többségén, most - sereghajtó a vidékiek között...

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_dvtk.jpgEbben az egy mutatóban elfogadható volt a diósgyőriek teljesítménye. Álló sor balról: Veréb, Kerekes, Giron, Oláh, László II., Tatár, Teodoru I., Gulyás, guggolnak: Fekete, Borostyán, Szlovák, Görgei, Teodoru II.,Kiss J., Feledi

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_videk_videk_idegenben.jpg

Jóval kevesebb kellett itt az elsőséghez; a Rába 50 százalékos teljesítménnyel is első tudott lenni, s csak jobb gólkülönbségével előzi meg a Haladást... Ritkaság számba megy egyébként a szombathelyiek gólkülönbsége. Szokatlan az is, hogy a Videoton annyi vereséget „gyűjtött be”, mint .- többek között - a végül kiesett Békéscsaba.

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_zte_raba_eto_szepesi_kereki.jpgAz év egyik legszínvonalasabb vidéki rangadóján (ZTE-Rába ETO 0:2) Szepesi és Kereki párharca

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_videk_videk_osszesen.jpg

Az őszi idényzáráskor ezen a táblázaton még a DMVSC vezetett... Jól állt (4. volt) a Békéscsaba is. Aztán mindketten kiestek. Az esztendővel korábbi első Tatabánya, most a 4. helyen szerénykedik. A Videoton bentmaradását tulajdonképpen annak köszönheti, hogy a vidékiek ellen összességében jól szerepelt, annál meglepőbb a Haladás VSE 2. helyezése a bajnok mögött...

idokapszula_nb_i_1982_83_tavaszi_zaras_tabellaparade_haladas.jpgA Haladás teljes joggal szolgált rá az újrázásra. Felső sor balról: Török P. vezető edző, Hegedűs, Kulcsár, Preszeller, Vörös, Eller, Gunyhó F. pályaedző, középső sor: Németh, Kiss, Tar, Pásztor, Király, alsó sor: Marton, SzarkaGarics, Horváth, Hegyi

A Tavaszi zárást a Statisztikaparádéval folytatjuk. 

Kiemelt támogatónk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepsport.jpg

Aranyfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_kepes_sport.jpg

Ezüstfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_labdarugas.jpg

Bronzfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepszabadsag.jpg

Emlékeztetőül:

Időkapszula: NB I. - 1982/83

Szintén figyelmükbe ajánljuk: 

Időkapszula: NB I. - 1980/81
Időkapszula: NB I. - 1981/82
Időkapszula: NB I. - 1983/84

Végül egy kis kötelező irodalom: 

Osztálynapló
Két évtized felejthetetlen és elfelejtett magyar hálóőrei

Köszönetnyilvánítás:

Sorozatunk nem jelenhetne meg Kárpáti Tamás segítsége nélkül akinek ezek a kincsek digitalizálva is megvannak. Köszönet illeti a Népsport tudósítói gárdáját is a kiváló összefoglalókért. Belenézünk az Arcanum Adatbázisba is, mert nekik is szokott lenni releváns érdekességük.

Megjegyzés:

A sorozatot maribor és a szerethető dózsás együtt készíti, a szerző neve csak blogmotor etetésére van feltüntetve.

Olvasóink segítségét szeretnénk kérni: Szívesen fogadunk kiegészítéseket, javításokat, javaslatokat, korabeli anyagokat, egyszóval bármit amivel pontosítani és jobbá lehet tenni a sorozatot. Különösen örülnénk ha volt játékosok, edzők, vezetők, játékvezetők, gyúrok, jegyszedők, szurkolók és bárki más akinek valamilyen története, emléke van jelentkezne nálunk és egy-egy interjúval és beszélgetéssel színesíteni tudnánk az anyagot. Elérhetőségeink: emailen a valogatott.blog@gmail.com, Twitteren @ValogatottBlog, Facebookon pedig megtalálhatóak vagyunk a https://www.facebook.com/Valogatottblog címen. Előre is köszönjük.

6 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://valogatott.blog.hu/api/trackback/id/tr1814928372

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Frady Endre · http://fradyendre.blogspot.com/ 2019.08.29. 09:19:21

Ez volt Nyíl Tibi utolsó hazai idénye... Utána minden fradistában egy kicsit meghalt valami...

maribor_ 2019.08.29. 15:37:49

@Frady Endre: Nem sokára beszámolunk Bécsbe igazolásáról.

JuAn 2019.09.15. 20:54:28

Csöpi Csabán? Beszarás! Nem tudtam.

maribor_ 2019.09.15. 21:12:57

@JuAn: Mert ritkan olvasol minket.
süti beállítások módosítása